CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG CẦN CÀI ĐẶT (Chỉ cần chép vào máy là chạy – Portable

)

I- Sử dụng Window Explorer để chép chương trình vào máy tính Mở Window Explorer:

start -> All Programs ->Accessorires -> Window Explorer

Cửa sổ Window Explorer xuất hiện:

Thư mục được chọn có nền mầu xanh

Hiện thị nội dung các các thư mục và tệp (file) của ổ đĩa hoặc thư mục được chọn Hiện thị các ổ đĩa và các thư mục

Cho đĩa chứa chương trình vào ổ đĩa CD-ROM, rồi chọn ổ đĩa CD-ROM có nhãn là MUSIC_TOOLS -> chọn thư mục Setup -> Nội dung của thư mục sẽ hiện ở phần bên phải

Nội dung của thư mục Setup

Chọn thư mục Setup

Chọn phải chuột vào thư mục Portable bên chứa nội dung của thư mục Setup. sẽ xuất hiện 1 menu -> chọn Copy như hình dưới để sao chép toàn bộ nội dung của thư mục .

ví dụ như đường dẫn: D:\Chu Lap được mô tả như hình dưới -> Chọn phải chuột vào vùng nội dung của thư mục và chọn Paste .Chuyến đến nơi cần copy.

.Xuất hiện cửa sổ copy (sao chép) các nội dung vào thư mục D:\Chu Lap Đợi cho việc sao chép kết thúc.

I.CD Rip Master: Mở thư mục D:\Chu Lap\Portable\CD Rip Master Portable -> Chọn CD Rip Master.exe bên phần nội dung của thư mục -> Chọn chuột phải xuất hiện menu -> Chọn Open CD Rip Master Portable .

Chương trình sẽ xuất hiện như sau: Biểu tượng của CD Rip Master Đang chạy chương trình CD Rip Master .

Cửa Sổ chính của CD Rip Master .

.Nếu xuất hiện cùng với cửa sổ update như hình dưới: (nếu không xuất hiện bỏ qua trang này và 02 trang kế tiếp) Chọn nút -> cửa sổ sẽ như hình ở dưới Chọn nút để đóng phần cập nhật.

.Chọn mục Action trên thanh menu như hình ở dưới -> Chọn tiếp Settings ...

Xuất hiện cửa sổ như hình dưới. bỏ chọn các phần "Start the application when window starts" và "Check update when the applications starts" Nội dung cửa sổ sau khi bỏ chọn hai chức năng -> Chọn nút -> Chọn nút .

Cửa sổ làm việc của CD Rip Master .

ROM -> Chọn nút như hình ở dưới: -> Nội dung của đĩa audio sẽ xuất hiện .Cho đĩa Audio CD vào ổ đĩa CD .

Chọn các bài hát cần chép ra bằng cách check vào ô vuông  thành  như hình ở dưới .

. như hình ở dưới .Chọn nơi lưu trữ các bài hát -> Chọn chức năng Action trên thanh menu -> Chọn mục Settings..

xuất hiện cửa sổ: chuyển sang đọc trang tiếp Chọn thư mục theo đường dẫn: D:\Chu Lap\Ca nhac .Xuất hiện cửa sổ Settings như hình dưới: Nơi lưu trữ các file audio sau khi RIP Nếu đường dẫn trong phần Output Path đã đúng thì chọn nút Nếu đường dẫn không đúng thì chọn nút .

nội dung của phần cửa sổ Settings như hình dưới Chọn nút -> Chọn nút để đóng cửa sổ Settings trở vể cửa sổ chính của CD Rip Master -> Chọn nút .Sau khi chọn xong nhất nút .

Chương trình sẽ thực hiện sao chép các bài hát vào thư mục đã chỉ định (D:\Chu Lap\Ca nhac) Hủy bỏ việc sao chép Cho biết chương trình đang sao chép .

Nhưng bài hát nào chương trình sao chép xong sẽ có chữ Success/Fail như hình ở dưới: .

Chờ cho chương trình thực hiện xong như hình ở dưới. chọn nút Master để đóng chương trình CD Rip .

.Nội dung sao chép sẽ được thể hiện trong thư mục (D:\Chu Lap\Ca nhac) như hình ở dưới Thực hiện việc đổi tên bài hát như tài liệu cũ.

NERO Portable Từ Window Explorer -> Chọn thư mục (D:\Chu Lap\Portable\Nero.exe -> chọn Open như hình ở dưới . nội dung của thư mục này sẽ xuất hiện -> chọn phải chuột vào file: nero.1).Lite.II.8.3.2.

Cửa sổ Nero xuất hiện: Các chức năng của Nero Cho biết Nero được phép sử dụng .

Chọn Chức năng Nero Express. như hình ở dưới Xuất hiện biểu tượng của Nero .

Xuất hiện cửa sổ làm việc của Nero như hình dưới .

Chọn chức năng Music như hình dưới -> Audio CD .

Cửa sổ ghi đĩa xuất hiện: .

Chọn nút để đưa các bài hát cần ghi ra đĩa vào chương trình Nero. xuất hiện cửa sổ chọn bài như hình dưới .

Chọn đến thư mục lưu trữ bài hát. ví dụ: thư mục (D:\Chu Lap\Ca nhac) như hình ở dưới bằng cách chọn vào nút để chọn ổ đĩa D .

Chọn thư mục "Chu Lap" .

Chọn thư mục "Chu Lap" phải chuột -> xuất hiện menu -> chọn chức năng Select như hình ở dưới .

Tương tự như trên chọn thư mục "Ca nhac" -> chọn phải chuột -> chọn chức năng Select như hình ở dưới .

Chọn các bài hát cần ghi rồi chọn nút như hình ở dưới Sau khi chọn xong chọn nút đóng cửa sổ chọn bài hát trở về cửa sổ ghi đĩa của Nero .

Cửa sổ ghi đĩa của Nero .

Chọn nút để chuyển sang phần khai báo thông số ghi đĩa như hình ở dưới .

Chọn ổ đĩa để ghi như hình ở dưới Chọn nút để thực hiện ghi bài hát ra đĩa .

Nếu xuất hiện thông báo như hình ở dưới Thì bỏ đĩa CD trăng vào ổ đĩa để ghi .

Chương trình Nero sẽ thực hiện ghi bài hát ra đĩa như hình ở dưới .

Kết quả ghi đĩa được thông báo như hình ở dưới. nhấn nút tiếp để chuyển sang màn hình kế .

Chọn nút để đóng Nero -> Chọn No .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful