Catalogul clasei
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Numele elevului Iniţiala tatălui Prenumele elevului Observaţii

Colectivul de conducere al clasei a VIII-a B
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. Numele şi prenumele elevului Funcţia Observaţii

.

15. 2. civică Ed. 5. 11. 1. 3. crt.Consiliul profesorilor clasei Nr. 12. 4. 16. 17. 18. 13. 14. plastică Ed. 7. muzicală Ed. 6. tehnologică Ed. 8. Numele şi prenumele cadrului didactic Disciplina Limba şi literatura română Limba franceză Limba engleză Limba latină Matematică Fizică Chimie Biologie Geografie Istorie C. 10. fizică Religie Opţional Opţional Observaţii . 9.

Anul şcolar 2011 – 2012 se structurează pe două semestre. după cum urmează: SEMESTRUL I: 15 săptămâni Cursuri : 12 septembrie 2011 – 23 decembrie 2011 Vacanţă: 24 decembrie 2011 – 15 ianuarie 2012 SEMESTRUL II: 21săptămâni Cursuri : 16 ianuarie 2012 – 6 aprilie 2012 Vacanţă: 7 aprilie 2012 – 22 iaprilie 2012 Cursuri : 23 aprilie 2012 – 22 iunie 2012 Vacanţă: 23 iunie 2012 – 9 septembrie 2012 . o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. anul şcolar are 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni. Cursurile claselor a VIII. Pentru clasa a VIII-a.Structura anului şcolar Anul şcolar 2011 – 2012 are 36 de săptămâni de cursuri. însumând 177 de zile lucrătoare.a se încheie în data de 15 iunie 2012.

Orarul clasei LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI .

Planificarea tezelor Semestrul I Limba şi literatura română Matematică Istorie Geografie Semestrul al II-lea .

10. 8. 11. 16. 15. 13. 1. 6. 7. 18. 19. 2. 17.a Nr.Situaţia la învăţătură a elevilor clasei a V . crt. 3. 4. 9. 12. 5. Numele şi prenumele Media generală Media la purtare Absenţe Total Nemotivate Situaţia şcolară . 14.

19. 11. 18. Numele şi prenumele Media generală Media la purtare Absenţe Total Nemotivate Situaţia şcolară . 13. 8. 2. 12. 7. 5. 14. 1. 16. 9. 6.Situaţia la învăţătură a elevilor clasei a VI – a Nr. 3. 4. 15. 10. 17. crt.

14. 9. 7. 17. 16. Numele şi prenumele Media generală Media la purtare Absenţe Total Nemotivate Situaţia şcolară . 6. 11. 5. 8. 2. 3. 1.Situaţia la învăţătură a elevilor clasei a VII a Nr. 4. 15. crt. 10. 18. 12. 13.

5. 13. 7. crt. 8. 14. 9. 2. 15. 17. 1. 18. 16. Numele şi prenumele Media generală Media la purtare Absenţe Total Nemotivate Situaţia şcolară . 4. 6. 12. 19. 11. 3. Situaţia la învăţătură a elevilor clasei a VIII a Nr.19. 10.

13. 12. Media Situaţia şcolară Menţiuni . Numele şi prenumele crt. 6. 9. 19. 5. 16. 3.Rezultate obţinute la evaluarea naţională Nr. 15. 18. 2. 8. 7. 10. 14. 4. 17. elevului 1. 11.

Numele şi prenumele Activitatea la care s-au Performanţa An şcolar .Nivelul de pregătire şcolară al clasei Clasa/ An şcolar Media generală a clasei Media maximă Media minimă Număr elevi între 5-699 între 7-899 între 9-10 la o disciplină Corigenţi la două discipline la trei sau mai multe discipline Situaţie neîncheiată Elevi cu rezultate deosebite la învăţătură/disciplină/ol impiade şi concursuri/activităţi extraşcolare Nr.

15. 11. 14. 3. 9. 7. 12. 4.crt. 18. 5. 13. 19. Forma de organizare a activităţii Şedinţe în diriginţilor cadrul consiliului clasei/în comisia Data Observaţii şi concluzii (anexe: procese verbale de şedinţă) 2. Informare individuală (discuţii diriginte. 16. 8. crt. 1. 10. 6. 17. 1. 2.profesor) (se menţionează problema discutată şi modalităţi de rezolvare identificate) . obţinut rezultatele Premii/menţiuni Activităţi de colaborare cu profesorii clasei Nr.

4. Vizite/excursii (profesori organizatori/însoţitori ai elevilor. Asistenţela clasă Pregătirea în colaborare a ştiinţifice/cultural-artistice/sportive) unor activităţi (anexe: programele/proiectele activităţilor organizate) 5. Alte activităţi .3. anexe: documentaţia necesară avizată de conducerea şcolii/IŞJ) 6.

.

Date personale ale elevilor Numele şi prenumele Seria şi numărul CI CNP Telefon personal Data naşterii Locul naşterii Numele şi prenumele tatălui Locul de muncă al tatălui Telefonul tatălui Numele şi prenumele mamei Locul de muncă al mamei Telefonul mamei Domiciliul Telefon domiciliu Religia Observaţii Numele şi prenumele Seria şi numărul CI CNP Telefon personal Data naşterii Locul naşterii Numele şi prenumele tatălui Locul de muncă al tatălui Telefonul tatălui Numele şi prenumele mamei Locul de muncă al mamei Telefonul mamei Domiciliul Telefon domiciliu Religia Observaţii .

Numele şi prenumele Seria şi numărul CI CNP Telefon personal Data naşterii Locul naşterii Numele şi prenumele tatălui Locul de muncă al tatălui Telefonul tatălui Numele şi prenumele mamei Locul de muncă al mamei Telefonul mamei Domiciliul Telefon domiciliu Religia Observaţii Numele şi prenumele Seria şi numărul CI CNP Telefon personal Data naşterii Locul naşterii Numele şi prenumele tatălui Locul de muncă al tatălui Telefonul tatălui Numele şi prenumele mamei Locul de muncă al mamei Telefonul mamei Domiciliul Telefon domiciliu Religia Observaţii .

Numele şi prenumele Seria şi numărul CI CNP Telefon personal Data naşterii Locul naşterii Numele şi prenumele tatălui Locul de muncă al tatălui Telefonul tatălui Numele şi prenumele mamei Locul de muncă al mamei Telefonul mamei Domiciliul Telefon domiciliu Religia Observaţii Numele şi prenumele Seria şi numărul CI CNP Telefon personal Data naşterii Locul naşterii Numele şi prenumele tatălui Locul de muncă al tatălui Telefonul tatălui Numele şi prenumele mamei Locul de muncă al mamei Telefonul mamei Domiciliul Telefon domiciliu Religia Observaţii Numele şi prenumele Seria şi numărul CI CNP .

Telefon personal Data naşterii Locul naşterii Numele şi prenumele tatălui Locul de muncă al tatălui Telefonul tatălui Numele şi prenumele mamei Locul de muncă al mamei Telefonul mamei Domiciliul Telefon domiciliu Religia Observaţii Numele şi prenumele Seria şi numărul CI CNP Telefon personal Data naşterii Locul naşterii Numele şi prenumele tatălui Locul de muncă al tatălui Telefonul tatălui Numele şi prenumele mamei Locul de muncă al mamei Telefonul mamei Domiciliul Telefon domiciliu Religia Observaţii Numele şi prenumele Seria şi numărul CI CNP Telefon personal .

Data naşterii Locul naşterii Numele şi prenumele tatălui Locul de muncă al tatălui Telefonul tatălui Numele şi prenumele mamei Locul de muncă al mamei Telefonul mamei Domiciliul Telefon domiciliu Religia Observaţii Numele şi prenumele Seria şi numărul CI CNP Telefon personal Data naşterii Locul naşterii Numele şi prenumele tatălui Locul de muncă al tatălui Telefonul tatălui Numele şi prenumele mamei Locul de muncă al mamei Telefonul mamei Domiciliul Telefon domiciliu Religia Observaţii Numele şi prenumele Seria şi numărul CI CNP Telefon personal Data naşterii .

Locul naşterii Numele şi prenumele tatălui Locul de muncă al tatălui Telefonul tatălui Numele şi prenumele mamei Locul de muncă al mamei Telefonul mamei Domiciliul Telefon domiciliu Religia Observaţii Numele şi prenumele Seria şi numărul CI CNP Telefon personal Data naşterii Locul naşterii Numele şi prenumele tatălui Locul de muncă al tatălui Telefonul tatălui Numele şi prenumele mamei Locul de muncă al mamei Telefonul mamei Domiciliul Telefon domiciliu Religia Observaţii Numele şi prenumele Seria şi numărul CI CNP Telefon personal Data naşterii Locul naşterii .

Numele şi prenumele tatălui Locul de muncă al tatălui Telefonul tatălui Numele şi prenumele mamei Locul de muncă al mamei Telefonul mamei Domiciliul Telefon domiciliu Religia Observaţii Numele şi prenumele Seria şi numărul CI CNP Telefon personal Data naşterii Locul naşterii Numele şi prenumele tatălui Locul de muncă al tatălui Telefonul tatălui Numele şi prenumele mamei Locul de muncă al mamei Telefonul mamei Domiciliul Telefon domiciliu Religia Observaţii Numele şi prenumele Seria şi numărul CI CNP Telefon personal Data naşterii Locul naşterii Numele şi prenumele tatălui Locul de muncă al tatălui .

Telefonul tatălui Numele şi prenumele mamei Locul de muncă al mamei Telefonul mamei Domiciliul Telefon domiciliu Religia Observaţii Numele şi prenumele Seria şi numărul CI CNP Telefon personal Data naşterii Locul naşterii Numele şi prenumele tatălui Locul de muncă al tatălui Telefonul tatălui Numele şi prenumele mamei Locul de muncă al mamei Telefonul mamei Domiciliul Telefon domiciliu Religia Observaţii Numele şi prenumele Seria şi numărul CI CNP Telefon personal Data naşterii Locul naşterii Numele şi prenumele tatălui Locul de muncă al tatălui Telefonul tatălui .

Numele şi prenumele mamei Locul de muncă al mamei Telefonul mamei Domiciliul Telefon domiciliu Religia Observaţii Numele şi prenumele Seria şi numărul CI CNP Telefon personal Data naşterii Locul naşterii Numele şi prenumele tatălui Locul de muncă al tatălui Telefonul tatălui Numele şi prenumele mamei Locul de muncă al mamei Telefonul mamei Domiciliul Telefon domiciliu Religia Observaţii Numele şi prenumele Seria şi numărul CI CNP Telefon personal Data naşterii Locul naşterii Numele şi prenumele tatălui Locul de muncă al tatălui Telefonul tatălui Numele şi prenumele mamei Locul de muncă al mamei .

. Profesia ……………………… Locul de muncă …………………………….. localitatea ………………... Foto .Telefonul mamei Domiciliul Telefon domiciliu Religia Observaţii Numele şi prenumele Seria şi numărul CI CNP Telefon personal Data naşterii Locul naşterii Numele şi prenumele tatălui Locul de muncă al tatălui Telefonul tatălui Numele şi prenumele mamei Locul de muncă al mamei Telefonul mamei Domiciliul Telefon domiciliu Religia Observaţii Fişă psihopedagogică Numele şi prenumele elevului ……………………………………. I. Studii …………………….. DATE ASUPRA FAMILIEI Tatăl: Numele …………………………………. Judeţul …………….…………… Născut/ă la ………………….

III..-lea din ….…..…..Mama: Numele …………………………………. CARACTERISTICILE PERSONALITĂŢII .………… Participarea la viaţa colectivului …………………………………………………………………….…....……… Clasificat al …….……… Clasificat al ……... Comportarea în familie ……………………………………………………………………………… Comportarea în societate …………………………………………………………………………… IV.. Apartenenţă religioasă …………………… II. Starea actuală a sănătăţii ……………………………………………………………………………..-lea din ….b) rezultate mai slabe …………………………………………………… ….Climatul educativ …………………… Condiţii materiale ……………………………………. b) disciplina la lecţii ….... Profesia ……………………… Locul de muncă ……………………………. de elevi Obiecte la care a avut: a) rezultatele cele mai bune Performanţe extraşcolare ………………………………………………… ……………………….. În familie sunt …… copii. DATE ASUPRA SĂNĂTĂŢII Antecedente ale sănătăţii …………………………………………………………………………….……… Clasificat al ……... V. de elevi Clasa a ………….... Studii ……………………. REZULTATE ÎN ACTIVITĂŢILE ELEVULUI Clasa a ………….. de elevi Clasa a …………..... de elevi Clasa a …………..-lea din …. Media generală …….……… Clasificat al …….. DATE COMPORTAMENTALE Comportarea în şcoală: a) conduita la lecţii …………………. Tipul de familie ………………. Media generală ……..….. Media generală ……. Media generală …….-lea din ….. Rezultate la concursuri şi olimpiade …………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………… .. afectivă..Gândirea …………………. Inteligenţa ………………… Voinţa ………………………. condiţii ………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… VII... Memoria ……………………... APRECIERI DE ANSAMBLU a) Pregătirea elevului raportată la aptitudini. Opţiunea părinţilor …………………… Motivaţie ………. Atenţia ……………………… Aptitudini …………………………. …………………………. temperamentală ……………………………………. b) Gradul de maturitate intelectuală. Diriginte: …………………………… Semnătura ………………….... Diagnostic de orientare şcolară şi profesională dat de şcoală …………. ……………………………………………………………………………………………………… .. Echilibrul emotiv …………………… Interesele …………………... Temperamentul …………………… Caracterul …………………. sănătate..... ……………………………………………………………………………………………………… . . ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ Opţiunea elevului …………………….. Observaţii generale ………………………………………………… VI.

............................................................................ Adresa ... tipul programului...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................... Prenume ....... Vârsta .......................................... Particularităţi de adaptare a copilului la programa şcolară şi colectivitate (caracterizare psihopedagogică) ......................................................... rezultatele obţinute ş................................................................ ............................................................ ................................ ........................................................................................................................ ............................................. ............................................................................................................ .................................... Pregătirea şcolară............................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................... ...........................a............................................................................................... Şcoala .............. .................................................................................................... .................... rezultatele obţinute ş......................................... ...............................Clasa ............................................................................................................................................. centre de zi cu componentă educaţională ş.... tipul sau tipurile de şcolarizare............................ ........... ................... ........................................................................................................................................................................................................ ....... ............................................ Se vor preciza: denumirea instituţiei/instituţiilor................................................................................)................................................................. Promovat: da/nu Programe educaţionale la vârsta preşcolară (grădiniţă............................................................ ............................................Fişă privind traseul educaţional Nume ............................................................................................a................................................ ........................................................................................................ Se vor preciza: denumirea instituţiei.................................................................................................................................................... ............................ ...................................................................................................... ....................a...........

7...... 14................. 19.. 17......... 15. 18......................... 11....................... 1..... 4........... Elevi cu rezultate deosebite la învăţătură/disciplină/ol impiade şi concursuri/activităţi extraşcolare Nr....................................................... 9............... Numele şi prenumele Activitatea la care s-au obţinut rezultatele Performanţa Premii/menţiuni An şcolar ............. 16...................... 2............................. 10.... 6......... 12....... crt... 5.... ... 3. 8........ 13.

1. 2. 6. 4. 14.Tabel cu elevi cu rezultate foarte slabe la învăţătură Nr. 11. 3. 15. 10. crt. 9. 8. 7. Numele şi prenumele elevului Rezultate obţinute Observaţii . 13. 12. 5.

crt. 1.Tabel cu elevi cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate Nr. 6. 9. 5. 2. 4. 7. 3. 10. Numele şi prenumele elevului Părinte plecat Observaţii . 8.

13. Tipul afecţiunii Tratament Observaţii . 4. elevului 1. 5.11. 14. 12. 2. Tabel cu elevi care suferă de boli incurabile Nr. 15. Numele şi prenumele crt. 3.

14. 6.6. 11. Tabel cu elevi cu o situaţie materială precară Nr. 8. 1. Numele şi prenumele elevului Cauze Observaţii . 3. 5. crt. 7. 9. 10. 4. 12. 2. 13. 15.

9. 15. 8. 10. 12.7. 11. . 14. 13.

.

clasa a VIII-a – .Programa de consiliere şi orientare .

Tematica orelor de dirigenţie în anul şcolar 20112012 .

.

.

3. crt. 8. 6. 10. 2. Tema de orientare şcolară şi profesională Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie .Activităţi de orientare şcolară şi profesională în anul şcolar 2011 . 5. 4. 7. 1. 9.2012 Nr.

.

.

3. crt. 5. Activitatea extracurriculară organizată de şcoală Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie . 2. 10. 4. 8.Participarea la activităţile extracurriculare organizate de şcoală în anul şcolar 20112012 Nr. 9. 1. 6. 7.

3. 2. 5. 8. 10. 6. 9. 7. 4. Tema activităţii extracurriculare propuse Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie .Tematica activităţilor extracurriculare în anul şcolar 2011-2012 Nr. 1. crt.

.

.

Probleme organizatorice .Diverse .Alegerea comitetului de părinţi pe clasă .Planificarea şedinţelor cu părinţii în anul şcolar 20112012 Nr.Realizarea unui plan de măsuri pentru îmbunătăţirea rezultatelor şcolare .Analiza situaţiei la învăţătură .Diverse Data Septembrie 2.Analiza frecvenţei . 1. Decembrie 3.Informarea părinţilor despre susţinerea evaluării naţionale .Analiza situaţiei la învăţătură . Iunie .Diverse .Analiza situaţiei la învăţătură . Martie 4.Măsuri pentru obţinerea unei situaţii şcolare mai bune .Discuţii . crt.Analiza testelor iniţiale .Analiza frecvenţei .Prelucrarea Regulamentului de ordine interioară .Măsuri pentru obţinerea unei situaţii şcolare mai bune .Analiza frecvenţei . Ordinea de zi .

Discuţii individuale şi vizite la domiciliu în anul şcolar 2011-2012
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Numele şi prenumele elevului Numele şi prenumele părintelui Tema discuţiei Locul Data

Activităţi de colaborare cu părinţii elevilor
Nr. crt.
1.

Forma de organizare a activităţii
Şedinţe în cadrul comitetului de părinţi al clasei/consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală/asociaţiei de părinţi

Data

Observaţii şi concluzii

(anexe: procese-verbale de şedinţă)

2.

Lectorate cu părinţii
(anexe: proiectul activităţii)

3.

Informare individuală (consultaţii dirigintepărinţi) Participarea părinţilor la activităţi culturalartistice, la serbări şcolare, evenimente din viaţa clasei

4.

5.

Vizite la domiciliul elevilor
(anexe: procese-verbale de şedinţă)

6. 7.

Sponsorizări Corespondenţa cu părinţii
(anexe: înştiinţare în legătură cu situaţia şcolară, preaviz/aviz de exmatriculare, felicitări în scris pentru rezultate deosebite)

.

bucăţi Observaţii Am predat. 10. 4. 2.verbale şi tabele nominale de predare-primire a manualelor şcolare Proces-verbal Încheiat astăzi..... Denumirea manualului Nr.. 3. cu ocazia primirii manualelor şcolare de către dirigintele clasei a V-a... 13..Procese .. 5. 14. .. 7... 1... . 6. 12.. 11. Nr. 9. crt. Am primit....

Responsabil şcoală Diriginte .

12. cu ocazia primirii manualelor şcolare de către elevii clasei a V-a. 10. 5. 8. . 17.. 6. 4. 11.. 9. 7.. TOTAL Numele şi prenumele 1.... 2.. 1. 18. 3... 7. Responsabil şcoală Am primit. 3. 9.. 16. 5. 19. 4.Proces-verbal Încheiat astăzi.. Nr... 2. 6.. 10. 8. 14. Semnătura Am predat. 15... Diriginte . 11. 13. 12. crt...

13. 11...... Responsabil şcoală . 4.. 3. 1. 6.. 5. crt. cu ocazia predării manualelor şcolare de către dirigintele clasei a V-a. 2.. bucăţi Observaţii Am predat.. 14. 12..Proces-verbal Încheiat astăzi. ..... Diriginte Am primit.. Denumirea manualului Nr.. 7. 10. 9... Nr.

Sancţiunile aplicate elevilor.. Cunoaşterea REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ A UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT (Capitolul: Elevi) 3.... Cunoaşterea METODOLOGIILOR DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENELOR NAŢIONALE şi a concursurilor/olimpiadelor şcolare şi a altor prevederi/notificări emise de Ministerul Educaţiei.... în calitate de profesor diriginte al clasei .Exercitarea şi încheierea calităţii de elev......Dispoziţii generale: Organizarea unităţilor de învăţământ. .........Transferul elevilor......Drepturile elevilor...... Cunoaşterea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR: ....... ..Dobândirea calităţii de elev..........Proces verbal de prelucrare a NTSM şi PSI în semestrul I PROCES-VERBAL........ 2................. Subsemnatul/a.. . .... . încheiat astăzi.. Instruirea elevilor a cuprins următoarele aspecte: 1.......Recompensarea elevilor.... Cercetării şi Tineretului pentru anul şcolar în curs. ........ am procedat la prelucrarea regulamentelorşcolare în vigoare pentru acest an şcolar şi a normelor de securitate în şcoală... .... ......

Am luat la cunoştinţă: Nr.. ....... în sălile de clasă/cabinete..4. 13.. Cunoaşterea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor. 19...... a măsurilor de protecţie în caz de dezastre (planul de evacuare al clădirii). laboratoare.. 4... Cunoaşterea normelor generale de securitate a muncii în şcoală... crt.. Profesor diriginte: .. 18.. 3.. 5. 6... 17.. 7. 10.. 15.... 9.. Numele şi prenumele elevului Semnătura Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 12....... 11. 1. 16. 14. 8..... 2... 5.

în cursul deplasării de acasă spre instituţia de învăţământ şi reciproc.în cursul deplasării spre/dinspre laboratoare.. sala de educaţie fizică. ..în curtea şcolii. . etc...în sala de clasă.. în urma instruirii elevilor clasei a VIII-a B cu privire la normele P.. .S... . ..în sala de educaţie fizică. Elevii au luat la cunoştinţă normele de protecţie şi siguranţă a muncii: . . alte săli de clasă... ..în laboratoarele din şcoală... şi situaţiilor de urgenţă..în pauze.Procese verbale şi tabele nominale de prelucrare a NTSM şi PSI în semestrul al IIlea Proces-verbal Încheiat astăzi.I.. ... precum şi normele.

13.• de prevenire a incendiilor • de comportare/evacuare în caz de incendiu Nr. 1. 7. 18. 19. 16. 11. 12. 15. 6. 14. 8. 5. 9. 10. Numele şi prenumele elevului Semnătura . 2. crt. 4. 3. 17.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. Procese verbale şi tabele nominale de prezenţă a părinţilor la şedinţele cu părinţii în semestrul I . Diriginte.

Procese verbale şi tabele nominale de prezenţă a părinţilor la şedinţele cu părinţii în semestrul al II-lea .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful