You are on page 1of 2

Studiu de caz: Procedura de inregistrare in contabilitate a concediilor medicale

Cuvinte cheie: concedii medicale, OUG 158/2005, CCIASS, FNUASS, CAS, CCI

In ceea ce priveste inregistrarea in contabilitate a concediilor medicale, aceasta tine cont de mai multi factori care vor fi cunoscuti indeaproape de persoana desemnata sa tina evidenta contabilitatii. Astfel de aspecte privesc baza de calcul a diferitelor indemnizatii, precum si de inscrierile contabile aferente. Astfel, unul dintre acesti factori este reprezentat de baza de calcul a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, aceasta fiind determinata ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii (art.10 alin.(1) din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate). In cazul in care, in cele 6 luni din care se constituie baza de calcul, salariatul a beneficiat de concediu si indemnizatie de incapacitate temporara de munca, veniturile care se iau in calcul constau in indemnizatia de incapacitate temporara de munca (art.10 alin.(2) lit.a) din OUG 158/2005). De precizat si faptul ca, prin dispozitiile art.37 alin.(2) din Norma de aplicare a prevederilor OUG 158/2005, se stabileste o exceptie de la regula determinarii bazei de calcul in situatia acordarii succesive, pentru aceeasi afectiune a concediilor medicale. Art. 12 din OUG 158/2005, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza: A. de catre angajator, din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca; B. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incepand cu: a) ziua urmatoare celor suportate de angajator, conform lit. A, si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia; b) prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor asigurate prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C si alin. (2). Indemnizatiile aferente concediilor medicale se calculeaza dupa urmatoarele reguli: I. Se constituie baza de calcul din ultimele 6 luni inaintea lunii de acordare a concediului medical. Se va stabili, pe de o parte, numarul de zile lucrate pentru care s-a calculat CCIASS, dar si numarul zilelor lucratoare de concediu medical. Se face ulterior un total al numarului zilelor identificate in cele 6 luni luate in calcul. II. In acelasi timp, se va identifica, pentru lunile respective, nivelul veniturilor. Nivelul veniturilor se constituie din veniturile salariale la care s-a calculat CCIASS pentru persoana respectiva inclusiv cele realizate la alt angajator. Totalizati veniturile persoanei pentru cele 6 luni luate in calcul. III. Mai apoi, se calculeaza media zilnica a veniturilor impartind totalul veniturilor la numarul total de zile stabilit la punctul I. IV. Intr-o ultima etapa, se trece la calculul indemnizatiei propriu-zise prin inmultirea mediei zilnice de la pct. III cu numarul de zile lucratoare din perioada de concediu medical, la care va trebui aplicat procentul stabilit pentru tipul de concediu. In ceea ce priveste indemnizatia aferenta unui concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, se fac urmatoarele inregistrari contabile:

6458 "Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" = 423 "Personal ajutoare materiale datorate" (pentru partea de indemnizatie suportata de angajator) 4313 "Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate"/anal. CCI = 423 "Personal ajutoare materiale datorate" (pentru partea de indemnizatie suportata din FNUASS CCI) 423 "Personal ajutoare materiale datorate" = 4312 "Contributia personalului la asigurarile sociale" (pentru retinere CAS angajat) 423 "Personal ajutoare materiale datorate" = 4372 "Contributia personalului la asigurarile sociale" (pentru retinere contributie somaj angajat) 423 "Personal ajutoare materiale datorate" = 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" (pentru retinere impozit pe venit angajat) 6451 (cheltuieli privind) "Contributia unitatii la asigurarile sociale" = 4311 "Contributia unitatii la asigurarile sociale"/anal. CAS (pentru CAS datorata de angajator) 6451 (cheltuieli privind) "Contributia unitatii la asigurarile sociale" = 4311 "Contributia unitatii la asigurarile sociale"/anal. CAAMBP (pentru contributia pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator) 6452 (cheltuieli privind) "Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj" = 4371 "Contributia unitatii la fondul de somaj"/ anal. CS (pentru contributie somaj datorata de angajator) 6453 (cheltuieli privind) "Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate" = 4311 "Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate"/anal. CASS (pentru CASS datorata de angajator) 6453 (cheltuieli privind) "Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate" = 4311 "Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate"/anal. CCI (pentru CCI datorata de angajator) 6452 (cheltuieli privind) "Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj" = 4371 "Contributia unitatii la fondul de somaj"/anal. CG (pentru contributie fond garantare creante salariale datorata de angajator)