INSTITUT TEKNOLOGI PERAK

SKIMA PENILAIAN PERSEMBAHAN
NAMA PELAJAR KURSUS TAHAP DUTY TASK PENILAIAN TAHAP PENCAPAIAN MARKAH HASIL KERJA LAPORAN PERSEMBAHAN PENYAMPAIAN ISI KANDUNGAN BAHASA KERJASAMA DALAM KUMPULAN KEKEMASAN PAKAIAN BAHAN YANG DIGUNAKAN / MASA KEPUTUSAN ULASAN 5 5 100 40 10 10 10 20 MARKAH DIPEROLEHI

TARIH DINILAI NAMA PENILAI TANDATANGAN