EFO234 Föreläsning 3, HT 2011  Artikelsamling – Journal of Relationship Marketing, volume 1 2002  Hej igen !

 
Ja, då var Hougarrd/Bjerre avklarad och nu är det dags att se om det finns några teorier som  används bland de stora gurusarna inom området relationsmarknadsföring. I den här  artikelsamlingen kommer du att träffa på många av de stora författarna inom området bland  annat vår egen Evert Gummesson och Leonard L Berry.   Artikelsamling består av 5 olika artiklar, alla med den gemensamma nämnaren  Relationsmarknadsföring.  Du hittar artiklarna under mappen artiklar på BB.  Artikel 1, är en riktig utmaning. Kan relationsmarknadsföring bli en egen disciplin (eller du  kanske anser att den redan är det ?). Författarna går igenom olika kriterier som bör vara  uppfyllda för att ett ämne skall bli en disciplin. Att gå ifrån att vara ett domänområde till att  bli en egen disciplin kräver en hel del. Varför är tex konsumentbeteende och  Tjänstemarknadsföring egna discipliner men inte Internationell marknadsföring ?   Artikel 2, En artikel om Allianser. Nu för tiden kan man knappt kliva på ett flygplan utan att  bli välkomnad till en allians. SAS och Continental Arlines som tex ingår i Star Alliance, är mer  än villiga att berätta om att de ingår i en allians. Men varför är bolag med i allianser ? Är det  alltid en fördel att vara med i en allians ? Hur får man en allians att bli lyckad för alla  deltagare ?   Artikel 3, Evert Gummesson har skrivit en artikel som behandlar att dagens marknadsföring  måste nyanseras. Det går inte längre att bara förlita sig till traditionell marknadsföring med  hjälp av de 4:a P:na, som du säkert väl känner igen. Relationsmarknadsföring med nätverk  och interaktion mellan aktörer är en annan väg att gå för att lyckas med sin marknadsföring.  Han skriver om ”The New Economy” där han inkluderar tex ITs påverkan, nätverk, nya  konsumentroller, nya former av allianser mm. Denna ”nya ekonomi” kräver även en annan  form av marknadsföring.   Artikel 4, Här skriver L Berry om olika perspektiv på Relationsmarknadsföring mellan åren  1983 och 2000.   Artikel 5, här beskriver A. Palmer om hur relationsmarknadsföringen har utvecklats från att  bara vara en idé till att bli ett område som mer och mer diskuteras i litteratur, artiklar och i  praktiken.   När du väl har läst igenom alla artiklarna så vill jag att du väljer ut en artikel som du särskilt  tycker är bra och vill fundera på ytterligare. För i den första inlämningsuppgiften (som skall  genomföras under vecka 42 för kvartsfart och vecka 39 för halvfart) skall du koppla 

Hougarrd/Bjerres bok med den artikel du väljer ifrån artikelhäftet. Finns det några  gemensamma nämnare eller står bokens författare och artikelns författare helt emot  varandra ? Det är dina egna synpunkter som skall framkomma i inlämningsuppgiften.  Du  skall i inlämningsuppgift göra ett sk reflektionsprotokoll. 

Ett reflektionsprotokoll innehåller följande punkter:  1. Ett kort referat.   Vad handlar boken och din valda artikel om ? Beskriv bokens/artikelns   huvudbudskap. Var noga med att använda de begrepp som författarna  använder som sträva efter att vara författarnas begreppsdefinitioner så  trogen som möjligt.  2. Reflektion.  Fanns det något i boken/artikeln som utmanade ditt tänkande ? Vad ? Hur ?  Fanns det något som bekräftade ditt tänkande/dina ideér ?   3. Metareflektion  Varför reagerade du just på det sättet ? Granska din egen förförståelse/dina  svarsmekanismer.  4. Recension  Ditt omdöme om det lästa ?  När du är klar med din reflektion (inlämningsdatum finner du på  tidsplaneringen) så skickar du in den via BBs privatpost till Joacim Björkvall   eller skickar den till joacim.björkvall@mdh.se.  Lycka till med både läsning och inlämningsuppgift   Ha det bra  Madelaine, Jocke och Marie   
 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful