~M.

AND T'HEN I KISSED HIM
M I,J$I.:; by HANS ZIMM Eft

I
I p
,~'

i I -a--

I

I

t;;-.
"

.

.. a-" ~, ~~.;C'i.

~

,.

=1

r#-

.,.
~"I-

I ~!I~
I

~ ~~

I

I
~

.

.._I

...
I

.............
IIiIIi
~1 ...". -=; ~ .

r
;\
"

-

..J~ -

..iii.

J ..-

J ~

~1

. .,.. "lL-------".b

~ ,tji.

I

.'

.

.--,

J

'F®~
'~

r~ I

"

-

~ "i""

~-,. F .
::!:

,-.

I
0,-

I

I
"

~

V
-

I

I

~_..

I

..",..

.

"

..

...

. -"
'

~ ~

f

I

-

~

-

·-1-

'"f#I'"

F

..",..

~

-t

.._

~

~U

_~_Jil.
~~

,

tj
c

'~

'It.-

f

r

-\

~

..
..:.........._

I
III

~

=

.

'"

i-

..

mp
f '1if"

T

~

I
y

,
I
I

-~

..
1m.

...
~

-....
I
~

I

• J
J

"

T~! ~r'~~m~:

~ l:C~i T""..:h:il~';' Pin....,::; f.i", ~,',;S.:l·lgl. IfIe. 'i:I ~WI r~mh~Qn~~klm~ '".u!~ ~ ~~~ ';'1 ~i!l~I' 11.;,00 00 L~oo~· rill'm~~~' .....

_(J"
t) ~-

I

r
. .

:J -f
I~I
1
iii

_. _ _

..,

'nrf '.

r

-

..
I

...

...
I

....

ill

~

....

-

-

~

::;

--I
..,,
'~

-l-

ro,

.....

_I~ V"~~-

~,) f
,

<
~1

f

1--"....-

-r-_-

.,--_I'!.

..........
.

~

,_
':I

_.

iiIi·

~..........
I

...

1

1IP'

....
...

..
1 .~
I

III '~-

-fF"

1!'

:~

=1:

"-

"'.
r";; ~
I)

I::

.-

.-

1

,

j'"

t:__r:.I
.

-,J

._

..
J
;iii.

_I

J J

~r'
I ~J

,
,
-

f
" ,
1

#r_..t

,-

r-' .......

~

1

1

1

1

-, -\$~'
t..! (

1J~

I.

J_
II'

1

I
~11'It

'~I

1........,,1

-

~/

~'Hf~~~-I

J)

11

-~
,ill,

,I"

...
......... '
ill

..
~

~~-

~
1

..
-

,~


y

.

I

-I:

r

I

fJ .. ~.

1-,.
1(..1

-.
---I

..

~

.,~

.

. --~.

I

__ J

,-

=-r

-

IJ

-~~=

J

J
,~

J

I

-

..
'.........

....

..

L__'-

--

_:'~

-I·

1

-...

l~

_._
_I

Pr r- -

i
",.

_lit

~ ~

--

l
,r--

I
.

-4J-~-..
.
,",

'r;"_:.;;

'

..
-I
1

~

til

I

,.-~

r

I 1-

.

til

J.

r
.~

rrr

~


-mf

~."

qlw-'I J

-

2"

..!:'

41
J

.-•
I-.....j

I ~-

",.

,...........,

r·iI-:'-Ji;

,"_

~~-

1

II!!'

I

~

I

.0- !.
~
-

I

_I

1

f1

1 \co[.

U


·.~F

-

....L':;'
e

:..,;,.'I

~,~ .
,
'

.-

,_,

..

r '----._
"

_-

~
'

-----

~

r ..,....,

'

_

..
I

1

.
1

1

I

..

-tf'-

l-I-

lj_J,;

, "\i"l;l'-

,'.

I

I

I

t;~·
'.
~...s;.'

u

-o;
P'

-

....
:1

,.

"'

I
~~ ~

~

1"-r::.......
-II.:~
!II

1

I~:·~
,I I

.

I

!

i.

'! -5-' -_____ -6'~-=:::::=::
~-

,

-~-~
:;:
'

-..
"

t. Jl,
-~

-.
I

.1

-I

..

,t!-i.:

-.-:.

I

,.
i

tJ
,

..!

~

f-

-77

i~;-

-I'

-=d~ -~

.

;

-

-~ ~vP
(.'-,
1

t?fl

.

~I .~'9;

Ir.- .

)

!

I

;'f

-

l

i

~

.. ...."._-----= ~...~ji::ft . ~..u-c..~ •••• .--..--- ~... ~... -1:--'.~ ...... - ... ~ ~. {.... P ...~ •••• ~ ...· .:m·j)~II~nt .. .1111)1..."... - . - · ..___ ------~.... I -. :t!.h"'H i.-"..... J I .'.. ~~ • .--... ~. <:(1[1' 'o..-+ --r --. • - . .\ ~J -I' 0 ~~ - ~ I I~ I -... _ .. !jn 6-~ ... - . S«". ft ••••• ~ - _ -- i'll'b .--..~.I....._ .l!I ::.J. --..ArrACK M usi c by... ~ ..= ... :io ::r: . IIAN s LIM M EF: l I !J -. ' ..... s..• r.J IJ~~ by ~~~ISiIDn r-i""lij.... ..lj. i""""""'-I-i/I#-.. :......' iiiiiiiii ...... ll_ ______ ~ "_ -.1 A.:"....._ -oS == < .... -9-' .<l"·.. ..--.-- t i(.I·..... ~ f ~ . .J~•..--. -•. ~ (...'ull~g.- __ '..I":III! Th:i ......i- _• . -r ~.....'--- I "jI...~- .. 1 RiQl-:1 0 ~'=!iJI T[iU~'"I:too" l-li:... ~"!l!l~ 1!"Ii: ...... • •••••••••• "'" "'" "'" ~••• ~_~_. '*' =!: -."".. i - ~ iI:::± ...

't.' 1·-.----~-~~-- -.-e- "d..:= f~ tJ '._____.r'!0_-..ji' . ¥......._.. ..._.... I ~ I - - - I '~...~ jv}} •••• .~- ~ J-----~~----.. ~r CIT oji... r - - I ... .... ...-- -. . - ."" -.. iii I T -->.. I :.--r t. T.. . ..eely - p .... I ~ I .II': I -...ti..__ ·Majes. Fr.._.. f-'IIi-'.. ..::. t .....call....-1' -. ~ ". a - r .. I . 1-4- ~ _____ J . .: I ~. ----~ r - .j' t'J U.

.. ..--- -___ ._..- . " ..!.j." rl . ~-=t • " I • .L1 ___ . .. I-'lt~. ... .g.tJ .... -- ..... .. 'ii. ~-: "' _"-'-l" r I 'II"- ill ...::. -~ ....c ....I I . -9..... . .._ !"7"..:# )b t~~~"".: t --- III ...\.

. TOHI'. J - . " -" """""=- .: " I r _. I ~ 2i:l~'..: iGl2OC'1 Ti:i1Jl::h~:)IH:" I"~III~~" r"Mi: !i.!.:.eely _LJ ~ I~'" 't!.j .113. .... • ~ ~1 I~._. ~4: I ... _ " ...I\ ill:".. '\ I ~b"'~ Wl"~ ~l ~S['(! b~' '.I(. BROTHERS Mus.Q W..erm s~ijn f .W.. . ~ I ~~r ""J.. " -.. .. -- ..._ '~·I {·{). '!II 1"..ic: b~!IHAN) L:i M t. " _j J .. r I.Y.s...J I ..."... "." l . " I~ I " -rI I~ :5 j" .. r c. I hi!o WI iill·Si'~il).. Ilfr.. ~i~""'H~ ~1iJij.lm.. "- 1'\ . ER 1 Fr.: t-e-es r 15. ~1:r.. r: -'i..

!:.. - -.. ~ -'.. ... - ... ... .-.... ' .. J I~~ ~~....... . ~ 1 ~~ 1 .I- ... . .-' .J' .o' iIiIi - ....... .. .. 1 F . I '..... ~ .. -I 1 -...: •- -= . -~ I ~:-:I: " ~ ..._ =ti: ~ ." ~ T· .- -'" _l_ -=-' _- I ~ • .. 0 t.JIt.. . t...... .. .....L ~) ( LI i"""""""I -cr- I i!... 't. 1 . T ~-i. . f . .' _...~ -~ . . . . . ~ .. :'1" ~ ~ '"!f r !."--J .. I!!I' I 1 - ~r· ~ - .0 t-... ..ii I 1 I - I .-. O.. ~ J ~ -.I' .iii '!iF fL ~ .. .' I 1 oiII! (#I'- I ~ --:.. I=(:t.-J • . ill .... . I J J ..· · ~ 11 I .: t. i Faster tJ ~ ~ . -. I -e~: -!.. . ~ tJ -..I ~--- .- • I . 't. --.~... ~. " .' .. r!: - ~._ ...... --1:-. ~:i .-- . -.-1- f'. . · .ill:..J -r - r+ j---. . I I !€:~'~. \r' · ... ~ ~ 1 I .. ..

..J - - I I I - -I~I~-· * -·-I~~[~. . - ~ 't.:.~ I .. r ~' bf I :I: I 1:>f1I ~ b~ #: ..d-... . r:\ 'W' I'l I~ 4) ~ . r.~J ~ _ "II • .do === :. I ~ + ' ....~C'!}'L -oS . ..' ~ ~: • r .~ ._ -r:: ~ " ..: ~ ~ -nn p f' rr . I --..OIl' .. . r ...£'J. "6- i .17'... ~r. j.t. - - -~. I I'~G' I I~ .. Ic·t~ "d'- ~:sr.-- . ~f ~. • . ---..

...... .DECEMBER 7TH M usie by HANS ZIM M Ili R Slowly ~~lc.. . j~:. ...... - -~- ..... ..<II I :j ... I I -=-s".. ~ .... ~~ I ('j. III ---Ili~ ....::... Ir-(. AJ m....- •• ]1[. -I -11- ~. ~ . ~_... -II~ I I.::r.ily ..J..d... ri :{_~--:'t....- i!!I'- .: ~-. .- - -4 ........"dj~tcn~ Piru..~II"(HifJvsi~ -Si 5':'"9~ 1.:..i!- ... -_ . .. n~f' ~ -tv -I. - ... Ii- ... -~ .. ' .J . -....-. r .~ - ...-.." ..... I-a...._ ~~... .. ~-- ...-.]1'rftlV.. .. -..ll.I r ..<:d JSN b~'~rm ~~~!1 ....- ~ - r -. 2::(:'1 11J1)~h~~:JIIP PF."_' .' ( - "'" ~ • ~ j'" .f'YIs R~I.-: .... . -M.-~-'-~j------ ~-4 ~ !*- i-=· -111- !~ " fl _-\':....~4' L' ..f r""""""i ........ " --. ~ -C'II.-' - ....... r t..... ::...!....i Mu~( E:: !<or~5.(lD'To. . r - -4. 7 ~- 1-1' )... r I iii . I J!:. I =:!. . 1 .:. -1- -.r['... i"""""'"" ~ '1 •• ~-. r r ..:iJI'I1tlii~ ~ ..

.

- I':J I-l._ .._ --~ -I~V. i"""'"""" rfi ... '~':'~_"I'"i¥ ...-- ~.1=1· -t. ~ -~......_____. - y p I i ..::: -.' 'y.I~r -.... ]t. "i' Il': -I -4- .. ~... .... ...~._ ......... 1 -1'4-:....-~~- - 1-4. " ..-:I-.. ~ r .I.F. .. -...~· !Ii ~ """"" ..• ifII 1 '~I.J -l- . ~i- -l!:"fiI-~~ . j' ~ ~~I""---._.. ·.- . (7'..1j~ I~ I-i-):-".. ".- I..~ mp.__.. -r. -~.11- I 'I!!I" ~ ~n. ~ .>......... ...:.. + -... .:: . L_• r --...

.~ ~ - tJ ~ ~).. 1 I I ~ ... ~) " 1 .:---.S- ........ '-1- . _ ." .It g._ '...... .... .: .(I. :-- 'T 1'i'. ·t-f!!I-l~-1 ':II! -"" .- .._... ... 1 . .." ..._... ~ - ...- '".r- . '1110 . ~- ...... "¥~..::....... ~.'-oiI... I~Y.._' '111·---:.~ I r-'~. ._____ 1 ¥ - 1 . ... - ... c.. ' . I I ... :t -.Y. ·1.-- _--:: ~I..._....l . ... • 'o!!i~ . :~~.- "ii' * - -... ( t ~I . . . 1. . {~. -=.... . itH ~'...!!..- ..- -' ~ ... ' '111! :I ~j 1..... .L__ . L'Io.. -I.. 1 ~t >/ ~ ... I) ( --:: .. ~ ~ I"""""""" ~ -I'... .. .. f _{J.'~I - ~- liltI...J~::: I I!!I' • ~41~ oj- ..." ~ '11 - ... . _-I ........ ~ -I • -~~ :t! #'11 . . -iii- ...... ---. ~ .. I I I 1 ""..~ - t.. ::: 1-4- 'II. r ~ rq -!!!I'I~ ._. ~G. " q. ..' . ~ . ._.. 't) ....... V ! .1 I . . J_... #1: ~(! -# -t- .."....

...-.... P.HEART QIF A V'OLUNTEER M uste by HANS· ZIM r... ! . I!!" .. . ~1I!1"t...~.1"'i. .. ..:..l. .._.. R~""~ !1jJ~!"~ 1 1.d'lrt. . I . ~i::l. ~ ~ .. ~:. r - e- Th!~ ~'r~"~')""'"~ 2X'1 TQULh5'!~n~ PIC1y~s ~ . "(}" j: r» :S I . ...:.._ - e . ~ lll).r~~..:J.~- ...r~ U"...Jt...::. =6b ( . L .'l ~.)- . - ~ ..i. ". EIii: f~ioJl fJ SloU'I~.".- -. .~ ~'.. .III' .'1(is.~.\'d'y ~--~~~--~~~~~~ .. _. ~.::1 b~·r'lI'm~s oZoi' TOI.~I~ . . . ~ ~ ..... . ..

"'.. .... ...J.- -rTi: I I . ..\ I~(t:i \ -O~-·~ "'"' . I) I -04 1 • . "I ~: - It!~l:""~ -- _oS- ~ I ~ . _. I 1 . 1 .~.iI... I J I .. - -I~_- ~ . .-=r .....1 1=21 . " Y!if ..~..r... ~ .. . ~-5-' 1 i "I r . =i . t.'.. ... ! t--- ~ ..t1 I~"~" i() I cry..: f ~ I-q.... ::J ~= -3" ~ . -. .. ~I-''''' . ...

...... J _L v -+- ..... ~ I ....... ..... f!!I!' -r- -....... "to :....'". 1 ~ • n 1 40- -- . I 1 I. . • f V i . :: ~.. ..... ""'~.f'jT - .' 1 - I. ... t' ~. "11 '.. j_ .z.. h -~~ J ~ "!::..... -1-.... ~: I I . ~.. .. ... "I ~ ... .' .._.---.. .... 1I~ 'j ~ Jj U :. :. L~'.: .. ~ . .. ~ . ~ - ..1 -----... =it' i ~ -......./ rl t) I ~ 1 ~ I.l ~-_:. :r--- ... ...1.:. l _l . . J. 1 ~. .... L' I ! ~L~ -... :... . ( _.~ '-r' ~ I-I-Jx=:~' I ....J Y '-::. I _ ... r - ... -' J - . .. -. ... " ".....t . -::1- I . • =9 ~ .:. J !II' -j' .J: J i I "".. ... I ...

. J fI'" ".j.. ~ . 1-t:....l~oiIi~ .......-1-+-----1· ...... r ' -~ I IO:Z- .. ..I -1'1 Iv ... r.. ~ ::::tt ~ - ~... r r ~ .........:: ' .r .....-=- r..... 'I- -J .. rJ .. . ~. ~ t~· .....'......o0oi _. ' I'J ~ ..... - • r~ I-.... ~ -iI! '._ . " -............ ~ '.. "~ II ~.. l.jj' . I . Slightl~· faster I 10--... I '. ... • . ~~I~...... . . .. fII' ~= ' -9- . 'I" :..as ('J ~I...... ..""'"--. r-o ..I ... tj! .. ~ ~ -~ VI . ... ~ ~ .. :.... ............. I ":- .

. . -Q- r t ~ :J: ~ _..J u :1== I~:.Jr "...." I I ..-~=-~ I - ~ =f I 1 1 "I ~. 'f. ~:." - r..... .. I _- . :7 . I . I - . 1 .... 'I ..i- . 'IIi . -.. ...... • 1 .... I-\C'i}--:}- r * if ~ = = "iI!f' d <rT ..._ ..." I" -.. 'I r __.... ~ i~ ~I~·: '.. =i -I!!!I' I!!I' ~- .-..~. I J .- q..:1== - · ::t ~ .. I :..." r -j-. . o I-"~' . =...' - . 1 ~~ :If ~ .... r . 111 L -' .jII!t t) rJ .if!' :j.. ~ ~ I . ~~-R -ft- ~-~ )..ji ~. :1: ~ I . IL"'!I.. = l i' .1" -~ p ~.. 1 ... ~V-6 ~ r ..j .":'. .ji .. -~-.. f-. " . . I' €I '..~. --i-_~ ...)"IJ' · - • ~ ........t ~I j' • - 'f. ~ ~ · I -'~ -=' I h.. .. -..." r I . ) . . e 7. ! -.# -4 - r ..

'" !: ...'·"~ rA~~I-. !~I -+--- :s. ·0 "ri' -eTI" ._.:.. by .f!: (j i(~ "'TT" p . 'I. 1..~"". If"'. _. --- J b..= ~-.. 0 7fI i(J ~ I 7: ~ -oS 4 -e=~ I -e r 1'# r - I~~ r--'" . "". p~: ~- ~i .J if" t. I'=""'~ j)j'-I-..'·lI'IiMl.lo S!:!.::I 1..~~i_\'cly .~.- J..' t:: -o: :z:z.>g:i. Fxp... 1- ! 'iVlrfoJoudlA. -. .24 I WILL COME BACK M usic by HAN$ ~IIMM ER..r:". "-1.. 1<1 ~'....J .! d --i . 9 2001 -c~(hs1~n~ F1rtui:":i Mu~~.t ~ F"- ~ -..1 ~~ r I ~ I "cl~ )ii.. ~.-' -.y.! - ..:. . .~01 I hi~~·r4r~~~n T-::. ~Q"!~~ !~•..... 77_ ..ol.~ ~-0I(J r.:. 0:.. ..j_ 1 ~>:I"I~ fI. tJ it.

I T. . .c .... f FfI-=!j I:t~ol 'It.. I .)~ I I . J -_. - J I:M:-pI . ~F.~ t j...= :t:J! !-.JL loX~ I ~ .== '"'_ ~- .t..' 1.. ~ 1 .... .

. 1. (_-. ._ . J I _r:::: 11...J ·.I~~~ u -- I I.it· ......I. ...) . ~J ~ ~-.~ J ..... ...< ~. r-:Q-~ ..~~ ~D£" I UI_ £'" ~ n"".> • f~~- J . -~ r: I ~ .~_6o Iv' II .--=.' i J . r ~ J I I I - .~ 1 ~ I!!.. 1}. ... ~J- ....'...~-lil"""""- I+"I::-&-f" ~ F0- I --~I " r.~J_~_J -...". J I~:·:.

. n..' =t -e- ~ 1 -. r~ -1-~ ... ..-· ~.. r ~ :<.14 TENNE'SSEE Shrwly :. •• I ~ r tJ ~- r .. r :...... 1 ~ ' ... I_.'It~~'·.... I ~ l~~' Too.. ~ -. ~ ~ ~. .- ..~'~ I"!-' rr"r"~1~~ . ... ~ 1 f" ~ . ~77 . r r.. "1"5>. . . r I (j t.\ I ~b"11... if •• 1 i'hi~ -.• ...._. 1 ~:i ~ 111 -Iiio· • ..l) . r' ' -9- ~)~~ .jl p = -. ~.. . -~ ~ lq'..:." 1""'200'1 Tcu'hS'lgn~ Pldyl'fs '.. Jf- -e- f~ t.l. .....e ~- .J n". t. ~t r .>' s.... . ...... •....~ ( .. ~ -I- r ~ . ."" ~lm"..1...' .or~!...r e .~ ..• * • . ~ .I..o'(: I.. .d'lrlo:lru ::.. .... .. .." 1 ..)... ~ ... :g: - .nl~ ::..0 . ... +r ..... T - ....

..... I .( L.'- ~ . . o. -y ~ r .. r tJ i(J 0. ...""" ':J! - - "111 . r :DI-lj." .. ~ -I-~I- - ~~ ~ -. ..... - 1- -1-1~ .... Z. r f-----I· =i o........ 0 0 .. -@ i .' ~~ . r ~ ':JI -..._ " - -.' 11p ~ f ~~=1' =1· - . .-(I'~ '1i!I" :s: 1-. Wi1' "jj' .. '.....~ tJ 'to' I .I~- I--..1l . . -iT ~ r r--.~ : :.. I • ..~ I I I ~ --I-$j(j'--' 4- I ~ -I~ ~....... ~ "" - """"'* .:t- - :. 4- I I . I .. I .- ... : w r""-i I!!I' - ~~ ~ I 41: -~..-oil! I I_I ~.._. ~ ~ :.~--.T .... I 'U . . .. ' . r -~ "'W - f" ~ 0 - " -.. -!I!I' . . .

I .. ~.J.. . t r ++ r :... 1 .. ~. . . ~ b. ....... I It. F-r-..15 . j: i ..... . .__ 1-· ~.-~ --- 1-' ~ .j. !'J ..~ I r I ~... ~ -1-· ...... - .. .--j ~ ~J~ ~~ . ........ =iI= ....... I - I ...'. ...II -. .. I - .. ~ I ..---...... 4. i I .Ii.. - ~ . I ..... -+ 'J'''~I' :± .11 ...... • ~ . I ... --::t-iII! .j!... ~ I . -I~' .. • -e...... ~ ~-t t. 'J j. liY" .-! ~ I r . ~ -5- . mp .......- ~.... -_ C..I r) l f 'tl - ...' {~F ~ .~1--+ . .. . . :I:..I~ . ::~I..I-1 I . . ~ I I y V ~ r .oiI! = I I I - c:..: . -~: -~..

-'Ii' ~. . _fJ I . . u ~ ... - .. I :I 11if T I =il. '11..." . .I l' I - I: I 'i.) -IIi' -e- -A. 1 :1-_[ r _L r~ ... -I- _.... :I I =1= ~ . --l= I ~. e ~ ~r I -. r r -e.. e- -1t I r -1- f 'I r I t ::liI~ I I 'I 1 tJ ~ .. . s.. I Fr9 _J.-. ~ --."'[T . ... • p1Jl' :...1.... .tJ ..... ~i . -.- I iI! r I "1!f .. I~ f7'0..' -~. .. • ...I 1 ·1 .. .. 1 1 -. .. ~~..- <I c. . ~ "11 I 'lii '11.. .(~ t_.'" • mp 1~' r ... . -. I t- .~ ..

in _ I'll and be glad.hind. V' . . j j.j . . .... life... f---T-"Vr r U r' . .- -. -- - ~ . - -._ I "" ~.-- I © 2001 REALSONGS (ASCAP) All Rights RC5crved U..~_.J. .. _ -' I'll __ Oh.- lim: --.bcr all .. have strength I _. -¥- .. I • Db6/9 ~' • • . - - - 1 . • .... j <:: J these it j .. e' D .tnetn . _. ..- --- $7 I -I I':) . J j' ~ ~. . .J ---- "1 T ! J8 ~. f-~ Il -{:.. I --.' t em7 . _ • . .~-.~' ~ J·----d ~ -- J._ '- filii' back me on _ these how _ it times_ feels _ When r think showed and the to Iccl the I ~~i'. -_ .. mr em I Bbl1l7 mr Able ~ • dreams sky ''-"" we len be . " .".-_/.. - 1II.'--._ ./. steadily Ab(add2) THERE YOU'LL BE Pictures'/Jerry Bruckheimer em7 Ab (add2) Films' PEARL HARBOR Words and Music by DIANE WARREN imr I I wm" ~r' -9' 0..---------. _ my reach._ ..-/.~ • I -.«~ _.ed by Perrr. nif ... T cause I __ al .' to the " ~: I'... ~I Ab(add2) -u~r: " . rc . _-. -- I J look made I .j .. ?.. . - ."1 I with .---". --~- .-- ~ . back me -- on _ make days __ through.2 from Touchtone Slowly.-. I ~ ~ .ission •• • L '--'-.wuys will was blessed to get." :.J ··10 . When I Your love -- J ~ ~. -~ r' --- I I J Ab(add2) J D ·._. -._/. ~' -" - I'._ me. . you 1Il you gave -- ~ my to - ~. -.

-. J .. _ _...U· ~. . . [n 1l_ _l .. _. I~ j J 19- ITJ' me... Db ::1 -~·.i l .. ~. ~-..J [n l1ly heart there'll ways be a place my lire. =. ~ . II ~ /\ b ~ . ~ 1. for you.... . your face.« -- 1 - ~ :t f-..L----9- !.. ... . ._ ... ...- Cm/Eb ~' . I .. . my dreams 1"11 al . im FI1l . =-......: . to yOLI. I - ... I .... II U 1 ......... 1 ~ if • soar .. I II .e" R " rb . :::::::d "I '-r7. I J a ... j )J. 7J . _ .e: . Cor ... ~ ~ .. . 1 m Db6 ern7 tmr' ~r Able.."i 1 1'\ e mai? . Cibm'D '~i'~' Able Db ~ xim' Fb look and sec owe so much ~.. II . wuvs sec you hove _ the sk v.:...J ".-rJ.... LV'J • I I Fill r Cm/Eb ~' ....:: -- fr .. I 1'1 ":I: ... lor all r .. _..... "' ·1 IT.. - . <z... .. i . - '·...---. -J Db maj? I r 19- ~. •• .. .Eb/G Db DbsuQ Able: . 'J . ........("" -4 - --I i T Z' I r .. - I .I i . . .. _.<. dl You were right there I 1~ ~ 1_. _ - 19- !g: x ." I _ .. • ~ ... 'z - ~ • .- I~ I=- 0 ..~ _l ffIDt'" - ~ ~ !.... j. . al ... .j. ..') .. .

.. 0 ~ ~ ~ .._.../ . II be.. -iI .. _ . ... ~-~----._.- . . f-'~ --.-.... arn._ -------" and I""""" ..4 Able i\ b sus 1m Bb ~im'" and cv m A~/C x Db AblC ~ '-'" Bbm7 x lliB ml'" m " Ab Gb(add2) Db/F ~ (fiB wen. _ =-:t "III "III S _..r-- I 1 f' L' -. -I ...L-) H. me. Eo _ ' • Able . 'Cause . "" • r II .~ light... 'ry .-II! '-.L... iB 'Wf" -... ...where _ ..-- '.. -111 . .::::=:~•• 1- nf-' --E... part __ . '1 A~ Eb/CJ ~' 1'111 ~"' xx Eb6 ~ " ~ I ~'l _/ _.. ~ ~ ":._. :I .of you - =-with keep a I ... -____.. ...' there you' Ab .. r- - ..... I" ~"" • I al-ways saw you my ~. ~ --.. _ .~-. you -..' I r 1 ! ..~.. cv _. '" ..I' Bbrn7 . - . . .

.J "~-" my strength.. .. /~ ~--------::=~> ..D~/F .I) x • Ab/C .--G- I m"'" x B~11l7 Ab/C l-You were right m'" DbCudd2) x -........ x "iI Dbmaj7 ~I f-I. I ~ soar 1'1 f-~ rV - .0 - . . -. "II -tlrSdm£J al wm'" )... .... - --.. for -III .. -... '" I ~ -...J you were right there for ~~-._ .._ I III _ ~ ...l "..... '-6 .. . ~ all the ways ... c. .." mit"" A~ ~mr: Eb and I wau-na ~ thank you now _ for -_ Frn7 Db maj? WI ~. m'" _ . ." J~ j JJ ~"'. lilli' ...... ~·t -.. x ~ -. • • •• Db (add. me.. Cm/Eb ~.... i .. "II i Fm -..~ . jI . Il ~ L~/G ~.i ~'... _1 -~ --0 I Eb there for me.

. - ~B . oJ . J pjEB '.~ * . ---. _ part _ ea-..:S i «:» • fm 1'\ I .L • Ab su« I I- • • .- ..-i I -i .6 D~maj7 Il I im E~/(J e.:::= :. _..J ''-"".O..._/ ~r' Ab there you'll be.- Cm/E~ Able ~ f../ j ~ -I '-. _' 6~~- ._ * there # * you'll *'--"f Bbm7 ."-'-~ l I u_ . ____ . ~ . Db A~/C 1'\ - im 1ie m': II .. _ l'll - '§1'" a i keep . BOX 1 ae r 9 MlLWAUKEE. __ ... - - '. - ~ --. HL00352344 o 1111111111111111111111 73999 52344 7 JERRY BRUCKHF._ t._ - -.. i0r . WI 53213 u.. he. :4j ____ ~ I ~ r' I . • ~ .J - '-. __ .. I am."' with ~ me. __ ~- ~ 1\ I } tJ 1 i ._ I am. ~ S ~ • ~ ... . Bbl1l7A~/C .'--"~ . . BLUEMOLJNIJ Ru...Ji..- i .where _ . I '- ib r._/._j for you for all_ my - life. J .. S::::. - - CbmajLJ#11 Itl There i you'll t:\ ~..where_ . .- _...'-... ~~..- . .. j ~I '-. '--I'" I Freely ~.\1 S Touchstone Pictures 7777 w..-' ... ~. "----~.- I ----= - . ~ # and ._ - - . • cv - # .IlIlER r I I..- __ fL.s s ' .... 3 -s = I . I - and I 'ry . m Bbm7 'I ' .. .J ~"'!_~-+ I 1=1 ev I.. rv . - of you _ ... P.. 1 ._.. 1 - t: ~ ./ f.... .

. "II! "1IF T 1!' -...... 'I T "111" - --. 1- . .6 2:ol1 Tau[h~~~nl" P c:ure~ r.. All Rig"ii~ !11"!~. l .:.. _.AR M usi c by HANS ZIIM M ER r-D-~ tJ ."._ :....: . fl ... I "-' ---.. :i&..... !'hl} !i""~"U'! ..... -. .. y.. 4ii .'_to... "II . _...jt . 'I T . . '"\'~"'i'.... r'..f - ~ . . .....~ i .. i' b:.. L.. -. . - r-~~ "II e r· ~. ""T · "'" ... ."" i' ..-... - ./- f . :j 1 -. - T ~.. - - ~ .i~i(1II .!I'.... ..~..-.. rf r J----:1 F ......I"' •..110--~ ... .~ .. I""""'""" . - ..LfII.. - ._ .--=..lld b~ rl.1.:. ....£ · 'O:::"'I.. y .. ·1 -... • :j..... -\of.tlii.lfl.Jj" .:. . .... I.' ... l) -~ ..f. ~ ...·~.rt~n~ ~1'1i... I :J .' o -- · " .-.. .. - ~.. i" ... '1:12[10)" -c~d.I T .W..... ~ !-i:. ." ..l~sk: & ~anR~ inr.. t.... Ott ~I ~~ . -.0 -# . "1J" ... Y "¥ 7ft ~ T . - ':II .

..::...... ._... 1 !? r ~ -----..-~ Pr .r I'l r~F. ...<ii... .... r . ..! r-. ... -l ._ ..I~-..' fJ - . .. :f9 1--'-"'1 _<:r'_ 1 1 -~- ~.. ..35 -_'--I-!- --. '..' G ~~ .r....... ...._....J.. .. I~~· ~ 6 ~ . ~F'-_ ~ . .-... t-..~ .. • .v~ _ ..~ . G' i\ .. . h -~V---I· .' r ... 1-'7"'" ...___. -~ . it.1 _ .. __ ... ..e D- - 1 1 .r r • ~ "~~l r-"""""'_ -e- ~ ~ j~~ II - . .r-i _...-1- ill! -E' I .. .-' 7!:: rl~ if) ....... ..l~- I"'"""'l I~ I I ...I. - ~ ..

. ¥' _-" ..&: .... .J' ~ I -~ -£+ ~ " " .. " .~ . ~.t IJ '.. . ~. I .)..___.: i r e . r ~ r =.... .. .0.....:t----I~ i() "'17 .77 '~ ..: ( IJ :.~ . "I-''':-~' it.. ~ I .... 7J-' "111'" .~ ..t.J_ ~ -e- -o- ..'I~~..I21~~: . :2: . ... ~ ' .. . . 1tp :......... - .' "I • ~: ~ i ~ '..__O . It. rl " ~ r:. _'-'.Ie". . ~ r ~ :. .~ :.. - ~ ""II 11. .. ':ill' __j.I.._.i -o- 0- . ~ f .': .- Y.' :::r .... y - y' .

.j.J "" I } -_.i_MIJ~lillP4r._.- . J" I r . . ..I!I ~4 . I 1IiII~.'11 . - ....... .... =i ..9' .) )lodel'at..1' y :. :z ~ -tf ( -" r '. • .--ti ill' "'!IiI! ' -ill . 'L_ ~ _ -.. . . 'l-"" r~~ -o.-' .... .. ------.. J ~} 171/' r " - ..J' - . . .8 .._ :..r I s r - '+]~ ---:.j ..!oJ 1 .- ..8 ...~ J .. . ~. .. . .::a..:.lib .. . ~~J! ::._ - :7t ::...!. iii :2 I I '· . 3' ~ -. 3 4 ~. .- r l' r r .-------.G . ... ---== ~ -.... :.. r .. . .j ~~ _. I I s . '"" . . I - :& ... '1i!I" ~ ~ ~ :j ."!I' 1! ".. r 81 r r r :J r ---111'-.j :j a ~ .( . r :'1 r S · ~... 3 . .J~$.t!" 3 . . . _I 1 i"_j.-~ "'" '.~' I I I ..ill ..jII' •. • -I" f.j .. 1 - r :} E1' []. .. . ~ . I "" . .' 3 .ii. 1 1 -. ~~ ~ .' '. · --:: . Jt: ~~ "I~ ~-.jII ~ •• ~ .. ._ -i[iI'. * • • ~ -1'!f ~l .ely slow. -' . . .~. --r :1 . ..

. _.. ~ I~~ I~' <III! ~ -oil! . . I . .- ... 'i!!i" ..___. --~ .~..l'_ +':.-' :'J _-_ :3- 'I~ - 3 . ~... "~'_' I 8- .-II!'- rJ -iI!'- -1~ I - . :: ~...... 3' • .1] ~fi....== -'.' . I . -ti .._~ -f! :~ I I I _' I -''__''-....' :I-...... ..... .. I ~/2:.'• -Iii· . :1 ---II ~..-.:9' =-......~-:-~--~ ~.. I I f Ii.~ I I ~. fl ir Ii.. 1-:J:'-!l~1t ' I{} lJJ~' I oilt-.fi ~. ._ ¥.'3 I - .. . .. ..~ . .. .. ~'" . ~ . .. 'r*' !iL 7 . .....:"it . ~ ":J! "111 "111' s 3 . . - ~.. -.. .... -~ - ~ .~ ~-11'-" .....- . -:.. ...._2~$$ ~.. :jt .. .

_ .ii- -s . .tjt. ~~ - -1II ......- ....... ..· J '1'!1 "")t" ...~1'It I I --s:.. I I~ '. .J~. ... _.~ 1+tV- I -I ..oIr. 1 1 1 -Ji'- -11-*41· .. . 1--'" :j..I-.I "I 1 -41_' -IL-S' -I "'r"" -I"-I=: .. ... :'-. I~I~I~I' -Jit .I-. ~" ~- - .it..."~~: .! fJ :1=---l~~1 I :!=#. . ~~II' .~ ~ 'I!!i!" ' . ~I .jj.. I::"""-~ I(.~J II~.' ~: .--.liIj'!l--'t!.1 J J f • I - . . . + + T I I I I . I- .

.. I~ -- ~ .--- . ::.. -~ J! ~~ ~ -9 e: r- "~r..4'... .I.. .. '-@.... =i.. 'I!!!" I~-·~ t- .-- 3 :qo • ·I"ir. - -*l v - ~I~ "!7 - ..8 ) ~' ~ f ... . . ~I~ U4 _... - .-J- ~ ----- ..fA........ ~ ~" s ~I- 13 I . .. - ~ ~ -d -r:.. . ..- =&: . .~ .-..." I - I I .... y I . - ..~-... '..~ .... _. - I '=" I .v- - ~ 1# 1 -I- ·. I 4.. .r- 1 I 1..I~- - - -.8 jJ.. if! .

I .ill 'II - a ill' - . JI!_ 9. -_ ~r--r~ •••• j . s ~1 [) . ..'_ ('" ~.. ... "'.J· ~ !II .c.. ... .. . ::& ..... . Q '" .. r"--~ l.. ._. {t ~- ft . I -I'J' .) -tt:.. ('j _"_. -. '. 3 It.~ - . :'jIOWiil" r] .4~ _() H~.~ :1 -oil l-iYI"~ 1-.' .._ - 1: Ii!. ---t it. 8~i···Y~---------------- ~ . - "....t:::_ &.'j..1 I J r» 0 p r. . I-. --0 .. ~~~ .r- r: . I -------" . \1'-- L' 1 1 J '. '..1" c~ ~- ~~ F1 :ft:---....: Slig'hlly ~ "I -&-' ':..._ = ~ 1 .:. ".:'J_. oS .1" ' 1 1 .:.. .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.