Mașină de făcut pâine Ghid de utilizare

GHID RAPID DE UTILIZARE
Panoul de control

Panoul de control
*
11 16

LCD Ecranul de a șare
17

11 Butonul de programe 13 Butonul de control al crustei 14 Butonul de dimensiune 15 Butonul de Pornit /Oprit (Start/Stop)
Ecranul de control LCD Numărul programului 16

13 14 15 20 21

17 Timpul ciclului 20 Mărimea 21 Controlul crustei
*Valabil doar pentru modelul 48323

Aici sunt arătate doar butoanele relevante. Pentru o listă completă vedeti pagina 5

Când coneta i aparatul dumneavoastră, un program prestabilit va a șat pe ecran. Acest program este pentru a face o pîine de bază albă sau neagră de 900 g, cu programul 1, cu a trei setare de crustă, program care durează 3 ore. Dacă dori i să utiliza i acest program, odată ce a i pus ingredientele în ordinea corectă ( a se vedea paginile 16-17), apăsa i butonul Pornit/oprit și aparatul va începe să producă păinea dumneavoastră. Dacă dori i să alege i un alt program urma i pașii de mai jos.

1 2 3 4

Alegerea programului:
Apăsaţi butonul de program (11), până ce numărul programului dorit apare în colţul din stânga sus al ecranului (16) - vezi pagina 6 la descrieri de program. Timpul de ciclu al programului va apărea automat pe ecran (17) şi se modi că pe măsură ce adăugaţi opţiunea dumneavoastră.

Apăsaţi butonul de dimensiune a pâinii (14) până la dimensiunea dorită , pâinea apare în colţul din stânga jos mana I ecranului. Doar dimensiunile disponibile pentru programul selectat vor apare.

Selectarea dimensiunii:

450 g

680 g 900 g

Selectarea crustei:
Apăsaţi butonul de control crusta (13) până cănd setarea pe care o dori i apare în pictograma (21) pe ecran. Pentru a coace pâine apăsa i butonul "Pornit/oprit" (15) și procesul de coacere va începe şi temporizatorul arăta timpul rămas până la gata .
Vă rugăm să reţineţi că, dacă maşina dvs. are un distribuitor de fructe și nuci, în timpul procesului de coacere se va forma condens pe partea interioară a dispozitivului. Acest lucru este total normal şi nu afectează calitatea pâinii.

Foarte deschisă la culoare Deschisă la culoare Medie Inchisă la culoare Foarte închisă la culoare

Sfârșitul procesului de coacere
La sfârşitul procesului de coacere atunci când numărătoarea inversă de pe ecran ajunge la zero, Aparatul indică prin beepu-uri că procesul de coacere este terminat. Aparatul intră automat în Programul de ,,Păstraţi cald,, de 60 de minute, care poate oprit în orice moment prin apăsarea butonul Pornit/Oprit ( 15).

UK Helpline 0844 871 0944

Ireland Helpline 1800 409 119

2

Utilizatorii trebuie să stăpânească instruc iunile de utilizare. IMPORTANT: Pericol de defectare a aparatului! În plus. umezeală. cu ite. • Nu plasa i aparatul pe/lângă surse de căldură. Nu utiliza i mașina de spălat vase pentru tavă. deteriorat. • AVERTISMENT: Evita i contactul cu păr ile în mișcare. acestea. cuptoare etc. nu folosi i bure i abrazivi. Cablul de alimetare • Cablul de alimentare ar trebui să ajungă de la priza de la unitatea de baza fără a obstruc ionat. Dacă prizele dumneavoastră nu corespund cu rata aparatului. acestea trebuie înlocuite sau se utilizează un adaptor special. scoate i-l din uz. înlocui i cu o siguran a BS1362 de 13 amperi. • • Tava de coacere trebuie să e în interiorul aparatului la pornirea acestuia. sau de siguran ă de către orice persoană avizată • În cazul în care cordonul de alimentare este pentru evitarea hazardului. • Evita i lăsarea cordonului de alimentare în apropierea surselor de căldură. de către personal avizat. birouri etc. trebuie înlocuit de producător. Siguran a personală • AVERTISMENT: Pentru protec ie împotriva electroșocurilor sau rănirea utilizatorului. Notă: În cazul în care ștecherul prezintă defec iuni. ine i aparatul și cablul departe de căldură. între priză si masă. măsură sau lingură. nu scufunda i aparatul în apă sau alte lichide. Nu este potrivită utilizarea aparatului în spa ii amenajate ca bucătării in magazine.C. plată. suprafe e ascu ite. vă oferim urmatoarele sfaturi de ATEN IONARE: Pericol pentru utilizator! • Precau ie extremă trebuie acordată la scoaterea con inutului erbinte din aparat. medii de odihnă și servit micul dejun. Acesta poate înlocuit la service. please see our website: 3 . sau un agent al companiei. la demontarea accesoriilor sau la cură area acestuia. • Întotdeauna scoate i aparatul din priză după utilizare. cum ar : ferme. Pentru cură are. de ac iunea directă a razelor solare. prin necesitatea utilizării unor echipamente speciale de reparatie. nu conecta i la sursa de curent! Este deosebit de periculos! AVERTISMENT: APARATUL TREBUIE CONECTAT LA O PRIZA CU ÎMPĂMÂNTARE. • Nu lăsa i cablul sa traverseze o suprafa a deschisa ex. Îndeparta i textilele de pe zona afectată și cere i ajutor medical de urgen aă. Aceste lucruri sunt atunci când scoate i tava erbinte indicate în text prin următoarele 2 conven ii: din aparat. Speci ca ii Electrice Veri cati ca voldajul înscris pe plăcu a informativă a aparatului să e compatibil cu voltajul prizei dumneavoastră de acasă ( A. For details of other Morphy Richards products.Instruc iuni de siguran ă importante Utilizarea oricărui aparat electric necesită însușirea următoarelor norme de siguran ă. • Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane de ciente. În cazul în care siguranţa de 13 amp necesită schimbare. care nu sunt recomandate de producător pot defecta aparatul. • Utilizarea accesoriilor necorespunzătoare. • Loca ia • Acest aparat este destinat a utilizat în gospodărie şi aplicaţii similare. • Acest aparat nu de ine un sistem extern de control de la distan ă. • Asigura i-vă ca aparatul este pozi ionat pe o suprafa a stabilă. gaz. moteluri si alte medii de tip reziden ial. • Pentru evitarea defectării aparatului nu așeza i tava sau orice alt obiect pe unitate. • Întotdeauna plasa i aparatul departe de marginea mesei de lucru. Trage i de ștecher și nu de cablu atunci când dori i să deconecta i aparatul de la sursa de curent. • Nu utiliza i aparatul daca ave i mainile umezite. Alte considerente • În cazul în care alimentatorul este deteriorat. pot declanșa electroșocuri. În primul rând există pericolul de accidentare • AVERTISMENT: Nu atinge i suprafe ele a utilizatorului .) (Curent Alternativ). • Copiii trebuie supraviza i în bucătărie pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. iar în al doilea rând erbin i. Copiii • Nu lăsa i aparatul la îndemâna copiilor. fără experien ă în mânuirea acestuia. precum și de către copii. • Nu utiliza i aparatul în aer liber sau în apropierea surselor de apă. • Nu utiliza i aparatul în scopuri de depozitare și nu introduce i ustensile în interiorul acestuia. Nu acoperi i ventila iile și gurile de aerisire ale aparatului. Utiliza i mănuși de protec ie stricarea aparatului. Tratarea arsurilor • Pune i apă rece imediat peste zona afectată. • Nu lăsa i cordonul de alimentare suspendat pe marginea suprafe ei de lucru sau în preajma copiilor. de către clien i in hoteluri.

Buton Pornit/Oprit ( Start/Stop) Ecran LCD 7 4 2 5 1 16. Număr program 17. Indicator de întârziere 19. Cronometru si butoane + 13. Simbol coacere 3 6 1 Model 48323 (17 programe) Panou de control * 11 16 Ecran LCD 17 Tava( cuva ) de coacere 12 18 · 13 14 ‚ „ 19 15 20 21 22 23 24 4 . Ax rotativ Panou de contol Model 48322 (13 programe) 11. Panou de control-vezi detalii 6. Tava de copt 9.Componente 1. Programe (si buton cu led *) 12.vezi detalii 7. Numărul ciclurilor de creștere și amestecare 20. Capac 5. Durata ciclului 18. Distribuitor fructe si nuci * Tava de copt 1 4 2 5 3 6 1 8. Cu ite de amestecare 10. Buton pentru mărimea aluatului 15. Ventila ie 2. Butoane pentru control crustă 14. Mărimea aluatului 21. Ecran LCD. Control crustă 22. Simbol creștere 24. Fereastra 3. Simbol amestecare 23. Mâner capac 4.

citi i instruc iunile de utilizare. 13 Extra coacere (1:00) Această setare se utilizează doar pentru coacere cu timp îndelungat. 4 Sandwich (2:55 . sau mare de 900g. 7). Această setare necesită un timp de preîncălzire ridicat. 12 Coacere rapida II (1:15) Pentru a prepara 900g de aluat alb într-o perioadă de timp redusă. cu o acestuia în aparat.3:40) Pentru coacerea pâinii cu con inut semni cativ de boabe de grâu. • Aparatul de ine 3 setări pentru un Nu depași i capacitatea tăvii de aluat mic de 450g. 10 Fără gluten (2:35) Pâinea fără gluten. Alternativ.2:45) Pentru coacerea aluaturilor dulci. Scoate i cu aten ie de re etă. utilizând un pachet de aluat cumpărat. aluatul se scoate din aparat și i se dă forma dorită: baza pentru pizza sau aluat pentru paste. opri i greutatea este aproximativă . este lipsită de proteina care con ine gluten.3:50) gemurilor și marmeladelor. scoate i tava și lăsa i-o să se răcească 10 minute. ( se taie în formă și se pune la ert). 1lb de aluat. Această setare prepară doar aluatul atunci când procesul de extra coacere și nu este folosită pentru coacere. • Semnalul sonor pentru fructe si nuci se aude atunci când trebuie adaugate 8 Aluat gata preparat (2:30) ingrediente în plus. În acest caz trebuie să combina i apa cu mixul înainte să-l turna i în aparat. Pentru coacerea aluaturilor ușoare. op iunii de extra coacere. intervale de 10 minute. prin urmărirea iar textura este moale. scăzute în La început timpul este setat la greutate precum pâinea French care are o oră (1:00) minim și scade la crustă crocantă și textură nă. Pâinile ob inute cu această setare sunt mai mici *Disponibil doar pentru modelul 48323 iar textura este moale. prin urmărirea re etelor de la paginile 21 si 23. Descriere număr Programe 1 Pâine albă si neagră de baza ă (2:51 3:00) Pentru pâine albă și neagră. Înainte de prima utilizare 3 Șterge i suprafa a exterioară a aparatului cu o cârpă curată. Astfel aparatul textură umedă si densă. 3 Pâine dulce (2:35 . pute i adăuga pu in ulei de oarea soarelui pe 9 Specialitate (2:50) Pâinea coaptă cu această setare axul rotativ înainte de montarea este în general mai mică. 14 Aluat pentru pizza* (0:50) Această setare se folosește pentru aluaturile cu aromă de pizza. precum aluaturile proaspete pentru paste. Persoanele care nu pot tolera glutenul în dieta lor pot achizi iona făina și pot prepara aluaturi sănătoase cu acest aparat. Procedeul este simplu. Orice tip de aluat poate preparat Apăsând + . timpul va crește din cu această setare. Acorda i aten ie sporit asupra instruc iunilor de siguran ă. Este indicat să urmari i Scoate i aluatul și realiza i forma dorită. Spăla i tava de coacere si lamele de frământare (vezi între inere și cură are la pg. Pâinile altor deserturi precum și a prăjiturilor. Este necesar să întrerupe i manual 6 Aluat (1:30) prin apăsarea butonului pornit/oprit. în func ie imediat aparatul. 2 Grâu întreg (3:32 . pute i folosi aparatul pentru a prepara mixturi de prăjituri unde tot ceea ce trebuie să face i este să adăuga i apă. Odată ce programul este complet. pentru a permite boabelor de grâu absorb ia de apă. deschide i capacul. tava. 16 Prăjitură* (1:10) Aparatul dumneavoastră poate folosit pentru producerea prăjiturilor. ușor umezită. Nu depași i cantitatea 10 în 10 minute. unul mediu de 680g coacere și nu lăsa i să curgă peste. făină și apă’. selecta i programul și apăsa i start. După ce s-a răcit . Este de mare ajutor la prepararea 5 Specialitate frantuzească (3:30 . păstra i instruc iunile pentru referin e ulterioare. La selectarea de 1 kg de ingrediente amestecate. dacă mesajul H:HH va apare pe ecran. Pâinile au dimensiuni mici si textura densă. 11. Aceste mix-uri Cu itele de frământare sunt de obicei în 2 varieta i: ‘Doar cu adaos de apă’și‘Doar adaos de • Cură a i cu itele după ecare utilizare. Nu este indicat să utiliza i func ia de coacere cu întârziere. UK Helpli land Helpline 1800 409 119 5 . re etelor de la pagina 25. . 11 Coacere rapidă I (1:10) 17 Desert* (2:50) Pentru a prepara 680g de aluat alb Aceasta setare va permite realizarea într-o perioadă de timp redusă. 15 Rapidă* (1:40) Pentru pâinea albă ce necesită un timp scăzut de coacere. Înainte de prima utilizare. cu crusta crocantă și coacere în setarea de bază. ob inute cu această setare sunt mai mici. Crusta crocantă este produsă de zahărul caramelizat. Dacă se întâmplă acest lucru. lasa i-o să se racească un timp apoi șterge i cu grijă. la intervale de 10 minute. este pregătit pentru următoarea utilizare. Procedeul este simplu. 2 Îndepărta i praful acumulat de pe aparat. 1 Despacheta i cu grijă aparatul și îndepărta i toate ambalajele. Despre acest aparat imediat după un alt program. a luat sfarșit. înlocui i tava și con inutul acesteia. De asemenea pentru pâine aromată cu adaos de ierburi și sta de.3:00) Este utilizat penru coacerea aluaturilor cu textură ușoară și o crustă moale si sub ire. fără a mărun ite Pentru a prepara aproximativ un de cu itele de frământare. Vezi pg. stagiul pâinii sau al gemului la în func ie de ce dori i să prepara i.7 Gemuri (1:20) Utiliza i această setare pentru prepararea gemurilor din fructe proaspete sau marmelada. asigura i-vă că se învârt lejer pe ax înainte de ecare utilizare.

• Pentru a selecta mărimea aluatului. (Vezi sec iunea următoare ‘Cântărirea ingredientelor’). ave i grijă ca aceasta să nu intre în contact cu apa sau alte lichide. Notă: Doar mărimile de aluat disponibile pentru programul selectat vor apărea • Apasa i butonul Start.) • PROGRAMAREA APARATULUI Selectarea Programului • Apăsa i butonul Program 11 până ce numărul programului dorit apare în col ul din stânga sus al ecranului 16. Selectarea mărimii aluatului • Se pot realiza 3 tipuri de mărimi de aluat. Închide i capacul. rotind în sens invers acelor de ceasornic și ridicând în sus. 4 Montarea cuvei Așeza i tava înapoi în aparat.ă Aparatul va porni automat în setarea aluat de 1. Nu deschide i capacul în timp ce aparatul operează. apoi întoarce i tava și postași pâinea pe un grătar să se răcească. Așeza i cuva pe suprafa a de lucru. 2 Atasa i cu itele Apăsa i cu itele pe ax prin împingere. 4 Pentru prima dată când folosi i ulei. iar aluatul nu va crește corespunzător. 2lb( 544g)și crustă medie. • De ecare dată când apăsa i un buton ve i auzi un sunet de con rmare. în 15ºC si 34ºC. Notă pentru temperatura camerei (programe selectate) Aparatul va func iona în condi ii aluat1. col ul ecranului 20. Este important să adăuga i ingredientele în cuvă atunci când aceasta este în afara aparatului pentru a evita împrăștierea acestora pe elementele încălzitoare. • La adăugarea drojdiei în cuvă. AVERTISMENT: Utiliza i manuși de protec ie la scoaterea tăvii.Tava de coacere este prevazută cu protec ie anti lipire. pentru a evita o activare imediată. Ridica i capacul și scoate i cuva prinzând de mâner. 3 Cântări i ingredientele Cântări i ingredientele dorite și adăuga i-le în tavă în ordinea listată. Func ia de pauză Deschisă • Apăsa i butonul 15 pentru programul care con ine op iunea 11 în timpul ciclului acestuia pentru a-l porni timp de 30 seconde (led interior doar pentru modelul 48323). Umple i tava apoi cu apă căldu ă. (este erbinte). 5 Curata i încă o dată. 6 . sau margarină pentru ungere porni i programul extra coacere timp de 10 minute. în interiorul tavii 8.PORNIT în timpul sau la pe ecran. 6 Scoate ipâinea Lăsa i-o să se răcească în tavă timp de 15 minute. Pictogramele pentru aluat sunt: aluat1lb 450 g Utilizarea Aparatului 1 Scoate i tava. 8 Deconecta i aparatul de la sursa de curent după utilizare. unt. Deschide i capacul doar atunci când este necesară adăugarea de noi ingrediente (vezi re etele. • Utiliza i apa de la robinet 21-28ºC. Ciclul programului 17 va apare de asemenea automat pe ecran și se va schimba odată cu op iunile dumneavoastră. în func ie de programul ales. pentru a pune pauză programului timp de 5 minute. Selectarea tipului de Crustă Foarte deschisă la culoare Deschisă la culoare Medie Închisă la culoare Foarte închisă la culoare Se pot alege 5 tipuri de crustă: • Apăsa i butonul Control Crustă 13 până ce simbolul tipului de crustă dorit apare pe ecran.5lb 680 g optime la o temperatură anume. Continua i să apăsa i butonul nalul primului ciclu de frământare până ce ob ine i mărimea dorită. 7 Uneori cu itele de frământare pot rămâne în aluat. NOTĂ: Este necesar să unge i ușor cu grăsime anumite componente ale aparatului. aștepta i ca pâinea să se răcească. Nu introduce i obiecte abrazive și nu folosi i detergen i abrazivi pentru cură are . apoi îndepărta i cu itele cu o ustensilă din plastic sau lemn pentru a proteja tava. rotind în sensul acelor de ceasornic pentru xare. 5 Conectarea la curent Introduce i ștecherul în priz. Timpul este a șat în ore și minute și scade spre 0 odată ce programul a pornit 17. acest fapt poate afecta calitatea con inutului acestuia. Acest lucru are ca rezultat emiterea de fum la prima utilizare a aparatului și este normal. dar pot aparea diferen e între mărimea aluat 2lb 900g compozi iei și temperatura din cameră. apăsa i Temperatura camerei recomandată butonul 14 până ce mărimea corectă trebuie să e cuprinsă între apare pe ecran în partea stânga jos. 6 Plasa i cu itele de frământare 9 pe ax 10.

• Daca ati umplut dispozitivl cu fructe. mărimea aluatului și culoarea crustei. 2 Aștepta i ca aparatul să se răcească. In caz contrar. Între inere și Cură are 1 Aten ionare: Pentru prevenirea electroșocurilor. Asigurati-va ca nu ati depasit capacitatea dispozitivului. Dacă este prea cald și este umezealapăstra i ă pâinea în frigider peste noapte. reprezentând stadiile procesului de coacere. • NOTA: Cronometrul nu poate utilizat pentru Coacere rapidă. iar timpul acordat întârzierii a luat Ingredientele se aruncă și ve i adăuga sfârșit. Felierea si păstrarea pâinii Pentru rezultate optime lăsa i pâinea să se răcească timp de 1530 minute înainte de feliere. fructe sau alte ingrediente. Atunci când procesul de coacere • În cazul în care s-a trecut de acest punct. • În timpul procesului de coacere alte pictograme vor a șate pe ecran. simbolul 18 va dispare. Utilizarea cronometrului • Odată ce a i ales programul. • Simbolul 18 a șează pe ecran Întreruperea curentului etapele procesului. • IMPORTANT: Nu scufunda i aparatul în apă și nu stropi i unitatea și capacul cu apă! Pericol de șoc electric. * Se aplica doar pentru modelul 48323. scoate i aparatul din priză înainte de cură are. veri cati ca acestea sa nu e lipite intre intre ele. altfel. • NOTA: Nu utiliza i această func ie dacă în interior ave i ingrediente perisabile precum ouă. acesta nu va functiona. Pâinea nefolosită se păstrează într-o pungă din plastic. Deoarece pâinea de casă nu con ine conservan i. lăsa i-o să revină la temperatura camerei înainte de o servi. • Când păstrarea la cald a luat sfarșit. • 22 este simbolul ce arată pe ecranul LCD ‘frământarea’ iar 23 este simbolul ce arată “creșterea” Numerele ‘1’. așeza i pâinea învelită în plastic. prin utilizarea amânat startul cu 5 ore . După scoaterea pâinii din frigider. Mergi la sec iunea ‘Coacerea aluatului’ pentru o coacere imediată. va a șa o numărătoare inversă începând de la 8 ore. • Apăsa i butoanele ‘+’ sau ‘-’ 12 pentru a întârzia timpul de coacere al aluatului. la temperatura camerei timp de peste 3 zile. aluat și gemuri. reland Helpline 1800 409 119 7 . fructe lapte. dispozitivul nu va functiona. ‘2’ sau‘3’ (19) corespund ca atare. a doua sau a treia ‘Amestecare’ și stadiul de Creștere . • După ce aluatul s-a copt aparatul vă va aten iona sonor timp de 3 secunde și va trece automat la func ia de ‘Păstrare la cald” ( 24 se va aprinde ) timp de 60 minute. ine i apăsat butonul ‘+’ pentru a rula rapid timpul. utilizand masura si ceasca. pute i începe coacerea aluatului imediat sau pute i alege ca aparatul să pornească coacerea mai târziu. Fiecare aluat trece prin același proces . procesul trebuie reluat de la zero. Utiliza i un cu it electric sau un cu it foarte bine ascu it pentru feliere. • Numărul indicat de (19) la prima. cereale. Pentru o păstrare de lungă durată (timp de peste o lună). sau fructele nu vor distribuite corespunzator in amestec cu aluatul. începe . ecranul func iei automate de repetare a ciclului.Dispozitiv pentru adaos de fructe si nuci* • Daca ati ales o reteta ce contine ados de nuci si fructe . timpului sau apăsa i si a scoate pâinea. Semnal sonor Ve i auzi semnale sonore : • La apăsarea oricărui buton • În timpul celui de-al doilea ciclu de frământare pentru a indica faptul că trebuie adăugate nuci. smântână sau brânză. din nou în tavă alte ingrediente proaspete. Butonul ‘-’ devine activ odată ce butonul ‘+’ a fost apăsat. Ideal este ca fructele sa e trecute prin faina inainte pentru a evita astfel eventuale probleme. cu simbolul 18 pe ecran. în congelator. appsa i Start/Stop (15) necesare 3 ore să se coacă iar tu ai iar programul va continua. • Butonul Start/Stop poate apăsat oricând pe parcursul acestei func ii O singură apăsare a butonului ‘+’ va pentru a opri procesul și pentru a adăuga 10 min. Pâinea întărită rămasă poate tăiată în cubule e și refolosită în compozi ia altor rete e. • Dacă programul nu a atins stadiul 1 De exemplu. (La modelul 48323 fructele și nucile sunt adăugate automat) • La nalul Programului. Acesta trebuie sa e plin cu cantitatea necesara de fructe uscate. Poate setat până 12 ore de întarziere a startului. Timpul total După o scurtă întrerupere a curentului: a șat pe ecran va include timpul de coacere și întârzierea. Minutele sunt contorizate pe ecran. daca unui aluat îi sunt de creștere . Coacerea aluatului • Pentru coacerea aluatului apăsa i Start/Stop (15) iar aparatul va declanșa procesul de coacere. riscă să se usuce mult mai repede decât pâinea din comer . umpleti dispozitivul.

timp de aproximativ 30 de minute sau până ce acesta își dublează dimensiunea. Depozitarea unita ii Asigura i-vă că toate componentele s-au uscat. 4 Interior: Utiliza i o cârpă sau un burete umed pentru a șterge interiorul aparatului. Nu utiliza i ca măsuri lingurile și linguri ele din bucătărie. cu ite sau furculi e. pentru ob inerea unor rezultate optime. Lăsa i-l apoi să atingă temperatura camerei. atunci când îl rula i. Îngrijirea suprafe ei anti-lipire ia sfârșit . Pentru altitudine înaltă scade i cantitatea de drojdie cu un sfert de linguri ă. Partea dreaptă se xează prin simpla împingere. Dispozitivul trebuie cură at cu apă caldă si pu in detergent. linguri a sau lamele de frământare în mașina de spălat vase. până se aude un click. așadar. Ingredientele trebuie adăugate în tava de copt. Nu utiliza i ustensile metalice precum spatule. acesta poate demontat. Cântări i ingredientele cu precizie. • Nu lăsa i tava de copt prea mult timp umedă deoarece axul poate afectat . Aluatul trebuie să aibă o consisten ă nă de forma unei mingii. Utiliza i aparatul pentru a prepara acest aluat. fără praf. • Păstra i aerisirile aparatului curate. • Umple i cana la capacitatea dată în re etă apoi efectua i urmatoarea conversie 2 căni = xx gr 3 căni = xxx gr 8 . 9 După 5 minute de frământare.3 Exterior: Șterge i capacul și corpul aparatului cu o cârpă umedă sau un burete umed. 5 Atunci cînd re eta presupune adaos de făina pe suprafa a aluatului. • Asigura i-vă că aparatul s-a răcit în totalitate înainte de depozitare. în interiorul aparatului. Ori ciul din centrul cu itelor de frământare trebuie cură at. 8 Aluatul poate acoperit în plastic și depozitat în frigider pentru o folosire ulterioară. se adaugă apoi pu in ulei de gătit pentru o mai usoara rotire a axului. Dacă este prea uscat. 6 Atunci când lăsa i aluatul să se odihnească și să crească. dar aceasta nu va afecta performan ele aparatului sau calitatea pâinii. 3 Umezeala poate cauza probleme. Astfel pute i să cură a i ușor ustensila. 7 Dacă aluatul face probleme la frământat. turna i apă peste și lăsa i-l la înmuiat 30 min. Suprafa a tăvii își poate schimba culoarea după o folosire îndelungată din cauza umezelii și a aburului. Cântărirea ingredientelor Este cel mai important pas. • Nu introduce i tava de copt. în mod natural. Odată ce a i desprins partea dreaptă. detergentul nu este necesar. Cana pentru măsurat Cana con ine o scală de măsurare a volumului și alte marcaje și are o capacitate de 224 de grame. Nu utiliza i ustensile din o el pentru cură are. Lăsa i să se usuce bine. frământare și protec ie (permite aluatului să crească) . cu un burete sau o cârpă umedă. așeza i-l într-un loc călduros. Închide i capacul și nu așeza i nimic deasupra . În caz contrar aluatul nu va crește. zonele umede și altitudinea înaltă trebuie ajustate. deschide i capacul și veri ca i consisten a aluatului. pentru o mai bună acoperire a suprafe ei. Astfel preveni i de asemenea si lipirea cuti elor. 4 Setarea Aluat este perfectă pentru mix. Evita i să distruge i suprafa a. apoi tot ce rămâne de făcut este să-i da i forma și să-l coace i conform cu re eta. Lăsa i să se usuce înainte de a așeza tava la loc. în ordinea speci cată în re ete. 6 Dispozitivul pentru nuci si fructe ( disponibil doar pentru modelul 48323): se scoate prin ridicarea din partea dreaptă. Laptele sau apa trebuie și ele reduse. conform re etei. Evita i zgârierea suprafa ei anti-lipire. folosi i 1-2 linguri de făină pe aluat. scoate i aluatul din tava acoperi i-l cu un strat sub ire de ulei de oarea soarelui și de asemenea cu un prosop uscat sau hârtie absorbantă. adpuga i încă o lingură de de făină în cazul în care consisten a aluatului nu este corespunzătoare. dupa ce ciclul este complet. Lichidele și ingredientele uscate trebuie măsurate și cântărite după cum urmează: Ob inerea celor mai bune rezultate 1 Adăuga i toate ingredientele în tava(cuva) de copt și asigura i-vă ca drojdia nu intră în contact cu lichide. lăsa i-l la crescut câteva minute în plus înainte de a-i da forma. 5 Tava de copt: Cură a i tava de copt cu apă caldă. Pute i adăuga acest praf de făină cu mâna.. 2 Dacă utiliza i aparatul în setarea Aluat (programul 6). mai adăuga i apă. Pentru umiditate ridicatp. șterge i chiar și fereastra aparatului. Pentru a remonta dispozitivul asigura i-vă ca a i xat partea stângă prima dată. Aluatul trebuie astfet inut într-o zonă caldă. cana de măsurat. • În cazul în care axul și amestecătorul rămân blocate cu cocă.

precum și de modalitatea de păstrare.Page 10 A Ú Û B Aparatul produce alimente coapte cu ușurin ă. Atunci când măsura i cantită i mai mici de ingrediente uscate sau lichide folosi i lingura cu capăt dublu pentru lichide și lingura cu un singur capăt pentru ingrediente uscate. • Făina albă/făina Este foarte bogată în gluten și oferă posibilitatea de a frământată foarte ușor. Făina cu grâu întreg/ făina cu grâu Con ine germeni de grâu și este bogată în nutrien i esen iali. Nu este preferabil de utilizat. • Întotdeauna adăuga i ingredientele în ordinea listată în re ete. Este mult mai sănătoasă decât făina albă. nivela i cu grijă cu ajutorul unui cu it B. Urmari i tabelul de conversie din acest manual. Este foarte important să păstra i făina într-un recipient închis. Tre buie să vă aminti i mereu că această combina ie de ingrediente are un rezultat speci c. Este tipul de făină cu cea mai mare concentra ie de gluten. orizontală. Pâinea preparată cu acest tip de făină este mai mică și mai grea. Are concentra ie mare și poate combinată în cantită i mici cu făina albă pentru a-i îmbogă i textura. la loc uscat si rece. Aparatul necesită doar cântărirea atentă a ingredientelor și respectarea instruc iunilor. Utilizarea tipului de făină potrivit Făina. Lichidul trebuie aliniat la marcajul potrivit. Făină Bran Bran (neprocesată) & Germeni de Grau este mult mai scortoasă și con ine o cantitate mare de nutrien i. În elegerea procesului de coacere Se spune că gătitul pune în valoare creativitatea bucătarului pe când coacerea pâinii este mai mult o știin ă. • Lua i în considerare faptul că măsura cănii este a șata în unita ile de măsură americane. Utilizarea unui aparat de făcut pâine electric necesită cântărirea atentă a ecărui ingredient. Alte ingrediente Drojdia (drojdie uscată activă) Drojdia. de modul în care a fost măcinată. Făina albă este recomandată de a utilizată în acest aparat. Aceasta înseamnă că procesul de combinare a fâinii cu apa și drojdia . Citi i următoarele informa ii cu aten ie pentru a ob ine o mai bună în elegere a importan ei ecărui ingredient în acest proces. Cântărirea lichidelor Utiliza i cana A ( 25) din dotare. Fâina de secarâ Este folositâ pentru a accentua gustul pâinii și textura acesteia. Pentru rezultate deosebite se poate combina făina cu germeni de grâu cu făina albă pentru a ob ine o textură mai deschisă la culoare. Nivela i cu grijă înainte de a adăuga con inutul în tavă. prin procesul de fermentare produce dioxid de carbon necesar pentru creșterea aluatului. A ( 26) După ce a i umplut cana. în orice caz depinde de scopul în care este utilizat aluatul și de modalita ile variate de preparare. Nu depasi i cantită ile. Cântărirea ingredientelor uscate Se realizează prin folosirea cănii gradate. depășirea sau substituirea alimentelor este normală . indiferent de tipul acesteia diferă în func ie de calitatea grâului din care este produsă. dar nu și cu mașina de pâine. la nivelul ochilor. Drojdia granulată rapidă este utilizată în toate re etele de pâine pentru acest aparat. C x2 Măsurarea ingredientelor cu acurate e este vitală. În gătitul de bază. Cana trebuie așezată pe o suprafa ă plană . are ca rezultat o reac ie ce produce pâinea. 9 . Drojdia necesită combina ia cu zahărul și făina pentru a produce carbohidra i. pentru ob inerea rezultatelor optime. Făina cu creștere rapidă Con ine substan e de afânare și nu este indicată pentru pâine. Este bine să folosi i ingredientele într-o cantitate exactă.

etc) pentru a adăugat ca un gust potenţator. drojdia. Aminti i-vă că este necesară făină extra Ouă albă: Un pachet de ametec produce o Ouăle se adaugă pentru catifelarea pâine de aproximativ 500g .moale. Notă: această glazură este doar pentru pâine în cazul în care aluatul a fost pregătit în Aparat şi apoi ind copt în cuptor. În cazul în care ingredientele Praf de copt este un agent de sensibilisunt prea reci. astfel . Amestecuri de pâine. utiliza i apă între 21. Unt sau Temperaturi margarina poate folosit ca un înlocuitor. texturii aluatului de pâine şi prăjituri. Cu toate acestea. Acest tip de vor activa drojdia. Asiguraţi-vă că este drojdie proaspată prin veri carea datei de expirare. Bicarbonat de sodiu Bicarbonat de sodiu este un alt Glazurarea agent de afânare a nu se confunda sau folosi ca și substituit pentru praf de Se poate da pâinii un nisaj profesional. pot ucide în creştere înainte de coacere . nu necesită timp Utiliza i una dintre următoarele glazuri de creştere înainte de coacere . inclusiv este folosit direct din frigider ar trebui maşina şi cuva. 2 Se amesctecă 1 linguri ă de zahăr în apă și se presară apoi 2 linguri e de drojdie: 3 Amplasaţi castron sau o cană într-o zonă caldă şi se lasă să stea timp de 10 minute netulburată. • IMPORTANT: Urmaţi instrucţiunile de pe pachet. noi nu poate sfătui cum să se adapteze. se perie pâinea cu lapte sau smântână. • Aceste mixuri sunt mai predispuse la supra-creştere şi prăbuşirea atunci când vremea este caldă şi umedă. Aceste amestecuri sunt complete şi au toate ingredientele necesare chiar și drojdie. glazurată. aceasta vor produce rezultate slabe. Următorul test poate folosit pentru a determina dacă drojdia este stătută şi inactivă: 1 Pune i o jumătate de ceașcă de apă căldu ă într-un castron mic sau o cană. 2 Doar adăugaţi făină şi apă. acestea nu zare utilizat în prăjituri. cum ar laptele sau o combinaţie de lapte praf şi de apă. Glazura ar trebui să se aplice atunci când aluatul este eliminat din Aparat. ar trebui să e în timpul ciclului de amestecare. Coaceţi în cea mai tare parte a zilei. Odată ce un pachet de drojdie este deschis este important ca și conţinutul rămase să e imediat resigilat şi refrigerate cât mai curând pentru o utilizare viitoare. mărește limitele de creştere a drojdiei. agentul nu are nevoie de timp peste 40 ° C (104 ° F). mere. Îndulcitorii arti ciali nu pot folosi i ca un înlocuitor pentru zahăr . care nu reuşeşte să crească se datorează drojdiei vechi utilizate.Page 11 acţiune. Glazură de lapte Pentru o crustă stralucitoare. Glazură de ou. în timp ce apa va produce o crustă crocantă. Se recomandă ca să e folosită drojdie cu timp de ac iune rapid. Utilizarea 3 cești maxim de amestec. Ulei de oarea soarelui "Scurteaza" sau intensi că textura Ingrediente drojdiei de bere. şi în special să e înmuiat înainte de amestecare lichidele (apa sau laptele). De multe ori pâine sau aluat. Crustă de unt topit Se perie unt topit peste aluatul de pâine pentru o crustă mai moale. care ar putea creşte în peste cuvă. speciale pentru pâine. 1 supliment Doar apă. pentru că drojdia nu va reacţiona în mod corespunzător cu ei. aceste seminţe cu generozitate peste pâine. Există două tipuri de pâine mixuri disponibile în prezent. Deoarece aceste mixuri sunt complete. Mac / susan / chimen/seminţe / de ovaz Se presara la alegerea dvs. precum şi pentru culoarea crustei care se dezvoltă în timpul coacerii. cantita ile indicate în reţete nu ar trebui să e crescute. Lichide / lapte Lichidele.28 gradeC. pentru că unele amestecuri conţin mai mult decât suma normală de drojdie. copt. Notă: Pentru cele mai multe reţete sugerăm utilizarea de lapte praf degresat. 4 Amestecul ar trebui să facă spumă şi se produce o aromă puternică drojdie. Urmaţi informaţii de pe ambalajele acestora. Pentru motive dietetice poate redusă. deoarece este parte din procesul de fermentaţie. Amestecuri de pâine 10 . 1 ou mare bătut cu o 1 lingură de de apă și se periază pâinea cu generozitate. Sarea Sare este necesară pentru a echilibra aroma de pâine şi prăjituri. Zahăr Zahărul este important pentru culoarea şi aroma pâinii. Glazura dulce Se amestecă 1 cană zahăr pudră cernut cu 1 2 linguri de lapte pentru a face o glazura coerentă şi se cerne peste pâine cu sta de sau pâine dulce. încălzite la temperatura camerei Praf de copt 21 ° C (70 ° F). Trebuie doar să se adauge apă. Aceste mixuri au ingredientele necesare ambalate în plicuri separate. Sarea. Este de asemenea hrană pentru drojdie. Unele lichide ca suc (portocale. sub 10 ° C (50 ° F). creşterea . oferă o textură catifelată şi se înmoaie crusta. De asemenea. poate folosită atunci când se face pâine. Lichidele erbin i. Dacă untul sau margarina Toate ingredientele. În cazul în care acest lucru nu se produce. Laptele va îmbunătăţi aroma. de asemenea. Nu se aplică această glazură pentru aluaturi care se coc în Aparat. Drojdia proaspătă nu este recomandată. coacerea poate suferi. se aruncă amestecul şi se începe din nou cu un alt pachet de drojdie uscată. cu re etele noastre proprii.

care trebuie să fie adăugat după ciclurile de frământare s-au încheiat. Maxim de întârziere este de 12 ore. are un distribuitor de fructe şi nuci ingredientele suplimentare vor fi adăugate automat *. • Un "adăuga ingrediente" semanle beep . atunci când mai multe ingrediente pot fi adăugate. Gem 7. * Se aplică numai pentru modelul 48323. cum ar fi fructe şi nuci. mică 680g 11 Coacere rapidă mare 900g 12 Extra coacere Aluat de pizza * 20 Rapid* 7 Prăjituri* 10 Desert* 10 - 1:30 1:20 20 2:30 60 2:50 60 2:35 60 1:10 60 1:15 60 1:00 0:50 1:40 60 1:10 60 2:50 60 Temporizatorul este disponibil pe toate programele. • Vă rugăm să reţineţi. 11 şi 12 Coacere rapidă. UK Helpline 0844 871 0944 Ireland Helpline 1800 409 119 11 . dacă maşina dvs.Programe de coacere Program 1 dimensiune Plămădit 1 (min) 8 9 10 9 10 10 10 10 15 15 13 16 18 Creștere 1 (min) 20 20 20 25 25 5 5 5 40 40 40 40 40 15 20 5 10 5 5 Plămădit 2 (min) 13 • 14 • 15 • 18 • 20 • 20 • 20 • 20 • 5 • 5 • 17 • 19 • 22 • 45 15 20 • 15 • 8 • 20 Creștere 2 (min) 25 25 25 35 35 28 30 30 25 25 30 30 30 30 15 30 20 33 40 17 20 30 65 35 30 42 43 60 80 60 62 Creștere 3 (min) 45 45 45 70 70 45 45 45 40 40 50 50 50 40 20 70 70 Copt (min) 60 60 65 55 60 47 50 55 50 55 60 65 70 Timp Păstrare cald 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 De bază 456 g De bază 680 g De bază 900 g Integrală 680g Integrală 900g Dulce 450g Dulce 680g Dulce 900g Sandwich 680g Sandwich 900g Fran uzească 450g Fran uzească 680 g Fran uzească 900g (ore:minute) 2:51 2:53 3:00 3:32 3:40 2:35 2:40 2:45 2:55 3:00 3:30 3:40 3:50 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Aluat 20 Gem Amestecuri de pâine 10 Specialită i 10 Fără gluten 10 Coacere rapidă. cu excepţia Aluat 6.

Pentru cei care preferă să utilizeze propriile lor ustensile de măsurare. Cana furnizată se bazeaază pe măsurarea unei cane Americane de 8 Floz.măsurători alternative sunt în mililitri (ml) şi centimetri cubi (cc) pentru măsurarea lichidelor și în grame (GM) pentru greutate de făină. făină și altele Vă recomandam să folosi i cana de măsură furnizată pentru toate re etele pentru coeren a între mărci și toate tipurile de făină. Notă: Este necesar un set de bună calitate cu scale exacte de bucătărie cu divizii şi precizie la 2 grame. zahăr şi fructe. Lingura şi linguriţa furnizate sunt necesare pentru a măsura cantităţi mai mici.Diagrama de conversie Lichide. Apă și lichide Cană 1/16 1/8 1/4 1/2 3/4 1 1 1/8 1 1/4 1 5/16 1 1/2 1 5/8 1 15/16 2 ml 15ml 30ml 60ml 120ml 180ml 240ml 270ml 300ml 315ml 360ml 390ml 465ml 480ml Tipuri de făină Cană Albă Simplă Moale de cereale Neagră Tărâ e Integrală 1/8 1/4 1/2 3/4 1 1 1/8 1 1/4 1 1/2 2 18g 36g 72g 108g 144g 162g 180g 216g 288g 20g 39g 78g 117g 156g 176g 195g 234g 312g 19g 38g 75g 113g 150g 169g 188g 225g 300g 17g 33g 66g 99g 132g 149g 165g 198g 264g Others 1/4 cup Dried fruit Butter Preserving or caster sugar Granulated sugar Chopped fresh apple 1/2 cube Frozen raspberries or fresh plums 41g 50g 55g 57g 31g 25g 1/2 cup 82g 100g 110g 113g 62g 50g 3/4 cup 123g 150g 165g 169g 93g 75g 1 cup 164g 200g 220g 226g 124g 100g 2 cup 328g 400g 440g 452g 248g 200g 12 . De asemeni este necesară o cană de măsurare cu divizii din 2 ml . Nu utilizaţi o lingură de bucătărie sau o linguriţă deoarece acestea sunt inexacte.

Pentru a reduce rata de creştere. Intrebarea 18 Pot folosi re eta mea de pâine preferată (pâine tradiţională cu drojdie) în maşina de pâine? Da. Deveniţi UK Helpline 0844 871 09 Ireland Helpline 1800 409 119 13 . Notă: A se vedea "ori de coacere ciclu" diagramă pentru "Adăugaţi nuci şi sta de" timp. Este o funcţionare normală. pentru a împiedica să devină "ud". se reduce cantitatea de drojdie şi / sau se crește cantitatea de sare. nuci. Scăde i cantitatea de drojdie cu 1 / 4 linguri ă. lama trebuie să e spălate cu mâna. Intrebarea 3 Intrebarea15 De ce îmi iese pâinea prea umedă? Ce pot face? Umiditatea poate afecta aluatul. Ingredientele Intrebarea 6 poate au fost adăugate în ordine greşită. De ce trebuie să adăug ingredientele într-o anumită ordine? Intrebarea 12 Acest lucru permite Aparatului să amestece ingredientele în cel mai e ciDe ce nu creşte pâine? ent mod posibil. Intrebarea 9 Pot spala tava de copt în Când se întâmplă acest lucru. dar va trebui să experimenta i pentru a obţine proporţiile de ingrediente. etc în al doilea ciclu frământare. Întrebări despre performan ă și operare Intrebarea 1 Ce trebuie să fac atunci când lama de frământare iese cu pâinea? Acest lucru este normal. inclusiv durata ciclului total. maşină de spălat vase? pur şi simplu tăiaţi de pe acea parte Nu tava de copt şi frământare crusta exterioară cu un cuţit ascuţit. Ingredientele De ce nu se amestecă complet? proaspete.A. nu o defecţiune.Q. sau tava de copt poate nu a fost introdusă în mod corespunzător. Intreabrea 16 De ce apar bule de aer la partea de sus a pâinii? Acest lucru poate cauzat de folosirea de prea multă drojdie.De asemenea. Intrebarea 17 De ce pâinea a crescut şi apoi a căzut? Pâinea poate a crescut prea mult. Rularea la cald Intrebarea2 sau apă erbinte peste lama ar trebui să e su cientă În cazul în care este în De ce pâinea mea. Scoateţi şi lasa i să se răcească pe un raft de sârmă după coacere pentru a prezentate pe pagina 12. Aceste sunetele sunt făcute de motor când frământă aluatul. scoateţi-l cu o pereche de cleşte de plastic înainte de tăierea pâinii. din combinarea cu expirată. care este esenţial cu privire la intercarea nu a fost completă. la frământare lama întârziată de timer. areurme de continuare blocată. de ce maşina face sunete târziu în noapte? Maşină trebuie să înceapă operaţiunea în cazul în care intervalul de timp ajunge la ora de începere a programului. Întârzierea creşte şi scade în trepte de 10 de minute. setarea 1 (2lb de bază) are un timp de ciclu de 3:0. Intrebarea 5 De ce nu pot folosi cronometrul atunci Intrebarea11 când folosesc lapte proaspăt? Lapte se va strica dacă este lăsat în De ce aluatul se amestecă doar par ial? masina de prea mult timp. făina nu se amestecă bine caldă pentru aproximativ 30 de minute. Intrebarea 14 Cum ştiu când să adăug sta de. După coacere cum nu am sa-l aduc afară? Lama de frământare se poate "lipi" în loc după coacere. cum ar ouăle şi laptele Aluatul poate prea greu sau prea ar trebui să nu e utilizate cu caracteristica uscat. Adăugaţi o lingură de făină suplimentar. Asiguraţivă că sunt ÎAparatul va ine ine timp de o oră după coacere pâinea " la căldură" bine așezate. Durata minimă de întârziere pentru ecare setare este de 10 minute. De asemenea. Intrebarea 10 De ce nu se amestecă aluatul? Se Ce se va întâmpla dacă am lăsat poate auzi motorul în funcţiune. se scufunda în apă făină pe crustă? În unele cazuri.F. acest lucru este automat. uneori. poate rămâne pe colţuri ale tavii de copt. în cazul în care amestece. Pe modelul 48323 cu dispensere de fructe şi piuliţă. pot apare probleme. Componentele poate nu au fost introduse pâinea terminată în tava de copt? în mod corespunzător. ingredientele pot rupt în timpul cilcului iniţial de frământare . Lăsând în pâinea în Aparat după acest timp aceasta se poate Intrebarea 4 umezi de la excesul de abur Cât timp durează pentru a face (umiditate) care nu are îcum să e pâine? Temporizările pentru ecare setare sunt evacuat. la creştere valul de timp. etc la pâine? Există un ton beeper de semnal pe care se pot adăuga sta de. sau insu cientă: lichid înainte ca aluatul sa să se ameste. astfel încât pâinea va gata în timp. De exemplu. nuci. a preveni acest lucru. Intrebarea 8 Intrebarea 13 De ce nu pot amâna terminarea pentru mai mult de 12 ore? Care este timpul minim o ciclu poate amânată? Lungimea maximă de întârziere este de 12 oră. Fiecare re etă indică cel mai bun timp pentru a adăuga fructe şi fructe cu coajă lemnoasă la aluat. serveşte Poate drojdia nu este bună. aceasta nu este o defecţiune atunci când ea rămâne în pâine. Intrebarea 7 La stabilirea temporizatorului pentru diminea ă. este la păstra drojdiei. Acest lucru începe este întârziată cu un maxim de 9:00. Scăderea valorii de drojdie de 1 / 4 linguriţă şi scădere de zahăr şi / sau apă / lapte uşor. De asemenea. Deoarece lama se deconectează din cuva de curăţare. În unele cazuri. Lama de frământare este blocată în tavă.

Măsura i ingredientele cu precizie. Măsura i ingredientele cu precizie. A se păstra într-un loc răcoros. zilei . Lichidele calde au accelerat acţiunea drojdiei. direct din frigider. ovăz. cea cu semin e să e mai scurtă Făină poate expirată sau să e uscat şi mai densă decât cea de bază sau franceză poate cauza dezechilibri umed / uscat Făină integrală este mai grea decât făină albă.familiarizat cu unitatea şi să facă mai multe bucati de paine inainte de a începe experimentarea. Drojdie este depăşită sau inactivă. fulgi de ovăz. Măsura i ingredientele cu precizie. Aveţi grijă ca drojdia să nu vină în contact cu lichidul înainte ca programul să înceapă.normal în Aparat. zahăr. cauzând utilizaţi funcţia Timer. Acest lucru va încetini creşterea şi pentru a intârzia coptul pâinii. Cantităţi mari de ingrediente precum nuci. Întotdeauna lichidele scurge i-le precum se speci că în reţetă. drojdia trebuie să e menţinută uscată şi se pune în tava de copt ultima. Pâinea are miezul crud Prea mult lichid de la fructele proaspete sau conserve . Încercaţi să reduceţi drojdie Utilizaţi lichide la temperaturi de 1 / 4 linguriţă sau utilizaţi lichide între 21 ° C şi 28 ° C. Prea mult lichid. Măsura i ingredientele cu precizie. Prea pu in zahăr a fost adăugat. Intrebarea 20 Altitudinile ridicate pot provoca De ce pâinea variază în înălţime pâinea să crească prea mult şi apoi Pâinea uscată cu textură şi greutatea? să cadă în timpul coacerii. Coaceţi în timpul cea mai rece parte a adăugarea lor în tava de copt? Măsura i ingredientele cu precizie. etc). Nu. Uneori. acestea nu crește Încercaţi să creşte i cantitatea de lichid la fel de mult în timpul procesul de coacere. Nu depăşiţi niciodată cantită ile din rete ă. (apa trebuie să e lichide linguriţă sau de a folosi direct de la între 21 ° C şi 28 ° C). Vă sfătuim crearea re etei pâinii favorite utilizând modul de bază. Nu depăşi i o sumă totală de 5 cupe de ingrediente uscate (care includ totalul de făină. şi ulei / unt / margarina folosite. reduce acţiunea drojdiei. greşit ceva? Capacul este deschis în timpul coacerii. fructe uscate. ovăz şi tărâţe. Nu Nu a fost adăugată sarea. Pâinea nu a crescut su cient Intrebarea 21 Pot amesteca drojdia de apă? Nu. nuci. prin urmare. Drojdie a fost activat înainte ca să înceapă programul. Prea multă sare fost adăugată. de zi. Fac linguriţă. Măsura i ingredientele cu precizie. Intrebarea 22 De ce există o gaură mare în baza de pâinii? Aceasta gaură a fost creată de către lama de frământare . Măsura i ingredientele cu precizie. Măsura i ingredientele cu precizie. Folosiţi reţete din această carte pentru a ajuta la determinarea raportului de ingrediente uscate și de lichide și cele de drojdie. Pâinea integrală . frigider. Umiditatea ridicată şi căldura. sare. Prea mult drojdie. Nu folosiţi funcţia de timer. Prea mult lichid sau lichid prea Coaceţi în timpul cea mai rece parte cald. Nu este su cient lichid adăugat. e la temperatura camerei înainte de Prea multă făină sau insu cientă sare. siropuri şi cereale va face aluatul greu. căderea. Intrebarea 19 Temperaturile ridicate pot provoca la pâine Utilizaţi lichide la temperaturi Este important pentru ingrediente să între 21 ° C şi 28 ° C. după făină. cu 1 lingură. În cazul în care problema persistă. : Da. Acest lucru este valabil şi pentru pâine cu fructe . Probleme Pâinea este turtită Pîinea crește prea mult Umiditatea ridicată şi căldura excesivă Temperaturile ridicate pot provoca la pâine creşterea prea mare. Utilizaţi lichide la temperaturi între 21 ° C şi 28 ° C. Nu folosiţi niciodată drojdie depăşite. Prea multă drojdie a fost adaugată. gaura este mai mare decât în mod normal. Măsura i ingredientele cu precizie. Acest lucru este deosebit de important atunci când temporizatorul este utilizat. Ai putea poziţiona aluatul uniform în cuvă. 14 . Apa a fost prea cald şi a distrus drojdia. Nu este su cientă drojdie de bere adaugată. pâine la peste crească şi colaps. este normal pentru pâine integrală și Nu deschideţi capacul în timpul coacerii. întunecat. Acest lucru este pentru că aluatul s-a odihnit la partea laterală a pânzei după al doilea ciclu frământare . chiar şi atunci când temporizatorul este Încercaţi să reduceţi drojdie de un sfert utilizat. unt. reduce i drojdia cu 1 / 4 linguriţă. sau cu semin e Încercaţi să reduceţi drojdia la un sfert de densă este întotdeauna mai scurtă.

are un distribuitor de fructe și nuci. Acest lucru este perfect normal şi nu afectează calitatea pâinii. scoateţi pâinea din tava de copt şi se răceşte pe o suprafa ă de sârmă după ce perioada care o ine caldă se termină. Umiditate mare şi căldură Temperaturile cresc activitatea drojdiei. Măsura i ingredientele cu precizie. Aceste re ete au fost dezvoltate folosind cele mai importante Vă rugăm să reţineţi că. puneţi tava de copt în spate. (Lama de frământare şi de la pâine. Prea mult drojdie. Unge i suprafaţa interioară a cuvei cu ulei. minute. UK Helpline 0844 871 094 Ireland Helpline 1800 409 119 15 . din Aparat utilizând mănuși pentru protec ie. Nu utilizaţi cantită i mai mari. Reţetele au fost create de către economişti special pentru această maşină şi nu poate produce rezultate acceptabile în alte maşini similare. se lasă capacul deschis şi lasă să se răcească. Atunci când pâine este scoasă din maşină. Apăsaţi butonul Stop. Măsura i ingredientele cu precizie. S-a răcit complet după 6 Când se face pâine. la sfârşitul ecărei de Fructe și de Nuci re ete. Condens în distribuitorul Această metodă este modi cată de note. Măsura i ingredientele cu precizie. scoateţi cuva 20-40 de minute. Utilizaţi lichide la temperaturi între 21 ° C şi 28 ° C. • Măsurarea cu precizie a ingredientelor este Pâinea este lipită de cuvă. Urmaţi ghid de pe pagina 6. Ingrediente pot incorecte. 8 Se lasă să se răcească înainte de tranşare. 2 Ingredientele se pun în cuva de copt unt sau margarină. dacă maşina dvs. Când s-a răcit. închideţi capacul. Scoateţi tava de copt. Spălare aceeaşi metodă generală: cuva cu apă şi detergent usca i bine. Setaţi culoarea crustei mai mică. Nu utilizaţi funcţia timer. dacă este cazul. Suprafa a pâinii este lipicioasă Pâine a fost lăsată în maşină prea mult timp şi condensarea colectate de pe tava de copt. 3 Introduceţi cuva de copt în siguranţă în Aparat. "Utilizarea Aparatului dvs. Apa a fost prea caldă şi a distrus drojdie. Este di cil de scos • adăugaţi întotdeauna ingredientele în ordinea pîinea din tavă în care sunt enumerate în reţetă. 7 Îndepărtaţi pâinea din cuva de copt. Coaceţi în timpul cea mai rece parte a zilei.Pâinea este prea rumenită Prea mult zahăr. 1 Folosiţi apă călduţă 21-28 ° C. Suprafaţa tavii trebuie să e unsă • Toate reţetele următoare folosesc înainte de utilizarea de zi cu zi. se vor forma condenși pe partea interioară a dispenserului. E:EE Mesaj pe ecran Senzorul de temperatură este deconectat. Încercaţi să reduceţi drojdia cu 1 / 4 linguriţă sau utilizaţi lichide direct din frigider. ". Ori de câte ori este posibil. Utilizaţi lichide la temperaturi între 21 ° C şi 28 ° C Prea mult lichid. să se răcească în cuvă timp de 15 5 Împingeţi butonul de pornire. branduri de făină şi drojdie de acţiune rapidă. H:HH Mesaj pe ecran Temperatura în Aparat este prea mare. Metode de preparare Pâinea are găuri prea mari în textură Apa a fost prea caldă şi a distrus drojdia. Contacta i agentul de service. în timpul procesului de coacere. vitală. programul de coacere permite pâinii 4 Selectaţi setarea corespunzătoare pâinii dorite. Culoarea Crustei e setată prea mare. seta i programul şi va porni programul din nou. Măsura i ingredientele cu precizie Reţetele din această broşură au a fost testate pentru a asigura cele mai bune rezultate. dacă este necesar).

2 1⁄4 linguri e 3linguri e 1 1⁄4 linguri e 2linguri e 11⁄2 căni 2 căni 1 1⁄2 căni 2 căni 1linguri e 1 linguri e 1 De bază Pâine cu sta de 680g Apă Lapte praf degresat Ulei de oarea soarelui Zahăr Sare 900 g 11⁄2 cană 4 linguri 4 linguri 1 1⁄4 cană 3 linguri 3 linguri 1 linguri 3 Utiliza i setarea 2 linguri 1 1⁄2 linguri e 2 linguri e ⁄4 linguri e 1 linguri e Pâine neagră 450 g Apă Lapte praf degresat Ulei de oarea soarelu Zahăr Sare Făină neagră Drojdie de bere U s e s e tting 3 Scor ișoară Făină albă 680g 11⁄8 cană 900 g 1 3 căni 1 linguri e 5 ⁄8 cană 1 de bază 4 căni 1 1⁄4 linguri e 3 Drojdie de bere Sta de* Utiliza i setările ⁄4 cană 1 ⁄3 cană ⁄4 cană 1 ⁄2 linguri 1 1⁄2 linguri 1 linguri ă 2 căni 1linguri ă 1 1 d e Bază i 2 linguri 3linguri 2 linguri 3linguri 2 1⁄2 linguri2 1⁄2 linguri 3 1⁄2 linguri 1 ⁄4 linguri e 2 linguri e 1 * Pune i fructele sau nucile în dispozitiv sau adăuga ile când se aude un beep. Cheddar și cea cu ceapă. please see our website: 16 .Re ete pentru pâinea de bază(1) Pâine albă de bază 450 g Apă Lapte praf degresat Ulei de oarea soarelu Z a hă r S are Făină albă Drojdie Utiliza i setarea 3 Pâine italiană cu ierburi 680g Apă Lapte praf degresat Ulei de oarea soarelui Zahăr Sare 900 g 11⁄2 cană 3 linguri 3 tbsp 680g 11⁄8 cană 2 1⁄2 linguri 900 g 11⁄2 cană 4 linguri 4 linguri 3linguri 2 linguri e 4 căni 1 1⁄8 cană 2 1 1 ⁄4 cană ⁄2 linguri 2 linguri 2 ⁄2 linguri 2 linguri 2 1⁄2 linguri 1 1⁄4linguri2 1⁄4 linguri 1 linguri e1 1⁄4 linguri e 2 căni 3 căni 2 1⁄4 linguri 2 1⁄2 linguri 1 1⁄2 linguri e2 linguri e 3 căni 1 Făină albă Maghiran uscat Busuioc uscat 4 căni 1 ⁄2 linguri e2 linguri e 1 1⁄2 linguri e2 linguri e 1 1⁄2 linguri e2linguri e 1 1⁄4 linguri e1 1⁄2 linguri e 1 de bază 1 linguri e 1 1⁄4 linguri e 11⁄4 linguri e Cimbru uscat 1 De bază Drojdie de bere Utiliza i setările Păine cu făină moale de cereale Apă Lapte praf degresat Ulei de oarea soarelu Z a hă r S are Făină amestec de cereale F a s t a c tion ye a s t Utiliza i setarea r Păine cu făină moale de cereale 50% 680g Apă Lapte praf degresat Ulei de oarea soarelui Z a hă r S are Făină amestec de cereale Făină albă Drojdie de bere 680g 1 1⁄8 cană 2 1⁄2 linguri 2 linguri 1 900 g 11⁄2 cană 4 linguri 1 Pâine cu brânză Cheddar și ceapă 680g Apă Lapte praf degresat Zahăr Sare 900 g 1 1⁄4 cană 21⁄2 linguri 2 linguri 2 ⁄2 linguri linguri e 3linguri e 2 ⁄4 1 1⁄4 linguri e 2linguri e 3 căni 4 căni 1linguri e 1 linguri e 1 De bază 1 c a nă 2 linguri 1 linguri 1 ⁄2 linguri e 1 linguri e 1 1⁄2 cană Pulbere de ceapă deshidratată Brânză cheddar rasă Făină albă Drojdie de bere Utiliza i setările 1 1⁄2 linguri 2linguri 1 cana 3 căni 4 căni 1 1⁄2 linguri e1 3⁄4 linguri e 1 de bază 1 1⁄8 cană 2 1 2 linguri 2 linguri 900 g 1 ⁄ cană 4 linguri 2 1⁄2 linguri Vă recomandam să seta i crusta la cea mia mică pozi ie la pâinea cu brânză. 3 căni 1 4 căni ⁄4 linguri e 11⁄4 linguri e Pentru modul de preparare vede i pagina 15 For details of other Morphy Richards products.

Zdrobi i tableta între două linguri e și adăuga i . Se adaugă 1/2 linguri ă de condimente (ierburi mixte. 2 1⁄2 linguri 3 căni 3 5 linguri 4 căni 3 Pâine cu roșii uscate la soare 680g Apă Lapte praf degresat Ulei de oarea soarelui Zahăr S are 900g Făină neagră de graham Drojdie de bere *V ita minaC ta ble tă Utiliza i setarea 1 1⁄4 linguri ă2 linguri ă ⁄4 linguri ă ⁄4 linguri ă 1 c a nă 1 1⁄3 cană 1 2 ⁄2 linguri e3 linguri e 2 1⁄4 tbsp 2 1⁄4 tbsp 1 1⁄4 tsp 1 1⁄2 tsp 3 căni 1 1⁄4 linguri e 3 1 x 10 0 mg 1 x 10 0 mg 2 de Făină integrală 3 tbsp 3 tbsp 1 1⁄2 tsp 2 tsp 4 căni 11⁄2 linguri e S a re Amestec de ierburi uscate *Op ional: Prin adăugarea tabletei de Vitamina C. Zdrobi i tableta între două linguri e și adăuga i . creșterea păinii poate imbunătă ită. Făină albă Drojdie de bere Roșii uscate la soare Pâine Graham 50% albă Apă Lapte praf degresat Ulei de oarea soarelui Zahăr brun Utiliza i setarea 1 ⁄8 cană ⁄2 cană 1 De Bază 680g 1 cană 2 linguri 2 linguri 900g 1 1⁄2 cană 3 linguri 3 linguri Re ete pentru pâine integrală (2) Pâine integrală Apă Lapte praf degresat Zahăr brun S are Făină neagră de graham Făină albă Drojdie de bere 680g 1 1⁄8 cană 900g 1 5⁄8 cană 3 linguri 3 linguri 1 2 1 ⁄2 linguri 5 linguri 1 1⁄4 linguri ă2 linguri ă 1 1⁄2 căni 2 căni 3 1 1⁄2 căni ⁄4 linguri ă 3 2 căni ⁄4 linguri ă *V ita minaC ta ble tă Utiliza i setarea 1 x 10 0 mg 1 x 10 0 mg 2 de Făină integrală 1 1 1⁄2 linguri 2 linguri 2 1⁄2 linguri 3 căni 3 Ulei de oarea soarelui ⁄2 linguri S a re Făină integrală Drojdie de bere 1 1⁄4 linguri e1 1⁄2 linguri e 4 căni 3 *Op ional: Prin adăugarea tabletei de Vitamina C.etc). nu are dispozitiv.Pâine fără zahăr 450g Apă caldă (45 C) 0 3 Pâine integrală cu semin e 680g 1 ⁄8 cană 1 900g 1 ⁄2 cană 1 ⁄4 cană Apă Lapte praf degresat Ulei de oarea soarelui Zahăr brun 680g 1 ⁄ 8 cană 1 900g 1 ⁄8 cană 5 Lapte praf degresat Ulei de oarea soarelui Îndulcitor 2 linguri e2 1⁄2 linguri e4 linguri e 2 linguri e2 1⁄2 linguri e4 linguri e 1 1⁄4 linguri2 1⁄4 linguri 1 1 1⁄2 lingură 2 linguri 3 lingură 3 l inguri 3 linguri 4 căni 1 ⁄4 linguri e 1 2 1⁄2 lingură 21⁄2 lingură 1 1⁄4 linguri ă1 1⁄2 linguri ă 3 căni 3 S a re Făină albă Drojdie de bere Utiliza i setarea 1linguri e 1 ⁄4 linguri e2 linguri e 2 căni 1 De Bază 3 căni 1 S are Făină integrală Drojdie de bere Vitamina C tablete (zdrobite) Semin e de oarea soarelui † Semin e de dovleac † Semin e de susan † 4 căni 3 1linguri e 1 ⁄4 linguri e ⁄4 linguri ă ⁄4 linguri ă 1x100mg 1x100mg 1 linguri ă2 linguri ă 1 linguri ă2 linguri ă 1 linguri ă2 linguri ă 2 de Făină integrală Pâine fără sare și fără zahăr 450g Apă caldă (45 0C) Lapte praf degresat Ulei de oarea soarelui Făină albă Drojdie de bere Utiliza i setarea 3 680g 900g Utiliza i setarea ⁄4 cană 11⁄8 cană 11⁄ 2 cană 2 linguri e2 1⁄2 linguri e4 linguri e 2 linguri e2 ⁄2 linguri e4 linguri e 1 † Semin ele se pun în dispozitiv sau în aparat direct după ce se aude un beep. în cazul în care aparatul dvs. ⁄4 linguri e ⁄4 linguri e Vitamina C tablete (zdrobite) Utiliza i setarea 1x100mg 1x100mg 2 Făină Integrală UK Helpline 0844 871 0944 Ireland Helpline 1800 409 119 17 . în func ie de preferin a dvs. piper negru. 2 căni 3 căni 4 căni 11⁄4 linguri e Pîine graham 680g Apă Lapte praf degresat Ulei de oarea soarelui Zahăr brun 1linguri e 1 1⁄4 linguri e 1 De Bază 900g 1 1⁄2 cană 3 linguri 3 linguri 1 cană 2 linguri 2 linguri Această pâine poate avea alte arome adăugate. creșterea păinii poate imbunătă ită.

în cazul în care aparatul dvs.Re ete pentru Pâine dulce (3) Pâine cu fructe Apă Re ete de Pâine pentru Sandwich (4) Pâine pentru sandwich 900g 11⁄3 cană 3 linguri 3 linguri 3 linguri 4 cană 680g 900g 450g 3 ⁄4 cană 2 linguri 2 linguri 2 linguri 2 cană 1 3 1 680g 11⁄8 cană 21⁄2 linguri 2 1⁄2 linguri 3 linguri 3 cană Apă Margarină sau unt moale Sare Lapte praf degresat Z a hă r Făină albă Drojdie de bere Utiliza i setarea 1 1⁄16 cană 1 ⁄2 lingură 1 1 11⁄3 cană 2 lingură 1 linguri ă 2 linguri 3 1⁄2 linguri 4 căni 1 linguri ă Lapte praf degresat Ulei de oarea soarelui Zahăr ⁄2 linguri ă 11⁄2 lingură 3 l inguri 3 căni 3 S a re Făină albă Nutmeg Drojdie de bere Amestec de fructe uscate † Utiliza i setarea 1 linguri e 1 1⁄4 linguri e 11⁄2 linguri e ⁄2 linguri ă 3⁄4 linguri ă1 linguri ă ⁄4 linguri ă1 linguri ă1 linguri ă ⁄4 cană 1 ⁄4 linguri ă 4 S a ndwic h ⁄2 cană 2 ⁄3 cană 3 Dulce Pâine pentru Sandwich cu cereale 680g 900g † Pune i fructele și nucile în dispozitiv sau le adăuga i când se aude un beep. în cazul în care aparatul dvs. please see our website: 18 . 1 linguri ă 1 linguri ă Brioșe 680g Ouă 900g 3 me dii 1 1 3 mari 3 1 Unt (topit) Lapte Apă ⁄2 cană ⁄3 cană ⁄4 cană ⁄2 cană 4 căni Re ete pentru aluat (6) Chi e albe Apă Lapte praf degresat Unt (topit) 3 linguri 3 căni 3 4 linguri 1 1⁄4 cană 1 lingură 2 linguri Făină albă Sare Z a hă r Drojdie Utiliza i setarea ⁄4 linguri ă 1 linguri ă 3 l ingură 2 l ingură 3 Dulce Z a hă r S a re Făină albă Drojdie de bere 2 linguri 1 1⁄2 linguri ă 31⁄4 căni 1 1⁄2 linguri ă 6 Aluat 1 1⁄2 linguri ă 11⁄2 linguri ă Utiliza i setarea Pentru modul de preparare vede i pg 15 For details of other Morphy Richards products. nu are dispozitiv. nu are dispozitiv. Apă Unt Sare Lapte praf degresat ( topit ) 1 1⁄16 cană 1 1⁄2 lingură 1 1 1⁄3 cană 2 linguri 1 linguri ă 2 linguri 3 1⁄2 linguri 4 căni 1 linguri ă Pâine cu portocale și a ne 450g Apă 1 1 ⁄2 linguri ă 11⁄2 lingură 3 l inguri 3 căni 3 680g 6 1 900g 1 cană 1 Z a hă r Făină de cereale Drojdie de bere Utiliza i setarea ⁄2 cană ⁄2 cană 2 ⁄8 cană ⁄3 cană 2 21⁄2 linguri Suc de portocale Coajă de portocale Lapte praf degresat Ulei de oarea soarelui Z a hă r a S are Făină albă Nucșoară Drojdie de bere A ne uscate † Utiliza i setarea ⁄3 cană 2 3 linguri 3 linguri 3 linguri ⁄4 linguri ă 4 S a ndwic h 2 linguri 2 linguri 2 ⁄2 linguri 1 5 l inguri 3 linguri 2 căni 1 Re ete pentru Pâine fran uzească (5) Pâine fran uzească 450g Apă Lapte praf degresat Zahăr S are Ulei de oarea soarelui Făină albă Drojdie Utiliza i setarea 3 1 l inguri e 1 1⁄4 linguri e1 1⁄2 linguri e 3 căni 4 căni 1 linguri ă 1 linguri ă 2 ⁄2 linguri e 3⁄4 linguri e ⁄4 cană 1 680g 1 cană 900g 11⁄4 cană 21⁄2 linguri 11⁄4 lingură 11⁄2 lingură 4 căni 11⁄4 linguri ă 1 linguri ă 1 linguri ă 1 ⁄4 cană 1 3 ⁄2 cană ⁄3 cană 1 ⁄2 lingură 2 linguri ⁄4 lingură 1 lingură 1 lingură 3 căni 3 Dulce 1 linguri ă 1 linguri ă 1 1⁄4 linguri ă 1 lingură 2 căni 5 French † Pune i fructele și nucile în dispozitiv sau le adăuga i când se aude un beep.

2 3 Alautul va tare. 3 Împăr i i aluatul în două și pune i-l în două tăvi. Rula i ca un croissant și lăsa i să crească 30 minute. 5 Întinde i un dreptunghi și apoi îl tăia i în triunghiuri. 1 Impăr i i in 8-12 bucă i. Faină albă Drojdie de bere Utiliza i setarea Metota de preparare 1 Întinde i aluatul într-un dreptunghi. Forma i și aplatiza i ușor . 5 Coace i in cuptor la 190ºC pentru 16-18 minute. stropi i cu apă la ecare 5 minute pentru a crea crustă. 4 Apăsa i în mijloc aluatul și coace i-l la 220ºC Presăra i cu făină și lăsa i la crescut pentru cel pu in 45 minute. 2 Așeza ipe o tvă unsă cu unt. 2 Pune i 250g de unt pe o parte și întinde i aluatul de mai multe ori. required. Metoda de preparare 1 Pune i toate ingredientele în cuvă si seta i la aluat. 3 1 1⁄4 cană 2 linguri 2 linguri 2 linguri 1 linguri 1 1⁄2 linguri ă 1 Covrigi Apă caldă Ulei vegetal Zahăr S a re Făină albă Drojdie de bere Utiliza i setarea 1 1⁄8 cană 2 linguri e 1 lingură 2 linguri e 4 căni 1 linguri ă 6 Aluat ⁄4 căni 1 1⁄2 linguri ă 6 Aluat Metoda de preparare 1 Pune i toate ingredientele în cuvă si seta i la aluat. 1 1⁄2 lingură 6 Aluat 6 Glazura i cu lapte și ou si coace i 15-20 mins le 200ºC UK Helpline 0844 871 0944 Ireland Helpline 1800 409 119 19 .Metoda 1 Frământa i și impăr i i aluatul în 6 role. Chi e calde Apă Unt ( topit) Zahăr Ouă (bă t u te) S are Faină albă Drojdie de bere Scor ișoară Nucșoară Sta de Utiliza i setarea 3 1 1 1 cană ⁄4 cană ⁄4 cană 1 3 4 5 6 1 l i nguri ă ⁄4 căni 2 l i nguri ă 1 l i nguri ă 1 ⁄4 l i nguri e 1 c up 6 Aluat Croissant Lapte Ouă Unt S a re Zahăr 1 cană 1 25g 1 1⁄2 l i nguri ă 4 l i nguri e 3 1⁄2 căni 1 1⁄2 l i nguri ă 6 Aluat Metodă de preparare. Pune i-i într-o tavă unsă și coace i la 220ºc pentru 20 minutes întorcând o singură dată. 6 Coace i pentru aproximativ 15-20 minute la 190°C F). Lasa i să se odihnească pentru 16-18 minute. pentru 25-30 minute. 4 Acoperi i pentri 20-25 minute. 3 Glazura i cu ou si lapte. Pune i-i într-o tavă unsă. 3 Proceda i ca la un aluat fran uzesc: întinde i aluatul în dreptunghi i împaturi i de mai multe ori. Ciabatta Apă Ulei de măsline S a re Z ahăr Făină albă Drojdie de bere Utiliza i setarea 1 ⁄3 cană 1 1 lingură 1 1⁄2 linguri ă 1 lingură 3 căni 4 Repeta i această opera ie de mai multe ori. Tăia i în 10-12 bucă i si rula i in formă de cârnat. 4 Acoperi i și lăsa i la cresut pentru 30 minute. 2 Tăiași o formă de X pe ecare bucată. 3 Unge i ușor cu unt topit. acoperi i și lăsa i la crescut pentru 20 minute. Fierbe i covrigii în apă clocotită pentru 1 minut. Rulouri integrale Apă Lapte praf degresată Unt ( topit) Miere Zahăr brun S a re Făină integrală Drojdie de bere Utiliza i setarea Metodă de preparare Urma i metoda de la rulouri albe . 5 Lăsa i să crească până ajung dublu ca mărime. 2 Pune i aluatul pe o placă presărată cu făină și acoperi i cu un castron. suci i ca un covrig și sigila i marginile.

Re etă pentru gem (7) Marmeladă Suc de portocale Coajă de portocale rase Zahăr cu gelatină Apă Pectină. Un pahcet de acest amestec va produce o pâine de 500g. 8 kg 4 2 5 ml G 7 e m S a re Ulei de oarea soarelui l Sirop negru de melasă E x t r a c t de mal Făină Drojdie Sta de* Utiliza i setarea 1 linguri ă 1 linguri ă 2 linguri 3 linguri 1 1 ⁄2 linguri 21⁄2 linguri 2 linguri 3 căni 1 cană 1 3 linguri 4 căni 1 1⁄4 cană 3 ⁄4 cană ⁄2 cană După ce programul de Gem este terminat. Urmași informatiile exsitente pe pachetele de amestecuri pentru păine. 9 S pe c ia lita i * Sta dele sau nucile adăuga i-le cand auzi i un beep sau pune i-le în compartimentul special prevăzut pentru aceasta. se pune la racit o cantitate mică pe o farfurie. Pentru metoda de preparare. Dacă este necesar. vezi pg 15.. Pentru a testa. Această re etă este pentru aproximativ 400g gem. După ce este terminat ciclul se adaugă coacăzele. Re ete pentru pâini speciale (9) Pâine cu mal Apă 450 g 1 ca nă 1kg 1 1⁄4 cană Marmeladă din portocale conservate ‘Ma made’ Seville portocale Zahăr cu gelatină Apă Utiliza i setarea • • 1 cutie (850g) 1 . dacă este necesar Utiliza i setarea • 3 me dii 2 1 c up 1 lingură 2 linguri e 7 Gem 2 Adăuga i doar făină și apă. Nu ridica i capacul în timpul amestecării. 3 Împăr i i aluatul în 8-10 păr i. Aceste amestecuri au toate ingredientele necesare și se adaugă doar apă.. Este necesară folosirea făinii extraalbe.Prăjitură pentru ceai Apă caldă Unt ( topit) Gem de mere și 1 c ană 50g 1 linguri ă 50g 2 lingură 1 linguri ă 40 0g 1 linguri ă 2 Zmeură congelată Bucă i de mere (c ură ate și fără cotor ) Zahăr Suc de lămâie U t ili z a i s etarea * Măsura i zmeura după decongelare 2 c ă ni 1 c a nă 1 c a nă 3 l ingură 7 Gem Sare Zahăr Lapte praf Condimente amestecate Făină albă Drojdie uscată Coacăze ⁄3 cană Comentarii • Încălzi i borcanele înainte de umplere. Amestecuri pentru pâine (8) Utiliza i setarea . Există două tipuri de amestecuri : 1 Adauga i doar apă. Aceste amestecuri au ingredinetele ambalate în plicrui separate. marmelada este gata. • Metodă de preparare 1 2 Pune i toate ingredientele în afară de coacăze în cuvă și seta i pe amestecare. pune i-le pe foaia de coacere și lăsa i să crească timp de 30 min. 20 . Folosi i o paletă pentru a aduna tot gemul de pe pere ii cuvei. IMPORTANT: Urma i instructiunile de pe pachet: Folosi i maxim 3 căni de amestec pentru a evita creșterea peste marginea cuvei. Comentarii • • • • Încălzi i borcanele înainte de umplere. se pune amestecul în plus pe coacere timp de 30 minute . folosi i timp de coacere suplimetar. se lasă să se răcească și se pune degetul. dacă nu se lipeste.de bază. 4 Coace i la 200ºC pentru 15-20 de minute până când se rumenește.

Datorită naturii aluatului fără gluten.împrospătare. Glutenul este substan a care con ine proteinele din cereale.Pâine irlandeză aproximativ 900 g Unt Ouă ( bătute) Ulei Făină Zahăr Bicarbonat de sodiu Pâine fără gluten cu roșii uscate la soare aproximativ 680 g Ouă Unt de lapte pentru gătit Lapte Suc de lămâie Miere Pastă de roșii uscate la soare 2 2 0 ml 2 me dii 2 linguri 3 1⁄2 căni 1 3 2 8 4 ml 5 linguri 2 ts p 1 1⁄2 lingură 1 lingură 50g 1 lingură 1 linguri ă 31⁄4 căni ⁄2 căni ⁄2 inguri e 9 Specialită i 1 linguri 1 Sare Sta de Utiliza i setarea Roșii uscate la soare (antipasti-aperitive) Ulei de la antipasti-aperitive Sare Făină fără gluten Drojdie 1 cană Pâine cu porumb aproximativ 680 g 1 lingură 10 fără Gluten Utiliza i setarea Lapte Ouă (bă tute ) Margarină sau unt Zahăr S a re Făină Mălai Praf de copt Utiliza i setarea 12 0 ml 3 1 1 Pâine fără gluten cu brânză și muștar aproximativ 680g Ouă Apă Ulei de oarea soarelui Suc de lămâie ⁄3 cană ⁄4 cană 1 linguri ă 1 1⁄3 cană 4 linguri 1 linguri ă 1 1⁄2 linguri ă 3 1 linguri ă 2 3⁄8 căni (350g) 14 0 g 5 ts p 9 S pe c ia lită i Sare Zahăr pudră Brânză Cheddar rasă 1 1⁄2 lingură ⁄4 cană 1 linguri ă Muștar fără gluten Re ete fără gluten (10) Pâinea fără gluten conctine făină fără gluten. Feliile congelate se scot din congelator la nevoie și se decongelează rapid în cuptorul cu microunde. Aceasta se poate face in cuptorul cu microunde timp de 10-15 secunde. Făină fără gluten X a ntha n pulbere Drojdie uscată 3 căni 1 lingură 1 lingură 10 fără Gluten Utiliza i setarea Prăjitură fără gluten cu ciocolată Margarină dedurizată Esen ă de vanilie Ouă ( bătute) Suc de lămâie Apă 3 ⁄4 cană 1 linguri ă 3 2 linguri ă 1 ⁄4 cană 3 Făină fără gluten Praf de copt fără gluten Cacao fără gluten 1 ⁄4 cană 2 linguri e 2 linguri 16 Prăjituri Utiliza i setarea Prăjitură fără gluten cu fructe Zahăr brun ușor Unt înmuiat Ouă Suc de lămâie Lapte Fructe uscate amestecate 3 3 ⁄4 cană ⁄4 cană 3 1 lingură 1 lingură 2 ⁄3 cană 2 căni 1 lingură 1 Re etele fără gluten folosesc programul 16. Pentru aceasta se deschide capacul în timpul primelor procese de frământare ( atunci când pictograma este a șată pe ecran) și se raclează orice ingrediente rămase pe pere ii cuvei. Pâinea proaspătă rămasă se poate congela pentru depozitare. dar când este mai veche de o zi. Se găsește în farmacii sau plafar sau magazine de specialitate. Pentru această opera ie folosi i o spatulă de lemn sau plastic pentru a evita deteriorarea cuvei. are nevoie de .. Oamenii care nu pot tolera glutenul în dieta lor pot ob ine această făină pe bază de re etă. poate necesar ca aluatul sa e ajutat ca toate ingredientele să e corect amestecate ăn timpul procesului de frământare. Această pâine este excelentă in ziua în care a fost făcută.. Făină fără gluten Praf de copt fără gluten Condimente fără gluten amestecate Utiliza i setarea ⁄2 linguri ă 16 Prăjituri UK Helpline 0844 871 0944 Ireland Helpline 1800 409 119 21 ..

5 Coace i la approx 200ºC . 4 După ce ciclul de amestecare este gata. Apă Lapte praf degresat 3 Acoperi i și lăsa i să crească pentru 15 minute. 4 Adăuga i toppingurile dorite. folosi i o mașină de paste sau tăia i in forma dorită. vede i pg 16 2 căni 2 11⁄2 linguri e 2 linguri e 2 linguri 14 Aluat de pizza Utiliza i setarea Ouă (bătute) Sare Ulei vegetal Apă (mai multă dacă este nevoie) Utiliza i setarea Aluat de pizza (14) Apă Zahăr Metoda de preparare 1 cană 2 linguri 1 1 Pune i ingredientele în vas. 4 Adăuga i topingurile dorite. Unge i ușor cu ulei. Pune i-o într-o tavă de copt unsă. Pune i. 2 Întinde i coca în formă rotundă. Sare Zahăr Ulei de oarea soarelui Făină extraalbă Drojdie de bere căni Paste Făină extraalbă 3 linguri e 12 Coacere rapidă Pentru preparare.Re etă pentru pâine rapidă m i c ă (11) Păine rapidă albă mică aproximativ 680 g Apă Lapte praf degresat Aluat de pizza aromat 1 ⁄8 căni 1 Apă Zahăr 1 cană 2l linguri 1 2 linguri 1 linguri ă 4 linguri e 2 linguri e 3 căni Sare Usturoi pisat Sare Zahăr Ulei de oarea soarelui Făină extraalbă Drojdie de bere ⁄2 linguri ă 1 linguri ă 2 linguri e Amestec de ierburi aromate Ulei Făină extraalbă Drojdie de bere 3 linguri 3 căni 3 linguri e 11 Coacere rapidă 2 linguri e 14 Utiliza i setarea U s e s etting Re etă pentru păine rapidă mare (12) aproximativ 900 g 1 1⁄2 căni 3 linguri 1 1⁄2 linguri e 5 linguri e 3 4 linguri e Metoda de preparare 1 Preîncălzi i cuptorul. 5 Fierbe i in apă pentru 8-10 minute. Unge i ușor cu ulei. 5 Coace i la aproximativ 200ºC până se rumenește. 2 Intinde i coca în formă rotundă. 22 .intr-o tavă unsă. 2 Pune i pe setarea aluat de pizza și cu ajutorul unei spatule amesca i dacă este necesar adăuga i mai multă apă. până se rumenește. 3 Acoperi i și lăsa i timp de 15 minute să crească. Sare Ulei Făină extraalbă Drojdie de bere ⁄2 linguri ă căni 3 linguri 3 3 Aluatul trebuie să formeze o cocă ca o minge. 2 linguri e 14 Aluat de pizza Utiliza i setarea Metoda de preparare 1 Preîncalzi i cuptorul.

intr-un bol. 4 Pune i amestecul in tava de pâine. Prăjitura standard este tip Madeira care este umed. Prăjitură amestecată Acest program poate utilizat de asemenea. la sfârșit. Prajitură de fructe mixte 15 Q uic k Metoda de preparare 1 Amesteca i ingradinetele de la grupul 1. ele vor avea o înăl ime de aproximativ 55 mm. 2 In al doilea bol da i prin sită ingredientele de la grupul 2.Re ete de pâine rapid (15) Pâine cu nuci si banane Ingrediente pentru grupul 1 Unt ( topit ) Lapte Piure de banane Ou ( bătut ) Nuci ( tocate) Coajă de lămâie Prăjitură Madeira Ingrediente grupul 1 Unt ( topit) 3 1 ⁄4 cană 2 lingură 1 lingură 1 cană 1 1 Esen ă de vanilie Ou (bătut) Esen ă de vanilie ⁄4 linguri ă 3 medii 2 ts p ⁄2 cană Ingrediente grupul 2 Făină Praf de copt Zahăr tos 1 linguri ă 15⁄8 cană 2 linguri e 1 c ană 16 C a ke Ingrediente grupul 2 Făină Bicarbonat de sodiu Praf de copt Zahăr Sare U tiliza i setarea 11⁄2 cană 1 1 1 1 Utiliza i setarea ⁄2 linguri ă ⁄4 linguri ă ⁄2 cană ⁄4 linguri ă Metoda de preparare 1 Amesteca i ingredientele de la grupul 1 intr-un bol. mai pu ină apă și/sau ouă pentru a reduce umezeala. sau amestec de fructe . impreună.1/4 ceașcă. Urma i metoda de preparare de la Prajitura Madeira. Pur si simplu urma i instruc iunile de pe pachet. 3 Amesteca i împreună ingredientele din cele două grupuri.1/2 cană sau fulgi de ciocolată . Varia ii 1/2 ceașcă de cireșe tăiate jumătă i (spălate bine Cireșe pentru a reduce excesul de sirop) și puse la scurs pe o hârtie absorbantă.mai pu in unt si zahăr pentru a reduce bogă ia . și pentru prepararea unui amestec cumpărat din magazin. Adăuga i oricare dintre aceste varia ii în tava pentru pâine pe partea de sus a aparatului. 3 Se pun amestecurile în tava pentru pâine. lpline 0844 871 0944 Ireland Helpline 1800 409 119 23 . bogat și dens în textură. Ingrediente grupul 1 Unt ( topit) Esen ă de vanilie Ouă Suc de lămâie Fructe uscate amestecate 3 1 ⁄4 cană ⁄4 linguri ă Pâine cu terci de ovăz Lapte Ouă ( bătute) Ulei de oarea soarelui Sirop de aur Terci de ovăz 1 c a nă 2 1 3 2 linguri ă 5 ⁄2 linguri ă ⁄8 cană 2 linguri 1 c ană 1 Ingrediente grupul 2 Făină Praf de copt Zahăr Praf de scor ișoară Nucșoară pisată Zahăr Sare Făină Praf de copt Bicarbonat de sodiu Utiliza i setarea ⁄4 cană 15⁄8 cană 2 linguri e 1 cană 1/4 1/4 1 linguri ă 2 c ană 1 1 ⁄2 linguri ă ⁄2 linguri ă linguri ă linguri ă 15 Q uic k Utiliza i setarea 16 C a ke Metoda de preparare Re ete pentru prăjituri* (16) Important Prăjiturile produse în acest aparat nu vor umple complet cuva aparatului. in al doilea bol. Ajustările re etelor se pot face în func ie de gustul personal . 2 Amesteca i ingredientele de la grupul 2.

please see our website: 24 .Re ete pentru desert (17) Betty cu ovăz și mere Mere cură ate( fără cotor). tocate și călite pe jumătate Suc de lămâie Zahăr brun Făină Ovăz de gătit Unt sau margarină ( înmuiat) 6 1 linguri ă 1 1 1 ⁄2 cană ⁄2 cană ⁄3 cană 6 linguri Utiliza i setarea 17 Desert Budincă de orez de modă veche Ouă bătute ușor Smântână Orez ert Zahăr Sta de ( op ional) Esen ă de vanilie Scor ișoară Utiliza i setarea 3 13⁄4 cană 11⁄2 cană 1 1 ⁄2 cană ⁄2 cană 1 cană 1 cană 17 Des ert Vă rugăm să re ine i: acesta este modul de modă veche și cea mai bună pentru a coace budincă de orez. Pentru modul de preparare vede i pagina 15 For details of other Morphy Richards products. Se presară un praf de scor ișoară deasupra.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful