You are on page 1of 1

KZ 512 (ZIIIZB)

Kierunek:
Zarzdzanie
Specjalno:
Rachunkowo w zarzdzaniu, semestr: 5
2011-09-23, pitek
16:00 - 17:30
Zarzdzanie jakoci
(W)
prof. dr hab. Marian
Huczek
13c

Wydzia Zamiejscowy w Krakowie


niestacjonarne I stopnia
2011/2012

17:45 - 19:15
Podstawy marketingu
(W)
dr Piotr Hadrian
13c

19:30 - 21:00
Podstawy marketingu
(W)
dr Piotr Hadrian
13c

2011-09-24, sobota
08:30 - 10:00
10:15 - 11:45
Edukacja poprzez
projekty (W)
dr Marcin Jdrzejczyk
24c

12:00 - 13:30
Podstawy marketingu
(W)
dr Piotr Hadrian
13c

13:45 - 15:15
Katolicka nauka
spoeczna (W)
dr Maria Wosek
s.t.

15:30 - 17:00
17:15 - 18:45
Zarzdzanie jakoci
(W)
prof. dr hab. Marian
Huczek
13c

18:45 - 20:15

17:45 - 19:15
Zarzdzanie jakoci
(W)
prof. dr hab. Marian
Huczek
13c

19:30 - 21:00
Podstawy marketingu
(W)
dr Piotr Hadrian
13c

2011-10-08, sobota
08:30 - 10:00
Podstawy marketingu
(W)
dr Piotr Hadrian
13c

10:15 - 11:45
Podstawy marketingu
(W)
dr Piotr Hadrian
13c

12:00 - 13:30
Edukacja poprzez
projekty (C)
dr Marcin Jdrzejczyk
15c

13:45 - 15:15
Jzyki obce (C) [1]mgr Paulina Boek
13b; [2]- mgr Marcin
Zimny 14b; [3]- mgr
Magdalena Dako
19b; [4]- mgr Maria
Potocka Grych 20b;

15:30 - 17:00
17:15 - 18:45
Jzyki obce (C) [1]mgr Paulina Boek
13b; [2]- mgr Marcin
Zimny 14b; [3]- mgr
Magdalena Dako
19b; [4]- mgr Maria
Potocka Grych 19b;

18:45 - 20:15

17:45 - 19:15
Podstawy marketingu
(W)
dr Piotr Hadrian
Aula B

19:30 - 21:00
Podstawy marketingu
(W)
dr Piotr Hadrian
Aula B

2011-10-15, sobota
08:30 - 10:00
Ochrona wanoci
intelektualnej (W)
prof. dr hab. Grayna
Skpska
Aula B

10:15 - 11:45
Ochrona wanoci
intelektualnej (W)
prof. dr hab. Grayna
Skpska
Aula B

12:00 - 13:30
Podstawy prawa (W)
Ks. dr Piotr Kroczek
AB2

13:45 - 15:15
Podstawy prawa (W)
Ks. dr Piotr Kroczek
AB2

15:30 - 17:00
17:15 - 18:45
Zarzdzanie jakoci
(W)
prof. dr hab. Marian
Huczek
AB2

18:45 - 20:15

17:45 - 19:15
Zarzdzanie jakoci
(W)
prof. dr hab. Marian
Huczek
AB2

19:30 - 21:00
Podstawy marketingu
(W)
dr Piotr Hadrian
AB2

10:15 - 11:45
Podstawy marketingu
(W)
dr Piotr Hadrian
AB2

12:00 - 13:30
Podstawy prawa (W)
Ks. dr Piotr Kroczek
AB2

13:45 - 15:15
Podstawy prawa (W)
Ks. dr Piotr Kroczek
AB2

15:30 - 17:00
17:15 - 18:45
Zarzdzanie jakoci
(W)
prof. dr hab. Marian
Huczek
12c

18:45 - 20:15

17:45 - 19:15
Rachunkowo
podatkowa (W)
dr Marcin
Jdrzejczyk
14b

19:30 - 21:00
Rachunkowo
podatkowa (C)
dr Marcin
Jdrzejczyk
14b

10:15 - 11:45
Katolicka nauka
spoeczna (W)
dr Maria Wosek
Aula B

12:00 - 13:30
Katolicka nauka
spoeczna (W)
dr Maria Wosek
Aula B

13:45 - 15:15
Zarzdzanie jakoci
(C)
prof. dr hab. Marian
Huczek
28c

15:30 - 17:00
Podstawy prawa (C)
mgr Elbieta
Lechowicz
28c

17:15 - 18:45

18:45 - 20:15

17:45 - 19:15
Podstawy prawa (W)
Ks. dr Piotr Kroczek
AB2

19:30 - 21:00
Podstawy prawa (W)
Ks. dr Piotr Kroczek
AB2

10:15 - 11:45
Katolicka nauka
spoeczna (C)
mgr Marta Krupska
21b

12:00 - 13:30
Podstawy marketingu
(C)
dr Piotr Hadrian
21b

13:45 - 15:15
Zarzdzanie jakoci
(C)
prof. dr hab. Marian
Huczek
21b

15:30 - 17:00
Podstawy prawa (C)
mgr Elbieta
Lechowicz
21b

17:15 - 18:45

18:45 - 20:15

2011-12-02, pitek
16:00 - 17:30
Podstawy prawa (C)
mgr Elbieta
Lechowicz
21b

17:45 - 19:15
Podstawy marketingu
(C)
dr Piotr Hadrian
21b

19:30 - 21:00
Edukacja poprzez
projekty (C)
dr Marcin
Jdrzejczyk
21b

10:15 - 11:45
Zarzdzanie jakoci
(C)
prof. dr hab. Marian
Huczek
21b

12:00 - 13:30
13:45 - 15:15
Podstawy marketingu
(C)
dr Piotr Hadrian
21b

15:30 - 17:00
Podstawy prawa (C)
mgr Elbieta
Lechowicz
21b

17:15 - 18:45

18:45 - 20:15

2011-12-09, pitek
16:00 - 17:30
Rachunkowo
podatkowa (W)
dr Marcin
Jdrzejczyk
21b

17:45 - 19:15
Rachunkowo
podatkowa (C)
dr Marcin
Jdrzejczyk
21b

19:30 - 21:00
Edukacja poprzez
projekty (C)
dr Marcin
Jdrzejczyk
21b

10:15 - 11:45
Zarzdzanie jakoci
(C)
prof. dr hab. Marian
Huczek
21b

12:00 - 13:30
13:45 - 15:15
Podstawy marketingu
(C)
dr Piotr Hadrian
21b

15:30 - 17:00
Podstawy prawa (C)
mgr Elbieta
Lechowicz
21b

17:15 - 18:45
1 poowa:
Podstawy prawa (C)
mgr Elbieta
Lechowicz
21b

18:45 - 20:15

2012-01-13, pitek
16:00 - 17:30
Warsztaty edukacyjne
specjalnociowe (C)
dr Marcin
Jdrzejczyk
21b

17:45 - 19:15
Ochrona wanoci
intelektualnej (W)
prof. dr hab. Grayna
Skpska
Aula B

19:30 - 21:00
Ochrona wanoci
intelektualnej (W)
prof. dr hab. Grayna
Skpska
Aula B

10:15 - 11:45
Katolicka nauka
spoeczna (W)
dr Maria Wosek
Aula B

12:00 - 13:30
Katolicka nauka
spoeczna (W)
dr Maria Wosek
Aula B

13:45 - 15:15
Podstawy prawa (C)
mgr Elbieta
Lechowicz
21b

15:30 - 17:00

17:15 - 18:45

18:45 - 20:15

2012-01-20, pitek
16:00 - 17:30
Rachunkowo
podatkowa (W)
dr Marcin
Jdrzejczyk
21b

17:45 - 19:15
Rachunkowo
podatkowa (C)
dr Marcin
Jdrzejczyk
21b

19:30 - 21:00
Warsztaty edukacyjne
specjalnociowe (C)
dr Marcin
Jdrzejczyk
21b

10:15 - 11:45
Zarzdzanie jakoci
(C)
prof. dr hab. Marian
Huczek
21b

12:00 - 13:30
Podstawy prawa (C)
mgr Elbieta
Lechowicz
21b

13:45 - 15:15
Podstawy prawa (W)
Ks. dr Piotr Kroczek
13c

15:30 - 17:00
17:15 - 18:45
1 poowa:
Podstawy prawa (W)
Ks. dr Piotr Kroczek
13c

18:45 - 20:15

2012-01-27, pitek
16:00 - 17:30

17:45 - 19:15

19:30 - 21:00

12:00 - 13:30

13:45 - 15:15

15:30 - 17:00

18:45 - 20:15

2011-10-07, pitek
16:00 - 17:30
Zarzdzanie jakoci
(W)
prof. dr hab. Marian
Huczek
13c

2011-10-14, pitek
16:00 - 17:30
Zarzdzanie jakoci
(W)
prof. dr hab. Marian
Huczek
13c
2011-10-21, pitek
16:00 - 17:30
Zarzdzanie jakoci
(W)
prof. dr hab. Marian
Huczek
AB2

2011-11-04, pitek
16:00 - 17:30
Podstawy marketingu
(C)
dr Piotr Hadrian
14b

2011-11-25, pitek
16:00 - 17:30
Zarzdzanie jakoci
(W)
prof. dr hab. Marian
Huczek
AB2

2011-10-22, sobota
08:30 - 10:00
Jzyki obce (C) [1]mgr Paulina Boek
28c; [2]- mgr Marcin
Zimny 29c; [3]- mgr
Magdalena Dako
30c; [4]- mgr Maria
Potocka Grych 37c;
2011-11-05, sobota
08:30 - 10:00
Jzyki obce (C) [1]mgr Paulina Boek
28c; [2]- mgr Marcin
Zimny 29c; [3]- mgr
Magdalena Dako
30c; [4]- mgr Maria
Potocka Grych 24c;
2011-11-26, sobota
08:30 - 10:00
Jzyki obce (C) [1]mgr Paulina Boek
28c; [2]- mgr Marcin
Zimny 29c; [3]- mgr
Magdalena Dako
30c; [4]- mgr Maria
Potocka Grych 37c;
2011-12-03, sobota
08:30 - 10:00
Jzyki obce (C) [1]mgr Paulina Boek
28c; [2]- mgr Marcin
Zimny 29c; [3]- mgr
Magdalena Dako
30c; [4]- mgr Maria
Potocka Grych 24c;
2011-12-10, sobota
08:30 - 10:00
Jzyki obce (C) [1]mgr Paulina Boek
28c; [2]- mgr Marcin
Zimny 29c; [3]- mgr
Magdalena Dako
30c; [4]- mgr Maria
Potocka Grych 24c;
2012-01-14, sobota
08:30 - 10:00
Jzyki obce (C) [1]mgr Paulina Boek
28c; [2]- mgr Marcin
Zimny 29c; [3]- mgr
Magdalena Dako
37c; [4]- mgr Maria
Potocka Grych 24c;
2012-01-21, sobota
08:30 - 10:00
Jzyki obce (C) [1]mgr Paulina Boek
28c; [2]- mgr Marcin
Zimny 29c; [3]- mgr
Magdalena Dako
30c; [4]- mgr Maria
Potocka Grych 37c;

2012-01-28, sobota
08:30 - 10:00
10:15 - 11:45
Jzyki obce (C) [1]mgr Paulina Boek
28c; [2]- mgr Marcin
Zimny 29c; [3]- mgr
Magdalena Dako
30c; [4]- mgr Maria
Potocka Grych 37c;

17:15 - 18:45