C.F.

A Les Bernardes

Mòdul 2: Informàtica inicial

Tema 2: Tractament de Textos

2.1. L’entorn de treball 2.2. Documents 2.3. Vocabulari informàtic. 2.4. Verificació ortogràfica 2.5. Taula A. 2.6. Sinònims i marges de la pàgina. 2.7. Taula B 2.8. Presentació d’una pàgina. 2.9. El porta-retalls i format d’una pàgina. 2.10. Imatges A 2.11. Imprimir 2.12. Pics i numeració. 2.13. Format del document. 2.14. Imatges B 2.15. Treball de síntesi.

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

1

C.F.A Les Bernardes

Unitat 2.1: L'entorn de treball (I)
Teoria de la unitat

OpenOffice.org es va crear a partir del paquet ofimàtic comercial StarOffice, propietat de Sun Microsystems. El codi font de StarOffice va ser alliberat i es va desenvolupar la versió lliure OpenOffice.org. El paquet ofimàtic (suite) OpenOffice.org conté:
• • • • • •

Writer, processador de textos i editor HTML Calc, gestor de fulls de càlcul Drawn, dibuix vectorial Impress, creació de presentacions Math, editor de fórmules Base, editor de bases de dades

Treballarem el programa "Writer", processador de textos del paquet ofimàtic. Partim de que ja s'ha fet la instal.lació de l'OpenOffice.org 2.0.2 i que heu creat una carpeta amb el vostre nom dins de la carpeta Els meus documents. A efectes d'aquesta unitat la carpeta creada és Oscar. Si esteu treballant en l'ordinador d'un centre educatiu, pregunteu al formador on heu de crear la vostra carpeta.

Iniciar una sessió amb l'OpenOffice.org Writer

La forma més senzilla d'executar el programa OpenOffice.org Writer és activar la icona que trobareu a l'escriptori (si existeix)

Hi ha, però, d'altres maneres d'aconseguir executar el programa:

Seleccionant Inicia | Programes |OpenOffice.org 2.0 |OpenOffice.org Writer

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

2

C.F.A Les Bernardes

Ja sigui a partir de la icona de l'escriptori com des del botó Inicia... s'obrirà el programa i ens mostrarà

També es pot obrir fent clic a sobre de qualsevol document que estigui associat amb aquest programa. (Ho treballareu a l'apartat Obrir el programa a partir d' un document desat al disc esmentat més avall)

Elements de la finestra de l'OpenOffice.org Writer

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

3

C.F.A Les Bernardes
• •

• • •

Barra de menús (desplegables): barra d'eines especial de la part superior de la pantalla que conté els menús del programa Barra d'eines (Estàndard, Formatació, ...): icones que permeten organitzar els principals comandaments de l'OpenOffice.org Writer per tal de poder-los utilitzar amb rapidesa. Les barres d'eines es poden personalitzar, ocultar, mostrar i moure. Les eines poden ser icones, textos o ambdues coses alhora. Barres de desplaçament (Vertical, horitzontal): barres que permeten controlar la part del document que es mostra en pantalla. Regleta (Vertical, horitzontal): indicació de les tabulacions, sagnats i marges del document. Barra d'estat: barra que proporciona informació del que s'esta veient a la finestra o relativa al context.

Escriure un text i desar-lo Per tal de fer un escrit amb el OpenOffice.org Writer, el primer que cal es obrir el programa. La pantalla mostra un document en blanc que per defecte s'anomena Sense nom1. Escriviu el text i, si no voleu perdre el treball, heu de donar nom al document per poder desar-lo i poder identificar-lo en qualsevol moment. Com? 1. Entreu al programa OpenOffice.org Writer, seleccionant Inicia | Programes | OpenOffice.org 2.0 |OpenOffice.org Writer 2. Observeu que l'OpenOffice.org Writer ha creat un document en blanc i que el punt d'inserció d'escriptura es troba al començament del document. 3. Elaboreu una llista de les diferents ciutats que heu visitat últimament:
• •

A la primera línia escriviu: Llista de ciutats visitades Deixeu una línia en blanc (prement RETORN) i, tot seguit, feu la llista seguint el següent model, prement la tecla RETORN al final de cada línia de text.

Per obtenir una bona presentació, i que el programa separi correctament paraules, heu de tenir en compte que els signes de puntuació han d'anar enganxats a la paraula de l'esquerra i tenir un espai a la dreta i que l'apòstrof, l'ela geminada i els guions, sempre es fan sense deixar espais entremig.

4. Un cop tingueu escrita la llista, l'heu de desar al disc. Com? Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes. 4

C.F.A Les Bernardes

Activant l'opció Fitxer |Anomena i Desa de la barra de Menús

Utilitzant la icona

Desa de la barra d'eines Estàndard.

Tant si feu servir l'opció Fitxer | Anomena i desa, com si feu servirla icona obtindreu el quadre de diàleg... i seguint el procés:

Desa,

Escriviu el nom que tindrà el fitxer al quadre Nom del fitxer. Per defecte, el programa escull el text de la primera línia del document. Si heu seguit les instruccions veureu que al quadre Nom del fitxer apareix...LLista de ciutats visitades...per tant si aquest nom ja us va bé ja podeu preme Desa. Observeu que, ara, el nom del document apareix a la barra de títol de la finestra del programa LLista de ciutats visitades.odt - OpenOffice.org Writer

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

5

C.F.A Les Bernardes

5. Acabeu sortint del programa. Podeu fer-ho procedint de qualsevol de les formes que s'indiquen tot seguit.

Amb l'opció de menú Fitxer | Surt o també amb l'opció control de la finestra

Tanca dels botons de

En tots els casos, si el document no ha estat desat o ha sofert modificacions des de l'última vegada que es va desar, l'OpenOffice.org Writer informa si es volen o no desar els canvis o si es vol cancel·lar l'operació.

Obrir el programa a partir d' un document desat al disc Si obriu la vostra carpeta (Oscar) veureu que dins hi ha un document anomenat Llista de ciutats visitades.odt fet amb amb el programa OpenOffice.org Writer (es reconeix per la icona típica). Si feu doble clic a sobre

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

6

C.F.A Les Bernardes

l'OpenOffice.org Writer s'executa i us presenta el document en pantalla.

Una vegada obert podeu afegir, treure, etc... i desar-ho com s'ha explicat abans.

Pràctiques
Per treballar els continguts de la unitat et proposem les pràctiques següents... Pràctica 1: Posar en marxa el programa i tancar-lo

1. Obriu el programa fent doble clic a sobre de la icona

de l'escriptori.

2. Tanqueu-lo fent clic a sobre del botó

Pràctica 2: Observar diferents elements i identificar-los 1. Obriu el programa amb Inicia | Programes |OpenOffice.org 2.0 | OpenOffice.org Writer 2. Observeu les diferents àrees de la pantalla i identifiqueu els elements: o Barra de menús (desplegables) o Barra d'eines (Formatació, Estàndard,...) o Barres de desplaçament (vertical, horitzontal) o Regleta (vertical, horitzontal) o Barra d'estat Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes. 7

C.F.A Les Bernardes

3. Tanqueu amb Fitxer | Surt Pràctica 3: Majúscules i minúscules 1. Entreu al programa OpenOffice.org Writer, seleccionant Inicia | Programes | OpenOffice.org 2.0 |OpenOffice.org Writer o Recorda: Per escriure tot en majúscules heu de pulsar al teclat el BLOC MAYÚS, i quan acabeu el paràgraf torneu a pulsar per treureho Recorda: Per escriure només la primera majúscula d'una paraula manteniu pulsada la tecla i premeu la lletra que vulgueu

o

Recorda: No cal prémer RETURN al final de la línia a diferència de quan es treballava amb màquines d'escriure. 2. Escriviu:
o

3. Deseu-lo utilitzant el quadre de diàleg que s'obre al activar Fitxer | Anomena i desa dins de la vostra carpeta amb el títol 201 Majúscules 4. Tanqueu amb Fitxer | Surt

Pràctica 4: Accents, punt i apart, esborrar... 1. Entreu al programa OpenOffice.org Writer, seleccionant Inicia | Programes | OpenOffice.org 2.0 |OpenOffice.org Writer

o

Recorda: els accents accentuar

es polsant abans que la tecla que voleu

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

8

C.F.A Les Bernardes
o

Recorda:Per tal de baixar la línia en un punt i apart heu de pulsar la tecla

o

RETURN Recorda:Quan ens equivoquem en alguna part del text utilitzarem la suprimir cap a

tecla d'esborrar cap a l'esquerra o la tecla la dreta del cursor. 2. Escriviu:

3. Deseu-lo utilitzant el quadre de diàleg que s'obre al activar Fitxer | Anomena i desa dins de la vostra carpeta amb el títol 201 Programa 4. Tanqueu amb Fitxer | Surt

Exercicis
Una vegada realitzades les pràctiques de la unitat, pots continuar amb els exercicis següents... Exercici 1: Crear un document de text nou i desar-lo 1. Obriu el programa amb Inicia | Programes |OpenOffice.org 2.0 |OpenOffice.org Writer 2. En un document nou, escriviu les dades personals i el nom de l’escola (utilitzant les tecles de majúscules quan sigui necessari). Per exemple:

3. Deseu-lo utilitzant la icona Desa de la barra d'eines Estàndard dins de la vostra carpeta amb el títol 201 Fitxa personal. 4. Tanqueu el programa amb Fitxer | Surt

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

9

C.F.A Les Bernardes

Exercici 2: Obrir el programa a partir d'un fitxer ja existent i afegir 1. Obriu el fitxer 201 Fitxa personal.odt que heu desat a la vostra carpeta (obriu C:\...\Els meus documents\Oscar\201 Fitxa personal.odt) 2. Afegiu les expectatives sobre el curs que s’acaba de començar: què us agradaria aprendre, per què us heu apuntat, què voleu saber al final del curs... Per exemple:

3. Deseu-lo utilitzant Fitxer | Anomena i desa dins de la vostra carpeta amb el títol 201 Fitxa personal 2. 4. Tanqueu el programa amb Fitxer | Surt

Exercici 3: Crear un fitxer nou i desar-lo 1. Obriu el programa amb la dreçera de l'OpenOffice.org Writer de l'escriptori. 2. En un document nou, escriviu una descripció de l’aula on s’està treballant: com és, les coses que hi ha, les persones, la sensació que produeix...Per exemple:

3. Deseu-lo utilitzant el quadre de diàleg que s'obre al activar Fitxer | Anomena i desa dins de la vostra carpeta amb el títol 201 La meva aula. 4. Tanqueu el programa amb l'opció Tanca dels botons de control de la finestra

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

10

C.F.A Les Bernardes

Exercici 4: Obrir un fitxer ja existent, modificar-lo i desar-lo 1. Obriu el fitxer 201 La meva aula.odt que heu desat a la vostra carpeta, (obriu C:\...\Els meus documents\Oscar\201 La meva aula.odt) 2. Modifiqueu-lo afegint tres línies de text noves. Per exemple:

3. Deseu-lo utilitzant la icona Desa de la barra d'eines Estàndard dins de la vostra carpeta amb el títol 201 La meva aula 2. 4. Tanqueu el programa amb l'opció Tanca dels botons de control de la finestra

Exercici 5: Obrir un fitxer existent, modificar-lo i desar-lo a un disquet 1. Obriu l’arxiu 201 Fitxa personal 2.odt que teniu a la vostra carpeta, (obriu C:\...\Els meus documents\Oscar\201 Fitxa personal 2.odt) 2. Afegiu la data actual. Per exemple:

4. Deseu-lo utilitzant la icona 1/2 .

de la barra d'eines Estàndard dins d' un disquet de 3 (Tanca) del botó de control de la finestra 11

5. Tanqueu el programa amb l'opció

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

C.F.A Les Bernardes

Activitats d'ampliació / reforç
Tot seguit trobaràs algunes activitats per treballar i reforçar alguns dels aspectes més importants de la unitat... Activitat 1: Escriure un text i desar el fitxer 1. Obriu el programa utilitzant Inicia | Programes |OpenOffice.org 2.0 | OpenOffice.org Writer 2. Escriviu les instruccions que donarieu a algú per iniciar el processador de textos. (També el podeu obrir: Un exemple)

3. Deseu, utilitzant la icona Desa de la barra d'eines Estàndard el fitxer a la carpeta personal, poseu-li el nom 201 Instruccions. 4. Tanqueu el programa amb l'opció Tanca del botons de control de la finestra

Activitat 2: Obrir, afegir la resposta i desar 1. Obriu el fitxer 201 Instruccions.odt que teniu a la vostra carpeta, (obriu C:\...\Els meus documents\Oscar\201 Instruccions.odt) 2. Afegiu,d'una en una, les preguntes següents i les respostes que considereu: o Com definiries un programa de processament de textos? o Per a què el pots fer servir? o Quin tipus d’escrits penses que faràs, a casa o a la feina? o Per a quines altres coses creus que faràs servir l’ordinador? o Disposes d’ordinador a casa?

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

12

C.F.A Les Bernardes

Disposes de temps per practicar fora de la classe, a casa o a un espai públic (Aula d’Autoformació, Biblioteca, etc.)? Un exemple 3. Deseu-lo utilitzant Fitxer | Anomena i desa dins de la vostra carpeta, poseu-li el nom 201 Instruccions i respostes.
o

Activitat 3: Crear altres documents, anomenar i desar 1. Creeu un document nou, escriviu els dies de la setmana i deseu-lo a la vostra carpeta amb el nom 201 Setmana Un exemple 2. Creeu un document nou, escriviu el nom de cinc carrers de la ciutat i deseu-lo a la vostra carpeta amb el nom 201 Carrers Un exemple 3. Creeu un document nou, escriviu els mesos de l'any i deseu-lo a la vostra carpeta amb el nom 201 Mesos Un exemple 4. Comproveu com es van afegint a la carpeta.

Recursos
Selecció de recursos disponibles a la xarxa: 1. Pàgina de M. Oliveres http://www.bermol.com/ Per obtenir gràfics força clars de l’entorn d’un programa de tractament de textos, així com molta informació sobre el seu funcionament. També hi ha manuals d’altres programes. 2. RED CONECTA. http://www.redconecta.net/metodologia/catalan/modulo.asp?modulo=1 Ordinador pràctic: Mòduls per començar i avançar amb un processador de textos. Cal registrar-se gratuïtament per accedir a aquests materials. 3. Introducció al programari lliure. Mòdul 2 http://jasper.xtec.net:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/........ Materials de formació. XTEC. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

13

C.F.A Les Bernardes

Unitat 2.2: Documents (I)
Teoria de la unitat
La barra de Menús Permet accedir a tots els menús de l'aplicació i conté el botó de tancament del document quant només hi ha un document obert

El primer és el menú Fitxer que quan s'activa mostra moltes opcions. En aquesta unitat treballareu les opcions Nou, Obre i Documents recents:

1. Crear un document nou

Obriu el programa, i a la barra de Menús activeu Fitxer | Nou | Document de text.

Com que heu escollit Document de text s'obrirà una nova finestra Sense nom1 en la que podeu començar a escriure...

2. Obrir un document ja existent

Obriu el programa, i a la barra de Menús activeu Fitxer | Obre.

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

14

C.F.A Les Bernardes

Us mostrarà el quadre de diàleg Obre, amb el qual podeu cercar un document al vostre ordinador. o Si voleu obrir Llista de ciutats visitades.odt que es troba a la carpeta Oscar..

3. Obrir documents recents

Des del menú Fitxer es pot activar l'opció Documents recents que ens mostrarà els darrers documents utilitzats. Activant el que ens interessa s'obrirà. En aquest cas Llista de ciutats visitades.odt

Barres d'eines

Si observeu la part superior de la finestra quan obriu un document d'OpenOffice.org Writer veureu que, normalment, hi ha amb la barra de Menús altres barres. La primera és la barra d'eines Estàndard i l'altra la barra d'eines Formatació

Les barres d'eines es poden amagar,moure,... per tant, si no les veieu en un primer moment no vol dir que no es puguin activar i visualitzar-se. També heu de conèixer les diferents barres d'eines que hi ha ( a la vista o amagades) i com actuar per fer-les visibles,moure-les o amagarles.

Per exemple si volem activar la barra d'eines Dibuix... Activeu Visualitza | Barra d'eines | Dibuix Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes. 15

C.F.A Les Bernardes

Icones

Si observeu les barres d'eines veureu que tenen icones que al ser activades realitzen diferents funcions. Estudiarem algunes icones d'eines Estàndard de la barra

La primera icona Nou fa el mateix que Fitxer | Nou | Document de text si activeu la punta de fletxa negra s'obrirà un desplegable des del qual podeu obrir un document de text. (també un full de càlcul, etc...)

La segona icona Obre, activa el quadre de diàleg Obre que ja hem comentat abans i ens permet obrir un document ja existent com hem fet amb Llista de ciutats visitades.odt que hi ha a la carpeta Oscar La tercera icona Desa, que té una doble funció: o Quan és un document nou que cal anomenar i desar, obre el quadre de diàleg Anomena i desa, que ja hem explicat. o Quan és un fitxer ja existent, que obrim per a modificar-lo, al pulsar la icona Desa, incorpora les modificacions fetes al document i com que ja tenia nom i ubicació, es tanca el fitxer sense veure el quadre de diàleg Anomena i desa.

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

16

C.F.A Les Bernardes

Seleccionar un bloc de text Una acció molt freqüent per a la modificació dels textos és la de seleccionar parts d'un document. Les seleccions són zones de text contínues. És possible, però, seleccionar zones discontínues del text si, mentre es fa la selecció, es manté premuda la tecla Ctrl. L'OpenOffice.org Writer destaca les zones de text seleccionades invertint el color de fons i de primer pla. La selecció es pot fer amb el ratolí, el teclat o combinantlos. En aquesta unitat ho farem només amb el ratolí. Algunes opcions per seleccionar text són les següents:
• • • • • •

Paraula: doble clic sobre la paraula. Frase: triple clic sobre una posició de la frase. Paràgraf: quàdruple clic sobre la posició del paràgraf. Línia: fer clic a l'inici de la línia, prémer la tecla de majúscules i, sense deixarla anar, fer clic al final de la línia. Document: menú Edita | Selecciona-ho tot Una zona de text: Situar el punt d’inserció a l’inici del text que ha de constituir un bloc fent un clic i, sense deixar de prémer el botó del ratolí, desplaçar el punt d’inserció al final del bloc, moment en què es pot deixar de prémer el botó del ratolí. (També és pot actuar com en la línia)

Format de caràcter Són propietats del format dels caràcters totes aquelles característiques del document que afecten o poden afectar, a una extensió de text inferior al paràgraf. Entre les propietats aplicades més sovint destaquen les següents:
• • • • • •

El tipus de lletra (Arial, Times New Roman, etc) La mida (12, 14...) La tipografia (negreta, cursiva,etc) Els efectes de lletra (subratllat, color, relleu, etc) La posició i orientació dels caràcters (superíndex, normal, subíndex...) El color de fons dels caràcters

Treballarem dos mètodes per a donar format als caràcters:
• •

Amb el quadre de diàleg Caràcter Amb la barra d'eines Formatació

En tots els casos:
• •

Seleccioneu primer el text al que es desitja aplicar el format ( si no seleccioneu res, el format s'aplicarà a la paraula en la que està situat el cursor) Apliqueu el format utilitzant el mètode que us sigui més còmode o que estigui disponible ( hi ha propietats del format que no es poden aplicar amb la barra d'eines Formatació )

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

17

C.F.A Les Bernardes

Donar format amb el quadre de diàleg Caràcter 1. Obre el quadre de diàleg Caràcter . Teniu dues maneres de fer-ho:

Seleccionant Format | Caràcter

Seleccionant l'opció caràcter del menú contextual que s'obre pulsant amb el botó secundari del ratolí

Tant si feu servir una com l'altra s'obre el quadre de diàleg Caràcter a on podreu seleccionar els formats que dessitgeu aplicar. Observeu que s'accedeix a les diferents propietats mitjançant cinc pestanyes. En aquesta unitat treballarem la primera, Tipus de lletra, que conté tres apartats (Tipus de lletra, Tipografia, Mida) . Una vegada heu triat, pulseu D'acord per aplicar el format i tancar el quadre de diàleg

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

18

C.F.A Les Bernardes

Donar format amb la barra d'eines Formatació Els següents formats de caràcter es poden aplicar (o treure) directament pulsant a sobre del botó corresponent de la barra d'eines Formatació: Tipus de lletra, mida, negreta, cursiva, subratllat, colors dels caràcters i colors del fons dels caracters.

Pràctiques
Per treballar els continguts de la unitat us proposem les pràctiques següents... Pràctica 1: Aplicar formats bàsics: Mida de la lletra 1. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer 2. Escriviu el text de l'exemple. (Premeu la tecla RETORN per anar al començament de la línia següent en el punt i apart. Si ho feu dues vegades seguides deixareu un línia en blanc). (També el podeu obrir. Un exemple)

• • •

Apliqueu el format Mida de la lletra que diu en cada un dels paràgrafs. Recordeu que cal seleccionar primer el text que voleu modificar... Si voleu fer el primer paràgraf les accions serien: o Seleccioneu el primer paràgraf o Activeu Format | Caràcter | (pestanya) Tipus de lletra o En el quadre de diàleg trieu la mida 16 o Polseu D'acord (el paràgraf haurà canviat de mida de lletra) Si voleu fer el segon paràgraf les accions serien: o Seleccioneu el segon paràgraf o Activeu Format | Caràcter | (pestanya) Tipus de lletra o En el quadre de diàleg trieu la mida 12 o Polseu D'acord (el paràgraf haurà canviat de mida de lletra Feu el mateix pel tercer i quart paràgraf.

Una vegada fets els canvis el document es veurà:

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

19

C.F.A Les Bernardes

3. Deseu el document utilitzant Fitxer | Anomena i desa a la vostra carpeta amb el nom 202 Mida de la lletra 4. Tanqueu el programa OpenOffice.org Writer amb Fitxer | Surt

Pràctica 2: Aplicar formats bàsics: Tipus de lletra 1. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer 2. Escriviu el text de l'exemple. (Premeu la tecla RETORN per anar al començament de la línia següent en el punt i apart. Si ho feu dues vegades seguides deixareu un línia en blanc). (També el podeu obrir. Un exemple)

• • •

Apliqueu el format Tipus de lletra que diu en cada un dels paràgrafs. Recordeu que cal seleccionar primer el text que voleu modificar... Si voleu fer el primer paràgraf les accions serien: o Seleccioneu el primer paràgraf o Activeu Format | Caràcter | (pestanya) Tipus de lletra o En el quadre de diàleg trieu a l'apartat Tipus de lletra la Còmic Sans Ms i a Mida 14 o Polseu D'acord (el paràgraf haurà canviat de tipus i de mida de lletra) Si voleu fer el segon paràgraf les accions serien: o Seleccioneu el segon paràgraf o Activeu Format | Caràcter | (pestanya) Tipus de lletra o En el quadre de diàleg trieu a l'apartat Tipus de lletra la Arial i a Mida 14 o Polseu D'acord (el paràgraf haurà canviat de tipus i de mida de lletra Feu el mateix pel tercer paràgraf.

Una vegada fets els canvis el document es veurà: Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes. 20

C.F.A Les Bernardes

3. Deseu el document utilitzant Fitxer | Anomena i desa a la vostra carpeta amb el nom 202 Tipus de lletra 4. Tanqueu el programa OpenOffice.org Writer amb Fitxer | Surt

Pràctica 3: Obrir un document ja existent, modificar el text i desar-lo 1. Obriu el programa OpenOffice.org Writer 2. Obriu el fitxer 202 Tipus de lletra.odt que teniu a la vostra carpeta amb el quadre de diàleg que surt al activar Fitxer | Obre 3. Modifiqueu el text seguint les següents orientacions: El primer paràgraf ho posareu en Negreta, el segon paràgraf en Cursiva i el tercer paràgraf Subratllat a partir de les opcions del menú Format | Caràcter | (pestanya) Tipus de lletra a l'apartat Tipografia 4. Observeu si totes les opcions estan també a la barra d’eines Formatació. 5. Deseu amb la icona Desa de la barra d'eines Estàndard el document a la vostra carpeta amb el nom 202 Tipus de lletra 2 6. Tanqueu el programa OpenOffice.org Writer amb Fitxer | Surt

Exercicis
Una vegada realitzades les pràctiques de la unitat, pots continuar amb els exercicis següents... Exercici 1: Obrir un document nou, escriure un text i desar-lo 1. 2. 3. 4. Obriu el programa OpenOffice.org Writer Obriu un document nou, utilitzant Fitxer | Nou | Document de text Escriviu un text. Un exemple Deseu amb la icona Desa de la barra d'eines Estàndard el document a la vostra carpeta amb el nom 202 Ens espien 5. Tanqueu el programa amb l'opció Tanca dels botons de control de la finestra

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

21

C.F.A Les Bernardes

Exercici 2: Obrir un fitxer existent, modificar el text i desar-lo (1) 1. Obriu el programa OpenOffice.org Writer 2. Obriu el fitxer 202 Ens espien.odt que teniu a la vostra carpeta amb el quadre de diàleg que surt al activar Fitxer | Obre 3. Modifiqueu el text a partir de les opcions del menú Format | Caràcter. Un exemple 4. Deseu el document a la vostra carpeta amb el nom 202 Ens espien 2 5. Tanqueu el programa amb l'opció Tanca dels botons de control de la finestra

Exercici 3: Obrir un fitxer existent, modificar el text i desar-lo (2) 1. Obriu el programa OpenOffice.org Writer 2. Obriu el fitxer 202 Ens espien.odt que teniu a la vostra carpeta amb el quadre de diàleg que surt al activar Fitxer | Obre 3. Modifiqueu el text a partir de les opcions de la barra d'eines Formatació. Un exemple 4. Deseu el document amb Fitxer | Anomena i desa a la vostra carpeta amb el nom 202 Ens espien 2bis 5. Tanqueu el programa amb l'opció Tanca dels botons de control de la finestra 6. Si heu realitzat l'exercici 2 i l'exercici 3 correctament veureu que s'han generat dos fitxers que tenen el mateix contingut (El 202 Ens espien 2 i el 202 Ens espien 2bis). Verifiqueu si és cert.

Exercici 4: La vocal "o" domina 1. Obriu el programa OpenOffice.org Writer. 2. Recupereu utilitzant Fitxer | Obre el document anterior 201 Mesos.odt 3. Tot seguit , substituïu les vocals, de manera que totes siguin "o". No es permès escriure tot el text, heu d'esborrar cada vocal (a, e, i, u) d'una en una, i en el seu lloc escriure una "o". Un exemple 4. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 202 Mosos 5. Tanqueu el programa amb l'opció Tanca dels botons de control de la finestra

Activitats d'ampliació / reforç
Tot seguit trobaràs algunes propostes de contingut per treballar ampliant i reforçant alguns dels aspectes més importants de la unitat... Activitat 1: Aplicar formats bàsics amb les icones de la barra Formatació Recordeu: primer heu d'escriure el text, el programa canvia sól de línia, i heu de seleccionar el text abans d'aplicar el format 1. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes. 22

C.F.A Les Bernardes

2. Escriviu el text:

Apliqueu el format negreta utilitzant la icona Negreta de la barra d'eines Formatació (recordeu que cal seleccionar primer el text que voleu posar en negreta i desprès polsar el botó) Es veurà...

3. Ara afegireu un nou paràgraf als dos que ja teniu en negreta i ho posareu en cursiva. El nou paràgraf és...

Abans d'escriure:
o

Heu de treure el format negreta que teniu activat

per tal de fer-lo

• •

polseu el mateix botó i es desactivarà o Heu de posar el cursor a l'inici de la línia següent (Cliqueu dues vegades amb la tecla RETORN i així deixareu una línia en blanc) Escriviu el nou paràgraf... Apliqueu el format cursiva utilitzant la icona Cursiva de la barra d'eines Formatació (recordeu que cal seleccionar primer el text que voleu posar en cursiva) Una vegada fet el document es veurà:

4. Ara afegireu un nou paràgraf als tres que ja teniu (dos en negreta i un en cursiva) i ho posareu subratllat. El nou paràgraf és...

Abans d'escriure

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

23

C.F.A Les Bernardes

• • •

Heu de treure el format cursiva polseu el mateix botó que teniu activat i es desactivarà o Heu de posar el cursor a l'inici de la línia següent (Cliqueu dues vegades amb la tecla RETORN i així deixareu una línia en blanc) Escriviu el nou paràgraf... Apliqueu el format subratllat utilitzant la icona Subratllat de la barra d'eines Formatació (recordeu que cal seleccionar primer el text que voleu subratllat) Una vegada fet el document es veurà:
o

5. Deseu utilitzant Fitxer | Anomena i desa el document a la vostra carpeta amb el nom 202 Formats bàsics 6. Tanqueu el programa OpenOffice.org Writer amb Fitxer | Surt

Recursos
Selecció de recursos disponibles a la xarxa: 1. XTEC 1. http://www.xtec.cat 1. Portal educatiu.... 2. edu365 1. http://www.edu365.com 1. Portal educatiu ....

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

24

C.F.A Les Bernardes

Unitat 2.3: Vocabulari informàtic (I)
Teoria de la unitat
Suprimir text. Desfer i refer una acció 1. Poseu en funcionament el programa OpenOffice.org Writer i escriviu el tex:

2. Seleccioneu el darrer (2n) paràgraf i premeu la tecla Supr:

Situeu el punt d'inserció damunt del darrer paràgraf. ( Feu quàdruple clic, el text del paràgraf quedarà seleccionat).

Suprimiu el text seleccionat prement la tecla Supr. I quedarà:

3. I si ens hem equivocat? Es pot desfer l’acció amb qualsevol de les opcions següents:
• •

Prement l’eina de la barra d'eines Estàndard Demanant Edita | Desfés:...

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

25

C.F.A Les Bernardes

4. Suprimiu o afegiu text en el document i experimenteu:
• •

Amb les icones Desfés i Restaura Amb el menú Edita | Desfés:... o Edita | Restaura:...

5. Deseu el document amb el segon paràgraf suprimit amb el nom 203 Suprimir text utilitzant Fitxer | Anomena i desa i sortiu de l’OpenOffice.org Writer.

Copiar, retallar i enganxar en un text. Què és copiar?: Quan parlem de copiar volem dir col·locar una copia d'un text en una altra part del document o en un altre document diferent Què és retallar? Quan parlem de retallar volem dir treure un text d'un lloc i posar-lo en un altre lloc del document o en un document diferent Com farem copiar i enganxar? 1. Poseu en funcionament el programa OpenOffice.org Writer i escriviu el text

2. Ara, repetiu el contingut del primer paràgraf una altra vegada en el mateix full, (sota de l'autor). No cal escriure-ho de nou ja que podeu copiar el que teniu, i enganxar-lo a sota. L’OpenOffice.org Writer permet realitzar aquestes accions de diverses formes. Aquí en teniu un breu resum:

Primer cal seleccionar la zona que voleu copiar (quàdruple clic a sobre...)

Activeu Edita | Copia. Aquesta acció fa que el programa realitzi una copia de la zona del document seleccionada i l’enviï al porta-retalls. 26

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

C.F.A Les Bernardes

La selecció no desapareix del document. El document aparentment no mostrarà cap canvi de moment.

Situeu el cursor en la zona on voleu que s'enganxi la copia (p. ex.)

Activeu Edita | Enganxa : Aquesta acció fa que el programa enganxi, en el punt d’inserció, el contingut del portaretalls (que prèviament s’havia copiat).

El mateix es pot fer amb les eines de la barra d’eines Estándar:
o o

Copia el text seleccionat al Porta-retalls. Enganxa en el document el contingut del Porta-retalls.

3. Recordeu que per copiar un text cal seleccionar-lo primer, i copiar-lo amb qualsevol de les opcions descrites anteriorment. No oblidar que s'enganxarà allà on poseu el punt d'inserció. 5. Deseu el document...
• • • •

Premeu l’eina Desa, o bé demaneu Fitxer | Anomena i desa Poseu el nom 203 Mart Co a l’arxiu, escrivint-lo a Nom del fitxer En Desa en, escolliu la carpeta del vostre nom Premeu el botó Desa

Com farem retallar i enganxar?

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

27

C.F.A Les Bernardes

1. Poseu en funcionament el programa OpenOffice.org Writer i escriviu el text

2. Volem retallar el text i enganxar-lo més avall, (sota del nom de l'autor). No cal esborrar-lo i tornar a escriure'l mes avall, podeu retallar i enganxar. L’OpenOffice.org Writer permet realitzar aquestes accions de diverses formes. Aquí en teniu un breu resum:

Primer cal seleccionar la zona que voleu copiar (quàdruple clic a sobre...)

Activeu Edita | Retalla . Aquesta acció fa que el programa realitzi una copia de la zona del document seleccionada i l’enviï al porta-retalls.

La selecció desapareix del document. El document canvia ja que la zona retallada no es veurà.

Situeu el cursor en la zona on voleu que s'enganxi el retall (p. ex.)

Activeu Edita | Enganxa : Aquesta acció fa que el programa enganxi, en el punt d’inserció, el contingut del portaretalls (que prèviament s’havia retallat).

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

28

C.F.A Les Bernardes

El mateix es pot fer amb les eines de la barra d’eines Estándar:
• •

Retalla el text seleccionat al Porta-retalls. Enganxa en el document el contingut del Porta-retalls.

3. Recordeu que per retallar un text cal seleccionar-lo primer, i retallar-lo amb qualsevol de les opcions descrites anteriorment. . No oblidar que s'enganxarà allà on poseu el punt d'inserció. 5. Deseu el document...
• • • •

Premeu l’eina (Desa), o bé demaneu Fitxer | Anomena i desa . Poseu el nom 203 Mart Re a l’arxiu, escrivint-lo a Nom del fitxer . En Desa en, escolliu la carpeta del vostre nom . Premeu el botó Desa.

.... i inserir imatges. 1. Obriu el fitxer 203 Mar Re que teniu a la vostra carpeta: 2. Quan el tingueu obert podeu inserir una imatge. Com?
• •

Situeu el cursor en el punt del document on voleu inserir la imatge Demaneu Insereix | Imatge | Des d'un fitxer

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

29

C.F.A Les Bernardes

• •

S'obrirà un quadre de diàleg que us permetrà accedir a la carpeta en la que es trobin les imatges...(aquesta per ser la primera triareu una imatge que hi ha dins d'Els meus documents, dins de la carpeta Les meves imatges i dins d'Imatges de mostra que s'anomena "invierno" També la podeu obrir aquí. Un exemple Assenyaleu la imatge triada i premeu el botó Obre. Amb ajut del ratolí, dimensioneu la imatge arrossegant els senyals, en forma de quadrat, que envolten la imatge. Els de les cantonades canvien l'alçada i l'amplada a l'hora o només l'alçada o només l'amplada; els centrals, només canvien l’alçada o l’amplada de la imatge.

3. Deseu-lo en la vostra carpeta utilitzant la icona Estàndard amb el nom 203 Mart Re Invierno.

Desa de la barra d'eines

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

30

C.F.A Les Bernardes

Pràctiques
Per treballar els continguts de la unitat et proposem les pràctiques següents... Pràctica 1: Elaborar un vocabulari bàsic 1. Obriu un document nou i elaboreu un vocabulari bàsic amb algunes paraules relacionades amb la informàtica, com per exemple: teclat, ratolí, monitor, disquet, escriptori,

2. Deseu el fitxer a la vostra carpeta utilitzant Fitxer | Anomena i desa amb el nom 203 Vocabulari informàtica 3. Tanqueu el programa amb l'opció Tanca

Pràctica 2: Arxiu per ampliar i modificar 1. Obriu el fitxer 203 Vocabulari informàtica.odt que teniu a la vostra carpeta. Aquest vocabulari estarà en un arxiu que podrà ser ampliat i modificat al llarg del curs, a mesura que es vagin incorporant noves paraules o clarificant el significat de les anteriors. Així, afegeix ara: programa, arxiu, menú, icona, cursor...

2. Deseu el fitxer a la vostra carpeta utilitzant Fitxer | Anomena i desa amb el nom 203 Vocabulari informàtica 2 3. Tanqueu el programa amb l'opció Pràctica 3: Títol 1. Obriu el fitxer 203 Vocabulari informàtica 2.odt que teniu a la vostra carpeta. Ara al document li afegireu un títol “Vocabulari informàtica”. A continuació, modifiqueu la paraula teclat ( de minúscules a majúscules) i escriviu la definició de cada paraula en cursiva, (mireu al diccionari per trobar les definicions).... d’una manera semblant a Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes. 31 Tanca

C.F.A Les Bernardes

l’exemple: TECLAT: Dispositiu de l’ordinador en el qual hi ha tecles amb lletres, números i altres signes, que ens permet escriure, introduir dades i realitzar altres funcions. 2. Després de cada definició, feu un salt de línia amb la tecla Intro.

3. Deseu el fitxer a la vostra carpeta utilitzant Fitxer | Anomena i desa amb el nom 203 Vocabulari informàtica 3 4. Tanqueu el programa amb l'opció Tanca

Pràctica 4: Modificar el format del text 1. Obriu el fitxer 203 Vocabulari informàtica 3.odt que teniu a la vostra carpeta.Una vegada escrites les definicions, modifiqueu el format del text, destacant cada paraula definida. Canvieu el color, la mida, el tipus de lletra..., segons les instruccions següents:
• •

Les paraules amb majúscules (Times New Roman, 12, negreta) i de color Blau marí. Les definicions (Times New Roman, 12, cursiva) i de color Sun 1

2. Deseu el fitxer a la vostra carpeta utilitzant Fitxer | Anomena i desa amb el nom 203 Vocabulari informàtica 4 3. Tanqueu el programa amb l'opció Tanca

Pràctica 5: Retallar - Enganxar 1. Obriu el fitxer 203 Vocabulari informàtica 4.odt que teniu a la vostra carpeta. Una vegada obert, utilitzant les eines Retallar – Enganxar, poseu per ordre alfabètic totes les paraules amb la seva definició. 2. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 203 Vocabulari informàtica 5 3. Tanqueu el programa amb l'opció Tanca

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

32

C.F.A Les Bernardes

Pràctica 6: Inserir una imatge 1. Obriu el fitxer 203 Vocabulari informàtica 5.odt que teniu a la vostra carpeta. Una vegada posades per ordre alfabètic totes les paraules amb la seva definició. Per acabar, al final del document inserir una imatge que tingui relació amb el tema.Així..
• • •

• •

Situeu el cursor al final del text escrit Demaneu Insereix | Imatge | Des d'un fitxer S'obrirà un quadre de diàleg que us permetrà accedir a la carpeta en la que es trobin les imatges...(aquesta per ser de les primeres que feu, triareu una imatge que hi ha dins d'Els meus documents, dins de la carpeta Les meves imatges i dins d'Imatges de mostra que s'anomena "Colinas azules " Assenyaleu la imatge triada i premeu el botó Obre. En el cas de que el vostre ordinador no disposi d'aquesta imatge la podeu obrir aquí. Un exemple. o Una vegada oberta situeu el cursor a sobre de la imatge, cliqueu amb el botó secundari del ratolí i en el menú contextual trieu l'opció Anomena i desa la imatge, i podreu desar la imatge a la carpeta que vulgueu ( carpeta Imatges que podeu tenir dins de la vostra carpeta) amb el nom Colinas azules. o Una vegada la tingueu a la vostra carpeta podeu demanar Insereix | Imatge | Des d'un fitxer i seguir el procés ja esmentat més amunt.

2. Deseu el fitxer a la vostra carpeta utilitzant Fitxer | Anomena i desa amb el nom 203 Vocabulari informàtica 6 3. Tanqueu el programa amb l'opció Tanca

Exercicis
Una vegada realitzades les pràctiques de la unitat, pots continuar amb l'exercici següent... Exercici 1: Paris - Disneyland Retallar, enganxar, modificar, .... i inserir imatges. 1. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer i escriviu el text:

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

33

C.F.A Les Bernardes

2. Cal que ordeneu els dies (retalla i enganxa), que feu modicacions en el color de les paraules, tamany...etc. Fins a quedar com:

3. Quan el tingueu ordenat podeu inserir una imatge.

Demaneu Insereix | Imatge | Des d'un fitxer

S'obrirà un quadre de diàleg que us permetrà accedir a la carpeta en la que es trobin les imatges... (per ser la segona inseriu la imatge que trovareu dins d'Els meus documents dins de Les meves imatges i dins d'Imatges de mostra que s'anomena "Puesta de sol"

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

34

C.F.A Les Bernardes
• •

Assenyaleu la imatge triada i premeu el botó Obre. Amb ajut del ratolí, dimensioneu la imatge arrossegant els senyals, en forma de quadrat, que envolten la imatge. Els de les cantonades canvien l'alçada i l'amplada a l'hora o només l'alçada o només l'amplada; els centrals, només canvien l’alçada o l’amplada de la imatge. Una vegada teniu el tamany adient, podeu moure la imatge fins a posar-la al lloc corresponent, només cal seleccionar-la i arrosegarla amb el ratolí directament. P. Ex:

4. Deseu-lo en la vostra carpeta utilitzant la icona Estàndard amb el nom 203 Paris Disneyland. 5. Tanqueu el programa amb l'opció Tanca

Desa de la barra d'eines

Activitats d'ampliació / reforç
Tot seguit trobaràs algunes activitats per treballar i reforçar alguns dels aspectes més importants de la unitat... Activitat 1: Elaborar un document 1. Poseu en funcionament el programa OpenOffice.org Writer 2. En un document nou escriviu el nom de les comunitats autònomes d’Espanya i les seves províncies, com podeu veure a la imatge següent. També el podeu obrir aquí. Un exemple

3. Deseu el fitxer a la vostra carpeta utilitzant Fitxer | Anomena i desa, amb el nom 203 Comunitats autònomes Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes. 35

C.F.A Les Bernardes

4. Tanqueu el programa OpenOffice.org Writer

Activitat 2: Modificar tipus de lletra 1. Obriu el programa OpenOffice.org Writer. Obriu el fitxer 203 Comunitats autònomes.odt que teniu a la vostra carpeta utilitzant Fitxer | Obre 2. Modificar el format del caràcter: Tipus de lletra. Seguiu les següents orientacions: o Les Comunitats amb majúscules (Còmic, 16, negreta) i de color Blau 4 o Les corresponents províncies amb minúscules (Arial, 14, cursiva) i de color Turquesa 8 3. Deseu el fitxer a la vostra carpeta utilitzant Fitxer | Desa (veureu que no s'obre el quadre de diàleg Anomena i desa, i que la finestra es manté oberta. El fitxer ja està desat i ha incorporat els canvis que heu fet en la pràctica 2) 4. Sortiu del programa utilitzant el botó Tanca

Activitat 3: Retallar - Enganxar 1. Obriu el programa OpenOffice.org Writer. Obriu el fitxer 203 Comunitats autònomes.odt que teniu a la vostra carpeta utilitzant Fitxer | Obre 2. Poseu les comunitats autònomes per ordre alfabètic utilitzant Retallar Enganxar 3. Deseu el fitxer a la vostra carpeta utilitzant Fitxer | Desa (veureu que no s'obre el quadre de diàleg Anomena i desa, i que la finestra es manté oberta. El fitxer ja està desat i ha incorporat els canvis que heu fet en la pràctica 3) 4. Sortiu del programa utilitzant el botó Tanca

Activitat 4: Inserir imatges i modificar el seu tamany 1. Poseu en funcionament el programa OpenOffice.org Writer i amb Fitxer | Obre, obriu el fitxer 203 Comunitats autònomes.odt que teniu a la vostra carpeta. 2. Inseriu, en aquest document, la imatges del mapa d'una de les comunitats autònomes, per exemple de Catalunya, al costat del text corresponent. (Situeu el cursor darrera de la línia de les províncies de Catalunya. I tot seguit... o Demaneu Insereix | Imatge | Des d'un fitxer. o Localitzeu la imatge, si no teniu una localitzada... La podeu obrir aquí: Un exemple  Una vegada oberta, poseu el cursor a sobre i cliqueu amb el botó secundari del ratolí, del menú contextual que s'obre trieu l'opció Anomena i desa la imatge (la desareu a la carpeta Imatges que teniu dins de la vostra carpeta amb el nom Catalunya). Ara podem demanar Insereix | Imatge | Des d'un fitxer... localitzar la imatge a la carpeta Imatges dins de la vostra carpeta...i... Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes. 36

C.F.A Les Bernardes

Assenyaleu la imatge que desitgeu i premeu el botó Obre. No us importi si, en inserir la imatge es desplaça el text, ho arreglarem tot seguit. 3. Ajusteu el tamany de la imatge. Com? Seleccioneu la imatge, fent clic a sobre amb el ratolí (observeu els 8 quadrats petits del voltant), arrossegueu dels cuadrets i es modificarà el tamany, el cursor adoptarà la forma de flexa de dues
o

puntes 4. Moveu la imatge de lloc. Com? Seleccioneu la imatge, fent clic a sobre amb el ratolí (observeu els 8 quadrats petits del voltant) i arrossegueu-la amb el ratolí, (que ara tindrà aquesta forma ), mentre manteniu premut el botó esquerre, cap al centre de la pàgina.(Recordeu que la imatge ha d'anar desprès de la línia de les províncies de Catalunya) 5. Procureu que el document no ocupi més d'una pàgina, si és més llarg, modifiqueu el tamany de la imatge fins que tot el document només ocupi una pàgina. 6. Deseu el fitxer a la vostra carpeta utilitzant Fitxer | Desa (veureu que no s'obre el quadre de diàleg Anomena i desa, i que la finestra es manté oberta. El fitxer ja està desat i ha incorporat els canvis que heu fet en la pràctica 4) 7. Sortiu del programa utilitzant el botó Tanca

Recursos
Selecció de recursos disponibles a la xarxa: 1. Per trobar definicions de vocabulari informàtic en català i solucionar dubtes: http://www.xtec.net/~jrosell3/ticcionari/ http://www.termcat.net/ 2. Un altre vocabulari, més especialitzat: http://es.wikipedia.org/wiki/Jerga_inform%C3%A1tica 3. Mapa de les comunitats autònomes: http://ca.wikipedia.org/wiki/Comunitat_aut%C3%B2noma 4. Mapa de les províncies espanyoles: http://ca.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncies_d'Espanya

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

37

C.F.A Les Bernardes

Unitat 2.4: Verificació ortogràfica (I)
Teoria de la unitat
Corregir l’ortografia dels textos. Quan el OpenOffice.org Writer té activada la verificació ortogràfica automàtica detecta aquelles paraules que estan escrites de manera no correcta i ho explicita amb la ratlla vermella. Per saber si té la verificació ortogràfica automàtica activada us fixareu en la icona (

no activada) (

activada) de la barra d'eines Estandard

En el document següent destaquen dues paraules subratllades amb un color vermell (habien, vrillantor), que són no correctes.

Per aconseguir que quan s'escriu un text amb l'OpenOffice.org Writer aquest ens indiqui les paraules mal escrites... 1. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer i assegureu-vos, abans d'escriure res, de:
• •

Que la icona de verificació ortogràfica automàtica està activada Que l’idioma del document és el correcte, procedint com segueix: o Demaneu Eines | Opcions... | Configuración de la llengua| (fitxa) Llengües.  Llengües predeterminades per a documents: especifica els idiomes per a la revisió ortogràfica, diccionari de sinònims i separació sil·làbica. La revisió ortogràfica de l’idioma seleccionat només funciona si es troba instal·lat el mòdul de l’idioma corresponent.  Només per al document actual: si s’activa aquesta casella, s’especifica que la configuració d’idiomes predeterminats només és vàlida per al document actual.

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

38

C.F.A Les Bernardes

2. Copieu el text anterior (amb els errors ) 3. Reviseu l’ortografia del document. Com? Ho podeu fer de dues formes:

Amb el botó dret del ratolí: o Observeu si, al document, apareixen paraules marcades (subratllades en color vermell) com a possibles faltes d’ortografia. o Feu clic a sobre de la paraula marcada amb el botó dret del ratolí, i observeu les possibilitats que us ofereix el menú de context obtingut i trobareu els suggeriments que us ofereix el corrector. o Escolliu, en cada cas, l’opció adequada.

Amb el quadre de diàleg Verificació ortogràfica (Català) o Una vegada escrit el text, situeu el cursor a l’inici del document i activeu la verificació ortogràfica. Com? Aneu a Eines | Verificació ortogràfica

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

39

C.F.A Les Bernardes

O pulseu a sobre de la icona verificació ortogràfica Estàndard

de la barra d'eines

Tan d'una com d'altra s'obrirà el quadre de dialèg:

o

Detectarà el primer error, acceptareu (Canvia) o no ( Ignora-ho un cop) els suggeriments, i desprès detectarà un altre i així fins que no trobi més.

4. Una vegada fetes la correccions deseu el fitxer en la vostra carpeta amb el nom 204 Un bon estudiant.

Una manera senzilla de verificar l'ortografia Partim de la base de que la llengua ja està definida (Català). Es pot escriure el text sense tenir activada la icona automàtica ( La icona s'ha de veure així Una vegada heu acabat d'escriure el text,
• •

verificació ortogràfica

)

Poseu el cursor a l'inici del document, Activeu la icona verificació ortogràfica automàtica (una vegada activada es veurà així ), i l'OpenOffice.org Writer subratllarà les paraules no correctes i Amb el botó secundari del ratolí podeu, clicant a sobre de cada error, corregir-lo.

o
• • •

Poseu el cursor a l'inici del document, Activeu la icona Verificació ortogràfica de la barra d'eines Estàndard S'obrirà el quadre de diàleg Verificació ortogràfica (Català) esmentat abans, que us marcarà dins de la finestra els errors i us oferirà les opcions de canvi...feu els canvis...

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

40

C.F.A Les Bernardes

Pràctiques
Per treballar els continguts de la unitat et proposem les pràctiques següents... Pràctica 1: En un document nou, copiar i desar un text 1. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer, 2. Copieu un text (presentat en paper a part). Un exemple 3. Deseu el fitxer a la vostra carpeta ( Fitxer | Desa ) amb el nom de 204 La Llei de Joule 4. Tanqueu el programa fent servir el botó Tanca

Pràctica 2: Activar la verificació ortogràfica 1. Obriu el document 204 La Llei de Joule.odt que teniu a la vostra carpeta 2. Situeu el cursor a l’inici del document i activeu la verificació ortogràfica. ( Eines | Verificació ortogràfica ) 3. Verifiqueu que la llengua és Català 4. Localitzeu els errors per a cada paraula assenyalada com error, comproveu si realment està mal escrita i penseu quina decisió cal adoptar. Feu les correccions que calgui. 5. Tanqueu el document i el programa fent servir el botó Tanca. Si us demana si voleu desar els canvis li dieu que si.

Pràctica 3: Canviar la llengua del diccionari 1. Obriu el document 204 La Llei de Joule.odt que teniu a la vostra carpeta 2. Canvieu la llengua del diccionari definida de Catàla a Espanyol (Espanya). Així... o Demaneu Eines | Opcions o S'brira el quadre de diàleg Opcions Configuració de la llengua o A l'arbre de l'esquerra, si totes les branques es troben tancades, obriu Configuració de la llengua i activeu la fitxa Llengües o Al nou quadre de diàleg, a l'apartat Llengües predeterminades per a documents.. subapartat Occidental... feu el canvi en la casella que mostra Catala i al desplegable cerqueu Espanyol (Espanya). Per acabar cliqueu D'acord 3. Fixeu-vos en com afecta això al text (augmenten les paraules subratllades en vermell). 4. Torneu a definir la llengua del diccionari per deixar... Català 5. Tanqueu el document i el programa fent servir el botó Tanca. Si us demana si voleu desar els canvis li dieu que no.

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

41

C.F.A Les Bernardes

Exercicis
Una vegada realitzades les pràctiques de la unitat, pots continuar amb els exercicis següents... Exercici 1: Verificació ortogràfica de tot el document 1. Copieu un text en un document nou d'OpenOffice.org Writer. 2. Seleccioneu l'idioma de correcció (català) Eines | Opcions... | Configuración de la llengua|(fitxa) Llengües. 3. Una vegada escrit el text, situeu el cursor a l’inici del document i activeu la verificació ortogràfica anant a Eines | Verificació ortogràfica i s'obrira un quadre de dialèg. Feu els canvis oportuns. 4. Deseu el document corretgit a la vostra carpeta amb el nom 204 La pèrdua de màgia al cinema 5. Tanqueu el programa fent servir el botó Tanca

Exercici 2: Verificació ortogràfica amb el botó dret del ratolí 1. Copieu un text en un document nou d'OpenOffice.org Writer. Un exemple 2. Seleccioneu l'idioma de correcció (català) Eines | Opcions... | Configuración de la llengua|(fitxa) Llengües. 3. Una vegada escrit el text, activeu la icona de verificació ortogràfica automàtica observeu les paraules que tenen un ratlla vermella. Situeu el cursor al damunt de la primera i feu clic amb el botó dret del ratoli, observeu els suggeriments del quadre de diàleg que s'obrirà, accepteu la que sigui correcta. Continueu amb les altres paraules fins al final 4. Deseu el document corregit a la vostra carpeta amb el nom 204 La serp boa. 5. Tanqueu el programa fent servir el botó Tanca

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

42

C.F.A Les Bernardes

Activitats d'ampliació / reforç
Activitat 1: Elaborar un escrit i engegar la verificació ortogràfica 1. Obriu l'OpenOffice. org Writer . Comproveu que no està activada la verificació ortogràfica automàtica (s'ha de veure així ) 2. Elaboreu un escrit ( Un exemple ) demanant a l’Ajuntament que posi un lloc d'aparcament reservat a prop de la porta d’entrada al domicili per què un veí o veïna que va amb cadira de rodes pugui aparcar el cotxe al costat de casa, sense oblidar les dades personals de l’interessat/da i l’adreça. 3. Una vegada heu acabat d'escriure, engegueu la verificació ortogràfica automàtica . (veureu que apareixen algunes ratlles vermelles si és que hi ha errors d'ortografia) Utilitzeu la icona verificació ortogràfica per obrir el quadre de diàleg Verificació ortogràfica i veureu els errors que hi ha i les opcions que dóna. Trieu-hi la que es consideri correcta en cada cas. Comproveu que hi ha paraules que, encara que surtin marcades com errors, no ho són (cognoms, noms de carrers, pobles, etc.). Les heu d'ignorar... Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 204 Lloc d'aparcament Tanqueu el programa fent servir el botó Tanca

4. 5. 6. 7.

Activitat 2: Verificació ortogràfica amb el botó secundari 1. Obriu l'OpenOffice. org Writer . Comproveu que no està activada la verificació ortogràfica automàtica (s'ha de veure així ) 2. Copieu un text ( Un exemple ) que contingui intencionadament alguns errors ortogràfics. 3. Una vegada heu acabat d'escriure, engegueu la verificació ortogràfica automàtica . (veureu que apareixen algunes ratlles vermelles si és que hi ha errors d'ortografia) 4. Utilitzeu el botó secundari del ratolí posant-lo a sobre de cada una de les paraules subratllades, veureu les opcions que dóna el menú de context que s'obre i trieu-hi la que es consideri correcta en cada cas. A vegades el menú de context no ens ofereix cap opció i hem de decidir nosaltres... 5. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 204 La nostra intimitat 6. Tanqueu el programa fent servir el botó Tanca

Recursos
Selecció de recursos disponibles a la xarxa: 1. Per trobar notícies, pàgines de premsa electrònica: http://www.avui.cat http://www.elperiodico.cat http://www.vilaweb.cat

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

43

C.F.A Les Bernardes

Unitat 2.5: Taula A (I)
Teoria de la unitat
Les taules Les taules permeten organitzar la informació en format de files i columnes. Les utilitzarem per fer molts documents, des d'un horari de classes setmanal, a un llistat dels telèfons d'emergència per penjar en un lloc visible, etc... Crear una taula Per crear una taula hi ha diferents formes. Treballarem dues:

Escolliu de la barra de Menús l’opció Taula | Insereix | Taula… i entreu-hi el nombre de columnes (1) i de files (2). Per acabar cliqueu (3) D'acord

O activeu directament la icona Taula de la barra d'eines Estàndard i amb el ratolí feu clic sobre la punta de fletxa negra i indiqueu el nombre de columnes i files (premeu el botó esquerre del ratolí i arrossegueu-lo fins aconseguir el nombre de columnes i files que necessiteu).

Treballar amb la taula

Creeu una taula de 5x8 amb la icona

Taula de la barra d'eines Estàndard

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

44

C.F.A Les Bernardes

Podeu anar d'una cel·la a una altra fent "clic" amb el ratolí dins d'elles. Una vegada dins (veureu el cursor intermitent) podeu escriure allò que vulgueu. Conforme aneu escrivint, l'OpenOffice.org Writer anirà ampliant el tamany de la cel·la. El símbol que apareix en el vèrtex superior de l'esquerra us permet seleccionar tota la taula (per tal de veure aquesta fletxa negra només cal posar el cursor del ratolí en aquesta posició... el cursor canvia i adopta la forma de fletxa negra)

El símbol ( fletxa negra ) que apareix a l'esquerra d'una filera us permet seleccionar tota la fila (Si voleu més d'una fila heu d'arrosegar el símbol en vertical)

El símbol ( fletxa negra ) que apareix al damunt d'una columna us permet seleccionar una columna (Si voleu més d'una columna heu d'arrosegar el símbol en horitzontal)

• •

Per tal de seleccionar una cel·la cal posar el cursor dins de la cel·la i arrosegar. Per tal de seleccionar varies cel·les juntes cal posar el cursor en una de les cel·les fer clic i arroseguar fins a l'altra cel·la (en diagonal) que ens defineix l'espai concret

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

45

C.F.A Les Bernardes

En aquelles cel·les, (fila o files, columna o columnes o a tota la taula) que tigueu seleccionades podeu fer canvis: tipus de lletra, colors del fons...etc. Fareu servir les diferents icones de la barra d'eines Taula (s'activa automàticament clicant damunt la taula)

Modificar la mida de les columnes i les files

Per tal de canviar la mida us heu de posar sobre la línia divisòria de la columna (o de la fila). Veureu que el cursor canvia de forma. Es veurà o així . En aquest moment feu "clic" i, sense deixar anar, arrossegueu fins a obtenir el tamany desitjat.

Pràctiques
Per treballar els continguts de la unitat et proposem les pràctiques següents... Pràctica 1: Visualitzar la barra d'eines Taula 1. Com qualsevol altra barra d'eines per visualitzar la barra d’eines Taula activeu Visualitza | Barra d'eines | Taula i veureu:

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

46

C.F.A Les Bernardes

Pràctica 2: Examinar el menú Taula 1. Examineu el menú Taula i verifiqueu si hi ha icones de la barra d’eines Taula que també es troben al menú.

Pràctica 3: Elaborar una taula, ajustar l'ample de columna i color de fons 1. Obriu l'OpenOffice.org Writer. 2. Elaboreu una taula amb els noms, els números de telèfon i l'aniversari de les persones que formen el grup classe, ordenades alfabèticament ( Més endavant, quan tingueu adreça de correu electrònic, podeu afegir una altra columna per incloure-la). Així:

Escolliu de la barra de Menús l’opció Taula | Insereix | Taula… i entreu-hi el nombre de columnes i de files (3c x 9f)

• •

Escriviu el text a les cel·les corresponents. Per tal d'ajustar l'ample de les columnes, arrosega la línia de separació amb el ratolí 47

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

C.F.A Les Bernardes

Poseu un color a la primera fila (seleccioneu abans la primera fila) i amb la icona Color de fons de la barra d'eines de Taula, clicant en la punta de fletxa podreu escollir el color (gris clar en aquest cas)

Una vegada fet quedarà semblant a...

3. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 205 Telèfons 4. Tanqueu el programa fent servir el botó Tanca

Exercicis
Una vegada realitzades les pràctiques de la unitat, pots continuar amb els exercicis següents... Exercici 1: Elaborar una taula senzilla 1. Obriu l'OpenOffice.org Writer. 2. Elaboreu una taula amb una proposta de menús per a dinar, per a una setmana. 3. Creeu la taula següent utilitzant la icona Taula de la barra d'eines Estàndard

4. Veureu que teniu activada la barra d'eines Taula 5. Poseu color de fons Sun 4 a les cel·les dels dies i color de fons Violeta a les de l'ordre dels plats. Feu servir la icona Color de fons de la barra d'eines Taula

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

48

C.F.A Les Bernardes

6. Ajusteu l'alçada de les files i l'amplada de les columnes amb el ratolí 7. Deseu el document a la vostra carpeta amb el nom 205 Menú setmanal 8. Tanqueu el programa fent servir el botó Tanca

o

Exercici 2: Els rius de Catalunya 1. Obriu l'OpenOffice.org Writer. 2. Elaboreu una taula amb els rius de Catalunya com la següent. També la podeu obrir. Un exemple

3. Creeu la taula següent utilitzant la icona

Taula de la barra d'eines Estàndard

4. Escriviu el text en les cel·les corresponents, alineat a l'esquerra, tipus de lletra Times New Roman, i mida 12). La primera fila tipografia Negreta. 5. Veureu que teniu activada la barra d'eines Taula 6. Feu servir la icona Color de fons de la barra d'eines Taula per tal de posar color de fons Taronja 4 a la primera fila (titols) i color de fons Groc 3 a la resta de la taula. 6. Ajusteu l'alçada de les files i l'amplada de les columnes amb el ratolí o si cal.

7. Deseu el document a la vostra carpeta amb el nom 205 Rius de Catalunya 8. Tanqueu el programa fent servir el botó Tanca

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

49

C.F.A Les Bernardes

Activitats d'ampliació / reforç
Tot seguit trobaràs algunes activitats per treballar i reforçar alguns dels aspectes més importants de la unitat... Activitat 1: Construir un calendari 1. Obriu l'OpenOffice.org Writer i creeu la taula següent, activant la icona de la barra d'eines Estàndard Taula

Cal tenir present: o Construiu la taula amb el mombre de columnes i files necessàries des del començament. (23cX12f) o Cal tenir activada la barra d'eines Taula
o o o o

Per fusionar les cel·les (títol, any, mesos...) heu de fer servir la icona Fusiona les cel·les de la barra d'eines Taula Utilitzeu els formats segons el vostre criteri (tamany lletra) El contingut de les cel·les està centrat verticalment El fons de les cel·les mesos és Sun 4 i cal fer servir la icona

2. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 205 Calendari del trimestre 3. Tanqueu el programa fent servir el botó Activitat 2: Elaborar una taula 1. Per tal d'elaborar una taula (6 columnes 8 files) amb l’horari setmanal personalitzat, similar a la del dibuix, que tingui: Tanca

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

50

C.F.A Les Bernardes

• • • • •

A la primera fila, els dies laborables de la setmana. Les files es poden fer més amples o més estretes arrosegant amb el ratoli la línia corresponent A la primera columna, la distribució horària. Aquesta columna es pot fer més estreta que les altres arrossegant amb el ratolí la línia corresponent. A les cel•les restants, les diferents activitats. (P. Ex: Informàtica, català...) A continuació, aplicar opcions de format de text, de línies, de color de fons, per tal que la taula quedi clara, entenedora i suggestiva. Centreu el text horitzontalment i verticalment.

2. Poseu en funcionament l’OpenOffice.org Writer 3. Feu clic sobre la icona Taula.(concretament en la punta de fletxa negra)

4. Feu clic a qualsevol casella de la graella que haureu obtingut i, sense deixar anar el botó esquerre del ratolí, arrossegueu-lo cap a la dreta i cap avall, fins que hagin quedat ennegrides 6 columnes i 8 fileres (a la part inferior veureu que hi apareix 6 x 8). Deixeu anar el botó del ratolí quan tingueu definida la taula que volíeu. 5. Introduïu les dades. Tingueu present que en cada cel·la podem decidir un format diferent. Amb el ratolí, feu clic a l’interior de casella superior de la segona columna i, sense deixar anar el botó esquerre del ratolí, arrossegueu-lo fins a la primera casella de l’última columna. Deixeu anar el botó del ratolí. D’aquesta forma haureu seleccionat totes aquestes cel·les (observeu que queden en color invers).
• •

Premeu l’eina Centrat de la barra d'eines Formatació Demaneu Taula | Propietats de taula| (pestanya) Fons i feu clic al color Taronja 4. (Si us col·loqueu amb el ratolí a sobre dels colors sense clicar, veureu que surt el nom.) Assegureu-vos que a Per a: hi diu Cel·la.

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

51

C.F.A Les Bernardes

• • • •

Premeu el botó D'acord. Feu clic en qualsevol casella de la taula i observeu com queda el color de les cel·les de la primera filera. Feu-hi clic i escriviu-hi els dies de la setmana. Seleccioneu les cel·les corresponents a les franges horàries 9 a 13:30. Establiu alineació centrada (tal com heu fet abans) i color de fons Blau 5. Repetiu, a la resta del cel·les de la vostra taula, el format de la taula que teniu al començament.

6. Deseu el document a la vostra carpeta amb el nom 205 Horari setmanal 7. Tanqueu el programa fent servir el botó Tanca

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

52

C.F.A Les Bernardes

Unitat 2.6: Marges de la pàgina (I)
Teoria de la unitat
Format i estils de pàgina. Els marges de la pàgina Són propietats del format de la pàgina les següents:
• • • • • • •

El tamany i orientació del paper Els marges El color i la imatge del fons Els bordes de la pàgina La capçalera i el peu de pàgina El disseny de columnes La configuració de les notes a peu de pàgina

Òbviament, tot processador de textos ha de permetre aplicar formats distints a pàgines o grups de pàgines diferents. OpenOffice.org Writer ho fa de forma molt eficient mitjançant els Estils de la pàgina. Es tracta d'una col·lecció personalitzable de formats predefinits, organitzada de manera que cada pàgina del document s'associa a un d'aquests formats i solament a un; si modifiquem un estil de pàgina, les modificacions es traslladaren a totes les pàgines a ell associades. Per defecte totes les pàgines d'un document nou s'associen a l'estil Per defecte Per modificar l'estil de pàgina associat a la pàgina actual (la pàgina en la es troba el cursor, no el punter del ratolí) 1. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer 2. Obriu el quadre de diàleg Estil de la pàgina. Hi ha tres formes de obrir-lo:

Seleccionant Format | Pàgina

Pulsant el botó secundari del ratolí s'obre un menú contextual en el que seleccionareu l'opció Pàgina

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

53

C.F.A Les Bernardes

Fent doble clic en la barra d'Estat a sobre del nom de l'estil de la pàgina (en aquest cas Per defecte)

3. De qualsevol de les tres maneres arribeu al quadre de diàleg Estil de la pàgina: Per defecte

Si activeu la pestanya Pàgina (1) podreu modificar els Marges (2) i els Paràmetres de disseny (3)

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

54

C.F.A Les Bernardes

Els marges són els costats buits de la pàgina. Des del quadre de diàleg Pàgina apartat Marges es poden modificar triant els valors (esquerra, dreta, part superior, part inferior) Per exemple, si canvieu els marges de 2 cm, que és el que dóna per defecte, a 3 cm quedaria

Si el document consta de moltes pàgines també es pot configurar amb d'altres opcions. Des del quadre de dialèg Pàgina apartat Paràmetres e disseny. Així:
• •

Modifique el marge esquerra fins a 5 cm ( el superior, dreta i inferior no els modifiqueu) A l'apartat Parametres de disseny activeu (1) i veureu les diferents possibilitats

o

Dreta i esquerra (els marges definits afecten a totes les pàgines),

o

Replicat ( el marge dret de les pàgines senars es converteixi en esquerre en les parells i l'esquerre de les senars en dret en les parell)

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

55

C.F.A Les Bernardes

o

Només dreta (afecta a les pàgines de la dreta)

o

Només esquerra (afecta a les pàgines de l'esquerra)

Modificar els marges de pàgina des de la regleta El mateix resultat que es pot aconseguir modificant els marges amb l’opció Format | Pàgina | (pestanya) Pàgina es pot aconseguir modificant la regleta.

La regleta pot activar-se o desactivar-se des de l'opció Visualitza| Regle.

Aquesta regleta mostra els paràmetres de tabulacions, el sagnat, els marges esquerre i dret i el nombre de columnes definides; aquests valors fan referència a la regleta actual del punt d'inserció.

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

56

C.F.A Les Bernardes

Des de les regletes es poden modificar els marges de la pàgina de la secció (àrea) actual; per aconseguir-ho, cal situar el punter del ratolí a la zona límit entre el cos de la pàgina i el marge, i quan pren la forma de doble fletxa s'ha d'arrossegar a una nova posició.

La regleta vertical indica els marges superior (1) i inferior (2) del document i la regleta horitzontal indica els marges esquerre (3) i dret (4)

Pràctiques
Per treballar els continguts de la unitat et proposem les pràctiques següents... Pràctica 1: Modificar el marge d'un document 1. Obriu el document 206 La economía informal sinònim.odt que teniu a la vostra carpeta 2. Des del menú Format | Pàgina | (pestanya) Pàgina, canviar els marges del document per tal de que tinguin els valors següents:

3. També ho podeu fer arrosegant amb el ratolí directament a sobre de la regleta fins a una amplada de 0 a 8 (veure imatge orientativa)

4. Observeu com es modifica la disposició del text a la pàgina. Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes. 57

C.F.A Les Bernardes

5. Deseu el fitxer, una vegada fets els canvis, a la vostra carpeta amb el nom 206 La economía informal marge modificat 6. Tanqueu el programa

Exercicis
Una vegada realitzades les pràctiques de la unitat, pots continuar amb els exercicis següents... Exercici 1: Marges de pàgina. Regleta 1. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer 2. Copieu el text següent. (També el podeu obrir: Un exemple )

3. Modifiqueu l'amplada del marge horitzontal de tal manera que el text arribi fins al final de la pàgina, sense que ocupi la segona pàgina. Per tal de fer-ho:
• • •

Situeu el cursor en la part blanca dreta de la regleta ( al començament es troba al 17) Pulseu i arrosegueu en horitzontal cap a l'esquerra ( fins arribar al 7 ) Veureu com el text ocupa tota la vertical de la pàgina sense saltar a la segona pàgina

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

58

C.F.A Les Bernardes

4. Deseu el document, una vegada fets els canvis, a la vostra carpeta amb el nom 206 L'assalt al cim marge 5. Tanqueu el programa

Exercici 2: Marges de pàgina amb Format | Pàgina | (pestanya ) Pàgina 1. Obriu el document 206 L'assalt al cim marge.odt que teniu a la vostra carpeta 2. Com que el nostre objectiu és modificar els marges, cal obrir el quadre de diàleg Estil de pàgina: Per defecte.

Per tal d'activar el quadre de diàleg esmentat cal Format | Pàgina | (pestanya ) Pàgina.

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

59

C.F.A Les Bernardes

Una vegada obert el quadre de diàleg: o A l'apartat Marges verifiqueu que els valors són els següents:

o

Modifiqueu els valors de l'apartat Marges per tal de que tinguin els valors següents:

3. Si heu fet bé els canvis, el document que ara teniu a la vista ha de ser com el primer que heu copiat a l'exercici 1. 4. Deseu el fitxer, amb els canvis inclosos, amb el nom 206 L'assalt al cim original dins de la vostra carpeta 5. Tanqueu el programa

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

60

C.F.A Les Bernardes

Unitat 2.7: Taula B (I)
Teoria de la unitat
El menú “Taula”. Més opcions de la barra d’eines Al menú Taula, podeu inserir una taula a un document i editar-la.

Taula | Insereix | Taula (1) obre la finestra Insereix una taula.

Definiu el nombre de files i columnes (2) per a la taula que voleu crear. Formatació automàtica (3) permet escollir un disseny per a la taula. Finalment, feu clic a D'acord.(4)

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

61

C.F.A Les Bernardes

A la barra d'eines, amb el punter sobre la fletxa que hi ha a la dreta de la icona Taula, podeu crear ràpidament una taula.

Situant el cursor dins una taula ja creada, podeu inserir files noves o columnes noves amb l'opció Taula | Insereix | Files o bé Taula | Insereix | Columnes, que obren les finestres corresponents.

Amb l'opció Suprimeix, (5) podeu, després de situar el cursor al lloc adient, eliminar la taula sencera, una fila o una columna.

Selecciona, (6) com el seu nom indica, permet fer la selecció de la taula, fila, columna o cel·la on es troba el cursor. Una altra opció per seleccionar una taula, fila, columna o cel·la és situar el cursor dins la taula i, amb el ratolí, arrossegar per fer la selecció.

Situant-vos dins una taula i fent clic amb el botó dret del ratolí, es mostra el menú contextual amb moltes opcions de configuració de la taula.

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

62

C.F.A Les Bernardes

Quan treballeu amb taules, la barra d'eines flotant Taula us permet crear i editar ràpidament les taules. Recordeu que les barres flotants s'activen a Visualitza | Barra d'Eines i es poden acoblar.

Fusiona les cel·les i Divideix les cel·les indiqueu.

(7) ajunta les cel·les seleccionades en una sola cel·la. i (8) divideix una o més cel·les en el nombre de cel·les que

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

63

C.F.A Les Bernardes

Fusiona la taula (9) ajunta dues taules consecutives, no separades per cap paràgraf. Quan hi ha diferents taules consecutives, un missatge us pregunta quines taules voleu ajuntar. Divideix la taula (10) divideix, en el punt on es troba el cursor, una taula en dues.

Converteix (11) permet convertir automàticament un text situant-lo dins una taula, o bé el contingut d'una taula convertir-lo a text. Ordena (12) permet organitzar automàticament el contingut d'una taula a partir dels criteris que indiqueu: alfanumèric, ascendent, descendent... Fórmula (13) mostra la barra de fórmules del full de càlcul. Cada cel·la de la taula equival a una cel·la del full de càlcul. A Format numèric.. (14) de número podeu configurar el format de les hores, les dates, les monedes, els números... Formatació automàtica (15) dóna format a la taula a partir del disseny que escolliu.

Adaptació automàtica (16): Amplada de la columna (17) o Alçada de la fila (18) permet, per a la columna o fila de la taula on estigui situat el cursor, indicar en centímetres l'amplada o altura que ha de tenir.

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

64

C.F.A Les Bernardes

A Amplada de la columna, indiqueu si voleu modificar l'amplada de la columna 1, 2, 3... en funció del lloc on estigui ubicada, d'esquerra a dreta. A Amplada, indiqueu una amplada en centímetres i feu un clic a D'acord.

Una altra opció, Amplada òptima de la columna i Alçada òptima de la fila: les columnes i les files s'ajusten automàticament a una amplada o altura òptimes, la de la cel·la més ampla o més alta. També podeu indicar, a Distribueix les columnes uniformement i Distribueix les files equitativament, que les amplades i alçades siguin equitatives, és a dir, totes igual. Autoajustar amplada de la columna i Autoajustar alçada de la fila també es pot fer manualment estirant del marc de la taula.

Propietats de la taula obre la finestra Format de la tabla. Informa de les propietats de la taula (aliniació, columnes, fons, marc...) i permet modificar-les.

Pràctiques
Per treballar els continguts de la unitat et proposem les pràctiques següents... Pràctica 1: Colònies a Banyoles 1. Obriu l'OpenOffice.org Writer i escriviu "Colònies a Banyoles" en la primera línia, i "Horari general" en la segona. 2. Inseriu una taula tot seguit. Per fer-ho:

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

65

C.F.A Les Bernardes
• •

col·loqueu el cursor al final del text escrit, premeu la tecla de retorn per crear un paràgraf nou

i obriu el menú Taula |Insereix |Taula tot clicant-hi a sobre.

3. Aquesta acció obre el quadre de diàleg Insereix una taula. Ofereix diferents opcions de configuració. Vosaltres variareu el nombre de columnes a 4, el nombre de files a 6 i acceptareu fent clic damunt el botó D'acord.

4. Apareixen, ocupant tot l'espai de la pàgina entre els marges, les quatre columnes i les sis files de la taula.

5. Seleccioneu un bloc de cel·les per canviar-ne el format. Per fer-ho, situareu el ratolí sobre la primera cel·la de la taula, la que està més amunt i més a l'esquerra, clicareu a dins i, sense deixar de clicar, arrossegareu el ratolí cap a la dreta fins que tota la primera fila de cel·les de la taula quedi de color negre.

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

66

C.F.A Les Bernardes

6. Clicareu ara amb el botó dret del ratolí, el que és d'ús menys habitual, per obrir el menú de context. Emergeix aleshores un quadre de menús del qual escollireu l'opció Taula.

7. La vostra acció farà que s'obri un altre quadre amb diverses opcions que afecten el format de la taula.

8. Navegueu per les diferents pestanyes, examinant-ne les diverses funcions.

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

67

C.F.A Les Bernardes

9. Cliqueu sobre la pestanya Fons. Ara variareu el color del fons de la primera fila, que encara teniu seleccionada clicant sobre el quadret de color que activa el Gris 10%. Després, validareu la vostra acció clicant el botó D'acord.

10. La primera fila ha canviat encara que vosaltres no ho podeu veure, perquè continua negre a causa de la selecció que continua activa. Torneu a clicar-hi a sobre, amb el botó dret del ratolí, perquè surti el menú emergent. Escolliu, fent clic, l'opció Caràcter...

11. S'obre un quadre de diàleg Caràcter amb diverses pestanyes que contenen opcions de format de lletra.

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

68

C.F.A Les Bernardes

12. Navegueu per les diferents pestanyes i examineu-ne les funcions i possibilitats.

13. Seleccioneu un format de lletra per omplir la primera fila de la taula d'horaris de colònies. A la pestanya Tipus de lletra, escolliu Arial, de tipografia Negreta cursiva, de mida 12, de llengua Català. Fixeu-vos com a l'espai de visió prèvia us surt la vista abans d'acceptar els canvis. Cliqueu sobre el botó D'acord per validar.

14. Cliqueu ara sobre la segona cel·la de la primera fila per inserir-hi el cursor i escriviu: "Dimecres". Com podeu observar, el fons de la cel·la és gris i la lletra, cursiva i negreta. Pot ser que el programa us ofereixi, gràcies a la funció autocompletar, el nom del dia de la setmana abans d'acabar d'escriure'l. Si us va bé, premeu la tecla de retorn per acceptar.

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

69

C.F.A Les Bernardes

15. Premeu ara la tecla de tabulació, o bé cliqueu amb el ratolí dins de la tercera cel·la, i escriviu "Dijous". A la quarta cel·la escriviu "Divendres". El resultat seria, més o menys, aquest:

16. Continueu omplint la taula de contingut. Fixeu-vos que, des que treballeu dins aquesta taula, la barra de menús de la part superior de la pantalla ha canviat. Aquestes són les seves funcions:

També s'activa la barra d'eines Taula. (Si col·loqueu el cursor damunt de cada una de les icones surt una paraula que diu quina és la seva funció.)

17. Col·loqueu el cursor sobre la segona cel·la de la primera columna. Premeu el botó esquerre del ratolí i, sense deixar de prémer-lo, arrossegueu-lo fins la darrera cel·la de la columna, fins a baix de tot. D'aquesta manera heu seleccionat tota la primera columna de la taula que, com sempre, quedarà amb fons negre. 18. Feu clic sobre Estils de text , a la barra superior de menús, per desplegar-ne la persiana. Escolliu l'estil Encapçalament de la taula. Si ho preferiu, també el podeu cercar a l'estilista. 19. Tot seguit, cliqueu el botó Vores a la barra d'eines Taula. S'obre un quadre de diàleg mostrant totes les opcions de vora d'una cel·la, des de cap línia fins totes les línies. Cliqueu sobre la icona que representa l'opció de no mostrar cap línia.

20. Ara introduireu el text a les cel·les que heu preparat. Cliqueu sobre la primera i escriviu: "Hores del dia". A la segona: "A les 8". A la tercera: "De 9 a 13". A la quarta: "De 13 a 16". A la cinquena: "De 16 a 19". A la darrera: "De 19 a 21". Fixeu-vos que

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

70

C.F.A Les Bernardes

les línies de separació entre les cel·les de la primera columna apareixen difuminades. En imprimir el document no es veuran. 21. Ara omplireu la resta de la taula. Seleccioneu totes les cel·les de la segona fila, clicant i arrossegant el ratolí com heu fet abans, i feu clic sobre el botó Colors del fons de la barra superior de Menús. S'obre un quadre de diàleg on podreu triar el color groc.

22. A continuació, cliqueu sobre la segona cel·la de la segona fila i introduïu-hi el següent text: "Llevar-se i esmorzar". Com que no heu definit cap estil, el text ha quedat com a Contingut de taula (ho podeu llegir a Estils). 23. Ara seleccioneu el text que ha aparegut a la cel·la. Per fer-ho, clicareu a l'inici d'aquest text tot mantenint premut el botó del ratolí, l'arrossegareu per sobre de les paraules fins al final del darrer mot. Aquesta vegada, donat el fons groc del text, el bloc queda marcat en blau. 24. Cliqueu sobre el botó Copia de la barra superior de Menús.

25. Ara feu clic a la cel·la del costat, la tercera de la fila, i premeu el botó Enganxa de la mateixa barra de Menús. El text s'ha copiat. Repetiu l'operació amb la quarta i darrera cel·la de la fila. 26. De la mateixa manera que ho heu fet a la segona fila, omplireu de color les cel·les de les altres files. La tercera i cinquena de color Cian clar. La quarta i sisena de color Taronja 4. Recordeu que aquests colors es poden trobar fàcilment prement el botó Color del fons. 27. Ara inseriu, a cada cel·la, el text que creieu convenient i adequat per un horari de colònies. Per entrades de text idèntiques, seleccioneu el text en un bloc i feu servir els botons Copia i Enganxa. El resultat final ha de ser, aproximadament, semblant a aquest:

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

71

C.F.A Les Bernardes

28. Deseu el text a la vostra carpeta personal amb el nom de 207 Colònies 29. Tanqueu el programa fent servir el botó Tanca

Pràctica 2: La Formatació automàtica de taules. Obriu el fitxer 207 Colònies.odt que heu fet abans. Seleccioneu tota la taula i activar Taula | Formatació automàtica

S'obrirà el quadre de diàleg Formatació automàtica

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

72

C.F.A Les Bernardes

Trieu diferents opcions (Per defecte, 3D, Blau,...) i escolliu la que més us agradi. Una vegada fets els canvis deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 207 Colònies For Aut i tanqueu el programa.

Exercicis
Una vegada realitzades les pràctiques de la unitat, pots continuar amb els exercicis següents... Exercici 1: Dissenyar una taula 1. Elaboreu una nova taula amb una classificació dels mitjans de comunicació: en paper, per ràdio, per televisió, etc... Poseu els noms de diaris, emissores de ràdio o canals de televisió que conegueu. (Un exemple) El podeu ampliar.

2. En una pàgina nova del mateix document, copieu la taula tal com ha quedat. Seleccioneu tota la taula Edita | Copia i poseu el cursor al inici de la segona pàgina i Edita | Enganxa 3. Després, triar un formatatge automàtic per a la taula de la primera pàgina. 4. A la taula de la segona pàgina, modifiqueu les vores i el color del fons de les cel•les amb les opcions de la barra d’eines de Taula. 5. Compareu l’aspecte de les dues taules i verifiqueu quines diferències hi ha entre un procediment i l’altre. 6. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 207 Disenyar una taula 7. Tanqueu el programa fent servir el botó Tanca

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

73

C.F.A Les Bernardes

Exercici 2: Taula amb una classificació d'empreses 1. El resultat que volem obtenir és el següent esquema de classificació de les empreses: (observeu l'esquema i continueu llegint el punt 2.)

2. Obriu l'OpenOffice.org Writer 3. Creeu un document en blanc. 4. Seleccioneu Taula | Insereix | Taula o cliqueu a la icona Taula de creació d'una taula. Establiu Columnes: 5, Files: 20 i premeu el botó D'acord. 5. Si no apareix de forma automàtica la barra d'eines Taula, busqueu-la mitjançant Visualitza | Barres d'eines | Taula. 6. Seleccioneu els blocs de cel∙les amb el ratolí, i amb l’eina uniu-les fins que l’aspecte s’assembli al de la imatge: ( Fusiona les cel·les)

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

74

C.F.A Les Bernardes

7. Ja podeu escriure les paraules en les cel·les corresponents... 8. Ara, si seleccioneu tota la taula, activeu la icona del despleglable trieu sense vora Vores de la barra d'eines Taula i

la taula elaborada no mostrarà les línies i semblarà a l'esquema del principi.

9. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 207 Empreses 10. Tanqueu el programa fent servir el botó Tanca

Activitats d'ampliació / reforç
Tot seguit trobaràs una activitat per treballar i reforçar alguns dels aspectes més importants de la unitat... Activitat 1: Elaborar una taula amb les despeses d'una llar 1. Obriu l'OpenOffice.org Writer i elaboreu una taula de les despeses d’una llar en un trimestre semblant a aquesta:

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

75

C.F.A Les Bernardes

2. Per als càlculs dels totals es pot fer servir la calculadora del sistema (Inicia | Programes | Accessoris | Calculadora ) però també amb la icona Suma de la barra d'eines Taula . Així, si voleu sumar la columna Octubre que està formada per quatre valors (20, 35, 22, 15)i el Total (92)...
• • • •

Situeu el cursor en la cel.la (total-octubre) en la que es veurà 92 (abans de fer la suma està buida lògicament) Seleccioneu les quatre cel·les que contenen els valors a sumar i que corresponen a la columna d'octubre Una vegada seleccionades les quatre cel·les pulseu a sobre de la icona Suma de la barra d'eines Taula Veureu com apareix el valor 92 automàticament en la cel·la on havieu posat el cursor

3. Repetiu el procés en Novembre, Desembre i TOTAL. 4. Mireu els diferents tipus de formatatge automàtic (al menú Taula | Formatació automàtica o a la icona corresponent Formatació automàtica de la barra d’eines Taula Apliqueu diferents formats 3D, Bau, Marró, Lavanda, etc... per veure l’aspecte que va prenent el document. 5. Deseu el fitxer, quan el considereu acabat, a la vostra carpeta amb el nom 207 Despeses trimestre 6. Tanqueu el programa fent servir el botó Tanca

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

76

C.F.A Les Bernardes

Unitat 2.8: Presentació d'una pàgina (I)
Teoria de la unitat
Els títols: eines que milloren la presentació de documents. L'OpenOffice.org Writer ofereix la possibilitat de millorar la presentació d'un document amb la creació de títols de diferents categories. Així, un document que està format per un títol i tres apartats. Per exemple:

Podeu fer canvis per a millorar la presentació. Així: 1. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer i copieu l'exemple anterior 2. Activeu Format | Estils i formatació de la barra de Menús o la icona de la barra d'eines Formatació. S'obrira la finestra Estils i formatació i obrint el desplegable (1) trieu Tots els estils (2) per tal de que es visualitzi Titol (3). Si l'activeu...

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

77

C.F.A Les Bernardes

(es produirà el canvi en LES PROTEINES). Però si no fos així.... la barra d'eines Formatació ens oferirà ja Títol com opció

3. Dins d'aquest apartat triareu Títol (1-2) (seleccionant abans "LES PROTEINES") i veureu com canvia.

4. També triareu l'opció Encapçalament 1 (1-3) per modificar els altres tres apartats ("Components bàsics", "Característiques" i "Necessitats") .Recordeu seleccionar abans, i ho feu d'un en un) El document queda...

5. Deseu el document a la vostra carpeta amb el nom 208 Títols 6. Tanqueu el programa

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

78

C.F.A Les Bernardes

La visualització prèvia de la pàgina. A vegades cal fer una ullada al document que s'està treballant per tal de tenir una visió del conjunt, comprovar si els marges estan bé, si les imatges es troben al seu lloc, si tot es troba distribuït com voleu...Ho podem fer de dues formes:

Activant Fitxer | Visualització prèvia de la pàgina o

Polsant a sobre de la icona d'eines Estàndard.

Visualització prèvia de la pàgina de la barra

Tant d'una manera com de l'altra.... Us donarà una vista de conjunt del document,i

en la barra que s'activa (sota de la barra d'eines Estandard )

veureu les diferents eines que permeten mostrar el document en diferents formats:

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

79

C.F.A Les Bernardes

són moltes les opcions que podeu utilitzar activant la icona corresponent:

Per tancar la visualització prèvia de la pàgina premeu l’eina Tanca la visualització prèvia.

Format i estils de pàgina. Les vores de pàgina Són propietats del format de la pàgina les següents:
• • • • • • •

El tamany i orientació del paper Els marges El color i la imatge del fons Els bordes de la pàgina La capçalera i el peu de pàgina El disseny de columnes La configuració de les notes a peu de pàgina

Òbviament, tot processador de textos ha de permetre aplicar formats distints a pàgines o grups de pàgines diferents. OpenOffice.org Writer ho fa de forma molt eficient

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

80

C.F.A Les Bernardes

mitjançant els Estils de la pàgina. Es tracta d'una col·lecció personalitzable de formats predefinits, organitzada de manera que cada pàgina del document s'associa a un d'aquests formats i solament a un; si modifiquem un estil de pàgina, les modificacions es traslladaren a totes les pàgines a ell associades. Per defecte totes les pàgines d'un document nou s'associen a l'estil Per defecte Per modificar l'estil de pàgina associat a la pàgina actual (la pàgina en la es troba el cursor, no el punter del ratolí) 1. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer 2. Obriu el quadre de diàleg Estil de la pàgina. Hi ha tres formes de obrir-lo:
o

Seleccionar Format | Pàgina

o

Seleccionar l'opció Pàgina del menú contextual que s'obre pulsant el botó secundari del ratolí

o

Fent doble clic en la barra d'Estat a sobre del nom de l'estil de la pàgina (en aquest cas Per defecte)

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

81

C.F.A Les Bernardes

3. De qualsevol de les tres maneres arribeu al quadre de diàleg Estil de la pàgina: Per defecte

4. Si voleu fer una vora a la pàgina, seleccioneu la pestanya Vores (1) i desprès en l'apartat Arranjament de línies triareu Posa totes quatre vores (2) a l'apartat Línia triareu Estil 2,50 pt (3), també a l'apartat Color triareu un color (Vermell) en el desplegable que s'obre al polsar a sobre de la punta de fletxa (4).

Pulseu D'acord (5) per aplicar el format i tancar el quadre de diàleg 5. Si heu fet tot el procés veureu la pàgina amb una vora vermella...

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

82

C.F.A Les Bernardes

6. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 208 Vores 7. Tanqueu el programa.

Pràctiques
Per treballar els continguts de la unitat et proposem la pràctica següent... Pràctica 1: Crear un arxiu i treballar títols, imatges, vores... 1. Obriu un document nou OpenOffice.org Writer. 2. Escriviu l’anunci d’una reunió de la comunitat de propietaris/àries de l’escala. És fonamental indicar la data, l’hora, el lloc, l’ordre del dia i una frase que animi els veïns i veïnes a assistir a la reunió. Les coses més importants s’hauran de ressaltar més. 3. Una vegada escrit, utilitzant l'eina per fer títols i destacar les dades més importants.

4. Incloure una imatge utilitzant el menú Insereix | Imatge | Des d'un fitxer Busqueu a la galeria d’imatges del programa.

5. Utilitzeu la icona Visualització prèvia de la pàgina de la barra d'eines Estàndard per obtenir una visió completa de la pàgina, feu servir el zoom per apropar o allunyar. Distribuir els elements de forma equilibrada a l’interior de la pàgina

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

83

C.F.A Les Bernardes

6. Apliqueu una vora de color. Format | Pàgina | (pestanya) Vores 7. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 208 Reunió 8. Tanqueu el programa

Exercicis
Una vegada realitzades les pràctiques de la unitat, pots continuar amb els exercicis següents... Exercici 1: Títol i encapçalaments 1. Obriu un document nou 0pen Office.org Writer 2. Escriviu un document com el de la imatge següent.

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

84

C.F.A Les Bernardes

3. Modifiqueu com a Títol la primera línia 4. Modifiqueu com Encapçalament 1 la primera línia de cada apartat (files en majúscules) 5. Modifiqueu com Encapçalament 2 el contingut de cada apartat (part assenyalada per les claus) 6. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 208 Títols i encapçalaments

Exercici 2: Visualització prèvia de la pàgina 1. Obriu un document nou 0pen Office.org Writer 2. Escriviu un document que tingui tres pàgines,
• • •

a la primera escriviu el vostre nom (Majúscules, Times New Roman, 28), a la segona pàgina escriviu el vostre primer cognom (Majúscules, Times New Roman, 28), i a la tercera pàgina el vostre segon cognom (Majúscules, Times New Roman, 28).

3. Activeu Fitxer | Visualització prèvia de pàgina i feu les accions que calguin per tal d'aconseguir visualitzar les tres pàgines en una finestra i així poder llegir el nom i cognoms en la mateixa finestra. 4. Tanqueu la visualització prèvia de la pagina. 5. Feu canvis en el nom (Majúscules, Arial,40, Color Blau 1) 6. Feu canvis en el primer cognom (Majúscules, Arial,40, Color Blau 4)

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

85

C.F.A Les Bernardes

7. Feu canvis en el segon cognom (Majúscules, Arial,40, Color Blau 7) 8. Torneu a obrir la visualització prèvia de la pàgina per poder verificar el resultat... 9. Una vegada el document estigui al vostre gust, deseu-lo a la vostra carpeta personal amb el nom 208 Vista Pre Nom 10. Tanqueu el programa

Activitats d'ampliació / reforç
Tot seguit trobaràs una activitat per treballar i reforçar alguns dels aspectes més importants de la unitat... Activitat 1: Fer un rètol anunciant una sortida al teatre
• • •

Suposem que s’organitza una sortida de l’escola al teatre i s’ha de fer un rètol ben atractiu per animar la gent a què s’apunti. Mirar el diari per triar una obra pugui interessar. Pensar prèviament en tota la informació que cal incloure i en quina és més rellevant per destacar-la. No pot faltar: o Nom i adreça del teatre, títol de l’obra, data i hora de la sortida, preu, dies i hores per apuntar-se... Elaborar el rètol seguint les pautes de l’activitat anterior (Reunió).

1. Obriu l'editor de textos del programa OpenOffice.org Writer 2. A la barra superior de Menús escolliu, fent un clic de ratolí, el menú Format i, després, l'opció Pàgina. 3. Tot seguit s'obre un quadre de diàleg Estil de pàgina: Per defecte, amb nombroses pestanyes i opcions que ens permetran de configurar el format de pàgina al nostre gust.

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

86

C.F.A Les Bernardes

4. Cliqueu sobre la pestanya Pàgina. Dins l'apartat Format del paper escolliu la orientació Horitzontal. Fixeu-vos com la vista prèvia ha canviat. Varieu també els marges dret i esquerre reduint-los de 2 cm. a 1 cm. Observeu com també aquests canvis es reflecteixen en l'animació de la vista prèvia. 5. Anirem ara a la pestanya Vores per afegir un marc a la pàgina. Escollirem una línia fina que no envolti completament el full, sinó que només la limiti per dalt i per baix. Per fer-ho clicarem sobre aquesta opció, dins l'apartat Estàdard. Assegureu-vos que les altres queden definides tal i com podeu veure a la imatge.

6. Només ens cal fer clic damunt el botó D'acord i totes aquestes variacions del format seran efectives. 7. En variar l' orientació vertical del nostre full hem perdut de vista bona part del mateix, fins el punt que es fa difícil de treballar-hi. Aquest problema té fàcil sol·lució mitjançant el menú Visualitza | Escala de la barra superior de Menús, que ens permet Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes. 87

C.F.A Les Bernardes

variar el punt de vista i la mida del full sobre l'escriptori. Per fer-ho cal prémer el menú Visualitza i, després, cercar i clicar damunt l'opció Escala.

8. Això fa que s'obri el quadre de diàleg Escala, que actua apropant o allunyant els objectes. Observeu-ne les diferents possibilitats, que van des de mostrar Tota la pàgina per complet, sacrificant la lectura del text, fins augmentar un 200% la visió. També la podem personalitzar gràcies a l'opció Variable. Cal decidir, doncs, entre veure el bosc o un arbre, segons ens convingui més. Nosaltres ens decantarem per l'opció Òptim, fent un clic de ratolí al damunt.

9. La vista que ens ofereix Òptim, sense deixar-nos veure tota la plana, ens permet imaginar-la amb facilitat i, en canvi, la lectura del que escriurem serà senzilla.

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

88

C.F.A Les Bernardes

10. Ja podeu començar a escriure el contingut, fer els títols, etc... 11. Deseu el fitxer dins de la vostra carpeta amb el nom 208 Teatre 12. Tanqueu el programa

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

89

C.F.A Les Bernardes

Unitat 2.9: El porta-retalls i format de paràgraf (I)
Teoria de la unitat
El porta-retalls del sistema operatiu: què és, com funciona... Les aplicacions del sistema Windows usen els porta-retalls per a guardar la informació. El porta-retalls és una mena de carpeta on podem guardar una part del text o una imatge. Actua com un contenidor temporal de la informació. Cada vegada que usem les opcions de retallar o copiar, el contingut del porta-retalls és substituït per la imatge o text seleccionat. Format de paràgraf Són propietats del format del paràgraf totes aquelles caràcterístiques del text, que sense ser necessariament comunes a tota la pàgina, afecten a extensions de text superior al caràcter i a la paraula. Per exemple, no te sentit parlar de l'espai interlinial d'una paraula o d'un caràcter, però tampoc és aquesta una caràcterística de la pàgina, ja que una mateixa pàgina pot tenir paràgrafs amb diferents espais interlinials. es tracta, doncs, d'una propietat del format del paràgraf. Entre les propietats aplicades més sovint en aquesta unitat treballarem:
• • •

L'espai entre paràgrafs Interlineat del paràgraf L'aliniació del text: a l'esquerra, a la dreta, centrat, justificat

Espaiat entre paràgrafs: és l’espai que hi ha entre un paràgraf i els paràgrafs anterior i posterior. L’espaiat entre paràgrafs (especialment en llistats) pot facilitar la lectura del document. Interlineat d’un paràgraf: és l’espai que hi ha entre les línies d’un paràgraf. Normalment, els processadors tenen definit per defecte l’interliniat d’un sol espai o línia (interlineat senzill). L'aliniació del text: Un paràgraf és una unitat de text que comprèn el text que hi ha en un punt i a part. Pot tenir des d’una part d’una línia fins a moltes línies de text. L’alineació d’un paràgraf fa referència a com queden alineats els principis i finals de les ratlles que formen el paràgraf. Hi ha quatre tipus d’alineació: a l’esquerra, centrada, a la dreta i justificada.

Treballarem dos mètodes per a donar format als paràgrafs:

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

90

C.F.A Les Bernardes
• •

Amb el menú Format de la barra de Menús Amb la barra d'eines Formatació

En tots els casos:
• •

Seleccioneu primer el paràgraf o paràgrafs als que voleu aplicar el format: si no seleccioneu cap, el format s'aplicarà al paràgraf on teniu situat el cursor. Apliqueu el format utilitzant el mètode que us resulti més comode o que estigui disponible (hi ha propietats de format que no es poden aplicar per mitjà de la barra d'objectes ni del teclat)

......amb el menú Format | Paràgraf

Obre el quadre de diàleg Paràgraf. Teniu dues formes de fer-ho:

A) Seleccioneu Format | Paràgraf

B) Seleccioneu l'opció Paràgraf del menú contextual que s'obre pulsant el botó secundari del ratolí

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

91

C.F.A Les Bernardes

Si voleu treballar l'espai entre paràgrafs
• • •

En el quadre de diàleg Paràgraf Seleccioneu la pestanya Sagnats i Espaiat, (1) A l'apartat Espaiat (2) podreu escollir l'espai Sobre el paràgraf (2-1), a la imatge s'ha escollit 8,80 cm i l'espai Sota el paràgraf (2-2) a la imatge s'ha escollit 5,50 cm. Pulseu D'acord per aplicar el format i tancar el quadre de diàleg.

Si voleu treballar l'espai entre les línies del paràgraf (interlineat)
• • • •

En el quadre de diàleg Paràgraf Seleccioneu la pestanya Sagnats i Espaiat, (1) A l'apartat Interliniat (3) podreu triar els formats que dessitgeu aplicar (Senzill, 1,5 línies, Proporcional, Mínim, Inicial, Fix) (3-1). Pulseu D'acord per aplicar el format i tancar el quadre de diàleg.

Si voleu treballar l'aliniació del text: (esquerra, centrat, dreta i justificat)
• • • • •

Obriu el quadre de diàleg Paragraf de qualsevol de les formes ja apuntades Seleccioneu la pestanya Alineament (1) A l'apartat Opcions (2) podreu seleccionar (Esquerra, Dreta, Centrat, Justificat) Una vegada triat es mostra (3) una simulació de com es veurà Pulseu D'acord per aplicar el format i tancar el quadre de diàleg.

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

92

C.F.A Les Bernardes

.....amb la barra d'eines Formatació. Si voleu treballar l'espai entre paràgrafs

només es pot realitzar amb el menú Format | Paragraf

Si voleu treballar l'espai entre les línies del paràgraf (interlineat)

Es pot realitzar amb les icones de la barra d'eines Formatació encara que a vegades no es troben visibles i s'han d'activar. Com? o A la dreta de la barra d'eines Formatació hi ha una punta de fletxa (1) | Botons visibles que ens permetrà activar i desactivar les icones de la barra d'eines Formatació

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

93

C.F.A Les Bernardes

o

Una vegada activades, es visualitzen les icones a barra d'eines Formatació i podreu treballar directament:

Si voleu treballar l'aliniació del text: (esquerra, centrat, dreta i justificat)

Es pot realitzar directament amb les icones de la barra d'eines Formatació:

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

94

C.F.A Les Bernardes

Pràctiques
Per treballar els continguts de la unitat et proposem les pràctiques següents... Pràctica 1: Carta amb els paràgrafs alineats 1. Obriu un document nou 0penOffice.org Writer 2. Escriviu una carta contestant a un anunci d'un diari que ofereix un lloc de treball que us interesa. També la podeu obrir (Un exemple)

3. En tot el document utilitzeu: Tipus de lletra: Arial; Mida: 12; Alineació: Justificat tot el text exceptuant la línia de la data i la línia de la signatura que tindran alineat a la dreta. 4. Obriu la visualització prèvia de la pàgina per poder verificar el resultat... 5. Una vegada el document estigui al vostre gust, deseu-lo a la vostra carpeta personal amb el nom 209 Carta 6. Tanqueu el programa

Pràctica 2: Espai entre els paràgrafs, interlineat i alineació 1. Obriu el fitxer 209 Carta.odt que teniu a la vostra carpeta 2. El cos de la carta té tres paràgrafs.

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

95

C.F.A Les Bernardes

Apliqueu diferents opcions del format de paràgraf: Una orientació:
• • • •

justificar: el P1 a l'esquerra, el P2 centrat i el P3 a la dreta, interlineat: el P1 interlineat 1, el P2 interlineat 1,5, el P3 interlineat 2 espai sota el paràgraf: establiu un espai de 3,00 cm sota el P1 espai a sobre el paràgraf: establiu un espai 2,00 cm a sobre del P3

3. Activeu la Verificació ortogràfica i feu les correccions necessàries. 4. Obriu la visualització prèvia de la pàgina per poder verificar el resultat... 5. Una vegada el document estigui al vostre gust, deseu-lo a la vostra carpeta personal amb el nom 209 Carta modificada 6. Tanqueu el programa

Exercicis
Una vegada realitzades les pràctiques de la unitat, pots continuar amb els exercicis següents... Exercici 1: Alinear a la esquerra, centrat, dreta i justificat 1. Obriu un document nou 0penOffice.org Writer 2. Escriviu el text següent: (També el podeu obrir: Un exemple)

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

96

C.F.A Les Bernardes

3. Feu les accions que calguin per tal d'aconseguir que el primer paràgraf estigui alineat a l'esquerra, el segon paràgraf centrat, el tercer paràgraf a la dreta i el quart paràgrat justificat 4. Introduiu un títol "Alineació de text" amb el següent format (Majúscules, Arial 22, negreta i centrat) 5. Obriu la visualització prèvia de la pàgina per poder verificar el resultat... 6. Una vegada el document estigui al vostre gust, deseu-lo a la vostra carpeta personal amb el nom 209 Alinear text 7. Tanqueu el programa

Exercici 2: Retallar i enganxar. Interlineat 1. Obriu un document nou 0penOffice.org Writer 2. Escriviu el text següent: (També el podeu obrir: Un exemple)

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

97

C.F.A Les Bernardes

3. Feu les accions que calguin per tal d'aconseguir que la cançó tingui sentit. Només cal retallar un tros de les dues primeres línies ("per..........") i enganxar-lo darrera de cada una de les línees de la cançó popular. 4. El títol "EL COS " modifiqueulo amb el següent format (Majúscules, Arial 22, negreta, subratllat i alineat a l'esquerra). La resta de la canço podeu fer canvis del tipus de lletra, la mida, i el color de les lletres que vulgueu pero que sigui correcte per a la lectura. 5. L'estrofa "Els ulls..." que tingui un interlineat: 1 6. L'estrofa "Els dits..." que tingui un interlineat: 1,5 7. L'estrofa "La llengua..." que tingui un interlineat: 2 8. Obriu la visualització prèvia de la pàgina per poder verificar el resultat... 9. Una vegada el document estigui al vostre gust, deseu-lo a la vostra carpeta personal amb el nom 209 El cos 10. Tanqueu el programa

Activitats d'ampliació / reforç
Per treballar els continguts de la unitat et proposem la pràctica següent... Activitat 1: Copiar i enganxar 1. Obriu un document nou 0penOffice.org Writer

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

98

C.F.A Les Bernardes

2. Escriviu el text següent. Feu servir copiar i enganxar, escriviu la primera estrofa sencera, pero la resta no cal escriure-ho tot, ja que hi ha parts repetides que podeu copiar i enganxar. El text és el següent:

Una orientació

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

99

C.F.A Les Bernardes

3. Ara que el teniu escrit, convertiu-ho en lletra Arial de 12 punts de grandària. 4. Afegiu-hi el títol: "Venim del nord". lletra Comic Sans de 18 punts de grandària. 5. Obriu la visualització prèvia de la pàgina per poder verificar el resultat... 6. Una vegada el document estigui al vostre gust, deseu-lo a la vostra carpeta personal amb el nom 209 Llach 7. Tanqueu el programa

Recursos
Selecció de recursos disponibles a la xarxa: 1. Es poden trobar alguns textos de cançons http://www.lluisllach.cat/

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

100

C.F.A Les Bernardes

Unitat 2.10: Imatges A (I)
Teoria de la unitat
Inserir una imatge Seleccioneu Insereix | Imatge | Des d'un fitxer

2. S'obrirà el quadre de diàleg Insereix una imatge. Localitzeu la imatge (navegant per les carpetes, si cal) seleccioneu-la i clicleu Obre Ancora, ajustament i posició de la imatge 1. Existeixen quatre formes d'ancorar la imatge: ancorada a la pàgina, ancorada a un paràgraf, ancorada a un caràcter, o com un caràcter. De manera predeterminada les imatges s'insereixen ancorades al paràgraf a on es troba el cursor.

Ara bé, podeu canviar les opcions d'ancoratge de dues maneres. Així... A) Fent clic a sobre de la imatge i obrint el menú Format | Ancora

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

101

C.F.A Les Bernardes

B) Amb el menú contextual que s'obre al fer clic a sobre de la imatge amb el botó secundari del ratolí

2. De manera predeterminada les imatges s'insereixen sense ajustament de text, és a dir, sense que el text es posi al seu voltant.

Ara bé, podeu canviar les opcions d'ajustament de dues maneres. Així... A) Fent clic a sobre de la imatge i obrint el menú Format | Ajusta

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

102

C.F.A Les Bernardes

B) Amb el menú contextual que s'obre al fer clic a sobre de la imatge amb el botó secundari del ratolí

3. Per tal de moure la imatge respecte del seu punt d'ancoratge (pàgina, paràgraf, caràcter), el més senzill és arrossegar-la amb el botó esquerre del ratolí al lloc desitjat. Per tal de desplaçar el punt d'ancoratge, simplement arrossegueu l'ancora.

Format de la imatge Per tal d'ajustar totes les opcions de la imatge 1. Obriu el quadre de diàleg Imatge. Hi ha tres maneres de fer-ho.Així... A) Seleccioneu Format | Imatge

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

103

C.F.A Les Bernardes

B) O seleccioneu l'opció Gràfics del menú contextual que s'obre al fer clic a sobre de la imatge amb el botó secundari del ratolí

C) O feu doble clic a sobre de la imatge 2. Ajusteu les opcions del quadre de diàleg Imatge (Polseu a sobre el botó Ajuda per tal de saber en que consisteixen les opcions) i polseu D'acord per aplicar-les

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

104

C.F.A Les Bernardes

3. Seguidament, veureu un conjunt d'eines ben sorprenents. Potser us haureu adonat que, en clicar sobre la imatge, apareix a la barra superior de menús un grup de botons nous. Aquestes són les seves funcions:

Si activeu la punta de fletxa de la icona

Filtre, s'obrirà...

Si activeu la punta de fletxa de Mode gràfic s'obrirà... i podreu triar el mode de la imatge seleccionada. Un mode molt interesant és Marca d'aigua

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

105

C.F.A Les Bernardes

Si activeu la icona Color s'obrirà la barra següent:(Podreu modificar el % de Vermell, Verd, Blau, Brillantor, Contrast, Gamma) de la imatge seleccionada.

• • •

Si modifiqueu el % amb la punta de fletxa de Transparència veureu com la imatge seleccionada va canviant... Si activeu la icona Inverteix horitzontalment la imatge seleccionada s'invertirà... Si activeu la icona Inverteix verticalment la imatge seleccionada s'invertirà...

Com en tot programari de certa complexitat i prestacions, com és el cas del paquet ofimàtic OpenOffice, per efectuar una determinada operació teniu múltiples possibilitats, vies i camins. Per aquesta raó, sobretot en un procés d'aprenentatge com el que us ocupa, és del tot aconsellable explorar bé i provar totes les opcions que se us presenten en cada acció. Si el resultat d'alguna no us satisfà, sempre podeu recórrer a la icona Desfés de la barra d'eines Estàndard

Pràctiques
Per treballar els continguts de la unitat et proposem les pràctiques següents... Pràctica 1: Fer un dibuix (Paint) 1. Obriu un document nou de Paint ..(Inicia | Programes | Accessoris | Paint) 2. Feu un dibuix de creació personal. Experimenteu amb les línies, els colors, les formes, el text, el zoom... Per exemple

3. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 210 Bona tarda. (en tipus de fitxer procureu que sigui .gif).Així...

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

106

C.F.A Les Bernardes

Com sempre, demaneu Fitxer | Anomena i desa, s'obrirà el quadre de diàleg Guardar como i seguirem el procés següent...

• •

Podreu a més de donar nom al fitxer(2), escollir el format (3 i 4), en aquest cas .GIF Per a finalitzar cliqueu el botó Desa (5)

4. Tanqueu el programa

Pràctica 2: Anomenar i desar l'arxiu d'imatge 1. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer 2. Escriviu en lletretres majúscules i en la primera línia "PRÀCTICA D'INSERIR IMATGE" 3. Polseu la tecla Retorn per tal de situar el cursor a l'inici del paràgraf següent. (on s'inserirà la imatge) 4. Inseriu la imatge 210 Bona tarda.gif que teniu a la vostra carpeta. (Insereix | Imatge | Des d'un fitxer..) Localitzeu el fitxer esmentat i cliqueu Obre 5. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 210 Bona tarda amb text 6. Tanqueu el programa

Exercicis
Exercici 1: Escriure un comentari 1. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

107

C.F.A Les Bernardes

2. Escriure un comentari explicant com es fa per tal d'inserir una imatge en un document que ja te un text. 3. Deseu el document a la vostra carpeta amb el nom 210 Comentari 4. Tanqueu el programa

Exercici 2: Manipular imatges 1. Obriu on document nou d'OpenOffice.org Writer 2. Disposeu una sèrie de còpies de la mateixa imatge i modifiqueu alguns paràmetres en cadascuna de manera que totes es vegin diferents. Així...
• • • • •

Per començar, trieu una de les imatges que es troben a la carpeta Els meus documents\Les Meves Imatges\Imatges de mostra. (Per ex. Nenúfares) Inseriu-la en el document Reduiu la mida de la imatge fins a uns 4 cm d'amplada per uns 4 cm d'alçada. Amb la funció copiar - enganxar, copieu-la fins a tenir-ne 10 de la mateixa mida en una mateixa pàgina. Fent servir només el Contrast i Brillantor, de la icona Color de la barra d’eines d’Imatge, aconseguir que totes tinguin un aspecte diferent. (Podeu anar variant un 5% més de Contrast i/o de Brillantor a cada imatge...)

3. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 210 Manipular imatges 4. Tanqueu el programa

Activitats d'ampliació / reforç
Tot seguit trobaràs algunes activitats per treballar i reforçar alguns dels aspectes més importants de la unitat... Activitat 1: Fer un dibuix, desar-lo i inserir-lo en un writer 1. Obriu el programa de dibuix Paint. 2. Realitzeu un dibuix que contingui els següents elements:

Una línia recta, una línia corba, un rectangle, un rectangle farcit de color, tres línies amb diferents mides de l’esprai, varies línies fetes amb el pinzell de diferent gruix, un rectangle arrodonit farcit de color, un cercle de color que sigui secant amb el rectangle arrodonit i que la secció compartida amb el rectangle sigui de diferent color que els altres dos, etc. Amb l’eina de Text, escriure el nom i la data a la part inferior dreta.

3. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 210 Dibuix lliure

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

108

C.F.A Les Bernardes

4. Tanqueu el programa Paint 5. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer. 6. Escriviu un text que expliqui quin ha estat el grau de dificultat que heu trobat per portar a terme el dibuix lliure que heu fet amb el Paint. 7. Inseriu (la imatge) el fitxer 210 Dibuix lliure.odt que teniu a la vostra carpeta amb el text que heu escrit. Feu canvis de posició i de tamany de la imatge. 8. Transformeu la imatge en Marca d'aigua (Seleccioneu la imatge i activeu marca d'aigua a l'apartat Mode gràfic de la barra d'eines d'Imatge 9. Deseu el document a la vostra carpeta amb el nom 210 Marca d'aigua 10. Tanqueu el programa

Activitat 2: Modificar imatges 1. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer 2. En una pàgina inseriu una sèrie d'imatges ( a l'exemple teniu 5 imatges diferents repetides 4 vegades cada una) (veure Exemple). Així...
• • •

Per començar, trieu una de les imatges (Colinas Azules) que es troben a la carpeta Els meus documents\Les Meves Imatges\Imatges de mostra. Inserir-la en el document i copiar-la fins a tenir-ne 4 de la mateixa mida en una mateixa fila. Feu servir només Brillantor, de la icona Color de la barra d’eines d’Imatge, aconseguir que totes tinguin un aspecte diferent. (primera fila de l'exemple)

3. Feu les altres fileres d'imatges seguint les referències de l'exemple. 4. També podeu combinar amb altres efectes de color (escala de grisos, marca d’aigua...). No oblideu la posibilitat que ens dona la icona Desfès (modifiquem, veiem el canvi i desfem) 5. En general modifiqueu alguns paràmetres en cadascuna de manera que totes es vegin diferents i ens ajudin a entendre com afecten els canvis efectuats a les imatges. 6. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 210 Modificar imatges 7. Tanqueu el programa

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

109

C.F.A Les Bernardes

Unitat 2.11: Imprimir (I)
Teoria de la unitat
Impressió d’un document Abans d'imprimir un document cal tenir en compte:
• •

Desar el document . Millor assegurar-se de tenir el document desat al disc dur. El procès d'impressió pot provocar errors en el sistema Per tal d'estalviar paper i tinta de la impressora, cal fer una ullada al document abans de imprimir-lo. Comprovar si els marges estan bé, si les imatges es troben al seu lloc, si tot es troba distribuït com voleu...Ho podeu fer de dues formes: o Activant Fitxer | Visualització prèvia de la pàgina o
o

Polsant a sobre de la icona barra d'eines Estàndard.

Visualització prèvia de la pàgina de la

Tant d'una manera com de l'altra us donarà una vista de conjunt del document i podreu decidir si ja és vàlid o no per a procedir a la seva impressió 1. Imprimir el document. Per tal d'imprimir el document podeu actuar de dues formes: A) Utilitzant l'opció del menú Fitxer | Imprimeix

o

s'obre un quadre de diàleg que permet escollir les diferents opcions d'impressió del document:

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

110

C.F.A Les Bernardes

o

Una vegada definides les opcions, li dieu D'acord Imprimeix el fitxer directament de la barra

B) Clicant directament a la icona d'eines Estàndard.
o

En aquest cas, s'imprimirà automàticament una sòla copia de tot el document en la impressora establerta per defecte (no hi haurà possibilitat d'establir les opcions d'impressió comentades al punt anterior)

Lògicament si no us satisfan les opcions estàndar d'impressió heu de fer servir el primer mètode Fixer | Imprimeix i desprès configurar en el quadre de diàleg Imprimeix, que surt. No oblideu que a vegades volem més d'una còpia, o només una de les pàgines del document, etc... i el que és més important si obrim el botó propietats podreu triar (Óptima, Normal, Borrador, Personalizado)...

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

111

C.F.A Les Bernardes

Per acabar li dieu D'acord. D'aquesta forma s'estalvia tinta i ho feu amb les característiques que voleu, no les que venen per defecte. 2. No s'ha de confondre
• •

“Visualització prèvia de la pàgina” amb "Visualització format d’impressió”

La primera ens permet veure el conjunt de la pàgina o pàgines de que consta el document que esteu elaborant, i l'activareu abans d'imprimir. (aquesta opció ja la heu treballada abans) La segona és una opció de la barra de Menús (Visualitza | Format d'impressió )

que és com es veu la finestra del programa quan l'obrim

Pràctiques
Per treballar els continguts de la unitat et proposem la pràctica següent... Pràctica 1: Elaborar una sopa de lletres 1. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer 2. Elaboreu una sopa de lletres amb els noms de 10 països d'Europa. Així:
• •

En primer lloc, creeu una taula polsant Taula | Insereix | Taula de la barra de Menús de 15 columnes i 15 files. Per aconseguir que les cel•les siguin quadrades de 0,7 cm x 0,7 cm podeu demanar que l'amplada sigui de 10,50 cm. Per fer-ho o activeu Taula | Propietats de la taula i s'obrirà un quadre de diàleg com el següent en el que activareu l'opció Manual (1) i desprès Amplada (2) fins que arribi a 10,50 cm. 112

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

C.F.A Les Bernardes

o

Si li dieu D'acord (3) veureu una taula com la següent...

Després, escriviu els noms dels 10 països (una lletra a cada cel•la) en forma horitzontal, vertical o diagonal, amb lletres majúscules. Per exemple:

• •

Una vegada estiguin els 10 països, ompliu els espais buits amb altres lletres. Amb la taula seleccionada es veurà la barra d'eines Taula i de les icones d'aquesta barra... 113

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

C.F.A Les Bernardes

o o

Feu servir

Central (vertical) per alinear el text.

Activeu Propietats de la taula, per obrir el quadre de diàleg Format de Taula. Activeu la pestanya Vores per tal d'ocultar les línies de divisió interiors i ressaltar les línies de les vores exteriors de la taula (1) amb un estil de línia 1,00 pt (2), per fer efectius els canvis cliqueu (3) D'acord

3. Per acabar, centreu la taula a la pàgina utilitzant la tecla RETORN.(Cal, prèviament, posar el cursor a l'inici de la pàgina) 4. Per comprovar que el contingut del document està distribuït correctament a la pàgina, centrat, amb els marges adequats i sense text superflu...
• •

Feu anar la “Visualització prèvia de la pàgina” des de Fitxer | Visualització prèvia de la pàgina Sortiu de “Visualització prèvia de la pàgina” utilitzant

5. Imprimiu el document des del menú Fitxer | Imprimeix o fent clic a la icona Imprimeix el fitxer directament de la barra d’eines Estàndard, després d’assegurar-se que no hi ha pàgines buides en el document. 6. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 211 Sopa de lletres 7. Tanqueu el programa

Exercicis
Exercici 1: Preparar i imprimir un document 1. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

114

C.F.A Les Bernardes

2. Elaborareu un documet com el de la imatge seguint les instruccions per tal de que el format sigui mateix...

3. Feu un cop d'ull amb l'eina Visualització prèvia de la pàgina per confirmar que està tot correcte. 4. Imprimiu 2 copies del document amb la propietat "Borrador". Així...
• • • • •

Utilitzeu l'opció Fitxer | Imprimeix, i al quadre de diàleg Imprimeix demaneu Nombre de cópies 2 En el mateix quadre pulseu el botó Propietats S'obrira el quadre de diàleg Propietats:... en el qual, a l'apartat Configuració de qualitat assenyaleu Borrador i pulseu D'acord Tornareu al primer quadre de diàleg i també li direu D'acord La impressora us farà les dues còpies que l'heu demanat

5. Deseu el document a la vostra carpeta amb el nom 211 Cangur 6. Abans de tancar el document que heu fet, ho exportareu a format pdf. Així..

Només heu de fer servir la icona Exporta directament a pdf de la barra d'eines de Menús, s'obrirà el quadre de diàleg Exporta que al igual que el quadre de diàleg Anomena i desa us permetrà posar el nom i triar la carpeta a on ho deseu amb una diferència, el format ja no serà .odt sinó .pdf Un arxiu en PDF es pot veure i imprimir en qualsevol plataforma sense alterar el format original, sempre que el programa corresponent estigui instalat.

7. Tanqueu el programa

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

115

C.F.A Les Bernardes

Activitats d'ampliació / reforç
Tot seguit trobaràs una activitat per treballar i reforçar alguns dels aspectes més importants de la unitat... Activitat 1: Elaborar la solució a la sopa de lletres 1. Obriu l'OpenOffice.org Writer 2. Amb l'opció Fitxer | Obre obriu el document 211 Sopa de lletres.odt que teniu a la vostra carpeta. 3. Per tal de copiar la sopa de lletres i enganxar-la en un document nou...

Seleccioneu la taula i amb l'opcio Edita | Copia de la barra de Menús i copieu la taula

Aneu a l'opció Fitxer | Nou | Document de Text de la barra de Menús per ta d'obrir un document nou. Una vegada obert activeu l'opció Edita | Engantxa de la barra de Menús i veureu com apareix la sopa de lletres

4. Aquest mateix procés de copiar i enganxar d'un document a un altre ho podeu fer amb la icona Copia (en el document antic) i la icona Enganxa (en el document nou) de la barra d'eines Estàndard 5. Una vegada copiada la sopa de lletres al document nou, cerqueu els 10 països i apliqueu un fons de color a les cel·les que ocupa cada pais amb la icona Color de fons de la barra d'eines Taula Recordeu que cal seleccionar l'espai (cel·la o conjunt de cel·les) abans d'aplicar el color de fons. 6. Abans de desar el document el transformareu en un arxiu pdf. Aixi:

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

116

C.F.A Les Bernardes

Una vegada que el document està finalitzat, activeu la icona Exporta directament a pdf de la barra d'eines Estàndard. S'obrirà el quadre de diàleg Exporta similar al d'Anomena i desa que us permet anomenar i desar en la carpeta que vulgueu (la vostra) amb la diferència de que el document no és ja .odt (Writer) sino .pdf (un altre programa que serveix per a visualitzar documents i que està molt extés...)

7. Tanqueu el programa

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

117

C.F.A Les Bernardes

Unitat 2.12: Pics i numeració (I)
Teoria de la unitat
Els pics i numeració 1. Crear una llista

La manera més senzilla de crear una llista consisteix en seleccionar les línies i pulsar la icona corresponent de la barra d'eines Formatació.

o o

Numeració activada/desactivada, si volem una llista numerada, Pics activat/desactivats, si volem una llista no numerada

2. Modificar l'estructura Una vegada creada la llista, la barra d'eines Pics i numeració ens permet modificar fàcilment la seva estructura

Aquesta barra d'eines, com totes les barres d'eines pot estar visible o no. Per tant, si no la veiem l'haurem d'activar. Com?... mitjançant la barra de menús Visualitza | Barres d'eines | Pics i numeració ....

• • •

Les icones serveixen per pujar i baixar de nivell jeràrquic els elements de la llista. Són útils per operar sobre llistes existents; si escrivim la llista és més ràpid fer servir el tabulador per baixar de nivell i la combinació Majúscules tabulador per pujar La icona Insereix una entrada no numerada Les icones permeten desplaçar fàcilment els elements de la llista cap amunt i cap avall. La icona reinicia la numeració de la llista a partir de l'element actual.

3. Editar el format de la llista Per tal d'editar el format de la llista:

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

118

C.F.A Les Bernardes
• •

Situeu el cursor a sobre de qualsevol element del nivell que vulgueu editar. Obriu el quadre de diàleg Pics i numeracio. Hi ha quatre manres d'obrir-lo: o Seleccionar Format | Pics i numeració... de la barra de Menús

o

Seleccionar l'opció Numeració/Pics... del menú contextual que s'obre pulsant el botó secundari del ratolí

o

Pulsar la icona numeració

Pics i numeracions de la barra d'eines Pics i

o

Fer doble clic a sobre del número de nivell de la barra d'estat

De qualsevol de les quatre formes obtindreu el quadre de diàleg següent:

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

119

C.F.A Les Bernardes

o

En aquest quadre de diàleg, les seleccions realitzades en les pestanyes Pics, Tipus de numeració i Imatge s'apliquen al nivell actual; la pestanya Esquema permet seleccionar un esquema global per a tota la llista. Una vegada heu triat pulseu D'acord per tal d'aplicar el format i tancar el quadre de diàleg.

El sagnat És la distància entre l'extrem de la línia i el marge de la pàgina, i pot variar d'un paràgraf a un altre. Pot ser des de l'esquerra, des de la dreta i de primera línia (No confondre el sagnat amb el marge: el marge és la distància entre el final de la pàgina i la zona rectàngular on s'escriu, i és una característica de la pàgina) 1. Sagnat des de l'esquerra

Seleccionant el paràgraf podeu reduir i augmentar el sagnat des de l'esquerra clicant la icona corresponent de la barra d'eines Formatació

El sagnat des de l'esquerra (hem donat 2,00 cm) el podeu realitzar també des de la regleta, com a la imatge següent:(No oblideu seleccionar abans)

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

120

C.F.A Les Bernardes

i també amb el quadre de diàleg Paragraf, (pestanya) Sagnats i espaiat apartat Sagnat Des de l'esquerra (Aquest quadre s'activa amb l'opció del menú Format | Paràgraf.....i també seleccionant l'opció Paràgraf... del menú contextual que s'obre pulsant el botó secundari del ratolí)

2. Sagnat des de la dreta

El sagnat dreta (hem donat 2,00 cm) el podeu realitzar des de la regleta, com a la imatge següent: (No oblideu seleccionar abans)

i també amb el quadre de diàleg Paragraf | (pestanya) Sagnats i espaiat apartat Sagnat Des de la dreta

3. Sagnat de primera línia

El sagnat de primera línia ( hem donat 3,00 cm) el podeu realitzar des de la regleta, com la imatge següent: (No oblideu seleccionar abans)

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

121

C.F.A Les Bernardes

i també amb el quadre de diàleg Paragraf | (pestanya) Sagnats i espaiat apartat Sagnat Primera línia

Accedir a l'ajuda La utilització de l’ajuda en la majoria de programes que treballen des de l’entorn Windows és una manera excel∙lent d'obtenir informació sobre l’ús i les possibilitats del programa. El programa OpenOffice.org Writer proporciona diferents modalitats d’ajuda: Ajudant: l'ajudant s'inicia automàticament quan es porta a terme una tasca que pot precisar ajuda. L'ajudant apareix en una petita finestra situada en una cantonada del document. Per veure l'ajuda per a la tasca, cal fer clic a la finestra de l'ajudant. L'ajudant es tanca automàticament al cap d'una estona. Si s'omet l'ajudant cada cop que es realitza una tasca concreta, aquest deixa d'aparèixer.

Ajuda emergent: indica els noms dels botons i de les barres d'eines. Per mostrar una ajuda emergent, deixeu el punter del ratolí sobre un dels botons fins que n'aparegui el nom. Alguns dels elements del document disposen, també, d'ajuda emergent. Per exemple, els noms de capítols en desplaçarse per un document de gran longitud. Ajuda ampliada (Què es això? ): permet, des del menú Ajuda, habilitar la presentació automàtica d'una descripció breu dels menús i símbols, completant l'ajuda emergent. Assistència: Mostra informació sobre com obtenir ajuda en línia de l'adreça http://www.openoffice.org/welcome/support.html

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

122

C.F.A Les Bernardes

Ajuda de l'OpenOffice.org (F1 ): presenta una llista de temes generals d’ajuda de l'OpenOffice Writer; des d’aquesta modalitat, l’opció Buscar permet accedir a blocs d’ajuda a partir d’un terme.

Pràctiques
Per treballar els continguts de la unitat et proposem les pràctiques següents... Pràctica 1: Elaborar un escrit amb pics i numeració 1. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer 2. Copieu una recepta de cuina presentada en paper, (Un exemple), amb els ingredients del plat ordenats amb pics, i les instruccions per a la seva elaboració amb números d’ordre. 3. Fer proves per canviar el format dels pics. 4. Deseu el fitxer al vostra carpeta amb el nom 212 Recepta 5. Tanqueu el programa

Pràctica 2: Augmentar o reduir el sagnat i inserir imatge 1. Obriu el document 212 Recepta.odt que teniu a la vostra carpeta. 2. Feu servir l'opció Visualització prèvia de la pàgina per tal de valorar si el text es pot millorar utilitzant el sagnat i iserint una imatge. 3. Augmentar o reduir el sagnat en tot el document segons considereu 4. Inseriu una imatge relacionada amb la recepta (Un exemple). Així:

• • •

Obriu la imatge de l'exemple i amb el ratolí a sobre cliqueu amb el boto secundari i s'obrirà un menú contextual amb el que podreu anomenar i desar la imatge a la vostre carpeta. Feu-lo amb el nom 212 Faves. Ara, obrim de nou el document 212 Recepta.odt i amb el menú Insereix | Imatge | Des d'un fitxer localitzeu la imatge 212 Fave.jpg que teniu a la vostre carpeta. Una vegada localitzada la seleccioneu i cliqueu Obre. La imatge s'haurà insertat al document en el lloc que tenieu el cursor. Per tal de modificar el tamany de la imatge feu servir els cuadrets que l'envolten Per tal de modificar la seva posició seleccioneu la imatge (un clic a sobre) i amb el botó secundari obriu el menú contextual, trieu Ajusta | Ajusta a la línia, i ja podreu arrosergar la imatge fins al punt que considereu oportú.

5. Deseu el fitxer al vostra carpeta amb el nom 212 Recepta amb imatge 6. Tanqueu el programa

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

123

C.F.A Les Bernardes

Pràctica 3: Consultar l'Ajuda sobre pics i numeració 1. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer 2. Obriu el menú Ajuda | Ajuda de l'OpenOffice.org

S'obrirà la finestra Ajuda de l'OpenOffice.org - OpenOffice.org Writer

• • •

Verifiqueu que treballeu amb el OpenOffice.org Writer (1). Activeu la pestanya Contingut (2) Feu doble clic a l'apartat Documents de text (3). S'obrirà

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

124

C.F.A Les Bernardes

i veureu l'apartat que ens interessa Numeració i llistes (4) Feu doble clic i s'obrirà

si feu doble clic sobre qualsevol dels apartats podreu consultar el que us interessa.

Exercicis
Una vegada realitzades les pràctiques de la unitat, pots continuar amb els exercicis següents... Exercici 1: Utilitzar la numeració 1. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer 2. Utilitzant la numeració, escriure una llista d'elements d'un ordinador

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

125

C.F.A Les Bernardes

Recordeu...

Per tal de crear una llista numerada, seguiu aquest procediment: o Escriviu primer el text (un o més paràgrafs) que vulgueu numerar. o Seleccioneu-lo o Feu clic a sobre de la icona (Numeració) de la barra d'eines Formatació Podeu també o Activar la icona Numeració (abans d'escriure). Conforme aneu escrivint es crearà la numeració automàticament. En el cas de que no es vulgui continuar la llista numerada, només cal desactivar la icona Numeració (fent clic en la mateixa ja que activa i desactiva)

3. Feu proves per canviar el format de la numeració. 4. Augmentar o reduir el sagnat segons l’aspecte com quedi el document. 5. Inseriu una imatge relacionada amb el tema (un ordinador...etc) 6. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 212 Perifèrics amb imatge 7. Tanqueu el programa

Exercici 2: Utilitzar els pics 1. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer 2. Utilitzant els pics, escriure una llista. (Un exemple) Recordeu..

Per tal de crear una llista amb pics, seguiu aquest procediment: o Escriviu primer el text (un o més paràgrafs) o Seleccioneu els que voleu que portin pics o Feu clic a sobre de la icona (Pics) de la barra d'eines Formatació Podeu també o Activar la icona Pics (abans d'escriure). Conforme aneu escrivint es crearà els pics automàticament. En el cas de que no es vulgui continuar la llista amb pics, només cal desactivar la icona Pics (fent clic en la mateixa ja que activa i desactiva

3. Feu proves per canviar el format dels pics. 4. Augmentar o reduir el sagnat segons l’aspecte com quedi el document. 5. Inseriu una imatge relacionada amb el tema (un ordinador...etc) 6. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom de 212 Vegetals 7. Tanqueu el programa

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

126

C.F.A Les Bernardes

Exercici 3: Sagnat amb els triangles de la regleta 1. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer 2. Escriviu el següent document (Un exemple) 3. Augmentar o reduir el sagnat fent servir els triangles de la regleta 4. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 212 Sagnat regleta 5. Tanqueu el programa

Exercici 4: Sagnat amb el quadre de diàleg Paràgraf 1. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer 2. Escriviu el següent document (Un exemple) 3. Augmentar o reduir el sagnat fent servir el quadre de diàleg Paràgraf pestanya (Sagnats i Espaiat) que s'obre al pulsar el botó secundari del ratolí 4. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 212 Sagnat quadre 5. Tanqueu el programa

Activitats d'ampliació / reforç
Tot seguit trobaràs una activitat per treballar i reforçar alguns dels aspectes més importants de la unitat... Activitat 1: Copiar un esquema numerat amb pics intercalats 1. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer 2. Utilitzant la numeració i els pics, escriviu la llista següent d'elements d'un ordinador. (També el podeu obrir. Un exemple)

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

127

C.F.A Les Bernardes

Copieu el text sense numeració ni pics....

Per tal de numerar les línies 1,2,3,4 i 11com a 5, 12 com a 6, i 13 com a 7 procediu a seleccionar les línies esmentades. Teniu en compte que no són consecutives. Com ho fem?... Seleccioneu les línies 1 a 4, i desprès cliqueu Ctrl i seleccioneu les línies que han de ser 5 a 7. . Es veurà:

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

128

C.F.A Les Bernardes

Una vegada seleccionades les línies que volem numerar només cal clicar a sobre de la icona Numeració de la barra d'eines Formatació Es veurà:

Ara seleccioneu les línies 5 a 10 i cliqueu a sobre de la icona d'eines Formatació. es veurà

Pics de la barra

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

129

C.F.A Les Bernardes

Els pics han sortit però per tal d'afavorir l'esquema els mourem cap a la dreta seleccionant els pics i clicant a sobre de la icona barra d'eines Formatació i es veurà Augmenta el sagnat de la

Repetirem el procés dels pics aplicat ara a les darreres línies. Així, les seleccionarem, clicarem la icona Pics i desprès sense treure la selecció clicarem a sobre de la icona canvis el document es veurà: Augmenta el sagnat. Una vegada fets els

3. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 212 Parts de l'ordinador 4. Tanqueu el programa

Recursos
Selecció de recursos disponibles a la xarxa: 1. Receptes de cuina per solters.

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

130

C.F.A Les Bernardes

http://www.tv3.cat/cuinaxsolters/ 1. Les receptes del programa “Cuines”, de tv3 http://www.tvcatalunya.com/cuines/

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

131

C.F.A Les Bernardes

Unitat 2.13: Format del document (I)
Teoria de la unitat
Les columnes periodístiques 1. Obriu l'editor de textos del programa OpenOffice.org 2. Cliqueu damunt el menú Format | Columnes... de la barra superior de Menús.

• •

S'obre un quadre de diàleg, Columnes, on apareixen les opcions que podem escollir o variar. Per activar-la cal clicar sobre la icona que representa dues columnes iguals a l'apartat Columnes (1) o cercar el nombre 2. Observeu que altres variacions són possibles: tres columnes, o bé, dues de diferent mida. Fixeu-vos que, en principi, les dues columnes estan enganxades. Per separar-les hi inserirem un Espaiat (2), escollint aquesta opció en l'apartat Amplada i espaiat. Introduïu el valor 2 cm. Finalment també introduirem una línia (3) de separació entre columnes de 0,05 pt. Escolliu aquest valor a l'apartat Línia de separació. La icona que ens ofereix la vista prèvia reflecteix puntualment els canvis aplicats.

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

132

C.F.A Les Bernardes
• •

Una vegada fets bels canvis li dieu D'acord (4) En aplicar a un document columnes periodístiques, l'espai del full queda dividit en dues zones. El text que introduïm en el document (escriviu la lletra "m" repetidament amb Mida de lletra 60) va omplint la primera columna, de dalt a baix. Quan aquesta columna és plena, comença a omplir-se la segona columna. Els diaris i revistes fan servir aquesta interessant opció. Si heu seguit les instruccions heu de veure un document semblant a aquest (el document real té moltes més línies...)

3. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 213 Columnes periodìstiques 4. Tanqueu el programa

La capçalera de pàgina 1. Obriu un document nou d'OpenOffice. org Writer 2. Activeu Insereix | Capçalera | Per defecte

Apareix a la part superior de la pàgina, una àrea on podeu inserir text, una imatge...

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

133

C.F.A Les Bernardes

(Encapçalament. El marc gris no es mostrarà quan s'imprimeixi el document)

La capçalera se situa a totes les pàgines del document.

3. Desactivant Insereix | Capçalera | Per defecte, suprimiu la capçalera amb el seu contingut. Un missatge d'avís us demana que confirmeu que voleu suprimir la capçalera.

4. Podeu configurar opcions, com el color de fons de la capçalera, l'alineació, afegir-hi un marc, la font, la mida de la lletra... situant-vos a la capçalera, fent clic amb el botó dret del ratolí i escollint l'opció del menú contextual Edita l'estil del paràgraf.

El Peu de pàgina 1. Obriu un document nou d'OpenOffice. org Writer 2. Activeu Insereix | Peu | Per defecte

Apareix a la part inferior de la pàgina, una àrea on podeu inserir text, una imatge...

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

134

C.F.A Les Bernardes

(Peu de pàgina. El marc gris no es mostrarà quan s'imprimeixi el document)

Peu de pàgina s'insereix a totes les pàgines del document.

3. Desactivant Insereix | Peu | Per defecte, suprimiu el peu de pàgina amb el seu contingut. Un missatge d'avís us demana que confirmeu que voleu suprimir el peu de pàgina.

4. Podeu configurar opcions, com el color de fons del peu de pàgina, l'alineació, afegirhi un marc, la font, la mida de la lletra...situant-vos al peu de pàgina, fent clic amb el botó dret del ratolí i escollint l'opció del menú contextual Edita l'estil del paràgraf.

Nota al peu... 1. Obriu un document nou d'OpenOffice. org Writer 2. Activeu Insereix | Nota al peu...

Apareix a la part inferior de la pàgina una àrea amb el nombre de la nota (1, 2...)

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

135

C.F.A Les Bernardes

(Nota al peu. El marc gris no es mostrarà quan s'imprimeixi el document)

Nota al peu s'insereix cada vegada només a una pàgina.

3. Podeu configurar opcions, com el color de fons de la Nota al peu de pàgina, l'alineació, afegir-hi un marc, la font, la mida de la lletra... situant-vos a la nota al peu de pàgina, fent clic amb el botó dret del ratolí i escollint l'opció del menú contextual Edita l'estil del paràgraf. També a Eines | Notes al peu podeu indicar les opcions de configuració. 4. Per tal d'eliminar una nota al peu només cal seleccionar el nombre petit de la nota i Supr

Per numerar les pàgines d'un document 1. Inseriu, primer, un Peu de página.

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

136

C.F.A Les Bernardes

2. A continuació, amb el cursor dins el peu de pàgina, aneu a Insereix | Camps | Número de pàgina.

3. El resultat serà similar a.... i si el document te més pàgines la numeració es fa automaticament.

Pràctiques
Per treballar els continguts de la unitat et proposem les pràctiques següents... Pràctica 1: Crear el document i dónar-li fomat 1. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer. 2. Escriviu el següent document. (També el podeu obrir. Un exemple)

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

137

C.F.A Les Bernardes

Sense comptar el paràgraf del títol, el text té 7 paràgrafs de cos de text.
• •

Situeu el cursor a l'inici de cada un dels paragrafs i amb la tecla RETORN inseriu dues línies en blanc entre paràgraf i paràgraf. Establiu alineació justificada per a tot el document, excepte per a l'apartat de la primera línia (3 L'ensenyament primari...) que ho fareu centrat. Així: o Seleccioneu la línia de títol i cliqueu la icona Centrat de la barra d'eines Formatació o Seleccioneu la resta del document (els 7 paragrafs restants) i cliqueu la icona Justificat de la barra d'eines Formatació Es veurà:

3. Feu el cos del text en dues columnes. Així:

Seleccioneu tot el text (menys el títol)

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

138

C.F.A Les Bernardes

Activeu el quadre de diàleg Columnes a partir del menú Format | Columnes i escolliu 2 columnes i 1 cm d'espai entre elles. Es veurà:

4. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 213 Columnes 5. Tanqueu el programa

Pràctica 2: Com anar a una entrevista de feina 1. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer. 2. Escriviu el següent document. Primer escriviu el text, sense columnes ni pics...(També el podeu obrir. Un exemple)

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

139

C.F.A Les Bernardes

3. Feu les modificacions que calguin per tal de que el document final sigui més o menys semblant a:

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

140

C.F.A Les Bernardes

4. Inseriu una imatge relacionada. Podeu inserir una que tingueu o si voleu podeu obrir aquesta ( Un exemple ) Aixi:

• •

Obriu fent dos clics a Un exemple la imatge que us aportem. Una vegada s'obri la imatge, situeu el cursor a sobre i amb el botó secundari obriu el menú contextual en el que podreu triar l'opció Anomena i desa la imatge... Deseu la imatge a la vostra carpeta amb el nom 213 Imatge entrevista Una vegada ja teniu la imatge a la vostra carpeta podeu procedir a inserir-la al document que esteu treballant. Així: o Situeu el cursor al final del document (lloc a on volem inserir la imatge) i demaneu de la barra de menús el menú Insereix | Imatge | Des d'un fitxer... s'obrirà la finestra que us permetra cercar la imatge 213 Imatge entrevista.gif que teniu a la vostra carpeta. (Dins de la carpeta Imatges si així teniu distribuit el contingut de la vostra carpeta). o Una vegada localitzada, seleccioneu-la i cliqueu Insereix i apareixerà el document que esteu treballant amb la imatge incorporada.

5. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 213 Entrevista de feina

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

141

C.F.A Les Bernardes

6. Tanqueu el programa Pràctica 3: Elaborar el propi currículum 1. A partir d’un model presentat, 2. Elaborar el propi currículum,és a dir amb les vostres dades, tenint cura d’utilitzar correctament els pics i la numeració en els apartats que ho requereixin. 3. Afegir una capçalera amb el títol, i un peu de pàgina amb la data i números de pàgina. 4. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 213 Currículum A i en el cas de que elaboreu l'altre exemple, deseu-lo amb el nom 213 Currículum B 5. Tanqueu el programa

Exercicis
Una vegada realitzades les pràctiques de la unitat, pots continuar amb els exercicis següents... Exercici 1: Elaborar un currículum imaginari 1. Inventar un currículum imaginari d’un personatge de ficció: El Quixot, Superman, una fada, una bruixa... 2. Traieu per impressora una copia del currículum 3. Deseu el currículum imaginari a la vostra carpeta amb el nom 213 Currículum imaginari 4. Tanqueu el programa

Activitats d'ampliació / reforç
Tot seguit trobaràs algunes activitats per treballar i reforçar alguns dels aspectes més importants de la unitat... Activitat 1: Inserir la foto en el currículum 1. Obriu el fitxer 213 Currículum A.odt que teniu a la vostra carpeta 2. Si es disposa de la foto de l’alumna/e en format digital, inseriu-la en el currículum. 3. Si no es disposa de la foto fareu la pràctica d'inserir una imatge en el currículum. Així: o Obriu la imatge (Un exemple) i deseu-la a la vostra carpeta amb el nom de 213 Foto currículum. 4. Obriu de el fitxer 213 Currículum A.odt. Situeu el cursor al requadre a on anirà la foto. Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes. 142

C.F.A Les Bernardes

5. A partir del menú Insereix | Imatge | Des d'un fitxer aneu a cercar la imatge que heu desat anteriorment a la vostra carpeta (dins de la carpeta Imatges). Una vegada localitzada, li dieu Insereix. 6. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 213 Currículum amb foto A 7. Tanqueu el programa

Activitat 2: Preparar el document per imprimir-lo 1. Obriu el document 213 Currículum amb foto A.odt que teniu a la vostra carpeta. 2. Preparar el document per imprimir-lo. 3. Activeu Visualització prèvia d'impressió i feu les accions que calguin per tal de visualitzar totes les pàgines del currículum en una pantalla. 4. Una vegada considereu que és correcte, imprimiu una còpia del document 5. Tanqueu el document sense desar els canvis, si us ho demanés, i tot seguit, tanqueu el programa.

Recursos
Selecció de recursos disponibles a la xarxa: 1. Pàgina de l’Administració Oberta de Catalunya on hi ha alguns consells per buscar feina i per elaborar un bon currículum http://www.cat365.net/Inici/FetsVitals/TrobarFeina/PerOnComenco/... 2. Sobre el currículum: què és, què cal incloure, exemples... http://www.xtec.es/aulanet/ud/cf/curriculum/

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

143

C.F.A Les Bernardes

Unitat 2.14: Imatges B (I)
Teoria de la unitat
La barra de Dibuix. Fent un clic a la icona Mostra les funcions de dibuix de la barra d'eines Estàndard, es mostra la barra d'eines Dibuix a sobre de la barra d'Estat.

Fent clic a la icona

,la barra d'eines Dibuix es deixa de mostrar.

Amb la barra de Dibuix es poden fer diferents formes...

Marc de text Un marc de text és una àrea definida per l’usuari/ària per col∙locar-hi text en una posició determinada dins de la pàgina. Els marcs de text poden vincularse per permetre fluir el text de l’un a l’altre com si es tractés d’un sol quadre. Crear un marc de text Per crear un marc de text cal anar al menú Insereix | Marc i a continuació fer clic a D'acord. Per escriure dins el marc de text o per canviar-ne el contingut, només cal fer clic a dins i escriure-hi. També es pot enganxar el contingut del portaretalls o inserir-hi un document.

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

144

C.F.A Les Bernardes

Els marcs de text es poden redimensionar estirant els punts de control (el ratolí canvia de forma a una fletxa de dues puntes ); també es pot desplaçar dins de la pàgina, fent clic i arrossegant un costat que no coincideixi amb un punt de control (el ratolí canvia de forma a una fletxa de quatre puntes ).

Els marcs de text poden tenir diverses columnes; cal tenir seleccionat el marc (com si se'l volgués redimensionar), fer clic al botó dret i escollir l'opció Marc. Això farà aparèixer un diàleg amb diverses pestanyes (la pestanya Columnes defineix el nombre de columnes).

Vincular marcs de text Per vincular marcs de text perquè el contingut escrit passi de l'un a l'altre, s'han de seguir els passos següents: 1. Crear els dos o més marcs de text que es volen vincular. 2. Fer clic a sobre de la línia del primer marc.(així es selecciona) 3. Quan es selecciona un marc es fa visible la barra d'eines Marc 4. A la barra d'eines Marc, fer clic a la icona 5. Prémer sobre el segon marc. Enllaça els marcs .

Cal tenir en compte que només es poden vincular marcs si:
• • • • •

El marc de destinació està buit. El marc de destinació no està vinculat a un altre. Els dos marcs estan en la mateixa secció. El marc font no té un vincle posterior. Els marcs no estan continguts un dins l'altre.

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

145

C.F.A Les Bernardes

Quan se selecciona un marc vinculat, apareix una línia que connecta els marcs vinculats.

Canviar la direcció del text en un marc de text Si es vol posar un títol en sentit vertical al contingut d’un document s'ha d'utilitzar un marc de text. Es crea el marc, s'escriu el text, se selecciona, es clica al botó dret i del menú contextual es prem l'opció Caràcter. A continuació, surt una finestra com la de la figura, i només cal seleccionar l'opció de 90 graus o 270 graus perquè el text quedi en sentit vertical, ascendent o descendent.

Format dels marcs de text A través del menú contextual, a l'opció Marc hi ha les possibilitats de format, que són les mateixes que les descrites a l'apartat Escriure i formatar documents

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

146

C.F.A Les Bernardes

Pràctiques
Per treballar els continguts de la unitat et proposem les pràctiques següents... Pràctica 1: Evolució de les eines d'escriptura 1. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer 2. Realitzeu un esquema senzill utilitzant quadres de text i fletxes. (També el podeu obrir. Un exemple)

2. Inseriu 8 marcs des del menú Insereix | Marc

Per tal de fer-ho... inseriu els marcs d'un en un, repetint el procés. Així... o Inseriu el primer marc, cliqueu amb el ratoli fora del marc i desprès cliqueu dues vegades Intro. Ja podeu repetir... o Inseriu el segon marc, cliqueu fora del marc i dues vegades intro... o i així fins arribar als 8 marcs que fareu servir.

3. Escriviu dins de cada marc un dels noms esmentats a l'exemple. 4. Seleccionant cada marc, cliqueu amb el botó secundari del ratolí i activeu el menú contextual en el podreu activar Marc

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

147

C.F.A Les Bernardes

S' obrirà el quadre de diàleg Marc

a on podreu triar el color de fons i d'altres característiques (a l'exemple s'ha triat Taronga 4)

5. Arrossegueu els marcs fins a posar-los en l'ordre cronològic. Provar com quedar millor, verticalment o horitzontalment. 6. Dibuixeu amb la icona d'establir la cronologia. Fletxes de bloc les que considereu oportunes per tal

7. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 214 Eines d'escriptura 8. Tanqueu el programa

Pràctica 2: Persones dialogant 1. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

148

C.F.A Les Bernardes

2. Inseriu dues imatges que representin dues persones i, si és possible, que quedin mirant-se. Així:

Podeu obrir (Imatge A) (Imatge B) i desar-les a la vostra carpeta.

3. Amb el menú Insereix | Imatge | Des d'un fitxer localitzeu a la vostra carpeta les imatges anteriors i inseriu-les al document. (Modifiqueu el seu tamany i la seva posició...) Es veurà

4. Si no està activada la barra d'eines Dibuix, a sobre de la barra d'Estat, la podeu activar al menú... Visualitza | Barra d'eines | Dibuix... També la podeu activar des de la icona

Mostra les funcions de dibuix de la barra d'eines Estàndard. Llegendes

Una vegada sigui visible la barra d'eines Dibuix, en la icona

podreu triar la forma que us interessi per afegir la conversa que mantindran els dos personatges

5. Una vegada heu triat la forma fent clic al damunt, aneu al document i inseriu la llegenda. Per exemple (Si escollim: Llegenda arrodonida) la podem inserir i posant el cursor al damunt del punt groc modificar la punta de fletxa de forma que apunti al primer personatge. Es veurà...

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

149

C.F.A Les Bernardes

6. Tot seguit, amb el cursor dins de la llegenda, podeu escriure les paraules que diu el personatge, cal clicar dues vegades i començar a escriure...(Hola! Bona tarda! Què fas?)....Es veurà

7. El color de les llegendes es pot realitzar obrint el quadre de diàleg Àrea que s'activa des del menú contextual que surt al pulsar amb el botó secundari del ratolí a sobre de l'esmentada llegenda.

S'obrirà el quadre de diàleg Àrea i a la pestanya Àrea, apartat Omple podeu triar el color de fons de la llegenda.

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

150

C.F.A Les Bernardes

8. Repetiu el procés, inserint altres llegendes de tal manera que el resultat final sigui semblant a:

9. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 214 Llegendes 10. Tanqueu el programa

Exercicis
Una vegada realitzades les pràctiques de la unitat, pots continuar amb els exercicis següents... Exercici 1: Formes d'estalvi d'aigua 1. A partir d'un text donat. El podeu obrir aqui Un exemple 2. Poseu-hi dos marcs 3. Inseriu-hi dues imatges que estiguin d’acord amb el contingut. Les podeu obrir aquí Un exemple A, Un exemple B 4. Una vegada fetes les modificacions el document s'hauria de semblar a la següent imatge:

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

151

C.F.A Les Bernardes

5. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 214 Formes d'estalvi

Exercici 2: Diploma divertit 1. Elaborar un diploma divertit per a algú que s’hagi tret el carnet de conduir recentment. Així... 2. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer 3. Activeu la barra d'eines Dibuix si no ho està ja. Desplegueu el menú (punta de flecha) de la icona Estrelles i trieu una forma adient per fer el diploma 4. Inseriu-hi una imatge que estigui d’acord amb el contingut. La podeu obrir aquí Un exemple 5. Una vegada fetes les modificacions el document s'hauria de semblar a la següent imatge:

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

152

C.F.A Les Bernardes

5. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 214 Diploma

Activitats d'ampliació / reforç
Tot seguit trobaràs algunes activitats per treballar i reforçar alguns dels aspectes més importants de la unitat... Activitat 1: Evolució dels mitjans de transport 1. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer 2. Realitzeu un esquema senzill utilitzant quadres de text i línies. (També el podeu obrir. Un exemple)

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

153

C.F.A Les Bernardes

2. Inseriu 10 marcs des del menú Insereix | Marc 3. Escriviu dins de cada marc un dels noms esmentats a l'exemple. 4. Seleccionant cada marc, cliqueu amb el botó secundari del ratolí i activeu el menú contextual en el podreu activar...

S' obrirà el quadre de diàleg Marc

a on podreu triar el color de fons i d'altres característiques (a l'exemple s'ha triat Taronga 4 pels terrestres, Turquesa 2 pels aquàtics, Verd pastel pels aeris)

5. A la pestanya Contorns, apartat Estil d'ombra subapartat Posició... podreu posar l'ombre de l'exemple als marcs. No oblideu seleccionar abans el marc al que es vol posar ombra

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

154

C.F.A Les Bernardes

6. Arrossegueu els marcs fins a posar-los en línia 6. Amb la icona línies verticals Línia de la barra d'eines Dibuix, feu la línia horitzontal i les dues

7. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 214 Mitjans de transport 8. Tanqueu el programa

Activitat 2: Arbre genealògic 1. Elaborar un arbre genealògic personal utilitzant línies, fletxes i quadres de text. Així, un exemple:

2. Obriu un document nou d'OpenOffice.org Writer Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes. 155

C.F.A Les Bernardes

3. Comproveu que la barra d'eines Dibuix està activada (a sobre de la barra d'Estat). Si no activeu-la en el menú Visualitza | Barra d'eines | Dibuix 4. Cliqueu a sobre de la fletxa negra de la icona Formes bàsiques i s'obrirà un desplegable a on podreu triar la forma que us interessi, en aquest cas Rectangle arrodonit 5. Una vegada activat podeu dibuxar els rectangles (fareu nou ). Un exemple:

• •

Dins de cada rectàngle podeu inserir un text. Així Activeu la icona Text de la barra d'eines de Dibuix i podreu inserir un text dins dels rectangles anteriors. Un exemple:

Repetiu el procés en cada un dels nou rectàngles.

6. Modifiqueu la posició dels rectàngles (4 en la línia superior, 2 en la línia central i 3 en la línia inferior), només cal arrossegar cada rectàngle fins al lloc adient 7. Activeu la icona Línia de la barra d'eines Dibuix i dibuixeu les línies corresponents per unir els rectàngles. 8. Les línies en vertical les transformareu en fletxes (primer les fareu com a línies i seleccionat-les i clicant a sobre amb botó secundari del ratolí s'obre un menú contextual en el que activareu Línia...

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

156

C.F.A Les Bernardes

i s'obrirà un quadre de diàleg

a on podreu definir les propietats de la línia, l'estil de la fletxa, etc...Trieu diferents opcions fins que trobeu la que més us agradi.

9. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 214 Arbre genealògic 10. Tanqueu el programa

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

157

C.F.A Les Bernardes

Unitat 2.15: Treball de síntesi (I)
Treball de síntesi El treball de síntesi que us proposem és un document, en format text, fet amb l'OpenOffice.org Writer. Podeu triar el format que més s'adigui a les vostres preferències. Tot seguit, passem a detallar els requisits mínims que ha de tenir: 1. Aquest treball de síntesi consistirà en redactar un document de text de qualsevol mena, per exemple: un informe, un currículum vitae, una revista escolar, un butlletí informatiu, un dossier o qualsevol altre document que us sembli adient. L'extensió serà aproximadament de tres a cinc fulls. 2. El document haurà de contenir, com a mínim: o Una portada on constarà, en un format de lletra gran, el títol, l'autor i altres dades que considereu interessants.  Aquesta portada contindrà una imatge de fons, en format marca d'aigua, que ocuparà, com a mínim, la meitat de la superfície del full. o Les altres pàgines tindran un format uniforme. Aquest format serà diferent pels títols, subtítols, encapçalaments i peus de pàgina en relació al text del cos del full. També aquestes pàgines tindran:  Capçalera i peu de pàgina, on podeu fer constar el títol del document, el vostre nom, el de l'escola o qualsevol altra dada que considereu adient de figurar en una capçalera o en un peu de pàgina; a més, el número de pàgina al peu de cada pàgina.  En qualsevol pàgina col·loqueu-hi una imatge, ajustada respecte del text de la pàgina.  Un parell de notes a peu de pàgina, a la pàgina que vulgueu.  Una taula de dades.  Un diagrama que tingui relació amb les dades de la taula  Un o més paràgrafs en columnes (2)  Un dibuix fet amb l'OpenOffice, per exemple: un petit organigrama amb rectàngles, text i fletxes. 3. Quan estigui el treball finalitzat i revisat, imprimiu-lo. Deseu el fitxer a la vostra carpeta amb el nom 215 Treball de síntesi

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació en Persones Adultes.

158

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful