CFA Les Bernardes

C2. Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu

1. L’entorn de l’ordinador 2. El maquinari 3. El ratolí 4. Els menús 5. El teclat 6. El teclat 7. El ratolí 8. Ajustar l’ordinador a les necessitats personals 9. La càmera digital. 10.La salut i l’ordinador.

Competic Inicial

Competència 2

1

CFA Les Bernardes

Unitat 1: L'entorn de l’ordinador.
Teoria de la unitat
L’ordinador

Fig. 1 - Ordinador personal Quan veiem la televisió, quan passegem pel carrer, quan escoltem la ràdio, quan som al treball, ... tenim o rebem gran quantitat d'informació. Tot aquest conjunt d'informació o "dades", una vegada processat per nosaltres, ens ha de proporcionar coneixement. Per fer-ho, hem de dur a terme un procés de tractament de la informació. La informàtica neix amb la intenció d'automatitzar aquest procés i, per tant, d'ajudar-nos en el tractament i gestió de la informació. Un ordinador o computadora (Personal Computer o PC en anglès), és un aparell electrònic que serveix per processar informació seguint uns procediments determinats. També es pot dir que un ordinador és una eina de treball que ens permet realitzar diverses tasques específiques. Amb l’ordinador podem: escriure una carta, dibuixar, calcular, comunicar-nos, jugar, escoltar música, aprendre,... Si totes aquestes feines ja les podíem fer sense l’ordinador, quines avantatges tenim fer-les amb l’ordinador?
• • •

Amb els ordinadors les feines es poden fer molt més ràpides i precises. Els ordinadors ens permeten corregir o modificar un treball d'una manera molt senzilla i sense haver de començar-lo de nou. Els ordinadors ens poden guardar els treballs (els emmagatzemem a la memòria) per, més endavant, poder-los veure o modificar.

Un ordinador fa allò que nosaltres li diem: obeeix les nostres ordres. Generalment són tres les etapes que es succeeixen:
• • •

nosaltres li diem a l’ordinador què volem fer; l’ordinador ho fa; l’ordinador ens mostra el resultat.

Competic Inicial

Competència 2

2

CFA Les Bernardes

Un ordinador o sistema informàtic consta de diversos components que es poden agrupar en dos blocs: El maquinari o hardware. És la part física de l’ordinador, allò que “es pot tocar". L’ordinador, entès com a màquina, està constituït pel ratolí, el teclat, la pantalla, la impressora, la unitat central,... El programari o software. Són els programes o instruccions que ens permeten portar a terme les tasques concretes i que controlen el treball del maquinari. Amb un programa de tractament de textos podem escriure, amb un full de càlcul podem portar les factures de l’empresa, amb una base de dades podem portar el registre de socis de l’associació. També hi ha programes específics per fer retocs fotogràfics, per dibuixar, per connectar-nos i navegar per Internet, ... Cada tasca que realitzem amb l’ordinador esta “guiada” per un programa. El programari són les eines lògiques (no físiques) que utilitzem per tractar la informació, és la part que “no es pot tocar” d’un sistema informàtic. El maquinari Anem a veure els diferents components que formen el maquinari d’un equip informàtic d’ús personal (un PC). En la majoria d’equips podem trobar: 1. La unitat central, on es troben els elements principals de l’ordinador i que s'acostumen a situar a l'interior de la caixa de l’ordinador:

Fig. 2 - Unitat central A l'interior de la unitat central hi ha el "cervell de l’ordinador" o CPU, els dispositius de memòria que permeten emmagatzemar les dades i els programes amb els que treballa l’ordinador, el disc dur o dispositiu d'emmagatzematge de dades de forma permanent, i altres dispositius com la tarja gràfica, la tarja de so, la tarja de xarxa, la font d'alimentació, ... 2. Els perifèrics o conjunt de dispositius, connectats a la unitat central, que permeten la comunicació d'un equip informàtic amb l'exterior. A través dels perifèrics donem les ordres i dades a l’ordinador, però també rebem la informació de l’ordinador (la visualitzem per la pantalla del monitor, la imprimim,...)

Competic Inicial

Competència 2

3

CFA Les Bernardes

Els perifèrics es classifiquen en tres grups segons sigui el sentit del flux de les dades que gestionem: - Perifèrics d'entrada d'informació. - Perifèrics de sortida d'informació. - Perifèrics d'entrada/sortida d'informació. Perifèrics d'entrada: són aquells que utilitzem per introduir la informació (so, text, imatges,...) a l’ordinador. Els més usuals són:

el teclat

el ratolí

el micròfon

l'escànner

la webcam

la càmara digital

Perifèrics de sortida: són els aparells que ens permeten extreure informació des de l’ordinador a l'exterior. Els més ususals són:

la impressora

el monitor

els altaveus

Perifèrics d'entrada/sortida: són els dispositius que ens permeten tant la introducció d'informació a l’ordinador com la recollida d'aquesta des de la màquina. Els més coneguts són:

el CD Rom o DVD

el disquet

la memòria USB

Competic Inicial

Competència 2

4

CFA Les Bernardes

el modem o router

Els components indispensables per poder començar a treballar amb l’ordinador són: la unitat central , el monitor, el teclat i el ratolí. La incorporació dels altres dispositius a l'equip informàtic depèn de l'ús que en fem.

Tipus d'ordinadors Hi ha molts tipus d' ordinadors, segons la seva funcionalitat i les seves característiques tècniques. Per exemple podem diferenciar entre els ordinadors d'una gran corporació d'empreses, els de les entitats bancàries o dels ens públic de caire governamental, que solen ser molt grans i potents; els que controlen determinada maquinaria o processos industrials, o els que anomenem PC o ordinador personal. L’ordinador personal sol estar equipat per poder realitzar les tasques comunes de la informàtica moderna: permet navegar per Internet, escriure texts i realitzar altres treballs d'oficina, escoltar música, veure videos, jugar... D'ordinadors personals en trobem en diferents formats:
  

de sobretaula portàtil de butxaca

Un ordinador portàtil és un ordinador personal compacte, més petit i lleuger que els de sobretaula, i que inclou en un mateix objecte la unitat central, el teclat, la pantalla. La gran avantatge dels ordinadors portàtils es la seva movilitat, ja que el podem transportar fàcilment allà on ens calgui.

Fig. 3 - Ordinador portàtil

Competic Inicial

Competència 2

5

CFA Les Bernardes

Un PDA, o organitzador personal, és un petit ordinador de butxaca que s’utilitza per la gestió de tasques personals (agenda, notes,...) i de comunicació. Generalment, les dades s'entren amb un llapis electrònic, escrivint directament sobre la pantalla.

Fig. 4 - PDA o organitzador personal

Pràctiques.
Per treballar els continguts de la unitat 1 us proposem les pràctiques següents... Pràctica 1: Els components de l’ordinador En aquesta pràctica identificareu els principals components que conformen el vostre equip informàtic. Si desconeixeu per a què serveixen podeu demanar ajuda al vostre formador o formadora. 1. Imprimiu-vos el document Components. Podeu demanar ajuda al vostre formador o formadora. 2. Observeu el maquinari amb el que esteu treballant. 3. Ompliu els espais buits de la taula amb "si" o "no". Pràctica 2: Engegar l’ordinador Ara coneixereu com s'engega el vostre equip. Si cal demaneu ajuda i informació per a realitzar correctament el procés. Aquí teniu la imatge d'un equip informàtic, on hi ha assenyalats els principals elements que us cal conèixer i identificar en el vostre equip:

Competic Inicial

Competència 2

6

CFA Les Bernardes

1. Comproveu que la torre i el monitor estan correctament endollats a la xarxa elèctrica i entre sí. 2. Localitzeu on es troba el botó d'engegar del monitor i l'indicador lluminós que us mostra el seu estat. Si cal premeu-lo. 3. Premeu el botó que posa en marxa l’ordinador. 4. Observeu els indicadors lluminosos de la torre i els del teclat. 5. Observeu, també, el que es va veient per la pantalla del monitor.
o

El procés d'engegada pot trigar més o menys segons les característiques de l’ordinador. Mentrestant heu d'estar a l'espera. En el cas que l’ordinador us demani un nom d'usuari i una paraula de pas o contrassenya, caldrà que s'introdueixin de forma exacta.

o

6. Quan els indicadors lluminosos de la torre s'estabilitzen (només queda encès l'indicador d'alimentació), el procés d'engegada ha finalitzat. L’ordinador està a punt per a rebre les vostres ordres i/o dades. En aquest moment a la pantalla podreu veure l’escriptori. L’escriptori és com la nostra taula de treball, on hi col·loquem els materials que necessitem més sovint quan treballem amb l’ordinador.

Competic Inicial

Competència 2

7

CFA Les Bernardes

7. Moveu lentament el ratolí per sobre la taula i observeu com el punter es desplaça per l’escriptori.

L’escriptori és el que veiem per la pantalla del monitor un cop hem posat en marxa l’ordinador. Distribuides per l’escriptori hi trobem les icones i, a la part inferior, hi tenim la barra de tasques.

Competic Inicial

Competència 2

8

CFA Les Bernardes

Una icona és un dibuix associat a un programa, carpeta o arxiu. Per mitjà de les icones també podem accedir a les diverses utilitats o components de l’ordinador.

Pràctica 3: Tancar l’ordinador En aquesta activitat coneixereu com es tanca l’ordinador. Si cal demaneu ajuda per realitzar correctament el procés. 1. Teniu l’ordinador encès? Si no és així torneu a realitzar la Pràctica 2 2. La següent imatge us mostra els passos que heu de seguir per apagar l’ordinador:

(1) Desplaceu lentament el ratolí i situeu el punter de la barra de tasques de l’escriptori.

sobre el botó Inicia

Sense moure el ratolí premeu breument el botó esquerre. Us apareix un menú o llista de tasques. (2) Moveu el ratolí fins que el punter es situi sobre l’opció Tanca, i torneu a prémer breument el botó esquerre del ratolí. Us apareix la següent finestra:

Competic Inicial

Competència 2

9

CFA Les Bernardes

Ara cal que confirmeu que voleu tancar l’ordinador. Situeu el punter del ratolí sobre el botó D'acord i premeu-lo.

Abans d'acabar és important que comproveu que el monitor s'ha desconnectat automàticament. Si no és així cal que l'apagueu. Observeu també com han quedat els indicadors lluminosos de la torre i del monitor.

Per assegurar una llarga vida a l’ordinador, és important apagar-lo o tancar-lo adequadament. A l'interior de l’ordinador hi ha molts components electrònics sensibles a les variacions del corrent elèctric. És recomanable desendollar la torre i la resta de components de l’ordinador de la xarxa elèctrica en cas de tempesta o durant absències prolongades.

Pràctica 4: L’escriptori En aquesta pràctica coneixereu alguns elements de l’escriptori i com per mitjà del ratolí podem seleccionar una icona i moure-la per l’escriptori. 1. Teniu l’ordinador encès? Si no és així torneu a realitzar la Pràctica 2 2. Llegiu el nom associat a cada una de les icones del vostre escriptori. El vostre formador o formadora pot indicar-vos per a què serveix cada una. 3. Moveu lentament el ratolí per sobre la taula seguint sempre una línea horitzontal o vertical, de manera que la mà mantingui la mateixa posició. Es molt important que no gireu el canell.

Competic Inicial

Competència 2

10

CFA Les Bernardes

4. 5. Col·loqueu el punter del ratolí sobre la icona de la paperera de reciclatge. Sense moure el ratolí premeu breument el botó esquerre. La icona us ha quedat seleccionada.

icona no seleccionada

icona seleccionada

6. Feu el mateix sobre la icona El meu ordinador. Quines icones teniu ara seleccionades? Podeu tenir-ne dues de seleccionades? 7. Torneu a seleccionar la paperera de reciclatge i sense deixar de prémer el botó del ratolí moveu-lo lentament per sobre la taula. Què passa si deixeu de prémer el botó? 8. Desplaceu totes les icones a l’extrem oposat de l’escriptori. Nota: si les icones no es desplacen pot ser que "estiguin blocats els elements de l’escriptori". En aquest cas demaneu ajuda al vostre formador o formadora.

FER CLIC O CLICAR és l’acció combinada d’assenyalar amb el punter un element de la pantalla i, després, prémer i alliberar ràpidament el botó (generalment l'esquerre) del ratolí. Pràctica 5: Reinicialitzar l’ordinador i Pausa en espera 1. A la Pràctica 3 heu après què cal fer per Tancar l’ordinador. Torneu, doncs, a tancar-lo, però atureu-vos quan us surti la següent imatge:

Competic Inicial

Competència 2

11

CFA Les Bernardes

2. Col·loqueu el punter del ratolí en el lloc assenyalat i feu clic. Al moment se us obrirà una llista amb diverses possibilitats:

Què vol dir cada opció? Tanca finalitza la vostra sessió de treball, i tanca l’ordinador. l’ordinador: Reinicia: Pausa en espera: Tanca la sessió: finalitza la vostra sessió de treball, tanca l’ordinador i el torna a engegar. manté la vostra sessió de treball amb l’ordinador en baix consum. finalitza la vostra sessió de treball i deixa l’ordinador funcionant.

3. Amb el punter del ratolí situeu-vos sobre l’opció Reinicia i premeu breument el botó esquerre del ratolí. L’opció Reinicia us ha quedat seleccionada.

Competic Inicial

Competència 2

12

CFA Les Bernardes

Després feu clic sobre el botó D’acord.

4. Espereu, observeu la pantalla i comproveu com l’ordinador es tanca i seguidament es torna a engegar. 5. Repetiu els passos anteriors però ara seleccioneu l’opció Pausa en espera. Observeu com l’ordinador sembla que es tanca: la pantalla del monitor queda fosca però els indicadors lluminosos de la torre i el teclat queden encesos. Feu un clic amb el ratolí i observeu com la pantalla us torna a mostrar el que hi teníeu i podeu continuar treballant-hi.

L’opció Reinicia ens permet tancar i engegar de nou l’ordinador en una sola operació. Això ens pot ser útil si volem deixar engegat l’ordinador però volem assegurar-nos de que la nostra sessió de treball queda totalment tancada. Si l’ordinador ens comença a fer "coses rares" o no respon a les ordres que li donem, l’opció Reinicia també ens pot ser molt útil. L’opció Pausa en espera ens permet tenir l’ordinador engegat, en un estat de baix consum mentre no l’utilitzem, i reemprendre ràpidament la nostra sessió de treball quan ens calgui.

Recursos
Selecció de recursos disponibles a la xarxa: 1. edu365 -> Sistema Informàtic: maquinari o http://www.edu365.com/eso/muds/tecnologia/maquinari/index.htm Competic Inicial Competència 2 13

CFA Les Bernardes

2. Descobreix el teu PC! o http://www.xarxa-omnia.org/ccbc/manuals/mi pc/index.htm 3. Els Jocs del Òmnia o http://www.xarxa-omnia.org/ccbc/wiki/pmwiki.php?n=Flash.Flash

Competic Inicial

Competència 2

14

CFA Les Bernardes

Unitat 2: El maquinari.
Teoria de la unitat
El ratolí El ratolí (o mouse) és el perifèric de l’ordinador que més s’utilitza. És el dispositiu que ens permet interactuar amb els objectes que veiem per la pantalla, donar ordres a l’ordinador o controlar altres dispositius. El seu funcionament consisteix amb un punter, generalment en forma de fletxa, que permet moure’ns per la pantalla i visualitzar la seva posició concreta. El punter és com el nostre dit virtual.

Fig 1 - Imatge del punter El ratolí sol tenir dos o tres botons de pulsació que permeten realitzar diferents accions depenent del botó que es polsa (esquerre, central, dret) i de l’àrea o zona en la que es troba el punter. Actualment la majoria de ratolins tenen una roda central que substitueix el botó central i que ens ofereix més comoditat en algunes aplicacions.

Fig. 2 - Els botons d’un ratolí

Com s'agafa i es mou el ratolí?

Coloqueu el ratolí sobre l'estoreta, amb el cablejat cap endarrera.

Competic Inicial

Competència 2

15

CFA Les Bernardes

Recolzeu el canell sobre l'estoreta del ratolí o sobre la taula. Procureu que el palmell de la mà descansi sobre el ratolí. També és recomanable que la part inferior de l'avantbraç descansi sobre la taula. Subjecteu lateralment el ratolí amb el dit gros i els altres dos oposats. L'índex i el dit del mig han de descansar lleugerament sobre el botó esquerre i dret respectivament. Desplaceu el ratolí per l'estoreta, cap endavant i cap endarrera i cap a la dreta i cap a l'esquerre. D'aquesta manera el punter es mou per la pantalla en sentit vertical i horitzontal respectivament. No gireu el ratolí ni el canell de la mà.

• •

Si us fa falta espai per moure el ratolí, podeu aixecar-lo de l'estoreta i colocarlo allà on més us convingui. Si el moviment del ratolí és lent el desplaçament del ratolí per l'estoreta i per la pantalla coincidiran. Contrariament, si el moviment del ratolí per l'estoreta és ràpid, el seu desplaçament per la pantalla s'accelerarà i serà més gran. Prémer el botó esquerre del ratolí és l'acció que fem més habitualment. D'això en diem fer un clic o clicar. Per clicar prémeu lleugerament el botó esquerre del ratolí amb el dit index i deixeu-lo anar tot seguit. S'ha de tenir molta cura de no moure el ratolí mentre feu la pulsació.

Tipus de punters El punter és el rastre del ratolí que es veu en la pantalla de l’ordinador i que obeix els seus moviments. El punter del ratolí ajuda als usuaris a guiar-se per la pantalla sabent en cada moment on es troben. Generalment el punter té forma de fletxa, però pot tenir altres formes segons el tipus de treball que es faci amb l’ordinador o el programa que s'utilitzi. Competic Inicial Competència 2 16

CFA Les Bernardes

Els tipus de punter que podem trobar més sovint són: És el punter habitual de l’escriptori de Windows. És el punter que ens indica que podem introduir text amb el teclat. Aquest punter ens indica que estem passant per un enllaç o vincle. El seu ús generalitzat es troba en la navegació per pàgines web. Ens indica que el sistema està treballant. Ens indica que el sistema està realitzant una operació interna i que ens hem d'esperar. Ens facilita informació o ajuda de l'element que seleccionem.

El teclat El teclat és el perifèric que, a més de controlar l’ordinador, ens permet introduiri dades en forma de text, xifres o símbols. És, potser, el dispositiu d'entrada de dades més important d'un ordinador. El seu disseny i la seva estructura prové de les antigues màquines d'escriure. Existeixen diferents disposicions de teclat. El tipus estàndard de teclat anglès es coneix com QWERTY, i és el que s’utilitza habitualment en els països occidentals, amb l'alfabet "llatí". Les sigles QWERTY corresponen a les primeres lletres del teclat, començant per l'esquerre en la fila superior. El teclat de l’ordinador conté totes les tecles d'una màquina d'escriure i algunes més que permeten realitzar funcions específiques com el desplaçament del cursor, inserir caràcters, esborrar, retrocedir i avançar una pàgina, ... Normalment a cada lletra o caràcter li correspon una tecla, però si mireu el teclat trobareu que algunes tecles tenen dos o tres signes. En un teclat estàndard les tecles estan distribuides en diferents àrees:

Competic Inicial

Competència 2

17

CFA Les Bernardes

Fig 3 - El teclat: distribució de les tecles

el teclat principal o tecles alfanumèriques, similar al teclat d'una màquina d'escriure. Hi trobem totes les lletres de l'alfabet, els deu dígits numèrics (0, 1, 2, ... 9) i tots els signes de puntuació i accentuació, a més de la barra espaiadora. el teclat numèric, similar al d'una calculadora. Hi trobem els deu dígits numèrics (0, 1, 2, ... 9) i els símbols de les quatre operacions matemàtiques bàsiques (suma, resta, multiplicació i divisió). La tecla BloqNum activa o desactiva aquesta àrea del teclat, ja que aquestes tecles també poden utilitzar-se per a desplaçar el cursor per la pantalla. les tecles de funció, situades a la part superior del teclat principal. Van del F1 al F12 , i són tecles que sovint representen dreceres per realitzar una acció concreta. Les seves funcions depenen del programa amb que s'utilitzin. Alguns teclats moderns inclouen un altre conjunt de tecles a la part superior de les tecles de funció que permeten accedir a Internet, obrir el correu electrònic o controlar la reproducció d'arxius de so o de video. Aquestes tecles no tenen un caràcter universal i depenen de cada fabricant. les tecles de navegació, situades entre el teclat principal i el teclat numèric, ens faciliten desplaçar-nos per menús o per diversos arxius i documents. No en modifiquen el seu contingut però permeten desplaçar el cursor. També hi ha una sèrie de tecles de control de l’ordinador distribuides al voltant del teclat principal: o la tecla d'alternativa o Alt, o la tecla d'alternativa gràfica o AltGr, o la tecla de control o Ctrl, o la tecla d'escapada o Esc, ...

Competic Inicial

Competència 2

18

CFA Les Bernardes

Aquestes tecles permeten controlar el Windows i actuar amb els diferents programes. De fet, la seva funció pot variar segons el treball que es faci amb l’ordinador i l'aplicació que s'utilitzi.

Pràctiques.
Per treballar els continguts de la unitat 2 us proposem les pràctiques següents: Pràctica 1: Moure el punter del ratolí per la pantalla En aquesta activitat practicareu com s'ha de lliscar el ratolí per sobre la taula i observareu com es desplaça el punter per la pantalla. Per realitzar aquesta activitat necessitareu tenir a l’escriptori l'icona del programa Atràpa'm. Obrireu l'aplicació i practicareu el desplaçament del ratolí per la pantalla. Cada vegada que coloqueu un ratolí sobre l'altre, sumareu un punt. A veure si aconseguiu sumar-ne 30!

1. Aneu a l’escriptori i localitzeu la icona. Demaneu ajuda al vostre formador o formadora si no la trobeu. 2. Per executar o obrir l'aplicació: o primer seleccioneu la icona (feu clic amb el botó esquerre del ratolí);
o i després pulseu la tecla Intro 3. Practiqueu el desplaçament del ratolí. Intenteu colocar un ratolí sobre l'altre. Practiqueu fins que us resulti fàcil desplaçar

4. Per acabar la pràctica, col·loqueu el punter sobre el botó

de la finestra i feu

clic.

Competic Inicial

Competència 2

19

CFA Les Bernardes

Per adquirir un bon maneig i domini del ratolí:
• •

Feu moviments lents. Per l'estoreta desplaceu el ratolí amunt i avall, i cap a la dreta i cap a l'esquerra. No gireu el ratolí ni el canell de la mà.

Pràctica 2: Seleccionar i arrossegar objectes amb el ratolí En aquesta activitat practicareu dues accions bàsiques que sovint necessitem fer amb el ratolí: seleccionar un objecte i arrossegar-lo. 1. Obriu l'aplicació Ratoli-1 (Feu un clic sobre la paraula que està en blau). 2. Llegiu atentament les instruccions. Nota: Si els cercles es troben amagats a la part inferior de la finestra, podeu pulsar la tecla AvPàg per visualitzar-los o bé ampliar la finestra amb la tecla F11 3. Practiqueu les vegades que us faci falta. 4. Per acabar la pràctica feu clic sobre el botó finestra. Pràctica 3: Trencaclosques En aquesta activitat practicareu el moviment i les accions del ratolí tot resolvent uns trencaclosques. Algunes orientacions a tenir en compte: feu clic amb el botó esquerre per triar una peça del trencaclosques, desplaceu el punter sense prémer el botó del ratolí , i torneu a fer clic per alliberar la peça al seu lloc. 1. Obriu l'aplicació Trencaclosques. (Feu un clic sobre la paraula que està en blau). 2. Si us apareix una finestra d'avís, feu clic al botó Run, tal com es pot veure en la següent imatge, i espereu que acabi el procés d'obertura: de la part superior dreta de la

Competic Inicial

Competència 2

20

CFA Les Bernardes

3. Observeu la nova pantalla i preneu nota dels botons que hi ha a la part superior. Feu clic als botons de la part superior de la pantalla per canviar d'activitat (anar a l'anterior o a la següent), tornar-la a fer o demanar ajuda. La següent imatge us ho explica de forma gràfica:

Per començar la pràctica feu clic al botó Activitat següent. Per acabar la pràctica feu clic sobre el botó de la part superior dreta de la finestra.

Pràctica 4: El teclat. En aquesta pràctica treballareu: les lletres i el números, les majúscules, els accents, la barra espaiadora i la tecla d'esborrar. Com ho fem?

Per començar a escriure cal tenir el cursor en un punt concret del document. Per situar el cursor fem clic amb el botó esquerre del ratolí. El cursor és una petita barra vertical que parpadeja.

Competic Inicial

Competència 2

21

CFA Les Bernardes

Fig. 1 - El cursor

La barra espaiadora serveix per posar espais en blanc entre les paraules. Per escriure una lletra en majúscules cal prémer la tecla de majúscules o Maj i, sense deixar-la anar, prémer la tecla de la lletra. Trobareu una tecla de majúscules a cada banda del teclat i podeu usar la que millor us vagi ja que necessitareu utilitzar les dues mans.

Fig. 2 - Tecla de majúscules o Maj

Per accentuar una lletra primer cal prémer la tecla de l'accent i després la de la lletra. Per esborrar una lletra, un número o un espai en blanc, utilitzem la tecla de retrocés. Al prémer la tecla de retrocés s'esborra el caràcter (lletra, número, signe...) situat a l'esquerra del cursor.

Fig. 3 - Tecla de retrocés

Per fer punt i apart o una línea en blanc utilitzem la tecla de retorn o Enter

Fig.4 - Tecla de retorn o Enter

Abans d'imprimir qualsevol text o document comproveu que la impressora connectada al vostre ordinador està engegada.

1. Abans de començar podeu imprimir-vos el full Ajuda1 Si cal demaneu ajuda al vostre formador o formadora. 2. Obriu el fitxer Teclat-1 (Feu clic sobre la paraula en blau).

Competic Inicial

Competència 2

22

CFA Les Bernardes

3. Ompliu el formulari seguint les orientacions i indicacions. Utilitzeu les tecles de navegació AvPàg i RePàg o la "rodeta" del ratolí per desplaçar-vos, amunt o avall, del formulari. 4. Abans d'acabar feu clic al botó que trobareu a la part superior de la pantalla per imprimir el treball.

Per acabar i tancar el formulari feu clic sobre el botó Si us apareix el següent avís, podeu fer clic al botó Descartar datos y cerrar formulario

Pràctica 5: El teclat. En aquesta pràctica també treballareu: les lletres i el números, les majúscules, els accents, la barra espaiadora, la tecla d'esborrar i el canvi de línia. 1. Obriu el fitxer Teclat-2 (Feu clic sobre la paraula en blau). 2. Ompliu el formulari seguint les orientacions i indicacions. Utilitzeu les tecles de navegació AvPàg i RePàg o la "rodeta" del ratolí per desplaçar-vos, amunt o avall, del formulari. 3. Abans d'acabar feu clic al botó que trobareu a la part superior de la pantalla per imprimir el treball.

Per acabar i tancar el formulari feu clic sobre el botó Pràctica 6: El teclat. En aquesta pràctica, a més de les tecles anteriors, treballareu bàsicament com podem escriure un text en majúscules. Com ho fem per escriure un text en majúscules?

Si volem escriure un text en majúscules cal prémer la tecla Competència 2 23

Competic Inicial

CFA Les Bernardes

de fixació de majúscules o BloqMaj un sol cop per activarla. L'indicador lluminós CapsLock, que es troba a la part superior dreta del teclat, ens indica que la tecla està activada. Si tornem a prémer la tecla BloqMaj l'indicador lluminós s'apaga i es desactiva la fixació de les majúscules.

Fig. 5 - Tecla de fixació de majúscules o BloqMaj

Quan l'indicador lluminós CapsLock està encès totes les de lletres són en majúscules.

Abans d'imprimir qualsevol text o document comproveu que la impressora connectada al vostre ordinador està engegada.

1. Obriu el fitxer Teclat-3 (Feu clic sobre la paraula en blau). 2. Ompliu el formulari seguint les orientacions i indicacions. Utilitzeu les tecles de navegació AvPàg i RePàg o la "rodeta" del ratolí per desplaçar-vos, amunt o avall, del formulari. 3. Abans d'acabar feu clic al botó que trobareu a la part superior de la pantalla per imprimir el treball. 4. Per acabar i tancar el formulari feu clic sobre el botó

Pràctica 7: El teclat. En aquesta activitat practicareu alguns signes de puntuació (parèntesis, interrogació, punts, comes) i els signes matemàtics de les quatre operacions bàsiques, a més de les tecles que ja heu treballat en les pràctiques anteriors.

Quan el signe que volem escriure, de puntuació o matemàtic, es troba a la part superior de la tecla cal prémer primer la tecla de majúscules o Maj i, sense deixar-la anar, prémer la tecla del signe. Trobareu una tecla de majúscules a cada banda del teclat i podeu usar la que millor us vagi ja que necessitareu utilitzar

Competic Inicial

Competència 2

24

CFA Les Bernardes

les dues mans.

Fig. 6 - Algunes tecles amb signes a la part superior.

Fig. 7 - Tecla de majúscules o Maj

Abans d'imprimir qualsevol text o document comproveu que la impressora connectada al vostre ordinador està encesa.

1. Obriu el fitxer Teclat-4 (Feu clic sobre la paraula en blau). 2. Ompliu el formulari seguint les indicacions. Utilitzeu les tecles de navegació AvPàg i RePàg o la "rodeta" del ratolí per desplaçar-vos, amunt o avall, del formulari. 3. Abans d'acabar feu clic al botó que us permet imprimir el treball. 4. Per acabar i tancar el formulari feu clic sobre el botó

Activitats d'ampliació / reforç

Tot seguit trobareu algunes activitats per treballar i reforçar el maneig del ratolí i per

Activitat 1: Formes Aquesta activitat en línea us permet practicar la selecció i l'arrossegament d'objectes amb el ratolí. 1. Feu clic sobre la paraula (en blau) Formes i us apareixerà una finestra nova amb la següent imatge:

Competic Inicial

Competència 2

25

CFA Les Bernardes

2. Per començar trieu un Joc. 3. Seleccioneu les peces que més us convinguin i arrossegueu-les al seu lloc. Si us cal utilitzeu els botons per girar les peces cap a la dreta o cap a l'esquerra. Per seleccionar un altre Joc premeu el botó Finalitzar. 4. Per acabar l'activitat feu clic sobre el botó Activitat 2: El Tangram en flash Aquesta activitat en línea també us permet practicar la selecció i l'arrossegament d'objectes amb el ratolí. 1. Feu clic sobre la paraula (en blau) Tangram i us apareixerà una finestra nova amb la següent imatge:

2. Per començar feu clic sobre la fletxa blava. 3. Trieu un nivell. Escolliu una figura. Introduiu el vostre nom.

Competic Inicial

Competència 2

26

CFA Les Bernardes

4. La següent imatge us ajudarà a continuar jugant:

5. Per acabar la pràctica feu clic sobre el botó

Activitat 3: Mecano mestre Aquesta és una activitat en línea. És tracta d'escriure el més ràpid possible i sense equivocar-se les 10 frases que us proposen. 1. Busca al buscador d'Internet Google l'adreça: http://www.jocsweb.cat/flash/VELOMECANO.swf Mecano mestre i us apareixerà una finestra nova amb la següent imatge:

2. Feu clic per començar i ja podeu escriure la primera frase. 3. Algunes orientacions: o Tingueu en compte les majúscules. o Mireu la pantalla a mida que aneu escrivint. o Si us equivoqueu de tecla no cal esborrar, no queda escrita. 4. Quantes pulsacions per minut (ppm) heu aconseguit? Si practiqueu podeu millorar la velocitat. 5. Per acabar l'exercici feu clic sobre el botó Activitat 4: Typing tutorial Es tracta d'una aplicació en línea, en anglès però amb un contingut textual mínim, de funcionament senzill i intuitiu amb exercicis per a familiaritzar-se amb el teclat i practicar l'utilització correcta dels dits.

Competic Inicial

Competència 2

27

CFA Les Bernardes

1. Per començar feu clic sobre la paraula (en blau) Typing Tutorial i us apareixerà una finestra nova amb la següent imatge:

Nota: Si es la primera vegada que s'accedeix a la pàgina web pot ser que trigui una mica a carregar-se. Espereu-vos a que la barra vermella arribi al 100% 2. Feu clic sobre el grup de lletres voleu practicar i us apareixerà una nova pantalla on veureu de color groc la lletra que heu de teclejar i el dit amb que correspont fer-ho.

3. Si voleu repetir el grup de tecles feu clic a REPLAY. Si voleu triar-ne un altre feu clic a MAIN. 4. Per acabar l'exercici feu clic sobre el botó

Recursos
Selecció de recursos disponibles a la xarxa: 1. Els Jocs del Òmnia: Jocs amb el Ratolí o http://www.xarxa-omnia.org/ccbc/wiki/pmwiki.php?n=Flash.Flash1 2. Els Jocs del Òmnia: Jocs amb el Teclat o http://www.xarxa-omnia.org/ccbc/wiki/pmwiki.php?n=Flash.Flash2 3. Els Jocs del Òmnia: Jocs Avançats o http://www.xarxa-omnia.org/ccbc/wiki/pmwiki.php?n=Flash.Flash4

Competic Inicial

Competència 2

28

CFA Les Bernardes

Unitat 3: El ratolí (A).
Teoria de la unitat
Les principals accions amb el ratolí Les principals accions que podem realitzar amb el ratolí són: 1. Fer un clic amb el botó esquerre. Fer un clic vol dir prémer el botó esquerre i deixar-lo anar ràpidament, sense que el ratolí es mogui. Aquesta acció ens permet seleccionar un objecte o escollir una opció d'un menú (llista). 2. Fer un doble clic amb el botó esquerre. Per fer el doble clic primer situem el punter sobre un objecte, per exemple una icona de l’escriptori, i pulsem dues vegades el botó esquerre el més ràpid possible, sense moure el ratolí. El doble clic és l'equivalent a donar una ordre a l’ordinador. 3. Arrossegar un objecte. Per arrossegar un objecte fem un clic, amb el botó esquerre, sobre l'objecte (una icona o la barra de desplaçament lateral, per exemple) i, sense deixar de prémer el botó, desplacem el ratolí. L'objecte queda enganxat al punter del ratolí i segueix el seu desplaçament. 4. Fer un clic amb el botó dret. Aquesta acció ens serveix per obrir menús (o llistes) contextuals o emergents. El menú o llista que se'ns mostra és diferent segons la zona de la pantalla on està situat el punter.

Competic Inicial

Competència 2

29

CFA Les Bernardes

Pràctiques
Per treballar els continguts d'aquesta unitat sobre l'ús del ratolí us proposem les pràctiques següents: Pràctica 1: Les accions del ratolí En aquesta pràctica veureu quines són les principals accions del ratolí. Per poder fer-la cal que tingueu l'aplicació Ratón Pràctico, instal·lada en el vostre ordinador. Si no és així demaneu ajuda al vostre formador o formadora.

1. Aneu a l’escriptori i localitzeu la icona. 2. Per executar l'aplicació: o primer seleccioneu la icona i després pulseu la tecla Intro 3. Llegiu atentament les indicacions de la pantalla i aneu fent el que se us indica.
o

Per adquirir un bon maneig i domini del ratolí: 1. Feu moviments lents, en sentit horitzontal i vertical. 2. No gireu el ratolí ni el canell de la mà.

Pràctica 2: El doble clic En aquesta pràctica podreu practicar el doble clic. 1. Obriu l'aplicació Ratoli-2 en una nova finestra. (Feu un clic sobre la paraula en blau) 2. Llegiu atentament les instruccions i feu el que se us indica. 3. Practiqueu les vegades que faci falta. 4. Per acabar la pràctica i tancar la finestra feu clic sobre el botó Pràctica 3: La calculadora Amb l'aplicació Calculadora podeu realitzar les mateixes operacions que normalment feu amb una calculadora de ma. El punter del ratolí és el vostre dit virtual.

Competic Inicial

Competència 2

30

CFA Les Bernardes

1. Els càlculs que heu de fer els trobareu en el document Càlculs. Per accedir-hi i imprimir-vos el document feu clic a la paraula en blau. 2. Localitzeu la icona de la Calculadora a l’escriptori i feu un doble clic per obir l'aplicació. Si no hi és demaneu ajuda al vostre formador o formadora.

3. Se us obrirà una finestra amb la calculadora activada que tindrà aquesta aparença.

Realitzeu els càlculs del document que teniu imprés i a mida que n'obtingueu els resultats anoteu-los. Quan acabeu podeu comprobar els vostres resultts amb els dels companys i companyes del grup. 4. Per acabar la pràctica feu clic sobre el botó Calculadora. de la finestra de la

Pràctica 4: I a l’escriptori, què? Ara podreu practicar en el vostre Escriptori les accions del ratolí que heu vist en la Practica 1. 1. Recordeu la Pràctica 4 del mòdul 1? En aquella pràctica vau seleccionar i arrossegar les icones de l’escriptori. Ho torneu a provar? Es tracta de canviar la disposició de les icones de l’escriptori: podeu desplaçarles totes a la dreta de la pantalla, o a la part superior,... o fins i tot, amb una mica d'imaginació, podeu fer el dibuix d'un cursor al mig de l’escriptori!

Competic Inicial

Competència 2

31

CFA Les Bernardes

2. Practiqueu el doble clic sobre algunes icones de l’escriptori. En la majoria de casos se us obrirà una nova finestra a l’escriptori (el tamany pot ocupar tota la pantalla o només una part). Per tancar la finestra feu clic sobre el botó .

3. Què passa si feu un clic amb el botó esquerre del ratolí sobre una icona de l’escriptori? I si ho feu sobre una altra icona? 4. I si feu un clic amb el botó dret? Com recordareu el botó dret serveix per obrir menús i la llista d'opcions que se'ns desplega depen de la zona on cliquem. Comproveu com els menús que emergeixen són diferents si cliqueu:  sobre la icona de la calculadora;  sobre la icona del meu ordinador ;  sobre la paperera de reciclatge;  sobre el fons de l’escriptori;  sobre la barra de tasques;  sobre el botó Inicia;  ...

5. Si col·loqueu el punter del ratolí, sense prémer o pulsar cap botó, sobre una icona de l’escriptori, se us mostra una etiqueta groga amb una breu informació del què representa.

Competic Inicial

Competència 2

32

CFA Les Bernardes

Activitats d'ampliació / reforç
Tot seguit trobareu una activitat per treballar i reforçar el maneig del ratolí. Activitat 1: El Solitari El Solitari és un joc de Windows que podeu trobar al vostre ordinador.

1. Feu doble clic sobre la icona que trobareu a l’escriptori i se us obrirà el joc en una nova finestra. Si no teniu la icona del joc a l’escriptori demaneu ajuda al vostre formador o formadora. 2. L' objectiu del Solitari es utilitzar totes les cartes de la baralla per a construir quatre piles amb les cartes classificades per pals i en ordre ascendent, començant pels asos.

3. Com s'hi juga? Algunes indicacions:
o o

Per remenar les cartes i distribuir-les pulseu la tecla F2 . La taula de joc està dividida en tres zones:  zona 1: les cartes de la baralla que anem destapant,  zona 2: la pila de files, on es coloquen les cartes en ordre descendent i de colors alterns (vermell, negre, ...)  zona 3: la pila de pals, on es coloquen les cartes per pals en ordre ascendent, començant per l'as o carta A.

Competic Inicial

Competència 2

33

CFA Les Bernardes

o

Per obrir les cartes de la baralla fem un clic amb el botó esquerra sobre el piló. Les cartes les podem passar:  de (1) a (2) -> de la baralla a la pila de files arrossegant-les amb el ratolí;  de (1) a (3) -> de la baralla a la pila de pals amb un doble clic;  de (2) a (3) -> de la pila de files a la pila de pals amb un doble clic;  de (2) a (2) -> de una pila de fila a una pila de fila arrossegantles. En aquest cas podem moure només una o vàries cartes a la vegada.  Si volem que totes les cartes que tenim en joc a la pila de files passin a la pila de pals podem fer un clic amb el botó dret del ratolí a qualsevol lloc de la taula de joc. Les cartes obertes de la baralla o de les piles de fila sempre estan disponibles. Només un rei o una carta K pot inicar una pila de fila. Quan s'acaben les cartes de la baralla podem reinicialitzar-la fent un clic damunt el cercle verd. Es guanya quan es col.loquen totes les cartes a la pila de pals. En qualsevol moment es pot reinicialitzar el joc pulsant la tecla F2

o

o

o o

o o

Per acabar l'activitat i tancar la finestra del Solitari feu clic sobre el botó

Recursos
A més dels recursos assenyalats a la Unitat 2 podeu trobar més activitats i jocs per a practicar amb el ratolí a: 1. Recursos per a l'educació bàsica de persones adultes: Activitats en línea o Trencaclosques i activitats de Vocabulari: http://www.xtec.cat/~ivilater/enlinia/enlinia.htm 2. Formació d'adults. Recursos en línea o Jocs didàctics: http://www.xtec.net/~figlesi2/ 3. Zona Clic: Biblioteca d'activitats. A la Biblioteca d'activitats de la Zona Clic s'hi poden trobar diversos paquets d'activitats que tenen com a base el maneig del ratolí. Aquí en teniu una selecció:

Competic Inicial

Competència 2

34

CFA Les Bernardes

o o o o o

L'alfabet 2 Diccionem Quadrats de 10 i triangles de 15 Activitats d'observació, lògica i raonament Gaudí: dracs

Competic Inicial

Competència 2

35

CFA Les Bernardes

Unitat 4: Els menús.
Teoria de la unitat
Els menús En termes culinaris un menú és una llista dels plats que se serveixen en un àpat. Però, i si parlem d'informàtica? En aquest cas també es tracta d'una llista: una llista de funcions i d'opcions ofertes per un programa informàtic, que l'usuari pot seleccionar i d'aquesta manera gestionar les diverses accions que realitza el programa. Per seleccionar una opció d'un menú habitualment utilitzem el ratolí. Podem diferenciar diferents tipus de menús: Menú d'Inici Menú que apareix després de fer clic amb el botó esquerre del ratolí sobre el botó de la barra de tasques.

Menú principal

Menú situat generalment a la part superior de la finestra d'un programa o aplicació, que presenta de manera permanent les funcions i les opcions bàsiques que l' usuari pot seleccionar. Menú que s'estén des de la part superior a la part inferior de la pantalla, generalment després de fer clic amb el botó esquerre del ratolí en una opció del menú principal. Menú que apareix al lloc de la pantalla on està situat el cursor, generalment després de fer clic amb el botó dret del ratolí. Menú d'un programa informàtic que es desplega quan s'activa una opció d'un menú desplegable.

Menú desplegable Menú emergent o contextual Submenú

Veiem-ne algunes imatges:

Competic Inicial

Competència 2

36

CFA Les Bernardes

Fig. 1- Menú Inici i alguns submenús

Fig. 2 - La part assenyalada correspon al menú principal del programa WordPad

Competic Inicial

Competència 2

37

CFA Les Bernardes

Fig. 3 - La part assenyalada correspont al menú desplegable de l’opció Fitxer del menú principal del programa WordPad

Fig. 4 - Menú contextual que emergeix de l'icona Els meus documents

Competic Inicial

Competència 2

38

CFA Les Bernardes

Fig. 5 - Diferents menús en el programa Paint

Fig. 6- Quan el submenú no presenta totes les opcions ens cal clicar sobre el senyal per desplegar-lo completament. Pràctiques Pràctica 1: Mireu què fan els artistes! Amb aquesta activitat en línea podreu practicar, amb el ratolí, el desplaçament per menús desplegables, a la vegada que coneixereu algunes obres d'artistes importants. 1. Feu clic sobre la paraula (en blau) Artistes i us apareixerà la següent pantalla en una nova finestra:

Competic Inicial

Competència 2

39

CFA Les Bernardes

2. Utilitzeu els menús i localitzeu les següents imatges:
• • • • • •

l'escultura El peine de los vientos de Eduardo Chillida; la pintura La Mona Lisa de Leonardo da Vinci; l'escultura L'home del nas trencat d'Auguste Rodin; el Mercat de Santa Catalina de Barcelona, de l'arquitecte Enric Miralles; l'obra Desguàs sec del fotògraf Chema Madoz; el quadre Dona, ocell i estrella de Joan Miró.

També podeu passejar-vos pels diferents menús i recomenar als vostres companys alguna obra que us hagi agradat especialment, a veure si la localitzen i si també els agrada! Per acabar la pràctica i tancar la finestra feu clic sobre el botó Pràctica 2: Comencem pel Menú d'inici Fins ara quan heu necessitat obrir un programa, la Calculadora o el Solitari, ho heu fet clicant sobre l'icona que trobàveu a l’escriptori. La localització dels programes que teniu instal.lats en el vostre ordinador també es pot fer a partir del Menú d'Inici. El Menú d'Inici és la llista que apareix després de fer clic amb el botó esquerra del ratolí sobre el boto de la barra de tasques.

Com ho fem?

Situeu-vos a l'Escriptori i feu clic sobre el botó Us apareixerà el Menú d'inici

de la barra de tasques.

Competic Inicial

Competència 2

40

CFA Les Bernardes

Fig. 1 - Imatge del Menú d'Inici

Amb el ratolí podeu desplaçar-vos per les diferents opcions, us quedaran resaltades en blau. Si us situeu en una opció que te el senyal se us desplegarà un altre menú, un Submenú:

Fig. 2 - Image de un Submenú del Menú d'Inici

Per desplaçar-vos al Submenú i triar una opció de la nova llista: o cal que llisqueu horitzontalment el ratolí, seguint la línia assenyalada en blau, i situeu el punter del ratolí damunt una opció del submenú; Competència 2 41

Competic Inicial

CFA Les Bernardes

o

desplaçeu en vertical el ratoli i podeu fer clic damunt l’opció del submenú que necessiteu.

1. Aneu a obrir la Calculadora: o Obriu el Menú d'Inici; o Desplaceu el punter del ratolí verticalment fins a l’opció Programes; o Desplaceu el punter horitzontalment per passar al submenú; o Desplaceu el punter verticalment fins a l’opció Accessoris; o Desplaceu el punter horitzontalment per passar al submenú; o Desplaceu el punter verticalment fins a l’opció Calculadora; o Feu clic amb el botó esquera i se us obrirà una finestra amb la Calculadora. o Tanqueu la finestra i torneu-ho a provar. El camí que hem seguit des del Menú d'Inici fins a la Calculadora es representa així: Menú d'Inici | Programes | Accessoris | Calculadora Pràctica 3: Obrim programes! Amb aquesta activitat practicareu obrir programes utilitzant el Menú d'Inici | Programes. Només us cal seguir, amb el ratolí, el camí indicat de menús i submenús. Feu clic només quan arribeu al final, al progrma que voleu executar. 1. Accediu al programa Solitari. Seguiu el camí: Menú d'Inici | Programes | Jocs | Solitari 2. Accediu al programa Llibreta. Seguiu el camí: Menú d'Inici | Programes | Accessoris | Llibreta 3. Accediu al programa Paint. Seguiu el camí: Menú d'Inici | Programes | Accessoris | Paint 4. Accediu al programa WordPad. Seguiu el camí: Menú d'Inici | Programes | Accessoris | WordPad Per acabar la pràctica tanqueu totes les finestres que tingueu obertes a l’escriptori.

Activitats d'ampliació / reforç
Tot seguit trobareu algunes activitats per treballar i reforçar el desplaçament per menús. Activitat 1: El Semàfor Amb aquesta activitat en línia podeu practicar el desplegament de menús.

Competic Inicial

Competència 2

42

CFA Les Bernardes

1. Feu clic sobre la paraula Semàfor i accedireu a l'activitat. Abans de començar l'exercici llegiu-vos les orientacions que trovareu a la mateixa pantalla:

Per acabar l'exercici i tancar la finestra feu clic sobre el botó Activitat 2: Ciutats del món a la carta Amb aquesta activitat a la vegada que practiqueu amb els menús conèixereu diverses ciutats del món. 1. Feu clic sobre la paraula Ciutats del món i accedireu a l'activitat. Abans de començar l'exercici llegiu-vos les orientacions que trovareu a la mateixa pantalla:

Podeu buscar la informació de les següents ciutats:
• • • • •

del continent europeu: Nàpols (Itàlia), Londres (Regne Unit) , Lisboa (Portugal),... del continent africà: Memfis (Egipte), Pretòria (Sud-àfrica), Dakar (Senegal), ... del continent asiàtic: Pequín (Xina), Bombai (Ïndia), Tel Aviv (Israel), ... del continent americà: Sao Paulo (Brasil), Valparaiso (Xile), Nova York (Estats Units),... de Oceania: Apia (Samoa), Melbourne (Australia), Suva (Fiji),...

Per acabar l'exercici i tancar la finestra feu clic sobre el botó

Competic Inicial

Competència 2

43

CFA Les Bernardes

Unitat 5: El teclat (A).
Teoria de la unitat
Com disposar les mans sobre el teclat És important, ja des dels inicis, acostumar-se a utilitzar les dues mans i diferenciar la zona dreta i esquerra del teclat, encara que no s'usin tots els dits. En la següent imatge podeu veure la divisió, en vermell, de l'àrea alfanumèrica o principal d'un teclat que determina quines tecles es pulsen amb els dits de la mà esquerra i quines tecles amb els dits de la mà dreta:

Fig. 1 - Imatge extreta de l'aplicació "Taca-Taca para aprender a teclear" www.Hayqueverlo.com Relaxeu els braços i les espatlles i, per començar, coloqueu el dit índex de la mà esquerra sobre la tecla F i l'index de la mà dreta sobre la tecla J. D'aquesta manera teniu distribuides les tecles entre les dues mans. Estireu els dits, de forma suau, per a buscar la tecla a pulsar. Quan necessiteu teclejar a les files superior o inferiors desplaçeu els canells amunt o avall de forma relaxada, per facilitar que els dits no s'hagin d'estirar o contraure massa. Per escriure majúscules: la tecla de majúscules o Maj es pulsa sempre amb la mà contraria a la tecla de la lletra. Per exemple, per escriure "A" la mà dreta pulsa la tecla de majúscula i l'esquerra pulsa la tecla A. I per escriure M, la mà esquerra pulsa la tecla de majúscula i la mà dreta la tecla M. La barra espaiadora, que permet colocar espais entre paraules, sempre es pulsa amb la mà contraria a la que s'usa per teclejar la darrera lletra de la paraula. Per exemple, per escriure "dilluns dimarts..." la barra espaiadora la pulsarem amb la mà dreta (hem utilitzat l'esquerra per la "s"). Però si voleu escriure "col i patates", els espais els fareu amb la mà esquerra, ja que heu utilitzat la dreta per escriure la "l". Competic Inicial Competència 2 44

CFA Les Bernardes

Si noteu algun tipus de cansament o pessigolleig als dits és important baixar els braços, al costat del cos, per reactivar la circulació de la sang als dits. És important acostumar-se a col·locar correctament les mans de bon començament ja que després és més dificil poder corretgir-ho. El tractament de text Un tractament de text és un programa informático per crear, composar, donar format, modificar o imprimir documents. És el substitut de les màquines d'escriure si be amb més potencialitats ja que permeten incloure imatges i altres tipus de dades a més del text. També són coneguts com a processadors de text. Hi ha una gran varietat d'aquests programes: uns molt senzills i fàcils d'utilitzar, i altres més especialitzats. Alguns que potser us són familiars i que s'utilitzen a nivell d'usuari són: - el WordPad, que ve inclòs en Windows, - el Writer, del paquet OpenOffice, - l'Abiword, o - el Word, del paquet Microsoft Office .

Fig. 2 - Icones, a l’escriptori, de programes de tractament de text

Pràctiques.
Per treballar els continguts de la unitat 5 us proposem les pràctiques següents: Pràctica 1: Taca-taca En aquesta activitat podreu iniciar-vos en la bona disposició dels dits sobre el teclat. Ho fareu amb l'aplicació Taca-Taca que heu de tenir a l’escriptori. Si no localitzeu l'icona demaneu ajuda al vostre formador o formadora. 1. Per obrir l'aplicació feu doble clic sobre la icona Taca-taca. 2. Feu clic a Empezar i després un altre clic a Aprende a teclear mejor.

Competic Inicial

Competència 2

45

CFA Les Bernardes

3. A continuació teniu 5 opcions:

Seleccioneu 1. Posición amb un clic del ratolí. 4. Aquesta pantalla us dona informació sobre aspectes relacionats amb la posició dels dits, però també una serie de consells sobre la relació del teclat i el nostre cos (els ulls, l'esquena, les mans, els peus).

Seleccioneu l’opció Posición de los dedos del submenú. Llegiu-ho atentament i preneu-ne bona nota. És interessant que també llegiu les informacions i consells de les altres opcions del submenú. 5. Practiqueu la posició de les mans. Seleccioneu primer l’opció 2. Teclas i, després, l’opció 3. Palabras del menú principal. 6. Per acabar la pràctica i tancar la finestra de l'aplicació feu clic al botó Pràctica 2: Tres textos: salut, medi ambient i poesia. En aquesta activitat practicareu l'escriptura de petits textos.

Competic Inicial

Competència 2

46

CFA Les Bernardes

A diferencia de l'escriptura amb màquina d'escriure, quan escrivim amb un tractament de text generalment no cal "marcar" el canvi de línia amb cap tecla. El programa distribueix les paraules de forma "automàtica" i les envia a la línia següent quan ja no hi caben. Només s’utilitza la tecla de retorn o Enter en un "punt i apart", quan es necessita fer un canvi de línia i no s'ha arribat al final, o quan es volen deixar línies en blanc.

Fig. 1 - Tecla de retorn o Enter

1. Obriu el fitxer Teclat-5 (Feu clic sobre la paraula en blau). 2. Copieu els textos. Observeu com es produeix el canvi de línea de forma "automàtica" en els dos primers textos i com necessiteu prémer la tecla de retorn en el tercer text. Utilitzeu les tecles de navegació AvPàg i RePàg o la "rodeta" del ratolí per desplaçar-vos, amunt o avall, del document. 3. Abans d'acabar feu clic al botó que trobareu a la part superior de la pantalla per imprimir el treball. 4. Per tancar la finestra i acabar la pràctica feu clic sobre el botó Pràctica 3: l'autobiografia En aquesta pràctica utilitzareu el tractament de text WordPad. WordPad és un senzill programa que permet a l’usuari crear, editar, corregir i imprimir documents d’una forma senzilla i eficaç. Generalment forma part de la llista d'accessoris de Windows. El trobareu a: Inici | Programes | Accessoris | WordPad

Competic Inicial

Competència 2

47

CFA Les Bernardes

Fig. 1 - Imatge de la finestra del WordPad 1. Obriu el programa WordPad. Des del Menú d'inici seguiu el camí: Inici | Programes | Accessoris | WordPad 2. Observeu on està situat el cursor i ja podeu començar a escriure. Feu alguna prova d'escriptura i valoreu si el tamany de la lletra és adequat. Si necessiteu un tamany de lletra més gran feu clic al triangle invertit de la casella del tamany de la lletra de la barra de format i seleccioneu del menu desplegable un valor més gran (per exemple 14 o 16)

Fig. 2 - Casella on s'indica la mida de la lletra

3. Feu un petit escrit amb algunes dades de la vostra biografia. 4. Un cop finalitzat l'escrit treieu-ne una còpia en paper: feu clic al botó Imprimeix de la barra d'eines

Competic Inicial

Competència 2

48

CFA Les Bernardes

5. Per acabar la pràctica i tancar el programa feu clic al botó Si us apareix la pregunta de la imatge trieu l’opció que més us convingui:

• • •

si feu clic al botó No el vostre escrit no quedarà guardat a l’ordinador; si feu clic al botó Sí, el vostre escrit es pot guardar a l’ordinador. En aquest cas demaneu ajuda al vostre formador o formadora. si feu clic al botó Cancel·la, la finestra no es tancarà.

Pràctica 4: una recepta En aquesta pràctica utilitzareu el WordPad per escriure una recepta de cuina. A la imatge teniu la recepta de "el tumbet", un acompanyament típic de Mallorca.

Competic Inicial

Competència 2

49

CFA Les Bernardes

Per escriure en negreta feu clic al botó de negreta de la barra d'eines i després escriviu la paraula. Per desactivar la negreta torneu a fer clic al mateix botó. Observeu que quan la negreta està activada, el botó sembla enfonsat. Quan la negreta no està activada, el botó surt enfora. Per escriure els pics feu clic al botó de pics de la barra d'eines. Quan ja no us faci falta desactiveu-lo: torneu a fer clic al mateix botó.

Fig. 1 - Botons activats de la barra d'eines.

Fig. 2 - Botons desactivats de la barra d'eines.

1. Obriu el WordPad. 2. Escriviu la recepta d'un plat que vosaltres conegueu. Pot ser una recepta molt senzilla, com la truita de patates amb ceba. Tingueu cura de seguir el model de la recepta de "el tumbet": o escriviu en negreta el nom de la recepta, les paraules "Ingredients" i "Preparació" i tots els noms dels aliments; o assenyaleu cada ingredient i els diferents pasos de la preparació amb un pic

3. Un cop finalitzat l'escrit treieu-ne una còpia en paper: feu clic al botó Imprimeix de la barra d'eines

Competic Inicial

Competència 2

50

CFA Les Bernardes

4. Per acabar la pràctica i tancar el programa feu clic al botó Si us apareix la pregunta de la imatge trieu l’opció que més us convingui:

Activitats d'ampliació / reforç
Activitat 1: Tecladit Tecladit es una aplicació de mecanografia, realitzada amb el JClic, que ensenya progressivament a l'estudiant a fer servir tots els dits de les dues mans, que cada dit "memoritzi" les tecles que li corresponen i que pugui escriure sense mirar-les. Per a realitzar aquesta activitat heu de tenir present quin dit li correspon a cada tecla, tal com ho podeu veure en aquest esquema:

Fig. 1 - Esquema de les tecles que corresponen a cada mà i a cada dit . (Font: www.eduteka.org/Teclado2.php)

Tecladit és una activitat en línea. Per accedir-hi feu clic a la paraula, de color blau, Tecladit. Espereu fins que s'hagi carregat totalment l'aplicació i pogueu veure la pantalla d'inici:

Competic Inicial

Competència 2

51

CFA Les Bernardes

Com funciona?

Amb les fletxes blaves aneu passant les lliçons (endavant o endarrera).

Després d'escriure cada grup de lletres, premeu la tecla de retorn o Enter per validar-ho.

Activitat 2: Aprendre tot jugant TuxType2 es un joc que preten servir de tutorial de mecanografia. El programa inclou tres opcions de joc: Caiguda de peixos, Caiguda de meteorits i Practicar.

L'objectiu del joc Caiguda de peixos es guiar a Tux, el pingüí protagonista, cap als peixos que cauen des de la part superior de la pantalla per menjar-se'ls. Per Competència 2 52

Competic Inicial

CFA Les Bernardes

aconseguir que Tux pugui menjar, cal prémer les tecles de la lletra o paraules associades al peix o grup de peixos. En aquesta opció hi ha tres nivells de dificultat: fàcil, mig i difícil, i dins de cada nivell es poden triar des de lletres soltes fins a paraules de 6 o més lletres. L'objectiu del joc Caiguda de meteorits es evitar que caiguin els meteorits a la Terra. Cada vegada que es prem la tecla correcta el meteorit és detruït. Hi ha quatre nivells de dificultat: cadet, pilot, as i comandant i, també per a cada nivell, es pot triar el nombre de lletres de les paraules que entren en joc. En l’opció de Practicar hi trobem una ajuda visual que assenyala els dits que s'han d'utilitzar per cada lletra que surt en pantalla. D'aquesta manera es pot memoritzar la correspondència tecla-dit.

1. Per començar a jugar cal que localitzeu a l’escriptori l'icona i feu doble clic per obrir el programa. Si no trobeu l'icona demaneu ajuda al vostre formador o formador. 2. Comenceu pel joc Caiguda de peixos i el nivell fàcil. A mida que aneu practicant podeu anar augmentant el nombre de lletres per paraula i el nivell de dificultat. 3. Per acabar heu de fer clic a l’opció Sortir

Recursos
Selecció de recursos disponibles a la xarxa: 1. Curs de mecanografia gratuït per Internet. o http://www.mecanografia.cat (Nota: Aquesta aplicació funciona en línea i només requereix que cada usuari s'hi enregistri)

Competic Inicial

Competència 2

53

CFA Les Bernardes

Unitat 6: El teclat (B).
Teoria de la unitat
El teclat numèric El teclat numèric és similiar al d'una màquina de calcular i ens permet escriure una llarga sèrie de números de forma ràpida i eficaç. S’utilitza amb la mà dreta i la posició de partida és:
• • • •

el dit índex sobre el 4 el dit del mig sobre el 5 el dit anular sobre el 6, i el dit gros sobre el 0

Per poder funcionar el teclat numèric com a tal, l'indicador lluminós NumLock ha d'estar encès. L'indicador s'encén i s'apaga amb la tecla BloqNum o tecla de fixació de teclat numèric. Si la tecla BloqNum no està activada i per tan l'indicador lluminós està apagat, aquesta zona del teclat funciona com les tecles de navegació.

Pràctiques.
Per treballar els continguts de la unitat 6 us proposem les pràctiques següents: Pràctica 1: Les parts del teclat (el Teclat pràctic) Ja hem dit que en un teclat d'ordinador les diferents tecles tenen diferents utilitats i estan distribuides en diferents àrees o zones: tecles d'escriptura, tecles de funció, tecles de l’ordinador, tecles de navegació, teclat numèric i tecles de windows.

Competic Inicial

Competència 2

54

CFA Les Bernardes

Algunes d'aquestes tecles ja s'han treballat en unitats anteriors i s'ha vist quines eren les seves funcions específiques. En aquesta pràctica les veureu totes. Per poder realitzar la pràctica heu de tenir a l’escriptori l'icona de l'aplicació Teclado pràctico (Teclat pràctic). Si no és així demaneu ajuda al vostre formador o formadora.

1. Feu doble clic sobre l'icona i s'obrirà l'aplicació en una nova finestra.

2. Llegiu atentament la informació que surt a cada pantalla i seguiu-ne les indicacions. Per avançar per les diferents pantalles heu de fer clic al senyal d'endavant o prémer la tecla W. 3. Per acabar la pràctica feu clic al senyal de sortir. Pràctica 2: Tecles amb dos o tres caràcters Ja hem vist que una mateixa tecla pot servir per a un, dos i, fins i tot, tres signes o caràcters. En aquesta activitat practicareu l'escriptura del segon i tercer caràcter d'una mateixa tecla.

Fig. 1 - Diferents tecles amb un, dos o tres caracters.

Per escriure el segon caracter d'una tecla cal

Competic Inicial

Competència 2

55

CFA Les Bernardes

prémer simultàneament la tecla de majúscules o Maj i la tecla corresponent al caràcter.

Per escriure el tercer caràcter d'una tecla cal prémer simultàneament la tecla de AltGr i la tecla corresponent al caràcter. Exemples: s'escriu amb les tecles s'escriu amb les tecles s'escriu amb les tecles s'escriu amb les tecles s'escriu amb les tecles

%

=

@

\

1. Obriu el fitxer Teclat-6 (Feu clic sobre la paraula en blau). 2. Copieu els textos en el requadre corresponent. Utilitzeu la "rodeta" del ratolí o les tecles RePàg i AvPàg per desplaçar-vos amunt o avall del formulari. 3. Abans d'acabar feu clic al botó que trobareu a la part superior de la pantalla per imprimir el treball. 4. Per tancar la finestra i acabar la pràctica feu clic sobre el botó Pràctica 3: El teclat numèric En aquesta activitat utilitzareu preferentment la zona del teclat numèric. Utilitzeu de forma adequada els diferents dits de la mà dreta. 1. Obriu el fitxer Teclat-7 (Feu clic sobre la paraula en blau).

Competic Inicial

Competència 2

56

CFA Les Bernardes

2. Copieu els textos i els números en el requadre corresponent. Utilitzeu la "rodeta" del ratolí o les tecles RePàg i AvPàg per desplaçar-vos amunt o avall del formulari. 3. Abans d'acabar feu clic al botó d'imprimir que trobareu a la part superior de la pantalla. 4. Per tancar la finestra i acabar la pràctica feu clic al botó Pràctica 4: El tractament de text (c) En aquesta activitat practicareu les tecles de navegació per desplaçar-vos per un text i les tecles de retrocès i de supressió (Supr) per esborrar. També podreu comprovar l'ús de la tecla d'escapada o Esc per sortir dels menús desplegables. Abans de començar la pràctica verifiqueu que a l’escriptori hi teniu la icona del fitxer anomenat JosepPla. Si no el localitzeu demaneu ajuda al vostre formador o formador. 1. Per començar obriu el tractament de text WordPad. Recordeu el camí?: Inici | Programes | Accessoris | WordPad 2. Feu clic a Fitxer de la barra de menús, i trieu l’opció Obre...

3. Se us obrirà una finestra, com la de la imatge, des d'on podreu triar l'arxiu que voleu obrir, en el nostre cas Josep_Pla. Seguiu els passos 1, 2, i 3

Competic Inicial

Competència 2

57

CFA Les Bernardes

4. A la finestra del WordPad heu de tenir el text d'en Josep Pla. 5. Ara es tracta de visualitzar el funcionament de les tecles de navegació. El primer que heu de fer es buscar on és el cursor. El teniu localitzat? 6. Comproveu on es desplaça el cursor quan pulseu cada una de les tecles següents: AvPàg ~ RePàg ~ Inici ~ Fi ~ Ctrl+Inici ~ Ctrl+Fi 7. Comproveu també el moviment del cursor amb les tecles de fletxa amunt, fletxa avall, fletxa dreta i fletxa esquerra. 8. Ara que ja sabeu com podeu desplaçar el cursor aneu fins a les paraules assenyalades en vermell i corregiu els errors. Per esborrar un caràcter recordeu que teniu dues tecles: - la tecla de retrocés, que esborra cap a l'esquerra - la tecla de supressió o Supr. que esborra cap a la dreta. Podeu utilitzar la que millor us vagi segons on estigui el cursor. 9. Abans d'acabar podeu desar el document corregit. A la barra de menús feu clic a Fitxer i, del menú desplegable, seleccioneu Anomena i desa... Se us obrirà una finestra. Primer triareu on desar el nou document corregit (a l'Escriptori) i després en modificareu el nom (JosepPla-corregit). Seguiu els passos 1, 2, i 3 assenyalat en la imatge:

Competic Inicial

Competència 2

58

CFA Les Bernardes

10. Per acabar la pràctica i tancar el programa feu clic al botó 11. Comproveu que a l’escriptori hi hagi el document JosepPla-corregit.

Activitats d'ampliació / reforç
Tot seguit trobareu una activitat per reforçar alguns dels aspectes d'aquesta unitat. Activitat 1: Practica amb el tractament de text (1) Dominar la disposició de les tecles i les seves funcions requereix paciència i constància. A mesura que utilitzeu el tractament de text us anireu familiaritzant més amb el teclat i agafareu més rapidesa en l'escriptura. Alguns exercicis escrits que podeu fer amb el WordPad:
• • • • • •

fer la llista de la compra de la setmana; fer un escrit amb la descripció física i del caràcter vostre o d'alguna persona coneguda (familiar, company de classe,...); triar una foto (antiga, d'unes vacances, d'un aniversari,..) i fer-ne una descripció o una explicació dels fets; triar una pintura que us agradi especialment i escriure els sentiments que teniu al contemplar-la o els records que us suggereix; escriure què vàreu fer ahir, el cap de setmana o quina és la vostra "rutina" diària; ...

Un cop finalitzat cada escrit traieu-ne una còpia en paper: feu clic al botó Imprimeix de la barra d'eines Recordeu que cal acostumar-se a utilitzar les dues mans i a poder ser tots els dits.

Competic Inicial

Competència 2

59

CFA Les Bernardes

Unitat 7: El ratolí (B).
Teoria de la unitat
El programa Paint Paint és una eina de dibuix que pot utilitzar-se per crear imatges. El programa Paint de Windows ens permet dibuixar, construir figures geomètriques, omplir objectes de color, afegir-hi algun text,.... Amb el Paint també podem modificar algunes imatges o fotografies digitals. Aquestes imatges les podem enganxar en un altre document (un cartell, una tarja de felicitació,...) o les podem fer servir com a fons de l’escriptori de Windows. On és troba Paint? Normalment el programa Paint es troba a: Menú d'inici | Programes | Accessoris |Paint Principals elements de Paint La següent imatge mostra els diferents elements que ens cal coneixer de Paint per poder triar les diferents opcions de treball.

Fig. 1 - Elements de la pantalla de Paint

Competic Inicial

Competència 2

60

CFA Les Bernardes

El quadre d'eines El quadre d'eines, generalment situat a la banda dreta de la pantalla, ens posa a l'abast diferents eines de dibuix. Per dibuixar una línia o una figura geomètrica, per omplir de color algun objecte, per esborrar o afegir-hi un petit text..., en cada cas utilitzarem una eina diferent. Fent clic amb el botó esquerre del ratolí sobre un botó d'eina, aquesta queda seleccionada i llesta per a utilitzar.

Fig. 2 - El quadre d'eines de Paint La paleta de colors Paint ens deixa triar amb quin color volem dibuixar o emplenar un objecte. Com si tinguéssim a cada mà un pot de pintura diferent, el Paint ens dona l’opció de triar dos colors:
• •

color de primer pla, amb el botó esquerra del ratolí color de fons, amb el botó dret del ratolí.

Els colors que en cada moment tenim seleccionats apareixen a l'esquerre de la paleta o quadre de colors:

El quadrat superior representa el color de primer pla que controlem amb el botó esquerre del ratolí. El quadrat inferior representa el color de fons i que controlem amb el botó dret del ratolí.

Competic Inicial

Competència 2

61

CFA Les Bernardes

Pràctiques.
Pràctica 1: Experimentant amb Paint (1) En aquesta pràctica experimentareu de forma lliure l'ús d'algunes eines del Paint. 1. Obriu el Paint: Menú d'inici | Programes | Accessoris |Paint 2. Seleccioneu amb un clic del botó esquerra del ratolí l'eina llapis. 3. Situeu el punter del ratolí sobre la zona de treball i dibuixeu lliurement per la zona de treball. Per dibuixar heu de tenir polsat el botó esquerre del ratolí i sense deixar-lo anar moure el punter per la zona de treball. Si moveu el ratolí sense pulsar el botó, el llapis no dibuixa. 4. Per esborrar tota la imatge o dibuix i deixar-lo en blanc, utilitzeu el Menú principal: Imatge | Esborra la imatge

• • •

Intenteu fer un dibuix utilitzant colors diferents. També podeu provar de dibuixar amb l'eina Pinzell i amb l'eina Línia Per acabar la pràctica i tancar la finestra de Paint feu clic sobre el botó

Pràctica 2: Experimentant amb Paint (2) En aquesta pràctica utilitzareu les eines rectangle i el·lipse per fer cercles i quadrats. 1. Obriu el Paint: Menú d'inici | Programes | Accessoris |Paint

Competic Inicial

Competència 2

62

CFA Les Bernardes

2. Seleccioneu amb un clic del botó esquerra del ratolí una d'aquestes eines:

3. Situeu el punter del ratolí sobre la zona de treball i dibuixeu lliurement amb l'eina seleccionada. Per dibuixar heu de tenir pulsat el botó esquerre del ratolí i sense deixar de préme'l moure el punter en sentit horitzontal i vertical fins que la figura adopti la forma i el tamany desitjat. Deixeu de prémer el boto del ratolí i situeu-vos en un altre punt de la zona de treball per dibuixar una altra figura. 4. Per Desfer una figura (desfer la última acció) utilitzeu el Menú principal: Edita | Desfés

5. Per dibuixar quadrats i cercles amb les eines rectangle i el·lipsi, heu de mantenir la tecla de Majúscules pulsada a la vegada que arrastreu el punter del ratolí. 6. Per dibuixar un polígon: - Seleccioneu l'eina Polígon; - Col·loqueu el punter del ratolí en un punt de la zona de treball, feu clic i arrastreu el punter per dibuixar una recta. - Deixeu de polsar el botó del ratolí i tindreu un costat del polígon.

Competic Inicial

Competència 2

63

CFA Les Bernardes

- Feu clic a un punt proper a la recta i es dibuixarà un altre costat del polígon. - Repetiu els clics tantes vegades com costats voleu dibuixar. - Per tancar el polígon feu clic a l'inici de la primera línea dibuixada.

7. Abans d'acabar la pràctica Deseu el vostre treball a l'Escriptori:
o

Per Desar utilitzeu el Menú principal: Fitxer | Desa

Competic Inicial

Competència 2

64

CFA Les Bernardes

o

S'obre una nova finestra. Feu clic: - 1r. al botó Escriptori, d'aquesta manera se'ns guardarà l'arxiu o fitxer del treball a l’escriptori. - 2n. al botó Desa Fixeu-vos que deixem com a nom del fitxer el que se'ns proposa: dibuix. Si voleu també podeu canviar-lo.

o

8. Per acabar la pràctica i tancar la finestra de Paint feu clic a 9. Comproveu que a l’escriptori teniu el fitxer Dibuix.

Feu doble clic sobre la icona

per veure'l.

Pràctica 3: Experimentant amb Paint (3) Amb aquest exercici modificareu el fitxer de la pràctica anterior i que heu guardat a l’escriptori: emplenereu de colors diferents les figures del dibuix. Abans de començar assegureu-vos que teniu el fitxer Dibuix a l'Escriptori. Si no el teniu localitzable us caldrà tornar a fer la pràctica 2 1. Obriu el Paint: Menú d'inici | Programes | Accessoris |Paint 2. Obriu l'arxiu de la pràctica anterior amb el Menú principal: Fitxer | Obre... 3. S'obrirà una nova finestra. Feu clic: 1. al botó Escriptori, lloc on teniu l'arxiu del vostre treball. 2. a l'icona del vostre treball 3. al botó Obre

Competic Inicial

Competència 2

65

CFA Les Bernardes

4. Ja teniu el vostre dibuix a la pantalla. Seleccioneu amb un clic del botó esquerre del ratolí l'eina emplena d'un color

5. Cliqueu sobre un color de la paleta o quadre de colors. 6. Situeu el punter a l'interior d'una figura i feu clic. La figura us quedarà acolorejada. 7. Trieu un altre color de la paleta i empleneu de color una altra figura. 8. Repetiu el procés fins que tingueu totes les figures plenes de color.

9. Deseu el vostre dibuix modificat: Fitxer | Desa 10. Per acabar la pràctica i tancar la finestra de Paint feu clic a 11. Comproveu que a l’escriptori teniu l'arxiu dibuix modificat.

Feu doble clic sobre l'icona

per veure'l.

Pràctica 4: Experimentant amb Paint (4) En aquesta pràctica pintareu línies verticals i horitzontals de diferent tipus i gruix. 1. Obriu el Paint: Menú d'inici | Programes | Accessoris |Paint

Competic Inicial

Competència 2

66

CFA Les Bernardes

2. Seleccioneu amb un clic del botó esquerra del ratolí l'eina Pinzell 3. Trieu del quadre opcions d'eines el pinzell que tingui el traç més gruixut:

4. Traceu línies horitzontals i verticals de manera que us quedi un dibuix semblant al de la imatge:

5. Guardeu el vostre treball: Fitxer | Desa 6. A la finestra emergent: - esborreu el nom del fitxer i escriviu quadrats (Aquest serà el nom del fitxer amb aquest nou treball); - cliqueu sobre Escriptori; - i feu clic al botó Desa 7. Per acabar la pràctica i tancar la finestra de Paint feu clic a 8. Comproveu que a l’escriptori teniu el fitxer quadrats.

Feu doble clic sobre la icona

per veure'l.

Competic Inicial

Competència 2

67

CFA Les Bernardes

Recursos
Selecció de recursos disponibles a la xarxa: 1. XTEC 1. http://www.xtec.net 1. Portal educatiu.... 2. edu365 1. http://www.edu365.com

Competic Inicial

Competència 2

68

CFA Les Bernardes

Unitat 8: Ajustar l’ordinador a les necessitats personals.
Teoria de la unitat
Els monitors En informàtica, un monitor és un perifèric de l’ordinador, consistent en una pantalla que mostra l'activitat que du a terme la computadora a la que està connectada. Habitualment, s’utilitza per visualitzar el procés d'introducció de dades a través del ratolí o del teclat i el processament que en fa l’ordinador, segons les pautes marcades pel sistema operatiu i els programes que hi hagi instal·lats.

Fig. 1 Monitor CRT

Fig. 2 - Monitor TFT

La tecnologia usada per a fabricar monitors evoluciona constantment. Els primers eren monocroms (generalment en blanc i negre), i després es van fabricar amb pantalla a color. Els canvis també van afectar a una major superfície de pantalla a la vegada que es reduïa la curvatura d'aquesta. Actualment s'estan imposant els monitors plans, amb tecnologia TFT, que pesen menys i ocupen menys espai. El monitor es connecta a l’ordinador a través d'una tarja gràfica o tarja de vídeo que està instal·lada a l'interior de la torre. Una tarja gràfica o tarja de vídeo és una tarja de circuit imprès encarregada de transformar els senyals elèctrics que li arriben des del microprocessador, en informació visualment comprensible per l'usuari a la pantalla de l’ordinador.

Fig 3 - Tarja gràfica

Competic Inicial

Competència 2

69

CFA Les Bernardes

Ajustar el monitor a les necessitats personals Per poder treballar amb l’ordinador el més còmodament possible cal tenir-lo ajustat a les nostres necessitats visuals, auditives o motrius. En el cas dels monitors, la pantalla ha d'estar ben configurada, els textos o imatges que s'hi visualitzen han d'estar ben definits i adaptats a les nostres capacitats visuals. Per conformar adequadament la pantalla del monitor disposem de diversos elements:

els botons de control del monitor, que solen estar a la superficie del monitor. Amb ells podem ajustar característiques com el contrast, la lluminositat, l'alineació vertical i horitzontal de la imatge, la gamma de colors,... El funcionament d'aquests botons, però, no és estandart, varia segons el model i el fabricant del monitor. les opcions Pantalla i Opcions d'Accessibilitat que trobem al Tauler de Control de Windows: Inicia | Configuració | Tauler de Control
o

Accedint a Pantalla podem triar la resolució de la pantalla, el format de les finestres (colors, botons, grandària de les lletres), el fons de l’escriptori, ... Accedint a Opcions d'Accessibilitat podem ajustar i personalir aspectes relacionats amb la visualització, però també amb el teclat, el so o el ratolí.

o

Fig. 4 - Icones del Tauler de control de Windows

el menú Accessibilitat, de Windows, que hi arribem des de Inici | Programes | Accessoris. Per mitjà d'aquest submenú podem incorporar una Lupa, un Teclat en pantalla o utilitzar l'Auxiliar d'accessibilitat per ajudar-nos en el procés de seleccionar les opcions més adients a les nostres necessitats visuals, auditives i de mobilitat.

Pràctiques.
Pràctica 1: El control de la lluminositat i el contrast
La pràctica consisteix en explorar els botons de control del monitor i ajustar especialment els controls de contrast i lluminositat d'acord a les característiques de llum de la sala on s'està treballant. Aquests controls, però, varien segons el model i el fabricant del monitor

Competic Inicial

Competència 2

70

CFA Les Bernardes

1. Amb l’ordinador engegat, localitzeu els botons de control i ajustament del monitor. De quin tipus són: manuals o digitals? 2. En el cas que l'ajustament sigui manual localitzeu el botó del contrast i el botó de la lluminositat, manipuleu-los i ajusteu-los de manera que pogueu diferenciar el major nombre possible dels 17 matisos de grisos en la següent imatge:

Si l'ajustament de la pantalla és digital, moveu-vos pel menú emergent, localitzeu les opcions de contrast i lluminositat, i ajusteu-les a la imatge de grisos.

Pràctica 2: La resolució de pantalla
En aquesta pràctica canviareu la resolució de pantalla. Podreu comprovar que a major resolució les imatges, icones i textos es veuen més "definits" però petits, i que a menys resolució augmenta el tamany dels elements de la pantalla, les icones i els textos de les finestres, però la seva "definició" és menor. Conseqüentment, en una pantalla de resolució gran hi caben més elements en pantalla que no en una pantalla de menor resolució. Això sí, els elements es visualitzen a tamany més reduït.

En informàtica, el píxel o pícsel és la unitat mínima que forma una imatge gràfica i que pot ser mostrada i interpretada per l’ordinador. Totes les imatges digitals estan formades per una disposició de píxels a mode de matriu, amb les seves corresponents files i columnes que ens donaran la localització de cada element de la composició. El conjunt total de píxels d’una imatge es calcula amb el producte del les files per les columnes de la imatge, això ens donarà la resolució, per exemple 1024 x 768 píxels, aproximadament uns 800.000 píxels. Els píxels no es toquen els uns amb els altres, però el gran nombre de píxels continguts en una imatge donen aquesta sensació visual.

Competic Inicial

Competència 2

71

CFA Les Bernardes

Fig. 1 - Imatges de 16x16 píxels

La resolució de pantalla és el número de píxels que pot mostrar-se en la pantalla de l’ordinador. També s'expresa pel producte del número de píxels de les columnas pel de les files. Així és parla d'una resolució de pantalla de 800 x 600 píxels o de 1024 x 768 pixels, per exemple.

1. Cliqueu, amb el botó dret del ratolí, damunt de la pantalla de l’escriptori de Windows. 2. Seleccioneu, del menú emergent, l’opció Propietats i us apareixerà la finestra Propietats de pantalla. 3. Seleccioneu la pestanya Configuració i en l'apartat de Resolució de pantalla trobareu la vostra resolució de pantalla. Quina és? 4. Per canviar-la podeu arrossegar el botonet cap a la dreta o cap a l'esquerra segons vulgueu una major o menor resolució. Si inicialment teníeu una resolució de 800 per 600 podeu canviar-la a 1024 per 768, o a la inversa. 5. Cliqueu sobre el botó Aplicar i Acceptar per que es produeixi el canvi.

Fig. 2 - Passos que cal seguir per a canviar la resolució de pantalla en la finestra Propietats de Pantalla

Competic Inicial

Competència 2

72

CFA Les Bernardes

Nota: També podeu accedir a la finestra Propietats de pantalla a través de Inicia | Configuració | Tauler de control | Pantalla

Pràctica 3: El Teclat en pantalla
El Teclat en pantalla es una utilitat que mostra un teclat virtual en la pantalla que permet als usuaris amb dificultats de mobilitat escriure dades mitjançant el ratolí o un altre dispositiu assenyalador o joystick. Amb aquesta pràctica podreu conèixer com accedir al Teclat en pantalla i quin és el seu funcionament. 1. Per accedir al Teclat en pantalla aneu a: Inici | Programes | Accessoris | Accessibilitat | Teclat en pantalla

Us apareix un teclat virtual al mig de la pantalla. 2. Per veure el seu funcionament obriu el programa de tractament de text WordPad. Recordeu el camí? Inici | Programes | Accessoris |WordPad 3. Podeu començar a escriure el vostre nom i cognoms. Utilitzeu el ratolí per fer clic a les tecles del teclat virtual i veureu com s'introdueixen les dades en el document de WordPad. 4. Practiqueu els diferents grups de tecles: l'alfanumèric, les de navegació, el teclat numèric, les majúscules, .... 5. Per acabar la pràctica feu clic al botó de la finestra del Teclat i al de la finestra del WordPad. No es necessari que guardeu el document.

Competic Inicial

Competència 2

73

CFA Les Bernardes

Fig. 1 - Utilització del Teclat en pantalla per a escriure un text

Pràctica 4: La Lupa
La Lupa o Ampliador és una eina de Windows que crea una finestra independent que mostra augmentats el text i altres elements de la pantalla per facilitar-ne la visualització. Està pensat per oferir un nivell de funcionalitat mínim per als usuaris amb lleus dificultats visuals. Amb aquesta pràctica coneixereu com utilitzar i configurar la Lupa. 1. Per accedir a la Lupa aneu a: Inici | Programes | Accessoris | Accessibilitat | Lupa

2. Us apareixen dues finestres: la de la Lupa i la de Configuració de la Lupa 3. Moveu el ratolí per la pantalla i experimenteu si us resulta una eina útil. 4. Ajusteu les opcions de configuració a les de la següent imatge i proveu diferents nivells d'ampliació.

Competic Inicial

Competència 2

74

CFA Les Bernardes

Si no teniu la finestra de Configuració en pantalla podeu accedir-hi fent clic al botó Configuració de la Lupa que es troba a la barra de tasques:

5. Per acabar la pràctica i tancar totes les finestres feu clic a

Pràctica 5: Configuració dels botons del ratolí
Per defecte el botó esquerre del ratolí és el que realitza les funcions de selecció i l'arrossegament, però per a les persones esquerranes és possible que això no els sigui gens còmode. Windows ens permet canviar aquesta configuració, de manera que sigui el botó dret el que realitzi aquestes funcions. En aquesta pràctica veureu com s'inverteixen les funcions del botó dret i l'esquerre i com podem adequar-nos la velocitat del doble clic o modificar l'arrossegament. 1. Des del Menú d'Inici obriu el Tauler de control: Menú d'inici | Configuració | Tauler de control

Competic Inicial

Competència 2

75

CFA Les Bernardes

2. Feu doble clic sobre la icona Ratolí i s'obrirà la finestra Propietats de Ratolí. A la pestanya Botons teniu els paràmetres que afecten a la configuració dels botons del ratolí:

- Per invertir les funcions del botó dret i esquerre feu clic al quadrat de la secció Configuració del botó

Competic Inicial

Competència 2

76

CFA Les Bernardes

- Podeu configurar també la Velocitat del doble clic desplaçant la fletxa cap a l'esquerra per a fer que el doble clic no tingui que ser tan ràpid i a la dreta per al contrari. Podeu provar les diferents opcions fent doble clic sobre la icona de la carpeta de la dreta. - Si voleu que per arrossegar un objecte no calgui mantenir apretat el botó del ratolí feu clic al quadrat de la secció Blocatge del clic

3. Un cop heu configurat els paràmetres a les vostres necessitats feu clic als botons o per tancar la finestra.

Pràctica 6: Modificar les Opcions del Punter
En aquesta pràctica podreu modificar la velocitat del punter del ratolí, per a que a les persones poc expertes els sigui més fàcil el seu maneig així com l'acció de seleccionar un objecte i fer clic sobre ell. 1. Des del Menú d'Inici obriu el Tauler de control: Menú d'inici | Configuració | Tauler de control

2. Feu doble clic sobre la icona Ratolí de Ratolí.

i s'obrirà la finestra Propietats

Competic Inicial

Competència 2

77

CFA Les Bernardes

A la pestanya Opcions del punter podreu ajustar la velocitat del punter a les vostres necessitats: - Desplaceu la fletxa de la zona 1 cap a la dreta o cap a l'esquerra. - Moveu el ratolí per a veure l'efecte i modifiqueu altra vegada la velocitat. - Deixeu-la allà on la velocitat del punter us sigui més còmode i feu clic sobre el botó Aplica 3. A la zona 2 teniu altres opcions que també podeu explorar: - Marqueu amb un clic l’opció Mostra el deixant del punter del ratolí. Moveu el ratolí per veure l'efecte.

- Marqueu amb un clic l’opció Mostra la ubicació del punter del ratolí en prémer Control. Situeu el punter en una zona de la pantalla i premeu la tecla Ctrl per veure l'efecte.

4. Un cop heu configurat les Opcions del punter a les vostres necessitats feu clic als botons o per tancar la finestra.

Competic Inicial

Competència 2

78

CFA Les Bernardes

Activitats d'ampliació / reforç
Activitat 1: L'Auxiliar d'accessibilitat permet que les persones amb algun tipus de discapacitat -visual, auditiva o de mobilitat- pugui utilitzar l’ordinador de forma més fàcil. Algunes de les opcions - com les tecles permanents, la descripció de sons i les tecles del ratolí- estan dissenyades per ajudar els usuaris amb discapacitats concretes a fer ple ús de l’ordinador. Altres opcions, com les tecles del ratolí o la mida del text i altres elements de la pantalla, poden ser interessants per a qualsevol usuari. Per iniciar l'Auxiliar d'accessibilitat heu d'obrir el Menú d'Inici i seguir el següent camí: Inici | Programes | Accessoris | Accessibilitat | Auxiliar d'accessibilitat

Us apareix una nova finestra amb una pantalla de Benvinguda. Si cliqueu sobre el botó continuareu amb l'Auxiliar.

Successivament us apareixeran diverses pantalles. Llegiu-ne les explicacions i trieu les opcions que més s'ajusten a les vostres necessitats. Podeu demanar al vostre formador o formadora que us expliqui els diferents conceptes i les millors opcions de cada pantalla. Si voleu rectificar les opcions triades en alguna pantalla anterior, premeu el botó

Si premeu el botó

abandonareu l'Auxiliar.

Quan arribeu a la darrera pantalla, l'Auxiliar us avisa dels canvis que heu realitzat i si esteu conformes heu de prémer el botó

Competic Inicial

Competència 2

79

CFA Les Bernardes

D'aquesta manera també es tancarà l'Auxiliar d'accessibilitat.

Recursos
Selecció de recursos disponibles a la xarxa: 1. Proxecto "Software Senior" És tracta d'un cercador de programari per millorar l'accessibilitat informàtica de les persones grans amb algun tipus de discapacitat física i sensorial (dificultats visuals, auditives i motrius) o http://softsenior.cesga.es/index.php 2. Programas y recursos gratis para discapacitados o http://www.cuervoblanco.com/descargas_discapacidad.html

Competic Inicial

Competència 2

80

CFA Les Bernardes

Unitat 9: La càmera digital
Teoria de la unitat
La càmera digital captura i emmagatzema imatges en format digital. La resolució màxima de les imatges depèn del sensor de la càmera (CCD o bé CMOS), el qual capta la llum. El sensor es carrega en resposta a la llum i fa la conversió del valor de cada píxel en un valor digital. La mesura en megapíxels és el resultat de multiplicar l'amplada i l'alçada en píxels. Així una càmera de 12 megapíxels pot captar uns 4.000 píxels d'amplada i uns 3.000 d'alçada (4.000x3.000=12 milions).

Els formats d'imatge més utilitzats són JPEG i TIFF. Les càmeres professionals utilitzen un altre format: RAW. Una imatge en aquest format està formada pels píxels sense processar del sensor de la càmera. Cal interpretar la informació dels valors pel vermell, verd i blau de cada píxel, segons el mode de color RGB. Aquest tipus d’arxiu permet, en editar-lo, realitzar modificacions de la imatge sense perdre’n qualitat. Actualment, podem trobar càmeres digitals incloses en telèfons mòbils, PDA, ordinadors portàtils, o iPOD. La capacitat d’emmagatzematge d’aquests dispositius fa que la majoria utilitzi el format JPEG, per la seva compressió i poca pèrdua de qualitat. Els sistemes d’emmagatzematge són les targetes de memòria com CompactFlash (CF), Secure Digital (SD), microSD, XD, entre d’altres. Per descarregar les imatges captades per la càmera digital: connectarem la càmera al port USB de l’ordinador, o utilitzarem un lector de targetes que descarregui les imatges directament de la targeta.

Competic Inicial

Competència 2

81

CFA Les Bernardes

Per connectar la càmera en un port USB de l’ordinador, en algunes ocasions cal instal·lar prèviament la controladora de la càmera perquè l’ordinador la reconegui. Normalment, la càmera va acompanyada d’un programari amb la controladora. Quan connectem la càmera al port USB, apareix en pantalla una finestra amb els programes que podem utilitzar per descarregar les imatges. Amb el sistema operatiu Windows XP, podem utilitzar l’aplicació WIA (Windows Image Acquisition). A les diferents opcions del programari de la càmera, haurem de seleccionar on volem desar les imatges, i si volem importar totes les imatges o només algunes.

Pràctiques
Pràctica 1: Visionar fotos de la càmera digital a l’ordinador Porta la teva càmera digital a l’aula. Obre les fotos que ja tens a la càmera (si no en tens cap, tira una foto a l’aula). Per descarregar les fotos a l’ordinador recorda que pots fer-ho de dues maneres: 4. Utilitzant un cable que connectaràs al port USB del teu ordinador (cal que la càmera estigui encesa) o 5. insertant directament la targeta de memòria de la teva càmera a un lector (molts ordinadors ja el tenen incorporat). L’ordinador detectarà el nou maquinari i et sortirà la següent pantalla:

Competic Inicial

Competència 2

82

CFA Les Bernardes

Clica l’opció “obrir carpeta per veure els arxius” que et portarà a una pantalla amb una sola carpeta les imatges). Entra-hi. . Obre aquesta carpera i en veuràs una altra (la que conté

A vegades, aquest menú que apareix en connectar la càmera a l’ordinador no surt. Quan això passa, hem d’anar a buscar el nou maquinari al meu ordinador, tal com fem quan recuperem els arxius que tenim desats a la nostra carpeta. Aniríem doncs a EL MEU ORDINADOR- DISCO EXTRAIBLE (l’ordinador llegeix la càmera com si fos un llapis de memòria). Ara ja pots visionar les fotos. Experimenta de les diferents maneres que les pots veure: 5. Prem “Vistas” en el menú

i observa com es veuen les imatges si selecciones: - Iconos muy grandes - Iconos grandes - Iconos medianos - Iconos pequeños - Lista - Detalles - Mosaicos

Competic Inicial

Competència 2

83

CFA Les Bernardes

Si vull saber el tamany de la foto i quan va ser tirada, quina opció agafaré dins del menú “vistas”? Anota les característiques de les teves cinc primeres fotos. I si jo vull veure les fotos tan gran com sigui possible, quina opció seleccionaré? 2. Si el que vull és no haver d’anar clicant a sobre de la imatge, puc seleccionar “PRESENTACIÓN” d’aquesta manera m’asseuré davant del monitor i aniré mirant les fotos com si estés mirant una pel·lícula.

Mentres estàs visionant la presentació apareix un menú

et permet controlar l’ordre i la velocitat en què apareixen les fotografies i al mateix temps triar el tipus de presentació que més t’agrada. Experimetna amb els diferents botons. Pràctica 2: Descarregar fotos de la càmera digital a l’ordinador Hem estat mirant les fotografies de la teva càmera a través de l’ordinador però encara estan només a la memòria de l’aparell fotogràfic. En aquesta pràctica aprendrem a desar aquestes imatges al nostre ordinador. Hi ha dues maneres de fer-ho. - Quan connectem la càmera al nostre ordinador, acostuma a aparèixer un menú emergent. Seleccionarem “IMPORTAR IMATGES”

Competic Inicial

Competència 2

84

CFA Les Bernardes

Ens demana que posem un nom a aquest grup de fotos que volem transferir al nostre ordinador (si volem)

Es comencen a importar les imatges de la càmera a l’ordinador:

Quan importem les imatges, ens les desa a la carpeta “LES MEVES IMATGES”. Si les volem desar en una altra carpeta, caldrà que les moguem al lloc desitjat. Les seleccionarem totes, premerem el botó dret del ratolí i clicarem “CORTAR” o bé “COPIAR” (si es que en volem conservar una còpia a la carpeta imatges) amb el botó esquerre del ratolí. Tot seguit anirem a EL MEU ORDINADOR i seguirem tota la ruta

Competic Inicial

Competència 2

85

CFA Les Bernardes

fins arribar a dins de la nostra carpeta on premerem el botó dret del ratolí i clicarem “ENGANXAR”. - L’altra manera de transferir les fotos de la càmera a l’ordinador és copiant directament les imatges que ens interessen i enganxar-les a la nostra carpeta. Anirem a EL MEU
ORDINADOR- DISCO EXTRAIBLE- CARPETA- CARPETA- Seleccionem les imatges amb el ratolí (ens han de quedar d’un color blauós) ens posem a sobre d’una foto amb el ratolí, premem el botó dret del ratolí i seleccionem COPIAR. Anem a la nostra carpeta, premem el botó dret del ratolí i seleccionem ENGANXAR.

Crea una carpeta titulada “les meves fotos” dins de la teva carpeta i enganxa-hi totes les fotos (o les que et facin més gràcia) de la teva càmera digital.

* Si totes les fotografies de la targeta de memòria de la càmera digital ja les tenim desades correctament
(al disc dur del nostre ordinador, un CD o un llapis de memòria) podem elimar-les i així la nostra càmera disposarà de més capacitat d’emmagatzematge. Només caldrà obrir la carpeta de les imatges de la càmera, seleccionar les fotografies i: - prémer la tecla suprimir del nostre teclat - arrossegar-les a la paperera de reciclatge - o bé, prémer el botó dret del ratolí i seleccionar “eliminar”.

Pràctica 3: Retoquem imatges Obre la carpeta “les meves fotos” i mira les fotos que hi has gravat. Segurament n’hi ha alguna que està horitzontal i hauria d’estar vertical . Ara és el moment d’arreglar-ho. Si et col·loques a sobre de qualsevol imatge i prems el botó dret del ratolí, et sortirà aquest menú desplegable:

Gira aquelles fotos que no estan com haurien d’estar. Si totes les tens bé, esperimenta fent-les girar en el sentit de les agulles del rellotge i en el sentit oposat a les agulles del rellotge. Pràctica 4: Posem nom a les imatges

Competic Inicial

Competència 2

86

CFA Les Bernardes

Posa un títol o nom a cada imatge que has transferit a l’ordinador. Per fer-ho, faràs com abans: et col·locaràs a sobre de la imatge, premeràs el botó dret del ratolí però aquesta vegada seleccionaràs “CANVIAR DE NOM”

Exercicis
Exercici 1: La memòria de la nostra targeta de memòria Comproveu la memòria total de la vostra targeta. Aneu a EL MEU ORDINADOR- DISC EXTRAIBLE- premeu el botó dret del ratolí seleccioneu “PROPIETATS”.

Seguidament, us apareixerà una pantalla similar a la següent on podreu observar la memòria total, la gastada i la que encara us queda

Competic Inicial

Competència 2

87

CFA Les Bernardes

Quin tipus de targeta de memòria tens? Quant d’espai estàs utilitzant? Exercici 2: Formatació de la targeta de memòria De tant en tant és bo formatejar la targeta de memòria a fi de corregir errors i aconseguir que la vida de la memory card sigui més llarga. Per fer-ho només cal anar a EL MEU ORDINADOR- DISC EXTRAIBLE- prémer el botó dret del ratolí seleccionar “FORMATEJAR”. És molt ràpid. Quan volguem formatejar la targeta, ens hem d’assegurar que no hi hagi imatges que no haguem desat perquè se’ns borraran.

Activitats d’ampliació i reforç
Competic Inicial Competència 2 88

CFA Les Bernardes

Activitat 1: Un record per a tots A la teva carpeta, crearàs una altra carpeta anomenada “gent de la classe”. Tira una foto de cada company de la classe amb la teva càmera digital. Descarrega aquestes fotos a la teva carpeta “gent de la classe”. Canvia el nom de cada imatge, pel nom real del company de classe.

Activitat 2: Fotos amb la webcam Tira’t una foto amb la webcam de l’escola i desa-la a la carpeta “gent de la classe” on has desat les imatges de tots els teus companys. Compara la qualitat de les fotos dels companys amb la de la teva. Quants megapíxtels té la teva càmera digital? I la web de l’escola? I el teu mòbil?

Activitat 3: juguem amb les imatges
Crea personatges divertits i en moviment amb la teva imatge a http://b.muglets.com/

Competic Inicial

Competència 2

89

CFA Les Bernardes

Unitat 10: La salut i l’ordinador.
Teoria de la unitat
Els riscos de treballar davant d'una pantalla El fet de treballar davant d'un ordinador durant moltes hores pot comportar riscos per a la salut, com ara l'aparició de fatiga visual (picor d'ulls, augment del parpelleig, llagrimeig, pesadesa en les parpelles o els ulls), la fatiga física (dolor habitual en la regió cervical, dorsal o lumbar, tensió en les espatlles, el coll o l'esquena i molèsties en les cames) i la fatiga mental tant sensorial com cognitiva relacionada amb les característiques de les tasques (estrès, sobrecàrrega de treball, monotonia). També és comuna l'aparició de microtraumatismes en els dits o en els canells per una col·locació incorrecta de la mà. Per tal de reduir aquests riscos és important que:
• • •

el lloc de treball tingui unes dimensions adequades, que facilitin la mobilitat de la persona. l'ambient físic, és a dir, la temperatura, el so ambient i la il·luminació, no ha de generar situacions de disconfort. les cadires tinguin una base estable i la seva alçada s'ha de poder regular. El respatller lumbar també haurà de ser ajustable en inclinació i en alçada.

Per evitar la fatiga visual:
• •

És convenient que la pantalla, el teclat i els documents escrits es trobin a una distància similar dels ulls (entre 45 i 55 cm). La pantalla també s'ha de trobar en un angle d'entre 10º i 60º per sota de l'horitzontal dels ulls i, si fem servir faristol, l'hem de col·locar en una alçada similar a la de la pantalla per evitar moviments perjudicials del coll. És aconsellable evitar col·locar el monitor davant de finestres i evitar reflexos lluminosos i enlluernaments.

Abans de començar a treballar amb l’ordinador:

És convenient adequar el lloc de treball a les nostres característiques personals: ajustar el seient, orientar i graduar el monitor evitant que ens obligui a mirar cap a una font de llum, eliminar reflexos sobre la pantalla, situar la part superior de la pantalla per sota de la línia horitzontal de visió, graduar-ne el contrast i la brillantor i evitar oscil·lacions de caràcters o fons de pantalla. És recomanable col·locar el monitor a un costat si hem d'introduir dades.

Durant la feina:
• •

Cal evitar girs bruscos o mantinguts del tronc i del cap, mantenir l'avantbraç i la mà alineats (fins i tot, si s'escau, pot ser útil la utilització d'un recolzacanells). L'angle entre el braç i l'avantbraç hauria de ser superior a 90º.

Competic Inicial

Competència 2

90

CFA Les Bernardes

També és convenient treballar en un entorn ordenat i disposar d'espai per col·locar el teclat, el ratolí i els documents de forma que ens sigui còmode treballar-hi. Per reduir la fatiga visual, també és aconsellable no copiar documents que es troben a dins d'una funda de plàstic, realitzar parades quan estem treballant durant moltes hores davant del monitor i netejar periòdicament la superfície de visió (pantalla o filtre). En cas de fatiga muscular, o durant les pauses, és molt útil realitzar alguns exercicis de relaxació que consisteixen a moure i girar el cap lateralment.

Altres normes a tenir en compte per evitar riscos són vigilar periòdicament l'estat de salut, obtenir informació i formació dels programes amb què es treballa, dissenyar les tasques de forma adequada i lògica, mantenir cables fora de les zones de pas o protegits amb canaletes, desendollar els equips sense tirar dels cables i, per evitar contactes elèctrics, no manipular l'interior dels equips ni desmuntar-los, encara que estiguin desendollats.

Competic Inicial

Competència 2

91

CFA Les Bernardes

Sistema Operatiu.

1. 2. 3. 4. 5.

L’escriptori Finestres Fitxers i carpetes Sistema operatiu Impressió

Competic Inicial

Competència 2

92

CFA Les Bernardes

Unitat 1: L'escriptori.
Teoria de la unitat
L’escriptori. És la primera pantalla que veus quan engegues i s’acaba de carregar l’ordinador. L’escriptori és la principal àrea de treball que faràs servir.

La barra de tasques La barra de tasques es troba a la part inferior de la pantalla. És sempre visible en circumstàncies normals. Ara mateix pots veure-la a la teva pantalla. La barra de tasques és molt útil. Hi trobem un botó que ens indica el nom de la finestra que tenim oberta:

Competic Inicial

Competència 2

93

CFA Les Bernardes

També te altres utilitats que anirem aprenent:

La barra de tasques et diu sempre el que estàs fent. Icones de l'escriptori. Els objectes que es troben a l’àrea interior de l’escriptori s'anomenen icones. Les icones son "portes d'entrada" que permeten obrir programes, carpetes i altres utilitats del nostre ordinador. Carpetes Aquesta icona és l'entrada a la carpeta Els meus documents: el lloc del teu ordinador on desaràs els treballs que anirem fent.

Icones de programa Aquesta icona obre el navegador FIREFOX : un programa que ens serveix per navegar per Internet.

Altres El meu ordinador Porta d'accés a tots els dispositius de memòria de l'ordinador: per llegir un disquet, per veure un DVD, per buscar a la memòria interna de l'ordinador, ... Paperera de reciclatge La paperera de reciclatge recull tot allò que llences perquè ja no ho vols: documents, carpetes, ..

Competic Inicial

Competència 2

94

CFA Les Bernardes

Llocs de la xarxa Et permet entrar als ordinadors que estan conectats en xarxa amb el teu.

El botó Inicia El botó Inicia es troba a l'esquerra de la Barra de tasques. Fent clic al botó Inicia surt un menú que ens permet accedir a totes les funcions de l'ordinador:

Pràctiques
Pràctica 1: Un passeig per la barra de tasques
• •

Busca la Barra de tasques a la part de sota de la pantalla. Situa el punter del ratolí (sense fer clic) a sobre de cadascú dels botons de la Barra de tasques assenyalats a la imatge següent. Veuràs que hi apareix un petit missatge groc que t’explica per a què serveix cada botó.

Anota al teu quadern per a que serveix cadascú.

Competic Inicial

Competència 2

95

CFA Les Bernardes

Recorda: Quan poses el punter a sobre d'un botó o d'una icona, surt un petit rectangle groc informatiu com aquest

Pràctica 2: El botó de la finestra oberta Per fer aquesta pràctica has de tenir oberta la pàgina web del curs.

Ves a la Barra de tasques i clica repetidament el botó associat a la finestra oberta. Observa com la finestra es mostra i s'amaga. Repeteix-lo dues o tres vegades

Recorda: El botó associat a la finestra oberta serveix per mostrar i amagar la finestra que tens oberta.

Pràctica 3: Fer servir el control de volum 5. Busca a la Barra de tasques el control de Volum 6. Fes un clic a sobre del botó. Et sortirà un quadre con aquest:

Per tancar aquest quadre torna a clicar el control Volum

Pràctica 4: Veure l'Escriptori Per fer aquesta pràctica has de tenir oberta la pàgina web del curs. Ara estàs llegint la pàgina del curs. Si vols veure l'Escriptori tens tres opcions diferents:

Competic Inicial

Competència 2

96

CFA Les Bernardes

5. Prova cadascuna de les tres opcions. Pràctica 5: Seleccionar i obrir una icona

Fes un sol clic a sobre de la Paperera de reciclatge del teu escriptori. Observaràs que canvia de color. Diem que hem seleccionat la icona.

3. Ara la icona està “esperant” una ordre teva: Prem la tecla Intro del teclat. S ’obrirà la Paperera i podràs veure el que hi ha dins. 4. Tanca la Paperera fent clic al botó

Recorda:Les icones també s'obren fent doble clic a sobre de la imatge (no a sobre del nom).

Pràctica 6: Moure les icones de l'Escriptori L’Escriptori pot estar endreçat com més ens agradi. Podem canviar de lloc les icones simplement arrossegant-les amb el ratolí. Per poder fer-lo has de tenir desactivada l'opció Disposició automàtica (Veure Activitat d'ampliació 1). Arrossegar les icones és molt senzill:

Competic Inicial

Competència 2

97

CFA Les Bernardes

5. Vés a l'Escriptori del teu ordinador i posa les icones alineades a la part de dalt . Per eliminar una icona l'arrosseguem directament a la Paperera. Quan arribem a la Paperera, deixem anar el botó del ratolí.

Exercicis
Una vegada realitzades les pràctiques de la unitat, pots continuar amb els exercicis següents... Exercici 1: Reconèixer les utilitats de la Barra de tasques 4. Com se sap per a que serveix un botó de la Barra de tasques? 5. Posa el punter del ratolí a sobre dels botons de la Barra d'inici ràpid i els de l'Àrea de notificació i indica per a que serveix cadascú. Exercici 2: Veure la finestra activa Suposa que estàs jugant al Solitari. Sobtadament "desapareix la finestra" però a la Barra de tasques veus això:

Què faràs per tornar a veure la finestra de joc?

Exercici 3: Visualitzar l'Escriptori
• •

Si ara estàs treballant a la finestra del curs, que pots fer per visualitzar l'Escriptori? Mostra ara com es fa: Vés a l'Escriptori i torna altra vegada a la finestra del curs.

Exercici 4: Un passeig pel teu escriptori

Indica per a què serveix cada icona de l'Escriptori. (Si no saps que fer repassa la pràctica 1).

Competic Inicial

Competència 2

98

CFA Les Bernardes

Exercici 5: Obrir una icona
• •

Obre Els meus documents de les dues maneres que explica la pràctica 5. Després tanca la finestra.

Exercici 6: Organitzar les icones de l’escriptori

Situa totes les icones de l'Escriptori alineades a l’esquerra.

Activitats d'ampliació / reforç
Tot seguit trobaràs algunes activitats per treballar i reforçar alguns dels aspectes més importants de la unitat. Activitat 1: Organitzar les icones de l’Escriptori Podem canviar l'Escriptori per adaptar-lo a les nostres necessitats: 1. Fem clic, amb el botó dret del ratolí, a un lloc buit de l'Escriptori: Veiem que surt un menú emergent amb diverses opcions de gestió. 2. De moment, no volem fer res: si fem clic fora del menú, veiem que es tanca.

. En aquesta activitat volem ordenar les icones:
• • •

Obrim el menú emergent de la manera que hem vist abans. Seleccionem l'opció Organitza les icones per. Veiem que es desplega un submenú amb diferents possibilitats. Observa que, a la imatge, solament està activada l'opció Mostra les icones de l'Escriptori. La resta d'opcions no estan activades.

Competic Inicial

Competència 2

99

CFA Les Bernardes

Observa quines opcions estan activades al teu Escriptori.

Anem ara a experimentar :

Situa totes les icones del teu Escriptori alineades a la part de dalt. (Per poder fer-lo has de tenir desactivada l'opció Disposició automàtica del menú emergent). Torna a activar l'opció Disposició automàtica.

3. Observa el que passa. 4. Prova altres opcions: Organitza per nom, Alinea amb la quadrícula, ..... Recorda: Quan fem clic amb el botó dret del ratolí surt un menú que es diu menú emergent o menú de context. Activitat 2: Crear carpetes a l’Escriptori 2. Fes clic amb el botó dret del ratolí a un lloc buit de l’Escriptori. 3. Al menú de context que surt tria l’opció Crea |Carpeta.

Competic Inicial

Competència 2

100

CFA Les Bernardes

.

Tenim ara una carpeta amb el nom provisional Crea una carpeta. Observa que el nom està seleccionat en blau i que el cursor parpelleja. Anem al teclat i escrivim el nom: MI CARPETA. Premem la tecla Intro per tal que l'ordinador sàpiga que ja hem escrit el nom i el memoritzi. Llença aquesta carpeta de prova a la Paperera.

• •

Activitat 3: Canviar el Fons de l’Escriptori Podem posar una imatge de fons per a l'Escriptori. Tenim una petita colecció on triar però també podem posar fotografies nostres o altres imatges que ens agradin. Com ho fem?: 12. Clica amb el botó dret del ratolí a un lloc buit de l’Escriptori.
• •

Tria l’opció Propietats. La finestra que s’obre es diu Propietats de: Pantalla i ens permet modificar les característiques de l’Escriptori. Segueix els passos següents per canviar la imatge de fons de l'Escriptori:

• •

Pots repetir l'activitat i triar un altre fons. Per finalitzar la pràctica, deixa el fons que hi havia abans de fer l'activitat.

Competic Inicial

Competència 2

101

CFA Les Bernardes

Activitat 4: Crear una drecera

Suposem que escoltes molta música amb l'ordinador. Aleshores et convé crear a l'Escriptori una drecera del reproductor multimedia de Windows.

Activitat 5: Obrir més d'una aplicació
• • •

Obre la Llibreta (Inicia|Programes|Accessoris|Llibreta) Obre la Calculadora. Mira la Barra de tasques: es veuem els botons de les dues finestres.

Activitat 6: Canviar l'amplada de la Barra de tasques 9. Es pot canviar l’amplada de la barra de tasques, fins i tot pots fer-la desaparèixer.

. Activitat 7: Bloquejar la Barra de tasques 4. Fes un clic, amb el botó dret del ratolí, a un lloc buit de la Barra de tasques. 5. Al menú que hi surt, tria l'opció Bloquejar la barra de tasques. 6. Intenta ara canviar l'amplada de la barra com has fet a l'activitat 6. Veuràs que no es pot.

Competic Inicial

Competència 2

102

CFA Les Bernardes

Unitat 2: Finestres.
Teoria de la unitat
Treballem amb finestres "Treballem amb Windows" és una frase que, probablement, has escoltat alguna vegada. Windows significa finestres en anglès. Treballar amb Windows és treballar en finestres. (A la unitat 4 tractem amb més profunditat aquest tema) Qualsevol cosa que fem amb l'ordinador, la fem en una finestra. Si juguem, juguem en una finestra; si escrivim, ho fem en una finestra. Si tenim una foto guardada la veurem també en una finestra.

Jugant al Solitari

Escrivint amb la Llibreta

Ara mateix, si estàs seguint el curs per Internet, estàs llegint en una finestra com aquesta.

Competic Inicial

Competència 2

103

CFA Les Bernardes

Elements d'una finestra Imagina que estem escrivint el nostre curriculum amb el programa WordPad . La nostra finestra de treball seria com aquesta.

La barra de títol La barra de títol ens dóna informació de la finestra.

Mira la barra de títol de la finestra del curs, pots veure que et diu:
• •

El nom del curs que estàs fent: Competències Bàsiques en Tic ...... El nom del navegador que estàs fent servir per seguir el curs des de Internet: Mozilla Firefox, Internet Explorer, ...

Botons de control Tanca la finestra Minimitza: la finestra redueix la seva mida al mínim i s'amaga, però continua oberta. La finestra continua a la nostra disposició a la barra de tasques

Competic Inicial

Competència 2

104

CFA Les Bernardes

El botó del mig pot canviar i ofereix dues opcions: Maximitza: la finestra augmenta de mida fins a ocupar tota la pantalla Restaura cap avall: la finestra es torna més petita (recupera la mida que tenia abans de maximitzar). La barra de menús Totes les finestres del Windows tenen la barra de menús. A cada botó de la barra de menús s'obre un menú amb diverses opcions. Podem veure un exemple molt senzill: el menú Partida del Solitari et permet triar: tornar a començar, desfer la darrera jugada, etc...

Les barres d'eines A moltes finestres trobaràs una o més barres d'eines. Una barra d’eines té diversos botons amb diferents utilitats. Per exemple quan escrivim amb el WordPad:

Les barres de desplaçament Permeten desplaçar-se pel contingut de la finestra.

Competic Inicial

Competència 2

105

CFA Les Bernardes

Pràctiques
Pràctica 1: La barra de títol. Els botons de control
• •

Obre el programa Solitari (Inicia|Programes|Jocs|Solitari). Observa el nom que posa a la Barra de títol.

• • • •

Posa el punter del ratolí (sense fer clic) a sobre de cadascú dels botons de control. Espera fins que surti un rètol groc dient que fa cadascú. Anota al teu quadern per a que serveixen. No tanquis la finestra.

Pràctica 2: Maximitzar, restaurar finestres 5. Ja hem vist a la teoria que el botó de control del mig té dues funcions:

• • • • • •

Posa el punter del ratolí, sense fer clic, al botó de control del mig de la finestra del Solitari que tens oberta. Observa què diu el rètol groc. Clica ara a sobre del botó i observa què passa. Posa ara una altra vegada el punter del ratolí a sobre del botó del mig per veure que diu el rètol groc. Fes clic. Repeteix les operacions anteriors. Que significa Maximitzar i Restaurar una finestra?

Competic Inicial

Competència 2

106

CFA Les Bernardes

Continua amb la finestra oberta per la pràctica següent.

Pràctica 3: Minimitzar finestres
• •

Minimitza la finestra del Solitari. Sembla que la finestra hagi desaparegut, però segueix oberta. Tan sol està amagada. Fes clic a sobre del Botó associat a la finestra en la Barra de tasques per tornar a veure-la. Repeteix l’operació fins que tinguis clares aquestes accions. Tanca la finestra.

• •

Pràctica 4: La barra de menús del WordPad En aquesta pràctica observarem la Barra de menús del WordPad.
• •

Obre el programa WordPad. (Inicia|Programes|Accesoris|Wordpad) Observa la barra de títol:
o o

Quin nom li posa al escrit que volem fer? Observa que també posa el nom del programa

• • •

Fes un clic a cadascuna de les opcions de la Barra de menús. Observa com es despleguen els diferents menús. Anota les opcions del menú Fitxer Anota les opcions del menú Edita. Pots observar que son més complicats que els menús del Solitari.

Pràctica 5: Visualitzar/amagar les barres d'eines
• • •

Tenim obert el programa WordPad Obre el menú Visualització Mira quines opcions estàn activades ( La imatge següent et pot servir d'orientació)

Competic Inicial

Competència 2

107

CFA Les Bernardes

• • •

Clica Regle per mostrar o amagar el regle Clica Barra d'eines per mostrar o amagar la barra d'eines Repeteix l'operació amb Barra de format

Pràctica 6: Modificar la mida d'una finestra Podem adaptar la mida d’una finestra de la manera que més ens agradi. 2. Obre el Solitari. 7. Assegura't de que la finestra no està en mida màxima (si la finestra està maximitzada no es pot fer aquesta pràctica).

5. Apropa el punter un costat de la finestra fins que vegis que es transforma en una doble fletxa negra.

9. Arrossega amb el ratolí per modificar la seva mida al teu gust. 10. Fes el mateix apropant el ratolí als altres costats de la finestra. 11. Comprova què passa quan fem aquesta operació des de qualsevol cantonada. Pràctica 7: Moure una finestra
• •

Obre la Calculadora (Inicia|Programes|Accessoris|Calculadora). Per moure la finestra: Posa el ratolí a sobre de la barra de títol i arrossega.

Competic Inicial

Competència 2

108

CFA Les Bernardes

Exercicis
Exercici 1: La barra de títol. Els botons de control 2. 3. 4. 5. 6. Obre el joc Cel.la lliure. Indica quina és la Barra de títol. Com es diu la finestra? Maximitza i restaura la finestra. Minimitza la finestra, torna a expandir-la des de la barra de tasques. Tanca la finestra.

Exercici 2: Reconèixer i utilitzar la Barra de menús 5. Obre de nou el joc Cel.la lliure 6. Busca la Barra de menús. 7. Anota el nom dels menús que hi ha. 8. Fes clic a cada menú i llegeix les opcions de cadascú. 9. Comença una partida des de el menú Partida (Partida | Una altra partida) 10. Juga una miqueta. 11. Torna a començar (Partida| Reinicia la partida) 12. Tanca la finestra des de el menú Partida. Exercici 3: La finestra del WordPad 1. Obre el programa WordPad. 2. Busca la Barra de menús. 3. Anota el nom dels menús que hi ha. 4. Quines són les opcions del menú Inserció. 5. Es pot sortir des de el menú Fitxer? 6. Busca les Barres d'eines (Potser n'hi hagi dues). 7. Com se sap per a que serveix cada botó? 8. Quin és el botó per imprimir? 9. De quines dues maneres es pot tancar la finestra? 10. Tanca el programa. Exercici 4: Modificar la mida d'una finestra. 1. Obre la Paperera 2. Modifica la mides de la finestra fins que tingui, més o menys, aquest aspecte:

3. Mou la finestra fins a dalt de tot de la pantalla. 4. Posa-la després al mig de la pantalla . Competic Inicial Competència 2 109

CFA Les Bernardes

5. Maximitza i després restaura la finestra. 6. Tanca la Paperera.

Activitats d'ampliació / reforç
Activitat 1: Treballar amb dues finestres alhora Farem unes operacions matemàtiques amb la Llibreta i la Calculadora. 6. 7. 8. 9. Obre la Llibreta. ( Inicia|Programes|Accessoris|Llibreta ) Maximitza la finestra. Obre la Calculadora ( Inicia|Programes|Accessoris|Calculadora ) Mira la Barra de tasques: es veuen els botons de les dues finestres.

1. Fes un clic amb el botó dret del ratolí a un lloc buit de la Barra de tasques. 2. Al menú contextual que hi surt tria l'opció Finestres en mosaic vertical

Ara podem treballar comodament amb les dues finestres:

12. Fes amb la Calculadora les operacions que veus a la imatge i escriu el resultat a la Llibreta. Activitat 2: Comparar dues finestres Primera part:

Competic Inicial

Competència 2

110

CFA Les Bernardes

5. Obre la Paperera de Reciclatge. 6. Minimitza la finestra. 7. Obre Els meus documents. 8. Maximitza la finestra. 9. Observa que, a la Barra de tasques, es veuen els botons de les dues finestres. 10. Clica un botó i l'altre, observa com passem d'una finestra a l'altra. Segona part: 6. Obre el menú contextual de la barra de tasques, com hem fet a la activitat 1. 7. Tria l'opció Finestres en mosaic horitzontal. Podem veure les dues finestres alhora:

• •

Compara-les. Hi ha moltes diferències? Realment ambdues son molt semblants: o Els meus documents és un lloc de l'ordinador per guardar el que fem (una carpeta). o La paperera de reciclatge també és una carpeta per guardar, hi llencem el que no volem. Tanca les finestres.

Activitat 3: Seguim comparant finestres En aquesta activitat comparem la finestra d'un programa amb una carpeta. Primera part:
• • • • •

Obre Els meus documents. Maximitza la finestra. Obre el programa WordPad. Observa que, a la Barra de tasques, es veuem els botons de les dues finestres. Clica un botó i l'altre, observa com pasem d'una finestra a l'altra.

Competic Inicial

Competència 2

111

CFA Les Bernardes

Segona part:
• • • •

Obre el menú contextual de la barra de tasques i tria l'opció Finestres en mosaic horitzontal com hem fet a la activitat anterior. Compara les dues finestres: Hi ha més diferències que abans perquè el WorPad és un programa. Prova a escriure a una finestra i a l'altra. Que passa? Perquè? Tanca les finestres.

Activitat 4: Tancar una finestra des de la Barra de tasques
• • •

Obre la Paperera de reciclatge Obre Els meus documents Vés a la Barra de tasques i observa els botons de les dues finestres.

1. Clica amb el botó dret del ratolí al botó de Els meus documents 2. Al menú emergent clica l'opció Tanca
• •

D'aquesta maner hem tancat Els meus documents Tanca ara de la mateixa manera la Paperera

Activitat 5: Tancar una finestra amb el teclat 4. Observa la imatge de la'activitat anterior 5. Fixa't: al costat de l'opció Tanca posa Alt+F4 6. Alt+F4 és una combinació de teclat: prement la tecla Alt i simultàniament la tecla F4 la finestra també es tanca. 7. Provem-ho ara: 1. Obre la Paperera 2. Tanca-la amb la combinació del teclat Alt+F4 8. Fes al mateix amb Els meus documents (Obre i després tanca amb Alt+F4)

Competic Inicial

Competència 2

112

CFA Les Bernardes

Unitat 3: Fitxers i carpetes.
Teoria de la unitat
La memòria: magatzem d'informació. Podríem dir que la memòria d'una persona és un magatzem d'informació. A la memòria guardem noms, imatges, records, cançons... Tothom gaudim avui d'aparells digitals dotats de memòria:

Un telèfon mòbil té una memòria on enmagatzema números de telèfon, missatges,etc.

4. Una càmera digital té una memòria interna on guarda les fotografies que fem.

Un CD és una memòria on tenim guardades fotos, cançons, jocs,...

3. Un disquet també és una memòria però molt més petita. A un disquet no podem guardar massa cosa

Un DVD té més capacitat: pot enmagatzemar una pel.lícula sencera o tota una enciclopèdia.

Dins l'ordinador hi ha un disc amb una capacitat de memòria molt gran: es diu el disc dur. El disc dur és la memòria de l'ordinador. Dins es troben els programes i tot el que fem i desem: escrits, dibuixos, fotos, música,...

Competic Inicial

Competència 2

113

CFA Les Bernardes

Fitxers En llenguatge informàtic, cada escrit, cada foto, cada cançó que tenim a l'ordinador li diem un fitxer. Quan fem una foto amb una càmera digital, es crea un fitxer amb les dades de la foto a la memòria de la càmera. Si volem tenir la foto a l'ordinador, conectem la càmera a l'ordinador i passem el fitxer de la foto. El procés el podem explicar així:

Tipus de fitxer Hi ha molts tipus de fitxers: Documents de text

Escrit amb la Llibreta

Escrit amb Microsoft Word

Escrit amb WordPad

Escrit amb OpenOffice

Fitxers d'imatge

Competic Inicial

Competència 2

114

CFA Les Bernardes

Dibuix fet amb el Paint

Fotografia

Dibuix senzill

Fitxers de so i video

Fitxer de só

Fitxer de só

Fitxer de video

Moltes vegades podem distingir perfectament els tipus de fitxer perquè les icones són diferents. Es convenient escriure el nom de fitxers i carpetes sense accents, dièresi, apòstrofs, ... ni altres signes que no existeixen en anglès. L'extensió dels fitxers Tothom tenim una cançó favorita: Si la grabem, l'ordinador fa un fitxer com aquest: Si escrivim la seva lletra amb la Llibreta, el fitxer és diferent: Si aconseguim el videoclip de la cançó, el format del fitxer és un altre:

Tots tres fitxers s'anomenen Canço d'amor. A primera vista, els distingim per la seva icona. Però, com distingeix l'ordinador cada fitxer? Observa que el nom de cada fitxer porta un "cognom" separat per un punt. L'ordinador distingeix el tipus de fitxer per aquest "cognom" que anomenen extensió. L'ordinador obre cada tipus de fitxer amb programes diferents:

Competic Inicial

Competència 2

115

CFA Les Bernardes

.mp3 .txt .mpeg

amb un programa per escoltar música. amb la Llibreta. amb un reproductor multimèdia.

Mida d'un fitxer Cada fitxer ocupa un espai dins la memòria de l'ordinador. Lògicament una pel.lícula ocupa molt més espai que una cançó o una fotografia. Diem que la pel.lícula medeix més que una fotografia. Una fotografia en color medeix més que la mateixa fotografia en blanc i negre. La mida d'un fitxer és dóna en Bytes (B). El Byte és una unitat massa petita i per això utilitzem els seus múltiples: Nom Byte KiloByte MegaByte GigaByte Símbol B KB MB GB 1 Byte 1024 Bytes 1024 KBytes 1024 MBytes Mida 1 Byte 1024 Bytes 1.048.576 Bytes 1.073 millones de Bytes Mida en Bytes

Carpetes i subcarpetes Dins la memòria de l'ordinador, tota la informació està guardada i ordenada en carpetes. Els programes que fan que funcioni estan guardats en carpetes. Si cal, podem fer carpetes noves per desar tot el que ens interessi. Per exemple:

Aquesta és la carpeta de l'Óscar, dins té fotos, escrits, música, ....

Competic Inicial

Competència 2

116

CFA Les Bernardes

Dins la seva carpeta, l'Óscar ha fet altres carpetes per ordenar millor el seu contingut: té una carpeta de dibuixos, una altra per les fotos, ...

L'Óscar té moltes fotos i per això dins la carpeta Fotos ha fet altres dues carpetes.

Aquest ordre en carpetes que ha fet l'Òscar la podem representar en un arbre:

Competic Inicial

Competència 2

117

CFA Les Bernardes

Recorda: Els Fitxers i les Carpetes s'obren fent doble clic a sobre de la imatge (no a sobre del nom).

Una altra manera és

Pràctiques
Per treballar els continguts de la unitat que estem treballant et proposem les pràctiques següents... Pràctica 1: Crear una carpeta a l'Escriptori

Farem ara una carpeta a l'Escriptori amb el teu nom.

6. Obre la carpeta que has fet, encara no tenim res a dins.

Competic Inicial

Competència 2

118

CFA Les Bernardes

7. Observa que a la Barra de títol posa el nom de la carpeta i a la finestreta Adreça també.

Dins la memòria de l'ordinador hi ha ara un lloc per a tu: la teva carpeta. Pràctica 2: Desar un text escrit En aquesta pràctica escrivim un petit text i ho desem a la carpeta que hem fet. 6. Obre la Llibreta (Inicia|Programes|Accessoris|Llibreta) 7. Escriu unes línies sobre el que has fet avui. Ara desem aquest escrit a la teva carpeta:
• •

Ves al menú Fitxer i tria l'opció Desa S'obre el quadre Anomena i desa

En aquest quadre li diem a l'ordinador on volem desar el text escrit: a la carpeta que tenim a l'Escriptori.

Competic Inicial

Competència 2

119

CFA Les Bernardes

Ja hem arribat a la nostra carpeta que, encara està buida:

Aquest procés de Anomenar i desar és molt important. Pots repertirlo fent el següent:
• • •

Obrim un "paper" nou des de el menú: Fitxer|Crea Escriu el que vulguis i desa'l a la teva carpeta amb el nom Prova1 Pots repetir el procés i escriure una Prova2, Prova3,...

Fem ara una petita reflexió sobre tot això: 3. Escrivim un text, que veiem a la pantalla. 4. L'ordinador crea un fitxer amb l'escrit. 5. Desem l'escrit a la nostra carpeta: indiquem a l'ordinador on volem que guardi el fitxer. 6. El fitxer queda gravat a la memòria de l'ordinador (el disc dur). Però no a qualsevol lloc de la memòria sinó a la teva carpeta. Recorda: És convenient escriure el nom de fitxers i carpetes sense accents, dièresi, apòstrofs, ... ni altres signes que no existeixen en anglès. Pràctica 3: Buscar i obrir un fitxer. Anem ara a veure els textos que hem desat. 5. Ves a l'Escriptori 6. Obre la teva carpeta. 7. Pots veure que ja tens els textos guardats.

Competic Inicial

Competència 2

120

CFA Les Bernardes

Pots obrir qualsevol dels fitxers fent doble clic a sobre.

Pràctica 4: Desar i anomenar una fotografia Anem ara a desar aquesta fotografia a la nostra carpeta.

Hivern (Imatge de mostra de Microsoft Windows XP)
• • • •

Fem clic a sobre la imatge amb el botó dret del ratolí. Al menú contextual que hi surt triem l'opció Anomena i desa la imatge. S'obre un quadre per desar la imatge. La desem a la nostra carpeta de l'Escriptori amb el nom Hivern

Pràctica 5: Comparar diferents tipus de fitxers En aquesta pràctica observem l'extensió dels fitxers. Si al obrir la teva carpeta no es veu l'extensió dels fitxers consulta l'activitat 7 d'aquesta mateixa unitat 1. Obre la teva carpeta. 2. Observa els fitxers que tenim dins:el seu nom, la diferència entre les icones. 3. Compara l'extensió dels fitxers de imatge i dels fitxers de text.

Competic Inicial

Competència 2

121

CFA Les Bernardes

Vés al menú Visualització i tria l'opció Detalls . Els fitxers es mostren d'altra manera:

5. Ara veiem totes les propietats dels fitxers: extensió, mida, tipus... Anota-les al teu quadern. 6. Observa que les fotos ocupen més que els escrits. Pràctica 6: Crear una subcarpeta. En aquesta pràctica posarem una miqueta d'ordre dins la teva carpeta. Farem dins una nova carpeta (una subcarpeta) i posarem dins les fotografies: 4. Busca i obre la teva carpeta. 5. Per crear una nova carpeta segueix les passos següents: 1. Ves al menú Fitxer i tria l'opció Crea|Carpeta 2. Veuràs una nova carpeta. Posa-li el nom Fotos. 6. Arrossega les fotografies dins de la carpeta Fotos. Així hem separat les fotografies de la resta dels fitxers.

Competic Inicial

Competència 2

122

CFA Les Bernardes

• • •

Crea també una carpeta amb el nom Textos. Arrossega dins el fitxer Avui Les proves les deixem fora.

Representa, al teu quadern, aquesta estructura de carpetas en un arbre com aquest.

Pràctica 7: Eliminar fitxers i carpetes Eliminar un fitxer (o una carpeta ) és molt fàcil:
• • •

El seleccionem amb un clic. Premem la tecla Supr del teclat. Confirmem que volem llençar-lo a la Paperera.

Experimenta suprimint tots els fitxers Prova1, Prova2,...

Pràctica 9: Suprimir una carpeta i recuperar-la de la Paperera

Llença la teva carpeta a la Paperera. (Pots arrossegar-la directament a la Paperera o bé seguir les instruccions de la pràctica anterior)

Ara anirem a la Paperera per recuperar la carpeta: 4. Obre la Paperera de reciclatge i segueix les instruccions següents:

Competic Inicial

Competència 2

123

CFA Les Bernardes

Si no trobes l'opció Restaura, podràs recuperar la carpeta desde el menú Fitxer| Restaura

Pots llençar aquesta carpeta de proves a la Paperera.

Exercicis
Exercici 1: Crear una carpeta En aquest exercici has de crear una carpeta amb el teu nom dins Els meus documents. (Si estàs treballant en l'ordinador d'un centre educatiu, pregunta al teu formador on has de crear la teva carpeta).
• •

Obre Els meus documents Crea una carpeta amb el teu nom.

Exercici 2: Desar un text 1. Obre la Llibreta: (Inicia | Programes | Accessoris|Llibreta) 2. Escriu unes línies contant a on t'agradaria anar de vacances. 3. Desa l'escrit dins la teva carpeta amb el nom Vacances.

Competic Inicial

Competència 2

124

CFA Les Bernardes

Exercici 3: Desar imatges
• • •

Desa aquestes imatges a la teva carpeta. Posa'ls el nom que més t'agradi. Si vols veure'ls més grans, fés un clic a sobre.

Exercici 4: Comparar tipus de fitxers 1. 2. 3. 4. Obre la teva carpeta. Vés al menú Visualització i tria l'opció Detalls. Anota al teu quadern els tipus de fitxer que tens guardats. Anota també la seva mida i l'extensió.

Exercici 5: Crear subcarpetes i ordenar els fitxers 1. Dins la teva carpeta crea una subcarpeta amb el nom Imatges. 2. Arrossega les imatges dins la carpeta que has fet. 3. Fes una altra subcarpeta amb el nom Textos. Posa dins el fitxer Vacances

Exercici 6: Dibuixar l'arbre de carpetes i subcarpetes

Dibuixa al teu quadern un arbre amb les carpetes i subcarpetes que tens a Els meus documents. Et pots orientar per la imatge del costat.

Si no tens la teva carpeta a Els meus documents, l'arbre haurà de ser una mica diferent al de la imatge.

Activitats d'ampliació / reforç
Activitat 1: Canviar el nom d'una carpeta Canviar el nom d'una carpeta (o d'un fitxer) no és massa difícil.

Fem clic a sobre de la carpeta amb el botó dret del ratolí Competència 2 125

Competic Inicial

CFA Les Bernardes

• • • •

Al menu contextual que surt triem : Canvia el nom. Escrivim el nou nom de la carpeta. Premem la tecla Intro per tal que l'ordinador reconegui el canvi. Canvia el nom de la carpeta Fotos per Fotografies.

Activitat 2: Navegar per les carpetes En aquesta activitat navegarem per les carpetes anteriors. Farem servir els botons de navegació de la finestra. Obre les diferents carpetes que has fet a l'activitat anterior i aprofita els botons per passar d'una a l'altra: 6. Els botons Endavant i Endarrera ens permeten anar a les carpetes que ja hem visitat. 7. El botó Amunt ens porta a la carpeta que està més amunt al arbre: si estem en rodones i cliquem Amunt anem a geometria Activitat 3: Les carpetes de Windows XP 4. Les carpetes en Windows XP mostren a l'esquerra un grup de desplegables de Tasques comunes. Cadascú d'aquests desplegables ofereix diferents opcions que faciliten el nostre treball. Obre la teva carpeta Selecciona qualsevol fitxer que tinguis guardat Clica a Detalls Observa les dades del fitxer que has seleccionat Obre una carpeta on tinguis imatges Clica Tasques d'imatges Clica Visualitza com una presentació de diapositives Competència 2 126

• • • • • • •

Competic Inicial

CFA Les Bernardes

• • • • •

Explora la presentació i després la tanques Obre Tasques de fitxers i carpetes. Clica l'opció Crea una carpeta nova Fes una carpeta amb el nom Prova Suprimeix la carpeta que has fet

Activitat 4: Visualitzar l'extensió dels fitxers
• •

Obre la teva carpeta Si no veus l'extensió dels fitxers, vés al menú Eines i tria Opcions de la carpeta

• •

S'obre el quadre de diàleg Opcions de carpeta Segueix els passos indicats a continuació:

Competic Inicial

Competència 2

127

CFA Les Bernardes

Unitat 4: Sistema operatiu.
Teoria de la unitat
Els programes informàtics Un programa és un conjunt d'instruccions que "ensenyem" a l'ordinador per tal que tingui més "habilitats". Per exemple, per escriure hi ha diversos programes : la Llibreta, el WordPad, el Writer, el Word.

La Llibreta és un programa molt senzill, no té masses opcions. El Writer té moltes possibilitats d'edició de textos. Si volem editar textos amb colors, diferents mides de lletra, passar el corrector ortogràfic, ... instal·larem el Writer o el Word a l'ordinador. Un ordinador sense programes no podria fer res. Hi ha programes senzills i d'altres més complicats que fan moltes coses. El senyor Windows El senyor Windows és un secretari dels de abans: organitzat , obedient i amant de la seva feina. Ha après a tenir tot perfectament organitzat: cartes, factures, llibres, fotografies... Sap on està tot i li pots demanar qualsevol cosa, la busca i te la porta. És molt disciplinat i desa les coses on li diu el seu "jefe". I no te cap problema en fer tasques de conserge: que si una fotocòpia, que si retalla i enganxa això en un paper. Tots som humans i el senyor Windows no és perfecte: de vegades fa ximpleries o es queda penjat mirant la lluna. Fins i tot alguna vegada agafa un virus i es torna totalment boix.

Que perquè li diuen el senyor Windows? Hem dit que és un secretari dels de abans, treballa a l'altre costat de la finestreta. Com que és nord-americà li diuen el Windows (window vol dir finestra en anglès).

Competic Inicial

Competència 2

128

CFA Les Bernardes

Què és un sistema operatiu? Un sistema operatiu és un grup de programes que fan de supersecretari: és l'intermediari entre nosaltres i la màquina i s'encarrega d'organitzar el munt de tasques que fa l'ordinador. Un ordinador sense sistema operatiu no funciona. Quan es construeix un ordinador primer se'l posa el sistema operatiu. Podem descriure un exemple de la activitat del sistema operatiu: Que fem i que passa si volem dibuixar amb el Paint? Que fem? Busquem el programa i cliquem a sobre per que s'obri Que passa?

El sistema operatiu crida al Paint i el mostra en una finestra.

Dibuixem

Mentre dibuixem el Paint va fent un fitxer del nostre dibuix

Desem el fitxer del dibuix a una carpeta

El sistema operatiu desa el fitxer a la carpeta que l'hem dit

Veiem un altre exemple: volem veure una fotografia que tenim a la carpeta Fotos.

Competic Inicial

Competència 2

129

CFA Les Bernardes

Compte! El cap de l'oficina ets tu; el sistema operatiu és el teu secretari i fa el que tu el dius. Per tant el responsable de que les teves carpetes estiguin ordenades ets tu. El sistema operatiu Windows El sistema operatiu més extès entre els usuaris comuns és el Windows de la empresa Microsoft. Ja hem vist que es diu Windows perquè utilitza finestres de treball a la pantalla del ordinador. El Windows s'ha anat perfeccionat al llarg dels anys. Les darreres versions són el Windows 2000 i el Windows XP. Si compres un ordinador nou, és molt probable que porti instal·lat el més recent, el Windows XP. El sistemes operatius Windows estan desenvolupats per una empresa comercial, per tant hem de pagar una llicència per poder-lo utilitzar. No és legal fer còpies i cada llicència és per a un ordinador. El Linux, l'alternativa lliure . El Linux és un sistema operatiu de lliure distribució: això vol dir que no hem de pagar per utilitzar-lo i que el podem posar a tants ordinadors com vulguem. A més es pot fer la traducció a una altra llengua sense pagar cap dret. Linux és tan potent com Windows, gratuït i més flexible. El Linux va nèixer per iniciativa del finlandès Linus Torvalds, i forma part d'un moviment mundial que treballa pel programari lliure.

Competic Inicial

Competència 2

130

CFA Les Bernardes

El Linux té moltes avantatges: a més de ser gratuït i col·laboratiu, és més estable que Windows i invulnerable a molts virus informàtics. La majoria de servidors el fan servir i és ideal per treballar en xarxa. Es pot configurar de manera personalitzada a la mida del usuari, a més hi ha molts programes gratuïts que podem fer servir amb el Linux com l'Open Office. Moltes institucions públiques i governamentals d'arreu del món han optat pel Linux.

Pràctiques
Pràctica 1: Quin sistema operatiu tens instal·lat al teu ordinador? 2. Observa amb cura la pantalla quan engegues o quan tanques l'ordinador; en algun moment del procés surt el nom del sistema operatiu que té insta-lat. 3. També podem saber el sistema operatiu que tenim des del Tauler de control: Inicia|Configuració|Tauler de control|Sistema

Cliquem la pestanya General del quadre de diàleg que s'obre i veurem la informació del sistema operatiu.

Pràctica 2: El Tauler de control A la pràctica 1 hem utilitzat l'opció Sistema del Tauler de control. Anem ara a conèixer altres opcions. 8. Obre el Tauler de control: Inicia|Configuració|Tauler de control

Observa la Barra de títol de la finestra Obre el menú Ajuda i tria Centre d'ajuda i suport tècnic. Copia al teu quadern per a que serveix el Tauler de control

Competic Inicial

Competència 2

131

CFA Les Bernardes

Tanca la finestra del Centre d'ajuda i suport tècnic. 5. Posa el ratolí a cadascuna de les icones indicades a la figura següent fins que surti un quadre informatiu de color groc. 6. Llegeix per a que serveix cadascuna.

Pràctica 3: Estalvi de pantalla La pantalla del monitor es va cremant per l'us. Si deixem l'ordinador engegat però no estem treballant, s'activa l'Estalvi de pantalla per a atenuar el desgast de la pantalla. Podem triar diferents formes per a l'Estalvi de pantalla :
• •

Clica la icona Pantalla del Tauler de control. S'obre el quadre de diàleg Propietats de pantalla

1. 2. 3. 4. 5.

Clica Estalvi de pantalla Tria una forma al desplegable Comprova l'aspecte de la forma que has triat Clica en Aplica per veure el resultat Clica D'acord si t'agrada

Competic Inicial

Competència 2

132

CFA Les Bernardes

Pràctica 4: Tancar l'ordinador acuradament

Un mecànic acaba la seva feina i deixa les eines de qualsevol manera, fins i tot oblida alguna dins el motor del cotxe que ha arreglat. Que et sembla això?

• • • • • • • •

Tancar l'ordinador de qualsevol manera és el mateix: Poc acurat i perillós. Com s'apaga l'ordinador?: Tanca totes les finestres que tinguis obertes Obre el menú Inicia Obre la finestra Tanca l'ordinador Clica Tanca Espera una estoneta Apaga el monitor

D'aquesta manera deixem que el Sistema operatiu, el nostre gran secretàri, tanqui tot ordenadament. Si no apaguem l'ordinador acuradament podem espatllar-lo.

Pràctica 5: Obrir una unitat de memòria extraïble Un CD, un DVD, un llapis de memòria són unitats de memòria extraïbles. Per accedir a qualsevol d'ells hem d'anar a El meu ordinador. 1. Si volem llegir un disquette farem doble clic a la unitat A 2. Per escoltar un CD de música, per veure un DVD clicarem a la unitat de DVD/CD (reconeixerem fàcilment la icona) 3. Per llegir un llàpis de memòria obrirem la unitat USB DISK

Normalment al introduir un CD, un DVD o al connectar un llapis de memòria es posen en marxa automàticament.

Competic Inicial

Competència 2

133

CFA Les Bernardes

Exercicis
Exercici 1 10. Esbrina quin Sistema operatiu tens instal·lat a l'ordinador que estàs utilitzant. Exercici 2
• •

Obre el Tauler de control. Què es pot fer des del Tauler de control?

Exercici 3
• •

Canvia el protector de pantalla de l'ordinador que estàs utilitzant. Per a què serveix el protector de pantalla?

Exercici 4

Volem veure un CD. El posem al lector i el CD no es visualitza de manera automàtica. Que hem de fer per veure'l?

Activitats d'ampliació / reforç
Activitat 1: Comptes d'usuari En moltes ocasions un mateix ordinador és utilitzat per diversos usuaris. En aquests casos es pot fer que cadascú tingui un accés personal a l'ordinador amb carpetes privades, fins i tot amb programes exclusius per cadascú. Per això es creen Els comptes d'usuari. Suposem un ordinador d'un aula d'informàtica. L'utilitzen dos alumnes, l'Òscar i el Marcos, a més del professor. Cadascú tindrà un nom d'usuari i una contrasenya per entrar a l'ordinador i tindrà accés a uns programes i unes dades diferents. A l'engegar l'ordinador sortiria una pantalla d'entrada semblant a aquesta:

Competic Inicial

Competència 2

134

CFA Les Bernardes

Per poder treballar cadascú haurà clicar o d'escriure el seu nom d'usuari i la seva contrasenya. Veiem a la imatge la casella per introduïr la contrasenya del Marcos. Observa que, a sota de Professor, diu Administrador. Un usuari que té els drets d' Administrador té permès per fer tot tipus de tasques i canvis. També té accés a les carpetes de tots els usuaris. L'Oscar és un Usuari limitat. Pot fer servir els programes però no pot instal.lar de nous ni pot entrar a les carpetes d'altres usuaris.

Activitat 2: Tancar sessió L'Òscar ha acabat la classe. El Marcos arriba per començar a treballar. No cal tancar l'ordinador però si canviar d'usuari per què cadascú té un accés personal. Aleshores l’Òscar tanca la seva sessió de treball:

Obre el menú Inicia i clica Tanca la sessió

4. Després clica Surt de la sessió 5. Tot el que estava fent l'Òscar queda tancat, però l'ordinador continua engegat.

El Marcos ha d'obrir la seva sessió d'usuari a la pantalla d'entrada per poder treballar amb l'ordinador

Activitat 3: S'ha penjat l'ordinador! En moltes ocasions l'ordinador "es penja" i els programes es queden bloquejats. Com que hem d'evitar tancar l'ordinador de qualsevol manera, si l'ordinador es penja el procediment a seguir és:

Premem simultàniament la tecla Control i la tecla Alt (Control+Alt) i, sense soltar-les, premem la tecla Supr.

Competic Inicial

Competència 2

135

CFA Les Bernardes

S'obre així l'Administrador de tasques Anem a la pestanya Aplicacions Observa que hi ha programes amb la indicació No respon Cliquem Fí de la tasca per tancar els programes bloquejats.

Recursos
Selecció de recursos disponibles a la xarxa:

Wikipèdia o Sistema operatiu o Sistema operativo o Linus Torvalds o Windows XP Videoteca de la XTEC. Es poden visualitzar els vídeos següents que es poden trobar fent la cerca per temes (Informàtica) a la pàgina de la videoteca de XTEC: o Els Components bàsics de l’ordinador o L’ordinador

Competic Inicial

Competència 2

136

CFA Les Bernardes

Unitat 5: Impressió.
Pràctiques
Per treballar els continguts de la unitat que estem treballant et proposem les pràctiques següents... Pràctica 1: Imprimir des del menú fitxer 5. Obre la Llibreta 6. Escriu un petit text 7. Anem a imprimir-lo 8. Clica l'opció Imprimeix del menú Fitxer
• •

S'obre el quadre de diàleg Imprimeix. Hi podem configurar la impressió Per imprimir cliquem Imprimeix

5. No tanquis la Llibreta, la necessitem par a la pràctica següent. Pràctica 2: Imprimir amb el teclat
• • • • • •

Torna a obrir el menú Fitxer. Observa que, al costat de l'opció Imprimeix, s'indica la combinació de tecles per donar l'ordre d'imprimir des del teclat. Anota aquesta combinació de tecles. Prova a imprimir donant l'ordre amb el teclat Tanca la llibreta i no desis el text. Obre la Calculadora i esbrina si hi ha la possibilitat d'imprimir.

Competic Inicial

Competència 2

137

CFA Les Bernardes

Pràctica 3: Preferències d'impressió Potser que el quadre de diàleg que et surti al fer aquesta pràctica no sigui el mateix que el de la figura perquè les opcions d'impressió poden variar segons el tipus d'impressora. En aquest cas comprova les opcions que ofereix la teva impressora.
• • • •

Obre el Paint Clica l'opció Imprimeix del menú Fitxer Al quadre de diàleg Imprimeix, clica Preferències S'obre el quadre Preferències d'impressió on podem fixar diferents paràmetres:

A la pestanya Format podem triar: 1. L'orientació del paper 2. L'ordre de les pàgines (començar per la primera o per l'última)

A la pestanya Paper/Qualitat podem fixar: 1. La qualitat de la impressió 2. Si volem blanc i negre o en colors

Aquestes opcions ens permeten estalviar tinta. Per exemple, per fer una prova triarem Borrador i, si cal, Blanc i negre

Pràctica 4: Veure les impressores instal·lades a l'ordinador Un ordinador pot tenir instal·lada més d'una impressora 5. Per veure les impressores accessibles des del nostre ordinador anem al menú Inicia|Configuració|Impressores i faxos 3. A la finestra que surt podem veure les impressores que tenim instal.lades. 4. Veiem un exemple:

Competic Inicial

Competència 2

138

CFA Les Bernardes

• •

Hi ha dues impressores. La impressora assenyalada amb una marca és la impressora predeterminada. Això vol dir que, si no triem una altra opció, tot s'imprimeix amb aquesta impressora. La icona Afegeix una impressora serveix per instal·lar una nova impressora

També pots anar-hi per aquest altre camí Inicia|Configuració|Tauler de control|Impressores i faxos Pràctica 5: Tipus d'impressores • Visita la pàgina web indicada a continuació. Explica els principals tipus d'impressora i alguns dels seus avantatges i inconvenients: rapidesa, qualitat, preu,...
• •

http://www.pchardware.org/impresoras.php Mira si hi ha impressora connectada al teu ordinador o a l'aula on treballes. Esbrina quin tipus d'impressora és.

Pràctica 6: Els cartutxos de tinta. Reciclatge Els cartutxos de tinta són cars i a més, si els llencem directament a les escombreries, contaminen el medi ambient. Per aquestes raons hi ha moltes empreses dedicades al reciclatge de cartutxos de tinta d'impressora.

• • •

Fes una cerca amb Google sobre el tema: "reciclatge cartutxos impressora". Fes la cerca en català i en castellà Observa la quantitat d'empreses de reciclatge que hi ha. Entra a la pàgina: Reciclatge de cartutxos Anota les raons per a reciclar els cartutxos

Competic Inicial

Competència 2

139

CFA Les Bernardes

Exercicis
Exercici 1: Imprimir un dibuix amb el Paint

Fes un dibuix senzill amb el Paint i imprimeix-lo.

Exercici 2: Imprimir des del teclat

Escriu un petit text amb el WordPad. Imprimeix-lo donant l'ordre amb el teclat.

Exercici 3: Veure les impressores instal·lades a l'ordinador

Busca les impressores que hi ha instal·lades al teu ordinador

Activitats d'ampliació / reforç
Activitat 1: La finestra de la impressora Per fer aquesta activitat primer cal treure el paper de la impressora per a què es quedi en espera.
• • • • •

Treu el paper de la impressora Obre el processador de textos (Word, Writer,...) Escriu unes línies Clica Imprimeix Sortirà un missatge de que no hi ha paper. No fem res i la impressora es quedarà en espera

Obrim la carpeta de impressores: Inicia|Configuració| Impressores i faxos Observa que la impressora està ocupada perquè hi ha un document per imprimir

Competic Inicial

Competència 2

140

CFA Les Bernardes

Cliquem amb el botó dret del ratolí a sobre de la icona de la impressora i triem Obre al menú emergent

S'obre la finestra de la impressora:

• •

Hi veiem que hi ha un document que s'està imprimint. Deixem la finestra oberta per l'activitat següent.

Activitat 2: Treballs d'impressió

Clicant amb el botó dret del ratolí a sobre del document que s'està imprimint s'obre un menú emergent amb diferents opcions: 6. Pausa: Per aturar durant una estona i reanudar la impressió 7. Reinicia: Comença a imprimir des del principi 8. Cancel.la: Atura definitivament la impressió

• •

Pots provar aquestes opcions i veure el resultat. Deixem la finestra oberta per l'activitat següent.

Activitat 3: La cua d'impressió
• • •

Obre el menú Ajuda i tria Temes de l'ajuda Llegeix i copia què és la cua d'impressió Tanca l'Ajuda

Per exemple aquí estem imprimint dos textos i un dibuix:

Competic Inicial

Competència 2

141

CFA Les Bernardes

Activitat 4: Problemes d'impressió Si tenim problemes a l'imprimir, obrirem la impressora i examinarem la cua d'impressió. A la imatge següent veiem que hi ha un missatge d'error:
• •

El Document 1 té un missatge d'error. Podem intentar Reiniciar la impressió del document de la manera que hem vist a la activitat 2 Si no aconseguim imprimir, haurem de Cancel.lar la impressió del document

5. Quan cancel.lem la impressió del document surt el missatge: S'està suprimint 6. Si esperem una estona el document desapareix de la cua

Competic Inicial

Competència 2

142

CFA Les Bernardes

Obrint el menú Impressora tenim les opcions de: 5. Aturar/reanudar la impressió 6. Suprimir tots els documents

Activitat 5: Obrir la impressora des de la barra de tasques Mentre imprimim surt una petita icona d'impressora a la part dreta barra de tasques. Comprova com:

La finestra d'impressora s'obre fent doble clic a la icona.

Clicant amb el botó dret del ratolí a sobre de la icona podem obrir: 4. La carpeta d'impressores i faxos 5. La finestra de la impressora

Recursos
Selecció de recursos disponibles a la xarxa:
• • • • •

Impresoras. MailxMail.com Impresoras e impresion. Red Hat Enterprise Linux 4 Impresoras. PCHardware.org Videoteca de XTEC, la pel·lícula La Impressora. Utilitzar l’Ajuda del sistema operatiu.

Competic Inicial

Competència 2

143