CASINO PORTO CARRAS

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΚΕΡ
GYPRUS POKER TOUR

EIΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αφορά τη διεξαγωγή του διεθνούς κύριου Διαγωνισμού και την
διεξαγωγή δύο (2) παράπλευρων διαγωνισμών (Side Event 1 & Side
Event 2), Ο κύριος διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε 3 ημέρες (day1 ,
day2,

day3)

από

16/09/2011

έως

18/09/2011

Ο

πρώτος

παράπλευρος διαγωνισμός (Side Event 1) θα διεξαχθεί το Σάββατο
17/09/2011 και ο δεύτερος παράπλευρος διαγωνισμός (Side Event 2
)θα διεξαχθεί την Κυριακή 18/09/2011
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α
NO LIMIT TEXAS

HOLDEM
1.ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Η διεξαγωγή του κυρίου διαγωνισμού και των δύο παράπλευρων
διαγωνισμών (side event 1 & side event 2 ) θα γίνoυν
στο
Cardroom του Kαζίνο Porto Carras
2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς επιτρέπεται σε άτομα που
εισέρχονται νόμιμα στο καζίνο, σύμφωνα με τη νομοθεσία που
διέπει το καζίνο
3.AΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ
Κύριου διαγωνισμού έως 14 τραπέζια ,
Tην ημέρα
1 Έως
δεκατέσερα (14) τραπέζια των δέκα (10)
θέσεων
Την ημέρα
2 Έως δεκατέσσερα (14) τραπέζια των δέκα (10)
θέσεων (ημιτελικός)
Την ημέρα 3 Έως δεκατέσσερα(14) τραπέζια των δέκα (10)

1ου παράπλευρος διαγωνισμός (side event 1) του Σαββάτου θα
διεξαχθεί έως τρία (3) τραπέζια των 10 θέσεων
2ος παράπλευρος διαγωνισμός (side event 2) της Κυριακής θα
διεξαχθεί έως έξη (6) τραπέζια των 10 θέσεων
4. ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
Στον κύριο διαγωνισμό έως 140 παίκτες , στον 1ο παράπλευρο
διαγωνισμό (side event 1)του Σαββάτου έως 30 παίκτες και στον 2ο
παράπλευρο διαγωνισμό (side event 2της Κυριακής έως 60 παίκτες
5.ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Η διεξαγωγή των διαγωνισμών
θα πραγματοποιηθεί
σε
περαιτέρω στάδια τις κατωτέρω ημερομηνίες και ώρες έναρξης
16/09/2011 Κύριος διαγωνισμός – ημέρα 1 ώρα έναρξης 15.00
μ.μ.
17/09/2011 Κύριος διαγωνισμός – ημέρα 2 ώρα έναρξης 15.00
μ.μ.
17/09/2011 1ος παράπλευρος διαγωνισμός (side event 1)
ώρα
έναρξης 18.00 μ.μ.
18/09/2011 Κύριος διαγωνισμός – ημέρα 3 ώρα έναρξης 15.00
μ.μ.
18/09/2011 2ος παράπλευρος διαγωνισμός (side event 2) ώρα
έναρξης 16.00 μ.μ.
6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΕΝΤRY STAKE)
Κύριος διαγωνισμός
Ημέρα 1 Πεντακόσια (500) Ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στην αξία
της μπάνκας των μαρκών ( tournament chips)
συνολικού
αθροίσματος πόντων είκοσι χιλιάδων (20.000)
Ημέρα 2
Δεν θα καταβάλλεται χρηματικό ποσό συμμετοχής
καθόσον η ημέρα αυτή αποτελεί επόμενο στάδιο
της
προηγουμένης ημερας και οι διαγωνιζόμενοι παίκτες είναι οι
προκριθέντες του διαγωνισμού της ημέρας αυτής.
Ημέρα 3 Δεν θα καταβάλλεται χρηματικό ποσό συμμετοχής
καθόσον η ημέρα αυτή αποτελεί επόμενο στάδιο
των
προηγουμένων δύο ημερών και οι διαγωνιζόμενοι παίκτες είναι οι
προκριθέντες της προηγούμενης ημέρας 2
1ος Παράπλευρος διαγωνισμός (side event 1)
Εκατό (100) ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στην αξία μπάνκας των
μαρκών
( tournament chips) συνολικού αθροίσματος
πόντων 10 χιλιάδων (10.000)
2ος Παράπλευρος διαγωνισμός (side event 2)
Διακόσια (200) ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στην αξία μπάνκας των
μαρκών tournament chips) συνολικού αθροίσματος πόντων 10
χιλιάδων (10.000)
7.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΤΕΛΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(ΤOURNAMENT REGISTRATION FEE)
Κύριος διαγωνισμός
Ημέρα 1 Πενήντα ( 50) Ευρώ το οποίο ισούται με το δέκα τοις
εκατό (10%)

του χρηματικού ποσού συμμετοχής.
Ημέρα
2
Δεν
θα καταβάλλεται χρηματικό τέλος
εγγραφής/συμμετοχής
καθόσον η ημέρα αυτή αποτελεί επόμενο στάδιο
των δύο
προηγούμενων ημερών και οι διαγωνιζόμενοι
παίκτες είναι οι
προκριθέντες των διαγωνισμών των ημερών
αυτών
Ημέρα
3
Δεν
θα
καταβάλλεται χρηματικό τέλος
εγγραφής/συμμετοχής
καθόσον η ημέρα αυτή αποτελεί επόμενο στάδιο
των τριών
προηγουμένων ημερών και οι διαγωνιζόμενοι
παίκτες είναι οι
προκριθέντες της προηγούμενης ημέρας 2 για
τον τελικό
1ος Παράπλευρος διαγωνισμός (side event 1)
Δέκα ( 10) Ευρώ το οποίο ισούται με το δέκα τοις εκατό (10%)
του χρηματικού ποσού συμμετοχής.
2ος Παράπλευρος διαγωνισμός (side event 2)
Είκοσι ( 20) Ευρώ το οποίο ισούται με το δέκα τοις εκατό (10%)
του χρηματικού ποσού συμμετοχής.
8. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΑΡΚΩΝ (RE-BUY)
Δεν επιτρέπονται .
9.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΠΑΙΚΤΩΝ
Θα γίνεται μέσω κλήρωσης με μέριμνα του καζίνο και οι
θέσεις δεν είναι
μεταβιβάσιμες.
10.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗ ΤΟΥ ΚΡΟΥΠΙΕΡΗ
Η θέση του δείκτη του κρουπιέρη θα καθορίζεται μετά από
κλήρωση που θα γίνεται στο τραπέζι 1 και το αποτέλεσμα αυτής
της κλήρωσης θα ισχύει για όλα τα υπόλοιπα τραπέζια
11. ΔΟΜΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
Ο πίνακας 1,2,3 που ακολουθεί αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των
Ειδικών όρων, απεικονίζει την δομή των στοιχημάτων
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Κύριος διαγωνισμός
Παρασκευή16/8 Σαββάτο 17/8 Κυριακή 18/8
MAIN EVENT (€500 + €50)
LEVEL ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 60΄
DAY 1
LEVEL

SB

BB

ANTE

1

25

50

2

50

100

3

75

150

BREAK (15MIN)
4

100

200

5
6

150
200

300
400

7
8

25
50

DINNER BREAK (60MIN)
250
500
50
300
600
75

9

BREAK (15MIN)
400
800

100

10

500

1000

100

BB
1200
1600
2000

ANTE
200
200
300

DAY 2
LEVEL
11
12
13

SB
600
800
1000

14
15
16

BREAK
1200
1500
2000

(15MIN)
2400
3000
4000

17
18

DINNER BREAK (60MIN)
2500
5000
500
3000
6000
500

19

BREAK (15MIN)
4000
8000

1000

20

5000

10000

1000

BB
12000
16000
20000

ANTE
2000
2000
3000

300
400
400

DAY 3
LEVEL
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SB
6000
8000
10000

BREAK (15MIN)
12000
24000
15000
30000
20000
40000

3000
4000
4000

DINNER BREAK (60MIN)
25000
50000
5000
30000
60000
5000
40000
80000
10000
BREAK (15MIN)
50000
100000
60000
120000

10000
20000

32

1

ος

80000

160000

20000

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Παράπλευρος διαγωνισμός (side event 1) Σάββατο 17/8
1Ος ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (SIDE EVENT)
(€100 + €10)
LEVEL ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 20΄
LEVEL

SB

BB

ANTE

1

25

50

2

50

100

3

100

200

4
5

150
200

300
400

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

25
50

300
600
75
DINNER BREAK
(60MIN)
400
800
100
600
1200
200
800
1600
200
1000
2000
300
1500
3000
400
2000
4000
400
3000
6000
500
BREAK (15MIN)
4000
8000
1000
6000 12000
2000
8000 16000
2000
10000 20000
3000
15000

30000

4000

ΠΙΝΑΚΑΣ
2ος Παράπλευρος διαγωνισμός(side event 2) Κυριακή 18/9
2Ος ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (SIDE EVENT)
(2100 + €20)
LEVEL ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 30΄
LEVEL

SB

BB

ANTE

1

25

50

2

50

100

3

75

150

BREAK (15MIN)

4
5

100
150

200
300

25

6

200

400

50

7

300

600

75

DINNER BREAK (60MIN)
8

400

800

100

9

500

1000

100

10

600

1200

200

11

800

1600

200

BREAK (15MIN)
12

1000

2000

300

13
14
15

1500
2000
3000

3000
4000
6000

400
400
500

16
17
18
19

BREAK (15MIN)
4000
8000
5000
10000
6000
12000
8000
16000

20

12.ΑΝΑΔΕΙΞΗ
EVENT 1 & 2

10000

20000

1000
1000
2000
2000
3000

ΝΙΚΗΤΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , SIDE

ΔΙΑΝΟΜΗ
ΕΠΑΘΛΩΝ
Η πρόκριση των διαγωνιζομένων παικτών των ημερών 1 του
κυρίως διαγωνισμού για την συμμετοχή τους στην επόμενη ημέρα
2 (ημιτελικό) θα περιλαμβάνει όλους τους παίκτες που
ολοκλήρωσαν κατά τις ημέρες αυτές τη συμμετοχή τους, χωρίς
να έχουν αποκλειστεί , έως και το τέλος της τελευταίας ώρας
διεξαγωγής του διαγωνισμού των ημερών αυτών .
Η πρόκριση των παικτών της ημέρας 2 για την συμμετοχή τους
στην επόμενη ημέρα 3 (τελικό) θα περιλαμβάνει θα περιλαμβάνει
όλους τους παίκτες που ολοκλήρωσαν κατά τις ημέρες αυτές τη
συμμετοχή τους, χωρίς να έχουν αποκλειστεί , κατά την διάρκεια
οποιουδήποτε επιπέδου δομής
στοιχημάτων
του ανωτέρω
παρατιθέμενου ΠΙΝΑΚΑ ΔΟΜΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
Το συνολικό έπαθλο του κυρίως διαγωνισμού αποτελείτε από το
σύνολο της αξίας των αγορών των μαρκών σε ευρώ όλων των
συμμετεχόντων κατά τα ανωτέρω
παικτών του διαγωνισμού
δηλαδή το συνολικό έπαθλο θα ισούται με το πλήθος
των
συμμετεχόντων παικτών επί πεντακόσια (500) ευρώ .

Το συνολικό έπαθλο του 1ου παράπλευρου διαγωνισμού(side event
1) αποτελείτε από το σύνολο της αξίας των αγορών των μαρκών
σε ευρώ όλων των συμμετεχόντων κατά τα ανωτέρω παικτών του
διαγωνισμού δηλαδή το συνολικό έπαθλο θα ισούται με το πλήθος
των συμμετεχόντων παικτών επί εκατό (100) ευρώ .
Το συνολικό έπαθλο του 2ου παράπλευρου διαγωνισμού (side event
2) αποτελείτε από το σύνολο της αξίας των αγορών των μαρκών
σε ευρώ όλων των συμμετεχόντων κατά τα ανωτέρω παικτών του
διαγωνισμού δηλαδή το συνολικό έπαθλο θα ισούται με το πλήθος
των συμμετεχόντων παικτών επί διακόσια (200) ευρώ .
Τα έπαθλα των τριών
διαγωνισμών
αποδίδονται στους
συμμετέχοντες παίκτες , το πλήθος των νικητών εξαρτάται από
τον αριθμό των παικτών που τελικώς θα
συμμετέχουν στον
διαγωνισμό και τα ποσοστά απόδοσης σε κάθε παίκτη με βάση τη
σειρά κατάταξης είναι αυτά που αναφέρονται στους κατωτέρω
Πίνακες Ποσοστών Απόδοσης Επάθλων .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΕΠΑΘΛΟΥ
ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – 1 ου SIDE EVENT 2ΟΥ
SIDE EVENT

A/A

NUMBER OF PLAYERS
11-20

21-40

41-60

61-80

81-110

1st

50,00%

46,00%

40,00%

34,00%

32,00%

30,00%

2nd

30,00%

27,00%

23,00%

21,00%

20,00%

19,00%

3rd

20,00%

17,00%

13,00%

12,00%

12,00%

11,50%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

9,50%

5th

8,00%

8,00%

8,00%

7,50%

6th

6,00%

6,00%

6,00%

5,50%

7th

5,00%

5,00%

4,50%

8th

4,00%

4,00%

3,50%

3,00%

3,00%

4th

9th
10th 12th

111-140

2,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

13.ΛΟΙΠΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
• Οι 3 διαγωνισμοί είναι No Limit Texas Holdem

100,00%

Oι παρόντες ειδικοί όροι του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν
στην
ιστοσελίδα
του
Καζίνο
Porto
Carras
(http://www.portocarras.com).

H ενημέρωση των υποψηφίων για τους όρους
διαγωνισμών γίνεται με προσωπική τους ευθύνη.

Αιτήσεις συμμετοχής για τους διαγωνισμούς θα γίνονται
δεκτές στο κεντρικό Ταμείο του Καζίνο για τον κύριο
διαγωνισμό έως την Παρασκευή 16/9/2011 έως στις 15.00
των ημερών ,για τον 1ο παράπλευρο διαγωνισμό έως το
Σάββατο 17/9/2011 στις 18.00 για τον 2ο παράπλευρο
διαγωνισμό έως την Κυριακή 18/9/2011 στις 16.00

Η κάθε αίτηση συμμετοχής είναι αυστηρά προσωπική και δεν
μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλον υποψήφιο.

Για την αποδοχή των αιτήσεων συμμετοχής τηρείται αυστηρή
σειρά
προτεραιότητας.

Όλα τα
στάδια διεξαγωγής των
3
διαγωνισμών
,
διεξάγονται σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς
Κανονισμούς όπως αυτοί προβλέπονται στο Φ.Ε.Κ. , 1404 ,
Τεύχος Β , 6 Σεπτεμβρίου 2010

Η διεξαγωγή των σταδίων των διαγωνισμών δεν θα γίνεται
ενώπιον παικτών ή προσκεκλημένων θεατών που δεν
συμμετέχουν στον διαγωνισμό, δηλαδή δεν επιτρέπετε η
παραμονή αυτών στο χώρο όπου διεξάγετε ο διαγωνισμός

Τα

Η αύξηση των τυφλών στοιχημάτων (blind bets)
των
διαγωνισμών γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα
με τον ΠΙΝΑΚΑ ΔΟΜΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ.

Αν
δύο ή περισσότεροι παίκτες στο ίδιο τραπέζι
αποκλειστούν από τον κάθε διαγωνισμό στην διάρκεια του
ιδίου χεριού ο παίκτης με το μεγαλύτερο ποσό μαρκών κατά
την έναρξη του χεριού τερματίζει στην υψηλότερη θέση.

Αν δύο ή περισσότεροι παίκτες αποκλειστούν από τον κάθε
διαγωνισμό σε ξεχωριστά τραπέζια κάθε παίκτης που
αποκλείστηκε τερματίζει σε χαμηλότερη θέση από κάθε
επόμενο και σε περίπτωση που είναι αδύνατον να αποφασισθεί

3

των

τουρνουά είναι no smoking

ποιος
αποκλείστηκε πρώτος, το ανάλογο βραβείο θα
μοιράζεται ισόποσα.

Αν κατά την έναρξη κάθε διαγωνισμού, ένας παίκτης δεν
καταλάβει τη θέση που του έχει οριστεί από την διαδικασία
κλήρωσης θέσεων, μέσα στη χρονική περίοδο των δύο
(2)
πρώτων επιπέδων, όλα τα αρχικά τα τυφλά
και τα
υποχρεωτικά στοιχήματα αφαιρούνται από το καθορισμένο
ποσό
των μαρκών του για κάθε γύρο στοιχημάτων και
προστίθενται στο ποτ, μέχρι ο παίκτης να καταλάβει τη θέση
που του έχει δοθεί. Η θέση του παίκτη στο τραπέζι λαμβάνει
φύλλο και διατηρεί όλα τα δικαιώματα. Μετά την περίοδο
των δύο (2) επιπέδων, ο παίκτης χάνει το δικαίωμα
συμμετοχής στο τουρνουά και οι μάρκες του αφαιρούνται από
το τραπέζι.

Κατά τη διαδικασία της απομάκρυνσης από το τραπέζι των
μαρκών με τη μικρότερη αξία σε πόντους (διαδικασία race
off), ο κάθε παίκτης λαμβάνει, κατά μέγιστο, μία μάρκα. Η
διαδικασία αρχίζει από τον πρώτο παίκτη στα αριστερά του
δείκτη του dealer και περιλαμβάνει όλους τους παίκτες.

Ο κάθε παίκτης έχει δύο (2) λεπτά στη διάθεσή του για να
ενεργήσει. Με την πάροδο αυτού του διαστήματος,
οποιοσδήποτε παίκτης του τραπεζιού, ενεργός ή όχι, έχει το
δικαίωμα να ζητήσει «χρόνο». Ο παίκτης, του οποίου είναι
σειρά να ενεργήσει, θα έχει επιπλέον ένα (1) λεπτό για να
αποφασίσει. Εάν και μετά το ένα (1) λεπτό δεν έχει
αποφασίσει, θα γίνει αντίστροφη μέτρηση δέκα (10)
δευτερολέπτων.

Κάθε παίκτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την
προστασία του χεριού του και την ορθή συμμετοχή του στο
παιχνίδι.

Η παρτίδα ξεκινάει με το μάζεμα και ανακάτεμα όλων των
καρτών του παιχνιδιού από τον dealer. Κάθε αύξηση
στοιχήματος που επισημαίνεται από το Μηχανογραφικό
Σύστημα Διαχείρισης του διαγωνισμού θα πραγματοποιείται
μετά την ολοκλήρωση της παρτίδας που βρίσκεται σε
εξέλιξη.

Οποιαδήποτε
κατάσταση προκύψει κατά την διάρκεια
διεξαγωγής των 3 διαγωνισμών
που δεν καλύπτεται από
αυτούς τους κανόνες, το καζίνο έχει τη μόνη εξουσία για να
εκδώσει μια απόφαση , συμπεριλαμβανομένης της επιβολής
μιας ποινής (penalty) , σύμφωνα με τo συμφέρον του
τουρνουά, την διατήρησης της ακεραιότητάς , και της
δημόσιας εμπιστοσύνης.

Οι αποφάσεις του Διευθυντή του τουρνουά είναι οι τελικές

Ο διευθυντής του τουρνουά έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε
αλλαγές σχετικά με την δομή των στοιχημάτων προκειμένου
να διευκολύνει την ομαλή ροή των τουρνουά .

Οι
παίκτες
με
την
συμμετοχή
του
στους
διαγωνισμούς/τουρνουά του καζίνο μας αποδέχονται και
επιτρέπουν
για λόγους προβολής και δημοσιότητας να
γίνονται βιντεοσκοπήσεις και φωτογραφήσεις και γυρίσματα
καθ΄
όλη
την
διάρκεια
διεξαγωγής
των
διαγωνισμών/τουρνουά με απώτερο σκοπό την μετάδοση και
προβολή τους υπό την μορφή τηλεοπτικής εκπομπής που
προβάλετε είτε ζωντανά (live) είτε με καθυστέρηση
(βιντεοσκοπημένα) σε όλα τα μέσα επικοινωνίας.(τηλεοπτικά ,
έντυπα , διαδίκτυο κλπ.

Οι ποινές (penalties) ) είναι διαθέσιμα προς χρήση από το
Διευθυντή του κάθε τουρνουά και περιλαμβάνουν : (α) η
προφορική προειδοποίηση, (β) ένα (1) χαμένο χέρι(dead hand)
, (γ) αναστολή της συμμετοχής του από το παιχνίδι για ένα
διευκρινισμένο αριθμό χεριών , ή (δ) την αποβολή του από
το τουρνουά .

Ο παίκτης που τιμωρείται με την ποινή αναστολής της
συμμετοχής του στο παιχνίδι ,για ένα διευκρινισμένο αριθμό
χεριών , παραμένει έξω από τον χώρο που διεξάγεται το
τουρνουά όσο διαρκεί η ποινή του .Δεν μπορεί επίσης κατά
την διάρκεια της ποινής του να επικοινωνεί με τον dealer ή
άλλους παίκτες του τραπεζιού του .

Εάν ένας παίκτης που του έχει επιβληθεί ποινή ,αναστολής
της συμμετοχής του από το παιχνίδι για ένα συγκεκριμένο
αριθμό χεριών, χρειαστεί να μετακινηθεί σε άλλο τραπέζι ,
το υπόλοιπο της επιβληθείσας ποινής μεταφέρεται και στο
άλλο τραπέζι

Οι μάρκες από έναν παίκτη που αποβλήθηκε από το κάθε
τουρνουά θα αφαιρούνται από το παιχνίδι.

Παίκτης που αποβλήθηκε από το κάθε τουρνουά ,η τελική
του θέση στην κατάταξη του τουρνουά είναι αυτή που
κατείχε την στιγμή της αποβολής του από αυτό.

Oι συμμετέχοντες στους 3 διαγωνισμούς
αποδέχονται το
δικαίωμα του casino Porto Carras να ακυρώσει τον κάθε ένα
διαγωνισμό, να παρατείνει αυτόν ή να αλλάξει και να
τροποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του
διαγωνισμού όταν και όποτε το κρίνει αναγκαίο

Κατά την διάρκεια των τουρνουά
απαγορεύετε η χρήση
άσεμνης ή αποκρουστικής γλώσσας σε οποιαδήποτε δημόσιο
χώρο του καζίνο οποιαδήποτε στιγμή. Οποιοσδήποτε παίκτης
που χρησιμοποιεί τέτοια γλώσσα ή κάνει μια αποκρουστική,
βέβηλη, άσεμνη ή χυδαία δήλωση, ή μιλά καταχρηστικά ή με
έναν τρόπο εκφοβισμού προς έναν άλλο παίκτη, ή προς ένα
υπάλληλο ή προς ένα μέλος του προσωπικού των τουρνουά ,
θα τιμωρείτε με ποινή (penalty).

Η ακατάλληλη συμπεριφορά όπως η ρίψη/πέταγμα
των
φύλλων έξω ή κάτω από το τραπέζι μπορεί να τιμωρηθεί με
ποινή αναστολή της συμμετοχής του παραβάτη από το
παιχνίδι για ένα διευκρινισμένο αριθμό χεριών .Μια αυστηρή
παραβίαση όπως η καταχρηστική ή αποδιοργανωτική
συμπεριφορά μπορεί να τιμωρηθεί με
αποβολή από το
τουρνουά.

Παίκτης που αποκαλύπτει/παρουσιάζει τα φύλλα του με τη
δράση εκκρεμή θα έχει ποινή ένα νεκρό χέρι. Όλοι οι παίκτες
στο τραπέζι έχουν δικαίωμα να δουν αυτό το φύλλο. Μια
ποινή ,ένα νεκρό χέρι, θα επιβληθεί επίσης εάν ένας παίκτης
επιστρέφει τα απορριφθέντα φύλλα , με τέτοιο τρόπο που
επέφερε το ένα ή όλα τα φύλλα να αναποδογυρίσουν.

Οι παίκτες υποχρεώνονται να προστατεύουν τους άλλους
παίκτες στο τουρνουά. Παίκτης είτε συμμετέχει σε ένα χέρι,
είτε όχι, απαγορεύεται α.) να αποκαλύπτει το περιεχόμενο
των ενεργών ή αποσυρθέντων φύλλων του , β.)να
συμβουλεύει, είτε
να
επικρίνει το παιχνίδι προτού να
ολοκληρωθεί η δράση, γ.) να αποκαλύπτει ένα χέρι που δεν
έχει παρουσιαστεί.

Παίκτης που φεύγει από το τουρνουά μετά την έναρξή του,
σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού
και για οποιονδήποτε
λόγο( εκτός αν έχει απολέσει όλες τις μάρκες του ή έχει
τιμωρηθεί με αποβολή από το τουρνουά ) κρίνεται ότι έχει
χάσει το κόστος της εισόδου του στο τουρνουά Οι μάρκες
τέτοιου παίκτη
θα συνεχίσουν
να παίζουν
(με την
τοποθέτηση από τον dealer
στο τραπέζι όλων των
υποχρεωτικών του στοιχημάτων ) μέχρι να τελειώσουν όλες
, εάν ο παίκτης αυτός την στιγμή που τελειώνουν οι μάρκες
του καταλαμβάνει θέση η οποία προβλέπει
οποιοδήποτε
έπαθλο/βραβείο ,αυτό θα το δικαιούται.

Η διεξαγωγή των τουρνουά
γίνεται, αποκλειστικά, με τη
χρήση μαρκών τουρνουά (tournament chips) , των οποίων η

αξία αντιστοιχεί μόνο σε πόντους και δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι του καζίνο

Τα υποχρεωτικά στοιχήματα (blinds , ante) θα αυξάνονται σε
τακτικά σχεδιασμένα διαστήματα σύμφωνα με την προκήρυξη
του τουρνουά.

Όταν ανακοινώνονται καινούργια όρια στοιχημάτων ,ισχύουν
για το επόμενο παιχνίδι , που ξεκινά με το μάζεμα για
ανακάτεμα όλων των καρτών του παιχνιδιού από τον dealer.

Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται
από το
κάθισμα του τραπεζιού τους , έως ότου ο κρουπιέρης
ολοκληρώσει την αρχική μοιρασιά των φύλων . Η παράβαση
αυτή συνεπάγεται την ακύρωση των φύλλων του παίκτη, και
την τοποθέτηση τους από τον dealer στις απορριφθέντες
,την παραμονή στο ποτ όλων του, των στοιχημάτων .

Οι παίκτες πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι εάν έχουν
ακόμα ενεργή συμμετοχή με το χέρι τους . Εάν ένας παίκτης
αφήσει το τραπέζι προτού να έλθει η σειρά του να ενεργήσει
, θα του επιβληθεί ποινή όταν επιστρέψει αυτός στο τραπέζι .

Παίκτης όρθιος δεν μπορεί να παίζει/ενεργεί .

Ένας παίκτης πρέπει να είναι παρών στο τραπέζι για να
σταματήσει την δράση με την κλήση «του χρόνου» (time).

Μια αλλαγή σε άλλη θέση δεν επιτρέπεται , εκτός αν αυτό
ζητηθεί από το διευθυντή του τουρνουά .

O μετακινούμενος παίκτης σε νέο τραπέζι αναλαμβάνει άμεσα
τις υποχρεώσεις της νέας θέσης που του δόθηκε. Εάν κατά
την άφιξη του στο νέο τραπέζι, ήδη
oι κάρτες έχουν
μοιραστεί ,αλλά ένα misdeal προκύψει και ο dealer
ξαναμοιράσει από την αρχή τις κοινόχρηστες κάρτες ο
παίκτης
που μετακινήθηκε
στο εκ νέου μοίρασμα των

καρτών θα λάβει κάρτες και θα αναλάβει τα δικαιώματα
και τις ευθύνες της θέσης το.

Εάν ένας παίκτης που ενήργησε all in και έχασε ,ανακαλυφθεί
ότι μία η περισσότερες μάρκες του δεν τοποθετήθηκαν στο
pot , δεν μπορεί να ωφεληθεί από το γεγονός αυτό ,και αυτός
ο παίκτης αποβάλλεται από το τουρνουά. Εάν ο αντίπαλος
του που κέρδισε το pot αυτό ,είχε την ποσότητα των μαρκών
για να καλύψει τις μη τοποθετημένες μάρκες και δεν έχει
αρχίσει ακόμα το επόμενο παιχνίδι ο διευθυντής του
τουρνουά μπορεί να αποφασίσει ότι αυτές οι μάρκες ανήκουν
στο παίκτη που κέρδισε αυτό το pot, εάν έχει αρχίσει το
επόμενο παιχνίδι οι
ανακαλυφθέντες μη τοποθετημένες
μάρκες αφαιρούνται από το τουρνουά.

Όλες οι μάρκες τουρνουά πρέπει να παραμένουν ορατές στο
τραπέζι σε όλη την διάρκεια διεξαγωγής του τουρνουά. Εάν
ένας παίκτης ανακαλυφθεί ότι απέσυρε /αφαίρεσε/έκρυψε ,
μάρκες του από το τραπέζι , ο παίκτης αυτός αποβάλετε
από την συνέχεια του τουρνουά.

Το
“Chip dumping”
δεν επιτρέπεται ( η
σκόπιμη
απώλεια/προσφορά
των μαρκών σας προς όφελος ενός
άλλου παίκτη του τουρνουά) και επιφέρει ποινή αποβολής από
το τουρνουά.

Το “soft play” (το
παίξιμο του χεριού ,με διαφορετικό
τρόπο/φιλικό τρόπο σε συγκεκριμένο παίκτη , σε σχέση με
τους υπόλοιπους παίκτες ) επιφέρει ποινή
Όλα τα φύλλα θα αποκαλύπτονται/παρουσιάζονται
όποτε
ένας παίκτης
έχει κάνει all in
και η δράση της
στοιχημάτισης έχει ολοκληρωθεί.

Ένας παίκτης που αποφεύγει σκόπιμα να τοποθετήσει κάθε
blind που απαιτείται από αυτόν κατά την μετακίνηση του
από έναν τραπέζι σε άλλο
μπορεί να του επιβληθεί να
τοποθετήσει τα σκόπιμα χαμένα blinds στο pot του επόμενου
παιχνιδιού , και αυτά θα υπολογίζονται ως “νεκρά χρήματα”
Στον παίκτη αυτόν θα επιβληθεί επίσης ποινή από τον
διευθυντή του τουρνουά.

Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κινητό
τηλέφωνο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, κατά τη διάρκεια της
συμμετοχής τους κατά την διεξαγωγή του παιχνιδιού. Η
παράβαση αυτή, συνεπάγεται την ακύρωση όλων των φύλλων
του παίκτη, την παραμονή στο ποτ όλων του των
στοιχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών και
των τυφλών) .

Ένας παίκτης που θέλει να χρησιμοποιήσει ένα κινητό
τηλέφωνο πρέπει να απομακρυνθεί υποχρεωτικά προσωρινά
από το τραπέζι .

Είναι ευθύνη κάθε παίκτη να προστατεύει τα φύλλα του . Εάν
ο dealer αποσύρει κατά λάθος ένα μη προστατευμένο χέρι,
ο
παίκτης
δεν
θα
έχει
καμία
αξίωση
για
επανόρθωση/επαναφορά
των αποσυρομένων φύλων του
,καθώς και για την
επιστροφή των οποιονδήποτε
στοιχημάτων που έχει τοποθετήσει μέχρι την στιγμή εκείνη
στο pot . Μια εξαίρεση είναι , εάν αυτός ο παίκτης είχε κάνει
αύξηση/raise σε κάποιο στοίχημα άλλου παίκτη , και στην
αύξηση αυτή δεν είχε ακόμα γίνει call ή raise από κάποιο
άλλο παίκτης , τότε δικαιούται να λάβει πίσω μόνον το
υπερβάλλον ποσό της αύξησης πού είχε κάνει.

Οι Dealers είναι υπεύθυνοι για να χαρακτηρίσουν μία αύξηση
στοιχήματος/raise σαν string bets/raises

Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια του ίδιου χεριού, δύο (ή
και περισσότεροι) παίκτες του ιδίου τραπεζιού, αποκλειστούν
από το παιχνίδι, οι θέσεις που αυτοί καταλαμβάνουν, στην
κατάταξη του διαγωνισμού, είναι, βαθμολογικά, ανάλογες του
μεγέθους (του ύψους) της μπάνκας μαρκών που κατείχαν,
πριν την έναρξη του συγκεκριμένου χεριού (αυτού κατά τη
διάρκεια του οποίου αποκλείστηκαν), σε περίπτωση που είναι
αδύνατον να αποφασιστεί ποιός παίκτης είχε την υψηλότερη
μεγέθους μπάνκα μαρκών
το ανάλογο/α βραβεία θα
μοιράζονται ισόποσα.

Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια του ίδιου χεριού, δύο
παίκτες διαφορετικών τραπεζιών, αποκλειστούν από το
παιχνίδι, αυτοί καταλαμβάνουν, στην κατάταξη του
διαγωνισμού, την ίδια, βαθμολογικά, θέση, ανεξάρτητα του
μεγέθους (του ύψους) της μπάνκας μαρκών που κατείχαν,
πριν την έναρξη του συγκεκριμένου χεριού (αυτού κατά τη
διάρκεια του οποίου αποκλείστηκαν).

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού «(hand for hand).» εάν στο
ίδιο σημείο του παιχνιδιού στο preflop ή στο flop ή στο turn

ή στο river δύο ή περισσότεροι παίκτες αποκλειστούν
ταυτόχρονα
από διαφορετικά τραπέζια , θα μοιραστούν
εξίσου τα σχετικά έπαθλα .

Συνεννοήσεις μεταξύ των παικτών για μεταξύ τους διανομή
του χρηματικού βραβείου, στην περίπτωση που ανακηρυχθούν
νικητές, διαφορετικά από ότι προβλέπουν οι όροι
διεξαχθέντος διαγωνισμού, δεν αφορούν το Καζίνο, ούτε
αναγνωρίζονται από τον παρόντα Κανονισμό.

Όταν ο αριθμός των παικτών που έχουν απομείνει, σε δύο ή
περισσότερα τραπέζια του ιδίου διαγωνισμού, υπερβαίνει σε
πλήθος κατά ένα παίκτη, τον αριθμό των παικτών που από
τους όρους του διαγωνισμού, έχει ορισθεί, ότι θα μοιραστούν
το έπαθλο, είτε ισομερώς μεταξύ τους, είτε ανάλογα με το
σύνολο των πόντων (μονάδων) των μαρκών του διαγωνισμού,
που καθένας κατέχει με τη λήξη του διαγωνισμού. Ο dealer
κάθε τραπεζιού υποχρεούται να μοιράζει τις κάρτες κάθε
χεριού στο τραπέζι του ταυτόχρονα με τον dealer ή τους
dealer του άλλου ή των άλλων τραπεζιών (hand for hand).

Κατά τη διαδικασία της απομάκρυνσης από το τραπέζι των
μαρκών με τη μικρότερη αξία σε πόντους (διαδικασία race
off), ο κάθε παίκτης λαμβάνει, κατά μέγιστο, μία μάρκα. Η
διαδικασία αρχίζει από τον πρώτο παίκτη στα αριστερά του
δείκτη του dealer και περιλαμβάνει όλους τους παίκτες.

Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων μαρκών στο παιχνίδι, εκτός
από τις ειδικές μάρκες του διαγωνισμού

Κατά το τέλος
των ημερών 1 και 2
του κυρίως
διαγωνισμού το εναπομένον υπόλοιπο της μπάνκας μαρκών
κάθε παίκτη που προκρίθηκε για το επόμενο στάδιο, θα
τοποθετείτε εντός πλαστικού φακέλου αφού προηγουμένως
μετρηθούν οι πόντοι του και ακολούθως θα υπογράφεται από
κάθε δικαιούχο παίκτη και θα παραδίδεται στους υπεύθυνους
του Καζίνο για την διεξαγωγή του επόμενου σταδίου του
διαγωνισμού.

Κάθε διαδικασία ανάδειξης και κατάταξης των νικητών των
διαγωνισμών θα
γίνει κάθε φορά σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων
32, 33 & 34 του Κεφαλαίου Η, του άρθρου 18 Α της
απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και
Τουρισμού
9501/02.08.2010 (ΦΕΚ Β 1404 ) με την οποία τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε η απόφαση Τ/6736/2003 (ΦΕΚ Β 929)
“Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας των Καζίνο”

Για τα ποσά των επάθλων σε Ευρώ που αναλογούν σε κάθε
παίκτη με βάση τη σειρά κατάταξης και τα ποσοστά

απόδοσης των πινάκων το καζίνο εκδίδει στο όνομα του κάθε
παίκτη εφόσον
ζητηθεί από αυτόν
σχετική βεβαίωση,
προκειμένου αυτή να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό νόμιμης
απόκτησης των χρημάτων και η οποία , δύναται περαιτέρω
να χρησιμοποιηθεί , είτε για την πληρωμή του παίκτη σε
μετρητά από το ταμείο του καζίνο είτε για την μεταφορά των
χρημάτων του από το καζίνο σε τραπεζικό του λογαριασμό.

Η παρούσα διαδικασία και ενημέρωση των υποψηφίων
συμμετεχόντων παικτών στον παρόντα διεθνή Διαγωνισμού
γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 και την παράγραφο 38
του Κεφαλαίου
Η
,του άρθρου 18Α , του
ανωτέρω
κανονισμού .

Το έντυπο που ακολουθεί αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των
Ειδικών Όρων του παρόντος διαγωνισμού και απεικονίζει
υπόδειγμα της κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, εκδοθησομένης
βεβαίωσης.
CASINO PORTO CARRAS
BΕΒΑΙΩΣΗ
ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΠΑΘΛΟΥ
(ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ)

Με την παρούσα βεβαιώνουμε ότι ο …………………………………..
κάτοικος ……………………………………με αριθμό διαβατηρίου /
ταυτότητας
……………………….. συμμετείχε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού
CYPRUS POKER TOUR
1ος Παράπλευρος (side event 1)
2oς Παράπλευρος (side event 2)
που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Porto Carras Grand Resort
και σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 32,33,και 34 του
Κεφαλαίου Η του άρθρου 12 Α της Τ/6736/2003 (ΦΕΚ Β 929) / όπως
έχει τροποποιηθεί ,συμπληρωθεί και ισχύει με την Απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού 9501/02.08.2010(ΦΕΚ Β 1404
καθώς και τους ειδικούς όρους των ανωτέρω διαγωνισμών
κατέλαβε την ………………θέση στη σειρά κατάταξης
και το
έπαθλο
(χρηματικό βραβείο) που αντιστοιχεί , είναι Ευρώ
………………..
Σε μετρητά από το ταμείο του καζίνο ή
Με κατάθεση / μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό που ο
παίκτης δηλώνει
στο ταμείο του καζίνο .

Η παρούσα βεβαίωση υπογράφεται ως ακολουθεί σε δύο όμοια
πρωτότυπα, ένα για το καζίνο και ένα για τον παίκτη.
Η βεβαίωση αυτή δεν αποτελεί βεβαίωση απόκτησης εισοδήματος
και δεν εκδίδεται για φορολογική χρήση , παρά μόνο για βεβαίωση
μεταφοράς χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό του νικητή.
Porto Carras Σιθωνία …………………………

Ο
Για
Νικητής παίκτης

το

Casino

Porto

Carras

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Η διεξαγωγή του κυρίως Διαγωνισμού γίνεται με την συνεργασία
της Pocasport Ltd (Poker .gr). Στον διαγωνισμό θα συμμετέχουν
παίκτες ημεδαποί και αλλοδαποί. Σε εμπορικό επίπεδο, τόσο το
καζίνο Porto Carras όσο και το Poker.gr έχουν συμφωνήσει στη
τήρηση κώδικα Δεοντολογίας , που σκοπό έχει την προαγωγή των
συμφερόντων των δύο εταιρειών και ειδικότερα τη διαφύλαξη της
φήμης και της πελατείας τους .
Οι ανωτέρω αναφερόμενοι Πρόσθετοι Ειδικοί Όροι, Προϋποθέσεις &
Ρυθμίσεις αποτελούν ένα ελάχιστο επίπεδο διασφάλισης του
ανωτέρω σκοπού και τίθενται σε γνώση , ενημέρωση και αποδοχή
από τους υποψήφιους συμμετέχοντες παίκτες του Διαγωνισμού, ως
ακολούθως .
Όροι - Προϋποθέσεις
1. Οι παίκτες πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών την ημέρα
έναρξης των τουρνουά
2. Ο παίκτης που προκρίνεται δίνει αυτόματα την άδειά του στο
Poker.gr να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του και την εικόνα του σε
φωτογραφίες και βίντεο, τόσο για εγγραφή στο τουρνουά, όσο και
για προβολή και διαφήμιση. Οι παίκτες με τη συμμετοχή τους στη
διοργάνωση, παραιτούνται αυτόματα από δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας, σε οποιαδήποτε βιντεοσκόπηση, φωτογράφηση και εν
γένει υλικό που καταγράφεται κατά τη διάρκεια του Gyprus Poker
tour και των 2 παράπλευρων (side event 1 και side event 2).

3. Ο παίκτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των
κανονισμών του site, των διοργανωτών και του ξενοδοχείου
διαμονής, όπως και για την τήρηση των προκαθορισμένων ωραρίων
διεξαγωγής, τόσο των online προκριματικών, όσο και του
"Ζωντανού" τουρνουά.
4. Οι παίκτες που προκρίνονται από τα προκριματικά τουρνουά του
Poker.gr, ή αγοράζουν θέση/πακέτο συμμετοχής από το λογαριασμό
τους στο Poker.gr, θα πρέπει να φορούν το μπλουζάκι με τα
"χρώματα" της Poker.gr Team εφόσον βρεθούν στο τελικό τραπέζι
του Gyprus Poker tour.Δεν έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπήσουν
άλλες εταιρείες, φορώντας τα διακριτικά τους κατά τη διάρκεια
όλου του τουρνουά και σε οποιαδήποτε δημόσια εμφάνιση κατά τη
διάρκεια της διοργάνωσης.
5. Oι συμμετέχοντες παίκτες στη διοργάνωση δεν επιτρέπετε να
φορούν μπλούζες, καπέλα ή οποιαδήποτε διακριτικά εταιρείας,
διαφορετικής από το Poker.gr, εκτός κι αν είναι χορηγούμενοι
(sponsored) players από κάποια εταιρεία, το οποίο αποδεικνύεται με
την προσκόμιση αντίγραφου συμβολαίου μεταξύ του παίκτη και της
εκάστοτε εταιρείας. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα
κάλυψης από την κοινή θέα λογοτύπων εταιρειών, εφόσον ο παίκτης
που τα φέρει στο ρουχισμό του, δεν είναι χορηγούμενος.
6. Ο μέγιστος αριθμός των χορηγούμενων παικτών ανά εταιρεία
εκτός του Poker.gr, ορίζεται σε 10% επί του συνόλου των
συμμετεχόντων στη διοργάνωση. Σε περίπτωση που υπερβαίνεται
αυτός ο αριθμός, οι χορηγούμενοι παίκτες ή εκπρόσωπος της
εταιρείας τους, θα πρέπει να αποφασίσουν ποιοί παίκτες θα φέρουν
το ρουχισμό της εκάστοτε εταιρείας. Αν δε ληφθεί απόφαση, οι
διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αποφασίσουν μετά από
κλήρωση για την αφαίρεση των λογοτύπων από τους
χορηγούμενους παίκτες.
7. Ο μέγιστος αριθμός των χορηγούμενων παικτών, που δύνανται
να φορούν λογότυπα εταιρειών εκτός του Poker.gr στο τελικό
τραπέζι της διοργάνωσης, ορίζεται σε ένα (1) παίκτη ανά εταιρεία.
Σε περίπτωση που υπερβαίνεται αυτός ο αριθμός, οι χορηγούμενοι
παίκτες ή εκπρόσωπος της εταιρείας τους, θα πρέπει να
αποφασίσουν ποιοί παίκτες θα φέρουν το ρουχισμό της εκάστοτε
εταιρείας. Αν δε ληφθεί απόφαση, οι διοργανωτές διατηρούν το
δικαίωμα να αποφασίσουν μετά από κλήρωση για την αφαίρεση των
λογοτύπων από τους χορηγούμενους παίκτες.
8. Oι χορηγούμενοι παίκτες θα πρέπει να φέρουν τα λογότυπα της
εταιρείας που εκπροσωπούν, με την έναρξη της διοργάνωσης.
9. Οι παίκτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για συμμόρφωση με
τους κανόνες και τις οδηγίες που δίνονται από το Poker.gr και τους

διοργανωτές του Gyprus Poker Tour , όσον αφορά την εγγραφή στο
τουρνουά, στην παραλαβή του δωρεάν ρουχισμού και διαφημιστικού
υλικού και για το check-in στο ξενοδοχείο.
10. Οι παίκτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την συμμόρφωση
με τους κανόνες ένδυσης, συμπεριφοράς και οποιαδήποτε άλλης
απαίτησης των διοργανωτών του Gyprus Poker Tour.
11. Οι παίκτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τήρηση των
ωραρίων της διοργάνωσης και για την μετάβασή τους σε αυτό.
12. Ο παίκτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για συμμόρφωση με
τους φορολογικούς νόμους και την καταβολή των απαιτούμενων
φόρων επί των όποιων κερδών προέλθουν από το τουρνουά για το
οποίο κέρδισε το πακέτο μέσα από τα online προκριματικά στο
Poker.gr.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΙΚΤΗ
Παρακαλούμε διαβάστε και υπογράψτε το παρόν έντυπο
παραίτησης παίκτη ειδάλλως η συμμετοχή σας στην διοργάνωση
δεν θα είναι δυνατή
Διοργανωτής Τουρνουά : Casino Porto Carras & Poker .gr
Oνομασία Διαγωνισμού : Gyprus Poker Tour
ΕΠΩΝΥΜΟ …………………..

ΟΝΟΜΑ…………………….

ΦΥΛΛΟ ……………………….. ΑΡ .ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ…………………..
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ………………….. ΕMAIL…………………………….
Έχετε
χορηγό
για
διοργάνωση……………………………..

την

Εάν
ναι
,
ποιος
είναι
σας……………………………………………..

συγκεκριμένη
ο

Τηλέφωνο Ανάγκης …………………………..
Άτομο επικοινωνίας για ώρα ανάγκη ………………………
Υπογραφή παίκτη …………………………………………
Ημερομηνία …………………..

χορηγός

Η συμπλήρωση , υπογραφή και υποβολή κάθε κατά τα ανωτέρω
αίτησης συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση/στάδιο του διαγωνισμού
αποτελεί συναίνεση και αποδοχή των όρων αυτού.
Καζίνο Πόρτο Καρράς