Ευρωπαϊκές πολιτικές

Θαλάσσια Βιοποικιλότητα
Ποτάμια - Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2008

Έκδοση του Δικτύου Μεσόγειος S.O.S. για τον πολιτισμό και το περιβάλλον της Μεσογείου

Αλιεύοντας βιώσιμες λύσεις για τη Μεσόγειο

μεσόγειος
61

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

1

Ιδιοκτήτης: Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Σωματείο Μη Κερδοσκοπικό,
ΑΦΜ: 090190776, ΔΟΥ: ΙΕ΄Αθηνών
Εκδότης: Νίκος Χρυσόγελος.
Διεύθυνση Σύνταξης: Λουκία Καλαϊτζή
Συντακτική Επιτροπή: Ν. Χρυσόγελος, Β. Κουκιάσας,
Αν. Μητροπούλου, X. Κωνσταντάτος, Χ. Κάτσενου
Μόνιμοι συνεργάτες:
Μ. Θεοδωρόπουλος, Αλ. Παναγιωτάκης, Ε. Φρεζούλη
Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:
Θ. Καραγιάννη, Μ. Λαζαράτου, Ά. Λάζου, Γ. Παξιμάδης,
Φ. Περγαντής, Σ. Ρούση, Γ. Χατζηνικολάου

editorial
Η ραγδαία μείωση των ψαριών στη Μεσόγειο

Κωδικός Περιοδικού: 4103.
Τιμή τεύχους: 5 Ευρώ. Ετήσια συνδρομή περιοδικού: 20 Ευρώ.
Ετήσια συνδρομή μέλους-υποστηρικτή περιοδικού: 50 Ευρώ.
Για συνδρομές, πληροφορίες και προηγούμενα τεύχη:
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Μαμάη 3, 10440 Αθήνα.
Τηλ./Fax: 210 8228795 http://www.medsos.gr
e-mail: info@medsos.gr
Καλλιτεχνική επιμέλεια - Σχεδιασμός περιοδικού:
Αντώνης Καπίρης - Tangram Creations. Εκτύπωση: Mastergraph
Το περιοδικό ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
τυπώνεται σε ανακυκλωμένο χωρίς χλώριο χαρτί.

περιεχόμενα
4-5 Τα χαρακτηριστικά της αλιείας στη Μεσόγειο
6-7 Η κατάσταση των ψαριών και η θαλάσσια βιοποικιλότητα
8-9 Τα θαλάσσια θηλαστικά εκπέμπουν (και αυτά) SOS
10-13 Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Στρατηγική και Αλιευτική Πολιτική
14-15 H Ευρωπαϊκή Κοινή Αλιευτική Πολιτική
16-17 Δίκτυο Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών
18-19 Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αλιεία,
στην περιοχή της Μεσογείου
20-21 Πρωτοβουλίες του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
για θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές
22-23 Το WWF για την αλιεία
24-25 Πάρτε μια βαθιά αναπνοή και φανταστείτε
26-27 Απουσία βιώσιμης πολιτικής για την αλιεία στην Ελλάδα
28-29 Τα ψάρια ως δείκτες της υγείας των ποταμών
30-31 Ρύπανση και αλιεία στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου
32 Πιλοτική εφαρμογή δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού
στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
33 «Αλιεύοντας» τις λύσεις στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου
34 Καθαρίστε τη Μεσόγειο

2

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Σε παγκόσμιο επίπεδο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων (FAO) παρακολουθεί την πορεία των πληθυσμών των ψαριών. Περίπου 2.500 είδη ψαριών που
αλιεύονται είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του FAO, ενώ συνεχίζονται οι
προσπάθειες για την παρακολούθηση και άλλων ειδών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM) του FAO, οι ψαριές
(οι συλλήψεις ψαριών) μειώθηκαν στη Μεσόγειο κατά 28% την περίοδο 19932004. Σύμφωνα, επίσης, με στοιχεία της Eurostat, της Στατιστικής Υπηρεσίας
της ΕΕ, η συνολική αλιευτική παραγωγή στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα
μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με τη δεκαετία του ’80: από 1,95 εκατομμύρια
τόνους ψαριών το 1986 σε περίπου 1,5 εκατομμύρια τόνους το 2004. Σημαντική
ήταν και η μείωση των ψαριών που έπιασαν οι ευρωπαίοι ψαράδες την ίδια περίοδο: από 670.000 τόνους το 1993 σε 480.000 τόνους το 2004, μια μείωση της
τάξης του 28%. Παράλληλα, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στην αλιεία του
τόνου, μείωση που έφτασε στο 25% μέσα στα τελευταία 20 χρόνια. Η μείωση
αυτή δεν οφείλεται σε περιορισμό της αλιευτικής δραστηριότητας αλλά σε μείωση των πληθυσμών των ψαριών και του πλούτου της θάλασσας γενικότερα.
Οι πιέσεις είναι ιδιαίτερα έντονες στον ξιφία, στα διάφορα είδη μπακαλιάρου, στα
μπαρμπούνια, στους χάνους, στους σπάρους, στη σαρδέλα, στην αντζούγια, στις ροζ
γαρίδες μεγάλου βάθους, στις μπλε-κόκκινες γαρίδες, είδη που οι επιστήμονες αναφέρουν ως υπεραλιευόμενα. Οι έρευνες, όμως, συνεχίζονται ώστε να διαπιστωθεί
η κατάσταση και των άλλων ειδών. Η παράνομη υπεραλίευση για παράδειγμα του
γαλαζο-πτέρυγου τόνου έχει επεκταθεί τόσο πολύ που έχει οδηγήσει στα ιστορικά
χαμηλότερα επίπεδα πληθυσμών. Ο FAO κατατάσσει το είδος αυτού του τόνου στα
πιο εξαντλημένα. Από τους 39.000 τόνους που αλιεύτηκαν το 1994, οι ποσότητες
λόγω μείωσης των πληθυσμών έπεσαν σε 22.000 τόνους το 2002.

Μειώνονται δραματικά οι αντζούγιες (anchovy) στο Αιγαίο
Ο πληθυσμός της αντζούγιας στο Αιγαίο φαίνεται να μειώνεται σημαντικά
σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες που έγιναν πρόσφατα. Η μείωση αυτή ήταν
αξιοσημείωτη στο ανατολικό τμήμα της περιοχής του Αιγαίου, όπου έγινε η έρευνα, μεταξύ 2003-2004, και στο δυτικό τμήμα της περιοχής, μεταξύ των ετών
2004-2005, με βάση δύο διαφορετικές μεθόδους που ακολουθήθηκαν για τη
διαπίστωση των αποθεμάτων του ψαριού στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας.
Η βιομάζα των αυγών των αποθεμάτων (SSB) αντζούγιας εκτιμήθηκε στην περιοχή του Αιγαίου με τη μέθοδο της Ημερήσιας Παραγωγής Αυγών (DEPM) σε
40.042 τόνους το 2003, 22.799 τόνους το 2004 και 20.533 τόνους το 2005
δείχνοντας μείωση της τάξης του 50% μεταξύ 2003 και 2005. Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν για τις ποσότητες του ψαριού αυτού στην περιοχή και
με ακουστικές μεθόδους (Acoustic methods): 47.838 τόνοι το 2003, 46.508
τόνοι το 2004 και 31.853 τόνοι το 2005.
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο 2003, τον Ιούνιο 2004 και τον
Ιούνιο 2005, στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος, τα αποτελέσματα του
οποίου παρουσιάστηκαν σε επιστημονική συνάντηση της FAO-GFCM, στη Ρώμη στις
11-14 Σεπτεμβρίου 2006. («Ichthyoplanktonic and acoustic biomass estimates of
the anchovy (Engraulis encrasicolus) in GSA 22 (Aegean Sea) – June 2003; June
2004; June 2005. In: Report of the eight session of the Sub-Commitee on Stock
Assessment (SCSA)». Somarakis S., Sxismenou E., Machias A., Giannoulaki M.,
Siapatis A., Stamataki C., Torre M., Anastasopoulou K., Vassilopoulou V., Kalianiotis
A., Papaconstantinou C. FAO-GFCM Rome, Italy, 11-14 September 2006 FAO).

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

3

Σ

την Ευρωπαϊκή Ένωση ο τομέας της αλιείας στη Μεσόγειο, προσφέρει τα μέσα επιβίωσης σε περισσότερους από
90.000 ψαράδες που αλιεύουν με πάνω από 40.000 σκάφη κάθε μεγέθους. Μεγάλο μέρος της αλιείας στη Μεσόγειο
γίνεται κοντά στις ακτές αυτής της ημίκλειστης θάλασσας
λόγω κοινωνικών όρων αλλά και της γεωλογικής διαμόρφωσής της. Το μέσο βάθος της φτάνει τα 1.500 μέτρα, αλλά
σε κάποια σημεία το βάθος φτάνει τα 5.000 μέτρα. Οι περισσότεροι θαλάσσιοι οργανισμοί, που αποφεύγουν το σκοτάδι και τους περιορισμούς στην
τροφή που επικρατούν σε μεγάλα βάθη, συγκεντρώνονται στην ηπειρωτική
υφαλοκρηπίδα, που είναι γενικά πολύ στενή με εξαιρέσεις την Αδριατική, τα
στενά της Σικελίας και το Αιγαίο. Αυτό το ευαίσθητο περιβάλλον δεν μπορεί
να διασφαλίσει τη συντήρηση μεγάλων πληθυσμών θαλάσσιων ζώων. Από
την άλλη, διαμόρφωσε, στο πέρασμα των αιώνων, τις πρακτικές αλιείας
που ακολουθήθηκαν: το 80% των αλιευτικών σκαφών είναι μικρά, με μήκος λιγότερο από 12 μέτρα, που ψαρεύουν κοντά στις ακτές, μια και σπάνια
ταξιδεύουν πάνω από 10-12 ώρες.
Αυτές οι συνθήκες διαμόρφωσαν μια αλιεία στη Μεσόγειο που είναι
κυρίως οικογενειακή υπόθεση. Οι ψαράδες είναι ιδιοκτήτες της βάρκας
τους και η οικογένεια στηρίζει και βοηθάει στη δραστηριότητα, συχνά
συμπληρωματικά σε κάποιο άλλο επάγγελμα. Το επάγγελμα συνήθως

Τα χαρακτηριστικά
της αλιείας
στη Μεσόγειο
Στη Μεσόγειο ψαρεύουν 11 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
διαμορφώνοντας ενδιαφέροντα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά
στην αλιεία της περιοχής.
4

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

μεταφέρεται από τους παλιότερους στους νεώτερους της οικογένειας,
αν και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μείωση της εισόδου νέων ανθρώπων στην αλιεία λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν. Για αιώνες
η αλιεία στη Μεσόγειο δεν ήταν μόνο μια οικονομική δραστηριότητα,
απαραίτητη ιδιαίτερα για περιοχές που δύσκολα προσφέρουν άλλες
ευκαιρίες απασχόλησης για ντόπιους πληθυσμούς, αλλά και μέρος της
τοπικής κουλτούρας και του τρόπου ζωής. Πολλές κοινότητες δημιουργήθηκαν και επιβίωσαν στη νότια Ισπανία και Ιταλία και στις νησιωτικές
περιοχές της Ελλάδας βασιζόμενες κατά μεγάλο μέρος στην αλιεία.
Κατά συνέπεια, η αλιεία στη Μεσόγειο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
• Τα είδη των ψαριών είναι έντονα μεταναστευτικά, αλληλο-επικαλυπτόμενα και μετακινούμενα χωρίς να περιορίζονται από «σύνορα» χωρών.
• Οι αλιευτικές πρακτικές που ακολουθούνται στοχεύουν ταυτόχρονα σε διαφορετικά είδη ψαριών. Οι ψαράδες ρίχνουν τα δίκτυα τους και πιάνουν διαφορετικά ψάρια που τα ξεχωρίζουν σε κατηγορίες. Αλιευτικές πρακτικές που
στοχεύουν σε ένα μόνο είδος περιορίζονται κυρίως στην αλιεία του ξιφία, του
τόνου, των αστακών και των οστρακόδερμων. Κατά συνέπεια δύσκολα μπορούν να εφαρμοστούν στη Μεσόγειο κανονισμοί με ποσοστώσεις για καθορισμένα είδη που αλιεύονται, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στον Ατλαντικό
με στόχο να ανακάμψουν οι πληθυσμοί του μπακαλιάρου ή της ρέγκας.

• Οι πρακτικές που ακολουθούνται δεν βασίζονται σε αξιόπιστα επιστημονικά και στατιστικά δεδομένα για την κατάσταση των αλιευμάτων και
γενικότερα της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο. Πολλές από
τις ρυθμίσεις για την αλιεία είναι αποτέλεσμα της επιρροής ισχυρών
ομάδων πίεσης ή πελατειακών σχέσεων και δεν βασίζονται σε επιστημονικές έρευνες, στοιχεία και ουσιαστικό διάλογο.
Ο μεγάλος αριθμός αλιευτικών σκαφών σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες των σκαφών μεγαλύτερων των 12 μέτρων που χρησιμοποιούν
συχνά συρόμενα εργαλεία βυθού και μεγάλα, μη επιλεκτικά δίκτυα, καθώς και η χρήση καταστροφικών μεθόδων αλιείας και η γενικότερη υποβάθμιση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων οδηγεί σε συγκρούσεις μεταξύ
των διαφόρων πρακτικών αλιείας μια και συχνά όλες στοχεύουν στα ίδια
είδη, στις ίδιες περιοχές αλλά και σε συνολική κατάρρευση του θαλάσσιου πλούτου της Μεσογείου, όπως συμβαίνει και σε άλλες θάλασσες. Δεν
μπορεί να αγνοηθεί, επίσης, το γεγονός ότι στην ίδια ζώνη επεκτείνεται
και η «ερασιτεχνική» αλιεία που δεν περιορίζεται πλέον στην πετονιά και
το καλάμι αλλά χρησιμοποιεί συχνά ταχύπλοα σκάφη, πολύ πιο εξελιγμένα σε σχέση με τα επαγγελματικά αλιευτικά, καθώς και επαγγελματικού
τύπου αλιευτικά μέσα (μεγάλα δίκτυα, συστήματα εντοπισμού κοπαδιών
ψαριών κα) που έχουν ως αποτέλεσμα να είναι πιο αποτελεσματικά σε
σχέση με τις πρακτικές των παραδοσιακών παράκτιων ψαράδων.
Η αυξανόμενη δόμηση και ανάπτυξη στην παράκτια ζώνη της Μεσογείου (μέχρι το 2020 θα έχει δομηθεί το 50% της παράκτιας ζώνης )
οδηγεί στην καταστροφή των παράκτιων οικοτόπων αλλά σοβαρό πρόβλημα υπάρχει και για τα νερά σε μεγάλη βάθη.

Ποιοι και τι ψαρεύουν στη Μεσόγειο
Η Μεσόγειος είναι η τρίτη πιο σημαντική περιοχή για την αλιεία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (480.000 τόνοι ψαριών, 8%) μετά την περιοχή του
Βορειανατολικού Ατλαντικού (4,3 εκατομμύρια τόνοι, 72%) και του
Ανατολικού Κεντρικού Ατλαντικού (571.000 τόνοι, 10%) με βάση στοιχεία του 2004. Στη Μεσόγειο ψαρεύουν 11 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Σλοβενία, Κροατία, Μάλτα, Κύπρος, Βουλγαρία και Ρουμανία. Οι ψαράδες των 5 πρώτων
χωρών ψαρεύουν και στον Ατλαντικό. Συνολικά οι αλιευτικοί στόλοι που
ψαρεύουν στη Μεσόγειο προέρχονται από 27 χώρες της περιοχής και
όχι μόνο. Οι ευρωπαίοι ψαράδες πιάνουν περίπου το 32% των ψαριών
(480.000 τόνοι) από 1.500.000 τόνους ψαριών που αλιεύονται συνολικά από όλους τους ψαράδες στη Μεσόγειο (στοιχεία 2004). Τέσσερεις
χώρες, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ρουμανία και η Τουρκία ψαρεύουν πια
μόνο στη Μεσόγειο, συνολικά 543.000 τόνους, το 36% του συνόλου
των αλιείας της περιοχής.
Μερικά ενδιαφέροντα, επίσης, στοιχεία:
• Το 83% των ψαριών που αλιεύονται στη Μεσόγειο από ψαράδες χωρών της ΕΕ, περίπου 400.000 τόνοι, προέρχονται από τη Δυτική Μεσόγειο, τις Ζώνες 1 και 2, τις πιο δυτικές περιοχές. Η Κύπρος, η Ελλάδα, η
Τουρκία και η Γαλλία ψαρεύουν στη Ζώνη 3, η Βουλγαρία και η Ρουμανία
ψαρεύουν στη Ζώνη 4 (Μαύρη Θάλασσα), ενώ η Τουρκία στις Ζώνες
3 και 4. Πάντως όλες οι χώρες, εκτός από τη Γαλλία, ψαρεύουν πολύ
κοντά στην ακτογραμμή τους.
• Η Τουρκία είναι μακράν η πρώτη σε αλιευτική δραστηριότητα χώρα στην
περιοχή σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνονται. Οι τούρκοι ψαράδες
πιάνουν από 440.000-610.000 τόνους ψαριών ετησίως, περίπου το
33% του συνόλου της αλιείας στη Μεσόγειο, με τα τελευταία στοιχεία να
δείχνουν μια μείωση των αποδόσεων στους 504.000 τόνους το 2004,
ξεπερνώντας το σύνολο των ψαριών που αλιεύουν όλοι μαζί οι ψαράδες
από τις 25 χώρες της ΕΕ. Οι ιταλοί ψαράδες είναι οι πρώτοι από τα κράτη
μέλη της ΕΕ σε ψαριές, πιάνοντας 254.000 τόνους, περίπου 53% του
συνόλου της αλιείας από ευρωπαίους ψαράδες (2004). Ακολουθούν οι
Ισπανοί ψαράδες (93.000 τόνους, 20%) και οι έλληνες (88.000 τόνους, 18%). Οι ψαράδες της Κύπρου, της Μάλτας και της Σλοβενίας που
αλιεύουν μόνο στη Μεσόγειο πιάνουν συνολικά –σύμφωνα με δηλώσεις
- περίπου 3.400 τόνους, λιγότερο από το 1% των ψαριών που αλιεύονται από ευρωπαίους ψαράδες στην περιοχή.
• Τα περισσότερα ψάρια που πιάνονται στα δίκτυα των ψαράδων στη Μεσόγειο είναι πελαγίσια, όπως συμβαίνει και σε άλλες θάλασσες.

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

5

Η κατάσταση των ψαριών
και της θαλάσσιας
βιοποικιλότητας
Από το μικρο-πλαγκτόν μέχρι τα γιγαντιαία
καλαμάρια των 13 μέτρων, τα θαλάσσια είδη
συνδέονται μεταξύ τους με πολύπλοκες σχέσεις.
Κάθε ένα παίζει σημαντικό ρόλο στην ισορροπία
του περιβάλλοντός του και υποστηρίζει άλλες μορφές ζωής.
Κάθε αλλαγή που μπορεί να επηρεάσει ένα είδος
είναι πιθανό να έχει επιπτώσεις σε ένα μεγάλο αριθμό
αλληλοεξαρτώμενων οργανισμών. Η υπεραλίευση
για παράδειγμα ενός είδους δεν επηρεάζει μόνο
το υπεραλιευόμενο είδος αλλά μπορεί να οδηγήσει
το όλο οικοσύστημα στο χάος.

6

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Η

ζωή εμφανίστηκε στη θάλασσα πριν από 3 δισεκατομμύρια χρόνια. Από τότε υπήρξε μεγάλη μετεξέλιξη των
διαφόρων μορφών ζωής ώστε να προσαρμοστούν στις
συνθήκες και τις αλλαγές. Στις θάλασσες υπάρχει μια
θαυμαστή ποικιλία ειδών και οικοσυστημάτων. Σε σύνολο 10 εκατομμυρίων ειδών που εκτιμάται ότι υπάρχουν στη θάλασσα, έχουν καταγραφεί μόλις 240.000
θαλάσσια είδη. Το ευρωπαϊκό δίκτυο MarBEF που αποτελείται από 700
επιστήμονες από 92 ινστιτούτα από 24 ευρωπαϊκές χώρες προσπαθεί
να ανακαλύψει περισσότερα για τις σχέσεις βιοποικιλότητας και λειτουργίας των οικοσυστημάτων.
Άλλα οικοσυστήματα αποτελούνται από χιλιάδες είδη και άλλα περιορίζονται σε κάτω από 100. Η Βαλτική, για παράδειγμα, που ελευθερώθηκε από τους πάγους πριν από 10.000 χρόνια, είναι πολύ πιο φτωχή
σε σχέση με τις τροπικές θάλασσες. Ακόμα και στο ίδιο σύστημα μπορεί
διαφορετικοί οικότοποι να επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα. Κατά συνέπεια η καταστροφή ενός θαλάσσιου οικότοπου μπορεί να προκαλέσει
μεγάλη απώλεια ειδών που κατοικούν εκεί.
Τα θαλάσσια οικοσυστήματα υποφέρουν από υπεραλίευση, καταστροφή οικοτόπων και εισβολή ειδών που προέρχονται από διαφορετικά οικοσυστήματα. Σημαντική είναι η επίπτωση της κλιματικής αλλαγής
στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στη θαλάσσια βιοποικιλότητα. Στην
πραγματικότητα ξέρουμε λίγα πράγματα για τις πραγματικές συνέπειες
στα διαφορετικά είδη. Για παράδειγμα, σύμφωνα με έρευνες, η βιοποικιλότητα των κορυφαίων θαλάσσιων αρπακτικών (ιδιαίτερα των κητωδών
και της φάλαινας) έχει μειωθεί μέχρι και 90% στους ωκεανούς. Αυτό
οδηγεί σε αλλαγές στην τροφική αλυσίδα. Τα μικρά ψάρια εξαπλώνονται
και τρώνε περισσότερο ζωοπλαγκτόν. Αυτό συνεπάγεται δυσανάλογη
αύξηση του φυτοπλαγκτόν, κάτι που επηρεάζει διάφορα είδη κι ενθαρ-

ρύνει την ανάπτυξη βακτηριδίων που αποστερούν τα νερά από το οξυγόνο που χρειάζονται. Συγκεκριμένα άλγη παράγουν επίσης νευροτοξίνες που, αν εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα, απειλούν τα ψάρια, τα
καρκινοειδή, τα πουλιά, τα θηλαστικά και την υγεία όσων καταναλώνουν
άμεσα ή έμμεσα αυτούς τους οργανισμούς.
Οι θάλασσες απορροφούν όλο και περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα και το περιβάλλον γίνεται πιο όξινο, κάτι που απειλεί την τροφική
αλυσίδα: κοράλλια, καρκινοειδή, όστρακα. Επιπλέον, τα πιο όξινα νερά
δεσμεύουν λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα και αυτό σημαίνει ότι οι
ωκεανοί δεν λειτουργούν ως «αποθηκευτικοί χώροι» για αυτό το επικίνδυνο για το κλίμα αέριο με αποτέλεσμα η κλιματική κρίση να βαθαίνει
με την πάροδο των χρόνων. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα εμφανές στην
περιοχή της Αρκτικής, όπου οι θερμοκρασίες αυξήθηκαν δύο-τρεις φορές περισσότερο σε σχέση με τον μέσο όρο: κάπου 3°C τα τελευταία
50 χρόνια. Ο πάγος στην περιοχή αυτή έχει μειωθεί κατά 15-20% τα
τελευταία 30 χρόνια και αν δεν αλλάξουν οι τάσεις κινδυνεύουν να εξαφανιστούν πολλά τοπικά είδη χλωρίδας και πανίδας πριν ακόμα ανακαλυφθούν και μελετηθούν κάποια από αυτά.
Η κατάσταση των πληθυσμών των ψαριών παγκοσμίως χειροτερεύει
δραματικά σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. Τα ψάρια που αλιεύονται παγκοσμίως θεωρούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων (FAO)
ότι υπόκεινται σε εξαντλητική εκμετάλλευση σε ποσοστό 52%, ότι υπόκεινται σε υπερεκμετάλλευση, εξάντληση ή ανακάμπτουν από υπερεκμετάλλευση σε ποσοστό 24% και μόλις για το 21% των ψαριών δεν
έχουν ξεπεραστεί σήμερα οι δυνατότητές τους.
Η παγκόσμια αλιευτική παραγωγή αυξήθηκε από 19.300.000 τόνους ψαριών το 1950 σε περισσότερο από 100.000.000 τόνους το
1989 και σε 134.000.000 τόνους το 2002. Η αλιεία στη θάλασσα
είναι ο κύριος προμηθευτής ψαριών. Το 1950 η αλιεία στη θάλασσα
απέδωσε 16.700.000 τόνους ψαριών, αντιπροσωπεύοντας το 86%
της συνολικής παραγωγής, ενώ το 1980 απέδωσε 62.000.000 τόνους αντιπροσωπεύοντας το ίδιο ποσοστό επί της συνολικής αλιευτικής παραγωγής. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όμως, κερδίζει έδαφος
η ιχθυοκαλλιέργεια τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. Οι συνολικές
συλλήψεις ψαριών αυξάνονται παγκοσμίως αλλά με πιο αργό ρυθμό σε
σχέση με την παραγωγή ψαριών από τις ιχθυοκαλλιέργειες: σε σύνολο
αλιευτικής παραγωγής 134.000.000 τόνων το 2002, ποσοστό 63%
(84.400.000 τόνοι) προερχόταν από την αλιεία στη θάλασσα, 30%
περίπου προερχόταν από την ιχθυοκαλλιέργεια στην ξηρά και στη θάλασσα, ενώ 7% των αλιευμένων ψαριών προερχόταν από την αλιεία
στα εσωτερικά ύδατα (ποτάμια, λίμνες).
Η διακύμανση των ποσοτήτων που αλιεύονται τα τελευταία χρόνια
οφείλεται σε αλλαγές που παρατηρούνται σε κάποια αλιευτικά πεδία,
σε παραγωγικές περιοχές, όπως για παράδειγμα ο νοτιοανατολικός Ατλαντικός (περιοχή 87), όπου υπάρχει υπεραλίευση των ειδών. Σε κάποιες περιοχές οι ψαριές έχουν αρχίσει να παραμένουν στάσιμες από
τη δεκαετία του ’70 και μετά, όπως στον Βόρειο-Ανατολικό Ατλαντικό
(περιοχή 27), στον Δυτικό-Κεντρικό Ατλαντικό (περιοχή 31), στον Ανατολικό-Κεντρικό Ατλαντικό (περιοχή 34), στο Βόρειο-Δυτικό Ατλαντικό
(περιοχή 61), στον Ανατολικό- Κεντρικό Ατλαντικό (περιοχή 77). Σε
άλλες περιοχές, όπως στο Βόρειο-Δυτικό Ατλαντικό (περιοχή 21) και
τον Νότιο-Ανατολικό Ατλαντικό οι αποδόσεις έφτασαν το μέγιστό τους
στη δεκαετία του ’70, αρχές του ’80 και τώρα μειώνονται. Τα στοιχεία
που συγκεντρώνονται δείχνουν ως μακροπρόθεσμη τάση τη μείωση
των αποδόσεων της αλιείας στη θάλασσα, με μερικά είδη να έχουν υπεραλιευθεί και με άλλα να φτάνουν στα όρια τους.
Το μεγαλύτερο ποσοστό ειδών που αλιεύονται είναι πελαγίσια, κυρίως μικρά είδη (σαρδέλα, ρέγγα, αντζούγια κα) σε ποσοστό 26% (περίπου 22.500.000 τόνοι) το 2002, κάτω από το 29% του 1950 και το
27% της δεκαετίας του ‘70. Τα μεγάλα πελαγίσια είδη (τόνος, παλαμίδα, ξιφίας κα) αντιπροσώπευαν το 21% (17.700.000 τόνοι) το 2002,
μια αύξηση στο ποσοστό τους που ήταν 13% στη δεκαετία του ‘50. Τα
ψάρια του βυθού (μπαρμπούνια, γλώσσες, μουρούνα, μπακαλιάρος, γαλέος και διάφορα άλλα) συμμετείχαν με ποσοστό 15% (12.300.000
τόνους) στο σύνολο των αλιευμένων ειδών το 2002, όταν η συμμετοχή
τους ήταν 26% στη δεκαετία του ’50 και του ’70. Τα είδη της παράκτιας
ζώνης συμμετέχουν σταθερά με 6% (2002), ενώ τα καρκινοειδή (καβούρια κα) με 7%.

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

7

Τα θαλάσσια
θηλαστικά
εκπέμπουν
(και αυτά) SOS
Σύμφωνα
με τους εκπροσώπους
της ACCOBAMS
η Ελλάδα αποτελεί
την πιο σημαντική περιοχή
της Μεσογείου για τα κητώδη,
γεγονός που δημιουργεί
αυξημένες ευθύνες
στη χώρα μας
για τη προστασία
των συμπαθών θαλάσσιων
θηλαστικών τα οποία
βάλλονται ποικιλότροπα.

«Τα θαλάσσια θηλαστικά εκπέμπουν SOS» ήταν το θέμα της τριήμερης Διεθνούς Διάσκεψης για το Θαλάσσιο Περιβάλλον που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 9-11 Δεκεμβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της καμπάνιας «Έτος του
δελφινιού» διοργανώθηκε από την Essence consulting, το Υπουργείο
Εξωτερικών, τον Δήμο και τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου. Για πρώτη
φορά στην Ελλάδα, ειδικοί επιστήμονες από τη χώρα μας, τη Γερμανία,
το Μονακό, τη Σλοβενία, και την Ιταλία συναντήθηκαν με εκπροσώπους
επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων για να ανταλλάξουν απόψεις
σχετικά με τη διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών. Μια
συνάντηση, ιδιαίτερα χρήσιμη, αν σκεφτούμε ότι στην Ελλάδα, μετά τον
Αριστοτέλη, ξαναθυμηθήκαμε τη μελέτη των δελφινιών και των φαλαινών μόλις πριν από 15 χρόνια.
Μεταξύ άλλων, στη διάσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΑCCOBAMS
(Συμφωνία για τη διατήρηση των κητωδών στην Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο και την παραμεσόγειο Ατλαντική περιοχή), της UNEP/CMS (Συνθήκη
για τα Μεταναστευτικά Είδη), του ερευνητικού ιδρύματος INRH (Institut
National de Recherche Halieutique), του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων
Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), και οι ΜΚΟ Whale and Dolphin Conservation Society,
το Ινστιτούτο Θαλασσίων Ερευνών Αρχιπέλαγος Αιγαίου και το Δίκτυο
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS. Πρωταγωνιστές, όμως, σε αυτήν τη συνάντηση ήταν οι
εκπρόσωποι των παράκτιων αλιέων του Ηρακλείου, οι οποίοι συζήτησαν
τα κοινό πρόβλημα της μείωσης των ιχθυοαποθεμάτων και εντόπισαν ως
κοινή απειλή τις καταστροφικές συνέπειες της αλιείας με μηχανότρατα και
γρι-γρι. Με κοινό στόχο τη βιώσιμη διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου,
ζήτησαν τη συνεργασία των οργανώσεων στην άσκηση πίεσης για την
εφαρμογή των ευρωπαϊκών Κανονισμών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα των καταστροφικών επιπτώσεων της
τράτας είναι η περίπτωση των κοινών δελφινιών (Delphinus delphis) στα
νερά του Κάλαμου, στο Ιόνιο. Σύμφωνα με το Tethys Research Institute
στο διάστημα 1996-2007 από τα 150 άτομα που καταγράφηκαν απέμειναν μόνο 15. Οι ερευνητές που παρακολούθησαν τα δελφίνια να
λιγοστεύουν και να εμφανίζουν απώλεια βάρους, συμφωνούν με τους
ντόπιους παράκτιους αλιείς για την αιτία του κακού. Αυτό που φαίνεται
να διαφωνεί είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που
το Μάρτιο του 2008 ανακοίνωσε τη μείωση της επιτρεπόμενης απόστασης της τράτας από την ακτή σε ένα ναυτικό μίλι από το 1,5 που ορίζει
ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1967/2006 «σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο
Θάλασσα». Το Δίκτυο Μεσόγειος SOS μαζί με άλλες 5 οργανώσεις
ζήτησε την ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης που ακόμα εκκρεμεί…
Η τύχη του κοινού δελφινιού στην Κρήτη δεν είναι καλύτερη. Σύμφωνα με τις καταγραφές του ΕΛΚΕΘΕ, το είδος που υπήρχε σε αφθονία
στην περιοχή, τουλάχιστον από την εποχή που το απεικόνιζαν στις τοιχογραφίες της Κνωσού, πλέον κοντεύει να εξαφανιστεί. Αλλά και τα υπόλοιπα είδη δεν κολυμπούν σε πελάγη ευτυχίας. Το 2008 σημειώθηκε σε
πανελλαδικό επίπεδο, το ρεκόρ των 45 εκβρασμών νεκρών δελφινιών,
σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Θαλασσίων Ερευνών Αρχιπέλαγος Αιγαίου. Παρόλο που οι αριθμοί δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικοί, είναι πολύ σημαντικό η συστηματική καταγραφή να συνεχιστεί σε
πανελλαδικό επίπεδο. Ό Dr. Giuseppe Notarbartolo di Sciara, πρόεδρος
της Επιστημονικής Επιτροπής της ACCOBAMS ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες να ιδρύσουν ένα εθνικό δίκτυο για την καταγραφή των εκβρασμών, το οποίο με τη σειρά του θα ενσωματωθεί στο διεθνές δίκτυο. Η
ενημέρωση του δικτύου αυτού θα επιτρέψει να αποκτήσουμε μια πιο
σφαιρική εικόνα των πληθυσμών, των απειλών, και των κοινών διαχειριστικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των κητωδών. Στην προσπάθεια αυτή θα πρέπει πέρα από τα ερευνητικά ιδρύματα
να συμμετέχουν οι αρμόδιες αρχές, ΜΚΟ, αλιείς και τοπικές κοινωνίες.
Ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας κρίθηκε και ως ένας από τους πιο
σημαντικούς παράγοντες στη δημιουργία βιώσιμων θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Η εμπειρία από άλλες χώρες επιβεβαιώνει ότι

η σύμφωνη γνώμη των κατοίκων μιας προτεινόμενης προστατευόμενης
περιοχής είναι απαραίτητη για να έχει ελπίδες να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα. Για τα ελληνικά νερά, έχει προταθεί η δημιουργία πέντε προστατευόμενων περιοχών για τη διαχείριση των πληθυσμών του κοινού
δελφινιού, και άλλης μίας στην περιοχή του Αμβρακικού, για την προστασία του ρινοδέλφινου (Tursiops truncatus), ενώ το 2007 μετά από
πρόταση του Ινστιτούτου Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος προστέθηκε
και η περιοχή της Ελληνικής Τάφρου για την προστασία του φυσητήρα
(Physeter macrocephalus). Πέρα, όμως, από την εντατικοποίηση της
έρευνας για τη διευκρίνιση των ορίων των περιοχών, αυτό που κυρίως
χρειάζεται είναι η διαβούλευση μεταξύ αρχών και πολιτών για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων ανά περιοχή.
Το Δίκτυο Μεσόγειος SOS μετέφερε στη διάσκεψη την εμπειρία του
από διαβουλεύσεις με αλιείς στην περιοχή του βόρειου Ευβοϊκού Κόλπου, περιοχή όπου έχουν παρατηρηθεί ρινοδέλφινα αλλά και κοινά δελφίνια. Οι αλιείς της περιοχής, σε συνεργασία με το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
SOS, έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία διαβούλευσης και έχουν προσκαλέσει τη Διεύθυνση Αλιείας του νομού Ευβοίας, την τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικούς συλλόγους να συμμετάσχουν στη διαβούλευση με
τελικό στόχο την κατάθεση προτάσεων για τη δημιουργία ενός σχεδίου
βιώσιμης ανάπτυξης του βόρειου Ευβοϊκού.
Αλλά και η μέχρι τώρα εμπειρία από την εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης επικίνδυνων θαλάσσιων φορτίων σε άλλες περιοχές με
αυξημένη κίνηση πλοίων, δείχνουν ότι μια σειρά από προληπτικά μέτρα
και μέτρα ελέγχου σε συνδυασμό με την ενημέρωση αρχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης, που θεωρείται κύριος εχθρός της υγείας των δελφινιών.
Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της ACCOBAMS, η Ελλάδα αποτελεί την πιο σημαντική περιοχή της Μεσογείου για τα κητώδη. Με 12
είδη δελφινιών και φαλαινών, και μάλιστα πληθυσμούς συγκεκριμένων
ειδών που έχουν εξαφανιστεί από την υπόλοιπη Μεσόγειο, από ότι φαίνεται πέφτει πάλι πάνω μας το βάρος της διατήρησης τους στην ευρύτερη
περιοχή. Πόσο έτοιμοι είμαστε, όμως, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας ως
χώρα σε αυτήν την πρόκληση; Οι επιστήμονες, οι αλιείς και οι εκπρόσωποι των άλλων φορέων που παρευρέθηκαν στη διάσκεψη, συμφώνησαν
στο ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα: εφαρμογή του νόμου,
συστηματοποίηση της καταγραφής πληθυσμών και δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού. Τίποτα παραπάνω δηλαδή από αυτά που είμαστε ως
χώρα υποχρεωμένη να κάνουμε με βάση τις Συνθήκες που έχουμε υπογράψει. Οι συμμετέχοντες επεξεργάζονται ένα κοινό κείμενο συστάσεων
για να κατατεθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, αν και αυτό δεν έχει ακόμα
καθορίσει αρμόδιο άτομο για επικοινωνία. Θα εφαρμοστούν άραγε, ή θα
ζήσουμε τελικά σε ένα κόσμο όπου θα βλέπουμε το κοινό δελφίνι μόνο σε
αρχαίες τοιχογραφίες και τρισδιάστατα ψηφιακά μουσεία;
Μελίτα Λαζαράτου
Ειδικός Συμπεριφοράς Ζώων

8

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

9

Η
Ευρωπαϊκή
Θαλάσσια Στρατηγική
και Αλιευτική Πολιτική
Η μείωση των θαλάσσιων πληθυσμών
έκανε επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων
για τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης
αλιευτικής πολιτικής στην Ευρώπη

αυξανόμενη πίεση στους πληθυσμούς των ψαριών στη
Μεσόγειο ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανακοινώσει το 2002 την έναρξη διαλόγου με τους κοινωνικούς
εταίρους που σχετίζονται με την αλιεία, προτείνοντας μέτρα που θα στόχευαν στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με την αλιεία (αλιευτικά
καταφύγια), μείωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, τεχνικές βελτιώσεις κα. Ανακοίνωσε, επίσης, πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο με
στόχο να διασφαλιστεί ότι τα 27 παράκτια κράτη στη Μεσόγειο και τη
Μαύρη Θάλασσα θα συνεισφέρουν εξίσου στην προσπάθεια διαχείρισης
και στα βάρη της διατήρησης και δεν θα περιοριστούν τα μέτρα μόνο στα
παράκτια κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η νέα προσέγγιση
αποτυπώθηκε στις αρχές της αναθεώρησης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και σε συγκεκριμένες προτάσεις τον Δεκέμβριο 2002.
Τον Οκτώβριο 2003, μετά από διαβούλευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
πρότεινε μια δέσμη τεχνικών μέτρων που αλλάζουν τους κανόνες που
ρύθμιζαν την αλιεία στη Μεσόγειο από το 1994. Η πρόταση για Κανονισμό
συζητήθηκε εκτενώς στην Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο και τα Κράτη
Μέλη αλλά και στις επαγγελματικές ενώσεις των ψαράδων. Υιοθετήθηκε
τελικώς τον Δεκέμβριο του 2006 και έχει άμεση εφαρμογή (μια και οι
Κανονισμοί δεν απαιτούν προηγούμενη ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο
των κρατών μελών, όπως συμβαίνει με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες).
Τον Νοέμβριο 2003 η ΕΕ στήριξε μια σημαντική διεθνή συνδιάσκεψη στη Βενετία που έφερε κοντά τους υπουργούς αλιείας όλων των
χωρών στη Μεσόγειο με αλιευτικές δραστηριότητες. Η Συνδιάσκεψη
αυτή ανέθεσε πιο ισχυρό ρόλο στην Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη
Μεσόγειο (GFCM) απ’ότι στο FAO, αναφορικά με τη διαχείριση των
ιχθυαποθεμάτων ,την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας και την
ανάπτυξη μέτρων διατήρησης των πληθυσμών ψαριών και ελέγχου.
Σε συνέχεια των αποφάσεων αυτών, δημιουργήθηκε η οργάνωση
Medisamak τον Μάιο 2004, η ένωση των επαγγελματικών ενώσεων
ψαράδων από 14 χώρες: τις 7 μεσογειακές χώρες της ΕΕ, την Κροατία,
την Αλβανία, την Αίγυπτο, τη Λιβύη, την Τυνησία, την Αλγερία και το
Μαρόκο. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα μπορούσαν, επίσης, να συμμετάσχουν. Μέσω αυτής της οργάνωσης οι επαγγελματίες ψαράδες
συμμετέχουν θεσμικά στις σχετικές με την αλιεία διαδικασίες της ΕΕ ή
στις εργασίες περιφερειακών οργανισμών για την αλιεία, όπως είναι η
Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM) και η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση του Ατλαντικού Τόνου (ICCAT) –που είναι επίσης
υπεύθυνη για την προστασία του Μεσογειακού τόνου και του ξιφία.
Τα κράτη μέλη στα οποία ανήκουν οι ενώσεις της Medisamak δημιούργησαν ένα Περιφερειακό Συμβουλευτικό Σώμα, το Mediterranean
Regional Advisory Council (RAC), με σκοπό να λειτουργήσει ως επίσημος θεσμικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων στη Μεσόγειο και τη
Μαύρη Θάλασσα.

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Αλιεία
Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη Αλιεία Νο 1967/2006 επηρεάζει
τις πολιτικές για την αλιεία στη Μεσόγειο. Ο Κανονισμός αυτός αντιμετωπίζει, όμως, ιδιαίτερες δυσκολίες στην εφαρμογή του μια και όλοι
συμφωνούν ότι απαιτούνται αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία
των ιχθυαποθεμάτων ώστε να υπάρχει μέλλον στην αλιεία και να προστατεύεται το θαλάσσιο οικοσύστημα, αλλά δύσκολα διαμορφώνονται
συναινέσεις για ένα σύστημα διαχείρισης κατάλληλο για τη Μεσόγειο
που θα εξασφαλίσει κάτι τέτοιο.
Ο Κανονισμός προωθεί τρεις βασικούς άξονες εισάγοντας τεχνικά και
διαχειριστικά μέτρα για:
• Ενδυνάμωση της επιλεκτικής αλιείας
• Διαχείριση ιχθυαποθεμάτων /πληθυσμών ψαριών
• Ενδυνάμωση των μηχανισμών ελέγχου.
(α) Στον πρώτο άξονα περιλαμβάνεται μια δέσμη μέτρων για την ενδυνάμωση της επιλεκτικής αλιείας με στόχο την προστασία των νεαρών ψαριών. Προστατεύοντας τα νεαρά ψάρια, τους δίνεται η ευκαιρία να αναπαραχθούν και να αυξήσουν τον πληθυσμό του είδους τους. Στα Κράτη
–Μέλη δίνεται η δυνατότητα «ελαστικοποίησης» των μέτρων αυτών σε
ειδικές συνθήκες εφαρμογής ενός σχεδίου διαχείρισης αν εξασφαλίζεται
η βελτίωση της κατάστασης των φυσικών πόρων. Προϋπόθεση, όμως,
είναι η «ελαστικοποίηση», πχ η δυνατότητα για τις μηχανότρατες με συρόμενα εργαλεία βυθού να ψαρεύουν σε απόσταση μικρότερη από τα 3
ναυτικά μίλια που προβλέπει ο Κανονισμός να βασίζεται σε επιστημονικά
δεδομένα, να είναι συμβατή με μια βιώσιμη προσέγγιση και να συνοδεύεται από άλλα μέτρα που εγγυώνται τη μακροχρόνια βελτίωση της κατάστασης των φυσικών πόρων τους οποίους εκμεταλλεύονται παρόμοιες
αλιευτικές πρακτικές.
(β) Στον δεύτερο άξονα προβλέπεται η διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων
/πληθυσμών ψαριών. Κατευθυντήριες αρχές είναι η μείωση της θνησιμότητας των ψαριών, η δημιουργία πρόσφορων συνθηκών ώστε να
επιτραπεί σε περισσότερα νεαρά ψάρια να φτάσουν στην ωριμότητα, να
αναπαραχθούν και να προστατευθούν τους πρώτους μήνες ανάπτυξης.
Η μακροχρόνια φύση τέτοιων μέτρων είναι αναγκαία ώστε να είναι αποτελεσματικά. Για τις περισσότερες μεσογειακές χώρες τα μέτρα πρέπει
εντούτοις να ληφθούν στο επίπεδο της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας
που είναι σε γενικές γραμμές στενή. Παράλληλα με τα Κοινοτικά Σχέδια Διαχείρισης που έχουν εφαρμογή σε ζώνες που βρίσκονται πέρα από
τα χωρικά ύδατα, ο Κανονισμός δίνει στα Κράτη Μέλη τη δυνατότητα να
εφαρμόσουν εθνικά σχέδια διαχείρισης μέσα στη ζώνη των 12 ναυτικών
μιλίων με σημαντική τοπική διάσταση και μεγάλη κοινωνικο-οικονομική επίπτωση. Τα εθνικά σχέδια μπορούν να αφορούν ένα ή περισσότερα
ιχθυαποθέματα, να επικεντρώνουν στο είδος των διχτυών, στη μείωση
των απορρίψεων ψαριών και σε περιορισμούς της αλιευτικής προσπάθειας, για παράδειγμα περιορίζοντας τις μέρες αλιείας, απαγορεύοντας
συγκεκριμένους τύπους αλιευτικών εργαλείων που είναι πολύ καταστροφικά ή δημιουργώντας κλειστές ζώνες ή καθορίζοντας περιόδους
απαγόρευσης της αλιείας.
(γ) Στον τρίτο άξονα προβλέπεται η ενδυνάμωση των μηχανισμών ελέγχου
της αλιευτικής δραστηριότητας ώστε να εφαρμόζονται πράγματι τα διάφορα
μέτρα που τίθενται από τον Κανονισμό. Οι κανόνες ελέγχου είναι παρόμοιοι
με αυτούς που έχουν τεθεί σε άλλες περιοχές της ΕΕ και ο Κοινοτικός Οργανισμός Ελέγχου Αλιείας (CFCA) θα παίξει αποφασιστικό ρόλο. Εισάγονται
πάντως και καινοτόμα μέτρα για την Μεσογειακή αλιεία. Μια βασική ρύθμιση για την προώθηση των μηχανισμών ελέγχου είναι η υποχρέωση των πιο
παραγωγικών σκαφών (μηχανότρατες, γρι-γρι κ.α) να πιάνουν στεριά και
να πουλάνε τις ψαριές τους σε προκαθορισμένα λιμάνια. Μια άλλη ρύθμιση
είναι η υποχρέωση τήρησης ημερολογίου σκάφους, στο οποίο πρέπει να καταγράφονται όλα τα ψάρια που πιάνονται και ξεπερνούν τα 15 κιλά από κάθε

10

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

11

Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς
προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας
είδος (50 κιλά για ξιφίες, τόνο, αντζούγια, σαρδέλα). Κάθε σκάφος μήκους
πάνω από 15 μέτρα που έχει άδεια για αλιεία στη Μεσόγειο πρέπει να είναι
εγγεγραμμένο στο ειδικό Μητρώο της Γενικής Επιτροπής Αλιείας στη Μεσόγειο (GFCM) του FAO. Αυτή η απόφαση στοχεύει στην καταπολέμηση της
παράνομης αλιείας. Κάθε σκάφος που δεν είναι γραμμένο στο μητρώο, θα
είναι de facto παράνομο και δεν θα επιτρέπεται να ψαρεύει.
Η “προσέγγιση του οικοσυστήματος” επηρεάζει και τις ευρωπαϊκές
πολιτικές. Για παράδειγμα, η Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική θα επιταχύνει τις αλλαγές στις ευρωπαϊκές πολιτικές για την
αλιεία ενσωματώνοντας τα περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα στις πολιτικές για την αλιεία. Οι αλιείς και γενικά όσοι σχετίζονται με τις αλιεία
πρέπει να ανταποκριθούν στις περιβαλλοντικές ανάγκες, και από την
άλλη όσοι ασχολούνται με τη διαχείριση του περιβάλλοντος χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη τις πιέσεις και τις επιπτώσεις από την αλιεία.
Τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάσουν μηχανισμούς και μέτρα που θα
διασφαλίζουν ότι αλιεία και περιβάλλον μπορούν να δουλεύουν μαζί.
Η ΕΕ έρχεται να επιβλέψει αυτή τη διαδικασία.

Ειδικά μέτρα
• Πιο επιλεκτικά εργαλεία. Τα δίκτυα, τα παραγάδια και άλλα εργαλεία
πρέπει να ανταποκρίνονται σε νέες προδιαγραφές, σε σχέση με το μέγεθος του ανοίγματος ματιού του δικτυού ή το μέγεθος του αγκιστριού.
• Μικρότερα ή λιγότερα αλιευτικά εργαλεία. Για να περιοριστεί η αλιευτική δραστηριότητα κάθε σκάφους υιοθετούνται περιορισμοί στο
μέγεθος ή τον αριθμό των αλιευτικών εργαλείων. Για παράδειγμα
κάθε σκάφος δεν μπορεί να έχει πάνω από 800 μέτρα απλάδας, 100
μέτρα σε βάθος (εκτός από τα σκάφη για αλιεία τόνου). Όχι πάνω από
250 παγίδες για αλιεία καρκινοειδών μεγάλου βάθους και όχι πάνω
από 3500 αγκίστρια για αλιεία ξιφία.
• Μεγαλύτερη προστασία του βυθού της θάλασσας. Για την προστασία
του βυθού της θάλασσας και των ψαριών που ζουν εκεί, απαγορεύεται
η χρήση συγκεκριμένων εργαλείων μέσα σε προκαθορισμένες αποστάσεις από την ακτή. Για παράδειγμα τα συρόμενα εργαλεία βυθού δεν
μπορούν να χρησιμοποιούνται σε απόσταση μικρότερη από 3 ναυτικά
μίλια από την ακτή εκεί που το βάθος είναι μικρότερο από 50 μέτρα.
• Προστατευόμενοι οικότοποι. Για τον ίδιο λόγο μια σειρά εργαλείων απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται πάνω από λιβάδια Ποσειδωνίας και κοραλλιογενείς περιοχές καθώς και σε περιοχές με βάθος πάνω από 1000 μέτρα.
• Αλίευση μεγαλύτερου μεγέθους ψαριών. Ο Κανονισμός εισάγει περιορισμούς στην αλιεία 28 ειδών ψαριών που έχουν μέγεθος μικρότερο ενός καθορισμένου, ώστε να βελτιωθούν οι πληθυσμοί ψαριών
που έχουν υπεραλιευθεί και μειωθεί σημαντικά. Στη λίστα περιλαμβάνονται η αντζούγια (9 εκατοστά), η σαρδέλα ( 11 εκατοστά), ο μπακαλιάρος (20 εκατοστά), το σκουμπρί (18 εκατοστά), η γλώσσα (20
εκατοστά), το μπαρμπούνι (11 εκατοστά), ο αστακός (30 εκατοστά), η
ροζ γαρίδα μεγάλου βάθους (2 εκατοστά) κα
• Προστατευόμενες Αλιευτικές Ζώνες, ώστε να προστατευθούν συγκεκριμένες περιοχές που είναι σημαντικές για την αναπαραγωγή των
ψαριών με περιορισμούς της αλιευτικής δραστηριότητας. Εισάγονται
δύο τύποι προστασίας:
Δημιουργία ζωνών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, που το μεγαλύτερο τμήμα τους κείται έξω από τα χωρικά ύδατα των κρατών μελών.
Το Συμβούλιο Υπουργών Αλιείας είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία διασυνοριακών θαλάσσιων πάρκων με βάση πληροφορίες που παρουσιάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κράτη μέλη που ενδιαφέρονται
για τη δημιουργία τους. Είναι αξιοσημείωτο ότι μέχρι τώρα τα κράτη
μέλη δεν έχουν υποβάλει παρόμοιες προτάσεις, ούτε και η Ελλάδα.
Δημιουργία εθνικών θαλάσσιων ζωνών προστασίας που βρίσκονται μέσα στα χωρικά ύδατα των κρατών μελών και είναι σχεδιασμένα
από τα κράτη μέλη που ασκούν και τη διαχείριση. Η Ελλάδα και άλλες
χώρες δεν έχουν υποβάλλει ακόμα παρόμοια σχέδια.

12

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Το 1970 ιδρύθηκε στην ΕΕ η Κοινή Οργάνωση Αγοράς προϊόντων
αλιείας, που αργότερα επεκτάθηκε για να περιλάβει και τα προϊόντα
ιχθυοκαλλιέργειας. Στόχος της ήταν η κατάργηση των δασμολογικών
εμποδίων και η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων μεταξύ των κρατών μελών και η θέσπιση κοινών κανόνων για το σύνολο των αγορών
ψαριών, η διασφάλιση ενός δίκαιου εισοδήματος για τους ψαράδες
και όσων εμπλέκονταν στην παραγωγή και η διατήρηση των τιμών σε
λογικά επίπεδα για τους καταναλωτές. Την εποχή εκείνη το 70% της
κατανάλωσης ψαριών στις 6 χώρες μέλη προερχόταν από την αλιεία
στις θάλασσες τους και μόνο το 30% εισαγόταν από άλλες περιοχές.
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες υπήρχαν πολλά μικρά σημεία
πώλησης, κυρίως τοπικές ψαραγορές και ψαράδικα, που πουλούσαν
φρέσκα, χωρίς επεξεργασία ψάρια. Μόλις και υπήρχε κάποιος προβληματισμός για τον κίνδυνο υπεραλίευσης των ψαριών.
Μαζί με τη διεύρυνση της ΕΕ άλλαξαν πολλά και στην παραγωγή και
διακίνηση των αλιευμάτων. Η ΕΕ των 27 εισάγει σήμερα πάνω από το
60% των ψαριών που καταναλώνονται, τα ψάρια διακινούνται στην
αγορά σε σημαντικό ποσοστό από μερικούς μεγάλους ομίλους διανομής, τα επεξεργασμένα προϊόντα αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό των ψαριών που αλιεύονται. Και κυρίως πολλά είδη ψαριών έχουν
υπεραλιευθεί ή αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο υπεραλίευσης. Ο τελευταίος Κανονισμός (ΕΚ) αριθμός 104/2000 του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 1999 «για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» προσπαθούσε να αντιμετωπίσει
τις προκλήσεις που υπήρχαν εκείνη την εποχή και στις οποίες έχουν

προστεθεί νέες τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, σήμερα το 60% των
ψαριών που καταναλώνονται στην ΕΕ είναι εισαγόμενα, ενώ οι πωλήσεις
των μεγάλων αλυσίδων των υπεραγορών αντιπροσωπεύουν ήδη ποσοστό μεγαλύτερο του 80% σε κάποιες χώρες. Παράλληλα οι αγορές έχουν
αλλάξει: ενώ κάποτε κυριαρχούσαν τα φρέσκα ψάρια, σήμερα οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο στα μεταποιημένα και τα κατεψυγμένα ψάρια και τα έτοιμα, βιομηχανικού τύπου γεύματα.
Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας είναι ένας από τους πυλώνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Ο
Κανονισμός του 2000 για την ΚΟΑ αποτελείται από 4 βασικά εργαλεία:
• Κοινά πρότυπα εμπορίας για τα φρέσκα προϊόντα κατά την πρώτη πώλησή τους, όπως επίπεδα φρεσκότητας, κατηγορίες μεγέθους, χαρακτηριστικά εμφάνισης. Τα πρότυπα αυτά διευκολύνουν τις δραστηριότητες
εμπορίας μια και παρέχουν τη δυνατότητα ορισμού κοινών τιμών για κάθε
κατηγορία προϊόντων και επιπέδου ποιότητας. Επίσης, υπάρχει υποχρέωση επισήμανσης των προϊόντων με στόχο να ενημερώνεται ο καταναλωτής και να μπορεί να επιλέγει. Τρία στοιχεία πρέπει να αναγράφονται: η
εμπορική ονομασία του ψαριού, η μέθοδος παραγωγής (ιχθυοκαλλιέργεια
ή αλιεία στη θάλασσα ή στα εσωτερικά νερά) και η περιοχή αλίευσης.
• Οργανώσεις παραγωγών (ΟΠ), εθελοντικές ενώσεις αλιέων που είναι
αναγνωρισμένες επισήμως ως προς τα κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας και τη φύση των δραστηριοτήτων τους. Με την ανάπτυξή τους επιδιώκεται η σταθεροποίηση των αγορών και η άμβλυνση στις απότομες διακυμάνσεις της ζήτησης. Οι παραγωγοί μπορούν να εφαρμόσουν μέτρα
για την ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών πόρων. Ο Κανονισμός

εναποθέτει μεγαλύτερες ευθύνες στους παραγωγούς, όπως π.χ. συλλογικά μέτρα για τη βιωσιμότητα των ιχθυαποθεμάτων, περιορισμούς
στην αλιεία με χαμηλή ή μηδενική ζήτηση, βελτίωση της ποιότητας των
προϊόντων, και γι αυτό τους χορηγεί οικονομική στήριξη. Οι ΟΠ πρέπει
να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν ετήσια επιχειρησιακά προγράμματα αλιείας (στρατηγική εμπορίας, σχέδιο αλίευσης, προληπτικά μέτρα
για τα είδη που δεν είναι εύκολα εμπορεύσιμα, σύστημα εσωτερικών
κυρώσεων). Κάποιες Οργανώσεις Παραγωγών έχουν δημιουργήσει
συμβουλευτικές επιστημονικές επιτροπές για να βοηθήσουν στη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων. Το 2005 υπήρχαν 203 επίσημα
αναγνωρισμένες ΟΠ σε 16 κράτη μέλη. Οι ΟΠ στη Γαλλία, Γερμανία,
Ιταλία και Ισπανία αντιπροσωπεύουν το 74% του συνολικού αριθμού
ΟΠ. Σε 10 κράτη μέλη οι ΟΠ (μεταξύ των οποίων η Γερμανία, το Βέλγιο,
η Δανία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Βρετανία, η Γαλλία) περιλαμβάνουν
πάνω από το 50% των αλιέων, ενώ σε 3 κράτη (Φιλανδία, Πολωνία και
Λετονία) η συμμετοχή κυμαίνεται από 12-23%
• Καθεστώς στήριξης των τιμών, το οποίο ορίζει ελάχιστες τιμές κάτω
από τις οποίες δεν μπορούν να πωλούνται τα αλιευτικά προϊόντα. Σε
περίπτωση υποχρέωσης απόσυρσης των αλιευτικών προϊόντων από
την αγορά για αποθήκευση ή μεταποίηση, οι Οργανώσεις Παραγωγών
δικαιούνται οικονομικής ενίσχυσης. Πρόκειται για μια χρηματοδοτική
παρέμβαση που χορηγείται από τη στιγμή που η τιμή ενός είδους πέφτει
κάτω από μια κατώτατη τιμή. Αυτό το επίπεδο – τιμή απόσυρσης- ορίζεται βάσει της τιμής προσανατολισμού
• Κανόνες που διέπουν τις ανταλλαγές με τρίτες χώρες.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και πετρέλαιο ντίζελ
Εξαιτίας της αύξησης των τιμών του πετρελαίου πριν από κάποιους μήνες η Επιτροπή επεξεργάστηκε κάποια μέτρα, τα οποία και πρότεινε
στο Συμβούλιο Υπουργών και στους Αρχηγούς των κρατών μελών για προσωρινή προσαρμογή του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας. Για δύο χρόνια τα κράτη μέλη θα έχουν περισσότερες δυνατότητες να ενισχύσουν οικονομικά τους αλιείς που υφίστανται την
πίεση από τις τιμές του πετρελαίου. Μέχρι πριν λίγο καιρό η τιμή του θαλάσσιου καυσίμου είχε πράγματι αυξηθεί κατά 240% σε σχέση
με το 2002. Σε μερικές περιπτώσεις αυτό αντιπροσωπεύει το 30% της πρωτογενούς αξίας των εκφορτώσεων. Τα ακριβά καύσιμα έρχονται να προστεθούν σε ένα ήδη δύσκολο πλαίσιο για την αλιεία στην Ευρώπη, που σε σημαντικό βαθμό συνδέεται με την υπεραλίευση
πολλών ειδών και τη μείωση των αποδόσεων της αλιευτικής δραστηριότητας.
Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου μπορεί να προέλθει
από άλλες πολιτικές. Όπως παραδέχεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μεσοπρόθεσμη λύση είναι η αύξηση των πληθυσμών των ψαριών
ώστε με μικρότερη προσπάθεια και μικρότερες διαδρομές των σκαφών να επιτυγχάνεται καλύτερο αποτέλεσμα. Η αύξηση της τιμής του
πετρελαίου πλήττει κυρίως τα μεγάλα σκάφη, τις μηχανότρατες με συρόμενα εργαλεία βυθού και τα γρι-γρι που κάνουν όμως και τη μεγαλύτερη ζημιά στον θαλάσσιο πλούτο. Οι πολιτικές που στοχεύουν στην αποκατάσταση του πλούτου των θαλασσών δίνουν παράλληλα
τη δυνατότητα να βελτιωθεί το εισόδημα που αποκτούν από την αλιευτική δραστηριότητα οι ψαράδες, ούτως ώστε να μπορούν να απορροφήσουν το κόστος από τις αυξήσεις στις τιμές πετρελαίου. Είναι μάλλον και η μόνη λύση, αφού ακόμα και αν προσωρινά μειώνονται
οι τιμές του πετρελαίου λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αργά η γρήγορα οι τιμές θα ανέβουν ξανά πάνω από τα 100 ή και τα
200 δολάρια το βαρέλι, μια και μειώνονται τα αποθέματα πετρελαίου και αυξάνεται η ζήτηση ως γενική τάση.
Άλλες προσαρμογές του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας – που θα διαθέσει συνολικά 2 δισεκατομμύρια ευρώ - αποσκοπούν να επιτρέψουν στα κράτη μέλη να αυξήσουν τις δημόσιες ενισχύσεις για επενδύσεις σε λιγότερο ενεργοβόρο ή ρυπογόνο εξοπλισμό.
Τον τελευταίον καιρό γίνονται τροποποιήσεις στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας που θα επιτρέψουν τη χρηματοδότηση ενεργειακών ελέγχων,
συμβουλών σχετικά με την αναδιάρθρωση και πιλοτικών σχεδίων για τη δοκιμή τεχνικών βελτιώσεων για τη μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας των αλιευτικών στόλων, καθώς και τη μείωση των εκπομπών «αερίων του θερμοκηπίου» που συμβάλλουν στην αλλαγή του
κλίματος. Με τον Κανονισμό 744/2008 καθιερώνεται πλαίσιο προσαρμογής και αναδιάρθρωσης των στόλων των οποίων το ενεργειακό
κόστος αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% του συνολικού κόστους παραγωγής. Μπορεί να χρηματοδοτηθεί η αντικατάσταση του εξοπλισμού
και των αλιευτικών εργαλείων και των κινητήρων τους, με στόχο τη βελτίωση σε σημαντικό βαθμό της ενεργειακής απόδοσης του σκάφους
και τη μείωση των ρύπων. Μπορεί επίσης να χρηματοδοτηθεί με κάποιες προϋποθέσεις η απόσυρση του σκάφους με στόχο τη ναυπήγηση
νέου σκάφους μικρότερης αλιευτικής ικανότητας αλλά και κατανάλωσης καυσίμων («μερικός παροπλισμός»).
Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αποσκοπεί στη διευκόλυνση των αγορών πετρελαίου, όπως συχνά διεκδικούν φορείς στην
Ελλάδα αλλά στην υποστήριξη αλλαγών, που θα βοηθήσουν τους αλιείς να ανταπεξέλθουν στις υψηλές τιμές καυσίμου και δεν θα είναι
προσωρινού χαρακτήρα.

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

13

λει στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)
με τους εξής τρόπους:
• στήριξη της αειφόρου εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων και της
σταθερής ισορροπίας ανάμεσα στους πόρους αυτούς και την αλιευτική
ικανότητα του κοινοτικού αλιευτικού στόλου
• ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου κλάδου
• προώθηση αλιευτικών μεθόδων και μεθόδων παραγωγής φιλικών
προς το περιβάλλον
• παροχή κατάλληλης ενίσχυσης στους απασχολούμενους στον αλιευτικό κλάδο
• προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης των αλιευτικών περιοχών.

Διαχείριση του αλιευτικού στόλου
Η πολιτική διαχείρισης του στόλου στο πλαίσιο της ΚΑΠ αποσκοπεί στη
μείωση της αλιευτικής ικανότητας του στόλου της ΕΕ, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην αλιευτική ικανότητα και τους
διαθέσιμους πόρους.

Η
H Ευρωπαϊκή
Κοινή
Αλιευτική
Πολιτική

Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ) είναι το μέσο με το
οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται την αλιεία και
την υδατοκαλλιέργεια. Τα πρώτα κοινά μέτρα στον τομέα της αλιείας ελήφθησαν το 1970, όταν συμφωνήθηκε ότι, καταρχήν, οι ψαράδες της ΕΕ έπρεπε να έχουν
ισότιμη πρόσβαση στα ύδατα των κρατών μελών.
Τα πρώτα μέτρα κινήθηκαν προς την κατεύθυνση της
διασφάλισης της δυνατότητας των μικρών σκαφών να εξακολουθούν
να ψαρεύουν κοντά στα λιμάνια βάσης τους και γι αυτό διατηρήθηκε μια
παράκτια ζώνη για τους ντόπιους ψαράδες οι οποίοι ανέκαθεν ψάρευαν
στις περιοχές αυτές. Ορισμένα μέτρα αφορούσαν στη δημιουργία Κοινής Αγοράς Αλιευτικών Προϊόντων.
Αποφασίστηκε επίσης μια διαρθρωτική πολιτική προκειμένου να συντονιστεί ο εκσυγχρονισμός των αλιευτικών σκαφών και των παράκτιων εγκαταστάσεων. Από το 1976, οπότε τα κράτη μέλη αποφάσισαν να επεκτείνουν
τα δικαιώματά τους στους θαλάσσιους πόρους (εκτός Μεσογείου) από τα
12 στα 200 μίλια από τις ακτές τους, επιταχύνθηκε η διαδικασία λήψης
μέτρων. Μετά από πολυετείς και δύσκολες διαπραγματεύσεις, θεσπίστηκε
το 1983 η Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Η ΕΕ επιδίωξε επίσης να ενσωματώσει τα θέματα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στις σχέσεις τις με τρίτες
χώρες αλλά και στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. Όμως τα
θέματα του περιβάλλοντος ελάχιστα απασχολούσαν τότε όσους σχεδιάζανε
την Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Δύο δεκαετίες αργότερα, το 2002, προωθήθηκαν μεταρρυθμίσεις στην αλιευτική πολιτική (μεταρρύθμιση της ΚΑΠ του
2002) με στόχο «τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης των αλιευτικών
δραστηριοτήτων από περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική άποψη». Η
μεταρρύθμιση αποσκοπούσε, επίσης, «στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων με τη χρήση αξιόπιστων και διαφανών επιστημονικών συμβουλών και με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών».
Σημαντικά στοιχεία στο πλαίσιο αυτό κρίθηκαν «η συνεκτικότητα με άλλες
πολιτικές της ΕΕ, όπως οι περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές πολιτικές, καθώς και η υποχρέωση λογοδοσίας και η αποτελεσματικότητα».

Η ΚΑΠ σήμερα
Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της
ΕΕ και αποσκοπεί «στο να διασφαλίσει την αειφόρο εκμετάλλευση των
έμβιων υδρόβιων πόρων». Για τον σκοπό αυτό η Κοινότητα εφαρμόζει
προληπτικά μέτρα για την προστασία και διατήρηση των πόρων αυτών,

Η κοινή οργάνωση της αγοράς
καθώς και για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που έχουν οι αλιευτικές δραστηριότητες στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Στόχος είναι να
εφαρμοστεί σταδιακά στο θέμα της διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων μια προσέγγιση με βάση τα οικοσυστήματα. Τέλος, επιδιώκεται η
αποτελεσματικότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ενός
οικονομικά βιώσιμου και ανταγωνιστικού τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης
για εκείνους που εξαρτώνται από τις αλιευτικές δραστηριότητες, χωρίς
όμως να παραβλέπονται και τα συμφέροντα των καταναλωτών».

Διατήρηση των αποθεμάτων
«Για να μην είναι η αλιευτική πίεση υψηλότερη από όση αντέχουν τα αλιευτικά αποθέματα, τα μέτρα διατήρησης στο πλαίσιο της ΚΑΠ ορίζουν
κανόνες σχετικά με τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα, τον περιορισμό της αλιευτικής προσπάθειας, τη λήψη τεχνικών μέτρων (θέσπιση
κανόνων που αφορούν τα αλιευτικά εργαλεία και τα ελάχιστα μεγέθη
εκφόρτωσης), καθώς και την επιβολή υποχρεώσεων όσον αφορά την
καταγραφή και αναφορά των αλιευμάτων και εκφορτώσεων.
Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ του 2002 δημιούργησε τις προϋποθέσεις
για μια πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση στη διαχείριση της αλιείας, με
τη θέσπιση πολυετών σχεδίων ανάκτησης για τα αποθέματα που βρίσκονται εκτός ασφαλών βιολογικών ορίων και την κατάρτιση πολυετών
σχεδίων διαχείρισης για τα άλλα αποθέματα».

Περιβάλλον
H ΚΑΠ προβλέπει μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων της αλιείας στο περιβάλλον. Ένα από τα μέτρα αυτά είναι η προστασία των ειδών
που δεν αποτελούν στόχο της αλιείας, όπως τα θαλάσσια θηλαστικά, τα
πουλιά και οι χελώνες, τα νεαρά ψάρια και τα ευπαθή ιχθυαποθέματα
(βλ. π.χ. στρατηγική για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και
εξάλειψη των απορριπτόμενων αλιευμάτων), καθώς και η προστασία
των ευαίσθητων οικοσυστημάτων (βλ. π.χ. μέτρα για την κατάργηση των
καταστροφικών αλιευτικών πρακτικών)

Δομές
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) είναι το χρηματοδοτικό όργανο της
ΚΑΠ. Το ΕΤΑ θα λειτουργήσει για επτά χρόνια (2007-2013) με συνολικό προϋπολογισμό 3,8 περίπου δις ευρώ. Το ΕΤΑ σκοπό έχει να συμβά-

Η Κοινή Οργάνωση της Αγοράς (ΚΟΑ) σκοπό έχει να επιτύχει την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες της αγοράς της ΕΕ και τα συμφέροντα των ψαράδων της ΕΕ, καθώς και να εξασφαλίσει την τήρηση των
κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού.

Σχέσεις με τις τρίτες χώρες
Η ΕΕ έχει συνάψει πολλές συμφωνίες με τρίτες χώρες, με βάση τις
οποίες δικαιούται να έχει πρόσβαση στα αλιευτικά ύδατα τρίτων χωρών.
Μετά τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ του 2002, οι συμφωνίες μετατράπηκαν
από συμφωνίες πρόσβασης με χρηματική αντιπαροχή σε πραγματικές
συμπράξεις για την ανάπτυξη μιας αειφόρου και υπεύθυνης αλιείας.
Η Κοινότητα είναι συμβαλλόμενο μέρος διεθνών συμφωνιών στους
τομείς της αλιείας και του δικαίου θαλάσσης και παίζει σημαντικό ρόλο
σε πολλές περιφερειακές οργανώσεις αλιείας, οι οποίες διαχειρίζονται
τους αλιευτικούς πόρους στις ανοικτές θάλασσες και διαδραματίζουν
πρωτεύοντα ρόλο στην καταπολέμηση της παράνομης αλιείας και των
καταστροφικών αλιευτικών πρακτικών.

Έλεγχος και εφαρμογή
Τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της ΚΑΠ. Οι έλεγχοι της αλιείας
έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ενθάρρυνση της συμμόρφωσης προς
τους κανόνες, την αποτροπή της απάτης και τη διασφάλιση της αειφόρου αλιείας. Υπάρχει επίσης η Επιθεώρηση της ΕΕ, ρόλος της οποίας
είναι να μεριμνά ώστε όλες οι αρμόδιες εθνικές αρχές να εφαρμόζουν
τα ίδια πρότυπα ποιότητας και αμεροληψίας κατά την εφαρμογή των κανονισμών. Για την ενίσχυση των ελέγχων αποφασίστηκε, στο πλαίσιο
της μεταρρύθμισης του 2002, η δημιουργία μιας κοινοτικής υπηρεσίας
ελέγχου της αλιείας. Η Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΚΥΕΑ)
άρχισε να λειτουργεί το 2007. Η υπηρεσία αυτή θα επιδιώξει να υπάρχει μεγαλύτερη ομοιομορφία και αποτελεσματικότητα στον έλεγχο της
εφαρμογής των κανόνων, θέτοντας από κοινού τα κοινοτικά και εθνικά
μέσα εποπτείας και ελέγχου, ενώ παράλληλα θα συντονίζει τις δραστηριότητες ελέγχου της εφαρμογής.
Καλό παράδειγμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης του θαλάσσιου
χώρου δια μέσου των τομεακών πολιτικών αποτελεί η απόφαση (που
βασίζεται στο άρθρο 9 του βασικού Κανονισμού για την ΚΑΠ) την οποία
εξέδωσε η Επιτροπή κατόπιν αιτήματος της ολλανδικής κυβέρνησης
προκειμένου να προστατευθεί ένας οικότοπος στην ολλανδική ακτή της
Βορείου θαλάσσης (περιοχή Voordelta). Λόγω της αλληλεπίδρασης μεταξύ αλιείας και οικοσυστήματος και της κινητικότητας των αποθεμάτων
ιχθύων, μια συναινετική ΚΑΠ θα είναι επωφελής για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας στα νερά της ΕΕ.
Πηγή: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp_el.htm

14

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

15

Η

Δίκτυο Θαλάσσιων
Προστατευόμενων Περιοχών
Τα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οφείλουν να προσδιορίζουν θαλάσσιες περιοχές μέσα
στην επικράτεια τους, οι οποίες θα υπάγονται
σε ειδικές προστατευτικές διατάξεις, με στόχο
την προστασία της βιοποικιλότητας,
των απειλούμενων ειδών
και των οικοτόπων

Οδηγία Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56
καλεί για ειδικά προστατευτικά μέτρα για τη δημιουργία
συνεκτικών και αντιπροσωπευτικών δικτύων θαλάσσιων
προστατευόμενων περιοχών. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι σε ειδικά οικοσυστήματα
και να πάρουν ειδικά μέτρα τα οποία δε θα περιορίζονται
στα είδη προτεραιότητας και τους οικοτόπους που περιλαμβάνονται στην Οδηγία «Οικότοποι» και στην Οδηγία «Πτηνά», όπως αυτές
καθορίσθηκαν από το δίκτυο περιοχών NATURA. Στον κατάλογο πρέπει να
προστεθούν είδη και ενδιαιτήματα που περιλαμβάνονται σε διεθνείς συνθήκες όπως η Σύμβαση OSPAR για το θαλάσσιο περιβάλλον του Β. Ατλαντικού
και η Σύμβαση του Ελσίνκι για το θαλάσσιο περιβάλλον της Βαλτικής.
Το Δίκτυο ΝΑTURA 2000 ήταν το κύριο εργαλείο προκειμένου να
σταματήσει η απώλεια της βιοποικιλότητας στην ΕΕ μέχρι το 2010 και
να επιβιώσουν τα πιο απειλούμενα είδη και οικότοποι. Το δίκτυο στην
ξηρά έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, τουλάχιστον στα χαρτιά, στις περισσότερες χώρες, και καλύπτει συνολικά 800.000 km².
Το δίκτυο των περιοχών NATURA 2000 καλύπτει περίπου το 20%
των εδαφών της ΕΕ αλλά μόνο 1800 από τις 25.000 φυσικές αυτές περιοχές είναι εν μέρει ή πλήρως θαλάσσιες περιοχές (καλύπτοντας έκταση
100.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων του ευρωπαϊκού θαλάσσιου περιβάλλοντος). Οι περιοχές αυτές συνήθως αποτελούν επέκταση χερσαίας
τοποθεσίας και εμπίπτουν στα χωρικά ύδατα (μέχρι 12 μίλια). Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο 40 περιοχές NATURA 2000 περιλαμβάνουν νερά
που είναι σε απόσταση μεγαλύτερη από 12 ναυτικά μίλια από την ακτή.
Για να αντιμετωπίσει την μείωση της βιοποικιλότητας στη θάλασσα, η ΕΕ
δίνει έμφαση τώρα στη δημιουργία νέων θαλάσσιων προστατευόμενων
περιοχών. Τα κράτη μέλη είχαν την υποχρέωση μέχρι τα τέλη του 2008
να υποβάλουν προτάσεις για επιπλέον θαλάσσιες περιοχές.
Ο μικρός αριθμός οφείλεται σε επιστημονικές ελλείψεις και απουσία
πολιτικού ενδιαφέροντος από πολλές κυβερνήσεις καθώς και σε νομικές
αβεβαιότητες για τις θαλάσσιες περιοχές. Μια αιτία ήταν το υψηλό κόστος
έρευνας σε θαλάσσιες περιοχές, κάτι που οδηγεί σε απουσία επιστημονικής
γνώσης για τις ποσότητες και την κατανομή των ειδών και των οικοτόπων.
Οι νομικές αβεβαιότητες έχουν πλέον διευκρινιστεί και η ΕΕ θεωρεί
ότι η υποχρέωση των κρατών μελών να καθορίζουν προστατευόμενες
περιοχές καλύπτει πλήρως τα όρια της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει πλέον
από τα κράτη μέλη της να προσδιορίσουν προστατευόμενες θαλάσσιες
περιοχές στη συνολική επικράτεια των κρατών μελών, που καλύπτεται
από την Συνθήκη, δηλαδή στα νερά και το βυθό στον οποίο τα κράτη μέλη
ασκούν κάποια μορφή κυριαρχικών ή νομικών δικαιωμάτων. Τέτοια είναι, για παράδειγμα, τα χωρικά ύδατα, η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
(ΑΟΖ), οι ζώνες προστασίας της αλιείας, οι προστατευόμενες οικολογικές
ζώνες και οι ηπειρωτικές πλατφόρμες.
Η περιοχή μπορεί να επεκτείνεται έως και τα 200 μίλια από την ακτή
ή τα 350 μίλια συμπεριλαμβανομένης και της υφαλοκρηπίδας στον
Ατλαντικό, τη Β. Θάλασσα, τη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα. Στη Μεσόγειο οι Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες ή άλλες οριοθετήσεις στη
θάλασσα περιορίζονται σε ορισμένα κράτη μέλη δεδομένου ότι οι θαλάσσιες ζώνες στην πλειονότητα τους αποτελούν διεθνή ύδατα. Οι περισσότερες θαλάσσιες περιοχές NATURA 2000 θα εμπίπτουν στη ζώνη
των 12 μιλίων. Ορισμένες διατάξεις επιτρέπουν τον καθορισμό προστατευόμενων περιοχών ακόμα και εκτός των χωρικών υδάτων.

Οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές θα πρέπει να περιλαμβάνουν είδη και οικοτόπους, όπως αυτοί καθορίζονται στις 2 Οδηγίες για
τους Οικοτόπους και τα Πτηνά, συμπεριλαμβανομένων των αμμοσυρτών
που καλύπτονται συνεχώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους, αμμωδών
υφάλων, των υφάλων ψυχρών νερών, 20 ειδών χελωνών και θαλάσσιων
κητωδών (φαλαινών, δελφινιών και φωκιών) όπως επίσης και αρκετών
ειδών μεταναστευτικών ψαριών και πουλιών. Την τελευταία δεκαετία
έχουν υλοποιηθεί τουλάχιστον 50 επιστημονικά προγράμματα με την
υποστήριξη του LIFE, με στόχο τη συλλογή στοιχείων και την ταυτοποίηση περιοχών που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο δίκτυο των
περιοχών NATURA. Για πρώτη φορά πολλά προγράμματα έχουν συνεισφέρει περιβαλλοντικά δεδομένα για μεγάλες περιοχές των ευρωπαϊκών
θαλασσών. Για παράδειγμα, σήμερα έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία για την
κατανομή και τις μετακινήσεις κητωδών – φάλαινες και δελφίνια – για
μια θαλάσσια έκταση που φτάνει τα 1.000.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα
(κυρίως Βόρεια Θάλασσα και τον Ευρωπαϊκό Ατλαντικό). Συγκεντρώθηκαν, επίσης, στοιχεία για την σύλληψη στα δίκτυα των ψαράδων (bycatch)
και άλλων ειδών εκτός από τα ψάρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από ένα εργαλείο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, υπολογίστηκε ότι
συλλαμβάνονται κατά λάθος σε δίκτυα μέχρι το 1,5% των ειδών.
Θέματα που θα πρέπει να απασχολήσουν, επίσης, τα κράτη μέλη είναι η διαχείριση των περιοχών και η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδιαίτερα σε σχέση με την αλιεία, τις μεταφορές, τον τουρισμό, η
υποθαλάσσια ηχορύπανση (πχ από ορισμένους τύπους σκαφών) και
άλλες μορφές ρύπανσης, η αστικοποίηση των ακτών, οι βιομηχανικές δραστηριότητες, η εξόρυξη μετάλλων και πετρελαίου, η παραγωγή
ενέργειας από τον άνεμο και τα κύματα, η σεισμική έρευνα.
Οι θαλάσσιες περιοχές NATURA 2000 πρέπει να αντιπροσωπεύουν
έναν ικανοποιητικό αριθμό από τους οικότοπους και τα είδη προτεραιότητας,
και πρέπει να αποτελούν ένα συνεκτικό δίκτυο γύρω από τις ευρωπαϊκές
θάλασσες, να έχουν ικανοποιητική έκταση (πιθανώς με τη δημιουργία και
ενδιάμεσων ζωνών), να μην δημιουργούν διακρίσεις, να μην προσβάλουν
τα δικαιώματα ενός άλλου κράτους (η ΕΕ προτείνει να υπάρχει συνεργασία
μεταξύ των διαφόρων κρατών για τη δημιουργία θαλάσσιων ζωνών που θα
μπορούν να επεκτείνονται σε περισσότερες ΑΟΖ και να εφαρμόζονται τα
ίδια μέτρα προστασίας για τα ίδια είδη και ενδιαιτήματα και όχι να υπάρχουν
διαφορετικές πολιτικές σε κάθε χώρα).
Οι προτάσεις των κρατών μελών θα αξιολογηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος
και θα συζητηθούν με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους στη
βάση των επιστημονικών κριτηρίων. Μακροπρόθεσμα, η ΕΕ καλεί σε
δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών έξω από τα χωρικά ύδατα των κρατών μελών στη βάση της Σύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών για τη Βιοποικιλότητα (CBD).

Θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές
σε νερά με μεγάλο βάθος
Μέχρι σήμερα λίγες ευρωπαϊκές χώρες έχουν προτείνει θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές με νερά μεγάλου βάθους. Η Ιρλανδία ήταν η
πρώτη χώρα που υπέβαλλε αίτημα (το 2006) για μια τέτοια τοποθεσία. Η
Ιρλανδική κυβέρνηση ζήτησε από την ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντάξει 4
τοποθεσίες στο δίκτυο θαλάσσιων περιοχών NATURA 2000 για να προστατευθούν τα κοράλλια που βρίσκονται σε μεγάλα βάθη της θάλασσας.
Το σχέδιο περιλάμβανε μεταξύ άλλων και απαγόρευση όλων των τύπων
αλιείας σε αυτές τις 4 ζώνες. Μετά από διαβούλευση που κράτησε αρκετά, το Συμβούλιο Αλιείας της ΕΕ αποφάσισε, με βάση τη γνώμη της Επιτροπής και τις γνωμοδοτήσεις επιστημονικών φορέων, να ανταποκριθεί
στο αίτημα της Ιρλανδίας, προτείνοντας την απαγόρευση χρήσης τρατών
βυθού. Η αλιεία στα επιφανειακά νερά δεν έχει απαγορευτεί.

Η κατάσταση στην Ελλάδα
Μέχρι τώρα το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν έχει δείξει το απαιτούμενο ενδιαφέρον ούτως ώστε να προτείνει οποιαδήποτε νέα θαλάσσια περιοχή προς ένταξη
στο δίκτυο NATURA αλλά ούτε έχει αποδεχθεί προτάσεις για διάλογο
από περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, η
GREENPEACE, το WWF που έχουν δημόσια προτείνει νέες περιοχές.

16

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

17

Γενική κλιματική αλλαγή
Σχεδόν όλη η γη έχει βιώσει κατά τη διάρκεια
του 20ου αιώνα μία αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας αέρα κατά περίπου 0,5οC.
Ο παγκόσμιος ωκεανός επίσης έχει θερμανθεί
σημαντικά τα τελευταία 40 χρόνια. Το νερό στα
ανώτερα 3000 μέτρα του παγκόσμιου ωκεανού
θερμαίνεται κατά μέσον όρο 0,06οC. Πιο κοντά
στην επιφάνεια (στα ανώτερα 300 μέτρα), το νερό
των ωκεανών αυξήθηκε θερμοκρασιακά κατά μέσον όρο 0,31οC. Αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας ύδατος θα μπορούσε να ευθύνεται για ένα σημαντικό μέρος της παρατηρηθείσας παγκόσμιας
ανόδου της στάθμης της θάλασσας κατά περίπου
10 με 25 cm τα τελευταία 100 χρόνια (0,1 έως
0,25 cm ετησίως), λόγω της θερμικής διαστολής
των ωκεανών και της τήξης μικρών παγετώνων.
Η αυξανόμενη συγκέντρωση αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα αναμένεται να ανεβάσει την
παγκόσμια θερμοκρασία εντός του 21ου αιώνα
και να προκαλέσει την επιταχυνόμενη άνοδο της
στάθμης της θάλασσας: πρόσφατες μελέτες εκτιμούν ότι η παγκόσμια στάθμη της θάλασσας έχει
μεγάλες πιθανότητες να ανέβει κατά μισό μέτρο
μέχρι το έτος του 2100.

Αλλαγή της θερμοκρασίας
του νερού

Επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής
στην αλιεία, στην περιοχή
της Μεσογείου
Αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση, πως η μελλοντική
κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να υπονομεύσει σοβαρά
τις προσπάθειες για βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή
της Μεσογείου. Πιο συγκεκριμένα, η κλιματική αλλαγή
ενδέχεται να ενισχύσει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα
ερήμωσης, έλλειψης νερού και παραγωγής προϊόντων,
όπως επίσης και να εισαγάγει νέες απειλές στην ανθρώπινη
υγεία, τα οικοσυστήματα και τις εθνικές οικονομίες
των χωρών. Οι πιο σημαντικές επιπτώσεις είναι πιθανό
να γίνουν αισθητές στις χώρες της βόρειας Αφρικής
και της ανατολικής Μεσογείου.

18

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο
Καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται, οι βροχοπτώσεις μειώνονται. Κατά συνέπεια, αυξάνεται
και η συγκέντρωση άλατος στο νερό. Επιπλέον, η μείωση των βροχοπτώσεων μπορεί να
οδηγήσει σε ακραίες ξηρασίες. Οι αλλαγές στη
θερμοκρασία θα αναγκάσουν τα είδη ή να προσαρμοστούν ή να πεθάνουν. Με μια σταθερή
αύξηση του τουρισμού, οι συνθήκες επιδεινώνονται, καθώς οι βιότοποι καταστρέφονται από
τη διακύμανση των επισκεπτών κάθε έτος.
Είναι πολύ πιθανό, τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής (π.χ. θέρμανση της θάλασσας,
άνοδος της στάθμης της θάλασσας, μείωση
απορροής ποταμών, κ.λπ.) να προκαλέσουν αλλαγές στην αλιεία της περιοχής που παρατηρούνται, όπου τα πελάγια, βαθύβια και βενθικά είδη
γίνονται στόχος ερασιτεχνικών, ημιβιομηχανικών και βιομηχανικών στόλων. Επιπλέον, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής θα προστεθούν
στις άλλες ανθρωπογενείς επιπτώσεις, όπως την
υπεραλίευση, τις τουριστικές δραστηριότητες ή
τις τροποποιήσεις ποταμών, τα οποία ήδη απειλούν τη βιωσιμότητα της μεσογειακής αλιείας.
Παράλληλα, η κλιματική αλλαγή οδηγεί αναπότρεπτα σε μείωση της πιθανής συγκομιδής προϊόντων στις περισσότερες τροπικές και υποτροπικές
περιοχές, με άμεσο επακόλουθο την αυξανόμενη
εξάρτηση από την αλιεία. Επιπλέον, αναμένεται
μείωση στη διαθεσιμότητα νερού για τους πληθυσμούς περιοχών με μικρά αποθέματα νερού.

Η επίδραση της θερμοκρασίας νερού στην παραγωγικότητα των μεσογειακών φυτών και ζώων
είναι αρκετά περίπλοκη. Γενικά, τα πιο κρύα έτη
τείνουν να είναι παραγωγικότερα, εν μέρει επειδή η ανάμειξη της υδάτινης στήλης μπορεί να
φθάσει σε μεγαλύτερο βάθος και να εμπλουτιστεί
με περισσότερες θρεπτικές ουσίες, και εν μέρει
επειδή ο σχηματισμός των βαθέων υδάτων μπορεί να γίνει σε εκτενέστερη περιοχή. Όσον αφορά τα ψάρια, έχουν παρατηρηθεί αξιοσημείωτα
αποτελέσματα της επίδρασης της θερμοκρασίας
στην παραγωγικότητα μερικών ειδών, σε κάποιες
από τις περιοχές της Μεσογείου. Σε μερικές περιπτώσεις, η αύξηση της θερμοκρασίας ύδατος
επηρέασε θετικά την παραγωγικότητα μερικών
ειδών (π.χ. αντσούγια στην Αδριατική και κόκκινο κέφαλο στο στενό της Σικελίας), ενώ επηρέασε αρνητικά άλλα είδη (π.χ. ρέγκα και κολιό στη
Μαύρη Θάλασσα). Η θερμοκρασία ύδατος μπορεί
να έχει επιπτώσεις άμεσα στην ανάπτυξη και την
κατάσταση των ψαριών και στα ποσοστά επιβίωσης μεσοπελαγικών αυγών και προνυμφών
τους, ή μπορεί να επηρεάσει άλλες διαδικασίες
που έχουν επιπτώσεις στην παραγωγικότητα των
ψαριών (όπως η κάθετη ή/και οριζόντια κίνηση
νερού ή η εισροή γλυκού νερού).

Αποτελέσματα
Η βιομάζα μερικών ειδών θα μειωθεί, ωφελώντας έτσι άλλα είδη, των οποίων η βιομάζα
θα αυξηθεί. Εντούτοις, κανείς δεν μπορεί να
εγγυηθεί ότι τα ευνοούμενα είδη θα είναι εκμεταλλεύσιμα ή εμπορεύσιμα (μπορεί να είναι
παραδείγματος χάριν κνιδόζωα, όπως μέδουσες, τα οποία οι καταναλωτές δε θα φάνε).
Η αλλαγή θερμοκρασίας θα σημάνει πιθανώς
και αύξηση στη συχνότητα των ακραίων φαινομένων, όπως ξηρασίες, πλημμύρες και θύελλες,

τα οποία θα ασκήσουν αρνητική επίδραση στους
παράκτιους βιότοπους, όπως είναι οι εκβολές ποταμών και τα θαλάσσια λιβάδια, προκαλώντας συνεπώς επιπτώσεις στην παραγωγικότητα των ψαριών σε αυτές τις περιοχές. Αυτές οι επιδράσεις
θα μπορούσαν εντούτοις να μετριαστούν, από το
γεγονός ότι ο μεσογειακός βιόκοσμος είναι κάπως
προσαρμοσμένος στην κοινή υψηλή εποχιακή και
διαχρονική μεταβλητότητα των υδρογραφικών
μεταβλητών (π.χ. χειμαρρώδεις βροχοπτώσεις).
Περαιτέρω μείωση του γλυκού νερού από τους
ποταμούς λόγω των κλιματικών αλλαγών θα μειώσει το ποσό θρεπτικών ουσιών που διατίθενται
στο φυτοπλαγκτόν, το οποίο τελικά θα έχει επιπτώσεις στην παραγωγικότητα του ζωοπλαγκτού και
ως εκ τούτου, στους πληθυσμούς ψαριών, όπως
προαναφέρεται. Σε πολλές παράκτιες μεσογειακές περιοχές, οι εκφορτώσεις φερτών υλικών των
ποταμών είναι η μόνη πηγή θρεπτικών ουσιών στα
επιφανειακά νερά κατά τη διάρκεια της άνοιξης και
αρχών καλοκαιριού, δηλ. των περιόδων κατά τις
οποίες πολλά θαλάσσια είδη αναπαράγονται.

Άλλοι παράγοντες:
Περιβαλλοντικός & Τουριστικός
Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως απορροές
ποταμών, ανάμειξη από αέρα ή θερμοκρασία
νερού μπορούν να παίξουν ρόλο στην παραγωγικότητα των αποθεμάτων και στη κατανομή των θαλάσσιων ειδών. Τα αποτελέσματα
έχουν δείξει ότι βελτιωμένες υδροκλιματικές
συνθήκες (δηλ. αυξανόμενη απορροή ποταμών, ανάμειξη αέρα και ανάβλυση νερού) στη
Βόρειο-Δυτική Μεσόγειο είναι ευνοϊκοί για την
παραγωγικότητα των ψαριών και των αποθεμάτων ασπόνδυλων. Τα αποθέματα είναι γενικά χαμηλά όταν μειώνονται οι απορροές ποταμών ή η ανάμειξη αέρα και η ανάβλυση νερού.
Λόγω της ραγδαίας πληθυσμιακής και οικονομικής ανάπτυξης, η μεσογειακή αλιεία θα
αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα στα χρόνια
που έρχονται, τα οποία θα προστεθούν στις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τα σημαντικότερα προβλήματα είναι: η υπεραλίευση, η
οποία θα εξακολουθήσει να απειλεί τα οικονομικώς σημαντικά είδη και η απώλεια βιοτόπων
υψηλής ποιότητας για την αναπαραγωγή των
ψαριών (π.χ. θαλάσσια λιβάδια), η οποία θα
συνεχιστεί λόγω επιβάρυνσης από βάρκες και
τράτες, ρύπανσης καθώς και άλλων ανθρωπογενών επιδράσεων. Επιπλέον αίτια είναι η
τροποποίηση των ευρωπαϊκών ποταμών και
των λεκανών απορροής τους κατά τα ερχόμενα
έτη, που θα γίνει προκειμένου να παρασχεθεί
γλυκό νερό για τις αυξανόμενες τουριστικές
και αγροτικές δραστηριότητες. Συγκριτικά με
αυτές τις άμεσες επιπτώσεις, τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής στους
πληθυσμούς ψαριών θα είναι πιθανώς αισθητά, μόνο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Εν κατακλείδι, οποιοδήποτε μέτρο διαχείρισης
της μεσογειακής αλιείας πρέπει να λάβει υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα
θαλάσσια οικοσυστήματα.

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

19

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS έχει καταθέσει προτάσεις για τη δημιουργία ενός πάρκου βιώσιμης ανάπτυξης που να περιλαμβάνει ολόκληρο το Β. Ευβοϊκό. Μέσα από διάλογο με ερευνητικά κέντρα, τοπικούς
φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις και τους παράκτιους ψαράδες θα
πρέπει να δημιουργηθούν ζώνες όπου θα απαγορεύεται η αλιεία για
κάποια διαστήματα, ζώνες όπου θα επιτρέπεται με πιο αυστηρή φύλαξη
η επιλεκτική αλιεία, ενώ σε ολόκληρο τον Β. Ευβοϊκό μέχρι τον Παγασητικό δεν θα πρέπει να ψαρεύουν συρόμενα εργαλεία βυθού. Χρειάζεται να υιοθετηθούν διαχειριστικά μέτρα για τους χώρους φυσικής
αναπαραγωγής των ψαριών, όπως οι ύφαλοι, τα λιβάδια Ποσειδωνίας,
όπου θα δίνεται με φυσικό τρόπο η ευκαιρία στα θαλάσσια είδη να αναπαράγονται και να γίνεται σωστή διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Τέλος θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για τη δημιουργία συμπληρωματικών εισοδημάτων για τους παράκτιους ψαράδες μέσω της φύλαξης
της περιοχής και της ανάπτυξης του «αλιευτικού τουρισμού» που θα
εκπληρώνει ταυτόχρονα και σκοπούς ξενάγησης και εκπαίδευσης-ευαισθητοποίησης σε θέματα προστασίας των θαλασσών.

Πρωτοβουλίες
του Δικτύου
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
για θαλάσσιες
προστατευόμενες
περιοχές

20

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Τ

ο Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS έχει δώσει τα τελευταία χρόνια
έμφαση στη προστασία και βιώσιμη διαχείριση μερικών
παράκτιων και θαλάσσιων φυσικών περιοχών, μεταξύ
των οποίων είναι η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού, ο Βόρειος Ευβοϊκός και η θαλάσσια περιοχή μεταξύ των νησιών Μήλου, Σίφνου, Πάρου και Νάξου που
περιλαμβάνει 7 περιοχές NATURA που επεκτείνονται όχι
μόνο στην ξηρά αλλά και στη θάλασσα.
Για την από κοινού βιώσιμη διαχείριση των 7 περιοχών NATURA που
υπάρχουν στα 4 νησιά και περιλαμβάνουν θαλάσσια τμήματα, τo Δίκτυο
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και οι Δήμοι Σίφνου, Πάρου, Δρυμαλίας και Μήλου, η
Δασική Υπηρεσία Κυκλάδων, το Ινστιτούτο Αιγαίου, η ΑΡΙΑΔΝΗ Αναπτυξιακή και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Διατήρηση των Ακτών (EUCC)
έχουν υποβάλει πρόταση στο πρόγραμμα LIFE+ Nature.
Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS έχει για πάνω από μια δεκαετία δουλέψει για τη δημιουργία ενός πάρκου οικολογικά βιώσιμης ανάπτυξης
για όλη την περιοχή του Β. Ευβοϊκού. Μέσα από αρκετές συζητήσεις
και συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, με πρωτοβουλία του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και της Ένωσης Λιμνίων, έχει
διαμορφωθεί σημαντική συναίνεση αρκετών φορέων για ένα μοντέλο
βιώσιμης ανάπτυξης του Βόρειου Ευβοϊκού στο πρότυπο των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών με διάφορες ζώνες διαχείρισης
(θαλάσσια καταφύγια). Ο Β. Ευβοϊκός διέθετε μια εξαιρετικά σημαντική βιοποικιλότητα που τώρα έχει μειωθεί δραματικά χωρίς να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση.
Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία για τη μείωση των αλιευτικών προϊόντων
που παρουσίασε ο κ. Σταύρος Τσελάς, από τη Διεύθυνση Αλιείας της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας σε ημερίδα - τελευταία στη σειρά πολυάριθμων εκδηλώσεων που έχουν οργανωθεί από το Δίκτυο
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η μείωση της αλιευτικής παραγωγής στον Ευβοϊκό είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο που
αντιστοιχεί στη συνολική ελληνική παραγωγή. Η αλιευτική παραγωγή
του Ευβοϊκού Κόλπου το 1991 αντιπροσώπευε το 9% της ελληνικής
παραγωγής, ενώ σήμερα μόλις το 4%.

Μια τέτοια πολιτική για το Β. Ευβοϊκό χρειάζεται βέβαια, ολοκληρωμένες πολιτικές και σχέδιο δράσης, κατάλληλη εκπαίδευση, συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, οικονομικά εργαλεία και μηχανισμούς εφαρμογής και ελέγχου των ρυθμίσεων. Το σημαντικό είναι ότι
οι παράκτιοι ψαράδες και μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας έχει
συνειδητοποιήσει αυτή την ανάγκη. Το πρόβλημα είναι ότι παρά τις
δεκάδες εκδηλώσεις, καμπάνιες με σκάφος, ημερίδες, εκδόσεις και
συναντήσεις εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους θεσμικούς φορείς (ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/νση Γεωργίας, Νομαρχία) για να αξιοποιηθούν οι προβλέψεις της ευρωπαϊκής πολιτικής
για τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές. Ίσως αυτό οφείλεται
στο ότι ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί μέσα στις τοπικές κοινωνίες
και στους φορείς της περιοχής εκείνη η δυναμική που θα επιτρέψει
να διεκδικήσουν την υλοποίηση ενός σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης,
συντονισμένα και οργανωμένα. Θα πρέπει να υπάρχει πίεση από την
τοπική κοινωνία ώστε να υπάρξουν τα εργαλεία εφαρμογής πολιτικών
προκειμένου να προωθηθεί αυτή η ανάπτυξη.
Η ζημιά που γίνεται δεν αφορά μόνο στο θαλάσσιο περιβάλλον αλλά
και στην οικονομική και κοινωνική ευημερία της ευρύτερης περιοχής.
Σήμερα, ανάπτυξη μπορεί να είναι η προστασία και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων μιας περιοχής. Η Εύβοια στηρίχτηκε στο παλιό
μοντέλο, της βιομηχανικής ανάπτυξης χωρίς προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο κατέρρευσε πλήρως. Τώρα έχει τη ευκαιρία να στηριχτεί σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, βασισμένο στην προστασία και
διαχείριση των φυσικών περιοχών της στην ξηρά και τη θάλασσα, των
δασών, κλπ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατευτεί το περιβάλλον
μέσα από την οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή να επιλεχθούν αυτές
οι δραστηριότητες που είναι συμβατές με το περιβάλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο: www.gfcm.org
Διεθνής Επιτροπή για Διατήρηση του Ατλαντικού Τόνου: www.iccat.org
Λίστα με είδη προτεραιότητας της GFCM:
http://www.gfcm.org/gfcm/topic/166221/en
Λίστα με σκάφη πάνω από 15 μέτρα
που έχουν άδεια να αλιεύουν στη ζώνη της GFCM:
http://www.gfcm.org/gfcm/topic/16163

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

21

Το WWF για την αλιεία

Επιστημονική έρευνα
Όλες οι αποφάσεις σχετικά με την αλιεία θα πρέπει να λαμβάνονται
με βάση την τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση. Δυστυχώς η σχετική
έρευνα στην Ελλάδα ακόμη υστερεί και ως προς τα ιχθυοαποθέματα,
αλλά και το θαλάσσιο περιβάλλον εν γένει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι η έλλειψη και η ανάγκη χαρτογράφησης των λιβαδιών Ποσειδωνίας και των κοραλλιογενών ενδιαιτημάτων στα οποία αναπτύσσονται τα
ερυθροφύκη (τραγάνα). Ενδεικτικό είναι ότι αυτή τη στιγμή, βάσει Ελληνικής νομοθεσίας προστατεύεται μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των λιβαδιών Ποσειδωνίας των Ελληνικών θαλασσών (μόνο αυτά που έχουν
χαρτογραφηθεί σε 57 περιοχές Natura 2000).

Βιώσιμη οικονομικά αλιεία προϋποθέτει
αλιεία βιώσιμη πρωτίστως περιβαλλοντικά
δηλαδή υγιείς πληθυσμούς ψαριών
και υγιές θαλάσσιο περιβάλλον

Εκπαίδευση και κατάρτιση αλιέων

Η

αλιεία στην Ελλάδα είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τον
ελληνικό πολιτισμό και την εικόνα που έχουμε για τις
θάλασσες μας. Δυστυχώς όμως, υπάρχουν κάποιες
πρακτικές και μορφές της που έχουν αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο θαλάσσιο περιβάλλον, όσο και στη βιωσιμότητα του ίδιου του κλάδου της αλιείας.
Επιγραμματικά, οι αρνητικές πρακτικές και μορφές της
αλιείας αφορούν στην παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία, στην υπεραλίευση και μείωση των ιχθυοαποθεμάτων, στην διατάραξη του τροφικού
πλέγματος και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, στην καταστροφή σημαντικών οικοτόπων, στην άδηλη αλιεία (ghost fishing), στην μη επιλεκτική (παρεμπίπτουσα) αλιεία και στην αλληλεπίδραση με θαλάσσια θηλαστικά.

Οι προτάσεις του WWF Ελλάς
Το WWF Ελλάς υποστηρίζει και προωθεί την οικοσυστημική προσέγγιση
(ecosystem based management) στην διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος για την επίτευξη βιωσιμότητας της αλιείας στην Ελλάδα. Η
οικοσυστημική προσέγγιση:
• επικεντρώνεται στη διατήρηση της φυσικής δομής, λειτουργίας και παραγωγικότητας των οικοσυστημάτων
• συμπεριλαμβάνει την ανθρώπινη διάσταση στη διαχείριση του περιβάλλοντος
• αναγνωρίζει τη δυναμική και έλλειψη στασιμότητας των οικοσυστημάτων
• βασίζεται σε κοινό όραμα των τοπικών κοινωνιών
• βασίζεται στην επιστημονική γνώση, προσαρμοσμένη μέσα από συνεχή έρευνα και παρακολούθηση
Οι λύσεις που προτείνει το WWF Ελλάς για την θαλάσσια αλιεία με
βάση την οικοσυστημική προσέγγιση περιλαμβάνουν την δημιουργία
προστατευόμενων περιοχών, την αύξηση επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων, τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας, τη δημιουργία τεχνητών υφάλων, την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, την
εκπαίδευση και κατάρτιση των αλιέων, και την εφαρμογή της νομοθεσίας μέσω ελέγχου και παρακολούθησης.

Προστατευόμενες περιοχές
Σημαντικό εργαλείο της οικοσυστημικής προσέγγισης είναι οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές που μπορούν να έχουν από απλή
μορφή - επικεντρώνοντας στον περιορισμό των αλιευτικών δραστηριοτήτων - έως πολύ σύνθετη και ολιστική μορφή – στοχεύοντας στο
σύνολο των παράκτιων και θαλάσσιων ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
Αναφορικά με το αλιευτικό τους κομμάτι, οι προστατευόμενες περιοχές
αφορούν συνήθως περιοχές αναπαραγωγής ψαριών και συγκέντρωσης
γόνου, και σημαντικά θαλάσσια είδη και οικοσυστήματα.

Όσον αφορά στο κομμάτι της διαχείρισης των ιχθυοαποθεμάτων, στόχος αλλά και αποτέλεσμα της δημιουργίας προστατευόμενων περιοχών
είναι η ανάκαμψη των αποθεμάτων, η αύξηση του σωματικού βάρους
των ψαριών (και άρα η πιο επιτυχημένη αναπαραγωγή τους), και τέλος
η αύξηση της αλιευτικής παραγωγής και συνεπώς του εισοδήματος των
αλιέων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Το WWF Ελλάς σε συνεργασία με το ΙΝΑΛΕ (Ινστιτούτο Αλιευτικής
Έρευνας) στα πλαίσια του Κανονισμού 1967/2006 έχει υποβάλει στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρόταση για τη δημιουργία προστατευόμενων περιοχών αλιείας οι οποίες στοχεύουν στην προστασία περιοχών αναπαραγωγής και συγκέντρωσης γόνου (νηπιοτροφεία) στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λευκάδας και Στερεάς Ελλάδας, τον
Τορωναίο Κόλπο και τη θαλάσσια περιοχή του εκβολικού συστήματος
του ποταμού Νέστου. Δυστυχώς η χώρα μας δεν έχει ακόμη προχωρήσει
στην δημιουργία προστατευόμενων περιοχών αλιείας όπως όφειλε.

Αύξηση επιλεκτικότητας
Η αύξηση της επιλεκτικότητας όλων των τύπων αλιείας (στατικά δίχτυα, παραγάδια, δυναμικά εργαλεία κλπ.) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας ψαριών που δεν είναι
εμπορεύσιμα, αλλά και άλλων θαλάσσιων οργανισμών όπως θαλάσσια
θηλαστικά, καρχαρίες, χελώνες κ.α. Η αύξηση επιλεκτικότητας μπορεί να
είναι από πολύ απλή (αύξηση μεγέθους «ματιού» διχτυών που επιτρέπει
σε μικρότερα ψάρια να μην πιάνονται), έως αρκετά περίπλοκη (πειραματισμός με αγκίστρια διαφόρων τύπων σε σχέση με το είδος στόχου και το
παρεμπίπτον αλίευμα, π.χ. παραγάδια και θαλάσσιες χελώνες).

Διαχείριση αλιευτικής προσπάθειας
Η διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, όπως ο περιορισμός της για μήνες σημαντικούς για
την αναπαραγωγή ψαριών. Επίσης, ένα από τα βασικά εργαλεία για την
επίτευξη της βιωσιμότητας της αλιείας στο οποίο η χώρα μας θα πρέπει
να δώσει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, είναι ο περιορισμός της αλιευτικής ικανότητας μέσω της μείωσης του αλιευτικού στόλου με την διάλυση
ή την αλλαγή χρήσης των σκαφών.

Τεχνητοί ύφαλοι
Οι τεχνητοί ύφαλοι αποτελούν μία μέθοδο εμπλουτισμού των ιχθυοαποθεμάτων δεδομένου ότι προσφέρουν καταφύγιο σε ψάρια και παράλληλα αποτελούν προστατευόμενες περιοχές από την αλιεία. Στην Ελλάδα
υπάρχουν 4 τεχνητοί ύφαλοι, στον Βιστωνικό Κόλπο, στην Ιερισσό, την
Πρέβεζα και την Κάλυμνο. Δυστυχώς εκκρεμεί ακόμη η επιστημονική
παρακολούθηση τριών από τους τέσσερις υφάλους, καθώς και τα διαχειριστικά σχέδια και των τεσσάρων.

Μία σημαντική έλλειψη στη χώρα μας είναι η απουσία εκπαίδευσης και
επαγγελματικής κατάρτισης των Ελλήνων αλιέων. Εκτός από την ευαισθητοποίηση τους σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, η εκπαίδευση έχει
και την διάσταση της ασφάλειας στη θάλασσα, της βελτίωσης της τεχνογνωσίας, των πρακτικών και άρα της ανταγωνιστικότητας, και την διατήρηση της γνώσης και της θαλάσσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Εφαρμογή της νομοθεσίας
Όλα τα παραπάνω έχουν νόημα μόνο όταν υπάρχει εφαρμογή της νομοθεσίας από τους ίδιους τους αλιείς και μέσω ελέγχου και παρακολούθησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Τα επίπεδα και οι φορείς επιβολής
του νόμου ποικίλλουν από ελέγχους του Λιμενικού Σώματος στα λιμάνια
πριν και μετά το ψάρεμα, στην θάλασσα, παρακολούθηση δραστηριοτήτων σκαφών μέσω του συστήματος VMS (vessel monitoring system),
έως αγορανομικούς ελέγχους σε ιχθυόσκαλες και σημεία πώλησης και
κατανάλωσης. Σημαντικό στοιχείο επίσης αποτελεί η δυνατότητα ανιχνευσιμότητας της προέλευσης ενός ψαριού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει
να τονιστεί ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των προβλημάτων της θαλάσσια αλιείας στην Ελλάδα θα αποτελούσε παρελθόν εάν απλά εφαρμοζόταν η υπάρχουσα νομοθεσία.

Ανάγκη για Εθνική Στρατηγική Αλιείας
Ένα σημαντικότατο πρόβλημα της χώρας μας στον τομέα της θαλάσσιας
αλιείας είναι η έλλειψη μίας ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής Αλιείας. Μία εθνική στρατηγική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα παραπάνω και να θέτει πολύ συγκεκριμένους στόχους, βάσει ενός οράματος
βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας για την Ελληνική αλιεία.
Το WWF Ελλάς πιστεύει ότι η αλιεία στην Ελλάδα μπορεί και πρέπει να
είναι βιώσιμη. Η βιωσιμότητα όμως προϋποθέτει την ύπαρξη της σχετικής πολιτικής βούλησης, την εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων μερών και την λήψη αποφάσεων βασισμένων στην επιστημονική γνώση.
Τα απαραίτητα εργαλεία, η τεχνογνωσία, το θεσμικό πλαίσιο, αλλά και
η χρηματοδότηση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας) υπάρχουν, χρειάζονται όμως και γενναίες πολιτικές
αποφάσεις οι οποίες θα τα αξιοποιήσουν.

Οι δράσεις του WWF Ελλάς
Το WWF Ελλάς δραστηριοποιείται στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας
μέσα από τις εξής δράσεις:
• το πρόγραμμα MOFI (Life NATURE) σε συνεργασία με τη MOm και το
ΙΝΑΛΕ, που στοχεύει στην αντιμετώπιση της αλληλεπίδρασης μεσογειακής φώκιας και παράκτιας αλιείας
• τις δράσεις για τον ερυθρό τόνο της Μεσογείου, το οποίο συνίσταται
στη συλλογή δεδομένων και σε δράσεις πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
• τις δράσεις Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με τα WWF
Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας και Μεσογείου, που στοχεύει στην βιωσιμότητα της αλιείας στη Μεσόγειο. Στα πλαίσια του προγράμματος Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής το WWF Ελλάς συνεργάζεται και με το ΙΝΑΛΕ.
Γιώργος Παξιμάδης
Υπεύθυνος θαλάσσιου περιβάλλοντος WWF Ελλάς

22

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

23

Πάρτε μια βαθιά αναπνοή
και φανταστείτε....

Θ

άλασσες καθαρές, γεμάτες ζωή, όπου η απειλή της υπεραλίευσης, της καταστροφής και της μόλυνσης είναι παρελθόν. Φανταστείτε τους ψαράδες να πουλάνε άφθονο
ψάρι χωρίς να καταστρέφουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα όντας σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον του
τόπου τους. Φανταστείτε .... τα θαλάσσια καταφύγια!
Οι ωκεανοί καλύπτουν πάνω από το 70% της επιφάνειας του πλανήτη παρουσιάζοντας μια απίστευτη ποικιλία φυτών και
ζώων ο αριθμός των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 178.000 είδη.
Η θάλασσα αποτελεί πηγή πλούτου και οι άνθρωποι εξαρτώνται άμεσα
από αυτή. Κάθε δεύτερη αναπνοή που παίρνουμε, μας την προσφέρει η
θάλασσα. Οι ωκεανοί, οι θάλασσες και οι παράκτιες ζώνες σχηματίζουν
ένα ουσιαστικό και αναπόσπαστο κομμάτι του οικοσυστήματος του πλανήτη και είναι ζωτικής σημασίας για την στήριξη της οικονομικής ευημερίας πολλών κρατών.
Δυστυχώς όμως, η θάλασσα βάλλεται από πολλές απειλές. Η παγκόσμια αλιευτική παραγωγή έχει τετραπλασιαστεί τα τελευταία 40 χρόνια
αφού μεγάλωσε η αποτελεσματικότητα των αλιευτικών εργαλείων και
το μέγεθος των στόλων. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) το 65-79% των ψαριών της Μεσογείου
κινδυνεύει από την υπεραλίευση. Η σύγχρονη εντατική αλιεία έχει οδηγήσει στην εξαφάνιση πολλών αποθεμάτων αλλά και στην καταστροφή
πολλών ευαίσθητων οικοσυστημάτων μέσω των αλιευτικών εργαλείων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι μηχανότρατες, οι οποίες σαρώνουν στο
πέρασμά τους οικοσυστήματα που χρειάστηκαν δεκαετίες για να δημιουργηθούν, όπως τα λιβάδια της Ποσειδωνίας και οι αποικίες των
κοραλλιών. Αυτή την αλόγιστη καταστροφή έρχεται να συμπληρώσει
η ρύπανση από εκατομμύρια τόνους αστικών λυμάτων, βιομηχανικών
αποβλήτων και φυτοφαρμάκων.
Η Greenpeace, αναγνωρίζοντας τις παραπάνω απειλές και τη σπουδαιότητά τους προωθεί και παλεύει για την καθιέρωση ενός δικτύου θαλάσσιων
καταφυγίων που θα καλύπτουν το 40% της επιφάνειας της θάλασσας.

Τα θαλάσσια καταφύγια είναι ένα είδος προστατευόμενων περιοχών
όπου αποκλείεται κάθε χρήση που αφαιρεί κάτι από τη θάλασσα, όπως
είναι η αλιεία και εξόρυξη, καθώς και κάθε δραστηριότητα η οποία απορρίπτει οτιδήποτε στη θάλασσα. Μέσα σε αυτά είναι δυνατό να υπάρχουν
εσωτερικές ζώνες όπου δεν επιτρέπεται καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, για παράδειγμα, περιοχές που περιλαμβάνουν ευαίσθητους οικοτόπους και είδη. Μπορούν επίσης να υπάρχουν και σημεία όπου επιτρέπεται η χαμηλής έντασης, μη καταστροφική αλιεία, με την προϋπόθεση
ότι θα είναι βιώσιμη.
Τα θαλάσσια καταφύγια είναι περιοχές που περιλαμβάνουν πολύτιμους οικοτόπους (όπως υποθαλάσσια όρη), περιοχές αναπαραγωγής ή
ανάπτυξης για τα θαλάσσια είδη, περιοχές που συντηρούν είδη υπό εξαφάνιση ή υπό έντονη εκμετάλλευση, περιοχές με σημαντικά οικολογικά
οφέλη. Στα καταφύγια οι πληθυσμοί που βρίσκονται σε καθεστώς εκμετάλλευσης καταφέρνουν να αποκατασταθούν και οι οικότοποι που είχαν
αλλάξει εξαιτίας της αλιείας να αναδημιουργηθούν. Οι πληθυσμοί των
ψαριών αυξάνονται μέσω της αναπαραγωγής, βγαίνοντας έξω από τα
όρια της προστατευόμενης περιοχής και προσφέροντας έτσι στους ψαράδες άφθονες ποσότητες για να αλιεύσουν. Αυτή η διαδικασία έχει σαν
αποτέλεσμα τη βιώσιμη αλιεία και ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες.
Οι απειλές και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι θάλασσες, και μαζί
τους οι άνθρωποι που εξαρτώνται από αυτές, έχουν κάνει αισθητή την
παρουσία τους και στην Ελλάδα. Υπολογίζεται ότι το 65-70% των εμπορικών ψαριών στην Ελλάδα υπεραλιεύονται (είδη όπως ο μπακαλιάρος,
η κουτσομούρα, ο τόνος και ο ξιφίας). Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών της Καβάλας (ΙΝ.ΑΛ.Ε) υπεραλιευμένα χαρακτηρίζονται
επίσης το χταπόδι, η γάμπαρη, η γαρίδα και η καραβίδα.
Από το 2006, ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Αλιεία στη
Μεσόγειο υποχρεώνει τα κράτη μέλη να προβούν στις απαραίτητες
αποφάσεις και να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα, εφαρμόζοντας την προληπτική προσέγγιση, για την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση των
έμβιων υδρόβιων πόρων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Δυστυχώς όμως η χώρα μας όχι μόνο δεν προχωράει στην άμεση εφαρμογή
του Κανονισμού, αλλά παίρνει αποφάσεις οι οποίες έρχονται σε πλήρη
αντίθεση με αυτόν.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Υπουργική Απόφαση (164198/0303-08) που εξέδωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Α. Κοντός τον προηγούμενο Μάρτιο, με την οποία επέτρεπε την αλιεία
με μηχανότρατες σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου από τις ακτές αντί
του 1,5 ν.μ που ορίζει ο Κανονισμός. Με τη συγκεκριμένη απόφαση ο
Υπουργός έκανε χρήση μιας παρέκκλισης που επιτρέπει το 1 ν.μ σε συγκεκριμένες περιοχές, όπου έχει αποδειχτεί ότι δεν θα υπάρξουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα των περιοχών.
Όμως, δεδομένου ότι μια παρέκκλιση δεν μπορεί να ισχύει για όλη τη
χώρα (όπως η Υπουργική Απόφαση), ότι δεν έγινε καμία περιβαλλοντική μελέτη κι ότι υπάρχουν στοιχεία που περιγράφουν τις μηχανότρατες
ως τα πιο καταστροφικά εργαλεία αλιείας, είναι εύλογη η απορία με ποια
κριτήρια είχε ληφθεί μια τέτοια απόφαση.
Ήδη από το Απρίλιο, πλήθος περιβαλλοντικών οργανώσεων και
συγκεκριμένα οι Greenpeace, ΑΡΧΕΛΩΝ, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS,
Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος, MΟm-Εταιρία Μελέτης
και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας, και WWF Ελλάς με τη συνδρομή της Συνομοσπονδίας Αλιέων, έχουν ζητήσει την ανάκληση της
σχετικής απόφασης, τονίζοντας τις σοβαρές επιπτώσεις στο θαλάσσιο
περιβάλλον. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η εφαρμογή του Κανονισμού και οι παρεκκλίσεις πρέπει να γίνονται με γνώμονα την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ιχθυαποθεμάτων και με

Κάθε δεύτερη αναπνοή
που παίρνουμε,
μας την προσφέρει
η θάλασσα.

βάση τις επιστημονικές εισηγήσεις. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων.
Η σωστή και ουσιαστική εφαρμογή του Κανονισμού έχει καταλυτική
σημασία για τη διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων που θα εξασφαλίσει υγιείς θάλασσες. Ένα τέτοιο οικοσύστημα αποτελούν τα υποθαλάσσια λιβάδια της
Ποσειδωνίας, ενός φυτού με τεράστια περιβαλλοντική σημασία, αφού
αποτελεί καταφύγιο για πάνω από 1.200 θαλάσσια είδη και παράγει
οξυγόνο δεσμεύοντας μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα. Η
σπουδαιότητα της Ποσειδωνίας στο παράκτιο οικοσύστημα της Μεσογείου είναι αντίστοιχη με αυτή των δασών στη στεριά!
Η Ποσειδωνία θεωρείται είδος προτεραιότητας και προστατεύεται
από διάφορες διεθνείς νομοθεσίες. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός απαγορεύει την αλιεία πάνω από τα λιβάδια αυτού του φυτού. Η Ποσειδωνία
στην Ελλάδα υποφέρει από την έλλειψη χαρτογράφησης όπως ακριβώς
τα δάση μας από την έλλειψη εθνικού δασολογίου. Μόνο το 10-20% της
συνολικής έκτασης στις παράκτιες περιοχές έχει χαρτογραφηθεί. Αυτό
σημαίνει ότι το 80% μένει απροστάτευτο.
Το πρώτο σημαντικό βήμα προστασίας αυτών των οικοσυστημάτων
έγινε στην Άνδρο το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν η Greenpeace σε
συνεργασία με την Ομοσπονδία Παράκτιων Αλιέων Νοτίου Αιγαίου και
με την επιστημονική συμβολή του Δρ. Π. Παναγιωτίδη πραγματοποίησε
χαρτογράφηση της Ποσειδωνίας με σκοπό την προστασία μιας ευρείας
ζώνης στην περιοχή.
Τα λιβάδια της Ποσειδωνίας, αφού εντοπιστούν και γίνει η χαρτογράφησή
τους, θα πρέπει να αποτελέσουν κύριο τμήμα του δικτύου θαλάσσιων καταφυγίων. Με αυτή την κίνηση η Greenpeace στέλνει το μήνυμα στα αρμόδια
Υπουργεία να προχωρήσουν στην ουσιαστική εφαρμογή του Κανονισμού,
να χαρτογραφήσουν την Ποσειδωνία σε όλη την Ελλάδα και να καθορίσουν
περιοχές προστασίας στα πλαίσια του σχεδιασμού της Εθνικής Στρατηγικής
για την Αλιεία και της εφαρμογής του Μεσογειακού Κανονισμού.
Άντζελα Λάζου
Υπεύθυνη εκστρατείας για το θαλάσσιο περιβάλλον
Ελληνικό γραφείο Greenpeace

24

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

25

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έκδοση από τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑ&Τα) κ Α. Κόντο, τον Μάρτιο 2008, της απόφασης με αριθμό 164198/03-03-2008 που επιτρέπει την αλιεία με μηχανότρατες με χρήση συρόμενων εργαλείων
βυθού σε απόσταση 1 μιλίου από την ακτή, δηλαδή απόσταση μικρότερη από αυτήν που ορίζει η νομοθεσία (3 ν. μίλια). Η απόφαση αυτή δεν
στηρίζεται σε οποιαδήποτε επιστημονική ανάλυση ή στοιχεία (που θα
μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια «ελαστική» εφαρμογή του Κανονισμού) επιτείνοντας έτσι τη δραματική μείωση των ψαριών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παράκτιες κοινότητες και οι 32.000
οικογένειες αλιέων που ζουν κυρίως σε νησιά και απομακρυσμένες
παράκτιες περιοχές!
Όπως έχει επισημανθεί και από την ΕΕ η απόφαση αυτή έρχεται σε
αντίθεση με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις – μεταξύ των οποίων και το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS - στήριξαν
τις κινητοποιήσεις των παράκτιων ψαράδων που ξεκίνησαν λίγους
μήνες μετά την Υπουργική Απόφαση με στόχο την ανάκλησή της. Το
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ζήτησε όχι απλώς να αποσυρθεί η συγκεκριμένη ρύθμιση αλλά να προχωρήσει η ουσιαστική εφαρμογή του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Αλιεία μέσα από τον διάλογο. Ο
Υπουργός αν και υποσχέθηκε ότι θα απέσυρε την απόφαση μέσα σε
15 μέρες, δεν έκανε τίποτα μέχρι το τέλος του 2008, 8 ολόκληρους
μήνες μετά!
Στις 26/11/08 πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΑΑ&Τ η τελική (!) σύσκεψη του Υπουργού κ. Α. Κοντού με τη Συνομοσπονδία Αλιέων Ελλάδος (Σ.Α.Ε.) και τους εκπροσώπους των μηχανοτρατών και των
γρι-γρι σχετικά με ζητήματα που αφορούν στον Κανονισμό 1967/
2006. Κατά τη συνάντηση κατατέθηκαν οι θέσεις των οργανώσεων
των παράκτιων ψαράδων όπως διαμορφώθηκαν στις περιφερειακές
συναντήσεις.

Απουσία
βιώσιμης πολιτικής
για την αλιεία
στην Ελλάδα

Η

Ελλάδα δεν έχει μια επεξεργασμένη πολιτική διαμορφωμένη μέσα από διάλογο που θα ενσωματώνει τις αρχές της βιωσιμότητας στις πολιτικές της για τη θάλασσα,
τις ακτές και την αλιεία. Δεν έχει αναπτυχθεί αξιόπιστο
δίκτυο επιστημονικής και συστηματικής παρακολούθησης της κατάστασης των αλιευμάτων και έτσι απουσιάζουν τα αναλυτικά στοιχεία για τους πληθυσμούς των
διαφόρων ειδών ψαριών που θα μπορούσαν να στηρίξουν αποφάσεις
για μια βιώσιμη αλιευτική πολιτική. Όποια στοιχεία υπάρχουν είναι αποσπασματικά. Λαμβάνονται αποφάσεις στη βάση εξυπηρέτησης βραχυπρόθεσμων οπτικών και συμφερόντων ισχυρών ομάδων πίεσης αντί να
διαμορφώνονται μακροχρόνιες στρατηγικές βιώσιμης αλιείας και προστασίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Υιοθετούνται ρυθμίσεις που
ευνοούν τις καταστροφικές μορφές αλιείας σε αντίθεση με τον Κανονισμό για την Αλιεία 1967/2006 που θέτει τρεις βασικούς άξονες για την
προστασία των αλιευμάτων (δείτε σε άλλο άρθρο) και τη διατήρηση της
αλιείας και στο μέλλον.

Στην οριακή κατάσταση που έχει φτάσει τόσο η θαλάσσια βιοποικιλότητα όσο και το επάγγελμα του παράκτιου ψαρά, είναι η ώρα για μια
κοινή προσπάθεια παράκτιων ψαράδων, περιβαλλοντικών οργανώσεων
και κοινωνίας των πολιτών για να προωθηθεί στη χώρα μας μια σοβαρή
πολιτική που να περιλαμβάνει δεσμεύσεις και δέσμη μέτρων για βιώσιμη αλιεία και προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.
Συνοπτικά οι θέσεις του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS είναι:
• Η αλιεία με μηχανότρατες θα πρέπει να σταματήσει, μεταβατικά θα
πρέπει να ισχύσει η απαγόρευση αλιείας σε απόσταση μικρότερη των 3
ναυτικών μιλίων από τις ακτές.
• Διαχείριση των αλιευτικών δραστηριοτήτων και της δυναμικότητας
των αλιευτικών σκαφών, αξιοποιώντας τον Κώδικα Καλών Πρακτικών
για την Υπεύθυνη Αλιεία, με μέτρα όπως περιορισμός των αδειών αλιείας, καθορισμός μάξιμουμ ημερών αλιείας για κάθε σκάφος, προσδιορισμός των μεθόδων ερασιτεχνικής αλιείας που είναι συμβατός με την
επανάκαμψη των αλιευμάτων.
• Επανεξέταση των εργαλείων και των περιοχών αλιείας με βάση επιστημονικές έρευνες καθώς κι αξιολόγηση των δεδομένων από την
καταγραφή των ειδών που αλιεύονται κάθε χρόνο και την κατάσταση
των πληθυσμών των ψαριών σε κάθε περιοχή.
• Καθορισμός θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών όπου μέσω
περιορισμών και απαγορεύσεων στην αλιεία θα αναπαράγονται οι
πληθυσμοί ψαριών με στόχο να επανέλθει η θαλάσσια βιοποικιλότητα
στα κανονικά της επίπεδα
• Παρακολούθηση, συλλογή επιστημονικών δεδομένων και στοιχείων, επίβλεψη.

26

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

27

Τα ψάρια ως δείκτες
της υγείας των ποταμών

Όταν ανθρωπογενείς
παράγοντες μεταβάλουν,
αλλοιώνουν
ή και καταστρέφουν
το νερό των ποταμών,
οι ιχθυοκοινότητες αντιδρούν.
Η παρακολούθηση
και καταγραφή
της αντίδρασης αυτής
αποτελεί ίσως
την ασφαλέστερη μέθοδο
αξιολόγησης
της ποιοτικής κατάστασης
των ποταμών.

Μ

έχρι σήμερα στην Ελλάδα, υπάρχει ένας τρόπος να
εκτιμήσουμε την ποιοτική κατάσταση των ποταμών
μας. Ο τρόπος αυτός αφορά στην φυσικοχημική ποιότητα του νερού των ποταμών και εκτιμάται σε ένα
δίκτυο σταθμών παρακολούθησης.
Δυστυχώς το δίκτυο παρακολούθησης αυτό λειτουργεί
μόνο για ορισμένα χρονικά διαστήματα με αποτέλεσμα
να μην υπάρχουν συνεχόμενα δεδομένα. Oι φορείς που εμπλέκονται με
την παρακολούθηση δεν ενημερώνουν τους πολίτες για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, τις μεθόδους που ακολούθησαν, το χρόνο
που έγιναν οι δειγματοληψίες κι όταν αναγκάζονται να το κάνουν συνήθως έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Με την οδηγία 2000/60/ΕΚ η
παρακολούθηση στην Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένα,
κοινά πρότυπα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία θα πρέπει να
εξειδικευτούν από κάθε Κράτος Μέλος. Η παρακολούθηση αυτή περιέχει βιολογικές παραμέτρους οι οποίες φανερώνουν την υγεία των επιφανειακών υδάτων με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία.

Εκτίμηση οικολογικής ποιότητας νερού:
Σύμφωνα με την υφιστάμενη παρακολούθηση ένας υπάλληλος θα

πάρει δείγμα π.χ. στη γέφυρα του ποταμού Αξιού σήμερα και όλες οι φυσικοχημικές παράμετροι μπορεί να δείχνουν πως η ποιότητα είναι καλή,
όπως και πριν από 3 μήνες και πιθανόν το ίδιο καλή να είναι και στο επόμενο δείγμα 3 μήνες αργότερα. Κανείς, όμως, δεν θα γνωρίζει τι συνέβη
στη διάρκεια αυτών των 3 μηνών που μεσολάβησαν (π.χ. ρύπανση).
Αν όμως εξετασθούν οι βιολογικές παράμετροι, π.χ. δεν υπάρχει πια
κανένα ψάρι στη περιοχή που ζούσαν κατά το χρόνο της προηγούμενης παρακολούθησης, τότε κάποιο πολύ σημαντικό ρυπαντικό ή άλλο
επεισόδιο έχει συμβεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος. Το ίδιο
θα συμβεί και αν εξεταστούν τα βενθικά μακροασπόνδυλα (προνύμφες
εντόμων που ζουν στο νερό).
Τα ψάρια, όμως, μπορούν να μας δώσουν ακόμη μια χρήσιμη πληροφορία που αφορά στην κατάσταση των ποταμών. Μπορούν να περιγράψουν καλύτερα από τις υπόλοιπες παραμέτρους το αν ένας ποταμός συνεχίζει να βρίσκεται στη φυσική του κατάσταση ή αν έχει τροποποιηθεί
τόσο πολύ από έργα, που τείνει να χάσει τον χαρακτήρα του ως ποταμός.
(εγκιβωτισμός κοίτης, φράγματα, εκτεταμένες αμμοληψίες κλπ.).
Το χέλι (Anguilla anguilla), που είναι ο «πρωταθλητής» της μετανάστευσης στους ποταμούς της Ελλάδας, συναντάται ακόμη στον Βοϊδομάτη (ποταμός Αώος) σε υψόμετρο 800 μέτρων γιατί δεν υπάρχει στο κατάντη του και μέχρι τις εκβολές στην Αδριατική κανένα φράγμα. Αντίθετα,
σε όλους τους υπόλοιπους μεγάλους ποταμούς της Ελλάδας υπάρχει
τουλάχιστον ένα μικρό ή μεγάλο φράγμα που διακόπτει τη ροή του ποταμού. Ως αποτέλεσμα της διακοπής αυτής, το χέλι έχει εξαφανιστεί από τα
ανώτερα τμήματα των ποταμών μας. Ενδεικτικό της σημασίας που έχει η
παρουσία χελιών στους ποταμούς είναι η πρόσφατη έκδοση της Οδηγίας
2007/1100/ΕΚ για τη διαχείριση και την ανάκτηση των αποθεμάτων του
χελιού. Ομοίως, υπάρχουν είδη που μετακινούνται μεταξύ των περιοχών
διατροφής και αναπαραγωγής, όπως η πέστροφα (Salmo trutta). Η επαναλαμβανόμενη διακοπή της ροής του ποταμού από έργα που ρυθμίζουν
τη ροή του ποταμού ή που εκτρέπουν τη ροή του για υδροηλεκτρικούς
λόγους μπορούν να μειώσουν ή και να εξαφανίσουν την πέστροφα από
τα ορεινά ποτάμια. Στην περίπτωση αυτή, ενώ τα φυσικοχημικά χαρακτη-

ριστικά του νερού του ποταμού μπορεί να είναι άριστα, ο ποταμός δεν θα
λειτουργεί πλέον ως ποταμός, δηλαδή με τα ψάρια του, τη χλωρίδα και
την υπόλοιπη πανίδα του, αλλά ως αγωγός νερού.
Το ίδιο ισχύει και για άλλα έργα όπως υδροληψίας, αναχώματα και
αμμοληψίες που περιορίζουν τον ζωτικό χώρο, περιορίζουν τα πεδία
αναπαραγωγής ή τα καταστρέφουν αντιστοίχως.
Στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι λίγες οι χώρες που έχουν υλοποιήσει ήδη αρκετά από τα στάδια εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι να έχουν δείκτες οικολογικής ποιότητας των ποταμών, που στηρίζονται στα ψάρια. Στην Ελλάδα
εκτός από τις ελάχιστες μεμονωμένες και αποσπασματικές προσπάθειες ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων, δεν έχει ασχοληθεί
κανείς με την υλοποίηση της παρακολούθησης. Αυτό έχει σαν συνέπεια
αφενός να εκκρεμεί η παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αφετέρου να μην γνωρίζουμε ως Έλληνες πολίτες την κατάσταση των ποταμών μας.
Η Οδηγία μας υποχρεώνει να κατατάξουμε τους ποταμούς στην πενταβάθμια κλίμακα: άριστη, καλή, μέτρια, φτωχή και κακή. Η άριστη
ποιότητα, με βάση τα ψάρια, ορίζεται ως η κατάσταση που δεν υπάρχουν αλλοιώσεις στην ιχθυοκοινότητα από ανθρωπογενείς παράγοντες, με άλλα λόγια ο ποταμός είναι αδιατάρακτος. Καλή είναι η κατάσταση, όπου μικρές αλλαγές υπάρχουν εξαιτίας του ανθρώπου, αλλά
δεν χρειάζεται να ληφθούν μέτρα αποκατάστασης προκειμένου η ιχθυοκοινότητα να επανέλθει στην άριστη κατάσταση, δηλαδή οι μεταβολές
είναι μικρές. Οι υπόλοιπες κατηγορίες ποιότητας στην ουσία προσδιορίζονται από το βαθμό μεταβολής της ιχθυοκοινότητας καθώς και από
τα έργα αποκατάστασης που θα πρέπει να γίνουν, προκειμένου μέχρι
το 2015 όλοι οι ποταμοί της χώρας να βρίσκονται σε τουλάχιστον καλή
ποιοτική κατάσταση.
Οι δείκτες οικολογικής ποιότητας που στηρίζονται στα ψάρια ξεκινούν από την παραδοχή πως διαφορετικά ψάρια ζούνε σε διαφορετικούς
ποταμούς και στα διαφορετικά τμήματα του ίδιου ποταμού. Υπάρχουν,
όμως, και ποταμοί που έχουν κοινή ιχθυοπανίδα με άλλους, και αυτό
που διαφοροποιεί την κοινότητα ψαριών είναι το τμήμα των ποταμών ή
αλλιώς ο τύπος του ποταμού.
Οι δείκτες ψαριών που μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη μπορούν να διακριθούν σε δύο γενικές κατηγορίες: τα
μοντέλα αναπαράστασης ιστορικών συνθηκών και τους πολυμετρικούς
δείκτες. Τα μοντέλα αναπαράστασης περιγράφουν την αδιατάρακτη κατάσταση με βάση ιστορικά στοιχεία. Δηλαδή, ποια ήταν η ιχθυοκοινότητα
στο παρελθόν, πριν από τις μεγάλες παρεμβάσεις του ανθρώπου. Στη
συνέχεια, κατατάσσουν τον κάθε ποταμό από το πόσο η ιχθυοκοινότητα
που υπάρχει σήμερα στον ποταμό αποκλίνει από την αδιατάρακτη κατάσταση (συνθήκες αναφοράς). Οι πολυμετρικοί δείκτες χρησιμοποιούν
χαρακτηριστικά της ιχθυοκοινότητας (μετρικές), όπως π.χ. ο αριθμός
των ειδών, το ποσοστό των ρεόφιλων ειδών, το ποσοστό των μεγάλου
μεγέθους ψαριών στο σύνολο κ.α.. Από τα χαρακτηριστικά αυτά, εξάγουν τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς από ομοίου τύπου
αδιατάρακτους ποταμούς, που βρίσκονται σε γειτονικές περιοχές, ή αν
δεν υπάρχουν τέτοιοι ποταμοί, από τη γνώμη του ειδικού. Η ποιότητα
εκτιμάται από το βαθμό απόκλισης αυτών των χαρακτηριστικών σε κάθε
ποταμό από τις συνθήκες αναφοράς.
Στην Ελλάδα ο μοναδικός φορέας που υλοποίησε κάποιο σχετικό
πρόγραμμα είναι το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών) με χρηματοδότηση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, κατασκευάστηκε ο δείκτης ποιότητας
των ορεινών ποταμών (Fishbased Assessment Tool for Hellenic Rivers
‘FATHeR’). Καθώς η αρμοδιότητα για την εφαρμογή της Οδηγίας έχει
μεταφερθεί στην Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, δεν υπάρχει πλέον καμιά χρηματοδότηση προς αυτή την κατεύθυνση. Αποτέλεσμα της έλλειψης κρατικού ενδιαφέροντος και χρηματοδότησης είναι
το «πάγωμα» οποιασδήποτε παρακολούθησης και κατασκευής δεικτών,
που να μπορούν αξιόπιστα και αποτελεσματικά να εκτιμήσουν την ποιότητα των ποταμών της Ελλάδας.
Γιώργος Χατζηνικολάου
Dr. Yorgos Chatzinikolaou, Potamologist
Ecological quality assessments and monitoring Section
Hellenic Centre for Marine Research
Institute of Inland Waters

28

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

29

• Στο βαμβάκι, εκτός διαφόρων εντομοκτόνων, εφαρμόζονται και αποφυλλωτικά φάρμακα που είναι εξόχως τοξικά. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εφαρμογές δεν γίνονται κατόπιν παρακολούθησης της
καλλιέργειας, δηλαδή με παγίδες που δείχνουν αν χρειάζεται (και πότε)
ψεκασμός, αλλά πάγια, ακόμη και όταν δεν είναι αναγκαίο.
• Στην ελιά εφαρμόζονται ακόμη διάφορα ισχυρά εντομοκτόνα για την
καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη. Αν και έχουν αποσυρθεί κάποια με μεγάλη υπολειμματικότητα, όπως το LEBAICID και το
ULTRACID, εν τούτοις το πρόβλημα παραμένει σοβαρό. Για τον Πυρηνοτρήτη γίνονται τουλάχιστον δύο ψεκασμοί την Άνοιξη, ενώ ακολουθούν
από τρεις ως και έξι ψεκασμοί μέσα στο καλοκαίρι και αρχές φθινοπώρου για το Δάκο. Επίσης εφαρμόζονται σε μεγάλη έκταση σκευάσματα
χαλκού (τουλάχιστον πέντε ψεκασμοί το χρόνο) για την προστασία της
ελιάς από μύκητες (κυρίως από το κυκλοκώνιο).
Ως προς την εφαρμογή λιπασμάτων, σε όλες τις καλλιέργειες γίνονται εντατικές λιπάνσεις που προσεγγίζουν γενικώς τα 50-70 κιλά ανά
στρέμμα. Έτσι, στην καλλιεργούμενη έκταση που αποστραγγίζεται στον
προστατευόμενο υγρότοπο, καταναλώνονται κατά προσέγγιση περί τις
5.000 τόνοι λιπασμάτων.
Αν και δεν έχουν γίνει ειδικές μετρήσεις και δεν είναι γνωστό το
ποσοστό των υπολειμμάτων από όλα αυτά τα αγροχημικά που φθάνει
στην υγροτοπική περιοχή, εν τούτοις οι επιδράσεις είναι εμφανείς και
μπορούν να παρατηρηθούν ακόμη και μακροσκοπικά σε ότι αφορά στις
επιδράσεις των λιπασμάτων. Αρκεί μία επίσκεψη στους χώρους όπου
υπάρχουν οι απορροές των αντλιοστασίων που αποστραγγίζουν τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Υπάρχουν 9 τέτοια αντλιοστάσια. Στις απορροές αυτών είναι ευδιάκριτος ένας αυξημένος ευτροφισμός με επικράτηση
συγκεκριμένων μικροφυκών όπως επίσης και η ανάπτυξη καλαμώνων.
Μάλιστα, σε δύο περιοχές (Κλείσοβα και Νϊδοβα) λόγω και της έλλειψης
καλής κυκλοφορίας των νερών, έχει αναπτυχθεί ένας πολύχαιτος που
δημιουργεί εκτενείς ασβεστολιθικές αποθέσεις. Τέτοιες βεβαρυμμέ-

νες απορροές υποβαθμίζουν σημαντικές εκτάσεις της λιμνοθάλασσας
με κύρια αποτελέσματα την επιτάχυνση της ρήχανσης, τη μείωση της
βιοποικιλότητας και τελικά τη μείωση της ικανότητας προς ιχθυοπαραγωγή.
Αν και δεν έχουν γίνει μετρήσεις της βιοσυσσώρευσης των υπολειμμάτων από φυτοφάρμακα στα ψάρια, είναι βέβαιο ότι υπάρχει αξιόλογη
επίδραση, ιδιαίτερα σε λεκάνες έντονης αποστράγγισης και με μικρή
ανανέωση υδάτων από τη θάλασσα, όπως σ’ εκείνη της Κλείσοβας και
της Θολής. Πέρα όμως από την ποιότητα των ψαριών, η ιχθυοπαραγωγή
επηρεάζεται και από ποσοτική άποψη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, στο υπολίμνιο της οποίας υπάρχει
αυξημένη παραγωγή υδροθείου, λόγω της αυξημένης καθίζησης νεκρής
οργανικής ύλης από πλαγκτόν που παράγεται σε αφθονία εξ αιτίας της
διαρκούς τροφοδότησης με υπόλοιπα λιπασμάτων που απορρέουν από το
εκεί ευρισκόμενο αντλιοστάσιο. Αποτέλεσμα είναι ένα μέρος του συνολικού υδατικού όγκου της να είναι «νεκρός» και μη ιχθυοπαραγωγικός.
Διάφορα μέτρα και έργα που προωθούνται στην περιοχή για την
εκτόνωση της ρύπανσης αυτού του τύπου, όπως π.χ. η δημιουργία προλεκανών φυσικού καθαρισμού, εκτροπή κάποιων αντλιοστασίων σε
τέτοιες υπολεκάνες κ.ά., δεν μπορούν παρά μόνο σε ένα ποσοστό να
αποδώσουν. Μόνιμη λύση στο πρόβλημα θα δοθεί με την επισταμένη
και συστηματική προώθηση νέων καλλιεργητικών εφαρμογών και πιο
σύγχρονων τρόπων φυτοπροστασίας, που απαιτούν λιγότερα συμβατικά αγροχημικά και ειδικότερα με μια πιο επιστημονική και λελογισμένη
χρήση λιπασμάτων που να αξιοποιούνται σε μεγαλύτερο ποσοστό από
τα καλλιεργούμενα φυτά.
Ως κρίσιμη δε πρακτική προσέγγιση ενός τέτοιου στόχου, εμφανίζεται η συστηματική και η με αποτελεσματικότερους τρόπους σχετική
πληροφόρηση των αγροτών της περιοχής.
Φώτης Περγαντής
Βιολόγος – Οικολόγος M.Sc.,
Εμπειρογνώμων Διαχείρισης Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων

Ρύπανση και αλιεία
στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου

Μ

ία από τις αξίες των υγροτόπων είναι η συνεισφορά τους
στη μείωση της ρύπανσης, που φθάνει στη θάλασσα,
όταν αυτοί χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσοι αποδέκτες.
Αυτή τους όμως η ικανότητα είναι περιορισμένη και
εξαρτάται από το είδος του υγρότοπου αλλά και από το
είδος και το ποσό της ρύπανσης που φθάνει σ’ αυτόν. Αν
δηλαδή η ρύπανση ξεπερνάει τη φέρουσα ικανότητά του,
τότε η αξία του για φυσικό «καθαρισμό», κατακράτηση και αποικοδόμηση
διαφόρων ρυπαντών εξασθενεί, χάνεται και πλέον και ο ίδιος ο υγρότοπος
έχει σοβαρό πρόβλημα και μαζί μ’ αυτόν και η άγρια ζωή που φιλοξενεί.
Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης της υγροτοπικής έκτασης της Λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, αφορούν σε ελαιουργεία-ελαιοτριβεία
και στις αποστραγγίσεις από την περιβάλλουσα γεωργική γη. Μέχρι
δε πρόσφατα, υπήρχε και το οξύτατο πρόβλημα ρύπανσης από στερεά
απορρίμματα, το οποίο όμως εδώ και ενάμιση περίπου χρόνο εκτονώθηκε με τη δημιουργία και λειτουργία ΧΥΤΑ.
Επειδή στα ελαιουργεία έχουν ληφθεί κάποια περιοριστικά μέτρα
(δημιουργία χερσαίων λεκανών υποδοχής του απόβλητου), σήμερα ως

30

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

κυρίαρχη πηγή ρύπανσης παραμένουν οι αποστραγγίσεις της περιβάλλουσας γεωργικής γης.
Τουλάχιστον 70 χιλιάδες στρέμματα καλλιεργούνται γύρω από τη
λιμνοθάλασσα με εντατικό τρόπο. Οι κυριότερες εντατικές και εκτενέστερες καλλιέργειες περιλαμβάνουν κυρίως είδη όπως το τριφύλλι, το
καλαμπόκι, το βαμβάκι, και την ελιά ποικιλίας καλαμών. Στις εν λόγω
καλλιέργειες εφαρμόζονται μεγάλες ποσότητες τόσο λιπασμάτων όσο
και φυτοφαρμάκων (εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων).
• Στο τριφύλλι, εφαρμόζονται διάφορα ισχυρά εντομοκτόνα ιδιαίτερα μάλιστα όταν παρουσιάζεται έξαρση της κάμπιας. Δυστυχώς, λόγω ανεπαρκούς πληροφόρησης των αγροτών, βιολογικά σκευάσματα όπως ο βάκιλος
της Θουριγίας που είναι και πολύ αποτελεσματικότερα στην προκειμένη
περίπτωση, δεν χρησιμοποιούνται ακόμη εκτενώς αλλά μεμονωμένα,
παρά το γεγονός ότι είναι αρκούντως διαθέσιμα και έχουν χαμηλό κόστος.
Επίσης εφαρμόζονται επιλεκτικά ζιζανιοκτόνα για τον αγροστώδη όπως ο
Βέλιουρας και η Μουχρίτσα όταν αυτά αυξηθούν μέσα στον αγρό.
• Στο καλαμπόκι εφαρμόζονται κυρίως ζιζανιοκτόνα στα πρώτα στάδια
ανάπτυξής του.

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

31

Πιλοτική εφαρμογή δραστηριοτήτων
αλιευτικού τουρισμού
στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
Αναφερόμενοι στην εμπειρία από την πιλοτική εφαρμογή δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού, θα
γίνει προσπάθεια να απαντηθούν τρία βασικά ερωτήματα:
• Τι είναι ο αλιευτικός τουρισμός;
• Σε ποιους απευθύνεται;
• Προσφέρεται ο ελλαδικός χώρος για την ανάπτυξή του;
Ο αλιευτικός τουρισμός αποτελεί μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού και ως εκ τούτου δεν είναι μαζικός. Αναφέρεται στο σύνολο των στοιχείων που χαρακτηρίζουν μια παράκτια περιοχή
• στην αλιεία • στο φυσικό περιβάλλον
• στον πολιτισμό και την παράδοση
και βάσει αυτών επικεντρώνει στον άνθρωπο που ζει και εργάζεται, ως ψαράς, στο συγκεκριμένο τόπο.
Με άλλα λόγια, οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τον αλιευτικό τουρισμό δεν είναι επιδεικτικού
χαρακτήρα. Ο επισκέπτης συμμετέχει και βιώνει την καθημερινότητα των ψαράδων.
Προϋπόθεση και συγχρόνως αποτέλεσμα της ανάπτυξης του αλιευτικού τουρισμού είναι η διατήρηση της κοινωνικής δομής στις περιοχές που εξαρτώνται από τη μικρή παράκτια αλιεία.
Για την Ελλάδα, η στήριξη, βάσει και του αλιευτικού τουρισμού, των εξαρτημένων από την παράκτια
αλιεία περιοχών, αναδεικνύεται σε σοβαρό μέτρο αντιμετώπισης τόσο οικονομικών όσο και κοινωνικών προβλημάτων. Η εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής που προβλέπει μείωση της αλιευτικής προσπάθειας, οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο τους ψαράδες, που ζουν και εργάζονται σε όλη την
παράκτια ζώνη. Γίνεται πλέον άμεσα ορατός ο κίνδυνος της ερήμωσης απομακρυσμένων περιοχών
(νησιά κλπ.) που θα έχει και πολλές δευτερογενείς συνέπειες για τη χώρα.
Με βάση αυτά, εφαρμόστηκαν, κατά την περίοδο 2005-06, πιλοτικά προγράμματα αλιευτικού τουρισμού στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, με την άμεση εμπλοκή των μελών του αλιευτικού συνεταιρισμού της Κλείσοβας. Τα προγράμματα δραστηριοτήτων είχαν τη δυνατότητα να τροποποιούνται και να
προσαρμόζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των επισκεπτών (ηλικία κλπ.)
Στα προϊόντα αλιευτικού τουρισμού εντάξαμε:
• τις παραδοσιακές αλιευτικές τέχνες
• τα αλιευτικά σκάφη,
• τη δυνατότητα συμμετοχής στις αλιευτικές δραστηριότητες του συνεταιρισμού
• το ψάρι ως προϊόν αλιείας αλλά και ως γεύση (τοπικές συνταγές)
• τα έθιμα και τις παραδόσεις
• τα γενικότερα χαρακτηριστικά της περιοχής όπως η άγρια ζωή, η ιστορία, η αρχιτεκτονική κλπ.
Τα προγράμματα στηρίχθηκαν στο τετράπτυχο
• Ενημέρωση - ξενάγηση • Παρατήρηση πουλιών
• Ψάρεμα μαζί με τους ψαράδες • Φιλοξενία στους χώρους εργασίας των ψαράδων
Σκοπός της όλης δραστηριότητας ήταν, παράλληλα με την ψυχαγωγία, να γνωρίσει ο επισκέπτης
το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η αλιεία. Να ενημερωθεί και να κατανοήσει ότι η αλιεία είναι
το αποτέλεσμα συνεργασίας του ανθρώπου με τη λιμνοθάλασσα. Να γνωρίσει τις ιδιαιτερότητες του
φυσικού περιβάλλοντος, που αντανακλώνται στις παραδοσιακές αλιευτικές τέχνες, στη ναυπηγική,
στην οργάνωση της ζωής των ψαράδων της λιμνοθάλασσας αλλά και στα ιστορικά γεγονότα.
Ζητήθηκε από τους επισκέπτες να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια αξιολόγησης των δραστηριοτήτων. Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Στο σύνολό τους σχεδόν οι μετέχοντες δήλωσαν
απόλυτα ικανοποιημένοι όσον αφορά:
• ενημέρωση για την περιοχή: 98% • γνωριμία με αλιείς: 99%
• ενημέρωση και συμμετοχή σε αλιευτικές δραστηριότητες: 93%
• γεύμα με τοπικές γεύσεις: 96%
Από τις πρώτες προσπάθειες, διαφαίνεται ότι η ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού δεν μπορεί να
στηρίζεται μόνο σε πρωτοβουλίες ψαράδων. Πρέπει να αποτελέσει στοιχείο:
• συνολικού σχεδιασμού τοπικής ανάπτυξης που θα διασφαλίζει
τη συνέχεια των δραστηριοτήτων, την προβολή και τη δημιουργία παράδοσης
• δημιουργίας δομών υποστήριξης
• νομοθετικών ρυθμίσεων που να διευκολύνουν αυτές τις δραστηριότητες
(π.χ. άδειες για παράλληλη χρήση σκαφών ως αλιευτικά και τουριστικά)
Η εμπειρία άλλων χωρών μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί.
Η Ελλάδα της θάλασσας και του ήλιου, η Ελλάδα των 6.000 νησιών και των 16.000 χλμ ακτογραμμής μπορεί να γίνει ο παράδεισος των φίλων του αλιευτικού τουρισμού
Σισσία Ρούση

«Αλιεύοντας» τις λύσεις
στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου
Οι ψαράδες
της λιμνοθάλασσας
του Μεσολογγίου
αναδεικνύουν
τα προβλήματα
της περιοχής
και προωθούν
τη βιώσιμη
τουριστική της
ανάπτυξη
μέσα από δράσεις
προστασίας
της οικολογικής
ισορροπίας
του υγροβιότοπου.

Η

αλιεία αποτελεί μια από τις βασικές παραγωγικές δραστηριότητες στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου- Αιτωλικού, ένα από τα μεγαλύτερα υγροτοπικά συμπλέγματα της Ελλάδας, που αποτέλεσε διαχρονικά ένα σπουδαίο
φυσικό οχυρό για την πόλη του Μεσολογγίου, καθώς και μια ζωτική για
τους κατοίκους πλουτοπαραγωγική πηγή. Οι ευαίσθητες ισορροπίες του
ιδιαίτερου αυτού οικοσυστήματος που φημίζεται τόσο για την πλούσια
ιχθυοπαραγωγή του όσο και για την άριστη ποιότητα των αλιευμάτων του,
κινδυνεύουν σήμερα να χαθούν από οξύτατα προβλήματα ρύπανσης, λαθραλιείας, υπεραλίευσης καθώς και ζητήματα αυθαίρετης δόμησης και παράνομων καταπατήσεων.
Τις ιδιαιτερότητες, τα προβλήματα αλλά και τους καλύτερους τρόπους προστασίας
του ευαίσθητου αυτού οικοσυστήματος γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα οι ίδιοι οι
ψαράδες της περιοχής. Όπως καταγράφηκε μέσα από τις συμμετοχικές διαδικασίες (συζητήσεις, εργαστήρια, ημερίδες) που συντόνισε το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS την περίοδο
2006-2008 στο πλαίσιο του προγράμματος WAREMA www.cadses-warema.net (διαχείριση υδατικών πόρων σε προστατευόμενες περιοχές), η βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους είναι μια από τις κύριες προτεραιότητες, που θα συμβάλει αποφασιστικά και
στην προστασία του περιβάλλοντος. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των πελάδων (χαρακτηριστικό της τοπικής αλιευτικής παράδοσης) αποτελεί ένα από τα μείζονα προβλήματα
που εντοπίστηκαν. Η διατήρηση και η χρήση τους και για τουριστικούς, πολιτιστικούς και
εκπαιδευτικούς λόγους, καθώς και η ανάγκη μακροχρόνιων συμβάσεων μίσθωσής τους,
χωρίς την ανάμειξη εξωτερικών παραγόντων, αποτέλεσαν ένα από τα κύρια αιτήματα που
καταγράφηκαν. Επίσης, τονίστηκε η αναγκαιότητα καθιέρωσης ενός συνεταιρισμού ψαράδων ανά δήμο. Ο συνδυασμός της κύριας δραστηριότητας των ψαράδων με αγροτουριστικές δραστηριότητες είναι ένας τομέας που μπορεί να αναπτυχθεί και να συνεισφέρει επιπλέον στο εισόδημα τους. Κάποιες πελάδες, μετά από ειδική διαμόρφωση, θα μπορούσαν
να φιλοξενήσουν επισκέπτες.
Η πιστοποίηση και εμπορία των προϊόντων της αλιείας καθώς και η καλύτερη δικτύωση
καταναλωτών και ψαράδων μπορούν επίσης να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του
επαγγέλματος και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε
νέους ανθρώπους να ενταχθούν στο επάγγελμα. Επιπλέον, το ΤΕΙ Μεσολογγίου μπορεί να
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Μελέτες και προτάσεις μπορούν να εκπονηθούν και να υλοποιηθούν σε άμεση συνεργασία με τους ψαράδες, δίνοντας νέες προοπτικές στην κύρια αυτή δραστηριότητα της περιοχής. Τέλος, ως σημαντικός
παράγοντας για τη διατήρηση και προστασία της οικολογικής ισορροπίας προκρίθηκε η
αναγκαιότητα επίβλεψης και φύλαξης της λιμνοθάλασσας και η εφαρμογή των απαγορεύσεων για την παράνομη αλιεία και την απόθεση αποβλήτων.

Γεωλόγος. Επιστημονική Συνεργάτης του φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

32

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

33

Καθαρίστε τη Μεσόγειο
Απορρίμματα και αλιεία:
γιατί συμμετέχουμε σε εθελοντικούς καθαρισμούς
Στις εκστρατείες του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS την τελευταία 15ετία, δεν είναι λίγες οι μαρτυρίες ψαράδων για απορρίμματα και κυρίως πλαστικές και μεταλλικές συσκευασίες που βρίσκονται
στα εντόσθια ειδών όπως ο τόνος, ο ξιφίας και ο ροφός. Αντίστοιχα, σε τουλάχιστον 26 είδη μικρών αλλά και μεγάλων κητωδών (δελφίνια, φάλαινες, φώκιες) καταγράφονται περιπτώσεις παγίδευσης ή κατάποσης απορριμμάτων που επιπλέουν ή κυκλοφορούν στη θάλασσα, ανάμεσα στα
οποία κυρίως πλαστικές σακούλες, κομμάτια πλαστικών μπουκαλιών, καπάκια από αναψυκτικά,
γόπες τσιγάρων, μπαταρίες αλλά κάποιες φορές και ηλεκτρικές συσκευές, κομμάτια από δίκτυα
, πετονιές, σύρματα, με αποτέλεσμα πολλά είδη ψαριών, αλλά και σπάνια θαλάσσια είδη όπως οι
γνωστές μας χελώνες caretta caretta, να καταλήγουν νεκρά από ασφυξία ή υποσιτισμό.
Παράλληλα, διάφορα μικροαπορρίμματα, κυρίως πλαστικά, έχουν δυστυχώς μπει πλέον και στον
κύκλο διατροφής των θαλάσσιων ειδών. Μικρές γαρίδες, πεταλίδες και άλλοι μικροοργανισμοί της
θάλασσας έχουν αρχίσει να τα χρησιμοποιούν ως τροφή, με συνέπεια τα υπολείμματα πλαστικού να
περνάνε στην τροφική αλυσίδα και των μεγαλύτερων ψαριών, των πουλιών, ακόμα και του ανθρώπου.
Δεν χρειάζεται, συνεπώς, να πει κανείς περισσότερα για τις επιπτώσεις των απορριμμάτων
των ανθρώπων που καταλήγουν σε θάλασσες και ακτές παρά μόνο πως ευθύνονται για χιλιάδες θανάτους και τραυματισμούς ζώων αλλά και για την αλλοίωση του θαλάσσιου και παράκτιου
οικοσυστήματος. Η σκληρή αυτή πραγματικότητα κινητοποίησε το καλοκαίρι που μας πέρασε περισσότερους από 13.000 εθελοντές ώστε να λάβουν μέρος στην πανελλαδική εκστρατεία που
συντόνισε το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS με την ευγενική χορηγία της AMSTEL, την υποστήριξη της
εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, του περιοδικού ΓΕΩτρόπιο και τη συμμετοχή χιλιάδων εθελοντών
από όλη την Ελλάδα, το διάστημα 10 Μαΐου – 21 Ιουνίου 2008. Σημαντικό ποιοτικό στοιχείο όσον
αφορά τους εθελοντικούς καθαρισμούς του 2008, σε σύγκριση με τους καθαρισμούς των προηγούμενων 11 ετών, είναι ότι δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην καταγραφή των απορριμμάτων, και
στην ορθή συμπλήρωση των φύλλων παρατήρησης ακτών, με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση σημαντικών στοιχείων σχετικά με την πηγή του προβλήματος ρύπανσης των ακτών και θαλασσών.
Για την ακριβέστερη καταγραφή των προβλημάτων ρύπανσης των περιοχών παρέμβασης, και την
καλύτερη δυνατή επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από τα φύλλα καταγραφής απορριμμάτων, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS συνεργάστηκε με το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας &
Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του Παν/μίου Πατρών. Στην εκστρατεία μας
συμμετείχαν 170 φορείς από όλη την Ελλάδα, από τους οποίους 73 ήταν Σχολεία, 37 Σύλλογοι,
20 Δήμοι, 16 Επιχειρήσεις, 11 Ξενοδοχεία, 9 Πρωτοβουλίες Πολιτών-ΜΚΟ και 4 μεμονωμένοι
φορείς. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για τον Μάιο του 2009.

34

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful