Ασκήσεις Αορίστου Β

Ασκήσεις Αορίστοσ Β’ Αρταίων Ελληνικών

29 Οκηωβρίοσ 2010, 1:44 μμ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄
1. Να σσμπληρώσεις τοσς τύποσς ποσ λείποσν στον παρακάτω πίνακα:
ΟΡΙ΢ΣΙΚΗ ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΕΤΚΣΙΚΗ ΠΡΟ΢ΣΑΚΣΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΣΟ ΜΕΣΟΥΗ
ἔβαλον
ἔμαθες
ἔλαβε
ἐθύγομεν
ἠγάγεηε
ἔπιθον
ΟΡΙ΢ΣΙΚΗ ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΕΤΚΣΙΚΗ ΠΡΟ΢ΣΑΚΣΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΣΟ ΜΕΣΟΥΗ
ἐβαλόμην
ἐηράποσ
ἐγένεηο
ἐπιθόμεθα
ἐπύθεζθε
ἤζθονηο
2. Να βρεις σε ποιο ρήμα ανήκει κάθε ρηματικός τύπος β΄ αορίστοσ:
ῃζθονηο →

παράβαλε →

ἔπεζε →

ηστεῖν →

ἀγαγών →
πάθε →

λαβέ →

μαθόνηων →

πσθόμενοι →

ἁμάρηοι →

εὑρεῖν →

πιθέζθαι →

ἰδόνηας →

παθόνηες →

εὔροιμι →

3. Να προσθέσεις τοσς αντίστοιτοσς τύποσς της οριστικής τοσ β΄ αορίστοσ:
θεύγεις →

ἔφυγες βάλλει →

ἁμαρηάνω →

αἰζθάνονηαι →

ἄγεηε →

πσνθάνεηαι →

λαμβάνομεν →
ὁρᾶς →
ησγτάνοσζι →

γιγνόμεθα →
ηρέπεζθε →
βάλλομαι →

Να σσμπληρώσεις τον πίνακα: ΕΝΕ΢ΣΩΣΑ΢ ησγτάνω λαμβάνοσζι ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ΢ ἐτύγχανον ΑΟΡΙ΢ΣΟ΢ Β΄ ἔτυχον ἐμάνθανε ἄγεις ἁμαρηάνεηε ἐπάθομεν ηρέπομαι ἐγίγνοσ γίννεζθαι παθών ἁμαρηόνηες πίπηειν 5. Να σσμπληρώσεις τοσς σωστούς τύποσς των εγκλίσεων τοσ αορίστοσ β΄: ΟΡΙ΢ΣΙΚΗ ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ βάλω ΕΤΚΣΙΚΗ ΠΡΟ΢ΣΑΚΣΙΚΗ εἶπες ἡμάρηεηε ἔλθοιεν εἶδε ΟΡΙ΢ΣΙΚΗ ἠγαγόμην ἐλαβόμεθα μάθωμεν ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΕΤΚΣΙΚΗ βάλοιηο ηράπωνηαι γένῃ εὕρεζθε ΠΡΟ΢ΣΑΚΣΙΚΗ .πάζτεηε → εὑρἰζκει (ῃ) → 4.

ƒßÚ݃‚Þ„ÜßÞ„ÜßÞÜß‚ÕÜ߃„Ü.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful