You are on page 1of 1

Beograd, 17. oktobar 2006.

Molba

Podnosim molbu dekanu Fakulteta za poslovnu informatiku u Beogradu
da mi odobri upis u treću godinu osnovnih studija, iako nisam položio isipt iz
Kvantitativnih metoda u računarstvu.

Nikola Majksner
66/2004