2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATA İLKÖĞRETİM OKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 8.

BASAMAK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ÜNİTE 1: BİLİŞİM SİSTEMLERİ HAFTA SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ETKİNLİKLER

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

GÜN

AY

1.

1.1. Teknolojik icatların ve 1 yaratıcılığın ekonomiyi nasıl etkilediğini açıklar.

2.

3.

4.

5.

1.2. Medyadaki iletileri 1 eleştirel bakış açısıyla sınıf ortamında tartışır. 1.3. Bilişim sistemleri için çeşitli 1 tehditler, riskler ve güvenlik boşlukları olabileceğini bilir (BTESD–17, 18). 1.4. Belirli bir amaca ve kitleye yönelik görsel açıdan 1 zenginleştirilmiş bir çoklu ortam sunumu hazırlar (BTESD–1, 6, 11) 1.5. Belirli bir amaca ve kitleye yönelik bir veri tabanı 1 oluşturur (BTESD–12, 13) (BTBS–7, 12).

Bu ünitede tartışma, sunum, veritabanı oluşturma gibi performans görevlerinin 1.1. Öğrencilerden internet veya diğer kaynakları kullanarak “Çin” değerlendirilmesinde 1.1.Teknolojik icatların ülke halkının 50 yıllık gelişmesini araştırmaları, resimler bulmaları ve dereceli puanlama anahtarı, ekonomisine katkıları vurgulanır. kopyalayıp kelime işlemci programına aktarmaları istenir. Çin’in son 50 kullanılabilir. Ayrıca açık uçlu yılda hangi teknolojilere ulaştığını, bu durumun sorular, kısa yanıtlı maddeler üst düzey bilişsel becerileri ölçecek şekilde yapılandırılabilir 1.2. Öğrencilere farklı gazetelerden makaleler gösterilir. Bu 1,2, Medyadaki iletilerin kullanim makalelerdeki farklı dil kullanımı veya farklı başlık stilleri hakkında amaclari ve etkileri tartisilir, tartışmaları istenir. 1.3. Öğrencilere herhangi bir bankanın ya da şirketin bilgilerine gizlice 1.3. Güvenlik prensipleri (gizlilik, ulaşan bir kişinin bulunduğu kısa bir film (ya da böyle bir filmden bir veri bütünlüğü, süreklilik, kesit) izletilir. izlenebilirlik veya kayıt tutma, kimlik Öğrenciler gizli bilgilere ulaşmak için bu kişinin neler yaptığını, bilişim sınaması, güvenilirlik) açıklanır. sistemlerindeki 1.4. Sınıf ikili gruplara ayrılır. Öğrencilere belirli bir miktar paraları 1.4. Daha önce öğrenilen çoklu ortam olduğu ve bu para ile istedikleri bir ülkede seyahate çıkacakları söylenir. uygulamaları kullandırılarak etkili bir Öğrenciler gitmek çoklu ortam sunumu hazırlatılır. istedikleri ülke ile ilgili araştırma yaparak, bir gezi planı hazırlarlar. Hazırladıkl

EYLÜL

19-23 26-30

EKİM

ÜNİTE 2: İNTERNET SİTESİ YAPIYORUM 2.1. Amacına uygun çeşitli kaynaklardan, kullanıma hazır 3 görseller oluşturur (BTESD–15, 16). 2.1. Dijital kamera ve tarayıcı gibi aygıtlardan alınan görüntüler kullanılarak uygun görsel dosyalar oluşturma, görsel düzenleme ve 2.2. Web sayfası ve basılı materyaller arasındaki farklılıklar sınıfta tartışılır. Basılı materyalin doğrusal ve web sayfasının dinamik yapısı gösterilir. 2.1., 2.2. ve 2.3. Öğrencilerden bir okul sitesi hazırlamak için site Bu ünitenin Değerlendirilmesinde kontrol listeleri, dereceli puanlama anahtarı, öz değerlendirme formunun yanı sıra açık uçlu EKİM 24-28

3-7 10-14 17-21

1.5. Daha önce öğrenilen veritabanı uygulamaları kullandırılarak bir veritabanı hazırlatılır.

1.5. Öğrencilere müzik aletlerinin resimleri gösterilir. Bu aletlerin farklı ve benzer yönleri belirlenir. Öğrenciler aletlerin özelliklerini ve isimlerini içeren bir veritabanı hazırlayarak rapor olarak çıktısını alırlar.

6.

KASIM

31-4 10-11 14-18 21-25 28-2

7. 8. 9. 10.

2.2. Diğer sayfalara bağlantı 2.2. Bir site haritası 3 kuran web sayfaları tasarlar ve oluşturulur.Sayfaları bağlayan üretir. (BTBS–10, 11, 15, 16, düğmeler yoluyla diğer sitelere

ARALIK

11. 12. 13. 14. 15.

2.3. Belirli ölçütlere göre 3 hazırladığı web sayfasını değerlendirir (BTBS–19, 21).

5-9 12-16 19-23 26-30

3

OCAK

2.4. HTML’in etiketlerden oluştuğunu açıklar.

2.4. Temel etiketlerin işlevleri açıklanır.

2.4., 2.5. ve 2.6. Temel HTML etiketlerini kullanarak kendisi hakkında bağlantıları bulunan bir web sitesi oluştururlar. Oluşturdukları web sitesini okul sitesinde yayımlarlar.

2-6 9-13 16-20 6-10 13-17 20-24 27-2 3 2.5. HTML kullanarak bir web sayfası tasarlar.

16. 17. 18.

ŞUBAT

19. 20. 21. 22.

3

2.6. Hazırladığı web sayfasını yayımlar.

MART

5-9

23.

ÜNİTE 4: PROGRAM YAPIYORUM

24.

3.1. Nesne tabanlı 1 programlama dillerinin sağladığı kolaylıkları açıklar. 3.2. Bilgileri ifade etmek ve üzerlerinde işlem yapmak için 2 değişkenleri kullanır (BTBS–1).

MART

3.2….3.5. Öğrenciler metin kutuları içerisine dikdörtgenin boyutları girilebilen, düğmesine tıklandığında alanını ya da çevresini hesaplayan basit bir program hazırlarlar.

Bu ünitenin değerlendirilmesinde kontrol listeleri, dereceli puanlama anahtarı, öz değerlendirme formunun yanı sıra açık uçlu

12-16 19-23 26-30

25.

26.

27.

3.3. Bir görevi gerçekleştirmek için 2 değişkenler ve sabitler kullanılarak fonksiyonların

NİSAN

2-6 9-13 16-20 25-27

28.

29. 30. MAYIS 31. 32. 33.

2 3.4. Nesne kavramını açıklar.

3.4…3.7. Öğrenciler girilen iki sayıyla dört işlem hesaplamaları yaptıran programı sınıflar tanımlayarak hazırlarlar. 3.4…3.7. ve 3.9. Öğrenciler sevdiği bir hayvanın küçük bir resmini

3.5. Bir dizi eylemi 1 gerçekleştirmek için nesneleri programlar. 3.6. Sınıfları temel alarak bir 1 dizi nesne oluşturur. 1 3.7. Sınıf kavramını açıklar. 3.8. Öğrencilerden metin kutusuna girilen bir karakteri her satırda bir arttırarak ekrana yazdıran ve bu işlemi beş kere tekrar eden bir program yazmaları istenir. Örneğin * karakteri girilerek oluşan ekran görüntüsü aşağıda verilmektedir. * ** *** **** *

30-4 7-11 14-18 21-25

34.

3.8. Program içerisinde tekrar 3.8. Döngü mantığı açıklanır.“For” 1 eden bir grupta döngüleri döngüsü örneklerle uygulatılır. kullanır.

35.

3.9. Hedeflenen çıktıyı elde 1 etmek için bir programı test eder ve iyileştirir.

3.4…3.7. ve 3.9. Öğrenciler sevdiği bir hayvanın küçük bir resmini bulup bu resmi nesne olarak tanımlarlar. Resmi metin kutularına girilen değerlere göre sağa, sola, yukarı ya da aşağı hareket ettiren programı sınıflar tanımlayarak oluştururlar. Programda 3.10. İlgili dersin hedeflerini, en iyi örneklerini, kişisel bilgilerini,çalışmalarını ve çalışmaları hakkındaki düşüncelerini içeren dijital bir kişisel dosya hazırlatılır. …………………… Okul Müdürü

28-1

HAZİRAN

36.

3.10. Dijital ortamda kişisel 1 bir ürün dosyası (portfolyo) oluşturur (BTBS–10…21).

4-8

……………………… Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful