Activităţii circulante Pt .

a-şi atinge obiectivul orice firmă ,trebuie să dispună de mijloace industriale şi comerciale,adică de un anumit aparat de producţie format din maşini,utilaje, clădiri şi alte instrumente. Pt. a face să funcţioneze aceste instrumente,firma va trebui: - să cumpere materii prime - să asigure stocuri pe diferite stadii,ale procesului de producţie în vederea evitării întreprinderilor sau asalturilor în activitatea de exploatare - să vândă produsele sau serviciile pt. a-şi recupera resursele cheltuite Rezultă că firma are nevoie pe lângă instrumente de producţie şi de active circulante,acestea din urmă ,sunt alcătuite din stocuri,valori realizabile şi valori disponibile. Criteriul care separă activele circulante de cele fixe este durata. Activele circulante sunt o parte a activului economic care se caracterizează prin transformarea permanentă a formelor funcţionale prin consumarea lor,de obicei într-un singur ciclu de exploatare şi îşi transmite integral valuarea,asupra produsului în care este încorporată. În structura activelor circulante,între elemente precum materii prime şi materiale,combustibil,producţie neterminată,semifabricate ,produse finite,clienţi,mijloace băneşti. Sunt asimilate activelor circulante,obiectele de inventar,de mică valuare sau scurtă durată,echipamentul ,îmbrăcămintea şi materii de protecţie şi alte elemente care prezintă unele deosebiri din punct de vedere al duratei şi al modului de transmitere al valorii faţă de celelalte active circulante.

1

 vânzarea produselor .reprezintă faza producţiei sau a prestării de servicii. Firma se obligă să ţină 3 categorii de stocuri şi anume:  stocuri de materii prime şi materiale  stocuri de materie primă neterminată  stocuri de produse finite 2 .adică faza comercializării.combustibil) .active circulante care ţin de sfera producţiei (producţie neterminată) active circulante care ţin de sfera comercializării (produsul finit) Din punct de vedere al surselor financiare de formare sau de acoperire cu fonduri.pt. Din punct de vedere al formei .activele circulante pot fi: active circulante în formă materială active circulante în formă bănească Ciclul de exploatare ➾ reprezintă ansamblul operaţiunilor realizate de firmă .active circulante care ţin de sfera aprovizionării (materii prime. Ciclul de exploatare cuprinde 3 faze:  achiziţionarea de bunuri şi servicii .• • Clasificarea activelor circulante: Din punct de vedere al fazelor procesului de exploatare: . a-şi atinge obiectivul care constă în producerea de bunuri şi servicii în scopul de a le schimba.active circulante pot fi: active circulante procurate din fonduri propii active circulante procurate din fonduri împrumutate.reprezintă faza aprovizionării  transformarea bunurilor şi serviciilor în produse finite .materiale.

stabilirea stocului optim la materiile prime şi materiale. Stoc care trebuie să îndeplinească mai multe cerinţe dintre care amintim:  să fie complet (să cuprindă toate fluxurile de resurse materiale)  să fie suficient în orice moment  să fie completat în mod sistematic cu luarea în considerare a minimizării cheltuielilor de aprovizionare şi de stocare. Gestionarea eficientă a stocurilor reclamă stabilirea de legături directe şi de durată cu furnizorii şi alegerea acestora şi după criteriul distanţei. Metode de dimensionare a stocurilor:  metoda analitică  metoda pe elemente  metoda mixtă  metoda sintetică 3 .trebuie găsită soluţia .Timpul de staţionare a materialeleor şi produselor finite pe de-o parte şi durata ciclului de produse pe de altă parte.le corespunde fluxurile financiare şi un ansamblu de active financiare creanţe şi datorii.între reîntregimea stocului la intervale lungi .sunt factorii determinanţi ai structurii stocurilor.şi cu produsele finite din stocul global.situaţie care duce la scăderea cheltuielilor de transport şi la creşterea cheltuielilor de păstrare-depozitare sau înoirea frecventă a stocurilor soluţie ce are ca efect creşterea cheltuielilor de transport .având în vedere aducerea pierderilor şi a cheltuielilor cu transportul.aprovizionare şi reducerea celor de depozitare. Pt. Fluxurilor reale. Prin însumarea resurselor materiale în stare de rezerve de producţie cu cele din sfera producţiei propiu-zise.

clienţilor şi asimilatelor acestora pe de-o parte şi finanţarea înglobată în datoriile neachitate furnizorilor şi asimilatelor acestora pe de altă parte.care apoi şi dispar în scurt timp .datorată stocurilor create de-a lungul lanţului de producţie. Necesarul financiar al exploatării este dat de diferenţa dintre banii blocaţi pt. În compensare . Cu toate că activele circulante reprezintă stocuri şi creanţe. Ciclul de exploatare provoacă o blocare de capital.precum şi amânărilor de plăţi acordate clienţilor.noi stocuri şi creanţe vor înlocui pe cele precedente dând naştere unui necesar de finanţare cu caracter permanent.acest ciclu îşi atrage o finanţare prin creditul acordat de furnizor.Finanţarea activelor circulante: Nevoile de investiţii în active de exploatare . 4 .au un caracter continuu.alcătuirea stocurilor şi formarea creanţelor . Nfr = S+C-Fz Fz = datorii către furnizori S = stocuri C = clienţi Nfr = necesarul ciclului de finanţare.