Ebced Ve Alfabe;

Letter Name Ph.

Corresponding letter in

alf

ʾ [ʔ]

He.
‫א‬

Sy.
‫ܐ‬

Ar.
‫ﺍ‬

Greek
Αα

Latin
Aa

bet

b [b]

‫ב‬

‫ܒ‬

‫*ﺏ‬, ‫پ‬

Ββ

Bb

gaml

g [ɡ]

‫ג‬

‫ܓ‬

‫ﺝ‬

Γγ

Cc, Gg

delt

d [d]

‫ד‬

‫ܕ‬

‫د‬, ‫ذ‬

Γδ

Dd

he

h [h]

‫ה‬

‫ܗ‬

‫هـ‬

Δε

Ee

wau

w [w] ‫ו‬

‫ܘ‬

‫ﻭ‬, ‫ﻑ‬

(Ϝϝ), Τπ

Ff, Uu, Vv,
Yy, Ww

zai

z [z]

‫ז‬

‫ܙ‬

‫ﺯ‬

Εδ

Zz

het

ḥ [ħ]

‫ח‬

‫ܚ‬

‫ح‬, ‫خ‬

Ζε

Hh

tet

ṭ [tˤ]

‫ט‬

‫ܛ‬

‫ط‬, ‫ظ‬

Θζ

yod

y [j]

‫י‬

‫ܝ‬

‫ي‬

Ηη

Ii, Jj

kaf

k [k]

‫כך‬

‫ܟ‬

‫ﻙ‬

Κθ

Kk

lamd

l [l]

‫ל‬

‫ܠ‬

‫ﻝ‬

Λι

Ll

mem

m [m] ‫מם‬

‫ܡ‬

‫ﻡ‬

Μκ

Mm

nun

n [n]

‫נן‬

‫ܢ‬

‫ﻥ‬

Νλ

Nn

semk

s [s]

‫ס‬

‫ܣ‬, ‫ܤ‬

‫س‬

Ξμ, poss. Υρ

poss. Xx

ain

ʿ [ʕ]

‫ע‬

‫ܥ‬

‫ع‬, ‫غ‬

Ον, Χσ

Oo

pe

p [p]

‫פף‬

‫ܦ‬

‫ﻑ‬

Ππ

Pp

sade

ṣ [sˤ]

‫צץ‬

‫ܨ‬

‫ص‬, ‫( ض‬Ϻϻ)

qof

q [q]

‫ק‬

‫ܩ‬

‫ﻕ‬

(Ϙϙ), poss. Φθ,
Qq
Φς

rosh

r [r]

‫ר‬

‫ܪ‬

‫ﺭ‬

Ρξ

Rr

shin

š [ʃ]

‫ש‬

‫ܫ‬

‫ش‬

΢ζο

Ss

tau

t [t]

‫ת‬

‫ܬ‬

‫ت‬, ‫ث‬

Ση

Tt

İbranca, Süryanca, Yunanca , Arabça, Alfabe ve sayı değerleri:

İbranca Harfler ve Rakamsal Değerleri;
letter numeric value

letter numeric value

letter numeric value

‫א‬

1

‫י‬

10

‫ק‬

100

‫ב‬

2

‫כ‬

20

‫ר‬

200

‫ג‬

3

‫ל‬

30

‫ש‬

300

‫ד‬

4

‫מ‬

40

‫ת‬

400

‫ה‬

5

‫נ‬

50

‫ך‬

500

‫ו‬

6

‫ס‬

60

‫ם‬

600

‫ז‬

7

‫ע‬

70

‫ן‬

700

‫ח‬

8

‫פ‬

80

‫ף‬

800

‫ט‬

9

‫צ‬

90

‫ץ‬

900

Süryanca Harfler ve Rakamsal Değerleri;
‫ܐ‬

‫ܒ‬

‫ܓ‬

‫ܕ‬

‫ܗ‬

‫ܘ‬

‫ܙ‬

‫ܚ‬

1

2

3

4

5

6

7

8

ʾ

b, ḇ

g, ḡ

d, ḏ

h

w, u, o

z

[ʔ], -

[b], [v]

[ɡ], [ɣ] [d], [ð] [h]

‫ܐܠܦ‬

‫ܒܝܬ‬

‫ܓܢܠ‬

ʾ lap

Bēṯ

‫ܛ‬

‫ܙܝܢ‬

[ħ], [x],
[ρ]
‫ܚܝܬ‬

Waw

Zayn

Ḥēṯ

‫ܡ‬

‫ܢ‬

‫ܤ‬

‫ܥ‬

30

40

50

60

70

l

m

n

s

ʿ

[j], [i], [e] [k], [x] [l]

[m]

[n]

[s]

[ʕ]

‫ܛܝܬ‬

‫ܝܘܕ‬

‫ܡܝܣ‬

‫ܤܘܢ‬

‫ܣܢܟܬ‬

‫ܥܐ‬

Ṭēṯ

Yōḏ

Lāmaḏ Mīm

Nūn

Semkaṯ „Ē

‫ܦ‬

‫ܨ‬

‫ܩ‬

‫ܪ‬

‫ܫ‬

‫ܬ‬

80

90

100

200

300

400

p, ᵽ

q

r

š

t, ṯ

[p], [f]

[sˤ]

[q]

[r]

[ʃ]

[t], [ζ]

‫ܦܐ‬

‫ܨܕܐ‬

‫ܩܘܦ‬

‫ܪܝܫ‬

‫ܫܝܢ‬

‫ܬܘ‬

Ṣāḏē

Qōp

Rēš

Šīn

Taw

‫ܗܐ‬

[w],
[o]
‫ܘܘ‬

Gāmal Dālaṯ

‫ܝ‬

‫ܟ‬

‫ܠ‬

9

10

20

y, i

k, ḵ

[tˤ]

‫ܟܦ‬
āp

‫ܕܠܬ‬

‫ܠܢܕ‬

[u], [z]

Arabca Harfler ve Rakamsal Değerleri;
elif ‫ﺍ‬

1

Ha ‫ح‬

8

sin ‫س‬

60

te ‫ت‬

400

be ‫ﺏ‬

2

Tı ‫ط‬

9

`ayn ‫ع‬

70

peltek se ‫ث‬

500

cim ‫ﺝ‬

3

yâ ‫ي‬

10

fe ‫ﻑ‬

80

Hı ‫خ‬

600

dal ‫د‬

4

kef ‫ﻙ‬

20

Sad ‫ص‬

90

zel ‫ذ‬

700

he ‫ه‬

5

lâm ‫ﻝ‬

30

kaf ‫ﻕ‬

100

Dad ‫ض‬

800

vav ‫ﻭ‬

6

mim ‫ﻡ‬

40

ra ‫ﺭ‬

200

Zı ‫ظ‬

900

ze ‫ﺯ‬

7

nun ‫ﻥ‬

50

şın ‫ش‬

300

ğayn ‫غ‬

1000

arşılaştırmalar;

(‫ )א‬Alef; (‫ )ܐ‬Alef;
(‫ )ﺍ‬Elif;
(‫ )ב‬Bet;
(‫ )ܒ‬Bet;
(‫ )ﺏ‬Be;
(‫ )ג‬Gımel; (‫ )ܔ‬Gamal; (‫ )ﺝ‬Cim;
(‫ )ד‬Dalet; (‫ )ܕ‬Dalet;
(‫ )د‬Dal;
(‫ )ה‬He;
(‫ )ܗ‬He;
(‫ )ه‬He;
(‫ )ו‬Wav;
(‫ )ܘ‬Wav; (‫ )ﻭ‬wav;
(‫ )ז‬Zayin; (‫ )ܙ‬Zain ; (‫ )ﺯ‬Ze;
(‫ )ח‬Het;
(‫ )ܚ‬Het;
(‫ )ح‬Ha;
(‫ )ט‬Tet;
(‫ )ܛ‬Tet;
(‫ )ط‬Ta;
(‫ )י‬Yod;
(‫ )ܝ‬Yud;
(‫ )ى‬Ya;
(‫ )כ‬Kaf;
(‫ )ܟ‬Kaf;
(‫ )ﻙ‬Kef;
(‫ )ל‬Lamed; (‫ )ܠ‬Lamed; (‫ )ﻝ‬Lem;
(‫ )מ‬Mem;
(‫ )ܡ‬Mim; (‫ )ﻡ‬Mim;
(‫ )נ‬Nun;
(‫ )ܢ‬Nun;
(‫ )ﻥ‬Nun;
(‫ )ס‬Samek; (‫ )ܣ‬Semkat; (‫ )س‬Sin;
(‫ )ע‬Ayin; (‫ )ܥ‬Ain;
(‫„ )ع‬Ayn;
(‫ )פ‬Pe;
(‫ )ܦ‬Pe;
(‫ )ﻑ‬Fe;
(‫ )צ‬TZadi; (‫ )ܨ‬Sodhe; (‫ )ص‬Sad;
(‫ )ק‬Qof;
(‫ )ܩ‬Qaf;
(‫ )ﻕ‬Kaf;
(‫ )ך‬Reş;
(‫ )ܪ‬Riş;
(‫ )ﺭ‬Ra;
(‫ )ש‬Şin;
(‫ )ܫ‬Şen;
(‫ )ش‬Şin;
(‫ )ת‬Tav;
(‫ )ܬ‬Tav;
(‫ )ت‬Te;

(α) Alfa;
Sayı Değeri: 1
(β) Beta;
: 2
(γ) Gamma;
:3
(δ) Delta;
:4
(ε) Epsilon;
:5
()
:6
(δ) Zeta;
:7
(ε) Eta;
:8
(ζ) Theta;
:9
(η) İota;
: 10
(θ) appa;
: 20
(ι) Lambda;
: 30
(κ) Mu;
: 40
(λ) Nu;
: 50
(μ) Xi;
: 60
(ν) Omikron;
: 70
(π) Pi;
: 80
()
: 90
()
: 100
(ξ) Rho;
: 200
(ζ) Sigma;
: 300
(η) Tau;
: 400

İbranca ve Süryanca alfebe “22” harften oluşuyor, Arabça “28”
harften oluşmuştur. Yukarıdaki tablolar, “Ebced” hesabında harflerin
sayısal değerleri Arap alfabesinde sıraya göre olmadığını, İbranca ve
Süryanca'daki sıralamanın esas alındığın göstermektedir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful