1

Lector. univ. dr. Cornelia MAXIM

APLICAŢII INFORMATICE DE BIROU
Word Excel PowerPoint Office Binder Publisher Outlook

- Bucureşti 2004 -

CUPRINS

2

Cuvânt înainte Introducere Capitolul 1. Tehnici avansate de utilizare a aplicaţiei Microsoft Word 1.1. Automatizarea operaţiilor de întocmire a corespondenţei / 9 1.1.1. Tipărirea scrisorilor tip (Fuzionarea documentelor) / 9 1.1.2. Automatizarea operaţiilor de tipărire a plicurilor şi etichetelor poştale / 19 1.2. Folosirea instrumentelor de verificare din programul Word / 23 1.2.1. Stabilirea limbii folosite / 23 1.2.2. Verificarea ortografiei / 24 1.3. Utilizarea Şabloanelor în Word / 27 1.3.1. Modificarea şabloanelor integrate în Word / 27 1.3.2. Crearea unui şablon pe baza unui document existent / 28 1.3.3. Utilizarea şabloanelor integrate în Word / 29 Capitolul 2. Gestionarea tabelelor cu aplicaţia Microsoft Excel 2.1. Noţiuni de bază / 32 2.1.1. Caracteristicile unei aplicaţii Excel / 32 2.1.2. Deschiderea aplicaţiei Excel / 33 2.1.3. Deschiderea registrului (registrelor de calcul) / 36 2.1.4. Crearea unui nou registru de calcul si salvarea acestuia / 37 2.1.5. Închiderea registrului de calcul şi a aplicaţiei Excel / 38 2.1.6. Folosirea funcţiei Help / 39 2.2. Personalizarea (modificarea) setărilor de bază / 40 2.2.1. Schimbarea modului de vizualizare a foii de calcul / 40 2.2.2. Schimbarea dimensiunii de vizualizare a paginii pe ecran / 42 2.2.3. Personalizarea /modificarea barelor de instrumente / 42 2.2.4. Modificarea unor opţiuni implicite ale aplicaţiei Excel / 44 2.3. Operaţii de bază / 44 2.3.1. Introducerea datelor în foaia de calcul / 44 2.3.2. Selectarea datelor / 49 2.3.3. Copiere, mutare, ştergere / 53 2.3.4. Căutare şi înlocuire / 57 2.3.5. Rânduri şi coloane în foaia de calcul / 58 2.3.6. Sortarea datelor / 61 2.4. Formule şi funcţii / 62 2.4.1. Formule aritmetice şi logice / 62 2.4.2. Lucrul cu funcţii / 70 2.5. Formatarea unei foi de calcul / 73 2.5.1. Formatarea celulelor (grupurilor de celule) / 73 2.5.2. Verificarea scrierii / 81 2.5.3. Setarea documentului / 84 2.6. Tipărirea foilor de calcul / 87 2.6.1. Vizualizarea (previzualizarea) foii de calcul / 87 2.6.2. Tipărirea foii de calcul active, sau a registrului de calcul / 88 2.6.3. Tipărirea unei secţiuni a foii de calcul active sau a unei secţiuni predefinite / 89 2.7. Obiecte, grafice şi diagrame / 90 2.7.1. Importul de obiecte / 90 2.7.2. Grafice şi diagrame / 93

3 2.8. Gestionarea listelor în Excel (baze de date) / 105 2.8.1. Noţiuni de bază / 105 2.8.2. Interogarea (consultarea) bazelor de date / 107 2.8.3. Gruparea informaţiei prin generarea de subtotaluri / 115 2.8.4. Blocarea rubricilor (câmpurilor) unui tabel ) / 116 2.8.5. Împărţirea ecranului în ferestre / 118 2.8.6. Protejarea şi ascunderea formulelor în foaia de calcul / 119 2.9. Glosar de termeni / 121 2.10. Teste evaluare cunoştinţe / 124 Capitolul 3. Realizarea prezentărilor cu aplicaţia Microsoft PowerPoint 3.1. Noţiuni de bază / 127 3.1.1. Caracteristicile unei prezentări PowerPoint / 127 3.1.2. Deschiderea aplicaţiei PowerPoint / 130 3.1.3. Deschiderea unei prezentări existente (mai multor prezentări) / 130 3.1.4. Salvarea unei prezentări / 133 3.1.5. Închiderea documentului de prezentare şi a aplicaţiei PowerPoint / 134 3.1.6. Folosirea funcţiei Help / 135 3.2. Personalizarea (modificarea) setărilor de bază / 137 3.2.1. Schimbarea modului de vizualizare (afişare) a unei prezentări / 137 3.2.2. Modificarea dimensiunii de vizualizare a diapozitivelor pe ecran / 140 3.2.3. Modificarea barelor de instrumente / 140 3.2.4. Modificarea unor opţiuni predefinite ale aplicaţiei PowerPoint / 141 3.3. Crearea unei prezentări / 142 3.3.1. Crearea unei noi prezentări / 142 3.3.2. Adăugarea(inserarea) textului într-un diapozitiv (folie / 147 3.3.3. Adăugarea textului în zona de subsol, pentru un diapozitiv sau pentru toate diapozitivele / 149 3.3.4. Numerotarea automată a diapozitivelor / 149 3.3.5. Introducerea datei calendaristice şi a timpului în diapozitive / 149 3.3.6. Alegerea unui set de caracteristici pentru diapozitiv (folie) / 150 3.3.7. Introducerea unor imagini grafice (clipuri), sunete şi videoclipuri în prezentări / 152 3.3.8. Introducerea unui obiect WordArt în prezentări / 154 3.3.9. Introducerea casetelor de text în prezentări / 155 3.3.10. Folosirea unui diapozitiv ( folie) Master / 155 3.4. Editarea unei prezentări / 156 3.4.1. Copierea, mutarea şi ştergerea textului sau imaginilor în cadrul unei prezentări si între mai multe prezentări active / 156 3.4.2. Copierea, mutarea şi ştergerea diapozitivelor (foliilor) în cadrul unei prezentări sau între mai multe prezentări active / 158 3.4.3. Adăugarea unui diapozitiv nou cu format definit / 159 3.4.4. Reordonarea diapozitivelor ( foliilor) într-o prezentare / 159 3.5. Formatarea unei prezentări / 161 3.5.1. Formatarea textului unui diapozitiv (folie) / 161 3.5.2. Modificarea casetelor de text în prezentări / 166 3.5.3. Modificarea imaginilor în prezentări / 167 3.6. Obiecte, grafice şi diagrame / 168 3.6.1. Desenarea obiectelor / 168 3.6.2. Diagrame organizaţionale (organigrame) / 171 3.6.3. Crearea de diferite tipuri de grafice: bar chart, pie chart, etc. / 175

4 3.7. Tipărirea unei prezentării / 178 3.7.1. Pregătirea diapozitivelor pentru tipărire / 178 3.7.2. Tipărirea efectivă a unei prezentări / 179 3.8. Pregătirea vizionării unei prezentări / 180 3.8.1. Efecte de Slide-show / 180 3.9. Vizionarea unei prezentări / 183 3.9.1. Derularea (execuţia) unei prezentări de diapozitive / 183 3.10. Expunerea unei prezentări în Internet/Intranet / 184 3.11. Ramificaţii ale execuţiei unei prezentări / 187 3.12. Pregătirea unei prezentări pentru expunere / 190 3.13. Expunerea unei prezentări în alt sediu (pe un alt calculator) / 192 3.14. Glosar de termeni / 195 3.15. Teste evaluare cunoştinţe / 198 Capitolul 4. Partajarea datelor între aplicaţii Office 4.1. Partajarea (utilizarea în comun) dinamică a datelor cu OLE (Object Linking and Embedding) / 201 4.2. Transformarea prezentărilor PowerPoint în documente Word şi invers / 206 Capitolul 5. Organizarea documentelor Office cu aplicaţia Office Binder 5.1. Caracteristicile şi crearea unei colecţii de obiecte / 207 5.1.1. Caracteristici generale / 207 5.1.2. Includerea unui document într-un biblioraft / 208 5.1.3. Includerea unui document nou gol într-un biblioraft / 209 5.2. Editarea unei colecţii de documente Office / 211 5.2.1. Editarea secţiunilor dintr-un biblioraft / 211 5.2.2. Editarea în fereastra programului sursă / 213 5.3. Tipărirea unei colecţii de documente Office / 214 5.3.1. Tipărirea unor anumite secţiuni ale biblioraftului / 214 5.3.2. Tipărirea unui biblioraft / 215 Capitolul 6. Realizarea publicaţiilor de birou cu aplicaţia Microsoft Publisher 6.1. Noţiuni de bază / 216 6.1.1. Caracteristici generale ale aplicaţiei Publisher 2000 / 216 6.1.2. Caracteristici specifice ale aplicaţiei Publisher 2000 / 217 6.1.3. Deschiderea aplicaţiei Publisher / 218 6.2. Crearea unei publicaţii / 218 6.2.1. Crearea unui pliant / 223 6.3. Editarea unei publicaţii / 228 6.3.1. Utilizarea instrumentelor pentru aspect / 228 6.3.2. Înţelegerea cadrelor / 230 6.3.3. Introducerea textului / 239 6.3.4. Modificarea aspectului unei publicaţii / 243 6.3.5. Folosirea instrumentului Design Checker / 249 6.4. Tipărirea publicaţiei / 251 6.4.1. Configurarea imprimantei / 252 6.4.2. Alegerea opţiunilor pentru tipărire / 253 6.4.3. Folosirea serviciilor specializate de tipărire / 256 6.5. Glosar de termeni / 257 6.6. Teste evaluare cunoştinţe / 259

5

Capitolul 7. Gestionarea informaţiilor personale cu aplicaţia Microsoft Outlook 7.1. Prezentare generală / 261 7.2. Utilizarea poştei electronice / 263 7.2.1. Adăugarea conturilor de e-mail / 263 7.2.2. Compunerea unui mesaj nou şi pregătirea lui pentru transmitere / 264 7.2.3. Recepţionarea mesajelor de e-mail şi organizarea lor în foldere (dosare) diferite / 269 7.3. Gestionarea persoanelor de contact / 270 7.4. Calendarul de activităţi / 273 7.4.1. Crearea de programări unice / 275 7.4.2. Crearea de evenimente unice / 277 7.4.3. Crearea de programări periodice / 278 7.4.4. Planificarea şedinţelor / 280 7.5. Urmărirea îndeplinirii sarcinilor / 281 7.6. Jurnalul de activităţi desfăşurate / 282 7.7. Gestionarea notiţelor / 283 Bibliografie / 285

Pentru ei. Studentul. Cu atât mai mult. specifice domeniului de activitate în care sunt utilizate etc. utilă studenţilor atât pentru studiu. trebuie să stăpânească modalităţile prin care informaţia stocată electronic poate fi transformată. cu exemple concrete de aplicare pe cazuri reale. Cornelia Maxim. Cea mai mare parte a populaţiei unei ţări trebuie să aibă abilităţi de a folosi tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în viaţa de zi cu zi. univ. dr. transportul şi prezentarea datelor. stocarea. cât şi subiecte concrete legate de utilizarea unor aplicaţii software frecvent utilizate. fie în format pentru tipărire sau nu. satisface sub forma unui curs universitar tocmai această necesitate. prezentări şi folosirea reţelelor şi în primul rând a Internet-ului.6 Cuvânt înainte Evoluţia rapidă a tehnologiilor informaţiei a schimbat profund şi modul în care se elaborează documentele. la serviciile comerciale de imprimare şi la atelierele de copiat sau pe World Wide Web Cursul prezintă o proporţie justă între elementele teoretice şi cele practice ce ţin de înţelegerea conceptelor şi utilizarea „Aplicaţiilor informatice de birou“ şi se constituie într-o lucrare didactică de valoare. drd. cât şi ulterior ca manual de referinţă pentru utilizarea produselor Microsoft menţionate. concepte şi metode pentru gestionarea tabelelor şi construirea unei prezentări electronice. prelucrare tabelară. gestionarea informaţiilor personale şi obţinerea unor lucrări cu aspect profesional care să poată fi publicate oriunde: de la imprimanta din birou. Este cunoscut faptul că. operarea bazelor de date. procesare texte. defineşte nivelul minim de cunoştinţe de bază despre calculatoare. necunoaşterea tehnicilor şi cunoştinţelor necesare utilizării calculatorului electronic pentru operaţii asupra documentelor şi informaţiilor pe suport electronic. . viitorii profesionişti în comunicare şi relaţii publice. organizarea documentelor Office în colecţii. O largă categorie de persoane. operaţii cu date şi fişiere. şi pe un plan mai larg orice cititor va găsi în curs o paletă largă de subiecte cum sunt: consideraţiile asupra felului cum trebuie să se prezinte „vizual“ şi „funcţional“ un document destinat publicării. trebuie să satisfacă anumite cerinţe privind prezentarea conţinutului. Lucrarea „Aplicaţii informatice de birou“ elaborată de lector univ. informaţiilor şi cunoştinţelor a devenit o necesitate în orice domeniu profesional. pentru a fi de calitate şi pentru ca elaborarea lor să se facă în condiţii de eficienţă. Evoluţia spre societatea informaţională şi în continuare spre societatea cunoaşterii conduce la o nouă alfabetizare de masă. astfel încât să se obţină documente în format electronic sau pentru tipărire. sau pentru trecerea testelor ECDL. trebuie să stăpânească noile instrumente puse la dispoziţie de tehnologia informaţiei. Prof. Aceste documente. Cursul abordează tematica prelucrării informaţiilor electronice atingând atât elemente generale teoretice ce ţin de conceptul de „Aplicaţii informatice de birou“. Informaţia circula rapid şi în volume de neconceput în urmă cu câteva decenii. ing. alfabetizarea digitală. care lucrează curent cu informaţia. Vasile Baltac. constituie un dezavantaj competitiv imposibil de surmontat în lumea de astăzi. Utilizarea suportului electronic pentru introducerea. un program internaţional sub numele de ECDL (European Computer Driving Licence) sau „Permisul european de folosire a calculatoarelor“.

Capitolul 1.7 Introducere În urmă cu ani informatica părea o „religie exotică“. acest dezavantaj ar influenţa viitorii profesionişti în comunicare şi relaţii publice. a cunoscut evoluţii impresionante. Alfabetizarea digitală impusă ca o necesitate a societăţii informaţionale. într-o succesiune logică şi accesibilă oricărui utilizator interesat. practicată în nişte „temple misterioase“ şi îndepărtate. exemple şi teste pentru crearea prezentărilor eficiente. Utilizarea calculatorului fără a stăpâni performant facilităţile aplicaţiilor. expunerea prezentărilor în Internet/ Intranet şi pregătirea prezentărilor pentru expunere. vă veţi forma deprinderile pentru crearea şi actualizarea tabelelor de date. PowerPoint. asemenea telefonului sau televizorului. lucrarea este un suport practic de însuşire eficientă a facilităţilor oferite de aplicaţiile informatice dedicate automatizării activităţilor de birou. Ceea ce era de neconceput în urmă cu câteva decenii. cât şi utilizatorilor de instrumente informatice pentru birotică. ale instrumentelor informatice pentru generarea şi prezentarea în format electronic şi/sau pentru tipărire a documentelor. crearea şi editarea graficelor. aspecte privind tipărirea plicurilor şi etichetelor poştale. absolvenţi ai învăţământului universitar şi postuniversitar din Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“ din SNSPA. gestionarea bazelor de date. pe parcursul acestui capitol sunteţi încurajaţi să vă evaluaţi cunoştinţele dobândite prin testele propuse spre rezolvare. gruparea informaţiei prin generarea de subtotaluri şi protejarea datelor dintr-un tabel. Capitolul 3. o caracteristică fundamentală a societăţii informaţionale de astăzi şi a societăţii cunoaşterii de mâine. . a devenit realitate incontestabilă. Publisher şi Outlook. economie. numite centre de calcul. Intitulată sugestiv „Aplicaţii informatice de birou“. construirea diagramelor organizaţionale. cele mai importante practici legate de gestionarea şabloanelor (template-uri) şi folosirea instrumentelor de verificare din programul Word. au dezvoltat abilităţi şi atitudini. Apoi. administraţie sau afaceri. privind procesarea. Cele şapte capitole ale lucrării îşi propun să prezinte facilităţile oferite şi instrumentele de lucru ale aplicaţiei informatice abordate. atingând standarde de performanţă pentru procesele decizionale ale oricărei activităţi umane. Excel. prezintă modalităţile de realizare şi tipărire a formelor personalizate (tip) de scrisori. De asemenea. Office Binder. constituie un dezavantaj competitiv. Gestionarea tabelelor cu aplicaţia MS-Excel. vă oferă informaţii. În acest context. aranjarea unui tabel pentru tipărire. elaborarea şi prezentarea documentelor în format electronic sau pentru tipărire. proiectare. animarea prezentărilor cu efecte speciale. Realizarea prezentărilor cu aplicaţia Microsoft PowerPoint. în care clipeau sute de luminiţe şi se întâmplau o mulţime de lucruri care depăşeau puterea de înţelegere a profanilor. cu scopul de a le perfecţiona abilităţile de exploatare eficientă a celor mai cunoscute aplicaţii informatice integrate în pachetul Office 2000: Word. încet-încet. Prin urmare. În Capitolul 2. reprezintă standardul modern al alfabetizării de masă. chiar fireşti. ajungând ca astăzi calculatoarele să fie implicate nu numai în ştiinţă. au revoluţionat activităţi şi domenii profesionale. stocarea. Cu atât mai mult. imposibil de schimbat în lumea de astăzi. lucrarea se adresează atât studenţilor iniţiaţi în utilizarea calculatorului. transferul şi prelucrarea unor volume uriaşe de informaţii şi cunoştinţe. Tehnici avansate de utilizare a aplicaţiei MS-Word. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor au schimbat rapid mentalităţi şi gândiri. Tehnologia informaţiei a pus la dispoziţia tuturor categoriilor de utilizatori de calculatoare aplicaţii şi instrumente informatice deosebit de eficiente pentru elaborarea celor mai diverse şi complexe documente. introducerea automată a datelor într-un tabel prelucrarea datelor folosind formule şi funcţii. relaţiile publiccalculator au devenit mai pământeşti. ci în însăşi viaţa noastră cea de toate zilele.

care constituie un adevărat ghid pentru generarea şi prezentarea documentelor în format pentru tipărire şi / sau electronic. gestionarea agendelor de adrese şi a listelor cu persoane de contact. organizarea şedinţelor şi urmărirea sarcinilor de lucru. folosirea serviciilor specializate de tipărire a publicaţiilor. formataţi toate documentele direct din fereastra Binder. planificarea activităţilor şi actualizarea calendarului. lucrarea prezintă o proporţie justă între elementele teoretice şi cele practice. Organizarea documentelor Office într-o colecţie (biblioraft) cu aplicaţia MS-Office Binder. afişaţi. prezintă prin exemple modalitatea de partajare (utilizare în comun) dinamică a datelor între documente din aplicaţii Office diferite. vă formează deprinderile pentru: transmiterea şi recepţionarea masajelor e-mail atât într-o reţea locală cât şi pe Internet. Capitolul 7. Partajarea datelor între aplicaţii Office. Bibliografia recomandată conţine titluri de referinţă în domeniul abordat şi garantează valoarea ştiinţifică a demersului preponderent practic al lucrării. editaţi. Gestionarea informaţiilor personale cu aplicaţia Microsoft Outlook. veţi fi în măsură să: creaţi un biblioraft (agrafă de birou) în care includeţi documente Office. editarea publicaţiilor de birou folosind instrumente specializate. modificarea aspectului unei publicaţii. crearea şi păstrarea unui jurnal de activităţi proprii şi gestionarea notiţelor. În capitolul 6. . oferind contextul şi suportul metodologic eficient al unei pregătiri individuale cu minimum de asistenţă din partea specialistului. veţi dobândi cunoştinţe legate de: proiectarea şi crearea publicaţiilor de birou. tipăriţi sub o singură comandă toate documentele incluse în biblioraft. verificarea corectitudinii publicaţiilor.8 Capitolul 4. participarea la întruniri electronice în cadrul grupului de lucru. Pe parcursul acestui capitol sun prezentate exerciţii rezolvate şi la final veţi avea posibilitatea verificării cunoştinţelor dobândite prin rezolvarea bateriilor de teste propuse. După parcurgerea capitolului 5. înserarea porţiunilor din tabelele Excel în documentele Word precum şi transformarea unui document Word într-o prezentare şi invers. De asemenea. Realizarea publicaţiilor de birou cu aplicaţia MS-Publisher.

Documentul principal conţine informaţiile fixe. Documentul principal (Main Document) poate fi de mai multe tipuri. Sursa de date conţine informaţiile variabile. − documentului de tip etichetă poştală (Mailing Labels) pentru uzul de secretariat prin foi autocolante ce conţin etichete pentru plicuri sau pentru etichetarea unor produse. regăsinduse sub forma: − formularului pentru scrisori circulare (Form Letters). Înregistrările sursei de date pot fi filtrate (Query) potrivit unor criterii de selecţie pentru a răspunde cerinţelor personalizate ale utilizatorilor fuziunii documentelor . − cele mai importante practici legate de gestionarea şabloanelor (template-uri). corpul scrisorii şi încheierea) şi informaţii variabile care diferă de la scrisoare la scrisoare (de exemplu numele şi adresa destinatarului etc.1. − folosirea instrumentelor de verificare din programul Word. Fuzionarea documentelor presupune îmbinarea (iterativă sau selectivă) a documentului principal aflat sub oricare din cele patru forme de prezentare cu înregistrările sursei de date. conţine: − câmpuri (Fields): elemente de tip text pentru identificarea coloanelor (numele coloanelor). 1. indiferent de forma sub care se regăseşte poate conţine: informaţie de tip text şi câmpuri de fuziune (Merge Fields). a cărui utilitate presupune diseminarea unei informaţii conform unei structuri ierarhice descendente.1. Excel. Pentru a tipări o scrisoare tip. − documentului de tip catalog (Catalog) pentru repertorierea anumitor produse sau activităţi. Rezultatele fuziunii se pot regăsi fie într-un nou fişier.). Un tabel privit şi interpretat ca sursă de date. Tipărirea scrisorilor tip (Fuzionarea documentelor) O scrisoare tip (circulară) este un document ce conţine două tipuri de informaţii: informaţii identice (fixe) în toate scrisorile (de exemplu: antetul scrisorii. nemodificabile. trebuie create două documente: un document principal (Main document) şi un document sursă de date (Data source). − aspecte privind tipărirea plicurilor şi etichetelor poştale. Tehnici avansate de utilizare a aplicaţiei MS-Word După parcurgerea acestui capitol veţi putea cunoaşte: − modalităţile de realizare şi tipărire a formelor personalizate (tip) de scrisori. Tipărirea scrisorilor tip (Fuzionarea documentelor) este o procedură automată de îmbinare a unui document principal cu o sursă de date. Access sau Outlook. Sursa de date (baza de date) sau sursa fuzionării documentelor (Data Source) se regăseşte sub formă tabelară într-un format Word. Automatizarea operaţiilor de întocmire a corespondenţei 1.1.9 1. Documentul principal. Câmpurile mai pot fi numite atribute sau proprietăţi. de tip şablon precum şi informaţii cu privire la inserarea textului variabil. − domenii: plajele de valori admise de câmpuri. − înregistrări (tupluri sau realizări): ansamblul de valori afectate câmpurilor pentru un obiect real. fie pot fi trimise la imprimantă sau ca mesaje prin poşta electronică Pentru editarea scrisorilor circulare (Form Letters) se pot parcurge următoarele etape: . − documentului de tip plic (Envelopes).

Validându-se această opţiune.10 1. se poate iniţia procedura de fuzionare a documentelor prin declararea acestuia ca „document principal“ (Main Document). 2. Din caseta Mail Merge Helper. Crearea sau deschiderea sursei de date (bazei de date). Crearea unei surse de date ca sursă a informaţiilor variabile se poate efectua cu ajutorul comenzii Tools − Mail Merge. existând posibilitatea modificării documentului principal prin butonul Edit din caseta Mail Merge Helper. Editarea se realizează în mod obişnuit. opţiunea Mail Merge. iar din caseta de dialog Mail merge Helper se apasă butonul Get . A doua etapă a fuzionării documentelor este aceea a creării sau a deschiderii sursei de date care conţine informaţia variabilă care se va combina cu documentul principal. Macheta documentului care va sta la baza documentului principal este prezentată în Anexa 1. După ce documentul a fost editat. Word propune printr-o casetă de dialog activarea ferestrei ce conţine documentul editat transformându-l prin apăsarea butonului Active Window în document principal. Pentru exemplificarea scrisorilor circulare presupunem că o firmă de construcţii doreşte să trimită scrisori clienţilor săi. sau propune generarea altui document principal prin butonul New Main Document. pentru a-i înştiinţa despre ultimele dezvoltări. sau pur şi simplu nu se va ţine cont pentru moment de acestea. formatat şi salvat. Prin apăsarea butonului Active Window prima fază a fuzionării se încheie. ce conţine informaţii nemodificabile care vor sta la baza scrisorilor standard. Editarea documentului principal.1. Figura 1. iar locurile unde se vor insera elementele variabile (viitoarele câmpuri de fuziune „Merge Fields“) vor fi completate cu spaţii. Se editează documentul principal. cu ajutorul meniului Tools. se apasă butonul Create corespunzător rubricii Main Document şi din lista derulantă se alege în cazul scrisorilor circulare opţiunea Form Letters (formular pentru scrisori tip sau circulare).

validându-se succesiv după fiecare introducere prin butonului Add Field Name. Acest lucru se poate face după eliminarea rubricilor predefinite (altfel noile rubrici se adaugă la sfârşitul vechilor rubrici) şi editarea celor noi în caseta Field Name (editarea se va face fără spaţii în numele câmpurilor). În caseta de dialog Create Data Source se pot utiliza câmpurile predefinite (din lista rubricii Field Name in Header Row: Title.2. Company etc. corespunzător rubricii Data Source. sau selectiv.11 Data. Job Title. Se alege din lista derulantă opţiunea Create Data Source.) ale sursei de date nou generate. sau în totalitate (13 rubrici). Este de recomandat ca aceste câmpuri să fie suprimate şi să se genereze rubrici personalizate pentru sursa da date. ştergându-se unele dintre acestea în urma selectării rubricii respective şi acţionării butonului Remove Field Name. Ordinea acestor câmpuri se poate schimba prin apăsarea butoanelor Move. Last Name. . First Name. Figura 1.

Căutarea unor înregistrări ce corespund unui criteriu de selecţie este operaţională dacă se execută clic pe butonului Find. După declararea rubricilor sursei de date (nume_societate. După completarea unei grile ce conţine în fapt o înregistrare a bazei de date. se poate repeta operaţia executând clic pe butonul Add New sau se poate încheia executând clic pe butonul OK. prenume şi funcţia) şi apăsarea butonului OK. adresa. După salvare. mai corect spus documentului ce conţine structura sursei de date (fără înregistrări).3. sistemul propune editarea sursei de date dacă se execută clic pe butonul Edit Data Source.4. Figura 1. Word propune automat salvarea documentului ce conţine sursa de date. localitatea.. nume. În caseta Find in Field se precizează în rubrica Find what textul ce va fi căutat. din caseta Data Form. Sursa de date poate fi editată completând rubricile propuse de caseta de dialog Data Form. .. sau editarea documentului principal dacă se execută clic pe butonul Edit Main Document. corespunzător unei rubrici a bazei de date (In Field). Dacă se execută succesiv clic pe butonului FindFirst / Find Next se vor afişa în formular datele ce corespund criteriul specificat. Caseta Data Form este prezentată în figura următoare.12 Figura 1.

Suprimarea unei rubrici se face selectând din caseta Field Names in Header Row rubrica ce va fi anulată. Modificarea numelui unei rubrici se face prin selectarea acestuia şi apăsarea butonului Rename după cum în caseta Field Name numele va fi modificat prin editare. Butoanele pentru lucrul cu sursa de date sunt următoarele: a) butonul Data Form permite comutarea între vizualizarea bazei de date sub formă tabelară şi vizualizarea acesteia prin formularul Data Form. Vizualizarea tabelară a sursei de date implică afişarea contextuală a unei bare cu butoane (Database) pentru lucrul cu sursa de date (Figura 1. utilizatorul având posibilitatea introducerii altei înregistrări.). după care se apasă butonul Remove. Butonul Restore anulează ultimele valori ale înregistrării curente – în curs de editare.13 Figura 1. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Figura 1. Atât introducerea înregistrărilor în baza de date. Butonul Delete şterge înregistrarea curentă. Adăugarea unei noi rubrici se face prin editarea numelui acesteia în caseta Field Name. . cât şi vizualizarea acestora se poate face şi în formă tabelară prin apăsarea butonului View Source. Această bară mai poate fi instalată şi prin succesiunea de comenzi View.6. alegerea ordinii inserării în caseta Field Names in Header Row şi validarea operaţiunii prin butonul Add. b) butonul Manage Fields permite actualizarea rubricilor sursei de date în sensul adăugării ştergerii şi modificării numelui acestora. Toate aceste trei operaţiuni se validează în final cu butonul OK. Database.6. c) butonul Add New Record permite introducerea de noi înregistrări în sursa de date prezentată sub formă tabelară.5. d) butonul Delete Record permite ştergerea înregistrării pe care este poziţionat cursorul utilizatorului. Toolbars.

14 e) butonul Sort Ascending permite sortarea crescătoare a sursei de date după rubrica selectată de utilizator prin poziţionarea mouse-ului; f) butonul Sort Descending permite sortarea descrescătoare a sursei de date după rubrica selectată de utilizator prin poziţionarea mouse-ului; g) butonul Insert Database declanşează o operaţiune de schimbare a sursei de date cu care interacţionează documentul principal în procedura fuzionării documentelor; h) butonul Update Field actualizează înregistrările bazei de date; i) butonul Find Record declanşează o procedură de interogare a sursei de date după un criteriu de selecţie, corespunzător unei rubrici; j) butonul Mail Merge Main Document permite trecerea la vizualizare documentului principal. Apăsarea acestui buton încheie practic faza de creare a sursei de date ce va fi sursa informaţiilor variabile. k) Fuzionarea documentului principal poate avea loc şi cu o bază de date generată cu procesorul de tabele Excel sau cu un sistem de gestiune a bazelor de date, de exemplu cu Access. 3. Inserarea câmpurilor de fuziune sau completarea documentului principal cu informaţii din sursa de date. Următoarea fază a fuziunii documentelor o constituie inserarea câmpurilor de fuziune în documentul principal. Aceste câmpuri de fuziune reprezintă legătura dintre sursa de date şi documentul principal, sub forma unor marcaje ce poartă numele câmpurilor din bază. Această operaţiune se execută numai din documentul principal. În momentul în care acesta este activat (prin comanda Window şi selectarea din listă a numelui documentului sau prin apăsarea butonului Mail Merge Main Document − dacă fereastra activă conţine sursa de date în format tabelar Word), fereastra documentului principal afişează o bară particulară cu instrumente şi anume Mail Marge (bara de fuziune).

Figura 1.7. Se poziţionează cursorul la prompterul de inserare unde urmează a fi înserate câmpurile de fuziune, se apasă butonul Insert Merge Field, iar din lista derulantă afişată se aleg pe rând câmpurile de fuziune ce urmează a fi înserate.

Figura 1.8. Înaintea declanşării fuziunii propriu-zise, se pot executa patru operaţiuni (opţionale): − filtrarea sursei de date; − verificarea erorilor de fuziune;

15

− simularea fuziunii pe documentul principal.
Filtrarea sursei de date Filtrarea sursei de date create sau importate în Word se face prin intermediul casetei de dialog Mail Merge Helper (comanda Tools – Mail Merge) executând clic pe butonul Query Options. În ecran este afişată caseta de dialog Query Options şi în secţiunea Filter Records se precizează câmpurile pe care operează filtrarea în condiţiile precizării unor restricţii înlănţuite prin operatorii logici And sau Or. În rubrica Field se precizează câmpul din sursa de date asupra căruia se aplică restricţiile. În rubrica Comparison se alege operatorul de comparaţie, iar în rubrica Compare to se precizează referinţa text sau numerică pentru care trebuie să răspundă selecţia înregistrărilor.

Figura 1.9. În exemplul prezentat mai sus, sursa de date Word a fost filtrată selectându-se acele înregistrări pentru care localitatea este „Bucureşti“sau funcţia este „Specialist PR“. De asemenea, în secţiunea Sort Records, înregistrările sursei de date filtrate pot fi sortate crescător (Ascending) sau descrescător (Descending) prin precizarea câmpurilor cu rol de chei de sortare (Sort by). Atunci când se utilizează mai multe chei de sortare (maxim trei), acestea se precizează în ordinea gradului de agregare (de la mare, la mic). Anularea filtrelor sursei de date (resetarea criteriilor) se face dacă se execută clic pe butonul Clear All . Sortarea sursei de date filtrate este ilustrată grafic în Figura 1.10. În acest exemplu, sursa de date a fost ordonată crescător după câmpul „localitatea“ şi crescător după câmpul „funcţia“. .

16

Figura 1.10. Simularea fuziunii Înaintea fuzionării propriu-zise se poate face o simulare a combinării documentului principal cu înregistrările bazei de date, dacă se execută clic pe butonului View Merget Data de pe bara de fuziune (Figura 1.11). În documentul principal se declanşează înlocuirea câmpurilor de fuziune inserate cu realizările corespunzătoare din sursa de date. Înregistrările din bază pot fi parcurse cu ajutorul butoanelor Next Record – pentru poziţionarea pe următoarea înregistrare, Previeus Record – pentru vizualizarea înregistrării precedente, Last Record – pentru ultima înregistrare, First Record – pentru prima înregistrare, Go to Record – pentru poziţionarea pe a „n“ – a înregistrare.

Figura 1.11. 4. Declanşarea fuziunii sau interclasarea documentului principal cu sursa de date. Ultima etapă în fuziunea documentelor este aceea prin care se declanşează operaţiunea de îmbinare, fie prin butoanele Merge to New Document, Merge to Printer, sau Start Mail Merge prezente pe bara de fiziune (Figura 1.7.), fie prin comanda Tools – Mail Merge sau butonul Merge din cadrul rubricii Merge the data with the document. Caseta de dialog Merge permite specificarea destinaţiei fuziunii prin alegerea din lista rubricii Merge to a unui document nou (New document) care să conţină rezultatele fuziunii sau a opţiunii de imprimare directă a documentelor generate de fuziune (To printer) sau trimiterea acestora prin poşta electronică (Electronic mail). De asemenea, se poate preciza opţiunea de fuziune a tuturor înregistrărilor sursei de date (All) sau a înregistrărilor selectate prin aplicarea filtrului Query Options, sau se poate preciza un interval de număr de înregistrări fuzionabile (From… To …).

17

Figura 1.12 Tot prin caseta Merge, în rubrica When merging records, se pot specifica opţiunile de imprimare a înregistrărilor vide, generându-se rezultate şi pentru înregistrările goale (Print blank lines when data fields are empty) sau generându-se rezultate numai pentru înregistrările non-vide (Don’t print blank lines when data fields are empty). Fuziunea propriu-zisă este operaţională dacă se execută clic pe butonul Merge. Verificarea erorilor Verificarea erorilor de fuziune este o operaţie facultativă şi prealabilă declanşării fuziunii, prin care se compară automat câmpurile de fuziune din documentul principal cu câmpurile sursei de date. În cazul în care se găsesc neconcordanţe, se semnalează erori. Operaţia de verificare se poate declanşa executând clic pe butonul Check for Errors de pe bara de fuziune, sau clic pe butonul Check Errors... din caseta Merge. Figura 1.13 ilustrează rezultatele fuziunii documentelor de tip „scrisori circulare“ într-un document intitulat automat Form Letters.

Figura 1.13.

18
Anexa 1

Societatea de Construcţii Civile Bd. Unirii nr.4, Bloc A, Scara 2, Ap. 23 Sector 3 Bucureşti, 73133

marţi, 26 octombrie 2004 Către, Societatea Comercială: Adresa: Localitatea: Domnului/Doamnei: Funcţia:

Deoarece sunteţi un client valoros al serviciilor noastre, doresc să vă anunţ ultimele dezvoltări ale Companiei. Astfel:

− S-au modificat orele de funcţionare. Biroul nostru este deschis acum, de luni până vineri de la 8AM la 7PM, iar sâmbătă, de la 9AM la 1PM. − Avem o nouă pagină de Web. Pentru a putea fi informaţi în orice moment am
deschis o nouă pagină Web. Această pagină conţine răspunsuri la cele mai frecvente întrebări puse de clienţii noştri, precum şi legături cu alte zone de informaţii (site-uri). Vizitaţi-ne deci la adresa: www.xyz.com. Apreciem afacerile pe care le facem cu Dvs. şi de aceea încercăm să vă oferim cele mai bune linii şi servicii de produse. Dacă aveţi vreo nelămurire, nu ezitaţi să ne sunaţi. Cu mulţumiri, Viorel POPA, Preşedintele Societăţii

2. Dacă trebuie modificată una din opţiunile pentru tipărirea plicului.1. Automatizarea operaţiilor de tipărire a plicurilor şi etichetelor poştale Tipărirea unui singur plic Pentru a tipări un singur plic se efectuează următorii paşi: 1. atunci pot fi preluate. Dacă se introduce sau se editează textul din caseta Return Address din eticheta Envelopes. se poate edita textul. Pentru a specifica o adresă personală pentru mesaje poştale. 2. Dacă se doreşte tipărirea unei adrese de retur. Dacă se execută clic pe Yes. dacă este cazul. se alege comanda Options din meniul Tools. adresa respectivă va apărea în mod automat în caseta Return Address. În situaţia în care s-a specificat o adresă personală pentru mesajele poştale în Word. Dacă au fost introduse adrese într-a agendă de adrese Outlook. Word va întreba dacă se doreşte salvarea noii adrese ca adresă de retur prestabilită. Se deschide caseta de dialog Envelope Options prezentată în figura de mai jos. Figura 1. . Dacă nu se doreşte tipărirea adresei de retur (de exemplu. 3. se execută clic pe eticheta User Information şi se introduce adresa în caseta Mailing Address). aceasta se scrie în caseta Return Address.14. Se alege comanda Envelopes And Labels din meniul Tools şi se execută clic pe eticheta Envelopes din caseta de dialog Envelopes And Labels prezentată în figura de mai jos. Dacă au fost introduse adrese într-a agendă de adrese Outlook. atunci pot fi preluate dacă se execută clic pe butonul Address Book. se şterge textul din caseta Return Address. dacă se folosesc plicuri cu adresa gata tipărită). dacă se execută clic pe butonul Address Book situat deasupra casetei. sau se selectează opţiunea Omit de deasupra casetei. În acest caz. când se execută clic pe butonul Print sau Add To Document (la pasul 5). se execută clic pe butonul Options din eticheta Envelopes. Word va salva textul ca adresă personală pentru mesaje poştale. Se scrie adresa destinatarului în caseta Delivery Address.19 1. 4.

Modificarea poziţiei adresei destinatarului. . Plicul trebuie introdus în aşa fel încât să corespundă orientării indicate în secţiunea Feed method. Figura 1.16. . Poziţia plicului în imprimantă poate fi: cu faţa în sus (Face up). respectiv a poziţiei adresei de retur se face introducând valori corespunzătoare în casetele From left şi From top. Pentru precizarea direcţiei de introducere a plicului şi poziţia lui în imprimantă se execută clic pe eticheta Printing Options (Figura 1. cu faţa în jos (Face down) sau în sensul rotirii acelor de ceasornic (Clockwise rotation).15 Se execută clic pe eticheta Envelope Options. Butoanele Font permit modificarea opţiunilor de formatare pentru textul din casetele care conţin adresa destinatarului.20 Figura 1. Din caseta derulantă Envelope size se alege formatul plicului.16). respectiv adresa de retur.

17. textul plicului se poate edita sau se poate completa cu text sau ilustraţii. Se scrie textul pentru etichetă în caseta Address. Pentru a introduce textul pentru documentul curent din fereastra activă. .21 5. cu aceeaşi adresă sau informaţie. după cum s-a arătat în secţiunea plicuri). se execută clic pe butonul Add To Document (Dacă informaţiile pentru plic sunt deja introduse în document. Figura 1. Dacă este cazul. Tipărirea unei etichete Pentru tipărirea unei singure etichete sau a unei pagini de etichete. se alege Envelopes And Labels din meniul Tools şi se execută clic pe eticheta Labels din caseta de dialog Envelopes And Labels (Figura 1. Această metodă se poate folosi pentru a include în acelaşi document textul pentru scrisoare şi textul pentru plic aşa cum prezintă figura 1. Plicul va fi tipărit în mod automat odată cu documentul curent.17. Acestea pot fi tipărite amândouă folosind o singură comandă de tipărire. Pentru tipărirea imediată a plicului se introduce plicul în imprimantă şi se execută clic pe butonul Print. acest buton va avea inscripţia Change Document şi va înlocui textul anterior pentru plic cu noul text). Se poate selecta şi opţiunea Use Return Address pentru ca Word să copieze în caseta Address.18). orientarea pentru tipărire şi sursa de hârtie corespunzătoare pentru tipărirea plicului. adresa personală pentru mesajele poştale (adresa care se introduce în eticheta User Information din caseta de dialog Options. Word va insera textul plicului într-o secţiune separată la începutul documentului curent care va fi introdus în plicul tipărit şi va aplica acestei secţiuni formatul de hârtie.

Din lista cu etichete Product number se . se execută clic pe butonul Options pentru a deschide caseta de dialog Label Options prezentată în figura de mai jos. Se poate indica programului Word câte etichete să tipărească în felul următor: − Pentru a tipări o pagină întreagă de etichete având acelaşi text pe fiecare etichetă. Dacă trebuie să se modifice una din opţiunile pentru tipărirea etichetei.18.19 Pentru a selecta tipul imprimantei se alege opţiunea Dot matrix sau Laser and ink jet. Din caseta Label products se alege categoria de etichete. Figura 1. de exemplu. − Pentru a tipări o singură etichetă. se alege opţiunea Full page of the same label Această opţiune s-ar putea folosi. pentru a realiza o foaie întreagă de etichete cu adresă de retur. se alege Single Label şi se introduce poziţia pe linii şi coloane în foaia de etichete a etichetei care va fi tipărită.22 Figura 1.

întregul text este marcat iniţial ca fiind English (U. Folosirea instrumentelor de verificare din programul Word Instrumentele de verificare din Microsoft Word permit corectarea ortografiei şi îmbunătăţirea aspectului documentelor create. 1. 2. 1. respectiv executând clic pe butonul New Label şi modificând valorile din caseta de dialog New Custom. se procedează astfel: 1. Se alege comanda Language din meniul Tool şi apoi opţiunea Set Language.S. Noul document se poate salva pentru a se putea tipări şi altă dată aceleaşi etichete. Pentru a încheia tipărirea etichetei.. Dacă întregul text din document sau o parte a lui este scris într-o altă limbă şi se doreşte verificarea. iar în cazul etichetelor poştale se alege opţiunea Mailing Labels.).23 selectează formatul exact al etichetei.Word va adăuga limba selectată în stilul Normal al documentului sau şablonului.. care apoi poate fi ştearsă prin selectarea ei din lista Product number şi clic pe butonul Delete. Din submeniul afişat se alege opţiunea Set Language. Word are instrumente de verificare ce pot fi folosite în timpul introducerii textului într-un document – mai exact. din fereastra Mail Merge Helper se execută clic pe butonul Create corespunzător rubricii Main Document şi din lista derulantă se alege în cazul plicurilor opţiunea Envelopes. Marcarea textului ca fiind într-o anumită limbă le permite instrumentelor de verificare din Word să caute dicţionarul corespunzător.1.20). precum şi un dicţionar de sinonime. se execută clic pe butonul Print. Limba reprezintă un tip de atribut de formatare.. rutine pentru verificarea în timpul scrierii a ortografiei şi a sintaxei.. se pot specifica valorile exacte ale etichetei selectând cea mai apropiată etichetă standard din punct de vedere al dimensiunilor. 3. Se selectează textul care nu este scris în engleză americană.2. Stabilirea limbii folosite În versiunea programului Word comercializată în SUA. Dacă foaia de etichete nu corespunde nici uneia din etichetele standard. adică în engleza americană. Dacă se doreşte ca anumite blocuri de text să fie excluse de la verificare. se poate executa clic pe butonul New Document pentru ca Word să includă textul etichetei într-un nou document. dar la etapa 1.2. Tipărirea seturilor de plicuri Facilitatea Word de realizare a scrisorilor tip poate fi folosită şi pentru tipărirea seturilor de plicuri sau etichete poştale. Etichetei personalizate i se poate da o denumire.. se selectează textul exclus de la verificare şi apoi se alege Language din meniul Tools.. În caseta de dialog Language se selectează opţiunea Do not check spelling or grammar. Se alege din această casetă limba folosită în textul selectat şi se execută clic pe butonul OK. se procedează astfel: − Pentru a tipări eticheta imediat. Pentru a vedea valorile exacte ale etichetei se execută clic pe butonul Details. Prin urmare se urmează aceleaşi etape. În ecran este afişată caseta de dialog Language (Figura 1. Dacă se execută clic pe butonul Default. . − Dacă se tipăreşte o întreagă pagină de etichete (s-a ales opţiunea Full page of the same label).

1. Verificarea ortografiei Verificarea automată a ortografiei în timpul scrierii Pentru ca programul Word să verifice automat ortografia în timpul scrierii. Dacă întâlneşte un cuvânt pe care îl consideră greşit (adică un cuvânt pe care nu-l găseşte în dicţionar). Din secţiunea Spelling se selectează opţiunea Check spelling as you type. îl va marca cu o linie roşie ondulată aşa cum arată figura de mai jos.2. Figura 1.24 Figura 1. Word va verifica ortografia textului introdus deja şi va continua să verifice fiecare cuvânt scris.2. .20. se alege Options din meniul Tools şi apoi se execută clic pe eticheta Speling & Grammar.21.

se procedează astfel: 1. se selectează porţiunea respectivă. Word selectează următorul cuvânt marcat şi afişează meniul derulant prezentat mai sus. Lista Suggestions conţine una sau mai multe variante considerate corecte pentru scrierea cuvântului respectiv (dacă rutina pentru verificarea ortografiei poate deduce o formă corectă şi dacă este selectată opţiunea Always Suggest Corrections). Verificarea manuală a ortografiei în timpul scrierii O altă variantă pentru verificarea ortografiei este prin lansarea manuală a componentei integrate pentru verificarea ortografiei. Dacă momentan se doreşte ascunderea greşelilor de ortografie. Dacă se execută clic pe Change va fi înlocuită numai apariţia cuvântului în locul respectiv. dacă există. ca să se poată corecta cuvântul scris greşit. în lista Suggestions. cu condiţia să fie selectată opţiunea Replace text as you type. se plasează punctul de inserare undeva în text.21). fără a marca forma greşită când va mai fi scrisă în documente. . 3. Word introduce punctul de inserare imediat după cuvântul greşit). Dacă se execută clic pe Change All. trebuie să se aplice una sau mai multe din următoarele soluţii: − Pentru a înlocui cuvântul şi a căuta următoarea greşeală fie se corectează cuvântul în caseta Not in Dictionary (pentru ajutor. Ignore All pentru ca rutina de verificare să nu mai marcheze cuvântul respectiv în nici un document până când se va executa clic pe butonul Recheck Document din eticheta Spelling & Grammer a casetei de dialog Options. Pentru a ajunge la această opţiune se alege comanda AutoCorrect din meniul Tools. astfel încât Word să nu îl mai marcheze niciodată ca fiind ortografiat greşit. Add pentru a adăuga cuvântul în dicţionarul personalizat. Dacă se doreşte verificarea ortografiei în întregul document. fie se selectează forma corectă. Word va corecta. în caseta Not in dictionary este afişată o parte din propoziţia în care apare cuvântul în cauză (care este afişat cu roşu). 2. dar va continua să controleze ortografia şi va memora cuvintele scrise greşit. executând dublu-clic pe pictograma Spelling And Grammar Status de pe bara de stare din Word. se pot localiza (şi corecta) aceste cuvinte. Când rutina pentru verificarea ortografiei întâlneşte un cuvânt care nu este în dicţionar. vor fi corectate toate apariţiile cuvântului respectiv în întregul document (nu vor fi corectate apariţiile anterioare care au fost ignorate. Pentru rezolvarea cuvântului selectat. Dacă funcţia pentru verificarea ortografiei în timpul scrierii a marcat unul sau mai multe cuvinte din document. De fiecare dată când se execută dublu-clic pe această pictogramă. Dacă se doreşte verificarea ortografiei într-o porţiune a documentului. se alege una din următoarele butoane: Ignore pentru a ignora cuvântul. Word nu va mai marca acele cuvinte scrise greşit cu linii roşii ondulate. îl va selecta în document şi va afişa caseta de dialog Spelling and Grammar (Figura 1.22). Se alege comanda Spelling and Grammar din meniul Tools. Word va corecta cuvântul în document şi va adăuga forma corectă în lista Replace text as you type asociată funcţiei AutoCorrect. se poate selecta opţiunea Hide spelling errors in this document din eticheta Spelling & Grammar a casetei de dialog corespunzătoare (Figura 1.25 Din fereastra de mai sus. AutoCorrect pentru a alege una din variantele sugerate pentru cuvântul respectiv din submeniul care va fi afişat. se execută clic pe butonul Change sau pe butonul Change All. şi apoi se execută clic pe eticheta AutoCorrect din caseta de dialog care va fi afişată pe ecran. Pentru a verifica ortografia unui text scris deja. De acum încolo. Apoi. În această casetă de dialog.

22. în cazul în care cuvântul curent este colour şi s-a ales English (U. el va rămâne afişat ca formă greşită).) din caseta cu listă Dictionary Language. De exemplu. −Pentru a verifica ortografia pentru cuvântul curent. −Pentru a revoca ultima corectură. folosind o listă de cuvinte dintr-o altă limbă. astfel ca Word să nu îl mai semnaleze niciodată. −După ce se selectează forma corectă din lista Suggestion sau se corectează manual cuvântul în caseta Not in Dictionary.26 − Pentru a lăsa cuvântul nemodificat şi a căuta următoarea greşeală. Word nu va mai semnala cuvântul respectiv în timpul restului operaţiei de verificare a ortografiei şi nici în timpul altor operaţii de verificare a ortografiei din orice document până când nu se va executa clic pe butonul Recheck Document din eticheta Spelling & Grammer. Însă. se execută clic pe butonul Options şi se afişează caseta de dialog din figura de mai jos. . Figura 1. rutina pentru verificarea ortografiei va continua să semnaleze alte apariţii ale cuvântului pe care le va găsi în continuare. −Pentru a lăsa cuvântul nemodificat şi a-l adăuga în dicţionarul personalizat. se poate executa clic pe butonul Autocorrect pentru ca Word să genereze un bloc AutoCorrect care va corecta greşeala respectivă de fiecare dată când se va scrie. se execută clic pe butonul Undo. −Pentru a schimba modul în care Word verifică ortografia documentelor. Dacă se execută clic pe butonul Igore All. se execută clic pe butonul Ignore sau pe butonul Ignore All. se alege limba respectivă în caseta cu listă Dictionary Language (în care sunt afişate limbile pentru care au fost instalate dicţionare). rutina de verificare a ortografiei va accepta forma şi va căuta următoarea greşeală. se execută clic pe butonul Add.K. Dacă se execută clic pe butonul Ignore. dacă s-a scris coluor.

în timp ce se introduce textul. care se repetă de la un document la altul. comanda New Office Document din meniul Start din Windows sau butonul New Office Document de pe bara de comenzi rapide din Office. Opţiunea Allways suggest corrections (dacă este activă) va face ca Word să afişeze o listă de posibile corecţii pentru un anumit cuvânt greşit. Aceasă opţiune (dacă este activă) va face ca Word să ascundă liniile roşii de sub cuvintele greşite. se poate alege şablonul dorit. Şablonul pe baza căruia este creat documentul se mai numeşte şablonul documentului sau şablonul ataşat documentului. Letters & Faxes. Modificarea şabloanelor integrate în Word Şabloanele integrate în Word se pot modifica în felul următor: 1. dar câteva pot ridica probleme.3. În caseta de dialog New (Figura 1. Se selectează şablonul care va fi modificat. Orice document din Word este creat pe baza unui şablon.3. Toate acestea se pot realiza prin intermediul şabloanelor. fax. Se alege opţiunea New din meniul File. pagina cu antet etc. scrisoare. Şabloanele permit o „semiautomatizare“ a zonelor cu caracter repetitiv ale unui document. documentul va fi creat pe baza şablonului Normal. O parte din documentele aparţinând corespondenţei au în general o caracteristică comună: ele trebuie să conţină anumite zone standard. În cazul în care se creează un nou document executând clic pe butonul New de pe bara de instrumente Standard a ferestrei Word. Hide speling errors in this document. . General. 1. În cazul în care se creează un document folosind comanda New din meniul File. se alege tipul documentului ca fiind Templates (caseta de validare Templates) şi apoi se execută clic pe butonul OK. se execută clic pe butonul dreapta mouse şi se alege What’s This? 1. ca de exemplu. dar în acelaşi timp trebuie să permită completarea şi adaptarea conţinutului fiecărui document scopului pentru care acesta a fost proiectat.1. în funcţie de tipul şablonului care va fi modificat (memo. De aceea este bine ca aceasă opţiune să fie inactivă. Utilizarea şabloanelor în Word Procesul de redactare a corespondenţei poate fi mult uşurat prin facilităţile oferite de programul Word privind generarea şi utilizarea şabloanelor. lăsând însă loc procesului de creativitate. specific fiecărui document în parte.) se execută clic pe butonul corespunzător: Memos. Informaţii despre orice opţiune neclară se pot afla dacă se plasează pointerul de mouse pe numele opţiunii.23).27 Cele mai multe opţiuni din această casetă sunt evidente.

Se editează şi se formatează şablonul folosind facilităţile oferite de aplicaţia Word. „Scheletul“ sau şablonul unui document va conţine textul. dosarul corespunzător: Memos. În funcţie de tipul şablonului creat (memo. Crearea unui şablon pe baza unui document existent Se poate crea un nou şablon pornind de la un document creat anterior (vezi Anexa 2). Din acest moment documentul creat va fi salvat sub forma unui şablon (template). În mod implicit. Se execută clic pe butonul Save. Pentru ca şablonul să poată fi utilizat pentru crearea altor şi altor documente. Se alege Save din meniul File sau se execută clic pe butonul Save pentru a salva modificările făcute. Letters & Faxes. Se afişează conţinutul casetei Save as type (se execută clic pe săgeata din extremitatea dreaptă ) şi se selectează din lista afişată Document Template (*. şablonul va apărea în mod implicit în eticheta General din caseta de dialog New. Se execută clic pe butonul Modify şi apoi se introduce calea de acces pentru noul dosar. Pentru aceasta se alege Options din meniul Tools.23. se alege. În acest caz. fax. lista numelor tuturor sub-dosarelor pe care le conţine. în caseta de text corespunzătoare File name. se execută clic pe eticheta File Location şi clic pe User Templates. Se selectează meniul File şi apoi comanda Save As. iar sub el. se tastează numele sub care se doreşte salvat şablonul. . care se doresc întotdeauna incluse în el. şablonul este salvat în subdosarul General. Şablonul va fi salvat direct în dosarul Templates. General. 3. antet de pagină). respectiv formatarea.3. În caseta Save In apare automat numele dosarului în care se va face salvarea: Templates.2. Această modificare va afecta toate aplicaţiile Office care folosesc şabloane. 1. se poate defini şi un alt dosar ca dosar User Templates.În caseta de dialog Save As. De asemenea.28 Figura 1. 2. 2. 4. 3. 5. se respectă următorii paşi: 1. El poate fi salvat şi într-un alt sub-dosar al dosarului Templates.dot). nu numai Word. prin dublu clic pe numele său.

29 6. având la bază textul şi formatarea prestabilite (Anexa A3). Şablonul poate fi folosit ori de câte ori este nevoie. Se selectează meniul File şi apoi comanda Close. General. Letters & Faxes. Când se creează un şablon trebuie avut în vedere ca textul şi formatarea incluse să fie cele necesare fiecărui document ce se va crea ulterior pe bază şablonului respectiv. se pot proiecta noi documente. Se selectează meniul File şi apoi comanda New. Pe ecran apare un nou document conţinând însă textul şi formatarea prestabilite în şablon.3. 1. Şablonul original nu va fi afectat de modificările şi adăugările operate în acest document.23. 3. pe tab-ul: Memos. . 4. Utilizarea şabloanelor integrate în Word Odată ce şablonul a fost creat. Se execută dublu clic pe numele şablonului. 2. Tot ce s-a tastat în şablon înainte de salvarea acestuia va rămâne definitiv în şablon. Pentru aceasta se parcurg următorii paşi: 1. Se selectează meniul File si apoi comanda Save As pentru a salva documentul ca un fişier separat.3. în funcţie de locul unde a fost anterior salvat şablonul. Se completează documentul cu restul informaţiilor. În caseta de dialog New se execută clic. În acest moment numele şablonului apare în caseta de dialog prezentată în Figura 1.

30 SOCIETATEA NATIONALA DE AUTOMOBILISM Srt. 14 Braşov Anexa 2 (şablon FAX) To: Company: Fax: Phone: From: Pages: Date: . Lungă. nr.

233782 From: Pages: Date: Doamna Viorica DINU 5 marţi. Viorica DINU Şef Serviciu Livrări .233780 0268.. 26 octombrie 2004 Ca urmare a cererii Dvs. privind livrarea a două autoturisme de teren. Vă rugăm să trimiteţi împuternicitul Dvs. nr. pe data de 15.05. avem plăcerea să vă anunţăm că transportul va sosi în Gara Bucureştii Noi.2004. 14 Braşov Anexa 3 (Document creat din şablonul fax) To: Company: Fax: Phone: Domnul Cornel POPA Metrom-Braşov 0268.. în vederea încheierii formalităţilor de predare. În aşteptarea răspunsului Dvs. Vă anexăm alăturat actele ce trebuie completate pentru a scurta timpul de aşteptare la Vamă.31 SOCIETATEA NATIONALA DE AUTOMOBILISM Srt. Cu sinceritate. marca Toyota. Lungă.

− introduceţi automat date într-un tabel. − introduceţi imagini în foaia de calcul. previzualizarea înaintea tipăririi) şi partajarea acestuia. − Portabilitatea informaţiilor conţinute în foile de calcul şi implicit în celule. multiple. Gestionarea tabelelor cu aplicaţia MS-Excel După parcurgerea acestui capitol veţi fi în măsură să: − creaţi şi să formataţi tabele. − Formatarea spaţiului de lucru (celule. Excel oferă următoarele facilităţi: a) interogarea bazelor de date prin localizări şi extrageri. În exploatarea bazelor de date. foi de calcul). mutare. oferit de foi de calcul cu utilizări bidimensionale şi tridimensionale. − Reprezentarea grafică a datelor numerice conţinute în foile de calcul. d) posibilitatea validării datelor din baza de date. vizualizarea (partajarea în ferestre. − Exploatarea şi interogarea bazelor de date ( rapoarte tip registru sau liste). demonstrând faptul că diagramele sunt mai relevante şi mai uşor de interpretat decât prezentarea tabelară a datelor. − lucraţi cu baze de date Excel. 2. ceea ce conduce la schimbul de date între aplicaţii de acelaşi tip. Caracteristicile unei aplicaţii Excel Aplicaţia Excel este un procesor de tabele (SpreadSheet) care manipulează şi procesează date numerice organizate matricial în linii şi coloane. calculate) . − folosiţi formule şi funcţii pentru realizarea unor calcule. b) construirea unor câmpuri de criterii în care sunt fixate restricţiile impuse modelului de cerere de interogare.1. − creaţi şi să editaţi grafice.32 2. − Gestionarea unui spaţiu de lucru mare.1. Astfel. − ordonaţi după diverse criterii datele unui tabel. sau de tipuri diferite.1. − actualizaţi datele unui tabel. se pot construi aplicaţii ce înglobează calcul tabelar complex care pot furniza date pertinente utilizatorilor prin localizări şi extrageri de informaţii ce răspund unor criterii bine definite. în scopul verificării informaţiilor ce sunt introduse în modele construite de utilizator. Excel oferă utilizatorului următoarele facilităţi: − Efectuarea de calcule utilizând formule şi funcţii. Noţiuni de bază 2. manipularea acestuia (copiere. c) sortarea bazelor date pentru a oferi utilizatorului o mai uşoară interpretarea datelor din bază sau a datelor ce tocmai au fost extrase. la care trebuie să reacţioneze baza de date (criterii simple. . − pregătiţi şi să tipăriţi un document Excel. ştergere). linii. coloane. Utilizatorul îşi poate organiza lucrul – generând aplicaţii complexe care să înglobeze informaţii suficiente din punct de vedere cantitativ. Prin urmare.

Deschiderea aplicaţiei Excel Pentru deschiderea aplicaţiei Excel există următoarele posibilităţi: a) Accesarea meniului Start – Programs – Microsoft Excel. iar în partea dreaptă . El este compus din: bara de titlu. restaurare şi de . dacă este prezentă pe ecran. Figura 2. A) Panoul de comandă se află situat în partea superioară a ferestrei Excel.1. deasupra zonei de lucru. bara de meniu. În extremitatea stângă se află „butonul sistem“ . b) Executarea unui dublu clic pe pictograma corespunzătoare. Aceasta conţine trei zone funcţionale: A) Panoul de comandă B) Zona de lucru C) Bara de stare Figura 2.1. În ambele situaţii. pe ecranul monitorului apare fereastra aplicaţiei Excel. Figura 2.2 − Bara de titlu conţine în partea stângă numele aplicaţiei (Microsoft Excel) şi numele fişierului generic Excel (Book1).2. maximizare butoanele de manipulare a ferestrei Excel: minimizare închidere . mai multe bare de instrumente şi bara de formule (Formula bar).33 2.3.

34 − Bara de meniu permite selectarea unor comenzi Excel din liste derulante corespunzătoare opţiunilor meniului.5.7 . se realizează operaţia corespunzătoare (vezi Copy). În partea de jos a zonei de lucru se află zona de afişare a foilor de calcul. Sheet2. Bara de instrumente Standard Bara de instrumente Formatting Figura 2. butonul de şi zona de editare a Figura 2. care permit utilizatorului realizarea rapidă a unor operaţii. Ele conţin butoane de comandă. B) Zona de lucru reprezintă suprafaţa deţinută de o foaie de calcul încadrată pe de o parte de echerul ce delimitează rândurile şi coloanele. În extremitatea stângă apare „butonul sistem de control al registrului de calcul (fişierului)“ . Figura 2. iar în partea dreaptă sunt poziţionate cele trei butoane de manipulare a ferestrei fişierului activ. Figura 2. Sheet3 etc. Când se plasează pointerul de mouse pe un buton.6.4. − Bara de formule (Formula bar) permite introducerea şi editarea datelor şi formulelor. care precizează numele (etichetele) foilor de calcul implicite sau create de utilizator (Sheet1. − Barele de instrumente Standard şi Formatting sunt afişate implicit. Butoanele de comandă sunt autodocumentate. iar pe de altă parte de barele de defilare (orizontală şi verticală) în foaia de calcul. Coloanele sunt identificate prin litere. iar rândurile sunt identificate prin numere de la 1 la 65536. apare numele acestuia afişat într-o casetă de text.). 256 coloane). butonul de anulare (Cancel) . Barade formule conţine următoarele elemente: adresa celulei curente se introduc sau se editează datele la un moment dat. de la A la IV (max. în care . Atunci când se acţionează clic cu mouse-ul pe un buton. butonul de editare formule (Edit Formula) confirmare (Enter) datelor sau formulelor (zona de culoare albă).

Celula curentă Celula Figura 2. Referinţa de celulă este o combinaţie dintre o literă (reprezentând coloana) şi un număr (reprezentând rândul). Caps – A fost acţionată tasta Caps Lock. . Acest număr poate fi setat de utilizator (paragraful 4.1. Fişierul Excel poate conţine până la 256 foi de calcul.8. Celula curentă este celula activă în care se află poziţionat pointerul de mouse la un moment dat. identificate prin nume (etichete). De exemplu adresa de celulă B4 (coloana B şi rândul 4). O celulă poate fi referită printr-o adresă de celulă (referinţă de celulă). Preview – Se execută o operaţie de previzualizare înaintea imprimării. La intersecţia unei rând cu o coloană se află celula. Ea conţine indicatori de stare care precizează modul curent de lucru şi starea în care se află aplicaţia Excel la un moment dat. Num – A fost acţionată tasta Num Lock. Ea este afişată pe ecran ca un dreptunghi cu marginile îngroşate.35 Noţiunea de bază cu care operează Excel este foaia de calcul (WorkSheet). C) Bara de stare se află situată la limita inferioară a ferestrei Excel. Error – Excel semnalează o eroare. Foaia de calcul este practic o matrice şi poate fi asimilată cu un tabel format din 256 coloane şi 65536 de rânduri. Un fişier creat în Excel poartă numele de registru de calcul (WorkBook) şi este salvat cu extensia .XLS.4. Celula Excel este principala unitate de memorare a datelor.).2. Cele mai frecvente valori ale indicatorilor de stare sunt: Ready Excel aşteaptă o intrare într-o celulă sau o comandă. Edit − Conţinutul unei celule este corectat. Numărul implicit de foi de calcul afişat la deschiderea unui registru de calcul este 3.

prezent pe bara de instrumente Standard. De asemenea. din lista documentelor recent create.3. sau se apasă simultan tastele Ctrl+O. În ecran va fi afişată fereastra de dialog corespunzătoare. Dacă este deschisă aplicaţia Explorer. în fereastra verticală sunt afişate în ordinea folosirii ultimele fişiere accesate.1. se selectează locaţia dorită şi apoi se execută dublu clic pe numele fişierului.9. în care se va specifica locaţia (calea) ce conţine fişierul (registrul) care va fi deschis. Se activează meniul File şi se alege comanda Open. În meniul Start. 2. se poate executa clic cu mouse-ul pe butonul Open corespunzător. . Atunci când se activează meniul File. Fişierul selectat Butonul Open Figura 2. Se va deschide fişierului dorit în urma execuţiei unui clic pe numele acestuia.36 2. Pentru deschiderea efectivă a fişierului se selectează fişierul dorit şi se execută dublu clic pe numele lui sau se selectează fişierul dorit şi se execută clic pe butonul Open prezent în colţul dreapta jos al ferestrei de dialog. 3. se alege fişierul dorit. 4. se poate alege una dintre următoarele variante: 1. Deschiderea registrului (registrelor de calcul) Pentru deschiderea unui registru de calcul (fişier) existent.

10. pe harddisk sau dischetă se activează meniul File şi se alege comanda Save As. Din meniul contextual afişat. se poate alege una dintre următoarele variante: 1. 2.1. Prezenţa lor este semnalată în Taskbar (prezentă în partea de jos a ferestrei Excel) sau în opţiune Window prezentă în bara de meniu. Pentru crearea unui registru de calcul.37 Pentru deschiderea mai multor registre de calcul se poate folosi una din metodele precizate mai sus. Pentru salvarea unui registru de calcul existent. sau se apasă simultan tastele Ctrl+N. se alege comanda New Excel Worksheet. Dacă aplicaţia Explorer este deschisă.4. . 3. 2. În ecran va fi afişată fereastra Save As în care se va transmite locaţia (pe harddisk sau dischetă) în care va fi salvat registrul de calcul respectiv. Pe ecran fişierele vor fi suprapuse. Se poate executa clic cu mouse-ul pe butonul New corespunzător prezent pe bara de instrumente Standard. în care sunt păstrate efectiv datele şi se efectuează calcule. Se activează meniul File şi se alege comanda New. Locaţia în care va fi salvat registrul de calcul Numele registrului de calcul Tipul registrului de calcul Figura 2. Crearea unui nou registru de calcul si salvarea acestuia Un registru de calcul (workbook) este un fişier proiectat pentru stocarea şi organizarea unor foi de calcul (worksheet). se selectează locaţia (directorul) în care va fi salvat registrul de calcul şi apoi se execută clic pe butonul dreapta mouse.

cunoscut sub denumirea de HTML (Hypertext Markup Language).5.1. în alt forma şi în alt loc se activează meniul File şi se alege comanda Save As. în care se vor transmite: calea unde va fi salvat registrul de calcul (Save in:). sau se execută clic pe butonul de închidere prezent în colţul dreapta sus al ferestrei de aplicaţie (Figura 2.).htm. 2. Pentru realizarea acestei operaţii se alege una dintre următoarele variante: 1.38 Pentru salvarea unui registru de calcul existent sub alt nume. *. Închiderea registrului de calcul şi a aplicaţiei Excel Pentru închiderea unui registru de calcul. Calea unde va fi salvat registrul de calcul Noul nume Tipul registrului de calcul Figura 2. Se activează meniul File şi se alege comanda Save As.12. Se activează meniul File şi se alege comanda Save as Web Page. În fereastra Save As corespunzătoare. se activează meniul File şi se alege comanda Close. Registrul de calcul poate fi salvat şi într-un format specific paginilor Web.html). În ecran se va afişa fereastra Save As corespunzătoare. fără închiderea aplicaţiei Excel. 2. .11. noul nume (File name) şi tipul dorit (Save as type). se va alege tipul Web page (*.

În ambele situaţii în ecran apare un asistent sub forma unei imagini animate. 2.39 Figura 2. sau din butonul Help prezent în bara de instrumente Standard. el se va activa din meniul Help şi comanda Show the Office Assistant. astfel că se pot citi indicaţiile precizate.1. În câmpul Type your question here se formulează întrebarea apoi se caută executând clic pebutonul Search. Pentru închiderea aplicaţiei Excel se activează meniul File şi se alege comanda Exit.12.6. ea devine activă. Folosirea funcţiei Help Informaţiile ajutătoare se pot obţine folosind Office Assistant. Dacă se acţionează clic cu mouse-ul pe această imagine. Dacă ajutorul nu este prezent în ecran. Fereastra Help apare în partea dreaptă a ecranului. . sau se execută clic pe butonul de închidere prezent în colţul dreapta sus al ferestrei Excel.

2.1. Pentru închiderea asistentului. se acţionează clic pe caseta de validare care precede opţiunea Formula Bar. se va executa clic cu butonul dreapta mouse pe imagine şi din meniul contaxtual se alege comanda Hide.2.13. De exemplu. aceasta se anulează sau se activează. Schimbarea modului de vizualizare a foii de calcul şi a dimensiunii de vizualizare a paginii pe ecran Pentru schimbarea modului de vizualizare a foii de calcul se activează meniul Tools şi se alege comanda Options. a barei de stare.14. Asistentul se mai poate activa şi dacă se apasă tasta cheie funcţională F1. ca de exemplu: afişarea barei de formule. 2. . Se pot modifica opţiuni implicite ale aplicaţiei Excel. Opţiunile implicite sunt precedate de o casetă de validare care conţine o bifă. În ecran se deschide fereastra de dialog Options şi se execută clic pe butonul View. Printr-un simplu clic de mouse pe caseta de validare corespunzătoare unei opţiuni. Figura 2. pentru anularea afişării în ecran a barei de formule. afişarea liniilor de grid etc. Personalizarea /modificarea setărilor de bază 2.40 Figura 2.

41 Figura 2. Pentru schimbarea dimensiunii de vizualizare a paginii pe ecran se activează meniul View şi se alege comanda Zoom. .15. sau se execută clic pe butonul Zoom prezent în bara de instrumente Standard. În ecran se deschide caseta de comandă Zoom din care se va alege dimensiunea dorită Figura 2.16.

2. Modificarea afişării barelor de instrumente Afişarea /anularea pe /de pe ecran a barelor de instrumente. bara de instrumente Standard. pentru a se alege bara de instrumente care va fi personalizată. Toate barele active sunt marcate cu o bifă (Figura 2. deoarece se micşorează spaţiul alocat lucrului efectiv.3.2. . Î n caseta de dialog Customize se execută clic pe butonul Toolbars. 2. de exemplu. În ecran este afişată fereastra care conţine denumirea barelor cu instrumente şi se execută clic pe comanda Customize.17. se activează meniul View şi se alege comanda Toolbars. Pentru realizarea acestei operaţii. Figura 2.16). Se deschide fereastra care conţine denumirea barelor de instrumente. Nu se recomandă afişarea unui număr mare de bare de instrumente. se execută clic cu mouse-ul pe numele acestora.2. S-a ales. Pentru afişarea/anularea anumitor bare cu instrumente. Pentru realizarea acestei operaţii.42 2. se activează meniul View şi se alege comanda Toolbars. Personalizarea /modificarea barelor de instrumente.

Se execută clic pe butonul Commands şi se va afişa lista cu instrumentele de lucru care vor fi adăugate în bara aleasă. Figura 2.19. .43 Figura 2. Se selectează instrumentul dorit executând clic pe numele lui şi se trage apoi cu mouse-ul în/din bara de instrumente.18.

.75). Se închide registrul de calcul curent prin comenzile File. În figura de mai jos s-au ales patru foi de calcul. 2.20. Acesta va conţine patru foi de calcul. Se activează butonul General şi apoi în opţiunea Sheets in new workbook (Foi într-un registru de calcul nou) se precizează numărul foilor de calcul. O valoare numerică poate fi un număr întreg (230). New.4. Se va deschide fereastra de dialog Options.3. un număr zecimal (340.08E+10). (punct) % (procent) $ (dolar) / (fracţie) E (exponent).3. Operaţii de bază 2.2. Se deschide un registru de calcul nou prin comenzile File. Valorile numerice sunt combinaţii de cifre de la 0 la 9 şi caractere specifice + (adunare) (minus) . Figura 2. numărului de foi de calcul din registrul curent) Pentru realizarea acestei operaţii se activează meniul Tools şi se alege comanda Options. Close.1. Introducerea datelor în foaia de calcul Introducerea valorilor numerice în foaia de calcul. Modificarea unor opţiuni implicite ale aplicaţiei Excel (de exemplu. (virgula) .44 2. o fracţie întreagă (3/4) sau un număr în notaţie ştiinţifică (3.

Dacă celula este activă. sau se apasă tasta BackSpace. În situaţia în care Excel afişează într-o celulă numărul cu notaţia ştiinţifică sau plasează un şir de diez (######). Se apasă apoi tasta Enter. 2. Dacă numărul nu încape în celulă. indiferent de ceea ce afişează în celulă. se poate vedea valoare subadiacentă afişată pe bara de formule. Butonul Cancel Bara de formule Butonul Enter Se introduce numărul 3400 în celula de adresă C3 Figura 2.5. .45 Pentru introducerea valorilor numerice într-o celulă. trebuie redimensionată lăţimea coloanei respective (vezi subcap. Se tastează numărul dorit. − Modificarea lăţimii coloanei şi înălţimii rândului). se face poziţionarea pe celula respectivă cu ajutorul mouse-ului sau al tastelor săgeţi. sau clic pe butonul Enter prezent în bara de formule. Excel înregistrează întotdeauna intern numărul scris. Valorile numerice se vor alinia în mod implicit în partea dreaptă a celulei. Numărul apare afişat simultan în două locuri: în bara de formule (Formula bar) şi în celula curentă. Dacă se doreşte eliminarea numărului afişat în bara de formule se execută clic pe butonul . Excel Cancel redimensionează în mod automat celula respectivă sau va folosi notaţia ştiinţifică.3. afişând mai puţine zecimale.21.

46 Valoarea subadiacentă Sir de semne diez Notaţia ştiinţifică Figura 2. Valorile de text se vor alinia în mod clic pe butonul Enter implicit în partea stângă a celulei. Se tastează o valoare de text. se face poziţionarea pe celula respectivă cu ajutorul mouse-ului sau al tastelor săgeţi. Introducerea valorilor de text (etichete) în foaia de calcul O valoare de text (o etichetă) poate fi formată din orice combinaţie de caractere alfanumerice. Figura 2. inclusiv numere şi simboluri existente pe tastatură. sau prezent în bara de formule. Textul apare afişat simultan în două locuri: în bara de formule (Formula bar) şi în celula curentă. Se apasă apoi tasta Enter.22. Pentru a introduce o valoare de text într-o celulă a foii de calcul curente.23. .

Dacă celulele adiacente conţin informaţie. se alege comanda Comments din meniul View. scădere (-).24. Text suprapus peste celulele goale Text alineat implicit la stânga Text trunchiat Figura 2. Celula care conţine un comentariu va avea un triunghi roşu în colţul dreapta sus. Toate . ridicare la putere (^) şi parantezele rotunde ( ) care schimbă ordinea de evaluare. Excel înregistrează corect valoarea de text şi este afişată pe bara de formule când celula este activă. Excel permite textelor mai lungi să fie suprapuse peste celulele din dreapta. numere.24) şi apoi se execută clic pe orice celulă pentru a închide operaţia. textul mai lung este trunchiat. Însă. Introducerea de formule simple în foaia de calcul Una din funcţiile importante ale programului Excel este capacitatea de a calcula valori cu ajutorul formulelor (ecuaţiilor). Operatorii matematici utilizaţi în formule sunt: adunare (+). o dată calendaristică sau oră. O formulă este o ecuaţie care calculează o nouă valoare folosind nişte valori. vor fi precedate de apostrof (‘) Introducerea comentariilor într-o celulă Pentru a introduce comentarii într-o celulă se face poziţionarea pe celula respectivă cu ajutorul mouse-ului sau al tastelor săgeţi. operatori matematici. împărţire (/). Formulele conţin una sau mai multe adrese de celule. Se activează meniul Insert şi se alege comanda Comment. Dacă se introduce o valoare numerică. Figura 2. Pentru vizualizarea tuturor comentariilor din foaia de calcul. care trebuie înregistrate ca text.47 Dacă în celulele adiacente nu apare nici o informaţie.25. la fel ca în cazul valorilor numerice. înmulţire (*). Se scrie un mesaj sub numele afişat (Figura 2.

Când se execută clic pe celulă. Semnul egal indică începutul unei operaţii matematice şi îi arată programului Excel că trebuie să înregistreze ecuaţia care urmează după formulă. Se execută clic pe prima celulă care va fi introdusă în formulă (vezi B3). prezent în bara de Figura 2. apoi se introduce operatorul aritmetic (vezi +). Introducerea formulei folosind tastatura. iar în bara de formule va fi afişată formula. Introducerea formulei folosind mouse-ul: Pentru introducerea formulei folosind mouse-ul se face poziţionarea pe celula respectivă (vezi E3). se utilizează unul dintre urătoarele moduri: 1. Pentru introducerea formulei folosind tastatura se face poziţionarea pe celula respectivă cu ajutorul mouse-ului sau al tastelor săgeţi. . care începe obligatoriu cu semnul egal (=). Dacă formula a fost introdusă corect. în celula curentă se va afişa rezultatul formulei. =30+75-20. Se tastează semnul egal (=) pentru a începe formula.26. Se repetă procedura şi pentru celelalte celule referite în formulă apoi se apasă tasta Enter sau se execută clic pe butonul Enter din bara de formule.27. Referinţa celulei în bara de formule Chenar pulsant Figura 2. Pentru a introduce o formulă simplă într-o celulă. 2. sau se execută clic pe butonul Enter formule. Se apasă apoi tasta Enter. =A5/10*2 .48 formulele încep cu semnul egal (=). Se tastează formula. iar adresa (referinţa) celulei apare în bara de formule. ea va fi înconjurată de un chenar pulsant. De exemplu : =A1+A2-A3. cu ajutorul mouse-ului sau al tastelor săgeţi.

Dacă formula nu începe cu semnul egal (= ). Funcţia Redo realizează refacerea ultimei operaţii anulate. Excel va interpreta ecuaţia ca valoare de text. Utilizarea funcţiilor Undo şi Redo Funcţia Undo realizează anularea ultimei operaţii efectuate. − Prin utilizarea comenzii Go to… din meniul Edit. . 2. Pentru activarea acestei funcţii se alege comanda Undo din meniul Edit. Funcţia Redo mai poate fi activată şi prin apăsarea simultană a tastelor Ctrl+Y. În caseta Reference se tastează adresa (referinţa) celulei dorite şi apoi se execută clic pe butonul OK. Selectarea unei celule se realizează în mai multe moduri: − Prin folosirea mouse-ului executând clic pe celula dorită. Selectarea datelor a) Selectarea unei celule. Dacă formula generează ca rezultat mesajul Error in Formula. Dacă se activează comanda Go To…. − Prin utilizarea tastelor săgeţi.3. sau se execută clic pe butonul corespunzător de instrumente Standard. în ecran se deschide fereastra GoTo.2. sau se execută clic pe butonul corespunzător din bara de instrumente Standard. Funcţia Undo mai poate fi activată şi prin apăsarea simultană a tastelor Ctrl+Z. înseamnă a fost folosit un operator necunoscut sau s-a scris greşit formula.28. Pentru activarea acestei funcţii se din bara alege comanda Redo din meniul Edit. sau a unui grup de celule adiacente sau neadiacente.49 Formula Rezultatul formulei Figura 2.

30. se eliberează butonul mouse. Pentru a selecta şi grupuri de celule neadiacente se apasă simultan tastele Shift+F8. Se ţine apăsat butonul stânga mouse şi se trage (glisează) cu mouse-ul peste celelalte celule din grup. Pentru aceasta. Când s-a terminat selecţia. indicând faptul că se poate selecta un alt grup. Se ţine apăsată tasta Shift. cu ajutorul tastelor săgeţi. Pe bara de stare apare butonul ADD. . se ţine apăsată tasta Ctrl.29. Pentru aceasta. se va intra în prima celulă din grup. se plasează indicatorul de mouse pe prima celulă din grup. Au fost selectate grupuri de celule neadiacente − Selectarea unui grup de celule cu ajutorul tastaturii. apoi se apasă tasta cu săgeata corespunzătoare pentru a selecta celelalte celule din grup.50 Figura 2. Selectarea unui grup de celule (numit şi domeniu) se realizează în mai multe moduri: − Selectarea unui grup de celule cu ajutorul mouse-ului. Dacă se doreşte selectarea unor grupuri de celule neadiacente. b) Selectarea unui grup de celule adiacente sau neadiacente. Figura 2. La sfârşit se apasă din nou tastele Shift+F8.

51 Au fost selectate grupuri de celule neadiacente Figura 2. . se ţine apăsat butonul stânga mouse şi se trage peste restul domeniului. sau litera coloanei. Dacă se doreşte selectarea mai multor rânduri sau coloane adiacente. Butonul ADD pe bara de stare c) Selectarea unui rând sau a unei coloane.31. Dacă se doreşte selectarea mai multor rânduri sau coloane neadiacente. se ţine apăsată tasta Ctrl. Pentru a selecta un rând sau o coloană (în întregime) se execută clic cu butonul stânga mouse pe numărul rândului.

Pentru selectarea mai multor foi de calcul se selectează prima foaie de calcul executând clic cu mouse-ul pe eticheta ei. Se ţine apăsată tasta Ctrl şi se execută clic pe eticheta altei foi de calcul. se alege comanda Select All Sheets. Pentru a selecta întreaga foaie de calcul se execută clic pe butonul de selecţie totală aflat în partea stângă sus a foii de calcul. Figura 2.33. .52 Figura 2. la intersecţia rândurilor cu coloanele. d) Selectarea foilor de calcul. Se execută clic cu butonul dreapta mouse şi din meniul contextual afişat. Pentru selectarea tuturor foilor de calcul din registrul de lucru curent se plasează pointerul de mouse pe eticheta primei foi de calcul.32.

Mutare. Copiere. Ştergere a) Copierea conţinutului unor celule în cadrul foii curente. şi apoi se face poziţionarea. Celulele vor fi înconjurate de un dreptunghi punctat care pulsează. Pentru realizarea acestei operaţii se selectează celulele al căror conţinut va fi copiat. Dacă copierea se face în alt registru de calcul se va face deschiderea acestuia. şi apoi poziţionarea. în altă foaie sau în alt registru de calcul.3. Copierea şi mutarea conţinutului unor celule este posibilă datorită existenţei Clipboard-ului.35. Se activează apoi meniul Edit şi comanda Paste. Se face poziţionarea (se execută clic) pe celula din colţul stânga sus al domeniului în care se face copierea.3.34.53 Figura 2. Dacă copierea se face în altă foaie de calcul se va face activarea ei executând clic pe eticheta corespunzătoare din zona de etichete (Sheet2). 2. Clipboardul este o memorie temporară folosită la păstrarea pe termen scurt a textului sau imaginilor. Figura 2. Operaţia de copiere se poate realiza în mai multe moduri: − Copierea conţinutului unor celule folosind comenzile Copy şi Paste. . Se activează meniul Edit şi apoi comanda Copy.

Values (valori). Operaţia de mutare se poate realiza în mai multe moduri: − Mutarea conţinutului unor celule folosind comenzile Cut şi Paste. Comanda Paste Special oferă posibilitatea de a stabili cum anume va fi inserat conţinutul Clipboard-ului. Se execută clic pe butonul Paste . − Copierea conţinutului unor celule folosind combinaţii de taste. Formats (formate). Comments (comentarii). Formulas (formule). Se face poziţionarea (se execută clic) pe celula din colţul stânga sus al domeniului în care se face copierea. Se acţionează simultan combinaţia de taste Ctrl+C. − Copierea conţinutului unor celule folosind butoanele Copy şi Paste din bara de instrumente Standard. se va face deschiderea acestuia şi apoi poziţionarea Se apasă apoi simultan combinaţia de taste Ctrl+V. b) Mutarea conţinutului unor celule în cadrul foii curente. Se activează meniul Edit şi apoi comanda Cut. Se face poziţionarea (se execută clic) pe celula din colţul stânga sus al domeniului în care se face copierea.54 Figura 2. Pentru realizarea acestei operaţii se selectează celulele al căror conţinut va fi mutat. Dacă copierea se face în altă foaie de calcul. Dacă copierea se face în alt registru de calcul. Dacă copierea se face în altă foaie de calcul. şi apoi poziţionarea. Dacă copierea se face în alt registru de calcul se va face deschiderea acestuia. Pentru realizarea acestei operaţii se selectează celulele al căror conţinut va fi copiat. Se poate alege una dintre opţiunile: All (totul). Celulele vor fi înconjurate de un dreptunghi punctat care pulsează.36. . în altă foaie sau în alt registru de calcul. Pentru realizarea acestei operaţii se selectează celulele al căror conţinut va fi copiat. se va face activarea ei acţionând clic pe eticheta corespunzătoare din zona de etichete (Sheet2) şi apoi se face poziţionarea. Celulele vor fi înconjurate de un dreptunghi punctat care pulsează. se va face activarea ei acţionând clic pe eticheta corespunzătoare din zona de etichete (vezi Sheet2) şi apoi se face poziţionarea. Se execută clic pe butonul Copy . Celulele vor fi înconjurate de un dreptunghi punctat care pulsează.

. Celulele vor fi înconjurate de un dreptunghi punctat care pulsează.37. Pentru realizarea acestei operaţii se selectează celulele al căror conţinut va fi mutat.38. Dacă mutarea se face în alt registru de calcul. Dacă mutarea se face în alt registru de calcul. − Mutarea conţinutului unor celule folosind butoanele Cut şi Paste din bara de instrumente Standard. Se execută clic pe butonul Paste . Dacă mutarea se face în altă foaie de calcul. Se face poziţionarea (se execută clic) pe celula din colţul stânga sus al domeniului în care se face mutarea. Se execută clic pe butonul Cut . se va face activarea ei acţionând clic pe eticheta corespunzătoare din zona de etichete (Sheet2) şi apoi se face poziţionarea. Se face poziţionarea (clic cu butonul stânga mouse) pe celula din colţul stânga sus al domeniului în care se face mutarea.55 Figura 2. se va face deschiderea acestuia şi apoi poziţionarea. Figura 2. Dacă mutarease face în altă foaie de calcul. Se activează opţiunea Edit şi apoi comanda Paste. se va face activarea ei acţionând clic pe eticheta corespunzătoare din zona de etichete (Sheet2) şi apoi se face poziţionarea. se face deschiderea acestuia şi apoi poziţionarea.

Pentru realizarea acestei operaţii se selectează celulele al căror conţinut va fi mutat. s-a ales opţiunea All. Figura 2. Pentru realizarea acestei operaţii se selectează celulele al căror conţinut va fi şters.56 − Mutarea conţinutului unor celule folosind combinaţii de taste. . Se acţionează simultan combinaţia de taste Ctrl+X. Celulele vor fi înconjurate de un dreptunghi punctat care pulsează. Contents. Dacă mutarea se face în alt registru de calcul . Din submeniul afişat se alege opţiunea de ştergere dorită (All. Operaţia de ştergere se poate realiza în mai multe moduri: − Ştergerea conţinutului celulelor folosind comanda Clear Pentru realizarea acestei operaţii se selectează celulele al căror conţinut va fi şters. Se face poziţionarea (se execută clic) pe celula din colţul stânga sus al domeniului în care se face mutarea. Se activează meniul Edit şi apoi comanda Clear. Dacă mutarea se face în altă foaie de calcul. − Ştergerea conţinutului celulelor utilizând tasta Delete. se va face activarea ei acţionând clic pe eticheta corespunzătoare din zona de etichete (vezi Sheet2). care şterge atât conţinutul cât şi formatele. Se activează meniul Edit şi apoi comanda Delete. Comments).39. Se va şterge doar conţinutul celulelor. În exemplul prezentat. Comanda Delete şterge atât conţinutul cât şi formatele celulelor referite. şi apoi se face poziţionarea. Se apasă simultan combinaţia de taste Ctrl+V. Se acţionează tasta Delete.30) şi se alege modalitatea de ştergere dorită. c) Ştergerea conţinutului celulelor pentru o selecţie de celule dată. Pentru realizarea acestei operaţii se selectează celulele al căror conţinut va fi şters. − Ştergerea conţinutului celulelor utilizând comanda Delete. Formats. Se afişează caseta de dialog corespunzătoare (Figura 2.se face deschiderea acestuia şi apoi poziţionarea.

40 2.4. Se execută clic pe butonul Find Next. b) Folosirea comenzii „Replace“ (înlocuire) pentru un anume conţinut al unei celule. Se deschide fereastra Replace. Pentru realizarea acestei operaţii se activează meniul Edit şi apoi comanda Replace.57 Figura 2. De fiecare dată.41. Se reia procesul de căutare acţionând din nou butonul Find Next. În câmpul Find what se va introduce valoarea care trebuie căutată. se întrerupe căutarea iar valoarea apare selectată. când a fost găsită valoarea respectivă. Figura 2.3. În mod implicit căutarea are loc în linie sau coloană. în întreaga foaie de calcul. În ecran se deschide fereastra Find. Înlocuirea rapidă a unor date cu alte date se realizează cu ajutorul comenzii Replace. Căutare şi înlocuire a) Folosirea comenzii „Find“ (căutare) pentru un anume conţinut al unei celule Căutarea rapidă a datelor în foaia de calcul se realizează cu ajutorul comenzii Find. Pentru realizarea acestei operaţii se activează meniul Edit şi apoi comanda Find. În câmpul Find what se va introduce valoarea care trebuie căutată şi înlocuită. iar în câmpul Replace with se va introduce valoarea de înlocuire şi se va executa clic pe butonul .

5. sau la stânga căreia se doreşte inserarea unei coloane noi. . Se selectează o celulă deasupra căreia se doreşte inserarea unui rând nou. se acţionează butonul Replace All. Figura 2. Figura 2.3. După înlocuire se poate continua procesul de căutare şi înlocuire executând clic pe butonul Find Next. sau se alege comanda Columns pentru inserarea unei coloane. Rânduri şi coloane în foaia de calcul a) Inserare de rânduri şi coloane în foaia de calcul. f 2. Se activează meniul Insert şi se alege comanda Rows pentru inserarea unei linii. Dacă se doreşte înlocuirea peste tot. se alege una dintre variantele următoare: − Inserare de rânduri şi coloane folosind comenzi ale meniului Insert.43. Pentru inserare de rânduri şi coloane în foaia de calcul.58 Replace.42.

sau la stânga căreia se doreşte inserarea unei coloane noi.46. sau opţiunea Entre column. Se activează meniul Format şi se alege comanda Column Width. pentru inserare linii. În caseta de text Column Width se scrie noua dimensiune şi se execută clic pe butonul OK. Figura 2. Se execută clic pe butonul dreapta mouse şi din meniul contextual se alege comanda Insert.44. . Se plasează pointerul de mouse pe latura din dreapta a capului de coloană. b) Modificarea lăţimii coloanei şi înălţimii rândului. în aşa fel încât să ia forma unui indicator de dimensionare cu săgeţi indicând spre dreapta şi spre stânga. Se afişează caseta de dialog Insert şi se alege opţiunea Entre row. − Modificarea lăţimii coloanei cu ajutorul comenzii Column Width. Pentru modificarea lăţimii coloanei se alege una dintre variantele următoare: − Modificarea manuală a lăţimii coloanei. pentru a modifica lăţimea coloanei. Se selectează o celulă deasupra căreia se doreşte inserarea unui rând nou.45. Figura 2. pentru inserare coloane. Figura 2. Se trage indicatorul de dimensionare spre stânga sau spre dreapta. Se selectează o celulă din coloana de redimensionat.59 −Inserare de rânduri şi coloane folosind mouse-ul.

Se activează meniul Edit şi se alege comanda Delete. Figura 2. Figura 2. Figura 2. se scrie noua dimensiune şi se execută clic pe butonul OK. Pentru ştergerea de rânduri şi coloane din foaia de calcul.49. Se selectează o celulă din rândul de redimensionat.60 Pentru modificarea înălţimii rândului. În caseta de text Row Height. se alege una dintre variantele următoare: − Modificarea manuală a înălţimii rândului. se alege una dintre variantele următoare: − Ştergerea de rânduri şi coloane folosind comenzi ale meniului Edit. Se selectează o celulă din rândul sau coloana de şters. c) Ştergerea rândurilor şi coloanelor din foaia de calcul. Se plasează pointerul de mouse pe latura inferioară a capului de rând în aşa fel încât să ia forma unui indicator de dimensionare cu săgeţi indicând în sus şi în jos.48. Dacă se doreşte redimensionarea automată a rândurilor şi a coloanelor. Se afişează caseta de dialog Delete şi se alege opţiunea Entier row pentru ştergere linie. . − Modificarea înălţimii rândului cu ajutorul comenzii Row Height. pentru a modifica înălţimea rândului. Se activează meniul Format şi apoi comanda Row Height. sau opţiunea Entier column pentru ştergere coloană.47. se poate alege comanda AutoFit. Se trage indicatorul de dimensionare în sus sau în jos.

În bara de instrumente Standard se execută clic pe butonul Sort Ascending pentru sortare descrescătoare coloana MEDIA OBTINUTA. Se execută clic pe butonul dreapta mouse şi din meniul contextual se alege comanda Delete. Se precizează apoi ordinea de sortare ascendentă sau descendentă. pentru sortare crescătoare.51. . se execută clic pe o celulă din tabelul ce va fi sortat.50. În Figura 2. Se afişează caseta de dialog Delete şi se alege opţiunea Entre row pentru ştergere linie. b) Sortarea datelor după mai multe coloane. Se execută clic pe a doua casetă cu listă derulantă Then by şi se alege a treia coloană pentru sortare. Se execută clic pe butonul OK pentru a efectua sortarea. Excel memorează datele în ordinea introducerii lor.GRUPA şi NOTA LA TEST şi descrescător după coloana MEDIA OBTINUTA. pe baza valorilor dintr-una sau mai multe coloane. tabelul este sortat crescător după Figura 2.50. 2.61 − Ştergerea de rânduri şi coloane folosind mouse-ul. Se selectează o celulă din rândul sau coloana de şters. În anumite situaţii se cere ordonarea crescătoare sau descrescătoare a acestora. se execută clic pe capătul coloanei sau pe o celulă din coloana respectivă. Se alege apoi ordinea de sortare ascendentă sau descendentă. Pentru sortarea unui tabel pe baza a două sau trei coloane. Sortarea datelor a) Sortarea datelor după o singură coloană. Se execută clic pe prima casetă cu listă derulantă Then by şi se alege a doua coloană pentru sortare. Pentru sortarea rapidă a unui tabel pe baza unei singure coloane. sau clic pe butonul Sort Descending . Se precizează apoi ordinea de sortare ascendentă sau descendentă. Excel va selecta întregul tabel şi va afişa caseta de dialog Sort. În exemplul din Figura 2. tabelul este sortat crescător după coloanele NR.6. Din meniul Data se alege comanda Sort.3. sau opţiunea Entier column pentru ştergere coloană. Se selectează din caseta cu listă derulantă Sort by câmpul principal pentru operaţia de sortare.

îl adaugă la conţinutul celulei B2. Excel respectă regulile obişnuite din algebră care devin reguli de executare a operaţiilor.51. apoi înmulţirile şi împărţirile. Formule şi funcţii 2. apoi scade conţinutul celulei C3. − Pentru a controla ordinea operaţiilor în formule. Aşadar.4.). iar la sfârşit adunările şi scăderile. 2. nume de celule sau domenii (grup de celule) şi operatori matematici. referinţe de celule.1. efectuarea calculelor se va face de la stânga la dreapta. . C7 etc. Avantajul oferit de prezenţa adreselor de celule în formule este acela că în momentul în care s-au modificat valorile existente în celule se va modifica şi rezultatul formulei. Dacă acesta este omis. deoarece Excel va citi conţinutul celulei respective ca şi cum ar fi introdus în formulă. − Foloseşte unul sau mai mulţi operatori aritmetici. Una dintre funcţiile importante Excel este capacitatea de a calcula valori cu ajutorul formulelor şi funcţiilor. Formule aritmetice şi logice Folosirea formulelor aritmetice şi logice de bază într-o foaie de calcul. − Poate să conţină referinţe de celule (de exemplu A2. B3. formula = A2+B2-C2 indică programului Excel următorul lucru: citeşte conţinutul celulei A2.62 Figura 2. Regulile de executare impun ca primele să fie efectuate calcule exponenţiale. Caracteristicile unei formule aritmetice sunt următoarele: − Începe cu semul egal (=). se folosesc parantezele rotunde (). Dacă într-o formulă sunt mai mulţi operatori de acelaşi tip. O formulă aritmetică este o expresie care poate să combine valori. În această situaţie. Excel consideră formula ca fiind un text.4.

54. dacă se modifică conţinutul celulei B4 (se va înlocui valoarea 3000 cu valoarea 4500) automat se va recalcula formula. − celula E4). − eticheta „TOTAL“). Să se calculeze cantitatea totală vândută din fiecare produs pe trimestrul I (Figura 2. Pentru exemplificare se va introduce formula cu ajutorul tastaturii. Pentru aceasta se selectează celula în care se înscrie cantitatea totală (Figura 2. Se tastează formula = B4+C4+D4 şi se apasă tasta Enter sau se execută clic pe butonul Enter din bara de formule. în celula E4 va fi afişată formula ca valoare de text. iar în bara de formule este afişată formula.53.63 Construirea formulelor prin exemple: a) Adunarea numerelor. Se repetă procedura pentru celelalte produse. .53. În această situaţie. Se presupune că în foaia de calcul curentă (Sheet1) a fost creat tabelul următor: Figura 2. Deoarece în formulă s-au folosit referinţe de celule. Figura 2.53. Dacă formula a fost tastată corect. Să presupunem că la tastarea formulei s-a omis semnul egal (=).52. Figura 2. în celula E4 se afişează rezultatul.

57. Se tastează semnul înmulţire (*) şi apoi clic pe celula C4. Se presupune că în foaia de calcul curentă (Sheet1) a fost creat tabelul următor: Figura 2.57.64 Conţinut celulă modificat Noul rezultat Figura 2. Se apasă tasta Enter sau se execută clic pe butonul Enter din bara de formule.55. . b) Înmulţirea numerelor.56 Să se calculeze valoarea fiecărui produs vândut pe trimestrul I (Figura 2. Se repetă procedura pentru celelalte produse. Pentru aceasta se selectează celula în care se înscrie cantitatea totală (vezi celula D4) şi se tastează semnul egal (=). Pentru exemplificare se va introduce formula cu ajutorul mouse-ului. Se execută clic pe celula B4. coloana „VALOARE“). Figura 2.

Pentru corecţie se va edita formula. Folosirea instrumentului de „AutoFill“(completare automată) pentru a copia sau incrementa serii de date.58.60. Cea mai simplă metodă de introducere a unor date care se repetă sau formează o serie aritmetică constă în utilizarea funcţiei AutoFill. se trage („drag and drop“) peste toate celulele în care se doreşte copierea. Dacă o formulă a fost introdusă greşit. . − Funcţia AutoFill realizată cu ajutorul mouse-ului.59. rezultatul va fi cel dorit. Marcajul de umplere se găseşte în colţul dreapta jos al celulei selectate şi are forma unui semn plus (+).65 Editarea (corectarea) unei formule. Figura 2. se va corecta şi apoi se apasă tasta Enter sau se execută clic pe butonul Enter din bara de formule. ea poate fi corectată. Să presupunem că în exemplul din următoare s-a tastat din greşeală operatorul adunare (+). în locul celui de înmulţire (*). Această funcţie poate fi executată foarte uşor cu ajutorul mouse-ului sau prin comenzi de umplere din meniul Edit. Figura 2. În urma editării. În felul acesta se obţine o listă cu noi valori. Pentru aceasta se selectează celula care conţine formula şi se apasă tasta cheie funcţională F2 sau se execuă clic pe butonul Edit formula din bara de formule. Figura 2. Cu această formă a pointerului de mouse. Se alege una dintre variantele următoare: a) Pentru a repeta o valoare se introduce textul sau numărul în prima celulă şi se execută clic pe marcajul de umplere. Formula va fi afişată în bara de formule.

vezi ian) şi se trage marcajul de umplere. c) Pentru a crea o listă de luni sau zile se introduce prima valoare din listă (poate fi şi în forma prescurtată. Figura 2. în celula dorită şi se trage marcajul de umplere.64. Figura 2.61. Figura 2. Se ţine apăsată tasta Ctrl în timp ce se trage marcajul de umplere. Figura 2. . d) Pentru a extinde o listă de date calendaristice se introduce data calendaristică.66 b) Pentru a crea un şir simplu de numere se introduce numărul de „start“ în prima celulă şi se execută clic pe marcajul de umplere.62. în orice format.65. Figura 2.63. Se generează o listă care începe cu numărul iniţial şi în care celelalte numere sunt incrementate cu valoarea 1.

67. Pentru a realiza operaţii simple de copiere se poate folosi o colecţie de comenzi de umplere ale meniului Edit. Figura 2. se alege direcţia de umplere.66. s-a creat o serie lineară cu pasul valoarea 5. care permite transmiterea tipului de valori şi a tipului de dată. Figura 2.67 − Folosirea comenzilor de umplere. Pe ecran va fi afişată caseta de dialog corespunzătoare. se comanda Fill Series. Dacă se doreşte crearea unei serii personalizate se plasează pointerul de mouse pe celula care conţine valoarea de start şi se trage cu mouse-ul peste celulele care vor fi umplute. În exemplul de mai jos. Pentru realizarea acestei operaţii se plasează pointerul de mouse pe celula al cărei conţinut va fi copiat. Aceste comenzi permit copierea conţinutului unei celule într-un grup de celule adiacente selectate. Figura 2. apoi se trage cu mouse-ul peste celulele care vor fi umplute. Se activează meniul Edit şi se alege comanda Fill. Din submeniul afişat. Se pot transmite pasul (Step value) şi valoarea de oprire (Stop value) a generării seriei. . Se activează meniul Edit şi se alege comanda Fill.68. Din submeniul afişat. − Crearea unei serii de date.

absolute şi referinţe cu ajutorul numelor sau etichetelor. De exemplu D2:E5. De asemenea. prin copierea în celula F4 se modifică automat în formula = C4+D4+E4. se pot accesa date existente pe altă foaie de calcul. D5. formula =B4+C4+D4 memorată în celula E4. se va modifica automat numărul rândului. În construirea formulelor.68 Înţelegerea şi folosirea referinţei relative a celulei în formule sau funcţii Referinţele de celule sunt utilizate în formule şi funcţii şi indică poziţia celulei al cărei conţinut este preluat în formula/funcţia respectivă. formula =B4+C4+D4 memorată în celula E4. Atunci când se copiază o formulă care conţine referinţe de celule. prin copierea în celula E5 se modifică automat în formula = B5+C5+D5. Referinţa (adresa) domeniului este dată de adresa celulei din colţul stânga sus urmată de ( : ) şi adresa celulei din colţul dreapta jos. Cu ajutorul referinţelor se pot utiliza date existente în diferite părţi ale foii de calcul. Excel foloseşte mai multe tipuri de referinţe: relative (implicită). E7 etc. sau date din alt registru de calcul. Referinţa relativă este referinţa implicită care se modifică prin operaţia de copiere (de exemplu A2.).70. De exemplu.69. O referinţă identifică şi un grup de celule adiacente (alăturate) numit domeniu (range). Figura 2. De exemplu. sau se poate utiliza rezultatul unei formule în altă formulă. celulă domeniu Figura 2. − Dacă se realizează copierea formulei pe un rând se va modifica automat numărul coloanei. sau B3 :E10. Excel modifică formula în mod automat şi anume: − Dacă se efectuează copierea formulei pe coloană. .

Figura 2.71.72. Pentru transformarea rapidă a unei referinţe relative în referinţă absolută se acţionează dublu clic pe celula a cărei referinţă se va absolutiza. Înţelegerea şi folosirea referinţei absolute a celulei în formule sau funcţii Referinţa absolută nu îşi schimbă coordonatele prin operaţia de copiere. Deoarece în formulă s-au folosit adrese absolute.69 Figura 2. Se plasează poinerul de mouse în faţa literei coloanei şi se acţionează tasta cheie funcţională F4. Pentru a transforma o adresă relativă în adresă absolută se va pune simbolul dolar ($) în faţa rândului şi coloanei care trebuie să rămână constante. Exemplul din figura următoare prezintă copierea formulei din celula E4 în celulele F4 şi F6.73 . Ea referă întotdeauna aceeaşi celulă. rezultatul formulei nu se schimbă. Figura 2.

se alege comanda Name şi apoi Define. iar argumentele sunt separate prin virgula (. care execută o serie de operaţii cu o gamă de valori specificate şi generează o singură valoare. este cea mai utilizată funcţie din colecţia Excel. mici sau combinate (de exemplu SUM. Figura 2.74. Pentru a efectua într-o foaie de calcul mai multe operaţii de prelucrare cu numere şi text. În ecran este afişată caseta Define Name şi în zona Names in workbook se introduce numele domeniului şi apoi se execută clic pe butonul Add. nume de domenii sau chiar alte funcţii. Ea calculează total pentru un grup de celule. Pentru a calcula totalul unei linii sau coloane de numere folosind funcţia SUM.). 2. Deoarece este folosită foarte des. respectiv coloana de sumat (în exemplul din . Numărul maxim de argumente într-o funcţie este 30. Excel introduce Figura 2. referinţe de celule. Funcţiile sunt formule gata elaborate. O funcţie conţine următoarele trei elemente: a) Semnul egal (=) specificând o formulă. pentru ca Excel să poată calcula corect rezultatul. Excel permite folosirea funcţiilor. grupate pe categorii (vezi matematice.). Se va apăsa tasta Enter sau butonul Enter de pe bara de formule. cu litere mari. se execută clic cu mouse-ul pe celula în care se va introduce funcţia SUM (de regulă se selectează celula din dreapta sau de sub ultimul număr din linia. Lucrul cu funcţii Folosirea funcţiei „SUM“. Argumentele unei funcţii pot fi: valori.75. c) Lista de argumente specificată între paranteze rotunde ( ). .4. financiare etc.70 Referinţa prin nume sau etichetă de domeniu (grup de celule adiacente). Funcţia SUM. Se activează meniul Insert. Pentru a crea un nume de domeniu se selectează domeniul căruia i se va atribui un nume. statistice. referinţe de domenii. s-a selectat celula E4). Average.). b) Numele funcţiei care poate fi introdus în întregime sau abreviat. Fiecare funcţie este introdusă în foaia de calcul folosind o anumită sintaxă. Numele domeniului nu trebuie să conţină spaţii sau caractere speciale. adică o anumită structură.2. MAX etc. Excel conţine o colecţie de peste 200 de funcţii. Se execută clic pe butonul AutoSum funcţia SUM pe bara de formule şi va selecta în mod automat un grup de celule alăturare ca argumente pentru funcţie. pe bara de instrumente Standard apare butonul AutoSum .

Folosirea funcţiei „AVERAGEe“ (media aritmetică) Pentru introducerea funcţiilor in foaia de calcul. Se activează meniul Insert şi se alege comanda Function.76. Dacă s-a ales funcţia dorită. coloana „MEDIA OBTINUTĂ“). Pentru exemplificare vom folosi funcţia statistică AVERAGE care calculează valoarea medie a unor numere (Figura 2. Excel oferă comanda specială Function din meniul Insert. Figura 2. . Această comandă deschide caseta Paste Function din care se vor alege categoria şi funcţia dorită.75. se deschide caseta pentru introducerea argumentelor funcţiei alese. Pentru aceasta se selectează celula în care se va afişa rezultatul funcţiei (s-a selectat celula E4).71 Figura 2.78. Din fereastra Paste Function se aleg categoria şi funcţia (vezi categoria Statistical şi funcţia AVERAGE ) şi se execută clic pe butonul OK.

Fereastra de dialog Paste Function poate fi activată şi executând clic pe butonul corespunzător de pe bara de instrumente Standard. Caseta de dialog va fi micşorată şi este vizibilă caseta de text în care se introduce selecţia. Pentru aceasta se execută clic pe butonul Collapse Dialog. iar grupul de celule selectat va fi afişat în caseta de dialog. . Cele mai obişnuite mesaje de eroare sunt următoarele: #DIV/0 ! − Mesajul de eroare apare când s-a efectuat o împărţire la zero.77. Figura 2. Recunoaşterea mesajelor standard de eroare asociate formulelor Dacă Excel nu ştie cum să trateze anumite formule sau funcţii inserate în foaia de calcul. butonul cu săgeată mică roşie din dreapta casetei de text Number1.78. Se selectează celulele care conţin datele pentru calculul mediei aritmetice. se eliberează butonul mouse şi se apasă tasta Enter. Figura 2. Argumentele funcţiei se pot transmite şi prin selecţie. Mesajele de eroare sunt precedate de simbolul diez (#) şi sunt urmate de semnul exclamării (!).72 Se va afişa caseta de dialog prezentată mai jos în care se transmit argumentele (în exemplul din figura următoare s-a ales ca argument adresa domeniului C4:D4) şi se execută apoi clic butonul OK. Caseta de dialog îşi va recăpăta dimensiunea iniţială. afişează în celulele corespunzătoare mesaje de eroare.

2. Se selectează meniul Format şi se alege comanda Cells… În caseta de dialog Format Cell se execută clic pe butonul Number. Pentru a modifica formatul numeric pentru o celulă sau un grup de celule se selectează celula sau grupul de celule în cauză. în sensul că nu se încadrează în domeniul corespunzător. #NUM! − Mesajul de eroare apare atunci când într-o anumită formulă există probleme cu anumite numere. Formatarea unei foi de calcul 2. Formatarea celulelor (grupurilor de celule) Formatarea celulelor pentru a afişa diverse stiluri de numere Formatarea eficientă a foii de calcul este esenţială pentru prezentarea unor date compatibile importante. #NAME! − Mesajul de eroare apare când Excel nu recunoaşte un nume de domeniu declarat cu ajutorul comenzii Define existentă în meniul Insert-Name #NULL! − Mesajul de eroare apare când s-a introdus o referinţă de celulă pe care Excel nu o înţelege. ci numai modul în care apar informaţiile pe ecran şi la tipărire. Formatarea conţinutului unei celule nu modifică modul în care Excel înregistrează datele intern. #REF! − Mesajul de eroare apare atunci când într-o formulă sau funcţie se foloseşte o celulă.5.79 . Figura 2. #VALUE! − Mesajul de eroare apare când se folosesc în formule operatori sau date necorespunzătoare.1.73 #N/A! − Mesajul de eroare apare când răspunsul nu poate fi dat. care în prealabil a fost ştearsă. pentru că lipseşte o informaţie.5.

se activează meniul Tools şi se alege comanda Add-Ins. Formatul monetar poate fi activat şi cu ajutorul butonului Currency prezent pe bara de instrumente Formatting.8) Rotunjirea numerelor nu afectează însă eventualele formule generate în foaia de calcul. necesită activarea unei componente incluse la cerere. modul de afişare a acesteia se poate alege din rubrica Negative Numbers. Se activează apoi meniul Format şi se alege comanda Cells. Excel afişează două zecimale. Dacă simbolul prestabilit pentru formatul monetar nu corespunde cerinţelor utilizatorului. Se specifică. În cazul numerelor cu multe cifre se utilizează simbolul virgula (. Din rubrica Category se alege Currency. Pentru alegerea formatului monetar pentru o celulă sau un grup de celule se selectează celula au grupul de celule în cauză. Formatarea celulelor pentru a afişa diverse simboluri monetare Formatul Currency afişează valoarea cu simbol monetar (implicit simbolul $). dacă este cazul.74 Din caseta cu listă Category se alege categoria Number. În caseta de dialog Format Cells şi se execută clic pe butonul Number. Dacă în celulă s-a introdus o valoare negativă. În mod implicit.77 devine 5. iar pentru valorile negative se poate alege modul de afişare dorit. Figura 2. din lista derulantă a rubricii Symbol se alege simbolul monetar dorit.) ca şi separator de mii. numărul va fi rotunjit corespunzător (de exemplu numărul 5. Astfel. Ca o particularitate. Dacă se renunţă la zecimale. numărul de zecimale. care spre deosebire de yeni sau lire sterline (care sunt încorporate în Excel). Excel 2000 acceptă moneda Euro. deoarece Excel va folosi numerele introduse iniţial.80. care activează lista de .

Figura 2. Se activează meniul Format şi se alege comanda Cell. Acest format funcţionează foarte bine cu numere exprimate ca zecimale sau cu numere care reprezintă rezultatele unor formule care calculează procentaje. Formatul procent poate fi activat şi cu ajutorul butonului Percent Style prezent pe bara de instrumente Formatting.98765 prin aplicarea formatului procent cu două zecimale. Pentru alegerea formatului Procent Style se selectează celula sau grupul de celule în cauză. De cele mai multe ori. valoarea implicită fiind 2. cu multe zecimale. Se precizează apoi numărul de zecimale (Decimal places).75 componente incluse la cerere. calculele procentuale au ca rezultat numere foarte lungi.77%. Singura opţiune pentru formatul procent este stabilirea numărului de zecimale (Decimal places). De exemplu. se va afişa butonul Euro Dolar (€ ). Pe bara de instrumente Formatting. acestea putând fi transformate rapid în numere uşor de gestionat prin aplicarea formatului Procent Style. devine 7898. . Se selectează apoi opţiunea Euro Currency Tools. numărul zecimal 78.81. Formatarea celulelor pentru a afişa numere drept procent Formatul Procent Style (Stil procent) înmulţeşte valoarea cu 100 şi adaugă simbolul pentru procent. În caseta de dialog Format Cells se execută clic pe butonul Number şi din rubrica Category se alege Percentage.

plecând de la considerentul că fiecărui număr îi este asociată o dată calendaristică (între 1 ianuarie 1900 cu valoare serială 1 şi 31 decembrie 9999 cu valoare serială 2958525). Din rubrica Category se alege Date.82. Formatarea textului unei celule a) Schimbarea tipului de font. De asemenea. fie într-un format predefinit de tip zz/ll/aa sau ll/zz/aa. dimensiunii şi culorii fontului unei celule sau unui grup de celule. Pentru a stabili un anumit format de afişare a datei. a stilului. Figura 2. . Pentru schimbarea tipului de font. sau pot fi introduse ca valori de tip număr-dată care participă la calcule. fie direct în forma numerică. se selectează celula sau grupul de celule în cauză. iar din rubrica Type se alege formatul de afişare dorit. se selectează celula sau grupul de celule în cauză.76 Formatarea celulelor pentru afişarea datei sub diverse formate Formatul Date transformă cifrele în format dată calendaristică. În caseta de dialog Format Cells se execută clic pe butonul Number. Se activează meniul Format şi se alege comanda Cells. Se activează meniul Format şi se alege comanda Cell. Datele calendaristice pot fi introduse ca simple şiruri de caractere având în faţă prefixul specific acestora. suprapunându-se regulilor de formatare numerică. datele calendaristice se pot introduce. se execută clic pe butonul Font. dimensiunii şi culorii fontului. În caseta de dialog Format Cells afişată. a stilului. Caseta de dialog Format Cells se reconfigurează şi se pot stabili elementele de formatare dorite.

stilul de font îngroşat Bold (din rubrica Font style). se selectează celula sau grupul de celule în cauză.77 Figura 2. Dimensiune font Scrierea înclinată Culoare de unplere celulă Tipul de font Stilul bold Subliniere font Culoare font Figura 2. sau grup de celule Pentru ajustarea orientării textului într-o celulă sau grup de celule.83. dimensiunea fontului 12 puncte (rubrica Size) şi culoarea albastră (rubrica Color). În exemplul prezentat în Figura 2. Pentru sublinierea textului se aleg modele de linii din rubrica Underline. Se activează meniul Format şi apoi se alege comanda Cells. Caracteristicile privind formatarea textului se pot alege şi dacă se execută clic pe butoanele corespunzătoare de pe bara de instrumente Formatting . Caseta de dialog Format Cells se reconfigurează şi în rubrica Orientation se poate opta pentru scrierea textului pe verticală . În caseta de dialog Format Cells se execută clic pe butonul Alignment. s-a ales tipul de font Arial (din rubrica Font).84. b) Ajustarea orientării textului într-o celulă.83.

iar înclinarea textului sub un anume unghi (măsurat în grade) pe un semicerc de 180 de grade se poate alege din rubrica Degrees.86. c) Centrarea şi alinierea orizontală a conţinutului celulelor dintr-un grup de celule selectat. cu ajutorul opţiunii Center Across Selection (aliniere centrată peste coloanele selectate). De asemenea. Aceste butoane sunt: Align Left (aliniere stânga).43 caractere). Justify (aliniere stânga-dreapta). Center (aliniere centru). Align Right (aliniere dreapta) sau Justify (aliniere stânga-dreapta). Centrarea şi alinierea orizontală a conţinutului celulelor dintr-un grup de celule selectat se poate realiza prin utilizarea butoanele de formatare prezente pe bara de instrumente Formatting. deoarece acest lucru ar da un aspect neplăcut. respectiv opţiunea Merge cells (combinare celule) din meniul Alignment.78 executând clic pe modelul prezentat.) şi se execută clic pe butonul Alignment. . Fill (conţinutul unei celule va fi afişat la maxim 8. Pentru a nu înscrie titlul întro singură celulă. Rubrica Horizontal deschide o listă derulantă care prezintă următoarele opţiuni de aliniere: General (textul este aliniat la stânga şi numerele la dreapta). Excel oferă posibilitatea combinării celulelor.85. Combinarea celulelor se realizează pe de o parte. Right (aliniere dreapta). se poate activa meniul Format şi să se alegă comanda Cells… În ecran este afişată caseta de dialog Format Cells (Figura 2. Sunt situaţii când titlul unui tabel este scris pe mai multe celule. Left (aliniere stânga). Exemplul ilustrează înclinarea textului CANTITATE sub un unghi de -18 grade Figura 2. iar pe de altă parte cu ajutorul butonului Merge and Center prezent în bara de instrumente Formatting.

Anularea unor chenare deja existente se realizează cu opţiunea None.86. . Adăugarea unor efecte de margine la grup de celule selectat se poate realiza prin utilizarea butonului Borders de pe bara de instrumente Formatting. d) Adăugarea unor efecte de margine la grup de celule selectat. Stilul şi grosimea liniei se vor selecta din rubrica Style. iar culoarea chenarului se alege din rubrica Colors. Rubrica Presets permite alegerea unui tip predefinit de chenar şi anume: Outline pentru trasarea conturului şi Inside pentru liniile interioare. În ecran este afişează caseta de dialog Format Cells şi se execută clic pe butonul Border.79 Figura 2. sau se activează meniul Format şi apoi se alege comanda Cells.

. Se alege printr-un simplu clic de mouse stilul dorit (Figura 2.87. Se activează apoi meniul Format şi se alege comanda AutoFormat.88 − Colorful2) şi apoi se execută clic pe butonul OK.80 Figura 2. se selectează grupul de celule sau tabelul în cauză. Pentru formatarea rapidă a unui grup de celule sau a unui tabel. aplicând combinaţii de efecte. e) Aplicarea unor combinaţii de efecte cu ajutorul funcţiei AutoFormat. În ecran se va afişa caseta de dialog AutoFormat care conţine mai multe stiluri predefinite.

dacă nu se doreşte chenarul aplicat unui tabel. prezent în partea dreaptă a casetei de dialog AutoFormat. comanda AutoFormat alege opţiunile Number. executând clic pe butonul Options. .2. Verificarea scrierii Folosirea programului AutoCorrect de verificare a scrierii si efectuarea modificărilor necesare La fel ca şi Microsoft Word.89). Figura 2. se activează meniul Tools şi se alege comanda AutoCorrect... Excel oferă funcţia AutoCorrect care corectează în mod automat greşelile ce apar la introducerea textelor. În configuraţia prestabilită. Font. Se poate limita numărul de opţiuni folosite de comanda AutoFormat. Formatele nedorite se pot deselecta executând clic cu mouse-ul pe casetele de validare corespunzătoare.88. Patterns. Pentru afişarea casetei de dialog AutoCorrect. Border. se deselectează caseta de validare Border. prezentată mai jos.81 Figura 2. Caseta de dialog AutoCorrect permite controlarea modului în care sunt corectate greşelile de ortografie şi de capitalizare (scriere cu literă mare) din foile de calcul.5. chiar în timp ce acestea sunt scrise în celulele din foile de calcul.89 2. De exemplu. Alignment şi Width/Height în funcţie de stilul de tabel ales (Figura 2.

Pentru a introduce o pereche de cuvinte pentru corectare. Excel nu va mai modifica cuvintele care încep cu trei sau mai multe majuscule. cuvântul monday nu va mai fi modificat în Monday. se poate folosi această funcţie şi pentru a introduce prescurtări care se doresc a fi scrise în forma lor integrală. se scrie cuvântul sau expresia pe care Excel să o înlocuiască. economisind timp şi având siguranţa corectitudinii lor. . se deselectează caseta de validare Correct Two Initial Capitals. Pentru a dezactiva corectarea automată a cuvintelor. . d) Opţiunea funcţiei AutoCorrect pentru corectarea cuvintelor este controlată de caseta de validare Replace text as you type. Exemple de folosire a funcţiilor AutoCorrect: a) Pentru ca Excel să nu modifice scrierea cuvintelor care încep cu două majuscule. Excel va folosi perechile de cuvinte din listele Replace şi With pentru a corecta greşelile de ortografie din texte. Când opţiunea este activă. De asemenea. c) Deselectând caseta de validare Capitalize name of days. în caseta de text Replace. De exemplu. apoi se execută clic pe butonul Add. Pentru a şterge o pereche de cuvinte pentru corectare. Eliminarea semnului de validare interzice programului Excel să modifice textele de genul USdolar în Usdolar. De exemplu Excel poate să înlocuiască literele „co“ cu „comunicare“. se deselectează această casetă de validare executând clic pe ea. se selectează perechea şi se execută clic pe butonul Delete.90. Cuvântul sau expresia cu care se doreşte înlocuirea se scrie în caseta de text With. Excel nu va mai scrie zilele săptămânii cu literă mare. b) Caseta de validare Capitalize first letter of sentence rescrie automat prima litera de la începutul propoziţiei cu literă mare.82 Figura 2.

. Figura 2. e) Pentru a crea o listă cu cuvintele deosebite care nu trebuie corectate de Excel în mod automat se execută clic pe butonul Exceptions… din caseta de dialog AutoCorrect. apoi se indică forma dorită de scriere în etichetele First Letter şi INitial CAps.91.83 Figura 2.92.

Figura 2. Se selectează apoi. . În ecran este afişată fereastra Page setup.5. de-a lungul laturii mai mari a colii de hârtie. Referitor la dimensiunea paginii. Setarea documentului Schimbarea orientării documentului şi dimensiunii paginii Pentru realizarea acestei setări se activează meniul File şi se alege comanda Page Setup. Din eticheta Page se pot alege orientarea paginii şi dimensiunea pagini fizice care va fi tipărită. cu clic mouse.84 2. Modificarea setărilor marginilor documentului În mod implicit. majoritatea imprimantelor din România folosesc hârtie A4 (210 x 297 mm). iar în modul de orientare Landscape. casetele pentru centrare fie pe orizontală (Horizontally) fie pe verticală (Vertically).3. foaia de calcul este plasată în colţul stânga-sus al paginii. pagina este rotită cu 90 grade. se selectează ambele opţiuni. pagina este orientată cu latura mai mare pe verticală. Pentru centrarea automată a foii de calcul între marginile documentului se activează meniul File şi se alege comanda Page Setup.93 . astfel încât liniile vor fi citite de la stânga la dreapta. În ecran este afişată fereastra Page setup şi se execută clic pe eticheta Margins. În modul de orientare Portrait. Dacă se doreşte ca foaia de calcul să fie centrată perfect.

94. Adăugarea unui antet şi subsol (Header and Footer) documentului Orice document care ocupă mai mult de o pagină ar trebui să aibă un antet (Header) sau un subsol (Footer) care permit identificarea documentului. în ecran va fi afişată fereastra Page Setup în care se pot introduce sau modifica zonele antet şi subsol. . a datei când a fost creat. a autorului etc. sau se activează meniul File.85 Figura 2. se alege comanda Page Setup şi se execută clic pe eticheta Header/Footer. Pentru introducerea unui antet sau subsol în foaia de calcul se activează meniul View şi se alege comanda Header and Footer. În ambele situaţii. Figura 2.95.

afişarea numărului total de pagini.86 Pentru a introduce antet se acţionează clic pe butonul Custom Header. Pentru aceasta se activează meniul File. se află trei opţiuni: Left section. La revenirea în pagină. respectiv subsol. introducerea datei curente. În partea de jos a ferestrei. Figura 2.96. Center section şi Right section care permit alinierea informaţiilor înscrise în antet. Prin precizarea a două valori în rubricile Fit to: şi wide by zona foii de calcul de imprimat se poate ajusta în funcţie de lăţimea foii (de regulă 1) şi se înălţimea sa. în combinaţie cu opţiunea Fit to: page(s) wide by…tall. trebuie forţată să se potrivească în pagină. Potrivirea foii de calcul în pagină se face încercând diferite valori pentru scală în opţiunea Adjust to: % normal size. Modificând scala. Scalarea se face manual prin precizarea factorului de micşorate/mărite sau automat. . introducerea orei. secţiunea Scaling. se alege comanda Page Setup şi apoi se execută clic pe eticheta Page. afişarea în antet doar a numelui fişierului şi respectiv locaţia fişierului. În ambele situaţii se deschide o altă fereastră care permite particularizarea antetului şi subsolului. până se găseşte valoarea potrivită (vezi 80% în exemplu). informaţiile înscrise în Header sau în Footer nu mai sunt vizibile. inserarea numărului de pagină. se pot înghesui pe aceeaşi pagină mai multe linii şi coloane. În partea de sus există o serie de butoane care permit: formatarea textului. iar pentru subsol. Ajustarea setărilor documentului astfel încât să încapă pe o singură pagină În situaţia în care foaia de calcul nu încape pe pagină. Se caută în foaia de opţiuni Page. clic pe butonul Custom Footer. Ele apar la previzualizarea sau la tipărirea documentului.

Figura 2. 2. se poate vizualiza documentul înaintea tipăririi. Pe ecran se afişează fereastra Print Preview. Vizualiuarea foii de calcul se face pagină cu pagină.6.1.98. Tipărirea foilor de calcul 2. Prin activarea butonului Print Preview prezent pe bara de instrumente Standard.97.87 Figura 2. sau prin comanda Print Preview din meniul File.6. . Vizionarea (previzualizarea) foii de calcul pentru tipărire Previzualizarea foii de calcul înaintea tipăririi este o operaţie recomandată pentru a se observa modul de împărţire a foii în pagini.

antetului şi subsolului de pagină şi a foii de calcul. Page Break Preview – comută în modul de vizualizare globală a foii de calcul. prin care se observă modul de împărţire a zonei în pagini. la stabilirea zonei de imprimat (secţiunea Print range sau Print what). Dacă se doreşte obţinerea unei singure copii a foii de calcul active cu parametrii de tip standard. sau a registrului de calcul Dacă documentul a fost aranjat pentru tipărire. se activează opţiunea Print to File. se activează meniul File şi se alege comanda Print. Margins − permite dimensionarea manuală (prin mutarea marcatorilor) a marginilor zonei de imprimat. 2. la declararea numărului de copii (secţiunea Copies).88 După cum se observă. Opţiunile disponibile sunt All (se tipăreşte întreaga foaie de calcul) şi Pages . Tipărirea foii de calcul active. Opţiunile de tipărire disponibile în fereastra Print se referă la: alegerea tipului de imprimantă (secţiunea Printer). se activează butonul Print prezent pe bara de instrumente Standart. posibilitatea setărilor de pagină. Dacă se doreşte declanşarea opţiunii de imprimare într-un fişier.2. a marginilor. Zoom − permite vizualizarea paginii la nivelul întregului ecran. În ecran se va afişa fereastra Print. Figura 2. Previous − permite vizualizarea paginii anterioare. în partea de sus a ferestrei se află butoanele de comandă care declanşează următoarele acţiuni : Next − permite vizualizarea paginii următoare. Dacă este necesară specificarea unor opţiuni speciale de tipărire. Setup − declanşează prin intermediul casetei de dialog Page Setup. Secţiunea Print range precizează zona de imprimat. se trece la imprimarea efectivă alegând una dintre variantele: 1. Print − declanşează operaţia de tipărire prin intermediul casetei de dialog Print. 2.6.99.

Dacă se doreşte tipărirea întregului registru de calcul. dar poate restricţiona domeniul la o zonă selectată de utilizator prin opţiunea Selection. tipărirea realizându-se în 3 exemplare. ca zonă de imprimare. se alege opţiunea Entire Workbook. Figura 2.101. foaia de calcul activă prin opţiunea Active sheet(s). Secţiunea Print what stabileşte în mod implicit. 2.6. Tipărirea unei secţiuni a foii de calcul active sau a unei selecţii de celule predefinite Pentru tipărirea unei secţiuni a foii de calcul se alege una dintre variantele: 1. Se selectează secţiunea care va fi tipărită. Se execută clic pe butonul OK. Se selectează secţiunea care va fi tipărită.3. În caseta Print. de copii Figura 2. . Exemplul prezentat în figura următoare prezintă fereastra Print pentru tipărirea într-un fişier doar a paginilor de la 10 la 15 din foaia de calcul activă. apoi se activează meniul File şi se alege comanda Print Area −Set Print Area. Tipărirea în fişier Precizarea paginilor de tipărit Nr.100. din secţiunea Print what. se alege opţiunea Selection. 2.89 (se tipăresc paginile precizate în intervalul From… To…). Se activează meniul File şi se alege comanda Print.

titluri şi elemente de text scrise artistic. − AutoShapes este o bară de instrumente din care se pot introduce săgeţi. După introducerea datelor. − Organization Chart . pentru prezentări. Este bine să se lase spaţiu în celulele adiacente pentru a încăpea întreaga imagine. rapoarte. 3. Figura 2. Se selectează celula în care va fi introdusă ilustraţia (Figura 2. Acest lucru este posibil prin includerea unor elemente artistice: imagini artistice.un program care permite crearea de organigrame. Pentru a introduce o ilustraţie se execută următorii paşi: 1. Obiecte. fişiere text. Se activează meniul Insert şi se alege comanda Picture.102. − WordArt este un wizard şi o bară de instrumente care permit realizarea unor banere.7.90 2. poze scanate. . pliante etc. Se pot alege următoarele opţiuni: − Clip Art este o colecţie de ilustraţii cu mii de ilustraţii de artă în variantă electronică. Se alege din submeniul Picture tipul de ilustraţie artistică care va fi folosită. − From File este o casetă de dialog Open din care se pot lua fişiere imagine deja existente în calculator. Mecanismul de bază pentru introducerea acestor elemente în celulele foii de calcul este identic în toate aplicaţiile din pachetul Office şi anume: se execută clic pe butonul Insert ClipArt prezent pe bara Drawing sau se activează meniul Insert şi se alege comanda Picture. organigrame etc.1. Importul de obiecte Importul obiectelor într-un registru de calcul: fişiere imagine.7. etc. grafice şi diagrame 2. 2. o foaie de calcul trebuie făcută atractivă şi interesantă. Pentru exemplificare s-a ales opţiunea ClipArt. linii şi alte forme. grafice.102 −celula A10).

Se execută apoi clic în afara clipului pentru a-l deselecta. Se selectează imaginea dorită şi se execută clic pe butonul InsertClip. dreapta. se glisează (se trage cu mouse-ul până când clipul ajunge în poziţia dorită. se execută clic pe clipul dorit. Mutarea şi modificarea dimensiunilor obiectului importat într-un registru de calcul a) Mutarea imaginilor grafice (clipuri).91 4. Excel va ascunde bara de instrumente Picture. Când indicatorul ia forma tastelor săgeţi (stânga. Se plasează indicatorul mouse-ului pe suprafaţa clipului. Figura 2. Pentru realizarea acestei operaţii. sus. Se deschide fereastra ClipArt. care permite alegerea unei anumite colecţii de ilustraţii. . Excel va înconjura clipul cu marcaje de dimensionare şi va afişa bara flotantă de instrumente Picture. jos). Se execută clic pe colecţia dorită şi se deschide fereastra cu imaginile colecţiei.103. Imaginea va fi inserată în foaia de calcul.

Se execută din nou clic pe butonul Crop pentru a dezactiva instrumentul de decupare. Pointerul de mouse ia forma unui instrument pentru decupare. Pentru realizarea acestei operaţii. se plasează pointerul de mouse pe unul din cele 8 puncte ale marcajului.92 Forma indicatorului de mouse pentru mutare Figura 2. Pentru redimensionare. Pentru aceasta se execută clic pe butonul Crop de pe bara de instrumente Picture. c) Decuparea imaginii grafice (clip-ului). . Când indicatorul ia forma unei săgeţi cu două vârfuri. se execută clic pe clip pentru a-l selecta. se pot elimina anumite părţi prin operaţia de decupare.104. Dacă nu se doreşte folosirea unei imagini în întregime. se glisează până când clipul ajunge la mărimea dorită. Imagine grafică decupată poate fi refăcută în forma iniţială executând clic pe butonul Reset Picture de pe bara de instrumente Picture. Excel va înconjura clipul cu marcaje de dimensionare şi va afişa bara flotantă de instrumente Picture. b) Redimensionarea imaginilor grafice (clipuri). Se plasează instrumentul de decupare pe marcajul central de jos al imaginii şi se glisează până rămâne parte dorită din imaginea grafică.

93 2. După alegerea tipului de grafic se execută clic pe butonul Next. sectoare de cerc etc. suprafeţe. Cu aplicaţia Excel se pot genera următoarele tipuri de grafice: a) Grafice cu histograme orientate vertical (Column – Figura 1. a datelor numerice prezente într-un domeniu al foii de calcul.). anomaliilor ce se stabilesc între date în măsura în care acestea sunt ilustrate prin forme desenate (linii. . adică în momentul modificării datelor se actualizează automat şi graficul. Alegerea tipului de grafic dorit (Step 1 of 4 – Chart Type). propune realizarea unei reprezentări grafice prin parcurgerea a 4 paşi şi anume: 1.105. sub formă de diagrame. Tipul de grafic dorit se alege din meniul Chart Type.2. Reprezentarea grafică este dinamică. Figura 2. Chart sub-type prezent în fereastra ChartWizard. sau prin activarea meniului Insert şi se alege comanda Chart. ajustându-se la noile valori. tendinţelor. Reprezentările grafice permit o mai bună vizualizare a relaţiilor. bare. Asistentul ChartWizard. b) Grafice cu histograme orientate orizontal (Bar). Grafice şi diagrame Crearea graficelor de diferite tipuri Una dintre cele mai importante facilităţi Excel o constituie reprezentarea grafică. Acesta se lansează în execuţie acţionând clic pe butonul ChartWizard prezent pe bara de instrumente Standard.7. Pentru crearea unui grafic se utilizează modul ChartWizard (Asistentul generator de grafice).105).

94 Figura 2. Figura 2. c) Grafice lineare (Line) sunt reprezentări sub formă de linii frânte sau curbe. .107.106.

108.109. .95 d) Grafice sectoriale (Pie) sunt diagrame de structură ce semnifică mărimile părţilor unui element. Figura 2. Figura 2. e) Grafice de tip „nor de puncte“(Scatter) cunoscute şi sub numele de diagrame XY. raportate la un întreg.

. Figura 2. Fiecare cerc (inel) reprezintă o serie de date. Graficele în arii pot fi plane (simple) sau în relief. Figura 2.111.110. g) Grafice concentrice (Doughnut).96 f) Grafice în arii (Area) sunt reprezentate prin suprafeţe dispuse în straturi.

Sunt utilizate în domeniul hărţilor topo-geografice.97 h) Grafice polare (Radar) − reprezintă serii de date corespunzătoare fenomenelor studiate pe mai multe axe dispuse radial.113 . Figura 2. faţă de un punct central. Figura 2.112. i) Grafice în suprafaţă (Surface) sunt diagrame care reprezintă optimul combinaţiilor între diferite serii de date.

115. . Figura 2.98 j) Grafice tip „bule“ (Bubbe) sunt grafice statistice de regresie.114 k) Grafice bursiere (Stock) sunt diagrame ce reprezintă grafic amplitudinile fenomenelor studiate. Figura 2.

. seriile de date au fost orientate în linie. În exemplul din Figura 2. Seriile de date pot fi orientate în linie (Serie in Rows) sau în coloană (Series in Column). informaţia din prima coloană a domeniului selectat va fi atribuită etichetelor de abscisă.99 2. Butonul Collapse Dialog Figura 2. După selecţie se închide caseta de text. informaţia din prima linie a domeniului selectat va fi atribuită etichetelor de abscisă.117.116. Seriile de date (Data Range) se introduc prin selecţie dacă se execută clic pe butonul Collapse Dialog. iar informaţia din prima coloană a domeniului va fi atribuită legendei. butonul cu săgetă mică roşie din dreapta casetei Data Range. iar informaţia din prima linie a domeniului va fi atribuită legendei. Introducerea seriilor de date care vor fi reprezentate grafic (Step 2 of 4 – Chart Source Data). Dacă seriile sunt orientate în linie. Dacă seriile sunt orientate în coloană.. Caseta de dialog va fi micşorată pentru a fi vizibilă caseta de text în care se vor introduce seriile de date selectate.

titlul abscisei (Category X axes ). 3.117. În exemplul prezentat în figura următoare s-a introdus titlul graficului.100 Legenda Etichete abscisă . afişarea etichetelor de date pe diagramă (Data Labels) şi afişarea alături de diagramă a tabelului de date (Data Table). La acest pas se pot introduce opţiuni referitoare la titlul graficului (Chart title). . definirea de linii orizontale şi verticale (Gridines). titlul ordonatei (Value Y axes). legenda graficului (Legend). afişarea sau nu a etichetelor pe axe (Axes). Particularizarea graficului (Step 3 of 4 – Chart Options). Figura 2.

Pentru terminarea generării graficului se execută clic pe butonul Finish. Editarea (modificarea) unui grafic Pentru editarea unui grafic se execută clic pe acesta pentru a-l selecta. Se activează meniul Chart şi apoi comanda Chart Options. sau poate fi amplasat într-o foaie grafică specială Chart1 (As new sheet). 4. Figura 2. Graficul va fi încadrat de un chenar cu 8 puncte negre.118. Graficul poate fi amplasat ca obiect în foaia de lucru curentă (As object in). Alegerea locului în care se doreşte afişarea graficului (Step 4 of 4 – Chart Location). Acesta este ultimul pas. În exemplul de faţă s-a optat pentru amplasarea graficului în foaia de lucru curentă.119. . În ecran se deschide fereastra Chart Options şi se pot activa butoanele corespunzătoare modificărilor dorite (vezi precizările făcute la pasul 3).101 Figura 2.

. pentru adăugarea etichetelor de date pe diagramă.120. De exemplu. Fereastra Chart Options se reconfigurează şi din lista de opţiuni Data Labels se alege opţiunea Show value. Figura 2.121.102 Figura 2. se execută clic pe butonul Data Labels prezent în fereastra precedentă.

.103 Modificarea culorii de umplere a graficului Se selectează graficul. Figura 2.123. Se execută apoi clic pe butonul OK. se activează meniul Format şi se alege comanda Selected Chart Area. În ecran se deschide fereastra Chart Type din care se alege tipul de grafic dorit. Modificarea tipului de grafic Se selectează graficul.122. În exemplul din figura următoare s-a ales tipul Area. Figura 2. În ecran este afişează caseta de dialog Format Chart Area şi din paleta de culori afişată se alege culoarea dorită. se activează meniul Chart şi se alege comanda Chart Type.

Se plasează pointerul de mouse pe suprafaţa graficului. Se plasează pointerul de mouse pe unul din cele 8 puncte ale marcajului. Când acesta ia forma tastelor săgeţi. S-a ales. . Ştergerea unui grafic Pentru realizarea acestei operaţii se execută clic pe grafic pentru a-l selecta. Figura 2. se glisează până când graficul ajunge la mărimea dorită.104 Mutarea. Se acţionează tasta Delete (ştergere All).125 . Formats (şterge formate). Series (şterge seriile de date). Excel va înconjura graficul cu marcaje de dimensionare. sau se activează meniul Edit şi se alege comanda Clear. Excel va înconjura graficul cu marcaje de dimensionare. Se execută apoi clic în afara graficului pentru a-l deselecta. opţiunea de ştergere totală All. Când indicatorul ia forma unei săgeţi cu două vârfuri. pentru exemplificare. se glisează până când graficul ajunge în poziţia dorită. Redimensionarea unui grafic Pentru realizarea acestei operaţii se execută clic pe grafic pentru a-l selecta. redimensionarea şi ştergerea graficelor (diagramelor) Pentru realizarea acestei operaţii se execută clic pe grafic pentru a-l selecta. Forma pointerului de mouse pentru mutare Figura 2. Din submeniul afişat se alege opţiunea dorită: All (ştergere totală).124. Excel va înconjura graficul cu marcaje de dimensionare.

Pentru a înţelege listele Excel.105 2. Culegerea datelor este importantă. De exemplu. Fiecare înregistrare se compune din unităţi de informaţie denumite câmpuri (fields). În contextul aplicaţiei EXCEL.1. trebuie să se cunoască câteva principii de bază privind organizarea: O listă este o colecţie de elemente denumite înregistrări (records). specific. Care este diferenţa dintre o bază de date şi o listă? Tehnic vorbind. însă datele nu pot fi folosite decât dacă sunt gestionate corespunzător. localităţile şi numerele de fax ale principalelor firme beneficiare. Gestionarea listelor în EXCEL (Baze de Date) 2. Noţiuni de bază Una dintre cele mai utile facilităţi din Excel este capacitatea de a lucra cu liste (baze de date). este uşurată mult sortarea şi căutarea informaţiilor. Excel pune la dispoziţie cea mai mare parte din instrumentele necesare pentru lucrul cu liste – chiar şi pentru cele mai mari şi mai complexe. pe linii şi coloane. pe înregistrări şi câmpuri. . Majoritatea listelor Excel au un cap de tabel (header row) care este întotdeauna prima linie în listă. inventare de produs sau registre de verificare. într-o listă ca cea de mai sus având precizate numele. se pot organiza informaţiile respective în grupuri şi să se pot adăuga subtotaluri. Cu doar câteva clicuri de mouse. Se pot chiar crea formulare pentru introducerea datelor. Figura 2. În general însă. se poate realiza sortarea pentru a alătura informaţii de acelaşi tip. iar titlurile de coloane au rolul de nume pentru câmpuri.8. fiecare firmă va avea propria sa înregistrare.126. listele se mai numesc şi baze de date. nici una. În acest mod de organizare pe linii şi coloane.8. Când se memorează într-o listă Excel informaţii de genul numelor de persoane şi al adreselor. În listele Excel. O listă este termenul folosit de Excel pentru o foaie de calcul sau o parte a acesteia în care informaţiile sunt organizate într-un anumit mod. este numită bază de date o colecţie foarte mare de date care asociază mai multe liste (denumite tabele). În figura de mai jos este ilustrat un exemplu tipic de listă. iar câmpurile fiecărei înregistrări vor conţine tipuri specifice de informaţii despre firma respectivă. Chiar şi în cazul listelor fără valori numerice. fiecare înregistrare este memorată pe o singură linie şi fiecare câmp este definit ca o singură coloană. pentru a uşura adăugarea unor elemente noi în tabel şi pentru a găsi elementele care sunt deja introduse. se pot efectua sortări şi se poate găsi cu exactitate informaţia dorită.

Introducerea datelor se poate face direct pe foaie de calcul sau prin utilizarea unui formular. însă se recomandă acest lucru. aceste operaţiuni se pot realiza prin trei metode: − metoda formularului (Form). În ceea ce priveşte interogarea (consultarea) bazelor de date. 4. date calendaristice. nuanţe. astfel încât să se permită regăsirea rapidă a tuturor informaţiilor de care utilizatorul are nevoie. Numele de câmpuri trebuie să apară în capul de tabel de la începutul listei. Pentru a realiza o bază de date este necesar. Fiecare înregistrare este memorată pe o linie separată. presupune că acesta este capătul listei. Indiferent de modalitate. Este indicat să se păstreze fiecare listă în propria sa foaie de calcul. Nu este obligatorie includerea în listă a numelor pentru câmpuri (etichete de coloane). ceea ce presupune selectarea informaţiilor care vor figura în cadrul ei. Acest demers este foarte important deoarece el reprezintă procesul de creare a bazei de date. cifre. trebuie evitată inserarea de spaţii suplimentare la începutul unei celule. Se poate memora într-o listă orice tip de date: text. Odată ce datele au fost introduse în baza de date. − Modificarea unei înregistrări care presupune în primul rând regăsirea informaţiei respective în baza de date. un altul care conţine inventarele de produse şi un al treilea care memorează vânzările efectuate în firmă. Nu se lasă o linie liberă între capul de tabel şi prima înregistrare. adică adăugare. . imprimări de date structurate. aceasta poate fi supusă unor operaţiuni de actualizare. − Ştergerea unei înregistrări se realizează prin selectarea liniei în care este editată înregistrarea şi apoi activarea comenzii Delete din meniul Edit. modificare. deoarece acest lucru ar putea avea un efect negativ asupra operaţiilor de sortare şi căutare a informaţiilor. chiar imagini grafice. Se verifică ca datele din acelaşi câmp (coloană) să fie de acelaşi tip. 3. datele trebuie să fie organizate respectând următoarele reguli: 1. 5.106 Un exemplu simplu de bază de date poate include trei tabele: unul care conţine numele clienţilor. Dacă Excel găseşte o linie liberă în listă. 2. În varianta actualizării direct în listă utilizatorul are următoarele posibilităţi: − Adăugarea unei înregistrări care presupune tastarea conţinutului acesteia după ultima linie a listei. chenare şi alte elemente de format pentru celule. Acest lucru se poate realiza prin comanda Find (meniul Edit). Pentru a diferenţia capul de tabel de datele din listă. însă pentru ca Excel să le recunoască. Listele Excel sunt păstrate în foi de calcul normale. ordonarea crescătoare sau descrescătoare a datelor după unul sau mai multe câmpuri. ştergere de informaţii). Dacă trebuie incluse şi alte date în aceeaşi foaie de calcul. Excel prezintă următoarele facilităţi specifice exploatării bazelor de date: 1. fără nici un fel de informaţii suplimentare. însă cel puţin un câmp din înregistrare trebuie să conţină informaţii. Acest lucru se poate realiza în două moduri: direct în listă sau prin intermediul unui formular. Nu este nici o problemă dacă nu se completează unul sau două câmpuri dintr-o înregistrare. Multiple posibilităţi de interogare a bazelor de date prin localizări şi extrageri de informaţii utile procesului de luare a deciziilor. O listă interpretată ca fiind o bază de date are toate proprietăţile care decurg din această ipostază: permite operaţiuni de actualizare a bazei (adăugare. să se definească structura bazei de date. După ce informaţia respectivă a fost localizată. căutări şi extrageri de informaţii din bază pornind de la anumite criterii de selecţie. modificare sau ştergere de înregistrări. caz în care apare o fereastră de dialog în care utilizatorul trebuie să precizeze informaţia care să permită poziţionarea pe înregistrarea dorită. se vor plasa înainte sau după listă. ca pentru început. operaţia de modificare se realizează prin comanda Replace (meniul Edit). cu cel puţin un rând diferenţă între ele. se folosesc alte fonturi.

criterii calculate).127).8. Posibilitatea validării datelor conţinute de baza de date în scopul verificării şi parametrii informaţiilor ce sunt introduse de utilizator în modelele sale de analiză.. 4. − metoda filtrului avansat sau elaborat (Filter – Advanced Filter). cu excepţia celor care rezultă în urma unei formule de calcul sau a unei funcţii Excel şi care sunt afişate numai cu titlu informativ. − Criteria permite localizarea unei informaţii dintr-un tabel prin specificarea unui criteriu de selecţie. ceea ce asigură interpretarea mai facilă a datelor care au fost introduse în bază sau a datelor care au fost extrase în urma unei interogări. Figura 2.2. acestea putând fi vizualizate în mod succesiv prin utilizarea barei de deplasare pe verticală. particularizat cu titlurile din foaia de calcul. Formularul afişează numărul de înregistrări din bază. − Find Prev permite poziţionarea pe înregistrarea precedentă. se execută clic în orice locaţie a listei. . Excel va afişa pe ecran o casetă de dialog conţinând formularul de date (Figura 2.AutoFilter).. 2. Posibilităţi de construire a câmpurilor de criterii în care sunt fixate restricţiile impuse modelului de analiză la care baza de date trebuie să reacţioneze (criterii simple.107 − metoda filtrului automat (Filter . − Delete permite ştergerea înregistrării curente (poziţia curentă a cursorului). după care se alege comanda Form. 3. utilizatorul poate interveni asupra tuturor câmpurilor din baza de date. − Restore anulează înregistrarea curentă. Pentru utilizarea formularul de date în vederea introducerii şi actualizării de informaţii. Interogarea (consultarea) bazelor de date Lucrul cu formulare de date Formularul de date reprezintă a doua variantă pentru introducerea datelor în baza de date. − Close realizează închiderea casetei de dialog. Caseta de dialog conţine următoarele butoane de comandă: − New permite introducerea unei noi înregistrări în baza de date. Posibilitatea sortării bazelor de date pe mai multe rubrici de grupare (se pot utiliza maxim 3 câmpuri de regrupare). 2. din meniul Data. precum şi pentru actualizarea acesteia. criterii multiple. − Find Next permite poziţionarea pe înregistrarea următoare.127. În formularul astfel afişat.

Dacă s-a greşit ceva. −Pentru a continua căutarea se acţionează din nou butonul de comandă Fiind Next (sau Find Prev dacă se doreşte a se căuta în direcţie inversă). Pentru revenirea la macheta de introducere a datelor se acţionează butonul Form. afişând cuvântul Criteria). se apăsă tasta Tab după fiecare valoare de intrare. Pentru reprezentarea acestor operatori se folosesc următoarele simboluri: Simbol Semnificaţie = „=text“ > >= < <= <> egal cu mai mare decât mai mare sau egal cu mai mic decât mai mic sau egal cu diferit de Prin intermediul formularului se pot opera şi modificări asupra unor câmpuri. în timp ce utilizatorul operează modificări asupra unui câmp.108 De exemplu. pentru a introduce o înregistrare nouă în baza de date. se execută clic pe butonul Clear şi se tastează noul criteriu în rubrica corespunzătoare. sau se acţionează butonul Restore dacă se doreşte anularea modificărilor operate anterior. precum şi a câmpurilor protejate. Pentru aceasta se localizează înregistrarea ce se doreşte a fi actualizată după care se operează modificarea dorită. Se introduc datele în casetele de text din formular. Principalele inconveniente (limite) alte metodei formularului sunt următoarele: − vizualizarea se face înregistrare cu înregistrare. acest lucru fiind valabil doar în cazul datelor non-numerice. − În caseta de dialog Form se execută clic pe butonul Criteria (se observă că indicatorul de înregistrare din colţul din dreapta-sus al casetei de dialog se schimbă. se procedează astfel: − Se poziţionează cursorul în oricare celulă a bazei de date. În final. − afişarea tuturor informaţiilor legate de o anumită înregistrare. se apasă combinaţia de taste Shift+Tab pentru a reveni în câmpul anterior. se apăsă tasta Enter pentru a se salva informaţiile introduse şi se începe introducerea unei alte înregistrări. butonul Restore devine activ. chiar dacă pe utilizator îl interesează la un moment dat numai anumite câmpuri din baza de date. − Pentru a introduce un alt criteriu se acţionează din nou butonul Criteria. se execută clic pe butonul Close. se execută clic pe butonul New. Când se ajunge la ultimul câmp din formular. cu excepţia celor calculate. În cazul în care se doreşte validarea modificărilor se apasă tasta Enter pentru ca modificările să fie preluate în baza de date. Pentru a trece la câmpul următor. În editarea criteriilor se pot utiliza şi operatori de comparaţie. După ce se termină de introdus datele. − În caseta text „FUNCTIA“ se tastează criteriul de selecţie („Specialist PR“). deci baza de date nu poate fi afişată în totalitatea ei. se recomandă plasarea acestuia la începutul bazei de date. . Se observă faptul că. Dacă se doreşte vizualizarea tuturor înregistrărilor care au în câmpul „FUNCTIA“valoarea „Specialist PR“. −Excel caută în baza de date şi afişează prima înregistrare care îndeplineşte criteriul specificat (aceasta căutare nu ţine cont de tipul fontului). Localizarea informaţiei se poate realiza şi prin tastarea primelor caractere ale intrării respective. se verifică vizual corectitudinea modificărilor efectuate. − Se declanşează funcţia de căutare prin acţionarea butonului Find Next sau se apasă tasta Enter. Deoarece căutarea informaţiilor are loc începând cu poziţia curentă a cursorului.

Definirea unui criteriu simplu pentru un singur câmp din baza de date. Pentru rezolvarea acestei interogări se va acţiona butonul de selecţie ataşat câmpului „FUNCTIA“ şi se va alege din meniul derulant „Specialist PR“.128. prin filtrare. iar numărul maxim este de 500 înregistrări). − Opţiunea Custom permite crearea unui filtru automat personalizat. În acest caz se acţionează butonul de selecţie. . Este de reţinut faptul că Excel permite o singură listă să fie filtrată la un moment dat. Pentru filtrarea automată a unei baze de date se selectează o celulă din tabel şi se alege comanda Filter − AutoFilter din meniul Data. − Top 10 este o variantă operaţională numai pentru câmpurile numerice şi cele care conţin date calendaristice. Înregistrările filtrate pot fi formatate. Caseta de dialog Custom Autofilter are în structura sa: operatorii de comparaţie. − Toate valorile coloanei respective. Interogarea bazelor de date prin filtru automat Filtrarea automată este acea metodă de interogare care permite afişarea anumitor înregistrări în raport de o restricţie sau un sistem de restricţii aplicate bazei de date.109 − imposibilitatea de redactare a criteriilor complexe (de exemplu: lista salariaţilor cu salarii cuprinse între 6-7 milioane lei).) ce conţin o serie de opţiuni care asistă utilizatorul în formularea criteriilor de afişare. Filtrul poate fi schimbat în orice moment pentru a afişa un alt set de înregistrări. baza de date va fi înlocuită temporar cu o listă care va conţine numai înregistrările care satisfac condiţiile de selecţie. iar din lista derulantă se va selecta varianta dorită. Exemplu: să se afişeze lista salariaţilor care au funcţia „Specialist PR“. Practic. Pentru soluţionarea acestor interogări se apelează la metoda filtrării automate sau elaborate. Lista derulantă conţine următoarele: − Opţiunea All care permite afişarea tuturor înregistrărilor din baza de date. editate şi chiar reprezentate grafic.128. valoarea cu care se compară şi operatorii logici And/Or pentru definirea condiţiilor compuse. Această opţiune are ca scop afişarea unui număr stabilit de înregistrări. Filtrul activ este salvat odată cu registrul de calcul. În caseta de dialog Top 10 AutoFilter utilizatorul precizează dacă doreşte să vizualizeze primele (opţiunea Top) sau ultimele (opţiunea Bottom) „n“ înregistrări din baza de date (numărul minim este 1. Pentru definirea criteriilor de selecţie există următoarele posibilităţi: 1. Figura 2. Aceste butoane activează meniuri derulante (Figura 2. Comanda AutoFilter determină afişarea unor butoane de selecţie pentru fiecare câmp din capul de tabel.

Fiind vorba despre un criteriu cumulat.000“. se alege opţiunea Custom unde se vor edita restricţiile la care baza de date trebuie să reacţioneze. Construirea de criterii complexe pe mai multe câmpuri ale bazei de date. aşa cum arată Figura 2.000 şi 8. 4. Figura 2. Definirea unui criteriu complex pe un singur câmp.110 2. Figura 2. 3.800.129. Pentru această filtrare. se selectează din lista câmpului „COMPARTIMENT“ opţiunea „Financiar“. Fiind vorba despre un criteriu cumulat. Exemplu: să se afişeze lista salariaţilor din compartimentele „Productie“ şi „Financiar“. criterii care trebuie îndeplinite cumulativ.000“. iar din câmpul „SALARIU. .130.800. se alege opţiunea Custom unde se vor edita restricţiile la care baza de date trebuie să reacţioneze. se alege valoarea „4. Exemplu: să se afişeze lista salariaţilor care nu au funcţia „Specialist PR“ şi salariul cuprins intre 5. Definirea de criterii simple pe mai multe câmpuri. .000.000.000. Exemplu: să se afişeze lista salariaţilor din compartimentul „Financiar“ şi care au salariul „4.129.

Definirea criteriilor. .131 Câmpul de rezultate va conţine numai înregistrările care îndeplinesc cumulativ condiţiile de selecţie enunţate prin filtrul personalizat Custom. Baza de date declarată pe coordonatele A2: E10 este ilustrată în figura de mai jos. Lansarea căutării şi extragerea propriu-zisă din baza de date a înregistrărilor ce corespund criteriilor de căutare şi extragere definite în zona de criterii. 4. iar rezultatele filtrării nu pot fi afişate în altă locaţie a foii de calcul desemnată de utilizator. Definirea unei zone de criterii.111 Figura 2. Dezavantajul incontestabil al acestei metode este acela că nu se pot defini restricţii bazate pe formule de calcul sau funcţii Excel. 2. comanda Filter. Definirea opţională a unei zone de extragere. la o interogare a bazei de date. Aceste inconveniente se pot elimina prin utilizarea metodei filtrului elaborat (Advanced Filter). Avantajul utilizării metodei filtrului automat constă în faptul că. Pentru a reveni la afişarea integrală a bazei de date se alege opţiunea Show All din meniul Data. Interogările bazate pe procedeul filtrării elaborate (Advanced Filter) sunt prezentate pe exemplul unei baze de date pentru lista salariaţilor firmei Omega. Interogarea bazelor de date cu ajutorul filtrului elaborat Metoda consultării bazelor de date cu ajutorul filtrului elaborat presupune parcurgerea următoarelor etape: 1. se afişează toate înregistrările care răspund criteriilor de selecţie sub forma unei liste. al cărei conţinut poate fi modificat. formatat sau chiar tipărit. 3.

ele trebuie îndeplinite simultan. într-o altă foaie de calcul. se consideră că ele sunt legate prin operatorul logic OR (SAU). NOT) . Se recomandă ca zonele de criterii să fie definite separat. Aceste criterii respectă următoarea regulă: − dacă valorile diferitelor criterii sunt precizate în zona de criterii pe aceeaşi linie. > =. Criteriile multiple se obţin prin combinarea criteriilor utilizând operatorii logici (AND. <. criterii multiple şi criterii calculate. <=. pentru a nu sufoca foaia de calcul ce conţine baza de date. OR). Adesea. − un operator logic de comparaţie (=. iar cea de a doua va cuprinde formula/formulele respective. < > urmaţi de o valoare. − un argument de comparaţie care poate fi: adresa unei celule (ex. fiind considerate legate prin operatorul logic AND (ŞI).: = B2>C2). Criteriile de comparaţie se realizează cu ajutorul operatorilor de comparaţie şi anume: >. În precizarea valorilor se pot utiliza caracterele generice * sau ?. În caz contrar există riscul apariţiei unei incompatibilităţi între denumirile din listă şi cele din zona de criterii. <. AND. OR. 2. dar va afişa un rezultat logic al evaluării formulei. − dacă valorile diferitelor criterii sunt precizate în zona de criterii pe linii diferite.112 Figura 2.< . o expresie (ex.: D2>Max(D2:D10). Definirea criteriilor. Aceasta poate fi definită în aceeaşi foaie de calcul (în care se află baza de date) sau într-o altă foaie. <=. Prima linie a zonei de criterii se va obţine prin copierea numelor respective de câmpuri din listă (din linia de titluri a rubricilor bazei de date). În acest caz prima linie a zonei de criterii (ce conţine numele câmpului pe care se face selecţia) este goală. Zona de criterii este compusă dintr-o linie ce conţine numele câmpurilor ce servesc la formularea criteriilor şi una sau mai multe linii pentru definirea acestora. Sintaxa unor astfel de criterii calculate este următoarea: − semnul = (egal) pentru a se specifica faptul că este vorba de o formulă. − adresa primei celule din domeniul rubricii bazei de date. cu atât mai mult cu cât datele rezultate în urma extragerii vor fi afişate obligatoriu în aceeaşi foaie de calcul în care se află sursa de date.: =B2>C2*12%). . Se pot defini criterii de comparaţie. 1. o funcţie predefinită (ex. >=. este necesar ca zonele de criterii odată definite să fie păstrate în vederea unor căutări/extrageri repetate. Zona de criterii. Criteriile calculate sunt bazate pe formule ce returnează un rezultat logic (TRUE sau FALSE).132. constituind astfel un criteriu multiplu.

comanda Filter − Advanced Filter. este necesar ca pentru activarea acesteia să se selecteze modul de acţiune Copy to another location. . Întrucât caseta de text Copy to nu este activă implicit. Figura 2.113 3. corespunzător restricţiilor impuse în câmpul de criterii). care va fi redimensionată în funcţie de cerinţele interogării (modul de acţiune Filter the list in-place) . Zonă de extragere. Preluarea acestor nume în prima linie a zonei de extragere se poate face prin copierea numerelor respective din antetul listei. dacă se execută clic pe butonului OK. rezultatul filtrării se va afişa pe baza de date. Implicit. Lansarea căutării şi extragerii se declanşează. Exemplu: Să se extragă lista salariaţilor care au funcţia „Specialist PR“ şi salariul > 5400000. În cazul în care a fost definită o zonă de extragere. Zonă de extragere este compusă dintr-o linie ce conţine numele câmpurilor (titlul rubricilor) din baza de date despre care se doreşte a se obţine informaţii. Prin selectarea casei de validare Unique records only nu vor fi preluate în zona de extragere înregistrările duble (care au valori identice. în raport cu sursa de date. Caseta de dialog Advanced Filter corespunzătoare procedeului de extragere este prezentată în figura de mai jos.133. Zonă de extragere trebuie definită obligatoriu în foaia de calcul ce conţine baza de date. 4. atunci utilizatorul va preciza în caseta de text Copy to. Utilizatorul trebuie să precizeze domeniul de celule care reprezintă baza de date (List Range) şi domeniul care reprezintă zona de criterii (Criteria Range). Lansarea căutării şi extragerea propriu-zisă Pentru realizarea acestei operaţii se activează meniul Data. Este de preferat ca zonele de extragere să fie plasate lateral sau în jos. Pe ecran va fi afişată caseta de dialog Advanced Filter prezentată în figura de mai jos. domeniul de celule care reprezintă zona de extragere.

− înregistrările extrase nu sunt legate de baza de date.135. eventualele modificări în baza de date nu se vor reflecta în zona înregistrărilor deja extrase. − lista (subsetul de înregistrări) afişată în zona de extracţie poate fi prelucrată ca orice listă (bază de date).134.114 Figura 2. − dimensiunea zonei de extragere este ajustată automat la numărul de înregistrări extrase. De aceea când se precizează coordonatele zonei de extragere (caseta de text Copy to din fereastra Advanced Filter) se selectează doar o singură linie şi anume aceea care conţine numele câmpurilor. Câteva precizări privind caracteristicile extragerii: − înregistrările extrase conţin numai valori (formulele de calcul sunt extrase ca valori). . Figura 2. Rezultatul extragerii este prezentat în figura următoare.

115 2.8.3. Gruparea informaţiei prin generarea de subtotaluri Excel permite sintetizarea informaţiei prin organizarea ei pe niveluri de grupe, iar apoi se pot opera diferite calcule pe aceste grupuri sau informaţii centralizate. Altfel spus Excel poate organiza datele prin grupare pentru generarea de totaluri şi subtotaluri. Pentru gruparea datelor care se doresc a fi totalizate este necesară sortarea crescătoare a acestora după câmpul la a cărei schimbare se realizează totalul (numit câmp de grupare). De exemplu, baza de date fi sortată ascendent după câmpul „COMPARTIMENT“. Sortarea se face cu ajutorul comenzii Sort din meniul Data (baza de date nu trebuie neapărat selectată, fiind suficientă poziţionarea cursorului pe unul din câmpuri). În caseta de dialog Sort se precizează cheia de sortare Sort By (then By) şi ordinea crescătoare (Ascending). După ce datele au fost sortate, acestea pot fi totalizate pe câmpul de grupare. Subtotalizarea se face prin poziţionarea pe prima celulă a bazei de date (sau prin selectarea acesteia) şi activarea comenzii Subtotals din meniul Data. Prin caseta de dialog Subtotal (Figura 2.136) se desfăşoară tehnica de regrupare a informaţiei astfel: − în caseta At Each Change in se precizează rubrica pentru care se face gruparea; − din caseta Use function se alege tipul de operaţie care se va aplica datelor grupate (Sum; Max; Min; Avarage; Count; Product); − în final se alege rubrica de calculat prin selectarea acesteia . − după precizarea acestor elemente se execută clic pe butonul OK.

Figura 2.136. Rezultatul grupării şi totalizării datelor este prezentat în figura următoare.

116

Figura 2.137. În urma totalizării, foaia de calcul şi-a schimbat aspectul în sensul apariţiei unor elemente (+ şi -) care semnifică gradul de grupare a datelor. Altfel spus, tabelul pentru care s-a făcut totalizarea a fost ierarhizat. Ierarhizarea elementelor grupate permite alegerea pentru vizualizare sau pentru prelucrări ulterioare (de exemplu reprezentări grafice de structură) a nivelului dorit astfel încât să fie relevată informaţia de care utilizatorul are nevoie. Revenirea afişării din forma ierarhizată în formă normală se face prin selectarea tabelului sau poziţionarea cursorului pe prima celulă a acestuia şi activarea comenzii Subtotals din meniul Data, iar în caseta Subtotal se va executa clic pe butonul Remove All. 2.8.4. Blocarea rubricilor (câmpurilor) unui tabel Excel permite o mai bună organizare a spaţiului de lucru prin blocarea sau „îngheţarea“ rubricilor unor tabele de dimensiuni mari, atunci când mărimea acestora depăşeşte zona de vizualizare de la nivelul unui ecran. În acest mod, informaţiile conţinute de tabelele de dimensiuni mari se pot vizualiza permanent, chiar dacă dimensiunea tabelelor respective depăşeşte cu mult zona de vizualizare a unui ecran. Astfel, liniile şi/sau coloanele ce conţin elemente de identificare a tabelelor rămân fixate, iar restul informaţiei defilează pe linie sau pe coloană. Blocarea orizontală a rubricilor este disponibilă prin poziţionarea cursorului pe prima coloană şi pe o linie aflată sub informaţia referenţială ce se doreşte a rămâne fixată. Comanda Freeze Panes din meniul Window va „îngheţa panourile“ (liniile) situaţia deasupra cursorului. Blocarea orizontală a rubricilor se recomandă atunci când tabelul Excel conţine puţine coloane ce se afişează integral în spaţiul de afişare al unui ecran şi multe linii ce depăşesc pe verticală spaţiul de vizualizare. Exemplu: Să se „îngheţe“ linia care conţine numele câmpurilor din lista salariaţilor firmei Omega. Pentru aceasta se poziţionează cursorul în celula A3 şi se activează comanda Freeze Panes din meniul Window. Rezultatul este prezentat în figura următoare.

117

Figura 2.138. Blocarea verticală rubricilor este posibilă în urma poziţionării cursorului pe prima linie şi pe o coloană aflată la stânga informaţiei ce se doreşte a rămâne fixată pentru o vizualizare permanentă, după care se execută comanda Freeze Panes din meniul Window, comandă care va fixa coloanele situaţie la stânga cursorului. Blocarea verticală a titlurilor se recomandă atunci când tabelul Excel conţine puţine linii ce se afişează integral în spaţiul de vizualizare al unui ecran şi multe coloane ce depăşesc pe orizontală un ecran de afişare. Exemplu: Să se „îngheţe“ primele două coloane din lista salariaţilor firmei Omega. Pentru aceasta se poziţionează cursorul în celula C3 şi se activează comanda Freeze Panes din meniul Window. Rezultatul este prezentat în figura următoare.

Figura 2.139. Blocarea în echer (orizontală şi verticală) a rubricilor se realizează prin poziţionarea cursorului pe o celulă aflată la intersecţia liniilor şi coloanelor de fixat şi prin comanda Freeze Panes din meniul Window. Această comandă va bloca liniile situate deasupra cursorului şi coloanele aflate la stânga sa. Blocarea în echer a titlurilor se recomandă atunci când tabelul Excel conţine linii şi coloane care depăşesc pe orizontală şi pe verticală dimensiunea maximă de afişare a unui ecran. Deblocarea titlurilor este posibilă prin intermediul comenzii Unfreeze Panes din meniul Window.

118 2.8.5. Împărţirea ecranului în ferestre În mod implicit, la deschiderea sesiunii de lucru, Excel afişează o fereastră ce conţine foaia de calcul (Scheet1). Ecranul Excel nu permite implicit afişarea simultană a mai multor zone îndepărtate din aceeaşi foaie de calcul. De aceea, pentru vizualizarea în întregime a datelor amplasate la adrese diferite într-o foaie de calcul, se recomandă împărţirea ecranului în mod multe ferestre. Decuparea ecranului în două ferestre orizontale sau verticale este posibilă prin poziţionarea cursorului pe prima coloană şi o linie oarecare în afară de prima (ferestre orizontale) sau pe prima linie şi o coloană oarecare, mai puţin prima (ferestre verticale) şi prin activarea comenzii Split din meniul Window. În urma execuţiei comenzii, fereastra secundară este deschisă pe linia de sub cursor (fereastră orizontală) sau pe coloana aflată la stânga cursorului (fereastră verticală). Ferestrele deschise pot fi manipulate independent una faţă de cealaltă. Dacă se poziţionează cursorul pe oricare linie şi coloană şi se activează comanda Split din meniul Window, ecranul Excel va fi împărţit automat în patru ferestre aşa cum prezintă figura următoare.

Figura 2.140. Împărţirea ecranului în ferestre nu are nici un efect asupra conţinutului spaţiului de lucru, fiind vorba de un efect de vizualizare aplicat aceleaşi foi de calcul. Dacă datele din foaia de calcul vizualizată prin ferestre sunt legate prin formule, intrările sau modificările aduse datelor dintr-o fereastră, influenţează câmpurile din cea de a doua fereastră.

119

2.8.6. Protejarea şi ascunderea formulelor în foaia de calcul Celule din foaia de calcul curentă care conţin formule sau funcţii Excel speciale, pot fi protejate împotriva modificărilor de orice natură sau pot fi ascunse. În mod implicit, toate celulele foii de calcul sunt protejate, însă această protecţie devine operaţională numai în momentul în care se protejează întreaga foaie de calcul. Pentru protecţia celulelor se parcurg următorii paşi: 1. În primul rând, de deprotejează toate celulele asupra cărora utilizatorul doreşte să intervină. Pentru aceasta se selectează celulele în cauză (Figura 2.141 − domeniul A2:D10 din lista salariaţilor firmei Omega), se activează meniul Format şi se alege comanda Cells. În caseta Format Cells se execută clic pe butonul Protection şi apoi se dezactivează opţiunea Locked.

Figura 2.141. 2. Se protejează foaia de calcul astfel: se activează meniul Tools, se alege comanda Protection şi apoi opţiunea Protect Sheet. Operaţional, utilizatorul poate decide asupra protejării celulelor prin introducerea unei parole.

Deprotejarea foii de calcul se realizează astfel: se activează meniul Tools.143. . Pentru ascunderea celulelor se procedează în acelaşi mod ca la protejarea celulelor numai că la pasul 1. în caseta de dialog Format cells. în celulele în care s-a aplicat Hidden.142. vor putea fi vizualizate numai rezultatele calculelor. se alege comanda Protection şi Unprotect Sheet. 3.144.144 − domeniul E2:E10 din lista salariaţilor firmei Omega). În caseta de text afişată.120 Figura 2. În acest mod. utilizatorul tastează parola introdusă la pasul 2. nu şi formulele sau funcţiile Excel care le-au general. Figura 2. Din momentul în care s-a aplicat protecţia asupra celulelor (Figura 2. se activează opţiunea Hidden. orice operaţie de actualizare a datelor conţinute în celulele protejate generează afişarea pe ecran a unei casete de eroare prin care utilizatorul este atenţionat că nu poate interveni asupra celulelor decât în momentul în care foaia de calcul este deprotejată. Figura 2. 4.

care conţine următoarele butoane: Selectează fontul pentru scrierea caracterelor Selectează dimensiunea (în puncte) pentru scrierea caracterelor . care conţine următoarele butoane: Crează un nou registru de calcul Deschide un fişier (registru de calcul) deja existent Salvează conţinutul unui registru de calcul Trimite registrul de calcul prin poşta electronică Tipăreşte informaţiile dintr-un registru de calcul Previzualizează înainte de tipărire Declanşează verificarea gramaticală a textului din foaia de calcul curentă Decupează domeniul selectat şi îl duce în Clipboard Copiază în Clipboard domeniul selectat Lipeşte informaţiile din Clipboard într-un domeniu specificat Copiază stilurile de formatare Anulează ultima operaţie realizată Reface ultima operaţie anulată Inserează o legătură hipertext Efectuează automat o sumă pentru o serie de date Deschide caseta Paste Function din care se vor alege categoria şi funcţia dorită Sortarea crescătoare a datelor după o singură coloană Sortarea descrescătoare a datelor după o singură coloană Asistentul pentru reprezentarea grafică a datelor Afişează bara de instrumente Drawing Măreşte/micşorează suprafaţa de lucru pe ecran Declanşează Asistentul pentru ajutor Bara de instrumente pentru formatare.121 2.9. folosită la păstrarea pe termen scurt a textului sau imaginilor. Glosar de termeni Termeni SpreadSheet WorkBook WorkSheet Sheet New Excel Worksheet Sheets in new workbook Formula Bar Status Bar Clipboard Toolbar Standard New Open Save E-mail Print Print Preview Spelling Cut Copy Paste Format Painter Undo Redo Insert Hyperlink AutoSum Paste Function Sort Ascending Sort Descending Chart Wizard Drawing Zoom Microsoft Excel Help Toolbar Formatting Font Size Semnificaţie Procesor de tabele Registru de calcul Foaie de calcul Foaie O foaie de calcul Excel nouă Foi de calcul într-un registru de calcul nou Bara de formule Bara de stare Memorie temporară. Bara de instrumente Standard.

43 caractere Aliniere stânga-dreapta Bold Italic Underline Align Left Center Align Right Jusify Merge and Center Currency Percent Style Comma Style Increase Decimal Decrease Decimal Decrease Ident Increase Ident Borders Fill Color Font Color Add and Remove Buttons Cell Active Cell Row Row Height Column Column Width Entire row Entire column Standard Width Select All Sheets Names in workbook Range Currency Style Percent Style Comma Style Increase Decimal Decrease Decimal Format Cells Alignment Left Alignment Right Alignment Center Across Selection Alignment Fill Alignment Justify .122 Scrierea cu caractere aldine (îngroşate) Scrierea cu caractere înclinate Scrierea cu caractere subliniate Aliniază conţinutul unei celule la stânga Aliniază conţinutul unei celule la centru Aliniază conţinutul unei celule la dreapta Aliniază conţinutul unei celule la stânga-dreapta Fuzionează mai multe celule şi aliniază conţinutul pe centru Aplică valorilor numerice formatul monetar Aplică valorilor numerice formatul procent Aplică valorilor numerice formatul cu separator de mii şi 2 zecimale Măreşte numărul de zecimale pentru valori numerice Micşorează numărul de zecimale pentru valori numerice Deplasează conţinutul celulelor la stânga Deplasează conţinutul celulelor la dreapta Selectează formatele pentru încadrarea celulelor sau domeniilor Selectează culori pentru umplerea conţinutului celulelor sau domeniilor Selectează culori pentru fontul caracterelor Adaugă sau elimină butoane pe/de pe bara de instrumente Formatting Celula Excel (Unitatea structurală de bază a foii de calcul) Celula activă (curentă) Linie Înălţime linie Coloană Lăţime coloană Întrega linie Întrega coloană Lăţime standard (8.43 caractere) Selectarea tuturor foilor de calcul Nume în registru de calcul Domeniu de celule Stilul simbol monetar Stilul procent Stilul virgula (Inserează separator de mii la numerele > 999) Adaugă zecimale Micşorează numărul de zecimale Format celule Aliniere la stânga Aliniere la dreapta Aliniere centrată peste coloanele selectate Conţinutul unei celule va fi afişat la maxim 8.

123 Merge cells Function Insert Function Paste Function Function Category AutoSum SUM PRODUCT MIN MAX AVERAGE Merge and center Alignment Wrap Text Border Outline Inside Page Setup Page Orientation Portrait Page Orientation Landscape Paper size Page setup Margins Margins Header Margins Footer Custom Header/Footer Print range Print Area Print to File Active sheet(s) Entire Workbook ChartWizard Chart. Step 1 of 4 Chart Type Chart sub-type Data Range Serie in Rows Series in Column Chart title Chart Options Category X axe Value Y axe Legend Show legend Placement Bottom Placement Corner Placement Top Placement Right Fuzionarea celulelor Funcţie Inserează funcţie Lipeşte funcţie (Generatorul de funcţii Excel) Categorii de funcţii Însumare automată pe linie sau coloană Funcţia sumă Funcţia produs Funcţia valoarea minimă Funcţia valoarea maximă Funcţia media aritmetică Fuzionarea celulelor şi centrarea conţinutului Alinierea automată a textului pe rândul următor Chenar Contur Linii interioare Setare pagină Pagina este orientată vertical „pe înălţime” Pagina este orientată orizontal „pe lăţime” Dimensiune hârtie Setarea marginilor paginii Margini antet de pagină Margini subsol de pagină Personalizarea antetului/subsolului de pagină (completarea cu informaţii corespunzătoare) Tipăreşte un domeniu Tipăreşte o secţiune Tipăreşte într-un fişier Foaie (foi) active Întregul registru de calcul Asistentul pentru crearea graficelor Grafic Pasul 1 din patru Tip de grafic Sub-tipul de grafic Domeniu de date Serie orientată în linie Serie orientată în coloane Titlul graficului Opţiuni de grafic Numele abscisei Titlul ordonatei Legendă Afişare legendă Plasează în partea inferioară Plasează în colţ Plasează în partea superioară Plasează la dreapta .

ELECTRICA S. Formataţi grupul de celule (domeniul) D3:D7 astfel încât cifrele să apară cu simbolul (. Crt. 8.124 Placement Left Plasează la stânga Data Labels Etichete de date Show value Afişează valoare Show percent Afişează procent Show label Afişează etichetă Show label and percent Afişează etichetă şi procent Data table Tabela de date Show legend keys Afişează reperele legendei sub formă de pictogramă Place chart As new sheet Plasează graficul într-o nouă foaie grafică specială Chart 1 Place chart As object in Plasează graficul ca obiect în foaia de calcul existentă Sheet1 Finish Sfârşit 2.A. 6. folosind instrumentul AutoFill. Completaţi automat coloana Nr. Verificaţi dacă există erori gramaticale şi dacă există corectaţi-le.A. 5. Teste evaluare cunoştinţe Testul nr. Salvaţi registrul de calcul sub denumirea SITPERS pe o dischetă. Deschideţi aplicaţia Excel. ELECTRICA S. În rândul introdus tastaţi în celula A1 textul următor: SITUAŢIA PERSONALULUI.A. 11. În foaia ce calcul Sheet1 introduceţi următorul tabel: A 1 2 3 4 5 6 Nr. Inseraţi un rând nou în faţa rândului nr. 1 1.A. . 12. Folosind instrumentele de mărire şi micşorare stabiliţi dimensiunea paginii la 75%. 7.) ca şi separator de mii şi zero cifre zecimale. Crt.1. Modificaţi numărul foilor de calcul din registrul curent la 2. 3. 10.L. Centraţi textul din celula A1 peste domeniul A1:D1 şi scrieţi caracterele îngroşat (bold). 1 B NUME PRENUME COSTEA IOANA ANTON ELENA ENACHE GEORGETA DAVID BOGDAN BADEA MONICA C LOC MUNCĂ OMEGA S. PREMIERE 4. PETROM S. PETROM S.10.R. Selectaţi al doilea rând al tabelului (capul de tabel) şi scrieţi caracterele îngroşat (bold) şi înclinat (italic). D SALARIU BRUT 7500000 8200000 6900000 9500000 5600000 E % PREMIERE 20% 17% 15% 10% 15% F VAL. 2. 9.

7. Selectaţi domeniul F3:F7 modificaţi culoarea de umplere în albastru şi scrieţi caracterele îngroşat (bold). Previzualizaţi foaia de calcul şi cu ajutorul butonului Margins plasaţi tabelul în centrul paginii. Deschideţi aplicaţia SITPERS. 11. Redimensionaţi automat coloanele tabelului la lăţimea optimă. 10. Tipăriţi foaia de calcul în trei exemplare. 2 1. 4. Selectaţi domeniul D3:D7 şi modificaţi culoarea de umplere în verde deschis. Copiaţi formula din celula F3 în domeniul F4:F7. Inseraţi un rând nou la sfârşitul talelului. Tastaţi în prima celulă a noii coloane eticheta FUNCŢIA. Deschideţi aplicaţia SITPERS. Salvaţi registrul de calcul şi închideţi aplicaţia EXCEL.125 Testul nr. 6. Formataţi grupul de celule (domeniul) F3:F7 astfel încât cifrele să apară cu simbolul (.XLS prezentă pe disc în dosarul My Documents. 5. 4. Copiaţi datele din coloanele B şi E în foaia de calcul 2 (Sheet2). 6. Afişaţi pe ecran bara de instrumente Drawing. Modificaţi marginile foii de calcul sus şi jos la 3 cm. 3. 4. 2. 5. 5. Introduceţi o coloană între coloanele C şi D. Adăugaţi un chenar tabelului alegând stilul de linie dorit. În celula F3 introduceţi o formulă prin care îmulţiţi conţinutul celulei D3 cu conţinutul celulei E3. Sortaţi tabelul alfabetic după coloana NUME PRENUME. 9. 9. Căutaţi în tabel numele ENACHE. 4 1. 9. Adăugaţi un antet aliniat la dreapta în care introduceţi data curentă. 2. Selectaţi celula A15 şi introduceţi din ClipArt din categoria Academic următoarea ilustraţie artistică. 3 1. 12. Selectaţi textul din prima linie a tabelului şi schimbaţi culoarea în albastru.) ca şi separator de mii şi zero cifre zecimale. În acest fel aţi calculat valoarea de premiere pentru primul salariat. Deschideţi aplicaţia SITPERS. începând cu celula A1. Sortaţi tabelul crescător după coloana LOC MUNCĂ şi descrescător după coloana SALARIU BRUT 8. . Testul nr. 6. Stergeţi coloana C.XLS prezentă pe disc în dosarul My Documents. Modificaţi dimensiunea hârtiei din Letter în A4 3. 7. 2. 7. 3. Refaceţi imediat conţinutul iniţial al celulei folosind comanda Undo. Centraţi textul din celula A8 peste domeniul A8:C8 şi scrieţi caracterele îngroşa (bold). 8. Introduceţi în celula D4 valoarea 7300000.XLS prezentă pe dischetă. 11. Salvaţi fişierul pe disc stabilind calea implicită ca fiind My Documents. 10. Tastaţi în celula A8 textul TOTAL. 8. 12. Calculaţi totalul domeniului E3:E7 folosind funcţia AutoSum. Testul nr.

Testul nr. 3. pe disc. Creaţi un grafic (o diagramă) de tip coloană cu datele cuprinse în domeniul A2:E5. Copiaţi formula din celula E3 în celulele E4 şi E5. 5. 12. Modificaţi tipul graficului din coloană în arie. Tipăriţi graficul în trei exemplare. 2. Selectaţi titlul graficului şi coloraţi caracterele în albastru. În foaia ce calcul Sheet1 introduceţi următorul tabel: Figura 2. roşu şi verde. Introduceţi în antetul foii de calcul numele fişierului. 5 1. Deschideţi aplicaţia Excel. Salvaţi registrul de calcul şi închideţi aplicaţia EXCEL. Testul nr. 3. Deschideţi aplicaţia VÂNZĂRI. 11. Salvaţi registrul de calcul sub numele VÂNZĂRI. 6. 11. 4. 8. 6 1. Aplicaţi tabelului stilul Colorful1 folosind funcţia AutoFormat.126 10. 10. 7. Salvaţi documentul şi închideţi aplicaţia EXCEL. 6. Salvaţi fişierul în format html. Modificaţi culorile graficului în nuanţele albastu. Aflaţi informaţii referitoare la Chart folosind funcţia Help. În celula E3 calculaţi totalul domeniului B2:D2. Mutaţi graficul în foaia de calcul astfel încât acesta să înceapă din celula A7. 11. Adăugaţi graficului titlul SITUAŢIA VÂNZĂRILOR PE TRIM. 9. 2. 10. I. 7.145.XLS prezentă pe disc în dosarul My Documents. 12. 4. stabilind calea implicită ca fiind My Documents. Reveniţi în foaia de calcul 1 (Sheet1). . 12. Închideţi aplicaţia EXCEL. 5. Selectaţi domeniul A2:E2 şi modificaţi fontul acestuia în MS Sans Serif. 8. Mutaţi legenda graficului în partea de jos a acestuia (Bottom). Folosind comanda Chart Options adăugaţi etichetele de date pe grafic. Selectaţi celula A10 şi calculaţi valoarea maximă a domeniului E3:E7. 9. Modificaţi formatul paginii din Portrait în Landscape. Adăugaţi un subsol aliniat la stânga în care introduceţi textul Vânzări componente.

Toate aceste componente fac parte din colecţii de obiecte numite şabloane de proiect(design templates) ce pot fi ataşate prezentării. 3. Succesul unei prezentări depinde de o planificare inteligentă şi de atenţia acordată celor mai mici detalii. − crearea /editarea prezentărilor interactive. Fără vorbărie În diapozitive rezumaţi-vă la ceea ce este esenţial. Nu trebuie să aveţi într-un diapozitiv mai mult de şase subiecte. ca să poată fi înţeles dintr-o privire. fonturi potrivite şi imagini grafice atrăgătoare pentru fundal.127 3. Tema generală Ce idei din prezentarea dumneavoastră doriţi să rămână în memoria auditoriului la o oră după ce aţi încheiat expunerea? Dar după o săptămână? Puteţi să le înlesniţi întipărirea în minte prin stabilirea unei teme generale. detalii exagerate şi înfrumuseţări care au drept unic rezultat distragerea atenţiei). O prezentare PowerPoint constă din mai multe elemente numite diapozitive (slides). Noţiuni de bază 3. evidenţiate prin buline sau alte marcaje. la care să reveniţi pe parcurs. mărind astfel impactul prezentării. Cu cât aveţi mai multe astfel de subiecte. este numit machetă (layout). Aranjamentul unui diapozitiv constituit din texte. − expunerea prezentărilor în internet/ intranet. cuvintele şi grafica adecvate. − pregătirea prezentărilor pentru expunere. Caracteristicile unei prezentări PowerPoint PowerPoint este un instrument software utilizat în realizarea prezentărilor eficiente. pentru a găsi tonul.1. Se poate rata cu uşurinţă o prezentare construită cu PowerPoint folosind caracteristici neadecvate (precum un font de dimensiune mică. cu atât trebuie să folosiţi mai puţine cuvinte pentru fiecare din ele.1. − construirea diagramelor organizaţionale. . imagini grafice şi alte obiecte. Realizarea prezentărilor cu aplicaţia Microsoft PowerPoint După parcurgerea acestui capitol veţi dobândi cunoştinţe legate de: − caracteristicile prezentărilor eficiente. − animarea prezentărilor cu efecte speciale. Se pot construi prezentări rafinate folosind culori adecvate.1. Pentru construirea diapozitivelor clare şi concise. realizatorul trebuie să ţină cont de următoarele: Auditorul Este necesar să se ştie cât mai mult cu putinţă despre aceştia înainte de a începe construirea prezentării. − derularea prezentărilor. O singură idee principală Fiecare diapozitiv trebuie să fie purtătorul unei singure idei principale.

cu clienţii şi partenerii de afaceri. fiecare având logică proprie. ea merită cultivată. Prezentările trebuie să fie mai mult decât un mijloc funcţional de comunicare sau luare de decizii. discuta cât şi pentru a entuziasma. oficial sau neoficial. − Prezentarea să fie alcătuită din părţi care se interconectează.128 Coerenţă Aveţi grijă să folosiţi într-o manieră unitară literele majuscule şi să construiţi titlurile diapozitivele în acelaşi format. Nu amestecaţi în diapozitive propoziţii complete cu jumătăţi de propoziţie. pune întrebări. În ultimă instanţă. Dacă prezentatorul este impresionist. trebuie să se ţină cont de următoarele : Care este scopul dvs. indiferent de caracterul contextului în care sunt susţinute. are tendinţa de a nu da prea multe detalii şi merge pe premisa că dacă omite unele informaţii. motiva. Pregătirea şi planificarea Dacă prezentatorul este perfecţionist. Această abilitate de comunicare şi colaborare eficientă este esenţială nu numai pentru a informa. indiferent de punctul de vedere din care li s-a cerut să abordeze problema. prezentatorul este cel care dă tonul. prezentatorul trebuie să-şi exprime ideile cu claritate şi hotărâre. Perfecţioniştii au tendinţa de a spune tot ceea ce ştiu despre un anumit subiect. convinge. chiar dacă presupuneţi că nu vă veţi adresa vreodată unei săli pline. O afacere depinde în mare măsură de abilitatea celor implicaţi în comunicare şi colaborare eficientă. Ca să capteze atenţia auditoriului. . acestea vor fi tocmai cele care vor face problema inteligibilă şi accesibilă. ? − Cu ce scop susţineţi această prezentare ? − De ce aţi fost solicitaţi să o susţineţi ? − Ce speraţi să realizaţi ? − Cum aţi putea să o faceţi interesantă ?În ce măsură cunoaşte auditoriul prezentării? − Are cunoştinţe necesare pentru a înţelege subiectul ? subiectul Care este cadrul prezentării? − Să se stabilească dinainte ordinea şi conexiunile logice între teme. Tipuri de auditoriu. − Părţile interdependente trebuie să se îmbine în final pentru a realiza scopul general al prezentării. Evaluarea auditoriului cuprinde două aspecte: − Starea de spirit şi receptivitatea. Ori de câte ori se realizează şi se susţine o lucrare oficială sau neoficială. Capacitatea de a putea vorbi în faţa unui grup de oameni este o aptitudine necesară în orice domeniu. decide. să dovedească încrederea în forţele proprii şi deplina cunoaştere a subiectului. atât inter cât şi extra organizaţional. Ei rămân la punctul de vedere stabilit şi înlătură „umplutura“. Aptitudini retorice Prezentarea nu va fi apreciată doar datorită diapozitivelor. − Relaţia socială faţă de cel care prezintă. ilustra. va realiza conştient o sortare şi o selecţie riguroasă a materialului inclus în prezentare şi va respinge ceea ce nu este necesar.

accesibil asistenţei.. să încerce să se pună in locul asistenţei şi să ţină cont de următoarele: 1. de captare a atenţiei şi de sporire a amplorii subiectului. se recomandă simularea mai multor ipostaze din prezentare. Planuri şi note Prezentatorul îşi pregăteşte însemnări pe care le va utiliza ca suport (ajutor real) în prezentare. Limbajul şi stilul trebuie adaptate la diverse situaţii şi tipuri de auditoriu. persoanele implicate trebuie să-şi analizeze cinstit şi obiectiv punctele tari şi punctele slabe. 3. peliculă fotografică şi pe ecranul calculatorului Repetiţia Dacă prezentarea este oficială. Acestea nu trebuie citite cuvânt cu cuvânt. Cuvintele tehnice să fie folosite cu mare atenţie. de mărimea şi compoziţia asistenţei. cu informaţii audio şi video. proiectorul de diapozitive. − Programe extrem de eficiente care pot fi uşor controlate de către prezentator(ex. Structurarea prezentării cu o combinaţie de secţiuni formale şi informale. Acestea sunt mijloace de intensificare a impactului mesajului. nu trebuie să se pună niciodată baza pe memorie. 3. retroproiectorul. În cazul unei prezentări oficiale. Mijloace audio-vizuale utilizate în prezentare. Folosirea de cuvinte. Legarea cifrelor de fapte şi faptelor de cifre. Exprimarea să se realizeze într-un limbaj comun. hârtie. diapozitive de 35 mm. Evitarea jargonului. precum şi de facilităţile disponibile la locul prezentării. acronimelor şi pleonasmelor.129 În pregătirea şi planificarea unei prezentări. Pot fi utilizate în prezentare. proiectorul de diafilme. 2. Alegerea modului de abordare a problemei funcţie de asistenţă. propoziţii şi paragrafe clare şi la obiect. 2. Utilizarea de informaţii statistice în concordanţă cu subiectul tratat. 4. Prezentatorul trebuie să verifice: desfăşurarea în timp a fiecărei părţi din prezentare. pentru a stârni interesul asistenţei. următoarele mijloace audio-video: table albe şi negre. Evitarea frazelor lungi. Alegerea acestor mijloace depinde de volumul şi complexitatea informaţiilor de transmis. − Video-proiectorul sau placa cu cristale lichide (panel) proiectează imaginea de pe ecranul calculatorului pe un ecran mare (pentru grupuri mari). flipchart-ul. 4. după următoarele reguli: 1. calculatorul PC. sensul şi pronunţia. repetările şi omisiunile. Utilizarea de formule de început eficiente. aparatul video. Cu PowerPoint se pot crea prezentări profesionale pe: folii transparente. PowerPoint). Când prezentarea conţine date statistice sau citate exacte. . 5. Timpul acordat prezentării. deoarece cititul slăbeşte contactul vizual cu asistenţa. 5. textul va fi pus la dispoziţia asistenţei şi trebuie să fie asigurată concordanţa dintre însemnări şi conţinut. Calculatorul-Mediu şi mijloc de prezentare Avantajele utilizării calculatorului ca mediu şi mijloc de prezentare sunt următoarele: − Ecranul calculatorului poate fi folosit ca mediu de prezentare (pentru grupuri mici).

1. 3. sau se apasă simultan tastele Ctrl+O. Diapozitivele pot fi scrise şi actualizate rapid. b) Dacă aplicaţia PowerPoint este deschisă. − Aspectul profesionist al prezentării şi la costuri accesibile. se selectează prezentarea dorită şi se execută clic pe butonul OK.1. Deschiderea aplicaţiei PowerPoint Pentru deschiderea aplicaţiei PowerPoint există următoarele posibilităţi: a) Din meniul Start – Programs – Microsoft PowerPoint. Figura 3. Deschiderea unei prezentări existente (mai multor prezentări) Pentru deschiderea unei prezentări existente.1) se alege opţiunea Open an existing prezentation (Deschiderea unei aplicaţii existente).130 − Posibilitatea înregistrării de imagini din orice sursă video. se poate alege una dintre următoarele variante: a) Din caseta de dialog afişată pe ecranul monitorului la deschiderea aplicaţiei PowerPoint (Figura 3. din fereastra afişată se activează meniul File şi se alege comanda Open. ceea ce conferă prezentării caracter profesionist. − Posibilitatea realizări unor efecte spectaculoase chiar şi de neprofesionişti. − Aspectul materialelor distribuite este acelaşi ca şi al imaginilor de pe ecran. împreună cu sunetul respectiv pe hard disc şi apoi vizionate într-o fereastră din diapozitiv. 3. Pe ecran va fi afişată fereastra de dialog Open în care se va specifica locaţia ce conţine fişierul care va fi deschis. În ambele situaţii. dacă este prezentă pe ecran.3. pe ecran este afişată casetă de dialog prezentată în imaginea de mai jos. b) Se execută dublu clic pe pictograma corespunzătoare.1.2. .

în fereastra verticală sunt afişate în ordinea folosirii ultimele fişiere accesate. sau se selectează prezentarea dorită si se execută clic pe butonul Open prezent în colţul dreapta jos al ferestrei de dialog Open. Se execută clic pe numele fişierului dorit şi se efectuează deschiderea acestuia. Figura 3. din lista documentelor recent create.131 Figura 3. d) În meniul Start. .3. se alege fişierul dorit.2 Pentru deschiderea efectivă a prezentării se selectează prezentarea dorită şi se execută dublu clic pe numele ei. c) Atunci când se activează opţiunea File.

se poate alege una dintre următoarele variante: a) Se activează meniul File şi se alege comanda Save.4. .5. se selectează locaţia dorită şi apoi dublu clic pe numele fişierului. Figura 3. Figura 3.132 e) Dacă este deschisă aplicaţia Explorer. Pentru salvarea unei prezentări în care s-au efectuat eventuale modificări. sau se apasă simultan tastele Ctrl+S.

Pe ecran prezentările vor fi suprapuse.1. prezentă sub bara de meniu.. Salvarea unei prezentări a) Salvarea unei prezentări existente pe harddisk sau dischetă. Figura 3. În ecran se va afişa caseta de dialog Save As. în care se va transmite calea unde va fi salvată prezentarea (Save in:). folosind una din metodele precizate mai sus. Deschiderea mai multor prezentări Pot fi deschide simultan mai multe prezentări. Prezenţa lor este semnalată în Taskbar (bara de task-uri din partea de jos a ferestrei) sau în opţiunea Window prezentă în bara de meniu.4.6. .. Nume prezentării (File name) şi tipul (Save as type) rămân nemodificate.133 b) Se execută clic pe butonul (pictograma) Save din bara de instrumente Standard. 3. Pentru realizarea acestei operaţii se activează meniul File şi se alege comanda Save As.

7.134 Figura 3. noul nume (File name:) şi tipul dorit (Save as type:). Închiderea documentului de prezentare şi a aplicaţiei PowerPoint Pentru închiderea unui document de prezentare.5. În caseta de dialog Save As.1.). se va alege tipul Web page (*. fără închiderea aplicaţiei PowerPoint.. c) Salvarea unei prezentări în format web. b) Salvarea unei prezentări existente sub alt nume. sau se execută clic pe butonul de închidere prezent în colţul dreapta sus al ferestrei de aplicaţie. . 3.7...) în care se vor transmite: calea unde va fi salvată prezentarea (Save in:). cunoscut sub denumirea de HTML (Hypertext Markup Language). Pentru realizarea acestei operaţii se activează meniul File şi se alege comanda Save As. se activează meniul File şi se alege comanda Close. corespunzătoare (Figura 3. se poate activa meniul File şi se alege comanda Save as Web Page.htm. De asemenea. *. În ecran se va afişa caseta de dialog Save As.. O prezentare poate fi salvat şi într-un format specific paginilor Web. în alt format şi în alt loc.html).7. Pentru realizarea acestei operaţii se activează meniul File şi se alege comanda Save As. corespunzătoare (Figura 3.

6.8.). Pentru închiderea aplicaţiei PowerPoint.1. În câmpul Type your question here (Tipăreşte întrebarea aici) se formulează întrebarea şi apoi se caută executând clic pe butonul Search. el va fi activat din opţiunea Help sau din butonul Help prezent în bara de instrumente Standard.9. pe ecran apare un asistent sub forma unei imagini animate (Figura 3. În ambele situaţii. Dacă asistentul nu este prezent în ecran. 3. ea devine activă. Folosirea funcţiei Help Informaţiile ajutătoare se pot obţine folosind Office Assistant. se activează meniul File şi se alege comanda Exit. sau se execută clic pe butonul de închidere prezent în colţul dreapta sus al ferestrei PowerPoint. . Dacă se execută clic cu mouse-ul pe această imagine.135 Figura 3.

136

Figura 3.9. Fereastra Help apare în partea dreaptă a ecranului, astfel încât se pot citi indicaţiile precizate.

Figura 3.10. Asistentul se mai poate activa şi dacă se apasă tasta cheie funcţională F1. Pentru închiderea asistentului, se execută clic pe butonul dreapta mouse şi din meniul contextual se alege comanda Hide (Ascuns).

137 3.2. Personalizarea (modificarea) setărilor de bază 3.2.1. Schimbarea modului de vizualizare (afişare) a unei prezentări PowerPoint permite următoarele moduri de vizualizare a unei prezentări: a) Vizualizare normală (Normal View). Este modul de vizualizare cel mai des folosit (cel implicit). Permite vizualizarea diapozitivelor, cât şi a datelor conţinute de acestea. În acest mod se pot introduce observaţii şi note.

Figura 3.11. b) Vizualizare de tip structură (Outline View). În acest mod se poate lucra doar cu texte, fără imagini grafice, cu excepţia diapozitivului afişat în miniatură.

138

Figura 3.12. c) Vizualizare de tip diapozitiv (Slide View). În acest mod se pot adăuga/edita texte sau imagini grafice având un singur diapozitiv afişat pe ecran.

Figura 3.13.

139 d) Vizualizare de tip general (Slide Sorter View). Acest mod oferă o vedere de ansamblu a întregii prezentări Este util introducerii unor noi diapozitive sau mutării şi copierii celor existente.

Figura 3.14. e) Vizualizare de tip prezentare (Slide Show). În acest mod, dispar de pe ecran toate meniurile şi barele de instrumente, iar prezentarea va ocupa tot spaţiul. Scopul este de a realiza o vizualizare prealabilă şi nu de creare sau editare. Pentru a comuta între modurile de vizualizare a unei prezentări se folosesc: − Butoanele situate în colţul din stânga-jos al ferestrei PowerPoint.
Outline View Sorter View

Normal View

Slide Slide View Show

Figura 3.15. − Comenzile corespunzătoare opţiunii View prezentă în bara de meniu.

Figura 3.16.

140

3.2.2. Modificarea dimensiunii de vizualizare a diapozitivelor pe ecran Pentru modificarea dimensiunii de vizualizare a diapozitivelor pe ecran se activează meniul View şi se alege comanda Zoom, sau se activează butonul Zoom prezent în bara de instrumente Standard.

Figura 3.17.

3.2.3. Modificarea barelor de instrumente a) Afişarea (anularea) pe (de pe) ecran a barelor cu instrumente. Pentru realizarea acestei operaţii, se activează meniul View şi apoi se alege comanda Toolbars. Pe ecran se deschide fereastra care conţine denumirea barelor de instrumente. Toate barele active sunt marcate cu o bifă. Pentru afişarea/anularea anumitor bare de instrumente, se execută clic cu mouse-ul pe numele acestora. Nu se recomandă afişarea unui număr mare de bare de instrumente, deoarece se micşorează spaţiul alocat lucrului efectiv.

Figura 3.18.

Pentru realizarea acestei operaţii. Se selectează instrumentul dorit şi se va trage cu mouse-ul în/din bara de instrumente. Modificarea unor opţiuni predefinite ale aplicaţiei PowerPoint Se pot modifica opţiuni predefinite ale aplicaţiei PowerPoint.141 b) Personalizarea (modificarea) barelor cu instrumente. Pentru alegerea barei de instrumente care va fi personalizată se execută clic pe butonul Toolbars. Figura 3. Se deschide fereastra care conţine denumirea barelor de instrumente şi se activează comanda Customize. ca de exemplu: numele utilizatorului. Figura 3.2. . 3.20. În ecran se va afişa caseta de dialog Customize.4. directorul implicit în care vor fi salvate documentele etc. afişarea barei de stare şi a barelor de defilare. Se execută clic pe butonul Commands şi va fi afişată lista cu instrumentele de lucru care vor fi adăugate în bara aleasă. salvarea automată a documentelor după un timp specificat. se activează meniul View şi apoi se alege comanda Toolbars.19.

Un şablon este un diapozitiv inclus în programul PowerPoint. El indică fiecare pas pentru crearea unei noi prezentări. Utilizare Template (şablon predefinit).. Crearea unei prezentări de la zero. în care.3. Se va deschide o casetă de dialog corespunzătoare. . se activează meniul Tools şi se alege comanda Options. schema de culoare.142 Pentru realizarea acestei operaţii.3.21. Utilizare rutină AutoContent wizard (Asistentul de prezentări grafice) oferă cel mai ridicat nivel de asistenţă. un text-model. pot fi modificate diverse opţiuni. Crearea unei noi prezentări PowerPoint oferă următoarele metode pentru a crea o nouă prezentare: 1. care poate fi înlocuit cu textul dorit. 3. Crearea unei prezentări 3. folosind ca punct de plecare Blank Presentation (prezentare albă). Fereastra PowerPoint de mai jos prezintă modalitatea de alegere a metodei dorite. Fiecare şablon conţine macheta generală a diapozitivului. 2. s-a setat salvarea automată a documentului după fiecare 30 de minute. Prin această metodă se poate personaliza o prezentare după dorinţă. 3.1. În figura de mai jos. Figura 3. după dorinţă.

Crearea unei noi prezentări folosind rutina AutoContent wizard. În ecran este afişată caseta de dialog AutoContent Wizard. Pentru realizarea acestei operaţii. Toate tipurile sunt enumerate în partea dreaptă a casetei de dialog iar butoanele din coloana centrală permit afişarea tipurilor grupate pe categorii.22.23 . se execută următorii paşi: 1. „Traseu“ afişat în partea dreaptă cere specificarea tipului de prezentare. Figura 3. Din fereastra PowerPoint se selectează opţiunea AutoContent wizard şi apoi se acţionează clic pe butonul OK.143 Figura 3.

kiosk.144 În AutoContent wizard se selectează tipul de prezentare care se doreşte a fi creat (strategie. Se execută clic pe butonul Next pentru a începe lucrul. dacă se intenţionează realizarea unei prezentări care urmează să se deruleze continuu.24. se execută clic pe butonul corespunzător tipului de prezentare dorit (de exemplu Sales / Marketing). În fereastra afişată pe ecran se selectează opţiunea Presentations. pentru a delimita mai exact scopul prezentării ( ex. Se selectează metoda ce sugerează cel mai bine modul de prezentare a lucrării pe care o realizaţi. handouts. Apoi se execută clic pe butonul Next. pregătire. 3. Figura 3. Din caseta listă derulantă se selectează un tip de prezentare. 5. fără intervenţia unui moderator. 4. Apoi se execută clic pe butonul Next. rapoarte. 2. sau generalităţi) iar PowerPoint creează o schema generală. Marketing Plan). . sau se selectează opţiunea Internet. înştiinţări neplăcute. vânzări. În caseta de dialog care se deschide. dacă prezentarea urmează să fie făcută de către o persoană. informal meetings.

6. se execută clic pe caseta de validare Yes sau No.145 Figura 3. Se execută clic pe butonul Finish. Se selectează modul de prezentare finală (de exemplu On-Screen Presentation – prezentarea pe ecran) iar dacă este nevoie de exemplare tipărite pentru distribuire.25. 7. apoi se execută clic pe butonul Next. Se execută apoi clic pe butonul Next. Se introduc titlul prezentării şi numele autorului în spaţiile prezentate în acest scop. Figura 3. . 8.26.

se execută paşii următori: 1. tipurile de prezentări din aplicaţia AutoContent wizard se bazează pe aceste şabloane. Aceste şabloane oferă în mare parte aceleaşi elemente de ajutor ca şi AutoContent wizard – de fapt. În ecran apăre fereastra New Presentation (Figura 3. Figura 3. Şabloanele pot fi împărţite în două categorii: şabloane pentru prezentări (Presentation Templates) şi şabloanele pentru aspectul prezentărilor (Presentation Design Templates). Aceste şabloane oferă numai o schemă de culori şi o schemă de aranjare a diapozitivului.27). 2. Se execută clic pe butonul Prezentation Designs.146 Crearea unei noi prezentări folosind un şablon de machetare Un şablon este o soluţie de compromis între conducerea pas cu pas (oferită de AutoContent) şi lipsa asistenţei (Blank Presentation). .27. − Presentation Templates. − Presentation Design Templates. care se poate vedea în secţiunea Preview şi apoi se execută clic pe butonul OK. Şabloanele oferă o schemă de culori pentru diapozitive şi o schemă generală pentru textul diapozitivului. Denumirile lor reflectă scopul prezentării. se alege şablonul dorit. Pentru a crea o nouă prezentare folosind un şablon. Din fereastra PowerPoint se selectează opţiunea Template şi apoi se execută clic pe butonul OK.

. Se afişează fereastra New Slide din care se va alege tipul AutoLayout dorit şi apoi se execută clic pe butonul OK. Se introduce textul dorit şi la final se apasă tasta Enter. 3. Pentru a crea o prezentare albă.147 3. Figura 3.28. Pentru inserarea textului. 4. Adăugarea (inserarea) textului într-un diapozitiv (folie) Inserarea textului într-un diapozitiv Se alege pentru diapozitiv modul de vizualizare Slide View. exact ca în aplicaţia Autocontent wizard. Se afişează fereastra New Slide din care se alege tipul AutoLayout dorit şi apoi se execută clic pe butonul OK. la fiecare apăsare a tastei Enter. se va executa clic în fiecare dintre ele pentru a crea elementele diapozitivului. Dacă textul dintr-un marcaj de rezervare este formatat ca listă marcată. se va executa clic în zona în care scrie Click to add text. Dacă într-un diapozitiv sunt mai multe marcaje de rezervare. Se începe editarea diapozitivelor. va apare un nou marcaj de listă.3. Imediat textul din marcajul de rezervare dispare şi apare cursorul de inserţie. 3. se efectuează paşii următori: 1. 2.2. Din fereastra PowerPoint. Se începe editarea (personalizarea) diapozitivelor. Crearea unei prezentări personalizate pornind de la o prezentare albă O prezentare albă nu conţine nici o schemă de culori sau vreo schemă prestabilită şi nici un text-model care să indice unde şi ce trebuie scris. se selectează opţiunea Blank Presentation şi apoi se execută clic pe butonul OK.

Imediat textul din marcajul de rezervare dispare şi apare cursorul de inserţie.30 . pentru diapozitivul căruia i se va adăuga un comentariu. Inserarea comentariilor într-un diapozitiv.148 Figura 3.29. se va executa clic în zona în care scrie Click to add notes. În partea dreapta a ferestrei. Se introduce textul dorit şi la final se apasă tasta Enter. Figura 3. forma de vizualizare Outline View. Se alege.

33) şi apoi se alege formatul dorit. 3. Figura 3. În ecran se deschide caseta de dialog Header and Footer (Figura 3.3. 3.5.32). se acţionează butonul Apply to All. se acţionează butonul Apply to All. se selectează opţiunea Dont’t show on title slide. În ecran se deschide caseta de dialog Header and Footer şi se execută clic pe opţiunea Slide Number (Figura 3. Introducerea datei calendaristice şi a timpului în diapozitive Pentru introducerea datei calendaristice şi a timpului se activează meniul View şi apoi comanda Header and Footer. se execută clic pe opţiunea Date and Time(Figura 3. se acţionează butonul Apply iar pentru numerotarea tuturor diapozitivelor.31. Dacă se doreşte actualizarea . se selectează opţiunea Dont’t show on title slide. se acţionează butonul Apply iar pentru introducerea lor în toate diapozitivele. se introduce textul dorit. Pentru a introduce textul în diapozitivul curent. Pentru introducerea acestora în diapozitivul curent.3.31).3. pentru un diapozitiv sau pentru toate diapozitivele Pentru introducerea unui text în zona de subsol pentru un diapozitiv sau pentru toate diapozitivele se activează meniul View şi apoi comanda Header and Footer. Numerotarea automată a diapozitivelor Pentru numerotarea unui diapozitiv sau a tuturor diapozitivelorse activează meniul View şi apoi comanda Header and Footer. se acţionează butonul Apply iar pentru a introduce textul în toate diapozitivele. În ecran se deschide caseta de dialog Header and Footer.3.149 3.32.4. în câmpul de editare. se acţionează butonul Apply to All. Dacă nu se doreşte ca textul să apară şi în subsolul primului diapozitiv. Pentru numerotarea diapozitivul curent. Adăugarea textului în zona de subsol. se activează opţiunea Footer şi apoi. Dacă nu se doreşte numerotarea primului diapozitiv. Figura 3.

6.câte una pentru fiecare culoare care face parte din schemă. Figura 3. 3. aşa încât textul să fie uşor de citit iar culorile să nu fie discordante. În ecran este afişată caseta de dialog Apply Design Template din care se alege şablonul dorit. Figura 3. apoi se activează meniul Format şi se alege comanda Apply Design Template. se alege modul de afişare Slide View. PowerPoint sugerează câteva seturi de culori alese cu atenţie.3.150 permanentă a datei. În ecran este afişată caseta de dialog Color Scheme. Se selectează schema de culoare dorită şi se execută clic pe butonul de comandă Apply. se selectează opţiunea Dont’t show on title slide. . Alegerea (modificarea) unei scheme de culoare. se selectează opţiunea Update Automatically. Dacă schemele de culoare nu prezintă interes se execută clic pe butonul Custom care prezintă opt căsuţe diferite (Figura 3.35. apoi se activează meniul Format şi se alege comanda Slide Color Scheme.34. iar dacă nu se doreşte introducerea datei şi în primul diapozitiv. Alegerea unui set de caracteristici pentru diapozitiv (folie) Alegerea unui şablon de proiect (a unei forme implicite) Pentru alegerea unui şablon de proiect (a unei forme implicite). Figura 3.35) .33. se alege modul de afişare Slide View sau Slide Sorter. Pentru alegerea (modificarea) unei scheme de culoare. complementare pentru text şi fundal.

Alegerea (modificarea) machetei unui diapozitiv Pentru alegerea (modificarea) machetei unui diapozitiv se afişează prezentarea în modul Slide View sau Slide Sorter. se activează meniul Format şi se alege comanda Background. Figura 3. Figura 3.151 Pentru a alege o altă culoare decât cea din schemă. Figura 3. iar pentru schimbarea fundalului tuturor diapozitivelor. Pentru schimbarea fundalului diapozitivului curent. Background.38. În ecran se deschide caseta de dialog Background. În ecran este afişată caseta de dialog Slide Layout.) şi apoi se execută clic pe butonul Change Color. pentru alegerea (modificarea) fundalului (background-ului).36. selectându-se diapozitivul căruia i se va aplica o nouă machetă. se execută clic pe butonul Apply to All. De exemplu. sau se poate crea o culoare proprie prin alegerea opţiunii More Colors. se alege macheta dorită şi se execută clic pe butonul Apply. . se execută clic pe butonul Apply. din care se alege culoarea dorită. Title text etc.37. PowerPoint pune la dispoziţie o paletă de aproximativ 150 de culori. se execută clic pe una din opţiunile care apar în listă (ex. Se activează meniul Format şi se alege comanda Slide Layout.

Clip art reprezintă o colecţie de imagini sau desene ce pot fi introduse în diapozitive. Figura 3.3.7. sunete şi videoclipuri. Se alege pentru diapozitivul corespunzător modul de afişare Slide View şi se execută dublu clic pe butonul care conţine o imagine.39.152 3. Figura 3. sunete şi videoclipuri în prezentări În prezentările PowerPoint pot fi incluse diapozitive conţinând imagini. Diapozitivele desemnate acestui scop conţin marcaje de rezervare pentru imagini grafice. Se selectează o machetă desemnată introducerii unor imagini grafice (clipuri). Introducerea unor imagini grafice (clipuri). sunete şi videoclipuri şi se execută clic pe butonul OK. Se va deschide următoarea fereastră din care se pot alege imagini dorite. obiecte clip art. .40.

Sound from Gallery. − Se selectează comenzile Insert . iar în prim plan apare eticheta metodei folosite. Movies and Sounds. Movie from File. From File. − Se selectează comenzile Insert . −Se execută clic pe butonul Clip Art de pe bara Drawing. Toate modalităţile prezentate mai sus conduc la deschiderea ferestrei Clip Gallery. Inserare imagini grafice (clipuri). Butonul inserare imagine Butonul inserare sunet Butonul inserare videoclip Figura 3. − Se selectează comenzile Insert Picture. Movies and Sounds. se poate alege una din următoarele două modalităţi: 1. În toate cazurile menţionate se deschide fereastra Insert corespunzătoare din care se alege fişierul dorit şi apoi se execută clic pe butonul Insert. 2. sunete şi videoclipuri dintr-o librărie de imagini. Movies and Sounds.41. . sunete şi videoclipuri în diapozitive care nu conţin marcaje de rezervare pentru imagini grafice. Inserare imagini. Movie from Gallery. Clip Art. − Se selectează comenzile Insert. Picture. sunete şi videoclipuri dintr-un fişier. − Se selectează comenzile Insert . Sound from File. Movies and Sounds.153 Pentru introducerea unor imagini grafice (clipuri). − Se selectează comenzile Insert.

3. Figura 3. se afişează diapozitivul în modul Slide View.8. Picture. Introducerea unui obiect WordArt în prezentări PowerPoint include componenta WordArt care permite crearea de efecte grafice în text. .154 Figura 3. Pentru a insera un obiect WordArt într-un diapozitiv.43. În ecran se deschide caseta de dialog WordArt Gallery care conţine modele de obiecte WordArt. WordArt sau se execută clic pe butonul Insert WordArt prezent în bara Drawing.42.3. Se activează componenta WordArt prin secvenţa de comenzi Insert.

Slide Master (Diapozitivul principal − Figura 3. Pentru afişarea diapozitivului Slide Master se activează meniul View.10. se alege comanda Master şi apoi Slide Master. Figura 3. Pe ecran apare caseta de dialog Edit WordArt Text (Figura 3. PowerPoint creează automat două diapozitive importante.45.47. acolo unde se doreşte introducerea unei casete de text.9. apoi se execută clic pe butonul OK.3.155 Se alege modelul dorit. Se eliberează butonul mouse-ului iar pe ecran apare o casetă de text cu înălţimea de un rând. Introducerea casetelor de text în prezentări Figura 3. dimensiunile fonturilor şi poziţia titlului pe fiecare diapozitiv în parte. Pentru a crea o casetă de text. Figura 3.44) în care se va introduce textul dorit. Se plasează pointerul de mouse în diapozitiv.46 3.44 3.45). memorează elementele de format caracteristice prezentării. fonturile. Primul . Folosirea unui diapozitiv ( folie) Master Când se selectează un şablon de proiect. Figura 3. se afişează diapozitivul în modul Slide View şi se execută clic pe butonul Text Box din bara de instrumente de desen. .3. se ţine apăsat butonul din stânga al mouse-ului şi se glisează (se trage) spre dreapta până când caseta capătă lăţimea dorită.).47. Efectele WordArt se pot îmbunătăţi utilizând butoanele din bara de instrumente WordArt. cum sunt imaginile grafice de fundal. Se execută clic pe butonul OK iar PowerPoint va aplica efectul WordArt ales (Figura 3. O casetă de text are rolul unui suport pentru text.

Pe ecran va apare un diapozitiv asupra căruia se pot realiza modificările dorite. Pentru realizarea acestei operaţii. 3. Master. folosită la păstrarea pe termen scurt a textului sau imaginilor.156 Al doilea . se afişează unul din cele două diapozitive. Aceste modificări vor fi operate pe fiecare diapozitiv din prezentare cât şi pe cele noi introduse. se activează meniul Edit şi apoi comanda Copy.4. se . Figura 3. se afişează în modul Slide View şi se plasează cursorul de inserţie în poziţia în care se doreşte copierea. Pentru realizarea acestei operaţii. Copierea. mutarea şi ştergerea textului sau imaginilor în cadrul unei prezentări sau între mai multe prezentări active Copierea şi mutarea textului sau imaginilor este posibilă datorită existenţei Clipboard-ului. Copierea textului sau imaginilor folosind comenzile Copy şi Paste. Se selectează textul (imaginea) de copiat şi se execută clic pe butonul Copy. Title Master. se afişează în modul Slide View şi se plasează cursorul de inserţie în poziţia în care se doreşte copierea. Se selectează textul (imaginea) de copiat şi apasă simultan tastele Ctrl+C. păstrează informaţii privind diapozitivul de deschidere şi celelalte desemnate ca diapozitive titlu. Se activează meniul Edit şi apoi comanda Paste. Comanda Paste Special oferă posibilitatea de a stabili cum anume va fi inserat în diapozitiv conţinutul Clipboardu-lui.). Se selectează diapozitivul în care se va copia textul (imaginea). Se selectează diapozitivul în care se va copia textul (imaginea). Editarea unei prezentări 3. Pentru realizarea acestei operaţii. Se selectează diapozitivul în care se va copia textul (imaginea).1. Copierea textului sau imaginilor folosind combinaţii de taste. Se selectează textul (imaginea) de copiat. Diapozitivul Title Master se afişează în ecran prin secvenţa de comenzi View. se selectează diapozitivul care conţine textul ( imaginea) de copiat şi se afişează în modul SlideView. Această operaţie se realizează în următoarele moduri: 1. 3.48 Când se doreşte realizarea unor modificări asupra tuturor diapozitivelor dintr-o prezentare. Copierea textului sau imaginilor folosind butoanele Copy şi Paste din bara Standard. Copierea textului sau imaginilor în cadrul unei prezentări sau între mai multe prezentări active.4. Se execută clic pe butonul Paste.Title Master (diapozitiv titlu − Figura 3. se selectează diapozitivul care conţine textul ( imaginea) de copiat şi se afişează în modul SlideView.48. se selectează diapozitivul care conţine textul ( imaginea) de copiat şi se afişează în modul SlideView. Clipboardul este o memorie temporară. 2.

Ştergerea textului sau imaginilor în cadrul unei prezentări folosind comenzile Clear sau Cut. se selectează diapozitivul care conţine textul ( imaginea) de mutat şi se afişează în modul SlideView. se selectează diapozitivul care conţine textul ( imaginea) de mutat şi se afişează în modul SlideView. se selectează diapozitivul care conţine textul ( imaginea) de şters şi se afişează în modul SlideView. Se activează meniul Edit şi apoi comanda Paste. Se selectează diapozitivul în care se va muta textul (imaginea). Se selectează textul (imaginea) de şters şi se apasă tastele Delete sau Backspace. 3. se selectează diapozitivul care conţine textul ( imaginea) de mutat şi se afişează în modul SlideView. se afişează în modul Slide View şi se plasează cursorul de inserţie în poziţia în care se doreşte mutarea. Se selectează textul (imaginea) de mutat. Pentru realizarea acestei operaţii. Se selectează textul (imaginea) de şters. Se apasă simultan tastele Ctrl +V. Mutarea textului sau imaginilor folosind butoanele Cut şi Paste din bara Standard. Se selectează textul (imaginea) de mutat şi se execută clic pe butonul Cut. se afişează în modul Slide View şi se plasează cursorul de inserţie în poziţia în care se doreşte mutarea. Figura 3. Pentru realizarea acestei operaţii. 2. Această operaţie se realizează în următoarele moduri: 1. Mutarea textului sau imaginilor folosind combinaţii de taste. Se selectează diapozitivul în care se va muta textul (imaginea). Pentru realizarea acestei operaţii. Se selectează textul (imaginea) de mutat şi apasă simultan tastele Ctrl+X. Se apasă simultan tastele Ctrl +V. Mutarea textului sau imaginilor folosind comenzile Cut şi Paste. se activează meniul Edit şi apoi comenzile Clear sau Cut. se selectează diapozitivul care conţine textul ( imaginea) de şters şi se afişează în modul SlideView. Stergerea textului sau imaginilor ăn cadrul unei prezentări. Ştergerea textului sau imaginilor în cadrul unei prezentări folosind tastele Delete sau Backspace.157 afişează în modul Slide View şi se plasează cursorul de inserţie în poziţia în care se doreşte copierea. Se selectează diapozitivul în care se va muta textul (imaginea). prin apăsarea tastei . Pentru realizarea acestei operaţii. se afişează în modul Slide View şi se plasează cursorul de inserţie în poziţia în care se doreşte mutarea. Mutarea textului sau imaginilor în cadrul unei prezentări sau între mai multe prezentări active. se activează meniul Edit şi apoi comanda Cut. Ştergerea se poate face şi caracter cu caracter. Această operaţie se realizează în următoarele moduri: 1. Se execută clic pe butonul Paste.49 2. Pentru realizarea acestei operaţii.

Mutarea diapozitivelor folosind butoanele Cut şi Paste din bara Standard. se ţine apăsată tasta Ctrl. Copierea diapozitivelor folosind comenzile Copy şi Paste. Se selectează diapozitivul (diapozitivele) de copiat. Se execută clic pe butonul Paste. Ştergerea diapozitivelor (foliilor) în cadrul unei prezentări. respectiv Ctrl+V.158 Backspace (ştergerea făcându-se în direcţia ←) sau prin apăsarea tastei Delete (ştergerea făcându-se în direcţia →) 3. se ţine apăsată tasta Ctrl. Se execută clic pe butonul Cut. mutarea şi ştergerea diapozitivelor (foliilor) în cadrul unei prezentări sau între mai multe prezentări active Copierea diapozitivelor (foliilor) în cadrul unei prezentări sau între mai multe prezentări active. Se selectează diapozitivul (diapozitivele) de şters. respectiv Ctrl+V. Copierea. acolo unde se doreşte mutarea diapozitivului (diapozitivelor). Se plasează cursorul de inserţie în prezentare. Această operaţie se realizează în următoarele moduri: 1. 3. Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter.Mutarea diapozitivelor folosind comenzile Cut şi Paste. Mutarea diapozitivelor în cadrul unei prezentări sau între mai multe prezentări active. Se activează opţiunea Edit şi apoi comanda Paste. Pentru selectarea mai multor diapozitive. Se activează opţiunea Edit şi apoi comanda Copy. se ţine apăsată tasta Ctrl. . Se selectează diapozitivul (diapozitivele) de mutat. 2. Se execută clic pe butonul Paste. acolo unde se doreşte copierea diapozitivului (diapozitivelor). Se activează meniul Edit şi se aleg comenzile Clear sau Cut. Ştergerea diapozitivelor (foliilor) utilizând tastele Delete sau Backspace. Pentru selectarea mai multor diapozitive. Mutarea diapozitivelor se poate realiza şi folosind combinaţia de taste Ctrl+X. Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter.4. acolo unde se doreşte copierea diapozitivului (diapozitivelor). Pentru selectarea mai multor diapozitive. Copierea diapozitivelor se poate realiza şi prin folosirea combinaţiilor de taste Ctrl+C. Această operaţie se realizează în următoarele moduri: 1. Se plasează cursorul de inserţie în prezentare. Se execută clic pe butonul Cut. acolo unde se doreşte mutarea diapozitivului (diapozitivelor). Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter. 2. Se plasează cursorul de inserţie în prezentare. Se execută clic pe butonul Paste. Se selectează diapozitivul (diapozitivele) de copiat. 3. Pentru selectarea mai multor diapozitive. Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter. Se execută clic pe butonul Copy. Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter. Ştergerea diapozitivelor (foliilor) folosind comenzile Clear sau Cut. Copierea diapozitivelor folosind butoanele Copy şi Paste din bara Standard. Se plasează cursorul de inserţie în prezentare. Se apasă tastele Delete sau Backspace. Pentru selectarea mai multor diapozitive. Se selectează diapozitivul (diapozitivele) de mutat. 2. Această operaţie se realizează în următoarele moduri: 1. se ţine apăsată tasta Ctrl. Se selectează diapozitivul (diapozitivele) de copiat.2. Pentru selectarea mai multor diapozitive. se ţine apăsată tasta Ctrl. Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter. se ţine apăsată tasta Ctrl.

din care se alege formatul dorit pentru diapozitiv. Figura 3.159 3.4. Se activează meniul Insert şi apoi comanda New Slide. . Reordonarea diapozitivelor în modul de afişare structură (Outline View).4. Reordonarea diapozitivelor (foliilor) într-o prezentare Când se finisează o prezentare. prezente pe bara de instrumente Outlining. apoi se execută clic pe butonul Move Down (mutare în jos) sau clic pe butonul Move Up (mutare în sus). Se execută clic pe pictograma diapozitivului care va fi mutat.50). 3. se folosesc două metode şi anume: 1.4. Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea în modul Outline View. Adăugarea unui diapozitiv nou cu format definit Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter.3. PowerPoint va ascunde toate articolele cu marcaj şi va plasa o linie gri sub subiecte. afişată în partea stângă a ecranului. Se execută clic pe butonul Collapse All prezent pe bara de instrumente Outlining. Se plasează cursorul de inserţie în poziţia în care se doreşte adăugarea unui nou diapozitiv.50. Pentru rearanjarea ordinii diapozitivelor unei prezentări. Pe ecran va fi afişată fereastra New Slide. pentru a indica prezenţa unei informaţii ascunse (Figura 3. nu trebuie corectată doar ordinea în care apare textul în diapozitive ci şi ordinea în care apar diapozitivele.

Figura 3.51. .52. Se verifică dacă textul ascuns a fost mutat împreună cu subiectul.160 Figura 3. executând clic pe butonul Expand prezent pe bara de instrumente Outlining.

Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter. respectiv Ctrl+I pentru scrierea înclinată a textului. Această operaţie se realizează în următoarele moduri: 1.1. Tipul de font Stilul fontului Dimensiunea fontului Figura 3. . În ecran se va afişa caseta de dialog Font din care se vor alege opţiunile dorite printr-un simplu clic pe numele acestora (Figura 3. Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea în modul Sorter View. PowerPoint a înlocuit bara de instrumente Formatting cu bara de instrumente Slide Sorter.53. Se selectează diapozitivul al cărui font va fi modificat şi se afişează în modul Slide View sau Normal View. se ţine apăsat butonul stânga mouse şi se trage punctul de inserţie estompat în stânga sau în dreapta diapozitivului în faţa sau în spatele căruia se mută cel selectat. Font Size. Reordonarea diapozitivelor în modul de afişare sortare (Sorter View). Formatarea unei prezentări 3.53).161 2. Se selectează diapozitivul care va fi mutat.5. 3. Se selectează textul dorit şi se activează butoanele corespunzătoare (Font. Se economiseşte timp folosind combinaţia de taste Ctrl+B pentru scrierea îngroşată a textului. se activează meniul Format şi se alege comanda Font. Schimbarea tipului fontului folosind butoanele corespunzătoare din bara de instrumente Formatting.5. În partea superioară a ecranului. Schimbarea tipului fontului folosind comanda Font. prezente în bara de instrumente Formatting. Se selectează textul dorit. Italic). Formatarea textului unui diapozitiv (folie) Schimbarea tipului fontului. Se selectează diapozitivul al cărui font va fi modificat şi se afişează în modul Slide View sau Normal View. Se eliberează apoi butonul stânga mouse. Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter. Bold.

În ecran se va afişa caseta de dialog Font (Figura 3.53) din care. Se selectează diapozitivul al cărui font va fi modificat şi se afişează în modul Slide View sau Normal View.55. se vor alege opţiunile dorite: Underline (subliniere). Se economiseşte timp folosind butonul Underline sublinierea textului. Aplicarea de culori diferite textului Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter. Figura 3. În ecran se va afişa caseta de dialog Font (Figura 3. Shadow (umbrire).162 Aplicarea sublinierii. se poate acţiona butonul Custom.54. folosirea scrierii subscript (indice) şi superscript (la putere). se poate acţiona butonul More Color. Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter. Subscript (indice). pentru . printr-un clic pe nume. . clic butonul OK. respectiv butonul Text Shadow sau combinaţia de taste Ctrl+U.53) şi se va activa lista derulantă Color. unei umbre textului. Se va deschide caseta Color din care se poate alege culoarea dorită. Figura 3. Se selectează textul dorit. Se selectează textul dorit. se activează opţiunea Format şi comanda Font. Superscript (la putere). printr-un simplu clic. Dacă se doreşte personalizarea culorilor. Se selectează diapozitivul al cărui text va fi colorat şi se afişează în modul Slide View sau Normal View. se alege culoarea dorită. Din paleta de culori More Color. se activează opţiunea Format şi comandă Font. Se execută apoi. Dacă se doresc nuanţe speciale de culoare. pentru umbrirea textului textului.

Figura 3. se activează meniul Format şi se alege comanda Alignment. sau combinaţia de taste Ctrl+E. . Pentru alinierea textului se pot folosi şi butoanele corespunzătoare din bara de instrumente Formatting şi combinaţii de taste: − Alinierea la stânga sau combinaţia de taste Ctrl+L. Se selectează diapozitivul al cărui text va fi transformat şi se afişează în modul Slide View sau Normal View. .163 Alinierea textului unui diapozitiv. − Alinierea la stânga-dreapta Transformarea caracterelor unui text dintr-un diapozitiv. folosind funcţia Change Case… Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter.57. Figura 3. Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter. În ecran se va afişa caseta Change Case şi se execută clic pe opţiunea dorită. În ecran se va afişa submeniul corespunzător şi se acţionează clic pe opţiunea dorită. Se selectează textul dorit. − Alinierea la centru − Alinierea la dreapta sau combinaţia de taste Ctrl+R.56. Se selectează diapozitivul al cărui text va fi aliniat şi apoi se afişează în modul Slide View sau Normal View. se activează opţiunea Format şi se alege comanda Change Case. Se selectează textul dorit.

60. . Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter.58. b) Numere pentru a ordona paragrafele din diapozitiv cu ajutorul cifrelor arabe sau literelor. Se selectează diapozitivul al cărui text va fi transformat şi se afişează în modul Slide View sau Normal View. Figura 3. se activează meniul Format şi se alege comanda Line Spacing.164 Schimbarea spaţiului între paragrafe. Adăugarea unor marcaje paragrafelor. În ecran se va afişa caseta Line Spacing din care se aleg opţiunile dorite. Figura 3.59. Se selectează paragraful dorit. Figura 3. Marcajele pot fi de două tipuri: a) Simboluri pentru a se remarca mai uşor anumite paragrafe. În prezentările PowerPoint pot fi incluse diapozitive cu machete care conţin paragrafe marcate sau pot fi adăugate marcaje paragrafelor specificate.61. Figura 3.

se pot acţiona butoanele Size sau Color. iar dacă se doreşte personalizarea simbolurilor se execută clic pe butoanele Picture sau Character. Figura 3. se activează meniul Format şi se alege comanda Bullets and Numbering. se activează meniul Edit şi se alege comanda Redo sau se execută clic pe butonul corespunzător din bara de instrumente Standard. şi Bullets prezente în bara de instrumente . Dacă se doreşte redimensionarea marcajelor sau alegerea unor nuanţe speciale de culoare. se economiseşte timp. Aceeaşi funcţie se poate realiza şi prin apăsarea simultană a tastelor Ctrl+Y. Se selectează diapozitivul al cărui text va fi transformat şi apoi se afişează în modul Slide View sau Normal View. Folosind butoanele Numbering Formatting. În ecran se va afişa caseta Bullets and Numbering şi se aleg marcajele (simboluri sau numere) dorite. se activează din meniul Edit şi se alege comanda Undo sau se execută clic pe butonul corespunzător bara de instrumente Standard. Pentru aceasta.165 Pentru adăugarea unor marcaje paragrafelor specificate. Aceeaşi funcţie se poate realiza şi prin apăsarea simultană a tastelor Ctrl+Z. Utilizarea funcţiilor Undo şi Redo Funcţia Undo realizează anularea ultimei operaţii efectuate. Se selectează paragraful dorit. se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter. Funcţia Redo realizează refacerea ultimei operaţii anulate. În ecran se vor afişa ferestrele corespunzătoare.62. Pentru aceasta. din care se vor alege marcatorii doriţi.

Când indicatorul ia forma unei săgeţi cu două vârfuri. Figura 3. În ecran se va afişa caseta de dialog Format AutoShape din care se vor alege opţiunile corespunzătoare.63. Pentru mutarea casetelor de text într-un diapozitiv se execută clic pe caseta de text pentru a o selecta. Se plasează pointerul de mouse pe unul din cele 8 puncte ale marcajului. se glisează până când caseta de text ajunge în poziţia dorită. se glisează până când clipul ajunge la mărimea dorită. PowerPoint va înconjura caseta cu marcaje de dimensionare. Acelaşi efect se poate realiza şi dacă se activează meniul Format şi se alege comanda Colors and Lines.5. Pentru redimensionarea casetelor de text într-un diapozitiv. Dash Style (Stil linie întreruptă) şi Line Color (Culoare linie) prezente în bare Drawing.166 3. Modificarea casetelor de text în prezentări Redimensionarea şi mutarea casetelor de text într-un diapozitiv (folie). se execută clic pe caseta de text pentru a o selecta.2. Setarea stilului şi culorilor liniilor unei casete de text. PowerPoint va înconjura caseta cu un marcaj. PowerPoint va înconjura caseta cu un marcaj. Pentru setarea stilului şi culorilor liniilor unei casete de text se execută clic pe caseta de text pentru a o selecta. Se plasează pointerul de mouse pe marcaj (nu pe punctele acestuia). Când indicatorul ia forma tastelor săgeţi. Se execută clic pe butoanele Line Style (Stil linie). .

167

3.5.3. Modificarea imaginilor în prezentări Redimensionarea şi mutarea imaginilor grafice (clipuri). a) Redimensionarea imaginilor grafice (clipuri). Pentru realizarea acestei operaţii se execută clic pe clip pentru a-l selecta. PowerPoint va înconjura clipul cu marcaje de dimensionare şi va afişa bara flotantă cu instrumente Picture. Se plasează pointerul de mouse pe unul din cele 8 puncte ale marcajului. Când indicatorul ia forma unei săgeţi cu două vârfuri, se glisează până când clipul ajunge la mărimea dorită. b) Mutarea imaginilor grafice (clipuri). Pentru realizarea acestei operaţii se execută clic pe clip pentru a-l selecta. PowerPoint va înconjura clipul cu marcaje de dimensionare şi va afişa bara flotantă de instrumente Picture. Se plasează indicatorul mouse-ului pe suprafaţa clipului. Când indicatorul ia forma tastelor săgeţi, se glisează până când clipul ajunge în poziţia dorită. Se execută apoi clic în afara clipului, pentru a-l deselecta. PowerPoint va ascunde bara de instrumente Picture. Schimbarea culorilor imaginilor grafice (clipuri). Pentru a schimba setul de culori alocat unei imagini se selectează imaginea grafică şi se execută clic pe butonul Recolor Picture prezent pe bara de instrumente Picture. În ecran va fi afişată caseta de dialog RecolorPicture. Aceasta va conţine culorile originale şi culorile noi. În secţiunea Change a casetei de dialog va fi selectată opţiunea Colors pentru schimbarea culorilor imaginii grafice, iar pentru schimbarea culorilor fundalului va fi selectată opţiunea Fills.

Figura 3.64. Se execută clic pe o culoare din secţiunea Original, apoi se execută clic pe săgeata din dreptul casetei alăturate din secţiunea New pentru a afişa o paletă de culori, şi se selectează altă

168 culoare. Se vizualizează imaginea executând clic pe butonul Preview şi se continuă experimentul cu alte culori. Când s-a obţinut efectul dorit se execută clic pe butonui OK. Decuparea imaginii grafice (clip). Dacă nu se doreşte folosirea unei imagini în întregime, se pot elimina anumite părţi tăind din imprimate. Pentru aceasta se selectează imaginea grafică. Se execută clic pe butonul Crop de pe bara de instrumente Picture, pentru a activa instrumentul de tăiere. Se plasează instrumentul de tăiere pe marcajul central de jos al imaginii şi se glisează până rămâne partea dorită din imaginea grafică. Se execută din nou clic pe butonul Crop pentru a dezactiva instrumentul de tăiere. Imaginea grafică tăiată, poate fi refăcută în forma iniţială executând clic pe butonul Reset Picture de pe bara de instrumente Picture. Trimiterea unei imagini în fundal. Pentru a adăuga o imagine grafică în fundalul unui diapozitiv, se selectează imaginea grafică apoi se execută clic pe butonul Draw de pe bara de instrumente de desenare. Din meniul afişat în ecran, se aleg opţiunile Order, Send to Back.

Figura 3.65. 3.6. Obiecte, grafice şi diagrame 3.6.1. Desenarea obiectelor Adăugarea diferitelor tipuri de obiecte într-un diapozitiv. Cu ajutorul butoanelor de pe bara de instrumente Drawing (Figura 3.66), prezentă în partea de jos a ecranului, se pot adăuga diferite obiecte simple: linii, dreptunghiuri, pătrate, elipse etc. Adăugarea unor tipuri diferite de linii într-un diapozitiv se realizează executând clic pe unul dintre butoanele Line (Linie simplă) sau Arrow (Linie săgeată). Se intră în document şi se trage cu mouse-ul cât de mult se doreşte, pentru conturarea liniei.

Figura 3.66.

169 De asemenea, aceeaşi operaţie se realizează şi dacă se execută clic pe butonul AutoShapes şi, din submeniul afişat, se alege opţiunea Lines.

Figura 6.67. Unei linii selectate i se pot alege diferite nuanţe de culoare şi stiluri de grosime dacă se execută clic pe butoanele Line Color (No Line), respectiv Line Style (Stil linie), Dash Style (Stil linie întreruptă) şi Arow Style (Stil săgeată) de pe bara de instrumente Drawing. Acelaşi efect se poate realiza şi dacă se activează meniul Format şi se alege comanda Colors and Lines (Figura 3.63.). Adăugarea unor forme diapozitivului: dreptunghi, oval, cerc etc. Această operaţie se realizează dacă se execută clic pe unul din butoanele Rectangle (Dreptunghi) sau Oval, prezente în bara de instrumente Drawing (Figura 3.66.). Se intră în document şi se trage cu mouse-ul cât de mult se doreşte, pentru conturarea formei. De asemenea, aceeaşi operaţie se realizează şi dacă se execută clic pe butonul AutoShapes şi, din submeniul afişat, se alege o opţiune pentru redarea unei forme dorite.

Figura 6.68.

Figura 6.69.

170 Setarea grosimii liniei, stilului şi culorilor formei se poate realiza dacă se selectează forma corespunzătoare şi se activează meniul Format, apoi comanda AutoShape. În ecran este afişată caseta de dialog Format AutoShape din care se aleg opţiunile corespunzătoare. De exemplu, s-a ales culoarea galben pentru umplere (Fill Color) şi culoarea verde pentru linie (Line Color).

Figura 3.71 Figura 3.70. Redimensionarea şi mutarea unei forme. a) Redimensionarea formei. Se execută clic pe formă pentru selecţie. PowerPoint va înconjura forma cu marcaj de dimensionare (8 pătrăţele albe). Se plasează pointerul de mouse pe unul din cele 8 puncte ale marcajului. Când indicatorul ia forma unei săgeţi cu două vârfuri, se glisează până când clipul ajunge la mărimea dorită. b) Mutarea formei. Se execută clic pe formă pentru selecţie. PowerPoint va înconjura forma cu marcaj de dimensionare (8 pătrăţele albe). Se plasează indicatorul mouse-ului pe suprafaţa formei. Când indicatorul ia forma tastelor săgeţi, se glisează până când clipul ajunge în poziţia dorită.

Figura 3.72.

171 Unei forme i se pot aplica umbre şi poate fi rotită într-o poziţie dorită. Prin urmare, pentru umbrirea unei forme se realizează selecţia acesteia, iar PowerPoint va înconjura forma cu marcaj de dimensionare. Se execută clic pe butonul Shadow prezent pe bara de instrumente Drawing. Pentru realizarea operaţiei de rotire se execută clic pe formă pentru selecţie, iar PowerPoint va înconjura forma cu marcaj de dimensionare (8 pătrăţele albe). Se execută clic pe butonul Free Rotate , prezent pe bara de instrumente Drawing. Indicatorul de mouse ia forma de rotire , iar punctele de marcaj se vor colora în nuanţa verde. Se plasează indicatorul de mouse pe unul din punctele de marcaj şi prin glisare se roteşte forma.

Figura 3.73. 3.6.2. Diagrame organizaţionale (organigrame) Crearea unei diagrame organizaţionale (organigrame). Organigrama este o reprezentare grafică arborescentă a elementelor de text, ierarhizat din punct de vedere al conţinutului. Pentru crearea într-o prezentare a unei organigrame, se parcurg următorii paşi: 1. În modul de afişare Slide Sorter (sortare diapozitive), se plasează cursorul de inserţie în poziţia în care se doreşte inserarea unui nou diapozitiv. 2. Se activează opţiunea Insert din bara de meniu şi apoi comanda New Slide. 3. Se afişează caseta New Slide şi se va selecta macheta Organization Chart, apoi se va executa clic pe butonul OK.

Figura 3.74.

Se începe efectiv construirea organigramei folosind comenzile şi butoanele din fereastra Microsoft Organization Chart. Instrumentele de ierarhizare se află în bara de instrumente şi au următoarea semnificaţie: − crează un element ierarhic inferior ca nivel de subordonare. după care cu mouse-ul se punctează caseta de text ce urmează a fi ierarhizată (casetă numită „bază“). Termenii utilizaţi în contextul organigramei sunt: Grup − subordonaţii unui manager. Figura 3. În mod implicit apare o organigramă cu patru casete. subordonaţi aceluiaşi şef. bară cu instrumente şi bară de stare. Formatul unui diapozitiv se poate alege şi din fereastra Slide Layout care se deschide apelând la meniul Format. Se execută dublu clic pe caseta de rezervare pentru a lansa programul Microsoft Organization Chart. Ramură −managerul plus subordonaţii. Se deschide fereastra cu organigrama care are propria bară de meniuri. apoi comanda Slide Layout. Construirea ierarhizată a organigramei se realizează activând unul câte unul instrumentele specializate pentru generarea arborescenţei.74). . Co-subordonaţi − echipă de subordonaţi de acelaşi nivel. În fereastra Slide Layout.172 4. subordonaţi aceluiaşi şef.75. Se selectează noul diapozitiv şi se va afişa în modul Slide View. se acţionează clic pe macheta Organization Chart şi apoi se execută clic pe butonul Apply (Figura 3. 5. Co-manageri − echipă de manageri de acelaşi nivel.

− crează un element de acelaşi rang. . prin meniulFile şi comanda Close and return to prezentation. Programul Microsoft Organization Chart oferă mai multe variante de stil atât pentru grupuri. − crează elemente ierarhice inferioare ca nivel de subordonare faţă de caseta considerată „bază“. termenul grup se referă la subordonaţii unui manager iar ramură înseamnă managerul plus toţi subordonaţii săi. Figura 3. a) Schimbarea stilului unei organigrame. Pentru schimbarea stilului ramurii principale se procedează astfel: − Se selectează organigrama: se execută clic într-o casetă a organigramei. În configuraţia prestabilită grupurile sunt plasate în casete alăturate... cât şi pentru ramuri. Odată ce organigrama a fost construită. în limbajul folosit pentru organigrame. − Se activează meniul Styles şi din lista de opţiuni afişată se alege stilul dorit. la dreapta casetei „bază“. se alege comanda Select din meniul Edit. apoi opţiunea All. aceasta se poate salva în documentul PoverPoint ce conţine prezentarea. Modificarea structurii unei diagrame organizaţionale (organigrame).76. După cum am menţionat mai sus.. − crează un element ierarhic superior faţă de elementul „bază“.173 − crează un element de acelaşi rang. la stânga casetei „bază“. −Se execută clic undeva în afara organigramei pentru a deselecta casetele şi a vedea rezultatul.

se activează meniul Boxes şi se alege comanda Border Style.77. −Formatarea textului dintr-o organigramă. . Right şi Center. Pentru chenar s-a selectează a treia opţiune din a doua coloană (Figura 3. b) Formatarea casetelor dintr-o organigramă. Se afişează o listă de opţiuni şi se va selecta cea dorită. Meniul Text din fereastra Microsoft Organization Chart conţine comenzi pentru schimbarea fontului. Textul trebuie să fie în prealabil selectat.78. Se selectează casetele. Se poate modifica aspectul casetelor dintr-o organigramă pentru a le scoate mai bine în evidenţă. Se selectează casetele. a culorii şi a alinierii textului dintr-o organigramă. Figura 3. −Schimbarea culorii chenarului. iar alegerea culorilor se realizează cu ajutorul comenzii Color. Schimbarea fontului se realizează cu ajutorul comenzii Font. Figura 3.174 b) Formatarea unei organigrame. Pentru aceasta se efectuează următoarele operaţii: − Schimbarea stilului chenarului. se activează meniul Boxes şi se alege comanda Border Color. Comenzile pentru aliniere sunt Left.78). În ecran este afişată paleta de culori şi se execută clic pe culoarea dorită pentru a o selecta.

Figura 3. În modul de afişare Slide Sorter (sortare diapozitive). 3.79. După ce s-a realizat formatarea se execută clic în afara organigramei pentru a deselecta liniile de legătură. Pentru revenirea în PowerPoint se activează iarăşi meniul File şi se alege comanda Exit and Return to.3. 2. Pentru realizarea acestei operaţii se activează meniul Edit. aceasta se poate actualiza în documentul PoverPoint ce conţine prezentarea prin comanda Update din meniul File. etc. Style sau Color. se plasează cursorul de inserţie în poziţia în care se doreşte inserarea unui nou diapozitiv. Se afişează caseta New Slide. Se execută dublu clic pe caseta de rezervare Chart.80. După ce organigrama a fost modificată. apoi se va executa clic pe butonul OK. se parcurg următorii paşi: 1. se va selecta macheta Chart. Crearea diferitelor tipuri de grafice: bar chart. se alege comanda Select apoi Connecting Lines. Figura 3. În acest fel liniile au fost selectate. pie chart.175 c)Formatarea liniilor dintr-o organigramă.6. Crearea unui grafic. 3. ... Se selectează noul diapozitiv şi se va afişa în modul Slide View. Se activează meniul Lines şi se alege una dintre comenzile Thickness. Pentru crearea unui grafic într-o prezentare. Se activează meniul Insert şi apoi comanda New Slide.

.81. Pentru editarea unui grafic se execută dublu clic pe acesta. ca în orice foaie de calcul. seriile de date etc. În fereastra Slide Layout se alege macheta Chart şi apoi se execută clic pe butonul Apply. Legend. Figura 3. Formatul unui diapozitiv Chart se poate alege şi din fereastra Slide Layout. conţinând un Datasheet şi un model de grafic.176 4.). apoi comanda Slide Layout. După introducerea datelor. Data Labels etc). Editarea unui grafic. Figura 3. Aceasta se deschide prin activarea meniului Format. pentru finalizarea graficului. se va executa dublu clic oriunde în afara graficului sau a ferestrei Chart. Pe ecran este afişată o fereastră Excel.82. Pentru aceasta se activează meniul Chart şi apoi comanda Chart Options. legenda. În Datasheet se vor introduce datele. Se deschide fereastra Chart corespunzătoare şi se pot edita elementele graficului (titlul. În ecran se deschide fereastra Chart Options şi se execută clic pe butoanele corespunzătoare modificărilor dorite (Titles.

Figura 3. Se activează meniul Format prezent în fereastra Chart şi se alege comanda Selected Chart Area… În ecran se deschide caseta de dialog Format Chart Area şi se alege culoarea dorită. Modificarea tipului de grafic. .84. Figura 3. Se activează meniul Chart prezent în fereastra Chart şi se alege comanda Chart Type.83. din care se va alege tipul şi sub-tipul de grafic dorit.177 Modificarea culorii de umplere a graficului. În ecran se deschide fereastra Chart Type.

86. trebuie realizată configurarea prezentării. Pregătirea diapozitivelor pentru tipărire Stabilirea formatului optim şi alegerea orientării pentru un diapozitiv.178 3.7. această funcţie este activă. Figura 3.85 Pentru alegerea orientării diapozitivelor în Landscape (Orizontal) sau Portret (Vertical) se execută clic pe opţiunile Portret sau Landscape prezente în fereastra Page Setup. respectiv cea în care se realizează corectarea ortografică. Figura 3. În ecran se deschide fereastra Language din care se alege limba dorită. Tipărirea unei prezentări 3. Înaintea verificării ortografice a textului se recomandă alegerea limbii dicţionarului. prezentă în meniul Tools.1. toate cuvintele care nu se găsesc în dicţionarul limbii alese sau sunt greşite. apoi clic pe butonul OK. vor fi subliniate cu o linie ondulată de culoare .7. Corectarea erorilor gramaticale. Pentru aceasta se activează meniul Tools şi se aleg comenzile Language. Set Language. Pentru aceasta se activează opţiunea File şi apoi comanda Page Setup. În acest moment imaginea diapozitivului va putea acoperi în totalitate foaia. Înainte de tipărire. În mod implicit. Corectarea gramaticală se realizează cu ajutorul comenzii Spelling and Grammar. În fereastra Page Setup afişată în ecran se execută clic pe săgeata din dreptul casetei Slide sized for şi din lista derulantă afişată se selectează opţiunea Overhead. Prin urmare.

la stabilirea zonei de imprimat (secţiunea Print range). apoi clic pe butonul OK. din bara de Figura 3. Secţiunea Print range precizează zona de imprimat.2. În partea dreaptă se află butoane de comandă cu următorul rol: Ignore pentru a ignora cuvântul. Pentru realizarea acestei operaţii. Ignore All pentru ca rutina de verificare să nu mai marcheze cuvântul respectiv.179 roşie. Fiecare cuvânt greşit sau care nu se găseşte în dicţionar. la declararea numărului de copii (secţiunea Copies). Tipărirea efectivă a unei prezentări. se activează meniul File şi apoi comanda Page Setup. apare în partea de sus a casetei (rubrica Not in Dictionary:). Această comandă se poate activa şi prin apăsarea tastei cheie funcţională F7 sau clic pe butonul Spelling instrumente Standard. din submeniul care va fi afişat. Opţiunile disponibile sunt All (se tipăreşte întreaga prezentare) şi Pages (se tipăresc paginile precizate în intervalul From… To…). Erorile pot fi corectate manual sau automat. Change sau Change All pentru corectarea cuvântului. se activează meniul Tools şi apoi se alege comanda Spelling and Grammar. . Dacă se doreşte declanşarea opţiunii de imprimare într-un fişier se validează opţiunea Print to File.7. a) Tipărirea prezentării în modul fiecare diapozitiv pe o pagină. 3. În ecran este afişată caseta de dialog Print. Din fereastra afişată se execută clic pe săgeata din dreptul casetei Slide sized for şi din lista derulantă afişată se selectează opţiunea Overhead. pentru a alege una din variantele sugerate pentru cuvântul respectiv. Se activează apoi meniul File şi se alege comanda Print. În partea se jos a casetei se află liste cu opţiuni ce cuprind propuneri sau sugestii de modificare (rubrica Suggestions:). În acest moment imaginea diapozitivului va putea acoperi în totalitate foaia. AutoCorect. În ecran este afişează caseta de dialog Spelling. Opţiunile de tipărire disponibile în fereastra Print se referă la: alegerea tipului de imprimantă (secţiunea Printer). Pentru corectarea automată. Add pentru a adăuga cuvântul la dicţionarul personalizat.87.

Din submeniul afişat se alege efectul dorit . Se pot aplica efecte de animaţie oricărui obiect (titlu.).1. În opţiunea Slides per page se poate specifica numărul de diapozitive pe o pagină. liste marcate.8. . diagrame etc. b) Tipărirea prezentării în modul broşură. 3.180 Figura 3. În situaţia în care este necesar ca auditoriul să aibă o copie a prezentării se realizează tipărirea sub formă de broşură. Pentru realizarea acestei operaţii se afişează diapozitivul în modul Slide View şi se selectează obiectul căruia i se va aplica un anumit efect de animaţie. Efecte de slide-show Adăugarea (personalizarea) unor efecte de animaţie diapozitivelor.88) se execută clic pe săgeata din dreptul casetei Print what şi din lista derulantă se selectează opţiunea Handouts. imagini.88. Pentru aceasta în fereastra Print (Figura 3. Pregătirea vizionării unei prezentări 3.8. Se activează meniul Slide Show şi se alege comanda Preset Animation.

Ordinea în care se vor realiza efectele aplicate se stabileşte executând clic pe butonului Order &Timing. Figura 3. respectiv validarea opţiunii Automatically. Modul în care va fi animat obiectul (la clic de mouse sau automat) se precizează prin validarea opţiunii On mouse click. Se activează meniul Slide Show şi se alege comanda Custom Animation.90) şi se aleg efectele dorite. În ecran se afişează caseta de dialog Custom Animation (Figura 3. Dacă se execută clic pe butonul Effects se adaugă obiectului efecte de animaţie şi sunet. se afişează diapozitivul în modul Slide View şi se selectează obiectul căruia i se va aplica un anumit efect de animaţie.181 Figura 3. .89 Dacă se doreşte personalizarea efectelor de animaţie. 90.

. precizând timpul de aşteptare (în secunde) între afişarea a două diapozitive. Se selectează efectul Blinds Vertical din lista derulantă şi se urmăreşte cu atenţie diapozitivul din secţiunea Effect. Se activează meniul Slide Show şi se alege comanda Slide Transition. Tranziţiile sunt efecte vizuale şi/sau sonore care se aplică unui diapozitiv pentru a ajuta auditoriul să treacă uşor de la unul la altul. acesta se alege din caseta derulantă Sound.92. Medium sau Fast. Figura 3. alegând comanda Select All din meniul Edit. Pentru a ataşa prezentării (sau unor anumite diapozitive) un efect sonor. folosit de PowerPoint pentru a vizualiza efectul selectat. se afişează prezentarea în modul Slide Sorter (sortare diapozitive) şi se selectează toate diapozitivele. Pentru modificarea vitezei de tranziţie (Figura 3. pentru trecerea de la un diapozitiv la altul la clic de mouse.91. sau prin validarea opţiunii Automatically after. Dacă se doreşte eliminarea din această prelucrare a unor anumite diapozitive. pentru trecerea de la un diapozitiv la altul în mod automat. se execută clic pe butonul Apply to All (pentru aranjarea întregii prezentări) sau se execută clic pe butonul Apply (pentru aranjarea diapozitivului selectat). Pentru realizarea acestei operaţii. (sau se execută clic pe săgeata din dreptul casetei Slide Transition Effects de pe bara de instrumente Slide Sorter). fără incoerenţa datorată înlocuirii unui diapozitiv cu următorul. Modalitatea de trecere de la un diapozitiv la altul se realizează prin validarea opţiunii On mouse clik. se executată clic pe una dintre opţiunile Slow.). se apasă tasta <Ctrl> şi se execută clic pe diapozitivele respective pentru a le deselecta. în secţiunea Effect.182 Aplicarea de tranziţii prezentărilor (trecerea de la un diapozitiv la altul). După alegerea efectelor dorite.

Figura 3. 3. Dacă se doreşte oprirea derulării şi reluarea de la alte diapozitive. Vizionarea unei prezentări 3. Se selectează diapozitivul de la care va începe derularea. sau se apasă tasta F5.9. se activează meniul View şi se alege comanda Slide Show. . se execută clic pe butonul dreapta mouse şi din meniul contextual se aleg comenzile de navigare pe ecran (Next. coordonarea acesteia se face la clic de mouse sau automat (funcţie de opţiunile alese la aplicarea tranziţiei).92. Începe derularea prezentării.1.183 Figura 2.93.9. Derularea (execuţia) unei prezentări de diapozitive Pentru derularea (execuţia) unei prezentări de diapozitive se afişează prezentarea în modul de vizualizare Slide Sorter. Previous. Go). Acelaşi efect se obţine dacă se execută clic pe butonul Slide Show .

se selectează diapozitivele care vor fi ascunse (pentru selecţie necontinuă se apasă tasta <Ctrl> şi se execută clic pe diapozitivul respectiv). Pentru aceasta se efectuează următorii paşi: 1. Pentru realizarea acestei operaţii.94 3. 3. Se activează meniul Slide Show şi.184 Ascunderea unor diapozitive. 4. Se lansează programul Internet Explorer. în modul de afişare Slide Sorter (sortare diapozitive). pentru a sări de la un diapozitiv la altul. care va converti temporar fişierul curent în format HTML. 2. din submeniul afişat. Diapozitivul ascuns va avea numărul de ordine încadrat într-un chenar şi barat cu o linie. Figura 3.95. Se activează meniul File şi se alege comanda Web Page Preview. Expunerea unei prezentări în Internet/ Intranet Prezentarea creată în PowerPoint se poate salva ca document HTML (Hypertext Markup Language) pentru a putea fi încărcat de un browser de Web. Se execută clic pe hiperlegăturile de text din panoul din stânga (Figura 3. . ele pot fi ascunse.). În timpul derulării prezentării. Se deschide prezentarea PowerPoint. Dacă anumite diapozitive ce fac parte din prezentare conţin informaţii mai speciale şi nu pot fi afişate. aceste diapozitive vor fi omise.10. se alege comanda Hide Slide.

96.95. Se alege comanda Save As Web Page din meniul File şi în ecran se afişează caseta de dialog Save As. . Se execută clic pe butonul Close al programului Internet Explorer pentru a-l închide şi a reveni în PowerPoint.. Figura 3. 5.185 Figura 3.. 6.

98. Se execută clic pe butonul Publish şi se va afişa casetă de dialog prezentată mai jos. Se execută apoi clic pe butonul OK. Figura 3.186 7. iar celelalte opţiuni din secţiunea Browser support rămân nemodificate. Se deselectează caseta de validare Display speaker notes. Figura 3. 9. . Se execută clic pe butonul Change din dreapta opţiunii Page title şi în secţiunea Publish a copy as se scrie noul titlu al prezentării.97 8.

− primul slide (First Slide). Figura 3. Se execută clic pe butonul Close al programului Internet Explorer. Se execută clic pe caseta de validare Open published Web page in browser şi apoi clic pe butonul Publish. sau sub formă grafică (obiect sau buton). 11. 12. 3. apoi clic pe butonul Close al programului PowerPoint. În caseta de dialog Action Settings se deschide lista derulantă a rubricii Hyperlink to (Figura 3. Pentru crearea unui hyperlink pe baza unui text de trimitere.187 10. Se execută clic pe butonul Yes pentru a salva modificările. PowerPoint va îngloba codurile necesare pentru afişarea prezentării într-un browser de Web. . va salva fişierul sub denumirea dorită şi va preda controlul programului Internet Explorer.99. 13. Se parcurg diapozitivele din prezentare fie executând clic pe titlul fiecărui diapozitiv prezent în partea stângă a ferestrei. apoi se activează meniul Slide Show şi se alege comanda Action Settings.11. Ramificaţii ale execuţiei unei prezentări Ramificaţiile execuţiei unei prezentări au loc prin intermediul hyperlink-urilor. − anteriorul slide (Previous Slide). Aceste ramificaţii pot fi definite în PowerPoint sub formă de text de trimitere (hypertext). 14. Se verifică dacă calea de acces din caseta de editare File name reflectă corect locaţia în care se doreşte salvarea fişierul HTML.100) şi se alege slide-ul destinaţie. care poate fi: − următorul slide (Next Slide) – opţiune implicită. fie executând clic pe săgeţile de sub fiecare diapozitiv. se selectează textul de trimitere din slide-ul sursă.

− un slide oarecare din cadrul prezentării (Slide). prin alegerea tipului de sunet ataşat tranziţiei din lista derulantă a opţiunii Play Sound. O hyperlegătură poate fi activată şi printr-un element grafic. Figura 3. Excel etc. (Other File) – legătură hypertext locală. Word. − sfârşitul prezentării (End Show). . corespunzătoare efectului de tranziţie. iar din lista afişată se alege un buton de comandă. − altă prezentare PowerPoint (Other powerPoint Presentation) – legătură hypertext locală. de exemplu un buton de acţiune. se pot insera sunete predefinite. − un alt fişier: PowerPoint. − ultimul slide vizionat (Last Slide Viewed).188 − ultimul slide (Last Slide). Tot din caseta Action Setting se poate alege un program executabil care să fie lansat la activarea hypertext-ului (rubrica Run program şi alegerea acestuia prin butonul Browse).100. − adresă tip Internet prin specificarea indentificatorului uniform al resurselor (URL) – legătură hypertext externă. De asemenea. Pentru aceasta se selectează slide-ul sursă Se activează meniul Slide Show şi se alege comanda Action Buttons. − un slide a cărui ordine predefinită de apariţie a fost schimbată (Custom Show).

Figura 3.). etc. etc. Pentru aceasta. Ordinea derulării prezentării poate fi schimbată atât prin ramificaţiile prezentate. organigrame. se confirmă acţiunea cu OK (ordinea diapozitivelor selectate poate fi modificată cu ajutorul butoanelor săgeţi prezente în partea dreaptă a casetei). dar acţiunea lor poate fi personalizată prin alegerea unui slide destinaţie particular.102). imagini. Previous. Butoanele de comandă generează în mod implicat acţiuni predefinite (Next. bloc de text.101 Se trage cadrul în zona din diapozitiv în care de doreşte inserarea butonul respectiv. După ce diapozitivele selectate au fost incluse în caseta Slide în Custom show (Figura 3. se pot crea pe baza prezentării existente.). Hyperlink-urile pot fi generate plecând de la orice element grupat al diapozitivului (titlu. cât şi stabilind în mod personalizat succesiunea acestora prin comanda Custom Shows apelabilă din meniul Slide Show. mai multe variante sau scenarii ce se pot derula de sine-stătător. Caseta de dialog Action Settings va fi afişată în mod automat ca să se poată ataşa butonului o acţiune. Home. în fereastra Custom Shows se execută clic pe butonul New şi se precizează prin butonul Add>> care diapozitive vor participa la prezentarea personalizată. De asemenea.102 .189 Figura 3.

creaţi o prezentare pe calculator cu 25 de diapozitive. se termină la timp şi se derulează într-un ritm bine definit. dar urmăreşte subiectul tratat şi oferă auditoriului informaţiile necesare. . Repetiţii cu programul PowerPoint Calitatea superioară a unei prezentări planificate este faptul că începe la timp. dacă sunteţi abia la diapozitivul 20 când vi se termină timpul alocat şi trebuie să treceţi rapid la concluzii. repetiţia poate implica două aspecte: una este legată de timpii prezentării.12. folosind o formulă de circa 2 minute pentru fiecare diapozitiv. Sau. Dacă aţi alocat 45 de minute expunerii unei prezentări şi. nu vă veţi simţi prea bine dacă ajungeţi la ultimul diapozitiv când veţi mai avea 20 de minute de acoperit. o serie de scăpări pot conduce la un dezastru. O astfel de prezentare permite răspunsul la întrebări şi realizarea unor legături pertinente.190 Prezentarea personalizată primeşte numele implicit Custom Show1 şi poate fi vizualizată prin butonul Show. În cazul prezentărilor de diapozitive pe calculator. Cheia pentru evitarea unor situaţii neplăcute este o repetiţie adecvată.103. fie el şi experimentat. care o va trece cu vederea. 3. Pregătirea unei prezentări pentru expunere Orice prezentator. 3. este bine să se pregătească din timp pentru a rezolva problemele care pot apărea la expunerea unei prezentări de diapozitive pe calculator.1. Automatizarea unei prezentări cu opţiunea Automatically After din secţiunea Advance a casetei de dialog Slide Transition a fost prezentată în secţiunea „Aplicarea de tranziţii prezentărilor“. Figura 3. invers. Succesiunea slide-urilor se poate modifica prin butonul Edit iar prezentarea personalizată poate fi ştearsă prin butonul Remove . probabil sunteţi nemulţumit că nu aţi prevăzut timpul necesar pentru a repeta în prealabil întreaga expunere. O mică scăpare poate fi explicată unui auditoriu înţelegător. iar a doua se referă la logistică.12.

pe lângă faptul că prezintă durata întregii prezentări (când este derulată fără întreruperi din partea auditorului). Când se ajunge la sfârşitul prezentării se apăsă tasta Esc. se poate vorbi mai puţin la fiecare diapozitiv sau se poate reduce numărul diapozitivelor. 4. Next Pause Repeat Figura 3. introducându-l pentru opţiunea Automatically After. Dacă durata totală a prezentării este prea lungă. 5. se poate cere programului PowerPoint să înregistreze durata cât rămâne pe ecran fiecare diapozitiv în timp ce se repetă derularea prezentării. Dacă durata este prea scurtă. Dacă trebuie să se facă o pauză.105).191 În loc să se introducă un număr oarecare de secunde cu opţiunea menţionată. apoi se poate folosi timpul înregistrat pentru fiecare diapozitiv. PowerPoint va afişa o casetă de mesaje ca în figura de mai jos. Ceasul din dreapta indică timpul scurs de la începutul prezentării.104). se execută clic pe butonul Yes. 3. se execută clic pe butonul Repeat de pe bara de instrumente Rehearsal . Pentru a introduce timpii individuali pentru fiecare diapozitiv în caseta de dialog Slide Transition şi a reveni în modul de afişare sortare diapozitive. sau se activează comanda RehearseTimings din meniul Slide Show. Prezentatorul notează total timp necesar pentru derularea prezentării (04:00 minutes în Figura 3. Figura 3. se poate vorbi mai mult la fiecare diapozitiv sau se mai pot adăuga diapozitive.105. Ceasul din stânga va trece pe 0 şi va începe să înregistreze timpul pentru al doilea diapozitiv. Indiferent de soluţia . poate folosi funcţia din PowerPoint pentru tranziţia automată de la un diapozitiv la altul pentru a respecta succesiunea şi durata procesului. iar ceasul din stânga indică timpul scurs pentru diapozitivul curent. Pentru a înregistra timpii diapozitivelor pentru o prezentare PowerPoint se efectuează paşii următori: 1. se execută clic pe butonul Pause (pentru a relua prezentarea se execută clic din nou pe el). În modul de afişare Slide Sorter se selectează diapozitivul 1 şi se execută clic pe butonul RehearseTimings de pe bara de instrumente Slide Sorter. Acest proces. Se execută clic pe butonul Next de pe bara de instrumente pentru a trece diapozitivul 2. Se repetă pasul 2 pentru celelalte diapozitive. Dacă să doreşte reluarea pentru un anume diapozitiv. PowerPoint va intra în modul de afişare prezentare de diapozitive şi va afişa bara de instrumente Rehearsal în colţul din stânga-sus al diapozitivului (Figura 3.104 2.

Figura 3. dacă aţi alocat un timp pentru a răspunde la întrebări şi nu vi se pune nici o întrebare puteţi să executaţi clic pentru a avansa manual la dispozitivul următor.13. Dacă s-a obţinut durata perfectă se trece de la tranziţia manuală la cea automată. astfel: se activează meniul Slide Show şi se alege comasnda Set Up Show. b) Se execută clic pe butonul Next. PowerPoint are rutina Pack And Go Wizard care garantează că există tot ce este necesar pentru derularea cu succes a prezentării de diapozitive pe calculator. şi dacă da. if present şi apoi se execută clic pe OK. de pildă. Dacă terminaţi de vorbit înaintea expirării timpului alocat unui diapozitiv. Se introduce o dischetă goală în unitatea floppy şi apoi se alege comanda Pack And Go din meniul File. se execută din nou clic pe butonul Next pentru a afişa caseta de dialog prezentată mai jos. fie tasta W pentru a afişa un ecran alb. . Dacă PowerPoint trece la diapozitivul următor în timp ce vorbiţi se apasă tasta S pentru a întrerupe derularea prezentării. apoi se apăsă fie tasta B pentru a goli ecranul.106. (Nu uitaţi că aceste ajustări vor mări sau micşora durata totală a prezentării). Pentru astfel de cazuri. 6. În secţiunea Advance Slides trebuie să fie selectată opţiunea Using timings. Se verifică dacă este selectată opţiunea Active presentation. Dacă se apasă din nou tasta S. se poate relua repetiţia pentru a introduce noi timpi pentru fiecare diapozitiv până ce se obţine durata perfectă pentru prezentare. Expunerea unei prezentări în alt sediu (pe un alt calculator) Uneori trebuie expusă o prezentare fără să se ştie dacă calculatorul care va fi folosit în acest scop are aplicaţia PowerPoint. În ecran este afişează caseta de dialog Pack And Go Wizard. Pentru utilizarea rutinei Pack And Go Wizard procedăm astfel: a) Se deschide prezentarea care va fi expusă pe un alt calculator. derularea prezentării va fi reluată.192 aleasă. Comenzile Pause şi Blank Screen pot fi accesate şi alegând Screen din meniul contextual Slide Show afişat în ecran dacă se execută clic pe butonul dreapta mouse. 3.

108 .193 Figura 3. Figura 3.107 c) În mod implicit. sau se execută clic pe Browse pentru a alege destinaţia dorită. Dacă se doreşte altă destinaţie se selectează opţiunea Choose destination şi se scrie calea de acces unde vor fi plasate fişierele pe hard-disc. Se selectează de exemplu A:\drive corespunzătoare unităţii floppy şi se execută clic pe Next pentru a afişa următoarea casetă de dialog. este selectată unitatea de floppy (A:\drive). pentru memorarea fişierelor rezultate.

. wizard-ul va îngloba fonturile folosite în prezentare pentru ca textul să fie afişat corect dacă unele fonturi nu sunt instalate în calculatorul de destinaţie. Se activează meniul Start din Windows şi se alege comanda Run. Pentru aceasta se alege opţiunea Viewer for Windows 95 or NT şi se execută clic pe Next. Pentru a simula derularea aplicaţiei în calculatorul de destinaţie. Pack And Go Wizard va „împacheta“ pe dischetă toate fişierele necesare.) vor fi şi ele „împachetate“ ca să poată fi deschise în calculatorul de destinaţie. apoi se execută clic pe butonul OK. Se execută clic pe butonul Yes pentru a începe derularea prezentării. La sfârşit apare o casetă de mesaje pentru a anunţa că Pack And Go Wizard a terminat şi se execută clic pe butonul OK. Se alege opţiunea Include linked files (care este implicită) şi se execută clic pe butonul Next. apoi se execută clic pe butonul OK.194 d) Dacă se selectează opţiunea Include linked files. Figura 3. se creează un nou dosar pe hard-disc din care se va derula prezentarea. Prezentarea va fi instalată şi la sfârşit va fi afişat un mesaj corespunzător. În caseta de text corespunzătoare se scrie A: \Pngsetup. Pe ecran este afişată caseta de dialog Pack And Go Setup în care se scrie numele dosarului de destinaţie care a fost creat . se poate cere wizard-ului Pack And Go să includă şi PowerPoint Viewer în pachet. Windows 98 sau Windows NT nu însă şi aplicaţia PowerPoint. Dacă se execută clic pe opţiunea Embed TrueType fonts. Se închide aplicaţia PowerPoint.109 e) Dacă în calculatorul de destinaţie sunt sistemele Windows 95. imagine etc. toate fişierele legate de prezentare (ca de exemplu fişiere se sunet. În ecran este afişată caseta de dialog prezentată mai jos. Se citeşte mesajul din ultima casetă de dialog şi se execută clic pe butonul Finish. În mod implicit este selectată opţiunea Don’t include the Viewer şi se execută clic pe butonul Next.

14. Glosar de termeni Termeni Slide Layout Template Slide Layout Design Template Clipboard Toolbar Standard New Open Save E-mail Print Print Preview Spelling Cut Copy Paste Format Painter Undo Redo Insert Hyperlink Tables and Borders Insert Table Chart Wizard New Slide Expand All Show Formatting Greyscale Preview Zoom Microsoft Excel Help Add and Remove Buttons Toolbar Formatting Font Size Semnificaţie Diapozitiv Machetă Şablon Machetă diapozitiv Şablon de proiect Memorie temporară.195 3. folosită la păstrarea pe termen scurt a textului sau imaginilor. Bara de instrumente Standard. care conţine următoarele butoane: Selectează fontul pentru scrierea caracterelor Selectează dimensiunea (în puncte) pentru scrierea caracterelor . care conţine următoarele butoane: Creează un nouă prezentare Deschide un fişier deja existent Salvează conţinutul unei prezentări Trimite prezentarea prin poşta electronică Tipăreşte prezentarea curentă Previzualizează înainte de tipărire Declanşează verificarea gramaticală a textului din prezentarea curentă Decupează informaţia selectată şi o duce în Clipboard Copiază în Clipboard informaţia selectată Lipeşte informaţiile din Clipboard într-un diapozitiv specificat Copiază stilurile de formatare Anulează ultima operaţie realizată Reface ultima operaţie anulată Inserează o legătură hipertext Afişează bara de instrumente pentru crearea tabelelor şi pentru bordarea acestora Inserează unui tabel Asistentul pentru reprezentarea grafică a datelor Inserează un nou diapozitiv În modul de afişare Outline afişează rezumatul diapozitivelor Afişează/inhibă atributele de formatare din diapozitive Comută între culorile negru şi alb şi culorile iniţiale ale diapozitivelor Măreşte/micşorează suprafaţa de lucru pe ecran Declanşează Asistentul pentru ajutor Adaugă sau elimină butoane pe/de pe bara de instrumente Formatting Bara de instrumente pentru formatare.

196 Scrierea cu caractere aldine (îngroşate) Scrierea cu caractere înclinate Scrierea cu caractere subliniate Aplică umbră textului Aliniază conţinutul unei celule la stânga Aliniază conţinutul unei celule la centru Aliniază conţinutul unei celule la dreapta Aliniază conţinutul unei celule la stânga-dreapta Aplică/şterge numerele sau simbolurile din paragrafele marcate Măreşte dimensiunea fontului Micşorează dimensiunea fontului Deplasează la stânga informaţia Deplasează la dreapta informaţia Afişează bara de instrumente pentru aplicarea unor efecte de animaţie diapozitivelor Afişează submeniul care conţine următoarele butoanele de comandă: New Slide − pentru inserarea unui nou diapozitiv Slide Layout − pentru afişarea casetei cu machetele predefinite Apply Design Template − pentru afişarea caseteicu şabloane predefinite Adaugă sau elimină butoane pe/de pe bara de instrumente Formatting Prezentare Prezentare albă − fără informaţie Asistentul de prezentări grafice − permite crearea unei prezentări pe o temă predefinită Deschide o prezentare existentă Alege o machetă deja existentă (automachetă) Clic aici pentru a adăuga text Clic aici pentru a adăuga titlul Clic aici pentru a adăuga comentarii Antet şi subsol Aplică Aplică la toate Actualizare automată Nu afişa în diapozitivul titlu − primul diapozitiv din prezentare Aplică şablon de proiect Fundal Schema de culori − combinaţii de culori şi formate pentru diapozitive Filme şi sunete Filme din fişier Sunete din fişier Mutare în jos Mutare în sus Bold Italic Underline Text Shadow Align Left Center Align Right Jusify Numbering. Bullets Increase Font Size Decrease Font Size Promote Demote Animation Effects Add and Remove Buttons Presentation Blank presentation AutoContent Wizard Open an existing prezentation Choose an AutoLayout Click to add text Click to add title Click to add notes Header and Footer Apply Apply to All Update Automatically Dont’t show on title slide Apply Design Template Background Color Scheme Movies and Sounds Movie from File Sound from File Move Down Move Up .

197 Collapse All Expand More Colors Alignment Left Alignment Right Alignment Center Alignment Justify Insert Picture Less Contrast More Contrast More Brightness Less Brightness Crop Picture Reset Picture Send To Back Line Arrow Fill Shadow Free Rotate Organization Chart Type name here Type title here Subordinate Co-worker Manager Assistant Lines Thickness Connecting Lines Update Presentation Close and Return to Presentation Change Case Sentence case lowercase UPPERCASE Title Case tOGGLE cASE Chart Datasheet Slide Tranzitions Effects Custom Animation Introduce text All at once Introduce text By word Introduce text By litter Strânge (pliază) tot Extinde Mai multe culori Aliniere la stânga Aliniere la dreapta Aliniere centrată Aliniere stânga-dreapta Inserează imagine Mai puţin contrast Mai mult contrast Mai multă strălucire Mai puţină strălucire Decupează imaginea Reface imaginea Trimite în spate Linie simplă Linie săgeată Umple Umbră Rotire liberă Organigramă − o reprezentare grafică arborescentă a elementelor de text. ierarhizat din punct de vedere al conţinutului Tipăreşte numele aici Tipăreşte titlul aici Element ierarhic inferior ca nivel de subordonare Element de acelaşi rang Element ierarhic superior faţă de cel de bază Element ierarhic inferior faţă de cel de bază Linii îngroşate Linii de legătură Actualizarea prezentării Închide şi se întoarce în prezentare Schimbă cazul − în situaţia transformării caracterelor unui text Caz propoziţie .primul caracter al textului va fi scris cu literă mare Litere mici −toate caracterele textului vor fi litere mici Litere mari − toate caracterele textului vor fi litere mari Caz titlu − fiecare cuvânt are prima literă scrisă cu majusculă Prima literă a fiecărui cuvânt este minusculă. restul literelor sunt majuscule Grafic Foaie de date Efecte de tranziţie între diapozitive Personalizarea animaţiei Introduce textul în întregime Introduce textul pe cuvinte Introduce textul pe litere .

2 1 Deschideţi prezentarea ALFA. Teste evaluare cunoştinţe Testul nr. 11. Schimbaţi culoarea fontului folosit pentru titlul firmei în albastru închis.15. Aplicaţi un efect de tranziţie întregii prezentări. 6. Aplicaţi prezentării un şablon de proiect adecvat.198 Effect Slow Effect Medium Effect Fast On mouse clik Automatically after „n“ Efect încet Efect mediu Efect rapid La clic de mouse Automat după „n“ secunde 3. 5. Utilizaţi funcţia Help pentru a căuta informaţii referitore la Organization Chart. Adăugaţi un efect de animaţie titlului din primul diapozitiv. Alegeţi şablonul de proiect Blends. Testul nr. text şi imagine. 6. 9. Schimbaţi culorile imaginii alegând culori deschise. Închideţi aplicaţia PowerPoint. Introduceţi în acest diapozitiv activităţile firmei sub forma unei liste marcate: • Instruire • Consultanţă • Marketing 12. Adăugaţi o notă de subsol cu conţinutul Ofertă. Alegeţi pentru prezentare modul de vizualizare Slide Sorter. Alegeţi modul de vizualizare Slide View. 8. 10. 10. Testul nr. 7. 2. 3.ppt prezentă pe dischetă. 5. 1 1. 11. Selectaţi formatul Title Only. 3. Selectaţi un format potrivit pentru acest tip de diapozitiv (Text &Clip Art). Deschideţi aplicaţia PowerPoint şi selectaţi opţiunea Blank Presentation. Primul diapozitiv trebuie să conţină numai titlul. Trimiteţi imaginea în fundalul diapozitivului. Primul diapozitiv trebuie să conţină titlu. . 9. Utilizaţi comanda Undo pentru a reface operaţia anterioară. 12. 7. 4. Adăugaţi numerotarea paginilor întregii prezentări. 3. 8. 3 1. Introduceţi numele firmei ALFA CONSULTING ca titlu în primul diapozitiv. Salvaţi prezentarea sub numele ALFA pe o dischetă. 2. 2. Introduceţi sub titlu o casetă de text în care copiaţi diferite informaţii găsite în urma utilizării funcţiei Help. Adăugaţi o imagine adecvată sub titlu. 4. Salvaţi fişierul pe disc stabilind calea implicită ca fiind My Documents. Adăugaţi un al doilea diapozitiv care să aibă formatul Bulleted List. Aplicaţi umbră textului din cel de-al doilea diapozitiv. Deschideţi aplicaţia PowerPoint şi selectaţi opţiunea Design Template.

Aplicaţi un efect de tranziţie întregii prezentări. Deschideţi prezentarea SNSPA. 11. Coloraţi textul din prima casetă a organigramei în albastru. Adăugaţi după primul diapozitiv un altul care să aibă formatul Table. 4 1. 8. 5. Centraţi textul prezent în casetele organigramei. Alegeţi pentru prezentare modul de vizualizare Slide Sorter.ppt. 8. Salvaţi fişierul şi închideţi aplicaţia PowerPoint. Adăugaţi un al doilea diapozitiv care să aibă formatul Organization Chart. Tipăriţi prezentarea în modul broşură. Schimbaţi culoarea fontului folosit pentru titlul firmei în verde şi aplicaţi umbră. Alegeţi pentru prezentare modul de vizualizare Slide Sorter.ppt stabilind calea implicită ca fiind My Documents. Aplicaţi efecte de tranziţie diferite celor două diapozitive. Introduceţi din ClipArt o imagine adecvată. 5.P. Schimbaţi stilul chenarului casetelor din organigramă.S. . Introduceţi în acest diapozitiv ca text sub forma unei liste marcate: • Comunicare şi Relaţii Publice • Administraţie Publică • Ştiinţe Politice • Management 7. Construiţi în acest diapozitiv următoarea organigramă: Rector Asistent Decan FCRP Decan Ad. Adăugaţi numerotarea paginilor întregii prezentări. 10. Salvaţi fişierul pe disc sub numele SNSPA. 12. Testul nr.199 4. 4. 3.N. Studenţi 10500 11000 12500 9.A ca titlu. 10. Creaţi un tabel cu 2 coloane şi 4 linii conţinând următoarele date: Anul 2001 2002 2003 Nr. Publicã Decan Management Figura 3. 6. Introduceţi numele organizaţiei S. 7.110 11. 2. Alegeţi modul de vizualizare Slide View. 12. 9. 6.

ca titlu şi PLAN VÂNZĂRI ca subtitlu. . Testul nr. 10. III 1000 1500 2400 3400 4200 3000 5300 4600 3980 8. 4. 5.L. 2.ppt prezentă pe dischetă. Adăugaţi un efect de animaţie formei. 11. 2. 7.200 Testul nr. Aplicaţi câte un efect de tranziţie fiecărui diapozitiv. 6. Introduceţi numele firmei OMEGA S. Primul diapozitiv trebuie să conţină titlu şi subtitlu. Realizaţi verificarea ortografică şi gramaticală a întregii prezentări. Salvaţi prezentarea sub numele OMEGA pe o dischetă. Modificaţi culorile graficului în roşu verde şi albastru. 6. Adăugaţi graficului titlul următor: PLAN VÂNZĂRI. 12. Selectaţi formatul Title Slide. 8. Adăugaţi un al doilea diapozitiv care să aibă formatul Chart. Salvaţi fişierul şi închideţi aplicaţia PowerPoint.R. Construiţi un grafic coloană cu următoarele date: Imprimante CD-uri Dischete A B C Trim. 3. 4. Selectaţi primul diapozitiv şi alegeţi pentru acesta modul de vizualizare Slide View. Deschideţi prezentarea OMEGA. Introduceţi în partea dreaptă a titlului o formă automată în format de hexagon. 6 1. Tipăriţi prezentarea în modul fiecare diapozitiv pe o pagină. 9. Deschideţi aplicaţia PowerPoint şi selectaţi opţiunea Blank Presentation. 10. I Trim. Afişaţi pe ecran bara de instrumente Drawing. 7.fiecare cuvânt are prima literă scrisă cu majusculă). 3. 5 1. Stabiliţi formatul paginii ca fiind Landscape. Alegeţi modul de vizualizare Slide View. 5. 9. Transformaţi caracterele textului din subtitlu în format Title Case (Caz titlu . Aplicaţi graficului un efect de animaţie. Schimbaţi culoarea formei în roşu. II Trim.

Dacă se utilizează aplicaţiile Office sau alte aplicaţii ce suportă OLE. datele inserate păstrează conexiunea la documentul sursă (documentul din care au fost copiate). Partajarea datelor se poate realiza în următoarele trei moduri: 1. Observaţie Atunci când se lucrează cu pachetul MS-Office. dacă se execută dublu clic pe datele incluse. − transformarea unui document Word într-o prezentare. De exemplu. Cu OLE se pot. Atunci când se schimbă graficul în Excel. după aceea. Printr-o legătură. nu toate aplicaţiile suportă OLE. copiindu-le şi. Partajarea datelor între aplicaţii Office În acest capitol veţi învăţa: − schimbul de date între două documente din aplicaţii diferite. să presupunem că s-a inserat un grafic Excel într-un document Word printr-o legătură. una dintre cele mai bune metode de partajare a datelor este inclusă chiar în Windows – fişierele scrap. modificările vom influenţa şi documentul Word. se trag cu mouse-ul într-o porţiune liberă din desktop-ul Windows. apoi. vor fi ele schimbate automat şi în celălalt? Răspunsul depinde de cum sunt setate cele două aplicaţii să partajeze datele şi mai depinde de modul în care sunt inserate datele copiate. Dacă se selectează date dintr-un document şi. nici o conexiune cu documentul sursă sau cu programul utilizat pentru a le crea. datele inserate devin o parte a fişierului în care au fost copiate. Partajarea (utilizarea în comun) dinamică a datelor cu OLE (Object Linking and Embedding) De obicei. inclusiv ca obiecte incluse sau prin legături. Datele inserate nu vor păstra. . Paste. însă. Se poate.1. include datele dintr-un fişier în altul. 4. modificările făcute nu vor apărea în cel care conţine datele inserate. modificările vor apărea şi în documentul de destinaţie (cel care conţine datele înserate). se pot insera tabele şi grafice din aplicaţii Excel în aplicaţii Word sau se poate transforma un document Word într-o prezentate PowerPoint. Prin includere. în altul proiectat cu o altă aplicaţie. Embed. Ori de câte ori se editează datele din documentul sursă. trage acest fişier scrap într-un document pentru a-l insera. Dar cum sunt legate datele între două documente? Dacă ele se modifică într-un document. de asemenea. totuşi. se poare realiza schimbul de date între documente Office. În cazul acestor aplicaţii ce nu suportă OLE. partajarea datelor se poate realiza pur şi simplu copiindu-le dintr-un document creat într-o aplicaţie. inserându-le. Windows va deschide automat aplicaţia sub care au fost create şi astfel pot fi editate. sistemul de operare va crea o scurtătură pentru acele date şi le va marca drept fişier scrap. se pot partaja datele creând o legătură. Link . 3. ele sunt proiectate să lucreze ca o unitate − toţi pentru unul şi unul pentru toţi! Astfel. se pot totuşi partaja datele între programe. Se pot insera datele în mai multe feluri. Deci. În această manieră de lucru se pot crea documente complete şi dinamice şi se economiseşte timp în realizarea lor. Dacă se editează documentul sursă. apoi. Deşi aplicaţiile Office lucrează independent.201 4. 2. − înserarea porţiunilor din tabelele Excel în documentele Word. Datele menţin totuşi o conexiune cu programul în care au fost create.

. Dacă. 2. toate acestea fără a afecta originalul. Pentru a menţine conexiunea datelor inserate cu programul care le-a creat. pentru că el nu apare în modul de vizualizare Normal.1. În ecran se deschide fereastra de dialog Paste Special. Copia poate fi editată. ştearsă o parte din ea şi aşa mai departe. iar duplicatul poate fi utilizat pentru a crea documente noi sau pentru a-l alipi la alt document. 5.202 Includerea unui obiect prin Copy şi Paste Special… Procesul de includere (embedding) poate fi asimilat cu un copiator pentru crearea unor duplicate. Se selectează şi apoi se copiază (Copy) datele care vor fi incluse în alt document. Pentru a edita un obiect inclus. se selectează opţiunea care are inclus cuvântul „Object“ în numele său. vor apărea barele de instrumente şi meniurile Excel în interiorul ferestrei Word aşa cum arată figura următoare. Datele copiate vor fi înserate ca obiect. Printr-o fotocopie originalul rămâne intact în locaţia sa proprie.se selectează opţiunea Microsoft Excel Worksheet Object. trebuie respectaţi următorii paşi: 1. Figura 4. de exemplu. Se activează meniul Edit şi se selectează comanda Paste Special. 4. Pentru a include date într-un document. Se execută clic pe OK. Word va trece automat în modul de vizualizare Print Layout atunci când se inserează un obiect. de exemplu. Barele de instrumente şi meniurile se vor schimba pentru a oferi opţiunile de editare şi manipulare a obiectului respectiv. se execută dublu clic asupra lui. Dacă se execută dublu clic pe un grafic Excel ce a fost inclus într-un document Word. 3. Se deschide documentul în care vor fi incluse datele copiate şi se poziţionează cursorul în poziţia în care se doreşte inserarea. se vor insera date copiate din Excel.

Totuşi. trebuie obligatoriu transmis şi acela de care este legat (fişierul sursă). un document final (numit document destinaţie) este creat cu datele din mai multe documente originale (documente sursă). Sunt situaţii când datele din fişierele sursă se pot modifica în ultimul moment. documentul sursă nu va fi modificat. În cele mai multe cazuri. atunci când datele copiate din documentele sursă se schimbă. comanda Paste Special nu va fi disponibilă. Crearea unei legături este aproape la fel de simplu ca includerea. În acest caz. Office nu permite modificarea sursei de date din documentul destinaţie. Pentru crearea unei legături între două fişiere Office. Crearea unei legături între două fişiere Office. Pentru a evita includerea informaţiilor depăşite în documentul final. Dacă se modifică în documentul destinaţie datele preluate din documentul sursă. dacă se inserează date dintr-o sursă de date HTML (Hypertext Markup Language) sau RTF (Formatted Text). se poate crea o legătură între fişierele sursă şi fişierul final. se pot edita datele sursă direct din interiorul documentului destinaţie. Word. trebuie respectaţi următorii paşi: . Dacă un program nu suportă OLE.203 Figura 4. PowerPoint şi alte aplicaţii ce suportă OLE folosind comanda Paste Special din meniul Edit. În cele mai multe cazuri. atunci când se realizează legături între fişiere trebuie să se aibă în vedere câteva tehnici cheie: − Se pot lega datele între Excel. Pentru aceasta când fiecare document sursă este terminat se copiază datele corespunzătoare în documentul destinaţie. De aceea. − Legăturile funcţionează într-o singură direcţie. − Atunci când se realizează legătura între două fişiere (documente) din aplicaţii Office diferite şi dacă se transmite cuiva fişierul ce conţine o legătură (fişierul destinaţie). cele inserate în documentul destinaţie vor fi reactualizate.2.

Se alege formatul ce are inclus cuvântul „Object“ în numele său şi se execută clic pe butonul OK. Se activează meniul Edit şi se selectează comanda Paste Special. Se va deschide fereastra de dialog Paste Special şi se va activa opţiunea Paste Link. Dacă se doreşte anularea legăturii între două fişiere. 4. ce prezintă o listă a tuturor legăturilor din document. Pentru a rupe legăturile.204 1. Figura 4. 2. se activează meniul Edit şi se selectează comanda Links. În mod implicit. Figura 4. metoda de reactualizare este Automatic Update.3. 3. se execută clic pe butonul Break Link aşa cum arată figura următoare. se poziţionează cursorul pe fişierul destinaţie. aşa cum prezintă figura de mai jos. Aceasta va afişa fereastra de dialog Links.4 . Se selectează şi apoi se copiază (Copy) datele din documentul sursă. Se deschide documentul destinaţie şi se poziţionează cursorul în poziţia în care se doreşte inserarea datele.

se poate adăuga o pictogramă (icon) pe care utilizatorul o poate activa pentru a afişa informaţiile suplimentare. Pentru aceasta el trebuie inserat ca obiect. se selectează tipul obiectului care se doreşte a fi inserat (de exemplu. E posibil. Figura 4. Pentru a insera un obiect. Tabelul nu este creat. Windows va insera o casetă pentru obiectul selectat şi va executa aplicaţia necesară creării acestuia. de asemenea.205 Include unui obiect nou prin Insert Object. Se va selecta una din opţiunile: Link to File sau Display as Icon şi se execută clic pe OK. care are două casete.5). Se va deschide fereastra de dialog Object. În loc să se insereze datele. crea o legătură sau o includere prin comanda Insert Object. Caseta Create from File oferă opţiuni pentru legarea sau includerea unui întreg fişier deja existent. un tabel Excel sau o prezentare PowerPoint) şi se execută clic pe OK (Figura. Pentru aceasta se execută clic pe butonul casetei Create from File din fereastra de dialog Object. de asemenea. Se execută clic pe butonul Browse. folositoare pentru partajarea fişierelor prin e-mail. Aceasta este. să se includă sau să lege un întreg fişier creat într-o altă aplicaţie. dar este nevoie de el rapid. Opţiunea Display as Icon se poate dovedi folositoare atunci când se lucrează cu fişiere ce sunt partajate pe reţea. Din caseta de dialog Browse se va selecta fişierul dorit şi se execută clic pe butonul Insert. Se utilizează caseta Create New atunci când se doreşte crearea unui obiect care va fi legat sau inclus (şi nu s-a făcut aceasta deja).5. se execută clic oriunde în afara sa pentru a reveni la documentul destinaţie. Se poate. Pentru a crea un obiect nou. 4. se deschide meniul Insert şi se selectează comanda Object. Pe poate utiliza această comandă atunci când se doreşte legarea sau includerea unui obiect care nu este încă creat în documentul sursă Să presupunem că se va redacta o adresă pentru a comanda componente periferice pentru calculatoare şi este nevoie de un tabel care să prezinte lista componentelor care vor fi comandate cu cantităţile şi preţurile lor şi preţul total. După ce s-a creat obiectul. de asemenea. .

se alege comanda Send To şi apoi opţiunea Microsoft Word. În ecran se va afişa fereastra de dialog prezentată în figura de mai jos din care se va alege una dintre opţiunile care precizează modul de scriere a informaţiilor din paginile prezentării în paginile documentului Word care se execută clic pe butonul OK. se poate transforma un aranjament realizat în Word într-o prezentarea PowerPoint.206 4. fără a rescrie toată prezentarea în Word. Dacă se doreşte legarea aranjamentului din Word de prezentare se alege opţiunea Paste Link. se activează meniul File. Pot fi înscrise în documentul Word şi paginile şi textele din PowerPoint sau numai text (outline). Pentru aceasta se deschide documentul Word.6. Pentru aceasta se deschide prezentare PowerPoint. De asemenea. Figura 4. se alege comanda Send To şi apoi opţiunea Microsoft PowerPoint. Word va converti aranjamentul într-o prezentare. Transformarea prezentărilor PowerPoint în documente Word şi invers O prezentare PowerPoint poate fi transformată într-un document Word. .2. se activează meniul File.

apoi din submeniul afişat se alege aplicaţia Microsoft Binder. ce permite adunarea mai multor obiecte înrudite într-o colecţie (ex. un registru Excel. cu numere de pagină consecutive. Dacă panoul din stânga nu este vizibil. editarea şi formatarea tuturor documentelor direct din fereastra aplicaţiei Binder.1) marcând crearea unui biblioraft în care pot fi incluse documente. se selectează comanda Binder Options şi în caseta de dialog afişată se selectează opţiunea Show left pane and left pane button. anteturi şi subsoluri uniforme. Caracteristicile şi crearea unei colecţii de documente Office (biblioraft) 5. Fereastra Microsoft Binder este împărţită în două panouri: panoul din stânga. Dacă butonul Show/Hide Left Pane nu este prezent. Un biblioraft este o agrafă de birou electronică. Caracteristici generale Aplicaţia Microsoft Binder permite organizarea documentelor Office într-un biblioraft. Deschiderea aplicaţiei Microsoft Binder se alege una dintre următoarele variante: a) Se activează opţiunea Programs din meniul Start. formataţi toate documentele direct din fereastra Binder. b) Se acţionează dublu clic pe icon-ul corespunzător. . cunoscut sub denumirea de panoul conţinutului în care sunt afişate iconu-rile (pictogramele) pentru fiecare document inclus în biblioraft şi panoul din dreapta cunoscut sub denumirea de panoul documentelor.1. − afişaţi. dacă este prezent pe ecran.1.207 5. − Tipărirea sub o singură comandă a întregului set de documente. 5. În ambele situaţii se afişează fereastra Microsoft Binder (Figura 5. se activează meniul File. în care este afişat documentul activ. − tipăriţi sub o singură comandă toate documentele incluse în biblioraft. Organizarea documentelor Office într-o colecţie (biblioraft) cu aplicaţia MS-Office Binder După parcurgerea acestui capitol veţi fi în măsură să: − creaţi un biblioraft (agrafă de birou) în care includeţi documente Office. o prezentarea PowerPoint).1. editaţi. el se poate deschide executând clic pe butonul Show/Hide Left Pane prezent în stânga meniului File. Toate documentele din biblioraft sunt salvate în acelaşi fişier cu extensia obd asupra căruia se vor efectua următoarele operaţii: − Afişarea.

Se activează meniul Section.1. În ecran este afişată caseta de dialog corespunzătoare (Figura 5.2.2) din care se selectează documentul care va fi inclus. . Figura 5.2. se alege comanda Add from File. Includerea unui document într-un biblioraft Pentru includerea unui document în biblioraft se deschide aplicaţia Microsoft Binder şi se afişează fereastra de mai sus marcând crearea unui biblioraft în care pot fi incluse documente. Se execută clic pe butonul Add.1.208 Show/Hide Left Pane Panoul din dreapta (panoul documentelor) Panoul stânga (panoul conţinutului) Figura 5. 5.

în acesta va fi plasată o copie a documentului. Includerea unui document nou gol într-un biblioraft Pentru includerea unui document nou gol într-un biblioraft. 5. În ecran este afişată fereastra Binder din care se activează meniul Section şi se alege comanda Add. fereastra Microsoft Binder va avea următorul format: Figura 5. pentru a crea un nou document din Word se alege pictograma Blank Document şi se execută clic pe butonul OK) . între cele două nu există nici o legătură. Deşi documentul din biblioraft are aceeaşi denumire ca şi documentul original.1. se activează aplicaţia Microsoft Binder. iar fişierul cu documentul original rămâne nemodificat. Când se include un document într-un biblioraft. Din caseta de dialog afişată se selectează una din pictogramele etichetei General (de exemplu.209 În urma acestei operaţii. .3.3.

Dacă se doreşte crearea unui document pe baza unui şablon.210 Figura 5.5. . din fereastra Microsoft Binder se activează meniul Section şi se alege comanda Add. Din caseta de dialog afişată se selectează una din pictogramele etichetelor pentru şabloane. se alege butonul Letters&Faxes. Figura 5. De exemplu. apoi tipul de şablon pentru fax şi se execută clic pe butonul OK . pentru a crea un şablon de fax.4.

În ecran este afişată caseta de dialog Open Binder din care se selectează documentul Binder dorit. se execută clic pe butonul Show/Hide Left Pane. se parcurg următorii paşi: 1. se mai numeşte şi secţiune (cuvintele document şi secţiune sunt sinonime în acest capitol. Pentru aceasta se activează aplicaţia Microsoft Binder şi din fereastra afişată se activează meniul File şi se alege comanda Open Binder. Dacă panoul din stânga nu este vizibil. Se execută clic pe icon-ul (pictograma) documentului prezent în panoul din stânga al ferestrei Microsoft Binder.2. Editarea unei colecţii de documente office 5.211 5. În exemplul din figura următoare s-a selectat documentul Coreplica. iar meniul aplicaţiei sursă va fi afişat alături de meniul aplicaţiei Binder.2.obd). pentru a face referire la un document inclus într-un biblioraft). În exemplul din figura următoare s-a selectat fişierul Clama. Se deschide biblioraftul dorit. .6. Editarea secţiunilor dintr-un biblioraft Un document inclus într-un biblioraft. 2.obd. sau se alege din lista Files of type articolul Binder Files (*. Figura 5. Documentul va fi afişat în panoul din dreapta.ppt (document PowerPoint). Pentru editarea unui document.1.

aplicaţia sursă este PowerPoint). PowerPoint etc. 3. .8.212 Figura 5. Figura 5. Între modul de editare în aplicaţia Binder şi editarea în aplicaţia sursă (Word. nu numai documentul din biblioraft activat.) există câteva deosebiri generale şi anume: − În aplicaţia Binder comenzile din meniul File afectează biblioraftul în întregime. Pentru editare se vor folosi comenzile din aplicaţia sursă corespunzătoare fiecărui document (în Figura 5.7.8.

Se activează meniul Section şi apoi comanda View Outside.2. executând clic pe icon-ul corespunzător prezent în panoul din stânga al ferestrei Microsoft Binder. ea fiind înlocuită cu bara de stare a aplicaţiei Binder. se execută clic pe butonul Show/Hide Left Pane. Figura 5.2. Pentru editarea unui document în fereastra aplicaţiei sursă se parcurg următorii paşi: 1. . În ecran este afişată caseta de dialog Open Binder şi se selectează documentul Binder dorit. Se activează documentul care va fi editat. sau se alege din lista Files of type documentul Binder Files (*.9. PowerPoint etc.obd). 2. Editarea în fereastra programului sursă Documentele (secţiunile) incluse într-un biblioraft pot fi editate şi în fereastra aplicaţiei sursă în care au fost create (Excel.). Se deschide biblioraftul dorit. Acest lucru se recomandă atunci când utilizatorul doreşte să beneficieze de toate comenzile aplicaţiei sursă şi să lucreze într-un mediu deja cunoscut. 5. 3. În ecran se va deschide fereasta aplicaţiei sursă.213 − În aplicaţia Binder meniul Section conţine mai multe comenzi care se găsesc în mod normal în meniul File al aplicaţiei sursă. iar comenzile afectează numai documentul activat. − Bara de stare a aplicaţiei sursă nu este afişată. Dacă panoul din stânga nu este vizibil.

1.10. Documentul editat reapare în biblioraft. În exemplul din figura următoare se tipăreşte un document PowerPoint. Figura 5. Tipărirea unor anumite secţiuni ale biblioraftului Pentru tipărirea unor anumite secţiuni ale biblioraftului se selectează secţiunea care va fi tipărită executând clic pe numele acesteia. 4. .3.214 Figura 5. 5.11. Se editează documentul şi apoi se închide aplicaţia sursă corespunzătoare. Tipărirea unei colecţii de documente Office 5. Se activează meniul Section şi se alege comanda Print.3.

Restart each section pentru reînceperea numerotării paginilor în fiecare secţiune.3. Se selectează acţionând clic pe nume secţiunea care va fi tipărită. 2. În ecran este afişează fereastra Print Binder. Tipărirea unui biblioraft Pentru tipărirea unui biblioraft se parcurg următorii paşi: 1. 4. Se deschide biblioraftul dorit. 3. Dacă s-au stabilit opţiunile de tipărire se execută clic pe butonul de comandă OK.2. .12. Se activează meniul File şi apoi comanda Print Binder. Figura 5. Numbering consecutive pentru tipărirea unei succesiuni continue de numere de pagini. Din aceasta se pot alege următoarele opţiuni: All visible sections pentru tipărirea întregul biblioraft.215 5. Section(s) selected in left pane pentru tipărirea unei secţiuni selectate.

Permite obţinerea unor lucrări cu aspect profesional care să poată fi publicate oriunde: de la imprimanta din birou la serviciile comerciale de imprimare şi la atelierele de copiat sau pe World Wide Web. Noţiuni de bază 6. − Publicaţii care să comunice un mesaj unui public larg. − modificarea aspectului unei publicaţii. − Publicaţii cu aspect profesional. Domenii de utilizare Programul Publisher poate fi utilizat în următoarele domenii: − Întreprinderi mari − pentru a realiza rapid publicaţii interne profesionale. Caracteristici generale ale aplicaţiei Publisher 2000 Microsoft Publisher este o aplicaţie completă pentru tehnoredactare. una dintre principalele căi prin care o publicaţie îşi promovează mesajul o reprezintă aspectul.1. având drept scop să asigure publicaţiei un aspect excelent în vederea imprimării sau a lucrului interactiv. Când se utilizează Publisher? Un procesor de cuvinte este potrivit pentru crearea şi revizuirea de documente simple. de timp şi de aspect sporesc. Publisher este la fel de prietenos. până la publicitate tipărită comercial. sau îngreunează. − Publicaţii pentru imprimare comercială de înaltă calitate.1. Ca parte componentă din seria de aplicaţii de birou Microsoft Office care sunt asemănătoare ca aspect şi mod de lucru. comunicarea. Publisher este unic între programele de tehnoredactare computerizată de birou. − verificarea corectitudinii publicaţiilor folosind instrumentul Design Checker. cu uşurinţa în utilizare şi cu caracteristicile complexe de tehnoredactare. Publisher permite să se obţină într-un timp scurt rezultate care arată extraordinar. − folosirea serviciilor specializate de tipărire. foi volante. foi volante. Indiferent de modul ales pentru a începe o publicaţie.DESKTOP PUBLISHING 216 216 6. 6. . Atunci când se plănuieşte o largă distribuire a unei publicaţii tipărite sau interactive. Publisher se va utiliza pentru editarea următoarelor documente: − Publicaţii specializate. broşuri. − tipărirea publicaţiilor. Realizarea publicaţiilor de birou cu aplicaţia MS-Publisher La finalul parcurgerii acestui capitol veţi dobândi cunoştinţe legate de: − proiectarea şi crearea publicaţiilor de birou.1. cum ar fi buletine informative. prin modul în care combină cerinţele unei publicaţii proiectate profesional. cataloage. capabile să atragă atenţia. oficiale sau juridice. − Întreprinderi mici − pentru a realiza broşuri. − editarea publicaţiilor de birou folosind instrumente speciale. buletine informative şi pentru oricare alt tip de publicaţie necesară desfăşurării activităţii-de la formulare. potrivite pentru imprimare sau pentru plasarea pe un site Web sau intranet. Pe lângă claritatea scrisului. site-uri Web sau meniuri. este momentul orientării către Publisher. Opţiunile de culoare.

Aplică automat spaţierea rândurilor şi a caracterelor pentru listele numerotate şi cu marcatori. etichete. − Dialogurile Open şi Save din meniul File sunt partajate cu Office 2000. buletine informative de familie şi materiale pentru activităţi comunitare sau voluntare. − Panoramarea şi defilarea oferă o cale mai intuitivă de mişcare printre publicaţii.2. sfaturi şi Ajutor pentru ca utilizatorul să înveţe aplicaţia şi să beneficieze de tot ceea ce îi oferă software-ul. Publisher partajează cu Word dicţionarul particularizat. în timpul lucrului. Figura 6. astfel încât un cuvânt care se adaugă dicţionarului să fie disponibil pentru ambele aplicaţii. până când este închisă e utilizator. − Organizaţii non-profit şi grupuri comunitare − pentru a promova conştientizarea unei cauze sau a unui grup. 6. pentru a face publicitate evenimentelor şi pentru a comunica cu membrii lor. . − Ajutorul extins include un Ajutor îmbunătăţit în Hypertext Markup Language (HTML) şi Answer Wizard pentru a răspunde la întrebări formulate în limbaj natural. ClipGallery rămâne deschisă pentru a permite selectarea mai multor imagini. − ClipGallery pune la dispoziţie noi instrumente de căutare. − Meniuri şi bare cu instrumente familiare conform cu celelalte aplicaţii Office 2000. AutoCorrect corectează automat greşelile obişnuite de tastare.DESKTOP PUBLISHING 217 217 − Utilizatori la domiciliu − realizează invitaţii de calitate superioară. în publicaţii. cum ar fi „mai caută ceva asemănător“. Caracteristici specifice aplicaţiei Publisher 2000 Caracteristicile specifice aplicaţiei Publisher 2000 sunt următoarele: − Integrarea cu Office − partajează o interfaţă familiară cu celelalte aplicaţii.1. − Asistentul Office oferă asistenţă interactivă cu recomandări. glisare şi fixare pentru inserarea comodă a imaginilor direct în publicaţie. cu mai puţină dezordine şi pune la dispoziţie legături la ultimele douăzeci până la cincizeci de documente pe care s-a lucrat – indiferent de aplicaţia în care acestea au fost create. − Interfaţa personalizată permite existenţa unei interfeţe simple care să afişeze doar comenzile utilizate cel mai des. prin utilizarea dispozitivului indicator Microsoft IntelliMouse.1. verificând automat ortografia. o interfaţă de tip browser uşor de utilizat. ceea ce permite să se vadă cu 50% mai multe fişiere. − Spell Checking/AutoCorrect în fundal lucrează exact ca în Microsoft Word.

DESKTOP PUBLISHING 218 218 − Save As permite salvarea fişierelor Publisher 2000 în format Publisher pentru o partajare comodă a fişierelor. Deschiderea aplicaţiei Publisher Pentru deschiderea aplicaţiei Publisher există următoarele posibilităţi: a) Din meniul Start − Programs − Microsoft Publisher. 6.2.1. În ambele situaţii pe ecranul monitorului apare fereastra Microsoft Publisher. − Save As Web Page permite salvarea fişierului Publisher în format HTML.2. dacă este prezent pe ecran. 6. b) Se acţionează dublu clic pe pictograma (icon-ul) corespunzător. pe o unitate locală sau pe Web. Se vor avea în vedere următoarele: − Cui se adresează publicaţia? − Ce mesaj doreşte să transmită? − Ce fel de conţinut este mai potrivit pentru transmiterea ideilor? .3. Aceasta conţine următoarele elemente: Bara de titlu Bara de instrumente Standard Bara de meniu Rigla orizontală Bara de instrumente Formatting Bara de instrumente Objects Zona de lucru Rigla orizontală Butonul afişare/ascundere Wizard Butonul Page Navigation Bara de stare Figura 6. Crearea unei publicaţii Înainte de a începe crearea unei publicaţii. este necesar ca utilizatorul să gândească strategia de proiectare.

) sau după tema de proiectare (seturi de publicaţii proiectate cu acelaşi design). prin caseta de dialog Microsoft Publisher Catalog (Figura 6. Dacă se execută clic pe acest buton. Figura 6. − Se utilizează un expert pentru configurarea publicaţiei. Wizard-urile sunt instrumente din Microsoft Office care afişează întrebări ce conduc utilizatorul printr-un proces de culegere de informaţii. Informaţiile sunt apoi aplicate automat pentru particularizarea publicaţiei.). Publisher Catalog este un director vizual de publicaţii care se deschide atunci când se porneşte aplicaţia. − Se imprimă sau se publică pe Web. site Web. asigură accesul la fişierele deja create în Publisher. − Se verifică problemele de proiectare cu Design Checker. Dacă s-a intrat deja în aplicaţie. cărţi de vizită etc. în ecran este afişată fereastra Open (identică cu fereastra Open a publicaţiilor Office) din care se poate selecta un fişier Publisher salvat anterior . Aplicaţia Publisher oferă o varietate de moduri pentru a începe lucrul.DESKTOP PUBLISHING 219 219 Este important să se stabilească modul de publicare şi opţiunile pentru imprimare. . dacă este necesar. şi anume: − Publicaţie din Catalog. În eticheta Publications By Wizard se poate crea o întreagă publicaţie de un anumit tip. de pildă o foaie volantă. care pot fi create în câteva minute. − Se face revizuirea. Publicaţiile vor fi grupate după tip (buletin informativ.3.. Quik Publication Wizard pune la dispoziţie modele profesionale şi opţiuni pentru aspectul publicaţiilor alcătuite dintr-o singură pagină.3. uşor de urmat pe măsură ce se constituie publicaţia. deoarece deciziile în aceste privinţe afectează modul în care se elaborează publicaţia. fereastra Microsoft Publisher Catalog se poate activa alegând comanda New. − Se adaugă text şi imagini.. o broşură sau o carte de vizită existând şi opţiuni pentru personalizarea lucrărilor. Butonul Existing Files din colţul din stânga-jos al ferestrei Catalog. din meniul File. Este posibil să se aleagă dintre publicaţiile necompletate disponibile sau dintre cele existente. Pentru aceasta se va ţine cont de: − Cât de mult intenţionează să se cheltuiască? − Se va publica pe World Wide Web sau se va imprima? Odată ce s-au luat deciziile de proiectare există o secvenţă logică.

Figura 6.4.DESKTOP PUBLISHING 220 220 În continuare va fi prezentată. . În panoul Plain Paper Business Cards vor fi afişate modele pentru cartea de vizită. modelul Arcs.5. ca exemplu. Aceasta are în colţul stânga-jos butoanele Back (Înapoi). Pentru aceasta se parcurg următorii paşi: 1. În panoul Wizards se execută clic pe tipul de publicaţie Business Cards şi apoi se alege Plain Paper. Next (Înainte) şi Finish (Şfârşit). modalitatea de creare a unei cărţi de vizită folosind Wizard. Se alege. Figura 6. Pe ecran va fi afişată caseta de dialog introductivă Business Cards Wizard. 2. de exemplu. 3. Se execută clic pe butonul Start Wizard prezent în colţul dreapta-jos al ferestrei Catalog.

Se execută clic pe butonul Next. Floating Oval etc.DESKTOP PUBLISHING 221 221 4. Publisher 2000 conţine noi seturi Master Design. Seturile Master Design au denumiri de genul Arcs. şi deci s-a creat cartea de vizită. Când se termină dialogul. Wizard-ul ajută în acest caz la personalizarea creaţiilor. În eticheta Publications By Design se poate folosi un plan de creaţie unitar.3. care asigură o flexibilitate sporită în crearea unui set unitar de publicaţii. Tilt. Din acest moment se intră în dialog cu wizard-ul şi se răspunde la întrebările puse.– Editarea unei publicaţii). Din acest moment se poate îmbunătăţi aspectul publicaţiei prin operaţii de editare (subcap. 6. . Bars. se execută clic pe butonul Hide Wizard pentru a mări spaţiul de lucru.6 6. aplicaţia oferind sugestii pentru crearea unor grupuri de publicaţii de afaceri bazate pe un anumit design. 5. Figura 6.

Figura 6. Dacă se alege această variantă se pot vedea mai multe tipuri de publicaţii goale.8.7.DESKTOP PUBLISHING 222 222 Figura 6. . de pildă Postcard. Web page şi Book Fold. precum şi întrebări la care trebuie să se răspundă pentru a realiza machetarea publicaţiei. Eticheta Blank Publications este utilizată de cei care au ceva experienţă în crearea unei publicaţii.

fax. Crearea sau actualizarea seturilor de informaţii personale se realizează prin intermediul ferestrei Personal Information. Crearea unui pliant Un pliant conţine o scurtă prezentare a unui eveniment. setul de informaţii personale se editează o singură dată. nume organizaţie etc. produs sau serviciu. aplicaţia Publisher cere completarea unor seturi cu informaţii personale.9. În eticheta Publication By Wizard. Figura 6.) şi apoi se va executa clic pe butonul Update. se execută clic pe tipul de publicaţie Brochures. trei sau patru foi. modificarea fiind reflectată oricând se creează sau se actualizează o publicaţie. adresă. pentru a permite ochiului să se odihnească. clare şi echilibrate. Pentru a mări impactul publicaţiei se recomandă următoarele: − Textele să fie scurte. produs sau serviciu est prezentat.DESKTOP PUBLISHING 223 223 Prima dată când se foloseşte un wizard.1. − Să nu fie furnizate informaţii exhaustive despre firma al cărui eveniment. . Pentru crearea unui pliant se parcurg următorii paşi: 1. El poate fi împărţit în două. Se vor completa datele solicitate (nume persoană. telefon.2. − Să fie lăsat spaţiu liber – zone din pagină fără text sau imagini grafice. 6. referitoare la utilizator sau la organizaţie. din panoul Wizards. funcţie. Acestea reprezintă o înregistrare a informaţiilor frecvent utilizate. Dacă informaţiile importante se modifică.

În ecran va fi afişată caseta de dialog introductivă Brochure Wizard. 5.10 4. Se execută clic pe butonul Start Wizard prezent în colţul dreapta-jos al ferestrei Catalog. . Aceasta are în colţul stânga-jos butoanele Back (Înapoi). modelul Bar. Dacă se foloseşte un wizard pentru prima dată. Crearea sau actualizarea seturilor de informaţii personale se realizează prin intermediul ferestrei Personal Information (Figura 6. În panoul Informational Brochures vor fi afişate modele (şabloane) de broşură. Next (Înainte) şi Finish (Sfârşit). de exemplu.). aplicaţia Publisher cere completarea unor seturi cu informaţii personale. Se alege. În panoul Wizard sunt afişate tipurile de broşuri ce pot fi realizate şi se alege tipul de broşură Informational. 3.DESKTOP PUBLISHING 224 224 2.9. Figura 6.

Se activează meniul Format şi se alege comanda Drop Cap. Din acest moment se intră în dialog cu wizard-ul şi se răspunde la întrebările formulate. prin operaţii de editare (subcap. se recomandă tipărirea acestuia înainte de a-l personaliza prin operaţii de editare. Când se termină dialogul. Formatarea textului Textul într-un pliant. se execută clic pe butonul Hide Wizard pentru a mări spaţiul de lucru pe ecran. 8.DESKTOP PUBLISHING 225 225 6. Figura 6. – Editarea unei publicaţii). Pentru realizarea acestei formatări speciale se plasează cursorul de inserţie la începutul textului a cărei primă literă va fi formatată. Pe ecran va fi afişată . de regulă la începutul unui titlul sau paragraf. Iniţialele majuscule sunt primele litere mari din text care se aliniază cu linia de bază a primului rând de text. 7. Deoarece în urma dialogului purtat cu wizard-ul s-a configurat un şablon.3. poate fi supus unei formatări speciale folosind iniţiale majuscule sau latrine.11. Din acest moment se poate îmbunătăţi aspectul publicaţiei. În ecran va rămâne şablonul broşurii şi se execută clic pe butonul Next. Latrinele căzute sunt primele litere mari care se prelungesc (cad) sub primul rând de text. 6. şi deci s-a creat pliantul.

De asemenea.13. fontul (Font). Se execută clic pe eticheta Drop Cap şi se alege latrina căzută sau iniţiala majusculă preferată. stilul (Font Style) şi culoarea (Color).DESKTOP PUBLISHING 226 226 caseta de dialog Drop Cap. Dacă se doreşte formatarea unui număr de litere dintr-un text se va selecta eticheta Custom Drop Cap şi apoi opţiunea Number of litters. Figura 6. .12. Figura 6. se pot modifica: dimensiunea literelor (Size of litters…). Se execută apoi clic pe butonul OK.

Se activează meniul Table şi se alege comanda Select.15.14.DESKTOP PUBLISHING Împăturirea unui pliant. Dacă totuşi se face tipărirea pe o hârtie obişnuită. 3. În caseta de dialog Create Table se va preciza valoarea 1 în caseta Number of rows şi valoarea 3 în caseta Number of columns. Figura 6. 4. Pointerul de mouse capătă forma unei cruciuliţe subţiri. Pentru trasarea marcajelor de ghidare pentru îndoire se parcurg următorii paşi: 1. Pliantul va deveni opac. este bine să se realizeze tipărirea pe o hârtie specială care să aibă şi marcaje de ghidare în locurile de îndoire. Se execută clic pe butonul Table Frame Tool prezent pe bara de instrumente Objects. Cu această formă a pointerului de mouse se glisează peste suprafaţa primei pagini a pliantului pentru a crea un tabel. 2. . Columns. În acest mod se va selecta prima coloană a tabelului. 227 227 Pentru ca pliantul să aibă un aspect atrăgător. Figura 6. se recomandă trasarea marcajelor de ghidare pentru a nu realiza o îndoire neglijentă a pliantului.

cum ar fi posibilitatea de a alinia automat obiectele la rigle şi ghidaje. 6. Instrumentele Publisher pentru aspect sunt similare acelora care s-ar găsi pe o masă de lucru reală: rigle. Utilizarea instrumentelor pentru aspect Publisher pune la dispoziţia utilizatorului publicaţii necompletate din Catalog sau posibilitatea începerii unei publicaţii de la zero.16. fie că se face o nouă publicaţie în întregime. Se selectează tabelul şi se activează comanda Send To Back din meniul Arrange. Figura 6. Există de asemenea şi unele avantaje unice prezentate numai în zona de lucru a unui computer. Ghidajele apar ca linii pe ecran. 6. Acestea se activează din meniul Arrange comanda Layout Guides. Ghidajele Layout şi Ruler pot fi numai cele patru linii care definesc marginile paginilor sau atâtea câte sunt necesare pentru a defini o aşezare în pagină pe mai multe coloane. Se acţionează clic cu mouse-ul în coloana a doua a tabelului şi se repetă paşii 4 şi 5. . instrumente de desen şi zone de lucru.DESKTOP PUBLISHING 228 228 5. dar nu apar în materiale imprimate.3. instrumentele de lucru sunt aceleaşi. 7.3. Editarea unei publicaţii 6. Se execută clic pe butonul Line /Border Style prezent pe bara de instrumente Formatting şi se alege Hairline.1. În continuare sunt prezentate principalele instrumente de editare disponibile în Publisher. Fie că se întreprind ajustări minore.

astfel încât măsurile vor fi întotdeauna exacte. Riglele permit o aliniere precisă a elementelor publicaţiei. . atunci când se realizează micşorarea sau mărirea imaginii.DESKTOP PUBLISHING 229 229 Figura 6. Acestea se pot activa sau dezactiva din meniul View comanda Rulers. ( Figura 6.18. Scara riglelor se modifică proporţional.19.17. Aceste comenzi se activează sau dezactivează din meniul Tools şi sunt următoarele: Snap to Guides − Alinierea la liniile de ghidaj. obiectele care se glisează se vor fixa la (vor fi trase adiacent cu) liniile de ghidare apropiate la diviziunile riglei şi/sau la alte obiecte. Atunci când se activează comanda Snap To…. Comanda Snap to alignment ajută la alinierea precisă a obiectelor. Snap to ruler Marks − Alinierea la rigle. Figura 6. Snap to Objects − Alinierea la obiecte.

2.20. decât dacă li se adaugă o bordură. unde se pot stoca obiectele publicaţiei. ele sunt asociate fiecărui obiect. text sau reprezentare grafică. este posibil să se aleagă afişarea a două pagini alăturate. Această zonă constituie un spaţiu de lucru utilizabil.. Acest lucru se realizează alegând comanda Two-Page Spread din meniul View.3. Deşi cadrele nu sunt vizibile în publicaţiile imprimate. Blocurile de text sau imaginile se pot stoca în zona de manevră exact cum s-ar pune alături foile de hârtie pe o masă de lucru . Înţelegerea cadrelor Fiecare obiect de pe o pagină Publisher. Paginile alăturate sunt imprimate una lângă alta. Dacă se lucrează în Publisher la o publicaţie cu mai multe pagini. . 6. Figura 6. este conţinut în interiorul unui cadru care defineşte marginile obiectului.21.DESKTOP PUBLISHING 230 230 Zona de manevră este zona gri care înconjoară imaginea publicaţiei pe ecran. F Figura 6.

atunci se inserează cadre de text proprii în care se va introduce textul dorit. Se activează comanda Text file din meniul Insert. Pentru preluarea textului dintr-un document.22. . documentul va conţine cadre cu text orientativ care va fi înlocuit. Dacă utilizatorul a ales modul de lucru Publications By Wizard sau Publications By Design. Cu ajutorul acestui instrument se deschide o casetă de text cu dimensiunea proiectată în care urmează a se insera textul. Text Frame Figura 6. iar din fereastra de dialog deschisă se selectează fişierul dorit.DESKTOP PUBLISHING 231 231 Cadru de text Cadru de imagine Figura 6. Inserarea unei cadru de text se face prin intermediul instrumentului Text Frame de pe bara de instrumente Objects. se selectează cadrul text în care urmează să fie inserat textul. . Cadrele text conţin text care poate fi editat şi formatat. Dacă utilizatorul a ales modul de lucru Blank Publications. Inserarea textului se poate face prin tastare explicită sau preluare din fişiere text.23. disponibilă în partea dreaptă a ferestrei Publisher. Modul în care se introduce textul în cadrele text depinde de modul de lucru Publisher ales de utilizator.

va lua forma unui ulcior drept. Figura 6. atunci când se deplasează în pagină. Pe ecran va apare bara de instrumente Connect Frame. Se execută clic pe instrumentul Connect Text Frames. Dacă se plasează pointerul de mouse pe simbolul A. 6. Pentru a lega (conecta) cadrele text dintr-o pagină sau din mai multe pagini se procedează astfel: − Se creează cadre text goale folosind instrumentul Text Frame prezent pe bara de instrumente Objects. . de exemplu. ca un text de pe prima pagină să continue pe o pagină din interior. care atenţionează că există text neîncadrat în caseta deschisă). − Se selectează cadrul text care conţine text în depăşire.25. − Se plasează pointerul de mouse pe un cadru text gol. ulciorul se va inclina. După inserarea fişierului text se poate opta între variantele: folosirea dimensiunii de casetă definită anterior (situaţie în care în partea inferioară a casetei de text apare simbolul A. Cadrele legate pot fi pe pagini separate permiţând. sau extinderea casetei şi folosirea mai multor pagini care se inserează automat pentru inserarea întregului text. va fi afişată caseta Screen Tip care informează că este vorba de text excedentar (Text In Overflow).. Se execută clic pe cadrul de text gol pentru a conecta cele două cadre text. Cadrele text pot fi legate unul de altul permiţând ca textul care depăşeşte dimensiunea unui cadru să apară în cadrul următor.. Pointerul de mouse..24..DESKTOP PUBLISHING 232 232 Fig.

27. Figura 6. După inserarea textului. sau în meniul Format se alege comanda Font şi apoi opţiunea Size. se execută clic pe butonul Font Size. din bara de instrumente Formatting. Pentru aceasta. din bara de instrumente Formatting. sau din meniul Format se alege comanda Font. .DESKTOP PUBLISHING 233 233 Figura 6.26. Pentru aceasta. urmează etapele fireşti de aranjare a textului în cadrul de text selectat care presupune: a) Stabilirea tipului de caracter. se execută clic pe butonul Font. b) Stabilirea mărimii caracterului.

Se deschide fereastra Text Frame Properties.28. din meniul Format .DESKTOP PUBLISHING 234 234 Figura 6. se alege comanda Text Frame Properties. Figura 6.29. iar opţiunea Columns permite stabilirea numărului de coloane. . Pentru aceasta.30. Figura 6. Opţiunea Margins permite stabilirea valorii marginilor. c) Stabilirea numărului de coloane şi a valorii marginilor.

. Pentru aceasta. Folosirea marcatorilor Bulleted list şi Numbered list. dreapta sau prima linie. se alege comanda Idents and Lists. se adaugă paragrafelor specificate marcaje. Figura 6. În cran este afişată fereastra Line Spacing în care se precizează spaţiul între linii. Pentru aceasta. înainte şi după paragrafe. se alege comanda Line Spacing. Dacă se activează opţiunea Bulleted list sau Numbered list. din meniul Format.DESKTOP PUBLISHING 235 235 d) Stabilirea spaţiului între linii.32. Figura 6. În ecran se deschide fereastra Idents and Lists în care se precizează identărilor spre stânga. din meniul Format. înainte şi după paragrafe. e) Stabilirea identărilor spre stânga.31. dreapta sau prima linie.

34. 236 236 Figura 6. Intersecţia dintre un rând şi o coloană dintr-un tabel se numeşte celulă. Figura 6. butoane şi alte componente pot fi plasate în celulele unui tabel pentru a simplifica aspectul unei pagini. .DESKTOP PUBLISHING Marcajele pot fi simboluri sau numere aşa cum prezintă figurile de mai jos. aflate în relaţie. Microsoft Excel sau Microsoft Access. text. Imagini. Fiecare grup de obiecte mici. este un candidat la organizarea sub formă de tabel. Tabelele se pot crea în Publisher sau se pot importa din alte aplicaţii precum Microsoft Word. Tabelele pot fi considerate o grilă mică în interiorul grile mari a aspectului publicaţiei.33. Cadrele tabel sunt structuri care organizează coloane de numere sau de text.

Figura 6. Meniul Table pune la dispoziţie opţiuni similare cu cele cunoscute (ştergerea sau adăugarea de coloane/linii. de rând şi de coloană. pe laturile de sus şi din stânga cadrului.).36. selectarea coloanelor. În continuare. Se deschide fereastra Create Table cu ajutorul căreia se descrie un cadru de tabel a cărui formă (design) număr de coloane şi linii se stabilesc prin intermediul ferestrelor de dialog de tip Wizard. Cu aceste butoane se selectează şi se modifică porţiuni de tabel sau întregul tabel.DESKTOP PUBLISHING 237 237 Tabelele se creează folosind instrumentul Table Frame Tool din bara de instrumente Objects. Figura 6. .35. Instrumentele pentru lucrul cu tabele apar când se selectează un cadru tabel. disponibilă în partea dreaptă a ferestrei Publisher. lucrul în tabel se face similar cu cel din Word. liniilor sau a întregului tabel etc. Publisher afişează butoane distincte.

Lucrul cu acest tip de cadru text este similar cu cel din aplicaţia Word.38. se alege comanda Cells Diagonals. meniul Table din Publisher pune la dispoziţie opţiunea de împărţire a celulelor pe diagonală. Din meniul Table. disponibilă în partea dreaptă a ferestrei Publisher.. se revine în mediul Publisher. cum ar fi text ondulat sau umbrit. Atunci când se lucrează într-un cadru WordArt. Făcând clic în afara cadrului.. .DESKTOP PUBLISHING 238 238 În plus. Acesta este un program care lucrează cu Publisher pentru a crea efecte de text. Cadrele WordArt se inserează cu ajutorul instrumentului WordArt Frame Tool din bara de instrumente Objects.37. comenzile şi instrumentele se preschimbă în cele care se utilizează cu WordArt. Cadrele WordArt conţin text creat cu Microsoft WordArt. Figura 6. Figura 6.

− Fonturile Script sunt folosite pentru obţinerea unui efect decorativ şi arată ca scrisul de mână. se selectează textul din Publisher care va fi prelucrat în Word şi se activează comanda Edit Story in Microsoft Word din meniul Edit. Tastarea textului se poate face direct într-un cadru text. Ele se împart în trei categorii: − Fonturi cu serife. În alegerea fontului se recomandă următoarele: − Textul principal al publicaţiei să fie scris cu fonturi fără serife. Publisher include caracteristici de editare pentru crearea de text şi pentru editarea textului important. − Pentru un aspect unitar al publicaţiei. Se editează textul cu facilităţile oferite de Word. .3. Aplicaţia Word deschide un nou document în care va fi inserat textul Publisher.3. − Titlurile şi subtitlurile unei publicaţii au un efect mai puternic dacă se scriu cu fonturi cu serife. Un volum mai mare de text se introduce uneori mai uşor utilizând un procesor de texte şi importând ulterior textul într-un cadru. sunt acele fonturi care au linii rotunjite sau ornamente la sfârşitul literelor. sunt acele fonturi care nu au linii rotunjite sau ornamente la sfârşitul literelor. În interiorul uni cadru text se reglează marginile. coloanele. se poate folosi acelaşi font dar cu modificarea mărimii sau grosimii caracterelor. iar când s-a terminat editarea se activează comanda Close & Return To nume_fişier din meniul File şi Publisher preia controlul.39. Pentru potrivirea textului într-un cadru text se activează comanda AutoFit Text din meniul Format. Figura 6. De obicei. sunt disponibile mai mult de două sute de fonturi dintre care să se aleagă. dimensiunile fontului şi spaţiul dintre rânduri pentru a se obţine aspectul dorit.DESKTOP PUBLISHING 6. Fonturile sunt seturi complete de caractere care au aceeaşi formă (de exemplu Arial) şi măresc impactul publicaţiilor create. − Fonturi fără serife. acolo unde se doreşte. Incluzând fonturile care însoţesc celelalte aplicaţii Office. Introducerea textului 239 239 Textul predomină în majoritatea publicaţiilor. imaginile şi efectele de aspect clarifică sau întăresc semnificaţia textului. Dacă pentru editarea unui text mai lung se doreşte utilizarea facilităţilor oferite de aplicaţia Word.

. 240 240 Figura 6. Se activează comanda Font din meniul Format. Size (Dimensiunea Fontului).40.DESKTOP PUBLISHING Alegerea fontului pentru un text selectat se realizează în următoarele moduri: a) Se execută clic pe butonul Font prezent pe bara de instrumente Formatting. În ecran va fi afişată caseta de dialog Font din care se vor alege opţiunile Font (Tipul de font).41. Figura 6. Font Style (Stilul fontului).

Figura 6. . Bottom).44.. În cazul unui obiect imagine sau WordArt.) sau 900 spre dreapta (Rotate Right) sau stânga (Rotate Left). se apelează din meniul Format comanda Object Frame Properties (dacă obiectul este WordArt). se pot stabili coordonatele încadrării obiectului (Left. Top. Right. Încadrarea textului permite ca textul să se desfăşoare în jurul unui obiect. Figura 6. Textul poate înconjura cadre care nu sunt text. sau textul va înconjura doar obiectul (Picture Only). dacă este instalat un dicţionar corespunzător acestei limbi.DESKTOP PUBLISHING 241 241 Rotirea textului presupune rotirea unui cadru conţinând text. fie pentru efect de formă. De asemenea. Verificatorul ortografic (Spelling) este similar cu cel din Word şi utilizează puternicul dicţionar care vine cu Office.42. de o valoare bine stabilită (Custom Rotate. După selectarea obiectului din interiorul cadrului de text.43. Figura 6. Se poate verifica ortografia unei limbi străine. Aceste comenzi pun la dispoziţie o fereastră de dialog corespunzătoare în care se precizează dacă textul va înconjura cadrul obiectului (Entire Frame). Rotirea se poate face cu ajutorul comenzii Rotate or Flip din meniul Arrange. sau Picture Frame Properties (dacă obiectul este o imagine). În cazul setării implicite.. se poate lăsa ca textul să înconjoare conturul obiectului. posibilele erori se afişează subliniate cu o linie ondulată de culoare roşie. fie pentru asigurarea unei cerinţe de aspect.

45. . Degruparea obiectelor se face executând din nou clic pe butonul Group Objects. Gruparea obiectelor permite editarea sau formatarea concomitent a mai multor obiecte. Sub ultimul obiect selectat va apare butonul Group Objects şi se execută clic pe acesta.DESKTOP PUBLISHING 242 242 Figura 6. Figura 6.46. Pentru realizarea acestei operaţii se ţine apăsată tasta Shift şi se execută clic pe fiecare obiect care va fi inclus în grup.

Publisher include instrumente care să modifice aspectul unei publicaţii şi să o facă mai atractivă. Din aceste grupuri se selectează unul sau două elemente. Secţiunea Your Objects conţine obiectele creaţie proprie. Objects by Design afişează toate obiectele grupate după setul de forme. cum ar fi un formular de răspuns. Atunci când se creează sau se modifică un element al publicaţiei. Selectarea obiectelor din Design Gallery.47. .3. Modificarea aspectului unei publicaţii 243 243 Deşi formele pregătite profesional ajută la crearea rapidă de publicaţii eficiente. acel obiect se poate salva în secţiunea Your Objects.4. este posibil ca utilizatorul să dorească să facă unele modificări ale aspectului publicaţiei: să adauge sigla firmei. Secţiunea Objects by category conţine obiecte grupate după rolul lor într-o publicaţie. să modifice o imagine sau să aleagă alte culori. cuprinsuri. Secţiunea Objects by design conţine obiecte grupate după aspectul comun sau după tematica formei. sigle şi aşa mai departe. Figura 6. În ecran va fi afişată caseta de dialog Microsoft Publisher Design Gallery care conţine trei secţiuni. Din aceste grupuri se aleg articole pentru a înlocui elemente din publicaţie sau se adaugă articole.49. sau un set întreg pentru a le adăuga la noua publicaţie. Grupurile conţin articole cu titluri globale. Figura 6.48. Comanda Design Gallery Object se activează din meniul Insert şi este ca o galerie de artă pentru elementele publicaţiei. pentru a îmbunătăţii publicaţia. Figura 6.DESKTOP PUBLISHING 6.

Apelarea opţiunilor de culoare se face prin intermediul instrumentului Fill Color din bara de instrumente Formatting. la culorile îndrăzneţe ale poster-ului pentru un concert. Miniaturile sau fotografiile din stoc includ întotdeauna o declaraţie care defineşte drepturile utilizatorului. Există considerente de ordin tehnic care influenţează alegerea imaginilor. Problema găsirii imaginilor în cazul tehnoredactării computerizate nu se limitează la întrebarea dacă o imagine transmite sau nu mesajul adecvat. Adăugarea de imagini.50. Figura 6. care sunt alese profesional pentru a lucra împreună şi a comunica stările pe care culorile le invocă. Schemele de culori din Publisher oferă seturi de culori armonioase pentru o întreagă publicaţie şi pentru toate tipurile de publicaţii. Imaginile adaugă un plus de interes şi îmbunătăţesc aspectul vizual al publicaţiilor. atunci ea aparţine altcuiva. Culorile constituie componente importante ale mesajului publicaţiei. nuanţelor şi efectelor de culoare să se facă din caseta de dialog pusă la dispoziţie. Imaginile electronice sunt salvate într-un anumit format de fişier grafic prezentat în tabelul de mai jos. urmând ca selectarea culorilor. Schemele de culori standard oferă un spectru larg de scheme de culori.DESKTOP PUBLISHING 244 244 Modificarea schemelor de culori. . Dacă o imagine nu a fost creată de utilizator. Format de fişier Windows Bitmap Tagget Image Format PC Paintbrush JPEG Picture Format CorelDRAW Graphics Interchange Format Kodak Photo CD Windows Metafile Computer Graphics Metafile Extensia fişierului BMP TIF PCX JPG CDR GIF PCD WMF CGM Menţinerea în cadru legal a imaginilor necesită înţelegerea chestiunilor fundamentale despre dreptul de autor. de la culorile neutre ale unui raport anual de afaceri.

În ecran se afişează fereastra Insert Clip Art şi se execută clic pe butonul Pictures. Pentru aceasta se execută clic pe butonul menţionat şi apoi se trasează un cadru pentru imagine de dimensiunea stabilită. Pentru aceasta se execută clic pe butonul menţionat şi apoi se trasează un cadru pentru imagine. Se selectează o categorie de imagini (Figura 6. există riscul intentării unui proces din partea proprietarului unei imagini. dar nu se permite ca o copie a unei imagini din ea să fie vândută altcuiva ca miniatură. Dacă utilizatorul nu se familiarizează cu aceste proceduri şi nu respectă restricţiile legale.). Figura 6. Utilizarea imaginilor este restricţionată prin licenţe.DESKTOP PUBLISHING 245 245 De exemplu. colecţia oferită de Publisher este gratuită dacă se utilizează în scop personal.52. de dimensiunea stabilită. în moduri foarte diverse. Pentru inserarea imaginilor într-o pagină Publisher se pot folosi următoarele variante: a) Instrumentul Picture Frame Tool prezent pe bara de instrumente Objects. b) Instrumentul Clip Gallery Tool prezent pe bara de instrumente Objects. . Se execută dublu clic şi se alege din fereastra de dialog deschisă fişierul care se doreşte a fi inserat (din locaţia în care a fost în prealabil salvat).51.

În fereastră se vor afişa imaginile din categoria aleasă. Figura 6... c) Comanda Picture din meniul Insert. Imaginea poate fi adăugată din: Clip Gallery (opţiunea Clip Art.DESKTOP PUBLISHING 246 246 Figura 6. . se execută clic pe imaginea dorită şi apoi clic pe butonul Insert Clip.) dintr-un fişier separat (opţiunea From File.52.) sau utilizând un scaner sau o cameră digitală (opţiunea From Scanner or Camera).53...

După inserarea imaginii. Din meniul contextual fişat în ecran se alege comanda Change Frame şi apoi opţiunea dorită. asupra acesteia se pot realiza o serie de modificări legate de: Proprietăţile casetei în care a fost inserată imaginea (culoare de umplere a casetei. Dacă se selectează comanda Picture Frame Properties textul se va aranja în jurul patrulaterului în care se încadrează imaginea – folosind opţiunea Entire Frame. Figura 6.56. Pentru aceasta.). . Figura 6.54. sau textul se va aranja de jur împrejurul imaginii – folosind opţiunea Picture Only – la distanţele stabilite în zona de editare Margins). forma şi culoarea liniilor de contur.55. se selectează caseta şi se execută clic pe butonul dreapta mouse.DESKTOP PUBLISHING 247 247 Figura 6. culoarea şi poziţia umbrei etc.

verticală sau înclinată la 450. − Formele pot fi umplute cu o varietate de culori şi modele.57. la un cerc sau la un pătrat. Este posibilă adăugarea formelor săgeţi liniilor. Adăugarea formelor. recolorarea imaginii. 248 248 Figura 6. Formele creează diagrame. Apăsarea tastei Shift în timpul desenării restricţionează forma la o linie orizontală. Din meniul contextual afişat în ecran se alege comanda Change Picture şi apoi opţiunea dorită.58.59. Formatele formelor pot fi modificate în următoarele moduri: − Se pot modifica: lăţimea. − Se pot adăuga umbre oricărei forme sau oricărui cadru. Pentru aceasta se selectează imaginea şi se execută clic pe butonul dreapta mouse. culoarea şi stilul liniilor şi al bordurilor. etc. Atunci când instrumentul este activat se execută clic şi se glisează pentru a desena forma. Figura 6.). dar care lucrează în acelaşi fel. Aceste forme se pot desena oriunde în publicaţie şi apoi se pot muta. Figura 6. În ecran se deschide o casetă care conţine formele. ovalul şi dreptunghiul sunt instrumente care produc forme diferite. Linia. borduri şi fundaluri. . redimensiona şi modifica după dorinţă.DESKTOP PUBLISHING Proprietăţile imaginii inserate (schimbarea imaginii din Clip Gallery sau dintr-o locaţie a calculatorului. Bara de instrumente Objects conţine patru instrumente de desenare care creează o varietate de forme. de pe scaner sau cameră digitală. Formele particularizate se adaugă executând clic pe instrumentul Custom Shapes.

Folosirea instrumentului Design Checker 249 249 Design Checker este un instrument care se foloseşte pentru depistarea într-o publicaţie a unor greşeli neplăcute. În ecran se va afişa caseta de dialog Options.5. se execută clic pe butonul Options. Dacă se doreşte verificarea unor pagini specificate. − Obiecte acoperite (opţiunea Covered objects). − Text în depăşire (opţiunea Text in overflow area).DESKTOP PUBLISHING Pentru aceasta se selectează obiectul (formă sau cadru) asupra căruia se doreşte executarea unor modificări. se alege opţiunea Pages. Line Color etc. Se activează opţiunea Tools şi se selectează comanda Design Checker. vor fi verificate toate paginile documentului (opţiunea All) precum şi paginile de fundal (opţiunea Check background pages). Se alege apoi opţiunea dorită (Fill Color. Pentru a vedea ce elemente de grafică poate verifica Publisher. − Disproporţia imaginilor (opţiunea Disproportional pictures). sau se pot verifica toate problemele (opţiunea Check all problems).60. Figura 6. se parcurg următorii paşi: 1. Prin verificare pot fi depistate într-un document următoarele greşeli: − Cadre goale (opţiunea Empty frames).). Figura 6. 2. . În mod implicit. un element grafic acoperit parţial sau un text prezent în zona de depăşire a cadrului. Se execută clic pe butonul dreapta mouse. − Obiecte aflate în zone netipăribile (opţiunea Object in nonprinting region).3. ca de exemplu: un cadru gol.61. . Se pot verifica anumite probleme selectate (opţiunea Check selected features). Pe ecran se va afişa caseta de dialog Design Checker. 6. Din meniul contextual afişat în ecran se alege comanda Change Picture (dacă obiectul este imagine) sau comanda Change Rectangle (dacă obiectul este o formă). Pentru utilizarea acestui instrument.

apoi se execută clic pe butonul OK. sau se corectează şi apoi se continuă verificarea (butonul Continue). sugerând şi modalitatea de rezolvare.63. . 3. 250 250 Figura 6.DESKTOP PUBLISHING − Spaţii între propoziţii (opţiunea Spacing between sentences). Figura 6. 4.62. Se selectează opţiunile dorite executând clic pe nume. Va fi lansată în execuţie rutina Design Checker. Dacă se acţionează clic pe butonul Explain. Greşelile se pot ignora (butoanele Ignore şi Ignore All). Publisher va afişa o fereastră de Help pentru fiecare problemă apărută. Publisher va verifica paginile publicaţiei şi informează despre greşelile găsite.

Ele nu au echivalent exact în procesul tipăririi.DESKTOP PUBLISHING 251 251 6.4. Tipărirea publicaţiei Tipărirea publicaţiei este o operaţie foarte importantă. În acest caz. tipărirea se face cu cerneluri preamestecate. magenta. Dacă se doreşte tipărirea unui număr mic de exemplare folosind un format de hârtie obişnuit (sau unul special. cu cât este mai mare rezoluţia. recunoscut de imprimanta ataşată calculatorului). Culoarea este reprodusă prin separarea fiecărui bloc în componentele CMYK. cu atât este mai bună calitatea. ea trebuie planificată chiar în momentul începerii lucrului la publicaţie. Puncte per inci. cu rezoluţie scăzută alb-negru sau policrom. Pentru a avea garanţia că această operaţie nu va constitui o dezamăgire. Combinaţia cyan-magenta-galben-negru defineşte modelul de culoare folosit de imprimante. O specificaţie de culoare standardizată. de regulă. Alegerea acestor variante de tipărire se face pe baza cerinţelor de calitate şi cantitate pentru publicaţia creată. probabil se va realiza tipărirea la imprimanta proprie. care va permite selectarea dintre cele 500 de culori incluse într-un set de mostre în cazul unei imprimante obişnuite. măsurată în puncte per inci (dpi-dots per inch). RGB CMYK Pantone Matching System Culoare spot Culoare de proces . Roşu. Termeni din procesul de tipărire Termen Rezoluţie Dpi Separaţia de culori Definiţie Calitatea detaliilor pe care le poate reda o imprimantă. O tipărire de calitate normala este de 600 dpi. fiecare culoare fiind tipărită cu o placă separată. galben şi negru) şi generează separări pe film pentru fiecare cerneală care va fi folosită în publicaţie. acest sistem reprezintă o soluţie mai ieftină pentru tipărirea color decât policromia. culorile de proces se aleg din sisteme de echivalare a culorilor. sau se poate trimite fişierul publicaţiei la un serviciu tipografic specializat. cum ar fi Pantone Matching System. Imprimantele obişnuite separă culorile ilustraţiilor în culorile componente (cyan. o unitate de măsură indicând numărul de puncte pe care le poate tipări o imprimantă pe un inci liniar. verde şi albastru sunt culorile folosite pentru afişarea pe ecranul calculatorului. Tipărirea publicaţiei poate fi realizată la imprimanta ataşată calculatorului propriu. Opţiunile de tipărire alese au un impact direct asupra aspectului publicaţiei şi mesajului pe care aceasta il transmite.

1. Pentru aceasta. În ecran se deschide fereastra Printers în care este afişat numele imprimantei ataşată calculatorului ( HP Colos LaserJet). Figura 6. . Configurarea imprimantei 252 252 Înainte de a începe crearea unei publicaţii.DESKTOP PUBLISHING 6. trebuie verificată configuraţia prestabilită a imprimantei. sau se poate adăuga un alt tip de imprimantă (opţiunea Add Printer).65. se plasează indicatorul mouse-ului pe Settings şi se execută clic pe dosarul Printers. deoarece Publisher generează publicaţia pe baza acestei configuraţii.64. se execută clic pe butonul Start.4. Figura 6.

numărul de copii (opţiunea Copy Count) orientarea (opţiunea Orientation) şi tipărirea monocrom (opţiunea Gray Appearance) sau color (opţiunea Color).2. orientarea (opţiunea Orientation) şi sursa (opţiunea Source. Alegerea opţiunilor pentru tipărire Pentru personalizarea opţiunile de tipărire în Publisher.66. Atributele selectate în această casetă de dialog. În această casetă de dialog se pot modifica: atributele referitoare la formatul hârtiei. vor fi aplicate pentru toate publicaţiile tipărite în Publisher.DESKTOP PUBLISHING 253 253 Se selectează numele imprimantei ataşată calculatorului (HP Colos LaserJet) şi se execută clic pe butonul Properties prezent pe bara de instrumente din fereastra Printers.4. Se deschide caseta de dialog Properties de unde se pot controla opţiunile pentru imprimanta instalată. sursa (opţiunea Paper Source.). daca hârtia va fi introdusă în tava de alimentare a imprimantei sau alimentarea va fi făcută manual. Se execută clic pe butonul Properties din caseta de dialog Print Setup. orientarea paginii. . Figura 6. se deschide publicaţia care urmează să fie tipărită şi se selectează comanda Print Setup din meniul File. Se deschide caseta de dialog care permite alegerea următoarelor opţiuni de tipărire: formatul hârtiei (opţiunea Paper Size). În ecran este afişată caseta de dialog Print Setup în care se pot stabili formatul hârtiei (opţiunea Size). până la noi modificări 6. rezoluţia imprimantei şi alte opţiuni ale imprimantei.

Pentru a indica modul în care vor fi tipărite ilustraţiile se execută clic pe butonul Advanced şi se operează modificările dorite în caseta de dialog Advanced Graphics Settings.DESKTOP PUBLISHING 254 254 Figura 6. Figura 6. Atributele selectate vor fi folosite pentru publicaţia curentă.67.68. .

este bine să se realizeze tipărirea publicaţiei la o tipografie. Apoi. Finisarea aspectului publicaţiei ce va fi tipărită la imprimanta proprie.3. In aceasta trebuie selectate opţiunile pentru tipărire cum ar fi: domeniul care va fi tipărit (All − întreaga publicaţie. cu culori spot sau cu culori de proces. numărul de copii (opţiunea Number of copies). Current page − pagina curentă). şi dacă se doreşte tipărirea pe ambele părţi ale foii de hârtie (şi imprimanta proprie nu poate face aşa ceva). Pages from − numărul de pagini. Figura 6. Aceasta va fi afişată pe ecran dacă se execută clic pe butonul Advanced Print Settings din caseta de dialog Print prezentă mai sus. 6. Folosirea serviciilor specializate de tipărire Dacă se doreşte ca produsul final să fie tipărit în alb-negru la înaltă rezoluţie. Pentru aceasta se execută clic pe comanda Print din meniul File sau se apasă simultan tastele CTRL+P. Pe ecran va fi afişată caseta de dialog Print. se va realiza prin intermediul casetei de dialog Print Settings.4. se execută clic pe Take to a Commercial Printing Service. se va realiza tipărirea efectivă. . Pentru a configura publicaţia în vederea tipăririi la o tipografie. se parcurg paşii următori: 1. .69. respectiv tipărirea publicaţiei într-un fişier (opţiunea Print to file). Se plasează indicatorul mouse-ului pe comanda Pack And Go din meniul File.DESKTOP PUBLISHING 255 255 După ce au fost alese opţiunile de tipărire.

DESKTOP PUBLISHING 256 256 Figura 6. 2 În ecran va fi afişată caseta de dialog Pack and Go Wizard. 3. Se specifică apoi modul în care se doreşte ca Publisher să se ocupe de fonturi (opţiunea Embed True Type fonts). Se execută clic pe unitatea de dischetă A:\ sau se execută clic pe butonul Browse. pentru a căuta o locaţie pe discul calculatorului propriu. şi se precizează locaţia în care se va salva fişierul. Figura 6.70. ilustraţii legate (opţiunea Include linked graphics) şi legăturile pentru ilustraţiile înglobate în publicaţie (opţiunea Create links for embedded graphics). .71.

DESKTOP PUBLISHING 257 257 Figura 6. Glosar de termeni Termeni Publisher Catalog Publications By Wizard Quik Publication Wizard Publications By Design Blank Publications Design Checker Layout Show/Hide Wizard Clipboard Toolbar Standard New Open Save Print Cut Copy Semnificaţie Director vizual de publicaţii Instrument pentru realizarea publicaţiilor în mod asistat Instrument pentru realizarea rapidă a unei publicaţii Plan de creaţie unitar pentru publicaţii Publicaţii albe (goale) Instrument pentru verificarea problemelor de proiectare Machetă Afişează/Ascunde instrumentul pentru realizarea publicaţiilor în mod asistat Memorie temporară.5. 6. Se continuă prelucrarea executând clic pe butonul Next. 4.exe care va fi folosit de tipografie pentru despachetarea fişierului publicaţiei. Wizard-ul va comprima publicaţia într-un fişier şi îl va stoca împreună cu fişierul Unpack. Astfel publicaţia este gata de livrare şi se execută clic pe butonul Finish. folosită la păstrarea pe termen scurt a textului sau imaginilor.72. Bara de instrumente Standard. care conţine următoarele butoane: Crează un nouă prezentare Deschide un fişier deja existent Salvează conţinutul unei prezentări Tipăreşte prezentarea curentă Decupează informaţia selectată şi o duce în Clipboard Copiază în Clipboard informaţia selectată .

care conţine următoarele butoane: Conectare (legare) cadre de text Deconectrare (dezlegare) cadre de text Trimite la cadrul pregedent Trimite la cadrul următor Bara de instrumente pentru formatare. Bullets Decrease Ident Increase Ident Decrease Font Size Increase Font Size Fill Color Line Color Font Color Line/Border Style Text Frame Properties 258 258 Lipeşte informaţiile din Clipboard într-un diapozitiv specificat Copiază stilurile de formatare Anulează ultima operaţie realizată Reface ultima operaţie anulată Aduce în faţă Trimite în spate Convenţie de rotire a unui obiect Afişează/ascunde caractere speciale pentru specificarea paragrafelor Măreşte/micşorează suprafaţa de lucru pe ecran Micşorează suprafaţa de lucru până la 10% Măreşte suprafaţa de lucru până la 400% Declanşează Asistentul pentru ajutor Bara de instrumente pentru conectarea (legarea) cadrelor de text.DESKTOP PUBLISHING Paste Format Painter Undo Redo Bring to Front Send to Back Custom Rotate Show/Hide Special Characters Zoom Zoom Out Zoom In Microsoft Publisher Help Toolbar Text Frame Connecting Connect Text Frames Disconnect Text Frame Go to Previous Frame Go to Next Frame Toolbar Formatting Font Size Bold Italic Underline Align Left Center Align Right Jusify Numbering. care conţine următoarele butoane: Selectează fontul pentru scrierea caracterelor Selectează dimensiunea (în puncte) pentru scrierea caracterelor Scrierea cu caractere aldine (îngroşate) Scrierea cu caractere înclinate Scrierea cu caractere subliniate Aliniază conţinutul unei celule la stânga Aliniază conţinutul unei celule la centru Aliniază conţinutul unei celule la dreapta Aliniază conţinutul unei celule la stânga-dreapta Aplică/şterge numerele sau simbolurile din paragrafele marcate Deplasează conţinutul unui cadru de text la stânga Deplasează conţinutul unui cadru de text la dreapta Micşorează dimensiunea fontului Măreşte dimensiunea fontului Selectează culori pentru umplerea conţinutului unui cadru de text Selectează culori pentru chenarul unui cadru de text Selectează culori pentru fontul caracterelor Selectează stiluri de linii/chenare Selectează proprietăţi pentru cadrul de text .

5. alegeţi schema de culoare Olive. 3. 7. Alegeţi pentru tipărire mai multe cărţi de vizită pe aceeaşi pagină. Deschideţi documentul Card. Selectaţi cadrul de text care conţine numele dumneavoastră şi alegeţi pentru text fontul Verdana.DESKTOP PUBLISHING Rotate Left Rotate Right Toolbar Objects Pointer Tool Text Frame Tool Table Frame Tool WordArt Frame Tool Picture Frame Tool Clip Gallery Tool Line Tool. Oval Tool. 8. Anulaţi Logo-ul din cartea de vizită. stabilind calea implicită ca fiind My Documents.6. un contur cu linii albastre.25. Alegeţi ca orientare pentru cartea de vizită modul Landscape. 7. Pentru modelul selectat. 6. Scrieţi numele firmei folosind programul WordArt. ovale şi dreptunghiuri Instrumente pentru alegerea unei forme dorite Instrumente pentru alegerea diverselor forme de design 6. 4. 11. 2. 8. Inseraţi în colţul stânga jos al documentului o imagine din Clip Art. 10. 6. Din panoul Plain Paper Business Cards alegeţi modelul Bar. Preluaţi în document informaţiile Primary Business. 2 1. Rectangle Tool Custom Shape Design Gallery Object Rotirea unui cadru de text la stânga Rotirea unui cadru de text la dreapta Bara de instrumente pentru construirea obiectelor Instrument pentru selecţie 259 259 Instrument pentru construirea cadrelor de text Instrument pentru construirea cadrelor tabel Instrument pentru construirea cadrelor WordArt Instrument pentru construirea cadrelor în care se preiau imagini dintr-o locaţie specificată Instrument pentru construirea cadrelor în care se preiau imagini din Clipart Instrumente pentru trasare linii.pub prezentă pe disc în dosarul My Documents. 1 1. Selectaţi eticheta Publication By Wizard. Testul nr. Completaţi setul de informaţii personale. 4. 5. Deschideţi aplicaţia Publisher. Rotiţi textul cu numele dumneavoastră sub un unghi de 150. Salvaţi documentul şi închideţi aplicaţia Publisher. Teste evaluare cunoştinţe Testul nr. 3. 9. Selectaţi cadrul de text care conţine adresa şi precizaţi spaţiul între linii de 1. Măriţi spaţiul de lucru de pe ecran şi salvaţi documentul sub numele Card pe disc. Alegeţi pentru cadrul de text ce conţine numele firmei. . Din panoul Wizard alegeţi publicaţia Business Cards. 2.

Pentru modelul selectat. 6. Măriţi spaţiul de lucru de pe ecran şi salvaţi documentul sub numele Pliant pe disc. 8. 9. Inseraţi o imagine corespunzătoare din Clip Art. 9. 5. Alegeţi pentru cadrele din grup. Alegeţi dimensiunea hârtiei Letter (8. 7. informaţiile personale. Scrieţi denumirea produsului folosind iniţiale majuscule. 2. Testul nr. Selectaţi eticheta Publication By Wizard. 5. În cadrul de text Product/Service Information tastaţi denumirea produsului prezentat în pliant. Personalizaţi documentul cu informaţii referitoare la prezentarea unui produs oarecare ales de dumneavoastră (de exemplu Dacia Solenza). 4. 11. 3. 10. Realizaţi împăturirea pliantului. Tipăriţi documentul cu numele Pliant. Deschideţi documentul cu numele Pliant. Verificaţi documentul folosind instrumentul Design Checker. 3. dacă consideraţi necesar. introducând textul prin tastarea în cadrele de text corespunzătoare. Actualizaţi. 10. stabilind calea implicită ca fiind My Documents. 4. alegeţi schema de culoare Iris. 7. Grupaţi cadrele de text din pagina a doua a pliantului.DESKTOP PUBLISHING Testul nr.5 x 11 in) şi pliant cu trei foi. Închideţi documentul şi apoi închideţi aplicaţia Publisher. 12. 4 1. pentru a avea o schiţă care să vă ajute la crearea publicaţiei dorite. Deschideţi aplicaţia Publisher. Tipăriţi documentul . 3 260 260 1. 8. 6. . Din panoul Informational Brochures alegeţi modelul Arcs.Închideţi documentul cu numele Pliant. Ştergeţi imaginea prezentă deasupra titlului. fundalul de culoare verde. Din panoul Wizard alegeţi publicaţia Brochures Informational. 2.

− Barele de instrumente conţin butoane de comandă care permit utilizatorului realizarea rapidă a unor operaţii. My Shortcuts şi Other Shortcuts. În extremitatea stângă conţine „butonul sistem“ iar în partea dreaptă conţine butoanele de . pe ecran este afişată fereastra aplicaţiei Outlook. − gGestionarea notiţelor. Lansarea în execuţie şi modul de lucru. − Bara de stare furnizează informaţii cu privire la numărul articolelor Outlook disponibile. Butoanele de comandă sunt autodocumentate.1) sunt: − Bara de titlu conţine în partea stângă numele aplicaţiei (Microsoft Outlook). se pot partaja informaţii cu alţi membri ai grupului de lucru şi se poate comunica cu persoane din firmă sau din Internet. Bara Outlook conţine trei grupuri de comenzi rapide: Outlook Shortcuts. Calendar. Outlook constituie un excelent instrument de optimizare a modului de organizare a activităţilor utilizatorilor. calendarul întâlnirilor şi lista de sarcini intr-un singur loc. Tasks. Barele de instrumente îşi modifică structura în funcţie de componenta Outlook activă. − crearea şi păstrarea unui jurnal de activităţi proprii. Contacts. Prezentare generală Microsoft Outlook este un program pentru gestionarea informaţiilor personale (Personal Information Manager − PIM) pe calculator. Când se plasează cursorul de mouse pe un buton. la îndemâna utilizatorului. Lansarea în execuţie a programului Outlook se face alegând Microsoft Outlook din submeniul Start − Programs sau executând dublu clic pe pictograma corespunzătoare de pe suprafaţa de lucru Windows. Componentele ferestrei Outlook (Figura 7. maximizare . ea modificându-şi structura în concordanţă cu domeniul Outlook în care se lucrează: Mail. − organizarea şedinţelor şi urmărirea sarcinilor de lucru. Gestionarea informaţiilor personale cu aplicaţia Microsoft Outlook După parcurgerea acestui capitol veţi dobândi cunoştinţe privind: − transmiterea şi recepţionarea masajelor e-mail atât într-o reţea locală cât şi pe Internet. În primul rând este verticală.1. Pictogramele sunt mult mai mari decât cele prezente pe alte bare cu instrumente. − planificarea activităţilor şi actualizarea calendarului. Journal sau Notes. − Bara de meniuri permite selectarea unor comenzi Outlook din liste derulante corespunzătoare opţiunilor meniului. fiind afişată de sus în jos pe latura stânga a ferestrei Outlook. . apare numele acestuia afişat într-o casetă de text. Când se acţionează clic cu mouse-ul pe un buton.DESKTOP PUBLISHING 261 261 7. − participarea la întruniri electronice în cadrul grupului de lucru. se realizează operaţia corespunzătoare. 7. Cu ajutorul acestui program se poate ţine o evidenţă a informaţiilor cu caracter personal. restaurare şi de închidere manipulare a ferestrei Outlook: minimizare . Bara de meniu este dinamică. Programul combină ce este mai bun la o agendă personală cu o secretară eficientă. În ambele situaţii. − Bara Outlook nu seamănă cu nici o altă bară cu instrumente din pachetul Office. memorând agenda de adrese. − gestionarea agendelor de adrese şi a listelor cu persoane de contact.

numere de telefon. − Contacts (Agenda de adrese) accesează componenta folosită pentru a reţine informaţii cu privire la persoanele de contact înregistrate (nume. mesajele e-mail primite şi transmise şi chiar şi fişierele deschise sau tipărite. Astfel mesajele . Documentele şterse din Outlook ajung în acest dosar de unde se pot recupera. − Delete Items (Articole şterse) este versiunea Outlook pentru dosarul Recycle Bin din Windows. Grupul My Shortcuts conţine pictograme pentru accesul rapid la dosarele folosite în mod special pentru gestionarea corespondenţei. − Notes accesează componenta de gestionare a notiţelor (însemnărilor). − Tasks (Sarcini) accesează lista de sarcini curente. diverse evenimente şi şedinţe programate.1. planificate sau repartizate altcuiva. calendar şi componenta de poştă electronică. adrese e-mail etc). − Journal nu este chiar un jurnal personal. − Inbox accesează componenta ce permite gestionarea mesajelor de e-mail şi vizualizează dosarulul Inbox care conţine mesaje primite care nu au fost şterse sau mutate în alt dosar. Utilizatorul poate cere programului Outlook să memoreze apelurile telefonice. adică mesaje e-mail şi faxuri.DESKTOP PUBLISHING 262 262 Figura 7. − Calendar accesează componenta Calendar pentru vizualizarea conţinutului dosarului cu întâlnirile de afaceri. Grupul Outlook Shortcuts conţine pictograme ce accesează principalele articole gestionate de program şi anume: − Outlook Today permite vizualizarea unui rezumat informativ preluând elementele specifice zilei curente din jurnalul de activităţi. adrese.

DESKTOP PUBLISHING 263 263 transmise. Pentru personalizarea barei Outlook se poziţionează poinerul de mouse pe aceasta şi se execută clic pe butonul dreapta mouse. şterge şi reconfigura grupurile existente. se poate deschide un subdosar pentru a-i vedea conţinutul. organiza. se poate deschide un document Office sau se poate lansa în execuţie un program. Se va deschide meniul contextual (Figura 7. Prin intermediul pictogramei Outlook Update utilizatorul poate accesa direct site-ul Microsoft dedicat actualizării produselor Office. My Documents şi Favorites din propriul calculator. − Small Icons pentru prezentarea de pictograme cu dimensiuni reduse. Grupul Other Shortcuts conţine comenzi rapide pentru dosarele cu fişiere de pe hard-discul local sau reţea. − Hide Outlook Bar permite ascunderea barei Outlook. Aceste comenzi rapide constituie o alternativă la folosirea programului Windows Explorer pentru lucrul cu dosare de fişiere şi cu fişiere propriu-zise.1. Astfel de conturi pot fi obţinute contra cost sau pot fi create pe servere ce permit acest lucru. care are următoarele opţiuni: − Large Icons (forma implicită) pentru prezentarea de pictograme cu dimensiuni mari.). precum şi cele salvate şi neexpediate încă vor fi accesate prin clic pe pictogramele Sent Items şi respectiv OutBox. Structura barei Outlook se poate modifica în funcţie de preferinţele utilizatorului. de . − Remove Group pentru ştergerea grupului activ din bara Outlook. Aceste setări introduc. − Rename Group pentru modificarea denumirilor grupurilor existente. După ce s-a executat clic pe comanda rapidă pentru a deschide un dosar de fişiere. el va afişa o serie de ferestre de dialog ce ghidează utilizatorul în procesul de creare a unui cont de e-mail. Dosarul Drafs grupează mesajele care nu au fost expediate pentru că nu au fost încă terminate. Primele comenzi rapide sunt pentru deschiderea dosarelor My Computer. − Outlook Bar Shortcut pentru inserarea de noi foldere în bara Outlook. potrivit cerinţelor utilizatorului. 7.2. Se pot folosi comenzi rapide din dosarul Favorites pentru a deschide site-uri din Web în browserul instalat. Atunci când se deschide pentru prima oară Outlook. Setările pe care le va face utilizatorul îi vor spune programului adresa de mail a serverului folosit pentru transmiterea şi primirea mesajelor. se pot vedea. fără să se închidă programul Outlook. − Add New Group pentru adăugarea de grupuri noi. Utilizarea poştei electronice 7. Figura 7.2. căuta fişierele şi dosarele de fişiere pe care acesta le conţine. putându-se adăuga noi grupuri. De asemenea. Pentru afişarea din nou a barei se va alege Outlook Bar din meniul View. Adăugarea conturilor de e-mail Pentru a putea primi şi transmite mesaje prin intermediul poştei electronice este necesară existenţa unui cont de e-mail găzduit de un server. în cadrul grupului activ.2. gestiona.2.

Dacă utilizatorul a anulat setarea contului de e-mail. − User Name este numele pe care furnizorul de servicii Internet sau reţeaua îl folosesc pentru identificarea utilizatorului. atunci când a deschis prima dată Outlook. Drafts. 6. Va fi afişată caseta de dialog care va indica faptulul că s-a realizat cu succes setarea contului de mail. În această categorie de articole intră mesajele de e-mail transmise prin reţea sau prin Internet. copiile tuturor mesajelor expediate sunt înregistrate în Sent Items. Sent Items şi Outbox sunt folosite pentru păstrarea şi gestionarea mesajelor. iar în dosarul Outbox sunt stocate temporar mesajele e-mail trimise. Se va deschide caseta de dialog E-mail Accounts. Cel de sus afişează o listă a mesajelor. chiar şi fişiere de genul Microsoft Office. se apasă butonul Back şi se modifică setările acolo unde este necesar. În ecran va fi afişată fereastra Inbox împărţită în două panouri (Figura 7.2. Se activează meniul Tools şi se alege opţiunea e-mail Accounts. dar de obicei constau în următoarele: − Your Name este numele „expeditorului“ în mesajele de e-mail transmise. . pentru a crea un nou cont trebuie respectaţi paşii următori: 1. Se alege tipul serverului de e-mail care va fi folosit şi apoi Next. Toate mesajele primite sunt plasate în dosarul Inbox. − E-mail este adresa de e-mail a utilizatorului. Outlook va cere specificarea tipului serverului de e-mail. mesajele scrise şi salvate dar care încă nu au fost expediate sunt stocate în dosarul Drafts. Se apasă butonul Add New e-mail Account şi.2.DESKTOP PUBLISHING 264 264 asemenea. 4. 5. 3. Se apasă butonul Next. − Outgoing mail server este adresa serverului de mail care procesează mesajele transmise de utilizator. Se poate folosi orice nume sau parolă. Dacă nu s-a realizat conectarea. Panoul de jos afişează conţinutul mesajului selectat (mesajul propriu-zis). Password este parola pe care furnizorul de servicii Internet sau reţeaua o folosesc pentru a evita accesul neautorizat la e-mail-ul utilizatorului respectiv. în Outlook numele utilizatorului şi parola necesară accesării contului de mail. Compunerea unui nou mesaj şi pregătirea lui pentru transmitere Outlook permite administrarea mesajelor de poştă electronică. crearea formatarea şi transmiterea lor. Dosarele Inbox. faxurile primite prin modem-fax instalat în sistem. Dacă fereastra Inbox nu este împărţită în două panouri se va realiza acest lucru prin activarea meniului View şi se alege comanda Preview Pane. Iniţial acest panou conţine un singur mesaj de la Microsoft. Atunci când cineva primeşte un mesaj şi apasă butonul Replay pentru a răspunde. − Incoming mail server este adresa serverului de mail ce stochează mesajele transmise de utilizator. aceasta este adresa la care va fi trimis răspunsul. dar care nu pot fi expediate imediat. 2. Pentru conectarea la serverul de mail. Se vor introduce informaţiile necesare. Ele variază în funcţie de tipul serverului de e-mail care a fost selectat la pasul 3. se alege din bara de instrumente Outlook pictograma Inbox sau se apasă simultan tastele Ctrl+Shift+I. articolele din cadrul unei discuţii. Dacă în caseta de dialog apare butonul Test Account Settings acesta se apasă pentru testarea realizării conectării la serverul de mail. apoi Next. 7. ce spune „Bun venit în Outlook“. Pentru a accesa componenta Outlook care este dedicată acestui tip de articole. Outlook trimite numele de utilizator şi parola.3).

3. − Subject prezintă o scurtă descriere a mesajului. Pentru compunerea unui mesaj se parcurg următorii paşi: 1. De exemplu. bara de instrumente se va modifica pentru a oferi butoanele de e-mail. se pot sorta mesajele după data şi ora la care au fost primite executându-se clic pe Received. − Received arată data şi ora la care mesajul a fost primit. − Icon prezintă o imagine a unui plic sigilat. − From afişează numele expeditorului. Outlook va afişa următoarele titluri de coloane Sort By: − Importance afişează un icon care arată dacă expeditorul a marcat mesajul cu o importanţă mare sau mică. sau se selectează opţiunea New Mail Message (Ctrl+N) din meniul Actions. − Flag Status afişează un steag dacă mesajul a fost marcat. se execută clic pe titlul acesteia. plicul se deschide. Pentru a sorta mesajele după una dintre coloane.DESKTOP PUBLISHING 265 265 Figura 7. − Attachment arată dacă expeditorul a ataşat un fişier mesajului. Dacă se acţionează dublu clic pe mesaj pentru al citi. Pe ecran apare fereastra Untitled Message. Atunci când se afişează fereastra Inbox. Imediat deasupra panoului cu lista mesajelor. . În fereastra Inbox se execută clic pe butonul New Mail Message (din capătul din stânga al barei cu instrumente).

La apelarea adreselor de mail disponibile este afişată fereastra de selecţie a numelor. În caseta de text Subject. Formatarea mesajului se realizează cu ajutorul instrumentelor clasice ale editoarelor de texte. Diferenţa constă în faptul că trimiterea de mesaje drept „copii oarbe“ nu este vizibilă celorlalţi destinatari. se plasează punctul de inserţie pe zona de text a mesajului. Se introduc în caseta de text Cc (Carbon Copy) adresele de mail ale eventualilor destinatari a copiei mesajului şi a „copiei oarbe“ Bc (Blind Copy). . Prin urmare se activează meniul Format şi se alege comanda Font. În cazul în care se va alege un destinatar al mesajului din lista persoanelor de contact.4. Se introduce adresa de e-mail în caseta To. sau se utilizează instrumentele de formatare ale barei Formatting. Destinatarii copiilor pot fi specificaţi şi ulterior reapelându-se fereastra Select Names prin clic pe butonul Cc… al ferestrei Message. 4. registre de calcul de din Excel. sau se execută clic pe butonul Insert File de pe bara de instrumente. se introduce subiectul mesajului. urmată de clic pe butonul To . 5.DESKTOP PUBLISHING 266 266 Figura 7. sau orice document creat într-o aplicaţie sub Windows. acesta se alege din lista derulantă Show Names from the. În cazul în care se doreşte trimiterea alături de mesajul respectiv şi a unui fişier (ataşarea unui fişier) se procedează astfel: a) În fereastra Message. Mesajul se transmite executând clic pe butonul Send al barei de instrumente sau se activează meniul File şi se alege comanda Send. apoi se activează meniul Insert şi se alege comanda File. dacă se doreşte expedierea acestora. 2. Validarea destinatarilor pentru noul mesaj se realizează prin apăsarea tastei Enter sau prin clic pe butonul OK al ferestrei Select Names. sau se execută clic pe butonul To… şi se alege adresa de e-mail din lista adreselor memorate de programul Outlook în secţiunea persoanelor de contact Contacts. Se pot trimite prin mail şi documente din Word. Alegerea persoanei se face prin tastarea primelor litere din numele destinatarului sau click pe numele acestuia din lista derulantă afişată. 3. prezentări din PowerPoint.

5. c) Din lista derulantă Files of Type… se selectează tipul de fişier – de exemplu. Se poate folosi şi butonul Select Names pentru a deschide agenda de adrese. Normal sau High – ridicat. Outlook permite: − Marcarea importanţei mesajului. Personal – pentru a semnala un mesaj de natură personală. în fereastra Message se execută clic pe eticheta Options (Figura 7. Din lista derulantă Sensitivity se selectează una dintre următoarele opţiuni: Normal − pentru a semnala un conţinut standard. − Să se precizeze numele persoanei căreia trebuie să-i fie trimis mesajul. ele fiind plasate în dosarul Outbox până în momentul conectării la server. Trebuie specificat că mesajele nu sunt transmise imediat după apăsarea butonului Send. După transmiterea mesajului acesta mai poate fi vizualizat prin alegerea din bara Outlook a grupului My Shortcuts şi a pictogramei Sent Items. Se selectează caseta de validare Use Voting Buttons şi se alege una dintre opţiunile: Approve – aprobat sau Reject – respins.. . Pentru aceasta se selectează caseta de validare Have Replies Sent şi se precizează numele persoanei. Word sau Excel. Fişierul ataşat apare ca un icon (pictogramă) în cadrul mesajului. În cazul în care se doreşte selectarea opţiunilor pentru e-mail.DESKTOP PUBLISHING 267 267 b) Din lista derulantă Look In… se selectează unitatea de disc şi dosarul ce conţine fişierul care va fi ataşat. d) Din caseta List se selectează fişierul care va fi ataşat.6). e) Se execută clic pe OK pentru a insera fişierul în mesajul corespunzător. − Protejarea mesajele. Figura 7. − Să se permită destinatarilor să-şi exprime votul într-o anumită problemă. Private – pentru a interzice modificarea mesajului după ce va fi expediat şi Confidential – pentru a arăta că mesajul este confidenţial. Din lista derulantă Importance se selectează nivelul de prioritate dorit: Low – scăzut.

No Response Necessary (nu este necesar răspuns). Forward (înaintează altor persoane). Tipurile de marcaje folosite în Outlook sunt: Follow Up (continuare). Reply (răspunde). Figura 7. dacă este validată caseta Save Sent Massage To.DESKTOP PUBLISHING 268 268 − Salvarea mesajul în dosarul Sent Items. data şi a ora la care expiră valabilitatea mesajului ( caseta de validare Expires After ). Read (citeşte). Figura 7. Pentru marcarea mesajelor. în fereastra Message se execută clic pe icon-ul Message Flag. În ecran este afişată caseta Flag for follow Up prezentată în figura următoare din care se aleg marcaje executând clic pe săgeata de derulare Flag to. care este cel implicit.6. − Utilizarea marcajelor pentru mesaje. − Precizarea următoarelor opţiuni de expediere: data şi ora de expediere a mesajului (caseta de validare Do Not Deliver Before). Reply to All (răspunde la tot). For Your Information (spre informare).7. .

după contactarea serverului de e-mail. 3. Totuşi Outlook oferă posibilitatea de direcţionare a mesajelor către foldere diferite în momentul recepţionării. Recepţionarea mesajelor de e-mail şi organizarea lor în foldere (dosare) diferite Serviciul de recepţionare a noilor mesaje integrat programului Outlook se activează executând clic pe butonul Send/Receive sau prin apăsarea tastei F5. se execută dublu clic pe mesajul ales din cadrul listei Inbox apelând fereastra Message. Dacă se execută clic pe butonului Reply va apela caseta Message generând automat un mesaj de răspuns pentru expeditorul mesajului selectat. 2.DESKTOP PUBLISHING 269 269 7. Outook permite retransmiterea unui mesaj primit selectându-l în fereastra Inbox şi executând clic pe butonul Forward. acestea vor fi afişate în lista ferestrei Inbox. Pentru vizualizarea conţinutului unui mesaj recepţionat din listă. acestea sunt vizibile în partea inferioară a casetei Message. Se execută clic pe butonul Organize din bara de instrumente Standard. selectându-se din listă opţiunea Other Folders. Dacă există fişiere ataşate. 5. Presupunând că dorim să plasăm mesajele sosite de la expeditorul “Popa Corina” într-un folder separat numit „Corespond-PC” se vor parcurge următorii paşi: 1.2. În cazul în care. 4. Se completează numele noului folder în rubrica Name a casetei Create New Folder după care se execută clic pe butonul OK. Figura 7. sunt recepţionate noi mesaje. în timp ce Reply to All va conduce la trimiterea de mesaje pentru expeditorul şi toţi destinatarii e-mai-ului original. În secţiunea Wasys to Organize Inbox se selectează Using Folders.3. Se alege opţiunea Create a rule to move new messages from… into… (crearea unei reguli pentru mutarea mesajelor noi de la persoana respectivă într-un folder). În ecran este afişată caseta Select Folder şi se execută clic pe butonul New.8. . În mod implicit toate e-mail-urile sunt depozitate în dosarul Inbox.

adresele de email. numerele de telefon. Se finalizează operaţiunea executând clic pe butonul OK al casetei Select Folder. dar şi alte informaţii despre persoanele de contact. Afişarea persoanelor de contact se realizează în cadrul ferestrei Contacts. . sub forma cărţilor de vizită. 6. Programul Outlook facilitează lucrul cu adresele poştale. Fereasta Contacts afişează pe ecran o parte a persoanelor de contact disponibile.3. apelabilă din bara Outlook prin pictograma Contacts.9. Gestionarea persoanelor de contact Buna desfăşurare a activităţilor desfăşurate sau în curs de desfăşurare este completă în momentul în care contactele cu diferitele persoane şi firme sunt bine structurate.DESKTOP PUBLISHING 270 270 Figura 7. iar pentru un acces rapid la cartea persoanei căutate se pot utiliza butoanele de index din partea dreaptă a ecranului de vizualizare. 7.

Figura 7. Crearea unui nou articol de tip persoană de contact se realizează dacă se execută clic pe butonul New Contact al barei cu instrumente Standard sau dacă se activează meniul Actions şi se alege comanda New Contact (Ctrl+N).DESKTOP PUBLISHING 271 271 Figura 7.11.10. . În ecran se deschide caseta Contact.

Următoarea secţiune grupează informaţiile referitoare la adresa poştală (butonul Address). în stânga. sau se execută clic pe butonul New din bara de instrumenteşi si se alege opţiunea Distribution List.12. Crearea articolelor persoană de contact îşi găseşte utilitatea atunci când se doreşte comunicarea mai rapidă cu respectiva persoană. adresa de e-mail şi site-ul de Web. de acasă. Sunt solicitate funcţia persoanei. numărul telefonului de la firmă. trimiterea unui mesaj. În caseta Distribution List (Figura 7. restul informaţiilor fiind completate doar dacă sunt cunoscute. Pentru a crea o astfel de listă se vor parcurge următorii paşi: 1.DESKTOP PUBLISHING 272 272 Elementul care trebuie specificat în mod obligatoriu la crearea unui articol Contact este numele persoanei sau firmei de contact. iar revenirea la câmpul anterior din formular se realizează prin apăsarea simultană a tastelor Shift+Tab. Figura 7. Se activează meniul File şi se alege comanda New. Există situaţii când este extrem de utilă gruparea mai multor persoane dintre cele înregistrate în agenda Outlook pentru a eficientiza activitatea de corespondenţă. a unei scrisori. sau a unei invitaţii la o întâlnire ori apelarea telefonică a respectivei persoane. o etichetă pentru cartea de vizită ce facilitează organizarea listei persoanelor de contact (File as). Outlook oferă soluţia înfiinţării unei liste de distribuţie pentru a elimina necesitatea căutării de fiecare dată a respectivelor persoane.13) se tastează numele sub care va fi înregistrată lista după care se execută clic pe butonul Select Members pentru a stabili persoanele ce vor fi incluse în listă (acestea trebuie să fi fost anterior incluse în lista de contacte). . După introducerea informaţiilor disponibile se va apăsa butonul Save&Close pentru revenirea la fereasta Contacts sau Save&New pentru adăugarea unei noi persoane. în dreapta. firma unde îşi desfăşoară activitatea. faxul şi telefonul mobil. Se execută clic pe numele persoanelor şi apoi clic pe butonul Add. în cazurile în care se constată că se trimit frecvent mesaje unor anumite persoane. De exemplu. 2. Trecerea de la un câmp la altul se face cu tasta Tab. Distribution List.

7. zile de naştere). De asemenea oferă posibilitatea rezervării de timp pentru întâlnirile unice sau periodic.Contactele aferente membrilor individuali ai grupului vor putea fi folosite în continuare în mod separat. în intervalele în care există timp disponibil.14).DESKTOP PUBLISHING 273 273 Figura 7. lunile şi chiar anii următori. În final se apasă butonul Save and close. . săptămânile.4. Calendarul de activităţi Outlook. 3. dar şi planificări de şedinţe. Numele noului grup va fi disponibil în fereastra Contacts însoţit de o pictogramă specifică listelor de distribuţie. marcării evenimentelor (aniversări. Apelarea componentei Calendar se face prin intermediul butonului Calendar din bara Outlook şi are ca efect deschiderea ferestrei Calendar (Figura 7. prin componenta sa denumită Calendar poate realiza planificarea activităţilor din zilele.13.

comutarea de la o lună la alta realizându-se prin săgeţile situate în stânga respectiv în dreapta sa. Figura 7. iar sarcinile în panoul de activităţi. Pentru trecerea de la vizualizarea calendarului pentru ziua curentă la cel al altor zile. evenimentele neprogramabile în zona evenimentelor. . În mod implicit navigatorul afişează doar două luni (Figura 7. Dacă se doreşte afişarea a mai mult de două luni. se poate alege o dată calendaristică sau mai multe (prin ţinerea apăsată a tastei CTRL pentru o selecţie discontinuă) din „navigatorul de date“. Outlook afişează ecranul de vizualizare a calendarului pentru data curentă.15.15). indicând întâlnirile şi şedinţele asociate acesteia în zona programărilor. se vor trage cu mouseul marginile din partea stângă şi de jos ale navigatorului. în vederea redimensionării.14 În mod implicit.DESKTOP PUBLISHING 274 274 Zona de evenimente Navigatorul de date Panoul de activităţi Zona programărilor Figura 7.

calendarul este indisponibil pentru alte activităţi. Acestea sunt elementele ce deosebesc programările de şedinţe – întâlnirile la care sunt invitate şi alte persoane. Microsoft Outlook oferă posibilitatea includerii în calendar atât a programărilor şedinţelor şi evenimentelor unice. Crearea de programări unice Se realizează prin diferite moduri. 7.1. cum ar fi zilele de naştere. fără repetabilitate. cât şi a programărilor şi evenimentelor periodice. pe durata desfăşurării programării astfel create. seminarii etc. nu săptămânală ori lunară). sau a mai multor zile.DESKTOP PUBLISHING 275 275 Schimbarea numărului de zile calendaristice ce vor fi urmărite se realizează cu ajutorul unuia dintre butoanele din bara de instrumente: − pentru vizualizarea unei singure zi. Programările sunt activităţi dijn cadrul calendarului cu o anumită durată în timp.16). Evenimentele sunt activităţi ce se întind pe parcursul unei zile. − pentru vizualizarea zilelor zilelor lucrătoare ale săptămânii. Afişarea chenarului de culoare albastră indică faptul că.4. − pentru vizualizarea unei întregi luni. care nu implică şi participarea altor persoane la desfăşurarea lor şi alocarea de resurse.16 . În zona programărilor apare un chenar suprapus peste reprezentarea grafică a perioadei de desfăşurare a programării (Figura 7. Se începe apoi editarea denumirii programării. cea mai rapidă fiind aceea a selectării cu mouse-ul a perioadei programării din zona de programări (este necesar ca fereastara Calendar să se afle în modul de afişare zilnică. după care se validează cu tasta Enter. − pentru vizualizarea unei săptămâni. Figura 7.

nu oferă suficiente informaţii referitoare la tipul programării (personală sau nu). − Tentative (Provizoriu liber). proporţională ca mărime cu durata activităţii. Acesta este motivul pentru care se recomandă utilizarea ferestrei Appointment (Figura 7. precum şi data şi ora terminării. − Out of Office (Plecat din birou).17. data şi ora începerii. se bifează caseta Reminder şi se alege din lista derulantă asociată perioada de timp dintre avertizare şi programarea planificată. Starea asociată programării este implicit Busy lucru sugerat de afişarea unei linii albastre în partea stângă a chenarului. Oricare ar fi modalitatea de apelare. Figura 7. fereastra Appointment solicită identificarea programării prin subiect. loc de desfăşurare.17.DESKTOP PUBLISHING 276 276 Metoda de creare a programărilor unice prezentată mai sus. Lista derulantă Show time as dă posibilitatea ca timpul derulării să fie marcat ca: − Busy (Ocupat). În cazul în care se doreşte averizarea apropierii datei respectivei programări. locul de desfăşurare etc. O altă posibilitate de creare a unei programări noi este apelarea opţiunii New Appointment din meniul Actions.) în cazul plasării de programări în cadrul calendarului. categoria căreia îi aparţine. − Free (Liber). deşi este extrem de facilă şi rapidă. ce simbolizează . Apelarea acesteia se realizează prin intermediul butonului New Appointment din bara de instrumente sau prin selecţia New Appointment din meniul contextual apelat la clic cu butonul drept al mouse-ului pe suprafaţa zonei programărilor.

prin bifarea căsuţei Autimatically start NetMeeting/NetShow with Reminder. prin selectarea din lista asociată: Microsoft NetMeeting ori NetShow Services. . caz în care nu se bifează căsuţa This is an online meeting using…. aceasta putând fi o adresă de e-mail de Intranet sau Internet. sau una online caz în care se va specifica şi modalitatea de comunicare. prin adăugarea în funcţie de necesitate ori prin selectarea din lista de persoane existente deja în modulul Contacts. bleu pentru Tentative şi mov pentru Out of office. în funcţie de modalitatea de creare a contului NetMeeting pe server. În cazul activităţilor online. În cazul în care este programată o prezentare ce poate fi urmărită online. care în momentul selecţiei îşi va schimba culoarea în alb şi se începe tipărirea denumirii evenimentului validată prin apăsarea tastei Enter. Holliday. există posibilitatea lansării NetMeeting ori NetShow odată cu avertizorul. Linia este de culoare albă dacă starea asociată programării este Free. Crearea de evenimente unice Evenimentele se diferenţiază de programări prin aceea că sunt asociate unei anumite zile. se va alege din lista This is an online meeting using…opţiunea NetShow Services. dar nu au oră de debut şi oră de sfârşit. Favorities. În această situaţie în caseta Event Adress se va specifica adresa la care NetShow este programat să fie lansat. În caseta Office document se va specifica calea şi documentul ce va fi preluat în colaborare atunci când participanţii vor fi convocaţi. sau poate fi integrată într-o categorie definită de utilizator. În subsolul ferestrei se pot specifica persoanele de contact asociate programării.4. Activitatea poate fi una fizică. În caseta de text de dimensiuni mai mari din partea inferioară a ferestrei.DESKTOP PUBLISHING 277 277 programarea în zona special destinată din fereastra Calendar. Dacă activitatea ce este planificată este lucrul în colaborare la un document Word sau Excel se va opta pentru NetMeeting. International.2. Altă modalitate de inserare a evenimentelor unice este alegerea opţiunii New All Day Event din meniul contextual (accesat prin clic butonul dreapa mouse pe suprafaţa zonei programărilor). Validarea casetei Private corespunde unei programări private ce nu poate fi vizualizată de restul persoanelor care au acces la acel folder (dosar). Adresa organizatorului sesiunii de comunicare va fi indicată în caseta Organizer’s e-mail. Programarea poate fi asociată uneia din categoriile deja definite: BusinessCompetition. fie de natura prezentărilor online. Pentru crearea unui eveniment unic se selectează cu mouseul zona evenimentelor. etc. se poate plasa o descriere mai amănunţită a programării sau se poate ataşa un fişier exemplificativ efectuând clic pe butonul Insert File din bara de instrumente. 7. ceea ce va implica specificarea în lista intitulată Directory Server a serverului ce va fi utilizat pentru conexiunea online. Gifts.18. fie de natura colaborării la anumite documente. Figura 7.

iar caseta All Day Event este bifată. Figura 7. 7. .). Crearea de programări periodice Se realizează prin selectarea din meniul Actions al ferestrei Calendar şi a comenzii New Reccurring Appointment sau prin selecţia New Recurrung Appointment din meniul contextual apelat la clic cu butonul drept al mouse-ului pe suprafaţa zonei programărilor. Specificul acestor programări este acela că se precizează periodicitatea lor (Figura 7.20.3. se dezactivează caseta All Day Event din fereastra Event. fiind solicitate informaţii referitoare la ora începerii şi ora terminării. care va solicita o deschidere a evenimentului similară celei făcute pentru programări. cu o structură asemănătoare cu cea a ferestrei Appointment.DESKTOP PUBLISHING 278 278 Se va deschide fereastra Event (Figura 7. celelalte caracteristici fiind comune cu cele ale programărilor unice. Pentru transformarea unui eveniment într-o programare. De remarcat faptul că fereastra Event nu conţine informaţii privitoare la oră.19.19).4.

săptămânală. .. lunară sau anuală) şi data primei şi ultimei programări periodice.. în cadrul zonei de programări.20. Se va specifica data primei programări din cadrul setului recurent. din bara de instrumente. în dreptul altei ore. Mutarea unei programări la o altă oră se face prin tragerea cu mouse-ul a programării mai sus sau mai jos. Celelalte caracteristici ale programării rămân identice. Mutarea unei programări sau a unui eveniment la o altă dată se face prin tragerea cu mouseul a programării sau evenimentului peste ziua aleasă din cadrul „navigatorului de date“. O programare unică poate fi transformată într-o programare periodică prin activarea ferestrei Appointment urmată de clic pe butonul Recurrence. durata periodicităţii (zilnică. data ultimei recurenţe ori numărul de programări după care se va încheia ciclul. Fereastra Appointment Reccurence solicită informaţii privind intervalele de recurenţă ale programărilor: ora de început şi de sfârşit.DESKTOP PUBLISHING 279 279 Figura 7. Singurii parametrii modificaţi sunt ora de început şi ora de terminare. iar dacă este cunoscută. În funcţie de tipul periodicităţii programării trebuie indicate diferite elemente descriptive ale modului de repetare. chiar şi durata.

21. faţă în faţă ori la distanţă. De menţionat faptul că se va introduce destinatarul sau destinatarii respectivei invitaţii la şedinţă printr-o casetă denumită Select Attendents and Resources. Planificarea şedinţelor 280 280 În Outlook o şedinţă se desfăşoară prin comunicări între două sau mai multe persoane. se va redeschide fereastra şedinţei şi se va alege din bara de instrumente butonul Send Update. se va realiza transmiterea invitaţiei prin intermediul butonului Send din bara de instrumente. caz în care se vor utiliza mijloace specifice de comunicare.21.4. ) asemănătoare cu fereastra Appointment. sau zi. Pentru informarea lor se va selecta butonul Yes. Destinatarii invitaţiei la şedinţă pot transmite mesaje de confirmare a participării la şedinţă sau de solicitare de informaţii suplimentare referitoare la şedinţa programată. în cazul în care nu a fost selectat butonul Yes. În cazul în care după un timp. se va trage cu mouse-ului reprezentarea grafică a şedinţei de pe suprafaţa programărilor din fereastra Calendar. similară cu fereastra Select Names reprezentată anterior. activându-se meniul Actions din care se optează pentru New Meeting Request. Se va deschide fereastra Meeting (Figura 7.4. În momentul în care se eliberează butonul mouse-ului se va afişa o casetă de dialog care solicită răspunsul privind dorinţa de notificare a invitaţiilor. . Figura 7. din diferite motive se doreşte schimbarea datei şi orei de începere. Pentru transmiterea invitaţiei la o şedinţă se va apela la serviciul de e-mail. şi care este apelabilă executând clic pe butonului To… După completarea câmpurilor de descriere a şedinţei comune cu cele de descriere a programărilor. spre noua oră.DESKTOP PUBLISHING 7. Pentru trnsmiterea ulterioară a noilor coordonate destinatarilor.

DESKTOP PUBLISHING 281 281 Pentru anularea unei şedinţe se va deschide fereastra Meeting corespunzătoare . În Progress (În curs de desfăşurare). data la care se începe rezolvarea sarcinii (Start date). stadiul de dezvoltare al sarcinii (Status) ce poate fi: Not Shared (Nu a fost începută).22 . Waiting on someone clase (Aşteptând pe altcineva) sau Deferrend (Amânată). datei limită de rezolvare a sarcinii (Due date − dacă are). Crearea unui articol de tip sarcină se poate realiza atât în componenta Calendar în cadrul panoului de activităţi. urmând a se selecta din meniul Appointment comanda Cancel Meeting. Figura 7. Completed (Rezolvată). Urmărirea îndeplinirii sarcinilor Componenta Tasks a programului Outlook gestionează eficient „sarcinile“. High (Maximă prioritate). Prioritatea sarcinii este indicată în lista derulantă Priority şi poate fi: Low (Redusă). Normal (Normală). În ecran se va deschide o casetă de dialog pentru alegerea informării (Send cancellation and delete meeting) sau neinformării (Delete without sending a cancellation) invitaţilor la respectiva şedinţă. Atunci când o sarcină ajunge să fie finalizată. Fereastra Task (Figura 7. Crearea unei sarcini noi în componenta Tasks se realizează executând clic pe butonul New Task (sau se apasă simultan tastele Ctrl+Shift+K). pe care le defineşte ca activităţi ce trebuie efectuate sau pot fi reparizate altor persoane. Gradul de finalizare a rezolvării sarcinii se indică procentual în caseta % Complete. cât şi în componenta Tasks.5. lista sarcinilor de îndeplinit din ecranul Task va conţine denumirea sarcinii barată orizontal. Utilizând cea de-a doua variantă se pot introduce informaţii suplimentare privitoare la sarcina respectivă.22) solicită specificarea denumirii sarcinii (Subject). 7.

Fereastra astfel activată (Figura 7. fax.23. e-mail. pe verticală. documente Office deschise.6. Jurnalul de activităţi desfăşurate 282 282 Jurnalul de activităţi se activează din bara Outlook.). Dacă se doreşte memorarea în jurnal a anumitor acţiuni neincluse în fereastra Options. Jurnalul grupează articolele cronologic pe orizontală şi după tip (scrisoare. Restul elementelor sunt comune cu ferestrele Appointment sau Event. tipul activităţii (transmitere fax etc. Figura 7.23. în timp ce altele vor fi incluse în desfăşurătorul cronologic al jurnalului (Figura 7. componenta My Shortcuts şi are rolul de a înregistra activităţile desfăşurate.) persoana de contact.).DESKTOP PUBLISHING 7.) doar la cererea utilizatorului.24) va trebui completată cu denumirea subiectului activităţii de înregistrat. data şi ora începerii şi durata. se va executa clic pe butonul New Journal din bara cu instrumente a jurnalului. invitaţii la şedinţe etc. Pentru alegerea categoriilor de activităţi ce vor fi înregistrate de jurnal se deschide meniul Tools şi se alege comanda Options urmând a se specifica în caseta de dialog activă tipurile de activităţi. . Anumite activităţi sunt memorate în mod automat de jurnal (transmitere şi recepţionare de e-mail. sarcina etc.

transmise altor persoane. transformate în alte articole Outlook sau şterse în funcţie de necesităţi.25.DESKTOP PUBLISHING 283 283 Figura 7.25) pe care se pot nota diferite mici remarci.24 7. Gestionarea notiţelor Programul Outlook consideră însemnările din componenta Notes ca echivalent electronic al Post-it-urilor (Figura 7. idei. Figura 7. . numere de telefon. informaţii utile notate spre o utilizare ulterioară.7. Aceste notiţe vor putea fi apoi citite.

Pentru aceasta din fereastra Notes se trage cu mouse-ul pictograma notiţei.DESKTOP PUBLISHING 284 284 Apelul secţiunii Notes a programului Outlook se face prin selectarea din bara Outlook a pictogramei Notes. După completarea datelor necesare ferestrei. Dacă se doreşte comunicarea conţinutului unei notiţe şi altor persoane se execută clic cu butonul drept al mouse-ului pe notiţa din fereastra Notes. După o anumită perioadă. Culoarea implicită a fundalului notiţelor este cea galbenă (Figura 7. Pink (roz). notiţa fiind reprezentată ca pictogramă pe suprafaţa de editare a textului. sau mai în concordanţă cu mesajul conţinut. . culoarea de fundal a notiţei poate fi schimbată. se va salva acest nou articol. Din meniul contextual se alegerea comanda Forward. fie prin alegerea opţiunii Delete din meniul contextual.expirării valabilităţii datelor conţinute sau altor motive. Figura 7. transmiterii lor persoanelor interesate. Pentru aceasta se execută clic cu butonul drept al mouse-ului pentru deschiderea meniului contextual. Se va deschide o fereastră Message. anumite notiţe devin inutile datorită preluării informaţiei pe care o conţineau în alte tipuri de fişiere. Green (verde). Pentru crearea unei notiţe se poate efectua clic pe butonul New Note a ferestrei Notes (Figura 7. plecând tocmai de la analogia cu Post-it. peste pictograma Calendar a barei Outlook. Notiţele şterse vor putea fi regăsite în cadrul gestionarului de obiecte şterse (Deleted Items). Ştergerea notiţelor se face fie executând clic pe butonul Delete din bara de instrumente. Secţiunea Subject este completată automat cu titlul notiţei. Yellow (galben) sau White (alb). În măsura în care se consideră o altă culoare mai agreabilă utilizatorului.26) sau se apasă simultan tastele Ctrl+Shift+N. subiect al transformării. urmând a se completa doar destinatarul înaintea trimiterii.25). Există posibilitatea de a transfera conţinutul unei notiţe într-un articol de tip Calendar în cazul în care aceasta specifică date despre un anumit eveniment.26. Se deschide astfel o fereastră Appointment căreia i-a fost completată deja informaţia referitoare la subiect cu titlul notiţei. din care se va alege Color şi apoi culoarea dorită: Blue (albastru).

Utilizare INTERNET Ediţia a III –a. Excel 5. 10. Comunicarea în afaceri. . Birotica. James B. (2001). Bucureşti: Editura Teora. 11. (1999). Bucureşti: Editura Comunicare. Birotica 2000. Chiriacescu Adriana. Stull. Bucureşti: Editura Tehnică. Somnea Dan. John W. Manualul întreprinzătorului − Cum să faci prezentări eficiente. Stanciu Andrei. Office XP. Mureşan Laura. 4.ro. 12. (1997). Bucureşti: Editura ALL. Michael Halvorson. 9. Ionescu Iuliana. (1994).Baird. (2002). (2001). Bucureşti: Editura Teora. (2000). Bucureşti: Editura Teora. Calciu Mihai. Ionescu Cruţan Nicolae (traducere). Somnea Dan.ro. 2. Corespondenţa de afaceri în limbile română şi engleză. 7. 13.DESKTOP PUBLISHING 285 285 8. 3. (2003). Ionescu Cruţan Nicolae (traducere) (1999). Găitănaru Andrei. Bucureşti: Editura InfoMega. Calciu Mihai. Oancea Mirela. Kent Peter. (2001). 6. Bibliografie 1. Secretariat şi corespondenţă. Maxim Cornelia. (2002).mediu şi canal de comunicare. (1998). Internet cu Windows. Cosăcescu Luana. Bucureşti: Editura Rentrop&Straton.0 cu aplicaţii în management. Bucureşti: Editura Comunicare. Bucureşti: Editura Tehnică. Kraynak Joe. Microcalculatorul . Dumitrescu Emil. Kasser Barbara. Bucureşti: Editura Comunicare. 5. 8. Bucureşti: Editura Teora. Bucureşti: Editura Teora. Microsoft Office2000 Small Business. (1994). Microsoft PowerPoint 2000.ro.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful