REFERANS MEKTUBU

14/10/2008
ADAY TARAFINDAN DOLDURULMUŞTUR:
Adı Soyadı:

Aysun ADAKLI

Üniversitesi:

Çukurova Üniversitesi

Enstitüsü:

Fen Bilimleri Enstitüsü

Ana Bilim Dalı: Yetiştiricilik
REFERANS VEREN KİŞİ TARAFINDAN DOLDURULMUŞTUR:

Adayı ne kadar süredir ve ne vesile ile tanıyorsunuz? ______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Bugüne kadar tanımış olduğunuz öğrenciler arasında adayı nasıl değerlendirirsiniz?
Mükemmel
(% 5 içinde)

Çok İyi
İyi
(% 15 içinde) (% 30 içinde)

Orta
(% 50 içinde)

Bilgim Yok

Alanındaki bilgi düzeyi
Öğrenme isteği
Bağımsız çalışabilmesi
Söz ile ifade yeteneği
Yazı ile ifade yeteneği
Öğretme yeteneği
Çalıştığı kişilerle uyumu

Aday hakkında belirtmeyi uygun gördüğünüz diğer bilgiler:________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Referans veren öğretim üyesinin:

Adı Soyadı: ________________________________________________________

Ünvanı: ___________________

Üniversitesi: ____________________________________ Bölümü:_______________________________________
(Varsa) İdari Görevi:_____________________________________________________________________________
Telefon No: (_______)____________________________

e-mail:________________________________________

İmza:_________________________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful