You are on page 1of 16

Stilisztika/KJF/ Elad: Dr Csilla Ilona

A stilisztika mint nll tudomnyterlet kialakulsa. A stlus lehetsges meghatrozsai. Stluselem, stlusrtk, stlusminsts, stlusrtegek, stlusrnyalatok.

a stlus tudomnya a nyelvi stlus tudomnya /Szikszain/ Egyszerre si s j tudomnyg: si, mert mindig is vizsgltk a stlust (retorika, potika) s j, mert nll tudomnygknt csak pr vszzada ltezik. A stilisztika a nyelvtudomnyoknak az irodalomtudomnnyal rintkez ga (ezrt inetdiszciplinris), amely a nyelvi elemek (szavak, toldalkok, mondatok stb.) stilisztikai (kzl, kifejez, hatskelt stb.) rtkeit vizsglja. ha a nyelvtudomnyi a stilisztika: a nyelv egsze a vizsglat ha irodalomtudomnyi:

A stluselmlet Megllapthatjuk a nyelvi elemek clszer s hatsos felhasznlsnak mdjt, vagyis azt kutatja, hogy a stlusrtkknl fogva mik az egyes stlusok. A stlustrtnet Stlusrtegek s stlusrnyalatok fejldsnek trtnett tanulmnyozza Stluskritika Az rok, kltk egyni stlusnak elemzse. Egyni stlus: kt fle kppen vizsglhat: klnsen jellemz nyelvi eszkzket, stilris formkat vizsgl. Ezen bell 3 dolog vizsglhat. ugyanezeket a szvegben elfoglalt helyk, helyi rtkk alapjn tanulmnyozhatjuk stilisztika nll tudomnyg. A XVII.sz. vgn levlt a retorikrl, de a stlust mr az kortl fogva vizsgltk Jell.: komplex (=sokoldal vizsglds jellemzi) szintetikus funkcionlis ms tudomnyterletek is foglalkoznak a stlussal: strukturalizmus, szemiotika: konnotci (tbbletjelents), szemantika, kommunikci elmlet, generatv grammatika, szvegnyelvszet

Stilisztika/KJF/ Elad: Dr Csilla Ilona

Alapfogalmak: stlus: grg eredet (stylus) csont vagy fm reszkz, egyik vge hegyes, a msik lapos ma 3 jelents: nyelvi stlus (nyelvi kifejezsmd). Egyes korokra, irodalmi trekvsekre valamint egyes irodalmi mfajokra jellemz mvszeti irnyzatok az egynre jellemz viselkedsi md, modor (letstlus) a tartalom nincs stlus, azaz forma nlkl nmagban nincs stluselem o azok az elemek, amiket vizsgl a stilisztika o minden nyelvi elem vlhat stluselemm o def.: stlusrtkkel br nyelvi elemek/jelek stlusrtk o egy nyelvi elemnek az adott szvegben rvnyesl sajtos jelentstbblet o 2 tpusa van: alkalmi, llandsult stlusminsts o a nyelvi elemeknek az rzelemmentes, kzmbs sznezettl eltr stlusrteg: a beszd s az rs meghatrozott terletn jellemzen hasznlt nyelvi kifejezeszkzk rendszere stlusrnyalat: a stlusnak az a sajtossga, amelyben megnyilatkozik a beszl lelkillapota, viszonya a hallgathoz s a tmhoz. Semleges a stlus, ha ez a viszony kzmbs. stlusrnyalat megklnbztetse a kommunikci tnyezit figyelembe vve a stlusrnyalat utalhat: lelkillapotra: lnk tmra: logikus beszdhelyzetre: vlasztkos beszl- hallgat viszonyra felhasznlt nyelvvltozat alapjn nyelvi ignyessg foka szerint az rzelmi hatskelt elemeknek arnya s milyensge: logikus rtelmi hatskelt elemek arnya s milyensge: nneplyes az alkalmazott mfaj alapjn beszlhetnk: epikai, lrai, drmai stlusrl A stilisztika kialakulsa A retorika s a stilisztika rg kapcsolatban llt egymssal. Arisztotelsz: Retorika Arisztotelsz retorikja ma stilisztika 3 alkalombl lehetett sznokolni: politikai jelleg tancskozsnl, trvnyszki, nneplyes okokbl a sznoklatot befolysolja: sznok, trgy, hallgatsg 3 fokozata van az eladsmdnak: /stlusnemek/ o egyszeren: drmai prbeszd

Stilisztika/KJF/ Elad: Dr Csilla Ilona

o kzepesen: epikus hskltemny o fennklt: nneplyes sz. ma ismert mnemfeloszts a XVII.sz.ban jelent meg elszr a stluseszkzkrl: szavak kell megvlasztsa, szavak egybefzsnek zeneisge, mvszi alakzatok alkamazsa rsbeli/sok ktsz, sok alrendels/ s szbeli kzls/lnkebb, kzvetlenebb, mellrendelsek, kevesebb ktsz, sok ismtls/ Theophrasztosz: a sznoknak 5 feladata van: o Inveci: anyaggyjts folyamata o Diszpozci: elrendezett, vzlat o Elokci: kesszls o Pronuncici: eladsmd megtervezse o Memria: kvlrl val megtanuls Quintilianus /rmai/: I.u. 1.sz. 2. fele: sszefoglalja a rmai mvszet klasszikus kort Szent goston: a dialektikt is beleolvaszotta a retorikba Kzpkor: arc dictandik kpviseli a retorikt Cicero, Vergilius s Ovidius mveit elemeztk /klasszikusokat/ Ekkor mg nem tettek klnbsget vers s prza kztt Trs.-i klnbsgekre vezettk vissza a stlusnemeket Egyszer psztori, kzepes fldmves, fennklt gazdagok, Jean de Garlande Poetica c. mvben Vergiliusi kerk: npszer elmlet szemllete: o Egyszer hever psztor o Kzepes fldmves (agricola) o Fennklt uralkod, katona, Hektor, Ajax Humanizmus: kori alapokon mozogtak, nem kvetend a latin, 2 fontos retorika: Erasmus, Melanchton Erasmus: o Tbb knyvbl ll o Cl: klasszikus latin nyelven val mvszi rs o Javasolta a szinonmk alkalmazst o Msodik knyv: gyakoroltat Melanchton: o Egy 4.fajtt is felvett a sznoki beszdek kz: az oktat beszdet (zsoltrok, testamentumi prftk sajtos kifejezs mdjnak elemzse) o A nemzetek kialakulsval Eurpban megindul a harc a nemzeti nyelvek s a latin kztt o Dante: de vulgari eloguentia Vulgris latin = mindennapi beszd o Tmogati: Dante, Petrarca, Boccaio, Pesti Gbor/1536/, Sylester Jnos/1541/ , Geleji Katona Istvn /1645. Magyar Grammatiktska/ A XVII.sz. msodik feltl: Novalis hasznlta elszr a stilisztika kifejezst (kb. egyidben Kazinczy egyik levelben is megjelent) Adelung: 1807: ber den deutschen Stil - els nmet stilisztika Rvai Mikls: 1805. Magyar Szp Toll az els magyar rendszeres stilisztikai m (Adelung volt a minta) a toll itt: stlus. 3 fle toll van: als, fels s kzps toll

Stilisztika/KJF/ Elad: Dr Csilla Ilona

Romantika: a modern nyelvtudomny, benne az nll stilisztika kialakulsa a XIX.sz. elejre tehet (van, ahol a XVII.sz. vgn szerepel) a nyelv = npllek megnyilvnulsa nmeteknl: o Gustav Gerbner: 1871 die Sprache als Kunst o Oskar Weise: 1902. Aesthetik der deutschen Sprache Magyaroknl: o Ngyesy Lszl: 1894: kzpisk.: stilisztikrl rt 1895: Szerkesztstan nla tanultak: Babits, Kosztolnyi, Juhsz, Tth rpd Babits Ngyesy hatsra foglalkozott stilisztikval Fogarason (ott tantott) XX.sz. o Charles Bally: Saussure-tantvny A nyelv elssorban rzelemkifejezs eszkze Nem feladata az irodalmi stlus vizsglata /fr. Stilisztikai alapelve/ (1909) o Fbin Pl, Szathmri Istvn, Terestyni Ferenc: A magyar stilisztika vzlata /1958/ - elmleti krdseket tettek fel o 3 stilisztikai iskola: funkcionlis stilisztika iskola: a strukturalizmus korai vltozathoz ktdik strukturalista: Pl.. Jakobson szpirodalmat vizsglta neoretorika: rszben ez is strukturalista

Stlustrtnet
antikvits kzpkor renesznsz manierizmus barokk rokok klasszicizmus romantika naturalista stlus avantgrd stlusok neoklasszicizmus sematizmus trgyias-intellektulis stlus poszmodern

Stilisztika/KJF/ Elad: Dr Csilla Ilona

stlusjegyek: o korstlus/stluskorszak: tipikus mondanivalnak, tipikus nyelvstilisztikai eszkzkkel trtn megformlsa, kifejezsmdja o stlusirnyzat (~ stlusfejldsi tendencia, ~ stlustendencia) o stluskevereds

Antikvits vltozatos s forrsszegny 3 stlusformrl beszlhetnk: o az atticizmusrl: az rtelem o az asianizmus: az rzelem o rodoszi stlus: a kett kztti Atticizmus: o Clratr pontossg, a ltvnyos klti kpek kerlse asianizmus: kt vltozata ismert: kes stlus, daglyos stlus Rodoszi stlus: o Kr. U. 2.sz.vgn o Kzvett felfogs a kt szlssg kztt Kzpkor i.sz.476-13.sz.-ig a kt kor irodalmt a nyelv azonossga is sszekapcsolta latin mvszeti korszakai: romn, gt nem egysges az irodalom 2 stlus: o skolasztikus: a hit s az sz sszeegyeztets zsfolt stlus o misztikus stlus: hit a termszet felettiben, az isteniben, s az ilyen erkkel val kzvetlen kapcsolat lehetsgben mindennapiv tette az elmlkedst, szemlldst

Renesznsz a stlus felismerse nem a szhasznlat, hanem a tartalom megrtse rvn lehetsges emberkzpontsg kt nzetrendszer: o a renesznsz vilgi oldala: humanizmus o vallsi oldala: reformci mink eszmerendszer rvnyesl els korszaka: o 13/14.sz. forduljtl a 15.sz. kzepig o a vilgnzet kzs o nyelvhasznlat s az olvask viszonya klnbzik

Stilisztika/KJF/ Elad: Dr Csilla Ilona

o ez a korszak az anyagelvsg msodik korszak: o a klasszikus mveltsgeszmny megvalstsa o httr: refudalizci o eltrbe kerl az antik mveltsg eszmnye o kziratkiads: filolgia o imitci: klasszikusok nyomn o Platnhoz fordulnak kzpkor jplatonizmus harmadik korszak: o a nemzeti nyelv irodalmak kialakulsa o XVI-XVII.sz.elejig o Reformci o Vallsossg jellemz o Ers tant szndk o Kevs a klasszicizl mfaj s forma o Tmegekhez kell szlni, elszr igazodnak ehhez az zlshez o Szemlletk alapjn 2 rszre lehet osztani a szvegeket: vallsi vagy vilgi o Vallsos: Biblia s zsoltrfordtsok, sokkal komorabbak, Kroli Gspr

Manierizmus Olasz maniera modor 16.sz. kzeptl 17. sz. els harmadig a klasszikus nyugalom, harmnia megtrik Magyarorszgon: Rimay a f kpviselje Jellemzje: tlbonyolts, klnkds Barokk A XVI.sz.-tl a XVII.sz. kzepig Olasz barocco szbl ~ nyakatekert okoskods Ellenreformci Az j vilgnzet nem foglalkozik a vilgi lt problmival Ersd irracionlis, miszticizmus; a fldi, az emberi lt megvetse Irodalmi barokk: o Vallsos vilgkp o Monumentalits o Pompa, tldsztettsg o rzkek elkprztatsa, dszletek s sznpadszersg o Illzikelts o Manipulci o Dinamizmus, nyugtalan lobogs o Misztikus ltomsok o Fontos a tma, az id o Horatiusi parancs rvnyesls az irodalmi mvekben o Patetikus stlus o ttekinthet krmondat o Szavak halmozsa o Allegria

Stilisztika/KJF/ Elad: Dr Csilla Ilona

o Rokon rtelm mondatok o Ers rzelmi tartalm kifejezsek Rokok XVIII. Sz. elejtl a XIX.sz. els harmadig Ms elnevezsek: kagyl Rokok az irodalomban: o Idill, kp.-ban let rmei o Ornamentika o Prbeszd, dialgus hangslyozsa o Minatrizls o Pillanatnyi kiemels o Megbotrnkoztats o Irnia, zeneisg, rgtnzs, luxus s pikatri Jell.: miniatrizlt barokkos gazdagsg Klasszicizmus A felvilgosods nem stlusirnyzat, eszmetrtneti korszak A renesznsztl, a manierizmusbl nemcsak a barokk fel vezetett az t Latin classic osztly /Rmban az embereket osztlyokba soroltk/ Antik mvszet utnozsa Eredetisgnek itt semmi szerepe nincs Imitci Jellemzi: illendsg, mrtktarts, mozgs s nyugalom egyenslya, harmnia s szpre trekvs, metafora Csokonai Romantika XVII.sz. vgtl a XIX.sz. utols harmadig egytt l a ks barokk, a szentimentalista, a klasszicista, a biedermeier, a realista, a naturalista s a modern irnyzatokkal nacionalista szemlletmd beplse merev szablyok, zrt formk felszmolsa: a szerves formt hirdeti egynisgkultusz elit s a tmegkultra sszemossa ideolgiai, politikai clok az irodalomban jellemzi: o formai ksrletek eltrbe kerlse o tredkessg is rtk o kttt mfaji rendszer felbomlsa, tmeneti mfajok o pictura - szententica Etvs Jzsef: A karthauzi A naturalisa stlus Fr. Nature termszet , termszetes szbl szrmazik 1920-as vekig hat

Stilisztika/KJF/ Elad: Dr Csilla Ilona

1880: Zola-tanulmny: A ksrleti regny dokumentumszeren a jellemet kizrlag az rklsbl s az letkrnyezetbl vezette le pontos brzols tipikus kerlse fnykpszer rszletezs pillanatnyisg trs-i meghatrozottsg j tmk, amiket mg nem brzoltak (illetlensg, alantassg, erotika, kznsgessg) sztnk s indulatok eltrbe kerlse lnyelv, szleng, zsargon mikroszkopikus pontossg pl.: Mricz: Barbok, Szegny emberek; Brdy Sndor: Erzsbet dajka Az avantgrd kb. 1900-1930-as vek vgn ltalnos jellemzi: o csoportos megjelens o mozgalmi jelleg o ers trsadalmi, politikai irnyultsg o emiatt agtv jellegek az alkotsok o rgiek elutastsa o megbotrnkoztats s polgrpukkaszts o klnbz mvszeti gak eszkzeinek, hatsainak egybemossa o felrgja a retorikai, szvegtani, a potikai, stilisztikai, a nyelvtani s a verstani szablyokat o kollzstechnika o szimultnizmus o szabad asszocicik s komplex klti kpek o a korszakok: egyidejsg o a szerzknek klnbz avantgrd korszakai is vannak o egyetlen mben is keveredhetnek az irnyzatok futurizmus: o agresszv o erszak s hbor dicstse o urbanizci, technikai forradalom o nominlis stlus o ni egyenjogsg o legszlssgesebb irnyzatok o magyar futurizmus: A Tett: /1915.11.01./ Kassk-lap a hbor elutastsa Kassk: Brrbumm expresszionizmus: o erszak elvetse o hborellenessg o szenveds irnti rzkenysg o elidegeneds o messianizmus o bal oldali mozgalmakhoz kapcsoldik

Stilisztika/KJF/ Elad: Dr Csilla Ilona

o pl.: Szab Dezs: Az elsodort falu dadaizmus: o kinyilvntott rtelmetlensg: a vilg el trni sajt rltsgt o hborellenessg ( anarchia bkje) o mvszet s htkznapisg egybemossa o polgrpukkaszts o botrnykelts o viselkedsi normk felrgsa o teljes elszakads a nyelvtl: montzs o pl.: Kudlk Lajos: Les messierurs szrrealizmus: o irracionlis s irrelis asszocicik kedvelse o sztnssg rzkeltetse o kpszersg /egytag metafork, szinesztzia/ o antropomorfikus ltsmd o montzs s kollzs o pl.: Nmeth Andor: Euydice tja az alvilg fel Neoklasszicizmus XIX.vge - XX. Eleje nmet nyelvterleten szerinte az avatngarde eredmnytelen volt nfenntart er imitci Sematizmus tpolitizltsg: totlis llamok ideolgija, az llam s a prt szablyoz, akadmizl szerepnek rvnyestse (ltszlagos) realista brzols klasszicista eszmnyek hangoztatsa, a mveknek nem olt sok kze a klasszicizmushoz didaktikus: nevelni akar pl.: Zivuska Andor: Hdol szavak

Trgyias-intellektulis stlus 1930-1970-ig forrsai: a Nyugat posztszimbolizmusnak intellektualizldsa objektv nzpont dsztelen, pontos lers ellenttes szerk. tudatossg formafegyelem pl. Jzsef Attila: Hazm {2} Posztmodern

Stilisztika/KJF/ Elad: Dr Csilla Ilona

most vagyunk benne 1970. USA: ptszeti stlus volt szemlyisgkzpont malkots szemlyisge stluseklektika idzet-utalstechnika, intertextualits, nreferencia, metanyelvi kiszlsok eklektika pl. Esterhzy Pter: Harmonia caelestis

TRPUSOK 1.: A metaforhoz kapcsold szkpek 1.: metafora (kznapi, klti, kratv/fogalmi metafork)
troposz = trpus kezed = nyrfag lenyvllalat, szlszem, hegylb metafork csoportostsa: o metafora o szinesztzia /szimblum/ o allegria o megszemlyests rintkezsen alapul: o szinekdoch o metonmia a hasonlat egyikbe sem tartozik /egyb stilisztikai eszkz/ szkpek funkcii: ketts o szemlltets o benyomsok keltse eredetk: o kznyelvi: kzel ll fogalmakat kapcsol ssze pl. rett hang, rikt sznek o mvszi: tvol ll fogalmakat kapcsol ssze olvasban kelt feszltsget klti kp: tfog eszttikai kategria, a szkp nem

Metafora Arisztotelsz mindent metafornak tekintett Quintilianus: a metafort sztbontotta Konkrt dolgokat absztrakt 2 fogalom kztt hasonlsg vagy hangulati egyezsg van hasonlsg: o kl=buzogny (kls hasonlat), o kznyelvi bels hasonlsg: kofa=gyerek hangulati egyezsg: o pl.: pajkos gyermek a sors /Toldi/ o kert volt letnk o aranyt = Nap o j =foly, g= foly csoportosts: o eredete 10

Stilisztika/KJF/ Elad: Dr Csilla Ilona

o cl o alak Cljai: kpszrstst brzol szemlleti metafora hangulati metafora alaki metafora: o teljes: azonostott, azonost (kzs, egy) o egytag: csak azonost metafork fknt nvsziak, de vannak igei illetve fnvi metafork o igei metafora: ezst dervel rz a nyr egy szellcskt o mellknvi metafora: aranyos tzes felh helyettests elmlet: o szkpek, metafork is be kell venni az alakzatokba o pl. (fokozs) bvt eljrs, cskken, cserls, helyettests (szkpek) fontosabb a hasonlat, mint a metafora Quintilianus interakci elmlet: o kt fogalom hr el a metafora, annak bizonyos jegyeit tekintve, tall hasonlsgot o mindenki mst jelent egy metafora o pl ember embernek farkasa kzssg v. magny let nehzsgei stb. kznapi mvszi nagyon elklnl a teljes emberi nyelv metaforikus fogalmi v. kreatv metafork: o kognitv szemantika o emberi nyelvekben a metafork clja: j fogalmak megnevezs, fleg elvont, absztrakt fogalmak, segt megrteni, elkpzelni az adott fogalmat o sprolst tesz lehetv o jelensgek knnyebben megragadhatk hasonlsgi viszony

Trpusok 2.: A metaforhoz kapcsold szkpek 2.: a megszemlyests, az allegria, a szimblumok, a szinesztzia. Szkpelemzsek
Megszemlyests: (personificatio) vitatott, hogy nll szkp-e vagy metafora varnsa, szrmazka nemcsak igei lehet nem minden igei metafora megszemlyests egyben olyan szkp, amely lknt mutat be o elvont dolgokat (pl.: rzseket, eszmket pl.: hall) o termszeti jelensgeket pl.. megrkezett a vihar o lettelen trgyakat: pl. befutott a vonat o emberi rzst, cselekvst tulajdont: nvnyeknek, llatoknak o legalapvetbb szkpekhez tartozik o gyakori, nagyon rgta lteznek teht: lettelenbl lt, llatbl nvnyt emberit hoz ltre itt is hasonlsgi viszony

11

Stilisztika/KJF/ Elad: Dr Csilla Ilona

a primitv ember a termszet erit antropomofizlta (lettelenbl lt) majd termszetfelettibl l lnyeket hoz ltre kznapi megszemlyests leggyakrabban ige fejezi ki csak ritkbban mellknv kznapi megszemlyestsek: o csps szl, ell a szl, knos ltvny, a tnyek azt mutatjk, kegyetlen ez a nap, a h mr bejn az ajt alatt, a szl elvitte az jsgomat Quintilianus: ngyfle metafort trgyal, s a megszemlyestst emelte ki a leghatrozottabbknt Allegria Metafora s az allegria klnbsge: o Az allegria csak gondolati s rzki fogalom kztt alakulhat ki o A metafora egyb fajtinl viszont rzki fogalom kztt is Grg kifejezs, jelentse: msknt val azaz kpletes beszd, ms beszdmetaforbl szrmaz szkp Kt jelentse van: o Egy elvont fogalomnak, erklcsi eszmnek megszemlyestse vagy rzkelhet kpben val brzolsa o Hosszabb gondolatsoron, esetleg egsz mvn keresztl vitt, mozzanatrl mozzanatra megvilgtott metafora, illetve megszemlyests-klti kpben (kpsorban) megjelen gondolatalakzat Allegria szerkezete: o Gondolat (fogalmi sk) o Kpi sk (rszben v. teljesen kifejezett kp) o Mindkett megtartja nllsgt rtelmi jelleg szkp Clja az elvont gondolat kzvettse Ezrt a kt elem: a gondolat s a rszletesen kidolgozott kp megtartja az nllsgot Tpusai: o Teljes allegria: a kifejezetlen gondolat egszben kpsorra alakul t (kltszetben jellemz) o Vegyes allegria: szvegszeren jelenik meg mindkt jelentsekk o Pldk: szeretet, igazsg, irigysg gyakran jelenik meg emberi formban pl.: Arany: Toldi Allegria tbbletfunkcija: o Ketts rtelme rejtett tartalmak kifejezsre is kpessg teszik o Pl. a kltk a zsarnok elnyomst szemlltethetik, a hazafiassgot pl. Vajda: Virrasztk o Allegria =metaforasorozat, pl. Petfi S.: Fltmadott a tenger o Pl. Baudelaire: Az albatrosz /szimbolita vers/ Szimblum, jelkp A kett egyes felfogsok szerint megklnbztetend, msok szerint ma mr azonosan a jelentsk Jelkp: ltalnosan ismert Szimblum: az alkot, alkotk ltal ltrehozott

12

Stilisztika/KJF/ Elad: Dr Csilla Ilona

Klnbsg: a metaforhoz soroljk, de rintkezsi alap is lehet, a szimblumok

Szimblum Grg, symbolon = ismertet jel, jegy blyeg Rgi grgknl: a felismerst lehetv tev, sokszor titkos jel volt Definci: a szimblum valamely gondolati tartalom (eszme, rzs, elvont fogalom vagy egsz gondolatsor, stb.) rzki jellemzi A klti nyelv egyik legnagyobb hats kifejez eszkze Msik definci: elvont fogalmak, eszmnyek analgia segtsgvel val kzvetett brzolsa Fontos: itt a legtvolabbi az tvitel valamennyi szkp kztt Nemcsak helyettesti a kifejezend gondolatsort, klnbz rzseket, hangulatot brzol Megjelenik egy kifejezend gondolat s gondolatot kifejez kp Szimblum sajtossgai: o nllsult a kp o Inkbb megrzeteti, sejteti, mint kifejezi a tartalmat Szimlumok forrsai: o Egyes testrszek o Eszkzk o trgyak fajti: o kznyelvi szimblumok: galamb, csiga, kereskedik o megjtott o egyni vagy klti szimblumok szimbolikus kifejezsmd: o ha a jelkpekben val brzols az egsz mre jellemz o szimbolista: pl.: Ady

Trpusok: 3.: a metonmia s a szinekdoch


Metonmia: grg, nvcsere a jelentse a szkpek egyik f fajtja kt fogalomnak egy jelentsmezben egymsra vonatkoztatsa asszocici: lp fel kt fogalom kztt /rintkezsi viszony/ sosem teljes trpus, mert az egyik nevet tvisszk a msikra, s annak az rtelmben hasznljuk <eszerint csak a metafora teljes trpus> legfontosabb tulajdonsga, hogy az tvitel kt fogalom kztti rintkezsi, azaz o trbeli o idbeli o anyagbeli rintkezsen vagy o ok-okozati kapcsolaton alapul hasonlsg nincs stilisztikai rtke kisebb, mint a metafor, mert egymshoz viszonylag kzel ll fogalmakat srt egybe

13

Stilisztika/KJF/ Elad: Dr Csilla Ilona

hatsa mgis van, egyrszt a nvcsere miatt, msrszt azrt, mert a kifejez nv rendszerint kp vagy kpi jelleg fajti: o konvencionlis /kznapi metonmia/ kiszaladt a hz ez az ember nagyon j fej nincs egy vasa sem a maradk spentot a csapba nttte o trbeli metonmia: egy adott hely megnevezse az ott lk, az ott zajl esemnyek stb. helyett o idbeli rintkezs: benne lket vagy esemnyeket kapcsol ssze o anyagbeli rintkezs: az anyag neve jelli a belle kszlt eszkzt o ok-okozati sszefggs: az ok az elzmny nevvel jellik az okozatot, a kvetkezmnyt, vagy fordtva grgk ezt metalpszisnek neveztk /felcserls/ o testrsz-rzelem, lelkillapot, amelyet az adott testrszhez kapcsolunk pl.: fej-gondolkods, sz ;kar-er, epe-harag kevereds: o a szkpek keveredhetnek is egymssal, tpusaik egymsba folyhatnak o metonmia jelkppel o metonmia metaforval o metonmia megszemlyestssel Szinekdoch: grg szbl ered jelentse: egyttrzs, belerzs a metonmia szrmazka stilisztikailag a metonmival nem vetekedhet, de a kifejezs vltozatoss ttelben nagy szerepe van a sz fogalmi terjedelme vltozik meg f rtelmezsi mdja: faji kapcsolaton alapul szkp: nem, fajta nevnek felcserlse fajti: o nem s fajta o rsz s egsz o egyes s tbbes szm o hatrozott s hatrozatlan szmnv Nem s fajta: o Nem a fajta helyett ll vagy fordtva o Fajta nemmel nevez meg (Genus pro specie) o Nem helyett a fajjal nevez meg (species pro genere) Rsz s egsz o Az egsz idzi fel a rszt o Egy feltn rsz nevnek hasznlata az egsz helyett (pros prototo) Egyes s tbbes szm: pl.: milli dolgom van elintzetlenl Hatrozott s hatrozatlan szmnv

14

Stilisztika/KJF/ Elad: Dr Csilla Ilona

A hasonlatok mkdse, sszehasonltsa a metaforval


A hasonlat A legtbben nem tartjk szkpnek, mert nincs igazi nvtvitel, nincs azonosts csak hasonlts Latin szbl szrmazik, similitud A szkpekhez sorolhat stilris eszkzk egyike Oka funkcijban, szerepben azonos a szkpekkel, a kpszersg eszkze /Vass Lszl/ Nem szkp (Szikszain, Fbin-Szathmri-Terestyni) Def.: kt klnbz, de egymshoz bizonyos pontban hasonl fogalom. Egyms mell lltsa abbl a clbl, hogy az egyiket a msikkal illetve a kiemelt kzs vonssal szemlltessk elkpzeltessk, nyomatkosabb tegyk, vagy hogy bizonyos hangulatot bressznk a hasonltott fogalommal /Adamik/ Adamik szerint a hasonlat defincijba ktelez bevenni a ktsz megltt, msklnben tl tg a meghatrozs (pl.: prhuzam) a ktsz meglte a hasonlat felttel. Quintilianus: o A metafora az sszetett hasonlat o a klnbsg: a hasonlts nem azonosts o az antik retorikk a hasonlat gondolatalakzatnak, a metafort szalakzatnak tartjk klnbsgek a metafora s a hasonlat kztt: o ms a formja s a funkcija is sokszor a hasonlatnak o a metafora talnyos, mert rendszerint nem rulja el az azonosts alapjt o tmeneti terlet: rejtett hasonlat (nincs megjegyezve a kzs jegy) o a hasonlts elmlet szerint szorosan sszefgg a kett o nem lehet, hogy minden metafora tmrtett hasonlat? Nem biztos, hogy a kt sszehasonltott fogalmak kzti hasonlsgok elemzsbl fakad Pl. mint befagyott tenger, olyan a sk hatr /Petfi Sndor: A puszta tlen/ Hasonlattpusok: o Hasonlat, mint eredet szerint lehet: Kznyelvi: Magyarz jelleg Hatskelt hats/a msik fogalom behatsval bvti/ Nyomsts (nem hasonlts) Klti: szemlltet jelleg: a hasonl trgy, szemly stb. alakja, nagysga, szpsge, jellezetessge ragadja meg a kltt hangulati, rzelmi jelleg keveredhet is a kett Clja/funkcija szerint: o A kltszetben ktfle hasonlatot klnbztetnk meg: rtelmi, szemlleti jelleg rzelmi-hangulati jelleg: a klt valamilyen hangulatot akar breszteni, elssorban az rtelemre akar hatni 15

Stilisztika/KJF/ Elad: Dr Csilla Ilona

Mfajonknti funkci: o Epika: a vilgot tkletesen akarja megragani, erre trekszik a hasonlatokkal o Tragdia: a tragikus hst irnyt szenvedlyek festse, a drmaisg kifejezi o Tantkltemny: szemlletes, magyarzat bizonyts cljbl hasznl hasonlatot Formai jellemzk: o Teljes hasonlat o 4 formai sszetevje van: hasonltott hasonl tertium comparation (kzs jegy) ktsz /tudatos hasontsra utal nyelvi elem: ktsz/ o elmaradhat: testium comparations o muszj, hogy kttag legyen (hasonlan a szinesztzihoz, msklnben nem mkdik) nyelvi forma: sszetett mondat mondathasonlat leggyakoribb ktszk: o mint, mintegy, valamint, mintha, akr, hasonl, stb. o a hasonl igvel is ki lehet fejezni o fejlettebb, srtettebb mdon ragos, kpzs, nvuts hatrozknt is jelentkezhet a hasonl sz- s mondathasonlat: o szhasonlat: egy szt a msikhoz hasonltunk aszerint, hogy a szhasonlat milyen szintaktikai funkcit tlt be a mondatban: direkt vagy indirekt o direkt: kzvetlenl hasonltja ssze a hasonlatot a hasonlval vagy a ltigvel vagy a hasonl mellknv vagy vmely hasontst kifejez ige segtsgvel o indirekt: a hasonltottat ige vagy mellknv segtsgvel hasonlthatjuk a hasonlhoz (de itt mr szerepel a hasonlat alapja) egyenl s egyenletlen hasonlts van o mondathasonlts: egy szitucit a msikhoz hasonltanak, s ezt formailag kt mondattal fejezik ki: az egyik mondat hozza a hasonltottat, a msik a hasonlt. o Az igazi mondathasonlat, ha a hasonlnak sajt kln lltmnya van A hasonlat mfajokhoz ktse: o Eposzok: epikai vagy homroszi hasonlat- hangulatot ad o Versek: lrai hasonlat a vers lnyegnek rsze, annak alapjv vlik, kivve a vers megsznik vers lenni

16