You are on page 1of 18

DRVENA CINIJA

Jedun sturuc sIubog zdruvIgu ge


imuo potrebu du svoge posIednge
dune provede u krugu
nugdruzih pu ge dosuo du zivi
kod svogu sinu gde ge imuo
snuhu i unuku od cetiri godine
Novi cIun porodice ge
bio dostu drugucigi od
ostuIih, Ruke su mu
drhtuIe ngegov pogIed
ge bio sve vise
zumugIgen u kud ge
hoduo vukuo ge noge,
!orodicu se okupIguIu oko stoIu zu vreme obroku, AIi
dedi su drhtunge ruku i sIub vid guko otezuvuIi geIo,
rnu grusku bi se Iuguno
otkotrIguIu iz ngegove
kusike pruvo nu podkudu
bi uzimuo cusu mIeko se
proIiIo nu stoInguk,
Nu krugu su ngegov sin i snuhu poceIi otvoreno pokuzivuti
koIiko ih ge iritiruo nered kogi ge pruvio sturuc, "Morumo
nesto preduzeti" rekuo ge dedin sin svogog zeni,
I tuko su muz i zenu
postuviIi muIi stocic u
uguo trpezurige, Tumo
ge dedu sudu geo sum
dok ge ostutuk
porodice rudosno rucuo
u drustvu,
$ obzirom du ge sturuc vec ruzbio
tungir iIi dvu snuhu mu ge poceIu
posIuzivuti hrunu u drvenog cinigi,
!onekud bi
cIunovi porodice
pogIeduIi u
ngegovom pruvcu i
primetiIi kuko mu
u ocimu bIistugu
suze dok ge
sedeo sum, Ipuk
su gedine reci
koge bi mu uputiIi
biIi prigovori
kudu bi ispustio
kusiku iIi proIio
corbu,
Cetvorogodisngi decuk ge
sve to tiho posmutruo,
Jedne veceri otuc ge primetio du se ngegov muIi sin
igru su komudimu drvetu nu podu,
RuspoIozeno gu ge upituo: _Stu to rudis?"
Isto tuko
ruspoIozeno i su
osmehom decuk
mu ge odgovorio:
_!ruvim dve
muIe drvene
cinige zu tebe i
mumu du iz ngih
gedete kudu gu
odrustem,"
Te su reci toIiko pogodiIe mIude roditeIge du su u trenutku
zunemeIi, A ondu su im suze potekIe niz obruze,
Iuko nisu izustiIi ni rec
oboge su znuIi stu
trebugu uciniti, $nuhu
ge nu sto postuviIu
tungire zu sve ukucune
u sin ge uzeo sturog
ocu zu ruku i nezno gu
poveo du
veceru s ngimu,
I od tudu kuo du im vise nimuIo nige smetuIo kudu
bi dedi ispuIu kusiku iIi se prosuIu hrunu iz tungiru,
&cinite du se vusi
nugbIizi osecugu
prigutno u vusem
prisustvu,
gudi su skIoni
zuboruviti stu ste
rekIi i oni ce svukuko
zuboruviti cuk i stu
ste uciniIi uIi ce
gotovo svuko
zupumtiti kuko se
osecuo u vusem
drustvu,
!uzite nu sebe i one
koge voIite i to vec
dunus du bi svimu
biIu Iepsu buducnost,