You are on page 1of 6

UPUTA ZA VIESLOJNI PRIVJESAK OD FIMO DECO GELA

By Chilli`s Jewelry

UPUTA ZA VIESLOJNI PRIVJESAK OD FIMO DECO GELA

Potrebno nam je: 1. FIMO deco gel 2. FIMO (ovdje koristim soft, bijela boja) 3. eljeni motivi iz novina ili kopije fotografija, ili pak kao u ovom sluaju vai crtei (crtei olovkom, moe i drvene bojice) 4. akrilne boje A sad slijedi uputa za vieslojni privjesak od fima: 1. Drimo se uputa za transfer slike na FIMO deco gelu: Napravila sam crte (Slika 1), zatim sam na jednu stranu do crtea poloila komadi glatkog papira iz asopisa, nanijela FIMO liquid na crte (Slika 2), ali tako da prelazi malo i na komadi iz asopisa (meni osobno pomae da kasnije lake odvojim transfer od papira). Tako to peemo oko 20min. na 130C. Odmah odstraniti transfer od papira dok je jo vrue (Slika 3). Drae mi je ne koristiti vodu pri odstranjivanju papira od liquida (kako pie u uputama).

Sl. 1

Sl. 2

UPUTA ZA VIESLOJNI PRIVJESAK OD FIMO DECO GELA

sl. 3

2. Nadalje emo obojati unutarnju stranu transfera, pustite svojoj mati na volju:

sl.4

Ja sam jo eksperimentirala sa metalic bojama, ali bez njih izgleda isto lijepo! Takoer sam nanijela boju i na gornju stranu- na taj nain emo dobtiti efekt slojevitosti. 3. Sada izrolamo toliko fima da nam bude dovoljno za pozadinu (Slika 5a). Zatim nanesemo eljenu boju na tu plohu (Slika 5b) (ovdje koristim mjeavinu bijele, zelene, plave i ljubiaste). Nakon to se osui, na povrinu nanesemo malo deco gela (Slika 5c). UPUTA ZA VIESLOJNI PRIVJESAK OD FIMO DECO GELA

sl. 5a

5b

5c

4. Nakon toga stavljamo na cvijet na povrinu (Slika 6) i potom odreemo fimo pratei rub liquida (Slika 7). Sakrijemo rubove fimom, ali tako da malo viri iznad povrine (Slika 8). Cijelu povrinu ispunimo liquidom, sve dok nije s rubom od fima u ravnini (Slika 9). Napravimo malu uicu od ice i paljivo utisnemo u fimo, tako da privjesak poslije moemo objesiti na lanac ;-)

sl. 6

sl. 7

sl. 8

sl. 9

UPUTA ZA VIESLOJNI PRIVJESAK OD FIMO DECO GELA

5. Ponovo peemo 20 min. na 130C. Ja sam ovdje obojala jo i rubove i voil privjesak je gotov! Postoje naravno mnoge varijacije, moe se napraviti i jo vie slojeva ili se moe unutarnja strana okrenuti prema van, tako da je motiv otriji i ne stvara toliku dubinu.

UPUTA ZA VIESLOJNI PRIVJESAK OD FIMO DECO GELA

Ostali primjeri raeni ovom tehnikom:

Eksperimentirajte koliko god elite i zabavite se! Nadam se da sam uspjela nekoga inspirirati i dati ideju. Veselim se i feedback-u. Lijep pozdrav Diana K. e-mail: chillisjewelry.blogspot.com URL: kolevdi@gmail.com UPUTA ZA VIESLOJNI PRIVJESAK OD FIMO DECO GELA