Az imádság

,
mint a kommunikáció legfejlettebb formája Híd Alapítvány 2009. 05. 27.

Imádság, mint a kommunikáció legfejlettebb formája
Vázlat
1. 2. 3. Bevezetés Az információ
1. 1. 2. 3. 4. 5. Információ tároló emlékezet A kommunikáció sematikus ábrázolása A kommunikáció fajtái A kommunikációs szűrők A kommunikációs zavarok A kommunikáció és az igazság

A kommunikáció

4. 5.

Szellemi szintű kommunikáció Az imádság, mint kommunikáció
1. 2. 3. Az imádság zavarai Az imádság és az igazság Az imádság és a szeretet
2

6.
2012.04.14.

Befejező gondolatok
Készítette: Karancsi Csaba

.

Isten önkinyilatkoztatása: Vagyok!
Az ember és az Úr között megromlott kommunikáció helyreállítható
A Szentháromság Isten leghatalmasabb kijelentése önmagáról az, hogy VAGYOK! 1. Az örök jelenben élő Isten mindig elérhető. 2. Isten önkinyilatkoztató A bűn a mint kommunikáció gát 1. 1. A bűnnel dezinformáció útján került kapcsolatba 2. az ember. 2. Hitt a Hazugság Atyjának: 1. Azonosult vele, hazuggá vált. 2. Rejtegetni valója lett, és ez tette rejtőzködővé.
Isten informál bennünket: kinyilatkoztat. A természet és a tudomány a nézetem szerint Isten metakommunikációja Értelmes vizsgálatával Isten meglátható, megtapasztalható.

A SZENTHÁROMSÁG ISTEN MINDIG KÉSZ A KAPCSOLAT RA AZ EMBERREL
Jézus számtalanszor mondja: „Én vagyok” nem azt, hogy „Én voltam”. 1. Jézus inkarnációja feloldotta a kommunikációs gátat. 2. A Szentlélek kitöltetése újra közvetlenül elérhetővé tette Istent. 1. Ma is itt van köztünk, és bárki Rá tud hangolódni a Krisztusra. A MAI ELŐADÁS A REJTŐZKÖDŐ EMBEREK KÖZÖTTI ÉS A MAGÁT KINYILATKOZTATÓ ISTEN KOMMUNIKÁCIÓJÁVAL SZERETNE FOGLALKOZNI
2012.04.14.
Készítette: Karancsi Csaba

3

1. érintések. 3. Információ az. Üzenet Közlő Befogadó 2012. hangok. érzések.04. Jelentős részét nem dolgozzuk fel az. csak pillanatképként (ikon) tároljuk. Képek. szagok. Készítette: Karancsi Csaba 4 .Az információ 1. Irdatlan mennyiségű kódolatlan információ áradat éri minden pillanatban az embert. Csak míg eljöttünk ma ide a pillanatképek milliói tárolódtak el bennünk. ami valamilyen üzenetet hordoz felénk. 2.14. 4. érzelmek. ízek.

Lejáratás A dezinformáció.14.Az ember és ember közötti kapcsolat Az információ hatalma Az eredendő Bűn által megromlott a kapcsolat az ember és Isten között. csak a rejtőzködő emberek között tényező.04. Fölé kerekedés 2. 1. informálódnia kell. a másik leleplezése irányul. Célja: . A nemzetek közötti formája a hírszerzés 2012. Az információ. Készítette: Karancsi Csaba 5 . Előnyszerzés 4. gyakorlatilag (elsősorban) társadalom romboló eszköz. és ezzel együtt megromlott az ember és ember között. Kihasználás 3. mint hatalmi eszköz. és a másik leleplezésének szándéka. mi közben dezinformál -. a sajátját tovább is leplezi. Mivel az ember rejtőzködővé vált.

Információ tároló emlékezet Emlékezeti rendszerek Ikonikus hosszúidejű eml. munkaemlékezet (rövididejű eml. -nyelvtan 6 Fonológiai tár (hallási ikon?) Artikulációs frissítés (csöndes artikuláció) 2012. Készítette: Karancsi Csaba Passzív tároló és aktív frissítő komponens? Procedurális (motoros készségtanulás) . -priming.) Deklaratív (explicit) Implicit Központi végrehajtó Epizodikus Fonológiai hurok Téri-vizuális „vázlattömb” Szemantikus (Nyelvi normák) Más: -kondicionálás.04.14.

szüleink. 5. Az első három életévről alig vannak tudatos emlékeink . Az elmúlt néhány évből több mindenre emlékszünk (hosszú távú recenciahatás) 6. A számunkra jelentősebb eseményekre viszonylag pontosan emlékszünk 3.04. barátaink emlékei egy régi. Készítette: Karancsi Csaba 7 .14. pl. Kamaszkorból és fiatal felnőttkorból (10-25 év) több emlékünk marad. Saját életünk eseményeire való emlékezetünk epizodikus és szemantikus (verbális normák) emlékek együttese 2. Esetenként konstruktív 1. közösen átélt eseményről azonosak-e a miénkkel? (Isten felhívja rá a figyelmet) 4. mint a többi életszakaszból. 2012.Információ tároló emlékezet Az önéletrajzi (autobiografikus) emlékezet 1.

s a verset elfelejtjük). hogy mi marad fönn tovább a munka(rövidtávú) memória tartalmai közül. 2012.A figyelem A munkaemlékezet eszköze a figyelem. vagy mérlegelést. Újdonság. Rutinviselkedés: nem igényel figyelmet. A koncentrált figyelem. A figyelem már tudatos. veszélyes helyzet. ha magunkban verset mondván ráébredünk. döntést igénylő helyzetek esetén figyelmünk válogat a munkamemória tartalmai között (pl. tudatosan hat a memóriánkra Készítette: Karancsi Csaba 8 . hogy eltévedünk a pláza folyosóin – a friss téri benyomásokra koncentrálunk. A figyelem alapvető szereppel bír abban. a hosszú távúban.14.04.

a gépies felolvasással). 2012. Készítette: Karancsi Csaba 9 . A megértés (szemben pl.Az információ feldolgozás folyamata Feldolgozandó ingeranyag Összevetés a meglévő tartománnyal A megváltozott érték tárolás kódolás Audiktív és ikonikus tár (hang és képtár) figyelem Munka.az előzetes ismereteink rendszerébe való beépítés -.14. támogatja a hosszúidejű megtartást. . ha alaposan feldolgozzuk.04.rövidtávú memória felidézés Hosszúidejű emlékezet A kódolás: hosszú távra akkor jegyzünk meg ingeranyagot.

Megromlott kommunikáció ember és ember között A Mindenható Isten már a történelem kezdetén bemutatta. Készítette: Karancsi Csaba 10 . Ha ez a híd ingatagabbá válik. az emberi lét egyik legalapvetőbb szüksége szenved hiányt: én megértsem a másik embert. és a másik ember megértsen engem 2012.14. hogy ha a kommunikáció sérül.04. akkor az embereket összekötő híd sérül.

14.04. a társas kapcsolatokat megelevenítő.A kommunikáció Általános értelmezés szerint a kommunikáció az emberi. . működtető 2012. információcsere-folyamat.

Az általános kommunikáció sematikus ábrázolása 2012. Készítette: Karancsi Csaba 12 .14.04.

szavak.04. Az emberi kommunikáció: 1. vagy metakommunikációnak. Metakommunikáció: A nem szavakkal történő kommunikációt nevezzük nonverbális. vagy írás által való közlés. Készítette: Karancsi Csaba 13 . 2012. Verbális 2. ez egy interaktív folyamat .14. És non verbális (metakommunikáció) Verbális kommunikáció A természetes emberi nyelven.Az emberi kommunikáció Kommunikáció Az információ áramlást nevezzük kommunikációnak.

kommunikáció viszonya Az információk átadásban 1. Készítette: Karancsi Csaba 14 . azaz a testbeszéd a fennmaradt kb. (meta) 2012. 38%. (verbális) 2.04. (non verbális) 3.A verbális és a meta-. 7%-át. 55%-át teszi ki. mimikák. a hanghordozás és hangsúly kb. a gesztusok.14. a szavak. az írás kb.

A verbális és a meta-.14. kommunikáció viszonya 2012. Készítette: Karancsi Csaba 15 .04.

MMS 6. Készítette: Karancsi Csaba 16 . Chat Nonverbális (érzelmek) 1.04. Gesztusok 4. Vokális intonáció (PL. Adatbázisok 4. Testtartás 5.:hanghordozás) 7.14. Mimika. SMS. Email 7. Írott szöveg 3. Emblémák 8. Tervrajz 5.Az emberi kommunikáció csatornái Verbális (fogalmak) 1. Testi érintés 2012. 3. Beszéd 2. Tekintet 2. Levelezési listák 8. Proxemika (személyek között betartott távolság) 6.

04.Érzelmi állapotok kommunikációja 2012. Készítette: Karancsi Csaba 17 .14.

Testnyelv

2012.04.14.

Készítette: Karancsi Csaba

18

A kommunikáció sematikus ábrázolása
Célok
üzenetek/csatornák

Módszerek

FORRÁS (KÓDOLÓ) ZAJ BEFOGADÓ (DEKÓDOLÓ)

BEFOGADÓ (DEKÓDOLÓ) FORRÁS (KÓDOLÓ)

visszacsatolás társadalmi-pszichológiai

fizikai

időbeli

Hatások

Környezet

2012.04.14.

Készítette: Karancsi Csaba

19

A kommunikációt zavaró körülmények, a zajok Információ vesztést okoznak.
Jelentős százaléka vész el ezek hatására.

1.
2.

Fizikai zajok, - amik a külső környezetből jönnek, ami elvonhatják a figyelmet.
Pszichológiai zajok, - amik az ember szívében vannak 1. ilyen például az előítélet 1. nem szimpatikus, 2. nem tetszik az öltözete, 3. vagy az amit képvisel, 4. vagy a bőre színe, 5. stb., stb. 2. Az előítélet lehet olyan nagy, hogy mielőtt az adás oldalon elindulna az információ a vevő oldalon már megszületett az értékelés. Szemantikai zajok, - ezek a nyelvi különbségek. 1. Olyan szavak kifejezések használata a adás részéről amit a vevő nem tud megfejteni. (pl.: kánaáni nyelv, vagy teológiai )
Készítette: Karancsi Csaba

3.

2012.04.14.

20

” Manipulált kommunikáció Tehát az emberi kommunikáció alapjában véve ellentmondásosnak mondható. Ha ugyanis úgy akarnék beszélni vele. A másik manipulálása ezért önmagammal.14. 2. hanem magamban a dinamikusság. mint velem egyenlő fél. kölcsönösség (kétirányúság). ha egyáltalán egyszerre van jelen kommunikálok. az üzenet küldése is. akkor A kommunikációban nemcsak őbenne tennék kárt. „Amikor valóban beszélni szeretnék a másikkal. Készítette: Karancsi Csaba 21 . akit mégis keresek. a magam legelemibb igényeivel hoz ellentmondásba. hogy szükségem van egy partnerre önmagam kinyilatkoztatásához. 2012. függetlenségét és egyenrangúságát. mivel így megfosztom magamat attól a és a partner figyelemmel követése partnertől. 4. implicit módon akarnom kell az ő szabadságát. Önmagában véve már eleve minden kommunikáció annak bevallása. hogy ő nem jutna szóhoz.1.04. 3.

alapja az Igen és a Nem! ( a szilíciumdióda vezet vagy nem vezet) 1. 2. Lélekben és igazságban! (A hazugság kiszelektálása) Egy kis érdekesség! A számítógép alapelve a . (amíg az ember meg nem tanítja rá) 4. 22 .A hívőember támasza Isten kijelentésének az IGAZSÁGA.Egy tárolt információ csak olyan mértékben hasznos az ember számra. hogy Igent mond és nemet gondol.Nincs olyan.14. amikor kommunikációs kapcsolatot létesít valakivel a IGAZSÁG igényével lép fel.Erre csak a hazugsággal megfertőzött ember képes. csak azt tudja nyújtani amit bele tápláltak. 1. amilyen mértékben IGAZ! 3.Egy igen és egy nem kódrendszer alapján.A kommunikáció és az igazság Az ember. 1.04. Készítette: Karancsi Csaba 2012.Neumann elv -.A hívőembert Isten Igéje is erre tanítja: „A ti beszédetek legyen igen és nem!” 2.A számítógép nem tud hazudni. 1. Tiszta kommunikációt szeretne. 3.

hogy a látható valóságon túl van egy szellemi valóság is. A hit hallásból…) Isten gyermeke tudatában van .14. (Ige szava. Készítette: Karancsi Csaba 23 . 2012. vele való kapcsolat felvételére. és fenntartásának karbantartására.04.A verbális kommunikáció hitéleti jelentősége Isten a verbális kommunikációt alkalmazza az Ő igazságának megismerésére.

Mit érzek? Érzelmeink. egyedülálló ismeretek rólunk 1. érzéseik – ezek csak bennünket jellemeznek. ( ??? – Evangelizáció volt nálunk. Aki vagyok! Mély. ( ??? – Köszönöm jól.04. Én közlés 1. Isten nagyon megáldotta. ( ??? – Nagy örömöm volt a múlt héten Isten hatalmasan megáldotta az evangelizációnkat.) 4.A kommunikáció szintjei 1. Semmit sem mutatunk meg önmagunkból 1. hogyan tudom tovább vinni. 1. Kicsit szorongok.14. Mit tudok? Másokról beszélünk. Hogy vagy? Valójában nem jön létre kommunikáció. méltatlanságom ellenére megáldotta az evangelizációnkat. Érzelmi közlés 1. 2012. (Hogy vagytok? – Köszönöm jól. Mit kell tennem?) 24 Készítette: Karancsi Csaba . Látszat kommunikáció 1. Evangelizáció volt nálunk a múlt héten) 3. 1. teljes érzelmi és személyes közösség 1. teljes nyitottságú és őszinteségű. ( ??? – Hálás vagyok Istennek.) 5.) 2. Gondolat közlés 1. Tényközlés 1. valójában a kommunikáció kezdete. hiteles. Mit gondolok? Óvatos kapcsolatkeresés ez.

Csak a kívánt tartalmat engedjük tudatunk mélyebb rétegeibe eljutni.04.Kommunikációs szűrővel mindenki rendelkezik. Szűrő Küldő Fogadó A B 2012.14. Készítette: Karancsi Csaba 25 .

2 . Tudás. I. ami egyedi. Hit. amit hiszünk. III.Ezeket a szűrőt a következő ábra illusztrálja. elképzelésünk az életről. Készítette: Karancsi Csaba Nem sorrendben fogom venni. Személyiség Minden más. amit igaznak hiszünk. Minden. kultúra KOMMUNIKÁCIÓ Ide tartozik a személyes értékrendünk. IV. III. IV. 2012. hozzáállás Érzéseink azzal kapcsolatban. II. tapasztalat I. . Világnézet.14.04. II.

ami egyedi.Kommunikációs szűrő IV. 27 2012.04.14. IV. II. Készítette: Karancsi Csaba . III. I. Személyiség KOMMUNIKÁCIÓ Minden más.

A személyiség hatása a kommunikációra Emberi kapcsolat közömbösség érdeklődés negatív pozitív kifogás ellenvetés 2012.14.04. Készítette: Karancsi Csaba 28 .

VÉDEKEZÉS Készítette: Karancsi Csaba 29 .A ÉRZÉKELÉS START B ÉRTÉKRENDSZER ÉRTÉKELÉS A KAPCSOLAT nem STOP Értékelés eredményét közli-e B-vel? igen KÖZLÉS nem STOP Fogadás B? igen ÖSSZEVETÉS igen STOP Egybeesik? igen nem DISSZONANCIA STOP STOP nem nem Fenyegetés amit elvet Segítés? igen STOP ÉRTÉKEL B igen SZEMBENÉZÉS Változtatja magatartását? 2012.04.14.

I. Világnézet. elképzelésünk az életről. KOMMUNIKÁCIÓ I.04. IV. II. III. Készítette: Karancsi Csaba 30 .14. kultúra. 2012. Ide tartozik a személyes értékrendünk.

04. Készítette: Karancsi Csaba 31 . önazonosság tudat Egyéb önazonosság tudatunk Nemzeti önazonosság tudatunk Egyetemes keresztyén tudatunk Felekezeti önazonosság tudatunk Családi önazonosság tudatunk Azonosulásunk Krisztussal: A Mennyei hon polgárai vagyunk 2012.Értékrend.14.

04. Készítette: Karancsi Csaba 32 .A kultúra hatása a magatartásra és a viselkedésre Kultúra Viselkedés Értékek Magatartás 2012.14.

Kulturális különbségek jelentkeznek a nyelvhasználatban és gondolkodásban 1. (alkalmazkodást igényel) 2012. 3.04. A nyelvi relativitás elmélete: a nyelv meghatározza a gondolkodást (Shapir és Whorf) Vannak. Készítette: Karancsi Csaba 33 . és újra kódolni a gondolkodás számára. A magyar anyanyelvű tudósok nagy aránya.14. 2. a többi faj által használt kommunikációs rendszerhez viszonyítva. a nyelv. akik képtelenek nyelvet tanulni. 2. A gondolkodásunk valamilyen nyelven történik. Az emberi nyelv a legkidolgozottabb. Az evangéliumot a . 4. mert nem tudnak gyorsan dekódolni. különböző módon fogadják. Nyelv és gondolkodás: 1. 2.„Jó hírt” – a különböző kultúrák. 3. legbonyolultabb felépítésű. A gondolkodásunk nyelve az anyanyelvünk. mint belső kommunikációs eszköz 1.Verbális kommunikáció: a nyelv 1.

Szellemi nyelv: Biblia (vagy ezotéria) Imádság (vagy okkultizmus) 2012.Anyanyelveink 1. Verbális nyelv 2.14. Készítette: Karancsi Csaba 34 . Vizuális nyelvek: Ovasás Írás 4. Mesterséges nyelvek: Matematika Földrajz KRESZ Informatika Stb. 5. Metakommunikációs nyelvek 3.04.

telepátia [tudományosan kimutatottan működik]) 3. ember és ember között (a hatodik érzéknek nevezett szellemi eszköz. szellemidézés) 4. Isten és a Sátán között (Illetve a szellem világ között.14. ember és a Sátán között (Okkultizmus.: Jób kikérése) 2.04. Istennek megengedő akarata szerint. 35 .Szellemi szintű kommunikáció A szellemi kommunikáció fajtái 1. Az egypetéjű ikrek. Pl. ember és Isten között (imádság) Készítette: Karancsi Csaba 2012.

a Gonosz ma is azzal szédíti az embert. 1. spirituális jelenségeket. Ma már senki sem söpri le az ezoterikus. amit a tudósok nem tudnak elfogadni.-re lévő gyermekével történteket Érdekesség: Éppen a Szovjetunióban foglalkoztak ezzel behatóbban a tengeralattjárók közötti kommunikációval kapcsolatban. mint szellemi szintű direkt kommunikáció. Az édesanya megérzi a több ezer km.14. A telepátia definíciója: kommunikáció nem a szokásos érzékszervek segítségével. Készítette: Karancsi Csaba . vagy gondolatátvitellel. A kérdés csupán az. hogy ki irányítja ezt a kommunikációt 1. Vagyis a szellemi kommunikáció létét. nem mérhető. Az első pár kísértéséhez hasonlóan. nem ismételhető meg korlátlanul. De letagadni sem lehet.Hogyan működik a szellemi kommunikáció? Amit telepátiának neveznek. az nem más.04. Ennek bizonyítéka olyan. hogy ő. azaz maga az ember ennek az irányítója. 2012.

az átéljük mi is A gyülekezeteinkbe bekerülő emberek sokszor nem értik. Újjászületés 6. Készítette: Karancsi Csaba 37 . Üdvösség 5. Megtanul kommunikálni Istennel 2. A felismerés örömét éli át 2012. Igazság Az újjászületettetek kezdik megtanulni a Biblia nyelvét. vagy félre értik a bibliai értékrendszerhez. Megváltozik a gondolkodásuk 1. Amit Isten átél az ő népével. Megvilágosodnak előtte a kijelentés szavai 3. Megváltás 4.14.: 1. Amit átélt Istennek a népe az éljük át mi is. Kegyelem 3.Biblia nyelve = kánaáni nyelv A Biblia. 2. Anyanyelvi szintűvé válik a kijelentés nyelve. Bűn 2. 2.04. nyelvéhez . 1. mint konstruktív közösségi emlékezet 1. az Úr Isten kijelentéséhez igazított nyelvünket: Pl.

Nyelvi 4.A hermeneutika szükségessége A szentíró és az olvasó között fennálló szakadékok gátolják a spontán megértést 1. Készítette: Karancsi Csaba 38 .Teológiai 2012.Kulturális 3.Történelmi 2.Filozófiai 5.04.14.

04. Készítette: Karancsi Csaba 39 . Képeket rögzít az emlékezetünkben. ahonnan az alkalmas időben előszedjük.14. Hozzáadjuk a kapott képanyagot 4. 2. egy új információként tároljuk. 3.Speciális hermeneutika – képes beszéd Ha egy szót más értelemben használunk mint az eredeti jelentése Olyan verbális kommunikáció . 1. Feldolgozzuk és a hosszú távú memóriában. amely az ikonikus emlékezetre hat. 2012.

Készítette: Karancsi Csaba 40 . I. tapasztalat Minden. amit igaznak hiszünk. IV. Tudás. 2012. II.KOMMUNIKÁCIÓ II.14. III.04.

A keresztyén kultúra ÓSZÖVETSÉG Üzenet A Biblia = Isten kijelentése ISTEN ŐSATYÁK 1. az ószövetségben a kijelentés indirekt módon közvetítő által jutott el a néphez. kijelentése. ÚJSZÖVETSÉG Az ábránk az mutatja.04. közvetlen kapcsolat 41 . 2012. A hit által válik interaktívvá Nincs közvetlen kapcsolat A Biblia nyelve Isten nyelve. Készítette: Karancsi Csaba Fiú ISTEN MI Élő. Személyes kijelentés.14. hanem globális. A Biblia nyelve ma már – a Szentlélek kitöltetése óta – (az első keresztyén pünkösd óta) nem lokális.

I. hozzáállás Érzéseink azzal kapcsolatban. Hit.14. amit hiszünk..04. IV. 2012. III. II. Készítette: Karancsi Csaba 42 . KOMMUNIKÁCIÓ III.

04. Ráhangolódás Isten cselekvési terve Fogadás. HIT Üzenet FOGADÓ MEGHALLGATÓ ISTEN SZÜNTELEN KÖRFORGÁS = SZÜNTELEN IMÁDSÁG Készítette: Karancsi Csaba 43 .) ÜZENET Fogadás.Hiszem. Hiszem. ha látom mondja az ateista. Meghallgatás Kódolás Üzenet KÜLDŐ CSATORNA Imádkozó 2012. mert hiszem vallja a hívő. Biblia olvasás. Érzelem kialakulás Fogalom alkotás.14. mondja a vallásos Megtapasztalom. Igehirdetés Bizonyságtétel Elküldés Imádság Elküldött – Megérkezett Isten válasza (Cselekvésre hívás. ha tapasztalom. A kommunikációs sémának itt is működnie kell.

04. hogy az imádság az ember Istennel való közösségének fenntartója és elmélyítője. imádságban járulunk Istenhez a Jézus Krisztusban felkínált bűnbocsánatért. Szükséges azonban. 5. hogy az imádság hitből fakadó és Istennek az Úr Jézus Krisztusban kinyilvánított akaratával összhangban álló legyen. és imádságban tárjuk fel kéréseinket és kívánságainkat annak. Készítette: Karancsi Csaba 44 . 2012. Hisszük. Imádságban fejezzük ki hódolatunkat és hálánkat mennyei Atyánk iránt. 4. 2.14. 3.Az imádság (baptista hitvallás) 1. aki mindent megcselekedhet. Az imádkozás lehetőségét Isten kínálja föl az embernek.

közössé válás. akár csöndben is.14. Ha viszont.) Kommunikáció = közössé tétel. 3. 2012. akkor az imádság állapotában van. Készítette: Karancsi Csaba Az imádság kommunikáció 45 . 1. Ha ő maga nincs benne a szövegben. nem imádkozik. jelen van Isten számára. Az imádkozó ember erre válaszol önmaga kommunikálásával. (Innen „kommunista” = a közös tulajdon híve.A latin communis szó azt jelenti: „közös”. amit felmond.04. 4. 2. Isten önmagát kommunikálja a kinyilatkoztatásban.

verbálisan érthetetlen ugyan számunkra. mint legmagasabb szellemi szintű kommunikáció 1.04.14. de reményeik szerint transzcendentálisan annál inkább érhetően zajlik. Készítette: Karancsi Csaba 46 . Még a nyelveken szólás is verbális kommunikáció. Olyan dialógus a legnagyobb szellemi hatalom (Isten) és (talán) a legkisebb szellemi lény (ember) között. 2012. Egyszerre materiális és transzcendentális 1. Az imádság egy földi emberi cselekmény.Az imádság. ahol az ember a kezdeményező 3. és egyben egy magas szellemi szintű esemény 2.

Miatyánk). 3.14. Készítette: Karancsi Csaba 47 .04. iránta érzett örömünk kifejezése. (Mt 6. 2. (a kísértések legyőzésére). Az imádság 1. a végtelen Isten valóságában időzés.9. teljesülése 5. akaratának megismerése.Az imádság célja A Szentírás az imádság kettős hatásáról beszél: 1. irgalom. kéréseik közlése. jelenlétében való szomorkodás (panaszkodhatunk is Istennek) 2012. megtapasztalás 2. kapcsolatba lépni szerető Atyánkkal 1. másrészt lelki erőt nyerni 1. bűnbocsánat kieszközlése 6. 4. szándékénak. Az imádság soha nem lehet tétlen csodavárás.

1. 1. amit kérhetünk tőle 3. Az ima Isten félelmetes fenségében való jelenlét. hogy legyen. hanem azt.04.Az imádság „krizis” – súlyos átmeneti állapot. mert ez ítéletünket és kárhozatunkat jelentené. Az imában gyakran nem Isten társaságát kívánjuk. amikor a helyzet döntésre érlelődik: 1. és a dicsősség …” 2012. 2. Nem járulhatunk elé bármikor és bárhogyan. Készítette: Karancsi Csaba Az imádság akadályai 48 . Az imádság elsősorban Isten előtti hódolat kell. Doxológia: „ mert tiéd az ország.14.

(mustármagnyi hit) 2. 1. a tolmács Szentlélek. a közvetítő Jézus Krisztus) A böjt egy drasztikus zajtalanítása az imádságnak. a kontextuális vizsgálat. a szív tisztátalanságától szeretné megszabadítani az imádkozót. (egyben a kifejezett alázat is. A buzdítás a zaj egy részétől a pszichológiai zajoktól. Alázat. a testhelyzet segíti a lelket. A becsukott szem. mely elősegíti a szív alázatossá válását) 2. hogy jobban tudjon Istenre figyelni. (bibliaórák.14. Készítette: Karancsi Csaba 49 . ahogyan én akarom…) 3. (Ne úgy legyen. alávetettség Isten akaratának. Szemantikai zaj is jelen van az imádságainkban ugyanis amíg Isten érti a mi szavainkat. Előítéletek az imádságban.Az imádságot gátló „zajok” 1.04. a háttér zajoktól megszabadulni. mi nem mindig értjük az Ő szavát. exegézis. A böjt képes minden zajt kiszűrni!!!! 2012.

mert mi nem tudunk imádkozni – egy nyelven beszélni Istennel) Készítette: Karancsi Csaba 50 . bensőséges kapcsolat Istennel (csukott szemmel) (Fizikai zajmentesítés) 3.Zajmentesítés Az imádság alapvető jellemzője a bizalom Isten felé . a hamis bíró nem a zaklatásért. 1.04. (azért kell Jézus. Óvás a képmutatástól (Pszichológiai zajmentesítés) 2. 2. hanem személyes. Az ima helye alapvetően nem a nyilvánosság előtt zajlik 1. Pszichológiai zajmentesítés (előítélet mentesítés) 2012. A Jézus nevében való kérelem. Nem közösségi esemény. hanem főpapi az Úr Jézus közbenjárásának kieszközlése. Nem sok beszédű (Szemantikai zajmentesítés) 1. hanem a kitartásért cselekszik (az istenség zaklatása pogány szokás) 2. nem szó mágia (pogány szokás). 1.14.

ha beszélgetnénk Vele. 3. nem Isten 1.04. Ha valaki felmondja a Miatyánkot. aki csak egy szöveget reprodukál. hogy az Ő munkája az imán keresztül valósuljon meg. Készítette: Karancsi Csaba 2.Szüksége van-e Istennek az imádságainkra? Az imádságra mi szorulunk rá. azzal még nem imádkozik. 2. 1.14. hiszen ismeri minden szükségünket. 1. 2. Az imádságaink nem tájékoztatják Őt a hogylétünk felől. 2012. mielőtt kinyitnánk a szánkat (Zsolt 139:4). elrendelte. aki az imádságot kínzásnak érzi. 51 . Viszont Ő szeretné. Rosszul imádkozik. és valamiképpen függővé tette magát az imádságainktól. Rosszul imádkozik.

jóságának. 52 . 2. 3.14.04. jelenlétének. stb a tesztje.Imameghallgatás Isten minden imádságot meghallgat. de nem a mi akaratunk szerint ad rá választ Az imameghallgatás Isten tevékenysége: Nem lehet az Ő 1. Készítette: Karancsi Csaba 2012. 4. könyörületének. hatalmának.

04. „meghallgat minket” 1. Készítette: Karancsi Csaba Isten megismertet önmagammal! 53 . szükségeink puszta feltárása mellett a SZÍVÜNK KITÁRÁSA! RÁHANGOLÓDÁS Istenre: 1. Azt tesszük ami kedves őelőtte” 2012.Individuumok vagyunk Isten megért engem BIZALMUNK van…” 1. „az Ő akarata szerint” IMÁDSÁG természete: 1. 3. Kérhetünk! (sorszám nélkül!) 2.14. „nagyobb a mi szívünknél!” 2. „megtartjuk parancsolatait…. kívánság lista helyett KAPCSOLAT 3. „terülj-terülj asztalkám” helyett BESZÉLGETÉS 2.

Az imádság először bennünket változtat meg! 1. miért figyelne azokra Isten? 2. miért várjuk el Istentől? 3. miért várjuk. Készítette: Karancsi Csaba 54 . 2012. Mennyire indítják meg szavaink saját magunkat? 1. hogy Isten megváltoztassa a világot. Ha mi nem vagyunk képesek saját szavainkra figyelni. jelentőségét. Ha nem érezzük át saját gondolataink súlyát. Isten jelenlétének a tudata legyen egyértelmű számunkra! 1. a körülményeinket? 2.14. Isten jelenlétében mindig történik valami.04. Ha nem tudunk megváltozni saját imáinktól.

megmutatott terület. tudatos énünk területe Rejtőzködő „ÉN” Mások előtt nem ismert Önmagunk előtt ismert. Készítette: Karancsi Csaba 55 2012. mind önmagunk.14. nincs bennünk szégyen miatta. mert szégyelljük.Joe Harry ablak Saját magunk előtt ismert önmagunk nem előtt ismert Nyílt „ÉN Mások előtt ismert Rejtett „ÉN” Önmagunk előtt vak terület. pont azért rejtegetjük. mások másként ismernek minket. de mások elől rejtett terület. mind mások előtt. Teljesen ismeretlen terület. míg mi nem. vállalt. mások ismerik. mint mi magunkat. . ezt csak Isten ismeri igazán.04. megosztott. Ismeretlen „ÉN” Nyitott.

vágyára nemlegest választ kap. ha kérésére. Ilyenkor sokszor lehet hallani: 1.04. aki igazán törődik velünk. 4. vagy meg sem várja Isten válaszát. Kérdésünkre választ ad. hogy Isten nem egy imaautomata. hanem olyan valaki.Hogyan válaszol Isten a mi imáinkra? 1. Embereken keresztül 4. amit az ember nem szeret hallani. Nem szereti. hogy az ember meg sem halja. és válaszol is mindig a javunkat keresve. Na. 3. Mi az oka annak. Pedig nagyon is meghallgatott. Van úgy. és az Ő bölcsességében és jóakaratában az volt a válasz.14. ha Isten nem válaszol? 1. ez az. hogy nem. Meg kell látnunk. Készítette: Karancsi Csaba 56 . Istennek vannak „nem” válaszai az imáinkra. Isten válaszaiban: 1. Ő meghallgatja az imáinkat. 2. 1. Események által. 2. 2012. 2. 3. Igén keresztül 3. 2. Isten nem hallgatott meg.

14.04. 57 .Mi teszi az imádságot a kommunikáció legmagasabb szintjévé? A Szeretet és Az Igazság Készítette: Karancsi Csaba 2012.

Készítette: Karancsi Csaba 58 . Róm. akkor miután megbékéltettünk. Isten örömhíre eljuthat az érintett szívéhez (megváltás) 2. 2012.04. Az ismét bizalom teli kapcsolat ad helyes kulcsot a. még inkább üdvözíteni fog élete által. az imádságnak. mikor ellenségei voltunk.14. 5:10 3.A helyreállított kommunikáció 1. Mert ha akkor. megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által.

” Mt 22:38-39 Készítette: Karancsi Csaba 2012.04. 59 .14. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat.A szeretet parancsa „Szeresd az Urat. mint magadat. a te Istenedet teljes szívedből. teljes lelkedből és teljes elmédből.

Szeretet kapcsolat Az imádság a szeretetre épül. 2. 60 . Az elfogadás.14. azonosulás szándékával átitatott kommunikáció. Az imádság a SZERETET KOMMUNIKÁCIÓJA Az Istennel való szeretet kapcsolat a kulcs a IMÁDSÁGhoz.„emberré válást segítő” -. 4. A szeretetben hatékonnyá váló hit megnyilvánulása az . 1. megértés. kommunikáció az imádság Készítette: Karancsi Csaba 3. A szeretet nem manipulál. 2012. hanem kitárulkozik.04.

szabaddá és öntudatossá.A kommunikációt inspiráló szeretet. Készítette: Karancsi Csaba 61 . amikor szeretettel.14. bátorítólag tekintenek rá. 2012.04. távol áll tőle a manipuláció vagy az uralkodás." Az igazságban történő kommunikáció és az imádság egyaránt a „szeretet” cselekedete: akarja a „másik” létezését. Az ember a másokkal való kapcsolatában válik emberré! Akkor lesz valakivé.

Kommunikációs kapcsolataink Jézussal felvett kapcsolat az alapja az ember és Isten valamint az ember ember közötti alapvető kommunikációnak. Készítette: Karancsi Csaba 62 .14.04. Vertikális (isteni) kapcsolatok Horizontális (emberi) kapcsolatok 2012.

Az úrral való kommunikáció csak őszinte kommunikáció. Da az imádságban az Igen az Igen.Úgy gondolja. hogy Istennek hazudjon. 7.14.04. Készítette: Karancsi Csaba 63 . hogy feltételezi. Ki olyan balga. 4. hogy hazudhat Istennek is 5. 1. Lehet hazug módon szolgálni 2. 2012.Hazudik annak is. hogy Isten meghallgatja a hazugságait.A bekapcsoló gombja az őszinteség 8.Az imádság és az igazság Az ember hozzászokott a hazugsághoz 1.Hazudik a környezetének 2.A hazugság egyszerűen értelmezhetetlen. Ki olyan balga. akit szeret 3. nem kap szerepet a hazugság: 1. 6. Lehet hazug áldozatot hozni 3. a Nem az nem.Az Imádságban természetszerűen. 2.Hazudik önmagának.

mint kommunikációnak csupán egy szintje van! Az Én közlés Az imádkozásban az ember feladja a rejtőzködő életformáját. Készítette: Karancsi Csaba 64 . Isten kinyilatkoztatja magát. A világ által bolondságnak tartott igehirdetés által 3.14. mint kommunikáció szintje Az imádságnak. Legnagyobb kinyilatkoztatása Jézus Krisztus inkarnációja 2012.Az imádság. 2.04. 1. Elsősorban a Szentírással.

és leleplezi a Sátán hazugságait.kommunikációja Az Én megismertetés Az imádságban Isten rámutat a hazugságainkra. Az Úrral való tiszta kommunikációja. kihat az emberi kommunikációjára és ez által. Készítette: Karancsi Csaba 65 .Isten válasza.14.04. hatást gyakorol a környezetére 2012. .

Nyílt „ÉN Nyitott. pont azért rejtegetjük. Mások előtt nem ismert 2012. mint mi magunkat. megmutatott terület. Önmagunk előtt ismert. nincs bennünk szégyen miatta. mind önmagunk. de mások elől rejtett terület. mások másként ismernek minket. míg mi nem.Joe Harry ablak Saját magunk előtt ismert önmagunk nem előtt ismert Rejtett „ÉN” Önmagunk előtt vak terület. mind mások előtt. Készítette: Karancsi Csaba 66 . megosztott. vállalt. mert szégyelljük. tudatos énünk területe Mások előtt ismert Rejtőzködő „ÉN” Ismeretlen „ÉN” Teljesen ismeretlen terület.14. mások ismerik. ezt csak Isten ismeri igazán.04.

Készítette: Karancsi Csaba 67 . (Az abszolút szeretetből és igazságból – A Szentháromság Istenből merít és táplálkozik. MERT A SZERETETRE ÉS AZ IGAZSÁGRA ÉPÜL.04.14. HOGY AZ IMÁDSÁG A KOMMUNIKÁCIÓ LEGYMAGASSABB SZINTJE 2012.) JOGGAL KI MONDHATJUK TEHÁT.AZ IMÁDSÁG AZ EMBER EGYETLEN TISZTA KOMMUNIKÁCIÓJA.

dicsőítsd meg magad Jn 12:28 Gecsemáné kertben: Ha lehetséges. 7.. lama sabaktáni Luk 27:46 3. Éli. A tanítványok elhívásakor: Luk 6:12 mielőtt megkérdezte: kinek mondotok.14. 2.Luk 9:18 a 72 tanítvány visszatérésekor: Magasztallak Atyám.Jézus imádságai Jézus egész földi életét végig kísérte az imádság: szüntelenül imádkozott 1. hálát adok neked Jn 11:41 virágvasárnap után a görögökkel: Atyám.. Éli. Mt 11:25-26 kenyérszaporításnál: hálaadással Lázár feltámasztásánál: Atyám. 4.. mert nem tudják. a te kezedbe teszem le Luk 23:46 Készítette: Karancsi Csaba 2012. 8. bocsáss meg nekik.. 6.. Luk23:34 2. 68 .04. 3. Atyám. 5. Atyám .. Mt 26:36 a kereszten: 1.

bűnbánattal (farizeus és vámszedő Luk 18:9-14) lélekben és igazságban (samáriai asszony Jn 4:23) kérjük az aratómunkásokat tartsuk meg igéit . 4. Szentlélek segít majd Jn 14:16 Zsidóknak: menekülés miatt: Mt 24:20 ne télen és szombaton Készítette: Karancsi Csaba 2012.04.igazi szőlőtő Jn 15:7 megígérte a meghallgatást Jn 16:23-24. 6.14. 2. 12. 10. 11. 8. 69 . 7. 3. 9. 5.Jézus tanítása az imádságról 1. ne legyünk hosszúak Mt 6: 5-13 kérjünk Mt 7-7-11 ördögüzés csak imádsággal Mk 9:29 hittel Mk 11:24 (fügefa elszáradása ) kitartással Luk 18: 1-6 (hamis bíró) alázattal.

amikor este esőért imádkozol. Ha nem hiszed.04. 2012. Az imához nem kell speciális nyelv. de hallgatás is. Engedd.10 mondat az imádságról 1. Az ima nem kötelesség. 9. Imáink nem mindig úgy teljesülnek.14. Nem mindig a hosszú imák a legjobbak. +1 ráadás: Az igazi imádság az. Készítette: Karancsi Csaba 70 . 8. reggel pedig esernyővel indulsz el otthonról. 3. 7. Állítsd le a forgalmat a fejedben. A magad módján imádkozz. nem kell másokat utánoznod. 10. ne is kérd. Legyen bátorságod szembenézni önmagaddal. 5. hogy az Úr vezessen. hanem kiváltság. Az ima nemcsak beszéd. 4. 6. 2. ahogy elképzeljük. hogy megkapod.

 .302.0 2E330223/9008Q30 3/:80499437O ..2E/8E.008803     F8J90990. 2.100/-03  003-E9478E4/802-03F3 32.302..3.4882E.7.40F50Q  30// 4.-08F/ /0.E98E  2. 2E/8E7O 2E43020850./E8 .2.04--.  2.247089008vF79 F7/ 2E/44 70050/08073v.9E88  J98/0.88./2O/E32E/4 3020 2E84.//.8.9.E830. 243/.54/ 308 .30280/ 420.9:9E3434/  0223/. 7E.9 . . 7.30290088F .-.147..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful