Camilo Gregori, Raül Ribes, Pepa Garcia i Lolita Ruiz, regidors del Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament d'Almoines

, presenten a la discussió del Ple Municipal la següent MOCIÓ Des de fa anys, alguns col·lectius vénen reclamat la recuperació com a via verda de l’antic traçat del ferrocarril Gandia-Alcoi, però fou en el 2008 quan la idea va començar a prendre força, amb la voluntat manifestada per part dels ajuntaments per on transcorre de constituir un consorci per a la seua gestió. Però, tot i que en distintes reunions es va arribar a acords concrets, com ara l’aportació econòmica de cada municipi (a raó de 10 cèntims per habitant) i la redacció d’uns estatuts inicials, el Consorci (del que havien de formar part també la Generalitat Valenciana, que contempla la via verda del Serpis, juntament amb la de la Safor, en l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, i les diputacions de València i d’Alacant) no ha entrat en funcionament perquè alguns ajuntaments no han aprovat els estatuts i acordat la seua inclusió. Almoines sí va aprovar l'adhesió. Entenent que el projecte de la Via Verda del Serpis és altament interessant, des de tots els punts de vista (cultural, mediambiental, turístic, econòmic...) i que Almoines ha d'agafar un paper d'impulsor del Consorci, és pel que presentem per a la seua consideració les següents PROPOSTES D’ACORD PRIMERA.- L’Ajuntament d'Almoines s'adrece a la resta de pobles que haurien d’integrar el Consorci de les Via Verda del Serpis (Beniarjó, Potries, Vilallonga, l’Orxa, Beniarrés, Gaianes, Gandia, Muro, Cocentaina i Alcoi) per mantenir una reunió de treball amb l’objectiu de dinamitzar el projecte i articular els mecanismes necessaris per a la seua posada en marxa i la inclusió de la Generalitat Valenciana i les Diputacions Provincials de València i d’Alacant. Almoines, 12 de setembre de 2011

Camilo Gregori Portaveu de Compromís SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D'ALMOINES