P. 1
Fiscal It Ate

Fiscal It Ate

|Views: 29|Likes:
Published by Delicii Bio

More info:

Published by: Delicii Bio on Sep 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2011

pdf

text

original

FISCALITATE 2008 1.

Grupati veniturile de mai jos în impozite directe si impozite indirecte : a) impozit pe profit; b) taxa pe valoarea adãugatã; c) accize; d) taxe vamale; e) impozit pe Dividende de la societãtile comerciale; f) impozit pe venit; g) impozit pe veniturile microîntreprinderilor; Raspuns: Impozite directe: a, e, f, g Impozite indirecte: b, c,d 2. Se cunosc urmãtoarele date din Legile bugetului de stat al României pe anii 2006 si 2007: Indicator 2006 2007 1. Venituri curente, din care : 42761.5 55496.3 a) Venituri fiscale 40486.6 52185.9 b) Contributii de asigurari 271.0 352.0 c) Venituri nefiscale 2003.9 2958.4 2. Venituri din capital 56.1 74.3 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 5.0 4.9 acordate Sursa: Legea bugetului de stat pe 2007 nr. 486/2006, publicatã în Monitorul Oficial nr. 1043/2006 si Legea bugetului de stat pe 2008 nr. 388/2007,publicatã în Monitorul Oficial nr. 902/2007. Se cunosc ,de asemenea, urmatoarele valori ale produsului intern brut ( PIB) : Indicator 2006 2007 PIB 344535.5 404708.8 Sursa : Institutul National de Statistica- Buletin statistic lunar nr. 1/2008 Pe baza datelor de mai sus, determinati rata fiscalitatii in fiecare dintre cei 2 ani. Raspuns: Rata fiscalitatii este un raport intre nivelul impozitelor la diferite nivele si la numitor se afla PIB, cifra de afaceri(valoarea adaugata) sau veniturile individuale. Rf 2006 = 40486.6/344535.5*100= 11.75% Rf 2007 = 52185.9/404708.8*100= 12.89% 3. Enumerati si explicati care sunt principiile fiscalitatii in viziunea legiuitorului roman. Raspuns: Art. 3. - Impozitele si taxele reglementate de prezentul cod se bazeaza pe urmatoarele principii: a) neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, asigurand conditii egale investitorilor, capitalului roman si strain; b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis stabilite pentru fiecare platitor, respectiv acestia sa poata urmari si intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale; c) echitatea fiscala la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferita a veniturilor, in functie de marimea acestora; d) eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel incat aceste prevederi sa nu conduca la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice si juridice, in raport cu impozitarea in vigoare la data adoptarii de catre acestea a unor decizii investitionale majore. 4. Clasificati impozitele dupa fond si dupa forma. Dezvoltati pe scurt categoriile identificate. Raspuns: Dupa principalele trasaturi de fond si de forma, impozitele se impart in IMPOZITE DIRECTE si IMPOZITE INDIRECTE.  Impozitele directe se stabilesc nominal in sarcina unor persoane fizice si/sau juridice, in functie de veniturile si/sau averea acestora si pe baza cotelor de impozit prevazute de lege. Ele se incaseaza direct de la contribuabili la anumite termene dinainte stabilite. Caracteristic acestor impozite este faptul ca, in intentia legiuitorului, subiectul si suportatorul impozitului sunt una si aceeasi persoana, cu toate ca uneori acestea nu coincid.  Impozitele indirecte nu se stabilesc direct si nominativ asupra subiectului impozitului, ci se aseaza asupra vanzarii bunurilor (de consum, de lux, etc.) si serviciilor (de transport, hoteliere, spectacole, etc.). Daca impozitele directe vizeaza venitul si/sau averea, impozitele indirecte vizeaza cheltuirea acestora. La impozitele indirecte, chiar prin lege se atribuie calitatea de subiect (platitor) al impozitului unei alte persoane fizice sau juridice decat suportatorul acestora, ceea ce incalca principiul echitatii. Dupa formele de manifestare, impozitele indirecte pot fi grupate astfel: taxe de consumatie sau accize, monopoluri fiscale, taxe vamale si taxe de inregistrare si de timbru.

5. De cate feluri sunt impozitele directe? Raspuns: o Impozitele reale se caracterizeaza prin aceea ca se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale (de exemplu teren, cladiri, fabrici, magazine, etc.) facandu-se abstractie de situatia personala a subiectului impozabil. Ele mai sunt denumite impozite obiective sau pe produs, deoarece se aseaza asupra produsului sau venitului brut al obiectului impozabil, fara a se tine cont de situatia subiectului impozabil. o Impozitele personale tin cont, in primul rand, de situatia personala a subiectului impozabil, motiv pt.care se mai numesc si impozite subiective. 6. Prin ce se caracterizeaza impozitele reale? Raspuns: o Impozitele reale se caracterizeaza prin aceea ca se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale (de exemplu teren, cladiri, fabrici, magazine, etc.) facandu-se abstractie de situatia personala a subiectului impozabil. Ele mai sunt denumite impozite obiective sau pe produs, deoarece se aseaza asupra produsului sau venitului brut al obiectului impozabil, fara a se tine cont de situatia subiectului impozabil. 7. Ce semnifica impozitele personale? Raspuns: o Impozitele personale tin cont, in primul rand, de situatia personala a subiectului impozabil, motiv pt.care se mai numesc si impozite subiective. 8. Clasificati impozitele dupa obiectul impunerii. Raspuns: Impozite pe venit Impozite pe avere Impozite pe cheltuieli 9. Ce se intelege prin caracterul obligatoriu al impozitului? Raspuns: Prin caracterul obligatoriu al impozitului se intelege faptul ca acesta este stabilit prin lege. 10. Ionescu Ion este un contribuabil persoana fizica, platind impozit pe venitul din salarii. Nemultumit de calitatea serviciilor publice oferite de stat, el solicita rambursarea impozitului platit in anul 2007, considerand ca suma platita nu este echivalenta cu serviciile publice de care a beneficiat. Este aceasta solicitare intemeiata? Argumentati. Raspuns: In cazul impozitelor, statul nu este dator sa presteze un echivalent direct si imediat platitorului. De asemenea, nu exista un echivalent intre volumul impozitelor platite de o persoana catre stat si calitatea serviciilor oferite. Aceasta caracteristica deosebeste impozitul de taxa, in cazul acesteia din urma, statul fiind obligat sa presteze un serviciu direct si imediat si bineinteles de calitate corespunzatoare.Solicitarea lui Ionescu Ion nu este intemeiata, neavand temei legal. 11. Societatea comerciala X SRL vireaza in luna aprilie 2008 suma de 120 lei reprezentand impozitul pe veniturile din salarii pentru salariata sa, Andreescu Andreea. Identificati subiectul si obiectul impozitului pe veniturile din salarii in acest caz. Raspuns: Subiectul impozitului sau contribuabilul este persoana fizica sau juridica obligata prin lege la plata impozitului. In cazul impozitului pe salarii, subiectul impunerii desemneaza persoana ce obtine venitul sub forma de salariu, in speta salariata Andreescu Andreea. Obiectul impunerii sau materia impozabila este venitul din salarii realizat de salariat 17117m1211r a respectiva. 12. Marimea impozitelor datorate de fiecare persoana trebuie sa fie certa, nu arbitrara, iar termenele, modalitatea si locul de plata sa fie stabilite fara echivoc pentru a fi cunoscute si respectate de fiecare platitor. Acesta este enuntul carui principiu al impunerii formulat de Adam Smith? Raspuns: Principiul certitudinii impunerii 13. Ce reprezinta stopajul la sursa? Exemplificati. Raspuns: Retinerea de catre platitorul de venit a impozitului aferent venitului realizat de catre contribuabil, in vederea virarii acestuia in contul bugetar corespunzator. Stopajul la sursa se practica in cazul impozitelor pe veniturile salariale, a impozitului pe dividende, a impozitelor pe veniturile liber profesionistilor. 15.Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se calculeaza, in situatia in care imobilul a fost instrainat intr-o perioada mai mica de 3 ani de la dobandire, pe baza urmatoarelor cote: Transa de venit (lei) Cota (%) Pana la 200.000 lei 3%

Peste 200.000 lei Precizati ce tip de cote de impunere sunt acestea. Raspuns: cota progresiva compusa

6.000 lei + 2% pentru ceea ce depaseste 200.000 lei

16. Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil. Ce fel de tip de cota de impunere este aceasta? Raspuns: Este cota de impunere procentuala proportionala care exprima ponderea marimii impozitului fata de o unitate de impunere, cand una si aceeasi cota de aplica intregii mase impozabile,indiferent de marimea acesteia. 17. Contribuabilul X realizeaza 2 venituri impozabile, unul de 1.000 u.m. si unul de 3.500 u.m., care se impoziteaza separat dupa urmatoarele cote de impunere: Transa de venit (u.m.) Cota (%) Pana la 1.500 u.m. 10% 1.501-2.500 u.m. 150 u.m. + 15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m. 2.501-4.000 u.m. 300 u.m. + 25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m. Peste 4.000 u.m. 675 u.m. + 30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m. Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul X. Raspuns: I. 1000 *10%= 100 u.m. II. 300+ 25%*1000= 300+250=550 u.m. Total impozit platit de contribuabil = 100+550=650 u.m. 18. Contribuabilul Y realizeaza 2 venituri impozabile, unul de 1.000 u.m. si unul de 3.500 u.m., care se impoziteaza global dupa urmatoarele cote de impunere: Transa de venit (u.m.) Cota (%) Pana la 1.500 u.m. 10% 1.501-2.500 u.m. 150 u.m. + 15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m. 2.501-4.000 u.m. 300 u.m. + 25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m. Peste 4.000 u.m. 675 u.m. + 30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m. Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul Y. Raspuns: I. 1000 *10%= 100 u.m. II. 300+ 25%*1000= 300+250=550 u.m. Total impozit platit de contribuabil separat= 100+550=650 u.m. Total impozit de plata la globalizare= 675+30%*500=675+150=825 u.m. Diferenta de impozit de achitat de contribuabil in urma globalizarii = 825-650= 175 u.m. 19. O societate comercialã supusã impozitului pe profit realizeazã în primul semestru al anului 2008 venituri totale în sumã de 50.000 lei, din care 40.000 lei sunt venituri realizate din activitatea unui bar de noapte. Suma totalã a cheltuielilor deductibile efectuate de agentul economic este de 35.000 lei, din care 28.000 lei sunt aferenti activitatii de bar de noapte. Determinati cuantumul impozitului pe profit aferent semestrului I. Stiind cã agentul economic a constituit si plãtit la sfârsitul primului trimestru al anului 2008 impozit pe profit în sumã de 4.000 lei, determinati cât este cuantumul impozitului pe profit de platã aferent trimestrului II 2008. Raspuns: Sem.I – 2008: ven.totale: 50.000 Lei din care bar de noapte: 40.000 Lei ch.deductibile: 35.000 lei din care bar de noapte: 28.000 Lei imp. profit = ? regula: 16%, dar nu mai putin de 5% din ven.realizate din ac.act. Profit impozabil bar de noapte: 40.000 – 28.000 = 12.000 => imp.profit: 12.000 x 16% = 1.920. 5% x 40.000 = 2.000 > 1.920 => impozit profit datorat din act.barului: 2.000 Profit impozabil aferent celorlalte act: 10.000 – 7.000 = 3.000 => imp.profit=3.000 x 16% = 480 Impozit profit total: 2.000+480=2.480 Trim. I - a constituit si platit impozit pe profit: 4.000 => imp.profit de plata af.trim.II = ? Nu are de plata, ci platit in plus: 4.000-2.480=1.520. 20. O organizatie non-profit realizeazã urmãtoarele venituri în anul 2008: – venituri din cotizatiile membrilor = 5.000 lei; – venituri din donatii si sponsorizãri = 15.000 lei; – venituri din finantãri nerambursabile de la Uniunea Europeanã = 30.000 lei;

– venituri din activitãti comerciale = 10.000 lei. Corespunzãtor acestor venituri, ea realizeazã urmãtoarele cheltuieli: – cheltuieli aferente activitãtii non-profit = 48.000 lei; – cheltuieli aferente activitãtii comerciale = 7.000 lei. Determinati impozitul pe profit datorat de aceastã organizatie non-profit pentru activitãtile desfãsurate în cursul anului 2008, în cazul în care cursul de schimb este de 3.65 lei/euro. Raspuns: Regula: sunt scutite de la plata imp.pe profit pt.act.ec.in limita a 15.000 EUR anual, dar nu mai mult de 10% din ven.neimpozabile. Ven.neimpozabile: 5.000+15.000+30.000=50.000 Ven.din act.ec.:10.000 Ch.af.act.non-profit: 48.000 Ch.af.act.ec.:7.000 10% din ven.neimp.: 50.000 .x10%=5.000 15.000 EUR x 3.65 = 54.750 => ven.neimp.din act.com: 5.000  ven.impozabile: 10.000-5.000 = 5.000 ch.af.ven.impozabile (cheie): 7.000 x 5.000/10.000 = 3.500  profit impozabil: 5.000-3.500=1.500 => imp.profit: 1.500x16%=240 21. Se dau urmãtoarele tipuri de cheltuieli: – cheltuieli pentru formarea si perfectionarea profesionalã a personalului angajat; – cheltuieli de protocol; – cheltuieli cu provizioane; – cheltuieli cu impozitul pe profit; – cheltuieli cu amenzile datorate autoritãtilor române; – cheltuieli de reclamã si publicitate efectuate în scopul popularizãrii firmei; – cheltuieli cu achizitionarea ambalajelor; – cheltuieli reprezentând tichetele de masã acordate de angajatori; – cheltuieli cu mãrfurile vândute; – cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile. Clasificati, din punct de vedere al impozitului pe profit, aceste cheltuieli în categoriile: a) cheltuieli deductibile; b) cheltuieli cu deductibilitate limitatã; c) cheltuieli nedeductibile. Raspuns: a) chelt.deductibile: ch.formare si perfectionarea profesionala a personalului angajat ch.de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei ch.cu achizitionarea ambalajelor ch.cu marfurile vandute b) chelt.cu deductibilitate limitata - ch.protocol - ch.provizioane - ch.reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori c) chelt.nedeductibile - ch.cu impozitul pe profit - ch.cu amenzile datorate autoritatilor romane - ch.aferente veniturilor neimpozabile 22. O societate comercialã realizeazã urmãtoarele venituri si cheltuieli aferente trimestrului I 2008: – venituri din vânzarea mãrfurilor: 50.000 lei; – venituri din prestãri servicii: 20.000 lei; – venituri din dividende primite de la o societate comercialã românã = 1.000 lei; – cheltuieli cu mãrfurile vândute: 30.000 lei; – cheltuieli cu serviciile de la terti ( serviciile sunt necesare si exista contracte incheiate): 10.000 lei; – cheltuieli de protocol: 1.000 lei; – cheltuieli salariale: 2.000 lei; – cheltuieli cu amenzile datorate autoritãtilor române: 3.000 lei; – cheltuieli cu tichetele de masã: 800 lei, din care 200 lei peste limita legalã. Determinati impozitul pe profit datorat de societatea comercialã. Raspuns: Cont Suma Cont Suma

707 704 761(divid)

50.000 20.000 1.000

607 628 623 641 Amenzi Tichete masa in lim.leg. Tichete masa peste lim.leg. Total ch.

30.000 10.000 1.000 2.000 3.000 600 200 46.800

Total ven.

71.000

Impozit profit = ? Profit contabil brut = 71.000-46.800=24.200 Total ven.impozabile: 71.000-1.000=70.000 Total.ch.fara ch.prot.: 46.800-1.000=45.800 Diferenta: 70.000-45.800=24.200 => ch.prot.ded,: 24.200x2%=484 => ch.prot.neded.: 1.000-484=516 Profit impozabil = 24.200-1.000+516+3.000+200=26.916 => imp.profit: 26.916x16%=4.307 23. O societate comercialã realizeazã în anul 2008 venituri totale impozabile în valoare de 10.000 lei si cheltuieli deductibile totale în valoare de 8.000 lei. Separat de aceste cheltuieli, societatea înregistreazã cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor de la bãnci în sumã de 1.200 lei. Valoarea capitalului propriu este de 125.000 lei la începutul anului si de 150.000 lei la sfârsitul anului. Valoarea împrumuturilor pe termen lung este de 400.000 lei la începutul anului si de 300.000 lei la sfârsitul anului. Determinati valoarea impozitului pe profit de platã aferent anului 2008. Raspuns: ????? 24. O societate comercialã a realizat cumulat de la începutul anului, pe primele sase luni ale anului 2008, venituri totale impozabile în valoare de 40.000 lei, din care cifra de afaceri reprezintã 38.000 lei, si cheltuieli totale în valoare de 30.000 lei, din care 600 lei cheltuieli cu impozitul pe profit. Separat de aceste cheltuieli, în luna mai societatea a acordat o sponsorizare în valoare de 250 lei. Determinati care este suma impozitului pe profit pe care societatea trebuie s-o plãteascã la 25 iulie 2008, stiind cã impozitul pe profit constituit pentru primul trimestru a fost plãtit la termenul legal. Raspuns: Ven.total impozabil: 40.000 CA: 38.000 Ch.totale: 30.000, din care ch.imp.profit: 600 Separat: ch.sponsorizare: 250 Profit impozabil = 40.000-30.000-250+600+250=10.600 => imp.profit datorat: 10.600x16%=1.696. 2 ‰ din CA: 38.000 x 2‰=76 20% din imp.profit datorat: 1.696 x 20% = 339  scadem din imp.profit datorat suma de 76=> imp.profit=1.696-76=1.620 in trim I s-a achitat suma de 600 => imp. de plata la 25 iulie: 1.620-600=1.020 25. La sfarsitul anului 2007 o societate comerciala pe actiuni inregistreaza un profit net de 200.000 lei. Actionarii societatii sunt : o persoana fizica romana care detine 30% din capitalul social si o persoana juridica romana care detine din anul 2001 70% din capitalul social. In conditiile in care societatea practica o rata de distribuire a dividendelor de 50% , determinati : a) valoarea totala si pe beneficiari a dividendului brut; b) impozitul pe dividende; c) valoarea dividendului net pe beneficiari; d) pana la ce data trebuie platit impozitul pe dividende. Raspuns: a) valoarea totala a dividendului brut = 200.000.000 x 50% = 100.000.000 lei b) impozitul pe dividende = 100.000.000 x 10% = 10.000.000 lei c) valoarea divid.net pe tip de beneficiari: pt.pers.fizica: 90.000.000 x 30% = 27.000.000 pt.pers.juridica: 90.000.000 x 70% = 63.000.000 d) data pana la care tb.platit imp.pe divid.: 31.12.2008 26. La data de 31 decembrie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit (16%) a inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari: Capital social subscris si varsat 1.000 lei Venituri totale si impozabile 70.000 lei Cheltuieli totale si deductibile fiscal 60.000 lei Societatea se afla in primul an de activitate. Sa se constituie rezerva legala conform limitei maxime de deductibilitate admise de legislatia in vigoare, in conditiile in care AGA a hotarat constituirea integrala a rezervei legale. Raspuns:

stiind ca societatea este platitoare de impozit pe profit si neplatitoare de TVA. Prin urmare.profit 16%.950 x 16% = 1. cluburilor de noapte.deductibile = 3.500 x 16%=400 lei 5% din veniturile realizate: 10. 5% din venituri) Profit impozabil = 10.000 => impozit profit = = 4.000 = 10. Raspuns: Impozit pe profit datorat = MIN(imp.000+200+340= = 3.-ch.tot.000 lei Cheltuieli totale si deductibile fiscal 7. urmatorii indicatori economico-financiari: Venituri totale si impozabile 10.neded.000 lei Venituri totale si impozabile 70. Sa se calculeze impozitul pe profit anual.000 5% din profitul brut=500 Limita maxima a rezervei legale este de 5% din capitalul social.de prot.=14.000 x 5% = 500  Impozitul pe profit datorat=640 Impozit pe profit datorat = MIN(imp.540 => ch.000 lei.000 lei. cazinourilor sau pariurilor sportive a inregistrat.000-60.000-7. Raspuns: Profit brut = 70. Raspuns: Baza de calcul pt. La data de 31 martie a exercitiului N. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte.000 – 2. cluburilor de noapte. din care dividende primite de la o persoana juridica romana 2.000-60.tot. la data de 31 decembrie a exercitiului N. la data de 31 decembrie a exercitiului N.000 = 10. 27. Profit impozabil=10. rezerva legala se va constitui in suma de 50 lei in anul N. discotecilor. 5% din venituri) Profit impozabil = 10.500 => impozit profit = = 2.100 x 16% = 336 31.000 = 4.+ch.000 lei Societatea se afla in primul an de activitate.000-50 = 9.=10.950 => impozit pe profit=9. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte. deci 50.000 lei. La data de 31 decembrie a exercitiului N. in conditiile in care AGA a hotarat constituirea rezervei legale in suma maxima admisa la deductibilitate fiscala. Sa se calculeze impozitul pe profit datorat aferent trimestrului I. 5% din venituri) 29.100 lei => impozit pe profit = 2. urmatorii indicatori economico-financiari: Venituri totale si impozabile 10.000 – 10. deci 50.ch.000 lei Cheltuieli totale si deductibile fiscal 60.000 + 100 = 2.000 x 16%=640 lei 5% din veniturile realizate: 10.000 x 5% = 500  Impozitul pe profit datorat=500 30.500 lei Sa se calculeze impozitul pe profit aferent exercitiului N. Prin urmare.500 = 2.540 x 2% = 71 .profit 16%.000 lei Din care cheltuieli de protocol 200 lei cheltuieli cu impozitul pe profit 340 lei Sa se calculeze cheltuielile de protocol deductibile maxim admise. o societate comerciala platitoare de impozit pe profit (16%) a inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari: Capital social subscris si varsat 1.000 lei Sa se calculeze impozitul pe profit aferent exercitiului N.592 28. rezerva legala se va constitui in suma de 50 lei in anul N. cheltuieli totale 10. cazinourilor sau pariurilor sportive a inregistrat.000 lei Cheltuieli totale si deductibile fiscal 6. discotecilor. La o societate comerciala s-au inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari : Total venituri impozabile 10.neimp.000 lei Total cheltuieli 7.Profit brut = 70.000-6. o societate comerciala platitoare de impozit pe profit ( 16%) a inregistrat urmatorii indicatori economico financiari : Venituri totale 14. Raspuns: Impozit pe profit datorat = MIN(imp.-ven. din care majorari si penalitati intarziere pentru neplata la termen a TVA 100 lei.000 5% din profitul brut=500 Limita maxima a rezervei legale este de 5% din capitalul social.prot. Raspuns: Profit impozabil = ven.000-7.profit 16%.

La data de 30 iunie a exercitiului N.376.) Profit impozabil = 10.= 700.000 lei Sa se calculeze impozitul pe profit cumulat la 30 iunie.000-100...32.816.totale…………………………………………………………….000 = 9.560 => TVA af. Raspuns: Baza de calcul a chelt.000=20.000= 122.. suma exclusiv TVA) ………….376.I……………………………….III……………………………. si care va fi diferenta de plata pentru acel an.000 = 100.000 lei Sa se determine limita maxima de deductibilitate a cheltuielilor de protocol admisa la 30 iunie.000 lei chelt.totale impozabile……………………………………………….000+ + 10.000 = 123.10.II=572-340=232 33. aferent trim.578 x 16% = 572 lei.12. La 30 iunie o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% prezinta urmatoarea situatie financiara: Ven.……………600.neded=9.000+12..000 lei Chelt.000+9.000+ + 10. Raspuns: La data de 25 ianuarie.I…………………………………………………….10.reprezentand majorari de intarziere si penalizari pentru neplata la termen a TVA .000 x 2% = 2.000 lei Din care: chetuieli de protocol……………………………………………12..000 lei. Impozit pe profit datorat pt. O societate comerciala a obtinut cumulat.000 => limita maxima de deductibilitate a chelt.cu impozitul pe profit aferent trim.. Raspuns: Baza de calcul a chelt.200 lei chelt.578 => impozit pe profit datorat = 3.impozabile……………………………………………10.560+1.000 lei Total chelt………………………………………….000 + 12.reprezentand majorari de intarziere si penalizari pentru neplata la termen a TVA .impozabile……………………………………………700.II……………………………….de achitat = 120.560 x 19% = 1.profit cumulat =123.000 lei Total chelt…………………………………………………………7.000 lei chelt.II: 19.4 => imp.=12.000 36.000 lei chelt.ch.de protocol (bauturi alcoolice si produse din tutun.000 lei chelt.2.700.000 lei Impozit pe profit trim.ned..IV.000 – 600.000 lei. din care aferent trim.740-10.440 => ch.de protocol ded.816.000 Impozit achitat = 36.000+200+38+340= 3.440 34..40.de protocol = = 122..440 = = 9.000+ + 2. o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% si de TVA 19% prezinta urmatoarea situatie financiara: Total ven.4 (635neded. anul N = 750.. Raspuns: TVA aferent ch.000 lei Din care: ch.000= 122.000 + 12. La 31 martie anul 2008 la o societate comerciala avem urmatoarea situatie: .000+12. o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% si de TVA 19% a inregistrat urmatorii indicatoriu economico-financiari: Total ven.000 lei Din care: chetuieli de protocol……………………………………………12.neded.= 700.I…………………………………………………….600.=4426) Profit impozabil = 700.prot. din care impozitul pe profit aferent trim.de protocol = = 122.740.740 35. In cursul anului s-a platit impozit pe profit astfel: Impozit pe profit trim. stiind ca totalul cheltuielilor include si TVA nedeductibila aferenta produselor de protocol.cu impozitul pe profit aferent trim. urmand ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca la data stabilita ca termen limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale ale contribuabilului. societatea va plati impozitul pe profit la nivelul trim. stiind ca totalul cheltuielilor include si cheltuielile cu TVA colectata aferenta cheltuielilor de protocol nedeductibile.000 + 40.prot. La data de 30 iunie a exercitiului N.000 Dif. adica 12.de protocol ded.000 lei Sa se determnine impozitul pe profit care trebuie virat bugetului de stat pana la data de 25 ianuarie.000 => limita maxima de deductibilitate a chelt. un profit impozabil de 750.000 lei Impozit pe profit trim.000-600.III..4 x 16%= 19.000-600.000 x 2% = 2.000-2.36. din care aferent trim.II.I…………………………340 lei Sa se determine impozitul pe profit cumulat la 30 iunie.4+ 10.II.cu impozitul pe profit trim.2.000 x 16% = 120.=200 x 19% = 38 lei (635=4426 ch.protocol neded. din care impozitul pe profit aferent trim.000-7. de la inceputul anului pana la data de 31 decembrie 2007.

Capital propriu Capital imprumutat Chelt.000)/2= 130.imprumutat mediu = (110.000+120.+10%xalte ven.91 => chelt. Rata dobanzii la care s-a contractat imprumutul de la actionar este inferioara ratei dobanzii de referinta stabilite de BNR.000 Varianta veche Cap.imprumutat mediu = (110.000 Varianta veche: Cap.000 + 170. Impozabile = 22.din dobanzi +10% din celelalte venituri impozabile) si cand gradul de indatorare se compara cu 1.000 + 17.imprumutat mediu = (110.18 => chelt.000 38.000 Cap.000+120.cu dobanzile sunt integral deductibile = 60.000 37.000 Chelt.000 1 ianuarie 2008 100.propriu mediu = (100. Daca pentru imprumutul contractat s-ar fi platit dobanzi calculate cu rata de referinta BNR.000 150.imprumutat mediu/Cap.propriu mediu = (100.de curs (ven.000/110.000 Celelalte venituri impozabile 0 170.000)/2= 130.propriu mediu = 130.000 Venituri din dobanzi 0 30.000 Grad de indatorare = Cap. Raspuns: Plus ca in problema apar niste informatii care nu imi folosesc. Raspuns: Varianta actuala Cap.000 Cap.cu dobanzile sunt integral deductibile = 40.imprumutat mediu = (110.cu dobanda sunt deductibile integral: 70.cu dobanda sunt deductibile in limita sumei de 3.lei 31 martie 2008 120.000+150.000)/2= 100.000+220.000 90.000/110.000 Sa se determine nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la 31 martie 2008. nu cu 3. La 31 martie 2008.000+150.000=39.000 .000 x 10% = 25.000 x 10% = 22.000 .000=1.cu dobanzile aferente unui imprumut de la un actionar persoana fizica 0 60. Raspuns: Varianta veche: a) grad de indatorare < 1 => chelt.imprumutat mediu/Cap.000 Grad de indatorare = Cap.000+120.000 Celelalte venituri impozabile 0 220. volumul acestora pentru trimestrul I ar fi fost de 50.cu dobanzi deduct = ven.imprumutat mediu/Cap.000/110.lei 1 ianuarie 2008 31 martie 2008 Capital propriu 100. dar mai mare ca 3.000)/2 = 110.000)/2 = 110. dar mai mic ca trei si in cazul in care gradul de indatorare al capitalului este pozitiv.lei 1 ianuarie 2008 31 martie 2008 Chelt.000+90.000 120.000+90.000 Capital imprumutat 110.cu dobanzile aferente unui imprumut de la o banca romaneasca autorizata de BNR 0 40.propriu mediu = 100.000 110. in cazul in care gradul de indatorare al capitalului este pozitiv.000)/2 = 110.cu dobanzile sunt integral deductibile = 40. Varianta actuala Cap.000/110.propriu mediu = (100.cu dobanzile 0 70.000=0.imprumutat mediu/Cap.91 => chelt. La 31 martie 2008.000 Venituri din dobanzi 0 22.000 Sa se calculeze nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la data de 31 martie 2008. la o societate comerciala avem urmatoarea situatie: .propriu mediu = 100.deductibila cu dobanda si dif.propriu mediu = (100.18 > 1 => chelt.000 Grad de indatorare = Cap.000 Cap.000 b) grad de indatorare > 1 => chelt.000 Grad de indatorare = Cap.din dob.000)/2= 100..000 Venituri din dobanzi 0 22. Probabil s-au gandit la cum se calcula inainte chelt.000=1.000+120.000 lei.000 Celelalte venituri impozabile 0 150.000 Sa se calculeze nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la data de 31 martie 2008.000=0. la o societate comerciala avem urmatoarea situatie: .000)/2 = 110.propriu mediu = 130.000 Cap.

2009-31. Raspuns: Participare asociat A=25.12.01.000 lei Asociatul A detine partile sociale incepand cu anul 2000. AGA hotaraste descarcarea gestiunii fara a emite decizie de imputare.000.67% A: Divid. din care TVA 23. pe data de 15 decembrie 2007.500 41.33% Participare asociat B=5.cu salariile……………………………………………. O societate achizitioneaza.. Valoarea contabila de intrare 2..000x83. amortizarea este in suma de 56. in calitate de utilizator de leasing.000 Dividend net de incasat=250.402. In primul an de functionare. Durata normala de utilizare este de 3 ani.000 lei/40 ani=50.01.000 lei. iar contribuabilul aplica regimul de amortizare liniara.5. 44. anuala=28. durata normala de utilizare 40 ani.2008-31.brut A=300. un utilaj. din care anului 2008 28.000=16.000 lei x 9/12=37.000 =83.275 lei. durata normala de utilizare 5 ani.2009 = 7.000/30. Aceasta cheltuiala trebuia inregistrata si este deductibila la locator. Sa se indice grupa de cheltuieli incorect inregistrata si cine trebuia sa le inregistreze.42 lei 42.000 lei.000 se amortizeaza liniar pe perioada ramasa de 4 ani: amt. Raspuns: Amortizarea se calculeaza incepand cu 01.auxiliare scoase din gestiune. dupa aprobarea bilantului contabil afferent anului 2007.000.402. in data de 3 octombrie 2007. In cursul anului 2008.300.33%=40.000 lei. Se inregsitreaza o lipsa de materiale auxiliare din gestiune in valoare de 1. Raspuns: In cazul constructiilor se utilizeaza doar metoda liniara.500 DNF = 3 ani Norma de amortizare liniara= 100/DNF= 100/3=33.Materialele nu au fost asigurate. 43. Locatarul.000 lei Chelt.000. La data de 1 martie 2007. Amorizare anuala = 2.000-40.care trebuie incasate de fiecare asociat si a impozitului pe divid.829/12= 3.suma divid.000 lei pe an. Raspuns: Val.000 lei Diferenta de 28.1.retinut de societatea comerciala.000 x 16%=40.100.30. Sa se determine amortizarea fiscala aferenta lunii noiembrie 2007.….2008.000 .de achizitie = 145.775 lei. in cazul leasingului operational.12.bunului luat in leasing”.39..000 lei. lei Chelt.500*33. precum si regimul fiscal al acesteia la calculul profitului impozabil.000/4=7.datorat=250. care este marimea amortizarii fiscale in anul 2009? La calculul amortizarii accelerate se va utiliza cota maxima de amortizare admisa.000 Impozit pe divid. Valoarea de facturare a brevetului de inventie este de 145.00=210. o societate achizitioneaza o cladire pentru extinderea activitatii.privind marfurile…………………………………….01. Amortizare aferenta perioadei 01.775-23.42 lei>> amortizarea fiscala aferenta lunii noiembrie 2007 este de 3.000 40. 01. Valoarea contabila de intrare 56.000/30.incorect inregistrate este “chelt.20.cu amortizarea bunului luat in leasing………….000 lei Capital social subscris si varsat………………………………………. inregistreaza si deduce chiria. la o societate comerciala avem urmatoarea situatie: Profit net de repartizat sub forma de dividende…………………….829 lei Amortizare lunara= Amortizare anuala/12 luni= 40. pentru un utilaj si a inregistrat urmatoarele cheltuieli pe cumulat: Chelt.33%=250.cu serviciile bancare……………………………………500 lei Una din aceste cheltuieli nu a fost inregistrata corspunzator operatiunii economice realizate de societate.000.000 lei x 50% = 28. O societate comerciala platitoare de impozit pe profit a incheiat in cursul trim I un contract de leasing operational.275=122. In anul calendaristic de achizitie: amortizare = 50. Care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA si al impozitului pe profit pentru aceasta situatie? Raspuns: Atat cheltuiala cu mat. Sa se det.cu amt.000 lei Asociat B/PF………………………………………………….2008. In conditiile aplicarii pentru calculul amortizarii fiscale a metodei de amortizare accelerata. Un contribuabil achizitioneaza. un brevet de inventie pe care il utilizeaza incepand cu data de 10 octombrie 2007. Raspuns: Grupa de chelt. cat si TVA aferenta sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit.000 lei Chelt.000 lei Din care: Asociat A/PJ…………………………………………………25.33% Amortizare anuala= VI*Norma de amortizare= 122. Sa se calculeze amortizarea fiscala pentru anul 2007.

000 lei Capital social subscris si varsat……………………………………….000/30.000 lei. Raspuns: Impozit pe profit = Profit impozabil * cota de impozit pe profit 51. organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit . d) in cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.000 Dividend net de incasat=50.orice persoana juridica care a fost infiintata in conformitate cu legislatia Romaniei sau care are locul de exercitare a conducerii efective in Romania” “Art.000 B: Divid.000 x 16%=12.000 Impozit pe divid. Cursul de schimb mediu anual este 1 euro = 3. In categoria contribuabililor impozitului pe profit intra si persoanele juridice straine.000 lei Sa se det. – venituri obtinute din reclamã si publicitate 25. In cursul anului 2008.000 euro.000 Dividend net de incasat=75.brut A=200.5%=125. Retinut de societatea comerciala.000 Impozit pe divid.000-8. – venituri din activitãti economice 7. pentru intretinerea si repararea proprietatii comune. dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.000=37. Sa se prezinte formula generala de calcul al impozitului pe profit.3 lei.000 Impozit pe divid. Care sunt aceste conditii? Raspuns: Organizatiile nonprofit. cat si din strainatate. Descrieti activitatile si profitul impozabil pentru care aceste societati datoreaza impozit pe profit.000 lei. .000 lei Din care: Asociat A/PF romana………………………………….000=42. Raspuns: .000 lei.B: Divid.brut B=200. asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecarei persoane. in anumite conditii.000 lei. precum si sfera de cuprindere a impozitului pe profit datorat de aceste persoane juridice.000 lei Asociat B/PF romana…………………………………. In categoria contribuabililor impozitului pe profit intra si persoanele juridice romane. c) in cazul persoanelor juridice straine si al persoanelor fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica. “ 47. In ce conditii asociatiile de proprietari sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile realizate? Raspuns: Sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile realizate asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice pentru veniturile obtinute din activitati economice si care sunt sau urmeaza a fi utilizate pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii. care trebuie incasate de fiecare asociat si a impozitului pe divid. 49. dupa aprobarea bilantului contabil afferent anului 2007.brut B=300. asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa. intr-un an fiscal.……15. 50. Descrieti categoriile de persoane juridice romane care datoreaza impozit pe profit. 14.Impozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza: b) in cazul persoanelor juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania. tombole 24.datorat=125. asupra profitului impozabil aferent acestor venituri.000-12.00=105.000 45. Organizatiile non-profit. la o societate comerciala avem urmatoarea situatie: Profit net de repartizat sub forma de dividende…………………….5% A: Divid.datorat=75.5%=75. .000 Dividend net de incasat=125.000=63.200.5% Participare asociat B=5. 48. dacã se cunosc urmãtoarele date despre venituri si cheltuieli: – venituri din serbãri.67%=50.000-20.000 =62. asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent.000x37. pentru veniturile realizate din activitati economice.000 46. Raspuns: “Persoana juridica romana . – donatii în bani si bunuri primite prin sponsorizare 9.Impozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza: a) in cazul persoanelor juridice romane.……25. Raspuns: Participare asociat A=25.000/40.000 x 16%=8. conferinte.000 x 16%=20. din care cheltuielile efectuate pentru realizarea de venituri din activitati economice sunt în sumã de 2000 lei. Raspuns: “ Art.40.datorat=50.000 lei. – cheltuielile totale aferente anului 2007 sunt în sumã de 5.000x62. Sã se determine impozitul pe profit datorat de o organizatie non-profit pentru anul 2008. oragnizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000x16. atat din Romania.000 lei. – venituri din cotizatii 3.suma divid. 14.

5. daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 5 si 10 ani. d) investitiile efectuate la mijloacele fixe existente. societate-mama. degresiva sau accelerata.000-6.= 61. de asemenea. acestea se cuprind in grupele in care urmeaza a se inregistra. . b) 2. c) 2. b) mijloacele fixe puse in functiune partial. concretizate in bunuri noi. prin majorarea valorii mijlocului fix. 54.500 => venituri neimpozabile=6. respectiv minimum 10%. degresivã si acceleratã)? Raspuns: (7) In cazul metodei de amortizare liniara. Ce conditii cumulative trebuie sã îndeplineascã imobilizarea corporalã pentru a reprezenta un mijloc fix amortizabil din punctul de vedere al Codului fiscal? Raspuns: (2) Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) este detinut si utilizat in productia. Raspuns: (6) Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determina conform urmatoarelor reguli: a) in cazul constructiilor.000 x 10%=6.Venituri neimpozabile: ven. Începând cu anul 2007.5. f) amenajarile de terenuri. pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca imobilizare corporala.0. se aplica metoda de amortizare liniara. daca persoana juridica romana intruneste cumulativ urmatoarele conditii: 1. plateste impozit pe profit. precum si pentru computere si echipamente periferice ale acestora. ce conditii trebuie îndeplinite pentru ca dividendele primite de o persoanã juridicã românã. detine minimum 15% din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat membru.100=900 Profit impozabil=ven-ch=900-2000*900/7000=900-257=643 => impozit pe profit=643x16%=103 52. contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara. Cota de amortizare liniara se calculeaza raportand numarul 100 la durata normala de utilizare a mijlocului fix. precum si in dezvoltari si modernizari ale bunurilor aflate in proprietate publica. neimp. Prezentati regulile generale pe baza cãrora se poate stabili regimul de amortizare (linear.100 15.…: 24. e) investitiile efectuate din surse proprii. contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara sau degresiva. concesiune.000 Total ven. societate-mamã. respectiv al masinilor.000 donatii: 9. c) investitiile efectuate pentru descoperta in vederea valorificarii de substante minerale utile. precum si pentru lucrarile de deschidere si pregatire a extractiei in subteran si la suprafata. de natura celor apartinand domeniului public.: 25.000 EUR. amortizarea nu poate depasi 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix.din cotizatii: 3.100 => venituri impozabile = 7. (8) In cazul metodei de amortizare degresiva.din reclama.000 ven.(1) Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana sunt. incepand cu 1 ianuarie 2009.ec. de la o filialã a sa situatã într-un stat membru sã fie neimpozabile? Raspuns: Art. degresiv sau accelerat) în cazul mijloacelor fixe. de asemenea.000 EUR x 3. amortizarea se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare liniara la valoarea de intrare a mijlocului fix amortizabil. amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia. uneltelor si instalatiilor.neimp. 55. livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii. amortizarea se calculeaza prin multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori: a) 1. potrivit prevederilor titlului II. c) in cazul oricarui alt mijloc fix amortizabil. 2. amortizarea se calculeaza dupa cum urmeaza: a) pentru primul an de utilizare. (9) In cazul metodei de amortizare accelerata. locatie de gestiune sau altele asemenea. (3) Sunt. sub forma cheltuielilor ulterioare realizate in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare.neimpozabil pana la limita a 15.3=49. pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative.din serbari. daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani. considerate mijloace fixe amortizabile: a) investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere.: ven. .neimpozabil: 61. fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari. neimpozabile si: a) dividendele primite de o persoana juridica romana. b) in cazul echipamentelor tehnologice.000 Ven. 201.publ. Cum se calculeazã amortizarea fiscalã prin fiecare din cele trei metode de amortizare (linearã.: 7.din act.000 ven. de la o filiala a sa situata intr-un stat membru.000 10% din ven. b) pentru urmatorii ani de utilizare. la valoarea rezultata prin insumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor.@ b) are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului. 53. dar nu mai mult de 10% din ven. c) are o durata normala de utilizare mai mare de un an. daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 2 si 5 ani.

@ . achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice. daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 1. (5) In cazul imprumuturilor obtinute de la alte entitati. produselor sau serviciilor. precum si cele obtinute in baza obligatiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata nu intra sub incidenta prevederilor prezentului articol. pentru imprumuturile in lei. 56. republicata. potrivit clauzelor contractuale. Dati trei exemple de cheltuieli deductibile la determinarea profitului impozabil. si b) nivelul ratei dobanzii anuale de 9%. Acest nivel al ratei dobanzii se aplica la determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2004. cele aferente imprumuturilor obtinute de la institutiile de credit romane sau straine. potrivit prevederilor Legii nr. Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu. Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat. la data inregistrarii venitului din dividende detine participatia minima prevazuta la pct.3. scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente. dobanzile deductibile sunt limitate la: a) nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei. institutiile financiare nebancare. schimburilor de specialisti. pe durata de viata stabilita de catre contribuabil. si ale Legii bibliotecilor nr. finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor. Care este limita de deductibilitate a cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordatã salariatilor în România si/sau în strãinãtate? Raspuns: Suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate. potrivit alin. a burselor de specializare. Care este. 2. (4). cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat. in scopul constructiei de localuri. Prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an. Ce dobânzi si diferente de curs valutar nu intrã sub incidenta gradului de îndatorare în ceea ce priveste deductibilitatea din punct de vedere al impozitului pe profit? Raspuns: Art. Cheltuielile din diferentele de curs valutar. in limita a de 2. Acestea se reporteaza in perioada urmatoare. si cele care sunt garantate de stat. 59. cu modificarile si completarile ulterioare. in baza unui contract scris. 61. potrivit legii. corespunzatoare ultimei luni din trimestru. (1). din punct de vedere al impozitului pe profit. Nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta se actualizeaza prin hotarare a Guvernului. cu exceptia celor prevazute la alin. deductibilitatea acestei diferente fiind supusa limitei prevazute la alin. ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit. Raspuns: Cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor. Prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an. regimul fiscal al cheltuielilor cu sponsorizarea? Raspuns: Cheltuielile cu sponsorizarea acordate potrivit legii sunt considerate cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil. in conditiile alin. pana la deductibilitatea integrala a acestora.(1) Cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei. pentru imprumuturile in valuta. al dotarilor. 60. indiferent de nivelul lor. (1). cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei. 57. 58. 32/1994 privind sponsorizarea. cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile. sunt cele aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare a capitalului. in legatura cu imprumuturile obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare. este in limita a 30/00 din cifra de afaceri. numai in conformitate cu prezentul articol. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. astfel: b) provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor. 334/2002. care se limiteaza potrivit prezentului alineat. (3) In cazul in care cheltuielile din diferentele de curs valutar ale contribuabilului depasesc veniturile din diferentele de curs valutar. diferenta va fi tratata ca o cheltuiala cu dobanda. . (1). ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit. mentionate in norme. potrivit clauzelor contractuale. Ce regim fiscal au provizioanele pentru garantii de bunã executie acordate clientilor? Raspuns: Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor. 2. cu modificarile ulterioare. de la persoanele juridice care acorda credite potrivit legii. pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani.5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice. Cum se determinã gradul de îndatorare în vederea stabilirii dacã cheltuielile cu dobânzile sunt deductibile sau nu? Raspuns: Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu. In limitele respective se incadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public. precum si cei care acorda burse private. 23. a participarii la congrese internationale.@ (2) In conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste trei. (4) Dobanzile si pierderile din diferente de curs valutar.

8/5 = 2293. . Veniturile aferente barului de noapte sunt de 9. persoane juridice straine. Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual.000 lei. Raspuns: anul Valoare la începutul anului amortizare Valoare ramasa de amortizat 1 35000 35000 x 20% = 7000 28000 2 28000 28000 x 20% = 5600 22400 3 22400 22400 x 20% = 4480 17920 4 17920 17920 x 20% = 3584 14336 5 14336 14336 x 20% = 2867. ca regula si pe categorii de contribuabili. si sucursalele din România ale bancilor. Cine sunt considerati contribuabili în cazul impozitului pe profit? Raspuns: Sunt contribuabili în cazul impozitului pe profit: a) persoanele juridice române. precum si ce fel de declaratii de impozit pe profit se depun si la ce date? Raspuns: Contribuabilii. pâna la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.2 11468. Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit pâna la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator. pâna la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.000 lei. se recupereaza din profiturile impozabile obtinute în urmatorii 5 ani consecutivi. Se cunosc urmãtoarele date: – valoarea de intrare: 35.8 6 11468. stabilita prin declaratia de impozit pe profit. – cota anualã de amortizare degresivã: 10% x 2 = 20%. Sa se calculeze amortizarea anualã a unui mijloc fix amortizabil prin utilizarea regimului de amortizare degresivã prevãzut la art.76 64. 5% din venituri) = 450 lei 63. Pierderea fiscala înregistrata de contribuabilii care îsi înceteaza existenta prin divizare sau fuziune nu se recupereaza de catre contribuabilii nou-înfiintati sau de catre cei care preiau patrimoniul societatii absorbite. 66. Se cere sa se mentioneze pentru anul 2007 termenele la care se face plata. Celelalte societati comerciale au obligatia de a declara (declaratia 100) si plati impozitul pe profit trimestrial. Contribuabilii care au fost platitori de impozit pe venit si care anterior au realizat pierdere fiscala intra sub incidenta regulilor de recuperare a pierderii de la data la care au revenit la sistemul de impozitare a profitului.8 11468.76 7 2293. persoane juridice române. la fiecare termen de plata a impozitului pe profit. – cota anualã de amortizare linearã: 100/10 = 10%. (8) din Codul fiscal. pierderea se recuperaza luându-se în considerare numai veniturile si cheltuielile atribuibile sediului permanent în România. Un agent economic obtine în anul 2007 un profit impozabil dintr-un bar de noapte în valoare de 1. Sã se determine impozitul pe profit datorat. cu plati anticipate efectuate trimestrial (sacdenta este data de 25.76 8 2293. Raspuns: I/P = 1000*16%=160 lei 9000 lei *5% = 450 lei >>> I/P datorat max ( 16%. În cazul persoanelor juridice straine. inclusive.76 10 2293. pomicultura si viticultura au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual. potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrarii acestora. au obligatia de a plati impozit pe profit anual. Termenul pâna la care se efectueaza plata impozitului annual (impozitul annual – platile anticipate) este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit (15 aprilie). dupa caz.000 lei. c) persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate în România într-o asociere fara personalitate juridica. Aceasta pierdere se recupereaza pe perioada cuprinsa între data înregistrarii pierderii fiscale si limita celor 5 ani. Care este regimul fiscal al pierderilor în cazul impozitului pe profit? Raspuns: Pierderea anuala. Contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice. societati comerciale bancare. b) persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent în România. 24 alin. pâna la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.76 9 2293. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrarii acestora. 65. – durata normalã de functionare conform catalogului: 10 ani.62. a primei luni a trimestrului urmator). d) persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau în legatura cu proprietati imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica româna. Contrbuabilii au obligatia de a plati impozitul pe profit la anumite termene si a depune declaratii de impozit pe profit.

platitoare de impozit pe profit.300 lei reprezentand tichete de cresa acordate salariatilor.400 lei suma deductibila la calculul I/P 72.000 lei.000 lei. stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste valoarea 1 euro= 3. pentru veniturile realizate atât în România cât si în strainatate din asocieri fara personalitate juridica. ea se inscrie in Asociatia Internationala de Fiscalitate. potrivit legilor de organizare si functionare. stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste valoarea de 1 euro= 3.Care este cota de impunere a profitului în anul fiscal 2008? Raspuns: 16% 68.800 lei cheltuiala nedeductibila cu tichetele de cresa. O societate comerciala a realizat in anul 2008 venituri totale de 250. reprezentand cifra de afaceri. dupa caz. Suma deductibila = 200 euro*3. rezerva constituita de persoanele juridice care furnizeaza utilitati societatilor comerciale care se restructureaza. reconstituirea ulterioara a rezervei nu mai este deductibila la calculul profitului impozabil. Determinati suma deductibila la calculul impozitului pe profit aferenta acestei cheltuieli.6 lei. si cheltuieli totale de 175.suma de 75.300-1. daca beneficiarul dividendelor detine minimum 15%. Nu se datoreaza impozit în cazul dividendelor platite de o persoana juridica româna unei alte persoane juridice române.200 lei 73. iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil 69.000 lei. din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile. pentru care achita o cotizatie in anul 2008 de 18.6 lei. platitoare de impozit pe profit. .000 lei=1. O societate comerciala a realizat in anul 2008 venituri totale de 250. 3/1000 din CA= 250.6 lei. 4000 euro*3. In cadrul acestor cheltuieli s-a inclus o suma de 20. In cadrul acestor cheltuieli sunt incluse si urmatoarele: . achita in anul 2008 o cotizatie obligatorie catre CECCAR in valoare de 16. o organizatie non-profit avand ca scop cercetarea in domeniul fiscal. daca plata dividendelor se face în anul fiscal 2007? Raspuns: Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut platit catre o persoana juridica româna.000 lei si cheltuieli totale de 175. societate de expertiza contabila. Determinati suma deductibila la calculul impozitului pe profit aferenta acestor cheltuieli. Raspuns: Sunt nedeductibile cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul in lei a 4. Societatea ALFA SRL. De asemenea.000 lei reprezentand asigurari de pensii facultative suportate de angajator pentru cei 10 angajati ai sai in anul 2008. se retine si se varsa de catre persoana juridica româna. din titlurile de participare ale acesteia la data platii dividendelor.6 lei*10 salariati=7. se reorganizeaza sau se privatizeaza poate fi folosita pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de actiuni obtinut în urma procedurii de conversie a creantelor.000 lei pe angajat.400 lei suma deductibila la calculul I/P 16.500 lei >>> 3. Determinati suma deductibila a cheltuielilor cu asigurarile de pensii facultative.600 lei suma nedeductibila 71.000 lei *3/1000= 750 lei 20% din I/P datorat = 20%*5. in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant. stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste valoarea 1 euro= 3. 67.000 euro anual. pâna ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu. precum si diferenta de impozit de plata sau de recuperat. Raspuns: Sunt nedeductibile cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul in lei a 4.400 lei= 1. Raspuns: Cheltuieli sociale deductibile 2%*75. Raspuns: Sunt deductibile limitat cheltuielile efectuate. achita in anul 2008 o cotizatie obligatorie catre CECCAR in valoare de 16.000 lei-14. Prin exceptie. 4000 euro*3.suma de 5. -suma de 10.e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române.suma de 3. respectiv 2.6 lei=14. restul fiind cheltuieli deductibile. Societatea ALFA SRL. societate de expertiza contabila. Determinati impozitul pe profit aferent anului 2008.000 lei reprezentand impozit pe profit declarat si platit aferent anului 2008.6 lei=14. la schemele de pensii facultative. pe o perioada de 2 ani împliniti pâna la data platii acestora. Cum se determina impozitul pe dividende datorat de un actionar persoana juridica.000 lei reprezentand o bursa privata acordata unui student. . respectiv 10%. 70.000 lei.000 lei .Care este regimul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit în cazul rezervei legale? Raspuns: Rezerva legala este deductibila în limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil. în acest caz.500 = 1.000 lei. În cazul în care aceasta este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este distribuita sub orice forma.000 lei= 1. impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza. înainte de determinarea impozitului pe profit.000 euro anual. in numele unui angajat. începând cu anul 2009.000 lei.000 lei reprezentand cheltuieli cu salariile personalului.

desi s-a constatat ca acest serviciu a fost necesar si existau toate documentele justificative care sa demonstreze ca serviciul a fost efectiv prestat.000 lei ca fiind suma neta de impozit.aferent trim.000 lei. b).000 lei. Care este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit? (101) Raspuns: (4) Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual. III.2008. (11) Contribuabilii prevazuti la alin. O societate comerciala detine un mijloc fix cu o valoare de intrarede 25. O societate comerciala detine un mijloc fix cu o valoare de intrarede 25.938 lei i/p platit bursa privata 74. platitoare de impozit pe profit. Comentati deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu valoarea ramasa neamortizata a mijlocului fix.000 lei. Determinati suma impozitului calculat de SC ALFA SRL pentru redeventele platite nerezidentului si comentati deductibilitatea acesteia la calculul impozitului pe profit. La data de 15 mai 2008. Decizia luata in urma controlului este corecta? Explicati. obtinand in urma valorificarii prin vanzare a partilor componente suma de 7. depun declaratia anuala de impozit pe profit si platesc impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat.000 lei. societatea caseaza bunul. Conform contractului incheiat intre parti suma de plata era de 10. Depunerea declaratiei de impozit pe profit si regularizarea platilor se efectueaza pana la data de 15 aprilie 2008. a carui cota este de 10%. Daca in speta existau toate ducumentele justificative care sa demonstreze ca serviciul a fost efectiv prestat si s-a constatat ca acest serviciu a fost necesar.500 lei trebuia considerata cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil.aferent trim.800*16%=14. pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul. care definitiveaza pana la data de 15 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior. Raspuns: 76.01.500 lei.000 +1.000= 91. a efectuat in anul 2008 urmatoarele plati de impozit pe profit: . obtinand in urma valorificarii prin vanzare a partilor componente suma de 2. Raspuns: 78.800 lei I/P = 91. SC ALFA SRL . pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator. 77. consideram ca suma de 2. pentru a fi deductibile fiscal trebuie justificate cu documente legale.000 lei.000 lei.000 – 750 = 8. O societate comerciala a inregistrat in cursul anului 2008 o suma de 2. . intretinere si reparatii aferente autoturismelor. Beneficiarul redeventei nu a acceptat retinerea din aceasta suma a impozitului pe veniturile nerezidentilor . Raspuns: Decizia luata in urma controlului nu pare corecta deoarece cheltuielile de functionare. si l-a inregistrat in cheltuielile sale.000= 75. .688 lei I/P de plata = 14. Raspuns: Pentru trimestrul IV SC ALFA SRL va plati impozit pe profit la nivelul celui platit pentru trim. amortizat in suma de 20. amortizat in suma de 20. Raspuns: 75.000 lei Profit impozabil = 75. SC ALFA SRL.000 lei.000+5.800+10. . 79. considerand suma de 10.000-175. II : 2.aferent trimestrului I : 2.000 lei.500 lei reprezentand cheltuieli cu repararea unui autovehicul. La un control asupra impozitului pe profit aceasta suma s-a considerat ca fiind nedeductibila intrucat reprezinta o prestare de servicii de care contribuabilul a beneficiat fara a detine contract de presatri servicii. astfel ca SC ALFA SRL a calculat ea impozitul. platitoare de impozit pe profit. (1) lit. neavand insa contract incheiat pentru aceasta prestare de servicii. III : 900 lei. respectiv 900 lei cu termen de plata 25. a efectuat in anul 2008 plati de redevente catre o persoana juridica nerezidenta. La data de 15 mai 2008.Profit contabil = 250. Determinati suma de plata reprezentand impozitul pe profit aferent trimestrului IV stiind ca SC ALFA SRL nu finalizeaza pana la data de 15 februarie 2008 inchiderea exercitiului financiar 2007. Comentati deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu valoarea ramasa neamortizata a mijlocului fix.688 – 5. societatea caseaza bunul.

.....500 lei.... c).......3817 lei/euro care din societatile de mai sus se pot încadra pentru anul 2007 la categoria platitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.....000 În cursul lunii februarie achizitioneaza si pune în functiune o casa de marcat fiscala în valoare de 1.... O societate platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizeaza urmatoarea situatie a veniturilor desprinsa din balanta lunii martie 2008 Valoare cumulata de la Tip venit începutul anului (lei) Venituri din vânzarea marfurilor 10.000 lei) Legislatie: Legea 571/2003......000 300. 412.000 Venituri din productia de imobilizari corporale 2....... .(1) Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit pana la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator...5%*16.000 euro pe an (Cod Fiscal.. 5...000 480..120 lei Din veniturile supuse impozitului pe venit putem scadea valoarea casei de marcat.....@ 80. Impozit pe venit = 2. art.....500 lei x 2.. 35. lit.. lit.. O societate platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat în trim I 2008 venituri totale impozabile în valoare de 18. art. deoarece: societatea A are 10 salariati.000 Venituri din cedarea activelor fixe 7..5 lei 81. conditia impusa de lege limitând numarul de salariati la 9 (Cod Fiscal... b)......5 lei (16.000 lei (200. I 2008 Raspuns: Veniturile supuse impozitului pe veniturile microîntreprinderilor = Venituri din vânzarea marfurilor + Venituri din cedarea activelor fixe + Venituri din dobânzi + Venituri din diferente de curs valutar = 10... 16.. Raspuns: 5.....500 lei) Determinarea impozitului pe venit ...5% = 412..... 103..5 lei) Legislatie: Legea 571/2003.5%* (17.. .000 Venituri din provizioane 500 Venituri din dobânzi 50 Venituri din diferente de curs valutar 70 Venituri din despagubiri acordate de societatile de asigurare pentru 200 pagubele la activele corporale proprii În luna februarie societatea comerciala achizitioneaza si pune în functiune o casa de marcat în valoare de 500 lei..... societatea C a realizat venituri peste 100.....500 lei = 16... Sa se calculeze impozitul pe venit.620 = 415... (1)..2006: Indicator Societatea A Societatea B Societatea C Obiectul de activitate Comert cu articole de Jocuri de noroc Prestari servicii coafura îmbracaminte Tip capitalul social Integral Privat Integral privat Integral privat Venituri (lei) 250....500 lei (18........ 107 si 108.5 lei Metodologia de calcul: Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit . lit. Raspuns: 412..... domeniu în care nu se pot înfiinta microîntreprinderi(Cod Fiscal.120 – 500) = 2......Trei societati comerciale prezinta urmatoarea situatie la 31..... 83.000 lei x 2..000 + 7. conditia impusa de lege limitând valoarea veniturilor la 100.. 104..... Determinati impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trim. prin exceptie de la prevederile art......000 Numar salariati 10 4 5 stiind ca la 31 decembrie 2006 cursul leu/euro a fost de 3...000 lei si cheltuieli totale de 150.... art.5% = 5....(12) Persoanele juridice care inceteaza sa existe in cursul anului fiscal au obligatia sa depuna..... Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.. declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la data depunerii situatiilor financiare la registrul comertului... având în vedere ca nici una dintre ele nu a mai fost încadrata în aceasta categorie? Raspuns: Nici una dintre societatile de mai sus nu se poate încadra în categoria microîntreprinderilor în 2007. 35 alin.12..000 lei. Sa se calculeze impozitul pe venit aferent trim I 2008. societatea B activeaza în domeniul jocurilor de noroc.000 euro/an...000 lei Metodologia de calcul: Determinarea impozitului pe venit .. Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. 82......000 + 50 + 70 = 17. 103.. Art. c). art. alin 5..... O societate platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor a inregistrat in trimestrul I 2008 venituri impozabile in valoare de 200. art.....000 lei – 1.. 107 si 108.

......... Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare....... 85.. pariurilor sportive....................... b) are de la 1 pâna la 9 salariati inclusiv................. 217....000 lei Venituri din dobânzi . 8........ În cazul caror persoane juridice.......................200 lei (12.............................. 100 lei Venituri din provizioane... 12...5% = 305 lei) Legislatie: Legea 571/2003............. Raspuns: 305 lei Metodologia de calcul: Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit ...... 107 si 108. f) veniturile realizate din despagubiri.000 lei = 12............ legiuitorul permite optarea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor? Raspuns: Pot opta pentru impozitarea cu impozitul pe veniturile microîntreprinderilor persoanele juridice române care îndeplinesc cumulative urmatoarele conditii: a) realizeaza venituri........................ de la societatile de asigurare...........5 lei) Legislatie: Legea 571/2003..700 lei) Determinarea impozitului pe venit .. 305 lei (12....... art........ pentru pagubele produse la activele corporale proprii....................... c) desfasoara activitati în domeniile jocurilor de noroc... ....700 lei (10..... 700 lei Sa se determine impozitul pe venit..... Cum se determina baza impozabila aferenta impozitului pe veniturile microintreprinderilor? Raspuns: Baza impozabila a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa............ 86....... O societate platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor achizitioneaza si pune în functiune în cursul lunii februarie o casa de marcat fiscala în valoare de 1....... altele decât cele din consultanta si management............ care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil... 87... d) au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati....... b) desfasoara activitati în domeniile asigurarilor si reasigurarilor........ autoritatile locale si institutiile publice.............................. altele decât statul...................000 euro... conform reglementarilor legale...................................000 lei Venituri din productia de impobilizari corporale si necorporale ........5lei (8....400 lei = 8............400 lei. e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului................. art.... b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale............ Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care: a) desfasoara activitati în domeniul bancar............................. Balanta la 31 martie 2008 înregistreaza urmatoarele venituri: Venituri din comercializarea marfurilor .............1. Raspuns: 218 lei Metodologia de calcul: Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit ..... Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare............. d) veniturile din provizioane...........200 lei x 2...... 12. din care se scad: a) veniturile din variatia stocurilor............. 10. al pietei de capital.. 200 lei Venituri din variatia stocurilor ....5% = 217..... cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere în aceste domenii..000 lei + 100 lei – 1...... d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane........ cazinourilor................000 lei + 2.............. 107 si 108....700 lei x 2........200 lei) Determinarea impozitului pe venit .... în proportie de peste 50% din veniturile totale. c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul în lei a 100... O societate platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat în trim I 2008 urmatoarele venituri: Venituri din vânzarea produselor finite .......... 200 lei Sa se determine impozitul pe venit.5% 88.................................................... c) veniturile din exploatare... Cre este cota de impunere pentru anul fiscal 2008 in cazul platitorilor de impozit pe veniturile microintreprinderilor? Raspuns: 2...........000 lei Venituri din dobânzi .......................................... reprezentând cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor.84.....

societatea realizeaza venituri din prestari servicii in proportie de peste 50% din veniturile totale.7246 3. valori lunare Luna Ianuarie feb martie aprilie mai iunie Venituri 75. in ultima zi a lunii Luna Ianuarie feb martie aprilie mai iunie Curs de 3.000 45.650 lei Total venituri trim.000 25. obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto. 92.000 107.000 65.000 75. in ultima zi a lunii Luna Ianuarie feb martie aprilie mai iunie Curs de 3. daca veniturile realizate din activitatea principala “ activitati de consultanta pentru afaceri si management” sunt in proportie de sub 50% din veniturile toatle. potrivit legii.000 35.6755 3.000 35.000 45.000 85.6505 schimb Stiind ca valoarea cursului de schimb leu/euro din ultima zi a anului 2007 a fost de 3.000 15. inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor.6505 schimb Stiind ca valoarea cursului de schimb leu/euro din ultima zi a anului 2007 a fost de 3.000 115.000 25.000 =5. 89. inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor si cheltuielilor lunare in anul 2008: lei.000 50.000= 8.000 85.000 77. Raspuns: ?????? 90.7202 3.000 77. valori cumulate de la inceputul anului Luna ian feb martie aprilie mai iunie Venituri din 15.000 50. II = 359.6548 3. I = 226.7246 3. valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila.6548 3. inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor in anul 2008 : lei.În cazul în care o microîntreprindere achizitioneaza case de marcat.000 50.7202 3.000 10.000 65.000 Cheltuieli 50.000 59.000 Se stie ca evolutia cursului de schimb leu/euro inregistrat in ultima zi a lunii a fost : lei/euro.000 .000 20.5%*226. în trimestrul în care au fost puse în functiune. O societate comerciala. în conformitate cu documentul justificativ.000 Se stie ca evolutia cursului de schimb leu/euro inregistrat in ultima zi a lunii a fost : lei/euro.5%*359. precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2008 ( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor) Raspuns: ??????? 91. Total venituri trim. obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto si consultanta pentru afaceri.000 56. inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor.000 115. obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto.000 45.6755 3.000 25.6531 3.000 consultanta Precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2008 ( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor) Raspuns: In toate lunile.6531 3.000 prestari servicii Venituri din 5.000 lei Impozit = 2.000 45.000 35.000 lei Impozit = 2. inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor. valori lunare Luna Ianuarie feb martie aprilie mai iunie Venituri 75.000 35. O societate comerciala.000 Cheltuieli 50.000 50.6102 lei/euro.975 lei 93. Rezulta ca plateste impozit pe veniturile microintreprinderilor.000 56. inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor in anul 2008 : lei.6102 lei/euro. precizati daca societatea isi poate mentine statutul de platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor in primul semestru al anului 2008.000 59. valori cumulate de la inceputul anului Luna ian feb martie aprilie mai iunie Venituri din 15. O societate comerciala.000 75.000 107. O societate comerciala care are ca obiect principal de activitate “ activitati de consultanta pentru afaceri si management” poate fi platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor? Raspuns: Da. O societate comerciala.000 11. obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto si consultanta pentru afaceri. inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor si cheltuielilor lunare in anul 2008: lei. inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor.

c) indemnizatia pentru incapacitatea temporarã de muncã. II – 280.000 135. in conformitate cu documentul justificativ. Total venituri cumulate trim I+II = 226. i) venituri din drepturi de proprietate intelectualã.000 35.000+299. trim. societatea realizeaza venituri din prestari servicii in proportie de peste 50% din veniturile totale. h) venituri din cedarea folosintei bunurilor.000=805. din care se scad: a) veniturile din variatia stocurilor. d) sumele primite sub formã de sponsorizare.000 deductibile Precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2008 ( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor) Raspuns: In trim.000 lei. II = 89. in trimestrul in care au fost puse in functiune. In 2008 trece la regimul de platitoare de impozit pe profit. Raspuns: Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa.000 10.000 lei Rezultat fiscal = 805. Raspuns: In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat. Rezulta ca plateste impozit pe veniturile microintreprinderilor. Total venituri trim. O societate comerciala se infiinteaza in anul 2007 ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor.650 lei Total venituri prestari servicii trim II = 299. 97.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 50% inclusiv.000 lei >>> ca in trim II realizeaza venituri din consultanta in proportie de peste 50% din veniturile totale. de la societatile de asigurare. c) veniturile din exploatare. conform reglementarilor legale. valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila.000 lei I/P = 562. f) indemnizatia lunarã a asociatului unic. I = 226.000-243.000+280. 109 alin.000 11.000 consultanta Cheltuieli 10. care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. I este nedeductibila la calculul impozitului pe profit din trim. potrivit legii.000 45. Poate societatea sa-si recupereze.000=562. II??? 94.prestari servicii Venituri din 5.920 lei I/P de platit pt. 96.I.270 lei ??? Suma inregistrata ca impozit pe venit in trim.000 33. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad platile reprezentand impozitul pe veniturile microintreprinderilor efectuate in cursul anului fiscal. Precizati care sunt cheltuielile care pot fi scazute din baza impozabila in scopul calcularii impozitului pe veniturile microintreprinderilor. g) indemnizatiile din activitãti desfãsurate ca urmare a unei functii de demnitate publicã.000 lei Impozit = 2. Exercitiul financiar al anului 2007 inregistreaza o pierdere de 2. pierderea inregistrata in anul 2007? Raspuns: ???????? 95. f) veniturile realizate din despagubiri. (2) si (3). in scopul calcularii impozitului pe profit pe anul 2008. e) indemnizatia pentru cresterea copilului. reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor. aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal. j) venituri din jocuri de noroc.000 lei Total cheltuieli deductibile trim. Din veniturile enumerate mai jos selectati-le pe cele impozabile în anul 2008.000*16% = 89.920-5. b) veniturile din pensii pentru invalizi de rãzboi. . în sensul impozitului pe venit: a) veniturile din dividende.650= 84. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre limitele prevazute in acest articol. e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului. Precizati 3 tipuri de venituri care nu intra in baza impozabila in scopul calcularii impozitului pe veniturile microintreprinderilor.000 85.000 =5.5%*226. d) veniturile din provizioane. daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 110.000 55. Prin exceptie de la prevederile art. fara a se datora majorari de intarziere. b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale. fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu. pentru pagubele produse la activele corporale proprii.I+II = 243.000 15.000 lei Total venituri consultanta trim.

c) venitul net anual impozabil aferent veniturilor din salarii.037 Venit impozabil = 1. urmatoarele venituri.1: venit net lunar: 1.net=? Sal.000 lei.2008) a) imp. iar la celãlalt loc de muncã. Salariata are în întretinere un copil minor si pe mama sa care nu obtine venituri si este proprietara unui teren agricol în suprafatã de 5. pe baza unui contract de munca cu timp normal. pentru: b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală. somaj 0. Raspuns: sal.250 Neimpozabil: din cadou: 150 Fd.somaj 1%: 1250 x 1% = 13 CAS: 1250 x 9. – spor de vechime = 15%. în luna martie 2008: – salariu de bazã = 1. Raspuns: Loc de munca nr. d) venituri nete determinate pe bază de norme de venit. c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor. trebuie depusă declaraţie specială privind veniturile realizate.feb. 98.salarii = 1290 x 16%= 206 Loc de munca cu timp partial: venit net lunar impozabil=950 => imp. O salariatã a unei societãti comerciale obtine la locul de muncã de bazã. c.ian-sep. în perioada februarie-iunie 2008.salarii=? Sal.-iun.Raspuns: Raspuns: a.??) Pentru anul 2007. cunoscandu-se ca procentele de contributii sociale suportate de salariati sunt : CAS 9. j.88 = 157.de baza: 1000 lei spor de vechime 15%: 1000 x 15%=150 – Spor cu caracter permanent? da tichete masa: 20 x 7. Stiind cã persoana fizicã are în întretinere o persoanã si deducerea personalã lunarã aferentã este de 210. are in intretinere 2 persoane ven. – un cadou cu ocazia zilei de 8 martie în valoare de 250 lei.2008) – de baza Loc de munca nr.brut=1000+150+100=1.p. Rãspuns: Pentru veniturile obtinute in anul 2008 nu s-a aprobat inca formularistica specifica impozitului pe venit.net din salarii=? Imp. f.500 (per. Persoana fizicã lucreazã la locul de muncã de bazã în perioada ianuarie-septembrie 2008. g.5%. c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor.037-450=587  impozit sal. Ea estimează că în anul 2008 va realiza următoarele venituri: . O persoană fizică desfăşoară activităţi de servicii de sonorizare muzicală şi optează pentru impunerea în sistem real. CASS 6. O persoanã fizicã obtine la locul de muncã de bazã un venit net lunar de 1.obtinute in anul 2008 de o persoana fizica română cu domiciliul în România. este aceasta obligată să depună declaraţie privind venitul realizat? a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală. b. 2: venit net lunar: 950 (per. Determinati venitul net din salarii. iar luna martie 2008 a avut 21 de zile lucratoare pe care salariata le-a lucrat integral ( deducerea se rotunjeste in sus la 10 lei). b) impozitul total plãtit în cursul anului 2008 pentru veniturile din salarii.5%=119 CASS: 1250 x 6.88 lei/tichet. determinati: a) impozitul lunar pe veniturile din salarii plãtit de persoana fizicã.6 cadou 8 martie: 250.salarii=950 x 16%=152 b) Impozit total platit in 2008= 9 x 206 + 5 x 152= 1854+760= 2614 c) Venit net anual impozabil = 9 x 1500 + 5 x 950 – 9 x 210 = 13500+4750-1890=16360 100.000 m.5%. si la un loc de muncã unde are un contract individual de muncã cu timp partial obtine un venit net lunar de 950 lei. – 20 tichete de masã în valoare de 7.=587 x 16%=94 Salariu net = 1037-100-94=843 99. h.5%. Pentru care dintre veniturile de mai jos. 101. d) venituri din salarii.lunar: Loc de munca de baza: venit net impozabil lunar = 1500-210=1290 => Imp.500 lei. i.5%=81 Venit net = 1250-13-119-81=1. impozitul pe salarii aferent lunii martie si drepturile salariale incasate de angajata. dintre veniturile enumerate.

000 + 12. =1500 lei .000– 12.000 – 18.cheltuieli privind amenzile datorate autorităţilor române: 1500 lei . Rãspuns: Pas 1.cheltuieli cu achiziţionarea de materiale consumabile şi obiecte de inventar: 20000 lei .000 lei . = 12000 lei . Numărul de luni de plată a dobânzii = 7 Ch. de la o altă persoană fizică.75 lei La 15 septembrie 2006: plăţile anticipate în contul impozitului pe venit = 2803 / 4 = 700.venituri din dobânzi aferente disponibilităţilor din conturile la vedere prin care se deruleaza incasarile si platile aferente activitatii economice desfasurate: 500 lei . Determinarea cheltuielilor deductibile Vom determina deductibilitatea fiecărui tip de cheltuială. altele decât cheltuielile de sponsorizare. Determinarea venitului brut anual pe tipuri de venituri Venit brut din opere literare = 2000 + 1000 = 3000 lei Venit brut din opere monumentale = 5000 lei Pas 2.cheltuieli cu salariile: 18000 lei .000 + 18. ea estimează că va realiza următoarele cheltuieli: . astfel: . Valoarea dobânzii lunare = 30. Determinarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe venit Impozit pe venit estimat = 17517x 16% = 2803 lei La 15 martie 2008: plăţile anticipate în contul impozitului pe venit = 2803 / 4 = 700. Rãspuns: Pas 1. ştiind că contribuabilul a fost pe parcursul întregului an angajat la o societate comercială cu contract individual de muncă cutimp întreg.75 lei La 15 iunie 2006: plăţile anticipate în contul impozitului pe venit = 2803 / 4 = 700.cheltuielile cu achiziţionarea de materiale consumabile şi obiecte de inventar sunt integral deductibile Ch.venituri din sponsorizări: 3000 lei În aceeaşi perioadă.cheltuielile cu dobânzile la împrumuturile contractate de la alte persoane fizice sunt deductibile în limita ratei dobânzii de referinţă a BNR. Ded.875 =358 lei Ch. O persoană fizică realizează în cursul anului 2008 următoarele venituri din drepturi de autor: Luna Tipul de venit Suma (lei) Iunie 2008 Opere literare 2000 Septembrie 2008 Opere monumentale 5000 Octombrie 2008 Opere literare 1000 Determinaţi venitul net anual impozabil aferent drepturilor de proprietate intelectuală aferente anului 2008 şi impozitul sub formă de plăţi anticipate în contul impozitului pe venit plătit în cursul anului. protocol şi cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale Limita deduct= 2% x (70500 – 20. = 20000 lei . = 7x375 = 2625 lei Ch Neded = 7x (500 – 375) = 875 lei .000 – 2625 )== 2%x17. Determinarea venitului net pe tipuri de venituri . rambursabil integral peste 12 luni.venituri din prestarea serviciilor de sonorizare: 70.. Ded. la o rată a dobânzii de 20% pe an.cheltuieli de protocol: 1000 lei Pepersoana fizica estimeaza ca la 1 iunie 2008 va contracta un împrumut în sumă de 30000. Neded. Neded. Determinarea venitului net Venit net = Venit brut – Cheltuieli deductibile = 70500 – 52983 = 17517 lei Pas 4.cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita unei cote de 2% aplicată diferenţei dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile. Determinarea cheltuielilor forfetare pe tipuri de venituri Pentru veniturile din opere literare cota de cheltuieli forfetare este de 40% Cheltuielile forfetare pentru operele literare sunt egale cu 3000 x 40% = 1200 lei Pentru veniturile din opere monumentale cota de cheltuieli forfetare este de 50% Cheltuielile forfetare pentru operele monumentale sunt egale cu 5000 x 50% = 2500 lei Pas 3.000x 15% x (1/12) = 375 lei persoana fizică îşi va putea deduce o cheltuială cu dobânda lunară de 375 lei. 102. La 15 decembrie 2006: plăţile anticipate în contul impozitului pe venit = 2803 / 4 = 700. Rata dobânzii de referinţă stabilită de BNR este de 15% pe an Determinaţi impozitul plătit sub formă de plăţi anticipate în contul impozitului pe venit în cursul anului la scadenţele legale.cheltuielile privind amenzile datorate autorităţilor române sunt integral nedeductibile Ch. lei. = 18000 lei . Ded.cheltuielile cu chiria spaţiului sunt integral deductibile Ch.75 lei. Determinarea venitului brut Venitul brut = venituri din prestarea serviciilor + venituri din dobânzi = 70000 + 500 = 70500 lei Pas 2.000 + 2625+ 358 = = 52983 lei Pas 3.cheltuieli cu chiria spaţiului unde îşi are sediul: 12000 lei .000x 20% x (1/12) = 500 lei Valoarea dobânzii conform ratei de referinţă a BNR: 30. Ded. mecenat.cheltuielile cu salariile sunt integral deductibile Ch.75 lei. = 1000 – 358 = 642 lei Total cheltuieli deductibile = 20.

....................................... Deducere personală (are o persoană în întreţinere) .........835lei (1.........pt........ Cota de asig........................................................... Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 485 lei Impozit pe venitul din salarii (16% x 480 lei).....................................................Venitul net = Venit brut – Cheltuieli forfetare – Contribuţii sociale obligatorii Cum persoana fizică a realizat pe tot parcursul anului şi venituri din salarii............de muncă ....................... Cota de asigurări sociale indiv.........................350 lei Venit bază de calcul ..........0........... Soc.........................350 lei Cotizaţia sindicală ...................................165lei (95 lei + 10 lei + 65 lei) Venit net... de sanat...78 lei Legea 571/2003........................9..........................................................000 lei).........000 lei)...30 lei.......de bază (de încadrare)..5%x1.............................1.......95 lei Contribuţia la fondul de şomaj (0............................. sport de angajat…………………………6............ Determinarea impozitului sub formă de plăţi anticipate În luna iunie 2008: Impozit = 2000 x 10% = 200 lei În luna septembrie 2008: Impozit = 5000x 10% = 500 lei În luna octombrie 2008: Impozit = 1000x 10% = 100 lei Legislaţie aplicabilă: Legea 571/2003............000 lei.. Cota de asigurări sociale indiv......000 lei – 165lei) Deducere personală ..... Rãspuns: 71 lei Metodologia de calcul: Venit lunar brut ............................ (contribuţia la nivelul anului nu depăşeşte echivalentul în lei a 200 euro) Să se calculeze impozitul pe venitul din salarii................. Cota de asig... Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare..................... norm.......5% Sa se calculeze impozitul pe venitul din salarii Rãspuns: 78lei Metodologia de calcul: Venit lunar brut ....000 lei).......000 lei)......95 lei Contribuţia la fondul de şomaj (0.................... .....000 lei Contribuţia la asigurări sociale (9..................1............. norm............5% ota de contrib............................. salariati la fd.........................................................350 lei..................390 lei (350 lei + 10 lei + 30 lei) Venit bază de calcul .....1....................................... Suport de angajat…………………………6.....................10 lei..............................Studiu de caz: Persoană angajată cu contract individual de muncă......5% x 1...... Venitu lunar brut din salarii la fct..............................de muncă ..000 lei.......................................65 lei Total contribuţii obligatorii ..................................5% x 1.........................................5% x 1....................... Somaj………………………………….. ...........................000 lei – 170 lei) Deducere personală .............5% x 1...........cond.. 56 şi 57 104.......... Studiul de caz: Persoană angajată cu contract individual de muncă cu timp normal............165 lei (95 lei + 5 lei + 65 lei) Venit net........................................... salariati la fd.9.......................000 lei Contribuţia la asigurări sociale (9.............................. ea nu mai plăteşte nici un fel de contribuţii sociale pentru venitul obţinut din drepturi de proprietate intelectuală Venit net = Venit brut – Cheltuieli forfetare Venit net pentru operele literare = 3000– 1200 = 1800 lei Venit net pentru operele monumentale = 5000 – 2500 = 2500 lei Pas 4.................. Determinarea venitului net anual impozabil Venitul net anual impozabil = 1800 + 2500 = 4300 lei Pas 5......445lei (835lei – 390 lei) ................. Deducere personală (are o persoană în întreţinere) .....5 lei Contribuţia la asigurări sociale de sănătate (6....52 103........835 lei (1.........000 lei)...30 lei Deducere personală şi contribuţii facultative – total .......somaj………………………………… 0......1....pt........................5% Cotizaţia sindicală ........................................ art......................5% x 1.............................. Soc..............................cond..... Venitu lunar brut din salarii la funcţia de bază (de încadrare).. 350 lei....000 lei)....10 lei Contribuţii la fondurile de pensii facultative ..5%..................... 50.....5%............................5 lei Contribuţia la asigurări sociale de sănătate (6................................5% Cota de contrib. de sanat......... art......... Contribuţii la fondurile de pensii facultative ........65 lei Total contribuţii obligatorii ....................................

....Studiu de caz: Persoană ce desfăşoară activităţi în baza unui contract încheiat conform Codului Civil Venitul brut obţinut. Care este sfera de cuprindere în cazul impozitului pe venit pentru veniturile realizate de persoanele fizice rezidente române... legumelor şi zarzavaturilor în sere........ Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere: a) persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.. 107.000 = 200 lei...56 alin 4)-7) din L571/2003 Cod fisacal 110.000 lei... b) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România.000 lei.... Pentru anul 2008 is-a stabilit o norma anuala de venit de 75...... 56 şi 57 105.2... O persoană fizică a obţinut în luna martie 2008... fiind impusa pe baza normelor de venit.000 lei. în baza unui contract privind cesiunea unor drepturi de proprietate intelectuală.. b) persoanele fizice care obţin venituri din cultivarea şi din valorificarea florilor.000 – 200 = 1.. drepturi de proprietate intelectuală).. plantelor decorative şi ciupercilor.... Cine sunt consideraţi contribuabili în cazul impozitului pe venit? Raspuns: Contribuabili: a) persoanele fizice rezidente... Veniturile efectiv obtinute de persoana fizica in anul 2008 au fost de 200... art. cu domiciliul în România? Impozitul pe venit în cazul persoanelor fizice rezidente române.. Art.. cu domiciliul în România se aplică asupra veniturilor obţinute din orice sursă.... din cedarea folosinţei bunurilor. iar cheltuielile au fost de 90..... . O persoana fizica obtine venituri din taximetrie... -nu s-a retinut la sursa nici un impozit....... ale cărei venituri.....000 lei...Impozit pe venitul din salarii (16% x 445lei). Rezolvare: Impozitul pe venit aferent an 2008 datorata de persoana fizica = Norma anuala de venit stabilita * 16% = 75.000 m2 în zonele montane. art. Potrivit legislaţiei cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor fizice care sunt categoriile de venituri pentru care se depune anual Declaraţia specială privind veniturile realizate (Formularul 200)? Raspuns: Declaraţia se completează de către contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din: activităţi independente (activităţi comerciale.. rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv......71 lei Legislaţie: Legea 571/2003..... Determinati suma impozitului pe venit aferenta anului 2008 datorata de persoana fizica... atât din România..... Stabiliţi valoarea impozitului ce trebuie virat statului de către plătitorul de venit în luna aprilie şi suma netă încasată de persoana fizică... copiii sau alţi membri de familie... indiferent de suprafaţă. Raspuns Impozit = 10% x 2. c) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România. Venit net = 2...... 108... 111... persoana neexercitandu-si optiunea pt. Care sunt condiţiile ce trebuie îndeplinite de o persoană pentru a fi considerată în întreţinere din punctul de vedere al deducerii personale ce se acordă salariaţiilor? Raspuns: Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul. Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare.000 lei. profesiuni libere........000 lei.000lei *16% = 12......000 mp în zonele colinare şi de şes şi de peste 20...800 lei. cât şi din afara României... venituri în valoare de 2..Să se determine impozitul pe venit reţinut la sursă de plătitorul de venit. impozabile şi neimpozabile......... 78 şi 79 106. La închierea contractului persoana nu şi-a exercitat opţiunea de impozitare a venitului brut ..... nu depăşesc 250 lei lunar. impozitarea prin retinere la sursa Legea 571/2003...... 109... precum şi din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole. din activităţi agricole şi din transferul titlurilor de valoare...... din cultivarea şi din valorificarea arbuştilor. Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare. în solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat..... Raspuns...

000 .0000/4=3. care isi exercita activitatea o parte din an.000 lei pana pe 15 martie 2008 inclusiv • 12. cu exceptia veniturilor din arendare • din activitati agricole sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit exceptandu-se cazul veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa...000lei *16% = 12.Chelt deductibiele . corespunzator activitatii desfasurate. In cazul contribuabililor impusi pe baza de norme de venit. In anul 2008. ..cheltuielile de protocol .000 lei.0000/4=3.. a realizat venituri din vanzarea marfurilor de 135. datorate unor accidente.000 .si cotizatiile platite la asociatiile profesionale... Pt intreruperile temporare de activitate in cursul anului..89.0000/4=3... Determinat suma impozitului pe venit aferenta anului 2008 datorata de persoana fizica si precizati la ce termene trebuie achitat acesta si in ce sume. O persoana fizica obtine venituri din taximetrie. altele decat: .. inclusiv cele de forta majora.. iar cheltuielile au fost de 90. la cererea contribuabililor. pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Pt contribuabilii impusi pe baza de norme de venit..000 lei si cheltuieli de protocol de 10.. Alin3. Art 48 alin 6 ..112.. Presupunem ca a avut concediu medical 90 zile (3 luni)... cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare..135........000/365*275 = 56. pt acordarea de burse private.... Determinarea impozitului pe venit aferent an 2008 Impozitul pe venit aferent an 2008 datorata de persoana fizica = Norma anuala de venit stabilita * 16% = 75. Rezolvare 1.507 lei 114.. venitul net aferent perioadei efectiv lucrate se determina prin raportarea normei anuale de venit la 365 zile..000 trebuie platit astfel: • 12. spitalizari si altor cauze obiective.... O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala. Norma 169. Determinat limita de deductibilitate a cheltuielilor de protocol? Rezolvare Art 48 alin 5 lit b. dovedite cu documente justificative. Determinarea normei de venit aferenta perioadei lucrate= Norma venit /365 zile * Numar zile efectiv lucrate = 75.. normele de venit se reduce proportional cu perioada nelucrata. Rezolvare Norma 45. In concluzie. Limita de deductibilitate a ch protocol = 2% * Baza de calcul Baza de calcul = Total venituri brute . iar administratia financiara a acceptat aceasta reducere..Rezulta numar zile lucrate = 365-90= 275 zile.000 lei. Pe baza acestuia a solicitat reducerea normei de venit. 44 sau 45.000 lei pana pe 15 septembrie 2008 inclusiv • 12.. In cursul anului 2008 persoana s-a imbolnavit pentru o perioada de trei luni... stabilirea platilor anticipate se face pe baza normelor de venit aprobate pentru anul de impunere.000 lei.000 lei. Norma 46. Determinati suma impozitului pe venit aferenta anului 2008 datorata de persoan fizica...chelt de sponzorizare..0000/4=3..... cheltuieli cu cotizatia la Asociatia Comerciantilor Romani de 2. Pentru anul 2008 i s-a stabilit o norma anuala de venit de 75.000 lei. Veniturile efectiv obtinute de persoana fizica in anul 2008 au fost de 200.. determinandu-si venitul net in sistem real.. fiind impusa pe baza normelor de venit. cheltuieli cu marfurile de 89. Pentru anul 2008 i s-a stabilit o norma anuala de venit de 75.000 lei .. Contribuabilii care realizeaza venituri • din activitati independente • din cedarea folosintei bunurilor...000 lei....000 lei. impozitul anual de 12.. fiind impusa pe baza normelor de venit. Baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile. Cheltuielile de protocol sunt deductibile in limita unei cote de 2% din baza determinata conform alin 6.. Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale. alin 1. iar rezultatul se inmulteste cu numarul zilelor de activitate..... in sit prevazute la pct. mecenat.000 lei pana pe 15 iunie 2008 inclusiv • 12.. O persoana fizica obtine venituri din taximetrie. Art 82. avand in acest scop certificat medical.000 lei pana pe 15 decembrie 2008 inclusiv 113.

...... Cheltuielile de sponzorizare. cheltuieli cu cotizatia la Asociatia Comerciantilor Romani de 2........ . Deteminati venitul net.................. ...................................42.cheltuielile de protocol ....................... Baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile.....000 lei si cheltuieli cu sponsorizarea de 10.......000 lei = 2..160 lei Calculul limitei de deductibilitate a chelt cu cotizatia la Asoc Comerc Rom = 2% * Baza de calcul Baza de calcul = venit brut. Determinati venitul net...............000 = 46..........000 lei......920 lei =Venit net .. mecenat.............000 lei -Cheltuiala cu cotizatia la Asoc Comerciantilor Rom – partea deductibila ..89.......89........................000 lei -Cheltuieli cu marfurile .000 Limita de deduct ch cu cotiz Asoc Comerc Rom = 2%* 46.. cheltuieli cu marfurile de 89...................= ................ determinandu-si venitul net in sistem real..................................000 lei. cheltuieli cu cotizatia la Asociatia Comerciantilor Romani de 2........135................. Limita de deductibilitate a ch cu spons = 5% * Baza de calcul Baza de calcul = Total venituri brute .......000 = 920 lei............... O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala................000-89.... Art 48 alin 6 ........ cheltuieli cu marfuri de 89....000 lei si cheltuieli de protocol de 10......300 lei =Venit net ........000 lei.2...................300 lei 116... Rezolvare Determinarea venitului net Venituri din vanzarea marfurilor.............. cheltuieli cu cotizatia la Asociatia Comerciantilor Romani de 2.............. O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala........... mecenat........ efectuate conform legii.. pt acordarea de burse private. Rezulta ca ch cu cotizatia este deductibila in limita sume de 920 lei...000 lei -Cheltuiala cu cotizatia la Asoc Comerciantilor Rom – partea deductibila .......... precum si pentru acordarea de burse private...000= 920 lei 117...........000.............46...................... Rezolvare Determinarea venitului net Venituri din vanzarea marfurilor.................. determinandu-si venitul net in sistem real.......Chelt deductibile................. cheltuieli cu marfurile de 89......................... ch de protocol si ch cu cotizatiile platite asoc profesionale Baza de calcul = 135.......... determinandu-si venitul net in sistemul real.....chelt de sponzorizare.............. altele decat: ...si cotizatiile platite la asociatiile profesionale.... O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala.... In anul 2008 a realizat venituri din vanzarea marfurilor de 135..46....000 lei ............. mecenat........000 lei........ 44...............000 lei..89..........000 lei si cheltuieli de sponzorizare de 10....... In anul 2008 a realizat venituri din vanzarea marfurilor de 135....000 =920 lei 115...................135.... burse private...................000 lei -Cheltuieli cu marfurile .........920 lei -Cheltuieli de protocol – partea dedecutibila ........chelt deductibile altele decat ch spon... In anul 2008 a realizat venituri din vanzarea marfurilor de 135...........000 lei.........000 lei....000 lei Limita de deductibilitate = 5%*46.........920 lei -Cheltuieli cu sponzorizarea – partea dedecutibila ......... sunt deductibile in limita unei cote de 5% din baza determinata conform alin 6.....780 lei Calculul limitei de deductibilitate a chelt cu cotizatia la Asoc Comerc Rom = 2% * Baza de calcul ....000 Limita de deductibilitate = 2% * 46...................000 lei. Rezolvare Art 48 alin 5 lit a.............................. Calcul limitei de deductibilitate a ch de protocol Limita de deductibilitate a ch cu spons = 2% * Baza de calcul = 2% * 46..........135. Determinati limita de deductibilitate a cheltuielilor de sponsorizare...............000 lei = .........

..5.... mecenat.....................................680 lei Determinarea limitei de deductibilitate a ch cu bursa privata acordata Ch cu acordare de burse private sunt dedecutibile in limita a unei cote de 5% din baza de calcul (art 48.... -cheltuieli cu impozitul pe venit platit anticipat = 1...................000 lei -Cheltuieli cu marfurile.680*16% = 5....500 lei...........................400 = 1720 lei.... Calcul limitei de deductibilitate a ch cu spons Limita de deductibilitate a ch cu spons = 5% * Baza de calcul = 5% * 46.....000= 2....000 lei -Cheltuieli cu personalul ..................000) – ch mf (80....80.......... La sfarsitului anului 2007 ea inregistreaza urmatoarele valori in contabilitatea in partida simpla: ......... O persoana fizica autorizata desfasoara o activitate comerciala pentru care venitul net se determina in sistem real.400 lei Limita de decuctibilitate = 5% * 34..000 lei........ alin 5 lit a) Baza de calcul = venituri brute – cheltuieli deductibile...... Determinat impozitul pe venit final datorat pentru intregul an 2007.. -cheltuieli cu personalul = 5..................000 lei.....................680 lei Determinarea limitei de deductibilitate a ch cu bursa privata acordata Ch cu acordare de burse private sunt dedecutibile in limita a unei cote de 5% din baza de calcul (art 48... ...000 lei.000 lei..600 lei -Cheltuieli cu acordarea unei burse private – partea deductibila ...... altele decat cele de spon.... ch de protocol.........chelt deductibile altele decat ch spon..... -cheltuieli cu acordarea in bani a unei burse private = 4...000 lei -Cheltuieli cu personalul ..... Determinati diferenta de impozit de plata sau de recuperat pentru intregul an 2007............venituri din vanzari de marfuri = 120... mecenat..............000) – ch personal (5...1... Rezolvare Determinarea venitului net Venituri din vanzari de marfuri ..........300 lei 118.......... acordarea burse...800 lei..................... O persoane fizica autorizata desfasoara o activitate comerciala pentru care venitul net se determina in sistem real.....................000 = 920 lei..500 lei.....720 lei =Venit net .. La sfarsitului anului 2007 ea inregistreaza urmatoarele valori in contabilitatea in partida simpla: .......120............ alin 5 lit a) Baza de calcul = venituri brute – cheltuieli deductibile................000-89.... Rezulta ca ch cu cotizatia este deductibila in limita sume de 920 lei.............................600 lei... Impozitul pe venit datorat pt intregul an 2007 = 32....cheltuieli cu impozitul pe venit platit anticipat = 1.000 = 46.120.800 lei..venituri din vanzari de marfuri =120...80.............................600)= 34..... alin 6) Baza de calcul = vt din vz mf (120..........229 lei 119........... ch .5............... -cheltuieli cu marfurile = 80......... ch de protocol si ch cu cotizatiile platite asoc profesionale Baza de calcul = 135.....720 lei =Venit net .. -cheltuieli cu marfurile = 80.......Baza de calcul = venit brut. burse private.32.............. ch cu cotizatiile la asoc profesionale (art 48......... altele decat cele de spon......000 lei -Cheltuieli cu marfurile................32..........600 lei -Cheltuieli cu acordarea unei burse private – partea deductibila ....000 Limita de deduct ch cu cotiz Asoc Comerc Rom = 2%* 46.. mecenat..... acordarea burse......... -cheltuieli cu acordarea in bani a unei burse private = 4.....1...... Rezolvare Determinarea venitului net Venituri din vanzari de marfuri ...

.............229 lei S-a platit anticipat 1...000) – ch mf (80......................... si nu separat... Rezolvare Conform codului fiscal art 55 urmatoarele venituri nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile: • tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica are un copil minor) • indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare de 100 lei......729 lei 120............ Raspuns.400 = 1720 lei....... art..... Sal net= Venit brut – Contributii – Impozit Avantaj net = Avantaj brut – Contributii – Impozit Avantaj net = Avantaj brut – (9..... 78 şi 79 121..............10%*2... Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare. sunt considerate avantaje nete.2834 lei....... In venitul brut se vor include valoarea bruta a avantajelor in natura.. Deducerea personala nu s-a luat in calcul..... iar in venitul brut realizat se vor cuprinde valoarea bruta a acestor avantaje..5%+6...500 lei.... Impozitul pe venit datorat pt intregul an 2007 = 32.2....5%+6...........500=250 lei + Avantaj in natura reprezentat de 10 kg carne la valoare bruta .Determinati impozitul pe venit reţinut de societatea X SRL in 2008 daca venitul brut lunar realizat este in suma de 1200 lei si contractul s-a desfasurat pe o perioada de 10 luni din anul 2008.. 1... O persoana fizica este angajata la o societate comerciala cu contract individual de munca cu timp normal.......500.5%)*Avantaj brut] Dupa rezolvarea ecuatiei rezulta : Avantaj brut = Avantaj net /0... La închierea conventiei persona a optat pentru impozitarea venitului brut.. Pe baza acestuia obtine urmatoarele venituri in luna aprilie 2008: -salariu de baza de 2..7056 = 84 =Venitul brut realizat ....500 lei +Indemnizatia de conducere .10kg*10lei/kg*1.... deoarece ea se calculeaza in functie de venitul total brut.. ..... alin 6) Baza de calcul = vt din vz mf (120... rezulta ca mai are de platit 5............... -tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica are un copil minor) -un stimulent in natura reprezentand 10 kg carne evaluate la un pret fara TVA de 10 lei /kg.000) – ch personal (5..600)= 34.680*16% = 5... Precizari Pentru ca salariul net (calculat inainte de influenta avantajelor in natura) sa nu fie afectat de toate avantajele in natura de care beneficiaza salariatul...........500=3. Civil Venitul brut lunar obţinut..de protocol.....229-1........................ Persoană ce desfăşoară activităţi în baza unuei conventii încheiate conf....7056 Remarca: la calculul contributiilor s-a luat in considerare doar CAS si CASS suportate de salariat..... 1200 lei x10 luni x (-cass)x 16%=1920 lei Legea 571/2003. -indemnizatie de conducere de 10% din salariul de baza.400 lei Limita de decuctibilitate = 5% * 34....200lei..... Cod. ch cu cotizatiile la asoc profesionale (art 48.......5%)*Avantaj brut – 16%*[ Avantaj brut – (9............ -o indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare de 100 lei. Determinati venitul brut al persoanei fizice... Toate avantajele in natura sunt purtatoare de TVA si soc trebuie sa colecteze TVA aferent atat timp cat la procurarea acelor avantaje societatea a dedus TVA Determinarea venitului brut total Salariu realizat (presupunem ca persoana lucrat zilele lucratoare din luna aprilie 2008)..... deoarece contributia pt somaj se suporta doar din salariul baza...19/0.

... -o indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare de 100 lei.....500=250 lei + Avantaj in natura reprezentat de 10 kg carne la valoare bruta . -indemnizatie de conducere de 10% din salariul de baza.... Rezolvare Conform codului fiscal art 55 urmatoarele venituri nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile: • tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica are un copil minor) • indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare de 100 lei.... -tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica are un copil minor) -un stimulent in natura reprezentand 10 kg carne evaluate la un pret fara TVA de 10 lei /kg..500 lei.... stiind ca are in intretinere un copil minor......2834 lei..... si nu separat..122........500 lei +Indemnizatia de conducere . considerand cotele de ...10%*2. VBT = venit brut total.......000 lei atunci deducerea pesonala lunara (DPL) este: DPL= DPT * [1-(VBT-1000)/2000] Unde: DPT = deducerea personala teoretica... -indemnizatie de conducere de 10% din salariul de baza....500 lei....7056 Remarca: la calculul contributiilor s-a luat in considerare doar CAS si CASS suportate de salariat... Deducerea personala nu s-a luat in calcul......... deoarece ea se calculeaza in functie de venitul total brut... Pe baza acestuia obtine urmatoarele venituri in luna aprilie 2008: -salariu de baza de 2........ Determinati deducerea personala care i se poate acorda angajatului in luna aprilie 2008...... O persoana fizica este angajata la o societate comerciala cu contract individual de munca cu timp normal...........000 si 3...... iar pt o persoana in intretinere aceasta este 350 lei.. DPL = 350* [1-(2834-1000)/2000]=281 lei 123...... sunt considerate avantaje nete..... Pe baza acestuia obtine urmatoarele venituri in luna aprilie 2008: -salariu de baza de 2.. Sal net= Venit brut – Contributii – Impozit Avantaj net = Avantaj brut – Contributii – Impozit Avantaj net = Avantaj brut – (9....... Precizari Pentru ca salariul net (calculat inainte de influenta avantajelor in natura) sa nu fie afectat de toate avantajele in natura de care beneficiaza salariatul.....5%)*Avantaj brut – 16%*[ Avantaj brut – (9.. -o indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare de 100 lei...5%+6........5%+6....... iar in venitul brut realizat se vor cuprinde valoarea bruta a acestor avantaje. O persoana fizica este angajata la o societate comerciala cu contract individual de munca cu timp normal......2..10kg*10lei/kg*1...... stabilita cf Codului Fiscal... Determinati impozitul pe venit aferent venitului salarial obtinut de persoanna fizica.... Determinarea deducerii personale Daca venitul brut realizat este cuprins intre 1. -tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica are un copil minor) -un stimulent in natura reprezentand 10 kg carne evaluate la un pret fara TVA de 10 lei /kg...5%)*Avantaj brut] Dupa rezolvarea ecuatiei rezulta : Avantaj brut = Avantaj net /0...... Toate avantajele in natura sunt purtatoare de TVA si soc trebuie sa colecteze TVA aferent atat timp cat la procurarea acelor avantaje societatea a dedus TVA Determinarea venitului brut total Salariu realizat (presupunem ca persoana lucrat zilele lucratoare din luna aprilie 2008).7056 = 84 =Venitul brut realizat .19/0..... In venitul brut se vor include valoarea bruta a avantajelor in natura............. deoarece contributia pt somaj se suporta doar din salariul baza..

................... CASS – 6. si nu separat.......... Precizari Pentru ca salariul net (calculat inainte de influenta avantajelor in natura) sa nu fie afectat de toate avantajele in natura de care beneficiaza salariatul..........5% *1500=8 =Venit net.......2834 lei... deoarece contributia pt somaj se suporta doar din salariul baza.... Determinarea venitului net Venit brut realizat ..............2373 Determinarea deducerii personale Daca venitul brut realizat este cuprins intre 1.............................5%)*Avantaj brut] Dupa rezolvarea ecuatiei rezulta : Avantaj brut = Avantaj net /0................................................................19/0....10%*2.2373 -Deducerea personala...........5%+6..5% * VBT ........ 0..............................................7056 Remarca: la calculul contributiilor s-a luat in considerare doar CAS si CASS suportate de salariat.. somaj – 0...5%*2834 = 184 -Somaj 0.5%*2834 = 269 -CASS 6... deoarece ea se calculeaza in functie de venitul total brut...... iar pt o persoana in intretinere aceasta este 350 lei.281 =Venit impozabil .... In venitul brut se vor include valoarea bruta a avantajelor in natura....................... stabilita cf Codului Fiscal...6...9.......................5%)*Avantaj brut – 16%*[ Avantaj brut – (9................contributii individuale CAS – 9....... Rezolvare Conform codului fiscal art 55 urmatoarele venituri nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile: • tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica are un copil minor) • indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare de 100 lei..............2...000 si 3......... Sal net= Venit brut – Contributii – Impozit Avantaj net = Avantaj brut – Contributii – Impozit Avantaj net = Avantaj brut – (9...5%+6.......500=250 lei + Avantaj in natura reprezentat de 10 kg carne la valoare bruta .......................... sunt considerate avantaje nete.... Toate avantajele in natura sunt purtatoare de TVA si soc trebuie sa colecteze TVA aferent atat timp cat la procurarea acelor avantaje societatea a dedus TVA Determinarea venitului brut total Salariu realizat (presupunem ca persoana lucrat zilele lucratoare din luna aprilie 2008)... iar in venitul brut realizat se vor cuprinde valoarea bruta a acestor avantaje.................................... Deducerea personala nu s-a luat in calcul.......5%* VBT......10kg*10lei/kg*1.............5% aplicabile la venitul brut (valorile contributiilor si impozitului se rotunjesc la intreg)...500 lei +Indemnizatia de conducere .....................7056 = 84 =Venitul brut realizat .5%.................000 lei atunci deducerea pesonala lunara (DPL) este: DPL= DPT * [1-(VBT-1000)/2000] Unde: DPT = deducerea personala teoretica.........................5%*Salariu de baza......... VBT = venit brut total......5%...................2592 Impozitul pe venit din salarii = Venit impozabil * 16% = 2592*0...............2834 lei -CAS 9................... DPL = 350* [1-(2834-1000)/2000]=281 lei Determinarea venitului impozabil si a impozitului pe venit Venit net .......16=415 lei ......

12. cf art 82.600 lei Platile de impozit pe venit: . cu exceptia veniturilor din arendare.la 15 martie : 3. cu exceptia veniturilor din arendare. Venitul brut estimativ = 2.000 lei Venitul net estimativ = Venitul brut estimativ – Cota de cheltuaiala forfetara de 25% = 30. La 31. daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.000*25% = 30.500 lei Impozitul pe venit anual calculat pt platile anticpative = 22. in sarcina proprietarului.000-7. Platile anticipate se stabilesc luandu-se ca baza de calcul venitul anul estimat sau venitul net realizat in anul precedent dupa caz. La 31. Art 62 alin 2 Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. 125. Art 82 alin 3.2008 proprietarul constata ca persoana chiriasa a efectuat cheltuieli cu modernizarea apartamentului in valoare de 10. Art 82 alin 3.500 lei / luna. Venitul brut estimativ = 2. in sarcina proprietarului. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad.500 lei / luna.la 15 septembrie : 900 lei . in favoarea sa.500*16% = 3.2008 proprietarul constata ca persoana chiriasa a efectuat cheltuieli cu modernizarea apartamentului in valoare de 10.600/4 = 900 lei . Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale. daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta. Platile anticipate se stabilesc luandu-se ca baza de calcul venitul anul estimat sau venitul net realizat in anul precedent dupa caz.000 lei. Art 82 alin 2. uzufructuarului sau a altui detinator legal. Art 63. Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale. conform dispozitiilor legale.600 lei Platile de impozit pe venit: . Pentru a se calcula impozitul sub forma de plati anticipate se determina venitul anul estimativ. conform dispozitiilor legale. Art 82 alin 2.000 lei Venitul net estimativ = Venitul brut estimativ – Cota de cheltuaial forfetara de 25% = 30. datoreaza plati anticipate in contul impozitului pe venit catre bugetul de stat. datoreaza plati anticipate in contul impozitului pe venit catre bugetul de stat. Un contribuabil care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe parcursul unui an. Determinati impozitul sub forma de plati anticipate care va fi achitat pentru venitul din cedarea folosintei bunurilor. pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Un contribuabil care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe parcursul unui an.500*16% = 3.500 = 22. O persoana fizica incheie un contract de inchiriere unui apartament la 1 ianuarie 2008 pentru care va obtine in anul 2008 un venit de 2.000 lei.000 – 30. in favoarea sa.600/4 = 900 lei . cf art 82. Art 62 alin 2 Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.500 * 12 luni = 30.000-7. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad.la 15 martie : 3. Rezolvare Art 62 alin 1.la 15 iunie : 900 lei .12. Determinati impozitul final aferent venitului din cedarea folosintei bunurilor.la 15 decembrie : 900 lei. uzufructuarului sau a altui detinator legal.000*25% = 30.500 = 22. Pentru a se calcula impozitul sub forma de plati anticipate se determina venitul anul estimativ.la 15 iunie : 900 lei .500 lei Impozitul pe venit anual calculat pt platile anticpative = 22. Art 63. Rezolvare Art 62 alin 1.500 * 12 luni = 30.124. pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.000 – 30. O persoana fizica incheie un contract de inchiriere unui apartament la 1 ianuarie 2008 pentru care va obtine in anul 2008 un venit de 2.

Un contribuabil care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe parcursul unui an.200 lei 126. Art 62 alin 2 Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale.la 15 decembrie : 900 lei. cf art 82. rezulta ca dupa 31. Determinati diferenta de impozit de plata sau de recuperat aferenta anului 2008.600 lei /luna.la 15 septembrie : 900 lei .000*16% = 4. Care este metoda de determinare a venitului net? Rezolvare Cf ordinul ANAF nr 2333/2007 pt aprobarea Procedurii privind declararea si stabilirea impozitului pe veniturile .600 lei Platile de impozit pe venit: .600/4 = 900 lei .Cota de cheltuaiala forfetara de 25% = 2. rezulta ca dupa 31.000) = 40.800-3.la 15 decembrie : 900 lei.000 Impozitul final este = 30. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad.000.000-7.500 = 22.500*16% = 3.Cota de cheltuaiala forfetara de 25% = 2.la 15 martie : 3.000 = 30.700 lei /luna .la 15 iunie : 900 lei .800-3.la 15 septembrie : 900 lei .000. La 31. Art 63.000 lei Venitul net estimativ = Venitul brut estimativ – Cota de cheltuaial forfetara de 25% = 30. Venitul brut estimativ = 2. cu exceptia veniturilor din arendare. in favoarea sa.800 lei Daca contribuabilul a achitat la termen toate paltile anticipate de impozit.900 lei/luna. Rezolvare Art 62 alin 1. datoreaza plati anticipate in contul impozitului pe venit catre bugetul de stat.pentru al doilea contract o chirie de 1.. daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta. Art 82 alin 3.500*12+10.12. O persoana fizica incheie un contract de inchiriere unui apartament la 1 ianuarie 2008 pentru care va obtine in anul 2008 un venit de 2.000 Impozitul final este = 30.200 lei 127.000 = 30.500*12+10. conform dispozitiilor legale.2008 contribuabilul mai are de platit : 4.25*40.500*12+10.000 lei/luna.pentru al treilea contract o chirie de 1.2008 contribuabilul mai are de platit : 4.000*25% = 30.pentru al cincilea contract o chirie de 1. Pentru a se calcula impozitul sub forma de plati anticipate se determina venitul anul estimativ.000) = 40.12.25% * (2.12.000-0.000 lei.000*16% = 4. Venitul net final = Venit brut total . uzufructuarului sau a altui detinator legal.25% * (2.500*12+10.25*40.pentru primul contract o chirie de 1. in sarcina proprietarului.800 lei Daca contribuabilul a achitat la termen toate platile anticipate de impozit. Venitul net final = Venit brut total .500 lei Impozitul pe venit anual calculat pt platile anticpative = 22.2008 proprietarul constata ca persoana chiriasa a efectuat cheltuieli cu modernizarea apartamentului in valoare de 10. . O persoane fizica are incheiate pentru anul 2008 sase contracte de inchiriere a unor imobile in urma carora obtine urmatoarele venituri: . Platile anticipate se stabilesc luandu-se ca baza de calcul venitul anul estimat sau venitul net realizat in anul precedent dupa caz.600 = 1.000-0.pentru al patrulea contract o chirie de 2. Art 82 alin 2.500 lei / luna.600 = 1.000 – 30.200 /luna . .500 * 12 luni = 30.

respectiv 2. O persoane fizica obtine in anul 2008 urmatoarele venituri brute din dividende: a) 1.veniturile din dobanzi la conturile curente . SC ALFA SA va calcula.000 lei la SC BETA SA. 129. SC BETA SA va calcula. retine si vira urm impozit pe venituri din dividende: Imp/ven din dividende = 1. In total. b) 2. b) 2. Determinaţi impozitul pe clădiri ce trebuie plătit de persoana fizică separat pentru casă şi apartament.10.. La 15 aprilie 2008 persoana fizică mai achiziţionează tot în Bucureşti. Determinat impozitul pe veniturile din investitii care i se va retine persoanei fizice. califica aceste venituri in categoria VENITURILOR DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE. odata cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. un apartament într-un bloc cu 2 etaje şi 5 apartamente cu o suprafaţă desfăşurată de 50 mp. venitul impozabil este reprezentat de dobanzile la depozitul pe 3 ani. Veniturile sub forma de dividende se impun cu o cota de 16% din suma acestora. Aceste persoane stabilesc venitul net in sistem real.000*16% = 160 lei. valoare impozabilă 669 lei/mp. 131. Determinati impozitul pe veniturile din investitii care i se va retine persoanei fizice.000 lei la un depozit pe 3 ani. construit în anul 2006. Sunt neimpozabile urmatoarele venituri din dobanzi . retine si vira urm impozit pe venituri din dividende: Imp/ven din dividende = 2. se calculeaza.000 = 320 lei calculat si retinut in momentul constituirii depozitului. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice.din cedarea folosintei bunurilor realizate din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere (referinta art 46 din Cod Fiscal pct 232 dinNorme): “Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui nr mai mare de 5 contracte de inchiriere sau subinchiriere la sf anului fiscal. Începând cu 01 iulie 2008 persoana fizică dă spre închiriere noul apartament. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. 128. si conduc contabilitatea in partida simpla.000 lei de la SC ALFA SA. pentru care încheie un contract de închiriere pe 3 ani. c) 500 lei la obligatiuni municipale.60. Coeficientul de corecţie este 2. Rezolvare Cf art 65 alin 2.venituri din dobanzi aferente obligatiunilor municipale. impozitul pe veniturile din investitii care i se va retine persoanei fizice = 160+320=480 lei. Cine are obligatia de virare la stat a impozitului pe veniturile din dobanzi obtinute de persoane fizice? Rezolvare Impozitul pe veniturile din dobanzi obtinute de persoane fizice. se retine si se vireaza la stat de catre platitorii acestor venituri. O persoană fizică deţine ca locuinţă de domiciliu o casă în Bucureşti cu valoare impozabilă de 669 lei/mp şi suprafaţă utilă de 80 mp. Rãspuns: a)pentru casa Pas 1.000 lei la un cont curent. Rezolvare Art 67 alin 1. Determinarea suprafeţei desfăşurate . Prim urmare.000*16% = 320 lei. O persoana fizica obtine in anul 2008 urmatoarele venituri brute din dobanzi: a) 1. construită în anul 2005. Raspuns : 480 lei 130. constituit la 30. Impozitul pe veniturile din investitii retinut = 16% * 2.2007.000 lei. incepand cu anul fiscal urmator.

Pas 6. Determinarea impozitului anual Impozit anual = 166.224 lei Pas 3. Aplicarea majorării datorate suprafeţelor mari Deoarece suprafaţa construită nu depăşeşte 150 mp.982. 260.1% = 167 lei Pas 7. din care 100 mp sunt ocupaţi de o clădire. art.amortizată integral.2 = 96 mp Pas 2. Aplicarea majorării datorate suprafeţelor mari Deoarece suprafaţa construită nu depăşeşte 150 mp.4 x 0. până la data de 31 martie inclusiv a anului respectiv de până la 10%. Determinaţi impozitul pe clădiri ce trebuie plătit de respectiva societate comercială.1% = 86. 134. 132. O societate comercială are înregistrată în contabilitate o clădire cu o valoare de inventar de 800. Rãspuns: Terenurile aparţinând instituţiilor de învăţământ preuniversitar sunt scutite de la plata impozitului pe teren (Cod fiscal.60 = 166.15%) = 680. Aplicarea reducerii datorate anului terminării Pentru că vechimea casei este de numai 2 ani persoana fizică nu va beneficia de reducerea valorii impozabile datorită anului terminării Pas 5.970 x 0. 257. cu condiţia ca ea să fie stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local.97x 2/12x 1. lit. Însă pentru cel de-al doilea imobil valoarea impozitului se majorează cu 15%. Determinarea valorii impozabile Valoarea impozabilă = 96 x 669 = 64.Suprafaţa desfăşurată construită = 80x 1. adică pentru 8 luni.5% x 680.4 lei Pas 4. datorat pentru întregul an de către contribuabili.000 lei. Pas 6. d) pentru acest teren nu se datorează impozit. valoarea impozabilă se reduce cu 15% (Cod fiscal. (Cod fiscal. 253.400 lei 133. Care sunt bonificaţiile ce pot fi acordate pentru plata impozitului pe teren? Rãspuns: Conform legii se poate acorda o bonificaţie pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren.16 =60 lei.97 lei Pas 7. Determinarea valorii impozabile Valoarea impozabilă = 50x 669 = 33. În cazul clădirilor amortizate integral. nu se va aplica majorare datorită suprafeţei mari. Determinarea impozitului anual Impozit anual = 86.5%.982. . Ştiind că persoana fizică a achiziţionat automobilul pe data de 18 februarie 2008 determinaţi cuantumul impozitului asupra mijloacelor de transport de plată către bugetul local pentru anul 2008. Valoarea impozitului asupra mijloacelor de transport este de 9 lei/200 cm3. Determinarea suprafeţei desfăşurate Suprafaţa desfăşurată construită = 50 mp Pas 2. Determinarea impozitului de plată Impozitul de plată = impozitul anual = 167 lei b)pentru apartament Pas 1. întrucât este prima clădire în afara celei dedomiciliu.224 x 2. art.60 = 86. O instituţie de învăţământ preuniversitar deţine un teren în intravilan destinat construcţiilor în suprafaţă de 500 mp. Determinaţi impozitul pe teren datorat bugetului local. alin 4) Valoarea impozabilă = 800. art. 2).450 lei Pas 3. Valoarea impozabilă a terenului este de 6148 lei/ha. Aplicarea reducerii datorate anului terminării Pentru că vechimea apartamentului este de numai 2 ani persoana fizică nu va beneficia de reducerea valorii impozabile datorită anului terminării Pas 5.49 = 60. O persoană fizică deţine un autoturism cu o capacitate cilindrică de 2400 cm3. Aplicarea coeficientului de corecţie Valoarea impozabilă = 33. Rãspuns: Pas 1. Cota de impozit stabilită prin hotărâre a Consiliului Local este de 0.970 lei Pas 4. Determinarea valorii impozabile Valoarea impozabilă este dată de valoarea de intrarea a clădirii. impozitul de plată = 86.000 = 3. Determinarea impozitului de plată Pentru apartament se va plăti impozitul numai pentru perioada mai-decembrie. Determinarea impozitului pe clădiri Impozitul = 0.000 lei Pas 2. Aplicarea coeficientului de corecţie Valoarea impozabilă = 64.000 x (100% .67 + 43. Majorarea nu se va aplica în lunile în care imobilul a fost dat spre închiriere Majorarea se aplică pentru perioada mai-iunie .15 + 86. alin.97 x 6/12 = 16. 135. nu se va aplica majorare datorită suprafeţei mari.450 x 2.

valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.electrice si de incalzire.cu instalatii de apa. Cum se calculează impozitul pe clădiri în cazul în care proprietarul este o persoană fizică ce deţine în proprietate doar o clădire? Raspuns: În cazul persoanelor fizice.stiind ca valoarea impozabila unitara a fost stabilita de consiliul local la 669 lei/m2. 140. În anul fiscal 2008 o persoană fizică deţine în proprietate un autoturism înmatriculat în România. 139. la data de 1ianuarie a anului fiscal de referinţă. respective taxa pe clădiri? Raspuns: Impozitul pe clădiri este datorat de proprietarii clădirilor.in suprafata construita desfasurata de 57 m 2 .1%=80 lei Bonificatie=80 x10%= 8 lei Impozit de plata=80-8=72 lei. Determinarea impozitului pentru întreg anul Impozitul asupra mijloacelor de transport = 9 x 12 = 108 lei Pas 3. iar plata impozitului se face integral până pe 31 martie 2008 (prin hotărârea onsiliului local. Rezolvare: Impozit annual=57x669x2. primite sau luate în folosinţă clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale. impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0. În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente. b) cu 10%.de 10%). exprimată în lei/m2 (ajustată cu un coeficient de corecţie în funcţie de rangul localităţii şi zona în cadrul localităţii).1x0.canalizare. Rezolvare: Nr unităţi de 200 cm3 = 1895/200 = 10 Impozit anual = 10 x 15 = 150 lei Bonificaţie = 150 x 10% = 15 lei Impozit de plată = 150 – 15 = 135 lei 138.cu un coeficient de corectie de 2. impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra . cu valoarea impozabilă corespunzătoare. În cazul clădirii utilizate ca locuinţă.un apartament situat intr-un imobil cu doua etaje. după cum urmează: a) cu 20%.zona D.iar plata impozitului se face integral pana la data de 31 martie 2008(prin hotararea consiliului local. Determinarea impozitului de plată la buget Număr luni în care autoturismul a fost deţinut = 10 Taxa asupra mijloacelor de transport de plată = 108x 10/12 = 90 lei 136.20.cu peretii din beton armat. pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. Valoarea impozabilă a clădirii.in anul fiscal 2008. cu o capacitate cilindrică de 1895cm3.construit in anul 1990. coeficientul de corecţie se reduce cu 0.10.fiecare etaj cu doua apartamente. Calculaţi impozitul pe mijloacele de transport datorat de proprietar ştiind că valoarea impozitului unitar este stabilită de consiliul local la 15 lei/200 cm3 sau fracţiune de capacitate.Localitatea unde se afla imobilul a fost incadrata la rangul II.1% la valoarea impozabilă a clădirii.se reduce în funcţie de anul terminării acesteia. exprimată în lei. Cum se calculează impozitul pe clădiri în cazul unei persoane juridice? În cazul persoanelor juridice. Determinarea bazei impozabile Baza impozabilă = 2400/200 = 12 fracţiuni de 200cm3 Pas 2.Rãspuns: Pas 1. pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv. închiriate. Stabiliti impozitul pe cladire datorat de proprietarul apartamentului pentru anul 2008. se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia. O persoana fizica detine in proprietate intr-un oras. Valoarea impozabilă a clădirii. a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi. atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1. Cine datorează impozitul pe clădiri. pentru plata anticipată a impozitului pe clădiri se acordă bonificaţia maximă prevăzută în Codul fiscal.10. Taxa pe clădiri este datorată de persoanele juridice care au concesionate. de 10%). 137. Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior.pentru plata anticipata a impozitului pe cladiri se acorda bonificatia maxima prevazuta in Codul fiscal. exprimate în metri pătraţi.

O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o suprafata construita desfasurata de 20 mp. Cladirea a fost construita in anul 1950. 2008 3/12=0. avand o valoare contabila ( de inventar) de 75.1=2. Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0. prin înmulţirea numărului de unităţi de 200 de cm3 sau fracţiuni din acestea (determinate prin împărţirea capacităţii cilindice la 200. cu o suprafata utila de 8 mp. Cum se fundamentează impozitul pe teren. Care este scadenţa de plată a impozitului pe clădiri? Raspuns: 31 martie şi 30 septembrie 142. În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar.2*0.25*11= 2. proprietatea contribuabilului.2=9. 145. o proprietate in mediul urban. Coeficientul de corectie pozitiva a valorii impozabile este de 2. 143. impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. pe întreaga durată a acestuia.8=96336 Calcul impozit anual= 96336*0. valoarea impozabilă se reduce cu 15%. impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului. Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica.25% şi 1. Cine sunt contribuabilii impozitului pe teren. În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării. Cum se stabileşte cuantumul taxei asupra mijloacelor de transport în cazul autovehiculelor? Raspuns: Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia.4>>> 110 lei / an 110/12=9.1%=3. iar rezultatul rotunjit la întreg prin adăugare) cu impozitul unitar. Taxa pe teren este datorată de persoanele care au concesionate. exprimată în hectare. respectiv taxa pe teren? Raspuns: Contribuabilii impozitului pe teren sunt proprietarii acestora.25 lei/luna 0.valorii de inventar a clădirii. fiind achizitionata de contribuabil la data de 25 ianuarie 2008.5 Stabilire valoare impozabila: 72mp*669lei/mp=48168 lei 48168*2.1%=96.15=110.75>>> 3 lei impozit datorat pentru pivnita pt. primite sau luate în folosinţă clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale.16 >>> 9 lei /luna 9*11 luni= 99 lei pt anul 2008 Pentru pivnita: Suprafata desfasurata = 8*1.5=120420 lei Reducere 20% vechime>50 ani >>> 120420*0. iar valoarea impozabila unitara de 669 lei/mp.34>>>96 lei Majorare prima locuinta in afara de cea de domiciliu: 96*1. O persoana fizica detine ca prima locuinta .6-0.50%inclusiv. închiriate. Raspuns: Pentru locuinta: S desfasurata= 60*1. cu impozitul unitar. 141. 144. cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti între 5% şi 10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice. Determinati impozitul pe cladiri de plata in 2008 pentru aceasta proprietate a contribuabilului. La subsol. înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii. 2008 147.000 lei recuperata integral pe calea amortizarii. in afara celei de domiciliu. până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Raspuns: . iar acest rezultat se înmulţeşte cu un coeficient de corecţie. iar apartamentul este situat intr-o cladire cu 3 niveluri si 9 apartamente. pentru un teren situat în intravilan.6.2=72 mp Reducere coeficient corectie >>>2. la altă categorie de folosinţă decât teren pentru construcţii? Raspuns: În cazul unui teren amplasat în intravilan. Care sunt contribuabilii în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport? Persoanele care deţin în proprietate un mijloc de transport datorează impozitul asupra mijloacelor de transport.6*(669/2)=3211. 146. Cota de impozit pe cladiri stabilita de consiliul local a fost de 1%. cladirea are o pivnita nelocuibila. În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă. avand o suprafata utila de 60 mp.21>>> 3 lei impozit datorat pentru pivnita pt.2 lei 3211.6 mp 9.

1 >>> 10 fractiuni 10*60=600 lei 151. termen de plata 30 septembrie 152. Cota de impozit pe cladiri stabilita de catre consiliul local a fost de 1% pentru cladirile reevaluate si de 10% pentru cladirile nereevaluate. Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica in anul 2008.Reducere valoare impozabila cu 15%>>> 75.000 lei. Determinati impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2008 in conditiile in care impozitul unitar este de 60 lei/ 200 cmc. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 2620 cmc. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o suprafata construita desfasurata de 200 mp. Cladirea a fost reevaluata ultima data in anul 2007 la o valoare de 150.000 lei 149. Raspuns: 10 ha*20=200 lei 200*3=600 lei/an 600/12=50 lei/luna Persoana datoreaza impozit incepand cu 1 iulie 2008>>> 6 luni 50*6=300 lei de plata pentru anul 2008.5 lei>> 638 lei impozit pe cladire anual 148. Imobilul este singura .500 lei 150. Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica in anul 2008. achizitionat la data de 20 mai 2008. O persoana fizica detine o cladire pentru care impozitul anual este de 1.750 Impozit = 63. termen de plata 30 septembrie 154. achizitionat la data de 20 mai 2007. iar coeficientul de corectie este de 3. Determinati impozitul de plata daca impozitul unitar este de 36 lei/ ha.000*1%=1. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 1897 cmc. Raspuns: 150. Cota de impozit pe cladiri stabilita de catre consiliul local a fost de 1% pentru cladirile reevaluate si de 10% pentru cladirile nereevaluate. persoana datoreaza impozit de la 1 iunie 2007 >>> 7 luni 7*50=350 lei impozit de plata pentru anul 2007 Pentru anul 2008. Determinati impozitul de plata in 2008. Impozitul unitar este de 60 lei/200 cmc.000 lei. O persoana fizica detine incepand cu 10 aprilie 2008 un teren arabil de 10 hectare in extravilan in zona A. Determinati impozitul de plata daca impozitul unitar este de 20 lei/ha.000*0. Raspuns: 150.750*1%=637. Raspuns: 1897/200=9.49 fractiuni>>> 10 fractiuni 10*60=600 lei impozit anual 600/12=50 lei/luna Pentru anul 2007. Impozitul unitar este de 60 lei/200 cmc.1 >>> 14 fractiuni 14*60 =840 lei/an Persoana datoreaza impozit incepand cu data de 1 iunie 2008>>> 7 luni 840/12=70 lei/luna 70*7=490 lei de plata in 2008. O persoana fizica detine incepand cu luna decembrie 2007 un autoturism cu o capacitate cilindrica de 1820 cmc. Cladirea a fost reevaluata ultima data in anul 2002 la o valoare de 150. O persoana fizica detine incepand cu 10 iunie 2008 un teren arabil in intravilan de 10 hectare. Raspuns: 2620/200= 13. Raspuns: 1820/200= 9. termen de plata 30 septembrie 153.000*10%=15. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o suprafata construita desfasurata de 200 mp. Determinati impozitul de plata in 2007 si in 2008. Raspuns: 10 ha*36=360 lei/an 360/12=30 lei/luna Persoana datoreaza impozit incepand cu 1 mai 2008>>> 8 luni 8*30=240 lei impozit de plata pentru anul 2008.00.000 lei. persoana datoreaza impozit pana la de la 1 iulie 2008 >>> 6 luni 6*50=300 lei impozit de plata pentru anul 2008 155. La 15 iunie 2008 persoana fizica vinde autoturismul.85=63.

Determinaţi TVA de plată sau de recuperat aferent lunii mai 2008. O persoană juridică înregistrată în scop de TVA ce activează în domeniul producţiei de mobilier realizează în luna iunie 2008 următoarele operaţiuni: .livrează 1500 kg fructe la preţul de 2. . . . TVA deductibil = 1. Rãspuns: Pas 1.500 lei . 160 Cod fiscal.000 lei. persoana datoreaza impozit pana la 1 decembrie 2008>>> 11 luni 83*11=913 lei impozit de plata pentru anul 2008 159. TVA-ul deductibil generat de aceste facturi va fi de 25. TVA-ul aferent acestora se trece şi la TVA deductibil şi la TVA colectat. .160-masuri de simplificare) .250 = 211. Astfel. determinaţi care este valoarea TVA pe care societatea o datorează către bugetul statului la sfârşitul lunii iunie.0 lei/kg fără TVA.61 lei Pas 4. Determinarea TVA deductibil Pentru achiziţia de deşeuri metale neferoase de la o persoană înregistrată în scop de TVA se aplică măsurile de simplificare. Determinarea TVA de plată sau de recuperat aferent lunii iunie 2008 TVA colectat > TVA deductibil TVA de plată = 393. Toate operaţiunile se desfăşoară pe plan intern.250 lei Pas 2.500 + 231. deci. Raspuns: 1000/12= 83.achiziţiile de masă lemnoasă pe picior generează un TVA deductibil şi un TVA colectat în valoare de 850.61 = 393.înregistrează facturi pentru cazarea personalului trimis în delegaţie în valoare de 25. Determinarea TVA de plată la bugetul statului TVA de plată la buget = 181. nefăcându-se însă plăţi între furnizor şi client pentru acest TVA. În luna iulie 2008 o persoană juridică plătitoare de TVA realizează operaţiunile: .achiziţionează 1.33 lei>>> 83 lei/luna Pentru anul 2007.pentru achiziţionarea de produse alcoolice şi din tutun destinate activităţii de protocol societatea nu are dreptul de deducere a TVA .achiziţionează 2.5 lei Pas 3.500 = 179. .000 19% = 161.262. Determinarea TVA deductibil Pentru determinarea TVA deductibil vom analiza fiecare tip de achiziţie: .000 kg deşeuri metale neferoase la preţul de 1.achiziţionează produse alcoolice şi din tutun destinate activităţii de protocol în valoare de 15. .012.61 lei 161. determinati impozitul de plata in 2007 si in 2008. Rãspuns: Pas 1. preţ fără TVA.pentru livrarea de produse finite vom aplica cota de TVA recalculată: TVA colectat = 1.000 fără TVA.000x 1.achiziţii de masă lemnoasă pe picior utilizată ca materie primă 850. persoana datoreaza impozit de la 1 martie pana la 31 decembrie >>10 luni 83*10=830 lei impozit de plata pentru anul 2007 Pentru anul 2008.000 x 1. Stiind ca imobilul a fost achizitionat la data de 15 februarie 2007 si a fost vandut la data de 12 noiembrie 2008.045 – 997.achiziţiile de masă lemnoasă pe picior generează un TVA deductibil şi un TVA colectat în valoare de 850.000x 9% = 2. nu se înregistrează TVA deductibil Deci.5 = = 47. . fără TVA.5x 19% = 997. Ştiind că la sfârşitul lunii mai 2008 societatea raportase TVA de recuperat în valoare de 2. O societate comercială înregistrată în scop de TVA realizează în luna mai 2008 următoarele operaţiuni: . TVAdeductibil = 161.achiziţiile de materiale consumabile generează un TVA deductibil de 250.000.livrează produse finite (mobilier) în valoare de 1.000 x 19% = 161.000 x (19/119) = 231. Astfel.0 x 19% = 1.450.5x19% + 2.250 lei. .(vezi art.5 lei/kg fără TVA.500 + 2.762. TVAcolectată = 161.61 – 211.512.045 lei Pas 2. în sensul că acestea se supun regimului de taxare inversă.500 + 47.61 lei Pas 3. preţ cu TVA.61 – 2. furnizorii şi clienţii fiind persoane înregistrate în scop de TVA. Determinarea TVA de plată sau de recuperat Cum TVA deductibil > TVA colectat TVA de recuperat = 1. Determinarea TVA colectat Pentru determinarea TVA colectat vom analiza fiecare operţiune: .512.5 lei 160.000 preţ fără TVA. conform Art.500 lei.000 x 2.000 kg fructe la preţ de 2.5 lei/kg fără TVA. Toate achiziţiile/livrările se fac pe plan intern de la/către persoane înregistrate în scop de TVA.000.500 lei.250 = 181. Determinarea TVA colectat TVA colectat = 1.prestarea de servicii de cazare se impozitează cu cota de 9%.762.proprietate a contribuabilului.012.450.61 lei Deci.achiziţii de materiale consumabile în valoare de 250.000 x 19% = 47.500 lei.5 x19% + 1500 x 2. fiind si locuinta de domiciliu. Determinaţi TVA aferent lunii iunie 2008.

98 – 47.500 lei Pas 3.beneficiază de prestări servicii de la terţi în valoare de 560. TVA 19% Determinaţi TVA de plată către bugetul statului în luna august 2008.411.achiziţii de materii prime şi materiale consumabile de pe piaţa internă în valoare de 600. TVA 19%. vom calcula TVA deductibil aferent tuturor achiziţiilor şi apoi. Determinarea TVA deductibil Preţ de producţie pantofi = 250 lei / pereche Discount = 10% Preţ de achiziţie fără TVA = 250 – 250 x 10% = 225 lei / pereche TVA deductibil = 225 x 1.87x 800 x19% = 42.000 x (19/119) = 203.24 lei Pentru vânzarea către Z: Preţ vânzare = 292.000 lei.750 lei Pas 2.000x 19% + 560.000 lei fără TVA.livrări de bunuri pe piaţa internă în valoare de 220.548.000 lei fără TVA.270 – 41. Ştiind că toţi agenţii economici participanţi la circuit sunt înregistraţi în scop de TVA România. . destinate realizării activităţilor firmei. pe baza proratei.. determinarea TVA de plată sau de recuperat aferent lunii iulie 2008 TVA colectat < TVA deductibil TVA de recuperat = 44.63 lei/pereche Preţ vânzare fără TVA = 277.500 = 108.548. iar toate operaţiunile au loc în România. Rãspuns: Pas 1.000 lei. TVA 19%. preţ fără TVA.800 lei Pas 3.prestări de servicii pe piaţa internă scutite fără drept de deducere în valoare de 180. nefiind necesară utilizarea pro-ratei. Întrucât agentul economic W este un vechi client.000) = 650. Determinarea TVA deductibil Întrucât societatea a ţinut evidenţa aprovizionărilor separat pentru activităţile cu drept de deducere şi pentru activităţile fără drept de deducere vom lua în calculul TVA-ului deductibil numai acele achiziţii destinate realizării operaţiunilor cu drept de deducere.5 lei / pereche Preţ vânzare fără TVA = 292.000 lei. X decide să-i acorde un discount de 5% la vânzarea celor 800 perechi de pantofi.exporturi (în afara Comunităţii) în valoare de 400.000) / (400.5 lei / pereche TVA colectat = 292. Determinarea TVA colectat TVA colectat = 250. .achiziţii de materiale consumabile şi servicii în valoare de 190.048.000 + 200. Raspuns: Pas 1. preţ cu TVA.77 x 76.000 x 19% = 42.prestări de servicii pe piaţa internă scutite fără drept de deducere în valoare de 200.47% TVA ce poate fi dedus = 203.47% = 155.5 lei/pereche Discount = 5% x 292. . din care 70% sunt destinate activităţilor cu drept de deducere şi 30% activităţilor fără drept de deducere.000x 19% = 41.115 lei . .000 perechi de pantofi la preţul de producţie de 250 lei / pereche.prestări de servicii pe piaţa internă scutite cu drept de deducere în valoare de 110. TVA deductibil = 100.77 lei Pro rata = (livrări cu drept de deducere) / (total livrări) = (400.5 x 200 x19% = 11. . . Agentul economic X achiziţionează de la producătorul Y o cantitate de 1. .270 lei Pas 2.236.87 lei / pereche TVA colectat = 277.98 lei Pas 2.5 lei / pereche Pentru vânzarea către W: Preţ vânzare = 292. destinate în întregime operaţiunilor cu drept de deducere.livrări de bunuri pe piaţa internă în valoare de 250.000 x 19% + 190. Determinarea TVA colectat TVA colectat = 220.000 + 250. TVA deductibil = 600.411. TVA 19%. TVA 19%.000 lei fără TVA. Determinarea TVA colectat Preţ achiziţie = 225 lei / pereche Adaos comercial = 225x 30% = 67. TVA 19%. Determinarea TVA de plată sau de recuperat TVA colectat < TVA ce poate fi dedus = TVA de recuperat = 155.000 lei. determinaţi TVA de plată sau de recuperat pentru agentul economic X. Agentul economic X aplică un adaos comercial de 30% la preţul de achiziţie al pantofilor după care vinde 800 de perechi agentului economic W şi 200 de perechi agentului economic Z. . Determinaţi TVA de plată în luna iulie 2008 Rãspuns: Pas 1.000 / 850. În luna august 2008 o societate plătitoare de TVA realizează următoarele operaţiuni: .000x 19% = 47.000 x 70% x 19% = 44. TVA ce poate fi dedus . Determinarea TVA deductibil Întrucât societatea nu a reflectat separat achiziţiile destinate operaţiunilor cu drept de deducere şi cele destinate operaţiunilor fără drept de deducere.000 fără TVA.000 lei.98 lei 163. Producătorul Y decide acordarea unui discount de 10% pentru această comandă.800 = 2.achiziţii de mărfuri în valoare de 100.000 fără TVA.000 + 250.000 = 76.470 lei 162.5 = 14.

236.500 x 19% = = 5. Tot în luna martie ea facturează către clienţi mărfuri în valoare de 50. determinaţi TVA-ul deductibil aferent lunii iulie 2008.000 lei fără TVA pe care le achită în proporţie de 60% în luna martie şi 40% în luna aprilie.600 lei c) Determinarea TVA de plată TVA de plată = 7. de la furnizorii interni. În cadrul unei societăţi comerciale înregistrate în scop de TVA în România au loc următoarele operaţiuni în luna iunie 2008: . . de sânge şi de lapte de provenienţă umană. 165. .cazarea în cadrul sectorului hotelier. TVA-ul aferent achiziţiilor este exigibil în luna martie.000x 19% = 7.prestări de servicii medicale. . cota 19% pentru prestarea de servicii având locul în România.000x 19% = 95. . cota TVA 19%.601 lei 164.000 x 19% + 10.12.351 – 42.565 lei 167. . O societate comercială achiziţionează în luna martie mărfuri în valoare de 40.primirea facturii de 1.000 lei preţ fără TVA pentru care va primi contravaloarea integral în luna aprilie. Rãspuns: TVA devine exigibilă la data livrării sau data facturării. 133.3 lei/euro Determinaţi: a) TVA deductibil. . TVA deductibil = 25. Astfel.livrări de produse ortopedice.000 x 19% + 1.dreptul de intrare la muzee. Cursul de schimb este 3. Determinaţi TVA de plată sau de recuperat aferent lunii aprilie.livrări de produse ortopedice.2006.000 lei.livrarea de manuale şcolare.500 lei fără TVA privind rata 15 de plată aferentă achiziţionării unui utilaj cu plata în rate de pe piaţa internă (contractul a fost încheiat în 2006).achiziţia din România. urmând ca restul de 70% să fie achitat în luna septembrie. . art. art.035 = 2. 53. de bunuri în valoare de 25. Rãspuns: TVA devine exigibilă la data facturii astfel că societatea îşi înregistrează în luna iulie 2008 un TVA deductibil de 500. alin (1)). între persoane înregistrate în scop de TVA în România. Pentru operaţiunile leasing extern pentru mijloace de transport.TVA colectat = 42.24 + 11.cazarea în cadrul sectorului hotelier. Rãspuns: a) Determinarea TVA deductibil Pentru bunurile achiziţionate în rate prin contracte încheiate înainte de 31. .351 lei Pas 3. atunci când mijlocul fix îi este livrat.activitatea de învăţământ. TVA devine exigibilă la data plăţii fiecărei rate (Cod Fiscal. iar TVA-ul aferent livrărilor este exigibil tot în luna martie .750 = 10. b) TVA colectat. Selectaţi dintre operaţiunile prezentate mai jos acele operaţiuni pentru care se aplică cota redusă de TVA de9%: . 166. data de plată este de 15 a fiecărei luni.000 lei.emiterea de facturi în valoare de 10.035 lei b) Determinarea TVA colectat TVA colectat = 30. Conform contractului. pentru luna aprilie societatea nu are de plătit sau de recuperat.24 lei .livrarea de manuale şcolare.emiterea de facturi în valoare de 30. c) TVA de plată sau de recuperat.351. Factura este făcută pentru întraga valoare în luna iulie 2007.6%. . locul prestării este unde este stabilit prestatorul (Cod Fiscal. întrucât ea nu a desfăşurat operaţiuni impozabile cu exigibilitate în luna aprilie. . .000 lei. preţ fără TVA.livrările de organe. în valoare de 280 euro. inclusiv TVA francez în cotă de 19.600 – 5. .000 lei fără TVA. O societate comercială achiziţionează un mijloc fix pentru care plăteşte un avans de 30% din valoare în luna iulie 2008.dreptul de intrare la muzee.115 = 53. Determinarea TVA de plată sau de recuperat TVA colectat > TVA deductibil TVA de plată = 53. alin (15)). 161. cota 19% pentru livrarea de bunuri în România. . Rãspuns: Operaţiunile pentru care se aplică cota redusă de 9% sunt: . . Dacă valoarea mijlocului fix este de 500.primirea facturii externe referitoare la plata ratei de leasing extern pentru un automobil contractat în luna februarie 2007 prin leasing extern din Franţa. ştiind că toate operaţiunile au loc în România.000 lei fără TVA.

..200 lei Baza de impozitare TVA.... Se importă din SUA produse finite spre a fi comercializate.... în condiţiile în care se cunosc următoarele date: Valoarea în vamă a mărfurilor ...3 x 2...2...75 / 100) = 16.........1..............2..... Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare...... Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare....90 lei Baza de impozitare TVA..................... Un furnizor acordă clientului său în momentul facturării mărfurilor o reducere comercială............................000 lei – 200 lei = 1.....Legea 571/2003........ 169..... art.... Valoarea accizei specifice pentru vinul spumos este de 34................75 l/sticlă la un preţ de producţie de 8 lei/sticlă.................100..... Legea 571/2003....137 (3).................... iar cursul de schimb este de 3..710 lei) TVA 19% (1............ 140.....48 = 17. Titlul VI -TVA...........05 euro/hl... art.lipsa nefiind imputabila.....000x 0.1.......800 lei) Remiză 5% (1................... art. Rãspuns: Bunul constatat lipsă în gestiune şi neimputabil este o livrare către sine pentru care societatea comercială trebuie să colecteze TVA........................05x 3.685.....................................5%..800 lei x 19%). Rãspuns: =342 lei Metodologia de calcul: Preţ de vânzare .000 + 1685....... Taxe vamale 10%....000 sticle de vin spumos a 0.000 lei – 200 lei = 1..000 lei x 10%) . Să se calculeze TVA datorată în vamă..............800 lei (2............... art..48 x 19% = 3.... Determinaţi valoarea accizei şi a TVA aferente lunii aprilie pe care trebuie să le declare societatea B la administraţia financiară.......... cu modificările şi completările ulterioare... Rãspuns: 20................ 137 (3)..000 lei care a fost amortizat în proporţie de 30%......... alin 2 168....000 lei Rabat 10% şi remiză 5% acordate mărfurilor vândute...... pct...........000 lei Rabat 10% (2. Să se determine TVA aferentă mărfurilor vândute de către furnizor.......800 lei) TVA 19% (1........................ 128 (4).710 lei x 19%)........000 lei Rabat 10% (2.2. Societatea A vinde către societatea B cele 2...800 lei x 5%) ....800 lei (2.......000 lei x 10%) . cunoscând următoarele: Preţ de vânzare ...48 lei TVA deductibil = 17........ 170.800 lei – 90 lei = 1...........710 lei (1....... 171... O societate comercială A produce o cantitate de 2. produs.....2. 155 (2) şi HG 44/2004 privind Normele de Aplicare a Codului Fiscal........360 lei.. nu producător. Rãspuns: 325 lei Metodologia de calcul: Preţ de vânzare .. Rãspuns: Societatea B este comerciant.000 lei Rabat 10% acordat mărfurilor vândute..........200 lei Subtotal................325 lei Legea 571/2003..... Un furnizor acordă clientului său în momentul facturării mărfurilor reduceri comerciale..... La inventarierea de la sfârşitul exerciţiului financiar 2007 se constată lipsa unui mijloc fix în valoare de20.. Explicaţi tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA................. 172....... Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare.....000x + (34. Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare.3 lei/euro......... ca urmare ea nu are obligaţii declarative în ceea ce priveşte accizele.342 lei Legea 571/2003......000 de sticle în luna aprilie 2008.. Pentru determinarea TVA-ului de declarat trebuie să determinăm preţul fără TVA la care B va cumpăra de la A...000 lei.... dacă B nu mai realizează nici o altă operaţiune în luna aprilie 2008............. Importatorul nu beneficiază de certificat de amânare la plata TVA în vamă.....685...1.......... Acest preţ = Preţ de producţie + Acciza Preţ de achiziţie fără TVA = (2...........995 lei .... art...... comision vamal 0..... Să se calculeze TVA aferentă mărfurilor vândute de către furnizor............ cunoscând următoarele: Preţ de vânzare ........360 lei Deci societatea trebuie să declare un TVA de recuperat de 3.. 70 (1) şi (2)..

...000 lei Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere....................5% (100.10................. Rãspuns: 67% Metodologia de calcul: Venituri obţinute din operaţiuni care dau drept de deducere. cunoscând următoarele date: preţ de livrare.. Să se calculeze TVA...150 lei Total bază de impozitare TVA.....000 lei x 19%)...... Rãspuns: 5. Rãspuns: 27...................... 100......500 lei x 30%).......127 lei 190 lei x 67% = 127 lei TVA de dedus 190 lei x 33% = 63 lei TVA nedeductibilă Legea 571/2003..................... Să se calculeze TVA datorată în vamă..294 lei Legislaţie: Legea 571/2003.......10..... Se importă din SUA produse finite spre a fi comercializate.............500 lei Total ........................500 lei Acciza 30% (110... Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare.... 139 173........11..................5%) .........115...................................... Determinarea TVA de dedus................. 137 175.........000 lei... Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere 57.000 lei.........................000/(115. în condiţiile în care se cunosc următoarele date: Valoarea în vamă a mărfurilor ............................. Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere 57.............000lei Comision vamal 0.27........ Să se determine pro-rata cunoscându-se următoarele date: Venituri obţinute din operaţiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.500 lei x 19%)....000 lei Comision vamal 0................................................650 lei TVA 19% (143........................000 lei x 10%) ........................110..................143..5%............(11) .. 176.. Pro-rata............................500 lei TVA 19% (110... Determinarea pro-rata Venituri obţinute din operaţiuni care dau drept de deducere..................................... Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare.000 lei........... Rãspuns: 127 lei Metodologia de calcul: I...... al produselor 20. art.................... 139 174......000 lei x 0....000 lei Taxă vamală10% (100.....(115............................890 lei Metodologia de calcul: Preţ de livrare al produselor ..............100............ Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare.......... 67% II................ =115........000 lei TVA 19% (31......Metodologia de calcul: Valoarea în vamă a mărfurilor ......... 147 (6) şi (7).........20995 lei Legea 571/2003.. 147 (6) ...33..100.........000 lei Acciza aplicabilă 55% (20................... Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare..........000 lei Total bază de impozitare TVA...................31... 67% Legea 571/2003..........650 lei x 19%)....000 lei..000) .......500 lei...500 lei Total bază de impozitare TVA.....000 lei x 0................ comision vamal 0.................000/(115......... mai puţin accizele.500 lei........ Pro-rata.. art..... acciza 30% Importatorul nu beneficiază de certificat de amânare la plata TVA în vamă...............000 lei Taxă vamală10% (100... din care TVA 190 lei..............500 lei.......20............................... art.... Să se determine TVA de dedus aplicând pro-rata.................. Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare................................115....................000 +57.............................. cunoscând următoarele date: Venituri obţinute din operaţiuni taxabile care dau drept de deducere: 115....................500 lei......... O societate comercială realizează din producţia internă artcole de cristal....... cât şi de operaţiuni care nu dau drept de deducere 1..... art.......5. art...........110................ 57......................890 lei Legea 571/2003.... 57........ Taxe vamale 10%..000 lei x 10%) ..........5% (100...............5%) ...........190 lei..............000 +57..... Bunuri şi servicii achiziţionate atât pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere.................000 lei x 55%).. acciza 55%......294 lei Metodologia de calcul: Valoarea în vamă a mărfurilor .................000 lei Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere..........500).....

....... 183.............3........127 lei 190 lei x 67% = 127 lei TVA de dedus 190 lei x 33% = 63 lei TVA nedeductibilă III...... Care sunt cotele de TVA în România? Raspuns: 181.... 1471 179....... Determinarea TVA de dedus..............500 lei. exportul)............000 lei.............. Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare.....723 lei Legea 571/2003.... -alin 3):”prin exceptie de la prevederile alin 2..............2..............177....... 182...............127 lei = 2......... daca aceasta este emisa inainte de cea de-a 15 zi a lunii urmatoare faptului generator..................850 lei Societatea obţine numai venituri din operaţiuni care dau drept de deducere................ din care TVA 19.. Bunuri şi servicii achiziţionate atât pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere..2.................... La data de 31 martie 2007 din evidenţele contabile s-au centralizat următoarele date: TVA de rambursat (recuperat) din decontul lunii precedente... cât şi de operaţiuni care nu dau drept de deducere 1..................... art.......500 lei..230 lei TVA colectată ...........460 lei TVA deductibiliă .................. intracomunitare............000 lei Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere.190 lei. Să se determine TVA de plată............ 67% II........................230 lei)............... Determinarea pro-rata Venituri obţinute din operaţiuni care dau drept de deducere....... fructe transportate din Romania in Ungaria de catre Beta..............................................................19.000 lei...... Soc ALFA .................. Să se calculeze TVA care rezultă din regularizarea datelor la sfârşitul lunii.... Ce tipuri de operaţiuni intră în sfera de aplicare a TVA? Raspuns: În sfera de aplicare a Tva în România intră: livrările de bunuri (la intern...... Când devine exigibilă taxa pe valoarea adăugată în cazul achiziţiilor intracomunitare? Raspuns:-art....... Pro-rata... cunoscând următoarele date: Venituri obţinute din operaţiuni taxabile care dau drept de deducere: 115...(11) şi art.000 lei + 127 lei )....610 lei TVA de rambursat (recuperat) din decontul lunii precedente... R: Exigibilitatea intervine la data emiterii facturii dar nu mai tarziu de 15 ale lunii urmatoare faptului generator (livrarii bunurilor).........723 lei)........7......21........................................380 lei Legea 571/2003........380 lei Metodologia de calcul: TVA colectată .......... Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare...........................850 lei TVA deductibilă.. vinde catre BETA stabilita/inreg in scopt de .. 180....... exigibilitatea taxei intervine in cea de-a 15 zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator”....... Rãspuns: 1...........exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevazuta in legislatia altui stat membru la articolul echivalent art.... Bunuri şi servicii achiziţionate destinate exclusiv realizării de operaţiuni care dau drept de deducere 119.............135 ali 2) si3) din codul fiscal -alin.............1..2.............................(19.......7................ Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere 57................000 lei x 19%). o SC stabilita in Rom si inreg in scop de tva in Rom............. vinde catre BETA stabilita si inreg in scopt de tva in Ungaria.... 147 (6) ....230 lei TVA de plată la 31 martie 2007 (4..............................................3. 57. art................................. 1471 178..115...........................850 lei – 19..... prestările de servicii şi importul....... achiziţiile intracomunitare.................. Rãspuns: 2........ Determinarea TVA de plată TVA colectată..........000 lei........ din care TVA 190 lei..127 lei TVA de plată (21.................... Ce operatiune realizeaza Alfa SRL si care sunt conditiile pt ca alfa sa fatureze operatiunea “scutit cu drept de deducere”? Raspuns: • Livrarea intracomunitara • Pentru a factura “scutit cu drept de deducere” societatea Beta trebuie sa comunice un cod de TVA valabil. (115.....723 lei Metodologia de calcul: I.................155(1).. Soc Alfa SRL inreg in Rom in scop de tva si stabilita in Rom......850 lei TVA de plată în luna martie 2007 ...........610 lei – 3............460 lei TVA deductibiliă .....2):”in cazul unei achiziţii intracomunitare de bunuri..4...

Care este suma de TVA sau mentiunea pe care o trece pe factura SC X SRL si ce conditii trebuie indeplinite pentru a trece aceasta suma? Raspuns: • TVA = 0 • LIC “scutita cu drept de deducere” • VAT code valid de la Z. Suma de TVA de pe factura 38000 lei. 1321 alin. Soc Alfa SRL inreg in Rom in scop de tva si stabilita in Rom. Norme metodologice 12. SC Alpha din RO. • Alpha va emite factura cu TVA 19%: 1900 lei 190. SC Alpha din RO. 189. 187. transportul este efectuat de un tert in contul lui X . RO inreg in scopuri de tva. respectiv achiziţia intracomunitară se consideră că are loc şi în statul membru care a furnizat codul de înregistrare în scopuri de TVA şi în statul membru în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor. Care sunt conditiile in care Gamma SRL ii poate emite factura soc Alfa cu conditia “scutit cu drept de deducere”? Raspuns: Daca Alfa comunica un cod valid de tva din Romania. conform art.000 lei fara TVA la soc Z in Germania. fructe transportate din Romania in Ungaria de catre Beta care sunt transportate de la Buzau (sediul permanent Alfa) la Oradea (un sediu permanent al Alfa). livreaza telefoane in val de 10.tva in Ungaria. Fructele sunt transportate din Port in Ro de catre Gamma. În cazul în care. ambele sunt inreg in scopuri de tva. care beneficiaza de regimul de scutire pt intrepr mici (cifra de afaceri < 35000 eur). (1) din Codul fiscal. 184. (1) Conform art. Beta ii comunica lui Alfa un cod de TVA valabil emis de autoritatile din Ungaria. ambele sunt inreg in scopuri de tva.Alpha detine document de transport Ro-Ung. 185. Soc Alfa din Ro cumpara de la soc Gama din Portug fructe. existand documente in acest sens. factureaza televizoare in val de 20000 lei fara TVA la soc Gama din Franta. Alfa factureaza cu TVA 19%. transportul este efectuat de un tert in contul lui X. . inregistrand operatiunea in declaratia 390. se aplică reţeaua de siguranţă. Ce operatiune realizeaza Alfa si cum va inreg TVA stiind ca fructele achizitionate sunt destinate exclusiv operatiunilor care dau drept de deducere? Raspuns: Este o AIC pt alfa. fiind LIC. fructe transportate din Romania in Franta. Care este suma de TVA sau mentiunea de pe factura de catre X si ce conditii trebuie indeplinite? Raspuns: • Este o LIC care insa NU este scutita. Soc Alfa SRL din Ro cumpara de la soc Gama din Portug fructe. existand documente in acest sens. Fructele sunt transportate din Port in Ro de catre Gamma. 132 alin. inregistrand tva prin Taxare inversa. Raspuns: Locul unei achizitii intracomunitare de bunuri se considera a fi în statul membru UE unde se gasesc bunurile în momentul în care se încheie transportul. (2) din Codul fiscal. SC X SRL cu sediul in Bucuresti. inregistrata in scopuri de TVA in Ro. livreaza bunuri in val de 10000 lei fara TVA la soc Z in Germania. 188. R: ar fi trebuit sa emita factura fara TVA. 186. locul unei achiziţii intracomunitare de bunuri este întotdeauna în statul membru în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor. Care este suma de TVA sau mentiunea de pe factura de catre X si ce conditii trebuie indeplinite? Raspuns: Este o livrare interna cu 19%. Societatea Gama dispune ca transportul sa fie efectuat de catre Alfa din Bucuresti intrun depozit inchiriat in Iasi. ambele sunt inreg in scopuri de tva. decât cel în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor. vinde catre BETA stabilita/inreg in scopt de tva in Ungaria. Fructele sunt transportate din Port in Ro. cumpărătorul furnizează un cod de înregistrare în scopuri de TVA dintr-un alt stat membru. Este corect? Argumentati. In ce conditii poate Alfa sa facturezeaceasta livrare intracomunitara cu conditia “scutit cu drept de deducere”? Raspuns: Livrarea incepe si se termina in Ro deci este o livrare interna cu tva 19%. Soc Alfa din Ro cumpara de la soc Gama din Portug fructe. Ce operatiune realizeaza Alfa in ce declaratie trebuie raportata aceasta operatiune? Raspuns: Este o AIC pt alfa. Argumentand ca Beta nu a transmis cod de tva din Franta.

SC Alpha din RO. Care este suma de TVA sau mentiunea de pe factura de catre soc Alpha si ce conditii trebuie indeplinite? Raspuns: Este o LIC. Cursul de schimb este de 1 eur=3. conform prezentului articol. Determinati suma de TVA inscrisa pe factura lui XYZ sau ce mentiune va trece pe factura? Cursul de schimb este 1 eur=3. Determinati suma de TVA inscrisa pe factura lui Z si suma de TVA inregistrata in contabilitatea lui X. neinregistrata in scopuri de TVA. (4) lit. transmitandu-I acesteia un cod de tva din Franta. Art. Codul de tva din Franta sa fie valid. SC X din Ro inreg in scopuri de TVA cumpara de la Z inreg in scopuri de TVA in Germania bunuri de 10000euro. (1) din Codul fiscal. Sc Beta din Buzau.191. nu sunt considerate operaţiuni impozabile în România achiziţiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc următoarele condiţii: a) sunt efectuate de o persoană impozabilă care efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care taxa nu este deductibilă sau de o persoană juridică neimpozabilă. furucte. a) din Codul fiscal va solicita înregistrarea în scopuri de TVA conform art. inregistrata in scopuri de TVA in Ro. pentru care se aplica reţeaua de siguranţă. Bunurile sunt transportate de catre X. b) valoarea totală a acestor achiziţii intracomunitare nu depăşeşte pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10. SC X din Ro inreg in scopuri de TVA cumpara de la XYZ inreg in scopuri de TVA in Ungaria piese de schimb de 5000euro fara TVA. sau al exercitării opţiunii sunt stabilite prin norme. 153. în cazul în care valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară. Fructele sunt transportate din RO in Ungaria de catre Alpha. 192. prevăzut la alin. AWB) 194. Care este suma de TVA sau mentiunea de pe factura emisa de catre GAMMA? Raspuns: Este o LIC care NU este scutita. mobilier in valoare de 25000 euro.000eur. Cursul de schimb 1eur=3. Descrieti obligatiile societatii Beta SRL dpdvd al TVA pt aceasta tranzactie. Sa transmita un cod valid de TVA ii. Art 126: (4) Prin derogare de la prevederile alin. 126 alin. Livrarea este scutita de TVA (TVA =0 pe factura).000*0. in val de 15 000 lei. (3) lit.6 lei Raspuns: Suma tva de pe factura: 0 eur Tva inregistrata in contabilitate lui X (4426=4427): 10. SC XYZ dispune livrarea acestor din depozitul din Satu Mare la sediul lui X din Ploiesti. înregistrarea va rămâne valabilă pe perioada până la sfârşitul anului calendaristic în care a fost depăşit plafonul de achiziţii şi cel puţin pentru anul calendaristic următor. livreaza catre Alpha. inreg in scopuri de TVA in Franta.6 lei Raspuns: Este vorba de o LIC scutita. 1531 alin. Ce date trebuie sa transmita X lui Z pentru ca Z sa poata justifica LIC scutita cu drept de deducere? Raspuns: i.000 euro. b). Bunurile sunt transportate de catre X. al cărui echivalent în lei este stabilit prin norme.6lei.6=6840 195. XYZ va mentiona pe factura “scutit cu drept de deducere” 196.(1) Persoana impozabilă care nu este înregistrată şi nu are obligaţia să se înregistreze. achizitioneaza de la Alpha. (7) Regulile aplicabile în cazul depăşirii plafonului pentru achiziţii intracomunitare. . Raspuns: Societatea Beta este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA inainte de a achizitiona bunurile intrucat valoarea achizitiilor depaseste 10. inregistrata in scopuri de TVA in Ro. X pune la dispozitia lui Z copii dupa documentele de transport si ii transmite un cod valid de TVA. deci TVA-ul este de 19% = 2850 lei 193. şi persoana juridică neimpozabilă care intenţionează să efectueze o achiziţie intracomunitară în România au obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA. Societatea BBB dispune ca transportul sa fie efectuat de catre Alfa din Bucuresti in Germania. fara TVA. înaintea efectuării achiziţiei intracomunitare. Norme: (8) În cazul în care plafonul pentru achiziţii intracomunitare este depăşit.19*3. persoana prevăzută la art. . Produsele vor fi transportate din Franta in Romania. SC X din Ro inreg in scopuri de TVA cumpara de la Z inreg in scopuri de TVA in Marea Britanie bunuri de 80 000 lire sterline. conform art. SC GAMMA cu sediul in RO. Sa puna la dispozitia lui Z copii dupa documentele de transport (CMR. a). care beneficiaza de regimul special de scutire de tva din Ungaria. factureaza televizoare in val de 20000 lei fara TVA la soc BBB din Franta. 1531. (4) lit.

precum şi sumele încasate în numele şi în contul unei alte persoane. pj stabilita si inreg in scopuri de TVA in Polonia. procedând astfel: a) primeşte de la vânzător o factură sau orice alt document ce serveşte drept factură emisă pe numele său. transporta 3 imprimante. 19 alin. Raspuns: Cifra de afaceri eur: 17. Norme: b) sume încasate în contul altei persoane. daca Gama ii comunica Societatii codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Romania.08 optand pt aplicare regimului special pt intreprinderi mici.000 lei. stabilita si inreg in scopuri de TVA in RO. Locul de sosire este locul în care se încheie transportul bunurilor. Raspuns: Cod fiscal art 1322 Prin transport intracomunitar de bunuri se înţelege orice transport de bunuri ale cărui: 1. Raspuns: Cifra de afaceri eur: 21. daca se deconteaza doar sumele platite atunci NU se aplica tva se fac doar facturi de decontare. 198. poate in continuare sa fie neplatitor de tva intrucat cifra de afaceri anuala < 35000 eur 200. la o expozitie care are loc in Franta. comitent. poate in continuare sa fie neplatitor de tva intrucat cifra de afaceri anuala < 35000 eur 199.3817.) 201. Sc Alpha SRL stabilita si inreg in scopuri de TVA in RO. dar transportul este efectuat în legătură directă cu un transport intracomunitar de bunuri. Daca la nivelul cursului de schim 1 eur=3.3817. transmiterea de bunuri efectuată pe baza unui contract de comision la cumpărare sau la vânzare se consideră livrare de bunuri atunci când comisionarul acţionează în nume propriu. (1) Locul de plecare al transportului intracomunitar de bunuri este locul de unde începe transportul bunurilor. reprezintă un transport asimilat transportului intracomunitar de bunuri. Dupa expozitie imprimantele sunt aduse inapoi in RO. 128 alin. operatiunea de fata este in afara sferei de cuprindere a TVA. Ce obligatii are GAMMA SRL dpdv al TVA pentru aceasta tranzactie? Raspuns: Sc Gamma SRL trebuie sa completeze registrul nontransferurilor. (2) lit. Sc ALFA SRL se infiinteaza la 19.12. Argumentati raspunsul. c) pct. 2 din Codul fiscal. c) pct. ( Art 137 …(3) Baza de impozitare nu cuprinde următoarele: …. Precizati ce suma de TVA sau ce mentiune va trece Alpha SRL pe factura.08 optand pt aplicare regimului special pt intreprinderi mici.06. direct legat de un transport intracomunitar de bunuri al cărui loc de plecare sau loc de sosire sunt situate în România.742 eur DA. 1 din Codul fiscal. 133 alin. La 31. b) emite o factură sau orice alt document ce serveşte drept factură cumpărătorului. in valoare de 10. Serviciul facturat reprezinta transport bunuri din Bucuresti in Timisoara. Norme metodologice: 15. loc de plecare şi loc de sosire sunt situate în două state membre diferite. R: daca se refactureaza in contract de comision se refactureaza inclusiv bunurile/serviciile achizitionate in numele clientului. 133 alin. produse de acesta. (2) se aplică sub denumirea de structură de comisionar în cazurile prevăzute la pct. (2) din Codul fiscal. fără a se ţine cont de distanţa parcursă până la locul în care se află bunurile. aduca structura de comisionar. (3) Este considerat un transport intracomunitar de bunuri în sensul art. mai poate pastra Sc ALFA SRL regimul de neplatitoare de TVA. 2 din Codul fiscal. Pentru decontarea sumelor încasate de la terţ cu persoana care a emis factura.291 eur DA. transportul ce urmează unui transport prevăzut la art. şi care apoi se decontează acestuia. La 31.12. (2) Transportul prevăzut la art. (3). 133 alin.realizeaza servicii de transport pt beneficiatul Gamma. al cărui loc de . pot fi întocmite facturi de decontare conform alin. conform înţelegerii dintre părţi. dacă factura este emisă de această altă persoană către un terţ. Comisionarul este considerat din punct de vedere al taxei cumpărător şi revânzător al bunurilor. sau 2. Care este documentul in baza caruia se colecteaza TVA in cazul unei livrari catre sine? Raspuns: Autofactura 202. Sc ALFA SRL se infiinteaza la 19. pret fara TVA.2008 cifra de afaceri este de 60 000 lei. loc de plecare şi loc de sosire sunt situate în acelaşi stat membru. în numele şi în contul clientului. c) pct. dar în contul comitentului. (2) lit. Daca la nivelul cursului de schim 1 eur=3. Raspuns: Norme cod fiscal (2) În sensul art. Explicati ce reprezinta “structura de comisionar” din punct de vedere al TVA.197. Argumentati raspunsul. e) sumele achitate de furnizor sau prestator. şi.06. (3) Prevederile alin.2008 cifra de afaceri este de 72 000 lei. (2) lit. (3) şi (4). Sc Gamma SRL. al cărui loc de plecare şi loc de sosire sunt situate în România. mai poate pastra Sc ALFA SRL regimul de neplatitoare de TVA. indiferent dacă acţionează în contul vânzătorului sau cumpărătorului.

c) pct. 2 din Codul fiscal. 133 alin. 1 din Codul fiscal. Alpha va factura “scutit cu drept de deducere”. b) persoana care efectuează transportul prevăzut la art. 2 din Codul fiscal. (2) lit.(1) Locul prestării de servicii este considerat a fi locul unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care serviciile sunt efectuate. 133 alin. Precizati ce suma de TVA sau ce mentiune va trece Alpha SRL pe factura. c) pct. 133 alin.realizeaza servicii de transport pt beneficiatul Teta.realizeaza servicii de transport pt beneficiatul Gamma. contabililor şi experţilor contabili. (2) lit. (1). 2 din Codul fiscal. c) pct. 2 din Codul fiscal. c) bunurile vor părăsi România în aceeaşi stare în care erau la începerea transportului prevăzut la art. (2) lit. pj stabilita si inreg in scopuri de TVA in POLONIA si care nu are nici un sediu fix si nici un sediu permanent in Romania. . pj stabilita si inreg in scopuri de TVA in Romania. 206. Serviciul facturat reprezinta transport bunuri din Bucuresti in Berlin .. al cărui loc de sosire este situat în afara României în alt stat membru. c) pct. 2 din Codul fiscal. trebuie să acţioneze în contul persoanei care comandă sau realizează transportul prevăzut la art. SC Alpha SRL stabilita si inreg in scopuri de TVA in RO. 133 alin. in valoare de 10. 133 alin. c) pct. c) pct. b) persoana care efectuează transportul prevăzut la art. (2) lit. (2) lit. 1 din Codul fiscal. locul prestării este considerat a fi: g) locul unde clientul căruia îi sunt prestate serviciile este stabilit sau are un sediu fix. 1 din Codul fiscal. deci este vorba de o factura cu mentiunea « scutita cu drept de deducere« . (2) lit. Deci se va considera o LIC de servicii. transportul ce precede unui transport prevăzut la art. Raspuns: Locul de plecare şi locul de sosire sunt situate în două state membre diferite. dar nu în acelaşi stat cu prestatorul.sosire este situat în România. c) pct. c) pct. Precizati ce suma de TVA sau ce mentiune va trece Alpha SRL pe factura. 205.. transportul situat între două transporturi prevăzute la art. dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) contractul sau orice alt document aferent transportului prevăzut la art. pret fara TVA. c) pct.. 133 alin. c) pct. 133 alin. R : Cum transportul Nu este legat de o livrare UE se considera livrare locala cu TVA 19%. 5. 133 alin. 2 din Codul fiscal. (2) lit. trebuie să acţioneze în contul persoanei care comandă sau realizează transportul prevăzut la art. (4) Este considerat un transport intracomunitar de bunuri în sensul art. inginerilor. 1 din Codul fiscal. (2) lit. c) pct. 133 alin. (2) lit. cu condiţia ca respectivul client să fie stabilit sau să aibă un sediu fix în afara Comunităţii ori să fie o persoană impozabilă acţionând ca atare.000 lei. pentru următoarele prestări de servicii. (2) lit. stabilită sau care are un sediu fix în Comunitate. (2) lit.realizeaza servicii de consultanta in domeniul contabil pt beneficiatul Gama. 2 din Codul fiscal. c) bunurile vor rămâne în aceeaşi stare în care au fost introduse în România până la încheierea transportului. SC Alfa SRL este o societate stabilita in Romania si inregistrata in sop de TVA in Romania care presteaza . c) bunurile vor rămâne în aceeaşi stare în care au fost introduse în România. (5) Este considerat un transport intracomunitar de bunuri în sensul art. in valoare de 10. (2) lit. Raspuns: Locul de plecare şi locul de sosire sunt situate în două state membre diferite. trebuie să existe în momentul încheierii transportului prevăzut la art. Serviciul facturat reprezinta transport bunuri din Bucuresti in Berlin . Sc Alpha SRL stabilita si inreg in scopuri de TVA in RO. 1 din Codul fiscal. (2) Prin derogare de la prevederile alin. 133 alin. 133 alin. serviciile consultanţilor. (2) lit. (2) lit. Serviciul factura este in valoare de 10. (2) lit. trebuie să acţioneze în contul persoanei care comandă sau realizează transportul prevăzut la art. c) pct. ale birourilor de studii şi alte servicii similare. dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) contractul sau orice alt document aferent acestui transport trebuie să existe în momentul încheierii transportului prevăzut la art. 1 din Codul fiscal. (2) lit. juriştilor şi avocaţilor. 133 alin. 203. 133 alin.000 lei fara TVA. 133 alin. 1 din Codul fiscal.. 133. trebuie să existe în momentul încheierii transportului prevăzut la art. deci este vorba de o factura cu « scutita cu drept de deducere« 204. 133 alin. daca Gama ii comunica Societatii codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Romania. Raspuns: Locul prestării de servicii Art. în cazul următoarelor servicii: . dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) contractul sau orice alt document aferent transportului prevăzut la art. c) pct. 1 din Codul fiscal. 2 din Codul fiscal. pret fara TVA. c) pct. c) pct. Sc Alpha SRL stabilita si inreg in scopuri de TVA in RO. c) pct. 133 alin.000 lei. b) persoana care efectuează transportul prevăzut la art.. daca Gama ii comunica Societatii codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Polonia. pj stabilita si inreg in scopuri de TVA in Polonia.

stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Romania. 209. e) şi f).05. realizand acest lucru cu un caracter de continuitate.30. In Ungaria directorul alimenteaza cu benzina dupa care se intoarce in Romania. Deci.11. Precizati ce suma de TVA sau ce mentiune va trece Gama pe factura. La un control efectuat asupra SC BETA SRL. 207. realizand ca pentru a putea face acest lucru trebuia sa depuna o notificare la adm fin. Sc Alfa opteaza pentru facturarea acestei operatiuni cu TVA.2008. în condiţiile stabilite prin norme.05.000 lei Precizati ce suma de TVA sau ce mentiune va trece ALFA SRL pe factura. închirierea seifurilor. 211. Raspuns: Aceasta este o achizitie scutita fara drept de deducere pentru cumparator si o livrare locala pentru vanzator intrucat locul livrarii se considera a fi in afara Romaniei. O societate comerciala isi trimite directorul general intr-o delegatie in Ungaria cu autoturismul proprietate a societatii comerciale. O pf achizitioneaza automobile din Germania si apoi le revinde in Romania. În situaţia în care opţiunea se exercită numai pentru o parte din bunul imobil. operaţiunile de cazare care sunt efectuate în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară.servicii de consultanta in domeniul contabil societatii Gama.08. Ea beneficiaza de servicii de consultanta in domeniul contabil in valoare de 1200 euro de la societatea Gama. notificarea se va depune în termen de 90 de zile de la data aderării. “ (3) Orice persoană impozabilă poate opta pentru taxarea operaţiunilor prevăzute la alin. societate comerciala stabilita in Polonia si inregistrata in scopuri de TVA in Polonia si care nu are nici un sediu fix si nici un sediu permanent in Romania. Serviciul facturat este in valoare de 10. în situaţia în care proprietarul bunului doreşte să continue regimul de taxare pentru operaţiunea de leasing cu bunuri imobile. nu este corecta aprecierea organelor de control.08. astfel se exclud de la deducere TVA aferenta facturilor emise de Alfa in perioada mai-noiembrie 2008. Care sunt termenele de depunere a declaratiei recapitulative de TVA? Raspuns: Termenul pentru depunerea declaratiei 390 este 25 ale primei luni dupa fiecare trimestru.08. (1) se va notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat în anexa nr. închirierea de spaţii sau locaţii pentru parcarea autovehiculelor. Pentru bunurile imobile sau părţile din bunurile imobile pentru care au fost încheiate contracte de leasing înainte de data aderării şi care se derulează şi după data aderării.05. deci nu se declara in declaratia recapitulativa a TVA. SC Alfa SRL este o societate de asigurari stabilita in Romania si neinregistrata in sop de TVA in Romania intrucat realizeaza numai operatiuni scutite fara drept de deducere. scutite de taxă: …. Raspuns(?!): Factura va fi emisa cu TVA 19%. cu următoarele excepţii: 1. Raspuns: . Depunerea cu întârziere a notificării nu va anula dreptul persoanei impozabile de a aplica regimul de taxare. (2) lit. ii inchiriaza o cladire lui SC Beta SRL. inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping. închirierea utilajelor şi a maşinilor fixate definitiv în bunuri imobile. inspectorii apreciaza ca societatea nu avea dreptul de deducere al TVA pentru perioada 10. e) arendarea. închirierea şi leasingul de bunuri imobile. Deci se considera ca serviciile sunt prestate in Polonia si se aplica TVA cf legislatiei din Polonia. concesionarea. Alfa SRL depune o notificare prin care anunta ca isi exercita optiunea incepand cu data de 10. 210. serviciile se considera a fi prestate in Polonia. Obligatiile din dpdvd Tva sunt completarea 208. SC Alfa SRL este o societate stabilita in Romania si inregistrata in sop de TVA in Romania. fiind activitatea din care obtine venitul sau principal. societate comerciala stabilita in Polonia si neinregistrata in scopuri de TVA in Polonia (beneficiaza de regimul de scutiri) si care nu are nici un sediu fix si nici un sediu permanent in Romania. alin 2 lit g pctul 5. O copie de pe notificare va fi transmisă clientului. precum si care sunt obligatiile din puct de vedere al TVA Raspuns: Cum alfa NU este persoana platitoare de TVA in Romania NU se poate aplica exceptia de la Art 133. 2. această parte din bunul imobil care se intenţionează a fi utilizat pentru operaţiuni taxabile se va comunica în notificarea transmisă organului fiscal.11. 10. Norme: (3) Opţiunea prevăzută la alin. chiar din data inchirierii. Trebuie sa se inregistreze aceasta persoana in scopuri de TVA? Argumentati.08. 4. Pe data de 30. Este corect? Raspuns: “Art141 (2) Următoarele operaţiuni sunt. Trebuie declarata aceasta operatie in declaratia recapitulativa a tva? Argumentati. 3. de asemenea. 1 la prezentele norme metodologice şi se va exercita de la data înscrisă în notificare.

.....25) = 5.... acciza 35%.. Determinaţi valoarea accizei ce trebuie plătită în vamă....produse energetice. iar cursul de schimb este de 3.. O societate comercială produce în luna mai 2008 2...............3 lei/euro Rãspuns: Valoarea în vamă = 40 x 50 x 3. b).... Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare............ Cât este acciza datorată la bugetul de stat pentru producţia realizată...600 + 1... Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare......... ........5 l/sticlă la preţ extern de 100 euro/sticlă....3 = 6.... art..000 lei).......900 lei Acciza 35% (198..000 x 10)/1..000 =3300 lei 220.5%......5%....... Se importă din Canada produse de parfumerie pentru a fi comercializate...... Un agent economic importă în 2008 din Rusia 40 bucăţi articole din cristal al un preţ de producător de 50 euro/bucată....900 lei Total . al produselor este de 8..... 218.......3 + 500 x 3..250 = 41.....3 lei/euro............1...........615 lei Valoarea în vamă a produselor ..........art. Rãspuns: 9... inclusiv acciza. comisionul vamal de 0. .5% x 8................3 x (2.000 lei x 10%) ........650 lei Comisionul vamal = 0.....25 lei Acciza = 55% x (8. O societate realizează din producţia internă bijuterii din aur........ ...energie electrică............. ....... altele decât berea şi vinurile.....250 = 1.198...................alcool etilic..............000 lei x 0.băuturi fermentate.. Determinaţi valoarea accizei care trebuie plătită în vamă Rãspuns: Acciza = 750 x 3......000 lei.000 sticle alcool etilic concentraţie 50%.875 lei 219... Precizaţi produsele pentru care se aplică accize armonizate.000 lei Acciza aplicabilă (15% x 8...... Rãspuns: 69... (2) lit.... .... Acciza specifică pentru alcool etilic este de 750euro/hl alcool pur.... Un agent economic importă din America de Sud 10.. .. taxă vamală 10%. Să se caluleze valoarea accizei în condiţiile în care se cunosc umrătoarele date: Valoarea în vamă 180.... scutite de taxă următoarele: b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi către un cumpărător care nu îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA....... (2) Sunt... Preţul de livrare......8................ art.......18.. inclusiv acciza ...000 lei Comision vamal 0....tutun prelucrat. dacă ţigările sunt eliberate în consum în luna mai 2008? Rãspuns: Acciza = 50 x 3.. Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare......5) / 100] x 50% = 61....... Acciza pentru ţigări este de 50 euro/1000 ţigări....650 + 41.650 = 8......615 lei Legea 571/2003.........5% (180... dacă cursul de schimb este 3........000 lei.....3 x [(10......... de asemenea. mai puţin accizele.250 lei Taxa vamală = 20% x 8.. .. nefiind plasate în regim suspensiv. Cheltuielile cu transportul extern al acestor produse au fost de 500 euro...200 lei Valoarea de facturare fără TVA. mai puţin accizele......... de 0..... (?!)Nu trebuie sa se inregistreze in scop de TVA...000 lei Taxă vamală10% (180. 162 215..250 + 1.......... Pentru aceste produse taxa vamală este de 20%..... cu excepţia verghetelor... ....bere.900 lei x 35%).....5%) ... Acciza care se aplică conform Codului Fiscal este de 15%.vinuri..........69.000 pachete ţigări cu 10 ţigări în pachet... Să se determine valoarea de facturare fără TVA a produselor. 208 217.200 lei Metodologia de calcul: Baza de impozitare – Preţul de livrare..produse intermediare.. art......200 lei Legea 571/2003.. 143 alin.....000 x 0...... Cursul de schimb este 3..3 lei/euro..180... iar acciza de 55%.............. Rãspuns: Accizele armonizate se datorează pentru: . 208 .....9...468 lei 216. comision vamal 0.....

92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. alţii decât marii contribuabili? Rãspuns: Cod de procedura fiscala.” Legislaţie aplicabilă: O. 195(2) a). competenţa revine acelui organ fiscal.G. „(3) Pentru administrarea de către organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a creanţelor fiscale datorate de marii contribuabili. taxelor.000 lei. în cazul impozitelor şi contribuţiilor realizate prin stopaj la sursă. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. alin 3 233.5% şi un număr de 6 grade Plato. altele decât berea şi vinurile. la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.000 lei Pentru soluţionarea cererii de rambursare. COD PROCEDURA FISCALA 231.720 lei 219. alin 1 : „(1) Pentru administrarea impozitelor. h) energia electrică. Ce document trebuie sa însoţeasca mişcarea produselor accizabile în regim suspensiv? Rãspuns: Documentul administrativ de însoţire. Legea 571/2003. dupa caz Legea 571/2003. Legislaţie aplicabilă: O. cu o concentraţie alcoolică de 4.” Competenţa de administrarea a contribuabilului de un organ fiscal poate fi transmisă altui organ fiscal cu acordul contribuabilului şi a primului organ fiscal.4 x 10000 = 87.218.G. Raspuns: A = 6 x 0. În luna martie 2008 un agent economic producător de bere a înregistrat o producţie de 10. 224. art. local sau al municipiului Bucureşti stabilit prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. potrivit legii. precum si documentele de insotire simplificate. solicitând totodată şi rambursarea sumei negative înscrisă în decontul respectiv. 33. art.c). f) tutunul prelucrat. (1). În ce condiţii un alt organ fiscal decât cel competent teritorial. Organul fiscal competent emite nota de compensare a TVA de rambursat cu diferenţa datorată la impozitul pe salariu în data de 20 iunie 2007. în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau al plătitorului de venit. Stabiliţi acciza datorată de producător ştiind că acciza unitară este 0. poate prelua competenţa pentru administrarea impozitelor şi taxelor datorate de respectivul contribuabil? Rãspuns: Cod de procedura fiscala. Ce documente trebuie sa insoteasca miscarea intracomunitara a produselor accizabile cu acciza platita? Rasuns: Factura. în condiţiile legii. g) produsele energetice. iar cursul de schimb din prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2006 este 1 euro = 3. republicat iulie 2007. e) alcoolul etilic. d) produsele intermediare. 33. b) vinurile.4 lei. ????///220-222 223. Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare. Care este organul fiscal competent teritorial pentru administrarea impozitelor şi taxelor datorate de contribuabili.162 L571/2003 Cod fisc. şi anume cel în raza căruia contribuabilul îşi are domiciliul fiscal. Art. 33. Societatea „X” SRL a depus la data de 25 Aprilie 2008 decontul de taxă pe valoarea adăugată aferent trimestrului I 2008. republicat in iulie 2007. competenţa poate fi stabilită în sarcina altor organe fiscale decât cele prevăzute la alin. art. de 5. judeţean.43 x 3. Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare. la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. alin 1 232. inclusiv de sediile secundare ale acestora.43 euro/ 1 hl grad Plato. 33. 195(2) b).000 hl. Să se calculeze cuantumul majorărilor de întârziere datorat de contribuabil pentru diferenţa suplemntară de . Care este sfera de aplicare a accizelor armonizate în România? Sfera de aplicare a accizelor armonizate este următoarea:: a) berea. de 10. c) băuturile fermentate. organul fiscal efectuează o inspecţie fiscală pe parcursul căreia decide şi verificarea impozitului pe salariu Inspecţia fiscală se finalizează în data de 10 iunie 2008 şi are ca rezultat stabilirea unei diferenţe suplimentare la impozitul pe salariu faţă de cel datorat şi declarat la 25 ianuarie. art. alin 3. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.

1% pe zi. sectorul 3. 33. Codul de procedură fiscală prevede obligaţia contribuabilului de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare ulterioară a datelor din declaraţia de înregistrare fiscală prin depunerea declaraţiei de menţiuni. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. b) Creanţe rezultate din inspecţia fiscală. alin 1 lit. Dl. „A” mai deţine un cabinet de consultaţii medicale şi în oraşul Buftea. „(1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere. 77.000 x 146 zile x 0. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. Diferenţă trimestrul III 2007:= 500 lei. b 237. Accesoriu aferent diferenţei de 400 calculat până la 15 ianuarie 2008 (data finalizării controlului):=100 lei. „A”. alin 1. alin 1 lit. sau adresa unde locuiesc efectiv. Legislaţie aplicabilă: O. o Accesoriu: =160. 120. Trimestrul III 2007: 200. Rãspuns: data Suma dat. la acesta din urmă având program doar o zi pe săptămână.1% = 730 lei Legislaţie aplicabilă: O. sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală. a şi b 235. Trimestrul IV 2007: 1. Care este domiciliul fiscal al domnului „A”? Explicaţi. 122. prin domiciliu fiscal se înţelege: pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. alin 1 şi art. scadente la 25 iulie 2007. 122. republicat iulie 2007. republicat iulie 2007.G.10.500.000. medic. începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate. cu domiciliul în Bucureşti. conform notei de compensare întocmite de către organul competent. având program în 4 zile din săptămână. are un cabinet individual pentru acordarea de consultaţii medicale în Bucureşti. Suma acop pl. b „b) pentru compensările din oficiu. judeşul Ilfov. Total: o Principal:= 900 lei.08 25.04. Trimestrul II 2007: 1. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. Care este domiciliul fiscal al unui contribuabil persoană fizică? Rãspuns: În cazul creanţelor fiscale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.03. Sectorul 3 În cazul creanţelor fiscale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. prin domiciliu fiscal se înţelege: a) pentru persoanele fizice. în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.lei c) Creanţe accesorii stabilite prin decizie pentru neplata la scadenţă a impozitului pe profit: Comunicată la data de 10 iulie 2007:= 200 lei. „Cod de procedura fiscala. Accesoriu aferent diferenţei de 800 lei calculat până la 15 ianuarie 2008 (data finalizării controlului):= 60 lei. cu termen de plată. scadente la 25 ianuarie 2008. ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0. lit. Societatea efectuează pentru impozitul pe profit o plată de 3. sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală. lit.G.07-princip. potrivit legii.G. În ce termen trebuie depusă declaraţia de menţiuni? Rãspuns: în termen de 30 de zile de la data producerii modificării Legislaţie aplicabilă: O. 1000 1000 0 . Rãspuns: Bucuresti. conform declaraţiei fiscale: Trimestrul I 2007: 1.700. 33.impozit pe salariu.” Perioada pe care se calculează majorările de întârziere: 26 Ianuarie – 20 Iunie 2007 Majorări de întârziere = 5. la data de 10 martie 2008. art. Comunicată la data de 10 ianuarie 2008=: 300 lei. inclusiv. alin 1. conform deciziei de impunere comunicată în data de 20 ianuarie 2008: Diferenţă trimestrul I 2007: =400 lei.500. b 234.03 Ramas de plata 10. alin 1 238. alin 1. Societatea „X” SRL datorează impozit pe profit astfel: a) Creanţe principale reprezentând impozit pe profit. sectorul 1. Legislaţie aplicabilă: O. data stingerii este data înregistrării operaţiei de compensare de către unitatea de trezorerie teritorială. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. scadente la 25 octombrie 2007. scadente la 25 aprilie 2007. b) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. adresa unde îşi au domiciliul. 120. art.G. Dl. Să se precizeze cum va efectua organul fiscal stingerea obligaţiilor în evidenţa sa fiscală prin aplicarea regulii privitoare la ordinea de stingere a datoriilor din Codul de procedură fiscală. Rãspuns: 730 lei Cod de procedura fiscala.

Societatea „X” SRL a stabilit şi declarat la data de 25 Ianuarie 2008 un impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV 2007 în sumă de 12.G.07-princip. Cum se declară şi care este organul fiscal competent pentru îndeplinirea obligaţiei de înregistrare în cazul sediilor secundare care au mai puţin de 5 salariaţi? . Legislaţie aplicabilă: O. cererile depuse de către contribuabil potrivit Codului de procedură se soluţionează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0. 300 300 0 25. 44. neavând mai mult de 5 salariaţi. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii informaţiilor solicitate. 200 200 0 10.G. Ca urmare. alin 2 şi 3 239. precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii. 70. 1500 1500 0 25. alin 3. sunt necesare informaţii suplimentare relevante pentru luarea deciziei. alin 3 240. Legislaţie aplicabilă: O.000 Majorări de întârziere = 10.08-acces. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. alin 1 şi 2 241. republicat iulie 2007. 120. Camera profesionala „C”. Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorat ca urmare a neplăţii la scadenţă a impozitului pe venitul microântreprinderilor aferent trimestrului IV 2007. alin 1 şi 2 242. inclusiv. Cum se stabileşte vechimea obligaţiilor de plată accesorii în scopul aplicării regulii de stingere a datoriilor? Rãspuns: Vechimea obligaţiilor fiscale de plată se stabileşte astfel: a) în funcţie de scadenţă. Parte din aceste desmembrăminte (sedii secundare). 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate. alin 1. 120.G. fără a primi cod de identificare propriu. societatea constată că a calculat greşit impozitul. 115.G. alin 3 244. Perioada pe care se calculează majorările de întârziere: 26 Ianuarie – 25 Aprilie 2008 Suma la care se datorează majorările: 10.G.08-princip. alin 243. Care este termenul în care debitorii pot solicita organului fiscal corectarea erorilor din documentele de plată a impozitelor şi taxelor? Rãspuns: Un an de la data plăţii Legislaţie aplicabilă: O. suma corectă a acestuia fiind de 10. de a li se atribui cod de identificare propriu.000 lei. b) în funcţie de data comunicării. art. Legislaţie aplicabilă: O.10. republicat iulie 2007. c) în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative. începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii acesteia inclusiv.1% = 900 lei Legislaţie aplicabilă: O. 1700 1700 0 Total=5960 3500 2460 Legislaţie aplicabilă: O. Ulterior.07.G. pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de organele competente. persoană juridică de utilitate publică are organizate in structura sa desmembraminte (sedii secundare) fără personalitate juridică.07-accces. nu îndeplinesc condiţia cerută de lege pentru a fi înregistrate ca puncte de lucru plătitoare de impozit pe venitul din salarii şi. Rãspuns: Cod de procedura fiscala. În situaţiile în care.07-princip.000 de lei în contul impozitului datotorat. „(1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere.10. „(3) În situaţia în care diferenţele rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite iniţial. pe cale de consecinţă. Aceste desmembrăminte trebuie însă declarate la organul fiscal. dată la care efectuează şi plata sumei de 10. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art.01. 120. se datorează majorări de întârziere pentru suma datorată după corectare ori modificare. 115.000 x 90 zile x 0. 200 200 0 25. 114. art.1% pe zi. denumite „filiale”. pentru soluţionarea cererii. Care este termenul legal în care organul fiscal trebuie să soluţioneze o cerere a unui contribuabil în cazul în care pentru aceasta sunt necesare informaţii suplimentare? Rãspuns: Ca regulă generală. societatea îşi exercită dreptul de a corecta declaraţia şi depune în data de 25 Aprilie 2007 declaraţia rectificativă.01. Care este termenul în care actul administrativ fiscal este considerat comunicat în cazul comunicării lui prin publicitate? Rãspuns: 15 zile de la data afişării anunţului.07. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art.” Cod de procedura fiscala.000 lei. pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil. pentru obligaţiile fiscale principale.

000 x 5 zile x 0. majorările de întârziere se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv.000 lei aferentă impozitului pe profit pentru trimestrul I 2002. Până la ce dată poate organul fiscal să efectueze inspecţia fiscală şi. Dacă legea nu prevede altfel. La data de 15 iunie 2008 se emite şi nota de compensare. art.G.G. lit. Societatea „X” SRL depune la data de 25 aprilie 2008 declaraţia 100 privind obligaţiile la bugetul de stat în care declară un impozit pe profit datorat de 30. alin 1. art. Legislaţie aplicabilă: O. Societatea „X” SRL face obiectul unei inspecţii fiscale generale care începe pe data de 10 Aprilie 2007 şi se finalizează la data de 30 iunie 2007. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 23. 122. Rãspuns: DA. Competenţa teritorială pentru administrarea acestora revine organului fiscal în a cărui rază teritorială acestea se află situaţie. în urma soluţionării celor două cereri depuse la organul fiscal.000 x 60 zile x 0.000 lei în data de 24 iunie 2008.000 lei. inclusiv. termenul de prescripţie începe să curgă de la 01 ianuarie 2005. alin 1. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 74 şi OMFP 1329/2004 245. Legislaţie aplicabilă: O. republicat iulie 2007. Rãspuns: Pentru suma de 20.000 lei admisă la compensare majorările se calculează pe perioada 26–30 Aprilie 2008 Pentru suma de 10. 91 şi art. Societatea „X” SRL depune la data de 25 aprilie 2008 declaraţia 100 privind obligaţiile la bugetul de stat în care declară un impozit pe profit datorat de 30. conform prevederilor legale „Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 122. ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0. (Cod procedură fiscală) Legislaţie aplicabilă: O. alin 1 şi 2 şi art. se stabileşte prin decizie emisă la data de 10 iunie 2008.1% + 10. că taxa pe valoarea adăugată la care este îndreptăţit contribuabilul este de 20. 120. să modifice prin decizie de impunere impozitul pe profit aferent trimestrului I 2004? Explicaţi Rãspuns: 31 decembrie 2009 Baza de impunere s-a constituit în trim I 2004. La aceeaşi dată societatea depune şi decontul cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată în sumă de 50. începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate. dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia fiscală corelativă se nasc în momentul în care. 34 şi art. Invocarea are ca motivare în drept prevederile legale aplicabile conform cărora prescripţia se împlineşte „în termen de 5 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declaraţiei pentru perioada respectivă”. analizând cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată.1% pe zi. cu excepţia cazului în care legea dispune altfel. Ca urmare.” Legislaţie aplicabilă: O. 23.000 lei? Explicaţi.000 lei. Contribuabilul. art. Organul fiscal. Termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală”. solicitând şi rambursarea. potrivit legii. primind actele administrative fiscale corespunzătoare acestor acţiuni ale organului fiscal. Cum va proceda organul fiscal? Va emite sau nu decizia de impunere pentru diferenţa de 5. întrucât.000 lei.” Cod de procedura fiscala.000 lei. cu excepţia cazului în care legea dispune altfel. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120. Termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală potrivit art. eventual. La aceeaşi dată societatea depune şi decontul cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată în sumă de 50. dacă legea nu dispune altfel. Inspecţia fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani.1% = 100 + 600 = 700 lei Cod de procedura fiscala. La data de 30 Aprilie 2008 societatea înregistrează la organul fiscal cererea de compensare a celor două obligaţii reciproce.000 lei neadmisă la compensare majorările se calculează pe perioada 26 Aprilie – 24 Iunie 2008 Majorări de întârziere = 20. deci inspecţia se poate efectua până la 31 decembrie 2009. b 248. În cursul discuţiilor. lit. 98 246. b „a) pentru compensările la cerere. data stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare. 91 247. Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de societate. le acceptă şi efectuează plata diferenţei de 10. . solicitând şi rambursarea. dată la care are loc discuţia finală cu contribuabilul asupra constatărilor incluse în Raportul de inspecţie fiscală. (2) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere.G. se constituie baza de impunere care le generează.000 lei. Va emite decizia de impunere.Rãspuns: Declararea se face în termen de 30 de zile de la înfiinţarea sediilor secundare (Cod procedură fiscală) prin depunerea declaraţiei privind sediile secundare (OMFP 1329/2004). reprezentantul legal al societăţii invocă prescripţia dreptului organului fiscal de a stabili diferenţa de 50. alin 1 şi 2 „(1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere. constată că soluţionarea necesită efectuarea în prealabil a inspecţiei fiscale. republicat iulie 2007. declarat de societate la data de 25 Aprilie 2002.G.

şi nu vor accepta alte plăţi din conturile acestora până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi. inclusiv. b. le acceptă. constată că soluţionarea necesită efectuarea în prealabil a inspecţiei fiscale. La aceeaşi dată. societatea mai depune şi declaraţia privind obligaţiile la bugetul de stat în care declară un impozit pe profit datorat de 30. cu excepţia sumelor negative din deconturile de taxă pe valoarea adăugată fără opţiune de rambursare. Legislaţie aplicabilă: O. primind actele administrative fiscale corespunzătoare acestor acţiuni ale organului fiscal.La data de 25 Aprilie 2008 societatea înregistrează la organul fiscal cererea de compensare a celor două obligaţii reciproce. alin 4 251. 116.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. b 249.G. Ca urmare. pentru care organele fiscale au pornit executarea silită prin poprire. chiar şi numai pentru plata drepturilor salariale ci poate onora numai documentele de plată emise de debitor în vederea plăţii dreturilor salariale. cu excepţia sumelor necesare plăţii drepturilor salariale. societatea solicită aplicarea prevederilor din Codul de procedură fiscală care prevăd următoarele: „(12) În măsura în care este necesar. lit. în urma soluţionării celor două cereri depuse la organul fiscal. Societatea „X” SA are datorii restante la bugetul de stat. alin 1 lit. data stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare.000 lei. cât şi asupra sumelor pe care alte societăţi le datorează soicetăţii „X”. băncile nu vor proceda la decontarea documentelor de plată primite. conform Codului de procedură fiscală ca plata datoriei fiscale să fie efectuată de altă persoană decât debitorul? . art. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. dar pe care nu-l achită. Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de societate.G. Societatea se confruntă cu dificultăţi financiare şi. lit. alin 1 şi 2 „(1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere. sumele existente. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. La ce se referă informaţia conţinută în vestorul fiscal al unui contribuabil? Rãspuns: Vectorul fiscal cuprinde categoriile de obligaţii fiscale de declarare. că taxa pe valoarea adăugată la care este îndreptăţit contribuabilul este de 40. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. Pentru depăşirea situaţiei. precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi în valută sunt indisponibilizate.000 lei. 122. Legislaţie aplicabilă: O. La data de 15 iunie 2007 se emite şi nota de compensare. alin 1. Rãspuns: Nu se vor calcula majorări de întârziere. 122. Cod de procedura fiscala.000 lei. este în imposibilitate de a achita salariile. fără a solicita şi rambursarea acestei sume.” Legislaţie aplicabilă: O. Poate organul fiscal să efectueze din oficiu compensarea celor două creanţe reciproce? Rãspuns: NU Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de câte ori constată existenţa unor creanţe reciproce. republicat iulie 2007. 120. alin 1 252. 149. Care este termenul general de soluţionare a cererilor depuse de contribuabili potrivit Codului de procedură fiscală? Rãspuns: 45 de zile de la înregistrare Legislaţie aplicabilă: O. b 250.” Cod de procedura fiscala. 78.” Poate organul fiscal să dea curs solicitării societăţii debitoare cu privire la eliberarea de către terţul poprit în favoarea sa a sumelor necesare plăţii drepturilor salariale? Explicaţi. Este permis. 120. art. Una dintre componentele registrului contribuabililor este vectorul fiscal. pentru achitarea sumei datorate la data sesizării băncii.G. Terţul poprit nu poate elibera sume în favoarea debitorului. respectiv de la data şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti. respectiv la debitarea conturilor debitorilor. republicat iulie 2007. alin 12 253. alin 1 şi 2 şi art. potrivit alin. Societatea „X” SRL depune la data de 25 Aprilie 2008 decontul cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată în sumă de 40. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. pe fondul lipsei de disponibilităţi în conturile bancare. (2) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere. Organul fiscal. „a) pentru compensările la cerere. Rãspuns: NU.1% pe zi.G. ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0. 70. Din momentul indisponibilizării. potrivit legii. alin 1. începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate. Contribuabilul. (11). se stabileşte prin decizie emisă la data de 10 iunie 2007. analizând cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată. atât asupra disponibilităţilor băneşti din conturile bancare. Legislaţie aplicabilă: O. majorările de întârziere se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv.

alin 12 258. respectiv la debitarea conturilor debitorilor. în lipsa acestora. a). 145 R : conform codului de procedura fiscala primul act de executare silita in cazul creantelor fiscale este somatia. Contribuabilul nu plăteşte ratele. 114. potrivit lit. contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat. Termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală”.G. aceasta persoana trebuie insa sa lucreze in numele si pentru achitarea debitorului. Care sunt sumele exceptate de la aceste dispozitii? Rãspuns: sumele necesare plăţii drepturilor salariale. alin 2 şi Cod Civil.15 septembrie: 1. Somatia este insotita de un exemplar al titlului executoriu. Care este termenul de depunere a unei contestaţii împotriva unui act de executare silită al organului fiscal? Rãspuns: Contestaţia se poate face în termen de 15 zile. . Art. potrivit Codului de procedură fiscală. inclusiv majorări de întârziere. Legislaţie aplicabilă: O. distinct pe fiecare impozit.15 iunie: 1. organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileşte un impozit anual de 4. sub sancţiunea decăderii. potrivit lit.000 lei. . a primit în data de 05 Martie 2007 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată: . 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art.200 lei Legislaţie aplicabilă: O.1% = 1. sa nu se subroge in drepturile creditorului. 1 şi 2 257. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 91 255. Contribuabilul „X”. 149.G.Rãspuns: DA Plata obligaţiilor fiscale se efectuează de către debitori. Rãspuns: Majorări calculate în anul 2007: Pentru plata anticipată 1: 1.000 lei.000 lei. Legislaţie aplicabilă: O.G. alin 6 259. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. c) cel interesat a luat cunoştinţă.000 x 107 zile x 0. Care este.1% = 291 lei Pentru plata anticipată 2: 1.000 x 16 zile x 0.G. taxă. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art.1% = 107 lei Pentru plata anticipată 4: 1. 120.1% = 16 lei Majorări calculate în anul 2008: 4. Care este primul act de executare silită în cazul creanţelor fiscale? Rãspuns: Somaţia Art. şi nu vor accepta alte plăţi din conturile acestora până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi. de refuzul organului de executare de a îndeplini un act de executare. din comunicarea somaţiei sau din altă înştiinţare primită ori. cu excepţia cazului în care legea dispune altfel.000 x 199 zile x 0.000 lei. Contribuabilul achită acest din urmă debit în data de 27 Octombrie 2008. momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili impozite şi taxe şi cât este acest termen? Rãspuns: „Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani. a primit în data de 05 Martie 2007 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată: . alin. .000 x 291 zile x 0. de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contestă. Contribuabilul „X”.G.1% = 199 lei Pentru plata anticipată 3: 1. Din momentul indisponibilizării. precum de un coobligat sau de un fidejusor. sau de lucreaza in numele ei propriu. b) contestatorul a luat cunoştinţă.15 decembrie: 1. Contestaţia prin care o terţă persoană pretinde că are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit poate fi introdusă cel mai târziu în termen de 15 zile după efectuarea executării. Obligatia poate fi achitata chiar de o persoana neinteresata. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. Obligatia poate fi achitata de orice persoana interesata. persoană fizică independentă.1% pe zi. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. respectiv de la data şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti. Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0. Legislaţie aplicabilă: O. persoană fizică independentă. 173. respectiv la data de 15 mai 2008. Legislaţie aplicabilă: O.000 x 300 x 0.000 lei.G. de la data când: a) contestatorul a luat cunoştinţă de executarea ori de actul de executare pe care le contestă. 1093 254.art 145 CPF 256. băncile nu vor proceda la decontarea documentelor de plată primite. După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007. cu ocazia efectuării executării silite sau în alt mod.15 martie: 1. a). 145 (1) Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei Legislaţie aplicabilă: O.

000 lei.000 lei. Rãspuns: Majorări calculate în anul 2007: Pentru plata anticipată 4: 1. . . Rãspuns: Majorări calculate în anul 2007: Pentru plata anticipată 4: 1.000 x 199 zile x 0.1% = 291 lei Pentru plata anticipată 2: 1.000 lei.1% pe zi.1% = 16 lei Majorări calculate în anul 2008: 1.000 lei. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art.000 x 291 zile x 0. organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileşte un impozit anual de 4.000 lei. respectiv la data de 15 mai 2008.000 x 16 zile x 0.000 lei. . .000 x 16 zile x 0. a primit în data de 05 Martie 2007 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată: . Contribuabilul achită acest din urmă debit în data de 27 Octombrie 2008. Contribuabilul nu plăteşte ratele.G. Contribuabilul „X”. stabilite de Codul fiscal pentru achitarea diferenţelor rămase de achitat faţă de plăţile anticipate. După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007. . Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0.G. respectiv în termenul de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere anuală. .000 lei.000 lei.000 lei. .000 lei.000 x 16 zile x 0.000 lei.15 decembrie: 1. a primit în data de 05 Martie 2007 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată: . alin 6 260.000 lei.1% = 199 lei Pentru plata anticipată 3: 1. respectiv la data de 15 mai 2008.000 lei.15 iunie: 1.15 martie: 1. . Contribuabilul achită în data de 27 Octombrie 2008.15 septembrie: 1. organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileşte un impozit anual de 3.000 x 107 zile x 0.15 decembrie: 1. 120.1% = 107 lei Pentru plata anticipată 4: 1.1% pe zi. a primit în data de 05 Martie 2007 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată: .1% = 600 lei Legislaţie aplicabilă: O.000 x 300 x 0. alin 6 261. persoană fizică independentă. Contribuabilul plăteşte doar primele trei rate. După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007.15 septembrie: 1.000 lei. 120.000 lei. persoană fizică independentă.000 lei. Contribuabilul achită datoria în data de 27 Octombrie 2008.15 iunie: 1.G. Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0..1% = 16 lei Majorări calculate în anul 2008: 2.000 lei.15 martie: 1.15 decembrie: 1. Rãspuns: .000 lei. persoană fizică independentă. organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileşte un impozit anual de 2. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art.000 lei.15 iunie: 1.000 lei. . respectiv la data de 15 mai 2008.15 martie: 1.15 decembrie: 1. Contribuabilul „X”.000 x 300 x 0.1% pe zi.1% = 16 lei Majorări calculate în anul 2008: 0 lei Legislaţie aplicabilă: O. 120.15 iunie: 1. Contribuabilul „X”. . Contribuabilul plăteşte doar primele trei rate. alin 6 262.1% pe zi. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art.15 martie: 1.15 septembrie: 1. organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileşte un impozit anual de 5.15 septembrie: 1. respectiv la data de 15 mai 2008. . . Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0. Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0. Rãspuns: Majorări calculate în anul 2007: Pentru plata anticipată 1: 1.000 lei. întreaga datorie de 2. După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007.1% = 300 lei Legislaţie aplicabilă: O. După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007. Contribuabilul plăteşte doar primele două rate.

000 x 300 x 0. După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007.000 lei.000 lei. dacă se depune o cauţiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate.15 septembrie: 1. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art.1% = 365 + 100 = 465 lei Legislaţie aplicabilă: O.000 lei Legislaţie aplicabilă: O. o cauţiune de până la 2. Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0. stabilite de Codul fiscal pentru achitarea diferenţelor rămase de achitat faţă de plăţile anticipate.000 x 100 x 0. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art.15 iunie: 1. Instanţa competentă poate suspenda executarea.G. alin 2 de organele fiscale.000 x 16 zile x 0. . 42. alin 6 264. a primit în data de 05 Martie 2007 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2006 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată: .1% + 1. organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileşte un impozit anual de 0 lei şi un drept la restituire de 2. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. alin 4) Societatea poate să nu o aplice.000 lei.1% = 16 lei Majorări calculate în anul 2008: 2. . 215.000 = 6.000 lei. întreaga datorie de 2. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. Contribuabilul plăteşte doar primele trei rate. În ce condiţii este posibilă suspendarea executării unui act administrativ fiscal? Rãspuns: În situaţia în care s-a cerut suspendarea executării actului administrativ fiscal. solicitând suspendarea executării deciziei de impunere prin care au fost stabilite diferenţele de plată. Legislaţie aplicabilă: O. 120.000 lei.15 septembrie: 1.1% = 107 lei Pentru plata anticipată 4: 1. 215. organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileşte un impozit anual de 5. Contribuabilul plăteşte doar primele trei rate. 120. Contribuabilul „X”.1% = 600 lei Legislaţie aplicabilă: O.1% = 16 lei Majorări calculate în anul 2008: 0 lei.1% pe zi. . . a primit în data de 05 Martie 2007 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată: . Contribuabilul „X”.1% pe zi.G.15 martie: 1.G. . Rãspuns: Majorări calculate în anul 2007: Pentru plata anticipată 4: 1.000 lei. contribuabilul fiind însă expus riscului fiscal Legislaţie aplicabilă: O. Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0. depăşind astfel cu 100 de zile termenul de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere anuală. După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007. numai dacă termenii şi condiţiile acestora au fost respectate de contribuabil” (Cod procedură fiscală art 42. alin 6 265.000 x 16 zile x 0. alin 6 263.G.000 x 16 zile x 0. 120. Societatea nu este de acord şi contestă la organul fiscal competent suma de 30.15 decembrie: 1. alin 4 267.000 x 107 zile x 0. Rãspuns: Majorări calculate în anul 2007: Pentru plata anticipată 4: 1. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art.000 lei.000 lei.000 lei.G.1% = 16 lei Majorări calculate în anul 2008: 1.G. respectiv la data de 15 mai 2008. Totodată. Societatea „X” SRL a făcut obiectul unei inspecţii fiscale în urma căreia au fost stabilite sume suplimentare de plată în cuantum de 50.000 lei. Contribuabilul achită în data de 31 Decembrie 2008. în temeiul Legii contenciosului administrativ nr.000 lei. .000 lei. persoană fizică independentă.15 martie: 1.000 x 365 x 0. societatea se adresează şi instanţei competente de contencios administrativ. Care este suma cauţiunii pe care societatea trebuie să o plătească pentru soluţionarea cererii de suspendare a executării deciziei? Rãspuns: Cauţiunea = 20% din suma contestată = 20% x 30. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art.000 lei. Legislaţie aplicabilă: O.000 lei. respectiv la data de 15 mai 2008. 554/2004. alin 2 266. persoană fizică independentă.15 decembrie: 1.Majorări calculate în anul 2007: Pentru plata anticipată 3: 1.15 iunie: 1. iar în cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil în bani. Care sunt elementele principale pe care trebuie să le cuprindă o contestaţie formulată împotriva unui act administrativ fiscal? Rãspuns: . cu modificările ulterioare.

judeţul D În cazul contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente.08 de unde rezulta un numar de 71 zile intirziere ( 5 zile aprilie+31 zile mai+30 zile iunie+5 zile iulie). ce constituie potrivit Codului fiscal un sediu permanent. municipiul Z. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art.G. două porţiuni ale unei autostrăzi.G. alin. Are societatea dreptul de a mai depune contestaţia după ce aceasta a fost retrasă? Rãspuns: DA. 1 268. Dovada calităţii de împuternicit al contestatorului. Societatea „X” SA face obiectul unei inspecţii fiscale în urma căreia sunt stabilite obligaţii suplimentare de plată reprezentând impozit pe profit aferent trimestrului I 2008 în cuantum de 10. Cea de a doua porţiune. e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia. societatea apreciază că există premise pentru soluţionarea favorabilă a contestaţiei şi doreşte să depună contestaţia reformulată. Legislaţie aplicabilă: O. deci nu pot fi sechestrate.G.07. Rãspuns: Majorarile se platesc din ziua imediat urmatoare scadentei creantei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si pina la data stingerii acesteia inclusiv.G.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art.1% pe zi. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0. potrivit legii. se face potrivit legii.1% zi*71 zile= 710 lei dobinzi Majorări = 10. Este corectă aplicarea măsurii de executare silită? Explicaţi. Societatea achită debitul la termenul de plată prevăzut de Codul de procedură fiscală şi menţionat în decizie.G. 206. Prin retragerea contestaţiei nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestaţie în interiorul termenului general de depunere a acesteia. între care două sunt deţinute de societate în baza unor contracte de închiriere încheiate cu asociatul unic. 207 . Care este acest termen şi în ce situaţii se aplică? Rãspuns: Termenul general: 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal. 33. ţinând cont de cuantumul sumelor datorate. Sunt supuse executării silite orice bunuri mobile ale debitorului. deci 10. trece prin judeţul B şi se sfârşeşte în judeţul C.a) datele de identificare a contestatorului. Legislaţie aplicabilă: O. în baza unui contract încheiat cu o persoană juridică română. Societatea „X” SRL face obiectul unei inspecţii fiscale în urma căreiansunt stabilite obligaţii fiscale suplimentare de plată. persoană juridică nerezidentă trebuie să execute. precum şi ştampila în cazul persoanelor juridice. Termenul special: 3 luni de la data comunicării actului administrativ fiscal. Explicaţi Rãspuns: Pentru sediul permanent 1: municipiul Z. 2 272. alin. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. alin. Codul de procedură fiscală prevede un termen special pentru depunerea contestaţiei. judeţul A Pentru sediul permenent 2: municipiul V. competenţa revine acelui organ fiscal în a cărui rază teritorială începe activitatea acelui sediu permanent. Legislaţie aplicabilă: O. ce constiutie un sediu permanent distinct potrivit Codului fiscal. dar pe care o retrage după două zile. d) dovezile pe care se întemeiază. Rãspuns: NU. În acest scop. persoană fizică sau juridică. În cazul în care activitatea unui sediu permanent se desfăşoară pe raza teritorială a mai multor organe fiscale. 1 270. Societatea formulează şi depune o contestaţie împotriva deciziei de stabilire a obligaţiilor suplimentare de plată. străbate trei judeţe astfel: începe în judeţul A. b) obiectul contestaţiei. competenţa revine organului fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat fiecare sediu permanent.000 x 71 x 0. 208. alin. Societatea „X” SA. respectiv 5 iulie 2008. Prima porţiune. c) motivele de fapt şi de drept.08 data plata: 05. Care este organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de societatea „X” SA în România.art 120 CPF termen de plata: 25. 120 271.000 lei. se află în întregime pe raza municipiului V din judeţul D.1% = 710 lei Legislaţie aplicabilă: O. Ulterior.000 ron*0. Societatea „X” SRL este supusă executării silite pentru obligaţiile fiscale neachitate. 2 269. Decizia de impunere prin care organul fiscal stabileşte suma astfel datorată este comunicată societăţii în data de 10 iunie 2008. Legislaţie aplicabilă: O.04. organul de executare aplică măsura executării silite mobiliare. sechestrând prin proces verbal cele cinci mijloace de transport aflate în folosinţa societăţii. dacă actul administrativ fiscal nu conţine elementele obligatorii pe care trebuie să le conţină. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. Legislaţie aplicabilă: O. 151. municipiul Z. Cele două maşini ale asociatului nu aparţin societăţii debitoare.

Dobinda este la nivelul majorarii de intirziere reglementate de CPF ( in prezent 0.273. persoanele care nu detin cod numeric personal Art.123. organul fiscal decide comunicarea deciziei prin publicitate. Organul fiscal transmite unui contribuabil decizia de impunere prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. însă scrisoarea este înapoiată de poştă cu menţiunea „negăsit la domiciliu”. În ce constă comunicarea prin publicitate? Rãspuns: Prin afişarea. concomitent. alin. 3 276.general consolidat in aceasta situatie? Stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu s epoate face inainte d eimplinirea unui termen de 15 zile de la instiintarea contribuabilului prvind depasirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale. taxelor contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. . Somatia este insotita de un exemplar al titlului executoriu. fiscala. persoanele fizice? Raspuns: Codul numeric personal sau numar de identificare fiscala pt. 124 274. 44. alin. lit. Din ce moment are org fisc. Daca in termen de 15 zile de la comunicarea somatiei nu se stinge debitul. Care este organul competent la care soc.de impozit pe profit aferent anului 2007 in suma de 2. termen stabilit de acelaţi act normativ. Ca urmare. Poate introduce contestatie impotrive deciziei de impunere ? Constestatia se depune la organul fiscal ( respectiv vamal) al carui act administrativ este atacat si nu este supusa taxelor de timbru. 115. contribuabilii au dreptul la dobinda din ziua urmatoare expirarii termenului( 45 zile de la depunerea cererii)Acordarea dobinzilor se face la cererea contribuabililor.art 83.Este obligatorie declararea in Romania a sediilor secundare din strainatate ale unui contribuabil cu domiciliul fiscal in Romania? Si daca da.prevederilor legale nedepunerea declaratiei fiscale da dreptul organului fiscal sa procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor .69(1) Og 92/2003-Cod proced.si a altor sume datorate bug.Care este codul de identificare fiscala pt.000 lei. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. Contestatia se depune in termen de 30 zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal sub sanctiunea decaderii.1% pe zi intirziere). dacă restituirea sau rambursarea nu se face în termenul legal pentru soluţionarea cererilor contribuabililor.Codul de procedură fiscală reglementează dreptul contribuabililor la o dobândă pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget.G. 3. este obligatorie declararea in termen d e30 zile d ela infiintarea de filiale si sedii secundare. Care este nivelul acestei dobânzi? Rãspuns: Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget. se continua masurile d eexecutare silita.1% pentru fiecare zi de întârziere Legislaţie aplicabilă: O. c 275. a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. in ce termen? Da.art 74CPF 278 Conf.dreptulde stabilire din of.art 145 CPF 280 Impotriva sc ALFA SRL s-a emis o decizie de impunere reprezentand dif. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art.. Legislaţie aplicabilă: O. alin 4CPF 279 In ce termen de la comunicarea somatiei trebuie stins debitul pentru ca procedurile de executare silita sa nu continuie ? Executarea silita incepe prin comunicarea somatiei. A imp.art 124CPF Dobânda datorată este la nivelul majorării de întârziere. Cum se stabileşte vechimea creanţelor fiscale principale rezultate din declaraţiile rectificative în scopul aplicării regulilor cu privire la ordinea de stingere? Rãspuns: În funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative Legislaţie aplicabilă: O.G. 277. respectiv de 0.taxelor contrib.G.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->