P. 1
006 Povijest Graditeljstva - Rim

006 Povijest Graditeljstva - Rim

|Views: 221|Likes:
Published by cabidubiroda

More info:

Published by: cabidubiroda on Sep 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2015

pdf

text

original

GRADITELJSTVO RIMSKE CIVILIZACIJE

GRANICE RIMSKOG CARSTVA ZA VLADAVINE CARA TRAJANA         

VREMENSKA TABLICA

KONSTRUKTIVNI OBLICI         

KONSTRUKTIVNI OBLICI         

KONSTRUKTIVNI OBLICI         KONSTRUKTIVNI OBLICI          .

) .) .pr.K. PLOČA (sredina 5.širina i kategorija ulica: iter .pravila za ustroj i izgradnju grada * odabir mjesta za utemeljenje d bi j t t lj j grada u odnosu na klimatske uvjete (osunčanje. proporciji i simetriji gradskoga prostora .građevna crta . g. st. komunalna služba LEX IULIA MUNICIPALIS (45. vlažnost) * naputak o gradnji gradskih .građevno redarstvo. izgradnja i popravak zgrada .70 .K.raspored.održavanje ulica . ulica i trgova: prednost ima kružni oblik zidina i radiocentrična cestovna mreža estetici * preporuke o estetici.URBANIZAM         URBANIZAM RIMSKO URBANISTIČKO ZAKONODAVSTVO ZAKON XII.održavanje i oprema ulica .najmanje širine 1.javna sigurnost i higijena URBANIZAM          URBANIZAM Marcus Vitruvius DE ARCHITECTURA LIBRI DECEM .izvlaštenje (eksproprijacija) zemljišta .oko 15.dubina i visina izgradnje . vjetrovi. .pješačka ulica najmanje širine 0.66 m actus .K. temperatura.35 m via .ustroj grada .pr.pr.k l i kolna ulica najmanje ši i li j j širine 2 70 m 2. g utvrda. g.

Verona. utemeljeno već 80-ak gradova (Firenca.rimski vojni tabor .castron . Barcelona URBANIZAM          URBANIZAM RIMSKI GRADOVI .naslijeđeni gradovi iz predrimskoga doba * žive u potpunoj ovisnosti o Rimu * 120.stalni vojni t b t t ti t l i j i tabor .) (270.URBANIZAM          URBANIZAM RIMSKI GRADOVI 7 stoljeća razvoja rimskoga grada (270 g pr K – 476 g.pr.castra aestiva . Pariz.PRAVNI I POLITIČKI STATUS grad Rim vojni gradovi . 476. Budimpešta.castra stativa .zimski vojni tabor . g ) preuzimanje principa etruščanskog urbanizma jednostavnost tlocrtne sheme monumentalnost ambijenta t l t bij t dobar odabir mjesta: London. Arles. Beč.novoutemeljeni gradovi . g.K.castra .castra hiberna . g.pr.K. Trier.manja vojna utvrda g gradovi kolonije na osvojenom teritoriju j j j . Torino. Nimes …) . Lucca.ljetni vojni tabor .

Arles. centurijacija. Timgad .gradovi bez prepoznatljivih urbanističkih predložaka . Beč. Firenca. cardo . Torino.gradovi tipa urbs quadrata Trier. Pariz.URBANISTIČKI USTROJ romanizirani gradovi . Trier Arles Barcelona London .u smjeru sjever-jug decumanus .latinske kolonije novoutemeljeni gradovi .gradovi razvijeni iz kastruma Aosta.u smjeru istok-zapad d j i t k d . Barcelona.planirani gradovi .gradovi različitih urbanističkih sustava .etruščanski gradovi .predložak rastera kastrametacija.gradovi bez urbanističkog sustava i reda URBANIZAM          URBANIZAM USTROJ RIMSKOGA GRADA gradograditeljski ustroj . Strasbourg g p .URBANIZAM          URBANIZAM RIMSKI GRADOVI .gradovi tipa kastruma Bologna.

1 centurija = 100 parcela sortes) parcela-sortes) .glavni ulaz na istoku castrum u carsko doba (od 27 g pr K ) 27.g.okružen grabištem.agrimenzores ili gromatici . logora) castrum u republikansko d b blik k doba .URBANIZAM          URBANIZAM KASTRAMETACIJA planimetrijski i prostorni ustroj castruma (vojnoga tabora.pravokutnoga oblika . učvršćen palisadama g .pr.kvadrate površine 50 ha (stranica oko 710 m.K.) .groma CENTURIJACIJA ZADRA .u obliku kvadrata (a = 6oo-7oo m) .zemljomjernici .uža stranica = 2/3 dulje stranice URBANIZAM          URBANIZAM CENTURIJACIJA podjela zemljišta na centurije .

u sjevernoj Italiji i Europi Rimljani podižu grad tipa castruma ATENA EMONA (Ljubljana) .FORUM 6 SMJEŠTAJ ČASNIKA 7 UČIONA 8 ZAROBLJENICI 9 SMJEŠTAJ VOJNIKA VOJARNE . decumanus/via praetoria (50 stopa) 1 SREDIŠTE TABORA SA SVETIŠTEM 2 ZAPOVJEDNIŠTVO – PRAETORIUM 3 ORUŽARNA 4 LAZARET 5 TRG I TRŽNICA .prilagodba rimskoga grada etruščanskom.naslijeđeni urbani ustroj obogaćen monumentalnim lij đ i b i t j b ć t l i građevinama i uresima grada . grčkom i helenističkom gradograditeljskom naslijeđu: .novi rimski grad u blizini postojećega grada (Atena.URBANIZAM          URBANIZAM CASTRUM – VOJNI TABOR cardo/via principalis (100 stopa).CANABAE URBANIZAM          URBANIZAM POŠTIVANJE LOKALNIH URBANISTIČKIH TRADICIJA . Emona. Tarsatica) .

cardo okomit na slojnice TRIER URBANIZAM          URBANIZAM .malobrojni gradovi u sustavu templum celeste zbog prilagodbe t b il db terenu .decumanus usporedan sa slojnicama j .URBANIZAM          URBANIZAM RIMSKI GRAD PRILAGOĐEN OBLIČJU TERENA .

URBANIZAM          URBANIZAM URBANIZAM          URBANIZAM .

hramovi Jupitera. mjestu kompozicijski povezan s forumom . Junone i Minerve . na povišenom mjestu. Capitolium) . RIM URBANIZAM          URBANIZAM KAPITOLIJ (lat.URBANIZAM          URBANIZAM JAVNI PROSTORI RIMSKOGA GRADA kapitolij forum glavne ulice parkovi.naziv za jedan od sedam brežuljaka grada Rima RIM RIM . RIM KAPITOLIJ.posvećeni prostor.ostali h t li hramovi i svetišta i tišt . svete šume FORUM ROMANUM.

trgovine (tabernae) FORUM. zatvor sudnica (basilica). POMPEJI .sustav f t foruma u gradu Rimu d Ri . vijećnica (curia).najčešće pravokutnik (odnos stranica često 3:2) . POMPEJI FORUM. hram trijemovi hram. Pompeji) . (curia) riznica. Palmira) OSTIA URBANIZAM          URBANIZAM FORUM JAVNE ZGRADE UZ FORUM trijemovi. krug.forum u gradu = praetorium u castrumu . državna riznica zatvor.forum najčešće u predjelu sjecišta carda i decumanusa .reprezentativan kod velikih gradova .katkada izduženi pravokutnik (Ostia.kvadrat.tlocrtni oblik . Gerasa. elipsa – utjecaj helenizma (Antiohia.gradski trg .jedini kod malih gradova . tržnica.URBANIZAM          URBANIZAM FORUM .

fontane.bogatiji nego u helenističkom gradu . slavoluci. obelisci. POMPEJI FORUM EFEZ GLAVNA ULICA MILET FONTANA-NIMFEJ RIM KONSTANTINOV SLAVOLUK URBANIZAM          URBANIZAM .skulpture obelisci stupovi slavoluci fontane trijemovi skulpture.URBANIZAM          URBANIZAM ARHITEKTONSKI URESI RIMSKOGA GRADA . stupovi.

Beograd (Si id B d (Singidunum). Trier (Augusta Treverorum) .URBANIZAM          URBANIZAM URBANIZAM          URBANIZAM RIMSKI GRADOVI U EUROPI limes Sava-Drava-Dunav Ljubljana (Emona).Regina Castra). Ptuj (Poetovio). Mainz (Moguntiacum). Köln (Colonia Agripiensis). ( g p ). Osijek (Mursa). B di ) Budimpešta (A i št (Aquincum). ) Beč (Vindobona) limes Dunav-Majna-Rajna Regensburg (Radasbona . ( g ).

URBANIZAM          URBANIZAM RIMSKI GRADOVI U EUROPI Francuska Pariz (Lutetia). Arles (Paterna A l t ) Arelate). Narbonne (N b M ti ) A l (P t N b (Narbo Martius). Bordeaux (Burdigala). Chester (Deva). Lisabon (Felicitas Augusta Olisipo) Velika Britanija London (Londinium). Glouchester (Glevum) KUĆA          KUĆA . York (Eburacum). Lyon (Longdunum Convenarum) Iberijski poluotok Barcelona (Barcino).

KUĆA          KUĆA PALAČA          PALAČA .

glazbena dvorana . vrtovi . sudnica .naumachia . čitaone.templum .basilica .rvalište .hram .trkalište za konje i kola RIM. šetališta.gledalište s vodenom površinom za natjecanja .palestra . KARAKALINE TERME (Circus Maximus u Rimu) .odeum . i j žb čit igraone. veće raskošnije i raznovrsnije nego u grčkom i helenističkom gradu .thermae . trgovine.tržnica.stadium .kazalište .stadion .circus .u sklopu termi: vježbaone.borilište .amphitheatrum/arena .theatrum .PALAČA          PALAČA RIMSKO GRADOGRADITELJSTVO          RIMSKO GRADOGRADITELJSTVO JAVNE GRAĐEVINE RIMSKOGA GRADA veće.

RIMSKO GRADOGRADITELJSTVO          RIMSKO GRADOGRADITELJSTVO JAVNE GRAĐEVINE RIMSKOGA GRADA ARENA. VERONA AMFITEATAR. POMPEJI KOLOSEUM. RIM BAZILIKA          BAZILIKA . RIM KOLOSEUM.

BAZILIKA          BAZILIKA TERME          TERME .

DIOKLECIJANOVE TERME ‐ RIM          DIOKLECIJANOVE TERME RIM DIOKLECIJANOVE TERME ‐ RIM          DIOKLECIJANOVE TERME RIM .

KAZALIŠTE          KAZALIŠTE AMFITEATAR          AMFITEATAR .

GRAĐEVINE ZA TRGOVINU I OBRT         GRAĐEVINE ZA TRGOVINU I OBRT INŽINJERSKE GRAĐEVINE          INŽINJERSKE GRAĐEVINE .

Via Cassia. Via Salaria .PONT DU GARD ‐ NIMES          PONT DU GARD NIMES RIMSKE CESTE RIM VIA SACRA -A Apeninski poluotok: i ki l t k Via Flaminia.Sicilija–sjeverna Afrika: Via Valeria .Germanija–Dunav– Dacija: Via Aquileia . Via Egnatia j j .Galija Iberijski poluotok: Galija-Iberijski Via Aurelia .Srednja i zapadna Europa: Via Emilia .Balkan–Mala Azija: Via Appia.

danas ULICA RIMSKOGA GRADA . 50 stopa (=15.5-5 25 5m .48 m) u polju DECUMANUS (Decumanus Maximus.glavna ulica grada l li d . Sirija GLAVNA ULICA U DAMASKU NEKAD GLAVNA ULICA U DAMASKU DANAS .širina: 7-8 m u gradu.ulice prekrivene kamenim pločama . nekad DECUMANUS U POMPEJIMA. .u polju primarna u gradu sekundarna primarna. Fenikija PALMIRA.razmjerno uske stambene ulice: 2.povišene kamene ploče na iš k l č mjestima prijelaza pješaka “zebre” TYR. Via Principalis) .24 m) u polju DECUMANUS U POMPEJIMA.povišeni pločnici za pješake . Via Decumanus) .širina: 14-15 m (30 m) u gradu.GLAVNE ULICE RIMSKOGA GRADA CARDO (Via Cardinalis. 100 stopa (=30.

g. 0.000 vatrogasaca policija u Rimu 7 postaja svaka sa 1./dan. potrošnja u 20.5 m3/st.GRADSKI SERVISI I KOMUNALNA OPREMA GRADA vodovod akvedukti. protupožarna zaštita u Rimu 7 postaja svaka sa 7./dan 0 3/ /d odvodnja g glavni kolektor u Rimu “Cloaca Maxima” izveden 509. 20 st.pr.000 policajaca OPSKRBA VODOM GRADA RIMA SVETIŠTA          SVETIŠTA . potrošnja u Rimu 1 m3/st.K.

HRAM CENTRALNA GRADNJA        CENTRALNA GRADNJA .

etruščanski Rim .prema legendi Rim je osnovan 753. 753 g pr K prema etruščanskom ritualu na brežuljku Palatinu .CENTRALNA GRADNJA          CENTRALNA GRADNJA GRAD RIM – URBS ROMA .pr.K. g.Roma quadrata ROMA QUADRATA POGLED OD KAPITOLIJA PREMA PALATINU .

K.pr. g.).K. g.pr. P=1400 ha za vrijeme A ij Augusta (27 14 g.. P=427 ha Aurelijevi zidovi (173. g. ) id i dugi km.K. nakon provale Gala). Servijevi zidovi (387.pr.).) zidovi d i 22 k t (27. P=2000 ha P 2000 h RIM UNUTAR SERVIJEVIH I AURELIJEVIH ZIDOVA ANTIČKI RIM NA 7 BREŽULJAKA .-14.URBS ROMA – Capitolium / Forum Romanum / Palatinus GRAD RIM – URBS ROMA GRANICE/POVRŠINA GRADA zadnji etruščanski kraljevi (500 g pr K ) P=285 ha (500.

posvećeni p * Viminalis i Esquilinus .GRAD RIM – URBS ROMA URBANISTIČKA OBILJEŽJA . 856 javnih kupališta 10 foruma kupališta.mjestimično uvođenje geometrijskoga reda: urbanističko-arhitektonski sklopovi javne namjene b i tičk hit kt ki kl ij j GRAD RIM – URBS ROMA VELIKI URBANISTIČKI ZAHVATI .započinju u vrijeme Cezara Cezara. foruma. stoljeće) .spontani razvitak prilagođen obličju terena . 10 termi.odstupanje od urbanističkih pravila i predloška “urbs quadrata” .u carsko doba u Rimu je bilo: 9 akvedukata. nastavljaju se u godinama Carstva (1.gusto naseljeno područje . 1.nova gradska četvrt * sklop carskih palača na Palatinu p p prostor * Capitolium .352 fontane s pitkom vodom . 10 bazilika.bogate vile * Trastevere .nastaju b j t j brojne građevine Ri đ i Rima i veliki urbanističko-arhitektonski potezi: * niz carskih foruma * Campus Martius . i 2.

forum od 5. mjesto vjerskih močvara. nekropola obreda. kipovi…) . prostor okupljanja i trgovanja (od etruščanskoga doba). spomenici. st. (hramovi.pr.K. zgrade.GRAD RIM – URBS ROMA VELIKI URBANISTIČKI ZAHVATI – JAVNE GRAĐEVINE 7 8 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 HIPPODROMUS AMPHITEATRUM FLAVIUM CIRCUS MAXIMUS THERMAE TRAIANI THERMAE CONSTATINI ARA PACIS SOLARIUM TEMPLUM DIVI HADRIANI THERMAE AGRIPPAE PANTHEON THERMAE NERONIANAE STADIUM THEATRUM ET PORTICUS POMPEIANAE CIRCUS FLAMINIUS THEATRUM MARCELO PORTICUS OCTAVIAE TEMPLUM AESCULANII GRAD RIM – URBS ROMA FORUM ROMANUM / FORUM MAGNUM spontani razvoj: izvorno močvara nekropola.

GRAD RIM – URBS ROMA FORUM ROMANUM GRAD RIM – URBS ROMA FORUM ROMANUM .

GRAD RIM – URBS ROMA FORUM ROMANUM FORUM ROMANUM – REKONSTRUKCIJA FORUM ROMANUM – DANAŠNJI IZGLED GRAD RIM – URBS ROMA CARSKI FORUMI carski forumi unijeli urbanistički red u nepravilno gradsko tki il d k tkivo _ _ _ _ _ Forum Iulium Cesaris (110x70 m) Forum Augusti (125x90 m) Forum Pacis Vespaziani Forum Nervae Forum Traiani (280x200 m) prema projektu arhitekta Apollodorusa iz Damaska helenistički utjecaj .

GRAD RIM – URBS ROMA CARSKI FORUMI TRAJANOV FORUM GRAD RIM – URBS ROMA CARSKI FORUMI U DANAŠNJEM TKIVU GRADA .

g. siromašni i kratkotrajni materijali.višestambene zgrade: 4-5 katova . propise o stambenoj izgradnji: * ograničenje visine: najviše 70 stopa (21.pr.st. česte graditeljske mijene .K.ukupna površina 350-400 ha (30% površine grada) p j * veliki perivoji carskih vila * perivoji na Campus Martius * svete šume * perivoji vila u gradu i u okolici grada GRAD RIM – URBS ROMA STAMBENA IZGRADNJA .pretežito nekvalitetna izgradnja .velika gustoća stambene izgradnje . Neron donosi RIM.33 m = P+4/5) * minimalni uvjeti stabiliteta i sigurnosti od požara .veliki carski perivoji smješteni rubom grada (unutar i i ( t izvan gradskoga zida) .nakon požara 64. 3. plan dijela grada.i di id l individualno stanovanje: d t j domus i i insula l insula – pretežit urbani supstrat.GRAD RIM – URBS ROMA PERIVOJNA ARHITEKTURA .

VIA APPIA ANTICA .zvjezdolik sustav zrakasto postavljene ulice bez koncentričnoga povezivanja .sve glavne ceste vode u l t d središte grada i završavaju na gradskim forumima RIM.GRAD RIM – URBS ROMA PROMETNI SUSTAV .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->