Analiza si evaluarea capitalului intelectual si a activelor necorporale

Ion Anghel Conferentiar universitar doctor Academia de Studii Economice, Bucuresti Abstract. Astăzi, capitalul intelectual este un factor cheie în profitabilitatea companiei.
Două forţe majore au condus la locul de muncă de înaltă performanţă peste ultimele două decenii: globalizarea şi creşterea în schimbările tehnologice. În acest mediu, capitalul intelectual si activele necorporale sunt fundamentale succesului. În noua competiţie economică, cunoasterea activelor furnizează un avantaj competitiv durabil. Măsurarea este fundamentală pentru a sprijini decizii de gestionare a investiţiilor în alocarea şi decizia investitorului în ceea ce priveşte valoarea versus preţ. În cercetarea noastră consideram un grup de companii româneşti listate la Bursa de Valori Bucureşti şi analizam importanţa valorii necorporale în valoarea totală de piaţă a capitalurilor proprii. Din punct de vedere contabil importanţa activelor necorporale este foarte scăzut, dar din probele de piaţă a fost indicata importanţa celor 47% din valoarea activelor necorporale în valoare totală de piaţă pentru companiile româneşti listate. Cuvinte cheie: capital intelectual, active necorporale, analiză şi evaluare; metode de evaluare 1. Introducere Capitalul intelectual este format din stoc şi cunoasterea debitul disponibil la o organizaţie. Acestea pot fi considerate ca resurse intangibile, care împreună cu resursele tangibile cuprind valoarea de piaţă a unei afaceri. Bontis (1998) defineşte resursele necorporale ca fiind alţi factori decât active financiare şi fizice care contribuie la procese generatoare de valoare a unei companii şi se află sub controlul său. Astăzi, capitalul intelectual şi activele necorporale sunt factorul-cheie în profitabilitatea şi succesul companiei. În competitia economica actuala sunt două tendinţe majore: 1).Globalizarea este, probabil, cea mai importantă forţă care afectează lumea contemporană: oameni, oraşe, societăţi comerciale, pieţe,economii etc În acest context, există noi oportunităţi (sau ameninţări) pentru afaceri a. Noi piete.Astăzi activităţile transfrontaliere şi tranzacţiile sunt frecvente. Internaţionalizarea proceselor de finanţare sau de descentralizare geografică de producţie continuă să crească ("desindustrializarea din Vest"). b. Noile produse şi servicii . Creşterea fluxurilor de popoare şi idei în spaţiu, dezvoltarea de corporaţii multinaţionale, etc afectarea limitei produselor . 2). A doua tendinţă este majora creştere a schimbărilor tehnologice, noile tehnologii emergente noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţii. Acest lucru a dus la un declin în informaţii despre preţ şi în creşterea rapidă în reţele electronice internaţionale. Necorporalul punct de vedere priveste economia sau entitatea individuala ca o combinaţie de trei ingrediente:resursele, fluxurile de resurse şi transformarea resurselor. Resurse ar putea fi tangibile, financiare sau intangible. Perspectiva necorporala subliniata asupra resurselor care nu sunt semnificative şi considerata importanţa acestei bogăţii ascunse pentru societăţi şi pentru economia naţionala.

stabilirea valorii de afaceri şi de stabilire a strategiei posttranzactie a firmei). 110). recunoaştere. Revolutia industriala (1750 -1880). dar în acelaşi timp. contributii multor subiecte (Stewart. divulgare si normalizare. 2. 2000). Un cuplu de studii a observat creşterea importanţa IC şi intangibile valoarea de 60-75% în valoare corporative (Lev. Investitorii trebuie să ştie ce vânzătorii si care este preţul în comparaţie cu valoarea. este o adevărată provocare pentru a măsura şi valorifica capitalului intelectual al unei firme. pentru individ sau pentru firma. de asemenea. într-un context de creştere pentru piaţa) se datorează pentru gestionarea . Firmele ce administreaza IC lor . 1997. Marshall. Cunoaşterea este cel mai puternic motor de producţie ". 1998. 1722). în modul cel mai pragmatic. Guillard şi Roussel consideră că pierderea mare de titluri HP-Compaq după anul 2001 (o pierdere de valoare de 7. Procesul lui a creat o societate în care resursa majora este cunoaşterea. Capital intelectual definiţie În anii 1990 a fost dezvoltat conceptul de capital intelectual. În conformitate cu Drucker (1993). ulterior. caracterizat printr-un număr tot mai mare de fuziuni si achizitii (cu două grupe principale. ci prin inovare. 2.. care consideră cunoaştere (umane sau a organizationala)ca o resursă specifică. p. "Noi recunoaştem cu uşurinţă importanţa chestiunilor imaterial.). Capitalul intelectual reprezintă fuziunea dintre aceste două curente de gândire (Roos et al. p. de exemplu (citat de Nahapiet. 245). am omis să depunem eforturile justificate de importanţa lor "(du Montcel. 3. p. Conceptul are o importanţă strategică pentru evaluarea afacerilor. aceasta fiind. există trei faze în dezvoltarea "economiei bazate pe cunoaştere": 1. în special datorită faptului că raportarea financiară nu a dezvoltat încă un set de instrumente precise în scopul de a le divulga beneficiarilor săi.6%. Pe de altă parte. Revoluţia de gestionare (după 1945). atunci când oamenii au realizat că sunt două probleme în ceea ce priveşte evaluare si managementul companieisi ca sunt doar două feţe ale aceleiaşi monede: • ceea ce doriţi să gestionaţi trebuie sa măsurati. Stiinţa managementului a adus. 2000). iar specialiştii sunt în căutarea de mijloace practice de evaluare în mod corespunzător acest element-cheie pentru firma. În "societatea cunoaşterii " Valorile nu sunt create prin alocarea de capital sau de muncă. Capitalul intelectual al unei organizaţii este formată de către capitalul uman (know-howul angajaţilor săi) şi de " capital sau structural (organizare şi proprietate intelectuala)" (Encyclopedie de la Gestion et du management. Kogut & Zander. domeniile de contabilitate şi finanţe. de fapt.Drucker (1993) consideră că activele necorporale az indus un proces de transformare a societăţii. • ceea ce se poate masura . Revoluţia de producţie (1880 -1956). au atins. chiar şi ca un capital. punctul economiştilor de vedere pe această temă. companiile folosit cunoştinţele pentru îmbunătăţirea proceselor de muncă. managementul capitalului intelectual sa dovedit a fi semnificative pentru successul pe lung-term al firmelor. Apariţia şi dezvoltarea rapidă a conceptului de capital intelectual. consecinţe . mai ales în contextul economic actual. Pieţele de toate tipurile au nevoie de informaţii pentru a funcţiona. Spender etc). Prin urmare. consideră că "capital constă într-o mare parte de cunoştinţe şi de organizare . cu toate consecinţele aferente. ai putea gestiona.. Nonaka si Takeuchi. depasesc alte societăţi (Brennan. 1997. referindu-se la această măsură de contabilitate. 1999. companiile au folosit cunoştinţele pentru a produce instrumente şi produse. Connell. companiile folosesc cunoştinţele pentru a îmbunătăţi cunoştinţele. Analizând această definiţie putem vedea că punctul central al teoriei capitalului intelectual este dat de o nouă abordare. economia (necorporale) se bazează pe capitalul intelectual şi materiile prime sunt cunoştinţele şi informaţiile. Astăzi.

Acestea diferă în mărime. 401). p. greu de duplicat. Capitalul intelectual şi componentele sale majore Potențiala valoare necorporală Capital uman     Experiență ști-cum abilități creativitate Valoarea necorporală Activitatea intelectuală . utilaje şi echipamente). dreptul de autor . design Proprietate intelectuală . mărci comerciale. complexitate.Mărci. cum ar fi de fabricaţie şi distribuţie. drepturi de autor sau procese secrete. structura costurilor. inovaţii. creanţele.Metodologii . secretele comerciale În contextul de evaluarii afacerii. Structura de intelectual capital Rădăcinile conceptul de capital intelectual sunt profunde. experienta . Economistul John Keneth Galbraith a dezvoltat termenul de "Capital intelectual" în 1969 şi Peter Drucker a vorbit despre "lucratorii cunoasterii". Nici o altă companie nu a stabilit exact aptitudini. necorporale. 2005. de asemenea.necorespunzătoare a capitalului intelectual şi mai ales a capitalului uman. care în timp ce sunt similare cu cele găsite în firmele concurente sunt diferite în anumite privinţe de cele ale concurenţilor. . nu este de multe ori unica. Acesta include active.Desene. Aceste active nu sunt numai unice. am putea clasifica activele companiei în: a) activele generale Aceasta clasa include lucruri care nu sunt în general diferenţiabile. după fuziunea gigantica din'99 (Guillard.cunostinte. abilităţi. este important să înţelegem valoarea intregii companii ca o suma a tuturor activelor (corporale şi necorporale).Brevete.Documente . care este relevant pentru scopul organizaţiei. nu există două care să fie la fel. Principalele componente ale capitalului intelectual sunt capitalul uman (care este potenţialul valorii necorporale a companiei) şi activele intelectuale şi proprietăţi. în numerar. În cazul în care o altă firmă a dorit să le dupliciteze ar fi nevoie de o cantitate considerabilă de timp şi resurse pentru a face acest lucru. 3.Invenții . proprietate intelectuala. deşi toate companiile din industria oțelului au facilităţi de fabricatie. alte active fixe (maşini. Capitalul uman este reşedinţa cunoaşterii în capul angajaţilor. informatii. c) activele diferenţiabile Această clasă de active. cunoştinţe. "Capitalul intelectual este material intelectual . formă. Roussel.Baze de bate . brevete. stocurile etc b) active unice Reprezintă un set unic de active. cum ar fi terenuri şi clădiri. Capitalul intelectual al unei organizaţii este formatde către capitalul uman (know-how-ul angajaţilor săi) şi de capital său structural (organizare şi proprietate intelectuală).care pot fi utilizate pentru a crea bogăţie" (Stewart. În acest context.Programe . De exemplu. ci sunt. 1997). Un management bun de capital uman ar putea crea valoare intangibila pentru companie. rată de producţie.

Astăzi succesul companiei depinde de capacitatea manageriala de a schimba capitalul uman (valoarea potenţială) în active necorporale ale companiei (cum ar fi ca marca. activelor fizice şi intelectuale . Capital intelectual de evaluare. randament al investiţiilor în active fizice se bazează pe rentabilitatea medie ROE pentru toate companiile cu activele fizice şi stocuri. 12 10 8 6 4 2 0 Active financiare Active corporale Active intelectuale Sursa: Lev Baruch.5% în comparaţie cu 7% profit din investiţiile în schimbul activelor fizice sau 4. ACTIVE UNICE ACTIVE DIFERENȚIABILE (componente) Facilităţi de producţie / De distribuţie şi capacitătea de vânzare Capital uman rea de piata companiei Imobiliză ri necorpor ale Valoa a CAPITALUL STRUCTURAT Figura 1.În figura 1 se prezintă valoarea de piaţă a companiei între valoarea de lichidare a activelor generice şi valoarea de piaţă a activelor generice plus valoarea activelor necorporale de piaţă. randamentul investiţiilor în active intelectuale se bazează pe o medie ROE pentru software computerizat şi industria biotehnologiei . Medie după declaraţiilor fiscale pe financiare. Companiile româneşti listate Valoarea necorporala . Figura 2. brevete. Astăzi investiţiile în active intelectuale sunt mai profitabile decât investiţii în active fizice şi financiare.studiu de caz Evaluare intelectuală de capital este o problemă nouă şi provocatoare în ultimele două decenii. New York University. drepturi de autor etc.) 4. Bazat pe Lev (2000) investiţiile în active intelectuale reprezintă un profit de 10.5% în active financiare. Structura activelor companiei În contextul economic actual rolul managementului este de a crea o valoare companiei peste valoarea activelor generice. secrete comerciale. Notă: randamentul investiţiilor în active financiare este bazat pe randamentul mediu de 10 ani pe bonurile de trezorerie americane.

Norton si Kaplan lui Balance Score Card (BSC).În conformitate cu punctul de vedere al lui Petty şi Guthrie (2000). BSC a fost elaborat luând în considerare abilitatea companiei de a-și mobiliza şi de a dezvolta activele sale intangibile. MVA este diferenţa dintre "cash out". sau ceea ce investitorii ar putea obţine prin vânzarea la condiţiile actuale ale firmei şi de piaţă. Scopul în calcul EVA este de a ajunge la câştiguri care sunt aproape de numerar şi să compare cu randamentul din capitalul investit. financiar. Valoarea adăugată de piaţă (MVA) Metoda MVA. dar fostul presedinte al Rezervei Federale. a observat că Q şi piaţă ratelor contabile reflectă valoarea investiţiilor în tehnologie şi capital uman (Stewart. Raportul lui Tobin Q nu a fost dezvoltat ca o măsură de capital intelectual. Definita de Stern Stewart. a dezvoltat-o ca o măsură pentru a ajuta la prezicerea independentei de factori macroeconomici. Acest lucru va oferi cadrul pentru măsurarea sistemului de management strategic. cum ar fi rata dobânzii de investiţii. BSC sugerează o vedere a firmei din patru perspective: Client. Procesul intern de afaceri şi învăţare plus creştere (Kaplan si Norton. Raportul Q a lui Tobin Raportul numit Q sau q aceasta este valoarea de piaţă a capitalului investit în raport cu costul de înlocuire a activelor (Tobin. similar cu EVA derivă din conceptul de Alfred Marshall "profit economic". EVA este diferenţa dintre venitul societăţii net de exploatare după impozitare şi costul capitalului investit (capital plus datorie). 1969). Alan Greenspan. câştigător al Premiului Nobel. sau cu ceea ce investitorii au contribuit peste ani de la începutul firmei. EVA nu este un concept foarte nou deoarece este un termen economic legate cu conceptele de venit şi capital. 1997). Cu alte cuvinte. şi "cash in". la rata actuală. BSC a fost creat de Robert Kaplan si David Norton pentru a ajuta managerii sa transforme strategia organizaţiei într-un set fiabil de performanțe. Malone. Economist Tobin. nu există un model general acceptat teoretic pentru înţelegerea şi IC măsură. Conceptul în Skandia IC Navigator a fost faptul că valoarea de piaţă a unei companii este egal cu capitalul . Prezumţia în această metodă a fost faptul că diferenţa dintre piaţă şi valoarea contabilă a societăţii reprezintă valoarea capitalului intelectual. Pe ultimii 25 de ani mai multe modele au fost dezvoltate: Valoarea economică adăugată (EVATM) Metoda EVA de masurare a valorilor isi are bazele sale în contabilitatea traditionala . În 1890 economistul Alfred Marshall a definit profitul economic ca fiind egal cu câştigurile nete totale minus dobânda asupra capitalului investit. MVA este diferenţa dintre valoarea de piaţă reală a companiei (investit capital) şi valoarea actuală a capitalului investit. Skandia IC Navigator Navigatorul IC a fost dezvoltat de Edvinsson şi Malone într-o firmă de servicii financiare suedeze numită Skandia (Edvinsson. 1996). 1997).

MVA.9% 31. EVA şi raportul Tobin Q nu măsoară în mod direct IC. valoarea de piaţă a unei companii este formată din capitaluri proprii vizibile şi trei tipuri de active necorporale (Sveiby. diferenţa dintre valoarea de piaţă şi valoarea activelor (similar cu metodologia MVATM). Capitalurile proprii vizibile sunt reprezentate de valoarea contabilă a activelor şi activele necorporale cum ar fi: • • • structura externă: branduri. structura juridică. capital de cunoştinţe: competenţele individuale cu educaţia şi experienţa oamenilor din firmă.2% 41.2% .034 % 51. sistem informaţional. În conformitate cu punctul de vedere Brooking componentele capitalului intelectual sunt: • activele pe piaţă: branduri.financiar plus capitalul intelectual. relaţiile cu clienții capital de cunoştinţe: structura internă cu sistemul de management.716 4. etc. Valoare de piaţă de capital = capital financiar + intelectual Valoare de piaţă = Capitalul financiar + (capital uman + Capital structural) Monitorul activelor necorporale ale lui Sveiby (SIAM) Sveiby consideră că situaţiile financiare nu sunt o bună măsură a averii unei companii şi cea mai mare parte a valorii unei firme este în " invizibilitatea activelor bazate pe cunoaştere". relaţiea cu clienţii.165 3. Există destule firme româneşti. Pentru scopul nostru de cercetare vom calcula raportul Tobin Q şi de asemenea. • Metodologia Brooking Brooking (1998) a dezvoltat un model ce ia în considerare valoarea IC aparţinând unei companii. secretele comerciale. • activele umane centrate: educaţie şi munca legată de cunoştinţe și competenţe. brevetele. canal de distribuţie. R & D. 1997). Pentru analiza valoarii intangibile a companiilor româneşti listate am considerat un eşantion cu 14 companii romanesti . au fost reacţie la faptul că valoarea contabilă a activelor firmei a fost lipsită de informaţii valoroase.074 2005 13. software etc. crearea de reţele. În conformitate cu Sveiby. • activele de infrastructura: managementul proceselor.910 4.175 5. • proprietatea intelectuală: drepturi de autor. cu următoarele cifre ilustrative pentru perioada 2004-2005: Indicator Total active Total capitaluri proprii Venituri din exploatare 2004 8.

.00 3 5.810 5. Noi considerăm acest lucru se datorează creării de valoare internă necorporală.Profitul inainte de impozitare Valoarea de piata (capitalizare) 82 5.0% 94.activele necorporale. societatea nu va înregistra valoarea necorporală.2% 11.3% -50. din cauza amortizării.9% în cazul BRD Company care a achizitionat software-ul băncii în 2004.193 47% 1.8% 42. Euro.9% Notă: valori exprimate în euro pe baza cursului de schimb mediu (indicatori de debit) şi valoarea cursului de schimb la sfârşitul anului (indicatori de stoc) Cercetarea noastră urmărește două mari obiective: 1. Valoarea maximă a acestui raport este de 2.4% 5. Dacă valoarea necorporală este importantă sau în cazul în care valoarea de piaţă depăşeşte valoarea contabilă netă a activelor (Tobin Q raport). valoarea activelor necorporale în 2004 la 0. Valoarea minimă a acestui raport este de 0% în cazul SIF Oltenia în 2004.33 2005 32 0. 2.6% 94.2% în 2005. A doua întrebare a fost legată de existenţa unor valori intangibile în valoarea totală de piaţă a companiilor. Este evident din acest caz că din punct de vedere contabil companiile romanesti listate au o valoare necorporală mică. Activul net (valoarea contabilă) 5. Având în vedere prima chestiune observăm că importanţa valorii contabile a activelor necorporale a fost foarte scăzută şi cu o tendinţă de scădere: de la 0. RON (2004) la aproximativ 30 mil.8% Având în vedere companiile din eşantion am observat o scădere în valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale 135 .32 mil. mil. valoarea intangibilă a BRD-ului a scăzut de la 340 mil. Necorporale / Total active valoare 3.604 4. şi în acest caz.256 1. După aceea. în conformitate cu IAS 38 . Estimăm valoarea de piaţă a capitalului propriu ca . Tobin Q (valoare de piaţă / valoarea activelor) 2004 135 0. Indicatori 1.euro 2.4%.5% 274. Dacă valoarea contabilă a activelor necorporale este importantă luând în considerare rapoartele financiare pentru companiile eşantion.0% 91. Valoarea totala a pietei de capital (capitalizare) 4. Valoarea contabilă necorporală (cifre eşantion). RON (2005).348 47% 1.9% 36.003 841. Indicarea valoarii necorporale / valoare de piaţă de capital 7. Valoarea indicată necorporală (care nu sunt înregistrate în bilanţ) 6.89 % -76.604 770 11.

Combinaţie de afaceri atunci când activele necorporale au fost create ar putea fi înregistrate numai atunci când sunt confirmate printr-o tranzacţie (fuziune sau achiziţie).preţul mediu multiplicat cu numărul de acţiuni emise de societate şi după vom deduce valoarea contabilă a activelor nete. în conformitate cu Lev 2002). În conformitate cu IAS 38 – Imobilizările necorporale şi IFRS 3 . Noi considerăm că este din cauza pieţei nedezvoltate din punct de vedere al fuziunilor şi operaţiunilor de achiziţii. pentru companiile româneşti faţă de 60-75% in economiile dezvoltate). ce explică importanţa valorii necorporale în apropiere de valoarea raportată pentru alte pieţe de dezvoltate (valoarea medie necorporală este de 60-75%. . Bazândune pe eşantionul noastre valoarea intangibile în totalul valorii de piaţă este aproape de cifrele raportate în studiile de cercetare diferite pentru ţările dezvoltate (47% în 2005. de la 4. lei.2% a activelor necorporale. Având în vedere datele din eşantion avem următoarele concluzii: . În cercetarea noastră am considerat un grup de 14 companii româneşti şi am încercat să înţeleagem importanţa valoarii intangibile în valoarea totală de piaţă a capitalurilor proprii. activele cunoscute oferă un avantaj competitiv durabil. Euro în 2005. Din probele pe piaţă există un decalaj important între valoarea de piaţă a capitalurilor proprii şi importanta valoarii intangibile. Cifrele din tabelul 3 ne-au ajutor să observăm creşterea decalajului dintre valoarea de piaţă a capitalurilor proprii şi valoarea netă a activelor în cazul Companiilor româneşti listate.810 mil. Euro la 5. Aceasta este o tendinţă de creştere. Măsurarea este fundamentală pentru a sprijini deciziile de gestionare a investiţiilor şi decizia de alocare a investitorului cu privire la valoarea faţă de preţ.Valoarea indicată necorporală reprezintă diferenţa dintre valoarea totală de piaţă de capital şi valoarea contabilă a activelor nete ce a înregistrat o creştere mare de la 1348 mil.256 mil. Pe de altă parte. în creştere cu 37% în 2004-2005.Valoarea de piaţă a capitalurilor proprii (14 companii). Posibila . a comunităţii financiare şi de contabilitate sunt mişcări care pot explora acest teritoriu neexplorat. de la 5. Euro. . Euro în 2004 la 5. Comunitatea capitalul intelectual şi. Diferenţa reprezintă valoarea indicată necorporală ce nu este înregistrată în bilanţ. Concluzii. Importanța tendinţei de crescândă a resurselor intangibile este evidentă. în valoarea totală a activelor în anul 2005). există o cantitate mică de valoare necorporală înregistrată în rapoartele financiare. Euro la 11. Din punct de vedere contabil importanţa activelor necorporale este foarte mică (doar 0. 5.193 milioane. .604 mil. lei. Euro.013 mil.Valoarea contabilă a activelor (cele mai multe dintre ele active corporale).Valoarea medie a indicat o creştere de până la 24% la 47% din valoarea de pe piaţa de capital. în creştere cu 95% în 2004-2005. Mai multe de cercetat În noua competiţie economică . de asemenea.

a descrie si explicarea succesului companiei din perspectiva IC. metode de a diagnostica problemele firmelor utilizând perspectiva IC. etc.suplimentare de capital intelectual de cercetare: măsurarea valorii de capitalul intelectual. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful