AFI Palace COTROCENI

ANEXA 4

Manual de amenajare

Page No.-1 -

Tabla de materii:
1. Introducere: 1.1. Filosofie 1.2. Scopul manualului 1.3. Criterii de proiectare 1.4. Definiţii ale condiţiei “la roşu” 2. Faţada 2.1. Scopul proiectului 2.2. Geamurile faţadei 2.3. Instalarea fatadei 3. Sistem de intrare 3.1. Scopul proiectului 3.2. Iluminat 3.3. Uşi de închidere si de intrare. 4. Uşi 4.1. Uşi de serviciu ale chiriaşului 4.2. Marcajul uşii 5.Expunere 5.1. Scopul expunerii 5.2. Iluminat 7. Ceas programator 8. Pardoseala 8.1. Generalitati 8.2. Îmbinarea diferitelor pardoseli 8.3. Detaliu pentru pardoseala bucătăriilor 8.4. Materiale pentru pardoseli 8.5. Rosturi de dilatare 8.6. Încărcări utile 9. Stâlpii de construcţie 10. Pereţi 10.1. Pereţi exteriori 10.2. Coridor de serviciu 10.3. Perete despărţitor 11. Plafoane 11.1. Inaltimi plafoane 11.2.Acces la plafoane 11.3. Deviaţii de la linia de închiriere cu plafoanele 14. Chiriasii zonei de alimentaţie 14.1. Proiect ghişeu 14.2. Închidere frontala magazin 14.3. Marcaje spatii comerciale din zona de alimentatie 14.4. Deschidere magazin 14.5. Compartimentare interna 14.6. Plafoane 14.7. Iluminat 14.8. Gaz 14.9. Hota de evacuare 14.10. Zona de şedere 14.11. Steaguri si banere 15.Steaguri si banere 16. Ghid instalaţii electrice, comunicatii si alarma incendiu 17. Ghid H.V.A.C 18. Ghid instalaţii apa 19. Cereri si aprobări

6. Semnalizare 6.1. Scopul semnalizării 12. Mezanin 6.2. Tipuri de semnalizări 6.2.1. Primul tip de semnalizare 13. Chioşc 6.2.2. Al doilea tip de semnalizare 13.1. Dimensiuni generale 6.2.3. Semnalizare cu panouri 13.2. Materiale 6.2.4. Semnalizare iluminate interior 6.3. Directive generale de semnalizare 6.4. Semnalizări interzise 6.5. Aprobarea semnalizării

Page No.- 2 -

Cotroceni Centrul Comercial manual
1.1 Filosofie Amplasat central, în inima sectorului 6 al Bucureştiului, centrul comercial Cotroceni Park oferă o experienţă inegalabilă în activităţi comerciale şi de divertisment. Centrul Comercial oferă o mare varietate de destinaţii pentru petrecerea timpului liber cum ar fi un excepţional teatru tridimensional I-MAX, complex cinematografic şi un parc unic de distracţii interior. In plus, vizitatorii vor descoperi o gamă de atracţii, evenimente, meniuri fine precum şi viaţă de noapte, ce pot fi găsite în parcul acoperit din Centrul Comercial. Conceput ca un parc înconjurat de clădiri înalte de birouri, Cotroceni Park este destinat sa devină un centru de afaceri activ şi o adresă de primă importanţă în cadrul ariei metropolitane a Bucureştiului.

Tenant fit-out

Imaginea şi spiritul Centrului Comercial vor fi definite prin colecţia sa de chiriaşi de clasă şi prin contribuţia şi angajamentul fiecărui vânzător pentru realizarea unei imagini de o înaltă calitate, mult deasupra nivelului existent pe piaţa actuală. Pentru a realiza si menţine cel mai înalt nivel de calitate, este esenţial ca fiecare faţada de magazin, fiecare marcaj si design interior al chiriaşului sa fie deosebit de creative in estetica ca si in implementarea obligatorie standardelor de proiectare precizate in acest manual. 1.2 Scopul manualului Manualul de amenajare Cotroceni Park cere chiriasilor sai precum si proiectanţilor acestora sa meargă dincolo de ceea ce se cere in prezent pieţelor operatorilor de comert cu Page No.- 3 amanuntul pe pietele Europene.

Se recomanda o atenţie deosebita acordata procesului de predare si a standardelor de design a magazinelor. Acest manual de standarde de executie nu descrie neaparat toate solicitarile proprietarului pe care trebuie sa le implementeze chiriaşul. Page No.4 - .3 Criteriile de proiectare Creativitatea şi abordarea originală a proiectului faţadelor şi marcajelor sunt încurajate de către managementul centrului comercial. dar faţadele nu trebuie să fie simetrice sau să includă elemente ieşite în relief în cadrul lor..Cotroceni Centrul Comercial manual Scopul acestui manual este de a ilustra toate cerinţele obligatorii ale proprietarului si de ajuta la crearea unor faţade atragatoare menţinând in acelaşi timp conformitatea cu specificatiile directoare ale manualului. Chiriaşii sunt încurajaţi să diversifice faţadele lor proporţional atât în plan cat şi în profil. Înţelegerea deplina a acestui manual si a specificaţiilor referitoare la centrul comercial sunt imperative pentru evitarea oricăror întârzieri si costuri inutile de reproiectare. Realizarea unei continuităţi între zona de circulaţie publica si spatiul interior al magazinului trebuie sa fie un element cheie in designul fiecarui spatiu inchiriat din cadrul centrului comercial. Tenant fit-out 1.

•Coridorul de serviciu: plăci de gips ne-finisate sau blocuri tip Ytong. ne-zugrăvit. •Pardoseala: •Placă de beton situată cu 5cm sub cota pardoselii finite a spaţiilor publice. •Faţadă: •Se desfăşoară de la limita inferioară ne-finisată a grinzii orizontale până jos la placa ne-finisată de beton. conform indicaţiilor arhitectului. •Detectoare şi protecţie la foc: •Sistem de sprinklere de bază. conform indicaţiilor arhitectului. •Stratul de bază/ primul strat de detectoare de fum pe tavanul de beton. •telefonie: un cablu de comunicaţii furnizat la limita spaţiului închiriat. •CATV/TV: numai cabluri pentru serviciul CATV/TV între panoul secundar de comunicaţii şi limita spaţiului închiriat. •Pereţii despărţitori între magazine: structură metalică cu plăci de gips pe fiecare faţă sau altele.. blocuri tip Ytong sau altele. Tenant fit-out •Tavane: •Prorpietarul nu va furniza tavane în spaţiul închiriat. pe cheltuiala chiriaşului. •Pereţi: •Faţa interioară a zidurilor exterioare: beton ne-tencuit. Definiţii ale condiţiei “la roşu” Spaţiul închiriat va fi predat Chiriaşului “la roşu”. canalizare: •Conexiunea la apă rece şi la canalizare. conectat la Sistemul de Siguranţă la Foc al Centrului Comercial.Cotroceni Centrul Comercial manual 1. •Electrice şi comunicaţii: •Un singur cablu de alimentare electrică la limita spaţiului închiriat. conform indicaţiilor arhitectului .5 - . plăci de gips.4. •Uşi: •Nu vor fi furnizate uşi de către Proprietar. •Alimentare cu apă. Page No. instalate şi conectate de Proprietar. •Stâlpii clădirii: •Beton ne-tencuit. după cum este descris în continuare. la limita spaţiului închiriat. instalat pentru a corespunde reglementărilor unui spaţiu liber. Pompele de căldură vor fi furnizate. •HVAC: •Conducte de alimentare şi evacuare.

Acest manual este destinat uzului tuturor chiriaşilor. Aceste indicatii sunt valabile pentru fiecare dintre fatadele unui magazin. Vitrina pe toata lungimea faţadei va fi proiectata sa fie deschisa. Fatade 2.2 Geamul faţadei Este recomandat Chiriasilor sa foloseasca geam transparent pe toata inaltimea magazinului lor si in acord cu specificul magazinului. 2.6 - .1 Scopul proiectului Pentru a realiza un aspect atragator pentru cumparatori se cere ca toate faţadele sa păstreze un înalt grad de transparenta prin includerea unor suprafeţe vitrate ca uşi. ferestre si traverse.. inclusiv al acelora care au un design unitar al faţadei recunoscut pe plan naţional si internaţional. Tenant fit-out Page No. Pentru a asigura un aspect modern se vor instala geamuri îmbinate la cap si panouri mari astfel incat colturile si secţiunile de îmbinare sa nu aibă rame sau elemente despartitoare pentru separare sau susţinere (vezi schiţa 1).Cotroceni Centrul Comercial manual 2. luminata si sa permita vizibilitatea magazinului din zona de circulatie pietonala in timpul orelor de lucru.

2.7 - . fabricate si instalate de către chiriaş pe cheltuiala sa. Imbinarile de dilatare ce taie fatada trebuie sa fie integrate in proiectul de fatada pe cheltuiala chiriaşului si aprobate de managementul Centrului Comercial. Toate geamurile trebuie sa aibă muchiile slefuite si rotunjite. Pentru toate detaliile de executie a faţadelor este necesara aprobarea managementului Centrului Comercial. Materialele si instalaţiile trebuie sa se conformeze normativelor si reglementarilor in domeniu. Tenant fit-out Schita 1: DETALIU COLT FATADA & CORIDOR DE SERVICIU Page No.3 Instalarea faţadelor Zona faţadei magazinului se întinde de la partea inferioara nefinisata a grinzilor orizontale furnizate de proprietar pana la placa de pardoseala de beton neacoperita si trebuie sa se alinieze sistemului separator vertical pe ambele laturi ale spatiului inchiriat.. Toate elementele de încadrare a faţadei trebuie sa constituie un element structural independent/adiacent de grinzile si plintele spatiului inchiriat. Toate elementele de faţada vor fi proiectate. Geamul colorat sau reflectorizant este interzis.Cotroceni Centrul Comercial manual Geamul va fi tratat termic pentru rezistenţă mecanică sporită si de o grosime minima de 7 mm.

Lungimea intrării in magazin va fi nu mai mare de 30% din lungimea faţadei. fluorescent compact. Nivelul de iluminat (LUX) al faţadei trebuie proiectat intre 0 si 3500 lux.8 - . cu nivele mai înalte de iluminare utilizate numai ca accent.. 3. (vezi schita 2) Toate depăşirile faţadelor trebuie aprobate de către managementul Centrului Comercial. Se vor folosi surse de lumina corespunzătoare inclusiv metal ceramic halid. Când se foloseşte lumina alba. pilaştri. fluorescent liniar si LED. temperatura de culoare trebuie sa fie 3000K (Kelvin).Cotroceni Centrul Comercial manual 3. definit de elemente arhitecturale precum: coloane. Tenant fit-out SCHIŢA 2: VITRINA SPAŢIULUI COMERCIAL ÎNCHIRIAT Page No.2 Iluminare Iluminarea interna a faţadei este obligatorie pentru toţi chiriaşii Centrului Comercial. 3. proiectat pe faţada vitrata. portale sau frontoane. va fi utilizat ca principala sursa de identitate. halogen de joasa tensiune. Intrarea poate fi retrasa. Un sistem de intrare tridimensional.1 Scopul proiectului Toţi chiriaşii sunt obligaţi sa includa un sistem de intrare in proiectul lor de faţada. conform regulamentelor lor interne.3 Usi de intrare/iesire si inchidere Închiderea fatadei magazinului cu bare sau storuri este strict interzisa. Suprafaţa superioară a tuturor elementelor de faţada ieşite in relief trebuie realizata dintr-un material conform cu finisajul faţadei si va fi aprobat de managementul Centrului Comercial. Consultantul chiriaşului in ceea ce priveste iluminarea spatiului comercial inchiriat trebuie sa furnizeze detaliat toate datele pentru o aprobare cat mai rapida a proiectului. dar fara sa depaseasca 60 cm de la linia initiala de delimitare a spatiului comercial inchiriat. Sistem de intrare 3. Toţi chiriaşii isi vor lua toate masurile de protecţie necesare. Maxim 50% din lungimea totala a fatadei magazinelor din zona “High fashion & family” poate depăşi pe limita spatiului către zona de circulatie publica.

6 pentru optiunile de design ale vitrinei. inchizatoare.1. Retragerea uşii CONDITIA USII RETRASE SCHITA 3: FATADA SI SECTIUNE TIPICA DE MAGAZIN Page No. Consultati schitele de la 3. la 3. Tenant fit-out 3. Toate partile pliabile ale faţadei frontale vor fi amplasate intern in cadrul limitelor liniei închiriate cum ar fi: feronerie.. balustrade.9 - . dispozitive suspendate. mecanismul de alarma. etc.Cotroceni Centrul Comercial manual Usile de intrare trebuie sa fie retrase integral in interior in cadrul incintei magazinului pentru a împiedica intersectarea zonei publice a Centrului Comercial când sunt deschise (vezi schita 3).

10 Sketch 3..1: Sectiune orizontala si elevatie a unei fatade tipice .Cotroceni Centrul Comercial manual Tenant fit-out Page No.

Cotroceni Centrul Comercial manual Tenant fit-out Page No.2: Sectiune orizontala si elevatie a unei fatade tipice .11 Sketch 3..

.12 - .3: Sectiune orizontala si elevatie a unei fatade tipice Page No.Cotroceni Centrul Comercial manual Tenant fit-out Sketch 3.

Cotroceni Centrul Comercial manual Tenant fit-out Sketch 3.13 - .4: Sectiune orizontala si elevatie a unei fatade tipice Page No..

.Cotroceni Centrul Comercial manual Tenant fit-out Sketch 3.14 - .5: Sectiune orizontala si elevatie a unei fatade tipice Page No.

6: Sectiune orizontala si elevatie a unei fatade tipice Page No.15 - .Cotroceni Centrul Comercial manual Tenant fit-out Sketch 3..

Tipul uşilor de serviciu va fi selectat din lista de uşi aprobata de managementul Centrului Comercial.. Tenant fit-out Toate uşile de intrare retrase vor menţine o inaltime minima de 320 cm deasupra pardoselii finisate (vezi schiţa 3).16 - .2 Marcajul uşii Usile de serviciu ale chiriasului vor avea un semn de usa cu numele chiriasului si numarul magazinului. Chiriasul trebuie sa susţină structural cadrul uşii si sa îl ancoreze corespunzător de zidurile laterale. Lăţimea uşii si amplasarea trebuie sa corespunda normativelor si reglementarilor in vigoare. Toate uşile in spaţiul chiriasului trebuie sa fie proiectate si instalate in conformitate cu reglementările de siguranţă şi protecţie la incendiu si aprobate de managementul Centrulului Comercial. Aceste marcaje vor fi furnizate si instalate de catre proprietar pe cheltuiala chiriasului. Page No.1 Uşile de serviciu ale chiriasului Toate uşile de serviciu amplasate langa coridorul de urgenta vor fi retrase.Cotroceni Centrul Comercial manual 4 Uşi 4. Lăţimea uşii si direcţia de deschidere nu trebuie sa ia din spaţiul de ieşire de urgenta. Schita 4: USA DE SERVICIU RETRASA 4.

5) Nici un fel de amenajări destinate activităţii comerciale nu se vor realiza in cadrul zonei de expunere. 5. (vezi schiţa No.17 - . Expunere 5.Cotroceni Centrul Comercial manual Tenant fit-out Tavanul de deasupra zonei de expunere va fi realizat din placi de gips carton sau alte materiale rezistente.2 Iluminarea zonei de expunere Iluminarea zonei de expunere cere instalarea unui sistem de iluminare reglabil de tip comercial destinat special si specific vitrinelor. Inaltimea pana la plafonul zonei de expunere nu va depăşi 380 cm deasupra pardoselii finisate. Sursa de iluminare trebuie instalata astfel incat sa împiedice luminarea directă către zona de circulaţie a Centrului Comercial. Este strict interzisa folosirea oricarui tip de mochete/covoare in aceasta zona. în spatele faţadei si intre limitele spatiului inchiriat. Schita 5: LIMITA ZONEI DE AFISARE 5..1 Scopul expunerii Toate faţadele din centrul comercial sunt proiectate sa atragă atenţia cumparatorilor spre zona lor de expunere într-o maniera promoţionala placuta. vor fi realizate cu materiale de înalta calitate. Plafoanele de tip casetat sunt strict interzise in aceasta zona. inclusiv suprafeţele platformelor ridicate in zona de expunere. Toate tipurile de finisaje ale pardoselii. 6 Semnalizarea spatiilor comerciale Page No. Zona de expunere include suprafaţa de 120 cm de la linia de închiriere.

•Copertine Este permisa integrarea de semne cu înscrisuri si logouri individuale in designul copertinelor. Literele vor fi de maximum 40 cm in înăltime. iluminate printr-un tablou de comandă încorporat în faţadă .Cotroceni Centrul Comercial manual 6. 6. In consecinţa.. Interpretarea data de proprietar acestui manual este finala si hotărâtoare. Literele vor fi construite din răşină turnată.include semne sub forma de benzi. metal sau lemn. sau printr-un element decorativ inclus în designul faţadei. •Semne cu litere individuale Literele individuale trebuie sa fie de maximum 45 cm in inaltime si 10 cm în adâncime. copertine. semne lucioase care sunt limitate la un marcaj pe o faţada si nu pot depăşi 50 cm in inaltime. Imagini pentru marcare.2.1 Tipul de semnalizări principale .2 Tipuri de semnalizări 6. proprietarii magazinelor sunt indrumati sa utilizeze un design de calitate si sa implementeze specificatiile din manualul de amenajare. Tenant fit-out Image 6: SCHITA MARCAJELOR Page No. Este strict interzisă folosirea literelor cu suprafaţa acrilica iluminate intern.18 - . Inscrisurile iluminate vor fi realizate din litere cu canal invers sau litere cu canal deschis cu neon expus.1 Scopul semnalizării spatiilor comerciale Semnalizarea magazinului constituie un mijloc important in crearea unei imagini comerciale si are un impact semnificativ asupra aspectului general al centrului comercial. Acest manual reglementeaza proiectarea si instalarea tuturor semnelor instalate de chiriasi in orice moment.

4 Marcaje iluminate din interior •Marcaje cu neon vizibil Se vor aplica pe suprafeţe opace de pe faţada spatiului comercial inchiriat. 6. Page No. gravarea si sablarea sau litere individuale aplicate pe faţada vitrata. Emblemele si logourile pot fi permise dar nu vor conţine instrumente de reclama. panouri cu design realizat din litere cu o adâncime minima de 5 cm si folosind materiale ca răşina turnată.2.3 Marcaje pe panouri Inscrisul trebuie sa apară pe panouri care au un design particular.2.includ semne mici semne pe geamul ferestrelor sau semne pe accesorii.Cotroceni Centrul Comercial manual 6. Reclama sau numele producătorului marcajului sunt strict interzise. Neonul vizibil. Toate elementele si mecanismele de susţinere ale marcajelor trebuie ascunse vederii publicului. Tehnica de aplicare include folierea.3 Directive generale privind marcarea spatiilor comerciale Conţinutul cu caracter informativ sau de reclama al marcajelor Chiriaşului se vor limita la literele ce desemnează numele comercial al chiriasului. numai cu aprobarea Proprietarului. când este incorporat într-un element grafic. Literele nu vor depăşi 50 cm inaltime. •Marcaje din interior cu neon Neonul oferă posibilitatea amplasării unor semne suspendate în spatele vitrinelor de la faţadă. Toate marcajele trebuie sa fie fixate la minimum 15 cm in spatele faţadei vitrate.19 - . 6. Semnele cu neon vizibil pot fi deasemenea incorporate in structura cadrelor metalice ale copertinelor. sloganuri sau alte simboluri.. lemn sculptat si metal decorativ. Tenant fit-out Sunt permise. Pentru iluminarea semnelor de pe panouri se vor folosi: lumina ascunsa.2.2 Tipuri de marcaje secundare . Literele vor fi de maximum 30 cm inaltime când sunt folosite pentru marcajele principale si de 15 cm pentru marcajele secundare. Construcţia de baza a panoului consta in litere si desene individuale tridimensionale care sunt aplicate pe un panou de lemn sau de metal având o grosime minima de 2 cm. 6. litere iluminate din spate. trebuie sa fie aplicat pe un material de fond. cu aprobarea managementului Centrului Comercial. •Semne lucioase pentru faţada Literele si logourile pot fi aplicate direct pe zonele vitrate de pe faţada. neon vizibil sau surse decorative de iluminat.

6. plan si o secţiune tipica. stickere sau colante. • Marcaje ce implică următoarele elemente vizibile: canale de cabluri. Page No.20 - . Schitele vor include o scurta descriere si lista detaliata de materiale si finisaje care se vor folosi. comandate de un temporizator. transformatoare sau conducte.4 Marcaje interzise Următoarele tipuri de marcaje sunt interzise: • Litere individuale cu suprafaţa acrilica (iluminate sau nu). • Litere sau logouri din vinil de orice fel.. • Litere din plastic formate prin vacuum.5 Aprobarea marcarii Chiriasilor li se cere sa supună aprobării managementului Centrului Comercial următoarele: • Desenul de faţada generala a magazinului si schita semnalizării faţadei la scara 1:20 care include sectiuni detaliate. carton. semne folosind hârtie vopsita luminiscent sau semne de carton. vinil sau materiale asemănătoare. Toata marcarea de pe faţada. Nu sunt permise casetele luminoase. Marcajele aplicate direct pe partea frontala a magazinului vor fi montate la minimum 2 cm în faţa suprafaţei finisate a faţadei. Sunt preferate tuburile catodice reci. programat la orele stabilite de proprietar. • • • • • Este strict interzis sa se folosească lumini intermitente şi/sau lumini de intensitate prea mare. Daca un întrerupător de siguranţa va fi necesar pentru iluminartea cu neon sau catod rece. ballast boxes. • Semne in carcasa cu fundal acrilic iluminat translucent si litere din vinil. acest lucru fiind posibil numai in situatii exceptionale cu aprobarea managementului Centrului Comercial. Tenant fit-out •Toate semnalizările luminoase vor fi fabricate si instalate in conformitate cu reglementarile tehnice in acest domeniu. Sunt de preferat siglele si marcajele iluminate din interior. acesta va fi amplasat in afara magazinului si va fi de un tip standard ales de conducerea Centrului Comercial. Schitele se vor fi predate spre aprobare nu mai târziu de 100 de zile înainte de deschiderea magazinului. inclusiv sigle si copertine iluminate vor fi conectate la circuitul electric al chiriasului.Cotroceni Centrul Comercial manual • • Este strict interzis ca numele firmei sa apară mai mult de o data pe fiecare faţada. • • • 6. Este strict interzis sa se folosească hârtie. Este strict interzis sa se instaleze semne pe muchiile faţadei magazinului. Cablurile electrice si alte accesorii tehnice vor fi ascunse. cu o varietate de culori pentru evidentierea si accentuarea marcajelor.

) pe cheltuiala chiriasului. PVC. Ceas programator Un ceas programator pe şapte zile calendaristice a 24 de ore va fi furnizat de catre chiriaş pentru iluminarea faţadei magazinului chiriaşului.Cotroceni Centrul Comercial manual Tenant fit-out Un design de faţada care va fi executat fara o aprobare completa a documentatiei va fi dezafectat pe cheltuiala chiriasului. Daca materialul de pardoseala al chiriaşului cere un substrat mai neted.1 Generalitati Proprietarul va preda chiriaşului placa de beton la 5 cm sub nivelul pardoselii finite a Centrului Comercial. suprafata de beton ramasa libera se va completa cu o pardoseala finita asemanatoare celei din zona de circulatie publica.Pe linia de trecere a zonei de circulatie publica unde se termina pardoseala magazinului. Daca nivelul finisajului pardoselii magazinului este mai înalt decât nivelul pardoselii finisate a zonei de circulatie publica. 8..2 Trecerile de pardoseala Toate trecerile intre spaţiul inchiriat si zona de circulatie publica vor fi montate de catre chirias la acelasi nivel. zonei de expunere. etc. se va executa o rampa de trecere gradata (in locul unei schimbări bruşte de cotă care poate genera accidente). se va utiliza un profil de trecere corespunzător (metal. 8 Pardoseala 8. marcarii pe durata orelor stabilite de Proprietar. Schita 7: PLAN TIPIC DE PARDOSEALA Page No. pe cheltuiala chiriaşului. In cazul unor retrageri ale limitelor zonei închiriate fata de linia initiala. pot fi folosite pe cheltuiala chiriasului sape autonivelante.21 - . 7.

10. 8.22- Strat impermeabil bitumat similar cu “FlexpazH” Strat Geo-Tech Pardoseala chiriasului Beton Umplutura de BCA Utilitatile chiriasului Pardoseala chiriasului 8. 10.1 Ziduri exterioare Centrul Comercial va fi acoperit la interior cu beton netencuit. etc. Schema platformei este indicată mai jos. Pereţii se vor întinde de la placa de beton la acoperiş sau la placa de beton a nivelului superior. etc. chiriaşul va . Ziduri 10.2 Coridorul de serviciu Peretele chiriaşului limitrof coridorului de serviciu va fi din panouri de gips carton nefinisat sau blocuri de tip Ytong. Proprietarul poate aproba sau respinge cererea fara justificare. 8. restaurante. Este strict interzisa agatarea oricaror sarcini suplimentare pe stalpi sau modificarea integrităţii acestora fără aprobarea proprietarului.. la discreţia Proprietarului.4 Materiale de pardoseala Chiriaşii pot folosi produse pentru uz comercial după cum urmează: • Placi ceramice porţelanate sau granit • Parchet de lemn • Mochete comerciale • Beton colorat şi sigilat Orice alte materiale vor necesita aprobarea expresă a Proprietarului. frigidere grele.Cotroceni Centrul Comercial manual 8.. Pereţii de beton. pe cheltuiala chiriaşului.3 Detaliu de pardoseală pentru bucătării Bucătăriile pentru fast food.5 Rosturi de dilatare Chiriaşii vor instala toate profilele necesare in rosturile de diltare din zona magazinului lor conform cerinţelor specificaţiilor structurale si arhitecturale. ne-tencuiţi si ne-vopsiti. 9. In cazul in care se cer sarcini mai mari cum ar fi case de bani. pe cheltuiala Chiriaşului. pereţii de cărămida sau orice alţi pereţi de zidărie vor fi fara tencuiala. Finisajul stalpilor se va realiza conform proiectului chiriasului ce necesita aprobarea proprietarului. Racord de ciment Ciment hidraulic 4kg/sqm Tenant fit-out face o cerere scrisa Proprietarului pentru aprobare. exponate grele. Pereţii nu vor fi concepuţi sa susţină nicio greutate şi nici nu vor fi intariti pentru a susţine etajere sau alte echipamente agatate. Etajerele chiriaşului sau alte echipamente nu se vor agata de pereţii despărţitori ci vor fi autoportante. 10. Stalpii vor fi de forma rectangulara. vor fi amplasate pe o platformă înălţată cu o treaptă întreagă faţă de nivelul finisajului pardoselii spaţiilor publice. Stalpi de construcţie Spatiul inchiriat cuprinde stalpii de beton asa cum este prevazut in planul spaţiului furnizat de Proprietar. Platforma va include toate utilităţile necesare funcţionării bucătăriei şi va fi executată de Proprietar pe baza indicaţiilor Chiriaşului.6 Sarcini pe pardoseala Sarcina pe pardoseala proiectată pentru zona de magazin este de 500 kg/metru pătrat. Page No. Toate lucrările de finisare ale pereţilor in interiorul spatiului inchiriat vor fi efectuate pe baza proiectului aprobat al chiriaşului. panouri de gips carton sau blocuri tip Ytong.3 Pereţi despartitori Pereţii despartitori intre spatiile comerciale inchiriate vor avea o structură metalică cu placaj uscat.

placaj furniruit cu lemn din esenţa tare lustruit. Inaltimea plafonului suspendat nu va fi mai mica de 400 cm deasupra pardoselii finisate si nici nu va depăşi inaltimea inferioara a grinzilor de structura sau orice alte instalaţii ale Proprietarului. Plafoanele vizibile publicului general trebuie construite din gips carton sau sistem de plafon suspendat cu suprafaţa dura.1 Dimensiuni Generale Inaltimea ghiseului chioşcului nu trebuie sa depaseasca 100 cm si trebuie sa fie suspendata minimum 5 cm în afara structurii metalice.S. sticla (tipul poate fi transparent.Cotroceni Centrul Comercial manual 11. Un panou de acces cu dimensiuni de 60cmX120cm va fi amplasat sub pompa de caldura (W. 11. 12. este necesar un al doilea strat de sprinklere si detectoare de foc.2: Pozitia panoului de acces magazin Panou de acces .3 Deviaţiile liniei de închiriere la plafon In cazul in care intrarea in magazin sau zona vitrinelor de prezentare este retrasa de la linia de închiriere initiala. Toate materialele plafoanelor vor fi necombustibile. 13.1 Inaltimea plafoanelor Toate plafoanele din interiorul spatiilor comerciale inchiriate vor fi realizate de catre chiriaş. Proprietarul va instala pe cheltuiala chiriaşului restul suprafeţei pentru a se conforma proiectului plafonului adiacent al Centrului Comerciali.2 Accesul la plafon Chiriasul va furniza un acces la instalaţiile clădirii deasupra plafonului chiriaşului. granit. 11. Chioşc 13.P). colorat.1. •Aluminiu acoperit cu pulbere. Tenant fit-out In cazul în care inaltimea spaţiului de deasupra plafonului suspendat este mai mare de 80 cm. Pentru lucrarile de intretinere ale sistemelor publice ce strabat magazinul la partea superioara va fi furnizat un panou de acces cu dimensiunea 60cmX60cm in apropierea stalpilor de pe fatada magazinului. 13. Chiriaşul va executa plafoanele suspendate in magazin conform proiectului aprobat. in pozitia indicata mai jos.23 •Finisaje prevopsite special in condiţii de fabrica.2. folie de metal perforat. Casete de prezentare din sticla transparenta pot fi incorporate – inaltimea maxima a casetei 120 cm. pe cheltuiala sa. Proiectul de plafon si execuţia sa trebuie sa fie in conformitate cu reglementarile si normativele specifice din România.2.2.H. Zona de circulatie publica Limita de inchiriere Schita 11. Plafoane 11.. Este recomandat sa se proiecteze un iluminat ascuns deasupra panoului. Mezanin Chiriaşilor nu le este permis sa construiască mezaninuri in incintele închiriate de ei. 11.2 Materiale In continuare se prezintă o lista de materiale indicate a fi folosite la construcţia unui chioşc: •Marmura. dupa indicatiile continute in proiectul aprobat al chiriasului. gravat) •Lemn din esenţa tare lustruit in fabrica. Page No. inox şlefuit sau periat. 11.2.

Cotroceni Centrul Comercial manual Tenant fit-out Schita 8: PLAN ZONA ALIMENTARA Page No.24- ..

14.Cotroceni Centrul Comercial manual 14. asa cum este indicat in secţiunile anexate. Tenant fit-out Schita 9: SECTIUNE PRIN ZONA ALIMENTARA Page No. (vei schiţa #10) Proiectul si instalarea ghişeului vor fi in sarcina chiriaşului conform instrucţiunilor arhitectului Centrului Comercial si vor trebui aprobate de Proprietar. Chiriaşii zonei alimentare 14. Plafonul chiriaşului va fi parţial construit de chiriaş conform detaliilor furnizate de Proprietar.25 - ..1 Ghişeu Faţada “ghişeului frontal" va fi deschisa integral si va atinge plafonul la 400 cm de la pardoseala finisata. Chiriaşul va instala închiderea conform manualului de amenajare.2 Închiderea faţadei magazinului Închiderea magazinului se va face cu un oblon rulant coborat peste ghiseu.

.26 - .Cotroceni Centrul Comercial manual Tenant fit-out Schita 10: chirias ZONA ALIMENTARA SECTIUNE & ELEVATIE Page No.

filtru si rezervor de ulei şi va avea protecţie la flamă. Toate suprafeţele vizibile in zonele de servire vor fi finisate cu plăci decorative. inaltimea totala a marcajului nu va depăşi 65 cm. 14.7 Iluminarea Se vor utiliza numai lumini incandescente retrase directionate în jos. Fiecare scafa trebuie măsurata local si se vor comanda tuburi fluorescente de mărimi si număr corespunzătoare in vederea realizarii suprapunerii cerute. Tuburile se vor instala pe o singura linie suprapunandu-se minimum 50mm si maximum 150mm pentru a asigura o distribuţie egala a luminii si o iluminare uniforma. Se va instala o uşă in peretele despărţitor pentru a asigura accesul către zona de preparare. la minimum 210 cm de la pardoseala finisată. plafonul se va întinde peste tot spaţiul chiriaşului. Plafonul suspendat se va întinde pe toată suprafaţa dintre pereţii despărţitori. Amplasarea lămpilor nu va permite o linie directa de vedere a dispozitivelor de montaj si trebuie decalata pentru a evita formarea de umbre.. 14. 14.27 - . Daca un astfel de perete nu exista. va dispune de dispozitive pentru retenţia scânteilor. Tipul de hota va fi conform normelor si specificaţiilor Proprietarului. 14.3 Marcajul pentru spatiile comerciale din zona de alimentatie Marcajul chiriaşului va fi amplasat pe grinda.Cotroceni Centrul Comercial manual 14. promoţii si alte Page No. Lăţimea marcajului poate ocupa lăţimea totala a ghişeului. pentru a genera o accentuare vizuala suplimentara pentru faţade. încălzit si pregătire a mâncării trebuie sa functioneze numai electric. Plafoanele vizibile publicului trebuie realizate din placi de gips carton şi vor avea o inălţime de 320 cm de la pardoseala finisată. Panourile cu meniul trebuie deasemenea susţinute de peretele despărţitor. Pentru marcarea spatiilor comerciale din zona de alimentatie. Scafele de lumina – Proprietarul a inclus in construcţia de baza a peretelui frontal o scafa de lumina. Proprietarul nu va furniza linie de gaz . Chiriaşilor li se cere sa instaleze tuburi fluorescente de înalt randament linear T5 (16mm diametru) in scafa de lumina.5 Compartimentarea interioara Chiriaşii trebuie să realizeze o compartimentare interioară care să constituie o barieră vizuală intre zona de preparare şi depozitare a alimentelor şi zona de servire. Tenant fit-out 14. aceasta este culoarea fluorescenta 830 Alb cald. 14. Aceasta zona va găzdui evenimente. 14. aprobate de către Proprietar. lumini decorative suspendate sau lumini pe sine montate in plafoanele zonei de servire.4 Deschiderea magazinului Deschiderea magazinului este cuprinsa intre cei doi stâlpi despartitori laterali si linia buiandrugului superior. chiriaşii se vor raporta la secţiunea referitoare la marcaj din acest manual. peretele frontal si peretele bucătăriei.10 Zona de şedere Zona de activitate este poziţionata in centrul zonei de atrium.6 Plafoane în food court Toate plafoanele din spaţiul comercial inchiriat vor fi executate de chiriaş. Iluminarea fluorescenta nu este permisa.8 Gaz Toate utilităţile de gătit. Temperatura de culoare trebuie sa fie 3000K (Kelvin).9 Hota de evacuare Tot echipamentul mecanic inclusiv hotele de aerisire trebuie ascunse in spatele peretelui despărţitor si trebuie integrate in proiectul general.

In cazul in care Proprietarul aproba cererea chiriaşului de majorare a puterii racordului electric. Materialul trebuie sa fie o pânză uşoară ce se încadrează în parametri acceptaţi de normele de protecţie la foc. Toate circuitele electrice vor fi proiectate sa lucreze la 70% (şaptezeci la suta) din sarcina electrica. Proiectul electric si instalarea cablurilor şi a panourilor electrice vor avea in vedere o rezerva viitoare de 25% (douăzeci si cinci la suta).1 Fiecare chiriaş va primi un singur cablu electric de alimentare la limita spaţiului închiriat.1Generalităţi 16.ul chiriaşilor sau imagine grafică.28 - .2 Centrul Comercial va fi echipat cu o bară de distribuţie proiectată pentru racordarea chiriaşului. Toate elementele grafice aplicate pe pânză trebuie să fie tipărite sau cusute. Mesajul grafic al steagurilor si bannereleor se limitează la logo. Tenant fit-out un racord cu proporţional cu suprafaţa închiriata. Zona închiriata pentru acest domeniu este considerata aria neta intre pereţii despărţitori exteriori. pana la 200 m² 3x 40 Amp. Steaguri si bannere Pentru a-si promova identitatea un chiriaş poate adauga elemente colorate cu caracter festiv la marcajul de pe faţada. pana la 300 m² 3x 63 Amp. pe cheltuiala acestuia. 15.1. Proprietarul va furniza Chiriaşului.1. Ghid pentru instalaţiile electrice. Aprobarea va fi condiţionata de capacitatea totala electrica a sistemului. Chiriaşii care au nevoie de un racord mai mare decât cel menţionat mai sus vor cere acordul scris al Proprietarului in acest sens. Chiriaşii sunt încurajaţi să angajeze un designer recunoscut pentru proiectarea steagurilor si bannerelor. Exemplare tipărite pot fi permise in cazuri deosebite. pana la 550 m² 3x125 Amp. Aceasta zona va fi înconjurata de o gama variata de restaurante si cafenele avand o fântâna care creaza punctul principal. după cum urmează: pana la 100 m² 3x 25 Amp. 16.Toate steagurile si bannerele se vor limita la o proiecţie maxima de 180 cm de la faţada si nu pot fi montate mai jos de 240 cm de la pardoseala finisata. A.Cotroceni Centrul Comercial manual activitati conform programului organizat de catre Proprietar. Proprietarul are dreptul sa refuze cererea chiriaşilor fara explicaţii. Este responsabilitatea chiriaşului sa verifice mărimea racordului si sa proiecteze instalaţia conform acesteia. pana la 400 m² 3x 80 Amp. C. Page No.. chiriaşul va plăti costuri suplimentare Proprietarului. Chiriaşii restaurantelor cu zone de şedere in afara liniei spatiului comercial inchiriat vor fi analizaţi si aprobaţi individual de catre Proprietar. comunicaţii şi alarma de incendiu 16. B. 16.3x 40 Amp. Fast Food pana la 100 m² . pana la 500 m² 3x100 Amp.

amplasat pe faţada Spaţiului Închiriat.29 - . A. Corpurile de iluminat din vitrine trebuie aprobate de către Proprietar. trebuie aprobate de către proprietar in versiunea finala a proiectului.95.Corpurile de iluminat din vitrine trebuie instalate de către Chiriaş si trebuie sa respecte toate standardele si cerinţele. Corpurile de iluminat si locaţiile desemnate ale acestora trebuie aprobate de către Proprietar. După finalizarea lucrărilor. •Iluminare ascunsa la marginile semnelor. Semnele din neon sau corpurile de iluminat din neon catodic vor fi echipate cu comutator manual de incendiu.: chioşcuri si standuri). semnat de către un verificator extern autorizat. F. in tablourile publice. cu baterie de rezerva. Toate ieşirile de incendiu trebuie sa includă corpuri de iluminat care sa indice ieşirea. Proprietarul nu va furniza magazinului un circuit electric de urgenţă. Locaţia exacta trebuie aprobata de către Proprietar înaintea instalării. Nu se va acorda nici o aprobare pentru un racord de Tensiune Medie sau Tensiune Înalta in cadrul Centrului Comercial. 16. Nivelul de iluminare al corpurilor de iluminat de avarie este de 10 lux.Iluminarea însemnelor care vor fi instalate de către Chiriaş poate fi numai sub următoarele forme: •Semne cu lumină pe fundal.2. B. ILUMINARE Factorul puterii energiei electrice in instalaţie (cosφ) nu trebuie sa depaseasca 0. Proprietarul va avea posibilitatea de a întrerupe aprovizionarea cu electricitate a Spaţiului Închiriat in orice situaţie Page No. înaintea instalării. D. pentru fiecare Spaţiu Închiriat. Corpurile de iluminat in caz de avarii trebuie sa fie anti-panica in conformitate cu CSN EN 1838. este o condiţie pentru racordarea Spaţiului Închiriat la sursa de energie electrica principala. inclusiv amplasarea tabloului. E. Chiriaşul va achita taxele relevante pentru consumul de energie electrica in interiorul Spaţiului Închiriat. operare garantata in caz de urgenta pentru cel puţin 60 minute. Acestea vor trebui furnizate cu cel puţin 15 zile înaintea deschiderii Centrului Comercial.Corpurile de iluminat ale vitrinelor din Spaţiul Închiriat vor fi in concordanta cu Corpurile de iluminat din spatiile înconjurătoare din Centrul Comercial. în exterior.Cotroceni Centrul Comercial manual Tenant fit-out in care Chiriaşul nu respecta contractul de închiriere si regulamentele interioare aplicabile in Centrul Comercial. Chiriaşul va furniza Proprietarului o schita electrica “Conform cu Executia” a Spaţiului Închiriat si o copie a Formularului de Inspecţie semnat. Instalarea tabloului electric si lucrările aferente in cadrul Spaţiului Închiriat vor fi efectuate de către Chiriaş si vor primi energie electrica de la un tablou electric local al chiriaşului. Această precizare nu se referă la spatii inchiriate cu suprafaţe mai mici de 10 mp (ex. •Utilizarea de semne din neon. Proiectul electric.. conform cerinţelor furnizorului de energie electrica. G. aflat in cadrul Spaţiului Închiriat. Toate lucrările electrice din spaţiul Chiriaşului. Sistemul de Contorizare a Energiei Electrice va fi instalat de catre Proprietar. Nu sunt permise lumini intermitente. ex. C.

•furnizarea punctului de racord. (pompa de căldură) Racordarea necesara la ciclul de apa de condensare pentru încălzire sau răcire este inclusă.B+36°c Temperatura exterior proiect pe timpul verii W.Telefon/ Internet Tenant fit-out 17. conform Specificaţiilor Furnizorului de Telefonie. B Chiriaşul va comanda conexiunile CATV/TV de la Furnizorul de CATV/TV. pentru a permite racordul hotelor si unitatilor de filtrare. Chiriaşul va preda Proprietarului schiţele proiectului intern si specificaţiile cu privire la toate materialele de finisare. la marginea bucătăriilor.3.6. însoţite de dovezi ale faptului ca acestea respecta normele in vigoare din România. 17.A.4. Proiectul sistemelor va fi conform următorilor parametrii: Temperatura exterior proiect pe timpul verii D. pana la un punct fix la limita spaţiului.30 - . Unitatea va include compresor. la limita spaţiului. B.6°c Temperatura interior proiect pe timpul verii+23° c ± 1°c (umiditatea nu este controlata) Temperatura interior proiect pe timpul iernii +19°c ± 1°c (umiditatea nu este controlata) Calcule ale sarcinii la încălzire / răcire: calculele sarcinii la încălzire / răcire in magazine vor fi efectuate conform următorilor parametri. prin intermediul Proprietarului. care le va monta si programa conform instructiunilor si normelor in vigoare. Chiriaşul va realiza toate instalaţiile interne. Daca datele chiriaşilor sunt diferite. D. Protecţia împotriva incendiilor A. Page No. sub tavanul de beton al Spaţiului Închiriat. Chiriaşul va comanda conexiunile liniilor de la Furnizorul de Telefonie.Cotroceni Centrul Comercial manual 16. ventilator pe acoperiş. ventilator. Încălzirea prin inversarea ciclului gazului. Chiriaşul va plati toate facturile telefonice conform facturilor Furnizorului. intre panoul de secundar de comunicare si limita Spaţiului Închiriat. condensator cu răcire cu apa si comenzi. Spatiile Închiriate cu o suprafaţa mai mare de 300 mp vor fi aprovizionate cu un cablu de comunicare in 20 perechi. 17. 2 VENTILATIE •aprovizionarea cu aer proaspăt. prin intermediul proprietarului. LUMINI W/M2 = 40. DE CATRE PROPRIETAR A. Numai structurile pentru servicii CATV/TV. vor trebui efectuate calcule revizuite in mod corespunzător si trebuie furnizat echipament adecvat noilor calcule.5. Proprietarul va furniza.CATV/TV A. M2/PERSOANA = 6 AER PROASPAT PE PERSOANA L/sec = 5.V. instala şi conecta pompele de căldură din fiecare magazin. vor fi furnizate de către Proprietar. Răcirea este efectuata prin expansiunea directa a gazului. in spaţiul fast food sau restaurante.1 Incalzire si răcire Pentru a asigura încadrarea în standardele de calitate şi coerenţa sistemului. numai încălzit si filtrat.C. evaporator. Detectoarele de fum din Spaţiul Închiriat vor fi racordate la Sistemul de Protecţie Împotriva Incendiilor al Centrului Comercial. •furnizarea punctului de racord. Scenariul final va fi comunicat in timp util.1.1.B+23°c Temperatura exterior proiect pe timpul iernii -20. B. pe cheltuiala chiriaşului. D. C. H. Detectoarele de fum din reteaua principala superioara.. Detectoare suplimentare conform proiectului magazinului Chiriaşului vor fi realizate de către Proprietar pe cheltuiala Chiriaşilor SAU vor fi inmanate Chiriasului (pe cheltuiala acestuia). C. pentru a permite racordul pentru evacuările toaletelor. vor fi realizate de catre Proprietar. 16. Proprietarul va furniza un cablu de comunicare in 6 perechi la limita Spaţiului Închiriat. 16.

31 Închiriat la schiţele Proprietarului. H.H. Trebuie sa asigure chepenguri de acces in tavanul suspendat pentru a permite accesul către unităţile W.V.C DE CATRE chiriaş 17. In spatiile din unităţile Fast Food si din Restaurante.1.1 Chiriaşul va racorda unităţile W.1 Proprietarul va pune la dispoziţia Chiriaşului o conducta pentru aprovizionarea cu apa rece. Apa. Proprietarul va furniza si instala un contor de apa.Cotroceni Centrul Comercial manual 17.P. In unităţile Fast Food si in Restaurante.A. Drenaj si Canalizare 18. inclusiv conductele de aer si grilele de ventilatie.S. Proprietarul va furniza boilere electrice pentru apa calda chiriaşilor unitarilor Alimentare si/sau Restaurantelor respectiv cate un boiler electric de 150 l la fiecare 50 mp din spaţiul magazinului chiriaşului.S. 17. 18. Locaţia va fi in principal în lungul peretelui din spatele magazinului. Chiriaşii vor proiecta si instala sifoane de pardoseala ce urmează a fi racordate la Bazinul de Colectare.1. Tenant fit-out Alţi Chiriaşi vor plăti consumul de apa aferent Spaţiului Închiriat conform tarifelor furnizorului de apa si in conformitate cu citirea contorului general de apa.P la difuzorul de aer si termostat.4 Proprietarul va asigura Spatiilor de Închiriat aferente unităţilor Fast Food si Restaurantelor o conducta suplimentara pentru evacuarea grăsimilor (la Bazinul de Colectare).1. 18. in vederea racordarii de chiuvete si rezervoare de toaleta.2.2. Chiriaşul va adapta proiectul Spaţiului Page No. Manualul Tehnic al Chiriaşilor 18. 17.1. Chiriaşul va procura si va instala propriile boilerele electrice pentru apa calda in funcţie de nevoile proprii.2 Chiriaşul va conecta sistemul de ventilaţie a toaletelor in spatiile sale la coloanele principale furnizate de proprietar. 18. si pentru racordarea chiuvetei si sifoanelor de pardoseala.. 18. Nivelul de filtrare va fi conform reglementarilor in vigoare.2.2. . conform tarifelor furnizorilor de apa avand la baza citirea contoarelor de apa.1. Chiriaşii vor plăti taxe pentru canalizare sau evacuarea apelor uzate.2 Nu va exista aprovizionare cu apa calda.H.3 Proprietarul va furniza Chiriaşului accesul la o conducta de canalizare pentru racordarea scurgerilor chiuvetei si a condensului aparatelor de aer conditionat. ca raportul dintre suprafaţa Spaţiului Închiriat si suprafaţa totala de închiriat relevantă în acest caz. ca fiind raportul dintre suprafaţa Spaţiului Închiriat si suprafaţa totala de închiriat relevantă în acest caz. Unităţile Fast Food si Restaurantele vor plati consumul de apa aferent Spaţiului Închiriat. conform facturilor aferente activităţilor de evacuare si in conformitate cu citirea contorului general.3 In bucătăriile restaurantelor si unitarilor fast food chiriaşul va instala hote de evacuare. la marginea magazinului. conducte de aer si unitati pentru filtrarea aerului (conectate cu vane de aer pentru a evita circulaţia inversă) la sistemul de conducte instalat de proprietar.

un minim de retele de distributie). 18. 18.. Locaţia va fi in principal de-a lungul peretelui din spate al magazinului.2. 18.Cotroceni Centrul Comercial manual Chiriaşii vor plăti taxele pentru evacuarea grăsimilor conform facturilor aferente golirii Bazinului de Colectare si conform citirii contorului general.6 Chiriaşul va executa toate lucrările de instalaţii interioare si va efectua racordurile la conductele asigurate de către Proprietar. Tenant fit-out SCHIŢA 11: DIAGRAMA SISTEMULUI DE INSTALAŢII Page No. Chiriaşii vor plăti taxele de canalizare aferente Spaţiului Închiriat lor conform facturilor aferente serviciilor de canalizare si conform citirii contorului general.1. Sistemul de Sprinklere 18. tinand cont de raportul dintre suprafaţa Spaţiului Închiriat si suprafaţa totala de închiriat relevantă în acest caz. Toate proiectele lucrărilor trebuie sa fie aprobate de către Proprietar in prealabil.2.32 - . sprinkler ascendent.1. In restaurante Chiriaşul va proiecta si va instala grupuri sanitare pentru public conform reglementarilor in vigoare. tinand cont de raportul dintre suprafaţa Spaţiului Închiriat si suprafaţa totala de închiriat relevantă în acest caz.1 Proprietarul va instala sistemul de sprinklere in Spaţiul Închiriat conform reglementarilor privind un spaţiu liber (ex.5 Proprietarul va pune la dispoziţia Chiriaşului o conducta de canalizare pentru racordarea grupului sanitar.

ventilatii. in patru exemplare legate.5. faţada magazinului vedere şi sectiune. daca exceptiile nu sunt indicate explicit. •Schiţa marcajului plasat pe faţada Magazinului.Cotroceni Centrul Comercial manual 18. Proiectele de amenajare vor contine cel putin urmatoarele: •Planul Magazinului. la scara 1:20.1. toate piesele la scara 1:50. Orice lucrare din interiorul spatiului inchiriat. •Proiect de instalatii (sisteme electrice. Page No. solicitata de către departamentul de pompieri sau de către societatea de asigurări a Chiriaşului sau a Proprietarului va fi îndeplinita de către Chiriaş si coordonata cu Proprietarul. desfăşurări ale spaţiului închiriat şi secţiuni relevante.2. telecomunicatii. 19. o secţiune principala si finisajele ce urmează a fi folosite. plan. Desenele vor fi predate la momentul specificat în contractul de închiriere. 19. planul plafonului. Predări si aprobări 19.3.4 Orice cerinţa suplimentara privind protecţia împotriva incendiilor. Interpretarea Proprietarului va avea caracter definitiv si decisiv. Aprobarea de catre Proprietar a documentatiei Chiriasului nu va insemna acceptarea exceptiilor fata de regulile Manualului de amenajare. •Proiectul trebuie sa includă o scurta descriere si o lista detaliata a finisajelor si materialelor utilizate.2. sprinklere si altele) Tenant fit-out 19. detaliilor şi elementelor necesare.4. prezentate pe plansele desenate sau intr-un set A4 legat. aer conditionat. Proprietarii de magazine vor primi in timp util descrirea PROIECTULUI DE AMENAJARE si calendarul procesului de aprobare a proiectelor.2.3 Chiriaşul va obţine avizele necesare de la departamentul de pompieri si/sau Autoritatile competente in domeniu cu cel puţin 2 saptamani înainte de deschiderea Centrului Comercial. va fi dezafectata pe cheltuiala chiriasului. executata fara documentaţie completa si fara aprobare. 18.33 - . apa. care include proiecţii verticale detaliate. 19. canalizare. Documentatia predata trebuie sa demonstreze clar compatibilitatea solutiilor propuse cu cerintele manualului de amenajare in ceea ce priveste: •Inaltimile si incarcarile pentru pardoseli si tavane •Sarcina electrica •Apa si canalizare •Certificate pentru materiale si produse ce necesita avizare •Propunere de programare a lucrarilor de amenajare 19.. cu indicarea tuturor finisajelor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful