P. 1
OSMANLICA_PRATİK

OSMANLICA_PRATİK

|Views: 9,268|Likes:
Published by Eyyüp Azlal

More info:

Published by: Eyyüp Azlal on Sep 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2014

pdf

text

original

OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ-1

PRATİK DERS KİTABI

21

Sembol Yayınları : 1

Özgün Adı Nazlı Nehir Dicle Yazarı Eyyüp Azlal Yayına Hazırlayan İlke Yayıncılık Kapak İlke Yayıncılık ISBN 978-975-XXXX-XX-X I. Baskı İstanbul, 2007 Baskı-Cilt Karmat Matbaacılık Davutpaşa Cd. Kale İş Merkezi No. 51 Topkapı– İSTANBUL Tel: 0 212 482 39 62

İlke Yayıncılık
P.K. 117 Üsküdar 34672 İstanbul Tel.&Faks: 0 216 341 15 88 - 495 29 63 www.ilkeyayincilik.com bilgi@ilkeyayincilik.com

OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ-1

21 EYYÜP AZLAL .

Ay Vakti. Memleket Edebiyat ve Seyir’de edebi ürünleri yayımlanmakta. . Abdülkadir Karahan’a Armağan (Ortak Çalışma) .Efnsae adlı eserleri bulunmaktadır. Abdülkadir Karahan Kütüphanesi ve Müzesi müdürü olan Azlal’ın Hz. Siyasi Tarih ve Strateji” eğitimini aldı. www. Dr. Eyyub Ve Sabır (İnceleme-Antoloji). 1999 yılında İstanbul Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi’nin “Geleneksel Şiir Gecelerini hazırladı (1996-99).edebiyatmezunlari.com’un editörlüğünü yürütmekte. Halen Prof.Eyyüp AZLAL 1976 yılında Şanlıurfa/Viranşehir’de doğdu. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Memleketine vefa niyetiyle Viranşehir Memleket Dergisini çıkarıyor. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Edebiyat Fakültesi. BSV akademisinde “Çağdaş İslam Düşüncesi.

Abdülkadir Karahan Hocamıza İthaf . Dr.Merhum Prof.

İsimler 7.Kelime 6. Ünlemler 11. Metinler Birinci Bölüm: Yazı ve İmla Harfler/10 Alfabe (Kitap Yazısı. El Yazısı Okutucu harfler/12 Harflerin Bitişmeleri/ Kitap Yazısı El Yazısı Harflerin Bitişme Cetvelleri Harflerin Bitişmeleri Üzerine Harfler (Alıştırma) İşaretler .Yazım 4.Osmanlı Türkçesi Alfabesi 2.21 İçindekiler 1.Zamirler ve Zarflar 9.Alfabe İşaretlerinin Ses Değerleri 3.Takılar.Sıfatlar 8.Fiiller 10.Ad Takımları Sıfat Takımları 12.Çeviri Yazı 5.

21 Yazı Çeşitleri İkinci Bölüm: Dicle ve Medeniyetleri Osmanlıca Alfabesi Osmanlıca denilen tarihi edebiyat dilimizde. Osmanlıca Arapça ve Farsça gibi sağdan sola yazılır ve harfler umumiyetle bitiştirilir. sonda oluşlarına göre şekilleri değişen bu harflerin adları ve bitişmemiş aslî şekilleri şunlardır. Osmanlı bakiyesi devletlerde ve Orta Asya Türk devletlerinde Muhtelif Türk ülkelerinde bu yazıyla yazılmış on binlerce meydana gelmiştir. Elif B be P pe T te S se C cim Ç çim :‫ا‬ :‫ب‬ :‫پ‬ :‫ت‬ :‫ث‬ :‫ج‬ :‫چ‬ H ha : ‫ح‬ D dal :‫د‬ Z zal :‫ذ‬ R re :‫ر‬ Z ze :‫ز‬ J je :‫ژ‬ S sin : ‫س‬ Ş şın : ‫ش‬ SA Sad : ‫ص‬ DAT :‫ض‬ TI tı :‫ط‬ ZI zı :‫ظ‬ AYIN :‫ع‬ GAYIN : ‫غ‬ . yazı olarak Arapça’dan alınan ve geliştirilen harfler kullanılmıştır. ortada. Bu gün tarihe geçmiş olan Arap harfli Türk yazısı. Başta. Osmanlıca’da 31 harf bulunmaktadır. öbür Türk lehçelerinin de edebi dillerinde olduğu gibi. bin sene kadar devam etmiştir.

21 F fe KAF KEF :‫ف‬ :‫ق‬ :‫ك‬ G :‫گ‬ Nazal N-ng : ‫ڭ‬ L lâm M mim : ‫ل ل‬ : ‫م‬ N nun : ‫ن‬ V vav : ‫و‬ H he He-E Y ye : ‫ه هه‬ : ‫ه‬ :‫ى‬ .

Osmanlıca Harfleri Bu. paşa" gibi bazı Türkçe kelimelerin yazılışında da kullanılmaktadır. . Fars alfabesini temel alan bir dildir.پ‬je) ‫ ژ‬ve (çe) ‫ چ‬harfleri vardır. Bu üç harf Türkçeye Farsça'dan girmiş ve Farsça kelimelerin yazımında kullanılmaktadır. çarpmak. Ama ekseriyetle bu üç harfin olduğu kelimeler ً Farsça kökenlidir. Farsça kelimelerin yazımında kullanıldığı gibi "çalmak. Osmanlıca'nın Fars alfabesi kullandığını söylersek bu yanlış olmaz.Tablo 1. Bu bilgi bize kelimelerin kökeni hakkında da bilgi vermektedir. alfabe. Arapça alfabesinde Türkçe sesleri karşılamayan (pe) ‫( .

Bu biçimler yalnızca bir takım harflerden sonra kelimede son ses olmaları durumunda korunur. Yukarıda harflerin bu biçimleri yazıda büyük ölçüde değişikliğe uğrar. Harfler yazıda sağdan sola doğru dizilirken kimi harfler ise önden ve sondan bitişir ve bunların yalın biçimi değişir. hem kendilerinden önce ve sonra . Buna eski gramerlerde “ha-i resmiye” denir. a. Bu özellikleri nedeniyle Osmanlıcada bitişen ve bitişmeyen harfler vardır. b. Bu yazılış özelliklerine göre de harfler iki grupta toplanır. Bitişen Harfler: (Huruf-Muttasıla) Hem kendileriyle. İçinde kendileri de yer almak üzere sonradan gelen harflerle bitişmez. Başta. ‫ا د ذ ر زز و ہ‬ Bu harflerden güzel “h” dediğimiz ‫ہ‬ harfi ancak bir ünlü yerine kullanıldığı yerlerde bitişmez. ortada ve sonda küçük farklarla da olsa birbirinden ayrılır. Bitişen ve Bitişmeyen Harfler Arap yazısının en önemli özelliği sağdan sola doğru yazılmasıdır.‫( ݣ‬ng)Ayrıca Türkçe nazal n dediğimiz eski dilde ve bazı Anadolu ağızlarında hala söylenen ng sesi veren. Bitişmeyen Harfler(Huruf-Munfasıla) : Bunlar yazıda yalnızca kendilerinden önce gelen diğer harflerle bitişir.

bitişen harfse ortadaki şekliyle yazılır. e. Sonda yer aldıklarında ise yalın biçimlerine kavuşur: ‫ض‬ ‫ص‬ ‫س ش‬ ‫ك ل م ن ث‬ ‫تپ ه ى‬ ‫بج چح خ‬ ‫ع غ ف ق‬ Harflerin Bitişme Durumu: …. ü ‫ﺏ‬ ‫ﺐ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺑ‬ be b ‫ﭖ‬ ‫ﭗ‬ ‫ﭙ‬ ‫ﭘ‬ pe p ‫ﺕ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺗ‬ te t ‫ﺙ‬ ‫ﺚ‬ ‫ﺜ‬ ‫ﺛ‬ se s ‫ﺝ‬ ‫ﺞ‬ ‫ﺠ‬ ‫ﺟ‬ cim c ‫ﭺ‬ ‫ﭻ‬ ‫ﭽ‬ ‫ﭼ‬ çim ç ‫ﺡ‬ ‫ﺢ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺣ‬ ha h ‫ﺥ‬ ‫ﺦ‬ ‫ﺨ‬ ‫ﺧ‬ hı h ‫ﺩ‬ ‫—ﺪ‬ dal d ‫ﺫ‬ ‫—ﺬ‬ zel z ‫ﺭ‬ ‫—ﺮ‬ re r . a. u. önceki harfse baştaki şekliyle.gelen öteki bütün harflerle bitişir. ‫ا‬ ‫—ﺎ‬ elif a.Bu duruma göre. i. biçimleri özellikle başta ve ortada değişikliğe uğrayan harfler bunlardır. Bunlar. e ‫—ﺀ‬ hemze '.

e.‫ﺯ‬ ‫—ﺰ‬ ze z ‫ﮊ‬ ‫—ﮋ‬ je j ‫ﺱ‬ ‫ﺲ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺳ‬ sin s ‫ﺵ‬ ‫ﺶ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﺷ‬ şın ş ‫ﺹ‬ ‫ﺺ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺻ‬ sat. dad d. sad s ‫ﺽ‬ ‫ﺾ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺿ‬ dat. ü ‫ﻩ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻫ‬ he h. ı. h ‫ﻍ‬ ‫ﻎ‬ ‫ﻐ‬ ‫ﻏ‬ gayın g. i . ğ ‫ﯓ‬ ‫ﯔ‬ ‫ﯖ‬ ‫ﯕ‬ nef. o. ğ ‫ﻑ‬ ‫ﻒ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﻓ‬ fe f ‫ﻕ‬ ‫ﻖ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻗ‬ kaf k ‫ﻙ‬ ‫ﻚ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻛ‬ kef k. n ‫ﮒ‬ ‫ﮓ‬ ‫ﮕ‬ ‫ﮔ‬ gef1 g. a ‫ﻻ‬ ‫—ﻼ‬ lamelif la ‫ﻯ‬ ‫ﻰ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻳ‬ ye y. sağır kef n ‫ﻝ‬ ‫ﻞ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻟ‬ lam l ‫ﻡ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻣ‬ mim m ‫ﻥ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻧ‬ nun n ‫ﻭ‬ ‫—ﻮ‬ vav v. ğ. u. z ‫ﻁ‬ ‫ﻂ‬ ‫ﻄ‬ ‫ﻃ‬ tı t ‫ﻅ‬ ‫ﻆ‬ ‫ﻈ‬ ‫ﻇ‬ zı z ‫ﻉ‬ ‫ﻊ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻋ‬ ayın '. g. ö.

En kolay akılda tutma yöntemlerinden birisi. Bazı harfler okunuşlarda değişiklik gösterir. (B'nin altında ben gibi bir . Okunuşlarına bakarak bu harfleri 20'şer defa okuyunuz ve aklınızda tutmaya çalışınız. Bu kaideleri gelecek derslerde göreceğiz. harfleri farklı durumlarla eşleştirmektir. İlk öğrenmemiz gereken de Osmanlıca alfabesindeki bu Arap harfleri. Örneğin: Elif üstün enli (yani elif uzun enli bir harftir) B'ye küstüm benli.Osmanlıca Arap harfleriyle yazılır. He harfi bazı durumlarda E okunur elif ise A.

Bunun gibi geliştireceğimiz yöntemlerle çok kısa zaman da bu harfleri öğrenebiliriz. Bir sonraki derste ise bu harfleri ve yazılışlarını tek tek öğrenip kelimeler üretmeye başlayacağız. Harfleri daha büyük görmek için bu sayfayı kopyalayıp MS-Word gibi bir kelime işlemci de büyütebilir ve yazıcıdan çıktısını alıp çalışabilirsiniz.nokta vardır) Tı ve Zı harflerini kadınların ellerinde ördükleri Tığ'a benzeterek aklımızda tutabiliriz. Osmanlıca’da Kullanılan Harfler . Bu hem çok zevkli bir uğraş haline gelecek ve kısa sürede kelimeler üretip yazmaya başlayacak Osmanlıca öğreneceksiniz.

Osmanlıca Alfabesi .

Elif Okutucusu .

1) Okutucu "elif" harfleri bütün hecelerde ekseriyetle gösterilir. (Baba) ‫بابا‬ Elif kelimelerin okunur. Örnekler: başlarında (e) sesiyle ‫الما‬ Ev : ‫او‬ Eş : ‫اش‬ Et : ‫ات‬ Elma : Elif bazen kelimenin ortasında kullanılmazsa bu yanlış olmaz. . Özetle (e) sesini kelimenin başında kelimenin sonunda ‫ه‬ karşılar. Örnek : Edeb : ‫ادب‬ ‫ا‬ .

He Okutucusu `e\a` .

Çalışırken mutlaka yazma alıştırmasını da yapalım. Daha hızlı ve kolay öğrenmemizi sağlayacaktır. .He= ‫ ه‬okutucusu önüne geldiği harfi (e) bazen de (a) sesiyle okutur. yazarken okuyalım. Örnek: (Taze) ‫( تاذه‬Nane) ‫نانه‬ Kelime sonlarında ise (a) ve (e) sesini Topak He= ‫ ه‬karşılar. He harflerini kelime ortasında ve sonunda kullanıldığı şekliyle onar defa defterimize yazalım.

ü” .u.Vav Okutucusu “o.ö.

ü” seslerinin bulunduğu bütün hecelerde gösterilir. Örnek: Bütün ‫بتون‬ : . bazen terk edilebilir. “o.ö. Örnek: ‫:ڦويون‬Koyun. ayrı ayrı yazılsa da yanlış olmaz.‫:بوتون‬Bütün > İlk hecedeki okutucu vav.u. ‫:كومور‬Kömür.> Okutucu “vav” harfi.

küçük “vâv” harfine benzer ve harfin üstüne konur. ÖRNEKLER ÜSTÜN (FETHA) İLE OKUMA [‫ ك ر م[ كرما‬ke-re-men /[‫ ر ج م[ رجما‬ra-ceًََ ًَ َ men [‫ أ س ف[ أسفا‬e-se-fen /[‫ و ق ر[ وقرا‬ve-ka-ran ًَ َ ً ََ . İnce harflere “u-ü”arası bir ses. Üstün. İnce harflere “e” kalın harflere ise “a” sesi verir.. kalın harflere ise “u” sesi verir. Esre.. İnce harflere “i” kalın harflere ise “ı” sesi verir. harfin altına konan sola eğik bir çizgidir. Ötre. harfin üstüne konan sola eğik bir çizgidir.İşaretler/ Harekeler.

[‫ س هـ ل[ سهل‬se-he-len/[‫ أ ب د[ أبدا‬e-be-den ً ََ ً ََ [‫ و ج د[ وجدا‬ve-ce-den/[‫ م ش ع[ مشعا‬me-şeًَ َ ًَ َ a’n [‫ ص د ق[ صدقا‬sa-de-kan/[‫ هـ و س[ هوسا‬heًَ َ ً ََ ve-sen [‫ ع د ل[ عدل‬a’-de-len/[‫ ر ك ب[ ركبا‬ra-ke-ben ً ََ ًَ َ [‫ ط و ف[ طوفا‬ta-ve-fen/[‫ س ت ر[ سترا‬se-teًَ َ ً ََ ran (ÜSTÜN) FETHA İLE SESLİ OKUMA ÖRNEKLERİ CİFT FETHA İLE OKUMA [‫ ك ر م[ كرما‬ke-re-men ًََ [‫ ر ج م[ رجما‬ra-ce-men ًَ َ [‫ أ س ف[ أسفا‬e-se-fen ًَ َ .

[‫ و ق ر[ وقرا‬ve-ka-ran ً ََ [‫ س هـ ل[ سهل‬se-he-len ً ََ [‫ أ ب د[ أبدا‬e-be-den ً ََ [‫ و ج د[ وجدا‬ve-ce-den ًَ َ [‫ م ش ع[ مشعا‬me-şe-a’n ًَ َ [‫ ص د ق[ صدقا‬sa-de-kan ًَ َ [‫ هـ و س[ هوسا‬he-ve-sen ً ََ [‫ ع د ل[ عدل‬a’-de-len ً ََ [‫ ر ك ب[ ركبا‬ra-ke-ben ًَ َ [‫ ط و ف[ طوفا‬ta-ve-fen ًَ َ [‫ س ت ر[ سترا‬se-te-ran ً ََ KESRA İLE OKUMA [‫ ك س ر[ كسر‬ki-si-ri ِِ ِ [‫ ب ط ش[ بطش‬bi-ti-şi ِ ِِ [‫ إ ك س[ إكس‬i-ki-si ِ ِِ .

[‫ ب ر س[ برس‬bi-ri-si ِ ِِ [‫ ك م س[ كمس‬ki-mi-si ِ ِِ [‫ إ ش ن[ إشن‬i-şi-ni ِِ ِ [‫ ج ظ ت[ جظت‬ci-zi-ti ِ ِ [‫ غ ز ل[ غزل‬gi-zi-li ِِِ [‫ ز ب د[ زبد‬zi-bi-di ِ ِِ KESRA İLE OKUMA ÖRNEKLERİ ÇİFT KESRA İLE OKUMA ٍ ‫ِس‬ ‫ ك ِر‬ki-si-rin [‫ ب ط ش[ بطش‬bi-ti-şin ٍ ِِ [‫ إ ك س[ إكس‬i-ki-sin ٍ ِِ [‫ ب ر س[ برس‬bi-ri-sin ٍ ِِ .

[‫ ك م س[ كمس‬ki-mi-sin ٍ ِِ [‫ إ ش ن[ إشن‬i-şi-nin ٍِ ِ [‫ ج ظ ت[ جظت‬ci-zi-tin ٍ ِ [‫ غ ز ل[ غزل‬gi-zi-lin ٍِِ [‫ ز ب د[ زبد‬zi-bi-din ٍ ِِ [‫ و ي ل[ ويل‬vi-yi-lin ٍ ِِ [‫ هـ ر ف[ هرف‬hi-ri-fin ٍ ِِ [‫ ك ب ر[ كبر‬ki-bi-rin ٍ ِِ [‫ م س ر[ مسر‬mi-si-rin ٍِ ِ DAMME İLE OKUMA [‫ ب ت ث[ بتث‬bu-tu-su ُ ُُ [‫ ج ر ب[ جرب‬cu-ru-bu ُ ُُ [‫ خ زع[ خزع‬hu-zu-u’ ُ ُُ [‫ ع ق ل[ عقل‬u’-ku-lu ُ ُُ .

[‫ ص ن ع[ صنع‬su-nu-u’ ُ ُُ [‫ ك ت ب[ كتب‬ku-tu-bu ُ ُُ [‫ أ ك ل[ أكل‬u-ku-lu ُ ُُ DAMME İLE OKUMA ÖRNEKLERİ ÇİFT DAMME İLE OKUMA [‫ ب ت ث[ بتث‬bu-tu-sun ٌ ُُ [‫ ج ر ب[ جرب‬cu-ru-bun ٌ ُُ [‫ خ زع[ خزع‬hu-zu-u’n ٌ ُُ [‫ ع ق ل[ عقل‬u’-ku-lun ٌ ُُ [‫ ص ن ع[ صنع‬su-nu-u’n ٌ ُُ [‫ ك ت ب[ كتب‬ku-tu-bun ٌ ُُ [‫ أ ك ل[ أكل‬u-ku-lun ٌ ُُ [‫ أ د ب[ أدب‬u-du-bun ٌ ُُ [ٌ ‫ خ ر ج[ خر‬hu-ru-cun ‫ُ ُج‬ .

TÜM TENVİNLİLERLE OKUMA CEZM (SÜKÛN) İLE OKUMA [‫ ب ت ث[ بتث‬be-te-s ْ ََ [‫ ج ر ب[ جرب‬ce-r-be َ َْ [‫ خ زع[ خزع‬ha-z-a’ ََْ [‫ ب ر س[ برس‬bi-ri-s ْ ِِ [‫ ك م س[ كمس‬ki-m-si ِ ِْ [‫ إ ش ن[ إشن‬i-şi-n ِْ ِ [‫ ك ت ب[ كتب‬ku-t-bu ُ ُْ [‫ أ ك ل[ أكل‬u-ku-l ْ ُُ [‫ أ د ب[ أدب‬u-d-bu ُ ُْ [ْ‫ خ ر ج[ خرج‬hu-ru-c ُُ CEZM (SÜKUN) İLE OKUMA ÖRNEKLERİ .

ŞEDDE İLE OKUMALAR [‫ ب ت ث[ بتث‬bet-te-se َ َّ [‫ ج ر ب[ جرب‬cer-ra-be َ َّ [‫ خ زع[ خزع‬haz-ze-a’ َ َّ [‫ ب ر س[ برس‬bir-ri-si ِ ِّ [‫ ك م س[ كمس‬kim-mi-si ِ ِّ [‫ إ ش ن[ إشن‬iş-şi-ni ِِّ [‫ ك ت ب[ كتب‬kut-tu-bu ُ ُّ [‫ أ ك ل[ أكل‬uk-ku-lu ُ ُّ [‫ أ د ب[ أدب‬ud-du-bu ُ ُّ [ُ ‫ خ ر ج[ خر‬hur-ru-cu ‫ُ ّج‬ ŞEDDE İLE OKUMA ÖRNEKLERİ .

KARIŞIK OKUMALAR [‫ ب ت ث[ بتث‬bet-tu-se َ َّ [‫ ج ر ب[ جرب‬ce-r-bun ٌ َْ [‫ خ زع[ خزعا‬haz-zi-a’n ً َّ [‫ ع ق ل[ عقل‬u’k-ka-lin ٍ ُّ [‫ ص ن ع[ صنع‬sin-ne-u’n ٌ ِّ [‫ ك ت ب[ كتبا‬kut-ti-ben ًُّ [‫ أ ك ل[ أكل‬uk-ki-l ْ ُّ [‫ أ د ب[ أدب‬ed-de-bin ٍ َّ [‫ خ ر ج[ خرجا‬hu-ri-cen ً ُِ [‫ س أ ل[ سأل‬su-e-lun ّ َُ [‫ ض ر ب[ ضرب‬du-ri-bun ٌ ُِ [‫ ك ف ر[ كفرا‬ku-f-ran ً ُْ [‫ غ ل ب[ غلب‬gi-lu-bin ٍ ُِ [‫ ن م ل[ نمل‬ne-mil-lu َِّ [‫ ك ر م[ كرما‬ku-ri-men ًُِ .

[‫ ر ج م[ رجم‬ra-c-mun ٌْ َ [‫ أ س ف[ أسف‬u-si-fe َ ِ ُ [ٌ ‫ و ق ر[ وق‬ve-ka-run ‫َ َر‬ [‫ س هـ ل[ سهل‬su-hil-lun ُِّ [‫ أ ب د[ أبدا‬u-bed-den ّ َُ [‫ و ج د[ وجدا‬ve-ced-den ًّ َ [‫ م ش ع[ مشعا‬muş-şi-a’n ًّ ُ [‫ ص د ق[ صدق‬si-d-kun ٌ ِْ [‫ هـ و س[ هوس‬huv-vi-sin ٍ ُّ [‫ ع د ل[ عدل‬u’-dul-lun ّ ُُ [‫ ر ك ب[ ركبا‬ruk-ke-ben ًّ ُ [‫ ط و ف[ طوفا‬tav-ve-fen ًّ َ [‫ س ت ر[ ستر‬si-t-run ٌ ِْ [‫ ك س ر[ كسر‬kus-si-ra َّ ُ [‫ ب ط ش[ بطش‬bu-ti-şun ٌ ُِ [‫ إ ك س[ إكس‬i-ki-sin ٍ ِِ .

[‫ ب ر س[ برسا‬bi-ri-sen ً ِِ [‫ ك م س[ كمس‬ki-mi-sun ٌ ِِ .

Türkçe Yapım Ekleri Yapım eki: göz-lük ‫كوز.لك‬ : ‫تپه لي‬ ‫قريلمق‬ ‫:بوياجى‬ ‫كزدرمك‬ ‫اويوتمق‬ İkinci Bölüm Arapça Kelime ve Şekiller Aksam-ı Seba .

. Bu şöyle gösterilir. 1-Salim Fiil: Kökünü teşkil eden harfler içinde hemze veya illet harfi bulunmayan. kökünü meydana getiren harflerin cinsi bakımından böyle 7 bölümde incelendiği için. kök harflerinin cinsine göre bölümlere ayrılır. bu yedi bölüme “el-Aksamu’s-Seb’a” denir. Sevindi ‫فرح‬ 2-Mehmüz Fiil: Kökünü teşkil eden harflerden biri hemze olan fiildir.FİİLLERİN BÖLÜMLERİ (Aksamu’s-seba ): Fiiller. ………………………………FİİL……………………………… İLLETLİ (Kök harflerinden biri veya ikisi) harflerinden hiçbirisi) İlletli harf olan fiil olmayan fiil …………………………… SAHİH (Kök illet harfi ……………………………… 7-Lefif 6-Nakıs 5-Ecvef 4-Misal: 3-Muzaaf 2Mehmüz 1-Salim Not: Fiil. aynı harften de iki tane bulunmayan fiildir.

Bu iki illet harfi bitişik olursa o fiil makrun lefif. Serpti ‫رش‬ Uzattı ‫مد‬ yardı ‫شق‬ 4-Misal Fiil: Kök harflerinin ilki vav yahut ya olan fiildir. Makrun Lefif: Lefif: korudu dürdü ‫طوى‬ Mefruk ‫وقى‬ . dua etti ‫دعا‬ 7-Lefif Fiil: Lefif fiilin 2 harfi birden illetlidir. Buldu ‫وجد‬ gerekti ‫وجب‬ uyandı ‫يقظ‬ 5-Ecvef Fiil: Kökünü teşkil eden harflerden ortadaki harf illet harfi (‫ى‬ Der ‫او‬ ‫قال‬ ) olan fiildir. Korktu ‫خشى‬ çağırdı. ayrı olursa mefruk lefif’dir.Okudu ‫قرأ‬ sordu ‫سأل‬ izin verdi ‫اذن‬ 3-Muzaaf Fiil: Kökünü teşkil eden harflerden ikisi aynı olan fiildir. yürür ‫يقول‬ ‫سار‬ dedi ‫يسير‬ yürüdü 6-Nakıs Fiil: Kök harflerinden sonuncusu illet harflerinden biri olan fiildir.

Şemsî ve Kamerî Harfler Şemsi ve Kameri Harfler Şemsî harfler (Arapça: ‫ الحـروف الشمسـية‬elُ ّ ِ ْ ّ ُ ْ ُ ُ َْ hurûfu'ş-şemsîyye ). Arapça kelimelerin ElifLam ( ‫ ) ال‬takısıyla belirlilik kazandığı durumlarda Elif-lam'ın Lamını okumadan. ‫تثدذرزسشصضطظلن‬ Örnekler: Kelime ‫التفاح‬ ‫الثلج‬ ‫الدار‬ Transkript et-tuffaḥ eṯ-ṯelc(es-selc) ed-dar . Şemsî harfler 14 adettir. şeddeli (tekrarlı) okunan harflerdir.

Arapça kelimelerin Elif-Lam ( ‫ ) ال‬takısıyla belirlilik kazandığı durumlarda Elif-lam'ın Lamı okunduktan sonra okunan harflerdir. Kamerî harfler 14 adettir. ‫ابجحخعغفقكمنهوي‬ Örnekler Kelime Transkript ‫ الب‬el-ebu ُ ‫ البنت‬el-bintü ُ ِْ ُ ََ ‫ الجمل‬el-cemelu ُ َِ َ ‫ الحافلة‬el-ḥāfiletu ُ ُْ ‫ الخبز‬el-ḫubzu ُ َْ ‫ العين‬el-ʿaynu ُ َْ ُ ‫ الغرفة‬el-ġurfetu ُ ‫الف‬ ‫َم‬ el-femu ُ ‫ القل‬el-kalemu ‫ََم‬ ُ َِ ‫ الكتاب‬el-kitābu َُ ‫ الماء‬el-māu َُ ْ َ ‫ الوردة‬el-verdetü .‫الذهب‬ ‫الرجل‬ ‫الزيت‬ ‫السلم‬ ‫الشمس‬ ‫الصوت‬ ‫الضرر‬ ‫الطبيب‬ ‫الظفر‬ ‫اللسان‬ ‫النوم‬ eḏ-ḏeheb(ez-zeheb) er-recul ez-zeyt es-selam eš-šems(eş-şems) eṣ-ṣavt(es-savt) eḍ-ḍarar eṭ-ṭabiyb eẓ-ẓafer el-lisan en-newm Kamerî harfler (Arapça: ‫ الحـروف القمـرية‬elُ ِّ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ َْ hurûfu'l-Kameriyye ).

ُ ‫ِل‬ ‫اله َل‬ el-hilālu BİRİNCİ BÖLÜM NEHİR MEDENİYETİ FIRAT .

İst.com http://www. Bütün Şiirleri. Muhsin.dusuncetarihi. İst..org Çakırtaş. 2003 Açıkgöz. Doç. Kurtoğlu. Cahit.Naci. Mehmet. İst.1987 Şengül.1964 Hicri.KAYNAKÇA Görkem. 2001 Karahan. Türk Edebiyatında Ağıtlar. Fuzuli-Muhiti-Şahsiyeti.İst.tevhid.net ACJTR-American Council on Jewish-Turkish Relations Yahya.Yahudilik ve Masonluk. (Çeviren: Hasan Can KÜLAHCIOĞLU) Arslanbulut.Hazine-i Fünun 10 Eylül 1310 (1897) Yücel. Şanlıurfa. 2003 http://www.harunyahya. Urfa Bölgesi Tarihi. Cemil Meriç ile Sohbetler. Sümer Türkleri.1968 Işıltan. 2005 Zarifoğlu. Radikal İki Gazete Eki www. 1998 İpek. Ergin. Ertuğrul Gazi Bey Destanı. Bir Gezi.htm http://www. Kürt Coğrafyasında Göl ve Irmak Efsaneleri. 2003 . Fırat’la ilgili Hadisler İle İlgili Röportaj. İst. 2005 Naci. Şeyhmus.net/kuran/isra. Fikret.Misbah. HaIil. Seyran Yay. İst. İst.hıristiyan.Tanrının Seçimi.net Rc Sproul. Muallim. İst. Harun. İst. 1968 Çapku.sayfasi.1 Şubat. Şanlıurfa. Murat. Hüseyin. Dr. İsmail. Şiirlerde Harran. Ali AKYÜZ Hoca. Şiirlerde Urfa. Urfa Efsaneleri. Abdülkadir. 1995 Arın. Yeni -Dünya Dergisi. Ankara. Bin Renk.

Garanti Leasing. Küçük Yunan Mitologyası MEB Yay. Kabalcı Yay. . 2006. Uygarlık Târihi. This section was last updated on January 01. İstanbul 2003 Will Durant. Medeniyetin Temelleri. İstanbul 1996 Altay Gündüz. Ali Karduxos. Vital Cuinet. Nisan 1999 Kaplan. Editor: M.F. Ahmet. Ankara 1966 Server Tanilli. Vom Mittelmeer zum Persischen Samuel Noah Kramer. İstanbul 1981 Azra Erhat.d. Fırat Kırmızı Akacak. Birleşik Yayıncılık. Mısır ve Mezopotamya’da Bilim. 1998 Tanpınar. Kürt Dilinin Etimolojisine Giriş. Remzi Kitabevi. Ocak .Şubat 2006 Karlıklı. Mezopotamya ve Eski Mısır. Lindemans There are currently 221 articles in this area. 2003 Jeremy Black/Anthony Green. DTCF Yayınları. Say Yayınları. Ü. S. von Op penheim. Çev. Beş Şehir. İlmi Araştırmalar. İst.Erat. İst. Mitoloji Sözlüğü. Peterich. İstanbul 2002 Aydın Sayılı. II. Şaziye (editör). A. Muallim Naci’inin Gazi Ertuğrul Bey Destanı Üzerine. Mezopotamya. Ramazan. ADA Dergisi. Baydur Ank. La Turquie d’Asie (1891) . Suyla Yeniden Doğan Kent Şanlıurfa. İst.1999 Jean Bottére. Büke Yayınları. Tarih Sümer’de Başlar. 2003 E. Ank.Selçuk. Mezopotamya Mitolojisi Sözlüğü. Samsun. v. Aram Yayıncılık.

El-Mevarid/Ararpça Lügât. Mevlüt. İst.org/index. Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. S. Kamus-i Türki. C. Hicazî. Mehmet Emin Ağar baskısı) Pala. 1996 Şemsettin Sami.php Kürtçe sözlük Doğan D. İst. Örneklerle Deyimler Sözlüğü. Mart 1996 İst. İst. İst.V.İskender. Sarı.1989 (Dr. Furkan Tefsiri. . Büyük Türkçe Sözlük.166-167. İst. Mehmet.2005 http://ferheng. 2002 Yurtbaşı Metin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->