Anggaran aliran tunai pengurusan Event (Promotion Area).

ANDAIAN:
• kadar sewaan ruang promosi : RM7,532.00 sebulan (RM14 skp)
• Setiap promosi akan menggunakan shell Booth – kos seunit adalah RM240.00 bagi kadar
7 hari. Oleh itu bagi penggunaan seminggu adalah RM1,440.00.00
• Menggajikan seorg Pegawai Pemasaran : RM750.00 sebulan.
• Kos Promosi & Pentadbiran sebulan : RM6,000.00.
• Penggunaan Ruang – berasaskan jadual perancangan yang disediakan iaitu berjumlah
218 hari penggunaan ruang tersebut. Untuk penggiraan Booth , maka jumlah
penggunaan adalah selama 32 minggu.
• Bagi setiap event diadalah sejumlah 6 Booth disediakan dan diandaikan terjual
kesemuanya.
• Terdapat 3 senario yuran penyertaan dikenakan iaitu
o Senario 1 : RM120.00 sehari/booth.
o Senario 2 : RM140.00 sehari/booth.
o Senario 3 : RM160.00 sehari/booth.

Ringkasan Jumlah Penggunaan ruang bagi setiap bulan adalah seperti berikut;
Bulan
Jumlah Hari Penggunaan
Bulan
Jumlah Hari Penggunaan
Jan
20 hari
July
18 Hari
Feb
19 Hari
Ogos
27 Hari
Mac
16 Hari
Sept
23 Hari
April
16 Hari
Okt
20 Hari
Mei
15 Hari
Nov
14 Hari
Jun
10 Hari0
Dis
20 Hari
RINGKASAN ALIRAN TUNAI URUSNIAGA.
Bulan
Jumlah Hari
Jan
20 hari
Feb
19 Hari
Mac
16 Hari
April
16 Hari
Mei
15 Hari
Jun
10 Hari0
July
18 Hari
Ogos
27 Hari
Sept
23 Hari
Okt
20 Hari
Nov
14 Hari
Dis
20 Hari
JUMLAH PEROLEHAN
Perbelanjaan (setahun)
Sewaan Ruang (RM7,532.00 sbln)
Sewaan 6 Booth (32 minggu)
Gaji seorang Pekerja
Promosi + Pentadbiran
JUMLAH PERBELANJAAN
LEBIHAN/KURANGAN HASIL

Senario 1 (RM)
14,400.00
13,680.00
11,520.00
11,520.00
10,800.00
7,200.00
12,960.00
19,440.00
16,560.00
14,400.00
10,080.00
14,400.00
156,960.00

Anggaran Perolehan
Senario 2 (RM)
Senario 3 (RM)
16,800.00
19,200.00
15,960.00
18,240.00
13,440.00
15,360.00
13,440.00
15,360.00
12,600.00
14,400.00
8,400.00
9,600.00
15,120.00
17,280.00
22,680.00
22,720.00
19,320.00
22,080.00
16,800.00
19,200.00
11,760.00
13,440.00
16,800.00
19,200.00
183,120.00
206,080.00

90,384.00
46,080.00
9,000.00
12,000.00
157,464.00

90,384.00
46,080.00
9,000.00
12,000.00
157,464.00

90,384.00
46,080.00
9,000.00
12,000.00
157,464.00

(504.00)

25,656.00

51,816.00

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful