MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 3172/30.01.2006

CURRICULUM

LICEU TEHNOLOGIC RUTA PROGRESIVĂ CLASA A XII A CALIFICAREA: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI DE COMERŢ NIVEL 3

BUCUREŞTI 2005

AUTORI: DOROBANŢU ELENA MATEI RODICA POPESCU LUMINIŢA POŞTOVEI CĂTĂLINA TANISLAV CRISTINA VERDEŞ ŞTEFANIA - Colegiul Economic Viilor Bucureşti - Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Ploieşti - Colegiul Economic Buzău - Colegiul Economic „Ion Ghica” Târgovişte - Colegiul Economic Buzău - Colegiul Economic „Ion Ghica” Târgovişte - Colegiul Economic”Virgil Madgearu” Ploieşti GEORGESCU ROXANA - Colegiul Economic „Ion Ghica” Târgovişte NEGOIŢĂ IOLANDA MAGDALENA,

GRUPUL DE AUTORI REVIZUIRE: Dima Raluca - Colegiul Economic Viilor Bucureşti Dorobanţu Elena - Colegiul Economic Viilor Bucureşti Georgescu Roxana - Colegiul Economic Ion Ghica Târgovişte Iliescu Rodica - Colegiul Economic "Iulian Pop" Cluj-Napoca Matei Rodica - Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploieşti Poştovei Cătălina - Colegiul Economic Buzău Todoruţ Amalia - Colegiul Economic V. Madgearu Târgu Jiu Verdeş Ştefania - Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploieşti

CONSULTANŢI: CIOBANU GABRIELA– Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic TANISLAV CRISTINA – Colegiul Economic Ion Ghica Târgovişte – expert local

Tehnician în activităţi de comerţ, clasa a XII-a

2

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Liceul tehnologic - ruta progresivă clasa a XII - a Aria curriculară Tehnologii Calificarea: Tehnician în activităţi de comerţ Cultură de specialitate şi instruire practică săptămânală ore Modulul I: Total ore/an Marketingul afacerii din care: Modulul II: Planificarea operaţională Modulul III: Organizarea resurselor umane Modulul IV: Tehnologia comercială Total ore/an din care : Total ore/an din care: Total ore/an din care: 330 66 33 66 33 66 33 66 33 -

laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică

Modulul V: Gestiunea stocurilor

Total ore/an din care:

Total ore/an:10 ore/săptămână x 33 săptămâni = Stagii de pregătire practică Modulul VI: Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului Modulul VII: Protecţia consumatorilor şi a mediului

66 laborator tehnologic 66 instruire practică 330 ore 120 ore 30 laborator tehnologic instruire practică 30 90 laborator tehnologic instruire practică 90 120 ore 132 ore 132 laborator tehnologic instruire practică 66 33

Total ore/an din care: Total ore/an din care:

Total ore/an: 30 ore/săptămână x 4 săptămâni/an= Curriculum în dezvoltare locală Total ore/an Modulul VIII: Extinderea afacerii prin comerţ modern din care:

Total ore/an: 4 ore/săptămână x 33 săptămâni =132 ore

Tehnician în activităţi de comerţ, clasa a XII-a

3

TOTAL 582 ore/an

Tehnician în activităţi de comerţ, clasa a XII-a

4

Notă introductivă Adaptarea la noile cerinţe ale economiei de piaţă, presupune însuşirea acelor competenţe care să dezvolte în rândul elevilor înaltul profesionalism, iniţiativa, perspicacitatea, abilitatea de a opera eficace într-un mediu economic dinamic şi concurenţial. Modulele de pregătire pentru calificarea de nivel 3 „Tehnician în activităţi de comerţ” urmăresc formarea la viitorii absolvenţi a unor abilităţi legate de : • Identificarea caracteristicilor produselor, prezentarea ofertei de preţuri, stabilirea cantităţilor disponibile, încadrarea în termenele solicitate pentru livrare şi transport, respectarea condiţiilor de livrare, transport, ambalare, etc. • • • • • • Verificarea produselor din punct de vedere al integrităţii, proprietăţilor organoleptice şi fizicochimice Identificarea defectelor de calitate: produse deteriorate, vicii ascunse, caracteristici necorespunzătoare Identificarea oportunităţilor de piaţă Realizarea unei oferte de mărfuri conform nevoilor şi cerinţelor consumatorilor Identificarea celor mai bune surse de finanţare pentru desfăşurarea activităţii Utilizarea bilanţului contabil pentru informarea, analiza şi previzionarea activităţilor prin calculul principalilor indicatori economico-financiari Pe lângă activităţile specifice, Tehnicianul în activităţi de comerţ îşi va dezvolta competenţe cheie importante pentru viitoarele activităţi de la locul de muncă: competenţe de comunicare, de utilizare a softurilor specifice, va aplica continuu tehnici de îmbunătăţire a calităţii la locul de muncă. În acest scop curriculum-ul a fost conceput pe module majore care vizează atât prezentarea conceptelor, principiilor şi noţiunilor esenţiale care formează sistemul teoretic, cât şi aplicabilitatea metodelor şi procedurilor larg utilizate în diferite demersuri la locul de muncă. Operaţionalizarea cunoştinţelor teoretice constituie elemente de lucru pentru profesorul de specialitate în scopul realizării următoarelor obiective: • Realizarea predării – învăţării în perspectivă interdisciplinară, valorificând informaţiile şi cunoştinţele însuşite de către elevi în clasa a X-a la disciplinele: „Contabilitate”, „Studiul calităţii produselor şi serviciilor”, „Economia întreprinderii” • • • Reliefarea principalelor elemente teoretico-metodologice, aplicabile cu prioritate la agentul economic de profil Punerea la dispoziţia elevilor a unor studii de caz la fiecare modul Perfecţionarea profesională datorită schimbărilor rapide în ceea ce priveşte exigenţelor tot mai ridicate ale clienţilor satisfacerea

Tehnician în activităţi de comerţ, clasa a XII-a

5

O firmă de exerciţiu este o firmă simulată. în cursul desfăşurării diferitelor tipuri de activităţi specifice procesului de producţie dintr-o companie. Este un concept didactic. Aceste ore de laborator vor fi organizate în orarul şcolii în aceeaşi zi. organizată şi condusă de Centrala Firmelor de exerciţiu. clasa a XII-a 6 . este nevoie de flexibilitate şi adaptare la tipurile de competenţe identificate ca fiind necesare în prezent şi mai ales în viitor pe o piaţa a muncii aflată în continuă schimbare şi adaptare la cerinţele impuse de dezvoltarea economică. Acest model creează posibilităţi nelimitate pentru realizarea proceselor active şi de dezvoltare. pe cât posibil. dau posibilitatea elevilor ca la finalul unei secvenţe de pregătire practică realizată cu profesorul de specialitate şi/sau cu maistrul instructor să: • • • • • organizeze şi să conducă activităţi în cadrul companiilor din domeniul serviciilor. fundamenteze strategii. Organizarea învăţământului sub forma unei companii care îşi desfăşoară activitatea pe o piaţă determinată şi subordonată legislaţiei în vigoare în Tehnician în activităţi de comerţ. În timpul activităţii în firma de exerciţiu se definitivează şi se dezvoltă competenţele fundamentale necesare pentru a lucra într-o companie. o imitaţie a unei situaţii profesionale reale. bazat pe învăţarea prin practică. Este o simulare a unei firme reale. efectueze analiza eficienţei economico-financiare a companiei. se desfăşoară pe baza modelului de proiectare „firma de exerciţiu ”. răspunde cerinţelor economiei naţionale şi mondiale printr-un învăţământ orientat la maximum către pregătirea practică. În firmele de exerciţiu se creează. Firma de exerciţiu este un concept didactic. în ramura aleasă. alături de competenţele tehnice specializate specifice modulelor de pregătire. Reţeaua creată de firmele de exerciţiu care îşi desfăşoară activitatea în şcoli. inclusă în reţeaua internaţională a Firmelor de Exerciţiu. Competenţele generale care pot fi dezvoltate prin activitatea în cadrul firmei de exerciţiu. ţină evidenţa contabilă a companiei. Organizarea resurselor umane (1 oră). care oglindeşte operaţiunile lumii afacerilor reale. atât între membrii colectivului cât şi între diferitele firme din tară şi din străinătate . de creare de legături reciproce. cât şi pentru formarea profesională continuă. Acesta este dirijat spre individ şi dezvoltarea personalităţii lui. cu obiective educaţionale. elaboreze oferta de produse şi servicii a companiei. interconexiunile cele mai apropiate de realitate care se stabilesc între oameni.Orele de laborator tehnologic de la următoarele module: Marketingul afacerii (1 oră) . Pentru asigurarea premiselor integrării profesionale a absolvenţilor pe piaţa muncii. Planificarea operaţională (1 oră). care poate fi realizată prin implicarea directă a unui profesor coordonator. grupate în calup de 3 ore/zi pentru a asigura eficienţa activităţii în firma de exerciţiu.

stabileşte în ce măsură. îşi desfăşoară activitatea ca o firmă reală. unde şi când se aplică cunoştinţele dobândite pe parcursul procesului de învăţare. Scopul si sarcinile educative ale firmei de exerciţiu se realizează prin : Tehnician în activităţi de comerţ. care să le permită să se realizeze cu succes în lumea reală. care în realitate ar crea probleme serioase. în conformitate cu practica şi legile specifice economiei naţionale. Caracteristicile firmei de exerciţiu:   un laborator pentru pregătirea teoretică şi practică economică. deciziile greşite. Cooperarea între elevi. Realizarea unei legături nemijlocite între teorie şi practică . dar cu bani şi mărfuri virtuale.care este un simulator de birou modern. Competenţe cheie: • • • • • • • • • • • • • • • • • abilităţi antreprenoriale deprinderi de lucru în echipă capacitate de conducere autonomie de lucru luarea de decizii şi asumarea răspunderii culegerea şi prelucrarea independentă a informaţiilor gândirea creativă aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice rezolvare de situaţii problemă perseverenţă organizarea locului de muncă Simularea proceselor de lucru dintr-o întreprindere . oferă posibilitatea de a implica în procesul de învăţare experţi din sfera practică. Aplicarea în practică a cunoştinţelor de la diverse discipline şi module de studiu. cum . pentru efectuarea de operaţii economice şi comerciale care să simuleze activitatea unei firme din sfera economică reală. nu au astfel de urmări în cazul unei firme de exerciţiu. sub conducerea metodologică a profesorului. Acţionarea în situaţii neobişnuite.ţară şi străinătate. Scopul firmei de exerciţiu este ca elevii să dobândească competenţe cheie. dar oferă situaţii de învăţare. clasa a XII-a 7 . cu echipamente necesare învăţării. Locul de desfăşurare a activităţii firmei de exerciţiu este un cabinet dotat cu mobilier    corespunzător. Se lucrează într-un centru antreprenorial . formează cunoştinţe despre locul de muncă.

precum contabilitate. activitatea pe grupe mai mici. acurateţe. exactitate. Tehnician în activităţi de comerţ. • Se studiază şi se aplică normele stabilite pentru activitatea Firmei de exerciţiu (legi. pricepere de a rezolva conflicte. Acest lucru impune ca profesorul să menţină legături strânse cu întreprinderea partenera cu obiect de activitate asemănător. Utilizarea computerului în activitatea Firmei de exerciţiu solicită perfecţionarea Rolul profesorului este diferit . legate de activitatea Firmei de exerciţiu. Organizează. cu conexiunile existente şi fişa postului. Ei trebuie sa aibă aptitudini şi cunoştinţe de comerţ şi de management. cadrul unei firme de exerciţiu. ceea ce înseamnă ca activitatea în cadrul unei Firmei de exerciţiu solicită o muncă şi o calificare suplimentara şi independentă.el trebuie să sprijine activitatea. ştiinţe sociale. • • • interesantă. capacitate organizatorică. activitate in grupuri mici. informatica. • Prin stimularea de situaţii reale. activează şi orientează activitatea elevilor. • Firma de exerciţiu impune aplicarea unor metode diverse: lucru în echipă. hotărâri de guvern. experiment. elevii fac cunoştinţă cu scopurile specifice întreprinderii. cu structura ei organizatorică. mai intensivă. Provocări pentru profesorii care îşi desfăşoară activitatea sub forma Firmei de exerciţiu: • • Se lucrează in echipa . Profesorul trebuie să fie la curent cu toate modificările din domeniu. Toate acestea presupun o muncă mai dificilă. în anumite cazuri. Conducătorii de Firme de exerciţiu sunt consultanţi şi organizatori ai procesului de pregătire şi trebuie să stăpâneasca principiul pregătirii orientate spre partea practica. si altele. dar şi mai . activitate individuală. Organizează activitatea în Firma de exerciţiu. competenţelor de utilizare a calculatorului. Sarcini ale profesorilor coordonatori de firmă de exerciţiu: • • • • • • Acorda consultaţii şi pun elevii să desfăşoare activităţi practice în mod independent în Verifică cunoştinţele şi competenţele însuşite de elevi. să o coordoneze. studiu de caz. să planifice şi să controleze. precizie.lucru care face apel la calităţi precum spirt de răspundere. Se aplică în practică cunoştinţe din diverse domenii. ordonanţe de guvern şi altele).Profesorii au un rol hotărâtor în procesul de pregătire IN sau PRIN intermediul Firmei de exerciţiu. Motivează. Stabilesc sarcini cu scop final pentru elevi. prezentare. clasa a XII-a 8 Profesorul este obligat să-şi lărgească propriile cunoştinţe în diverse domenii. drept. simulare.

lucrul în echipă. gândirea critică. Firmele de exerciţiu care lucrează în pierdere pot furniza rezultate mai bune din punct de vedere didactic). adică volumul de munca trebuie să fie acelaşi. clasa a XII-a 9 . Profesorul încurajează:      asumarea de responsabilităţi. Procesul muncii este mai important decât rezultatul final (adică un caz rezolvat incorect sau o situaţie scăpata de sub control pot avea urmări mai bune pentru elevi. In firma de exerciţiu nici o sarcina nu are din principiu numai o singura rezolvare sau o rezolvare « corecta ». etc. adoptarea de decizii. In firmă de exerciţiu participarea fiecărui elev trebuie să fie egală.    Procesul de învăţământ este mai structurat.Avantaje ale desfăşurării activităţii didactice sub forma Firmei de exerciţiu:   Activitatea se desfăşoară pe echipe. Tehnician în activităţi de comerţ. rezolvarea de probleme. Elevii trebuie să îşi asume o responsabilitate mai mare.

nonverbală Coordonarea funcţiilor de marketing în realizarea scopurilor propuse: investigarea pieţei şi a nevoilor. volumul vânzărilor) şi psihologice (imaginea firmei.MODULUL I MARKETINGUL AFACERII I.Categoria de curriculum : curriculum diferenţiat (CD). II. Marketingul afacerilor Conţinuturi tematice individuale C1. cota de piaţă. Principiile marketingului: satisfacerea clienţilor şi obţinerea de profit Comunicarea eficientă cu consumatorii pentru satisfacerea nevoilor acestora: verbală. diagrame. maximizarea profitului şi satisfacerea superioară a clienţilor C2. Tabel de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unităţi de competenţe UC10. . experimentul de marketing • Analizarea şi interpretarea datelor: grafice. .Toate orele sunt efectuate de profesorul de specialitate. Analizează 10 Tehnician în activităţi de comerţ. Determină Cercetarea de marketing şi nevoile clienţilor nevoile clienţilor • Investigarea nevoilor clienţilor: surse primare. scale. gradul de satisfacere al clienţilor). cercetarea directă. nivelul fidelizării clienţilor. din care: 33 ore laborator tehnologic (firma de exerciţiu). Locul modulului în cadrul planului de învăţământ . de ore: 66ore/an. clasa a XII-a . Analizează Rolul marketingului în activitatea agentului economic rolul marketingului în activitatea agentului economic • • • • Obiectivele marketingului: economice (cifra de afaceri. Marketingul afacerilor III. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul UC 10.Nr. surse secundare • Competenţe Stabilirea metodelor de cercetare a nevoilor clienţilor: investigarea surselor primare. chestionare (manual sau informatizat) C3. conectarea la mediu.

brainstormingul etc. pun accent pe dezvoltarea gândirii. care poate fi realizată prin implicarea directă a unui profesor coordonator. exerciţiul. după poziţia agentului economic faţă de elementele evoluţiei pieţei IV. determină un parteneriat profesor . analiza pieţei şi studierea nevoilor de consum existente în vederea identificării oportunităţilor existente. fără a implica riscuri antreprenoriale. elevii vor putea lucra succesiv în compartimentul de marketing. iniţiativele. Aici ei vor putea desfăşura activităţi concrete cum ar fi: stabilirea obiectivelor de marketing ale firmei. Firma de exerciţiu este un concept didactic. colaborator implicând activ pe cel ce învaţă. studiul de caz. Sugestii metodologice Toate conţinuturile modulului „Marketingul afacerii” vor fi efectuate de profesorul de specialitate în orele de teorie şi de laborator tehnologic. sociale. Profesorul are doar rolul de facilitator. etice. discuţiile în grup care stimulează critica.elev. comunicator. evaluarea factorilor externi ai firmei. publicitare • Dezvoltarea şi fundamentarea diferitelor strategii de piaţă: pe baza factorilor endogeni şi exogeni. aplicarea unor principii eficiente de comunicare cu consumatorii. munca independentă. Aceste metode se caracterizează prin faptul că: • • • • sunt centrate pe elev şi pe activitate. formarea aptitudinilor şi a deprinderilor. Motivul alegerii unei firme de exerciţiu deschise. problematizarea. macromediul Identificarea constrângerilor asupra activităţilor de marketing a agentului economic: de mediu. Orele de laborator tehnologic ale modulului se desfăşoară pe baza modelului de proiectare „firma de exerciţiu . 11 Tehnician în activităţi de comerţ. legale. În cadrul firmei de exerciţiu. bazat pe învăţarea prin practică. simularea. Se pot utiliza metode ca: observaţia. realizarea unor cercetări de marketing cu scopul de a dezvolta strategii cât mai eficiente pentru firmă. clasa a XII-a . este de a simula un fenomen în cadrul instruirii pentru afaceri. experimentul. fără produse reale. creativitatea. jocul de rol. care să cuprindă toate aspectele activităţilor comerciale şi de afaceri. Este o simulare a unei firme reale. învăţarea prin proiecte. încurajează participarea elevilor. Conţinuturile pot fi abordate în ordinea în care sunt prezentate în tabelul de corelare a acestora cu competenţele individuale.oportunităţile de Oportunităţile de marketing marketing • • Evaluarea factorilor externi ai agentului economic: micromediul.

consolidând astfel. eficacitate mai mare a învăţării şi a aplicării celor învăţate. portofolii. Evaluarea finală a competenţelor trebuie realizată în concordanţă cu precizările incluse în Standardul de Pregătire Profesională. accesibil. capacitatea de a se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor. prin descoperire. adaptează metodele de lucru la nivelul clasei. care dezvoltă gândirea încurajează participarea elevilor. Competenţele specifice unui modul nu vor fi supuse evaluării finale în cadrul altor module. Vor fi promovate situaţiile din viaţa reală şi se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme reale. clasa a XII-a 12 . iar profesorul îi îndrumă pentru o învăţare eficientă). pentru a se ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor.• • • au un puternic accent formativ. Se recomandă de asemenea organizarea predării-învăţării utilizând activităţi diferenţiate pe grupuri de elevi care facilitează procesul de învăţare. Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de Pregătire Profesională de către profesor şi prezentate elevului. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţilor sale. posibilitate mai mare de includere – poate fi adoptată în funcţie de potenţialul fiecărui elev. elevii îşi amintesc mai uşor ce au învăţat. Avantajele învăţării centrate pe elev:  creşterea motivaţiei elevilor. deoarece aceştia sunt conştienţi că pot influenţa procesul de învăţare. astfel încât. deoarece aceste abordări folosesc învăţarea activă. ale angajaţilor şi ale societăţii. Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul de învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului. dezvoltă creativitatea şi realizează o comunicare multidirecţională. Această metodă se poate aplica pentru verificarea între colegi (verificări şi evaluări ale lucrărilor între colegi). centrate pe elev. nu informativ. memorare mai bună. toţi elevii să dobândească competenţele necesare.    Activităţile la lecţii vor fi variate. presupun folosirea unui limbaj simplu. ţinând cont de faptul că fiecare elev are o capacitate de a învăţa diferită. Acest lucru nu exclude exersarea şi dezvoltarea acestora şi prin parcurgerea conţinuturilor altor module. Se vor promova metode activ – participative. Promovarea modulului este demonstrată prin atingerea tuturor competenţelor specificate în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. Elevilor li se va permite să aplice propriul mod de înţelegere a conţinutului. scheme. Tehnician în activităţi de comerţ. indiferent de stilul de învăţare caracteristic. conversaţie şi realizarea de materiale cum ar fi: proiecte. deoarece a stăpâni materia înseamnă a o înţelege. joc de rol (elevii se ajută reciproc.

În situaţia în care elevul nu reuşeşte să demonstreze însuşirea unei competenţe. Vă indică o cercetare directă. Ionescu Mihai are o firmă „ Copy service” specializată în realizarea de copii alb negru şi color. Pentru a veni în sprijinul profesorilor este prezentat un model (orientativ) de realizare a evaluării pe competenţe. Clientela sa este alcătuită din elevi de la liceul din apropiere (1600 elevi). în momente diferite. pe bază de chestionar. Dar este dificil să aleagă între operatorii de telefonie mobilă de pe piaţa românească şi între mărcile de telefoane existente. Profesorul îşi elaborează pachete de evaluare pentru toate competenţele incluse în modul. Pe parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluării prin probe de evaluare diferite. selectivă . acesta are posibilitatea de a participa la o nouă evaluare. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul acestui modul. Ionescu vă solicită să realizaţi o analiză a pieţei de telefoane mobile din localitate şi de a concluziona cu privire la oportunitatea de a vinde una sau mai multe mărci.Procesul de evaluare pe parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de dobândire a competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate. 10 Marketingul afacerilor C 2: Determină nevoile clienţilor. Criterii de performanţă a Investigarea nevoilor clienţilor Stabilirea metodelor de cercetare a nevoilor clienţilor Analizarea şi interpretarea datelor c Precizări privind aplicabilitatea criteriilor de performanţă • surse primare • surse secundare • • • • • • • investigarea surselor primare cercetarea directă experimentul de marketing grafice diagrame scale chestionare (manual sau informatizat) Probe de evaluare Probe practice/scrise/ orale Probe practice/scrise/ orale Probe practice/scrise/ orale b Activitate. Activităţile supuse evaluării sunt criteriile de performantă şi condiţiile de aplicabilitate ale competenţei evaluate. clasa a XII-a 13 .C. iar rezultatul final al evaluării (atingerea competenţelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta. Sarcini de lucru: Tehnician în activităţi de comerţ. Cunoştinţele ştiinţifice nu reprezintă decât cadrul în care se dezvoltă competenţele. după o perioadă de pregătire. Cunoscând capacitatea voastră de cercetare dl. Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenţă U. Dorind să-şi diversifice oferta el doreşte să ofere spre vânzare telefoane mobile.

Identifică sursele de informaţie   b. 2. Certificarea competenţei se obţine dacă toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. primare secundare Rezultatul evaluării Da sau (√) Nu sau (X) Cerinţe Data Stabilirea metodelor de cercetare a nevoilor clienţilor Da sau (√)  investigarea surselor primare.10: Marketingul afacerilor C. • • • Evaluatorul va bifa fiecare sarcina îndeplinita corect de către elev. a. chestionare  Grafice . Identifică sursele de informaţie. diagrame.1. Tehnician în activităţi de comerţ. scale Concluzii Nu sau (X) Da sau (√) Nu sau (X)  Profesorul va urmări modul de lucru al elevului. Grila de evaluare Nume candidat: Nume evaluator: U. Stabileşte metodele de cercetare pe care le vei folosi 3. experimentul de marketing Da sau (√)  Proiectarea chestionarului  Aplicarea chestionarului Nu sau (X) Da sau (√) c. 2: Determină nevoile clienţilor Nr. Profesorul va evalua elevul pe baza unei grile de evaluare. Nu sau (X) Analizarea şi interpretarea datelor: grafice. Aplică chestionarul pe un eşantion. diagrame.C. Analizează şi interpretează datele obţinute. Da sau (√) scale. Sarcinile neîndeplinite se vor reevalua după o perioada de pregătire folosindu-se acelaşi instrument de evaluare. Nu sau (X) cercetarea directă. crt. Competenţa se consideră atinsă dacă elevul îndeplineşte sarcina o singura dată. Proiectează un chestionar referitor la piaţa de telefonie mobilă. 4. 5. clasa a XII-a 14 . Pentru eşantionul asupra căruia va fi aplicat chestionarul este suficient un număr de 10-20 persoane.

utilizată pentru evaluarea prin probe practice constituie dovadă a evaluării • • Pentru probele scrise. proiectele.Precizări pentru aplicarea probei de evaluare  elevul va fi evaluat in urma parcurgerii tuturor etapelor de învăţare  elevul va realiza operaţiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapă de învăţare  certificarea acestei competenţe se va realiza în urma evaluării formative. Tehnician în activităţi de comerţ.  înregistrarea performantei se va realiza printr-o fisa de observare completată de profesor pe parcursul probei Sugestii privind dovezile evaluării: • Fişa de observare. portofoliile. care trebuie să fie elaborată conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate. Orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate constitui o dovada a evaluării competenţelor elevului. clasa a XII-a 15 . dovezi ale evaluării sunt considerate fişele de lucru.

clasa a XII-a 16 Organizarea activităţii Identificarea obiectivelor pentru diferite poziţii în structura . Tabel de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unităţi de competenţe UC:11 Planificarea operaţională Competenţe individuale C1 Analizează structura organizatorică a unităţii economice Conţinut tematic Structura organizatorică a întreprinderii Identificarea factorilor de influenţă a tipurilor de structuri organizatorice: tipul şi complexitatea producţiei de bunuri şi servicii. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul UC:11 Planificarea operaţională III. calificarea personalului. strategia dezvoltării. agent economic Stabilirea unui plan pentru realizarea activităţii: individual. dimensiunile întreprinderii. II. de control C2 – Organizează activităţi în funcţie de obiective organizatorică: . Tipuri de structuri organizatorice: complexe. funcţionale.Categoria de curriculum: curriculum diferenţiat (CD) .în cadrul firmei.MODULUL II PLANIFICAREA OPERAŢIONALĂ I.post. de reprezentare. în cadrul birourilor Determinarea relaţiilor ce se stabilesc în cadrul structurii organizatorice: .Toate orele sunt desfăşurate de profesorul de specialitate. simple Stabilirea poziţiei sale în structura organizatorică: . cadrul juridic şi statul juridic de funcţionare. din care 33 ore de laborator tehnologic (firma de exerciţiu) . funcţie. colectiv Analizarea resurselor necesare activităţii: Tehnician în activităţi de comerţ.Număr de ore: de 66 ore/an. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ . în cadrul compartimentelor. de stat major. compartiment. de cooperare.ierarhice.

să – şi stabilească poziţia în structura organizatorică a unităţii economice. clasa a XII-a . este de a simula un fenomen în cadrul instruirii pentru afaceri. C 3: Evaluează rezultatele obţinute . jocul de rol. Sugestii metodologice de profesorul de Toate conţinuturile modulului „Planificarea operaţională” vor fi efectuate specialitate atât în orele de teorie cât şi în orele de laborator tehnologic. simularea. financiare. Profesorul are rolul de facilitator. Motivul alegerii unei firme de exerciţiu deschise.autoevaluarea. Firma de exerciţiu este un concept didactic. Orele de laborator tehnologic ale modulului sunt desfăşurate pe baza modelului de proiectare „firma de exerciţiu”. brainstormingul.evaluarea internă (la nivel de unitate operativă de execuţie). 17 Tehnician în activităţi de comerţ. fără produse reale. Aceste metode se caracterizează prin faptul că: • sunt centrate pe elev şi pe activitate. exerciţiul. care poate fi realizată prin implicarea directă a unui profesor coordonator. resurse IV. Elevii implicaţi într-un astfel de model de învăţare vor „lucra” la compartimentul de „Resurse umane”. să – şi organizeze activitatea în funcţie de obiective. bazat pe învăţarea prin practică. să – şi autoevalueze propriile rezultate şi să evaluează rezultatele obţinute de către colectiv. umane Evaluarea rezultatelor activităţii Alegerea modalităţilor de evaluare Feed-back: . Se pot utiliza metode ca: observaţia. problematizarea. studiul de caz. unde vor exersa următoarele: să analizeze structura organizatorică a unităţii economice. munca independentă.evaluare externă Utilizarea instrumentelor de evaluare: . comunicator. . care să cuprindă toate aspectele activităţilor comerciale şi de afaceri. discuţiile în grup care stimulează critica. . a firmei de exerciţiu. respectiv. experimentul. utilizând diferite instrumente.materiale.fişe de autoevaluare. colaborator implicând activ pe cel ce învaţă.fişe de evaluare cu indicatori de calitate specifici Descrierea rezultatelor evaluării: raport de activitate Propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii: legate de organizare. Este o simulare a unei firme reale. modelul „firma de exerciţiu”. să ia măsuri de îmbunătăţire a activităţii organizaţiei. fără a implica riscuri antreprenoriale. învăţarea prin proiecte.

joc de rol (elevii se ajută reciproc. nu informativ. conversaţie şi realizarea de materiale cum ar fi: proiecte. simularea în condiţii reale. lucrul în echipă. creativitatea. prin descoperire.elev. astfel încât. munca independentă. Pentru atingerea competenţelor. Se vor promova metode activ – participative. formarea aptitudinilor şi a deprinderilor. comunicator. Acesta are rolul de facilitator. Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul de învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului. pentru a se ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Se pot utiliza metode ca: observaţia. colaborator implicând activ pe cel ce învaţă. determină un parteneriat profesor . dezvoltă creativitatea şi realizează o comunicare multidirecţională. au un puternic accent formativ.învăţare în cadrul modulului „Planificarea operaţională” se poate desfăşura în laboratorul de specialitate cât şi la agentul economic. experimentul. Elevilor li se va permite să aplice propriul mod de înţelegere a conţinutului. clasa a XII-a Observarea dirijată. învăţarea prin proiecte. Activităţile la lecţii vor fi variate. presupun folosirea unui limbaj simplu. discuţiile în grup care stimulează critica. Se recomandă de asemenea organizarea predării-învăţării utilizând activităţi diferenţiate pe grupuri de elevi care facilitează procesul de învăţare. portofolii. activitatea de predare . studiul de caz. 18 Metode de predare/învăţare recomandate Explicaţia demonstraţia. care dezvoltă gândirea încurajează participarea elevilor. încurajează participarea elevilor. indiferent de stilul de învăţare caracteristic. Vor fi promovate situaţiile din viaţa reală şi se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme reale. . exerciţiul. scheme. brainstormingul.• • • • • • pun accent pe dezvoltarea gândirii. jocul de rol. dimensiunile întreprinderii. lecţii vizită. centrate pe elev. se regăsesc în tabelul următor: Conţinut tematic Structura organizatorică a întreprinderii Identificarea factorilor de influenţă a tipurilor de structuri organizatorice: tipul şi complexitatea producţiei de bunuri şi servicii. ale angajaţilor şi ale societăţii. Tehnician în activităţi de comerţ. Sugestii cu privire la procesul şi metodele de predare/învăţare pentru fiecare conţinut tematic. problematizarea. observarea independentă. etc. accesibil. iniţiativele. toţi elevii să dobândească competenţele necesare. Această metodă se poate aplica pentru verificarea între colegi (verificări şi evaluări ale lucrărilor între colegi). simularea. adaptează metodele de lucru la nivelul clasei. iar profesorul îi îndrumă pentru o învăţare eficientă).

Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţii sale. . cadrul juridic şi statul juridic de funcţionare. simple Stabilirea poziţiei sale în structura organizatorică: . Exerciţii practice Joc de rol Simulare în condiţii reale Firma de exerciţiu Abstractizare. joc de rol organizare. Brainstormingul Joc de rol Firma de exerciţiu Abstractizare.în cadrul birourilor Determinarea relaţiilor ce se stabilesc în cadrul structurii organizatorice: . funcţionale. resurse Firma de exerciţiu Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de Pregătire Profesională de către profesor şi prezentate elevului. problematizare Autoevaluarea Evaluarea grupului de lucru Studii de caz. umane Evaluarea rezultatelor activităţii Alegerea modalităţilor de evaluare Feed-back: .autoevaluarea. clasa a XII-a 19 . problematizare Autoevaluarea Evaluarea grupului de lucru Utilizarea standardelor de activitate Eseuri Rezolvarea de probleme Studii de caz. Exerciţii practice Joc de rol Rezolvarea de probleme Studii de caz. Tehnician în activităţi de comerţ.calificarea personalului. studiul de caz.evaluare externă Utilizarea instrumentelor de evaluare: fişe de autoevaluare. compartiment. dezbateri dirijate.evaluarea internă (la nivel de unitate operativă de execuţie).în cadrul firmei. fişe de evaluare cu indicatori de calitate specifici Descrierea rezultatelor evaluării: raport de activitate Propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii : legate de Experimentul. funcţie. Exerciţii practice Joc de rol Simulare în condiţii reale Firma de exerciţiu Brainstorming. . capacitatea de a se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor. eseul.în cadrul compartimentelor. . de control Organizarea activităţii Identificarea obiectivelor pentru diferite poziţii în structura organizatorică: post. strategia dezvoltării. Exerciţii practice.ierarhice. Evaluarea finală a competenţelor trebuie realizată în concordanţă cu precizările incluse în Standardul de Pregătire Profesională. Tipuri de structuri organizatorice: complexe. financiare. miniproiectul şi proiectul. agent economic Stabilirea unui plan pentru realizarea activităţii: individual. de stat major. Autoevaluarea. . de reprezentare. colectiv Analizarea resurselor necesare activităţii: materiale. consolidând astfel. de cooperare.

Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de Pregătire Profesională de către profesor şi prezentate elevului. încurajează participarea elevilor. Se recomandă ca organizarea laboratorului tehnologic să se facă utilizând activităţi diferenţiate. elevul urmând să observe şi să se implice. consolidând astfel. în activitatea acestora. Repartizarea numărului de ore pe activităţi tematice se realizează în funcţie de ritmul de învăţare al elevilor şi de complexitatea activităţilor. de a-şi stabili propriul plan de activitate pe baza fişei postului. dezvoltă creativitatea şi realizează o comunicare multidirecţională. care facilitează procesul de învăţare. Cunoştinţele ştiinţifice nu reprezintă decât cadrul în care se dezvoltă competenţele. Se recomandă ca orele de laboratorul tehnologic se realizeze la agenţii economici de profil. clasa a XII-a 20 . care dezvoltă gândirea. practice). Pentru Competenţa 1 „Analizează structura organizatorică a unităţii economice”.Evaluarea pe parcursul anului se realizează prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale. în limitele convenite. Elevii îşi vor nota activităţile şi vor cere lămuriri pentru a putea exersa competenţele cerute. în momente diferite. de utilizarea raţională a resurselor. Pe parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluării prin probe de evaluare diferite. iar rezultatul final al evaluării (atingerea competenţelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta. în condiţii de simulare. elevul poate fi pus în situaţia de a identifica poziţia propriei calificări în structura organizatorică a agenţilor economici de profil. propunând măsuri de îmbunătăţire a activităţii legate de organizarea muncii. scrise. indiferent de stilul de învăţare caracteristic. Activităţile la lecţii vor fi variate. centrate pe elev. astfel încât. să stabilească poziţia sa în structura organizatorică a firmei de exerciţiu şi să determine relaţiile ce se stabilesc în cadrul firmei. elevul poate fi pus în situaţii simulate sa identifice diferite structuri organizatorice. pe grupuri de elevi. în cadrul firmei de exerciţiu. Se vor promova metode activ – participative. capacitatea de a se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor. Pentru competenţa C2 „Organizează activităţi în funcţie de obiective” prin activităţile din cadrul laboratorului tehnologic. C3 – „Evaluează rezultatele obţinute” îl pune pe elev în situaţia de a alege modalităţi de evaluare şi de a folosi diferite instrumente de evaluare şi de a „exersa” feed–back–ul. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţilor sale. de creştere a calităţii produselor/serviciilor. în funcţie de specificul competenţei. de a cunoaşte relaţiile ierarhice dintr-o unitate economică . Procesul de evaluare pe parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de dobândire a competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate. Tehnician în activităţi de comerţ. toţi elevii să dobândească competenţele necesare.

Tehnician în activităţi de comerţ. b. Certificarea competenţei se obţine dacă toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. compartiment. identificaţi poziţia dvs. crt.Planificarea operaţională C2 – Organizează activităţi în funcţie de obiective Sarcina: Bazându-vă pe profilul ocupaţional şi pe informaţiile obţinute de la agentul economic „X”. Pentru a veni în sprijinul profesorilor este prezentat un model (orientativ) de realizare a evaluării pe competenţe. funcţie. umane Probe de evaluare Orale/scrise/ practice Orale/scrise/ practice Orale/scrise/ practice Evaluatorul va bifa fiecare sarcină îndeplinită corect de către elev. a.agent economic Plan: individual. umane Rezultatul evaluării Da sau (√) Nu sau (X) Da sau (√) Nu sau (X) Da sau (√) Nu sau (X) Data Precizări privind aplicabilitatea criteriilor de performanţă Poziţii în structura organizatorică: . funcţie.post. compartiment.materiale. . financiare. Sarcinile neîndeplinite se vor reevalua după o perioadă de pregătire folosindu-se acelaşi instrument de evaluare.post. c. de coordonare). colectiv Analizarea resurselor necesare activităţii: . agent economic Stabilirea unui plan pentru realizarea activităţii: .individual. Cerinţe Identificarea obiectivelor pentru diferite poziţii în structura organizatorică: . Pentru rezolvarea exerciţiului utilizaţi fişa următoare: Fisă de evaluare Nr. de colaborare. şi a colegilor de grupă în cadrul echipei precizând categoriile de personal cu care întreţineţi relaţii profesionale şi de ce tip sunt acestea (de subordonare. Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenţă UC 11 Planificarea operaţională C2 – Organizează activităţi în funcţie de obiective Activitate: Identificarea relaţiilor profesionale Criterii de performanţă a Identificarea obiectivelor pentru diferite poziţii în structura organizatorică b Stabilirea unui plan pentru realizarea activităţii c Analizarea resurselor necesare activităţii Nume candidat: Nume evaluator: UC 11. financiare.Profesorul îşi elaborează pachete de evaluare pentru toate competenţele incluse în modul. colectiv Resurse: materiale. clasa a XII-a 21 .

pentru probele scrise dovezi ale evaluării sunt considerate: fişele de lucru. chestionarele. pentru buna desfăşurare a evaluării se recomandă: folosirea unui spaţiu amenajat corespunzător (la agentul economic). certificarea competenţe se va realiza în urma evaluării formative. portofoliile.  înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de observare completată de profesor pe parcursul probei. utilizată pentru evaluarea prin probe practice constituie dovadă a evaluării. Tehnician în activităţi de comerţ. proiectele. clasa a XII-a 22 . Sugestii privind dovezile evaluării • • • fişa de observare. testele de evaluare. care trebuie să fie elaborată conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate.Precizări pentru aplicarea probei de evaluare:     elevul va fi evaluat în urma parcurgerii tuturor etapelor de învăţare. orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate constitui o dovadă a evaluării competenţelor elevului. elevul va realiza operaţiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapă de învăţare. evaluarea elevilor pe durata desfăşurării probei se realizează fără intervenţia evaluatorului.

sex. abilităţi profesionale. inventivitate. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ . II. sarcinile şi activităţile specifice.cunoştinţe profesionale.dacă standardele de performanţă pot/nu pot fi măsurate. concurenţa. motivaţie.Categoria de curriculum: curriculum diferenţiat (CD) .Toate orele sunt desfăşurate de profesorul de specialitate.gradul de specificitate (cât de specifice sunt calificările pentru agentul economic). sociabilitate. volumul activităţii economice. maleabilitate. . . din care 33 ore de laborator tehnologic (firma de exerciţiu) . structura pe grupe de vârstă. calm. Tabel de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unităţi de competenţe UC 12 Resurse umane Competenţe individuale C1 – Planifică necesarul de resurse umane  Conţinut tematic Planificarea necesarului de resurse umane Analizarea necesarului de personal la locul de muncă: legislaţie.  Evaluarea locului de muncă: natura postului. aria responsabilităţilor  Identificarea profilului socio-profesional al personalului: . .comportament profesional (amabilitate. clasa a XII-a 23 . măsura în care calităţile personalului joacă un rol Tehnician în activităţi de comerţ. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul UC:12 Resurse umane III. punctualitate) Mediul de recrutare şi selecţie C2 – Analizează mediul de recrutare şi selecţie  Identificarea indicatorilor ce stau la baza recrutării: . structura organizatorică a unităţii. profil. poziţia în structura organizatorică. comunicare eficientă.MODULUL III ORGANIZAREA RESURSELOR UMANE I.nivelul calificării. răbdare. diplomaţie.Număr de ore: de 66 ore/an.

fără produse reale. stimulente individuale sau de grup (plăţi). interviu final. testare. care să cuprindă toate aspectele activităţilor comerciale şi de afaceri. aprecieri asupra executarea sarcinilor. fără a implica riscuri antreprenoriale. clasa a XII-a 24 de . unde vor exersa următoarele: Tehnician în activităţi de comerţ. Este o simulare a unei firme reale. instalarea pe post Motivarea resurselor umane  Asigurarea feed-back – ului privind performanţa personalului: C 3: Motivează resursele umane aprecieri asupra comportamentului profesional. bazat pe învăţarea prin practică. examen medical. sinectica (dezbateri dirijate). seminarii de specialitate.important în cadrul postului  Studierea legislaţiei cu privire la drepturile indivizilor de a ocupa anumite posturi : Codul Muncii. stimularea iniţiativelor individuale IV. Motivul alegerii unei firme de exerciţiu deschise. aprecieri asupra gradului de satisfacere a clientelei  Încurajarea perfecţionării continue : cursuri de perfecţionare. legislaţie specifică domeniului de activitate  Stabilirea etapelor pentru selectarea personalului: interviu preliminar. Elevii implicaţi într-un astfel de model de învăţare vor „lucra” la compartimentul de „Resurse umane”. promovare  Aplicarea tehnicilor de stimulare a creativităţii: brainstorming (dezbateri de grup). aprecieri asupra relaţiilor interdepartamentale. decizia de angajare. Orele de laborator tehnologic ale modulului sunt desfăşurate pe baza modelului de proiectare „firma de exerciţiu”. Firma de exerciţiu este un concept didactic. bonusuri. sisteme de training Încurajare: feed-back. care poate fi realizată prin implicarea directă a unui profesor coordonator. Sugestii metodologice Toate conţinuturile modulului „Organizarea resurselor umane” vor fi efectuate profesorul de specialitate în orele de teorie şi de laborator tehnologic. este de a simula un fenomen în cadrul instruirii pentru afaceri.

Elevii îşi vor nota activităţile şi vor cere lămuriri pentru a putea exersa competenţele cerute. tehnicile motivaţionale. capacitatea de a se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor. exerciţiul. elevul poate fi pus în situaţia de a-şi alcătui activitate. Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de Pregătire Profesională de către profesor şi prezentate elevului. simularea în condiţii reale. . Pentru competenţa C2 „Analizează mediul de recrutare şi selecţie” prin activităţile din cadrul laboratorului tehnologic şi ale instruirii practice curente. Evaluarea finală a competenţelor trebuie realizată în concordanţă cu precizările incluse în Standardul de Pregătire Profesională. munca independentă. clasa a XII-a 25 . în activitatea acestora.- să analizeze necesarul de personal dintr-o organizaţie. practice).să se pregătească pentru participarea la selecţii şi interviuri. simularea. Ca sugestie. pentru toate cele trei competenţe. se poate organiza la agenţii economici din domeniul serviciilor. etc. Se pot utiliza metode ca: observaţia. profesorul are rolul de facilitator. să demonstreze abilităţi de motivare a propriei persoane şi a colegilor de echipă. colaborator implicând activ pe cel ce învaţă. să – şi evalueze propriul loc de muncă şi să întocmească fişa postului. în cadrul firmei de exerciţi el poate fi pus în situaţie de simulare să-şi evalueze locul de muncă să autoevalueze şi să-şi planifice necesarul de resurse. scrise. la agenţii economici) cu scopul de a se angaja. Tehnician în activităţi de comerţ. Repartizarea numărului de ore pe activităţi tematice se realizează în funcţie de ritmul de învăţare al elevilor şi de complexitatea activităţilor. jocul de rol. problematizarea. în vederea ocupării unui loc de muncă. în condiţii de simulare. Evaluarea pe parcursul anului se realizează prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale. Pentru Competenţa 1 „Planifică necesarul de resurse umane”. brainstormingul. tipurile de motivare. consolidând astfel. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţii sale. în funcţie de specificul competenţei. studiul de caz. Competenţa 3 – „Motivează resursele umane” îl pune pe elev în situaţia de a face cunoştinţă şi de a „exersa”. în limitele convenite. învăţarea prin proiecte. să cunoască legislaţia muncii în vigoare din România. experimentul. teoriile motivaţionale. laboratorul tehnologic şi instruirea practică curentă. de a participa la mai multe interviuri (simulate în condiţii reale sau reale. În acest model de învăţare. cerinţele privind motivarea personalului. în condiţii reale sau simulate. discuţiile în grup care stimulează critica. comunicator. elevul urmând să observe şi să se implice. Promovarea modulului este demonstrată prin atingerea tuturor competenţelor specificate în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. de a studia legislaţia muncii în vigoare.

Pentru a veni în sprijinul profesorilor este prezentat un model (orientativ) de realizare a evaluării pe competenţe. care dezvoltă gândirea. astfel încât. Cunoştinţele ştiinţifice nu reprezintă decât cadrul în care se dezvoltă competenţele. sisteme de training Încurajare: feed-back. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţilor sale. indiferent de stilul de învăţare caracteristic. toţi elevii să dobândească competenţele necesare. încurajează participarea elevilor. iar rezultatul final al evaluării (atingerea competenţelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta. aprecieri asupra gradului de satisfacere a clientelei Căi de perfecţionare: Orale/scrise/ cursuri de perfecţionare. dezvoltă creativitatea şi realizează o comunicare multidirecţională. Certificarea competenţei se obţine dacă toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. centrate pe elev.Se vor promova metode activ – participative. practice seminarii de specialitate. stimulente individuale sau de grup (plăţi). promovare Aplicarea Tehnici: Orale/scrise/ c tehnicilor de brainstorming (dezbateri de grup). clasa a XII-a 26 . practice aprecieri asupra executarea sarcinilor. capacitatea de a se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor. Pe parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluării prin probe de evaluare diferite. Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de Pregătire Profesională de către profesor şi prezentate elevului. consolidând astfel. Procesul de evaluare pe parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de dobândire a competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate. practice stimulare a sinectica (dezbateri dirijate). angajat – conducere. Precizări pentru aplicarea probei de evaluare: Tehnician în activităţi de comerţ. în momente diferite. Activităţile la lecţii vor fi variate. Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenţă Activitate: Teoria lui MASLOW UC 12 Resurse umane C3: Motivează resursele umane Criterii de Precizări privind aplicabilitatea criteriilor de performanţă performanţă a Asigurarea feedback – ului privind performanţa personalului b Încurajarea perfecţionării continue Probe de evaluare Feed-back: Orale/scrise/ aprecieri asupra comportamentului profesional. bonusuri. Profesorul îşi elaborează pachete de evaluare pentru toate competenţele incluse în modul. aprecieri asupra relaţiilor interdepartamentale. creativităţii Tehnici motivaţionale: feed – back conducere – angajat. Sarcinile neîndeplinite se vor reevalua după o perioadă de pregătire folosindu-se acelaşi instrument de evaluare.

pentru buna desfăşurare a evaluării se recomandă: folosirea unui spaţiu amenajat corespunzător (la agentul economic). portofoliile. proiectele. care trebuie să fie elaborată conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate. elevul va realiza operaţiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapă de învăţare. utilizată pentru evaluarea prin probe practice constituie dovadă a evaluării. pentru probele scrise dovezi ale evaluării sunt considerate: fişele de lucru. certificarea competenţe se va realiza în urma evaluării formative. evaluarea elevilor pe durata desfăşurării probei se realizează fără intervenţia evaluatorului. clasa a XII-a 27 .  înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de observare completată de profesor pe parcursul probei. orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate constitui o dovadă a evaluării competenţelor elevului. Tehnician în activităţi de comerţ. testele de evaluare.    - elevul va fi evaluat în urma parcurgerii tuturor etapelor de învăţare. Sugestii privind dovezile evaluării • • • fişa de observare. chestionarele.

previziunea vânzărilor Determinarea caracteristicilor asortimentului de mărfuri şi servicii: lărgimea. din care: 33 ore laborator tehnologic . determinarea stocului de etalare din sala de vânzare.19 Tehnologia comercială Competenţe individuale C1. II.magazine nealimentare hipermagazinele Alocarea orientativă pe grupe de mărfuri a suprafeţei de vânzare: determinarea numărului de referinţe. Tehnologie comercială III.19. analiza punctului de vânzare. Desfăşoară activităţi de organizare a suprafeţei de vânzare a magazinului • • de prezentare şi vânzare Organizarea suprafeţei de vânzare Determinarea particularităţilor tehnologice ale amenajării unor tipuri de magazine: magazine alimentare. Tabel de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţe UC.Toate orele sunt desfăşurate de profesorul de specialitate. Analizează strategii de amplasare a unui punct de vânzare • • Conţinuturi tematice Strategii de amplasare a unui punct de vânzare • Stabilirea etapelor de localizare a magazinelor: determinarea ariei de piaţă. stabilirea normei de marcare pe metru pătrat suprafaţă de etalare. echipamentul C2.Categoria de curriculum: Curriculum diferenţiat . definirea ariei de atracţie. determinarea lungimii linearului alocat Tehnician în activităţi de comerţ.Număr de ore: 66 ore/an.MODULUI IV TEHNOLOGIA COMERCIALĂ CURRICULUM DIFERENŢIAT I. coerenţa Identificarea punct de atributelor semnificative ale unui vânzare: ambianţa magazinului. profunzimea. organizarea interioară a magazinului. clasa a XII-a 28 . Locul modulului în cadrul planului de învăţământ . Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul UC. calcularea raportului dintre suprafaţa de etalare şi cea ocupată cu mobilier.

munca independentă.fiecărui raion • Organizarea mărfurilor. . comunicator. Pentru atingerea competenţei „Analizează strategii de amplasare a unui punct de vânzare” prin simulare sau în condiţii reale. capacitatea globală. jocul de rol. Sugestii metodologice Toate conţinuturile modulului „Tehnologia comercială” vor fi efectuate de către profesorul de specialitate atât în orele de teorie cât şi în orele de laborator tehnologic. modul de alocare orientativă pe grupe de mărfuri a suprafeţei de vânzare a magazinului. „Organizarea activităţii la nivelul depozitului de mărfuri” se poate atinge prin situaţii de simulare dar şi prin situaţii reale la agentul economic de profil dar şi prin crearea unor situaţii problemă astfel încât elevii să fie capabili să adopte soluţii de depozitare a mărfurilor. privind caracteristicile ofertei de mărfuri. Tehnician în activităţi de comerţ. elevul este pus în situaţia de a adopta decizii privind determinarea ariei de atracţie a unui magazin. Acesta are rolul de facilitator. codificarea fiecărei celule de stelaj. să utilizeze softul specific. studiul de caz. Pentru exersarea competenţei „Desfăşoară activităţi de amenajare a suprafeţei de vânzare a magazinului” se pot organiza vizite la agenţii economici din sfera comerţului. Astfel elevii identifică fluxurile de circulaţie dintr-un magazin. Se pot utiliza metode ca: observaţia. brainstormingul. Organizează activitatea la nivelul depozitului de mărfuri • • • nivel. soft-ul corespunzător. discuţiile în grup care stimulează critica. experimentul. cumpărătorilor • Amplasarea raioanelor în suprafaţa de vânzare în funcţie de tipul de magazin: magazine cu un singur C3. implantarea detaliată a grupelor de mărfuri IV. etc. echipamentele de prezentare şi vânzare. clasa a XII-a 29 fluxurilor fluxul de circulaţie: fluxul fluxul personalului. colaborator implicând activ pe cel ce învaţă. exerciţiul. învăţarea prin proiecte. problematizarea. ambianţa magazinului. organizarea interioară. magazine cu mai multe niveluri Organizarea activităţii la nivel de depozit Analizarea dimensiunilor unui depozit: mărimea suprafeţei utile. gradul real de utilizare a suprafeţelor şi spaţiilor de depozitare Stabilirea echipamentului dintr-un depozit: mobilier şi utilaje de transport intern Identificarea elementelor de organizare internă: soluţii de depozitare. simularea. implantarea raioanelor în suprafaţa de vânzare.

Fişa de evaluare Nume candidat: Nume evaluator: U. joc de rol ( elevii se ajută reciproc. în momente diferite. Procesul de evaluare pe parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de dobândire a competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate. Activităţile la lecţii vor fi variate. indiferent de stilul de învăţare caracteristic. Se recomandă de asemenea organizarea predării – învăţării utilizând activităţi diferenţiate pe grupuri de elevi care facilitează procesul de învăţare. Se vor promova metode activ – participative.Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul de învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului. Stabilirea echipamentului din depozit. clasa a XII-a Modul de realizare a sarcinilor Rezultatul evaluării DA sau (√) NU sau (X) Data 30 . Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de Pregătire Profesională de către profesor şi prezentate elevului.capacitatea globală . Tehnologia comercială Sarcini 1. dezvoltă creativitatea şi realizează o comunicare multidirecţională. Determinarea dimensiunilor unui depozit: . încurajează participarea elevilor. centrate pe elev. Profesorul îşi elaborează pachete de evaluare pentru toate competenţele incluse în modul. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţilor sale. consolidând astfel.C. Determinarea dimensiunilor unui depozit. Identificarea elementelor de organizare interioară. Fişa de lucru Organizaţi-vă în grupuri de câte 5 elevi şi vizitaţi depozitele de mărfuri din oraş. iar rezultatul final al evaluării (atingerea competenţelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta. astfel încât. iar profesorul îi îndrumă pentru o învăţare eficientă). Această metodă se poate aplica pentru verificarea între colegi (verificări şi evaluări ale lucrărilor între colegi). 2. 3. care dezvoltă gândirea. capacitatea de a se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor. Pe parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluării prin probe de evaluare diferite. Cunoştinţele ştiinţifice nu reprezintă decât cadrul în care se dezvoltă competenţele.mărimea suprafeţei utile . toţi elevii să dobândească competenţele necesare. Sarcinile de lucru în cadrul grupului sunt: 1.gradul real de utilizare a suprafeţelor şi spaţiilor de Tehnician în activităţi de comerţ. Pentru a veni în sprijinul elevilor este prezentat un model (orientativ) de realizare a evaluării pe competenţe.

care trebuie să fie elaborată conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate. Sugestii privind dovezile evaluării: • Fişa de evaluare. Competenţa se consideră atinsă dacă elevul îndeplineşte sarcina o singură dată.soft-ul corespunzător . Precizări pentru aplicarea probei de evaluare   Elevul va fi evaluat în urma parcurgerii tuturor etapelor de învăţare Elevul va realiza operaţiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapă Certificarea acestor competenţe se va realiza în urma evaluării formative Înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de evaluare completată de de învăţare   profesor pe parcursul probei.mobilier . Stabilirea echipamentului din depozit: . proiectele. Certificarea competenţei se obţine dacă toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. Tehnician în activităţi de comerţ. utilizată pentru evaluarea prin probe practice constituie dovadă a evaluării • • Pentru probele scrise. Sarcinile neîndeplinite se vor reevalua după o perioadă de pregătire folosindu-se acelaşi instrument de evaluare.soluţii de depozitare .codificarea fiecărei celule de utilaj .implantarea detaliată a grupelor de mărfuri. portofoliile pentru evaluare poate constitui o dovadă a evaluării competenţelor elevului.depozitare 2.utilaje de transport intern 3. • • • DA sau (√) NU sau (X) DA sau (√) NU sau (X) Evaluatorul va bifa fiecare sarcină îndeplinită corect de către elev. Identificarea elementelor de organizare internă: . clasa a XII-a 31 . dovezi ale evaluării sunt considerate fişele de Orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor lucru.

clasa a XII-a 32 . Locul modulului în cadrul planului de învăţământ Categoria de curriculum : curriculum diferenţiat Nr. Tabel de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unităţi de competenţe UC 21 Gestiunea stocurilor Competenţe individuale C1 Evaluează stocurile mărfuri • • • Conţinuturi tematice Evaluarea stocurilor de mărfuri • clasificarea tipurilor de stocuri . verificarea aparatelor de măsură. bararea fişelor de magazie. pentru evitarea stocurilor greu vandabile. stoc sezonier calcularea tipurilor de stocuri . de siguranţă. de ore: 66. pentru a nu supradimensiona o categorie de stocuri si subdimensiona altă categorie. pentru a evita sincopele în aprovizionarea cu stocuri Inventarierea stocurilor din gestiune • identificarea situaţiilor de inventariere a stocurilor predare-primire de gestiune.stoc curent.exprimată în zile sau în număr de circuite.MODULUI V GESTIUNEA STOCURILOR I. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul UC 21 Gestiunea stocurilor III. indicii de plusuri sau minusuri în gestiune.utilizând formulele de calcul corespunzătoare. modificări de preţuri. verificarea de UC 21 Gestiunea stocurilor C2 Inventariază stocurile gestiune din Tehnician în activităţi de comerţ.depozite. hipermagazine. manual sau cu soft specializat calcularea vitezei de rotaţie a stocurilor . la cererea organelor de control • caracterizarea etapelor inventarierii –  organizarea inventarierii (sigilarea spaţiilor ce vor fi inventariate. magazine. în situaţii de calamităţi. utilizând formulele specifice analizarea vitezei de rotaţie a stocurilor pe categorii de unităţi comerciale . desfăşurate în ore de laborator tehnologic Toate orele sunt desfăşurate de către profesorul de specialitate II. reorganizarea gestiunilor.

absolvenţii pot continua studiile în învăţământul superior sau pot fi încadraţi pe piaţa muncii pe un post corespunzător. cu termenul de valabilitate expirat. încât să permită profesorilor libertatea de a alege modul de organizare a activităţii de învăţare în raport cu experienţa. clasa a XII-a 33 . cu termenul de valabilitate depăşit. cântărire.  determinarea stocurilor faptice prin numărare. Competenţele specializate sunt completate de competenţele cheie prevăzute în Standardul de pregătire profesională care formează abilităţi de comunicare profesională în relaţiile cu clienţii sau cu furnizorii de mărfuri. de utilizare a calculatorului în vederea asigurării informatizate a stocurilor din gestiune. O atenţie deosebită se va acorda evaluării. de rezolvare a unor probleme apărute în cazul existenţei unor mărfuri necorespunzătoare calitativ sau cantitativ. oferind posibilitatea ca după parcurgea modului să poată să evalueze stocurile de mărfuri. Pentru mai bună înţelegere şi însuşire a competenţelor prezentate se recomandă efectuarea de lecţii vizită la agenţii economici. iar probele de evaluare trebuie să corespundă cu cele prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională. Exemplu: UC 21 Gestiunea stocurilor Tehnician în activităţi de comerţ.numerarului din casă. Se recomandă parcurgerea conţinuturilor în ordinea prezentată în tabelul de corelare. Sugestii metodologice Curriculum pentru „Gestiunea stocurilor” calificarea „Tehnician în comerţ”. Competenţele specializate din acest modul contribuie la formarea profesională a elevilor. obţinerea declaraţiei de la gestionar).  stabilirea rezultatelor inventarierii (plusuri. măsurare. A fost elaborat astfel încât la finalul liceului absolvenţii să dobândească o bună pregătire profesională în domeniu având în vedere cerinţele angajatorilor din domeniul comerţ. face parte din modulele alocate pregătirii practice a elevilor prin laboratorul tehnologic.ul este astfel conceput. După terminarea liceului. greu vandabile. perisabile. minusuri) • evaluarea stocurilor la inventariere .la valoarea de inventar ţinând cont de situaţia stocurilor (greu vandabile. tactul pedagogic şi mijloacele de învăţământ de care dispun şi particularităţile individuale şi ale colectivului de elevi. necorespunzătoare calitativ) IV. însă profesorul are libertatea de a alege ordinea de parcurgere în funcţie de particularităţile colectivului de elevi. şi să inventarieze stocurile din gestiune. de comunicare în limba străină pentru a putea identifica şi sortimentele de mărfuri din import şi caracteristicile acestora. Curriculum . etc.

clasa a XII-a 34 . Calcularea vitezei de rotaţie a DA sau (√) stocurilor NU sau (X) 4. de siguranţă. probă practică DA sau (√) NU sau (X) 3. hipermagazine. manual sau cu soft specializat calcularea vitezei de exprimată în zile sau în număr de circuite. clasificarea tipurilor de stoc curent.Calcularea tipurilor de stocuri Modul de realizare a sarcinilor Rezultatul evaluării DA sau (√) NU sau (X) Data Probe de evaluare Exerciţiu scris. rotaţie a stocurilor utilizând formulele specifice d analizarea vitezei de pe categorii de unităţi comerciale rotaţie a stocurilor depozite. Certificarea competenţei se obţine dacă toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. c calcularea tipurilor de utilizând formulele de calcul stocuri corespunzătoare. scrisă Probă practică. Activitate: Prin lecţii vizită la un agent economic. stoc sezonier stocuri b . pentru a nu supradimensiona o categorie de stocuri şi subdimensiona altă categorie. Analizarea vitezei de rotaţie a DA sau (√) stocurilor NU sau (X) • Evaluatorul va bifa fiecare sarcină îndeplinită corect de către elev. Tehnician în activităţi de comerţ. scrisă Probă scrisă. clasificaţi tipurile de stocuri existente la agentul economic 2. magazine. analizaţi viteza de rotaţie a stocurilor Fişa de evaluare Nume candidat: Nume evaluator: UC 21 Gestiunea stocurilor Sarcini 1. pe parcursul unei săptămâni în grupe de 5 elevi. probă orală Probă practică. calculaţi tipurilor de stocuri existente la agentul economic 3.C1 Evaluează stocurile de mărfuri Criterii de Precizări privind aplicabilitatea criteriilor de performanţă performanţă a. 2. realizaţi un proiect parcurgând următoarele activităţi: 1. pentru evitarea stocurilor greu vandabile. • • Competenţa se consideră atinsă dacă elevul îndeplineşte sarcina o singură dată. Sarcinile neîndeplinite se vor reevalua după o perioadă de pregătire folosindu-se acelaşi instrument de evaluare. pentru a evita sincopele în aprovizionarea cu stocuri Evaluarea acestei competenţe se poate realiza pe baza unui proiect.Clasificarea tipurilor de stocuri. calculaţi viteza de rotaţie a stocurilor la agentul economic pe timpul unei săptămâni 4.

profesorul prezentând informaţii despre stocurile din gestiunea diferitelor categorii de unităţi comerciale. În cadrul procesului de învăţare se vor folosi ca resurse didactice materiale: calculator cu conexiune la internet. profesorul adresând întrebări legate de stocuri. urmând ca elevii să efectueze analiza vitezei de rotaţie a stocurilor pe baza acestora. Pentru modulul „Evaluează stocurile de mărfuri”.  Studiul de caz poate fi aplicat la conţinutul „analizarea vitezei de rotaţie a stocurilor ”. utilizată pentru evaluarea prin probe practice constituie dovadă a evaluării • • Pentru probele scrise. se recomandă utilizarea următoarelor metode didactice:  Conversaţia se poate aplica la conţinutul despre „clasificarea tipurilor de stocuri”. proiectele.Precizări pentru aplicarea probei de evaluare • • • • Elevul va fi evaluat în urma parcurgerii tuturor etapelor de învăţare Elevul va realiza operaţiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapă de învăţare Certificarea acestor competenţe se va realiza în urma evaluării formative Înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de evaluare completată de profesor pe parcursul probei. portofoliile Orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate constitui o dovadă a evaluării competenţelor elevului. sau alte modalităţi de colaborare cu agentul economic considerate eficiente de către profesor. imprimantă. fotocopiator. retroproiector. dovezi ale evaluării sunt considerate fişele de lucru. Sugestii privind dovezile evaluării: • Fişa de evaluare. Tehnician în activităţi de comerţ. reviste economice. clasa a XII-a 35 . calculator de birou.. Desfăşurarea orelor prin laboratorul tehnologic se realizează în cabinete dotate cu calculatoare şi soft specific. recomandăm legătura permanentă cu agenţii economici prin organizarea de lecţii vizită . care stă la baza întocmirii curriculum-ului. care trebuie să fie elaborată conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate. iar elevii pe baza cunoştinţelor de la alte discipline economice sau din practică vor prezenta răspunsurile legate de tipurile de stocuri şi caracteristicile acestora.Pentru realizarea competenţelor cuprinse în Standardul de Pregătire Profesională. în vederea dobândirii competenţelor. realizarea de proiecte pe diverse teme potrivit conţinuturilor prezentate pentru care elevii să se documenteze la agenţii economici..

broşuri.existenţa sau semnarea periodică a fişei individuale de instructaj.Categoria de curriculum: stagii de pregătire practică (IPC) . . prin instructaje curente. periodice. securitatea muncii şi protecţia mediului III. Tabel de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unităţi de competenţe UC15. . a materialelor igienicosanitare specifice locului de muncă.observarea şi verificarea activităţilor specifice locului de muncă. dispozitivelor şi a condiţiilor de igienă şi securitate a muncii : specifice locului de muncă in funcţie de fiecare domeniu  C2 – Desfăşoară acţiuni de evitare a riscurilor privind igiena şi securitatea muncii Activităţi de evitare a riscurilor privind igiena şi securitatea muncii  Supravegherea activităţilor la locurile de muncă pentru evitarea riscurilor: . .MODULUL VI IGIENA. . simboluri Monitorizarea modului de aplicare a normelor de igienă şi securitatea muncii: . prin afişe. cataloage.observarea şi verificarea truselor sanitare. . Igiena.existenta trusei de prim ajutor.Număr de ore: de 30 ore/an. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ . . filme. din care 30 de ore instruire practică.observarea şi verificarea sistemelor de siguranţă şi a posturilor de prevenire a incendiilor  Luarea măsurilor pentru evitarea riscurilor privind igiena şi securitatea muncii: intervenţii specifice locului de muncă prin înlăturarea factorilor de risc 36 Tehnician în activităţi de comerţ.observarea şi verificarea parametrilor de lucru. pliante. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul UC:15. securitatea muncii şi protecţia mediului Competenţe individuale C1 – Aplică legislaţia privind igiena şi securitatea muncii Conţinut tematic Legislaţia privind igiena şi securitatea muncii echipei de lucru  Prezentarea legislaţiei privind igiena şi securitatea muncii echipei de lucru: prin instructaje generale la locul de muncă. clasa a XII-a .  Verificarea funcţionării sistemelor. SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ I.observarea şi verificarea echipamentelor de protecţie. .folosirea echipamentelor de lucru şi protecţie.Toate orele sunt desfăşurate de către profesorul specialitate II. Igiena.

radiaţii.dotarea cu echipamente de protecţia mediului specifice activităţii desfăşurate. se regăsesc în tabelul următor: Conţinut tematic  Metode de predare/învăţare recomandate Legislaţia privind igiena şi securitatea muncii echipei de lucru Prezentarea legislaţiei privind igiena şi securitatea muncii echipei de lucru: Demonstraţia. Sugestii metodologice Conţinuturile modulului „Igiena. ambalaje. eliminarea cauzelor accidentelor. periodice. securitatea muncii şi protecţia mediului” vor fi efectuate de către profesorul de specialitate în stagiile de pregătire practică. anunţarea organelor abilitate. raportare. în măsură să asigure formarea competenţelor prevăzute în programă.Aplică măsuri de protecţie a mediului IV.  Evaluarea activităţii echipei privind protecţia mediului: observare. prin instructaje curente. lucrul în prin instructaje generale la locul de muncă. Profesorul are libertatea de a alege metodele şi tehnicile de învăţare activă şi de a propune noi activităţi de învăţare. care asigură un caracter formativ procesului de învăţământ. .Factori de risc: specifici activităţii şi locului de muncă  Coordonarea echipei pentru rezolvarea situaţiilor provocate de accidente: stabilirea sarcinilor. lecţii vizită. Tehnician în activităţi de comerţ.instruirea personalului. Instruirea practică se poate desfăşura şi în atelierele şi laboratoarele de specialitate din şcoală. Sugestii cu privire la procesul şi metodele de predare/învăţare pentru fiecare conţinut tematic. stimulare. dacă dotarea acestora este adecvată cerinţelor şi/sau la agenţi economici parteneri ai şcolii. centrate pe elev. clasa a XII-a 37 . evacuarea accidentaţilor. diferite noxe. Se va avea în vedere şi utilizarea metodelor specifice pentru dezvoltarea competenţelor elevilor care prezintă deficienţe integrabile. vibraţii  Asigurarea mijloacelor pentru îndepărtarea surselor de poluare şi a efectelor: . comunicator. deşeuri. prin adaptarea acestora la specificul condiţiilor de învăţare şi de comportament. Activităţile de învăţare propuse pentru această perioadă vor urmări formarea/consolidarea competenţelor descrise în Standardul de Pregătire Profesională. Se recomandă metodele active. feed-back  Aplicarea de măsuri de prevenire a poluării mediului:eliminarea materiilor prime şi materialelor poluante  C3 . Măsuri de protecţie a mediului Identificarea surselor de poluare de la locul de muncă şi din vecinătatea acestuia: substanţe chimice. poluanţi fonici. colaborator implicând activ pe cel ce învaţă. Acesta are rolul de facilitator. echipă.

problematizare Autoevaluarea Evaluarea grupului de lucru Utilizarea standardelor de calitate şi a documentaţiilor tehnice Luarea măsurilor pentru evitarea riscurilor privind igiena şi Rezolvarea de probleme securitatea muncii: intervenţii specifice locului de muncă prin Studii de caz. Rapoarte scrise Tehnician în activităţi de comerţ.observarea şi verificarea truselor sanitare.existenţa sau semnarea periodică a fişei individuale de instructaj. diferite noxe. anunţarea organelor abilitate. Monitorizarea modului de aplicare a normelor de igienă şi securitatea muncii: Experimentul.existenta trusei de prim ajutor. studiul de caz. înlăturarea factorilor de risc Rapoarte scrise Factori de risc: specifici activităţii şi locului de muncă Coordonarea echipei pentru rezolvarea situaţiilor provocate de accidente: stabilirea sarcinilor. Evaluarea grupului de lucru .folosirea echipamentelor de lucru şi protecţie. evacuarea accidentaţilor.observarea şi verificarea parametrilor de lucru. broşuri. specifice locului de muncă. . . miniproiectul şi proiectul. a materialelor igienico-sanitare Exerciţii practice. deşeuri.dotarea cu echipamente de protecţia mediului specifice activităţii desfăşurate. . observarea independentă. dispozitivelor şi a condiţiilor de igienă şi securitate a muncii : specifice locului de muncă in funcţie de fiecare domeniu Activităţi de evitare a riscurilor privind igiena şi securitatea muncii  Supravegherea activităţilor la locurile de muncă pentru evitarea riscurilor: . vibraţii Observarea dirijată. . stimulare. raportare. vecinătatea acestuia: substanţe chimice. cataloage. . . . observarea independentă. pliante.observarea şi verificarea sistemelor de siguranţă şi a posturilor de prevenire a incendiilor   Analiza/sinteză Abstractizare. feed-back  Aplicarea de măsuri de prevenire a poluării mediului:eliminarea Rezolvarea de probleme materiilor prime şi materialelor poluante Studii de caz. Măsuri de protecţie a mediului Demonstraţia. filme.instruirea personalului. ambalaje. lucrul în  Identificarea surselor de poluare de la locul de muncă şi din echipă.  Asigurarea mijloacelor pentru îndepărtarea surselor de poluare şi a efectelor: . Utilizarea standardelor de calitate şi a documentaţiilor  Evaluarea activităţii echipei privind protecţia mediului: tehnice observare. eliminarea cauzelor accidentelor. simboluri  Observarea dirijată.prin afişe. clasa a XII-a 38 . poluanţi fonici. radiaţii.observarea şi verificarea echipamentelor de protecţie. Verificarea funcţionării sistemelor.observarea şi verificarea activităţilor specifice locului de muncă.

C1 . scrise. Evaluarea pe parcursul anului se realizează prin diverse tipuri de probe de evaluare: orale. Evaluarea finală a competenţelor trebuie realizată în concordanţă cu precizările incluse în Standardul de Pregătire Profesională. Pentru C2 şi C3 se recomandă aceleaşi modalităţi de evaluare dar şi probe scrise de tipul bateriilor de teste cu diferiţi itemi. De exemplu: . Tehnician în activităţi de comerţ. diferitele elemente ale unor strategii de calitate. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţii sale. pot fi evaluate cu ajutorul probelor practice sub formă de exerciţii practice sau lucrări practice. dispozitivelor şi a condiţiilor de igienă şi securitatea muncii”.Promovarea modulului este demonstrată prin atingerea tuturor competenţelor specificate în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. Se va urmări ca stagiul la agentul economic să permită elevului: – să înţeleagă concret constrângerile economice. practice.„Aplică legislaţia privind igiena şi securitatea muncii”. nu în ultimul rând. Pentru modulul „Igiena. securitatea muncii şi protecţia mediului”. . şi. cu care să se stabilească relaţii de parteneriat care să faciliteze în final şi integrarea elevilor pe piaţa forţei de muncă la terminarea şcolii. Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de Pregătire Profesională de către profesor şi prezentate elevului. clasa a XII-a 39 . la condiţiile de instruire oferite de agenţii economici. la specificul condiţiilor de învăţare ale elevilor. chestionării orale. consolidând astfel. Se recomandă ca acest tip de instruire să se efectueze cu precădere la agenţii economici. să perceapă costurile induse de non-calitate – să utilizeze achiziţiile sale în domeniul comunicării. cu precizarea că profesorul trebuie să adapteze procesul de evaluare la condiţiile didactico – materiale ale şcolii. CP (b) şi (c) – „Monitorizarea modului de aplicare a normelor de igienă şi securitatea muncii” şi „Verificarea funcţionării sistemelor. umane şi tehnice ale întreprinderii – să înţeleagă constrângerile de securitate impuse de metodele de lucru – să observe şi să analizeze. pornind de la situaţii reale.C1 – „Aplică legislaţia privind igiena şi securitatea muncii”. chestionării scrise. stagiul de pregătire practică se poate efectua fragmentat în cele două semestre. în funcţie de specificul competenţei. CP (a) – „Prezentarea legislaţiei privind igiena şi securitatea muncii echipei de lucru” poate fi evaluată prin probe orale de tipul prezentării orale. întrebărilor de raţionament. în relaţia cu personalul angajat – să cunoască importanţa tuturor serviciilor şi compartimentelor unei întreprinderi. capacitatea de a se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor.

în momente diferite. raportare. feed-back Măsuri: eliminarea materiilor prime şi materialelor poluante Probe de evaluare Orale /practice Orale /practice Scrise/practice Scrise/practice va evalua elevul pe baza unui exerciţiu practic folosind o fişă de evaluare în care va nota rezultatul. Evaluarea activităţii: observare. Pe parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluării prin probe de evaluare diferite. Fişa de evaluare Nume candidat: Nume evaluator: UC 15. ambalaje.Aplică măsuri de protecţie a mediului Criterii de performanţă a Identificarea surselor de poluare de la locul de muncă şi din vecinătatea acestuia b Asigurarea mijloacelor pentru îndepărtarea surselor de poluare şi a efectelor c Evaluarea activităţii echipei privind protecţia mediului d Aplicarea de măsuri de prevenire a poluării mediului Evaluatorul (profesorul) Exerciţiu practic Sarcină: Completează o fişă de evaluare cu ajutorul căreia să identifici factorii de risc corespunzători activităţilor efectuate de către unii din colegii tăi. iar rezultatul final al evaluării (atingerea competenţelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta. diferite noxe. securitatea muncii şi protecţia mediului” C3 . Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenţă Activitate: Identifică factorii de risc şi bolile profesionale provocate de aceştia pe timpul unei saptămâni de practică la agentul economic UC: 15 „Igiena.Procesul de evaluare pe parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de dobândire a competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate. securitatea muncii şi protecţia mediului Tehnician în activităţi de comerţ. Lucrează individual timp de 15 minute. . Profesorul îşi elaborează pachete de evaluare pentru toate competenţele incluse în modul. poluanţi fonici. Igiena. Pentru a veni în sprijinul profesorilor este prezentat un model (orientativ) de realizare a evaluării pe competenţe. deşeuri.dotarea cu echipamente de protecţia mediului specifice activităţii desfăşurate. stimulare. la activitatea practică. radiaţii. vibraţii Mijloace pentru îndepărtare: . .instruirea personalului. Cunoştinţele ştiinţifice nu reprezintă decât cadrul în care se dezvoltă competenţele. clasa a XII-a 40 Precizări privind aplicabilitatea criteriilor de performanţă Surse de poluare: substanţe chimice.

clasa a XII-a 41 . Sarcinile neîndeplinite se vor reevalua după o perioadă de pregătire folosindu-se acelaşi instrument de evaluare. care trebuie să fie elaborată conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate. Asigurarea mijloacelor pentru îndepărtarea surselor de poluare şi a efectelor: • instruirea personalului. • dotarea cu echipamente de protecţia mediului specifice activităţii desfăşurate. • raportare. • feed-back d.Sarcini Modul de realizare a sarcinilor a. pentru buna desfăşurare a evaluării se recomandă: folosirea unui spaţiu amenajat corespunzător (la agentul economic). Sugestii privind dovezile evaluării • fişa de observare. c) Evaluarea activităţii echipei privind protecţia mediului: • observare. Aplicarea de măsuri de prevenire a poluării mediului: • eliminarea materiilor prime şi materialelor poluante Evaluatorul va bifa fiecare sarcină îndeplinită corect de către elev. Competenţa se consideră atinsă dacă elevul îndeplineşte sarcina de două ori. certificarea competenţe se va realiza în urma evaluării formative. Rezultatul evaluării DA sau (√) NU sau (X) Data DA sau (√) NU sau (X) DA sau (√) NU sau (X) DA sau (√) NU sau (X) Certificarea competenţei se obţine dacă toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. Identificarea surselor de poluare de la locul de muncă şi din vecinătatea acestuia: • substanţe chimice • deşeuri • ambalaje • diferite noxe • radiaţii • poluanţi fonici • vibraţii b.  înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de observare completată de profesor pe parcursul probei. Tehnician în activităţi de comerţ. utilizată pentru evaluarea prin probe practice constituie dovadă a evaluării. • stimulare. Precizări pentru aplicarea probei de evaluare:     elevul va fi evaluat în urma parcurgerii tuturor etapelor de învăţare. evaluarea elevilor pe durata desfăşurării probei se realizează fără intervenţia evaluatorului. elevul va realiza operaţiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapă de învăţare.

proiectele. testele de evaluare. chestionarele. Tehnician în activităţi de comerţ. portofoliile. clasa a XII-a 42 .• • pentru probele scrise dovezi ale evaluării sunt considerate: fişele de lucru. orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate constitui o dovadă a evaluării competenţelor elevului.

Utilizează de • Mijloace de informare a consumatorilor Respectarea reglementărilor legale privind 43 mijloace Tehnician în activităţi de comerţ. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ .Nr. clasa a XII-a .MODULUL VII PROTECŢIA CONSUMATORILOR ŞI A MEDIULUI STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ I. de ore: 90 ore/an. despăgubire C2.18 Protecţia consumatorului si a mediului III.C.Toate orele sunt desfăşurate de către profesorul de specialitate II. drepturile consumatorilor pe domenii de activitate • Identificarea prezintă abateri instrucţiunile de cauzelor încălcării drepturilor consumatorilor: comercializarea de produse care de la caracteristicile de calitate. utilizare produse de păstrate produse comercializarea de produse fără etichetă tradusă sau necorespunzător. HG asociaţii. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul U. 2 Gândirea critică şi rezolvarea de probleme U. Apără drepturile de produse şi • Conţinuturi tematice Drepturile consumatorilor de produse şi servicii Analizarea cadrului legislativ şi instituţional privind protecţia consumatorilor:  consumatorului consumatorilor servicii  Cadru instituţional: Cadru legislativ: organisme. Tabel de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unităţi de competenţe UC 18 Protecţia si a mediului Competenţe individuale C1. • Rezolvarea comercializarea falsificate sau contrafăcute nemulţumirilor consumatorilor: restituirea contravalorii. legi. ordonanţe.C. din care: 90 instruire practică . confederaţii neguvernamentale • Respectarea drepturilor consumatorilor de produse şi servicii: drepturile consumatorilor România şi în lume.Categoria de curriculum : Stagii de pregătire practică . federaţii.

vizibilitate. transport • Argumentarea caracterului ecologic al ambalajului: ambalaj ecologic. protecţia Identifică mediului probleme complexe C2. vizibilitate. informare.informare consumatorilor a • etichetarea mărfurilor: pentru etichetarea mărfurilor alimentare. depozitare. posibilităţi de reciclare. Sugestii metodologice În cadrul modulului „Protecţia consumatorului si a mediului „ se vor exersa şi vor fi evaluate competenţele unităţii cheie” Gândire critică şi rezolvare de probleme”. definirea problemei. pliante Relaţia produs-ambalaj în relaţie cu cerinţele protecţiei consumatorilor Analizarea caracteristicilor ambalajului având în vedere cerinţele protecţiei consumatorilor: compatibilitate cu produsul. posibilităţi de reciclare. Evaluează • în cu • înşelătoare la locul vânzării Informarea consumatorilor: afişe . sticlă. competenţa 2 „Rezolvă probleme ” şi competenţa 3„Evaluează rezultatele obţinute” se dobândeşte prin exersarea în situaţii de simulare sau reale competenţa specializată” Evaluează cuplul produs . alegerea celei mai potrivite soluţii. cost. Unitatea cheie se dobândeşte prin abordarea conţinuturilor unităţii specializate astfel: Competenţa 1. depozitare. informare. “Identifică probleme complexe” . reflectarea asupra propriilor acţiuni. Nordic logo). Ecomark. clasa a XII-a 44 . Tehnician în activităţi de comerţ. etichetă ecologică (Blue Angel. eticheta ecologică europeană • • Descrierea impactului materialului de ambalare asupra mediului: lemn. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme cerinţele protecţiei consumatorilor şi C1. Environmental Choice. Evaluează rezultatele obţinute IV. manevrare. în urma reflectării asupra consecinţelor posibile şi a evaluării lor. plastic Monitorizarea recuperării ambalajelor: observare. cost. metal. prezentare atractivă. nealimentare Eliminarea mijloacelor de influenţare a consumatorilor în decizia de cumpărare: publicitate C3.ambalaj în relaţie cu cerinţele protecţiei consumatorilor şi protecţia mediului” urmărindu-se: anticiparea situaţiilor problemă. Rezolvă probleme C3. sortare. identificarea soluţiilor posibile. transport compatibilitate cu produsul. manevrare. prezentare atractivă. expediere cuplul produs ambalaj relaţie UC 2. hârtie.

simularea.întocmirea planului de acţiune. jocul de rol. portofolii în condiţii de simulare sau în condiţii reale elevul este pus în situaţia să respecte reglementările legale privind etichetarea mărfurilor.    Actul de învăţare presupune în acest context înlocuirea prelegerilor cu un stil de învăţare activparticipativ. deoarece a stăpâni materia înseamnă a o înţelege. ţinând cont de faptul că fiecare elev are o capacitate de a învăţa diferită. deoarece aceste abordări folosesc învăţarea activă.ambalaj în relaţie cu cerinţele protecţiei consumatorilor şi protecţia mediului”. clasa a XII-a 45 . Se pot utiliza metode ca: observaţia. studiul de caz. Profesorul are rolul de facilitator. Pentru atingerea competenţei „Utilizează mijloace de informare a consumatorilor ”. discuţiile în grup care stimulează critica. aplicarea planului de acţiune. Tehnician în activităţi de comerţ. Pentru atingerea şi dobândirea competenţei 3 „Evaluează cuplul produs . problematizarea. experimentul. comunicator. elimină mijloacele de influenţare a consumatorilor în decizia de cumpărare şi informează consumatorii prin diverse materiale. se poate exersa şi dobândi prin realizarea de proiecte sau situaţii reale la agentul economic unde elevul îşi desfăşoară stagiile de pregătire practică. posibilitate mai mare de includere – poate fi adoptată în funcţie de potenţialul fiecărui elev. exerciţiul. colaborator implicând activ pe cel ce învaţă. memorare mai bună. analizarea rezultatelor. învăţarea prin proiecte. brainstormingul Pentru exersarea şi atingerea competenţei „Apără drepturile consumatorilor de produse şi servicii” prin intermediul studiului de caz în situaţii de simulare sau reale la agentul economic de profil elevul este pus în situaţia de a analiza cadrului legislativ şi instituţional de a identifica cauzele încălcării drepturilor consumatorilor şi de a găsi soluţii de rezolvare a nemulţumirilor acestora. obţinerea feedback-ului. analizarea metodei aplicate. elevii îşi amintesc mai uşor ce au învăţat. Se recomandă folosirea cât mai intensă a învăţării centrate pe elev. În cadrul acesteia elevii vor lucra atât individual dar mai ales în grupuri pentru a explora diverse probleme. prin proiecte. competenţă agregată cu unitatea cheie. Avantajele învăţării centrate pe elev:  creşterea motivaţiei elevilor. eficacitate mai mare a învăţării şi a aplicării celor învăţate. Pentru atingerea competenţelor lecţiile se desfăşoară în laborator şi la agentul economic de profil cu profesorul de specialitate. deoarece aceştia sunt conştienţi că pot influenţa procesul de învăţare. constituind persoane care folosesc în mod activ cunoştinţele şi nu receptori pasivi de cunoştinţe. munca independentă. funcţie de ritmul propriu al elevului şi/sau situaţii de cooperare în grup dar şi de stilul de învăţare al elevului.

Pentru a veni în sprijinul profesorilor şi maiştrilor instructori este prezentat un model (orientativ) de realizare a evaluării pe competenţe. Identificarea si eliminarea mijloacelor de influenţare a consumatorilor în decizia de cumpărare 3. Informarea consumatorilor prin diferite materiale Tehnician în activităţi de comerţ. consolidând astfel. discuţii. Profesorul îşi elaborează pachete de evaluare pentru toate competenţele incluse în modul.Ca metode de învăţare se recomandă: prezentările pentru colegi. practice). jocuri de rol. vizite. clasa a XII-a 46 . Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenţă U. Evaluarea pe parcursul anului se realizează prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale. Promovarea modulului este demonstrată prin atingerea tuturor competenţelor specificate în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. scrise. analiza SWOT. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţilor sale. capacitatea de a se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor. Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de Pregătire Profesională de către profesor şi prezentate elevului. brainstormingul. munca în grup. Reglementările legale privind etichetarea produsului respectiv 2. Acesta trebuie să cuprindă următoarele elemente: 1. 18.C. Alcătuieşte portofoliul produsului unui produs la alegere care se comercializează la agentul economic unde îţi desfăşori stagiul de instruire practică. proiecte. Protecţia consumatorului si a mediului C2. Un accent deosebit va fi pus pe exersarea într-o varietate cât mai mare de contexte a competenţelor ce fac parte din unităţile cheie. Evaluarea finală a competenţelor trebuie realizată în concordanţă cu precizările incluse în Standardul de Pregătire Profesională. nealimentare scrise /practice Mijloace de influenţare: publicitate Probe înşelătoare la locul vânzării Informare : afişe . Profesorul trebuie să încerce să îi dezvolte elevului aceste competenţe sociale care îi asigură în primul rând flexibilitate pe piaţa muncii. portofolii. pliante scrise /practice Probe scrise /practice Activitate. în funcţie de specificul competenţei. studii de caz şi scenarii reale. Utilizează mijloace de informare a consumatorilor Criterii de performanţă a Respectarea reglementărilor legale privind etichetarea mărfurilor Eliminarea mijloacelor de b c influenţare a consumatorilor în decizia de cumpărare Informarea consumatorilor • • • Precizări privind aplicabilitatea criteriilor de performanţă Reglementări: pentru etichetarea Probe de evaluare Probe mărfurilor alimentare.

care trebuie să fie elaborată conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate. Sarcinile neîndeplinite se vor reevalua după o perioada de pregătire folosindu-se acelaşi instrument de evaluare. Tehnician în activităţi de comerţ. Utilizează mijloace de informare a consumatorilor Sarcini • Respectarea reglementărilor legale Modul de realizare a sarcinilor Rezultatul evaluării DA sau (√) NU sau (X) DA sau (√) NU sau (X) DA sau (√) NU sau (X) Data Eliminarea mijloacelor de influenţare a consumatorilor în decizia de cumpărare Informarea consumatorilor • • • Evaluatorul va bifa fiecare sarcină îndeplinită corect de către elev.  înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de observare completată de profesor Sugestii privind dovezile evaluării: • Fişa de observare. portofoliile. Competenţa se consideră atinsă dacă elevul îndeplineşte sarcina o singură dată. dovezi ale evaluării sunt considerate fişele de lucru.Evaluatorul (profesorul ) va evalua elevul pe parcursul unei perioade mai îndelungate de timp rezultatele fiind consemnate într-o fişă de observare în care va nota rezultatul evaluării. clasa a XII-a 47 .C. Protecţia consumatorului si a mediului C2. 18. Fişa de observare Nume candidat: Nume evaluator: U. Orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate constitui o dovada a evaluării competenţelor elevului. Certificarea competenţei se obţine dacă toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. utilizată pentru evaluarea prin probe practice constituie dovadă a evaluării • • Pentru probele scrise. Precizări pentru aplicarea probei de evaluare  elevul va fi evaluat in urma parcurgerii tuturor etapelor de învăţare  elevul va realiza operaţiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapă de învăţare  certificarea acestei competenţe se va realiza în urma evaluării formative. proiectele.

caracter de noutate. logistică. înlocuirea unui produs la simpla solicitare • Eficientizarea vânzării prin telefon: minimizarea scenariului telefonic. modalitate de plată. neperisabile. recepţionării. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ . programul de lucru Servicii suplimentare practicate prin comerţ modern 48 Tehnician în activităţi de comerţ. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul UC3 Managementul relaţiilor interpersonale UC 22 Extinderea afacerii prin comerţ modern III. derularea tranzacţiei. gestiunea tranzacţiei.Toate orele sunt desfăşurate de profesorul de specialitate II. moderne de vânzare Conţinuturi tematice Forme moderne de vânzare condiţiilor site-web al pentru practicarea soft. calităţile profesionale ale operatorului (tonalitate. Tabel de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unităţi de competenţe UC22 Extinderea afacerii prin comerţ modern Competenţe individuale C1 Monitorizează practicarea formelor • Asigurarea telecumpărării: cumpărare.MODULUL VIII EXTINDEREA AFACERII PRIN COMERŢ MODERN CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ I. modalitate de oferta on-line. unicate.Categoria de curriculum: Curriculum în dezvoltare locală (CDL) . clasa a XII-a . existenţa unui stoc pentru 10-15 zile de vânzare ritmică (lt) • Facilitarea vânzării prin corespondenţă: preluarea comenzii 24/24 ore. pregătirea vânzării. organizaţiei. volum şi greutate mică. echipamente. livrarea promptă la domiciliul clienţilor. calm. servicii post-vânzare (lt) • Respectarea condiţiilor pentru practicarea comerţului on-line: oferirea de bunuri de larg consum de interes general. ambalare individuală.Număr de ore: 132 din care 66 pentru laborator tehnologic şi 33 pentru instruire practică . etică profesională) UC22 Extinderea C2 Prestează servicii calitatea emiterii.

Se pot utiliza metode ca: observaţia. ascultare activă şi încurajarea unui dialog constructiv. comunicator. „ Monitorizează practicarea formelor moderne de vânzare” . Competenţele ”Gestionează conflicte” şi „Gestionează aşteptările factorilor interesaţi” se evaluează în cadrul eficientizării vânzărilor urmărindu-se identificarea conflictelor şi modalităţi de stingere a acestora. competenţa personalului. Sugestii metodologice Conţinuturile modulului „ Extinderea afacerii prin comerţ modern” vor fi efectuate de către profesorul de specialitate în orele de teorie. carduri de utilizator (ip) Eficientizarea vânzărilor: viteză mare de livrare . informarea completă şi corectă asupra calităţii şi preţului. scheme. exerciţiul. relaţii de cooperare în interesul părţilor interesate şi îmbunătăţirea relaţiilor interpersonale la locul de muncă. garanţii. jocul de rol. se pot organiza lecţii vizită la un magazin de anvergură. munca independentă. Elevilor li se va permite să aplice propriul mod de înţelegere a conţinutului. elevul va familiarizându-se cu climatul de muncă din cadrul echipei de lucru. studiul de caz. brainstormingul etc. În vederea atingerii competenţelor „Prestează servicii suplimentare prin comerţ modern”. experimentul. Acesta are rolul de facilitator. De asemenea elevii pot exersa la agentul economic de profil competenţele sus menţionate până la dobândirea priceperilor şi deprinderilor corespunzătoare. învăţarea prin proiecte. prin simulare. de laborator tehnologic (lt. card). discuţiile în grup care stimulează critica. clasa a XII-a 49 . exersa competenţele cheie Tehnician în activităţi de comerţ. rapiditatea decontărilor (cash. problematizarea. Se vor promova metode activ – participative.afacerii prin comerţ modern suplimentare comerţ modern prin • Asigurarea unor condiţii optime de realizare a cumpărăturilor: accesarea rapidă şi simplă a comenzii. siguranţa cumpărăturilor (ip) C2 Gestionează conflicte C3 Gestionează aşteptările factorilor interesaţi IV. simularea. elevul urmărind desfăşurarea activităţilor conform cerinţelor date. UC3 Managementul relaţiilor interpersonale C1 Creează şi menţine relaţii profesionale livrarea (ip) • • Utilizarea mijloacelor moderne de plată: cărţi de credit. Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul de învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului. portofolii. Competenţa cheie “Creează şi menţine relaţii profesionale” se evaluează în cadrul asigurării condiţiilor optime de realizare a cumpărăturilor urmărindu-se la nivel de echipă de lucru crearea unei comunicări bazate pe încredere şi înţelegere reciprocă.) şi instruire practică (ip). modalităţi de plată. conversaţie şi realizarea de materiale cum ar fi: proiecte. Ori de câte ori este nevoie. prin descoperire. colaborator implicând activ pe cel ce învaţă. anticiparea cerinţelor clienţilor şi satisfacerea aşteptărilor la nivel de organizaţie.

cade de acord. încurajează participarea elevilor. formulează propuneri consensuale. consolidând astfel. Cunoştinţele ştiinţifice nu reprezintă decât cadrul în care se dezvoltă competenţele. Activităţile la lecţii vor fi variate. Profesorul îşi elaborează pachete de evaluare pentru toate competenţele incluse în modul. toţi elevii să dobândească competenţele necesare. capacitatea de a se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor. Această metodă se poate aplica pentru verificarea între colegi (verificări şi evaluări ale lucrărilor între colegi). Procesul de evaluare pe parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de dobândire a competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate. optime de realizare a informarea completă şi corectă asupra calităţii şi cumpărăturilor preţului. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţilor sale. Pentru a veni în sprijinul profesorilor este prezentat un model (orientativ) de realizare a evaluării pe competenţe. astfel încât. Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de Pregătire Profesională de către profesor şi prezentate elevului. Pe parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluării prin probe de evaluare diferite. analiza critică şi evaluarea opiniilor în grup 50 Criterii de performanţă Probe de evaluare Orale/practice Tehnician în activităţi de comerţ. modalităţi de plată. Se recomandă de asemenea organizarea predării-învăţării utilizând activităţi diferenţiate pe grupuri de elevi care facilitează procesul de învăţare. garanţii. indiferent de stilul de învăţare caracteristic. joc de rol (elevii se ajută reciproc. iar rezultatul final al evaluării (atingerea competenţelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta. care dezvoltă gândirea. încredere în deciziile luate de grup. discutarea deschisă a iniţiativelor. dezvoltă creativitatea şi realizează o comunicare multidirecţională.centrate pe elev. exprimă un feedback pozitiv. nu întrerupe interlocutorul. face distincţie activă şi între fapte. opinii şi sentimente unui dialog suport pentru dezvoltarea profesională a membrilor grupului. clasa a XII-a . în momente diferite. iar profesorul îi îndrumă pentru o învăţare eficientă). livrarea Crearea unei infrastructuri a comunicării bazate pe încredere şi înţelegere reciprocă Ascultarea încurajarea constructiv urmăreşte interlocutorul. Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenţă Activitate: Prestează servicii suplimentare prin comerţ modern UC 3 Managementul relaţiilor interpersonale UC 22 Extinderea afacerii prin comerţ modern C 2 Prestează servicii suplimentare prin comerţ modern Precizări privind aplicabilitatea criteriilor de performanţă a Asigurarea unor condiţii accesarea rapidă şi simplă a comenzii. ascultă sugestiile celorlalţi. preia argumentele interlocutorului oferă sugestii.

analiza unor indicatori de coeziune socială. forţarea. card). siguranţa cumpărăturilor neînţelegeri. metode de identificare a modalităţilor de îmbunătăţire: observare. integrare. contextuale asimilarea rolului factorilor interesaţi. competenţa personalului. compromisul. psiho-sociali. comunicarea cu factorii interesaţi prin întrebări şi ascultare activă Orale/practice Orale/practice Anticiparea şi satisfacerea aşteptărilor acestora Evaluatorul (profesorul ) va evalua elevul pe baza unui studiu de caz folosind o fişă de evaluare în care va nota rezultatul . confruntarea. culegere de mărturii. încurajare. interviuri. 3. aplanarea.22 Extinderea afacerii prin comerţ modern Sarcini 1. Sarcinile tale sunt: 1. redefiniri de rol. personale. clasa a XII-a Modul de realizare a sarcinilor Rezultatul evaluării DA sau (√) NU sau (X) Data 51 . rapiditatea decontărilor (cash. carduri de utilizator viteză mare de livrare .b c Stabilirea unor relaţii de cooperare. clienţi. motivare. Fişa de lucru Eşti desemnat să prestezi servicii suplimentare specifice unui comerţ modern. în interesul reciproc al părţilor Susţinerea muncii în echipă Aplicarea unor modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale Utilizarea mijloacelor moderne de plată Eficientizarea vânzărilor Identificarea surselor de conflict Identificarea modalităţilor de rezolvare a conflictelor Medierea conflictelor Definirea rolurilor funcţionale şi a intereselor factorilor interesaţi factori determinanţi: personali.C. feedback legat de performanţă şi acceptare ascultă părţile aflate în conflict şi le antrenează în adoptarea unei modalităţi de rezolvare persoanele implicate direct sau indirect în conflict. evitarea jocurilor de putere cărţi de credit. în calitate de manageri. interese şi obiective opuse/diferite renunţarea. contextuali. colegi. 2. psiho-sociale. Asigurarea unor condiţii optime de realizare a cumpărăturilor: • accesarea rapidă şi simplă a comenzii • informarea completă şi corectă asupra calităţii şi preţului • modalităţi de plată • garanţii Tehnician în activităţi de comerţ. Asigurarea unor condiţii optime de realizare a cumpărăturilor Utilizarea mijloacelor moderne de plată Eficientizarea vânzărilor Fişa de evaluare Nume candidat: Nume evaluator: U.

proiectele. clasa a XII-a 52 .• livrarea • creează şi menţine relaţii profesionale 2. dovezi ale evaluării sunt considerate fişele de lucru. Eficientizarea vânzărilor: • viteză mare de livrare • rapiditatea decontărilor (cash. Tehnician în activităţi de comerţ. Sarcinile neîndeplinite se vor reevalua după o perioada de pregătire folosindu-se acelaşi instrument de evaluare. Certificarea competenţei se obţine dacă toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. card) • competenţa personalului • siguranţa cumpărăturilor • Gestionează conflicte • • • Evaluatorul va bifa fiecare sarcină îndeplinită corect de către elev. Orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate constitui o dovada a evaluării competenţelor elevului. Utilizarea mijloacelor moderne de plată: • cărţi de credit • carduri de utilizator 3. utilizată pentru evaluarea prin probe practice constituie dovadă a evaluării • • Pentru probele scrise. care trebuie să fie elaborată conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate. portofoliile. Precizări pentru aplicarea probei de evaluare  elevul va fi evaluat in urma parcurgerii tuturor etapelor de învăţare  elevul va realiza operaţiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapă de învăţare  certificarea acestor competenţe se va realiza în urma evaluării formative.  înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de evaluare completată de profesor pe parcursul probei Sugestii privind dovezile evaluării: • Fişa de evaluare. DA sau (√) NU sau (X) DA sau (√) NU sau (X) Competenţa se consideră atinsă dacă elevul îndeplineşte sarcina o singură dată.

clasa a XII-a 53 . Tehnician în activităţi de comerţ.Recomandări pentru adaptarea curriculumului la elevii cu nevoi speciale cuprinşi în învăţământul de masă Se va avea în vedere şi utilizarea metodelor specifice pentru dezvoltarea competenţelor elevilor care prezintă deficienţe integrabile prin adaptarea acestora la specificul condiţiilor de învăţare şi de comportament. laboratoarele tehnologice a condiţiilor suplimentare privind mobilierul adecvat. mese de lucru dotate cu dispozitive. orientare şi profesionalizare. orientare şcolară şi profesională. Acest aviz va fi dat de medicii experţi în medicina muncii. echipamente şi aparatură specială fiecărui tip de deficienţă • • folosirea în procesul de instruire a limbajelor specifice pentru transmiterea cunoştinţelor pentru elevii cu deficienţe vizuale sau auditive evitarea marginalizării elevilor cu deficienţe în colectivul clasei şi a disconfortului psihic al elevilor Formarea competenţelor profesionale şi integrarea şcolară şi profesională pot fi diferenţiate potrivit principiului “resursa urmează nevoile elevului cu cerinţe educative speciale “prin • • • • programe individualizate (centrate pe elev) programe pe grupe de nivel programe interactive programe vizând facilitarea comunicării şi relaţionării în activităţile de la clasă şi la instruirea practică Se consideră că o asemenea abordare este benefică pentru elevii cu nevoi speciale dacă: • • se realizează profesionalizarea adecvată potenţialului restant şi capacităţilor psiho intelectuale ale elevilor se oferă şanse egale de şcolarizare prin şcoala de arte şi meserii tuturor elevilor cu deficienţe uşoare şi medii Calificările profesionale pentru elevii cu nevoi speciale se vor alege de către elevul deficient cu avizul comisiei de expertiză medicală. Pentru reuşita şcolarizării elevilor cu nevoi speciale în învăţământul de masă sunt necesare acţiuni cum ar fi: • • • consilierea profesorilor din învăţământul de masă de către profesori itineranţi care au experienţă în pregătirea acestor elevi prevederea unei perioade suplimentare de instruire (un semestru) pentru atingerea competenţelor descrise în standarde înfiinţarea în atelierele de instruire practică.

Căutaţi în cadrul Resurselor Pedagogice sau De Învăţare (Pedagogy or Learning Resouces) – dacă doriţi să aflaţi informaţii despre stilurile de Învaţare (Learning styles) şi căutaţi (search) cuvântul How (Cum) şi veţi găsi materiale despre cum să vă creaţi resurse pentru activitatea didactică www.hull.Departamentul de Coordonare al Firmelor de Exercitiu din invatamantul preuniversitar din Romania.nln.rdn. www.roct.formare completă prin intermediul internet-ului (on line) în materie de instrumente web – cum ar fi poşta electronică şi căutarea informaţiilor www.ngfl.sursa materialelor finanţate prin NLN (National Learning Network – ‘Reţeaua Naţională de Învăţare’) – este nevoie de înscriere www.uk/materials .co.rsc-yh.ro www.accountingnet.copie a pieţelor financiare – ideal pentru studiile de afaceri – informaţii despre finanţe.acest site oferă prezentări simple privind crearea materialelor de învăţare http://www. clasa a XII-a 54 .uk/webwise . de asemenea.org.bbc.uk/ .uk/ .uk şi http://ferl.ccm.ase.uk – multe materiale şi idei despre abilităţile cheie www.rsc-yh.html .ro www.afaceri.uk/curriculum.uk/keyskills . cuvinte încrucişate sau întrebări-test www.ac.ac.uk/ltech/cfet/materials/materials.ro este site-ul Departamentului ROCT .ro – este pagina web a Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic.co.co.1educat.uk/celebdaq .Keyskillssupport.bbc.business.com www.ac.ro/yatg www.org.edu.câteva resurse utile pentru predare – este nevoie de legături web www.hull.becta.ac.tvet.asp de pe această pagină puteţi descărca pachetul complet privind utilizarea TIÎ (Information Learning Technology – ‘Tehnologia Informaţiilor pentru Învăţare’) şi materiale pentru profesor– de la utilizarea mouse-ului şi până la crearea de materiale didactice http://www. www.google Bibliografie generală http://ferl.com/ www.bbc. legături spre alte site-uri utile.pagină pentru crearea de materiale şi. comerţ şi acţiuni.ac.basic-skills.BIBLIOGRAFIE www.pe acest site găsiţi documente de cercetare utile privind abilităţile cheie http://www. pentru programe de calculator ce pot fi utilizate în procesul de creare a resurselor – completarea spaţiilor libere.uk – pagina web a DFES (Departamentul pentru Învăţământ şi Competenţe) cu sfaturi şi îndrumări privind tehnologia comunicării şi informaţiei www.altavista www.net .economicsoftware.lsda.org.gov.cnipmmr.uk – principalul punct de acces la multe portaluri academice pe toate subiectele Tehnician în activităţi de comerţ.ro – este pagina web a Ministerului Educaţiei şi Cercetării de unde puteţi accesa standardele de pregătire profesională www.ro/bibliotecavirtuala Motoare de cautare www. www. unde puteţi accesa standardele de pregătire profesională şi auxiliare curriculare Pentru Laboratorul tehnologic – “Firma de exerciţiu” www.sprijin privind abilităţile cheie prin materiale interactive de învăţare care vă ajută să vă verificaţi şi să aplicaţi abilităţile dumneavoastră.net www.becta.co.uk .

uk pachete de predare.gcal..wgbh.uk/seeitright/welcome.magpie este un instrument pentru indexarea imaginilor video generate pe calculator şi materialele multimedia.techdis.cowork.FENC.ac.uk . www. Un site excelent cu învăţare interactivă în majoritatea domeniilor profesionale.htm şi www.http://www.serviciu de sprijin pentru tehnologii şi elevi cu deficienţe.techdis.ac.ac. www.ac.lspn.ac. puteţi accesa toate ghidurile pentru toate subiectele.htm#8 . www.html . www.uk .ac.uk .pagina Asociaţiei Britanice a persoanelor ce suferă de dislexie ce dispune de resurse şi fişe de constatare.co.uk/ de pe Resource Discovery Network. module virtuale de formare.uk/development/materials/lectures.ac.rnib. cu manuale practice şi materiale interactive.org.jisc.uk/devleopment/materials/video/video.oferă resurse utile privind utilizarea culorilor şi materialelor.org. trebuie plătită o taxă pentru a accesa acest site. ghiduri pentru profesori şi ghiduri pentru elevi.resurse avansate utile privind materialele de curs www.skill.uk/teachability/resources/lecturers.org/webaccess/magpie .uk/pdf/curricula.org. clasa a XII-a 55 . www.rdn.vts.cowork.htm şi www. contribuţii ale celor ce profesează în domeniile profesionale.bda-dyslexia. www.uk – pagina Biroului Naţional pentru elevi cu deficienţe care dispune de resurse şi fişe informative.ncam.pdf curriculum-uri accesibile – documente privind practica inclusivă. Tehnician în activităţi de comerţ.este un site foarte folositor. ghiduri on line gratuite www. www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful