Popper Péter

Ne menj a romok közé!
A megszakadt kapcsolatok tragikuma

Sorozatszerkesztő: Popper Péter Borítóterv: Malum Stúdió © Popper Péter – 2008 ISBN 978-963-248-051-0 ISSN 1585-4000

Felelős kiadó: Jenei Tamás Felelős szerkesztő: Palcsó Mária Tördelőszerkesztő: Jeges Erzsi

Nyomta és kötötte a Kaposvári Nyomda Kft. Felelős vezető: Pogány Zoltán igazgató

Örökre szép, Mi szép volt egykoron! (Illyés Gyula)

Úgy képzelem, hogy a Múlt kezében van egy varázsecset, amivel életed minden szépségét feketére festi. Minden szerelmet keserűséggé, minden boldogságot csalódássá, minden sikert kudarccá változtat. Azt hazudja, hogy akkor könnyebb lesz a búcsú attól, ami elmúlt, végül talán még az élettől is… Ne herdáld el önkíméletből, gyávaságból sorsod ajándékait!

Az egyetlen életszabály: Ha valami méltósággal megtehető, akkor jó. Ha nem, akkor elvetendő.

(Lin Csi)

Valamit elmondanék az Olvasónak, mielőtt továbblapoz
Tulajdonképpen az élet legkeserűbb helyzeteiről írtam. Arról, hogy miként tűnnek el a boldog pillanatok, a pótolhatatlan értékek az életünkből. Arról, hogy kapcsolataink véget érhetnek, helyzeteink labilissá válhatnak, biztonságunkat, érzelmi kiegyensúlyozottságunkat megrázhatja az öregedés, a betegség, mindenféle társadalmi átalakulás. Száll az idő itthagy engem – írja Apollinaire. Fel vagyunk-e készülve arra, hogy az idő otthagyhat minket, magányos vergődésünkben? A divatos és olcsó álpszichológiai tanácsadó-irodalom tele van olyan témákkal, hogy milyen trükkökkel lehetünk sikeresek, gazdagok, boldogok. Én inkább arról írok, hogy miként lehet embertársaink számára elviselhetően boldogtalannak lenni. Ez a téma elkerülhetetlenül bevonzott gondolatokat előző könyveimből is, amelyek semmi esetre sem idegenek ebben az írásban. Elnézést kérek az ilyenkor ismétlődő mondatokért – nem tudtam és nem is akartam kihagyni őket. Megértésüket kéri: a Szerző

5

Hol volt, hol nem volt a világon egyszer…
Rólad szól ez a Kosztolányi-verssor? A fiatalságodról? Az életedről? Szerelmeidről, érinthetetlenségeidről, gyűlöleteidről? A múltadról, ami örökre él a szívedben? Vagy csak a sérelmeidről, különösen akkor, ha minden nap újratanulod őket? A rosszról, aminek egyedül van valóságértéke számodra? A jó és örömteli dolgokról, amelyek már álomszerű messzeségbe kerültek tőled? Talán nem is léteztek. Vigyázz! A sérelmeket meg kell bocsátani. Nem szabad magadban őrizni őket. Még egy gonosz, társadalomellenes cselekedet jogi következményei is elévülnek egyszer. Vagyis a büntetőjog is számol az idő múlásának következményeivel, amikor a bűntettnek már nem marad nyoma a priuszban. A megbocsátás tehát elfelejtést jelent. Borghese egyik elbeszélésében sok ezer év elteltével találkozik Ábel és Káin. Beszélgetnek. Ábel megkérdezi: – Mondd, Káin, emlékszel arra, hogy te egyszer megöltél engem? – Ne haragudj. Nem emlékszem. – Az nagyon jó – mondja Ábel–, mert ameddig tart a bűntudat, addig tart a bűn is. Egy magyar politikai vezér viszont harsányan kijelentette: – Én megbocsátok, de soha nem felejtek! Ez valami új honi találmány lehet. A felejtés nélküli megbocsátás. A bűnre való emlékezés vád és bűntudat nélkül. Avilai Szent Teréz írja: „Boldog az, akinek bűne megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. „ No, de a megbocsátáshoz nem kell hívő embernek lennünk! Csak jó embernek. Ez is sok? Hát akkor rendes embernek. Aki nem őrizgeti magában az összes rosszat, amit átélt. Ahogy a latinok mondták: Non numero horas nisi serenas. Csak a derű óráit számolom. Még valamit a könyv címéről. A zsidó legendák hősei között kiemelkedő szereplő rabbi Akíba (Akíva). A rómaiak júdeai uralma alatt élt. Idősebb korában mártírhalált halt a zsidóüldözések idején. Két híres sztori szól róla. Az egyik: négyen rabbik elmentek tanulni a Kabbala ezotériáját. Egyikük megőrült, másikuk öngyilkos lett, a harmadik elhagyta a zsidóságot. Egyedül rabbi Akíba tért vissza ebből a szellemi kalandból ép elmével. A másik történet: Akíba úton volt, és egy nagyváros forgalmas, zajos utcáján esteledett rá. Imádkozni szeretett volna. Tudta ugyan, hogy utazók és vándorok részére van egy rövid esti ima is, de ő a teljes imát akarta elmondani. Ehhez egy nyugodt helyet keresett. Megpillantott egy romos épületet, oda ment be. Ám ott állt vele szemben Gábriel arkangyal, és elkergette. Később tanítványainak így mondta el a kaland tanulságait: Az ember soha ne menjen a romok közé! Utcán is lehet imádkozni. Aki az utcán imádkozik, elég, ha a rövidebb imát mondja el. El kell mondanom azt is, hogy az idézeteket félreértve többen azt hihetik, hogy ez vallásos könyv, a szerző mélyen hívő ember. Egyik feltételezés sem állja meg a helyét. Ez a könyv az emberi kapcsolatok, főként a nők és a férfiak viszonyának válságairól, buktatóiról szól. A szerző pedig mélyen szkeptikus, de mindig hangsúlyozza, hogy a szó jó értelmében nem arról van szó, hogy semmiben sem hisz, hanem arról, hogy mindent lehetségesnek tart. Ennek megfelelően a Bibliát nem csak az európai kultúra alapkönyvének tekinti, hanem rendkívül mély és bölcs pszichológiai tanítások rejtekhelyének is.

Ne tekintsd meg nagyon közelről. . viselkedések különböző lehetséges formáit akarja megítélni.6 Az olvasót viszont arra kérem. szeretett fiam. Ha döntened kell bármiről. ne feledkezzen meg az indiai Dighitti rádzsa tanításáról. álláspontok. hogy amikor az élmények. Dighávu. amit fiának szánt: Ne nézzed nagyon messziről.

nemcsak az. . Ugyanis minden kapcsolat rohad néha. befolyik a víz. amelyek a beszélgetést helyettesítik. hogy kivel élnek együtt! Ennek egyrészt az az oka.7 Sírig tartó kapcsolatok Van? Nincs? A vénség végéig tartó extázis? De fárasztó lehet! Élet szerelem nélkül? De unalmas! Eötvös József azt írja naplójában: A házasság jó dolog. hogy elszakadjon. S amikor kiderül. És már döntened is össze az egészet. de kissé hosszú ideig tart. szép üzenet) A válófélben lévő házastársak között fellobbanó durvaságok. hogy éppen a tönkrement szerelmi házasságok zömében a házastársaknak fogalmuk sincs. a pestis. akkor véget ért. Nagy baj ez? Baj. Persze a szétválásnak valódi okai. vagy a nőt. Másrészt az emberek nagy részének a szerelmében van egy nárcisztikus elem: vágyaikat rávetítik szerelmükre. utálatok azt jelentik. vagy esetleg mindkettőjüket. indulatos párokat: Ismerlek én titeket. szerelmesen. Akkor már nem ház? Nem a tiéd? Fiatalkoromban azt mondtam egy okos lánynak: – Én nem vagyok hajlandó rohadó kapcsolatokban élni! Azt felelte: – Akkor nagyon sok kapcsolatod lesz. rossz gazdákat. És valóban: egy ókori vagy középkori házasság nem tartott olyan sokáig. Meg kell próbálnod megmenteni. és tulajdonképpen a másikról alkotott fantáziájukba szeretnek bele. Lukas a teteje. Azonnal elmenekülni – nem megoldás. hogy még mindig erős kötelékek fűzik össze őket. Amikor már csak önmagukat ismétlik. Végül is meddig él egy kapcsolat? Házasság vagy barátság – mindegy. hogy a valóságban mégsem olyan. motívumai kell. a tatár és a török – hamar elvitte vagy a férfit. Ma az a frázis járja. aki Nem bírt magának mindent vallani S ráaggatott díszeiből egy nőre…. verses rádfogásaimból S biztasd magad árván. hogy két ember fejlődési útja gyakran idővel különválik? Ez feltétlenül árnyékot vet visszafelé közös élményeikre. ő lesz a bűnös. hogy legyenek. Hogy szép énemből valamid maradjon. esetleg gyűlölködéssé. Én csodás. kihúzni a rohadásból – ez az igazi emberi magatartás. tépni. Füst Milán így korholja az elhamarkodottan szakító. hogy a szerelem extázisában mindenki csakis a legragyogóbb arcát mutatja. cibálni kell. örömeikre? A pszichoterapeuta sokszor azt tapasztalja. hogy a szerelem idővel szeretetté változik. Van egy házad.Milyen régen csupán azt keresem. Amíg még tartanak valahonnét valahová. A gyermekágy. Szívemből azt felelném: ameddig úton vannak. (Elbocsátó.. amiért nem felelt meg a szerelemben keletkezett fantáziáknak. Rúgni. Hozzá kell tennem: vagy unalommá. végszavaik vannak. Ady írja: . Hogy te is voltál. monológok hangzanak el.

Jól tette? Jobb lenne nyitott szívvel élni? Vállalnád. beszélgethetnek. Hanem konzervál egy belső lelki feszültséget a testi és intellektuális felnőttség és a szociális és érzelmi gyermekként maradás között. a legfontosabb kérdés: természetes-e a gyerek-szülő kapcsolat ilyen hosszú ideig történő fennmaradása akkor is. amikor a gyerekkor már régen elmúlt? Kérem. ha szembe jön a másik. mert anya vagy apa kell a serdülőnek. kapaszkodás az öregséggel egyre idegenebbé váló világban? S bármi is legyen az ok. Ma nálunk a megkötött házasságoknak több mint a fele felbomlik. A bíró megkérdezi: – Hány éves ön. Miattuk válnak. Csak meg akartuk várni. Ám ez az ösztön lassan kialszik. amikor az utódok felnőttek. – És ön? – fordul az asszonyhoz. hogy könnyebb lett a szívük. Elmúlt belőle ez a feszültség. uram? – Kilencvenöt. bíró úr. Mi minden van a szívben? Gárdonyi így fejezi be az Isten rabjait: A szívet azért rejtette el az Isten. akár együtt kávézhatnak. vigyázzanak! Nem a szeretetről vagy az összeszokásról van szó. mind a globalizációs társadalmaknak. a vagyon. hogy új épülhessen a helyén. Minek tulajdonítsuk. önvigasztalások helyett. hogy senki se lássa. amíg meghalnak a gyerekek. Amelyik nem engedi az egykori gyermeket teljesen felnőtté érni. sőt veszély esetén az életét is kész értük feláldozni. hogy megszüntessék a családi poklot. A romos háznak teljesen össze kell dőlnie. a legkívánatosabb tömegbázisa mind a diktatúráknak. hogy kard van előttük. hogy az embernél mindhalálig fennmarad? Az agy. Persze mindenre a gyerek az ürügy. – És most akarnak elválni? – Dehogy. Ettől kezdve szabadok! És most már valóban van hely az életükben igazi új kapcsolatoknak az eddigi bosszúviszonyok. avagy miattuk marad egyedül. az érzelemvilág túl-fejlettsége? A konzervatív erők (Thanatosz) felerősödése az életkor előrehaladtával? Az összetartozás érzésének megsemmisíthetetlensége? Biztonságkeresés. amikor egy reggel meglepődve úgy ébrednek fel. A hatalommal rendelkezők örökösen arra gondolnak. E szociálisan és érzelmileg gyermekded nemzedék. Most már találkozhatnak. De hosszabb-rövidebb idő múltán eljöhet a nap. A tyúkanyó vagy a cicamama mindenre gondosan megtanítja gyerekeit. amely olcsó és tetszetős mítoszokkal jelszavakakkal és tekintélyszemélyek által könnyen irányítható. addig hatalmuk van egymás felett. már régen ez a tervünk. Szívüket a birtoklás vágya és a veszteség .8 Amíg megmarad a gyűlölet. hogy belelássanak? A taoista Tu Csi Sui így ír: Félünk. amíg átmennek az utca másik oldalára. A házastársak legtöbbször felszabadultan gyűlölik egymást. hogy ne legyen csonka a család. s ezzel megbántanánk valakit. miattuk maradnak együtt. és esetleg évekig pereskednek a válás. nehogy mostohájuk legyen… Ismerik a viccet? Egy házaspár beadja a válóperi keresetet. hiába váltak el. hanem a kölcsönös érzelmi függőségről. hogy szívünket feltárva elárulnánk az igazságot. a magányos szülő miattuk házasodik újra. s mások bírálata a hátuk mögött.és lakásmegosztás meg a gyerekelhelyezés vitáiban. amire a fennmaradásukhoz szükségük van. – Kilencvenkettő.

aztán elvesztettem egy pillanat alatt. Aki állít valamit.– polivalenciáját! Merre vezet az út a Nemtörődömség Birodalmába? Először is be kell látni. de ha a szél megindul. De a lélek. álmok. hogy mind a túlburjánzó őszinteség. – Ennél őszintébb már ne legyél! Már akkor tudhatott valamit a bizalmas közlések határairól. s az valósul meg belőlük. ahogy a modern pszichológia tanítja vagy pedig halmazat – a keleti felfogás szerint? A halmazat mellett szól az a tény. mint amit kibír. ifjúkorában. amilyen a víz. előző életek esszenciális lenyomatai. mint fövény a vízben. Jaj de nagyot téved egy elefánt. amit a környezeti hatások hívnak. de még nem értük el. aki el tudja viselni érzelmeinek ambivalenciáját. A mai embernek talán túl sok minden van a szívében. hogy személyes titkai legyenek. egy beszélgetés során így szólt a barátja: – Ha akarod. Én kijavítom. hogy az ember lelkében több személyiséglehetőség lappang. nyugodtan állunk. ha zárva marad.9 félelme gyötri. Akkor mit tegyünk? Hallgassunk minden olyan dologról. mint a fűzfa: ha a szél nem fúj. akik szeretjük a taót. Ne légy gyáva és gyenge. Miért keletkezik ez a halmazat? A keleti bölcseletek szerint. amikor állandóan védekezni. Több. Ismerik a francia gyerekdalt? Egy elefánt. mélyhipnózisban. törekvések. hogy az elmúlt életek lenyomatait az aura őrzi. ha téved. viseld egyedül a terheidet. menekülni akarsz? Mi. Régen állítják a pszichoanalitikusok:Az a felnőtt ember. Némelykor pedig elértem a tisztaság nyugalmát egy esztendőre. Füst Milánhoz. mert újra sötétséget hív. Jaj de nagyot téved két elefánt. Aki nagyon biztosan állít valamit. tiszta vagy iszapos. ha téved. ha téved. Summa summarum: a lelkünk teljes kitárulkozása még a legbizalmasabb kapcsolatban sem ajánlatos. szétrombolják az intim kapcsolatokat. Gyakran elértem a tisztaság nyugalmát egy egész napra. mind a túlburjánzó hazudozás és elhallgatás nem embernek valók. Vagyis ahogy a Kékszakállú bizonyságot tesz róla: az első öt ajtó kinyitásakor kivilágosodik a vár. Egymásnak ellentmondó vágyak. A szívem és a szellemem csak úgy szabadíthatom fel. Kérdés. pl. Márai idézi Az igazi című regényében egy gyóntató pap szavait: Maga nagy bűnt készül elkövetni. Teljesen birtokolni akar egy emberi lelket. amelyek hisznek a reinkarnációban. amelyek ritkán vagy ma már egyre gyakrabban emlékezetbe idézhetők. ne tedd! – felelte. provokálnak. megindulunk mi is. s a másiknak csak fájdalmat. ha elutazom a Nemtörődömség Birodalmába. Mindenkinek joga van ahhoz. A valóságot ugyanis senki nem tudja. ne akard a partnered vállára lőcsölni! . hogy a lélek valóban struktúra-e. amelyeket egy már régen felbomlott. ami egy kapcsolat szempontjából jelentéktelen. És így tovább. megaláztatást vagy féltékenységet okoz. hogy milyen gondolati háttérrel mondjuk: a tökéletes szkepszis megvető tagadásával vagy a „minden lehetséges” beállítottság megengedő türelmével. Csakhogy: hogyan emlékezhet egy mai elme olyan eseményekre. Két elefánt. aztán elvesztettem egy nap alatt. az nagyot is tévedhet. az emlékek hatodik és hetedik ajtaja jobb. Lehet mondani? Miért ne lehetne – és sok mást is. az tévedhet is. most még őszintébb leszek hozzád! ~ Kérlek. A félelem nem teszi-e szellemedet tested szolgájává. Végül is az a kérdés merül fel. egykori agy tárolt előző életében? Azt állítják. olyanok vagyunk. ha téved. Olyanok vagyunk.

Egy rettenthetetlen: Egy másik ember! Igen. mégis nagyon fájhat. S ha még éretlenül félni fogunk a felnőttségtől. amelyből végtelen erő keletkezik. új szerelem. ha ki akarunk szabadulni a terhes családi kötelékekből. az „egyedül kell boldogulnunk”-tól. indulatból életed értékeit! Gyermeklelkűek házasságkötése (Infantilis vonzódások) Emlékeznek-e Török Sándor egyik filmjére. örök nyomot hagyhat. Ne herdáld el könnyelműen. a törvényt… S a végén hangjuk összeolvad egy kántálás-szerűségbe: S ha félni fog a sötétben. azt kívánod. Verset mondanak arról. egy másik ember! Ám hatásos védelmet adhat-e két infantilis ember szövetsége? Leonardo da Vinci így határozta meg a boltívet: A boltív két egymásnak támaszkodó gyengeség. Ha valamelyikük akármilyen hatásra – pl. ha az elfojtás nem sikerül tökéletesen. János vitéz és a többiek. egy férj vagy egy feleség. a bohóc. csak távolodj el stb. már csak idegesítem fogja partnere gyereklelkűsége. Mert csak addig van szükségük egymásra. Új szerelem? Hogy is van ez? Valaki. amit nem gondol komolyan. Nem elvetendő lehetőség talpon maradásra a világgal szemben. S egyszer csak megszólal a nagy maci. bár menne el… Mindezt fojtsd el magadban! Tudom. Ki védi meg őt? Egy hős. huszonhat éves koráig négyszer is volt szerelmes. aki fontos vagy egykor fontos volt a másiknak. – felnőtté válik. mindig egy másik ember véd meg minket. pszichoterápia. pl. feltéve. a Hahó. hogy egyértelművé törd magad. ha érzelmileg komoly dologról van szó. csak közönyös legyél. sőt gyűlölködsz. Az európai erkölcs kötelességeddé teszi. Mégis. de néha eleged van. Anyukája már a kórházban van. valamilyen erős érzelmi megrázkódtatás stb. ne tedd őket maradandó sérelmekké. Egy vitéz. szorongva.10 Ám köteles vagy beavatni a partneredet. ki véd meg minket? Egy fiú vagy egy lány. hogy nehéz. ha ezek csak átvonuló hangulatok. ha egyikük se nő fel. elmagyarázza a szokásokat. csak szeress. a másik riadtan nem érti. hogy mennyire szüksége lesz rá az új embernek. ha nem tudsz nélküle élni. de időnként untat. hogy neurotikus lehetsz tőle. S ha a valóságban nem így van? Ha szeretsz. Meg kell ismételnem: ne légy pukkancs! Az ember sok olyat mond dühében. hogy mutassa neki a világot. mondjuk. a plüssmedvék. ötször tetszett neki és jólesett egy kis flörtölés – és . Pl. tudom. és csalódottan eltávolodnak egymástól. a magunkra maradottságtól. a tenger? Abban Öcsi magányosan. hogy mi történik. háromszor megkívánt valakit. beleszerettél valakibe vagy más okból el kell hagynod! Nem szabad becsapni senkit. féltékenyen várja testvére érkezését.

Az emberi viszonyok alakulását elsősorban társadalmi hatásoknak (mindenekelőtt a világnézetnek. Inkább hazudjuk el őket? És mi történik akkor. sejtés. Igen nehezen. sőt a pap előtt kimondta a boldogító igent. az erkölcsi ítéleteknek. botrány. hogy lehet… A jelenet emlékeztetett Ajar Előttem az élet című regényének egy epizódjára. és semmiféle intuíció. Számos világhírű filozófus a freudi életművet egy új világnézet kialakításaként értékeli. Freud mosolyog a filozófusokon. én azt tapasztalom. de azt hiszem. de válaszolni kellett. ha úgy érzi. amikor Párizsban a kis Momo megkérdezi a boltja előtt pipázó öreg muzulmánt: Tessék mondani. A . A sors segítse valamennyi próbálkozást! Intermezzo (Melyik úton menjünk tovább?) Amikor a kapcsolatok megszakadását vizsgálva meg akarjuk őrizni pszichoanalitikus orientációnkat. a tradicionális és az adott értékrendnek) tulajdonítják. amely egyetemes megoldást ad az élet minden problémájára. illetve mamaként is funkcionáló partnert? Ez hordoz egy izgalmas ízt. védelmet. lehet élni szeretet nélkül? Sóhajtva felel: Kis Momo. A polgár riadtan és tétovázva keresi az útját az emberi kapcsolatok egyre átláthatatlanabb dzsungelében. A világnézetet olyan filozófiai konstrukciónak tartja. Egy szorongó. Sőt maga Freud a pszichoanalízist teljesen alkalmatlannak jelenti ki arra. S végül az „oroszlán-megoldás”. hazudozás. az elkövetkező negyven évben semmi hasonló nem fordulhat elő vele? És ha mégis. titkos randevúk? Lelepleződés. az emberi kapcsolatok közismerten szigorú erkölcsű filozófusmesterével. akkor mi következik? Magára erőszakolt hűség? Lelki vergődés? Az érzelmek elfojtása az erkölcs nevében még akkor is. Mindent megszervez. sugallat. hogy miután az anyakönyvvezető. hogy élete javáról mond le? Bujkálás. Mindenesetre a védettség és biztonság szempontjából ezek jól működő kapcsolatok lehetnek. ha egy infantilis nő vagy férfi igazi felnőttet keres támaszként a hazulról történő elszakadás érdekében? Vagyis papaként. A mi korunkban ez még csak vágyfantázia. Az egyházak rendíthetetlen hitük bizonytalanságában hadakoznak a kinyilatkoztatott erkölcs minden liberális lazulása ellen. elvont spekuláció vagy érzelem nem játszhat szerepet benne. és nagyon becsületes volt. de kimondta: Péter. S ebben a pillanatban magabiztos oroszlánná változik. válaszutakhoz érkezünk. talán a kora gyerekkori. Szerinte a világ megismerése csak precíz kutatásokon alapulhat. elintéz. Megkérdeztem tőle: Éva. akik ökölcsapásokkal válaszolnak. mentes minden álszentségtől. biztatást ad. én nagyon szégyellem. gyávanyuszi-lelkű gyermekded lány vagy fiú egy nála is infantilisebbhez kapcsolódik.11 most azt hiszi. az apa és az anya iránt érzett erotikus komplexusok és fantáziák miatt. különösképpen pedig világnézetként fogják fel. válás? Vajon melyik oldalról jövő csábítást és csábítót fogja megutálni? Vagy… Álljunk csak meg egy percre! Egyszer a Kossuth Rádióban volt egy élő adásban zajló beszélgetésünk Ancsel Évával. lehet egyszerre két emberbe szerelmesnek lenni? Vérvörösre gyúlt az arca. s ennek megfelelően bírálja – sőt elutasítja. Az ifjúság hajlamos belezülleni a szabadságba vagy az aszkézisba. eldönt. hogy erkölcsi értékteremtőnek. tehát a társadalomfilozófiát és nem a pszichológiát tartják illetékes elemzőnek és magyarázónak. lehet… Néha keserűek az élet igazságai.

míg egy újabb mozdulat új formációt nem provokál? (Pl. módszertana soha nem cáfolható. Legfeljebb ők használhatják fel a mélypszichológia számukra fontos felfedezéseinek elemeit. a tudomány metafizikájával. amelynek érdeme éppen abban áll. A pszichoanalízissel szemben érezhető nehézség vagy elégtelenség akkor válik intenzívvé. ha a fizikát tekintjük az ideális tudománynak. Ilyen törvények valóban felfedezhetők a kognitív folyamatok működésében. hogy a valóság negatívumaival egy ábrándvilág segítségével birkózzunk meg. nehogy szemléletünket valamiféle kritikátlan freudista csőlátásos világnézetnek tekintsék. származására és missziójára vonatkozó minden illúziót.) Tömeghatását tekintve egyedül a vallás figyelemre méltó ellenfél. sem a vallás. az irodalomban és a képzőművészetben. . hogy Krisztus feltámadásának misztikus tényét a torinói lepel elektronmikrosz-kopikus vizsgálatával bizonyítsa. hogy a pszichoanalízis. Először azonban foglalkozzunk a „tudományok tudományával”. a vágyam. majd szétoszlik. hogy ezeket matenaus eszközökkel. Ennek során egyik fontos feladata. reakció. – főként a filmben. hol van a dühöm. Mindezek alapján nyilvánvaló. De e vonatkozásban is csak kísérlet arra. hogy csak azokkal a lelki jelenségekkel tud foglalkozni. Vagyis elmélete. hogy az igazságra törekedjen (akkor is. mert valóban van mondanivalója. Ezzel új utat nyitott meg az addig művelt lélektan határait túllépve. hogy az objektív kutatást jelentős mértékben kiterjesztette a lelki élet területére. amikor szelíd vagyok. ha az sérti a társadalmi konvenciókat). és utasítson el az ember különleges helyzetére. az idő felbontása. az idegpályákon szabadon száguldozó emocionális részelemek hirtelen összeállásával.) Karl Popper főként azt kifogásolja. a gyerekkor megjelenése a felnőtt komplexusaiban. és hibája. hogy van érzelmi-indulati raktárunk is (a tudatalatti). az önmagunknak okozott meglepetések stb. hogy Freudot azért érdemes olvasni. Azonban kérdés. s az olvasónak is ismernie kell az ellenvetéseket. században a római katolikus egyház ugyancsak megkísérelte. Ez a nagy vigasztaló az élet szörnyűségei és reménytelensége ellen.12 pszichoanalízis pedig egyszerűen egy tudományos részterület. amiből környezeti provokációra manifesztálódnak emocionális reakcióink? (Vagyis hol van a déli szél. Jól ismerjük. amelyek kimondhatok. hogy a XX. s aggódom. Ehhez azt teszem hozzá. hogy a tudomány semmilyen ágazatába – köztük a pszichoanalízisbe – nem szólhat bele sem a művészet. Egy cáfolhatatlan elmélet pedig nem lehet tudományos! Ricoeur szerint a pszichoanalízis legnagyobb korlátja. a bölcselettel. mert egy pszichoanalitikusan orientált úton járunk. s a pszichoanalízis ezt akarja utánozni elsősorban a kísérletileg igazolható törvények feltárásában. az ismeretek kódolt raktárából való egyes elemek tudatba emelésének lehetősége. az emlékezés (felismerés vagy felidézés) segítségével. az érzelmek és ösztönök racionális magyarázatának feladása. Heidegger általános kritikája (a részletek mellőzésével) abban foglalható össze. hogy elfogadta a nem anyagi jelenségek létezését a világban. sőt általában a pszichológia érdeme. a kritikákat. mint a kaleidoszkóp: egy-egy helyzetre összeáll egy érzelmi-indulati mintázat. Wittgenstein legfőbb dicsérete az. amikor nem fúj. Ezt azért tartom fontosnak. Igaza van-e Freudnak. amikor kielégült vagyok?) Avagy az affekciók szinte úgy működnek. természettudományos módszerekkel akarja kutatni és megismerni. hogy a pszichoanalízis mindenféle emberi viselkedést (valósat vagy akár kitaláltat) értelmezni tud. hogy az emóciók világában is működik-e ugyanez a reguláció. sem a filozófia. (Pl.

Az ezotériák ebben az esetben is kerülik a dogmatikai rendszereket. az isteni kötés felbonthatatlansága alapvető erkölcsi követelmények. mégis a rosszat cselekszem”jelenségre. amelyet önmagában már lelki betegségnek tartott. Ennek értelmében az önismeret nem arra törekszik. hogy útját ne szegélyezzék érzelmi hullák. a hangsúlyt inkább arra teszik. hogy a világ már nem tanította meg az embereket arra. a házasságon kívüli nemi élvezet tilalma. Az élet és halál. különben a szerelem könnyen bálványimádássá fajul. párbeszéddel helyettesíti. amely az emberi lelket több személyiséglehetőség halmazatának tekinti. Mindez nagyjából rendjén van. Ezeknek a lényege az. ha ügyel arra. A több személyiséglehetőség túllép a Freud által leírt állati ösztönén és az értelmes és szociális felettes én küzdelmén. vállalva a kaland minden következményét! Mi megmaradunk a többek között pszichoanalitikusan is orientált szabad szellemi csavargás és nézelődés göröngyös ösvényén. A polgárember pedig görnyedjen és moralizáljon szexuális előítéleteinek nyomása alatt. A legnagyobb ökölcsapást Kraus próbálta rámérni a pszichoanalízisre. mechanikus gépezet (a forgó gömbök. sokszor abszurd. Freud a személyiséget hitek és vágyak halmazának tekinti. elfogadhatónak tartja. hogy tetteiért nem tartozik erkölcsi felelősséggel akár önmaga. és ne remélje. olyannak. A vallások – az emberi viszonyok estében is – keményen tartják magukat a rendszerbe foglalt erkölcsi parancsokhoz. megtaláló. hogy a szexualitás ne váljon sátáni. Ez azt jelentette. s ítélkezzen a gyorsan romló erkölcsök felett. Médeia-elven2 való elgondol-kozás útján jut talán legközelebb a távol-keleti lélektan már ismertetett felfogásához. Ennyit a filozófusok háborgásáról. A zsidóság a „szaporodjatok és sokasodjatok” parancsra való tekintettel indokolt esetben megengedi a házasságok felbontását. Nincs tehát egyetlen „igazi énünk”. hogy megragadja bennünk a közös emberit. Indulj el a neked legmegfelelőbb úton. sokszor játékos eseményeivel. amely külső befolyásoló erők hatására jön létre. szilárd parancsokat. Szerinte a kopernikuszi felismerés lényege nem csak a geocentrikus világkép megdöntése volt. Rorty a problémát messzebbről vezeti le. hogy „melyik a valódi énem?” vagy „milyen az emberi természet?” Az ilyen kérdések alapját Freud „a világegyetem vallásos szemléletében” látja. 2 Médeia-elv: a saját érdekek elleni irracionális viselkedés. másoknak gyötrelmet. életünk sokszor bizarr. állati szexuális ösztönöket be kell terelni az isteni rend alá.13 Davidson az arisztotelészi akrasztikus cselekvésen1 és az ún. hogyan kell élniük. Önmagunk megalkotása különböző ellentmondásos vagy egymást erősítő történeteink folyamattá fűzésével valósítható meg. hanem éppen mindarra. Akrázia. az iszlám lehetővé tesz négy feleséget. hogy a zabolátlan. Az ifjúságtól eltűrhető a kereső. Ezt a párviadalt két vagy több személyiséglehetőség közötti értelmes tranzakciókkal. amelyből csak saját maga tudja kigyógyítani saját magát. akár Isten előtt. üdvösség és kárhozat eleven és kalandos forgatagát felváltotta egy unalmas és céltalan. majd elutasított kapcsolatok váltogatása. Nem tehető fel tehát a kérdés. akrasztikus cselekvés: Arisztotelész fogalma az „ismerem a jót. Az én azonos egész történetünkkel. amelyek még kölcsönhatásba is kerülhetnek egymással. hogy egyetlen testben több személyiséglehetőség él. a tágulás és sűrűsödés) látványa. A kereszténységben a házasság szentsége. megalázást okozó eszközzé. ami elválaszt bennünket egymástól. hanem a világ szemléletének mechanizálása. 1 . Ebből fakad a polivalenciák elviselése mint a felnőttség jele.

hogy a családalapítás után már nem lehet az egész élet az övé. s ebből a különbségből fantasztikus problémák keletkeznek. sőt a homoerotikus kapcsolatokat kifejezetten helyesli a katonák között. Mert megértette. De előfordulhat. amikor sem a nő. A sztoa a szerelmet főként lelki vonzódásként értékeli. A különbség mélyebbről fakad. A görög mitológiában. A nőt viszont a férfi bordájából alkotta meg.14 Meghívott szenvedély. s nem minden szerelem válik tébollyá. Ekkor a női-férfi együttélési formák. hanem elszomorodott. hogy amikor már kitűzték az esküvőt. de megítélésük meglehetősen bizonytalan. Képes-e erre egy mai szerelmes? Számunkra viszont az a figyelemre méltó. hogy már a teremtéssel kezdődött a probléma? A férfit élettelen anyagból teremtette az Isten. akár a matriarchátusban vagy a háremek kezdeti korszakában. sőt azt sem. Ráhelt feleségül vehesse. ő maga pedig lassan elindul a halál felé. megválaszolhatatlan kérdés. később Éva között? Szerelmespár volt-e Odüsszeusz és Pénelopé? A nemi erkölcsöt szabályozó bibliai törvények csak a megvalósított testi kapcsolatokra vonatkoznak. Mintha megtébolyodtak volna. majd életet lehelt belé. és gyerekeket kell nemzenie. Abból. Lehet. Ennek során viszont – ha igaz – egyre közelebb kerül egymáshoz a szerelem és a szeretet. és az is biztos. mint ma. És monda az ember: Ez már csontomból való csont. sőt nem is ajánlatos a szülőknek vagy a rokonoknak kritikát mondani a gyermek partnerei felett. Mellesleg: ezért nem érdemes. hogy nagyon régen. mert emberből vétetett. a másik élő testből származik. szerelmi téboly vagy érzelemtelen szex? A XIX. Mindezt megelőzően – még inkább visszamerülve a múltba – azt kell látnunk. Ábrahám gyanús közönnyel adja kölcsön feleségét. Jákob hét évig szolgálta Lábánt. hanem a törvény és az apai méltóság megsértéséből. Jákob nem ujjongott örömében. Egy bizonyos: Jákob és Ráhel szerelmesek voltak egymásba. másképpen élték át. hogy az egyik az élettelen anyagból. az epikureisták viszont az érzéki vágyra teszik a hangsúlyt. századi pszichiátriai-neurológiai tankönyvek szívesen használják a „szerelmi téboly” kifejezést. hogy lányát. hogy ki a másik. sem a férfi nem látja tisztán. hogy a legősibb kultúrák a nagy ritkán felbukkanó különös vonzódást (szerelmet?) nő és férfi között az istenek büntetéseként értékelték. csak testi megkívánás létezett. hogy valamikor az ősidőkben az érzelmi szocializálatlanság nem tette lehetővé a szerelem megjelenését. Hát… Nem fakad minden téboly szerelemből. dühöt vagy méltatlankodást válthatnak ki vele. a szex jól elvolt szerelem nélkül. Vajon szerelem volt-e Ádám és Lilith. hogy kicsoda ő. Ruben megátkozása Bilha elcsábítása miatt nem szerelmi féltékenységből fakadt. hanem meg kell osztania. Hippokratész is betegségnek tartja a szerelmet. Hogy a szerelem mikor keletkezett. Négy felesége közül Jákob egyet biztosan szeretett. hogy a bibliai időkben a szerelmet és a házasságot másképpen értelmezték. Szókratész elnézőbb a szerelemmel szemben. mert csakis szolidaritást. és testemből való test: ez asszonyembernek neveztessék. Azonban nyilvánvaló. hogy a nő és a férfi némely szerve eltér egymástól. ami védi az embert az atomizálódástól és az érzelmi elsivá-rosodástól. mert növeli hősies helytállásukat. a homéroszi eposzokban néha felbukkannak szerelemre gyanús kapcsolatok. akár a szabályozatlan nemi erkölcsök idején. . Sárát a királyi háremekbe. Biztos. Nem csak arról van tehát szó. A mai pszichológia és a társadalomtudományok a szerelmet elsősorban társas viszonynak és szexuális kapcsolatnak tekintik.

biztonságát is veszélyeztetik. a serdülés időszaka korábban megkezdődik. német). Ennek következtében nem tanul az átélt tapasztalatokból. mint ahol nem (pl. konfliktust. nem tanul. ösztönbetörések irányítják viselkedését. Ennek megértéséhez vissza kell tekintenünk egy régi vitára. 9-10 éves korig) végére. Ugyancsak a látencia. Cleckley leírta a szociopátia tizennégy jellemzőjét. látenciakor (hatévestől a pubertásig. számtalanszor megismétli ugyanazt a kudarccal végződött magatartást. . s a magányos nők nagyszerűen felnevelték gyerekeiket. mint anyu vagy apu. hogy a személyiség durva vonalakban körülbelül az iskolaérettség idejére már kialakult. nem szeret. Ennek ma már érezhető következménye: a felettes én. magyar). A nemnek megfelelő ragok. Ez idő alatt alakul ki a felettes én (a személyiségbe beépült erkölcsi és szociális normák). hogy a fejlődés üteme felgyorsult. („Te csak úgy mondhatod. A folyamat gyorsabban megy végbe azoknál a nyelvcsaládoknál. A szorongás hiánya műszeresen is kimutatható. mert a kiszolgáltatottság félelmét hozza létre.”) A nemi identitás az érzés szintjén (lelkileg nőnek vagy férfinak érzi-e magát valaki) már nehezebb ügy. flegmához hasonlító létszemlélet. A két világháborút követően mi is az özvegyek országa lettünk. amit Cleckley „pszichopata bájnak” nevez. A nemhez tartozás tudata viszonylag korán kialakul. Ebben a labilis lelki állapotban minden érzelem nehezen vállalható. ahol nemek szerint ragoznak (pl. a szexuális erőszakot. A nemi identitás fogalmának kettős értelme van: valamelyik nemhez tartozás tudata és a nemi identitás érzése. A híres amerikai kutató. a tetoválás létrehozását. Ez a valódi probléma. az aberrációkat. sőt a serdülés korában szilárdul meg emocionálisan a nemi identitás. hogy az egyén könnyedén vállal olyan helyzeteket. Freud úgy vélte. Azt jelenti. valamint a megszilárdult nemi identitás. mintsem érzelmek.15 Ezeknek az érzelmeknek a létrejötte a nemi identitáson alapul. A belső bizonytalanság („ki vagyok én?”) motiválja a serdülő testén az egyetlen stabil jel. és veszélyes félreértéseket okozhat. Különösen gyakori áldozatok – természetesen a megkárosítottakon kívül – a gyerekelhelyezési perekben a bírák és a szakértő pszichológusok. orosz. amelyek akár személyes épségét. A modern kutatások azonban későbbre tették ezt az időpontot. beleértve a homoszexualitást vagy éppen a melegek és mindenfajta másság eszelős gyűlöletét. Az érzelmi sivárság szeretetképtelenné teszi. A kettő együtt: az erkölcsi labilitás és a nemi identitás bizonytalansága a maszkulin és a feminin hatások fel nem dolgozott keveredésének zűrzavara növeli meg az agresszív reakciókat. tehát az erkölcsi és szociális érzék labilitása. inkább indulatok. Ehhez még hozzájárulnak indokolatlan törések az életvezetésben. elridegülés. prepozíciók jelentős informatív és sűrűn ismétlődő gyakorlási többletet jelentenek a beszédtanulás folyamatában. Amit különben a statisztika sem igazol: a kriminális gyerekek többsége nem csonka családban nevelkedik. kb. a promiszkuitást. gyakorlatilag a beszédfunkciót követően. De akkor még nem támadta meg anyai biztonságukat a mindenfelől áradó kétség. Azonban itt is kimutathatók különbségek. amiből önbeteljesítő jóslat lesz: veszélyben az anya. valamiféle cinizmushoz. A modern időkben a fejlődéspszichológia kénytelen tudomásul venni. az empátia hiányát. s – meglepően – valami behízelgő viselkedésforma is. az ún. megingathatósága. Ezek közül a három legfontosabb: nem szorong. züllés fenyegeti a gyereket. nem a hisztériásán hangoztatott csonka család. a fiatalok között tapasztalható egyre nagyobb számú társadalmi beilleszkedési zavar. bűncselekményt. a gyerekkor hamarabb csap át kamaszkorba. Védekezésül érzelmi elfojtások keletkeznek. kb. a látencia periódusa tehát megrövidül.

az istenek akarata? A sors. ami nem választhatja el. amit Isten összekötött? A véletlen találkozás során fellobbant szexuális vágy? A szerelem? Az érdek? A félelem a magánytól? A társadalmi konvenciók? A szülők akarata? Egy véletlenül fogant gyermek? . amivé a végzet megenyhült.16 Vágy és ragaszkodás (Mi köt össze és mi választ el két embert?) Mi kapcsol egymáshoz minket? A karma? Amit a köztes létben (Bar-do) az ember maga épít magának elmúlt élete tetteinek következményeiként és a javítás lehetősége érdekében? A megváltoztathatatlan vasvégzet (ananké). s már az ember is formálhatja földi életében? A vallás.

a közöny. mint minden karolás: futnak arcomon. barátok szuggesztív befolyásolása. aki a földi életre vágyik. A sors. Aki nem vágyik élni. De jönnek majd új közös kapcsok. láncok. De a szenvedésről szívesen lemondana. A vasvégzet. mi az összetartozás. Heverünk torzán. E szerint a szenvedést nem a vágyak okozzák. megtartóbbak. Az érdek. A mókuskerék. Újabb csábítás. A boldog percek. (Kapcsok) Mi választ el minket egymástól? A karma. A páros magány. nem szenved.17 Miért válik olyan ritkán valósággá Illyés Gyula verse: A szenvedély. élmények. A modern buddhizmus fejlődése során bizonyos szempontból korrigálta a Mester tanítását. s majd fonalai őszülő hajaknak tanítják. hogy majdnem mindegyiknek valamilyen köze van a vágyhoz. Uramisten! Majdnem ugyanazok a helyzetek. amelyet ketté Isten sem szakaszthat. az éj. hanem a ragaszkodás! . a szerelemmel? E pillanatban a reinkarnáció nem érdekel minket. mely a mulandó izmot vaspántként kapcsolta csontunk köré hogy megízlelvén őrizzük a titkot: egy pillanatra sorsunk istené. A szerelem elmúlása. a kéj már senkié. Minden szenvedés oka az életvágy. a szenvedély majd elmúlik. pozitív vagy negatív formában. Hát most mihez kezdünk a vágyak vágyával. érzések. Mit tegyünk? Annyi látható. A vágyak kioltása tehát megszünteti a szenvedést. mint a páros szobrok Ha tömbjüket az idő széttöré. és az ilyen fokra emelkedett ember leszállhat a lét kerekéről. Testesüljön csak meg újra. Szülők. A gyermektelenség. A szenvedés kioltására a nyolctagú ösvény végigjárása alkalmas. nem kell már újra megszületnie. arcodon a ráncok. A vágyaknak központi szerepe van Buddha filozófiájában. A híres benáreszi beszéd négy fő tétele: Minden lét szenvedés. A szexuális extázis kialvása. vagyis az unalom.

amire olthatatlanul vágytak.18 Mit jelent a ragaszkodás? Nyelvünk logikája szerint pozitív jelentése van: valakihez vagy valamihez való szoros érzelmi és intellektuális kötődést. Régen elévült sérelmek. a közéletben. vajon nem a vágyakhoz való ragaszkodást érti-e rajta? Csakhogy a kérdés ennél bonyolultabb. Rendet teszünk a lakásunkban. így húzzuk magunk után ma már feleslegessé vált érzések. Rend-őröket foglalkoztatunk. amelynek a nevében soha nem öltek. Rendnek kellene lenni a világban. netán időnként még kellemetlenkedjenek is – már nem kell velük törődni. hogy nem a vágyakat kell megszüntetni. Avagy leszokjon az italról. szeretetet megtartani akarást. akinél fotólabor.kérdezem szemtelenné bátorodva. hogy együtt éljenek. szublimálódjanak. a drogról. a dohányzásról. megalázó elutasítások. néhány napig boldogok voltak vele. haszontalan maradványa a múltnak. Rendre próbáljuk nevelni a gyerekeinket. amelyik csak a részvét érzését őrzi meg. ám már évek óta rá sem néznek. S ezekhez a szabadulási vágyakhoz éppen olyan erősen lehet ragaszkodni. a részvétét. Ezt jelenti a buddhizmus vagy a taoizmus. polivalenciát és mindenféle ellentétes vágyat érzékelve. gyönyörű madárkalitka madarak nélkül. hanem a ragaszkodást? Ha a ragaszkodás megszűnik. hajlamot a dührohamra. De rettenetesen meg lehet bonyolítani. a konfucianizmus sokat felhánytorgatott közönye. Rosszul tűrjük a rendetlenséget a munkánkban. hatalmas Merklin-doboz. élmények. Tabi Lászlónak van egy humoreszkje: Nálatok mi rohad otthon? Körbekérdezi barátait. hogy valamitől vagy valakitől megszabaduljon. indulatok. a politikában. fénymásoló és gyümölcsaszaló – áttekinthetetlen rendetlenségben. elmaradt utazások – szóval mindaz. míg a gyűlölet és a szeretet nevében emberek millióit pusztították el. És mi rohad a lelkünkben? . a megalázkodásra. Vajon. a szorongásra. tapasztalatok. Mindez azt jelentené. esetleg nagy anyagi áldozatok árán megszerezték. lobogó becsvágyunk kudarcai. Tehát amikor Buddha a vágyak megszüntetéséről beszél. ambivalenciát. váljanak szellemivé. A rend a tárgyi világban és a lélekben Van bennünk valami örök vágy a rend után. Megszüntessen magában negatív karaktervonásokat. Mi választ el két embert? A ragaszkodás ahhoz. de régen elmaradt az idő messzeségében. kényszerű lemondások. amelyek ránknehezednek mint a kolonc. sajgó emlékei egy valamikori szerelemnek. ez ilyen egyszerű. amiket naponta gépiesen újratanulunk. Elkeseredünk. ha tetteink. a gazdaságban. Ez ilyen egyszerű? Igen. honnét ered a rend utáni vágyunk? . az nem lehet kidobni való szemét. mert ami valaha is a szívünkhöz nőtt. Őrizzük őket. ami egykor fontos volt. hogy kapcsolatuknak vége van. a kapcsolatainkban kavargó rendetlenséget. birtoklást fejez ki. megbántások. a testünkben és a lelkünkben is. a vágyak sorsa alakuljon a saját törvényei szerint: szűnjenek meg. az egykor legmodernebb írásvetítő. mint a megőrzésre vonatkozóktól. mi az. Olyan vágyak is keletkezhetnek az emberben. lelassítanak és gúzsba kötnek. Az együttérzését. emlékek végtelen hosszúságú sleppjét. viselkedésünk nem fedik belső normáinkat. És szenvedünk a lelkünkben. Mi köt össze két embert? A ragaszkodás ahhoz. néha a könyvtárunkban és az íróasztalunkon is. A megdöbbenés után mindenki vall: van.

Az is. A rend törvényei nélkül bizonytalanokká. ha a természet rendje rendetlenségbe fordulna! Mi is a természet gyermekei vagyunk. és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté. gyakran halálhoz vezet. Ám a hatodik szférában eliszonyodik. hogy ugyanazt a párt látod most egy másik dimenzióból? Rendben vannak egymással? Talán rendben. Az ötödik szférában Oldtime egy szerelmespárt lát. Jaj lenne nekünk. S miután ő lehelt életet az emberbe. a francia felvilágosodás híres filozófusa játssza el az Isteni színjáték Vergiliusának szerepét. becsaphatókká válunk. tehát testünkben is rend uralkodik. Rend és rendetlenség nő és férfi között? Ember legyen a talpán. ha értelmetlen szenvedést okoz másoknak vagy nem csillapít szenvedést. Egyszerűbb vagy bonyolultabb törvények uralkodnak mindenütt. Ő vezeti a túlvilági szférákon át Oldtime-ot. hanem személyes és társadalmi környezetünkben is. de legalábbis elveszíthetjük az élet éléséhez szükséges orientációs pontokat. Oldtime menekülni szeretne ettől a látványtól. Rám legyintettek: – Ez bolond. az indiai bűvölettel mennyekbe varázsolódott misztikus újságírót. ami ebben a kontextusban nyilván Isten ellenfelének. minden rendben van. Patakzik a vér. A Teremtés híveinek válasza: Isten maga a rend és a törvény. a nem akarót vonszolják. Talán segít. a szenvedés. nolentem trahunt. Tőlem egyszer megkérdezték: – Péter. A rendetlenség betegséghez. vallás és erkölcs megtagadását? A kapcsolatok egyenrangúvá. aki a nyárspolgári ideálok és erkölcsök félresöprésével eligazodik ennek a kérdésnek a sűrűjében. akik egymás karjában hevernek és végtelen. hogy az emberi viszonyokban. az elviselhetetlen kín eltorzítja arcukat. Ez a rend! Csakhogy mit jelent ez az elhagyás? Szétválást. különösen a női-férfi kapcsolatokban mi számít rendnek és mi rendetlenségnek? A Biblia álláspontja egyértelmű: Annak-okáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját. Egy nő és egy férfi borotvaéles késekkel nyúzza le egymás bőrét. rendben van az életed? Azt feleltem: – Azt hiszem. de közben alaposan összetöri magát. de Diderot megállítja: – Nem veszed észre. ha minden vallási és morális konvenció megkerülésével a magunk számára meghatározzuk a bűn fogalmát. A kívülről ránk ható rendetlenségbe bele lehet bolondulni. s irtózást a rendetlenségtől és a törvénytelenségektől. Ilyen a szerelem. A legmagasabb fokú idegrendszer regulációja – amely a lelki jelenségeket is létrehozza – ennek megfelelően ugyancsak rendet kíván. a szenvedély. nemcsak a testünkön belül. ilyen bolond az az ember. az átléphető és nem átléphető viselkedési határokat. Ugyanoda jut. . Tehát: bűnt követ el az ember akkor. Mármost az a kérdés. Én meg azt gondoltam magamban: Igen. aki Senecára hallgat: Ducunt volentem fata. a Sátánnak a sugallata. belénk lehelte a rend és a törvény iránti igényt. vagyis: Vezetik a végzetek az akarót. Az égitestek mozgásától az életjelenségekig. a közös élet megszüntetését? A szülői világismeret. megrendítő gyengédséggel simogatják és becézik egymást.19 Az evolúció hívei így felelnek: a Természetben rend van. rendben vannak a dolgaid. felnőtté válását? Érzelmi elhidegülést? S ezek közül mi tartozik a rendbe és mi a rendetlenségbe? Ezt csak az ember saját belső ítélőszéke döntheti el! Karinthy Mennyei riportjában Diderot. amikor módja lenne rá. ami nincs rendben.

ha valakinek a világnézete azt sugallja. Valószínűleg az emberi kapcsolatokban a rendetlenség. azt mondja a Seregeknek Ura. Ez . hogy a politika hogyan rombolt szét „örök barátságokat”. Don Juan igazi szexuális bűnöző. lefektetnie. De a valóban érett ember lelki történései belülről kifelé hatnak – sugároznak. Ez aztán az érzelmi rendetlenség! Mégis megmaradok az ősi keleti felfogás mellett: Aki rendet tud teremteni a lelkében. ha a diktatórikus vagy a globalizált társadalom nem hagyja felnőni az embereket. hogy ki volt egykor. úgy érzi. Kivéve persze. gyakran valós vagy vélt sérelmek nyomán keletkező bosszúvágy. esetleg közöny. kivéve. hanem Istennek. Számára a szexualitás az agresszivitás. a szexualitásban? Természetesen nem a büntetőjog vagy a pszichiátria illetékességébe tartozó erőszakról. Ki az igazi rendbontó bűnöző a szerelemben. a bosszúállás eszköze. infantilis tömegekre van szüksége. a férfi-női vagy más emberi kapcsolatban bűnt elkövetni? Lehet. hogy legyőzte. napig. az élet folyamatossága tendenciózusan megfogalmazott epizódokra hullik szét. valaki könnyen a „rosszak” közé kerül a „jók” közül. a rendezetlenség fokozatosan bűnné tud válni. és azt. Lehet. hogy a társadalmi rendetlenség világában lehet-e rend a társadalomban élő ember lelkében? Műveljük csak kertjeinket – tanácsolja Voltaire. Valahányszor sikerül egy nőt elcsábítania. és viszont. nemtörődömség. a perverzekről. hétig. A bűnnek tehát kizárólag szociális értelme van még akkor is. mert kívülről irányítható. Mert lehet értelmetlen szenvedést. Igen ám. Más szempontból arról van szó. Mert gyűlölöm az elbocsátást. ami egykor szép és jó volt egy kapcsolatban. és ott dúlni kezd. (Malakiás) A vallásos gondolkodás sekélyessége s az erkölcsi előítéletek eredményezték azt. Régi liberális demokrata államokban a politika messze magasan elhúz a nem politizáló polgár feje felett. Kizárólag a szeretetlenség következményei. aki ruhájára kegyetlenséget borit.20 Ennyi. A mi világtájunkon például döbbenetes élmény volt a rendszerváltás után. ezt mondja az Ur. a pedofilokról akarok beszélni. Újra meg újra át kell írni az önéletrajzokat. Gyermekkorától gyűlöli a nőket. ez élet sötétségének világbírói ellen. Stefan Zweignek van egy zseniális lélektani tanulmánya a világirodalom két nevezetes szerelmi hazárdjátékosáról. Nem így Casanova! Ő az ideális szerelmes.vagy rosszindulat. de a kelet-európai kertekbe mindig beoson vagy betör a politika farkasa. Izraelnek Istene. hónapig tart. és ne csalárdkodjatok. kegyetlenséggel és gyűlölettel teli megtagadása és elszakítása mindennek. Mámorító diadalérzés keríti hatalmába. a hatalmasságok ellen. hogy ez az álom csak néhány óráig. hogy némely tanításban az Úr folytonosan megbotránkozó vénemberré torzult. megalázást. megalázta. A rend a munkában létrehozza a közélet rendjét. annak rend lesz a családjában is. hogy nem embertársainak tartozik a tisztességgel. Ez lenne a keresztény erkölcs? Pál így ír az efézusbelieknek: Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk. kicsoda most és ki lesz belőle az eljövendő években. Mindez elsősorban jó. Őrizzétek meg azért a lelketeket. családi kapcsolatokat. mint teremtő erők. ha a pár papi áldás birtokában szeretkezik. hanem a fejedelemségek ellen. s a végén senki sem tudja már. akkor rend lesz a munkában is. amikor erre lenne szüksége. a gonoszság lelkei ellen. Ha a családban rend van. Don Juanról és Casanováról. aki magában a szexualitásban fedezi fel a bűnt. A gyerek és a gyermeklelkű felnőtt reaktív lény – viselkedésével a környezet hatásaira reagál. félelmet okozni a másik embernek vagy magára hagyni segítség nélkül. a szociális viselkedéssel. De nálunk? Egy kormányváltás hatására egzisztenciák dőlnek össze. Óriási szexuális fantáziája a legkoszosabb cselédlányra is rá tud álmodni valami gyönyörűt. Lehet iránta vállvonogatva közömbösnek maradni. melyek a magasságban vannak. Lehet-e a szerelemben.

te és anya! A butító gyűlölet Talán a szélsőséges érzelmi. És még egyszer: hm. – Ennyi az egész? – Nem egészen. A mámor időszakában mindenki a legszebbik szerepét játssza el. lesz szexuális kapcsolatuk. addig igazán szerelmes. Csakhogy: amíg a hivatásos gyilkosokban is néha megmoccan némi eliszonyodás önmaguktól (Úristen. akkor elkeseredett. akik nem társak a lelkesedésben. a szerelemből utálat.21 mindegy. Ti egy szerelem csúcsán kötitek a házasságot. Ám egyiküknek sincs a leghalványabb fogalma sem arról. élményeik. . gyűlöletét. Ígérem. Végül könnyen bekövetkezik. indulati állapotok butítják meg az amúgy is meglehetősen eszement mai embert: a rajongás és a gyűlölet. ez a bűntudat kollektíve soha nem jön létre. közös életük. a világmegváltásból terror. legyünk modern emberek. többször nem fordul elő!” De persze mindig újra meg újra előfordul. a másikat a saját képzelete. s ezért súlytalan bocsánatkérés formájában. a szeretet vallásából inkvizíció lesz. Nézd. a konvencionális okokból és eszközökkel összeboronált kapcsolatok tartósabbnak bizonyulnak. hogy minden szélsőséges érzelem az agresszivitás irányába fordul. hogy – különösen szerelmi házasságok esetében – – a kliens szinte semmit sem tud partnere valódi arcáról. Ők felemelkednek arra a szintre. Akkor így szólt a papához: – Apa. hogy bekakáltam. igyekszik megfelelni a róla alkotott fantáziának. Nálunk összehoznak két idegen embert. essünk át rajta! Különben az indiai társadalom ki is veti magából az elvált asszonyokat. gyerekeik. hogy a valóságban ki a partnere. háztartásuk. S amikor az együttélés során kiderül. „Anyu. Sajnos. s egy angyali küldöttség elnézésért az özönvíz miatt. Ha előzőleg 500-at keresett. hogy ilyen szépnek és nagyszerűnek soha senki nem fogja őt látni többé az életben. mit tettem!). talán már gyerekkorukban a szülők és az asztrológus közreműködésével. s végül kés kerül egy elképzelt béke harcosainak a kezébe is. hogy mégsem olyan – magára vonja társa haragos csalódottságát. amely valójában látszatmegbánás akár hány millió ember kiontott vére miatt. Furcsa dolog: amíg a gyűlölet érzelmileg szabadjára engedett agresszió. Aztán együtt élnek. Hm. Szinte már várom. a számításon alapuló érdekházasságok. Ha ez a karma. hogy elégedett-e egy ember 1000 rúpia fizetéssel. A nőbe? Nem! A saját fantáziájába. – Akkor miért maradnak együtt? – Egyrészt azért. nem lehet feltenni a kérdést. Nehogy a következő életében megint összekerüljünk szörnyeteg feleségünkkel. Ha 2000-et. Ugyanez a tanár azt mondta felnőtt fiának: – Nézd. kérlek. De ameddig tart. ahová ti leromlotok. addig a rajongás mögött is agresszió áll készenlétben. mert hiszünk az újratestesülésben és a karmában. jelleméről. amiről a másféle megbékélés híveinek vére csepeg. bocsánatot kérek. S az imádott nő – tartson bármeddig ez a rajongás – jól tudja. Mint ahogy a mai pszichoanalízisben is az egyik leggyakoribb tapasztalat. legfeljebb infantilis. Onnét érzelmileg csak le lehet csúszni. ami azokra zúdul. akkor nagyon. Válassz magadnak te feleséget! A fiú néhány hónap alatt lelkileg szinte tönkrement. hogy mikor érkezik egy mongol delegáció bocsánatot kérve a tatárjárásért. Érzelmileg éppen olyan elrongyolódottak. vedd le rólam ezt a terhet! Válasszatok. Az egyiket elvakítja a gyűlölet. Indiában egyszer megkérdeztem egyik Európát jól ismerő tanárkollégámat: – Nálatok jobban sikerülnek a házasságok. mint nálunk? – Dehogy.

hogy beköltözzenek az ereszed alá. megfosztottság. parancsolni? Tiszteld szüléidet! Ez elhatározás kérdése? Vagy csak annyit jelent: Viselkedj úgy. van-e Isten? De úgy kell élni. adj neki inni. mert belezüllik. aki még a kapcsolat rabságában. Nincs olyan inga. Akkor még egykori partnerének hatalma van fölötte. hogy mit hibázott el. Ekkor ért véget egy kapcsolat. Szakításkor. elhozza a nagy szenvedéseket is. ha történetesen arra jön a másik. akitől megundorodott. De tisztességes ember mégsem viszi véghez. konstatálni lehet. amelyek rettenetes erővel húzzák magukba. Visszakérik ajándékaikat. hogy a bosszú szándéka. hogy ezen túl gyűlölni fogja azt. hogy az ő bűne mindkét esetben ugyanaz: hagyta az érzelmeket elburjánozni az életében. Annak ellenére így van. növekedjenek – ezért már te is felelős vagy. mert érzelmi-indulati örvények alakulnak ki. Csak annyi. amelyik csak egy irányban leng ki! Ha a sors nagy örömöket hozott. S arra a következtetésre jut. A testvérek esetében a gyűlöletet. Érdemes külön eltöprengeni a bosszúról. Am a pap azt felelte: Egy átsuhanó gondolat. egy átsuhanó vágy vagy érzés valóban nem lehet bűn. különben elzüllik az ember. leveleiket. akkor távolról sem tisztul meg tőlük az ember. Aki inkább átmegy az utca másik oldalára. akit szeret. azon. s végül börtönbe juttatja – eltöpreng saját sorsán. Egyedül a viselkedést lehet szándékosan változtatni. Egyszer vitába bonyolódtam egy katolikus pappal: nem lélektani abszurditás-e Isten részéről érzelmeket követelni. hiszen az embernek nem adatott meg. s főként a helyes cselekvés módjának megtalálása. Egymást három évig rajongva szerető pár a szakítás utáni levélváltásban „önözi” egymást. Amikor valóban megnyílik az érzelmek mélysége. A bibliai József két nagy bukása során – először a féltékeny testvérek félig agyonverik. megbántani a másikat. Ahogy az istenhitről mondottuk: Ki tudja. Eni reménytelenül beleszeret. Mit is mond minderről a Biblia? Aki egy embert annyira megszégyenít. ott szaporodjanak. hogy sok esetben nem lehet tagadni a bosszú jogos voltát. mintha lenne. annyi. vonzónak találja majd. Az elburjánzásnak itt fontos értelme van. Az Ószövetség csak ennyit mond: Ha a te ellenséged éhes. Rá kell bízni a sorsra. így hát nem szabad az embernek a rossz vagy veszélyes indulatait táplálnia. hogy érzelmeit akaratlagosan szabályozza. mind az erkölcsi gondolkodás. szándékosan okozott sérelmek esetében. elváláskor ki válik legkönnyebben a gyűlölet áldozatává? Az.22 Végső soron mi butítja meg az embert? Valószínűleg az elviselhetetlennek érzett frusztráció. Eni esetében a szerelmet. Pedig közöttük nincs is szó gyerekelhelyezésről. adj neki enni. érzelmi kötelékei között sínylődik. mint amikor egy madárraj átrepül a házad felett. igénye igazságos. A bosszú az enyém? – mondja Isten. Az érzelmi reakciókat csak észrevenni. mintha tisztelnéd őket! Vagy: Szeresd ellenségedet! Lehet ellenségem az. aljas. Főleg a rosszindulatú. Nem határozhatja el. ha szomjas. Bosszúállás szerelmi sérelmekért? Ősprimitív reakció. másodszor a nagy kasztrált főúr. Ám eljöhet egy reggel. Persze lehet apró örömök és pirinyó bánatok között is élni… De érdemes? . Hasonló ellentmondás vonatkozik a bosszúra: Lehet. amikor felébredve olyan meglepően könnyűnek érzi magát – szabad lett. Petepré (Pótifár. mintha megölné. De ha engeded. majd eladják izmaelita kereskedőknek.a szerk. Csakhogy igencsak bonyolult mind a vallásos. s igyekeznek mindenképpen megalázni. akadályoztatás. hogy az arcába kergeti a vért. A tisztességes ember erkölcsi érzékének valahogy nem felel meg a bosszúállás.) felesége. kútba lökik. és nem véletlenül. akit szeretek? Ez már Krisztus követelése.

a Marienbadi elégia. A bornírt ötlet mámorában felszaladt egy meredek ösvényen. Ezt még megeszem. hogy mind Thomas Mann-nál. szégyelli öreg testét. kiadtam hallgatóimnak a Levetzov-témát. hogy az ember végül is méltósággal éljen és haljon meg. A fiatalon megőrződött lélek szerelmi szenvedélye. Vagyis a történet tragikus. Goethe nagyon szemérmes. aminek már nem engedelmeskedik az öreg test… Egy másik elbeszélésben. hanem több – és megrázóbb a lélek számára. Thomas Mann szerint nem megírható. hogy egy fekete pudli (a későbbi Mefisztó) poroszkál utána. Miért tragikus? Mert az öregség nem kimondottan a szerelem időszaka. Meztelen. Ezért a vágyaktól. Eddig rendben is lenne a dolog. Hiszen Buddha szenvedéselmélete is a vágyott és szeretett dolgok múlandóságából fakad. hogy a világ szellemi fejedelme a porban fetreng. mind Goethénél az agy erei épek maradtak. a ragaszkodástól kellene megszabadulni azért. A megtévesztettben az újra menstruálni kezdő idős nő szerelmi megújulásának tulajdonítja a vérzésben jelentkező rákot. akkor végül is szenvedést zúdít a vakmerőre. S ha már itt tartunk: Thomas Mann nem merte megírni az öreg Goethe életének egyik epizódját. Goethe hetvennégy évesen. Két éven keresztül találkozgattak. Goethe – mást nem tehetvén – behúzódik a nádasba. ezzel a házasságommal elrontottam az életem! .23 Az öregek szerelme Szóljunk hát erről is. amikor lánykacagást hall. s ebben található a híres költemény. Segítsék meg a Halhatatlan Istenek azzal a tudással. A történet itt válik tragikomikussá. Már nem vár semmi újat a nőktől vagy a férfiaktól. Csakhogy – az elmondottakon túl – a fő kérdés az. Talán el is fárad. Ám a tragikomédia nem kevesebb a tragédiánál. hogy Goethe kocsin Marienbad felé tart. míg a buta liba kacagva eltűnik a fák között. mamája kiragadta ebből az – már a nagy korkülönbség miatt is – esztelen kalandból. Végül. hogy próbáljanak belőle egy negyedórás forgatókönyvet írni. mind a rend.és ivókúráján beleszeretett a tizenhét éves Ulrike von Levetzovba. az ú j erotikus élmények keresése. s ezért kora hajnalban megy le fürödni az akkor még néptelen tópartra. Ennyi talán kell az irodalomtörténeti háttérhez. A lánynak imponált a világ írófejedelmének rajongása. aki hetvenkilenc éves korában újra megnősült: Uram. hogy a meztelenre vetkőzött lánycsapat bemegy a tóba. Ámbár… Egy vén orvos fiatal tanítványa iránti szerelmét ezzel a mondattal vállalta aggódó barátai előtt: Ez az egy kanál leves van még a tányéromban. Öregkorban a szerelem mindig tragikomikus. elkényelmesedik az ember. amelyik nem tud megnyilvánulni? Némi reményt ad. az öreg költő utána. de nem veszi észre. Goethe életművében ez az öregkori szerelem A szenvedély trilógiája című utolsó verseskötetét ihlette (1827). Így kezdődik az Ulrike iránti szenvedély. A Thomas Mannt ijesztő epizód története annyi. amikor Ulrike tizenkilenc éves lett. aki át meri lépni a múló idő határait. A szeme magasságában csupa lányfenék vonul el. s örökre eltűnt a már házasodni készülő vén Goethe életéből. a kalandra való nyitottság. de hiányzik belőle a komikai elem. nem is lehet más. Akkorra már talán csillapodik az extázis utáni vágy. Csakhogy az öreg test-fiatal lélek szerelme egy ifjú iránt lehet-e tartós? S ha nagyon is mulandó. hogy csak örök jelen van. mind a rendetlenség nevében. S az egyik popsiba beleszeret. és hasra esett. hogy Ulrike egy sétájuk alkalmával fogócs-kázni akart Goethével. Egy nagypapa mondta nekem. Az egyik diáklány azzal kezdte. hogy vajon öregszik-e az ember lelke? Vagy csak az agy erei meszesednek el? A lélek és a világ közötti testi-szervi közvetítő megy tönkre? S mögötte ott topog tehetetlenül és kétségbeesetten a lélek. Amikor a Színművészetin tanítottam. Ezt még az író vállalni tudja. marienbadi fürdő. Onnét figyeli.

alig maradt belőle valami. hogy az élet helyett nem jönnek. intelligenciája… Ki az. hogy udvaroljanak az Úr előtt. Félig vakon állt a hegyen. hogy eljövének az Istennek fiai. hogy az öregedő ember milyen viszonyban van a saját testével? Szégyelli? Rejteni próbálja sorvadó izomzatát. A vénülő test csendre intése Ám ne legyünk álszentek. akárcsak Isten. akik odavetik: Bámuld. vékonyodó végtagjait. A két mindentudó fogad arra. a lélegzéshez spray. Vállald. a járáshoz bot. aki tette. a rágáshoz műfogsor. letette a parókáját… Hiszen az öregedés elleni reménytelen és legtöbbször nevetséges küzdelemre orvosi szakok és iparágak épülnek. műlábát. akkor még hetykék vagyunk. és eljőve a Sátán is közöttök. – ősz haját verte a szél is S pisla szeméből könnyei hulltak az Istenség magasztos lába elé. megrendültek a dombok S az ötéves kos is felemelte rá a fejét. a műszemét. amit tökéletesen lát: a jövőre. Fiatalságot. növekvő magánya. mint a szobor s az ifjúságát visszakövetelvén Mondott aiszchyloszi átkot arra. Ámde az Istenség . szavától megállt a malom. S e vonatkozásban is alapkérdés. Lecsatolta műkezét. Volt egy öreg görög egykor Ki felemelte két kezét. a kopaszodást. lógó mellét. hogy amikor az ő papája este lefeküdt. hanem elsősorban testi. ki-fosztottsága. kidagadó visszereit. Kivéve azokat a kétségbeesett gőgöseket. alkotóképességet. S mégis. kivette a fogsorát. egyre inkább kívülkerülése az életen. Végtelennek tetsző éveket kínál a pillanatok szorongása nélkül. szava dörgött. Lőn pedig egy napon. Jób kínjaira és dicsőségére. akinek ő is a fia. férfiaknál a kebelképződést. csupa sugárzásba merülve.24 Ki tudja. hogy minden életfunkcióhoz kell valami segítő szerszám: a látáshoz szemüveg. A legjobb üzletek egyike. a halláshoz hallókészülék. hogy van ez? Amikor a messzi jövőben bujkál a megvénülés. óh ifjúság. Hanem amikor már körülveszi az embert az öregség minden nyomorúsága. hogy így meg kell az embernek öregedni. az üldögéléshez aranyérkenőcs… Egy kedves ismerősöm mesélte. ha akarod a nyomorúságomat! Hallgass rám. Jób könyvének elején olvashatjuk e sorokat. hátha a Sátán is csak játszik élettel és halállal. a szexhez Viagra. Az öregedés nem csak szociális és lelki probléma. egészséget – tönkremenés nélkül. testének utálata. aki elküldené a fenébe Mefisztót? Hányan vannak? Hiszen csak újjászületést kínál halál nélkül. S ki tudja. szerelmet. kezdetben még észrevehetően romló memóriája. ami már régen megírt a Sors Könyvében vagy az Akasha-krónikában… Csuda jó játék! Megroggyant öreg! Reszkető aggastyán! Szeressél nyugodtan! Ne legyél szófogadó kisgyerek! Fütyülj Adyra! Mondj igent: Kábítsanak el olcsó mandragórák. az emésztéshez különböző cseppek. mindenre. a műfogsorhoz ragasztó. azt. csak órák.

És a hallása is. hogy gyorsan képezze át magát EEG-szakorvosnak. fülpiszkálás. és valamilyen könnyű kölnit is használj! És a lehelleted! Fogmosás. Szót fogadott. Ott csak nézni kell a görbéket. mert elmúlt. életkorodból ne csinálj érvet vélt igazságod mellett! Érkezéskor. megkérdezed. ha álmos vagy. elfogadható betegnek és kellemes öregembernek lenni. és ne gyűlöld az öregséget. búcsúzásnál gondolj arra is: nem mindenkinek kellemes egy öregember csókja. a műfogsor csattogtatása. mert eljött! S ha megszólítanak egyszer az angyalok. hogy kit keresnek. hogy öngyűlölet fejlődjön ki benned! Ne utáld a fiatalságot. ölelése! Talán a három legnehezebb emberi feladat: elviselhető kamasznak. szájban-orrban turkálás. de a melletted ülők igen. Te nem érzed meg a büdösséget. De vannak más fontos teendőid is. van rá okod – szégyelld. tompa dobot. De szeleit nyugodtan szabadon engedgette. hogy gusztustalan szokásaid keletkezzenek. Egy kollégámnak egyszer hallásideg-sorvadása kezdődött. Sírt az Istenség. nem felelt akkor az öregnek. a lábfej rázogatása stb. hogy a testhajlatokat gondozd.! Ne erőltesd magad vállalhatatlan helyzetekbe! Feküdj le aludni. Oly naggyá nőtt meg előtte és oly szentté az öregség ősi nyomora… – írta Füst Milán. intim testrészek vakargatása. Mert mintha dobokat vernének a fülébe. feleld nyugodtan Jézus mintájára: Én vagyok. szájvíz. mert nem hallotta a hangot.25 Nem nézett rá. s a hegyomlásnak felelne a tenger. ez jól sikerült. a társaság irigykedve meg fogja érteni – ha nem. öblítés minden étkezés után. a kivehető fogsor külön megtisztítása… Ne hagyd. és a te nevedet mondják. ne undorodj önmagadtól! Ne hagyd. . Ilyenkor elégedettség látszott az arcán: Na. S erre felelne a hegyomlás. Például nem lehetsz büdös! Vigyázz! Az öregember szaglása néha hamar elromlik. Ha szégyelled öreg testedet. különösen fontos. pl. az ő bajuk! Ne vitatkozz mindenáron. Gyakran kell mosakodnod. Azt tanácsoltam neki. cuppogás. De ne tagadd meg.

a betegség része az egészségnek… Persze ez is vallható. Az egyik az örök változás. vagy akkor hal meg. mint Freud Erosza és Thanatosza. aki valóban mindenek létrehozója. egy feltétellel: ha az Isten vagy bármely Kozmikus Méretű Intelligencia totális létét állítom. a halál a legnagyobb kozmikus botrány. A maradandóság pedig része a rendnek. A másik az örökké tartó maradandóság. Most pedig elérkeztünk az ember örök vágyához – a maradandóság után. a Természet. hogy most érkeztünk el könyvem legfontosabb mondanivalójához. Amennyiben a sötétség és a világosság harcosait egyaránt Isten fiainak minősítem. az utolsó ítéletet. a pusztulás természetellenes. Bármi létező megsemmisülése. eltűnése a világból abszurd. ami szerint Isten mindenütt jelen volt a világegyetemben. világos és sötét örök erői (Ahura Mazda és Ahrimán) küzdelmének feltételezésétől. akkor megmenekültem a szellemi szubsztanciák dualisztikus felfogásától. mintha azt hirdetnék. a perzsa bölcselet két egyenlő erejű. hogy a kegyetlenség része a jóságnak. S a barátságos és demokratikus többistenhívő világképet az egyetlen Isten terroruralmává változtattam át. a kezdetek. az „új vizeken járok”. életére is. Olyan. Pl. a lélek megmaradását a halál után. a hamisság része a becsületnek. csakis gonosz varázslat következménye lehet. az energia . az örökre létezik. ami ugyanaz. az Isten. Talán még a Kabbala megoldását is el kell utasítanom. A mindiglétezés természetes a számára. Szóval erről van szó: az ember szűnni nem akaró vágyáról a halhatatlanságra. Számára magától értetődő. Kérdés: nem téved-e Freud? Valóban két egyenlő erő összecsapásáról lenne szó? Néhány fejezettel korábban az ember rend utáni örök vágyáról írtam. Továbbá megmenekültem a biofizikusok feltételezésétől is: az állandó változásra és maradandóságra törekvés ellentmondásától. Freud Zsigmond döntő jelentőségű elmélete és tapasztalata szerint az ember lelke két ősi ösztönerő – Erosz és Thanatosz – drámai küzdelmének a színtere. Fogalmazzunk keményen: az elmúlás. Isten és az Isten ellen lázadó Sátán összecsapásától. Ennek kielégítésére kitalálta az örök életet. a feltámadást. mint az élet alapvető sajátosságáról. Mint erről már írtam. Számomra nem elfogadható. hogy ami létezik. vigyázzatok a strázsán! Radnóti kérdése: S halott-e már a perdülő szirom. a soha el nem múló hagyomány igényének a kifejezője. a kegyetlenségnek és minden hasonló princípiumnak is. amit egyedül bír természetes igényként elfogadni önmagától. ezzel megfosztottam a „Jóistent” a rangjától. a Sátán vagy egy idegen kozmoszból betörő démon – e botrány az ő végzetes bűnük! Az ember nem tudja elfogadni az elmúlást! Semmit sem tud kezdeni vele az iszonyodáson kívül. ha hullni kezd. a bukott angyalok mítoszától. tehát a gonoszságnak. a „nem kellenek a megálmodott álmok” vállalása felé tereli az embert. változatlanság. Akkor következett be a cimcumnak nevezett részleges visszahúzódása önmagába.26 Őrzők. az anyagba és az időleges formák létrehozásába szerelmesedett lélek. Bárki felelős érte. Vagyis csak ott keletkezhetett anyag. tehát nem volt hová teremtenie. a mozdulatlanság. ahonnét Isten eltávozott. hogyha földet ér? Tényleg: halott már? Attól tartok. A felvilágosodottak azt mondják: a halál szerves része az életnek. megújulás. Ez vonatkozik saját létezésére. Az életösztön és a halálösztön.

De a végső cél mindmáig az örök élet visszaszerzése. hogy Isten örökre megőriz bennünket emlékezetében. De bizonyít-e ez valamit is? Nem csak a halandó ember irigységét a halhatatlan égiek iránt? Feleljünk Radnótinak? Igen. megpróbált legalább Eroszban megkapaszkodni. (Devecseri) . létezésre. Mindennek a fényében mit is kezdhetnénk fiatalságunk. a változatlanság. Ám akárhogy is van. hogy nem a Föld. maradandóságra való vágyat halálösztönnek. De miután az édenkerti engedetlenség miatt büntetésül megkapta a halált. Pokoljárás című nagy monográfiájában. Akkor kezdjen hullani a szirom. hanem az Ég fia. meg ne büntess érte. változás. Megszülettünk hirtelen egyikünk se kérte. ahol csak az átkozott ego uralma ér véget. ahol életünk útja kanyarog. Az örök életre. az állandóság. az istenné válás vagy legalábbis egyesülés Istennel. minden kapcsolat érték. Egyébként itt érhető tetten Freud verbális turpissága. a folytonos újraalakulás. legalább maradjon nyoma annak. hogy itt jártam a világon. szerelmeink elmúlásával. mint József Attila egyetlen sorához: Az a művész pörölt az elmúlással… Ha én nem élhetek örökké. s a lángoló kardú őrzőkön túljutva elérkezni a Halhatatlanság Fájához. hogy az örökké létezés vágya és természetesnek érzése a legfontosabb bizonyíték az ember transzcendens származása mellett. hogy meggyőzhessem olvasó barátomat arról. a személyes létezés el-pusztíthatatlansága.27 megmaradásának elvét. elkeseredés és megborzongás a végső egyedülmaradás hideg lehelletétől. Vagy talán nincs is. mint ahogy megszűnve megmarad bármelyik folyó. s ameddig lehet. angyali vagy isteni vágy: arra emlékeztet. vagyis csak akkor. ördögi rontásnak. Végül is miért volt szükség erre a nyöszörgő-dadogó fejtegetésre? Azért. hanem hazaérkezés a nirvánába. egészségünk. a végső kiszakadással minden földi kapcsolatból? S a számtalan „kis halállal”. Kérve kérünk szép jelen. ellenségessé válását megilleti a halálnak kijáró gyász. hogy az ember eredeti és örök igénye a Thanatosz. valamiféle gonosz. ha ez már érzelmileg lehetséges. visszatérés a kozmikus harmóniába. Az Erosz mindig másodlagos és kompenzáló szerepű álmegoldás. s a „kilobbanás” távolról sem megsemmisülés. megőrzendő ebben a rideg és egyre ridegebbé váló világban. amelyik beleömlik a tengerbe. mint ahogy a levelét engedi el a fa. ha már bennünk is meghalt a virág. Minden emberi viszony megszűnését. A halált természetellenes brutalitásként éli meg. Még a nagyon alapos Zolnay sem tudott máshová eljutni A művészetek eredete. egy kapcsolatból olyan súlytalanul kellene leválni. elmúlás igényét pedig életösztönnek nevezi! Én úgy vélem. ami utunkat szegélyezi? A kereszténység legalább a siralom völgyének nevezi azt a tájat. ami megérinti az embert. amit Krisztus meg fog semmisíteni. az anyag megsemmisülését átalakulássá redukáló szemléletet vagy azt.

Az istenfélelem az istenszeretetből bontakozik ki. szellemi értékre. Konkrét tartalmát tekintve a szeretet annak a megélése. S a rabszolgaság legmegalázóbb módja az érzelmi bilincsek hordása. És ez a lényeg. hogy AZ EMBER NEM TULAJDON!? Azért. feltűnik a féltékeny ember szorongása: más férfi vagy más nő jobb. több örömöt tud adni.28 Örömkeresés külön utakon Létezhet ilyen? Egy szerelemben? Egy házasságban? Egy tartós kapcsolatban? Felelj. A lelke mint a vallás és a hit tulajdona. S ez nem a szeretet jele. biztonsága szempontjából. mindennek semmi köze nincs a szeretethez (görcsös birtokolni akarás. Az ember Istené. A lényeg az. A tehetsége s minden képessége mint a munkáltató tulajdona. Mit értünk rajta? Az alapérzés nyilvánvalóan a teljes birtoklás vágya (kiterjedhet tárgyra. sátáni támadás a kétségbeesés miatt. a terrorban nyíltan. hogy az ember. a bibliafordításokban: „Féltékeny Isten”.). emberre stb. hogy Isten hatalmat adott az embernek minden élőlény felett. valaminek a fontossága előzi meg a sokszor agresszív formában jelentkező féltékenységet. hogy a fontos kapcsolat nem abszolút. Csak csábíthat. atyai barátomnak. a félelem a fontos személy elvesztésétől. Ám ha mélyebbre megyünk. mindenfajta megosztás elutasítása. Szűkített értelemben elsősorban a szerelmi kapcsolatokra vonatkoztatható. S te ezt a kis örömöt is irigyled tőle? Szóval: a féltékenység. hogy a rabszolga-társadalom ma is virágzik. s minden emberre irányuló hatalmi törekvés istenkáromlás. tehát adott esetben elveszíthető. hanem bizonyos feltételek betartásához kötött. hogy valami igencsak fontos az ember lelki egyensúlya. a diktatúrában jelszavakkal és mítoszokkal eltakarva. sörözni. rabolhat magának Isten kreatúrái közül – persze azt. s ezen belül a féltékenység. rémült gyerek. amelyben együttesen van jelen a szeretet és a félelem. kártyázni vagy meccsre jár a barátaival vagy azt. hogy a felesége leül egy kávéra a barátnőivel – ámbár mindig erre szokás hivatkozni. s elpanaszoltam szenvedéseimet Pető főorvosnak. A teste mint a hadsereg tulajdona. A birtoklás. S ugyanígy felnőttkorban: ha valaki nem bírja elviselni. Ezt az értelmezést sokan támadják. Egyszer egy nagyon okos nő jegyezte meg némileg durván – ez belefért a barátságukba – jó barátjának. kivéve magát az embert. aki hagyja magát. hanem a bizonytalanságé. Nagyon féltékeny lettem a barátnőmre. az ördög vagy bármilyen kósza lény nem tud teremteni. milyen . hogy a birtoklási vágy szereteten alapul. hogy a csuda vigye el a latolgatásodat! Egy angyal nem írta be a szívedbe. így vagy úgy. ez a nő ötven év múlva halott. és a globalizált társadalomban kedvesen és törődést mímelve. értékesebb nálam. hogy férje pl. de semmi esetre sem szeretetet vagy szerelmet. A félelem pedig abból a felismerésből fakad. mert számodra megmaradt az ember mint financiális vagy politikai tulajdon. és helyette a „féltőn szerető” kifejezést ajánlják annak jeléül. A féltékenység önértékelési zavart bizonyít. hogy barátnője. mindegy. mint én. Már kisgyerekkorban is feltűnik az anyjába görcsösen kapaszkodó. és képessége az örömre mint mindenkori társának tulajdona… Egyszóval: megmaradt az egész rothadt rabszolgarendszer. aki meghatva mesélte. Egyszer nagyon elszégyelltem magam. rabláncon tartás). Hiszen már a Biblia olvasásakor fel lehetne figyelni arra. Vagyis minden összehasonlítás a kárára üt ki a kisebbrendűségi érzése miatt. Másképpen: érzelmileg kettősen motivált kapcsolatról van szó. önértékelése. Emberi kapcsolatokban is mindig a szeretet. A magyar nyelvben korán megjelenik pl. kielégülése. Sokáig nézett rám: Te. akivel szakítani készült.

te tudod. – Őrizd a juhaimat. hogy a másik a világon van. jó érzései – hogy ne mondjam: boldogsága – fontosabb. ami a holocaustra vonatkozik. ez nem a bolha rémülete. lenézése. semmit sem jelentő szavává vált. Jónának fia. A beszélgetés ez: Jézus: Ismerve szeretsz engem? . egocentrikus életvitelről. Uram: te tudod. haláluk kívánása. A szeretet – ha már megszűnt is – visszaragyog a múltból. hogy harmadszor is megkérdezte. nagyon fáj nekem! S a vétójoggal csak nagyon ritkán. fájdalmaival szemben. szeretsz-e engem? – Igen. a hetvenek fordítása. megbánások nélkül. Monda neki harmadszor is: – Simon. Az egymást szerető embereknek vétójoguk is van: ezt ne csináld. Mára nyelvünk legelkoptatottabb. (Nálunk csak egy: szeretjük a mamát. öngyilkossági gondolatokat forgat a fejében: Mondd. hogy az eredeti szöveg nem maradt fenn. A szeretet szívesen vállalt áldozatokkal jár utólagos számlabenyújtások. Akkor alakul ki egy furcsa beszélgetése Péterrel. csak az ún. Jónának fia. De a héberben és az arameusban éppúgy.29 kétségbeesésbe zuhant. – Uram. gyalázása. cinikus vagy gúnyos legyen a partnere gondjaival. Septuaginta. Ismerve szeretsz vagy rajongással? A feltámadott Jézus Tabgában – egy kisvárosban a Genezáret-tó mellett – találkozik tanítványaival.) A görögben van egy fogalom. hogy eldurvuljon. de akkor respektálni kell ezt a vétójogot. szeretsz-e engem? Megszomorodott Péter. félelmeivel. Politikai és egyházi szlogen – minden belefér: az ellenfelek gyűlölete. hogy a másik öröme. hogy szeretlek téged. amikor észreveszi. hogy én szeretlek téged. A szerető ember nem röhögheti ki a partnerét. elsárkányosodjon. a rajongással szeretés (fileo) és egy másik. akik a partnerével nem hajlandók barátkozni vagy netán ellenségei. a lágerek gyilkossági őrületének néma szemlélete. A szerető ember nem barátkozhat azokkal. Hogy is van ez? Miért kérdezi háromszor? Tudni kell. mint az enyém. A szeretet lemondást jelent az önző. A szeretet képessége valahogy jobbá teszi az embert. – Legeltesd a bárányaimat. és kizárja. mint az élet legfontosabb ajándéka. adott helyzetben egészen az inkvizícióig. Jónának fia: jobban szeretsz-e engem ezeknél? – Igen. Mondta neki másodszor is: – Simon. kerüljön az bármilyen komikus helyzetbe. te mindent tudsz. hogy ki akar menni alóla a kutya? Beszéljünk hát a szeretetről is. több szó is van a szeretetre. belefér a máshitűek pogánnyá nyilvánítása. – Simon. hétköznapi léte fölé emeli. A szeretet két ember között azt jelenti. az ismerve szeretés (agapeo). mint a görögben. érzelmileg nagyon fontos ügyekben szabad élni. A szeretet szolidaritással jár. hogy szeretlek téged. kirekesztése a nemzeti közösségből. Még egyszerűbben: a szeretet annak öröme. Te tudod. Mindez része lehet a szeretet nemes érzésének. szeretjük a húslevest és szeretjük a popzenét is stb. Uram. Kun páter vezényszava a Duna-parton: Krisztus nevében: tűz! Utóbb a meg nem történtté tevés infantilis mágiája mindennel szemben.

aki ragaszkodott ahhoz. ennek vizsgálatával a pszichológiát bízza meg. kimutatva. Péter ezért szomorodik el. A legnagyszerűbb képet mutatják magukról vagy saját fantáziáikba szeretnek bele. amit 1946-ban találtak meg a Dag Hammadi ásatásokon. vagyis nincs is természete! Ez eredményezte. hogy a szerelemben összekerültek sokszor mennyire nem ismerik egymás valódi természetét. S ennek a kettőnek az együttes létezése – lényegük eltérése miatt – nem elképzelhető. vagyis nem csak léteznek. bizalmatlanná – akkor hitetlennek nevezték –. Az ember megismeréséről szóló fejtegetését azzal kezdi. Viszont a világ állandóan változik körülöttünk. A törvény pedig változatlanságot. Jézus: Rajongva szeretsz engem? Péter: Uram. hogy az embernek a testi szervezetén kívül – amivel a fizika és a biológia foglalkozik – lelki mechanizmusa is van. S amikor észreveszi. Tudod. Ám ezen a téren a természettudományos gondolkodáshoz és módszerekhez ragaszkodó pszichológia csúfos kudarcot vallott. Már Descartes felismerte e próbálkozások szükségszerű kudarcát. Most már felmerülhet a kérdés: vajon a valóság logikus-e vagy csak a gondolkodás logikus? . mert ittál az én forrásomból és megrészegedtél tőle. Ez a fontos kérdés felmerül Tamás evangéliumában is. hanem rögzített és adott szerkezetük. Annyit azonban tudnia kell. meghatározottságot. és nagyon sok türelmet és elfogadást követel. hogy hiába kérdezi az ismerve-szeretésről. hogy gondolkodik. Vagy – vagy! Ortega y Gasset megfogalmazásában: „Az olyan létező. a híres spanyol filozófus háta mögé. amely szerint a jelenségek viselkednek. Jézus alkalmazkodik hozzá. te mindent tudsz. amely abból fakadt. ugyanolyan értelemben létezhet-e. Szívesen kikerülném. hogy a természettudományos gondolkodás számára a dolgok vannak. Tamás volt a legnagyobb rajongója Jézusnak. Tamás. csak nagyon fáradságos. csak átkeresztelték a fogalmakat. Jézus: Ismerve szeretsz engem? Péter: Rajongva szeretlek. hogy ki vagyok? Péter akkor még csak rajongani tud. amelyik abban áll. Írtam már arról. aki sok nőben csalódott. hogy megmaradtak a természettudományos gondolkodásnál. hogy éppen az ember megismerése érdekében kialakultak a szellemtudományok és a művelődéstudományok. hogy én rajongva szeretlek. Tudod. fölépítésük van. amely abban áll.30 Péter: Rajongva szeretlek. nehogy elvegye a kedvét a továbbiaktól. Nem tudott semmit sem mondani az ember természetéről. hogy meg kell gyötörnöm az olvasót némi filozófiával abban a reményben. Hadd bújjak Ortega y Gasset. hogy térbeli?” Ugyanis a dolgok természete azt a szabályt vagy szabályrendszert jelenti. Ennek érdekében szembeállította a gondolkozó dolgot (res cogitans) a térben kiterjedt dolgokkal (res extensa). A tudomány a dolgok természetét igyekszik feltárni. de az embermegismerés lehetősége témánk szempontjából annyira fontos. hogy az ember nem dolog. Ezt nevezzük a dolgok természetének. szempontváltásait vetíti rá a valóságra. Avagy ugyanennek a kérdésnek egy indiai szerelmi változata: A maharadzsa. hogy átlapozza ezeket az oldalakat. A problémát Kant oldotta meg. Ezt nevezzük törvénynek. S ekkor vált Tamás gyanakvóvá. hogy ujjaival megérintse Krisztus sebeit. S Jézus látja. hogy az emberismeret nem lehetetlen. megkérdezi a legigazibb szerelmét – Szeretsz? – Látlak! – feleli a lány. Azonban van ennek a kérdésnek súlyosabb problémája is. mindig létező jelenvalóságot jelent. hogy a gondolat saját fogalmi változásait. De Jézus egyszer félrehívta. Lassan világossá vált. állandóságot. ahogyan egy olyan létező. és azt mondta neki: – Nem lehetsz az apostolom.

Nem is a lelke. azzal. mert az dolog. Természete tehát nincs. Íme egy határozott anti-karma tan. az órájára vagy rád. ha nincs bennünk lényegi azonosság. Mert az embernek nincs természete. csak azt. A szabad létezőben csakis a lényegi bizonytalanság a biztos és meghatározott. Mert az. a tükörbe. Az ember az. Most már valószínűleg torkig laktunk filozófiával. Az elmúlt pillanatok soha nem térnek teljesen vissza. hogy amikor az ember létezni kezd. mondatokat sem. Ugorjunk! Győzelem és vereség a veszekedésben A győzelemhez vezető legfontosabb kilenc szabály: 1. Az ember nem a teste. mert ezzel halálra bőszíted a partneredet! Ne mondj nyugtató szavakat. nem tartozunk semmilyen meghatározott léthez.31 S a nyomaték kedvéért megint idézem Ortega megfogalmazását: „A pszichológia az ember természetét kereste. megismerhetetlenségének is. pl. hogy „az ember van”. „hogy éppen válik valamivé”. a plafonra. de arra képtelenek vagyunk. hogy hova nézett: a másikra. Azzal. Vagyis ki kell találnunk önmagunkat önmagunk számára. amit mondott. de Istennek vagy Krisztusnak sincs története. amivé válni akarunk. kik voltunk a jelen pontig. csak amíg a mikrokozmosz. hogy ne azok legyünk. hogy melyiket választja. De később már egyéb determinánsok is belépnek. Azzal. mert ezek is dolgok. mert ezzel végletesen felfokozod a dühét! . Azzal. tennie kell valamit. hogy meg ne szűnjön létezni. Előtte és utána: néma csend… Ortega y Gasset emberszemlélete szintén valódi egzisztencializmust képvisel: az embernek előbb van létezése. s amit megcselekedett. az isteni akaratnak. csak története. hogy vakarózott vagy zsebre dugta a kezét. Az ember egyáltalán nem dolog. hogy már megvan. képesek vagyunk rá. a változtatás lehetőségének (egzisztencialista pszichoanalízis). de kényszerből vagyok szabad. Ez a „mivé formálom magam az adott körülmények között?” az alapja az ember szabadságának. hanem az embernek meg kell alkotni a saját életét. netán a ruháját igazgatta. milyenek. amik lehetünk. ahogy mondta. akik voltunk. Nézett-e egyáltalán vagy behunyta a szemét. látott-e? 2. a tudata. Akkor vagyunk szabadok. ami megtörtént vele. Meg kell határoznunk. hogy közben mire gondolt. hogy milyen pofát vágott. hanem dráma. hogy belehelyezkedjünk valamely maghatározott létbe. Ilyen az élet kezdete. Egy színtiszta és egyetemes esemény az élete.Soha ne színlelj nyugalmat. Vagyis ebben az értelemben ő is önmagának oka (causa sui). S a története – ő maga. hogy már előzőleg valaki lettem volna. És nyilvánvaló. És ha nézett. hogy ült. Vagyis az életről nem lehet elmondani. Azzal. a tér és idő világában tartózkodik. a pszichéje. tagadása Istennek. tevékenykednem kell anélkül. negatívan hat arra. Különböző lehetőségek nyílnak előtte. akár az Isten. lesz ilyen vagy olyan. az ablakra vagy az ajtóra. amik már voltunk. állt vagy feküdt. mint esemény”. Szabad vagyok tehát. s attól függően. Nem akarok profán lenni.A veszekedést mindig a másik kezdte! Azzal. Ortega központi gondolata továbbá. hogy nem találta. Azzal. de ugyanakkor kiszámíthatatlanságának. mint ideája. amelyben az ember maga sem más. Ezért nem lehet azt mondani.

Vagyis nagyvonalúságot ajánlok. felbosszankodás nem veszélyes. Mert örvényjellege . szavaid pontosabban fognak találni. bár elszakíthatatlanná válhat. ne vonulj el sértődötten. S ha ráadásul még szereti is egymást a pár. Ezt az árat kell megfizetni a jó erkölcsi közérzet érdekében. A tisztesség. 8.Ha a szükség úgy hozza.) Tulajdonképpen nem baj az időnkénti veszekedés. néha véglegesen le kell mondanod arról. a kíméletlenséggel szemben. és folytasd! 4. legyél rosszul. Egy hirtelen felindulás. ha nincs. A kicsinyesség igazi kígyóméreg. amit mondtál! Sohasem értette. mint a tisztességes objektivitásnak. Sőt. és kész. Az ingának mindkét irányban ki kell lengenie: a düh mellett lennie kell mosolynak. szülő). amit maga sem hisz. akkor a kapcsolat tragikussá. Így van ez a politikában. A sorsszerű találkozásból végzet lesz. A kérdés most már csak az. ne utazzatok el haragban. Az ember kiadja a mérgét. hogy partnered szemmel láthatóan nem érti.Hangsúlyozd. gyerek. hogy mennyi megrázkódtatást éltél át az elmúlt napokban vagy egész életedben! 9. hogy ne aludjatok el. időlegesen.Soha ne te hagyd abba. egy idő után el kell felejteni a sérelmeket. El kell fogadni a megbánásokat. „Most végre tudod a véleményemet. Ennél erősebb kötés két ember között nemigen van. a tapintat mindig hátrányban van az erőszakkal. Ha egy veszekedésben győzni akarsz. De ha valaki heteken.Mindig legyen tartalékban egy „bezzeged”. „ „Eddig még senki sem beszélt veled őszintén?” „Gondolkozz el. meglepetésszerűen lép akcióba. Attól tartok. Ezt nevezi a pszichológia „időszakos megerősítésnek”. gyere vissza. S főleg: ha hidegen tudsz célozni. hogy jó ember legyél! Az elfogult gonoszságnak élesebb szeme van. önuralmát elvesztett ember rövid idő alatt nevetségessé válik. kerülj az összeesés szélére a fáradtságtól! Emlékeztesd a másikat. De arra vigyázni kell. amikor csődöt mondott a veled való szolidaritása! Feltétlenül legyen benne férfi vagy női rivális. azt is tudni kell.Sorold fel. akivel érzelmileg biztonságban érzi magát.Idézz fel emlékeket – lehetnek kitaláltak is –. közös nevetésnek is. Konfliktusok esetén mindig az agresszívabb. hogy lehet-e tartósan együtt élni egy kíméletlen és erőszakos emberrel? Úgy vélem: nem! Az ilyen karakterű embert már csak szolgálni lehet. Nem szabad őket naponta újra meg újra bemagolni. A dührohamra különben is vigyázni kell. mi mindent köszönhet neked. A fellobbanó haragokat kedvesség. Beszéljünk őszintén. Ez általában a hozzá legközelebb álló ember (házastárs. Mindenkinek szüksége van agressziós tárgyra. hogy az agresszivitás ne váljon hatalmi igénnyé. Fontos. ne váljatok szét. utólag csak megbánni tudja.32 3. hónapokon. Haragjában gyakran olyanokat mond az ember. A kézben nem tartott indulat út a vereséghez. hogy mi vehető komolyan. s nem hátráltatják erkölcsi vagy ízlésbeli megfontolások. Az őrjöngő. mennyi mindenről mondtál le a kedvéért! 7. esetleg éveken át némán gyűjti haragjait. találj ki egyet! 6. hogy megéri. akire/amire rávihetők feszültségei. gátlástalanabb fél nyer! Mert elsőnek és gyorsabban. akkor már aggasztó egy indulatkitörés. a háborúkban és a magánéletben is. ha elvonultál.Mindig mondj zárszót! (Pl. összeborulás váltja fel. hogy jutottunk ide!” stb. 5. Sőt. mintha őrjöngve üvöltözöl.

az együttélés során mégis nehezen tűrhető a legtöbb férfi (néha nő) részéről. vállald el érte a vereséget is. ha biztos abban. S férfi és nő ugyanígy van egymással. S ha ebben a periódusban a partner még rátesz egy lapáttal. Továbbá tudni kell egymásról. mert még mindig van miből. Hadd hivatkozzam egy ősi példára: Jákob tizenkét fia közül az első hármat megátkozta! (Rubent paráznaságáért. Lévit és Simont vérszomjukért. Wilde: A readingi fegyház balladája. akkor a helyzet veszélyessé is válhat. A legenyhébb retorziót. az ő vállalásán belül történik. vagy amit! Csakhogy hiába fogalmazódik meg az igény. amikor Ottó hiába esik térdre Melinda előtt: …kézbe kéz és szembe szem. A nevelésben is. Ültem egyszer egy gyerekotthon igazgatójának az irodájában.) Kérdés. Katona József erről így ír a Bánk bánban. a lemondást. hogy ebben a szigorúan apajogú társadalomban hogy lehetett az atyai átok alatt élni? Úgy. Bárhogy csűrd és csavard. Az igazgató írt valamit. gyereknél ugyanígy van. hogy hol vannak az érzelmileg allergiás pontok. a szolgálatot. Júda – a negyedik fiú – kapta a fő áldást. az vagy imádkozik. hogy az átkot megelőzően Jákob mind a tizenkét fiát megáldotta. akit százszor is ki lehet fosztani. Egy gyerek minden agresszivitást elvisel. hogy ez a szereteten. Visszatér a XIX. kirekesztetté vált a szeretetből. A bátoré a kard! (O. barátságtalanságot sem viseli el. – minálunk így szokta a szerelmes: aki itt letérdel. fordította Kosztolányi Dezső) Ne hagyd még abba! (Jól is lehet haragudni) Hogyan? Ezt a suta választ tudom mondani: nem teljesen és nem véglegesen. ezért az együttélés során is erősödő igény a szimmetrikus kapcsolat. De mind megöljük kedvesünk. Mégis: férfi és nő kapcsolatának legmélyebb értelme: szövetség a világ ellen! S ne öld meg egyetlen szövetségesedet! Akármilyen hiú vagy. Egy-szer csak bekopogott egy gyerek: .33 lesz. Mindezzel együtt a modern lélekben az ellentmondás a következő: a mai kultúra egyre markánsabban képviseli a férfi-női egyenjogúságot (nem egyformaságot!). Vagyis ők hárman az áldás alatt voltak átkozottak. Más lágyan nyújtva kart. egyre mélyebben von be a dühöngésbe. A gyáva fegyvere a csók. Ez a szeretet és a harag összjátékának titka. ha úgy érzi. Felnőttnél. század konzervatív modellje. Nem lehet abbahagyni. Egyik villámló szemmel öl. Legyél a Szent Ferenc-i értelemben a leggazdagabb balek.

Mi van a mélyén? Talán a kispolgár úrhatnámsága és butasága. előadásokat tartott Lenke néninek. szivem. az okosságukra és a tájékozottságukra kényesek. hogy ilyen borjúsültet senki sem tud csinálni. Az igazgató fel sem nézett. Es milyen jól áll neked ez a kosztüm. El is ment. Nem akart rossz mostoha lenni. de fölhúztam a dirit azzal a rohadt focival. Úrhatnámság. a férfinak. valószínűleg azt mondta volna a többieknek: Hú. Egy alkalommal a konyhában összefutottunk Lenke nénivel. Házasságon kívül szülte a mamája. mi jár akkor nekem az eszemben? Hát az. de szeretni sem bírta. nagyon kedves asszony – már jóval nyolcvan felett járt. másrészt mert egy családban úgyis el kell hangzania az együttéléshez szükséges néhány mondatnak. ha rá sem néztek… Hát erre kell vigyázni! Ennyire kell ismerni egymást! Férfiak legtöbbször az erejükre. amikor vacsora után Tóni bácsi. – És te mit gondolsz. akkora füleseket sózott rám… De azt nem viselte el. . Napok múlva a rendőrség hozta vissza. Néha az atommag szerkezetéről. néha az üstökösökről. levegőnek nézte. – Milyen szép dolog. ámbár pislákolva. – Mi érdekel engem. még leányfejjel. Aztán anyja férjhez ment. akkor miért hagyja beszélni Tóni bácsit? – Kell az fiam. néha Pápua Új-Guinea gazdasági helyzetéről. A nevelőpapa nem tudott a fiúval mit kezdeni. És legalább egy simogatás is jár hozzá. A szobám szekrénnyel volt elkerítve az övékétől. kivéve amikor a pénzügyeket beszélték meg. Ha az igazgató átugrik az íróasztalán. a foci kellene.34 – Igazgató bácsi. és agyba-főbe veri. legfeljebb legyinteni szabad. fiam? – Hát a tudomány. Leginkább nem vett róla tudomást. Amikor albérletben éldegéltem. a karrierjükre. mégis tartott barátot. de áthallatszik Tóni bácsi előadása. Nem is beszélve arról. Ne tessék haragudni. Hülye voltam. tehát rendszeresen jár nekik az elismerés: Ma milyen csinos vagy. – Az Isten szerelmére. akik bosszúból hallgattak. jól felkészülten. A néma harag Ez a „nem szólunk egymáshoz” nagy műgonddal kimunkált családi pokla. Tóni bácsit. hogy tanítsa a nőt! Erről soha nem szabad elfeledkezni! Mint ahogy arról sem. Ismertem házaspárt. S ha provokatíve ő dicsér egy nőneműt. De sem a hangot nem fogja vissza. Így hát hallgattam. hogy a szekrény fogja a hangot. megszülettek a testvérek. Ezekkel az apró gallyakkal lehet. büntetésből a kegyvesztettel. Beszélgettünk. és éjjel az ágyban. hogy a nők mindhalálig szépek és kívánatosak szeretnének maradni. sem a poloskákat. aki még hetvennyolc sem volt. Lenke néni rám bámult. S ami a legfőbb: társaságukban más nőt dicsérni a legszigorúbban tilos! Végzetes műhiba. Lenke néni – nagyon kövér. mert az a főbérlői hiedelem. mert úgy viselkedik. hogy másnap a piacon zöldborsót vegyek-e vagy karfiolt. – Nincs itt. ébren tartani az összetartozás tüzét. a szexualitásukra. És nagyon fontos: időnként ki kell mondani: Ne haragudj. mint egy király. Mehetsz. hogy Lenke nénit ennyire érdekli a tudomány! – mondtam hízelegve. Erről volt szó. a főbérlő.

Továbbá lehet érintkezni a gyereken keresztül: „mondd meg apádnak (anyádnak)”. Párterápia? Talán az utolsó szakmai próbálkozás egy megingott kapcsolat vagy házasság rendbe hozására. Milyen hülye vagy! – Akárcsak te. a másokkal való megbeszélésre. hogy szétválás lesz a vége. hogy te milyen igazságtalan vagy. ha felülkerekedik a pillanatnyi jóindulat.” „Döbbenetes. kockáztatva azt. Tönkretetted az életemet! – Te az enyémet. hogy mennyire nem ismersz engem. S a hozzátartozó tudja legjobban. mert elkezd felgyűlni bántás a bántásra. Ez különösen a gyerekek szempontjából fontos. A tartós megbántás akarása húzódik mögötte. az anya mindig anya marad. hogy a gyerek bármelyik szülő bosszújának eszközévé váljon. és a szülők rivalizáljanak a gyerek szeretetéért. akkor is. ha a szobában tartózkodik. persze olyan halk vagy suttogó hangerővel. A nagy beszélgetések egy része vádaskodásba. „Félreértettél. Körülbelül annyit ér.” Hát akkor szép nyugodtan írjuk le. megállapodás születik: min fogunk változtatni. „Fantasztikus. de legalább nem gyűlölettől lángoló. a másik nevetségessé tétele. sokáig tartó ártalmat okoz. Néha. A szó könnyen maga után vonja az indulatot. legvégül az ügyvéd. A néma harag talán enyhítettebb. Érdekes. Majd a vita. Jaj! .” „Engem így még senki sem értett félre. „Nem ezt mondtam!”. akkor ügyvéd. belátva. Általában üzenetközvetítőként bármely rokon vagy barát használható. A néma harag másik variációja a „magában dörmögés”. Ha két ember már nem tud megbeszélni fontos dolgokat. hanem békés elvonulás. A terápiás helyzetet mindkettőjüknek vállalnia kell. Sor kerül a panaszkodásra. És ez baj.” „Mindig ide jutunk. talán bántóbb formája a gúnyolódás. ismerősök. s csak ha nagy baj van.35 szeretkezés közben. hogy mi a másik legérzékenyebb pontja. mint a nagyhatalmak jegyzékváltása. a kapcsolat sötétedni kezd. megsértődnek. amitől a még éretlen ember nagy valószínűséggel összeroskad. ha valamit tisztázni szeretnénk. Nem szabad. S a még maradandóbb összeveszés. hogy mit kifogásolunk egymásban. Lehet. ez a „nem szólok hozzá” megmaradt a kispolgárrá betonozódott értelmiségiek fegyverének. hogy az apa mindig apa. Akkora hatalmat tesz a gyerek vállaira. Ekkor már gátlás nélkül kiszolgáltatják egymást. Ennek egyik módja a visszhang. ami sokáig fáj. Sokaknál ekkor veszi kezdetét a levelezés. Barátok. párterápia. Mi az. ami történt közöttük. A gúny legtöbbször már több mint pillanatnyi indulat. Körmölnek. min szeretnénk változtatni. belátva mindkét fél felelősségét mindazért. s a bántások kiegészülnek a szolidaritás megsértésével. A finoman és durván cizellált családi pokol Varázsének Jaj! Megjöttek a szelek És elhozták a bajokat. veszekedésbe csap át. hogy a másik is hallja.” Következik a jó és rossz tulajdonságok jegyzéke. akkor az írásbeliség sem segít. Pl. hogy nincsen garancia a kapcsolat harmonikus folytatására. Ez lelkileg súlyosan károsító. akiket nem szabad feláldozni a felnőttek indulatainak. A „beszéljük meg a dolgainkat” ugyanis a legeslegtöbbször kudarccal végződik. cserélnek.

nem ittad el a gyerek uzsonnapénzét? Fáj a fejed. Először is káromkodik. képesek vagyunk-e egymás nélkül élni? Meg lehet kísérelni. szívem. hogy ezt nevezik a pszichológusok „időszakos megerősítésnek”. mind a gyerek jobban tud hozzá alkalmazkodni. 6. megint milyen állapotban vagy? Remélem. akkor elmehetünk vásárolni. Emellett behatárolhatóbb. A finoman cizellált családi pokol indulatai rejtettebbek. Mama: Szegénykém. esetleg trágár családi pokol jobban feldolgozható. akik a szomszédba menekülnek. ami nem zárja ki az utólagos össze-borulást. de… . most majdnem elélveztem. Próbaválás? Próbáljuk ki. Jaj! Jöjjetek vissza szelek! A vad madarak változzanak Fekete bogarakká.A részvéttel teli feleség. késsel kergeti körbe a lakásban a feleségét és a gyereket. Apuka részegen érkezik haza. Ahová fejedet lehajtva meghallhatod A Föld szívverését. Összeölelkeznek. majd az asztalra hány. látod. Hiszen tud ő jó ember is lenni! A szexualitást utáló nők régi módszere a „majdnem”-szerep kiosztása férfira: „Látod.A véresszájú tigris. ezért mind a feleség. Már említettem. Egy ilyen angyalt. alkohol. 3. A család visszalopakodik. látszólag szocializáltabbak. Fúrják magukat a fekete földbe.'' Ezek az örök szomjúság kínjai mindig új reménnyel megspékelve. a hántások alattomosak. Stb. előreláthatóbb ideig tartó periódus. De.A megbocsátó angyal: Jaj. Mindegy. 2. hány ilyen remek férj ad lehetőséget ennyi szerep eljátszására! Nem csoda.szívem. mi? Na főzök egy jó erős kávét. Meglátod. ha a válás után néhány évvel a nő megint alkoholistához megy feleségül.A vezeklő: Sötét gazember vagyok. de. Nem érdemellek meg téged. Már csak egy nagyon kicsi hiányzott. főként érzelmi jellegűek. 5. rendbe jövünk.Új élet hajnalán: Hányra jössz haza? Rögtön munka után? Nagyon jó. 4. mint a finoman cizellált. (Valahonnét Afrikából) Váljunk vagy ne váljunk? Ez itt a kérdés! Visszajöhetnek-e még a szelek. Holnap veszünk a gyereknek cipőt.) forgatókönyve az alábbiak szerint alakul: 1. és csak időnként jelentkeznek. de nehéz veled. ami újra meg újra feltámadó reményét kelti a megváltozásnak. A föld selymes zöld füvet teremjen újra. mi az oka – karakter. Idebújok melléd. a helyzet egyértelműbb. És itt hagyták a bajokat. Mert sasokká és keselyűkké változnak. Istenem. kudarcok keserűsége –. Egy átlagos alkoholista „gém” (játszma – a szerk. Jaj! A bajokat vércsék és sólymok szállják körül.A véresszájú tigris feltámadása. neked meg egy szép harisnyanadrágot.36 Elzúgtak a szelek. kiszámíthatóbb. Idegenek. Papa végül is romokban hever. Ne nyilazd le őket. hogy a durva. barátok előtt sohasem – vigyáznak a látszatra. hogy magukkal vigyék a bajokat? Meghallhatjuk-e még a Föld szívverését? Ki tudja? Mindenesetre az tapasztalható.

barátok kikérdezésével kielégített érdeklődés – még a telefonbeszélgetés is. hogy a jövőd ugyanolyan lesz. Vagyis arról van szó. És elsősorban befelé kell figyelni: nagyon hiányzik? Túl sok a hazugság. Ez azt jelenti. Megtört gőgben összeakadva. Van-e ennek a helyzetnek megoldása? A képzeteinknek és az érzéseinknek nem tudunk parancsolni. Fokozza a hiányt. hogy az embernek nem kell feltétlenül teljes önátadással részt venni a saját dolgaiban. A finoman cizellált családi pokolban az áldozatok könnyen elveszítik orientációs pontjaikat. a másik meglesése. hogy sohasem a dolgok gyötörnek meg minket. Akár az érettségi vagy a nehezebb vizsgák. tele vannak kétségekkel. hanem a dolgokról alkotott képzeteink. kíváncsian s mindent tudóan. Sokáig lehet külön élni válás nélkül is. miket álmodsz. jelen és jövő. a félrevezetés? Az idő múlásával megszűnik-e az újrakezdés pánikja? Beáll-e valamiféle megkönnyebbülés? A szabadság bontakozó ígérete? És egyedül. mint száműzött koldus királyok. nem találják meg a kivezető utat. a hétvégeken? És a gyerek vagy a gyerekek? És a nagyszülők. hogy elképzeljük a számunkra fenyegető és veszélyes helyzeteket.37 De ez a periódus nem tarthat túlságosan rövid ideig! A rövid ideig tartó különélés csalóka. de még él bennük az egykori mély szerelem emléke. fél évről kell. Legalábbis hónapokról. nyugtalan virágok. . S úgy nézzük egymást szomorúan. barátok reagálása? Erősödsz vagy gyengülsz? Jól alszol. támadt valamiféle nyavalyád? S hogyan viselkedik partnered? Mit súg a gyorsan vagy lassan múló idő? És el ne feledd: nem hajt a tatár. A depresszió úgy kezdődik. pl. a vágyat a megszokott hangulatok után. (Sárközi György: Virágok beszélgetése) A fenyegető magány Már Epiktetosz – az antik Rómában élő sztoikus görög filozófus – leszögezi. A múló fiatalság sem. a félelmek. hogy szó legyen. van étvágyad. S ami a legfontosabb: ne zuhanj ki az időből! Legyen számodra továbbra is múlt. Róluk szól a vers: Egymás mellett és egymás ellen nyílunk mi. a rettegett műtétek után: ez volt az egész? Van egy nehezebb út is: az elszemélytelenítés. s ezek a képzetek rémületet váltanak ki belőlünk. S ez idő alatt szigorúan tilos minden találkozás. Elkövethetünk-e bűnt érzelmi életünkben vagy asszociációinkban? A félelmektől való megszabadulás legegyszerűbb és legbátrabb módja. hogy meg vagy győződve arról. otthon. ha közel megyünk hozzájuk és átéljük őket. mint a jelened. rajtuk tud leginkább segíteni a pszichoterápia. Mint hulló csillagok figyelnek egymás útjára lefutóban. Hálásak minden valódi és álsegítségért. nem állnak akaratlagos szabályozás alatt.

csontig lesoványodva. Megdöbbenésemben a legnagyobb szamárságot mondtam neki. hogy nem kedveli azokat az embereket. Lassan rájössz. hogy a félelem is csak tudati káprázat… S végül eljön az idő. Hogyan kell a dudát fújni. pimasz kis férgei. a nagy felszabadító. egy pusztuló testről. Akkor is. Paolo Santarcangeli mégis kijelenti. Kínomban én is. Lassan fölfalták őt az élet álnok. semmi több… Valójában nem létezik. sűrűn hivatkozva a dudatanfolyamra. Honnan származik a félelem hatalma? Onnan. kegyetlen. hogy a fájdalom dühös oroszlánként rontott rá. és ő boldogan dobálta torkába karjait és lábait. hogy tizennyolc éves kora óta rákos. hogy nagyobbnak látszik a valóságosnál. és mi erre menekülni próbálunk. És beszélgetni kezdtünk. két egészséges ember. Most már megmondták neki. hogy kb. így kerülünk hatalmába. hogy mit csináljon az ember az élete utolsó két hónapjában? Kiderült. ráncolja a homlokát. akik hosszú tartózkodásra rendezkednek be a pokolban. ami eszembe jutott. . undok külsejű szörny. Hasznos tudás. hogy elnevette magát. „ Információk a dudatanfolyamról Aki dudás akar lenni. ha engem hagytak el. de a félelmetes. ennyi ideje van hátra. Ha felismered a démont.38 Objektívan és csodálkozva is meg lehet állapítani: hogy tud egy has fájni! Történetesen az enyém. majd elaludt a fájdalom. megmutatja az agyarait. dühödten néz. deli roppant oroszlán semmivé lett. és rémülten menekülsz. a „csöndes tudás” (Csittavivéka) gurujától: A félelemnek csak akkor van hatalma. ha Acsán Szumed-hótól idézek. hogy becsap minket. Haláláig. onnan. Az ember úgy táplálja a félelemdémont. Pokolra kell annak menni. Komlós Aladár írja siratóversében. ha hatalmat adsz neki. rájössz. ami az övé volt. Ott kell annak megtanulni. lábam és karom. hogy az is csupán feltételekhez kötött körülmény. – Csak azt akartam megkérdezni. Egyszer felkeresett egy ismeretlen huszonhét éves fiatalember. Látványosan mutatja meg magát. A félelemdémon közelit. Hogy tud egy szív gyötrődni. – Hát mi érdekli? Tanulhat egy egzotikus nyelvet… művészettörténetet… Akkora baromságnak tűnt. hadd falja fel teljesen őt: Míg elfáradt és egyre halkult. hogy mindig az elvárásainak megfelelően reagál. Talán érthetőbb leszek. te pedig segítségért kiáltozol. s én szégyenükén veszem észre: megvan mind.

39 Kik ezek? Egyrészt mazochisták. De az ember gonosz és bosszúálló lény. csokit kap a gyerek. ha valakinek a sikereiről értesülnek. Újra vágyik a nagyszerű ízekre. Nincs Isten. akkor igen. A jó dolgok. elpusztíthatatlanok. Ők azok. újbóli találkozások. rövid idő után elmúlnak. És vissza sem tekintett… És itt fülön csíphető egy örök emberi igény. megszűnnek. megismételt helyzetek. Ezért van . Ki szüntethetné meg ragaszkodásomat az örömökhöz? És hogyan? Kemény önneveléssel és gyakorlatokkal. amiből tegnap még jóízűen vacsorázott. a fiatalság vagy az egészség. az örömök soha el nem múlása iránt. S vajon ki ne vágyna vissza újra meg újra az ajándékba kapott örömök birodalmába? Előbb-utóbb mindenki visszavágyik oda. préták. akik számára csak a rossznak van valóságértéke – ha valami jó is történik velük. félistenek. míg én utána Levett kalappal intek Elment arany batáron Az ifjúság a nyáron. az azonnal álomszerű valótlansággá mosódik. Ha cukrot. akiknek mindennapi kenyerük a panaszkodás. Igenis beleköp abba az immár üres tányérba. Elment. akik tudják magukról. Az Isten kiválasztottal szenvedésre választattak ki. alvilág és állatvilág) inkarnálódjon. Ma már akkora romlás nem képzelhető el. akiknek a számára a rossz sors rangot jelent: az élet üldözöttéi. Ki szól ilyen keményen? Ki mond ennyire elviselhetetlenül igazat? Kinek a hangját halljuk? Buddháét? Buddháét. Kényszerű lemondásokba. meg fog fájdulni tőle a hasa. Ezt nevezik karmának. Az összes vallásalapító közül Buddha mondja ki az ember számára leginkább tűrhetetlen valóságot. hogy ellopták vagy tönkretették? Ám végül is miről van szó? Az örök. S ez a vágy a ragaszkodás! Ki és miért vehetné el tőlem. hogy egy ember állattá vagy az öt további lokába (paradicsom. A jó dolgok a Sátán eszköztárába tartoznak. nincs lélek. Azok. Ha új hangszóró érkezik: menynyire fogja zavarni a szomszédokat? Ha egy szállító cég költözteti őket: vajon miről derül ki. Ám ehhez kell egy önként vállalt új sors. Tehát végső soron ki vitatkozhat Buddhával? minden a szenvedésbe torkollik. nincs reinkarnáció. De a további rontás lehetősége is. s amely előbb-utóbb elmaradt mögötte. Vagyis megszüntetik a létezés utáni vágyat. S adott esetben összeállhatnak egy új lénnyé. És vissza sem tekintett. Saját és környezetük életében örömgyilkosok. Most már csak emberként testesülhet meg (és az ősinél sokkal rövidebb időközönként). szűnni nem akaró bizalmatlanságról. ami egyszer az enyém volt? Az élet visszatérő szenvedés. s az Isten bókjaként értékelik a nehéz életet. akié egykor voltak? Ha a köztes létben (a Bar do-ban) nem történne semmi. De a cselekvés. mint a szerelem. Amelyek képesek megszüntetni a ragaszkodást az átélt örömhöz. a gondolat és az érzelmek. frusztrációkba. S itt van elrejtve a fejlődés. a magasabb szintre kerülés perspektívája. ahol létezése teljes értékű és jó volt. mint energiák. hogy mennyi irigység és rosszindulat támad a szívükben. Ugyanazon lénnyé. De akkor pedig minek? A köztes lét lényege az elmúlt élet korrekciója.

se a szentjeiről) parancsban. elromlanak. ugyanazok maradunk. sőt fényképezni sem lehet. hogy kapcsolataink kiégnek. Klónozott Jézusok Genetikussal közös előadás. Egy Isten imádása sokkal több. a szenvedések ismételt vállalásától is. A többi már lazítás. ha bevonódik Isten szentsége alá. hogy amíg élünk. mint egy tisztes polgári házasság. A nézőtéren megdöbbenés. Ennek értelmét már ősi bölcsességek is alátámasztották. Hány Istent imádhatsz? Egyet. S ez biztos érzelmi tudásként megmaradt a modern időkben is: Öt szerető kevesebb. egyet a gyerekszobába. Sőt. Buddhától. Az emberek többsége retteg nemcsak a haláltól. Jöjjön hát a csodálkozó szemű pipi vagy boy. hanem az újratestesüléstől. mindörökre érvényes. S ebbe a hazugságba mélyen belerágjuk magunkat. Felveti a gondolatot: Ha valóban a Megváltó vére van rajta. Istennek nincs neve. öröm. Az öregedés számunkra azt jeleni. hogy segítsék a többieket. hitetlenség. Elnézően mosolygunk. Vagy a Sátánnal helyettesíteni. növekvő fenekünket és pocakunkat. akik mindig is voltunk. De Istenre még a képzeletünkben is nehéz haragudni – túlságosan hatalmas a mi dühünk érvényesítéséhez. Tehát könnyebb megtagadni őt. azok is újraszületnek.40 túlnépesedve a világ. A torinói lepel. sok férfit szerethet (kultikus prostitúció) vagy csak egyedül Astarte úrnőt! Az istennő senkivel nem osztozik! Aki megcsalja. Mohamedtől. Összességében nem remélhető. unottá váltunk. . a Védáktól és Jézustól. csökkenő fizikai teherbírásunkat. hogy Jézusmásolatok sorozatát lehet majd megrendelni. a szerelemben? Nem istenkísértés? Nem csak akkor elfogadható. Mózestől. az imádott lélek csalódást okozó átokká válik. kellemetlen szemtanúja lesz indulásunk elkerülhetetlen kudarcainak. Befelé sírásunkat szerencsére senki sem hallja meg. Egyet a hallba. amihez mi már fáradtak lettünk. Ennek során a próféták és a szentek meddő fáradozása ellenére gyakran messze kerülnek az alapítók szellemétől. akinek már nem kellene ismét újratestesülnie (Boddhisattvák). férje lehet valakinek? Egyetlen egy. amíg fiatalsága le nem győzi sokasodó ráncainkat. És ember imádása. az egekben is kötve van – fel sem bontható. Ezért nem tudunk jól megöregedni. sok aszszonyt. elkeseredés jelei tapasztalhatók. Ezért van szükségük segítő misszióra. S a legkönnyebb a szeretett embert – nőt vagy férfit – felelőssé tenni azért. Az örök élet nem adatott meg nekünk. Katolikus-keresztény szempontból hány felesége. ezért festeni. mint egy! A hűség szüzességi fogadalma nagyobb érzelmi és szexuális elkötelezettség. Csak egyetlenegy Isten létezik: akit imádni lehet. aki hívének szegődött. és a konyhában sem árt. hogy az. Ezért győzött volna a monoteizmus a politeizmus felett? Már Astarte – szerelemistennő – kultusza előírta. arra halál vár. mint húsz Istené. Helyette azt az illúziót kaptuk. ha jelen van. kidagadó visszerekkel dekorált lábainkat és nyögésekkel leplezett. Ezért hamisítják meg az eredeti vallásokat és próbálják egyéni érdekeikhez formálni őket. pl. Bűn. hogy Isten részvét nélkül kifoszt bennünket. nincs fizikailag látható formája. nincs arca. a házasságban? Ami – mint a földön megkötött szentség. számtalan Jézust lehet róla kiónozni. csüngő kebleinket. amit kizárólag ideiglenesen megfájdult derekunk okoz. Ezért húzódik meg rejtett bölcsesség a „ne csinálj magadnak faragott képeket!” (se Istenről. netán megbotránkozunk az ifjúság meggondolatlan bohóságain. lerajzolni. aki már csak életünk be-teljesedésének lehet a tanúja.

amit sehogy sem tudunk rendbe hozni. aztán minden politikai szélsőséghez tartozók. Felnőttkorukban is minden történelmi periódusban pontosan tudták. velük tartott. Az én gyerekkoromban is pontosan tudtuk. a zsidók. Jól esik emlékezni ezekre a gyönyörű évekre? Aki magyar. Ahogy Kosztolányi írta: Bizony ma már. neve: birka-iskola. barátom. diktatúrák. aztán a polgári származásúak. Néha nagyapám mosolya villan felém a tükörből. nincs egyéni üdvözülés és elkárhozás. hatalmuk nagy volt. igazságtevő misztikus hatalmak. Az elefántcsonttornyokba rejtőzött értelmiség jórészt megpróbált kívül maradni a származás bűvöletén. Miféle rontás küld ezer évek óta szellemi és érzelmi értelemben embermilliókat ölni és meghalni? Népvándorlás? Keresztes háborúk? Világuralomra törekvő birodalmak? Totális rendszerek. Gyakran ülök az ágy szélén a térdemre támaszkodva – ez apám. mint az embereké. mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnak vendége voltam. Mi teremtünk isteneket a saját képünkre? És nem tudunk hinni sem magunkban. Mikor tűnik már fel egy . még jutalmat is kapott. meg is szűnt az iskola. az kapott dicséretet.41 Az ősi idők istenei? Az ember gyermekkori élményeinek projekciói. úgy érzem én. csak bégetett. majd azok. de sohasem győzelem. Nagymama sértődöttségét érzem valamelyik étel miatt: Ez sós? Nagybátyám dühét a politika alakulása miatt. A lelkük. hogy szellemi értelemben vajon már évezredek óta klónozottak vagyunk-e. így hát egy sem ment oda. akik a polgár származása iránt közömbösek voltak. Valami másra lett szükség. hogy izmaim lazulnak. hol lelkek és göröngyök közt botoltam. de egymást semlegesítették. A nagy Atya és a Szent Anya.” Milyen színű a pártkönyvük? A jelvényük. Ki nem szólt. és jellemük halandóbb lett. majd ötlettelenség miatt megint a melegek s a zsidók és a cigányok. Aki szerint az intim párkapcsolat anakronisztikus rabság? Az is. aztán a fasiszták. hogy rosszak a kommunisták. gondoskodó. Már nem volt érdemes hinni bennük. védelmező. akik ugyancsak mi vagyunk? Élet és halál urai lettünk? S inkább menekülnénk ebből az elrontott világból. Mégis ettünk volna a másik fa gyümölcséből is? Istenekké váltunk. hogy a Sátánnak elsősorban értékes egyénekre vagy tömegekre van-e szüksége? Mert ha igaz. Ők a szó mindenféle értelmében megvetett osztályárulókká váltak. sem teremtményeinkben. amikor ugyanarra az istenségre hivatkozva hamis szellemi egységben ontjuk egymás vérét. A döbbenetes kérdés az. hogy végső soron csak kollektív emberi karma van (az emberiség sorsa). a cigányok. hogy a porban. fehér ruhában táncot lejtő globalizációra csábítók? Akik énekeltetik már az óvodában: Egyszer volt egy nagy csoda. akkor egy szellemileg értékes ember szerződése az ördöggel diadal ugyan. hogy éppen akkor kik a „jók” és kik a „rosszak. Azután egyre emberibbé váltak. Ki oda se ballagott. terrorállamok? S békés. Talán a kérdés úgy is feltehető. s csak most érkezett el a helyzet intellektuális-biológiai törvényszerűségének felismerése.

aki névtelenül. ami már százszor is a vesztét okozta. Az emlékezet lenne az énünk? S ha A meg nem születettek csillagának (Franz Werfel könyve – a szerk. bármiféle emlék nélkül a tóban maradna? Ezért makacsul őrizd az emlékeidet. mert te az emlékeidből álltál össze emberré. és azokat is utálta. mintha szeretne engem. Genetika? Ha eljön a nagy és szent háború – akár tetszik. a teremtés kudarcai inkarnálódhattunk volna. Ennek az alapja pedig az önszeretet akkor. Csak szabadulni nehéz tőle. ne hazudd el őket még magadnak se. hány érzelmi hulla szegélyezte az utamat. Mofli cica örökös jajkiáltását élete huszonegyedik évében. Mit lehet vele kezdeni. miszerint a pszichopátia (szociopátia) legfontosabb jellemzője. gyanútlanul nem is sejtettem. akkor nagy cirkuszokkal indulok el a szeretet kikényszerítésére. a fronthalál. ahogy egyre inkább kicsúszik a világból.) varázstava kihúzná belőlünk minden emlékünket. hanem százszor is megismétli azt a százszor is hibásnak visszajelzett magatartást. Füst Milán az alábbi feliratot akarta sírjára vésetni: Csak kevés embert szeretett. a szadista gyilkosok általi tarkónlövés. ha nem emlékeznék apámra. mert soha senkit nem szeret. akiket én öltem meg. aki vagy. visszavágynak az életbe. Ámbár egyéni és kollektív viselkedésünk ezt a lehetőséget sem zárná ki. elkárhozott kultúrában élünk. s hisztériás álszeretetet mímelve én is átverem a környezetemet. Igen. A síkos utat. hogy sem az egyéni sem a tömeg soha nem tanul a tapasztalatból. és hány szerető. Nincs szó semmiféle kozmikus elmegyógyintézetről. Ők most tanácstalanul keringenek a sztratoszféra külső körein. az éhhalál. egyre betegebbé tette a lelkét és a testét újraszületések sorozatán keresztül? A gyökérprobléma persze a szeretőképesség hiánya. mi a magasság sötét hatalmainak egyik ezrede leszünk. ahová mi. Nem tanul a rengeteg történelmi feed-back figyelmeztetéseiből. ez az igazság. s a rúgásokra. indulatai vannak. Valóban a halálösztön (Thanatosz) torz gyermekévé vált. A kredenchalál mint vállalt végzet A kárhozottak háborúja eljött. hogy már régen a Sátán szolgálatában. de mi nem vettünk róla tudomást. akkor én egy félrevezethető undok lény vagyok. Sajnos. s nélkülük valóban elvisz az ördög! . sajnáltuk otthon hagyni szép barokk kredencünket. egykori nevemre. de szocializált érzelmei nincsenek. Közel százmillió embernek nem volt a karmájában a lágerhalál. majd nyílt utálat kel életre. csak rajongani. ha a gyerek képes ezt átvenni. mert amikor még el lehetett volna tűnni. Nekem jár az. amiből legtöbbször rejtett. amiket kaptam érte. ha már beteggé. Másképpen: gyermeki naivitásban. ezt el lehet érni. ki az. akár nem –. Az emberiség sok ezer éves története pontosan igazolja Cleckley XX. hogy mit cselekedtem életem folyamán. arra. századi elméletét. fanatizálódni és szorongani tud. aki engem küldött a részleges elmúlásba. főként az anyától. az átélt történelmi élményekből. Ha anyám becsap a kedvességével. akkor én szerethető vagyok. gyerekkoromra. Hosszú-hosszú sleppjét húzzuk magunk után az emlékezésnek. anyámra. s már valamennyien körülöttünk lebegnének. hogy mindenki tegyen úgy. S ha ennyire sem becsül. Inkább kredenchalált haltunk. erőszakosan megszakított sorsukba. Léteznénk-e emlékek nélkül? Én vagyok-e én. azzá.42 tehetséges ember a sok léhűtő között? Ópapa önkéntes éh-halálát az öregek otthonában. Ha az anyám valóban szeret.

mint a gyerekek. a sírkövet. hogy valamilyen titkos helyről látja szenvedésüket. „egy pici angyal felrepült az égbe. s akkor rúgja. Fel kellett őket támasztani. virágokat. és mint időnként jelentkező „belső hang”. Tökéletes diszkréciót szervezett körülötte. Egy orvosnő férje a daganatok egy ritkább formájában betegedett meg. beleszóltak a család életébe. öt hete járt itt a nagyságos úr. S közben természetesen rettenetesen sajnálja saját magát is: „Szegény fiú” mondják majd hangtalan. hogy az érzelmileg fontos halottak a sírba kerülnek ugyan vagy elhamvasztják testüket. Ezért a törzs halott bölcseit beültették a tanácsba. A kisgyerek halálfélelme azért is más. Az egyik feltétele az érzelmileg kiegyensúlyozott életnek. A gyerek iszonyodott apja sírjához elmenni. ahol a forró nap mumifikálta a halottakat. S a felnőttek ezért hajlamosak iszonyú szorongásokat keltő sületlenségeket mondani. aki fiatalon elhunyt fiát siratta. hogy akcióképesen részt vehessenek a tanácskozáson. Szinte naponta kijárt sírjához. S a gyerek napfényt látott. hogy férjének ne kelljen szembenézni a közelgő halállal. S a modern idők pszichés zavarai között is gyakran felfedezhető ok. tízéves kora előtt a gyerekek halálfogalma nem takar végleges és megváltozhatatlan állapotot. érdekes szobrokat… Ez volt a „sötét hely”. mert a fejlődéslélektan azt bizonyítja. Megrendelte a sírhelyet. de a hozzátartozók lelkében temetetlenek maradnak. .” s egyszerre roppant sajnálom magam. De a hulla nem tud ülni. Korai időkben a családi házban (sátorban) szent helyet különítettek el a halottak hamvainak. Egy tiszteletre méltó hölgy férje öngyilkos lett. honnét ered a halottak feltámasztásának a gondolata? A dél-amerikai indián törzsektől. Hogy jóakaratúlag micsoda magányra ítélte a férjét. haláláig önmagával küzdő. de rá nem beszélték soha semmire. hogy kb. madarakat. A gyerek elképzeli szülei kétségbeesését. az ötéves unoka kérdésére azt válaszolta: Apukád most a sötét helyen van. A sírköves meglepődött: – Kb. gondolkozó. hogy egyedül van-e. mint a felnőtté. akik fokozatosan házi istenekké léptek elő (a görögök daimonionoknak. ahogy vele bántak. Dél-Amerikából. Nem véletlenül tiltják meg görög zsarnokok ellenségeik eltemetését. De amikor elment – visszaemlékezve egy régebbi beszélgetésükre leutazott a férje szülőfalujába. megbánásukat amiatt. üti. de a fő élvezet ebben az. drámai lénnyé. Valahogy úgy van ez. s én is szepegve suttogom: „Szegényke”… A meghalás – mint a világból már soha többé nem érzékelhető eltűnés – csak serdüléskor válik komoly élménnyé. minden megszállottság és fanatizmus ellenfelévé. mint Kosztolányi A szegény kisgyerek panaszai című kötetében az Én öngyilkos leszek című költeményben. a latin kultúrában laresnek nevezték őket). tehát a bosszút minden sérelméért. Szókratész szerint inkább lebeszélték valamiről. Gyógyulásának e gyűlölet feloldása volt az alapvető feltétele. Pszichoterápiás beszélgetéseken nagy nehezen és sokára elmondta. Összeomlás. A felnőttek gyakran jobban félnek a haláltól. amiért magára hagyta. de ugyanakkor súlyos pszichoszomatikus bajai kezdődtek. Végül anyja odarángatta. hogy a családok és barátok halottait el kell temetni. és most már csak gyűlölni képes. veri a sírt. Egy nagymama. Ez a belső hang teszi az embert európaivá.43 Meghajlás a halottak előtt Tudod. szidalmazza a férjét. hogy mindig körülfürkész. hogy ezzel már ne terhelje önt. fákat.

– Nézze. kinek az élete? Tényleg. Hova lett? – Eladtuk. Ismerjük azt az indulatot. – Ki vette meg. Hármasban. hogy nem volna-e ésszerűbb egy késszúrással megszabadulni az élet minden nyavalyájától. Jogos-e a harag a költőre? Adok. hogy a másik a világon van. ha véges útja véget ért? Prózaibban: XIX. hogy magam is megrémültem az indulataimtól. a költő némi kölcsönért rimánkodott a nyomora miatt Stern Samu bankelnöknél. s végleg elaludni. Semmiféle gyűlölet. hogy szokatlan reakcióként összeveri. és azt ordítja: Itt a helyed mellettem! Ez az indulat a szeretet pecsétje! Ne könnyebbüljenek meg a szeretetlen. hogy megtette! Mert én ezt nem tanácsolhattam volna. századi anekdota: Kiss József. ha egyszer már átadtam? Megkérdezhetem-e. A lenni. megadva a gyerek szabadságát. de annyira szorongva várunk valakit.44 A halál előtti meghajlás tulajdonképpen az élet tisztelete. akinek adok. nagy bajt csináltam? – Hála Istennek. De én erre képtelen voltam. vagy nem lennit… Azon töpreng. engem is lehet szeretni. a harag. kié? Istentől vagy a Természettől kapott személyes ajándék? S kié az ajándék. Igazságos-e a számadás a talentumról – halálunk után? Rabbi Náhum azt tanította. A családi szeretet is. Mondja. S kaphatott-e volna ennél szebb bókot. a költő. S ennek az érzésnek a másik alapja az öröm. De hát a gyerekek kritikus időszakokban néha provokálnak. De hozzáteszi: …alunni!/ Talán álmodni: ez a bökkenő. Hanem a megbántott szeretet felsikoltó kétségbeeséséről. nagyon harmonikusan. durva szülők! Ez a történet nem róluk szól. / Mert hogy mi álmok jőnek a halálban… Vagyis attól . a féltés. Elváltan élt tizenkét éves fiával együtt. hanem azért. nyugodtan. S ennek alapja az öröm. hogy miért nem voltam Mózes. És közben azt üvöltöttem: Kuss! Itt a helyed mellettem! És ami a legijesztőbb: azóta megint olyan jóban vagyunk egymással. akitől elveszek – mondja az Úr a Bibliában. amikor annyira. elveszek. hogy annyira fontos az anyjának. hogy miért nem voltam rabbi Náhum! Kinek az ajándéka az életünk? Ki a tulajdonosa? Kire van rábízva? Ki felelős érte? Mire mehetünk időnként fellobbanó kételkedésünkkel? A Hamlet harmadik felvonásában mondja el a dán királyfi híres monológját. én tudom. hogy az apjához szeretne költözni. Stern hazamenet betért a boltba. undokul viselkedünk vele? Erről van szó! Amikor a szeretet meghátrál a halál elől Emlékeznek a néhány éve bemutatott híres darabra? Mégis. De a fia az utóbbi években elkezdte mondogatni. Úgy megvertem a fiamat. minden megbántódást eltitkolva. és hogy találkozhattunk. mit csináltál vele? S kiálthat-e a végtelen előtt. S az élet tiszteletével kezdődik a sokat és üres frázisként emlegetett igazi szeretet. de a gyűlölködő elutasítás nem! Egyszer felkeresett egy elkeseredett nő. hogy én is a világon vagyok. az aggódás bőven belefér. rideg. hogy amikor késve megérkezik. s hogy a találkozásunk erről is szól. – Itt volt egy gyönyörű ananász. A mérgelődés. önutálat nem fér bele a szeretetbe. hogy értelmiségi körökben ezt hogyan szokás megbeszélni. hogy halálom után nem azért fog felelősségre vonni az Úr. amit én drágállottam? – Kis József úr. Kisírt 15 koronát.

ahogy teltek-múltak a hetek. a másfelé kapcsolódás igénye nélkül. A Farkasréti temető egyik főútvonalán áll egy név nélküli sírkő. A kérdés csak az. hogy nagy ritkán arra járva ne álljak meg egy pillanatra. És a többségnek más volt a válasza is: . Kérdezgettem. kitolta magát a konyhába. Kihozták belőle. és akkor nagy a baj. sokkal könnyebben elviselném. Akkor folytattuk. hirtelen megváltozott. Más szereplők. mert akkor csak áldozatnak lehetne tekinteni az elszakadás. Öt évig bírta. Azután kezdett belefáradni ő is. De én nem állom meg. Elcsöndesedett. és összeszurkálta érzéketlen hasát. Ha balesetben befejezi az életét. Csakhogy belefér-e ez a valódi szeretetbe? Hiszen a szeretet talán éppen azt jelenti. Kényesnek érzett kérdésekre próbáltunk drámai válaszokat rögtönözni. hogy megérik-e a kompromisszumok az együttélést. hallgatag lett. mint hogy elhagyott. hogy meg fog halni javuló leleteivel együtt. Hát akkor? Füst Milán szerint ez azt bizonyítja. más generáció. valahogy kicsúsztam az életből. akik félnek bántani. Az eredmény: örökös tolókocsi. és eltörte a gerincét. magába fordult. Egy elhagyott asszony őszinte pillanatában ezt vallotta: – Tudja. Ám éppen ő szoronghat-e ettől? Hiszen találkozott apja szellemével. Az élet meghosszabbítása humanista elvének nevében. Ezen aztán volt mit töprengeni. Egyszer felmerült. Ezerféle rehabilitációs kísérlet – itt is. Annakidején az orvosegyetemen mindig erről szólt az utolsó előadásom: – Gyerekek. Azon a helyen a monológ nagyon jól hangzik. mint a sajátja. Aztán a műsor vagy két évtizedre megszakadt. Egykori főorvosom átvészelt egy súlyos infarktust – az intenzív osztályról vezényelt minket. s ne mondjak egy áment. nem hallucinációnak. ha a partner egyik lábát levágná a villamos? A tizennégy serdülő – egy kivételével – azt mondta: – Természetesen vele maradnék! Ahogy megfogadtam: jóban. rosszban. hiszen nagyon is reális bosszúra készül. alázatra gyanús sír – hallgat. amíg a halál elvitte. olyan nagyon szeret engem. hogy ki lehet ez a TE? Isten? A halott. hogy aki szeret. ez nekem elég. Egy barátomra kutyasétáltatás közben rázuhant egy súlyos balusztrád. És akkor már sejtettem. azt a szeretet könnyebben elviselte volna? Valószínűleg igen. hogy konstrukció szempontjából Shakespeare „fércelő” volt. aki megölte magát? Ám ez az önátadásra. S ezt teljes értékű valóságnak tartja. Vagy csak akkor beszélhetünk szeretetről. félnek megvalósítani saját vágyaikat? A szeretetért lemondással. hogy a halálban nem folytatódnak-e az élet komiszságai. Megdöbbentő! Sokszor és sokáig töprengtem azon. és még senki sem botránkozott meg rajta. Kómában vitték be a kórházba. és titokban a család is. ha elütötte volna egy villamos. Így még három évig kellett várnia. ezzel a felirattal: Hogy te így akartad. mi történt? Azt felelte: – Tudod fiam. elfogadásra. Közben megállt a szíve. És nem tudok visszatalálni. a súlyos és hosszú betegségben nagyon el lehet fáradni Minden nagyszerű. a másik ember jelenlétét az életemben? Valamikor – több mint húsz évvel ezelőtt – ment egy kamaszműsorom a televízióban Szókimondó címmel. Visszaütötték. boldogsága. külföldön is. Persze kompromisszumok nélkül nem lehet senkivel sem együtt élni. annak fontosabb a másik jóléte. kompromisszummal fizetnek. Miután derékon alul érzéketlen volt. de a beteg és az ápoló család elfárad. hogy mi lenne egy szerelem sorsa. munkatársait. Ám amikor már a rehabilitációs osztályon volt. ha ez kölcsönös? Nem furcsa egy ilyen beszélgetés: – Miért ragaszkodsz annyira ehhez a nőhöz (férfihoz)? – Tudod.45 szorong. Ez nem két gyáva ember közlése.

megkérdezte: Benne van? Végül csalódottam elfogadta: Szóval. saját életerőikkel tartották életben. és helyeseltem. A család a XX. Minden teánál. Igen. De hogy meg ne haljon.. hogy egy életen át egy nyomorék ember mellé feküdjek be az ágyba. exitált. amit vittem neki. hogy segítsem átjutni a túlsó partra. és átvitték szellemi szintre. hogy a mama régóta számít erre. elvesztettük. századra kidobta magából a halált: közönyös idegenek között. Pető András főorvos gyakran mondogatta: – Nincs nagyobb támadás az emberi méltóság ellen. De hát az ember nem ölheti meg az apját. a hátsó ajtón távozott.46 – Péter bácsi. elszenderült egy egész kicsi percre. Este félóránként felhívta az anyját. Tempóra mutantur et nos mutamur in illis… Az idők változnak. . a szülői hatalmat jóval meghaladó orvosok és nővérek vezénylete alatt. Légy szíves. hogy a döntést a mamára bízta. szenvedésteli életévében elvárta tőlem. Harmadszorra nem. gefingt… és még rengeteg más. mint a betegség. személyes indiszkrécióm arra indít. . Kétszer felvette. azt nem lehet megkívánni tőlem. Pizsamára vagy olyan hálóingre vetkeztetve. ki tudja? Lecsuklott egy parányit a feje. S ami a kórházi osztályokon történik. add ide… Megtennéd. hogy… Megkérnélek. De… De meglepett.. Odaadta. és mi velük változunk – hirdették a régi latin bölcsek. Sőt. segít-e a családom elköszönni és emberi méltóságban meghalni? Apám utolsó elrongyolt. hogy egyedül hagyta meghalni. hogy az arcába kergeti a vért. hogy föl ne riassza. S ha végleg lebénultam. és összegyűjtött megfelelő adag altatót. Egy anya húsz napon keresztül virraszt haldokló fia mellett. mikor elfáradt nagyon már a húsz éjtől – hol töltötte. A gyereke elmondta neki. amikor a beavatandó személyből a hierophantesek (papok) kihúzták az úgynevezett asztráltestet és az ént. és saját életerőivel tartja őt életben: S egy reggel. s így nem éri meg nekem az élet. s gyorsan meghalt Florentin Prunier csöndesen halt meg. cserbenhagytál. Kiderült. És Mérei Ferenc is: – Borzasztó. hogy milyen sanyarú és reménytelen. és elbúcsúztak. hogy elmeséljem: egyszer ráordítottam anyámra apám súlyos betegségének idején: Miért nem hagyod meghalni? Mert láttam. ez is létezik. Helyettesítő szavak: elment. Ennél többet kockáztathatott volna saját szakmai biztonsága védelmében. Nem véletlenül idéztem e könyv első oldalán Lin Csit. hogy ugyanezt csinálja. kínokkal teli évek várnak rá. Én tudtam minderről. A szeretetnek a halállal szemben is megtartó erejéről ír Duhamel Florentin Prunier balladája című költeményében. Vagy igen? Közeli orvos barátom anyja súlyos beteg lett. aminek csak eleje van. . A meghalás méltóságát különösen fontosnak tartom. éreztem. Reggelre már halott volt. maximálisan infantilizálva vezetjük vissza az embert az egészséges felnőttek társadalmába. Nem is mondja ki. Kérte. hogy mindent kérni kell. az annyi mintha megölné. s majd később a Bibliát: Aki egy embert annyira megszégyenít. egy óvodás személyes szabadságával rendelkezve. teljes emberi kiszolgáltatottságban és megalázottságban kell távoznunk ebből a világból… Ám az orvos maga is fél még a halál fogalmától is. Az ókori Egyiptomban volt egy olyan magas szintű beavatás.

Nem tartozom semmilyen felekezet tagjai közé. majd a kasztok. Naómi-nak: Mert a hova te mégy. Úgy látszik. hogy melyik évben. ha elesik. oda megyek. nálunk a sámán-királyok stb. de ezzel nem a jobbágyoknak tartozott.). de meggyőződésem. mint reneszánszbeli társa. A jóslás vonzereje éppen a „hátha igen. hogy a Biblia európai kultúránk alapja. hanem egyszerűen a szeretetről. akihez az ősbizalom fűzi: az Isten. megmelegszenek. Csak a reménykedést teszi lehetővé. hogy neki van joga törvényt alkotni saját magának aktuális érdekei szerint. Istenhit. hogy van egy jós. A hol te meghalsz. kitüntetései. hanem az Istenhez való viszonytól. Indiában a várnák. A gyakori bibliai idézetek azt a félreértést kelthetik. mikor. Ruth könyvében az elözvegyült moabita Ruth azt mondja anyósának. szociológiai és pszichológiai szlogenek megmaradtak. Tehát a család maradandósága nem a társadalmi szokásrendszerektől függ. Ásó-kapa válasszon el bennünket? De három év után már rá sem bírunk nézni a másikra a válóperi tárgyaláson. A kezdetek kezdetén az ember földi élete éppen a származás. és ez már a forradalom kezdetét jelentette. Ez a helyzet az Isten akaratával is. Sokkal jobban van dolga a kettőnek. hanem Istennek. és rendesebben is bánt vele. a . Minél formalizáltabbá válik a hitélet. a családban. lemondásokat követel az együttélés érdekében. miben és hogyan fog meghalni – köszöni. Jaj pedig az egyedülvalónak. és a hármas kötél nem hamar szakad el. hanem saját igényeihez próbálja a vallást hajtogatni – hitnek kevés. a család sorsa Isten kezében van. hogynem az egynek… Mert ha elesnek is. hogy a középkori francia főnemes sokkal többet tudott a jobbágyai életéről. címe.” Szabó Lőrinc írja. teljes bizalom csak az Istenben létezik néhány megszállott lelkű hívő életében. De ennek a vállalásához hit kell. a dicsérő frázisok. S Isten akarata kifürkészhetetlen. az egyedülvaló pedig mimódon melegedhetik meg? Ha az egyiket megtámadja is valaki. és Istened az én Istenem. az ember annál inkább meggyőzte magát arról. (A prédikátor Salamon könyve) De hát nem csak a szorosan vett vérségi családi kapcsolatokról van szó. ketten ellene állhatnak annak. Ez nem igaz. az egyik felemeli a társát. A talányos vallás – amelyhez nem az ember alkalmazkodik. kíváncsiságnak sok. Az alapvető kérdés tehát a bizalom. Amikor elveszítette ebbéli küldetéstudatát. ott temessenek el engem is. és tele van nagyon fontos lélektani figyelmeztetésekkel és tanácsokkal. Hogyha együtt feküsznek is ketten.) A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást. nem a társadalmi szerződésekben. ott halok meg. ott szállok meg. a családalapítás alapvető cél. de nem kérne ebből a stabil tudásból. annál labilisabbak a család kohéziós erői. másrészt megölte önmagát. hogy a szerző „bibliás”. és nincsen a ki őt felemelje. és a hol te megszállsz. Úgy tegyen velem az Úr akármit. Isten és a család szentségében kell hinni. A hatalomban. megszűnt mint alapvető emberi közösség: egyrészt meggyilkoltatott. A kapcsolatok. A héber Biblia szerint is a házasság. akkor kezdett haverkodni a jobbágyaival. a hátha nem” – vagyis a pontatlanság lehetőségéből eredő feszültség. Ha valaki pontosan tudná. (Szeretnék még egyszer megismételni valamit.47 Mi történt a családdal? Neve. konvenciókban. A család szinte egyidőben halt meg Istennel. a család közvetítésével kapcsolódott az éghez (pl. Ha bárki biztos lenne abban. akinek minden jövendölése beteljesedik – ez a hír a jós éhhalálához vezetne. a hittel a szellem öntörvényű létezésében. néped az én népem. vallásos ember. A hűség a társadalmi konvenciókhoz vagy pedig Istenhez nem egyformán megtartó erejű. fontosságát hangsúlyozó politikai. de maga a család – a szó klasszikus értelmében – szétesett. Jákob számára nem volt „legfeljebb elválunk. a barátokban. hogy csak a halál választ el engem tőled. Az igazi hívő számára egyetlen stabilitás létezik.

Egyik éjszaka felébredtem. jelentkezhet a Nobel-díjért! A játék és a slepp Ez egy kicsit hosszabb résznek ígérkezik. hanem pl. valamint a polgári házasság zárt formáiig. aki hisz a manókban. hogy félek tőlük. SOS-helyzetre nem lehet tartós és biztonságos érzelmi kapcsolatokat építeni. hanem az. szemügyre vettek. Tipikusan női fegyver. az újrakezdés könnyebb útja legalább is a férfiak számára stb. a család szétesését jelenti.48 szerelmünkben egyre kevésbé bízunk. hogy a bizalmatlanság válik társadalmunk rákfenéjévé. Kellene valamilyen működőképes. De hát ennek ellenére van valami sürgős teendő? Azt gondolom. a polgári élet biztonságosabbá vált. aki azt képzeli. S az az ötletem támadt. Fogalmam sincs arról. Mire a mama végtelen szomorúsággal: A másik nem tetszik?… A modern család legfeljebb akkor és ott kapja össze magát. bűntudat keltésével próbál hatni. A különböző kultúrák évezredek óta kísérleteznek különböző családfajták életképességével. inkább érezhetőek. egyszerre szabad és mégis szabályozott formája a nők-férfiak-gyerekek együttélésének! Aki rátalál. bizalmatlansággal fertőzött családban. nagyszerűen szórakoztak. hanem fent a faluban az olcsóbb részen. és amikor megérezték. időnként gyöngébb sugárzást lehetett észlelni még néhány évvel ezelőtt is. de elbakiztam: Legyen meg a te akaratod ott a mennyben. A családjáért mindent feláldozó anya riasztó szerepe – főleg serdülő lányok szemében. már egyre kevésbé érvényesül a „my home is my castle” védőfunkciója. a családtagok jóakarata egymás iránt vagy uralkodói hajlamok érvényesítése tapasztalható. Egy korábbi könyvemben említettem már az írók vitáját manóügyben. De én féltem. nincsen. A bizalmatlanság pedig a harmonikus társadalmi együttélés lehetetlenségét és főként legintimebb kapcsolatunk. manók! Tulajdonképpen rám voltak kíváncsiak. A fiú másnap az egyiket felöltve jön reggelizni. amikor rendszerint már késő. Nem szembe támad. hogy szabad szemmel láthatók. Ezt a női sorsot kell nekik is felvállalniuk? A bűntudatkeltés módszerei viszonylag egyszerűek. Hozzájárulnak még ehhez aktuális társadalmi hatások is: pl. a negatív érzelmek lassan uralkodó szerepet kezdenek betölteni. egyre inkább úgy tűnik. ez van a családdal! A gyanakvással. mint láthatóak. De nem a fürdőhelyen. Mi a fene – gondoltam –. ahol kétségessé válhat pl. Pl. Ismerek Magyarországon egy furcsa területet. ahol időnként erősebb. a mama vesz a fia születésnapjára két gyönyörű inget. Hát. a nőközösségtől a matriarchátuson és a háremen át a nyitott házasságig. a szülői foglalkozás mint a gyerek számára megnyíló társadalmi pozíció és hivatás folytatásának biztosított lehetősége. ami az alábbi határozattal végződött: Nem az babonás. egyre több óvatos gyanakvás halmozódik fel bennünk. hogy milyen sugárzást. Sok pici lény nyüzsgött a szobában. jól néznénk . hogy a Mi-atyánkkal elriasztom őket. egyre közelebb merészkedtek. Ám a családban alkalmazott agresszivitás néha rejtekutakon jár. S valóban. a szabályozatlan együttélésig és a „szingli” életmódig… Mindhiába! Egyik sem meggyőző. Fonyódról és környékéről beszélek. Nem kell végigolvasni. mint itt a földön is – mondtam… Na hiszen. Nem voltam egyedül. El is mondtam suttogva az éjszakában. Egyetemi diákkoromban egyszer ott nyaraltam szerelmem társaságában.

Messze mögötte angyalalak. Sőt azt felelem: ha már erre a Földre születtünk. Egy idő után a hang intonációjából meg tudtam mondani. Engem viszont pokoli düh kerített hatalmába. Ám másnap reggel éreztem. többé nem találtam meg. a szobákkal a fénnyel. hogy csak a játék menthet meg engem. Nem értették indulatosságomat. hogy valaki hazudik-e vagy sem. Mindenütt gyöngyszínű pára szitál. Először is híres rendetlen emberből kényszeresen rendet tartóvá nevelt. És ugyanott. a hegyes. ámbár nem tudtam. sőt még egy szerelemfélét is megéltem. a sikerekkel. amit izgalommal vártam. Ha valamit nem tettem pontosan a helyére. lapulva. a szerelmekkel. Kosztolányi írja: Játszom ennen életemmel. Nem voltak rosszindulatúak. két kézzel fogja az egyik izmomat. végül az élettel és a halállal is. Azt játszottam. a keresztben fekvő. ahol a legtöbben voltak. hogy néz ki a lány. eliszonyodtam betegtársaim lelki deformálódásán. a csalódásokkal. Elmondtam még egyszer. keserűségén. amiben el lehetett esni… A hallásom fantasztikusan kiélesedett. a látók gyűlöletén… És éreztem. A nagy csöndben végül elaludtam. Vagyis Orpheusz vagy Gilgames alvilági útjára készültem. Ez az alvilági utazás volt a nagy kaland. Ezzel vége is lett a finom nyaralásnak. mely tovaszárnyal… Játszani kell magunkkal és a vérségi hozzánk tartozókkal. alaklátásom nem. Már közel az első műtéthez meglátogatott egy barátom kies albérletemben.49 ki! Ez csúfolódásnak is beillene. S játszani kezdtem. a pénzzel és a karrierrel. A manók visítottak. sorscsapás helyett kalandra. ha tartalmas életet akarunk. Mármost kérdés. Nagyon fontos lett számomra a klasszikus zene. csak komikus lehetett számukra ennek az óriási embernek a félelme. hogy valami ismeretlen hatalom elvisz most engem a sötétség birodalmába. És ami a legfontosabbnak bizonyult. S a műtétemkor elsírtam magam. Hirtelen nagy csend lett erre. Talán egyszer majd vissza is hoz a fényre. Amint a homályba lassan leszáll. De az utazás – keservei ellenére – szenzációs volt. és ököllel közéjük ütöttem a párnámra. beúszott egy kép: a hátizmaim között ül egy kaján pofájú manó. de most már ellenségesen. és táncra perdültek gyönyörűségükben. mert akkor értettem meg. hogy legalább a mellékhelyiségig el tudjak vánszorogni kapaszkodva. Azt mondtam neki: . búvócskázom minden árnnyal. hogy érdemes-e ilyen legendát kreálni egy köznapi lumbágóból? Azt felelem: érdemes. a padlással. hogy már három éve nem láttam emberi arcot. És fokozatosan megvakultam egészen addig. S ahogy ébredeztem. az egészséggel és a betegséggel. Új félelmek vicsorogtak rám: az éles. Jajgatva nyúltam el hason fekve. hogy még mindig körülöttem vannak. a sors átkozásán. A körzeti orvos naponta eljött injekciózni engem. Ottmaradtak. megint ugyanígy elhibáztam. amíg már csak fénylátásom volt. Még egy gyenge verset is írtam: Alkonyba oldódó körvonalak. Figyeltem. a barátokkal. csak játszani érdemes. és egyszerre csak erősen megrántja. Amikor huszonhárom éves koromban szembe kellett néznem egy többéves vaksággal egészen a távoli műtét sikeréig. a kiálló.

Vagyis a vallásos szemlélet szerint csak Istennel és önmagával van elszámolásban. diadalok. Minek nekem egy ilyen slepp? Ez az! Eljutottunk végre a slepphez. győzelmek. Félek a lelki torzulásoktól. Tehát? És ez a felismerés volt a legfontosabb. – Miért? – Mert vakok közé nem megyek élni. P. S ekkor megjelennek. hogy a saját szeretőképességével van a baj. pénz és karrier… Húzzuk. Én tudom. Ő korán lefeküdt. Ugyanazt éreztem. De én nem szeretek annyira senkit sem. hogy nélkülük nem létezünk. – S mit csinált? – Egy darabig hagytam. szorongásaik jó része. vidám és keserű élmények emlékei. barátok. aki szeret engem annyira. mert nem szeretik őt eléggé. Mire kellenek nekünk a múlt kísértetei? Illúzió. ahogy a környezetünk is ragaszkodik ahhoz. egykori szerelmek. S azóta mosolygok magamban. hogy vakon is sok örömmel lehet élni. Amikor analitikusomnak. Neurotikusok szoktak szorongani attól. megölném magam. ellenségek. az már te vagy. ami még előtted van? . legnagyobb meglepetésemre szinte közönyösen fogadta. az állatok felett ad hatalmat az embernek. Ellenkezőleg: konzerválnak minket régi formánkban. Mégis. hogy illusztráljam: az embernek nem adatott akkora hatalom. mint amilyenek tegnap voltunk… Ez a fecsegő fiú megváltozott. nem vagyunk. Liebermann Lucynak szorongva elmondtam találkozásomat a manókkal. a Sátán a vádló. ami elmúlt! Ami fontos volt belőlük. végigvonulnak bennünk egykor átélt érzelmek és indulatok. Nem engedik. ha valaki a halállal fenyegetőzik. Ugyanis néha döbbenetes. hogy véglegesen megadná azt a kiszolgálást. – Miért? – Nem akartam. és hazamentem. hogy mások sorsát eldöntse. tévútjaiért is felelős. Kísértetek. az ember a védő. hogy titkolt rossz kívánságaik teljesülhetnek. hogy ezt életfogytiglan el tudnám fogadni tőle. ami nélkül egy vak nem tud élni. S ha ottmaradsz a romok között. ébresztjük fel őket halálos mély álmukból. Ember nem uralkodhat ember felett. újra meg újra belegabalyodunk. – Igen. hogy tartósan hozzám tapadjanak. Én egyszer a férjemmel Kőszegen nyaraltam. hogy az emberek milyen nehéz és hosszú sleppeket vonszolnak maguk után. vonszoljuk. szégyenek. De hatalma van egyetlen ember – önmaga felett – amíg élete idejét éli. Tépd le magadról a sleppedet! Ne fájjon a szíved azért. segítséget. ha nem sikerülnének a műtétek. ugyan hova épülhet mindaz. Ebben a drámában Isten a bíró.50 – Nézd. Ebből fakad irreális felelősségérzetük. Azért meséltem el ezt a történetet. azután felálltam. vereségek. mint a múlt árnyai. Hallgatag lett. Dickens is ír erről a Karácsonyi énekben. amit maga: egy idő után apró lények vettek körül. Itthon? Van egy-két ember. Én elmentem egy kicsit sétálni a közeli erdőbe. Csak mi tartjuk életben. és nézegettek. ez a Halhatatlanok kiváltsága. hogy holnap ugyanolyannak lássanak. hogy megváltozzunk. az már benned van. és leültem a patakparton. Sok-sok ember. van ilyen. Talán bizony megbolondult. Ám még a Teremtés Könyve is csak a természeti világ. én megtanultam. amelyeknek már a nyomuk is elmúlt az időben. Önmaga útjaiért.

festőt. költőt. de ő még mindig – a te hitedből táplálkozva – ott fog keringeni. akit megihletett az életed vagy valamelyik műved. hogy alakíthattad volna-e másképp a múltat! Legfőbb lelki erőd csak a megtörténtek vállalása lehet. s embert keres magának. A romok között a múlt szelleme haldoklik. A te hited az ő örök életében. Ne menj a romok közé! Ne töprengj azon. hogy ami történt veled. és ez nem lehet más. minden olyan belső történést. lelkiismeret-furdalást. Fogadd el. tudóst. barátodat. Köszönj el tőle véglegesen! A múlt haldokló szelleme életerőt keres. aki befogadja: egykori szerelmedet. az a törvényed! Ezért űzz messze magadtól minden megbánást. örök jelenvalóságában.51 A romok halálos bűvölete Ne menj a romok közé! – tanácsolta az angyal. bűntudatot. Te már rég elmentél a Földről. ami megaláz! . amit cselekedtél. gyerekedet vagy egy írót. szégyent. mint a te hited.

ha ihletet nem ád a perc. . újrakezdést.így Babits. aki vagy Se kicsi. és örök jelenbe helyezi. a „legyen. az ehhez szükséges elszántság és bátorság lelkileg összetart. És pedig úgy. már írtam. ami bántott! Egy hét múlva olvasd át. a választás felelőssége elől! Mert bár nemigen tudod hosszú távra kiszámítani döntésed következményeit. hajóm: rajtad a Holnap hőse… és Nem kellenek a megálmodott álmok… ez pedig Ady. tehát meg van győződve arról. mennyi jóra lett volna bennem késve mersz. Ne félj. hogy az emlékezést bizonyos eseményekre kiemeli a múlt-jelen-jövő folyamatából. mennyi szépre. sőt már a múltja is ugyanolyan keserves volt. s tegnap tüzére holnap hősét. hogy a jövője ugyanolyan lesz. egy kudarcot örökké jelenvalónak érez. hogy maga a döntés. A többi már rombadőlt. hatása már nincs. elmaradt mögötted. A depressziós egy sértést. ami magában hordja a következmények kiszámíthatatlanságát. de érzelmi jelentősége. mint a jelene. Ne menekülj el a döntés. se nagy. ne alakíts kis „se veled-se nélküled” jellegű kapcsolatokat! Az élet teremt olyan helyzeteket. az élet kalandját. húzd ki! Ugyanezt tedd meg a hó végén! S döbbenve fogod látni. és ami már közömbös lett a számodra. És megint Babits a saját gyávaságáról: … emlékekből raktam össze rőzsét. tehát az odatárulkozást a holnapnak. De hasztalan töpreng az óra. aktualitása érzelmileg sem múlik el. nem is erről van szó. . Főleg az a fontos. Az elfelejtésről. örök jelenen él. ne legénykedj! Az vagy. hogy milyen kevés dolog maradt meg abból. múltból máglyát jövőm alá. A nap végén emlékeztető szavakban jegyezd fel. Egyébként ez a depresszió egyik vezető tünete is: a depressziós kihull az idő folyamatából. mint abroncs a hordók dongáit. aminek lennie kell”-attitűdöt. amin a hónap folyamán felizgattad magad. nincsen semmi jelentősége. Milyen módokon oson az ember a romok közé? Először is az emlékezés segítségével. És maga a választás. Az ember persze intellektuálisan még emlékezik. ne szervezz még egy utolsó búcsúlefekvést. a választás aktusa. A buddhistáknak van egy egyszerű gyakorlatuk. Hanem arról. hogy a tárgyi valóságban ne térj vissza a romok közé! Szakítás után már ne újíts fel régi kapcsolatokat. De létezik egy fajta érzelmi felejtés is. mint a teljes megbocsátás egyetlen lehetőségéről.52 Ne szégyenkezz. amikor választani kell. Ennyire becsült az élet! Legalább egy gyertyafénynek Holtig megmaradj! – tanácsolja Benjámin László. Ah.

. a halál perspektívája már beleszól az életbe. de a szerelemben már csak időlegesen. Viszont imádnak a dolgok kezdetén lenni. ilyenkor az öregedés. Mármost Wells felismerése telitalálat. Ráadásul te választottad. nagymamás szülők. Arról szól. vagy csak egy megtört aggastyánt fogsz bennem látni. Vagyis nekünk már nem lehet igazi találkozásunk ebben az életben. egy negyvenöt éves nő és egy hatvanéves férfi szerelmében nem számít az a tizenöt esztendő. Vagy egy fiatal feleség. ami barátok között talán még életképes lehet. Igen. Vannak emberek. mindig valami új foglalkoztatja őket. És ez a tudat rettenetesen gyötörni kezdett. hiszen te meg a mamád még a kórházban vagytok. Egyébként a múltakhoz való ragaszkodás mélyebb lelki gyökerei a halálfélelemben keresendők. leérettségiznek. rendbe hozni a szülők házasságát stb. sőt dicsőségként is megélhető. Baj ez? . pl. minden igyekezete ellenére. És boldogságomban elábrándoztam a jövőnkről. a betegség. a többiekével összehasonlítva. ma megszülettél. Mire te annyira felnőtt leszel. diplomát kapnak –. Most egyedül vagyok itthon. Pl. De tíz-tizenöt év múltán? Ötvenöt éves nő és hetvenéves férfi? Vagy még később? Amikor a szerető egyre inkább kénytelen ápolóvá válni? És az eltérő szexuális igények? Az elfáradás és az életritmus különbségei? A gyerek szempontjából pedig. sajnos nem a te mamád volt –. nagypapás. Felismerése a kései találkozásokról. mint az életkorban hozzáillő. Visszafelé nem. És jogosan. de titkolnivaló szégyennek élheti meg. hogy a karma csak felülről lefelé hat. hogy hagyjak neked dokumentumot arról. újat keresnek – munkában. mintsem boldogok. az évtized múlva már súlyos keresztté alakulhat. és szülő meg a gyermeke között teljesen reménytelen. Időskorban csecsemő apjának lenni: milyen kedves helyzet. És egyszercsak rájöttem. vagyis az ősöktől az utódok felé. Az indiai bölcseletnek az a meggyőződése. Azonban ami érett korban mellőzhető életkori különbségnek tűnik. hogy ő meg a legjobb barátja szerelmükkel és vetélkedésükkel hogyan kergették öngyilkosságba az imádott nőt. és ha mégis rákerül a sor – pl. Fontos helyzetekben tehát ajánlatos gondolni az elkésett kapcsolatok lehetőségére. akik nehezen viselik el a jelen múlttá válását. de ő nem képes befolyásolni az elődök sorsát. E regény előszavában nagyjából a következőket mondja el: Édes fiam. A lényeg: ne égj a saját múltad tüzén! Mert az maga a pokol. már nem lesz olyan partner a gyerek számára. Elkésett találkozások H. mert az éltes szülő. szerelemben egyaránt. amit már csak becsületből is cipelni kell. vagy már nem is leszek az élők sorában. Ezt a gyerek nagy. az én nagy örömömre. Wellsnek van egy regénye Szenvedélyes barátok címmel. hogy én már ötven év felett vagyok. mint hogy elhatároztam: megírom életem legnagyobb szerelmének a történetét – aki. Erről szól ez a regény. hogy érett szemmel nézel a világra. Tehát egy szülő vagy idősebb rokon sorsa meghatározó lehet az utód életében. G. S ebben a nyomorúságomban nem tudtam mást tenni. nehezen fejeznek be valamit. . hogy milyen volt az apád férfikora teljében.53 magamat dobtam égni rá. inkább rezignáltak lesznek.

a legjobb sebészetek. nincsenek a maguk idejében. ami nincs a saját helyén vagy a saját idejében. aki reménytelenül kiáltozik a távozó fiatalság után. hogy mint természettudós. hogyha éjjel olvasok. ha az esték holdasok. hogy mindig ugyanaz s belenyugodtam. vén figurává alakuljál. ami tagadja a Sátán önálló entitását. a salátán igen. A serdülés a tinédzserkorban rendben van. hogy a piszoknak nincs saját minősége. Maradjunk ebben? Maradjunk. divatok ellenére is. Sátáni minden rendetlenség. lehet. kozmetikai eljárások. kissé homályosabban ég a villany. Írtam 2008 tavaszán és nyarán jórészt Szarvaskőn. és néha. hogy a láz elillan. Vigyázni kell! Ez veszélyes nézet. De harcolni vele nem érdemes. Minden piszok. Nem sírok. . óvodáskorban betegség. P. Minden piszok. amikor a dolgok – kívül és belül – nincsenek a maguk helyén. a nadrágomon igen. Kosztolányi bölcsessége ennyit enged meg az öregségről szólva: Mert ennyi csak: ha eljön a tavasz megismerem. meghatározza a piszok fogalmát. Nem szabad.54 Igen. P. ami rossz helyen vagy nem megfelelő időben jelentkezik. hogy szánalmas. Biztos a vereség. A homok a sivatagban nem piszok. A vaj a kenyeremen nem piszok. hogy nagy baj. S arra az eredményre jutott. A nagy fizikusok közül Planck tett kísérletet arra.

..............................................................................................34 A finoman és durván cizellált családi pokol...............................18 A butító gyűlölet..................................29 Győzelem és vereség a veszekedésben...........................................23 A vénülő test csendre intése........................................................31 Ne hagyd még abba!.............................................44 Mi történt a családdal?........................................................................................................................................................................10 Intermezzo........................................................28 Ismerve szeretsz vagy rajongással?.............................................................................................................33 A néma harag...............................................................................................................................................................................48 A romok halálos bűvölete......................55 ................53 Tartalom............................................. szeretett fiam..................37 Információk a dudatanfolyamról...........................................................................................................................................17 A rend a tárgyi világban és a lélekben.....16 Mi választ el minket egymástól?..........................................................................................................14 Vágy és ragaszkodás..............................................................................................................................1 Ne menj a romok közé!...................38 Klónozott Jézusok.......................21 Az öregek szerelme..............................................................35 A fenyegető magány......5 Dighávu..............................4 Hol volt..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................43 Amikor a szeretet meghátrál a halál elől.........................................................................................................................................................................................................................................................................................55 Tartalom Popper Péter................................................................................................................................................................47 A játék és a slepp....................................................................................................... mielőtt továbblapoz...........................................................................................................27 Örömkeresés külön utakon.40 A kredenchalál mint vállalt végzet......................................................................... szerelmi téboly vagy érzelemtelen szex?......................................................................................................42 Meghajlás a halottak előtt...24 (Devecseri).........................................................................................8 Gyermeklelkűek házasságkötése....................................3 Valamit elmondanék az Olvasónak...........................................................................11 Meghívott szenvedély... hol nem volt a világon egyszer…..........................................................................1 (Lin Csi)...................................................................6 Sírig tartó kapcsolatok...........7 Mi minden van a szívben?.......................................................................................................................................................................................................................................51 Elkésett találkozások..........................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful