Ke Hoach Bai Giang Bao Noi 09cbc

CÁC LOẠI HÌNH BÁO CHÍ 2 - BÁO NÓI

Biên soạn: PHẠM THỊ THU HÀ Email: hathu2907@gmail.com ĐT: 01668832000

Cấu trúc nội dung
1.1
Tổng quan về báo nói

1.2

Các thể loại cơ bản trong báo nói
Các kĩ năng cơ bản của nhà báo nói

1.3

KiẾN THỨC – KĨ NĂNG

• Khái niệm • Đặc trưng • Các thể loại cơ bản của báo nói • Vai trò và vị trí của báo nói trong hệ thống các loại hình báo chí

• Viết - Biên tập báo nói • Xây dựng chương trình – kịch bản (văn bản) • Trình bày văn bản báo nói • Giao tiếp (Nói – đọc) qua Radio

Nội dung thuyết trình – Thảo luận
• Vai trò, vị trí của báo nói trong hệ thống báo chí • Tìm hiểu về Đài Tiếng nói Việt Nam/ đài địa phương • Tìm hiểu một số đài phát thanh nổi tiếng trên thế giới • Kĩ thuật phát thanh hiện đại (phần mềm Adobe Audio 1.5) • Công việc cụ thể của những phóng viên phát thanh • (Lưu ý: Tên đề tài sẽ tiếp tục cập nhật và thay đổi)

Nội dung Thực hành
• • • • • • • • • • • • • • Chọn 4 đề tài: Kinh tế, Chính trị, Văn hóa – Xã hội và Đối ngoại để thực hiện các yêu cầu sau: 1. Viết tin, bài: - Viết 03 tin phát thanh - Viết 01 bài tường thuật trực tiếp - Viết 01 bài phóng sự phát thanh - Viết 01 bài bình luận phát thanh 2. Biên tập tin, bài dạng Text và Audio (nguồn tin, bài do giáo viên cung cấp) - Số lượng tin, bài: 10 tin, bài/ 5 sinh viên/ nhóm 3. Xây dựng chương trình phát thanh (Cấp độ văn bản) - 01 chương trình/ 5 sinh viên/ nhóm 4. Giao tiếp (Đọc – nói) qua Radio: - Chọn 4 sinh viên có chất giọng tốt thể hiện sản phẩm của mình qua sóng Radio (ghi âm và lưu file). - Tiến hành phòng vấn hiện trường (ghi âm và lưu file). 5. Thống kê các chương trình phát thanh ở một đài địa phương hoặc đài trung ương (Tên chương trình, thời gian phát sóng, tần số, thời lượng,…).

KIỂM TRA- ĐÁNH GIÁ
-

• Bài kiểm tra giữa kỳ: + Đánh giá thành tích học tập bằng những sản phẩm báo nói • Bài kiểm tra cuối kỳ: + Thi kết thúc học phần + Đánh giá Hồ sơ học tập

LƯU Ý
-

• Nội dung bài giảng và tư liệu tham khảo sẽ được cập nhật ở địa chỉ email: journalism09cbc@gmail.com • Mật khẩu: nguyenhung • Tại địa chỉ trên gồm có: + Nội dung bài giảng + Nội dung bài thuyết của các nhóm

TÀI LIỆU THAM KHẢO
• • • • 1. Hoàng Anh, Một số thủ pháp nhằm tăng cường tính biểu cảm trong ngôn ngữ báo chí, Tạp chí ngôn ngữ và đời sống, số 7.1998. 2. Đức Dũng, Lý luận Báo phát thanh, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2003. 3. Vũ Hà, Kịch truyền thanh – một chân trời nghệ thuật, NXB Sân khấu, H.2001. 4. Đoàn Quang Long, Nghiệp vụ phóng viên, biên tập phát thanh, NXB Thông tin, H.1992. 5. Nguyễn Đình Lương, Nghề báo nói, NXB Văn hóa – Thông tin, H.1993. 6. Phan Quang, Nửa thế kỉ Tiếng nói Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, H.1995. 7. Nguyễn Ngọc Tấn (chủ biên) – Cơ sở lý luận báo chí, NXB VH – TT, H.1999. 8. Hướng dẫn nghiệp vụ phát thanh và truyền hình địa phương, Đài THVNBan Phát thanh địa phương Hà Nội 1999. 9. Phân viện Báo chí và Tuyên truyền – Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo phát thanh, NXB Văn hóa – Thông tin, H. 2003. 9.2. Tài liệu nước ngoài: 10. Loic Hervouet (1999), Viết cho độc giả, Hội Nhà báo Việt Nam (Lê Hồng Quang dịch). 11. The Missouri Group (2007), Nhà báo hiện đại -News reporting and Writing, NXB Trẻ, Hồ Chí Minh.

• •
• •


• • •

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful