You are on page 1of 12

Đì đẹt ngòai sân tràng pháo chuột

Om sòm trên vách bức tranh gà

Tranh Phạm Viêt Hồng Lam


Tết xưa ( Phạm công Thiện)
Lơ lửng bông mồng gà
Chiều ba mươi Tết ta
Tôi ôm gà tre nhỏ
Chạy trốn tuổi thơ qua
Nực cười thay: nêu không, pháp
không, vôi bột cũng không, mà tết.
Thôi cũng được: rượu có, nem có,
bánh chưng cũng có, thừa chơi .
(Tú Xương)

Tranh Bùi Thanh Phương


Vui xuân, xuân cả một trời, có lẽ đâu
đâu đâu cũng vậy,
Người học, học cho hết sách, hay là thế
thế thế mà thôi (Tú Xương)
Có là bao, ba vạn sáu ngàn ngày, được trăm cái Tết
Uớc gì nhỉ, một năm mười hai tháng, cả bốn mùa Xuân
Nguyễn Khuyến

Tranh Họa sĩ Bùi Xuân Phái


Chiều ba mươi,
nợ hỏi tít mù,
co cẳng đạp
thằng Bần ra
cửa
Sáng mồng một,
rượu say tuý
luý, giơ tay
bồng ông Phúc
vào nhà

Nguyễn Khuyến
Xuân về chớ để xuân đi, thương kẻ quạt nồng
cùng ấp lạnh
Năm mới khác gì năm cũ, vạn người bán
muối với mua vôi.
(Tú Xương)
● Chiều tết ba mươi chải đầu mang guốc

Cội nguồn ●

Mỗi năm ba tôi làm việc ấy một lần
Vài sợi pha sương, da dầy hơn đất
● Cần gì lược chải đầu, cần gì guốc cho chân.


● Bước mạnh, nói to, mỗi năm có một lần
Thơ Thu Nguyệt ● Ba nhẹ gót lầm rầm khấn vái
● Tôi khép nép nhìn người đứng lạy
● Cảm thấy mình sợ hãi trước tổ tiên.


● Ôi cái điều thiêng liêng
● Tôi cứ ngỡ không còn trong tôi nữa
● Cuộc sống quay nổi chìm lành vỡ
● Tưởng đời ta như ngọn gió không nguồn.


● Chiều ba mươi này bất chợt khói hương
● Mùi nhắc nhở cội nguồn…
● Tôi khóc!
● Giọt nước mắt tan mát vào nền đất
● Ba tôi cúng xong rồi
● bỏ guốc
● vuốt tay trơn.
Nhớ trận Ðống Ða hề thương mùa xuân tới
Sầu xuân vời vợi
Xuân tứ nao nao
Nghe đêm trừ tịch hề máu nở hoa đào
Ngập giấc xuân tiêu hề lửa trùm quan tái
Trời đất vô cùng hề một khúc hát ngao
(Vũ hòang Chương)
Mời em vào quán không ngày
Để xem trời thả heo may, để buồn
Đắng lòng môi chạm yêu thương
Thời gian quên bỏ muỗng đường đó em !
(thơ Trương nam Hương)
Hỏi bao nhiêu tuổi hở cô mình?
Chị cũng xinh mà em cũng xinh
Ðôi lứa như in tờ giấy trắng.
Nghìn năm còn mãi cái xuân xanh.
(Hồ xuân Hương)

Tranh họa sĩ Tô Ngọc Vân