KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh

KHỔNG MINH THẦN SỐ TOÀN TẬP
KỲ ANH

1

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh

THAY LỜI TỰA
Gia Cát Lượng (CN năm 181-234), tự là Khổng Minh, là người đất Dương Đô (nay thuộc tỉnh Sơn Đông) quan Lang Nha, đời Thục Hán (Tam Quốc). Ông là đại thần của nước Thục đời hậu Hán, là một chính trị gia và cũng là một nhà quân sự lỗi lạc. “Khổng Minh thần số là cuốn sách giới thiệu và giải thích Kinh Dịch dưới góc độ tự trắc học của ông, có khả năng dự đoán tốt xấu của sự việc, thực sự là tài liệu cần thiết giúp bạn đọc hiểu thêm về Kinh Dịch và khoa dự trắc cổ phương Đông. Bản sách nầy tương truyền do Gia Cát Vũ Hầu (Khổng Minh) đời Hán sáng tác, có tất cả ba trăm tám mươi bốn lời đoán, dựa vào 384 quẻ lập thành. Những câu trong đó, dài ngắn chẳng đều nhau, ý tứ sâu kín, biến hóa vô cùng. Việc phán đoán cát hung là do lòng thành của người xin quẻ tạo ra sự cảm ứng. Vì thế, khi sử dụng quẻ nầy, phải hết sức thành tâm mà cầu, không nên lấy làm trò đùa mà uổng phí đi giá trị cao cả của sách.

2

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh

I.

DỰ ĐOÁN QUẺ

1. Quẻ số 001 – THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động hào Nhất Ngoại quái: Càn Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Thiên môn nhất quải bảng, dự định xuất tiêu nhân.Mã tê phương thảo địa. Thu cao thính lộc minh b. Dịch nghĩa: Cửa trời treo bảng đề danh, Càng treo giá ngọc, càng dành phẩm tiên. Âm vang ngựa thét băng miền, Cuối thu ồ ạt vẫn truyền tiếng nai. Cửa trời treo bảng đứng đầu, định rằng đoạt giải hơn người. Ngựa hí trên đồng cỏ thơm. Thu gần qua nghe tiếng nai kêu c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tiềm long, vật dụng.” (Rồng lặn, tạm thời chớ có hành động). Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này cầu việc gì cũng may mắn, cũng toại nguyện, vì câu thứ ba ví người bói quẻ giống như “ngựa hí trên đồng cỏ thơm” và câu thứ tư còn nói thêm rằng “thu gần qua, nghe tiếng nai kêu”. Mùa thu là ảm đạm, đã gần qua; “lộc” cũng là nai, cũng tượng trưng cho “tài lộc:. Ý quẻ muốn nói tài lộc sắp đến. Cầu danh, cầu việc đều thành

3

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ này chủ: Con Rồng hiện trên ruộng, rất lợi khi gặp người đại nhân quân tử. Được thì suốt ngày nơm nớp, chiều tới thì lo lắng giữ gìn. Bởi thế nên lấy đó mà tự cường ở trên thì không kêu, ở dưới thì không lo. Thật là Đại cát vậy. Quẻ này cầu bất cứ việc gì cũng đều được may mắn, vì câu thứ ba tả rằng "Nay người xin cầu như con ngựa hí ngoài đồng cỏ xanh tươi” và câu thứ tư còn thêm rằng “Cuối thu được nghe tiếng nay”. Cảnh thanh thản an nhàn biết bao, vậy còn gì hơn nữa. Ý quẻ muốn nói rằng: cầu xin việc gì đều toại nguyện. Buổi phú quý, vinh hoa ắt đến, và hoá rủi thành may, đó là một quẻ đại cát, cầu danh cầu việc đắt thành vậy. Hơn nữa, câu thứ nhất đã nói rất rõ rồi "Cửa trời treo bảng đề danh”, cầu danh, cầu mưu, cầu lợi đều đạt. Còn lo gì nữa. Số hên: 10, 11, 21, 31, 1. Nếu muốn đánh số hên, đều đạt thành mỹ mãn một quẻ tốt cho việc cầu lợi.

2. Quẻ số 002 – THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động hào Nhị Nội quái: Càn Ngoại quái: Càn a. Nguyên văn: Địa hữu thần, thậm uy linh. Hưng bang, phục quốc, tôn chủ tý dân b. Dịch nghĩa: Đất này là đất có thần Hữu cầu tất ứng, bội phần hiển linh, Hưng bang Quốc phụ dân sanh, Khuôn phù đức cả, thanh bình công cao.
4

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Đất có thần của đất, rất uy nghiêm và hiển linh. Giúp nhà, giúp nước, phò vua và che chở cho dân. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hiện long tại điền, lợi hiện đại nhân” (Rồng hiện ra ở ruộng, bậc đại nhân nên xuất hiện để thi thố.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ mưu tính bất cứ việc gì đều được vừa ý. Người được quẻ này, muốn xem về công việc làm ăn thì sự nghiệp vững bền, cầu tài thì có tiền, cầu danh thì được lên chức, cầu duyên thì được toại long. Dù quẻ rất tốt, nhưng cũng cần phải cố gắng mới được. Quẻ này chủ mưu vọng bất cứ một chuyện gì đều được thuận toại. Quan lại bói xem thì có cái vui thăng quan tiến chức. Kẻ sĩ bói xem thì có cái mừng đạt được công danh. Kẻ muốn xem về tiến trình thì phúc lộc lâu dài. Người muốn xem về sự nghiệp thì cơ sở vững bền. Tất cả đều tốt đẹp, duy chỉ có cầu tài thì vô vọng. Quẻ này khá lắm, cầu mưu việc gì đều không trở ngại. Cầu tài có tiền, cầu công danh được lên chức, cầu duyên nợ được toại lòng, nhưng phải tận tụy và thành tâm với việc cầu, đừng làm những đều trái với lương tâm. Bởi vì ta đã hiểu rằng: Đức là tất cả, đức tạo nên hạnh phúc cho người. Cho nên quẻ chú ý khuyên nhủ người nên tạo đức thêm dày, để được trọn việc sở cầu. Căn cứ ý quẻ nói trên, sự cầu xin của người, hãy nén lòng góp sức người trong gia đình, đừng nản chí, ráng sức tiến tới, thì sẽ giải quyết được vấn đề của người trông mong trong mai sau. Dẫu là quá tốt đẹp, mọi sự hanh thông, chỉ hiềm cần cố gắng mới được. Chớ không phải việc dễ, mà chẳng cố. Đánh số rất tốt. Số hên: 22, 20, 2, 32.

3. Quẻ số 003 – TRUNG TRUNG Bát Thuần Càn
5

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Động hào Tam Nội quái: Càn Ngoại quái: Càn a. Nguyên văn: Trường An hoa, bất khả cập, xuân phong trung, mã đề tật. Cấp tảo gia tiên, sậu nhiên sinh sắc. b. Dịch nghĩa: Trường An hoa nở khó thay, Gió xuân, vó ngựa, tràn đầy đường xa. Thời lai, mệnh xấu sẽ qua, Cành cây nở rộ sắc hoa trổ màu. Hoa Trường An, coi chừng không kịp. Vó ngựa phi trong gió xuân. Hãy mau ra roi, bỗng nhiên sắc hoa thành tươi thắm. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Quân tử Chung nhật kiền kiền, tịch dịch nhược, lễ vô cữu” (Người quân tử suốt ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, chiều tối đến mà vẫn còn lo lắng, tuy ở cảnh nguy nhưng không tai vạ) Theo ý thơ của Khổng Minh, người được quẻ này phải cố hết sức để tiến lên, Nếu chỉ ỷ than cậy thế, khong lo làm việc thì chẵng những không tiến mà còn lùi nữa là khác. Việc mưu cầu tuy còn xa xôi, nhưng đã định làm thì nên gấp rút thực hiện, đừng chần chờ kẻo lỡ dịp may. Nên làm ăn ở nơi xa, cần trì chí, Quẻ này nếu cầu tài chỉ có thể đạt được một nửa và phải gắng sức. Có nếm được cái khó bậc nhất trong muôn khó mới là người thượng đại nhân. Người xin được quẻ này nên hết sức tiến lên. Nếu chỉ ỷ thân cậy thế không lo hoạt động thì chẳng những không tiến mà còn thoái nữa là khác. Những việc cầu xin của người. Như là bông hoa ở nơi kinh kỳ Trường An, thơm đẹp vô cùng mà lại ở nơi xa xôi. Song chẳng sao cả,
6

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh người chỉ nên tính toán kỹ lưỡng và nắm lấy cơ hội, rồi mau tiến tới thì sẽ thấy sáng lạn và thành đạt trong việc cầu xin. Ý quẻ nói: Việc cầu xin tuy còn xa xôi, nhưng ý đã định làm thì nên thực hành ngay đi, đừng chần chờ nữa ắt sẽ lỡ dịp may. Vận may sắp đến cần đưa tay ra bắt lấy thì sẽ ắt thành. Quẻ dạy: Làm ăn phải đi xa chổ khác. Mưu sự ở một chỗ chẳng thông, cần trì chí. Quẻ này nếu cầu tài chỉ có thề đạt một nửa và phải gắng sức đi xa mới mong. Số hên: 43, 13, 23, 33, 30, 3.

4. Quẻ số 004 – TRUNG TRUNG Bát Thuần Càn Động hào Tứ Nội quái: Càn Ngoại quái: Càn a. Nguyên văn: Xuân hoa kiều mỵ, bất cấm vũ đả phong phiêu. Thu cúc phân phương, phản nại sương lăng tuyết ngạo. b. Dịch nghĩa: Hoa Xuân khoe sắc màu tươi, Nhưng không chịu nổi dập vùi gió mưa. Cúc cô đơn, nở trễ mùa, Tuyết sương dầu dãi vẫn thừa sắc hương. Hoa mùa xuân rất xinh đẹp nhưng không cấm được gió dập mưa vùi. Cúc mùa thu thơm ngát cũng đâu chịu nổi tuyết sương dãi dầu. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hoặc dược tại uyên.” (Như con rồng vùng vẫy nơi vực sâu.)

7

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về người có chí lớn muốn đắc ý phải đợi lúc về già. Hai câu “Hoa mùa xuân rất xinh đẹp, nhưng không cấm được gió dập mưa vùi.” là có ý nói cho dù là kẻ tài năng cũng không chịu nổi “gió mưa dập vùi”. Hơn nữa, lời quẻ nói người quân tử giống như con rồng đang vùng vẫy ở chố vực sâu, ý nói cuộc đời phong trần lắm gian nan lận đận. Cầu tài nên chờ đợi thời vận chưa tốt lắm. Quẻ này chủ đại khí vãn thành, người có chí lớn muốn đắc ý phải lúc về già. Ví thử lúc thanh xuân đà đắc ý thì rồi đây cũng như Cam La đời Tần, Vương Bột đời Đường mà thôi. Vũ đã phong nhiêu: gió đạp mưa vùi ý nói gian nan lận đận cuộc đời phong trần như Cam và Vương. Người cầu được quẻ này, muốn cầu xin việc gì, hãy nên hoãn lại, hãy dò dẫm tiến tới mới hay. Bởi như hoa xuân rất tươi đẹp nhưng đâu chịu nổi mưa đùa gió tạt. Ngược lại hoa cúc tuy sanh trưởng trong mùa thu khí hậu hàn lạnh mà vẫn thơm tươi, chẳng sợ tuyết sương gì cả. Vậy ý quẻ khuyên ta nên chờ thời, đừng nên quá nóng, dù giàu sang hay công danh có muộn mấy đi nữa cũng đừng buồn, vì như hoa Cúc mùa Thu nở muộn mà vẫn thơm tho, hương sắc tốt tươi, chờ đợi là tốt, nhứt là thay đổi chổ ở, nơi làm càng không nên nóng ruột. Quẻ dạy: Nhẫn nhẫn! Bôn ba chẳng qua thời vận. Công danh tiền bạc như mây nổi giửa trời, hơi nào phải lụy. Khương Tử Nha 80 tuổi mới nên danh, Cam La 12 tuổi đã nên phận, thì đã sao? Cầu tài nên chờ đợi. Chưa tốt lắm. Số hên: 44, 4, 14, 34, 24, 40.

5. Quẻ số 005 – THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Càn Động hào Ngũ Nội quái: Càn Ngoại quái: Càn a. Nguyên văn:

8

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Xuân lôi Chấn, hạ phong Tốn. Ngọa long khởi, mãnh hổ kinh. Phong vân hội hợp, cứu tế thương sinh b. Dịch nghĩa: Xuân Lôi chấn, Hạ giao hòa, Rồng nằm thức dậy, giỡn già trên mây, Cọp kia thấy sợ chạy ngay, Gió mây hội họp dịp may cứu người. Sấm mùa xuân, gió mùa hạ. Rồng nằm thức dậy, cọp dữ kinh hãi. Gió mưa tụ hội, để cứu giúp dân đen. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Phi Long tại thiên, lợi hiện đại nhân.” (Rồng bay trên trời, bậc đại nhân nên xuất hiện.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này nói đã đến thời cơ hành động, vận đã đến lúc hành thông. Cũng là lúc cho bậc đại nhân làm việc giúp đời. Vì vậy mọi mưu cầu ắt được toại nguyện. Cầu tài, cầu danh tốt nhất, nếu chờ ngày Dần, ngày Thìn thì tốt hơn. Quẻ này chủ đợi thời hãy hành động, Người xin được quẻ này nên chờ nuôi tinh thần để chờ dịp thần phân phát, nhất thiết chớ khinh cử vọng động để đến nổi chịu hại. Thuận theo thì khá, ngược lại ắt mệt đó. Quẻ này tốt lắm. Vận thời sắp đến lúc hanh thông, vì đã đến lúc thuận theo thiên thời. Bởi quẻ nói: Mùa Xuân có sấm động, mùa hạ có gió đông, đó là hiện tượng của trời đất giao thái, thì con Rồng ắt đến lúc tung hoành trong mây, mà Cọp dữ kia cũng phải kinh sợ, và khi gió mây tụ họp càng là lúc đắc chí của Rồng. Hơn nữa, Rồng là tượng trưng cho thần oai cao thượng, thanh bình an vui. Cho nên người cầu xin được quẻ này, sở cầu mưu ắt được toại nguyện. Tuy nhiên, thời vận hanh thông cần phải chờ có cơ duyên, như câu chót trong quẻ nói “gió mây hội họp, mới là dịp may thành đạt” vậy.

9

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ dạy: Cầu tài, cầu danh thì tốt nhất, nếu cần chờ ngày Dần, ngày Thìn thì đẹp hơn. Vì quẻ có biểu tượng Rồng và Cọp. Đánh số nên lấy con nầy làm căn bản. Tốt lắm. Số hên: 5, 15, 25, 35, 50, 55.

6. Quẻ số 006 – TRUNG HẠ Bát Thuần Càn Động hào Lục Nội quái: Càn Ngoại quái: Càn a. Nguyên văn: Phi huyền phi ảo, phi thiển phi thâm. Nhất cá diệu đạo, trước ý sưu tầm b. Dịch nghĩa: Không huyền chẳng ảo cũng không sâu, Việc tính cầu xin từ khởi đầu. Có dốc lòng đi, nên khéo léo, Dò tìm hay dở tránh âu sầu. Không huyền mà cũng chẳng ảo, không cạn mà cũng không sâu. Có một con đường hay, hãy khéo léo mà tìm c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hãng long hữu hối” (Rồng ở trong đầm lầy, có hối hận) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này ngụ ý khuyên nên đi tìm cái đạo huyền diệu cho cuộc đời mình. Thực ra thì “diệu đạo” chẳng ở đâu xa, chỉ là mình không giác ngộ đố thôi. Người được quẻ này nên lưu tâm, phải tính toán kỹ lưỡng từ đầu, đừng để rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Muốn thành đạt ý nguyện thì càng phải khéo léo dò dẫm từng bước tiến tới, chớ

10

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh quá nóng vội mà gây ra những điều không hay. Quẻ này cầu tài không mấy lợi. Cầu danh thì phải cố gắng nhiều may ra mới thành. Tưởng rằng điều khó hiểu ai ngờ đã tìm ra. Lâu nay không biết chỉ tại ít để ý tới việc đời, không nghiên cứu kỹ sự vật đó thôi. Quẻ này ngụ ý khuyên ta nên đi tìm tìm lấy cái đạo huyền diệu cho cuộc sống của mình. Thực ra thì cái diệu đạo chẳng ở đâu xa, chỉ là sự giác ngộ của mình đó thôi. Người cầu xin được quẻ này nên lưu tâm về việc đã định cầm mưu và phải tính toán kỹ lưỡng từ đầu, bởi trong quẻ câu thứ nhất nói rất là tế nhị. Hơn nữa, ta muốn thành đạt theo ý nguyện thì càng nên khéo léo và dò dẫm từng bước tiến, chớ quá nóng nảy gây những điều không hay. Ý quẻ muốn khuyên nhủ ta thận trọng, cân nhắc trong mọi công việc nhất là việc đang tính làm ăn tiểu tâm nghiên cứu chu đáo, rồi hãy tiến tới thì mới mong thành đạt. Sách có câu “Dục tốc bất đạt” vậy. Quẻ vừa phải. Cầu tài không mấy lợi. Cầu danh phải cố gắng, may ra mới mong thành đạt. Nhẫn Nhẫn. Việc đánh số, cầu hên xuôi, ít thuận lợi. Thận trọng. Số hên: 16, 26, 36, 6, 60, 66.

7. Quẻ số 007 – TRUNG TRUNG Thiên Trạch Lý Động hào Nhất Ngoại quái: Càn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Quân tu ngộ, vật ngộ nghi. Hữu bình lộ, nhiệm khu trì. Tùy thời biến, kiện kiện hàm nghi. b. Dịch nghĩa: Tỉnh đi, chớ quá hoài nghi,
11

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Con đường bằng thẳng, có gì bận tâm. Tùy cơ ứng biến công thành, Rồi đây muôn sự đem lành với ta. Hãy tỉnh đi, chớ có nghi lầm. Có đường bằng thẳng, hãy kiên trì trong ruổi. Tùy thời mà ứng biến, mọi tình hình đều thích hợp. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tố lý, vẵng vô cữu” (Mang giày thô, đi không có tai vạ.) Lời thơ của Khổng Minh cho biết người được quẻ này nên chọn con đường bằng phẳng. Chớ nên nghi lầm, mà hãy tiến tới, chẳng có gì trở ngại cả. Đối với người phải biết tùy cơ mà ứng xử, đừng có phô trương. Nếu uyển chuyển mà hành động mới mong thành đạt. Cầu tài, cầu danh cứ việc mà tiến hành. Nhân tình đen bạc, thế thái nhạt nồng. Nhưng nếu ta nắm vững được phương châm hành động, rồi tùy cơ ứng biến, thì cũng có thể gọi là người tuấn kiệt thực thời vụ vậy. Có thế thì mới tránh được lỗi lầm. Quẻ này cho hay sự cầu xin của người, như đi con đường bằng thẳng. Chớ nên nghi ngờ, và hãy nên tiến tới chẳng có gì trở ngại đâu. Nhưng có điều phải giữ lấy phước đức và ối với người phải tùy cơ khéo léo, đừng làm những gì trái với lương tâm, thì sự cầu xin của người ắt được công thành. Nên uyển chuyển, tùy thời, tùy thế, mà hành động mới mong thành đạt. Làm như tánh người quân tử. Quân tử tánh như thủy năng phương, năng viên, ủy khúc tùy hành, nghĩa là uyển chuyển tánh tình và công việc như nước, thì chui chỗ nào cũng lọt. Cầu tài cứ tiến tới. Cầu danh cứ hành động. Số hên: 70, 7, 17, 27, 77, 37.

8. Quẻ số 008 – TRUNG TRUNG Thiên Trạch Lý
12

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Động hào Nhị Ngoại quái: Càn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Hổ luyến cao sơn biệt hữu kỷ. Chúng nhân mục hạ thượng vô nghi. Nhạn lai liêu lịch hoàng hoa phát.. Thử tế thanh danh đạt đế cơ. b. Dịch nghĩa: Cọp kia luyến núi ắt mưu cơ, Mục hạ người ta vẫn ý ngờ, Nhạn đến, hoa hoàng đầy phát nở, Thanh danh vang dội khắp kinh đô. Cọp nào mà chẳng quyến luyến núi cao. Xem người dưới mắt đầu còn nghi ngờ gì nữa. Nhạn bay đến kêu lảnh lót. Hoa vàng nở rộ, dịp này thanh danh vang dội đến kinh đô. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Lý đạo thản thản, u nhân trinh cát.” (Bước đi trên đường bằng phẳng, tù nhân được quẻ này tốt lành.) Theo ý thơ của Khổng Minh, người được quẻ này hiện giờ còn gặp trở ngại và chưa được thuận lợi cho lắm, nên phải nhẫn nại mà chờ thời cơ thuận lợi đến, lúc đó hành động thì mới có kết quả. Dục tốc bất đạt, hãy chờ đến mùa thu, vì mùa thu là mùa chim nhạn bay về Nam. Quẻ này cầu tài chỉ thông được một nửa. Đã từ lâu đành chịu nhục trong cảnh bi, nhưng ý vẫn lặng xét thời cơ để hành động. Rồi đây một sớm vạn đến, tự nhiên hanh thông. Người xin được quẻ này, nên nhớ kỹ điều này: nhất thiết mọi mưu vọng đều phải đợi đến lúc cúc vàng đua nở (tức mùa thu). Theo bài thơ của quẻ cho rằng: Sự cầu mưu của người hiện giờ, còn có sự trở ngại và chưa được thuận lợi lắm như trong quẻ câu thứ hai nói, người ta chưa tin tưởng nơi mình và ang nghi ngờ việc làm của ta.
13

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nên phải chờ một thời gian nữa đến lúc nhạn về bóng nở thì khi ấy mới thành đạt ý muốn. Ý quẻ nói rằng: nên nhẫn nại mà chờ đợi nhạn đến hoa nỡ, lúc đó hành động thì mới có kết quả và thu hoạch mỹ mãn vậy. Quẻ dạy: Dục tốc thì bất thông chờ mùa thu, vì mùa thu là mùa chim nhạn bay về nam. Cầu tài chỉ thông một nửa . Nên lấy biểu tượng cọp và nhạn làm tượng trưng mà cầu may rủi. Số hên: 38, 28, 8, 18, 80, 88.

9. Quẻ số 009 – TRUNG THƯỢNG Thiên Trạch Lý Động hào Tam Ngoại quái: Càn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Quý khách tương phùng cánh khả kỳ. Đình tiền khô mộc phượng lai nghi. Hảo tướng đoản sự tòng trường sự. Hưu thính bàng nhân thuyết thị phi b. Dịch nghĩa: Tương phùng khách quý nẻo đường mai, Trước ngõ cây khô phụng trổ tài. Tà vọng đứng nghe làm việc thiện, Theo người phải trái sẽ ương tai. Đúng hẹn sẽ gặp được khách quý, trước ngõ cây khô chim phượng múa. Tướng giỏi phải biết bỏ cái ngắn để chọn cái lâu dài. Đừng nghe người ngoài bàn tán thị phi c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:

14

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Miểu năng thị, bả năng lý, lý hổ vĩ, diệt nhân hung, võ nhân vu đại quân” (Chột mà nhìn, què mà bước đi, coi chừng dẫm phải đuôi cọp, mà bị tai họa cọp cắn người, tướng võ mà ở ngôi vua.) Ý thơ của Khổng Minh nói, người bói quẻ này được quý nhân đề bạt, ngoài hẳn dự liệu của mình. Tuy nhiên, nếu không tu dưỡng tài đức thì rất dễ bị tai họa. Vì vậy, người quân tử được quẻ này thì nên, nhưng kẻ tiểu nhân được quẻ này thì hung, Hoàn cảnh và địa vị sắp tới là dành cho người có tài năng, phải biết nhìn xa trông rộng, và đừng nghe theo lời gièm pha thì mới tốt lành. Cầu tài sắp vượng. Cầu danh sắp thông. Có người đề bạt, mọi việc đều toại lòng, ngoài hẳn ý liệu của mình. Tuy nhiên, nếu không có tu nhân tích đức thì quyết không thể có cái hy vọng đó được. Bởi thế, người quân tử bói được quẻ này thì nên, nhưng đứa tiểu nhân bói được quẻ này thì hung. Theo ý quẻ nói, người cầu xin được quẻ này, thì hoàn cảnh sắp gặp may, mà chỉ còn một thời gian rất ngắn thôi. Nhưng ý quẻ cũng khuyên nhủ rằng đừng nghe theo những lời tà vọng, mà phải tu tâm, tích đức thì mới tốt lành. Quẻ dạy: Gần gặp lúc “Thới lai phong tống” rồi đó không cần phải lo âu, buồn khổ làm gì. Thời đến như cây sắt trổ bông! Chỉ hiềm phải giữ lòng ngay thật mới mong có kết quả tốt đẹp. Cầu tài sắp vượng. Cầu danh sắp được thông. Có thể tính chuyện hên xuôi. Số hên: 99, 9, 19, 29, 90.

10. Quẻ số 010 – THƯỢNG THƯỢNG Thiên Trạch Lý Động hào Tứ Ngoại quái: Càn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn:

15

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Liêu lịch chinh hồng độc xuất quần. Cao phi vũ dực cánh cưu phân. Vân trình bắc tiến, hảo âm toại khai. Triêu vân mộ vũ, giao gia hữu bằng b. Dịch nghĩa: Cô hồng xuất chúng vút bay cao, Phấn khởi nương mây chí khí hào. Hướng Bắc đường xa tin sẽ lại, Nhờ nơi giúp rập toại đường bao. Vẳng nghe tiếng con chim hồng cô độc rời bầy, vỗ cánh bay cao phần phật.. Theo đường mây bay lên phía Bắc, tin nghe hài lòng. Mây sớm mưa chiều chàng thêm vững vàng c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Lý hổ vĩ, sách sách, chung cát.” (Dẫm đuôi cọp, tuy sợ hãi nhưng sau cũng tốtt lành.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này là đại cát, thời vận đã đến lúc hanh thông. Người tuy cô đơn nhưng có tài, có thể bay cao tiến xa. Vì vậy, mọi sự mưu cầu đều được toại lòng. Nhưng nên lưu ý, hướng làm ăn thuận lợi là hướng Bắc. Cầu việc, cầu tài nên tìm về phương Bắc thì đại cát lợi. Công danh phú quý, có cần khổ mới có được. Hoàn thành công việc mình thì hoàng thiên ắt chẳng phụ ta. Trái lại, nếu dục vọng nhiều mà biếng nhác quen thân, hoặc trước siêng sau nhác thì chắng khác nào mui xe ở bắc mà trục bánh xe ở nam vậy. Quẻ này tốt lắm, thời vận đến lúc hanh thông rồi vậy. Quẻ cho biết rằng: Người tuy là cô đơn, nhưng là kẻ có tài, nên nay lại được xuất chúng. Có thể bay cao chơi xa, tất cả sự cầu mưu đều được may mắn toại lòng. Phủ khứ thái lai đấy. Nhưng có điều hãy nên lưu ý, theo ý quẻ hướng làm ăn thuận lợi về hướng bắc hơn,như trong câu thơ thứ 3 nói: Hướng bắc đường xa tin sẽ lại, đó là ám chỉ đại lợi về hướng Bắc vậy.

16

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ dạy: Cầu mưu, cầu tài nên tìm về hướng Bắc cầu tài đạt mười phân vẹn mười. Biểu tượng chim: chim Hồng. Số hên: 1, 10, 100, 11, 21,

11. Quẻ số 011 – THƯỢNG THƯỢNG Thiên Trạch Lý Động hào Ngũ Ngoại quái: Càn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Vô tung diệc vô tích, viễn cân quân nan tịch. Bình địa khởi phong ba, tự tiếu hoàn thành khấp b. Dịch nghĩa: Lưng treo đao kiếm thanh cao. Bước vào cung điện lạy chào đế vương, Đảm đương công việc phi thường, Trăm ngàn rèn luyện, đường đời mới nên. Biệt tăm biệt tích, chẳng có dấu vết, xa gần đều khó tìm. Đất bằng nổi cơn bão táp, tựa như đang cười lại biến thành khóc c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Quải, trinh lệ” (Đi vội vàng, quẻ này có hung hiểm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về có sự lo buồn. Mọi việc đều bất thuận lợi, đã thế mà còn xảy ra những tai biến lớn lao. Người được quẻ này cần phải biết lo tu tâm dưỡng tính để mong hóa giải bớt tai họa. Hoàn cảnh hiện tại tưởng như đang thuận lợi bỗng hóa thành bất lợi, sẽ gặp nhiều khó khăn trở ngại. Mọi mưu cầu trong giải đoạn này sẽ chỉ có tiếng mà chưa có miếng. Quẻ này chủ có cái lo chết chóc tan thương, cái buồn khóc lóc bi ai. Mọi việc đều bất lợi, có danh mà không có thực. Đã thế mà còn những
17

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh tai biến phi thường. Người xin được quẻ này cần biết giới căn lúc nào cũng lo tu tâm để mong giải bớt tai họa. Ý quẻ cho hay rằng hiện hoàn cảnh của con người, lưng treo đao kiếm nghĩa là có quyền cao đó, và ra vào cửa cổng. Nhưng muốn thành đạt sự nghiệp cần trải qua trăm ngàn rèn luyện thử thách nữa mới nên. Như vậy sự cầu xin của người. Trong giai đoạn này chỉ có tiếng mà chưa có miếng. Nếu muốn thành đạt được sở cầu phải cố gắng trên đường đời thì mới mong. Tuy tốt nhưng chưa hẳn là tốt, tuy ở giai đoạn vinh sang, nhưng chưa có quyền thực lực. Cần cố gắng ra sức và rèn luyện tri thức, may ra mới có tương lai hơn bây giờ. Tính chuyện may rủi khá hạp. Cầu danh, cầu lợi và tình duyên đều tốt. Số hên: 1, 10, 11, 21.

12. Quẻ số 012 – HẠ HẠ Thiên Trạch Lý Động hào Lục Ngoại quái: Càn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Thần ám ám, ý du du. Thu khước tuyến, mạc hạ câu b. Dịch nghĩa: Phần buồn ý lại sầu. Còn biết làm gì đâu. Ta hãy rút dây mất. Cá nào mà thả câu. Tinh thần rầu rầu, ý lại buồn buồn. Thâu dây lại, chớ có buông câu c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
18

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Thị lý khảo tường, kỳ toàn nguyên cát.” (Nhìn bước chân đi để đến dự lễ tôn người già, xong rồi trở về thì rất tốt lành.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về phải xem xét con đường mình đi thật kỹ lưỡng thì mới đại cát lợi. Chớ có vọng tưởng và tránh chuyện thị phi, chỉ nên giữ gìn cẩn thận để tránh tai họa. Nếu không ắt sẽ xảy ra chuyện lầm lạc, có hối thì đã muộn. Hiện nay vận trình của người được quẻ còn xấu lắm, việc mưu cầu nên ngừng lại chờ thời cơ mới thì tốt hơn. Cầu việc, cầu lợi đề chẳng thông. Quẻ này khuyên ta chớ vọng tưởng, chỉ nên giữ gìn cẩn thận để tránh tai họa, và tránh chuyện thị phi. Nếu không nghe lời răn ắt xảy ra chuyện lầm lạc tội lỗi, hối thì đã muộn. Theo ý quẻ nói, hiện nay vận tình của bạn còn xấu xa lắm, chưa thấy may mắn chút nào như công việc mưu cầu, nên ngừng lại chờ thờ tốt hơn, nếu có làm tới e rằng sẽ bị tổn hao không thì cũng phí sức hao công chứ chẳng lợi gì. Quẻ dạy: Xấu! Nhẫn nhẫn chờ thời Hai câu sao rất dở đi câu bị mất dây thì cá làm sao ăn? Cầu mưu cầu lợi chẳng thông chút nào đánh số chẳng hạp. Biểu tượng lả cá. Chỉ cầu may chút thôi. Số hên: 10, 11, 22, 2, 12, 20.

13. Quẻ số 013 – THƯỢNG THƯỢNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động hào Nhất Ngoại quái: Càn Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Công thành nghĩ lại chuyện xưa "Ở thì ăn xổi" lọc lừa nên khi Duyên may ắt gặp còn chi
19

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Trăng tròn danh lợi định kỳ vàng son. Đắc ý nghi phùng phụ, tiền trính khứ hữu duyên. Lợi danh chung hữu vọng, tam ngũ nguyệt đoàn viên b. Dịch nghĩa: Vui mừng gặp được vợ hiền, tiền đồ tương lai là có duyên. Lợi danh kết cuộc đều có hy vọng, năm ba tháng nữa là gia đình đoàn viên c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đồng nhân vu môn, vô cữu.” (Tụ họp nhiều người ở cổng nhà, không có tai vạ gì.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này mưu việc ắt thành, mọi sự đều có duyên may. Kén vợ thì được vợ hiền, tìm việc thì được việc tốt. Quẻ tốt, cầu danh được danh, cầu lợi được lợi. Thời vận đã đến lúc hanh thông, chẳng còn lo lận đận về sau. Quẻ này chủ: mưu việc ắt thành, mọi việc đều có duyên may. Kén vợ thì được vợ đẹp, tìm việc thì được y việc hay. Trong cuộc trò chuyện, lập tức thành công, đấy mới gọi là người lành được trời giúp. Năm ba tháng ý nói cái ngày tốt đẹp gần kề. Quẻ này khá lắm. Cầu mưu việc gì chẳng hề lo ngại, nhất là cầu xin về duyên nợ và tài lộc, chắc chắn thành đạt toại lòng. Nhưng một khi công thành rồi, nên nhớ lại cảnh cũ ngày xưa, mà ừng nên “ăn xổi ở thì” quên những ngày cay đắng cũ, mà ăn ở sao cho phải đạo làm người mới được. Được như vậy, cảnh giàu sang, phú quý sẽ được vững bền lâu. Ý quẻ khuyên nên ăn ở đạo đức thì sẽ gặp duyên may. Tuy cũng cần chờ đợi khi trăng sáng tròn mới mong thành. Quẻ dạy: tốt, cầu danh đắc danh, cầu lợi đắc lợi. Thời vận đã đến lúc hanh thông. Chẳng còn lo gì lận đận về sau nữa . Tuy nhiên cần giữ gìn lòng đạo đức, chớ theo phường “Có trăng rồi lại phụ đèn”. Cầu tài, cầu lợi thông. Tính chuyện rủi may rất hạp. Số hên: 3, 11, 33, 13, 10, 30.

20

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh 14. Quẻ số 014 – HẠ HẠ Thiên Hỏa Đồng Nhân Động hào Nhị Ngoại quái: Càn Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Đỉnh phí khởi phong ba, cô chu yếu độ hà. Xảo trung tang khước chuyết, nhân sự chuyển sa đà b. Dịch nghĩa: Nước đèo đổ động phong ba Thuyền nan một mảnh giang hà muốn sang. Khó khăn lắm chuyện nguy nan. Không điểu xảo, cũng gian nan một chèo. Vạc sôi nổi sóng gió, thuyền đơn phải qua sông. Trong cái khéo lại có cái vụng, công việc biến thành kéo dài, mất thời gian c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đồng nhân vu tông, lận.” (Tụ họp nhiều người nơi tông miếu, gặp khó khăn.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về việc của mình là phải tự mình quyết, người được quẻ này không thể tránh được gian nan nguy hiểm, cần phải cố gắng chống chọi quyết liệt với hoàn cảnh. Mưu cầu đều khó tránh được sự trắc trở, nguy nan. Ở đời nhiều lúc khéo quá hóa vụng, thành ra tốn thời gian và công sức vô ích. Nên bình tĩnh mà chờ thời thì tốt hơn. Cầu tài, cầu danh đều chẳng thông. Tránh dữ tìm lành, đó là thường tình của nhân thế. Nếu một ngày nào đó gặp phải biến cố, tất nhiên ta phải khôn khéo tránh dữ tìm lành. Sống trong biến cố, chẳng phải mình ta tự cảm thấy bất an mà đến cả mọi người cũng đều lo lắng giùm ta. Việc người lần lửa chứa cái ý khuyên răn sau đó.
21

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Người xin được quẻ này không nên tránh gian hiểm, cần phải cố gắng chống chọi quyết liệt với nguy cảnh là khác. Người cầu xin được quẻ này, không được may mắn lắm. Phàm việc cầu mưu khó tránh điều trắc trở, nguy nan, nhất là về việc xin sở làm càng khó lòng vừa ý. Ý quẻ dạy rằng: Công việc cầu xin kkhó mà thành công, nếu cố mà làm sẽ gặp nguy nan và những điều gian hiểm, nên bình tĩnh mà chờ thời thì tốt hơn. Quẻ dạy: Xấu! Chớ tính toán. Gặp nhiều gian, mà chẳng nên công gì. Hoàn cảnh đang rắc rối. Cần ẩn nhẫn chờ thời, thì tốt hơn hết. Cầu tài, Cầu danh chẳng thông. Tính chuyện may rủi lại càng đỡ hơn. Nếu chờ đợi xin quẻ khác. Số hên: 10, 4, 44, 11, 40. Vì quẻ xấu, chớ nên tin tưởng lắm.

15. Quẻ số 015 – HẠ TRUNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động hào Tam Ngoại quái: Càn Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Ý tại nhàn trung tín vị lai. Cố nhân thiên lý tự bồi hồi. Thiên biên nhạn túc truyền tiêu tức . Nhất điểm mai hoa xuân sắc hồi. b. Dịch nghĩa: Nóng nảy chờ tin, tin chẳng lại, Cố nhân dịu viễn cách trùng quan. Nhạn về tin báo mai vàng nở, Xuân đến hồng lên ngập ngút ngàn.

22

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Trong lúc rảnh rỗi chờ tin, nhưng chưa đến. Cố nhân xa cách ngàn dặm luống bồi hồi. Bỗng nghe tiếng nhạn chuyền tin ở chân trời. Hoa mai đượm sắc xuân đã quay trở lại. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Phục nhung vu mãng, thăng kỳ cao lăng, tam tuế bất hưng.” (Phục binh ở vùng cỏ rậm, mà còn ở trên gò đất cao, nhưng ba năm vẫn chưa khá lên được.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về sự trì trệ đã lâu, khốn quẫn đã nhiều ngày, nhưng sắp được hanh thông. Những mưu cầu của bạn còn xa, nhưng hãy đợi và nhận nại thì tốt hơn. Nên chờ đến mùa thu, hoặc mùa xuân, ắt sẽ đạt thành sở nguyện. Cầu tài chưa toại ý mấy. Quẻ này chủ cái tượng: trầm trệ đã lâu, khốn quẫn nhiều ngày nhưng sắp được hạnh thông. Tuy vật song song cũng phải đợi đến mùa mai nở thì lúc đó mới có tin vui. Người xin được quẻ này nên chờ đợi ít lâu, đừng nóng lòng vội tiến. Những sự cầu xin của bạn vẫn chưa chút tia sáng nào tất cả sự trông chờ vẫn còn nơi xa, nhưng bạn hãy chờ một thời gian nữa sẽ được toại nguyện mai sau, như câu thứ tư, ba trong quẻ nói: "Nhạn báo Mai nở xuân sắp về". Ý quẻ dạy: Chờ đợi và nhẫn nại thì tốt hơn, vì chờ tin, thì tin chưa lại, cố nhân vẫn còn lẩn quẩn nơi xa. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ thời. Công việc tính chưa tiện vì quý nhân, hay người bảo bọc còn ở xa thì làm sao giúp bạn được. Tuy nhiên, cũng gần đến lúc thời vận tốt chỉ chờ vào mùa Thu, mùa Xuân, ắt đắt quả đạt thành. Biểu tượng nhạn hay chim. Cầu tài chưa toại mấy. Số hên: 11, 50, 55, 5, 10.

16. Quẻ số 016 – TRUNG THƯỢNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động hào Tứ
23

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ngoại quái: Càn Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Tâm hòa đồng, sự hòa đồng. Môn ngoại hảo thi công, giao gia sự hữu chung b. Dịch nghĩa: Việc nào việc nấy hiệp hòa Đùa vui cười nói thật là thảnh thơi, Tin này tùy ở nữa trời, Thong dong bước tới cuộc đời vinh quang Lòng hòa đồng với mọi người, thì việc gì cũng hòa hợp. Giao du tốt bên ngoài, thì công việc càng thành tựu hơn c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Thừa kỳ dụng, phất khắc, công, cát.” (Leo lên được tường thành rồi mà chưa thắng, tấn công tiếp tục thì tốt.) Theo ý thơ của Khổng Minh, cùng hội cùng thuyền mà một lòng giúp đỡ nhau thì dễ thành công trên đường đời hơn. Ra khỏi cửa là phải giao du cho tốt. Những mưu cầu của bạn tuy còn hơi xa vời, nhưng rốt cuộc cũng sẽ đạt được. Cầu tài đạt nửa phần. Cầu danh còn phải đợi một thời gian. Cùng hội cùng thuyền, cùng lòng cùng giúp, hễ ra khỏi cửa là có công, đó là cái tượng của quẻ này. Người xin được quẻ này chớ nên ít kỹ hại nhân, cũng chẳng nên duy ngã độc tôn, nếu không, thì đầu cọp đuôi rắn quyết không thể có lợi lộc được. Ý quẻ cho biết rằng: Việc cầu xin của bạn ắt được vừa ýtrong mai sau. Bởi quẻ đã cho người rất rõ, hiện nay mọi việc đều được hòa hiệp, đàm tiếu chơi vui, nghĩa là hiện tình cảnh đã dễ chịu lắm rồi. Nếu cứ thong dong tiến tới nữa, thì sẽ hạnh phúc cuộc đời.

24

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Do những lời phán xét của quẻ, thì sự cầu xin của bạn tuy còn hơi xa vời, nhưng rút cuộc đạt đến mục tiêu tốt đẹp. Nếu theo đúng lời khuyên của quẻ thong dong bước tới. Quẻ dạy: Thời sắp đến, Nên gắng sức ắt thành công. Cầu tài tuy nhiên đạt nữa phần. Cầu danh còn đợi dịp một chúc. Cần chờ đợi chớ nóng nảy. Số hên: 60, 11, 16, 66, 10.

17. Quẻ số 017 – HẠ TRUNG Thiên Hỏa Đồng Nhân Động hào Ngũ Ngoại quái: Càn Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Dục hành hoàn chỉ, bồi hồi bất dĩ. Tàng ngọc hoài châu, thốn tâm thiên lý. b. Dịch nghĩa: Muốn đi sao lại ngập ngừng, Chi mà quanh quuẩn lừng chừng nghĩ sao, Đã từng nuôi dưỡng chí cao, Hùng tâm ngàn dặm ai nào rút lui. Muốn đi mà lại ngập ngừng, sao cứ quanh quẩn mãi. Khiến uống phí đã phải cất giữ châu ngọc và cái hùng tâm ngàn dặm của mình. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đồng nhân tiên hào đào nhi hậu tiếu, đại sư khắc tương ngộ.” (Tụ họp nhiều người, trước khóc than, sau vui cười vì sẽ gặp dượcđại quân thắng trận. Theo ý thở của Khổng Minh, quẻ này khuyên bạn nên có thái độ dứt khoát, lập trường vững vàng, mọi việc cần phải xem xét cẩn thận để
25

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh mà quyết định tiến hay thoái. Nếu tiến được thì tiến, không được do dự, kẻo uổng phí tài năng. Người xưa có câu “có chí thì nên”. Cầu tài, cầu danh cần cố gắng nhiều. Quẻ này khuyên ta nên cẩn thận làm đầu. Phàm công việc thường kéo tới bề bộn ngổn ngang, ta cần phải xét tín cẩn thận mà tiến lui. Nếu ta không cẩn thận, liều lĩnh hành động thì có khác chi ném ngọc quăng châu xuống vũng lầy, và như thế thì tránh sao khỏi tự bạo, tự khí. Coi chừng đấy. Ý quẻ nói rằng: phàm mưu tính việc gì, phải quyết chí một lòng tiến tới, nhất là đã nuôi mộng cao đẹp, thì càng phải kiên quyết hơn, nếu không, công lao nữa chừng, và sẽ tốn của hao sức chẳng nên gì cả. Vậy những việc mưu tính của mình, phải theo ý nguyện để tiến tới, ắt sẽ toại lòng, xưa có câu "Hữu chí cảnh thành". Quẻ dạy: Chớ chần chừ, cứ tiến tới ắt thành công. Đừng sợ thất bại. Thất bại là mẹ của thành công, lo gì. Hơn nữa, quẻ tốt chớ không xấu. Cầu tài, cầu danh, cần cố gắng. Số hên: 77, 7, 17, 11, 10.

18. Quẻ số 018 – HẠ HẠ Thiên Hỏa Đồng Nhân Động hào Lục Ngoại quái: Càn Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Tâm thích thích, khẩu thu thu. Nhất phiên tư lự nhất phiên ưu. Thuyết liễu hưu thời hậu bất hưu b. Dịch nghĩa: Lòng xa xót, ý bơ thờ! Than thầm trong dạ, hững hờ lòng ai.
26

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Suy tư đã lắm ưu hoài, Chẳng ra manh mối lạc loài hư không. Lòng buồn buồn, miệng lầu bầu. Một lần suy nghĩ là một lần lo lắng. Đã nói thôi mà chẳng chịu thôi c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đồng nhân vu giao, vô hối.” (Tụ họp nhiều người ngoài, sẽ không khốn cùng.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về vừa lo được, vừa lo mất. Người được quẻ này, hiện tâm tình rất lo âu về việc đang mưu tính. Bởi sự tình quá rắc rối nên rất buồn lòng quẫn trí. Mọi sự mưu tính đều hỏng, nhưng dù sao bạn cũng phải bình tĩnh, cố gắng tìm mọi cách thoát khỏi cơn hoạn nạn. nên đi xa thì các chuyện rắc rối mới dừng lại được. Cầu danh, cầu lợi đều còn rất xa. Quẻ này chủ vừa lo được vừa lo mất, chẳng khác gì con ngựa con quyến luyến giàn đậu non, chẳng có hành động quả quyết, cho nên uổng phí cả tâm trường, chỉ mua lấy phiền não mà thôi. Theo quẻ thơ cho biết, người cầu xin được quẻ này, hiện tâm tình rất lo âu cho việc đang mưu tính vô cùng. Bởi công việc quá rắc rối, nên rất buồn lòng phẫn trí. Vì vậy, người xin được quẻ này mà sự cầu mong hiện đang lưng chừng và hơi khó thành. Nhưng riêng tôi lại khuyên người rằng "Thế gian vô nan sự, chỉ sợ chí không kiên". Quẻ dạy: Xấu. Mọi sự tính toán đều hư hỏng, chỉ nên chờ đợi. Tuy nhiên, dù sao ta cũng phải cố gắng tính toan chứ không phải làm như Đại Lản chờ sung "Có chí thì nên". Cầu danh, cầu lợi còn xa. Tính chuyện rủi may không hạp mấy. Số hên: 88, 8, 18, 11.

19. Quẻ số 019 – TRUNG TRUNG Thiên Lôi Vô Vọng Động hào Nhất

27

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ngoại quái: Càn Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Bất viễn bất cận. Tự di tự nan. Đẳng nhà nhất sự. Vân trung tiếu khán b. Dịch nghĩa: Ý xa mà lại như gần, Ý gần mà lại như gần như xa. Dễ như mà lại khó hòa, Trông mây cười nu ïkhi mà tin sang. Không xa mà cũng chẳng gần. Tựa như dễ nhưng lại tựa khó. Đợi nhàn mọi việc. Cười nhìn trong mây c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Vô vọng, vãng cát.” (Không càn bậy. Hào này đi xa tốt.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về bất cứ nghi nan gì dù xa gần, dù khó dễ, thảy cũng đều phải do chính mình quyết định lấy. Nhưng mưu cầu thấy dễ nhưng chẳng dễ, trưởng khó mà chẳng khó. Có điều cần phải chờ dịp thuận tiện. Vì vậy, được quẻ này, bạn nên tính toán cho kỹ, đừng quá vội vàng mà hỏng việc. Quẻ này không hoàn toàn tốt, cũng chẳng hoàn toàn xấu. Xấu hay tốt là tùy ở hành động của bạn. Cầu tài, cầu việc tuy chậm nhưng cố gắng thì sẽ thành tựu. Lợi ở nơi xa. Quẻ này chủ bất cứ nghi nan nào dù xa gần, dù khó dễ, thảy đều phải do chính ta chủ trương lấy. Song, nếu ta chịu khó tìm hiểu cơ huyền của tạo hóa thì càng dễ dàng trong việc giải quyết công việc. Cười nói ngâm trong mây ngụ ý nói lúc đắc thời đắc ý. Những việc cầu xin ở đây, thấy dễ nhưng chẳng dễ, tưởng khó nhưng mà chẳng khó. Cần phải chờ dịp thuận tiện thì mới thành tựu.

28

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Vậy xin được quẻ này, phải tính toán cho kỹ về việc sở cầu và chờ đợi một thời gian nào đó, đừng quá vội vả mà hư hại công việc đang cầu xin. Ý quẻ dạy rằng: Chờ đợi đến lúc thuận dịp sẽ thành, việc tuy dễ mà lại khó, tuy khó mà lại dễ. Dễ khó, hay khó dể đều do tài mình và nơi hoàn cảnh thuận tiện đưa đẩy mà tạo nên. Quẻ dạy: Do ở tài mình, và trí lực của mình. Cương cầu cũng vô ích, nếu ta không đủ tài. Quẻ không hoàn toàn tốt, mà cũng chẳng hoàn toàn xấu. Xấu tốt, tùy ở hành động của ta. Cầu tài, cầu mưu tuy chậm, nhưng cố thì thành. Số hên: 99 , 9, 19, 10, 90.

20. Quẻ số 020 – HẠ HẠ Thiên Lôi Vô Vọng Động hào Nhị Ngoại quái: Càn Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Đào Lý tạ xuân phong. Tây phi hựu phục đông. Gia trung vô ý tự. Thuyền tại lão đào trung. b. Dịch nghĩa: Đào Lý tạ, gió xuân đưa, Đông Tây tản mác hương thừa hết vương. Trong nhà không có chủ trương, Như thuyền một mảnh tang thương ba đào. Mận đào từ tạ gió xuân. Mùa hạ đi rồi lại đến mùa đông. Trong nhà chửng có chủ định. Giống như chiếc thuyền đang ở trong cơn sóng gió. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:

29

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Bất canh hoạch, bất tri dư, tắc lợi hữu du vãng.” (Không canh tác mà muốn thu hoạch, không khai khẩn mà muốn có ruộng, thì nên đi đâu đó.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này xem sự nghiệp là bất lợi, xem bệnh tật là khó định, xem hôn nhân là không có hy vọng, xem đi xa thì sẽ bị ngăn trở, xem kiện tụng thì lành ít dữ nhiều, đây là tượng thăng trầm trôi nổi vô định, không tốt đẹp gì. Người được quẻ này phải hết sức tu dưỡng mới được. Cần phải cẩn thận trong công ăn việc làm. Những mưu cầu khó thành tựu, nên chờ dịp thuận lợi rồi hãy hành động. Cầu tài, cầu việc đều không thông. Quẻ này bói sự nghiệp bất lợi, bói bệnh tật bất định, bói hôn nhân vô hy vọng, bói ra đi bị ngăn trở, bói kiện tụng lành ít dữ nhiều, đó là cái tượng thăng trầm thôi nổi, không tốt đẹp thanh thản gì. Người xin quẻ này phải hết sức tu chính mới được. Người cầu xin được quẻ này, nên phải cẩn thận công ăn việc làm. Và khó thành đạt toại nguyện trong những việc cầu mưu. Bởi hoàn cảnh thời vận của bạn hiện đang như cây lý chào biệt gió xuân, như chiếc thuyền đang gặp sóng gió. Vậy đã cho ta thấy rằng còn gì gọi là may mắn! Hơn nữa thơ quẻ còn tả cảnh người thêm rằng: Trong nhà không chủ trương, bay chạy đông tây. Đó là ý nói người sầu buồn và vất vả vô cùng vậy. Quẻ dạy: Chớ tính toán vô ích thời chưa đến thì dù cho tài mấy, cũng như cá mắc cạn. "Bôn Ba Chẳng Qua Thời Vận". Suy cho kỹ, nghĩ cho cùng, chờ dịp thuận lợi hãy hay. Cầu tài, cầu mưu đều bất thông. Không mấy hạp cho việc tính chuyện may rủi. Vì quẻ quá xấu. Số hên: 22, 2, 12, 32, 20.

21. Quẻ số 021 – TRUNG TRUNG Thiên Lôi Vô Vọng Động hào Tam

30

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ngoại quái: Càn Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Nhất thủy viễn nhất thủy. Nhất sơn toàn nhất sơn. Thủy cùng sơn tận xứ. Danh lợi bất vi nan. b. Dịch nghĩa: Nước non non nước dặm ngàn, Non càng quanh quất, nước càng mênh mông. Đến nơi non nước tận cùng, Công danh tài lợi hanh thông khó gì. Một dòng nước lại thêm dòng nước nữa. Một ngọn núi lại tiếp một ngọn núi. Đến nơi non nước tận cùng. Công danh tài lợi chẳng khó gì. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Vô vọng chi tai, hoặc hệ chi ngưu, hành nhân chi đắc, ấp nhân chi tai.” (Tai họa do mình làm bậy, giống như người cột trâu, người đi qua đường tình cờ lại được, đúng là tai họa của người trong ấp.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về phải trả qua mọi gian nan nguy hiểm mới có thể đại công cáo thành. Ở tuyệt địa mới gặp được sinh lộ. Những việc bạn mưu cầu, lúc bắt đầu ắt phải trải qua gian nan khổ cực. Nhưng nếu bạn là người dốc lòng tiến tới, rốt cuộc cũng sẽ được toại nguyện, chớ không đến nỗi thất vọng. Cầu danh, tuy chưa thông, nhưng về sau ắt sẽ được. Cầu tài hơi chậm. Quẻ này chủ trải khắp mọi gian hiểm mới có thể cáo thành. Tuyệt địa phùng sinh cuối cùng mới tới được thôn đầy liễu, am hoa minh. Do đó, ta mới thấy rằng cùng khốn mới làm đẹp được ta, nhẩn nhục mới luyện được chí cho ta. Những việc cầu xin của bạn lúc bắt đầu ắt phải gian nan khổ cực. Song nếu là người dốc lòng bước tới, chung quy sẽ được toại nguyện, chớ không đến nỗi làm cho người thất vọng đâu.

31

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Bởi ý quẻ có mách người rằng: Đến nỗi non nước tận cùng, danh lợi ắt chẳng khó gì. Vậy lo chi bạn không thắng lợi cuối cùng. Nhưng tôi khuyên bạn hãy kiên nhẫn và cố gắng bước tới, đừng nửa đường nản chí, thành công sẽ về với bạn. Quẻ dạy: Cố gắng ắt đạt thành công. Cầu danh, tuy chưa thông buổi này, nhưng về sau ắt đạt, chỉ cần có chí kiên nhẫn. Cầu tài hơi chậm. Tính chuyện rủi may có hạp 1 phần. Số hên: 20, 21, 11, 22, 10.

22. Quẻ số 022 – TRUNG TRUNG Thiên Lôi Vô Vọng Động hào Tứ Ngoại quái: Càn Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Sương tương phù, tại bán đồ. Phiên phúc chung khả miễn, phong ba nhất điểm vô. b. Dịch nghĩa: Nửa đường được sự giúp nhau, Đừng nên áy náy lo rầu làm chi. Gió mưa tắc nẻo chẳng gì, Ba đào êm lặng, vậy thì yên vui. Nửa đường gặp được sự giúp đỡ. Trồi sụt gì thì rốt cuộc cũng tránh được, sóng sẽ yên, gió sẽ lặng c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Khả trinh, vô cữu.” (Quẻ này có thể hành động, không tai vạ Ý thơ của Khổng minh nói quẻ này chủ về đôi bên tương trợ lẫn nhau, không có việc gì là không xong. Tuy việc mưu cầu của bạn chưa
32

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh được toại nguyện ngay, nhưng dần dần cũng sẽ thành công tốt đẹp. Nửa đường được quý nhân giúp đỡ, dù vấp phải khó khăn gì, cũng sẽ vượt qua được. Gian nan buổi đầu, về sau hanh thông. Cầu danh, cầu tài có quý nhân trợ giúp. Quẻ này chủ bỉ thử tương trợ nhau, không có việc gì là không xong. Người chính nhân quân tử một lòng thành kính cùng nhau tương thân tương trợ, không bao giờ có cái lo lật lọng trắng đen, điều gì cũng thuận buồm xuôi gió, chén chú chén anh. Ý quẻ cho hay rằng: Việc cầu xin của bạn, tuy chưa được toại nguyện tức khắc, nhưng dần dần sẽ thành công tốt đẹp. Như lời thơ quẻ nói: Nửa đường được quý nhân giúp đỡ, dù vấp phải những khó khăn gì, cũng sẽ vượt qua được, dù cho gặp gió mưa cũng chẳng sao, và rốt cuộc cũng không có sóng gió nổi dậy làm cản trở bước tiến của ta. Vậy hãy cố gắng đến bến vinh quang. Quẻ dạy: Có quý nhân hỗ trợ, lo gì chẳng nên công. Gặp gian nan buổi đầu sau sẽ hanh thông. Chỉ cần cố gắng ắt đạt thành. Cầu danh, cầu tài có kẻ giúp. Chớ lo. Số hên: 20, 22, 2, 12.

23. Quẻ số 023 – THƯỢNG THƯỢNG Thiên Lôi Vô Vọng Động hào Ngũ Ngoại quái: Càn Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Hỷ, hỷ, hỷ! Xuân phong nhập đào lý. Bất dụng cường ưu tiền, nguyệt minh trăng sáng dõi theo người. b. Dịch nghĩa: Vui thay ôi, lắm vui thay!
33

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Xuân xanh Đào, Lý, đêm ngày hồng tươi. Lo âu gì, cái nỗi đời, Dặm ngàn trăng sáng một trời hoàng huy. Vui lắm thay! Gió xuân thổi mận đào. Lo âu mà làm gì, dặm ngàn trăng sáng dõi theo người c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Vô vọng chi tật, vật dược hữu hỷ.” (Không càn bậy mà bị bệnh tật, không cần uống thuốc cũng khỏi vậy.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về từ nơi khốn quẫn trở về. Cố nhân từ ngoài xa muốn đem hết tâm lực ra giúp bạn, khiến mọi việc đều được thuận lợi. Người được quẻ này rất có phước đức. Cầu gì được nấy, cầu danh được danh, cầu lợi được lợi, mọi việc đề hanh thông, nhất là tình duyên. Quẻ này chủ bỉ cực thái lai, từ chổ khốn quẩn trở về. Cố nhân từ ngoài xa muôn dặm đem hết tâm lực để giúp ta, khiến mọi việc của ta đều được thuận lợi toại lòng. Như vậy thì là tất cả ta phải lo lắng buồn rầu, chỉ tổ khổ thân ta mà thôi. Người xin được quẻ này rất là tốt phước. Cầu gì được nấy, muôn việc như ý, nhứt là xin cầu về tình duyên cưới gả, nhưng phải nhớ tu tâm tích đức thì mới nên sự nghiệp. Quẻ dạy: Tốt đẹp vô cùng. Cầu được ước thấy. Sự hanh thông. Cầu danh đắc danh, cầu lợi đắc lợi. Hoàn cảnh đang gặp đại vận hanh thông như cảnh phong vân gặp hội. Tính chuyện rủi may càng hạp hơn. Số hên: 33, 22, 23, 3, 2.

24. Quẻ số 024 – HẠ HẠ Thiên Lôi Vô Vọng Động hào Lục Ngoại quái: Càn
34

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Ý tư tư, tâm thích thích. Yếu bình an, phòng xuất nhập b. Dịch nghĩa: Ý buồn biết tính gì đây, Cho thêm xót dạ, cho khuây ý tình. Muốn yên chớ có đăng trình, Mà thêm gian khổ phận mình đắng cay. Ý siêng năng cố gắng, lòng buồn bã. Muốn bình an, nên phòng trong việc đi đứng c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Vô vọng hành, hữu sảnh. Vô du lợi.” (Đi càn bậy sẽ có tai ương. Không có lợi cho việc đi đâu.) Theo ý thơ của Khổng Minh, người được quẻ này an phận giữ mình, cần phải có một thái độ vô cùng thận trọng trong việc xử thế. Hoàn cảnh hiện nay của bạn rất buồn phiền, đang lâm cảnh lúng túng. Do đó, mọi công việc làm ăn nên cẩn thận, nhất là đi xa không tốt; và đừng làm những chuyện quá sức mình, mà nên an phận chờ thời cơ là tốt nhất. Người xin được quẻ này hãy an tâm, an phận thủ kỷ, đề phòng cẩn thận lúc ra vào. Buôn bán thì chớ có đấu lưng cân nhẹ. Học trò thì chớ có khinh thánh miệt hiền. Làm quan tại triều thì chớ có tham lam hối lộ. Ở nơi nhà quê thì chớ có gây gổ đấu tranh. Tóm lại cần có một thái độ vô cùng thận trọng việc xử thế tiếp việt. Theo ý quẻ cho biết, hiện nay hoàn cảnh của người rất là buồn phiền, đang lâm cảnh lúng túng. Do đó, tất cả công ăn việc làm của bạn cần nên cẩn thận, nhứt là đi xa không tốt, và thận trọng đừng làm những chuyện xa với sức mình, mà nên an phận chờ thời là tốt hơn. Quẻ dạy: Mọi sự bất thông. Làm đâu hỏng đó. Đi xa còn gặp nguy. Chẳng lợi mà còn hao tổn tâm cơ, tiền bạc là khác. Chỉ nên ẩn nhẫn chờ

35

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh thời là tốt nhất. Cầu tài bất thông. Chưa thuận dịp. Xấu lắm. Số hên: 20, 44, 22, 4, 24.

25. Quẻ số 025 – HẠ HẠ Thiên Phong Cấu Động hào Nhất Ngoại quái: Càn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Kiến bất kiến, giã phòng nhân bối diện. Ngộ bất ngộ, đáo để vô bằng cứ b. Dịch nghĩa: Hư không, vô ích, vô tăm, Giả chân, chân giả chớ lầm mà nguy. Phòng người trở mặt thị phi, Không bằng, không chứng làm gì mà mong. Nhìn mà như không thấy, nên phòng kẻ tráo trở. Gặp mà như chẳng gặp, rốt cuộc cũng chẳng có chứng cứ gì c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hệ vu kim nê. Trinh cát. Hữu du vãng, kiến hung. Luy thỉ phu, trịch cục.” (Khóa đồng làm tay không động đậy được. Hào này cát lợi. Nhưng ra ngoài hoạt động sẽ có nguy hiểm. Giống như con heo gầy già yếu, lúng túng trên đường trở về.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về dễ bị bọn tiểu nhân tráo trở. Mất đồ vật thì khó tìm. Bạn nên ăn ở đúng mực, hành động hợp lý thì cát lợi, khỏi tai vại. Tốt hơn hết là phải giữ mình, ít giao du để tránh những việc không may đưa đến. Quẻ khuyên không nên đi xa, mà nên ẩn nhẫn chờ thời cơ mới tốt. Cầu tài, cầu danh còn xa vời.
36

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ này chủ mệnh kệt thời xui, bị bọn tiểu nhân giởn mặt. Mất vật thì khó tìm. Lục giáp thì thiếu an lành. Ta nên ăn ở mực thước, hành động hợp lý để may ra khỏi vạ. Quẻ này không được may gì, mọi sự cầu mưu khó được vừa ý và càng nên đề phòng tiểu nhân. Tốt hơn là phải giữ mình, ít giao du để tránh những việc không may đưa đến. Bởi quẻ ý có cho hay như trên, nên sự cầu xin của người phải cẩn thận và tính toán cho kỹ. Chớ nên nóng nảy gấp gáp tiến hành thì hỏng. Quẻ dạy: Phòng ngừa tiểu nhân xấu thời vận bất tề. Nên ẩn nhẫn chờ thời là tốt. Dù cố gắng đến mấy, cũng khó mong, vì có kẻ phản bội, thọc gậy. Phòng thị phi quan sự. Cầu tài cầu danh còn xa vời, tính toán đỏ đen càng không hạp. Số hên: 5, 2, 55, 22, 25.

26. Quẻ số 026 – TRUNG HẠ Thiên Phong Cấu Động hào Nhị Ngoại quái: Càn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Nhất phiên đào lý nhất phiên xuân. Thùy thực đương sơ khí tượng tân. Lâm hạ thủy biên tầm hoạt kế. Kiến sơn liễu liễu xứng tâm tình b. Dịch nghĩa: Cây tươi là một lần xuân, Nhưng ai biết được nghĩa xuân là gì? Sanh nhai rừng núi đặng chi, Bao giờ thấy rõ việc thì mới hay.

37

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Mận đào một phen tươi tốt là một lần xuân về. Nhưng có biết được cái mới mẻ mới chớm đó là gì? Bên rừng dòng nước chảy đi tìm cách sống. Thấy núi cao rồi mới vừa ý ta c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Bao hữu ngư, Vô cữu, bất lợi tân.” (Trong bếp có cá. Hào này không có tai họa, nhưng không có lợi đối với người làm khách.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về tiến chẳng bằng lui, hành động chẳng bằng ẩn nhẫn. Mưu cầu việc gì, bạn đừng tin ở người mà hãy tin ở bản thân mình. Mọi mưu cầu đều nên thận trọng, nên cần chờ thời vận tốt hơn, bôn ba cũng chẳng có lợi gì. Cầu danh và cầu tài đều không lợi, còn hơi xa vời. Quẻ này chủ tiến chẳng bằng lui, hành chẳng bằng tàng, giàu chẳng bằng nghèo, đạt chẳng bằng cùng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, nếu ta giữ được thái độ điềm đạm thì tức là giữ được tư cách của ta và hạnh phúc của ta. Ngư tiều nong pho, đây là những lối sống có thể giúp ta an cư. Phú quý tôn nghiêm, ngày nay đâu có còn so sánh được với ngày xưa. Ý quẻ nói rằng: Tình đời thường hay thay đổi. Chẳng ai đoán biết trước sự may rủi của nó. Nhưng một khi trông thấy sự thực rõ ràng rồi thì lúc đó mới tỉnh ngộ. Vậy thì cầu xin của người, đừng tin nơi người mà hãy tin nơi ta. Tất cả sự việc mưu cầu, nên thận trọng. Quẻ dạy: Vừa phải, tin nơi lòng ta và tài ta là hơn. Mọi sự sở cầu đều chậm chạp, chưa ra gì cả. E rằng còn nên công, cần chờ thời vận là tốt. Bôn ba chẳng lợi gì. Cầu danh cầu tài không lợi. Còn hơi xa vời. Tính việc may rủi khó có may mắn. Số hên: 66, 26, 22, 6, 2.

27. Quẻ số 027 – TRUNG HẠ Thiên Phong Cấu Động hào Tam Ngoại quái: Càn
38

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Mạc quái ngã kiến thác, tâm tính tự thành a. Thiên tịch bất thông tâm, chân nhân khước bát ma b. Dịch nghĩa: Ầy ơi đừng tưởng ta lầm, Hiểm sâu gian ác, tại tâm ngược trời. Ở ăn hiền đức một đời, Người tiên nào sợ chuyện thời tà ma. Chớ trách ta thấy cái sai lầm của người, tâm tính tự biến thành phân. Nghiêng lệch thì lòng không thông, chân nhân thì sợ gì ma quỷ c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đền vô phu, kỳ hành tư thư. Lệ, vô đại cữu.” (Mông đít lép, đi đứng khập khiễng. Hào này có nguy hiểm, nhưng không có tai họa lớn.) Theo ý thơ của Khổng Minh, kẻ trí như ôm ngọc châu ở trong lòng, không bị ảnh hưởng bởi cái ngu của kẻ khác, không bị mê lầm theo cái mê muội của người đời. Người được quẻ này nhờ đó mà tự làm cho đời sống của mình được an lành. Nếu thiếu bản lãnh (mông gầy đít lép, đi đứng khập khiễng) mà theo ý kẻ khác thì sẽ gặp dữ, chứ không lành đâu. Gieo nhân tốt gặp quả tốt. Gieo gió gặt bão. Cho nên mới có câu “họa phúc vốn không có cửa vào, thảy đều do con người tự mời đến.” Quẻ không xấu lắm mà cũng không tốt. Cầu danh, cầu tài chưa thông. Kẻ trí ôm ngọc châu ở trong lòng, người thành đạt giữ trúc tại bên sườn. Không bị chịu cái ngu của kẻ khác, không bị mê lầm cái mê muội của kẻ khác, thấy lầm lẩn của đời nên không thể nhầm lẩn, chỉ có người chân nhân mới có những điều chân thực, Người xin được quẻ này chính nhờ đó mà tự quyết được đời sống của mình khiến được an lành. Nếu theo ý kẻ khác thì dữ, không lành đâu.

39

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Người xin được quẻ này, hãy nên suy tính đường chính, đừng nên mộng tưởng những điều giàu sang bất nghĩa thì mới được an lành và khỏi bị ma quỷ cám dỗ trong đời. Ý quẻ dạy: Nên ăn ở hiền lành đạo đức ắt sẽ thọ, sẽ sung sướng mà không sợ đến sự trả vay nhân quả thảm khốc ở ngày mai vậy. Lời quẻ dạy: Nên giữ đạo làm người là tốt. Gieo nhân tốt, gặp quả tốt. Gieo gió thì gặt bão. Đó là định luật bất biến của tạo hóa. Cho nên mới có câu “họa phúc vô môn tự do nhân tự triện”. Quẻ không xấu, không tốt lắm. Cầu danh cầu tài chưa đạt, đánh số khó nên công. Số hên: 7, 2, 77, 22, 70, 20.

28. Quẻ số 028 – THƯỢNG THƯỢNG Thiên Phong Cấu Động hào Tứ Ngoại quái: Càn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Lộc mã giao trì, nam nhi đắc chí. Thì hành trình tảo biện, vinh lạc kỳ dị b. Dịch nghĩa: Ngựa kia đang trẩy thôi đường, Nam nhi đang thuở, bốn phương tung hoành. Lên đường mau, mộng bình sanh? “Hồi hương áo gấm” công thành nên danh. Ngựa lộc sóng đôi rong ruổi, đàn ông mà đắc chí thì phải lên đường làm ngay. Rồi sẽ rạng danh vui vẻ vinh quy. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:

40

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Bao vô ngư. Khởi hung.” (Trong nhà bếp không có cá, Khởi đầu có hung hiểm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về thời vận tốt sắp đến. Phải hành động ngay chớ có để mất thời cơ. Nhất là mưu cầu công danh, thi cử. Nếu về kinh doanh, gia đạo, hôn nhân, v.v… cũng đều được vừa ý, không có gì đáng ngại. Cầu được ước thấy, mọi điều đều thông. Cầu danh, cầu lợi đều toại nguyện, tuy lúc đầu hơi gian nan. Quẻ này cho biết thời đã tới vận đã sang. Ta hãy nghe tiếng gà gáy dòn là phải dậy ngay chớ có ngồi rốn màhết thời cơ. Rồi một ngày mai áo gấm về làng hưởng phúc mãi tới già lúc đó mới biết cái thời giờ quyết định đó là quan trọng. Người cầu được quẻ này thì tốt lắm. Nhứt là cầu xin về việc công danh, thi cử. Nếu cầu về kinh doanh, gia đạo, hôn nhân v.v... cũng đều được xứng ý, không gì đáng ngại. Quẻ dạy rằng: Đang tính việc gì thì nên cấp tốc thực hành đừng để trễ nữa. Cuộc đời đang bắt đầu lên hương với cảnh vàng son, hoa mộng đẹp đẽ lắm rồi. Quẻ dạy: Tốt đẹp lắm. Quẻ khuyên chớ chần chờ. Tiến tới ắt kết quả đạt thành. Cầu được ước thấy. Vạn sự đều thông, cầu danh, cầu lợi đều thông suốt. Đánh số càng hạp. Số hên: 8, 2, 88, 22, 80, 20.

29. Quẻ số 029 – THƯỢNG THƯỢNG Thiên Phong Cấu Động hào Ngũ Ngoại quái: Càn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Liễu khước tâm đầu sự, tam sinh túc hữu duyên. Hương khai thập lý quế, di bộ nhập thiên biên.
41

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh b. Dịch nghĩa: Đáy lòng sự việc đã làm xong, Duyên nợ tiền sanh kỹ ngộ phùng. Mười dặm quế thơm tràn nở rộ, Bước vào trời nọ chẳng hao công. Tâm sự đã giải quyết xong, ba đời vốn có duyên. Hương quế thơm tỏa ngát mười dặm, đời bước vào chân trời. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Dĩ kỷ qua bao. Hàm chương, hữ bẫn tự thiên.” (Dùng mạ bao bọc trái bầu. Lúc khúc nhạc diễn tấu xong từ trên trời vọng xuống âm thanh rộn rã.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về vì mình cũng chính là vì người, mọi mưu cầu của bạn sẽ được toại nguyện trong tương lai gần. Nhất là cầu xin về hôn nhân thì càng đẹp. Cầu về gia đạo, kinh doanh, tiền tài, .v.v… đều gặp được may mắn và yên lành. Mọi sự hanh thông, cầu danh, cầu lợi đều được. Quẻ này chủ vì mình mà chính là vì người, cho nên khi đặc thân lên cõi trên, cõi trời mây cao rộng khiến hương thơm bay đi xa hàng mười dặm, phải chăng là đã có túc duyên hương lửa và tự được hưởng cái công quả của chính mình. Người xin được quẻ này càng cần phải làm sao cho lợi ít nhiều hơn nữa, mong đáp lại lòng trời. Ý quẻ cho biết, tất cả sự cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện trong tương lai gần đây. Nhứt là cầu xin về hôn nhân thì càng tốt đẹp hạnh phúc vô cùng. Cầu xin về những việc như công danh, gia đạo, kinh doanh, tiền tài, bịnh tật… đều gặp được may mắn và yên lành. Chẳng có gì lo ngại. Quẻ dạy: Gặp thời cây sắt trổ bông, tốt đẹp vô cùng. Vạn sự như ý sở cầu. Mọi sự hanh thông. Thuận chèo mát mái. Cầu danh, cầu lợi đều thành đạt. Đánh số thuận lợi. Số hên: 22, 99, 2, 9, 29, 90, 20. Biểu tượng: Bản quế.

42

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh

30. Quẻ số 030 – HẠ TRUNG Thiên Phong Cấu Động hào Lục Ngoại quái: Càn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Hoạn lộ công danh có nghĩa gì? Bạc đầu gối mỏi còn nên chi! Hư không rút cuộc hư không cả, Dưỡng khí thừa nay chẳng mấy khi! Lục hoàng các bạch liễu đầu, tất cánh thành hà tế. Bất xu thử tinh thần, do hảo mãi ta chân khí. b. Dịch nghĩa: Hoạn lộ công danh có nghĩa gì? Bạc đầu gối mỏi được cái chi? Chi bằng di dưỡng tinh thần, để mua chút ít chân khí. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Cấu kỳ giác. Lân, vô cữu.” (Không hẹn mà đụng đầu kẻ địch, xảy ra đấu đá. Khó khăn, nhưng không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này khuyên bạn chớ nên hành động vội vã, mà cố giữ yên tĩnh, chớ có liều lĩnh vọng tưởng. Phải làm sao giữ được tinh thần của mình, bồi bổ cái nguyên khí của mình. Bạn hãy hình dung tình cảnh một ông lão bạc đầu và khí lực tàn tạ, nhưng ngày dương oai, diễu võ đã không còn nữa. Tài ba không có, thời vẫn cũng không, chớ có cưỡng cầu thì mới được yên thân. Cầu tài, cầu danh đều trì trệ.

31. Quẻ số 031 – TRUNG TRUNG
43

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Thiên Thủy Tụng Động hào Khảm Ngoại quái: Càn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Ly biệt gian, tuy bất dị. Đồng bạn hành do bất trệ. Tảo tảo khởi trình, miễn tha thất ý. b. Dịch nghĩa: Khi xa nhau, chẳng dễ gì, Lúc cùng đi, chẳng ngại khi đăng trình. Cứ đi cho vạn ý tình, Sớm hôm cho trọn nghĩa mình thì thôi. Xa rời nhau, chẳng dễ gì. Hãy cùng đi, chẳng trở ngại. Mau sớm lên đường, tránh đừng để bạn bè không hài lòng. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Bất vĩnh sở sự, tiểu hữu ngôn, chung cát.” (Việc không lâu dài, bỏ dở nửa chừng, bị khiển trách nhẹ, sau cùng tốt.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này cho biết cuộc mưu cầu tuy lúc đầu chẳng tránh khỏi trở ngại, nhưng sau cũng vẫn được thuận lợi. Rất nên tùy cơ mà hành động, chớ có dung dằng do dự mà lỡ việc. Việc mưu cầu xin bạn nên hợp tác mà làm, cứ cố gắng tiến tới. Chớ nản trí, rồi cũng có ngày được hưởng công xứng đáng. Quẻ này cầu tài, cầu danh còn chậm. Quẻ này cho biết cuộc mưu vi tuy lúc đầu chẳng khỏi trở trệ, nhưng lâu sau vẫn được thuận lợi. Rất nên tùy cơ phán đoán mà hành động, chớ có dùng dằng do dự mà lở việc, khiến luôn tuổi già nua, ngồi than thân thở phận.

44

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ý quẻ dạy rằng: Việc cầu xin của người, bỏ chẳng mà làm thì khó. Vậy cứ cố gắng ráng sức tiến tới đi, để khỏi băn khoăn còn thành công hay thất bại, do Trời an bày cho mà thôi, lo lắng làm chi cho mệt trí. Tuy nhiên, ta muốn thành đạt việc gì cũng phải cố gắng, bền chí, có kế hoạch và phối hợp hoàn cảnh thì mới nên vậy. Quẻ khuyên: Cố gắng chớ nản chí, cócông mài sắc, có ngày nên kim, cứ cố sức mình, rồi cũng có ngày cũng được hưởng công xứng đáng, lo gì. Cuộc đời là một trường thử thách của con người. Hay dở đều ở đó, chỉ sợ không có tài trí, lo gì chẳng nên công. Cầu tài, cầu danh còn chậm. Đánh số hên xui không có lợi. Số hên: 11, 33, 1, 3, 30, 10.

32. Quẻ số 032 – HẠ HẠ Thiên Thủy Tụng Động hào Nhị Ngoại quái: Càn Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Lạc chi cực hỷ, ưu tương chí, thiên thủy phân minh cát dữ hung. Vị năng quang đại chung u ám, nhật lạc tây sơn phản chiếu trung b. Dịch nghĩa: Sướng quá mức rồi nay sắp rầu, Đông tây rõ rệt vui cùng sầu. Nếu không sáng sủa thì u ám, Trời lặn hướng tây còn sáng đâu! Vui quá mức sẽ đến rầu, kiền khản phân biệt rõ rết cát với hung. Chư thể sáng sủa, rốt cuộc lại u ám. Ánh sáng sẽ đi theo mặt trời lặn ở núi tây. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
45

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Bất khắc tụng, quy nhi bô, kỳ ấp nhân tam bách hộ vô sinh.” (Không thắng kiện tụng, trở về mà trốn, ba trăm nhà trong ấp không bị tai nạn.) Theo ý thơ của Khổng Minh, điều kiện thuận lợi đến với chung ta thường không lâu, tái lại, điều không may đến thì ít khi chúng ta thoát khỏi. Người được quẻ này trước thì thuận lợi, về sau lại đen tối, vì vậy phải cẩn thận trong công ăn việc làm, không nên tin người, kinh doanh chỉ nên giữ mức cũ mà đừng khuếch trường. Nhất là về sức khỏe, bệnh tật, bạn cần lưu ý nhiều. Quẻ này cầu tài, cầu danh chẳng ra gì. Điều kiện thuận lợi tới với ta thường không lâu, trái lại điều hoảnh nghịch ít khi ta thoát khỏi. Trời ở trên là tốt nước ở dưới là hung. Người xin được quẻ này bị cái cảnh nghịch lai mà thuận thụ, bị co mà mong được duổi. Hiện tại cuộc đời thực có vẻ đen tối nhưng lần về sau cũng sẻ được sáng sủa. Y như cái cảnh mặt trời chiếu ánh vàng trên nền trời thành một lớp ráng vàng tuyệt đẹp. Người cầu xin được quẻ này, nên phải cẩn thận công ăn việc làm của mình, tiền tài không nên tin người, kinh doanh nên giữ mức cũ mà đừng khuếch trương, nhứt là bệnh tật cần nên lưu ý mới tránh được đau thương đưa đến. Bởi vì toàn thơ của quẻ không có một lời may mắn hay khuyên dạy điều tránh gì cả. Quẻ dạy: Cẩn thận đề phòng mọi việc “Cực lạc sinh bi” Đó là chuyện thường tình của đời người. Chỉ nên ẩn nhẫn và an phận cho qua lúc bỉ là hay. Cầu tài, cầu danh chẳng ra gì. Đánh số chẳng thông. Số hên: 3, 2, 22, 33, 30, 20.

33. Quẻ số 033 – THƯỢNG THƯỢNG Thiên Thủy Tụng Động hào Tam Ngoại quái: Càn
46

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Lịch quá ba đào tam ngũ lý, thùy tri lãng tịnh hựu vô phong. Tu giáo minh đạt thanh vân lộ, dụng xả, hành tang, bất phí công b. Dịch nghĩa: Mây độ ba đào đã vượt qua, Gió êm sóng lặn khí ôn hòa. Đường mây nhẹ bước ngay thang thái, Ằt đạt thành, nào phí sức ta. Trải qua bao phen sóng gió ba đào. Ai biết khi nào gió êm sóng lặng thì chỉ dạy cho cách nhẹ bước đường mây. Tiến thoái sao cho phải đạo để khỏi phí công sức. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Lục tam, thực cựu đức, trinh lệ, chung cát. Hoặc tong vương sự, vô thành.” (Hành vi cũ có sự thiếu sót, hào này không tốt lắm, nhưng sau cũng tốt lành. Theo giúp vua cũng khó có thành tựu) Theo ý thơ của Khổng Minh cho hay, những việc không hay đã qua rồi, về sau sẽ được bình an vô sự, thời vận hanh thông. Những mưu cầu của bạn, dù có gặp trở ngại gì đi nữa, cuối cùng cũng sẽ đạt sở nguyện. Cầu gia đạo, hôn nhân, cầu tài, cầu danh, thi cử đều hanh thông. Khổ chưa hết thì cam đã về, gió lặng sóng êm, tiến thẳng bước trên đường mây rộng thênh thang. Người xin được quẻ này mọi việc đều cát lợi, khỏi lo buồn rầu. Thơ quẻ cho hay, những việc không hay đã qua rồi, từ nay về sau được bình an vô sự, vận thời hanh thông. Vậy, những việc cầu xin của bạn, dù có trở ngại gì đi nữa, cuối cùng sẽ thành đạt sở nguyện. Cầu tài lợi gia đạo, hôn nhân, kinh doanh, viễn du, nhứt là thi cử sẽ thành công vinh quang.

47

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ dạy: Tốt đẹp như gấm thêu hoa. Bây giờ là lúc “hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai”. May mắn đến thì chẳng còn lo, mà cũng chẳng phí sức. Thời không đến, thì như cảnh “lôi oanh tấn phúc bi?". Cuộc đời hanh thông đến rồi lo gì nữa. Cầu tài, cầu danh đều hanh thông. Đánh số hên xui đắc lợi. Số hên: 3, 33, 30, 13, 23.

34. Quẻ số 034 – THƯỢNG THƯỢNG Thiên Thủy Tụng Động hào Tứ Ngoại quái: Càn Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Khuyết nguyệt hựu trùng viên. Khô chi cánh sắc tiên. Nhất điều di thản lộ. Xú thủ vọng thanh thiên b. Dịch nghĩa: Trăng kia hết khuyết lại tròn, Cây khô nầy lại xanh tròn xinh thay. Đường đi quang quẻ ven mây, Ngẩng đầu lên ngó, trời nầy xanh xanh. Trăng khuyết rồi lại tròn. Cây khô rồi lại xanh tươi. Con đường đi gập ghềnh rồi bằng phẳng. Ngẩng đầu lên, vỗ cánh hướng tới trời xanh c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Bất khắc tụng, phụng tức mệnh, du, an trình cát.” (Không thắng kiện tụng, trở về theo lệnh, tuy thất bại nhưng yên ổn, tốt lành.) Theo ý thơ của Khổng Minh, vận hạn hiện vẫn còn trắc trở, nhưng rốt cuộc sẽ không sao, mọi xui xẻo sắp qua, những mưu cầu của bạn ắt

48

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh được như ý. Nhất là về thi cử và công danh ắt càng gặp nhiều may mắn. Cầu được ước thấy Vận hạn tạm thời vẫn còn kẹt, nhưng rốt cuộc vẫn được đạt phát, cuộc đời xinh đẹp như cây khô gặp được tiết xuân, rừng rậm được khai hoang. Thật là một cảnh buồn gây ngạc nhiên không nhỏ cho mọi người. Song người ta sống ở đời trọng điều nghĩa thì sẻ không lo người không biết đến mình. Ý quẻ cho biết: Người cầu xin đang đến lúc thịnh, điều xui xẻo đều đã qua, việc sung sướng và hạnh phúc sắp về người, bởi cảnh tình của người, như trăng khuyết lại tròn, cây khô nay lại mọc xanh tươi. Vậy tất cả sự cầu xin của người ắt được toại nguyện như ý. Nhứt là cầu xin về thi cử và công danh ắt càng gặp nhiều may mắn. Quẻ dạy: Thời vận hanh thông. Vạn sự như ý sở cầu. Trăng có khi tròn khi khuyết, bèo cũng lúc hợp lúc tan thì người cũng có lúc hẩm, lúc thái, đó là chuyện dĩ nhiên của cuộc đời. Bây giờ là lúc gặp vận thái, lo gì chẳng giàu sang, vinh hiển. Cầu được ước thấy. Đánh số tốt. Số hên: 3, 44, 4, 33, 40, 34.

35. Quẻ số 035 – HẠ TRUNG Thiên Thủy Tụng Động hào Ngũ Ngoại quái: Càn Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Hành lộ nan, hành lộ nan! Kim nhật phương tri hành lộ nan. Tiến trình quảng đại hà túc lự. Miễn lực kim triều độ thử than. b. Dịch nghĩa: Đường đi khó, khó đường đi,
49

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Đi đường mới biết những gì khó khăn. Tương lai tốt, chớ băn khoăn, Bờ này ráng sức, hãy cần vượt qua. Đường đi khó, đường đi khó! Hôm nay mới biết đi đường khó. Nhưng tương lai rộng mở, lo gì chứ. Bờ nay nay rang sức mà vượt qua c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tụng, nguyên cát.” (Kiện tụng, rất tốt lành) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về mọi việc đều bị trở ngại, đình trệ, nhưng nhờ có nghị lực nên mới có ngày vượt qua bờ bên kia. Phàm những việc mưu tính mà thành đạt đều là do người có chí khí. Không đáng lo ở việc đường đi khó, mà chỉ đáng lo là bạn có nhụt chí hay không mà thôi. Quẻ này cầu danh, cầu tài còn chậm. Quẻ này chủ mọi việc đình trệ, nhưng nhờ có định thức định lực, bạt thiệp san hà nên mới có ngày đáo bỉ ngạn (qua bờ bên kia). Phàm những việc mưu tính đạt được thành đạt đều do ở người có chí. Không thể ngồi phởn ron ăn chơi mà rồi công việc xong được. Đấy là cái nghĩa sâu xa, tế nhị, và quan thiết. Quẻ dạy: Đường đi tuy khó, nhưng ta cố gắng vượt qua thì muôn sự khó cũng không thể nào cản bước chân ta. Không đáng lo ở sự đường đi khó, mà chỉ đáng lo vì ta bị nhụt chí mà thôi. Vậy sự cầu xin của người, ắt tránh được điều khó khăn, trắc trở, nhưng cần cố gắng vượt qua, thì sở cầu vẫn được thành công toại nguyện. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ đợi và gắng sức vận thời chưa tới, băn khoăn làm gì? Chỉ nên tích đức, luyện tài chờ thời đến thì mặc sức vẫy vùng. Cầu danh, cầu tài còn chậm. Đánh số chưa thông. Số hên: 5, 3, 33, 55, 30, 50, 35.

36. Quẻ số 036 – THƯỢNG THƯỢNG Thiên Thủy Tụng

50

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Động hào Lục Ngoại quái: Càn Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Xuân cảnh minh, xuân sắc tận. Xuân ý bang thủy sinh. Xuân thiên vô hạn hảo. Hợp khứ yến quỳnh lâm. b. Dịch nghĩa: Cảnh xuân sáng, sắc xuân tươi, Ý xuân đem lại cuộc đời lên hương. Ngày xuân đẹp đẽ lạ thường, Ta nên thết tiệc một trường hoan ca. Cảnh xuân sáng, sắc xuân tươi. Ý xuân tràn trề bên dòng nước. Ngày xuân đẹp đẽ vô cùng. Ta nên cùng thiết tiệc ăn mừng. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hoặc tích chi bàn đới, chung triêu tam sỉ chi” (Được ban tước lớn, trọn buổi sáng khen thưởng ba lần.) Theo ý thơ của Khổng Minh, người được quẻ này rất may mắn. Cầu danh sẽ được lên chức, thi cử chắc chắn đậu, gia đạo bình an vui vẻ, tiền tài được vừa ý. Hôn nhân tình duyên được hạnh phúc, kinh doanh thì thuận lợi. Quẻ này cầu danh, cầu lợi đều dễ dàng, tốt đẹp vô cùng. Mùa xuân là vạn vật bắt đầu đổi mới. Con người được hưởng ngoạn gió xuân tươi mát, nói rằng: đẹp vô hạn, tức là cố lẹ chí khí, biết thừa thời mà hành động. Nói rằng phó yên Quỳnh Lâm, tức là nói kết quả tốt đẹp, phải tốt. Đó chính là tượng trưng cho cái cảnh thịnh vượng chấn phát. Người xin được quẻ này thực hết sức phấn phát rồi vậy. Quẻ cho biết rằng: Người cầu được quẻ này rất may mắn vô cùng. Cầu danh sẽ được lên chức, thi cử chắc đậu, gia đạo bình an vui vẻ, tiền tài được vừa ý, hôn nhân tình duyên được hạnh phúc và vợ hiền chồng sang,
51

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh kinh doanh thì thuận lợi. Tóm lại thời vận được hanh thông, vạn sự như ý sở cầu. Quẻ dạy: Vận thời lên hương. Cầu danh, cầu lợi dễ dàng, xuôi chèo mát mái. Tốt đẹp vô cùng. Đánh số hạp. Số hên: 6, 3, 36, 66, 30, 33, 60.

37. Quẻ số 037 – THƯỢNG THƯỢNG Thiên Sơn Độn Động hào Nhất Ngoại quái: Càn Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Ngựa dần chung một đường về, Vượn hầu cùng một sơn khê huy hoàng. Rồng hầu hổ phục tề toàn, Tài cao đức trọng huy hoàng công danh. Vạn mã quy nguyên, thiên viên triều động. Hổ phục long giáng, đạo cao đức trọng. b. Dịch nghĩa: Vạn con ngựa cùng về một đường, ngàn con vượn cùng chầu một động. Rồng giáng hổ nằm, tài cao đức trọng. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Độn vĩ. Lệ. Vật dụng hữu du vãng.” (Đi theo sau con heo con, hào này hung hiểm, không nên đi xa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, người được quẻ này may mắn vô cùng, trăm việc đề hanh thông, gia đạo vui vẻ, kinh doanh thành đạt, bệnh tật mau khỏi. Tài lộc vào như nước, cầu tài có tài, cầu danh có danh.

52

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ này chỉ người quân tử, hiền nhân thì danh vọng tất nhiên phải có. Ví thử có kẻ lòng tham, lòng lang dạ thú, dèm pha phỉ báng, thì cũng chẳng làm mai một được cái chân tài thực học của họ. Về chuồng, chầu động, chỉ là những tỉ so sánh với núi Thái, với sao Bắc Đẩu đủ để cho mọi người phải ngưỡng mộ. Người cầu xin được quẻ này thì may mắn vô cùng, trăm việc hanh thông, cầu tài có tài, hôn nhân được vợ chồng, làm quan nổi tiếng. Gia đạo vui vẻ, kinh doanh thành đạt, bịnh tật mau khỏi. Tóm lại ý quẻ nói: Rồng mây gặp hội, công danh vinh quang vậy. Quẻ dạy: Tốt đẹp, thời vận hanh thông. Công danh tài lợi vững. Mọi việc đều thông đồng bén đọt, được tiến chức, thăng quan. Tài lộc vào như nước. Đánh số hạp mười phân. Số hên: 7, 3, 33, 77, 37, 30, 70.

38. Quẻ số 038 – TRUNG THƯỢNG Thiên Sơn Độn Động hào Nhị Ngoại quái: Càn Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Ly biệt gian, tuy bất dị. Đồng bạn hành do bất trệ. Tảo tảo khởi trình, miễn tha thất ý. b. Dịch nghĩa: Hoàng oanh đã báo tin mừng, Xuân tươi sắc đượm tưng bừng non sông. Bập bùng lên ngựa ruỗi dong, Đường mây rực rỡ sự mong công thành. Xa rời nhau, chẳng dễ gì. Hãy cùng đi, chẳng trở ngại. Mau sớm lên đường, tránh đừng để bạn bè không hài lòng.

53

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “ Chấp chi dụng hoàng ngục chi cách, mạc chi thắng thuyết.” (Dùng dây da bò trói con heo con, như vậy nó không vùng thoát được.) Theo ý thơ của Khổng Minh, phàm làm việc gì cũng cần phải mau chóng, chớ nên dùng dằng do dự. Người được quẻ này chính là đang có cơ hội thăng tiến, rất đáng mừng. Nhưng mưu cầu cảu bạn nên sớm tiến hành kế hoạch. Đừng nên chần chờ mà mất cơ hội tốt. Thời vận hanh thông đến rồi. Cầu tài, cầu danh đều được. Ham vui biếng nhác, ngạo mạn đó là nguồn gốc của sự thất nghiệp. Chè chén say sưa, đó là gốc của sự thất thời. Phàm làm việc cần phải sớm, chớ nên dùng dằng do dự. Hãy đứng ngay lên mà đi, mà mưu tính xoay sở thì mới có lợi ít được. Người xin được quẻ này chính là đã có một cơ hội phi thăng đằng đạt, rất đáng mừng đây. Những sự cầu xin của người, nên sớm kế hoạch tiến hành. Nay đang là hợp thời và vận đến, đừng nên chần chờ nữa rồi mất cơ duyên dù xin về bệnh tật cũng mau đi cầu, chớ để chậm trễ thì lại nguy. Ý quẻ dạy rằng, bất cứ cầu xin việc gì, hãy mau mà không nên chậm trễ mới nên việc. Quẻ dạy: Thời hanh thông đến rồi. Tuy nhiên, chớ chần chờ, nên thực hành gấp đi, để trễ là hỏng. Cầu tài, cầu danh đều đắc lợi. Cầu đánh số cũng hạp. Số hên: 8, 3, 33, 88, 80, 30, 38. 39. Quẻ số 039 – TRUNG TRUNG Thiên Sơn Độn Động hào Tam Ngoại quái: Càn Nội quái: Cấn a. Nguyên văn:
54

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Đại tứ phóng linh đan, cứu nhân hành vạn lý. Đáo đầu đăng bị ngạn, độ quá nhập tiên ban. b. Dịch nghĩa: Mở rộng con tâm bố đức lành, Linh đơn diệu được cứu dân sanh. Sông mê bến giác khi qua nổi, Liệt vị thần tiên sự nghiệp thành. Rộng mở lòng cho người thuốc quý, cứu người bất kể bao nhiêu. Qua bờ bên kia, vào cõi tiên c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hệ độn, hữu tật lê, súc thần thiếp. Cát.” (Trói con heo mắc phải bệnh lại, giao nó cho bề tôi nuôi dưỡng. Hào này tốt đẹp.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về phổ độ chúng sinh, đưa người qua bờ bên kia, còn mình thì nhập vào cõi tiên. Đã có lòng vị tha mà mưu cầu việc cho người, há có thể bị trầm luân khổ ải sao? Làm việc thiện tự sẽ có thiện báo, không mất đi đâu mà sợ. Vì vậy, mưu cầu của bạn chỉ nên tính điều phải, và cố làm những chuyện phước đức, thì mới gặp được quý nhân phù trợ. Quẻ này cầu danh, cầu lợi chậm, phải chờ đợi. Quẻ này chủ đại giác ngộ, có cái nghĩa phổ độ chúng sinh, đưa người tới bờ bên kia, còn mình thì nhập vào làng tiên. Mình đã có lòng vị tha mưu việc cho người há rằng mình lại bị trầm luân ở dưới? Người làm việc thiện tự tiện cho rằng có thiện báo, không mất đi đâu mà sợ. Ý quẻ dạy: Đạo đức là tất cả, bố đức làm lành cho nhiều ắt được hạnh phúc, thọ trường vì tất cả đều hư không ngoài cái tâm và cái đức thì tại sao người lại không gieo cái nhân tốt trong hiện tại, để hái cái quả lành về sau? Vậy sự cầu của người nên tính mưu điều phải, và phải cố làm những điều phước đức, thì việc mưu cầu mới gặp được quý nhân giúp đỡ mà nên sự.
55

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ dạy: Bố đức, làm lành thì tốt mọi việc sở cầu trong tương lai, ắt có kết quả viên mãn. Cầu danh, cầu lợi chậm, cần chờ đợi, đánh số hạp vừa phải. Số hên: 9, 3, 99, 33, 39, 30, 90.

40. Quẻ số 040 – TRUNG THƯỢNG Thiên Sơn Độn Động hào Tứ Ngoại quái: Càn Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Nhất đới thủy, bích trừng trừng. Chu trú giang biên, nguyệt đáo thiên tâm. Ổn bộ kỳ trung, huyền diệu bất văn. Phi nhân kỳ ngộ, cơ tang sinh thần. b. Dịch nghĩa: Thuyền nan một mảnh giữa dòng, Trăng soi lồng lộng bềnh bồng đẹp thay. Vậy mà ai lại sầu tây, Cho ray rức dạ, cho cay thân mình. Một dòng nước biếc bồng bềnh. Thuyền trôi trên sông, trăng soi lòng người. Bước vững vàng trong đó, ai mà không biết. Cái mạng này có mấy lần mất. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hiếu độn. Quân tử cát, tiểu nhân phủ.” (Quà tặng là con heo con. Hào này với quân tử cát, với tiểu nhân thì bất lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về nhẹ dạ cả tin lời người, nhu nhược, thiếu quyết đoán. Những việc bạn mưu cầu cần phải tính toán kỹ lưỡng, đừng quá vội mà có hại. Quẻ này vận thời chưa thông,

56

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh làm ăn chỉ ở mức bình thường. Nên tùy thời, tùy lúc, hãy yên với tình cảnh hiện tại của mình. Cầu tài, cầu danh đều chưa thông. Quẻ này chủ nhẹ tin lời người, nhu nhược quả đoán, có cái kiến thức của kẻ ngồi đáy giếng nhìn trời, làm những việc chụp hình bắt bóng, cho nên xuýt nữa bỏ mạng. Những người xin được quẻ này há lại không lấy đấy làm răn? Những việc cầu xin của bạn cần phải tính toán kỹ, đừng quá vội vã mà có hại, hãy nên giữ yên những điều làm ăn xưa nay tốt hơn. Bởi ý quẻ cho hay rằng: Nước trong trăng sáng, thuyền ở giữa sông là một cảnh rất thơ mộng nhưng người không chịu hiểu cái hay đẹp của nó mà lại suy tư việc khác thành ra tự mình gieo cái buồn mà thôi. Quẻ dạy: Đang có tâm sự buồn. Vận thời chưa thông. Làm ăn chỉ vào mức thường. Quẻ khuyên tùy thời, tùy lúc, hãy yên với cảnh hiện tại của mình. Cầu tài cầu danh chưa thông. Đánh số ít hạp. Số hên: 4, 40, 44, 14, 24, 34.

41. Quẻ số 041 – TRUNG THƯỢNG Thiên Sơn Độn Động hào Ngũ Ngoại quái: Càn Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Đào lý thư nghiên, xuân quang tiên lệ. Lương thời mỹ cản quân tu ký, tùy tâm sở vãng sự tương nghi, vô dụng đa nghi, can độc thần kỳ b. Dịch nghĩa: Đào lý hoa khai xuân bắt màu, Người nên nhớ cảnh đẹp trời cao. Tùng tâm sở nguyện muôn điều lợi,
57

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Chớ lại nghi ngờ thần thánh nào. Đào mận xinh tươi, sắc xuân rực rỡ. Cảnh đẹp thời tốt người nên nhớ, tùy theo lòng mà xử sự cho hợp. Chớ có nghi ngờ thần thánh c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Gia độn. Trinh cát.” (Được tặng thêm heo con. Hào này cát tường.) Theo ý thơ của Khổng Minh cho biết, mọi việc đều sẽ được toại ý. Hoàn cảnh hiện nay của bạn như hoa đào, hoa mận nở rộ, báo hiệu ngày xuân đã về, nghĩa là thời vận tốt đã đến. Mọi mưu cầu bạn cứ cố gắng tiến hành ắt sẽ được. Đừng nên hoài nghi công việc làm của mình, phải vững lòng tin thì mới nên. Quẻ này cầu danh lợi đều sắp đạt. Quẻ này cho biết mọi việc đều được xứng tâm toại ý nên kịp thời hành lạc. Tuy nhiên hành lạc nhưng phải tri túc mới được. Hôm nay nhàn rảnh an vui đây nhưng ngày mai lại phải cố tâm hoạt động, độc tâm cầu đạo, mong chờ các đấng thần linh ủng hộ, trời phật chở che. Sửa mình làm điều thiện đó là điều cần thiết trước hết. Theo ý quẻ thơ tả hoàn cảnh hiện nay của người cầu xin rằng thời vận của người hiện như hoa ào, lý đang nở rộ, báo hiệu ngày xuân đã về với người. Nghĩa là thời vận đã đến. Cầu mưu hay cầu việc đều nên cả. Cứ cố gắng tiến hành ắt được định. Nhưng đừng nên hoài nghi công việc làm của mình, phải kiên chí mới nên. Quẻ dạy: Thời gần đến kề. Chớ có nghi ngờ tùng tâm thì sở nguyện ắt thành, chớ lo. Cầu danh cầu lợi sắp đạt, đánh số hạp. Số hên: 1, 4, 40, 10, 41, 44, 21.

42. Quẻ số 042 – TRUNG TRUNG Thiên Sơn Độn Động hào Lục Ngoại quái: Càn
58

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Ẩn trung hiển, hiển trung vi. Cá trung hữu huyền cơ. Thâm đắc thân liễu, trực thương tiên thê b. Dịch nghĩa: Mờ lại sáng, nhưng sáng lại mờ, Trong kia đàng ẩn có huyền cơ. Ai mà biết được ý tình rõ, Lên thẳng thang tiên đã sẵn chờ. Ẩn mà lại hiện rõ, trong cái hiện rõ lại có cái vi tế. Trong nó có chứa nhiều huyền cơ. Ai mà biết được thế nào, hãy lên thẳng thang tiên. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Phì độn, vô bất lợi.” (Heo nhỏ được nuôi mập. Hào này không có gì bất lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, người được quẻ này, mọi mưu cầu đều phải suy nghĩ, tính toán cho kỹ, và vạch kế hoạch chu đáo thì mới thành đạt. Hiện sự việc đang như hiện rõ nhưng lại không rõ trong đó có bí ẩn gì. Bạn phải tìm hiểu tường tận, cần suy nghĩ cho cạn lẽ thì mới nên việc được. Quẻ này tuy làm ăn chưa thông, cầu lợi chưa đạt, cầu danh tuy còn chậm, nhưng về sau không có gì bất lợi, chỉ phải chờ đợi. Huyền cơ mà không huyền, đó là cái đạo gốc ở Trung Dung. Thánh hiền Tiên Phật, ai cũng lấy đạo ở Trung Dung làm gốc để làm những việc mà trăm ngàn đời về sau còn ngưỡng mộ. Ngoài thường nếu muốn lên cõi tiên, mà lấy đó làm tiêu chuẩn thực cũng chẳng khó gì. Duy có điều chớ nên cho huyền cơ là u ẩn khó hiểu, khó đạt, mà đành cam chịu lạc hậu chạy sau người. Người xin được quẻ này, mọi việc mưu cầu đều phải tính toán suy nghĩ cho kỹ, và kế hoạch chu đáo thì mới thành đạt về sau.

59

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Bởi theo thơ quẻ nói hiện sự việc đang như một cảnh ánh sáng vào đó không rõ trong đó có rất nhiều bí ẩn. Người phải tìm hiểu rõ ràng nguyên do của nó mới nên sự việc. Quẻ dạy: Cần suy nghĩ cùng cạn làm ăn chưa thông. Cầu lợi chưa đạt. Cầu danh còn chậm, có tính cách chờ đợi. Đánh số không hạp. Số hên: 2, 4, 22, 44, 42, 40, 20

43. Quẻ số 043 – TRUNG TRUNG Thiên Địa Bĩ Động hào Nhất Ngoại quái: Càn Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Vô thượng khứ tại tiền đầu, hồi đầu nhất ngộ, thắng cương hải thu. Thiên điều vạn tuyến, lộ thường tại, tự hảo sưu cầu. b. Dịch nghĩa: Đừng đi tới tại nơi này, Trở đầu tỉnh ngộ, kéo dây ngựa cương. Biết bao trước mặt nẻo đường, Tự mình lựa chọn, đo lường mà đi. Đừng đi tới đó mà quay đầu lại là tỉnh ngộ, ghìm dây cương ngựa lại. Trước mặt biết bao nhiêu nẻo đường, tự mình lựa chọn mà đi c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Bạt mao như kỳ vị, trinh cát. Hưởng.” (Nhổ rễ cỏ tranh phải nắm cả bụi, quẻ này tốt lành, nên cúng kiến.) Theo ý thơ của Khổng Minh, người được quẻ này đang đi vào con đường lầm lạc. Khuyên rằng, đùng chạy vào đất chết, phải giữ mình cẩn thận, tìm kế sách mà thoát khỏi cảnh nguy hiểm, để sửa soạn cho một
60

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh đường lối tốt đẹp hơn. Đây là một điều cần phải có cặp mắt tinh tường mới đạt được. Tất cả đều ở ngay trước mặt, muốn đi đường nào là do mình chọn mà đi. Bạn muốn mưu cầu điều gì thì hãy chọn cái mà mình thấu rõ, phù hợp với khả năng của mình mà làm, chớ nên ước vọng cao quá. Việc đi xa cũng không nên. Cầu tài, cầu danh cần cẩn thận mới tốt. Phải tùy cơ mà hành động, chớ có đợi thời. Xưa nay những nhà hiền triết giữ mình quyết không bao giờ chịu để mình chạy vào đất chết. Họ giữ gìn cẩn thận, họ tìm đủ kế sách thoát khỏi cảnh gieo neo nguy hiểm, để sửa soạn cho một đường lối mới tốt đẹp hơn. Đây là một điều mà họ cần tới đôi mắt tinh tường mới đạt tới được kết quả mỹ mãn. Ý quẻ nói: Tìm chi cho xa, tất cả đều ở nơi trước mặt. Và biết bao nẻo đường ngay trong mắt. Muốn đi đường nào cứ chọn mà đi. Nghĩa là người muốn cầu xin điều gì hãy tìm hiểu các hoàn cảnh chung quanh mà mình từng thấu rõ, phù hợp với phả năng điều kiện của mình chớ nên đặt vọng cao quá. Tốt hơn hết người dựa vào cái hiện hữu mà cần tiến tới đừng thay cũ đổi mới về việc làm ăn. Còn việc đi xa cũng không nên. Quẻ dạy: Việc trước mắt không tìm, lại tìm ở đâu. Thời đến không lo nắm ắt sẽ bị vuột. Cầu tài, cầu danh, cẩn thận mới hay, đánh số hạp vừa phải. Số hên: 3, 4, 33, 44, 30, 40, 43.

44. Quẻ số 043 – HẠ TRUNG Thiên Địa Bĩ Động hào Nhị Ngoại quái: Càn Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Tứ cố vô môn lộ, đào nguyên lộ khả thông. Tuy luyện thành chính quả, vạn tuế thọ như tùng
61

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh b. Dịch nghĩa: Dòm ngó bốn phương tắt nẻo cùng, Chỉ còn đường ngõ đào nguyên thông. Muốn thành chánh quả nên tu luyện, Vạn thọ trường sanh mới phải công. Dòm ngó bốn phía chẳng thấy đường, vậy mà đến cõi tiên bỗng lại thông. Khi tu luyện thành chính quả thì vạn tho vô cương như thùng bách. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Bao thừa, tiểu nhân cát, đại nhân bĩ. Hưởng.” (Bọc đồ thịt đem lên, tiểu nhân thì tốt, đại nhân bế tắc. Nên cúng kiến.) Theo ý thơ của Khổng Minh, hiện nay tình cảnh của bạn, đường đời và những điều mưu cầu bị bế tắc, tựa như không còn ngõ nào để đi nữa. Mà chỉ còn có đường tu luyện thành chính quả, mới có thể sống lâu. Nên làm việc phước đức và mưu tính những điều đúng đắn, chớ cao vọng quá. Làm ăn phải ẩn nhẫn chờ thời. Cầu tài, cầu danh đều được vừa phải và chậm. Quẻ này chủ họa phúc không cửa, duy chỉ do người rước lấy đó mà thôi. Hãy bỏ con dao phai xuống ngồi ngay xuống mà niệm Phật, khổ tâm tu luyện, hà tất lại để mình rơi vào vòng tục lụy. Người xin được quẻ này nên biết cái cơ vinh nhục mà tự vận dụng lấy, bất tất phải trách người oán trời. Theo ý quẻ cho biết, hiện nay tình cảnh của người, đường đời bước tới cũng như tất cả những điều cầu mưu, các ngã đường đi đều bị bế tắc, không ngõ nào đi nữa. Mà chỉ còn con đường đi Đào Nguyên có thể thông hành thôi (Đào Nguyên là nơi cảnh tiên) và tu luyện mới có thể thành chánh quả, mới có thể sống dai. Ý quẻ muốn nói rằng: Người nên cố làm việc phước đức và mưu tính những điều đúng đắn, chớ đặt cao vọng quá là hơn. Quẻ khuyên: Chỉ nên đi tu, thời vận chẳng mấy thông. Làm ăn phải ẩn nhẫn đợi chờ. Nên an phận thủ thừa là hay. Cầu tài, cầu danh vừa phải, chậm. Đánh số hạp chút ít thôi. Số hên: 4, 40, 44, 14, 24, 34.
62

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh

45. Quẻ số 045 – HẠ TRUNG Thiên Địa Bĩ Động hào Tam Ngoại quái: Càn Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Bất dụng mạng, bất dụng hoang, tự hữu trú túc hương. Minh cô hưởng chung địa, tam bảo hiện môn tường. b. Dịch nghĩa: Đừng mê vội chớ hoang mang, Tự nhiên lại có xóm làng nghỉ ngơi. Tiếng chuông vang dội chỗ nơi, Thấy đường tam bửu, tuyệt vời binh thanh. Không cần vội, mà cũng chớ hoang mang, tự nhiên sẽ có xóm làng để dừng chân. Tiếng chuông vang đất nọ, là thấy cổng tam bảo. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Bao tu.” (Gói thịt chín lại.) Theo ý thơ của Khổng Minh, làm bất cứ việc gì cũng cần phải hết sức thực tế, kỹ lưỡng. Chớ nên kiêu hãnh làm liều, có vậy thì mới có thể lập nghiệp. Mọi mưu cầu bạn cứ tiến hành, nhưng phải từ từ. Chớ nên quá vội cưỡng cầu mà hỏng việc. Quẻ nói thời sắp đến nơi, chớ vội. Nếu thời chưa đến thì bôn ba mấy cũng chẳng ra gì. Cầu tài, cầu danh sắp thành. Hành động bất cứ một việc gì cần phải hết sức thực tế, chớ nên kiêu hãnh làm liều, có thế thì mới có thể an tâm lập nghiệp. Ý quẻ thơ nói rằng: "Hữu xạ tự nhiên hương, hà tất lai cưỡng cầu". Nghĩa là vội vàng làm chi, tất cả của cải ngoài thân mình của ta, số phận ắt phải có, nếu không dù tính toán mưu kế đến đâu cũng là số không.
63

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Cho nên hay hơn là cầu khẩn Thần Phật, tu tâm dưỡng tánh, như hai câu sau của quẻ thơ đã chỉ ra. Như vậy, những việc cầu xin của người cứ tiến hành, nhưng phải cho công việc từ từ. Chớ nên quá vội và cưỡng cầu mà hỏng, nhứt là việc cầu mưu hãy theo đường đứng đắn, đừng tính chuyện tà đạo. Quẻ dạy: Thời sắp đến nơi, chớ vội mà chi. Thời chưa đến thì bôn ba mấy cũng chẳng ra gì, Đời sắp lên hương lo gì. Chỗ bôn chôn sắp đến huy hoàng, sán lạng. Cầu tài, cầu danh sắp đạt thành, đánh số gặp may. Số hên: 54, 4, 5, 55, 44, 50, 40, 45.

46. Quẻ số 046 – HẠ HẠ Thiên Địa Bĩ Động hào Tứ Ngoại quái: Càn Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Bôn ba nhất thế, tổng thị hư phù. Vô thường nhất đáo vạn sự hưu, cấp tảo hồi đầu. b. Dịch nghĩa: Cả đời vất vả thân người, Điều là lận đận cuộc đời hư không. Một khi mọi việc đến cùng, Mau hồi đầu chớ nên mong những gì. Cả đời vất vả, rốt cuộc cũng chỉ là phù phiếm. Một khi vô thường đến thì mọi việc đều dứt. Hãy quay đầu lại. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hữu mệnh, vô cữu, thọ ly chỉ.” (Có lệnh xuống, nhưng không tai vạ, được sống thọ.)
64

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Theo ý thơ của Khổng Minh, người được quẻ này hãy mau mau tỉnh ngộ. và hãy đề phòng cẩn thận, chớ có sơ ý mới có thể tránh được những điều không hay. Vì trong lời thơ nói rất rõ ràng, không câu nào tốt cả, mọi mưu cầu nên dè dặt thận trọng. Đề phòng người xung quanh. Quẻ này cầu tài, cầu danh đều chậm. Nhất âm nhất trác phải chăng do tiền định? Vì con cháu mà phải làm thân trâu ngựa, thì chi bằng trồng cây phúc được quả phúc, mong làm đẹp cho hậu thế mai sau. Người xin được quẻ này phải nên mau mau tỉnh ngộ. Người cầu xin được quẻ này, hãy đề phòng cẩn thận, chớ nên sơ ý mới có thể tránh được những điều không hay đưa đến. Bởi vì trong những lời của quẻ, nói rất rõ ràng, không câu nào may mắn tốt đẹp cả, mọi sự cầu xin nên phải dè dặt thận trọng và dò dẫm từng bước, đừng nên vội vã có hại. Quẻ dạy: Ẫn nhẫn và yên phận thủ thường. Đề phòng mọi người xung quanh và chớ tính chuyện trái đạo, trái lòng, ắt bị nhân quả xấu. Cuộc đời chưa ra gì nên chờ thời cơ. Cầu tài, cầu danh đều chậm. Tính chuyện đen đỏ dở. Số hên: 6, 4, 44, 66, 46, 40.

47. Quẻ số 047 – HẠ TRUNG Thiên Địa Bĩ Động hào Ngũ Ngoại quái: Càn Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Chân nhân, chân nhân bất thức, chân thần chân thần hữu linh. Quy tông phản bản, phương thị nguyên tinh. b. Dịch nghĩa:

65

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Thiệt thiệt thiệt, người chẳng biết mình, Chân chân chân, quả có Thần Linh. Huy hoàng nguồn gốc trở về cội, Vậy mới xứng là nguyên khí tinh? Chân nhân chân nhân mà chẳng biết, chân thần chân thần là linh thiêng. Hãy quay về với cội nguồn thì mới là nguyên tinh. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hữu bĩ, đại nhân cát. Kỳ vong kỳ vong, hệ vu báo tang.” (Có bế tắc, nhưng bậc đại nhân thì tốt lành. Coi chừng mất, coi chừng mất, ràng buộc với nhau như đám dâu rậm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, người được quẻ này cần phải nhận ra sự thật, chân lý. Những mưu cầu nên tùy cơ ứng biến, theo yêu cầu của hoàn cảnh thì sẽ thành đạt ý muốn, nếu ngược lại, sẽ làm cho bạn hao tốn công lao và sức lực mà thôi. Cần suy nghĩ, cân nhắc trước khi hành động. Cầu tài, cầu việc đều chậm. Ngay thực là một đức tốt. Người dù chẳng biết trời đã biết cho, cho nên ở đời, phải chuộng lòng chân thành. Chỉ cần có một ý niệm lòng chân thành mà quỷ thần ở chốn u minh cũng đã chứng giám cho mình, chẳng có gì đáng ngại. Người xin được quẻ này cần phải chỉ trích phê bình mong thanh toán hết những điều gian dối, lừa lọc để tìm sự thật, lấy chân lý. Nhất thiết chớ có dối lừa, bịp người, bởi vì dối người tức là dối mình, bịp đời tức là bịp mình vậy. Quẻ nói: Thiệt mà người không hiểu, nên Thần Linh đó phải quy tông hoàn bồn, thì mới là nguyên tinh, nghĩa là những việc cầu mưu của người, đã nằm trúng trọng tâm của sự việc, nhưng người chưa tìm được. Một phương pháp để đi đến kết quả. Vì sự việc hơi quá phức tạp. Như vậy, những việc cầu xin của người nên tùy cơ ứng biến, theo yêu cầu của hoàn cảnh thì sẽ thành đạt ý muốn, và ngược lại sẽ làm cho người hao công phí sức. Như câu thứ nhứt của quẻ nói thiệt mà người không hiểu tức là hư không.
66

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ dạy: Cần suy nghĩ cân nhắc trước khi hành động. Cố gắng mới nên công.Và làm việc có phương pháp. Cầu tài cầu mưu chầm chậm một chút. Đánh số cần chín chắn. Số hên: 74, 47, 77, 44, 7, 4, 40

48. Quẻ số 048 – HẠ HẠ Thiên Địa Bĩ Động hào Lục Ngoại quái: Càn Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Tẩu tận thiên nhai, phong sương lịch biên. Bất như vấn nhân tam thiện, tiệm tiệm thủ hồi thủ kiến b. Dịch nghĩa: Chạy khắp thiên thai chẳng biết đâu, Thấm cùng sương gió hết nơi cầu. Thì người thăm hỏi ba ngày đã, Tự thấy lần lần đuôi với đầu. Chạy khắp chân trời, trải qua biết bao nhiêu sương gió. Chi bằng hỏi ba ngày, từ từ quay đầu lại thì thấy. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Khoảnh bỉ, tiên bỉ hậu hỉ.” (Bế tắc chỉ trong chốc lát, trước bế tắc sau mừng vui.) Theo ý thơ của Khổng Minh cho biết, nếu bỏ gần lấy xa thì không có chuyện gì thành, mà chỉ chuốc lấy khó nhọc vào thân mà thôi. Bởi vì thời vận không tới, có lo lắng cầu cạnh một cách gượng ép cũng đều vô ích. Quẻ cho biết rằng, dù có đi khắp nơi, trải bao sương gió đến giờ chưa tìm thấy điều nào theo ý muốn. Việc đang bế tắc cần có người giúp đỡ và chỉ vẽ cho mới mong thành công. Cầu tài, cầu danh đều chưa đến.
67

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ này cho ta biết nếu bỏ gần lấy xa thì không có chuyện gì thành cả, chỉ mua lấy khó nhọc vào thân mà thôi. Bởi vì rằng thời vận không tới, cầu cạnh lo lắng một cách cưỡng ép thảy đều vô ích. Người xin được quẻ này nên minh tâm kiếm tánh, an bần lạc đạo, chớ có ngược lại lòng trời ý người. Theo ý quẻ cho hay rằng đi cũng khắp nơi đầy sương gió đến giờ chưa tìm thấy một kết quả nào theo ý muốn và bây giờ chỉ có cách tìm người làm cố vấn cho mới mong thành. Vậy thì tất cả việc cầu xin cùa người hãy bình tỉnh suy xét im đời và để được có công việc đầu đuôi rồi tiến hành mới tránh được những chuyện lầm lẫn và không may. Quẻ dạy: Việc đang bế tắc cần có kẻ giúp và làm cố vấn cho mới thành. Tuy nhiên chớ chán nản, chậm một chút mới thành sự, khi đã có kẻ giúp đỡ, tính toán giùm. Cầu tài, cầu mưu chưa đến. Đánh số không mấy hạp. Số hên: 8, 4, 48, 84, 44, 88, 40, 80.

49. Quẻ số 049 – HẠ HẠ Bát Thuần Đoài Động hào Nhị Ngoại quái: Đoài Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Trầm trầm kha nhiễm, bất khả kiến thiên tâm. Lôi môn nhất chấn, thể kiện thân kinh b. Dịch nghĩa: Bệnh tình quả thực trầm kha, Đất trời u ám hơi hà khổ đau. Chờ khi sấm sét rồi sau, Rồi sau mới khỏi mới mau dễ lành.
68

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Dòm ngó bốn phía chẳng thấy đường, vậy mà đến cõi tiên bỗng lại thông. Khi tu luyện thành chính quả thì vạn tho vô cương như thùng bách. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hòa đoài. Cát.” (Hòa hài, vui tươi. Hào này tốt lành.) Theo ý thơ của Khổng Minh, cơ duyên chưa đến nên hoàn cảnh bi đát. Nhưng một khi thời cơ đến, cuộc đời liền trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng một khi thời cơ tốt đến. Người được quẻ này nên nhẫn nại đợi thời cơ chớ nóng vội. Những mưu cầu của bạn, hiện chưa gặp may mắn, không thành đạt tức khắc được. Hãy rang sức chịu đựng một thời gian, chờ qua cơn giông tố, ắt mọi việc sẽ định. Xem bệnh, bệnh kéo dài. Cầu tài, cầu danh là đang bế tắc. Cơ duyên chưa đến nên hoàn cảnh bi đát, nào có khác chi hoàn cảnh của con cá bị kẹt tre bị kẹt trên ruộng cạn. Nhưng một sớm thời cơ tốt đến, cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn. Bói được quẻ này, ta cần nên nhẩn nại đợi thời chớ có vội vàng hấp tấp. Khi thời đã tới thì như mây gặp gió, như rồng gặp mây bay lên trời thoát hẳn cái cảnh tù túng, khó khăn, trở ngại như trước. Ý quẻ nói rằng: Hiện thời vận của người đang như trầm kha trời đất ám mờ chẳng gọi là may mắn. Cần phải chờ khi sấm sét vang lên, mây gió tan mất rồi trời đất quang đãng, lúc đó mới nhẹ bước trên đường đi. Nghĩa là những việc cầu mưu của bạn, hiện nay chưa gặp may mắn, thành đạt tức khắc. Cần chờ khi thời vận đến thì mới nên công, toại lòng. Vậy hãy ráng sức chịu đựng chờ đợi một thời gian nữa để hoàn cảnh tương đối dễ thở mới tính việc tương lai cao đẹp. Quẻ dạy: Vận bạn bất thông. Ẫn nhẫn chờ thời. Dù chạy cũng chẳng đến đâu. Chờ qua cơn giông tố, ắt mọi việc sẽ định. Đau bệnh kéo dài. Cầu tài, cầu mưu bế tắc, chơi việc đỏ đen càng bất lợi. Số hên: 9, 4, 49, 40, 90, 99, 44, 94.

50. Quẻ số 050 – TRUNG TRUNG
69

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Bát Thuần Đoài Động hào Nhị Ngoại quái: Đoài Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Tài mã lương thông mang, quan lộc hữu định phương. Trư dương, ngưu khuyển, tự khứ chủ trương. b. Dịch nghĩa: Tiền tài phú quý lo chi, Về điều quan lộc có gì đáng lo. Heo, Dê, Trâu, Chó đều cho, Cho đi lo lấy, ấm no cuộc đời. Tất bật vì tiền tài làm gì, chức tước lợi lộc đã định có nơi. Dù là heo, dê, trâu, chó, tự cũng đã có số phận. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Phu đoài, cát. Hối vong.” (Thành tín, vui vẻ. Hào này cát lợi, cảnh khó khăn đã qua.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này tốt, chủ về quan vận hanh thông, tài lộc vào như nước, hết sức giàu sang phú quý. Chuyện tiền tài danh vọng nóng lòng mưu cầu mà làm chi, tất cả đều được định sẵn rồi. Chỉ cố công cày cấy, còn phần gặt hái cứ để tự nhiên, trời ắt không phụ lòng người đâu. Cầu tài, cầu việc đều đắc lợi. Quẻ này tốt, vì nó chủ việc làm quan gặp vận hạnh thông, tài lộc vài như nước, hết sức giàu sang phú quý. Tạo hóa an bài đã từ trước không thể khác được. Ý quẻ nói: Việc tiền tài quan lộc vội cầu làm chi, tất cả đều có định sẵn rồi. Nghĩa là thời vận đã an bày sẵn cuộc sống của người. Đến lúc “Phúc tự lại”. Chẳng cần vất vả vội cầu mà phiền lòng, tuy nhiên, câu xưa

70

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh “Tọa hưởng kỳ thành” đối với khoa học tiến bộ ngày nay hơi có vô lý, song vẫn có lý do tồn tại của nó. Chẳng hạn như trúng số không phải sao. Vậy việc cầu xin của người, hãy chỉ cố công cày cấy, còn phần gặt hái thu hoạch cứ để tự nhiên thì trời ắt không phụ lòng người. Quẻ dạy: Chớ lo, cơ trời đã tạo con đường tương lai rồi. Chờ các năm Hợi, Mùi, Sửu, Tuất là những năm vận tốt của bạn. Cầu tài, cầu mưu đắc lợi. Tính chuyện đỏ đen hạp. Biểu tượng: heo, chó, dê, trâu. Số hên: 50, 5, 55, 15, 25, 35.

51. Quẻ số 051 – THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Đoài Động hào Tam Ngoại quái: Đoài Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Không, không, không, không lý đắc thành công. Bàn đào thiên tuế thục, bất phạ ngũ canh phong. b. Dịch nghĩa: Chớ tưởng không là đã không, Chính vì cái đó mới thành công. Bàn Đào quả trái nay mùi chín, Nào sợ nửa đêm gió thổi bùng. Chớ tưởng không là không có gì, chính nhờ nó mới thành công, Bàn đào ngàn năm chín, nào sợ gió canh năm c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Lai đoài, hung.” (Sự vui vẻ đến. Hào này có sự hung hiểm.)

71

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Theo ý thơ của Khổng Minh, căn cơ đã kiên cố thì không sợ bị lung lay. Không mà lại chẳng không, cho nên tự nhiên sẽ phát đạt. Bạn nên cố gắng không ngừng, ngày vinh quang ắt sẽ đến. Sự hung hiểm rồi sẽ qua, thời vận tốt đẹp tới. Mọi việc sẽ như ý toại lòng. Cầu tài cầu việc đều thành tựu. Chứa lâu ắt phải chướng, uất lâu ắt phải bật. Căn cơ đã kiên cố thì khỏi cần phải lung lay rung chuyển. Không mà lại chẳng không, cho nên tự nhiên phát đạt. Đó là cái tượng của quẻ này. Người xin được quẻ này nên biết rằng: nhà nào tích thiện ắt có thừa phúc, do đó có thể ngồi đợi được. Đầu hai câu của quẻ thơ nói, mới xem qua thì làm người khó hiểu. Thực vậy không làm sao mà thành công được. Nhưng ta nếu xem qua cuốn lịch Tàu trong bài Quang Hiền văn có câu “Cao thảo chi hạ hửu la, hương mao lư chi ốc xuất lương tướng”. Nghiã là trong cỏ rác còn có bông lan. Nhà nghèo tạo nên tướng soái. Đó là cho chúng ta dẫn chứng triết lý hai câu đấy. Như thể những việc cầu xin của người, nên cố gắng không ngừng, ngày vinh quang ắt có trong đời của người vinh hoa phú quý vậy. Quẻ dạy: Tốt đẹp thời vận thái. Sự sự như ý toại lòng, làm chơi ăn thiệt. Cầu tài cầu mưu thành tựu. Đánh số hạp. Số hên: 15, 51, 11, 55, 50, 10, 5, 1

52. Quẻ số 052 – TRUNG THƯỢNG Bát Thuần Đoài Động hào Tứ Ngoại quái: Đoài Nội quái: Đoài a. Nguyên văn:

72

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Sầu kiểm phóng, tiếu nhan khai. Thu nguyệt quải cao đài, tong nhân thiên lý lai. b. Dịch nghĩa: Buồn bã nay đi hết mặt dài, Nụ cười vui vẻ đón ngày mai. Trăng thu sáng chói treo trời giữa, Mừng rỡ người từ thiên lý lai. Khuôn mặt buồn bã đã hết, nụ cười đã nở. Trăng thu treo trên đài cao, mừng người từu ngàn dặm đến. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Thương đoài. Vị ninh, giới tật hữu hỷ.” (Cùng nhau bàn bạc vui vẻ. Tuy chưa an khang hoàn toàn, nhưng bệnh tật đã thuyên giảm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về người đi xa sắp trở về, mưu cầu có thể thành, lại được quý nhân phò trợ, chẳng khác gì hạn hán lâu ngày gặp cơn mưa rào. Thời vận tốt của bạn sắp đến, những mưu cầu của bạn ắt sẽ toại nguyện. Cầu tài, cầu danh đều tốt. Quẻ này chủ người ra đi sắp trở về, mưu vọng có thể thành, lại được người phò trợ, chẳng khác gì hạn lâu gặp mưa. Thật là một triệu chứng tốt đẹp vô cùng. Quẻ này tất nhiên là quẻ đại cát. Theo ý quẻ nói rằng: Hiện nay sầu mặt đã tan mất. Mà đã vui vẻ rồi. Và hơn nữa trăng thu giữa trời sáng sủa mừng rỡ đón khách xa đến, nghĩa là thời vận của người sắp đến. Vận trình hanh thông để đón lấy những may mắn đó. Vậy việc cầu xin của bạn ắt sẽ được toại nguyện trong nay mai, hãy sửa soạn tiến hành đi để đón lấy những kết quả tốt đẹp đấy. Quẻ dạy: Hết vận dở đến vận thái rồi. Có quý nhân từ xa đến, giúp công cho bạn đắc lực. Thành công chắc chắn. Sự sự đẹp lòng cầu tài. Cầu danh hạnh tiến. Đánh số hạp. Số hên: 2, 5, 52, 22, 55, 50, 20.

73

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh 53. Quẻ số 053 – HẠ HẠ Bát Thuần Đoài Động hào Ngũ Ngoại quái: Đoài Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Tu trước lực, mạc viễn du. Trường can câu hướng thiềm thừ quật, trực dục vân trung đắc cự ngạo. b. Dịch nghĩa: Phải ra sức chớ đi xa, Hãy nên gìn giữ bước qua khỏi cầu. Hang con cóc lại thả câu, Trên cây hết cá, xây lầu trên mây. Phải ra sức, chớ đi xa. Cần câu dài hướng vào hang con cóc. Chớ muốn được con sò lớn ở trong mây. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Phu vu Bác, hữu lệ.” (Làm tù binh ở nước Bác. Hào này có hung hiểm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về muốn làm ăn và phát đạt tất nhiên phải nhọc sức, trải qua bao nhiêu vất vả khổ cực mới có ngày tươi sáng được. Bạn nên cố sức mà làm, đừng có cao vọng, thì mới được thư thả phần nào. Càng cao vọng càng thất bại, mọi việc đều bất thông. Cầu danh, cầu lợi đều khó đạt thành. Quẻ này chủ muốn tính toán làm ăn tất nhiên là phải nhọc sức. Trong khi bôn ba vất vả, nếu không dụng vào những công việc: sắt, súng, kim châm, đá mài, thì không thể nào bước dần vào gia cảnh được.

74

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Người xin được quẻ này có hy vọng tiến tới được, song trước hết, phải trải qua bao nhiêu tàn khổ mới có ngày tươi sáng được. Theo quẻ thơ nói: Người hãy nên cố sức mà làm và đừng đặt cao vọng quá, thì mới được thư thả phần nào. Nếu không, kết quả của sự cầu mưu của người ắt như thả câu vào hang cóc, bắt cá trên cây và xây lầu trên mây rút cuộc chỉ là hư không, mà lại tốn công hao sức thôi chẳng lợi ích gì cả. Quẻ dạy: Mọi việc nên đình đốn. An phận là hơn. Quá cao vọng càng thất bại. Nên chờ đợi. Mọi việc đều bất thông. Cầu danh, cầu lợi khó mong đạt. Đánh số e bị thua. Biểu tượng: cá, cóc. Số hên: 35, 53, 5, 3, 33, 55, 50, 30.

54. Quẻ số 054 – HẠ HẠ Bát Thuần Đoài Động hào Lục Ngoại quái: Đoài Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Vô tung vô tích, viện cận nan mịch. Can hải hành chu, không lao phí lực. b. Dịch nghĩa: Không hình không bóng hỏi ai, Xa gần chẳng thấy, kiếm hoài thấy đâu. Biển nay cạn, thả thuyền châu. Hao công tốn sức, cố cầu vẫn không. Không dấu không vết, xa gần đều khó tìm. Đi thuyền trên biển cạn, chỉ hao công tốn sức mà thôi. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
75

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Dẫn đoài.” (Đưa người tới để thuyết phục.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về mọi việc đều không tốt. Trong trường hợp gian nan này, nếu sớm biết tỉnh ngộ thì cũng có thể vãn hồi nghịch cảnh và mua chuộc được lòng người. Hiện thời vận của bạn vẫn còn bế tắc, chưa thể làm ăn gì được, hỏi bệnh thì chẳng lợi, hỏi việc thì không thành. Nếu hỏi về việc của cải bị mất mát thì khó mà tìm lại. Cầu danh, cầu tài khó thành. Quẻ này chủ mọi việc đều không tốt: bói xem bệnh thì chẳng lợi, hỏi danh và tài thì cả hai đều không xem thai nghén thì sản phụ hoảng kinh, tìm người đi thì người đi không tới, hỏi mưu sự thì mọi việc không thành. Trong trường hợp thiên niên vạn nan này, nếu biết tỉnh ngộ mau lẹ thì cũng có thể vản hồi được cảnh ngộ và thuận thao được lòng người. Ý quẻ nói rằng: Hiện nay, thời vận của con người vẫn còn bế tắc, chưa thể làm ăn gì được, mà phải theo lối sống lâu nay là hơn. Còn nếu cần hỏi về việc của cải mất lạc thì khó tìm lại. Sở dĩ tôi dám bàn giải như vậy là căn cứ bốn câu thơ trên nói rằng không hình bóng, kiếm khắp xa gần chẳng thấy, vậy nếu xin hỏi mất đồ còn hy vọng gì. Và hai câu sau nói: Biển cạn không nước thuyền làm sao đi được, đó có phải hao công tốn sức chăng. Quẻ dạy: An phận thủ thường, giữ mức cũ. Công việc bế tắc, xoay sở mấy cũng thất bại. Đau bệnh gặp thầy, mất đồ khó kiếm. Cầu mưu, cầu tài còn lâu, lúng túng là khác. Đánh số khó trúng. Số hên: 40, 50, 44, 55, 4, 5, 54, 45.

55. Quẻ số 055 – HẠ HẠ Trạch Hỏa Cách Động hào Nhất Ngoại quái: Đoài

76

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Tế vũ mông mông thấp, giang biên lộ bất thông. Đạo đồ âm tín viễn, bằng trượng tá đông phong. b. Dịch nghĩa: Trời lại mưa phùn ướt khắp cùng, Mé sông đường sá chẳng nào thông. Xa xôi âm tín biệt tăm tích, Chỉ có vậy nhờ sức gió đông. Trời mưa phùn ẩm ướt khắp nơi, đường sá ở mé sông chẳng thông. Nơi xa xôi chẳng có tin tức gì, chỉ có cách nhờ vào cơn gió đông. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Củng dụng hoàng ngưu chi cách.” (Dùng dây da bò cột chặt lại.) Theo ý thơ của Khổng Minh, trời mưa phùn, đường sá không thông và tin tức thì không có, đều là những cảnh chưa được hanh thông. Vì vậy, những mưu cầu của bạn chưa thể thành được. Chờ tin, tin chẳng có; chờ công việc, việc chẳng thành. Nhưng câu thơ chót lại nói “chỉ có cách nhờ vào gió đông” là có ý bảo bạn hãy nhờ sức người ta giúp sức để việc mưu cầu được đỡ phần nào. Quẻ này cầu việc, cầu tài còn chậm. Quẻ này chủ Được người khích lệ, gởi gắm. Tuy vậy cũng phải nhẩn nại chờ đợi. Con chim trích bị chỉ một cành nhưng lại có hy vọng. Nếu hăm hở vội vả, mong chóng thành tựu thì chẳng những không thể đạt nguyện mà còn thêm kẹt là khác. Quẻ thơ nói trời mưa phùn, đường không thông và tin tức là không, đều là những cảnh không may chưa được hanh thông. Vì vậy, những việc cầu xin của bạn chưa thể thành đạt ý muốn.

77

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nhưng câu chót của thơ lại dạy: Nhờ cậy sức gió đông. Phải chăng có ý dạy người hãy nên nhờ sức người ta giúp ta để công việc cầu xin được đỡ phần nào chăng. Quẻ dạy: Chờ tin, tin chẳng lại. Chờ công việc, việc chẳng thành. Đang bế tắc, các đường tính toán đều không thông. Ẫn nhẫn chờ thời, chờ kẻ giúp. Sẽ có người từ phương đông đến, giúp nên công. Cầu mưu, cầu tài còn chậm, đánh số chưa thông. Số hên: 55, 5, 50, 25, 15, 35.

56. Quẻ số 056 – HẠ HẠ Trạch Hỏa Cách Động hào Nhị Ngoại quái: Đoài Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Bình địa khởi phong yên, thời hạ vị năng an. Cao xứ mịch tiền duyên b. Dịch nghĩa: Gió lửa bỗng nhiên nỗi đất bằng, Bây giờ thời vận chửa nên thân. Hãy mà tìm kiếm nơi khô ráo, Mối nợ tình duyên sẽ đến anh. Đất bằng bỗng nổi cơn gió lửa, thời vận chưa được yên. Hãy tìm duyên tiên ở nơi ráo c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Dĩ nhật nãi cách chi. Chinh cát, vô cữu.” (Ngày tế tự tiến hành cải cách. Hào này lợi về việc chinh phạt, không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về công việc có gặp nhiều ngăn trở, thời vận chưa thông. Theo như thình cảnh và thời vận của
78

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh bạn hiện nay, là giống như đất bằng bỗng nổi cơn sóng gió, và còn khuyên hãy tìm quý nhân ở nơi cao sang để nhờ giúp đỡ, Những mưu cầu của bạn, cần phải nhờ bạn bè phụ giúp thì mới mong được việc. Quẻ này lợi tình duyên, cầu tài, cầu việc chẳng có ích gì nếu như không có quý nhân hỗ trợ. Quẻ này chủ công việc trầm trệ, thời vận chưa thông. Ví thử có niên tai nguyệt hối thì chỉ nên lặng lẽ đợi chời, hơn nữa cần phải cẩn thận lắm mới được. Còn một việc nhân duyên, nếu muốn cầu tìm thì nên tìm ở những nơi cao mới hy vọng thành tựu. Người xin được quẻ này phải nên mau tìm phục thủ kỹ để tránh tai họa. Thơ quẻ cho rằng, tình cảnh cũng như thời vận của người cầu xin hiện nay, như đất bằng bỗng lại nổi lên sóng gió. Và còn nói rõ hiện giờ chưa được ổn song lại khuyên người hãy tìm nơi cao để nối mối duyên nợ. Vậy những việc cầu xin của người, nên phải nhờ sức lực và thế lực của người ta phụ giúp thì mới mong được nên việc. Quẻ dạy: Xấu, bế tắc. Lợi cho việc tình duyên. Nhưng phải nhờ vào quý nhân giúp, trong việc làm ăn sụp đổ thình lình. Chớ cầu tài, cầu mưu chẳng ích gì. Chỉ may có 2 phần 10, nếu có quý nhân hỗ trợ. Tính chuyện đỏ đen chẳng nên công. Số hên: 65, 56, 5, 6, 55, 66, 50, 60.

57. Quẻ số 057 – TRUNG TRUNG Trạch Hỏa Cách Động hào Tam Ngoại quái: Đoài Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Chính trực nghi thủ, vọng động sinh tai. Lợi thông danh đạt, diệp lạc hoa khai. b. Dịch nghĩa:

79

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ắn ngay nói thẳng sẽ yên lành, Làm bậy nghĩ tà tai hại thân. Hiển đạt hai điều danh với lợi, Lá tàn hoa nở sắc mau than. Cần phải giữ gìn sự ngay thẳng, làm bậy sẽ sinh ra tai họa. Có vậy thì danh lợi đều thông đạt, lá rơi hoa nở c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Chinh hung. Trinh lệ. Cách ngôn tam tựu, hữu phu.” (Chinh phạt sẽ không có lợi, sẽ gặp hung hiểm. Muốn tay đổi, cần phải thảo luận nhiều lần, đây là điềm ứng nghiệm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về nên giữ lòng ngay thẳng, nếu được như vậy thì danh lợi cùng tới. Lá rụng thì hoa nở, đó là lý tự nhiên. Những mưu cầu của bạn phải là điều chính đáng, đừng tính chuyện tà ác. Có vậy mới được quý nhân giúp đỡ mà được cả thành công theo ý muốn. Quẻ này cầu việc, cầu tài đều đạt thành, nhưng cần có chính đạo. Quẻ này chủ người ta nên giữ lòng ngay thẳng, chớ có theo dòng đuôi sóng, cùng với đời trôi nổi. Nếu theo được như vậy thì danh tánh lợi tới, có thể nở mày nở mặt với thiên hạ. Lá rụng thì hoa nở, đó là lý chí tự nhiên. Người xin được quẻ này vụ lấy điều ngay thẳng mà làm gốc. Quẻ dạy: Muốn thành đạt những việc sở cầu nên phải ăn ngay ở lành, chớ làm điều bậy thất đức, nếu không chỉ không nên việc mà còn tai họa lụy thân nữa là khác. Những sự cầu xin của người hay tính mưu điều chính đáng, đừng tính việc tà. Phải làm ơn, làm phước, để công việc sở cầu được quý nhân giúp đỡ thành công theo ý muốn vậy. Quẻ dạy: Trồng đức mà ăn quả, quả càng lành và trường tồn. Chớ tính chuyện ác đức, tà vậy mà có hại, việc thành đạt trong đời đều do cái tâm đạo đức của bạn. Cầu mưu, cầu tài đạt thành, nhưng cần có đạo tâm.

80

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Đánh số Số hên: 7, 5, 57, 75, 70, 50, 77, 5. hạp.

58. Quẻ số 058 – HẠ TRUNG Trạch Hỏa Cách Động hào Tứ Ngoại quái: Đoài Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Quân tử thăng, tiểu nhân trở. Chinh chiến sinh ly, khổ tiền hữu cát. Nhân phùng mã ngưu, tại nhân sở tự, yếu doanh cầu an b. Dịch nghĩa: Quân tử khuôn phò kẻ xấu khi, Cuộc chinh chiến khổ sầu sanh ly. Quý nhân hội ngộ nơi trâu ngựa, Công việc ráng lo chớ hoãn trì. Quân tử thì thăng tiến, tiểu nhân thì gặp trở ngại. Cuộc chinh chiến sẽ gây ra ly tán. Con người mà gặp trâu ngựa, công việc chỉ nên cầu yên ổn. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hối vong. Hữu phu, cải mệnh. Cát.” (Cảnh khó khăn đã qua. Điềm ứng nghiệm là, thay đổi mệnh lệnh thì cát lợi. Theo ý thơ của Khổng Minh cho biết, hoàn cảnh của bạn đang ở trong một tình thế khá tế nhị, có tranh chấp, có ly tán. Việc mưu cầu của bạn may hay rủi, thành hay bại, phần lớn đều do bản thân bạn định đoạt. Vậy hãy cố gắng lên, chịu đựng gian nan thì mới có thể thành đạt. Quẻ này cầu tài, cầu việc đều sẽ đạt.
81

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ này cho biết: Một Dương tới che chở nhưng lại đến một lũ Ấm tới phá ngăn. Tuy trên đường đời may gặp được người tốt nhưng vẫn phải nên tự mình xếp đặt lấy, giải quyết lấy công việc của mình, có thế mới thỏa đáng tốt đẹp, chứ chớ nên hoàn toàn ỷ cậy vào kẻ khác. Câu thứ tư nhụ ý khuyên răng, cần phải lưu ý. Theo ý quẻ cho biết hiện hoàn cảnh của bạn đang ở một hoàn cảnh tế nhị như hai câu đầu đã nói “quân tử phò, mà tiểu nhân khinh khi như cuộc chinh chiến, biết bao khổ sầu sanh ly”. Nhưng mà hai câu sau lại nói “sẽ gặp quý nhân giúp đỡ và khuyên nhủ phải cố sức chăm lo việc cầu xin”. Do đó, việc cầu xin của bạn may hay rủi, thành hay bại đều phải do bản thân mình định đoạt phần lớn. Vậy hãy cố gắng lên, chịu đựng những gian nan để thành đạt sở cầu. Quẻ dạy: Cố gắng thực hành ngay, chớ chần chừ, cần nhớ quý nhân, Biểu tượng quẻ: trâu, ngựa. Cầu tài cầu mưu sắp đạt nhưng phải nhớ quý nhân. Đánh số hạp một nữa . Số hên: 85, 58, 5, 80, 50, 88, 55.

59. Quẻ số 059 – HẠ HẠ Trạch Hỏa Cách Động hào Ngũ Ngoại quái: Đoài Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Phân phân phục phân phân, hy hư độc yêm môn. Liễm my vọng đăng hỏa, bạn ngã tọa hoàng hôn b. Dịch nghĩa: Bời bời càng lại ngổn ngang, Một mình khép cửa thở than buồn rầu. Gió đèn nhăn mặt nghĩ đâu,
82

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Người cùng cảnh tối, biết cầu với ai. Bời bời lại càng bời bời, một mình khép cửa thở than. Nhíu mày lên nhìn ngọn đèn, bạn và ta cùng ở cảnh hoàng hôn. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đại nhân hổ biến, vị chiếm hữu phu.” (Đại nhân thúc đẩy việc thay đổi một cách mãnh liệt, không cần phải bói, đã có ứng nghiệm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, người được quẻ này có cái lo đơn độc trong bước đường cùng. Vì vậy, trăm việc mưu cầu đều tạm thời đình chỉ. Thình cảnh của bạn và bạn bè của bạn còn trong tình trạng bế tắc, chưa được hanh thông. Quẻ này cầu lợi, cầu việc đều xấu. Quẻ này chủ thế đạo biển lớn, thời không phải của ta, khiến ta đành phải sống đơn độc, chỉ còn biết than thân với bóng. Người xin được quẻ này có cái lo đơn độc ngồi giữ bước đường cùng. Bới thế trăm việc mưu vi đều nên tạm thời đình chỉ. Ý quẻ cho rằng: tình cảnh của bạn hiện nay ngổn ngang bời bời trong cảnh chiều tối, buồn rầu vô cùng, nghĩa là chỉ thời vận của bạn còn trong bế tắc, chưa được hanh thông. Tất cả sự cầu xin của bạn chưa toại nguyện trong lúc này, mà phải chịu đựng một thời gian nữa thì mới tốt. Vì bài thơ không được câu nào khuyến khích cả, nên người phải tự xét lấy. Quẻ dạy: An phận. Và chờ thời, mọi việc bế tắc, dù có đông xông, tây đột cũng vô công. Cầu lợi, cầu mưu dở. Đánh đỏ đen cũng hạp. Số hên: 9, 5, 59, 95, 99, 55, 90, 50.

60. Quẻ số 060 – TRUNG TRUNG Trạch Hỏa Cách Động hào Lục Ngoại quái: Đoài
83

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Nhan sắc mỹ, hưu quải hoài. Nhân tại xa trung, chu hành thủy lý. b. Dịch nghĩa: Hồng nhan mỹ, quả như tiên, Ấu lo chi nữa, điểm ra phước lành. Người trong xe, sắp khởi hành, Thuyền nan một mảnh, thăng bay chạy nhanh. Nhan sắc đẹp, nhưng chớ giữ trong lòng. Người ngồi trong xe, thuyền đi trên nước. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Quân tử báo biến, tiểu nhân cách diện. Chinh hung, cư trinh cát.” (Người có quyền thay đổi như con báo vằn thay long, tiểu nhân thì thay đổi sắc mặt. Hào này không lợi về việc chinh phạt, nhưng lợi về an cư.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này khuyên chớ nên vọng tưởng xa xôi, nên an phận thủ thương. Những mưu cầu của bạn nhất định sẽ trôi chảy. Tuy gặp khó khăn, nhưng sẽ vượt qua hết. Quẻ này càu tài, cầu việc thì nên gấp rút, sẽ thành công. Quẻ này khuyên ta chớ nên vọng tưởng xa xôi mà chỉ nên thủ thân an mệnh, ví thử có chạy vạy, mưu tính cao xa thì bất quá chỉ làm rối loạn tâm ý đó thôi, rốt cuộc cũng chẳng thành tựu điều gì. Người được quẻ này chớ nên khinh cử vọng động, ta có thể lấy tỷ dụ như : kẻ kia là một thiếu nữ tuyệt đẹp đi trong xe, còn ta thì lại là một khách lữ hành ngồi trong thuyền, hai bên không có hy vọng chi gặp gỡ. Theo ý quẻ cho rằng: Những việc cầu xin của người, chẳng gặp gì trở ngại cả, mà nhứt định công việc trôi chảy, thành đạt sở cầu. Bởi người cầu xin được quẻ này là một quẻ Thượng Thượng tốt lắm.

84

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Bài thơ quẻ đã nói rất rõ, như hồng nhan mỹ, người trong xe, thuyền đi trong nước. Vậy còn gì đáng chê nữa. Hãy tiến hành sớm những việc mưu cầu đã dự tính, chớ chần rồi mất dịp may, nay vận thời của người là đang lúc đấy. Quẻ dạy: Gấp rút tính, ắt nên công. Tuy cũng khó khăn, nhưng bạn có tài nên vượt qua hết, nó như thuyền nan vượt sông vậy. Cầu tài, cầu mưu gấp rút, thì nên. Đánh số đắc lợi. Số hên: 60, 6, 16, 26, 36, 46, 56.

61. Quẻ số 061 – HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động hào Nhất Ngoại quái: Đoài Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Kiều dĩ đoạn, lộ bất thông. Đặng chu lý tập, hựu ngộ cuồng phong b. Dịch nghĩa: Cầu nay đã gãy khó qua sông, Bế tắt đường đi lộ bích cùng. Bước xuống ghe thuyền chèo lái chạy, Nào ngờ gặp lại thổi cuồng phong. Cầu đã gãy, đường không thông. Lên thuyền chèo đi, nào ngờ gặp cơn gió dữ c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Quan hữu dụ, trinh cát, xuất môn giao hữ công.”(Quan có cáo dụ, quẻ này cát lợi. Ra ngoài làm việc có công.) Theo ý thơ của Khổng Minh, người được quẻ này đang ở vận xấu, phải tu nhân tích đức, mới mong chuyển nguy thành an, hóa hung thành cát. Nếu mưu tính quá nhiều, e rằng chẳng được gì. Người đang tính lên
85

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh đường đi tìm tương lai, lại gặp cầu gãy, đường sá bế tắc, đổi sang đi tuyền thì lại bị gió to, như vậy làm sao đăng trình, không đăng trình thì làm sao có tương lai sáng lạn! Quẻ này cầu tài, cầu việc đều rất khó khăn, còn xa. Cầu gãy đường kẹt, gió cản thuyền tàu, chừng ấy đã đủ cho ta thấy cái vận mạng chó mực của ta rồi. Người xin phải quẻ này chỉ có thể tu nhân tích đức, vun trồng cây phúc, mới mong chuyển nguy ra an, hóa hung ra cát mà thôi. Nếu mưu tính quá nhiều lòng tham không đáy, e rằng chẳng thoát khỏi tai họa. Thơ quẻ tả cảnh và thời vận của con người hiện nay. Như người đang tính lên đường để đi tìm tương lai, lại gặp cầu gẫy, đường sá bế tắc không, muốn đi thuyền lại bị gió to, như vậy làm sao đăng trình, không đăng trình mà ngồi trong nhà, thì làm sao có tương lai sáng lạng! Đó là mách cho người hay, thời vận của người chưa được hanh thông và việc cầu mưu của người khó thành công. Quẻ dạy: Thời vận rất tề, chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời. Con người có lúc thái, lúc dở, thì lo gì. Thủ phận mà chờ đợi. Cầu tài, cầu mưu, còn lâu. Đánh số chưa gặp may. Số hên: 16, 6, 1, 61, 66, 11, 60, 10.

62. Quẻ số 062 – HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động hào Nhị Ngoại quái: Đoài Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Thâm đàm nguyệt, chiếu kính ảnh. Nhất trường không, an báo tin. b. Dịch nghĩa: Vực thẳm nơi sâu trời sáng trắng, Soi gương chiếu bóng ảnh tinh thần.
86

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nhưng mà những đó hư không cả, Chẳng có tin gì đáng hạnh hân. Trăng đã rọi bóng ở đầm sâu. Báo tin yên ổn là một khoảng trống không c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hệ tiểu tử, thất trượng phu.” (Ràng buộc trẻ con, bỏ mất đại nhân.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về công danh thì lận đận, người đi xa thì bặt tin, kiện tụng thì thất lợi, thảy đều không tránh khỏi thiệt thòi. Như vậy, những mưu cầu của bạn chỉ có tiếng mà không có miếng, rốt cuộc chẳng đi đến một kết quả nào. Quẻ này chủ gia đình thì nhiều bệnh, bệnh nhân thì bất thành, công danh thì lận đận, người đi thì bặt tin, kiện cáo thì thất lợi, tất cả thảy đều không tránh khỏi tai họa thiệt thòi. Người xin phải quẻ này nếu biết tu chỉnh con người, thì chưa hẳn cảnh ngộ đã phải là vô ích. Ý quẻ nói: Dưới nước trăng hoa, hình bóng trong gương dù đẹp cách mấy đều cũng là hư không, chẳng có chút nào thực tế, có cũng như không. Vậy có gì đáng mừng đáng vui đâu. Như vậy những việc mưu cầu bạn chỉ có tiếng mà không có miếng, rút cuộc trở lại không không, chẳng đi đến một kết quả nào nên cẩn thận lo lấy thôi. Quẻ dạy: Thực tế, chớ quá mơ mộng. Tình trạng đang bế tắc, cần ẩn nhẫn chờ thời. Tài lợi, tính toán chẳng đi đến đâu. Đánh số cũng bất lợi. Số hên: 26, 6, 2, 62, 22, 66, 60, 20.

63. Quẻ số 063 – TRUNG THƯỢNG Trạch Lôi Tùy Động hào Tam Ngoại quái: Đoài
87

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Hồ hải ý du du, yên ba hạ điếu câu, Nhược phùng long dữ thổ, danh lợi nhất tề chu. b. Dịch nghĩa: Ý tình sông biển nhởn nhơ, Thả câu nơi sống, sững sờ lạ thay. Nếu phùng long thỏ quả may, Cuộc đời danh lợi chứa đầy hân hoan. Biển hồ lòng thảnh thơi, thả câu xuống nơi sóng nước. Nếu gặp rồng và thỏ thì danh lợi đều chu toàn. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hệ trượng phu, thất tiểu tử. Tùy hữu cầu đắc. Lợi cư trinh.” (Ràng buộc người lớn, bỏ mất trẻ con. Tìm kiếm mưu cầu cũng có chỗ được. Hào này lợi về bói về ở.) Theo ý thơ của Khổng Minh thì quẻ này chủ về vào năm Mão và năm Thìn giao nhau thì danh lợi sẽ được song toàn. Hoặc gặp những người sinh năm Mão, năm Thìn thì sẽ được giúp đỡ. Bạn phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, có vậy thì những mưu cầu của bạn ắt sẽ đạt thành ý nguyện. Quẻ này cầu việc, cầu tai đều đắc lợi. Quẻ này chủ vào lúc Tỵ Thìn niên giao thì danh lợi sẽ được song thu, ngoài ra ta cũng gặp được những người sinh năm Tỵ, Thìn giúp đỡ đề huề. Người xin được quẻ này hãy nên suy nghĩ cẩn thận, và cố gắng tuân theo. Theo quẻ nói: Ý tình sông biển đang sóng gió nhưng lại nhỡn nhơ, mà thả câu nói đó, thực là một việc kỳ lạ, nếu bắt gặp con rồng con thỏ thì tiếng vang lừng trời và tiền của đầy nhà. Nghĩa là ý muốn dạy rằng: Những việc cầu xin của người thiệt là gian nan vô cùng, nếu vượt được cũng như chịu đựng được những gian nan đó, ắt thành đạt ý nguyện lâu nay, cuộc đời sẽ nhanh lên hương.
88

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ dạy: Sự khó mà nên một cách bất ngờ, kỳ dị khó mà tưởng nổi. Cần rèn tài, luyện đức, thì việc càng có kết quả tốt nữa. Biểu tượng: rồng và thỏ. Cầu mưu cầu tài đắc lợi, đánh số tốt. Số hên: 36, 6, 3, 63, 33, 66, 60, 30.

64. Quẻ số 064 – HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động hào Tứ Ngoại quái: Đoài Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Vật bất lao, nhân đoạn kiều. Trùng chỉnh lý b. Dịch nghĩa: Vật không vững chắc gì đâu, Bây giờ đã gãy cây cầu người đi. Hãy mau sửa lại chờ gì, Đừng nuôi hy vọng, tâm thì mới yên. Vật không vững chắc gì đâu, người ta làm gãy cây cầu. Hãy mau sữa lại vào bớt cao ngạo đi c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tùy hữu hoạch. Trinh hung. Hữu phu, tại đạo dĩ minh, hà cữu.” (Đi theo tìm kiếm trên con đường cũng có thu hoạch. Hào này có hung hiểm, nhưng là điềm con đường đã sáng sủa, còn cho tài họa gì được nữa chứ.) Theo ý tho của Khổng Minh, người được quẻ này nên vững tâm tiến bước, tìm cách sửa chữa nhưng sai lầm của mình, không nên xem thường mọi việc, mới có thể khôi phục lại được cơ nghiệp cũ. Chơ nên

89

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh nuôi dưỡng mộng cao xa quá, để tránh phiền não, tốn công vô ích. Quẻ này cầu việc, cầu tài đều dở. Quẻ này có cái tượng tạo lập bên lò mới, trùng chỉnh lại kiền khôn, nghĩa là xây dựng lại cơ đồ một phen nữa. Người xin được quẻ này nên vững tâm tiến bước, tìm cách tự lo nhưng không nên xem thường mọi việc, có thế mới có thể khôi phục lại cơ nghiệp xưa kia. Theo ý quẻ cho biết rằng: Thời vận của người hiện nay chưa được hanh thông, không vững chắc như cầu đã gãy. Chớ nên nuôi dưỡng mộng cao, để tránh phiền chí, hao công vô ích. Xưa có câu (thời đến sắc thành vàng, không thời vàng như sắc) vậy trong thời gian này tạm ngừng lại những mưu cầu phát triển mà chỉ nên an phận để qua hạn vận không may này, rồi mới tính lại thì tốt hơn. Quẻ dạy: Dở, an phận thì tốt. Cầu gãy, cần sữa sang lại mới đi được. Nghĩa là nên rèn chí luyện tài đã rồi ắt hay. Cầu mưu cầu tài đều dở. Đánh số bất thông. Số hên: 46, 4, 6, 64, 44, 66, 40, 60.

65. Quẻ số 065 – HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động hào Ngũ Ngoại quái: Đoài Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Nhập nhi dị, xuất nhi nan. Yêm yêm đáo tái tam, giao gia ý bất kham b. Dịch nghĩa: Muốn vào chả có khó gì, Muốn ra mới khó, cực kỳ tốn công. Tình lơ lửng ý đến cùng,
90

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Càng thêm lộn xộn, càng bung ý tình. Muốn vào thì dễ, muốn ra mới khó. Lằng nhằng đã ba lần, vậy mà không kham. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Phu vu gia, cát.” (Từ chỗ vui vẻ trở về. Hào này tốt đẹp.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về vào dễ mà ra khó, lúc tính toán công việc thường là rất dễ, nhưng khi làm thì mới thấy khó vô cùng. Nếu trước khi hành động mà bạn không tính kỹ, đến lúc xảy ra những điều không hay rồi thì khó mà cứu chữa. Cầu việc, cầu lợi còn xa. Quẻ này chủ dễ tiến mà khó lùi. Đấy là cái cảnh của con chim muốn sổ lồng mà không đặng, con cá muốn thoát lưới mà không được, con người bị khốn quẩn trì trệ đã quá lâu chỉ mong sao nhảy thoát được hố lửa. Người xin phải quẻ này thường bối rối chẳng yên, ý nghĩ như mối tơ vò vậy. Thơ quẻ nói: Vào dễ ra khó và đến lúc băn khoăn thì càng lại lôi thôi. Nghĩa là phàm việc bạn tính thì rất dễ, nhưng khi làm thì khó vô cùng. Nếu trước sự việc mình không tính kỹ, đến lúc xảy ra những điều không hay rồi thì khó cứu chữa đấy. Vậy, những việc cầu xin của bạn trước khi tính làm phải đắn đo suy nghĩ cho kỹ lưỡng, phàm việc phải nắm chắc trong tay rồi mới làm. Mới tránh được những buồn sầu về sau. Quẻ khuyên: Nên tính toán nghiên cứu kỹ càng trước khi tính việc gì. Chờ thời là hơn. Cầu mưu cầu lợi còn lâu. Đánh số ít có may. Số hên: 5, 6, 65, 56, 66, 55, 50, 60.

66. Quẻ số 066 – HẠ HẠ Trạch Lôi Tùy Động hào Lục
91

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ngoại quái: Đoài Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Sự trì chí tốc, nhi thả phản phúc. Trực đãi tuế hàn, hoa thàn quả thục. b. Dịch nghĩa: Việc chậm muốn mau nào dễ thành, Còn nhiều phản phúc và quanh co. Nên chờ mùa lạnh đến xem đã, Quả chín hoa tàn mới tốt lành. Việc chậm mà muốn mau thì rất dễ thất bại. Đến mùa lạnh thì hoa tàn quả chín. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Câu hệ chi, nải tong duy chi, vương dụng hanh vu tây sơn.” (Bắt giữ lại rồi trói buộc nghiêm ngặt. Vua nên tế tự ở núi Tây.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về mưu sự nên chậm, không nên gấp, đợi qua lúc khó khăn thì sẽ có thu hoạch. Người được quẻ này nên nhẫn nại chờ đợi. Cầu tài, cầu việc còn phải chờ đợi. Quẻ này chủ mưu sự nên hoãn không nên gấp, gấp thì chẳng những đã vô ích mà lại còn phản phúc bất thành. Qua tới mùa đông, ta sẽ thu hoạch được mỹ mãn, điều đặc biệt nhất là không phải mệt sức mà vẫn được. Người xin được quẻ này nên nhẫn nại chờ đợi, không nên than thở là bất như ý. Quẻ thơ cho hay rằng: Công việc cầu mưu của bạn cần phải chờ đợi một thời gian nữa mới hanh thông được. Bởi hiện nay sự việc chưa thong dong còn nhiều quanh co lắm, thì muốn mưu thành đạt khó vậy. Như trong quẻ nói rất rõ ràng, hãy chờ đợi đến lúc hoa rụng quả chín mới là tốt lành. Đó có phải chẳng có ý chỉ đến xuân tới, thời vận con người mới được hanh thông.
92

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ dạy: Chờ đợi mùa xuân sang, ắt việc mới có kết quả. Bây giờ thì chưa. Ẫn nhẫn chờ đợi thì hay. Muốn gấp cũng chẳng được vào. Cầu tài, cầu mưu còn chờ đợi. Đánh số chưa mấy hạp. Số hên: 68, 86, 6, 8, 80, 60, 88, 66.

67. Quẻ số 067 – THƯỢNG THƯỢNG Trạch Địa Tụy Động hào Nhất Ngoại quái: Đoài Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Thừa mã tiền tiến, Sở cầu cát trinh. Tùy thời hài mỹ, Khuyết nguyệt trùng minh. b. Dịch nghĩa: Cỡi ngựa lên đường bước vận trình, Cầu xin sự việc mọi điều linh. Luôn luôn vui vẻ được sung sướng, Trăng khuyết lại tròn chót sáng tinh. Cưỡi ngựa tiến lên phía trước, việc mưu cầu đều sẽ tốt đẹp. Trăng khuyết rồi lại tròn trở lại. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hữu phu, bất chung nãi loạn, nãi tụy nhược nào. Nhất ác vi tiếu. Vật tuất, vãng, vô cữu.” (Có điểm ứng, chua đến cuối cùng đã hỗn loạn, lúc đầu giống tiêng la khóc, sau đó lại biến thành tiếng cười. Không nên lo lắng, hay đi tới trước. Hào này không có tai họa. Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về nên đông, không nên tĩnh, nên đi xa, càng đi xa thì càng có lợi. Mọi mưu cầu của bạn đều được hanh thông, chẳng có gì đáng lo ngại. Cầu tài, cầu việc đều thành đạt.
93

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ này chủ nên động không nên tĩnh, nên xa không nên gần, càng đi càng có lợi, đến đâu là y như là có chuyện gặp gỡ, ý hợp tâm đầu. Đây chính là cái tượng trăng khuyết lại tròn, quả thực là Đại cát. Theo ý quẻ cho biết, tất cả sự cầu xin của người đều được hanh thông mà chẳng có gì đáng lo ngại, dầu có nhưng gì không may, đều trở thành quá khứ rồi, từ đây về sau sẽ gặp may mắn và sung sướng đấy. Bởi vì vận thời cũng như hoàn cảnh của bạn hiện nay, đang như cỡi ngựa lên đường oai phong lắm lắm. Quẻ dạy: Thới lai phong tong đàng vương cái, như cảnh Chu Bốt đến lúc nên danh. Cầu tài, cầu mưu đạt thành. Đánh số hạp tốt. Số hên: 76, 6, 7, 67, 77, 66, 60, 70.

68. Quẻ số 068 – TRUNG TRUNG Trạch Địa Tụy Động hào Nhị Ngoại quái: Đoài Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Chu ly tại độ, nguyệt ly vân; xuất nhập đồng quan hiếu vấn tân. Thả hướng tiền hành khứ cầu trú, hà tu nghi lự tái tam tâm b. Dịch nghĩa: Thuyền rời khỏi bến, trăng xa mây, Người khỏi Đông quan dễ hỏi thay. Cứ tiến mà đi cầu chỗ ở, Lo nghi mãi mãi chẳng nào hay. Thuyền rời bến, trăng rời xa mây; người ra vào đồng Quan hay hỏi bến đâu. Cứ đi tới mà tìm chỗ trú, lo nghĩ mãi mà làm gì c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
94

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Dẫn cát, vô cữu. Phu, nãi lợi dụng thược.” (Dẫn đi thì cát lợi, không có tai họa. Có điềm ứng là cử hành lễ tế Xuân là có lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về rat khỏi cửa la có lợi. Người được quẻ này rất nên tiến tới thì mới có cơ may gặp gỡ, chớ nên băn khoăn, lưỡng lựn àm lỡ mất tiền trình. Những mưu cầu của bán ẽ được toại ý trong nay mai. Cầu tài, cầu việc đều sẽ đạt thành. Quẻ này chủ ra khỏi cửa là có công, Người xin được quẻ này rất nên đập bàn dứt áo đứng lên. Tiến lên thì mới có cơ duyên gặp gỡ, chớ nên băn khoăn đầu cuối hai bên, do dự trong quyết định tiến thoái, khiến lầm lỡ tiến trình. Ý nói hiện nay thuyền xa bến, trăng xa mây rồi trời quang đãng đó, người ra khỏi đông quan rất dễ tìm một tương lai tốt đẹp và cứ đi tới đừng nghi ngờ lo âu và nản lòng. Nghĩa là thời vận của người hiện nay tiền đồ sáng lạng như trăng, như thuyền rời bến vận tình ngàn dặm, vậy người hãy tiến tới đi thời vận đã hanh thông rồi. Vậy những sự cầu xin của bạn sẽ được toại trong mai sau, nhưng phải kiên trì mà đừng nghi hoặc gian nan thì ắt đạt sở cầu. Quẻ dạy: Cứ tiến tới, sự ắt thành. Thời đến rồi, chớ lo, sự sự sẽ hanh thông, lo gì. Cầu tài, cầu mưu sắt đạt. Đánh số gặp may. Số hên: 66, 88, 86, 6, 8, 68, 60, 80.

69. Quẻ số 069 – THƯỢNG THƯỢNG Trạch Địa Tụy Động hào Tam Ngoại quái: Đoài Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Bất túc bất túc, nan thân tâm khúc. Dã đường vũ quá nguyệt như câu, mộng đoạn Hàm Đan my đại sầu.
95

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh b. Dịch nghĩa: Chẳng no, chẳng đủ, chẳng đầy, Khómà thỏa mãn lòng này được đâu. Nữa chừng dứt mộng sanh sầu, Mưa qua trăng bóng sừng trâu mơ màng. Chẳng đủ, chẳng đủ, khó mà thỏa mãn được cái lòng này. Mưa sa nơi ao hoang, trăng treo như lưỡi câu. Hàm đan dứt mộng my sầu khôn nguôi. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tụy như, ta như. Vô du vãng, vô cữu, tiểu lận.” (Ôi, mệt nhọc thay! Hào này không lợi đi xa. Không có tai họa, nhưng có âu lo nhỏ.) Theo ý thơ của Khổng Minh, Quẻ này báo cho biết có chuyện buồn lo sắp tới. Mọi thứ đều không đủ, nên chí nguyện của bạn khó mà đạt thành, mưu cầu của bạn rất gian nan. Cầu tài, câu việc đều xa. Quẻ này báo cho ta biết có chuyện trộm cướp cần phải đề phòng, có cái lo chết chóc tang thương, có cái buồn vợ chồng chia ly, có cáo uất thân thích hiềm khích phản bội, có cái nguy gia cơ suy bại, có cái họa gia đình hiu quạnh.Hãy mau mau tu đức để bổ khuyết lỗi lầm và mong được thần linh ủng hộ. Quẻ thơ tả cảnh của người cầu xin rằng: Tất cả thiếu thốn mà không đầy đủ, nên cái chí nguyện của người khó mà toại lòng, và như cảnh người nằm mộng nữa chừng tỉnh dậy, và sau trận mưa trăng bị mờ. Vậy, ý quẻ cho rằng: Sự cầu xin của người rất gian nan. Muốn thành đạt theo ý muốn, phải cố công siêu quần xuất chúng thì mới được. Quẻ dạy: Thủ phận, đặt cao vọng, tính toán chỉ toàn gặp cảnh gian nan "Tri túc thường túc, chung thân bất nhục" cứ an phận, tự cho là đủ, thì ắt đủ, thì cuộc đời khỏi cảnh long đong, khổ nhục. Cầu tài cầu mưu còn lâu. Đánh số dở. Số hên: 9, 6, 69, 96, 99, 66, 90, 60.

96

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh 70. Quẻ số 070 – THƯỢNG THƯỢNG Trạch Địa Tụy Động hào Tứ Ngoại quái: Đoài Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Mỹ hữu kham, kham hữu mỹ. Thủy hữu chung, chung hữu thủy. b. Dịch nghĩa: Đẹp hay, hay đẹp lắm thay, Thủy chung, chung thủy, lúc này sẽ xong. Cầu xin nhứt định thành công, Ta nên kiên chí, ắt thông vận thời. Cái đẹp có thể nhìn, nhìn có thể thấy cái đẹp. Có đầu tiền là có cuối cùng, có cuối cùng là có đầu tiên. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đại cát, vô cữu.” (Cát lợi lớn, không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ yếu về nếu không có con thì được con, không có việc thì được việc, không có tiền thì được tiền, muốn kết hôn nhân thì thành vợ chồng, v.v… Người đươc quẻ này rất là may mắn, những mư cầu của bạn ắt sẽ được toại nguyện trong nay mai. Cầu tài, cầu danh đều đắc lợi. Quẻ này chủ rằng: nếu không con thì được con, không việc thì được việc, không tiền thì được tiền, muốn hôn nhân thì được có vợ chồng, cần giao du bè bạn thì keo sơn một lòng. Phàm việc đều có cơ duyên, bởi thế cho nên không có việc gì mà không hòa hợp được. Từ lâu vận xui hạn kẹt, nhưng từ nay về sau, đường đời quyết bằng phẳng hạnh thông. Quẻ này bói rất linh nghiệm nhất khi ta đang thất ý.
97

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Người xin được quẻ này, rất là may mắn vô cùng, như quẻ thơ đã nói rất rõ, chẳng có gì là không may cả. Vậy nhữmg việc cầu xin của người ắt được giải quyết toại nguyện nay mai, nhưng phải kiên chí thì mới nên cầu việc. Quẻ dạy: Vận thời hạnh thái. Cần kiên chí là nên công. “Hữu chí cảnh thanh” gặp thêm vận may nữa, còn hay gì bằng. Cầu tài, cầu danh đắc lợi. Đánh số hạp. Số hên: 70, 7, 77, 17, 27, 37.

71. Quẻ số 071 – HẠ HẠ Trạch Địa Tụy Động hào Ngũ Ngoại quái: Đoài Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Hồ hải du du, cô chu lãng đầu. Lai nhân vị độ, tàn chiếu sơn lâu. b. Dịch nghĩa: Ý tình sông biển buồn bao, Thuyền nan một mảnh, ba đào nhấp nhô. Người sang sông chẳng gì đưa, Trời tàn phản chiếu, cảnh mờ núi non. Biển hồ mênh mông, thuyền đơn sóng vỗ. Người đến chưa qua sông, trời đã ngả về chiều. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tụy hữu vị. Vô cữu. Phỉ phu. Nguyên vĩnh trinh, hối vong.” (Ở địa vị của mình nên cúc cung tận tụy. Hào này không có tai họa. Không cần khôi phục việc cũ. Hết khốn đốn trong một thời gian dài.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về trôi nổi vô định. Hiện còn chưa có ai giúp đỡ, người được quẻ này nên dè dặt là hơn. Những
98

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh mưu cầu của bạn, hãy nên xét lại, phải thận trọng để tránh điều không hay xảy ra. Cầu tài, cầu việc đều bất lợi. Quẻ này chủ sự trôi nổi vô định, chẳng khác chi là sóng dập bèo trôi, gió lùa tơ mảnh. Hiện tại ta còn chưa có ai viện trợ giúp đỡ, chỉ nên ôm cột đợi thỏ, chớ có liều lĩnh nhảy đại xuống vực sâu để bắt cá. Người xin được quẻ này rất nên an phận dè dặt là hơn. Ý quẻ nói: Thuyền đang ngụp lặn trong ba đào, người muốn sang sông mà không đò đưa. Còn mặt trời lặn núi tây, tuy cảnh đẹp đẽ, nhưng đã tới chiều tối rồi. Nghĩa là vận thời của người, lần lần bị mất những may mắn, dù còn tốt nhưng như cảnh chiều phản chiếu của mặt trời. Vậy những cầu xin của người, hãy nên xét lại, thận trọng tất cả việc đang làm và tính làm, để tránh điều không may xảy cho bạn, vì vận trình không được may mắn lắm. Quẻ dạy: Nếu đang gặp nhiều ngăn trở, thuyền nan đang giữa dòng mà còn gặp cảnh ba đào nữa, thì nguy hiểm nào bằng. Thủ phận, chờ thời là hay. Cầu tài, cầu mưu bất lợi. Chơi đen đỏ còn dở nữa. Số hên: 70, 11, 17, 71, 77, 7.

72. Quẻ số 072 – HẠ HẠ Trạch Địa Tụy Động hào Lục Ngoại quái: Đoài Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Thâm hộ yếu lao quynh, đề phòng ám lý nhân. Mạc vô ngôn ngoại sự, túng hảo định tao truân. b. Dịch nghĩa: Nhà cửa lâu phải vững vàng,
99

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Đề phòng nơi ám kẻ ẩn tàng. Đừng tin vô sự mà không giữ, Sơ ý việc làm bị dỡ dang. Nhà kín cửa đóng then cài, đề phòng người rình rập. Chớ nói bên ngoài không có chuyện gì, để khi gặp rồi mới biết gian truân. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tê tư thế di, vô cữu.” (Khóc than âm ỉ trong cuộc tế lễ. Hào này không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về điều không lành sắp xảy ra, nào là kiện tụng, nào là thị phi. Mưu sự cũng chẳng thành, cầu tài, giao dịch đều chẳng xong. Ngoài ra, còn phải đề phòng cẩn thận chuyện có kẻ ngầm mưu hại, kẻ gian, cũng như trong công việc. Nhưng mưu cầu của bạn phải tính toán kỹ lưỡng từng tí, chớ nên sơ suất mà hỏng việc. Cầu tài, cầu việc còn xa xôi. Quẻ này chủ điều dữ tai họa sắp đến, nào việc quan tụng kéo tới, nào chuyện thị phi đem về. Mưu sự cũng chẳng thành, cầu tài, giao dịch cũng chẳng xong nữa. Tất cả mọi hành động, mọi việc làm không có gì gọi là thuận lợi cả. Ngoài ra phải đề phòng cẩn thận nhất về chuyện có kẻ ám toán mưu hại. Xin được quẻ này, chỉ nên lui về cố thủ, chứ chớ có tiến để phải gánh chịu, nhiều điều tai họa về sau. Ý quẻ nói: Tất cả việc mưu cầu của bạn phải tính toán rành rẽ từng tí, chớ nên sơ ý thì hỏng việc, như lời thơ đã nhắc nhở rằng: nhà cửa phải vững vàng. Còn phải xem xét lại những nơi tối ám, đề phòng kẻ gian ẩn giấu bên trong và luôn luôn cẩn thận giữ lấy thì mới yên. Vậy do lời quẻ dạy trên, những sự cầu xin của bạn tiểu tâm tùng sự, dò dẫm bước tiến từng bước một. Chớ nên vội vã sơ sót thì nguy, hỏng cả công việc. Quẻ dạy: Phòng kẻ gian, tiểu nhân thọc gậy, phá hoại trong nhà, cũng như trong công việc. Mọi sự nên đình đốn, tài bắt thắng thời, đời có

100

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh lúc cũng lên hương, chớ không lẽ mạt hoài sao mà sợ. Cầu tài, cầu mưu còn xa xôi. Đánh số e bị thua. Số hên: 22, 77, 70, 20, 2, 7, 27, 72.

73. Quẻ số 073 – TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động hào Nhất Ngoại quái: Đoài Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Giang hải du du, yên ba hạ câu. Lục ngao liên hoạch, ca tiếu trung lưu. b. Dịch nghĩa: Biển sông bình lặng êm mơ, Thả câu nơi sóng sững sờ lạ thay. Vậy mà bắt cả sáu bầy, Hả cười ca hát vui vầy giữa sông. Sông biển mênh mông, buông câu nơi khói sóng. Được liên tiế sáu con cá lớn. Ca hát cười vui giữa dòng sông. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tráng vu tiền chỉ. Vãng Bất thắng vi cữu.” (Ngón chân bị thương. Tiếp tục tiến lên. Nếu như không thắng thì sẽ có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, đây là quẻ chủ về công danh phú quý. Những mưu cầu của bạn ban đầu thấy rất khó khăn, nhưng rốt cuộc đều được toại nguyện, chẳng có gì đáng ngại. Được quẻ này, bạn cứ tiến tới, không ngại gian nan ắt sẽ được vừa ý. Cầu tài, cầu việc đều đắc lợi. Đây là quẻ chủ công danh phú quý. Giàu sang vinh dự hình như đã có phận. Có kẻ phải kẻ đạp trên sắt thép nhảy qua lửa đỏ, thế mà không

101

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh tìm thấy, trái lại, ta chẳng nhọc sức mà vẫn thu hoạch tìm thấy được hoàn toàn. Người xin được quẻ này đáng mừng hết chổ nói, vì đây là quẻ đem niềm vui tới không biết đâu mà chừng. Theo ý quẻ: những việc cầu xin của người ban đầu thấy rất khó khăn như thả câu ở trong sông biển gian nan, nhưng rút cuộc công việc đều được toại nguyện, chẳng có gì đáng ngại. Bởi hai câu thơ sau nói rằng bắt được cá sáu bầy to, cả vui giữa giang hà, đó là ý chí công việc thành tựu đấy. Như vậy, người xin được quẻ này, cứ buông tay tiến tới, đừng ngại gian nan thì sự cầu mưu ắt được vừa ý. Quẻ dạy: Thời sắp đến rồi, đừng lo, mua số ắt trúng. Đánh số thuận lợi. Biểu tượng là cá. Cầu tài, cầu mưu đắc nguyện. Số hên: 77, 33, 70, 30, 37, 73, 3, 7.

74. Quẻ số 074 – HẠ HẠ Trạch Thiên Quải Động hào Nhất Ngoại quái: Đoài Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Dục tế vị tế, dục cầu cưỡng cầu. Tâm vô nhất định, nhất xa lưỡng đầu. b. Dịch nghĩa: Muốn làm chẳng thấy làm đâu, Muốn cầu sau cố cưỡng cầu làm chi. Trong lòng lúng túng li bì, Xe hai đầu biết đi hướng nào.
102

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Muốn xong mà chẳng chong, muốn cầu phải gượng cầu. Trong lòng lúng túng bất định, một xe hai ngả biết đi hướng nào. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Dịch hiêu, mạc dạ hữu nhung, vật tuất.” (Đưa cao hiệu lệnh cảnh giác, phòng bị quân địch đánh úp ban đêm, nhưng chớ sợ hãi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, người được quẻ này có thể là đang trong tình trạng vô cùng khó khăn. Quẻ khuyên rằng, phàm làm việc gì cũng phải tận tâm, chăm chú, quyết tâm, và có tinh thần cảnh giác cao độ. Đường đời phải chịu nhiều gian nan, khổ cực thì mới mong thành đạt. Cầu tài, cầu danh đều chưa được. Muốn xong mà chẳng xong, ý nói có thể tiến được mà lại không tiến. Muốn cầu phải gượng cầu, ý nói được mà lại chẳng được. Trong lòng cứ do dự mãi, băn khoăn hoài, không có gì nhất định cả, trong khi cần phải tìm thấy một con đường trong chổ rẽ, chẳng khác gì xe có hai đầu, chẳng biết đi về đường nào. Người xin được quẻ này có thể là người đang ở tình trạng miệng hùm nọc rắn, vô cùng nguy hiểm khó khăn. Quẻ dạy rằng phàm cầu mưu việc gì phải tận tâm chăm chú việc cầu nếu lưng chừng ắt chẳng việc gì thành công, nhứt là việc cầu xin của bạn càng nên cố gắng chăm chỉ, thì mới nên công. Đường đời phải chịu nhiều gian nan, khổ cực thì mong thành đạt. Quẻ dạy: Đừng cưỡng cầu tính toán. Vận đang hãm thì tài mấy cũng chẳng làm được gì. Hai đầu xe bị bít hết, làm sao mà lái? Nan giải, chờ đợi. Cầu tài, cầu danh chẳng ra gì. Đánh số lại càng hỏng. Số hên: 7, 4, 47, 74, 70, 40, 77, 44.

75. Quẻ số 075 – TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động hào Tam
103

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ngoại quái: Đoài Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Nhất đắc nhất lự, thoái hậu dục tiên. Lộ thông đại đạo, tâm tự an nhiên. b. Dịch nghĩa: Khi nên vẫn có khi lo, Này lui để tiến, để cho hơn người. Ngõ đường thông suốt thảnh thơi, Yên lòng yên dạ, vận thời hanh thông. Khi được vẫn phải lo lắng, lùi ở sau lại được ở trước, lòng sẽ tự nhiên thảnh thơi. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tráng vu cữu. Hữu hung. Quân tử quải quải độc hành, ngộ vũ nhược ngu, hữu uẩn. Vô cữu.” (Gò má bị thương. Có hung hiểm. Quân tử đi một mình trên đường, gặp mưa, thân bị ướt đẫm. Đành sưởi lấy hơi ấm. Hào này không có tai họa. Theo ý thơ của Khổng Minh, phàm việc gì cũng chớ có thoái chí, nản lòng. Trong đường đời, đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng cả, nhiều lúc phải biết nhẫn nhị. Có vậy những mưu cầu của bạn sẽ thành công trong nay mai. Cầu tài, cầu danh đều hanh thông nhưng đừng nóng vội. Quẻ này tốt, phàm việc chớ có thoái chí nản lòng. Mình cứ nhất tâm hướng về điều lành, điều phải thì thế nào rồi cũng có chổ hay chổ đẹp. Tóm lại, ta cứ nên đường thẳng mà đi, không xấu hổ không lo ngại, ngay giữa lúc ta bất đắc chí. Tuy vậy, song ta cứ nhất tâm tiến thủ thì rồi ông trời cũng dành cho ta lúc hạnh thông, lúc hạnh phúc, thắng hơn kẻ chỉ muốn đi quanh khiến đường thêm dài hơn, mệt mỏi hơn.

104

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Theo quẻ thơ cho biết: Bước tiến trong đường đời, đâu phải bằng phẳng thông suốt đến cùng, cũng phải có hạnh có suy, có Đắc có Thất, có lên có xuống vậy. Nay cảnh tình của người tuy xuống nước nhưng cái xuống nước đó là bước để tiến, vận thời sắp hanh thông lên hương. Vậy công việc cầu xin của người ắt thành đạt toại nguyện trong nay mai. Hãy yên chí tiến tới để thụ hưởng những may mắn sẵn sắp đến. Quẻ dạy: “Tiến thoái tùy ư sự” là hay. Thời vận sắp đến rồi. Cầu tài, cầu danh thông suốt, nhưng đừng nóng, đến lúc may nó đến là nó đến. Đánh số tốt. Số hên: 70, 50, 55, 77, 5, 7, 57, 75.

76. Quẻ số 076 – TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động hào Tứ Ngoại quái: Đoài Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Nan, nan, nan; hốt nhiên bình địa khởi phong ba. Dị, dị, dị; đàm tiếu tầm thường chung hữu vọng. b. Dịch nghĩa: Nan nan, quả thực là nan, Bỗng nhiên bình địa ba lan nổi bùng. Đến khi dễ, dễ vô cùng, Dù đùa nói giỡn, vẫn thông việc mình. Khó quá, thực là khó quá; đất bằng bỗng nhiên nổi sóng gió. Đến khi dễ, lại dễ vô cùng; dù cười nói bình thường mà vẫn có hy vọng c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:

105

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Đồn vô phu, kỳ hành thứ thả. Khiên dương hối vong, văn ngôn bất tín.” (Mông ốm teo, đi đứng khập khiễng. Dắt dê đến hiến tế thì có thể tránh được họa. Nhưng hắn không tin.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ nay là hiện tượng trước khó, sau dễ, trước khổ cực sau hanh thông. Những mưu cầu của bạn nên để tự nhiên, đừng quá cưỡng cầu, khi thời vận đến thì tự nó sẽ thuận lợi. Cầu tài, cầu danh tuy còn khó, nhưng vẫn có hy vọng. Quẻ này cho biết hoàn cảnh hiện tại họa hoạn liên miên, khiến người ta buồn nản, chán ngán đến chết được. Nhưng ai có ngờ được chuyện cũng thông nay tốt may xấu, hoặc nay xui may hên. Thực tế, tối quá thì sẽ sáng, chuyện Tái ông mất ngựa, càng giúp ta hôm nay tai họa đấy nhưng chính lại từ cái họa ấy mà được phúc. Ví khi thời vận đã tới thì thế nào cũng thành mà lợi cũng tới. Đấy thật là quẻ đại cát đại lợi, là tượng trước khó sau dễ, trước khổ cực sau hạnh thông, đáng mừng chứ không phải đáng lo. Ý quẻ nói rằng: Tất cả việc cầu xin của người khi vận thời chưa đến dù cố gắng và tìm đủ mọi cách vẫn không đáp ứng được ý nguyện. Ngược lại khi thời đến vận thông, dù nói chơi cũng xong công việc. Vậy, những việc cầu xin của người nên để tự nhiên mà đừng quá cưỡng cầu, tất cả thời vận của người đời là Trời đã định sẵn, chớ không phải sức người cô đơn mà có thể cưỡng cầu được. Và người chỉ có cách là “tận nhân lực mà tùy thiên định”. Quẻ dạy: Chờ thời là hay. Cưỡng cầu chẳng ích gì. Sắp đến cái may rồi. Chờ, cầu tài, cầu danh tuy còn lâu, nhưng vẫn có đường. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 70, 60, 77, 6, 7, 76, 67.

77. Quẻ số 077 – TRUNG TRUNG Trạch Thiên Quải Động hào Ngũ Ngoại quái: Đoài
106

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Tâm hữu dư, lực bất túc. Ỷ trượng xuân phong, nhất ca nhất khúc. b. Dịch nghĩa: Lòng thừa sức kém chẳng nên công, May mắn nào đâu dễ ngộ phùng. Hãy cậy gió xuân vừa giúp hộ, Ca vui một khúc khỏi buồn lòng. Lòng thì thừa nhưng sức thì không đủ. Phải nhờ làn gió xuần để mà vừa hát vừa ca c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Nghiễn lục quải quải trung hành. Vô cữu.” (Dê núi chạy tung tăng giữa đường. Hào này không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh nói, ước vọng tuy cao xa, nhưng chưa thể mãn nguyện ngay được. Người được quẻ này sẽ có quý nhân phò trợ, khiến có thể thành công mỹ mãn. Cầu tài cầu việc còn hơi chậm. Lòng mong muốn tuy cao xa, nhưng chưa thể mãn nguyện được. Tuy nhiên, cái thế của ta là cái thế của kẻ lên trời có thang, đâu có ngại gì trời cao, là cái thế của người đi vào nước có linh tê, thử hỏi sợ gì nước sâu. Người được quẻ này, sẽ có người phò trợ, khiến có thể thành công mỹ mãn. Đã thế họ còn khá khéo ở chổ giao dịch với đời, rồi cũng nhờ đó mà mọi việc của mình thành tựu. Theo ý quẻ cho biết: Phàm muốn làm nên công việc gì, ngoài có chí mà còn phải có tài sức mới được, bởi cái may mắn không phải dễ dàng mà gặp, nên nhờ cậy đến sức gió đông giúp hộ thì mới thành đạt ý cầu (gió đông ý chỉ quý nhân). Như vậy, việc cầu xin của bạn ngoài việc nuôi chí mà còn phải cố gắng không ngừng, vượt qua mọi khó khăn thì sẽ nên công.

107

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ dạy: Cố gắng. Nhờ quý nhân hỗ trợ mới nên công. Lòng thành có thừa nhưng tài kém, thì làm sao thành đạt. Phải có nhiều tay và quý nhân giúp cho mới thành. Cầu tài cầu mưu hơi chậm. Đánh số hạp. Số hên: 70, 77, 17, 27, 37.

78. Quẻ số 078 – HẠ TRUNG Trạch Thiên Quải Động hào Lục Ngoại quái: Đoài Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Thân bất an, tâm bất an. Động tỉn lưỡng tam phiên, chung triều sự tất hoan b. Dịch nghĩa: Giờ này tâm trí vẫn chưa yên, Biết tính gì đây để khỏi phiền. Ráng vượt hai ba luồng sóng gió, Ngày vui vẻ đến được an nhiên. Thân không yên mà lòng cũng bất an. Trồi sụt đã bao phen, rốt cuộc rồi việc cũng sẽ có tin vui c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Vô hiệu, Chung hữu hung,” (Không có hiệu lệnh thì cuối cùng sẽ có hung hiểm.) Theo ý thơ của Khổng Minh nói, người được quẻ này phải nên ngó trước, nhìn sau, chớ nên liều lĩnh làm càn, e rằng chịu nhiều điều đáng tiếc. Những mưu cầu của bạn còn gặp nhiều gian nan, cần phải ráng sực tìm cách vượt qua mới thành đạt. Cầu tài, cầu danh đều tốt, sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn.
108

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Cần tiến mà lại thoái, vất vả mà chẳng nên công cán gì. Gian nan hoàn gian nan, tay không vẫn tay không. Đành than thân tủi phận, chứ còn biết làm sao hơn. Xin được quẻ này thì phải nên ngó trước, nhìn sau chớ nên liều lĩnh làm bừa, e chịu nhiều điều đáng tiếc. Những việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho hay, bạn còn phải gặp nhiều gian nan lận đận chưa được toại nguyện tức khắc mà cần phải ráng sức tìm cách vượt qua những chướng ngại trong bước tiến thì mới thành đạt theo ý muốn. Vì quẻ thơ nói rằng tâm trí của bạn chưa được yên, và còn vấp nhiều trở ngại, nhưng rốt cuộc ngày vui sẽ đến nay mai cho bạn. Quẻ dạy: Sau cơn mưa trời lại sáng. Thời vận hanh thông đến rồi. Chỉ cần phấn đấu thêm là thành tựu. Cầu tài, cầu danh đều tốt, sau khi vượt qua cái khó khăn. Đánh số được. Số hên: 77, 88, 80, 70, 7, 8, 87, 78.

79. Quẻ số 079 – TRUNG HẠ Trạch Phong Đại Quá Động hào Nhất Ngoại quái: Đoài Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Sự liễu vạt vị liễu, nhân viên vị nhân viên. Yếu tri đoan đích tín, nhật ảnh thượng lang can. b. Dịch nghĩa: Việc xong xuôi chuyện chưa rồi, Người tròn vật khuyết, lôi thôi việc làm. Muốn hay tin tức rõ ràng, Mặt trời bóng chiếu hành lang trưa ngày.

109

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Việc xong mà vật chưa xong, người tròn mà vật chẳng tròn. Phải biết đầu mối của tin tức ở đâu, bóng mặt trời trên ngọc thạch. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tạ dụng bạch mao, vô cữu.” (Lúc tế tự dùng cỏ mao trắng làm đệm lót. Hào này không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh nói, biết sửa sang đường lối và cố gắng tiến mạnh, thì tuy những mưu cầu của bạn đang lận đận khó khăn, chưa thể thành đạt ngay, nhưng một sớm một chiều cũng sẽ có tin mừng đến. Cầu tài cầu việc hiện đều chưa thuận. Đường xá đã gian nan nguy hiểm, tiền lương lại hết sạch. Sự nghiệp quả khó mà thành tựu. Tuy nhiên, cái nhân đẹp đã phát sinh phân nửa. Ít ra là vào khoảng tháng tám. Nếu ta biết sửa sang đường lối biết cố gắng tiến mạnh, thì một sớm một chiều tin mừng cũng sẽ đến với ta. Những việc cầu xin của bạn vẫn còn lận đận khó khăn, chưa thể thành đạt tức khắc, và còn phải chờ đợi một thời gian nữa. Bởi theo quẻ cho hay: Việc xong mà chuyện chưa xong, người yên mà chuyện chưa yên. Muốn biết nguyên do hay tin tức của nó phải chờ mặt trời lên cao chiếu tới lang cang. Nghĩa là nói công việc cầu xin chưa được trọn vẹn tốt đẹp, cần nên chờ đợi một thời gian nữa mới được như câu thứ tư đã ẩn tường vậy. Quẻ dạy: Chờ lúc nửa năm hay nửa tháng mới có kết quả. Ẫn nhẫn chờ đợi mới hay. Muốn xong gấp cũng chẳng được nào. Cầu tài cầu mưu chưa tiện. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 77, 99, 70, 90, 9, 7, 79.

80. Quẻ số 080 – TRUNG HẠ Trạch Phong Đại Quá Động hào Nhị Ngoại quái: Đoài

110

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Mộc hương dương xuaatn phát, tâm an hựu phục căn. Tiều phu bất tri đạo, dục khứ tác sài tân b. Dịch nghĩa: Cây này phát nở hướng đông, Còn bao gốc rễ ăn thông đất lòng. Tiều phu nào biết bên trong, Muốn làm củi chụm chớ hòng chớ mong. Cây phát triển vào mùa xuân, ẩn nấp dưới cái gốc của ba hào âm. Tiều phu đâu có biết cái đạo lý bên trong, cứ muốn lấy làm củi chụm. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Khô dương sinh đề, lão phu đắc kỳ nữ thê, vô bất lợi.” (Cây khô nảy mầm, ông già cưới được con gái làm vợ. Hào này không có gì không cát lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh nói, quẻ này cho thấy mọi mưu cầu của bạn rất hanh thông, không có trở ngại gì, nếu có cũng chẳng đáng lo. Người được quẻ này phát phú đến nơi, mọi sự như ý. Cầu quan được quan, cầu lợi được lợi. Tay anh hùng hào kiệt thường dễ bị người bỏ qua, coi như đồ vô dụng. Bởi thế quẻ này cho ta thấy hoàn cảnh của con rồng đang gặp lúc thất thế, bị bọn ruồi nhặn khinh khi. Nhưng rồi một ngày nào đó, mây ùn ùn kéo, mưa rầm rập bay, con rồng nọ bay bỗng tung hoành lúc đó mới rõ được cái chân tướng của con linh vật. Đây chỉ là cái tượng của kẻ bị khúc gấp cầu phải được tung hoành cho thỏa chí bình sinh. Theo quẻ nói rằng việc cầu xin của người rất thông suốt và không gì trở ngại nếu có gì trắc trở rút cuộc chẳng đáng lo âu.

111

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Vì quẻ thơ cho ta rõ rằng hiện hoàn cảnh của bạn đang như cây mộc theo hướng đông và gốc rễ ăn sâu lòng đất và vững vàng không lo sợ mưa gió làm hại gì cả. Vậy những sự cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện như ý nguyện cầu đấy. Quẻ dạy: Phát phú, phát quan đến nơi. Sự sự như ý sở cầu, mọi điều thông suốt chớ lo. Cầu quan đắc quan, cầu lợi đắc lợi. Đánh số hạp. Số hên: 8, 80, 18, 28, 88, 38.

81. Quẻ số 081 – HẠ HẠ Trạch Phong Đại Quá Động hào Tam Ngoại quái: Đoài Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Nhất nguyệt khuyết, nhất kính khuyết. Bất đoàn viên, vô khả thuyết b. Dịch nghĩa: Trăng này đã khuyết lu mờ, Gương kia bể, cũng phải lờ tốt đâu. Chẳng lành lại khuyết đành sầu, Còn chi để nói, mưu cầu khó quên. Trăng đã khuyết, gương đã bể. Không tròn trịa thì còn chi để nói c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đống nạo. Hung.” (Cột chống đỡ bị cong queo.) Theo ý thơ của Khổng Minh nói, quẻ này chủ về những chuyện chẳng lành, chẳng tốt. Người được quẻ này, nếu hỏi về kiện tụng thì thua kiện, nếu hỏi về tình duyên thì có đổi thay, nếu hỏi về tiền của bị mất thì khó tìm lại, nếu hỏi về việc chwua thành thì đừng nói tới làm gì. Mọi việc

112

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh nên tạm đình lại, vì thời vận của bạn chưa được hanh thông, còn xấu lắm. Cầu danh, cầu lợi đều dở’ Trăng khuyết, kiếng vỡ, tất cả đều là những chuyện chẳng lành, chẳng đẹp, chẳng nên. Bởi thế người xin được quẻ này, nếu có đi kiện ai, ngược lại mình đâm thua, nếu có tình duyên cưới hỏi thì rồi ngày tháng cũng đổi thay. Nếu tiền của bị mất thì cũng khó tìm về, nếu có việc làm chưa thành thì thôi đừng nói tới chuyện thành. Khi chẳng may gặp phải quẻ xấu này, thiết tưởng nên tu tâm sửa tính, dốc lòng làm việc lành, lúc đó mới mong làm ăn khá, mưu sự thành công được. Người cầu xin được quẻ này, nên tạm đình lại tất cả việc mưu cầu phát triển, hãy giữ cách sống theo cũ là tốt hơn. Vì thời vận của người chưa được hanh thông, mà còn xấu lắm. Như lời thơ của quẻ đã nói rằng: “Trăng khuyết hương bể, chẳng còn gì để nói nữa” mấy lời đó đã đủ cho người rõ rồi. Vậy, người nên chịu đựng nữa, nếu quá vội vã thì hỏng việc, xưa có câu “Chờ đến mây tan sẽ thấy trời đó”. Quẻ dạy: Bế tắc, đổ vỡ. Chờ đợi và ẩn nhẫn là hay. Trăng lu gương vỡ thì còn gì nữa? Tất cả công lao đi đời. Thua keo này bày keo khác, nhưng phải chờ. Cầu danh cầu lợi đều dở. Đánh số chẳng hay. Số hên: 80, 10, 11, 88, 1, 8, 81.

82. Quẻ số 082 – THƯỢNG THƯỢNG Trạch Phong Đại Quá Động hào Tứ Ngoại quái: Đoài Nội quái: Tốn a. Nguyên văn:

113

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Xa mã đáo lâm, tinh kỳ ẩn ẩn. Nhật nguyệt phân mình, chiêu an thảo phản. Vĩnh đại tiền trình. b. Dịch nghĩa: Biết bao xe ngựa đến môn đình, Cờ xí giăng giăng thần quỷ kinh. Trăng sáng đêm nay đặc biệt sáng, Chiêu hội kẻ loạn mở tiền trinh. Xe ngựa đã đến cổng, cờ xí giăng giăng. Nhật nguyệt rõ ràng, chiêu an kẻ làm loạn, tiền trình rộng mở. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đống long, cát. Hữu tha, lận.” (Cột chống trong nhà dựng lên đỡ là cát lợi. Nhưng trong nhà có côn trùng phá, không tốt lắm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, đây là quẻ được quý nhân phò trợ, cho nên tương lai rất là sáng sủa và lâu dài. Mọi mưu cầu hãy mau tiến hành, đừng chần chờ mà mất đi thời vận tốt. Chỉ cần vượt qua trở ngại là mọi sự như ý. Cầu danh, cầu lợi đều thành đạt. Đây là quẻ chỉ việc mưu sự tương hợp, được quý nhân phò trợ. Cho nên tiền trình rất là vĩ đại và lâu dài hết sức. Song sau khi đắc ý rồi, thiết tưởng cũng phải giữ gìn cẩn thận, an phận thủ thường chớ có liều lỉnh làm bừa, kiêu căng càn dở, có thế mới hưởng phúc lâu dài được. Bói được quẻ này quả là thượng thượng đại cát. Công việc cầu xin của bạn hãy mau tiến hành đi đừng chần chờ mà mất cơ vận. Thời vận của bạn đang đắc thời, vận hanh thông đấy. Như quẻ đã dạy xe ngựa đến cửa nhà cờ xí giăng giăng. Hãy mau bình loạn để tương lai được vinh quang những câu đó đều là may mắn tốt đẹp chẳng có gì trắc trở cả. Vậy những việc cầu xin của bạn ắt thành đạt mỹ mãn toại lòng trong nay mai. Hãy mau lên để nắm lấy may mắn đó. Quẻ dạy: Thới lai, vận đến khỏi lo, khỏi đợi nữa. Mọi sự như ý sở cầu. Cầu danh, cầu lợi đều đạt thành. Đánh số tốt. Số hên: 82, 80, 20, 88, 22, 2, 8.
114

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh

83. Quẻ số 083 – THƯỢNG THƯỢNG Trạch Phong Đại Quá Động hào Ngũ Ngoại quái: Đoài Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Ngã hà túc, ngã hà túc? Hải đông, hà bắc, công danh thành lục. Nhất đoạn thần quang, trực xung thiên độc. b. Dịch nghĩa: Tôi là tinh tú gì trời xanh, Sông bắc biển đông danh được thành. Một đoạn hào quang sáng chói lọi, Xung thiên trực thượng cửu trùng thanh. Tôi là sao gì? Ta là sao gì? Sông ở phía bắc, biển ở phía đông; danh được thành, công được ghi chép. Thật là tiếng tăm vang dội. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Khô dương sinh hoa, bà già lấy được chồng tài. Hào này không có tai họa, cũng chẳng được khen.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này ám chỉ nơi bạn có thể thành danh là phía Đông Bắc. Những mưu cầu của bạn đều sẽ được toại nguyện. Lợi danh đều đẹp, danh tiếng như cồn. Quẻ này chỉ cho ta thấy nơi mà ta thành danh, nơi thành danh phải là miền đông bắc. Theo quẻ bói thì mọi việc mưu đồ hành động, nhất định được vui mừng ngoài ý liệu của mọi người. Mọi người tôn vinh ta, quý mến ta và ta có thể thẳng tiến trên đường vinh hoa, mãi tới lúc bạc đầu.

115

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ thơ tả cảnh người cầu xin rằng: Tôi là tinh tú gì, tôi là sao sáng gì, mà được thành danh bể đông sông bắc, như một đoạn thần xưng, xung thẳng mây trời xanh, những lời thơ toàn là may mắn tốt đẹp cả. Tất cả việc cầu xin của người, đều được toại nguyện mà chẳng lo gì trở ngại, nếu cầu tài còn có thể trúng số nữa là khác, vì câu thứ nhất nói: Tôi là sao sáng gì, lại được thanh danh vậy. Phải chăng đó là nói người nên sự nghiệp, còn không biết do đâu mà có như tình hình trúng số vậy. Quẻ dạy: “Thới Lai Phong Tống”, tốt đẹp vô cùng. Lợi danh đều đẹp. Tăm tiếng như cồn. Số rất hạp. Số hên: 88, 33, 80’

84. Quẻ số 084 – TRUNG TRUNG Trạch Phong Đại Quá Động hào Lục Ngoại quái: Đoài Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Kim lân nhập thủ, đắc hoàn phòng tẩu. Nhược luận chu toàn, cẩn ngôn giảm khẩu b. Dịch nghĩa: Lân vàng bắt nắm trong tay, Vẫn phòng cẩn thận sau này thoát đi. Giao du bất cứ việc gì, Hãy nên kín miệng, vậy thì mới hay. Lân vàng nắm được trong tay, nhưng vẫn phòng nó lại thoát đi. Nếu muốn chu toàn mọi việc thì hãy nên cẩn thận lời nói, kín miệng c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:

116

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Quá thiệp diệt đỉnh. Hung. Vô cữu.” (Vượt qua sông lớn, nước sâu quá đầu. Tượng hào này hung hiểm, nhưng không có tai họa,) Theo ý thơ của Khổng Minh nói, được quẻ này thì việc gì cũng đều toại ý, nhưng vẫn phải để tâm đề phòng cẩn thận. Trong lúc giao thiệp với người, tốt nhất là nên ít nói, chớ có nhiều lời mà thất bại. Quẻ này cầu danh, cầu lợi đều thông, nhưng nên đề phòng sơ sót. Khi được quẻ này thì bất cứ sự việc gì mưu đồ đều được xứng tâm toại ý cả. Tuy nhiên ta vẫn để tâm lo lắng đề phòng cẩn thận chớ có phóng túng bừa bãi. Trong lúc giao thiệp với người, tốt nhất phải trầm mặc, ít nói, chớ có nhiều lời mà thất bại. Xin được quẻ này cần phải thể theo cài ý mà thực hành. Thơ quẻ nói: Thời vận của người đã lên hương như cá vàng nay nằm trong tay rồi. Nhưng cũng nên cẩn thận đề phòng để tránh những điều không hay xảy ra, như quẻ thơ này “Phòng ngừa con cá vàng đó lại chạy mất và muốn được yên lành sự việc cầu xin thì phải kín miệng nữa". Theo ý quẻ: Những việc cầu sinh của người được toại nguyện nhưng phải tốn công chăm lo mới nên. Quẻ dạy: Cần kín miệng và thận trọng kẻo việc thành, lại hóa ra không. Cầu danh, cầu lợi thông, nhưng phòng thất bại. Đánh số hạp. Biểu tượng: cá. Số hên: 80, 40, 44, 88, 4, 8, 84, 48.

85. Quẻ số 085 – THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn Động hào Nhất Ngoại quái: Đoài Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Khuynh nhất bôi, triển sầu mi. Thiên địa hợp, hảo tư vi.
117

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh b. Dịch nghĩa: Này ta rót rượu một ly, Gọt sầu rửa hận còn gì bận tâm. Đất trời hòa hiệp tương thân, Xin cầu mọi việc ắt lành hanh thông. Rót một ly rượu, đôi mi sẽ bớt sầu. Đất trời hòa hiệp, hãy nghĩ cho kỹ mà làm. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đồn khốn vu chu mộc, nhập vu u cốc, tam tuế bất độc.” (Mông bị gậy quất, bị nhốt vào ngục tối, ba năm thì được thả ra.) Theo ý thơ của Khổng Minh, đây là quẻ trước lo rầu, sau vui vẻ. Người được quẻ này hãy suy nghĩ cẩn thận mà làm, tự nhiên sẽ có quý nhân tới giúp, không có gì đang lo buồn nữa. Phàm việc gì cũng chớ nên xem trọng quá, mà hãy để cho nó tự nhiên. Quẻ này rất tốt đẹp, cầu được ước thấy. Cầu tài, cầu danh đều sẽ mỹ mãn. Đây là quẻ nói hoàn cảnh trước lo sau vui, trong khoảng cách cao xa vô cùng vô tận, ta chỉ còn biết cười trong ngấn lệ, để tự liệu tự xếp đặt lấy việc mình. Nhưng một khi trời đất đã giao hòa, cơ thái đã trở lại thì đó là cái thời của mình đã đến, lúc mà ta có thể thực hiện được hoài bão của ta hằng ấp ủ. Bói được quẻ này cứ việc suy nghĩ cẩn thận mà làm, tự nhiên có thần lực tự nhiên tới giúp ta, không có gì đáng lo buồn nữa. Quẻ thơ khuyên hãy rót ly rượu để rửa hận sầu, tức là ngày nay có rượu ngày nay say, mặc kệ ngày may chuyện vui sầu. Nghĩa là dạy người phàm việc chớ nên xem trọng quá hãy cho nó tự nhiên phần nào. Còn hai câu sau ý nói chờ khi thời vận đến thì rất dễ dàng thành đạt những việc cầu mưu. Vậy việc cầu xin của bạn, chẳng có gì đáng lo hãy yên tâm cố gắng cầu tiến, ắt có một tương lai sáng lạng đấy.

118

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ dạy: Rất tốt đẹp. Cầu được ước thấy. Sự sự thông hạnh. Cầu tài, cầu danh viên quả. Đánh số hạp. Số hên: 80, 50, 88, 55, 8, 5, 85, 58.

86. Quẻ số 086 – HẠ HẠ Trạch Thủy Khốn Động hào Nhị Ngoại quái: Đoài Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Dã quỷ trương hồ xạ chủ nhân, ám trung nhất tiễn quỷ hồn kinh. Hốt nhiên hồng nhật trầm giang hải, nan phá không trung sự bất minh b. Dịch nghĩa: Thừa phụng quỷ ma hại chủ mình, Bắn tên lén rút quỷ thần kinh. Mặt trời bỗng lặn vào sông biển, Nan giải những điều chửa phân minh Quỷ ma giương cung bắn chủ, mũi tên bắn lén này quỷ thần đều kinh hãi. Mặt trời bỗng lặn vào sông biển, khó mà phá được bóng tối giữa không trung. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Khốn vu tửu thực, chu phất phương lai. Lợi dụng hưởng tự, chinh hung, vô cữu.” (Rượu thịt thường làm ta khốn đốn. Có người mặc áo đỏ tới. Hào này có lợi về việc tế tự. Không lợi về việc xuất chinh. Không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về bọn gian nịnh kết thành bầy lũ. Trong hoàn cảnh này, bạn cần giữ lòng chính trực, làm việc cho mình bạn. Những mưu cầu của bạn khó mà được như ý, nên đề phòng tiểu nhân. Cầu tài, cầu việc chưa thông.
119

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ này chủ về việc đứa tiểu nhân khinh lờn qua mặt. Bọn gian nịnh kết thành bầy lũ, đàn lang sói cản đường, đàn hồ ly ghẹo cợt. Đứng trước hoàn cảnh này, cần giữ lòng mình chính trực, làm việc đàng hoàng minh bạch không loanh quanh tầm bậy, ấy thế mà chưa khỏi cảnh bị người dèm chê, bị người áp chế đè nén. Bởi thế chẳng may xin phải quẻ này, thiệt tưởng nên rút lui về mà đứng đằng sau người, mong tránh những điều nguy hiểm trở ngại, chớ có xuất đầu lộ diện, xông lên mà có nguy hại cho mình. Theo bài quẻ cho biết người cầu xin được quẻ này, vận thời của người vẫn chưa được hanh thông, bởi vì còn trong cảnh như tớ phản chủ. Tiểu nhân mưu toan và mặt trời lặn tây vậy, toàn là kém may mắn cả. Vậy tất cả sự cầu xin của người khó mà như ý, nhưng nếu người theo sát vấn đề sở cầu, giải quyết từng khó khăn khi vấp phải thì cũng dễ thở phần nào, dù không thành đạt mỹ mãn. Quẻ dạy: Phòng tiểu nhân thất bại. Xấu, mặt trời lặn còn đâu ánh sáng mà đi, nghĩa là đang lúc túng, bế tắc. Cầu tài, cầu mưu bất thông. Đánh số không lợi. Số hên: 6, 66, 60, 16, 26, 36.

87. Quẻ số 087 – THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn Động hào Tam Ngoại quái: Đoài Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Phước tinh chiếu, cát tú lâm. Thanh thiên hữu nhật kiến thiên chân, long phi hạ tải đáo minh đình. b. Dịch nghĩa: Phước tinh chiếu cát tinh lâm,
120

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Trời cao quang đãng, trời xanh rõ ràng. Có gì mà phải hoang mang, Rồng bay hạ giáng hân hoan một đời. Có phước tinh chiếu, có cát tinh đến mệnh. Trời xanh đã quang đãng, thấy được vận trời. Rồng bay hạ xuống chở đến cổng sân. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Khốn vu thạch, cứ vu tật lê. Nhập vu kỳ cung, bất kiến kỳ thê.” (Bị khốn nhục vì hòn đá, vướng vào bụi cây tật lê. Quay trở về nhà, không thấy vợ đâu, hào này hung hiểm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, đây là quẻ chủ về công thành danh toại, tài lợi vào như nước. Người được quẻ này là thời vận tốt đã đến, những mưu cầu lâu nay, ắt sẽ được toại ý. Nhưng lời quẻ có ý cảnh giác đừng mê say trong danh lợi mà mất đi hạnh phúc gia đình. Cầu tài, cầu danh đều may mắn vô cùng. Cầu tình duyên thì không tốt. Đây là quẻ chủ việc công thành danh toại, tài lợi thu về như nước, ngũ phúc thật là mỹ mãn khiến gia đình phú quý yên vui đến cực độ. Phải chăng đây là nhà trung hiếu gồm đủ cho nên mới có cái sự thiên báo như vậy. Xin được quẻ này thật không còn gì là không lợi. Người cầu được quẻ này quả là tốt lắm rồi, thời vận đã đến lúc đời lên hương người hãy mau lên, mưu cầu những công việc đã định lâu nay, ắt sẽ được toại nguyện như ý muốn. Bởi quẻ nói, hiện những sao sáng tốt đang chiếu vào bạn và đến với bạn trên đường đời của bạn sáng sủa lắm rồi. Quẻ dạy: Hỉ!Hỉ! Tốt đẹp vô cùng. Mưu sự đắt quả nguyện cầu. Cầu tài, cầu danh may mắn vô cùng. Đánh số tốt lắm. Số hên: 8, 7, 78, 87, 70, 80, 77, 88.

88. Quẻ số 088 – THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn

121

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Động hào Tứ Ngoại quái: Đoài Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Độc điều hàn đàm, trung đồ hứng lan. Thủy hàn ngư bất nhỉ, không tài nguyệt minh hoàn. b. Dịch nghĩa: Một mình câu cá tại hàn đàm, Chừng nữa ba đào lại nỗi ngang. Nước lạnh nào đâu có cá chịu, Đành tay trắng chờ trăng huy hoàng. Một mình câu cá tại đầm lạnh lẽo, giữa chừng đã mất hứng thú. Nước lạnh cá nào mà chịu nổi, đành về trắng tay chờ trăng lại sáng. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Lai từ từ, khốn vu kin xa. Lận, hữu chung.” (Ngồi trên xe vàng mà gặp khó khăn trở ngại trên đường, nên đến chậm. Hào này có hơi khó khăn, cuối cùng lại tốt.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về xuất hành thì thất thế, cầu tài thì thâm vốn, kiện tụng thì phải nhờ người, hôn nhân thì khó thành, giao dịch thì không có hy vọng, xem bệnh thì khó lành. Những mưu cầu của bạn khó mà toại ý, dù cố gắng đến đâu, tay trắng vẫn là tay trắng, đành phải chờ đợi thời cơ khác. Cầu tài, cầu danh đều thất bại. Quẻ này chủ cầu mưa chẳng đạt, xuất hành thì thất thế. Cầu tài thì mất vốn, tìm người thì sinh miệng lưỡi, kiện tụng thì phải nhờ người, hôn nhân thì không thành, giao dịch thì vô vọng, xem bệnh thì thấy tai họa. Tóm lại tất cả đều không tốt. Theo quẻ thơ tả cảnh tình của người hiện nay. Như người cô đơn câu cá nơi vực lạnh, và nửa chừng lại nổi sóng gió thì cá đâu chịu ăn, rút cuộc chờ trăng về thôi.
122

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Đó ý nói rằng: Công việc cầu xin của bạn khó mà toại theo ý nguyện, dù cố gắng đến đâu, tay trắng vẫn là tay trắng, như câu thơ chót nói “Đành tay trắng, chở trăng huy hoàng” vậy. Quẻ dạy: Thất bại, đổ vỡ có thể tù tội, câu cá trong đêm lạnh mà lại có sóng gió nữa, thì cá nào ăn chớ? Câu trong đầm nhỏ hẹp, ý là bị giam giữ trong ao tù. Chớ tính, chớ đợi. Cầu tài, cầu danh thất bại. Đánh số chẳng đến đâu, biểu tượng: cá. Số hên: 8, 88, 80, 18, 28, 38.

89. Quẻ số 089 – HẠ TRUNG Trạch Thủy Khốn Động hào Ngũ Ngoại quái: Đoài Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Bất quy nhất, lao tâm lực. Quý nhân bàng, nghi tá lực. b. Dịch nghĩa: Sự nghiệp không thành thiếu dốc lòng, Cam đành phí sức và hao công. Quý nhân đứng kế nên nương dựa, Hãy mượn sức người việc mới xong. Chẳng quy về một mối, chỉ phí sức lực và hao tổn tâm trí. Quý nhân đứng kế một bên, mượn sức người thì việc mới thành. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tị nguyệt, khốn vu xích phất. Nãi từ hữu thoát. Lợi dụng tế tự.” (Bị nhân vạt mặc áo đỏ gây khó khăn, chịu hình phạt cắt mũi chặt chân. Sau đó mới dần dần thoát được cảnh khó khăn, Hào này lợi về cử hành tế tự.)

123

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về một mình làm việc, lao tâm lao lực mà việc khó thành, Lúc đầu sẽ gặp nhiều gian nan hung hiểm, về sau phài có quý nhân phò trợ mới có thành tựu. Cầu tài, cầu danh đều phải nương dựa vào người khác. Quẻ này chủ một mình kinh doanh, lao tâm lao lực, công việc thì nhiều mà công sức may ra chỉ phân nửa. Trong trường hợp này, cần phải có quý nhân phò trợ mới mong chấn hưng được thanh danh cho gia đình, và thành tựu được sự nghiệp của mình. Khi xin được quẻ này, cần phải lo liệu ngay để đi tìm người giúp đở mình mới được. Theo ý quẻ cho hay, những việc cầu xin của bạn cần phải nương dựa sức người thì mới thành đạt việc mưu cầu của mình. Và phải dốc lòng chuyên nhứt. Chớ đừng cam tâm hưởng ý thì hỏng, mà hóa ra phí sức hao công. Sở dĩ tôi dám khuyên bạn như thế, là căn cứ vào lời quẻ chỉ dạy trên đây đó. Quẻ dạy: Kiên tâm và dốc chí. Cần nương chí của người mới kết quả. Cầu tài, cầu danh đều phải nương dựa. Đánh số hạp. Số hên: 80, 90, 99, 88, 8, 9, 98, 89.

90. Quẻ số 090 – THƯỢNG THƯỢNG Trạch Thủy Khốn Động hào Lục Ngoại quái: Đoài Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Vân tận nguyệt đương trung, quang huy đáo xứ thông. Lộ đồ phùng thủy thuận, thiên lý khoái như phong. b. Dịch nghĩa:

124

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Mây tan trăng sáng giữa trời trung, Sáng chói đường đi nẻo khắp cùng. Đường sá suốt thông và được thuận, Vận trình ngàn dặm để thành công. Mây tan trăng sáng treo giữa trời, soi sáng khắp nẻo đường đi. Đường sá thông thuận, dù ngàn dặm cũng chóng đến thôi c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Khốn vu cát, lũy vu viết ngột. Viết, động hối hữu hối. Chinh cát.” (Khốn đốn trong bụi dây leo, bị lúng túng trên cây. Ôi, xui xẻo thay! Hào này có lợi về việc chinh phạt.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về rất nên đi xa. Khi họa đã đi rồi thì phúc tất sẽ đến, không có gì phải lo nghĩ. Đây là điềm trước khó sau dễ, những mưu cầu lâu nay của bạn, từ nay sẽ dần dần toại ý. Hãy mau tiến tới, đừng chần chờ nữa mà mất dịp may. Cầu tài, cầu danh đều đắc lợi. Mây tạnh ắt trời quang, nhờ đó trăng soi sáng khắp trần gian. Đấy là triệu chứng của công việc kinh doanh đều được toại ý, do đó khi xuất hành rất nên đi xa, bởi vì tài lợi sẽ được dồi dào, phong phú thu vào nhiều dịp như nước. Ngoài ra trong gia đình còn vượng cả nhân khẩu tức là sanh con đẻ cái đầy đàn, người ăn kẻ ở, kẻ hầu người hạ đông đủ rộn rịp. Tóm lại khi họa đã đi rồi thì phúc tất đến, không có gì phải lo nghĩ. Quẻ này chính là cái tượng chứng tỏ điềm trước khó sau để cho Người xin được. Theo quẻ cho hay, thời vận của bạn hiện nay, đã như mây tan trăng sáng giữa trời, đường thông nước xuôi, vận trình ngàn dặm mau như gió bay. Nghĩa là thời vận của người đã hanh thông, đắc thời lên hương rồi chẳng còn trở ngại gì nữa . Vậy, những sự việc cầu mưu lâu nay của bạn, từ nay sẽ lần lần đắc ý toại nguyện, hãy mau tiến tới đi. Đừng chần chừ mất dịp may.

125

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ dạy: Mã đáo thành công, buồn xui chèo thuận, đời sắp lên hương. Cầu tài, cầu danh sự sự đắc quả. Đánh số thật tốt. Số hên: 9, 90, 99, 19, 29, 39.

91. Quẻ số 091 – TRUNG TRUNG Sơn Trạch Hàm Động hào Nhất Ngoại quái: Đoài Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Kiếm kích liệt sơn lâm, đạo tặc tất lai xâm. Bại tẩu cầm sưu địch, phong hầu ấm tử tôn b. Dịch nghĩa: Gươm đao bày để núi rừng, Kẻ gian đạo tặc ắt rình lại xâm. Phi thua chạy trốn phi tầm, Được phong hầu, để phước lành đời sau. Gươm đao bày la liệt như núi rừng, trộm cướp ắt lại đến. Thua chạy chắc chắn sẽ bị bắt, nhờ vậy mà được phong hầu, để phước ấm cho đời sau. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hàm kỳ mẫu.” (Chạm vào ngón chân cái.) Theo ý thơ của Khổng Minh, làm việc thì phải có dũng khí, lại phải có mưu trí. Đã thế lại còn cần phải có lực lượng hùng hậu để có thể đẩy lui mọi trở ngại khó khăn, nhờ đó tiến trình của bạn mới cao xa được. Người được quẻ này thì cần phải cố gắng vượt qua những gian nan nguy hiểm thì mới thành đạt. Cầu tài, cầu danh có gặp khó khăn, sau mới thành.

126

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Làm việc nên có dũng, lại có mưu. Đã thế lại còn cần phải có lực lượng hùng hậu để có thể đẩy lui mọi trở ngại khó khăn, mà đón rước những sao tốt đến với ta. Nhờ đó tiến trình của ta khá cao xa, chưa biết đâu mà lường được. Người xin được quẻ này, tức là đã được triệu chứng nhiều hy vọng. Theo ý quẻ cho hay, những việc cầu xin của bạn cần phải cố gắng mà làm, và vượt khỏi những gian hiểm thì mới thành đạt sở cầu. Bởi quẻ nói rằng, việc cầu mưu rất gian nan, mà sự gian nan như bắt kẻ trộm vậy và nếu khi truy tầm bắt được nó, sẽ được ban phong và con cháu sẽ hưởng phước đó vậy, việc cầu mưu của bạn ắt sẽ thành công, nhưng phải cố gắng trong việc làm thì mới nên. Quẻ dạy: Qua gian nguy thì đắc quả. Cần cố gắng mới nên công. Thời hạnh phúc vàng son sắp đến. Cầu tài, cầu danh có khó, sau mới thành. Đánh số rất tốt. Số hên: 1, 9, 19, 91, 90, 11, 99, 10.

92. Quẻ số 092 – TRUNG THƯỢNG Sơn Trạch Hàm Động hào Nhị Ngoại quái: Đoài Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Nước sâu bờ rộng dễ đi thuyền, Núi hiểm đàng xa khó hiển nhiên. Nhưng rắn bò hoài vẫn đạt đích, Trời cao trăng sáng khắp nơi miền. Ngạn khoát thủy thâm chi di lạc, lộ dao sơn kiệm bộ nan hành. Xà hành tự hữu thông tân nhật, nguyệt thượng thiên không phận ngoại minh. b. Dịch nghĩa:
127

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nước sâu bờ rộng thuyền đi dễ, núi hiểm đường xa khó bước đi. Nhưng rắn bò boài vẫn có ngày đến bến, trăng sáng trên cao soi khắp miền. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hàm kỳ phì. Hung. Cư cát.” (Chạm vào bắp chân. Hào này hung hiểm. Nhưng ở yên thì cát lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, đây là quẻ trước khốn khó, sau yên vui, lúc đầu có gian nan vất vả, chịu đủ mọi thiệt thòi thì mới mong công thành danh toại trong tương lai. Những mưu cầu của bạn tuy gặp rất nhiều khó khăn và trắc trở, nhưng chỉ cần có bạn bền chí chịu đựng, tiến tới như con rắn bò mãi thì vẫn có ngày đến đích. Cầu danh, cầu lợi phải trải qua nhiều khó khăn mới mong thành đạt. Đây là quẻ chứng tỏ trước khốn khó, sau yên vui. Con người ta cần phải có khổ mới có sướng, lúc đầu có gian nan vất vả có chịu đủ mọi thiệt thòi thì mới mong công thành danh toại trong tương lai. Nếu không thế thì quyết chẳng gặp hội thanh vân vậy. Đây báo là quẻ cho ta một sự việc phi thường của lột con người phi thường thành đạt vĩ đại. Ý quẻ dạy rằng: Những việc cầu xin của bạn, tuy rất khó khăn và vấp nhiều trắc trở như trèo leo núi hiểm, lặn lội đường xa. Nhưng bạn bền chí chịu đựng, tiến tới ắt sẽ thành đạt ý cầu trong nay mai, bởi quẻ có ví việc cầu của bạn như con rắn bò mải vẫn tự nó có ngày đến đích, như trăng giữa trời đẹp đẽ. Quẻ dạy: Hết gian nan đến thành tựu. Tuy nhiên phải cố công, mới mong đạt đích. Biểu tượng: Rắn. Cầu danh, cầu lợi phải qua lần khó, mới mong thành. Đánh số hên. Số hên: 92, 29, 9, 2, 90, 20, 99, 22.

93. Quẻ số 093 – TRUNG TRUNG Sơn Trạch Hàm

128

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Động hào Tam Ngoại quái: Đoài Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Nghĩ dục thiên nhi vị khả thiên, đề phòng hỷ xứ nhạ câu liên, tiền đồ nhược đắc âm nhân dẫn, biến hóa ngư long xuất đại uyên. b. Dịch nghĩa: Muốn dọn mà đi chưa thể đi, Chỗ vui chớ quá lại mê lì. Tiền đồ nếu được quý nhân giúp, Biến hóa ngư long kiến nghiệp kỳ. Muốn chuyển đi mà chưa thể đi, đề phòng chỗ vui vẻ quá lại gây ra phiền toái. Tiền đồ nếu được quý nhân giúp, thì cả sẽ biến thành rồng để ra vực lớn mà vùng vẫy. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hàm kỳ cổ, chấp kỳ tùy. Vãng lận” (Chạm vào đùi, sờ vào đầu gối. Sự việc phát triển lên đến chỗ khó khăn.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về mọi việc đều sẽ đổi thay, chuyện đời khó lường, trong cái vui có cái đáng lo. Hãy vì cái lợi lớn mà bỏ cái lợi nhỏ. Cần phải có quý nhân đưa đường, dẫn lối thì mới tốt. Cầu danh, cầu lợi đều cát lợi. Quẻ này chủ mọi việc đổi thay, tình đời khó lường, trong cái vui cũng có cái đáng lo, đáng sợ. Nhưng nếu có kẻ nhầm giúp ta chỉ vẽ cho ta, thì mới có thể dần dần mà tiến thẳng được, và mới có thể rỡ ràng thân thế được. Quẻ thơ khuyên rằng: Phàm muốn cầu mưu một việc gì, phải quyết chí một lòng và chớ vì lợi nhỏ mà quên lợi to như câu thơ thứ hai nói: “Chỗ vui chớ quá lại mê lì”.

129

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Hơn nữa, bạn nên “nhân hòa” thì mới được người giúp ích công việc sở cầu, được như thế việc mưu chẳng chỉ thành đạt, mà còn thành công một cách phi thường nữa là khác, như hai câu thơ chót nói “Tiền đồ nếu được quý nhân dẫn, biến hóa ngư long kiến nghiệp kỳ” vậy.

94. Quẻ số 094 – TRUNG TRUNG Sơn Trạch Hàm Động hào Tứ Ngoại quái: Đoài Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Nhất nhân khứ, nhất nhân nhập. Thanh phong minh nguyệt lưỡng tương sai, độc đắc kim lân hạ điếu đài. b. Dịch nghĩa: Một người đi một người vào, Gió trong trăng sáng, trời cao dặm ngàn. Khi ta bắt được cá vàng, Hãy ngừng tay, chớ mơ màng quá xa. Một người đi lại một người vào, lúc gió mát trăng thanh hai bên sẽ ngờ vực nhau. Khi bắt được con cá vàng thì hãy ngừng buông câu. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Trinh cát. Hối vong. Đồng vãng lai, bằng tòng nhĩ tư.” (Hào này cát tường. Xui xẻo đã qua. Hai mắt liếc nhau, cùng một lòng yêu quý.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về có sự tranh chấp, chống đối nhau, không thể dung nhau. Trong trường hợp này nên công thành thì thân thoái. Người được quẻ này chơ nên tham làm quá khi mình mưu đồ việc gì. Một khi việc đã thấy xong, danh đã thấy rồi thì nên ngừng
130

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh ngay, để giữ mình là hơn. Cầu tài, cầu danh đều đắc cát lợi, nhưng không lớn. Quẻ này chủ trương đạo của đứa tiểu nhân tiêu (kém) mà đạo của người quân tử trưởng (hay). Cho nên một người ra, một người vào, tương phản nhau, chống đối nhau, không thể dung nhau được. Trong trường hợp này, nếu khi ta bắt được một con lân vàng rồi thì nên rút lui ngay, tức gọi là công thành thì thân thoái đó. Người xin được quẻ này, chớ nên tham lam luyến tiếc nhiều khi mình mưu đồ việc gì. Khi việc đã thấy xong, danh đã thấy thành rồi thì nên ngừng, nên nghĩ chớ tham, cần phải có một nền minh triết để giữ mình là hơn. Thời vận hiện nay của người, không tốt không xấu mà trong cảnh bình thường thôi và theo ý quẻ cho biết, tuy vậy vẫn còn có lúc may mắn, nhưng khi gặp may thì chớ có ham hố lắm tức là quẻ mách bạn phải làm đến mức vừa mà đừng quá sức thì có hại vậy. Quẻ dạy: Có gặp may. Nhưng chớ tham lam. Cầu tài, cầu danh lợi chậm và bình thường. Đánh số không hạp lắm. Biểu tượng: cá. Số hên: 90, 40, 99, 44, 4, 9, 94, 49.

95. Quẻ số 095 – HẠ HẠ Sơn Trạch Hàm Động hào Ngũ Ngoại quái: Đoài Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Hỷ vị ổn, bi dĩ tao. Đại vũ cuông phong xuy cổ mộc, nhân nhân tận đạo bất kiên lao. b. Dịch nghĩa:

131

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Sự việc vui mừng còn chữa thôi, Ai sầu chuyện nọ lại theo rồi. Mưa to gió bão rung cây cỏ, Ai nấy đều cho khó vững ôi! Việc vui mừng còn chưa vững, chuyện buồn rầu thì chưa gặp. Mưa to gió lớn thổi cây già, người người đều cố hết sức nhưng vẫn không làm cho kiên cố được. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hàm kỳ mỗi. Vô hối.” (Sờ vào sau lưng. Không hối hận.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về nếu đang vui thì phải nghĩ đến lúc buồn. Sự nghiệp hiện đang lung lay, khó có thể đứng vững, vì vậy trước hết là phải biết hoàn cảnh của mình để cho vững. Những mưu cầu của bạn, cần phải cẩn thận lưu tâm mới tránh được những điều không may xảy ra, cũng không nên cao vọng quá để rồi lại thất chí. Bạn nên ráng chịu đựng một thời gian nữa chờ khi thời vận hanh thông rồi mới tính việc mưu cầu thì hay hơn. Cầu tài, cầu việc đều chẳng lợi. Bói được quẻ này, nếu có vui lúc đó thiết tưởng chớ nên vui, bởi vì có thể thất ý khiến đau khổ bi thương lắm đấy. Hai câu thơ sau đó có ý nói sự nghiệp lung lay, khó có thể đứng vững, chẳng khác gì mưa to gió lớn thổi dập nát cây cối dù là cây cổ thụ. Bởi thế cho nên trước hết là phải biết hoàn cảnh để giữ chân cho vững. Người xin được quẻ này nên an cư mà nghĩ tránh cài nguy mong thoát được tai họa ngoài ý liệu của mình. Theo quẻ cho biết: Những việc cầu mưu của bạn, cần phải cẩn thận lưu tâm chăm chú mới tránh được những đều không may gây ra, mà không nên đặt cao vọng nữa rồi phiền chí làm chi. Bởi thời vận hiện thời của người hiện nay đang như cây cối ở trong cảnh gió bão, bị rung rinh tận gốc. Vậy bạn nên cố sức và ráng chịu một thời gian nữa chờ khi mây tan gió lặn, thời vận hanh thông rồi mới tính lại việc cầu mưu là hay hơn.
132

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ thời. Đừng nản chí vì thất bại. Đang gặp buồn phiền đổ vỡ. Cầu tài, cầu mưu chẳng lợi. Đánh số dở. Số hên: 90, 50, 99, 55, 9, 5, 95, 59.

96. Quẻ số 096 – TRUNG TRUNG Sơn Trạch Hàm Động hào Ngũ Ngoại quái: Đoài Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Khả dũ ký bách lý chi mệnh, khả dĩ thác lục xích chi cô. Chung kỳ ký đoan vô trì ngộ, tiếu hô hô. Tha hương án thủ, các tụ lạc khang hòa. b. Dịch nghĩa: Có thể cậy nhờ trăm dặm xa, Bé con cũng thể cậy trông mà. Dịp may đã gặp chớ lầm bỏ, Đất khách cười vui hưởng phận ta. Có thể cậy trông nơi xa trăm dặm, con côi cũng có thể nương nhờ. Chuông kêu là gặp điềm lành, chớ lầm bỏ, mà nên cười vui. Đất khách tụ về, tự nhiên sẽ hưởng phước an khang và hòa hợp. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hàm kỳ phụ giáp. Cát.” (Sờ vào má. Hào này cát lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về sẽ gặp tri kỷ, bạn tâm giao, có thể nhờ cậy được. Vì vậy những mưu cầu của bạn phải tiến hành ngay, đừng chần chờ mà mất dịp may. Nhưng dịp may chỉ có ở nơi đất khách mà thôi. Cầu tài, cầu danh đều thuận lợi nhưng hơi chậm. Hễ có lòng tốt trời ắt giúp cho. Quẻ này cho ta biết ta sẽ gặp tri kỷ, người bạn tâm giao, có thể gởi mạng, gửi con được. Đối vời người bạn đó,
133

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh dù công việc có trọng đại đến đâu mà ta nhờ vả, giao phó quyết phông phụ lòng ta, phản lại ta. Do đó ta có thể vui vẻ yên tâm được. Đây là quẻ chủ sự may mắn, đáng mừng là gặp được người tri kỷ. Ý thơ cho rằng: Thời vận của bạn đã được hanh thông như trăm xa cũng nhờ cậy và giúp ích cho mình được chẳng còn sức yếu cô đơn như trước nữa, nên quẻ dạy thêm rằng: dịp may đã đến phải nắm lấy mà đừng bỏ lỡ, thì bạn sẽ được vui tươi cuộc đời đó. Vậy, những việc cầu xin của bạn, phải tiến hành mau đi, đừng chần chờ mà mất dịp uổng. Quẻ dạy: Cứ tiến, dịp may đã đến, đừng chần chờ. Cần phải trông cậy vào người giúp đỡ, dù là trẻ con. Nhưng nó thành công, thì cũng chỉ thành công ở nơi đất khách mà thôi. Cầu tài, cầu danh thuận lợi hơi chậm. Đánh số khá hạp. Số hên: 90, 60, 66, 99, 69, 6, 9, 96.

97. Quẻ số 097 – THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Ly Động hào Nhất Ngoại quái: Ly Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Báo đạo thượng lâm, xuân sắc tiên minh. Đề tiên khoái trước, mã thượng hành trình. b. Dịch nghĩa: Rừng cây đã báo xuân về, Sắc màu tươi sáng bề bề vui tươi. Giương roi đuổi ngựa kịp thời, Vận trình ngàn dặm, cuộc đời hân hoan.

134

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Rừng cây đã báo xuân về, sắc màu tươi sáng. Vung roi rong ruổi, ngựa phi trên đường c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Lý thố nhiên, kính chi. Vô cữu.” (Bước chân có tiếng lẫn lôn, đáng để cảnh giác. Hào này không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này khuyên bạn nên hăng hái tiến lên, vượt qua mọi trở ngại, khắc phục mọi gian nan thì cuộc kỳ ngộ là ở trước mắt. Những mưu cầu của bạn nhất định sẽ thành đạt như ý nguyện, nhưng bạn phải ra công sức, chớ không phải bất chiến tự nhiên thành. Cầu danh, cầu lợi đều đắc lợi. Quẻ này khuyên ta hăng hái tiến lên, vượt hết mọi trở ngại, chớ có lơ là, để trôi qua ngày tháng. Nếu đã dám dũng cảm hoạt động, khắc phục mọi gian nan để thành công thì cuộc giai ngộ chỉ ở trước mắt. Người xin được quẻ này phải biết nắm lấy cơ duyên chớ nên bỏ lỡ. Thơ quẻ tả cảnh của bạn hiện nay như là mùa xuân đã về với trần gian. Cảnh tình tươi đẹp vui vẻ, đó là ý chỉ cho bạn biết rằng, thời vận đã được hanh thông rồi. Không còn bế tắc gì nữa. Và tiếp hai câu sau dạy hãy mau vung roi giục ngựa tiến bước để nắm lấy những tốt đẹp may mắn cho cuộc đời sung sướng. Vậy, những việc cầu xin của bạn nhứt định không gì trở ngại mà ắt thành đạt như ý nguyện, nhưng bạn phải ra công mới nên, chớ không phải bất chiến tự nhiên thành. Quẻ dạy: Thời thông hạnh, cần cố gắng tranh thủ cho kịp, thì mọi sự như ý sở cầu, vô cùng tốt đẹp. Cầu được ước thấy. Cầu danh, cầu lợi đắc quả. Đánh số hạp. Biểu tượng: Ngựa. Số hên: 7, 9,97, 90, 70, 99, 77.

98. Quẻ số 098 – TRUNG TRUNG Bát Thuần Ly Động hào Nhị

135

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ngoại quái: Ly Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Thử nhập thổ huyệt, tối khả an thân. Nhật trung bất kiến, tỉnh dạ tuần hành. b. Dịch nghĩa: Chuột chui hang đất an thân, Quả là biết cách, tốt lành vô biên. Ban ngày dấu kín nằm yên, Tuần hành đêm tối, có phiền đến ai. Chuột chui hang đất là an thân nhất. Ban ngày thì không thấy đâu, tối lại thấy tuần hành c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hoàng ly, nguyên cát.” (Màu đậm như vàng. Hào này rất cát lợi.” Theo ý thơ của Khổng Minh, người được quẻ này nên chủ trương sống ẩn dật. Phàm muốn mưu cầu việc gì phải biết khôn ngoan, khéo léo thì mới thành. Khôn khéo xử sự trong mọi công việc thì việc ắt thành. Cầu tài, cầu việc đều thuận lợi, tuy hơi chậm. Người xin được quẻ này nên chủ trương sống ẩn dật nơi sơn lâm. Tránh được những nơi thị tứ chắc cuộc đời yên ổn hơn nhiều. Hai câu thơ sau: “chẳng thấy lúc ban ngày, chỉ thấy giữa đêm khuya” là câu tỷ dụ ý nói ban đêm chỉ riêng mình tỉnh mà suy nghĩ đến những chuyện đục trong. Đứng trước những lời nói đại ngôn khiến ta sinh tiến thoái lưỡng nan thiết tưởng chớ nên nghe, nghe người chỉ là mua lấy nguy cho mình mà thôi. Ý quẻ khuyên ta rằng, phàm muốn cầu mưu bất cứ việc gì ta hãy biết khôn ngoan, khéo léo thì mới mong thành đậu sở dục, nếu không sẽ hư hỏng mọi việc làm.

136

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Bởi quẻ ví những việc cầu mưu của như con chuột, phải tìm chổ vững chắc mà ở và ban ngày giấu mình mà ban đêm mới ra thì chẳng lo bị người ta sát hại, nghĩa là việc mưu phải biết hoàn cảnh khôn ngoan và tiến hành khéo léo mới nên vậy. Quẻ dạy: Cơ cảnh khôn khéo xử sự trong công việc thì ắt thành, cần có công. Cầu tài, cầu mưu thuận lợi, chậm. Đánh số thuận lợi. Biểu tượng: Chuột. Số hên: 90, 80, 99, 88, 9, 8, 89, 98.

99. Quẻ số 099 – THƯỢNG THƯỢNG Bát Thuần Ly Động hào Tam Ngoại quái: Ly Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Mau nên phấn khởi chí bình sanh, Nẻo hướng tây nam rất tốt lành. Tiền bạc đầy mình ông vấn bó, Lên đường cỡi hạc đáo châu thành. Đà khởi bình sanh trí, tây nam hào khứ du, yêu triền thập vạn quán, kỳ hạc thướng Dương Châu. b. Dịch nghĩa: Mau bừng chí bình sinh, đi hướng Tây Nam rất tốt lành. Tiền bạc mang đầy mình, cưỡi hạc đến Dương Châu. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này khuyên ta nếu biết làm ăn cần khổ, tất nhiên sẽ trở thành giàu có. Nhưng phải đi về hướng Tây Nam, nếu không thì vô ích. Người được quẻ này nhất thiết chớ

137

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh nên cố chấp ý kiến của riêng mình mà phạm sai lầm. Nếu phạm sẽ gặp hung hiểm. Đi hướng Tây Nam, cầu tài, cầu lợi đều đạt. Quẻ này khuyên ta nếu biết làm ăn cần khổ, tất nhiên trở thành giàu có. Tuy nhiên, phát tích phải từ phương tây nam, nếu không thì vô ích. Ví thử y theo phương hướng đã chỉ điểm và thản nhiên tiến bước thì một ngày kia thế nào cũng đem theo tiền bạc về nhà. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ nên cố chấp ý kiến của riêng mình mà sai với lời khuyên dạy này. Lời thơ nói: Người mau phấn khởi tinh thần làm những việc đã trông mong lâu nay đi, đừng nên lững lờ nữa và phải nhắm hướng tây nam ắt sẽ tạo nên nghiệp giàu sang, hưởng lạc nơi thành Dương Châu. Theo ý quẻ nói trên, thời vận của bạn đã được hanh thông, những sự cầu xin sẽ được như ý mong muốn, không gì trở ngại rồi vậy. Quẻ dạy: Cố gắng. Đi hướng tây nam, ắt phùng danh, phùng lợi. Biểu tượng: Con hạc. Cầu tài, cầu lợi đạt. Đánh số rất tốt. Số hên: 9, 99, 90, 19, 20, 39.

100.

Quẻ số 100 – TRUNG TRUNG

Bát Thuần Ly Động hào Tứ Ngoại quái: Ly Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Hỷ! Hỷ! Hỷ! Chung phòng bĩ. Hoạch đắc ly long hạm hạ châu. Hốt nhiên thất khước, hoàn tại thủy b. Dịch nghĩa: Vui vẻ nên phải phòng sầu, Hiện nay tuy được hợp chầu long ly.
138

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Bỗng nhiên lại mất thực kỳ, May còn dưới nước, chưa gì đáng lo. Vui vẻ quá thì phải phòng chuyện xui đến. Tuy đã được châu ngọc long ly, bỗng nhiên đánh rơi xuống nước mất đi. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đột như, kỳ lai như, phần như, tử như, khí như.” (Kết quả kẻ địch xông đến đột ngột, giết người đốt nhà, vứt bỏ tử thi!) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về cái tượng được rồi lại mất. Cái bóng trong gương, trăng ở đáy bể, thảy chỉ là ảo ảnh, không có thực. Tuy nhiên, nếu biết lo lắng, giữ gìn cẩn thận, ắt có thể giữ được. Người được quẻ này nên đề phòng thật cẩn thận. Những mưu cầu của bạn tuy đã thành đạt, nhưng phải phòng khi quá vui lại gây ra những điều không hay, cần phải cẩn thận mới giữ được trọn vẹn đến cùng. Cầu tài, cầu danh đều được, nhưng phòng tiểu nhân. Quẻ này chỉ cái tượng được mà lại mất. Bóng trong gương trăng đáy bể, tất cả chỉ là ảo ảnh không có thực. Trường hợp này cũng thế. Tuy nhiên nếu biết lo lắng giữ gìn cẩn thận, ắt có thể giữ được, khỏi mất để đến nổi tay không. Người xin được quẻ này nên đề phòng hết sức cẩn thận mới được. Ý quẻ nói rằng: Những sự cầu mưu của bạn tuy được thành đạt vui vẻ, nhưng cũng nên phòng khi quá vui lại sanh việc sầu gây ra những điều không hay, cần phải cẩn thận mới giữ được vui lành chung thủy, nếu không khó tránh chuyện phiền lòng, như lời quẻ thơ nói “hiện nay tuy được hợp chầu long ly, bỗng nhiên lại mất thực kỳ” vậy. Tuy nhiên như câu chót nói chưa đến đổi đáng ngại lắm. Quẻ dạy: Việc thành, không khéo e mất. Cẩn thận, đắn đo trong mọi việc mới thành đạt hoàn toàn. Cầu tài, cầu danh được, nhưng phòng tiểu nhân. Đánh số tốt. Số hên: 1, 10, 11, 21.

101.

Quẻ số 101 – TRUNG THƯỢNG

139

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Bát Thuần Ly Động hào Ngũ Ngoại quái: Ly Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Quốc hữu hiền sỹ, đình vô nịnh thần. Can qua bất dụng, đương hưởng thái bình. b. Dịch nghĩa: Nay trong nước có sĩ hiền, Nịnh thần xa lánh bằng miền đi xa. Cần chi động can qua, Thái bình an hưởng hoan ca đời đời. Trong nước có hiền sỹ, không có nịnh thần trong triều. Không cần dùng đến binh khí, đang hưởng thái bình. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Xuất thế đà nhược, thích ta nhược. Cát.” (Người ta khóc nước mắt đầm đìa, tiếng than vang nổi lên. Hào này cát lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về trăm việc đều được như ý, mưu sự thì đắc chí, lập dông danh thì thành đạt, có người ra đi thì sớm trở về, mất vật thì sớm tìm ra, lo việc hôn nhân thì thành tựu, bệnh hoạn thì chóng lành. Quẻ có tượng đánh đâu thắng đó. Cầu tài, cầu danh đều hành thông. Quẻ này chủ trăm việc đều được như ý, thật là đại cát đại lợi. Khi mưu sự thì đắc chí, lúc lo lập công danh thì có thần giúp, khi có người ra đi thì đã sớm trở về, lúc mất vật thì đã sớm tìm ra. Vào những năm lục giáp thì sanh con trai ( Lục giáp: Giáp Tý, Giáp Tuất, Giáp Thân, Giáp Ngọ, Giáp Thìn, Giáp Dần). Nếu lo việc hôn nhân thì đều thành tựu.
140

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nếu chẳng may bệnh hoạn thì chóng lành. Người được quẻ này ắt mừng vui chắc chắn rồi. Ý quẻ tả rằng hiện trong nước có hiền sĩ nên bọn nịnh thần mất tích, dao gươm chẳng dùng, thời đã thái bình mà ta được an hưởng. Nghĩa là nói người cầu xin được quẻ này thời vận của bạn hanh thông chẳng gì trắc trở cả. Vậy sở cầu của bạn chẳng những đạt đại đăng khoa kim bảng mà còn đạt thêm nữa, tiểu đăng khoa nhưng cũng phải cố gắng chớ nên khoái mà bỏ học hành thì hỏng. Quẻ dạy: Đã đến lúc gặp vận hên. Cuộc đời sắp được lên hương vàng mộng. Chỉ cần tu nhân tích đức thêm, là chẳng cần lo gì cảnh đời gian khổ nữa. Cầu tài, cầu danh đến hanh thông. Đánh số tốt. Số hên: 10, 1, 2.

102.

Quẻ số 102 – TRUNG TRUNG

Bát Thuần Ly Động hào Lục Ngoại quái: Ly Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Thái lai dĩ bĩ cực, chư sự mạc ưu tâm. Đản tu bồi dương hậu phục. Tố ta hảo sự hành ta phương tiện, nhất điểm đan linh độc đắc chân. b. Dịch nghĩa: Rủi đi may đến cùng ta, Mỗi điều vui vẻ chi mà bận tâm. Nhưng cần nuôi dưỡng tinh thần, Làm điều phước đức là thân tốt lành.

141

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Cái rủi đi cái may đến, mọi việc đều chới lo rầu. Nhưng cần di dưỡng tinh thần, làm điều tốt thì sẽ được linh đơn mà thành đạo. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Vương dụng xuất chinh, hữu gia chiết thủ, hoạch phỉ kỳ xú. Vô cữu.” (Vua dẫn quân xuất chinh, vui mừng vì thủ lãnh địch bị chém đầu và bắt sống được nhiều tù binh. Hào này không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng minh, người được quẻ này đang ở thời khó khăn, hung hiểm, nhưng rốt cuộc là tốt lành. Tuy vậy vẫn phải lo làm điều thiện để tích phúc. Theo thời vận của bạn hiện này thì nên đi xa, sẽ gặp may, vận trình hanh thông thì ngàn dặm chẳng có gì trở ngại nữa. Cầu danh được danh, cầu lợi được lợi. Quẻ này chỉ rõ cho ta thất thời đã tới, vận đã chuyển Phúc sau hưởng mãi vô cùng. Tuy vậy vẫn phảo lo làm điều thiện để tích phúc, có thể lòng thành của ta mới cảm kích tới trời nhờ độ mới lâu dài được. Người xin được quẻ này nên tuân theo lời chỉ dạy mà cố thực hành. Theo ý quẻ cho hay rằng thời vận của bạn hiện nay thì đi xa gặp may đến rồi tức là vận trình hanh thông ngàn dặm chẳng có gì trở ngại nữa. Nhưng chỉ cần nuôi dưỡng tinh thần và làm điều phước đức. Thì ắt quả lành vậy. Như thế những việc cầu xin của bạn hãy nhắm theo việc chính, chớ tính ta thì tất cả sẽ gặp may mắn và thành đạt ý nguyện đấy. Quẻ dạy: Đi xa ắt gặp may. Chỉ cần nuôi dưỡng thêm tinh thần, đạo đức nữa, là cuộc đời ắt có hạnh phúc, giàu sang. Cầu danh đắc danh, cầu lợi đắc lợi. Đánh số tốt. Số hên: 1, 22, 11, 10.

103.

Quẻ số 103 – TRUNG THƯỢNG

Hỏa Lôi Phệ Hạp
142

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Động hào Nhất Ngoại quái: Ly Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Dân lạc nghiệp, quan lại thanh; Thuấn, Nghiêu chi thế, phục kiến vu kim. Cáo chư nhân thiên thu hồng nghiệp, phục thử vọng minh quân. b. Dịch nghĩa: Lạc nghiệp dân an quan lại thanh, Thái bình thạnh thế thấy nay lành. Cáo tri người, rõ ngàn Thu Mộng, Nương dựa dịp này gặp Đế Quân. Dân an cư lạc nghiệp, quan lại thì thanh liêm; giống như trở lại đời Nghiêu Thuấn. Báo cho mọi người biết, sự nghiệp ngàn năm, thảy đều chầu phục minh quân c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Lũ giảo diệt chỉ. Vô cữu.” (Cái cùm chân cọ xát mòn ngón chân. Hào này không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, người được quẻ này thực không có chuyện gì là không được thuận lợi, danh cũng có mà lợi cũng có. Gặp thời bình, gặp chúa ắt nên danh và sang cả, mọi mưu cầu dễ thuận buồm xuôi gió, Đây là lúc đạt được mộng lớn. Người được quẻ này thực là tùy ngộ nhi an, không có chuyện gì là không được thuận lợi, toại lòng, bước bước gặp xuân phong, tưởng không còn gì khang lạc hơn nữa. Người được quẻ này danh cũng có mà lợi cũng có trăm việc điều cát lợi, đều thành tựu. Khi được sung sướng thiết tưởng cũng nên nhìn lên mà đáp đền công ơn của hóa công.

143

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời thơ của quẻ tả thời vận của bạn hiện nay. Như cảnh thái bình thạnh thế, dân được an cư lạc nghiệp và do đó mộng lớn phải dựa vào dịp này, ắt sẽ được ngộ phùng thánh chúa, để nhận giàu lấy sang. Vậy, thời vận của bạn đã hanh thông. Sở cầu mưu dễ xuôi gió thuận buồm, thông đạt ý nguyện đấy. Quẻ dạy: Gặp thời bình, gặp chúa ắt nên danh và sang cả. Là lúc đạt được mộng lớn, làm tròn chí trai. Cầu danh lợi đều đạt. Đánh số rất hạp. Số hên: 10, 11, 3, 13, 33.

104.

Quẻ số 104 – TRUNG THƯỢNG

Hỏa Lôi Phệ Hạp Động hào Nhị Ngoại quái: Ly Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: An như Thái Sơn, vững như bàn thạch. Cứ can đảm mà tiến tới, đường bên trong thì thông, bên ngoài thì thẳng. b. Dịch nghĩa: Yên như hòn núi Thái Sơn, Ổn như bàn thạch, đỉnh đơn vững vàng. Cứ yên chí, có gan lắm, Tứ thông bát đạt tiếu đàm ý vui. Yên như núi Thái Sơn, vững như bàn thạch. Cứ can đảm mà tiến tới, đường bên trong thì thông, bên ngoài thì thẳng, c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Phệ phu diệt tị. Vô cữu.” (Cắn miếng thịt lớn che khuất cả mũi. Hào này không có tai họa.)

144

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này cho biết mọi mưu tính đều được như ý. Những mưu cầu của bạn không có gì trắc trở, nhưng phải can đảm tiến tới, chớ quá dè dặt mà hỏng việc. Công việc sẽ tiến hành tốt đẹp, vững chắc, có kết quả tốt. Cầu danh được danh, cầu lợi được lợi. Quẻ này cho biết mọi hành động đều được như ý mưu sự đều được vừa lòng. Người ăn ở hiền lành thì được trời giúp, phúc lộc dồi dào, bền vững lâu dài. Do đó cho nên mới lấy hai câu đầu làm tỷ dụ, còn hai câu chót đệ nhất rồi. Đây là nột quẻ tốt. Theo ý quẻ cho biết, những việc cầu xin của bạn, ắt được hanh thông và ý thành nguyện toại mà không có gì trắc trở phiền lo, như hai câu trước đã nói “yên như núi Thái Sơn, vững mạnh như bàn thạch”. Nhưng người phải can đảm tiến tới, chớ quá dè dặt thì hỏng việc, vì hai câu sau có câu nhắc ta: Cứ yên chí mà đi đều thông suốt mọi nẻo đường và sẽ được vui tươi ý tình vậy. Quẻ dạy: Thành đạt đó, nhưng phải có gan làm. Công việc tiến hành tốt đẹp, vững chải và chắc chắn có kết quả tốt. Cần can đảm là sự việc xong. Cầu danh đắc danh, cầu lợi đắc lợi. Đánh số hạp, tốt. Số hên: 1, 10, 11, 14, 44.

105.

Quẻ số 105 – HẠ TRUNG

Hỏa Lôi Phệ Hạp Động hào Tam Ngoại quái: Ly Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Nguyệt trung hữu đan quế, nhân trung phan bất trước. Vận thê địch hạ sinh, thử tề hảo lạc cước. b. Dịch nghĩa:

145

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Trong trăng có một cây đa, Người sao leo nổi thật là khó thay. Nay chân bỗng mọc thang mây, Nương theo dựa đó, nhờ đây vận trình. Trong trắng có một đan quế, người sao leo lên nổi. Bỗng có mây ở phía dưới, nương theo đó mà cất bước c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Phệ tích nhục, ngộ độc. Tiểu lận, vỗ cữu.” (Cắn phải miếng thịt có xương không tránh được đau khổ. Hào này tuy có buồn bực nhỏ nhưng không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng nhờ được người giúp mà công việc thành. Tuy vậy cũng nên đem hết tâm lực của mình ra để chu toàn mọi viêc, chớ nên quá ỷ lại mà hỏng việc. Những mưu cầu của bạn phải biết tùy theo hoàn cảnh mà khai thác, khi gặp cơ hội thì nắm lấy ngay. Cầu tài, cầu lợi đều đắc lợi. Quẻ này chỉ ngồi thấp mà nghĩ cao, cho nên cảm thấy khó như lên trời. Nhưng bỗng may được người giúp, khiến công việc hóa nên dễ dàng. Người xin được quẻ này có cái tượng nhờ được người mà công việc mìng thành. Tuy vậy nhưng thiết tưởng cũng nên đem hết tâm lực của mình để chu toàn mọi việc, chứ chớ nên ỷ lại hết vào người khiến có thể hỏng việc. Ý quẻ nói rằng: Những việc cầu xin của bạn như là cây đa ở trong cung trăng, muốn leo lên đến đó thật là khó nhưng may thay hiện nay dưới chân lại mọc lên một cầu thang mây. Nên dựa vào đó bước lên mới có thể tới được, nghĩa là sự cầu xin khó thành đạt lắm nhưng biết nắm lấy thời cơ và khai thác hoàn cảnh, thì công việc sở cầu cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng. Vậy những việc cầu mưu của bạn phải biết hoàn cảnh, khai thác hoàn cảnh. Khi gặp một cơ hội nào hãy nắm lấy ngay thì mới ích lợi cho công việc, ngược lại sẽ thành hư không.

146

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ dạy: Cần chộp thời cơ và cần có quý nhân giúp, đồng thời phải nương thế, tạo thế. Tốt đẹp. Chỉ cần phương tiện và có nơi dựa là nên. Cầu tài, cầu lợi đều đạt. Đánh số tốt. Số hên: 1, 10, 11, 55, 15.

106.

Quẻ số 106 – HẠ HẠ

Hỏa Lôi Phệ Hạp Động hào Tứ Ngoại quái: Ly Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Thiên giang nhất cô nhạn, lieu lệ thán ly quần. Thí vấn tri quân giả, như kim hữu kỷ nhân. b. Dịch nghĩa: Trên trời một nhạn tiếng sầu ai, Than thở đàn thương tủi phận hoài. Thử hỏi biết mình nay có mấy, Ngó nhìn chẳng có bạn chân tay. Trên trời chỉ có một con nhạn cô đơn, than thở vì đã rời đàn. Thử hỏi như nay tri kỷ có mấy người? c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Phệ can tỉ. Đắc kim thỉ. Lợi gian trinh, cát.” (Cắn phải miếng thịt khô có xương. Được mũi tên đồng. Hào này có lợi với người đang ở hoàn cảnh gian nan, tốt đẹp.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng người thì tài nhưng chưa có đất dụng võ, thành thử luân lạc nơi góc bể chân trời. Người được quẻ này đang ở trong cảnh cô thế, hành sự khó khăn và khó đạt thành sở nguyện. Thời vận của bạn chưa được hanh thông, và chưa được quý nhân phù trợ. Cần phải có bạn bè để nhờ cậy. Cầu tài cầu danh còn chậm.
147

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ này ý nói khúc thì cao mà họa thì không người, thực là rời rạc khó lên. Người thì tài nhưng không có chỗ dùng, thà thành thử luân lạc nơi bốc bể biển trời, lòng tràn ngập những nổi buồn đáng phàn nàn, khó có thể có ngày mở mày mở mặt. Người xin được quẻ này tưởng cần phải cẩn thận, chớ nên bặt thiệp làm chi chỉ tổ vất vả cuộc đời. Cô nhạn ly quần tiếng thét thanh thao ai sầu, đó là tả cảnh cô đơn sức yếu hành sự khó khăn và khó thành đạt nguyện cầu, nên hai câu sau trong thơ lại tiếp rằng kẻ biết mình còn có ai đâu! Càng nói rõ sự cô đơn cảnh tình của người. Do đó, ý quẻ muốn nói, những việc cầu xin của người. Khó mà thành công toại nguyện. Vì thời vận của người chưa được hanh thông, sức lực cô đơn và chưa được quý nhân phù hợp. Quẻ dạy: Cần có bạn bè, tay chân, để nhờ cậy. Đơn côi một mình như 1 cô nhạn mà thôi. Cầu tài cầu danh chẳng lợi. Đánh số bất thông. Biểu tượng: chim nhạn. Số hên: 6, 10, 11, 66, 16.

107.

Quẻ số 107 – HẠ HẠ

Hỏa Lôi Phệ Hạp Động hào Ngũ Ngoại quái: Ly Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Hồng diệp vô nhan sắc, điêu linh nhất dạ phong. Lân kê tỉnh ngọ mộng, tâm sự thổng thành không. b. Dịch nghĩa:

148

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lá đỏ sắc màu nay đã phai, Tiêu tàn tại gió thổi đêm hoài. Gà làng làm thức giấc trưa mộng, Tất cả thành không biết hỏi ai. Lá đỏ nay đã phai, điêu tàn trong gió đêm. Gà xóm bên làm tỉnh giấc mộng trưa, tất cả tâm sự bỗng thành không. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Phệ can nhục, đắc hoàng kim. Trinh lệ, vô cữu.” (Cắn thịt khô. Được vàng. Hào này vốn có nguy hiểm, nhưng tránh được tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng tài thì ít mà phúc thì bạc, phí không biết bao nhiêu tâm cơ, rốt cuộc chỉ là giấc mộng. Những mưu cầu của bạn đều sẽ hóa thành hư không và khó thành đạt. Chớ mưu tính coogn việc làm gì cho mệt, chờ thời cơ mới thì tốt hơn. Cầu tài, cầu danh đều bất thành. Quẻ này cho ta thấy Lượng thì ít mà phúc thì bạc, khiến phí không biết bao nhiêu tâm cơ, rốt cuộc chỉ một giấc mộng hoàn lương. Nếu như biết giác ngộ, an phận thủ kỷ, được sao hay vậy, như thế lại còn hữu ích cho thâm tâm mình hơn. Người xin được quẻ này nên giữ lòng trung hậu, may ra phúc lộc được dồi dào. Theo ý quẻ cho biết rằng: tất cả sự cầu mưu của bạn đều sẽ hóa thành hư không và khó thành đạt, như bốn câu thơ trên nói “Lá đỏ phai màu", gió đêm làm cho lá rụng tiêu tàn, và cái mộng đẹp trong giấc trưa lại bị đứt nơi nửa chừng, nên tất cả đều thành không, như vậy sự cầu mưu còn gì hy vọng đâu! Quẻ dạy: Chớ tính công việc làm chi cho mệt. Thất bại, đổ vỡ, ẩn nhẫn, chờ thời tốt hơn hết, tính vô công mà thôi. Cầu tài, cầu danh bất thành. Đánh số dở, thua là khác. Biểu tượng: con gà. Số hên: 7, 17, 10, 77, 11.

149

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh

108.

Quẻ số 108 – HẠ HẠ

Hỏa Lôi Phệ Hạp Động hào Lục Ngoại quái: Ly Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Sự như ma, lý đa thác. Nhật yểm vân trung, không thành đam các. b. Dịch nghĩa: Làm sai hoài việc lôi thôi, Bao nhiêu sự việc chẳng rồi chẳng xong, Mặt trời nay ẩn vân trung. Việc thì lôi thôi, lý thì lầm lẫn. Mặt trời ẩn trong mây, bỗng không thành gánh nặng. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hà giảo diệt nhĩ. Hung” (Bị cái gong đeo trên cổ, cọ xát làm đau tai. Hào này hung hiểm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, người được quẻ này trong lòng mê muội, không có chủ trương gì cả, mọi việc lại không được sáng suốt, hành động thì tùy tiện, đầy sai lầm. Cảnh tình hiện có nhiều trắc trở gian nan, thời vận chưa được hanh thông. Những điều mưu tính của bạn sẽ hóa thành hư không, chẳng có tia hy vọng nào thành được, nên chờ cơ hội khác thì tốt hơn. Cầu tài cầu danh đều chẳng đến đâu. Người xin được quẻ này trong lòng mê muội, không có một chủ trương gì cả, mọi việc lại không được sáng suốt, nhiệm ý hành động cũng sai lầm.

150

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Bởi thế cho nên nơi nào cũng bị thất bạichuân chuyên, chông gai, lận đận, trường hợp này ắt phải hết sức cẩn thận, nhận xét mọi việc tinh vi để hành động may ra mới có cơ thành công được. Quẻ thơ tả cảnh tình hiện nay, thời vận chưa được hanh thông, còn nhiều trắc trở gian nan, như lời thơ nói trên. Sự việc còn lôi thôi và cách làm chưa đúng mà sai lạc, như mặt trời ẩn nơi trong mây không sáng sủa. Như vậy, những điều mưu tính của bạn đành hóa thành hư không cả, chẳng có một hy vọng nào được thành đạt. Nên chờ thời đã là tốt hơn. Quẻ dạy: Tính vô ích mà thôi, chờ thời, mặt trời ẩn trong mây, thì làm gì? Công việc dở dang và lôi thôi. Mưu tính khó thành, cầu tài cầu danh, chẳng đến đâu, đánh số cũng dở. Số hên: 88, 8, 11, 10, 18.

109.

Quẻ số 109 – TRUNG TRUNG

Hỏa Địa Tấn Động hào Nhất Ngoại quái: Ly Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Vật tuàn cựu triệt, cam giá tân xa. Đông Tây Nam Bắc, ổn bộ khang cù. b. Dịch nghĩa: Đừng lái chiếc xe đã cũ xưa, Thà mua xe mới đi là vừa. Đông Nam Tây Bắc chạy thong thả, Chẳng sợ tai ương nạn đến đưa. Đừng lên chiêc xe đã cũ, thà mua xe mới để đi. Đông Nam Tây Bắc chạy vững vàng, chẳng sợ tai ương xảy ra. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
151

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Tấn như thôi như, trinh cát. Võng phu, dụ vô cữu. (Tấn công mãnh liệt, đẩy tan sự hủ nát. Hào này cát tường. Tuy không bắt được tù binh, nhưng không còn tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng đổi mới, thay cũ mới tốt. Cầu tài, cầu lợi còn hơi chậm; cầu danh nên ẩn nhẫn một thời gian. Quẻ này có cái tượng cách cố đỉnh tân, ngày mai không còn là ngày nay nữa. Trở về trước là cả một con đường ghồ ghề đầy chông gai trở ngại, nhưng từ nay đường bằng phẳng thênh thang, ta không thể thênh thênh cử bộ, không còn lo ngại điều gì. Người xin được quẻ này quyết rằng khổ tận cam lai, ta bước vào giai cảnh, nơi nào cũng đẹp, ngõ nào cũng là rộng rãi cả. Quẻ khuyên rằng: Đừng đi xe cũ mà thà đi xe mới, nên mới đắt giá cũng cam nghĩa là xe cũ rẻ tiền mà dễ hư, xe mới tuy mắc tiền nhưng mà máy tốt dễ đi. Đó tức là nói: Phàm cầu mưu một sự việc nào, muốn thành đạt theo ý định, thì phải mà cố công chịu đựng những điều gian khổ mới nên và nếu làm được như thế, sự cầu xin bất cứ cũng đều thông đất, chẳng sợ vấp phải điều không hay. Quẻ dạy: Cần thay cũ đổi mới mới hay, cầu tài, cầu lợi còn hơi chậm, ẩn nhẫn. Đánh số hạp một phần. Số hên: 9, 10, 19, 11, 99.

110.

Quẻ số 110 – HẠ TRUNG

Hỏa Địa Tấn Động hào Nhị Ngoại quái: Ly Nội quái: Khôn

152

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh a. Nguyên văn: Dạ mộng bị thử kinh, tỉnh lai bất kiến nhân. Chung tiêu phế tẩm, trực đáo thiên minh. b. Dịch nghĩa: Đêm khuya giấc mộng giựt mình, Hết hồn tỉnh dậy chẳng nhìn thấy ai. Từ khi đó mắt thức hoài, Mãi ngay trời sáng chưa phai buồn tình. Đêm khuya nằm mộng giật mình, tỉnh dậy chẳng nhìn thấy ai. Từ đó thức hoài cho đến trời sáng. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tấn như sầu như, trinh cát. Thụ nư giới phúc, vu kỳ vương mẫu.” (Tấn công mãnh liệt, kẻ địch đầu hàng. Hào này cát tường. Được vương mẫu ban thưởng.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ lo lắng về triền mien, nào là chuyện miệng tiếng thị phi, nào là chuyện quan tụng phiền hà, nào là chuyện người đi không có tin, ngào là chuyện giao dịch thất bại, thảy đều gây lo lắng kinh hoàng. Người được quẻ này phải hết sức đề phòng mới được, tâm ý phải vững vàng, đừng nghe lời người ta nói mà hỏng việc. Cầu tài, cầu việc còn chậm, cần nỗ lực nhiều. Quẻ này chủ lo lắng triền miên nào là chuyện miệng tiếng gây ra liên tiếp, nào là chuyện quan nha không được thẳng thắn, nào là chuyện người đi không giữ chữ tín, nào là chuyện giao dịch thất bại, nào là điều Lục giáp bất an tất cả chỉ gây cho mình những điều lo lắng kinh hoàng, khiến đêm nằm thấy ác mộng. Người xin được quẻ này phải hết sức đề phòng mới có thể mong đở lo lắng trong muôn một. Theo ý quẻ cho biết: Công việc cầu mưu của bạn, sẽ bị dở dang như lời thơ nói đêm khuya giấc mộng giựt mình không hưởng được giấc mộng lành trong đêm nay, nên đành phải thức đến trời sáng mà ý tình buồn rầu vẫn chưa thôi, đó là nói rằng: công việc nửa chừng thì bị hư hỏng và rồi cũng sẽ mất luôn dịp may.
153

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Vậy thì những việc mưu cầu cần phải cẩn thận, vững vàng ý định, mà đừng nghe lời người ta nói dại ắt sẽ hỏng đó. Quẻ dạy: Việc dở dang, nhẫn nại, buồn hơn vui. Hay hơn hết, là nên chờ đợi dịp khác. Vì thời vận chưa đến, cầu tài, cầu mưu còn chậm. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 1, 11, 10.

111.

Quẻ số 111 – HẠ HẠ

Hỏa Địa Tấn Động hào Tam Ngoại quái: Ly Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Thu sương túc, hạ nhật viêm. Tân hoa tiên liễu, cựu hoa yêm. Thế tình khán lãnh noãn, phòng gia bất tu ngôn. b. Dịch nghĩa: Mùa hè nóng hổi thu sương hàn, Bông mới nở rộ bông cũ tàn. Sự thế nhân tình nay ấm lạnh, Gặp nhau im lặng chớ nên bàn. Sương thu se lạnh, ngày hè nóng. Hoa mới nở rộ, hoa cũ tàn. Tình đời ấm lạnh, gặp nhau chớ nên bàn. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Chúng doãn. Hối vong.” (Mọi người tin theo, khó khăn có thể khắc phục.) Theo ý thơ của Khổng Minh, bạn đang ở trong hoàn cảnh tình đời ấm lạnh thất thường, thời vận không thông. Người được quẻ này nên có tư tưởng khoáng đạt hơn, chớ nên lắm lời với người làm gì. Thời vận chưa

154

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh đến, hãy chờ đợi, những mưu cầu của bạn cũng không nên vội vã, và hãy tự lo cho mình, chớ trông cậy vào ai. Cầu danh, cầu lợi đều chưa được. Chuyện đời thật không sao nói hết được, chẳng qua cũng chỉ như nước chảy dưới cây, mây trắng hóa cho xanh mà thôi. Phải là người đạt đạo mới thấu hiểu được thế thái nhân tình đen bạc ấm lạnh. Người xin được quẻ này nên có ý nghĩ khoáng đạt hơn, khỏi cần mưu tính kế gì thêm mệt. Theo ý quẻ nói rằng: Hiện cảnh tình của bạn đang ở trong hoàn cảnh của một thế thái nhân tình ấm lạnh, như khi trời nóng lạnh bất thường nghĩa là thời vận của bạn hiện nay tắt nẻo không thông, nên quẻ khuyên người chớ nên lắm lời với người ta mà vô ích. Vật ý quẻ dạy rằng: Thời vận chưa đến, ta hãy chờ đợi và những việc cầu xin của người, không nên vội vã và làm càng rồi sẽ hỏng mất việc. Quẻ dạy: Mình hãy tự lo cho mình, chớ trông cậy ai làm gì. Vì nhân tình nào ấm lạnh có ra chi! Mình tự tránh mình là hơn, ẩn nhẫn chờ đợi qua thời. Chưa cầu danh, cầu lợi được, đánh số bất thông. Số hên: 1, 11, 10.

112.

Quẻ số 112 – TRUNG TRUNG

Hỏa Địa Tấn Động hào Tứ Ngoại quái: Ly Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Vị triển anh hùng chí, trì khu bất đạn lao. Cám tương hưu cữu bốc, tây bắc đoạt tiền tiêu. b. Dịch nghĩa:

155

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Chí khí anh hùng chưa đạt thông, Gian lao chẳng sợ quyết cho cùng. Tiền đồ dám hỏi tốt hay xấu, Tây bắc hướng đi ắt đạt công. Chưa thỏa chí anh hùng, rong ruổi không ngại vất vả. Tiền đồ dám hỏi tốt hay xấu, đi hướng Tây Bắc ắt thành công. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tấn như thạch thử. Trinh lệ.” (Lúc tiến quân chiến đấu, gan mà nhỏ như chuột sẽ có hung hiểm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, có lao khổ công mới cao, hãy đi về hướng Tây Bắc đi, đó chính là nơi được danh lợi. Hiện thời vận của bạn chưa được hanh thông lắm, vẫn còn gặp nhiều trở ngại. Cầu danh, cầu lợi sắp đạt thành, nhưng cần có gan. Tấn trùng nhỉ khôi phục đất nước, Tiểu bạch chủ việc kết minh. Có lao khổ mới có công cao, lúc đó trời mới giao cho trọng nhiệm. Hãy đi về phương Bắc đi, đó chính là nơi phát tích, thâu được công đầu đấy. Khi thành công mặc áo gấm về làng, quay lại nhìn mới cảm thấy sung sướng vui mừng, và biết được bản sắc của kẻ anh hùng. Người xin được quẻ này nên bắt chước theo sẽ thấy kết quả như nguyên. Quẻ dạy rằng: Chí anh hùng chưa toại hãy nên quyết lòng làm tốt và không sợ gian lao, nhắm theo hướng tây bắc mà cầu, thì ắt sẽ thành đạt đó, nghĩa là hiện nay thời vận của bạn chưa đạt hanh thông lắm và vẫn vấp phải trở ngại. Nhưng nếu bạn không sợ gian nan, quyết làm cho được thì nhắm hướng tây bắc mà cầu mưu, thì ắt thành công toại nguyện. Quẻ dạy: Vận thời chưa thông càng cố gắng hơn và phải cầu hướng tây bắc thì đại công ắt thành. Cầu danh, cầu lợi sắp đạt. Đánh số hạp chút ích. Số hên: 1, 12, 11, 10, 20, 2.

113.

Quẻ số 113 – HẠ TRUNG
156

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Hỏa Địa Tấn Động hào Ngũ Ngoại quái: Ly Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Kha nhiễm trầm trầm, chung nhật hôn hôn. Lôi môn nhất chấn, thể kiện thân khinh b. Dịch nghĩa: Bệnh tình đau nặng trầm trầm, Cả ngày rên rỉ mất thần khổ đau. Chờ khi sấm sét khơi màu, Rồi khi mới khỏi mới mau phục lành. Bệnh tình trọng, cả ngày mê man. Chợt trong nháy mắt, bỗng nhiên khỏe mạnh c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hối vong. Thất đắc, vật tuất. Vãng, cát, vô bất lợi.” (Khó khăn đã qua, vật gì mất có thể tìm lại được, chớ nên lo lắng. Tiên lên thì cát tường, không tiến lên thì bất lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng trước thì lo rầu nhưng sau thì vui mừng. Người được quẻ này đang gặp thời vận bất ổn, cần chờ cho mưa tạnh gió tan, cắt sẽ gặp may. Cầu danh, cầu tài chưa đến đâu. Lợi về đi xa. Quẻ này chỉ rõ hoàn cảnh của kẻ lâu ngày bị khốn quẩn ở cấp dưới. Lòng lúc nào cũng buồn bã âu sầu chẳng khác chi kẻ trầm kha túy sinh mộng tử. Bỗng giai tín vụt truyền tới tức thì hoạt động ráo riết ngay, chẳng khác chi gió thuận thuyền xuôi, buồm lái trẩy mau. Người xin được quẻ này trước thì lo nhưng sau mừng. Theo quẻ cho biết hiện nay thời vận của bạn như người đau ốm trầm trọng, rên rỉ mê man cả ngày, mất thần khổ đau.
157

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nên việc cầu mưu chưa có một lối thoát khả dĩ thành đạt, mà phải chờ đợi một thời gian nữa mới được như lời thơ dạy “Chờ khi sấm sét khơi màu, rồi mới mau lành.” Quẻ dạy: Đang gặp thời vận bất ổn. Cần chờ đợi, cho mưa tạnh gió tan ắt sẽ gặp may. Cầu danh, cầu tài chưa đến đâu cả. Đánh số không hạp. Số hên: 1, 10, 33, 13, 3.

114.

Quẻ số 114 – HẠ TRUNG

Hỏa Địa Tấn Động hào Lục Ngoại quái: Ly Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Dị phi dị, nan phi nan. Hốt địa khởi bal an, hốt tiểu lưỡng tam phiên. b. Dịch nghĩa: Công việc dễ mà chẳng dễ đâu, Khó mà chẳng khó đến lo sầu. Nhưng này sóng gió bỗng nhiên nổi, Hoan tiếu mấy phen mới hết âu. Dễ mà chẳng dễ, khó mà chẳng khó. Bỗng nhiên sóng gió nổi lên, cười vui hai ba phen c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tấn kỳ giác, duy dụng phạt ấp. Lệ, cát. Vô cữu, trinh lận.” (Tiến quân chiến đấu, chiếm thành đánh ấp, đều cần phải so sánh lực lượng hai bên. Hào này vừa có nguy hiểm, vừa có cát tướng. Không có tai họa, nhưng có lo lắng.)

158

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Theo ý thơ của Khổng Minh, công việc tuy dễ mà thực ra chẳng dễ, sự cố xảy ra nhiều lúc ngoài dự liệu, khiến điều vui mừng lại trở thành buồn bã đôi ba phen. Những mư cầu của bạn, dễ thì không dễ, khó thì không khó, thành đạt hay không do chính bạn định lấy. Nếu cự cố gắng, không sợ gian lao mà cứ tiền đến cùng thì vẫn có hy vọng toại nguyện. Cầu tài, cầu danh còn lận đận nhưng có nhiều hy vọng. Công việc tuy dễ mà thực chẳng dễ, do đó, chuyện cười khóc vô thường. Thế rồi đất bỗng nổi sóng, chuyện khó xảy ra, ngoài ý dự liệu, khiến điều vui trở lại thành buồn, điều sướng hóa ra khổ công việc thành rồi mà đâm ra phí cả tâm lực, chẳng lợi ích gì. Những việc cầu xin của bạn, chiếu theo ý quẻ cho hay, dễ không dễ, mà khó chẳng khó, và thành đạt hay không, tất cả do người định lấy. Tuy nhiên việc cầu lúc này, ắt khó tránh được những sự trắc trở hay gian nan. Nhưng nếu cứ cố gắng mà không sợ gian lao tiến tới, dốc lòng đến cùng, thì vẫn có hy vọng tùy ý toại nguyện. Quẻ dạy: Cố gắng và tự mình tính lấy mình, thành bại điều do ở ta và tài ba, cùng ý chí của ta, chứ chẳng do ai cả. Cầu tài, cầu danh còn lận đận. Đánh số chưa hay. Số hên: 4, 10, 11, 44

115.

Quẻ số 115 – HẠ TRUNG

Hỏa Sơn Lữ Động hào Nhất Ngoại quái: Ly Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Lộ bất thông, môn bế tắc. Cẩn thận đề phòng, vần tàng nguyệt lý. b. Dịch nghĩa:

159

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Cửa nẻo đường đi đã bịt bùng, Bốn phương bế tắc chẳng nào thông. Nay trăng lại bị mây che phủ, Mọi việc mưu cầu hãy cẩn phòng. Đường không thông, cửa nẻo thì đóng hết. Phải cẩn thận đề phòng, nay trăng lại bị mây che phủ. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Lữ tỏa tỏa, tư kỳ sở thủ tai.” (Đi xa nhà mà ngờ vực lo lắng quá nhiều, sẽ dẫn đến tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng đi xa bất lợi, còn có thể bị hiểm nguy. Người được quẻ này cần nên ẩn cư, may ra tai họa có thể giải được. Hiện thời vận cả bạn chưa được hanh thông, tình cảm còn u tối lắm, phải chờ một thời gia nữa, hơn nữa còn cần phải cẩn thận đề phòng điều không hay xảy ra. Cầu tài, cầu danh đều chẳng lợi. Quẻ này chỉ cái tượng tuyệt môn đại lộ, mọi việc điều bất lợi, đã thả mồi bắt bóng, lại còn có thể bị ám toán hiểm nguy. Người xin được quẻ này cần nên ẩn cư tuyệt tích, lo điều hội ngộ, mặt khác phải dốc chí làm nhiều điều thiện, có thể may ra tai họa mới có thể giải được. Theo ý quẻ cho biết, hiện nay thời vận của bạn chưa được hanh thông như cửa nẻo, đường đi đều bị bịt bùng, bốn phương đường xa bế tắc không thông thì còn làm sao? Vả lại còn cảnh trăng bị mây che phủ, thì thấy là u tối lắm rồi. Vậy những việc cầu xin của bạn, khó mà thành đạt toại ý trong lúc này, phải đợi chờ một thời gian nữa, hơn nữa những việc làm hiện nay, cần cẩn thận đề phòng điều không đưa đến. Quẻ dạy: Xấu, đừng tính gì cả, cẩn trọng đề phòng, chỉ nên chờ đợi dịp khác là hơn. Cầu tài, cầu danh chẳng lợi, đánh số không hạp thua. Số hên: 5, 11, 10, 55, 50.

160

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh 116. Quẻ số 116 – TRUNG HẠ

Hỏa Sơn Lữ Động hào Nhị Ngoại quái: Ly Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Oa dốc thằng đầu lợi, nhi kim dĩ biến thông. Thảo đầu nhân tiểu nhữ, nghi thủy bất nghi trung. b. Dịch nghĩa: Mối lợi nhỏ nhoi nay đã thông, Vận trình hứa hẹn sẽ kỳ phùng. Nhưng mà cây cỏ cười răm rộ, Có thủy nào đâu thấy có chung. Mối lợi nhỏ nhoi nay đã thông, đầu người hình nôm đang cười ngươi, có đầu mà không có cuối. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Lữ tức thứ, hoài kỳ tư, đắc đồng bộc. Trinh cát.” (Đi xa ngụ tạm nơi nhà khách, đem theo tiền tài, mua được nô bộc. Hào này cát lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng đi xa lâm vào cảnh khổ, nên dành dụm tằn tiện, tùy hoàn cảnh của mình mà tiêu xài cho hợp lý thì cát lợi.. Nếu tiêu pha hoang phí thì khó có thể trở về. Những mưu cầu của bạn hiện tạm được, tương lai có nhiều hứa hẹn. Nhưng đường đi nước bước phải lưu ý cẩn thận, kẻo không có kết cuộc tốt. Làm việc phải có đầu, có đuôi mới thành đạt vững chắc. Cầu danh, cầu lợi còn hơi lâu. Quẻ này cho biết lâm vào cảnh tàn khổ, cần nên dành dụm tằn tiện ngay cả những vặt vảnh nhỏ nhặt, tùy hoàn cảnh của mình mà ăn tiêu. Nếu
161

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh ta tự do phóng túng, tiêu pha hoang phí thì một khi tiền của đã ra đi khó có thể trở về. Chàng đau cỏ ( Thảo đâu nhân) dùng để chỉ chữ hoàng kim. Người xin được quẻ này rất nên tiết kiệm dè dặt, chớ nên phung phí quá trớn. Những việc cầu mưu của bạn hiện nay tạm được, hanh thông phần nào và tương lai nhiều hứa hẹn trong việc cầu xin. Nhưng đường đi nước bước phải lưu ý cẩn thận, nếu sơ ý sẽ vấp điều không hay và sự nên công trong cũng bị tiêu tan mà trở thành hư không, như câu thơ chót của quẻ nói trên “có thủy nào đâu có chung”. Vậy người nên chú ý. Quẻ dạy: Làm việc phải có đầu, có đuôi, có thủy, có chung thì việc thành đạt vững chắc. Còn không, chỉ là giai đoạn mà thôi, cầu danh lợi còn lâu. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 60, 6, 10, 11, 66.

117.

Quẻ số 117 – TRUNG THƯỢNG

Hỏa Sơn Lữ Động hào Tam Ngoại quái: Ly Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Châu ngọc tẩu bàn trung, điền viện định phụ phong. Hưu ngôn mưu vị toại, thử khứ tiện hanh thông. b. Dịch nghĩa: Giờ đây châu ngọc mâm trong, Nhứt định ruộng vườn sẽ phú phong. Chớ nói mưu cầu chưa toại nguyện, Nay đi vạn sự được hanh thông Châu ngọc xếp trong mâm, ruộng vườn ắt trù phú. Chớ nói mưu cầu chưa toại nguyện, nay đi thì hanh thông.

162

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Lữ phần kỳ thứ, táng kỳ đồng bộc. Trinh lệ.” (Đi xa tạm ngụ nhà khách bị thiêu cháy, nô bộc chạy mất. Hào này có nguy hiểm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về tuy đang ở trong cảnh khó khăn, nguy hiểm ở xa, nhưng từ nay sẽ hanh thông. Vận trình của bạn đã đến lúc lên hương, những mưu tính của bạn hãy mau thực hiện. Cầu tài, cầu lợi sẽ thành. Quẻ này chủ điều tốt lành, người ăn ở có nhân ắt giàu có. Từ nay, khỏi cần lo mưu sắp kế, lo lắng xoay xở, mà vành nhọc vẩn đầy rương, thóc lúa vẫn đầy kho, thực không có chỗ nào mà không phải giai cảnh. Tuy được vậy thiết tưởng vẫn một lòng hòa mục hiếu nữa để vun trồng cội phúc. Ý quẻ cho biết: Vận trình của bạn đã đến lúc lên hương như châu ngọc đang sắp trong mâm, và như ruộng vườn được mùa. Nên quẻ thơ khuyên tiếp rằng, chớ nên than thở nữa, mà từ đây trở đi ắt được hanh thông trong mọi việc cầu mưu đấy. Vậy những việc mưu tính của bạn hãy mau tiến tới, đừng chần chờ than thở mà mất những giờ phút may mắn ấy. Quẻ dạy: Thời vận thái đến rồi. Đừng phân vân, than thở nữa, thành công vận đến cứ thế mà đi, cầu tài, cầu lợi đắc quả, đánh số hạp. Số hên: 7, 11, 10, 1, 77.

118.

Quẻ số 118 – THƯỢNG THƯỢNG

Hỏa Sơn Lữ Động hào Tứ Ngoại quái: Ly Nội quái: Cấn a. Nguyên văn:
163

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nguyệt dĩ minh, hoa tối phát. Sự du du, vô bất hợp. b. Dịch nghĩa: Trời cao trăng sáng khắp nơi, Bông hoa đua nở hồng tươi sắc màu. Mọi điều công việc về sau, Chẳng còn trắc trở, việc nào cũng xong. Trăng sáng, hoa nở rộ. Việc trôi chảy, chẳng có gì là không hợp. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Lữ vu xứ, đắc kỳ tư gia, ngã tâm bất khoái.” (Đi xa ở nơi ngụ tạm, được tiền tài, nhưng lòng ta không vui.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng hưng thịnh. Người được quẻ này không nên lo lắng thái quá, cứ việc yên tâm tiến tới. Về sau chẳng còn trắc trở, việc gì cũng xong. Hãy vững lòng để nắm lấy sự may mắn đang chờ đợi mình. Cầu tài, cầu việc sẽ có kết quả. Trăng sáng hoa tươi, đó là chỉ cái tượng vô cùng hưng thịnh. Do đó không có điều gì mưu cầu mà lại không được, không người nào gặp gỡ mà lại không phải đồng chí đồng tâm. Người xin được quẻ này khỏi phải lo lắng thắc mắc, cứ việc yên tâm tiền tiến. Quẻ nói: Trăng đã sáng và hoa đua nở, nghĩa là nói thời vận của bạn đã đến lúc hanh thông. Vận trình muôn dặm, nhiều hứa hẹn tốt đẹp trong việc cầu mưu của người đang tính toán đúng như hai câu sau nói tiếp rất rõ, tất cả công việc về sau, chẳng còn trắc trở, việc nào cũng xong. Vậy bạn hãy nắm vững ý định, để tìm lấy cái may mắn đang chờ đợi người đi. Quẻ dạy: Gặp thời cây sắt trổ bông. Giàu sang vinh hiển hơn đời, cầu tài, cầu mưu sẽ được đắt quả. Đánh số trúng. Số hên: 8, 80, 1, 11, 10, 88.

119.

Quẻ số 119 – TRUNG THƯỢNG

Hỏa Sơn Lữ
164

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Động hào Ngũ Ngoại quái: Ly Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Mông lung thu nguyệt ánh chu môn, lâm ngoại ô thanh viễn tự tăng. Tự hữu quý nhân lai tiếp dẫn, hà tu xảo ngữ tự lưu doanh b. Dịch nghĩa: Mờ ám trăng thu chiếu cửa nhà, Tiếng chim rừng kêu dội truyền xa. Quý nhân tự đến và dìu dắt, Lời ngọt làm chi như quỷ tà. Trăng thu mông lung chiếu cửa nhà, tiếng chim rừng kêu vọng lại chùa. Sẽ có quý nhân tự đến phù trợ, cần gì lời ngon tiếng ngọt mà làm gì. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Xạ trĩ, nhất thỉ vong. Chung dĩ dự mệnh.” (Bắn trúng con chim trĩ, chim trĩ mang mũ tên bay mất. Cuối cùng cũng được khen ngợi.) Theo ý thở của Khổng Minh, quẻ này có tượng sắp được hưng phát, cho nên khỏi cần phải cầu cạnh mà làm gì. Người được quẻ này chỉ cần đợi thời cơ mà hành động, ắt sẽ gặp quý nhân. Những mưu cầu của bạn không tốt mà cũng chẳng xấu lắm, sẽ có người tự nhiên đến tượng trợ. Nhưng đừng nói nhiều, để họ tự làm. Cầu tài, cầu lợi sắp thông. Quẻ này có cái triệu sắp sửa phi đằng hùng tiến, cho nên khỏi cần phải lời hay nói khéo, ráo riết tranh cạnh mà làm gì. Người xin được quẻ này chỉ cần biết đợi thời mà hành động, ắt có giai ngộ. Đây là một quẻ có cái tượng hạnh thông. Theo ý quẻ cho biết rằng: Những việc cầu xin của bạn không tốt mà chẳng xấu, chưa chắc thành công cũng không thấy hỏng như trăng thu
165

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh tuy mờ ám mà vẫn còn ánh sáng chói rọi. Song quẻ lại nói tự có quý nhân đến dìu dắt, chẳng cần lời ngọt như tà ma. Vậy những việc cầu xin của bạn hiện nay, tuy còn trong cảnh lừng chừng chưa được sáng tỏ lắm, nhưng cứ kiên nhẫn chờ đợi và tự nhiên đừng quá cưỡng cầu, thì việc cầu cũng sẽ được toại nguyện chẳng lo. Quẻ dạy: Sắp hanh thông thời vận đến nơi, hữu xạ tự nhiên hưởng, nên có tiếng đồn xa, làm quý nhân tìm đến giúp đỡ. Nhưng đừng nói nhiều, để tự họ giúp. Cầu tài, cầu lợi thông, Đánh số hạp. Số hên: 9, 99, 11, 10, 90.

120.

Quẻ số 120 – HẠ TRUNG

Hỏa Sơn Lữ Động hào Lục Ngoại quái: Ly Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Sự vị khoan, tâm bất an. Nghi lư cữu, thủy an nhiên. b. Dịch nghĩa: Việc chưa xong, bụng chẳng yên, Tinh thần căng thẳng lắm phiền mỏi thân. Càng suy nghĩ, lắm băn khoăn, Rồi đâu vào đó, sẽ lần hết lo. Việc chưa xong, lòng chẳng yên. Tinh thần lo lắng đã lâu, bây giờ bắt đầu yên ổn. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Điểu phần kỳ sào, lữ tiên tiếu hậu hào đào. Táng ngưu vu Dịch. Hung.” (Giống như ổ chim bị đốt cháy, người đi xa nhà

166

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh tước thì cười vui, sau thì kêu gào khóc lóc. Mất con trâu ở đất Dịch. Hào này hung hiểm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng phải mưu tính cẩn thận trước khi hành động. Người được quẻ này hiện thời vận chưa được toại ý, vẫn còn bế tắc. phải chờ đợi một thời gian nữa mới sáng sủa. Những mưu cầu của bạn nên rang chờ đợi rồi đâu sẽ vào đấy. cầu tài, cầu danh còn chậm. thể thành đạt ý nguyện. Cầu danh, cầu lợi đều còn chờ đợi. Quẻ này có cái tượng: phải mưu tính cẩn thận trước đã rồi sau mới hành động. Châu công xưa kia nằm suy nghĩ cho tới sáng đâu có phải vì hiếu danh, mà là suy tính cẩn thận để khi hành động không bị vấp đó thôi. Người xin được quẻ này tất nhiên khi gặp việc cần phải suy nghĩ một phen cẩn thận trước đã để tránh khỏi thất bại tai hại. Hiện nay thời vận của bạn chưa được toại ý. Vẫn còn bế tắc, còn phải chờ đợi một thời gian nữa, mới thấy sáng sủa. Vậy việc cầu xin của bạn, nên ráng chờ đã. Dù suy tính đến đâu cũng vậy thôi, nên nhớ câu thời đến mọi việc thông. Quẻ dạy: Bôn ba mấy, chẳng qua thời vận, chờ đợi rồi sau việc cũng sẽ đâu vào đấy. Chớ lo. Cầu tài, cầu danh còn chậm. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 1, 2, 20, 10, 22, 11.

121.

Quẻ số 121 – TRUNG TRUNG

Hỏa Trạch Khuê Động hào Nhất Ngoại quái: Ly Nội quái: Đoại a. Nguyên văn: Hư danh hư vị cữu trầm trầm, lộc mã đương cầu vị kiến chân. Nhất phiến thái vân thu hậu chí, khứ niên phong vật nhất thời tân.
167

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh b. Dịch nghĩa: Hư danh, hư vị lặng tiếng lâu, Hiện chưa thấy rõ chức đang cầu. Mây màu một đám sau thu đến, Đồi cách năm xa đuổi mọi sầu. Hư danh, hư vị trầm trầm đã lâu, hiện chưa thấy chức tước và tài lộc thực sự. Mây thu ảm đạm đến phía sau, năm cũ mà qua thì mọ sự đều đổi mới. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hối vong. Táng mã, vật trục, tự phục. Kiến ác nhân. Vô cữu.” (Khó khăn đã qua. Con ngựa chạy mất, không cần đuổi tìm, nó sẽ tự quay về. Giữa đường gặp kẻ ác, nhưng không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này nói khi thời vận tốt chưa tới thì không thể cưỡng cầu. Nhưng khi thời vận tốt đã tới thì dù không muốn cũng không được. Lâu nay thời vận của bạn có tiếng mà không có miếng, thực thế chẳng được thỏa mãn theo ý muốn, hiện giờ cũng vậy, nhưng đến sau mùa thu thì có. Quẻ này ý nói vận thời chưa tới, không thể cưỡng cầu. Song khi thời đã tới thì dù có không muốn cũng không thể chống lại. Sau mùa thu thì giai tín đưa về, đấy chính là nhất đương sinh (vào khoảng tháng mười). Và sau khi đã vào được giai cảnh, ta quay đầu nhìn lại ắt không khỏi cảm khái. Người xin được quẻ này thực có cái hy vọng thương đạt (tiến tới) vậy. Theo ý quẻ nói: Lâu nay thời vận của bạn có tiếng mà không có miếng, đều là hư không, và trên thực tế chẳng thỏa mãn theo ý muốn gì, mãi đến hiện nay cũng vậy, mà còn phải chờ đến sau mùa thu thì lúc đó mới thể thành đạt nguyện cầu. Vậy nên nhẫn nại chờ đợi một thời gian nữa. Công việc xin cầu mới có thể mạnh tiến và được tốt đẹp kết quả. Quẻ dạy: Bất mãn, chờ đợi thu sang thì mới tốt. Chớ hấp tấp và nóng nảy, cuộc đời từ từ đi lên thì mới hay. Con người có lúc thái, lúc bỉ,

168

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh hơi sức nào mà buồn. Cầu danh, cầu lợi còn chờ. Đánh số cố mới nên công. Số hên: 10, 11, 1, 2, 22, 12, 21, 20.

122.

Quẻ số 122 – TRUNG TRUNG

Hỏa Trạch Khuê Động hào Nhị Ngoại quái: Ly Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Chỉ! Chỉ! Chỉ! Hữu chung hữu thủy. Tự nguyệt như hoa, thủ thành nhi dĩ b. Dịch nghĩa: Thôi! Thôi! Thôi! Đã có thủy chung rồi. Trăng sáng hoa tươi nở, Chỉ cần gìn giữ thôi. Dừng thôi! Dừng thôi! Dừng thôi! Đã có đầu cuối rồi. Giống như trăng sáng hoa tươi nở, chỉ cần giữ gìn thôi. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Ngộ chủ vô hạng. Vô cữu.” (Gặp chủ nhân ở ngõ hẻm. Hào này không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng minh, quẻ này có tượng nên biết đủ mà dừng. Người được quẻ này, cảnh tình hiện nay đã tốt đẹp, nhưng bây giờ chỉ cần giữ gìn là được rồi. Đừng quá tham vọng, mà nên tùy tài của mình mà tính thì hay hơn. Cầu tài, cầu danh đều được vừa phải. Quẻ này khuyên ta nên biết tri túc nghĩa là biết đủ. Duy chỉ có tri túc mới có thể bảo vệ được thủy chung. Và cũng chỉ duy có tri túc mói có thể giữ được thành cục. Trăng có lúc khuyết lúc tròn. Hoa có lúc nở lúc
169

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh tàn, đó là cái đạo tuần hoàn đi đi rồi lại lại. Người xin được quẻ này cũng y như vậy. Ý quẻ cho biết những việc cầu xin của bạn, mỗi người có một số phận riêng biệt khác nhau, nghĩa là số phận của mình trời đã định sẵn rồi. Chớ phải do người muốn hay không muốn, đó là thuộc phần mầu nhiệm huyền cơ, khó mà giải nghĩa bằng khoa học. Nên quẻ khuyên rằng: Cảnh tình của bạn hiện nay đã đẹp như trăng như bông, chỉ cần giữ gìn. Quẻ dạy: Đừng tham vọng. Tùy sức tùy tài mà tính, thì hay hơn. Thời vận đến rồi đó, cứ tiến tới làm ăn, là tốt. Tham vọng quá thành thất vọng đó. Cầu tài, cầu danh được vừa phải. Đánh số hạp. Số hên: 2, 1, 12, 21, 22, 11, 20, 10.

123.

Quẻ số 123 – THƯỢNG THƯỢNG

Hỏa Trạch Khuê Động hào Tam Ngoại quái: Ly Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Minh nguyệt toàn viên, nhan sắc hân nhiên. Phong vân tương tống, hòa hợp vạn niên b. Dịch nghĩa: Trời tịnh khí lành trăng sáng tròn, Cảnh thanh tươi đẹp sắc như son. Gió hoa mưa thuận theo như ý, Muôn hiệp thuở hòa hết mỏi mòn. Trăng sáng tròn trịa, cảnh sắc vui vẻ. Gió mây cùng chiều theo, hòa hợp vạn niên
170

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Kiến dự duệ, kỳ ngưu xuệ, kỳ nhân thiên thả tị, vô sơ hữu chung.” (Nhìn thấy cỗ xe kéo tới, do trâu kéo, đanh xe là người bị hình phạt xẻo mũi. Hào này mới đầu không tốt nhưng về sau có kết quả.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về hòa hợp, người được quẻ này trước thì gặp nhiều khó khăn, hung hiểm, nhưng về sau sẽ an cư lạc nghiệp hưởng phúc suốt đời. Cầu tài sẽ làm ăn phát đạt, cầu công danh sẽ được lên chức hoặc thi đậu, cầu tình duyên sẽ được vợ hiền, chồng sang. Quẻ trên đây chủ hòa hợp đoàn viên, không thực mà cũng không hư, phúc lộc dài lâu, vĩnh bảo vô cương. Người xin được quẻ này chắc chắn an cư lạc nghiệp hưởng phúc suốt đời không hết. Theo ý quẻ cho biết, người cầu xin được quẻ số này, ắt gặp rất nhiều may mắn. Cầu tài có tiền, làm ăn phát đạt, cầu công danh sẽ được lên chức, thi đậu, mưu danh thuận lợi, nhất là cầu về tình duyên, ắt được vợ hiền, chồng sang, và vô cùng hạnh phúc. Tóm lại, quẻ ý cho rằng: Người cầu xin được quẻ này thì thời vận hanh thông, vạn sự như ý. Quẻ dạy: Tốt đẹp, sự sự như ý sở cầu thời, đến thì mọi việc đã thành. Trăng sáng tròn cảnh xinh tươi, đẹp đẽ quá rồi, lo gì nữa . Cầu tài, cầu danh đắc lợi. Đánh số hạp tốt. Số hên: 3, 2, 1, 10, 20, 30, 12, 13, 22, 33.

124.

Quẻ số 124 – TRUNG TRUNG

Hỏa Trạch Khuê Động hào Tứ Ngoại quái: Ly Nội quái: Đoài a. Nguyên văn:

171

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nhân phi Khổng, Nhan, Thùy năng vô quá, Quá nhi hối cải, nhưng phục vô quá. Hoa khai bất túc bằng, Kết quả phương vi chuẩn, Phóng khai hoài bảo ý hân hân. Bảo kính thân chiếu lưỡng nhân, tâm trung kết hợp đồng tâm b. Dịch nghĩa: Ai như Khổng Lão mà không sai, Sai biết sửa thì mới là tài. Hoa mới nở đâu đáng vui sướng, Chờ khi kết trái bông sẽ phai. Gương quý hai người soi, trog lòng kết hợp đồng tâm c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói (Khuê cô, ngộ duyên nguyên phu, giao phu. Lệ, vô cữu (Người cô độc ra đi, gặp được một vị đại phu, cùng tín nhiệm lẫn nhau, kết bạn quay về. Hào này tuy hung hiểm, nhưng không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng hào hợp, tin tưởng lẫn nhau. Người được quẻ này tuy ở hoàn cảnh không mấy thuận lợi, nhưng sẽ có quý nhân phù trợ. Mọi việc sẽ hanh thông. Cầu tài, cầu danh đều thành đạt. Quẻ này chỉ cái tượng: hồi tâm hướng thiện, thanh thản vô tư. Hoa nở đó là thủy, kết quả đó là chung. Lúc đầu thì chưa thiện, nhưng về sau lại thiện, bởi thế, không có gì đáng lo ngại. Người xin được quẻ này xin chớ lấy đó mà gọi là đủ. Ý quẻ nói, sự sống cuộc đời con người làm sao tránh được thất bại buồn đau cũng như ai mà không có sự sai lầm nhưng người ta biết sai mà sửa đổi thì vẫn được tốt lành. Tức là hảy rút kinh nghiệm thất bại rồi cải tiến thì sẽ trở nên thành công. Và hơn nửa quẻ khuyên rằng, đối với công việc sở cầu đừng lấy thành bại mà làm vui buồn, cứ cố tiến tới đến cùng, đến lúc đó mới biết rõ ràng tốt xấu và đó là kết quả chính xác vậy.

172

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Sai biết sửa thì tốt. Đánh số hạp. Số hên: 4, 8, 3, 48, 83, 38, 84, 43

125.

Quẻ số 125 – HẠ HẠ

Hỏa Trạch Khuê Động hào Ngũ Ngoại quái: Ly Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Cư hạ bất thân thượng, nhân tâm dị tán lý. Sự cơ chung thất nhất, thiên bách tận thành khôi. b. Dịch nghĩa: Ở dưới khó mà thân với trên, Lòng người biến đổi nào lâu bền. Sự cơ, rút cuộc có điều mất, Trăm việc thành tro chẳng cái hên. Ở dưới khó mà thân với người ở trên, lòng người dễ lý tán. Sự việc rốt cuộc nếu chỉ có một điều sơ sót, thì trăm ngàn việc sẽ biến thành tro. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hối vong. Quyết tông phệ phu, vãng, hà cữu.” (Khó khăn đã qua. Người cùng họ tộc cùng dự yến hội, đi xa thì có tai họa gì chứ.) Theo ý thơ của Khổng Minh, cờ đi lầm một nước là toàn bàn cờ sẽ hỏng. Người được quẻ này thiết tưởng nên thận trọng, chớ coi thường việc nhỏ nhặt. Những mưu cầu của bạn, khó đạt kết quả mỹ mãn, nếu không biết đoàn kết. Giao du chớ với quá cao, tính chuyện tình duyên thì khó thành. Nhưng tình trạng xấu hiện nay rồi sẽ qua, nên ân nhẫn chờ thời cơ là hơn. Đi xa có lợi. Cầu danh, cầu lợi đều còn xa xôi.

173

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Cờ lầm một nước, toàn bàn đều hỏng. Người ta sống ở trên đời, việc trước hết là phải đắc nhân tâm. Đắc nhân tâm thì được nhiều người giúp, thất nhân tâm thì chẳng ai nhìn. Xử thế tiếp vật mà không biết điểm then chốt đó thì hoàn công rồi cũng hỏng hết. Người xin được quẻ này thiết tưởng nên thận trọng, chớ nên coi thường. Theo ý quẻ cho biết, việc cầu xin của bạn, khó đạt kết quả mỹ mãn, hãy nên ngừng lại, nếu có tiến hành đi nữa cũng chẳng đến đâu, nhứt là việc cầu tình duyên càng phải nên cẩn thận. Quẻ dạy: Xấu, làm ăn, giao du chớ vội cao. Đi tính chuyện vợ chồng không hợp. Nên ẩn nhẫn chờ thời là hơn. Mọi việc đều bế tắc chẳng ra gì cả. Cầu danh, cầu lợi thì còn xa xôi. Đánh số không mấy hạp. Số hên: 10, 20, 50, 11, 22, 55, 12, 25, 1, 2, 5.

126.

Quẻ số 126 – TRUNG TRUNG

Hỏa Trạch Khuê Động hào Lục Ngoại quái: Ly Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Ngột ngạt trần ai cữ đãi thời, u song tịch tĩnh hữu thùy tri. Nhược phùng thanh tử nhân tương dẫn, tài lợi công danh tự khả kỳ. b. Dịch nghĩa: Bàn ghế bụi đầy dơ quá lâu, Ai hay êm tịnh ta đang sầu. Nếu khi may mắn quý nhân giúp, Tài lợi công danh chẳng khó cầu. Đợi thời đã lâu, bụi bám đầy. Nhà cửa vắng vẻ, cô đơn nào ai biết. Nếu gặp quý nhân tương trợ, tài lợi công danh sẽ đến thôi.

174

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Khuê cô, kiến thỉ phụ đồ, tải quỷ nhất xa. Tiên trương chi hồ, hầu thoát chi hồ. Phỉ khấu, hôn cấu. Vẵng, ngộ vũ tắc cát.” (Người cô độc ra đi, thấy con heo nằm giữa đường, lại nhìn thấy một xe chở đầy quỷ quái. Y giương cung định bắn, sau lại buông cung xuống. Vì ý không phải là kẻ cướp mà là người đến đón dâu. Đi xa gặp mưa là cát tường.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về tình cảnh lận đận lao đao, thiếu người giúp đỡ. Người được quẻ này nên thận trọng chớ có vọi tiến, hãy chịu khó chờ đợi một thời gian sẽ có tin mừng. Nên ẩn nhẫn và tìm bạn bè hoặc người trên giúp đỡ mới mong làm nên. Cầu tài, cầu danh, cần có người trợ giúp. Lợi về đi xa. Quẻ này chủ nữa đời lận đận gian lao, thiếu người giúp đở, khiến đến nơi ngồi bó gối nơi tham sơn cùng cốc, khó có thể thoát khỏi cảnh bùn lầy nước đọng. Trong trường hợp này, cần phải có một người có lực, có đầy đủ phương tiện tiếp dần cho thì mới hy vọng có tương lai. Người xin được quẻ này nên thận trọng chớ có vội tiến, và cũng không nên buồn than làm gì. Hãy chịu khó đợi chờ một thời gian về sau cũng có tin mừng. Quẻ ý cho biết, hiện nay thời vận của người, tình cảnh đang như những bàn ghế dơ bụi, và êm tịnh đáng lo buồn, nhưng đó chỉ là một thời gian ngắn phải chịu vậy thôi, chớ không thể bế tắc mãi, cũng như trên nói bàn ghế, người không dùng tới thì bụi bặm, khi người dùng đến ắt lau chùi sạch sẽ. Vậy những cầu xin của bạn hãy chờ đợi, không nên vội cầu, như hai câu sau nói nếu khi may mắn quý nhân giúp. Tài lợi công danh chẳng khó cầu đâu. Quẻ dạy: Chờ đợi và cần có quý nhân giúp cho mới mong thành đạt. Ẫn nhẫn và cố gắng tìm bạn bè, hoặc người trước giúp đỡ cho, mới mong làm nên. Cầu tài, cầu danh, cần có kẻ giúp. Đánh số chẳng mấy thông lắm. Số hên: 1, 2, 6, 10, 20, 60, 12, 26, 11, 22, 66.

127.

Quẻ số 127 – HẠ HẠ
175

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Hỏa Thiên Đại Hữu Động hào Nhất Ngoại quái: Ly Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Hổ phục tại lộ đồ, hành nhân mạc loạn hồ. Lộ bang tu tử tế, tai họa tự nhiên vô. b. Dịch nghĩa: Hổ phục ma giữa đường việc hải hồn, Người im tiếng chớ lung tung. Và xe phải trái nên nhìn kỹ, Vậy mới yên lành họa mới không. Cọp nằm phục ở giữa đường, người đi đường chớ có hoảng loạn. Quan sát cẩn thận hai bên đường thì tai họa tự nhiên không có. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Vô giao hại, phỉ cữu. Nan tắc vô cữu. (Không có hại về giao tiếp, không có tai họa gì. Vượt qua được khó khăn thì không sao.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này khuyên bạn nên hết sực cận thận trong bất cứ công việc gì. Phàm mưu cầu việc gì cũng phải tính toán cho kỹ thì mới tránh được những điều không may có thể xảy ra với bạn. Quẻ này bất lợi, mọi việc còn đình đốn. Cầu tài, cầu danh còn đều còn xa. Quẻ này khuyên ta nên hết sức cẩn thận trong mọi hành động, chứ không thể tụn tưởng vào vận số vào thế lực, địa vị để tự do hành động, không nên kiêng dè, người được quẻ này chớ lầm lẫn đó. Ngoài ra còn phải hết sức cẩn thận, trong bất cứ mọi công việc, có thế thì bất luận niên tai nguyệt hối, cự hoạn kỳ tai, cũng đều không thể hại đến thân được.

176

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Cọp đang nằm giữa đường tức là cản đường người đi, vậy đi làm sau được. Câu này đã thấy rõ ràng tất cả sự cầu mưu của bạn khó mà thành đạt. Ngoài ra quẻ còn cân nhắc người, phàm việc mưu cầu phải im hơi lặng tiếng tức là giữ bí mật mà làm và tính toán cho kỹ, thì mới tránh được những điều không may có thể đưa đến cho bạn. Quẻ dạy: Bất thông, bất lợi. Mọi việc này đình đốn là hơn. Biểu tượng: cọp. Cầu tài, cầu danh còn xa. Đánh số dở. Số hên: 1, 2, 7, 27, 12, 10, 20, 70, 11, 22.

128.

Quẻ số 128 – HẠ HẠ

Hỏa Thiên Đại Hữu Động hào Nhị Ngoại quái: Ly Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Hòa bất hòa, đồng bất đồng. Phiên vân phục vũ kỷ thành không. Tiến thoái tu phong chung thiếu công. b. Dịch nghĩa: Hòa đồng chẳng có hòa đồng, Trở mây làm gió hao công chẳng thành. Dầu là hết sức khôn lanh, Tiến lui cẩn thận mới lành được yên. Thấy hòa đồng mà chẳng hòa đồng. Mưa gió mấy bận bỗng thành không, tiến lui phải cẩn thận mới được yên. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đại xa dĩ tái, hữu du vãng. Vô cữu.” (Dùng xe lớn chở, có việc đi xa, không có tai hại.)
177

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này cho thấy đối với người bạn chẳng được ủng hộ, vì vậy trên đường đời cứ lận đận mãi, chẳng nên công trạng gì. Người được quẻ này phải gấp rút xem xét lại mình, cần phải có sự đoạn kết thì mới tiến bộ được. Những mưu cầu của bạn còn gặp nhiều trắc trở, chưa được thuận lợi, phải thật cẩn thận nữa thì mới được yên lành. Cầu tài, cầu danh đều chẳng lợi. Quẻ này cho thấy đối với người quân tử, ta đã tuyệt, mà đối với kẻ tiểu nhân, ta cũng chẳng được họ mến yêu. Bởi thế cho nên trên đường đời lui tiến, lận đận mãi cũng chẳng nên công trạng gì, phải chăng đó là một cái lỗi lớn của mình? Người xin quẻ này rất nên gấp rút sửa mình nếu có lỗi thì thật hết sức tích cực, trái lại nếu không thì cũng nên suy gẫm để tiến bộ chứ chớ nên ngồi lỳ đó mà lãnh đủ tai họa. Theo ý quẻ cho biết như hòa mà chẳng đồng, nghĩa là nói công việc cầu mưu của bạn còn nhiều trắc trở và chưa được thuận lợi dầu là cố sức đến đâu cũng chỉ hao công mà thôi hơn nữa những việc cầu mưu phải cẩn thận nữa thì mới được yên lành. Quẻ dạy: Dừng lại, chớ tính, bất lợi, bị ngăn cản, trở ngại. Cần tùy thời, tùy thế và nhớ khôn lanh, may ra sau này mới hay mà thôi. Cầu tài, cầu danh chẳng lợi. Đánh số bị thua. Số hên: 28, 12, 21, 82, 1, 2, 8, 11. 20.

129.

Quẻ số 129 – TRUNG THƯỢNG

Hỏa Thiên Đại Hữu Động hào Tam Ngoại quái: Ly Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Đông biên sự, Tây biên thành. Phong vật nguyệt hoa minh, cao lâu lộng địch thanh. b. Dịch nghĩa:
178

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Việc này là của chuyện đông, Bên tai hai đứa lại cùng đổi trao. Chung vui hiệp sức lẫn nhau, Một mình tiến tới mộng bao ý tình. Công việc ở mé Đông mà thành tựu ở mé Tây. Cảnh vật gió mát trăng thanh, lầu cao nghe tiếng sáo. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Công dụng hưởng vu thiên tử. Tiểu nhân phất khắc.” (Công khanh có thể tham dự yến hội của thiên tử. Tiểu nhân thì không được.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về làm việc ở một nơi nhưng lại thành tựu ở nơi khác. Quẻ muốn nói rằng, phú quý là do trời định, chớ không phải việc mà người đời có thể cưỡng cầu được. Nhưng bạn cũng phải tận nhân lực thì mới mong thành tựu. Cầu tài, cầu danh đều được lợi. Làm công việc ở bên Đông nhưng lại thành ở bên Tây, đó tức là cầu bỉ lại được bỉ. Hai câu thơ chót để chỉ cái cảnh của người ngồi cao trông xuống, tiêu dao tự tại. Người xin được quẻ này phải nên lạy tạ ông xanh đã cho mình nhiều phước đức, đổi thời cần phải làm nhiều điều thiện để tích nhiều âm chất, mong cuộc đời được hạnh phúc dài lâu. Theo ý quẻ thơ nói: Việc của bên đông mà bên tây có hai người cùng nhau, hiệp sức một lòng mưu cầu việc gì đó, nghĩa là không liên can gì đến bạn mà bạn lại lưu tâm đến. Tức là quẻ muốn nói rằng: Phú quí sanh tớ, ăn ở và vợ con đều do trời định, chớ phải người đời có thể cưỡng cầu mà được. Vậy những điều cầu xin của bạn hãy nên lấy câu: “Tận nhân lực tri thiên mạng” để sống trong đường đời là hơn. Quẻ dạy: Tốt, có điều phải có tay giúp đỡ của bạn bè, mới mong thành tựu. Cầu tài, cầu danh được lợi. Đánh số được. Số hên: 1, 2, 9, 20, 12, 11, 99, 22.

179

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh

130.

Quẻ số 130 – THƯỢNG THƯỢNG

Hỏa Thiên Đại Hữu Động hào Tứ Ngoại quái: Ly Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Sự đoạn viên, vật chu toàn. Nhất lai nhất vãng, bình bộ thanh thiên. b. Dịch nghĩa: Việc này việc nọ đã xong, Châu toàn mọi vật, tấm lòng yên lành. Tới lui đi lại dễ nhanh, Thản nhiên thẳng tiến, công thành vinh quang. Mọi việc đã chu toàn xong xuôi, năng lui tới với mọi người thì sẽ vững bước dưới trời xanh. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Phỉ kỳ bành. Vô cữu.” (Không cần bày ra, hào này không có tai hại.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này khuyên phải đối nhân xử thế hết sức chu đáo. Nếu trong giao tế mà bạn chu toàn được, lại năng tới lui với mọi người, thì người ta sẽ thân thiết và giúp đỡ bạn. Nhờ vậy bạn có thể dễ dàng thẳng tiến trên con đường tương lại. Người được quẻ này, mưu cầu ắt thuận lợi, mọi việc hanh thông. Cầu tài, cầu danh đều đắc lợi. Quẻ này chủ trương: tiếp thế xử vật phải hết sức chu đáo, tế nhị, nếu trong cuộc giao tế mà ta chu toàn được, lại năng tới lui cùng người, thì người sẻ thân thiết ta, giúp đở ta, khiến ta có thể dễ dàng thẳng tiến trên

180

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh con đường sáng lạng của tương lai. Người xin được quẻ này, nếu có tính mưu đồ một việc gì thì nên lấy ý niệm viên dung làm trước. Theo ý quẻ cho hay rằng: Công việc đã xong sự việc cũng vẹn toàn, tới lui chẳng còn trễ nải, thản nhiên bước tiến trời xanh, đó là một quẻ rất may mắn vô cùng. Vậy việc cầu xin của bạn, ắt thuận lợi thành công, chẳng chỉ “Tiểu Đăng Khoa” như ý sở cầu, dù là “Đại Đăng Khoa” cũng được trúng cử, nên danh bảng vàng. Quẻ dạy: Tốt đẹp, rực rỡ. Sự sự hanh thông, như ý nguyện cầu. Cầu tài, cầu danh đắc lợi. Đánh số tốt. Số hên: 13, 1, 3, 10, 30, 33, 11.

131.

Quẻ số 131 – HẠ HẠ

Hỏa Thiên Đại Hữu Động hào Nhất Ngoại quái: Ly Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Thiên thủy khởi phong ba, bình địa sinh kinh cức. Ngôn ngữ lự tham cao, do khủng vô đoan tích. b. Dịch nghĩa: Nước cạn mà nay sóng nổi cao, Đất bằng bỗng lại mọc gai cào. Lời ăn tiếng nói nên suy nghĩ, Cẩn thận đề phòng chuyện khổ đau. Nước cạn mà nổi sóng gió, đất bằng bỗng lại mọc bụi gai. Lời ăn tiếng nói nên suy nghĩ kỹ, sợ vì chuyện chẳng ra sao phiền đến thân. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:

181

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Quyết phu giao như, uy như. Cát.” (dùng hình phạt sáng suốt, oai nghiêm, thì cát lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về gia đình bất hòa, thân hữu khinh thị, giao du mà không có thiện cảm. Người được quẻ này cần phải xử sự tử tế với tất cả mọi người. Hiện thời vận còn bế tắc, chưa thể mưu cầu sự nghiệp. Hơn nữa còn phải dè dặt lời ăn tiếng nói, phòng miệng tiếng thị phi. Cầu danh cầu lợi còn xa. Quẻ này chỉ gia đình bất hòa, thân hữu khinh thị, giao mà không có thiện giao, lúc đầu thì thắm nhưng sau thì nhạt, ai có ý nấy, câu chuyện lủng củng, không hợp, bẽ bàng. Ầy cũng vì vậy nên ngờ vực nhau là không được thực thà rồi đâm ra lo lắng nghi ngờ. Người xin được quẻ này nên phải lo lắng đề phòng ngoài ra cũng rất cần phải tử tế với tất cả mọi người trong khi chung sống với nhau trong xã hội. Nước đã cạn mà còn nổi phong ba, đường đi đất bằng mà mọc đầy chông gai, đó là mách cho ta hay rằng, hiện nay thời vận còn bế tắc, chưa thể mưu cầu sự nghiệp. Và hơn nữa còn phải dè dặt đến lời ăn tiếng nói, để tránh những điều không hay xảy ra mà phải mang tai họa. Đề phòng mọi việc, cẩn tắc vô ưu. Xấu. Thủ phận hay hơn, phòng miệng tiếng, quang sự thị phi. Cầu danh cầu lợi còn lâu. Đánh số không hạp. Số hên: 10, 30, 11, 33, 1, 3, 13, 31

132.

Quẻ số 132 – HẠ HẠ

Hỏa Thiên Đại Hữu Động hào Lục Ngoại quái: Ly Nội quái: Càn a. Nguyên văn:

182

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nhu nguyệt vân khai hậu, huân phong vũ quá thì. Nhược phùng Sở quốc cựu tri kỷ, đẳng nhàn bất tiến bất tu nghi. b. Dịch nghĩa: Đến lúc mây tan trăng sáng rồi, Cũng như mưa gió đã êm thôi. Nếu may gặp lại người tri kỷ, Nhàn tiếu chớ nghỉ việc mới trôi. Sau khi mây tan chăng thu sáng, và mưa gió đã qua. Nếu gặp lại ngườ tri kỷ cũ ở nước Sở, thì thế nào chẳng được tiến cử mà chẳng tốn công sức, chớ có nghi. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tự thiên hựu nhi. Cát, vô bất lợi.” (Trời cao che chở. Hào này cát lợi, không có gì không cát lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về sẽ được bạn bè thân thiết tiến cử, mà chẳng hao phí công sức nhiều. Hãy nên chờ đợi, chớ nóng vội. Những mưu cầu của bạn cần phải được bạn bè giúp sức. Mọi việc còn đang phải chờ. Quẻ này chủ đến lúc mùa thu và mùa hạ giao nhờ được thế lực của người bạn tri tâm tri giao tận tâm tiến cử nên chẳng chút phí công pho nào mà có chỗ sở cậy nên khỏi phải nghi ngại. Đây là một quẻ trung cát. Ý quẻ khuyên hãy nên chờ đợi chớ nóng nảy về công việc, ý nói đến lúc mây tan, trăng sáng, mưa gió êm hòa, thì công việc cầu mới nên. Nhứt là công việc cầu mưu của bạn cần phải được sự giúp sức của người bạn thân và tin cậy vào người bạn thân đó, thì công việc đó mới thành đạt vậy. Quẻ dạy: Chờ đợi vần thái đến. Chớ cưỡng cầu, bất lợi. Cần có sự giúp đỡ và phải tin tưởng, mới mong thành sự. Mọi việc còn đang chờ. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 32, 13, 31, 23, 1, 3, 2, 33, 22.

183

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh 133. Quẻ số 133 – THƯỢNG THƯỢNG

Hỏa Phong Đỉnh Động hào Nhất Ngoại quái: Ly Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Tâm dĩ định, sự hà ưu. Kim lâm dĩ thượng điếu, công danh nhất võng thu. b. Dịch nghĩa: Giờ đây lòng đã bình yên, Mọi điều công việc chẳng phiền chẳng âu. Cá vàng nay đã dính câu, Công danh tài lợi lượm thâu một xuồng. Lòng đã định thì còn lo âu gì. Cá vàng nay đã cắn câu, công danh thâu vào một lưới. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đỉnh điên chỉ, lợi xuất phủ. Đắc thiếp dĩ kỳ tử. Vô cữu.” (Chổng ngược chân lên đỉnh, như vậy lợi cho việc trút được thức ăn thừa ra. Lấy thiếp mà sinh được con nhỏ. Hào này không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về mọi việc đều thuận lợi. Công ăn việc làm cứ theo dự định mà tiến hành, chớ lo ngại gì. Hiện thời vận của bạn đã tốt, vận xấu đã qua, hãy cố gắng và nắm lấy thời cơ. Cầu tài, cầu danh đều được. Quẻ này chủ hưởng ứng muốn xuất trần tiêu sái cửa son nhà trắng chắc đã vào đâu? Phú quý đến tay mà tại sao đến nổi lận đận chốn lâm truyền, không thể phát lộ được cái chí khí của mình? Người được quẻ này nên lấy đấy làm một viên thuốc định tâm đơn.

184

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Người cầu xin quẻ này, thực là may mắn thay, tất cả về công ăn việc làm, cứ theo sự trù liệu tiến tới đi, chớ đừng lo ngại gì nữa. Bởi như hiện nay thời vận của bạn đã lên hương rồi vận xấu đã qua, như bài thơ quẻ trên đây nói rõ. Vậy bạn hãy cố gắng và nắm lấy thời cơ, để thành đạt ý nguyện đấy. Quẻ dạy: Tốt đẹp, cầu được ước thấy, sự sự hanh thông chẳng còn lo âu gì nữa . Cầu tài, cầu danh hạnh đạt. Đánh số tốt đẹp. Số hên: 30, 10, 33, 13, 1, 3, 31.

134.

Quẻ số 134 – HẠ HẠ

Hỏa Phong Đỉnh Động hào Nhất Ngoại quái: Ly Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Ý mê kỷ bất mê, sự khoan tâm bất khoan. Yếu tri đoan địch tín, do cách lưỡng trùng sơn. b. Dịch nghĩa: Ý mờ nay đã hết mờ, Việc làm vạn khó lờ đờ chưa xong. Con đường thất bại, hay thành công, Còn xa cách biệt, hai trùng núi non. Ý mê muội nay đã hết, việc thì nhiều mà tâm thì không rộng. Muốn biết đầu mối để mà tin, vì còn núi non ngăn cách. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đỉnh hữu thực, ngã cừu hữu tật, bất ngã năng tức, cát.” (Trong đỉnh có thức ăn, nhưng vợ con của ta bệnh, không thể ăn chung với ta. Nhưng cát lợi.)
185

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về trước mắt thì như vậy nhưng thực sự thì lại khác. Hiện tâm ý của bạn đã không còn lờ mờ, nhưng sự việc vẫn chưa thuận tiện, vì còn trở ngại. Thời vận của bạn chưa được thông, mọi mưu cầu chưa thể toại ý, mà phải chờ một thời gian nữa. Cầu tài, cầu danh, đều chưa được. Tuy rằng không có chỗ nào cho ta không hiểu rõ, nhưng sao khi lao mình vào công cuộc doanh nghiệp, ta mới thấy có những mối âu lo lớn lao đáng sợ. Nếu muốn ra sao ta chỉ còn cách chờ xem hạ hồi phân giải mà thôi. Trước mắt thì như vậy nhưng thực sự lại khác. Người xin được quẻ này chỉ đành miễn cưỡng ức chế, đến lúc việc xảy ra mới có thể biết. Theo ý quẻ cho biết thì hiện nay tâm ý của người yên tịnh chớ không còn lờ đờ như trước nữa, lẽ ra những việc mưu tính được sáng trí hơn nhưng khổ nỗi sự việc vẫn chưa thuận tiện, vì còn trở ngại. Tóm lại thời vận hiện tại của bạn xấu chưa được thông, tất cả việc cầu chưa thể toại lòng, mà phải chờ một thời gian nữa . Quẻ dạy: Xấu, bế tắc. Chờ đợi mới tốt. Cố cưỡng cầu, sẽ thất bại buồn phiền. Cầu tài, cầu danh, chẳng đến đâu cả. Đánh số, e bị thua. Số hên: 13, 34, 10. 30. 40. 43. 31. 11. 33, 44.

135.

Quẻ số 135– HẠ HẠ

Hỏa Phong Đỉnh Động hào Nhị Ngoại quái: Ly Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Tiếu trung sinh bất túc, nội ngoại kiến sầu khốc. Vân tán nguyệt quang huy, chuyển họa đương thành phúc b. Dịch nghĩa:
186

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Trong tiếng cười vẫn chưa đầy đủ, nhìn trong ngoài thấy lệ sầu khổ. Mây tan trăng lại sáng, gặp họa chuyển thành phúc. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đỉnh nhĩ cách, kỳ hành tắc. Trí cao bất thực. Phương vũ khuy hối. Chung cát.” (Quai vạc hỏng rồi, không dời được. Thịt con chim trĩ không ăn được. Trời đang mưa, thực không may. Nhưng cuối cùng thì cát lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng lúc khóc, lúc cười, trong lòng chưa yên, nhưng gặp hung lại hóa cát. Vận thời của bạn sắp sáng sủa, mọi mưu cầu sẽ được toại nguyện trong tương lai rất gần. Sau cơn mưa trời lại sáng. Cầu tài, cầu danh đều sẽ đắc quả, nhưng phải chờ.

136.

Quẻ số 136 – TRUNG THƯỢNG

Hỏa Phong Đỉnh Động hào Tứ Ngoại quái: Ly Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Định tiền thước táo chính phiên phiên, ưu lự toàn tiêu hỷ tự nhiên. Nhất nhân tiêu liễu nhất nhân thoái, tiền đồ hoàn hữ hảo nhân duyên. b. Dịch nghĩa: Chim kêu bay múa trước thềm nhà, Vui vẻ tự nhiên sầu đã qua. Tiến thối có người chung phụ giúp, Sau cùng duyên nợ đẹp cùng ta. Chim thước đang kêu và bay trước sân, sầu lo đã qua, vui vẻ tự nhiên. Một người tiến rồi một người lui, tiền đồ rồi cũng có duyên nợ đẹp. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
187

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Đỉnh chiết túc, phúc công túc, kỳ hình ốc. Hung.” (Đỉnh gãy chân, thức ăn ngon của vương công đổ tràn ra. Hào này có hung hiểm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về tương lai cơ duyên thực không còn gì tốt đẹp hơn, tình cảnh cả bạn hiện sắp hanh thông. Những mưu cầu của bạn ắt sẽ thành, nhất là chuyện tình yêu, đúng là lương duyên mỹ mãn. Được quý nhân giúp đỡ tận tình. Cầu tài, cầu duyên đều đạt. Chim hót líu lo đó là để báo tin mừng. Tiền đồ tiến lui rõ ràng, tương lai cơ duyên thực không còn gì tốt đẹp hơn, thế thì vui sướng đó là chuyện tất nhiên. Đây là quẻ thượng cát. Theo bốn câu thơ nói trên, cảnh tình của bạn hiện nay đã là hanh thông, như chim đã bay múa và sau này vận trình sẽ hanh thông ngàn dặm. Những việc cầu xin của bạn ắt được thành đạt như ý muốn, nhứt là việc tình duyên, càng “đắc tâm ứng thủ” mỹ mãn lương duyên đấy. Sắp đến lúc hanh thông. Mọi việc cầu xin đều xuôi chèo, mát mái. Được có kẻ giúp đỡ tận tình, lo gì chẳng thành. Cầu tài, cầu duyên đến đạt. Đánh số thông. Số hên: 60, 30, 10, 63, 36, 13, 31, 6, 3, 2.

137.

Quẻ số 137– HẠ HẠ

Hỏa Phong Đỉnh Động hào Ngũ Ngoại quái: Ly Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Kinh cức sinh bình địa, phong ba khởi tứ phương. Ỷ lan trù trướng vọng, vô ngữ đổi tà dương. b. Dịch nghĩa:

188

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Đất bằng nảy mọc chông gai, Bốn phương sóng gió họa tai xóm làng. Sầu ngơ ngẩn, dựa lan can, Chẳng lời nhìn ngó, trời chiều tối tăm. Đất bằng nảy chông gai, bốn phương nổi cơn sóng gió. Tựa lan can rầu rĩ buồn bã ngóng trông, nhìn ánh tà dương mà chẳng nói lời nào c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đỉnh hoàng nhĩ, kim huyền, lợi trinh.” (Quai đỉnh màu vàng, vòng khoen làm bằng vàng ròng. Hào này có lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về đagn sống trong cảnh âu lo, chẳng làm được việc gì, lòng đầy nghi ngại do dự, và như đang trông ngóng điều tốt lành đến. Tình cảnh cũng như thời vận hiện nay của bạn chưa được hanh thông, còn bế tắc. Nhưng lời quẻ rất tốt về tiền bạc. Vì vậy những mưu cầu của bạn, nên nhẫn nại chờ đợi một thời gian, nhất là về công việc làm ăn, nhất định sẽ đắc lợi. Quẻ này chủ sống trong cảnh âu lo, không làm ăn gì được, đầy lòng nghi ngại do dự, chỉ đành gửi gắm nỗi niềm cho gió thổi mây bay, phó mặc thân phận cho trời xanh lia định đoạt. Người xin được quẻ này trăm việc không việc nào thành, tuy vậy, nhưng vẫn mong một biến cố ngoài dự liệu. Ý quẻ cho biết: Tình cảnh cũng như thời vận hiện nay của bạn, chưa được hanh thông mà còn bế tắc. Như thơ quẻ tả rằng �Đất bằng mọc chông gai, sóng gió tràn ngập bốn phương.Và ngơ ngẩn dựa lan can xem trời lặn về núi�, tất cả tình cảnh đó đều là buồn thảm. Chẳng chút nào sanh khí. Vậy những việc cầu xin của bạn, nên phải nhẫn nại chờ đợi một thời gian nữa là tốt hơn, vì đường đi còn chông gai quá. Nhưng chờ đợi đó không phải có ý bỏ hẳn, mà là sửa soạn chờ dịp tiến tới, để thành đạt ý nguyện đó.

189

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Chỉ có cách ẩn nhẫn chờ thời và an phận thủ thường. Cầu gì thì cũng đều thất bại. Đánh số ắt thua. Số hên: 73, 37, 13, 31, 7, 3, 1, 33, 77, 11.

138.

Quẻ số 138 – THƯỢNG THƯỢNG

Hỏa Phong Đỉnh Động hào Lục Ngoại quái: Ly Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Mưu dĩ định, sự hà ưu. Minh nguyệt thượng trùng lâu, vân trung khách điểm đầu. b. Dịch nghĩa: Kế hoạch mưu cầu đã định rồi, Đâu còn sự việc lo lôi thôi. Sáng trăng soi bước lên lầu các, Khách ở trong mây cũng hở môi. Kế hoạch đã định rồi, còn lo âu gì nữa. Trăng soi bước lên nhà cao, người gật đầu trong mây c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đỉnh ngọc huyền. Đại cát, vô bất lợi.” (Vòng khoen của cái đỉnh khảm ngọc quý. Hào này rất cát lợi, không có gì không lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về quan vận hanh thông, cầu danh thì được thăng quan tiến chức, thi đậu. Sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Nhưng mưu cầu của bạn, nếu đã có kế hoạch chu toàn thì chẳng có gì đáng lo nhữa mà chỉ nên tiến tới. Thời vận đang hanh thông, thuận lợi, bạn sắp giàu sang, công danh thành đạt.

190

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ ở trên chủ thanh vân đắc lộ, dĩ nhiên là hanh thông. Trăng lên lầu ý nói tiến lên được. Khách trong mây chỉ kẻ quý nhân. Sự nghiệp tăng tiến ngày một thêm xuân, đấy là tất cả mọi đều mong mỏi trong lòng, đây lại còn là một quẻ đại cát. Những việc cầu mưu của bạn, nếu kế hoạch chu toàn thì chẳng có gì đáng lo nữa, mà chỉ nên có việc tiến tới, ắt sẽ thành công toại nguyện theo ý muốn, như quẻ thơ đã nói trong câu thứ 3 sáng trăng soi bước lên trùng lầu, đó là mách cho bạn tỏ rằng, đây là may mắn lắm đấy. May mắn, thời vận hanh thông, cứ tiến tới, bạn sắp được giàu sang, công danh đạt thành rồi. Đánh số rất hạp. Số hên: 38, 13, 31, 8, 3, 1, 30, 10, 80, 11, 33.

139.

Quẻ số 139 – TRUNG THƯỢNG

Hỏa Thủy Vị Tế Động hào Nhất Ngoại quái: Ly Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Kỳ, kỳ, kỳ! Địa lợi dữ thiên thời, đăng hoa truyền tín hậu, động tĩn tổng tương nghi. b. Dịch nghĩa: Kỳ kỳ lạ lạ kỳ kỳ, Thiên thời địa lợi chẳng gì khác nhau. Khi bông đèn báo tin sau, Mọi điều mưu tính sắc màu hân nhiên. Kỳ lạ thay, kỳ lạ thay, kỳ lạ thay! Thiên thời và địa lợi mà đều có, thì sau khi đèn hoa báo tin, động hay tĩnh đều hợp. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
191

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Nhu kỳ vĩ. Lận.” (Để ướt đẫm cái đuôi. Không tốt) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này dù đã có địa lợi và thiên thời, nhưng cũng phải cần nhân hòa thì mới thành công. Lúc đó bạn làm gì cũng được. Hiện nay tình cảnh bạn có đủ thiên thời và địa lợi, tức là thời vận đã hành thông rồi, Những mưu cầu của bạn còn gì mà ngần ngại, cứ thẳng tiến. Do dự, nhút nhát là thất bại. Quẻ này chủ anh lợi xứng lòng, chẳng cầu mà vẫn được. Tuy rằng do địa lợi thiên thời mới được toại, nhưng cũng là nhờ nhân hòa mới thành công như vậy. Từ nay về sau, tta có thể thong dong thẳng bước lên đài vinh quang, ngất ngưởng trên gác tía lầu son không còn có gì đáng lo ngại nữa. Người xin được quẻ này dù có không tự lấy làm mừng thì thiên hạ cũng vì mình mà mừng thay. Xưa có câu “Thiên địa hợp vạn vật hưng” nghĩa là trời đất hòa hợp thì tất cả sinh vật ắt phồn thịnh. Nay quẻ cho hay thiên thời và địa lợi đều được hết cả tức là ý chí thời vận của người đã hanh thông rồi. Vậy những công việc cầu xin còn gì ngần ngại mà chẳng thành công.

140.

Quẻ số 140 – HẠ HẠ

Hỏa Thủy Vị Tế Động hào Nhị Ngoại quái: Ly Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Ngộ bất ngộ, phùng bất phùng. Nguyệt trầm hải để, nhân tại mộng trung. b. Dịch nghĩa:

192

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Gặp không gặp, có điều chi, Phùng không phùng, thực quái kỳ lạ thay. Trời trăng đã lặn biển tây, Còn người nghê ngủ, thắm đầy mộng mơ. Gặp mà không gặp, thục kỳ lạ thay. Trăng đã chìm đáy biển, mà người còn sống trong mơ. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Duệ kỳ luân. Trinh cát.” (Lúc vượt sông nhấc cái đai the lên. Hào này tốt.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ nà có tượng khó khăn, trở ngại, nhưng không hại gì, thực là kỳ lạ. Làm người thiết tưởng chớ vì được mất mà lo rầu, gặp sông thì lội, gặp núi thì trèo, cứ phó mặc cho tự nhiên. Những ưu cầu của bạn có thể chưa hợp thời vận, song việc đời là do người ta tạo nên, cố gắng vượt qua thì có thể thành công. Quẻ này chủ cái tượng: kẻ thất phu táng chí, người bạn nữ thương xuân. Hai câu thơ sau ngụ ý khuyên răng rất sâu xa. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ lấy điều đặc thất mà ban lòng khiến lo rầu táng chí. Chi bằng phó mặc tự nhiên hòng mong điều đạt quan trong cõi thế. Theo ý quẻ cho hay, việc cầu xin có thể hiệp, tính thời vận của người chiếm quẻ thì chưa gặp. Song việc đời do người ta tạo nên, đúng như có câu nói “Sự bại lâu vì” nên hãy cố gắng hăng hái cầu tiến, cũng có thể chiến thắng.

141.

Quẻ số 141 – TRUNG TRUNG

Hỏa Thủy Vị Tế Động hào Tam Ngoại quái: Ly Nội quái: Khảm

193

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh a. Nguyên văn: Ám trung phòng tích lịch, sai lự vô hồn thực. Chuyển nhãn hắc vân thu, ủng xuất phù tang nhật b. Dịch nghĩa: Thình lình sét đánh dội vang, Ấu lo hồi hộp chẳng màng đến ai. Lát mây đen sẽ mắt phai, Mặt trời chói sáng đất đai sắc màu. Ngầm phòng sét đánh đột ngột, lo âu ngờ vực toàn bộ chẳng có thực. mây đen chớp mắt đã không còn, mặt trời đã ló rạng trên đất màu mỡ. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Vị tế. Chinh hung. Lợi thiệp đại xuyên.” (Chưa vượt qua sông. Xuất chinh có nguy hiểm. Nhưng lợi về việc vượt sông lớn.) Theo ý thơ của Khổng Minh, tượng quẻ cho thấy bạn đang gặp trở ngại lớ và đầy hung hiểm, nhưng rồi sẽ vượt qua được. Một khi mây đen tan biến thì mặt trời sẽ xuất hiện. Những mưu cầu của bạn ban đầu tuy gặp nhiều vấn đề nan giải, nhưng cứ bình tâm vững chí, rốt cuộc ắt sẽ được như ý. Quẻ cho thấy: bọn tiểu nhân mưu hại. Tuy bị mưu hại nhưng tìm rõ được nguyên nhân khiến ta không có cách gì biện bác cho mình, hơn nữa cũng khó gột rửa được tiếng xấu. Được cái chỉ là bị vu oan nhất thời, cho nên vẫn thấy cái ngày sáng sủa buổi xưa. Trong trường hợp, thiết tưởng cũng không nên ôm giận kẻ khác. Người xin được quẻ này cần có cái độ lượng khoan hồng, chớ nên căng thẳng đối chọi với lũ tiểu nhân. Ý quẻ nói: Thình lình sét đánh vang dội, làm cho người phải hoảng hồn, thành ra phải lo âu, công việc sẽ bị hư hại, nhưng chẳng sao. Lát nữa mây đen sẽ tan mất mà mặt trời sẽ xuất hiện chói sáng khắp nơi.

194

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nghĩa là nói: Công việc cầu mưu của bạn bắt đầu tuy gặp khó khăn nan giải, nhưng người cứ bình chí, rút cuộc ắt được như chí vậy.

142.

Quẻ số 142 – TRUNG TRUNG

Hỏa Thủy Vị Tế Động hào Tứ Ngoại quái: Ly Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Lợi tại trung bang xuất chiến binh, kỷ phiên thanh nghị tại vương đình. Phượng Hàm Đan chiếu quy dượng bạn, đắc hưởng gia danh tứ hải vinh b. Dịch nghĩa: Lợi tại trung bang trận chiến binh, Rửa tiêu cái nhục xưa trung đình. Phụng đưa vua lệnh báo quê thổ, Lạc hưởng danh thơm bốn bề vinh. Lợi ở trong nước nhờ có chiến binh, bao phen rửa nhục tại triều đình. Phụng ở Hàm Đan gọi mời về bến bờ Dương, được hưởng tiếng thơm, vinh quang bốn bể. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Trinh cát. Hối vong. Chận dụng phạt Quỷ phương, tam niên, hữu thưởng vu đại quốc.” (Hào này cát lợi. Khó khăn đa qua. Phấn chấn đi chinh phạt nước Quỷ kéo dài ba năm, được ban thưởng lớn. Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về có công mà lại bị oán. Tuy vậy, nhờ tài năng mà về sau được tiếng thơm. Sở dĩ được như thế cũng là nhờ ở bạn bè. Những mưu cầu của bạn ban đầu sẽ gặp nhiều trở

195

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh ngại, rồi sau mới thành công. Hãy kiên trì tiến tới, không nản lòng mới thành công. Quẻ này chủ có công mà lại bị oán. Tuy vậy nhưng nhờ có lòng son ngay thẳng mà về sau sự thật được phơi bày khiến tiếng thơm trở lại với mình. Sở dĩ được thế cũng là nhờ ở những lời thanh nghị, chứ nếu không thì tâm thực chẳng bao giờ được yên. Người xin được quẻ này chỉ cần luôn giữ vững lòng son của mình là đủ. Quẻ này là quẻ thất nhi phục đắc nghĩa là mất mà được lại. Nói một cách khác những việc mưu cầu ban đầu có lẻ sẽ bị thất bại trước rồi mới thành công sau. Vậy những việc cầu xin của người, hãy kiên trì tiến tới mà đừng nên nản lòng mới nên công, như xưa có câu “Thế gian không có việc chi khó chỉ sợ lòng người không bền”.

143.

Quẻ số 143 – HẠ HẠ

Hỏa Thủy Vị Tế Động hào Ngũ Ngoại quái: Ly Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Kham than ngoại biên ưu, môn lý ta mạc vấn. Ý tự cách khiên triền; tâm lọa, thần điên đảo. b. Dịch nghĩa: Than thở việc ngoài đã quá lâu, Nay trong nhà lại chuyện thêm sầu. Ý tình chẳng được ngày yên dạ, Điên đảo tinh thần biết tính đâu.
196

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Than thở lo việc ngoài, trong nhà lại rầu hơn. Tâm tình chẳng được ngày nào yên, khiến tinh thần điên đảo, rối loạn. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Trinh cát. Vô hối. Quân tử chi quang. Hữu phu cát.” (Hào này tốt đẹp, không có khó khăn. Quân tử được vinh quang. Có điềm ứng rất cát lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về tinh thần táng loạn, trong thì lo, ngoài thì nghi ngại. Bạn hiện đang lo phiền nhiều việc, tinh thần điên đảo, không biết làm cách nào giải quyết những việc đang vấp phải. Người được quẻ này nếu gắng gỏi thì sẽ được vinh quang, may mắn. Tuy nhiên, những mưu cầu của bạn khó mà được toại nguyện trng lúc này, phải trải qua một thời gian thì mới có thể thành công. Quẻ này chủ táng loạn lưu ly nối gót mau tới trong thì lo, ngoài thì ngại, không thể nào đề phòng nổi. Đây là quẻ có cái tượng: tiến thoái lưỡng nan, mình muốn khóc mà không khóc được. Người xin được quẻ này chỉ mong sao giữ mình là đã may mắn lắm. Quẻ thơ nói: Bạn hiện đang lo phiền nhiều việc, tinh thần điên đảo buồn khổ, không biết làm cách nào giải quyết những việc đang vấp phải. Nói cách khác: Hiện nay thời vận của bạn chưa được hanh thông. Những việc cầu xin của bạn khó mà được toại nguyện trong lúc này, phải trải qua một thời gian nữa , thì mới có thể mưu tính việc một cách thành công. Quẻ dạy: Xấu, bế tắc. Chớ cưỡng cầu tính e bất lợi. Ẫn nhẫn cho qua vận bỉ, thời xấu sau mới hay. Cầu danh, cầu lợi đều bất thông. Đánh số dở. Số hên: 3, 4, 1, 43, 14, 34, 41, 11, 44, 33.

144.

Quẻ số 144 – TRUNG THƯỢNG

Hỏa Thủy Vị Tế Động hào Lục

197

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ngoại quái: Ly Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Nhất trùng thủy trung, nhất trùng sơn. Phong ba, đạo thản nhiên, hồ trung biệt hữu thiên. b. Dịch nghĩa: Nước non, non nước tiếp liền, Ngày nay sóng gió điềm nhiên an nhàn. Đường đi bằng phẳng khang trang, Bầu kia trong đó, ẩn tàn trời riêng. Nước non, non nước liền nhau, dù có sóng gió cũng cứ điềm nhiên. Vì trong cái hồ đó có khoảng trời riêng. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hữu phu, vu ẩm tửu, vô cữu. Nhu kỳ thủ, hữu phu, thất thị.” (Có điềm liên quan đến việc uống rượu chúc mừng, không có tai họa gì. Khi vượt sông bị ướt cái tùi trước ngực, có điềm phạm vào sai lầm.) Theo ý thơ của Khổng minh, quẻ này chủ về phải trải qua những khó khăn, lao khổ, nưng quả thực nguy hiểm thì không có. Những mưu cầu của bạn tuy cũng có trục trặc nhưng sẽ gặp nhiều may mắn, và được quý nhân đến giúp, cứ giữ vững ý định mà tiến hành. Cầu tài, cầu lợi đề rất thuận lợi. Quẻ này chủ trải khắp nơi gập ghềnh khó đi mới tới được chỗ bằng phẳng. Lao khổ thì có đấy nhưng quả thực nguy hiểm thì chưa có. Trong hồ nọ, tự có riêng một cảnh, lúc đó, mới tin rằng bặt thiệp giang hà cũng không phải là phí công vô ích, trái lại nhờ đó mới tới được nơi giai cảnh. Đây là quẻ thuộc loại trung cát. Quẻ cho biết non nước tiếp liền, một cảnh thanh bình, gió sóng êm lặng, đường lộ thẳng bằng, là chỉ cho bạn hay rằng, thời vận của bạn đẹp đẽ như thế, tức là đời của bạn lên hương đó.
198

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Những việc mưu của bạn ắt gặp nhiều may mắn, và quý nhân đến giúp cho công việc thành đạt mỹ mãn, cứ nắm giữ ý định tiến hành đi, chớ lo có gì trở ngại nữa . Thời vận hanh thông. Giàu sang danh lợi đến kỳ. Cầu tài cầu lợi rất mát mái, xuôi chèo. Đánh số càng hạp. Số hên: 40, 41, 44, 14, 1, 4, 10, 11.

145.

Quẻ số 145 – TRUNG THƯỢNG

Bát Thuần Chấn Động hào Nhất Ngoại quái: Chấn Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Ngộ hiểm bất tu ưu, phong ba kỳ túc kỵ, Nhược thảo đầu nhân, chỉ xích thanh vân lộ. b. Dịch nghĩa: Khi gặp hiểm nghèo ta chẳng âu, Còn về sóng gió cũng không sầu. Đường đi nước bước công danh lộ, Phải ngộ những người sanh cỏ dầu. Gặp hiểm trở cũng không cần lo, sóng gió có gì phải kỵ. Nếu gặp quý nhân giúp đỡ thì bước công danh chỉ trong gang tấc. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Chấn lai khích khích, hậu tiếu ngôn ách ách. Cát.” (Tiếng sấm vọng lại, mới đầu hoảng sợ, về sau rồi cười nói như thường. Hào này tốt đẹp.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về sẽ họa hoạn nhỏ, chẳng đáng lo sợ. Về sau sẽ có quý nhân phò trợ, thời vận của bạn đã đến

199

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh lúc hanh thông, những mưu cầu ắt được toại nguyện, và ngày thành công không còn bao xa. Tiến tới thì thành công, cầu danh, cầu tài đều thành đạt Hai câu đầu nói: họa hoạn nhỏ nhặt, chẳng đáng lo sợ, chỉ nhờ ở mình chính trực vô tư mà thôi. Người đau cỏ tức là những người mà họ có chữ thảo đau, ví dụ như họ Hoàng, Tô, Cát� (thuộc bộ thảo là cỏ). Gặp được những người họ này là những người có thế lực, mới mong được sự giúp đỡ tích cực. Đó phải chăng cũng còn là một cái duyên đã được định sẵn từ trước. Quẻ này là quẻ đại cát. Căn cứ ý quẻ, vận thời của bạn đã đến lúc hanh thông, chẳng còn có gì đáng lo âu nữa. Hơn nữa những việc cầu mưu ắt được thành công, toại nguyện, và ngày thành công ấy chớ không còn bao xa nữa. Vậy những việc mưu tính của bạn, hãy cấp tiến đi, sự vui mừng đang chờ bạn đấy. Tiến tới thì thành công. Không có gì ngăn trở cả, công danh tài lợi dạ thành. Đánh số ắt trúng. Số hên: 41, 14, 45, 54, 5, 4, 1.

146.

Quẻ số 146 – TRUNG HẠ

Bát Thuần Chấn Động hào Nhị Ngoại quái: Chấn Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Thuyền trao trung lưu cấp, hoa khai xuân hựu ly. Sự ninh tâm bất tĩnh, nhạ khở hứa đa nghi. b. Dịch nghĩa: Thuyền nan đang chạy giữa dòng sông, Hoa nở phùng xuân đáng lẻ hồng. Khổ nổi việc yên tâm lại loạn, Tự làm biết mấy chuyện hao công.
200

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Thuyền đang chạy giữa dòng sông, hoa nở vào mua xuân rồi sẽ rụng. Việc yên mà tâm lại loạn, cũng chỉ vì quá đa nghi. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Chân lai lệ. Ức táng bối, tê vu Cửu Lăng. Vật trục. Thất nhật đắc. (Tiếng sấm vọng đến chợp nhoáng. Tiền tài mất lúc lên Cửu Lăng, không cần đuổi tìm. Bảy ngày sau đó có thể được lại vật đã mất. Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này khuyên bạn chớ nên để tinh thần rối loạn, mà hãy nên gấp rút nắm bắt thời cơ, vì thời cơ sẽ qua đi rất nhanh . Có vậy thì chuyện thất ý lại hóa ra đắc ý, chuyện không có hy vọng lại trở thành có hy vọng. Thời vận của bạn hiện nay không phải là xấu, mà là đang hanh thông đấy. Nhưng chỉ vì tâm của bạn không được yên tịnh, quá đa nghi, hay do dự mà thôi. Quẻ này khuyên ta chớ nên vọng tưởng, trái lại chỉ nên giữ mình cẩn thận để tránh họa, làm điều thiện để tích phúc, phó mặc cho lòng trời. Ầy chính nhờ vậy mà chuyện thất ý lại hóa ra đắc ý, chuyện vô vọng lại trở thành hữu vọng. Nếu không theo thế, mà đâm ra nghi ngờ lo lắng thì chỉ tổ tâm làm cho tâm loạn mà thôi. Người xin được quẻ này nên cần chú ý. Ý thơ nói: Lẽ ra thời vận của bạn hiện nay, không phải xấu, mà là hanh thông đấy. Như hai câu thơ ở “trên Thuyền chạy, giữa dòng sông hoa nở phùng xuân”. Vậy còn gì đáng chê. Nhưng khổ thay ý tâm của bạn không được yên tịnh, nên những băn khoăn đó, chỉ tại mình thôi. Việc cầu xin của bạn đều được thong dong đường đời, không gì gọi là may mắn lắm. Xưa có câu ”Tri túc thường túc bất tri túc thường âu”. Hãy lấy đó ở đời thì sẽ vui vẻ luôn luôn. Vận may quá rủi chỉ tại ta. Thua keo này gỡ keo khác, lo gì nhưng hiện tại vẫn đang xấu, chớ tính, chờ đời đã. Cầu tài danh đều dở. Đánh số chưa tốt. Số hên: 41, 14, 64, 46, 6, 4, 1.

201

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh 147. Quẻ số 147 – TRUNG THƯỢNG

Bát Thuần Chấn Động hào Tam Ngoại quái: Chấn Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Khả súc khả trữ, phiến ngọc thốn châu. Đình đình ổn ổn. tiền ngộ lương đồ. b. Dịch nghĩa: Hãy nên chia dựng mến yêu, Như dành châu ngọc ít nhiều cũng sang. Đường đi ổn định khang trang, Tiền đồ ngàn dặm, vận đang sắc màu. Có thể tích lũy, dành dụm châu ngọc. Mọi việc đề ổn thỏa, tiền đồ sẽ gặp nhiều may mắn. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Chấn tô tô. Chấn hành, vô sảnh.” (Tiếng sấm sét làm người ta sợ hãi. Nhưng cứ hành động mạnh lên, không có tai họa gì.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng đại cát, đại lợi, nhưng phải can đảm và mạnh mẽ. Mọi việc đều được thuận lợi, toại nguyện, không cần nghi ngại điều gì nữa. Cầu tài, cầu danh đều đắc quả. Quẻ này chủ tích đức lại tổ tông mà hưởng đức lại con cháu. Phiến ngọc tấc châu chỉ công đức. Còn câu sau nói mọi việc đều được thuận lợi toại nguyện có thể nắm chắc trong tay, chứ không còn nghi ngại điều gì nữa. Người xin quẻ này có thể tin tưởng rằng cứ cầu là ứng. Ý quẻ dạy rằng: Ở đời hãy hòa thuận được tức như giữ được nhiều châu ngọc vậy, ắt bước tiến trên đường đời của bạn chẳng những được thong dong bình an mà về tương lai còn sẽ được rạng rỡ nữa là khác. Vậy
202

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh những việc cầu xin của bạn, nếu là mưu tính đúng đắn ắt thành đạt toại nguyện. Đến thời rồi, lo gì nữa. Chỉ cần tu nhân, tích đức cho nhiều., thì đường đời tương lai ắt sẽ rộng mở nhiều hơn hiện tại. Cầu tài cầu danh đắc quả. Đánh số ắt trúng. Số hên: 4, 7, 1, 47, 14, 41, 74, 17.

148.

Quẻ số 148 – TRUNG THƯỢNG

Bát Thuần Chấn Động hào Tứ Ngoại quái: Chấn Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Tiểu tử tảo xu đình, thanh vân hựu vấn trình. Quý nhân lai trợ lực, hoa tạ tử hoàn sinh. b. Dịch nghĩa: Đứa này sớm đến triều đình, Lâu nay hoài bảo tiên trình công danh. Quý nhân giúp tức việc thành, Hoa tàn quả chín tốt lành hương thơm. Còn trẻ đã sớm đỗ đạt, mây xanh lại hỏi tiền đồ công danh. Quý nhân đến giúp sức, hoa cảm ơn quả lại sinh ra. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Chấn toại nê.” (Bị tiếng sấm hoảng sợ đến nỗi té xuống bùn.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về sớm đỗ đạt, thành danh, tiếng tăm vang dội, có quý nhân giúp đỡ, ý nguyện thành đạt. Vận tốt đã đến, mọi mưu cầu đều tốt đẹp. Cầu danh, cầu lợi đều được.

203

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ này chủ hiếu tử được phúc, hãy ra khỏi nhà mà tính chuyện làm ăn, tự nhiên sẽ có người giúp đỡ. Hoa rụng thì quả kết, lúc đó, điều vui mừng sẽ đầy nhà. Người xin được quẻ này có cái mừng song thu danh lẫn lợi. Ý quẻ nói rằng: Những việc cầu xin của bạn đã nuôi mộng từ lâu như đứa trẻ mong đạt công danh và đã sớm vào triều đình hầu vua để được ban phong vậy. Nhưng phải có quý nhân giúp đỡ, thì ý nguyện mới thành và công việc cầu rút cuộc cũng sẽ thành đạt chỉ chờ đợi thời gian nữa thôi. Bởi câu chót của quẻ thơ nói “Hoa tuy tàn mà quả lại chín, tốt lành hương thơm”. Vận thái đến kỳ, chỉ cần thêm bàn tay quý nhân giúp là đại công ắt thành. Có thể được phong tặng chức danh cao. Tốt đẹp cho mọi sự cầu. Đánh số tốt. Số hên: 8, 4, 1, 84, 48, 14, 41.

149.

Quẻ số 149 – TRUNG TRUNG

Bát Thuần Chấn Động hào Ngũ Ngoại quái: Chấn Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Nhất tâm lưỡng sự, nhất sự lưỡng tâm. Tân hoa khô thụ, trực đãi xuân giao. b. Dịch nghĩa: Một lòng hai việc lắm suy tư, Một việc hai lòng lại bơ thờ. Bông mới cây tàn đầu vĩnh cửu, Hanh thông phải đợi một xuân sơ.

204

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Một lòng mà hai việc, một việc mà hai lòng. Hoa mới nở nơi cây khô, phải đợi đến mùa xuân. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Chấn vãng lai, lệ, ức vô táng hữu sự.” (Sấm sét nhiều lần, nguy hiểm. Chỉ hy vọng nó không có hại đối với công việc.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về thời cơ chưa tới, mọi mưu cầu đều khó thành. Người được quẻ này nên tạm gác lại mọi ý đồ, chớ có vội vã tiến gấp làm gì. Nên ẩn nhẫn, chờ thời mới hay. Thời vận của bạn hiện chưa được hanh thông, nên chờ đợi sang năm mới. Quẻ này chủ thời cơ chưa tới, mưu vọng đều không thành bất tất phải phí tổn tâm sức. Mọi việc đều mơ hồ, ta quyệt phải đợi tới lúc vật đổi sao dời mới có thể thành tựu được. Người xin được quẻ này nên gác lại nổi niềm, vui với hoàn cảnh chớ có vội vã tiến gấp làm gì. Ý quẻ nói rằng: Vận thời của bạn hiện nay, như đang trong tình trạng nan phân. Chẳng biết làm sao, nên vận trình chưa được thông, dù có may mắn gì cũng như bông mới, cây khô chẳng được lâu bền. Cầu còn lận đận chưa thể “Nhứt phàm phong thuận”. Mà chỉ chờ đợi năm tới như câu thơ nói “Hanh thông phải đợi xuân sơ”. Chưa thông, chờ đợi. Trong tình trạng nan phân, thì công việc làm sao mà chạy, mà thành. Ẫn nhẫn, chờ thời mới hay. Mọi sự cầu đều dở. Đánh số thua. Số hên: 9, 4, 1, 49, 14, 94, 41, 19.

150.

Quẻ số 150 – HẠ HẠ

Bát Thuần Chấn Động hào Lục Ngoại quái: Chấn Nội quái: Chấn a. Nguyên văn:

205

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Đại sự khủng nan viên, tàn hoa bất tái tiên. b. Dịch nghĩa: Việc lớn lâu nay tính khó thành, Tại vì vận xấu khắp chung quanh. Hoa tàn cũng khó xanh tươi lại, Trời định cho rồi người phải đành. Việc lớn e khó thành, hoa đã than cũng khó mà tươi lại. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Chấn sách sách, thị quắc quắc. Chinh hng. Chấn bất vu kỳ cong, vu kỳ lân. Vô cữu. Hôn cấu hữu ngôn. » (Tiếng sấm dữ dội, người ta sợ hãi co cụm lại xem. Hào này bất lợi về việc chinh phạt. Lần sấm sét này không nguy hại cho mình mà nguy hại cho hàng xóm. Không tai họa, nhưng việc hôn nhân lại có lời ra tiếng vào. Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về tình huống hết sức gay go, gia đình không được yên vui. Người được quẻ này nên an phận, chờ thời vận mới thì tốt hơn. Chớ nên ước vọng những gì quá cao xa mà không hay, vì hiện nay tình cảm quá xấu. Không thể cưỡng cầu mà được. Quẻ này chủ tình huống hết sức gieo neo, gia đình không được yên vui. Phàm việc không thể muốn theo ý muốn được, duy chỉ có điều có tu tâm tu tỉnh cho tâm địa tốt lành, thì ách vận mới mong dời đi được. Người xin được quẻ này nên lấy việc làm yếu vụ còn việc khác hãy gác đó. Bài quẻ đã nói rất rõ: khuyên người nên an phận, chờ đợi thời vận là tốt hơn. Chớ nên ước những gì quá cao đẹp mà không hay, vì hiện nay tình cảnh cũng như số vận như quẻ xin được quá xấu vậy. Quá xấu, bế tắc. Nên ẩn nhẫn chờ cơn giận bỉ qua. Trời định sẵn số phận rồi, không thể cưỡng cầu mà được. Mọi việc cầu đều xấu. Đánh số không tốt. Số hên: 5, 1, 15, 51, 10, 50.

151.

Quẻ số 151 – HẠ HẠ

206

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lôi Địa Dự Động hào Nhất Ngoại quái: Chấn Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Mạc đạo sự vô ngoa, kỳ trong tiến thoái đa. Quế luân viên hữu khuyết, quang thái cánh tha ma. b. Dịch nghĩa: Ở dưới khó mà thân với trên, Lòng người biến đổi nào lâu bền. Sự cơ rút cuộc có điều mất, Trăm việc thành tro chẳng cái nên. Chớ nói sự đời không bao giờ sai lầm, trong đó cần phải ứng xử cho hợp thời vì cuộc đời nhiều biến hóa. Vành trăng tròn lại khuyết, sáng sủa rồi lại tối u u. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Minh dự. Hung.” (Nổi tiếng mà lười biếng, hào này hung hiểm) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về thăng trầm vinh nhục, đảo điên không biết đâu mà lường. Người được quẻ này có thể lấy đó để biết điều mình nên làm. Theo ý quẻ cho biết, những mưu cầu của bạn khó mà thành công, mọi tính toán nên dừng lại thì tốt hơn. Quẻ này chủ gièm người cao hơn mình khiến kẻ hiền sĩ mất tiếng tăm, thăng trầm vinh nhục, điên đảo vị trí. Chớ có nói thiên đạo bất công, mà phải nói việc người không nhất định, mặt trăng đã khuyết lại giảm cả ánh sáng. Người xin quẻ này có thể lấy đó để biết được cái điều mình muốn biết.

207

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Theo ý quẻ cho biết, việc cầu xin của bạn khó mà thành công, nếu là công việc đã xong. Còn sở cầu này mới chỉ là ý định thì nên ngừng lại, nếu có tiến hành đi nữa cũng chẳng đến đâu. Mọi sự tính toán nên đình đốn, thì tốt hơn hết. Tình thì thất bại, đau buồn chứ chẳng ích chi. Cầu xin mọi sự đều dở. Đánh số không mấy hạp. Số hên: 1, 5, 51, 15, 50, 10.

152.

Quẻ số 152 – HẠ HẠ

Lôi Địa Dự Động hào Nhị Ngoại quái: Chấn Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Mục than sự trì lưu, hưu ngôn bất đáo đầu. Trương can chung nhập thủ, nhất điếu thượng kim câu b. Dịch nghĩa: Đừng than công việc chậm lâu, Và cũng đừng nói có đầu không đuôi. Cần câu khi nắm tay rồi, Lo gì cá chạy ẩn vào hố sâu. Đừng than công việc chậm lâu, và cũng đừng nói sự đời không được như ban đầu. Cần câu khi đã nắm vào tay rồi, thì lo gì không câu được cá. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Giới vu thạch, bất chung nhật. Trinh cát.” (Bị khốn nhục ở tảng đá, nhưng thời gian không đến một ngày. Hào này tốt đẹp.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về có điều nguy khốn, trước mắt xem ra vô cùng gian nan. Nhưng thời gian ngắn thôi, rốt cuộc sẽ
208

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh không còn chướng ngai. Người được quẻ này nên vững tâm chờ đợi. Than thở chẳng có lợi ích gì, mà phải cố gắng cầu tiến. Mọi mưu cầu còn chậm, nên ẩn nhẫn. Quẻ này báo trước: việc có điều nguy hiểm, trước mặt xem ra vô cùng gian nan. Song lễ mừng được sóng qua gió lặng, rốt cuộc không còn chướng ngại. Rồi một buổi đẹp trời, ta có chỗ tựa nương, sẽ có thể bắt được con cá vàng. Đây chỉ là cái tượng của trường hợp khai hoa thì sớm nhưng kết quả thì chậm đó thôi. Người xin được quẻ này nên vững tâm chờ đợi. Than thở chẳng có lợi gì và không thể giải quyết được chi mà phải cố gắng cầu tiến như muốn bắt cá ở sâu vực thẳm, phải có cần câu, đó là ý quẻ mách cho bạn hay đấy. Vậy muốn thành đạt những việc cầu xin, hãy cố gắng tạo nên một hoàn cảnh thuận tiện cho bước tiến dễ dàng, rồi ắt vạn sự như ý. Muốn thành công phải có phương tiện và người giúp. Cố gắng mới thành. Cầu mọi sự còn chậm. Ẫn nhẫn. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 52, 51, 45, 1, 5, 2, 25,

153.

Quẻ số 153 – HẠ HẠ

Lôi Địa Dự Động hào Tam Ngoại quái: Chấn Nội quái: Khôn a. Nguyên văn:

209

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Sự tiền ưng hữu kỳ, vị động khủng tiên chí. Dục vãng thả trì trì, hoàn tu tá thế lực. b. Dịch nghĩa: Việc nên tính trước khi làm, Hãy phòng công việc ngổn ngang không xong. Muốn đi cũng phải thong dong, Chung vai chung sức người đông mới thành. Trước khi làm gì nên tính toán kỹ, nhiều lúc chưa kịp làm thì tai ương đã tới. Muốn đi đâu cũng phải thong thả, không nên mượn sức người. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hu dự, hối trì. Hữu hối.” (Kiêu xa, phóng đãng, lại không sửa đổi kịp lúc thì có hối hận Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về mọi việc đều phải cần thận mà xử trí, nên dựa vào sức của mình, chớ có quá trông cậy vào người khác. Người được quẻ này cần phải tu dưỡng tính tình thì mới mong thành tựu được trong công việc. Cầu danh, cầu lợi khó thành, nếu không bỏ thói ỷ lại. Quẻ này chủ sự bạo hố bằng hà, chỉ có tốn chứ vô ích, bởi thế, ta nên cẩn thận trì trọng, lại phải làm sao được cả thế lực giúp sức của kẻ khác thì công việc mới thật tận thiện tận mỹ. Người xin được quẻ này may sao còn chưa có nhảy ra một cách lỗ mãng. Theo ý quẻ cho hay về những việc cầu xin của bạn nên cần có thời gian để tính toán, như câu thơ quẻ của câu thứ ba nói: “Muốn đi cũng phải thong dong” và cũng phải nương dựa sức người để mà tiến đến mục đích của mình. Thực vậy việc cầu xin của bạn là nguyện cầu khác thường. Vì vậy nên cần phải đòi hỏi thời gian nữa, cũng như sự giúp sức của người thì mới mau thành.
210

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Tính toán chắc chắn. Cần có kẻ giúp sức, mới nương thế, mà tạo cho mình cái thế. Cầu danh cầu lợi cần kẻ giúp. Đánh số thông, tính kỹ. Số hên: 3, 51, 15, 53, 13, 31.

154.

Quẻ số 154 – HẠ HẠ

Lôi Địa Dự Động hào Tứ Ngoại quái: Chấn Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Túc bất an, dư bất an. Lưỡng lưỡng sự tương đắc, vu lai khước hựu hoan. b. Dịch nghĩa: Ngồi chẳng yên thì đi chẳng yên, Làm điều suy tính lắm sanh phiền. Việc nào cũng phải mà phân giải, Buồn bực làm chi vui lại liền. Chân đi không yên mà ngồi xe đi cũng chẳng yên. Cả hai chuyện đều cùng được, buốn đến rồi lại vui. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Do dự, đại hữ đắc. Vật nghi bằng hạp trâm.” (Săn bắn vui vẻ, thu hoạch được nhiều. Đừng nên ngờ vực bạn bè nói xấu mình.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về băn khoăn do dự, tiến thoái lưỡng nan. Hiện thời tình cảnh của bạn rất băn khoăn, lắm điều suy nghĩ ngờ vực. Nhưng bạn chớ quá đa nghi, mọi việc đều có thể giải quyết được. Sự đời có bao giờ là toàn mỹ? Muốn thành đạt ý nguyện thì hãy cố gắng và nên suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Cầu việc, cầu lợi đều được.

211

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ này chủ băn khoăn trước ngã ba đường, tiến thoái lưỡng nan. Trong trường hợp này, Người xin nên lượng sức mình đối với sự việc trước rồi hãy hành động, để có thể tránh được hậu hoạn về sau khiến phải hối hận. Theo ý quẻ cho hay thì hiện thời tình cảnh của bạn rất băn khoăn lo âu lắm điều suy nghĩ và không yên, nhưng bạn chớ quá buồn rầu làm chi. Tất cả mọi việc đều có thể giải quyết được, nghĩa là sức người thắng trời vậy. Muốn thành đạt ý nguyện thì hãy cố gắng ắt thành công. Xấu vừa, đang buồn lo. Tính toán nên suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Thời vận chưa thông. Chờ đợi thời gian nữa, mới mong. Cầu mưu, cầu lội còn chậm. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 4, 5, 1, 54, 45, 15, 51, 14.

155.

Quẻ số 155 – HẠ TRUNG

Lôi Địa Dự Động hào Ngũ Ngoại quái: Chấn Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Đỉnh chiết túc, xạ thoát bức. Hữu quý nhân, trình chỉnh tục. b. Dịch nghĩa: Cái vạc ba chân nay đã gãy, Bánh xe trục trặc lại mòn lần. Rất may được gặp quý nhân giúp, Sửa chữa phục hồi đều tốt lành. Cái vạc đã gãy một chân, bán xe thì rơi mất cái chốt trục, Nhưng có quý nhân sửa giúp lại toàn bộ. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:

212

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Trinh tật, hằng, bất tử.” (Bói hỏi về bệnh tật, bệnh kéo dài, nhưng không chết.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng tư hoại, bỗng gặp được quý nhân giúp đỡ chấn chỉnh lại cơ đồ, sửa chữa lại sai lầm. Người được quẻ này chủ về trước lo mà sau vui, trước khó mà sau dễ. Những mưu cầu của bạn nếu cứ bền chí thì rốt cuộc sẽ được tốt đẹp, có trắc trở gì ban đầu cũng chẳng sao, nhưng cần tìm người góp bàn, giúp sức vào mới hay. Hai câu đầu có cái triệu phá hoại, cái tượng tan nát bỗng gặp được quý nhân có thế lực, chấn chỉnh lại cơ đồ, sửa chữa lại chiêng trống, tái tạo lại kiền khôn. Người xin được quẻ này chủ trước lo mà sau vui, trước khó mà sau dễ. Hiện nay tình cảnh của bạn giống như cái vạc bị gãy chân, bánh xe trục trặc không được may mắn và tốt đẹp. Nhưng lại ngộ phùng quý nhân giúp đỡ, sửa chữa những điều hư hỏng, nên được tốt lành như thường. Như vậy những việc cầu xin của bạn cứ yên tâm bền chí thì rút cuộc sẽ được tốt đẹp, dẫu có gì trắc trở ban đầu cũng chẳng sao cả. Bế tắc gặp quý nhân khai thông nên đạt thành. Cần tìm quý nhân mới mong xong việc. Đánh số hạp chút ít, cần người góp bàn vào, mới hay. Số hên: 55, 51, 15, 1

156.

Quẻ số 156 – TRUNG HẠ

Lôi Địa Dự Động hào Tứ Ngoại quái: Chấn Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Tham tường ngôn ngữ, ba đào dương phí. Sự cữu vô thương, thời gian bất lợi.
213

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh b. Dịch nghĩa: Những câu ngôn ngữ hãy tham tường, Hiện tại ba đào đang nổi vươn. Công việc để lâu tuy chẳng hại, Thời gian bất lợi chuyện cầu nương. Phải rành nói năng, sóng nổi ba đào. Công việc để lâu tuy chẳng hại, nhưng thời gian kéo dài thì bất lợi. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Minh dự, thành. Hữu dư, vô cữu.” (Chìm đắm vào mê muội thành quen, nhưng chỉ cần sửa đổi thì ko có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, thời vận không được tốt, mọi việc đều không lợi. Người được quẻ này phải cẩn thận. Phàm tính toán làm ăn suy nghĩ cho kỹ, chớ nên vội vàng hành sự, mới thu được kết quả mỹ mãn. Hiện thời vận của bạn đang trong cảnh sóng gió, chưa được hanh thông lắm, nhưng đừng nản chí, phải biết sửa đổi sự sai lầm của bản thân thì mới mong thành đạt ý nguyện. Mọi mưu cầu còn đình trệ. Quẻ này báo trước: Niên vận không được tốt, mọi việc đều không lợi. Cày cấy cần phải phòng thất bát, buôn bán cần phải phòng lổ vốn. Chuyện thi phi xảy ra hằng ngày. Bệnh tật thì liên miên không dứt. Người xin được quẻ này nên nhớ rằng dữ nhiều mà lành ít, họa sớm mà phúc muộn, cho nên tất cả phải cẩn thận. Ý quẻ cho rằng: Tình đời éo le. Phàm tính toán làm ăn việc gì phải suy nghĩ cho kỹ, chớ nên vội vã hành sự, mới thu lượm được kết quả mỹ mãn. Hơn nữa, hiện thời vận của bạn đang ở trong cảnh ba đào chưa được hanh thông lắm. Vậy việc cầu xin của bạn hãy tính kỹ chờ đợi, và đừng nản chí trên đường đời mới mong thành đạt ý nguyện. Ẫn nhẫn chờ thời. Tính toán kỹ mọi việc. Và chớ cưỡng cầu bất lợi. Mọi việc cầu xin còn đình trệ. Đánh số ít thông. Số hên: 6, 5, 1, 51, 15, 56, 65, 16, 61.

214

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh

157.

Quẻ số 157 – TRUNG THƯỢNG

Lôi Sơn Tiểu Quá Động hào Nhất Ngoại quái: Chấn Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Quý khách tự tương thân, công danh thùy thủ thành. Hoạch kim tu tích đức, ngưỡng vọng thái dương thắng b. Dịch nghĩa: Tự mình quý khách hãy thương nhau, Phú quý công danh có khó nào. Khi được bạc vàng làm phước đức, Ngưỡng đầu sẽ thấy trời lên cao. Quý khách tự thân thiết với mình, công danh vào tay có khó gì. Khi được bạc vàng thì nên tích phước đức, ngẩng đầu lên sẽ thấy mặt trời cao. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Phi điểu dĩ hung” (Chim bay thì hung hiểm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về đã là chính nhân quân tử thì tự nhiên sẽ có hiền giả đến làm bạn với mình. Người được quẻ này nên cố gắng trau giồi tài năng và đức độ, tu nhân tích đức thì mọi sự đều hanh thông. Nhưng mưu cầu của bạn cần có sự giúp sức của bạn bè. Khi giàu sang rồi cũng chớ quên làm điều thiện, như vậy cuộc đời sẽ giàu sang lâu bền. Quẻ này chủ đã là người chính nhân quân tử thì tự nhiên có kẻ hiền giả bắt bạn với mình. Họ đẩy hoặc họ kéo khiến mình có thể phi thăng

215

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh trong khoảnh khắc dễ như trở bàn tay. Nhờ đâu mà được như vậy? Nhờ ở tích đức mà thôi. Duy chỉ có tích đức thì ngày sau mới có cảnh mặt trời lên tươi sáng, mặt trăng soi xinh đẹp, đấy chính là cái tượngcủa cái lòng thiện ác mà ta có thể biết được. Người xin được quẻ này nên cố gắng lên. Quẻ dạy rằng, mọi việc cầu xin của bạn trước hết nên làm lành, làm phước và cần có sự giúp sức của người khác. Những sự mưu cầu ắt được thành công mỹ mãn và sau khi thành đạt ý nguyện chớ nên quên việc làm phước giữ đức, được vậy cuộc đời sẽ như mặt trời rạng đông, ngày càng lên hương. Cần tu nhân tích đức, thì mọi sự đều thông. Khi giàu sang vinh hiển cũng chớ quên sự làm lành, như vậy cuộc đời sẽ trường cửu giàu sang. Đánh số hạp, tốt. Số hên: 7, 5, 1, 51, 15, 57, 75, 17.

158.

Quẻ số 158 – HẠ HẠ

Lôi Sơn Tiểu Quá Động hào Nhị Ngoại quái: Chấn Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Bình địa khởi ba lan, sở cầu sự nhật nan. Tiếu đàm trung hữu kỵ, đồng tâm sự giác hoan. b. Dịch nghĩa: Đất bằng nay lại khởi ba lan, Mọi việc cầu xin khó thuận đàng. Đùa giỡn nói chơi đều phải tránh, Đồng tâm hiệp sức mới sầu tan.

216

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Đất bằng nay lại nổi sóng gió, mọi mưu cầu ngày càng khó. Nói đùa chơi đều phải có kiêng kỵ, đồng lòng hiệp lực thì việc mới vui. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Quá kỳ tổ, ngộ kỳ tỉ; bất cập kỳ quan, ngộ kỳ thần. Vô cữu.” (Vượt qua cha mà ngăn mẹ, đi sau vua mà ngăn bầy tôi. Không tai vạ.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về xảy ra biến cố lại bất ngờ, tai họa thường do cái miệng mà ra. Người được quẻ này cần phải kín đáo, không phải bạn tâm giao không nên bàn tính chuyện trò, có như thế mới có thể chuyển buồn ra vui được. Hiện nay thời vận của bạn chưa được hanh thông, cần phải tránh nói bông đùa mà đắc tội với kẻ khác. Những mưu cầu của bạn cần có sự giúp sức của kẻ khác. Quẻ này chủ biến cố xảy ra bất ngờ, công việc khó có thể xong. Tai họa thường do miệng mà ra, sự giao thiệp tốt ở chỗ tâm giao. Người xin phải quẻ này khi gặp việc bất tất phải sợ khó, nhưng cần phải giữ gìn kín đáo, không phải bạn tâm giao không nên bàn tính chuyện trò, như thế ta có thể chuyển buồn ra vui được. Hiện nay vận thời của người chưa được thông như quẻ nói: “Bình địa khởi ba lan, việc cầu lắm gian nan”. Cần phải tránh những chuyện đùa giỡn nói chơi, mà phải cố gắng tính toán sao mới được thành. Như vậy những việc cầu xin của bạn hãy tính toán sao cho kỹ chớ nên vội vã làm e có hại, và khi tiến hành cũng phải để ý và cần sự giúp sức của kẻ khác, thì công việc mới được thuận tiện và yên ổn. Khó khăn, bế tắc. Cần có người nâng đỡ, giúp sức, may ra mới thành. Cầu mưu, cầu lợi, cũng phải có kẻ giúp. Đánh số chẳng mấy tốt. Số hên: 8, 5, 1, 51, 15, 58, 85, 18.

159.

Quẻ số 159 – TRUNG TRUNG

Lôi Sơn Tiểu Quá Động hào Tam
217

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ngoại quái: Chấn Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Cuồng phong suy khởi hắc vân phi, nguyệt tại thiện tâm già bất đắc. Nhàn thời vô sự tiệm tương quan, đáo để ý nhiên vô khắc bác. b. Dịch nghĩa: Gió thổi mây đen khắp xứ bay, Trăng sao nào sợ bị lu mờ. Tuy mây trước mắt hơi làm ngại, Rút cuộc lo gì chuyện chẳng may. Gió thổi mây đen bay đi, trăng treo giữa trời không che được. Lúc rỗi rảnh vô sự cũng hơi ngại, nhưng rốt cuộc cũng không bị chuyện chẳng may nào. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Phất quá, phòng chi. Tòng hoặc tường chi. Hung.” (Không nên trách móc, mà cần đề phòng nhiều hơn. Nếu cứ phóng túng theo ý mình thì sẽ gặp tai hại. Hào này hung hiểm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về bị người ta hại, nhưng rốt cuộc chẳng ra sao. Vận trình của bạn hiện nay giống như trăng sáng giữa trời chẳng sợ mây đen bao phủ, cho nên chẳng ngại việc không may xảy đến với mình. Những mưu cầu của bạn rốt cuộc cũng sẽ thành công, toại ý, tuy có gặp chút trở ngại. Mọi việc rồi sẽ hanh thông. Quẻ này cho biết: Bị người ta hại, nhưng rốt cuộc chẳng việc gì. Sở dĩ có trường hợp đặc biệt này là do ở chỗ ta hiểu biết sâu rộng mà ra. Có đôi chút tai hại thì cũng chẳng đủ để lo ngại trong tâm. Xưa nay, nhưng kẻ đạo cao đức trọng, dù có bị dèm chê, mưu hại tới đâu cũng chẳng phải là điều đáng sợ hãi lắm. Theo ý quẻ: Hiện nay vận trình của bạn như trăng sao giữa trời chẳng sợ mây đen phủ mất nghĩa là số vận hiện nay của bạn đang đắc thời. Chẳng ngại việc không may xảy đến cho mình. Căn cứ lời quẻ nói trên.
218

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Những việc cầu xin của người rút cuộc sẽ thành công, toại nguyện, tuy có gặp chút trở ngại cũng chẳng đáng kể. Đang vận hên. Chẳng lo gì cả. Tuy nhiên cũng có vài cản trở, nhưng được lướt qua. Thời vận còn thái, chẳng lo. Sự sự hanh thông. Đánh số hạp. Số hên: 9, 5, 1, 95, 59, 19, 15, 51.

160.

Quẻ số 160 – HẠ TRUNG

Lôi Sơn Tiểu Quá Động hào Tứ Ngoại quái: Chấn Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Nhân ý lập hứa dạ sầu. Đạm nhiên tiến bộ, sự thủy vô ưu. b. Dịch nghĩa: Người dựa lan can sầu thiết sầu, Chẳng còn biết nghĩ đâu và đâu Điềm nhiên tiến bộ vận thông đã, Lúc đó mọi điều mới hết âu. Người đứng tựa lan can, buồn rầu biết bao. Cứ điềm nhiên tiến bước, việc ngay từ đầu vốn không có gì đáng lo. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Vô cữu. Phất ngộ chi; vãng lệ tất quá. Vật dụng vĩnh trinh.” (Hào này không có tai họa. Không nên chỉ trích mà nên tôn trọng, ra ngoài ắt có nguy hiểm, nên cẩn thận cảnh giác. Lần bói hỏi này không dùng cho thời gian dài.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng hung hiểm, nhưng không có tai họa, chỉ vì bạn quá lo âu mà thôi. Thay vì buồn rầu, chi bằng lấy thái độ điềm nhiên mà xử thế, đừng nên vì khó khăn, gian khổ mà thối
219

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh chí nản lòng, hãy ráng vượt qua, sự xui rủi sẽ đi qua chóng thôi. Bạn nên ẩn nhẫn đợi qua cơn vận xấu, lúc đó mọi việc sẽ thông. Tựa bên lầu thường thì suy nghĩ vẩn vơ một mình thì thường để cho sầu buồn vấn vương chín khúc. Chi bằng ta có thái độ điềm nhiên đối với thế sự là hơn vì rằng mọi việc đều được hóa công an bài cả từ trước. Hãy phó mặc cho hóa công, nỗi buồn lo của ta tự nhiên tan biến. Người xưa có câu: “Sớm nay có rượu sớm nay say” (Kim triều hữu tửu kim quý) biết đâu lại chả là một đạt quan đáng ca ngợi? Người xin được quẻ này há lại không lấy đó để suy lường. Người cầu được quẻ này ắt lo buồn không thể tả và thời vận của bạn ắt lận đận, và sự may mắn còn xa lánh đây. Nhưng đừng nên vì vậy mà thối chí nản lòng, hãy ráng chờ qua một thời gian, để cái xui đi cái may đến thì lúc đó sẽ vui vẻ cuộc đời như hai câu sau của quẻ thơ nói: “điềm nhiên tiến bộ vận thông, lúc đó mọi điều mới hết lo âu”. Đang lo buồn vì thời vận bất tề. Nhưng chẳng sao, ẩn nhẫn qua cơn bỉ vận, thì mọi việc điều thông. Mọi sự còn chờ đợi. Đánh số nên tính toán kỹ. Số hên: 16, 6, 1, 61, 60, 10.

161.

Quẻ số 161 – TRUNG THƯỢNG

Lôi Sơn Tiểu Quá Động hào Ngũ Ngoại quái: Chấn Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Nhất điểm trước dương xuân, khô chi đóa đóa tân. Chí chuyên phương ngộ hợp, thiết kỵ nhị tam tâm. b. Dịch nghĩa:
220

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Xuân sắc nay rảy đãy trở về, Cành khu hoa nở rủ ham mê. Nhưng làm công việc phải chuyền chí, Kỵ nhứt lòng ta chứa trễ bê. Cảnh xuân đã bắt đầu chớm, cành khô bắt đầu nảy nụ mới. Phàm làm việc gì cũng phải chuyên tâm, kỵ nhất là lòng không bền. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Mật vân bất vũ, tự ngã tây giao; công dực thủ bỉ tại nguyệt.” (Mây đen dày đặc kéo đến từ phía Tây mà không mưa. Công hầu giương cung bắn thú ẩn nấp trong hang. Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng xui mà ko xui, vận bĩ đã sắp hết. Thời vận của bạn đến lúc đang lên hương, như xuân về với nhân gian, như cành khô lại trổ hoa đầy. Nhưng mưu cầu của bạn ắt sẽ thành trong những ngày gần đây. Nhưng phải cố gắng chuyên chú trong mọi việc mưu cầu, chớ đừng có đứng núi này trông núi nọ. Chỉ cần kiên nhẫn bền chí thì mọi sự thành đạt. Cầu danh, cầu lợi đều được. Quẻ này chủ khuyên ta giao hữu phải cẩn thận. Ví may mà được bạn tốt thì có khác chi cây khô gặp ánh dương xuân, cành khô mấy chốc mà hoa lá xum xuê. Bởi thế ta nên phải chú ý kết hợp những người bạn tốt, có thế thì về sau ta mới có được những người sống chết với ta, kiệt lực cùng ta. Có kẻ không nghe lời khuyên này, lại đi giao du với những kẻ hai lòng, trước tử tế sau đen bạc, thì đừng trách sau đời ta lận đận tan thương. Người xin được quẻ này nên lấy đó làm răn. Ý quẻ cho biết rằng thời vận của bạn đang đến lúc đã lên hương. Như xuân đã về với nhân gian, như cành khô lại trổ hoa đầy. Những việc cầu xin của bạn ắt được thành công toại nguyện trong những ngày gần đây. Nhưng phải cố gắng chăm chú trong việc cầu, chớ nuôi tánh bê trễ thì mới nên công.

221

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Thời đen, vận thông. Chỉ cần kiên chí hành động, chớ bê trễ, là mọi sự thành đạt. Cầu danh, cầu lợi điều đắc quả. Đánh số hên. Số hên: 11, 61, 16, 6, 1

162.

Quẻ số 162 – HẠ HẠ

Lôi Sơn Tiểu Quá Động hào Lục Ngoại quái: Chấn Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Đạo lộ thiều giaom môn đình bế tắc. Vụ ủng khứ hề, vân khai kiến nhật. b. Dịch nghĩa: Đường đi này vẫn xa xăm, Vườn tanh cửa khép tối tăm mịt mù. Ráng chờ sương gió êm ru, Việc làm mới dễ cần cù nên công. Đường sá xa xăm, cửa nẻo đóng kín. Hãy ráng chờ cho sương mù tan, mây bay đi thì sẽ thấy mặt trời. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Phất ngộ, quá chi, phi điểu chi ly, Hung, thị vị tai sảnh.” (Nếu không biết tôn trọng kẻ khác, chỉ biết chỉ trích, làm người khác rời bỏ mình giống như chim bay đi, thì hung hiểm, tai họa sắp đến.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về trước cùng quẫn nhưng sau lại hanh thông. Lúc đầu cuộc đời bạn giống như mây mù bao phủ, lo lắng triền miên, nhưng rốt cuộc thì trời quang mây tạnh, ánh nắng lại chói chang, rực rỡ. Điều quan trọng trong đạo xử thế là phải tôn trọng người khác. Và điều nên lo là mình lại không biết mình. Hiện nay vận
222

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh trình của bạn, chưa được may mắn, tình cảnh còn xấu, phải ráng ẩn nhẫn chờ thời. Cầu tài, cầu danh còn chậm. Quẻ này chủ trước quẫn nhưng sau hạnh thông, từ (Bác) chuyển sang (Phục) quẻ. Lúc đầu cuộc đời ta như mây mù bao phủ lo lắng triền miên, nhưng may thay chung cục trời quang mây tạnh, ánh thái dương lại óng ánh trên không, đường ngõ lại người qua kẻ lại, hạnh phúc trở về với ta như ta hằng mong ước. Bởi thế cái điều quan trọng trong xử thế phải là: lo rằng chính mính lại không biết mình mà thôi. Người xin được quẻ này chớ nên biếng nhác phó mặc mà cũng chớ nên tự tục tự mãn. Theo ý quẻ nói, hiện nay vận trình của bạn, chưa được may mắn như quẻ đã tả như vườn vắng tanh, cửa khép, cảnh tình còn buồn lắm, phải ráng chờ thời gian nữa mới được. Vậy công việc cầu mưu của bạn trong thời gian gần đây, nên ngừng lại chờ đợi, sau cố gắng mà làm, sẽ được toại nguyện. Bất thông, bất lợi. Cần ẩn nhẫn chờ thời, chờ sóng gió đi qua mới hay. Cầu tài lợi đều dở, chậm. Đánh số bất minh. Số hên: 16, 2, 62, 1, 6, 2, 26, 12.

163.

Quẻ số 163 – TRUNG TRUNG

Lôi Thủy Giải Động hào Nhất Ngoại quái: Chấn Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Ngư thượng câu, ty luân nhược. Thu thập nan, lực tái trước. b. Dịch nghĩa:

223

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Cá ăn mồi đã dính câu, Sợi dây quá yếu nào đâu vững vàng. Nên công bắt cá gian nan, Khỏi cần cố gắng mới màng nên công. Cá đã dính câu, nhưng sợi dây yếu quá. Nên bắt cá khó khăn, phải cố gắng mới thành công c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Vô cữu.” (Không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về công việc không phải dễ dàng. Cần phải đem hết tâm lực ra để thực hiện thì mới mong thành tựu. Nhưng mưu cầu của bạn muốn toại nguyện thì phải cố công mới thành. Cầu tài, cầu danh đều trước dễ, sau khó. Quẻ này chủ công việc không phải dễ. Cần phải đem hết tâm lực tích cực thực hiện thì mới mong thành tựu. Nếu nữa đường đứt gánh, chưa xong đã bỏ, thì công việc chẳng những không thành công mà tâm lực trước đây cũng đều mất sạch. Người xin được quẻ này nên phải coi đó làm một lời khuyên chân thực nhất. Những việc cầu xin của bạn vừa tính qua và bắt đầu trong công việc xem rất dễ dàng như con cá đã ăn câu rồi thấy chắc ăn, nhưng bất ngờ dây câu quá yếu khó kéo nổi con cá lên. Căn cứ ý quẻ nói trên bạn muốn toại nguyện trong công việc gì thì phải dốc lòng cố công như trong quẻ thơ nói: “Phải cần cố gắng mới màng nên công”. Tưởng nên công hóa thành dở vào lúc chót, vì tài trí kém mà ra. Cần cố gắng mới mong đạt. Cầu trí, cầu danh bị cảnh trước hay, sau dở. Đánh số nên tính toán kỹ. Biểu tượng: Cá. Số hên: 3, 6, 1, 63, 16, 36, 13, 31.

164.

Quẻ số 164 – THƯỢNG TRUNG

Lôi Thủy Giải
224

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Động hào Nhị Ngoại quái: Chấn Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Tương dẫn cánh tương khiên, ân cần hỷ tự nhiên. Thi vi vô bất lợi, sầu sự chuyển đoàn viên. b. Dịch nghĩa: Này đây tương dẫn cách tương khiên, Vui vẻ ân cần lại tự nhiên. Chẳng có điều gì mà bất lợi, Việc buồn cũng biến chuyện đoàn viên. Cùng dắt díu nhau mà đi, tự nhiên vui vẻ ân cần thì chẳng có điều gì bất lợi, chuyện buồn cũng biến thành vui. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Điền hoạch tam hồ, đắc hoàng thỉ. Trinh cát.” (Săn bắn được ba con cáo, được một mũi tên vàng. Hào này tốt đẹp.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về công thành, danh toại, trăm việc đều hanh thông, chuyện buồn tiêu tan, niềm vui tới tràn trề. Hiện tình cảnh của bạn được quý nhân nâng đỡ. Những mưu cầu của bạn cứ việc tiến hành, sẽ gặp nhiều may mắn vào được quý nhân giúp đỡ. Cầu tài, cầu danh đều được. Quẻ này chủ công thành danh toại, trăm việc đều hanh thông, nỗi buồn tiêu tan hết, điều vui tới tràn trề. Đây là một loại quẻ thượng cát. Ý quẻ cho rằng: Cảnh tình của bạn hiện nay có người nâng đỡ cho nhau. Vui vẻ đắc lực nữa chẳng có chi trở ngại dù có việc buồn phiền, hay không xứng ý, rút cuộc cũng vui vẻ. Vậy cầu xin của bạn cứ tiến hành đi sẽ gặp nhiều may mắn và được quý nhân giúp đỡ để thành công sở cầu chẳng có gì đáng trở ngại thời vận lên hương là hanh thông rồi.
225

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Thời vận đến, khỏi lo gì nữa. Có quý nhân giúp. Buồn rầu đã qua. Cầu tài, cầu danh đắc quả. Đánh số hên. Số hên: 4, 6, 1, 64, 61, 16, 14, 41.

165.

Quẻ số 165 – TRUNG HẠ

Lôi Thủy Giải Động hào Tam Ngoại quái: Chấn Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Nghi, nghi, nghi! Nhất phiên tiếu bãi nhất phiên bi. Lạc hoa mãn địa vô nhân tảo, độc đối Tây phong trướng đại my. b. Dịch nghĩa: Nghi nghi tất cả việc đều nghi, Cười ngất một phen rồi sầu bi. Đầy đất đỏ lòm người chẳng quét, Gió mây thấm thía giọt sầu mi Nghi hoặc lắm, nghi hoặc lắm, nghi hoặc lắm! Cười ngất một phen ròi lại một phen sầu thảm. Hoa rụng đầy sân mà không có người quét, một mình đối diện với ngọn gió Tây mà mặt buồn rầu. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Phụ thả thừa, trí khấu chí. Trinh lận.” (Người khiêng, ngựa chở tài vật quá nhiều, tự gọi là bọn cướp đến. Hào này có lo lắng. Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về có sự lo âu, buồn rầu, rời xa bạn hữu, một mình cô độc. Người được quẻ này thời vận chưa thông, nên mưu sự khó thành. Cần phải thận trọng kẻo tự chuốc lấy tai họa. Công danh tài lộc đều bất lợi.

166.

Quẻ số 166 – TRUNG TRUNG
226

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lôi Thủy Giải Động hào Tứ Ngoại quái: Chấn Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Thượng hạ bất hòa đồng, lao nhị vị hữu công. Xuất môn thông đại đạo, tòng thử bảo sơ chung. b. Dịch nghĩa: Trên dưới không hòa lại chẳng đồng, Lao tâm đến mấy cũng hao công. Khi ra khỏi cửa đến đường cái, Từ đó vận trình mới hanh thông. Trên dưới không hòa đồng, cực khổ vất vả mà chẳng được gì. Ra khỏi cửa thì đường sá thông, từ đó vận trình hanh thông cho đến cuối. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Giải nhi mẫu, bằng chí. Tư phu.” (Thả chân tay của người ra. Ra khỏi cửa thì đường sá thông, từ đó vận trình hanh thông cho đến cuối.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về tình trạng hiện tại bị gò bó, trên dưới thiếu hòa hợp, nên không làm được việc gì. Nhưng nếu dám ra đi thì chắc hẳn có thể tiến bộ. Người được quẻ này nên đi xa, chớ nên ru rú ở nhà. Phàm mưu tính việc gì đều cần phải nhìn xa, trông rộng thì mới thành công. Nếu không ra khỏi nhà, tức sẽ có cái nhìn chật hẹp, nên tính toán đều chẳng đến đâu. Cầu tài, cầu danh đều có hy vọng. Quẻ này chủ hiện tại chưa làm được việc gì cả. Có cố tâm tiến tới, cũng không thể thành công. Tuy nhiên, nếu dám xuất hành ra đi thì chắc hẳn có thể tiến bộ được. Người xin quẻ này nên xuất hành ra khỏi cửa, chứ chớ nên ru rú ở nhà.

227

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Trên dưới chưa hòa đồng nghĩa là thời vận của người chưa hanh thông nên làm gì cũng chưa nên ý nguyện chỉ hao công thôi. Đó là ý quẻ mách cho bạn hay đấy. Nhưng quẻ lại nói rằng khỏi cửa đến đường cái, nghĩa là nói với bạn rằng phàm mưu tính việc gì đều cần phải tính xa, tính rộng thì công việc sở cầu mới có thể thành công mà không bị nguy hại. Nếu không ra khỏi nhà, tức là ý chí chật hẹp không thấy sáng sủa, nên tính toán đều chẳng đến đâu. Cần đồng tâm hiệp lực và cần phải khoáng đạt, phải tính toán mới thành. Cầu tài, cầu danh có hy vọng. Đánh số có thể có kết quả, nhưng nhỏ thôi. Số hên: 6, 1, 61, 16, 66.

167.

Quẻ số 167 – THƯỢNG THƯỢNG

Lôi Thủy Giải Động hào Lục Ngoại quái: Chấn Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Đại sự khả thành công, hữu ích toàn vô ngại. Vân trung chấp tiên nhân, báo tại tam thu hậu. b. Dịch nghĩa: Việc to có thể thành công, Gặp may lợi ích hanh thông vững vàng. Người trong mây báo tin sang, Tam thu sau, ắt vinh quang cuộc đời. Việc lớn có thể thành công, có lợi ích còn không gặp trở ngại. Người càm roi trong mây, ba năm sau, ắt vinh quang. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
228

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Quân tử duy hữu giải. Cát. Hữu phu vu tiểu nhân.” (Có thể được quý nhân cởi bỏ cho sự trói buộc. Hào này cát lợi. Đó là ứng nghiệm cho người hỏi bói đang yếu thế.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về thuận buồm xuôi gió, có thể yên tâm tiến hành công việc. Mọi việc đều hanh thông, nhất là cầu quan, ba năm sau sẽ thành đạt lớn. Muốn có sự nghiệp to lớn, cần phải có một thời gian khá dài, đó là điều đương nhiên. Cầu danh sẽ đạt. Cầu tài được lợi. Quẻ này chủ thuận buồm xuôi gió, có thể yên tâm tiến tới. Đã có người bầu bạn giúp đỡ thì không có lý gì không thành công. Qua mùa thu, tin mừng sẽ liên tiếp tới với ta. Đây là một quẻ thuộc loại đại cát. Quẻ thơ cho hay hiện nay vận trình của bạn đã được hanh thông, nên những việc cầu mưu của bạn sẽ được thành công toại nguyện chẳng còn gì trở ngại nữa. Nhưng quẻ nói cuộc thực sự hân hoan, huy hoàng cũng phải chờ ba năm nữa, muốn thành công sự ngiệp to lớn cần phải có một thời gian khá dài như xưa có câu "tam niên hữu thành". Vậy bạn muốn mưu cầu cuộc đời giàu sang, nên phải kiên nhẫn bền chí, ắt có ngày hanh thông. Thời vận thông, nhưng phải chờ ba thu nữa, mới tốt. Cầu danh đạt. Đánh số, tốt đẹp. Số hên: 6, 7, 1, 16, 17, 61, 76, 67.

168.

Quẻ số 168 – HẠ HẠ

Lôi Thủy Giải Động hào Lục Ngoại quái: Chấn Nội quái: Khảm a. Nguyên văn:

229

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Tang du thôi mộ cảnh, khuyết nguyệt khủng nan viên. Nhược ngộ thùy đao khách, phương tri hỷ tự nhiên. b. Dịch nghĩa: Đừng đi nữa, tối đêm khuya, Một khi sơ ý e dè gặp ma. Hãy nên nhớ, nhớ thật xa, Rủ bè kết bạn, mới là yên thân. Cảnh chiều thúc giục cành dâu, trăng đã khuyết khó mà tròn ngay. Nếu gặp hiệp khách rút đao tương trợ, lúc đó mới biết vui vẻ là gì. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Công dụng xạ chuẩn vu cao dụng chi thượng, hoạch chi. Vô bất lợi.” (Vương công đứng trên tường cao giương cung bắn chim ưng, bắn trúng. Hào này không có gì không cát lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về khi cơ duyên chưa tới, thì không có chuyện gì được tốt đẹp. Trong trường hợp này, bạn cần phải có người giúp, thì hoàn cảnh tự nhiên sẽ tốt hơn. Người được quẻ này nên nhẫn nại, muốn tiến tới phải suy tính cho kỹ vào nên nhờ sức giúp đỡ của người khác thì mới mong thành công. Quẻ này cho biết: cơ duyên chưa tới, e rằng không có cơ hội tốt đẹp. Trong trường hợp này, ta cần phải có người trung gian để giao dịch hợp tác, thì hoàn cảnh tự nhiên khoa thư, mặt sầu bỗng tươi tỉnh hẳn lại. Người xin phải quẻ này nên lấy điều nhẫn nại làm hơn. Theo ý quẻ cho biết. Việc cầu xin của bạn, khó khăn như ý quẻ nói nếu nhứt định cầu tính cho nên. Việc phải cố công thì may ra cưỡng thành, vì quẻ thơ khuyên rằng đừng đi nữa trong đêm khuya, e rằng gặp ma tác quái, làm hỏng công việc, nếu cần phải đi thì nên rủ bè kết bạn cùng đi chơi mới tránh được những sự kinh tâm.

230

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Vậy việc cùng cầu xin của bạn, 1 là ngừng bước bỏ qua ý định chờ đợi dịp khác, 2 là muốn tiến tới phải suy tính cho kỹ và nên nhờ sức giúp đỡ của đông người, thì mới nên việc. Bất thông, phòng kẻ phản bạn và kẻ bất lương phá hoại. Cầu tài có sự góp sức của đông người, hay hợp tác với người thì việc mới mong thành công. Đánh số, không mấy hạp. Số hên: 6, 8, 1, 16, 61, 68, 86, 18.

169.

Quẻ số 169 – TRUNG TRUNG

Lôi Hỏa Phong Động hào Nhị Ngoại quái: Chấn Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Biến thư tiên hậu sự, gian hiểm vãng lai nan. Nhược đăc thanh phong tiện, biển chu viễn quá sơn. b. Dịch nghĩa: Chuyện xưa trong sách có ghi, Biết bao gian hiểm chẳng gì là vui. Nếu khi gió thổi buồm xuôi, Thuyền nan một mảnh, tới lui vạn trình. Chuyện xưa nay trong sách có ghi chép, đường đời biết bao gian nan nguy hiểm. Nhưng nếu được gió thổi buồm xuôi thì thuyền sẽ vượt qua ngàn trùng c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Ngộ kỳ phối chủ. Tuy tuần vô cữu. Vãng hữu thưởng.” (Gặp gỡ người phối ngẫu. Nội trong tuần không có tai họa. Sauk hi tiến lên còn được khen thưởng.)

231

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về lúc đầu tuy bị khốn quẫn, nhưng về sau sẽ được nhiều phương tiện để thoát hiểm. Người được quẻ này nên tùy theo hoàn cảnh của mình mà chọn cách ứng xử cho hợp thời. Những mưu cầu đã qua chẳng được may mắn gì, bị lận đận, gian nan; nhưng từ nay về sau sẽ được quý nhân tương trợ, vận trình vô cùng thênh thang. Cầu tài, cầu danh đều cần có người giúp. Quẻ này chủ tránh dữ tìm lành, không thể làm gì bậy được. Lúc đầu tuy vô cố mà bị khốn quẩn, nhưng về sau sẽ được nhiều phương tiện để thoát hiểm. Tóm lại họa phúc tùy người mà đổi thay biến hóa, thiên đạo thiệt vô tư vậy. Người xin được quẻ này nên tùy theo hoàn cảnh của mình mà chọn và xét cho cẩn thận. Theo ý quẻ nói rằng, những sự cầu mưu đã qua chẳng gì được may mắn và đều gặp lận đận, gian nan, mà không có gì gọi là vui vẻ. Từ nay về sau nếu gặp “gió thanh” nghĩa là quý nhân dìu dắt nước bước đường đi, thì vận trình sẽ vô cùng thênh thang như câu thơ chót trên đã nói: “Thuyền nan một mảnh, tới lui vạn trình”. Gian nan qua rồi. Muốn thành công bây giờ, phải nhờ tay quý nhân giúp đỡ. Cầu tài danh cần có người giúp. Đánh số được lợi nhỏ. Số hên: 9, 6, 1, 16, 69, 91, 61, 19.

170.

Quẻ số 170 – TRUNG TRUNG

Lôi Hỏa Phong Động hào Nhị Ngoại quái: Chấn Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Mạc thán tàn hoa, hoa khai khô thụ. Ốc đầu xuân ý, hỷ tiếu hi hi. b. Dịch nghĩa:

232

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Chớ tưởng hoa tàn mà lại than, Hoa tàn, lại nở trên cây tàn. Quanh nhà xuân sắc khắp vườn ruộng, Vui sướng tươi cười trời phước ban. Chớ tưởng hoa tàn mà than, hoa tàn rồi lại nở trên cây khô. Quanh nhà đầy sắc xuân, mừng vui cười hi hi. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Phong kỳ bộ, nhậ trung kiến đẩu. Văng đắc nghi tật, Hữu phu, phát nhược. Cát.” (Rủ mành che cái nhà, giữa ngày mà thấy đuốc, đi ắt hoang mang, có điềm mở ra thì tốt lành.) Theo ý thơ của Khổng Minnh, quẻ này chủ về được đắc ý sau khi thất ý, vui vẻ sau khi buồn lo. Hoàn cảnh bỗng nhiên trở nên thuận lợi ngoài dự liệu. Những mưu cầu của bạn chớ nên lo âu, sẽ được toại nguyện trong thời gian gần đây. Cầu tài, cầu danh đều sắp đạt. Quẻ này chủ đắc ý sau khi ta thất ý, nên vui sau khi ta lo buồn. Hoàn cảnh thuận lợi về với ta ngoài dự liệu. Đây là quẻ thuộc loại trung cát. Quẻ nói rằng: Hiện tình cảnh của bạn như là hoa tàn, làm ăn và tất cả việc mưu cầu không được hanh thông. Nhưng chẳng sao vận mạng sắp đến như cây tàn, cành khô lại trổ bông. Hơn nữa, xuân sắp tràn về khắp vườn nhà, cảnh sắc vui tươi và người vui vẻ vô cùng. Vậy thì sự cầu xin của bạn chớ nên lo âu, sẽ được toại nguyện thời gian gần đây. Nhưng đừng làm chuyện thất đức mới nên. Hết cơn vận bỉ đến hồi thái lai. Cầu tài, cầu danh sắp đạt. Đánh số thông. Số hên: 1, 7, 10, 17, 71, 70.

171.

Quẻ số 171 – TRUNG TRUNG

Lôi Hỏa Phong Động hào Tam
233

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ngoại quái: Chấn Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Nhất sự tổng thành không, nhất sự hoàn thành hỉ. Nhược ngộ khẩu biên nhân, tâm hạ kham bằng ủy. b. Dịch nghĩa: Việc này đã hỏng thành không, Vẫn còn việc nọ hanh thông ý tình. Gặp người miệng lưỡi thông minh, Ta cần ủy thác giúp mình mới nên. Một việc hỏng đã thành số không, nhưng vẫn còn một việc được mừng vì sắp hoàn thành. Nếu gặp người bên cửa, nên nhún nhường mà nhờ cậy. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Phong kỳ bái, nhật trung kiếm mạt, chiết kỳ hữu quăng. Vô cữu.” (Tấm màn lớn khơi rộng ra, giữa ban ngày mà thấy ma quỷ, sợ hãi quá té gãy cánh tay phải, nhưng không tai vạ.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng được một nửa, mất một nửa. Chỉ khi nào gặp người ở bên cửa, lúc đó bạn mới có thể tin tưởng mà nhờ cậy. Người được quẻ này không nên băn khoăn lo lắng gì. Ở đời đâu phải mọi việc đều vừa ý cả, phải được này mất nọ. Cầu tài, cầu danh nên nhờ người giúp. Quẻ này có cái tượng: Được một nửa, mất một nửa, mất khu đất bên đông nhưng lại được đám dâu bên tây. Chỉ khi nào gặp người thân hữu họ có chữ (khẩu) ở bên lúc đó ta mới có thể tin tưởng mà ủy thác cho công việc của ta. Người xin được quẻ này không nên băn khoăn lo lắng mà làm gì. (Chữ họ có chữ khẩu ở bên như các chữ: Đường, Lã, Châu, Nghiêm, Kiều..).

234

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Thơ quẻ đã nói rằng: Một việc đã hỏng, một việc kia còn nên nhưng cần phải nương dựa sức người giúp mình mới có kết quả tốt đẹp. Thực vậy, chúng ta sống trên xã hội nhân quần, cần phải có sự giúp đỡ lẫn nhau thì mới có thể sanh tồn và cầu tiến được. Vì giống như việc đời đâu phải mọi việc đều vừa ý toại lòng, ắt có được này mất nọ. Vậy bạn hãy nên tự nhiên nghĩa là: “Tận nhân lực tri thiên mạng” thôi. Nhất thất, nhất đắc. Đừng lo. Nhưng cần phải có sự hỗ trợ. Cầu tài, cầu danh nên nhớ kẻ giúp. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 71, 1, 17, 11, 7.

172.

Quẻ số 172 – TRUNG TRUNG

Lôi Hỏa Phong Động hào Tứ Ngoại quái: Chấn Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Dục đắc nguyệt trung thố, tu bằng đào lý chi. Cao sơn lai tiếp dẫn, song hỷ chiếu song my. b. Dịch nghĩa: Trong trắng con thỏ quả là hay, Muốn được phải nhờ trò giúp thầy. Thăng tiến non cao mà tiếp nối, Mới nên công nghiệp được tròn đầy. Muốn được thỏ trên cung trăng, phải nhờ vào cành đào mận và núi cao đến tiếp dẫn, lúc đó sẽ có chuyện vui mà mặt mày rạng rỡ. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:

235

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Phong kỳ bộ, nhật trung kiến đẩu, ngộ kỳ di chủ, cát.” (Rủ mành che cái nhà, giữa ngày mà thấy đuốc, gặp chủ nhân của mình, tốt lành.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về nhờ người mà thành sự, nếu sức một mình thì chỉ phí công nhọc sức. Cao vọng quá e rằng khó thành đạt, muốn thành công phải có sự giúp đỡ của nhiều người. Cầu danh, cầu lợi đều được. Quẻ này chủ người giúp ta chính quay lại làm đệ tử cho ta. Bởi thế, họ chạy lại giúp ta một cách tận tâm. Câu thơ sau: “Song hỉ chiêu đôi mày” dùng để ngụ cái ý trên. Người xin được quẻ này có cái may là nhờ người mà thành sự, nếu độc lực thì chỉ vô công nhọc sức. Theo ý quẻ cho biết những việc cầu mưu của bạn muốn được như thỏ ở cung trăng quả là hơi khó đấy, nhưng muốn được như ý muốn thì cần phải có sự giúp đỡ của đàn em đông, phải có kẻ có thế lực giúp đỡ, mới có thể nên công nghiệp sở cầu, như hai câu thơ thứ hai và thứ ba đã ẩn ý ở trên vậy. Cao vọng quá e khó thành đạt, muốn thành công phải có sự giúp đỡ. Cầu danh, cầu lợi cần nhờ kẻ giúp. Đánh số tốt. Số hên: 2, 7, 1, 27, 72, 17, 12, 21, 72.

173.

Quẻ số 173 – TRUNG THƯỢNG

Lôi Hỏa Phong Động hào Ngũ Ngoại quái: Chấn Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Sự toại vật ưu phiền, xuân phong hỷ tự nhiên. Cánh thùy tam xích điếu, đắc ý hoạch lần tiền. b. Dịch nghĩa:
236

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Việc cầu toại nguyện chớ ưu phiền, Tươi đẹp gió xuân vui tự nhiên. Ba thước dây câu cứ thả đó, Cá kia nó sẽ dính câu liền. Việc mưu cầu sẽ được toại nguyện, chớ ưu phiền. Gió xuân đến, vui vẻ la đương nhiên. Ba thước dây câu cứ thả đó, sẽ được đắc ý câu được cá to. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Lai chương. Hữu khánh dự. Cát.” (Sáng sủa rồi (đã hết nhật thực), người ta hoan hô chúc mừng. Hào này tốt đẹp.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về đã trôi qua sự u ám, buồn bã; mùa xuân đã đến. Những mưu cầu của bạn ắt được toại ý, chớ có lo âu. Việc mưu cầu của bạn cứ tiến hành, đừng nên bỏ lỡ dịp may hiếm có. Quẻ ở trên đây chủ xuân phong đắc ý, tên gấm thêu hoa. “Buông ba thước câu” ngụ ý khuyên ta làm điều thiện. Phàm người ham làm điều thiện, không có gì là không được như nguyện. Cho nên người xin được quẻ này nên tích nhiều âm công để vun trồng cây phúc thêm tươi tốt. Những việc cầu mưu của bạn ắt được toại lòng vừa ý, chớ lo âu, đó là ý quẻ mách cho hay đấy. Vì thời vận hiện nay như gió xuân tươi đẹp, vui vẻ tự nhiên tốt đẹp đó, nên chẳng có gì đáng lo buồn cả, và cứ thả câu khơi khơi cũng có cá cắn câu. Vậy việc cầu của bạn cứ tiến hành đi, đừng nên bỏ lỡ dịp may hiếm có. Vận thời hanh thông: “Bất chiến tự nhiên thành” không làm cũng nên việc, tốt đẹp lắm. Sự sự thông đạt. Đánh số hên. Biểu tượng: cá. Số hên: 3, 7, 1, 37, 73, 72, 27, 23.

174.

Quẻ số 174 – TRUNG TRUNG

Lôi Hỏa Phong Động hào Lục
237

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ngoại quái: Chấn Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Viên hữu khuyết, khuyết hựu viên. Đê đê mật mật yếu chu tuyền, thời lai tài kiếm duyên. b. Dịch nghĩa: Tròn rồi lại khuyết, khuyết rồi lại tròn. Mọi việc phải thận trọng để chu toàn, khi thời cơ đến sẽ thấy được kết cuộc. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Phong kỳ ốc, bộ kỳ gia, khuy kỳ hộ, huých kỳ vô nhân, tam niên bất độc. Hung.” (Phòng ốc to lớn, nhưng dùng tấm màn che kín. Từ cửa nhìn vào, im lặng chẳng có người. Ba năm cũng ko thấy có người. Hào này hung hiểm.) Quẻ ở trên đây chủ xuân phong đắc ý, tên gấm thêu hoa. “Buông ba thước câu” ngụ ý khuyên ta làm điều thiện. Phàm người ham làm điều thiện, không có gì là không được như nguyện. Cho nên người xin được quẻ này nên tích nhiều âm công để vun trồng cây phúc thêm tươi tốt. Những việc cầu mưu của bạn ắt được toại lòng vừa ý, chớ lo âu, đó là ý quẻ mách cho hay đấy. Vì thời vận hiện nay như gió xuân tươi đẹp, vui vẻ tự nhiên tốt đẹp đó, nên chẳng có gì đáng lo buồn cả, và cứ thả câu khơi khơi cũng có cá cắn câu. Vậy việc cầu của bạn cứ tiến hành đi, đừng nên bỏ lỡ dịp may hiếm có. Vận thời hanh thông: “Bất chiến tự nhiên thành” không làm cũng nên việc, tốt đẹp lắm. Sự sự thông đạt. Đánh số hên. Biểu tượng: cá. Số hên: 3, 7, 1, 37, 73, 72, 27, 23.

175.

Quẻ số 175 – HẠ HẠ

Lôi Trạch Quy Muội

238

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Động hào Nhất Ngoại quái: Chấn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Thừa bệnh mã, thượng nguy ba. Phòng thất túc, kiên ta dà b. Dịch nghĩa: Cưỡi ngựa ốm, lên dốc nguy hiểm. Đề phòng té ngã, lúc đó sẽ thấy khổ nghèo. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Cưỡi ngựa ốm đau lên hiểm đèo, Nguy nan nào kể hết ôi eo. Đề phòng cẩn thận trặc chân ngã, Lúc đó chần chờ thấy khổ nghèo. Lời quẻ nói “Quy muội dĩ đệ. Bà năng lý. Chinh cát.” (Em gái theo đưa dâu về nhà chồng. Chân khó chịu nhưng vẫn đi được. Hào này có lợi về chinh phạt.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về tình cảnh nguy hiểm, gian nan. Người được quẻ này cần phải lo lắng giữ mình, nhất thiết chớ có vọng cầu, hãy nên cẩn thận đề phòng những điều bất trắc xảy ra. Những mưu cầu của bạn khó được hài lòng, vì còn nhiều gian nan. Quẻ này chủ động chẳng bằng tỉnh, tiến chẳng bằng thoái. Tuy chỉ mong được an phận thủ kỷ thế mà cũng chẳng xong. Nào chuyện thị, nào chuyện phi, thị phi đều biết cả, thế mà cũng chẳng thể tránh. Bởi thế cho nên nếu không biết nghe lời răn dạy ắt sẽ hối không kịp. Người xin phải quẻ này cần phải lo lắng giữ mình, cốt thiết chớ có vọng cầu phi nhạn. Ý quẻ tả cảnh tình của bạn hiện nay như cưỡi ngựa ốm mà leo lên ngọn đèo hiểm nghèo, đường đi rất là khó khăn, quẻ nhắn nhủ bạn hãy nên cẩn thận đề phòng những điều bất trắc xảy ra khó lường trước được.

239

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Những việc cầu xin của bạn khó được hài lòng, mà còn phải cẩn thận đề phòng thì mới yên lành. Bất thông, bất lợi. Đề phòng tai nạn hiểm nghèo. Còn nhiều gian nan, chớ tính. Biểu tượng: Ngựa. Đánh số e thua. Số hên: 5, 7, 1, 57, 75, 17, 71, 15.

176.

Quẻ số 176 – HẠ HẠ

Lôi Trạch Quy Muội Động hào Nhị Ngoại quái: Chấn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Lưỡng sự dĩ hòa đồng, khinh chu ngộ tiện phong. Đạo mê nhân đắc ý, ca xướng cấp lưu trung. b. Dịch nghĩa: Giờ nay tâm trí vẫn chưa yên, Biết tính gì đây để khỏi phiền. Ráng rượt hai ba luồng sóng gió, Ngày mai vui đến khỏi lo phiền. Cả hai việc đã hòa đồng, như thuyền nhẹ gặp gió. Đường mê người lại đắc ý, ca hát gấp gáp xuôi theo dòng. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Diểu năng thị. Lợi u nhân chi trinh.” (Mắt khó chịu nhưng vẫn nhìn dược. Hào này có lợi cho người hỏi về việc tù tội.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng tuy bị lầm đường, trôi bồng bềnh trên dòng nước chảy xiết, nhưng vẫn đắc ý hát ca. Người được quẻ này phải chủ trương sống hòa đồng, coi hiểm nguy như đang bước trên con đường bằng phẳng. Nhưng mưu cầu của bạn còn nhiều lận

240

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh đận, chưa thể toại nguyện nay tức khắc. Cần phải ráng sức tìm cách vượt qua chướng ngại thì mới thành. Cầu tài, cầu danh còn xa. Quẻ này có cái tượng nói cười mà định được loạn. Tuy bị lầm đường, bềnh bồng trên dòng xiết, nhưng vẫn đắc ý hát ca. Nếu không có gió thuận thuyền nhẹ thì thử hỏi làm sao mà dám có thái độ như vậy? Người xin được quẻ này phải chủ trương cuộc sống hòa đồng, coi hiểm nguy như bước trên đường phẳng. Việc cầu xin của bạn, theo ý trong quẻ còn phải nhiều gian nan lận đận, chưa thể toại nguyện tức khắc. Cần phải ráng sức tìm cách vượt qua những chướng ngại trong bước tiến, thì mới thành đạt theo ý muốn. Xấu, chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời qua cơn vận bỉ, hãy làm là hơn. Có hy vọng phần nào. Những việc cầu tài, cầu danh còn xa, cần phải gặp vài ba lần gian nan, mới may ra. Đánh số bất minh. Số hên: 17, 71, 76, 16, 16, 67, 17, 1, 7, 6. 177. Quẻ số 177 – HẠ TRUNG

Lôi Trạch Quy Muội Động hào Tam Ngoại quái: Chấn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Thượng tiếp bất ổn, hạ tiếp bất hòa. Tương phiền tương nhiễu, bình địa phong ba. b. Dịch nghĩa: Tiếp với trên không vừa ý ta, Nối liền dưới, chẳng thấy tình hòa. Nan phân, nan giải dằn co mãi, Sóng gió đất bằng bỗng nổ ra.

241

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Tiếp với trên không ổn, nối với dưới chẳng hòa. Cùng gây phiền gây nhiễu, đất bằng nổi cơn sóng gió. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Quy muội dĩ tu, phản quy dĩ đệ.” (Chị em cùng đi lấy chồng, rồi lại cùng bị đưa về nhà mẹ.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng vô duyên với người, chẳng được yên ổn, lúc nào cũng thiếu hòa khí. Người được quẻ này phải nên cẩn thận đề phòng là hơn, vì người trên kẻ dưới đều không thuận hợp. Hiện thời vận của bạn rất xấu, mưu cầu ắt khó đạt, mọi sự không như ý, nên chờ thời cơ khác đến thì hơn. Quẻ này có cái tượng: Vô duyên với kẻ khác, trống xuôi kèn ngược, lủng củng lỉnh kỉnh, chẳng được yên ổn vui tươi, lúc nào cũng thiếu hòa khí. Người xin được quẻ này phải nên cẩn thận đề phòng là hơn. Quẻ thơ tả rằng, muốn giao tiếp trên dưới đều không được, sự việc lại dằn co mãi, đó là ý quẻ nói hiện thời vận của bạn rất xấu, không chút nào gọi là may mắn. Những việc cầu xin ắt khó thành đạt và giải quyết theo ý muốn, hãy cẩn thận trong việc làm ăn. Mọi sự không như ý, chớ tính. Nên chờ thời cơ đến là hơn. Phòng gian nguy hoạn nạn. Đánh số dở. Số hên: 8, 7, 1, 17, 71, 81, 18, 78.

178.

Quẻ số 178 – HẠ HẠ

Lôi Trạch Quy Muội Động hào Tứ Ngoại quái: Chấn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn:

242

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Bạch ngọc mông trần, hoàng kim mai thế. Cữu cữ quang huy, dã tu nhân cữ. b. Dịch nghĩa: Vàng chôn dưới đất, ngọc đầy bụi, Sang quý gì chỉ cũng ẩn thân. Ánh sáng tuy rằng chưa giảm bớt, Đào lên được nó mới hay lành. Ngọc trắng phủ đầy bụi, vàng chôn dưới đất. Nhưng mãi mãi sáng chói là nhờ con người chăm sóc mài dũa. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Quy muội diễn kỳ, trì quy hữu thời.” (Ước hẹn hôn nhân sai lạc, thiếu nữ phải chờ đợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, người được quẻ này có tượng của kẻ có tài mà không được dùng, đến nỗi mai một thanh danh. Những mưu cầu của bạn giống như tuyệt vọng những thật ra vẫn còn đầy hứa hẹn, nhưng phải cố gắng mới thành được. Cầu danh, cầu tài đều phải có người giúp mới thành. Bịch ngọc, hào kim, quý báu biết bao nhiêu. Nhưng vàng ngọc chôn trong đất, có khác chi sỏi đá. Tuy vậy vàng ngọc vẫn long lanh sáng đẹp, chẳng bao giờ biến chất, đáng tiếc là chỉ tiếc cho bọn ngu phu tục chẳng thấy chẳng hay mà thôi. Rồi một sớm được tìm ra, vàng ngọc đâu có giảm giá được đâu. Người xin được quẻ này có cái tượng của kẻ có tài mà không được dùng, đền nổi may một mất thanh danh. Hiện nay thời vận của bạn như vàng ngọc bị chôn dưới đất và bị bụi trần phủ đầu, tuy vẫn sáng sủa. Và nếu muốn những vàng ngọc thành đồ hữu dụng và vật quý, thì phải đào lấy lên mới được. Nghĩa là nói việc cầu của bạn như đến chỗ tuyệt vọng mà vẫn còn hứa hẹn lắm, song phải cố sức thì mới nên công, chớ không phải ngồi không nói suông mà thành được. Phải cố gắng trong công việc. Vàng ngọc bị chôn và đầy bụi, thì ánh sáng đã mất hiệu quả và giảm sự quý giá rồi. Phải có kẻ giúp đào lên
243

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh và phủi bụi đi, thì mới tốt trở lại. Cầu xin gì, nên có kẻ giúp mới thành. Đánh số nên tính toán kỹ. Số hên: 17, 77, 71, 7, 1.

179.

Quẻ số 179 – TRUNG TRUNG

Lôi Trạch Quy Muội Động hào Ngũ Ngoại quái: Chấn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Bối hậu tiếu hi hi, trung hành đạo tối nghi,. Sở cầu chung hữu vọng, bất tất trứu song my. b. Dịch nghĩa: Sau lưng hé miệng hả cười, Trung dung triết khuyết đổi người thích nghi. Đôi mày nhăn nhíu làm chi. Số cầu hy vọng chẳng gì đáng lo. Sau lưng cưởi ha hả, giữa đường đi rất thuận. Sở cầu rốt cuộc cũng có hy vọng, không cần phải nhíu mày. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đế Ất kỳ muội, kỳ quần chi quyết bất như khỳ đệ chi quyết lượng. Nguyệt cơ vọng. Cát.” (Lúc trăng sáng sắp tròn, vua Ân Đế Ất gả em gái. Trang sức của chị không đẹp bằng người em đi theo đưa dâu. Hào này cát lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về công việc có hy vọng thành tựu, không cần lo lắng làm gì. Người được quẻ này cứ việc yên tâm mà nhà động. Những mưu cầu của bạn ắt được toại nguyện, chẳng có gì trở ngại, nhưng khi tiến hành công việc phải đi cho đúng đường. Cầu danh, cầu lượi đều có hy vọng.
244

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ này chủ đi không đo đường tắt, bởi thế ngoài lo nhưng trong lòng trong tâm thực yên. Công việc có hy vọng thành, đó là lẽ đương nhiên, hà tắc lo lắng băn khoăn cho thêm khổ. Người xin được quẻ này cứ việc an tâm thả sức hành động. Ý quẻ dạy rằng sở cầu của bạn ắt được thành công toại nguyện chẳng có gì trở ngại nhưng phải nhớ khi tiến hành công việc phải đi đúng đạo. Trung dung tức là đừng quá vội, hay quá chậm, quá nóng hay quá nguội quá hăng say, hoặc thối chí... thì có hại cho sự làm và hãy tùy theo hoàn cảnh mà tiến thành. Nên giữ trung dung trong việc làm, là sự ắt thành, nghĩa là việc gì cũng nên giữ mức vừa phải là hay. Cầu danh, cầu lợi, hy vọng. Đánh số hạp một phần. Số hên: 9, 7, 17, 71, 91, 19, 7

180.

Quẻ số 180 – HẠ HẠ

Lôi Trạch Quy Muội Động hào Lục Ngoại quái: Chấn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Tiều tụy vô nhân vấn, lâm gian thính đỗ quyên. Nhất thanh sơn nguyệt địch, thiên lý lệ quyên quyên. b. Dịch nghĩa: Tiều tụy nào ai có biết đâu, Trong rừng nghe tiếng đỗ quyên sầu. Nối trăng tiếng sáo lừng vang dội, Ngàn dặm lệ tràn khắp Á Âu.

245

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Khi tiều tụy nào ai thèm hỏi, ở trong rừng nghe tiếng đỗ quyên. Lại nghe tiếng sáo dưới trăng treo đầu núi, ngàn dặm xa xôi lệ rưng rưng. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Nữ thừa khuông, vô thực; sỹ khuê dương, vô huyết. Vô du lợi.” (Con gái xách giỏ, trong giỏ không đựng gì. Con trai cắt tiết dê, dê không có máu. Hào này không cát lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về lưu lạc tha hương, không người giúp đỡ. Người xin quẻ này xuất hành có tai họa, hơn nữa còn phải đề phòng bệnh hoạn. Cảnh tình hiện nay của bạn giống như bông hoa héo úa, chẳng ai màng ngắm đến. Bạn hãy an phận, và chờ đợi thời cơ mới. Quẻ này chủ lạc phách tha hương, không người cứu giúp. Cho nên khi nghe tiếng quyên lơ lững gợi sầu, tiếng dịch rên rỉ kêu buồn thì trong lòng bi thiết thê lương. Người xin quẻ này xuất hành có tai họa, hơn nữa có bệnh hoạn phải đề phòng. Theo ý quẻ cho biết, hiện nay cảnh tình cũng như thời vận của bạn như bông hoa ủ rũ chẳng ai màng ngắm đến, như ở nơi rừng nghe tiếng kêu sầu của chim quốc trong đêm trăng núi rừng lại nổi lên tiếng sáo, thì trước cảnh tình đó bạn thử nghĩ xem vắng tanh lạnh lẽo đến mức nào, dù là tâm gan sắt đá cũng phải sầu thảm. Vậy việc cầu xin của bạn hãy nên an phận là hơn, nếu có mà cầu đi nữa, cũng khó thấy được một kết quả tốt đẹp. Mọi việc bế tắc. Buồn rầu, lo âu hay hơn hết là chớ tính toán, chờ đợi thời là hay. Biểu tượng: chim đỗ quyên. Đánh số không hạp. Số hên: 18, 8, 1, 81, 10, 80.

181.

Quẻ số 181 – TRUNG THƯỢNG

Lôi Thiên Đại Tráng Động hào Nhất

246

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ngoại quái: Chấn Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Hoa lạc chính phùng xuân, hành nhân tại bán trình. Sự thành hoàn bất tựu, sách bạn lưỡng tam tuần, b. Dịch nghĩa: Hoa tàn nay gặp xuân lại, Đường đi một nửa sao phai ý đầu. Việc tuy thành chẳng còn lâu, Đành chờ tháng nữa thì lâu mới thành. Hoa rơi nay gặp mùa xuân đến, người đi được nửa đường, tìm bạn hai, ba tuần. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tráng vu chỉ. Chinh, hung. Hữu phu.” (Ngón chân bị thương. Xuất chinh có hung hiểm. Điềm ứng là như vậy.) Theo ý thơ của khổng Minh, quẻ này có tượng sự xui rủi đã qua, điềm may mắn sắp đến, nhưng bất lợi về đi xa. Người được quẻ này ý chí lại lừng chừng, thiếu quyết đoán, nên làm cho việc khó thành. Bạn phải nắm lấy cơ hội và bền chí tiến tới, chớ có do dự thì mới được. Một tháng nữa sẽ có quý nhân phù trợ. Cầu tài, cầu danh đều có hy vọng. Lẽ ra hoa tàn phùng xuân là một việc may mắn cho bông hoa, nghĩa là người cầu xin quẻ được gặp may mắn, nhưng lại vì ý chí lưng chừng nên làm cho sự cầu mưu không thành. Bởi đó phải chờ lại một dịp khác thì sự cầu mưu mới nên. Đó là ý quẻ mách cho hay. Vậy việc cầu lo của bạn phải nắm lấy cơ hộivà bền chí tiến tới, đừng do dự, đắn đo thì mới được. Sự thành, nhưng vì chần chờ, bất quyết, mà hóa ra hỏng, phải chờ dịp khác. Một tháng nữa việc mới nên. Phải cố gắng, nhất quyết mới được.

247

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Cầu tài, cầu danh có hy vọng. Đánh số được lợi nhỏ. Số hên: 2, 8, 1, 12, 18, 81, 82, 21.

182.

Quẻ số 182 – HẠ THƯỢNG

Lôi Thiên Đại Tráng Động hào Nhị Ngoại quái: Chấn Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Lăng hà hương lý thụ thâm ân, quế phách viên thời ấn hoãn tân. Tòng thử uy danh sơn nhạc trọng, quang huy trực thượng vị ty luân. b. Dịch nghĩa: Hoa tàn nay gặp xuân lại, Đường đi một nửa sao phai ý đầu. Việc tuy thành chẳng còn lâu, Đành chờ tháng nữa thì lâu mới thành. Củ ấu hương sen chịu ơn sâu, hồn quế lúc tròn kéo dài cái mới. Từ đây oai danh nặng núi non, rực rỡ bước lên ngôi vị cao. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Trinh cát” (Hào này cát tường.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng trước trục trặc nhỏ, về sau đại cát. Cầu tài, cầu việc đều tốt. Nhất là cầu công danh, rất tốt, hoạn lộ hanh thông, được thăng chức. Quẻ này chủ người ra không thể về ngay được, mưu sự còn chưa nhất định, ân tín lại bị quở trách cho nên muốn hiểu được rõ ràng, thực chưa phải lúc. Song chẳng bao lâu nữa ta lại có cái thế chẻ tre, cái vui đón trăng, giải hết những mối ưu phiền lâu nay. Người xin được quẻ này nên nhẫn nại chờ đợi, chớ có vội vã hấp tấp.
248

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lẽ ra hoa tàn phùng xuân là một việc may mắn cho bông hoa, nghĩa là người cầu xin quẻ được gặp may mắn, nhưng lại vì ý chí lưng chừng nên làm cho sự cầu mưu không thành. Bởi đó phải chờ lại một dịp khác thì sự cầu mưu mới nên. Đó là ý quẻ mách cho hay. Vậy việc cầu lo của bạn phải nắm lấy cơ hộivà bền chí tiến tới, đừng do dự, đắn đo thì mới được. Sự thành, nhưng vì chần chờ, bất quyết, mà hóa ra hỏng, phải chờ dịp khác. Một tháng nữa việc mới nên. Phải cố gắng, nhất quyết mới được. Cầu tài, cầu danh có hy vọng. Đánh số được lợi nhỏ. Số hên: 2, 8, 1, 12, 18, 81, 82, 21.

183.

Quẻ số 183 – TRUNG TRUNG

Lôi Thiên Đại Tráng Động hào Tam Ngoại quái: Chấn Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Dục hành hoàn chỉ, bồi hồi bất dĩ. Động dao mạc cưỡng, đắc chỉ khả chỉ. b. Dịch nghĩa: Muốn đi sao lại không đi, Ngã ba quanh quẩn làm chi ngập ngừng. Chớ nên rung động lưng chừng, Việc gì vừa phải, nhớ đừng quá mong. Muốn đi sao lại dừng, do dự mãi không thôi. Lung lay thì chớ gượng, nên ngừng thì cứ ngừng. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:

249

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Tiểu nhân dụng tráng, quân tử dụng võng. Trinh lệ. Đê dương xúc phiên, luy kỳ giác.” (Việc này tiểu nhân làm thì bị thương, quân tử làm thì mất mạng. Hào này có nguy hiểm. Giống như con dê đực húc sừng vào hàng rào, kết quả sừng bị kẹt trong hàng rào.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về mọi việc không có hy vọng nhiều, tuy không phải là không có chủ kiến. Nhưng đúng lùa thời cơ gặp nhiều khó khăn. Chi bằng ẩn dật nơi ruộng vườn, như thế còn đỡ hại hơn. Người được quẻ này làm gì được thì cứ làm, đừng quá cưỡng cầu, mọi sự đều nên để tự nhiên. Những mưu cầu của bạn muốn tính gì cứ tính, đừng do dự, lừng chừng và cũng đừng quá tham vọng. Cầu tài, cầu danh đều chậm. Quẻ này chủ mọi việc không có hy vọng bao nhiêu, tuy rằng lòng không phải là không có chủ kiến. Nhưng thật ra thời cơ quả gặp khó. Chi bằng hãy tỉnh lự trầm tư, ẩn dật nơi ruộng vườn, như thế lại đỡ hại. Người xin quẻ này nên chủ ý lời khuyên. Quẻ ý nói rằng: Này khuyên dạy người làm gì cứ làm đi đừng quá cưỡng cầu và nên để việc tự nhiên. Nói cách khác quẻ này khuyên người nên tận nhân lực đi, đừng nên suy tính về lợi hại quá, còn việc thành đạt thế nào ắt có Trời định cho. Căn cứ vào quẻ ý nói trên. Về sự cầu xin của bạn: việc tình duyên sẽ thành đạt và hạnh phúc, nếu đặt ái tình chí thượng, còn việc tương lai nên thuận theo. Câu thứ tư trong quẻ, mong cầu việc gì đều phải vừa xứng với sức mình, đừng nên làm những chuyện vượt quá tài năng, nếu không khó được hạnh phúc. Cũng như người xưa có câu: “Tri túc thường túc, bất tri túc thường âu” vậy. Tính gì cứ tính đi đừng lưng chừng và cũng đừng quá tham vọng, quá sức mình thì việc mau thành. Cầu tài, cầu danh chậm. Đánh số, tính toán kỹ mới xong. Số hên: 3, 8, 1, 38, 83, 18, 81, 13, 31.

184.

Quẻ số 184 – TRUNG TRUNG

Lôi Thiên Đại Tráng
250

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Động hào Tứ Ngoại quái: Chấn Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Tâm hạ sự an nhiên, chu tuyền thượng vị toàn. Phùng long hoàn hữu cát, nhật nguyện vĩnh đoàn viên. b. Dịch nghĩa: Hiện nay lòng dạ đã an nhiên, Nhưng chưa châu toàn theo ý liền. Cần phải gặp rồng mới may mắn, Trăng người lúc đó vĩnh đoàn viên. Lòng dạ hiện đang an nhiên, nhưng chưa chu toàn ý nguyện. Cần phải gặp rồng mới may mắn, trăng sáng và người lúc đó sẽ đoàn viên mãi. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đê dương xúc phiên luy kỳ giác. Trinh cát, hối vong. Phiên quyết bất luy, tường vụ đại dư chi phúc.” (Dê đực húc bờ dậu, sừng bị vướng, Hào này tốt lành, hết cùng quẫn. Bờ dậu toạc ra không vướng sừng nữa, trục của xe lớn bị hư. Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về tình cảnh đã chuyển nguy thành an, nhưng tiếc vẫn chưa có kết quả mỹ mãn. Cần phải gặp được năm tháng thìn (rồng), hoặc gặp được quý nhân, lúc đó mới thuận lợi hoàn toàn. Người được quẻ này nên tĩnh tâm mà chờ đợi, những mưu cầu của bạn sẽ được thành công. Cầu tài, cầu danh đều sắp đạt. Quẻ này chủ xử cảnh rất thuận lợi bình an, nhưng tiếc vẫn chưa có hy vọng đạt đích mỹ mãn. Điều kiện cần thiết là phải gặp được năm tháng hên may, hoặc gặp được rồng (người quân tử) lúc đó mới có điều vui mừng tới cửa. Người xin được quẻ này nên tỉnh tâm mà chờ đợi.

251

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ý quẻ cho hay tất cả công việc đã yên dạ không gì đáng lo cả nhưng chưa được toại nguyện lập tức thôi. Công việc cầu xin rốt cuộc ắt sẽ đưộc thành đạt vẹn toàn như trăng ngày rằm. Vậy những việc cầu xin của bạn sẽ được may mắn thành công. Nhưng bền chí chờ đợi quú nhân chỉ dẫn đường đi nước bướcthì hay lắm như câu thứ ba nói "Cần gặp rồng mới may mắn" Sắp đến vận thái. Chờ rồng đến thì hay. Biểu tượng: Rồng. Cầu tài, cầu danh, sắp đạt. Đánh số thông. Số hên: 18, 84, 81, 48, 14, 41, 4, 8, 1.

185.

Quẻ số 185 – TRUNG HẠ

Lôi Thiên Đại Tráng Động hào Ngũ Ngoại quái: Chấn Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Mộng lý thuyết quan sơn, ba thâm hạ điếu nan. Lợi danh chung hữu vọng, mục hạ vị khai quan. b. Dịch nghĩa: Nằm mộng chiêm bao chuyện núi sông, Thả câu nơi sóng khó vừa lòng. Lợi danh rút cuộc có hy vọng, Nhưng tiếc giờ đây vận chưa phùng. Nằm mộng nói chuyện núi sông, thả câu nơi sóng gió. Danh lợi rốt cuộc cũng có hy vọng, nhưng hiện tại thì chưa được vui. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Táng dương vu Dịch. Vô hối.” (Tổ tiên người Ân là Vương Cai làm mất bầy dê ở đất Dịch nhân. Hào này không có khó khăn.)

252

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Theo ý thơ của Khổng Minh, người được quẻ này có mộng ước cao xa, tình cảnh hiện tại thic chưa khả quan cho lắm, còn cần phải cố tiến lên mới được. Danh lợi rốt cuốc cũng có hy vọng nhưng bạn cần phải nhẫn nại, chớ nóng lòng, dần dần rồi cũng sẽ được toại nguyện. Cầu danh, cầu lợi đều chậm. Quẻ này chủ nghĩ vơ nghĩ vẫn, như người ngây nói mộng. Việc chưa có trải qua, chưa thấy khó. Tuy nhiên không phải vì khó mà chịu chết già trong cửa sổ. Thực ra công việc thuận lợi và được toại lòng chỉ vào hồi vãn niên mà thôi. Người xin được quẻ này thiết tưởng không nên ngã lòng phải cố tiến mới được. Theo ý quẻ thì tương lai hứa hẹn đầy tốt đẹp như câu thứ ba trong thơ nói: “Danh lợi rút cuộc có hy vọng” nhưng bạn phải đợi chờ một thời gian nữa thì mới gặp may. Vậy những việc cầu xin của bạn cần phải nhẫn nại chịu đựng, chớ nóng lòng thì sẽ dần dần được toại nguyện. Xưa có câu: “Hữu phúc tự nhiên lai” đó. Nên chờ đợi, thời gian sắp đến rồi. Cần ẩn nhẫn chờ thời, chớ bôn ba. Cầu danh cầu lợi còn chậm. Đánh số hạp. Số hên: 5, 8, 1, 85, 58, 18, 15, 51.

186.

Quẻ số 186 – THƯỢNG THƯỢNG

Lôi Thiên Đại Tráng Động hào Lục Ngoại quái: Chấn Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Tam tiễn khai vân lộ, doanh cầu chỉ nhật thành. Hứa đa nhàn khẩu ngữ, phiến tác tiếu ca thanh. b. Dịch nghĩa:
253

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ba mũi tên bay ngàn dặm xa, Danh cầu mọi sự được điều hòa. Dù bao tiếng nói xì xào đó, Rút cuộc trở thành khúc nhạc ca. Ba mũi tên bay mở ra hoạn lộ thênh thang, chỉ cầu mọi sự được thành trong một ngày nào đó. Dù có bao lời nói xì xào, nhưng rốt cuộc sẽ trở thành lời ca tiếng cười. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đê dương xúc phiên, bất năng thối, bất năng toại. Vô du lợi. Gian tắc cát.” (Con dê đực dùng sừng húc vào hàng rào, sừng dê bị kẹt cứng, lui không được, tiến cũng không xong. Hào này không có gì cát lợi. Nhưng nếu cố gắng phấn đấu gian khổ thì có thể cát lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về gặp dữ lại hóa lành, ngộ nạn mà chẳng bị việc gì, tưởng bị họa mà lại hóa ra không sao. Người được quẻ này chớ nên vì những lời gièm pha nhàm nhí mà làm nhụt chí mình. Rồi những mưu cầu của bạn cũng sẽ thành đạt, chẳng có gì đáng ngại cả, mà còn tiếng tăn nữa là khác. Cầu danh, cầu lợi đều thành. Quẻ này chủ gặp dữ lại hóa lành, ngộ nạn mà chẳng có việc gì, tưởng bị họa mà lại hóa ra phúc. Cho nên những việc kinh doanh mong cầu, lập tức thành công. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ nên lấy những lời nói nhảm nhí làm nhục chí mình khiến lầm lạc, không kịp hối. Quẻ ý cho biết rằng: hiện thời vận tinh của bạn cầu xin đang lên hương như ba mũi tên bắn đi xa ngàn dặm đấy. Nên sự cầu xin đều thành đạt ý nguyện chẳng có gì đáng trở ngại cả. Dù có khó khăn rắc rối cũng thành không có, mà còn được vui vẻ như hai câu thơ chót của quẻ đã ẩn tả ở trên. Vậy những sự cầu mưu của bạn ắt thành đạt như ý nguyện. Đừng ngồi không tán rỗi, để mất dịp may đó. Rất tốt đẹp, vận thái lên rồi, còn có tiếng tăm đi xa là khác. Cầu danh, cầu lợi theo ý sở cầu. Đánh số hạp tốt. Số hên: 6, 8, 16, 18, 61, 86.

254

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh 187. Quẻ số 187 – HẠ HẠ

Lôi Phong Hằng Động hào Nhất Ngoại quái: Chấn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Hưu quyến luyến, ngộ tiền trình. Chung náo loạn, xuất môn đình b. Dịch nghĩa: Chớ nên quyến luyến hoài hoài, Tương lai có hại, rồi mai hận đời. Nếu không ắt loạn tả tơi, Bỏ nhà bỏ cửa, nào hơi yên lành. Chớ nên quyến luyến mãi, mà có hại cho tương lai. Rốt cuộc náo loạn cả lên. Hào này hung hiểm. Không có gì tốt đẹp. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tuấn hằng. Trinh hung. Vô du lợi.” (Mong được lâu dài. Hào này hung hiểm. Không có gì tốt đẹp.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng ỷ lại, biếng nhác, chẳng cố sức làm việc, nên để lỡ cả tương lai tiền đồ. Người được quẻ này phải phấn chấn lên, phải can đảm đối diện với cuộc diện, không thể trốn mãi trong nhà được. Đừng lưu luyến mãi làm gì, nếu là cầu tình duyên thì nên bỏ đi, phải quyết định dứt khoát. Cầu danh, cầu lợi đều còn chậm. Quẻ này chủ có những kẻ biếng nhác chẳng cố sức làm việc, kẻ biếng nhác chỉ vụ lấy yên thân, nên để lỡ cả tiền đồ. Họ suốt ngày đắm chìm trong tửu sắc cho nên nổi. Rồi ra đi để tránh, thử hỏi lúc đó phải hỏng hết cả chương trình kế hoạch xây dựng từ trước tới nay.

255

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Theo ý quẻ cho biết: Những cầu xin của bạn trong thời gian gần đây, chưa thể thành đạt ý nguyện nếu theo đuổi mãi cũng chỉ mòn thời gian quý báu mà thôi. Và tương lai của bạn ắt không được tốt đẹp lắm. Căn cứ nội dung của quẻ thơ, chớ không dám lắm lời làm buồn lòng người xin. Nếu bạn chỉ mới 20 tuổi thanh xuân thì càng nên theo quẻ dạy mà làm thì mới nên vậy. Khó mong, khó thành. Đừng lưu luyến làm gì, nếu là tình duyên, thì nên dứt bỏ, phải dứt khoát, quyết định và cố gắng, thì tương lai mới nên. Cầu danh lợi còn chậm. Đánh số, chưa thông. Số hên: 7, 8, 1, 87, 78, 18, 17, 81, 71.

188.

Quẻ số 188 – TRUNG TRUNG

Lôi Phong Hằng Động hào Nhị Ngoại quái: Chấn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Vạn lý ba đào tĩnh, nhất thien phong nguyệt nhàn. Lợi danh vô trở cách, hành lộ xuất trùng quan. b. Dịch nghĩa: Tuy nay ngàn dặm ba đào, Một ngày trăng gió hàng hàng sáng trong. Công danh tài lợi dễ phùng, Thong dong bước khỏi ải trùng hoan ca. Sóng gió ngàn dặm nay đã yên, cả ngày trăng gió an nhàn. Công danh tài lợi không có gì trở ngại, lên đường cất bước mà ra khỏi ải quan. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hối vong.” (Cảnh khó khăn đã qua.)
256

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Theo ý thơ của Khổng minh, hiện nay thời vận của bạn đã hanh thông, sóng gió trắc trở đều đã qua. Hãy bền chí và cố gắng tiến bước ắt sẽ được toại nguyện trong một ngày không xa. Công danh sẽ có ngày thành đạt, chỉ cần có chí thực hiện. Cầu tài, cầu danh sẽ đến hơi chậm. Quẻ này chủ có vui chớ không lo, có được chớ không có mất. Thực ra danh lợi song thu, xuất hành yên ổn, tôn vinh an lạc. Đây là một hào thuộc loại Đại cát. Hiện nay thời vận của bạn được hanh thông lắm. Như bài quẻ nói ngàn dặm ba đào đấy. Nhưng chẳng sao, sẽ có ngày gió êm trăng sáng thì lúc đó tài lợi chẳng khó gì và sẽ vượt khỏi những khó khăn trở ngại. Vậy những việc cầu xin, thì xin hãy bền chí và cố gắng bước tiến ắt được toại nguyện một ngày không xa. Công danh có ngày thành đạt. Chỉ cần có chí thực hiện và cố gắng là nên. Ẩn nhẫn, thời cũng sắp đến rồi. Cầu tài, cầu danh đến hơi chậm, chớ nản. Đánh số, được nhưng ít lợi. Số hên: 18, 8, 1, 81, 88.

189.

Quẻ số 189 – HẠ TRUNG

Lôi Phong Hằng Động hào Tam Ngoại quái: Chấn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Khát vọng mai, cơ họa bính. Mạn lao tâm, như tróc ảnh. Ngộ hổ long, phượng khả tỉnh. b. Dịch nghĩa: Nhìn ngó mai giải khát được, Đói xem bánh vẽ càng thêm sầu.

257

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Bắt hình bóng, chỉ hao tâm lực, Gặp Hồ Long số mới nên màu. Khát nước nhìn mai cho đỡ khát, đói bụng về vẽ bánh cho đỡ thèm. Thả mồi bắt bóng mãi làm gì, chỉ hao phí tâm lực. Đến khi gặp rồng, cọp thì mới tỉnh ngộ. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Bất hằng kỳ đức, hoặc thừa chi tu. Trinh lận.” (Săn bắn không phải lúc nào cũng thu hoạch, khó mà dâng vật quý mãi. Hào này có lo lắng.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng mọi mưu sự đều hỏng, trăm việc không việc nào thành, thực là khó nhọc mà chẳng được gì, thày đều vô ích. Người được quẻ này nên đợi đến năm tháng thin và dần, lúc đó cơ trời mới chuyển thành có lợi cho bạn. Muốn thành đạt ý nguyện, hãy cố gắng dựa vào thực tế mà vạch ra kế hoạch hành động thì mới thành. Quẻ này cho biết: Mưu sự hoàn toàn hỏng hết, trăm việc không việc nào thành, thực là nhọc mà chẳng có công gì. Gặp khúc gấp này, chỉ còn cách đợi, đến khi rồng cọp gặp nhau (tức là Thìn với Dần), lúc đó cơ trời mới chuyển có lợi cho mình, phải chăng đó là mệnh số tiền định? Người xin được quẻ này chớ nên cưỡng cầu. Ý quẻ nói: Chưa làm vua mà sắm long bào như hai câu trước nói ngó mai mà trị khát, đói mà vẽ bánh, đó đều là việc thiếu thông minh. Cho nên sở cầu của bạn sẽ trở như hai câu sau nói: “Bắt hình bóng chỉ hao tâm lực” mà thôi chẳng thu lượm được kết quả nào cả. Vậy bạn muốn thành đạt ý nguyện, hãy cố gắng nhằm thực tế sự việc và kế hoạch trong đời sống thì mới nên công. Thực tế, chớ mơ mộng và đừng tha mồi bắt bóng vô ích mà thôi. Chờ gặp Hồ Long, năm Dần và Thìn, thì may ra mới định, mới nên, Biểu tượng: Rồng, Hổ. Mọi sự cầu, chậm đánh số cẩn thận. Số hên: 9, 8, 1, 18, 19, 81, 91, 89.

258

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh

190.

Quẻ số 190 – TRUNG TRUNG

Lôi Phong Hằng Động hào Tứ Ngoại quái: Chấn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Sự mê tâm bất mê, sự khoan tâm bất khoan. Nhất trường hoan hỷ hội, bất cửu xuất trùng quan. b. Dịch nghĩa: Việc mê tâm, chẳng bị mê, Việc xong nhưng bụng e dè vẫn lo. Một khi vui vẻ hô to, Chẳng lâu ra ải hẹn hò ngày mai. Việc mê mà tâm chẳng mê, việc thì bao la mà tâm thì không lớn. Một khi sự vui vẻ đến thì chẳng lâu sẽ ra khỏi ải quan c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Điền vô cầm.” (Săn bắn không bắt được cầm thú.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về công việc trước mắt vẫn chưa toại ý, phải đợi một thời gian ngắn. Người được quẻ này trong lúc chờ đợi hãy suy tính trước bước đi, để khi vận rủi qua đi ắt sẽ thuận tiện cho mưu cầu của mình. Cầu việc, cầu lợi đều còn chậm. Quẻ này chủ cứ vừa vui vừa buồn, mọi người đều theo ý mình. Hiện tại thì cuộc đời bình thản tầm thường, nhưng chẳng bao lâu nữa hồng vận tới, mọi việc đều giải quyết xong êm đẹp hết. Người xin được quẻ này duy chỉ có khắc phục, kiên trì hết mức để đợi. Theo ý quẻ cho hay rằng: Công việc sở cầu trước mặt vẫn chưa toại ý phải đợi một thời gian nữa, mà thời gian ấy chẳng là bao lâu như bài
259

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh thơ trên đã nói. Vậy trong lúc chờ đợi bạn hãy nên suy tính trước biến tiến. Khi rủi đi ắt thuận tiện cho việc cầu mưu. Thời may sắp đến, chỉ nên chờ đợi một mà thôi. Đừng lo, cứ tiến hành đi, cầu mưu lợi có chậm. Đánh số thì nên tính toán kỹ. Số hên: 19, 9, 1, 91, 10, 90.

191.

Quẻ số 191 – HẠ HẠ

Lôi Phong Hằng Động hào Ngũ Ngoại quái: Chấn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Dạ bán độ vô thuyền, kình đào khủng phách thiên. Nguyệt tà vân đạm xứ, âm tín hữu nhân truyền. b. Dịch nghĩa: Nửa đêm nào có thuyền sang sông, Sóng gió bão bùng làm hết hồn. Nơi mà trăng xế mây ảm đạm, Có kẻ đưa tin báo đến ông. Nửa đêm nào có thuyền sang sông, sóng gió lớn làm hãi hùng. Trăng xé mây ảm đạm, có kẻ đưa tin báo cho mình. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hằng kỳ đức. Trinh, phụ nhân cát, phu tử hung.” (Săn bắn mãi. Hào này đối với phụ nữ thì cát tường, đàn ông thì hung hiểm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về sự cố kinh khủng đến tột độ. Hiện nay vận trình của bạn còn bế tắc, chưa được hanh thông, những mưu cầu của bạn còn lận đận, gặp nhiều gian nan. Phải chờ đợi một thời gian mới có tin tốt. Cầu danh, cầu lợi còn chậm.
260

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ này chủ sự kinh khủng đến tột độ, bất cứ cái gì cũng như nhìn thấy binh đao ma quái vô cùng ghê rợn. Phải đợi đến lúc thời qua cảnh đổi, mới có thể nhận được tin tức xác thực nhưng than ôi tình thế đã trễ. Bói được quẻ này quả là chẳng lành. Quẻ nói: Nửa đêm sang sông không đò và sóng gió hãi hùng, đó là ý nói hiện nay vận trình của bạn còn bế tắc, mà chưa được hanh thông, việc cầu mưu của bạn còn lận đận lắm chưa nên việc đâu, mà còn gặp nhiều gian nan nữa là khác. Nhưng chẳng sao, đến lúc cùng lại có nẻo thông, như được tin tức báo cho việc hay. Chữ “trăng xế” nói sắp rạng đông là may mắn. Đang bấp bênh sóng gió. Nửa đêm sang sông đã không đò, mà còn gặp sóng gió nữa , thì làm sao mà sang? Gian nan lận đận. Chờ sáng, trăng xế, sóng êm thì sẽ có kẻ giúp, mà nên việc. Cầu danh lợi còn chậm. Đánh số ắt thua. Số hên: 1, 9, 91, 19, 11.

192.

Quẻ số 192 – HẠ HẠ

Lôi Phong Hằng Động hào Lục Ngoại quái: Chấn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Sự nhược ky lưu, nhân bất xuất đầu. Vãng lai bế tắc, yếu kiến hữu vô. b. Dịch nghĩa: Nằm mộng nói chuyện núi sông, thả câu nơi sóng gió. Danh lợi rốt cuộc cũng có hy vọng, nhưng hiện tại thì chưa được vui. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:

261

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Chấn hằng. Hung.” (Chấn động lâu dài, thường có mưa gió sấm sét. Hào này hung hiểm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này rất xấu, mưu sự thì thất bại, mất vật thì khó tìm, xuất hành thì gặp hung hiểm, cầu tài thì lỗ vốn. Người được quẻ này thời vận hanh thông trở lại rồi hãy tính. Cầu danh, cầu tài đều khó được.

193.

Quẻ số 193 – TRUNG THƯỢNG

Bát Thuận Tốn Động hào Nhất Ngoại quái: Tốn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Vạn lý phiếm phàm chuyển, ba bình lãng bất kinh, Hành hành vô trở trệ, viễn xứ cành thông tân. b. Dịch nghĩa: Muôn dặm buồm giương bước vận trình, Sóng êm vẫn thấy tâm hồn kinh. Cứ đi chẳng có gì lo ngại, Càng tới càng xa càng ý tinh. Muôn dặm một buồm giương, sóng êm gió lặng chẳng thấy sợ. Cứ đi chẳng ó gì trở ngại, càng xa bến càng thông c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tiến thôi. Lợi võ nhân chi trinh.” (Tiến vào trận địa. Hào này có lợi cho quân nhân.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng rất hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Người được quẻ này nên cấp tốc đi xa ngay, càng đi

262

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh xa càng được hanh thông. Những mưu cầu của bạn ắt được như ý. Cầu tài, cầu danh đều đạt. Quẻ này có tượng: Thanh vân đắc lộ (ý nói vận hên) cá nhảy chim bay (ý nói bay nhảy tung hoành được) cứ hễ ra khỏi cửa là thành công, nhất là càng ra xa càng tốt. Đây là triệu chứng Đại Cát. Người xin được nên cấp tốc đi xa ngay. Theo ý quẻ cho biết, người cầu được quẻ này tốt lắm, những việc cầu mưu của bạn ắt được thành đạt như ý. Tuy hơi băn khoăn, lo âu, nhưng chẳng gì đáng ngại. Bởi theo quẻ thơ phán rằng, hiện thời vận của người như là mảnh buồm giương đưa đẩy muôn dặm vận trình. Tuy sóng êm vẫn kinh hồn, nhưng đi chẳng gì trở ngại, càng đi xa càng được hanh thông. Vậy những dự tính cầu mưu, hãy nên tiến tới để những may mắn đang chờ. Tốt đẹp. Thời lai phong tống đằng vương các, tạo chu bột nên danh. Chớ lo, chớ sợ. Đánh số hạp. Số hên: 3, 9, 1, 91, 19, 13, 31, 93.

194.

Quẻ số 194 – HẠ HẠ

Bát Thuần Tốn Động hào Tam Ngoại quái: Tốn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Thân lịch kinh đào, đông phong tiện hảo. Thái bình thân thoái, hạ mục hoàn tảo. b. Dịch nghĩa: Mùa hè nóng hổi thu sương hàn, Bông mới nở rộ, bông cũ tàn.

263

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Sự thế nhân tình nay ẩm lạnh, Gặp nhau câm miệng chớ nên bàn. Thân đã trải qua bao sóng gió, thêm ngọn gió đông thì càng tốt. Đến khi bình yên thì thoái lui, nhưng trước mắt vẫn còn sớm. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tốn tại sàng hạ. Dụng sử, vu phân nhược. Cát, vô cữu.” (Nép dưới giường, dùng các quan chuyên về cúng tế để làm lễ tế. Hào này tốt lành.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về tai bay vạ gió nhưng chỉ tạm thời mà thôi. Hiện cảnh tình cảu bạn đang ở trong thời vận chưa hanh thông, những mưu cầu của bạn không nên vội vã, nhưng cũng chưa phải lúc công thành thân thoái, cần phải tính toán cho kỹ và cố gắng nhiều. Công danh, tài lợi đều còn chậm, nhưng rốt cuộc cũng sẽ có kết quả tốt. Quẻ này chủ tai bay vạ gió nhưng bất quá chỉ tạm thời. Rồi một sớm, dương xuân trở lại, gió đông về bao nhiêu mây mù ảm đạm tan lui, thì lúc đó là lúc có thể làm được đủ việc, lo được đủ chuyện, bất tất phải tiến thì tiến gấp lui lại lui nhanh. Nếu cần ngừng thì ngừng, nếu cần đi ta đi thong thả mà hành động, chẳng có gì đáng lo muộn đâu. Theo ý quẻ nói rằng: Hiện cảnh tình của bạn đang ở trong cảnh nhân tình thế thái ấm lạnh, như khí trời nóng lạnh bất thường nghĩa là thời vận của bạn không thông, nên quẻ khuyên chớ nên lắm lời với người mà ta vô ích. Vậy ý quẻ dạy ta rằng: Thời vận chưa đến. Ta hãy chờ đợi và những việc cầu xin của bạn không nên vội vả lắm, làm càn rồi sẽ hỏng. Thời bất thông, chớ tính chuyện gì. Nên chờ thời là hay. Công danh tài lợi còn chậm, đánh số e bị thua. Số hên: 4, 9, 1, 19, 14, 92, 49, 91.

195.

Quẻ số 195 – HẠ HẠ

Bát Thuần Tốn

264

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Động hào Tam Ngoại quái: Tốn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Hạc tự vân trung xuất, nhân tong nguyệt hạ lai, Tân hoan doanh lưỡng giáp, bất dụng trứu song my. b. Dịch nghĩa: Con hạc từ mây bay khỏi mây, Dưới trăng cũng có kẻ về đây. Biết bao vui vẻ hiện đầy mặt, Chớ nhìn nhau mà mất cái hay. Con hạc từ trong mây bay ra, dưới trăng có người đến. Niềm vui mới hiện lên đầy cả mặt, thôi đừng có nhíu mày nữa. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tần, tốn, lận.” (Tính toán kế sách mà nhăn nhó mặt mày. Hào này có lo lắng.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về sự lo lắng, nhưng thời bĩ sắp hết, lại có quý nhân đến giúp đỡ. Những dự tính của bạn cứ yên lòng mà tiến hành, sẽ gặp may mắn và thành đạt ý nguyện. Cầu tài, cầu danh đều thông. Nói hạc ở trong mây, người đội trăng có ý ám chỉ thế giới thần tiên. Ở đây ám chỉ nhân vật dưới thời thịnh thế. Đã gọi thịnh thế thì người dân còn có chi lo ngại nữa mà chẳng vui tươi ca hát. Người xin được quẻ này là được quẻ tốt đó. Quẻ ý nói hạc từ mây ra dưới trăng tức có người đến, và vẻ mặt đầy vui không còn nét nhăn mày lo nghĩ, nghĩa là vận tình của bạn đã được hanh thông, sung sướng, nhàn rãnh như con Hạc Tiên trên mây rồi, chẳng còn chi trắc trở nữa.

265

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Vậy những việc dự tính của bạn cứ yên lòng mà tiến hành, sẽ gặp được may mắn thành đạt ý nguyện, chớ lo ngại gì cả.Thời vận thông, có tin may đưa đến, có kẻ giúp đỡ. Cầu tài, cầu danh, đều thông đạt. Đánh số, tốt. Biểu tượng: con Hạc. Số hên: 5, 9, 1, 15, 19, 91, 59, 95.

196.

Quẻ số 196 – TRUNG TRUNG

Bát Thuần Tốn Động hào Tứ Ngoại quái: Tốn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Thâm đàm ngư thả điếu, U cốc điều khả la.Chỉ dụng tràng cửa tâm, Bất tất sinh nghi hoặc. b. Dịch nghĩa: Cá ở thâm đàm vẫn thể câu, Bắt chim trong núi chẳng lo sầu. Nhưng ta hãy giữ bền tâm trí, Chớ chán nghi ngờ mất nhịp cầu Cá ở đầm sâu vẫn có thể câu, bắt chim trong núi thì có lưới. Chỉ cần bền chí, mà không cần phải nghi hoặc. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hối vong, điền hoạch tam phẩm.” (Khó khăn đã hết, săn bắn thu hoạch được ba món.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng, quẻ này có tượng những điều vất vả bao lâu nay sắp thành, chỉ cần bền tâm. Người được quẻ này nên kiên nhẫn trì chí. Những mưu cầu của bạn, dầu có gặp khó khăn cũng sẽ vượt qua được. Thời vận gần tới lúc hanh thông, đừng lo lắng, và cũng đừng nghi ngờ. Công danh, tài lợi đều sắp được.
266

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ này có ý khuyên ta: Vất vả bao lâu sắp thành, chớ có bê trễ, chuyện Ngu Công rời núi tuy chứng tỏ Ngu Công cực thực ngu, nhưng lại cho biết rằng chỉ có những kẻ cực ngu như Ngu Công mới có hằng (bền tâm cứ lớn mãi). Việc làm nếu chậm trễ lại do dự thì biết đến bao giờ mới xong được. Người xin được quẻ này nên kiên nhẫn trì chí, chớ nghe lời cám dỗ, chê dèm của người đời. Việc cầu xin của bạn, dầu có khó khăn mà vẫn vượt qua, rồi sẽ đi đến kết quả tốt đẹp, nếu kiên chí chịu đựng đeo đuổi sở cầu. Như bài thơ quẻ đã nói: Cá trong vực thẳm chim trong rừng núi có thể bắt được, mà chẳng khó khăn lắm. Song ta phải bền chí chờ đợi, cá chim đó ắt tự nhiên ăn câu, vào lưới của bạn đã giăng sẵn. Chẳng lo nó thoát khỏi đâu. Thời vận gần lúc hanh thông, đừng lo cho mệt và cũng đừng nghi ngờ, việc sắp thành công danh, tài lợi sắp đạt. Đánh số hên. Biểu tượng: Cá, Chim. Số hên: 19, 96, 16, 91, 69, 6, 9, 1.

197.

Quẻ số 197 – TRUNG TRUNG

Bát Thuần Tốn Động hào Ngũ Ngoại quái: Tốn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Tiến bất an, thoái bất khả. Thượng hạ tương tong, minh châu nhất khỏa. b. Dịch nghĩa: Bước chân tiến tới phập phồng, Lui thì chẳng được vì không ngõ vào.
267

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Một lòng góp sức cùng nhau, Minh châu một hột sắc màu sáng tươi Tiến tới thì không yên, lui thì không được. Trên dưới mà theo nhau thì sẽ được một hạt minh châu. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Trinh cát, hối vong, vô bất lợi. Vô sơ hữu chung. Tiên canh tam nhật, hậu canh tam nhật. Cát.” (Hào này cát lợi, khó khăn đã qua. Không có việc gì bất lợi. Tuy khởi đầu không tốt nhưng kết quả khả quan. Trước 3 ngày ngày Canh (tức ngày Đinh), sau 3 ngày ngày Canh (tức ngày Quý), đều cát lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng tiến thoái lưỡng nan, lúc đầu khó mà sau dễ. Người được quẻ này khi lâm sự nên phối hợp với người khác mà hành động, nên một lòng cùng nhau góp sức thì sẽ thành công. Cầu việc, cầu lợi phải hợp tác với người. Quẻ này có cái tượng: Tiến thoái lưỡng nan, chuyển rời chẳng quyết, cho việc đắc thất (được hoặc mất) quá quan trọng. Chỉ vì một viên ngọc quý minh châu mà đến nổi phí hết cả cuộc đời. Ôi! Chỉ tại vì lòng tham quá độ mà khổ thân đó thôi. Người xin được quẻ này khi lâm sự nên lấy nghĩa lý làm trọng chứ không nên lo lắng quá về chuyện đắc thất. Hiện bạn đang lâm cảnh tiến thoái lưỡng nan, lo âu cho bước đi của mình, không đạt được một hy vọng về tương lai, lắm lúc sinh ra nản lòng. Nhưng hai câu cuối trong quẻ khuyên bạn nên một lòng cùng nhau góp sức người xung quanh, ắt sẽ gặp may mắn như hột châu sáng chói. Lúc đầu dở, sau hay, thời vận thông. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực và có sự cộng tác của người, là việc đạt thành. Cầu mưu lợi phải nhờ người. Đánh số có sự góp sức thì tốt. Số hên: 9, 7, 1, 19, 17, 97, 91, 71.

198.

Quẻ số 198 – TRUNG TRUNG

Bát Thuần Tốn Động hào Lục
268

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ngoại quái: Tốn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Trước trước chiếm tiên cơ, kỳ trung lộ bất mê. Mục tiền vô hợp ý, sạ miễn thị hòa phi. b. Dịch nghĩa: Muôn điều nắm dịp trước tiên, Rồi đây công việc tự nhiên dễ dàng. Tuy giờ này, ý chữa nhàn, Nhưng đều tránh được những đàn thị phi. Mọi việc đều nên chiếm tiên cơ, không được lầm lạc. Hiện tại không được hợp ý, nên tránh chuyện thị phi. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tốn tại sàng hạ, táng kỳ tư gia. Trinh hung.” (Nép dưới giường, mất tiền bạc, hào này hung hiểm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về không đắc ý mấy nhưng có thể tránh được miệng tiếng thị phi. Người được quẻ này chớ nên nản lòng, mà đánh mất cái chí bình sinh của mình. Những mưu cầu của bạn, cần nhất là phải nắm lấy cơ hội trước suy xét kỹ lưỡng, thì mới thành công, nếu không, ít nhất cũng tránh được điều không hay. Cầu danh, cầu lợi tuy chậm, nhưng sẽ thành đạt. Quẻ này chủ tâm linh thủ mẫn, khéo léo xếp đặt. Rất thích y theo lối cũ mà hành động chứ không bước quẹo sang đường khác. Trong trường hợp này tuy nhiều lúc không đắc ý mấy nhưng có thể tránh được miệng tiếng thị phi, đó kể ra cũng điều hết sức may mắn rồi vậy. Người xin được quẻ này chớ nên nản lòng, mà bỏ hết cái chí bình sinh của mình. Tất cả sự mưu cầu của bạn, cần nhứt phải nắm lấy cơ hội trước, rồi việc cầu mưu sau này mới dễ dàng thành đạt, tuy hiện giờ chưa được vừa ý xong cũng tránh được những điều chưa hay xảy đến cho bạn, đó là ý muốn quẻ nói đó.
269

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Vậy phàm mưu tính việc gì phải suy xét kỹ lưỡng trước, nắm vững công việc và trọng tâm, cũng như biết chụp lấy cơ hội, thì mới nên công, ít nhứt cũng tránh được không may. Cần chộp lấy thời cơ, tuy còn lận đận, nhưng cuộc đời sắp lên hương, lo gì. Cầu danh lợi tuy chậm, nhưng thành đạt. Đánh số hạp. Số hên 8, 9, 1, 19, 18, 98, 91.

199.

Quẻ số 199 – HẠ HẠ

Phong Thiên Tiểu Súc Động hào Nhất Ngoại quái: Tốn Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Tước táo cao chi thượng, hành nhân cổ độ đầu. Bán đồ bất liễu sự, nhật mô chuyển sinh sầu. b. Dịch nghĩa: Chim kêu chiu chít nhánh cây cao, Bến cũ vắng tanh có kẻ nào? Dự việc nửa đường nay chửa hết, Trời lặn xế chiều sầu biết bao. Chim kêu trên nhánh cây cao, người đi nơi bến cũ. Nửa đường việc chưa xong, trời xế chiều biến thành buồn bã. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Phục tự đạo, hà kỳ cữu, cát.” (Quay lại con đường của mình thì tai vạ gì cũng sẽ tốt lành.) Theo ý thơ của Khổng minh, quẻ này khuyên chớ nên lần lữa tháng năm, để đến lúc về già lòng lại hối tiếc. Người được quẻ này chớ nên chần

270

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh chừ do dự, hãy đi theo con đường của mình, đừng đẻ lãng phí tuổi xuân. Cầu danh, cầu lợi còn xa. Quẻ này khuyên ta sớm mưu đồ cơ nghiệp, chớ nên lần lửa tháng năm, khiến lúc về già lòng thêm hối tiếc. Người xin được quẻ này chớ nên hiểu lầm, rồi chần chừ do dự để mất tuổi xuân hoạt động. Cả bài thơ của quẻ tả cảnh bạn cầu xin về thời vận hiện nay đều là những lời buồn bã, chẳng có câu nào may mắn. Những cầu xin của bạn chưa được tốt đẹp và hanh thông cần phải giữ mình chăm nom con cái gia đình cho chu toàn và nhẫn nại chờ thời là hơn. Vận bỉ, chớ tính chuyện mà hỏng. Nên chờ đợi ẩn nhẫn chờ thời. Cố nhân bạn bè đều mất cả, còn biết trông cậy vào đâu. Cầu danh lợi còn xa. Đánh số chẳng lợi. Biểu tượng: Chim. Số hên: 19, 9, 99, 91.

200.

Quẻ số 200 – THƯỢNG THƯỢNG

Phong Thiên Tiểu Súc Động hào Nhị Ngoại quái: Tốn Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Tạc thạch đắc ngọc, đào sa đắc kim. Nhãn tiền mục hạ, hà dụng trù trừ. b. Dịch nghĩa: Đục đá may thay được ngọc vàng, Đào trong đất cát gặp châu sang. Giờ đây mọi việc đều hay cả, Tính toán làm chi mệt xác thân. Đục đá may mắn được ngọc quý, đào trong đất cát lại được vàng. Hiện tình thế trước mắt là như vậy, còn chần chờ gì nữa.
271

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Khiên phục, cát.” (Dẫn dắt quay trở lại, tốt lành..) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về cuộc đời đang bình thản, bỗng nhiên xáng lạn. Có tượng quay lại con đường cũ thì mới tốt lành. Người cầu được quẻ này, thời vận đã đến lúc lên hương, mọi mưu tính cứ cố gắng tiến tới, sẽ gặp may mắn. Trong cuộc đời bình thản, bỗng nhiên rực sáng lạn. Phàm trăm việc vui mừng đều do ở chỗ bất ngờ xảy đến. Đấy quả là việc kỳ lạ. Tuy nhiên phải nhớ rằng rút cục chỉ có cái tâm quang minh chính đại mới có thể giải quyết được hoàn toàn mà thôi. Người xin được quẻ này cần phải biết yếu lý "đầy vơi" và cái nghĩa "khiêm ích" chớ nên quên bản lai diên mục các sự vật (tức là cái tính chất thực nằm trong mọi công việc). Người cầu được quẻ này, thật là đáng mừng. Vì quẻ nói thời vận của bạn đã đến lúc lên hương như cục đá được ngọc, đào cát gặp được châu báu, thiệt là may mắn thay. Vậy tất cả sự mưu tính cứ cố gắng tiến tới. Phần thành công ắt nằm trong tay trong một ngày gần đây, chẳng có gì đáng lo ngại. Tốt đẹp. Mọi sự đều gặp may mắn. Mua vé số. Đánh số rất hạp, khỏi cần tính, việc cũng đắc quả. Số hên: 2, 20, 22.

201.

Quẻ số 201 – HẠ HẠ

Phong Thiên Tiểu Súc Động hào Tam Ngoại quái: Tốn Nội quái: Càn a. Nguyên văn:

272

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Vô đoan phong vũ thôi xuất khứ, lạc tận chi đầu đào lý hoa. Đào bạn hữ nhân ca thả khốc, tri quân tâm sự loạn như ty b. Dịch nghĩa: Bỗng nhiên mưa gió giục tìm xuân, Rụng hết hoa cánh chẳng có gì. Bên cạnh vườn đào người hát giỡn, Biết ta tâm sự lắm ly bì. Bỗng nhiên mưa gió giục xuân đi, rụng hết hoa rồi chẳng còn gì. Bên cạnh vườn đào có người vừa ca vừa khóc, biết ai tâm sự rối như tơ. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Dư thoát bức, phu thê phản mục.” (Bánh xe rơi mất trục, vợ chồng cãi cọ nhau.) Theo ý thơ của Khổng minh, quẻ này chủ về tâm sự rối như tơ vò, mọi sự đều trở nên u ám. Người được quẻ này nên ẩn nhẫn chờ thời một cách triệt để. Những mưu cầu cảu bạn khó mà được toại ý. Chờ qua một thời gian nữa thì hay hơn. Cầu danh, cầu lợi đều nên chờ đợi. Quẻ này chủ Lưu Ly mất việc bàng hoàng chẳng có chỗ tựa nương, lang thang cầu bơ cầu bất như chó bị hỏa tai. Tâm loạn lòng rối như tơ vò. Người xin được quẻ này nên thực hiện chữ nhẫn triệt để. Ngoài ra không còn phương pháp nào khác. Ý quẻ nói rằng, việc cầu xin của bạn khó mà được toại ý bởi quẻ đã ẩn tả cảnh của bạn như trời xuân bỗng bị mưa gió làm cả vườn hoa trái tiêu tan chẳng còn cảnh xanh tươi như trước. Do đó, còn gì may mắn mà nói. Vậy nên bạn hãy giữ theo lối sống cũ, chớ nên vội vã và cao vọng, phải chờ qua một thời gian nữa là hay hơn. Ẫn nhẫn chờ thời. Đang bị hãm vận, thì còn làm gì được nữa. Cầu danh lợi nên chờ đợi. Đánh số chưa tiện. Số hên: 21, 2, 1, 10, 20.

273

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh 202. Quẻ số 202 – THƯỢNG THƯỢNG

Phong Thiên Tiểu Súc Động hào Tứ Ngoại quái: Tốn Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Quỳnh uyển nhất thời xuân, đình tiền hoa sắc tân. Truyền lai hảo tiêu tức, thảo mộc tận hân hân. b. Dịch nghĩa: Thảo vườn nay lại trở xuân thời, Trước cửa hoa thơm sắc liễu tươi. Tin tức rao truyền báo hỷ sự, Nước, cây mừng rỡ nói chi người. Vườn quỳnh xuân một thời, trước nhà hoa tươi thắm. Truyền đến tin tức tốt lành, cây cỏ bỗng hân hoan. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hữu phu. Huyết khứ dịch xuất. Vô cữu.” (Có điềm ứng là, nơi có máu chảy thì nên tránh xa. Hào này không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về mưu vọng sẽ thành tựu, có tin vui, công danh tại lợi không có gì không toại ý, nhưng phải đề phòng sự tranh chấp. Người được quẻ này thời vận đã đến, từ nay về sau mọi mưu tính ắt được thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý. Quẻ này chủ mưu vọng thành tựu, hân hoan vui mừng, công danh tài lợi, không có gì là không toại ý, giống in như cây cỏ được mùa khí ấm áp của mùa xuân giúp cho được nẩy cành xanh ngọn. Người xin được quẻ này cá cái tượng đãi cát. Thảo vườn xuân và cây có sắc màu thơm tươi, đó là cảnh xuân sắc vui tươi và đó cũng là quẻ ý cho biết hiện nay thời vận của bạn đó. Vậy
274

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh nghĩa là hiện nay, thời vận của bạn đã đến là hanh thông, từ nay về sau tất cả sự mưu tính ắt được gió xuôi thuận buồm, vạn sự như ý. Thời vận hanh thông. Vạn sự như ý sở cầu. Cứ tiến hành, ắt đắc quả. Đánh số hạp. Số hên: 2, 20, 22.

203.

Quẻ số 203 – HẠ HẠ

Phong Thiên Tiểu Súc Động hào Ngũ Ngoại quái: Tốn Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Môn ngoại sự trùng điệp, âm nhân đa ngộ hợp. Hiền nữ tuy trợ xảo, miễu miễu chung nan hạp b. Dịch nghĩa: Cửa ngoài sự việc điệp trùng, Ấm nhân hội ngộ tương phùng biết bao. Tuy hiền nữa giúp chẳng sao, Nhưng chung quy việc làm hao công trình. Ngoài cửa việc trùng điệp, âm nhân đa ngộ hợp. Vợ hiền tuy khéo giúp, nhưng rốt cuộc cũng khó hợp c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hữu phu, loan như. Phú dĩ kỳ lân.” (Có điềm ứng rằng, cùng nắm tay láng giềng tiến tới. Có sự giúp đỡ của láng giềng mới giàu có được.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về tuy ở nhà có vợ hiện phụ giúp đấy, nhưng vẫn khó ổn thỏa mọi việc. Người được quẻ này nên đề phòng miệng tiếng, vì vận trình còn hơi trắc trở cho nên cố làm đến đâu

275

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh cũng chưa được toại nguyện. Muốn thành công phải hợp tác với nhiều người. Cầu viêc, cầu tài còn xa. Quẻ này chủ chính không thắng tà, quả bất địch chúng. Tuy nhà có hiền phụ đấy, nhưng vẫn khó xếp đặt cho ổn thỏa mọi việc. Đây chính là lúc im hơi lặng tiếng ẩn dật qua ngày. Người xin được quẻ này nên đề phòng miệng tiếng, xa kẻ gian nịnh, bắt chước như Đào Tiềm đời Tần ẩn dật, xa lánh hết mọi người là hơn. Quẻ này cho biết vận trình còn hơi trắc trở dầu cố làm cầu mưu đến đâu trong lúc này vẫn chưa được toại nguyện mà lại hao công mất giờ nữa. Những người cầu được quẻ này tốt hơn là nên ngừng những việc đang mưu tính nhứt là việc khuếch trương kinh doanh. Vận bất tề, nên đình đốn công việc là hơn. Cưỡng cầu tính ắt chẳng đến đâu, còn hao công, tốn của là khác. Cầu việc còn lâu. Đánh số chưa thuận. Số hên: 2, 3, 23, 32, 30, 20.

204.

Quẻ số 204 – THƯỢNG THƯỢNG

Phong Thiên Tiểu Súc Động hào Lục Ngoại quái: Tốn Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Sự hữu hỳ, diện hữu quang. Chung thủy hảo thương lượng, hồ trung nhật nguyệt trùng. b. Dịch nghĩa: Công việc hanh thông tâm trí vui, Mặt mày sáng sủa nét tươi cười.
276

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Chung quy mọi việc dễ thương lượng, Bầu bí vinh hoa hưởng cuộc đời. Công việc có điềm vui, mặt mày sáng sủa tươi cười. Đầu cuối phải bàn bạc cho tốt, thì mọi việc sẽ tốt đẹp. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Ký vũ ký xứ, thượng đức tái. Phụ trinh lệ. Nguyệt cơ vọng, quân tử chinh, hung” (Đã mưa xong, trời tạnh rồi, còn kịp cày cấy. Hào này tốt cho phụ nữ. Lúc trăng tròn, đàn ông xuất chinh, có hung hiểm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về công việc trôi chảy, người cầu được quẻ này cuộc đời sắp lên hương đấy. Những mưu cầu sẽ thành đạt. Riêng đàn ông thì nên phòng họa tai bất ngờ, tránh chuyện tranh chấp, cãi vã. Quẻ này chủ tâm kiềm tính, đến đâu là cái lợi đến đó. Khi ý vui đã tới thì đâu còn biết năm tháng dài lâu nữa. Ấu cũng là nhờ công thành viên mãn, nên mới có cái thiện quả như vậy. Người xin được quẻ này nên đo sâu đò cao để giữ bằng được chung cục tốt đẹp cho đời mình. Người cầu được quẻ này, thực là may mắn vô cùng. Cuộc đời sắp lên hương đấy, tất cả việc cầu mưu chẳng có gì trở ngại mà là “Nhứt phàm phong thuận”. Và hơn nữa, những sự cầu mưu sẽ thành đạt hơn ngoài ý định. Câu thơ chót nói trong bầu bí chứa đựng vinh hoa. Nghĩa là sự cầu mưu sẽ được thần linh giúp đỡ, nên sự thành công ắt là huy hoàng vậy. Tốt đẹp. Thời vinh hoa, phú quý đã đến. Đánh số tốt. Số hên: 24, 2, 4, 42, 20, 40

205.

Quẻ số 205 – TRUNG TRUNG

Phong Trạch Trung Phu Động hào Nhất

277

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ngoại quái: Tốn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Ám khứ hữu minh lai, ưu tâm dự khả tài b. Dịch nghĩa: Mờ ám đi rồi đến rõ ràng, Ấu sầu tâm sự tự nhiên tan. Chung quy mọi việc thành vui vẻ, Hiện tại chớ nên mà nghĩ hoang. Chim kêu trên nhánh cây cao, người đi nơi bến cũ. Nửa đường việc chưa xong, trời xế chiều biến thành buồn bã. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Ngu cát, hữu tha bất yến.” (Yên vui tốt lành, có gì khác thì không yên ổn.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về trước lo sau vui. Người được quẻ này nên cố gắng làm đẹp lòng mọi người, vượt qua những khó khăn. Những mưu cầu của bạn hiện nay tuy chưa được vừa ý lắm, nhưng rốt cuộc sẽ đầu vào đó. Cầu danh, cầu lợi đều còn lâu. Quẻ này chủ sự cứu người té ra lại cứu mình báo ơn ai ngờ lại mang ơn. Trước lo sau vui, quả thực là một câu chuyện cười. Người xin được quẻ này nên cố gắng làm đẹp những khó khăn, khỏi lo không được hưởng phúc. Công việc cầu mưu của bạn cho hay hiện nay tuy chưa được vừa ý lắm còn hơi trắc trở, song rút cuộc việc đâu vào đó ắt sẽ vui vẻ thành đạt như ý cầu. Nhưng bạn phải một lòng với việc cầu, thì mới thành công, nếu không hậu quả có thể trái ngược như câu chót của quẻ thơ đã nhắn nhủ vậy.

278

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Việc tính hơi chậm, nhưng được thành tựu. Chỉ cần cố gắng là đạt. Cầu danh lợi còn lâu, nên chờ. Đánh số, cần tính kỹ. Số hên: 25, 5, 2, 20, 50, 52.

206.

Quẻ số 206 – TRUNG THƯỢNG

Phong Trạch Trung Phu Động hào Nhị Ngoại quái: Tốn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Bảo kính vô trần nhiễm, kim điêu dĩ tiễn tài. Dã phòng thiên hợp ý, chung bất nhạ trần ai. b. Dịch nghĩa: Mãnh Hổ nay đang chiếm núi sâu, Ra hang tiếng rống quỷ thần sầu. Tinh thần phấn chấn dương oai võ, Há sợ người đông giết hại đâu. Gươm quý không dính bụi, long chồn vàng đã may áo. Gặp nhau hợp ý trời, rốt cuộc chẳng nhiễm dơ. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Minh hạc tại âm, kỳ tử họa chi. Ngã hữu hảo tước, ngô dĩ mý chi.” (Chim hạc được gáy dưới bóng mát, chim hạc mái cất tiếng họa theo. Tối có rượu ngon, để chúng ta cạn chén.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng sẽ gặp được người tri kỷ, nhờ đó mà được hưởng sự giàu sang. Đây là một quẻ đại cát và đại lợi, những mưu cầu của bạn đều được toại ý, chẳng có gì đáng lo. Nhất là đường công danh ắt sẽ gặp nhiều may mắn.

279

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ này cho biết gặp được kẻ quang minh do đó ắt được hưởng sự kính quý vui vầy. Rồi đây trời lắng dân nghe, trời nhìn dân ngỏ, những hành vi của mình đều tương hợp với ý trời, như thế thì bao giờ mà có chuyện vất vả trần ai nữa. Đây là một quẻ đại cát và đại lợi. Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn đều được toại nguyện như ý và may mắn, chẳng có gì đáng lo âu cả, bởi trong ý quẻ nói rất rõ ràng rằng: hiện vận số của bạn như con cọp dữ đang chiếm cứ một núi sâu, đó là ý nói được địa lợi, có địa lợi tức là có ưu thế, tức nắm chắc phần thắng vậy. Như thế việc cầu xin lo chi không thành, nhứt là hai câu chót dương oai võ và chẳng sợ người đông, thì càng nói rõ về đường công danh ắt sẽ gặp may mắn vì số mệnh đó. Thời đến vang danh. Sự sự tốt đẹp, sở cầu. Biểu tượng: Cọp. Đánh số hạp. Số hên: 6, 2, 26, 62, 20, 60.

207.

Quẻ số 207 – TRUNG THƯỢNG

Phong Trạch Trung Phu Động hào Tam Ngoại quái: Tốn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Hòa hợp sự, đàm tiếu thanh. Hỷ âm tại bán trình, bình bộ đạp vân thanh. b. Dịch nghĩa: Hoa quỳ nở hướng phía đông, Trung thành nhứt chi son lòng biết bao. Cửa nhà mở rộng đón chào, Vui thay hưởng lạc thanh cao thái bình. Việc thì hòa hợp, nhưng có lời đàm tiếu. Dọc đường nói cười rộn ràng, bước chân thanh thản đạp mây xanh.
280

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đặc địch, hoặc cố, hoặc bãi, hoặc khấp, hoặc ca.” (Đắc thắng rồi, có người đánh trống làm vui, có người bắn tên trợ hứng, có người kích động bật khóc, có người cất tiếng hát vang.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về sự nghiệp đạt thành, mọi mưu cầu của bạn đều được thuận lợi, hanh thông, khong có khó khăn trở ngại gì. Cầu việc, cầu duyên, đều thành, cầu tài thì đắc lợi. Quẻ này chủ sự nghiệp thành đạt, không phí mất chút sức nào. Bằng trình đã có phận chứ chẳng phải chuyện ngẫu nhiên. Cho nên hễ cầu thì hẳn ứng, hễ tiến cũng được tốt. Người xin được quẻ này có cái tượng: hễ đến nơi thì được tiếp rước. Sự cầu xin của bạn thành đạt hanh thông không có khó khăn trở ngại và sự cầu xin chẳng những được thuận lợi mà còn đặng nhiều hạnh phúc nữa bởi ý quẻ cho hay bông quỳ đang hướng về mặt trời nở, người lại trung thành hết lòng và mở rộng cánh cửa đón chào ta, nhứt là câu chót nói rõ hưởng lạc thái bình. Vận thái vô cùng thành đạt, cầu mưu cầu duyên, cầu tài đắc lợi. Đánh số hạp. Số hên: 27, 72, 2, 7, 20, 70.

208.

Quẻ số 208 – HẠ HẠ

Phong Trạch Trung Phu Động hào Tứ Ngoại quái: Tốn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Hoa tàn nguyệt khuyết, kính phá thoa phân. Hưu lai hu vãng, sự thủy anh ninh. b. Dịch nghĩa:
281

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Trăng đã khuyết rồi hoa lại tàn, Kim thoa gãy bể kính tiêu tan. Từ đây nên nhớ đừng lui tới, Công việc mới yên và dễ dàng. Trăng đã khuyết, hoa lại tàn, trâm gãy, gương soi vỡ. Thôi đừng tới lui, thì việc bắt đầu yên ổn. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Nguyệt cơ vọng, mã thất vong. Vô cữu.” (Lúc trăng sắp tròn, con ngựa bỏ chạy. Hào này không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quả này chủ về điềm hung. Người được quẻ này cần phải giữ gìn cẩn thận mới mong thoát khỏi tai bay vạ gió. Thời vận của bạn hiện nay rất xấu, những mưu cầu của bạn khó mà toại nguyện trong lúc này. Quẻ này chủ hung triệu: Nhà cửa thì gây tai sinh họa, vợ chồng thì ly tán, tiền tài sự nghiệp thì thua lỗ thất bại, kiện tụng thì quan tư ức hiếp. Người xin được quẻ này cần phải giữ gìn, tự giới cẩn thận mới mong thoát khỏi tai bay vạ gió. Thơ quẻ phán rằng: Trăng khuyết hoa lại tàn, thoa gãy, kính bể nát, qua hai câu trên, thì người ta sẽ biết được thời vận của bạn hiện nay như thế nào rồi. Vậy những việc cầu xin của bạn khó được toại nguyện trong lúc này, còn riêng về bệnh hoạn cũng phải ra tâm cứu chữa, thì mới tránh được điều không may. Bế tắc, bất thông. Nên chờ vận thái đến là hơn, đánh số không hạp. Số hên: 28, 20, 80, 8, 2, 82.

209.

Quẻ số 209 – TRUNG THƯỢNG

Phong Trạch Trung Phu Động hào Ngũ Ngoại quái: Tốn
282

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Môn ngoại hảo âm lai, sinh ý ưng hữu khánh. Danh lợi cánh hữu thiên, nhạn hành chung chiết trận. b. Dịch nghĩa: Công danh lắm lắm đáng ghi, Nhưng trong thực tế có gì hân hoan. Tu hành chính quả mới mong, Trường xuân muôn thuở phước hồng dài lâu. Ngoài cổng có tin tốt, việc làm ăn có điều vui. Danh lợi có sự thay đổi, nhạn đưa tin chiến trận đã kết thúc. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hữu phu, loan như. Vô cữu.” (Điềm ứng rằng, nắm tay nhau cùng tiến lên. Hào này không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng minh, quẻ này có tượng mọi việc đều được như ý, buôn bán thì được hưng vượng. Những mưu cầu của bạn tuy được thông, nhưng phải hợp tác với người thì mới được bền. Quẻ này có tượng: Mọi việc đều được như ý, mậu dịch (như buôn bán) được hưng vượng. Kẻ gần thì vui, người xa thì tới tất cả đều giữ được sự tử tế hào hiếu thông cảm lẫn nhau. Tuy nhiên, người xin được quẻ này vẫn phải lo cái nỗi đau lòng của Khuất Nguyên thưở nọ, mà cần nên lưu tâm từng phút từng giây, mong tránh những điều bất hạnh. Quẻ nói công danh dù nhiều, mà trên thực tế lại chẳng có gì bởi trong cuộc đời chết là hết, chẳng đem theo, nên công danh tiền tài đều như mây khói, chẳng có gì đáng cả, nên người muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành là hơn. Ý quẻ dạy rằng việc cầu xin của bạn tuy được thông thái nhưng phải làm việc phước đức thì mới được hưởng bền. Cần tu hành, thì phú mới trường. Tiền tài, danh vọng như đám mây nổi giữa trời. Chết là dứt nợ ưu phiền. Đánh số tốt. Số hên: 29, 9, 2, 92, 20, 90.
283

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh

210.

Quẻ số 210 – TRUNG TRUNG

Phong Trạch Trung Phu Động hào Lục Ngoại quái: Tốn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Vạn lý hảo gian nan, phong sa tận nhật nhàn. Dĩ thôn câu thượng nhĩ, hà tất ngộ ba lan b. Dịch nghĩa: Núi non muôn dặm cảnh thanh bình, Bụi cát rãnh nhan trời sáng tinh. Cá đã nuốt mồi đâu dễ thoát, Xá chi sóng nổi gió thình lình. Núi non muôn dặm cảnh thanh bình, gió cát đã hết, được nhàn nhã. Cá đã cắn câu rồi, còn ngại gì sóng gió c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hàn âm đăng vu thiên. Trinh hung.” (Gà trống vỗ cánh gáy vang tới trời, Hào này hung hiểm. Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng hung hiểm, nhưng sẽ qua đi. Những mưu cầu của bạn đáng ra chẳng có gì trở ngại nhưng không may lại vấp phải chuyện lôi thôi, nhưng không đến nỗi thất bại, cần cố gắng. Cầu danh, cầu lợi đều đạt. Quẻ này khuyên ta: Đã vào được gia cảnh, ắt không để xảy ra vấp váp thất bại. Tuy nhiên, lúc nào cũng phải nhớ trong thì cốt giữ thiện tâm, ngoài thì cố làm thiện sự, có thế mới được lâu bền. Lúc thất ý, nếu bói được quẻ này thực rất ứng nghiệm.

284

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ý quẻ cho là việc cầu xin của bạn đáng ra chẳng có gì trở ngại nhưng không may lại vấp phải chuyện lôi thôi làm cho việc không được thuận lợi như trong quẻ dạy, là núi non thanh bình, trời sáng rạng không cát bụi và giống như cá nuốt lưỡi câu vậy, nhưng thình lình lại gặp sóng gió. Như vậy bạn muốn thành đạt thì tôi khuyên bạn hãy nên dễ dãi phần nào phàm khi nói đến việc gì hãy đối xử với nhau, phải biết người biết ta mới mong thành. Tốt, việc thành, nhưng đề phòng giờ chót. Không đến nổi thất bại, cần cố công. Cầu danh, cầu lợi đạt. Nhưng phải cố gắng hết sức mới nên. Đánh số được. Biểu tượng: Cá. Số hên: 21, 1, 2, 10, 20, 12.

211.

Quẻ số 211 – HẠ HẠ

Phong Hỏa Gia Nhân Động hào Nhất Ngoại quái: Tốn Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Song yến hàm thư vũ, chỉ nhật nhất tề lai. Tịch mịch yên lưu khách, tòng tư hạ điếu đài. b. Dịch nghĩa: Song yến ngậm thư múa nhảy hoài, Trông chờ nó đến là ngày mai. Nào ngờ nơi vắng giữ hành khách, Từ đó cần câu đã hết xài. Hai con chim yến ngậm thư nhảy múa, chỉ cái ngày cùng đến. Nơi nào vắng lại giữ khách, từ đó cần câu đã xếp xó. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
285

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Nhàn hữu gia. Hối vong.” (Đóng cửa nhà cẩn thận, khó khăn đã hết.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về có tin mứng tới. “Cần câu đã xếp xó” là vì Khương Tử Nha bỏ nơi ẩn dật ra giúp Vũ Vương, và làm đến chức Quốc sư. Người được quẻ này có hy vọng gặp hội phong vân, thành đạt công danh, nhưng phải trải qua nhiều gian nan, vất vả. Quẻ này có cái tượng: Xuất u cốc mà lên cây kiều mộc. Đôi én ngậm thư, đó là đem tin mừng tới. Câu thứ 3 nhắc tới tích Nghiêm Tử Lăng. Còn câu thứ 4 nói đến chuyện Khương Tử Nha. Lặng bỏ nơi ẩn dật đi giúp Hán Quang Võ mà làm đến Quốc Sư. Nhờ vứt cần câu, bỏ phiến đá trên sông Vi mà trở thành thượng phu Văn Võ Vương nhà Châu. Người xin được quẻ này có hy vọng gặp hội phong vân. Về việc cầu xin của bạn, theo ý quẻ cho hay thì khó được vừa ý như bạn mong muốn, công việc hiện đang trông đợi chắc thất bại nhiều hơn thắng lợi. Vì câu thứ ba trong quẻ tả cảnh người khách đi đường hiện bị lạc giữ nơi vắng, và câu thứ tư nói cần câu hết xài, nghĩa là người hành khách không đi đến nơi, và không cần câu, thì lấy gì câu được cá vậy. Bế tắc. Tin âm vắng bặt. Chờ đợi vận thái là hơn. Biểu tượng: Chim. Đánh số e cháy túi. Số hên: 11, 21, 1, 2, 12

212.

Quẻ số 212 – TRUNG THƯỢNG

Phong Hỏa Gia Nhân Động hào Nhị Ngoại quái: Tốn Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Vọng khứ kỷ trùng san, cao thâm tiệm khả phan. Cử đầu thiên thượng khan, minh nguyệt tại nhân gian. b. Dịch nghĩa:
286

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Dòm ngó quả là núi mấy trùng, Cao châm cách trở khả lần thông. Ngửng đầu nhìn lại trời xanh nọ, Trăng sáng nhân gian chiếu khắp vùng. Nhìn xa núi non trùng điệp, cao thâm cách trở nhưng leo dần lên thì cũng được. Ngẩng đầu lên trời, trăng sáng nhân gian chiếu khắp nơi. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Vô du toại, tạc trung quỹ. Trinh cát.” (Trong nhà không mát mát gì, đó là do nữ chủ nhân kéo giữ gìn. Hào này cát lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về chỉ cần dốc sức ra mà làm thì sẽ đạt tới thành công. Những mưu cầu của bạn thoạt nhìn thì thấy rất khó khăn, nhưng nếu không nản chí, cứ theo đuổi tới cùng thì sẽ thành tựu lớn. Quẻ này cho biết: Công việc coi như khó mà thực ra lại dễ, chỉ cần dốc thực lực ra mà làm tới, khỏi ngại không đạt tới thành công. Trời xanh, trăng sáng, tượng trưng cho cảnh Tiên, cảnh Phật, cho nên đối với người khổ hạnh tất nhiên chẳng còn gì phải vất vả khó khăn mới tới những kết quả siêu phàm này. Người xin được quẻ này sẽ đem hết mình mà thực hiện để tìm lấy hiệu quả tốt đẹp cho mình. Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn bắt đầu ngó thấy rất là khó khăn như cách xa mấy trùng núi núi cao đấy, nhưng nếu người không nản chí cứ theo đuổi, thì thành công ắt không khó chi đâu, như câu hai của quẻ có nói dù núi cao biển sâu cũng lần lần vượt qua và sự thành công to tát như trăng chiếu khắp nơi vậy. Trước khó, sau dễ. Thành đạt lớn, cứ tiến tới. Đánh số đẹp. Số hên: 2, 12, 1, 21, 22.

213.

Quẻ số 213 – TRUNG THƯỢNG

Phong Hỏa Gia Nhân Động hào Tam
287

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ngoại quái: Tốn Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Dụng chi tắc hành, xả chi tắc tàng. Nhất kỵ xuất trùng quan, giai âm chỉ xích gian. b. Dịch nghĩa: Dùng thì sẽ ắt nên công, Nếu mà từ khước, hư không chẳng còn. Khi cưỡi ngựa, khỏi núi non, Tin lành trước mắt, vận son sắc màu. Được dùng thì hành động, bị bỏ thì lui về ẩn. Một khi cưỡi ngựa ra quan ải, thì tin vui chỉ trong gang tấc. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Gia nhân hác hác. Hối, lệ, cát. Phụ tử hi hi, chung lận.” (Người trong nhà buồn bã kêu gào. Hào này tuy có khó khăn, hung hiểm. Nhưng ucoois cùng tốt đẹp. Còn người phụ nữ trong nhà cứ lo vui chơi, cuối cùng có lo lắng.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về việc tiến thoái ở đời. Người được quẻ này hễ ra khỏi nhà là có tin vui. Càng đi xa thì càng có lợi. Những mưu cầu của bạn đều có thể làm nên, nhưng phải quyết chí, cố công mới được. Bước đầu có gặp khó khăn, cũng ráng sức tìm cách vượt qua rồi sẽ gặp may mắn. Hành tang tức là xuất xứ: "Dụng chi tắc hành, xã chi tắc tàng". Xuất tức là xuất thế: đi ra ngoài đời như tu hành ẩn dật. Xử tức là xử thế: đi vào đời như làm quan, hoạt động tranh đua với đời. Quẻ này chủ việc tiến thoái ra vào. Tuy bảo rằng mọi việc do tiền định, thế nhưng vẫn phải lo tính tiến lui ra vào. Người xin được quẻ này cứ hễ xuất quan ra khỏi nhà là có giai nhân tới. Như thế có nghĩa là càng đi xa thì càng lợi cho mình. Người con trai chí ở 4 phương thiết tưởng chớ nên lưu luyến gia đình mà lỡ dịp.
288

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ý quẻ nói rằng, những sự cầu mưu của bạn đều có thể làm nên, nhưng phải quyết chí dốc lòng, cố công mới được, đừng nên hai bụng vá lưng chừng thì mới được. Đồng thời, bước đầu chỉ có gặp khó khăn, cũng ráng sức tìm cách vượt qua rồi sẽ gặp may mắn đấy, như quẻ thơ đã nói, khỏi núi non tin lành trước mặt vậy. Việc gần thành chớ nản chí. Vận may đến rồi còn lo gì? Biểu tượng: Ngựa. Đánh số hên. Số hên: 2, 1, 3, 31, 13, 21, 12, 32.

214.

Quẻ số 214 – TRUNG THƯỢNG

Phong Hỏa Gia Nhân Động hào Tứ Ngoại quái: Tốn Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Tích đức thi công hữu tử tôn, sát ngưu tế thánh cập linh thần. Công danh lưỡng tự thành toàn nhật, hồi thủ san hà vạn vật tân. b. Dịch nghĩa: Tích đức thi công hữu tử tôn, Sát nhau tế thánh cập linh thần. Công danh lưỡng tự thành toàn nhật, Hồi thủ san hà vạn vật tân. Tích đức thi ơn thì con cháu được hưởng phước, làm bò cúng tế thần linh. Hai chữ công danh sẽ được thành tựu, khi quay đầu lại nhìn thấy vạn vật núi sông đều đổi mới c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Phú gia. Đại cát.” (Gia đình giàu có. Hào này rất tốt.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về rồi đây bạn sẽ đắc chí. Người được quẻ này nên nhớ rằng vinh quang mà mình có được là
289

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh nhờ ở công đức tích thiện. Những mưu cầu của bạn, phải lấy việc thiện làm gốc, nếu làm được như thế ắt là cấu có ứng. Quẻ này chủ rõ rồi đây mình đắc chí, mọi người đều sửng sốt, nhìn nhau tự hỏi, không còn cái nhìn bằng nửa con mắt như ngày xưa nữa. Quả thực là hai hoàn cảnh phân chia rõ rệt, như trời vực cánh chia cao thấp. Mổ trâu tế thần dụng ý tạ ơn trời đất quỷ thần. Người xin được quẻ này nên nhớ rằng hạnh phúc vinh dự sở dĩ có được là nhờ ở công trình, tích thiện, nếu không, ắt khó thành toàn dụ được. Những sự cầu mưu của bạn, phải lấy thiện làm căn bản, lúc đó mới có thể thành đạt nguyện cầu, đó là lời dạy của quẻ, nếu làm được như thế ắt hữu cầu tất ứng. Thực vậy, làm ơn cho người ta, tự nhiên được người thương mến, mà việc khó khăn của mình ắt người sẽ giúp ta. Vậy lo chi không giải quyết được công việc. Tu nhân tích đức, việc thành công ắt đạt. Đánh số thông hạnh. Số hên: 2, 14, 41, 21, 24, 1, 4, 42.

215.

Quẻ số 215 – HẠ HẠ

Phong Hỏa Gia Nhân Động hào Ngũ Ngoại quái: Tốn Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Thế lộ thả bình di, vân trung nhất nhạn phi. Đào hoa kinh sấu vũ, thủy bạn nữ tần đề. b. Dịch nghĩa: Phải ra sức chớ ỷ ta, Hãy nên ẩn nhẫn bước qua cửa sầu. Hang con cóc lại thả câu, Trên cây bắt cá, xây lầu trên mây.
290

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Đường đời nào bằng phẳng, trong mây một nhạn bay. Hoa đào sợ mưa gió phũ phàng, bờ nước thiếu nữ khóc tỉ tê. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Vương giả hữu gia. Vật tuất, cát.” (Vua đến tế tự nơi gia miếu. Không nên lo lắng, hào này rất tốt.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng họa tới nơi, bao mộng tưởng đều khó thành. Người được quẻ này phải mau mau tu tỉnh, cúng tế gia tiên để cầu phù hộ. Những mưu cầu nên cố gắng mà làm, và đừng quá cao vọng. Tính toán phải tùy sức tùy tài của mình thì không sao. Câu đầu ý nói đường đời được bình an vui tươi. Câu hai ý nói anh em chết chóc chia ly. Câu ba ý nói vợ con gia đình tán vong tan tác. Còn câu chót ý nói bị thủy tai hỏa hoạn sạch không. Vậy quẻ này báo cho ta biết họa tới nơi, bao mộng tưởng đều không thành. Bởi thế, Người xin được quẻ này phải mau mau tu tỉnh, cầu mong tránh gở được phần nào. Theo quẻ thơ nói: Bạn hãy nên cố gắng mà làm, và đừng đạt cao vọng quá, thì mới được thư thả phần nào. Nếu không kết quả cầu sự cầu của bạn ắt như thả câu trong hang cóc, bắt cá trên cây và xây lầu trên mây, rút cuộc chỉ là hư không, mà lại tốn công hao sức thôi, chẳng ích lợi gì cả. Cao vọng quá ắt xôi hỏng bõng không. Tính toán phải tùy sức tùy tài. Đang bế tắc, chờ đợi, nên thực tế, đánh số dỡ. Biểu tượng: Chim. Số hên: 2, 1, 5, 15, 21, 25, 52,12.

216.

Quẻ số 216 – HẠ TRUNG

Phong Hỏa Gia Nhân Động hào Lục Ngoại quái: Tốn Nội quái: Ly a. Nguyên văn:

291

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Môn ngoại khởi can qua, thân cừu lưỡng bất tri. Chu y lâm nhật nguyệt, thủy giác tiếu ha ha. b. Dịch nghĩa: Trong nhà nay lại can qua, Thù địch hai đàng, chẳng chịu hòa. Hãy đợi chu ý lắm nhựt nguyệt, Bây giờ mới thể cười ha ha. Bên ngoài nhà nay lại nổi can qua, thù bạn hai đàng thật khó biết. Hãy đợi áo đỏ lâm nhật nguyệt, bấy giờ mới có thể cười ha ha. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hữu phu, uy như. Chung cát.” (Có điềm tượng uy phong lẫm liệt. Hào này cuối cùng tốt.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về có sự tranh chấp. Người được quẻ này chớ tách nhân tình thế thái mà chỉ nên cố gắng phân biệt thị phi. Những mưu cầu của bạn còn gặp nhiều lôi thôi, chưa được thuận ý, phải chờ đến khi có quý nhân đến giúp thì công việc mới trôi chảy. Quẻ này chủ gia đình bất hòa, huynh đệ khích tướng, vợ chồng ngủng nghỉnh, tình trạng này sở dĩ có chỉ tại chê mình hèn. Nhưng một buổi sáng đẹp trời, áo gấm về làng, võng lộng nghênh ngang, công danh lừng lẫy, lúc đó gia đình mới mặt mày vui vẻ, đón rước linh đình. Người xin được quẻ này chớ trách chi nhân tình thế thái mà chỉ nên cố gắng xây dựng bản thân để có chút huy hoàng mà thôi. Quẻ nói trong nhà này nổi binh đao thân thù hai đàng không chịu nói hòa, đó là ý nghĩa trong việc cầu xin còn gặp nhiều lôi thôi chưa được thuận ý mà phải chờ đến khi có quý nhân nương dẫn đường đi nước bước thì lúc đó công việc mưu tính mới trôi chảy thông suốt. Bạn nên bền lòng chờ đợi chớ nên vội vã, thì lần lần sẽ thấy hanh thông và có thể thành đạt sở cầu. Lôi thôi, dang dở, e bị quan sự. Đề phòng và cẩn thận chờ đợi, vận chưa thông. Đánh số dở. Số hên: 2, 1, 6, 61, 12, 21, 26.
292

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh

217.

Quẻ số 217 – TRUNG THƯỢNG

Phong Thủy Hoán Động hào Nhất Ngoại quái: Tốn Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Hữu nhất nhân, hoạch nhất lộc. sự đoàn viên, môn ngoại sách. b. Dịch nghĩa: Người này quả thực tài, Bắt được một con nai. Tất cả việc toàn vẹn, Vận may chờ cửa ngoài. Có một người, bắt được một con nai. Việc sẽ toàn vẹn, hãy tìm ở ngoài cửa. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Dụng chửng mã tráng. Cát.” (Ngồi trên con ngựa khỏe mạnh. Hào này cát lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng bắt được “nai”, “nai” tức là “lộc”, cũng là “tài lộc” (người Trung Hoa thường lấy “nai” để tượng trưng cho “tài lộc”, vì hai chữ này đồng âm.), đã có lộc rồi thì việc sẽ vui vẻ. Những mưu cầu của bạn sắp được hanh thông, cầu việc ắt được như ý, nhưng bạn phải cố gắng thì mới thành công mỹ mãn. Một khi thời vận tốt đến thì người phải bước ra ngoài để đón lấy. Con hươu chữ Hán gọi là Lộc: Lốc cùng âm với lộc (tài lợi bổng lộc). Đã có tài lộc thì gia đình sao chẳng đoàn viên vui vẻ như nơi chợ búa nhộn nhịp tưng bừng. Đây là một hào được coi như trung cát.

293

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Những việc cầu xin của bạn theo quẻ thơ trên ẩn tả cho rằng vận trình được hanh thông, tất cả việc cầu mưu ắt được như ý định nhưng bạn nên cố gắng bỏ công, thì mới thành công mỹ mãn, vì câu thơ chót nói vận may chờ cửa ngoài, vận đã đến mà người phải bước ra ngoài đón lấy. Thời vận đến, nên cố gắng sức và hãy đón lấy chớ để mất. Đánh số thông. Số hên: 17, 27, 21, 72, 12, 2, 1, 7.

218.

Quẻ số 218 – HẠ HẠ

Phong Thủy Hoán Động hào Nhị Ngoại quái: Tốn Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Nhĩ vãng vô du lợi, hoa khai hựu cập thu. Nghiêm sương vật tiến chí, thoái bộ bất tồn lưu. b. Dịch nghĩa: Ra đi chẳng có lợi gì, Mùa thu hoa nở còn gì sắc hương. Đâu đâu sương phủ đầy đường, Rút lui để khỏi đau thương hận buồn. Đi xa chẳng có lợi gì, hoa nở rồi lại đến mùa thu. Sương mù chớ nói đến, hãy lui bước, dừng ở lại. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hoán bôn kỳ cơ. Hối vong.” (Nước chảy vọt lên thềm cao. Khó khăn đã qua.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về đi xa thì bất lợi, mọi việc đều chẳng thuận. Giao dịch buôn bán thì lỗ vốn, gia nghiệp thì lao đao. Người được quẻ này nên gấp rút quay về, nếu còn liều kĩnh tiến tới
294

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh thì thế nào cũng gặp bất trắc. Nếu tính toán kỹ lưỡng, những mưu cầu của bạn ắt sẽ được như ý định, nhưng bạn nên cố gắng bỏ ra nhiều công sức thì mới thành. Quẻ này chủ sự ra đi nhưng bất lợi, mọi việc đều chẳng thuận lợi tí nào. Giao dịch buôn bán thì lỗ vốn, gia nghiệp thì điêu linh. Phải nên gấp rút về để cố thủ, ấy thế mà chưa chắc đã giữ gìn được gì. Trái lại, còn liều lĩnh tiến hành thì thế nào cũng gặp bất trắc. Người xin trúng quẻ này cần nhớ để làm răn. Những việc cầu xin của bạn theo quẻ thơ trên ẩn tả cho rằng vận trình được hanh thông, tất cả việc cầu mưu ắt được như ý định nhưng bạn nên cố gắng bỏ công, thì mới thành công mỹ mãn, câu thơ chót nói vận may chờ cửa ngoài, nghĩa là vận đã đến người phải bước ra ngoài đón lấy. Thời vận đến, nên cố gắng sức và hãy đón lấy chớ để mất. Đánh số thông. Số hên: 17, 27, 21, 72, 12, 2, 1, 7.

219.

Quẻ số 219 – TRUNG THƯỢNG

Phong Thủy Hoán Động hào Tam Ngoại quái: Tốn Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Tân nguyệt vi câu, thanh phong tác tuyến. Cử võng yên ba, cẩm tiên dị kiến. b. Dịch nghĩa: Trăng mồng ta lấy làm câu, Gió thanh làm chi, chẳng sầu không may. Lưới chài sống động cũng hay, Dù là biển động bắt ngay dễ dàng.

295

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Trăng non làm lưỡi câu, gió mát làm dây. Lưới chài phủ sóng nước, cá bạc là dễ tìm. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hoán kỳ cung. Vô hối.” (Nước chảy vọt tới thân thể. Hào này không có gì rủi ro.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về phàm cầu việc gì đều phải biết thích ứng và tận dụng hoàn cảnh. Ngoài ra, lời thơ cũng ám chỉ ràng vào đầu tháng việc mưu cầu sẽ thuận lợi hơn. Thời vận đã thông, cứ tiến hành công việc. Ba câu trên miêu tả cảnh thâm sơn cùng cốc, yên hà phong nguyệt, nói người quân tử lui về ẩn dật, bắt chước ngư ông cất vó nơi khỏi sóng, ngắm trăng trong cảnh khuya, hóng gió mát buổi trưa hè. Còn câu sau ngụ ý không nên gặp kẻ đại nhân, mà chỉ nên tùy ngộ nhi an (tùy theo cảnh ngộ mà an vui với cái đạo của thánh hiền). Người xin trúng quẻ này chỉ nên lui về ẩn dật, gặp các bậc đại nhân rất bất lợi đó. Quẻ này ý chỉ rằng, phàm cầu việc gì đều phải biết tận dụng hoàn cảnh chung quanh. Cũng như về thiên thời phải nắm lấy, thì mới dễ dàng thành công. Như quẻ nói trên lấy trăng mồng làm câu, lấy gió làm dây câu, để bắt cá trong biển vậy. Và mặt khác, quẻ cũng ám chỉ rằng cầu mưu vào đầu tháng thì thuận lợi hơn. Thời vận thông cứ tiến thành. Đánh số tốt. Số hên: 2, 1, 9, 91, 92, 12.

220.

Quẻ số 220 – HẠ TRUNG

Phong Thủy Hoán Động hào Tứ Ngoại quái: Tốn Nội quái: Khảm a. Nguyên văn:
296

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Tiên quan tỏa, tục đề phòng. Tiểu tiết bất tri giới, nhân tuần thành cự ương. b. Dịch nghĩa: Trước tiên phải rõ điều cần, Đề phòng tiểu tiết mới lành, mới yên. Nếu không biết giữ điều kiêng, Tai ương đưa tới rất phiền ngay. Trước tiên phải đóng cửa lại, sau đó tiếp tục đề phòng. Việc nhỏ mà không cảnh giác thì sẽ thành tai ương lớn. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hoán kỳ quần. Nguyên cát. Hoán hữu khâu, phỉ di sở tư.” (Nước chảy vọt tới bên xe. Hào này rất cát lợi. Nước chảy vọt tới cái gò, thật khó tưởng tượng nổi.) Theo ý thơ của Khổng minh, quẻ này chủ về phải giữ gìn và đề phòng từ những điểu nhỏ nhặt, để ngăn ngừa những tai họa lớn. Người được quẻ này việc gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ, thì mới tránh được điều không hay xảy ra. Những mưu cầu của bạn là hơi khó thành, vì vậy nên cẩn thận từng tý, chớ nên sơ ý mà hỏng việc. Mọi sự đều chưa thông, nên cố gắng nhiều.) Giữ lời cũng như đề phòng, cả hai điều chỉ sợ người ta vấp ngã mang khốn, nhất trong khi không chấp thuận hành động khiến lụy tới đức lớn. Hai câu chót bất quá chỉ là những câu chú ước cho mạnh nghĩa hai ý trên đó thôi. Người xin được quẻ này nên chú ý tích cực thực hiện. Theo ý quẻ cho hay phàm người cầu xin việc gì trước hết phải hiểu rõ trên phương diện cần thiết, nghĩa là nắm vững trọng tâm, công việc cũng phải suy nghĩ cho kỹ, thì mới tránh được việc không hay xảy ra. Cũng như mới mong thâu lượm được kết quả tốt đẹp. Vậy việc cầu xin của bạn hơi khó đấy, nên phải cẩn thận đo lường cho kỹ chớ nên sơ ý thì hỏng. Cần nắm trọng tâm công việc và nghiên cứu kỹ, mới nên. Cầu mọi sự chưa thông. Nên cố gắng. Đánh số, chưa mấy thông. Số hên: 22, 20, 2.
297

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh

221.

Quẻ số 221 – HẠ THƯỢNG

Phong Thủy Hoán Động hào Ngũ Ngoại quái: Tốn Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Yến ngữ oanh đề, hoa khai mãn viên. Ỷ lan xuân thụy giác, vô ngữ kiểm sầu nhan. b. Dịch nghĩa: Hoàng oanh chim én ào ào, Vườn hoang rực rỡ xuân màu sắc hương. Dựa lan can mộng hoàn lương, Thiết tha trong dạ buồn thương ý tình. Chim oanh chim én thi nhau hót, hoa nở đầy vườn. Dựa lan can ngủ mà mơ giấc mộng xuân, mặt mày buồn bã, chẳng nói lời nào. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hoán hãn kỳ, đại hào. Hoán vương cư. Vô cữu.” (Nước chảy mênh mông, tiếng động ầm ầm. Nước vọt tới nơi quân vương trú ngụ. Hào này không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng của một hoàn cảnh vui thú bình thường, nếu còn ra sức vun đắp thì có thể nói đó là cảnh hưng thịnh. Người được quẻ này cần nên biết đủ mà dừng, chớ đứng núi này trông núi nọ. Cảnh tình hiện nay là đang lúc gặp thời, lẽ ra phải thừa dịp này mà phấn khởi tinh thần để làm việc, chớ đừng có than trời trách đất. Quẻ này chỉ cái tượng của một hoàn cảnh bình thường, an hưởng tự nhiên, tha hồ vui thú nhàn lạc, chẳng thèm để ý tới thị phi, đắc thất. Nếu lại còn vun trồng cây đức, tô bồi cành nhân, thì có thể nói đó chính là triệu
298

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh chứng của cả một cuộc hưng thịnh. Người xin được quẻ này cần nên giữ câu "Tri chỉ bất nhục" (biết đủ mà ngừng lại thì không bị nhục). Ý quẻ nói rằng hiện thời chim mừng, hoa nở đã báo xuân về tới nhân gian nhưng bạn còn say mê với giấc ngủ để ráng quên những u sầu, người xin được quẻ này đang lúc gặp thời lẽ ra phải thừa dịp này phấn khởi tinh thần đề mưu đó sự nghiệp nhưng lại cầu an và than thở. Căn cứ vào lời dạy của quẻ, bạn hãy cố tạo hoàn cảnh mến người mến cảnh, tùy thuộc vào hoàn cảnh mà hành động. Có câu nhân định thắng thiên, hãy suy nghĩ câu đó ắt hữu ích hơn.

222.

Quẻ số 222 – TRUNG THƯỢNG

Phong Thủy Hoán Động hào Lục Ngoại quái: Tốn Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Lao tâm lao tâm, lao tâm hữu thành. Thanh phong tá lực, hoàn tiếu tiền đình. b. Dịch nghĩa: Lao tâm nữa lại lao tâm, Lao tâm vất vả cố làm mới nên. Hãy nhờ sức gió phụ bên, Tương lai vui vẻ mới đều sự công. Vất vả tâm trí nhiều, vất vả tâm trí thì mới làm nên, Hãy nhờ thêm sức gió mát, thì có thể vui tươi xán lạn. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hoán kỳ huyết khứ địch xuất. Vô cữu.” (Nước chảy cuốn đi vết máu cũ, chảy đến nơi xa. Hào này không có tai họa.)
299

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về có lao tâm khổ trí, phải vất vả nhiều thì mới được nên. Nếu được nhiều người giúp sức thêm thì càng thành tự lớn. Mọi xui rủi đã qua, không có gì phải lo ngại. Quẻ này nói: Có lao tâm khổ trí thì công việc mới thành tựu, và quyết chắc không một việc gì là không xong. Nếu được sức nhiều người giúp thêm thì tự nhiên được phúc vô bờ bến. Người xin được quẻ này quả thực là "Hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân" cứ hễ có công là được hưởng phúc. Bạn xin được quẻ này thì phải vất vả bận tâm thật nhiều với việc cầu mưu thì mới được nên phận. Ngoài ra, còn phải nhờ sức của kẻ khác đỡ thì tương lai mới sáng lạng hơn. Theo ý quẻ này thì bạn hãy dẹp mọi sự tự ti mặc cảm để nhận sự giúp đỡ của kẻ khác và mình cũng phải ra công cố gắng, thì ắt thành danh toại. Tuy lao tâm, khổ trí, nhưng việc thành. Chỉ cần có sự giúp đỡ của người, thì hay. Đánh số, được nhưng ít lợi. Số hên: 22, 2, 20.

223.

Quẻ số 223 – HẠ HẠ

Phong Sơn Tiệm Động hào Nhất Ngoại quái: Tốn Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Tiến bộ thả bồi hồi, xuân phong liễu nhứ suy. Thủy tân hành khách quyện, châm bạn đa nghi thai. b. Dịch nghĩa: Sao đang bước tiến lại ngừng, Gió xuân thổi liễu lưng chừng lay lay.
300

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Mé sông hành khách mệt thay, Đêm khuya ôm mối sầu tây nản buồn. Đang tiến bước vào bỗng đi quẩn đi quanh, gió xuân thổi nhành liễu phất phơ. Bến sông hành khách mệt mỏi, ngủ ở bờ nước mà ôm mối sầu. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hồng tiệm vu can. Tiểu tử lệ, hữu ngôn, vô cữu.” (Chim hồng nhạn từ từ bay đến bờ nước. Trẻ nhỏ đối diện nguy hiểm, có việc buồn bực, nhưng không đến nỗi tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về trong cái cát có cái hung, vận mệnh chưa thông, lòng người chưa dứt khoát. Cảnh tình của bạn lẽ ra đang vui vẻ, nhưng vì bạn mưu tính lừng chừng, thiếu quả quyết nên thời vận tở nên kém đi. Bạn cần phải cố gắng và chuyên tâm quả quyết thì mới thâu lượm được kết quả tốt đẹp. Quẻ này chủ trong cái cát có cái hung, mệnh vận chưa thông. Đường vào ba thực khó đi, lại còn có cái ý đổi rời nhưng không quyết, phiêu bạt vô định. Người xin được quẻ này cần phải mười phần lưu ý mới được. Cảnh tình của bạn lẽ ra đang ở trong cảnh vui vẽ không có phiền não, nhưng vì bạn mưu tính lưng chừng. Vì thiếu sự quả quyết cho nên cảnh tình trở nên kém đi và bạn trở nên buồn nản. Do đó những việc cầu mưu cần phải cố gắng và chuyên tâm quả quyết mà làm mới thâu lượm được kết quả tốt đẹp. Đáng lẽ hay, hóa dở. Vì tại ta, cần phấn đấu, thì cuộc đời mới nên hương. Đánh số không hạp. Số hên: 2, 3, 23, 32.

224.

Quẻ số 224 – TRUNG TRUNG

Phong Sơn Tiệm Động hào Nhị
301

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ngoại quái: Tốn Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Ngọc thạch do chung muội, na kham tiểu hối đa. Chung vô cữu, tiếu ha ha. b. Dịch nghĩa: Ngọc thạch tuy rằng có ám mờ, Đâu cần lo nghĩ việc nhỏ đó. Bàn đi tính lại chung vô lối, Vui vẻ cười to chớ dại khờ. Ngọc thạch tuy có vết mờ, nhưng đâu cần nghĩ đến việc nhỏ đó. Rốt cuộc chẳng sao cả, cười ha ha. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hồng tiệm vu bàn, ẩm thực khan khan. Cát” (Chim hồng nhạn từ từ bay đến bờ đất, có uống ăn, thật tự đắc. Hào này tốt đẹp) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về có sự không hài lòng, nhưng về sau không sao. Cuối cùng vẫn có thể vui cười. Người được quẻ này xử sự cần phải có thái độ ung dung, tự biết hài lòng với cái mình có, chứ không nên lo lắng buồn phiền làm gì. Những mưu cầu của bạn, được mất đều là do mình định, đừng thối chí, tiếp tục tiến tới. Quẻ này có cái tượng: Hiện thường có những tiểu hối (điều hối hận ăn năn nhỏ). Bởi thế cho nên viên ngọc nằm trong đá vẫn còn bị che lấp không sáng tỏ được. Tuy nhiên về sau vẫn giữ được không lỗi lầm gì. Cuối cùng vẫn có thể vui cười hể hả. Người xin được quẻ này xử sự nên phải lấy việc trầm định tinh thần làm quý, cũng cần phải có thái độ thung dung để bổ túc vào, chứ không nên lo lắng buồn phiền làm chi. Quẻ thơ nói rằng: Loại ngọc thạch vốn là loại vật quý, sáng, chói, nhưng có khi sắc màu của nó vẫn bị ám mờ, chớ nên lấy làm kỳ lạ và đừng xem trọng những điều nho nhỏ bất ngờ.

302

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ý quẻ muốn nói rằng: Sự cầu xin của bạn đắt thất đều do mình định lấy không nên kêu ngạo, cũng đừng thối chí. Cứ tiếp tục tiến tới. Thành công ắt về ta. Vậy sự cầu xin của bạn cố gắng đi sẽ được toại lòng. Xưa có câu hữu chí cảnh thành. Hãy nên lấy làm kim chỉ năm đó. Chớ lo chuyện tiểu tiết, công việc đã tính, cứ thực hành đi. Thì sự ắt thành. Đánh số được. Số hên: 22, 4, 42, 24.

225.

Quẻ số 225 – TRUNG TRUNG

Phong Sơn Tiệm Động hào Tam Ngoại quái: Tốn Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Thùy dực dao thiên khứ, giai nhân tị nạn hành. Nhất đồ kinh tế ý, hựu thị mãn viên xuân. b. Dịch nghĩa: Vươn cánh tung trời bay tít xa, Đều vì tránh nạn khỏi ma tà. Nếu người tính toán được chu đáo, Xuân sắc đầy vườn vui khúc ca. Vỗ cánh ở chân trời xa, đều vì lánh nạn tai. Nếu tính toán chu đáo một đường, thì lại là xuân sắc đầy vườn. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hồng tiệm vu lực, chinh phu bất phục, phụ dựng bất dục. Hung, lợi ngự khấu.” (Chim hồng nhạn từ từ bay đến chỗ đất cao. Chồng đi chinh chiến không quay về, người vợ không thể nuôi con cái. Hào này hung hiểm. Nhưng có lợi về việc chông giặc cướp.

303

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng biết nạn mà tránh. Hiện nay thời vận của bạn tuy chưa được hanh thông, mà phải trôi nổi vô định, để ẩn tránh rủi ro, nhưng nếu người bnieets tính toán khéo léo thì sau này sẽ được thịnh vượng. Bạn hãy chờ một thời gian ngắn nữa và xử sự cho khôn khéo thì việc ắt thành. Quẻ này có cái tượng: Biết khó mà rút lui. Tuy nhiên chẳng bao lâu lại thấy được đời lưu ý tới đem dùng. Cho nên vườn lài thêm hoa, sắc xuân càng thắm đượm, chẳng có giảm cảnh huy hoàng thưở nọ. Người xin quẻ này chủ nắm giữ một trách nhiệm rất lớn, nói đúng hơn là một đặc nhiệm chẳng phải dễ đối với mọi người. Hiện nay vận thời của người xin quẻ này, tuy chưa được hanh thông mà còn như chim vươn cánh bay xa phương trời, nhưng trong lúc đang ẩn tránh sự rủi ro, nếu người biết tính toán khéo léo thì sau này sẽ được vui vẻ trong cảnh xuân sắc đầy trời. Ý quẻ khuyên rằng: Bạn hãy chờ đợi bước qua một thời gian ngắn nữa và xử sự cho khôn khéo thì ngày mai ắt được vui vẻ hân hoan. Thời sắp đến, cần khôn khéo trong hành động, thì việc ắt nên công. Cầu mọi sự cần chờ đợi. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 25, 5, 22, 52, 2.

226.

Quẻ số 226– THƯỢNG TRUNG

Phong Sơn Tiệm Động hào Tứ Ngoại quái: Tốn Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Gia tính chí, khai tiếu nhan. Phi đằng nhất khứ, phi vân thướng thiên. b. Dịch nghĩa:

304

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Tin lành đã báo cho hay, Mặt mày vui vẻ tin này khỏi lo. Khi bay xòe cánh giăng to, Cỡi mây thẳng tiến ai so bằng mình. Tin lành đã đến, mặt mày vui vẻ. Một khi bay đi, mây trải trên trời. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hồng tiệm vu mộc. Hoặc đắc kỳ giốc. Vô cữu.” (Chim hồng nhạn từ từ bay vào rừng cây, đậu ở trên cành cây. Hào này không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về cảnh tình hiện đang khốn quẫn nhưng sắp hanh thông. Nay mai sẽ có tin mừng về những mưu cầu của bạn, chỉ cần tiến tới thì sẽ đạt thành sở nguyện. Bạn hãy nhắm thẳng mục tiêu mà tiến tới, chẳng có gì cản trở. Thời vận sắp hanh thông, công thành danh toại. Quẻ này chủ khốn quẩn nhưng sắp thông. Tin mừng, nay chỉ sớm chiều mà tới. Vẽ rồng điểm thêm người, tường đổ mặc sức qua, cái cảnh tượng bay nhảy mà bơi với đời đã có thể biết được. Đây là một quẻ đại cát, mà Người xin được tưởng nên lấy đó làm vui. Quẻ nói rằng việc cầu xin của bạn đang có tin lành đưa sang, chỉ cần tiến tới, thì sẽ thành đạt sở nguyện đấy, như chim xòe cánh thẳng bay lên trời vậy. Như thế, người hãy nhắm thẳng mục tiêu tiến tới chẳng có gì cản trở đâu, mà ngày tiểu đăng khoa chẳng còn xa nữa, nhưng bạn cần phải làm nhiều điều phúc thì càng tốt hơn. Thời vận hanh thông sắp đến kỳ, công thành danh toại, còn lo chi! Đánh số hạp tốt. Số hên: 26, 6, 2, 22, 62.

227.

Quẻ số 227 – HẠ HẠ

Phong Sơn Tiệm

305

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Động hào Ngũ Ngoại quái: Tốn Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Thanh chiến không thủ cựu, chi thượng sào sinh phong. Mạc vị nhất thời bĩ, hoàn nghi thử thị hung b. Dịch nghĩa: Cái mền xinh đẹp cũng như không, Chim ở trên cành nổi trận phong. Chớ tưởng vui vầy mà khoái chí, Hãy còn ghi đó là tin hung. Chăn mới không dùng mà giữ chăn cũ, cái tổ chim trên cành đang chịu đựng cơn gió thổi. Chớ có vùi xủi rủi nhất thời mà nghi ngờ đó là hung. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hồng tiệm vu lăng, phụ tam tuế bất dưng, chung mạc chi thắng. Cát.” (Chim hồng nhạn từ từ bay lên đỉnh núi. Người đàn bà nhiều năm không mang thai, không biết làm sao. Hào này tốt đẹp.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này cần phải hết sức để tâm đề phòng, chớ có sao nhãng. Cái mền dù có xinh đẹp mà không có người dùng thì cũng nhưu không, chim ở trên cành mà lại bị nổi gió, ý nói thời vận của bạn hiện vẫn đang xấu, chưa được hanh thông, nhưng đó chỉ là tạm thời. Những mưu cầu của bạn hiện nay khó mà được toại nguyện. Mọi sự đều phải chờ đợi. Quẻ này có cái tượng: Ôm gốc cây chờ thỏ chẳng có gì gọi là giải chú. Tổ con sáo trên cành cây, gặp gió giật đùng đùng thì có cái gì đáng vui đâu, trái lại còn sợ cái nguy vỡ tổ tan tành là khác. Người xin được quẻ này cần phải hết tâm đề phòng, chớ có sao nhãng một phút mới được.

306

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Cái mền dù có xinh đẹp mà không có người xài đến, thì cũng kể như không, chim ở trên cành mà lại nổi gió, nghĩa là nói thời vận của bạn hiện nay vẫn bế tắc, chưa được hanh thông. Vậy những việc cầu xin đó khó mà được toại nguyện. Còn hai câu sau của quẻ có ý khuyên đừng vì gặp một sự vui sướng mà quên cái kết quả về sau, phải nghĩ đến sự không may sau cái vui sướng đó. Vui trước sầu sau, mọi sự về sau dang dở. Đánh số không mấy hạp. Biểu tượng: Chim. Số hên: 27, 2, 72, 22, 7.

228.

Quẻ số 228 – TRUNG TRUNG

Phong Sơn Tiệm Động hào Lục Ngoại quái: Tốn Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Mạc ngôn kinh cức ác, chung vi loan phụng lâu. Mục tiền ứng hữu đãi, bất tất tảo trù trừ. b. Dịch nghĩa: Chớ nói chông gai chim chẳng đậu, Loại chim loan phụng cũng về đâu. Giờ đây cứ tạm mà chờ đợi, Vội vã làm chi phải sớm cầu. Chớ có vì có chông gai mà chim chẳng đâu, đó là nhà của loài chim loan phụng. Hiện giờ cứ tạm chờ đợi, cần gì phải vội vã lo lắng. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hồng tiệm vu quỳ, kỳ vũ lhar dụng vi nghi. Cát.” (Chim hồng nhạn từ từ bay về xa xôi. Lông vũ đẹp đẽ của nó có thể dùng làm trăng sức trong các điển lễ. Hào này tốt đẹp.)
307

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng đang lúc khó khăn, khuyên bạ lúc này nên an phận chờ đợi, về sau dần dần có cơ duyên tới. Người có được lúc mất, vận mạng có lúc bĩ lúc thái, hiện tịa chỉ cần chờ ít lâu thôi. Những mưu cầu của bạn ắt sẽ gặp may mắn và sẽ được toại ý. Quẻ này khuyên ta: Lúc này nên an phận, về sau dần có cơ duyên thì chẳng cầu, việc mình mong sẽ tới. Cốt nhất chớ vì mưu tính gần đây không thành mà đâm ra buồn nản thở than. Việc người có lúc được lúc thưa, vận mạng có lúc bỉ lúc thái hiện tại bất quá chỉ chờ ít lâu đó thôi. Người xin được quẻ này nên nhìn ra mà hy vọng mà vui đi. Thơ quẻ nói: Loại cây có gai góc bén nhọn, mà loan phụng vẫn đến đậu trú. Nghĩa là chớ đừng than thở vận thời xấu, chung quy cũng có ngày mai lành vậy. Tuy nhiên hiện nay cần phải chờ đợi, tính toán sớm làm chi. Ý quẻ muốn nói rằng: Những việc cầu xin của bạn ắt được gặp may mắn về sau và sẽ được toại lòng cầu mong, nhưng phải chờ một thời gian ngắn nữa, chớ nên vội vàng làm càng không nên. Chớ lo buồn, Sắp đến ngày hanh thông. Biểu tượng: Chi. Đánh số hạp. Số hên: 5, 2, 28, 25.

229.

Quẻ số 229 – THƯỢNG TRUNG

Phong Địa Quán Động hào Nhất Ngoại quái: Tốn Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Thượng hạ hòa, ưu sầu quyết. Thiên chương vân, nhất luân nguyệt. b. Dịch nghĩa:

308

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Trên dưới nay hòa đồng, Ấu sầu đã biến không. Mây che ngàn dặm núi, Trăng vẫn sáng và trong. Trên dưới hòa đồng, lo sầu giải quyết. Dù mây che núi ngàn dặm, trăng vẫn sáng một vần c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đồng quan. Tiểu nhân vô cữu, quân tử lận.” (Giống như đứa bé đang xem xét. Hào này đối với tiểu nhân không xấu, nhưng đối với quân tử lại bất lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về hòa thuận thì không lo buồn. Mây giăng trên đầu núi, trăng chiếu sáng bầu trời, là nói dù có xui rủi thì cũng có lúc hanh thông. Người được quẻ này nên có gắng hòa thuận với mọi người, vận trình của bạn đã đến lúc hanh thông, chẳng có gì đáng lo âu nữa. Những mưu cầu của bạn tuy còn có gặp khó khăn, song rốt cuộc sẽ thành theo ý muốn. Nên cố gắng. Quẻ này chủ hòa thuận thì không lo buồn. Mây giăng trên đầu núi, trăng chiếu sáng từng không, cảnh trời trong sánh không mây mù ảm đạm, hoàn toàn trời quang trăng sáng. Người xin được quẻ này nên cố gắng thực hiện điều hòa thuận đối với mọi người trước hết. Ý quẻ nói vận trình của bạn đã đến lúc hanh thông chẳng gì còn đáng lo âu nữa, dầu hiện nay ngàn dặm núi còn bị che phủ nhưng trời trăng vẫn sáng chói như ban ngày vậy. Căn cứ quẻ phán trên những việc cầu xin của bạn tuy còn gặp khó khăn, song công việc mưu tính rút cuộc sẽ thành đạt theo ý muốn đấy. Thời vận tốt, sẽ thắng, chỉ có một vài rắc rối nhỏ. Nên cố gắng. Đánh số hạp tốt. Số hên: 29, 92, 2, 9, 22.

230.

Quẻ số 230 – THƯỢNG TRUNG

Phong Địa Quán
309

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Động hào Nhị Ngoại quái: Tốn Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Ngọc xuất Côn thạch, chu lý cổ độ than. Hành tàng chung hữu vọng, dụng xả bất vi nan. b. Dịch nghĩa: Ngọc lấy trong đá, chất ắt cương, Thuyền rời bến đỗ khác ngày thường. Dạo này bước tiến đầy hy vọng, Vang tiến lừng danh khắp bốn phương. Ngọc lấy trong núi đá, thuyền rời bến bờ xưa. Tiến lu đầy hy vọng, dùng hay bỏ chẳng khó gì c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Khuy quan. Lợi nữ trinh.” (Nhìn trộm khe chửa. Hào này có lợi với phụ nữ.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng nếu thấy tiên được thì hãy tiến, nếu cần ngừng thì nên ngừng. Người được quẻ này cần phải thuận theo tự nhiên, chớ nên cưỡng cầu. Những mưu cầu của bạn sẽ được toại nguyện, nếu bạn biết nắm lấy vận may. Quẻ này phái nữ có lợi hơn phái lan. Quẻ này có cái tượng: Hành tành thảy đều do trời định, dùng bỏ chẳng liên quan tới việc làm của con người. Bởi vậy nếu thấy tiến được hãy tiến, nếu cần ngừng thì nên ngừng đó chính là cái ý nghĩa của hai câu thơ đầu. Người xin được quẻ này rất cần nghe theo tự nhiên, chớ nên cưỡng cầu, nếu không ngọc đá đều cháy, thuyền bè đều chìm, tay hỏng bỏng không cả.

310

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Theo quẻ tả cảnh cho thấy, hiện nay thời vận của bạn như ngọc lấy từ trong đá ra, thuyền cũng rời bến và từ nay ắt có bước tiến hy vọng tốt đẹp và lừng danh bốn phương đấy. Vậy những việc cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện chẳng có chi trở ngại, bạn hãy nắm lấy vận may. Phúc đến, vận thông tốt đẹp vô cùng. Đánh số đắc lợi. Số hên: 23, 30, 2, 3, 32.

231.

Quẻ số 231 – HẠ TRUNG

Phong Địa Quán Động hào Tam Ngoại quái: Tốn Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Mục hạ ý nan thư, hữu khách lai từ từ. Kim xa tuy lịch hiểm, khách tất hững chung cơ. b. Dịch nghĩa: Hiện nay ý người chưa thư thả, Khách xa đi lại vẫn từ từ. Xe vàng dù trải bao nguy hiểm, Kẹo rít vẫn còn người thích ta. Hiện nay tâm trí khó mà thư thả, có khách phương xa từ từ đến. Xe vàng dù trải qua bao nguy hiểm, nhưng rốt cuộc khách vẫn không sao. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Quan ngã sinh, tiến thối.” (Xem xét hành vi phải trái của chính mình để quyết định lẽ tới lui.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng hiện tại bạn đang có nhiều điều phải lo nghĩ, chưa thư thả lắm, nhưng sẽ có người đến giúp đỡ, khi đó việc mới giải quyết được. Những mưu cầu phải chờ đợi một
311

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh thời gian, tuy gặp nguy nan nhưng cũng vượt qua. Cầu tài, cầu danh đều nên chờ đợi. Quẻ này cho biết: Hiện tượng quang cảnh tuy đẹp tốt đấy nhưng còn tương lai phải trải không biết bao nhiêu gian khổ cần cù mới thành được. Có khách tới từ từ là ý nói phải chờ tới đó. Người xin được quẻ này trước nhàn sau vất vả lắm, chứ không phải đắc ý suốt đời đâu. Hiện cảnh tình của bạn đang lúc buồn lo và chưa thư thả lắm, đó là ý quẻ dạy. Vậy những việc cầu xin phải chờ đợi một thời gian, như ý của hai câu sau đã nói xe vàng, nghĩa là mục đích tuy gặp nguy nan nhưng cũng vượt khỏi. Kẹo rít vẫn còn người mến thương vậy. Đang lo lắng, chờ một thời gian sau công việc mới định. Cầu tài danh, nên chờ đợi. Đánh số chưa thông. Số hên: 2, 3, 1, 31, 21, 32, 12, 13.

232.

Quẻ số 232 – TRUNG TRUNG

Phong Địa Quán Động hào Tứ Ngoại quái: Tốn Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Khả dĩ ký, khả dĩ thác. Sự trì trì, vô suyễn thác. b. Dịch nghĩa: Cậy nhờ nhờ cậy có chi, Gửi nhờ công việc chẳng gì hại đâu. Tuy nhiên nên chuyện hơi lâu, Nhưng không gì sợ sự cầu lộ sai. Có thể cậy, có thể nhờ. Việc tuy chậm chạp nhưng không sai lầm. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:

312

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Quan quốc chi quang, lợi dụng tân vu vương.” (Xem xét sự sáng sủa của quốc gia để kính phục vua.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về được quý nhân giúp, có thể mưu tính việc làm ăn. Tuy nhất thời chưa có gì tốt đẹp, nhưng cũng được yên lành. Người xin quẻ này nên đặc biệt chú ý tới chuyện kết bạn, đem hậu tình ra mà giao du là tốt nhất. Những mưu cầu của bạn cần được người giúp sức, dù chậm nhưng công việc chắc chắn sẽ thành công. Quẻ này chủ được bạn tốt, có thể mưu tính việc làm ăn nhất thời tuy chưa có gì tốt đẹp to tát. Nhưng cũng được yên lành bình thường. Rồi đây nhờ bạn cũng có lúc mở mặt mở mày, đó là lý chi tự nhiên rồi. Người xin quẻ này nên đặt biệt chú ý tới chuyện kết nạp bạn bè, đem hậu tình ra mà giao du là tuyệt diệu. Quẻ này nói rằng những việc cầu xin của bạn cần được sức người phụ giúp mình dù thời gian còn lâu, nhưng công việc chắc chắn thành công toại nguyện. Vậy sở cầu của bạn chớ nên vội vả mà làm gì phải trung dung đến hành để thời gian lo liệu công việc, thì kết quả của nó ắt sẽ mỹ mãn tốt đẹp như ý muốn. Cầu cậy sức người. Hơi lâu, nhưng thành công. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 2, 3, 32, 23, 22.

233.

Quẻ số 233 – HẠ HẠ

Phong Địa Quán Động hào Tam Ngoại quái: Tốn Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Khủng cụ ưu phiền, giai tại mục tiền. Nhược phùng minh giám, chỉ khả không truyền. b. Dịch nghĩa:
313

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lắm điều sợ hại nhẵn tiền, Ngay trong hiện tại xảy liền đâu xa. Nếu may minh xét cho ta, Nhờ vào chỗ đó phong ba mới bình. Những điều lo lắng, sợ hãi đều đang ở trước mắt. Nếu gặp gương sáng thì sẽ phá hết mọi ưu phiền. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Quan ngã sinh, quân tử vô cữu.” (Xem xét vi phải trái của mình, quân tử sẽ không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về hiện đang ở trong cảnh tình lo lắng sợ hãi, tại vạ tuy tới gần giống như đã có ngay trước mặt, nhưng may nhờ những người tốt giúp đỡ khiên gặp dữ mà hóa lành. Mọi chân tướng sự việc đã hiện rõ thì không còn phải lo nghĩ gì nữa. Hiện thời vận của bạn vẫn còn bế tắc chưa được thông, cho nên mọi mưu cầu cần phải cẩn thận hành sự, thì mới tránh được tai ương. Tốt nhất là nên tạm ngưng, chờ qua một thời gian rồi mới tính. Quẻ này chủ trên đường gặp hiểm trở do kẻ tiểu nhân ám hại. Tai vạ tuy tới gần như đã có ngay trước mặt, nhưng may nhờ những người lương thiện giúp đỡ khiến gặp dữ mà hết dữ gặp nguy mà chẳng nguy. Khi có tấm kiếng sáng soi rọi chân tướng đã hiện rõ thì không còn phải lo ngại nữa. Đây là triệu người tốt tới giúp, kẻ bói quẻ này cần nên để tâm suy gẫm. Hiện nay thời vận của bạn vẫn còn bế tắc chưa được thông còn lắm trắc trở, cầu nguyện cần phải cẩn thận hành sự, thì mới tránh được tai tương như quẻ đã nói rõ trong bài thơ trên đây. Vậy tất cả sự cầu mưu của bạn tốt nhứt là tạm ngưng lại chờ qua một thời gian nữa mới tính lại, nếu làm cũng phải tính toán cho kỹ, để tránh những việc không hay đưa tới. Dở, đề phòng sự không may xảy đến, hoặc nạn, tai hay quan sự. Ẫn nhẫn chờ thời là hơn. Dừng công việc tính lại, tốt hơn. Đánh số, không tốt. Số hên: 2, 3, 32, 23, 33.
314

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh

234.

Quẻ số 234 – HẠ TRUNG

Phong Địa Quán Động hào Lục Ngoại quái: Tốn Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Nguyệt yểm vân gian, hôn mê đạo lộ. Vân tán nguyệt minh, tiệm nghi tiễn bộ. b. Dịch nghĩa: Mây đang che phủ trăng mờ, Đường đi ảm đạm lững lờ khó đi. Hãy chờ trăng sáng đến khi, Đến khi trăng sáng việc thì mới mong. Trăng đang bị mây che phủ, đường đi u tối dễ lầm lạc. Chờ khi trăng sáng rồi hãy dần tiến bước c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Quan kỳ sinh, quân tử vô cữu.” (Xem xét hành vi phải trá của người khác, quân tử không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng hiện đang bị khốn quẫn, trở ngại. Do đó, cần đợi hoàn cảnh dần dần trở lại sáng sủa, lúc đó thấy tiến được hãy bước tới. Người được quẻ này nên im hơi lặng tiếng đợi thời cơ, chớ nên lỗ mãng tiến vội mà hỏng việc. Làm gì nên chờ ngày rằm, việc có thể thành công. Quẻ này tượng: Hiện đang bị khốn quẫn ách trở, nữa bước cũng khó đi. Do đó, ta cần đợi khi tai tinh lui hết, hoàn cảnh dần dần trở lại sáng sủa, lúc đó thấy tiến được bước hãy bước có thể mới đở lo ngại trăn trở.

315

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Người xin được quẻ này chỉ nên im hơi lặng tiếng đợi thời, chứ chớ nên lỗ mãng hung hăng cần tiến vội sấn mà hỏng việc. Theo quẻ nói: Hiện trăng đang bị mây che khuất, trời đất ảm đạm, đường sá lờ mờ khó đi, như vậy sự cầu xin của bạn lúc này khó mà thành đạt sở nguyện. Nhưng hai câu thơ trong quẻ lại khuyên ta nên hãy chờ đợi rồi lần lần sẽ có tiến bộ. Đang bế tắc, chớ cưỡng cầu. Ẫn nhẫn chờ thời là tốt. Nên chờ ngày rằm đến, việc có thể thành công. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 2, 3, 4, 43, 42, 34, 23.

235.

Quẻ số 235 – THƯỢNG THƯỢNG

Phong Lôi Ích Động hào Nhất Ngoại quái: Tốn Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Đạo lộ cuồng chiêu hô, phong ba nhất điểm vô. Thời qua tâm tự loạn, toàn trượng quý nhân phù. b. Dịch nghĩa: Đường này nẻo nọ đang chờ mình, Sóng gió êm ru quả phước linh. Mây cuốn trăng tròn trời biển sáng, Thái lai phủ khứ hảo vân trình. Trên đường réo gọi um sùm, sóng gió một chút cũng chẳng có. Lúc trái khoáy tâm tình rối loại, toàn là nhờ quý nhân giúp đỡ. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Lợi dụng vi đại tác. Nguyên cát. Vô cữu.” (Có lợi trong việc xây dựng kiến trúc. Hào này rất cát lợi, không có tai họa.)
316

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng tâm tình hỗn loạn không phải do hoàn cảnh mà do mình. Toàn là nhờ quý nhân phò trợ, hiện nay cảnh tình của bạn là trên con đường bằng phẳng, không có một chút sóng gió, vậy thì còn gì mà phải buồn rầu. Những mưu cầu của bạn chắc chắn sẽ thành tựu, mọi việc hanh thông. Quẻ này có cái tượng của kẻ đi thuyền trên đường lộ, chạy Đông xông Tây cuống quýt hoảng sợ. Thời đã không thuận lợi tâm lại hoang mang như thế thử hỏi mưu vọng làm sao mà thành được. Duy chỉ còn nhờ khi có quí nhân xuất hiện phò trợ thì mới thoát được tình trạng đổ vỡ suy sụp. Người xin được quẻ này cần nhớ kỹ làm răn. Theo ý quẻ cho hay, hiện nay cảnh tình của bạn sắp bước vào con đường thông hạnh. Như bao nhiêu đường đi đang chờ đợi người đi và người đi lại còn bình yên nữa là khác. Không một chút sóng gió nào, trăng trời sáng lạng. Vậy thì còn gì sầu buồn nữa, nhứt là quẻ thơ câu chót càng nói rõ phủ khứ thái lai, họa chuyển thành phước thì đã tốt đẹp lắm, từ này về sau hết thắc mắc mà được toại nguyện ý sở cầu. Quá tốt thành tựu chắc chắn. Sự sự hanh thông. Đánh số lợi to. Số hên: 23, 5, 2, 3, 52, 32.

236.

Quẻ số 236 – TRUNG THƯỢNG

Phong Lôi Ích Động hào Nhị Ngoại quái: Tốn Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Lâm uyên phóng điếu, thanh tuyệt điểm ai. Cự ngao tùy đắc, bất dụng nghi sai. b. Dịch nghĩa:

317

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Đến nơi vực thẳm thả câu, Nước trong thấy đáy nơi sâu rõ ràng. Cá to bắt được dễ dàng, Chớ nên nghi vấn đàng hoàng mới yên Đến nơi vực thẳm thả câu, nước trong thấy đáy. Cá to bắt được dễ dàng, chớ nên nghi hoặc. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hoặc ích chi thập bằng chi quy, phất khắc vi. Vĩnh trinh cát. Vương dụng hưởng vu đế. Cát.” (Có người đem đến con rùa rất đắt tiền. Đây là điều đang cần. Hào này cát tường về lâu dài. Vua cử hành lễ tế trời, tốt đẹp.) Theo ý thơ của Khổng minh, quẻ này có tượng làm là được, nhanh chóng mà còn dễ dàng, mọi việc đều thuận lợi. Hiện thời vận của bạn đã đến lúc lên hương, vận trình ngàn dặm cũng giống như thả câu nơi vực sâu, nước trong thấy đáy và bắt cá lớn dễ dàng, còn gì để lo lắng. Quẻ này báo hiệu: Đắc thủ ứng tâm, chóng mà lại dễ, mọi việc đều thuận lợi thành tựu cả, tin vui mừng đều nhận được khắp nơi, nhiều việc tới bất ngờ ngoài dự kiến. Đây là cái số 9. Người xin được quẻ này coi như thượng cát. Hiện nay thời vận của bạn, quẻ dạy rằng đã đến lúc lên hương, vận trình ngàn dặm rồi như vực sâu thả câu nước trong thấy đáy và bắt cá dễ dàng còn chi mà lo tương lai bất thông nữa. Vậy bạn cần tiêu dự mưu đó ắt sẽ thành công mỹ mãn nhưng hãy nên mưu tính những điều đúng đắn mới nên vì câu thứ tư quẻ thơ có nhắn nhủ người đó. Tốt đẹp, vận thông suốt cứ tiến hành chớ nghi nan. Đánh số tốt đẹp. Số hên: 63, 36, 23, 26, 2, 3, 6, 32.

237.

Quẻ số 237 – HẠ TRUNG

Phong Lôi Ích Động hào Tam
318

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ngoại quái: Tốn Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Vô trung ứng hữu trực, tâm sự hoàn thích thích. Vân tán nguyệt trùng viên, thiên lý phong phàm cấp. b. Dịch nghĩa: Khi vô sự hãy ở ngay, Dù còn lo lắng chút này thôi. Chờ mây tan trăng sáng soi, Vận trình gió thuận thuyền trôi dặm ngàn. Trong cái không lại có cái có, tâm sự vui trở lại. Khi mây tan thì trăng tròn trở lại. Vận trình ngàn dặm gió thuận thuyền trôi nhanh. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Ích chi dụng hung sự, vô cữu, hữu phu. Trong hành cáo công dụng khuê.” (Liên quan đến việc mở rộng công trình kiến trúc, không có tai họa, đó là điềm ứng nghiệm. Rồi sau đó, trên đường đi tay cầm ngọc khuê đến báo cáo với vương công.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng sự đời hễ khuyết rồi lại đầy, tan rồi lại hợp. Người được quẻ này không có gì phải lo. Mọi việc đều hanh thông. Cầu tài, cầu danh đều tốt. Quẻ này: Vui lại chẳng vui, lúc nào cũng thắc thỏm trong lòng. Tuy nhiên, sự đời cứ hễ khuyết lại đầy, tan rồi lại hợp có khác chi trăng kia khi khuyết khi tròn, canh bạc có lúc thua lúc được. Do đó rồi đây hoàn cảnh rồi cũng có lúc đẹp tốt cho mình, cho nên mới: ngàn đậm buồm trôi gấp là thế. Đây là quẻ trung cát, Người xin được không lấy làm lo. Ý quẻ khuyên rằng: Bạn muốn thành đạt sở cầu, hãy ăn ngay ở lành chớ nên làm điều trái với luân lý của con người nắt được ca ngợi trọng nể, do đó ý nguyện của bạn được toại lòng mà chẳng có gì đáng lo cả.

319

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Vậy bạn hãy theo lời quẻ nói trên mà hành sự sẽ được bình an, cuộc đời mà còn được lương duyên nữa. Cần đạo đức. Vận thái đến rồi. Ằt sự sự hanh thông. Đánh số, tốt. Số hên: 7, 3, 2, 37, 27, 72, 23, 32.

238.

Quẻ số 238 – TRUNG THƯỢNG

Phong Lôi Ích Động hào Tứ Ngoại quái: Tốn Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Tạo hóa sinh lai tín tự nhiên, sự chinh thiên lý phúc miên miên. Công danh đắc tự thần minh trợ, xà thố tương phùng định biến thiên. b. Dịch nghĩa: Tạo hóa sanh ra hãy tự nhiên, Sầu chi chinh chiến mà lo phiền. Công danh thành tựu thần minh giúp, Rắn hổ tương phùng số biến thiên. Từ khi tạo hóa sinh ra cứ tự nhiên, duc cho chin chiến vẫn được phúc lâu dài. Công danh thành tự là do thần minh giúp, hễ gặp rắn thỏ thì sẽ có thay đổi. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Trung hành cáo công, tòng. Lợi dụng vi y thiên quốc.” (Giữa đường báo cáo với vương công, vương công nghe theo. Có lợi cho đến việc dời nhà dời nước.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về có thần linh giúp mà nên công danh. Sự thay đổi sẽ xảy ra vào những tháng hay năm Tỵ, hoặc Mão. Những mưu cầu của bạn ắt sẽ thành công như ý muốn.

320

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ này ý nói: Công danh phú quý, thực là do ông trời quyết định trong cõi u huyền. Cho nên có thần linh giúp thì lo gì phúc lộc chả dồi dào lâu dài. Tuy nhiên cần phòng gặp những năm Rắn (Tỵ) năm Mão bởi vì những năm này gặp khỏi e biến cố xảy ra. Người xin được quẻ này nên khấn cầu thần linh giúp đỡ cho thì tốt lành. Quẻ nói rằng sanh tử giàu nghèo sướng khổ trời đã định sẵn nên ta hãy tin vào điều tạo hóa tự nhiên chớ nên cưỡng cầu và cũng chẳng sầu chi, việc chinh chiến binh đao, tự nhiên có thần minh giúp thành sự nghiệp, công danh nhưng phải chờ đợi thời gian nữa mới nên. Vậy những việc cầu xin của bạn đã chịu cực khổ ắt sẽ thành công như ý muốn. Chớ nên lo phiền làm chi, công danh đã định kỹ. Việc có thần linh giúp, thì ắt thành và chờ tháng Tỵ, tháng Mão ắt nên công. Biểu tượng: Rắn, Thỏ. Đánh số tốt. Số hên: 8, 3, 2, 38, 83, 23, 32, 28.

239.

Quẻ số 239 – HẠ TRUNG

Phong Lôi Ích Động hào Ngũ Ngoại quái: Tốn Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Lâm uyên phóng điếu, thanh tuyệt điểm ai. Cự ngao tùy đắc, bất dụng nghi sai. b. Dịch nghĩa: Nhờ cậy thần oai diệt quỉ ma, Thần oai cứu thế trừ ma tà. Hãy nên ghi nhớ mà gìn giữ, Tránh khỏi lâu ngày bị xót xa. Đến nơi vực thẳm thả câu, nước trong thấy đáy. Cá to bắt được dễ dàng, chớ nên nghi hoặc.
321

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hữu phu, huệ tâm vật vấn, nguyên cát. Hữu phu, huệ ngã đức. (Có điềm ứng, chỉ cần có lòng nhân ái, không cần bói hỏi, hết sức tốt đẹp. Có điềm ứng khác, nhân ái là đức hạnh của ta.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng hoàn toàn nhờ cậy vào oai thần mới có thể tiêu diệt được quần ma. Người được quẻ này phải tu tâm tích đức, và hết sức thận trọng mới được. Những mưu cầu của bạn phải đắn đo suy nghĩ cho kỹ, phải ăn ở xử sự cho hợp lý hợp tình, thì chẳng có gì đáng lo. Mưu cầu có vài chắc trở, nhưng vẫn thành. Quẻ này chỉ rõ: Hoàn toàn nhờ cậy vào oai Thần sức Phật mới có thể tiêu diệt được quần ma. Sau đó, ta cần nê quảng hành âm đức mong cảm kích được thần minh và tất nhiên nhờ thần minh ủng hộ. Nếu không theo thế, ắt về sau thế nào cũng lầm lỗi thất bại, không hy vọng gì cứu được. Người xin được quẻ này thiết tưởng nên phải thận trọng lắm. Quẻ thơ nói rằng: Hãy nhờ cậy thần oai dễ trừ tà ma, khi diệt rồi bạn vẫn nhờ cậy thần oai đó, nghĩa là nói phàm mưu làm việc gì cần phải có lý trí đừng bị tâm tình lôi cuốn nếu được vậy thì tất cả cầu mưu tính của ta sẽ được an nhiên. Vậy việc cầu xin của bạn phải đắn đo bằng lý trí, công việc công thì phải làm ăn ở xử sự hợp lý chân tình, ắt chẳng có gì đáng lo. Cần có thần oai, nhờ đó mà công việc mới thành. Có vài trắc trở, nhưng vẫn thành công, đánh số tốt. Số hên: 9, 3, 2, 23, 32, 39, 93.

240.

Quẻ số 240 – TRUNG TRUNG

Phong Lôi Ích Động hào Lục Ngoại quái: Tốn Nội quái: Chấn a. Nguyên văn:
322

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Đạo bất kiên tâm, kiên tâm tất đạo thành. Kiến công huân bình, hồi trình tạo mao am. Tu chân thân nhất nhật, phi tiên ban liệt danh. b. Dịch nghĩa: Khi tin đạo phải dâng lòng thành, Sự nghiệp huy hoàng ắt vượng thân. Nhưng hãy xây chùa sớm tụng niệm, Phi thăng tiên vị với liệt danh. Tu đạo thì lòng phải vững, lòng vững thì đạo mới thành. Lập công được yên bình, trở về dựng am cỏ. Ngày ngày tu thân dưỡng tính, đắc quả biến thành tiên. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Mạc ích chi, hoặc kích chỉ. Lập tâm vật hằng. Hung.” (Chẳng nhưng không được lợi ích, có khi còn bị người công kích. Giữ chí không biền thì hung hiểm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, phàm mưu cầu việc gì tất phải có đủ căn cơ, bên tâm vững chí thì mới thành việc lớn, lập được đại công. Cầu danh, cầu lợi đều tùy vào tâm chí và hành động của bạn. Quẻ này nói: Phàm những việc mưu cầu ắt phải có đủ căn cơ mới có thể thành việc lớn, lập được đại công. Một khi công nghiệp đã thành, cần phải rút về ẩn dật mau lẹ nơi sơn lâm, đừng nói tới thế sự nữa. Có thế mới bảo vệ được bản thân. Đó chính là cái phép xuất xứ của người quân tử đó vậy. Ý quẻ nói hai đàng: Thiên đàng địa ngục rất rõ ràng, bạn khi chọn lựa phải lý trí và khôn khéo chớ nên tùy ý theo người làm xấu thì nguy lắm nghĩa là nói sự phải trái rất rõ ràng nên phải làm những điều chính đáng, mà đừng theo tà vậy, thì việc cầu mưu của người mới mong có kết quả tốt đẹp và ngược lại. Đạo đức làm đầu, chớ theo đường tà vậy thì nguy lắm. Cầu danh lợi tùy tâm và hành động của ta, đánh số tốt chút ít. Số hên: 2, 4, 1, 14, 41, 21, 42, 24.

323

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh

241.

Quẻ số 241 – HẠ TRUNG

Bát Thuần Khảm Động hào Nhất Ngoại quái: Khảm Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Nhất niệm thượng thiên đường, nhất niệm nhập địa ngục. Địa ngục thiên đương, tiện phân vinh nhục. Chí lập niệm đầu yếu chân, bất khả tùy nhân lục lục. b. Dịch nghĩa: Một bên lên chỗ thiên đàng, Kia là địa ngục hai đàng phân minh. Chọn đường lập chí phải tính, Chớ nên theo kẻ lình bình thì nguy. Một niệm lên thiên đàng, một niệm xuống địa ngục. Địa ngục thiên đường, hai đang chia vinh nhục. Lập chí quan trọng là phải lòng thành, chớ nên theo kẻ tầm thường. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tập khảm, nhập vu khảm hạm. Hung” (Tập khảm, tức bị rơi xuống hầm hố. Hào này hung hiểm.) Theo ý thơ của Khổng minh, quẻ này chủ về tự mình phải làm chủ lấy mình, chwos có nên nghe người, đến nỗi vinh nhục không phân biệt được, đi lầm đường mà rơi vào cạm bẫy. Một ý niệm sai lầm thì thân ta lập tức rơi xuống hố sâu. Vì vậy người được quẻ này phải có phương châm sống cho đời mình để tránh lỗi lầm, những mưu cầu của bạn mới mong có kết quả tốt đẹp. Cầu danh, cầu lợi tùy theo tâm niệm và hành động của bạn.

324

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ này dạy ta nhất thiết tự mình phải làm chủ lấy mình, chớ nên nghe người dèm pha, để đến nổi vinh nhục không phân biệt được, rồi cho là bên nào cũng được cả. Một ý nghĩ đã sai thì thân ta rớt xuống hố sâu nhơ nhuốc. Bởi thế Người xin được quẻ này nên phải lập lấy phương châm cho đời mình để tránh lỗi lầm. Ý quẻ nói hai đàng: Thiên đàng địa ngục rất rõ ràng, bạn khi chọn lựa phải lý trí và khôn khéo chớ nên tùy ý theo người làm xấu thì nguy lắm nghĩa là nói sự phải trái rất rõ ràng nên phải làm những điều chính đáng, mà đừng theo tà vậy, thì việc cầu mưu của người mới mong có kết quả tốt đẹp và ngược lại. Đạo đức làm đầu, chớ theo đường tà vậy thì nguy lắm. Cầu danh lợi tùy tâm và hành động của ta, đánh số tốt chút ít. Số hên: 2, 4, 1, 14, 41, 21, 42, 24.

242.

Quẻ số 242 – HẠ HẠ

Bát Thuần Khảm Động hào Nhị Ngoại quái: Khảm Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Đàn dê trâu cố cắn người, Quân thần hoảng hốt tơi bời không yên. Phải cầu sức mạnh thần tiên, Chúng sanh được cứu, thương thiên hữu phù. Dương dật quần, nhật đối dân; phùng ngưu khẩu tiện giảo nhân, quân thần hữu tả kinh. Nhất cá quân, nhất cá thần. Tượng tu chân thần, chủng cứu tương sinh. b. Dịch nghĩa:

325

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Dê lạc bầy, vùa rời dân. Gặp trâu cố cắn người, quân thần hoảng hốt. Một bên là vua, một bên là thần. Đều phải dựa vào sức manhj của thần tiên, để cứu người dân. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Khảm hữu hiểm, cầu tiểu đắc.” (Hầm hố nguy hiểm, mưu cầu chỉ đạt được nhỏ thôi.) Theo ý thơ của Khổng minh, quẻ này chủ về hung hiểm, nhiều tai nạn. Những mưu cầu của bạn còn gặp nhiều lận đận, gian nan. Trong thời gian gần khó mà thành đạt, hãy nên xem xét cho kỹ lưỡng, và phải nhờ cậy sực người khác phụ giúp mới nên việc. Cần chú ý, công việc của bạn có lắm kẻ tiểu nhân phá hoại, cần có quý nhân giúp đỡ. Cầu tài, cầu danh còn xa. Quẻ này chủ lục súc nhiều tai nạn, khiến người chăn dắt cũng phải kinh sợ. Nhà nông bói phải quẻ này tai hại không nhỏ. Tuy nhiên dịch lệ nhất thời qua đi thì nhà nhà mới được yên vui như thường. Công việc cầu mưu của bạn còn gặp lận đận, gian nan, và trong thời gian gần đây khó mà thành đạt, hãy nên xem xét cho kỹ, phải nương nhờ sức người khác phụ giúp mới thì nên công, vì công việc của bạn có lắm tiểu nhân phá hoại, như lời quẻ nói, con Dê⬠Trâu, ý nói tiểu nhân phá hoại vậy. Cầu mưu của bạn cần phải lưu ý cẩn thận và nương vào kẻ có sức mới được. Đang bị tiểu nhân phá hoại, khó mong, cần có tay trợ hữu, hay quý nhân giúp. Cầu tài danh còn xa, vì tiểu nhân phá. Đánh số dở, biểu tượng, Trâu, Dê. Số hên: 2, 4, 42, 24.

243.

Quẻ số 243– HẠ HẠ

Bát Thuần Khảm Động hào Tam Ngoại quái: Khảm

326

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Nhược thị hữu duyên nhân, nhất chỉ tiện hồi thủ. Chấp mê bất ngộ giả, lũ dẫn dã bất tẩu. b. Dịch nghĩa: Nếu là người có nợ duyên, Chỉ cần một tiếng tức liền trở về. Say mê mãi chẳng ê hề, Dù kêu cách mấy nào bề chịu đi. Nếu là người có duyên, chỉ cần vẩy tay một cái thì lập tức trở về. Nếu chấp mê mà không tỉnh ngộ, thì có lôi kéo cũng không đi. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Lai chi khảm, khảm hiểm thả chẩm. Nhập vu khảm hạm, vật dụng.” (Đến chỗ hầm hố, hầm hố vừa hung hiểm vừa sâu. Chớ có đến đó.) Theo ý thơ của Khổng minh, quẻ này chủ về sự mê lầm của người ta thực ra chỉ tại không có duyên mà thôi. Những mưu cầu của bạn, cần phải xem xét kỹ lưỡng mới tiến hành. Cầu tài, cầu danh đều chưa có lợi, nên ẩn nhẫn chờ thời. Quẻ này nói sự mê lầm của người ta thực chỉ là tại người có duyên hay vô duyên mà ra. Một lỡ lầm thành ngàn đời hận. Quay đầu về ấy kiếp trăm năm. Bởi thế cần phải giác ngộ sớm. Nếu trễ thì không kịp nữa đâu. Người xin trúng quẻ này phải nên cảnh tỉnh ngay. Theo quẻ cho biết: Những điều cầu xin của bạn, cần phải dùng lý trí mà xét nét tiến hành. Tuy nhiên cuộc đời lên hay không cũng có phần thuộc về số phận. Như bài thơ đã nói: “người có duyên kêu một tiếng tức liền trở về” cho nên phàm làm việc muốn được thành tựu thì phải có lý trí vậy.

327

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Dở, bất minh, bất thông. Chớ say mê một thứ gì, cần dùng lý trí để xét nét công việc. Cầu tài danh chưa thấy lợi, chỉ còn cách ẩn nhẫn chờ thời, mới mong. Đánh số chẳng lợi. Số hên: 3, 4, 2, 42, 24, 34, 43, 32.

244.

Quẻ số 244 – HẠ TRUNG

Bát Thuần Khảm Động hào Tứ Ngoại quái: Khảm Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Nguyệt luân đông thăng, thanh quang khả ấp. Vạn lý vô vân, hải thiên nhất bích. b. Dịch nghĩa: Trời trăng đã mọc hướng đông, Sáng trời soi chiếu trên không vùng trời. Muôn ngàn dặm, sáng cuộc đời, Trời cao đất rộng vui tươi càng lành. Vầng trăng đã lên ở hướng Đông, ánh sáng chiếu khắp vùng. Cả ngàn dặm, không có mây. Biển trời một màu xanh biếc. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tôn tửu, quỹ nhị, dụng phẫn, nạp ước tự dũ. Chung vô cữu.” (Một chén rượu, một giỏ cơm đựng trong hũ bằng sành đưa ra từ cửa sổ. hào này cuối cùng không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng đã qua vận bĩ, đến lúc gặp nhiều kỳ ngộ, trăm việc đề như ý, không việc gì làm mà không thành. Cầu danh, cầu lợi đều được. Quẻ này có cái tượng: Thanh vân đắc lộ, có nhiều kỳ ngộ, trăm việc đều như ý, không chuyện gì làm là không thành, không lợi. Trời giúp
328

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh người lành, lẻ đương nhiên như thế. Đây là quẻ đại cát mà Người xin được thiết tưởng nên lấy đó làm mừng. Theo quẻ thơ nói trên vận thời của bạn đã đến lúc phú khứ thái lai. Vậy mọi sự dự tính khuếch trương gì trước đây hãy nắm lấy cơ này mà làm đi, tất cả sẽ tốt đẹp đang chờ đó. Vận thông, thời đến. Sự sự hanh thông, xuôi chèo mát mái, còn gì nữa mà lo. Cứ tiến hành. Cầu danh lợi 10 phần đắc quả. Đánh số tốt. Số hên: 44, 24, 4, 2, 40.

245.

Quẻ số 245 – TRUNG TRUNG

Bát Thuần Khảm Động hào Ngũ Ngoại quái: Khảm Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Nam nhi nếu được ngày ban phong, Đã báo lòng thành với khổ công. Hãy rút lui trở về quy ẩn, Áo bào từ khước chí nam nhi. Nam nhi nhược đắc phong hầu ấn, bất phụ chân gian tấu nhất biên. Công thành thân thoái, yên hà tiếu ngạo. Thoát khước tử la bào, phượng thị nam nhi đaọ b. Dịch nghĩa: Nam nhi nếu được phong chức tước, thì không uổng công đã bỏ ra. Công đã thành thì hãy lui về quy ẩn. Chức tước đều khước từ thì mới đúng là đạo nam nhi. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:

329

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Khảm bất doanh, chí kỳ bình. Vô cữu. (Hầm hố không đầy, họa hại đã được dẹp yên. Hào này không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về trên con đường danh lợi, bạn cần nên làm việc hết sức mình. Nhưng phải biết đủ mà dừng, sớm đi nên sớm về để hưởng cái thú thanh nhàn ở cõi nhân gian. Người được quẻ này lúc đắc thời chớ cậy tài ba, phải biết giữ mình mà rút lui cho gấp rút, thì không có tai họa gì. Nhưng khi công việc đã êm thấm rồi, bạn phải giữ gìn cẩn thận và chớ có quá cao vọng. Công danh, cầu tài đều được. Quẻ này chủ tiến trình xa rộng. Cần nên xuất tận khả để hành động. Nhưng sớm ra lại nên sớm về. Về để u du nơi lâm tuyên, hưởng hết cái phúc thanh nhàn của cõi nhân gian. Người xin được quẻ này có cái tượng: kẻ hiệu sinh đáng sợ (hậu sinh khả úy). Tuy nhiên, lúc đắc thời chớ cậy thông minh tài ba, mà không theo đúng phương châm tiến nhanh mà lui gấp. Việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho hay sẽ được tốt lành chẳng có gì đáng lo ngại. Nhưng công việc êm thắm rồi bạn phải nên giữ gìn và chớ lo yêu cầu quá cao. Vì quẻ có nói rõ: nếu ngày được ban phong rồi, tức là đã được trả công rồi hãy rút lui và đừng ham mê tục lụy nữa, đó là khuyên người phàm mưu việc gì chỉ cần đến mưu vừa phải thôi vậy. Công thành, thâm thối là hay. Chớ đam mê chuyện vàng son, hoa mộng, mà hóa dở. Công danh tài lợi có. Đánh số hạp phần nào. Số hên: 4, 2, 5, 24, 45, 42.

246.

Quẻ số 246 – HẠ HẠ

Bát Thuần Khảm Động hào Lục Ngoại quái: Khảm Nội quái: Khảm a. Nguyên văn:

330

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Tâm mục hồ ly, mê hoặc thế nhân. Thế nhân bất sát, diên cửu khuynh thân. b. Dịch nghĩa: Chồn này cáo nọ xấu xa, Rủ nhau mê hoặc nhiễm tà thế nhân. Nếu ai say đắm mất thần, Lâu ngày thất bại nguy thân thiệt mình. Lòng dạ chồn cáo, mê hoặc người đời. Người đời không biết, lâu ngày diệt thân. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hệ dụng huy mặc, trí vu tùng cức, tam tuế bất đắc. Hung.” (Dùng dây thừng trói lại, bỏ vào bụi gai rậm, ba năm không được giải thoát. Hào này hung hiểm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng bị mê hoặc. Có kẻ sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ, dùng sắc tình để quyến rũ, nịnh nọt để thủ lợi, khiến người ta phải chịu nhiều điều tai hại. Người được quẻ này phải cẩn thận đề phòng, mới tránh được tai hại. Tình cảnh của bạn hiện nay vẫn chưa được hanh thông, còn trong cảnh đen tối, giống như bị trói tay trói chân, chớ nên tính toán việc gì trong lúc này. Quẻ này báo động: Có lũ gian tà mê hoặc. Có kẻ dùng lời ngon ý ngọt để dụ dỗ, sắc đẹp duyên tình để quyến rũ, nịnh hót để thủ lợi, khiến cho mình phải chịu nhiều điều tai hại thế mà vẫn không giác ngộ. Người xin trúng quẻ này nên phải cẩn thận đề phòng trước. Chớ gần tiểu nhân chớ gần bọn yêu phụ, đuổi hết lũ gian tà, chớ nghe lời dèm pha nịnh hót. Có thế thì mới tránh được cái hại tán nhân bại sản. Theo ý quẻ cho hay người cầu xin được quẻ này hiện vẫn chưa được hanh thông, còn trong cảnh đen tối, chớ nên tính toán việc gì trong lúc này. Nếu người cố mà cầu mưu thì chẳng thu lợi được kết quả nào, ngược lại còn có thể bị những điều không hay đưa đến.

331

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Bởi theo ý quẻ đã dạy trên đây, bạn hãy ngừng lại, để chờ lúc vận thời hanh thông rồi sẽ tốt hơn. Dừng lại, chớ tính toán. Dở lắm, bị nhiều tiểu nhân đang múa mép, khua môi rù quyến. Nếu tiến hành ắt thất bại. Đánh số dở. Biểu tượng: Chồn, Cáo. Số hên: 6, 4, 2, 24, 42, 62, 46.

247.

Quẻ số 247 – HẠ TRUNG

Thủy Phong Tĩnh Động hào Nhất Ngoại quái: Khảm Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Mộ địa cuồng phong khởi, đại thụ tận bân dương. Chi diệp vị điêu linh, bồ thực vô chung dạng. b. Dịch nghĩa: Không ngờ mây gió nổi thình lình, Rung động cây to người sợ kinh. Cành lá còn may chưa rụng lạc, Chăm lo bồi đắp vẫn an bình. Trời tối nổi cuồng phong, rung động cả cây to. Cành lá còn may chưa rơi rụng, chăm lo bồi đắp thì rốt cuộc vẫn an bình. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tĩnh nê bất thực; cựu tỉnh vô cầm.” (Nước giếng toàn là bùn, không thể dùng để ăn uống; đến cầm thú cũng không đến uống nước ở cái giếng cũ đó.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về nghịch cảnh ập tới, ngoài cả dự liệu. Nhưng may mà nhờ có căn cơ vững nên rốt cuộc vẫn không sao. Những mưu cầu của bạn giai đoạn đầu ắt sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng cố gắng tìm cách vượt qua thì sẽ đạt thành ước nguyện.
332

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ này chủ nghịch cảnh vụt tới, ngoài cả ý dự liệu ghê gớm đến kinh hồn táng đởm, cơ bề nguy hiểm đáng sợ. Nhưng may nhờ lá cây to chưa đến nổi đổ gãy hoàn toàn cành lá vẫn chưa tàn héo. Ta chỉ cần vun trồng cho cây là cây trở lại xanh tươi, sinh khí càng mạnh mẽ hơn xưa. Người xin được quẻ này có cái triệu bước lên hiểm nguy như bước từ đất liền chuyển nguy bình an được. Ý quẻ nói thình lình gió bão cây to bị rung động, đó là ẩn ý cả anh tình của bạn đang vấp phải đều không may, nhưng quẻ lại dạy rằng tuy nhiên cành lá chưa bị rụng, nếu được bồi đắp lại thì cây đó vẫn sống, mà không có gì đáng ngại. Vậy việc cầu mưu của bạn mới đầu ắt gặp khó khăn nhưng cố gắng tìm cách vượt qua thì khó khăn cũng sẽ lùi bước và thành đạt ước nguyện. Đang giàu sang, bỗng suy tàn. Nhưng chẳng sao, gốc, ngọn vẫn còn, lo bồi đắp, ắt sẽ thành đạt lại. Chớ lo. Đánh số, hạp chút ít. Số hên: 7, 4, 2, 24, 42, 47, 74, 27.

248.

Quẻ số 248 – TRUNG TRUNG

Thủy Phong Tĩnh Động hào Nhị Ngoại quái: Khảm Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Hư nhật vượng tướng, pháp yếu suy lầm. Tứ vi tuyền nhiễu, đối địch xung doanh. b. Dịch nghĩa: Dầu là ngày xấu được lành, Cũng nên tính toán giữ phần mới hay. Bốn phương cần phải chuyển xoay, Xung pha địch trận, sau này mới yên.
333

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Dù là ngày xấu mà được lành thì cũng nên tính toán cho kỹ. Bốn bề bị quấy nhiễu, phải đối nghịch liên miên. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tĩnh cốc xạ phụ, ủng tệ lậu.” (Nước đọng dưới đáy giếng chỉ có loài cá nhỏ mới sống được. Dùng loại tên bắn loại cá nhỏ ấy may ra còn được, dùng bình đến múc nước sẽ bị vỡ.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng đang ở trong cảnh nguy. Người được quẻ này nên khéo léo mà giữ mình, chơ có khoanh tay ngồi nhìn mà khốn đốn. Phàm mưu cầu việc gì, trước mắt chớ tưởng là tốt lành, cần phải cố gắng và giữ gìn cật lực mới được. Quẻ này tượng: Cái đạo sinh khắc. Mà Ấm Dương gia có thể lấy để suy cầu. Ví như dùng binh đi đánh trận nếu đánh tan được chỗ trung doanh vững chắc nhất thì vậy tự khắc giải. Người xin được quẻ này nên lấy trí xảo mà thủ thắng, chớ có nên khoanh tay ngồi nhìn để tự khốn. Theo ý quẻ nói, phàm cầu mưu việc gì, chớ tưởng trước mắt tốt lành là hay, mà cần phải cố gắng và đề phòng giữ gìn nữa mới được. Vậy việc cầu xin của bạn hãy nên cẩn thận và tính toán cho kỹ mới tiến hành và khi tiến hành cũng phải theo dõi công việc từng bước. Sơ ý thì hỏng. Thận trọng, đừng tưởng dễ, mà hóa chẳng nên công. phải “Đông xông, Tây đột” thì sự việc mới mong thành. Đánh số hạp. Số hên: 24, 48, 28, 8, 4, 2, 42, 82.

249.

Quẻ số 249 – TRUNG HẠ

Thủy Phong Tĩnh Động hào Tam Ngoại quái: Khảm Nội quái: Tốn a. Nguyên văn:

334

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Vinh khô tảo định mạc ta thương, Tân khổ tha bang, an hưởng gia hương. Vị tha nhân tác giá y thường, kim nhật quân thưởng, tha thân cả hoán biệt nhân thưởng. b. Dịch nghĩa: Vinh nhục định rồi chớ hận than, Quê người sao sánh kịp quê mình. Làm may áo cưới người ta hưởng, Sướng khổ luân hồi chi phải màng. Tươi hay héo đã được định rồi chớ than van. Khổ ở quê người thì mới được an hưởng ở quê nhà. May áo cưới cho người ta hưởng. Hôm nay ông khen, người ta thay đổi bảo chớ khen. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tĩnh tiết bất thực, vi ngã tâm trắc, khả dụng cấp. Vương minh, tính phụ kỳ phúc.” (Nước giếng đục bẩn không ăn uống được, lòng ta khổ lắm. Sửa sang khơi giếng cho sạch, để dùng được. Vua anh minh như thế khiến mọi người đều vui vẻ.) Quẻ này có tượng: Làm người khách lạ chốn tha hương cuộc đời có vất vả gian nan mới có thể ngồi hưởng cảnh yên vui vườn nương. Người xin được quẻ này có thể tự tìm lấy chân lý cho mình mà ăn ở thì thế nào cũng vui sướng thịnh vượng. Ý thơ cho biết tất cả sự vinh hoa nhục sướng khổ đều đã có số định sẳn chớ nên than thở làm chi, ở quê người sao bằng quê mình sung sướng. May áo cưới mà người hưởng, nhưng thiên lý luân hồi, có ngày người làm mình hưởng. Nghĩa là việc đời không nê cưỡng cầu hãy cho nó tự do phát triển, bởi việc đời như Phật gia nói “sắc sắc không không” vậy. Thế thì việc cầu xin của bạn cần phải bền lòng và giữ tâm lương thiện, cố gắng ắt có ngày sẽ được toại nguyện. Than mà chi tất cả đều có số mệnh. Nên ở ăn hiền đức, thì có ngày trời cho của mà hưởng. Cầu danh, lợi vừa phải. Đánh số được. Số hên: 9, 4, 2, 24, 42, 49, 94.

335

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh 250. Quẻ số 250 – THƯỢNG THƯỢNG

Thủy Phong Tĩnh Động hào Tứ Ngoại quái: Khảm Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Nữ nhi đại hỷ, lâm môn giá lương nhân. Thiêm tử tôn đồng, bái thụ hoàng lân. b. Dịch nghĩa: Nay con lớn, hỷ đến nhà, Tìm vui duyên nợ để mà kết hôn. Sanh con đẻ cái nối dòng, Trời ban phước đức ta cùng tạ ơn. Nay con gái đã lớn, có người hiền đến cưới. Được thêm con cháu và quan lộc, phải bái tạ ơn vua. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tĩnh trứu. Vô cữu.” (Dùng ngói nung đắp vách giếng. Hào này không có tai họa. Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về việc trông dưa được dưa, trồng đậu được đậu, gái lớn thì gả chồng, có làm thì mới có ăn, không ai đến cho không. Nếu tích cực làm việc thì lo gì không có kết quả tốt đẹp. Người được quẻ này nên cố gắng nhiều, những mưu cầu của bạn sẽ thành đạt. Quẻ này chủ trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, gái lớn thì gả chồng, ai cũng biết có làm thì phải có ăn, không ai lại đem phần đến cho. Nếu tích cực làm việc để trở thành người tốt, thì lo gì mà không có kết quả tốt đẹp. Người xin được quẻ này nên cố gắng nhiều hơn thì phải đẹp.

336

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Theo ý quẻ nói, hiện nay thời vận của bạn đã đến lúc lên hương rồi như con đã trưởng thành vậy. Cho nên, những việc cầu mưu của bạn, hãy nên bước tối đi, sẽ thành đạt ý muốn. Như quẻ nói, đi tìm được duyên nợ cho chúng rồi, thì ắt sinh con đẻ cháu cho mình vậy. Thời vận hanh thông hạnh phúc đầy đủ. Chẳng lo gì nữa. Đánh số tốt. Số hên: 25, 5, 2, 50, 20, 52.

251.

Quẻ số 251 – HẠ HẠ

Thủy Phong Tĩnh Động hào Ngũ Ngoại quái: Khảm Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Mộc sinh hỏa, khẩu bất cấm. Phong điên tác chứng, hàn nhiệt tương xâm. b. Dịch nghĩa: Cây sanh lửa, việc đã thành, Sao làm miệng lưỡi cứng câm tiếng truyền. Càng thêm bệnh tật khùng điên, Nhiệt hàn xâm thể, triền miên hại mình. Mộc sinh hóa, miệng không cấm khẩu thì đâu phải chứng kinh phong, mà chỉ là hàn nhiệt cùng xâm hại thân thể.. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tĩnh liệt, hàn tuyền thực.” (Nước giếng trong trẻo, uống rất mát.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về bệnh tật do can mộc vượng hại tâm hỏa. Ý cho biết, vận trình của bạn đang rất xấu, khó mà làm nên việc gì trong thời gian này. Mọi mưu cầu cũng khó được như ý, cần
337

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh phải ngừng tính toán phát triển, mà nên chỉnh đốn lại, như tượng quẻ nói tìm giếng trong mà uống nước mát vậy. Quẻ này chủ trong lo ngoài sợ, đồng thời kéo thới ví như: khi ốm can mộc (can thuộc gỗ) đã vương thì điên khùng ắt gây nên tâm hỏa lại bốc cháy, thì nóng lạnh tất sinh ra. Lúc đó thì dù có hàng trăm hàng ngàn lương y thì cũng chỉ khoanh tay ngồi nhìn mà thôi. Đâu là một quẻ hung (độc dữ) rất đáng lo ngại. Theo ý quẻ cho biết, vận trình của bạn rất xấu, khó mà làm nên việc gì trong thời gian này. Cũng như cầu xin một việc gì khác. Cũng khó được như ý, vậy cần phải ngừng công việc tính toán lại và phải đề phòng những đều không may đưa đến, bởi quẻ đã mách rõ ở hai câu thơ trước, một cách bất minh rồi. Bế tắc chẳng làm gì được. Thận trọng và ngừng ngay việc đang tính toán. Đánh số dở. Số hên: 2, 5, 1, 51, 52, 25, 21, 12.

252.

Quẻ số 252 – HẠ HẠ

Thủy Phong Tĩnh Động hào Lục Ngoại quái: Khảm Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Hưu hưu hưu. Quá liễu tam niên hưu lực chu. Bất mãnh tỉnh, họa đáo đầu. b. Dịch nghĩa: Thôi, thôi, thôi, Đã được 3 năm sáu tháng rồi. Không hồi tỉnh, Muốn họa tai ương sẽ đến mình.

338

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Thôi, thôi, thôi đi. Đã được ba năm sáu tháng rồi, mà không tỉnh ngộ, muốn họa tai đến mình sao? c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tình thu vô mạc, Hữu phu, nguyên cát.” (Miệng giếng đã đặt bánh quay, không cần đậy. Có điềm ứng rất tốt đẹp. Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về có sự lầm lạc đã lâu. Người được quẻ này cần phải tỉnh ngộ thì mới có hy vọng mứu tính làm ăn thành công. Nếu không, nhất định sẽ gặp nhiều bất trắc. Vận trình của bạn hiện còn bế tắc chưa được hanh thông, nên an phận chờ thời, sẽ rất tốt đẹp. Quẻ này chỉ bảo rõ: Tai vạ, lầm lạc đang tới, mọi việc chẳng việc nào thành. Muốn hy vọng để có thể mưu tính làm ăn, cần phải để cho quá ba năm sáu tháng mới chắc. Nếu không nhất định phải chịu những điều nguy hiểm bất trắc. Cẩn thận kẻo lầm lỡ, thua lỗ. Căn cứ quẻ thơ này mà bàn, quẻ xấu, không có gì đáng cầu nữa, yên phận là hơn, nhất là việc cầu tài nên gạt bỏ ý muốn đó đi vì quẻ quá xấu, nghĩa là vận trình của bạn còn bế tắc chưa được hanh thông thì cầu cái gì được nữa. Hơn nữa xưa có câu: “Nhân vì tài, tử. Điểu vì thực, vong” Vậy nên tự liệu cho kỹ thôi. Quá xấu, mọi việc đều bế tắc cả. Yên phận chờ thời, tính cũng mất công mà thôi. Đánh số, bất thông. Số hên: 2, 5, 52, 25.

253.

Quẻ số 253 – HẠ HẠ

Thủy Thiên Nhu Động hào Nhất Ngoại quái: Khảm Nội quái: Càn a. Nguyên văn:

339

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Hạm lan khởi hỏa, nghiệt súc tao ương, Dự phòng đắc lực, diệt hỏa thành khang. b. Dịch nghĩa: Bây giờ lửa cháy lan can, Trong nhà súc vật nguy nan cùng mình. Hãy mau cứu vớt chớ khinh, Dẹp tiêu mối họa, tâm tình sẽ yên. Chuồng trại lửa cháy, súc vật trong nhà bị nguy nan. Phải hết sức đề phòng mới biết được họa thành an khang c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Nhu giao vu, lợi dụng hằng, vô cữu.” (Lưu lại ở ngoài ấp, lợi về lâu dài, không tai vạ.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về có tai họa trọng công ăn việc làm. Nếu không đề phòng cẩn thận ắt sẽ nguy hại đến cơ nghiệp. Thời vận còn xấu, làm ăn chưa ra gì, nên chịu đựng một thời gian nữa, hào này tính về lâu dài thì có lợi. Cầu tài, cầu danh còn lâu. Quẻ này tượng: Lửa bốc cháy trên lan can, khiến lũ nghiệt súc chết sạch. Chúng chết tất nhiên chẳng hại gì cho mình. Tuy nhiên, nếu không đề phòng cẩn thận lửa ắt bén cháy khắp nhà, nguy hại đến toàn thể cơ nghiệp và an ninh của mình. Bởi thế, Người xin được quẻ này nên đề phòng cẩn thận, chớ để cho tai vạ tới chân mới nhảy, thì nguy đó. Thời vận còn xấu, làm ăn chưa nên, nên chịu đựng một thời gian nữa, để nghiên cứu công việc trước đã rồi hãy bắt tay vào việc, thì mới nên. Đó là ý quẻ muốn mách cho bạn vậy. Bất minh, bất thông. Nên lo việc cấp kỳ trước đã, hơn là đi tính chuyện, bao đồng xa xôi. Sau đó, hãy tính tới việc khác. Cầu tài danh còn lâu. Đánh số dở. Số hên: 25, 3, 23, 35, 53, 52, 2, 5.

254.

Quẻ số 254 – TRUNG THƯỢNG

340

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Thủy Thiên Nhu Động hào Nhị Ngoại quái: Khảm Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Dĩ toại tâm đầu nguyện, thủy tri chí khí thần. Tam sơn tu bả ác, tần tần định thái bình. b. Dịch nghĩa: Một khi đã toại nguyện cầu, Mới hay thành đạt bấy lâu chí mình. Ba non nắm giữ cho mình, Luôn luôn ắt được thái bình cảnh vu Một khi đã toại ý nguyện, mới biết sự thành đạt ấy là do ý chí, khí lực, và tinh thần của mình. Ba cái đó nắm giữ cho chắc, ắt sẽ luôn được thái bình. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Nhu vu sa, tiểu hữu ngôn, chung cát.” (Lưu lại nơi bãi cát, bị khiển trách nhẹ, rốt cuộc tốt lành.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng bình yên thịnh vượng, danh lợi được cả hai, mà chỉ có trục trặc nhỏ. Cầu việc thì có duyên tốt, xuất hành thì đại cát, cưới hỏi thì nhất định thành. Người được quẻ này cần bphair biết, việc mưu cầu thành hay bại, nên khay không đều do mình định đoạt. Vì vậy mọi mưu cầu của bạn cần phải vạch kế hoạch có đầu có đuôi và đừng nản lòng thất chí, ắt sẽ thành công. Quẻ này tượng: Toàn gia bình yên thịnh vượng, danh lợi được cả hai. Việc tốt đẹp vui mừng. Cầu mưu thì có duyên, xuất hành thì đại cát, việc cưới hỏi nhất định thành. Người xin được quẻ này an nhiên thụ hưởng hạnh phúc, khỏi cần phải nghi ngờ gì.

341

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Theo ý quẻ thơ nói trên việc cầu thành hay bại, nên hay không đều do hai chữ “trung trinh” mà định đoạt. Vì câu chót nói: “luôn luôn ắt được thái bình cảnh vui” và tiếp câu thứ ba là: ba non nắm giữ trung trinh” Bởi vậy việc cầu mưu của bạn cần phải kế hoạch có đầu có đuôi và đừng nản lòng mà cố gắng cùng thì ắt sẽ nên công trong việc cầu. Tất cả việc tính toán, cần tính toán nghiên cứu kỹ, trước lúc thực hành, thì mới mong thành sự. Ý quẻ khuyên: thận trọng. Chờ đợi. Đánh số được. Số hên: 54, 45, 25, 24, 42, 2, 5, 4.

255.

Quẻ số 255 – THƯỢNG THUỢNG

Thủy Thiên Nhu Động hào Tam Ngoại quái: Khảm Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Phúc tinh chiếu ánh, quế tử hương văn. Mãn thiên tinh đẩu, quan diệu thế nhân. b. Dịch nghĩa: Sau trời sáng chiếu đời ta, Mùi thơm cây quế tràn hòa khắp nơi. Không trung sao sáng đầy trời, Quả là sáng sủa chói ngời hoàng huy. Được phúc tinh chiếu đời ta, mùi thơm cây quế tỏa khắp nơi. Sao sáng đầy trời, chói ngời vẻ vang với người đời. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Nhu vu nê, trí khấu chí.” (Lưu lại nơi bùn lầy, là mời giặc đến.)

342

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng được phúc thọ phú quý đều cùng tới. Người được quẻ này thời vận đã đến lúc hanh thông, những việc mưu cầu sắt sẽ có kết quả mỹ mãn. Bạn hay mau tiến hành như đã định, chớ có chần chờ mà không hay. Cầu danh, cầu lợi đều được. Quẻ này tượng đủ: Phúc thọ phú quý, nhất tề đều tới. Mọi người đều ca tụng, mọi nhà đều tính phục. Đây chính là hội tam đường khai thái (xuân về tốt đẹp đó). Người xin được quẻ này coi như quẻ thượng cát. Phước tinh cao chiếu, quế thơm tràn khắp, đó là cảnh vinh hoa phú quí vậy. Nghĩa là người cầu được quẻ này, tức là thời vận đã đến hanh thông, những việc cầu mưu ắt kết quả mỹ mãn. Chẳng còn gì trở ngại nữa. Vậy bạn hãy mau tiến hành những như đã định, để nắm lấy may mắn mà số phần đã dành sẵn. Tốt đẹp. Giàu sang vinh hiển đến kỳ cầu danh, cầu lợi đắc quả. Đánh số, thông. Số hên: 2, 5, 55, 52, 25.

256.

Quẻ số 256 – HẠ HẠ

Thủy Thiên Nhu Động hào Tứ Ngoại quái: Khảm Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Đông Nam địa tượng lai thành cố khư. Yên Kế địa, thương sinh vô tồn kế. Nhược yến đại phấn hùng tâm, thủy nguyên bất tri hà xứ. b. Dịch nghĩa: Đông Nam lượng đất thành như không, Bá tánh phương kia cũng khổ cùng. Muốn khởi hùng tâm cứu thế nạn, Biết đâu được có nước nguồn sông.

343

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Đất Đông Nam tương lai sẽ thành vùng đất cũ. Đất yên kế thì bá tánh rất cùng khổ. Muốn khởi hùng tâm để cứu đời, mà không biết ở đâu có được nguồn nước. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Nhu vô huyết, xuất tự huyệt.” (Lưu lại ở nơi cửa, ra khỏi nhà.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về đại nạn sắp xảy ra. Hai phương Đông, Nam đều không phải là chỗ yên thân. Người được quẻ này cần nên cấp tốc lo liệu, chớ có do dự chậm trễ mà nguy khốn. Việc mưu cầu của bạn muốn đạt thì phải chịu nhiều gian nan, vất vat, và cố gắng không ngừng mới mong thành tựu. Quẻ này chủ đại nạn sắp đến, kiếp số khó tránh: 3 phương Đông, Nam, Bắc đều không phải là chỗ yên thân. Duy chỉ còn phương Tây là phương bình tỉnh yên ổn, tới đây còn mong là có làm được việc gì. Nhưng lại tiếc phải cái nơi đất khách quê người có định kế lâu dài được không. Người xin được quẻ này cần nên cấp tốc lo liệu chớ có do dự chậm trễ thì may ra mới đỡ được phần nào tai hại. Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn muốn thành đạt thực là khổ nhọc, vì hai câu sau nói: Muốn khởi hùng tâm cứu thế nạn, mà chẳng biết được nước sông ở đâu. Nghĩa là nước nguồn sống của vạn vật, không nước thì làm sao sống. Vậy việc cầu xin của bạn muốn thành đạt, thì phải chịu gian nan, cố gắng không ngừng thì mới có thể an ủi phần nào. Muốn nên công, phải gắng sức. Công việc tính toán vô cùng khó. Hãy chờ thời là hơn, bôn ba tranh đấu chẳng có ích gì. Đánh số, không hạp. Số hên: 2, 5, 6, 25, 26, 62, 65, 56.

257.

Quẻ số 257 – HẠ TRUNG

Thủy Thiên Nhu Động hào Ngũ Ngoại quái: Khảm
344

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Tử hữu nhật, sinh hữu thời. Hà sự mạn trù trừ, phiêu nhiên nhất vãng, tâm thượng vô nghi. b. Dịch nghĩa: Sống chết ngày giờ định sẵn rồi, Làm chi tính toán lắm lôi thôi. Cứ cho công việc tự nhiên đến, Lòng dạ yên vui yên chỗ ngồi. Sống chết ngày giờ đã định sẵn. Việc gì phải do dự trù trừ, cứ để cho nó tự nhiên đến, lòng dạ yên vui là trên hết. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Nhu vô tửu thực, trinh cát.” (Lưu lại chỗ có ăn cơm uống rượu. Hào này tốt đẹp.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về sống chết có mạng, giàu sinh tự trời. Việc tới trước mắt mà cứ băn khoăn do dự, nghi ngại thì còn làm được gì. Đây chính là phép “trong cái chết tìm cái sống”. Người được quẻ này cần phải thong dong mà ứng xử. Những mưu cầu của bạn hãy để cho nó tự nhiên, khi thời đến thì mặc sức mà tung hoành. Quẻ này chủ sống chết có mạng, giàu sanh tự trời. Việc tới trước mắt mà cứ gãi đầu gãi tai, ra rồi lại vào, băn khoăn do dự, nghi ngại, lo âu thì còn làm được gì nữa. Quẻ này chính ra là một cái phép tử lý cầu sinh (trong cái chết tìm cái sống) đó. Người xin trúng quẻ này cần phải nuôi cái khí "Hạo nhiên" để tỏ chí cương cường khiến người ngoài kính phục. Quẻ nói rằng sanh có giờ, và chết có ngày, nghĩa là cuộc đời của bạn sống trên trần gian sự vui khổ, giàu nghèo, đã định sẵn rồi, dầu bạn có cưỡng cũng chẳng được, là trời định vậy. Vậy việc cầu xin của bạn hãy để cho nó tự nhiên, như xưa có câu: “mệnh trung hữu thời chung tu hữu, mệnh trung vô thời mạc cưỡng cần”

345

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh bạn nên lấy câu đó tự suy nghĩa ắt bớt được khổ não trong hoàn cảnh thiếu nầy. Hãy ẩn nhẫn chờ thời. Khi thời đến, như cánh chim tung trời. Lo gì, chí nguyện chẳng toại. Đánh số, chưa thuận lắm. Số hên: 25, 75, 57, 27, 72, 2, 5, 7.

258.

Quẻ số 258 – HẠ HẠ

Thủy Thiên Nhu Động hào Lục Ngoại quái: Khảm Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Vãng lai hành tịch xứ, hột nhiên trước nhất kinh. Sài lang nhược đương đạo, trảm diệt vạn xứng tâm. b. Dịch nghĩa: Vắng tanh đi lại làm chi, Hết hồn hú vía tại vì làm gian. Sài lang nếu cản nữa đường, Ra tay chém, việc mới thường yên tâm. Vắng tanh đi lại làm chi, để đột nhiên giật mình kinh hãi. Nếu sài lang cản giữa đường, cứ ra tay chem. Hết mới vừa lòng. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Nhập vu huyệt, hữu tốc bất chi khách, tam nhân lai, kính chi chung cát.” (Vào nhà, có ba người khách không mời mà đến, cung kính tiếp đãi, cuối cùng cũng tốt lành..) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về những mưu cầu của bạn trong thời gian này chưa thể nào thành và cần phải vượt qua nhiều trở ngại nữa mới được. Mọi sự đều hanh thông. Đề phòng tiểu nhân. Có kẻ
346

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh âm mưu phá hoại, cần phải xử lý xong mới yên tâm toan tính công việc được. Quẻ này chủ sự thịnh vượng về phúc đức của cha ông tổ tiên cho nên nhờ đó mà được thịnh vượng. Từng ngày trông khác gì lửa bốc cháy ngùn ngụt càng ngày càng cao lớn, và không còn có cái lý củ lỗ ăn xuôi nữa. Câu thơ chót có ý nói không có gì bất hòa hoặc kình địch với ai. Đây là một quẻ chỉ rõ ở đời không có chuyện gì đáng sợ hãi cho mình cả, khiến khi bói được nhất định sẽ thấy mọi việc thuận lợi và thích đáng. Việc cầu xin của bạn trong thời gian này chưa thể nào thành đạt và cần phải vượt qua nhiều trở ngại nữa mới được. Vì lời quẻ dạy rằng sài lang cản đường cần diệt trừ mới vững tâm. Đang gặp nhiều cản trở hiểm nguy. Có kẻ phá hoại, cần phải thanh toán, xong mới yên tâm toan tính và việc may ra mới tiến hành tốt đẹp. Đề phòng tiểu nhân. Cầu mọi sự chưa thông. Đánh số, dở. Số hên: 58, 52, 85, 25, 8, 5, 2.

259.

Quẻ số 259 – TRUNG TRUNG

Thủy Trạch Tiết Động hào Nhất Ngoại quái: Khảm Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Bát môn phân bát vị, cửu tinh bố cửu phương. Thanh xích hoàng bạch hắc, ngũ sắc quyển cầm trang. Giao phong đối lưỡng, lưỡng lưỡng tương đương, b. Dịch nghĩa:

347

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Bốn góc bốn phương chia tám môn, Chín sao bố trí chín nơi dòm. Xanh vàng đỏ trắng đen năm sắc, Cuốn gói hành trang vượt núi non. Tám cửa chia ra tám phương vị, chin sao bố trí chin phương. Xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, năm sắc, cuộn lại thành hành trang giao tranh với nhau, hai bên là tương đương. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Bất xuất hộ đình. Vô cữu.” (Không ra khỏi cửa. Hào này không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về trong lòng luôn lo đối phó mà hao phí tâm cơ. Nếu muốn chiến thắng mà không cso thế tương đương ắt không thể đối địch. Người được quẻ này cần phải suy nghĩ cẩn thận, chớ có xem thường. Đối với những sự việc đang mưu cầu, bạn hãy cân phân cho kỹ, thì công việc mới có hy vọng thành tựu. Không nên đi xa, bất lợi. Quẻ này chủ lòng lo đối phó phí mất bao tâm cơ. Lỡ mà lầm chỉ một ly, ắt sai đi một dặm. Nếu muốn cầu chiến thắng không có thế tương đương ắt không thể hơn địch. Người xin được quẻ này thiết tưởng cần phải suy nghĩ cẩn thận, chớ có coi thường. Người cầu được quẻ này, đối với sự việc cầu mưu hãy nên cân phân cho kỹ, đắn đo thực sâu thì công việc mới có thành tựu như ý, vì quẻ này hai câu đầu ý vẻ toàn thuộc những lời mưu kế bố trận, và hai câu sau ẩn ý mách bạn phải hiểu biến hóa như sắc màu thì mới vượt khỏi khó khăn và thành công, vậy bạn hãy tự đo lường và suy kỹ càng. Phải mưu mô, tính toán kỹ càng và phải biết quyền biến, thì việc mới thành tựu. Đánh số tốt Số hên: 29, 25, 95, 92, 9, 5, 2.

260.

Quẻ số 260 – HẠ HẠ

Thủy Trạch Tiết
348

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Động hào Nhị Ngoại quái: Khảm Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Chung thận bất tập, thượng tại thế khước. Uổng nhiên luân hồi, bát năng miễn, vĩnh lạc khâm thạnh tạm. b. Dịch nghĩa: Cả đời chẳng học việc cao siêu, Phí uổng ngày giờ cuộc sống nhiều. Rút cuộc luân hồi chẳng thấy lạ, Lạc vào hầm hố thấy mình tiêu. Cả đời chẳng học, bị người trên quở trách. Uổng phí kiếp luân hồi, đâu tránh được. Vĩnh viễn rơi xuống vực sâu.. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Bất xuất môn đình. Hung.” (Không ra khỏi nhà. Hào này hung hiểm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, người được quẻ này cần phải tỉnh ngộ ngay. Phàm mưu cầu việc gì cũng phải cố gắng chăm chú mới được. Ngược lại chỉ uổng công hao tài mà chẳng được kết quả gì. Mọi việc còn bế tắc, tốt hơn nên chờ thời. Quẻ này có cái tượng: Không thích ở dưới, chỉ cố tranh dành với trên, 2 câu thơ sau là 2 câu thơ cảnh cáo. Hố hốc ngụ ý chỉ địa ngục. Người xin được quẻ này cần phải quay về cảnh ngộ ngay, dùng câu này mà khắc vào bên hữu chỗ ngồi thường ngày. (tọa hữu minh). Quẻ ý nói rằng phàm cầu mưu bất cứ việc gì phải đứng đắn đàng hoàng chớ nên sanh tâm tà ma và phải cố gắng chăm chú việc cầu mưu thì mới nên công, ngược lại bạn chỉ uổng công hao tài chẳng một kết quả nào. Vậy bạn hãy lưu ý việc mưu cầu mới mong được yên vui .Tóm lại hiện nay vận trình của người còn xấu. Xấu, mọi việc bế tắc. Sự sự bất
349

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh minh. Hay hơn là chờ thời. Đánh số chẳng hạp. Số hên: 26, 60, 20, 62, 2, 6.

261.

Quẻ số 261 – THƯỢNG THƯỢNG

Thủy Trạch Tiết Động hào Tam Ngoại quái: Khảm Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Húc nhật chính đương không, Quang huy vũ trụ trung. Hán gia hỏa thịnh đức, Tiến thoái tự thung dung. Nhân phi Khổng Nhan, thùy năng vô quá, qua nhi năng cải, nhưng phục vô quá, hoa khai bất túc, bằng kết quả phương vi chuẩn, phóng khai hoài bảo ý hân hân. b. Dịch nghĩa: Con người đâu phải ai cũng như Khổng Tử và Nhan Hồi mà không có lỗi lầm. Sai mà biết sửa thì không còn lỗi lầm. Hoa mới nở chưa đủ để căn cứ, chờ khi kết trái mới là chuẩn. Lúc đó mới có thể vui vẻ mà không còn hoài bão xa xôi.. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Bất tiết nhược, tắc ta nhược. Vô cữu.” (Không biết tiết chế, mới than thở mà hối tiếc. Hào này không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng minh, quẻ này chủ về lúc đầu chưa hoàn thiện, nhưng về sau lại hoàn thiện. Người được quẻ này chớ cho mình đã đủ. Cuộc đời con người làm sao tránh khỏi lỗi lầm, thất bại, cũng như ai

350

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh mà không có sự sai lầm. Nhưng biết sai mà sửa đổi thì vẫn được tốt lành. Tức là phải biết rút kinh nghiệm thất bại mà cải tiến thì sẽ hanh thông. Quẻ này chủ sự thịnh vượng về phúc đức của cha ông tổ tiên cho nên nhờ đó mà được thịnh vượng. Từng ngày trông khác gì lửa bốc cháy ngùn ngụt càng ngày càng cao lớn, và không còn có cái lý củ lỗ ăn xuôi nữa. Câu thơ chót có ý nói không có gì bất hòa hoặc kình địch với ai. Đây là một quẻ chỉ rõ ở đời không có chuyện gì đáng sợ hãi cho mình cả, khiến khi bói được nhất định sẽ thấy mọi việc thuận lợi và thích đáng. Việc cầu xin của bạn trong thời gian này chưa thể nào thành đạt và cần phải vượt qua nhiều trở ngại nữa mới được. Vì lời quẻ dạy rằng sài lang cản đường cần diệt trừ mới vững tâm. Đang gặp nhiều cản trở hiểm nguy. Có kẻ phá hoại, cần phải thanh toán, xong mới yên tâm toan tính và việc may ra mới tiến hành tốt đẹp. Đề phòng tiểu nhân. Cầu mọi sự chưa thông. Đánh số, dở. Số hên: 58, 52, 85, 25, 8, 5, 2.

262.

Quẻ số 262 – TRUNG THƯỢNG

Thủy Trạch Tiết Động hào Tứ Ngoại quái: Khảm Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Lưỡng cả tử nữ, đồng đáo tề hành. Âm dương hòa hợp, mưu tác hân hoan. b. Dịch nghĩa: Hai đứa trai gái của ai, Đến cùng một lượt chung vai đồng hành.
351

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Âm dương hòa phước may lành, Mưu cầu sự nghiệp công thành hân hoan. Hai đứa con trai gái, đến một lượt. Âm dương hòa hợp, cùng mưu cầu sự nghiệp thì vui vẻ. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “An tiết. Hanh.” (Ở yên với đời sống tiết chế. Hào này thuận lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng chồng hiến vợ tốt, cầm sắc hòa hợp. Vợ chồng lúc nào cũng phu xướng phụ tòng, hợp tác chặt chẽ, vô cùng vui vẻ đầm ấm. Người được quẻ này chẳng có gì phải lo ngại. Những mưu cầu của bạn lo gì không được, cứ việc tiến hành theo ý đã định. Cầu danh được danh, cầu lợi được lợi. Quẻ này có tượng: Chồng hiền vợ tốt, cầm sắc hết sức hài hòa. Vợ chồng lúc nào cũng phu xướng phụ tòng, hợp tác chặt chẽ, cổ vũ nhau. Vô cùng vui vẻ đầm ấm. Người xin được quẻ này chẳng có gì là đáng lo ngại băn khoăn. Hai chữ trai gái của câu một dịch ra chữ Tàu hợp lại có nghĩa là Hảo tức là tốt, và câu ba, câu bốn cùng nói rõ là âm dương hòa phước may lành, mưu cầu sự nghiệp công thành hân hoan. Người xin được quẻ này là may mắn lắm. Vậy việc cầu xin của bạn sợ gì gì mà không may không tốt cứ việc tiến hành theo ý đã định đi tốt lắm. Có âm dương hòa hợp là may mắn lắm rồi, có kẻ giúp công đắc lực lo gì chẳng thành. Cầu danh đắc danh, cầu lợi đắc lợi. Đánh số tốt. Số hên: 61, 26, 21, 62, 12, 2, 6, 1.

263.

Quẻ số 263 – TRUNG THƯỢNG

Thủy Trạch Tiết Động hào Ngũ Ngoại quái: Khảm
352

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Trung hữu huyền cơ phú, kê minh phương hiển lộ. Mãnh nhiên ngộ thiền quang, đả phá quân môn lộ. b. Dịch nghĩa: Huyền cơ trong đó có ngâm ca, Gà gáy rồi đây trời sáng lòa. Tỉnh ngộ Thiền quan người sẽ thấy, Vận trình vượt bước dặm ngàn xa. Huyền cơ trong đó ngâm ca bài phú, gà gáy rồi trời sẽ sáng tỏ. Hốt nhiên giác ngộ thiền cơ, phá bởi còn đường cũ của ông. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Cam tiết, Vãng hữu thượng.” (Lấy tiết chế làm vui. Hào này tốt đẹp. Ra đi có hy vọng.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chỉ về lúc đầu tuy chấp mê, nhưng cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Người dược quẻ này nên lưu tâm, chớ có thấy cơ hội mới đến mà không làm. Đừng cố cố chấp phương hướng cũ sẽ gawpjd dược nhiều may mắn và hứa hẹn trong tương lai. Quẻ này chỉ rõ: Lúc đầu tuy chấp mê, nhưng cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Bỏ dao rựa, quỳ xuống đất, quy y liền thành Phật đổi hẳn bộ mặt, y như là hai người khác nhau vậy. Người xin được quẻ này rất nên nhắc lại lời này nhiều lần, chớ có thấy cơ hội tới mà không làm. Việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho biết diều cần nhứt là phải hiểu là công gì, thì làm mới thành công như quẻ thơ câu thứ ba nói tỉnh ngộ thiền quan (cửa chùa) người sẽ thấy vậy. Còn trong việc cầu xin của người nếu thấu hiểu và nắm vững được sự việc mà làm thì ắt gặp được nhiều may mắn và nhiều hứa hẹn trong tương lai đó.

353

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Phải nghiên cứu kỹ công việc trước khi thực hành thì sự việc thành đạt chắc chắn. Thời vận tốt đến rồi, lo gì. Đánh số tốt. Biểu tượng: Gà. Số hên: 26, 2, 62, 22, 6.

264.

Quẻ số 264 – TRUNG TRUNG

Thủy Trạch Tiết Động hào Lục Ngoại quái: Khảm Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Số vy kim ngư thôn nhĩ, ti can điếu liễu hồi đầu. Giá thực phiên hiềm thái phí, ngũ hổ tứ hải ngao du. b. Dịch nghĩa: Cá vàng đã cắn mồi, Cất câu thôi quay về. Áo cơm nhà quá tốn, Ngao du sông bể hơn. Mấy con cá vàng đã cắn mồi, cất cần câu thâu dây lại quay về. Cơm nhà bao phen hiềm quá tốn, ngao du năm hồ bốn bể vui hơn.. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Khổ tiết. Trinh hung. Hối vong.” (Tiết chế quá sức. Hào này có hung hiểm. Nhưng khó khăn đã qua.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về nhà nghèo, cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Ra ngoài kiếm ăn, lang thang khắp bốn bể năm hồ như thế còn hay hơn. Người được quẻ này, ở nhà. ở quê hương làm ăn, không lợi bằng đi xa, càng đi xa càng khá giả hơn.

354

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ này chủ nhà nghèo, cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Nếu ra ngoài kiếm ăn, lang thang khắp bốn bể năm hồ, không cần đóng đô tại chỗ nào, như thế lại còn hơn. Người xin được quẻ này, ở nhà, ở quê hương không lợi bằng ra đi. Càng ra đi cơm áo càng bảo đảm, càng khá giả hơn. Muốn thành công phải có kế hoạch. Có thể gặpmay trong các tháng 1, 2, 5. Biểu tượng: Cọp, Thỏ, Ngựa, Mèo. Đánh số hạp ít. Số hên: 2, 4,6, 46, 64, 24, 42.

265.

Quẻ số 265 – THƯỢNG TRUNG

Thủy Sơn Kiển Động hào Nhất Ngoại quái: Khảm Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Mão nhật thố xuất lâm, ngọ thời chính phúc lâm. Mão sinh ư dần, phương kiến thiên tâm. b. Dịch nghĩa: Ngày mão thỏ ra khỏi rừng, đúng giờ Ngọ là đến. Mão sinh từ Dần, lúc đó mới thấy lòng trời. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Vãng kiển, lại dự.” (Lúc ra đi rất gian nan khó khăn, lúc quay trở về thì vinh quang.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng trước khó sau dễ; chủ về phải gặp năm Mão (hay ngày Mão) mới có thể xuất đầu lộ diện được, và phải tới năm Ngọ (hay giờ Ngọ) thì mới thấy có phúc tinh đến nhà. Người được quẻ này, mọi mưu cầu phải có một kế hoạch chu toàn, nếu không hỏng việc.
355

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh

266.

Quẻ số 266 – TRUNG TRUNG

Thủy Sơn Kiển Động hào Nhị Ngoại quái: Khảm Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Nhật trung bất quyết, nhật đáo phượng minh. Nhất trường hảo sự, lục giáp đồng thành. b. Dịch nghĩa: Trong ngày không quyết định được, chờ sau khi trời vừa sáng thì mọi việc sẽ tốt, sáu giáp đều thành. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Vương thần kiển kiển, phi cung chi cố.” (Bề tôi ở cảnh gian nan, lỗi không do bản thân.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về việc trước kia đã không thể dự đoán, chỉ đợi thời vận tốt đến thì mới hay. Ngụ ý nói người được quẻ này đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, mà lại không chịu nhìn xa trông rộng, để dự tính mọi việc. Mọi mưu cầu phải trải qua một thời gian chờ đợi, đến lúc đó công việc sẽ toại ý.

267.

Quẻ số 267 – HẠ HẠ

Thủy Sơn Kiển Động hào Tam Ngoại quái: Khảm Nội quái: Cấn

356

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh a. Nguyên văn: Hồ tú thị yêu tinh, viên hầu cập thụ tinh. Nhập sơn ngộ thử diệu, mê liễu tính hòa tâm. b. Dịch nghĩa: Hồ ly là loại yêu tinh, Còn đàn khỉ vượn cũng bình loại yêu. Vào trong núi thấy lắm điều, Sẽ làm mất trí tâm nhiều say mê. Sao hồ lý là loại yêu tinh, khỉ vượn cũng là ma cây. Vào trong núi thấy các sao này, làm cho tâm trí mê loạn. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Vãng kiển, phản lai.” (Lúc ra đi thì gian nan, lúc quay trở về thì tốt đẹp.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về bọn tiểu nhân gian hiểm làm loạn tâm tính người ta. Vì vậy, khi giao du bạn bè phải cẩn thận, lâp trường phải cương quyết, liệu việc phải sáng suốt. Người được quẻ này tốt nhất là nên ra đi. Thời vận của bạn còn bế tắc, phải cố gắng nhiều, đề phòng tiểu nhân quấy quả. Quẻ này tượng: Lũ tiểu nhân gian hiểm quậy phá, lừa phỉnh đùa cợt ta, làm loạn tâm tính ta. Bởi thế khi giao du bạn bè không thể không cẩn thận, lập ý không thể không cương quyết, đoán việc không thể không sáng suốt quyết định, ý kiến không thể không khéo rõ ràng. Người xin trúng quẻ này tốt hơn nên ra đi là thượng sách. “Nhân vị tài tắc tử, điểu vi thực tắc vong”, nghĩa là người vì tiền mà chết, chim vì miếng ăn mà tán mạng, đó là quẻ muốn khuyên người, phàm tính mưu việc gì hãy nên nghĩ điều lẽ phải, chớ đừng sanh tâm tà ma mà hỏng. Mặt khác quẻ tả rằng cảnh tình cũng như thời vận hiện nay của bạn còn trong cảnh bế tắc, nên cẩn thận công ăn việc làm mới yên. Đề phòng

357

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh tiểu nhân thọc gậy, chớ làm điều thất đức, mà cuộc đời thêm đắng cay, chờ đợi đánh số chưa hạp. Số hên: 26, 76, 27, 6, 7, 2.

268.

Quẻ số 268 – TRUNG THƯỢNG

Thủy Sơn Kiển Động hào Tứ Ngoại quái: Khảm Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Khuyển phệ, kê minh thôi; hành nhân toại viễn phóng. Vãn độ quan tân, tiến trình vô lượng. b. Dịch nghĩa: Gà gáy canh tàn trời sắp sáng, Thúc người quê khách hãy lên đường. Cùng nhau kết đội vượt sơn ải, Sự nghiệp tương lai ắt vững vàng. Chó sủa, gà gáy ồn ào; người đi ở phương xa, chiều tối qua bến đò, sự nghiệp tương lai rất xán lạng. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Vãng kiển, lai phản.” (Ra đi gian nan, quay trở về vẫn gian nan.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về nên ra đi, về sẽ được quý hiển. Người được quẻ này phải thận trọng, chớ có vì khó khăn trở ngại mà bỏ mất cái chí khí của mình. Vận trình của bạn sắp hanh thông và hãy tiếp tục làm những việc mình dự tính, đừng bỏ dở chừng. Quẻ này ngụ ý khuyên người nên đi gấp. Tổ Dịch giơ roi, Ban Siêu ném bút, Tử Tư vượt quan ải, Tôn Ý ruỗi trường phong, tất cả đều không thể mất thời cơ. Nhờ thế về sau họ đều được quý hiển, đắc ý một thời.
358

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Người xin được quẻ này phải thận trọng, chớ có dành phần bạo khí bỏ mất cái chí khí thanh vân của mình. Quẻ mách bạn rằng: Vận trình của bạn sắp được hanh thông và hãy chuẩn bị những việc dự tính đi, như hai câu thơ trước đã nói: “Trời sắp sáng, người hãy lên đường”đấy. Còn hai câu sau ý quẻ mách rằng muốn được công việc thành toại, hãy nên hợp sức với người mới thể công thành vẻ vang. Vậy người nên suy tính làm lấy thôi. Thời vận sắp thông, đánh số tốt. Biểu tượng: Gà. Số hên: 2, 6, 8, 26, 85, 68, 62.

269.

Quẻ số 269 – HẠ HẠ

Thủy Sơn Kiển Động hào Ngũ Ngoại quái: Khảm Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Nhân tại thiên nhai ngoại, cữu phiếm tín âm lai. Gia nhân tần vọng nhãn, thảo mộc sướng hung hoài. b. Dịch nghĩa: Khách người hiện ở nơi xa, Chẳng gì thư tín về nhà đã lâu. Người nhà mỏi mắt trông hầu, Cỏ cây tươi tốt người sầu than ôi. Người hiện ở xa, chẳng có tin tức gì. Khiến người nhà mỏi mắt ngóng trông. Cỏ cây tươi tốt, nhìn thêm chạnh lòng. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đại kiển, bằng lai.” (Rất gian nan, mau mau chạy đi.)
359

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về người đi xa không có tin tức, khiến người ở nhà ngóng trông mòn mỏi. Ý muốn nói, những mưu cầu của bạn chưa được hanh thông, dù có làm thế nào cũng khó mà toại ý. Đợi thời cơ mà thời cơ chẳng đến. Cầu tài, cầu danh đều dở. Quẻ này chủ người đi xa không tin tức, người nhà tuy trông mòn mỏi, nhưng mặc kệ, trái lại ra sức ăn chơi đắm nguyệt say hoa, đã bất tiếu lại càng bất tiếu thêm. Người xin được quẻ này, nên viết ngay thư trách kẻ lãng tử. Còn kẻ lãng tử nhận được thư hoặc cũng bói được quẻ này thiết tưởng phải vội vàng hồi ngộ và chớ có lang thang bạt mạng nữa. Theo ý quẻ cho hay hiện tình cảnh của người cầu xin đang có người thân ở xa lâu không thư về, dầu có trông tin mãi vẫn không thấy, vườn cỏ xanh tươi nhưng người ở lại sầu thảm. Vậy ý quẻ muốn nói: Việc cầu xin của bạn còn lâu lắm mới có thể thành đạt được. Vì hiện nay, vận số của bạn còn lâu lắm mới có thể thành đạt được. Vì hiện nay vận số của bạn chưa được hanh thông Dầu có tính toán cách nào cũng khó toại ý. Như chờ tin mãi mà thư tín vẫn không thấy vậy. Trông tin, tin chẳng thấy. Đợi thời, thời chẳng lại. Đang gặp cảnh buồn thảm, cảnh xinh cũng chẳng hoài. Chờ đợi, bất thông. Đánh số dở. Số hên: 2, 6, 9, 96, 69, 62, 26.

270.

Quẻ số 270 – TRUNG TRUNG

Thủy Sơn Kiển Động hào Lục Ngoại quái: Khảm Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Giả khốc thu hạ, nhất huyệt sinh thành. Nhược thiên thử thố. Phúc lộc biền trăn.
360

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh b. Dịch nghĩa: Giữa chòm cây đứng giữa trời, Có ngôi huyệt kết vì đời sanh ra. Dời chỗ ở, đến đó mà, Hưởng điều phúc lộc đến già không thôi. Huyệt mộ sinh thành ở dưới gốc cây này, nếu dời phần mộ đó đi thì phúc lộc sẽ cùng đến. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Vãng kiển, lại thạc. Cát, lợi hiện đại nhân.” (Lúc ra đi gian nan, lúc quay trở về có thành quả lớn lao. Hào này cát tường, đại nhân xuất hiện có lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về di dời thì có lợi. Người được quẻ này rất nên tự tu dưỡng, cố gắng chăm chú vào công việc, tuy hơi khổ cực vất vả, song sau cung sẽ gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp. Những mưu cầu của bạn, cần phải chịu đựng nhiều vất vả, thì mới thành đạt. Quẻ này tượng: Dưới gốc chòm cổ thụ có một cái huyệt (huyệt tốt có thể làm dương cơ hay cất mã, theo địa lý). Chỉ có tuệ nhãn mới có thể tìm ra được, trái lại, người thường đành chịu. Nếu may mà biết được thì hãy nên di cơ tới đó, phúc lộc chắc hẳn dồi dào. Người xin được quẻ này rất nên tự tin, khỏi lo không có nơi đất tốt cho cò đậu. Nghĩa là ý muốn dạy rằng: Những việc cầu xin của người thiệt là gian nan vô cùng, nếu vượt được cũng như chịu đựng được những gian nan đó, ắt thành đạt ý nguyện lâu nay, cuộc đời sẽ nhanh lên hương. Quẻ dạy: Sự khó mà nên một cách bất ngờ, kỳ dị khó mà tưởng nổi. Cần rèn tài, luyện đức, thì việc càng có kết quả tốt nữa. Biểu tượng: chuột. Cầu mưu cầu tài đắc lợi, đánh số tốt. Số hên: 36, 6, 3, 63, 33, 66, 60, 30.

271.

Quẻ số 271 – HẠ HẠ
361

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Thủy Địa Tỷ Động hào Nhất Ngoại quái: Khảm Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Canh canh lũng mẫu, hình thần tự lao. Vô cầu vô thúc, kỳ lạc đào đào. b. Dịch nghĩa: Siêng năng cày cấy ruộng rừng, Hình thái lao thân với lặng trầm. Này đồ mới là mình tự chủ, Trong kia lạc thú chẳng nào bằng. Siêng năng cày cấy, dáng vẻ giống như lao khổ lắm. Nhưng không bị gò bó, trói buộc, chẳng có lạc thú nào bằng. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hữu phu, tỷ chi vô cữu; hữu phu doanh phẩu, chung lai hữu tha, cát.” (Có điềm ứng đoàn kết giúp đỡ nhau thì không tai vạ; có điềm hãy đựng đầy cái ang, dù cho có tai họa bất ngờ cũng ko sao. Hào này tốt đẹp.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về hiển đạt giàu sang chẳng bằng an nhàn ẩn dật. Người dược quẻ này nên làm những công việc tự do, không bị ràng buộc là tốt nhất. Cố gắng chăm chú làm công việc của mình tuy hơi khổ cực vất vả, song sau cũng sẽ gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp. Quẻ này ngụ ý: Hiển đạt giàu sang chẳng bằng nơi an nhàn ẩn dật. Người dân thường cày ruộng nuôi sống, chẳng vì áo mão trói buộc an nhàn biết bao! (bất vị ngũ đấu mễ nhi chiết yếu). Người xin được quẻ này nên tìm thú an nhàn ca bài “quy khứ lai từ” là hơn.

362

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ thơ nói: Cố cày mẫu ruộng, dù là hơi vất vả nhưng được tự do. Không bị ràng buộc và trong đó khoái lạc vô cùng. Nghĩa là nói người cố gắng chăm chú công việc cầu mưu, tuy hơi khổ cực vất vả, song sau cùng sẽ gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp, và vui vẻ cuộc đời. Vậy những việc cầu xin của người, cần phải cố gắng chịu đựng, nhiều điều vất vả, thì ắt thành đạt sở cầu. Vất vả mới nên công. Cảnh tự do phiêu bồng, cố gắng thì thành đạt sự việc. Đánh số hạp một chút. Số hên: 27, 72, 7, 2, 20, 70.

272.

Quẻ số 272 – HẠ TRUNG

Thủy Địa Tỷ Động hào Nhất Ngoại quái: Khảm Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Họa lai kiến quỷ, quỷ bệnh yểm triền. Kim dương đắc lộ, thân thoát ương tai. b. Dịch nghĩa: Tai họa đến thì sẽ thấy ma, Bịnh tình trầm trọng bị ma tà. Trừ phi kiếm được một đường thoát, Thì mới bình yên họa ắt xa. Tai họa đến thì thấy ma quỷ, cứ bệnh tình trầm trọng quấy nhiễu. Gặp con dê vàng thì có được đường thoát, lúc đó mới thoát được tai ương. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tỷ chi tự nội, trinh cát.” (Giúp đỡ từ bên trong. Hào này tốt đẹp.)
363

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về ốm đau rất bất lợi. Phải đợi năm Ất Mùi thì mới thoát được tai họa, bệnh hoạn, và mọi việc sẽ dần dần trở nên thuận lợi. Hiện thời vận của bạn giống như bị tà ma phá rối, cho nên mưu sự khó thành, phải chờ một thời gian nữa. Quẻ này chủ rất bất lợi khi đau ốm. Đã ốm lại còn thấy mê gặp dữ, tâm hồn lo lắng hoảng sợ triền miên. Phải đợi tới năm Ất Mùi thì tai nạn bệnh hoạn mới thoát được và mọi việc mới dần thuận lợi "Dê vàng" tức là năm Ất Mùi. Người xin được quẻ này khỏi cần dùng tới thuốc thang gì, chỉ cần đợi tới ngày Ất Mùi giải nạn là xong. Hiện nay thời vận của người như là quẻ nói: như bị tà ma phá rối. Không được chút nào hên may, như bị bệnh trầm kha, trong mình sức yếu, cho nên, mưu sự còn khó thành mà còn phải chờ qua một thời gian nữa, lúc vận rủi đi vận may đến, thời đổi vận chuyển. Rồi mới tính đến việc cầu mưu thì tốt hơn. Vận thời bất thông. Nhiều tà ma ám ảnh, phá hoại thì trông gì mà thành. Chừng nào tìm được lối thoát, thì việc mới định. Đánh số dỡ. Số hên: 2, 7, 1, 17, 71, 27, 21, 12.

273.

Quẻ số 273 – TRUNG TRUNG

Thủy Địa Tỷ Động hào Tam Ngoại quái: Khảm Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Cấp khởi hành, cấp khởi hành! Tiền đố khứ kết đồng minh. Song thủ kình thiên trụ, sử sách hảo tiêu danh. b. Dịch nghĩa: Mau lên đường gấp khởi hành, Hãy đi liên kết bạn lành chung vai.
364

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Cùng nhau vừa giúp một tay, Lưu truyền sử sách danh oai cuộc đời. Mau lên đường, mau lên đường! Hãy liên kết bạn bè để cùng nhau tiến tới. Hai tay chống đỡ cốt trời, sử sách để sẽ ghi tên. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tỷ chi phỉ nhân.” (Gần gũi với người.) Theo ý thơ của Khổng minh, quẻ này chủ về phải nhờ sức của số đông mới có thể đạt thành. Hiện thời vận đã đến lúc hanh thông, sự may mắn đang chờ bạn, hãy mau tiến bước. Tương lai xán lạn chớ lo. Quẻ này ý cũng giống như ý trong quẻ 4 quẻ khảm cấn. Song quẻ này lúc đầu phải nhờ sức lực của số đông, mới có thể thành sự được. Tứ dân (Sĩ, Nông, Công , Thương) bói được quẻ này đều có cái mừng đặc biệt cả, cho nên có thể vượt hẳn kẻ tầm thường. Hiện nay vận đã đến lúc hanh thông, những sự may mắn đang chờ bạn đấy, hãy mau tiến bước để hái lấy những kết quả tốt đẹp, mà người đã mưu cầu và đừng chần chờ nữa ắt mất dịp may, bài thơ của quẻ đã mách rất rõ ràng cũng như đã nói rõ cho bạn hay những việc cầu ắt thành công vậy. Mau tính gấp đi và cần có kẻ xây lưng đấu cật góp công, thì sự thành đạt chắc chắn. Tương lai xán lạn chớ lo. Đánh số hạp. Số hên: 73, 27, 37, 2, 7, 3, 23, 32.

274.

Quẻ số 274 – THƯỢNG THƯỢNG

Thủy Địa Tỷ Động hào Tứ Ngoại quái: Khảm Nội quái: Cấn a. Nguyên văn:
365

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Thâm sơn cứ mãnh hổ, hổ khiếu xuất sơn oa, dương uy đẩu tẩu, hà phạ đa nhân. b. Dịch nghĩa: Mãnh hổ đang hùng chiếm núi sâu, Ra hang tiếng rống quỉ thần sầu. Tinh thần phấn chấn dương oai võ, Há sợ người đông giết được đâu. Mãnh hổ chiếm núi sâu, tiếng rống vang ra khỏi núi. Dương oai diễu võ, há sợ người đông. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Ngoại tỷ chi. Trinh cát.” (Thân thiện với người ngoài. Hào này tốt đẹp.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện thì mọi người phải kinh hồn bạt vía hết. Đã có oai danh như vạy thì đâu mà chẳng thắng, cầu mưu gì mà chẳng thành. Người được quẻ này nên xuất hiện tung hoành một phen, mọi việc sẽ như ý. Quẻ này chủ không ra đời thì thôi, chứ đã ra thì mọi người hoảng hồn bạt vía hết. Đã có oai như danh vậy thì đánh đâu chả thắng, mưu đâu chả thành. Người xin được quẻ này nên ra đời mà tung hoành một phen cho phỉ chí tang bồng. Theo ý quẻ thì sự cầu xin của bạn đều được toại nguyện như ý mà may mắn chẳng có gì lo âu cả, bởi trong ý quẻ nói rất rõ ràng: hiện nay vận số của bạn như cọp dữ đang chiếm cứ ở núi sâu, đó là ý nói được địa lợi tức là có ưu thế, tức là nắm chắc phần thắng trong tay vậy, như thế việc cầu xin của bạn lo chi mà không thành. Tốt đẹp, dương oai huy hoàng, sự sự như ý sở cầu. Biểu tượng: Cọp, đánh số tốt. Số hên: 4, 7, 2, 27, 74, 47, 72.

275.

Quẻ số 275 – TRUNG TRUNG

366

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Thủy Địa Tỷ Động hào Ngũ Ngoại quái: Khảm Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Tam thiên môn, tứ địa hộ. Bố trận thành, minh tụ lộ. Quân mã tề hôn, minh cổ tiến bộ. b. Dịch nghĩa: Ba cửa trời rồi bốn cửa đây, Dàn thành trận tuyến vây cho đày. Ta nên huy động hết quân mã, Đánh trống cùng xông đột họa may. Ba cửa trời, bốn cửa đất. Dân thành trận tuyến, tụ tập trên đường. Quân mã xông tới, tiếng trống dồn dập thúc. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hiền tỷ. Vương dụng tam khu, thất tiền cầm, ấp nhân bất giới. Cát.” (Một nhóm người tụ tập. Vua đi săn bắn, họ bao vây ba mặt, cầm thú chạy trốn mà họ cũng không truy đuổi, người dân không hoảng sợ. Hào này tốt đẹp. Theo ý thơ của Khổng minh, quẻ này chủ về phàm làm việc gì cũng cần phải có đủ trí dũng, có vậy khi lui thì có thể giữ, lúc tiến thì có thể đánh. Người được quẻ này khi lâm sự phải biết lo liệu mới có thể đạt thành. Những mưu cầu của bạn rất là khó khăn, cần phải đem hết tài trí, sức lực mới ra được. Cầu việc còn chậm, cầu tài phải tính toán kỹ lưỡng. Quẻ này ngụ ý bảo làm việc cần phải trí dũng gồm đủ có thế khi lui về mới có thể giữ, lúc tiến lên mới có thể chiến. Người xin được quẻ này khi lâm sự phải biết e ngại lo liệu mưu tính khôn khéo mọi việc mới có thể thành.

367

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ý quẻ cho biết rằng những việc cầu xin của bạn rất là khó khăn như đánh một trận giặc mà gặp địch thủ bố trí thật chu toàn, muốn phá trận tuyến đó phải đem hết tận lực binh mã mới may thắng nổi. Vậy những việc cầu xin của bạn muốn thành đạt như ý nguyện hãy nên có kế hoạch chu toàn và cố gắng không ngừng trong sự cầu mưu thì mới có thể toại lòng. Việc khó, cố gắng ắt thành công, có kẻ phá hoại thì phải đông xông, tây đột, họa mayŠCầu việc còn chậm, đánh số khó. Số hên: 5, 7, 2, 27, 72, 57, 75.

276.

Quẻ số 276 – TRUNG TRUNG

Thủy Địa Tỷ Động hào Lục Ngoại quái: Khảm Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Sơn sơn sơn! Sơn thương kiến mao am. Bất tỷ nhân gian đống vũ, khước như thiên thượng đàm. b. Dịch nghĩa: Non nước, nước non cảnh khá lành, Núi trên xây cất mái nhà tranh. Tuy không lo nổi với lầu các, Nào khác trời mây vần vũ thanh. Núi non, núi non, núi non! Trên núi làm mái nhà tranh. Tuy không so bì nổi với lầu các chốn nhân gian, nhưng khác nào mây trên trời. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tỷ chi vô thủ. Hung.” (Tụ tập ở một nơi mà không thấy ngươi đứng đầu. Hào này hung hiểm.)
368

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Theo ý thơ của Khổng minh, quẻ này chủ về nên sống trong cảnh thanh đạm, mà không nên ham cảnh phồn hoa. Người được quẻ này là bậc quân tử hiền nhân, nên ẩn cư nơi am thanh cảnh vắng, chớ bon chen với người đời mà làm gì. Mưu cầu của bạn không nên quá cao vọng. Cầu danh khó thành, cầu tài đắc lợi nhỏ thôi. Quẻ này ý bảo: Người bỏ trí thì ta lấy trí, người chọn trọc thì ta chọn thanh. Dành cảm cảnh thanh đạm không ham cảnh phồn hoa. Đấy chính là người xuất thế chân nhân, khác hẳn người thường. Người xin được quẻ này hẳn phải là người quân tử ẩn cư nơi điền viên, nơi am thanh cảnh vắng, không còn nghi ngờ gì nữa. Ý quẻ rằng việc cầu xin của bạn như leo lên đỉnh núi cất nhà tranh tuy không so nổi với nhà lầu sang trọng, song cũng như vầng mây trên trời chẳng kém phần thanh nhã, cũng đẹp, nghĩa là việc cầu xin hơi vất vả và không được giàu sang cho lắm, nhưng việc sẽ thành và hạnh phúc sẽ tới với người đó. Hạnh phúc trong sự “tri túc” việc còn dang dở nhưng thành và chỉ đắc lợi nhỏ thôi. Đánh số hạp. Số hên: 7, 6, 2, 72, 27, 67, 76, 26.

277.

Quẻ số 277 – TRUNG TRUNG

Thủy Lôi Truân Động hào Nhất Ngoại quái: Khảm Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Lai khứ nguyên vô định xứ, thời lai khứ an thân. Bát thiệp vô lự, vinh nhục bất kế. b. Dịch nghĩa: Lại đi chẳng định nơi nào, Bốn phương tự ý làm sao cũng tùy.
369

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lội non nước có hại chi, Trên đời vinh nhục kể gì mà lo. Đi đến chẳng định được nơi nào, tùy theo cảnh ngộ mà an thân. Bước đi không lo lắng, mà cũng chẳng tính toán đến vinh nhục. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Bàn hoàn, lợi cư trinh, lợi kiến hầu.” (Tường làm bằng đá, bó về chỗ ở thì có lợi, phong lập chư hầu thì có lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng khách giang hồ phiêu bạt, vui cùng trời đất, tùy cảnh ngộ mà yên thân, chẳng tính toán thiệt hơn, không mưu đồ danh vọng. Nếu không phải kẻ có chí khí lớn lao cao thượng thì làm sao như thế được. Người được quẻ này nên suy nghĩ tới điều này. Những mưu cầu của bạn hãy để tự nhiên thì tốt hơn. Quẻ này không tốt lắm, mà cũng chẳng xấu, mưu sự cũng sẽ được toại nguyện, nhưng nên hợp tác với người khác. Quẻ này tượng: Kẻ giang hồ vui cùng trời đất, tùy cảnh ngộ mà yên thân, tuy cuộc sống phong trần lận đận quan san đâu có kể gì. Trèo đèo vượt suối, chẳng bao giờ quan ngại, nếu không phải người đạt nhân chí khí khá lớn lao cao thượng thì làm sao như thế được. Người xin được quẻ này nên rất suy nghĩ tới đó. Câu nói phú quý trời đã định, ta có cần cầu chi, đó là ý quẻ muốn mách bạn vậy. Do đó, những việc cầu xin của bạn hãy cho nó tự nhiên là hơn, tuy nhiên cũng phải sự tại nhân, nghĩa là mình cũng phải lo lắng việc cầu. Tóm lại người cầu được quẻ này không tốt lắm, mà chẳng xấu lắm, nhưng sự mưu cũng được toại nguyện phần nào thôi. Bình thường, khuyên người chớ lo, cứ để thời đến là hay, cứ xem việc đời giấc mộng, nào có sá gì. Đánh số hạp ít. Số hên: 27, 7, 2, 72, 77.

278.

Quẻ số 278 – TRUNG TRUNG

Thủy Lôi Truân Động hào Nhị
370

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ngoại quái: Khảm Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Hữu tử trưởng thành thời, Ngộ hỏa phản phát phúc. Bất tất quả ưu niên, nhân tâm khổ bất túc. b. Dịch nghĩa: Khi nào nước lên lại ròng, Gặp thêm lửa ắt hanh thông vận trình. Quá lo chỉ hại thần kinh, Lòng tham vô độ hoàng đình chưa an. Khi con trai lớn đã trường thành, gặp thêm hỏa ắt sẽ phát phúc. Không cần phải quá lo âu, lòng người khổ chỉ vì cảm thấy không đủ. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Truân như chiên như, thừa mã ban như, phỉ khấu hôn cấu. Nũ tử trinh bất tự, thập nhiên nãi tự.” (Nhiều người cùng đến, họ cưỡi ngựa dùng dằng, không phải giặc cướp mà là đến cầu hôn. Thiếu nữ bói quẻ này không hứa gả, mười năm sau mới gả.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng đứng núi này trông núi nọ. Người được quẻ này nên có thái độ an phận thủ thường là tốt nhất. Vận trình cũng như những mưu cầu của bạn đều bình thường, cho nên đừng có cao vọng quá mà có tai hại, phải lượng sức mình mà tính thì công việc mới dễ thành công hơn. Cầu việc phải chờ đợi lâu. Quẻ này có cái tượng: Thủy hỏa ký tế (nước lửa đều hay) lại có thêm phúc thanh. Tuy nhiên thế tình thường đứng núi này trông núi nọ, ở Lũng (Tây) lại nhìn Thục (Ba), phần nhiều chẳng hội đủ, cho nên lúc nào cũng lo âu băn khoăn nơm nớp. Người xin quẻ này chớ nên có thái độ như vậy, trái lại lấy việc an phận thủ kỷ làm quý. Quẻ ý cho hay người cầu được quẻ này, vận trình cũng như những việc cầu mưu đều được bình thường không tốt, mà chẳng xấu và nên đừng nuôi lòng quá tham thì có hại, phải lượng sức mình mà tính mưu, công
371

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh việc mới dễ thành công hơn và mới tránh được điều không xảy đến. Mong bạn hãy ngâm kỹ hai câu sau của bài thơ sẽ rõ ý quẻ đấy. Chớ tham, chớ lo, cứ để từ từ thời vận đến, thì mọi sự ắt hanh thông Cầu sự chưa thông lắm, chờ đợi, đánh số phải cẩn thận. Số hên: 8, 7, 72, 2, 27, 82, 28.

279.

Quẻ số 279 – TRUNG THƯỢNG

Thủy Lôi Truân Động hào Tam Ngoại quái: Khảm Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Hắc dạ lý vật tiền vãng. Nhất hữu trị, yếu trước hoảng. Lao lao ký, tu kết bạn. b. Dịch nghĩa: Đừng đi nữa, tối đêm khuya, Một khi sơ ý e dè gặp ma. Hãy nên nhớ, nhớ thật xa, Rủ bè kết bạn, mới là yên thân. Đừng đi vào đêm tối. Phải cẩn thận kẻo bị hốt hoảng. Hãy nên nhớ, cần phải kết bạn. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tức lộc vô ngu, duy nhập ư lâm trung. Quân tử cơ bất như xả. Vãng lận.” (Đuổi theo con nai, lại không có người dẫn đường, đành nhìn con nai chạy vào rừng. Người quân tử muốn bắt nó không bằng bỏ đi, đi thì khó khăn. Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng người có việc muốn thực hiện mà không có người trợ giúp. Cho nên cần kết bạn, đồng
372

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh tâm hiệp lực thì mới nên. Những mưu cầu của bạn có gặp khó khăn, phải cố công thì may ra. Cầu tài có sự góp sức của nhiều người thì việc mới thành công. Quẻ này chủ hai người đồng tâm hiệp lực, lợi có bạc vàng. Sách có chữ: Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư, đông người thì mạnh sức, mạnh sức thì dễ nâng. Nếu trái lại cô chưởng ắt năng minh. Cái ý sâu xa là như vậy. Người xin há lại không biết điều đó sao. Theo ý quẻ cho biết. Việc cầu xin của bạn, khó khăn như ý quẻ nói nếu nhứt định cầu tính cho nên. Việc phải cố công thì may ra cưỡng thành, vì quẻ thơ khuyên rằng đừng đi nữa trong đêm khuya, e rằng gặp ma tác quái, làm hỏng công việc, nếu cần phải đi thì nên rủ bè kết bạn cùng đi chơi mới tránh được những sự kinh tâm. Vậy việc cùng cầu xin của bạn, 1 là ngừng bước bỏ qua ý định chờ đợi dịp khác, 2 là muốn tiến tới phải suy tính cho kỹ và nên nhờ sức giúp đỡ của đông người, thì mới nên việc. Bất thông, phòng kẻ phản bạn và kẻ bất lương phá hoại. Cầu tài có sự góp sức của đông người, hay hợp tác với người thì việc mới mong thành công. Đánh số, không mấy hạp. Số hên: 6, 8, 1, 16, 61, 68, 86, 18.

280.

Quẻ số 280 – HẠ TRUNG

Thủy Lôi Truân Động hào Nhất Ngoại quái: Khảm Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Trập long dĩ xuất thế, đầu giác thủ sinh thành. Vân hưng vũ trạch, đắc tế thương sinh. b. Dịch nghĩa:

373

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Rồng con nay đã chào đời, Đầu sừng đầy đủ giỡn chơi tinh thần. Mưa nhuần mây nổi bay thăng, Cứu giúp thiên hạ xa gần biết ơn. Rồng con đã chào đời, đầu sừng đã đầy đủ. Mưa nhuần mây thịnh, có thể cứu giúp thiên hạ. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Thừa mã ban như, cầu hôn cấu, vãng cát, vô bất lợi.” (Cưỡi ngựa trở về, chuyến đi cầu hôn này tốt lành, không có gì bất lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về người tài năng ra giúp đời cứu người. Người được quẻ này tù nay về sau sẽ được thong dong hơn trước, hãy tiến hành những gì đã định, ắt sẽ được toại nguyện. Quẻ này chủ đắc đạo hạ sơn để giúp đời cứu người trong lúc gian nan, chẳng khác chi kẻ ra làm quan để quảng thi âm đức, người thương gia buôn bán để làm lợi cho dân, người làm điều thiện an ủi người bằng tiền tài, bằng điều lành ý tốt. Đây là một trong những quẻ đại cát. Theo ý quẻ cho biết từ nay về sau, trong năm này thế nào bạn cũng được thong dong hơn trước, vì quẻ ví cảnh tình của bạn như con rồng con nay đã ra đời và đầy đủ sừng giác, hơn nữa lại được thiên thời. Vậy trong năm nay, kể từ khi cầu xin được quẻ nầy thời vận ắt được hanh thông rồi. Hãy tiến hành những gì đã định đi, ắt sẽ được toại nguyện đấy. Biểu tượng: Rồng. Đánh số hạp. Số hên: 9, 7, 2, 27, 72, 97, 92.

281.

Quẻ số 281 – THƯỢNG THƯỢNG

Thủy Lôi Truân Động hào Ngũ Ngoại quái: Khảm Nội quái: Chấn
374

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh a. Nguyên văn: Hỏa thế huân huyên, thiên biên tận xích, Ngộ giáng thủy nguyên, thứ hữ để cực. b. Dịch nghĩa: Thế lửa đang xung xung, Gốc trời nhuộm đỏ hồng. Ngộ phùng nơi nước suối, Công việc mới hanh thông. Thê lửa xông lên thiêu bầu trời, đỏ rực cả một góc trời. Gặp nguồn nước trút xuống, dập tắt lửa. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Truân kỳ cao, tiểu trinh cát, đại trinh hung.” (Để dành thịt mở, việc bói nhỏ thì tốt lành, bói việc lớn thì tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng trước gặp nhiều trắc trở, sau mới được cứu. Người được quẻ này chưa thể toại nguyện, mà cần phải chờ đợi một thời gian nữa. Cần tìm quý nhân giúp đỡ thì việc mới thành. Quẻ này có cái tượng: Thủy hỏa ký tế (nước lửa tốt đẹp hoàn toàn). Nếu có lửa mà không có nước thì không tránh được hư hỏng mất một mặt. Người xin được quẻ này nên biết cái đạo điều chỉnh khiến mọi vật được quân bình hòa hợp y như tượng thủy hỏa ký tế. Lửa mạnh nước yếu, đó lời quẻ chỉ cho người hay rằng có thời thiếu vận và ngược lại. Trong lúc này bạn chưa có thể như ý nguyện cầu được. Cần phải chờ đợi thời gian nữa, và trong thời gian chờ đợi nên suy tính một kế hoạch tốt đẹp như quẻ nói để thực hành thì đắc quả, việc đi tìm nguồn nước vậy. Cần tìm sự giúp đỡ của quý nhân. Như cảnh lửa cháy đi tìm nước, thì việc mới thành. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 28, 80, 20, 2, 8.

375

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh 282. Quẻ số 282 – TRUNG TRUNG

Thủy Lôi Truân Động hào Lục Ngoại quái: Khảm Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Hướng Nam hữu đại đạo, thừa mã nhập Hàng Châu. Bất tri ngô nhân xướng, cánh hữu nhất tri âm. b. Dịch nghĩa: Hướng nam đường xá thênh thanh, Tiện đi ngựa tiến vào hàng châu thành. Đâu cần hòa với ngô nhân, Vần phòng ngộ kẻ tri âm hòa mình. Hướng Nam có đường lớn, cưỡi ngựa tiến thẳng vào Hàng Châu. Không biết ta hay người đề xướng, nhưng có kẻ tri âm.. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Thừa mã ban như, khấp huyết liên như.” (Cưỡi con ngựa trở về, khó mà máu chảy dầm dề.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng người tri âm là hiếm. Cho nên người được quẻ này chớ có giao du bừa bãi, và nhất là chớ có lầm đường lạc lối, đi vào trong ngõ cụt, mà phải chịu lụy phiền. Mưu cầu nên nhằm hướng Nam thì dễ thành hơn. Quẻ này cho biết: Người tri âm rất ích, Người xin được quẻ này chớ có giao du bừa bãi, và nhất là chớ có lầm đường lạc lối đi vào trong ngõ bí, hẻm cụt, khiến đến đều chịu lụy. Mưu cầu nên nhắm vào hướng Nam mắt dễ dàng thành đạt hơn, đó là trọng tâm lời nhắn của quẻ đấy. Và quẻ cũng nhắc bạn rằng, đừng nên làm theo người ta cứ chiều theo ý định của mình mà làm tự nhiên cũng có
376

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh quý nhân giúp cho công việc thành tựu như quẻ đã ám chỉ ở hai câu sau bài thơ trên. Tốt đẹp, cứ đi về phương Nam mà tính thì sự ắt thành. Biểu tượng: Ngựa. Đánh số tốt. Số hên: 1, 8, 2, 82, 81, 21, 12, 28.

283.

Quẻ số 283 – TRUNG TRUNG

Thủy Hỏa Ký Tế Động hào Nhất Ngoại quái: Khảm Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Hữu điền nhất mẫu, tân khả vân canh. Vô cùng thu hoạch, độ tại Tây thành. b. Dịch nghĩa: Ruộng vườn một mẫu sẵn nơi đây, Ta hãy chăm lo việc cày cấy. Kết quả vô cùng thu lượm khá, Thành công mọi sự tại phương tây. Có một mẫu ruộng, hãy hết sực chăm lo cho việc cấy cày. Thu hoạch sẽ không bao giờ hết, mọi thành công đều ở phía Tây. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Duệ kỳ luân, nhu kỳ vĩ. Vô cữu.” (Lúc lội qua dòng nước, dùng tay nhấc cái đai trước bụng, nhưng vạt áo sau vẫn bị thấm ướt. Hào này không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về ở đời có nhiều việc mình không thể quán xuyến hết được. Có những việc lợi tức tuy ít ỏi, nhưng vẫn còn hơn ăn không ngồi rồi. Phàm việc nhỏ thì bền lâu, chớ có xem thường rồi bỏ qua. Người được quẻ này hiện vận trình cũng giống
377

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh như mẫu ruộng có sẵn, cứ việc ra sức làm việc rồi gặt hái. Hãy cố công, thế nào cũng đạt thành sở nguyện, đại lợi là ở phía Tây. Quẻ này chủ lợi tuất sinh ra tuy ít ỏi, nhưng vẫn còn hơn ngồi rồi ăn không. Thực ra ví thử vườn ruộng ít ỏi nhưng cố sức chăm nom thì mùa thu về, mùa màng hẳn phong nấm. Ở đời trăm việc nhỏ đến đâu cũng có chỗ an ủi của nó, chớ có cho rằng nhỏ rồi xem thường rồi bỏ lơ qua. Người xin được quẻ này thử nghĩ kỹ xem. Quẻ thơ nói rằng hiện vận trình của bạn như mẫu ruộng sẵn có, cứ việc hái cắt được mùa chẳng lo hao sức uổng công, nghĩa là bạn đã được hanh thông thời vận, hãy cố công mà, thế nào cũng thành đạt sở nguyện, nhưng đại lợi là phương Tây vì câu kết của thơ quẻ có nói rõ. Thời lại, vận đến, bạn đã thành tựu, về sau càng thành tựu hơn, nhứt là phương Tây. Đánh số hạp. Số hên: 2, 8, 3, 28 83, 23 32.

284.

Quẻ số 284 – TRUNG TRUNG

Thủy Hỏa Ký Tế Động hào Nhị Ngoại quái: Khảm Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Vật hiềm thố vô thần, tật túc truy bất cập. Nạp nhập hoàn huyệt trung, tẩu cẩu hà xứ mịnh? b. Dịch nghĩa: Đừng chê đứa ấy không môi, Chạy nhanh ai đuổi xem coi được bằng. Chui vào hang thú ẩn thân, Chó săn khó kiếm đâu tầm được ra.

378

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Đừng chê con thỏ không có môi, chạy nhanh ai mà đuổi kịp. Khi đã chui vào hang, chó săn tìm ở đâu? c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Phụ táng kỳ phất, vật trục, thất nhật đắc.” (Người đàn bà mất cây trâm cài đầu, không cần đi tìm, bảy ngày sau có thể được lại.) Theo ý thơ của Khổng minh, quẻ này có tượng mất vật rồi được lại. Phàm kẻ trí thì kín miệng, cho nên ít bị oán trách. Người được quẻ này cần phải hết sức thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Nếu khéo léo ứng phó với hoàn cảnh, những mưu cầu của bạn ắt sẽ được toại nguyện. Chớ khinh công việc nhỏ, cứ tiến hành, nhiều việc nhỏ gộp lại sẽ thành việc lớn. Hai câu thơ đầu ý nói: Một lời đã nói ra, 4 con ngựa tứ đuổi cũng không kịp. Còn hai câu sau ý nói: người vàng thì kín miệng, cho nên ít bị lầm oán trách. Người xin được quẻ này cần phải cẩn thận hết sức lời ăn tiếng nói. Quẻ mách rằng: Phàm việc mưu cầu chớ nên chê khen việc gì, nhứt là người chê thì ta lại làm được thành công hơn, ví dụ người ta đều tính chuyện làm ăn to lớn mà ta lại chỉ tính làm ăn việc nhỏ, thì ắt vững bền và chằc ăn đó là ý quẻ muốn nói vậy. Những sự cầu xin của bạn phải khôn lanh, ứng phó hoàn cảnh, ắt được toại nguyện sở cầu. Chớ khinh công việc. Cứ tiến hành làm, nhiều việc nhỏ gọp lại thành lớn, và thành tựu chắc hơn. Đánh số hạp. Số hên: 2, 8, 4, 84, 24, 48, 42.

285.

Quẻ số 285 – TRUNG TRUNG

Thủy Hỏa Ký Tế Động hào Tam Ngoại quái: Khảm Nội quái: Ly a. Nguyên văn:
379

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lục ngưu canh địa, khai khẩn vô cương, Thu thành kết thực, doanh lẫm doanh thương. b. Dịch nghĩa: Sáu trâu cày cấy ruộng vườn, Khai hoang công tác phi thường công lao. Trúng mùa kết quả biết bao, Đầy kho lúa gạo việc nào phải lo. Sáu con trâu cày cấy ruộng vườn mênh mông. Trúng mùa kho lẫm đầy kho lúa gạo. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Cao Tông phạt Quỷ Vương, tam niên khắc chi. Tiểu nhân vật dụng.” (Vua Cao Tông Võ Đinh (Nhà Ân) đi đánh nước Quỷ, mà 3 năm không thắng được. Tiểu nhân thì chớ làm việc này.) Theo ý thơ của Khổng minh, quẻ này chủ về nếu đem hết sức lực và tâm trí ra làm việc thì thế nào cũng thu được kết quả mỹ mãn. Tuy nhiên người được quẻ này cũng phải biết tự lượng sức mình, chớ có cao vọng. Bạn mưu cầu việc gì nên hợp tác với người khác thì mới hay. Vận trình của bạn đã đến lúc hanh thông, hãy hăng hái lên, lo gì chẳng giàu sang. Quẻ này dạy ta: Nếu đem hết tử công phu làm việc thì thế nào cũng thu hoạch được kết quả mỹ mãn. Xưa nay máu và mồ hôi, thảy đều biến thành vàng bạc và tiền tài. Tiền nhân hậu quả, đó là lẽ đương nhiên. Người xin được quẻ này, cứ cố gắng làm việc thì thế nào cũng có được kết quả mỹ mãn. Quẻ ý mách rằng phàm bạn mưu cầu việc gì phải nên hợp sức với người, thì mới mong được kết quả mỹ mãn, vì một mình thì sức quá yếu, khó nên việc to. Song người cầu được quẻ này rất là may mắn ngoài sự mưu cầu cần sức hơi người, mà vận trình của bạn cũng đến lúc hanh thông đấy, chẳng có gì đáng ngại nữa, hãy mau hăng hái lên, ắt được nhiều may mắn.

380

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Cày sâu, cuốc bẩm, bỏ công, khó vì công việc, thì lo gì chẳng giàu sang. Biểu tượng: Trâu. Đánh số được. Số hên: 2, 8, 5, 85, 58, 82, 25.

286.

Quẻ số 286 – TRUNG TRUNG

Thủy Hỏa Ký Tế Động hào Tứ Ngoại quái: Khảm Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Đại phân xung thiên chí, vật khổ luyến gia hương. Thất bát quân tảo hành, dương võ tại sa trường. b. Dịch nghĩa: Chí khí xung chiên mau phát huy, Chớ nên lưu luyến quê làm gì. Khuyên người hãy sớm lên đường tiến, Dương võ sa trường còn đợi chi. Hãy phấn chấn lên, chớ nên lưu luyến quê nhà. Mấy ông hãy sớm lên đường, mà dương oai diễu võ ở trốn sa trường. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Như hữu y như, chung nhật giới,” (Lúc vượt qua sông, làm ướt y phục, suốt ngày cảnh giác đề phòng.) Theo ý thơ của Khổng minh, quẻ này chủ về người đàn ông là chí phải ở bốn phương, cứ quyến luyến quê nhà thì còn làm được việc gì. Muốn kiếm công lập nghiệp thì phải xa quê hương. Phàm mưu cầu việc gì thì phải nắm lấy cái lớn, chớ nên cố chấp tiểu tiết. Lúc vận thời đã đến, bạn cứ nên nắm lấy, nên hành động cho kịp thời, chớ có chần chừ. Quẻ này chủ người con trai ở chí bốn phương, mạo hiểm mà tiến lên, tự nhiên có chỗ hữu ích, cứ quyến luyến quê hương gia đình thì còn
381

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh làm được việc gì. Bảy, Tám tức là tháng Bảy và tháng Tám. Nếu ra đi kiến công lập nghiệp vào những tháng Bảy và tháng Tám thì rất lợi. Và nhất là tìm một nơi địa danh có chữ "Sa" thì tốt nhất (đó là ý nghĩa của câu thơ chót). Ý quẻ muốn nói, muốn lập nghiệp thành đại sự, thì phải xa quê, mất thế xung pha mới nên công nghiệp. Phàm mưu cầu việc gì thì phải nắm lấy cái lớn, chớ nên cố chấp tiểu tiết. Vậy tức là vận thời đã đến, bạn nên nắm lấy dịp may trong lúc này, ắt thu lượm được nhiều thành công. Nên hành động kịp thời. Hãy lên đường lập nghiệp, chớ chần chờ. Thời vận đến có thể làm nên. Đánh số hạp. Số hên: 6, 8, 2, 68, 82, 28, 26.

287.

Quẻ số 287 – TRUNG TRUNG

Thủy Hỏa Ký Tế Động hào Ngũ Ngoại quái: Khảm Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Quỳ hoa hướng nhật, trung xích khuynh tâm, Đại khai quảng hạ, lạc hưởng thái bình. b. Dịch nghĩa: Hoa quỳ nở hướng phía đông, Trung thành nhứt chi son lòng biết bao. Cửa nhà mở rộng đón chào, Vui thay hưởng lạc thanh cao thái bình. Hoa quỳ nở ở hướng Đông, quả thật là lòng son trung thành. Cửa nhà mở rộng cửa đón, vui vẻ hưởng thái bình. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:

382

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Đông lân sát ngưu, bất như tây lân chi thược tế, trực thụ kỳ phúc.” (Hàng xóm bên Đông cử hành tế lễ long trọng, mà không bằng hàng xóm bên Tây tế lễ đơn sơ.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về điều quan trọng là ở tấm lòng trung thành. Được vậy thì mưu cầu của bạn ắt sẽ thành đạt, không có khó khăn trở ngại gì. Người mà trng thành hết lòng thì mọi cánh cửa sẽ mở rộng để chào đón, Cầu việc, cầu duyên, cầu tài đều đắc lợi. Quẻ này chủ đem hết lòng trung thành để phụng sự chủ nhân. Mình trung thành với chủ tất nhiên chủ quý mến mình. Đó bất quá là cái đạo thí ân báo ân đó thôi. Mở rộng cửa nhà lớn để an nghỉ, để đặt tiệc vui vầy, an hưởng cảnh thái bình phú quý. Sự cầu xin của bạn thành đạt hanh thông không có khó khăn trở ngại và sự cầu xin chẳng những được thuận lợi mà còn đặng nhiều hạnh phúc nữa bởi ý quẻ cho hay bông quỳ đang hướng về mặt trời nở, người lại trung thành hết lòng và mở rộng cánh cửa đón chào ta, nhứt là câu chót nói rõ hưởng lạc thái bình. Vận thái vô cùng thành đạt, cầu mưu cầu duyên, cầu tài đắc lợi. Đánh số hạp. Số hên: 27, 72, 2, 7, 20, 70.

288.

Quẻ số 288 – TRUNG TRUNG

Thủy Hỏa Ký Tế Động hào Lục Ngoại quái: Khảm Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Nhân bất thức tiên, na hữu chân quyết. Nhất nhập huyền môn, tân tân hữu ích. b. Dịch nghĩa:

383

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Người không hiểu biết thần tiên, Làm sao lại được chân truyền bí ngôn. Một khi vào đặng huyền môn, Vô cùng hữu ích, lanh khôn việc đời. Người không hiểu biết thần tiên, làm sao được bí quyết chân truyền. Một khi vào được huyền môn, là vô cùng hữu ích. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Nhu kỳ thủ, lệ.” (Lội qua dòng nước, cái túi trước ngực bị lướt. Hào này có nguy hiểm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về do thiếu hiểu biết, cho nên phạm sai lầm. Người được quẻ này nên mau mau tỉnh ngộ. Muốn công việc trôi chảy thì phải rút kinh nghiệm, nghiên cứu cho kỹ lưỡng, ắt sau này sẽ thành công. Cầu tài, cầu việc đều còn chậm. Quẻ này chủ về trước không biết, cho nên hồ đồ lầm lẩn. Nhưng nay đã rõ hết chuyện, tất nhiên không cho qua một cách dễ dàng. Quẻ này ngụ cái ý là như thế. Người xin được quẻ này nên mau mau tỉnh ngộ. Công việc làm ăn hay chuyện gì bị trắc trở không vừa ý, là vì người hiểu lý do tại sao nên mới chịu như vậy, đó là hai câu đầu của ý thơ, và hai câu sau nói rằng muốn công việc cầu mưu được trôi chảy thì phải rút kinh nghiệm, nghiên cứu cho kỹ ắt sẽ thành công. Phải có kinh nghiệm mới mong thành công. Cầu sự còn chậm, chờ. Đánh số được. Số hên: 2, 8, 7, 28, 87, 82, 78.

289.

Quẻ số 289 – TRUNG TRUNG

Bát Thuần Cấn Động hào Nhất Ngoại quái: Cấn Nội quái: Cấn

384

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh a. Nguyên văn: Vị thuyết thoại thái trầm, nê liễu tựu bất thành chân. Ngộ xuất thiên ban ảo diệu, phương thức tiên đạo tối thần. b. Dịch nghĩa: Công danh lẩm bẩm đáng ghi, Nhưng trong thực tế có gì hân hoan. Tu hành chính quả mới màng, Trường xuân muôn thuở rõ ràng biết bao. Chớ nói là quá thâm trầm, câu nệu lắm thì không chân thực. Ngộ ra điều này thì rất ảo diệu, đó là phương thức thần tiên. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Cần kỳ chỉ. Vô cữu, lợi vĩnh trinh.” (Chân nghỉ ngơi. Hào này không có tai họa, lợi về lâu dài.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về trong lúc giao thiệp tiếp xúc phải xét lý để biết. Người được quẻ này phải lấy hết tâm cơ ra mà thăm dò, tìm hiểu để ngộ ra thì mới đạt thành. Việc mưu cầu của bạn tuy chưa hanh thông, nhưng phải làm điều phúc đức thì mới được bền. Mọi mưu cầu còn chậm. Quẻ này chủ biết là đúng khi bắt tay vào việc. Lúc giao thiệp trong tiếp xúc trong công việc hành động, ta mới xét lý để biết. Chính là lúc mà thần tiên chỉ điểm cho ta, như những trường hợp ta có ý ngờ tới. Người xin được quẻ này phải để hết tâm cơ mà thăm dò, tìm hiểu để tỉnh ngộ, có thế mới đạt tới thành công. Quẻ nói: Công danh dù có mà thực tế có gì đâu? Bởi trong đời bạn Գanh không đem lại, chết chẳng đem đi". Nên công danh tiền tài đều như mây khói, chẳng có gì đáng màng lắm. Nếu bạn muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành. Ý quẻ muốn rằng: Việc cầu xin của bạn tuy được thông hạnh, nhưng phải làm việc phúc đức thì mới được hưởng bền.

385

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Tu là cội phúc. Còn tất cả là hư không. Sống gửi thác về, rồi cuộc đời cũng ra ma mà thôi. Cầu xin còn chậm. Đánh số ít hạp. Số hên: 9, 8, 2, 98, 82, 92.

290.

Quẻ số 290 – TRUNG TRUNG

Bát Thuần Cấn Động hào Nhị Ngoại quái: Cấn Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Công danh tuy đa thực thế, hà như thu luyện thành chân. Chân thân bất hủ, vạn tuế trường xuân. b. Dịch nghĩa: Công danh lẩm bẩm đáng ghi, Nhưng trong thực tế có gì hân hoan. Tu hành chính quả mới màng, Trường xuân muôn thuở rõ ràng biết bao. Công danh thì đã có nhiều, làm sao tuy luyện thành tiên. Tấm thân này trở thành bất hủ, sống mãi đến ngàn năm. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Cấn kỳ phi, bất chửng kỳ tùy, ký tâm bất khoái.” (Bắp chân nghỉ ngơi, nhưng không làm cho đầu gối nghỉ theo được, trong lòng vì vậy mà cảm thấy không vui.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về chức tước, địa vị tuy quý, nhưng là hu ảo, không lâu dài. Người được quẻ này phải nắm vững chủ kiến, lựa chọn con dường đi cho mình thật cẩn thận. Nếu bạn muốn trường sinh bất tử thì hãy mau tu hành, mọi cầu xin đều chậm.

386

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Chức tước, quyền vị tuy quý nhưng giống thực mà lại hư đó. Đấy chỉ là những nhân tước phù ảo, chóng tàn, không vững chắc lâu dài. Chi bằng ta đi tìm thiên tước. Thiên tước mới lâu dài vĩnh cửu được. Thiên tước tức là cái phú quý tự nhiên của trời đất ban cho. Mạnh Tử nói: "Nhân nghĩa trung tín, vui làm điều thiện không chán, đó là thiên tước. Công khanh đại phu, đó là nhân tước". Người xin được quẻ này phải nắm vững chủ kiến, lựa chọn cẩn thận, chứ có bốc đồng gặp đâu hay đó. Quẻ nói: Công danh dù có mà thực tế có gì đâu? Bởi trong đời bạn Գanh không đem lại, chết chẳng đem đi". Nên công danh tiền tài đều như mây khói, chẳng có gì đáng màng lắm. Nếu bạn muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành. Ý quẻ muốn rằng: Việc cầu xin của bạn tuy được thông hạnh, nhưng phải làm việc phúc đức thì mới được hưởng bền. Tu là cội phúc. Còn tất cả là hư không. Sống gửi thác về, rồi cuộc đời cũng ra ma mà thôi. Cầu xin còn chậm. Đánh số ít hạp. Số hên: 9, 8, 2, 98, 82, 92.

291.

Quẻ số 291 – TRUNG HẠ

Bát Thuần Cấn Động hào Tam Ngoại quái: Cấn Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Tẩu tẩu tẩu! Ngộ nhất cẩu. Cấp tư tầm, khả trường cửu. b. Dịch nghĩa: Đi đi đang chạy trên đường đi, Gặp chó ta nên lấy làm kỳ. Theo dõi suy tư cho thật xác, Mới mong yên phận hết lo gì.
387

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Đi đi đi! Gặp một con chó. Hãy mau suy nghĩ mà tìm thì mới mong lâu bền. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Cấn kỳ hạn, liệt kỳ dần. Lệ, huân tâm.” (Eo lưng thả nghỉ ngơi, hai bên sườn đau như muốn vỡ ra, nguy hiểm. Trong lòng như bị lửa đốt.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về mọi việc đều phải suy nghĩ tính toán cho cẩn thận thì may ra có thể đổi sự lo âu thành niềm vui, sinh kế nhờ đó mà lâu bền. Người được quẻ này nên chớ do dự, thiếu quyết đoán. Những mưu cầu của bạn trước tiên phải hiểu biết cho thật rõ và phải trải qua một thời gian dò xét kỹ lưỡng thì mới mong được kết quả như ý. Và có lợi nhất vào những năm hoặc tháng Tuất. Quẻ này có cái tượng thấy thỏ mà lại nhìn chó, lúc thấy chó hiểm rằng quá muộn. Nếu đem suy nghĩ tính toán cẩn thận lại, thì may ra có thể đổi mối lo ra thành điềm lành, sinh kế do đó mà khả đã lâu bền được. Người xin được quẻ này khi gặp việc, chớ nên do dự bất quyết. Những việc cầu xin của bạn trước tiên phải thấu rõ việc làm và phải trải qua một thời gian dò xét, thì mới mong được kết quả như ý. Bởi quẻ tả cảnh của bạn như đang đi trên đường gặp một con chó. Vậy bạn nên nghĩ kỹ bài thơ trên, ắt giúp được sự nan giải đấy. Đang đông xông, tây đột, mà chưa nên gì. Phải suy cho kỹ, nghĩ cho cùng, thì công việc mới thành. Và phải gặp chó mới hay. Biểu tượng: chó. Đánh số dở. Số hên: 29, 9, 2, 90, 20, 92.

292.

Quẻ số 292 – HẠ HẠ

Bát Thuần Cấn Động hào Tứ Ngoại quái: Cấn Nội quái: Cấn
388

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh a. Nguyên văn: Bất tri chân tiêu tức, tiêu tức hốt nhiên lai. Nguyệt viên nguyệt khuyết dạ, bất hửa bả môn khai. b. Dịch nghĩa: Sao mà tin thiệt không hay, Bỗng nhiên tin tức báo ngay trước thềm. Trăng tròn nay khuyết nửa đêm, Chớ nên mở cửa mới êm việc nhà. Tin tức thực lại không hay biết, bỗng nhiên tin tức báo đến. Trăng tròn rồi trăng lại khuyết vào đêm, chớ nên mở cửa. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Cấn kỳ thân. Vô cữu.” (Cái thân nghỉ ngơi. Hào này không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về mọi việc cần phải dự phòng. Lúc đắc ý cần phải đề phòng lúc tai vạ đến bất ngờ. Việc mưu cầu của bạn phải cẩn thận, phải suy nghĩ cho kỹ lượng, nhất là không nên có cao vọng quá. Cầu tài, cầu việc chưa thông, còn phải chờ đợi. Quẻ này cho biết: Tin tức tuy có, nhưng cần phải dự phòng. Lúc đắc ý cần phải đề phòng lúc thất ý lại cần phải đề phòng tai vạ đến bất ngờ. Người ta sinh ra ở trên đời, suốt đời mình, không có ngày nào là không lo sợ đề phòng. Theo ý quẻ nói công việc cầu xin của bạn cần phải cẩn thận mới được yên vui. Bởi hai câu sau của quẻ thơ nói: trăng tròn nay khuyết, nửa đêm chớ nên mở cửa. Đó là dạy cho ta phải cẩn thận trong công việc. Vậy những việc cầu xin của bạn ngoài sự cẩn thận, phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng, nhứt là không nên đặt cao vọng quá và phải yên phận hơn. Thận trọng lúc hành động, chớ để kẻ dòm, bị phá hoại. Cầu sự chưa thông, chờ. Đánh số dở. Số hên: 2, 9, 1, 91, 19, 29, 92.

389

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh 293. Quẻ số 293 – TRUNG TRUNG

Bát Thuần Cấn Động hào Ngũ Ngoại quái: Cấn Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Hỏa vượng xứ, yếu bất khứ. Thủy thâm xứ, yếu bất lại. Đáo đầu tu chước lượng, vô đắc nha tha tai. b. Dịch nghĩa: Lửa nóng nơi hồng chớ mối mê, Vực sâu chỗ nước chẳng bề nề. Dáo đầu mọi việc đều thương lượng, Tai họa gây thêm ắt thảm thê. Lửa ở chỗ vượng, chớ có đi. Nước ở chỗ sâu, chẳng nên đến. Mọi việc đều phải ước lượng sức mình, có vậy mới tránh được tai họa. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Cấn kỳ phụ, ngôn hữu tự. Hối vong.” (Cái mép nghỉ ngơi, không nói bậy nữa. Khó khăn đã hết.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về phàm làm việc gì cũng nên lặng lẽ quan sắt sự biến động, để từ đó mà vạch ra kế hoạch đối phó vớ nguy cơ có thể xảy ra, hoặc tìm ra phương pháp thích ứng với hoàn cảnh. Muốn được như vậy, bạn chơ có câu chấp bảo thủ. Hiện vận trình của bạn chưa được hanh thông, cho nên mọi mưu cầu cần phải bền chí. Cầu tài, cầu việc đều còn chậm nhưng sẽ thành. Quẻ này chủ lặng lẽ tính suy mà quan sát sự biến động, để rồi do đó mà đặt kế chế nguy hoặc tìm ra phương pháp thích nghi. Đấy là diệu pháp để thao túng. Muốn thế chớ có câu chấp bảo thủ khiến trở thành nếp thành quy củ. Nếu được vậy ắt có thể tránh được thị phi, trái phải.

390

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Vậy Người xin được quẻ này cần phải: bác học, thân tư, thân biện, minh biện, đốc hành. (học rộng, suy nghĩ cẩn thận, nhận xét rõ ràng tích cực hành động). Theo ý quẻ cho biết hiện nay vận trình của bạn còn trong vòng bế tắc chưa được hanh thông, cho nên tất cả những việc cầu mưu cần phải bền chí chịu đựng, thì mới có thể tạm yên, vì hai câu thơ đầu của quẻ đã mách dạy bạn vậy. Hơn nữa quẻ còn khuyên bảo rằng mọi công việc làm ăn cũng phải tính toán cho kỹ và đừng sơ ý rồi gây thêm rắc rối nữa thì phiền lắm. Những việc cầu xin của bạn tốt hơn là tạm ngưng lại để chờ dịp. Nếu đã làm rồi, phải cẩn thận cho lắm. Bất thông, bất minh, thận trọng cho lắm mới được, e có nguy hiểm. Sự cầu chưa thông. Đánh số tốt. Số hên: 29, 92, 2, 9, 22.

294.

Quẻ số 294 – TRUNG THƯỢNG

Bát Thuần Cấn Động hào Nhất Ngoại quái: Cấn Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Bảo nhạn nhiễu hồ, địa thành lục; hành kiến công huân tảo hồi trình. Tham luyến chung phí thế nhân phúc, mạc gia kê ưu vụ hội tương tranh. b. Dịch nghĩa: Chim nhạn bay lượn mặt hồ, đất thành bờ; ra đi kiến lập công danh rồi sớm trở về. Chớ có tranh giành lợi danh, quá tham luyến nó thì không phải là điều phúc của người đời. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:

391

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Đôn cấn, cát.” (Cái đầu nghỉ ngơi. Hào này rất tốt đẹp.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về công thành thì thân thoái, chớ dấn thân mãi vào trong vòng danh lợi để đến nỗi cầu vinh mà lại thành tìm nhục. Người được quẻ này nên biết rõ cái đạo xuất xử, Hiện thời vận của bạn đang rất là đắc ý, những mưu cầu của bạn ắt được toại ý, nhưng chớ quá ham mê mà cứ dấn thân vào mãi thì không hay. Cầu tài, cầu danh đều hanh thông. Quẻ này chủ công thành thì thân thoái, chớ dấn thân mình mãi vào dòng danh lợi để đến nổi cầu vinh mà lại thành tìm nhục, mua vui mà lại thành chuốc khổ. Người xin được quẻ này nên biết rõ cái đạo xuất xứ. Ý quẻ tả rằng hiện nay thời vận của bạn như chim bay lượn rất là đắc ý, và khi con chim nhạn dậm chân xuống đất đi cũng biết dậm dò mà tiến bước, nghĩa là tránh được những cạm bẫy. Vậy những việc cầu mưu của bạn ắt được toại nguyện như ý, như câu thứ ba trong quẻ nói công danh chẳng ngại điều chi. Nhưng câu chót của quẻ khuyên khi thành đạt thì nên chớ quá ham mê mà cứ tiến hoài sẽ vấp điều không hay. Thời vận hanh thông. Công thành thân thối, thì sự ắt hay. Biểu tượng: Chim. Đánh số, tốt nhất nữa. Số hên: 3, 2, 9, 39, 93, 23, 32, 29.

295.

Quẻ số 295 – THƯỢNG THƯỢNG

Sơn Thủy Mông Động hào Nhất Ngoại quái: Cấn Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Thiên thượng phong, thiên biên nhật. Nguyệt bạch phong thanh, lưỡng lưỡng tương đắc.
392

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh b. Dịch nghĩa: Gió trời nay thổi hiu hiu, Mặt trời sáng chói, mây điều phủ quanh. Đó là cảnh sáng gió thanh, Điềm nhiên tương xứng, may lành hanh thông. Gió trên trời, mặt trời ở chân trời, trăng sáng gió mát, thanh, cả hai đều tương đắc. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Phát Mông, lợi dụng hình nhân, dụng trất cốc, di vãng lận” (Khai mở sự tối tăm, lợi cho người chịu hình phạt, được thoát gông cùm, ra đi khó khăn.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về sự trong sáng rõ ràng, thì mọi người sẽ đi theo mình. Người được quẻ này nên lấy điều chính đại quang minh làm căn bản cho cách lập thân. Cảnh tình của bạn hiện đang giống như mặt trời sáng nơi chân trời, có nghĩa là thời vận đã đến. Cầu được, ước thấy. Quẻ này chủ trong sáng rõ ràng không có gì là xấu hổ giấu diếm, có cái vui tương đối với mọi người. Trái lại nếu có chút hôn trọc, mờ ám, bẩn nhơ, thì mọi người điều bỏ mình mà đi hết. Người xin được quẻ này nên lấy điều chính đại quang minh làm căn bản cho dự lập thân. Ý quẻ nói rằng: cảnh tình của bạn hiện nay như gió hiu hiu, mặt trời sáng chói nơi góc trời. Đó là một cảnh trời sáng gió thanh, nghĩa là cảnh tình hiện nay của người tốt, thời vận đã đến. Nên việc xin hỏi của bạn được thong dong hoàn hảo, chẳng có gì đáng lo. Vận thời hanh thông, mã đáo công thành. Tốt đẹp, cầu được, ước thấy. Đánh số, hạp. Số hên: 4, 9, 2, 49, 94, 92, 29, 42.

296.

Quẻ số 296 – HẠ HẠ

Sơn Thủy Mông

393

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Động hào Nhất Ngoại quái: Cấn Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Diệp vinh căn trường lập thiên địa, thủy thanh nguyên trường ưu hà hải. Nhân đắc kim đan trường sinh uyên nhai. b. Dịch nghĩa: Lá rụng về cội trời đất trường, Nguồn trong chảy mãi đến sông Hương. Thuốc tiên hái được người trường thọ, Cuộc sống dài lâu chẳng thể lường. Lá xanh tươi, rễ dài thì đứng vững giữa trời đất. Nguồn nước trong xanh chảy dài đến sông biển. Người mà được kim đan trường sinh bất lão. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Bào mông, hạp phụ cát, tử khắc gia.” (Người đầu bếp đui mù cưới vợ cho con, con trai thành gia thất.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có chủ về phàm việc gì cũng phải có căn cơ mới được lâu bền. Người được quẻ này nên tu tâm, dưỡng tánh, làm lành, tránh dữ thì thân khỏi khổ. Hiện tình cảnh của bạn không tốt. Cầu tài, cầu danh đều phải chờ lâu. Quẻ khuyên ta uống nước phải nhớ nguồn, ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây, nghĩa là phải nhớ tới nguồn gốc, chớ có quên cái đạo "Tu sinh" (nhận lấy sự sống). Muốn được vậy ta phải tìm cho kỳ được kim đan mới có thể sống lâu. Kim đan ở đâu? Ở hai chữ "nhiếp dưỡng" (nuôi dưỡng) bản thân. Người nhiếp dưỡng ít phải chịu "thanh tâm quả nhục" mới được. Ý quẻ nói lá rụng xuống cội cùng với đất cữu trường, nguồn nước trong và chảy mãi ắt thông đến sông biển, người hái được thuốc tiên, ắt trường sanh bất lão. Vậy những việc cầu xin của bạn hãy ráng lo như nước
394

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh nguồn chảy mãi tới sông lớn. Nên tu tâm, dưỡng tánh, làm lành, tránh dữ hành thiện, thì tức khắc làm ăn lành. Nên lo việc tu hành. Tạo phúc cùng làm lành, ắt thân ta khỏi khổ, giàu sang, lại vinh danh. Đánh số tốt. Số hên: 5, 9, 2, 59, 92, 29, 95.

297.

Quẻ số 297 – THƯỢNG THƯỢNG

Sơn Thủy Mông Động hào Nhị Ngoại quái: Cấn Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Thừa mã khứ Trường An, khán hoa hoa chính phát. Nhất nhật vũ lai lâm, hương sắc tận điêu linh. b. Dịch nghĩa: Lên đường cưỡi ngựa đến Trường An, Hoa nở đầy đường chẳng ai màng. Bỗng bị gió mưa mà thổi rụng, Làm cho hương sắc thảy tiêu tan. Cưỡi ngựa trên đường đến Trường An, xem hoa, hoa nở đầy. Một ngày mưa rả rích, làm cho hương sắc đều điêu linh. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Vật dụng thú nữ, khiến kim, phu bất hữu cung, vô du lợi.” (Chớ lấy người con gái đó làm vợ, thấy của hồi môn, thì chông không còn thân mạng, chẳng có lợi gì.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về sự bất như ý, mọi thất bại đều do kiêu căng mà ra. Nếu biết giữ gìn cẩn thận thì đâu đến nỗi phải gánh hậu quả tai hại như vậy. Người được quẻ này đối với việc mưu cầu

395

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh hãy nên suy tính thật kỹ để tránh những điều không hay xảy ra. Tượng của quẻ là tiền cát hậu hung, nguy hiểm trùng điệp, phải thận trọng đề phòng. Quẻ này chủ sự bất đắc ý, chỉ tại thất bại, trụy lạc quá lẹ. Trụy lạc, thất bại đều do ở sự kiêu căng mà ra. Nếu biết giữ gìn cẩn thận thì đâu đến nổi hậu quả tai hại như vậy. Cho nên Người xin quẻ này phải coi như một roi quất vào mặt. Hai câu đầu thực là tốt thay, thành ra cái việc cầu xin hãy nên suy tính. Tính thật kỹ là để tránh những điều không xảy ra cho bạn đó là ý quẻ mách ta thận trọng. Tiền cát hậu hung, nguy hiểm đến điệp trùng, thận trọng đề phòng gặp cảnh không may xảy ra. Cần bố đức. Đánh số xấu. Số hên: 2, 9, 6, 29, 96, 26, 92, 62.

298.

Quẻ số 298 – TRUNG TRUNG

Sơn Thủy Mông Động hào Tứ Ngoại quái: Cấn Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Mộc trưởng xuân thiên căn cán lão, tử thực tam thu chi diệp điêu. Bất điêu bất tạ, bất kiến căn lao. b. Dịch nghĩa: Cây mọc trời xuân gốc rễ già, Trái mùa quả chín lá đâu ra. Cành khô lá rụng chẳng chi hại, Đổi cũ rồi sau có mới mà. Cây lớn lên vào mùa xuân gốc rễ đã già, trái mùa quả chín lá còn đâu. Không tàn, không tạ, không thấy gốc rễ.
396

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Khốn mông, lận.” (Kẻ đui mù cùng quẫn, khó khăn.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về việc đời từng trải qua nhiều. Người được quẻ này là người sống trong cảnh hoạn nạn. Hiện thời vận của bạn còn vấp phải nhiều khó khăn và trở ngại, nhưng cũng không đáng lo, về sau tình cảnh sẽ thay đổi. Vì vậy những mưu cầu của bạn ắt sẽ thành, dù có gặp trở ngại cũng đừng nên nản chí, mà cứ tiến tới. Mọi việc sẽ suống sẻ. Quẻ này chủ việc đời từng trải qua nhiều, có từng trải như vậy, mới thấy là già dặn, chẳng khác gì cây kia tuy mùa xuân lớn, mùa thu lá hoa tàn, nhưng lúc đó trái đã thành, gốc rễ đã to, đã ăn sâu xuống đất khiến gió mưa không thể làm cho tàn héo được. Gốc già lá tàn, đó là những chữ dùng để nói xét việc đời thâm trầm. Người xin được quẻ này đích thị là một người sống trong hoạn nạn. Hiện nay thời vận của bạn chẳng có gì xấu, tuy công việc cầu mưu có vấp phải điều khó khăn và trở ngại, cũng không đáng lo buồn vì căn cứ bài thơ trên nói cây mọc trời xuân nghĩa là đúng thời. Câu chót nói đổi cũ rồi thì thành mới có như vậy đã mách rõ sự tốt đẹp cho biết. Vậy sự cầu mưu của bạn ắt thành công mỹ mãn, dù gặp gì trở ngại đừng nên nản chí mà cứ tiến tới sẽ tốt lành theo sở nguyện. Sự sự sắp thông hạnh, cứ lo mà tiến hành, mọi việc đều suông sẽ, cần giữ một lòng lành. Tốt đẹp khỏi lo. Đánh số tốt. Số hên: 7, 9, 2, 79, 92, 27, 29, 97.

299.

Quẻ số 299 – THƯỢNG THƯỢNG

Sơn Thủy Mông Động hào Ngũ Ngoại quái: Cấn Nội quái: Khảm a. Nguyên văn:
397

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Khiếu đạo, khiếu đạo! Thiên tương minh liễu. Hà bất thân thủ thư mi? Phản tố cao bồng đáo lão. b. Dịch nghĩa: Tiếng người la lối om sòm, Kêu la trời sáng đỏ lòm khắp nơi. Sao còn chẳng chịu thức chơi, Ngủ nghê mơ mộng cuộc đời trôi qua. Kêu la, kêu la! Trời sắp sáng rồi, sao không ngẩng đầu vui vẻ? Mà lại lên núi tiên đến già. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đồng mông, cát (Trẻ vô tri, hào này tốt đẹp.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng thời cơ đã đến, cần phải xông pha ngoài đời để kiến công lập nghiệp. Người được quẻ này rất nên thừa cơ mà hành động. Hiện thời vận của bạn đã đến lúc hanh thông, hãy nắm lấy dịp may này mà tiến bước, chớ chần chờ mà mất cơ hội. Quẻ này ý bảo: Thời cơ đã đến, cần nên tuốt kiếm đứng dậy múa đi, xông ra ngoài mà kiến công lập nghiệp chứ đừng so vai rụt cổ mãi trong xó nhà mà lỡ hết cơ hội. Người xin được quẻ này rất nên thừa thời mà hành động. Ý quẻ mách rằng hiện nay vận thời của bạn đã đến lúc hanh thông, bạn hãy nắm lấy dịp may nầy để tiến bước chớ lưng chừng rồi mất cơ hội, thì uổng lắm. Vậy những việc cầu xin của bạn thành công hay thất bại đều do sự có biết nắm lấy thời cơ của mình hay không. Do đó bạn hãy gan dạ tiến lên, nhứt là trong dịp này ắt thành công. Khuyên ta chộp lấy thời cơ, kẻo muộn màng mất đó, vận thời đến rồi lo gì nữa. Đánh số thông. Số hên: 8, 9, 2, 89, 92 29, 28.

300.

Quẻ số 300 – THƯỢNG THƯỢNG
398

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Sơn Thủy Mông Động hào Lục Ngoại quái: Cấn Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Dược nhĩ chân, phục liễu ninh; tm tế hậu, túc phản minh. Thần trung thần, thanh đắc thanh; cố đắc khẩn, khả trường sinh. b. Dịch nghĩa: Thuốc thiệt uống xong ắt được lành, Ba thang sẽ thấy kiện khang thân. Dồi dào sức khỏe mạnh hơn trước, Gốc rễ vững vàng đỡ mấy phân. Thuốc uống rồi ắt sẽ lành, sau ba tháng sẽ thấy rõ. Thần trí sáng suốt, sức khỏe dồi dào; làm vậy mau thì được trường sinh. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Kích mông, bất lợi vi khấu, lợi ngự khấu.” (Đánh kẻ vô tri, không nên làm giặc mà nên chống giặc.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về nghề nghiệp không cần nhiều mà chỉ cần giỏi. Người cầu quẻ này, công việc làm ăn phải trair qua nhiều lần cố gắng mới đạt thành. Bạn hãy cố gắng nhẫn nại vượt qua rồi khó khăn sẽ như ý. Quẻ này cho biết: Nghề nghiệp không cần nhiều mà chỉ cần tinh. Tục ngữ có câu: Nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Bởi thế chuyên hẳn một nghề đến chỗ tinh vi, thì việc mưu sinh thì còn có gì đáng lo ngại nữa. Lúc đó thần thì thanh, khí thì sảng, tâm vừa nhàn mà thân lại an nữa. Đây là một tấm gương sáng soi chung cho tất cả ai ưa bao biện, nghề thì có nhiều nhưng chả tinh được nghề nào. Theo ý quẻ cho hay, cũng như theo kinh nghiệm của chúng tôi, những người cầu được quẻ này, và cầu về công việc làm ăn, thì luôn luôn
399

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh ứng vào là công việc ấy phải trải qua ba lần cố gắng mới đạt được ý muốn, và sự thành đạt thực là tốt đẹp. Vậy bạn hãy cố gắng nhẫn nại vượt qua những khó khăn nếu gặp rồi sẽ như ý. Thất bại, rồi mới thành công. Cố gắng ắt nên việc. Đánh số hên. Số hên: 29, 92, 9, 99.

301.

Quẻ số 301 – THƯỢNG THƯỢNG

Sơn Phong Cổ Động hào Nhất Ngoại quái: Cấn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Tam thiên tằng kết xã, tứ hải tận tri danh. Trường kỵ tuấn mã, trực nhập thiên đình. b. Dịch nghĩa: Giao du kết bạn chỉ ba ngày, Bốn bề nào ai mà chẳng hay. Cưỡi ngựa cao to oai lẫm liệt, Thiên đình sang mấy vẫn vào ngay. Ba ngày giao du kết bạn, bốn biển ai mà chẳng biết tên. Cưỡi ngựa hay rong ruổi, chạy thẳng đến thiên đình. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Cán phụ chi cổ, hữu tử, khảo vô cữu, lệ chung cát.” (Cáng đáng việc của cha, có con giỏi, già nhưng không tai vạ, có nguy hiểm nhưng rốt cuộc tốt lành.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về rong ruổi xa gần, tài lợi đến là đương nhiên. Người được quẻ này ắt là một người tài đức, giàu sang. Mọi việc đều hanh thông.
400

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ này chủ rong ruổi xa gần, lợi đến đương nhiên. Người xin được quẻ này ắt hẳn có hàng trăm việc sắp sẵn trong lòng và hoạt động tất có danh và có lợi. Cung hỷ, bạn xin được quẻ này, chẳng những toại nguyện và còn là một kẻ tài đức, giàu sang nữa là khác, bởi theo hai câu sau của quẻ thơ "Cưỡi ngựa cao to" và “Thiên đình vào ngay”đều có ẩn ý tài sắc và giàu sang, đúng như có câu nói: “Thặng Long Khoái Tế” Cuộc đời được lên hương, duyên phần đẹp mùa thương. Sự sự hanh thông. Đánh số tốt. Biểu tượng: ngựa. Số hên: 3, 30.

302.

Quẻ số 302 – TRUNG TRUNG

Sơn Phong Cổ Động hào Nhị Ngoại quái: Cấn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Nhàn lai phu tử xứ, ngẫu nhiên ngộ nhất nhân. Đồng nhan hạc phát, tiểu lý sinh xuân. b. Dịch nghĩa: Khi nhàn nhã đến nhà thầy, Bỗng nhiên lại gặp ở đây một người. Mặt mày tóc bạc thanh tươi, Cười như xuân gió thảnh thơi tiếu đàm. Khi nhàn rỗi đến nhà thầy, bỗng nhiên gặp một người mặt mày tươi trẻ, tóc bạc trắng, nụ cười mang sắc xuân. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Cán mẫu chi cổ. Bất khả trinh.” (Cáng đáng việc của mẹ. Hỏi bói thì không được.)
401

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng gặp gỡ quý nhân. Người được quẻ này thế nào cũng gặp được bạn tốt một cách bất ngờ. Thời vận đã tốt lên, mưu cầu của bạn chẳng bao lâu nữa sẽ thành đạt. Hào này lợi cho đàn ông, không lợi cho đàn bà. Quẻ này có cái tượng giải cấu tương phùng, mới gặp nhau mà đã thân như bạn cố tri, có thể dốc bầu tâm sự bày ruột phơi gan. Người xin được quẻ này thế nào cũng gặp được bạn tốt một cách không ngờ. Người cầu được quẻ này thực là may phước, thời vận đã lên hương. Bài quẻ đã nói nhàn rảnh đến nhà thầy, bỗng lại được gặp ông lão tươi tốt tóc bạc, đó là ý nói gặp quý nhân chỉ bảo đường đi nước bước của mình đấy. Vậy việc cầu của bạn chẳng bao lâu là sẽ thấy công thành và mỹ mãn lương duyên. Gặp vận hanh thông, chẳng lo gì, cứ cố gắng là thành công. Đánh số tốt. Số hên: 30, 1, 13, 31.

303.

Quẻ số 303 – HẠ HẠ

Sơn Phong Cổ Động hào Tam Ngoại quái: Cấn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Nhàn vân dã hạc vọng đông hành, duy hữu hương nhân tiện thị tri âm. Kinh doanh thị tứ lưỡng tam xuân, Liên nhai đăng hỏa hậu, cẩm phàm tiền trình. b. Dịch nghĩa: Mây nhàn hạc dã hướng đông hành, Hiểu được ý mình chỉ kẻ thân. Công việc trải qua ba bốn bận, Tương lai sẽ thấy ngày mai lành.
402

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Mây nhàn hạc trắng trôi về hướng Đông, tri âm chỉ có người đồng hương. Mua bán nơi phố phường thị tứ đã hai ba năm, liễu dọc bên đường treo hoa đăng, và tiền trình trải toàn thảm gấm. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Cán phụ chi cổ, tiền hữu hối, vô đại cữu.” (Cán đáng việc của cha, có khó khăn nhỏ, không bị tai họa lớn.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về phiêu bạt về hướng Đông, bỗng gặp được đồng hương bèn kết làm tri âm, cùng nhau mưu tính việc làm ăn. Sau khi trải qua hai ba năm vất vả đã tạo lập được sự nghiệp. Người được quẻ này nếu muốn hoạt động kinh doanh, nên thực hiện ở miền Đông, phải hợp tác với người đồng hương thì mới thành công. Hiện thời vận của bạn đã bắt đầu hành thông, nhưng chưa thể thành đạt được ngay. Công việc còn phải trải qua ba lần gian nan vất vả rồi mới ổn định. Quẻ này chủ làm người khách ở miền Đông, bỗng gặp được người đồng hương, bèn kết làm tri âm, cùng nhau mưu tính việc làm ăn. Sau khi trải bao khổ sở gian truân mới tạo lập được căn bản, rồi từ đó hồng vận đến. Người xin được quẻ này như nếu muốn kinh doanh hoạt động, phải nhờ người đồng hương giúp sức không được. Theo ý quẻ cho biết, hiện nay thời vận của bạn đã bước vào hướng may, nhưng mà chưa thể thành đạt ngay trong lúc này, vì chưa là thời thuận tiện lắm như câu quẻ thứ hai nói, biết mình chỉ là kẻ thân mà thôi, và tiếp cho ta hay, công việc còn trải qua một vài lần gian nan rồi mới định được. Vậy bạn hãy ráng sức vượt qua. Phải có người thân giúp và phải 3 lần thất bại mới xong. Biểu tượng: Con hạc. Đánh số được. Số hên: 32, 20, 30, 3, 2.

304.

Quẻ số 304 – TRUNG TRUNG

Sơn Phong Cổ Động hào Tứ
403

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ngoại quái: Cấn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Hán thủy vô tình, thục thủy trừng thanh. Hoàng hà cổn cổn, tứ xứ yên trần. b. Dịch nghĩa: Con sông Hán thủy vô tình, Còn kia nước Thục sông hình trắng trong. Hoàng Hà cuồn cuộn hãi hùng, Bốn phương khói bụi vô cùng xót thương Sông Hán Thủy chảy vô tình, còn nước sông Thục Thủy thì trong vắt. Dòng Hoàng Hà cuồn cuộn, bốn phương khói bụi vô cùng. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Dụ phụ chi cổ, vãng kiến lận.”(Đố với công việc của cha, nói gì cũng nghe theo, ra đi, có lo lắng.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về sự bất an, không có cách gì làm cho dừng lại được, chỉ có đi nơi khác thì mới yên. Người được quẻ này sẽ gặp nhiều khó khăn trở ngại trên con đường lữ hành. Vì những mưu cầu của bạn trong thời gian này khó mà toại nguyện. Mọi việc đều bất lợi, bất thông, phải chờ đợi. Quẻ này chủ sự bất an nên mất hết yên vui, mà không có cách chi chế chỉ được. Duy chỉ có một nơi là Xuyên Trung (tức Ba Thục) còn được yên ổn như cũ mà thôi. Người xin được quẻ này có bạn thân bị khó khăn trở ngại trên đường lữ hành, do đó âm tín bị cách trở gián đoạn. Bài quẻ này toàn lấy các con sông của nước Tàu để tả cảnh tình kẻ cầu xin và hiện cảnh của các con sông ấy, ngoại trừ sông Thục, đều cuồn cuộn khơi sóng mịt mùng bốn phương.

404

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Vậy những việc cầu của bạn, trong thời gian này khó mà toại nguyện. Phải chờ đợi một thời gian nữa và khi đạt thành đại lợi thuộc về hướng tây. Bất lợi bất thông, chờ đợi, gặp nhiều gian nan. Đánh số không hạp. Số hên: 33, 3, 30.

305.

Quẻ số 305 – TRUNG HẠ

Sơn Phong Cổ Động hào Ngũ Ngoại quái: Cấn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Tiềm long dĩ thụ khốn, thượng bất kiến vân hưng. Trữ khán vân tứ hợp, phi khứ đáo thiên đình. b. Dịch nghĩa: Con rồng nay kẹt thế cùng, Gió mây chưa thấy nổi bùng nương lên. Chờ xem mây tụ một bên, Bấy giờ bay thẳng mạch lên thiên đình Con rộng lặn kẹt trong thế nguy khốn, trên thì không thấy nổi mây lên. Chờ khi xem thấy mây tụ họp bốn bề, bấy giờ bay thẳng đến thiên đình. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Cán phụ chi cổ, dụng dự.” (Cáng đáng việc của cha, được khen ngợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về người sau tiếp nối người đi trước, công danh chậm chạp, thời vận hiện chòn chưa đến. Người được quẻ này chớ nên vội vã, và hiện nay vận trình của bạn chưa được
405

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh hanh thông. Cần phải chờ đợi một thời gian nữa thì mới có lợi. Cần ẩn nhẫn chờ thời. Quẻ này chủ công danh chậm chạp, thời vận chưa đạt. Tuy chí khí mưu đồ tích cực đấy nhưng hội gió mây vẫn chưa gặp. Trừ phi chăm chỉ chuyên cần, đem hết sức mình mà học tập, nghiên cứu thì may ra mới phát tích tụ mình được. Người xin được quẻ này chớ nên vội vã. Ý quẻ nói hiện nay vận trình của bạn chưa được thông như con rồng hiện đang bị kẹt thế cùng và mây gió lại không có, nên khó thành công. Cần phải chờ đợi một thời gian nữa, thì mới có thể có tiện lợi hơn. Vậy những việc cầu mưu của bạn hãy nên bền chí chờ đợi một dịp khác là tốt hơn, vì trong lúc này vận thời chưa được hanh thông lắm. Rồng mắc cạn không mây, thì làm sao bay ? Chờ mây tụ, thì bay thẳng lên trời. Đang bỉ, cần chờ ẩn nhẫn. Biểu tượng: Rồng. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 3, 4, 30, 40, 34, 43.

306.

Quẻ số 306 – HẠ HẠ

Sơn Phong Cổ Động hào Lục Ngoại quái: Cấn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Thử xứ thư vị nông nông, uất bất nại cữu hà như. Đàm tiếu sinh phong đáo, hỏa đông bôn tây tẩu. b. Dịch nghĩa: Nơi đây mùi vị quá nàn nồng, Giữ chẳng lâu bền, có cũng không. Vậy thế làm sao cười giỡn nổi, Hết chạy tây rồi vội chạy đông.
406

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nơi đây mùi vị quá nồng nàn, cớ sao lịa chẳng ở lâu? Nói cười gây huyên náo, hảo Đông bôn Tây tẩu. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Bất sự vương hầu, cao thượng kỳ sự.” (Không làm quan, không theo vương ầu, chỉ theo sự nghiệp của mình, đó mới cao thượng.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về việc xử thế tiếp vật, chớ nên sai lầm. Khi người nhường mình thì mình nhường lại. Lúc nào cũng cứ tươi cười vui vẻ, nhưng lòng thì luôn giữ lập trường của mình, đó là bí quyết. Thời vận của bạn hiện nay, việc mưu cầu dù có đạt thành đi nữa cũng không bền, chung quy thì chỉ được vui vẻ trong một chốc lát mà thôi. Cần ẩn nhẫn chờ thời cơ hanh thông hơn. Quẻ này chủ việc tiếp thế xử vật, chớ nên nhận lầm là thật. Khi người nhường ta thì ta nhường, khi người nhịn ta thì ta nhịn lại. Hãy cứ tươi cười vui vẻ đi. Ra ngoài (xuất ngoại) có lẽ là một bí quyết đó. Cho nên bói được quẻ này nên nhớ kỹ, chớ quên. Ý quẻ cho rằng việc tính cầu này là rất lý tưởng tốt đẹp như mùi vị rất thơm tho. Nhưng thơm tho đó đâu được lâu, như vậy dù có cũng như không mà vui sướng gì đâu, rút cuộc cũng là hao công vất vả mà thôi. Do những ý trên của quẻ thì việc cầu xin của bạn dù có thành đạt đi nữa cũng phải mất trở lại như tình trạng cũ, chung quy chỉ được vui trong một chốc lát mà phải cực nhọc thân trí vậy. Vui nhỏ đến, để rồi buồn đó. Chẳng nên gì, cần ẩn nhẫn chờ thời hanh thông hơn. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 35, 5, 3, 53, 30, 50.

307.

Quẻ số 307 – HẠ HẠ

Sơn Thiên Đại Súc Động hào Nhất Ngoại quái: Cấn
407

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Thử gian hữu tiểu nhân, thiết mạc sảo lưu đình. Mang đả điếm, hảo khởi hành. Nhật nguyệt du vật cữu tồn. b. Dịch nghĩa: Nơi đây có kẻ tiểu nhân, Chớ nên ngơi nghỉ ngừng ngang chỗ này. Vội thu xếp hãy mau thay, Trăng trời du ngoạn, vui hai chúng mình. Trong đó có kẻ tiểu nhân, chớ nên ngừng nghỉ giây lát ở chỗ này. Vội vàng thu xếp hãy mau đi, thời gian qua nhanh, chớ có lâu. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hữu lệ, lợi dĩ.” (Hào này có tượng khó khăn, lợi về việc cử hành tế tự.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về nên tránh bọn tiểu nhân. Mưu cầu của bạn đang bị tiểu nhân phá hoại, bạn đừng nên lưu luyến công việc này, hãy từ bỏ nó ngay. Dây dưa, chần chờ cũng chẳng được tích sự gì. Phàm ở đời, nhân tình ấm lạnh, gió mưa bất thường, hãy đề phòng tiểu nhân. Việc mưu cầu hiện còn khó định, cần phải đi xa, và thay đổi công việc mới mong đạt thành. Quẻ này khuyên ta tránh bọn tiểu nhân, coi chúng như rắn rết. Huống hồ chúng đông mà ta ít, thì ta lại càng phải lo xa là hơn. Ví bằng không ta tránh chúng, tai vạ ắt tới ngay cho nên câu thơ thứ hai mới nói: "chớ dừng giây lát", và câu thơ tứ tư chót cũng thêm: chớ có ở lâu là thế. Người xin được quẻ này nên phải kiến cơ nhi tác chớ đợi chờ mãi mà nguy đó. Sự cầu xin của bạn đang bị kẻ tiểu nhân phá hoại, ý quẻ còn khuyên bạn đừng nên lưu luyến công việc này và phải từ bỏ ý định đó. Nếu lây nhây thì chẳng được tích sự gì, căn cứ vào bài thơ trên , mà

408

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh khuyên rằng: nhân tình ấm lạnh, gió mưa bất thường, ta hãy nên “minh tín kỳ hữu, bất tín kỳ vô”, để khỏi sau này tiếc hận. Phòng tiểu nhân cho lắm, sự việc nan định, cần chờ người giúp cho, mới mong. Chờ đợi vượng hơn. Đánh số dỡ. Số hên: 36, 63, 3, 6, 60, 30.

308.

Quẻ số 307 – HẠ HẠ

Sơn Thiên Đại Súc Động hào Nhị Ngoại quái: Cấn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Long sinh đầu giác, tương bái cam lộ. Lục thất bát tảo, hảo tế thương sinh. b. Dịch nghĩa: Đầu rồng nay đã mọc sừng, Chẳng lâu sắp sửa tưng bừng gió mưa. Ta nên mau sớm đón đưa, Để mà cứu giúp phụng thừa chúng sanh. Đầu rồng đã mọc sừng, sắp sửa phun nước ngọt. Sáu, bảy, tám hãy mau cho sớm, mà cứu giúp chúng sinh. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Dư thoát phúc.” (Xe bị rơi cái trục.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng tạm thời hãy giữ gìn cẩn thận, sắp đến vận hanh thông, nhất là vào khoảng tháng 6, 7, 8, chắc chắn có chuyện vui. Người được quẻ này thời vận đã tới lúc tốt đẹp. Nhưng nếu muốn thành đạt sở nguyện thì hãy sớm tính toán và cố gắng bước nhanh tới mới được kết quả mỹ mãn.
409

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ này có cái tượng tạm thời hãy an tâm giữ gìn cẩn thận, tin tức tốt đẹp sẽ tới đó. Nhất vào tháng 3 tháng 6,7,8, chắc chắn có hy vọng hanh thông lắm. Người xin được quẻ này nên chớ có lo ngại. Quẻ nói người cầu xin như là rồng đã mọc sừng và sắp sửa làm gió làm mưa. Nghĩa là vận bạn đã tới lúc tốt sẽ gặp may mắn. Song hai câu của quẻ thơ có ý nói rằng, nếu bạn muốn thành đạt sở cầu thì hãy sớm tính toán và cố gắng bước tới mới thâu hái được kết quả mỹ mãn. Phong vân gặp hội anh hào ra tay. Tốt đẹp. Thời vận hanh thái. Nhưng phải kiên chí tính toán kỹ. Biểu tượng: rồng. Đánh số tốt đẹp. Số hên: 37, 73, 3, 7, 30, 70.

309.

Quẻ số 309 – TRUNG THƯỢNG

Sơn Thiên Đại Súc Động hào Tam Ngoại quái: Cấn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Thái Bạch hiện Tây Nam, long xà tương cánh trục. Long tự phi thượng thiên, xà khước bị hình lục. b. Dịch nghĩa: Tây Nam Thái Bạch hiển linh, Long xà đấu sức, rõ mình nhược cương. Con rồng bay thẳng thiên đường, Rắn thì bị giết tai ương tự làm. Thái Bạch hiển linh ở hướng Tây Nam, long xà cùng tranh cạnh. Rồng bay từ trên trời, rắn thì bị giết hại. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:

410

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Lương mã trục, lợi gian trinh. Viết lan dư vệ. Lợi hữu du vãng.” (Ngựa giỏi bị mất. Hào này có lợi cho người hỏi về việc gian nan. Lời hào bảo, hãy giữ gìn xe cho tốt, đi xa có lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về tranh cạnh, chiến đấu, gian nan, vất vả. Nhưng hiện thời vận đã đến lúc hanh thông. Song những mưu tính sẽ phải tranh cạnh với bọn tiểu nhân. Rốt cuộc chính cũng thắng tà. Cầu tài, cầu danh đều thành đạt. Quẻ này chủ chánh không thắng tà, lý chẳng thắng số. Cạnh tranh, chiến đấu, ắt phải một chết, một sống, lẽ trời rõ ràng là như thế. Người xin được quẻ này nên hiểu rằng chánh bất tất phải tự cưỡng tranh vật lộn làm gì. Ý quẻ mách rằng hiện nay thời vận đã đến lúc hanh thông, tất cả việc cầu dễ dàng hơn trước rồi, song những việc mưu tính phải chính đáng ngay thẳng, không nên dính đến ma tà thì mới nên. Bởi bài thơ ví rằng Long Xà đấu sức, ý chỉ con rồng là chính con rắn thuộc tà ma và cuối cùng tà ma bị giết. Đó là đi đường chính đạo, chớ nên theo đường tà ma mà có hại đấy. Vậy bạn cầu mưu những việc gì cần phải nhờ đến phước đức, ắt sẽ được bình an và làm ăn dễ chịu. Có cuộc ganh đua. Cuối cùng chính thắng tà. Hanh thông, tốt đẹp. Biểu tượng: rồng, rắn. Đánh số được. Số hên: 38, 30, 80, 83, 3, 8.

310.

Quẻ số 310 – TRUNG THƯỢNG

Sơn Thiên Đại Súc Động hào Tứ Ngoại quái: Cấn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn:

411

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Bả thụ tài hoa, yếu xuân lai. Đông phong niễu niễu, khai biên hoa nhai. b. Dịch nghĩa: Nay người đã bỏ công ra trồng, Hãy ráng chờ xuân sắp tiễn đông. Thoang thoảng gió thơm truyền khắp xứ, Đầy đường hoa nở chỗ nào không. Trồng hoa để đón xuân đến. Gió Đông thoang thoảng, hoa nở khắp nơi bên đường. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đồng ngưu chi cốc. Vô cữu.” (Nhốt con trâu nhỏ để nuôi dưỡng nó. Hào này không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng trở ngại, cần phải chờ đến mùa xuân hoa nở mới có thể thuận buồm xuôi gió. Trong lúc này nên tu dưỡng chí khí và tài nghệ của mình cho thành thục, đợi đến lúc đến thời mà hành động. Việc mưu cầu của bạn đã cố công trồng thì sẽ được hái quả. Bạn chỉ cần ráng chờ đợi một thời gian nữa, ắt ý nguyện sẽ đạt thành. Quẻ này tượng việc có trở ngại, cần phải tới buổi xuân hoa nở mới có thể thuận tay hành động được. Khi thời cơ đã tới thì càng ngày càng tiến bộ hết sức nhanh chóng. Người xin được quẻ này thiết tưởng nên thuận thời mà hành động. Việc cầu của bạn như quẻ thơ đã nói, đã cố công trồng thì sẽ ăn quả. Nhưng chỉ cần đợi thời gian trái chín mà thôi. Vậy việc cầu xin của bạn ráng chờ đợi một thời gian nữa, ắt thành đạt ý nguyện mà sự thành đạt ấy sẽ được hạnh phúc vô cùng. Như câu chót của quẻ thơ nói hoa nở đầy đường tươi đẹp. Vận thông rồi, nhưng đợi chờ “chủng qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu”, đó là chuyện dĩ nhiên, lo gì. Số hên: 39, 93, 30, 90, 3, 9.

412

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh 311. Quẻ số 311– TRUNG TRUNG

Sơn Thiên Đại Súc Động hào Tam Ngoại quái: Cấn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Tứ thập dư niên khổ dĩ thâm, như kim an lạc độ Quan Âm. Mạc trù luân ân ái, thượng đa hoan hỷ sự. Tích thậm thanh xuân, bất giảm thanh xuân. b. Dịch nghĩa: Bao năm khổ cực đã nhiều rồi, Bây giờ vận thái mới vui thôi. Kể chi ân ái ngày xưa nữa, Biết tiếc thanh xuân già vẫn tươi. Khổ cực đã hơn bốn mươi năm rồi, bây giờ được Phật bà Quan Âm độ ma hưởng an lạc. Chớ tính chuyện ân ái, còn rất nhiều chuyện vui vẻ hoan lạc khác. Hãy luyến tiếc tuổi thanh xuân, chớ có làm giảm tuổi thanh xuân. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Phần thỉ chi nha. Cát.” (Nhốt con heo thiến trong chuồng. Hào này cát tường.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng “khổ tận cam lai”, phúc đến tuy muộn nhưng chẳng nên buồn phiền. Người được quẻ này phải biết thương tiếc tuổi thanh xuân của mình. Mưu cầu của bạn sẽ đạt thành nhưng hơi chậm, cần phải ẩn nhẫn chờ một thời gian. Quẻ này tượng khổ tận cam lai, phúc tuy muộn nhưng tốt, tuổi đã già mà càng khỏe, đủ để tự mình vui với mình. Người xin được quẻ này : tự nhiên hiểu lấy mình, chẳng nên buồn phiền chi.

413

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Tất cả trọng tâm khuyên dạy của quẻ là phải biết thương tiếc thanh xuân, mà già vẫn tươi. Hai chữ “Thanh xuân” nên đáng được lưu ý. Vì hai chữ ấy ngoài nói trẻ đẹp mà còn ẩn ý nói sự tốt đẹp đó. Đúng vậy nếu bạn giữ được mọi sự tốt đẹp cho gia đình thì gia đạo ắt sẽ vui vẻ, cũng như mọi việc mưu tính. Vận vừa phải. Tính toán chưa thông, cần ẩn nhẫn chờ thời gian tạo hòa an. Cầu sự còn chậm. Số hên: 10, 30, 31, 13.

312.

Quẻ số 312 – HẠ HẠ

Sơn Thiên Đại Súc Động hào Lục Ngoại quái: Cấn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Tam đông túc, văn nghệ tích. Đáo đầu xứ diệc thành băng. Cấp cấp hồi thủ, vật ngộ tiền trình. b. Dịch nghĩa: Ba năm văn nghệ tinh thông, Nước thành băng giá nơi cùng đường đi. Hãy mau tỉnh ngộ, màng chi… Để rồi mất dịp còn gì tương lai. Ba năm bỏ công học hành. Rốt cuộc nước cũng thành băng. Hãy mau mau quay đầu tỉnh ngộ, đừng lầm mà để mất tương lai. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hà thiên chi cù. Hanh.” (Dựa vào sự che chở của trời. Hào này thuận lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này nói sự việc công danh không thành, chỉ bằng hãy mau đổi sang nghề khác, nếu chậm sẽ không kịp.
414

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Người được quẻ này nên gấp rút thay nghề đổi nghiệp. Những mưu cầu của bạn cũng nên xem xét lại mà thay đổi thì mới có tương lai vui vẻ. Thời vận còn lận đận, chưa mấy hanh thông. Cần cố gắng nhiều, và biết nắm thời cơ mới. Quẻ này nói đọc sách không thành, chi bằng đổi sang nghề khác, miễn để lại cho cả cuộc đời. Song, có đổi nghề cũng nên đổi sớm, nếu chậm sẽ không kịp. Người xin được quẻ này nên gấp rút cải nghề đổi nghiệp. Công việc cầu mưu của bạn, ý quẻ cho hay rằng, đừng tưởng là may mắn, hanh thông, rút cuộc sẽ đem lại những điều may mắn không đẹp như câu thứ hai đã nói đấy, mà hãy nên xét lại, thay đổi chương trình cầu mưu, thì mới có tương lai yên vui. Vậy bạn hãy suy nghĩ và xét lại việc làm hiện nay. Cũng như công việc mong cầu. Còn lận đận, vận chưa mấy thông. Cố gắng thì may mới nên công. Và bắt lấy thời cơ mới được. Đánh số hạp. Số hên: 31, 3, 11, 13.

313.

Quẻ số 313 – TRUNG THƯỢNG

Sơn Địa Bác Động hào Nhất Ngoại quái: Cấn Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Kỳ quái, kỳ quái! Tiền phiên lai liễu, kim phiên hựu lai. Cẩn thận đề phòng, ật vị phá hoại. b. Dịch nghĩa: Kỳ quái, lạ thay, thực quái kỳ, Vừa rồi… mới lại … thế là chi.
415

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Đề phòng cẩn thận không sơ sót, Canh kỹ xem coi bị phá gì. Lạ thay, thực lạ thay! Vừa rồi mới đến, giờ lại đến nữa. Hãy đề phòng cẩn thận, chớ để bị phá hoại. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Bác sàng dĩ túc, miệt. Trinh hung.” (Cái giường bị gãy chân, hư hỏng. Hào này hung hiểm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng tai vạ thương đến liên tiếp. Nếu không đề phòng cẩn thận thì làm sao tránh được nguy hại. Người được quẻ này phải cố gắng phòng bị cho nghiêm mật. Muốn công việc được đến nơi đến chốn hãy bền lòng, rút kinh nghiệm cũ và có kế hoạch tỉ mỉ rồi mới tiến hành. Quẻ này cho biết họa vô đơn chí (tai vạ thường đến liên tiếp). Nếu không đề phòng cẩn mật như đề phòng cọp sói, thì làm sao tránh được tai vạ nguy hại. Người xin được quẻ này quyết phải cố gắng phòng bị nghiêm mật mới được. Theo ý quẻ nói: có lẽ sự cầu xin của bạn từng cầu mong nhưng đã gặp trở ngại phải không? Nếu câu hỏi của quẻ đúng với quá khứ của bạn thì lần này phải kỹ lưỡng và thận trọng hơn, chớ nên sơ sót mà hỏng ngay. Vậy bạn muốn công việc cầu xin được đến nơi đến chốn hãy nên bền lòng, rút kinh nghiệm và có kế hoạch rồi tiến hành, thì sẽ thành công trong tương lai. Việc còn đang rối rắm, cần đề phòng và tính toán kỹ thì mọi việc may ra mới thành. Đánh số dở. Số hên: 32, 12, 23, 21.

314.

Quẻ số 314 –THƯỢNG TRUNG

Sơn Địa Bác Động hào Nhị Ngoại quái: Cấn
416

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Canh ngưu phục quỹ, tịch thổ khai cương. Tạo khán thu hoạch, tất mạch đạo lương. b. Dịch nghĩa: Canh ngưu phục ngột, Tích thổ khai cương. Tọa khan thu hoạch, Thử tắc đạo lương. Trâu cày nằm bẹp giữa đường, chẳng chịu khai khẩn đất đai. Ngồi nhìn người ta thu hoạch, lương thực đầy kho lẫm. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Bác dĩ sàng biện, miệt. Trinh hung.” (Sửa sang cái giường hư hỏng, vẫn không dùng được. Hào này hung hiểm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về làm biếng thì nghèo, siêng năng thì giàu có. Xưa nay chưa có kẻ nào làm biếng mà có thể trở nên giàu sang. Người được quẻ này muốn giàu có, tước hết phải siêng năng cần kiệm. Hiện thời vận của bạn đã đến lúc hanh thông, mọi mưu cầu đều sẽ toại nguyện. Quẻ này cảnh cáo làm biếng thì nghèo, siêng năng thì giàu. Xưa nay chưa có kẻ nào làm biếng mà có thể giàu, trái lại chưa có người nào siêng năng mà nghèo mạt suốt đời. Người xin được quẻ này muốn cầu mong giàu có, ắt trước hết phải siêng năng cần kiệm. Quẻ thơ nói rằng: vận thời đến lúc hanh thông mưu cầu toại nguyện chẳng gặp chi cản trở nữa. Như con trâu cày nay đã nằm trên bờ ruộng chẳng lo gì tới việc cày cấy nữa, mà chỉ nằm nhìn xem người ta gặt hái về an hưởng mà thôi. Như vậy việc cầu xin của bạn ắt thành công, nay mai nên bạn hãy cố gắng tiến tới đi.

417

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Tốt đẹp, thời vận đến, chẳng lo gì khó nhọc vì đã có công gieo hạt, bây giờ chỉ còn hái quả thôi. Đánh số tốt. Số hên: 13, 3, 1, 31, 33. 315. Quẻ số 315 – TRUNG HẠ

Sơn Địa Bác Động hào Tam Ngoại quái: Cấn Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Yêu hạ bội thanh bình, bộ nhập kim loan điện. Phúc hộ tam sơn, thiên trùy bách luyện. b. Dịch nghĩa: Lưng treo bảo kiếm thanh cao, Bước vào cung điện lạy chào đế vương. Đảm đương việc lớn phi thường, Trăm ngàn rèn luyện trải đường mới nên Eo mang đai thanh bình, bước vào cung điện vua. Đảm đương ba núi, trăm rèn ngàn luyện. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Bác chi. Vô cữu.” (Bị hỏng nhưng không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về phàm làm việc gì cũng vậy, chẳng phải hễ bắt tay vào là xong ngay, trái lại caanfphair bỏ công sức lâu ngày chày tháng mới thành. Hiện thời vận của bạn rất tốt, có quyền thế, nhưng muốn đạt thành sở nguyện thì phải trải qua rèn luyện thử thách nhiều phen nữa mới được. Quẻ này có cái tượng báo cho biết hỏa hậu (mức độ vừa đúng của lửa khi nấu luyện vật gì) đã đến linh đan tự nhiên thanh (lô hỏa thuần thanh). Phàm làm việc gì cũng vậy, chẳng phải cứ bắt tay vào một cái là
418

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh xong ngay, trái lại cần phải lâu ngày tháng và công sức mới thành. Lẽ ra vận trình của bạn phải được tốt đẹp, bình an, vui vẻ như hai câu đầu của quẻ thơ đã tả, thế nhưng không ngờ lại hoa đào gặp bão làm cho những điều tốt đẹp lại phải tiêu tan. Ý quẻ cho hay hiện nay thời vận của bạn rất tốt, có quyền thế đó. Nhưng muốn đạt thành sở nguyện, thì phải trải qua trăm ngàn rèn luyện thử thách nữa mới nên. Vậy sự cầu xin của bạn trong giai đoạn này chỉ có tiếng mà chưa có miếng, nếu muốn thành đạt sở cầu, thì phải cố gắng trên đường đời hơn nữa. Đang thời vận thông, chưa tốt đẹp hoàn toàn cần rèn luyện tài đức thêm mới mong đạt được quả tốt. Đánh số tốt. Số hên: 3, 1, 4, 14, 41, 31, 34.

316.

Quẻ số 316 –THƯỢNG TRUNG

Sơn Địa Bác Động hào Tứ Ngoại quái: Cấn Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Sô điểu hội phi cao, sơn cốc hoàn kiều giao. Thần long trảo nha, biến hóa hải đảo. b. Dịch nghĩa: Chim con ắt sẽ được bình an, Hồng nhạn cùng mây bay lượn nhàn. Răng móng rồng thần giương sẵn đấy, Hóa thành hải đảo mở giang san.

419

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Con chim sẽ bay cao, thuồng luống ra khỏi sơn cốc vùng vẫy. Rồng thần giương vuốt nhọn, biến hóa nơi hải đảo. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Bác sàng dĩ phu. Hung.” (Lửa ở đầu giường. Hào này hung hiểm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng từ thấp mà lên cao, từ nhỏ mà thành lớn, biến hóa vô cùng bất trắc. Nhưng mưu cầu của bạn khó mà đạt thành trong lúc này, phàm việc gì cũng phải cẩn thận lo liệu. Vì sự cố nguy hiểm luôn đến thình lình. Quẻ này có cái tượng từ thấp mà lên cao, biến hóa bất trắc. Bởi vì sự kiện xảy ra tự nhiên, con người không thể nào chống cự được. Đây là quẻ đại cát. Vậy những sự cầu xin của bạn khó mà thành trong lúc này, nếu có kết quả thì kết quả đó chẳng đi đến đâu, nên phàm việc gì phải cẩn thận lo liệu mới được. Biến đổi, nguy hiểm đến thình lình, đang may gặp rủi, tiếc thay, thận trọng, chờ thời và ẩn nhẫn. Đánh số rủi. Biểu tượng: chim. Số hên: 15, 31, 1, 5, 51, 13.

317.

Quẻ số 317 –TRUNG TRUNG

Sơn Địa Bác Động hào Ngũ Ngoại quái: Cấn Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Cát, cát, cát! Tầm thường nhất dạng song tiền nguyệt. Hung, hung, hung! Hữu liễu mai hoa tiện bất đồng. Hàm tiếu hướng đông phong, nhân tình bất cựu thời nồng.
420

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh b. Dịch nghĩa: Dù may cũng giống trăng ngoài nhà, Rủi có bông mai lại khai ra. Cười hướng gió đông tưởng ý mạt, Nhân tình nào sánh kịp ngày qua. Cát tường, thật là cát tường! Tầm thường giống như cửa sổ dưới ánh trăng. Hung hiểm, thật là hung hiểm! Hoa mai đã tàn cũng không bằng. Mỉm cười trước ngọn gió Đông, tình người đâu được mặn nồng như xưa. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Quán ngư, dĩ cung nhân sủng. Vô bất lợi.” (Cung nữ phi tần được sủng ái, giống như xâu cá. Hào này không có gì không cát lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về khi tốt lành thì rất bình thường, nhưng khi vận rủi đến thì tình đời liền đổi thay. Những mưu cầu của bạn chẳng xấu, mà cũng chẳng tốt lắm. Thời vận bình thường, nên ẩn nhẫn chờ thời cơ tốt hơn. Quẻ này nói rằng lành mà lại chẳng lành, chỉ là tầm thường, phải nói rằng dữ mà chẳng dữ, cơ hồ ngư đã từng gặp tai họa. Nếu hiểu được tình đời, ắt ta cũng chỉ ném theo một cái cười là hết. Quẻ nói rằng dù may mắn như trăng ngoài nhà, nghĩa là chẳng tốt đẹp cho lắm. Trái lại còn gặp rủi ro nữa, cho dù mùa xuân đến cũng vẫn chưa may mắn. Trái lại việc cầu xin của bạn chẳng xấu, mà cũng chẳng tốt lắm. Vậy tự liệu thôi. Bình thường, thời vận không mấy tốt, chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời cho dù có gặp mùa xuân sang, thì sự cầu cũng chưa đến đâu. Đánh số tốt chút ít. Số hên: 3, 1, 6, 61, 13, 36.

318.

Quẻ số 318 – HẠ TRUNG
421

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Sơn Địa Bác Động hào Lục Ngoại quái: Cấn Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Đại hỏa viêm viêm, tu thủy tương tế. Bảo đỉn đan thành, hân thiên yết địa. b. Dịch nghĩa: Lửa cháy thành ương tai, Hãy nên lấy nước xài. Khi thành đơn bữu đỉnh, Trời đất cũng kinh thay !. Lửa cháy phừng phừng, nước cần khắc chế, vạc quý luyện thành đan dược, trời đất cũng chấn động. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Thạc quả bất thực, quân tử đắc dư, tiều nhân bác lư.” (Trái lớn không ăn, quân tử được xe, tiểu nhân bị hư nhà tranh.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về mưu cầu của bạn rất là khó khăn, giống như lửa cháy lớn vậy. Nhưng nếu bạn biết cách đối phó, vượt qua khó khăn trở ngại thì sự việc chẳng có gì tại hại, mà còn thành công một cách huy hoàng. Quẻ này cho biết người không có ta không thể lập được, trái lại, ta không có người cũng không thể thành được. Tóm lại, người và ta giúp đỡ lẫn nhau chẳng khác gì thủy hỏa ký tế (nước lửa cùng giúp nhau). Người xin được quẻ này cần phải lấy vấn đề giao hữu làm đệ nhất nghĩa. Ý quẻ nói: sự cầu mưu của bạn rất là khó khăn như lửa cháy thành ương vậy. Nhưng nếu bạn biết cách đối phó, vượt khỏi sự khó khăn đó, như quẻ nói cứu lửa biết dùng nước trị, thì sự việc chẳng có gì tai hại. Và

422

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh ngược lại, khi vượt khỏi được khó khăn ấy, thì sự việc ắt thành công một cách huy hoàng không ngờ. Vậy bạn nên kiên trì mà cố gắng, nắm vững chủ trương đã định, ráng vượt qua những khó khăn vấp phải, thì được nhiều tốt đẹp đấy. Đang bế tắc, khó khăn, nếu có tài, và có thủ đoạn ắt giải trừ được cái khó, để chuyển bại thành thắng, cố lên. Đánh số tạm được. Số hên: 3, 1, 7, 71, 17, 31, 13.

319. Sơn Lôi Di

Quẻ số 319 –TRUNG TRUNG

Động hào Nhất Ngoại quái: Cấn Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Thiết sách nhất điều, vị bả cô chu hệ. Kim đao nhất hạ, tảo bả đầu lạc địa. b. Dịch nghĩa: Sẵn sàng sắt kẽm một dây, Sao chưa lấy cột thuyền này khỏi trôi. Một đao hạ, đầu rụng thôi, Còn gì mà nói, có môi chẳng lời. Xích sắt một dây, dao chưa lấy để cột thuyền. Một khi đao vàng hạ xuống, thì đầu rơi xuống đất. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Xả nhĩ linh quy, quan ngã đóa di. Hung.” (Bỏ con rùa thiêng của người đi, hãy nhìn diện mạo của ta. Hào này hung hiểm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng trôi nổi, nguy hiểm. Phàm mưu cầu việc gì, bạn hãy suy nghĩ kỹ lưỡng trước, nắm lấy cơ hội
423

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh và biết lợi dụng những phương tiện chung quanh thì mới mong có được kết quả như ý muốn; nếu không, có thể sẽ gây nên hậu quả không hay. Quẻ này tượng bắt đầu có cái nguy trôi nổi phiêu lưu và cuối cùng là cái hiểm phải đoạn tuyệt. Tất cả mọi sự mọi việc xảy ra, làm ra từ trước chỉ là một giấc mộng lớn mà thôi. Người xin được quẻ này chỉ có cách tu dưỡng con người để hóa giải mong tránh khỏi tai ương. Quẻ mách rằng: phàm cầu mưu việc gì, ta hãy nghĩ trước, tính sau nắm lấy cơ hội và những phương tiện chung quanh thì mới mong đem lại được kết quả theo ý muốn, ngược lại sẽ tạo nên hậu quả không tốt đẹp mấy đấy. Vậy việc cầu mưu của bạn hãy nên theo lời quẻ dạy, bình tĩnh suy tính rồi mới bắt tay vào việc. Nói cách khác, làm việc phải có kế hoạch và sáng trí thì mới nên việc, nếu không thì hỏng. Có phương tiện sẵn, tại sao không thực hành công việc đi. Cứ tiến hành và cố gắng, sự ắt sẽ thành công. Đánh số chưa hạp. Số hên: 38, 18, 31, 3, 1, 8.

320. Sơn Lôi Di

Quẻ số 320–TRUNG THƯỢNG

Động hào Nhị Ngoại quái: Cấn Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Thập nhị thời trung, khẩn cước luyện trước. Nhất khắc thiểu diên, vô xứ hạ cước. b. Dịch nghĩa: Cả ngày đồng hồ đánh chuông hoài, Thanh phong móc nối làm mai dẫn đường.
424

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ba đào quăng lưới thử lường, Mới thành công quả phi thường hiển nhiên. Suốt cả ngày, phải gấp rút luyện công. Chần chờ một khắc là không còn chỗ để đặt chân. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Điên di, phất kinh vu khâu dị, chinh hung.” (Ăn cho xong, bị đánh ở cạnh gò núi, đi chinh chiến có hung hiểm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này cho biết lợi lộc vẫn còn đôi chút, chớ có chán nản, lười biếng mà không có chỗ đứng trên đời. Những mưu cầu của bạn cần phải cố gắng nhiều thì mới đạt thành. Quẻ này cho biết lợi lộc vẫn còn được đôi chút, chớ có lơi tay, chán nản, biếng lười. Vua Đại Vũ tiếc một tấc bóng, thì chúng ta tiếc một phân bóng. Người xin được quẻ này rất nên hăng hái cố gắng làm việc mới được. Quẻ nói: cả ngày 12 tiếng chuông đồng hồ đánh lên mãi, gió thanh làm dây mới, nơi ba đào quăng lưới lại bắt được những vật quý, có nghĩa là: thời đã đến, nên thức dậy sớm và cố gắng tiến tới làm những mưu định đi, đừng chần chờ, nản chí, mà phải thử lửa như lúc ba đào quăng lưới vậy, ắt sẽ thu lượm kết quả theo ý muốn. Vậy những việc cầu xin của bạn, cần phải cố gắng, không từ gian khổ thì ắt thành đạt, làm ngược lại chỉ thành hư không mà thôi. Còn riêng việc cầu “tiểu đăng khoa” chắc là “mỹ mãn lương duyên”rồi. Thời vận gần hanh thông, hãy thử thách đi, ắt sự có thể thành. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 9, 1, 3, 91, 13, 31, 19.

321. Sơn Lôi Di

Quẻ số 321 –HẠ HẠ

Động hào Tam Ngoại quái: Cấn
425

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Phong khởi tây nam, hồng nhật đương nhiên, kỳ môn diệu quyết, nhất chưởng năng khán. b. Dịch nghĩa: Gió lại từ hướng Tây Nam, Mặt trời treo giữa hiện đang sắc hồng. Kỳ môn diệu quyết Tiên công, Trông xem thấy rõ như lòng bàn tay. Gió nổi lên từ hướng Tây Nam, mặt trời đỏ chói giữa trời, Diệu quyết kỳ môn, chỉ bấm trên bàn tay là có thể biết. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Phất di. Trinh hung. Thập niên vật dụng, vô du lợi. (Bị người tát vào má. Hào này hung hiểm. Trong vòng 10 năm không làm được gì, chẳng có lợi ích gì.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng phong ba hung hiểm nổi lên. Người được quẻ này đang gặp nhiều khó khăn, chỉ còn cách ẩn nhẫn chờ thời. Mọi mưu cầu còn phải chờ đợi lâu. Cầu danh, cầu lợi đều khó. Quẻ này cho biết ngồi trấn thung dung, cười nói tự nhiên mà vẫn đuổi giặc. Chẳng phải là người trấn thủ giữ ải quan nhiều trí lắm mưu đâu mà thực chỉ là do lực lượng đã định từ trước. Người xin được quẻ này chớ lo lắng về chuyện công lao. Gió Tây Nam là gió mát mẻ, mặt nhật giữa trời là sáng sủa, hai câu này ý chỉ thời vận của bạn đã hanh thông tốt đẹp, làm việc có kế hoạch thành công theo ý muốn và sự thành công đó rất rõ như xem trong lòng tay của bạn. Vận thời hanh thông, chắc chắn thành công, chẳng cần phải lo gì cả. Giàu sang vinh hiển đã đến kỳ. Đánh số hạp. Số hên: 32, 20, 30, 3, 2, 23.
426

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh

322. Sơn Lôi Di

Quẻ số 322 –HẠ TRUNG

Động hào Tứ Ngoại quái: Cấn Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Vạn vô thanh tế, nhất nguyệt chính đương không. Hốt bị vân già yểm, hồn phách biến mung lung. b. Dịch nghĩa: Hết la tất cả nay im lặng, Trăng chiếu lững lờ đứng giữa không. Bỗng bị mây đen che phủ mất, Nào đâu ánh sáng đành mông lung. Hết thảy đều im lặng, trăng chiếu giữ lừng không. Bỗng bị mây đen che mất, khiến cho hồn phách trở nên mơ hồ. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Điên di. Cát. Hổ thị đam đam, kỳ dục trục trục” (Được nuôi dưỡng. Hào này cát tường. Không có tai họa. Giống như con hổ nhìn mồi chăm chăm, mau lẽ thì thỏa mãn được ham muốn.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng hung hiểm, nhưng rốt cuộc thì tốt lành. Người được quẻ này chẳng có gì phải lo sợ, lòng cứ giữ bình thản an nhiên, chẳng bao lâu mọi việc sẽ đâu vào đấy. Những mưu cầu của bạn ắt khó tránh gặp điều cay đắng, nên cố gắng vượt qua. Quẻ này có cái tượng của một người vô tư, trong trắng đàng hoàng bỗng gặp vu khống hủy báng rồi do đó chuốc lấy oán thù. Tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật lâu ngày dần dần sẽ lòi ra. Lúc đó thì bô bai, nỗi oán thù tất phải hết. Người xin được quẻ này chẳng có gì phải lo sợ cứ giữ lòng
427

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh bình thản an nhiên, chẳng bao lâu mọi việc rồi sẽ được rõ ràng minh bạch cả. Việc cầu xin của bạn lẽ ra vận trình may mắn, nhưng không ngờ lại có sự trục trặc nên đành hóa thành không, thơ tả rằng: “Tất cả sự ồn ào đều lặng im và trăng đêm đang chiếu mà bỗng bị mây che làm trăng mời.” Vậy việc cầu xin của bạn ắt khó tránh được nhiều cay đắng, nên cố gắng và cố gắng thì mới có thể hy vọng thôi. Đang may hóa rủi, bạn nên ẩn nhẫn chờ thời đến. Hoặc cần cố gắng hành động thì may ra mới nên. Đánh số dở. Số hên: 3, 21, 12, 2, 1, 32, 23.

323. Sơn Lôi Di

Quẻ số 323 –TRUNG HẠ

Động hào Ngũ Ngoại quái: Cấn Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Nhất cả tri âm, khước tại thiên biên đẳng. Thiết vật nhân tuần, tĩnh dạ đương tư tỉnh. b. Dịch nghĩa: Một người tri kỷ cách thiên nhai, Đợi giúp cho ta ngày đã dài. Nhưng chớ nên trông nhờ cậy mãi , Nghĩ suy cho kỹ, tránh lầm sai. Người tri kỷ ở chân trời xa, nhất thiết chớ có trông cậy. Đêm khuya vắng vẻ, hãy suy nghĩ cho kỹ, mà phải tỉnh. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:

428

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Phất kinh. Cư trinh cát, bất khả thiệp đại xuyên.” (Cổ bị đạ lở ra. Hào này ở nhà thì cát lợi, vượt qua sông lớn thì không có lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về đừng có trông cậy người ở xa, mà phải trông cậy vào chính mình, HIện việc mưu tính của bạn nên tự mình giải quyết, chớ có trông cậy mãi vào bạn bè, cần phải thực tế hơn. Nếu bạn tính toán kỹ lưỡng thì việc ắt sẽ đạt thành. Quẻ này chủ người tri âm quá ít, tình đồng đạo may mà có duyên. Cho nên trong đêm thâu, phải nên suy nghĩ và mau mau tỉnh ngộ. Người xin được quẻ này nên gấp rút đuổi theo, để cùng với người lành đôi vai sát cánh, xin chớ có sợ khó, mà chỉ cầu an. "Tri kỷ cách thiên nhai" ý quẻ nói rằng có quý nhân mà ở nơi xa như bạn thân ở xa làm sao bằng bạn xóm làng. Nói cách khác, hiện nay việc mưu tính của bạn như thành đạt song thực tế khó nên công. Vì vậy hai câu sau của quẻ thơ mới khuyên bạn, cho nên không trông mãi vào đó mà phải thay đổi cách khác, nghĩa là những việc đang mưu tính và tìm cho mình một việc gì khác mới dễ dàng thành công hơn, nếu không chỉ uổng công. Chớ trông cậy mãi vào bạn, cần thực tế, tính toán kỹ, thì việc ắt sẽ thành, lo gì. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 32, 2, 3, 23, 22.

324. Sơn Lôi Di

Quẻ số 324 – THƯỢNG THƯỢNG

Động hào Lục Ngoại quái: Cấn Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Chúng khuyển tương tụ, lệ xỉ giảo nha. Giao đầu bãi vĩ, chỉ cố khán gia.

429

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh b. Dịch nghĩa: Đàn chó tụ nơi đây, Mài răng mặt hận đầy. Day đầu với múa đuôi, Chỉ để giữ nhà nầy. Đàn chó cùng tụ lại, nhe răng gầm gừ. Lắc đầu vẫy đuôi, chỉ để trông nhà.. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Do di. Lệ cát, lợi thiệp đại xuyên.” (Được nuôi dưỡng trong lúc đi săn bắn. Hào này vừa nguy hiểm vừa cát tường, việc vượt qua sông lớn có lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về được người ta đem hết tâm lực ra mà sống chết với mình. Người được quẻ này, công việc làm ăn tuy chưa được thuận lợi lắm nhưng sẽ có kết quả, mưu cầu của bạn chưa được hanh thông, chớ có cao vọng quá mà sẽ thất vọng. Cầu tài tạm được, cầu danh còn lâu. Nên đi làm ăn xa. Quẻ này chủ tớ đồng cam cộng khổ với nhau, mình được người đem hết tâm lực mà sống chết với mình. Chó sủa người ta bất quá chỉ vì trung thành với chủ. Bởi thế người xin được quẻ này có thể coi như quẻ trung cát được (khá tốt). Công việc làm ăn và việc cầu xin của bạn chưa thông, nuôi quá cao vọng, thì sẽ thất vọng. Vì quẻ ấy con chó tả cảnh rằng, khi chó tụ thành đàn ắt chúng muốn ăn thua tranh hùng, nhưng thực tế bổn tính của nó, chỉ là canh giữ nhà cửa làm tớ mà thôi. Vậy công việc mưu tính kết quả ra sao? Bạn lấy ý thơ tự đoán, cũng đủ hiểu. Còn nhiều lôi thôi tranh chấp, công việc e khó thành. Đánh số dỡ. Biểu tượng: chó. Số hên: 3, 2, 33, 32, 23.

325.

Quẻ số 325 – HẠ HẠ
430

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Sơn Hỏa Bí Động hào Nhất Ngoại quái: Cấn Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Thê tiền phu hậu nhất đồng hành, hảo tỷ tiên cơ triệu dĩ minh. Quân nhược hữu tình tu thiết ký, thập niên ân nghĩa mạc vong tâm. b. Dịch nghĩa: Chồng sau vợ trước nay cùng đi, Triệu chứng biết rồi còn cãi gì Có nghĩa có tình nên phải nhớ, Mười năm son sắc khá nên ghi. Chồng sau vợ trước cùng đi, so với điềm triệu thì rõ rồi. Ông mà có tình thì phải nhớ, mười năm ơn nghĩa chớ nên quên. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Bí kỳ chỉ, xả xa nhỉ đồ.” (Chăm chút ngón chân, bỏ xe, đi bộ.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về việc giao du với người, cần phải có nghĩa tình. Hãy nhớ công ơn kẻ đã giúp mình, không được vong ân bội nghĩa, vợ chồng hòa hợp thì mới tốt lành. Cầu tài, cầu danh đều được, nhưng hơi chậm. Quẻ này chủ việc giao thiệp với người, cần phải có nghĩa có tình. Rất kỵ chuyện vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát. Bất luận vợ chồng bè bạn, chủ khách, tất cả điều phải thế. Người xin được quẻ , phải nhớ kỹ lời khuyên này. Theo chữ Hán chồng là thuộc tử, vợ là thuộc nữ, nữ trước chồng sau thì là chữ Hảo, như vậy quẻ mách rằng những việc cầu xin bạn đều được tốt lành cả. Chẳng có gì trở ngại, song quẻ cũng có nhắc rằng khi

431

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh toại nguyện công thành hãy nhớ đến công ơn kẻ giúp ta, và phải giữ lấy lẽ phải phước đức thì mới yên lành. Sự sự hanh thông, sự nghiệp nên hồng, nhưng phải nhớ lại người đã giúp ta nên công và phải toàn đạo đức, mới hay. Đánh số tốt. Số hên: 3, 2, 4, 42, 24, 32, 23.

326.

Quẻ số 326 – TRUNG TRUNG

Sơn Hỏa Bí Động hào Nhị Ngoại quái: Cấn Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Thử phục huyệt, bản tự ninh. Nhất lộ thủ, miêu tức căn. Dương oai thân trảo. Thử táng tàn thịnh. b. Dịch nghĩa: Chuột nằm trong ổ mới yên thân, Xuất đầu lộ diện chẳng được lành. Ằt bị con mèo theo đuổi bắt, Rồi tiêu tánh mạng khó tồn sanh. Chuột nằm trong hang mới yên thân. Xuất đầu lộ diện ắt sẽ bị con mèo giương vuốt đổi bắt, mạng chuột khó bảo toàn. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Bí kỳ tu.” (Nên chăm chút cho đẹp râu.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này khuyên ta nên ẩn không nên hiện, nên ngụy trang chứ không nên chường mặt ra, nên nhường nhịn mà không nên tranh giành. Hiện thời vận của bạn vẫn còn chưa thông, mọi mưu cầu đều khó được như ý. Bạn nên yên phận, giữ cách sống cũ, hãy ráng chờ đợi một thời gian nữa thì hay hơn.
432

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ này khuyên ta nên ẩn không nên hiện, nên lánh không nên chường mặt ra, nên nhường không nên tranh. Hiện thì miệng lưỡi tới, tranh thì thị phi sinh. Gây miệng lưỡi thị phi nếu gặp phải thứ dữ như chuột gặp phải mèo thì thử hỏi có đáng sợ không? Bởi thế, người xin được quẻ này rất nên lấy đó làm răn. Theo ý quẻ nói hiện nay vận thời của bạn vẫn còn bế tắc nên tất cả mưu cầu khó được như ý và khuyên bạn hãy rán chờ đợi một thời gian nữa, để xem sao thì tốt hơn, nếu không sẽ như con chuột không chịu nằm trong hang ổ, ắt bị mèo săn bắt ăn thịt đấy. Vậy bạn nên yên giữ cách sống một thời gian nữa là hay hơn. Ẩn nhẫn chờ thời, chớ hoạt động e bị thất bại và nguy hiểm. Đời người không chỉ một ngày có thể làm nên sự nghiệp thì hơi nào lo. Miễn có chí, thì việc sau cũng thành. Đánh số chưa hạp. Số hên: 3, 25, 5, 2, 52, 32, 35, 53.

327.

Quẻ số 327 – THƯỢNG THƯỢNG

Sơn Hỏa Bí Động hào Tam Ngoại quái: Cấn Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Thư trung hữu nữ nhan như ngọc, thư trụng tự hữu hoàng kim ốc. Độc tận ngũ xa thư, chí nguyện tự năng túc. Hà tất tiêu lao, tâm trung mang lục. b. Dịch nghĩa: Trong sách gái nàng xinh như ngọc, Nhà vàng trong đó đượm vàng son. Năm xe sách vở đọc cho hết, Toại nguyện công thành phải mỏi mòn.
433

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Trong sách có nàng con gái xinh như ngọc, trong đó tự cũng có nhà vàng. Đọc cho hết năm xe sách thì chí nguyện tự thấy đủ. Cần gì phải nhọc sức, và tâm trí bận rộn. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Bí như, nhu như, vĩnh trinh cát.” (Trau chuốt, chăm chút đi! Hào này tốt về lâu dài.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này ngụ ý ngọc mà chẳng mài giũa thì chẳng thành ngọc quý, người mà chẳng học thì không nên người tốt được. Những mưu cầu của bạn rốt cuộc sẽ thành đạt một cách vô cùng tốt đẹp. Song bạn phải không ngừng cố gắng thì mới được. Thời vận hanh thông, mọi việc thuận lợi. Quẻ này ngụ ý ngọc chẳng giũa chẳng thành đồ, người chẳng học chẳng sung sướng. Sức học của mình đã quá đủ. Bài thơ của quẻ, ẩn ý nói rằng, những việc cầu mưu của bạn rốt cuộc sẽ được toại nguyện thành đạt một cách vô cùng tốt đẹp, như được gái đẹp nhà vàng vậy. Song bạn phải cố gắng không ngừng thì mới nên, nhưng phải đọc hết năm xe sách vở tính toán cho mình thì mới mong. Vậy, bạn phải nuôi chí và phải có nghị lực cố gắng tiến tới, ắt sẽ thành công rực rỡ. Thời vận thông, mọi việc suông sẽ, chỉ cần phải rèn luyện tài đức thêm, càng tốt hơn. Đánh số tốt. Số hên: 26, 36, 32, 63, 6, 3, 2, 23.

328.

Quẻ số 328 – HẠ HẠ

Sơn Hỏa Bí Động hào Tứ Ngoại quái: Cấn Nội quái: Ly
434

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh a. Nguyên văn: Báo biến thành văn thái, thừa long phúc tự trân. Xích thân thành phú quý, sự sự đắc chấn tân. b. Dịch nghĩa: Con beo nay đã nổi rằn, Thành rồng phước lắm xoay vần đến nay. Nghèo thành phú, thật vui thay, Mọi điều mới mẻ từ rày yên vui. Con beo nay đã nổi vằn, cưỡi rồng phước tự đến. Tay trắng trở nên giàu sang, mọi điều đều đổi mới. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Bí như, bà như, bạch mã hàn như. Phỉ khấu, hôn cấu.” (Chăm chút cho sạch sẽ thơm tho, ngồi trên lưng ngựa trắng với dáng vẻ đường hoàng. Họ không phải là trộm cướp mà đến để cầu hôn.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về tay trắng làm nên. Nếu cố gắng siêng năng ắt thời cuộc sẽ hanh thông. Việc mưu cầu của bạn đều được như ý, không có gì đáng lo, nhất là về tình duyên. Cầu danh, cầu lợi đều được. Quẻ này chủ tay trắng làm nên, không có gì tốt đẹp mà không có đủ. Beo thì biến sắc, rồng thì bay lên không, cảnh tượng rực rỡ huy hoàng. Nếu có thể gắng sức tiến tu, ắt cuộc đời hanh thông giàu sang chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Đây là quẻ thượng cát. Ý quẻ cho hay rằng người cầu được quẻ này rất tốt giống như beo đã đến hồi trưởng thành, như cõi rồng, tay trắng trở thành giàu, nghĩa là tất cả đều thay đổi. Như vậy việc cầu xin của bạn đều được như ý nguyện, không có gì đáng lo, nhất là về tình duyên thì thật tốt. Thời vận hanh thông, lên như diều gặp gió, chẳng còn gì lo nghĩ nữa. Đánh số tốt. Biểu tượng: beo. Số hên: 3, 2, 7, 72, 27, 32, 23, 37.

435

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh

329.

Quẻ số 329 – TRUNG THƯỢNG

Sơn Hỏa Bí Động hào Ngũ Ngoại quái: Cấn Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Cô dương vi hề, quần âm dật hề; lực ký đàn hề, tương bất khả mao hề. Chân cẩn thận hề, nghi khả bảo hề. b. Dịch nghĩa: Dương khí tan tành âm khí vượng, Người nay sức yếu khác ngày thường. Nào còn sống được tám mươi tuổi, Cẩn thận quanh mình mới cữu trường. Dương khí nhỏ nhoi, âm khí tràn trề; người nay sức đã yếu, làm sao sống được tới tám mươi. Hãy cẩn thận mà giữ gìn. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Bí vu khâu viên, thúc bạch tiên tiên. Lận, chung cát.” (Vườn gò được chăm chút như mới. Nhà trai dâng từng tấm lụa lễ vật cho nhà gái. Hào này mới đầu gian nan, nhưng cuối cùng thì cát lợi) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về cô dương không địch nổi quần âm, cho nên phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, cho đến việc làm, giữ mình phải cẩn thận. Phàm mưu cầu việc gì cũng phải suy tính cho chu đáo, nếu sơ ý là sẽ hỏng việc. Công việc lúc đầu sẽ gặp nhiều trở ngại, gian nan, nhưng rốt cuộc thì đạt thành. Đề phòng bị phá hoại. Quẻ này chủ Cô dương không thể địch nổi quần âm cho nên phải xa lũ tiểu nhân, phải tránh hết nữ sắc. Phải cẩn thận lời nói đến việc làm,

436

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh giữ mình cũng phải cẩn thận nữa để mong rằng sống được cuộc đời êm ấm ngay cả đến cái chết hết sức chú ý đến lời răn đó mới được. Ấm thịnh dương suy không được quân bình, đó là nói thời vận xấu, công việc làm ăn đều bị bế tắc. Quẻ khuyên rằng phàm mưu cầu việc gì, cần phải cẩn thận chu đáo, nếu sơ ý sẽ hư hỏng, không có kết quả tốt đẹp. Như câu thứ ba của quẻ nói nào sống được tám mươi tuổi, là ẩn ý nói việc cầu mưu khó được như ý muốn. Thời vận đang hên, hóa xui, đề phòng bị phá hoại, và giữ gìn đạo đức mới hay. Đánh số ít hạp. Số hên: 8, 2, 3, 28, 23, 32, 83, 38.

330.

Quẻ số 330 – HẠ TRUNG

Sơn Hỏa Bí Động hào Lục Ngoại quái: Cấn Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Hiểu vũ sơ tinh ánh bích khê, trùng trùng xuân sắc thượng sài phi. Hoàng kim bất tận gia ân phú, hà tất khu khu tiễn cẩm y. b. Dịch nghĩa: Mưa vừa tạnh, sáng chiếu bờ sông, Xuân sắc tràn, hương khắp ruộng đồng. Đâu thiếu bạc vàng nhà triệu phú, Khép thềm áo gấm cho phiền lòng. Mưa vừa mới tạnh, ánh sáng chiếu khe xanh, sắc xuân tràn ngập rừng cây. Nhà giàu bạc vàng không kể hết, cần gì phải khư khư thích cái áo ấm. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:

437

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Bạch bí, vô cữu.” (Chăm chút cho sạch sẽ. Hào này không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về tài vận hanh thông, nhất định sẽ thành cự phú, vì vậy người được quẻ này đừng hy vọng có chức tước. Vận thời của bạn đã đến lúc hanh thông, từ đây về sau chẳng còn lo âu gì nữa, cứ theo dự định mà tiến tới. Quẻ này chủ tài vận đều hanh thông, nhất định thành cự phú, hố vàng, tiền kho, xài hoài chẳng hết. Giàu thì có nhưng danh thì không, bởi thế người xin được quẻ này đừng hy vọng về quan tước, nhưng lại hy vọng nhiều về giàu có tiền bạc. Đây là một quẻ đại cát. Mưa quá sáng chiếu bờ sông, là cảnh tươi đẹp. Quẻ ý nói vận thời của bạn đã được hanh thông, nói rõ hơn là rủi đã đi, mà may đã đến, và từ đây về sau chẳng còn âu lo gì nữa, cứ chiếu theo dự định cầu mưu tiến tới ắt thấy ngày toại nguyện. Chớ nên khen thèm cái tốt đẹp của người ta, thời đến ta cũng như người, mà cần gì phải thèm thuồng. Sau cơn mưa, trời lại sáng, thời vận thông hạnh, không còn lo gì nữa? Đánh số hạp. Số hên: 9, 2, 3, 92, 23, 39, 93, 32.

331.

Quẻ số 331 – HẠ HẠ

Sơn Trạch Tổn Động hào Nhất Ngoại quái: Cấn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Thế đạo ta kinh cức, nhân tình nỗi dụng ta. Lợi danh các hữu lộ, cần khổ trục sinh nhai. b. Dịch nghĩa:

438

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Đường đi gai góc biết bao, Nhân tình thế thái hơi nào mà than. Công danh ai nấy một đàng, Cần cù lo sống, chớ màng chuyện ai. Đường đời đầy gai góc, nhân tình thế thái than thở mà làm gì. Lợi danh ai nấy đều có đường riêng, hãy cần cù vất vả để mà kiếm sống đi. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Dĩ sự thuyên văn, vô cữu. Chước tổn chi.” (Hãy mau đến tham gia lễ tế tự, sẽ không có tai họa. Tế phẩm nhờ có thể châm chước giảm bớt.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về suốt đời cần khổ mới dành dụm được đôi chút. Thế mới biết việc không trả qua thì không biết khó. Việc mư cầu của bạn sẽ gặp nhiều trở ngại, khó được như ý. Vì vậy, đừng than trời trách người làm gì. Trong công việc làm ăn, bạn đừng kể gian nan, cứ tiến tới ắt sẽ được toại chí phần nào trong cuộc sống, nhưng đừng quá tham vọng, chớ làm việc gì quá sức mình. Quẻ này chủ nếm đủ mùi nguy hiểm, trải khắp cảnh tang thương. Suốt đời cần khổ mới dành dụm được đôi chút. Thế mới biết việc không trải không biết khó. Theo quẻ mách rằng: sự cầu mưu của bạn như đường đi có nhiều gai góc, khó được như ý. Vì vậy, đừng vì đó mà than thở và buông xuôi việc cầu. Ngược lại, trong công việc không kể gian nan, cứ tiến tới ắt sẽ được toại chí phần nào trong đời sống, đừng quá tham vọng làm cái gì quá sức mình, thì mới nên. Công việc làm khó khăn chớ trách thế thái nhân tình làm gì, cứ cố gắng, có ngày cũng làm nên. Đánh số chưa hạp. Số hên: 33, 3, 30.

332.

Quẻ số 332 – HẠ HẠ

Sơn Trạch Tổn Động hào Nhị
439

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ngoại quái: Cấn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Sơn cùng lộ chuyển mê, thủy cấp chu nan độ. Vạn sự mạc cưỡng vi, xuất xử toa gian đố. b. Dịch nghĩa: Núi tận lại đường cùng, Thuyền nan khó vượt sông. Đừng cưỡng cầu vô ích, Chỉ hại và hao công. Núi tận rồi đến lầm đường, nước xiết thuyền khó qua sông. Mọi sự đừng cưỡng cầu vô ích, mà còn bị kẻ gian đố kỵ. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Lợi trinh. Vãng hung. Phất tổn, ích chi.” (Hào này có lợi cho người bói hỏi. Đi xa có hung hiểm. Vì vậy không nên giảm bớt binh lực, mà nên tăng thêm binh lực.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về có kẻ ghen ghét, đang tìm cách hại bạn, bạn nên giữ gìn cẩn thận và cố gắng hơn để tránh tai họa. Thời vận của bạn đang rất xấu, hãy tạm ngừng mọi mưu tính lại, chờ vận bĩ qua rồi hãy tính. Đi xa không có lợi. Quẻ này báo cho ta hay có lũ gian hung dữ hay ghen ghét, bao vây quanh ta để chờ đợi hại ta. Ta chỉ nên giữ gìn cẩn thận để tránh họa, chứ chớ nên vọng tưởng. Nếu ta biết tích đức hành thiện, thì cũng có thể vãng hồi khí số được. Núi tận, lại đường cùng. Câu này đã kết luận cho rõ ràng về thời vận hiện nay của bạn ra sao rồi, chẳng còn gì bàn nữa, cũng như mấy câu tiếp sau, đều không được câu nào tốt. Như vậy, tôi khuyên bạn hãy ngừng những mưu tính lại, nếu đã lỡ làm, cũng phải cẩn thận đề phòng cho chu đáo.
440

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Thời vận dỡ, tính toán làm gì nữa, chờ vận bỉ qua mới mong tính. Bồn chồn hoạt động vô ích. Đánh số thua. Số hên: 3, 31, 1, 13, 33.

333.

Quẻ số 333 – THƯỢNG THƯỢNG

Sơn Trạch Tổn Động hào Tam Ngoại quái: Cấn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Giờ đây vận xấu hãy đề phòng, Nguy hiểm đủ điều đừng tưởng không. Nay cảnh như đèn treo trước gió, Cần nên cẩn thận mới yên lòng. Thời biến đa nan, chiến chiến cánh cánh. Giới cẩn khủng cụ, như lý bạc băng. Tu thức tiền trình nguy dữ hiểm, nhất lung phong lý nhất chi đăng. b. Dịch nghĩa: Thời thế đã thay đổi, nhiều gian nan, tranh giành. Nơm nớp lo sợ, cẩn thận cảnh giới. Phải biết rằng tiền trình đầy hiểm nguy, nay tình cản giống như đèn trước gió. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tam nhân hành tắc tổn nhất nhân; nhất nhân hành, tắc đắc kỳ hữu.” (Ba người cùng đi, sẽ có một người chạy mất; một người đi, thì lại gặp bạn trên đường.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về thời vận chuyến biến thành xấu. Người được quẻ này phải rất thận trọng mới mong tránh được tai hại, lỗi lầm xảy ra ngoài dự liệu. Việc mưu cầu của bạn khó mà toại ý, nên ẩn nhẫn chờ thời.
441

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ này cho biết đi thì đi trên chông gai, ngồi thì ngồi trên đống kim nhọn, không còn một giờ nào, phút nào là có thể sơ hở lơi tay được. Người xin được quẻ này rất nên cẩn thận, lo lắng, sợ hãi, có thế mới mong tránh được những tai hại, lỗi lầm xảy tới ngoài ý dự liệu của mình. Theo quẻ thơ nói trên, câu đầu tiên đã nói ngay thời vận của bạn ra sao rồi. Và câu thứ ba lại tả cảnh hiện nay của bạn như ngọn đèn dầu ở trước một luồng gió mạnh. Như đi trên băng mỏng.Không biết chêt mất hồi nào. Vậy công việc cầu xin của bạn khó mà toại ý, và còn phải cẩn thận về tất cả sự sống hàng ngày, thì mới được bình yên. Thời vận bất thông, nguy hiểm, thất bại dài dài, nên ẩn nhẫn chờ thời. Đánh số bết. Số hên: 3, 32, 33, 2, 23.

334.

Quẻ số 334 – TRUNG THƯỢNG

Sơn Trạch Tổn Động hào Tứ Ngoại quái: Cấn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Nhất đóa hoa chi diễm cánh phương, thanh hương phức úc thấu lan phòng. Thời phong xuy tống chung thành tiếu, hảo cú diên tiền tiến kỷ thương.. b. Dịch nghĩa: Một đóa hoa đẹp lại thơm, Tràn đầy hương nức loan phòng khắp nơi. Gió thời thổi đến thành cười, Ngâm ca cốc rượu cho tươi ý tình.

442

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Một đóa hoa đẹp lại thơm tho, hương thơm của nó tỏa khắp phòng. Gió thời vận thổi đến rốt cuộc biến thành cười. Lời hay trước tiệc, nâng mấy chung rượu. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tổn kỳ tật, sử thuyên hữu hỷ. Vô cữu.” (Bệnh hoạn tiêu trừ, thân thể hồi phục mau chóng, Hào này không có tai họa. Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về thời vận tốt đã tới. Người được quẻ này cứ việc làm theo dự định, nhất định sẽ đạt thành. Cảnh tình của bạn hiện đã đến thời kỳ lên hương rồi, hãy cố gắng tiến tới, mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió. Cầu tài, cầu danh đều được. Quẻ này chủ Thời vận đã tới, ý xuân tự nhiên đã có. Công danh quyết được, dễ như trở bàn tay. Người xin được quẻ này cứ việc làm theo ý mình, nhất định được đại cát. Theo ý quẻ cho biết cảnh tình của bạn hiện nay như cảnh hoa sắc hương nở rộ thơm phức khắp nơi, gió thanh đưa đến nỗi vui tươi nay chỉ lo ngâm ca ly rượu để xứng ý tình, mà chẳng còn phải băn khoăn nữa. Vậy vận thời của bạn đã đến thời kỳ lên hương rồi, hãy cố gắng tiến hành mưu định là sẽ thuận buồm xuôi gió, vừa ý vẹn toàn. Tốt đẹp, khí vận đến kỳ giàu sang, vinh hiển. Đánh số tốt. Số hên: 33, 3. 335. Quẻ số 335 – TRUNG THƯỢNG

Sơn Trạch Tổn Động hào Ngũ Ngoại quái: Cấn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Tự tòng trì thủ định, công tại chung chân tiên. Biệt hữu phi thường hỷ, tùy long đáo cửu thiên
443

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh b. Dịch nghĩa: Sự việc từ khi đã vững bền, Công lao dựng trước có ai hơn. Sau này ắt gặp nhiều vui vẻ, Bay thẳng trời cao đến chín tầng. Sự việc từ khi đã ổn định, thành công trước mọi người. Chó có vui mừng quá, mà hãy theo rồng bay thẳng lên trời cao. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hoặc ích chi thập bằng chỉ quy, phất khắc vi. Nguyên cát.” (Có người đem đến con rùa đắt tiền. Đây là điều đang cần. Hào này rất cát tường.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có những chuyện vui mừng ngoài dự liệu liên tục đến. Việc mưu cầu của bạn hiện đã vững chắc, vì trước đây đã cố gắng bỏ công nhiều. Nhưng cũng đừng có quá tự đắc mà hỏng việc. Công danh phú quý đã rõ ràng. Cầu danh, cầu tài đều thành đạt. Quẻ này khuyên ta nên lấy thủ làm chiến, lấy nhàn đợi nhọc, tự nhiên là có những chuyện vui mừng ngoài ý liệu kế tục mà tới. Theo rồng lên mây xanh là ý nói cao thượng. Người xin được quẻ này nếu thêu được kết quả nhất định là tốt. Ý quẻ nói: công việc cầu xin của bạn hiện nay đã vững chắc, vì trước đây từng cố gắng chăm lo bỏ công nên sau sẽ gặt hái được nhiều kết quả, và sau này ắt sung sướng vô cùng như cưỡi rồng lên trời vậy. Vậy công việc cầu xin của bạn hãy cố gắng và chăm lo, sau này sẽ thâu lượm nhiều may mắn, trời không bao giờ phụ lòng tốt đấy. Sự nghiệp đã vững, tương lai càng vững hơn, công danh phú quý rõ ràng. Đánh số thông. Số hên: 33, 4, 43, 3, 34.

336.

Quẻ số 336 – TRUNG TRUNG

Sơn Trạch Tổn
444

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Động hào Lục Ngoại quái: Cấn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Viễn thiệp ba đào nhất diệp chu, nhi kim thủy đắc quá than đầu. Niên lai tâm sự tài thành tựu, khuất chỉ tòng tiền đa khả ưu. b. Dịch nghĩa: Ba đào ngàn dặm độ cố châu, Nay đến bờ rồi mới hết sầu. Tâm sự bao năm nay toại nguyện, Xưa kia nghĩ lại biết bao âu. Một chiếc thuyền đơn vượt ba đào dặm ngàn, nay vừa đến bờ. Tâm sự bao năm nay giờ đã toại nguyện, nghĩ lại trước kia biết bao âu lo.. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Phất tổn ích chi. Vô cữu.” (Có người đem đến con rùa đắt tiền. Đây là điều đang cần. Hào này rất cát tường.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về nên mạo hiểm tiến tới, đi xa có lợi. Lúc đầu tuy sẽ gặp nhiều hiểm nguy trắc trở, nhưng về sau lại được an nhien ngồi hưởng thụ, không còn gì phải lo ngại nữa. Bạn hãy nắm lấy thời cơ, thời vận đã hanh thông. Quẻ này khuyên ta nên mạo hiểm tiến lên, lúc đầu tuy có nhiều điều kinh hồn táng phách, nhưng về sau được an nhiên ngồi hưởng, không còn lo ngại gì nữa. Lúc đó, càng ngồi nghĩ lại chuyện xưa, càng thấy ngán ngẩm, như không muốn nhớ tới nữa. Thuyền nan một mảnh vượt ba đào trùng dương, đó là ẩn tả trên bước cầu mưu vấp biết bao gian nan, nhưng nay đã đến bờ, những cảnh gian hiểm đã qua, và đến lúc rủi đi may đến, ngày hân hoan đang chờ bạn đấy.

445

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Vậy hãy nắm lấy thời vận hanh thông trong dịp này, cố gắng hăng lên để gặt hái thành quả công việc cầu mưu. Qua bao gian nguy nay mới gặt hái được thành tựu tốt đẹp, từ nay khỏi lo. Đánh số hên. Số hên: 35, 3, 53, 5.

337.

Quẻ số 337 – HẠ TRUNG

Bát Thuần Khôn Động hào Nhất Ngoại quái: Khôn Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Thụ quân chi lộc, cửu giáng trinh tường. Doanh nhi bất phúc, thủ chi nãi xương. Vô đãi, vô kiêu; vĩnh bảo an khang. b. Dịch nghĩa: Thọ quân lộc, đã lâu nay, Đầy không đổ, giữ (được) mới hay cho người. Chớ kiêu ngạo, chẳng nên lời, Mai sau mới được cuộc đời an khang. Thọ lộc của vua, thật là phúc lành. Đầy mà không đổ, giữ được mới hay. Chớ lười biếng, chớ kiêu ngạo; mói giữ mãi được cuộc đời an khang. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Lý sương, kiên băng chí.” (Đạp lên sương thu thì biết băng cứng, mùa đông sắp tới.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về sáng lập nên sự nghiệp đã khó, giữ gìn nó còn khó hơn. Nếu không giỏi giữ gìn thì chỉ một thời gian ngắn là sụp đổ. Người được quẻ này phải biết tiên liệu, siêng

446

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh năng, và đừng có kiêu căng thì càng giữ được cơ nghiệp lâu dài. Cầu tài, cầu danh đều đạt thành. Quẻ này chủ khi khai sáng thì dễ nhưng lúc giữ gìn lại khó. Nếu không giỏi giữ gìn thì chỉ một vài đời là đã khổ đã sụp. Nhưng biết lấy gì để giữ? Lấy chữ cần và chữ gián. Cần nghĩa là siêng năng, gián nghĩa là biết nghe lời can gián khuyên bảo. Người xin được quẻ này nếu biết giữ sẽ gặp nhiều may mắn lắm. Theo ý quẻ cho hay, phàm việc cầu mưu của bạn nên phải giữ mức trung dung, thì mới tốt đẹp cho sự cầu mong. Giữ mực điều hòa và đạo nghĩa, thì cuộc đời êm đẹp. Về già càng an khang, hạnh phúc. Đánh số được. Số hên: 3, 36, 63, 33.

338.

Quẻ số 338 – HẠ HẠ

Bát Thuần Khôn Động hào Nhị Ngoại quái: Khôn Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Vạn sự bất do nhân kế liệu, nhất sinh tận thị mệnh an bài. Mục nghi sai, mệnh lý hữu thời tổng hữu phận. Hà tu lục lục hỗn trần ai.. b. Dịch nghĩa: Muôn việc đều do khôn với dại, Cuộc đời số phận trời an bày. Có không, không có, mạng bày sẵn, Lăn lốc chi, làm khổ chí hoài. Ngưng ngay !

447

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Muôn việc đều không do con người liệu định, cuộc đời là do trời an bài. Chớ có nghi ngờ, mỗi một người đều có số phận Cần gì phải lặn hụp trong trốn bụi trần.. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Trục, phương đại, bất tập, vô bất lợi.” (Phẩm chất thẳng thắn, khoáng đạt, dù kết quả bói toán không lý tưởng cũng chẳng có gì bất lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về sức người khó thắng nổi mạng trời. Tuy vậy, chỉ ngồi trông mong vào số mạng thì cũng là hạ sách. Cảnh tình và thời vận của bạn trong gia đoạn này đã được an bài, chớ cưỡng cầu, đừng lo lắng làm gì cho mệt tâm, khổ chí. Mọi việc cứ làm hết mình, thuận theo tự nhiên thì không có gì hại. Quẻ này cho biết sức người khó thắng nổi mạng trời. Số mạng có cái kỳ là người nếu mạng mà giàu có thì vứt đi không hết, trái lại nếu mạng mà nghèo hèn thì dù có kêu gọi tha thiết đến đâu đi nữa cũng chẳng ăn thua gì. Tuy vậy, chỉ ngồi đợi và trông mong vào mạng cũng chỉ là hạ sách. Tất cả cảnh tình và vận số của bạn trong giai đoạn này được quẻ thơ cho là: đã được an bày sẵn tất cả, đừng lo lắng làm chi cho mệt tâm, khổ chí. Hãy cứ an tâm mà sống, việc gì đến sẽ đến. Tôi khuyên người đừng cưỡng cầu là hơn. “Nhứt ẩm, nhứt trác giai do tiền định” Trời đã dành phần cho mỗi người. Người nào cũng có định mệnh sẵn, lo gì. Đánh số hạp. Số hên: 3, 37, 73, 7, 33.

339.

Quẻ số 339 – HẠ TRUNG

Bát Thuần Khôn Động hào Tam Ngoại quái: Khôn

448

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Nhất phiến ưu tâm vị khẳng hưu, hoa phùng xuân vũ diễm nan lưu. Đắc ý hưu quy, thất ý hưu quy, tiên gia chỉ thử nhất trù mưu. b. Dịch nghĩa: Tâm sự âu sầu vẫn chửa xong, Xuân hoa gặp bão sắc tiêu tùng. Dù thành hay bại, nên ngừng lại, Diệu kế thần tiên cũng “một dừng” Tâm sự âu sầu vẫn chưa nguôi, hoa gặp mưa xuân vẻ đẹp khó còn. Thành hay bại, cũng nên dừng lại, tiên gia thì chỉ mưu tính như vậy thôi. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hàm Chương, khả trinh. Hoặc tòng vương sự, vô thành hữu chung.” (Đánh bại nhà Thương, hào này có thể làm được việc đó. Như theo sự nghiệp của Vương, lúc đầu chẳng thành đạt gì nhưng về sau có kết cuộc.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về phú quý, ngheo hèn thảy cũng chỉ là một giấc mộng, chẳng có nghĩa lý gì, cho nên mọi lo lắng âu sầu, rốt cuộc cũng chỉ là tự chuốc khổ chứ có ích gì. Người được quẻ này dù thắng, dù bại cũng chẳng nên lo lắng bồn chồn mà cũng chẳng nên vui mừng hý hửng. Quẻ này chủ lá rụng về cội. Mọi người già đều chết. Vậy thì phú quý, bần tiện thảy chỉ là một giấc mộng, chẳng có nghĩa lý gì, cho nên lo lắng âu sầu, rút cục chỉ chuốc lấy khổ chứ có ích gì. Vừa chân vừa áo, đó là bí thuật của tiên gia. Người xin được quẻ này chẳng nên lo lắng bồn chồn mà cũng chớ nên hí hửng hớn hở lắm. Tâm sự âu sầu chưa dứt, ý nói thời vận của bạn chưa hanh thông. Xuân hoa tuy đẹp mà lại gặp bảo, không còn sắc hương, vậy còn gì tốt đẹp nữa. Do đó, ý quẻ mách bạn rằng những việc cầu mưu, hãy nên ngừng lại

449

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh trong lúc này là hay nhứt, nếu còn cố tiến tới, sẽ hao công, phí sức, mà không có gì tốt đẹp cả. Vận bi, phải chờ đợi. Dù có tính toán, cũng vô bổ. Đánh số dỡ. Số hên: 3, 38, 83, 33, 8.

340.

Quẻ số 340 – TRUNG TRUNG

Bát Thuần Khôn Động hào Tứ Ngoại quái: Khôn Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Lưỡng nữ nhất phu, thượng hạ tương khư. Âm khí thừa dương, dụng thị hao hư. b. Dịch nghĩa: Hai cô gái lấy một chồng, Tương thân tương ái một lòng với nhau. Đẻ ra chẳng có gì sao, Nhưng trai sức bị tốn hao mỏi mòn. Hai cô gái lấy một chồng, trên dưới xua đuổi nhau. Âm khí nhiều, dương khí ít, thì sẽ hư tổn. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Quát nang, vô cữu vô dự.” (Im lặng giống như thắt miệng túi lại. Hào này không tai vạ cũng không được khen.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chru về đàn bà lắm lời. Việc mưu cầu của bạn, đúng ra là hay lắm, giống như một người có hai vợ, lúc đan đầu thì thấy sung sướng, tốt đẹp lắm, nhưng lâu ngày rồi, sẽ thấy mệt nhọc mòn mỏi, gia đình càng về sau càng lộn xộn và khó phân xử. Nên thận trọng việc giao du, công việc nên quy về một mối.
450

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ này chủ đàn bà dài lưỡi lắm lời, chỉ lấy dữ tợn tội ác làm đầu. Gà mái gáy sáng là một điềm bất tường chỉ có rối loạn gia chánh mà thôi. Người xưa có câu: “Muốn rằng nhà cửa chẳng yên. Lấy cô vợ trẻ (ắt) thấy liền cho coi.” Người xin được quẻ này nên nhớ kỹ và suy nghĩ cẩn thận. Quẻ ý nói, công việc cầu xin của bạn, đúng ra rất là hay lắm như một người có hai vợ lúc bắt đầu thì thấy sung sướng tốt đẹp lắm, nhưng khi lâu ngày rồi, sẽ thấy sự mệt nhọc mỏi mòn. Vậy bạn cầu xin được quẻ này, hãy nghĩ đến hậu quả trong tương lai. Chớ vì cái sung sướng trước mắt mà cố tiến tới thì có hại, cần phải đo đắn suy nghĩ cho kỹ đừng vội vã tùng sự, để tránh những điều không hay cho mai sau. Lúc đầu đoàn kết nhau. Càng về sau càng lộn xộn và nan phân. Thận trọng giao du và việc chung hùn, hợp tác làm ăn. Đánh số hạp ít. Số hên: 3, 39, 93, 33.

341.

Quẻ số 341 – HẠ HẠ

Bát Thuần Khôn Động hào Ngũ Ngoại quái: Khôn Nội quái: Khôn a. Nguyên văn: Song yến quy Nam quốc, lai tầm vương tạ gia. Hoa đường xuân nhật tĩnh, tiến thử thác sinh nhai.. b. Dịch nghĩa: Song yến bay về với nước Nam, Tìm nhà ở trọ cho đàng hoàng. Cửa vườn Vương Tạ nơi thanh tịnh, Từ đó sanh nhai được vững vàng.

451

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Song yến bay về nước Nam, tìm nhà đàng hoàng mà ở trọ. Cửa vườn ngày xuân thanh tịnh, từ đó kế sinh nhai được vững vàng.. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hoàng thường, nguyên cát.” (Mặc áo lễ phục vàng đến tế lễ. Hào này rất tốt đẹp.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về gặp chủ tốt, cơm áo nhờ đó mà có chỗ nương nhờ. Người được quẻ này chớ nên tự đứng ra một mình làm việc gì. Hiện thời vận của bạn đang gặp khó khăn, cần tìm người có khả năng giúp mình. Việc mưu cầu của bạn cần có sự giúp đỡ của người khác mới đạt thành. Quẻ này chủ gặp lại những chủ cũ, cơm áo nhờ đó mà có chỗ nương nhờ, ỷ cậy. Phải nên nhớ có nhờ người mới thành được việc, chớ có độc lập đang còn khó lắm. Người xin được quẻ này chớ nên tự đứng ra một mình dựng cờ chưng biển làm gì. Con Yến về hướng nam, vì phương bắc mùa đông lạnh, nghĩa là hiện nay thời vận cũng như công việc cầu mưu đang gặp khó khăn, chưa được thuận tiện lắm. Vậy nếu muốn công việc được thông hanh thì phải tìm kẻ có khả năng giúp mình. Như con Yến muốn được chổ ở yên tịnh thì phải ở đậu nhà giàu sang của Vương Tạ. Do đó, sự cầu mưu của bạn, cần có sự giúp sức người khác mới nên. Việc làm chưa nên, nhưng biết nương tựa, nương thế của bạn, thì mới thành công mỹ mãn. Biểu tượng: chim. Đánh số thông. Số hên: 34, 3, 4, 40, 30, 43.

342.

Quẻ số 342 – TRUNG HẠ

Bát Thuần Khôn Động hào Lục Ngoại quái: Khôn Nội quái: Khôn
452

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh a. Nguyên văn: Mệnh vận kiển hề thời vi, tai ương bất cập hề thân bì.Vọng hoàng thiên hề bất cố ngã, ta ngã thân hề bệnh tư ngay. b. Dịch nghĩa: Vận đã xấu rồi thời lại xui, Tai ương đưa tới phải bùi ngùi. Mong trời cứu vớt mà không thấy, Than thở lâm nguy đâu nước lùi. Vận đã xấu rồi thời lại xui, tai ương đưa tới thân phải gánh. Mà ông trời chẳng hề cứu vớt, than thở với người thân bệnh càng nguy.. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng.” (Rồng đánh nhau nơi hoang dã, máu chảy lênh láng.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng mọi việc đều tuyệt vọng, tai họa tới tấp xảy ra. Người được quẻ này cần phải tích được tu thân, may ra còn có thể chuyển nguy thành an. Trong giai đoạn này, moin việc mưu cầu đều khó toại nguyện, vì hiện thời vận của bạn đang bế tắc. Những mưu cầu nên dừng lại, chờ qua thời vận bĩ này rồi hãy thính thì tốt hơn, Quẻ này ứng trước mọi việc đều tuyệt vọng, tai họa lại tới tấp xảy ra. Bói xem về bệnh thì bệnh trầm trọng. Bói xem về kiện cáo dữ về mình. Nếu cần về may mắn tốt đẹp thì mờ mờ mịt mịt không có hên nào. Người bói trúng quẻ này thiết tưởng cần nên tu đức tu nhân, kiền thành dảo cao thì may ra còn có thể chuyển nguy ra an mà thôi. Vận xấu thời xấu, tai ương đưa đến, kêu trời chẳng nghe, lâm nguy hết nước lùi, quẻ đã nói rõ như trên. Trong giai đoạn này, cầu mưu bất cứ việc gì đều khó toại nguyện, vì hiện nay thời vận của bạn còn bế tắt chưa được hanh thông.

453

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Vậy người cầu được quẻ này, tất cả những sự cầu mưu hãy ngừng lại đã, để chờ qua thời gian rồi hãy tính lại thì tốt hơn, để tránh những đều không hay đến cho mình. Nguy, thậm nguy. Mọi việc nên chỉnh đốn. Ẫn nhẫn chờ thời mới hay. Đánh số dở. Số hên: 41, 3, 1, 4, 34, 41, 31.

343.

Quẻ số 343 – HẠ HẠ

Địa Sơn Khiêm Động hào Nhất Ngoại quái: Khôn Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Thái dược thiên thai lộ chuyển mê, đào hoa ngoạn thủy phú giai kỳ. Xuân phong đề điểu đa tình tư, ký ngữ Lưu lang thả mạc quy. b. Dịch nghĩa: Hái thuốc Thiên Đài hướng chuyển mê, Bóng đào giỡn nước hẹn ngày về. Gió xuân chim hát lắm tình tự, Lời gửi Lưu lang tạm chửa về. Hái thuốc trên núi Thiên Thai mải mê ngắm cảnh mà lạc đường, hoa đào đùa giỡn với mặt nước chỉ trong thời hạn. Gió xuân chim hót lắm tình tự, lời gửi chàng kia chớ trở về. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Khiêm khiêm quân tử, dụng thiệp đại xuyên. Cát.” (Quân tử khiêm tốn, nên vượt qua sông lớn. Hào này tốt đẹp.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về đi xa có lợi, ở cố hương chẳng bằng ở tha hương, cho nên chớ vội tìm đường về. Vì vận tốt

454

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh đến là có kỳ hạn, không nắm bắt kịp thời thì đó sẽ qua đi. Cầu tài, cầu danh chỉ được trong thời gian ngắn. Quẻ này chủ xuất ngoại làm khách ắt có chút ít thành công. Bởi vì ở cố hương chẳng bằng ở tha hương, cho nên chớ vội tìm đường về làng. Nên đợi qua năm khi hoa đào nở, lúc đó hãy về, cũng chẳng lấy gì làm muộn. Theo ý quẻ cho hay bạn cầu được quẻ này hiện hoàn cảnh cũng như vận hành chưa hanh thông. Như câu thứ nhất và câu chót mách bảo rằng: hái thuốc đi lạc đường, gởi lời cho hay tạm chưa về, vậy sự cầu xin được toại lòng. Nhưng hai câu 2 và 3 lại nói: "Bóng đào giỡn nước hẹn ngày về. Gió xuân chim hát lắm tình tự", có nghĩa ám chỉ ngày xuân mới có thể bỉ khứ thái lai. Như vậy sự cầu xin của bạn phải chờ đông tàn, xuân đến mới gặp may mắn. Chưa có gì hay, cần chờ xuân sang, may ra mới định. Đánh số cẩn thận. Số hên: 2, 4, 3, 34, 43, 24, 42, 23.

344.

Quẻ số 344 – TRUNG TRUNG

Địa Sơn Khiêm Động hào Nhị Ngoại quái: Khôn Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Xuất ôn nhập hàn, bỉ bạc y đơn. Khứ ngã từ hàng, nan giải hoành khiên. b. Dịch nghĩa: Ra ấm vào nơi hàn, Áo đơn mền mỏng tàn.
455

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Từ bi ta chẳng giữ, Ằt khó giải gian nan. Ra khỏi chỗ ấm áp mà vào chỗ lạnh lẽo, quần áo đơn mỏng. Thuyền từ bi ta chẳng giữ, ắt khó giải gian nan. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Minh khiêm. Trinh cát.” (Đã có danh vọng mà lại khiêm tốn. Hào này tốt đẹp.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về thời vận thay đổi, từ an thành nguy. Hiện cảnh tình của bạn đã chuyển may sang rủi, vận trình không còn được thuận buồm xuôi gió. Bạn hãy nên khiêm tốn để giữ mình. Phàm những việc mưu cầu, hãy nên lấy hai chữ từ bị làm đầu thì mới hóa giải được những điều trở ngại và bình yên. Quẻ này cho biết ở lỳ tại nhà không bằng xuất ngoại. Tuy nhiên, khi xuất ngoại nếu không dựa nhờ vào một người nào đó, một mình một gánh, một mình một đường, thì e rằng có những mối lo ngoài ý dự liệu. Người xin được quẻ này phải nên lấy đấy làm răn. Ý quẻ nói, hiện nay cảnh tình của bạn đã thay đổi, chuyển may thành rủi, vận trình không được gió thuận buồm xuôi. Phàm việc cầu xin, hãy nên nghĩ đến việc từ bi hỷ xã, thì mới hóa giải được những điều vấp phải nan giải. Vậy sự cầu mưu của bạn nên phải tính toán cho chính đáng. Chớ nên nghĩ những điều phi nghĩa, thì mới tránh được tai hại cho mình và mới mong được bình yên. Giữ đạo đức là hay. Thì mới tránh được hoạn nạn và làm ăn mới nên nổi. Đánh số thua. Số hên: 3, 43, 34, 4, 33.

345.

Quẻ số 345 – HẠ HẠ

Địa Sơn Khiêm Động hào Tam
456

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ngoại quái: Khôn Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Tam nhân tam khẩu, phóng tại nhất đấu. Mãn nhi dật, tử tự đắc. b. Dịch nghĩa: Năm ba miệng lưỡi một đàn, Cùng chung một chỗ ngập tràn tiếng vang. Rồi người chiếm được vinh quang, Còn chi bận rộn giàu sang một đời. Ba người ba miệng. Cho vào một đấu thì đầy tràn. Con tự được. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Lao khiêm. Quân tử hữu chung.” (Siêng năng mà khiêm tốn. Quân tử sẽ có kết quả tốt.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về phải hợp sức mới tốt. Phàm việc mưu cầu của bạn cần phải nhờ người góp sức mà làm thì mới thành công. Quẻ này cầu lợi, cầu danh đều đạt được, nhưng hơi chậm. Quẻ này xin xem bệnh thì bệnh bình thường, xin xem mưu sự thì thế nào việc cũng được dăm phần, xin xem việc giao dịch thì việc được thư dần, xin xem việc trồng trọt thì trồng trọt có gặt hái, xin xem việc gia trạch thì nhà cửa vẫn như cũ, xin xem việc khẩu thiệt thì phải lưu tâm cố tránh. Ý quẻ nói rằng phàm việc cầu xin và mưu tính của bạn cần phải sức hợp vui với người ta, góp sức mà làm thì mới may mắn và thành công, ngược lại nếu một mình cô độc thì thực là khó khăn và không thành công. Thực vậy, tục ngữ có câu: "Nhứt đoán như nhân kết trường nghĩa" là một người sức kém thì hai người sức sẽ mạnh hơn. Vậy những việc bạn xin hãy nên hợp sức nương nhờ người ta mà làm nên việc. Phải đoàn kết hợp quân, chia rẽ chẳng nên công. Biết làm như vậy, ắt sau sẽ sang giàu. Đánh số được. Số hên: 3, 44, 34, 4, 43.
457

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh

346.

Quẻ số 346 – TRUNG THƯỢNG

Địa Sơn Khiêm Động hào Tứ Ngoại quái: Khôn Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Nhớ quê chẳng lúc nào vui, Thiên nhai lưu lại ngậm ngùi đắn đo. Than trăng thu hiện ẩn mờ, Mưa xuân tầm tã lờ đờ nhớ xa. Thùy thuyết cố hương vô tư vị, phiêu linh hồ hải tại thiên nhai. Nhiệm tư ta, trung thu nguyệt ẩn. Xuân vũ lâm hoa, đa tạ chinh nhân trường ức gia. b. Dịch nghĩa: Ai bảo quê hương không thắm thiết, phiêu lãng . c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Lý sương, kiên băng chí.” (Đạp lên sương thu thì biết băng cứng, mùa đông sắp tới.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về ở đát khách quê người không bằng trở về quê nhà. Người được quẻ này nên khiêm tốn mà tự cảnh tỉnh. Mọi mưu cầu của bạn tuy có trắc trở nhưng không có gì đáng lo. Nếu bạn xử trí cho đúng phép thì sẽ toại nguyện. Quẻ này chủ ở lâu nơi đất khách nên mong muốn về nhà. Đời phiêu bạt giang hồ bao năm nên một mình than thở với mình. Quay đầu về với gia đình, tất nhiên là vui sướng khi sum hợp với người thân. Thật chỉ tiếc không có cánh để mà bay ngay về chốn quê hương yêu dấu đã bao

458

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh năm xa cách. Người xin trúng quẻ này chính đang có cái cảnh tượng nhớ nhung bâng khuâng như vậy. Quẻ thơ nói người nào mà chẳng thương nhớ quê nhà, nhất là nơi đất khách quê người, trăng mờ và mưa rơi tầm tã bao nhiêu càng thương nhớ bấy nhiêu. Ý quẻ muốn nói sự cầu của bạn tuy có trục trặc và trắc trở nhưng không có gì đáng lo. Nếu bạn biết nghĩ ra và lý trí xử đời thì sẽ toại nguyện công thành. Chẳng có gì hay, chỉ toàn cảnh băn khoăn, luyến nhớ, đang hẩm vậy, chớ tính toán. Đánh số hỏng. Số hên: 5, 4, 3, 43, 34, 54, 35.

347.

Quẻ số 347 – TRUNG THƯỢNG

Địa Sơn Khiêm Động hào Ngũ Ngoại quái: Khôn Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Vân tán nguyệt đương không, ngưu tiền mã hậu phùng. Trương cung phương để ngự, nhất tiền định toàn công. b. Dịch nghĩa: Mây tan trăng sáng giữa trời trong, Sau trâu trước ngựa vận ắt phùng. Lúc đó giương cung mà kháng cự, Một tên nhứt định đoạt toàn công. Mây tan trăng sáng giữa trời, trâu trước ngựa sau là gặp vận. Lúc đó giương cung mà kháng cự, một tên nhất định đoạt thành công. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:

459

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Bất phú dĩ kỳ lân, lợi dụng xâm phạt. Vô bất lợi.” (Bị nước láng giềng làm cho không giàu có thì nên đánh họ. Không có gì bất lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về thời vận đã hanh thông. Nhưng bất cứ điều lợi gì ở đời cũng đều lao khổ mới được. Không có dâng không cho mình. Người được quẻ này nên tiến hành những công việc mà mình mưu cầu thì nhất định sẽ thành công. Quẻ này chủ bất cứ một chuyện gì mưu tính hành động. Đều phải nhờ cần khổ mới thành công được. Nếu không thì quyết chẳng có lý gì mà có kết quả tốt đẹp được. Người xin được quẻ này xin chớ lầm. Ý quẻ cho rằng đến lúc trời trăng sáng mây tan, thì thời vận mới tốt, lúc đó bạn nên tiến hành những công việc cầu xin thì nhứt định: “Mã đáo công thành” chẳng có gì trắc trở. Bạn hãy chuẩn bị đi, để đón ngày vinh quang. Hanh thông, thời vận chỉ một tên cũng đoạt được toàn công. Sự sự như ý sở cầu. Biểu tượng: ngựa, trâu. Đánh số rất tốt. Số hên: 6, 4, 3, 64, 43, 34, 36, 63.

348.

Quẻ số 348 – HẠ HẠ

Địa Sơn Khiêm Động hào Lục Ngoại quái: Khôn Nội quái: Cấn a. Nguyên văn: Mã tiến từ hành tự hữu trình, nguyệt trầm Tây hải nhật Đông thăng, Vân lai hà tất lao tâm lực, phong tống giang hồ vạn lý thanh.. b. Dịch nghĩa:

460

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ngựa tiến từ từ có vận trình, Biển Tây trăng lặn trời Đông thăng. Vận lai hà tất lao tâm lực, Gió thổi giang hồ muôn dậm thanh. Ngựa tiến trên đường có tiền trình, trăng lặn biển Tây, mặt trời lên ở hướng Đông. Mây mà đến thì cần gì hao tổn tâm trí và sức lực, gió mà thổi thì giang hồ vạn dặm đều mát. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Minh khiêm, lợi dụng hành sự chinh ấp quốc.” (Đã có danh vọng mà lại khiêm tốn. Hào này có lợi đối với việc dấy binh đi chinh phạt.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng hanh thông, việc chẳng cần phải mệt nhọc mà vẫn được. Việc mưu cầu của bạn ắt sẽ được toại nguyện, nhưng chậm, mà sự chậm chạp này mới vững bền. Quẻ này báo biết yên ổn hết sức, chẳng phải mệt nhọc mà vẫn được. Tuy nhiên không nên cố ý làm cho mau sang chóng giàu, trái lại chỉ nên từ từ, cốt sao giữ được lòng bền bỉ lâu dài, nếu không, trong cái không biến thành cái có đáng lo ngại. Người xin được quẻ này coi như được một quẻ tốt. Theo ý quẻ cho hay, việc cầu xin của bạn ắt được toại nguyện trong nay mai, tuy nhiên hơi có phần nào chưa được thuận tiện lắm. Bởi bài quẻ mách rằng công việc đang cầu như con ngựa đi chậm chạp, mà sự chậm chạp đó mới vững bước. Rồi tương lai tăm tiếng vang dội vô cùng. Lúc đó không cần sợ lao tâm tổn chí nữa. Thời vận thông hanh. Nhưng cần chờ đợi, chậm chút mà thôi. Biểu tượng: ngựa. Đánh số hên. Số hên: 7, 4, 3, 43, 37, 74, 34.

349.

Quẻ số 349 – TRUNG THƯỢNG

Địa Thủy Sư Động hào Nhất
461

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ngoại quái: Khôn Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Vân hoành sơn tế thủy mang mang, thiên lý trường đồ vọng cố hương. Sự kiển ách lai quân mạc hận, ỷ môn trù trướng lập tà dương. b. Dịch nghĩa: Mây dầy non núi nước mênh mông, Ngàn dậm nhìn quê ý não nùng. Việc đến ngặt nghèo đừng oán hận, Sầu thêm trời lặn lại đau lòng. Mây giăng ngang trước núi mênh mông, ngàn dặm đường xa nhìn quê cũ. Việc đến ngặt nghèo đừng oán hận, đứng dựa cửa buồn rầu nhìn ánh mặt trời lặn. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Sư xuất dĩ luật, phủ tàng hung.” (Quân đội xuất chinh cần phải có kỷ luật, không tuân thủ tất có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về người lữ khách cô đơn nơi xứ người, đang ở trong cảnh truân chuyên mà không người thân thích an ủi hay giúp đỡ. Thời vận của bạn hiện không có gì may mắn, những mưu cầu của bạn khó mà đạt thành theo ý muốn. Nhưng dù sự tình có ngặt nghèo đến đâu cũng đứng có oán than, mà phải cố gắng vượt qua, chờ thời cơ mới đến. Quẻ này chủ người cô khách lạc bước chốn quê người, truân chuyên không người thân thích an ủi giúp đỡ. Mưu đồ mà chẳng xong, hoặc lại còn mất tiền sinh họa. Trong trường hợp này, chi bằng nên hết sức nhẫn nại, khôn khéo lo liệu mọi việc cho êm là hơn cả. Ý quẻ cho biết thời vận của bạn hiện nay như núi bị mây phủ, xa quê nhớ cố hương, sầu buồn, lại thêm cảnh chiều trời lặn, nghĩa là không có gì may mắn cả.

462

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Vậy những việc cầu xin của bạn khó mà thành đạt theo ý muốn. Nhưng bài thơ câu thứ ba có khuyên bạn rằng dù việc đến ngặt nghèo đừng có oán than. Đó là định mệnh hay quẻ có ý dạy người phải cố gắng vượt qua trở ngại, để chờ ngày rạng đông đó. Mọi việc đều bế tắc, chỉ nên chờ đợi thời cơ đến. Nên ẩn nhẫn. Đánh số thua. Số hên: 8, 4, 3, 43, 34, 48, 84, 38.

350.

Quẻ số 350 – THƯỢNG THƯỢNG

Địa Thủy Sư Động hào Nhất Ngoại quái: Khôn Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Phong ba kim dữ tức, chu tiếp ngộ an lưu. Tử thử công danh toại, hà tu thán bạch đầu.. b. Dịch nghĩa: Sóng gió ngày nay đã hết lâu, Thuyền nan trôi chạy chớ lo sầu. Từ nay sẽ toại công danh nguyện, Than thở làm chi, tuổi bạc đầu. Sóng gió nay đã hết, thuyền chèo trôi trên nước êm. Từ nay sẽ toại công danh, cần gì phải than đầu đã bạc. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tại sư trung cát, vô cữu, vương tam tứ mệnh.” (Ở trong quân, tốt lanh, không tai vạ, còn được vua ba lân ban thưởng.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về họa đã qua, phúc đang đến. Mọi việc đều thuận buồm xuôi gió đến tuổi già. Người được quẻ này sự nghiệp sẽ thành tưu, tình duyên sẽ như ý, công danh sẽ hiển đạt.
463

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ này chủ họa đi phúc về, thuyền thuận nước buồm thuận gió, thẳng tới mãi lúc già, đều được vui vẻ, khỏi còn có những nghịch cảnh đáng phàn nàn than thở nữa. Người xin được quẻ này tin chắc rằng về già sẽ được đắc ý hơn người. Ý thơ nói rằng sóng đã qua, thuyền thuận buồm xuôi gió. Công danh sẽ thành, vậy sở cầu của bạn ắt thành đạt. Tình duyên sẽ được như ý. Thi cử công danh sẽ hiển đạt. Chẳng còn trắc trở, hãy cố gắng để mau vươn tới vinh quang đó. Đừng nên lừng chừng mà hỏng việc. Sự sự quang minh, vạn ý vạn tình. Chẳng lo gì nữa cả. Mọi sự như ý sở cầu. Đánh số hạp. Số hên: 9, 4, 3, 43, 34, 49, 94, 39.

351.

Quẻ số 351 – THƯỢNG THƯỢNG

Địa Thủy Sư Động hào Tam Ngoại quái: Khôn Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Vọng đáo bình an địa, giang sơn vạn lý thịnh. Lục dương phương thảo xứ, phong khoái mã đề khinh. b. Dịch nghĩa: Ngày nay đã đến chỗ bình an, Muôn dặm nước non phong nguyệt nhàn. Mặt đất cỏ xanh tràn khắp xứ, Gió thanh dịu dịu ngựa lên đàng. Vọng đến đất bình an, nước non muôn dặm đều thịnh vượng. Cây cỏ xanh tươi khắp xứ, gió mát ngựa tung vó. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:

464

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Sư hoặc dư thi, hung.” (Trong quân có xe chở xác chết là có hung hiểm.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về tiến đến nơi nào là thắng lợi ở nơi đó. Vận trình đã đến lúc hanh thông, mọi mưu cầu sẽ như ý. Que này không lợi về chinh chiến, tranh giành. Cầu danh, cầu tài đều thành đạt. Quẻ này chủ tiến một bước tốt một bước, đến nơi nào thắng lợi ở nơi đó. Đi rồi lại đi, cứ đi, cứ đi, đi mãi, chớ có tạm dừng chân. Người xin được quẻ này tất nhiên biết đây là quẻ tốt, đáng mừng rồi. Câu khởi đầu đã nói đến nơi bình an, đã nói cho bạn hay là vận trình đến lúc hanh thông rồi, và chẳng còn gì lo ngại nữa. Cũng như các câu kế tiếp, vận trình ắt ngàn dặm, cầu mưu như ý, mà chẳng còn sự trở ngại gì cả. Vậy bạn hãy nắm lấy cơ duyên may mắn này. Vô cùng tốt đẹp. Vận thời thông. Như cây sắc trổ bông. Biểu tượng: ngựa. Đánh số hên. Số hên: 35, 50, 30, 53.

352.

Quẻ số 352 – HẠ TRUNG

Địa Thủy Sư Động hào Tứ Ngoại quái: Khôn Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Chim ó mùa thu thế chuyển hùng, Thăng long cất cánh đến thiềm cung. Vinh hoa nếu hỏi tương lai sự, Danh tiếng lừng vanh khắp cửu trùng. Điêu ngạc đương thu thế chuyển hùng, thừa phong phân dực đáo thiên cung. Vinh hoa nhược vấn tương lai sự, tiên hậu thanh danh đạt cửu trùng.
465

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh b. Dịch nghĩa: Chim ó, chim ưng sẽ chuyển thành thế hùng mạnh vào mùa thu, tung cánh cưỡi gió đến cung trời. Nếu chuyện vinh quang tương lai, thì trướcu c saũng danh tiếng lừng vang khắp nơi. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Sư tả thứ, vô cữu.” (Quân dừng lại trú binh nghỉ ngơi ở phía bên trái thì không tai vạ.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về nhân thời cơ thuận lợi mà hưng khởi, vừa dễ dàng lại vừa nhanh lẹ. Ngày sau ắt sẽ thành tựu không thể lường được. Cảnh tình hiện này của bạn giống như con chim ưng đang tung hoành trên bầu trời. Những mưu cầu của bạn ắts ẽ toại nguyện trong những ngày gần đây. Quẻ này chủ nhân thời cơ thuận lợi là hưng khởi. Vừa dễ lại vừa lẹ. Ngày sau ắt sẽ thành tựu, chưa thể lường được ra sao. Người xin được quẻ này có thể xin được quẻ thượng thượng đại cát (tốt tốt lắm). Quẻ thơ tả cảnh hiện nay của bạn hiện ra như chim ó trong mùa thu đang được thế mạnh cỡi gió bay thẳng cửu trùng mây đó. Nghĩa là giờ đây vận thời của bạn rất là may mắn chẳng có gì nguy hiểm. Vậy sự cầu mưu của bạn ắt toại nguyện trong ngày gần đây trên đường kinh doanh, cũng như đường công danh. Long vân gặp hội, lo gì chẳng nên công, vinh hiển, giàu sang. Quẻ tốt. Đánh số hên. Biểu tượng: chim. Số hên: 51, 15, 3, 1, 5, 35, 53.

353.

Quẻ số 353 – HẠ TRUNG

Địa Thủy Sư Động hào Ngũ Ngoại quái: Khôn Nội quái: Khảm
466

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh a. Nguyên văn: Thử vi hoạn, chung tiêu bất đắc ninh. Miêu nhi nhất khiếu, kỷ dạ thái bình. Nhân khở thức như thú, kỳ lý thâm phân minh. b. Dịch nghĩa: Cả đêm chuột phá không yên, Mèo kêu một tiếng êm liền một khi. Người đâu hiểu thú tính chi, Lý do rất rõ, có gì đắn đo. Chuột là họa hoạn, phá cả đêm không yên. Mèo kêu lên một tiếng là đêm liền thái bình. Người đâu biết như thú, lý của nó rất rõ ràng. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Điền hữu cầm, lợi chấp tiết, vô cữu.” (Quân đội xuất chinh cần phải có kỷ luật, không tuân thủ tất có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về tà không thể thắng chính, điều cần nhất là phải đồng tâm hiệp lực để chống lại đối phương. Được vậy thì kẻ gian tuy đông cũng không có gì đáng lo ngại. Những mưu cầu của bạn cần phải nhờ nhiều ngời giúp đỡ thì mới nên, nếu chỉ ỷ vào sức một mình thì khó mà toại nguyện. Quẻ này chủ tà không thể thắng chính, điều cần nhất là phải đồng tâm hiệp lực để chống đối phòng ngự. Được thế thì kẻ gian tà tuy đông nhưng có gì đáng lo ngại. Có lẽ nào con người lại không bằng con vật sao. Theo ý quẻ nói, tất cả công việc thành bại đều có lý do của nó, chớ chẳng phải là không. Nên quẻ lấy chuột với mèo mà thí dụ. Sao chuột sợ mèo mà không sợ người, đó là nói cho ta hay, công việc làm không phải việc nào mình đều làm được cả, nghĩa là người này biết kia, người kia biết nọ. Vậy sự cầu mưu của bạn cần nhờ người ta giúp đở thì mới nên, nếu chỉ ỷ vào sức mình thì khó toại nguyện lắm. Vừa phải, chẳng xấu chẳng tốt. Cần cậy thế mới thành. Biểu tượng: mèo, chuột. Dở việc đánh số. Số hên: 2, 5, 3, 25, 53, 35, 52, 23.
467

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh

354.

Quẻ số 354 – HẠ HẠ

Địa Thủy Sư Động hào Lục Ngoại quái: Khôn Nội quái: Khảm a. Nguyên văn: Lưỡng nhân tại bàng, thái dương tại thượng. Chiếu nhữ nhất thốn tâm, tiên cơ tằng phủ mình. b. Dịch nghĩa: Hai đứa đứng hai bên, Mặt trời sáng ở trên. Chiếu ngươi một tấc dạ, Tốt xấu tự phân minh. Hai người đứng hai bên, mặt trời ở trên. Chiếu sáng một tấc lòng của ông, tiên cơ sẽ biết rõ ràng. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đại quân hữu mệnh, khai quốc thừa gia, tiểu nhân vật dụng.” (Vua ban thưởng, phong đất đai cho người có công, tiểu nhân chớ hành động.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về phò chúa có công sẽ được thưởng hậu, người không có tài cán thì không được như vậy. Vì vậy những mưu cầu của bạn thành công hay thất bại, đều là do tự mình làm lấy. Phàm mưu cầu việc gì bạn nên tính toán kỹ lưỡng, và làm việc đứng đắn, thì mới thành tựu. Quẻ này chủ giữ mình trung hậu, có thần thánh chứng giám, có người Tiên chỉ điểm. Do đó người xin được quẻ này chớ có sơ hở thờ ơ, mà cần phải cố gắng chăm lo sửa mình và chuyên cần để cầu tiến.
468

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Ý quẻ nói tất cả lý sự việc đời, chỉ có hai lẻ như phải, trái; thành, bại; may, rủi, và tốt, xấu ... Vậy sự cầu mưu của bạn thành công hay thất bại, đều do tự mình làm lấy như câu chót đã nói. Do đó phàm mưu cầu việc gì bạn nên mưu tính việc làm ăn đứng đắn, thì mới dễ dàng thành tựu hơn, chớ nên tính chuyện tà ma. Làm ăn cần tính toán kỹ, và chỉ nên chọn lựa đường ngay, lẻ phải, mới tốt, mới vững. Tốt xấu tùy ta. Đánh số hạp. Số hên: 3, 53, 35, 33.

355.

Quẻ số 355 – TRUNG THƯỢNG

Địa Phong Thăng Động hào Nhất Ngoại quái: Khôn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Quân tử đạo tiêu, tiểu nhân đạo trưởng. Âm khí uất uất, dương khí bất dương. Như hà, như hà lương hảo? Lương cổ thâm tàng. b. Dịch nghĩa: Quân tử tiểu nhân lẽ khác xa, Khí âm bao phủ khí dương nhòa. Vật báu ở sâu nên khó thấy, Công việc làm ăn đâu dễ a ! Đạo của quân tử ngày càng ít đi, đạo của tiểu nhân ngày càng lớn mạnh, Khí âm bừng bừng, khí dương không phát. Làm sao, làm sao tốt đây! Cái tốt phải giấu kín. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Doãn thăng. Đại cát.” (Tiến lên, rất tốt lành.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về âm dương bị áp chế, chỉ còn cách ẩn kín để đợi thời tiến lên. Người được quẻ này nên mau lo
469

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh liệu, chớ nên tranh giành với bọn tiểu nhân trong lúc này. Hiện vận trình của bạn vẫn còn bế tắc, vì kẻ tiểu nhân đang bủa vây. Những mưu cầu của bạn hãy nên tạm ngừng một thời gian. Quẻ này chủ Dương bị âm chế, thế chẳng cùng đứng. Chỉ trừ khi nằm chiều sâu kín để đợi thời, chứ chẳng còn có kế sách gì khác. Những người xin được quẻ này nên lo mau mau đưa đi chứ chớ nên tranh dành cùng bọn tiểu nhân. Hiện nay vận tình của bạn còn bế tắc, chưa hanh thông, như quẻ mách cho bạn hay rằng, hiện nay tiểu nhân đang phủ đầy, và bửu vật đang ẩn nơi sâu, điều ám chỉ thời vận còn xấu. Vậy những sự cầu mưu của bạn hãy nên tạm ngừng lại một thời gian, rồi tính lại, thì tốt hơn, nếu cứ tiến tới e hao công tốn sức. Xấu, chẳng đến đâu, đang còn vận bỉ và không làm gì được. Đánh số hỏng. Số hên: 4, 5, 3, 45, 53, 43, 34, 35.

356.

Quẻ số 356 – TRUNG THƯỢNG

Địa Phong Thăng Động hào Nhị Ngoại quái: Khôn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Khứ đáo Trường An, Đông Bắc chuyển giác. Phùng trước thiên môn, tiện hữu hạ lạc.. b. Dịch nghĩa: Trường An là xứ kinh đô, Đến nơi Đông Bắc , Đạo đồ chuyển xoay. Thiên môn sẽ thấy nơi đây, Việc cầu rạng rỡ đủ đầy hân hoan.

470

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Đi đến Trường An, chuyển qua góc Đông Bắc là gặp Thiên môn, hãy ở nơi đây.. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Phu, nãi lợi dụng thược. Vô cữu.” (Có điềm ứng rằng, cử hành lễ tế xuân là có lợi. Hào này không có tại họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về đường công danh thuận lợi. Người được quẻ này chớ có chậm trể, do dự. Những việc mưu cầu của bạn sẽ được toại nguyện. Bạn muốn đạt thành sở nguyện thì phải đi theo hướng Đông Bắc. Quẻ này chủ người ra đi đã đi mất. Nếu muốn tìm họ, cần phải y theo chỗ chỉ dẫn mà đi tới thì tất biết ở nơi nào. Nếu hỏi về những vật đã thất lạc, cũng thế. Người xin được quẻ này xin chớ chậm trễ do dự. Theo quẻ nói Trường An là nơi kinh thành rất vui sướng náo nhiệt. Khi đến nơi phải chuyển theo hướng đông bắc, ắt đi gặp ngay cửa cung điện của nhà vua, và lúc đó việc cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện. Ý nói: Bạn muốn thành đạt sở nguyện phải đi hướng đông bắc mới là đại lợi. Nghĩa là việc cầu của bạn phải ở hướng đông bắc. Sở cầu ắt được thành công dễ dàng. Thành công, phải nên tính toán cho kỹ và đi về hướng đông bắc. Đánh số hạp. Số hên: 5, 3, 35, 53, 55.

357.

Quẻ số 357 – TRUNG HẠ

Địa Phong Thăng Động hào Tam Ngoại quái: Khôn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn:

471

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Từ bộ nhập Thiên Thai, vi thính hảo tiêu tức. Thái dược hữu tiên đồng, động phủ liệt xuân sắc. b. Dịch nghĩa: Rảnh nhàn thả bộ thiên đài, Để xem tin tức ngày mai thế nào. Tiên Đồng hái thuốc công lao, Động hang xuân sắc biết bao xuân màu Thả bộ vào núi Thiên Thai, để nghe tin tức tốt. Hái thuốc thì có tiên đồng, động phủ bày sắc xuân c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Thăng hư ấp.” (Lên theo hướng thành ấp ở trên đỉnh cao.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này cho biết thời cơ tốt đã hiện ra trước mắt, chỉ cần tiến lên mà lấy. Người được quẻ này rất nên cố gắng, những mưu cầu của bạn ắt sẽ thành công mỹ mãn, lại còn được quý nhân giúp đỡ. Vận thời hanh thông, cầ danh, cầu lợi đều được. Quẻ này cho biết cơ duyên đã hiện ra ngay trước mắt, chỉ cần có tiến lên mà đón lấy. Nếu như ta có thể tìm được tiền đồ, ắt ta có vô hạn xuân sắc. Người xin được quẻ này rất nên cố gắng. Theo ý quẻ cho hay việc cầu xin của bạn ắt thành công mỹ mãn chẳng có gì trắc trở, và sẽ được quý nhân giúp đỡ trong việc cầu xin như câu thứ ba nói: “Việc hái thuốc có tiên đồng” và câu bốn “Động hang xuân sắc biết bao sắc màu” Đó càng ứng vào sự cầu xin, bạn cứ yên trí ngày vui chẳng còn xa nữa hãy sửa soạn là vừa. Vận thời hanh thông. Tròn nợ tang bồng. Tốt đẹp, ngày mai sáng lạng. Đánh số hạp, tốt. Số hên: 6, 5, 3, 65, 36, 53, 56, 35.

358.

Quẻ số 358 – TRUNG TRUNG

Địa Phong Thăng
472

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Động hào Tứ Ngoại quái: Khôn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Tư lượng nhất dạ, bất như cán nhất phiên. Nhược hoàn thác, phiền não cập phế can. b. Dịch nghĩa: Suy nghĩ một đêm chi uổng vậy, Thà rằng cố sức làm càng hay. Nếu còn bỏ lỡ dịp này nữa, Phiền não phế can chớ nỉ nài. Suy nghĩ một đêm, thà rằng cố sức làm một lần. Nếu còn bỏ sai lầm, phiền não sẽ vào phổi vào gan. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Vương dụng hanh vu Kỳ Sơn. Cát, vô cữu.” (Vua cử hành lễ tế ở Kỳ Sơn. Hào này tốt đẹp, không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về dù việc lớn nhỏ cũng phải quyết đoán, chứ không nên do dự, chần chừ. Suy nghĩ mãi sao bằng bắ tay vào làm. Lúc này là lúc bạn đang lên hương, hãy mau tiến hành công việc. Việc mưu cầu nếu chần chờ thì khó mà toại ý, lỡ dịp may hiếm có. Quẻ này chủ dù việc nhỏ cũng nên có quyết đoán, chứ không nên hồ nghi. Lại còn phải nhận đúng đường lối chớ nên chia rẽ, khác nhau. Nếu không đúng theo lời răn, hậu hoạn e khó tránh. Ý quẻ nói: Suy nghĩ mãi đâu bằng bắt tay vào việc. Suy nghĩ mãi mà bỏ qua cơ hội này, thì khó tìm lại dịp may ắt sẽ bực tức và hối hận vô cùng, lúc đó không ai nài nỉ được nữa . Vậy lúc này là lúc bạn đang lên hương, hãy mau tiến hành. Việc mưu cầu nếu chần chờ thì khó toại lòng.

473

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nên tiến hành ngay, không chần chờ, ắt lỡ dịp may hiếm có. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 7, 5, 3, 75, 57, 35, 53.

359.

Quẻ số 359 – TRUNG TRUNG

Địa Phong Thăng Động hào Ngũ Ngoại quái: Khôn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Tâm thế đởm khả thắng, thế thượng tướng chi nhiệm. Dũng vãng tiền hành, thành bại hà tất tại tâm. Hung trung bả trì đắc định, địch nhân tự năng thụ khốn. b. Dịch nghĩa: Cẩn thận làm gan chẳng sợ gì, Dù công việc hỏng chẳng hề chi. Thành công thất bại do trời định, Nẻo nọ đường này mình cứ đi. Cẩn thận mà gạn dạ thì có thể thắng, tướng cầm quân phải ở thế trên. Có dũng khí tiến tới, việc thành hay bại đầu còn phải do lòng mình. Trong lòng mà đã ổn định thì kẻ địch tự nhiên sẽ khốn đốn. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Trinh cát. Thăng giai.” (Hào này tốt đẹp. Lên cao từng bậc.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về phàm muốn làm việc gì thì phải lấy hết ruột gan ra để thực hiện, phải có dũng khí xông tới, lúc đó thành hay bại cũng chẳng sao. Nếu chỉ vì chút ít trở ngại mà nhút nát, sợ khó thì chẳng những công lao bao lâu nay mất mết mà kẻ địch còn thừa dịp đến hại bạn. Người được quẻ này nên gan dạ và tính toán cẩn thận, ắt
474

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh được toại nguyện. Phàm việc thành hay bại là do ở tời mà cũng do sức mình. Quẻ này chủ trương nếu có bị thất bại một chút ít, cũng chẳng đủ để lo ngại. Trái lại, ta còn phải làm tiếp, làm hăng hơn, luôn luôn phải giữ vững lập trường chủ trương. Nếu chỉ vì chút ít thất bại mà rút lui, sợ khó thì chẳng những công lao thưở trước đều mất hết mà đến kẻ địch cũng thừa dịp đến hại ta. Người xin được quẻ này nên phải rõ lẽ đó. Ý quẻ cho hay việc cầu xin của bạn chẳng khó mà chẳng dễ. Người chỉ nên gan dạ và tính toán cẩn thận trong bước tiến ắt được toại nguyện. Như quẻ thơ nói rất rõ “Cẩn thận làm gan, chẳng sợ gì, dù công việc hỏng, có hề chi” và câu chót lại nói “Nẽo nọ đường này mình cứ đi”, vậy còn gì nghi vấn và chần chờ mà không cố gắng, để tìm một tương lai huy hoàng. Cứ việc tính, thành bại do trời và do sức mình, thì lo gì. Trăm bó đuốc thế nào cũng bắt được một con ếch, chớ lo. Đánh số vừa phải. Số hên: 8, 5, 3, 85, 58, 35, 53.

360.

Quẻ số 360 – HẠ HẠ

Địa Phong Thăng Động hào Lục Ngoại quái: Khôn Nội quái: Tốn a. Nguyên văn: Thiên niệm khổ thu nhân, chung bất lạc hồng trần. Thanh tâm năng kiến đạo, nhiễu nhiễu táng chân linh. b. Dịch nghĩa: Trời đất khi nào quá phụ người, Kiên trì tu luyện ắt hồng tươi. Bền lòng niệm Phật mau thành đạt, Chớ loạn thanh tâm sự mất vui.
475

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Trời thương cảm kẻ tu hành, suốt đời không dính bụi trần. Lòng sáng có thể thấy đạo, vướng víu là mất chân tâm. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Minh thăng. Lợi ư bất tức chi trinh.” (Giữa đêm vẫn tiến lên. Hào này có lợi cho người không ngừng tiến lên phía trước.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về trời giúp cho kẻ có lòng thành. Việc mưu cầu của bạn sẽ được như ý, nếu bạn không ngừng tu sửa bản thân, kiên trì tiến tới. Cầu tài, cầu danh còn chậm, nhưng sẽ đạt thành. Quẻ này cho ta biết người làm việc thiện ắt được trời giúp. Nếu ta có thể quả dục (ít ham muốn), ắt ta có thể thấy được đạo. Trái lại, nếu ta bị nhân dục che khuất chân linh, ắt ta sẽ rối loạn tâm thần. Người đời ai cũng tin lời nói đó. Việc cầu xin của bạn sẽ được như ý và tương lai sẽ sáng lạng nếu bạn cứ nghe lời khuyên trong thơ quẻ. Nghĩa là phải tu tâm hành thiện, đừng cậy quyền oai mà làm trái, phải bằng lòng kiên trí nhắm đích tiến tới, chớ ngại gian nan thì ắt nên công, toại nguyện bình sanh. Độ đức, tu nhân, thì việc sẽ lành và thành công, trời ít phụ người tốt. Cứ tính, cứ ăn ở đạo đức, là vận thời ắt đến lo gì. Đánh số vừa phải. Số hên: 9, 5, 3, 53, 35, 59.

361.

Quẻ số 361 – HẠ HẠ

Địa Phong Phục Động hào Nhất Ngoại quái: Khôn Nội quái: Chấn a. Nguyên văn:

476

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Bổ tí ư uyên, cầu ngư ư sơn. Tự tảo chí mộ, công phu lực tổn. Cải huyền dịch triệt, thứ khả đồ đoàn. b. Dịch nghĩa: Nước sâu bắt thú thật điên khùng, Bắt cá trong rừng có được không? Phí sức lao tâm nào toại ý, Đổi thay kế hoạch khỏi hao công. Bắt thú ở vực sâu, câu cá ở trên núi. Từ sáng đến tối, đúng là chỉ tốn công sức. Chi bằng đổi thay toàn bộ thì có thể hoàn thành.. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Bất viên phục. Vô kỳ hối, nguyên cát.” (Đi chưa xa mà đã quay về. Hào này không có khó khăn, rất tốt đẹp.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về biết sai lầm thì phải sửa đổi. Nếu cố chấp mà không biết thay đổi bản thân thì hết sức ngu ngốc. Người được quẻ này phải cẩn thận, chớ bước vào vết xe đổ, cần phải mau mau thay đổi sách lược thì mới thành công. Quẻ này chủ mọi việc về trước y như ngày mai sẽ chết và mọi việc về sau y như là ngày hôm nay sống lại. Nếu ta cố chấp mà không biết biến hóa thì chỉ có thể là một điều hết sức ngu ngốc. Người xin được quẻ này xin phải cẩn thận, chớ bước vào vết xe đỗ, cần phải mau mau thay đổi mới được. Bắt cá trong rừng và bắt thú trong nước, đều không đúng cách, như thế chỉ hao công phí sức lực mà thôi. Đó là ý quẻ ám chỉ cho bạn hay rằng, sự việc cầu xin của bạn khó được toại nguyện mà phải thay đổi cách khác, cũng như việc mưu sống cũng nên đổi thay, thì mới khả dĩ yên lành. Nếu còn cứ tiếp tục đường mưu sanh như cũ, e rằng khó tránh được điều buồn phiền và lo âu. Không được tốt. Đều trái cách, thì còn làm gì được? Nên thay đổi, tùy thời thế, mới mong. Đánh số thua. Số hên: 36, 60, 30, 63.

477

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh 362. Quẻ số 362 – THƯỢNG THƯỢNG

Địa Phong Phục Động hào Nhị Ngoại quái: Khôn Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Thủ trì nhất mộc ngư, duyên nhai khứ hóa mễ. Bất kiến từ công lai, khước ngộ nhất điểu khứ. b. Dịch nghĩa: Tay cầm một cái mỏ cày, Dọc đường phố xá xin chay ăn thừa. Từ Công chẳng thấy đến đưa, Chỉ là trông thấy chim vừa bay đi. Tay cầm một con cá gỗ, đi men theo đường phố xin đổi thành cơm, mà chẳng thấy ông từ đến đưa. Lại trông thấy một con chim vừa bay đi. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hưu phục, cát.” (Chớ quay về thì cát lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về mưu vọng không được toại ý, làm mà không có công. Vận hạn lại điêu linh, tiền trình còn vận bĩ. Nhưng nếu không nản chí, cứ tiến tới ắt sẽ đạt thành. Người được quẻ này phải cố gắng nhiều. Cầu danh, cầu lợi sẽ đạt thành, nhưng chậm. Quẻ này chủ mưu vọng không được toại ý, mệt mà không công. Vận mà lại điêu linh, tiền trình thì bị kẹt. Trong trường hợp này, chỉ còn cách lo làm những việc thiện mới có thể giải cứu và tránh khỏi được. Theo ý quẻ cho biết hiện vận thời của bạn chưa được hanh thông như lời quẻ thơ nói dọc đường phố xá xin ăn không thấy có kẻ từ thiện bố thí mà còn gặp chim bay đi. Nghĩa là chỗ ấy thuộc khu phố nghèo khổ, chim cũng không kiếm ăn được. Vậy người đi xin làm gì có ăn.
478

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ dạy rằng người cầu xin được quẻ này hãy ráng chờ một thời gian nữa thì mới tốt. Bất thông, bất minh, chỉ nên chờ thời, chớ tính toán vô ích. Đánh số chẳng hạp. Biểu tượng: chim. Số hên: 1, 6, 3, 16, 36, 63, 31, 13.

363.

Quẻ số 363 – TRUNG THƯỢNG

Địa Phong Phục Động hào Tam Ngoại quái: Khôn Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Thủy hỏa tương tế, âm dương tương khế. Dục vật tân dân, tham thiên tán địa. b. Dịch nghĩa: Hiện nay nước lửa tương hòa, Âm dương hòa thuận nước nhà hân hoan. Cảnh tình quốc thái dân an, Cám ơn trời đất nhân gian an lành. Nước và lửa cùng hòa, âm và dương cùng thuận. Nuôi dưỡng người người, đất trời ngợi ca. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tần phục. Lệ, vô cữu.” (Nhăn nhó quay về. Hào này có nguy hiểm nhưng không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng chí đồng mà đạo hợp, có thể cùng nhau làm việc lớn. Việc tuy có hung hiểm, nhưng biết thoái lui thì không sao. Đây chính là tượng hoạn nạn mà lại yên vui. Người được quẻ này quả là thời vận đến lúc lên hương. Mọi việc sẽ như ý. Có cầu là có ứng, cầu danh đều đạt thành.
479

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ này có cái tượng chí đồng mà đạo hợp, có thể làm việc lớn được. Công đã thành mà danh lại toại, hễ tới đâu là lợi lộc tới đó. Đây chính là tượng hoạn nạn thì cùng chịu, yên vui thì cùng hưởng, và cũng một quẻ tốt đó. Người cầu được quẻ này quả là may mắn lắm. Vận thời đến lúc lên hương rồi, ngày nay đã khác ngày qua, và từ nay về sau nhứt là trong năm nay, cầu mưu vạn sự như ý. Công thành danh toại dầu khi có lúc gặp việc không lành cũng chẳng đáng lo. Vậy mong bạn hãy nắm lấy dịp may lúc này, cố gắng phấn khởi anh hùng chí, thì ắt đạt sự nghiệp đáng kể. Quá tốt, sự sự hanh thông như ý sở cầu. Đánh số hạp. Số hên: 2, 6, 3, 26, 36, 63, 62.

364.

Quẻ số 364 – TRUNG THƯỢNG

Địa Phong Phục Động hào Tứ Ngoại quái: Khôn Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Tầm ngọc thố, đáo Quảng Hàn; ngộ Thường Nga tương quế phan. Mãn thân phức úc, lưỡng tu thịnh hương.. b. Dịch nghĩa: Cưỡi ngọc thố đi đến Quảng Hàn, Gặp Hằng Nga toại chí nhi lang. Leo cây quế khắp mình thơm ngát, Hỏi vận trình : đến lúc rõ ràng. Tìm thỏ ngọc mà đi đến cung trăng, gặp Hằng Nga đang vin cành quế, khắp mình thơm ngát, hai tay áo hương thơm ngào ngạt. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
480

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lời quẻ nói “Trung hành độc phục.” (Đi giữa đường, một mình quay lại.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng một thân một mình đi con đường riêng để lập nên sự nghiệp. Người được quẻ này, thời vận hiện đã sáng sủa lắm rồi, chẳng còn gì phải lo âu. Mọi mưu cầu sẽ được toại ý. Cầu tài, cầu danh đều đạt thàn. Quẻ này có cái tượng vọt lên cao mà tiến lên về phía trước được. Phàm trăm chuyện mưu tính hành động, không chuyện gì là không xong. Khắp thân ta chỉ thấy mùi hương thơm phưng phức, thử hỏi còn vui sướng nào hơn. Người xin được quẻ này coi như được quẻ tốt. Theo ý quẻ nói: thời vận của bạn hiện nay đã sáng sủa lắm rồi, chẳng còn gì lo âu nữa, và mọi sự cầu xin sẽ được toại lòng như ý. Vậy bạn hãy nên cố gắng và nắm vững đường đi bước tiến mà bạn đã dự sẵn lâu nay. Cứ tiến tới ắt thấy thành công rõ ràng, và sau này sẽ được an nhàn vui tươi. Cứ tiến, thuận bước vào cung Quảng Hàn thì còn gì đẹp bằng. Đắc duyên, đắc lợi, đắc tai. Biểu tượng: thỏ. Đánh số đều thông. Số hên: 63, 3, 6, 36, 33.

365.

Quẻ số 365 – TRUNG TRUNG

Địa Phong Phục Động hào Ngũ Ngoại quái: Khôn Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Nhất cá thần đạo, tùy nhĩ khứ hành. Phùng nhân thiết pháp, đáo xứ hiển linh. b. Dịch nghĩa:
481

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Dạo này thần thánh lại theo, Khuân phù tả hữu, lái lèo hướng đi. Gặp người cứ tính ngại chi, Hiển linh khắp xứ vậy thì mới nên. Một con đường thần diệu, tùy theo ông mà đi. Gặp người thì tính phép, cho đến nơi hiển linh. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đôn phục. Vô hối.” (Mau mau quay trở về thì không có khó khăn.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về thời vận hanh thông, cũng là do con người biết sai mà sửa, tùy thời mà ứng đổi. Mọi mưu cầu của bạn đều được như ý, nhưng hãy nhớ một điều là chớ làm chuyện gì thất đức. Quẻ này cầu tài, cầu danh đều thành đạt. Quẻ này chủ người lành chuyên làm điều thiện hễ ra đời là có thần minh trong cõi u minh bảo trợ giúp đỡ. Nếu họ gặp người liền khuyến thiện, thì ắt tới đâu là linh nghiệm tới đó. Quẻ này ngụ ý khuyên ta nên dũng cảm làm điều thiện, người xin được quẻ này cần nên cố gắng lắm. Theo ý quẻ cho hay rằng bạn cầu xin được quẻ này thời vận hanh thông rồi, vì có được thần thánh phù hộ chẳng còn gì đáng lo âu nữa, hãy tiến tới, ắt sẽ thành đạt và kết quả vẻ vang. Tóm lại, mọi sự cầu xin của bạn đều được như ý, nhưng hãy nhớ điều đừng làm chuyện gì thất đức mới nên. Quý nhân giúp đỡ, vận thời hanh thông chẳng cần lo gì nữa. Đánh số rất hạp. Số hên: 4, 6, 3, 46, 63, 36, 43.

366.

Quẻ số 366 – THƯỢNG THƯỢNG

Địa Phong Phục Động hào Lục Ngoại quái: Khôn
482

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nội quái: Chấn a. Nguyên văn: Lư trung hỏa, sa lý kim. Công lực đáo, đan đỉnh thành.. b. Dịch nghĩa: Lò đủ lửa, cát có vàng, Thổi bùng, đào bới, hiện đang chờ mình Hãy nên rán sức bình sinh, Luyện thành Đan Đỉnh công thành yên vui. Lửa trong lò, vàng trong cát. Công lực mà đủ thì tiên đan luyện thành.. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Mê phục. Hung, hữu tai sảnh. Dụng hành sư, chung hữu đại bại, dĩ kỳ quốc quân. Hung. Chí vu thập niên bất khắc chinh.” (Lạc mất đường, cố quay về. Hào này hung hiểm, có tai họa. Lúc hành quân lạc đường ắt bị thua lớn. Vua cũng sẽ có nguy hiểm. Đến mười năm sau vẫn chưa thể chinh chiến.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về công phu chưa đạt thì nguyện vọng chưa thể thành. Khai lò nổi lửa. Đãi cát tìm vàng, quả là những chuyện khó khăn, vất vả. Người được quẻ này nhất thiết chớ nên vội vàng hấp tấp cầu tiến, mà phạm sai lầm. Mà cũng không thể ngồi nhìn mà nên việc. Những mưu cầu của bạn cần phải ráng sức, cố gắng và có kế hoạch tỉ mỉ để tiến hành từng bước, ắt có ngày thành đạt. Quẻ này cho biết công trình chưa đạt được, nguyện vọng chưa thể tới. Khai lò nổi lửa, đãi cát tìm vàng, quả là những chuyện khó khăn vất vả muôn vàn. Ta muốn chóng nhưng nào có đạt, cho nên xin được quẻ này nhất thiết chớ nên vội vàng hấp tấp cầu tiến, mong cho mau xong mau thành. Quẻ nói: Muốn làm cho lò lửa đỏ hồng, muốn lấy được vàng trong cát thì phải cố sức thổi và đào bới, mới đạt được ý muốn. Chớ ngồi trông

483

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh mà nên, nghĩa là nói công việc cầu xin của bạn cần phải rán sức, cố gắng, thì mới thành công. Như vậy, hai việc cầu xin của bạn phải làm như lời khuyên bảo của Khổng Minh, hãy cố sức và có kế hoạch mà tiến hành từng bước một, đừng thối chí ngả lòng, ắt có ngày thành đạt toại nguyện. Xưa có câu nói: "Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân". Phải làm, chớ không ngồi chờ thời, để tự nhiên nó đến, cố gắng làm thì sự ắt thành. Đánh số hạp ít. Số hên: 3, 6, 5, 63, 65, 56, 35.

367.

Quẻ số 367 – THƯỢNG THƯỢNG

Địa Hỏa Minh Di Động hào Nhất Ngoại quái: Khôn Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Thử khứ vạn lý trình, khước ngộ kiến tri âm. Đồng tâm cộng tế, kiến lập huân danh. b. Dịch nghĩa: Nay đi muôn dặm vân trình, Bông hoa cũng biết lòng mình chí xa. Cùng nhau cứu vớt sơn hà, Lập nên công lớn danh ta lẫy lừng. Lần này đi muôn dặm, dọc đường gặp tri âm. Hiệp lực đồng tâm cùng lập nên công danh.. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Minh di vu phi, thùy kỳ dực. Quân tử chi hành, tam nhật bất thực. Hữu du vãng, chủ nhân hữu ngôn.” (Con chim trĩ lượn bay

484

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh trên trời, vừa kêu vừa rủ cánh xuống. Người quân tử bôn ba trên đường, đã ba ngày không ăn. Có việc đi xa, chủ nhân có lời khen.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về rất nên đi xa, đi xa có lợi ích mà còn được người phò trợ. Người được quẻ này chớ nên quyến luyến quê nhà mà phải tung hoành giang hồ thì mới có sự nghiệp lừng lẫy. Việc mưu cầu của bạn cứ thực hiện, ắt sẽ gặp may mắn. Cầu tài, cầu danh đều được. Lợi ở phương xa. Quẻ này bảo ta rất nên đi xa, đi xa có lợi ích mà còn được người phò trợ. Sau khi trải hết trở ngại khó khăn ắt tới con đường bằng phẳng hanh thông. Người bói được quẻ này chớ nên quyến luyến quê hương mà phải tung cánh chim bằng vạn dặm thì mới có sự nghiệp lẫy lừng. Theo ý quẻ cho hay rằng: từ nay về sau, vận trình của bạn muôn dặm. Nghĩa là tương lai của bạn tốt đẹp đến độ bông hoa còn biết tới và cùng lòng góp sức như hai câu 2 và 3 đã nói. Vậy việc cầu xin của bạn cứ thi hành đi ắt gặp may mắn, hạnh phúc, nếu bạn cầu thi cử, công danh thì chắc chắn “chiếm bảng đề danh” đấy. Tốt đẹp. Rồng mây gặp hội. Phỉ chí nam nhi. Đánh số tốt. Số hên: 36, 6, 3, 66, 63.

368.

Quẻ số 368 – THƯỢNG THƯỢNG

Địa Hỏa Minh Di Động hào Nhị Ngoại quái: Khôn Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Tầm phương xuân nhật, thích kiến hoa khai. Đóa đóa kham trích, chi chi khả tài.

485

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh b. Dịch nghĩa: Đang tìm vui sướng thưởng ngày xuân, Lại gặp bông hoa nở rỡ ràng. Tất cả vườn cây đều hái được, Cành nào cành nấy cũng xuê xang. Tìm hương thơm ngày xuân, lại gặp bông hoa nở rộ. Đóa đóa đều hái được. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Minh di, vu tả cổ, dụng chửng mã tráng. Cát.” (Con chim trĩ kêu, bị thương ở đùi trái. Đó là người ngồi trên con ngựa khỏe đuổi bắn. Hào này cát tường.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về mọi việc đều được như ý. Người được quẻ này mưu cầu bất cứ điều gì cũng đều được tốt lành. Nhất là về tình duyên, trai được vợ hiền, gái thì có chồng sang, hạnh phúc một đời. Quẻ này chủ mọi việc đều như ý, bất cứ ở đâu cũng yên thân. Người bói được quẻ này bất cứ hỏi điều gì cũng đều được tốt lành cả. Cho nên khỏi cần phải nghi ngại lo sợ gì. Ý quẻ dạy rằng: sự cầu xin của bạn, nhứt về tình duyên, ắt sẽ mỹ mãn tốt đẹp. Trai được vợ hiền, gái có chồng sang, hạnh phúc một đời. Vì câu thơ trong quẻ tả rằng. Tìm vui ngày xuân lại gặp hoa nở. Bông nào cũng tươi, cành nào cũng tốt. Nghĩa là tất cả đều tốt không gì chê được. Tốt đẹp. Hỉ hỉ, sự sự như ý sở cầu. Đánh số hên, tốt. Số hên: 7, 6, 3, 76, 67, 36, 63.

369.

Quẻ số 369 – HẠ TRUNG

Địa Hỏa Minh Di Động hào Tam Ngoại quái: Khôn
486

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Long nhất ngâm, vân tiện hưng, xung tiêu trực thiên. Khoái đổ thái bình, vi văn vi vũ, quân quân thần thần.. b. Dịch nghĩa: Tiếng giọng rồng ngâm mây nổi liền, Xung lên bay thẳng cửu trùng thiên. Thái bình Tiên cảnh nay mau thấy, Văn võ quân thần ý tự nhiên. Tiếng rồng gầm làm mây liền nổi, xung thẳng lên trời. Nhanh thấy thái bình, làm quan văn quan võ, vua vua tôi tôi.. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Minh di, vu nam thú, đắc kỳ đại thủ. Bất khả tật trinh.” (Con chim trĩ kêu, đi săn bắn ở phía Nam, bắn được con lớn nhất, làm nó bị thương. Hào này bất lợi cho người bói về bệnh tật.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về công danh toại nguyện, thẳng bước thang mây. Làm quan thì tạo được công lớn, được bạn động lieu đồng lòng. Đi buôn thì chủ khách giao dịch mua bán thuận hòa. Hiện cảnh tình của bạn đã đến hồi lên hương. Nhất là đường công danh. Cầu tài, cầu việc đều rất hợp. Bất lợi về sức khỏe, bệnh tật. Quẻ này chủ thẳng bước thang mây, triệu chứng hanh thông mọi mặt. Làm quan thì được bạn đồng liêu đồng tâm nhất trí. Đi buôn thì chủ khách giao dịch mua bán ngay thẳng thuận hòa. Làm ruộng thì vợ cấy chồng gặt. Làm thợ lao tư hợp tác, bạn lứa chia ngọt sẻ bùi. Người bói được quẻ này coi như được quẻ đại cát. Quẻ nói rằng hiện cảnh tình của bạn như con rồng cố lên mây đã nổi. Mây nổi lên thì rồng được thế. Nghĩa là thời vận của bạn đã đến hồi lên hương. Nhứt là đường đời, công danh càng mau may mắn. Vì câu chót quẻ thơ nói: "Văn võ quân thần ý tự nhiên".

487

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Tốt đẹp phong vân gặp hồi. Công danh, vinh hiển trọn đời. Biểu tượng: rồng. Đánh số hạp, tốt. Số hên: 8, 6, 3, 86, 68, 36, 63.

370.

Quẻ số 370 – TRUNG THƯỢNG

Địa Hỏa Minh Di Động hào Tứ Ngoại quái: Khôn Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Hổ xuất kim bảng, hữu dùng thành hà tế. Chẩm tự sơn ông, phi phú do khả thú.. b. Dịch nghĩa: Cọp xuống đồng bằng bị chó khi, Dù gan lúc đó chẳng ra gì. Đâu bằng ở núi quyền oai vũ, Thú vị nơi đây , kể phú chi. Cọp xuất phát từ bảng vàng, dũng cảm có ai bằng. Đâu bằng ở trên núi, không giàu nhưng thú vị. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Minh di nhập vu tả phúc hoạch minh di chi tâm vu xuất môn đình.” (Con chim trĩ kêu, bị bắn trúng mũi tên vào bụng trái, lấy trái tim nó rồi ra khỏi nhà.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về việc công danh bị trói buộc sao bằng vui thú ẩn dật ở chốn sơn lâm. Con chim trĩ bị giết cũng chỉ vì màu long sặc sỡ của nó, người tài bị hại cũng vì tài ba của họ. Cái đạo giữ thân là nhờ ở lòng nhân chứ không nhờ ở sự giàu có. Người được quẻ này nên tự suy nghĩ mà phân biệt cho sự rõ ràng để chọn một lối sống thích hợp. Những mưu cầu của bạn phải chờ đợi một thời gian.
488

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Quẻ này nói dũng cũng chưa đầy đủ để ỷ cậy, giàu cũng chẳng thể giữ được đâu. Cái đạo lập thân là tại ở đức chứ không ở dũng. Cái đạo giữ thân là nhờ ở nhân chứ không nhờ ở giàu. Bởi vậy, người xin được quẻ này nên tự mình suy nghĩ kỹ phân biệt cho rõ ràng mà tìm lấy một lối sống thích hợp. Theo ý quẻ cho biết: Cọp phải ở núi mới oai, nên khi ra xuống đồng bằng hay xa rừng núi, ắt sẽ không lợi, hơn nữa. Cọp thì phải ở rừng núi, dầu sao cũng có thú vị hơn. Do những lời khuyên dạy trên thì việc cầu xin của bạn phải chờ đợi một thời gian nữa. Và giữ gìn cách sinh sống lâu nay đừng nên phát triển thì tốt hơn, vì quẻ thơ câu chót có khuyên ta rất rõ ràng rồi. Chớ từ bỏ cảnh cũ, hay nếp sống cũ, mà khó tính và e thất bại. Biểu tượng: cọp, chó. Đánh số chẳng hên. Số hên: 9, 6, 3, 96, 69, 63, 36.

371.

Quẻ số 371 – HẠ HẠ

Địa Hỏa Minh Di Động hào Ngũ Ngoại quái: Khôn Nội quái: Ly a. Nguyên văn: Quá dương trường, nhập khang trang. Ngũ lăng cầu mã, thường tư cố hương. b. Dịch nghĩa: Qua rồi gai gốc đến khang trang, Nước bước đường đi đã dễ dàng. Toại nguyện công thành nhưng hãy nhớ, Một lòng tha thiết với quê hương .

489

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Qua rồi gai góc mà vào khang trang. Áo da ngựa ở Ngũ lăng, thường nhớ về cố hương. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Cơ tử chi minh di. Lợi chinh.” (Cơ Tử bắn được con chim trĩ kêu. Hào này có lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về việc trước lo âu, sau vui vẻ. Thời vận của bạn đã hanh thông, chẳng còn gì phải lo ngại, nên cố gắng cầu tiến. Khi mưu cầu đã thành, hãy nhớ đến những kẻ đã từng giú sức cho thì mới được yên lành lâu bền. Quẻ này chủ trước lo nhưng sau vui. Thiếu niên đắc chí mặc áo gấm về làng, tình đời thương như thế. Người xin được quẻ này coi như xin được quẻ tốt. “Qua gai gốc đến khang trang” : đó là quẻ cho hay rằng, thời vận của bạn, đã hết rũi đến may rồi và vận trình hanh thông chẳng còn gì lo ngại nữa, nên phải cố gắng cầu tiến đi, ngày vui sướng sắp về với bạn, nhưng quẻ nhắn nhủ rằng, khi sự cầu mưu đã thành như ý, hãy nên nhớ đến những kẻ đã từng phụ sức với bạn trong sự nghiệp, hoặc giả là phải lấy chữ “nghĩa” thì mới được yên lành hơn. Hanh thông, nhưng lúc thành đạt phải nhớ công người, đừng có trăng rồi phụ đèn. Đánh số hạp. Số hên: 37, 70, 30, 73.

372.

Quẻ số 372 – TRUNG THƯỢNG

Địa Hỏa Minh Di Động hào Lục Ngoại quái: Khôn Nội quái: Ly a. Nguyên văn:

490

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Hỏa tao thủy khắc, hỏa diệt kỳ quang. Thủy thế thao thao, nguyên viễn lưu trường. b. Dịch nghĩa: Nước đang khắc lửa, sáng mờ, Lửa tàn thế yếu ,biết nhờ nơi đâu. Hiện nay thế nước thao thao, Nguồn xa chảy mạnh ba đào nổi cơn. Gặp hỏa nước bị khắc, lửa bị diệt ánh sáng. Thế nước chảy cuồn cuộn, nguồn xa chảy dài về. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Bất minh, hối. Sơ đăng vu thiên, hậu nhập vu địa.” (Chim trĩ không kêu nữa, trời tối. Con chim trĩ lúc đầu bay lượn lên trời, về sau ẩn nấp dưới đất.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về tiền tài vào như nước. Vì lửa ở đây chỉ là tâm tư lo lắng nóng nảy; còn nước ở đây là chỉ tài lộc. Người được quẻ này sẽ giàu to. Nhưng hiện thời vận của bạn không được sáng sủa, còn gặp nhiệu trở lực, cho nên những điều mưu cầu khó mà được như ý. Hãy cẩn thận trong việc làm và chớ có cao vọng quá, nên ẩn nhẫn chờ qua một thời gian nữa. Lửa ở đây ngụ ý chỉ tâm tư lo lắng nóng nảy bồn chồn. Nước ở đây ngụ ý chỉ tài lợi. Còn nguồn xa dòng lại dài ngụ ý nói hết sức nhiều. Người xin được quẻ này sẽ là chủ giàu lớn. Tiền của kéo tới như nước đã không bao giờ hết lại còn nhiều vô kể. Quẻ ý mách rằng, hiện nay thời vận của bạn như lửa đang bị nuớc khắc, nên cái sáng của lửa lu mờ, và sức nước càng chảy mạnh, nên lửa khó sáng lắm, nói cho rõ là hiện thời vận của bạn còn xấu còn nhiều trở lực, cho nên những điều cầu mưu khó mà như ý. Hãy cẩn thận trong việc làm và chớ đặt cao vọng, chờ qua một thời gian nữa may ra mới có thể gặp may mắn. Bất thông, bất minh, dang dở, thất bại, vì thế chỉ nên chờ thời. Đánh số xui. Số hên: 1, 7, 3, 17, 73, 71, 13, 31.
491

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh

373.

Quẻ số 373 – HẠ TRUNG

Địa Trạch Lâm Động hào Nhất Ngoại quái: Khôn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Đông các diên khai, giai khách tự lai. Cao ca xướng họa, triển ấp thư hoài. b. Dịch nghĩa: Vui mừng thiết tiệc lầu Đông, Biết bao khách quý trùng trùng tự lai. Hòa ca nhạc tấu êm tai, Tiền trình vạn lý thư hoài hết lo. Lầu Đông thết tiệc, khách quý tự đến. Xướng họa ca hát vang, đùa vui lòng thư thả. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Hàn lâm. Trinh cát.” (Dùng cảm hóa để xử lý sự việc. Hào này cát lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về hòa hợp với mọi người. Người được quẻ này có nhiều bạn bè cùng nhau mưu đồ việc lớn. Việc mưu cầu của bạn sẽ được giải quyết thỏa đáng trong tương lai gần. Thời vận đã đến kỳ hanh thông. Cầu danh, cầu tài đều được. Quẻ này chủ đàm đạo vui cười muôn phần khoái thích. Người khách quý trở về chung vui với nhau. Người xin được quẻ này chủ được bạn tốt cùng nhau mưu đồ việc lớn, chấn hưng sự nghiệp, cho nên khi vui, cùng xướng họa vang ca, cảnh tượng thật vô cùng hoan lạc.

492

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Việc thắc mắc của bạn có lẽ ngày tháng gần đây sẽ được giải quyết thỏa đáng, vì quẻ thơ cho biết rằng thiết tiệc lầu đông, quý khách vui hát ca vang. Bốn câu thơ trên đều tả cảnh vui mừng, nhứt là câu chót nói: toại nguyện bình sinh đấy. Vậy việc cầu của bạn không phải dở dang mà là chắc chắn được thỏa mãn đó. Tốt đẹp, hanh thông, thời vận đến kỳ. Đánh số tốt đẹp. Số hên: 2, 7, 3, 27, 73, 37, 72.

374.

Quẻ số 374 – TRUNG THƯỢNG

Địa Trạch Lâm Động hào Nhị Ngoại quái: Khôn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Thế giới tự thanh ninh, bất tri tuyệt từ. Đả điệp yếu tiểu tâm, tu phòng tao hỏa. b. Dịch nghĩa: Thế giới tự thanh tươi, Nào hay đã hết lời. Làm ăn phải để ý, Mới tránh họa cho người. Thế giới tự yên ổn, xanh tươi, nào hay đã hết lời. Làm ăn phải để ý, đề phòng nạn hỏa tai. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Uy lâm, cát, vô bất lợi.” (Lấy oai nghiêm mà xử lý. Hào này tốt lành, không có gì bất lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về thời vận càng ngày càng rối loạn, phải hết sức đề phòng cẩn thận. Nếu không sẽ xảy ra tai họa
493

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh bất ngờ. Hiện nay công ăn việc làm của bạn tuy được bình thường, nhưng nếu bạn sơ ý, không tính toán và đề phòng chu đáo ắt sẽ xảy ra những điều không hay. Đối với cấp dưới phải xử lý cho nghiêm minh, thì mới không hỏng việc. Quẻ này cho chủ biết thời sự càng ngày càng hỏng nát rối loạn, bất tất cầu tiến làm gì. Ví thử có liều lĩnh lên đường, thì phải hết sức đề phòng cẩn thận nếu không sẻ xảy ra nhiều chuyện tai họa bất ngờ. Ý quẻ nói, hiện nay công ăn việc làm cũng như vận thời của bạn tuy được bình thường, không có gì vui buồn đáng kể. Nhưng sự bình thường đó nếu bạn trong việc cầu mưu sơ ý, không tính toán và đề phòng chu đáo ắt sẽ vấp phải những điều không hay. Vậy bạn nên cẩn thận trong việc làm ăn hiện nay, và không phát triển việc làm ăn mới thì hay hơn. Vừa phải, bình thường, an phận cho qua thời đã, cầu sự bình bình. Đánh số ít lợi. Số hên: 3, 7, 2, 37, 72, 32, 70.

375.

Quẻ số 375 – THƯỢNG THƯỢNG

Địa Trạch Lâm Động hào Tam Ngoại quái: Khôn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Khiêu long môn, tu cấp lãng. Lôi điện oanh oanh, dũng dược vạn trượng. b. Dịch nghĩa: Muốn qua cửa, rồng phải hăng, Cố công vượt sóng mặc thăng mặc trầm. Chờ khi sấm sét ầm ầm, Vọt cao muôn dặm, công thành danh thơm.

494

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Muốn qua cửa rồng phải vượt sóng lớn. Sấm sét ầm ầm, vọt cao muôn trượng.. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Nghiêm lâm, vô du lợi. Ký ưu chi, vô cữu” (Dùng nghiêm khắc để xử lý sự việc, chẳng lợi ích gì. Đã biết lo lắng về điều này thì không tai vạ.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về lý ngư vượt long môn, người tài vượt qua sóng gió để tung hoành bốn bể. Người được quẻ này chẳng bao lâu nữa vận số sẽ được hanh thông. Nhưng muốn đạt dược mục tiêu thì phải cố công vượt qua những khó khăn trở ngại. Trong quan hệ giao tế không nên quá nghiêm khắc mà hỏng việc. Cầu danh, cầu tài đều đắc lợi. Quẻ này chỉ con giao long nằm chìm dưới đáy ao tù, nhưng chẳng còn bao lâu nữa nó bay bổng lên trời. Hổ báo vốn là loài dũng mãnh , một ngày kia có chỗ tựa nương tự nhiên đổi khác, mà mọi người thường không tưởng được. Người xin được quẻ này có thể tin tưởng rằng chẳng lâu nữa hạnh số sẽ được hanh thông. Ý quẻ nói rằng: muốn đạt được mục tiêu phải nên cố công vượt qua những khó khăn thì sẽ thành công mỹ mãn, như trong quẻ thơ đã dạy ta một cách rõ ràng. Vậy sự cầu xin của bạn hãy nên cố gắng tiến tới đừng ngại gian nan thì sẽ toại nguyện mai sau, như xưa có câu nói “thực đắc khổ trung khổ, phương vi nhân thượng nhân”, nghĩa là chịu đựng nổi cay đắng thì mới nên người vậy. Phải cố gắng, mới nên công, sự đời không khó, chỉ khó tự nơi mình, vận hanh thông đến rồi, lo gì. Đánh số tốt. Biểu tượng: rồng. Số hên: 4, 7, 3, 47, 73, 37, 74, 34.

376.

Quẻ số 376 – TRUNG TRUNG

Địa Trạch Lâm
495

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Động hào Nhất Ngoại quái: Khôn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Sơn thượng hữu cổ tùng, đình đình xung Hán đẩu. Cán lão chi cánh trường, thiên địa sinh sài cữu. b. Dịch nghĩa: Trên non có sống cây tùng già, Đứng sững giữa trời sắc chẳng pha (phai) Cây chắc cành dài đâu sợ gió, Vui cùng trời đất sống lâu mà. Trên núi có cây tùng già, đứng sừng sững giữa trời. Cây chắc cành dài, sống lâu cùng với trời đất c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Chí lâm. Vô cữu” (Lấy chí hướng để xử lý sự việc. Hào này không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng bền bỉ, lâu dài. Trong cuộc sống phải có chí hướng lâu dài, không nên thay đổi công việc làm ăn liền liền, vì như vậy sẽ khó tạo được căn cơ. Cây tùng già sống trên nhúi cao, phải chịu đựng sương gió, nhưng cây tùng ấy thân chắc, cành dài thì sợ gì gió sương. Những mưu cầu của bạn bắt đầu có gặp phải khó khăn gì, vẫn cứ cố gắng làm, tương lai ắt sẽ xán lạn. Mọi việc sẽ như ý muốn. Quẻ này có tượng mía già càng ngon, gừng già thêm cay. Người lão thành kinh nghiệm, nhất cử nhất động tất nhiên không sơ sót, không coi thường. Đây là quẻ có ý khuyên răn ta nên ít khi thay đổi công việc làm ăn. Quẻ thơ tả cảnh tình của bạn, như cây tùng già sống trên núi cao, tuy hơi chịu với sương gió, nhưng cây tùng ấy cây chắc, cành dài gió sương chẳng làm gì được. Và cây vẫn sống cùng trời đất trải qua bao biến
496

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh chuyển. Nghĩa là trong những việc cầu mưu của bạn dầu có gặp phải khó khăn cũng chẳng đáng kể. Vậy những việc cầu xin của bạn hãy cố gắng làm đi, tương lai ắt thấy một tiền đồ sáng rạng như ý muốn đó. Tốt đẹp quá dày dạn, quá kinh nghiệm, chẳng sợ tai ương, họa hại. Tương lai vững, giàu sang. Đánh số hạp. Số hên: 5, 7, 3, 57, 73, 37, 75, 53.

377.

Quẻ số 377 – HẠ THƯỢNG

Địa Trạch Lâm Động hào Ngũ Ngoại quái: Khôn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Phỉ báng ngôn vật kế, luận đáo đầu lai, số dĩ định, Lục lục phù sinh, bất như an phận. b. Dịch nghĩa: Những lời phỉ báng kể làm chi, Tốt xấu cuối cùng số đã ghi. Lăn lóc trần gian trong cuộc sống, Đâu bằng an phận chẳng lo gì. Những lời phỉ báng kể mà làm gì, nói cho cùng thì việc gì số cũng đã định. Cuộc sống nổi trôi trong trần giam, sao bằng sống an phận. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Tri lâm. Đại quân chi nghi. Cát.” (Dùng cái trí hiểu biết để xử lý sự việc, chỉ có bậc đại quân mới làm được. Hào này cát lợi.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về cầu toàn thì hỏng. Đời người trên cõi thế, kiếp sống có là bao. Vì vậy người được quẻ này
497

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh biết tiến thì cũng phải biết thoái, lui một bước mà suy nghĩ cặn kẽ rồi hãy tính chuyện chấn hưng cơ đồ. Cầu danh, cầu tài đều được, nhưng phải uyển chuyển. Quẻ này chủ cầu toàn mà hỏng. Tâm đã mệt sức lại nhọc chi bằng tìm cách giữ mình cho cẩn thận yên phận. Huống hồ nhân sinh trên cõi thế, kiếp sống có là bao. Bởi thế, người xin được quẻ này nên cần biết lui một bước về mà suy tưởng rồi hãy mong tái đồ. “Mạng trung hữu thời chung tu hữu, mạng trung vô thời mạc cưỡng cầu” Đó là câu nói của tiền nhân để lại cho chúng ta, nghĩa là số mình có tự nhiên phải có. Trái lại số mình không có mà cố cầu cho có đi nữa rút cuộc vẫn trả là số không, và đó cũng là ý quẻ này đấy. Vậy bạn hãy căn cứ bài thơ trên, tự suy tính mà hành sự, rất hữu ích hơn cho bạn đó. Số mệnh định sẵn, lo lắng vô ích, đừng bồn chồn chẳng ích gì. Đánh số hạp. Số hên: 3, 7, 6, 37, 73, 76, 67, 36.

378.

Quẻ số 378 – TRUNG TRUNG

Địa Trạch Lâm Động hào Lục Ngoại quái: Khôn Nội quái: Đoài a. Nguyên văn: Nhất đầu trư, khả tế thiên địa. Tuy táng thân, diệc toán hảo xứ b. Dịch nghĩa: Phận heo đành chịu số này, Cúng trời cúng đất, tan thây giúp người. Dù hy sinh, cũng nên cười, Giúp người cứu thế, chẳng vùi phẩm danh.
498

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Một con heo có thể dùng để tế trời cúng đất. Tuy mất mạng nhưng cũng có chỗ tốt của nó. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Đôn lâm. Cát, vô cữu” (Dùng hậu đãi để xử lý sự việc. Hào này tốt đẹp, không có tai họa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về xử sự phải hậu hỹ với người. Vật gì dù có nhỏ nhoi kém cỏi đến đâu cũng có chỗ hữu ích của nó. Người nào được quẻ này đôi lúc nên hy sinh cái nhỏ để được cái lớn. Quẻ này chủ thân mình, tài mình, sức mình có thể đem cho đời dùng được. Như vậy dù có nhỏ nhoi kém cỏi đến đâu cũng còn hơn là ngồi rồi ăn không, nhàn tản rong chơi. Đứa du thủ du thực chỉ cầu mong nhàn lạc, chỉ là một đứa vô dụng mà thôi. Người nào xin được quẻ này dù có hèn mọn đến đâu, nhưng cũng có thể yên lòng được. Quẻ nói: "xưa có câu trai lớn đương gia, gái lớn đáng gả" như con heo lớn thì phải chịu số phận tan thân cúng tế vậy, chớ nên làm trái lại mà lắm phiền não. Còn duyên nợ thế nào và hạnh phúc ra sao đều tự nơi trời định. Nhưng theo quẻ cho biết, phần tình duyên của bạn ắt được hạnh phúc. Vì câu thơ chót có nói “dù hy sinh …… chẳng vùi phẩm danh”. Hãy yên lòng chẳng có gì không hay. Đôi khi nên hy sinh với đời cho tròn đạo làm người. Biểu tượng: heo. Đánh số rất tốt. Số hên: 3, 7, 77, 37, 73.

379.

Quẻ số 379 – THƯỢNG THƯỢNG

Địa Thiên Thái Động hào Nhất Ngoại quái: Khôn Nội quái: Càn

499

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh a. Nguyên văn: Dữ kỳ nhật doanh doanh, hà như sự thổn thổn. Nhật lý đa lao hình, giạ gan đa hảo mộng. b. Dịch nghĩa: Hằng ngày vất vả đã đành, Sao mà đêm vẫn tơ mành nghĩ lo. Ban ngày cực khổ quanh co, Đêm khuya yên giấc, thần cho mộng lành. Hằng ngày bận rộn làm ăn, đêm đến long vẫn đắn đo lo nghĩ. Ban ngày vất vả cực khổ, giữa đêm mơ nhiều giấc mộng đẹp. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Bạt mạo như kỳ vị, chinh cát.” (Nhổ rễ cỏ tranh phải nắm cả bụi, đi chinh phạt thì tốt lành.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về ở đời tốt hay xấu là do cách nghĩ và cách làm của mình. Người được quẻ này nên suy nghĩ cẩn thận mà chọn lấy điều hay, bỏ đi điều dở. Những mưu cầu của bạn cứ làm, chớ nên suy nghĩ và đắn đo quá. Phàm làm việc gì cũng phải nắm vững toàn bộ vấn đề, có vậy mới lường được bất trắc có thể xảy ra. Cầu tài, cầu danh đều được. Quẻ này cho biết lao tâm chẳng bằng lao lực. Lao tâm thì nhiều lo nghĩ, lao lực thì lắm mộng lành. Người xin được quẻ này nên suy nghĩ cẩn thận mà chọn lấy điều hơn, bỏ đi điều dở, không nên bắt cá hai tay. Những việc cầu mưu của bạn, ý quẻ mách rằng: cứ làm, chớ nên suy nghĩ và đắn đo quá, e sanh ra nản chí thì không hay, cho nên quẻ có hai câu sau như trên để khuyên bạn là tất cả công cầu mưu, cứ để nó tự nhiên phát triển, và đừng quá bận tâm. Sau sẽ được yên vui. Cứ tính, đừng lo làm gì. Càng lo càng quẩn trí, Đánh số hạp ít. Số hên: 8, 7, 3, 87, 73, 37, 78.

500

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh 380. Quẻ số 380 – TRUNG TRUNG

Địa Thiên Thái Động hào Nhất Ngoại quái: Khôn Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Đông phong lai, hoa tự khai. Đại gia xướng thái, sướng ẩm tam bôi. b. Dịch nghĩa: Trời quang đãng, thổi gió đông, Bông hoa tự nở ruộng đồng xanh tươi. Cùng nhau mừng rỡ một hơi, Ba ly hả dạ cuộc đời hân hoan. Gió Đông thổi đến, bông hoa tự nở rộ. Mọi người cùng nhau mừng rỡ, sung sướng uống ba chung. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Bao hoang, dụng hằng hà, bất hà di, bằng vong. Đắc thượng ư trung hành.” (Bơi qua sông bằng trái bầu rỗng, không bị chìm, nhưng vẫn mất tiền của. Về sau được người khác giúp đỡ ở giữa đường.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về thời bĩ đã qua, vận tốt sẽ về, có phúc thì cùng hưởng. Việc mưu cầu của bạn ắt sẽ được toại nguyện trong nay mai. Cầu tài, cầu danh đều được, nhưng phải cố công nhiều. Quẻ này tượng thời đã tới vận đã về, có phúc thì cũng hưởng, khen đẹp, nhậu nhẹt thật là cảnh vui dướng đến cực độ. Đây là một trong những quẻ thượng cát mà người xin được quyết phải bằng lòng kiếp sống thời vận của mình.

501

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Thời vận của bạn hiện nay. Quẻ cho rằng như gió đông đến bông hoa tự nở, cùng mừng rỡ và uống cạn hai ly vui sướng cuộc đời, nghĩa là nói vận trình của bạn đã đến lúc hanh thông, gặp may mắn như gió đông, bông nở đẹp. Như thế, việc cầu xin của bạn ắt sẽ được toại nguyện nay mai, nhứt là việc “tiểu đăng khoa” chắc mẩm trong tay rồi. Cuộc đời lên hương, thỏa giấc mộng hường. Đánh số hạp. Số hên: 9, 7, 3, 97, 37, 73, 79.

381.

Quẻ số 381 – TRUNG THƯỢNG

Địa Thiên Thái Động hào Tam Ngoại quái: Khôn Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Sơ thực ẩm thủy, lạc tại kỳ trung. Cao lương mỹ vị, phản sử tâm mông. b. Dịch nghĩa: Uống nước ăn rau vẫn vui, Cao lương mỹ tửu chứa mùi hôi tanh. Làm ăn trung thực mới thành, Được tiền phi nghĩa, phải giành khổ đau. Uống nước ăn rau vẫn có cái vui trong đó. Còn dùng cao lương mỹ vị thì ngược lại, nó khiến cho cái tâm bị mê muội. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Vô bình bất bí, vô vãng bất phục, gian trinh vô cữu, vật tuất kỳ phu, vu thực hữu phúc.” (Không có gì bằng phẳng mà không

502

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh nghiêng lệch, không có gì đi mãi mà không trở lại, bói hỏi về sự gian nan thì không tai vạ, chớ lo nghĩ về việc bị phạt, chỉ là ăn mà có rượu tế.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về cuộc đời lúc này lúc khác, không thể suôn sẻ mãi được. Người được quẻ này nên an bần lạc đạo là hơn. Phàm mưu tính làm việc gì, điều cần thiết nhất là đừng có cao vọng quá, hãy nên tính kỹ lưỡng. Quẻ này chủ khuyên ta nên kiệm ước trong cách dưỡng sinh. Ăn uống có thanh đạm thì thân mới khoan khoái dễ chịu, thân có khoan khoái dễ chịu thì tâm mới an nhàn thoải mái. Càng huy hoắc, xa xỉ, tinh thần càng rối loạn mờ ám. Người nào xin được quẻ này thì nên an bần lạc đạo là hơn. Hai câu đầu của quẻ là cố ý khuyên bạn phàm mưu tính việc làm ăn gì, điều cần nhứt là đừng nuôi dục vọng cao, và muốn cao mà lại thành thấp chẳng ích lợi gì đâu. Cũng như hai câu sau càng nói rõ kết quả sự ham muốn cao sang. Vậy những việc cầu mưu của bạn, hãy nên tính kỹ, và phải bớt lòng tham thì mới nên công. “Quân tử thực vô cầu bảo, cư vô cầu an” : để nói lên cái chí của họ, ăn chẳng cần no, ở cũng chẳng cần yên, tỏ ra cái ý chẳng tham vọng, vừa đủ là được. Chớ mong cầu nhiều. Đánh số hạp ít. Số hên: 38, 83, 3, 8, 30, 80.

382.

Quẻ số 382 – TRUNG THƯỢNG

Địa Thiên Thái Động hào Tứ Ngoại quái: Khôn Nội quái: Càn a. Nguyên văn:

503

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Hoàng ngưu tịch thổ, đại lục khai cương. Lưỡng thành thời hậu, cốc mễ doanh thường. b. Dịch nghĩa: Bò vàng khẩn đất làm mùa, Cấy cày vất vả, giỡn đùa vui tươi. Chờ khi gặt hái đến thời, Ắt đầy kho gạo, hả cười hân hoan. Bò vàng khai khẩn đất, cố sức cấy cày. Mùa màng tươi tốt, lương thực đầy kho. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Phiên phiên, bất phú dĩ kỳ lân. Bất giới dĩ phu.” (Bôn ba qua lại không ngừng, không thể giàu có vì bị láng giềng trộm cắp. Do không biết cảnh giác ngăn ngừa.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về lao khổ lúc đầu thì về sau được yên vui. Người được quẻ này khi gặp việc cần nên hăng hái hoạt động, nhìn xa trông rộng, cẩn thận đề phòng, có như thế mới bảo toàn được thành quả do mình tạo ra. Quẻ này khuyên ta nên có chuyên cần lao khổ lúc đầu thì về sau thế nào cũng được yên vui. Người bói được quẻ này khi gặp việc cần nên tranh thủ hăng hái hoạt động chớ có lui bước lại sau. Có như thế thì khỏi phụ chí bình sinh của mình. Theo ý quẻ nói công việc cầu xin của bạn hãy nên cố sức chăm lo như con bò khẩn đất làm mùa, sau này sẽ đạt thành mỹ mãn, gạo lúa đầy kho, chẳng lo mất mát đi đâu, và mặt khác, vận thời từ nay về sau sẽ được hanh thông rồi không còn gì đáng lo đấy. Có chí thì nên, có công mài sắt có ngày nên kim. Đánh số rất tốt. Số hên: 1, 8, 3, 18, 81, 83, 38, 23.

383.

Quẻ số 383 – TRUNG TRUNG

504

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Địa Thiên Thái Động hào Ngũ Ngoại quái: Khôn Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Xà khả hóa long, đầu giác tương xuất. Bình địa nhất thanh lôi, phương hiển long xà lục.. b. Dịch nghĩa: Rắn này có thể biến thành rồng, Sừng nó mọc ra có thấy không. Chờ lúc trời ban một tiếng sấm, Long xà mới hiển sức kinh hồn. Rắn này có thể biến thành rồng, đầu nó đã mọc hai sừng. Đất bằng bỗng nổi sấm sét, lúc đó mới rõ là rồng hay rắn.. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:

Lời quẻ nói “Đế Ất quy muội, dĩ chỉ, nguyên cát.” (Đế Ất gả em gái, có phúc trạch. Hào này rất tốt đẹp.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về tài năng thực mới là điều quan trọng, sự nghiệp hoàn toàn là do mình tạo ra. Những mưu cầu của bạn sắp được toại ý và sự thành tự sẽ rất tốt đẹp. Bạn hãy cố sức, chỉ cần có người đề bạt là công danh sẽ rỡ ràng. Cầu tài, cầu danh đều được. Quẻ này chủ công sức ngầm chứa hoàn toàn là do tự một mình mình. Bỗng sừng đầu xuất hiện (ý nói lúc gặp thời thi thố được tài năng), đấy là lúc công thành danh toại, thời vận tốt lành với mình. Người xin được quẻ này rất nên súc tích lực lượng để chờ thời. Những sự cầu mưu của bạn sắp được toại ý và sự thành tựu là rất tốt đẹp, vì quẻ có tả cảnh công việc cầu mưu như con rắn sắp hóa thành

505

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh rồng, đó là ẩn chỉ trong công việc sắp được may mắn và thành đạt đấy.Vậy, bạn hãy cố sức mà làm sau này sẽ thấy được kết quả tốt đẹp. Hanh thông. Chỉ cần người đề bạt là công việc hay thanh danh sẽ rỡ ràng, ví như con rắn đang chờ một tiếng sấm vậy. Biểu tượng: rồng, rắn. Đánh số tốt. Số hên: 2, 8, 3, 83, 32, 38, 23.

384.

Quẻ số 384 – HẠ TRUNG

Địa Thiên Thái Động hào Nhất Ngoại quái: Khôn Nội quái: Càn a. Nguyên văn: Cửu Hoa sơn đỉnh, tử khí đằng đằng. Dị tận nhất chu, thủ khứ tiền hành. b. Dịch nghĩa: Cửa huê đỉnh núi khí trùng trùng, Nếu hỏi vận trình nào khả thông. Trên có một thuyền để sẵn đó, Đem đi vượt biển ắt nên công. Đỉnh núi Cửu Hoa, khí thế đằng đằng. Một chiếc thuyền lênh đênh đâu có dễ, nhưng cứ tiến đến phía trước. c. Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân: Lời quẻ nói “Thành phục vu hoàng, vật dụng hoành sự, tự ấp cáo mệnh, trinh lận.” (Tường thành đổ xuống hào nước, chớ xuất binh, từ ấp báo lên như vậy. Hào này có khó khăn.) Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này chủ về chí cao nghiệp cả, việc lớn có thể thành. Người được quẻ này nhất định sẽ có tiền trình tốt

506

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh đẹp, nhưng phải trải qua nhiều gian nan, thử thách. Bạn muốn thành đạt sở cầu, thì phải cố sức và gan dạ tiến tới, mới có thể toại nguyện. Quẻ này chủ ở địa vị cao mà vương cao, việc lớn có thể thành. Rất có ích chứ, không có gì trở ngại sai lầm cả. Người bói được quẻ này nhất định phải có tiền trình tốt đẹp. Quẻ nói: bạn muốn giải quyết hay muốn thành đạt được sở cầu, thì phải cố sức và gan dạ mạnh tiến mới toại nguyện như ý, như quẻ thơ trên đã tả, phải leo lên đỉnh núi, mới lấy được chiếc thuyền để vượt biển, đó không phải mách ta phải cố gắng và gan dạ sao? Vậy bạn nên phấn khởi tinh thần, cố gắng nhắm vào việc đã định mà đi, ắt sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Khó khăn, mà cố gắng vượt qua thì sự thành quả càng tốt đẹp hơn. Đánh số hạp ít. Số hên: 38, 83, 33, 3, 8.

507

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh

II.

CÁCH LẤY QUẺ

"Khổng Minh Thần Toán" là một danh tác của Khổng Minh, vị quân sư của Lưu Bị đời tam quốc và có thể nói cũng là vị quân sư mọi triều đại về sau của Trung Hoa. Tư cách "quân sư của mọi triều đại" ấy dĩ nhiên là do cái sở học uyên bác của ông về dịch lý Ðông phương, và "Khổng Minh Thần Toán" chính là tác phẩm độc nhất của ông về môn học ấy. Sách này trải qua bao nhiêu thế kỷ, đã vẫn là một thứ kim chỉ nam cho mọi tầng lớp người ở Trung Hoa cũng như ở các quốc gia Á Châu chịu ảnh hưởng của nền văn hóa nước này. Ðiều đặc biệt là ngoài giá trị thần toán-giá trị dịch lý, rất đổi linh diệu. "Khổng Minh Thần Toán" còn bao hàm một giá trị đạo lý sâu xa, cái giá trị đạo lý của Ðông phương đúc kết từ tam giáo. Chỉ mỗi cái giá trị đạo lý này cũng đã thừa khả năng để đưa người đời vượt qua mọi cảnh huống tối tăm, để tự mình thắp đuốc lên mà đi tới miền tươi sáng"... (Theo tác giả Trần Ðại Bính) Muốn xin quẻ cầu tài, công danh, sự nghiệp, thi cử, đi xa hay muốn điều mình cầu được ứng nghiệm, người cầu tâm phải thành, thân phải sạch. Người cầu đốt hương thỉnh nguyện, khấn vái Thánh Thần nhờ chỉ dẫn sở nguyện của mình. Có một số cách lập quẻ như sau: 1. Cách 1: (Theo Trần Đại Bính) Dùng 8 đồng xu, trong đó chọn một đồng có đánh dấu riêng (dán giấy hay vạch sơn…). Ðể 8 đồng vào lòng bàn tay, úp kín lại, xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Quy hướng Phật Đạo Nho tam tổ sư, thánh hiền thượng cổ, khẩn thỉnh Hán triều Quân sư Gia Cát Võ Hầu Khổng Minh đại thánh. (Ba lần)

508

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh - Đệ tử tính (họ)… danh (tên)… niên tuế (tuổi)… ngụ tại... khấu đầu xin Gia Cát Võ hầu Khổng minh đại thánh giáng lâm ban cho một quẻ về viêc… Gieo lần lượt từng đồng, tìm ngọai quái rồi gieo lần lượt từng đồng tìm nội quái. Căn cứ vào đồng xu có đánh dấu gieo được vào lần thứ mấy mà xác định tên quẻ: 1- Càn, 2 - Ðòai, 3 - Ly, 4 - Chấn, 5 - Tốn, 6 - Khảm, 7 Cấn, 8 – Khôn. Tiếp đến dùng 6 đồng xu trong đó có một đồng xu đánh dấu riêng, gieo lần lượt từng đồng tìm hào động. Ví dụ: Gieo lần 1: đồng xu có đánh dấu xuất hiện ở lần thứ 3: tìm được ngọai quái là Ly. Gieo lần 2: đồng xu có đánh dấu xuất hiện ở lần thứ 5: tìm được ngọai quái là Tốn. Gieo lần 3: đồng xu có đánh dấu xuất hiện ở lần thứ 2: Tìm được hào động là 2. Như vậy ta gieo được quẻ Hỏa Phong Ðỉnh, hào 2 (có thể ghi là Ly Tốn 2). Tra trong đáp án 384 hào của 64 quẻ, ta có lời giải đoán: Ý mê kỷ bất mê Sự khoan tâm bất khoan Yếu tri đoan đích tín Do cách lưỡng trùng sơn. Lời bàn: Mê hay ngộ, dễ hay khó là do chính mình. Trong hoàn cảnh mê mà biết ngộ là tốt, Ðứng trước hoàn cảnh khó khăn mà có lòng kiên định, sáng suốt, thì có thể chuyển khó thành dễ, đổi nguy ra an. Ðường đi dễ không phải vì không gặp ngăn sông cách núi mà dễ vì lòng người không ngại núi e sông.
509

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Chiếm được quẻ này, người còn đang ở trong tình trạng khó khăn, nghi ngại, trong lòng những mong đủ tin tức để có thể dực vào đó mà quyết định nhưng tin tức chờ mong kia vẫn chưa tới được vì sự cách trở sơn khê. Vậy hãy đợi thời cơ, chừng nào có đủ "thiên thời, địa lợi" rồi hãy ra tay hành động. 2. Cách 2: (Theo www.vietshare.com) Dùng 3 đồng xu, gieo lần lượt 6 lần, mổi lần gieo 3 đồng, tìm 6 hào (tương tự gieo quẻ Dịch Dã Hạc). Tiếp đến dùng 6 đồng xu, gieo lần lượt từng đồng tìm hào động. Xác định được quẻ, hào số, tra trong đáp án ta được lời đoán. 3. Cách 3: (Theo Bùi Hạnh Cẩn) Dùng 10 mảnh bìa hình vuông, trên mỗi bìa, ghi một số từ 0 đến 9, gọi là ô số. Bỏ 10 ô số vào một cái hộp. Khi muốn tìm thẻ, hãy xóc đều, đưa lên ngang trán và thầm khấn. Quy hướng Phật Đạo Nho tam tổ sư, thánh hiền thượng cổ, khẩn thỉnh Hán triều Quân sư Gia Cát Võ Hầu Khổng Minh đại thánh. (Ba lần) - Đệ tử tính (họ)… danh (tên)… niên tuế (tuổi)… ngụ tại... khấu đầu xin Gia Cát Võ hầu Khổng minh đại thánh giáng lâm ban cho một quẻ về viêc… Lần 1: Nhặt một ô bất kỳ. Nếu được các số 0,1,2,3 thì ghi đúng số. Nếu được các số từ 7-9 thì ghi đúng số 0. Ta được chữ số hàng Trăm. Ví dụ được thẻ số Lần 2: Bỏ ô số vào hộp, xóc lại và nhặt một ô. Ðược số nào ghi số đó. Nếu được số 9 thì ghi là 0. Ta được chữ số hàng Chục. Ví dụ được thẻ số 3.

510

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Lần 3: Bỏ ô số vào hộp, xóc lại và nhặt một ô. Ðược số nào ghi số đó. Nếu được số 9 thì ghi là 0. Ta được chữ số hàng Ðơn vị. Ví dụ được thẻ số 4. Như vậy người chiếm được thẻ số 134. Tìm số 134 trong sách, sẽ được lời dự báo. Nhận xét: cách lập quẻ này như tác giả Bùi Hạnh Cẩn trình bày có phần không đúng vớI nguyên tắc xử lý số lớn như phương pháp lập quẻ Mai Hoa hay Hà Lạc. Theo cách này, khả năng lấy được thẻ có chữ số hàng trăm là 0 rất cao: 70% trong khi khả năng lấy được thẻ có chữ số hàng trăm là 1,2 hoặc 3 - mỗi trường hợp là 10%. 4. Cách 4: (Theo Bùi Hạnh Cẩn) Người chiếm quẻ viết ra ba từ tiếng Việt hoặc 3 từ tiếng nước ngòai (theo âm Latinh) sau đó đếm số chữ cái của từng từ và viết chữ số cho hàng trăm, chục và đơn vị. Nếu được số không lớn hơn 384 thì lấy số đó làm số thẻ, nếu được số lớn hơn 384 thì lấy số đó trừ dần cho 384 cho đến khi được số không lớn hơn 384 làm số thẻ của quẻ cần tìm. Ví dụ: KIỀU NGUYỆT NGA. - Số chữ cái của từ KIỀU : 4 - Số chữ cái của từ NGUYỆT : 6 - Số chữ cái của từ NGA : 3 Ðược số 463 lớn hơn 384 nên phải trừ đi 384, được 079 là số thẻ cần tìm (hào số 1 của quẻ Trạch Phong Ðại quá). 5. Cách 5: (Theo Kỳ Anh)

511

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh Bạn dùng mười chiếc đũa tre, ở đầu gốc khắc vào mỗi chiếc đũa một con số từ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đến 9. Đầu tiên, bạn thắp một nén nhang thơm, mắt nhắm tĩnh tâm, thành tâm khấn rằng: - Quy hướng Phật Đạo Nho tam tổ sư, thánh hiền thượng cổ, khẩn thỉnh Hán triều Quân sư Gia Cát Võ Hầu Khổng Minh đại thánh. (Ba lần) - Đệ tử tính (họ)… danh (tên)… niên tuế (tuổi)… ngụ tại... khấu đầu xin Gia Cát Võ hầu Khổng minh đại thánh giáng lâm ban cho một quẻ về viêc… Khấn xong, lòng thành luôn nghĩ về việc đang mưu cầu, hai tay cầm hai ống đựng mười chiếc đũa tre có khắc các chữ số như đã nói ở trên đưa lên ngang trán, lắc mạnh cho đến khi nào văng ra một chiếc đũa, số tên đũa lắc ra lần đầu là số hàng trăm, lắc ra lần thứ nhì là số hàng chục, lắc ra lần thứ ba là số hàng đơn vị. Sau khi được ba con số là biết được quẻ, cứ theo lời giải đoán mà định việc muốn hỏi. 6. Cách 6:
(Theo Bí Bản Gia Cát Thần Số)

1.- Chọn ba chữ:- Người muốn xem quẻ, trước phải chọn ra “ba chữ” gì mình chợt nghĩ ra. Chỉ được chọn ba chữ, không được dùng hai hay bốn chữ. 2.-Cách tính toán:- Dựa vào số nét của ba chữ đã cho để mà tính ra con số tìm được. Cách tính có ba bước: a/- Chữ thứ nhất lấy làm hàng trăm, chữ thứ nhì lấy làm hàng chục, chữ thứ ba lấy làm hàng đơn vị. Ví dụ chọn ba chữ là :- “Hữu Tự Thống” (佑 咱 統). Ta có: 佑 hữu :số hàng trăm 咱 tự : số hàng chục
512

KHỔNG MINH THẦN SỐ______________________________Kỳ Anh 統 thống :số hàng đơn vị b/- Số nét bút chỉ tính từ 1 đến 9 thôi. Nếu là 10,20,30 v.v... thì tính là số không. Nếu số nét lớn hơn 10 thì trừ cho 10, lớn hơn 20 thì trừ 20 v.v…còn lại số lẻ lấy đó mà tính. Trong ví dụ trên, ta có:佑 hữu :7 nét 咱 tự : 9 nét 統 thống :12 nét trừ đi 10 còn lại 2 Vậy thành ra kết quả:佑 hữu :hàng trăm là 7 咱 tự : hàng chục là 9 統 thống : hàng đơn vị là 2 Thành con số :- 792 (bảy trăm chín mươi hai) c/- Lấy con số 384 quẻ làm chuẩn. Lớn hơn số nầy thì trừ cho 384, trừ cho đến lúc nhỏ hơn 384 là được. Trong ví dụ trên, ta lấy 792 trừ 384 còn 408, trừ tiếp cho 384 ta còn lại 24. Lấy số 24 làm số quẻ để đoán. (*Ghi chú của người dịch:- Nếu vị nào không biết chữ Hán, cách tốt nhất là chọn ba con số tùy ý. Miễn mình thành tâm, phước chí tâm linh, sẽ được linh nghiệm--NT)

513

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful