TUGASAN KRT3013 TMK..

1.

Tugasan 1A - Forum 10% -tarikh akhir 3/10/2011

2.

Tugasan 1B – Esei 20% - Secara individu - Cara hantar emel kepada pensyarah mengikut Kumpulan - 4 hingga 5 m/s sahaja dalam format pdf/doc/mana-mana format yg bersesuaian Soalannya:

Teknologi komputer dikatakan dapat membantu proses P&P di bilik darjah .Sebagai guru di sekolah rendah,jelaskan isu berikut: 1. Kenalpasti masalah pengajaran di dalam bilik darjah 2. Kaitkan bagaimana teknologi komputer dapat membantu menyelesaikan masalah dalam (1)

3.

Tugasan 1C – Pembangunan Blog 30% - Blogger - Link blog perlu diletakkan dalam MyGuru

- Markah akan di beri mengikut perkembangan blog - Tarikh akhir 12/Dis/2011