RENAULT a ales ELF

Motoare toate tipurile

ELF EXCELLIUM LDX 5W-40 Performanþe optime, protecþie maximã în condiþiile cele mai severe Toate tipurile de conducere ELF EVOLUTION SXR 5W-40 Performanþe optime Toate tipurile de conducere

ACEA A3 / B3 / B4

ACEA A3 / B3 / B4

Motoare pe benzinã ºi GPL toate tipurile cu excepþia 2.0T Renault Sport Motoare toate tipurile cu excepþia 2.0T Renault Sport

ELF EVOLUTION SXR 5W-30 Economie de carburant, protecþia motorului ºi a mediului înconjurãtor Toate tipurile de conducere ELF COMPETITION ST 10W-40 ELF TURBO DIESEL 10W-40 Alþi lubrifianþi omologaþi RENAULT, pentru utilizare normalã

ACEA A5 / B5

ACEA A3 / B3 ACEA B3 / B4

Cutie de viteze mecanicã cu 5 sau 6 viteze Cutie de viteze automatã

TRANSELF TRJ 75W-80 RENAULTMATIC D3 Syn

API GL5 DEXRON III

RENAULT vã recomandã lubrifianþii omologaþi ELF. Pentru completãrile sau schimburile de ulei, vã recomandãm sã utilizaþi uleiuri originale. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT sau vizitaþi site-ul www.lubrifiants.elf.com

Bine aþi venit la bordul noului dumneavoastrã autoturism RENAULT
Acest manual de întreþinere ºi utilizare vã oferã informaþii care vã permit: • sã vã cunoaºteþi bine autoturismul RENAULT ºi, în acelaºi timp, sã beneficiaþi din plin, în condiþii optime de utilizare, de toate perfecþionãrile tehnice cu care este dotat. • sã obþineþi permanent o funcþionare optimã prin simpla, însã riguroasa respectare a sfaturilor privitoare la întreþinere. • sã faceþi faþã, fãrã a pierde timp în mod inutil, unor incidente minore care nu necesitã intervenþia unui specialist. Timpul pe care îl consacraþi citirii acestui manual va fi compensat de informaþiile pe care le veþi obþine ºi de noile dotãri pe care le veþi descoperi. Dacã doriþi sã obþineþi informaþii suplimentare, specialiºtii din reþeaua RENAULT vor sta la dispoziþia dumneavoastrã pentru a vã furniza toate datele necesare.

Pentru a vã ajuta în lectura acestui manual, veþi gãsi simbolul urmãtor: Pentru a indica un risc, un pericol sau un avertisment de siguranþã.

Descrierea modelelor prezentate în acest manual s-a fãcut pornind de la caracteristicile tehnice cunoscute la data conceperii documentului. Manualul cuprinde ansamblul echipamentelor (standard sau opþionale) existente pentru aceste modele, prezenþa lor pe vehicul depinzând de versiune, de opþiunile alese ºi de þara de comercializare a vehiculului. În acest document pot fi descrise de asemenea echipamente ce urmeazã sã aparã în cursul anului.

Vã urãm drum bun la volanul autoturismului dumneavoastrã RENAULT.
Reproducerea sau traducerea, chiar ºi parþialã, este interzisã fãrã aprobarea scrisã a RENAULT, 92100 Billancourt 2003.

0.01

Privire de ansamblu rapidã
• Presiune umflare pneuri .............................................................................. 0.04 - 0.05 • Cartelã RENAULT: utilizare ..................................................................... 1.02 ➟ 1.08 • Sisteme de siguranþã pentru copii ............................................................. 1.32 ➟ 1.42 • Martori luminoºi (tablou de bord) ............................................................. 1.44 ➟ 1.71 • Pornire/oprire motor .................................................................................... 2.03 - 2.04 • Conducere .................................................................................................. 2.02 ➟ 2.32 Sistem de control al presiunii pneurilor ............................................... 2.13 ➟ 2.16 Control traiectorie: E.S.P. ................................................................................. 2.17 Sistem antipatinare: A.S.R. .................................................................... 2.18 - 2.19 Asistare la frânare de urgenþã ........................................................................... 2.22 Regulator-limitator de vitezã ................................................................. 2.23 ➟ 2.28 • Încãlzire/aer condiþionat ............................................................................ 3.02 ➟ 3.16 • Capota motorului/întreþinerea .................................................................... 4.02 ➟ 4.14 • Sfaturi practice (înlocuirea becurilor, siguranþelor, depanare, anomalii de funcþionare) ........................................................................... 5.02 ➟ 5.37

0.02

........... 0.......... Confortul dumneavoastrã Întreþinerea vehiculului Sfaturi practice ........................................................................................................................... ..................... ................................................................................................................................S U M A R Capitole ...................................... ......................... Caracteristici tehnice Index alfabetic .................................................................... Faceþi cunoºtinþã cu vehiculul dumneavoastrã Conducerea vehiculului 1 2 3 4 5 6 7 ........................................................................................03 ........

5 J 16 6.2 2.4 2.0 2. condiþiile de montare a lanþurilor pe vehicul.5 dCi 2.0 16V .5 J 15 6.3 2.1.4 2.0 2.2 2.2 6.0 2.5 J 17 2.5 J 15 6. (1) Particularitãþile vehiculelor utilizate la sarcinã maximã (Greutate Maximã Admisã cu Încãrcãturã) ºi care tracteazã o remorcã.5 2.3 2.4 16V 1.PRESIUNE UMFLARE PNEURI (bari sau kg/cm² la rece) Versiuni Dimensiuni pneuri 1.2 2. în funcþie de versiuni.3 2.0 2.0 2.0 2.5 Siguranþa pneurilor ºi montarea lanþurilor Consultaþi paragraful „pneuri“ din capitolul 5 pentru a afla condiþiile de întreþinere ºi. Pentru aflarea greutãþilor.5 J 17 6.5 J 17 Dimensiuni jante Utilizare în afara autostrãzii • Faþã • Spate Utilizare pe autostradã (1) • Faþã • Spate Roata de rezervã 2.0 2.04 .6 16V .0 2.5 J 15 6.5 J 16 6.9 dCi 195/65 R15 T 195/65 R15 H 205/50 R17 V 195/65 R15 H 205/50 R17 V 205/55 R16 V 205/55 R16 V 205/55 R16 V 205/50 R17 V 6. consultaþi paragraful „greutãþi“ din capitolul 6.4 2.1.2 2. 0.0 2. Viteza maximã trebuie limitatã la 100 km/h iar presiunea pneurilor mãritã cu 0.5 J 16 6.2 bari.2 2.0 2.4 2.

0 16V .9 dCi 195/65 R15 T 195/65 R15 T 205/50 R17 V 195/65 R15 H 205/50 R17 V 195/55 R16 V 195/65 R15 H 205/55 R16 V 205/50 R17 V 205/55 R16 V 6.5 J 16 6. în funcþie de versiuni.5 J 15 6.5 J 15 6. consultaþi paragraful „greutãþi“ din capitolul 6.5 J 17 6.05 .5 J 15 6.1. condiþiile de montare a lanþurilor pe vehicul. (1) Particularitãþile vehiculelor utilizate la sarcinã maximã (Greutate Maximã Admisã cu Încãrcãturã) ºi care tracteazã o remorcã.5 dCi 2. Viteza maximã trebuie limitatã la 100 km/h iar presiunea pneurilor mãritã cu 3 psi. Pentru aflarea greutãþilor.5 J 17 Dimensiuni jante Utilizare în afara autostrãzii • Faþã • Spate Utilizare pe autostradã (1) • Faþã • Spate Roata de rezervã 32 29 33 29 33 32 29 35 29 35 32 29 35 29 35 33 29 36 29 36 Siguranþa pneurilor ºi montarea lanþurilor Consultaþi paragraful „pneuri“ din capitolul 5 pentru a afla condiþiile de întreþinere ºi.5 J 17 32 29 32 29 32 6.4 16V 1.6 16V .5 J 16 6.PRESIUNE UMFLARE PNEURI (psi la rece) Versiuni Dimensiuni pneuri 1.5 J 16 6.1. 0.

0.06 .

..............................................................................32 ➟ 1................. utilizare......................................................................1................................42 Orã ºi temperaturã exterioarã ........................................................................................................................................................................47 Tablou de bord ......................................................80 ......................................1. 1........................ 1...... 1.....................14 Sistem antidemaraj ..............................................................................................................................................Scaune ........78 Reglare faruri .........................73 ......................... 1...... 1............................ 1......................................................74 Avertizoare sonore ºi luminoase . 1............................................................ super închidere centralizatã ............. 1..........................................................................................................................25 ➟ 1........... 1.........................29 laterale .....................................................31 la centurile faþã ...................................84 1....... 1...............................20 Centuri de siguranþã .............................................................. 1...................................13 Închidere automatã a portierelor ºi portbagajului în timpul rulãrii .......................................44 ➟ 1.........................................................................................................................75 Iluminare ºi semnalizãri exterioare .........28 la centurile spate ..........................................................................17 ➟ 1.................... 1..........60 ➟ 1..................................02 ➟ 1........................................................................................................09 ➟ 1..1.....................................Capitolul 1: Faceþi cunoºtinþã cu vehiculul dumneavoastrã Cartela RENAULT: informaþii generale........................15 ........................................................ 1...............71 Volan ..........................08 Portiere ........16 Tetiere .........72 Oglinzi retrovizoare .................... 1................79 ªtergãtor/Spãlãtor parbriz .83 ........ 1................................................................................ 1....................................... 1.....71 Calculator de bord ..............................................................................21 ➟ 1.............. 1...................................................................... 1....................................................76 ➟ 1............... 1.............................................................................................................................................43 Poziþie de conducere .............01 ............30 Pentru siguranþa copiilor ........................ 1.................................82 Rezervor carburant (alimentare cu carburant) ...... 1...........1......25 ➟ 1...................................................48 ➟ 1................24 Dispozitive de fixare complementare ..............

închiderea automatã a geamurilor acþionate electric ºi a trapei de aerisire. . mâini.. Risc de rãnire gravã. portbagajului ºi a trapei rezervorului de carburant (consultaþi paginile urmãtoare). 1. braþ. 1 2 3 4 Cartela RENAULT 1 . sau chiar deterioratã accidental. riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). Sfat Nu plasaþi cartela RENAULT într-un loc în care poate fi deformatã.02 . 3 . Acesta ar putea porni motorul sau echipamentele electrice. consultaþi paragrafele „acþionare geamuri în mod automat“ ºi „trapa de aerisire“ din capitolul 3 (în funcþie de vehicul). 2 . Utilizarea cartelei RENAULT Aceasta variazã în funcþie de mediu: atenþie la manevrarea cartelei RENAULT deoarece se poate produce blocarea sau deblocarea vehiculului prin apãsarea accidentalã pe butoane. consultaþi paragraful „pornire motor“ din capitolul 2.Cheie de rezervã integratã.Blocarea/Deblocarea portbagajului.pornirea motorului.CARTELE RENAULT: informaþii generale 24088 Cartela RENAULT permite: .blocarea/deblocarea portierelor. 4 .Blocarea tuturor portierelor ºi a portbagajului. cum este cazul când vã aºezaþi pe cartela plasatã în buzunarul de la spate al hainelor..). ca de exemplu acþionarea geamurilor. . Autonomie Cartela RENAULT este alimentatã de o baterie care trebuie înlocuitã atunci când mesajul „Schimbaþi bateria cartelei“ apare pe tabloul de bord (consultaþi paragraful „Cartela RENAULT: baterie“ din capitolul 5).Deblocarea tuturor portierelor ºi a portbagajului.

pentru blocarea sau deblocarea portierei stânga faþã atunci când cartela RENAULT nu funcþioneazã deoarece: . durata de viaþã a acesteia este în medie de doi ani.sunt folosite echipamente ce funcþioneazã pe aceeaºi frecvenþã ca ºi cartela.03 . Pentru utilizarea cheii de rezervã. . Dupã ce aþi intrat în vehicul cu ajutorul cheii de rezervã. . consultaþi paragraful „blocare/deblocare portiere“. Consultaþi paragraful „Cartela RENAULT: baterii“ din capitolul 5. la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. bateria vehiculului este descãrcatã. Defecþiunea cartelei RENAULT. 1. Asiguraþi-vã cã bateria este în stare bunã. va trebui sã aduceþi vehiculul ºi toate cartelele RENAULT alocate.bateria cartelei RENAULT este uzatã. necesar cartelã RENAULT suplimentarã În cazul pierderii sau solicitãrii unei cartele RENAULT suplimentare. introduceþi cartela RENAULT în cititorul de cartelã pentru a putea porni.CARTELE RENAULT: informaþii generale (continuare) 24089 5 4 Cheie de rezervã integratã 4 sau independentã 5 (în funcþie de vehicul) Aceasta este utilizatã în caz excepþional. pentru configurarea sistemului. Înlocuire. Puteþi utiliza maxim patru cartele pentru un vehicul RENAULT. În cazul înlocuirii cartelei RENAULT. adresaþi-vã doar Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT.vehiculul se aflã într-o zonã cu radiaþii electromagnetice puternice...

Blocarea portbagajului este semnalatã prin douã clipiri ale luminilor de avarie ºi ale semnalizatoarelor laterale dacã portierele vehiculului sunt blocate.CARTELA RENAULT CU TELECOMANDÃ: utilizare 24088 Blocare portiere Apãsaþi butonul de blocare 2. sau dacã o cartelã RENAULT se aflã în cititor. Blocarea este semnalatã prin douã clipiri ale luminilor de avarie ºi ale semnalizatoarelor laterale: . Deblocarea este semnalatã printr-o clipire a luminilor de avarie ºi a semnalizatoarelor laterale dacã portierele vehiculului sunt blocate. .o apãsare pe butonul 1 permite numai deblocarea portierei ºoferului.dacã o portierã sau portbagajul nu sunt închise corect sau au rãmas deschise. 1. portierele ºi portbagajul se închid ºi se deschid rapid iar luminile de avarie ºi semnalizatoarele laterale nu mai clipesc. 1 2 3 Deblocare portiere Apãsaþi butonul de deblocare 1. Particularitãþi (pentru anumite þãri): . Deblocare/blocare numai pentru portbagaj Apãsaþi butonul 3 pentru a debloca sau pentru a bloca portbagajul. Deblocarea este semnalatã printr-o clipire a luminilor de avarie ºi a semnalizatoarelor laterale.04 .douã apãsãri succesive pe butonul 1 permit deblocarea celorlalte portiere.

.deblocarea/blocarea portierelor. Deblocarea este semnalatã printr-o clipire a luminilor de avarie ºi a semnalizatoarelor laterale. vehiculul se deblocheazã (dacã vehiculul nu a fost deblocat de cel puþin trei zile.05 . 1. trageþi de douã ori de mânerul portierei). trapei rezervorului de carburant este posibilã dacã o cartelã se aflã în zona de acces 1.CARTELA RENAULT ÎN MOD FÃRÃ MÂINI: utilizare 2 3 1 Cartela RENAULT în mod fãrã mâini Permite în plus funcþiile cartelei RENAULT cu telecomandã. Când introduceþi mâna sub mânerul 2 al unei portiere sau dacã apãsaþi pe butonul portbagajului 3. Deblocarea portierelor ºi a portbagajului Apropiaþi-vã de vehicul având cartela RENAULT asupra dumneavoastrã. Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru. fãrã manevrare (în modul fãrã mâini): . portbagajului.ºi pornirea motorului dacã o cartelã se aflã în habitaclu (consultaþi paragraful „pornire motor“ din capitolul 2).

sau dacã o cartelã RENAULT se aflã în cititor. aveþi la dispoziþie aproximativ trei secunde pentru a acþiona mânerul portierelor fãrã ca acestea sã fie deblocate. 1. mâini. Dupã acest interval este activat din nou modul fãrã mâini iar acþionarea mânerului cauzeazã deblocarea portierelor. Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). dupã blocarea cu ajutorul cartelei RENAULT sau al butoanelor situate pe mânere. Dacã o portierã sau portbagajul nu sunt închise corect sau au rãmas deschise.. portierele ºi portbagajul se blocheazã/deblocheazã rapid iar luminile de avarie ºi semnalizatoarele laterale nu mai clipesc. Notã: prezenþa unei cartele RENAULT în zona de acces a vehiculului este obligatorie pentru a permite blocarea cu ajutorul butoanelor. Risc de rãnire gravã.CARTELA RENAULT ÎN MOD FÃRÃ MÂINI: utilizare (continuare) Dacã doriþi sã verificaþi închiderea.06 . 2 4 5 Blocarea portierelor ºi portbagajului Cu cartela RENAULT asupra dumneavoastrã. braþ. Acesta ar putea porni motorul sau echipamentele electrice (acþionarea geamurilor) riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. când portierele ºi portbagajul sunt închise.. Blocarea este semnalatã prin douã clipiri ale luminilor de avarie ºi ale semnalizatoarelor laterale. apãsaþi butonul 4 plasat pe unul din mânerele 2 sau butonul 5 al capacului portbagajului.).

Vehicul echipat cu acþionare manualã a geamurilor la portierele spate Înainte de a ieºi din vehicul.07 .SUPER ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ 24088 Pentru activarea super închiderii centralizate Vehicul echipat cu acþionare electricã a geamurilor la portierele spate . În toate cazurile Blocarea este semnalatã prin cinci clipiri ale luminilor de avarie: Notã: activarea acestei funcþii este posibilã prin douã apãsãri consecutive pe butoanele mânerelor portierelor plasate de aceeaºi parte (exemplu: stânga faþã/stânga spate sau dreapta faþã/dreapta spate). Nu utilizaþi niciodatã super închiderea centralizatã a portierelor dacã rãmâne cineva în vehicul! 1. 1 2 Super închiderea centralizatã a portierelor ºi a portbagajului (pentru anumite þãri) Aceasta permite blocarea portierelor ºi a portbagajului împiedicând deschiderea portierelor cu ajutorul mânerelor interioare (cazul spargerii geamului dupã care se încearcã deschiderea portierelor din interior).efectuaþi douã apãsãri consecutive pe butonul 1.sau efectuaþi douã apãsãri consecutive pe butonul mânerului exterior al portierelor sau al simbolului de pe portbagaj. Apãsaþi partea superioarã a comutatorului pentru a debloca portierele. . apãsaþi partea inferioarã a comutatorului 2 (martorul luminos integrat se aprinde).

a doua cartelã pãstreazã toate funcþiile. Introduceþi o cartelã în cititorul de cartelã 3 apoi apãsaþi simultan pe butoanele 1 ºi 2 ale celei de-a doua cartele. depanator. demaraþi vehiculul cu cartela RENAULT în mod nerestricþionat. În timpul utilizãrii unei cartele RENAULT cu utilizare limitatã. Pãstraþi asupra dumneavoastrã douã cartele.. Cartela RENAULT cu utilizare limitatã nu permite decât deblocarea portierei ºoferului ºi demarajul vehiculului (compartimentul de depozitare în partea pasagerului ºi portbagajul rãmân blocate).08 . Are loc o blocare a vehiculului apoi o deblocare a portierei ºoferului. Cartela RENAULT introdusã în cititorul de cartelã trece în utilizare limitatã.) veþi dori limitarea funcþionãrii cartelei RENAULT. Comanda de blocare/deblocare din interior 4 este dezactivatã în timpul utilizãrii vehiculului cu ajutorul cartelei RENAULT cu utilizare limitatã. 1. Pentru anularea utilizãrii limitate..CARTELA RENAULT ÎN MOD LIMITAT 24088 1 2 3 4 Cartela RENAULT cu utilizare limitatã (în funcþie de vehicul) În anumite situaþii (vehicul încredinþat unei terþe persoane: persoanã responsabilã cu parcarea. Nu este posibilã decât limitarea unei singure cartele RENAULT la un moment dat.

DESCHIDERE ªI ÎNCHIDERE PORTIERE Alarma pentru uitarea cartelei în cititor La deschiderea portierei ºoferului. Deschiderea din interior Acþionaþi mânerul 2. mesajul „scoateþi cartela“ apare pe tabloul de bord însoþit de un bip. 1 2 Deschiderea din exterior Dupã deblocarea portierelor sau dacã aveþi cartela RENAULT în mod de utilizare fãrã mâini asupra dumneavoastrã. Alarmã sonorã lumini uitate aprinse La deschiderea unei portiere. în cazul în care cartela a rãmas în cititor. Acestea se vor opri dupã deschiderea portierei ºoferului. Alarmã pentru portiere sau portbagaj rãmase deschise Dacã o portierã sau portbagajul sunt deschise ºi apoi închise greºit.. 1.09 . climatizare. se declanºeazã o alarmã sonorã pentru a vã avertiza cã luminile au rãmas aprinse în timp ce contactul motorului este întrerupt.) continuã sã funcþioneze. când vehiculul va atinge viteza de aproximativ 10 km/h.. luminile ºi accesoriile în funcþiune (radio. unul din mesajele „portbagaj deschis“ sau „portierã deschisã“ (în funcþie de ceea ce a rãmas deschis) va apãrea pe tabloul de bord însoþit de un martor luminos. Particularitate Dupã oprirea motorului. apucaþi mânerul portierei 1 ºi trageþi spre dumneavoastrã pânã la deschiderea portierei.

Blocarea portierelor este confirmatã de aprinderea martorului luminos integrat în comutator.. apãsaþi comutatorul 4 ºi verificaþi. 4 Siguranþã copii Vehicule echipate cu comutator 3 cu martor luminos integrat Apãsaþi pe comutatorul 3 pentru a bloca deschiderea portierelor spate ºi funcþionarea acþionãrii geamurilor spate. Aceasta ar putea pune în funcþiune acþionarea electricã a geamurilor. În caz de defecþiune. 1. dacã portierele sunt bine închise. În caz de imobilizare.10 . inversaþi imediat sensul cursei apãsând pe comutatorul respectiv. mâini.. fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave. sunteþi avertizat de un bip iar martorul luminos integrat nu se aprinde.DESCHIDERE ªI ÎNCHIDERE PORTIERE (continuare) 3 Siguranþã pasageri spate ªoferul poate bloca funcþionarea acþionãrii geamurilor ºi portierelor spate apãsând pe comutatorul 3 în dreptul desenului. Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. braþe. Alte cazuri Pentru a face imposibilã deschiderea portierelor spate din interior. din interior.).

.utilizarea comenzii de blocare/deblocare a portierelor din interior (consultaþi paragraful „comanda de blocare/deblocare din interior“ din capitolul 1). .. 1.utilizarea cheii de rezervã (integratã în cartelã sau. .. . independentã) pentru portiera stânga faþã.blocarea manualã a fiecãrei portiere. A 1 2 Utilizarea cheii de rezervã integrate 2 Scoateþi capacul A (cu ajutorul vârfului metalic al cheii de rezervã) la nivelul crestãturii 1. bateria vehiculului este descãrcatã. În anumite cazuri cartela RENAULT poate sã nu funcþioneze: .BLOCARE/DEBLOCARE PORTIERE Blocarea/deblocarea portierelor din exterior Aceasta se face cu ajutorul cartelei RENAULT: consultaþi paragrafele „cartele RENAULT“ din capitolul 1.11 .). În aceste cazuri este posibilã: . . în funcþie de vehicul. Introduceþi cheia 2 în încuietoare ºi blocaþi sau deblocaþi portiera.bateria cartelei RENAULT este uzatã.sunt folosite echipamente ce funcþioneazã pe aceeaºi frecvenþã ca ºi cartela (telefon mobil.vehiculul se aflã într-o zonã cu radiaþii electromagnetice puternice..

1. Deschiderea nu se va mai putea face decât din interiorul vehiculului. Din acest moment portiera rãmâne blocatã din exterior. înfiletaþi ºurubul 4 (cu ajutorul unui instrument de tipul unei ºurubelniþe plate) ºi închideþi portiera.12 .BLOCARE/DEBLOCARE PORTIERE (continuare) 4 3 Utilizarea cheii de rezervã independente 3 (în funcþie de vehicul) Introduceþi cheia 3 în încuietoarea portierei stânga ºi blocaþi sau deblocaþi portiera. Blocarea manualã a portierelor Când portiera este deschisã.

are loc o blocare/deblocare rapidã a acestora. martorul luminos integrat în comutator vã indicã starea blocãrii portierelor ºi portbagajului: . Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru. 1. Martor luminos al stãrii portierelor ºi portbagajului Cu contactul pus. apãsaþi mai mult de cinci secunde pe comutatorul 5 pentru blocarea celorlalte portiere sau a portbagajului. apãsaþi mai mult de cinci secunde pe comutatorul 5.martor luminos aprins. Dacã sunt transportate obiecte cu una din portiere sau portbagajul deschise: cu motorul oprit.BLOCARE/DEBLOCARE PORTIERE (continuare) Blocarea portierelor sau a portbagajului fãrã cartela RENAULT Când motorul este oprit iar o portierã faþã este deschisã. 5 Comanda de blocare/deblocare din interior Comutatorul 5 comandã simultan portierele. Dacã decideþi sã rulaþi cu portierele blocate. La închiderea portierei. apoi se stinge. portierele ºi portbagajul sunt deblocate. Deblocarea de la exteriorul vehiculului nu va fi posibilã decât cu ajutorul cartelei RENAULT. celelalte portiere ºi portbagajul vor fi blocate. portierele ºi portbagajul sunt blocate. Dacã o portierã sau portbagajul sunt deschise sau închise greºit. trebuie sã ºtiþi cã acest lucru va îngreuna accesul echipelor de salvare în habitaclu în caz de urgenþã.martor luminos stins. portbagajul ºi trapa rezervorului de carburant.13 . . Martorul luminos rãmâne aprins timp de un minut dupã blocarea portierelor.

dacã toate portierele ºi portbagajul sunt bine închise. trebuie sã ºtiþi cã acest lucru va îngreuna accesul echipelor de salvare în habitaclu în caz de urgenþã. adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. Anomalie de funcþionare La constatarea unei anomalii de funcþionare (nu are loc blocarea în mod automat. Deblocarea se efectueazã: . timp de aproximativ 5 secunde pânã auziþi douã bipuri. Pentru dezactivare Cu contactul pus.prin apãsarea butonului 1 de deblocare a portierelor. Notã: dacã se deschide una dintre portiere. .. aceasta se va bloca din nou.) verificaþi. apãsaþi pe butonul 1 de blocare electricã a portierelor.BLOCAREA AUTOMATÃ A PORTIERELOR ªI PORTBAGAJULUI ÎN TIMPUL DEPLASÃRII În primul rând. la atingerea vitezei de aproximativ 10 km/h. în primul rând. în mod automat.14 . timp de aproximativ 5 secunde pânã auziþi un bip. indicatorul integrat în butonul 1 nu se aprinde la blocarea portierelor sau a portbagajului. Dacã sunt bine închise. 1. Pentru activare Cu contactul pus.la oprire. Dacã decideþi sã rulaþi cu portierele blocate. când vehiculul va atinge viteza de aproximativ 10 km/h. apãsaþi pe butonul 1 de blocare electricã a portierelor. sistemul blocheazã în mod automat portierele ºi portbagajul.. prin deschiderea unei portiere faþã. trebuie sã decideþi dacã doriþi într-adevãr sã activaþi aceastã funcþie. 1 Principiu de funcþionare La demarajul vehiculului.

iar vehiculul nu poate demara. martorul luminos 1 lumineazã continuu câteva secunde. Vehiculul este protejat automat câteva secunde dupã oprirea motorului. martorul luminos 1 lumineazã intermitent. cablaje. Aceasta trebuie efectuatã numai de personalul calificat RENAULT. 1 1 Principiu de funcþionare La demarajul motorului. iar vehiculul este protejat. etc.SISTEM ANTIDEMARAJ Împiedicã demarajul vehiculului de cãtre persoane care nu deþin cartela RENAULT a vehiculului.15 . cititorul de cartelã lumineazã intermitent. Dacã nu este recunoscut codul. apoi se stinge (consultaþi paragraful „demaraj motor“ din capitolul 2). Martori luminoºi Martor luminos pentru protecþia vehiculului Dupã întreruperea contactului motor. 1. Orice intervenþie sau modificare efectuatã asupra sistemului antidemaraj (unitãþi electronice.) poate fi periculoasã.

În acest caz. utilizaþi. introduceþi-o în cititorul de cartelã 2.16 . cea de-a doua cartelã RENAULT (livratã împreunã cu vehiculul). apelaþi imediat la un Reprezentat RENAULT. În cazul defectãrii cartelei RENAULT (cititorul de cartelã clipeºte rapid). dacã este posibil.SISTEM ANTIDEMARAJ (continuare) 1 2 Martor luminos de anomalie de funcþionare Dacã dupã o încercare de demaraj martorul luminos continuã sã lumineze intermitent sau rãmâne aprins în permanenþã. aceasta indicã o anomalie de funcþionare a sistemului. 1. singurul autorizat sã depaneze sistemul antidemaraj. În caz de perturbãri ºi/sau nerecunoaºtere a cartelei RENAULT.

Pentru a coborî tetiera Împingeþi manual pana de fixare 1 spre înainte coborând în acelaºi timp tetiera pânã la înãlþimea doritã. aveþi grijã sã fie montatã ºi sã se afle în poziþie corectã: distanþa dintre capul dumneavoastrã ºi tetierã trebuie sã fie cât mai micã. Împingeþi manual pana de fixare 1 spre înainte coborând în acelaºi timp tetiera pânã la înãlþimea doritã. Pentru a remonta tetiera Introduceþi tijele tetierei în manºoane cu crestãturile spre înainte. Pentru a regla înclinarea În funcþie de vehicul.17 . Pentru a scoate tetiera Apãsaþi pe butonul 3 ºi ridicaþi tetiera pânã când este eliberatã. 1. Tetiera este un element de protecþie. partea superioarã a tetierei trebuie sã fie cât mai aproape de creºtetul capului. îndepãrtaþi sau apropiaþi partea A pânã ce obþineþi confortul dorit.TETIERÃ FAÞÃ A 3 1 2 Tetierã cu panã de fixare 1 : Pentru a ridica tetiera Culisaþi tetiera în sus pânã la înãlþimea doritã.

1. Poziþia de fixare Apãsaþi pe pana de fixare 1 ºi coborâþi tetiera complet. apãsaþi pana de fixare 1 ºi coborâþi tetiera. Pentru a scoate tetiera Apãsaþi pe pana de fixare 1. aveþi grijã sã fie montatã ºi sã se afle în poziþie corectã. Pentru a remonta tetiera Introduceþi tijele în manºoane.TETIERÃ SPATE 1 Poziþia de utilizare Ridicaþi tetiera la maxim ºi apoi coborâþi-o pânã se blocheazã. apoi scoateþi tetiera. Tetiera este un element de protecþie. Poziþia complet coborâtã a tetierei este o poziþie de fixare: aceasta nu trebuie folositã dacã este aºezat un pasager.18 .

vã recomandãm sã plasaþi centura pe umãrul dumneavoastrã. Pentru a regla confortul scaunului ºoferului la nivel lombar: Manevraþi butonul rotativ 4.SCAUNE FAÞÃ 1 4 2 3 Pentru avansare sau retragere Ridicaþi maneta 3 dinspre portierã pentru deblocare. 1. Pe podea (partea din faþa conducãtorului) nu trebuie sã se gãseascã nici un obiect: în cazul unei frânãri bruºte.19 . . În poziþia aleasã. eliberaþi maneta ºi asiguraþi-vã cã blocarea este corespunzãtoare. Verificaþi dacã spãtarul scaunelor este bine blocat. efectuaþi aceste reglaje în timpul staþionãrii vehiculului.în sus pentru a ridica perna scaunului. Pentru a înclina spãtarul Ridicaþi maneta dinspre consola centralã 1 ºi înclinaþi spãtarul pânã când obþineþi poziþia doritã. acesta riscã sã alunece sub pedale ºi sã împiedice utilizarea acestora. Pentru a regla înãlþimea pernei scaunului ºoferului: Acþionaþi maneta 2 de câte ori este necesar: . Din motive de siguranþã. Pentru a nu reduce eficienþa centurilor de siguranþã.în jos pentru a coborî perna scaunului.

culisaþi scaunul înapoi pânã când se blocheazã Scaune cu încãlzire Cu contactul pus. în partea ºoferului. acþionaþi comutatorul 6 al scaunului respectiv.20 .SCAUNE FAÞÃ (continuare) 5 6 Accesul la scaune (versiuni cu trei uºi) Ridicaþi maneta 5 ºi culisaþi scaunul înainte. Pentru a readuce scaunul în poziþia iniþialã (poziþie memoratã). Pe tabloul de bord apare un mesaj sau se aprinde un martor luminos integrat în comutator. 1.

CENTURI DE SIGURANÞÃ Pentru a asigura securitatea dumneavoastrã. bluzon. 1 2 Reglarea centurilor de siguranþã Menþineþi corpul lipit de spãtarul scaunului. Spãtarul scaunului trebuie reglat astfel încât braþele sã rãmânã uºor îndoite. Centurile de siguranþã incorect ajustate riscã sã provoace rãniri în caz de accident. • Reglaþi înãlþimea pernei scaunului. vã sfãtuim sã purtaþi centura de siguranþã în toate deplasãrile efectuate. Centura de bazin 2 trebuie purtatã orizontal peste coapse ºi bazin. obiectele intercalate etc.apoi ajustaþi centura de siguranþã pentru a dispune de cea mai bunã protecþie. De aceea.21 . Centura trebuie purtatã cât mai aproape de corp. • Reglaþi culisarea scaunului în funcþie de pedale. Înainte de a demara. Centura de trunchi 1 trebuie sã fie apropiatã cât mai mult de baza gâtului. În plus. 1. Scaunul dumneavoastrã trebuie dat în spate pânã la distanþa maximã compatibilã cu apãsarea completã a pedalei de ambreiaj. Acest lucru este esenþial pentru poziþionarea corectã a spatelui. Reglarea poziþiei de conducere • Aºezaþi-vã bine pe scaun (dupã ce v-aþi dezbrãcat de palton. . efectuaþi urmãtoarele: .. asiguraþi-vã cã centura de bazin nu exercitã o presiune prea mare în partea inferioarã a abdomenului fãrã a crea un joc suplimentar..mai întâi reglaþi-vã poziþia de conducere. înãlþimea pãrþii superioare a tetierei trebuie sã fie la nivelul creºtetului capului. • Reglaþi poziþia volanului.). • Reglaþi poziþia tetierei. ªi femeile însãrcinate trebuie sã poarte centura. trebuie sã respectaþi legislaþia þãrii în care vã deplasaþi. Acest reglaj permite optimizarea câmpului vizual în timpul conducerii. evitaþi hainele prea groase. Pentru siguranþã maximã. În acest caz. dar fãrã a presa asupra acestuia.

pentru a coborî centura.pentru a ridica centura. Blocare Derulaþi centura încet ºi fãrã ezitãri ºi asiguraþi intrarea cataramei 4 în închizãtorul 6 (verificaþi blocarea trãgând de catarama 4). Þineþi catarama pentru a uºura aceastã operaþie. . dar cu putere centura aproximativ 3 cm.lãsaþi apoi centura sã se retragã singurã. . acþionaþi comanda 3 în sus. 1.derulaþi din nou. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. asiguraþi-vã cã blocarea este corespunzãtoare. centura este rulatã de dispozitivul de înfãºurare. .trageþi lent.CENTURI DE SIGURANÞà (continuare) Blocare (continuare) Dacã centura este complet blocatã: . 3 1 4 6 5 6 Deblocare Apãsaþi butonul 5 al închizãtorului 6.dacã problema persistã. efectuaþi o largã întoarcere înapoi ºi derulaþi din nou. Dacã se produce un blocaj al centurii înainte de cuplare. . acþionaþi comanda 3 ºi apãsaþi simultan centura în jos. Dupã ce aþi efectuat reglajul. Reglarea în înãlþime a centurii de siguranþã Utilizaþi butonul 3 pentru a selecta înãlþimea de reglare a centurii astfel încât centura de umãr 1 sã treacã aºa cum a fost descris mai sus: .22 .

23 . Fixaþi catarama culisantã 2 în închizãtorul roºu 3 corespunzãtor. 1.CENTURI DE SIGURANÞÃ SPATE Centurã lateralã spate ºi centralã 1 Blocarea. 2 3 Centurã centralã spate Derulaþi centura încet din lãcaºul sãu 1. deblocarea ºi reglarea se efectueazã în acelaºi mod ca în cazul centurii faþã.

repoziþionaþi centura de siguranþã astfel încât sã poatã fi utilizatã corect.CENTURI DE SIGURANÞÃ Informaþiile urmãtoare se referã la centurile faþã ºi spate ale vehiculului.24 . De asemenea. • Nu treceþi niciodatã centura pentru umãr pe sub braþ sau pe la spate. • Nu rãsuciþi centura. deoarece o centurã de siguranþã care este purtatã prea larg riscã sã provoace rãnirea în caz de accident. • În cazul unui accident grav. înlocuiþi centura dacã aceasta s-a deteriorat. • În timpul deplasãrii. • Introduceþi catarama centurii de siguranþã în închizãtorul corespunzãtor. înlocuiþi centura care a fost folositã în acel moment. dacã este necesar. • Nu folosiþi centura decât pentru o persoanã ºi nu fixaþi niciodatã pe genunchi un sugar sau un copil folosind centura dumneavoastrã. În cazuri particulare (de exemplu: instalarea scaunului pentru copil). consultaþi Reprezentantul RENAULT. refaceþi poziþia ºi tensiunea centurii. • În momentul reaºezãrii banchetei spate. cârlige de rufe etc. 1. • Nu folosiþi dispozitive ce permit introducerea unui joc la centuri (de exemplu: agrafe. • Nici o modificare nu trebuie efectuatã la elementele sistemului de fixare montate iniþial: centuri ºi scaune precum ºi elementele lor de fixare.).

1. • Orice intervenþie asupra întregului sistem (pretensionatoare. a pretensionatoarelor ºi airbag-urilor. fixând ocupantul pe scaunul sãu ºi sporind astfel eficienþa acesteia.airbag-ul antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi). • În urma unui accident. verificaþi ansamblul dispozitivelor de fixare. sistemul poate declanºa: . care foloseºte o aparaturã adecvatã. airbaguri. ■ airbag-uri frontale ºofer ºi pasager.25 . • Pentru a preveni declanºarea accidentalã ce poate cauza defecþiuni.DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ Acestea includ: ■ pretensionatoare de buclã. adresaþi-vã Reprezentantului RENAULT pentru eliminarea generatorului de gaz. sistemul poate declanºa: . Pretensionatoarele servesc la strângerea centurii pe corp. ■ pretensionatoare ale centurii ventrale (pentru versiunea cu cinci uºi).pretensionatorul centurii ventrale sau airbag-ul antialunecare pentru a fixa ocupantul pe scaunul sãu. ■ limitatori de sarcinã pentru torace. Aceste sisteme sunt prevãzute sã funcþioneze separat sau împreunã în cazul unui impact frontal.pistonul 2 pentru scaunul faþã (pentru versiunea cu cinci uºi). unitãþi electronice. cablaje) sau reutilizarea la un alt vehicul. sau . ■ airbag-uri antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi). • În momentul casãrii vehiculului.airbag-ul faþã de „volum mare“. la un impact important de tip frontal ºi în funcþie de violenþa impactului.blocarea centurii de siguranþã. . este strict interzisã. numai personalul calificat din reþeaua RENAULT este autorizat sã intervinã asupra pretensionatoarelor ºi airbag-urilor. airbag-ul frontal de „volum mic“ ºi limitatorii de sarcinã. În funcþie de nivelul forþei de impact.pistonul 1 care retracteazã instantaneu centura. 2 1 Pretensionatoare Cu contactul pus. chiar identic. . . • Controlul caracteristicilor electrice ale aprinderii trebuie efectuat numai de cãtre personal specializat în acest sens. .pretensionatorul buclei (se declanºeazã pentru a rectifica jocul centurii de siguranþã).

care trebuie sã fie instantanee. A Avertisment privind durata de viaþã a airbagurilor ºi pretensionatoarelor Sistemul pirotehnic al airbag-urilor ºi pretensionatoarelor are o duratã de viaþã limitatã: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã pentru a afla frecvenþa de înlocuire. poate provoca rãni minore ºi trecãtoare pe suprafaþa pielii. .26 . acest mecanism se declanºeazã pentru a limita forþa de acþiune a centurii asupra corpului la un nivel suportabil.DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare) Limitator de sarcinã De la un anumit nivel al forþei de impact. Fiecare sistem Airbag este alcãtuit din: .o unitate electronicã inteligentã care cuprinde un detector de ºoc ºi supravegherea sistemului care comandã aprinderea electricã a generatorului de gaz.un airbag ºi generatorul sãu de gaz montate pe volan pentru ºofer ºi pe planºa de bord pentru pasager. 1. Sistemul airbag funcþioneazã dupã un principiu pirotehnic.un senzor frontal avansat completeazã acest dispozitiv. Airbag ºofer ºi pasager Acesta echipeazã locurile din faþã în partea ºoferului ºi a pasagerului. ceea ce explicã faptul cã la deschidere produce cãldurã. emanã fum (aceasta nu reprezintã semnul unui început de incendiu) ºi genereazã un zgomot de detonaþie. Prezenþa acestui echipament este semnalatã printr-un marcaj „Airbag“ pe volan ºi pe planºa de bord (zona airbag-ului A) ºi printr-un simbol pe partea inferioarã a parbrizului. Deschiderea airbag-ului. .un indicator de control unic aflat pe tabloul de bord. .

Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT. reprezintã primul grad de deschidere. cusãturile airbag-ului se desfac pentru a elibera un volum mai mare al sacului (în cazul impacturilor foarte violente). dupã impact. airbag-urile se dezumflã imediat pentru a nu îngreuna pãrãsirea vehiculului. sau se aprinde în timpul funcþionãrii motorului. Particularitate frontal a airbag-ului Anomalii de funcþionare Martorul luminos 1 de pe tabloul de bord se aprinde la comutarea contactului ºi se stinge dupã câteva secunde.airbag „volum mare“. acesta dispune de douã volume de deschidere ºi integreazã un sistem intern de ventilare pentru a evita arsurile cauzate de gazele de eºapament: . În cazul unui impact violent de tip frontal. 1.airbag „volum mic“.DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare) 1 Funcþionare Sistemul nu este operaþional decât dupã punerea contactului. Dacã la comutarea contactului martorul luminos nu se aprinde. permiþând astfel amortizarea impactului capului ºi al toracelui ºoferului cu volanul ºi al pasagerului cu planºa de bord. .27 . acesta semnalizeazã o defecþiune în sistem. airbag-urile se umflã rapid. În funcþie de violenþa impactului. Orice întârziere în acest demers poate însemna o pierdere în eficacitatea protecþiei.

baston. umbrelã. În general.. PE SCAUNUL PASAGERULUI FAÞÃ. • Reactivaþi airbag-urile pentru pasager dupã ce scoateþi scaunul pentru copil. menþineþi toate pãrþile corpului (genunchi. deoarece în aceste poziþii se pot produce rãni grave. • Nu fixaþi obiecte (ace. ceas.) pe planºa de bord în zona Airbag-ului... 1. cap. • Nu puneþi picioarele pe planºa de bord sau pe scaun..28 . embleme. pentru a asigura protecþia pasagerului în caz de impact. embleme.. pachete.) Avertisment referitor la airbag-ul antialunecare Deschiderea airbag-ului antialunecare poate proiecta cu violenþã obiectele aflate pe perna scaunului. • Nu amplasaþi nimic între planºa de bord ºi pasager (animal. Acest lucru va asigura un spaþiu suficient pentru o deschidere ºi o eficienþã corecte ale sacului. suport pentru telefon. (Consultaþi paragraful „dezactivare airbag-uri pasager faþã“ din capitolul 1. • Nu conduceþi prea aproape de volan: adoptaþi o poziþie de conducere cu braþele uºor îndoite (consultaþi paragraful „reglarea poziþiei de conducere“ din capitolul 1). SE INTERZICE INSTALAREA UNUI SCAUN PENTRU COPIL CU SPATELE LA DIRECÞIA DE DEPLASARE.) departe de planºa de bord..DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare) Toate avertismentele care urmeazã sunt destinate pentru a nu incomoda deschiderea airbag-ului ºi pentru a evita rãnirea gravã prin proiectare în momentul deschiderii acestuia.). suport pentru telefon. mâini. Avertismente referitoare la Airbag-ul ºoferului • Nu modificaþi volanul.. nici sacul gonflabil. ceas. • Se interzice demontarea volanului (excepþie face personalul autorizat din reþeaua RENAULT). • Orice acoperire a butucului volanului este interzisã.) pe sacul gonflabil. Avertismente referitoare la Airbag-ul pasagerului • Nu lipiþi ºi nu fixaþi obiecte (ace. DACÃ DISPOZITIVELE DE FIXARE COMPLEMENTARE CENTURII PASAGERULUI FAÞÃ NU SUNT DEZACTIVATE..

pretensionatorul se declanºeazã pentru a rectifica jocul centurii de siguranþã. • În urma unui accident. • Orice intervenþie asupra întregului sistem (pretensionatoare. • În momentul casãrii vehiculului.numai centura asigurã protecþia. Avertisment privind durata de viaþã a airbagurilor ºi pretensionatoarelor Sistemul pirotehnic al airbag-urilor ºi pretensionatoarelor are o duratã de viaþã limitatã: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã pentru a afla frecvenþa de înlocuire. . 1. a pretensionatoarelor ºi airbag-urilor. airbaguri.29 . care foloseºte o aparaturã adecvatã. verificaþi ansamblul dispozitivelor de fixare. Pretensionatoare pentru centurile de siguranþã spate Sistemul este operaþional numai dupã comutarea contactului vehiculului. ■ limitator de sarcinã. În cazul unui impact important de tip frontal. sunt posibile douã cazuri: . • Controlul caracteristicilor electrice ale aprinderii trebuie efectuat numai de cãtre personal specializat în acest sens. un dispozitiv retracteazã centura. Aceste sisteme sunt prevãzute sã funcþioneze separat sau împreunã în cazul unui impact frontal. numai personalul calificat din reþeaua RENAULT este autorizat sã intervinã asupra pretensionatoarelor ºi airbag-urilor. strângând-o de corp ºi sporindu-i astfel eficienþa. este strict interzisã. • Pentru a preveni declanºarea accidentalã ce poate cauza defecþiuni. cablaje) sau reutilizarea la un alt vehicul. adresaþi-vã Reprezentantului RENAULT pentru eliminarea generatorului de gaz. chiar identic. acest mecanism se declanºeazã pentru a limita forþa de acþiune a centurii asupra corpului la un nivel suportabil. acestea sunt: ■ pretensionatoare de centuri integrate în dispozitivele de înfãºurare. În funcþie de nivelul forþei de impact. Limitator de sarcinã De la un anumit nivel al forþei de impact.DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURILOR SPATE În funcþie de vehicul. unitãþi electronice.

. • Orice demontare sau modificare a scaunului ºi a finisajelor interioare poate fi efectuatã numai de personalul autorizat din Reþeaua RENAULT. Avertisment referitor la airbag-ul lateral • Montare huse: pentru scaunele echipate cu airbag sunt necesare huse speciale pentru vehiculul dumneavoastrã.30 . sau poate provoca rãniri grave în momentul deschiderii. locurile spate laterale ºi care se deschide pe laterala scaunului (dinspre portierã). Airbag-uri tip perdea Este un airbag ce echipeazã fiecare lateralã superioarã a vehiculului ºi care se deschide pe lungimea geamurilor laterale faþã ºi spate pentru a proteja pasagerii în caz de impact lateral violent. Utilizarea altor tipuri de huse (sau huse proiectate pentru alte vehicule) poate împiedica buna funcþionare a acestor airbaguri ºi poate pune în pericol siguranþa dumneavoastrã. • Nu plasaþi un accesoriu. obiect sau chiar un animal între spãtar. 1. pentru a proteja pasagerii în caz de impact lateral violent. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT pentru a afla dacã astfel de huse existã la magazinele de accesorii RENAULT. portierã ºi finisajele interioare. Este interzisã introducerea de obiecte în fantele de pe spãtarele faþã (în partea portierei) cât ºi în spaþiul între spãtarul banchetei spate ºi finisajele ce corespund zonei de deschidere a airbag-ului..) în habitaclu. pretensionatoare. Un marcaj de pe parbriz vã aminteºte de prezenþa dispozitivelor de fixare complementare (airbag-uri.DISPOZITIVE DE FIXARE LATERALE Airbag-uri laterale Este un airbag ce echipeazã fiecare scaun faþã ºi. pentru anumite þãri. Acest lucru ar putea afecta buna funcþionare a airbag-ului.

verificaþi sistemul Airbag atunci când vehiculul a suferit un accident.) este strict interzisã (excepþie face personalul calificat din Reþeaua RENAULT).. totodatã crescând ºi riscul rãnirilor minore ºi trecãtoare pe suprafaþa pielii. • Ca mãsurã de siguranþã. • Pentru a pãstra funcþionarea corectã ºi pentru a evita declanºarea accidentalã. Declanºarea pretensionatoarelor sau a airbag-urilor în caz de rãsturnare sau impact spate violent nu este sistematicã. adresaþi-vã Reprezentantului RENAULT pentru eliminarea generatorului (generatoarelor) de gaz. informaþi noul deþinãtor al vehiculului asupra acestor condiþii ºi înmânaþi-i acest manual de utilizare ºi întreþinere.31 . Airbag-ul este conceput pentru a completa acþiunea centurii de siguranþã iar airbag-ul ºi centura de siguranþã sunt douã componente inseparabile ale aceluiaºi sistem de protecþie. în caz contrar pasagerii sunt expuºi la rãni grave în caz de accident. • Dacã împrumutaþi sau vindeþi vehiculul. 1. un furt sau o tentativã de furt. numai personalul calificat din Reþeaua RENAULT este autorizat sã intervinã asupra sistemului Airbag.. cablaj. • Orice intervenþie sau modificare a sistemului complet Airbag (unitate electronicã. De aceea centura de siguranþã trebuie purtatã permanent. care sunt inerente la deschiderea airbag-ului.DISPOZITIVE DE FIXARE COMPLEMENTARE Toate avertismentele care urmeazã sunt destinate pentru a nu incomoda deschiderea airbag-ului ºi pentru evitarea rãnirii grave prin proiectare în momentul deschiderii acestuia. • În cazul casãrii vehiculului.

plasaþi comanda de înãlþime a centurii în poziþie joasã.ridicaþi perna scaunului la maxim. Altfel spus. tabelele detaliate în paginile urmãtoare vã permit sã cunoaºteþi tipul de scaun pentru copil ce poate fi instalat pentru fiecare din scaunele vehiculului. Acestea ar putea diferi de indicaþiile prezente.reglaþi spãtarul cât mai vertical posibil. neasigurarea unui copil echivaleazã cu lãsarea sa la joacã pe un balcon fãrã balustradã aflat la etajul al treilea! Conform legislaþiei. Se recomandã utilizarea unui dispozitiv omologat conform reglementãrii europene ECE 44. este foarte periculos sã ataºaþi centura la un copil aºezat pe genunchii dumneavoastrã. (1) Respectaþi obligatoriu legile în vigoare din þara în care vã aflaþi. Dispozitivele omologate dupã ianuarie 1992 oferã un nivel de siguranþã superior celor omologate înainte de aceastã datã. Un impact la viteza de 50 km/h este echivalent unei cãderi libere de la 10 metri. Înainte de a instala un scaun pentru copil pe locul din faþã (dacã instalarea este autorizatã) Când scaunul pentru pasager este echipat cu acesta.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR Utilizarea unui dispozitiv de fixare pentru sugari ºi copii este reglementatã. ªoferul este responsabil de utilizarea corectã a acestor dispozitive. În Europa. În cazul unui impact frontal la 50 km/h. . .trageþi înapoi la maxim scaunul pasagerului. un copil de 30 kg se transformã într-un proiectil de o tonã: este imposibil sã-l þineþi chiar dacã purtaþi centura. efectuaþi urmãtoarele reglaje: .32 . Nu folosiþi niciodatã o singurã centurã pentru douã persoane în acelaºi timp. De asemenea.ridicaþi tetiera la maxim. . Aceste dispozitive trebuie sã aibã obligatoriu o etichetã portocalie cu litera E urmatã de un numãr (cel al þãrii unde a fost omologat) ºi de anul omologãrii. copii mai mici de 10 ani(1) trebuie sã fie asiguraþi cu un dispozitiv omologat ºi adaptat la greutatea ºi înãlþimea copilului. Consultaþi broºura „Echipamente de siguranþã pentru copii“ disponibilã în reþeaua RENAULT în vederea alegerii scaunului potrivit pentru copilul dumneavoastrã ºi recomandat pentru vehiculul dumneavoastrã. În nici un caz copiii nu trebuie transportaþi pe genunchii pasagerilor. 1. .

I (3) U (3) Loc central spate U U (3) U (3) X : loc neadaptat pentru instalarea unui scaun pentru copil din aceastã categorie de vârstã. I : loc echipat cu dispozitive de ancorare pentru fixarea cu siguranþe Isofix a unui scaun pentru copil din aceastã categorie de vârstã. 1. ce se fixeazã cu centurã ºi este omologat „universal“ pentru aceastã categorie de vârstã. (3) Sprijiniþi spãtarul scaunului pentru copil de spãtarul scaunului din vehicul. numai scaunele RENAULT sunt omologate.33 . (1) Copilul ce depãºeºte 1. U : loc adaptat instalãrii unui scaun pentru copil.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Scaune Vârstã copil (greutate copil) De la naºtere la 9 luni (greutate sub 13 kg) de la 9 luni la 3 ani (greutate de la 9 la 18 kg) De la 3 la 12 ani (1) (greutate de la 15 kg la 36 kg) Loc faþã pasager (2) (4) U-I U-I X Locuri spate laterale U-I U . verificaþi montarea acestuia. (4) PERICOL.50 m în înãlþime sau 36 kg în greutate poate purta centura. reglaþi înãlþimea tetierei sau scoateþi tetiera dacã este necesar. (2) Numai un scaun pentru copil de tipul celui orientat cu spatele la direcþia de deplasare poate fi instalat pe acest loc. la fel ca ºi un adult. VERIFICAÞI DACà AIRBAG-UL PASAGERULUI FAÞà ESTE DEZACTIVAT. PE ACEST LOC. RISC DE DECES SAU DE RÃNIRE GRAVÃ: ÎNAINTE DE INSTALAREA UNUI SCAUN PENTRU COPIL CU SPATELE LA DIRECÞIA DE DEPLASARE. direct pe perna scaunului. (Consultaþi paragraful „dezactivare airbag pasager faþã“ din capitolul 1).

utilizaþi de preferinþã un scaun Isofix (consultaþi capitolul 1. RENAULT recomandã poziþia cu spatele la direcþia de deplasare. paragraful „sistem de fixare a scaunelor pentru copii Isofix“). într-un scaun prevãzut cu un ham de protecþie (figura 1). gâtul copilului este foarte fragil. 1 2 Categoria 0 ºi 0+ (de la 0 la 13 kg) Pânã la vârsta de doi ani. Sunt propuse sisteme de fixare adaptate la toate categoriile. Copilul.34 . 1. Ridicaþi sau scoateþi tetiera pentru a sprijini mai bine spãtarul scaunului pentru copil de spãtarul scaunului din vehicul.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Alegerea corectã Siguranþa copiilor dumneavoastrã depinde ºi de dumneavoastrã. se recomandã pentru utilizare scaunele orientate cu spatele la direcþia de deplasare (figura 1) sau scaunele receptaclu (figura 2) sau scaunele cu ham de protecþie. Cereþi sfatul reprezentantului dumneavoastrã RENAULT ºi rugaþi-l sã vã ajute la instalarea acestuia. singurele care sunt garantate de RENAULT. Dacã vehiculul dumneavoastrã este dotat cu sistemul de fixare ISOFIX. propuse în cadrul Reþelei RENAULT. De aceea. Pentru a evita toate riscurile ce þin de siguranþa dumneavoastrã. riscã leziuni cervicale în caz de impact frontal. De aceea. Pentru a-i asigura copilului dumneavoastrã protecþia maximã. vã sfãtuim sã utilizaþi accesorii specificate de RENAULT care se potrivesc vehiculului dumneavoastrã. Categoria 1 (de la 9 la 18 kg) Între 2 ºi 4 ani. cu faþa la direcþia de deplasare. recomandãm utilizarea unor scaune concepute pentru copii. bazinul nu este suficient format pentru a fi întotdeauna bine protejat de centura în trei puncte a vehiculului ºi copilul riscã leziuni abdominale în caz de impact frontal. Aceste sisteme au fost puse la punct în colaborare cu fabricanþii ºi au fost testate pe vehiculele RENAULT.

Normele clasificã dispozitivele de fixare pentru copil în 5 categorii: Categoria 0 : de la 0 la 10 kg Categoria 0+ : de la 0 la 13 kg Categoria 1 : de la 9 la 18 kg Categoria 2 : de la 15 la 25 kg Categoria 3 : de la 22 la 36 kg 1. marginea superioarã a tetierei trebuie sã fie la aceeaºi înãlþime cu creºtetul capului copilului ºi sã nu fie niciodatã aºezatã mai jos de nivelul ochilor. utilizaþi de preferinþã scaunele pentru copii care pot fi combinate cu centurile de siguranþã în trei puncte. în contact cu acesta. 3 Categoria 2 (de la 15 la 25 kg) ºi categoria 3 (de la 22 la 36 kg) Pentru a pãstra o poziþie corectã a bazinului copilului pânã în 10 ani. Ridicaþi sau scoateþi tetiera pentru a putea sprijini mai bine spãtarul scaunului pentru copil de spãtarul scaunului din vehicul. fãrã a fi. însã. tetiera vehiculului va trebui reglatã în funcþie de statura copilului.35 . Mai precis o pernã de ridicare (figura 3) cu ghidaj pentru centura de siguranþã pentru a obliga centura în trei puncte a vehiculului sã se aranjeze orizontal pe coapsele copilului.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Se recomandã o pernã de ridicare cu un spãtar reglabil în înãlþime ºi un ghidaj pentru centura de siguranþã pentru a poziþiona centura cât mai aproape de gât. În cazul utilizãrii unei perne de ridicare neprevãzutã cu spãtar.

Eticheta 4 (de pe planºa de bord) ºi marcajele 5 (de pe parasolar) vã reamintesc aceste instrucþiuni. cu excepþia cazului în care vehiculul este echipat cu un dispozitiv de dezactivare a airbagului. Risc de rãniri foarte grave în cazul deschiderii airbag-ului.36 . este interzisã instalarea scaunului în aceastã poziþie.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) 4 5 PERICOL Datoritã incompatibilitãþii între deschiderea airbag-ului pasagerului faþã ºi poziþionarea unui scaun pentru copil cu spatele la direcþia de deplasare. Consultaþi capitolul „dezactivare airbag pasager faþã“. 1.

pretensionatoare ale buclei centurii) ºi airbag-ul antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi). Cu contactul pus.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) 6 7 Dezactivarea pasager faþã airbag-urilor Pentru dezactivarea airbag-urilor: întrerupeþi contactul.37 . apãsaþi ºi rotiþi siguranþa 6 în poziþia OFF. verificaþi obligatoriu dacã indicatorul 7. este aprins pe tabloul de bord. 1. este obligatorie dezactivarea dispozitivelor de fixare complementare centurii de siguranþã a pasagerului faþã (airbag-uri frontale ºi laterale. AIRBAG OFF. (pentru vehiculele dotate cu acestea) Pentru a putea instala un scaun pentru copil cu spatele la direcþia de rulare pe scaunul pasager faþã. Acest indicator rãmâne aprins permanent pentru a vã confirma cã puteþi instala un scaun pentru copil.

38 . Instalarea unui alt pasager nu este recomandatã. Anomalii de funcþionare În caz de anomalie a sistemului de activare/dezactivare a airbag-urilor pasager faþã. Pentru reactivarea airbag-urilor: întrerupeþi contactul. Dupã ce aþi restabilit contactul. Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. reactivaþi airbag-urile pentru a asigura protecþia pasagerului faþã în caz de impact. este stins. În cazul în care manevrarea se face cu contactul pus. instalarea unui scaun pentru copil cu spatele la direcþia de deplasare pe scaunul faþã este interzisã. verificaþi dacã indicatorul 7. Dispozitivele de fixare complementare centurii de siguranþã a pasagerului faþã ºi airbag-ul antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi) sunt activate. Pentru a afla starea airbag-ului conform poziþiei siguranþei. întrerupeþi contactul ºi apoi restabiliþi-l.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Activarea airbag-urilor pasager faþã Dupã ce aþi scos scaunul pentru copil de pe scaunul pasager faþã. AIRBAG OFF. Activarea sau dezactivarea airbag-ului pasager se va face cu contactul întrerupt. martorii luminoºi ºi se aprind: airbag-ul pasager este dezactivat. apãsaþi ºi rotiþi siguranþa 6 în poziþia ON. 1.

1. • un inel situat în spatele spãtarului pentru a fixa spãtarul scaunului pentru copil în poziþia „cu faþa la direcþia de deplasare“ (doar pentru locurile spate). • un inel situat sub perna scaunului pentru a fixa spãtarul scaunului pentru copil în poziþia „cu spatele la direcþia de deplasare“. Sistemul este format din: • douã inele de ancorare situate între perna scaunului ºi spãtar pentru a fixa postamentul scaunului pentru copil. consultaþi tabelul „tipuri de scaune pentru copil ce pot fi ataºate la diferite locuri ale vehiculului“ de la începutul paragrafului „pentru siguranþa copiilor“. aveþi grijã sã blocaþi sistemul de fixare a copilului în scaunul sãu pentru toate deplasãrile. • În orice caz. Pentru a vã procura aceste scaune adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. Aceste scaune pot fi instalate de asemenea în alte vehicule cu ajutorul centurii de siguranþã în trei puncte. lavete. • Asiguraþi-vã cã nimic nu incomodeazã instalarea scaunului la nivelul punctelor de ancorare (exemplu: nisip.). Utilizarea acestui dispozitiv pe scaunul pasager faþã este interzisã cu excepþia cazului când airbag-urile pasagerului au fost în prealabil dezactivate. Consultaþi paragraful „dezactivarea airbag-urilor pasager faþã“ Doar scaunele specifice RENAULT sunt omologate pentru acest vehicul. jucãrii etc.39 . Pentru a cunoaºte locurile care sunt echipate cu acest sistem.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Sistem Isofix de fixare a scaunelor pentru copii Este un nou procedeu de fixare în cadrul vehiculului a scaunului pentru copil. • un scaun special RENAULT pentru copii echipat cu douã siguranþe care se îmbinã pe cele douã inele ºi o centurã pentru a fixa spãtarul scaunului pentru copil.

. pe inelele 1 care echipeazã locul. iar spãtarul trebuie sã fie în poziþie ridicatã. • Fixaþi ghidajele de montaj 2 (livrate împreunã cu scaunul pentru copil sau ca accesoriu). • Asiguraþi-vã cã scaunul este bine fixat prin efectuarea unei miºcãri stânga/dreapta ºi înainte/înapoi). adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. Fixarea scaunului Pentru a procura inelele 1 la prima instalare a scaunului. scaunul faþã nu trebuie dat în spate dincolo de media de reglaj a glisierelor.spãtarul scaunului faþã (în locul din spate). 1. spãtarul acestuia trebuie sã fie apropiat de sau în contact cu: .planºa de bord (în locul din faþã). Montarea scaunului pentru copil (continuare) • Culisaþi siguranþele 3 ale scaunului în ghidajele 2 ºi apãsaþi cu putere scaunul pentru a-l bloca pe inele. citiþi cu atenþie manualul furnizat împreunã cu scaunul.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Principiu de instalare Isofix cu spatele la direcþia de deplasare Atunci când scaunul pentru copil este instalat cu spatele la direcþia de deplasare. Isofix cu faþa la direcþia de deplasare (doar la locurile din spate) Atunci când scaunul pentru copil este instalat cu faþa la direcþia de deplasare.40 . 1 3 Montarea scaunului pentru copil • Pentru montarea ºi utilizarea scaunului. • Apãsaþi cu putere pe baza scaunului pentru a aduce arcul scaunului pentru copil în compresie cu spãtarul vehiculului.

.treceþi centura 4 (livratã împreunã cu scaunul) printre cele douã tije ale tetierei spate.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) 4 4 6 5 5 5 7 Scaun Isofix instalat cu spatele la direcþia de deplasare pe scaunul pasager faþã Scaunul pasager faþã trebuie reglat în aºa mod încât spãtarul scaunului pentru copil sã fie în contact cu planºa de bord. .întindeþi centura. Inel de fixare a scaunului în poziþia cu spatele la direcþia de deplasare pe locurile spate .41 . 7 5 Inel de fixare a scaunului în poziþia cu faþa la direcþia de rulare (doar pentru locurile spate) .fixaþi cârligul 5 al centurii pe inelul 7.fixaþi cârligul 5 pe inelul situat sub mocheta portbagajului.întindeþi centura. . Utilizaþi centura 4 livratã împreunã cu scaunul: .fixaþi cârligul 5 al centurii pe inelul 6 plasat sub scaunul din partea manetei schimbãtorului de viteze. 1. .întindeþi centura.

Controlaþi gradul de întindere în mod regulat. • Supravegheaþi poziþia corectã a copilului în timpul deplasãrii în special în cazul poziþiei de dormit. verificaþi centurile sau sistemul de fixare Isofix al scaunelor ºi schimbaþi scaunul pentru copil. • Hamul de protecþie sau centura trebuie sã fie bine întinse ºi cât mai bine ajustate pe corpul copilului.42 .PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) SIGURANÞA COPIILOR • Nu trebuie adusã nici o modificare elementelor sistemului montat iniþial: centuri ºi scaune precum ºi elementele lor de fixare. • Activaþi sistemul de blocare a portierelor spate (dacã vehiculul dumneavoastrã este dotat cu acesta). chiar dacã acesta este protejat printr-un dispozitiv de fixare. • Fixaþi scaunul cu centura de siguranþã chiar dacã acesta nu este ocupat. • Aveþi grijã sã nu coboare copilul pe partea dinspre carosabil. • Nu lãsaþi niciodatã un copil nesupravegheat în vehicul. 1. • Daþi un bun exemplu copiilor dumneavoastrã fixându-vã centura. • În urma unui accident grav. • Centura vehiculului trebuie sã fie bine întinsã pentru a oferi mai multã stabilitate scaunului pentru copil în cadrul vehiculului. • Evitaþi îmbrãcãmintea prea groasã. în caz de impact poate constitui un proiectil pentru pasageri. • Nu lãsaþi niciodatã copilul sã stea în picioare sau în genunchi pe scaune în timpul deplasãrii. nu intercalaþi obiecte între copil ºi dispozitivul sãu de fixare. • Respectaþi cu stricteþe instrucþiunile de montare a dispozitivului de fixare furnizate de fabricant. • Nu aºezaþi niciodatã centura pentru umãr pe sub braþ sau pe la spate.

caracterele °C clipesc (semnalizarea riscului de polei)..43 . butoanele de reglare 1 ºi 3 servesc la reglarea ceasului. ora ºi. Vã sfãtuim sã nu efectuaþi corecþiile în timpul deplasãrii. cablu de alimentare tãiat. indicarea temperaturii exterioare nu este suficientã pentru a detecta formarea poleiului... Cu contactul pus. 1. consultaþi indicaþiile specifice echipamentului pentru a cunoaºte particularitãþile acestor vehicule. 1 3 2 Pentru vehiculele care nu sunt echipate cu butoanele 1 ºi 3. Apãsaþi pe butonul 1 pentru a regla ora ºi pe butonul 3 pentru a regla minutele. temperatura sunt afiºate. Reglarea ceasului 2 Pentru vehiculele care sunt echipate cu acestea. Este necesarã reglarea orei.. radio. umiditate localã ºi de temperaturã. valorile afiºate de ceas nu mai sunt valabile. Indicatorul temperaturii la exterior Formarea poleiului depinzând de expunere.). în funcþie de vehicul. Indicatorul temperaturii la exterior Particularitate: Dacã temperatura exterioarã este cuprinsã între –3°C ºi +3°C. În cazul întreruperii alimentãrii electrice (baterie deconectatã.CEAS ªI TEMPERATURÃ EXTERIOARÃ Vehiculele echipate cu un sistem de asistare a navigãrii.

44 19 18 17 .POZIÞIE DE CONDUCERE STÂNGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26 25 24 23 22 21 16 15 14 20 1.

avertizor sonor.. 17 Comutator pentru lumini de avarie. • iluminare exterioarã. a timpului. • Comandã de afiºare informaþii a calculatorului de bord... • lumini de ceaþã spate. 7 • Manetã ºtergãtor/spãlãtor parbriz ºi lunetã spate. 21 Cititor de cartelã RENAULT. • lumini de ceaþã faþã. temperaturii. 1. 12 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral. 6 Telecomandã radio.POZIÞIE DE CONDUCERE STÂNGA (continuare) Prezenþa echipamentelor descrise în continuare depinde de versiune ºi opþiunile vehiculului precum ºi de þara respectivã. deblocare capotã 26 Comenzi pentru: • reglare electricã a înãlþimii farurilor. 24 Comandã de reglare în înãlþime ºi în profunzime a volanului.. 10 Comenzi climatizare. 23 Compartiment de depozitare. 13 Aerator lateral. 8 Afiºare. brichetã ºi suport pahar. 15 Poziþie pentru radio. 4 Tablou de bord. 14 Torpedo. • regulator ºi limitator de vitezã. 1 Aerator lateral. în funcþie de vehicul. 11 Poziþie airbag pasager. 22 Comandã de pornire sau oprire motor. sistem de navigare. 20 Maneta schimbãtorului de viteze.45 . 5 Poziþie airbag ºofer. sistemului de navigare. 18 Poziþie pentru scrumierã. 25 Comandã motor. 3 Manetã pentru: • semnalizatoare de direcþie. 19 Frânã de mânã. • reostat de iluminare a aparatelor de control. 2 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral. • sistem antipatinare. 16 Comutator pentru deschidere/închidere electricã portiere. 9 Aeratoare centrale. informaþiilor radio.

POZIÞIE DE CONDUCERE DREAPTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 26 25 24 23 22 21 16 15 14 13 12 20 1.46 19 18 17 .

avertizor sonor. a orei. • iluminare exterioarã. 18 Poziþie pentru scrumierã. 2 Poziþie airbag pasager. • Comandã de afiºare informaþii a calculatorului de bord. informaþiilor radio. 15 Poziþie pentru radio. 11 Aerator lateral. 1. 4 Aeratoare centrale. în funcþie de vehicul. 24 Torpedo. 23 Compartiment de depozitare. sistemului de navigare. 22 Comenzi de blocare electricã a portierelor. • lumini de ceaþã spate. 19 Frânã de mânã. 21 Comutator pentru lumini de avarie. 17 Cititor de cartelã RENAULT.. 14 Comandã de reglare în înãlþime ºi în profunzime a volanului. brichetã ºi suport pahar. 12 Comenzi pentru: • reglare electricã a înãlþimii farurilor.47 . • lumini de ceaþã faþã.. 26 Aerator lateral. • sistem antipatinare. 6 Manetã pentru: • semnalizatoare de direcþie. • regulator ºi limitator de vitezã. 25 Comandã motor.POZIÞIE DE CONDUCERE DREAPTA (continuare) Prezenþa echipamentelor descrise în continuare depinde de versiune ºi opþiunile vehiculului precum ºi de þara respectivã. sistem de navigare. 10 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral.. 7 Tablou de bord. 20 Manetã schimbãtor de viteze. 9 • Manetã ºtergãtor/spãlãtor parbriz ºi lunetã spate. deblocare capotã 16 Comandã de pornire sau oprire motor. 3 Comandã climatizare. temperaturii. 8 Telecomandã radio. 13 Poziþie airbag ºofer.. • reostat de iluminare a aparatelor de control. 1 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral. 5 Afiºare.

48 . sunt descrise în paginile urmãtoare A 3 4a 4 B 23301 12 11 10 C 8 7 1. B. C.TABLOU DE BORD Varianta 1: zonele A.

B.49 . sunt descrise în paginile urmãtoare A 3 4a 4 B 12 11 10 D 8 7 23302 1.TABLOU DE BORD (continuare) Varianta 2: zonele A. D.

aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie. zona A Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord.50 .TABLOU DE BORD (continuare) Variantele 1 ºi 2. 1. A A1 3 4a 4 B Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT. Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie.

Martor luminos de control al sistemului antipoluare Pentru vehiculele dotate cu acesta. 1. Martor luminos al controlului traiectoriei (E.P. indicã o defecþiune în sistemul antiblocare roþi. reduceþi regimul motorului pânã când martorul nu mai clipeºte.R. Martor luminos pentru semnalizatoarele de direcþie stânga A1 Vitezometru (km sau mile la orã) Alarmã sonorã depãºire vitezã În funcþie de vehicul.S. consultaþi cât mai curând Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT.S.51 .R. Martor luminos airbag Acesta se aprinde la demarajul motorului apoi se stinge dupã câteva secunde.) Martorul luminos se aprinde în mai multe cazuri: consultaþi paragraful „control traiectorie: E. conducere“ din capitolul 2. sau se aprinde în timpul funcþionãrii motorului. martorul luminos se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge. la fiecare 40 de secunde. Consultaþi paragraful „sfaturi antipoluare. Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. • Dacã lumineazã continuu. dacã vehiculul depãºeºte viteza de 120 km/h.P. acesta semnalizeazã o defecþiune în sistem.S.) ºi al sistemului antipatinare (A. Dacã la comutarea contactului martorul luminos nu se aprinde. consultaþi paragrafele „regulator de vitezã“ ºi „limitator de vitezã“ din capitolul 2.“ ºi „sistem antipatinare: A. • Dacã clipeºte.S. În cazul în care se aprinde în timpul mersului.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT. o alarmã sonorã se aude timp de aproximativ 10 secunde. Sistemul de frânare este atunci asigurat ca în cazul unui vehicul care nu este echipat cu sistem ABS. Martor luminos al limitatorului de vitezã ºi al regulatorului de vitezã Pentru a cunoaºte funcþionarea acestui martor luminos.“ din capitolul 2. A Martor luminos antiblocare roþi Acesta se aprinde la demarajul motorului apoi se stinge. economie de carburant.

vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie.TABLOU DE BORD (continuare) Variantele 1 ºi 2. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord.52 . A 3 4a 4 B A3 a Martorul luminos Martorul luminos A2 vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT. zona A (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echiparea vehiculului precum ºi de þara respectivã. 1. aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie. Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie.

TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. A3 Indicatorul temperaturii lichidului de rãcire În mers normal. a parametrilor calculatorului de bord. însoþit de un mesaj pe panoul de bord ºi de un bip. acul trebuie sã se afle sub zona a. Martor luminos pentru luminile de ceaþã faþã Martor luminos pentru lumina de ceaþã spate Martor luminos pentru luminã de întâlnire Martor luminos pentru fazã lungã 1.53 . reiniþializarea perioadei rãmase pânã la revizie/vizitã. Acul se poate apropia de aceastã zonã în cazul unor condiþii dificile de utilizare. Pericolul este semnalat doar dacã martorul luminos se aprinde. A2 Tastã de resetare Selectaþi pagina corespunzãtoare ºi apãsaþi pe tasta pentru resetare a kilometrajului parþial. precum ºi pentru consultarea nivelului de ulei.

54 . Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord. vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. 1.TABLOU DE BORD (continuare) Variantele 1 ºi 2. zona B Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. B B1 B2 Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT. aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie.

Martor luminos al presiunii uleiului Acesta se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge dupã câteva secunde. Dacã se aprinde în timpul mersului ºi este însoþit de indicatorul ºi un bip. Opriþi vehiculul ºi consultaþi un Reprezentant RENAULT. fiind însoþit de indicatorul ºi un bip. atunci cauza este alta. fiind însoþit de martorul luminos ºi un bip. Verificaþi nivelul de ulei. Apelaþi la un Reprezentant RENAULT.55 . Martor luminos pentru acþionarea frânei de mânã ºi martor luminos pentru detectarea defecþiunii circuitului de frânare Dacã se aprinde în momentul frânãrii. începe sa clipeascã în timp ce un semnal sonor se aude timp de aproximativ 90 de secunde. Opriþi vehiculul ºi verificaþi circuitul electric. B Martor luminos încãrcare baterie Acest martor se aprinde la demarajul motorului ºi trebuie sã se stingã dupã ce acesta începe sã funcþioneze.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. Martor luminos de avertizare pentru nivel scãzut de carburant Se stinge la câteva secunde dupã demarajul motorului. faceþi plinul cât mai repede. B1 Turometru (gradaþia ×1000) B2 Indicatorul nivelului de carburant Martor luminos pentru semnalizatoarele de direcþie dreapta Martor luminos ce semnalizeazã uitarea fixãrii centurii de siguranþã a ºoferului Lumineazã continuu la demarajul motorului. Neutilizat Airbag pasager OFF Acest martor luminos se aprinde la câteva secunde dupã demarajul motorului dacã airbag-urile (în funcþie de vehicul) pasager faþã sunt dezactivate. iar dupã ce vehiculul a atins viteza de aproximativ 10 km/h. indicã o scãdere a nivelului în circuite sau o defecþiune în sistemul de frânare. opriþi imediat ºi întrerupeþi contactul. 1. Dacã nivelul este normal. dacã centura ºoferului nu este fixatã. Dacã se aprinde în timpul mersului. acesta indicã o supraîncãrcare sau o descãrcare în circuitul electric. Dacã se aprinde sau dacã rãmâne aprins.

1. C C1 C2 Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT.56 . zona C Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã.TABLOU DE BORD (continuare) Varianta 1. aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie. Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie. vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord.

Martor luminos de avertizare Acesta se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge dupã câteva secunde. . liniuþele ºi mesajul „refacere nivel de ulei“ apar împreunã cu mar- Calculator de bord Dupã 30 de secunde. afiºajul indicã „nivel de ulei corect“ (pentru a cunoaºte mai precis nivelul consultaþi paragraful „nivel de ulei“ din capitolul 4). starea presiunii pneurilor (consultaþi paragraful „sistem de control al presiunii pneurilor“ din capitolul 2) ºi viteza selectatã de cutia de viteze (pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automatã). C2 Martor luminos portiere ºi portbagaj sau afiºaj multifuncþional (în funcþie de vehicul) Martor luminos portiere ºi portbagaj Indicã faptul cã una din portiere sau portbagajul sunt deschise sau închise greºit. . vã recomandã o oprire cât mai rapidã la Reprezentatul dumneavoastrã RENAULT.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. 1.dacã nivelul este corect. afiºajul trece în modul de funcþionare calculator de bord: consultaþi paragraful „calculator de bord“ din capitolul 1.57 . Vã obligã sã opriþi imediat (în funcþie de condiþiile de circulaþie). La pornirea motorului ºi timp de aproximativ 30 de secunde. citirea trebuie sã se facã pe o suprafaþã orizontalã ºi dupã o oprire îndelungatã a motorului. Martor luminos pentru oprire de urgenþã Se stinge dupã pornirea motorului. fiind însoþit de un bip. SAU Afiºaj multifuncþional Indicã dacã o portierã sau portbagajul sunt deschise sau închise greºit. Martor luminos pentru sistemul antidemaraj Consultaþi paragraful „sistem antidemaraj“ din capitolul 1. C1 Afiºaj Nivel de ulei Pentru a fi valabilã. Refaceþi urgent nivelul de ulei.dacã nivelul este minim: mesajul „nivel de ulei corect“ nu apare pe afiºaj. torul luminos . Dacã se aprinde în mers. Se aprinde împreunã cu alþi martori luminoºi ºi/sau mesaj. Se poate aprinde odatã cu alþi martori luminoºi sau mesaje de pe tabloul de bord.

Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie. aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie. D4 D D1 D3 D2 E Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT. 1. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord.TABLOU DE BORD (continuare) Varianta 2.58 . vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. zona D Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã.

1. Martor luminos de avertizare Acesta se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge dupã câteva secunde. liniuþele ºi mesajul „refacere nivel de ulei“ apar împreunã cu Calculator de bord Dupã 30 de secunde. matricea indicã „nivel de ulei corect“. . citirea trebuie sã se facã pe o suprafaþã orizontalã ºi dupã o oprire îndelungatã a motorului. martorul luminos . indicã viteza selectatã de cutia de viteze (în funcþie de vehicul). matricea trece în modul de funcþionare al calculatorului de bord: consultaþi paragraful „calculator de bord“ din capitolul 1.temperatura în zona D2. fiind însoþit de un bip. starea portierelor ºi a portbagajului.59 . . D1 Matrice Informaþii nivel de ulei Pentru a fi valabilã. Dacã se aprinde în mers.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. Alte informaþii prezentate pe matrice sunt: .dacã nivelul este corect .informaþiile multimedia. Martor luminos pentru oprire de urgenþã Se stinge dupã pornirea motorului. La pornirea motorului ºi timp de aproximativ 30 de secunde: .timpul în zona D3. Se aprinde împreunã cu alþi martori luminoºi ºi/sau mesaj. Martor luminos pentru sistemul antidemaraj Consultaþi paragraful „sistem antidemaraj“ din capitolul 1. Vã obligã sã opriþi imediat (în funcþie de condiþiile de circulaþie). vã recomandã o oprire cât mai rapidã la Reprezentatul dumneavoastrã RENAULT. Refaceþi urgent nivelul de ulei. Se poate aprinde odatã cu alþi martori luminoºi sau mesaje de pe tabloul de bord.dacã nivelul este minim: mesajul „nivel de ulei corect“ nu apare pe matrice. Pentru a cunoaºte mai precis nivelul consultaþi paragraful „nivel de ulei“ din capitolul 4. . starea presiunii de umflare a pneurilor (consultaþi paragraful „sistem de control al presiunii pneurilor“ din capitolul 2) în zona D4. E Afiºajul cutie de viteze automatã.

afiºarea mesajelor informative ºi de anomalie de funcþionare. . ..consum mediu. ).distanþã parcursã.autonomie estimatã. d) vitezã prestabilitã (limitator de vitezã/regulator vitezã). . .mesaje de anomalie de funcþionare (în general asociate cu martorul luminos rul luminos ).consum instantaneu. . .mesaje de informare (parametri de drum.CALCULATOR DE BORD 1 1 2 Calculator de bord Pe afiºajul 1 din tabloul de bord (amplasare diferitã în funcþie de vehicul) sunt prezentate urmãtoarele: . 1.carburant utilizat.. c) perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã. e) jurnal de bord.60 .). a) kilometraj general ºi parþial al distanþei parcurse.mesaje de alertã (asociate cu marto- Tastã de selectare a afiºajului 2 Urmãtoarele informaþii sunt afiºate prin apãsãri succesive ºi scurte. b) parametri de drum: .vitezã medie. .

3 Tastã pentru resetarea kilometrajului parþial 3 Pentru a efectua o resetare a kilometrajului parþial. vitezei medii sunt din ce în ce mai stabile ºi mai semnificative pe mãsurã ce distanþa parcursã dupã ultima resetare creºte. . Resetarea automatã a parametrilor de drum Resetarea se face automat dacã se depãºeºte capacitatea unuia dintre parametri.vehiculul depãºeºte o fazã de acceleraþie. Acest lucru este normal. apãsaþi pe butonul 3 pânã la resetarea afiºajului.treceþi de la circulaþie urbanã la circulaþie rutierã.CALCULATOR DE BORD (continuare) Interpretarea anumitor valori afiºate dupã resetare Valorile consumului mediu. • Consumul mediu creºte dacã vehiculul este oprit în ralanti.61 . consumul mediu de carburant poate fi redus când: . afiºajul selectat trebuie sã fie „kilometraj parþial“. Tasta de resetare a parametrilor de drum 3 Când afiºajul este selectat pe unul din parametrii de drum. Acest lucru este normal deoarece modulul þine seama de cantitatea de benzinã consumatã la ralanti.motorul a atins temperatura de funcþionare (resetare: motor rece). apoi apãsaþi tasta 3 pânã la resetarea kilometrajului. autonomiei. Dupã primii kilometri parcurºi dupã o resetare puteþi constata cã: • Autonomia creºte pe mãsurã ce distanþa parcursã este mai mare. 1. .

CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate 23397 a) Kilometraj general ºi parþial al distanþei parcurse. 1. 23398 b) Parametri de drum Cantitatea de carburant consumatã dupã ultima resetare. Valoare afiºatã dupã parcurgerea a 400 de metri þinând seama de distanþa parcursã ºi carburantul utilizat dupã ultima resetare.62 23825 . Consum mediu de combustibil dupã ultima resetare.

23527 Vitezã medie dupã ultima resetare. 23939 Autonomie estimatã cu carburantul rãmas Aceastã autonomie þine seama de consumul mediu realizat dupã ultima resetare.CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate 23826 Consum instantaneu Valoare afiºatã dupã atingerea unei viteze de 30 km/h.63 . 1. Valoare afiºatã dupã parcurgerea a 400 metri. 23402 Distanþã parcursã dupã ultima resetare. Valoare afiºatã dupã parcurgerea a 400 metri.

Pentru a cunoaºte perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã ce trebuie respectatã. • perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã este egalã cu 0 km sau data reviziei este scadentã.64 . Î *n funcþie de þara de comercializare (condiþii de deplasare.. Mesajul „SCHIMB DE ULEI NECESAR“ este afiºat când afiºarea selectatã este „perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã“ împreunã cu simbolul semnalizând continuu pe toate paginile calculatorului de bord. timp de 15 secunde). Sunt posibile mai multe cazuri: • autonomie mai micã de 1 500 km sau data prevãzutã pentru urmãtoarea revizie înainte de douã luni. consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã care este singurul valabil în materie. starea drumurilor.. apãsaþi timp de 10 secunde pe tasta de resetare pânã la afiºarea fixã a perioadei rãmase pânã la revizie/vizitã.). 1.CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate 24264 c) Perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã* Distanþa rãmasã de parcurs pânã la urmãtoarea revizie. aceasta poate fi diferitã de cea anunþatã pe calculatorul de bord. dacã nu. climã. Pentru resetarea perioadei rãmase pânã la revizie/vizitã. Mesajul „SCHIMB DE ULEI NECESAR“ este afiºat împreunã cu simbolul (pe toatã durata afiºãrii „perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã“.

CALCULATOR DE BORD (continuare)
Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate

23559

d) Vitezã prestabilitã a regulatorului-limitatorului de vitezã (în funcþie de vehicul) Consultaþi capitolul 2, paragraful „limitator vitezã“ ºi „regulator vitezã“.

23503

23560

e) Jurnal de bord Afiºare succesivã: - mesaje de informare (în funcþie de vehicul: scaune cu încãlzire, aprindere automatã a farurilor...), - mesaje de anomalie de funcþionare (controlaþi injecþia...).

1.65

CALCULATOR DE BORD (continuare)
Mesajele de informare
Acestea pot: fie ajuta în faza de pornire a vehiculului, fie informa asupra unei opþiuni sau a unei stãri de conducere. Exemple de mesaje de informare sunt oferite în paginile urmãtoare.

Mesajele de alertã
Acestea anunþã o oprire imediatã (în funcþie de condiþiile de trafic) ºi consultarea unui Reprezentant RENAULT. Acestea apar împreunã cu martorul luminos . Exemple de mesaje de alertã vã sunt oferite în paginile urmãtoare. Notã: mesajele apar pe afiºaj fie separat, fie alternativ (dacã sunt mai multe mesaje de afiºat), pot fi însoþite de un indicator ºi/sau un bip.

Mesajele de anomalie de funcþionare
Impun o oprire imediatã la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT pentru o intervenþie asupra vehiculului. Aceste mesaje vor apãrea împreunã cu martorul luminos . Ele vor dispãrea prin apãsarea tastei de selectare a afiºajului sau dupã câteva secunde ºi sunt memorate în jurnalul de bord. Martorul luminos rãmâne aprins. Exemple de mesaje de anomalie de funcþionare vã sunt oferite în paginile urmãtoare.

1.66

CALCULATOR DE BORD (continuare)
Exemple de mesaje de informare
Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2

Interpretarea mesajelor

23505

"Introduceþi cartela" Solicitã introducerea cartele RENAULT în cititor.

23507

"Nivel ulei corect" Indicã, în momentul comutãrii contactului, cã nivelul de ulei este corect.

"Aprinderea auto a luminilor off" Indicã dezactivarea aprinderii automate a luminilor.

23508

1.67

CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de mesaje de anomalie de funcþionare
Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor

23509

"A.S.R. deconectat" Dezactivarea sistemului antipatinare A.S.R. (vezi paragraful „sistem antipatinare: A.S.R.“ din capitolul 2).

"Defecþiune senzor pneu" Defecþiunea senzorului roþii lipsã în zona A a matricei: este afiºat de exemplu dacã roata de rezervã este montatã pe vehicul (vezi paragraful „sistem de control al presiunii pneurilor“ din capitolul 2).

23510

"Refaceþi presiunea pneurilor" Defecþiune de umflare a roþii (suprapresiune sau subpresiune) indicatã în afiºajul multifuncþional sau în zona A a matricei; refaceþi presiunea aerului cât mai curând posibil.

23511

"Verificaþi filtrul diesel" Indicã prezenþa apei în motorinã. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT.

1.68

24263

23512 "Cartelã nedetectatã" Cartela RENAULT în modul fãrã mâini nu este prezentã în zona de detecþie sau vehiculul nu o poate detecta. apare acest mesaj (consultaþi paragraful „Cartela RENAULT: baterie“ din capitolul 5). dacã problema persistã. consultaþi rapid Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. 23513 "Schimbaþi bateria cartelei" Bateria cartelei dumneavoastrã RENAULT are o duratã de viaþã de aproximativ doi ani.69 . consultaþi reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de mesaje de anomalie de funcþionare Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor "Controlaþi cutia de viteze" Indicã o defecþiune survenitã la cutia de viteze. Dacã bateria este slabã. 23514 1. introduceþi cartela în cititor.

23501 "Panã de pneu .70 .schimbaþi roata" Indicã o panã de pneu indicatã în zona A a matricei. 1. 23500 "Supraîncãlzire motor" Indicã supraîncãlzirea motorului vehiculului.CALCULATOR DE BORD (continuare) Mesaje de alertã Vã impun sã opriþi imediat în funcþie de condiþiile de circulaþie Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor 23499 "Injecþie defectã" Indicã o problemã gravã la nivelul motorului vehiculului.

CALCULATOR DE BORD (continuare) Mesaje de alertã Vã impun sã opriþi imediat în funcþie de condiþiile de circulaþie Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor 23498 "Direcþie defectã" Indicã o problemã a servodirecþiei vehiculului. 1.71 . 23502 "Defecþiune electronicã" Indicã o problemã de administraþie electronicã a vehiculului.

VOLAN 1 Reglare în înãlþime ºi în profunzime Trageþi maneta 1 ºi aduceþi volanul în poziþia doritã.72 . 1. în general. Din motive de siguranþã. aceste reglaje se efectueazã când vehiculul este staþionat. în timpul rulãrii (întrerupere asistenþã). Nu opriþi motorul la coborârea unei pante ºi. Nu menþineþi direcþia bracatã la maxim în timpul staþionãrii. împingeþi maneta pentru a bloca volanul.

într-o oglindã retrovizoare clasicã. acþionaþi butonul 2: .poziþia C pentru reglarea oglinzii retrovizoare stânga. Obiectele în zona A apar mult mai îndepãrtate decât sunt în realitate. D reprezintã poziþia inactivã.OGLINZI RETROVIZOARE EXTERIOARE Oglindã retrovizoare cu degivrare A B C 1 F 2 D Dezgheþarea oglinzii este asiguratã împreunã cu dezgheþarea/dezaburirea geamului spate.73 .poziþia E pentru reglarea oglinzii retrovizoare dreapta. . 1. Oglinda retrovizoare exterioarã în partea ºoferului prezintã douã zone clar delimitate. Oglinzi retrovizoare exterioare cu comandã electricã Cu contactul pus. acþionaþi maneta 1. Zona B corespunde pentru ceea ce se vede. Zona A permite mãrirea vizibilitãþii laterale spate. E Oglinzi retrovizoare exterioare cu comandã manualã Pentru a orienta oglinda retrovizoare. Oglinzi retrovizoare rabatabile Acþionaþi butonul 2 în poziþia F: oglinzile retrovizoare exterioare se rabateazã. în mod normal. pentru siguranþa dumneavoastrã. D sau E. reveniþi în poziþia C. Pentru a le reaºeza în poziþia de deplasare.

pentru a nu fi orbit de farurile vehiculului din spate. basculaþi mica manetã 1 aflatã în spatele oglinzii retrovizoare.OGLINZI RETROVIZOARE 2 1 Oglindã retrovizoare interioarã Oglinda retrovizoare interioarã este ajustabilã.74 . La conducerea pe timp de noapte. Oglindã retrovizoare electrocromaticã 2 Oglinda retrovizoare se întunecã automat pe timp de noapte când sunteþi urmat de un vehicul luminat (cu faza lungã). 1.

1 0 A Semnal sonor Apãsaþi pe butucul volanului A. Lumini de indicare a direcþiei 2 Acþionaþi maneta 1 în planul volanului ºi în sensul în care rotiþi volanul.75 . manevrarea volanului este. Avertisment „pericol“ Apãsaþi comutatorul 2. în caz de frânare bruscã voluntarã. Acest semnal nu trebuie folosit decât în caz de pericol pentru a-i avertiza pe ceilalþi automobiliºti cã: • sunteþi nevoit sã opriþi într-un loc nepermis. în general. La eliberarea manetei. puteþi stinge luminile de avarie apãsând o datã pe comutatorul 2. În acest caz. La conducerea pe autostradã.AVERTIZOARE SONORE ªI LUMINOASE Avertisment „pericol“ (continuare) În funcþie de vehicul. 1. Acest dispozitiv acþioneazã simultan cele patru lumini intermitente ºi semnalizatoarele laterale. Existã o poziþie intermediarã în care trebuie sã menþineþi maneta în timpul manevrei. trageþi maneta 1 spre dumneavoastrã. insuficientã pentru a readuce automat maneta la 0. Semnal luminos Pentru a obþine un semnal luminos. chiar dacã iluminarea nu este utilizatã. aceasta revine automat la 0. • vã aflaþi în condiþii de conducere sau de circulaþie deosebite. luminile de avarie se pot aprinde automat.

Tabloul de bord se ilumineazã. apãsaþi pe butonul 3 cel puþin patru secunde. Pe panoul de bord se aprinde un martor luminos. verificaþi funcþionarea corectã a echipamentului electric ºi reglaþi farurile (dacã nu aveþi condiþiile de încãrcare obiºnuite). noroi.ILUMINARE ªI SEMNALIZÃRI EXTERIOARE Funcþionare automatã (în funcþie de vehicul) Când motorul funcþioneazã. luminile de întâlnire se aprind sau se sting automat în funcþie de luminozitatea exterioarã. Aceastã funcþie se poate dezactiva sau reactiva. În general. . Douã bipuri ºi un mesaj pe tabloul de bord confirmã aceastã acþiune. Se poate regla intensitatea luminoasã cu ajutorul butonului rotativ 2. 1 3 1 4 2 Aprindere lumini de poziþie Rotiþi extremitatea manetei 1 pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 4. Un bip confirmã aceastã acþiune iar mesajul „aprindere auto a luminilor OFF“ apare pe tabloul de bord. Aprindere lumini de întâlnire Funcþionare manualã Rotiþi extremitatea manetei 1 pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 4. fãrã sã fie acþionatã maneta 1 (poziþia 0). zãpadã.Pentru dezactivare. transport de obiecte ce le pot masca). Orice acþiune asupra manetei 1 este prioritarã ºi anuleazã temporar modul automat. Înainte de a porni la drum pe timpul nopþii. 1.76 . apãsaþi pe butonul 3 cel puþin patru secunde.Pentru activare. . asiguraþi-vã cã luminile nu sunt obstrucþionate (murdãrie. cu motorul oprit.

) vã permite sã aprindeþi pentru moment luminile de întâlnire. Când luminile de drum sunt aprinse. În acest caz. la urmãtorul demaraj al motorului. Aceastã acþiune este limitatã la patru repetãri pentru un timp de aprindere de maxim douã minute.. trageþi înspre dumneavoastrã maneta 1: luminile de întâlnire se aprind timp de aproximativ treizeci de secunde.77 . un martor luminos se aprinde pe tabloul de bord. rotiþi extremitatea manetei 1 apoi aduceþi-o în poziþia 0. Alarmã sonorã lumini uitate aprinse Dacã luminile au rãmas aprinse dupã întreruperea contactului. luminile se reaprind în poziþia manetei 1. pentru a vã semnala faptul cã luminile au rãmas aprinse. se declanºeazã o alarmã sonorã la deschiderea portierei ºoferului. . Funcþionare automatã (în funcþie de vehicul) Luminile se sting dupã oprirea motorului. trageþi maneta spre dumneavoastrã. Când motorul este oprit ºi luminile stinse. Pentru a opri iluminarea înainte de oprirea sa automatã.. trageþi din nou maneta spre dumneavoastrã. la deschiderea portierei ºoferului sau la blocarea vehiculului. Pentru a reveni la poziþia luminã de întâlnire. a unui garaj.ILUMINARE ªI SEMNALIZÃRI EXTERIOARE (continuare) Funcþia „iluminare exterioarã auxiliarã“ Aceastã funcþie (utilã de exemplu pentru a ilumina deschiderea unei porþi.luminile se sting odatã cu oprirea motorului la deschiderea portierei ºoferului sau la blocarea vehiculului.aduceþi maneta 1 în poziþia sa iniþialã. extremitatea manetei 1 se aflã în poziþia 0. 1 Aprindere lumini de drum Cu luminile de întâlnire aprinse. 1. Stingerea luminilor Funcþionare manualã Existã douã posibilitãþi: .

Notã: lumina de ceaþã este plasatã în partea ºoferului.78 . Funcþionarea depinde de poziþia aleasã pentru iluminarea exterioarã iar pe tabloul de bord se aprinde un martor luminos. Stingere Rotiþi din nou maneta 5 pentru a aduce reperul 6 în faþa simbolului corespondent luminii de ceaþã pe care doriþi sã o stingeþi. Oprirea iluminãrii exterioare determinã stingerea luminilor de ceaþã faþã ºi spate.ILUMINARE ªI SEMNALIZÃRI EXTERIOARE (continuare) Luminã de ceaþã spate Rotiþi inelul central 5 al manetei pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 6. Funcþionarea depinde de poziþia aleasã pentru iluminarea exterioarã iar pe tabloul de bord se aprinde un martor luminos. 1. Pe timp de ceaþã. aprinderea luminilor de ceaþã rãmâne sub controlul ºoferului: martorii luminoºi de pe tabloul de bord vã informeazã dacã sunt aprinse (martor luminos aprins) sau dacã sunt stinse (martor luminos stins). deoarece aprinderea automatã a luminilor nu este sistematicã. apoi eliberaþi. Nu uitaþi sã întrerupeþi funcþionarea acestei lumini atunci când nu mai este necesarã pentru a nu incomoda ceilalþi participanþi la trafic. 5 6 Lumini de ceaþã faþã Rotiþi inelul central 5 al manetei pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 6 apoi eliberaþi.

79 .REGLARE ELECTRICÃ A ÎNÃLÞIMII FASCICULELOR Poziþie de reglare a butonului rotativ A Versiuni 3 portiere . butonul rotativ A permite corectarea înãlþimii fasciculelor în funcþie de sarcina vehiculului. 1 – 3 – 4 4 4 4 1. La celelalte versiuni reglarea este automatã. Rotiþi butonul rotativ A în jos pentru a coborî farurile ºi în sus pentru a le ridica.5 portiere Versiune Utilitarã 0 0 A 0 0 Pentru vehiculele care sunt echipate cu acesta.

De la o vitezã continuã rapidã. • B ºtergere intermitentã automatã Când este selectatã aceastã poziþie. În caz de blocare mecanicã (parbriz îngheþat. Particularitate În timpul deplasãrii.80 . sistemul detecteazã prezenþa apei pe parbriz ºi declanºeazã ºtergerea cu viteza de ºtergere adaptatã.. • C ºtergere continuã lentã. • D ºtergere continuã rapidã. Cu motorul în funcþiune sau funcþia accesoriu. • B ºtergere intermitentã Între douã ºtergeri. acþionaþi maneta 1 • A oprire. treceþi la o vitezã continuã lentã.ªTERGÃTOR/SPÃLÃTOR PENTRU PARBRIZ Vehicule cu ºtergãtor geam cu intermitenþã automatã. • C ºtergere continuã lentã. Când vehiculul începe sã ruleze. Orice acþiune asupra manetei 1 este prioritarã ºi prin urmare anuleazã modul automat. 1 1 A B C D 2 Cu motorul în funcþiune sau funcþia accesoriu. • D ºtergere continuã rapidã. Este posibilã modificarea intervalului dintre ºtergeri prin rotirea inelului 2. acþionaþi maneta 1 • A oprire.) sistemul întrerupe automat alimentarea ºtergãtorului de geam. oprirea vehiculului reduce frecvenþa de ºtergere. La fiecare demaraj al motorului.. lamelele se opresc câteva secunde. ºtergerea revine la viteza selectatã iniþial. este obligatorie revenirea în poziþia oprire A pentru a reveni în poziþia ºtergãtor geam cu intermitenþã automatã. 1. Este posibilã modificarea intervalului dintre ºtergeri prin rotirea inelului 2.

ªTERGÃTOR/SPÃLÃTOR PENTRU PARBRIZ (continuare) 1 • Faruri aprinse Acþionaþi în acelaºi timp spãlãtorul pentru faruri.81 . O apãsare prelungitã declanºeazã trei miºcãri dus-întors urmate de o ultimã miºcare dus-întors dupã câteva secunde. 1. Pe timp geros. Spãlãtor geam. Dacã întrerupeþi contactul motor înainte de a opri ºtergãtorul de geam (poziþia A) lamelele rãmân într-o poziþie oarecare. Acestea trebuie schimbate când eficienþa lor scade: aproximativ în fiecare an. trageþi maneta 1 spre dumneavoastrã. spãlãtor pentru faruri Cu contactul pus. Curãþaþi parbrizul regulat. Verificaþi starea acestor lamele. asiguraþi-vã cã lamelele ºtergãtorului de geam nu sunt blocate de gheaþã (risc de încãlzire motor). • Faruri stinse O apãsare scurtã declanºeazã o miºcare de dus-întors a ºtergãtorului de geam.

Înainte de utilizarea ºtergãtorului de geam spate.82 . rotiþi extremitatea manetei 1 pânã când punctul de reper 2 ajunge în dreptul simbolului. aceasta revine în poziþia ºtergãtor geam spate. Particularitate Dacã ºtergãtoarele de parbriz funcþioneazã sau se aflã în mod automat. Curãþaþi în mod regulat geamul spate.ªTERGÃTOR/SPÃLÃTOR GEAM SPATE ªtergãtor-spãlãtor geam spate 1 Cu contactul pus. Frecvenþa de ºtergere creºte în funcþie de vitezã: intermitentã la oprire. asiguraþi-vã cã eventualele obiecte transportate nu împiedicã cursa lamelei. 2 ªtergãtor geam spate cu temporizator în funcþie de vitezã Cu contactul pus. Acestea trebuie schimbate când eficienþa lor scade: aproximativ în fiecare an. rotiþi extremitatea manetei 1 pânã când punctul de reper 2 ajunge în dreptul simbolului. Notã: Pe timp geros. 1. Verificaþi starea acestor lamele. are loc o ºtergere intermitentã a ºtergãtorului de geam spate la cuplarea marºarierului. asiguraþi-vã cã lamelele ºtergãtorului de geam nu sunt blocate de gheaþã (risc de încãlzire motor). Când eliberaþi maneta. continuã în mers.

Sistemul de obturare ºi gâtul de umplere nu trebuie sã conþinã praf. Sistemul de obturare (clapetã metalicã) C este integrat în conducta de alimentare. Nu spãlaþi zona de alimentare cu un dispozitiv de spãlare sub presiune înaltã. 1. Nu apãsaþi niciodatã cu degetele pe clapeta metalicã. Nu amestecaþi benzinã cu motorinã. Consultaþi „Caracteristici motoare“.83 .REZERVOR CARBURANT Calitatea carburantului Utilizaþi carburant corespunzãtor calitãþii definite de normele în vigoare specifice fiecãrei þãri. introduceþi degetul în deschiderea B apoi trageþi clapa. nici mãcar în cantitate micã. Pentru a deschide capacul A. Pentru alimentare consultaþi paragraful „alimentare cu carburant“. A B C Capacitate utilizabilã a rezervorului: 60 litri aproximativ. Carburantul trebuie sã fie de bunã calitate. La umplerea rezervorului aveþi grijã sã nu pãtrundã accidental apã în rezervor.

Alimentare cu carburant (continuare) Versiuni pe benzinã ºi diesel Dupã prima oprire automatã de la sfârºitul umplerii. capote de protecþie.. 1. puteþi sã faceþi cel mult douã acþionãri ale duzei de distribuþie pentru a pãstra un volum de expansiune. . injector.84 . canalul de umplere a rezervorului de benzinã este obturat de un sistem de siguranþã care permite numai utilizarea unei duze de distribuþie a benzinei fãrã plumb (la staþia de distribuþie). • nu interveniþi ºi nu porniþi din nou înainte de verificarea vehiculului de cãtre personal calificat din Reþeaua RENAULT. cablaje.REZERVOR CARBURANT (continuare) Alimentare cu carburant Versiuni pe benzinã Utilizaþi doar carburant fãrã plumb. (risc de împroºcare). • declanºaþi semnalul de avarie ºi evacuaþi toþi pasagerii din vehicul având grijã ca aceºtia sã stea departe de zona de circulaþie. circuit de carburant. Orice intervenþie sau modificare a sistemului de alimentare cu carburant (unitãþi electronice.Menþineþi duza în aceastã poziþie pe întreaga perioadã a operaþiunii de alimentare. Utilizarea benzinei cu plumb poate conduce la deteriorarea sistemului antipoluare ºi poate determina pierderea garanþiei. aveþi grijã sã: • opriþi vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie ºi sã întrerupeþi contactul.Introduceþi duza astfel încât sã împingeþi clapeta metalicã ºi continuaþi astfel pânã când duza ajunge la capãt înainte de a o declanºa pentru alimentarea rezervorului. .) este strict interzisã datoritã riscurilor la care poate fi expusã siguranþa dumneavoastrã (în afara personalului calificat din Reþeaua RENAULT).. Pentru a împiedica umplerea rezervorului cu benzinã cu plumb. Miros persistent de carburant În cazul apariþiei unui miros persistent de carburant.

..................2..............08 Sfaturi antipoluare........ 2.07 Frânã de mânã ........................................................................ ..........................................32 2.....................29 ➟ 2..................03 .............. 2....................................................................................................20 ..............................................25 Regulator vitezã .................... 2..........02 Pornire .............................................................................................................................. 2...................................................................................................................................................................................................2........................... 2................................................................................19 Sistem antiblocare roþi: ABS .................. 2...............................Capitolul 2: Conducerea (sfaturi de utilizare legate de economia de combustibil ºi de protecþia mediului) Rodaj ................................................................S........................P............................................05 Particularitãþi versiuni diesel ......................................................................................18 ..........16 Control traiectorie: E........................................................................ 2................................... 2..... 2..........21 Asistare la frânare de urgenþã .............................R........ 2..........22 Limitator de vitezã ............. 2......2.................................17 Sistem antipatinare: A............................................26 ➟ 2.................. 2...................................... 2...................12 Sistem de control al presiunii pneurilor ........................................................................................................................................................11 Mediul înconjurãtor ............................................................................................................................01 ................13 ➟ 2....................... 2............................................................................... 2..............................09 ➟ 2.........28 Cutie viteze automatã ..................08 Servodirecþie ................................................................................................ .......04 Particularitãþi versiuni pe benzinã .............................................. 2.Oprire motor ...............S....................06 Manetã schimbãtor de viteze .... economie de carburant .............................................. 2..........23 ➟ 2...............

vã puteþi folosi vehiculul fãrã limite. Dupã acest kilometraj puteþi sã circulaþi cu vitezã mai mare. nu acceleraþi puternic cât timp motorul este rece. dar numai dupã 3. nu depãºiþi 130 km/h în ultima treaptã de vitezã sau 3.000 km veþi putea obþine performanþele prescrise.000 .3.500 rot/min. Frecvenþa reviziilor: consultaþi carnetului de întreþinere al vehiculului.000 km.000 km veþi putea obþine performanþele prescrise. nu folosiþi motorul la turaþii ridicate.000 km. ■ Versiune diesel Pe parcursul primilor 1. 2.02 .500 rot/min.500 km. Dupã 1.RODAJ ■ Versiune pe benzinã Pe parcursul primilor 1. Frecvenþa reviziilor: consultaþi carnetului de întreþinere al vehiculului. dar numai dupã 6. nu depãºiþi 2. Pe perioada de rodaj.

în anumite cazuri va fi necesarã manevrarea volanului apãsând pe butonul de demaraj 3 pentru a debloca coloana de direcþie. cu motorul oprit. . 2. Demaraj cu portbagajul deschis (modul fãrã mâini) Introduceþi cartela în cititorul de cartelã 2. Funcþia accesorii Pentru a dispune de anumite funcþii. apãsaþi pe pedala de frânã sau de ambreiaj (apãsarea pedalei trebuie efectuatã pe toatã durata demarajului) apoi apãsaþi pe butonul 3.03 . Introduceþi cartela RENAULT pânã la capãt în cititorul de cartelã 2.. 3 4 2 Cartela RENAULT cu telecomandã Pe afiºajul 1 al calculatorului de bord apare mesajul „introduceþi cartela“. Condiþii de demaraj Urmaþi instrucþiunile de demaraj de pe tabloul de bord ce descriu urmãtoarele condiþii: Pentru a porni. suportul ochelarilor etc. Cartela RENAULT în modul fãrã mâini Cartela trebuie sã se afle în zona de detectare 4 (habitaclul ºi portbagajul cu excepþia anumite zone la înãlþime cum sunt parasolarul. Notã: . apãsaþi doar pe butonul 3. mesajele: „debreiaþi + start“ sau „frânã + start“ sunt afiºate pe tabloul de bord. (radio. dacã doriþi sã porniþi motorul cu portbagajul deschis. Dacã o vitezã este selectatã.DEMARAJ MOTOR 1 Particularitate vehicule cu cutie de viteze automatã Apãsaþi pedala de frânã cu maneta în poziþia N sau P. dupã deschiderea capacului.).).dacã una din condiþiile de demaraj nu se aplicã. navigare.. pornirea se face numai prin apãsarea pedalei de ambreiaj.

. climatizare. Acesta ar putea porni motorul sau echipamentele electrice (acþionare geamuri. o apãsare pe butonul de demaraj ºi oprire motor (start/stop) întrerupe funcþionarea motorului..OPRIRE MOTOR Cartela RENAULT cu telecomandã Când cartela RENAULT se aflã în cititorul 2. dupã o primã apãsare... La oprirea motorului.. Când cartela nu se mai aflã în zona de detectare.apãsaþi pe butonul 3. 3 2 Condiþii de oprire a motorului . sunt necesare douã apãsãri suplimentare pe butonul 3. accesoriile (radio.) utilizate în acel moment funcþioneazã în continuare. direcþie. Risc de rãnire gravã. pretensionatoarele. Pentru a confirma oprirea motorului.... Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). oprirea motorului determinând întreruperea funcþionãrii sistemelor: frânã.. o apãsare pe butonul 3 de demaraj ºi oprire a motorului (start/stop) întrerupe funcþionarea motorului. mesajul „confirmaþi oprirea motorului“ apare pe tabloul de bord. sunt necesare douã apãsãri suplimentare. Nu întrerupeþi niciodatã contactul înainte de oprirea completã a vehiculului.04 . cum ar fi airbagurile.cu maneta în poziþia N sau P pentru vehicule cu cutie de viteze automatã. braþ. mesajul „confirmaþi oprirea motorului“ apare pe tabloul de bord. Când cartela nu se mai aflã în cititor. ºi a dispozitivelor de siguranþã pasivã. dupã o primã apãsare.) riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. mânã. Pentru a confirma oprirea motorului.vehicul oprit. La deschiderea portierei ºoferului. funcþionarea accesoriilor este opritã.). 2. Cartela RENAULT în mod fãrã mâini Cu cartela în vehicul. .

Dacã observaþi anomaliile de funcþionare prezentate mai sus. Probleme de demaraj Pentru a evita defectarea catalizatorului. Sau anomalii de funcþionare. Prezentând în mod regulat vehiculul la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT ºi respectând perioadele recomandate în carnetul de întreþinere. pana de benzinã sau bujia debranºatã care se manifestã prin rateuri de aprindere ºi ºocuri în timpul conducerii. evitaþi aceste incidente. precum: • Deplasarea prelungitã cu martorul luminos pentru avertizare nivel scãzut de carburant aprins. 2. împingând sau trãgând vehiculul) fãrã a fi identificat ºi remediat cauza defecþiunii. În caz contrar. Nu staþionaþi ºi nu porniþi motorul în locuri în care se aflã substanþe sau materiale inflamabile precum ierburi sau frunze care pot veni în contact cu un sistem de eºapament cald.PARTICULARITÃÞILE VERSIUNILOR PE BENZINÃ Condiþiile de funcþionare ale vehiculului dumneavoastrã. scãzându-i randamentul ºi putând determina distrugerea acestuia ºi producerea de defecþiuni termice vehiculului. nu mai încercaþi sã porniþi motorul ºi apelaþi la un Reprezentant RENAULT. • Pierderea puterii. efectuaþi cât mai repede reparaþiile necesare la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. • Folosirea benzinei cu plumb. • Folosirea unor aditivi pentru lubrifianþi sau carburant neagreat de RENAULT. precum: • Aprinderea defectuoasã. nu insistaþi sã porniþi vehiculul (folosind demarorul.05 . provoacã o supraîncãlzire a catalizatorului.

paragraful „rezervor carburant“ pentru a afla particularitãþile versiunilor diesel echipate cu common-rail (înaltã presiune). dupã câteva încercãri.06 .PARTICULARITÃÞILE VERSIUNILOR DIESEL Regim motor diesel Motoarele diesel au un echipament de injecþie care nu permite depãºirea regimului motor indiferent de viteza angajatã. Panã de carburant Dupã alimentarea efectuatã ca urmare a terminãrii combustibilului ºi cu condiþia ca bateria sã fie bine încãrcatã. dacã în câteva secunde. motorul nu porneºte. Precauþiuni pe timp de iarnã Pentru a preveni incidentele pe perioada geroasã: • bateria trebuie sã fie întotdeauna bine încãrcatã. Totuºi. care se pot acumula pe fundul rezervorului. • nu lãsaþi sã scadã prea mult nivelul de motorinã din rezervor pentru a evita condensarea vaporilor de apã. puteþi reporni normal vehiculul: consultaþi capitolul 1. Nu staþionaþi ºi nu porniþi motorul în locuri în care se aflã substanþe sau materiale inflamabile precum ierburi sau frunze care pot veni în contact cu un sistem de eºapament cald. 2. apelaþi la un Reprezentant RENAULT.

MANETA SCHIMBÃTORULUI DE VITEZE Luminile pentru mers cu spatele se aprind când maneta schimbãtorului de viteze este cuplatã în poziþia de marºarier. 1 2 Marºarier Vehicule cu cutie de viteze manualã: respectaþi grila desenatã pe extremitatea manetei 1 ºi. în funcþie de vehicul. ridicaþi inelul 2 spre extremitatea manetei schimbãtorului de viteze pentru a putea cupla marºarierul. Vehicule cu cutie de viteze automatã: consultaþi paragraful „cutie de viteze automatã“ din capitolul 2. 2. cu contactul pus.07 .

Dacã frâna nu este complet decuplatã în timpul deplasãrii. Pentru decuplare Trageþi uºor maneta 1 spre în sus. asigurându-vã cã vehiculul este bine imobilizat SERVODIRECÞIE Nu rulaþi niciodatã cu bateria slab încãrcatã. în general. în timpul rulãrii (întrerupere asistenþã). Nu opriþi niciodatã motorul la coborârea unei pante ºi. Servodirecþie variabilã 1 2 Servodirecþia variabilã este dotatã cu un sistem de control electronic care adapteazã nivelul de asistenþã în funcþie de viteza vehiculului. altfel existând riscul supraîncãlzirii roþilor. În timpul deplasãrii verificaþi ca frâna de mânã sã fie complet decuplatã.FRÂNÃ DE MÂNÃ Pentru cuplare Ridicaþi mânerul frânei. sau poziþia P pentru cele cu cutie de viteze automatã. apãsaþi butonul de comandã 2 ºi readuceþi maneta la podea. 2. Direcþia este mai lentã în timpul manevrei de parcare (pentru un plus de confort) în timp ce efortul creºte progresiv odatã cu creºterea vitezei (pentru sporirea siguranþei la vitezã mare).08 . martorul luminos de culoare roºie de pe tabloul de bord rãmâne aprins. ar putea fi necesarã adãugarea a cel puþin douã grade de strângere suplimentare ºi cuplarea unei viteze (viteza 1 sau marºarier) pentru vehiculele cu cutie de viteze mecanicã. În funcþie de pantã ºi/sau sarcina vehiculului.

Acesta dispune de toate mijloacele materiale care îi permit garantarea cu privire la reglajele iniþiale ale vehiculului dumneavoastrã. Reglajele motorului • Aprinderea: nu necesitã reglaje. vehiculul dumneavoastrã RENAULT respectã reglementãrile antipoluare în vigoare. utilizaþi mãrcile. tipurile ºi ecartamentele specificate pentru motorul dumneavoastrã. CONDUCERE Compania RENAULT participã activ la reducerea emisiilor de gaze poluante ºi la economia de carburant. În plus. ECONOMIE DE CARBURANT. • ralanti: acesta nu necesitã reglaje. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.09 . filtru diesel: un cartuº înfundat diminueazã randamentul motorului. prin consumul moderat de carburant. Pentru aceasta. Trebuie sã îl înlocuiþi. • Bujiile: condiþiile optime de consum. 2. ale sistemului de alimentare ºi ale eºapamentului cu alte piese decât cele originale recomandate de constructor modificã conformitatea vehiculului dumneavoastrã cu reglementãrile antipoluare. înlocuirea pieselor motorului. Întreþinerea vehiculului Este important sã reþineþi cã nerespectarea reglementãrilor antipoluare poate duce la sancþionarea proprietarului vehiculului.SFATURI ANTIPOLUARE. Prin concepþia sa. Vegheaþi la buna întreþinere a vehiculului ºi la corecta sa utilizare. Nu uitaþi cã emisia de gaze poluante este direct legatã de consumul de carburant. de randament ºi de performanþe impun respectarea riguroasã a specificaþiilor stabilite de Biroul nostru de proiectare. Efectuaþi reglajele ºi lucrãrile de verificare ale vehiculului conform instrucþiunilor din carnetul de întreþinere la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Însã tehnica nu poate face singurã totul. prin reglajele originale. În cazul înlocuirii bujiilor. • filtru de aer. • reglarea pompei de injecþie: trebuie reglatã la valorile recomandate. Nivelul emisiilor de gaze poluante ºi al consumului de carburant al vehiculului depind ºi de dumneavoastrã.

Nu rulaþi pe o ºosea inundatã dacã nivelul apei depãºeºte partea inferioarã a jantelor. . apreciind corect dinainte obstacolele sau virajele. . • Debreierea dublã ºi accelerarea înainte de oprirea motorului au devenit inutile în cazul vehiculelor moderne. Conducerea • În loc sã încãlziþi motorul în staþionare.dacã lumineazã continuu. consultaþi urgent Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. pãstraþi aceeaºi poziþie a piciorului pe pedala de acceleraþie. CONDUCERE (continuare) Control gaze de eºapament Sistemul de control al gazelor de eºapament permite detectarea anomaliilor de funcþionare ale sistemului antipoluare al vehiculului. reduceþi regimul motorului pânã când martorul nu mai clipeºte. La versiunea cu transmisie automatãpãstraþidepreferinþãpoziþia D. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT. Utilizaþi deci întotdeauna cea mai mare treaptã de vitezã. Aceste anomalii pot antrena emisia de substanþe nocive sau producerea de defecte mecanice. • Nu suprasolicitaþi regimul motorului în raporturi intermediare.dacã clipeºte. • Intemperii. 2. astfel încât va fi suficient sã ridicaþi piciorul de pe acceleraþie. • Frânaþi cât mai puþin. • Evitaþi acceleraþia bruscã. nu acceleraþi mai tare decât pe un teren plan: de preferinþã. • La deal. fãrã a obosi însã motorul.10 .SFATURI ANTIPOLUARE. decât sã încercaþi sã menþineþi viteza. rute inundate. conduceþi moderat pânã când acesta a atins temperatura normalã de funcþionare. Acest indicator aflat pe tabloul de bord indicã eventualele defecþiuni ale sistemului: Acesta se aprinde la comutarea contactului ºi se stinge dupã trei secunde. • Viteza costã scump. ECONOMIE DE CARBURANT. • Conducerea „sportivã“ costã scump: alegeþi conducerea „economicã“.

duce la creºterea cu 4 % a consumului. 2. cãci motorul nu atinge niciodatã temperatura idealã de funcþionare. nu faceþi plinul de carburant la maximum pentru a evita revãrsarea carburantului din rezervor. • Când alimentaþi. Rularea cu geamurile deschise la 100 km/h. cu opriri prelungite). menþineþi farurile aprinse atunci când vizibilitatea o cere (pentru a vedea ºi pentru a fi vãzut). întrerupeþi deci sistemele electrice care nu sunt într-adevãr necesare. • Pentru transportul obiectelor voluminoase.SFATURI ANTIPOLUARE. • Când tractaþi o rulotã. • Evitaþi utilizarea de tipul „din aproape în aproape“ (pe trasee scurte. CONDUCERE (continuare) • Pentru vehiculele echipate cu aer condiþionat. Încercaþi sã vã grupaþi deplasãrile. ECONOMIE DE CARBURANT. • Utilizaþi de preferinþã aeratoarele. Sfaturi de utilizare • Electricitatea înseamnã combustibil. Pneuri • Presiunea insuficientã a aerului în pneuri conduce la creºterea consumului de combustibil. utilizaþi de preferinþã o remorcã. • Utilizarea unor pneuri nerecomandate poate conduce la creºterea consumului de carburant. aveþi grijã sã utilizaþi un deflector agreat ºi nu uitaþi sã îl reglaþi. Dar (pentru siguranþã). supraconsumul de carburant în oraº poate atinge 2 litri la 100 km: Opriþi sistemul atunci când nu aveþi nevoie de el. • Nu pãstraþi o barã de acoperiº goalã.11 .

Acest vehicul conþine numeroase piese din material plastic reciclat sau din materiale reciclabile (lemn. au fost puse la punct numeroase inovaþii privind design-ul vehiculului ºi materialele utilizate. Reciclare: Compania RENAULT a utilizat toatã experienþa sa pentru a reduce la maxim impactul asupra mediului înconjurãtor de-a lungul întregii durate de utilizare a vehiculului dumneavoastrã.MEDIUL ÎNCONJURÃTOR Vehiculul dumneavoastrã a fost proiectat cu dorinþa de a respecta mediul înconjurãtor. Contribuiþi ºi dumneavoastrã la protecþia mediului înconjurãtor! • Piesele uzate ºi înlocuite în timpul întreþinerii curente a vehiculului dumneavoastrã (baterie. filtru de aer. senzorul de oxigen ºi filtru cu carbon activ (acesta din urmã împiedicã evacuarea în aer a vaporilor de benzinã din rezervorul de carburant).. baterii. RENAULT a pus la punct un sistem de control al tuturor componentelor ce alcãtuiesc vehiculul. Fabricaþia: Compania RENAULT a fabricat acest vehicul într-o uzinã care respectã normele cele mai severe în materie de mediu înconjurãtor. • În orice caz. 2. cauciuc natural.12 . Pentru a facilita reciclarea. Peste 95% din piesele acestui vehicul sunt reciclabile. respectaþi legislaþia localã. filtru de ulei.). Emisii: Vehiculele sunt dotate cu un sistem antipoluare care cuprinde catalizatorul. bumbac.) ºi bidoanele de ulei (goale sau umplute cu ulei uzat) trebuie predate organismelor specializate. În plus.... • Vehiculul care va fi casat trebuie predat unor centre autorizate pentru a asigura reciclarea acestuia.

o datã pe lunã. implantat în valva de umflare.2 la 0. Principiu de funcþionare Fiecare roatã (cu excepþia roþii de rezervã) prezintã un senzor. funcþia nu intervine în locul ºoferului. Aceasta nu poate. în nici un caz. ªoferul primeºte permanent informaþii asupra umflãrii corecte a pneurilor ºi eventualelor variaþii prin afiºajul de pe tabloul de bord. Este strict interzisã dezumflarea unui pneu cald. Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar pentru conducere. 2. Verificaþi presiunea pneurilor. Totuºi. sã înlocuiascã atenþia ºi nici responsabilitatea ºoferului.3 bari (3 PSI). ce mãsoarã periodic presiunea pneurilor.SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR Acest sistem supravegheazã în permanenþã presiunea de umflare a pneurilor. inclusiv a roþii de rezervã. Presiunile trebuie ajustate la rece În cazul în care verificarea presiunii nu poate fi efectuatã asupra pneurilor reci. presiunile indicate trebuie mãrite de la 0.13 .

14 .C : inel roºu . A B 1 2 1 D C Non interschimbabilitatea roþilor Fiecare din senzorii implantaþi în valvele 1 este dedicat unei singure ºi unice roþi: prin urmare.B : inel negru . orientaþi-vã dupã culoarea inelului 2 (dupã o eventualã curãþire) din jurul fiecãrei valve: .SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR (continuare) Montarea pneurilor (înlocuirea pneurilor sau montarea de pneuri de iarnã) Deoarece înlocuirea pneurilor necesitã precauþii speciale. Riscul informãrii greºite poate atrage consecinþe grave. vã sfãtuim sã consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. este total contraindicatã inversarea roþilor. Pentru a repera cu uºurinþã poziþia corectã a roþii.A : inel galben .D: inel verde 2.

).. 1 Înlocuirea roþilor/pneurilor Acest sistem necesitã echipamente specifice (roþi.. Aerosoli de reparare a pneurilor Datoritã caracterului specific al valvelor.. elemente decorative.15 . Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT pentru a cunoaºte accesoriile compatibile cu sistemul care se gãsesc în magazinele de accesorii RENAULT: utilizarea oricãrui alt accesoriu poate afecta funcþionarea corectã a sistemului.. În urmãtoarele pagini veþi gãsi detalii cu privire la diferitele aprinderi ale martorilor luminoºi. panã pneu.). 2. 1 Afiºare Afiºajul 1 de pe tabloul de bord vã informeazã cu privire la eventualele anomalii de presiune (roatã dezumflatã. utilizaþi doar aerosoli omologaþi de cãtre Departamentul Tehnic.SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR (continuare) Roata de rezervã Roata de rezervã nu dispune de senzor. defecþiune sistem. Când este montatã în locul altei roþi. simboluri ºi mesaje. prin urmare nu este recunoscutã de sistem. sistemul detecteazã o anomalie de funcþionare.

Acest mesaj este însoþit de indicatorul . 2.. B "Refaceþi presiunea pneurilor" O roatã B. semnaleazã o roatã dezumflatã sau umflatã prea tare. "Defecþiune senzor pneu" Dispariþia unei roþi A.înlocuiþi roata" Înlocuiþi roata B respectivã sau apelaþi la un Reprezentant RENAULT.SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR (continuare) Exemple de mesaje ce pot apãrea pe afiºaj "Umflare pneu autostradã" A Presiunea pneurilor nu este adaptatã la viteza de deplasare. sau o defecþiune a senzorului (de exemplu cazul roþii de rezervã montatã pe vehicul.. care este plinã. indicã absenþa senzorului pe acea roatã. Reduceþi viteza sau umflaþi cele patru pneuri la „presiunea pentru autostradã“ (consultaþi tabelul „presiune pneuri“. "Panã pneu .16 .).

CONTROL TRAIECTORIE: E..S.P.. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.) ºi este completat de sistemul de „control al subvirajului“. acþionând frâna pe anumite roþi ºi/sau asupra puterii motorului. Anomalie de funcþionare Când sistemul detecteazã o anomalie de funcþionare mesajul „Defecþiune control traiectorie/sistem antipatinare“ apare pe tabloul de bord împreunã cu indicatorul ºi martorul luminos A. funcþia nu intervine în locul ºoferului. 2. dacã este necesar. de la un capãt la celãlalt pentru a reiniþializa sistemul. Aceasta nu restrânge limitele vehiculului ºi nu trebuie sã determine rularea cu vitezã mai mare. Acest sistem optimizeazã acþiunea sistemului de control al traiectoriei în cazul unei subvirãri pronunþate (pierderea aderenþei punþii faþã). Totuºi. Principiu de funcþionare Un senzor de pe volan permite cunoaºterea traiectoriei de conducere doritã de ºofer.17 . pierderea aderenþei într-un viraj.S. deconectat“.R. Dacã la pornirea motorului acest martor luminos se aprinde împreunã cu mesajul „A. Martorul luminos A clipeºte pentru a vã semnala activarea funcþiei. A Controlul subvirajului Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar în caz de conducere criticã pentru a permite adaptarea comportamentului vehiculului la conducerea doritã. manevraþi uºor volanul. Sistemul comparã intenþia conducãtorului cu traiectoria realã a vehiculului ºi o corecteazã pe aceasta din urmã. Aceasta nu poate deci sã înlocuiascã în nici un caz atenþia ºi responsabilitatea ºoferului în timpul manevrelor (conducãtorul trebuie sã fie mereu atent la evenimentele neprevãzute care pot interveni în timpul conducerii). Alþi senzori repartizaþi în vehicul mãsoarã traiectoria sa realã. CU CONTROL AL SUBVIRAJULUI Acest sistem ajutã la pãstrarea controlului vehiculului în situaþiile critice de conducere (evitarea unui obstacol.

în fiecare moment. Principiu de funcþionare Cu ajutorul senzorilor de pe roatã. Martorul luminos A clipeºte pentru a vã semnala activarea funcþiei. Aceasta nu poate deci sã înlocuiascã în nici un caz atenþia ºi responsabilitatea ºoferului în timpul manevrelor (conducãtorul trebuie sã fie mereu atent la evenimentele neprevãzute care pot interveni în timpul conducerii).S. A Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar în caz de conducere criticã pentru a permite adaptarea comportamentului vehiculului la conducerea doritã. Aceasta nu restrânge limitele vehiculului ºi nu trebuie sã determine rularea cu vitezã mai mare.18 . Totuºi. funcþia nu intervine în locul ºoferului. viteza roþilor motoare ºi detecteazã ambalarea acestora. Acest sistem ajutã la limitarea patinãrii roþilor motoare ºi la controlul vehiculului în situaþii de demaraj sau de accelerare. sistemul impune frânarea acesteia pânã când puterea motoare redevine compatibilã cu nivelul aderenþei sub roata respectivã. Sistemul acþioneazã de asemenea pentru adaptarea regimului motor la aderenþa disponibilã sub roþi. independent de acþiunea exercitatã asupra pedalei de acceleraþie. Dacã una dintre roþi tinde sã patineze.R. sistemul mãsoarã ºi comparã. 2.SISTEM ANTIPATINARE: A.

.. împreunã cu martorul luminos A.S. Ieºiþi din aceastã situaþie cât mai rapid printr-o nouã apãsare pe comutatorul 1. Mesajul „sistem antipatinare deconectat“ apare pe tabloul de bord pentru a vã avertiza. A 1 Dezactivarea funcþiei În anumite situaþii (conducerea pe teren moale: zãpadã.19 .. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. sistemul poate reduce puterea motorului pentru a limita patinarea.SISTEM ANTIPATINARE: A. noroi. Dezactivarea acestei funcþii este imposibilã la depãºirea unui prag de 50 km/h. (continuare) Anomalie de funcþionare Când sistemul detecteazã o anomalie de funcþionare mesajul „defecþiune control traiectorie / sistem antipatinare“ apare pe tabloul de bord împreunã cu indicatorul ºi martorul luminos A. Dacã acest efect nu este dorit. este posibilã dezactivarea funcþiei prin apãsarea pe comutatorul 1. 2. Funcþia este reactivatã automat la comutarea contactului vehiculului sau la depãºirea vitezei de aproximativ 50 km/h. sau conducerea cu lanþuri pe roþi).R. Dezactivarea acestei funcþii are ca efect ºi dezactivarea funcþiei de control a traiectoriei.

În aceste condiþii sunt perfect posibile manevrele de evitare a unui obstacol prin ocolire.). chiar în cazul unei frânãri violente neadaptate condiþiilor de drum ºi permite pãstrarea controlului asupra vehiculului. 2. potrivirea distanþei de oprire ºi pãstrarea controlului asupra vehiculului sunt cele douã obiective principale. deci menþinerea traiectoriei. faptul cã dispuneþi de siguranþã sporitã nu trebuie sã vã determine sã vã asumaþi riscuri mai mari. eterogenã). în funcþie de natura solului. alunecoasã. sistemul ABS nu mãreºte în nici un caz performanþele care depind de condiþiile locale de aderenþã a pneului la sol. Contribuþia sistemului la siguranþã constã în faptul cã dispozitivul de reglare a frânãrii evitã blocarea roþilor. De aceea. frânând în acelaºi timp. Regulile obiºnuite de prudenþã trebuie deci sã fie respectate în permanenþã (distanþa între vehicule etc. Cu toate cã permite aceastã optimizare. Fiecare punere în funcþiune a dispozitivului se manifestã printr-o vibraþie mai mult sau mai puþin accentuatã la apãsarea pedalei de frânã. Aceste manifestãri senzitive vã avertizeazã cã autoturismul dumneavoastrã se aflã la limita aderenþei pneurilor la sol ºi cã este necesarã adaptarea modului de conducere la starea carosabilului.20 . existã pericolul pierderii aderenþei: blocarea roþilor ºi pierderea direcþiei de mers. aveþi la dispoziþie sistemul antiblocare roþi (ABS). În plus. Totuºi. Pentru a evita aceste pericole. de condiþiile atmosferice ºi de reacþiile dumneavoastrã. aceste condiþii permit optimizarea distanþei de oprire mai ales dacã aderenþa este scãzutã (suprafaþã carosabilã umedã.SISTEM ANTIBLOCARE ROÞI: ABS În timpul unei frânãri intense.

Consultaþi rapid Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Cu toate acestea. Nu sunt necesare apãsãri succesive ale pedalei (pompare). în caz de urgenþã. 2. Acesta indicã o defecþiune la sistemul de frânare ºi sistemul ABS. Frânarea este încã asiguratã dar fãrã sistemul antiblocare roþi. Apelaþi la un Reprezentant RENAULT. se iau în considerare urmãtoarele douã situaþii: 1 . se recomandã aplicarea asupra pedalei de frânã a unei presiuni puternice ºi continue.SISTEM ANTIBLOCARE ROÞI: ABS (continuare) În cazul unei defecþiuni a sistemului ABS.21 . Reglarea frânãrii asigurate de sistemul ABS nu depinde de forþa aplicatã asupra pedalei de frânã. este periculos sã frânaþi brusc ºi aceasta vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. 2 .Indicatorul portocaliu ºi indicatorul roºu pentru defecþiunea frânei se aprind pe tabloul de bord împreunã cu ºi precum ºi cu un mesaj. Aºadar. Frânarea nu este decât parþial asiguratã.Indicatoarele portocalii ºi de pe tabloul de bord se aprind.

luminile de avarie se pot aprinde în caz de decelerare puternicã.ASISTARE LA FRÂNAREA DE URGENÞÃ Este un sistem complementar sistemului ABS ce ajutã la reducerea distanþei de oprire a vehiculului. funcþia nu intervine în locul ºoferului.22 . Aceasta nu poate deci sã înlocuiascã în nici un caz atenþia ºi responsabilitatea ºoferului în timpul manevrelor (conducãtorul trebuie sã fie mereu atent la evenimentele neprevãzute care pot interveni în timpul conducerii). asistarea frânãrii ajunge imediat la puterea sa maximã ºi poate declanºa reglarea sistemului ABS. Frânarea ABS este menþinutã cât timp pedala de frânã este apãsatã. Totuºi. Principiu de funcþionare Sistemul permite detectarea unei situaþii de frânare de urgenþã. Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar în caz de conducere criticã pentru a permite adaptarea comportamentului vehiculului la conducerea doritã. 2. În acest caz. Aceasta nu restrânge limitele vehiculului ºi nu trebuie sã determine rularea cu vitezã mai mare. Aprinderea luminilor de avarie În funcþie de vehicul.

Sistemul funcþioneazã pornind de la o vitezã de deplasare de aproximativ 30 km/h. 2 Memorarea ºi variaþia în creºtere a vitezei limitate. mesajul „Limitator“ apare pe tabloul de bord însoþit de liniuþe. Cât timp funcþia este activatã. Comenzi 1 Buton general Mers/Oprire. 5 Memorarea ºi variaþia în scãdere a vitezei limitate. 2. Martor luminos 6 Acest martor luminos portocaliu se aprinde pe tabloul de bord pentru a indica activarea funcþiei limitatorului. 4 Dezactivarea funcþiei (cu memorarea vitezei limitate). în circulaþia urbanã sau în zonele cu restricþie de vitezã (lucrãri pe traseu) etc. 3 Revenirea la limita de vitezã memoratã.23 .REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia limitatorului 2 1 5 3 4 6 Limitatorul de vitezã este o funcþie ce vã permite sã decideþi viteza maximã de deplasare. Acesta se poate dovedi util. de exemplu.

Variaþia vitezei limitate Puteþi modifica viteza limitatã acþionând (prin apãsãri succesive sau prin apãsare continuã): . În acel punct.REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia limitatorului (continuare) Conducerea Când este memoratã o vitezã limitatã. Limitarea vitezei La vitezã stabilizatã (mai mare de 30 km/h). 2 5 3 4 1 Activarea Apãsaþi comutatorul 1 pe partea . Martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord.tasta 5 pentru a reduce viteza.tasta 2 pentru a mãri viteza. conducerea continuã normal pânã la aceastã vitezã. apãsaþi comutatorul 2: viteza este memoratã. orice apãsare asupra pedalei de acceleraþie nu va permite depãºirea vitezei programate decât în caz de urgenþã (vedeþi paragraful „depãºire vitezã limitatã“). 2.24 . .

viteza prestabilitã apare pe tabloul de bord. apãsaþi ferm ºi pânã la capãt pedala de acceleraþie (dincolo de „punctul de rezistenþã“).REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia limitatorului (continuare) Depãºirea vitezei limitate Caz de urgenþã Pentru depãºirea vitezei limitate în orice moment.25 . în acest caz nu mai este nici o vitezã limitatã memoratã. . Revenirea la viteza limitatã Dacã o vitezã este memoratã. 2.tasta 4.tasta 1. În timpul depãºirii. 3 1 4 Dezactivarea funcþiei Funcþionarea limitatorului de vitezã este întreruptã în timp ce acþionaþi: . eliberaþi pedala de acceleraþie: funcþia limitatorului de vitezã revine dupã ce ajungeþi la o vitezã inferioarã vitezei limitate înainte de acþiunea de urgenþã. viteza prestabilitã clipeºte pe tabloul de bord. Dupã trecerea urgenþei. Imposibilitatea funcþiei de a menþine viteza limitatã Când viteza limitatã nu poate fi menþinutã de sistem (de exemplu în cazul coborârii unei pante abrupte). în acest caz viteza limitatã rãmâne memoratã iar mesajul „în memorie“ apare pe tabloul de bord. stingerea martorului luminos de pe tabloul de bord confirmã oprirea funcþiei. este posibilã restabilirea ei prin apãsarea tastei 3 pânã la afiºarea mesajului „Limitator“.

REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia de regulator 2 1 5 3 4 6 Atunci când condiþiile de trafic o permit. Când funcþia este activã. Comenzi 1 Comutator principal Pornit/Oprit. (circulaþie fluidã sau pe autostradã) regulatorul de vitezã vã oferã posibilitatea sã menþineþi viteza aleasã. 5 Memorarea ºi variaþia în scãdere a vitezei constante. 2 Memorarea ºi variaþia în creºtere a vitezei constante. 2. 4 Oprirea funcþiei (cu memorarea vitezei constante). Martor luminos 6 Acest martor luminos verde se aprinde pe tabloul de bord pentru a indica faptul cã funcþia de regulator este activatã.26 . mesajul „Regulator“ apare pe tabloul de bord însoþit de liniuþe. numitã vitezã constantã. Aceastã vitezã constantã este reglabilã în mod continuu pornind de la 30 km/h. 3 Revenirea la viteza constantã memoratã.

Reglarea vitezei Când viteza este stabilizatã (peste 30 km/h) ºi se aflã într-un raport bun al schimbãtorului de viteze (pentru vehicule cu cutie de viteze mecanicã).tasta 5 pentru a reduce viteza. apãsaþi comutatorul 2: viteza este memoratã. 2. acþionând pedala de acceleraþie. Depãºirea vitezei constante Caz de urgenþã În orice moment. În timpul depãºirii. Modificarea vitezei reglate 2 1 5 4 3 Puteþi modifica viteza constantã acþionând (prin apãsãri succesive sau prin apãsare continuã) pe: .tasta 2 pentru a mãri viteza. Dupã trecerea stãrii de urgenþã. viteza prestabilitã clipeºte pe tabloul de bord. puteþi ridica piciorul de pe pedala de acceleraþie. Martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord. eliberaþi pedala de acceleraþie: vehiculul dumneavoastrã revine automat la viteza constantã iniþialã. . Activarea Apãsaþi comutatorul 1 pe partea .REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia de regulator (continuare) Conducerea Când viteza constantã este memoratã. Imposibilitatea funcþiei de a menþine viteza constantã Când viteza constantã nu mai poate fi menþinutã de sistem (de exemplu în cazul coborârii unei pante abrupte). este posibilã depãºirea vitezei constante. viteza constantã clipeºte pe tabloul de bord.27 .

Totuºi. nici atenþia. . în acest caz viteza constantã rãmâne memoratã.pedala de frânã. mesajul „Regulator“ apãrând pe tabloul de bord. 3 1 4 Dezactivarea funcþiei Funcþia este întreruptã când acþionaþi: . Pentru aceste trei acþiuni. funcþia nu intervine în locul ºoferului.pedala de ambreiaj sau la trecerea în poziþie neutrã pentru vehiculele cu cutie de viteze automatã. în acest caz viteza constantã nu mai este memoratã. nici responsabilitatea ºoferului.tasta 4.28 . mesajul „Memorat“ apare pe tabloul de bord. Aceasta nu poate în nici un caz sã înlocuiascã respectarea limitelor de vitezã. 2. Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar pentru conducere.REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia de regulator (continuare) . Stingerea martorului luminos de pe tabloul de bord confirmã dezactivarea funcþiei. reapelarea este posibilã prin apãsarea tastei 3. Revenirea la viteza constantã Dacã o vitezã este memoratã. .tasta 1.

trebuie sã apãsaþi pedala de frânã înainte de a acþiona butonul de deblocare. nu trebuie sã mai acþionaþi maneta: vitezele se schimbã automat. Acþionând pedala de frânã (indicatorul se stinge). deoarece „modul automat“ þine cont de sarcina vehiculului. 1 Conducerea în mod automat Angajaþi maneta în poziþia D. Manetã schimbãtor de viteze Afiºajul martorului luminos 1 plasat pe tabloul de bord vã informeazã asupra modului ºi a raportului cuplat. realizaþi contactul. P: R: N: D: 4: parcare marºarier punct mort mod automat afiºarea raportului cutiei de viteze cuplat în mod manual Pornire Cu maneta în poziþia P sau N. la regimul corespunzãtor al motorului. 1 Pentru a pãrãsi poziþia P. 2.29 . În majoritatea condiþiilor de circulaþie întâlnite.CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ Angajarea manetei în poziþia D sau R se va face doar cu vehiculul oprit. profilul ºoselei ºi stilul de conducere ales. pãrãsiþi poziþia P. Cu piciorul pe pedala de frânã ºi pedala de acceleraþie neacþionatã. la momentul oportun.

pentru a trece în raporturile de vitezã superioare.P.30 . Cazuri particulare În anumite cazuri de conducere (de exemplu: protecþia motorului. schimbarea vitezei poate fi refuzatã de „modul automat“: în acest caz afiºajul raportului clipeºte câteva secunde pentru a vã avertiza de aceasta. . Accelerãri ºi depãºiri Apãsaþi ferm ºi pânã la capãt pedala de acceleraþie (pânã la depãºirea punctului de rezistenþã al pedalei). .) „modul automat“ poate impune singur raportul de vitezã. lãsaþi întotdeauna maneta în poziþia D.pentru a trece în raporturile de vitezã inferioare. Acþionãrile succesive ale manetei permit schimbarea manualã a raporturilor de vitezã.. împingeþi spre înainte. împingeþi spre înapoi. se va trece automat la o treaptã de vitezã inferioarã. activarea controlului traiectoriei: E. De asemenea. pedala de acceleraþie fiind puþin apãsatã.. Conducerea în modul manual Cu maneta schimbãtorului în poziþia D.CUTIE DE VITEZE AUTOMATà (continuare) Conducere economicã Pe traseu. în funcþie de posibilitãþile motorului. aduceþi maneta spre stânga. pentru a evita „manevrele greºite“. trecerea într-un raport optim inferior. Aceasta vã va permite. 2. Raportul de vitezã cuplat apare pe afiºajul de pe tabloul de bord.S.

Staþionarea vehiculului În timp ce vehiculul este staþionat.31 .Vehicul fãrã sistem antipatinare: pentru a evita patinarea la demaraj pe un traseu alunecos sau cu aderenþã scãzutã. Trageþi frâna de mânã. 2. aºteptaþi câteva secunde înainte de a pãrãsi poziþia P sau N ºi de a angaja maneta în poziþia D sau R. ºi pentru a obþine o frânã de motor în caz de coborâri prelungite. este recomandabil sã treceþi în modul manual ºi sã selectaþi viteza a doua înainte de a porni.CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ (continuare) Situaþii excepþionale . þinând apãsatã pedala de frânã. Aceasta pentru a evita schimbãrile de vitezã succesive solicitate de „modul automat“ la urcare.Dacã suprafaþa ºoselei ºi sinuozitatea sa nu permit menþinerea în modul automat (de exemplu la munte). plasaþi maneta în poziþia P: cutia de viteze se aflã în punct mort iar roþile motoare sunt blocate mecanic de cãtre transmisie. .Pe vreme foarte rece. vã sfãtuim sã treceþi în modul manual. . pentru a evita calarea motorului.

În timpul mersului. 2. Pentru aceasta.32 . Apãsaþi simultan pe reperul reprezentat pe protuberanþã ºi pe butonul de deblocare plasate pe manetã. . Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. dacã pe tabloul de bord apare mesajul „verificaþi cutia de viteze“ însoþit de martorul luminos pentru service. La pornire. acesta indicã o defecþiune. dacã pe tabloul de bord apare mesajul „cutie de viteze supraîncãlzitã“ însoþit de martorul luminos pentru SERVICE. în cazul în care maneta este blocatã în poziþia P în timp ce apãsaþi pedala de frânã. consultaþi paragraful „remorcare“ din capitolul 5. . Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.Pentru depanarea unui vehicul cu cutie de viteze automatã.CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ (continuare) Anomalie de funcþionare . existã posibilitatea eliberãrii manuale a manetei. sã lãsaþi maneta în poziþia D (sau R): reveniþi mereu în poziþia N în momentul opririi. dacã vã permit condiþiile de circulaþie.În timpul mersului. evitaþi. scoateþi partea superioarã a capacului de la baza manetei.

...............................23 Iluminare interioarã ..............................................................................................01 ...... 3.............................................................................................................. 3........................................................................................ 3........................................................................................................................................................22 ........................................................Brichetã ..Capitolul 3: Confortul dumneavoastrã Aeratoare ........32 Compartimente de depozitare/amenajãri portbagaj ..........................................04 ➟ 3.........20 Parasolar ........................... 3..........................................................................................................................................................................................31 Poliþã spate .............................34 Bare de acoperiº ....................................................................................16 Acþionare geamuri ......................................21 Trapã de aerisire ... 3............................................3....................................35 3.............................................................................................17 ➟ 3...........................................03 Încãlzire ºi aer condiþionat ..30 Portbagaj ........29 Banchetã spate .............. 3....... 3.................................................................................................................................................... 3.................................................25 ➟ 3.................. 3..................................................33 Transportul obiectelor în portbagaj .... 3............................................................................................................................ 3....24 Compartimente de depozitare/amenajãri habitaclu ....................................................................................................... 3. 3................................................. 3.........................................................................28 Scrumiere ......................................02 ................ 3.......................20 Parbriz ......................3...................................................

duza dispozitivului de dezaburire geam lateral stânga 3 .aerator lateral 8 .aerator lateral 2 .aeratoare centrale 3.duza dispozitivului de dezaburire geam lateral dreapta 7 .AERATOARE (orificii de ventilare) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 .duza dispozitivului de dezaburire parbriz 4 .02 5 .panou de control 6 .orificii încãlzire picioare pasageri .

Orientare Dreapta/stânga: manevraþi butoanele 2 sau 3. : închidere. : deschidere maximã. Sus/jos: coborâþi sau ridicaþi butoanele 2 sau 3.03 . 3.AERATOARE (continuare) 1 3 2 2 4 Debit Manevraþi butonul rotativ 1 sau 4 (dincolo de punctul de rezistenþã).

Aceasta va fi corectatã prin reintroducerea de aer cald (rotiþi comanda B la dreapta).04 . D . B .Reglarea vitezei de ventilare. este posibil sã aparã o senzaþie de frig.ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT Reglarea temperaturii aerului A B C D Rotiþi comanda B în funcþie de temperatura doritã.Comandã ºi martor luminos de pornire a aerului condiþionat (în funcþie de vehicul). C . În cazul utilizãrii prelungite a aerului condiþionat.Reglarea distribuþiei aerului în habitaclu.Comandã ºi martor luminos de degivrare ºi de dezaburire a geamului spate cu degivrare ºi a oglinzilor retrovizoare cu degivrare (în funcþie de vehicul). Temperatura va creºte odatã cu rotirea butonului spre roºu.Reglarea temperaturii aerului. F . 3. E . F E Comenzi A .Comandã de recirculare a aerului.

05 . plasaþi comenzile în poziþiile : . Aceastã poziþie este destinatã pentru o îmbunãtãþire a confortului pe timp cald. . Notã: pentru o dezaburire rapidã. Poziþia Întregul flux de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului ºi geamurilor laterale. Poziþia Fluxul de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului ºi geamurilor laterale ºi spre picioarele pasagerilor din faþã ºi spate.ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT (continuare) D Poziþia Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele pasagerilor. 3. Distribuirea aerului în habitaclu Manevraþi comanda D pentru a plasa butonul în faþa poziþiilor de reper.aer exterior.temperaturã maximã. Aceastã poziþie este destinatã îmbunãtãþirii confortului pe vreme rece.dezaburire. . Poziþia Fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele ºi spre picioarele pasagerilor din faþã ºi spate. Poziþia Fluxul de aer este dirijat numai spre aeratoare. Utilizarea climatizãrii permite accelerarea dezaburirii.

.existã totuºi un debit redus de aer în timp ce vehiculul se deplaseazã. 3.aerul condiþionat se opreºte automat chiar dacã tasta F este activatã (indicatorul rãmâne aprins). Poziþia 0 În aceastã poziþie: . .viteza de ventilare a aerului în habitaclu este nulã. Evitaþi aceastã poziþie în utilizarea curentã.ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT (continuare) C F Reglarea vitezei de ventilare Utilizare normalã Rotiþi comanda C în una din cele patru poziþii pentru a pune în funcþiune ventilarea ºi pentru a regla puterea acesteia. Alegeþi poziþia 1 pentru o ventilaþie minimã ºi poziþia 4 pentru a obþine ventilaþia maximã.06 .

..obþinerea temperaturii dorite în habitaclu cu mai multã eficienþã.07 . 3. În aceste condiþii.). Folosirea îndelungatã a acestei poziþii poate determina aburirea geamurilor laterale ºi a parbrizului ºi apariþia disconfortului din cauza aerului neîmprospãtat din habitaclu. . Recircularea aerului permite: .ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT (continuare) A Punerea în funcþiune a recirculãrii aerului (cu izolarea habitaclului) Rotiþi comanda A spre simbolul de recirculare a aerului.izolarea de mediul exterior (circulaþie în zone poluate. De aceea vã recomandãm sã treceþi în modul de funcþionare normalã (aer exterior) rotind din nou comanda A atunci când recircularea aerului nu mai este necesarã. aerul este reþinut în habitaclu ºi recirculat fãrã admisie de aer din exterior.

Afiºaj. 3 .Martor luminos asociat cu funcþia „vedere clarã“. 14 .Martor luminos asociat cu degivrarea geamului spate.martor luminos stins.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT 1 2 3 4 5 6 7 8 12 .Reglarea temperaturii aerului.Comanda de recirculare a aerului. 13 .Punerea în funcþiune ºi oprirea modului automat.Reglarea vitezei de ventilare. 8 ºi 10 . 4 ºi 7 . funcþia este activatã. 6 .Tasta „vedere clarã“ pentru dezaburirea ºi degivrarea geamurilor. funcþia este dezactivatã. 2 .Punerea în funcþiune ºi oprirea aerului condiþionat.Degivrarea geamului spate ºi a oglinzilor retrovizoare cu degivrare (în funcþie de vehicul).08 .martor luminos aprins. Tastele 1 ºi 12 sunt completate de martori luminoºi de funcþionare (2 ºi 13): .Reglarea distribuþiei aerului în habitaclu. 9 ºi 11 . 3. 14 9 13 12 11 10 Comenzi 1 . . 5 .

Notã: reglajele extreme „15°C“ ºi „27°C“ permit sistemului sã producã un maximum de frig sau un maximum de cãldurã oricare ar fi condiþiile din mediul ambiant. indicatorul AUTO se stinge. Doar funcþia modificatã nu este controlatã de sistem.09 . toate funcþiile climatizãrii sunt controlate de cãtre sistem.apãsaþi pe tasta 4 pentru a diminua temperatura. În modul automat (martorul luminos AUTO este aprins pe afiºaj). Confortul ambiant: mod automat Aerul condiþionat automat este un sistem ce garanteazã (cu excepþia cazului de utilizare extremã) confortul ambiant în habitaclu ºi menþinerea unui bun nivel de vizibilitate. .apãsaþi pe tasta 7 pentru a creºte temperatura. 3.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 4 7 . Când modificaþi anumite funcþii. Sunt afiºate doar temperatura ºi simbolul AUTO Funcþiile gestionate de modul automat nu sunt afiºate.

vitezei de ventilare.10 .administrãrii recirculãrii aerului. . sistemul optimizând coborârea sau creºterea temperaturii (ventilarea nu porneºte instantaneu la vitezã maximã: aceasta creºte progresiv pânã când temperatura motorului este suficientã.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) Confortul ambiant: mod automat (continuare) Funcþionare Pentru a obþine ºi a menþine nivelul de confort ales ºi pentru a menþine o bunã vizibilitate. oricare ar fi nivelul de confort indicat. . . Valorile temperaturii afiºate indicã un nivel de confort. sistemul acþioneazã asupra: . 3.pornirii sau opririi aerului condiþionat.temperaturii aerului. aeratoarele de pe planºa de bord trebuie sã rãmânã deschise în mod constant. acest fapt durând de la câteva secunde la câteva minute). . mãrirea sau diminuarea valorii afiºate nu permite în nici un caz obþinerea mai rapidã a confortului.distribuþiei aerului. dacã nu deranjeazã în mod deosebit. În general. La pornirea vehiculului pe vreme caldã sau rece.

Distribuþia aerului în habitaclu Existã cinci combinaþii posibile de distribuþie a aerului. Poziþia Varianta manualã a distribuþiei aerului stinge martorul luminos de funcþionare de pe afiºajul 5 (mod automat) dar numai distribuþia aerului nu mai este controlatã automat de cãtre sistem. obþinute prin apãsãri succesive pe tastele 8 ºi 10. Pentru a reveni la modul automat. aceste posibilitãþi fiind descrise în urmãtoarele pagini.11 . Modificarea modului automat Funcþionarea normalã a sistemului o reprezintã modul automat. dar aveþi posibilitatea de a modifica alegerea impusã de sistem (distribuþia aerului. Întregul flux de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului ºi geamurilor laterale. geamurilor laterale ºi spre picioarele pasagerilor.. apãsaþi pe tasta 6.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 5 6 8 Poziþia Fluxul de aer este dirijat în principal spre aeratoare. Poziþia 13 12 Poziþia 11 10 Fluxul de aer este dirijat numai spre picioarele pasagerilor. 3.. Sãgeþile plasate în afiºajul 5 vã informeazã asupra alegerii fãcute: Fluxul de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului.). Poziþia Fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele ºi spre picioarele pasagerilor.

sistemul selecteazã viteza de ventilare cea mai bine adaptatã pentru a obþine ºi a menþine confortul. 11 11 În modul automat. 13 12 Notã: funcþia „vedere clarã“ pune automat în funcþiune aerul condiþionat (martor luminos aprins). Aceste taste permit creºterea ºi diminuarea vitezei de ventilare. 3 5 6 9 Punerea în funcþiune sau oprirea aerului condiþionat În modul automat. apãsaþi pe tasta 6. Apãsând pe tastele 9 ºi 11. 3.12 . Pentru a reveni la modul automat. Tasta 3 permite punerea în funcþiune (martor luminos pe afiºaj aprins) sau oprirea (martor luminos stins) funcþionãrii aerului condiþionat.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) Modificarea vitezei de ventilare În modul automat. Apãsând pe tasta 3. pãrãsiþi modul automat: martorul luminos AUTO al afiºajului 5 se stinge. sistemul selecteazã pornirea sau oprirea aerului condiþionat în funcþie de condiþiile climatice exterioare. ventilarea nu porneºte imediat cu vitezã maximã: aceasta creºte pânã când temperatura motorului este suficientã pentru a permite reîncãlzirea aerului din habitaclu. pãrãsiþi modul automat. când temperatura exterioarã este scãzutã. Aceasta poate dura de la câteva secunde la mai multe minute.

AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 13 12 Dezgheþare-dezaburire geam spate Apãsaþi pe tasta 12. Aceastã funcþie permite dezaburirea electricã rapidã a lunetei spate ºi a oglinzilor retrovizoare electrice cu dezgheþare (la vehiculele echipate cu aceastã funcþie).13 . dezaburirea se opreºte automat. În caz contrar. Pentru a pãrãsi aceastã funcþie. apãsaþi din nou tasta 12. martorul luminos de funcþionare 13 se aprinde. 3.

oprirea recirculãrii aerului ºi punerea în funcþiune a degivrãrii geamului spate (martor luminos 13). Funcþia „vedere clarã“ Apãsaþi tasta 1. Aceasta impune punerea automatã în funcþiune a aerului condiþionat. martorul luminos de funcþionare 2 se aprinde. 13 12 11 Aceastã funcþie permite degivrarea ºi dezaburirea rapidã a parbrizului.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 1 2 6 Notã: dacã doriþi reducerea debitului de aer (poate produce un anumit nivel de zgomot în habitaclu). Martorul luminos al tastei AUTO (plasat în afiºaj) se stinge. a geamurilor laterale faþã ºi a oglinzilor retrovizoare (în funcþie de vehicul). dacã nu doriþi pornirea încãlzirii geamului spate. 3. apãsaþi tasta 11. martorul luminos 13 se stinge.14 .pe tasta 6 (martorul luminos AUTO se aprinde pe afiºaj).din nou pe tasta 1. Apãsaþi pe butonul 12. Pentru a pãrãsi aceastã funcþie. . puteþi apãsa fie: .

. Utilizarea îndelungatã a acestei poziþii poate crea mirosuri neplãcute datoritã neîmprospãtãrii aerului. aerul este reþinut în habitaclu ºi recirculat fãrã admisie de aer exterior. Recircularea aerului permite izolarea faþã de ambientul exterior (circulaþie în zonã poluatã.15 . În timpul recirculãrii. De aceea vã recomandãm sã treceþi în modul de funcþionare normalã (aer exterior sau recirculare automatã) apãsând din nou tasta 14 atunci când recircularea aerului nu mai este necesarã.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 14 Utilizarea în modul de recirculare a aerului O apãsare pe tasta 14 permite recircularea aerului (simbolul se aprinde pe afiºaj).. 3.). precum ºi aburirea geamurilor.

o cauzã o poate constitui înfundarea cartuºului filtrului habitaclului (consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului pentru a cunoaºte frecvenþa de înlocuire). În caz contrar opriþi funcþionarea climatizãrii ºi apelaþi un Reprezentant RENAULT. creºterea consumului de carburant este normalã (mai ales în mediul urban). 3.16 . În general. Dupã utilizarea prelungitã a aerului condiþionat. în caz de anomalie de funcþionare. Pentru a menþine sistemul de climatizare în stare de funcþionare pe timp de iarnã. dezaburirii sau aerului condiþionat. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.AER CONDIÞIONAT: DIVERSE Lipsã de aer rece Verificaþi dacã poziþia comenzilor este corectã ºi starea siguranþelor este bunã. utilizaþi periodic aerul condiþionat. Nu deschideþi circuitul lichidului de rãcire. Consum În timpul funcþionãrii aerului condiþionat. este normal sã constataþi prezenþa apei sub vehicul. provenind din condens. Anomalie de funcþionare În cazul constatãrii unei scãderi a eficienþei la nivelul degivrãrii.

1 pentru partea ºoferului.17 . 3.Apãsaþi pe comutatorul geamului respectiv pentru a-l coborî pânã la nivelul dorit (notã: geamurile spate nu coboarã complet). riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. În caz de imobilizare. braþe. . .ACÞIONARE ELECTRICÃ GEAMURI 6 7 1 5 2 3 4 Cu contactul pus ... Siguranþã pasageri spate ªoferul poate bloca funcþionarea acþionãrii geamurilor ºi portierelor spate apãsând pe comutatorul 4 în dreptul simbolului. De pe locurile spate Apãsaþi comutatorul 7. inversaþi imediat sensul cursei apãsând pe comutatorul respectiv. Aceasta ar putea pune în funcþiune acþionarea electricã a geamurilor. mâini. fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave.2 pentru partea pasagerului faþã.ridicaþi comutatorul geamului respectiv pentru a-l ridica la înãlþimea doritã.). De pe locul pasagerului faþã Apãsaþi comutatorul 6. Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal).3 ºi 5 pentru pasagerii spate. De pe locul ºoferului Apãsaþi comutatorul: . .

3. fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave. 5.cu contact pus. acesta poate echipa doar geamul ºoferului sau toate geamurile. inversaþi imediat sensul cursei apãsând pe comutatorul respectiv.ACÞIONARE ELECTRICÃ GEAMURI CU IMPULSURI 6 7 1 5 2 3 4 Modul de funcþionare cu impulsuri se adaugã la funcþionarea acþionãrii electrice a geamurilor descrisã mai sus.). În caz de imobilizare. Aceasta ar putea pune în funcþiune acþionarea electricã a geamurilor. 2. . riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. Siguranþã pasageri spate ªoferul poate bloca funcþionarea acþionãrii geamurilor ºi portierelor spate apãsând pe comutatorul 4 în dreptul simbolului.18 . mâini. 6 sau 7. 3... Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). Apãsaþi pe comutatoarele 1. braþe. Dacã este disponibil în vehicul. Sistemul funcþioneazã: .cu contact întrerupt pânã la deschiderea portierei ºoferului (limitat la aproximativ 20 minute).

Închiderea la distanþã a geamurilor (pentru vehiculele echipate cu acþionare a geamurilor cu impulsuri). creangã de copac. Particularitate Pentru siguranþa dumneavoastrã vehiculul este echipat cu un limitator de sarcinã. Mod de funcþionare cu impulsuri . atunci când un geam întâlneºte rezistenþã la capãtul cursei (de exemplu: degetele unei persoane. 3.Apãsaþi scurt pe comutatorul respectiv: geamul coboarã complet.Ridicaþi scurt comutatorul respectiv: geamul se ridicã complet. Dacã este necesar. . eliberaþi la înãlþimea doritã.ACÞIONARE ELECTRICÃ GEAMURI CU IMPULSURI (continuare) Mod de funcþionare fãrã impulsuri .. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Acþionarea comutatorului în timpul funcþionãrii opreºte cursa geamului. sistemul trece în modul fãrã impulsuri: apãsaþi de câte ori este necesar pe comutatorul respectiv pânã la închiderea geamului ºi apãsaþi în continuare pe comutator (întotdeauna pe partea de închidere) timp de o secundã pentru a reiniþializa sistemul.. Sistemul nu trebuie acþionat decât dacã utilizatorul vede bine vehiculul ºi dacã nu este nici o persoanã în vehicul. laba unui animal. iar geamurile se închid automat. eliberaþi la înãlþimea doritã.Ridicaþi comutatorul respectiv pentru a ridica geamul. Anomalii de funcþionare În cazul în care un geam nu se închide. portierelor sau portbagajului (în modul fãrã mâini). . În timpul blocãrii portierelor din exterior apãsaþi de douã ori consecutiv pe butonul de blocare al cartelei RENAULT.) acesta se opreºte apoi coboarã câþiva centimetri.19 .Apãsaþi pe comutatorul respectiv pentru a coborî geamul. Închiderea geamurilor poate cauza rãniri grave.

20 . 3. Parbriz cu strat reflectorizant (în funcþie de vehicul) Acest procedeu permite limitarea luminii soarelui (în special radiaþiile infraroºii) prin reflexie. autorizaþie parcare etc. Existã douã zone 2 ce permit utilizarea cardurilor de autorizare a trecerii (de exemplu: tichete pentru autostradã.ACÞIONARE MANUALÃ GEAMURI PARBRIZ 2 1 Acþionare spate manualã geamuri Acþionaþi manivela 1. plasate de o parte ºi de alta a oglinzii retrovizoare.).

Oglindã pasager faþã iluminatã Glisaþi capacul 5.PARASOLAR 4 1 3 5 2 Parasolar faþã Coborâþi parasolarul 1.21 . 3. Oglindã pasager faþã 2 fãrã iluminare Glisaþi capacul 3. Iluminarea 4 este automatã.

). 1 0 A B C D 2 3 Acest sistem funcþioneazã: . . fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave. C sau D. .nu manevraþi niciodatã trapa de aerisire cu storul închis. Acesta ar putea pune în funcþiune trapa de aerisire cu acþiune electricã. Culisarea trapei de aerisire . riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât.închidere: aduceþi butonul 2 în poziþia 0.deschidere: deschideþi storul apoi rotiþi butonul 2 în poziþia A. Întredeschiderea trapei de aerisire . inversaþi imediat sensul cursei prin rotirea butonului 2 complet la dreapta (poziþia D).deschiderea storului: împingeþi mânerul 1 apoi deplasaþi storul pânã la dispozitivul de înfãºurare.închidere: rotiþi butonul 2 în po Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). 3. .nu circulaþi niciodatã cu trapa de aerisire deschisã ºi storul închis. .. Stor Efectuaþi întotdeauna manevrele storului cu trapa de aerisire închisã: .închiderea storului: trageþi mânerul 1 pânã la fixarea siguranþei.. mâini. .cu contact întrerupt pânã la deschiderea portierei ºoferului (limitat la aproximativ 20 minute). în funcþie de deschiderea doritã.TRAPà DE AERISIRE CU ACÞIUNE ELECTRICà . braþe.cu contactul pus. apoi aduceþi butonul 2 în poziþia B. În caz de imobilizare.deschidere: deschideþi storul.22 .

în modul fãrã mâini..TRAPÃ DE AERISIRE CU ACÞIUNE ELECTRICÃ (continuare) Închiderea la distanþã a trapei de aerisire (vehicule echipate cu acþionare a geamurilor cu impulsuri). Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT. iar geamurile ºi trapa de aerisire se închid automat. 3. pânã la închiderea completã a trapei de aerisire. creangã de copac.. laba unui animal. atunci când un geam întâlneºte rezistenþã la capãt de cursã (de exemplu: degetele unei persoane. pentru a cunoaºte adaptãrile posibile.) montate pe barele de acoperiº: acestea trebuie bine dispuse ºi fixate iar dispunerea lor nu trebuie sã împiedice buna funcþionare a trapei de aerisire.nu deschideþi trapa de aerisire imediat dupã ploaie sau dupã spãlarea vehiculului. Adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. verificaþi sã nu existe un obstacol. Anomalie de funcþionare a închiderii trapei de aerisire În acest caz. În timpul blocãrii portierelor cu ajutorul cartelei RENAULT apãsaþi de douã ori succesiv pe butonul de blocare al cartelei RENAULT.. Dupã închiderea de la distanþã a trapei de aerisire.23 .curãþiþi trimestrial garnitura de etanºare cu ajutorul produselor selecþionate de cãtre Departamentul nostru Tehnic.verificaþi dacã trapa de aerisire este bine închisã când pãrãsiþi vehiculul. sau pe butonul mânerului unei portiere sau al portbagajului. Precauþiuni de utilizare . funcþionarea limitatorului de sarcinã a trapei de aerisire este dezactivatã. Atenþie. o apãsare pe butonul 3 va permite trapei de aerisire sã revinã la poziþia anterioarã închiderii.) acesta se opreºte apoi se retrage câþiva centimetri. Închiderea trapei de aerisire poate cauza rãniri grave.. . .vehicul cu bare de acoperiº În general. manevrarea trapei de aerisire nu este indicatã. . apoi rotiþi butonul 2. portbagajul exterior. în timpul acestei manevre. în poziþia 0 apoi apãsaþi pe butonul 3. verificaþi obiectele ºi/sau accesoriile (suportul pentru biciclete. Sistemul nu trebuie acþionat decât dacã utilizatorul vede bine vehiculul ºi dacã nu este nici o persoanã în vehicul. Particularitate Pentru siguranþa dumneavoastrã vehiculul este echipat cu un limitator de sarcinã. Înainte de manipularea trapei de aerisire.

o stingere imediatã. pentru a obþine: . Aceasta nu se stinge decât dacã portierele respective sunt închise corect ºi dupã o temporizare.o iluminare continuã. apãsaþi comutatorul 1 pentru ºofer.24 . apãsaþi comutatorul 4 sau 6. De pe locul spate.ILUMINARE INTERIOARÃ B 1 2 3 6 A 4 5 7 Plafonierã A sau B Apãsaþi pe comutatorul 2 sau 5.o iluminare comandatã de deschiderea unei portiere. Lumini pentru citit De pe locul faþã. 3 pentru pasagerul faþã. . Deblocarea ºi deschiderea portierelor sau a portbagajului antreneazã iluminarea temporizatã a plafonierelor ºi luminilor de sol. 3. Lumini portiere Fiecare luminã 7 se aprinde la deschiderea portierei. .

3..25 .. documentele vehiculului (manual. în partea ºoferului 3 ºi a pasagerului Notã: în aceste spaþii se pot pãstra hãrþi rutiere.COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU 4 1 2 3 Compartimente de depozitare din cotierele de la portierele faþã 1 Se pot pãstra obiecte precum compact discurile.. lavete.. Clapele compartimentelor de depozitare de sub bord. Suport pentru ochelari 4 Compartimente de depozitare din portiere 2 Aici se pot pãstra un recipient de bãuturã sau scrumiera. carnet de întreþinere etc.) lanterne de buzunar.

de ventilare ºi de aer condiþionat. trageþi mânerul 6. Compartimente de depozitare pentru pasager Pentru a-l deschide. În acest compartiment de depozitare se pot pãstra documente format A4.26 .. Coborâþi sau ridicaþi obturatorul 7 pentru a deschide sau închide admisia aerului. Acest compartiment de depozitare beneficiazã. Notã: În funcþie de vehicul.. 3. la fel ca ºi habitaclul.COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU (continuare) 5 6 7 Compartiment de depozitare din cotiera centralã faþã Ridicaþi capacul 5. compartimentele de depozitare pentru pasageri se blocheazã odatã cu portierele. o sticlã mare cu apã.

Compartimentele de depozitare din cotiera spate Coborâþi cotiera 10. Suport pentru recipientul de bãuturã 9 Sunt plasate în faþa manetei schimbãtorului de viteze ºi în spaþiile de depozitare laterale faþã ºi spate.. acestea riscã sã alunece sub pedale ºi sã împiedice utilizarea lor. Notã: aceste spaþii pot include de asemenea scrumiera.27 . hãrþi.COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU (continuare) 12 9 8 10 11 Suport 8 Aici pot fi pãstrate tichete de autostradã. ridicaþi capacul 11 cu ajutorul mânerului de deblocare 12. Nici un obiect nu trebuie sã se gãseascã pe podea (partea din faþa conducãtorului): în cazul unei frânãri bruºte. 3..

COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU (continuare) 14 13 Cârlige pentru umeraºe 13 Buzunare depozitare 14 scaune faþã 3.28 .

3.29 . apãsaþi bricheta 2. introduceþi bricheta la loc fãrã sã o împingeþi pânã la capãt.BRICHETÃ Prizã pentru accesorii În funcþie de vehicul. aceasta este plasatã în locul brichetei 2. Prevãzutã pentru racordarea accesoriilor agreate de cãtre Departamentul Tehnic RENAULT cu o putere mai micã de 120 W (tensiune 12 V). Dupã utilizare. Brichetã 2 Cu contactul pus. Aceasta revine singurã printr-un mic declic imediat ce a devenit incandescentã. Trageþi bricheta. 1 2 Scrumierã 1 Este o scrumierã mobilã fixatã în suporturile recipientelor pentru bãuturã care echipeazã vehiculul.SCRUMIERE .

. 3.În cazul utilizãrii de huse pentru scaune. . Pentru a rabata perna scaunului Basculaþi perna A spre scaunele faþã.Aveþi grijã ca centurile ºi închizãtoarele sã fie bine poziþionate. .BANCHETÃ SPATE Notã: înainte de a manevra partea mai micã a spãtarului (în funcþie de vehicul). coborâþi tetiera spate. este obligatoriu sã scoateþi tetierele înainte de a rabata spãtarul astfel încât acesta sã fie lipit de pernã. apoi trageþi mânerul 1 ºi coborâþi spãtarul (spãtarele) B. . verificaþi prinderea cataramei centurii de siguranþã centrale în închizãtorul corespunzãtor înainte de a rabata perna scaunului ºi apoi spãtarul. Pentru a rabata spãtarul Dupã rabatarea pernei scaunului. Consultaþi paragraful „transportul obiectelor în portbagaj“ din capitolul 3. consultaþi capitolul „tetierã spate“. asiguraþi-vã cã blocarea este corespunzãtoare. B A 1 Perna ºi spãtarul scaunului pot fi rabatate pentru a permite transportul obiectelor voluminoase. Transportul obiectelor Dacã doriþi sã plasaþi obiecte pe spãtarul rabatat.30 .În momentul reinstalãrii spãtarului. aveþi grijã ca acestea sã nu împiedice fixarea siguranþei spãtarului.Puneþi la loc tetiera.

Deschidere manualã din interior În cazul imposibilitãþii deblocãrii portbagajului.accesaþi portbagajul basculând spãtarul (spãtarele) banchetei spate. sau un obiect similar. 1 3.31 . ajutându-vã mai întâi de mânerele interioare 2.împingeþi capacul portbagajului pentru a-l deschide.introduceþi un creion. în cavitatea 3 ºi culisaþi ansamblul conform desenului. . . aceasta se poate face manual din interior. Pentru închidere Coborâþi capacul portbagajului. .PORTBAGAJ 1 2 3 Pentru deschidere Apãsaþi butonul de comandã 1 ºi ridicaþi capacul portbagajului.

32 . 3. Pentru a pune la loc poliþa. se procedeazã în sens invers scoaterii.POLIÞÃ SPATE 2 1 Scoatere Desfaceþi cele douã curele 1. În caz de frânare bruscã sau de accident acestea pot pune în pericol ocupanþii vehiculului. Ridicaþi uºor poliþa ºi trageþi-o spre dumneavoastrã. desfaceþi dispozitivele de fixare 2 de fiecare parte a poliþei. se procedeazã în sens invers scoaterii. Ca o particularitate pentru versiunea utilitarã. apoi scoateþi poliþa prin portiera spate. Nu plasaþi nici un obiect greu sau dur pe poliþã. Pentru a pune la loc poliþa.

33 .).COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI PORTBAGAJ 1 1 1 1 2 Amplasarea cârligelor de ancorare 1 Sunt utile pentru imobilizarea obiectelor transportate în portbagaj (consultaþi paragraful „transportul obiectelor în portbagaj“). 3.. strângeþi mocheta 2 înspre bancheta spate (în acest compartiment se pot pãstra unelte. un bidon cu ulei. lavete.. Compartiment de depozitare în spaþiul roþii de rezervã Pentru deschidere.

în cazul unei frânãri bruºte. Folosiþi punctele de ancorare a încãrcãturii de pe podeaua portbagajului. astfel încât acesta sã fie lipit de pernã.TRANSPORTUL OBIECTELOR ÎN PORTBAGAJ Plasaþi întotdeauna obiectele transportate astfel încât dimensiunea cea mai mare sã se sprijine de: Dacã doriþi sã plasaþi obiecte pe spãtarul rabatat. nici un obiect sã nu poatã fi proiectat în faþã.Bancheta pliatã. 3.Spãtarul banchetei spate. A . B Plasaþi întotdeauna obiectele cele mai grele direct pe podea. . Încãrcarea trebuie fãcutã în aºa fel încât. este obligatoriu sã scoateþi tetierele înainte de a rabata spãtarul. Fixaþi centurile de siguranþã de pe locurile spate chiar ºi când nu existã pasageri.34 . spre pasageri. dacã vehiculul este dotat cu acestea. în cazul sarcinilor maxime (cazul B). în cazul sarcinilor normale (cazul A).

BARE DE ACOPERIª Accesul la punctele de fixare Rotiþi în sus fiecare capac 1. Fiecare din clape este închisã de un capac pivotant 1. 1 Fiecare element decorativ pentru plafon este echipat cu douã clape ce închid punctele de fixare ale barelor de acoperiº. Sarcinã admisã pe bara de acoperiº: consultaþi capitolul 6. Vã sfãtuim sã pãstraþi aceste instrucþiuni împreunã cu celelalte documente ale vehiculului.35 . Pentru montarea barelor ºi pentru condiþiile de utilizare. consultaþi instrucþiunile de montare ale fabricantului. paragraful „greutãþi“. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Pentru vehiculele ce nu sunt echipate cu capace 1. 3.

36 .3.

......................................... 4................. 4...... 4.......13 Întreþinerea finisajelor ................................................................................................................................................................................................................................................... 4..........................10 Baterie ......................................08 lichid de frânã .....................................................................................10 Filtre ...................................................02 ............................... 4...............................................................4.....01 .................12 ........................................................... 4...........................03 Nivel ulei motor/Schimb de ulei motor .............................. 4..............................................................................04 ➟ 4.......................11 Întreþinerea caroseriei ..................................................14 4...........................................................................09 rezervoare spãlãtoare geam/spãlãtor faruri ..................4............................. 4....Capitolul 4: Întreþinere Capota motorului ....................................................................................................................07 Nivele: lichid de rãcire a motorului .. 4.....

trageþi maneta 1. În timpul intervenþiilor sub capota motorului.02 . 4. Blocarea de siguranþã a capotei Pentru a debloca.CAPOTA MOTORULUI 2 1 Pentru a deschide. trageþi pana de fixare ce traverseazã calandrul 2. plasatã în partea stângã a planºei de bord. ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment.

4. pentru siguranþa dumneavoastrã. Pentru a reînchide capota. scoateþi tija de sprijin 4 din locul de fixare 5 ºi. reaºezaþi tija de sprijin 4 în locul de fixare 5 þineþi capota de partea centralã ºi coborâþi-o pânã la o distanþã de 30 cm faþã de poziþia închisã.CAPOTA MOTORULUI (continuare) Închiderea capotei Înainte de închidere.03 . Ea se închide singurã datoritã greutãþii proprii. apoi daþi-i drumul. Asiguraþi-vã de blocarea corectã. plasaþi-o neapãrat în locaþia 3 a capotei. 3 4 5 Ridicaþi capota. verificaþi dacã nu aþi uitat vreun obiect în compartimentul motor.

NIVEL ULEI MOTOR
Un motor consumã ulei pentru ungerea ºi rãcirea pieselor mobile ºi de aceea este normalã completarea cu ulei între douã schimburi. Totuºi, dacã dupã perioada de rodaj este necesar sã se completeze mai mult de 0,5 litri la 1 000 km, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Verificãri periodice: verificaþi periodic nivelul de ulei ºi, în orice caz, înainte de a efectua o cãlãtorie pe distanþã mare, pentru a evita riscul deteriorãrii motorului.
Mesaj 1 Nivel satisfãcãtor

Mesaj 2 Exemplu de afiºaj al nivelului

Semnele ce apar pe afiºaj indicã nivelul. Ele dispar pe mãsurã ce nivelul uleiului scade ºi sunt înlocuite de o liniuþã: de exemplu mesajul 2. Pentru a citi calculatorul de bord, apãsaþi din nou pe buton. - atunci când nivelul uleiului este minim: mesajul „refaceþi nivelul de ulei“ apare pe afiºaj, semnele sunt înlocuite de liniuþe (mesaj 3) iar martorul luminos se aprinde pe panoul de bord. Este necesarã refacerea imediatã a nivelului.

23531 23532

23507

Mesaj 3 Nivel minim

Citirea nivelului de ulei
Pentru a fi valabilã, citirea trebuie fãcutã pe teren drept ºi dupã o oprire îndelungatã a motorului. Citirea nivelului poate fi fãcutã: - pe tabloul de bord; - pe jojã.

Citirea nivelului pe tabloul de bord La comutarea contactului ºi timp de 30 de secunde: - dacã nivelul este corect, afiºajul indicã „nivel de ulei corect“: mesaj 1. Particularitate: dacã doriþi sã aflaþi nivelul exact, apãsaþi pe butonul de resetare a kilometrajului parþial sau pe butonul de afiºare a informaþiilor pe calculatorul de bord.

4.04

NIVEL ULEI MOTOR (continuare)
B A C B A
Dacã nivelul scade în mod anormal sau repetat, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

Citirea nivelului pe jojã - scoateþi joja; - ºtergeþi joja cu ajutorul unei lavete curate ºi fãrã scame; - introduceþi joja pânã la capãt, (pentru vehiculele echipate cu „buºonjojã“ C, buºonul trebuie sã fie complet înºurubat); - scoateþi din nou joja; - citiþi nivelul: acesta nu trebuie sã coboare niciodatã sub limita „mini“ A ºi nici sã depãºeascã limita „maxi“ B.

În timpul intervenþiilor sub capota motorului, ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment.

4.05

NIVEL ULEI MOTOR (continuare)

1 2

1 1 2

2
1.4 16V - 1.6 16V 2.0 16V 1.5 dCi

Completare/umplere
Vehiculul trebuie sã se afle pe teren orizontal, motorul oprit ºi rãcit (de exemplu: înainte de primul demaraj din ziua respectivã). - Desfiletaþi buºonul 1; - refaceþi nivelul (informativ, capacitatea între „mini“ ºi „maxi“ a jojei 2 este între 1,5 ºi 2 litri, în funcþie de tipul motorului); - aºteptaþi aproximativ 2 minute pentru a permite scurgerea uleiului; - verificaþi nivelul cu ajutorul jojei 2 (conform explicaþiilor anterioare). Nu depãºiþi nivelul „maxi“ ºi nu uitaþi sã strângeþi buºonul 1.

1

1.9 dCi

4.06

NIVEL ULEI MOTOR (continuare) / SCHIMB DE ULEI MOTOR
Schimb de ulei motor
Frecvenþã: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. Capacitãþi aproximative pentru schimbul de ulei (informativ) Motor 1.4 16V : 4,9 litri Motor 1.6 16V : 4,9 litri Motor 2.0 16V : 5,4 litri Motor 2.0 T : 5,4 litri Motor 1.5 dCi : 4,6 litri Motor 1.9 dCi : 4,8 litri Filtru de ulei inclus. Filtrul de ulei trebuie înlocuit periodic: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. Umplere: Când completaþi nivelul de ulei, aveþi grijã sã nu curgã ulei peste piesele motorului. Risc de incendiu. Nu uitaþi sã strângeþi corect buºonul, în caz contrar existã risc de incendiu prin stropirea cu ulei a pieselor încinse ale motorului.

Calitatea uleiului de motor
Pentru a cunoaºte calitatea uleiului ce trebuie utilizat, consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã.

Schimb de ulei motor: Dacã efectuaþi schimbul de ulei cu motorul cald, atenþie la riscul de arsuri cauzate de scurgerea uleiului.

Nu porniþi motorul într-un spaþiu închis, deoarece gazele de eºapament sunt toxice.

În timpul intervenþiilor sub capota motorului, ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment.

Dacã nivelul scade în mod anormal sau repetat, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

4.07

o protecþie anticorozivã a circuitului de rãcire.08 . Nu efectuaþi nici o intervenþie asupra circuitului de rãcire dacã motorul este cald. Dacã este necesarã completarea lichidului de rãcire. Frecvenþa de înlocuire Consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. folosiþi numai produsele agreate de Departamentul Tehnic RENAULT.NIVELE Frecvenþa controlului de nivel Verificaþi în mod regulat nivelul lichidului de rãcire (lipsa lichidului de rãcire poate conduce la deteriorarea gravã a motorului). . Dacã nivelul scade în mod anormal sau repetat. care vã asigurã: . Completaþi acest nivel la rece înainte de a ajunge la reperul MINI. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. 1 A Lichid de rãcire Nivelul la rece trebuie sã se afle între reperele MINI ºi MAXI indicate pe recipientul de expansiune 1 (vizibile prin orificiul A). 4.o protecþie împotriva îngheþãrii. Pericol de arsuri.

Nivel 1 Nivelul scade în mod normal odatã cu uzura garniturilor. Utilizaþi în mod obligatoriu un lichid de frânã agreat de Departamentul Tehnic RENAULT (lichidul trebuie sã se afle într-un bidon sigilat). Pentru a avea acces la rezervorul 1. scoateþi dispozitivele de fixare 2 cu ajutorul unei piese apoi scoateþi capacul 3. dar nu trebuie sã coboare niciodatã sub cota de alertã „MINI“. ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment. Frecvenþa de înlocuire Consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. În timpul intervenþiilor sub capota motorului.09 . 2 1 3 Lichid de frânã Este necesarã verificarea frecventã ºi.NIVELE (continuare) Umplere Orice intervenþie efectuatã asupra circuitului hidraulic necesitã înlocuirea lichidului de frânã de cãtre un specialist. atunci când se observã o scãdere oricât de micã a eficienþei sistemului de frânare. în orice caz. 4.

utilizaþi un instrument în formã de ac.NIVELE (continuare) FILTRE Înlocuirea elementelor de filtrare (filtru de aer. 1 1 2 Frecvenþa de înlocuire a elementelor de filtrare: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. filtru habitaclu. Pentru aceasta. astupaþi orificiul 2 (deasupra buºonului) ºi scoateþi buºonul. pentru a afla nivelul de lichid.. filtru diesel. 4. ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment.. umpleþi cu lichid pânã ajunge la vedere. utilizaþi „buºonul-pipetã“. . Duze Pentru orientarea duzelor spãlãtoarelor pentru parbriz. puneþi buºonul la loc. Rezervor spãlãtor geamuri/ spãlãtor pentru faruri Umplere Deschideþi buºonul 1. Lichid Produs pentru spãlare geamuri (produs antigel pe timp de iarnã). NOTÃ În funcþie de vehicul.10 În timpul intervenþiilor sub capota motorului.) este prevãzutã în operaþiile de întreþinere a vehiculului dumneavoastrã.

11 . verificaþi dacã noua baterie permite conectarea acestui furtun. Nu apropiaþi flãcãri.BATERIE Înlocuirea bateriei Aceastã operaþiune fiind complexã. Deoarece bateria este specialã (prezenþa unui furtun de aerisire ce permite evacuarea gazelor corozive ºi explozive la exterior). puncte incandescente sau scântei de elemenþii bateriei: existã risc de explozie. În cazul unui astfel de contact. spãlaþi-vã cu apã din abundenþã. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Manevraþi cu atenþie bateria deoarece conþine acid sulfuric care nu trebuie sã intre în contact cu ochii sau cu pielea. 1 Bateria nu necesitã întreþinere: nu deschideþi niciodatã capacul 1. vã sfãtuim sã apelaþi la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. 4.

• Nu degresaþi sau nu curãþaþi elementele mecanice (de exemplu: compartimentul motor). piese cu dispozitive de prindere (de exemplu: interiorul trapei de carburant) ºi elemente exterioare de plastic vopsite (de exemplu: barele de protecþie) folosind echipamente de curãþire la presiune înaltã sau pulverizând produse neomologate de Departamentul nostru Tehnic.. apã pentru curãþarea strãzilor.salinitãþii atmosferice (în zonele maritime mai ales în sezonul cald).. . noroi. • Nu înlãturaþi petele de pe vehicul folosind produse neagreate de Departamentul nostru Tehnic ºi care pot ataca stratul de vopsea. sub caroserie.poluãrii atmosferice (oraºe ºi zone industriale). • Nu lãsaþi sã se acumuleze murdãrie.). nu este mai puþin supus acþiunii: • agenþilor atmosferici corozivi .. Cu toate cã vehiculul dumneavoastrã beneficiazã de tehnologie anticoroziune foarte performantã.12 . Folosirea acestora fãrã mãsuri de precauþie poate provoca oxidarea sau funcþionarea defectuoasã. 4. • incidentelor de circulaþie Pentru a nu pierde beneficiul acestor tehnici. • acþiunilor abrazive Praf atmosferic ºi nisip aduse de vânt. • Nu lãsaþi sã se întindã rugina formatã din cauza zgârieturilor accidentale. criblura proiectatã de alte vehicule. • Nu rãzuiþi noroiul sau sarea înainte de a le umezi. . este necesar un minim de atenþie pentru a evita aceste riscuri.condiþiilor climatice sezoniere ºi higrometrice (sare împrãºtiatã pe ºosea iarna. • Nu rulaþi frecvent prin zãpadã ºi noroi fãrã sã spãlaþi vehiculul. mai ales punþile roþilor ºi sub caroserie..ÎNTREÞINEREA CAROSERIEI Protecþia corozivi împotriva agenþilor Ce nu trebuie fãcut • Nu spãlaþi vehiculul în soare sau pe timp de ger.

sarea aflatã pe punþile roþilor ºi sub caroserie.noroiul care formeazã un amestec umed pe punþile roþilor ºi sub caroserie. verificaþi fixarea echipamentelor exterioare. deoarece ele nu dispar prin simpla ºtergere. • În cazul în care vehiculul dumneavoastrã beneficiazã de garanþie anticoroziune RENAULT. • Respectaþi legislaþia localã privitoare la spãlarea vehiculelor. cu motorul oprit. Am selectat produse speciale de întreþinere care pot fi gãsite în magazinele noastre de accesorii RENAULT. Demontaþi antena radiotelefonului. este absolut necesarã protejarea lor prin pulverizarea de produse omologate de Departamentul nostru Tehnic. • În cazul în care a fost necesarã spãlarea elementelor mecanice.13 . (de exemplu: nu spãlaþi vehiculul pe drumurile publice). mai ales punþile roþilor ºi sub caroserie pentru a elimina: . oglinzilor retrovizoare ºi fixaþi cu un adeziv lamelele ºtergãtoarelor de geam. antena radio.depunerile rãºinoase de sub arbori sau produsele de poluare industrialã. . • Efectuaþi imediat retuºurile necesare în cazul deteriorãrii vopselei pentru a evita întinderea coroziunii. .excrementele pãsãrilor care conþin produºi chimici ce au o acþiune de decolorare rapidã a stratului de vopsea ajungând pânã la dezlipirea acestuia. nu uitaþi sã efectuaþi inspecþiile periodice. folosind ºampoanele agreate de departamentul nostru tehnic ºi clãtiþi abundent cu jet de apã.. • Înainte de trecerea pe sub o instalaþie de spãlare cu perii cilindrice. Este absolut necesar sã spãlaþi imediat vehiculul pentru a îndepãrta aceste pete. • Pãstraþi distanþa între vehicule atunci când vã deplasaþi pe o suprafaþã cu criblurã pentru a evita deteriorarea vopselei. 4. dacã vehiculul este dotat cu aceasta. dupã ce aþi condus în zone unde s-au împrãºtiat substanþe chimice. a farurilor adiþionale.. Consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã.ÎNTREÞINERE CAROSERIE (continuare) Ce trebuie fãcut • Spãlaþi frecvent vehiculul. ºarnierelor. .

) Utilizaþi o lavetã moale sau din bumbac. utilizaþi apã cu sãpun (eventual cãlduþã) pe bazã de: • sãpun natural. utilizaþi o lavetã moale (sau o lavetã din bumbac) îmbibatã uºor cu apã ºi sãpun apoi ºtergeþi cu o lavetã moale sau lavetã din bumbac umedã. afiºaj temperaturã exterioarã.ÎNTREÞINEREA FINISAJELOR INTERIOARE Indiferent de natura petelor. Utilizaþi fie produsele selectate de Departamentul nostru Tehnic (magazinele de accesorii RENAULT) fie apã cãlduþã cu sãpun. Folosirea detergenþilor sau vopselei este interzisã. aceasta poate afecta. buna funcþionare a componentelor electrice sau electronice prezente în vehicul. ceas. Folosirea produselor pe bazã de alcool este interzisã. 4.. • Centuri de siguranþã Acestea trebuie pãstrate curate. ºi ºtergeþi apoi cu o lavetã uscatã.5 % sãpun la 99. Ce nu trebuie fãcut Este total nerecomandatã utilizarea unui aparat de curãþire cu presiune mare sau pulverizarea produselor în interiorul habitaclului: fãrã o folosire prudentã.14 . În final ºtergeþi uºor cu o lavetã moale uscatã.. Particularitãþi • Geamurile aparatelor (de exemplu: tablou de bord.5 % apã). între altele. Dacã aceasta nu este suficientã. ªtergeþi cu o lavetã moale umezitã. folosind un burete. • sãpun lichid pentru veselã (0. afiºaj radio.

...................................................5.............................15 ➟ 5.........................................................................................................30 ➟ 5..... 5...........................27 ➟ 5.............. 5..... 5..........................................................................................................................................................08 Faruri (înlocuirea becurilor) ..........01 ..........................................02 Trusã scule (Cric .................................................. utilizare pe timp de iarnã) ..........22 Cartela RENAULT: baterie ............................14 Semnalizatoare laterale (înlocuirea becurilor) ...............29 Anomalii de funcþionare ...................................03 Capace roþi .) .................. 5......................................................... 5................ 5..................................5.....13 ........18 ...............................................................................................................................................04 Schimbarea unei roþi ...................................................................................09 ➟ 5.....................................19 Baterie .......20 ➟ 5.....5......................25 ªtergãtor geam (înlocuirea lamelelor) .................26 Remorcare ........................14 Lumini interioare (înlocuirea becurilor) ...................................................... 5.......... 5........ 5................................................................................................................ 5....37 5.............................................Manivelã....................... 5......................... 5......................................................................06 ➟ 5...................17 Siguranþe ..........................................................Capitolul 5: Sfaturi practice Roata de rezervã .......................................................................12 Lumini spate (înlocuirea becurilor) ............................................................................ 5................................................................................................05 Pneuri (siguranþã pneuri...........................................................24 ....23 Preechipare cu radio/accesorii . 5................................. roþi.................. 5............................................................................. 5...................

deschideþi capacul portbagajului. viteza de deplasare nu trebuie sã depãºeascã 130 km/h. 5.ROATA DE REZERVà Particularitate: Funcþia „sistem de control al presiunii pneurilor“ nu controleazã roata de rezervã (roata înlocuitã de roata de rezervã dispare de pe afiºajul tabloului de bord). Vehiculele echipate cu o roatã de rezervã de dimensiune mai micã faþã de celelalte patru roþi.02 . Dacã roata de rezervã a fost pãstratã timp de mai mulþi ani. 1 3 2 4 Roata de rezervã 3 Aceasta este plasatã în portbagaj. . . Pentru a avea acces la ea: . În timpul utilizãrii acestei roþi de rezervã. . verificaþi-o la atelierul dumneavoastrã pentru a vedea dacã mai corespunde ºi dacã poate fi utilizatã fãrã riscuri. Consultaþi paragraful „sistem de control a presiunii pneurilor“ din capitolul 2.scoateþi roata de rezervã.desfiletaþi piuliþa centralã 4. care trebuie sã fie doar temporarã.ridicaþi mochetele 1 ºi 2 (în funcþie de vehicul).

Cricul este destinat pentru schimbarea roþilor. Cheie pentru roatã 5 Aceasta permite blocarea sau deblocarea ºurubului de fixare a roþii. 5. Compartimente de depozitare În trusa de scule sunt prevãzute spaþii pentru pãstrarea unei piuliþe antifurt. Când puneþi cricul înapoi la locul sãu. Cric 1 Scoateþi cricul 1. Pentru a avea acces la unelte scoateþi roata de rezervã apoi scoateþi trusa de scule. pliaþi-l corect înainte de a-l aºeza în locaºul sãu. Inel de remorcare 3 A 2 4 3 Trusa de scule A este plasatã în portbagaj. În nici un caz acesta nu trebuie utilizat pentru a efectua reparaþii sau pentru a avea acces sub vehicul.TRUSÃ SCULE Cheie pentru capacul roþii 2 sau 4 1 5 Aceasta permite scoaterea capacelor roþii. Consultaþi paragraful „remorcare“ din capitolul 5.03 . la dreapta roþii de rezervã.

orientaþi capacul þinând seama de locaºul 5 ºi înfiletaþi cu ajutorul cheii 6. Pentru montare. Capac roatã central ca în exemplul capacului roatã 4 Demontarea se face cu ajutorul cheii pentru capacul roþii 6 (plasatã în trusa de scule) introducând cheia 6 în locaºul 5. La montare.04 . Apãsaþi cârligele de menþinere începând cu partea valvei A apoi B ºi C ºi terminaþi cu partea opusã a valvei D.ROATÃ 1 D 4 C 2 A 3 B 6 5 Element decorativ ca în exemplul elementului decorativ 1 Desfaceþi-l cu ajutorul cheii pentru capacul roþii 3 (plasatã în trusa de scule) prin introducerea cârligului în orificiul din apropierea valvei 2. 5. fixaþi capacul þinând seama de poziþia valvei 2. Vã sfãtuim sã notaþi numãrul înscris pe cheie pentru a putea fi înlocuitã în caz de pierdere.CAPAC .

Strângeþi ºuruburile ºi coborâþi cricul. poziþionaþi un suport solid sub talpa cricului). Aºezaþi cricul 3 orizontal. strângeþi cu putere ºurubul ºi efectuaþi controlul strângerii ºurubului cât mai rapid posibil (cuplu de strângere 110 Nm).SCHIMBAREA UNEI ROÞI 2 4 Efectuaþi câteva ture pentru a desprinde roata de sol.05 . înlocuiþi roata cât se poate de repede. Un pneu care a avut o panã trebuie sã fie întotdeauna examinat (ºi reparat dacã este posibil) de cãtre un specialist. sau în poziþia P pentru cutiile de viteze automate). Poziþionaþi roata pentru a putea fi apucatã de sus. Cu roata pe sol. Montaþi roata de rezervã pe butucul central ºi rotiþi-o pentru ca orificiile de fixare ale roþii ºi ale butucului sã coincidã. Dacã roata de rezervã este livratã cu ºuruburi de fixare. Demontaþi ºuruburile de fixare ºi scoateþi roata. scoateþi capacul roþii. Toþi pasagerii trebuie sã coboare din vehicul ºi sã stea departe de zona de circulaþie. nu utilizaþi aceste ºuruburi decât pentru roata de rezervã. 5. Dacã este necesar. Începeþi sã înºurubaþi cricul cu mâna pentru a plasa convenabil talpa (sã intre uºor sub vehicul). 1 3 Parcaþi vehiculul pe o suprafaþã planã ºi rezistentã (dacã este necesar. semnalat de sãgeata 4. În caz de panã de pneu. aprindeþi semnalul de avarie. Trageþi frâna de mânã ºi selectaþi o treaptã inferioarã de vitezã (treapta I sau marºarier. capãtul cricului trebuie sã fie poziþionat la nivelul suportului de tablã 2 cel mai apropiat de roata respectivã. Deblocaþi ºurubul de fixare a roþii cu ajutorul cheii pentru roatã 1.

dimensiune. pot cauza avarierea pneurilor ºi genereazã. martorii devin vizibili 2 : este deci necesarã înlocuirea pneurilor deoarece adâncimea profilelor este de cel mult 1. Pneurile trebuie sã fie identice cu cele originale sau sã corespundã celor recomandate de Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. ceea ce determinã o aderenþã scãzutã pe drumurile umede.roþi Deoarece reprezintã singurul contact între vehicul ºi carosabil. Un vehicul supraîncãrcat. Este obligatoriu sã respectaþi reglementãrile locale prevãzute de codul rutier. întreþinerea corespunzãtoare a pneurilor este esenþialã. Când este necesar sã înlocuiþi pneurile. dereglarea punþii faþã.6 mm.06 . pneurile agreate de departamentul nostru tehnic conþin martori de uzurã 1 care sunt alcãtuiþi din benzi de avertizare încorporate în structura benzii de rulare. tip ºi structurã. în egalã mãsurã. 5. Incidentele de conducere precum „lovirea bordurii trotuarului“. nu trebuie sã folosiþi decât pneuri de aceeaºi marcã. Dacã profilul pneurilor s-a uzat pânã la nivelul benzii de avertizare. parcurgerea de distanþe lungi pe autostradã. 1 2 Întreþinerea pneurilor Pneurile trebuie sã fie în stare bunã ºi sã aibã un relief bine evidenþiat.PNEURI Siguranþã pneuri . mai ales pe temperaturi ridicate ºi conducerea frecventã pe drumuri proaste determinã deteriorarea mai rapidã a pneurilor ºi influenþeazã siguranþa traficului.

este contraindicatã inversarea roþilor. Montarea diferitã a pneurilor poate modifica: .conformitatea vehiculului dumneavoastrã cu reglementãrile în vigoare. . Înlocuire pneuri Din motive de siguranþã. Notã: presiunile de umflare a pneurilor sunt indicate de o etichetã (în funcþie de þarã sau versiune) lipitã pe cantul sau pe montantul portierei faþã a ºoferului.07 .montarea lanþurilor.þinutã de drum proastã. împreunã cu toate consecinþele pe care le pot avea în planul siguranþei: . 5. Consultaþi paragrafele „roata de rezervã“ ºi „schimbare roatã“ din capitolul 5.PNEURI (continuare) Presiune de umflare Este important sã respectaþi presiunile de umflare (inclusiv pentru roata de rezervã). . Roata de rezervã Vehicul echipat cu sistem de control al presiunii pneurilor Fiecare din senzorii implantaþi în valve este dedicat unei singure ºi unice roþi: prin urmare.3 bari (sau 3 PSI). Este strict interzisã dezumflarea unui pneu cald. presiunile indicate trebuie mãrite de la 0.2 la 0. Riscul informãrii greºite poate atrage consecinþe grave. Presiunile trebuie verificate la rece: nu luaþi în considerare presiunea crescutã din timpul perioadelor calde sau dupã un rulaj efectuat la vitezã mare. . În cazul în care verificarea presiunii nu poate fi efectuatã asupra pneurilor reci.dificultatea manevrãrii direcþiei. acestea trebuie sã fie verificate cel puþin o datã pe lunã ºi întotdeauna înaintea fiecãrei cãlãtorii pe distanþe lungi (Consultaþi paragraful „presiune umflare pneuri“). . Presiunile insuficiente determinã uzura prematurã ºi încãlzirea anormalã a pneurilor. Ajustaþi presiunile în funcþie de condiþiile de utilizare (consultaþi paragraful „presiune umflare pneuri ). Interschimbarea roþilor Aceastã practicã este nerecomandatã.comportamentul acestuia în viraje. aceastã operaþie trebuie încredinþatã exclusiv unui specialist.zgomotul produs de pneuri. Presiunea de umflare depinde de sarcinã ºi de viteza de utilizare.risc de explozie sau de pierdere a suprafeþei de rulare. .

Montarea de pneuri mai mari decât cele originale face imposibilã folosirea lanþurilor. Montarea lanþurilor nu este posibilã decât pe pneuri identice cu cele montate iniþial pe vehiculul dumneavoastrã.un indice de vitezã maximã care poate fi inferioarã vitezei maxime a vehiculului dumneavoastrã. • Pneuri cu nituri Acest tip de echipare nu se utilizeazã decât pe o perioadã limitatã ºi stabilitã de legislaþia localã. Vã recomandãm sã consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT care vã poate sfãtui asupra alegerii echipamentelor adecvate vehiculului dumneavoastrã.08 . Notã: Vã atragem atenþia asupra faptului cã aceste pneuri au urmãtoarele caracteristici: . Aceste pneuri trebuie sã echipeze cel puþin cele douã roþi de pe osia faþã. Particularitate pentru versiunile echipate cu roþi de 17“: pe acestea nu se pot monta lanþuri Dacã doriþi sã utilizaþi echipamente specifice.O direcþie de mers.PNEURI (continuare) Utilizare pe timp de iarnã • Lanþuri Din motive de siguranþã se interzice în mod absolut montarea lanþurilor pe osia spate. Este necesarã respectarea vitezei impuse de legislaþia în vigoare. 5. • Pneuri de „iarnã“ sau „termocauciucuri“ Vã sfãtuim sã echipaþi cele patru roþi pentru a menþine cât mai bine calitatea aderenþei vehiculului dumneavoastrã. . consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

dupã schimbarea becului. verificaþi dacã obturatoarele 1 ºi 2 sunt montate corect la loc. 5.FARURI FAÞÃ CU BECURI HALOGENE: ACCES 1 2 Accesul la lãmpi se face prin scoaterea obturatoarelor 1 ºi 2 plasate în punþile roþilor. Totuºi. ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment. vã sfãtuim sã apelaþi la un Reprezentant RENAULT pentru înlocuirea becurilor. În timpul intervenþiilor sub capota motorului. datoritã accesibilitãþii reduse. Accesul la farul stânga Motor oprit Rotiþi obturatorul 1 cu un sfert de turã (în sens antiorar). Accesul la farul dreapta Motor oprit Deschideþi obturatorul 2.09 . În cele douã cazuri.

Dupã înlocuirea becului. Lumina de poziþie faþã Scoateþi dulia 7 pentru a avea acces la bec. folosiþi neapãrat becuri anti U.) Vã sfãtuim sã aveþi un kit de urgenþe care sã conþinã un set de becuri. Scoateþi conectorul 3 sau 6 al becului. Tip de bec anti U.FARURI FAÞÃ CU BECURI HALOGENE: înlocuirea becurilor 2 1 A B 8 7 3 4 5 6 Lumini de întâlnire / de drum Scoateþi capacul A sau B. Tip de bec: W5W. 55 W (utilizarea oricãrui alt tip de bec poate cauza deteriorarea farului. Semnalizator de direcþie Rotiþi cu un sfert de turã dulia 8 ºi scoateþi becul. Eliberaþi resortul 2 sau 4 ºi scoateþi becul.10 . Farurile fiind echipate cu plexiglas. Þineþi-l de dulie.V. Tip de bec: bec portocaliu PY21 W. (vezi chenar): 1 ➩ H7 5 ➩ H1 Nu atingeþi sticla becului.V. capacul trebuie bine montat. 5.

folosiþi o lavetã moale sau din bumbac. din motive de siguranþã. 5. În final ºtergeþi uºor cu o lavetã moale uscatã. Se interzice folosirea produselor care conþin alcool. este interzisã montarea unui proiector echipat cu becuri Xenon pe o versiune care nu este conceputã pentru a avea acest dispozitiv.11 . folosiþi o lavetã moale (sau o lavetã din bumbac) uºor îmbibatã cu apã ºi sãpun. În cazul vehiculelor echipate cu becuri Xenon. Deoarece montarea acestui dispozitiv necesitã o tehnologie specificã. înlocuirea becurilor trebuie efectuatã de un Reprezentant RENAULT. apoi ºtergeþi cu o lavetã moale sau cu o lavetã din bumbac umedã.FARURI FAÞÃ CU BECURI XÉNON: înlocuirea becurilor Lumini de întâlnire cu becuri Xenon Curãþirea farurilor Farurile fiind echipate cu plexiglas. Dacã aceasta nu este suficientã.

Orice intervenþie (sau modificare) asupra circuitului electric trebuie realizatã de un Reprezentant RENAULT care dispune de piesele necesare pentru adaptare.FARURI FAÞÃ: lumini de ceaþã faþã/adiþionale Farurile adiþionale Dacã doriþi sã echipaþi vehiculul cu faruri ceaþã sau cu „bãtaie mare“. în special alternatorul). piese.12 . 1 Luminile de ceaþã faþã 1 Înlocuirea unui bec: Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. consultaþi un Reprezentant RENAULT. Tip de bec: H11. 5. deoarece o branºare incorectã poate determina defectarea instalaþiei electrice (cablaj.

4 Semnalizator de direcþie Bec portocaliu PY21 W. Scoateþi blocul luminilor spate trãgându-l înapoi. scoateþi ºuruburile 1. 5.13 . dar numai becul din partea ºoferului funcþioneazã. 6 Lumina pentru mers cu spatele Bec P21 W. din exterior. 3 Lumina de poziþie ºi stop Bec P21/5 W.LUMINI SPATE: înlocuirea becurilor 2 3 1 4 5 6 Lumini de direcþie/lumini de poziþie ºi stopuri Dupã deschiderea portbagajului. Desfaceþi suporturile de lãmpi 2 pentru a avea acces la becuri. Notã: cele douã blocuri de lumini sunt echipate cu un bec. 5 Lumina de ceaþã spate Bec P21 W.

Repetitoarele laterale 10 Scoateþi repetitorul 10 (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã).14 . Rotiþi cu un sfert de turã dulia ºi scoateþi becul. 5. Tip de bec: W5W. Luminile plãcii numãrului de înmatriculare 8 Demontaþi corpul de iluminat 8 prin apãsarea penei de fixare 9. Tip de bec: bec tubular cu douã capete C5W. Scoateþi capacul corpului de iluminat pentru a avea acces la bec.LUMINI SPATE (continuare) ªI LATERALE: înlocuirea becurilor 7 8 10 9 A treia luminã de stop 7 Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

5.ILUMINARE INTERIOARÃ: înlocuirea becurilor 2 1 Plafoniera A Demontaþi capacul transparent (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) 1. Tip de bec 2: W5W.15 . Scoateþi becul respectiv.

ILUMINARE INTERIOARÃ: înlocuirea becurilor (continuare)

B

3

4 5

Plafoniera B
Demontaþi (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) capacul transparent 3. Scoateþi becul respectiv. Tip de bec 4: W5W.

Lumini portiere
Desfaceþi corpul de iluminat (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) 5. Rotiþi cu un sfert de turã dulia ºi scoateþi becul. Tip de bec: W5W.

5.16

ILUMINARE INTERIOARÃ: înlocuirea becurilor (continuare)

8

7 9

Lumini portbagaj
Desfaceþi (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) corpul de iluminat 7 apãsând pe cele douã pene de fixare aflate pe ambele pãrþi ale corpului de iluminat. Deconectaþi corpul de iluminat. Apãsaþi pana de fixare 8 pentru a degaja dulia ºi a avea acces la becul 9. Tip de bec: bec tubular cu douã capete C5W.

5.17

SIGURANÞE

1 3 1

2 2
BUNÃ DEFECTÃ

Compartiment siguranþe 1
În cazul în care un aparat electric nu funcþioneazã, verificaþi starea siguranþelor. Deschideþi capacul 2 (aflat sub volan sau în torpedo). Pentru a identifica siguranþele, folosiþi eticheta de repartizare a siguranþelor (detaliatã în pagina urmãtoare).

Verificaþi siguranþa respectivã ºi înlocuiþi-o, dacã este necesar, cu o siguranþã obligatoriu de aceeaºi valoare ca cea originalã. O siguranþã cu amperajul prea mare poate determina o încãlzire excesivã a instalaþiei electrice (risc de incendiu) în cazul consumului anormal al unui echipament.

Scoateþi siguranþa cu ajutorul agrafei 3, plasatã pe capacul 2. Pentru a scoate siguranþa din clemã, glisaþi-o lateral. Nu este recomandatã utilizarea poziþiilor rãmase libere ale siguranþelor.

O bunã mãsurã de precauþie: Procuraþi-vã de la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT un kit de urgenþe care cuprinde un set de becuri ºi un set de siguranþe.

5.18

SIGURANÞE (continuare)
Repartizarea siguranþelor (prezenþa siguranþelor depinde de nivelul echipamentului vehiculului)
Simbol Repartizare Ventilare habitaclu Acþionare electricã geamuri Trapã de aerisire cu acþiune electricã Sistem ABS Radio Lumini stop Întrerupere consumator Închiderea electricã a portierelor Degivrarea oglinzi retrovizoare Anumite funcþii sunt protejate de siguranþe plasate în compartimentul motorului (unitate A). Totuºi, datoritã accesibilitãþii reduse, vã sfãtuim sã apelaþi la un Reprezentant RENAULT pentru înlocuirea siguranþelor. Simbol Repartizare Semnal sonor ªtergãtor geam spate Alimentare generalã Scaune cu încãlzire

A

5.19

Nu apropiaþi flãcãri.20 .BATERIA: depanare Pentru a evita orice risc de producere a scânteilor . care nu trebuie sã intre în contact cu ochii sau cu pielea. . În timpul intervenþiilor sub capota motorului.Verificaþi dacã bornele bateriei sunt branºate corect dupã montare. . ventilatorul motorului se poate pune în funcþiune oricând. 5. spãlaþi-vã cu apã din abundenþã.Nu aºezaþi obiecte metalice pe baterie pentru a nu provoca un scurtcircuit între borne.Nu debranºaþi niciodatã bateria la mai puþin de douãzeci de secunde dupã oprirea motorului. .Când încãrcaþi bateria.Asiguraþi-vã cã toþi „consumatorii“ sunt întrerupþi înainte de a debranºa sau rebranºa bateria. . opriþi încãrcãtorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. În cazul unui astfel de contact. Manevraþi cu atenþie bateria deoarece conþine acid sulfuric. puncte incandescente sau scântei de elemenþii bateriei: risc de explozie.

Nu debranºaþi bateria în timpul funcþionãrii motorului. Controlaþi frecvent starea de încãrcare a bateriei: • Mai ales dacã utilizaþi vehiculul pe distanþe scurte. Unele baterii pot prezenta anumite particularitãþi în ce priveºte încãrcarea.. • Când temperatura exterioarã scade (perioadã de iarnã). Evitaþi riscul producerii de scântei ce pot cauza imediat o explozie ºi încãrcaþi bateria într-un loc bine aerisit. Este necesar sã reprogramaþi echipamentele cu memorie. precum ºi la adãpost de îngheþ. de aceea solicitaþi sfatul Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. În acest caz.BATERIA: depanare (continuare) Branºarea unui încãrcãtor Deconectaþi obligatoriu (cu motorul oprit) cablurile conectate la cele douã borne ale bateriei începând cu borna negativã. capacitatea de încãrcare a bateriei se diminueazã. Dacã pe vehicul sunt montate numeroase accesorii. conectaþi-le la polul + dupã punerea contactului. este de dorit sã vã dotaþi vehiculul cu o baterie de capacitate nominalã mai mare. În cazul unei staþionãri prelungite a vehiculului dumneavoastrã.. permiþându-vã o pornire normalã a motorului vehiculului dumneavoastrã. Bateria trebuie sã fie menþinutã curatã ºi uscatã. Cereþi sfatul Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. Pericol de rãnire gravã. radio.. • Capacitatea de încãrcare a bateriei scade din cauza „consumatorilor permanenþi“ precum: ceasul. 5. mai precis în circuitul urban. debranºaþi bateria sau reîncãrcaþi-o periodic. Respectaþi instrucþiunile de utilizare oferite de producãtorul încãrcãtorului de baterie pe care îl folosiþi. Pe timpul iernii folosiþi numai echipamentele electrice necesare. mai ales în perioada rece. accesoriile post-vânzare.21 .. O baterie bine încãrcatã ºi bine întreþinutã poate atinge o duratã de viaþã maximã. Bateria trebuie depozitatã într-un loc uscat ºi rãcoros.

Cele douã baterii trebuie sã aibã aceeaºi tensiune nominalã: 12 volþi. 5. Imediat ce porneºte.BATERIA: depanare (continuare) Demarajul cu bateria altui vehicul Pentru a porni. Asiguraþi-vã cã nu existã nici un contact între cele douã vehicule (risc de scurtcircuit la conectarea bornelor pozitive) ºi cã bateria descãrcatã este bine branºatã. 1 4 B A 3 2 Fixaþi cablul de semn pozitiv (+) A la borna (+) 1 a bateriei descãrcate. apoi pe borna (+) 2 a bateriei furnizoare de curent.orã. Întrerupeþi contactul motor al vehiculului dumneavoastrã. sau dacã aveþi deja cabluri de demaraj. procedaþi astfel: Procuraþi-vã cabluri electrice potrivite (cu aceeaºi secþiune) de la un Reprezentant RENAULT. iar cablul A (+) nu este în contact cu nici un element metalic al vehiculului care furnizeazã curent. asiguraþi-vã cã sunt în stare bunã. Asiguraþi-vã cã nu existã un contact între cele douã cabluri A ºi B. Porniþi motorul vehiculului furnizor de curent. Porniþi motorul în mod normal. Dacã bateria este îngheþatã. dacã doriþi sã primiþi curent de la bateria altui vehicul. ea trebuie sã fie dezgheþatã înainte de a fi alimentatã. adoptând un regim moderat. Fixaþi cablu de semn negativ (–) B la borna (–) 3 a bateriei furnizoare de curent apoi la borna (–) 4 a bateriei descãrcate. Ah) aproximativ egalã cu cea a bateriei descãrcate. Capacitatea bateriei care furnizeazã curent trebuie sã aibã capacitatea (amperi .22 . debranºaþi cablurile A ºi B în ordine inversã (4-3-2-1).

Trageþi cu putere de cheia de rezervã 2.CARTELA RENAULT: BATERIE 24089 2 1 Înlocuirea bateriei Mesajul „Schimbaþi bateria cartelei“ apare pe tabloul de bord. Dupã operaþie. depuneþi-le la un organism însãrcinat cu colectarea ºi reciclarea bateriilor. Înlocuiþi bateria 1 respectând polaritatea înscrisã pe cheia de rezervã. mesajul „schimbaþi bateria cartelei“ dispare de pe tabloul de bord. Durata de viaþã a unei baterii este în medie de doi ani. 5.23 . Nu aruncaþi bateriile uzate la întâmplare. Bateriile pot fi procurate de la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

Pentru a cunoaºte aceste caracteristici. deoarece o branºare incorectã poate determina defectarea instalaþiei electrice ºi/sau a pieselor conectate la acesta.24 . • Caracteristicile suporturilor ºi cablajelor (disponibile în magazinele de accesorii RENAULT) variazã în funcþie de gradul de echipare al vehiculului dumneavoastrã ºi de tipul aparatului radio. Difuzoare în portiere Desfaceþi cu ajutorul unei unelte tip ºurubelniþã platã grila 3 pentru a avea acces la cablul difuzoarelor. alimentare + ºi –. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. 5.PREECHIPARE CU RADIO 2 1 3 Amplasare radio 1 Desfaceþi obturatorul. este foarte important sã respectaþi întocmai instrucþiunile de montare ale fabricantului. • Orice intervenþie asupra circuitului electric al vehiculului nu trebuie realizatã decât de un Reprezentant RENAULT. cablurile difuzorului se gãsesc în spate. Difuzoare (tweeters) Desfaceþi cu ajutorul unei unelte tip ºurubelniþã grila 2 pentru a avea acces la cablul difuzoarelor. Conexiunile: antenã. • În toate cazurile.

vã amintim necesitatea respectãrii legislaþiei în vigoare privind utilizarea acestor aparate. Radiotelefoanele ºi aparatele CB echipate cu antenã încorporatã pot crea interferenþe cu sistemele electronice ale vehiculului de origine. Pe de altã parte. vã sfãtuim sã utilizaþi accesorii specificate de RENAULT care sunt adaptate la vehiculul dumneavoastrã ºi sunt singurele garantate de RENAULT. deoarece o branºare incorectã poate determina defectarea instalaþiei electrice ºi/sau a pieselor conectate la aceasta. Notaþi amperajul ºi poziþia acestei siguranþe.25 . Montarea ulterioarã a accesoriilor Pentru a asigura buna funcþionare a vehiculului dumneavoastrã ºi pentru a evita orice risc de naturã sã pericliteze siguranþa dumneavoastrã. Accesorii electrice ºi electronice • orice intervenþie asupra circuitului electric al vehiculului nu trebuie realizatã decât de un Reprezentant RENAULT. 5.ACCESORII Utilizarea radiotelefoanelor ºi aparatelor CB. de aceea vã recomandãm sã nu utilizaþi decât aparate cu antenã exterioarã. asiguraþi-vã cã instalaþia este bine protejatã de o siguranþã. • în cazul montãrii ulterioare de echipamente electrice.

Ridicaþi braþul ºtergãtorului de geam 6.rotiþi lamela pânã când ajunge în poziþie orizontalã. Acestea trebuie schimbate când eficienþa lor scade: aproximativ în fiecare an. ridicaþi braþul ºtergãtorului de parbriz 3. .26 .degajaþi lamela trãgând de ea.apãsaþi pana de fixare 2 ºi glisaþi lamela ºtergãtorului de parbriz în jos pânã la degajarea cârligului 4 al braþului ºtergãtorului de parbriz. • Verificaþi starea acestor lamele. parbrizul ºi Înlocuirea lamelelor ºtergãtorului de parbriz 1 . .scoateþi lamela (miºcarea A) ºi apoi remontaþi-o (miºcarea B). . 5 B A 6 Curãþaþi periodic luneta spate.rotiþi lamela 5 pânã când întâlneºte rezistenþã. Remontare Pentru remontarea lamelei ºtergãtorului de parbriz se procedeazã în sens invers. . 5. • Pe timp geros. Lamela ºtergãtorului de geam spate 5 .LAMELELE ªTERGÃTORULUI DE GEAM Remontare 1 2 4 3 Pentru remontarea lamelei ºtergãtorului de parbriz se procedeazã în sens invers.Cu motorul oprit. asiguraþivã cã lamelele ºtergãtoarelor nu sunt blocate de gheaþã (risc de încãlzire motor). Asiguraþi-vã cã lamela ºtergãtorului este bine blocatã. Asiguraþi-vã cã lamela ºtergãtorului este bine blocatã. .

iar dacã sunteþi vehicul tractant. în nici un caz nu pot servi la ridicarea directã sau indirectã a vehiculului. Aceste puncte de remorcare nu pot fi utilizate decât la tractare. nu trebuie sã depãºiþi greutatea remorcabilã a vehiculului dumneavoastrã.27 . În plus. Inelul de remorcare 3 ºi cheia de roatã sunt plasate sub mocheta portbagajului în blocul pentru instrumente. apoi blocaþi-l cu ajutorul cheii de roatã.. 5. Strângeþi inelul de remorcare 3 la maxim: mai întâi manual pânã la capãt. este obligatoriu sã respectaþi condiþiile de remorcare definite în legislaþia þãrii respective.REMORCAREA: depanare Accesul la punctele de remorcare Desfaceþi capacul 2 sau 5. Noaptea.). lumini indicatoare. vehiculul trebuie sã fie luminat. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Utilizaþi doar punctele de remorcare faþã 1 ºi spate 4 (niciodatã tuburile de transmisie). 1 2 3 5 3 4 Introduceþi complet cartela-cheie în cititorul de cartelã pentru a debloca volanul ºi pentru a putea utiliza luminile de semnalizare (luminã stop..

aºadar vehiculul trebuie transportat pe o platformã sau remorcat cu roþile din faþã ridicate.Este interzisã remorcarea unui vehicul cu posibilitãþi de deplasare diminuate. Apãsaþi simultan pe reperul reprezentat pe protuberanþã ºi pe butonul de deblocare plasat pe manetã. scoateþi partea superioarã a capacului de la baza manetei. utilizând punctul de remorcare.Evitaþi neapãrat ºocurile în timpul accelerãrii ºi frânãrii ce ar putea deteriora vehiculul. introduceþi cartela RENAULT în cititorul de cartelã ºi apãsaþi cinci secunde pe butonul de demaraj start/stop fãrã a apãsa pe pedale. vehiculul tractat trebuie sã fie apt pentru frânare. vã sfãtuim sã nu depãºiþi 25 km/h. . Procedura de remorcare Înainte de orice remorcare. 5.RENAULT recomandã utilizarea unei bare de remorcare rigide.REMORCARE: depanare (continuare) . Remorcarea unui vehicul cu cutie de viteze automatã: particularitãþi Motor oprit: ungerea cutiei de viteze nu mai este asiguratã. Coloana se deblocheazã iar funcþiile accesoriilor vehiculului sunt alimentate. Dacã maneta este blocatã în poziþia P în timp ce apãsaþi pedala de frânã. îl puteþi remorca cu cele patru roþi pe sol. . asiguraþi-vã cã este deblocatã coloana de direcþie. pe o distanþã limitatã la 50 km. Pentru aceasta. . În mod excepþional.28 . existã posibilitatea eliberãrii manuale a manetei. În cazul utilizãrii corzii sau cablului (dacã permite legislaþia).În toate cazurile din figurã. Dacã nu este cazul. Apãsaþi de douã ori consecutiv pe butonul de pornire start/stop dupã terminarea remorcãrii (risc de descãrcare a bateriei).

Pentru montarea barelor ºi pentru condiþiile de utilizare.REMORCARE (atelaj) A Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate. consultaþi instrucþiunile de montare ale fabricantului. Vã sfãtuim sã pãstraþi aceste instrucþiuni împreunã cu celelalte documente ale vehiculului. greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã ºi nefrânatã: consultaþi capitolul 6. paragraful „greutãþi“. A : 817 mm 5.29 .

5. Baterie descãrcatã. Utilizarea de echipamente ce funcþioneazã pe aceeaºi frecvenþã ca ºi cartela (telefon mobil. pentru siguranþã. REMEDII Utilizaþi cheia de rezervã (consultaþi paragraful „cheie de rezervã“ din capitolul 1). Opriþi funcþionarea aparatelor sau utilizaþi cheia de rezervã (consultaþi paragraful „cheie de rezervã“ din capitolul 1).. Utilizarea cartelei RENAULT • Cartela RENAULT nu funcþioneazã pentru deblocarea sau blocarea portierelor.ANOMALII DE FUNCÞIONARE Sfaturile urmãtoare vã permit sã depanaþi rapid ºi provizoriu vehiculul. Înlocuiþi bateria..).30 . Bateria cartelei este uzatã. CAUZE Vehiculul se aflã într-o zonã cu radiaþii electromagnetice puternice. consultaþi cât mai repede posibil un Reprezentant RENAULT.

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Acþionaþi demarorul
• Nu se întâmplã nimic: becurile martorilor luminoºi nu se aprind, demarorul nu porneºte.

CAUZE
Cablul electric al bateriei debranºat sau oxidarea conectorilor ºi a bornelor. Baterie descãrcatã. Baterie defectã.

REMEDII
Verificaþi contactul conectorilor bateriei: curãþaþi-i dacã sunt oxidaþi ºi strângeþi-i la loc. Branºaþi o altã baterie la bateria defectã. Înlocuiþi bateria. Nu împingeþi vehiculul când coloana de direcþie este blocatã.

• Becurile martorilor luminoºi lumineazã slab, demarorul se roteºte foarte încet.

Conectorii bateriei nu sunt strânºi, bornele bateriei sunt oxidate. Baterie descãrcatã.

Verificaþi contactul conectorilor bateriei: curãþaþi-i dacã sunt oxidaþi ºi strângeþi-i la loc. Branºaþi o altã baterie la bateria defectã.

5.31

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Acþionaþi demarorul
• Motorul nu porneºte.

CAUZE
Condiþiile de pornire nu sunt îndeplinite. Cartela RENAULT în modul fãrã mâini nu funcþioneazã.

REMEDII
Consultaþi paragraful „demaraj/oprire motor“ din capitolul 2. Introduceþi cartela RENAULT în cititorul de cartelã pentru a porni. Consultaþi paragraful „demaraj/oprire motor“ din capitolul 2. Uscaþi cablurile pentru bujii ºi ale bobinei. Lãsaþi motorul sã se rãceascã. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Motorul porneºte cu dificultate pe vreme umedã, sau dupã spãlare.
• Motorul porneºte cu dificultate la cald.

Aprindere incorectã: umiditate în sistemul de aprindere. Ardere incorectã (bule de gaz în circuit). Compresie redusã.

• Motorul nu se opreºte.

Problemã electronicã.

Apãsaþi rapid de cinci ori pe butonul de pornire.

• Coloana de direcþie rãmâne blocatã.

Volan blocat.

Manevraþi volanul apãsând pe butonul de pornire a motorului (consultaþi paragraful „pornire motor“ din capitolul 2).

5.32

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Pe ºosea
• Fum alb anormal la eºapament.

CAUZE
Defecþiune mecanicã: garniturã de chiulasã deterioratã.

REMEDII
Opriþi motorul. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Vibraþii.

Pneuri cu presiune necorespunzãtoare, neechilibrate sau defecte.

Verificaþi presiunea pneurilor ºi dacã nu aceasta este cauza, verificaþi starea lor la un Reprezentant RENAULT.

• Fierbere în vasul de expansiune.

Defecþiune mecanicã: garniturã de chiulasã defectã, pompã de apã defectã. Ventilatorul motorului nu funcþioneazã.

Opriþi motorul. Consultaþi un Reprezentant RENAULT. Verificaþi siguranþa corespunzãtoare, în caz contrar consultaþi un Reprezentant RENAULT.

5.33

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Pe ºosea
• Fum sub capota motorului.

CAUZE
Scurtcircuit. Conducta circuitului de rãcire defectã.

REMEDII
Opriþi-vã, întrerupeþi contactul, debranºaþi bateria. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Martorul luminos pentru presiune ulei se aprinde: - la virare sau frânare, - la ralanti, - întârzie sã se stingã sau rãmâne aprins în timpul acceleraþiei.

Nivelul este prea scãzut. Presiune de ulei scãzutã. Lipsã presiune ulei.

Adãugaþi ulei de motor (consultaþi paragraful „ulei motor - Completare/Umplere“ în capitolul 4). Consultaþi cel mai apropiat Reprezentant RENAULT. Opriþi vehiculul: consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Motorul nu dezvoltã putere.

Filtru de aer înfundat. Lipsã de alimentare cu carburant. Bujii defecte, reglaje incorecte.

Înlocuiþi cartuºul. Verificaþi nivelul de carburant. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Turaþia la ralanti este instabilã sau motorul se opreºte brusc.
5.34

Compresie redusã (bujii, aprindere, prizã de aer).

Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

Dupã orice intervenþie asupra vehiculului care necesitã golirea. opriþi motorul ºi consultaþi un Reprezentant RENAULT.bateria este slabã sau uzatã.35 . Vã amintim cã trebuie sã utilizaþi numai produsele recomandate de Departamentul nostru Tehnic. a circuitului de rãcire. Verificaþi starea racordurilor de apã ºi strângerea colierelor. Acest remediu nu este decât provizoriu. acesta din urmã trebuie umplut cu un amestec nou bine dozat. Ventilatorul motorului nu funcþioneazã. Pompa de apã: curea detensionatã sau ruptã. Dacã nu conþine lichid refaceþi nivelul (dupã ce s-a rãcit). Opriþi vehiculul. Reîncãrcaþi sau înlocuiþi bateria. Luaþi-vã toate mãsurile de precauþie sã nu vã ardeþi. 5.ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare) Pe ºosea • Direcþia devine rigidã: CAUZE . Verificaþi vasul de expansiune: trebuie sã conþinã lichid. Pierderi de apã. nu uitaþi cã nu trebuie sã faceþi plinul cu apã rece când motorul este foarte cald. Martorul luminos pentru temperatura apei se aprinde (sau acul indicator este în zona roºie). chiar ºi parþialã. consultaþi cât mai repede un Reprezentant RENAULT. Radiator: În cazul lipsei unei cantitãþi mari de apã. REMEDII Lãsaþi sã se rãceascã.supraîncãlzire a asistenþei. . • Motor supraîncãlzit.

curãþiþi capãtul cablului de masã ºi refixaþi-l cu grijã. Consultaþi un Reprezentant RENAULT. Siguranþa ºtergãtorului pentru geamul spate este defectã (intermitent.36 . Înlocuiþi-o. REMEDII Dezlipiþi lamelele înainte de folosirea ºtergãtorului de geam. oprit). 5. .releu de semnalizare defect. Bec defect.ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare) Echipament electric • ªtergãtoarele nu funcþioneazã.siguranþã defectã. • ªtergãtorul de geam nu se mai opreºte. Înlocuiþi becul. Înlocuiþi-o.împãmântare defectã. Pe ambele pãrþi: . CAUZE Lamelele ºtergãtoarelor sunt lipite. Consultaþi un Reprezentant RENAULT. De înlocuit: consultaþi un Reprezentant RENAULT. Înlocuiþi becul. Comenzi electrice defecte. Panã de motor. • Frecvenþã prea rapidã a luminilor intermitente. Pe o singurã parte: . Identificaþi cablul de masã care este fixat pe o parte metalicã. Siguranþa ºtergãtorului de parbriz este arsã. • Luminile intermitente nu funcþioneazã. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.bec ars. .

• Farurile nu se sting. Ambele: . Comenzi electrice defecte.împãmântare defectã. Prezenþa condensului în faruri este un fenomen natural legat de variaþiile de temperaturã. Verificaþi ºi înlocuiþi-o dacã este necesar. Aceasta nu este o anomalie. CAUZE Unul singur: . Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.dacã circuitul este protejat de o siguranþã. • Urme de condens în faruri.37 .ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare) Echipament electric • Farurile nu funcþioneazã. Verificaþi ºi recuplaþi firul sau conectorul. 5. REMEDII Înlocuiþi-l.bec ars. Aceste urme dispar rapid pe parcursul utilizãrii farurilor. .fir debranºat sau conector poziþionat necorespunzãtor. . Vezi mai sus.

5.38 .

......................... 6....................................................................................................... 6.........02 ............................ 6....06 ➟ 6................................................................................16 6.......Capitolul 6: Caracteristici tehnice Plãci identificare vehicul ...............................................6.......04 Caracteristici motoare ......................................15 Greutãþi .......................................................................... 6........06 ➟ 6...........................................................................................................................................................05 Sarcina remorcabilã ................................... 6....................01 ...........................03 Dimensiuni ......15 Piese de schimb ........... 6.........................................................................................................................................

3 MTR (Greutate Totalã Rulantã: vehicul împreunã cu remorca). 4 MTMA pe osia faþã. 13 Cod accesorii interioare. B 6 Caracteristici tehnice ale vehiculului. 10 Cod tapiþerie. 12 Serie fabricaþie. 2 MTMA (Greutate Maximã Admisã Totalã a vehiculului). 7 Referinþã vopsea. 5 MTMA pe osia spate. 6. 9 Tip de vehicul.PLÃCI IDENTIFICARE VEHICUL A 6 7 8 9 10 11 12 13 A 1 2 3 4 5 Indicaþiile care apar pe plãcuþa fabricantului (partea dreaptã) trebuie menþionate în scrisorile sau comenzile dumneavoastrã. Aceastã informaþie este menþionatã pe marcajul B. 11 Specificaþii echipament adiþional. Plãcuþa fabricantului A 1 Tip de vehicul ºi serie ºasiu. 8 Nivel de echipare.02 .

3 Serie motor. 2 Indice motor.1.PLÃCI DE IDENTIFICARE A VEHICULULUI C C 1 C 2 3 1.03 .Placã motor sau etichetã motor (poziþie diferitã în funcþie de motorizare) 1 Tip de motor. C .9 dCi 6.4 16V .0 16V 1. C C 2.6 16V 1.5 dCi Indicaþiile care apar pe placa motorului C trebuie menþionate în toate scrisorile sau comenzile dumneavoastrã.

625 4.518 2.04 .842 2.DIMENSIUNI (în metri) 0.777 * Fãrã greutate 6.209 0.514 1.742 1.458* 1.060 1.

Motorinã – (1) Posibilitatea de utilizare.CARACTERISTICI MOTOARE Versiuni Tip de motor (vezi placa motorului) Cilindree (cm³) Tip de carburant Cifrã octanicã Bujii 1.4 16V K4J 1.5 dCi 1. în caz contrar consultaþi Reprezentant dumneavoastrã RENAULT. Montarea altor tipuri de bujii poate conduce la defectarea motorului.0 T 1. Tipul lor trebuie indicat pe o etichetã colantã aflatã în compartimentul motor. a carburantului fãrã plumb cu cifrã octanicã 91. în lipsã.0 16V F4R 2.6 16V K4M 2.9 dCi F4R Turbo K9K Turbo F9Q Turbo 1 390 1 598 1 998 1 461 1 870 Carburant fãrã plumb 95 sau 98 (1) Folosiþi numai bujiile recomandate pentru motorul vehiculului dumneavoastrã. 6.05 .

4 16V CM0B CM08 CM1A CM0H BM0B BM08 BM1A BM0H 1 165 710 455 CM0C CM0J CM1B 1 155 715 440 1 015 930 1 695 1 715 1 705 1 725 1 723 650 1 300 1 000 2 700 2 750 950 2 700 1 350 1 000 2 750 75 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) 2 700 1 250 950 2 750 1 300 900 2 700 950 2 750 BM0C BM0J BM1B 1 175 715 460 1.06 .Vehicul de bazã ºi fãrã opþiuni.GREUTÃÞI (în kg) .6 16V BM0P CM0Y BM0Y 1.6 16V Automatã CM0C CM0J CM1B 1 205 770 435 BM0C BM0J BM1B 1 225 770 455 Greutate fãrã încãrcãturã în mers fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total 1 145 710 Faþã 435 Spate Faþã Spate 1 218 749 469 1 210 715 495 1 230 715 515 1 015 965 1 740 1 760 1 015 930 1 755 1 775 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6. Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) 1. care poate evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii. . ambarcaþiune etc.07 .(1) Sarcinã remorcabilã (Remorcare rulotã.2 bar (3 PSI). apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri. vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri.Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi.Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã). 6. cele definite de codul rutier. viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0.Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii. În orice caz. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã.) . mai ales. .

08 .0 16V BM05 1 250 785 465 CM1M 1 279 813 466 BM1N 1 299 813 486 BM0S 1 290 810 480 990 931 1 704 650 1 785 1 795 1 060 930 1 770 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 1 300 950 1 000 950 1 000 950 1 000 2 800 2 750 2 800 75 2 700 2 800 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) 6.GREUTÃÞI (în kg) .Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni. Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total Faþã Spate Faþã Spate 1 790 CM0U 1 230 785 445 BM0U 1 250 785 465 CM05 1 230 785 445 2. care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

09 . În orice caz. greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã. cele definite de codul rutier.Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii. . mai ales. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii.Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi. viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0. .Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã).(1) Sarcina remorcabilã (Remorcare rulotã.) . vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri. apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri.2 bar (3 PSI). 6. ambarcaþiune etc.

Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) CM0U CM05 2.GREUTÃÞI (în kg) .10 2 800 75 2 750 2 800 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) . care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.0 T BM0W Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total Faþã Spate Faþã Spate 1 245 800 445 1 326 848 478 1 028 929 1 831 1 255 815 440 1 060 1 795 1 275 815 460 930 1 815 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6.0 16V BM0U BM1M BM05 Automatã 1 265 800 465 1 060 930 1 785 1 805 1 800 650 1 300 1 000 950 1 000 1 250 900 1 000 1 300 950 1 314 828 486 BM0S CM0W 2.Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni.

mai ales. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri. 6. apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri. În orice caz. cele definite de codul rutier. Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii.2 bar (3 PSI).Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii.Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã).(1) Sarcina remorcabilã (Remorcare rulotã. .11 . greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã. .Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi. viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0.) . ambarcaþiune etc.

Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total Faþã Spate Faþã Spate CM0F CM02 1 175 740 435 1 015 930 1 725 GM0F GM02 1 175 725 450 1 015 930 1 725 1.12 1 300 950 1 000 950 2 700 2 750 2 800 2 800 75 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) .5 dCi BM0F SM0F BM02 1 195 740 455 1 015 930 1 745 650 CM02 BM02 Automatã 1 277 824 453 1 006 894 1 782 1 297 824 473 1 004 916 1 802 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6.GREUTÃÞI (în kg) . care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni.

13 . mai ales. greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã.) .Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi.Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii.Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã). 6. . viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0. În orice caz. apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri. ambarcaþiune etc. vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri.(1) Sarcina remorcabilã (Remorcare rulotã. cele definite de codul rutier. Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii. .2 bar (3 PSI). consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6.Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni. care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.GREUTÃÞI (în kg) .14 1.9 dCi CM0G CM1G CM0O BM0G BM1G BM0O 1 270 815 455 1 060 930 1 820 650 CM0L BM0L Total Faþã Spate Faþã Spate 1 250 815 435 1 060 930 1 800 1 307 846 461 1 028 902 1 812 1 327 846 481 1 026 920 1 832 1 300 1 000 950 1 000 2 800 2 850 2 800 2 850 75 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) .

(1) Sarcinã remorcabilã (Remorcare rulotã.Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii. viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0. 6. mai ales. apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri.2 bar (3 PSI). vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri. cele definite de codul rutier.Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi. . .15 . ambarcaþiune etc.) . greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã). Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii. În orice caz.

De aceea. În plus.16 . asiguraþi pãstrarea performanþelor vehiculului dumneavoastrã. folosind piese de schimb originale. sunt garantate conform condiþiilor oferite pe spatele ordinului de reparaþie. Folosind sistematic piesele de schimb originale RENAULT.PIESE DE SCHIMB ªI REPARAÞII Piesele de schimb originale RENAULT sunt concepute pe baza unui caiet de sarcini foarte strict ºi sunt testate în mod regulat. 6. reparaþiile efectuate în Reþeaua RENAULT. ele au un nivel de calitate cel puþin egal cu cel al pieselor montate pe vehiculele noi.

...... 1....... 2.....11 aparate de control ..........................19 antipoluare (sfaturi) ....... 3...................... 4...83 .........28 ...........................................................71 asistare la frânare de urgenþã .15 ...1.................................04 ➟ 3.60 ➟ 1................. 1..................22 becuri .....08 frânã de urgenþã ...............1.............................12 faruri faþã .......02 ....................................................................84 carburant (economie) ..........11 .................................................03 ........24 cheie de rezervã ............................................16 antipatinare: A.....................INDEX ALFABETIC A accesorii ...................17 ............................83 ...................................................1......................................................: control traiectorie ......33 comutator contact .............14 brichetã .....................22 cric .02 .........................3.............. 4.........02 ➟ 1.................... 1............71 capacitate rezervor carburant ......2.............. 1....09 ➟ 5...................32 ➟ 1...... 3....... .............02 ➟ 2............32 control traiectorie: E.11 cheie pentru capacul roþii ....................32 D dezaburire: geam spate .........................................06 centuri de siguranþã ..1............................05 caracteristici tehnice ..04 ...........09 ➟ 2......02 ➟ 1...................... 3...06 ............................ 1..09 ➟ 5...... 5..........30 bare acoperiº .............11 carburant (umplere) ..........20 aer condiþionat .......07 capota motorului ..................16 aeratoare ..........................2.02 ...... 4.................. 2.............18 ....... 4......1.................17 blocare portiere ....................09 ➟ 2........2..............................3... 1...................77 anomalii de funcþionare .............35 greutãþi .................................3.............................. 1...... 3.....03 afiºaj matriceal ........ 3...22 avertisment ....................11 E.... 3............ .........1......................80 filtru: de aer .............................. 4.......03 ..............32 ..........09 ➟ 5..28 .... 1..02 ....03 conducere ............ 5............... 2..25 ➟ 1......... 3................ 6........... 1... 3................... 1.75 C catalizator .......... 2..30 ➟ 5...25 ➟ 1............... 5........... 2.......S........... 6................. 2......... 1...........83 ............3....................17 F faruri adiþionale ......08 fixare complementarã la centuri ............................ 1..........................................................................47 compartimente de depozitare .....24 dimensiuni .05 .................... 2...3.................................02 ➟ 6..........................................15 B banchetã spate ....... 5...........................................2...16 carburant (calitate) ...................... 2..................03 cutie de viteze automatã (utilizare) ..35 baterie ..3..... 5.18 ...............03 caracteristici motoare .29 buton de pornire/oprire motor .....05 ...84 cartela RENAULT: baterie .............. 1.......................................1.09 ➟ 2....................44 ➟ 1....................... 5................. 3. 5..... 1....... 1........08 ..........................09 .... 2.44 ➟ 1......04 dispozitive de fixare pentru copii .............29 ➟ 2..........1...............32 alarmã sonorã ...13 ........ 1........ 6.......................................................P.......26 acþionare geamuri ......................................20 ➟ 5............................. 2...... 2......... 5......1.....75 avertizoare sonore ºi luminoase .. 5..............42 E economie de carburant .........11 de ulei ......................................12 faruri (reglare) ................................................. 2..S... 1...... 2....14 parbriz ....3....14 difuzoare (poziþie) . 2......................................03 comenzi ..... 1................42 frânã de mânã ...............21 ➟ 1...................06 ...................4... 1....04 C calculator de bord ..............................1..... 6............1....17 becuri (înlocuire) .59 airbag ...... 1.............84 capacitãþi ulei de motor ...........................................42 ...................................................................................25 ➟ 3....22 G galerii .......... 5...................23 cartela RENAULT: utilizare .. 3..............P..........................17 ➟ 3.R.............17 copii ......32 ➟ 1....S...........................................37 antidemaraj ...............6......02 .....3............... 1.....31 fixare copii ...........5.............................

.........11 de mers cu spatele ... 1...............................1.............14 ........ 1......12 ...5................................ 1........................04 portbagaj ....28 .76 ➟ 1......02 ......79 exterioarã auxiliarã .... 4. 1........... 2.........5.....5............. 2....... 0.09 ➟ 1............ 3.......04 ➟ 4.......................................... 2....................05 ➟ 4............. 3....02 .............. 5...25 lumini ceaþã (faruri) ....16 ..... 3........09 ➟ 5.. 5............48 ➟ 1.............................................5.......... 1..................76 incidente (anomalii de funcþionare) ....... 5................. 6............77 interioarã ..................................... 6..................................24 ............................ 5........ 1.....47 plãci identificare vehicul .....25 presiune pneuri ....... 1..............5...5....11 J jojã ulei motor ......43 .23 ➟ 2..6.........................47 preechipare cu radio ..... 3.... 5....17 planºã de bord ................ 1......................................................................3............................................................................24 ............................................................... 4...............14 reglare ..................................5........... 4........34 portiere / capac portbagaj .....75 de ceaþã .06 ..................5........79 lunetã spate (dezaburire) ............. 1.........05 .........04 orã ..................................09 ➟ 5........44 ➟ 1............................................48 ➟ 1.......21 parbriz ............... 4..3.......04 ...... 2..28 privire de ansamblu rapidã .......................................02 prizã accesorii ..... 3.............. 3....2...... 5.07 martor luminos pentru control .....25 Î încãlzire ............71 nivele ....... 4........................10 de întâlnire .. 3.......32 manivelã ..............2........13 P panã de pneu ...............75 tablou de bord .20 piese de schimb ..09 ➟ 5.5..48 ➟ 1..........13 de direcþie .............02 ➟ 5.........5.... 1......................13 ➟ 2.........................29 Mmaneta schimbãtorului de viteze .17 întreþinerea: caroserie ................. 1.................15 ➟ 5.....................................31 ➟ 3....29 ➟ 2............32 poziþie de conducere .............. 2..71 mediu . 4................26 lichid de frânã ....................... 5.......11 lichid de rãcire a motorului ..............13 .. 1.... 6.......................16 plafoniere .... 1.5...........07 L lamelã ºtergãtor geam ..................09 ➟ 5.............................. 2....44 ➟ 1.03 pneuri .............. 1......... 0...33 inele de remorcare ................21 oglinzi retrovizoare ......................5...............5........13 de stop ........ 1...05 parasolar .....37 indicatoare : de direcþie .........6..............32 pornirea motorului ............07 manetã schimbãtor cutie de viteze automatã .....................................................................................75 oprire motor ........................ 1........................................24 .......... 5.......................11 ............................78 .....4................................13 finisaje interioare ..............13 de numãr de înmatriculare .............71 inele de prindere (poziþie) ....04 ......06 ➟ 5................................74 ......30 ➟ 5................03 iluminare: exterioarã ............... 5.......... 2.............08 poliþã spate ................. 1...........24 ..........................10 limitator de vitezã ...........................17 tablou de bord ..03 marºarier (trecere) ........ 5...12 lumini: de avarie ..... 3........75 .............14 de drum ............. 6......78 ........ 5....................5.....5.....................................04 ➟ 3.......................77 ..............5... 0........0.24 .................. 1...................................... 1........... 1........29 instalaþie radio .....INDEX ALFABETIC I identificare vehicul .................14 de poziþie ................05 N nivel de carburant .........13 ➟ 2......16 înlocuirea becurilor .... 4........................07 pretensionatoare centuri de siguranþã faþã ......................... 3....12 motor (caracteristici tehnice) .11 O oglindã pasager faþã .2.................................14 mecanicã ............ 1..............03 ...............................04 ......................12 .............09 ...........................16 ............................15 ➟ 5.. 3..... 3.........5....76 .........4..................76 ..........1....

.................................... 3..................09 spãlãtor geam .............16 volan (reglare) .......06 .... 1... 2............... 6...20 ................. 2................... 1. 2.......................19 reglare temperaturã ..limitator de vitezã ..........13 semnalizatoare laterale ..... 4......................10 lichid de rãcire .............2......................................17 .......................04 ➟ 3.......... 5........06 .....................................S............. 3............................ 1................71 ...........17 ..............26 ➟ 2............. 3.... 1...........3............ 1............28 remorcare (depanare) ............................... 2...... 2.....28 remorcare (tractare rulotã) ........71 temperaturã exterioarã ..............18 ➟ 1.........21 T tablou de bord ........05 roatã de rezervã ..23 scaune spate (funcþionalitate) .............2..........29 ➟ 2.........................5................................................................09 ➟ 2.16 sistem de fixare copii .................................5...........1................................ 4.............4.......... 4...14 servodirecþie ......... 5...08 S sistem antiblocare roþi: ABS ......16 sistem antipatinare: A.....................1....................79 ➟ 1...........12 .........1...........4..........18 tractare rulotã ............27 ...13 transportul obiectelor în portbagaj ....................................21 sistem antidemaraj ...6.............5.........42 ..............18 .25 regulator vitezã ........................1.................02 roþi (siguranþã) ........................................... 2.............. 1....32 ➟ 1.. 4. 5......08 V ventilare ...............INDEX ALFABETIC R radio (preechipat) ....... 1.....................23 U ulei de motor ........ 1..... 1.....................R............18 .. ..................16 regulator ................................25 reglare faruri ............29 semnalizare lumini ... 1. 3.....................................06 ➟ 5....... 2.............. 3..............19 sistem de control al presiunii pneurilor ........................................................... 2..............02 ➟ 3....3.....................................42 spãlare ...............................................10 .80 ➟ 1................................................. 5.1.........................02 rodaj ....... 5....................................... 5....75 ..........75 ➟ 1.................23 ➟ 2.............08 schimbare roatã ....... 3.... 4.................................................. 2................................ 2..............................5......81 ºtergãtor geam (lamele) ..........................20 ..13 strat de vopsea (referinþã) ................. 1...... 6....................... 1...............11 siguranþã copii ..........5.................. 1.............02 ª ºtergãtor geam ..........13 spãlãtoare geam ....11 ridicare vehicul (schimbare roatã) ....................06 ................2.....30 schimb de ulei motor . 6..02 ...................32 scrumierã ............26 S sarcinã remorcabilã ....................................................................48 ➟ 1..............6...................78 semnalizatoare ....... 5..3........05 schimbare vitezã .......28 ................ 5...........32 ➟ 1................... 1...24 strat de vopsea (întreþinere) ............................12 ..............19 sistem ABS .... 1..........34 trapã de aerisire .................22 siguranþe ....... 1................ 3.........08 sfaturi practice ......80 reglare poziþie de conducere .82 lichid de frânã .4......................................................... 1....................... 5...................... 4...........21 reglare scaune faþã cu comandã manualã .......29 rezervor: de carburant (capacitate) ...............82 .......... 4..2....3.....18 ... 5...24 ...15 scaune cu încãlzire .........13 ➟ 2............................................22 ......07 ..72 tetierã ..11 spoturi luminoase .15 ...20 scaune faþã (reglaje) ......

.

.

CRÉATEUR D'AUTOMOBILES Manual de utilizare — 82 00 397 329 — NU 687-8 — Noiembrie 2003 — Edition roumaine .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful