You are on page 1of 2

namn: Facitman Pettersbergsskolan, Dominic

Kapitel 5 - Läxstencil 1

1. Hur mycket är
a) 13 av 300 kr? 1
33001 kr  3003 kr  100kr
3 1  12003 kr  400kr
2 600 kr
b) 23 av 600 kr?
5 1  7005 kr  140kr
1 700 kr
c) 15 av 700 kr?
6 1  7206 kr  120kr
1 720 kr
d) 16 av 720 kr?

2. Beräkna
a) 92 + 93 = 29 3  95
b) 53 + 45 = 35 4  75
c) 78 + 78 = 7 8 7  148

3. Hur många procent är


a) 1 av 4 elever? 14  0, 25  25%
b) 3 av 5 elever? 53  0, 6  60%
c) 2 av 4 elever? 24  0,5  50%
d) 5 av 15 elever? 155  0,33...  33%

4. Hur många procent är skuggad?


4  0, 25  25%
1
a)
5  0,8  80%
4
b)
8  0,5  50%
4
c)

5. Beräkna
a) 2 13 - 23 = 73  23  53  1 23
b) 3 52 - 45 = 175  45  135  2 53
c) 4 16 - 56 = 256  56  206  3 26  3 13

6. Hur många procent är


20 kr  20 kr 5  100 kr  55%
11kr 5
a) 11 kr av 20 kr? 11 kr 55 kr

kr  50 kr 2  100 kr  44%
22 kr 22 kr 2 44 kr
b) 22 kr av 50 kr? 50
kr  200 kr / 2  100 kr  48%
96 kr 96 kr / 2 48 kr
c) 96 kr av 200 kr? 200

7. Förkorta så långt som möjligt.


12 12 / 2 6 / 2 3 / 3 1
a) =   
36 36 / 2 18 / 2 9 / 3 3
2 2 /2 1
b) = 
14 14 / 2 7
6 6/3 2
c) = 
15 15 / 3 5

1
namn: Facitman Pettersbergsskolan, Dominic

45 45 / 5 9
d) = 
50 50 / 5 10

8. Vilket tal är störst och vilket är minst?


a) 12 > 13 > 23 >0, 4 2  0,5 > 3  0,33 > 3  0, 66 >0, 4
1 1 2
störst: 23 , minst 13 .
b) 0, 2 > 15 >0,1 > 16 0, 2 > 15  0, 2 >0,1 > 16  0,166 störst: 0,2 och 15 , minst 0,1.
c) 0, 75 > 35 > 72 > 13 0, 75 > 35  0, 6 > 72  0, 285 > 13  0,333 störst: 0,75, minst 72 .

9. Lönen är 13'000. Hur stor blev lönen därefter om den höjs med
1
a) 1% 100 13000
1
kr
 1301kr  130kr.Lönen :13000kr  130kr  13130kr
3
b) 3% 100 13000
1
kr
 3901 kr  390kr.Lönen :13000kr  390kr  13390kr
5
c) 5% 100 13000
1
kr
 6501 kr  650kr.Lönen :13000kr  650kr  13650kr

10. Hur många procent är pojkar om det finns


a) 15 pojkar och 10 flickor i klassen. 151510  1525 / 5  5  0, 6  60%
/5 3

15  20 / 5  4  0, 75  75%
b) 5 flickor och 15 pojkar i klassen. 515 15 / 5 3

c) 10 flickor och 10 pojkar i klassen. 101010  1020  2  0,5  50%


1

11. Hur många timmar är


a) 1 dygn? 1 24h  24h
b) 3,5 dygn? 3,5 24h  7 12h  84h
c) 1 14 dygn? 54 241 h  120
4 h  30h

d) 2 dygn? 2 24h  48h