You are on page 1of 2

namn: Facitman Pettersbergsskolan, Dominic

Kapitel 5 - Läxstencil 2

1. Hur mycket är
a) 15 av 300 kr? 1
5 3001 kr  3005 kr  60kr
5 1  12005 kr  240kr
2 600 kr
b) 25 av 600 kr?
4 1  7004 kr  175kr
1 700 kr
c) 14 av 700 kr?
3 1  14403 kr  480kr
2 720 kr
d) 23 av 720 kr?

2. Beräkna
a) 56 + 56 = 56 5  106
b) 76 + 73 = 67 3  97
c) 34 + 14 = 341  44  1

3. Hur många procent är


a) 1 av 5 elever? 15  0, 2  20%
b) 4 av 8 elever? 84  0,5  50%
c) 7 av 10 elever? 107  0, 7  70%
d) 3 av 4 elever? 34  0, 75  75%

4. Hur många procent är skuggad?


4  0, 75  75%
3
a)
5  0, 6  60%
3
b)
8  0, 25  25%
2
c)

5. Beräkna
a) 2 14 - 24 = 9
4  24  74  1 34
b) 3 75 - 67 = 7  7  7  27
26 6 20 6

c) 4 83 - 58 = 8  8  8 38 34
35 5 30 6 3

6. Hur många procent är


20 kr  20 kr 5  100 kr  95%
19 kr 5
a) 19 kr av 20 kr? 19 kr 95 kr

50 kr  50 kr 2  100 kr  20%
10 kr 2
b) 10 kr av 50 kr? 10 kr 20 kr

kr  35%
35 kr
c) 35 kr av 100 kr? 100

7. Förkorta så långt som möjligt.


6 6/ 2 3/ 3 1
a) =  
24 24 / 2 12 / 3 4
3 3 /3 1
b) = 
30 30 / 3 10
12 12 / 2 6 / 2 3
c) =  
20 20 / 2 10 / 2 5

1
namn: Facitman Pettersbergsskolan, Dominic

15 15 / 5 3
d) = 
35 35 / 5 7

8. Vilket tal är störst och vilket är minst?


a) 14 > 13 > 52 >0, 2 4  0, 25 > 3  0,33 > 5  0, 4 >0, 2
1 1 2
störst: 25 , minst 0,2.
b) 0,1 >111 >0, 01 >121 0,1 >111  0, 099 >0, 01 >121  0, 0833 störst: 0,1 , minst 0,01.
c) 0, 3 > 13 > 14 > 52 0,3 > 13  0,33 > 14  0, 25 > 52  0, 4 störst: 25 , minst 14 .

9. Lönen är 15'000. Hur stor blev lönen därefter om den höjs med
5
a) 5% 100 15000
1
kr
 7501 kr  750kr.Lönen :15000kr  750kr  15750kr
2
b) 2% 100 15000
1
kr
 3001 kr  300kr.Lönen :15000kr  300kr  15300kr
 1  15001 kr  1500kr.Lönen :15000kr  1500kr  16500kr
10 15000 kr
c) 10% 100

10. Hur många procent är pojkar om det finns


a) 15 pojkar och 5 flickor i klassen. 15155  15
20 / 5  4  0, 75  75%
/5 3

b) 20 flickor och 5 pojkar i klassen. 2055  255//55  15  0, 2  20%


c) 6 flickor och 12 pojkar i klassen. 1212 6  12
18/ 3  6 / 2  3  0, 66  66%
/3 4/ 2 2

11. Hur många timmar är


a) 3 dygn? 3 24h  72h
b) 1,25 dygn? 1, 25 24h  2,5 12h  5 6h  30h
c) 4 dygn? 4 24h  96h
d) 2 34 dygn? 114 241h  2644 h  66h