You are on page 1of 5

Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

IMATGE

- Presentacions
• SCRIBD

Excel·lent espai a la xarxa que ens permet allotjar documents per a que siguin
visibles i descarregables en diferents formats.
És molt bona la interfície .swf en que ens presenta el document allotjat, doncs
permet un gran ventall d’opcions.

Donar-se d’alta com a usuari a Scribd

Primerament accedirem a la plana d’SCRIBD, http://www.scribd.com.

Tot seguit ens tocarà donar-nos d’alta al servei, login. Accedirem a la següent finestra que
caldrà complimentar amb breus dades com són el nom d’usuari i una contrasenya.

Penjar document a Scribd

Un cop ja hem entrat amb el nostre nom d’usuari i contrasenya ja podem iniciar la feina de
pujar i allotjar documents ofimàtics (.doc, .xls. .ppt. ...) al servei d’Scribd.
Hem de clicar damunt la fletxa verda d’Upload i anirem fins a la ubicació al nostre PC de
l’arxiu que volem penjar a la xarxa.

1 Francesc Farré
Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

Si l’operació ha anat sense entrebancs s’obrirà el següent missatge

I a la part inferior podrem afegir i modificar camps com són el títol, etiquetes, descripció
i finalment publicar-ho.

Per acabar ja ens mostra que el procés ha estat exitós i que s’ha convertit a document .swf
de flash, a MP3, a PDF i a .doc de Word.

En aquest moment ja el podem visualitzar o bé seguir pujant altres arxius.

Si optem per donar-li un cop d’ull, observarem que per defecte apareix en pantalla en format
text.
Aquí apareix algun inconvenient, podem observar a la següent imatge com alguns
aspectes formals (com quadres de text, apòstrofs, alguna grafia desapareguda...) no estan
tal com en l’arxiu original es mostraven.

No ens hem de preocupar, si el descarreguem en format PDF o .DOC tot estarà en


perfectes condicions i també si el visualitzem en PDF per pantalla del monitor també.
La possibilitat d’MP3 és la que queda més coixa, doncs si ho proveu veureu com la lectora
té un accent anglesat que dificulta la comprensió de l’escrit.

2 Francesc Farré
Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

Recomanem visualitzar-ho, doncs, per pantalla en format PDF i també copiar el codi
per a incrustar-ho en els nostres espais web quan estem en aquest format PDF.

3 Francesc Farré
Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

Visualitzar els documents PDF d’Scribd

Quan visualitzem el document també tenim unes opcions molt vàlides per a poder veure o
descarregar el fitxer.
Veure a
pantalla
complerta
Eina mà per
desplaçar-se Avançar i Impressió del
dins del Eina zoom retrocedir document
document planes

Barra
desplaçadora
vertical

Descarregar Descarregar
Descarregar
en format en format
en format PDF
.doc (Word) .mp3 (àudio)

4 Francesc Farré
Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

L’aplicació Scribd ens manté actius tots els possibles enllaços que tenim creats al
document original, tant en la visualització com després un cop descarregat en PDF.

5 Francesc Farré