You are on page 1of 1

Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

IMATGE

- Presentacions
Visualitzar els documents PDF d’Scribd

Quan visualitzem el document també tenim unes opcions molt vàlides per a poder veure o
descarregar el fitxer.
Veure a
pantalla
complerta
Eina mà per
desplaçar-se Avançar i Impressió del
dins del Eina zoom retrocedir document
document planes

Barra
desplaçadora
vertical

Descarregar Descarregar
Descarregar
en format en format
en format PDF
.doc (Word) .mp3 (àudio)

L’aplicació Scribd ens manté actius tots els possibles enllaços que tenim creats al
document original, tant en la visualització com després un cop descarregat en PDF.

1 Francesc Farré