You are on page 1of 2

TEKNIK PEMBACAAN PRUF

Pembacaan pruf boleh dilakukan dengan beberapa teknik. Lazimnya, terdapat dua teknik yang menjadi amalan, iaitu: (i) Pembacaan pruf bandingan Pembacaan pruf secara profesional berteraskan elemen ‘perbandingan’ – perbandingan dua versi yang terdiri daripada bahan yang sama – mengesan ralat dan membuat penandaan ke atasnya dan penandaan ini boleh difahami oleh kalangan mereka yang terlibat dalam membuat pembetulan berasaskan arahan pembetulan yang diberikan. Dalam konteks ini, pembacaan pruf melibatkan perbandingan antara naskhah aktif (naskhah pruf terkini) dengan naskhah pasif (naskhah pruf sebelum). Pembacaan dilakukan dengan teliti daripada segi aksara, perkataan atau ayat. Kaedah ini dilakukan dengan cara membaca dan meletakkan naskhah aktif dengan naskhah pasif sebelah-menyebelah. Pembacaan pruf cara ini boleh dilakukan oleh Pembaca Pruf dengan cara:   Pembacaan pruf bersendirian (solo) Pembacaan pruf bersendirian bermaksud Pembaca Pruf melakukan pembacaan pruf secara sendiri, iaitu membandingkan naskhah aktif dengan naskhah pasif. Pembacaan pruf berpasangan Pembacaan pruf berpasangan bermaksud dua orang Pembaca Pruf melakukan pembacaan pruf. Pembaca Pruf pertama membaca naskhah pasif dengan kuat, menyebut segala perkataan, tanda baca; koma, noktah, petikan tunggal, rupa taip; huruf besar, huruf condong dan sebagainya. Sementara seorang Pembaca Pruf lagi mendengar, menyemak dan membuat pembetulan menggunakan naskhah aktif. Pembacaan pruf mengguna alat perakam Pembaca pruf merakamkan bahan naskhah pasif dalam pita, kemudian pita ini dimainkan sambil Pembaca Pruf membuat semakan pada naskhah aktif.

Berdasarkan beberapa kajian adalah didapati bahawa cara pembacaan pruf berpasangan adalah lebih cepat dan tepat. Bagaimanapun, kaedah ini jarang diamalkan barangkali disebabkan kurang praktikal daripada segi guna tenaga. (ii) Pembacaan pruf tanpa bandingan/terus Dalam konteks pembacaan kategori ini kita dapat contohkan; seorang editor akhbar membuat laporan dengan menulis artikel, dan menghantarkan hasil penulisannya itu ke ibu pejabat. Di ibu pejabat, Editor Pengeluaran mencetak artikel yang dihantar oleh editor berkenaan – naskhah aktif. Editor Pengeluaran perlu terlebih dahulu membaca dan membuat suntingan sebelum diterbitkan. Realitinya, pembacaan yang dilakukan oleh Editor Pengeluaran ini tanpa ada bahan perbandingan. Dengan kata lain, kategori pembacaan pruf ini hanya bersumberkan satu versi bahan.

Terlepas Pandang
Dalam dunia penerbitan, ralat sering berlaku tanpa disedari biarpun manuskrip telah dipruf. Penemuan ralat menunjukkan kebarangkalian adanya ralat lain berhampiran. Ralat baru sering ditemui sekalipun dokumen telah dibaca berulang kali. Editor yang sentiasa diburui masa selalunya hanya menumpukan perhatian kepada ejaan dan perkara yang

dll Urutan abjad – rangka. senarai Elemen berpasangan – tanda kurungan. tanda sempang Nombor – angka seperti jumlah ringgit. rangka.sebelumnya tidak dimasukkan. nota kaki. tempat dan nama judul Kapsyen foto – adakah jumlah nama mencukupi? nama yang tercicir? nama mengikut urutan? Naskhah Sedia Kamera (CRC) – pastikan semakan dibuat untuk kali terakhir. pembuka dan penutup kata. statistik. jadual ‘cluster syndrome’ – ralat yang berhimpun Dalam salinan baru – setiap perkara baru telah ditambah atau diimport Perengan yang telah dipotong – adakah dipotong keseluruhannya atau hanya sebahagian? Salinan yang mempunyai latar belakang grafik Nama khas – individu. senarai. Berikut adalah tempat yang perlu diberikan perhatian di mana ralat sering bersembunyi: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Judul besar – baca setiap perkataan Tajuk bab Baris pertama dalam perengan Perengan pertama di halaman Halaman pertama manuskrip Baris pertama di halaman baru Baris akhir di halaman bersebelahan Baris pertama di halaman sambungan Urutan nombor – nombor halaman. (Sumber: Editorial Eyes) . tarikh.

.80-0:23./:./..7.:/: .9025.33.3 42-47 .785079.-.1 .3..3802.5507.5507.739 9.7-0..8 3/.37..3507:/-07.98073-07802-:3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 :/:-08.3-.3-.9/.- .78.3342-47 342-47.3/-:.2./ 7.:7:3.2..9:39: .80-.$0/.3.9.7:90.2.2-:3.:890783/7420  7.3 502-:.3 9...28.2.3.7/.3.7 -.8025./2.2.3 .9..3 907...785079.989 .9.2./54943 .3 507.3.805079:2.8.9.3 !0703.-..2.32025:3.2...9..3 .3.3 349././.250703./.2.203.. #  5../.2.35079.3./.3. 7.2.907./54943080:7:./9.3.3 &7:9..3 %. 803.3-0780-0.2.:2.: /25479 !0703.3..3/2../: 9025...3 07:9.2.8:.7.7: 809.2. 9.35079.3/.8.9.2.7.:.9.9/.809.3:875 ..7: .390.2-.7..3 $. / &7:9.38.3-0725:3 ..33.9.08    .203:9:7:9. ..73.2./..3/.785079.3. 803.7 89.3 .3503:9:5 .3. 0203-075.2.89.:-. ./.::53..58031494 .7  $:2-07/947.207.