You are on page 1of 12

E. Precizaţi două cauze ale scăderii numerice a populaţiei României după anul 1990.

4 puncte

E. Prezentaţi: 1. o cauză care explică densitatea redusă a populaţiei în Munţii Carpaţi. 2. o cauză care determină cantităţile de precipitaţii mai mari în partea vestică a ţării faţă de partea estică a ţării. 4 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză care explică frecvenţa mult mai mare a hidrocentralelor în zona montană, decât în zona de câmpie; 2. o cauză care explică diferenţa de temperatură de peste 2 ºC, între sudul şi nordul ţării. 4 puncte E. Precizaţi doi factori care au contribuit la formarea Deltei Dunării. 4 puncte E. Precizaţi două cauze care au generat scăderea populaţiei României după anul 1990. 4 puncte E. Prin poziţia sa geografică, România este o ţară dunăreană. Menţionaţi două avantaje economice care de curg din această situaţie. 4 puncte E. Explicaţi rolul României în cadrul Uniunii Europene, menţionând două elemente prin care se evidenţiază. 4 puncte E. Explicaţi dezvoltarea oraşului Constanţa menţionând doi factori favorizanţi. 4 puncte E. Prezentaţi două argumente care să demonstreze importanţa economică a Mării Negre pentru România. 4 puncte E. Precizaţi două cauze care determină, în România, deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. 4 puncte E. Prezentaţi două cauze care explicǎ masivitatea redusă a unităţilor marcate, pe hartǎ, cu literele F şi G. ( F- Muntii Apuseni G- Muntii Banatului) 4 puncte

4 puncte . 2. 2. pe hartă. Precizaţi doi factori care au contribuit la formarea Deltei Dunării şi modul în care a acţionat fiecare. (Podisul Dobrogei) 4 puncte E. Precizaţi: 1. 4 puncte E. 4 puncte E. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată. Precizaţi două cauze care să explice faptul că în Carpaţii Orientali sunt numeroase centre ale industriei produselor lactate. un factor care a favorizat dezvoltarea economică a oraşului Constanţa. o cauză care detetermină densităţi reduse ale populaţiei în unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1. 4 puncte E. Menţionaţi două avantaje economice care decurg din această situaţie. cu litera H. un argument care să ilustreze originalitatea Mării Negre. un argument care susţine afirmaţia: ”Unitatea C este cea mai veche unitate de relief a ţării”. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat. 4 puncte E. (Podisul Getic) 2. cu numărul 1. pe hartă. (Tulcea) 4 puncte E. Precizaţi: 1. România este o ţară dunăreană. cu litera F. Precizaţi: 1. Prezentaţi două argumente care să ilustreze importanţa economică a Mării Negre pentru România. Prin poziţia sa geografică. 4 puncte E. o cauză care a determinat înregistrarea temperaturii minime absolute a aerului în Depresiunea Braşov. o cauză a formării lacurilor cu apa sărată din Câmpia Bărăganului. o cauză care determină lipsa vegetaţiei de pădure în Câmpia Bărăganului. ( Podisul Barladului) 2. 4 puncte E. un factor natural care face din Câmpia de Vest o importantă regiune agricolă a ţării.E. Prezentaţi: 1. 2. pe hartă.

pe hartǎ.( A. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat pe hartă. o cauză pentru care industria de prelucrare a lemnului are numeroase centre de prelucrare în unitǎţile marcate. o cauză care să explice frecvenţa mare a alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată. cu literele A şi G. Prezentaţi: 1. pe hartă.E. ( Podisul Barladului) 4 puncte E. sub media pe ţară.Muntii Banatului) 2. (Baia Mare) 2.Subcarpatii Curburii) 2. ( D – Carpatii Curburii) 4 puncte E. ( Campia Baraganului) 4 puncte E. pe hartă.Carpatii Moldo-transilvani G. pe hartǎ. cu literele A şi B. Precizaţi: 1. Precizaţi: 1. cu litera G. pe hartă. o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munţii Apuseni. cu litera B. pe hartǎ. cu litera G este o importantǎ regiune agricolǎ a României. se înregistrează în unităţile de relief marcate. ( A. Prezentaţi: 1. o cauză care să explice numărul mare al termocentralelor în unitatea de relief marcată. o cauză care explicǎ masivitatea redusă a unităţilor marcate. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată cu litera H.Muntii Banatului C – Delta Dunarii) 4 puncte E. ( Podisul Getic) 4 puncte E. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa de precipitaţii medii anuale înregistrată între unităţile de relief marcate. o cauză care explicǎ lipsa reliefului glaciar din unitatea de relief marcatǎ. cu litera D. 4 puncte E. Prezentaţi: 1.Grupa Muntilor Parang si Retezat Godeanu B – Podisul Dobrogei) 4 puncte . Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: ”Densităţi reduse ale populaţiei. ( A. cu litera D. pe hartă. Prezentaţi două argumente care sǎ susţină faptul cǎ unitatea de relief marcatǎ. un factor care determină lipsa lacurilor glaciare în Carpaţii Curburii. ( F – Muntii – Apuseni G. o cauză pentru care densitatea populaţiei are valori reduse în unitatea de relief marcatǎ.(Grupa muntilor Fagaras) 4 puncte E. pe hartǎ. ( Subcarpatii Curburii) 2. 2. cu literele F şi G. pe hartǎ. cu numărul 5. cu literele A şi C.

un factor natural care favorizează dezvoltarea pe suprafeţe extinse a viţei de vie în Subcarpaţii Curburii. Prezentaţi: 1. o cauză a creşterii populaţiei rurale. Prezentaţi: 1. 4 puncte E. un factor care a determinat amplasarea unor rafinării în Câmpia Română. Prezentaţi: 1. Prezentaţi două argumente pentru a susţine avantajele economice conferite de vecinătatea ţării noastre cu Marea Neagră. Prezentaţi: 1. 2. o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori ai ţării noastre. după 1990. 2. 2. după 1990. 2. o cauză a lipsei pădurilor în zona alpină. în România. un argument pentru a ilustra faptul că Dunărea reprezintă un important fluviu internaţional al Europei. Prezentaţi două premise naturale ale practicării culturii cerealelor în Câmpia Română. 2. E. un argument care să ilustreze importanţa economică a Canalului Dunăre – Marea Neagră pentru România. un factor care favorizează dezvoltarea industriei chimice în oraşele situate în Subcarpaţi. un factor care favorizează construirea lacurilor hidroenergetice în regiunea montană. E. Prezentaţi: 1. E. Precizaţi: 1. o cauză prin care să explicaţi “mozaicul petrografic” al Munţilor Apuseni. un factor care determină densitatea mare a populaţiei în judeţul Prahova. Precizaţi: 1. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Câmpia Transilvaniei nu este o unitate de câmpie“. E. un factor care a determinat dezvoltarea industriei produselor clorosodice în Subcarpaţi. E. E. E. E. un factor care a favorizat dezvoltarea unor centre ale industriei chimice în Depresiunea Colinară a Transilvaniei. o cauză prin care să explicaţi dispunerea radiar-concentrică a reţelei feroviare în România. . E. Prezentaţi două argumente care ilustrează rolul Munţilor Carpaţi în clima României. 2.E. 2.

un factor care ilustrează originalitatea Mării Negre.( Delta Dunarii) E. pe hartă. un factor natural care nu favorizează dezvoltarea agriculturii în regiunile montane. Precizaţi: 1. pe hartă. (Ploiesti ) E. 2. nu poate fi considerat o unitate de câmpie”. deşi are altitudini reduse. o cauză pentru care în Podişul Sucevei densitatea medie a populaţiei prezintă valori mai mari decât media pe ţară. Precizaţi două cauze care determină diversitatea tipurilor genetice de relief în Carpaţii Orientali. E. E. un factor de favorabilitate în dezvoltarea oraşului Braşov ca nod de comunicaţii. pe hartă. o cauză care determină. o cauză care a determinat creşterea populaţiei urbane în România. un factor de favorabilitate care a determinat amplasarea unui combinat siderurgic în oraşul marcat. Prezentaţi: 1. cu numărul 9. o cauză a valorilor foarte diferite ale densităţii populaţiei în Câmpia Română. o cauză care explică diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre Dealurile de Vest şi Podişul Dobrogei de Sud. pe hartă. 2. un factor care explică lipsa lacurilor glaciare din Munţii Apuseni. E. 2. un argument care susţine afirmaţia: ”Podişul Dobrogei. un factor care a determinat dezvoltarea industriei utilajului petrolier în oraşul marcat. pe hartă. 2. ( Galati) E. o cauză care explică diferenţa de temperatură medie anuală care există între unităţile de relief marcate. o cauză care determină densităţi reduse ale populaţiei în anumite sectoare ale Câmpiei de Vest. cu numărul 7. Prezentaţi: 1. . Precizaţi: 1. cu litera F este o câmpie în formare”. Prezentaţi: 1. Prezentaţi: 1. ( B – campia baraganului C – Grupa Nordica a carpatilor Orientali) 2. o cauză care determină densitatea redusă a populaţiei în unitatea de relief marcată. Prezentaţi două argumente pentru a susţine afirmaţia: „Unitatea de relief marcată. ( Sectorul Central al Campiei Romane) 2.E. un factor care favorizează creşterea bovinelor şi a ovinelor în spaţiul montan. E. 2. o cauză care explică faptul că în Delta Dunării cultura cerealelor ocupă suprafeţe restrânse. Precizaţi: 1. cu litera E. cu literele B şi C. E. E. în România. Precizaţi: 1. E. un factor care a determinat amplasarea numeroaselor termocentrale în Podişul Getic. 2. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. Prezentaţi: 1. 2.

o cauză care explică absenţa lacurilor glaciare în Munţii Apuseni. Prezentaţi: 1. E.pe hartă. E. ( Bucuresti) . cu litera D. pe hartă. cu numărul 10 are funcţii complexe. o cauză care să explice cantitatea mare de precipitaţii medii anuale ce se înregistrează în unitatea de relief marcată. cu numărul 6. o cauză care explică faptul că în Carpaţii Meridionali există relief glaciar extins. cu litera H există o mare diversitate a resurselor de subsol”. cu literele E şi F. cu litera A. 2. Prezentaţi: 1. ( E –Grupele Parang si Retezat Godeanu FPodisul Getic) E. Prezentaţi: 1. Prezentaţi: 1. ( C . un argument care susţine afirmaţia: ”Unitatea de relief marcată. un factor care a determinat amplasarea unor termocentrale în unităţile de relief marcate. 2. un factor care favorizează dezvoltarea transporturilor fluviale în sectorul Dunării maritime. un argument care să justifice afirmaţia: „În unitatea de relief marcată. (Ialomita) 2. pe hartă. Prezentaţi: 1. ( Grupa Parang) 2. E. o cauză care explică efectivele mari de bovine din unitatea de relief marcată. E. o cauză care a generat formarea Deltei Dunării. un factor care să explice diferenţa de temperatură medie anuală dintre unităţile marcate.E. E.Grupa centrala A campiei Romane D – Podisul Sucevei) E. pe hartă. cu litera C are o mare varietate de resurse de subsol”. Precizaţi doi factori naturali care favorizează practicarea culturii cerealelor în estul Câmpiei Române şi în Podişul Dobrogei. ( Muntii Apuseni) 2. pe hartă. pe hartă. 2. o cauză care explică diferenţa de temperatură medie anuală dintre sudul şi nordul ţării. Precizaţi două cauze ale distribuţiei spaţiale neuniforme a densităţii populaţiei pe teritoriul ţării noastre. pe hartă. o cauză care explică faptul că în Marea Neagră lipsesc vieţuitoarele la adâncimi sub 200 m. o cauză care determină variaţiile de debit ale râului marcat. Prezentaţi: 1. Prezentaţi: 1. două exemple pentru a demonstra că oraşul marcat. ( Grupa nordica a Carpatilor Orientali) E. ( Muntii Apuseni) 2. cu literele C şi D. pe hartă.

Prezentaţi: 1. o cauză a prezenţei terenurilor degradate în spaţiul subcarpatic şi în Depresiunea Colinară a Transilvaniei. o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munţii Apuseni. E. Prezentaţi două argumente pentru a ilustra faptul că unitatea de relief marcată. un factor care a favorizat dezvoltarea industriei de cherestea în oraşele marcate.Podisul Getic) E. E. o cauză care să explice diferenţa de debit dintre râurile marcate. pe hartă. cu litera D nu este o subdiviziune a unităţii de relief marcate. precizând şi arealul unde se manifestă. pe hartă. un factor care explică amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat. ( Oradea) E. o cauză care să explice existenţa vegetaţiei de stepă în unitatea de relief marcată. ( D – Podisul Mehedinti A. cu literele C şi G. pe hartă. o cauză care să explice diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre unităţile de relief marcată.Podisul Barladului) 2. . un factor natural care favorizează creşterea ovinelor în Carpaţii Meridionali. Prezentaţi: 1. o cauză a lipsei pădurilor în Podişul Dobrogei de Sud. Prezentaţi: 1. 1. 2. ( 3 – Sf Gheorghe 5 – Brasov) 2. 2. pe hartă. o cauză care determină repartiţia inegală a populaţiei pe teritoriul ţării noastre. ( Campia Baraganului ) E. pe hartă. Prezentaţi: 1.E. 2. cu numerele 8 şi 11. 2. o cauză care să explice dezvoltarea industriei produselor clorosodice în oraşul marcat. 2. ( Roman) E. cu numărul 1. ( 8 – Siret 11 – Prut ) 2.Campia de Vest G. pe hartă. Precizaţi: 1. pe hartă. pe hartă cu numerele 3 şi 5. Menţionaţi două tipuri de influenţe climatice. cu litera E. cu numărul 2. o cauză care explică diversitatea tipurilor genetice de lacuri din regiunile de munte. Precizaţi: 1. Prezentaţi: 1. cu litera A. ( C. Prezentaţi un factor care determină varietatea influenţelor climatice de pe teritoriul ţării noastre. o cauză care a determinat amplasarea unor rafinării în Câmpia Română şi în Podişul Getic. E. E. două exemple de tipuri genetice de lacuri din Munţii Carpaţi.

2. pe hartă. o cauză a producerii frecvente a inundaţiilor în Câmpia de Vest. Precizaţi: 1. E. Prezentaţi: 1. Precizaţi: 1. E. Prezentaţi: 1. o cauză care explică faptul că în Delta Dunării există densităţi reduse ale populaţiei. un factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile deluroase. ( Grupa nordica a Carpatilor Orientali) 2. Prezentaţi: 1. Precizaţi: 1. 2. după 1990. un factor care explică suprafeţele restrânse ocupate cu culturi agricole în unitatea de relief marcată. Menţionaţi doi factori care determină diferenţa dintre valorile medii ale densităţii populaţiei din judeţele Caraş-Severin şi Prahova. o cauză care explică descreştere numerică a populaţiei României după anul 1990. E. Precizaţi: 1. o cauză a scăderii numerice a populaţiei României după anul 1990. cu litera A.E. E. ( E – Podisul Mehedinti A – Subcarpatii Getici) E. o cauză care a determinat. un factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile deluroase. Prezentaţi două argumente care susţin afirmaţia:” Unitatea de relief marcată. un factor care contribuie la absenţa pădurilor din zona de stepă. cu litera E. E. o diferenţă care există între sectorul Dunării maritime şi cel al Dunării fluviale. 2. ( Grupa Nordica a Carpatilor Orientali) 2. migraţia populaţiei dinspre mediul urban către mediul rural. E. Prezentaţi: 1. Prezentaţi două cauze care determină tendinţa de îmbătrânire a populaţiei României. două resurse de subsol specifice aceastei unităţi de relief. un factor care explică numărul mare al iazurilor construite în unitatea de relief marcată. o cauză care a determinat construirea unui combinat siderurgic la Reşiţa. 2. pe hartă. o cauză care a determinat scăderea natalităţii în România după anul 1989. un factor care favorizează creşterea bovinelor în Carpaţii Orientali. pe hartă. . E. cu litera E nu este o subdiviziune a unităţii de relief marcată.( Campia Moldovei (Jijiei)) E. cu litera A. E. 2. cu litera C. pe hartă. pe hartă. un factor care determină varietatea resurselor naturale în unitatea de relief marcată. 2.

pe hartă. ( Targu Mures) E. cu numărul 3. Prezentaţi doi factori care influenţează debitul râurilor din România. o cauză care determină diferenţa de temperatură medie anuală dintre unităţile de relief marcate. Menţionaţi: 1. ( Podisul Dobrogei) 2. un factor care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat. cu literele D şi H. pe hartă. Precizaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. pe hartă.” ( Podisul Getic ) E. E. 2. cu numărul 4. cu litera A. o cauză care determină frecvente alunecări de teren în unitatea de relief marcată. ( Oradea) E. un factor care explică extinderea vegetaţiei de stepă şi silvostepă în partea centrală şi sudică a unităţii de relief marcate. cu litera E. E. Prezentaţi: 1.” E. cu literele C şi F. ( Constanta ) 2.E. un factor care influenţează debitul redus al râurilor din Podişul Dobrogei. Prezentaţi: 1. ( D. Precizaţi: 1. ( Grupa nordica a Carpatilor Orientali) E. cu litera B reprezintă o regiune importantă de exploatare a combustibililor minerali fosili. în judeţul Caraş-Severin. pe hartă. o cauză care explică diferenţa dintre cantităţile de precipitaţii medii anuale ce cad în unităţile de relief marcate. sub media pe ţară. un argument prin care să susţineţi afirmaţia ”În Câmpia de Vest se produc frecvent inundaţii. o cauză care explică dezvoltarea industriei chimice în oraşul marcat. un factor care determină densităţi reduse ale populaţiei. pe hartă.Grupa nordica a Carpatilor Orientali HPodisul Dobrogei) 2. pe hartă. un argument prin care să ilustraţi originalitatea (unicitatea) Mării Negre. ( Podisul Barladului) E. cu numărul 7. ( C – Dealurile de Vest F – Podisul Casimcei) 2. Precizaţi: 1. un factor care favorizează creşterea bovinelor în unitatea de relief marcată. . 2. un factor de favorabilitate în dezvoltarea economică a oraşului marcat. un factor care a determinat formarea Deltei Dunării. Precizaţi: 1. cu litera E. 2. un factor care a contribuit la creşterea densităţii populaţiei în Depresiunea Braşov. Precizaţi: 1. pe hartă.

Prezentaţi două argumente prin care să ilustraţi importanţa fondului forestier pentru ţara noastră. Precizaţi: 1. ( Muntii Apuseni) E. o cauză care determină cantităţi reduse de precipitaţii în unitatea de relief marcată. E. pe hartă. cu litera G. Precizaţi: 1. Precizaţi: 1. cu litera G există o mare diversitate petrografică”.E. cu litera C. cu litera B. un factor care a favorizat dezvoltarea industriei siderurgice în oraşul Galaţi. o cauză care determină cantităţi reduse de precipitaţii în unitatea marcată. cu litera F. o cauză a varietăţii influenţelor climatice de pe teritoriul ţării noastre. pe hartă. pe hartă. pe hartă. ( Delta Dunarii) 2. (Podisul Dobrogei) 2. cu litera E. pe hartă. E. Precizaţi: 1. ( Podisul Getic) E. un factor natural care a favorizat dezvoltarea culturii cerealelor pe suprafeţe extinse în Câmpia de Vest. un argument care ilustrează originalitatea Mării Negre.( Grupa Muntilor Parang) E. un factor care a determinat amplasarea unui număr mare de termocentrale în unitatea marcată. 2. Precizaţi: 1. un factor care a determinat construirea unui număr mare de iazuri şi heleştee în unitatea de relief marcată. ( Muntii Apuseni) 2. 2. . pe hartă. 2. ( Grupa Muntilor Retezat Godeanu) E. ( Campia Moldovei) 2. un factor care determină densităţi mari ale populaţiei în judeţul Prahova. E. un factor natural care nu favorizează dezvoltarea culturilor agricole în Carpaţii Meridionali. un factor care favorizează creşterea în număr mare a ovinelor în unitatea de relief marcată. pe hartă. Prezentaţi: 1. cu litera E. un factor natural care determină densităţi reduse ale populaţiei în unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1. un argument care să susţină afirmaţia: „În unitatea marcată. cu litera G . o cauză care explică cantităţile mari de precipitaţii medii anuale din unitatea marcată. pe hartă.

2. 2. Precizaţi: 1. Prezentaţi: 1.Podisul Medgidiei H – Grupa nordica a Carpatilor Orientali) E. E. în România. pe hartǎ. ( C – Delta Dunarii H – Muntii Banatului) 2. două judeţe din aceste unităţi de relief unde populaţia are densităţi mai mici decât media pe ţară. E. un factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile deluroase. Prezentaţi două cauze care explică absenţa amenajărilor hidroenergetice pe râurile dobrogene. 2. Precizaţi: 1. cu literele C şi H. ale densităţii populaţiei în unităţile de relief marcate. E. Prezentaţi: 1. doi factori care determină valori mai mici decât media pe ţară. 2. cu literele A şi H. o cauză care explică existenţa a numeroase centre de prelucrare a lemnului în Carpaţii Orientali. o cauză care explică frecvenţa mai mare a secetelor în partea de sud-est a ţării faţă de vestul ţării. pe hartă. . E. E. o cauză care explică faptul că vegetaţia de stepă se dezvoltă în partea de est şi sud-est a României. o cauză care determină densitatea redusă a populaţiei în Delta Dunării. E. Prezentaţi două cauze care să explice faptul că industria materialelor de construcţii este foarte răspândită în România. Prezentaţi două cauze ale diversităţii vegetaţiei pe teritoriul României. 2. o cauză a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei României în ultimii ani. ( A. Prezentaţi două cauze care explică faptul că în regiunile montane se practică mai mult creşterea animalelor decât cultura plantelor. Prezentaţi: 1. E. o modalitate prin care să se reducă numărul de emigranţi români în ţările UE.E. o cauză care determină. Prezentaţi două cauze care determinǎ diferenţa de temperaturǎ dintre unitǎţile marcate. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpi E. Prezentaţi: 1. un factor natural care a favorizat dezvoltarea culturii cerealelor pe suprafeţe extinse în Câmpia de Vest. E. o cauză a lipsei vieţuitoarelor la adâncimi mai mari de 200 m în Marea Neagră.

. un factor care a contribuit la creşterea densităţii populaţiei în Depresiunea Braşov. Precizaţi: 1. un factor care a determinat amplasarea unui număr mare de rafinării în Câmpia Română. 2.E.