‫החוג לפיזיותרפיה‬

‫שנה א' ‪ -2006‬סמסטר א'‬
‫אנטומיה מועד א'‬
‫המרצה מר' צאלי רייכרד ‪ +‬ליאוניד קלייחמן‬
‫אנטומיה גף תחתון ‪ +‬אנטומיה פנימית‬
‫הערה חשובה מאוד ‪ :‬המשחזרים לא אחראים לתשובות והנכם מתבקשים לבדוק את כל התשובות ולוודא שהם נכונות‬
‫‪ .1‬איפה ממוקמת קריבריפורם פלייט?‬
‫א‪ETHMOID BONE .‬‬
‫ב‪SPHENOID .‬‬
‫ג‪TEMPORAL .‬‬
‫ד‪FRONTAL .‬‬
‫‪ .2‬איזו עצם יוצרת מפגש בלמדה בסוטור סגיטלי ו קורונרי?‬
‫א‪OCCIPITAL .‬‬
‫ב‪PARIETAL .‬‬
‫ג‪FRONTAL .‬‬
‫ד‪TEMPORAL .‬‬
‫‪ .4‬מה התפקידים של הזקיקים הלימפטים בבלוטת הלימפה?‬
‫א‪ .‬יצור לימפוציטים‬
‫ב‪ .‬יצור אריטרוציטים‬
‫‪ .5‬מהם תפקידי הכלייה?‬
‫א‪ .‬עזרה לכבד בסילוק רעלים‬
‫‪ .6‬איזה סוג מפרק זה ‪?TMJ‬‬
‫א‪ .‬החלקה‬
‫ב‪ .‬הינג'‪ +‬יוניאקסייל‬
‫ג‪ .‬פליין ‪...‬‬
‫‪ .7‬אם יש שיתוק באורביקולריס אוקויליי‪ ,‬איזה עצב נפגע?‬
‫‪ .8‬איזה מהמפרקים הבאים הינו יוצא דופן? ניתנו מס' שמות מפרקים סינוביאליים כאשר התשובה הייתה‪:‬‬
‫‪ POST SACRO ILIAC JOINT‬מכיוון שזה סינדסמוזיס‬
‫‪ .9‬מי מהמפרקים הבאים הוא פיבוט?‬
‫א‪ .‬אטלנטו אקסיס‬
‫ב‪ .‬אטלנטו דנטיס‬
‫‪.10‬מיהו הפרימרי מובר של ‪ ?PPT‬א‪ .‬סרטוריוס ב‪ .‬גלוטאוס מדיוס ג‪.‬איליו פסואס ד‪ .‬רקטוס אבדומיניס (עד‬
‫עכשיו לא באמת ברור אם זה היה באמת ד)‬
‫‪ .11‬מה רואים במבט לאטרלי על הגולגולת?‬
‫א‪ .‬זיגומה‬
‫ב‪SELLA TUTCICA .‬‬
‫ג‪ .‬אוקסיפיטל‬
‫ד‪ .‬פטריגויד‬
‫‪ .12‬מה עוזר לסגירת לסת?‬
‫א‪MASSETER .‬‬
‫ב‪MEDIAL PTERYGOID .‬‬
‫ג‪LATERAL PTERYGOID .‬‬
‫ד‪ .‬א‪+‬ב‬
‫‪ .13‬איפה לא נוצר מפרק?‬
‫א‪ .‬פרונטל‪ -‬אטמויד‬
‫ב‪ .‬נייזל‪ -‬לקרימה‬
‫ג‪LT& RT PARIETAL .‬‬
‫‪ .14‬איזה תחום נוסד בספר "‪?"DE moto cordis et sanguisis‬‬
‫א‪ .‬אנטומיה ב‪ .‬פיזיוליוגיה ג‪ .‬היסטולוגיה ד פתולוגיה‬

‫‪ .15‬מי כתב את "‪?"DE SEDIBUS ET CAUSIS MORBORUM PER ANATOMEN INDIGNATUM‬‬
‫א‪Ibn Sina .‬‬
‫ב‪MORGANI .‬‬
‫ג‪ARISTO .‬‬
‫ד‪GALEN .‬‬
‫‪ .16‬מה הולך הכי סופריור בין הצלעות?‬
‫א‪ .‬ווריד‬
‫ב‪ .‬עצב‬
‫ג‪ .‬עורק‬
‫ד‪ .‬לימפה‬
‫‪ .17‬מה יוצא ישירות מהאורטה?‬
‫א‪Rt Subclavian .‬‬
‫ב‪ .‬ברכיוצפליק‬
‫‪ .18‬איזה מהתנועות הבאות סקלנוס עושה?‬
‫א‪ .‬סייד פלקשיין‬
‫ב‪ .‬רוטציה‬
‫ג‪ .‬בילטרל פלקשיין‬
‫‪ .19‬כשאדם במכונית עוצר ברמזור ומסתכל במראה‪ ,‬אילו שרירים הוא מפעיל?‬
‫א‪Multifidus .‬‬
‫ב‪Rectus capitis major .‬‬
‫ג‪scalenus .‬‬
‫ד‪ .‬א‪+‬ב‬
‫‪ .20‬מי עושה תנועת קונטרה לטרל רוטיישן?‬
‫א‪ .‬מולטיפידוס‬
‫ב‪ .‬לונגיסימוס‬
‫ג‪ .‬ספינליס‬
‫‪ .21‬מה יושב על הלמינות?‬
‫א‪ .‬מולטיפידוס‬
‫ב‪ .‬לונגיסימוס‬
‫ג‪ .‬איליוקוסטליס‬
‫‪ .22‬מה לא מונע אקסטנשיין?‬
‫א‪ALL .‬‬
‫ב‪atlanto occipital membrane .‬‬
‫ג‪ .‬טקטוריה ממברנה‬
‫ד‪ .‬איסקיו פמורל‬
‫‪ .23‬מהו ‪?TENDON‬‬
‫א‪ .‬אפונרוזיס‬
‫ב‪ .‬המשכיות של קולגן מתוך ומחוץ לשריר‬
‫ג‪ .‬חיבור מעצם לעצם‬
‫ד‪CONECTIVE SKELETAL MUSCLE TISSUE .‬‬
‫‪ .24‬בכותרת השן מהם השכבות מבחוץ לבפנים?‬
‫‪ .25‬מה הכי אחורי סביב הפוביס?‬
‫א‪fascia transvesalis .‬‬
‫ב‪internal oblique .‬‬
‫ג‪external oblique.‬‬
‫ד‪quadratus lumborum .‬‬
‫ה‪Obtorabor internus .‬‬
‫‪ .26‬מה לא עושה סינרגיה?‬
‫א‪ .‬טיבאליס אנטריור‪ -‬פרוניאוס טרטיוס‬
‫ב‪ .‬טיבאליס פוסטריור‪ -‬טיביאליס אנטריור‬
‫ג‪ -TFL .‬סראטוריוס‬

‫ד‪ .‬גלוטאוס מדיוס‪ -‬גלוטאוס מקסימוס‬
‫ה‪ .‬טרפזיוס‪ -‬דורסליס פדיס‬
‫‪ .27‬איך נקרא תא בונה סחוס?‬
‫א‪.‬אוסטאוציט‬
‫ב‪ .‬אוסטאוקלסט‬
‫ג‪ .‬אוסטאובלסט‬
‫ד‪ .‬כונדרוקלסט‬
‫ה‪ .‬כונדרובלסט‬
‫‪ .28‬מי מהשרירים הבאים פעיל בעת נשיפה מאומצת?‬
‫א‪internal oblique.‬‬
‫ב‪external oblique.‬‬
‫ג‪transverse abdominis .‬‬
‫ד‪rectus abdominis .‬‬
‫‪ .29‬מה אופייני לחוליות טורקאליות?‬
‫א‪transaverse articulating facet .‬‬
‫ב‪ .‬חלון משולש וקטן‬
‫ג‪ .‬כיוון הזיזים האחורים הוא סופריורי‬
‫‪ .30‬מיהו ה‪ prime mover-‬שעוזר ל ‪?post pelvic tilt‬‬
‫א‪psoas major .‬‬
‫ב‪rectus abdominis .‬‬
‫ג‪quadratus lumbarum .‬‬
‫ד‪sartorius .‬‬
‫‪ .31‬מי הדרמטום של ‪?joint of luis‬‬
‫א‪th1 .‬‬
‫ב‪th2 .‬‬
‫ג‪th3 .‬‬
‫ד‪th4 .‬‬
‫ה‪th5 .‬‬

‫‪ .32‬איזה שריר הוא ‪ Anterior Pelvic Tilt‬מובהק?‬
‫א‪Rectus Femuris.‬‬
‫ב‪Psoas major .‬‬
‫ג‪Quadratus Lumborum .‬‬
‫ד‪Glotus Medius .‬‬
‫‪ .33‬איזה עצב מעצבב את השריר בציור (‪)post. bally of digastric‬‬
‫א‪facialis .‬‬
‫ב‪v2 .‬‬
‫ג‪.eccesory n .‬‬
‫ד‪vr c1 .‬‬
‫ה‪dr c1 .‬‬
‫‪ .34‬מהו המבנה המסומן בציור (היה לזהות את המשולש של הסקלנוס ‪ -‬מי עובר במשולש)?‬
‫א‪.subclavian v .‬‬
‫ב‪.subclavian a .‬‬

‫‪ .35‬מה מקיף את ה ‪?Fasiculus‬‬
‫א‪PERIMISIUM .‬‬
‫ב‪ENDOMISIUM .‬‬
‫ג‪EPIMISIUM .‬‬
‫‪ .36‬איזה חלבון לא מתקשר ל ‪?Z-disc‬‬
‫א‪ .‬מיוזין‬
‫ב‪ .‬אקטין‬
‫ג‪ .‬טרופינין‬

?Dorsal Ramus ‫ מה יש ב‬.37
‫ עצבים מוטורים‬.‫א‬
‫ עצבים סנסורים‬.‫ב‬
‫ מוטורים וסנסורים‬.‫ג‬
?‫ מה הכי לטרלי‬.38
rectus capitis posterior major .‫א‬
rectus capitis posterior minor .‫ב‬
inferior oblique .‫ג‬
superior oblique .‫ד‬
?‫ מי פועל בשאיפה מאומצת‬.39
intercostal oblique.‫א‬
external intercostal.‫ב‬
Intima .‫ג‬
?‫ מובהק‬posterior pelvic tilt ‫ איזה שריר הוא‬.40
rectus abdominis .‫א‬
rectus femuris .‫ב‬
quadratus lumborum .‫ג‬
psoas major .‫ד‬
?thoraco lumbar fascia ‫ מי מתחבר ל‬.41
psoas major .‫א‬
external oblique .‫ב‬
transverse abdominis .‫ג‬

?n to piriformis ‫ מאילו חוליות יוצא העצב‬.42
L5 S1 .‫א‬
S1 S2 .‫ב‬
S2 S3 .‫ג‬
:‫ כשקמים מישיבה לעמידה‬.43
internal rotation ‫ תבצע‬femur-‫ ה‬.‫א‬
external rotation ‫ תבצע‬femur-‫ ה‬.‫ב‬
internal rotation ‫ תבצע‬tibia-‫ ה‬.‫ג‬
external rotation ‫ תבצע‬tibia-‫ ה‬.‫ד‬
?‫ מה לא מחובר למיניסקוס‬.44
MCL .‫א‬
LCL .‫ב‬
CORONARY LIGAMENT .‫ג‬
‫ כולם מתחברים‬.‫ד‬
‫ אף אחד לא מתחבר‬.‫ה‬
?‫ מה לא נמצא ברביע העליון הימני‬.45
Hepatic fexure .‫א‬
SPLEEN .‫ב‬
DUDONEUM .‫ג‬
‫ איזה סחוס נמצא בצורת טבעת שלמה‬.46
thyroid .‫א‬
cricoid .‫ב‬
trachea .‫ג‬
arythnoid .‫ד‬

‫‪ .47‬מהו סדר האיברים במעי הגס?‬
‫‪Cacum – ascending colon – transverse – descending – sigmoid – rctum‬‬
‫‪ .48‬מה לא נכון לגבי במשנן החלבי?‬
‫א‪ .‬כל השיניים בוקעות עד גיל ‪8‬‬
‫ב‪ .‬מורכב מ‪ 2-‬חותכות ‪ 1‬ניב ו ‪ 2‬טוחנות‬
‫ג‪ .‬השן החותכת הראשונה בוקעת בגיל ‪ 10‬חודשים לערך‬
‫ד‪ .‬מורכב מ‪ 20-‬שיניים בסה"כ‬
‫‪ .49‬מה לא נמצא ב ‪?superior medastinum‬‬
‫א‪thymus .‬‬
‫ב‪left + right brachocepalic .‬‬
‫ג‪esophagus .‬‬
‫ד‪descending aorta .‬‬
‫‪ .50‬מה לא נכון לגבי הריאה הימנית?‬
‫א‪ .‬יש לה שקעים של הלב והסרעפת‬
‫ב‪ .‬יש לה חריצים ‪ oblique‬ו ‪horizental‬‬
‫ג‪ .‬יש לה חריצים של וריד ‪Azygos‬‬
‫ד‪ .‬יש לה ‪ Lingula‬בחלק התחתון‬
‫‪ .51‬מה לא נכון לגבי תפקידי הכליה?‬
‫א‪ .‬שמירה על נפח הדם‬
‫ב‪.‬שמירה על ‪PTT‬‬
‫ג‪.‬איזון חומצה‪-‬בסיס‬
‫ד‪.‬אין תשובה שאינה נכונה‬
‫‪ .52‬היכן נמצא חלל הפריקרדיום?‬
‫א‪ .‬בין ‪ 2‬השכבות של הפריקרדיום הנסיובי‬
‫ב‪ .‬בין השכבה של הפריקרד הסיבי לפריקרד הנסיובי‬
‫‪ .53‬הורידים הפולמונרים נכנסים ל?‬
‫א‪ .‬עליה ימנית‬
‫ב‪ .‬עליה שמאלית‬
‫ג‪ .‬חדר ימני‬
‫ד‪ .‬חדר שמאלי‬
‫‪ .54‬ה ‪ OVAL FOSSA‬נמצא בין‬
‫א‪interatrial septum .‬‬
‫ב‪intervanticular septum .‬‬
‫ג‪ .‬בין העלייה שמאלית לחדר השמאלי‬
‫ד‪ .‬בין העליה הימנית לחדר הימני‬
‫‪ .55‬מה לא נכון לגבי הטחול?‬
‫א‪ .‬בצבע סגול ובגודל אגרוף‬
‫ב‪ .‬מייצר תאי דם לבנים‬
‫ג‪ .‬מעוגן לסרעפת ע"י ‪phrenicolineal ligament‬‬
‫ד‪ .‬מעוגן לכליה הימנית ע"י ‪lineorenal ligament‬‬
‫‪ .56‬מאיזה חלק לא מורכבת הקיבה?‬
‫א‪cardia .‬‬
‫ב‪fondus .‬‬
‫ג‪pylorus .‬‬
‫ד‪jejunum .‬‬
‫‪ .57‬מה לא חלק מהמעי הגס?‬
‫א‪cecum .‬‬

‫ב‪haustra .‬‬
‫ג‪epiploic appendages .‬‬
‫ד‪plicae folds .‬‬
‫‪ .58‬מהו סדר איסוף השתן בכליה?‬
‫‪Collecting duct – minor calics – major calics – renal pelvis‬‬
‫‪ .59‬מהו השריר הכי מדיאלי ברצפת האגן?‬
‫א‪coccygeus .‬‬
‫ב‪pubococcygeus .‬‬
‫ג‪puboanalis .‬‬
‫ד‪iliococcigeus .‬‬
‫‪ .60‬מה מאלו אינה בלוטה?‬
‫א‪ .‬ערמונית‬
‫ב‪ .‬שלפוחית הזרע‬
‫ג‪bulbourethral .‬‬
‫ד‪glans .‬‬
‫‪ .61‬באיזה חלק של החצוצרה מתרחשת ההפריה?‬
‫א‪istmus .‬‬
‫ב‪ampula .‬‬
‫ג‪infundabolum .‬‬
‫‪ .62‬מה תפקידם של ‪?seminiferous tubles‬‬
‫א‪ .‬יצירת תאי זרע‬
‫ב‪ .‬אגירת תאי זרע‬
‫גץ יצירת נוזל זרע‬
‫‪ .63‬בנשימה רגועה איך נקרא סה"כ האויר היוצא?‬
‫א‪tidal volume .‬‬
‫ב‪tidal capacity .‬‬
‫‪ .64‬איזה עורקים קליליים יוצרים אנסתומוזה?‬
‫‪ .65‬מה יש במערכת ההולכה של הלב?‬

‫תאי פורקינייה‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ .66‬מאיזה סוג חולייה זו?‬
‫א‪L .‬‬
‫ב‪D .‬‬
‫ג‪C .‬‬
‫ד‪Co .‬‬
‫‪ .67‬איזו תנועה מבצעות הכי הרבה חוליות מסוג ‪? T‬‬
‫‪flexion.1‬‬
‫‪extention.2‬‬
‫‪rotation.3‬‬
‫‪ .68‬איזה רצועה יושבת על מה שמצביע חץ ‪2‬‬
‫‪PLL.1‬‬
‫‪ALL.2‬‬
‫‪Ligamentum flavium.3‬‬
‫‪ .69‬על מה מצביע חץ ‪?1‬‬
‫א‪Lamina .‬‬
‫ב‪transverse process .‬‬
‫ג‪pedicle .‬‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ .70‬למה תגרום חולשה בשריר ‪?1‬‬
‫‪ .71‬למה תגרום חולשה בשריר ‪? 2‬‬
‫‪ .72‬מי מעצבב את שריר ‪?1‬‬
‫‪ .73‬איזו בעייה תהיה אם גלוטאוס מינימוס פגוע?‬
‫‪ .74‬מי עובר בלסר סכיאטיק (שאלת זיהוי)‬
‫‪ .75‬מי מבין השרירים מתחבר ללסר טרוכנטר?‬
‫א‪.‬איליופסואס‬
‫‪ .76‬מי מתחבר לזוית הלסת?‬
‫א‪ .‬מססטר‬
‫‪ .77‬איזה מפרק שונה?‬
‫א‪ .‬טטרסו‪ -‬פאלאנגס‬
‫היו הרבה אפשרויות נוספות ברגל אולם זה המפרק היחיד שניתן לבצע בו שתי תנועות שונות‬
‫‪ .78‬את מי מעצבב ה ‪?deep PERONEAL NERV‬‬
‫התשובות היו רשימה של קומפרטמנטים‬
‫‪ .79‬שאלת זיהוי‪ -‬לזהות עצב בכף הרגל‪ -‬טיביאליס נרב (היתה שאלה נוספת את מי הוא מעצבב)‬
‫‪ .80‬רשימה של שרירים‪ -‬מי עושה דורסיפלקשן‬
‫‪ .81‬רשימה של שרירים‪ -‬מי באנטריור קומפרטמנט?‬
‫‪ .82‬מאותה רשימה של שרירים‪ -‬כשאילו שרירים יפגעו לא נוכל לבצע פלנטר פלקשן?‬
‫‪.83‬לזהות ‪ TDH‬לאן הולכים‪( ,‬שאלה נוספת אילו תנועות עושים?)‬
‫‪ .84‬מי לא עושה סינרגיה?‬
‫א‪ .‬גלוטאוס מקסימוס עם גלוטאוס מדיוס‬
‫‪ .85‬מי יגרום ל ‪?DROP FOOT‬‬
‫‪ .86‬מה הדרמטום של שוק מדיאלית?‬

‫‪L4.1‬‬
‫‪L3.2‬‬
‫‪ .87‬היתה שאלה על אספקת דם בירך‪ ,‬היה מבלבל כי הפכו את הגרייטר ספאנוס ואת הלסר ספאנוס‬
‫‪ .88‬מהו הדרמטום של כף רגל פלנטרי?‬
‫‪ .89‬עד מתי ימשיך ה ‪?ramus‬‬
‫א‪L1 .‬‬
‫‪ .90‬לזהות פדיקל בתמונה של החוליה‬
‫‪ .91‬היתה שאלה שהתשובה היתה סחוס אלסטי לא זוכרת את תוכנה‬
‫‪ .92‬היתה שאלה על השכבות בכף הרגל‪ ,‬מה לא נכון?‬
‫‪ .93‬למי אין קשר לאינטרנל קרוטיד?‬
‫‪ .94‬מי מספק דם לקיר בטן עליון?‬
‫א‪ .‬סופריור אפיגסטריק‬
‫‪ .95‬שריר שמפעיל כוח ואינו מתקצר?‬
‫א‪ISOMETRIC .‬‬
‫ב‪ISOTONIC .‬‬
‫‪ .96‬לזהות בתמונה את הטיביאליס פוסטריור‬
‫‪ .97‬מאותה רשימה של שרירים ממקודם‪ -‬מי יוצא מהפיבולה?‬
‫‪ .98‬חוסר בהמוגלובין יגרום ל?‬
‫א‪ .‬קשיי נשימה‬
‫‪ .99‬איזה מסתם נמצא במקום בו נכנס ‪?PULMONARI VEIN‬‬
‫א‪BICUSPID .‬‬
‫ב‪TRICUSPID.‬‬
‫ג‪ .‬מיטרלי‬
‫ד‪ .‬א‪+‬ג‬
‫ה‪ .‬סמילונר‬
‫‪ .100‬מי נמצא מחוץ לצפק‬
‫‪ .101‬למה מעוגן הטחול?‬
‫‪ .102‬עם מי לא נפגש הטחול?‬
‫א‪ .‬כליה ימנית‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful