You are on page 1of 92

Faluba Klmn

NEMZETI TANKNYVKIAD
Faluba Klmn-Hornyi Mtys
SPANYOL
NYELVTAN
NEMZETI TANKNYVKIAD, BUDAPEST
Brlk:
Ills Jen6n
s
Simor Andrs
Anyanyelvi lektor:
Gilberto Snchez Cabezas
A fedlet tervezte:
Kiss G. Norbert
Marczali gnes
Faluba Klmn, Hornyi Mtys,
Nemzeti Tanknyvkiad Rt., 1991
ISBN 978-963-19-5503-3
pa
Bevezets
A mai spanyol nyelv (/engua espafola vagy lengua castellana) -
mint a nyelvek ltalban - hossz eredmnyeknt jtt ltre.
Legkzelebbi az egykori Rmai Birodalom terletn beszlt latin
nyelv. A Rmai Birodalom szthullsa utn (V. szzad) a volt Biroda-
lom egyes terletein a latin irnyokban tovbb.
A X-Xl. szzadban mr nll jlatin vagy romn (/enguas
neolatinas, lenguas romnicas vagy lenguas romances) beszlhetnk.
A legfontosabb jlatin nyelvek - a szma szerinti sorrend-
ben - a spanyol, portugl, francia, olasz s romn.
A spanyol nyelv eredetileg az Ibriai-flsziget szaki rszn
kasztlia (Castilla la Vie ja) nyelvjrsa volt. A XI. szzadtl kezdve a
kirlysgg Kasztlia lett a Spanyolorszg nagy
rszt hatalmukban tart arabok elleni harc ereje s a flszi-
get llama. Fokozatosan magba olvasztotta az szaki te-
rletek kis llamait, s 1492-re teljesen kiszortotta Spanyolorszgbl
az arab hdtkat. Politikai terjeszkedsvel prhuzamos volt nyelv-
nek terjedse: az jonnan meghdtott terletek hivatalos nyelve a
kasztliai lett. Ma Spanyolorszgban az orszgosan hivatalos spanyo-
Ion kvl hrom ms, helyileg hivatalos nyelvet beszlnek: a katalnt
az szakkeleti terleteken (Katalnia, Valencia s a Baler-szigetek) a
portugl hoz nagyon kzel ll gallegt szak-nyugaton (Galcia) s a
baszkot szakon, Bilbao krnykn. A kataln s a gallego jlatin
nyelvek, a baszk rokonsgi viszonyai homlyosak, de annyi biztos,
hogy nem jlatin, mgcsak nem is indoeurpai.
Az 1492-ben felfedezett Amerika rszt a spanyol llam
gyarmatostotta, s gy a spanyol nyelv az jvilg hatalmas terletein
terjedt el.
5
Mintegy 400 milli ember anyanyelve a spanyol. Spanyolorszgon
kvl csaknem valamennyi latin-amerikai orszg hivatalos nyelve (Ar-
gentna, Bolvia, Chile, Costa Rica, Dominikai Kztrsasg, Ecuador,
Cuatemala, Honduras, Kolumbia, Kuba, Mexik, Nicaragua, Panama,
Paragua}/t Peru, Salvador, Urugua}/t Venezuela, valamint az Egyeslt I-
lamokhoz tartoz Puerto Rico). a spanyol lakossg az
USA-ban, valamint a Flp-szigeteken.
A orszgokban beszlt spanyol nyelv alapjaiban egys-
ges, de a nagy tvolsgok miatt klnbsgek is vannak, a kiej-
tsben s a szhasznlatban. (Condoljunk arra, hogy hasonl klnb-
sgek mg a jval kisebb terleten beszlt magyar nyelvben is
dulnak.) A calle (utca) sz kiejtse pldul Spanyolorszgban klje,
mg Argentnban s Uruguayban kzse. A kubai ember az autbuszt
guagua-nak nevezi, ugyanez a sz Ecuadorban, Peruban vagy Chil-
ben jelent. Az egyezsek azonban sokkal
mint az eltrsek: brmely spanyol orszg lakosai megrtik
ezer s ezer kilomterrel tvolabb nyelvtestvreiket, rott nyelvk
pedig teljesen azonos.
a
6
HANGTAN (FONTICA)
A spanyol bc
A spanyol hangok jellsre a illetve
tok szolglnak.
ill.
ill.
neve
neve


a a n ene
b be fi ene
c ce o o
ch che p pe
d de q ku
e e r ere vagy ere simple
f efe rr erre vagy ere doble
g ge
s ese
h
t te
u u
J
jota v uve
k ka x equis
ele y ye vagy i griega
II elle z zeta vagy zeda
m eme
A nevei la efe, la hache, la equis, la zeta stb.
7
A magnhangzk (Las vocales)
A spanyol ban t magnhangz van: a, e, i, o, u. Mindig rviden
az esetleges kezet nem hosszsgukat, hanem a hangsly
helyt jelli . Az i, u s o ejtse azonos a magyar hangok-
val , az a rvid magyar -nak, az e rvid magyar -nek felel meg.
A flhangzk s a magnhangzk
(Las semivocales y los diptongos)
A kt legzrtabb magnhangz, az i s az u gyakran tallkozik a
msik hrom magnhangz (a, o, e) valamelyikvel gy, hogy awal
egy egysget, sztvlaszthatatlan sztagot alkot. Ilyenkor az i, illetve
az u a szoksosnl is rvidebben s zrtsguk miatt tme-
netet alkotnak a magn- s a mssalhangzk kzt (az i pl. csaknem j-
nek hangzik). Ezeket az tmeneti hangokat nevezzk flhangzknak,
a flhangzk s valamelyik teljes magnhangz kapcsolatt
pedig magnhangznak vagy diftongusnak. az i s u
kombincijbl ll is. A magnhangz kt ele-
me sztvlaszthatatlan.
ai-re, cau-sa, a-cei-te, deu-da, I/u-via, mie-do, prin-ei-pio, eiu-dad,
oi-go, a-gua, pue-b/o, cui-dar, con-ti-nuo
A mssalhangzk (Las consonantes)
19 spanyol mssalhangz van, ezeket rsban 24 illetve be-
kpviseli. Ezek kzl a h a mai nyelvben semmifle hangot
sem jell, "nma" (hora, hab/ar, herrero); a k csak idegen szavakban
fordul (ki/metro, ki/ovatio, ki/ogramo).
A spanyol egyetlen hossz mssalhangzja az rr. rsban
mg a n (innato), ennek ejtse azonban rvid n.
A tovbbiakban felsoroljuk azokat a spanyol ket, melyeknek
helyes olvassa magyar nehzsget okozhat.
8
B-V
Ez a kt a spanyol ban ugyanazt a hangot jelli . Ktfl e, egy-
mstl alig ejtsk lehet.
a) Abszolt helyzetben (sznet utn) s orrhang mssal-
hangzk (n s m) mgtt a magyar b-vel azonosan hangzanak,
vagyis az ajkak teljes zrsval kpezzk bo/sil/o, botn, ver-
de, vida, ambos, enviar, en yez de.
b) Egyb helyzetben is a magyar b-hez hasonlan, kt ajakkal kpezzk
de az ajkakat nem zrjuk ssze, csak kzeltjk egymshoz; a le-
kiramlsa folyamatos: reeibir, subir, estuve, nueve, pobre, servir.
A magyar v-nek a fogsorral s az als ajakkal kp-
zett zngs mssalhangz a spanyol ban nincs!
c
Ktfle ejtse lehet.
a) Ha mly magnhangz (a, o, u) vagy mssalhangz kveti, ejtse
megfelel a magyar k-nak: casa, cosa, cuento, crecer, clase.
b) Ha magas magnhangz (e, i) kveti , ejtse a spanyolorszgi iro-
dalmi nyelvben az sz-nek egy vltozata, amelyet a fogak kz he-
lyezett nyelvheggyel ejtnk: hacer, cero, ciento, cima. Amerikban
ilyenkor sz-et ejtenek.
CH
A magyar cs-nek felel meg: /eche, mucho, char/ar, chico. A rgebbi
spanyol sztrak s lexikonok nagy rsze kln tekintiramely
a c utn kvetkezik. Elvlasztani termszetesen nem lehet: mu-cho, /e-
che.
D
Ktfle, egymstl alig ejtse van.
a) A magyar d-vel azonosan hangzik abszolt helyzetben
(sznet utn), valamint I s n mgtt: detrs, don, ca/do, mandar.
b) Egyb helyzetben is a magyar d-hez hasonl, de a nyelv hegye
nem rinti a fogakat, a kiramlsa folyamatos: cada, hab/a-
do, padre, verdad. A sz vgn alig vagy egyltaln nem ejtik: eiu-
dad, bondad, Val/ado/id.
9
G
ktfle ejtse van:
aj H.a magas (e, i) kvetik, torokban ejtett h-nak hang-
Zik: general, g/tano, Intel/gente, fingir.
bJ mly magnhangzk (a, o, u) vagy mssalhangzk kvetik, ej-
tese g. A magyar g-vel teljesen megegyezik, ha abszolt
helyzetben (sznet utn) ll, valamint n mgtt: guante, gobierno,
ganar, tengo, ninguno. Egyb helyzetben a szervek (a
nyelv s a szjpadls torok rsze) nem rintik egymst,
csak kozelednek egymshoz, a kiramlsa folyamatos: lago,
el gato, agradecer.
Ha gu hangkapcsolatot e vagy i kveti, az u nma, a g ejt-
se pedig magyar g: guerra, guiar. Ha az u is ezt a flje he-
lyezett kt pont jelli: vergenza, cigena, pingino. Nem magyar -
van teht sz!
H
Nem ejtjk, "nma": hacia, huerto, humor.
J
Torokban ejtett, h: junto, lejos, dejar. A reloj szban egyes
szmban nma.
LL
A magyar lj. hangkapcsolathoz lehet hasonltani (pl. ljen), de
egyetlen" elemeire nem bonthat mssalhangz: llevar, Ilamar, calle,
ellos. Szotagolskor brmilyen ms mssalhangzhoz hasonlan vi-
selkedik: ca-Ile, Cas-ti-lIa.
A rgebbi spanyol sztrak, lexikonok kln tekintik az I
utn trgyaljk az II-vel szavakat. '
N
A magyar ny-nek felel meg: manana, pequeno, nino.
10
Q
Csak a que, qui fordul amelyek ejtse ke,
ki: querer, quien, aqu, izquierda.
R
Sz elejn, valamint n, l, s mgtt (pergetetten) ejtjk: rosa,
recin, honrado, Israel. A r ejtse a spanyol egyik leg-
jellegzetesebb tulajdonsga. Irsban is megjelenik, ha az r-rel
sz egy sszetett sz msodik eleme: revolucin/contrarrevolu-
cin, Puerto Rico/portorriquefJo.
RR
Magnhangzk kzt hasznlatos az pergetett r jellsre.
Elemeire sztagolsban sem bonthat: perro, burro, correr, sztagol-
va pe-rro, bu-rro, co-rrer.
S
A magyar sz-hez hasonl, de felfel grbtett nyelvheggyel ejtjk.
Emiatt hangzsa kiss a magyar s-re is emlkeztet: hasta, seis, se-
mana, los alumnos. Ha zngs mssalhangz kveti, hasonul hozz,
s a magyar z s zs kzti tmeneti hangg alakul: los das, ms largo,
les vi. Amerikban a magyar sz-szel azonos
V
A b-vel egyformn lsd ott.
X
Magnhangzk kzt ejtse ksz, pl. examen. Mssalhangz sz-
sz extranjero, explicar. A Mxico, mexicano szavak-
ban a j-vel azonos mdon ejtjk.
y
Ejtse j , kivve az y (s) ahol i: mayo, ley, yo, yacer.
11
Z
A fogak kz helyezett nyelvheggyel ejtett sz, mint i, e a c.
Csak a, o, u s mssalhangzk valamint szvgen hasznlatos:
zapato, zona, zumo, juzgar, haz. Amerikban a magyar sz-szel telje-
sen azonos
A hangsly (EI acento)
A magyar szavak hangslynak helye kttt, a hangslya sz
sztagjra esik. A spanyolban a hangsly szabad: egyes szavak az
utols, msok az utols ismt msok a htulrl a harmadik sz-
tagukon vagy esetleg mg hangslyosak: espaflo/, italiano,
hngaro, qutatelo. hogy ugyanaz a hangsor mst s
mst jelent aszerint, melyik sztagot hangslyozzuk. Ilyenkor a hang-
slynak szerepe van: clebre hres, ce/ebre
nnepeljen, celebr nnepeltem vagy egy egsz sor ragozs
ige, amely pl. md jelen egyes szm
alakjt csak a hangslyeltolsval klnbzteti meg az mlt
egyes szm harmadik alakjtl: flamo/flam hvok/hvott,
canto/cant nekelek/nekelt, bailo/bail tncolok/tncolt.
Az rott hangsly (EI acento grfico)
Br a spanyol szavak hangslya szabad, mgis bizonyos sztagok
gyakrabban hangslyosak, mint msok. A magnhangzra, n-re s s-
re szavaknak leggyakrabban az utols sztagja, az
egyb mssalhangzra szavaknak leggyakrabban az utols
sztagja a hangslyos. Ezekben a leggyakoribb esetekben, valamint
az egy sztag szavakon, a hangslyt rsban nem jelljk.
12
magn-
hangzra
-n vagy-s
mssal-
hangzra
utols
sztagukon hangslyos
szavak
egyb (nem -n vagy -5)
mssalhangzra
utols
sztagukon hangslyos
szavak
egy sztag
szavak
camino,
presgnta,
evidgnte,
Sevilla,
memQria*,

continuo*
eXi!men,
trabaji!ron,
voci!les,
crisis,
jQven
I u g!! r,
espafiQI,
verdi!d,
Jergz,
Madrid
la,
en,
pan, rey,
sur,
vais*,
fui*,
fue*, dio*,
vio*
Minden ms esetben a hangslyos sztagon kezet van.
Htulrl a harmadik
(esetleg negyedik)
sztagukon
hangslyos szavak
critica,
h!!bleme, an!!lisis,
expliquemelo,
M!!laga, ex!!menes
magnhangzra,
n-re vagy s-re
utols
sztagukon
hangslyos szavak
est!!, habiQ, alem!!n,
lecciQn,

habl!!is*
egyb (nem -n vagy -5)
mssalhangzra
nem az
utols sztagukon
hangslyos szavak
I!!piz,
f!!cil,


Hern!!ndez
Ha a, o, e mellett ll i-re vagy u-ra esik a hangsly (nincs
hangz), akkor a hangslyt minden esetben jelljk: contino, pas,
maz, da, fro, Hungra, or, rer.
'Ne feledjk, hogy az i-t vagy u-t tartalmaz magnhangzkapcsolatok ltalban
egy sztagot alkotnak!
13
II
Az rott hangsly szerepe
Nhny, egy sztag sz jelentseit rsban hang-
sllyal , illetve annak hinyval rzkeltet jk.
14
A hangslytalan
Jelentse
A hangslyos
alak alak
el az l
mas de, hanem ms
mi az n ... m (a) m
se magt, -nak s
si ha (a) s; s
te tged t
tu a te ... d t
A mindig hangsllyal rjuk.
lCmo est usted? Hogy van?
Jelentse

tbb
engem
tudok; legyl
magt; igen
tea
te
Como de costumre: bien. gy, ahogy szoktam: jl.
lDnde trabaja? Hol dolgozik?
All mismo donde el ano pasado. Ugyanott, ahol tavaly.
lQu quieres? Mit akarsz?
Que no me molestes. Azt, hogy ne zavarj.
lPor qu me buscabas? Mirt kerestl?
Porque quiero hablarte. Mert beszlni akarok veled.
lCundo salimos? Mikor indulunk?
Cuando te convenga a ti. Amikor neked megfelel.
A hanglejts (La entonacin)
A hanglejts egysge beszdnknek kt sznet kz szakasza,
amely lehet egy teljes mondat is. A spanyol szakasz tlagos hossza 8-11
sztag. A hangmagassg mozgsa vizsglhat a szakasz elejn, vgn,
valamint a sztagokon.
A hangmagassg a szakasz elejn
A magyar szakasz leggyakrabban az tlagos hangmagassgnl vala-
mivel magasabban ejtett sztaggal majd a hanglejts foko-
zatosan A spanyol szakasz hanglejtse az hangslyos
sztagig
...
...
Es toy. Te 10 doy.
Ha a mondat sztagja hangslyos, akkor mondatunk, ugyan-
gy, mint a magyar mondatok ltalban, nyomban norml hangma-
gassgban
Sal go. I - ti - mo. lCun - do?
A hangmagassg a szakasz vgn
A szakasz vgnek az utols hangslyos sztag utni sztagokat te-
kintjk. Ha a szakasz hangslyos sztaggal akkor ezen az
egyetlen sztagon bell is megfigyel het jk a hangmagassg emelke-
dst vagy sllyedst. A szakasz vge kt hanglejtsi t-
pust mutathat: vagy lehet.
15
II
Az hanglejts jellemzi a a felkilt, az hajt, a
felszlt mondatokat, valamint a tartalmaz (kiegsz-
krdseket.
Es tos ni - nos sa ben mu - cho.
Es - ta - mos can sa dos.
iMag - n - fi co!
lA quin es pe ran us te - des?
Az hanglejts az krdsek sajtja.
lQuie - res bai lar con mi
16
Nie - nen tam bin us te des?
A krdsek is hangemelkedssel, kl-
nsen, ha krdsnket fokozott udvariassggal akarjuk megfogalmazni.
lA quin es pe ran us - te des?
A hangmagassg a szakasz belsejben
A hangmagassg a szakasz belsejben (az s az utols hangs-
lyos sztag kzt) egyenletesen emelkedik vagy sllyed, de a hangs-
lyos sztagok valamivel magasabban mint a hangsly tala-
nok. Ez brinkon is
Helyesrsi megjegyzsek
Az elvlaszts (La divisin silbica)
Szablyai ltalban megfelelnek a magyar sztagols szablyainak.
Nem vlaszthatk szt
aj a magnhangzk:
fuer-te, pue-do, ha-cis, va-rio, sa-fi, sies-ta
bJ a ch, II, rr mssalhangzk:
mu-cho, e-lia, pe-rra
ej a mssalhangz+r s a mssalhangz+1 csoportok (pr, br, fr, tr, dr,
cr, gr, pl, bl, fl, cl, gl):
a-pra-ve-char, a-pfi-car, a-brir, -fri-ca, a-trs, de-ela-rar, ma-gra
17
I[
Az rsjelek hasznlata
(Uso de los signos de puntuacin)
A magyartl sajtossgok
a) A s a felkilt mondatokat a mondatok elejn fordtott kr-
illetve felkiltjellel is ellt juk.
lQuieres venir? EI akarsz jnni?
iQu sorpresa! Micsoda meglepets!
Ha a mondat tagolhat, s rszei kzl csak az egyik illetve
felkilt akkor csak ezt helyezzk a jelek kz.
Pero lt 10 sabas? Oe te tudtad?
Aquel da icuntos disgustos! Azon a napon mennyi kellemetlen-
sg!
b) Levlben a megszlts utn nem felkiltjelet, hanem
tot vagy tesznk. A sor bekezds-
sel
Mi querido amigo:
Hace muchsimo tiempo no s nada de ti, espero que ... Kedves
Bartom! Mr rgta nem tudok semmit rlad, remlem, hogy ...
c) A hogy que a spanyol nem tesz
Dice que no puede venir. Azt mondja, hogy nem tud jnni.
Es preciso que t me ayudes. Szksges, hogy segts.
Trabaja tanto que no se le ve nunca. Annyit dolgozik, hogy so-
hasem ltni.
d) A vonatkoz nvmsok (que, quien, el que, el cua/) el csak akkor
tesznk ha az alrendelt mondat magyarz, kzbevetett
egy, mr meghatrozott mond vala-
mit (az alrendelt mondat nlkl is tudnnk, illetve van
sz).
18
Juan, quien pas un ano en Cuba, habla bien el espanol. Jnos, aki
egy vet tlttt Kubban, jl beszl spanyolul.
pa
Egyb esetben a elmarad.
Se extravi el libro que me regalaste. Elkalldott a knyv, amelyet
nekem ajndkoztl.
La muchacha con quien me viste es mi novia. A lny, akivel lttl,
a menyasszonyom.
EI chico para quien te ped el libro, ya me 10 ha devuelto. A fi,
aki szmra elkrtem a knyvet, mr visszaadta nekem.
19
ALAKTAN (MORFOLOcA)
A szfajok (Las partes del discurso)
A szfajokat a spanyolban kt nagy csoportra oszthatjuk: egy r-
szk kaphat jeleket vagy ragokat, ms rszk nem. Eszerint beszlnk
tbbalak szfajokrl (PARTES VARl ABLES) s egyalak szfajokrl
(PARTES INVARIABLES) . Tbbalak szfajok az ige, a a a
mellknv, a szm nv s a nvms. Egyalak szfajok a hatrozsz,
az elljrsz, a s az indulatsz.
Tulajdonkppen csak az igeragozsi rendszer gazdag. A (s
a szmnv, mellknv, szvgnek mdosul-
sa a nyelvtani nemet s szmot kpes csak kifejezni, nem pedig a
nv mondaton belli szerept (eseteket). Erre - a magyartl
- nem ragozs, hanem elljrszk szolglnak. A nvszk kzl egye-
di a nvmsnak vannak alakjai a mondatban betlttt
szerepe szerint.
Az ige (EI verbo)
Az ige alakjait kt nagy csoportba oszthatjuk: igenevek (FORMAS
NOMINALES vagy FORMAS NO PERSONALES) s a tulajdonkppeni, ragozott
igealakok (FORMAS PERSONALES). A ragozott igealakok llhatnak egy sz-
bl, ezek az igealakok (FORMAS SIMPLES): trabajas, trabajaste,
tra baja rs stb. s tbb szbl - az haber ige ragozott alakjaibl s a
szban forg ige mellknvi - ll sszetett igealakokbl
(FORMAS COMPUESTAS), pl. has trabajado, habas trabajado stb. Mivel az
haber ignek ezekben az alakokban sajt jelentse nincs, csupn egy
msik ige egyik idejnek kifejezsben segdkezik, segdignek (VER-
BO AUXILlAR) nevezzk.
20
A spanyol igk hrom igeragozsi tpusba (CONJUGAClN) tartoznak.
Az ragozsak igeneve -ar, a msodik ragozsak -er, a
harmadik ragozsak pedig -ir ragozs teht pl. az
hablar beszlni ; msodik ragozs pl. a comer enni , harmadik rago-
zs pl. a vivir lni ige. Az igk tvt, amelyhez a ragok nagy rszt
kapcsoljuk, az -ar, -er, -ir elhagysa utn kapjuk meg. Pl-
dinkban az teht: habl-, com-, viv- o
Az igenevek (Las formas no personales del verbo)
Az gynevezett mondatrvidtsben betlttt fontos a
mondattanban, a 147-161. oldalon, a a 147.,156.,
157., 161. oldalon, a hatrozi pedig a 154., 156. s 160.
oldalon szlunk.
hablar
hablado
A mellknvi igenv (EI participio)
comer
comido
vivir
vivido
Nhny ige participija rendhagy. A legfontosabbak:
abrir: abierto mori r: muerto
cubrir: cubierto poner: puesto
decir: dicho romper: roto
escribir: escrito ver: visto
hacer: hecho volver: vuelto
Jelentse ltalban megegyezik a magyar mlt mellknvi
igenv jelentsvel. A participio - a mellknevekhez hasonlan -
nemben s szmban egyezik avval a amelyre vonatkozik.
el libro ledo az elolvasott knyv
los tejidos comprados a megvsrolt szvetek
las lenguas habladas en Espana a Spanyolorszgban beszlt nyelvek
la ventana abierta a kinyitott ablak
21
III
E szerepnl azonban mg fontosabb, hogy az haber segd-
ige ragozott alakjai hoz kapcsoldva az sszetett igealakokat alkotja.
Ilyenkor vltozatlan, -o a cselekvs alanynak s trgy-
nak szmtl s fggetlenl.
Mara se ha levantado temprano. Mria kornt kelt.
Los muchachos han dormido bien. A fik jl aludtak.
Est de cumpleanos: todos la hemos felicitado. Szletsnapja van:
mindnyjan felkszntttk.
A igenv (EI infinitivo)
(-ar, -er, -ir alakja (INFINITIVO SIMPLE) szerepel a
sztrakban, mint az ige "neve". sszetett alakjt (INFINITIVO COM-
PUESTO) megkapjuk, ha az haber igenvhez hozztesszk a par-
ticipit.
Egyszeru
igenv
sszetett
igenv
hablar comer
hablar comer
haber hablado haber comido
A hatrozi igenv (EI gerundio)
vivir
viv!!:
haber vivido
s sszetett alakja van. Az. sszetett alak az haber segd-
ige gerundijbl s a participijbl ll.
hablar comer vivir
Egyszeru
hatrozi hablando comiendo viviendo
igenv
sszetett
habiendo habiendo habiendo
hatrozi
igenv
hablado comido vivido
22
A ragozott igealakok
(Las formas personales del verbo)
A s anyol ige sokkal tbb ragozott alakot vehet fel, mint a magyar:
mg nyelvnkben egy ignek kb. 80 ragozott alakja van, addig a spa-
nyolban kb. 200. E klnbsg oka, hogy a spanyol tbb s
mdot klnbztet meg, mint a magyar: ngy mdja s nyolc ideje
van. Nem rendelkezik viszont trgyas ragozssal, ezrt mindig gyeI-
nnk kell, hogy a magyar trgyas ragozst d nvmsi alak-
kal ptoljuk.
Ltom. Lo veo.
Ltlak. Te veo.
Hogyan lehetsges, hogy egy nyelv a termszetesen hrom (je-
len - mlt - mellett ms is ismer s hasznl?
Ha jelennek azt a pillanatot nevezzk, amikor beszlnk, akkor meglla-
pthatjuk, hogya magyar nyelvben egy jelen idejC ige vonatkozhat mltban
lejtszdott cselekvsre, pl.
Kolumbusz azt hitte, hogy Indiban van.
egy mlt ige pl.
Amire megrkeznk, mr nyolc is elmlt.
egy pedig mltra, pl.
Meggrte, hogy clJQgjnni, s el is jtt.
A magyar nyelv ezekben az sszetett mondatokban jelennek nem a be-
szd pillanatt tekinti, hanem egy msik ige ltal meghatrozott
(azt hitte; meggrte; amire megrkeznk), ms szval e mondatokban a je-
len (mint viszonytott jelen) a mlt (mint viszonytott mlt)
a pedig (mint viszonytott fejez ki. A ma-
gyar ige alakjai teht egyarnt hasznihatk abszolt, a beszd
pillanathoz viszonytott s relatv, egy msik ige idejhez viszonytott rtk-
kel.
23
I I
neve
jelen
mlt

A magyar
jelentse
jelen vagy
mlt vagy
vagy
A spanyol ban nincs meg az ez a kvetkezs-
kppen tbb alakra van szksg - klnsen az sszetett mondatokban - az
egymshoz val viszonynak a kifejezsre.
Az igealakok nagyobb szmnak a spanyolban az a msik oka,
hogy a spanyol a mltban s a ktflekppen tudja a cselek-
vst brzolni: folyamatban vagy befejezettsgben. Hizo s haca
pl. egyarnt az hacer ige mlt alakjai, de fordtsuk 'megcsinl-
ta', illetve 'csinlta', az befejezett, a msodik folyamatos mlt. A
magyar - mlt hinyban - ezeket az rnyalatokat
nha segtsgve I fejezi ki: az ilyenkor befejezett-
sgre utal.
A spanyol ige ngy mdja md (MODO INDICATIVO), a k-
(MODO SUBJUNTIVO), a feltteles md (MODO CONDICIONAL) s a
felszlt md (MODO IMPERATIVO). A magyarhoz hasonlan
md a leggazdagabb mg a felszlt mdnak egyetlen ide-
je van. A spanyol a jelen (PRESENTE), kzel-
mlt (PRETRITO PERFECTO), mlt (PREfRITO INDEFINIDO), elbe-
rgmlt (PRETRITO ANTERIOR), folyamatos mlt (PRETRITO IMPERFEC-
TO), folyamatos rgmlt (PRETRITO PLUSCUAMPERFECTO), (FUTURO IM-
PERFECTO), befejezett (FUTURO PERFECTO). Az egyes mdokban a k-
fordulnak (pldakpp az hab/ar ige egyes szm m-
sodik alakjaival).
24
Igemdok

lndicativo Subjuntivo
Presente hablas hables hablaras habla
Pretrito
has hablado
hayas habras
perfecto hablado hablado
Pretrito
hablaste
indefinido
Pretrito hubiste
anterior hablado**
Pretrito
hablases
hablabas vagy
imperfecto
hablaras
hubieses
Pretrito
habas
hablado
pluscuam-
hablado
vagy
perfecto hubieras
hablado
Futuro
hablars hablares**
imperfecto
Futuro habrs hubieres
perfecto hablado hablado**
Ahogy tblzatunkbl is kiderl, a spanyol az egy szbl ll, egy-
szeru mellett (TIEMPOS SIMPLES) hasznl sszetett is (TIEMPOS
COMPUESTOS), amelyek az haber segdige alakjaibl s a
mellknvi llnak. Tekintve az haber ige alakjai-
nak e nagy fontossgt, kln tblzatban mutatjuk be
* A feltteles mdban inkbb (CONDIClONAL SIMPLE) s sszetett alakrl
(CONDICIONAL COMPUESTO) beszlnk.
** Alig hasznlt alakok.
25
IIII
md
Jelen
he
has
ha
hemos
habis
han

Jelen
haya
hayas
haya
hayamos
hayis
hayan
Feltteles md
Jelen
habra
habras
habra
habramos
habrais
habran
26
Az. haber segdige egyszeru alakjai
mlt
Folyamatos
mlt
hube haba
hubiste habas
hubo haba
hubimos habamos
hubisteis habais
hubieron haban
Folyamatos mlt
hubiese hubiera
hubieses hubieras
hubiese hubiera
hubisemos hubiramos
hubieseis hubierais
hubiesen hubieran
p

habr
habrs
habr
habremos
habris
habrn

hubiere
hubieres
hubiere
hubiremos
hubiereis
hubieren
md
(Los tiempos del modo indicativo)
A jelen (EI presente)
hablar comer
vivir
hablo comQ vivQ
hablas comes vives
hablQ

hablamos comemos vivimos
hablis comis
hablan comen viven
Hasznlata ltalban megegyezik a magyarral. A magyartl elt-
md jelen hasznlunk olyan krdsekben, ame-
lyekkel vlemnyt krjk egy-egy cselekede-
tnk
Senor profesor labro las ventanas? Tanr r, kinyissam az ablako-
kat?
lLo traduzco tambin? Fordtsam is?
md jelent idejt nem hasznlhat juk:
a) az alrendelt mellkmondatban akkor, ha a
az ige mlt ll, kivve a kzelmltat (PRETRI-
TO PERFECTO)
Coln crea que estaba en la India. Kolumbusz azt hitte, hogy In-
diban van.
b) a cuando (amikor) s ms utn, ha azok a
re vonatkoznak.
Cuando termines el trabajo, Il mame. Amikor befejezed a munkt
hvj fl.
No me voy hasta que no te convenza. Nem megyek el addig, amg
meg nem
27
A kzelmlt (EI pretrito perfecto)
sszetett az haber segdige md jelen alak-
jait kveti a participio.
hablar comer vivir
he he he
has has has
ha
hablado
ha ha
hemos hemos
comido
hemos
vivido
habis habis habis
han han han
A kzelmltat hasznljuk olyan mlt cselekvs vagy trtns
kifejezsre, amely
a) egy mg nem lezrult ment vgbe (ma, ezen a hten,
ebben a szzadban stb.).
Hoy me he levantado tarde. Ma keltem.
Este ario hemos tenido buena cosecha. Idn j termsnk volt.
b) a szerint hatst a jelen pillanatig rezteti, szorosan kap-
csoldik a jelenhez.
28
Me has prometido estudiar lverdad? Ugye meggrted, hogy tanul-
ni fogsz?
En los arios sesenta la navegacin espacial ha realizado progresos
extraordinarios. A hatvanas vekben az rendkvli mr-
tkben
Az mlt (EI pretrito indefinido)
hablar comer vivir
comi vivi
hablaste comiste viviste
hablQ comiQ viviQ
hablamos comimos vivimos
hablasteis comisteis vivisteis
hablaron comieron vivieron
Az mltban rendhagy igket lsd az 54. oldalon. Az el-
mlt olyan befejezett cselekvst, illetve trtnst jell, amely
egy mr lezrult ment vgbe.
Ayer me levant temprano. Tegnap korn keltem.
En el siglo pasado inventaron muchas casas. A mlt szzadban sok
felfedezst tettek.
Nac en 1955. 1955-ben szlettem.
Az mlt a spanyol leggyakrabban hasznlt befejezett
mlt igealakja. A beszlt spanyol nyelvben (s klnsen Ame-
rikban) nemegyszer a kzelmlt rovsra, szinte mint egyetlen befe-
jezett mltat hasznljk.
29
II
I I
Az rgmlt (EI pretrito anterior)
sszetett igealak, amelyet az haber segdige mltja s
az azt participio alkot.
hablar comer vivir
hube hube hube
hubiste hubiste hubiste
hubo
hablado
hubo hubo
hubimos hubimos
comido
hubimos
vivido
hubisteis hubisteis hubisteis
hubieron hubieron hubieron
Jelentse a folyamatos rgmlthoz hasonl (I. 33. oldal), teht egy
msik mlt cselekvs vgbement cselekvst vagy trtnst
jell. A klnbsg az, hogy ebben az esetben a kt mlt kzt eltelt
nagyon rvid, amit rendszerint egy alighogy; rgtn aztn, hogy
tpus hatrozsz is jell (tan pronto como; no bien; luego que; as
que; apenas que).
Apenas hubo amanecido, emprend la marcha. Alighogy hajnalo-
dott, tnak indultam.
Cuando hubo terminado la guerra, se comenz la reconstruccin
del pas. Amint a hbor, az orszg j-
jptse.
Az rgmlt kizrlag az rott nyelvben fordul de ott
sem gyakori. Helyette az mltat vagy a folyamatos
rgmltat hasznljuk.
30
pa
I
A folyamatos mlt (EI pretrito imperfecto)
hablar comer vivir
hablaba coma viva
hablabas comas vivas
hablaba com@ viva
hablbamos comamos vivamos
hablabais comais vivais
hablaban coman vivan
Ebben az mindssze kt ige rendhagy: ser imperfectja
era stb., ir imperfectja iba stb.
A folyamatos mlt olyan mltbeli cselekvs vagy trtns kifejez-
sre szolgl:
a) amelynek kezdete s vge ismeretlen, maghatrozat-
lan, vagy a szmra nem fontos. Estudiaba nem felttelezi
a cselekvs befejezettsgt (br nem is zrja ki), ha estudiado be-
fejezett cselekvsre utal. Az imperfecto a hosszabb ideig tart cse-
lekvsek, a lersok, az llkpek, az llapotok ideje; mg a trt-
nst, a mozgst az mlt fejezi ki.
Tena veinte anos y me encontraba extrano en mi propio pas. No
compraba el peridico, no asista a las clases, no escuchaba la radio.
Uuan Goytisolo) Hszves voltam, s sajt hazmban idegennek
reztem magam. Nem vsroltam jsgo t, nem jrtam el az rk-
ra, nem hallgattam a rdit.
b) amely a mltban rendszeresen szoksos volt.
EI invierno pasado poda esquiar todos los das. A mlt tlen min-
den nap selhettem.
En las vacaciones siempre me levantaba a las seis. A
mindig hatkor keltem.
31
II I
I
I
c) amely egy msik mltbeli cselekvssel prhuzamosan folyt le.
Mientras Pablo miraba la televisin, Eva escriba cartas. Mg Pl a
televzit nzte, va levelet rt.
EI conferenciante explicaba y el pblico tomaba notas. Az
magyarzott, a kznsg pedig jegyzetelt.
d) amely egy msik mlt cselekvssel (klnsen tr-
gyi alrendelt mondatban, egy magyar jelen alak
jeknt).
Todos sabamos que Mara tena muchos libros. Mindnyjan tud-
tuk, hogy Mrinak sok knyve van.
Comprend que deba esforzarme para recuperar el tiempo perdi-
do. Megrtettem, hogy kell tennem az elveszett
ptlsra.
e) amely de flbeszakadt. Ilyenkor a magyarban gyak-
ran a majdnem, csaknem hatrozszkat hasznljuk az ige mellett.
Sala cuando Ileg una visita. Indulban voltam, amikor ltogat
rkezett.
Le dio un dolor tan fuerte que ya se mora; ahora est mejor.
Olyan fjdalmai voltak, hogy csaknem meghalt; most jobban van.
f) Ha van sz, udvariasabb a jelen helyett folyamatos
mltat hasznlni.
Quera pedirle un favor. Egy szvessget akarok krni
lQu deseaba usted? Mit hajt?
lQu se le ofreca? Miben lehetnk szolglatra?
gY md folyamatos mltjt hasznlhat juk feltteles md
kifejezsre.
32
Tenas que decrmelo. Meg kellett volna mondanod nekem.
Podamos quedarnos en casa. Otthon maradhattunk volna.
A folyamatos rgmlt
(EI pretrito pluscuamperfecto)
sszetett igealak, amelyet az haber segdige folyamatos mltja s
az azt participio alkot.
hablar
haba
habas
haba
hablado
habamos
habais
haban
comer
haba
habas
haba
comido
habamos
habais
haban
vivir
haba
habas
haba
habamos
habais
haban
vivido
Egy msik mlt cselekvs befejezett cselekvst vagy tr-
tnst jell. Azt mondhatnnk teht, hogy a rgmlt a mlt mltja,
nem abszolt rtelemben rgi, hanem egy msiknl rgebbi cselek-
vsre vonatkozik. Csak msik mlt igealak vagy ritkbban elmlt
vonatkoz mellett hasznlatos.
Estbamos cansados porque habamos caminado mucho. Fradtak
voltunk, mert sokat gyalogoltunk.
Recib tu carta que me habas escrito el 20 de mayo. Megkaptam
a mjus 20-n rt leveled.
33
A (EI futuro imperfecto)
A i nem az ige tvhez, hanem a igenv-
hez jrulnak.
hablar comer vivir

hablars comers vivirs

hablaremos comeremos viviremos
hablaris comeris viviris
hablarn comern vivirn
alakokat hasznlunk a cselekvs vagy trt-
ns kifejezsn kvl:
a) jelen rzkeltetsre, gy pl. a taln,
bizonyra, vajon mdost szavak ltal ksrt, vala-
mint egyes hat igk fordtsra.
lDnde estar? Vajon hol van?
Estar en casa. otthon van.
Tendr veinte anos. Hszves lehet.
b) felszlt md helyett, klnsen, ha kategorikus paranccsal for-
dulunk egy msodik szemlyhez.
iTe quedars estudiando hasta las cinco! tig tanulj!
iMe traers una botella de vino! Hozz egy veg bort!
A magyartl nem hasznlhat
a) si (ha) feltteles utn.
34
Si te portas bien, te lIevar al eine. Ha jl viselkedsz, elviszlek mo-
ziba.
Si manana hace buen tiempo, haremos una excursin. Ha holnap
j lesz, kirndulunk egyet.
b) a cuando (amikor) sz utn.
Cuando tengas mi edad, me comprenders. Amikor majd olyan
leszel, mint n, meg fogsz rteni.
Cuando Ilegue el tren, sern ya las once. Amikor megrkezik a
vonat, mr 11 lesz.
A befejezett (EI futuro perfecto)
sszetett igealak, amelyet az haber segdige alakjai s
az azokat particpio alakotnak.
hablar comer vivir
habr
habr habr
habrs habrs habrs
habr habr habr
vivido
habremos
hablado
habremos
comido
habremos
habris habris habris
habrn habrn habrn
A befejezett olyan cselekvst vagy trtnst fejez
ki, amely egy msik vgbemegy, ahhoz kpest mlt lesz.
Cuando Ileguis, habremos cenado. Mire mi mr meg-
vacsorztunk.
Hasznlhat mlt jelentssel is, amikor egy lehetsges, val-
vgbement cselekvst fejez ki.
Attila ya habr Ilegado a Madrid. Attila mr bizonyra megrkezett
Madridba.
Dio un examen muy bueno: se habr preparado con tiempo. Na-
gyon jl vizsgzott: gy ltszik, felkszlt.
35
II IIII
I
A hasznlata
(EI uso del modo subjuntivo)
Mg md segtsgve I lltunk vagy taga-
dunk, pusztn tnyeket kzlnk, addig a kifejezi a kzl-
tekhez val viszonyunkat (kvnsg, rzelmek, ktkeds). A
sok esetben a magyar felszlt mddal rokon, nha a magyar feltte-
les mddal fordthat, mskor a magyarban mdnak felel
meg. ppen a kt nyelv kzti e nagy klnbsg miatt a subjuntivo
hasznlata a spanyol nyelvtan egyik legnehezebben elsajtthat ter-
lete. kell hasznlni az olyan alrendelt mellkmondatok-
ban, ahol a igje
a) hajt, kvnsgot, parancsot fejez ki.
Quiero que estudies. Azt akarom, hogy tanulj.
b) rzelmet (flelem, rm, szomorsg stb.) fejez ki.
Me alegro de que estudies. rlk, hogy tanulsz.
c) ktkedst, fejez ki.
Dudo que estudies. Ktlem, hogy tanulsz.
Es posible que hayas estudiado. Lehetsges, hogy tanultl.
nllan hajt vagy ktkedst mdost-
szk utn (brcsak, taln).
36
Ojal estudies. Brcsak tanulnl.
Quizs estudies. Taln tanulsz.
....
A (Los tiempos del modo subjuntivo)
A jelen ideje (EI presente de subjuntivo)
hablar
vivir
com9. viv9.
hables comas vivas
com9. viv9.
hablemos comamos vivamos
comis vivis
hab len coman vivan
1. nll hasznlata:
a) A quizs, acaso, tal vez (taln) mdostszk utn.
Quizs podamos ir juntos. Taln egytt mehetnk.
Tal yez tengas razn. Taln igazad van.
Ezekben az esetekben md is hasznlhat. A az
llts s a tagads kzt mintegy mondatot a tagads fel
kzelti.
Tal yez tengas razn. Taln igazad van (br n nem nagyon hiszem).
Tal vez tienes razn. Taln (mgis) igazad van.
b) Az oja/ (brcsak, csak) mdostsz utn, ha mg
haj rl van sz.
iOjal vuelva pronto! Brcsak hamar megjnne!
iOjal pases el examen! Csak tmenj a vizsgn!
c) Kvnsgot mondatokban. Kivve a msodik szemlyeket,
a felszlt md a klcsnzi alakjait.
iViva el Presidente! ljen az elnk!
iTrabajemos! Dolgozzunk!
iCllense! Hallgassanak!
37
Ha kvnsgrl van sz s nem parancsrl, akkor az ige el tesszk
a que
Que 10 pases bien. Minden jt!
Que se diviertan. j szrakozst!
Que les aproveche. Egszsgkre!
d) A tiltst valamennyi szemlyben a fejezzk ki.
i No bromees! Ne trflj!
iNo se vayan todava! Ne menjenek mg el!
i No vuelva a aparecer por aqu! Ide ne jjjn mg egyszer!
2. (mellkmondati) hasznlata:
a) A magyar felszlt mdnak hasznlunk
olyan mellkmondatban, amely krst, hajt, akarst, felszltst,
megengedst, fgg.
Le ruego que venga conmigo. Arra krem, hogy jjjn velem!
Deseamos que te quedes aqu. Azt kvnjuk, hogy itt maradj!
Te prohibo que vayas. Megtiltom, hogy elmenj!
Le han ordenado que se presente manana sin falta. Megparancsol-
tk, hogy holnap okvetlenl jelentkezzk.
lNos permite Ud. que abramos las ventanas? Megengedi, hogy
kinyissuk az ablakokat?
Es preciso que descansemos un poquito. Szksges, hogy pihen-
jnk egy kicsit.
b) tallunk az rzelmet (rmet, sajnlkozst, flelmet,
remnyt stb.) igk utn.
38
Me alegro de que ests bien. rlk, hogy jl vagy.
Es una lstima que sea ya tan tarde. Kr, hogy mr olyan van!
Temo que perdamos el tren. Flek, hogy leksnk a vonatrl.
c) Szintn vonz a ktelyt, bizonytalansgot

Es poco probable que lIueva. Kevss hogy esni fog.
Dudo que digan la verdad. Ktlem, hogy az igazat mondjk.
Puede (se r) que te equivoques. Lehetsges, hogy tvedsz.
d) hasznlunk a vonatkoz szk utn
(cuando/amikor majd, hasta que/amg nem, antes (de) que/mg

(uando teng(s mi edad, me comprenders. Amikor majd olyan
leszel, mint n, meg fogsz rteni.
Esperar hasta que lIegue. Addig vrok, amg meg nem rkezik.
Me voy antes (de) que lIueva. Elmegyek, mg esne.
e) Subjuntivo kveti a para que (azrt, hogy), az a fin de que (a cl-
bl, hogy), a sin que (anlkl, hogy), a con tal que (feltve, hogy),
az a condicin de que (avval a felttellel, hogy) kifejezseket.
No puedes salir sin que te den perm iso. Nem mehetsz el anlkl,
hogy engedlyt kapnl.
Le vendo el libro a condicin de que me 10 pague ahora. Eladom
nnek a knyvet, feltve, hogy most kifizeti.
f) hasznlhat a que (aki, ami), a quien, quienes (aki, akik),
a cuanto (amennyi) vonatkoz nvmsok utn, ha meghatrozat-
lan dolgokra, szemlyekre, mennyisgekre vonatkoznak.
Que digan 10 que quieran. Mondjanak, amit (csak) akarnak.
Quien quiera discutir conmigo, que avise. Aki (esetleg) vitatkozni
akar velem, az szljon.
Toma cuanto te haga falta. Vegyl, amennyire (csak) szksged van.
Vo te dar cuantos libros necesites. Annyi knyvet adok, amennyire
csak szksged van.
39
A kzelmlt ja
(EI pretrito perfecto de subjuntivo)
sszetett az haber segdige jelen idejt k-
veti a participio.
hablar
haya
hayas
haya
hayamos
hayis
hayan
hablado
comer
haya
hayas
haya
hayamos
hayis
hayan
com ido
A kzelmlt jt hasznljuk
vivir
haya
hayas
haya
hayamos
hayis
hayan
vivido
a) az alrendelt mellkmondatokban a magyar mlt kifejezsre,
bizonytalansgot, ktkedst s rzelmeket jelen
mondati igk utn.
Dudo que 10 hayas merecido. Ktlem, hogy megrdemelted (volna).
Me alegro de que hayas venido a verme. rlk, hogy eljttl hoz-
zm.
Es probable que mi hermano haya Ilegado ya. hogy a
fivrem mr megrkezett.
b) a tal vez, quizs, acaso (taln) mdostszk utn,
szintn mlt kifejezsre.
Tal yez ni siquiera nos hayas esperado. Taln nem is vrtl.
Quizs me haya equivocado. Taln tvedtem.
c) a befejezett kifejezsre, szk mgtt.
40
Hablaremos de esD cuando hayas vuelto de la escuela. majd
akkor beszlnk, amikor visszajttl az iskolbl.
A folyamatos mltja
(EI pretrito imperfecto de subjuntivo)
Kt, egyarnt hasznlatos alakja van: a -se vagy a -ra
folyamatos mlt. Kpzsk:
hablar comer vivir
hablase comiese viviese
hablases comieses vivieses
hablase comiese viviese
hablsemos comisemos vivisemos
hablaseis comieseis vivieseis
hablasen comiesen viviesen
hablar comer vivir
hablara comiera viviera
hablaras comieras vivieras
hab/ara comiera viviera
hab/ramos comiramos viviramos
hab/arais comierais vivierais
hablaran comieran vivieran
A folyamatos mlt jban rendhagy igket lsd az 52-53.
oldalon.
A pretrito imperfecto de subjuntivnak
ban nincs. Leggyakrabban mellkmondatokban fordul elo, kotomo-
dot vonz mlt mgtt, a magyar jelen
Los marineros queran que Coln volviese (volviera) a Espafa. A
tengerszek azt akartk, hogy Kolumbusz trjen vissza Spanyolor-
szgba.
YO dudaba de que pudieses (pudieras) hacerlo. Ktelkedtem ab-
ban, hogy meg tudod csinlni.
Le pidieron que hablase (hablara). Megkrtk, hogy beszljen.
41
Te prohib que fueses (fueras). Megtiltottam, hogy elmenj.
Era preciso que descanssemos (descansramos). Szksges volt,
hogy pihenjnk.
Tema que perdiesen (perdieran) el tren. Fltem, hogy leksnek a
vonatrl.
Az alrendelt ige e mondatokban ltalban szintn a mltra vonat-
kozik. A folyamatos mltja azonban jelen, illetve
cselekvst, trtnst is kifejezhet.
Me pidieron que hablase (hablara) manana en una reunin. Fel-
krtek, hogy beszljek holnap egy
Itt a mlt hasznlata formlis, a mlt ideje befoly-
solja a vlasztsunkat az alrendelt mondatban.
Az aja l (brcsak) mdostsz utn a folyamatos mltja
nem jelen hajt fejez ki .
iOjal estuviesen (estuvieran) aqu! Brcsak itt volnnak!
iOjal fuese (fuera) verdad! Brcsak igaz volna!
A si (ha) feltteles utn a magyar feltteles md jelenjnek
a spanyol ban subjuntivo imperfecto felel meg.
42
iSi supieras cunto trabajo tengo! Ha tudnd, mennyi dolgom van!
Si estudiases un poco ms, sacaras notas mejores. Ha egy kicsit
tbbet tanulnl, jobb jegyeket szereznl.
A rgmltja
(EI pretrito pluscuamperfecto de subjuntivo)
sszetett az haber segdige egyik folyama-
tos mltjt kveti a parti cipio.
I
hablar comer vivir
hubiese hubiese hubiese
hubieses hubieses hubieses
hubiese
hablado
hubiese
comido
hubiese
vivido
hubisemos hubisemos hubisemos
hubieseis hubieseis hubieseis
hubiesen hubiesen hubiesen
hablar comer vivir
hubiera hubiera hubiera
hubieras hubieras hubieras
hubiera
hablado
hubiera
comido
hubiera
vivido
hubiramos hubiramos hubiramos
hubierais hubierais hubierais
hubieran hubieran hubieran
A rgmlt jt hasznljuk a magyar mlt kifejezsre a
bizonytalansgot, ktkedst s rzelmeket mlt
dati igk utn.
Me alegr de que hubieses (hubieras) venido a verme. Megrl-
tem, hogy eljttl hozzm.
Era probable que mi hermano hubiese (hubiera) Ilegado ya. Val-
volt, hogy a fivrem mr megrkezett.
Esperaba que hubieses (hubieras) olvidado ya 10 sucedido. Reml-
tem, hogy mr elfelejtetted a trtnteket.
43
, I
I
Az. ojal (brcsak) mdost sz utn a rgmltja egy
mltra vonatkoz hajt fejez ki.
iOjal hubieses (hubieras) estudiado! Brcsak tanultl volna!
iOjal me hubiese (hubiera) casado ms joven! Brcsak fiata/ab-
ban hzasodtam volna meg!
A si (ha) feltteles utn a magyar feltteles md mlt jnak
a spanyolban a rgmltja felel meg.
iSi 10 hubieseis visto! Ha ltttok volna!
Si hubieses (hubieras) estudiado ms, sacaras notas buenas. Ha
tbbet tanultl volna, j jegyeket szereznl.
Si hubiera sabido tu direccin, te habra mandado una tarjeta pos-
taI. Ha tudtam volna a cmed, kldtem volna egy lapot.
A jelen s hrom mlt idejnek sszevetse
Mint lttuk, a alakjai a magyarban jelennek, az
sszetettek pedig mltnak felelnek meg. A vlaszts a ide-
fgg: a jelen (s nha a kzelmltban ll) a mellk-
mondatban presentt, illetve pretrito perfectt, a mlt a
mellkmondatban imperfectt, illetve pretrito pluscuamperfectt
vonz.
A
ideje
1. jelen
2. jelen
3. mlt
4. mlt
44
Az alrendelt mondat ideje
magyarban spanyol ban
jelen
mlt
jelen
mlt
presente
pretrito perfecto
pretrito imperfecto
pretrito pluscuamperfecto
alrendelt mondat:
1.
No creo que Ana venga.
Nem hiszem, hogy Anna eljn.
2.
No creo que Ana haya venido.
N.em hiszem, hogy Anna megjtt.
3.
No crea que Ana viniese.
Nem hittem, hogy Anna eljn.

No crea
que Ana hubiese venido.
Nem hittem, hogy Anna megjtt.
A feltteles md
(Los tiempos del modo condicional)
A feltteles md jelentse valamivel tgabb a spanyol ban, mint
nyelvnkben, mivel mdbeli jelentsein kvl nagy szerepe van az
egyeztetsben is. Nem feltteles mdot hasznlunk viszont, ha-
nem a folyamatos vagy rgmlt jt a si (ha) feltteles
utn.
Pablo vendra a vernos a menudo, si tuviese (tuviera) ms tiempo.
Pl gyakran megltogatna minket, ha tbb ideje lenne.
No me habran suspendido, si me hubiese (hubiera) preparado.
Nem buktattak volna meg, ha felkszltem volna.
45
A feltteles md jelen ideje
(EI condicional imperfecto v. simple)
A feltteles md jelen idejnek ragjai nem az ige tvhez, hanem
a igenvhez jrulnak.
hablar comer vivir
hablara comera vivira
hablaras comeras viviras
hablara comera vivira
hablaramos comeramos viviramos
hablarais comerais vivirais
hablaran comeran viviran
A feltteles md jelen idejben rendhagy igket lsd az 53. olda-
lon. Pldk a magyarral hasznlatra:
Te acompanara con mucho gusto. Szvesen elksrnlek.
lMe podra mostrar algunas postales? Mutatna nhny kpeslapot?
A magyartl a feltteles md jelen ideje kifejezhet mlt

Seran las tres de la tarde cuando dej de Ilover. Dlutn hrom
fel jrhatott, amikor elllt az
Tendra por aquel entonces cincuenta anos. Akkoriban 50 ves
lehetett.
Mlt igk utn a mellkmondatban a
get) a feltteles md jelenjvel fejezzk ki. Azt mondhatnnk teht,
hogy a condicional simple a "mlt
46
Pap nos escribi que lIegara dentro de una semana. Apa azt rta,
hogy egy ht mlva rkezik.
Presentamos que jams la volveramos a ver. reztk, hogy soha
se fogjuk viszontltni.
A feltteles md mlt ideje
(EI condicional perfecto v. compuesto)
sszetett az haber segdige feltteles mdjnak jelen
alakjait kveti a participio. A segdige a folyamatos
mlt jban is llhat.
hablar
habra
habras
habra
hablado
habramos
habrais
habran
--
comer
habra
habras
habra
comido
habramos
habrais
habran
vivir
habra
habras
habra
vivido
habramos
habrais
habran
Hasznlata megegyezik a magyar feltteles md mlt idejnek
hasznlatval.
Sin tu ayuda habramos (vagy hubiramos, vagy hubisemos) per-
dido todo. A segtsged nlkl mindent elvesztettnk volna.
A felszlt md (EI modo imperativo)
Kivve a msodik szemlyeket, alakjait a jelen
klcsnzi. A tiltst valamennyi szemlyben a fejezi ki. A fel-
szlt mdban az igknek egyes szm alakjuk nincs.
Parancs (llt alak):
hablar


hab lemos
hablad
hablen
comer


comamos
comed
coman
vivir


vivamos
vivid
vivan
47
Tilts (tagad alak):
hablar
comer
vivir
no hables
no comas
no vivas
no
no comQ n9 vivQ
no hablemos
no comamos
no vivamos
no hablis
no comis
no vivis
no hablen
no coman
no vivan
A felszlt md rendhagysgai azonosak a ki md jelen
illetve a jelen rendhagysgaival (lsd 50-52. old.).
Nhny ige egyes szm msodik alakja ezen is
rendhagy. A legfontosabbak:
decir: di
hacer: haz
ir: ve
poner: pon
salir: sal
ser: s
tener: ten
valer: val
venir: ven
Az ir ige alakja felszlt mdban (menjnk) nem a
vayamos, hanem mdbl klcsnztt
vamos.
Az llt (parancsol) alakokban a hangslytalan szemlyes s visz-
szahat nvmsok az ige mg kerlnek, avval egy szba rva.
i Levntate! Kelj fel!
iDeme Ud. explicaciones! Adjon magyarzatot!
Olvdense de sus penas. Feledjk el bnatukat!
Ilyenkor a -nos s -se nvmsok a tbbes szm szem-
lynek -s -os a tbbes szm msodik szemlynek
-d elmarad.
vamos, vmonos menjnk!
digamos, digmoselo mondjuk meg neki!
levantad, levantaos keljetek fel!
A felkiltjelek kittele csak rendkvl szigor felszlts esetn
szoksos, sokkal gyakoribbak a felkiltjel nlkl rt felszlt alakok.
48
A felszlt mdot az udvarias beszdben (nzsben) alig hasz-
nljuk, udvariassgi formulkkal helyettestjk. Klnsen
gyakran fogalmazzuk meg hajunkat krds formjban.
lQuiere (Ud.) Segtene?
lMe abre (Ud.) la puerta? Nyissa ki az ajtt, legyen szves!
Az igeragozs rendhagysgai
(Las irregularidades de la conjugacin)
A spanyol igk rendhagysgai nemcsak egy-egy elszi-
getelten jelentkeznek, hanem rendszerint tbb

md jelen rendhagy igk rendhagyak
a jelen idejben,
a felszlt mdban;
az mltban rendhagy igk rendhagyak
a folyamatos mlt jban;
a rendhagy igk rendhagyak
a feltteles md jelen idejben.
Gyakoriak azonban az olyan igk, amelyek mindhrom csoport-
ban rendhagyak.
Nem tekintjk rendhagynak az helyesrsnak mdosul-
sait, ezek ugyanis ppen az ejts llandsgt (szablyossgt) tkr-
zik. A leggyakoribb helyesrsi mdosulsok, a igenevet vve
alapul, a
aj -car --7 -que
bJ -gar --7 -gue
cJ -guar --7 -ge
dJ -zar --7 -ce
tocar / toque stb. rinteni / rintsek
pagar / pague stb. fizetni / fizessek
averiguar / averige stb. kiderteni / dertsem ki
empezar / empiece stb. elkezdeni / kezdjem el
ej -cer --7 -zo, -za torcer / tuerzo / tuerza stb. csavarni / csavarok /
csavarjak
49
f) -ger -jo, -ja coger / cojo / coja stb. fogni / fogok / fogjak
-gir -jo, -ja corregir / corrijo / corrija stb. javtani / javtok /
javtsak
gY -guir -go, -ga distinguir / distingo / distinga stb. megklnbz-
tetni / megklnbztetek / megklnbztessek
A leggyakoribb rendhagysgok
1. Egyes igk o, illetve e hangja hangslyos helyzetben ue,
illetve ie (diftonguss) alakul. A rendhagysg a jelen
fordul
vo/ver: vue/vo, vu e/ves, vue/ve, volvemos, volvis, vue/ven
vue/va, vue/vas, vue/va, volvamos, volvis, vue/van
vue/ve, volved
pensar: pienso, piensas, piensa, pensamos, pensis, piensan
piense, pienses, piense, pensemos, pensis, piensen
piensa, pensad
E rendhagysgot mutatjk tbbek kzt:
atender, atravesar, calentar, cerrar, cocer, comenzar, confesar, con-
tar, costa r, defender, descollar, divertir(se)l, doler, dormir
1
, empezar,
encender, encontrar, entender, enterrar, extender(se), fo rza r, herirl,
j ugar, II ove r, morder, mori r
1
, mostrar, mover(se), pensar, perder,
preferir
1
, probar, querer, recomendar, recordar, referir(se)l, resolver,
rogar, segar, sentarse, sentir(se)l, sonar, sonar, temblar, tener
2
, torcer,
venir
2
, volar, volver.
ldivertir(se), referir(se), sentir(se) a
jelen idejnek tbbes szm 1. s 2. szemlyben, valamint
az mlt 3. alakjaiban az o u-ra, az e
i-re cserl i k. PI.:
50
dormir:
subj. pres.: duerma, duermas, duerma, durmamos, durmis,
duerman
pret. indef.: dorm, dormiste, durmi, dormimos, dormisteis, dur-
mieron
sentir:
subj. pres.: sienta, sientas, sienta, sintamos, sintis, sientan
pret. indef.: sent, sentiste, sinti, sentimos, sentisteis, sintieron
2tener s venir csak md egyes szm 2., 3. s tbbes
szm 3. szemlyben mutat
tener: tengo, tienes, tiene, tenemos, tenis, tienen
venir: vengo, vienes, viene, venimos, vens, vienen
2. Egyes harmadik ragozs igk e magnhangzjukat i-re
vltjk ("gyengtik").
md jelen alakjaiban,
a jelen valamennyi alakjban,
a felszlt md egyes szm alakjban,
az mlt harmadik alakjaiban,
a folyamatos mlt jnak valamennyi alakjban.
pedir: pido, pides, pide, pedimos, peds, piden
pida, pidas, pida, pidamos, pidis, pidan
pide, pedid
ped, pediste, pidi, pedi mos, pedisteis, pidieron
pidiese, pidieses, pidiese, pidisemos, pidieseis, pidiesen
pidiera, pidieras, pidiera, pidiramos, pidierais, pidieran
E rendhagysgot mutatjk tbbet kzt: corregir, decir
3
, des-
pedir(se), medir, pedir, rer, repetir, seguir, servir, vestir(se).
3decir egyb rendhagysgokat is mutat.
3. Sok ige tve a jelen egyes szm 1. szemlyben egy vagy kt
hanggal E rendhagysgot kveti a jelen idejnek
valamennyi alakj a. PI.:
a) ten er: tengo, tienes, tiene, tenemos, tenis, tienen
tenga, tengas, tenga, tengamos, tengis, tengan
Hasonlkppen a tener sszetett alakjai, mint
valamint ven ir.
51
bJ eonoeer: eonozeo, conoces, conoce, conocemos, conocis,
conocen
eonozea, conozeas, eonozca, eonozcamos, eonozeis,
eonozcan
Hasonlkppen agradecer, amanecer, aparecer, compadecer, cre-
cer, desaparecer, establecer(se), favorecer, fenecer, florecer, intro-
ducir, nacer, ofrecer, parecer, pertenecer, producir, traducir, yacer.
c) eaer: eaigo, caes, cae, caemos, cais, caen
ca iga, caigas, eaiga, caigamos, caigis, eaigan
Hasonlkppen or, traer, atraer. Or md jelen
egyes szm 2., 3. s tbbes szm 3. alakjaiban a s a rag
kz egy y (magyar j hangot) vesz fel.
or: oigo, oyes, oye, omos, os, oyen
4. az -ui r igk tvket egy y (magyar j) hanggal a nem
i-vel ragok
eonstruir: eonstruyo, eonstruyes, eonstruye, construimos,
construs, eonstruyen
eonstruya, construyas, eonstruya, eonstruyamos,
costruyis, eonstruyan
eonstruye, construid
construyendo
Hasonlkppen destruir, constituir, valamint or (kivve oigo,
oiga stb.).
5. Nehezen osztlyozhat - a fejezetben rszletezett-
rendhagysgokat mutatnak a jelen csoportjban a
igk: dar, decir, estar, haber, haeer, ir, saber, ser, ver.
6. Az mltban s a kt folyamatos mlt jban
rendhagy legfontosabb igk:
aj Az mlt harmadik alakjaiban, valamint a
md folyamatos mlt jnak valamennyi szemlyben rendhagyak
az 1. pont megjegyzsben s a msodik pontban emltett
52
harmadik ragozs igk. Rendhagysguk az e i-v, az o
u-v alaktsra korltozdik:
sent, sentiste, sinti, sentimos, sentisteis, sintieron
sintiese, sintieses, sintiese, sintisemos, sintieseis, sintiesen
dorm, dormiste, durmi, dormimos, dormisteis, durmieron
durmiese, durmieses, durmiese, durmisemos, durmieseis
durmiesen
serv, serviste, sirvi, servi mos, servisteis, sirvieron
sirviese, sirvieses, sirviese, sirvisemos, sirvieseis, sirviesen.
bJ Nhny ignek kln tve van az mlt, valamint a
md folyamatos mlt jnak kpzsre. E jrulnak az
mlt egyes szm s harm'adik szemlyben hangslytalan,
msutt hangslyos ragok (-e vagy egy sztag esetben -i, -iste, -
o, -im os, -isteis, -ieron), illetve a folyamatos mlt jnak -iese
vagy -iera stb. ragjai. Ha a rendhagy -j az -ie-
ragok -i- eleme (pl. dijeron, dijese stb.). A leg-
fontosabb ilyen igket a oldal tblzata tartalmazza.
7. A s a feltteles md jelen idejben rendhagyak
a decir, haber, hacer, poder, pon er, querer, saber, sa/ir, tener, va/er,
venir igk. (Pldakppen az egyes szm alakok)

Feltteles
m6d
decir dir dira sa ber sabr sabra
haber habr habra salir saldr saldra
hacer har hara tener tendr tendra
poder podr podra va/er valdr valdra
pon er pondr pondra venir vendr vendra
querer querr querra
53
andar anduve
dar di
decir dije
-ducir -duje
estar estuve
hacer hice
Ir fui
poder pude
poner puse
querer quise
supe
fui
tener tuve
traer traje
ven ir vine
54
and u-
viste
diste
dijiste
-dujiste
anduvo
dio
dijo
-dujo
estuviste estuvo
hiciste hizo
fuiste fue
pudiste pudo
pusiste puso
quisiste quiso
supiste supo
fuiste fue
tuviste tuvo
trajiste trajo
viniste vino
anduvi- anduvis- andu-
mos teis vieron
dimos disteis dieron
dijimos dijisteis dijeron
-dujimos -dujisteis -dujeron
estuvi- estuvis- estu-
mos teis vieron
hicimos hicisteis hicieron
fui mos fuisteis fueron
pudimos pudisteis
leron
pusimos pusisteis pusieron
quisimos quisisteis
sleron
supimos supisteis supieron
fuimos fuisteis fueron
tuvimos tuvisteis tuvieron
trajimos trajisteis trajeron
vinimos vinisteis vinieron
A leggyakoribb rendhagy igk
Felsorolsunkban csak a rendhagy adjuk meg. A szmok a
utalnak:
1. Presente de indicativo
2. Presente de subjuntivo
3. Futuro
4. Pretrito imperfecto de indicativo
5. Pretrito indefinido
6. Pretrito imperfecto de subjuntivo
7. Az imperativo 2. alakjai
8. Participio
9. Gerundio
abrir kinyit
8. abierto
agradecer megkszn \
1. agradezco, agradeces, agradece, agradecemos, agradecis,
agradecen
2. agradezca, agradezcas, agradezca, agradezcamos, agradezcis,
agradezcan
andar megy, jr
5. anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, andu-
vieron
6. anduviese vagy anduviera stb.
aparecer megjelenik (mint agradecer)
apostar fogad vmibe
1. apuesto, apuestas, apuesta, apostamos, apostis, apuestan
2. apueste, apuestes, apueste, apostemos, apostis, apuesten
atraer vonz (mint traer)
atravesar tmegy vmin, keresztez vmit
1. atravieso, atraviesas, atraviesa, atravesamos, atravesis,
atraviesan
2. atraviese, atravieses, atraviese, atravesemos, atravesis,
atraviesen
55
caer esik
1. caigo, caes, eae, caemos, cais, caen
2. caiga, caigas, caiga, caigamos, caigis, caigan
5. ca, caste, cay, camos, casteis, cayeron
6. cayese vagy cayera stb.
8. cado
9. cayendo
calentar me/egt
1. caliento, calientas, calienta, calentamos, calentis, calientan
2. caliente, calientes, caliente, calentemos, calentis, calienten
comenzar kezd
1. comienzo, comienzas, comienza, comenzamos, comenzis,
comienzan
2. comience, comiences, comience, comencemos, comencis,
comiencen
5. comenc, comenzaste, comenz stb.
confesar bevall (mint calentar)
conocer ismer
1. conozco, conoces, conoce, conocemos, conocis, conocen
2. conozca, conozcas, conozca, conozcamos, conozcis, conoz-
can
constituir alkot
1. constituyo, constituyes, constituye, constituimos, constitus,
constituyen
2. constituya, constituyas, constituya, constituyamos, constituyis,
constituyan
5. constitu, constituiste, constituy, constituimos, constituisteis,
constituyeron
6. constituyese vagy constituyera stb.
construir pt (mint constituir)
contar szmol, elmond, elmesl
1. cuento, cuentas, cuenta, contamos, contis, cuentan
2. cuente, cuentes, cuente, contemos, contis, cuenten
56
corregir kijavt
1. corrijo, corriges, corrige, corregimos, corregs, corrigen
2. corrija, corrijas, corrija, corrijamos, corrijis, corrijan
5. correg, corregiste, corrigi, corregimos, corregisteis, corrigieron
6. corrigiese vagy corrigiera stb.
9. corrigiendo
costar kerl valamibe (mint contar)
crecer n (mint agradecer)
creer hisz (mint leer)
cubrir befed, letakar
8. cubierto
darad
1. doy, das, da, damos, dais, dan)
2. d, des, d, demos, deis, den
5. di, diste, dio, dimos, disteis, dieron
6. diese vagy diera stb.
7. da, dad
decir mond
1. digo, dices, dice, deci mos, decs, dicen
2. diga, digas, diga, digamos, digis, digan
3. dir, dirs stb.
5. dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron
6. dijese vagy dijera stb.
8. dicho
9. diciendo
defender megvd
1. defiendo, defiendes, defiende, defendemos, defendis, defien-
den
2. defienda, defiendas, defienda, defendamos, defendis, defien-
dan
57
descollar k i t n i k
1. descuello, descuellas, descuella, descollamos, descollis, des-
cuellan
2. descuelle, descuelles, descuelle, descollemos, descollis, des-
cuellen
descubrir felfedez (mint cubrir)
despedir elbcsztat (mint pedir)
divertirse szrakozik
1. me divierto, te diviertes, se divierte, nos divertimos, os diverts,
se divierten
2. me divierta, te diviertas, se divierta, nos divirtamos, os divirtis,
se diviertan
5. me divert, te divertiste, se divirti, nos divertimos, os divertis-
teis, se divirtieron
6. me divirtiese vagy me divirtiera
7. divirtete, divertos
8. divertido
9. divirtindose
doler fj
1. duelo, dueles, duele, dolemos, dolis, duelen
2. duela, duelas, duela, dolamos, dolis, duelan
dormir alszik
1. duermo, duermes, duerme, dormimos, dorms, duermen
2. duerma, duermas, duerma, durmamos, durmis, duerman
5. dorm, dormiste, durmi, dormimos, dormisteis, durmieron
6. durmiese vagy durmiera stb.
9. durmiendo
empezar kezd (mint comenzar)
encender meggyjt (mint defender)
encontrar tall (mint contar)
58
enterrar eltemet
1. entierro, entierras, entierra, enterramos, enterris, entierran
2. entierre, entierres, entierre, enterremos, enterris, entierren
escribir r
8. escrito
establecerse letelepszik
1. me establezco, te estableces stb.
2. me establezca, te establezcas stb.
estar van
1. estoy, ests, est, estamos, estis, estn
2. est, ests, est, estemos, estis, estn
5. estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron
6. estuviese vagy estuviera stb.
7. est, estad
extender kiterjeszt (mint defender)
favorecer kedvez (mint agradecer) \
florecer virgzik (mint agradecer)
forzar knyszert
1. fuerzo, fuerzas, fuerza, forzamos, forzis, fuerzan
2. fuerce, fuerces, fuerce, forcemos, forcis, fuercen
5. forc, forzaste, forz stb.
haber (segdige)
1. he, has, ha, hemos, habis, han
2. haya, hayas, haya, hayamos, hayis, hayan
3. habr, habrs, habr, habremos, habris, habrn
5. hube, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, hubieron
6. hubiese vagy hubiera
7. he, habed
hacer csinl
1. hago, haces, hace, hacemos, hacis, hacen
2. haga, hagas, haga, hagamos, hagis, hagan
3. har, hars, har, haremos, haris, harn
59
I I
5. hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron
6. hiciese vagy hiciera
7. haz, haced
8. hecho
herir megsebest
1. hiero, hieres, hiere, herimos, hers, hieren
2. hiera, hieras, hiera, hiramos, hiris, hieran
5. her, heriste, hiri, herimos, heristeis, hirieron
6. hiriese vagy hiriera
9. hiriendo
introducir bevezet (mint traducir)
ir megy
1. voy, vas, va, va mos, vais, van
2. vaya, vayas, vaya, vayamos, vayis, vayan
4. iba, ibas, iba, bamos, ibais, iban
5. fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
6. fuese vagy fuera
7. ve, id
8. ido
9. yendo
jugar jtszik
1. juego, juegas, juega, jugamos, jugis, juegan
2. juegue, juegues, juegue, juguemos, juguis, jueguen
5. jugu, jugaste, jug stb.
leer olvas
1. leo, lees, lee, leemos, leis, leen
2. lea, leas, lea, leamos, leis, lean
4. lea, leas, lea, leamos, leais, lean
5. le, leste, ley, lemos, lesteis, leyeron
6. leyese vagy leyera stb.
7. lee, leed
8. ledo
9. leyendo
60
Ilover esik az e s
1. lIueve
2. lIueva
mantener fenntart (mint tener)
morir meghal
1. muero, mueres, muere, morimos, mors, mueren
2. muera, mueras, muera, muramos, muris, mueran
5. mor, moriste, muri, mori mos, moristeis, murieron
6. muriese vagy muriera stb.
8. muerto
9. muriendo
nacer szletik (mint conocer)
ofrecer felajnl (mint agradecer)
or hall
1. oigo, oyes, oye, omos, os, oyen
2. oiga, oigas, oiga, oigamos, oigis, oigan
5. o, oste, oy, omos, osteis, oyeron
6. oyese vagy oyera stb.
7. oye, od
8.odo
9.oyendo
pagar fizet
2. pague, pagues, pague, paguemos, paguis, paguen
5. pagu, pagaste, pag, pagamos, pagasteis, pagaron
parecer ltszik, t n i k (mint agradecer)
pedir kr
1. pido, pides, pide, pedi mos, peds, piden
2. pida, pidas, pida, pidamos, pidis, pidan
5. ped, pediste, pidi, pedimos, pedisteis, pidieron
6. pidiese vagy pidiera stb.
9. pidiendo
61
pensar gondol
1. pienso, piensas, piensa, pensamos, pensis, piensan
2. piense, pienses, piense, pensemos, pensis, piensen
perder elveszt (mint pensar)
poder kpes, tud
1. puedo, puedes, puede, podemos, podis, pueden
2. pueda, puedas, pueda, podamos, podis, puedan
3. podr, pod rs, podr, podremos, podris, podrn
5. pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron
6. pudiese vagy pudiera
9. pudiendo
poner helyez
1. pongo, pones, pone, ponemos, ponis, ponen
2. ponga, pongas, ponga, pongamos, pongis, pongan
3. pondr, pondrs, pondr, pondremos, pondris, pondrn
5. puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron
6. pusiese vagy pusiera
7. pon, poned
8. puesto
preferir jobban szeret (mint sentir)
probar megprbl (mint contar)
querer akar, szeret
1. quiero, quieres, quiere, queremos, queris, quieren
2. quiera, quieras, quiera, queramos, queris, quieran
3. querr, querrs, querr, querremos, querris, querrn
5. quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron
6. quisiese vagy quisiera stb.
recordar emlkszik (mint contar)
referir beszmol (mint sentir)
rer(se) nevet
1. ro, res, re, remos, res, ren
2. ra, ras, ra, riamos, riis, ran
62
5. re, reste, ri , remos, resteis, rieron
6. riese vagy riera stb.
7. re, red
8. redo
9. riendo
repetir ismtel (mint pedir)
rogar kr (mint contar)
saber tud
1. s, sabes, sabe, sabemos, sabis, saben
2. sepa, sepas, sepa, sepis, sepan
3. sabr, sabrs, sabr, sabremos, sabris, sabrn
5. supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron
6. supiese vagy supiera stb.
7. sabe, sabed
salir kimegy, elmegy
1. salgo, sales, sale, salimos, sals, salen
2. sal ga, salgas, salga, salgamos, salgis, salgan
3. saldr, said rs, saldr, saldremos, saldris, saldrn
7. sal, salid
seguir folytat, kvet
1. sigo, sigues, sigue, seguimos, segus, siguen
2. siga, sigas, siga, sigamos, sigis, sigan
5. segu, seguiste, sigui, seguimos, seguisteis, siguieron
6. siguiese vagy siguiera stb.
7. sigue, seguid
9. siguiendo
sentarse lel
1. me siento, te sientas, se sienta, nos sentamos, os sentis,
se sientan
2. me siente, te sientes, se siente, nos sentemos, os sentis,
se sienten
7. sintate, sentaos
63
sentir rez
1. siento, sientes, siente, sentimos, sents, sienten
2. sienta, sientas, sienta, sintamos, sintis, sientan
5. sent, sentiste, sinti, sentimos, sentisteis, sintieron
6. sintiese vagy sintiera
9. sintiendo
ser van
1. soy, eres, es, somos, sois, son
2. sea, seas, se a, seamos, seis, sean
4. era, eras, era, ramos, erais, eran
5. fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
6. fuese vagy fuera stb.
7. s, sed
8. sido
9. siendo
servir szolgl (mint pedir)
sonar szl (mint contar)
sonar lmodik (mint contar)
sonrer mosolyog (mint rer)
tener birtokol, tart
1. tengo, tienes, tiene, tenemos, tenis, tienen
2. tenga, tengas, tenga, tengamos, tengis, tengan
3. tendr, tendrs, tendr, tendremos, tendris, tendrn
5. tu ve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
6. tuviese vagy tuviera stb.
7. ten, tened
torcer fordt, csavar
1. tuerzo, tuerces, tuerce, torcemos, torcis, tuercen
2. tuerza, tuerzas, tuerza, torzamos, torzis, tuerzan
traducir fordt
1. traduzco, traduces stb.
2. traduzca, traduzcas stb.
64
5. traduje, tradujiste, tradujo, tradujimos, tradujisteis, tradujeron
6. tradujese vagy tradujera stb.
traer hoz
1. traigo, traes, trae, traemos, trais, traen
2. traiga, traigas, traiga, traigamos, traigis, traigan
5. traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron
6. trajese vagy trajera stb.
8. trado
9. trayendo
valer r valamit
1. valgo, vales, vale, valemoGalis, valen
2. valga, valgas, valga, valgamos, valgis, valgan
3. valdr, valdrs, valdr, valdremos, valdris, valdrn

1. venzo, vences, vence, vencemos, vencis, vencen
2. venza, venzas, venza, venzamos, venzis, venzan
venir jn
1. vengo, vienes, viene, venimos, vens, vienen
2. venga, vengas, ven ga, vengamos, vengis, ven gan
3. vendr, vendrs, vendr, vendremos, vendris, vendrn
5. vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron
6. viniese vagy viniera stb.
7. ven, venid
9. viniendo
ver lt
1. veo, ves, ve, vemos, veis, ven
2. vea, veas, vea, veamos, veis, vean
4. vea, veas, vea, veamos, veais, vean
5. vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron
6. viese vagy viera stb.
7. ve, ved
8. visto
9. viendo
65
vestirse ltzkdik (mint pedir)
volar repl (mint contar)
volver visszatr
1. vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, volvis, vuelven
2. vuelva, vuelvas, vuelva, volvamos, volvis, vuelvan
8. vuelto
yacer fekszik, nyugszik
1. yazco, yaces stb.
2. yazca, yazcas stb.
7. yace vagy yaz, yaced
Az ige fajti (Las clases de verbos)
A spanyol igknek, a magyarhoz hasonlan, ngy fajtjuk van: cse-
visszahat, s igk. A legtbb ige cse-

A visszahat igk (Los verbos reflexivos)
A magyarban a visszahatst vagy az igbe fejezi ki
(fslk / fslkdm), vagy maga a visszahat nvms (nzel/nzed
magad). A spanyolban erre az ige mell helyezett visszahat nvm-
sok (lsd 90. old.) szolglnak:
peino fslk / me peino fslkdm
lava mos / se lava mosakszik
miras nzel/te miras nzed magad
Ngyfle visszahat igt klnbztethetnk meg, ezek kzl n-
melyik csak alakjban visszahat, jelentsben nem.
a) Az alany egyttal trgya is az ignek. Ez a leggyakoribb tpus.
Se lava cada da. Mindennap mosakszik.
Te peinas ante el espejo. A tkr fslkdsz .
66
b) Az alany egyttal rszeshatrozja az ignek.
Nos compramos tejidos extranjeros. Klfldi szveteket vsrol-
tunk (magunknak).
Te pones la chaqueta. Felveszed azakt.
Me corto las unas. Levgom a krmm.
Ez a tpus klnsen gyakori, ha az ember ruhadarabjairl s test-
rszei van sz. Ilyenkor a magyar birtokos szemlyragnak a spa-
nyol ban a visszahat nvms felel meg.
Te quitas el sombrero. Leveszed akalapod.
Me anudo la corbata. Megktm a
I
e) A klcsnssget is a visszahat nvmsok segtsgve I fejezzk ki.
Se quieren mucho. Nagyon szeretik egymst.
I y yo nos escribimos diariamente. Mindennap runk egymsnak.
lPor qu os molestis? Mirt zavarjtok egymst?
A klcsnssget hangslyozhat juk - klnsen, ha meg kell k-
lnbztetnnk a visszahatstl - az una a otro, mutuamente, recpro-
eamente kifejezsekkel.
Se miran. Nzik magukat. (Vagy: Nzik egymst.)
Se miran una a otro. Nzik egymst.
d) Sok ige csak formjban visszahat, jelentsben nem: irse el-
megy, morirse meghal, desayunarse reggelizik, atreverse me,", me-
rszel stb.
A szerkezet (La construccin factitiva)
A spanyol ban vagy az hacer + infinitivo, vagy - ritkbban - a
mandar + infinitivo szerkezet fejezi ki a
Hizo arrancar los rboles del jardn. Kivgatta a kert fit.
Voya hacer tenir este vestido. Be fogom festetni ezt a ruht.
EI capitn mand preparar las lanchas de salvamento. A kapitny
a
67
Akivel csinltatnak valamit, az a elljrt kap, ha pedig szemlyes
nvms, rszes esetben ll:
Logr hacer tomar la medicina al nino. Sikerlt bevetetnie a gye-
rekkel a gygyszert.
Hizo prometer a sus padres que viajaran al extranjero. Meggr-
tette a szleivel, hogy klfldre fognak utazni.
Nos mandaron repasar toda la lectura. tismteltettk velnk az
egsz olvasmnyt.
A szerkezet (La construccin pasiva)
A magyarhoz hasonlan ritka, csak a harmadik szemlyekben for-
dul az rott nyelvben. A ser segdige ragozott alakjaibl s
a az alan nyal egyeztetett mlt mellknvi
ll.
Nuevos hoteles son construidos en el centro de la ciudad. j szl-
lodkat ptenek (sz szerint: j szl/odk pttetnek) a Belvros-
ban.
EI puente nuevo ha sido inaugurado a principios de este mes. Az
j hidat e h elejn nyitottk meg. (Sz szerint: az j hd megnyit-
tatott. )
A tulajdonkppeni por (ritkbban de) elljrval kap-
csoldik a szerkezethez.
68
Los hoteles son construidos por una empresa. A szl/odkat egy
vl/alat pti. (Sz szerint: egy vl/alat ltal pttetnek.)
EI puente fue inaugurado por el ministro de Obras pblicas. A hi-
dat a kzmunkagyi miniszter nyitotta meg.
EI concertista ha sido muy aplaudido por el pblico. A na-
gyon megtapsolta a kznsg.
La profesora de matemticas fue muy querida de sus alumnos.
A nagyon szerettk a tantvnyai.
bo
A rtelmet a ser segd s a participibl ll szen-
szerkezet helyett gyakrabban fejezzk ki (a beszlt nyelvben is)
a se nvmssal kombinlt alakokkal, br ilyenkor gyelnnk
kell, nehogy az ige visszahat rtelmet nyerjen:
Nuevos hoteles se construyen en el centro de la ciudad. j szl-
lodk plnek aBelvrosban.
Este ano se ha publicado una nueva gramtica espanola. Idn
megjelent egy j spanyol nyelvtan.
Manana se celebrar el cumpleanos de mi amigo. Holnap fogjk
nnepelni a bartom szletsnapjt.
A (EI substantivo)
A neme (EI gnero de los substantivos)
A magyar nyelv nem ismeri a nyelvtani nemet, de pl. a nmet h-
romflt is megklnbztet. A spanyol kt nyelvtani nemhez
tartozhatnak: lehetnek (CNERO MASCULlNO) s
(CNERO FEMENINO). Az embereket s llatokat nagy r-
sznek neme vltozik aszerint, milyen egyed beszlnk a va-
lsgban (el alumno / la alumna, el gato / la gata, el artista / la artista),
a dolgokat, fogalmakat stb. neme lland, nem vl-
tozhat (el banco, la mesa, el pupitre, la clase).
A nem spanyol nemnek megllaptsra
a legbiztosabb md annak megvizsglsa, milyen s
kap, de gyakran az egyes szm is utal a nyelvtani
nemre.
Az -o el libro, el cuaderno, el banco,
el modo, el humo, el domingo. A legfontosabb kivtel: la mano.
Az -a ltalban la mesa, la ven-
tana, la sil/a, la pluma, la peseta. A legfontosabb kivtelek: el da,
el mapa, el tranva; valamint sok -ma grg gyakran a
magyarban is mint pl. el problema, el telegrama,
el sistema, el clima, el diploma, el drama, el tema, el reuma.
69
mg ltalban (br sok kivtellel) az -in, a -d s az
-ez la leecin, la importacin, la ciudad, la hispanidad,
la nuez, la rapidez.
Az egyb biztos szably nincs, ezrt mindig cl-
a a nemet hatrozott megtanulni: el pas,
la crisis, el eseaparate, la nieve, el fusil, la ereel, el examen stb.
Nmely esetben az lettelen trgyakra, dolgokra, fogalmakra vo-
natkoz neme jelentsvel magyarzhat:
a) pl. a folyk, hegyek, tengerek nevei (el ro, el monte,
el mar): el Cuadiana, el Volga, el Amazonas; los Alpes, los Pirineos;
el Mediterrneo, el Atlntico.
b) pl. a k s a szigetek nevei (la letra, la isla): la a,
la ele, la haehe; las Canarias, las Baleares.
Az spanyol nyelvtani neme a legtbb
esetben vltozik aszerint, milyen vonatkoznak. A
nemvltozst gyakran a is jelli, mskor csak a s
mellknevek utalnak r. A alakot vve alapul, a a
mdokon kaphat juk meg.
a) segtsgve I
A alak

-o
-or
-n
-s
70
A alak

-a
-ora
-ona
-esa
Pldk
alumno / alumna
tanul
hijo / hija gyermek
perro / perra kutya
profesor / profesora tanr
len / leona oroszln
burgus / burguesa polgr
b) A a hmnemmel alak jelli, el/la violinista
el / la eantante nekes.
Az llatnevek kzt sok olyat tallunk, melynek nemcsak a
dse, hanem a neme is lland. Ha valamilyen okbl hangslyoz-
nunk kell az egyed nemt, gy az egyetlen lehetsges alakhoz tesszk
a maeho (hm), illetve az hembra szavakat. Ilyen
llatnevek bal/ena blna, la rata patkny, el bho bagoly, el
ruisefor csalogny.
e) A s egyedet kt jelli, toro /
vaea bika / tehn, eabal/o / yegua mn / kanca, yerno / nuera /
meny, varn / mujer frfi /
A eredeti nemket: la fotografa s
la foto a fnykp, la bicicleta s la bici a kerkpr, el cinematgrafo s
el cine a mozi, ellimpiabotas s el lim pia a (fi).
A tbbes szma
(EI plural de los substantivos)
A tbbes szmt az egyes szm alakbl (el singular) kapjuk
meg. A tbbes szm jele, ha az egyes szm alak magnhangzra
-s, ha mssalhangzra, -es.
Az egyes szm

magnhangz
mssalhangz
A tbbes
szm jele
-s
-es
Pldk
maestro, maestros tant/k
muehaeha, muehaehas lny/ok
clase, clases osztly/ok
tribu, tribus trzs/ek
eaf, eafs kvhz/ak
ciudad, ciudades vros/ok
pas, pases orszg/ok
lpiz, lpiees ceruza/k
autobs, autobuses autbusz/ok
71
Az -s-re s nem az utols sztagon hangslyos
tbbes szmban vltozatlanok: ellunes / los lunes la crisis / las
crisis vlsg, la tesis / las tesis tzis, el caetus / los caetus kaktusz,
el anlisis / los anlisis elemzs.
A hangslyos magnhangzra egy rsze nem -s-
szel, hanem -es-szel kpezi a tbbes szmt: el jabal / los jabales
vaddiszn, el esqu / los esques s, el tab / los tabes tabu.
A tbbes szm alakok a spanyol ban gyakrabban fordulnak
mint a magyarban, mert a szmnevek (s ltalban a mennyisg-
utn a spanyol jelli a tbbest: muchos problemas, pocos
alumnos, tres lpices, cinco libros, todas las clases.
A (Los artculos)
A hatrozott (EI artculo determinado)
A meghatrozottsgra val utalson kvl fontos szerepe a
nemnek s szmnak jellse: ezrt kt neme, mindkt nem-
ben egyes s tbbes szma, teht sszesen ngy alakja van; ellpiz /
los lpices, la clase / las clases.
hmnem

A hangslyos a hanggal egyes
szmban la helyett az el alakot hasznljuk: el agua / las aguas, el ama /
las amas, el habla / las hablas, el hambre / las hambres, el guila / las
guilas.
EI az a s a de elljrval sszeolvad.
A+EL DE+El DEL
el libro del alumno a tanul knyve
Doy un cuaderno al alumno. Fzetet adok a tanulnak.
72
A hatrozott alakjai hasznlhatak nllan nlkl)
is, amikor el akarjuk kerlni a megismtlst.
el libro de Pedro y el de Jos Pter knyve s Jzsef
Mis notas son mejores que las tuyas. A jegyeim jobbak, mint a tieid.
A hatrozott hasznlata
A magyartl hasznljuk:
---
aj Cmek s foglalkozsnevek (sefor, sefora, profesor, doctor, abogado,
presidente stb.) ha nem kzvetlenl e cmek fordulunk.
EI senor Hernndez no est aqu. Hernndez r nincs itt.
EI profesor Martnez est dictando su clase de gramtica. Martnez
tanr r nyelvtanrt tart.
EI abogado Prez es mi defensor. Prez gyvd a
el presidente Lincoln Lincoln elnk
lCmo est usted, senor Hernndez? Hogy van, Hernndez r?
bJ A napok nevei EI egy meghatrozott napra utal, los az ismt-
cselekvsek idejt jelli.
Se ha casado el jueves. Cstrtkn volt az
Vendr el viernes. Pnteken jvk.
Tenemos clases de espanol los martes y los jueves. Kedden s
cstrtkn van spanyolrnk.
Los domingos no trabajamos. Vasrnap nem dolgozunk.
ej Az rban megadott valamint a dtumban a
napot szm
a las cinco, a las tres y media, a las dos de la madrugada,
el primero de mayo, el veinte de agosto, el siete de diciembre
d) A tener igvel, az emberi test rszeit, ruhadarabokat
ha ezek ki akarjuk emelni.
Tiene el pelo crespo. Gndr haja van.
Tienen los pantalones nuevos. j nadrgjuk van.
73
e) A hatrozott rsze nhny fldrajzi nvnek.
EI Per, La Habana, La Coruria, EI Cairo
f) Hatrozott ll a birtokot abirtokviszonyban.
los padres de Pedro Pter(nek a) szlei
la biblioteca de tu amigo a bartod(nak a) knyvtra
A magyartl nem hasznlunk hatrozott azok-
kal a amelyek birtokos nvms ll.
Mi profesor de espariol ha pasado un ario en Cuba. A spanyolta-
nrom egy vet tlttt Kubban.
Su idea es muy buena. Nagyon j az tlete.
A hatrozatlan (EI artculo indeterminado)
nemek egyes szm tbbes szm
hmnem un unos
una unas
A hangslyos a-val az un alakot
hasznljuk: un agua, un ama, un habla, un hambre, un guila.
Hasznlata:
A hatrozatlan egyes szm alakjait legtbbszr a magyar-
nak hasznljuk a spanyolban is.
74
Para Navidad reglale una enciclopedia. Karcsonyra egy lexikon t
ajndkozz neki.
AI cruzar la calle, casi me atropell un coche. Ahogy tmentem az
utcn, majdnem elttt egy kocsi.
En el cine de la esquina se echa una pelcula espariola. A sarki
moziban egy spanyol filmet adnak.
A magyar hasznlattl a ltal-
ban kapnak. A ilyenkor kiemeli a tulajdonsgot.
Su padre es mdico. / Su padre es un mdico famoso. Az apja
orvos. / Az apja hres orvos.
La vitamina C es un arma eficaz contra la gripe. A C-vitamin
hatkony fegyver az influenza ellen.
A tbbes szm hatrozatlan nlkl hasznlato-
sak, mint a magyarban.
Para Navidad a m no me regales libros. Karcsonyra nekem ne
ajndkozz knyveket.
En el cine de la esquina se dan buenas pelculas. A sarki moziban
j filmeket adnak.
Megjelenik azonban a hatrozatlan ha a egy tulaj-
donsgt ki akarjuk emelni.
Tienes unos amigos muy simpticos. Nagyon rokonszenves bar-
taid vannak.
Vino con unas ideas sorprendentemente novedosas.
tletekkel hozakodott
A leggyakoribb azonban az, hogy az unos, -as hatrozatlan szm-
nvi
Valdr unas cien pesetas. gy 100 pesetba kerlhet.
Le vi unos das atrs. Nhny napja lttam.
75
A semleges (EI artculo neutro)
Egyetlen alakja 10. Elvont kpez mel-
lknvi mellknvi s hatro-
zszkbl.
Lo buEtho dura poco. Ami j, az hamar elmlik. (A j dolgok hamar
elmlnak.)
Lo curioso del caso es que ... A dolog rdekessge az, hogy ...
Comprende 10 absurdo de tu conducta. rtsd meg, milyen kpte-
len a viselkedsed. (= viselkedsed kpte/ensgt)
Puedes disponer de todo 10 mo. Mindenemmel rendelkezhetsz.
lNo te acuerdas de 10 dicho por tu padre? Nem emlkszel, mit
mondott apd?
Olvidemos 10 de ayer. Felejtsk el a tegnapit.
Figrate 10 lejos que vivimos. Kpzeld el, milyen messze lakunk.
A 10 + mellknv + que szerkezetben (lsd 149. old.) a mellk-
nevet nemben s szmban egyeztet jk azzal a amelyre vo-
natkozik.
76
Se nota 10 preocupada que est tu amiga. Ltszik, hogy mennyire
aggdik a
lHas visto 10 nervioso que se ha puesto Pedro? Lttad, mennyire
ideges lett Pter?
Mara me gusta por 10 hacendosa y lista que es. Mrit dolgossga
s rtelmessge miatt szeretem.
A mellknv (EI adjetivo)
A spanyol mellknv - a magyartl - egye-
zik azzal a amelyre vonatkozik, jelli szmt s gyakran ne-
mt: un librQ rojQ, una meSi! roji!, dos libros dos mesas rojas.
Soknak egyazon alakja szolgl a hm- s a kifejezsre. Ezeket
egyalakaknak nevezzk, szemben a nemet is ktalakakkal.
Ktalak mellknevek
a) A hmnem egyes szmban -o mellknevek az -o
helyett -a-t kapnak.
bueno, buena
alto, alta
simptico, simptica
b) Szintn -a-val kpzik alakjukat az -ete, -ote, -n, -n, -or
(az -or csak ha nem kzpfokak).
regordete, regordeta kvrks peln, pelona kopasz
feote, feota nagyon csnya trabajador, trabajadora dolgoz
holgazn, holgazana henye, lusta seductor, seductora csbt
c) Kln alakjuk van az -n, -s, -z nemzetisget, or-
szghoz, tartomnyhoz, vroshoz val tartozst mellkneveknek.
alemn, alemana nmet
francs, francesa francia
andaluz, andaluza andalz
Egyalak mellknevek
Mindazok, amelyeket nem emltettnk meg az pontban; te-
ht nagy ltalnossgban a nem -o
belga belga, socialis ta szocialista, alegre vidm, importante fontos,
marroqu marokki, fiel joven fiatal, inferior alacsonyabb, superior
magasabb, mejor jobb, peor rosszabb, mayor nagyobb, menor kisebb,
corts udvarias, feliz boldog.
77
I
A mellknv tbbes szma (EI plural de los adjetivos)
A mellknevek tbbes szmt a azonos mdon
kpezzk (lsd 71 . old.); a magnhangzra -s, a mssal-
hangzra s hangslyos --re -es kapnak.
a) bueno
feote
simptiea
belga
alemana
importante
b) alemn
andaluz*
+5
marroqu
joven
peor
feliz *
eorts
Amellknv megrvidlse
(La apcope de los adjetivos)
+E5
a) Bueno, malo, a/guno, ninguno, primero, tereero, postrero elvesztik
szvgi -o hangzjukat, ha kzvetlenl egyes szm
nv llnak.
un buen da, un mal momento, algn earbn, ningn amigo, primer
piso, tereer eurso, el postrer eneuentro
de: una buena noehe, maIa idea, tereera easa stb.
b) Santo ugyanebben a helyzetben utols sztagjt veszti el.
San Fernando, San Esteban, San Fra n cis co stb.
Kivtel: Santo Domingo, Santo Toms, Santo Tom .
e) Crande utols sztagjt, cualquiera (akrmelyik) -a hangjt egyes
szmban hm- s egyarnt elveszti.
gran reYt gran reina, eualquier libro, eualquier ciudad
'Termszetesen a szvgi -z az -es -c-re vltozik a helyesrsban: andaluces, felices.
78
A mellknv fokozsa
Alapfok a mellknvnek a sztrban tallhat alakja, pl. her-
moso, -a, -os, -as szp, szpek; efieaz, efieaees hatkony, hatkonyak.
A kzpfok alakot a ms szcska meg, pl. ms hermoso,
-a, -os, -as szebb, -ek; ms efieaz, ms efieaees hatkonyabb, -ak.
a hatrozott s a ms szcskval egyarnt
elltott mellknv, pl. el ms hermoso, la ms hermosa, 10 ms her-
moso, los ms hermosos, las ms hermosas a legszebb, -ek; el ms efi-
eaz, la ms efieaz, 10 ms efieaz, los ms efieaees, las ms efieaees a
leghatkonyabb, -ak. Mivel a mellknv ltalban a mgtt ll,
a szerkezetben a leggyakrabban a s a ms
szcska kzt tallhat + + ms + mellknv):
los recuerdos ms hermosos de mi juventud iijsgom legszebb
emlkei
la medici na ms eficaz contra la gripe az influenza elleni leghat-
konyabb orvossg
azonban amellknv is + ms +
mellknv +
los ms hermosos recuerdos de mi juventud
la ms eficaz medicina contra la gripe
Mskor a mellknevet s a mgtte ll a de vagy
az entre elljrk kapcsoljk ssze.
el ms hermoso de mis recuerdos juveniles iijkori emlkeim leg-
szebbike
la ms eficaz entre las medicinas contra la gripe az influenza elleni
gygyszerek kzl a leghatkonyabb
A spanyol nyelvtanok az alap-, kzp- s kvl beszl-
nek mg egy n. "abszolt alakrl is, amely megfelel a
magyar nagyon + mellknv szerkezetnek. Ezt az "abszolt
kot" az -simo, -a, -os, -as kpezzk.
largusimo, -a, -os, -as (= muy largo stb.) nagyon hossz, -ak
facilsimo, -a, -os, -as (= muy fcil stb.) nagyon -ek
79
altsimo, -a, -os, -as (= muy alto stb.) nagyon magas, -ak
riqusimo, -a, -os, -as (= muy rico stb.) nagyon gazdag, -ok
Van nhny mellknv, amelynek a ms szcskval kpzett kzp-
foka mellett egy egy szbl ll rendhagy kzpfoka is van. Ugyan-
ezeknek a mellkneveknek az -simo kpzett abszolt
fokuk mellett rendhagy abszolt is van. A legfontosabb
ilyen mellknevek:
Amellknv rendhagy kzpfoka rendhagy abszolt
bueno mejor ptimo
malo peor psimo
grande mayor mximo
pequefio menor mnimo
alto superior supremo
bajo inferior nfimo
mucho ms
poco menos
E rendhagyan fokozott alakok jelentse nhny esetben eltr az
alapfokaktl. A mdosult jelentsek gyakran (br nem mindig) t-
vitt
80
mayor de edad nagykor
hermano menor ccs
calidad superior jobb, kivl
las extremidades inferiores az als vgtagok
los incisivos superiores a
un esfuerzo mximo hatalmas
el peso mximo a legnagyobb terhels
un mnimo de buena voluntad egy kevske jakarat
el Tribunal Supremo a Brsg
A mellknevek sszehasonltsa
A sszehasonlt szerkezetek lehetsgesek (pontokkal
jellve a mellknv helyt).
tan ... como olyan ... , mint
ms ... que .. . -bb, mint
menos ... que kevsb ... , mint
el (la, los, las, 10) ms ... a leg ... -bb
el (la, los, las, 10) menos ... a legkevsb ...
EI espanol no es tan difcil como el alemn. A spanyol nem olyan
nehz, mint a nmet.
EI alemn es ms difcil que el espanol. A nmet nehezebb, mint a
spanyol.
EI espanol es menos difcil que el alemn. A spanyol kevsb
nehz, mint a n/net.
Los alumnos ms aplicados son Jos y Esteban. A legszorgalmasabb
tanulk jzsef s Istvn.
Jos y Esteban son los ms aplicados. jzsef s Istvn a legszorgal-
masabbak.
Los alumnos menos aplicados son Eva y Jorge. A legkevsb szor-
galmas tanulk va s Cyrgy.
Eva y Jorge son los menos aplicados. va s Cyrgy a legkevsb
szorgalmasak.
Lo ms extrano del caso es que no hayan avisado. Az a legfurcsbb
a dologban, hogy nem szltak.
Az inferior s a superior a que (mint) szcskn kvl az a elljr-
val is kapcsoldhat az sszehasonlts msodik tagjhoz.
Este trabajo es superior a nuestras fuerzas. Ez a munka meghalad-
ja az
Su produccin juvenil se considera inferior a la de su vejez. lijkori
nem tartjk olyan jknak, mint az regkoriakat.
81
82
A szmnevek (Los numerales)
A
(Los nmeros cardinales)
1 un, uno, una
2 dos
3 tres
4 cuatro
5 cinco
6 seis
7 siete
8ocho
9 nueve
10 diez
11 once
12 doce
13 trece
14 catorce
15 quince
16 diez y seis
17 diez y siete
18 diez y ocho
19 diez y nueve
20 veinte
21 veinte y una
22 veinte y dos stb.
30 treinta
31 treinta y una stb.
40 cuarenta
50 cincuenta
60 sesenta
70 setenta
800chenta
90 noventa
100 ciento
101 ciento una
110 ciento diez
200 doscientos, -as
300 trescientos, -as
400 cuatrocientos, -as
500 quinientos, -as
600 seiscientos, -as
700 setecientos, -as
800 ochocientos, -as
900 novecientos, -as
1000 mil
1001 mil una
1010 mil diez
1110 mil ciento diez
2000 dos mil
10 OOO diez mil
100 OOO cien mil
1 OOO OOO un milln
Megjegyzsek a nevek hasznlathoz
aj Uno s un egyarnt alakok. Uno csak nllan haszn-
latos.
Kuntos kilo compro? Uno. Hny kilt vegyek? Egyet .
Az un megrvidlt alakot hasznljuk
un kilo egy kil veintin libros huszonegy knyv
un da y medio msfl nap
bJ A 16 s 19, valamint a 21 s 29 kztti sszetett szmneveket
rhat juk kln vagy egybe. gyeljnk a helyesrsra!
diez y seis vagy diecisis
veinte y una vagy veintiuna
vein te y dos vagy veintids
vein te y tres vagy veintitrs
diez y siete vagy diecisiete
diez y oeho vagy diecioeho
diez y nueve vagy diecinueve
veinte y un vagy veintin
vein te y euatro vagy veinticuatro
vein te y seis vagy veintisis
ej Az Y (s) csak a tzesek s az egyesek kz tesszk ki.
diez y seis
vein te y seis
de: ciento seis
doscientos seis
euarenta y seis mil seis
oehenta y seis un mil/n seis
dJ Ciento helyett a cien rvidtett alakot hasznljuk il-
Ietve azokban a szm nevekben, amelyekben a szz szorznak fog-
hat fel.
cien libros
cien ventanas
cien mil (= 1 OOx 1 OOO)
eien mil/ones (= 100 x 1 OOO OOO)
de:
ciento cineuenta (100+ 50)
83
e) A mil (ezer) sznak szmnevekben nincs tbbes szma.
dos mil
diez mil
Hasznlhat juk viszont tbbes szmban mint hatrozatlan szm-
nevet, amikor a de elljrval kapcsoljuk a
miles y miles de jvenes ezer s ezer fiatal
decenas de miles de hngaros magyarok tzezrei
O A milln szmnv de elljrval kapcsoldik a
Hungra tiene 10 millones de habitantes. Magyarorszgnak 10 mil-
li lakosa van.
A sorszmnevek (Los nmeros ordinales)
primero, -a
segundo, -a msodik
tercero, -a harmadik
cuarto, -a negyedik
quinto, -a tdik
sexto, -a hatodik
sptimo, -a hetedik
octavo, -a nyolcadik
noveno, -a (ritkbban nono, -a) kilencedik
dcimo, -a tizedik
Tz felett alig hasznlatosak, nevekkel helyettestjk
el primer piso, el tercer piso, el octavo piso, el piso once,
Carlos Quinto, Fernando Sptimo, Luis Catorce
el veinte congreso a huszadik kongresszus
el cincuenta aniversario de la Guerra Civil a polgrhbor tvene-
dik vfordulja
Primero s tercero a megrvidlnek (a s a
tbbes szm alakok nem!):
84
el primer alumno, de: los primeros alumnos, la primera alumna,
las primeras alumnas
el tercer da, de: la tercera vez
A hatrozatlan szm nevek (Los numerales indefinidos)
Aleggyakoribbak: alguno nhny, ninguno egy sem, bastante elg
sok, demasiado tl sok, mucho sok, poco kevs, todo mind, vario
tbb, cada minden egyes. Ninguno s cada kivtelvel hasznlatosak
egyes s tbbes szmban.
mucho dinero, muchos florines sok pnz, sok forint
poca agua, pocos litros kevs vz, kevs liter
No tengo ninguna objecin. Nincs semmifle ellenvetsem.
Tengo varios amigos espanoles. Tbb spanyol bartom van.
To 10 he dicho ya bastantes veces. Mr elgszer mondtam neked.
Ninguno megrvidl.
Ningn da de la semana trabajo tanto como los lunes. A ht egy
napjn sem dolgozom annyit, mint
Poco kzpfoka menos (kevesebb), mucho kzpfoka ms (tbb)
(lsd mg 80. old.).
Yo hablo mucho, pero t hablas todava ms. n sokat beszlek, de
te mg tbbet beszlsz.
Este ano tengo menos tiempo que en el ano pasado. Idn keve-
sebb az mint tavaly.
Todo jelentse egyes szmban egsz, tbbes szmban minden. Mel-
lette a hatrozott is hasznlatos.
todo el da egsz nap todos los das mindennap
Nha, emelkedett stlusban, todo egyes szmban s
nlkl is lehet minden
Todo ciudadano debe cumplir sus deberes. Minden llampolgr-
nak teljestenie kell ktelessgt.
Cada semmifle sem kaphat, utna a egyes szm-
ban ll.
cada da minden egyes nap cada noche minden egyes jszaka
85
A nvmsok (Los pronombres)
A szemlyes nvmsok (Los pronombres personales)
A I van ragozsuk, br ez csak ngy ll:
alanyeset, trgyeset, rszeshatroz eset s elljrs eset. Ez utbbinak
nll jelentse nincs, csak elljrkkal hasznlhat. A trgy- s rszesha-
troz szemlyes nvmsokat hangslytalan alakoknak is nevezik.
Alanyeset Trgyeset
Rszes-
hatroz eset
Elljrs eset
yo n me engem me nekem ... m
t te te tged
l
usted
az I "
o ot, azt, nt
n
ella
usted
az la "
ot, azt, nt
n
nosotros, -as
nos
mi
vosotros, -as ti os
los
ell os azok
ustedes nk
los
elias azok
ustedes nk
minket
titeket

azokat,
nket

azokat,
nket
te
le
le
nos
os
les
les
neked
neki,
annak,
nnek
neki,
annak,
nnek
neknk
nektek
... ti
... l
... usted
... ella
... usted
... nosotros,
-as
... vosotros,
-as
nekik,
azoknak, ... ellos
nknek . ustedes
nekik,
azoknak, ... elias
nknek .. ustedes
Az alanyesetben ll szemlyes nvmsokat - a magyarhoz hason-
lan - csak akkor tesszk ki, ha kln hangslyozni akarjuk a cse-
szemlyt (pl. szembelltskor).
86
'tn
Yo trabajo, mientras que vosotros no hacis nada. n dolgozom,
mg ti semmit sem csinltok.
T eres el primero. Te vagy az
A szemlyes nvmsok alakjainak hasznlata gyakoribb
a spanyolban, mint a magyarban. Ennek oka az, hogya magyar a
nvmsi trgyat gyakran a trgyas ragozssal fejezi ki: is-
merlek (tged), ismerem nem hiszem el (azt). A spanyolban
ilyenkor mindig ki kell tennnk a nvmsi alakot.
Te conozco. Ismerlek.
Lo conozco. Ismerem.
No 10 creemos. Nem hisszk el .
A 10 alak helyettesthet nvszi lltmny t. Ilyenkor egyarnt vo-
natkozhat hm- s egyes s tbbes szm nvszra.
l Es usted profesor? No 10 soy. Tanr n? Nem (vagyok az).
l Es usted profesora ? No 10 soy. n? Nem (vagyok az).
zSon ustedes profesores? No 10 somos. Tanrok nk? Nem (va-
gyunk azok).
lSon ustedes profesoras? No 10 somos. nk? Nem (va-
gyunk azok).
Frfiakrl beszlve nt jelentssel a le alakot, nket je-
lentssel a les alakot hasznljk (a tblzatunkban megadott 10, los
helyett) a spanyol orszgok egy rszben, pedig Spanyol-
orszgban. Itt teht 10, los jelentse az, azokat, le, les jelentse pedig
(a rszes eseten kvl) nt, nket (frfiakat):
lConoces este libro? Lo conozco. Ismered ezt a knyvet? Ismerem.
lConoces al selor Martnez? Le conozco. Ismered Martnez urat?
Ismerem.
lViste mis cuadernos? No los vi. Lttad a fzeteimet? Nem lttam.
lViste a mis amigos? No les vi. Lttad a bartaimat? Nem lttam
87
Ha egy rszes s egy szemlyes nvms tallkozik, ak-
kor a rszes a
He entreg el libro? Todava no me 10 ha entregado. Odaadta
neked a knyvet? Mg nem adta ide (nekem).
lOS mostr su casa? S, nos la mostr ayer. Megmutatta nektek a
hzt? Igen, tegnap mutatta meg (neknk azt).
le, les (neki, nekik; nnek, nknek) helyett a se alkot hasznljuk
harmadik alakok (10, los, la, las)
LE + LO (los, la, las) --7 SE LO (los, la, las)
LES + LO (los, la, las) --7 SE LO (los, la, las)
lLe prestaste el libro? No se 10 prest. Klcsnadtad neki a kny-
vet? Nem adtam klcsn (neki).
lQuin les comunic la gran novedad? Se la dijo Juan. Ki kzlte
velnk a nagy jsgot? jnos mondta el nekik.
A trgy- s rszeshatroz esetben ll szemlyes nvmsok, vala-
mint a visszahat nvmsok kzvetlenl az ige mell kerlnek, mg-
pedig
a) az ige mg s avval egyberva a felszltsban (tiltsban nem!), a
s hatrozi igenv esetben.
Levntate. llj fel! irse elmenni
Vyanse. Menjenek el! levantndose felllva
levantarse felkelni yndose elmenve
b) az ige el, kln rva, valamennyi egyb esetben.
lPor qu no te levantas? Mirt nem kelsz fel?
Quiero que te levantes. Azt akarom, hogy kelj fel.
88
Durante las vacaciones jams me levantaba antes de las ocho.
A alatt soha sem keltem nyolc
No te levantes tarde. Ne kelj
A vagy a hatrozi igenvhez tartoz hangslytalan nvmsi
alakok a ragozott ige is llhatnak.
Debes levantarte. vagy Te debes levantar. Fel kell keln ed.
Voya irme. vagy Me voy a ir. EI fogok menni.
Estoy explicndotelo. vagy Te 10 estoy explicando. pp azt ma-
gyarzom.
A spanyol ban az udvarias megszlts (az nzs) - a magyarhoz
hasonlan - harmadik szemlyben trtnik. A magyar n, nk ala-
koknak us ted, ustedes (rsban rvidtve Ud., Uds. vagy Vd., Vds.) fe-
lelnek meg. Trgy- s rszeshatroz esetben a har-
madik nvmsi alakokat hasznljuk.
Usted no tiene razn. nnek nincs igaza.
lPuedo darle un consejo? Adhatok (nnek) egy tancsot?
lDnde estaba usted, selor? Llevo dos semanas sin verlo. Hol volt
n, uram? Kt hete nem lttam.
lDnde estaba usted, selora? Llevo dos semanas sin verla. Hol
volt n, asszonyom? Kt hete nem lttam.
A szemlyes nvmsoknak a tblzatunkba foglalt (86. old.) egy-
(hangslytalan) trgy- s rszeshatroz esetn kvl van ellj-
rval (a) kpzett, gynevezett hangslyos trgy- s rszeshatroz
esete is. Kt esetben hasznlatos:
a) nllan, ha egy krdsre csak nvmssal vlaszo-
lunk,
b) az alakokkal egytt, kiemelsre.
A hangslyos (elljrs) nvmsi alakok helye a mondatban nincs
megktve, nem kell kzvetlenl az ige mellett llniuk,
s kvethetik azt.
lA quin (se) 10 dices? A ti. Kinek mondod? Neked.
lA quin (se) 10 entregaste? A ellos. Kinek adtad t? Nekik.
lA quin vieron? A m. Kit lttak meg? Engem.
lA quines quieren ms? A nosotros. Kiket szeretnek leginkbb?
Minket.
89
lA quin (se) 10 dices? A ti te 10 digo. Te 10 digo a ti. Kinek mon-
dod? Neked mondom.
lA quin (se) 10 entregaste? A ellos se 10 entregu. Se 10 entregu
a ellos. Kinek adtad t? Nekik adtam t.
lA quin vieron? A m me vieron. Me vieron a m. Kit lttak?
Engem lttak.
A con elljrval az egyes szm s msodik szemlyes
nvms, valamint a harmadik visszahat nvms elljrs esete
rendhagy. Ezt a rendhagy alakot a con elljrval egy szba rjuk.
con + m -7 CONMICO
con + ti -7 CONTICO
con + s -7 CONSICO
lHabl contigo de sus problemas? Conmigo no habl de nada.
Beszlt veled a problmirl? Velem sem beszlt.
Siempre lIeva consigo un diccionario. Mindig magnl hord egy
sztrt.
A visszahat nvmsok (Los pronombres reflexivos)
(hangslytalan) s elljrs (hangslyos) alakjai vannak.
Az s msodik alakok azonosak a szemlyes nvmsok
trgy- s rszeshatrozs illetve elljrs alakjaival.
Egyszeru alakok
me (magamat, -nak)
te (magadat, -nak)
se (magt, -nak)
nos (magunkat, -nak)
os (magatokat -nak)
se (magukat, -nak)
... m
... ti
... s
alakok
... nosotros, -as
... vosotros, -as
... s
A visszahat nvmsnak az ighez viszonytott lsd a 88.
oldalt.
A visszahat rtelmet hangslyozhat juk a mismo mellknv meg-
s szm alakjval.
Se alaban a s mismos. Sajt magukat dicsrik.
Estudiamos para nosotros mismos. Sajt magunk szmra tanu-
lunk.
Mara no se compra nada para s misma. Mria sajt magnak sem-
mit sem vsrol.
A birtokos nvmsok (Los pronombres posesivos)
A spanyol birtokos nvms a magyar birtokos szemlyragoknak,
illetve az enym, tied, v (n), mienk, tietek, vk (nk) birtokos
nvmsoknak felel meg. Vannak mindig hasznlatos, gy-
nevezett hangslytalan birtokos nvmsok s nllan is hasznlhat,
gynevezett hangslyos birtokos nvmsok.
Hangslytalan birtokos
nvmsok
mi, mis
tu, tus
su, sus
nuestro, -a, -os, -as
vuestro, -a, -os, -as
su, sus
Hangslyos birtokos
nvmsok
mo, -a, -os, -as
tuyo, -a, -os, -as
suyo, -a, -os, -as
nuestro, -a, -os, -as
vuestro, -a, -os, -as
suyo, -a, -os, -as
A su, sus, suyo, -a, -os, -as harmadik alak jelentse sok-
fle lehet (v, vk, n, nk), ezrt helyette gyakran krlrst
hasznlunk.
sus padres
los padres suyos
los padres de l
los padres de ella
los padres de ellos
los padres de elias
los padres de usted
los padres de ustedes
91
A hangslytalan birtokos nvms mindig a ll, bir-
tokos szemlyragokkal fordtjuk magyarra. szmnv,
mutat- s hatrozatlan nvms nem llhat.
mi libro a knyvem
tus plumas a tol/aid
nuestros padres a szleink
A hangslyos birtokos nvmsok a mgtt llnak. Ilyenkor
a mutat vagy hatrozatlan nvm-
sok.
el libro mo az n knyvem
estos amigos tuyos ezek a bartaid
otro amigo suyo egy msik bartja
un profesor nuestro egyik tanrunk
dos comparieros vuestros kt trsatok
Hangslyos (htravetett) birtokos nvmst hasznlunk a
esetekben:
a) Hangslyozni akarjuk a birtokos szemlyt. Ilyenkor a magyarban
nemcsak a birtokos szemlyragok, hanem a szemlyes nvmsok
is ksrik a
lEste cuaderno es del profesor? No, es el cuaderno mo. Ez a fzet
a tanr? Nem, az n fzetem.
Las preocupaciones tuyas son infundadas. A te aggodalmaid alap-
talanok.
b) A birtokos nvms mellett szmnevet, mutat vagy hatrozatlan
nvmst is hasznlunk.
92
mi libro - este libro mo a knyvem - ez a knyvem
nuestra duda - otra duda nuestra ktsgnk - egy msik ktsgnk
tus amigos - los dos amigos tuyos a bartaid - a te kt bartod
c) A birtokos nvms nlkl ll.
lDe quin es esta pluma? Es ma. Ki ez a tol/? Az enym.
lEs tuyo este lpiz? No, es suyo. Tied ez a ceruza? Nem, az v.
La culpa es suya. n a hiba.
d) rzelmileg teltett felkiltsokban.
iHijo mo! Fiam!
iAmigos mos! Bartaim!
iDios mo! Istenem!
A mutat nvmsok
(Los pronombres demostrativos)
Hrom tvolsgot jellhetnek: este olyan utal, amelyek
a vannak kzel, ese olyanokra, amelyek a megszltott
kzelben vannak (az ott), aquel olyanokra, amelyek mind a besz-
mind a megszltottl tvol esnek (az). Nemben s szmban
megegyeznek azzal a amelyre vonatkoznak: este lpiz, esa
idea, aquel/os sefores, aquel/as seforas. A spanyol mutat nvmsok
a hatrozott is magukba foglaljk, kifejezik: este nem egysze-
ez, hanem ez a(z), aquel nem az, hanem az a(z).
Egyes szm Tbbes szm
Magyar jelents
hmnem hmnem
ez a ... , ezek a ... este esta estos estas
az a ... (ott),
ese esa esos esas
azok a ... (ott)
az a, azok a ... aquel aquella aquellos aquellas
93
III
Hasznlhatk nllan, nlkl is, mgpedig kt esetben:
a) megnevezett vonatkoznak, azt nvmsknt he-
lyettestik. Ilyenkor a nemnek s szmnak ala-
kot hasznlunk.
lCul es tu libro? ste. Melyik a te knyved? Ez.
lOe qu cartas hablas? De aqullas. Mifle beszlsz?
Azokrl.
lEs sta la revista de Ud.? S, sa es. Ez az n folyirata? Igen, az.
rsban ez az egyeztetett nll mutat nvms hangsly jelet kap.
b) Egy mg meg nem nevezett hatrozott (pl. krdsben)
vagy egy helyzetre, lltsra (egy egsz mondatra) utalva. Ilyenkor
az gynevezett semleges alakokat hasznljuk, amelyek -o
(esto, eso, aquello).
lQu es esto? Mi ez?
lOice que no vendr? Eso me deja sorprendido. Azt mondja, hogy
nem jn? Ez meglep.
Nos banamos en el mar cada da. Aquello fue maravilloso. Min-
dennap frdtnk a tengerben. (Az) volt.
Jams olvidar esto. Ezt sohasem fogom elfelejteni.
A magyarban gyakran mutat nvmssal jelljk mr a
ban, milyen tpus alrendelt mondat kvetkezik. A spanyol ilyenkor
nem hasznl mutat nvmst.
Azt mondta, hogy egyetrt. Oijo que estaba de acuerdo.
Azrt jtt, hogy hallgasstok meg. Vino para que le escuchaseis.
94
A vonatkoz nvmsok (Los pronombres relativos)
A spanyol ban vonatkoz nvmsokat hasznlunk,
nemcsak aszerint, hogy szemlyre vagy trgyra vonatkoznak-e (aki,
amely), hanem aszerint is, hogyelljrszval llnak-e vagy anlkl.
A alakok hasznlata kzti megklnbztets nem ka-
tegorikus, az albbi megllaptsok nem mindig szablyok, inkbb
csak a leggyakoribb hasznlatokat rgztik.
Elljrsz nlkl hasznlatos vonatkoz nvmsok
QUE. A leggyakoribb vonatkoz nvms. Vonatkozhat szemlyre s
dologra, egyes s tbbes szmban egyarnt. Lehet az alrendelt mon-
dat alanya (aki, ami, amely, akik, amik, amelyek),
Est aqu el senor que Ileg ayer. Itt van az az ,", aki tegnap rke-
zett.
Estn aqu los senores que Ilegaron ayer. Itt vannak azok az urak,
akik tegnap rkeztek.
Estas son palabras que expresan una profunda verdad. Olyan sza-
vak ezek, amelyek egy mlysges igazsgot fejeznek ki.
vagy lehet a mondat trgya (akit, amit, amelyet, akiket, amiket, ame-
lyeket).
EI senor que vimos ayer es espanol. Az az ,", akit tegnap lttunk,
spanyol.
Los senores que vimos ayer son espanoles. Azok az urak, akiket
tegnap lttunk, spanyolok.
Los libros que me regalaste me gustan mucho. Nagyon tetszenek
azok a knyvek, amelyeket nekem ajndkoztl.
QUI EN, QUIENES. Elljr nlkli hasznlata ritka, csak alanyknt s
mr meghatrozott szemlyekre vonatkozva (aki, akik) for-
dul
Ayer en el teatro vi a tu hermana, quien tambin estaba all.
Tegnap a sznhzban lttam a aki szintn ott volt.
95
EL CUAL, LA CUAL, LOS CUALES, LAS CUALES. Mivel utal a helyettestett
szmra s nemre, alkalmas a flrertsek elkerlsre, ha a
kt olyan is van, amelyre a vonatkoz nvms
vonatkozhat. Az ilyen esetek azonban ritkk.
Me he encontrado con la hermana de Pedro, la cual estuvo en
Cuba. Tallkoztam Pter aki Kubban volt (a
Me he encontrado con la herman a de Pedro, el cual estuvo en
Cuba. Tallkoztam a Kubban jrt Pter
Elljrszval hasznlatos vonatkoz nvmsok
QUE, ha trgyakra vonatkozik.
la casa en que vivo az a hz, amelyben lakom
la pluma con que escribes az a toll, amellyel rsz
los libros de que me hablaste azok a knyvek, beszltl
nekem
EL QUE, LA QUE, LOS QUE, LAS QUE, trgyakra, ritkbban szem-
lyekre vonatkozva.
la solucin en la que estoy pensando az a megolds, amelyen gon-
dolkozom
la pluma con la que escribo az a toll, amellyel rok
los libros de los que me hablaste azok a knyvek,
beszltl nekem
el muchacho del que te habl az a fi, beszltem neked
las muchachas con las que nos conocimos ayer azok a lnyok,
akikkel tegnap megismerkedtnk.
QUIEN, QUIENES. Csak szemlyekre vonatkozhat.
el muchacho de quien te habl az a fi, beszltem neked
los colegas extranjeros con quienes mantenemos contacto azok a
klfldi kollgk, akikkel kapcsolatban vagyunk
EL CUAL, LA CUAL, LOS CUALES, LAS CUALES. tbb sztagbl vagy
szbl ll elljrk utn, mint pl. para, sobre, entre, detrs de, den-
tro de, fuera de, debajo de stb.
96
la casa detrs de la cual se halla la Plaza Mayor az a hz, amely
mgtt a tallhat /
los pases entre los cuales no hay relaciones diplomticas azok,az
orszgok, amelyek kzt nincs diplomciai kapcsolat
ltalnos vonatkoz nvmsok
A vonatkoz nvms eddigi pldinkban a egy-egy
nevre utalt: ezt a a vonatkoz nvms ne-
vezhetjk. hogy az egy teljes mondat, ilyenkor a
10 que vagy a 10 cual semleges alakokat hasznljuk.
Ins no estudia, 10 que (10 cual) no le gusta a la profesora. gnes
nem tanul, ami nem tetszik a
Lo que ms me sorpredi fue que ni siquiera hubiera contestado.
Ami legjobban meglepett, az volt, hogy mg csak nem is vlaszolt.
Mskor az meghatrozatlan s ki nem fejezett szem-
lyek jelentik (aki; az, aki). A spanyol ezekben az esetekben vagy a
quien, vagy az el que nvmsokat hasznlja.
Quien mucho abarca, poco aprieta. Aki sokat markol, keveset fog.
EI que Ilegue primero, recibir un premio. Aki rkezik,
dijat kap.
A birtokos vonatkoz nvms (EI pronombre relativo posesivo)
Ha a vonatkoz nvms ltal jellt szemly vagy dolog birtokrl
akarunk beszlni (amelynek a, akinek a, akiknek a, amelyeknek a),
akkor a de elljrval kombinlt vonatkoz nvmsok helyett hasz-
nlhatjuk a cuyo, -a, -os, -as birtokos vonatkoz nvmst. A birtokos
vonatkoz nvms - mint a birtokos nvmsok ltalban - a birtokkal
egyezik nemben s szmban.
EI nino, cuyos padres (los padres de quien) no estaban en casa, se
aburra. A gyermek, akinek a szlei nem voltak otthon, unatkozott.
EI senor, de cuya biblioteca saqu este libro, es profesor de es-
panol. Az az r, akinek a knyvtrbl ezt a knyvet klcsnztem,
spanyoltanr.
97
Vonatkoz hatrozsz k
(Pronombres relativos adverbiales)
DONDE ahol. elljrkkal is llhat (a, de, desde, en,
hacia, hasta, para, por), amikor jelentse az elljrk jelentse szerint
mdosul.
La ciudad donde nac est en Francia. Az a vros, ahol szlettem,
Franciaorszgban van.
Voya donde me mandan. Oda megyek, ahova kldenek.
EI pas de donde vengo es muy rico. Az az orszg, ahonnan jvk,
nagyon gazdag.
CUANDO amikor. ltalban nlkl hasznlatos.
Elljrszkkal is llhat (desde, has ta), amikor jelentse ezek jelen-
tse szerint mdosul.
98
Puedes venir cuando quieras. jhetsz, amikor akarsz.
La catstrofe ocurri cuando el avin estaba aterrizando. A ka-
tasztrfa akkor kvetkezett be, amikor a leszllban volt.
Oesde cuando se conocieron, son inseparables. Amita megismer-
kedtek, elvlaszthatatlanok.
Qudate aqu hasta cuando puedas. Maradj, amg csak tudsz.
COMO ahogy(an).
Como quieras. Ahogy akarod.
Lo hicimos todo tal como habas dicho. Mindent gy csinltunk,
ahogy mondtad.
CUANTO amennyi, amennyit.
Puedes tomar cuanto te haga falta. Vehetsz, amennyire szksged
van.
A nvmsok
(Los pronombres interrogativos)
A spanyol nvmsokat mindig hangsllyal ejtjk, rsban
hangslyukat jelljk.
QUI N, QUINES ki , kicsoda, kik, kicsodk.
lQuin te 10 ha dicho? Ki mondta neked ezt?
lQuines hablan all? Kik beszlnek ott?
lOe quin recibiste esta foto? kaptad ezt a kpet?
lOe quin es este cuaderno? Ki ez a fzet?
lA quin habla Ud.? Kihez beszl?
QU mi, mit, mik, miket.
lQu har? Mit tegyek?
lQu es esto? Mi ez?
lQu es 10 que no entiende Ud.? Mit nem rt?
lPara qu necesitas el dinero? Mire kell neked a pnz?
llva mellknevekre krdez, jelentse micsoda, mifle,
milyen.
lQu problemas tienen Uds.? Milyen nehzsgeik vannak?
lQu opinin tienes de esta pieza? Milyen vlemnnyel vagy
a darabrl?
lQu libro quieres que te traiga? Milyen knyvet hozzak neked?
CMO A ser igvel jelentse milyen, egyb igkkel hogy(an).
lCmo es este cuadro? Milyen ez a kp?
lCmo son las pelculas hngaras? Milyenek a magyar filmek?
lCmo est Ud.? Hogy van?
lCmo trabaja la nueva mquina? Hogy dolgozik az j gp?
lCmo ha salido la excursin? Hogy sikerlt a kirnduls?
99
CUl, CUlES melyik, melyek; melyiket, melyeket. llhat
s nllan.
lCul de estos muchachos es tu hermano? Melyik a fivred ezek
kzl a fik kzl?
lCul es? Melyik az? ' .?
lCules son tus asignaturas prefendas? Melyek a kedvenc targyald.
lCules son? Melyek azok?
CUNTO, -A, -os, -AS mennyi, mennyit, hny, hnyat.
lOe cunto tiempo disponemos? Mennyi rendelkeznk?
lCunto vale este par de zapatos? Mennyibe kerl ez a pr
lCuntos anos tiene usted? Hny ves n?
lCunto tiempo pasaron ustedes en Cuba? Mennyi tltttek
Kubban?
lCuntos alumnos hay en la clase? Hny tanul van az osztlyban?
CUNDO mikor. Elljrszkkal is llhat (des de, hasta), amelyek je-
lentst mdostjk.
lCundo Ilega el tren de Viena? Mikor rkezik a bcsi vonat?
lOesde cundo estudian ustedes el espanol? Mita tanulnak spa-
nyolul? .
lHasta cundo piensan quedarse aqu? Meddig szndkoznak Itt
maradni?
DNDE hol. Elljrszkkal is llhat (a, de, desde, en, hacia, hasta,
para, por), amikor jelentse ezek szerint mdosul.
lOnde naci usted? Hol szletett?
lA dnde vamos ahora? Most hov megynk?
lOe dnde vienes? Honnan jssz?
lOe dnde es usted? Hov val n?
100
A hatrozatlan nvmsok
(Los pronombres indefinidos)
A hatrozatlan szm neveket mr trgyaltuk (lsd a 85. oldalon).
Egyb hatrozatlan nvmsok:
AlGUIEN valaki. Ha a mondat trgya, a prepozcival hasznlatos.
Alguien la haba avisado. Valaki figyelmeztette.
Vi a alguien n el parque. Lttam valakit a parkban.
Habl con alguien por telfono. Beszlt valakivel telefonon.
AlGO valami.
Os propongo algo. javaslok nektek valamit.
Algo le preocupa. Valami aggasztja.
Se habr ofendido por algo. Valami miatt
CUAlQUIERA. Ha nllan ll, jelentse brki, akrki. Ha a mondat
trgya, a elljrval hasznlatos.
Cualquiera puede ayudarme. Brki segthet.
No puedo invitar a cualquiera. Nem hvhatok meg akrkit.
jelentse brmelyik, akrmely(ik}. Ilyenkor megrvi-
dl, cualquier alakban hasznlatos.
Puede Ilegar en cualquier momento. Brmelyik pillanatban megr-
kezhet.
Nos sirve cualquier tranva. Brmelyik villamos j neknk.
NADIE senki. Ha a mondat trgya, a elljrval hasznlatos.
No vino nadie. Senki se jtt.
Anadie vimos. Senkit se lttunk.
No debes decrselo a nadie. Senkinek se mondd el.
NADA semmi, semmit.
No entiendo nada. Semmit sem rtek.
Por nada se interesa. Semmi irnt sem
101
OTRO, -A, -OS, -AS ms, msik. Nem llhat az un, una
hatrozatlan
Hay tambin otras dificultades. Ms nehzsgek is vannak.
iTrigame (usted) otro vaso! Hozzon egy msik poharat!
Te propongo ot ra cosa. Valami mst javaslok.
UNa, -A az ember (ltalnos alany).
Uno no sa be qu decir. Az ember nem tudja, mit mondjon.
A hatrozszk (Los adverbios)
1. Eredeti hatrozszk
Helyhatrozszk: aqu (ac) itt, ah ott, al/ (al/) amott, abajo
lenn, arriba fenn, delante ell, detrs htul, dentro benn, fuera kinn,
cerca kzel, lejos messze stb.
ahora most, entonces akkor, siempre mindig,
hoy ma, ayer tegnap, mafana holnap, antes despus
entretanto kzben, pronto hamar, tarde temprano korn stb.
Mdhatrozsz: as gy.
2. kpzett hatrozsz k
A az egyes szm alakhoz tett -mente
kpezhetnk mdhatrozkat. A mellknv hangslya rs-
ban s ejtsben egyarnt
diligente: diligentemente szorgalmasan
rpida: rpidamente gyorsan
carinosa: carinosamente szeretetteljes en
dara: daramente vilgosan
Ha tbb -mente mdhatroz kveti egymst, akkor ele-
az utolshoz tenni a de a tbbi mellknv is
egyes szm alakba kerl.
102
Habla dara y sabiamente. Vilgosan s blcsen beszl.
Viajamos cmoda y rpidamente. Knyelmesen s gyorsan uta-
zunk.
Estudiamos diligente y rpidamente. Szorgalmasan s gyorsan ta-
nulunk.
Nhny mellknvnek a egyes szm alakja is hasznla-
tos mdhatrozknt: duro kemnyen, claro vilgosan, alto hango-
san, bajo halkan, mucho nagyon, poco kevss.
Aqu hay que trabajar duro. Itt kemnyen kel/ dolgozni.
No hables tan alto. Ne beszlj olyan hangosan!
Me duele mucho la garganta. Nagyon fj a torkom.
Vaya usted derecho. Menjen egyenesen!
Tu amigo es poco atento. A bartod kevss figyelmes.
A bueno kpzett mdhatroz bien (jl), a malo-bl
kpzett mal (rosszul).
A mdhatrozkat a mellknevekhez hasonlan fokozhat juk.
Este ano trabaja ms seriamente que el ano pasado. Idn komo-
lyabban dolgozik, mint tavaly.
Nhny mdhatroz, illetve hatrozszi rtelemben hasznlt
mellknv fokozsa rendhagy.
bien jl : mejor jobban
mal rosszul: peor rosszabbul
mucho nagyon: ms jobban, inkbb
poco kevss: menos kevsb
103
Az elljrszk (Las preposiciones)
A spanyol csak a szm s esetleg a nyelvtani nem
kifejezsre kpes, a mondatbeli szerepre elljrszk utaI-
nak.
Pterrel (stlva) con Pedro
(beszlek) de Pedro
Pter mgtt (lk) detrs de Pedro
A spanyol elljrk jelentse tbbnyire ltalnosabb, mint a ma-
gyar ragok: egy-egy elljr tbb magyar ragnak felelhet meg. Fel-
sorolsunkban a legltalnosabb jelentst adjuk meg.
Egytag elljrszk (preposiciones simples)
A legfontosabbak: a -nak, -nek, -ba, -be; ante (hely); contra
ellen; de -nak, -nek (birtokos -bl, desde -tl, ta;
durante alatt en -ban, -ben; entre kzt; hacia fel; hasta -ig;
para szmra; por ltal, miatt; segn szerint; sin nlkl; sobre felett.
Az a s a de elljrk sszeolvad nak a egyes szm ha-
trozott (el).
los miembros del Cobierno a kormny tagjai
Da el hueso al perro. A csontot add a kutynak!
Tbbtag elljrszk (Preposiciones compuestas)
A legfontosabbak: acerca de -rl, (beszlni, rni); adems de
kvl (tvitt rtelemben); allado de mellett; alrededor de krl; antes
de a tra vs de keresztl; cerca de mellett; debajo de alatt;
delante de (hely); dentro de -ban, -ben, -ba, -be, bell; despus
de utn; detrs de mgtt; encima de fltt; enfrente de szemben;
frente a szemben; fuera de kvl; junto a mellett; lejos de messze.
104
Nha tbb elljr tallkozik egy-egy bonyolultabb hatrozi vi-
szony kifejezsre.
Dejo este pedacito para despus de la cena. Ezt a darabkt meg-
hagyom vacsora utnra.
Se oy una voz desde dentro de la casa. Egy hang hallatszott a hz

EI avin vol por encima del Castillo. A treplt a Vr felett .
Az elljrk hasznlatval a mondattan foglalkozik rszletesebben,
amikor megadja, hogy egy-egy mondatrsz milyen elljrkkal jelen-
het meg a spanyol nyelvben. Itt csak a nehezen osztlyozhat kpes
(vagy lland) hatrozkat foglaljuk ssze.
A magyartl vonzat fontosabb
spanyol igk s mellknevek
a) A magyartl trgyesetet vonzanak (vagyis elljr nlkli
nvszkkal egszlnek ki) az albbi igk:
atravesar la plaza tmegy a tren
considerar injusto igazsgtalannak tart
costar mucho dinero sok pnzbe kerl
cruzar la calle tmegy az utcn
deber ci en florines szz forinttal tartozik
durar dos das kt napig tart
elegir presidente elnkk vlaszt
Ilamar a alguien su amigo bartjnak nevez valakit
(az a a trgyat jelli, nem vonzat)
necesitar ayuda segtsgre van szksge
nombrar embajador nagykvetnek nevez ki
parecer enojado haragosnak
recordar la juventud az iijsgra emlkszik
resultar interesante rdekesnek bizonyul
tocar un instrumento musical hangszeren jtszik
105
b) elljrs nvszkat, ill. igenevet vonzanak:
abusar de algo, de alguien visszal vmivel, vkivel
acaecer algo a alguien trtnik vmi vkivel
acordarse de algo emlkszik vmire
acusar a alguien de algo vdot vkit vmivel
aficionado a algo (ser -) szeret kedvel vmit
anterior a algo (ser -) vminl
aprender a leer megtanul olvasni
aprovecharse de algo felhasznl, kihasznl vmit
apto para algo (ser -) alkalmas vmire
arrepentirse de algo megbn vmit
asistir a algo rszt vesz vmiben, jelen van vmin
asombrarse de algo elmul, csodlkozik vmin
atento a algo (estar -) figyel vmire
atreverse ahacer algo mer vmit csinlni
bastar con algo elg
capaz de algo (ser -) kpes vmire
casarse con alguien felesgl vesz vkit, frjhez megy vkihez,
egybekel vkivel
cesar de hacer algo abbahagy vmit
comenzar ahacer algo elkezd vmit (csinlni)
constar de algo ll
convencer a alguien de algo vkit
convertir algo en algo vmit vmiv vltoztat
convertirse en algo vmiv lesz, vlik
cubrir de algo befed vmivel
cuidar de alguien gondoskodik vigyz vkire
curioso de algo (estar -) kvncsi vmire
dejar de hacer algo abbahagy vmit
difcil de explicar (ser ,) nehezen megmagyarzhat
dirigirse a alguien fordul vkihez
disfrutar de algo lvez vmit
disponer de algo rendelkezik vmivel
disponerse ahacer algo vmit tenni
dispuesto a algo (estar -) ksz, hajland vmire
106
emborracharse de vagy con algo berg, megrszegl
empezar ahacer algo elkezd vmit (csinlni)
enamorarse de alguien beleszeret vkibe
enfadarse con alguien sszeveszik vkivel, megharagszik vkire
enfermo del corazn (estar -) szvbeteg
enojarse con alguien sszeveszik vkivel, megharagszik vkire
ensenar a escribir rni tant
entender en vagy de algo rt vmihez
enterarse de algo tudomst szerez
ganas de hacer algo (tener -) kedve van vmihez
habituarse a algo hozzszokik vmihez
hablar de algo beszl
igual a algo (ser -) azonos vmivel
inferior a algo (ser -) alacsonyabb
rosszabb vminl
interesarse por algo vmi irnt
jugar al ajedrez, al ftbol, a los nai pes sakkozik, futballozik,
krtyzik
lejos de aqu (estar -) messze van innen
luchar por algo kzd, harcol vmirt
lIeno de algo (estar -) tele van vmivel
maravillarse de algo csodlkozik vmin
morir de alguna enfermedad meghal vmilyen betegsgben
mudarse de casa lakst vltoztat, elkltzik
negarse ahacer algo nem hajland csinlni vmit
obligar (a alguien) a escribir rknyszert (vkit) az rsra
ocuparse de (en) algo foglalkozik vmivel
olvidarse de algo elfelejt vmit, megfeledkezik
ocurrir algo a alguien trtnik vkivel vmi
orgulloso de algo (estar -) bszke vmire
parecerse a alguien hasonlt vkire
pedir (algo) a alguien kr (vmit)
pensar en algo gondol vmire
pobre de (en) algo (ser -) szegny vmiben
ponerse ahacer algo nekifog vmit csinlni
preferir el cine al teatro jobban szereti a mozit, mint a sznhzat
107
preguntar (algo) a alguien krdez (vmit)
preocuparse por algo aggdik vmi miatt
probar ahacer algo megprbl csinlni vmit
proveer de algo el/4t vmivel
quedarse con algo marad vminl
quejarse de algo panaszkodik vmire
referirse a algo vonatkozik, utal vmire
rer(se) de algo nevet vmin
responsable de algo (ser -) vmirt
saber a algo vmilyen ze van
salir para Madrid elutazik Madridba
satisfecho de algo (estar -) megelgedett vmivel
servir para algo szolgl, j vmire
sorar en algo lmodik
superior a algo (ser -) valaminl jobb
traducir del esparol al hngaro spanyolrl magyarra fordt
tratar de hacer algo megprbl, igyekszik tenni vmit
tardar en hacer algo sokra tesz vmit
A mdostszk (Los adverbios oracionales)
Bizonyossgot szk (Adverbios de afirmacin):
s igen, desde luego vagy por supuesto persze, tambin is, szintn
Tagad- s tiltszk (Adverbios de negacin):
no nem, tampoco sem, ni siquiera mg csak nem is
Bizonytalansgot szk (Adverbios de duda):
quizs, tal vez, acaso taln
Tambin s tampoco helye a mondatban szabadabb, mint a meg-
magyar szk (is, sem).
Tambin l viene. }
I tambin viene. is jn.
I viene tambin.
108
Tampoco l vie ne. }
tampoco viene. sem jn.
EI no viene tampoco.
A k (Las conjunciones)
Vannak egytag s tbbtag
A legfontosabb egytag y s; ni se; o vagy; pero azon-
ban, de; que hogy; si ha; aunque mbr.
Az y e-v alakul i-vel sz az o u-v o-val
sz
padre y madre
madre e hija
ocho o nueve
siete u ocho
No quiere dormir ni descansar. Nem akar aludni, se pihenni.
lHoy es jueves o viernes? Ma cstrtk vagy pntek van?
Quera venir, pero no pude. jnni akartam, de nem tudtam.
Me sorprende que no 10 sepas. Meglep, hogy nem tudod.
Si vienes, 10 sabrs. Ha eljssz, megtudod.
Salimos, aunque hace fro. Br hideg van, elmegynk.
A legfontosabb tbbtag ni ... ni sem ... sem; o ... o
vagy ... vagy; no ... sino nem ... hanem; para que azrt, hogy; con
tal (de) que azzal a felttellel, hogy stb.
No han venido por aqu ni Juan ni Antonio. Nem jrt erre se jnos,
se Antal.
iQ estudia, o trabaja! Vagy tanulj, vagy dolgozz!
No hables, sino estudia. Ne beszlj, hanem tanulj!
Le escribo para que sepa cmo estamos. Azrt rok, hogy tudja,
hogy vagyunk.
Te presto el libro con tal (de) que me 10 devuelvas. Klcsnadom
a knyvet, feltve, hogy visszaadod.
109
Az indulatszk (Las interjecciones)
A legfontosabb szavak: ah ah, ; ay jaj; bah
ugyan; oh ; pur, uf fuj.
Az felsorols olyan indulatszavakat tartalmaz, amelyek n-
kntelen keletkeztek. De fogalmakat je-
teljes szavak is hasznlhatk indulatszavakknt: caramba
teringettt; cuidado s ojo vigyzat; ojal brcsak; vaya nocsak, mi-
csoda; viva ljen; vivan ljenek; bravo ol brav, nagy-

Az ay indulatsz de elljrval kapcsoldik a nvszkhoz.
iAy de m! Jaj nekem!
iAy de los vencidos! Jaj a
110
MONDATTAN (SINTAXIS)
A mondatrszek (Las partes de la oracin)
A spanyol mondattan - ppgy, mint a magyar - t mondatrszt
klnbztet meg: lltmnyt, alanyt, trgyat, s hatrozt. Az llt-
mny s az alanya mondat rszei, a tbbi (COMPLEMENTO).
Az lltmny (EI predicado)
A spanyol ban az lltmny lehet:
aj Igei lltmny, amely mindig kifejezi az alany szemlyt s sz-
mt, ezrt nmagban is alkothat mondatot.
Duermo. Alszom.
Hablaremos. Beszlni fogunk.
He trabajado. Dolgoztam.
bJ Igei-nvszi lltmny. A spanyol ban nvszi lltmny nincs (il-
Ietve csak egszen kivteles esetekben fordul Az igei-nvszi
lltmny igei rsze legtbbszr a ser vagy az estar ragozott alakja.
E kt igvel alkotott igei-nvszi lltmnyok rendkvl rnyalt ki-
fejezsre alkalmasak.
A ser ltalban a fogalmak termszetben lland, tu-
lajdonsgok s lland tnyek, illetve folyamatos lltsok ki-
fejezsre szolgl (pl. birtokls, eredet, foglalkozs kifejezsre,
anyagmegjellsre, valamint szmos szemlytelen szerkezet alkotsra).
Soy libre. Szabad vagyok.
Es cojo. Snta.
Son viejos. regek.
111
I es mdico. orvos.
Son las cuatro. Ngy ra van.
Este coche es de Juan. Ez a kocsi Jnos.
Soy de Mxico. Mexiki vagyok.
Esta taza es de loza. Ez a cssze van.
No es posible. Nem lehet.
Az estar tbbnyire esetleges, tmeneti llapotot, tulajdonsgot,
trbeli, illetve fldrajzi (tmeneti s lland) helyzetet, valamint befe-
jezett tnyeket fejez ki.
Estoy libre. Szabad vagyok.
Hoy est cojo. Ma sntt.
Estoy enfermo. Beteg vagyok.
Mi hermano est en Buenos Aires. A fivrem Buenos Airesben van.
Mxico est en la Amrica del Norte. Mexik szak-Amerikban
van.
Estamos en casa. Otthon vagyunk.
Az estar-ral alkotott igei-nvszi lltmny jelentse kzvetlenl
vagy kzvetve magban foglalja, illetve felttelezi a valamiv levs,
vls gondolatt, valamely folyamatos vagy a bek-
vltozst (az utbbi esetben elljrval).
EI trabajo est terminado. A munka
La fruta est madura. A gymlcs (meg)rett.
EI soldado ya est muerto. A katona mr halott.
EI cuarto est por barrer. A szoba sprs re vr.
A ser vagy az estar hasznlatt sok esetben az dnti el, hogy az
llts kzvetlen tapasztalatunktl fgg-e. Ha igen, az estar hasznla-
ta az indokolt.
Este chico es alto. Ez a fi magas.
Este chico est alto. ez a fi. (Ltom, hogy magas lett.)
EI agua es trasparente. A vz (lland tulajdonsg.)
EI aqua est trasparente. (Megllaptottam, hogy) a vz
112
Nhny mellknv rtelme megvltozik aszerint, hogy a ser vagy
az estar mellett ll-e.
Este hombre es bueno. Ez az ember j.
Este hombre est bueno. Ez az ember jl van (egszsges).
Este hombre es malo. Ez az ember rossz.
Este hombre est malo. Ez az ember rosszul van.
Este chico es muy vivo. Ez a fi nagyon lnk
Este chico est muy vivo. Ez a fi nagyon eleven.
Este alumno es listo. Ez a tanul rtelmes.
Este alumno est listo. Ez a tanul kszen van, illetve kszen ll
vmire.
c) Sajtos igei szerkezet, amely az lltmny tartalmnak pontosabb
kifejezst segti Ezek a spanyolban gyakori igei szerkezetek
(PERFRASIS VERBALES) egy s egy hozz que vagy
elljrval kapcsold infinitivbl, illetve kzvetlenl kapcsold
gerundibl vagy participibl llnak. A segdige szerept
ige ilye.nko.r eredeti jelentst rszben vagy teljesen elveszti. A leg-
gyakonbb ilyen szerkezetek a
Ira
pasar a
echar a
ponerse a
} + infinitivo: cselekvst jelentenek.
Yo te iba a deci r ... ppen azt akartam neked mondani ...
Ellos ya pasan a ser profesores. mr tanroknak szmtanak
(kezdenek tanroknak szmtani).
Los ladrones se echaron a correr. A tolvajok futsnak eredtek.
A las cinco me he puesto a estudiar. t rakor tanulni kezdtem.
113
estar
ir
venir
seguir
andar
) + gerundlo: a cselekvs folyamatossgt fejezik ki.
Estoy mirando la televisin. Nzem a televzit.
Las muchachas iban cogiendo flores. A lnyok virgot szedtek.
Vengo observando tod os sus actos. Minden tettket figyelem.
Siguieron jugando toda la tarde. Egsz dlutn jtszottak.
Este chico siempre anda murmurando. Ez a fi mindig elgedetlen.
venir (jelen a + infinitivo
Befejezs fel irnyul cselekvst vagy lltst fejez
ki.
Lo que antes me pareca hermoso viene a parecerme feo. Amit
korbban szpnek lttam, most mr csnynak
Este libro viene a costar cincuenta pesetas. Ez a knyv vagy tven
pesetba kerl.
venir (mlt a
lIegar a
} + Inllnlllvo
alcanzar a
acabar de
terminar de
llevar
tener
traer
quedar
dejar
ser
estar
+participio
Jelentsk: befejezettsg.
Este viaje vino a costarme mil pesos. Ez az t ezer pesmba kerlt.
Por fin he Ilegado a comprenderlo. Vgre megrtettem.
Los otros acaban de Ilegar. A tbbiek most rkeztek meg.
114
Llevo andados muchos kilmetros. * Sok kilomtert tettem meg.
Ya tengo estudiadas cuatro lecciones. * Mr ngy leckt megtanul-
tam.
Qued muy sorprendido al verme. Amikor megltott, nagyon meg-

volver a + infinitivo:
Hemos vuelto a entrenarnos. jbl edzeni kezdtnk.
deber de + infinitivo: feltevs
Ya debe de estar muy lejos. Mr biztosan messze jr.
haber de
haber que
tener que
} + Infinlllvo: knyszer, ktelessg
He de estar a las siete en el teatro. Htkor a sznhzban kell
lennem.
Hay que conducir con cuidado por la autopista. Az autsztrdn
vatosan kell vezetni.
Tengo que pagar los derechos de aduana. Ki kell fizetnem a vmot.
A ktelezettsget a tener que fejezi ki, s tbbnyire nem
vllalt, hanem knyszert jell.
*A trgyas rtelemben hasznlt szerkezetek participija a trggyal nemben s
szmban megegyezik.
115
I
...., I
Az alany (EI sujeto)
Az alany lehet hatrozott vagy hatrozatlan, illetve ltalnos.
a) A hatrozott alany tbbnyire vagy nvms, de lehet brmely
ms, rtelemben hasznlt szfaj is.
Carlos canta. Kroly nekel.
I no espera ms. nem vr tbbet.
Los tres hablan bien el espanol. Mind a hrman jl beszlnek spa-
nyolul.
EI cmo y el por qu tambin me interesa. A hogyan s a mirt is
rdekel engem.
b) A hatrozatlan alanyt kifejezheti nvms vagy az ige tbbes szm
harmadik szemlyragja.
Alguien te Ilama. Valaki hv tged.
Unos dicen que s, otros que no. Egyesek azt mondjk, igen, msok
azt hogy nem.
Estn lIamando a la puerta. Kopognak az ajtn.
Te han tomado el pelo. Tged megtrfltak.
c) Az ltalnos alanyt a kifejezsek jellhetik:
se, uno, una
Cuando se es joven y pobre no hay cosas altas. Ha az ember fiatal
s szegny, nincsenek szmra magasztos dolgok.
Va se sabe, hombre, ya se sabe. Tudjuk mr, regem, tudjuk.
Cuando una deja su pas, se pone triste. Szomor az ember, ha
elhagyja a hazjt.
cada uno, cada una, todos, todas, cualquiera
Cada una haga 10 suyo. Mindenki tegye a magt.
Todos estaban contentos. Mindenki elgedett volt.
Cualquiera podra decirIo. Brki megmondhatn.
116
la gente, todo el mundo
lQu dira la gente? Mit mondannak az emberek?
Lo sabe todo el mundo. Mindenki tudja.
nadie, ninguno, ninguna
Nadie Ilega a ser un canalla porque s. Ok nlkl sem lesz
gazember.
Ninguno sabe cundo vienen. Senki sem tudja, mikor jnnek.
Az egyes szm msodik, illetve a tbbes szm s msodik sze-
szemlyrag is utalhat ltalnos alanyra.
Ahora, por 10 menos, te res, pero despus ... Most ugyan nevet az
ember, de ...
Siempre deseamos 10 que no tenemos. Az ember mindig azt kvn-
ja, ami nincs.
No os hagis ilusiones. Ne ltassuk magunkat.
A trgy (EI complemento directo)
Tbbnyire vagy nvms, de lehet ms, rtelemben
hasznlt sz is. Ha a trgy meghatrozott szemlyre, vagy
megszemlyestett dologra vonatkozik, a elljr meg. Minden
ms esetben elljr nlkl ll.
He visto a Carlos. Lttam Krolyt.
Respeto a mis padres. Tisztelem a szleimet.
Los actores entretienen al pblico. A sznszek szrakoztat jk a k-
znsget.
Te lIaman a ti. Tged hvnak.
lA quin Ilamas? Kit hvsz?
He visto a los dos. Lttam
Kivtelt kpeznek termszetesen a trgyesetet hangslyta-
lan szemlynvmsok s a que vonatkoz nvms:
Os espero. Vrlak benneteket.
117
La muchacha que encontr en la calle ... A lny, akivel az utcn
tallkoztam ...
llatot trgy akkor ll a elljr, ha az llatot tulajdon-
nevn nevezzk meg; ha az llat hzillat, illetve valamilyen rzelmi
szl a ha brmilyen llatot kzvetve vagy kzvetlenl
szemlyhez hasonltunk.
Acarici aPIatero. Megsimogattam Platert. (Egy szamr neve J. R.
Jimnez Platero y yo
Si viniera mi primo, dgale que he sacado al perro. Ha jnne az
unokafivrem, mondja meg neki, hogy stlni vittem a kutyt.
EI pblico aplaudi al toro. A kznsg megtapsolta a bikt.
Fldrajzi nevek az a elljr hasznlata ingadoz, de soha-
sem hasznljuk, ha a fldrajzi nvnek van.
Ver a Toledo es leer a un mismo tiempo la historia de Espana.
Toledt ltni annyi, mint Spanyolorszg trtnett olvasni.
Abandonaban Madrid por la Moncloa. Madridot a Mone/oa fel
hagytk el.
Los espanoles conquistaron el Per. A spanyolok meghdtottk Perut.
Gyakran dolgokat trgyak is a elljrval llnak olyan igk
utn, amelyek rendszerint szemlyekre vonatkoznak.
La maia hierba ahoga al trigo. A gaz elnyomja a bzt.
Los chicos despiden con la mano al tren que se aleja. A fik inte-
getnek a tvolod vonatnak.
Bizonyos trgyas igk jelentse vltozik aszerint, hogy a trgya
elljrval vagy anlkl kapcsoldik hozzjuk.
querer a
perder a
robar a
szeretni
vesztt okozni vkinek
meglopni, kifosztani vkit
querer
perder
robar
akarni
elveszteni vmit
lopni vmit
EI director quiere a sus hijos. Az igazgat szereti a gyermekeit.
EI director quiere ms colaboradores. Az igazgat tbb munkatr-
sat akar (alkalmazni).
118
Az. a elljr elmarad:
Ha az ighez a trgyon kvl valamilyen ms, szintn a elljrt
is kapcsoldik. A trgy elljrt ilyen esetben ak-
kor is elhagyjuk, ha meghatrozott szemlyre vonatkozik.
Llevo el nino a su pap. A kisfit az apjhoz viszem.
Present su hermano a sus amigos. Fivrt bemutatta a bartainak.
A foglalkozst, tisztsget, mltsgot trgy ell elmarad az
a elljr a igk utn: designar, escoger, nombrar, elegir,
juntar, Ilamar.
Nombraron el presidente de la comisin. Kineveztk a bizottsg elnkt.
A trgy megklnbztetse az alanytl
Az lltmnyt trgy pusztn azrt ll a elljr ak-
kor is, ha nem meghatrozott szemlyt jelent, hogy az lltmny t k-
alany tl meg lehessen klnbztetni. Ez klnsen a preceder,
seguir, acompanar, igualar, superar igk mellett fontos.
A la guerra sigue la paz. A hbort bke kveti.
AI caldo sigue un cocido. A leves utn hs kvetkezik krtssel.
A (Los complementos del substantivo)
Hromfajta klnbztetnk meg: mennyisg- s
Szfaji szempontbl a lehet brmely nvsz.
Mondattani szerepe vltozatos, minden, nvszval kifejezett mondat-
rszhez kapcsoldhat.

A leggyakrabban mellknv. ltalban a jelzett sz
mgtt ll.
un gato negro egy fekete macska
un pati o cuadrado egy ngyzet alak udvar
un plato sabroso egy zes fogs
una muchacha peruana egy perui lny
119
A azonban tbbnyire a jelzett szt, ha a jel-
zett fogalom lnyeghez tartoz fejez ki, illetve valamilyen
rtelmi vagy rzelmi nyomatkot rzkeltet. Ilyen szerkezettel
legtbbszr szpirodalmi szvegekben tallkozunk.
la blanea nieve a fehr h
soberbios pltanos platnok
la divina primavera az isteni tavasz
Gyakran lnyeges jelentsbeli klnbsg mutatkozik a jelzett sz
illetve mgtt ll esetben.
un gran amigo nagy bart (nem termetre nagy)
una manzana grande egy nagy alma
un pobre hombre szegnyember (sznakozs)
un hombre pobre szegnyember (nincs pnze)
en ciertos momentos bizonyos pillanatokban
una noticia cierta biztos (megbzhat) hr
diferentes personas szemlyek (tbb szemly)
formas diferentes (egymstl formk
un nuevo libro egy msik knyv
un libro nuevo egy j knyv
A kzhasznlat mellknvi egy rsznek jelentst a sz-
rend alig befolysolja, br a htul ll egy rnyalattal mindig
konkrtabb, Ilyen bueno, ma-
lo, bonito, /indo, hermoso, pequeno, viejo.
A hivatalos s a szakmai nyelv lland szerkezeteiben a min-
dig a jelzett sz mgtt ll.
Estados Unidos Egyeslt llamok
va area lgit
energa atmica atomenergia
movimiento acelerado gyorsul mozgs
120
Gyakori a folyamatos s a befejezett mel-
lknvi igenv.
agua estancada ll vz
una pieza rota elromlott (vagy trtt) alkatrsz
agua corriente folyvz
un problema latente lappang problma
A spanyol ban gyakran tlti be szerept nv-
ms vagy hatrozsz is, amely ltalban elljrval kapcsoldik a
jelzett szhoz. Az ilyen szerkezetek a magyarban sokszor ssze-
tett szavaknak felelnek meg.
da de fiesta nnepnap
cuarto de hotel szllodai szoba
pafuelo a cuadros kocks
jersey a rayas cskos pulver
amor a la patria hazaszeretet
vaso para vino borospohr
abrigo con cuello de terciopelo brsonygallros kabt
un hombre de aqu egy itteni ember
Ritkbban elljr nlkl is tlthet be szerepet a
nv.
mquina herramienta szerszmgp
coche cama hlkocsi
buque cisterna tartlyhaj
a sorszmnv is, illetve a sorszmnvknt hasznlt
nv: tercer libro, pgina veinte.
A mutat nvms mint termszetesen szintn elljr nlkl
kapcsoldik a aquella mujer, ese hombre.
Ahtravetett mutat nvmsi nha
EI homre ese no merece respeto. Az az ember (egy ilyen ember)
nem rdemel tiszteletet.
121

lehet:

trtszm nv
hatrozatlan szmnv
nvms
+ de
dos aviones
una cuarta parte
hay muchos problemas sok problma van
tanta gente annyi ember
todos los libros valamennyi knyv
tiene cantidad de dinero rengeteg pnze
van
un sinnmero de coches szmtalan kocsi
(aut)
A birtokos
A birtokos a spanyol ban de elljrs illetve nvms
fejezheti ki. A birtok mindig a birtokost.
los recuerdos de infancia a gyermekkori emlkek
el cuarto de usted az n szobja
Az (La aposicin)
Az mindig az rtelmezett sz mgtt ll, mint a ma-
gyarban. Ha megszort, (ESPEClFICATIVA), nlkl;
ha pedig magyarz (EXPLlCATIVA), elvlasztva csat-
lakozik az rtelmezett szhoz.
ro divino Danubio az isteni Duna foly
Danubio, ro divino Duna, isteni foly
Az csoportba tartoznak a kznvvel s tulajdonnvvel kife-
jezett fogalmak.
los montes Pirineos a Pireneusok
mi primo Alberto Albert unokacsm
el senor Andrs Gmez Andrs Gmez r
122
...
Ez a szerkesztsmd egyre inkbb kerl a hagyomnyos
de elljrs szerkesztssel szemben', amely azonban mg mindig
elgg ltalnos, klnsen az utck s terek elnevezsben.
la calle de Alcal Alcal utca
la ciudad de Mxico Mexikvros
el mes de octubre oktber hnapja
de:
el ano 1 970 az 1970-es v
Teatro Lope de Vega Lope de Vega Sznhz
ctedra Manuel de Falla Manuel de Falla Tanszk
A nemben s szmban klnbzhet az rtelme-
zett sztl.
Perdieron a su madre, nico apoyo que les quedaba. Elvesztettk
anyjukat, egyetlen tmaszukat.
Su nica consolacin, las lecturas ... Egyetlen vigasza, az olvasm-
nyok ...
A nvmshoz csatlakoz mindig hasznlunk
nosotros los hngaros mi magya ro k
Egyeztets a szerkezetben
A magya rt I a s a nvi kivtelvel a spa-
nyol mindig megegyeznek a jelzett szval nemben s szmban.
camino recorrido megtett t e una muchacha bonita egy csinos
lny e tantos cuidados annyi gond e tercera leccin harmadik lec-
ke e una media manzana egy fl alma e tres coches hrom kocsi e
seis buques cisterna hat tankhaj
Tbbes szm sz mellett tbb egyes szm mellknvi ll-
hat, ha ezek a jelzett sz ltal kifejezett fogalom egy-egy.'egysgre,
egyedre vonatkoznak.
las lenguas latina y castellana a latin s a spanyol nyelv
123
A hatrozk (Los complementos circunstanciales)
A hatrozk szerept a spanyolban hatrozsz, ellj-
rs szerkezet vagy -mente elltott mellknv tltheti be.
A helyhatroz
a) Hol? lDnde?; lEn dnde? krdsre helyhatrozk. ltal-
ban helyhatrozszk, illetve en, ritkbban a vagy ms elljrval
alkotott szerkezetek fejezik ki.
estoy aqu itt vagyok
all se ve mucha gente ott sok embert ltni
en Mxico Mexikban
en el Per Peruban
en casa otthon
en la oficina a hivatalban
a la sombra del rbol a fa rnykban
al otro lad o del puente a hd msik oldaln
a la entrada de la calle az utca torkolatnl
dentro de una caja egy ldban
sobre el libro a knyvn
volaron por encima de la torre trepltek a torony fltt
Olyan esetekben, mikor valamely szerkezetben a, illetve en ellj-
r is llhat, az en-nel alkotott kifejezs egy rnyalattal konkrtabb je-
s a megadott hely belsejre utal, mg az a elljrsz inkbb
a felleten vagy a kzelben val elhelyezkedst fejezi ki.
Estaba a la puerta. Az ajtnl l/t.
Apareci en la puerta. Megjelent az ajtban.
Ha a helyhatroz szerept testrszt tlti be, az a ell-
jrt kell hasznlni.
Tena al pecho una cruz. A mel/n egy kereszt volt.
Esperaba con el fusil al brazo. Karjn puskval vrakozott.
124
Unas mujeres salieron de la casa con cntaras a la cintura.
A hzbl jttek ki, korskkal.
Las mujeres lIevaban panuelos a la cabeza. A fejn volt.
Iba con la chaqueta al hombro. Kabtjt vl/ra vetve ment.
Az a elljrs szerkezet fejezi ki a meghatrozott trbeli
eltoldst, tvolsgot is.
a los pocos metros de la parada a megl/tl nhny mterre
a dos kilmetros de la ciudad a vrostl kt kilomterre
A por ltalban tgabb, bizonytalanabb helymegjellst, bizonyos
terleten val mozgst vagy szrdst fejez ki.
Anda mucha gente por la calle. Sokan jrnak az utcn.
Lo encontr por all. Arrafel tallkoztam vele.
por ac del ro a folyn innen
por el norte szakon
b) Honnan? lOe dnde? krdsre ltalban de, ritkbban desde
vagy a partir de elljrkkal alkotott hatrozk felelnek.
Vengo de Barcelona. Barcelonbl jvk.
Le escrib desde Andaluca. Andalzibl rtam neki.
Desde aqu se distingue perfectemente el camino. Innen tklete-
sen lehet ltni az utat.
A partir de la frontera cambia el paisaje. A hatrtl kezdve megvl-
tozik a tj.
c) Hov? lA dnde? krdsre leggyakrabban a, hacia, para, por ell-
jrs szerkezetek felelnek.
Voy a Pars. Prizsba megyek.
Se dirige hacia la montana. A hegyek fel igyekszik.
Pas por la librera. A knyvesboltba ment.
Se volvi para casa. Hazament.
Salgo para la fbrica. Elmegyek agyrba.
125
Az irnyt szmos lland szerkezet is kifejezi.
Se alejaba camino de Cienfuegos. Cienfuegos fel ment (tvolodott).
Viajamos de Pars a Santiago va Caracas. Caracason t megynk
Prizsbl Santiagba.
calle / ro arriba az utcn / a foly mentn flfel
calle / ro abajo az utcn / a foly mentn lefel
mar / tierra adentro a nylt tenger / a szrazfld belseje fel
Mozgst igk mellett az ac s az al/ is irnyt jell.
Ven ac. Gyere ide!
All voy. Megyek (oda) .
d) Meddig? iHasta dnde? krdsre az hasta + helyhatrozsz
vagy nvszszerkezet felel.
hasta aqu idig
hasta Granada Granadig
hasta el ayuntamiento a vroshzig
Az
a) Mikor? iCundo? krdsre felelnek:
vagy elljr nlkli, nvszk.
hoy; ayer; el ano pasado; la semana prxima; esta noche; el otro
da; un da
de, en, para, a, por s hada elljrkkal alkotott szerkezetek.
de da nappal e de noche jjel e a fines de vgn e a principios
de elejn e a mediados de kzepn e al final de vgn e al comien-
zo de kezdetn e a veces nha e estamos a 24 de diciembre decem-
ber 24-e van e por enero janurban e por la manana reggel e alrede-
dor de 1500 1500krW
al + igenv
AI anochecer ya estbamos en casa. Sttedskor mr otthon voltunk.
Salimos al amanecer. Hajnalban mentnk el.
126
Az elbeszlsnl korbbi meghatrozsra az hacer +
szm nv + szemlytelen szerkezet szolgl.
hace un ana egy ve
hace dos semanas kt hete
hace cuatro horas ngy rja
A magyar 'mlva' nvuts nvszkkal kifejezett
a elljrs szerkezetek felelnek meg.
a 105 cuatro das ngy nap mlva
a 105 dos anos kt v mlva
ramegjellsre az a elljrt s a
elltott hatrozott szmnevet hasznljuk.
a la luna de: a medioda / al medioda dlben
a las dos a medianoche / a la medianoche jflkor
Meghatrozott dentro de (bell), illetve en (alatt) ell-
jrval fejeznk ki.
dentro de una hara egy rn bell
dentro de unos meses nhny hnapon bell
en dos minutos kt perc alatt
gyakorisg, teljestmny kifejezse esetn az egysgnyi
szt a por, illetve az a elljr meg.
cien kilmetros por hora rnknt szz kilomter
dos veces al da / a la semana / al mes stb. ktszer naponta / he-
tente / havonta
Gyakorisgot fejeznek ki a -mente alkotott
s bizonyos tbbes sz-
m vagy a cada szval egyes szm alakjai is.
diariamente naponta; anualmente vente
cada domingo minden vasrnap; 105 domingos vasrnaponknt
127
Mikor? krdsre mg szmos lland szerkezet is felel.
Aleggyakoribbak:
en mi vida soha letemben
en seguida azonnal
de pronto hirtelen
de repente hirtelen
de vez en cuando
en aquel entonces akkoriban
en el acto nyomban
en breve rvidesen
a menudo gyakran
en un santiamn egy szempillants alatt
b) Mita? iDesde eu n do? krdsre desde, a partir de, de ... en
adelante elljrkkal alkotott szerkezetek felelnek.
desde entonces azta
desde hace veinte anos hsz v ta
a partir de hoy mtl kezdve
de hoy en adelante mtl kezdve (a
e) Meddig? iHasta eundo? krdsre hasta, illetve para elljrs
szerkezet vlaszol.
hasta el domingo vasrnapig
hasta el ano 2000 2000-ig
Podemos dejarlo para manana. Holnapra hagyhatjuk.
Aplazaron el encuentro para dos das despus. Kt nappal
re halasztottk a tallkozt.
d) Mennyi iPor eunto tiempo? krdsre a por vagy a para
elljrval alkotott fejezi ki az
Lo invitamos para dos semanas. Kt htre hvtuk meg.
Guard silencio por unos momentos. Nhny pillanatig hallgatott.
128
e) A magyar -tl -ig de ... a; desde ... a; desde ... hasta.
de sbado a lunes szombattl
desde las diez de la noche hasta las ocho de la manana este
reggel nyolcig
desde el amanecer a la noche hajnaltl estig
A mdhatroz
Krdsei: iCmo?, iDe qu manera?, iEn qu manera?, iDe
qu modo?, lEn qu modo?
A valdi hatrozszkon kvl leggyakoribb a -mente-vel kpzett
mdhatroz.
Habla bien en castellano. jl beszl spanyolul.
Aprende fcilmente. Knnyen tanul.
Ha kt vagy tbb -mente-vel kpzett hatroz kveti egymst, csak
az utols meg a -mente az ll(k) me 1-
lknvi alakban szerepel(nek).
Subieron lenta y trabajosamente. Lassan s nehezen haladtak felfel.
A mdhatrozk msik nagy csoportjt a gerundik alkotjk.
Se pasearon conversando. Beszlgetve stltak.
Az elljrszval kifejezett mdhatrozk kre igen szles.
Trabaja con mucho cuidado. Nagy gonddal dolgozik.
Aprende con facilidad. Knnyen tanul.
Vive sin problemas. Gondtalanul l.
Lo Ileva de la mano. Kzenfogva vezeti.
andar a pie / a caballo gyalog / lovon megy
viajar en tren / en barco vonaton / hajn utazik
129
A spanyol ban sok az elljrszs lland mdhatrozi szerkezet.
Aleggyakoribbak:
a las claras vilgosan
a escondidas titokban
en secreto titokban
a sabiendas tudva tudvn
a ciegas vakon, vaktban
aduras penas nehezen
a sus anchas knye-kedve szerint
de espaldas httal
de bruces hason fekve
por supuesto termszetesen
desde luego termszetesen
Szmos mellknv alakja elljr nlkl is lehet md-
hatroz.
hablar recio vagy alto hangosan beszlni
anda despacio lassan jr
10 pag muy caro drg n fizette meg
Az llapothatroz
Az llapothatrozt az alan nyal nemben s szmban mel-
lknv vagy az en un estado de, illetve az en / entre condiciones
szerkezet segtsgve I lehet kifejezni.
Los empleados iban presurosos. Az alkalmazottak mentek.
Viven en un estado de inquietud constante. lland nyugtalansg-
ban lnek.
Trabajan en condiciones muy difciles. Nagyon nehz krlmnyek
kztt dolgoznak.
130
Az okhatroz
Krdse: iPor qu?
Tbbnyire por, ritkbban de elljrval alkotott szerkezet fejezi ki.
No puedo trabajar por el calor. A meleg miatt nem tudok dolgozni.
Muri de hambre. hen halt.
Grita de dolor. Ordt fjdalmban.
Gyakori a por elljrhoz nlkl kapcsold ll
szerkezet, amely a magyarban okhatrozi alrendelt mellkmondat-
nak felel meg.
Me reprendan por holgazn. Megszidtak, mert mihaszna vagyok.
Debe saber mucho por viejo y por alcalde. Sokat kell tudnia, mivel
reg s br.
Az a causa de (ritkbban por causa de) lland szerkezet is okha-
trozt jell.
No puedo verlo a causa de la oscuridad. Nem lthatom a sttsg
miatt.
A cl hatroz
Krdsei: iPara qu?, iPor qu?
Por vagy para elljrval elltott vagy igenv felel rjuk.
Vino por el libro. A knyvrt jtt.
Andaba para estirar las piernas. Jrklt, hogy laztsa a lbait.
Le dio mil pesos para el viaje. Ezer pest adott neki az utazsra.
Me visit para pedirme un favor. Eljtt hozzm, hogy egy szvess-
get krjen.
A por s para + igenv szerkezet, amely a ma-
gyarban tbbnyire alrendelt cl hatrozi mellkmondatnak felel
meg. (L. 157. old.)
Valamilyen hivatsra, plyra val kszlst, tanulst para + nv-
nlkli kifejezni.
Estudia para ingeniero. Mrnknek kszl.
131
Az. eszkzhatroz
Krdsei: iCon qu?, Kon quin?
ltalban con, ritkbban de, illetve szemlyekre vonatkoztatva
por elljrval alkotott szerkezetek fejezik ki.
Escribo con lp iz. Ceruzval rok.
Lo hizo de sus propias manos. A sajt kezvel csinlta.
Lo mataron apalos. Karval vertk agyon.
Lo advert por un amigo. Egy bartom rvn figyelmeztettem.
Estoy invitado por mis amigos. Meghvtak a bartaim.
A trshatroz
Krdsei: iCon quin?, Kon qu?
Tbbnyire con, nha pedig junto con segtsgve I fejezzk ki.
Mariana har una excursin con mis amigos. Holnap kirndulok a
bartaimmal.
Ellos trabajaron junto con los otros. a tbbiekkel egytt dolgoz-
tak.
Iba a la escuela con la cartera en la mano. Kezben az aktatsk-
val ment az iskolba.
Az. eredmnyhatroz
Krdsei: lQu?, lA qu?, lPara qu?
A valamiv vlst, levst igk (hacer, hacerse, volverse, po-
nerse, elegir, nombrar stb.) mellett ltalban elljr nlkli nvsz
ll.
Lo eligieron presidente. Megvlasztottk elnknek.
Nos volveremos locos, si esto sigue as. Ha ez gy megy tovbb,
megbolondulunk.
Se hicieron buenos amigos. J bartok lettek.
Aquella msica me pona muy triste. Az a zene engem nagyon
szomorv tett.
132
Ha az eredmnyhatroz lnyeges, illetve tarts vltozst fejez ki,
bizonyos igk elljrs szkapcsolatokkal vagy ms igk
igenevvel lland szerkezetet alkotnak.
Me he convertido en 10 que soy. Azz lettem, ami vagyok.
Se meti a torero. Felcsapott (elment) torredornak.
La niria pasa a mujer. Asszony lesz a lenybl.
Lleg a ser un experto. lett
A szm hatroz
Krdse: Kuntas veces?
A -szor, -szr ragos magyar szmhatrozt a spanyol ban szm nv
+ vez / veces szerkezettel lehet kifejezni.
una vez; dos veces; muchas veces
A mrtkhatroz
Krdsei: Kunto?, lEn qu medida?
A szerkezetek fejezheti k ki:
a) Szm nv + + kzpfok mellknv
Yo soy dos arios mayor. Kt vvel vagyok.
Aquella torre es cuatro metros ms alta. Az a torony ngy mterrel
magasabb.
b) Hatrozatlan szmnv + ms / menos + mellknv
Su color es algo ms / menos oscuro. A szne egy kicsit sttebb /
kevsb stt.
Ese libro es un poco ms / menos grueso. Ez a knyv egy kicsit
vastagabb / kevsb vastag.
I tiene mucho ms / menos dinero. Neki sokkal tbb / kevesebb
pnze van.
133
c) A nvekeds vagy cskkens mrtkt en vagy con elljr segt-
sgvel fejezzk ki.
La produccin aument en un 50%. A termels mintegy 50%-kal
nvekedett.
La produccin disminuy con diez mil toneladas. A termels tz-
ezer tonnval cskkent.
d) Valdi hatrozszkkal : mucho, poco
Casto siempre mucho I poco. Mindig sokat I keveset kltk.
e) a magyar ' flig' fordtsa: medio + participio
Le hallaron medio muerto. Flig holtan talltk.
a medio + igenv
un pedazo de carne a medio frer egy darab flig slt hs
ige, mellknvi igenv vagy utn: a medias
Me 10 ha dicho a medias. Flig mondta el nekem.
un trabajo hecho a medias flig elkszlt munka
f) a magyar 'teljesen', 'egszen' fordtsa: compIetamente, por ente-
ro, enteramente, de medio a medio, totalmente.
Lo pintaron por entero. Egszen befestettk.
Estaba compietamente maduro. Egszen rett volt.
g) nagy-I kismrtkben: en gran I poca medida; en alto I paca grado;
altamente
Contribuye en gran medida al desarrollo. Nagymrtkben hozzj-
rul a
un obrero altamente calificado magasan kpzett munks
134
Az. eredethatroz
Legtbbszr de elljrval fejezzk ki.
Lo fabricaron de hierro. Vasbl ksztettk.
Yo soy de la Habana. Havannai vagyok.
A szrmazst, szletst, eredetet natural de, originario de, proce-
dente de kifejezsek is jelenthetik.
Pueden solicitar la beca los naturales de Mxico. Az sztndijat
mexiki krhetik.
Los trenes procedentes de Francia llegan a la Estacin del Norte.
A Franciaorszgbl vonatok az szaki plyaudvarra futnak
be.
A rszeshatroz
A hangslytalan szemlyes nvmsok kivtelvel a, nha pedig
para elljr vezeti be.
No le dice nada. Nem mond neki semmit.
Lo dijo a Pedro. Pternek mondta.
A m no me gusta. Nekem nem tetszik.
Compr un helado para m. Vett nekem egy fagylaltot.
hogy egy lltmnyhoz kt rszeshatroz tartozik.
Rafael me ha dado recuerdos para ti. Rafael dvzltet (dvzle-
teket adott t nekem szmodra).
A hasonlt hatroz
A szmnwel kifejezett hasonlts esetn a szm nevet ms Imenos
de meg. Tagad mondatban azonban a de helyn que
ll.
Tengo ms de cien libros. Tbb mint szz knyvem van.
No tengo ms que cien libros. Csak szz knyvem van.
A hasonlt hatroz tbbi kifejezsi formi az alrendelt monda-
tok krbe tartoznak.
135
III
A spanyol szrend
(EI orden de colocacin de las partes oracionales)
A spanyol mondatok tlnyom tbbsgben az alany a
trgy pedig kveti az lltmny t. A s a hatrozk tbbnyire
kvetik azt a mondatrszt, amelynek
EI chico compr un reloj. A fi vett egy rt.
EI chico rubio compr ayer un reloj de oro. A fi tegnap vett
egy aranyrt.
E szoksos azonban gyakori az eltrs. A mondatr-
szeknek a megszokottl helye a magyarhoz hasonlan kieme-
lst jelent, amely a mondatrszeknek a mondat logikai vagy rzelmi
jelentsben betlttt fontossgtl fgg.
Compr el chico un reloj. Vett a fi egy rt.
Compr un reloj el chico. Vett egy rt a fi.
Ayer compr el chico un reloj. Tegnap vett a fi egy rt.
Compr ayer un reloj el chico ru bio. Vett tegnap egy rt a
fi.
E nyelvtan fejezteiben olvashatjuk, hogy bizonyos
mondatrszek szrendje ktttebb, illetve mondatbeli helyk vltoz-
tatsa jelentsklnbsggel jr. A legfontosabb ilyen jelensgek a k-

a) A legfeljebb valamilyen elljr meg.
lQuin habla? Ki beszl?
lOe quin ests hablando? beszlsz?
b) A mindig kveti a birtokot.
EI sombrero del to Lucas. Lukcs bcsi kalapja.
c) A hatrozott trgyat nvmsi formban meg
kell ismtelni.
EI reloj 10 compr ayer. Az rt tegnap vettem.
136
d) A hangslytalan nvmsi trgy- s rszeshatroz ltalban meg-
a ragozott igealakokat; a felszlt md alakjait, a s
hatrozi igenevet azonban kveti.
Lo vi en el teatro. A sznhzban lttam
Me dio la mano. A kezt nyjtotta nekem.
No quiso saludarme. Nem akart dvzlni engem.
Oime la verdad. Mondd meg nekem az igazat.
Lo acompar hablndole en alta voz. Elksrte hangosan beszl-
ve vele.
Ha ugyanahhoz az ighez nvmsi trgy- s rszeshatroz is tar-
tozik, a rszeshatroz a trgyat.
Te 10 dije ya. Mondtam mr neked.
No quiero decrselo. Nem akarom megmondani neki.
e) A a jelzett szt, ha a jelzett fogalom lnye-
ghez tartoz fejez ki, illetve valamilyen rtelmi vagy
rzelmi nyomatkot rzkeltet.
el verde campo a zld
de:
la casa verde a zld hz
137
Az egyszeru mondatok
(Las oraciones simples)
A mondat
A spanyol mondatnak a magyartl sajtossga
nincs.
A felkilt mondat
Ms mondatfajtktl a spanyol ban is gyakran csak a hangsly (rs-
ban a felkiltjel) klnbzteti meg.
iNo quiero comer la sopa! Nem akarom megenni a levest!
Tbbnyire azonban indulatsz vagy nyomatkost szerepet be-
(qu, cmo, cun, cunto) vezeti be a felkiltst.
iOjal sea verdad! Br igaz lenne!
iQu fragancia! Micsoda illat!
iCuntos idiomas sabe! Mennyi nyelvet tud!
A nyomatkost mindig kzvetlenl a felkilts nyo-
matkos szava llnak. Ha ez igei lltmny, a cmo, ha pedig az
lltmny nvszi rsze vagy hatroz, a qu, cun s cunto haszn-
latos.
iQu tonto eres, Pedro! Milyen ostoba vagy, Pter!
iQu bien se estaba en la costa! Milyen j volt a tengerparton!
iCmo corre ese caballo! Hogy fut az a l!
iCunta gente hay en la plaza! Mennyi ember van a tren!
Ha a felkilt mondatban az igei vagy az igei-nvszi lltmny
hinyzik, a nyomatkost utn az alany kvetkezik, amely-
hez a tulajdonsgot ms-szal vagy tan-nal
kapcsoldik.
iQu chocolate tan rico! Milyen finom csokold!
iQu partida ms interesante! Micsoda rdekes
138
A icunto!, icunta! qu de ltal.
iQu de libros! Mennyi knyv!
Mint az utbbi pldkbl kiderl, termszetesen a spanyol ban is
vannak hinyos felkilt mondatok.
A mondat
Mint a magyarban, mondattl gyakran csak a hangsly,
illetve a klnbzteti meg az krdst.
Vamos al teatro. Sznhzba megynk.
lVamos al teatro? - S. Menjnk sznhzba? - Igen.
Az lltmnyra vonatkoz krds tbbnyire az llt-
mnnyal
lEst lejos el eine? Messze van a mozi?
lQuieres ver la pelcula? Akarod ltni a filmet?
Ha azonban az krds ms mondatrszre vonatkozik,
ez gyakran szerkezet keretben ll a mondat ln (ser ... +
vonatkoz nvms).
lFue por eso que le has engafado? Ezrt csaptad be?
lEra de Pedro de quien quera hablarme? akart velem be-
szlni?
lFui yo quien te decidi a partir? n vettelek r, hogy elmenj?
A krdsben mindig szerepel valamilyen
nvms vagy hatrozsz).
lQu dices? Mit mondasz?
lOe qu se trata? van sz?
lA dnde vas? Hov mgy?
lCul de las tres? Melyik a hrom kzl?
A vonatkoz nvmsokkal rsban
mindig jellni kell a hangslyt (qu, quin, cul).
139
A ipor qu? csak a krdsben rjuk egybe, s egyi-
ket sem szabad sszetveszteni a hangslytalan porque (mert)
szval.
lPor qu Iloras? Mirt srsz?
No sabe porqu lIora. Nem tudja, mirt sr.
Porque estoy triste. Mert szomor vagyok.
A euyo nvmsi alakjt (cyo) a mai spanyol nem hasznlja,
helyette de quin-t kell alkalmazni.
me quin es esta casa? Ki ez a hz?
Az. hajt mondat
mondatban az hajtst ltalban a SUB)UNTIVO PRESENTE fe-
jezi ki, s a que ll.
Que 10 pasen bien. Minden jt (nknek).
Bizonyos lland kifejezsekben a que elmarad.
Bendita sea la hora en que 10 conoc. ldott legyen az ra, amely-
ben megismertem.
Az hajt mondatot bevezetheti oh vagy ojal. Az utbbi que nl-
kl.
iOh, que tengamos suerte! csak legyen szerencsnk!
iOjal Ilueva! Brcsak esne!
Ha az hajt mondat nem kvnsgot, hanem teljesl-
hetetlen vgyat vagy sajnlkozst fejez ki, az ige SUB)UNTIVO IMPERFECTO-
ban vagy PLuscuAMPERFEcTO-ban ll.
iOjal estuviera yo tambin con ellos! Brcsak n is velk lennk!
iOjal no 10 hubiera hecho! Br ne tettem volna!
140
A felszlt mondat
A parancsot, krst, kvnsgot mondatokban az IMPERATl-
VO, illetve a SUB)UNTIVO PRESENTE fejezi ki.
Vente para ac. Gyere ide!
Tomad dos manzanas. Vegyetek kt almt!
Hablemos de ot ra cosa. Beszljnk msrl!
A tiltst a no, ni, nada, nunca, jams vezetik be.
No me digas esto. Ne mondd nekem ezt!
Ni 10 suefes, por ahora. ne is lmodj
Nada temis. Ne fljetek
Jams piense Ud. en eso. Sose gondoljon n erre!
A beszlt nyelvben nha md jelen iskifejezhet felszltst.
Usted se calla. Hallgasson!
A felszlt s hajt mondatok el s utn csak akkor tesznk fel-
kiltjelet, ha klns nyomatkot akarunk kifejezni.
A tagad mondat
A tagadst leggyakrabban a no tagadszval fejezzk ki, amely
mindig az lltmny ll. A no s az lltmny kz kerl azonban
a hangslytalan szemlyes nvms, illetve a tagadott mondatrsz.
No 10 ven todos. Nem mindenki ltja.
No todos ven las cosas de una manera. Nem mindenki egyformn
ltja a dolgokat.
No por eso quera irse. Nem ezrt akart elmenni.
A nunca, jams, nada, nadie, ninguno, tampoco, ni nll tagad
szk, ha az lltmny llnak. Ha azonban az lltmny
utn kvetkeznek, az lltmny el ki kell tenni a no tagadszt.
Nunca sale por la noche. Vagy: No sale nunca por la noche. Este
sosem megy el otthonrl.
141
Un bandido que nadie conoce. Vagy: Un bandido que no conoce
nadie. Egy bandita, akit senki sem ismer.
A kifejezsek szintn tagad ha az lltmny
llnak: en mi vida, en mis das, en todo el da, en toda la noche,
en todo el mundo stb.
En su vida supo por dnde se agarra una escopeta. Soha letben
nem tudta, hol kell megfogni egy puskt.
A magyar 'csak, nem ... csak, nem tbb(et) ... csak/mint' megszor-
t kifejezseknek a spanyol ban a slo, tan slo, solamente,
no ... sina, no ... ms que felel meg.
Trabajan tan slo de noche. Csak jszaka dolgoznak.
No tienen sino un hijo. Csak egy gyerekk van (nincs tbb, csak egy
gyerekk).
No tienen ms que un hijo. (ua.)
A 'tbb nem' s a 'nem ... tbb' fordtsa: ya no, illetve no ... ya.
Va no volvern. Tbb nem jnnek vissza.
No volvern ya. Nem jnnek tbb vissza.
A ya mellett a no tagadszt ms tagad sz is helyettest-
heti.
Va nadie me conoca. Mr senki sem ismert.
A mennyisget 'tbbet nem' spanyol ya no ...
ms vagy csak no ... ms.
Va no te escribo ms hoy. Ma mr nem rak neked tbbet.
No comer ms carne. Nem eszem tbb hst.
A 'mr csak' fordtsa ya no ... ms que, ya no ... sina vagy ya slo.
Va no era sino la sombra de 10 que fue. Mr csak rnyka volt
nmagnak.
Va slo quedaron unos pocos. Mr csak nhnyan maradtak.
Sem ... sem spanyolul: ni ... ni.
142
Ni l ni yo pronunciamos una palabra. Egy szt se szltunk sem
sem n.
'Mg ... sem' fordtsa: ni ... siquiera, ni siquiera, nha csak ni.
Ni siquiera sabe leer. Mg olvasni sem tud.
No 10 pensis siquiera. Ne is gondoljatok r.
Ni el profesor me pregunt tanto. Mg a tanr sem krdezett
annyit.
Az 'egyltaln nem, mg csak az kellene, semmikppen sem' nyo-
matkos tagadst szerkezetek spanyol ni por
asamo, ni por pienso, ni mucho menos, ni por esas. A nyomatkos
tagadst kifejezhetik mg: que no, dara que no, eso s que no.
Ni por asomo quiere que yo pague. Egyltaln nem akarja, hogy
fizessek.
Eso s que no quiere aceptarlo. Ezt semmikppen sem akarja elfo-
gadni.
A cuando no jelentse: ha(csak) nem.
Ser difcil cuando no imposible. Nehz lesz, ha(csak) nem lehetet-
len.
Az igenls formja a s.
lViene usted con nosotros? - S, sefor. n velnk jn? - Igen,
uram.
Az igenlst kifejezheti mg: cierto, seguramente, dara, no?
Nyomatkos igenls: que dara que esD s que + lltmny.
No 10 dirs. - S que 10 dir. Nem fogod mondani. - De igen.
143
Az sszetett mondatok
(Las oraciones compuestas)
Az sszetett mondatok a spanyolban is kt csoportra oszthatk:
s sszetett mondatokra.
A sszetett mondatok
(Las oraciones coordinadas)
A kapcsolatos mondatok
a) nlkl kapcsolt mondatok:
Hoy he escrito varias cartas; manana escribir algunas ms. Ma
tbb levelet is rtam; holnap mg rok nhnyat.
Mont a caballo, corr precipitadamente el camino, lIegu a
Cuadalajara. Lra szl/tam, vgigvgtattam az ton, megrkeztem
Cuadalajarba.
b) A kapcsolhatnak ssze mellrendelt monda-
tokat:
y (i s hi e)
Andrs pinta y Carlos le prepara la pintura. Andrs fest, Kroly
pedig neki a festket.
no ... ni vagy ni ... ni
No aumenta ni disminuye. Nem nvekszik, s nem is cskken.
Ni aumenta ni disminuye. Sem nem nvekszik, sem nem cskken.
A tagadszpr tagjt brmely tagad sz helyettest-
heti.
Nadie le ensef a leer ni a escribir. Senki sem tantotta olvasni,
sem rni.
144
A msodik tagad mondatban a ni jelentst siquiera, tampoca
vagy aun nyomatkosthat ja.
No tengo yo tanto ni aun la mitad. Nincs nekem annyi, mg a fele
sem.
Fokoz hasta, inc/uso, aun (y utn vagy nl-
lan), y tambin.
He vivido en Francia y aun en Alemania. Laktam Franciaorszgban
s mg Nmetorszgban is.
muchos idiomas, hasta aprendi el japons. Sok nyelvet
Ismer, mg a japnt is megtanulta.
Az ellenttes mondatok
pero, mas, sin embargo, con todo, empero, no
obstante, sino (que), antes bien.
Tengo malas notas, pero las mejorar. Rossz jegyeim vannak de
majd kijavtom '
No buscaba recomendaciones sino que hada valer sus mritos.
Nem keresett tmogatst, hanem az rdemei alapjn rvnyeslt.
Tengo poca dinero, no obstante quiero comprarIo. Kevs pnzem
van, ennek ellenre meg akarom venni.
A sino-t akkor hasznljuk, ha a mondat fele tagad.
La ballena no es un pez sino un mamfero. A blna nem hal,
hanem
A sino que nem kt mondatrsz, hanem kt mondat ellenttt
fejezi ki.
No bajaban a comer sino que 10 hadan en su cuarto. Nem mentek
le enni, hanem a szobjukban ettek.
145
A vlaszt mondatok
o (o s ho u), o ... o, sea ... seat sea que ... sea
que.
iHazlo as o ni 10 intentes! gy csinld, vagy meg se prbld!
O 10 dices en seguida o te pongo un uno. Vagy megmondod rg-
tn, vagy kapsz egy egyest.
Sea tarde, sea temprano, yo no espero ms. Akr van, akr
korn, n nem vrok tovbb.
Sea que no estn en casa, sea que no me oigan, 10 cierto es que
nadie me responde. Vagy nincsenek otthon, vagy nem hallanak,
annyi bizonyos, hogy senki sem vlaszol nekem.
A mondatok
por consiguiente, por tanto, por 10 tanto, luego, pues,
pues bien, entonces, as que, y asC as es que.
Ya no hace mucho calor, por 10 tanto podemos salir. Mr nincs
nagyon meleg teht kimeheWnk.
Ya no te necesitamos, por consiguiente puedes marcharte. Mr
nincs rd szksgnk, teht elmehetsz.
Lo dice l mismo, luego ha de ser verdad. maga mondja, igaz-
nak kell ht lennie.
Cometiste el error pues sufre ahora las consecuencias. Elkvetted
a hibt most teht viseld el a kvetkezmnyeket.
A magyarz mondatok
: puesto que, ya que, como.
Nadie le creer, puesto que todos 10 conocen. Senki sem fog hinni
neki, mivel mindenki ismeri.
Ha de ser verdad, como l mismo 10 afirma. igaz,
mivel maga lltja.
146
Az sszetett mondatok
(Las oraciones subordinadas)
A mellkmondat mindig a egyik mondatrszt fejezi ki
kln mondatban. Ezrt annyi fajtja van, ahny mondatrsz: llt-
mnyi, alanyi, trgyi, s hatrozi.
Az lltmnyi mellkmondat
A igei-nvszi lltmnynak nvszi rszt fejti ki mel-
lkmondat formjban.
Era como una sombra. Olyan volt, mint egy szellem.
Fueron los de Quito quienes vencieron. A quitiak voltak azok,
akik
Az lltmnyi mellkmondat igei lltmnya vagy a ala-
nyval, vagy a mellkmondatot vonatkoz nvmssal egye-
zik. Az utbbi megolds ltalnosabb, mint a magyarban.
Yo soy el que habl primero. Vagy: Yo soy el que habl primero.
n vagyok az, aki beszlt.
Az alanyi mellkmondat
: que, quien, el que, la que, 10 que.
No le importa que t seas feliz. Nem fontos neki, hogy boldog lgy.
No pa rece muy probable 10 que me has dicho. Nem ltszik nagyon
amit nekem mondtl.
No sa be quien no estudia. Nem tud, aki nem tanul.
Az alanyi mellkmondatok gyakori vltozata a igeneves
kifejezs, amely nlkl csatlakozik a
Es muy fcil gastar el dinero. A pnzt nagyon elklteni.
A m me gusta viajar en verano. Szeretek nyron utazni.
Es necesario pagar la entrada. A meg kell fizetni.
147
I I
A trgyi mellkmondat
Leggyakrabban que kapcsoldik a
Quiero que me digas la verdad. Azt akarom, hogy az igazat mondd.
A kznapi beszdben s a hivatalos nyelvben a que el is
maradhat.
Me rog (que) le informara del asunto. Krt, hogy tjkoztassam az

A beszd mellkmondata ltalban szintn que
kapcsoldik a
Mi amigo me dijo que no tena ganas de ver esa pelcula. A bar-
tom azt mondta, hogy nincs kedve megnzni azt a filmet.
A krdsben a que ltalban elmarad, ha a mellk-
mondat illetve szerkezettel
Me pregunt quin era aquel hombre. Megkrdezte hogy ki
az az ember.
No saba de qu se trataba. Nem tudta, hogy volt sz.
Ignoramos hasta cundo durar esto. Nem tudjuk, meddig tart ez.
Ha a lltmnya a krds lltmnyra vonatkozik
(vagyis a krds a nem que, hanem si.
No s todava si voya la excursin. Mg nem tudom, hogy megyek-e
akirndulsra.
Pregunt si sabamos la direccin. Megkrdezte, hogy tudjuk-e a
cmet.
A krdst tartalmaz sszetett mondatot a spanyol sem
jelli
A flelmet utn que helyett gyakran a
no tagadsz ll, de tagad rtelem nlkl.
Tengo miedo que nos coja mi padre. Vagy: Tengo miedo no nos
coja mi padre. Flek, nehogy rajtakapjon bennnket az apm.
148
Ha azt akarjuk, hogy a mellkmondat rtelme tagad legyen, a no
el a que is ki kell tenni.
Tengo miedo de que no nos encontremos. Flek, hogy nem tall-
kozunk.
A mrtkhatrozt tartalmaz trgyi mellkmondatot a spanyol
gyakran rvidti a szerkezettel: 10 + hatrozsz
vagy mellknv + que + igei lltmny.
No sabes 10 mucho que bailamos. Nem is tudod, mennyit tnco-
lunk.
No sabes 10 lejos que vivo. Nem is tudod, milyen messze lakom.
Ya vers 10 bien que trabaja. Majd megltod, milyen jl dolgozik.
Ha a kiemeit sz mellknv, ez nem a lo-val egyezik, te-
ht nem semleges- (illetve hm-) hanem a mel-
lkmondat alanyhoz igazodik. A 10 jelentse a cuanto-nak
(mennyire) felel meg.
Ahora comprendo 10 buena que era tu hermana. Most megrtem,
milyen j volt a
hogy a 10 s a que kztt nincs hatroz vagy mel-
lknv. A 10 que jelentse ilyenkor is 'mennyire'.
No sabes 10 que te quiere tu madre. Nem is tudod, mennyire sze-
ret az desanyd.
Ha a trgyi mellkmondatot igenwel rvidt jk, a
elmarad.
Sus padres no le permiten salir de noche. A szlei nem engedik el
hazulrl este.
Oigo caer sus pasos en la calle. Hallom a lpteit az utcn.
A trgyi mellkmondat lltmnya tbbnyire subjuntivban ll, ha
a lltmnya kvnsgot, krst, felszltst, tiltst fejez ki.
Te ruego que me digas la verdad. Krlek, mondd meg nekem az
igazat!
149
Subjuntivo hasznlatos akkor is, ha a lltmnya rzel-
met vagy ktelyt fejez ki, illetve, ha valamely gondolatot, vlemnyt
ige tagad alakja.
Siento mucho que no haya venido. Nagyon sajnlom, hogy nem
jtt el.
No creo que sea tan fcil. Nem hiszem, hogy olyan lenne.
A mellkmondat
Leggyakoribb vonatkoz nvmsok, illetve vonatkoz
hatrozszk, mint a que, quien, el cual, la cual, 10 cual, el
que, la que, 10 que, cuanto, cuyo, donde, cuando s ezeknek elljrs
vltozatai (de que, a quien, hasta donde stb.), amelyek egyben azt is
jelzik, hogy mennyisg- vagy mellkmondat-
ri van-e sz.
Vendieron la casa en que vivo. Eladtk a hzat, amelyben lakom.
T eres el hombre a quien andaba buscando. Te vagy az az ember,
akit kerestem.
Me asombra la facilidad con que hablas el castellano. Csodlom,
hogy milyen knnyedn beszlsz spanyolul.
A quien csak szemlyre; a que, el cual, cuyo viszont szemlyre s
trgyra egyarnt vonatkozhat. Elljr utn azonban a que csak trgy-
ra utalhat.
A spanyol nyelvtan a mellkmondatok krben kt nagy
csoportot klnbztet meg: magyarz s megszort mel-
lkmondatokat. Az lazn kapcsoldnak a
amelynek rtelme nlklk is vltozatlan lenne, az utbbiak azonban
lnyegesen mdostjk, a illetve annak a
mondati mondatrsznek az rtelmt, amelyre vonatkoznak. A meg-
szort mellkmondatok nlkl kapcsoldnak a
mondathoz, a magyarz mellkmondatokat pedig mindig v-
lasztja el
(Nos) hemos comido las manzanas que estaban maduras. Megettk
azokat az almkat, amelyek rettek voltak (de voltak retlenek is).
150
(Nos) hemos comido las manzanas, que estaban maduras. Meget-
tk az almkat, amelyek (mind) rettek voltak.
No conozco los problemas que han preocupado a Vds. Nem
ismerem azokat a problmkat, amelyek nket foglaikoztattk.
EI ministra de Informacin y Turismo emprendi viaje a Buenos
Aires, donde fue recibido por su colega argentino. A tjkoztatsi
s idegenforgalmi miniszter Buenos Airesbe utazott, ahol argentin
kollgja fogadta.
A que helyett el cual, la cual, 10 cual, illetve el que, la que, 10 que
akkor hasznlatos, ha pontosabban akarjuk meghatrozni azt a fogaI-
mat, amelyre utal; pldul olyan esetekben, amikor a mellkmondat
nem kzvetlenl az utn a mondatrsz utn kvetkezik, amelyet
hivatott kifejteni. A hm- s alakok szemlyekre
vagy dolgokra, a semleges alakok elvont fogalmakra vagy egy egsz
mondatra vonatkoznak.
Encontramos a los chicos en el vestbulo, los cuales ya estaban a
punto de salir. A fikat az tailtuk, mr ppen ki
akartak menni.
He escrito a la hija del senor Martnez, la cual est enferma. rtam
Martnez r lnynak, aki beteg.
Az el cual, la cual, 10 cual s az el que, la que, 10 que azonban csak
a magyarz mellkmondatokban helyettestheti a que
a megszort nem. Az elljr nlkli quien
szintn csak magyarz mellkmondatokat vezethet be.
Conozco al hombre que ha entrado. Ismerem azt az embert, aki
belpett.
(Ezt a mondatot nem lehet gy fogalmazni: Conozco al hombre
quien ha entrado.)
Tbbnyire elljr nlkli que vezeti be az vagy helyet
mondatrszre vonatkoz mellkmondatot.
Hace tiempo que no nos vemos. (des de que helyett) J ideje nem
lttuk egymst.
Un da que le vi me dijo ... (en que helyett) Egyik nap, amikor ta-
llkoztunk, azt mondta nekem... 151
Az el cual s az el que (valamint vltozataik)
klnsen a por s a sin elljrk utn hasznlatosak az que
helyett. Az el cual gyakoribb s vlasztkosabb, mint az el que.
Me explic las razones por las cuales (vagy: las que) se decidi.
Megmagyarzza nekem azokat az okokat, amelyek miatt elhatroz-
ta magt.
Estaba bastante lejos la ciudad hacia la cual marchaba el ejrcito.
A vros, amely fel a sereg vonult, elg messze volt.
Es el edificio de Correos frente al cual me estaba esperando mi
amigo. A posta plete az, amellyel szemben vrt engem a bar-
tom.
A que ritkn lehet semleges Helyette 10 cual vagy 10 que
hasznlatos.
Le prest todos mis libros, 10 cual le permiti prepararse bien.
Minden knyvem klcsnadtam neki, ami tette, hogy jl
felkszljn.
A cuant-val bevezetett mellkmondatokra a
mondatban tbbnyire a tanto vagy a todo utal, de el is maradhatnak.
Muchachos, hay tanta fruta cuanta queris. Fik, annyi gymlcs
van, amennyit csak akartok.
Vaciaron el dinero, todo cuanto haba en la cartera. A trcbl
minden pnzt kirtettek, ami csak benne volt.
Vagy:
Muchachos, hay cuanta fruta queris.
Vaciaron cuanto dinero haba en la cartera.
A mellkmondatok igei lltmnya tbbnyire md-
ban ll, de subjuntivt hasznlunk azokban amellkmondatokban,
amelyek a tagad, kizr vagy hatrozatlan
mondatrszre vonatkoznak.
Este es el coche ms rpido que haya habido en la ciudad. Ez a
leggyorsabb kocsi, ami valaha is volt a vrosban.
152
Esta novela es su nica obra que no haya ledo. Ez a regny az
egyetlen amelyet nem olvastam.
lTendrs aqu algn sitio donde pueda guardar mi bicicleta? Van
valami helyed, ahol itt hagyhatnm a kerkpromat?
A mellkmondatot is lehet elljr + igeneves szerke-
zettel tmrteni.
En el momento de cruzar la aven ida los dos coches chocaron (a
'cuando cruzaron la avenida' helyett). Mikor a kt kocsi keresztezte
az utat, sszetkztt.
A mellkmondatot gerundio is rvidtheti.
Vi a una muchacha cogiendo flores ('que coga flores' helyett). Lt-
tam egy lnyt, aki virgot szedett.
A hatrozi mellkmondatok
A hatrozi mellkmondatok felosztsa megegyezik a hatrozk-
val.
a) A helyhatrozi mellkmondat
: donde, adonde, de donde, en don de, hacia don de,
por donde.
Los turistas lIegaron hasta donde ya no haba vegetacin. A turistk
egszen odig mentek, ahol mr nem volt nvnyzet.
Se encontraron all donde se haban visto por primera yez. Ott
tallkoztak, ahol lttk egymst.
Iban por don de podan. Arra mentek, amerre tudtak.
b) Az mellkmondat
Az mellkmondat a kpest egyide-
illetve vagy fejezhet ki.
cuando, mientras, mientras que,
mientras tanto, en tanto que, tanto ... cuanto, cuanto, entretanto que.
Cuando Ilegamos al altiplano haba un viento muy fuerte. Amikor
a fennskra rtnk, nagyon szl volt.
153
Mientras dur la fiesta nadie se acord de sus penas. Amg az
nnep tartott, senki sem emlkezett a gondjaira.
En tanto que tengas dinero tendrs muchos amigos. Amg pnzed
van, sok bartod lesz.
fejez ki a nlkli gerundival rvidtett mel-
lkmondat is.
Sal a la call e, dejando en ca sa a mi hermano. A fivremet otthon
hagyva, kimentem az utcra.
Entrando el profesor, todos se levantaron. Mikor a tanr belpett,
mindnyjan fellltak.
A kpest mellkmondatot antes (de) que
vezeti be, s ilyenkor amellkmondatban subjuntivt hasznlunk.
Antes que te cases, mira 10 que haces. meghzasodsz, gon-
dold meg, mit teszel.
Antes que t salgas estar yo de vuelta. elindulnl, vissza-
jvk.
A kzvetlen a fejezik ki: en
cuanto, apenas ... cuando, an apenas, an no, no bien, ya que, luego
que, as que, tan pronto como stb.
En cuanto 10 vea le dar un abrazo. Mihelyt megltom, meglelem.
As que yo vuelva, te irs. Mihelyt visszatrek, te el fogsz menni.
No bien dej de Ilover salimos a la calle. Alighogy elllt az
kimentnk az utcra.
A nem kzvetlen despus (de) que jelzi.
Te irs despus que yo vuelva. EI fogsz menni, miutn n visszajttem.
A desde que kiindulpontot, az hasta que pedig
vgpontot, hatrt jelez.
Desde que tiene un cargo elevado est intratable. Mita magas
tisztsge van, beszlni sem lehet vele.
Estuve intranquilo hasta que recib tu carta. Nyugtalan voltam, amg
meg nem kaptam a leveled.
154
Amint a fenti pldkbl is az mellkmonda-
tokban a subjuntivo igealakjai kzeli vagy tvolabbi, illetve meghat-
rozatlan fejeznek ki a mellkmondatot
A tbbnyire hatrozszk elljrkkal vagy
elljrk nlkl, de tbbnyire a que rvn kapcsoldnak a
mellkmondathoz.
A igenvvel rvidtett mellkmondatokban a
que mindig elmarad. Az egyidejusget ilyenkor a
tett igenv (el) sszevont a elljr (al), az
a despus de vagyaluego de, az utidejusget pedig az antes de
jelli.
AI entrar el profesor los chicos estaban rinendo. Mikor a tanr be-
lpett, a fik verekedtek.
Quiero comprar algo antes de ir a casa. hazamegyek, venni
akarok valamit.
Despus de terminar la c1ase todos salieron. Mikor vge volt az
rnak, mindenki kiment.
esetn az mellkmondatot gerundio is
rvidtheti.
Conversando con l se me ocurri una buena idea. Mikor vele
beszltem, egy j gondolatom tmadt.
Viniendo de la estacin me encontr con mi cunado. Mikor az
llomsrl jttem, tallkoztam a sgorommal.
c) A mdhatrozi mellkmondat
: como, segn (que), conforme, del modo que/como,
de la manera que/como, tal y como, segn y como, como si, 10 mismo
que si, igual que si, cual si.
Trabaja como un adulto. gy dolgozik, mint egy
Me acostar temprano, segn me aconsej el mdico. Korn fogok
lefekdni, ahogy az orvos tancsolta nekem.
Quiero estudiar el espanol de la manera que t me explicaste. gy
akarok spanyolul tanulni, ahogy te nekem elmagyarztad.
155
III
A si-vel alkotott k utn a mellkmondat lltmnya SUBJUN-
TIVO IMPERFEcTo-ban ll.
Se alegrar como si fuese verdad. gy fog rlni, mintha igaz
lenne.
Dio un salto como si le hubiera picado una vbora. gy ugrott fl,
mintha egy vipera cspte volna meg.
A mdhatrozi mellkmondatok viszonylag ritka igeneves
vltozataiban nincs, a igenv el pedig elljr kerl.
Estaba leyendo sin comprender ni una palabra. Olvastam anlkl,
hogy egy szt is rtettem volna.
Sokkal gyakoribbak a mdhatrozi mellkmondatok participival
vagy gerundival rvidtett vltozatai.
Sentado en una silla empez a leer el peridico. Egy szken lve
elkezdte olvasni az jsgot.
Iban por la calle discutiendo en alta voz. Hangosan vitatkozva
mentek az utcn.
d) A rszeshatrozi mellkmondat
A rszeshatrozi mellkmondatokat a vagy para elljrval ell-
tott vonatkoz nvms - que, quien, el cua/, el que stb. - vezeti be.
Queremos dar el premio a quien 10 merezca. Annak akarjuk adni
a dijat, aki megrdemli.
Ya no haba comida para los que venan ms tarde. Mr nem volt
ennival azoknak, akik jttek.
e) Az okhatrozi mellkmondat
: porque, puesto que, ya que, como, a causa de, pues.
A como-val mellkmondatok mindig a a
porque-val pedig mindig a mgtt llnak.
Como no haba pblico, suspendieron la representacin. Mivel
nem volt kznsg, felfggesztettk az
Ya que me tratas mal, no esperes que vuelva. Mivel rosszul bnsz
velem, ne vrd, hogy visszajjjek.
156
Puesto que as 10 aseguran algo habr de verdad. Mivel bizonygat-
jk, hogy gy van, valami igazsg lesz benne.
A igenwel rvidtett okhatrozi mellkmondatot ltal-
ban a causa de, por vagy de vezeti be.
Este hombre no me resulta simptico por hablar siempre mal de
sus conocidos. Ez az ember nem rokonszenves nekem, mert mindig
rosszat beszl az
Parecan muy cansados por haber viajado toda la noche. Nagyon
fradtaknak ltszottak, mivel egsz jjel utaztak.
A participival s a gerundival rvidtett okhatrozi mellkmon-
datok is gyakoriak.
Agotado del todo, ya no poda alcanzar la cima. Mivel teljesen ki
volt merlve, mr nem tudta elrni a cscsot.
Estando en el extranjero, no recibi mi carta a tiempo. Mivel kl-
fldn volt, nem kapta meg idejben a levelem.
a A cl hatrozi mellkmondat
Leggyakoribb : para que, a que, de modo que, de ma-
nera que, a fin de que. A clhatrozi mondat tbbnyire a
utn kvetkezik. Igei lltmnya mindig subjuntivban ll, mert
s nem bizonyosan cselekvsre utal.
Le explico todo eso para que pueda orientarse con facilidad. Azrt
magyarzom el neki mindezt, hogy knnyen tudjon tjkozdni.
Vengo a que me paguen. Azrt jvk, hogy fizessenek nekem.
A fin de que nadie me molestase, cerr la puerta. Bezrtam a ka-
put, hogy senki se zavarjon.
A igenwel rvidtett cl hatrozi mellkmondatot tbb-
nyire para, ritkbban por, a, a fin de vezeti be.
Hay que trabajar para vivir. Dolgozni kell, hogy ljen az ember.
Vinieron a divertirse. Azrt jttek, hogy szrakozzanak.
Se retiraron a dormir un poco. Visszavonultak, hogy egy kicsit alud-
janak.
157
gY A feltteles mellkmondat
ltalban si, de lehet mg: como, cuando, siempre que,
ya que, con tal de que, con que stb. Igei lltmnya llhat indica-
tivban vagy subjuntivban. A kztt annyi a klnbsg, hogy
az utbbi esetben - mint a magyarban is - a felttel ktsges volta
fokozottabban jut kifejezsre.
A mellkmondat lltmnya feltteles mdban s a
subjuntivo jelen idejben nem llhat. Leggyakrabban presente de
indicativban vagy imperfecto, illetve pluscuamperfecto de subjun-
tivban hasznlatos.
Si tengo tiempo ir a verte. Ha van/Ha lesz megltogatlak.
Si tuviera tiempo ira a verte. Ha lenne megltogatnlak.
Si hubiera tenido tiempo habra (vagy: hubiera, vagy: hubiese) ido
a verte. Ha lett volna megltogattalak volna.
A beszlt nyelvben a subjuntivo imperfecto s pluscuamperfecto
helyett gyakran indicativo imperfecto, illetve pluscuamperfecto hasz-
nlatos.
Si tena tiempo iba a verte. Ha lenne megltogatnlak.
A feltteles mellkmondatok igeneves vltozatt a vagy de,
ritkbban con elljr vezeti be.
De Ilover todo el da as, no s qu vamos a hacer. Ha egsz nap
gy esik, nem tudom, mit csinlunk.
A no ser cierta la noticia, podramos volver a casa. Ha a hr nem
lenne igaz, hazamehetnnk.
Con pagarle la mitad, se conformara por ahora. Ha kifizetnk neki
a felt, azzal most megelgedne.
A feltteles mellkmondatot is rvidtheti gerundio.
Trabajando todos, 10 acabaremos pronto. Ha mindnyjan dolgo-
zunk, gyorsan befejezzk.
158
h) A hasonlt mellkmondat
A hasonlt mellkmondatok valamely vagy mennyisg
fokt hasonltjk ssze. :
esetn
{
tal ... cual/como
tanto } ... cuanto
todo
mennyisg tanto (tan) }
tal ... como
magasabb fok esetn
alacsonyabb fok esetn
todo
{
ms .. . que/de
kzpfok ... que/de
{
menos ... que/de
kzpfok ... que/de
Aquella muchacha era tal cual me la haba imaginado. Az a kislny
olyan volt, ahogy magamnak elkpzeltem.
No es tan tonto como pareca. Nem olyan ostoba, mint amilyen-
nek ltszott.
Mara es ms hermosa que su hermana. Mria szebb, mint a
Az hasonlt mondatok esetben a pros k-
tagja a elmaradhat.
La pelcula es divertida como esperbamos. A film olyan szrakoz-
tat, ahogy vrtuk.
i) A kvetkezmnyes mellkmondat
Que kapcsolja a amelyben tan (to), tal, de
modo, de manera, as, de forma, en grado utal a mellkmondatra, de
ez az utals el is maradhat.
Haba tanta gente que no podamos entrar. Annyian voltak, hogy
nem tudtunk bemenni.
EI libro tena tan poco inters que 10 dej a medio leer. A knyv
olyan kevss volt rdekes, hogy olvasst a felnl abbahagytam.
Habla (de tal modo) que maravilla a todos. gy beszl, hogy min-
denkit csodlatba ejt.
159
j) A mellkmondat
: aunque, si bien, ya que, a pesar de que, siquiera, bien
que.
Yo dir la verdad aunque usted no 10 quiera. n megmondom az
igazat, ha n nem is akarja.
iEscrbeme siquiera una vez al ario! Ha tbbszr nem is, vente
legalbb egyszer rj!
Si bien la ocasin no era oportuna, quise probar mi suerte. Br az
alkalom nem volt prbra tettem a szerencsmet.
A mellkmondat lltmnya indicativban vagy sub-
juntivban ll aszerint, hogy valsgos vagy csak felttelezett nehz-
sgre, akadlyra utal-e.
Aunque hace mal tiempo, saldr. Br rossz van, elmegyek
hazulrl.
Aunque haga mal tiempo, said r. Elmegyek hazulrl, ha rossz
lesz is.
Gyakori szerkezet: por + hatroz vagy mellknv +
que + igei lltmny subjuntivban.
Por mucho que 10 repita, no puede aprenderlo. Brmennyit is is-
mtli, nem tudja megtanulni.
Por ms que hable, no le hacen caso. Brmennyit is beszl, nem
figyelnek r.
Por bueno que sea, no le quieren. Brmennyire is j, nem szeretik.
Szintn gyakori szerkezet az aun + gerundio.
Aun estudiando mucho no podr aprenderlo. Mg ha sokat tanul,
akkor sem tudja megtanulni.
A gerundio nllan is rvidthet mellkmondatot.
Siendo muy divertida la pelcula, pocos la han visto. Br nagyon
szrakoztat volt a film, kevesen lttk.
160
...
A igeneves mellkmondatot con vezeti be.
Con estudiar da y noche no sabe nada. Br jjel-nappal tanul,
nem tud semmit.
Si bien + participio szerkezettel szintn lehet mellk-
mondatot rvidten i.
Los futbolistas, si bien agotados, estaban muy alegres. A jtkosok,
br ki voltak merlve, nagyon rltek.
161
A SZALKOTS
(LA FORMAClN DE PALABRAS)
A szkincs gyaraptsnak leggyakoribb mdja a spanyolban a
szkpzs. Termszetesen - mint minden ms nyelvben - a spanyol-
ban is vannak sszetett szavak (pl. el medioda dl, el tocadiscos
lemezjtsz, la nomeolvides a nefelejts), idegen s jvevnyszavak
(pl. el go/, el revlver, el ultimtum), valamint mozaikszavak (pl.
RENFE = Red Nacional de Ferrocarriles Espafioles, a spanyol llam-
vasutak).
A szkpzs (La derivacin)
Trtnhet (PREFlJos) s tulajdonkppeni vagy utkp-
(SUFIJOS).
(prefijos)
Az jelentse nha a magyar emlkeztet.
Nem egy kzlk elljrsz, amely jelentst is meg-
Hasznlatuk korltozott, csak nhny alkalmazhat ma is j sza-
vak alkotsra. A legfontosabbak:
ante' anteayer antepenltimo az utols
antecmara
anti 'ellen': antifascista antifasiszta, antimonrquico monarchiaelle-
nes, antiareo lgvdelmi
con, co 'egytt': compadre atyafi, conciudadano polgrtrs, con na-
cional honfitrs, condominio trsashz, colaborar
162
contra 'ellen': contracorriente ellenramlat, contraespionaje kmel-
hrts, contrarrevolucin ellenforradalom
des, de n. deshacer sztszed, desmontar lebont, des-
preciar megvet
entre 'kz, kztt': entretejer entremeterse beavatkozik,
entreacto sznhzi sznet, entresuelo flemelet
re megismtlst jelent: rehacer jracsinl, reconstruir jjpt, reunir
jraegyest
sobre 'tl': sobrecargar tlterhel, sobreponerse fellkerekedik, sobre-
salir
sub, so 'al-, alatt': subteniente alhadnagy, submarino tengeralattjr,
subconsciente tudatalatti, soterrar elfldel

(Sufijos nominales)
A tulajdonkppeni aszerint osztlyozzuk, hogy milyen
szfaj szavakat kpeznk velk. Beszlhetnk ht mellk-
nv- s Mivel a s a mellknv kzt sok esetben
nehz vlasztvonalat hzni (a mellknevek nagyon gyakran
slnek), egyetlen tblzatba foglaljuk ssze a leggyakoribb s

163
A leggyakoribb
A
Az alapsz A kpzett
Pldk
faja sz faja
A
Az alapsz A kpzett
Pldk
-azo canonazo gylvs,
faja sz faja
sab/azo kardcsaps,
-able ige mellknv ino/vidab/e felejthetetlen,
frenazo fkezs
-ible
infa/ib/e csalhatatlan,
repeticin ismtls,
posib/e lehetsges,
-dn ige
corregib/e javthat
-in particin feloszts,
naciona/izacin llamosts,
-ada ige entrada bejrat,
reunin
-ida
sa/ida kijrat,
rebe/in lzads
Ilegada rkezs, comida
-dad mellknv bondad jsg, tkezs, parada megll
fe/icidad boldogsg,
-anda ige importancia fontossg,
seriedad komolysg,
estancia tartzkods,
deportividad
distancia tvolsg
-dor, ige s trabajador dolgoz,
-an o mellknv castellano kasztliai,
-dora mellknv inventor feltall,
asturiano aszturiai,
-or, -ora /ector olvas,
ita/iano olasz
-tor, -tora director igazgat
-ante ige s cantante nekes,
-ero, -era cartero posts,
-ente mellknv dirigente asistente
caballero lovag,
-iente
asszisztens, cortante les,
tendero boltos,
sorprendente
herrero kovcs,
vivien te
portero kapus
-anza ige ensenanza oktats,
-s, -esa mellknv francs francia,
esperanza remny,
s ing/s angol,
pujanza lendlet,
burgus polgr,-i,
tardanza kslekeds
barce/ons
-ari o s bib/iotecario knyvtros,
-eza mellknv bel/eza szpsg,
mellknv ferroviario vasti, vasutas,
/impieza tisztasg,
boticario patikus
tristeza szomorsg
164
165
A
Az alapsz A kpzett
faja sz faja
-a mellknv
-ismo s
mellknv
I :
-ista s s
mellknv mellknv
-ivo, -iva mellknv
-izo, -iza ige, mellknv
mellknv
-miento ige
-oso, -osa mellknv
-udo, mellknv
-uda
-ura mellknv
166
Pldk
a/egra vidmsg,
cortesa udvariassg,
/ejana messzesg
patriotismo hazaszeretet,
hispanismo hispanizmus
periodista jsgr,
cuentista
equilibrista ktltncos
defensivo vdelmi,
deportivo sport-,
festivo nnepi
enfermizo beteges,
olvidadizo feledkeny,
resba/adizo csszs,
pajizo
pensamiento gondolat,
sentimiento rzelem,
conocimiento ismeret,
a/zamiento felkels
gracioso bjos, peligroso
veszlyes, morboso beteges
barbudo nagy szakll,
narigudo nagy orr,
concienzudo lelkiismeretes
du/zura dessg,
lIanura sksg,
baratura olcssg
Mdost
A fenti tblzatba foglalt az alapsz jelentst megvltoz-
tat jk, j szt alkotnak Vannak azonban olyan is, ame-
lyek az alapsz jelentst csak mdostjk: kicsinytik, nagyt jk, vagy
rtelmet adnak neki. A s nagyt gyakran
nem a dolgok mretre utalnak, hanem a rzelmeit tkrzik:
kicsinyt jk azt, amit szeretnk, ami kedves; a nagyts pedig nem-
csak nagysgot, hanem ppen nem rokonszenves "behemtsgot" is
jellhet. Ezrt a nagyt s a kzl sok azonos.
A (s jval ritkbban a nagyt) s mel-
lknven kvl a beszlt nyelvben ms szfajokhoz is jrulhatnak,
amikor nem nagysgot, hanem kizrlag a rzelmeit fejezik
ki: callandito csndesen; cerquita kzel; /ejitos messze; ahora mismi-
to rgtn; hasta /ueguito viszontltsra; despacito lassacskn stb.

(Los sufijos diminutivos)
-ito, -ita amiguito bartocska, perrito kiskutya,
casita hzacska, cucharita kiskanl
-illo, -illa p/atillo kistnyr, chiquilIo kisgyerek
-uelo, -uela mozue/o legnyke, muchachue/o ficska
-n lIavn kis kulcs, pequetn kicsike
-ico Perico Peti, agujerico lyukacska
Csak az -ito s az -illo gyakoriak, -n s -ico pedig csak
egyes nyelvjrsokban hasznlatosak. Az egy sztag s az -e, -n, -r
szavakhoz jrul -cito, -cilIo,
-zu e/o vagy -ecito, -ecil/o, -ezue/o alakban hasznlatosak: mujercita
asszonyka, pececito halacska, hombrecito emberke, grandecito na-
gyocska, f/orecita virgocska, jovencito fiatalka.
167
-n, -ona
-azo, -aza
Nagyt (Los sufijos aumentativos)
soltern agglegny, solterona vnkisasszony, hom-
brn jl megtermett ember
animalazo nagy darab llat, ojazo nagy szem, bar-
baza hossz szakll
Az -on a ritka, helyette - kivve, ha van sz -
a alakot hasznljuk.
la sil/a: el sil/n la sala : el saln la puerta: el portn
Megvetst (Los sufijos despectivos)
A legtbbszr nagytst is jelentenek.
-acho, -acha ricacho dsgazdag, hombracho nagy darab ember
-astro, -astra poetastro hermanastra mostoha
camastro priccs
-ote, -ota libro te nagy, rtktelen knyv, palabrota durva sz,
papelote
(Sufijos verbales)
Az kevsb vltozatosak, mint a A
spanyol nyelv, egy kivtelvel, csak ragozs igket
kpes alkotni. A leggyakoribb
-ar
-ear
-ificar
-izar
-ecer
168
archivar elraktroz, alegrar rmet szerez, adelantar

bailotear ugrabugrl, agujerear kilyuggat, vocear kia-
bl
intensificar fokoz, electrificar villamost, ra tifica r

colonizar gyarmatost, mecanizar gpest, galvanizar
galvanizl
humedecer megnedvest, ennegrecer befekett, fa-
vorecer segt
T rgym utat
bc 7-11
abszolt 79
abszolt 23
acabar de + infinitivo 114
acaso + indicativo 37
acaso + subjuntivo 37, 40
a fin de que + subjuntivo 39
alaktan 20-11 O
alany 116
ltalnos alany 116
hatrozatlan alany 116
hatrozott alany 116
alanyi mellkmondat 147
alanyi mellkmondat rvidtse infinitiv-
val 147
alapfok mellknv 79
sszetett mondatok 147-161
a/canzar a + infinitivo 114
a/guno / a/gn 78
llapothatroz 130
lltmny 111
lltmnyi mellkmondat 147
andar + gerundio 114
antes (de) que + subjuntivo 39
aun + gerundio szerkezet 160
ay + de 110
b ej tse 9
befejezett 24
befejezettsg kifejezse sajtos igei szer-
kezetekkel 114
birtokos 122
birtokos nvms 91
birtokos nvms hangslyos alakjai 92
birtokos nvms hangslytalan alakjai 92
birtokos vonatkoz nvms 97
bizonyossgot szk 108
bizonytalansgot szk 108
bueno / buen 78
c ejtse 9
cada + egyes szm 85
clhatroz 131,157
clhatrozi mellkmondat 131, 157
clhatrozi mellkmondat rvidtse in-
finitivval 1 57
ch ejtse 9
ciento / cien 83
condiciona/45-47
condicional imperfecto vagy simple 46
condicional perfecto vagy compuesto 47
cualquiera / cualquier 78
cuando + subjuntivo 39, 40
cuanto + subjuntivo 39
d ejtse 9
deber de + infinitivo 11 5
dejar + participio 114
diftongusok 8
e y helyett 109
e / i hangvltakozs az 51
e / ie hangvltakozs az 50
echar a + infinitivo 11 3
169
egyeztets lltmnyi mellkmondatok-
ban 147
egyeztets szerkezetben 123
egyeztets trgyi mellkmondatban ki-
10 esetben 76, 149
mondatok 138-143
ellenttes mondatok 145
162
ellj rszk 104
elvlaszts 8, 9, 10, 11, 17
eredethatroz 135
eredmnyhatroz 132
122
estar + gerundio 114
estar jelentse 11 2
estar + participio 114
eszkzhatroz 132
flhangzk 8
felkiltjel 18
felkilt mondat 16, 138
mellknv 79
felszlts 37, 47
felszlt md 47
felszlt md rendhagy kpzse 48,
50-52
felszlt mondat 16, 141
feltteles mellkmondat 42, 158
feltteles mellkmondat rvidtse infini-
tivval, illetve gerundival 158
feltteles md 45-47
feltteles md jelen ideje 46
feltteles md mlt ideje 47
fokozs 79
fokoz 145
folyamatos cselekvs kifejezse sajtos igei
szerkezettel 114
69-72
neme jelentse szerint 70
neme szerint 69
tbbes szma 71
igenv 22, 67, 113-115, 126,
147,153, 155-158, 161
170
frases verbales 113
beszd 148
krds 148
g ejtse 10
gerundio 22, 114, 129, 153-158, 160
grande / gran 78
gu ejtse 10
g ejtse 10
h ej tse 8, 10
haber alakjai 26
haber de + infinitivo 11 5
haber que + infinitivo 115
hacer + infinitivo 67
hanglejts 15
hangsly 12
hangsly jellse rsban 12-14
hangsly 14, 99
hangslytalan szemlyes nvms 48, 86
hasonlt hatroz 135
hasonlt mellkmondat 159
hasta que + subjuntivo 39
hatrozatlan 74
hatrozatlan nvmsok 101
hatrozatlan szmnevek 85
tbbes szm hatrozatlan szmnevek
mgtt 85
hatroz igenv 22, 114, 129, 153-158,
160
hatrozi mellkmondatok 153
hatrozk 124-135
hatrozszk 98, 102
hatrozszk kpzse 102
hatrozott 72
hatrozott hasznlata 73
hatrozott nllan 73
hatrozott sszeolvadsa az
elljrkkal 72
helyesrs 17, 49, 83
helyesrsi mdosulsok az 49
helyhatroz 124
helyhatrozi mellkmondat 153
hossz mssalhangzk 8
126
al + infinitivo 126
hacer + szm nv +
127
lland szerkezetek 128
mellkmondat 153
mellkmondat rvidtse
gerundival 154, 155
mellkmondat rvidtse
infinitivval 155
ige 20-70
ige ragozott alakjai 23
igefajtk 66
igei lltmny 111
igei-nvszi lltmny 111
24
a magyarban 23
igk vonzata 105-108
168
igenevek 21
igenls 143
igeragozs rendhagysgai 49-66
53
imperativo 47
indicativo 27-35
futuro imperfecto 34
futuro perfecto 35
presente 27
pretrito anterior 30
pretrito imperfecto 31
pretrito indefinido 29
pretrito perfecto 28
pretrito pluscuamperfecto 33
indicativo subjuntivo helyett feltteles
mellkmondatban 158
indulatszk 110
infinitivo 22, 67, 113-1 15, 126, 147,
1 53, 1 55-1 58, 1 61
ir a + inFinitivo 113
ir + gerundio 114
rsjelek hasznlata 18
rott hangsly 12, 94
rott hangsly
szerepe 14
-simo 79
cselekvsek kifejezse sajtos
igei szerkezettel 11 5
j ejtse 10
mellkmondat 150
magyarz mellkmondat 150
megszort mellkmondat 150
mellkmondat rvidtse infinitiv-
val, illetve gerundival153
119-1 23
kapcsolatos mondatok 144
mondat 16, 17, 139
18
nvmsok hangslya 14, 99
14, 99
ktalak mellknevek 77
magnhangz 8
cselekvs kifejezse sajtos igei
szerkezettel 11 3
167
md 27-35
befejezett 35
mlt 29
rgmlt 30
folyamatos mlt 31
folyamatos rgmlt 33
jelen 27
34
kzelmlt 28
md helyett feltteles
mellkmondatban 158
mondat 16, 138
kvnsg kifejezse 37, 149
klcsns igk 67
ktelezettsg kifejezse sajtos igei szer-
kezettelll 5
36-45
befejezett 25
171
folyamatos mlt 41
folyamatos rgmlt 43
jelen 37
25
kzelmlt 40
hasznlata 36
cl hatrozi mellkmondat-
ban 157
feltteles mellkmondatban
158
mellkmondat-
ban 39, 154, 155
mellkmondatban 152
mellkmondat-
ban 160
trgyi mellkmondatban
149,150
nek ttekintse 44
k 110
kvetkezmnyes mellkmondat 159
mondatok 146
kzpfok mellknv 79
le, les mint alakok 87
/I ejtse 10
/legar a + infinitivo 114
/Ievar + participio 114
10 cual 97, 152
10 mint az igei-nvszi lltmny nvszi
rsze 87
magnhangzk 8
magyarz mondatok 146
malo / mal 78
mandar + infinitivo 67
mssalhangzk 8
mellkmondat 1 60
aun + gerundio szerkezet
160
mellkmondat rvidtse
gerundival, illetve infinitivval 160,
161
168
172
mellknv 77-81
egyalak mellknevek 77
ktalak mellknevek 77
mellknv fokozsa 79
mellknv alakja mint md-
hatroz 103, 130
mellknv megrvidlse 78
mellknv neme 77
mellknv tbbes szma 78
mellknevek sszehasonltsa 81
mellknevek vonzata 105-108
mellknvi igenv 21,68, 114, 156, 157,
161
sszetett mondatok
144-146
122
-mente 102, 127, 129
mrtkhatroz 133
119
lland szerkezetekben 120
mdhatroz 129
mdhatroz fokozsa 103
mdhatroz kpzse 02
mdhatrozi lland szerkezetek 130
mdhatrozi mellkmondat 155
mdhatrozi mellkmondat rvidtse
infinitivval, gerundival, illetve par-
ticipival 129, 156
mdost 167
mdostszk 110
mondatrszek 111
mondattan 111-161
mutat nvmsok 93
mutat nvms rtelemben 121
szerkezet 67
fi ejtse 10
nagyt 168
72-76
hatrozatlan 74
hatrozott 72
kiemelsre 75
semleges 76
nvmsok 86-102
birtokos nvmsok 91
hatrozatlan nvmsok 101
nvmsok 99
mutat nvmsok 93
szemlyes nvmsok 48, 86
visszahat nvmsok 48, 90
vonatkoz nvmsok 95
163-167
ninguno / ningn 78
no que helyett flelmet
dat utn 148
o / ue hangvltakozs az 50
hajt mondat 16, 140
ojal + subjuntivo 37, 42, 44, 140
okhatroz 1 31
okhatrozi mellkmondat 156
okhatrozi mellkmondat rvidtse in-
finitivval, participival, illetve gerun-
dival 157
ramegjells 127
nzs 89
sszetett mondatok 144- 1 61
para que + subjuntivo 39
participio 21, 68, 114, 156, 157, 161
pasa r a + infinitivo 113
perifrasis verba les 113
ponerse a + infinitivo 113
por + hatroz vagy mellknv + que
szerkezet 160
predicado 111
primero / primer 78
q ejtse 11
quedar + participio 114
quizs + indicativo 37
quizs + subjuntivo 37, 40
rejtse 11
relatv 23
rendhagy igk felsorolsa
55-66
rszeshatroz 135
rszeshatroz i mellkmondat 156
rr ejtse 11
sejtse 11
sajtos igei szerkezetek 113
santo / san 78
se le, les helyett 88
se alak kpzsre 68
seguir + gerundio 114
semleges 76
ser jelentse 111
ser + participio 68, 114
si krdsben 152
si + subjuntivo 42, 44, 160
si bien + participio szerkezet
161
sin que + subjuntivo 39
sorszmnevek 85
nevek 82
su, suyo jelentsei 91
subjuntivo 36-45
futuro imperfecto 25
futuro perfecto 25
presente 37
pretrito imperfecto 41
pretrito perfecto 40
pretrito pluscuamperfecto 43
subjuntivo hasznlata 36
subjuntivo cl hatrozi mellkmon-
datban 157
subjuntivo feltteles mellkmondat-
ban 158
subjuntivo mellkmon-
datban 39, 154, 155
subjuntivo mellkmondatokban 152
subjuntivo mellkmon-
datban 160
subjuntivo trgyi mellkmondatban
149,150
szm hatroz 133
173
szm nevek 82-85
hatrozatlan szm nevek 85
sorszmnevek 85
nevek 82
szemlyes nvmsok 86-90
szemlyes nvmsok hangslyos trgy-
s rszeshatrozs esete 89
szemlyes nvmsok hasznlata 86
szemlyes nvms ig hez viszonytott
helye 48,88
szemlyes nvmsok ragozsa 86
szerkezet 68
szalkots 162, 168
szfajok 20
szkpzs 162-1 68
szrend 136
sztagols 8, 9, 10, 11 , 17
tagad- s tiltszk 108
tagad mondat 141, 145
tal yez + indicativo 37
tal yez + subjuntivo 37, 40
tambin helye a mondatban 108
tampoco helye a mondatban 108
trgy 117
llatnevek trgyesete 118
fldrajzi nevek trgyesete 118
trgy egyezse a sajtos igei szerkezetek
participijval 115
trgy megklnbztetse az alanytl 119
trgyas igk jelentsvltozsa a elljrval
vagy anlkl 118
trgyesetben elmarad az a elljr 119
trgyi mellkmondat 148
174
trgyi mellkmondat rvidtse infinitivs
szerkezettel 149
trshatroz 132
tener + participio 11 4
ten er que + infinitivo 11 5
tercero / tercer 78
terminar de + infinitivo 114
tilts 38, 48, 141
ti Itszk 108
nevek 82
nevek helyesrsa 83
traer + participio 114
u o helyett 109
v ej tse 9
vlaszt mondatok 146
kifejezse sajtos igei szer-
kezettel115
venir a + infinitivo 114
venir + gerundio 114
visszahat igk 66
visszahat nvmsok 48, 90
volver a + infinitivo 11 5
vonatkoz hatrozszk 98
vonatkoz nvmsok 18, 95, 150
vonatkoz nvmsok + subjuntivo 39, 152
x ejtse 11
y ejtse 11
y a szmnevekben 83
z ejtse 12
Tartalom
Bevezets
Hangtan . ..................................... .
A spanyol bc .............................. .
A magnhangzk ...... .. ....... ............... .
A flhangzk s a magnhangzk ............. .
A mssalhangzk .............................. .
A hangsly .................................. .
Az rott hangsly ......... ....... .. .......... .
Az rott hangsly szerepe ... .
A hanglejts ....................... ....... ... .
A hangmagasg a szakasz elejn .......... . ...... .
A hangmagassg a szakasz vgn ......... ....... .
A hangmagassg a szakasz belsejben ............ . .
Helyesrsi megjegyzsek ........................ .
Az elvlaszts .............................. .
Az rsjelek hasznlata ........................ .
Alaktan . ...................................... .
Aszfajok ................................... .
Az ige ...................................... .
Az igenevek ................... ..... ... . ... .
A mellknvi igenv ....................... .
A igenv ........................... .
A hatrozi igenv .. . ................. .... .
A ragozott igealakok ......................... .
Az haber segdige alakjai ............. .
5
7
7
8
8
8
12
12
14
15
15
15
17
17
17
18
20
20
20
21
21
22
22
23
26
175
md ....... . .................. 27
A jelen ...................... ... ...... 27
A kzelmlt .............................. 28
Az mlt .......................... 29
Az rgmlt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30
A folyamatos mlt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31
A folyamatos rgmlt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 33
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 34
A befejezett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35
A hasznlata .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37
A jelen ideje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37
A kzelmlt ja ...................... 40
A folyamatos mltja ................. 41
A rgmltja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 43
A jelen s hrom mlt idejnek sszevetse 44
A feltteles md .......................... 45
A feltteles md jelen ideje ................... 46
A feltteles md mlt ideje ................... 47
A felszlt md ............................. 47
Az igeragozs rendhagysgai . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49
A leggyakoribb rendhagysgok . . . . . . . . . . . . . . .. 50
A leggyakoribb rendhagy igk. . . . . . . . . . . . . . . .. 55
Az ige fajti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 66
A visszahat igk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 66
A szerkezet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 67
A szerkezet ....................... 68
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 69
A neme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 69
A tbbes szma ......................... 71
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 72
A hatrozott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 72
A hatrozott hasznlata. . . . . . . . . . . . . . . .. 73
A hatrozatlan ......................... 74
A semleges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 76
176
Amellknv . ............................. . .. .
Ktalak mellknevek ........................ .
Egyalak mellknevek ........................ .
A mellknv tbbes szma ..................... .
Amellknv megrvidlse .................... .
A mellknv fokozsa ........................ .
A mellknevek sszehasonltsa ................. .
A szm nevek ................................. .
A ............................. .
Megjegyzsek a hasznlathoz ...... .
A sorszmnevek ....................... .
A hatrozatlan szm nevek ..................... .
77
77
77
78
78
79
81
82
82
83
84
85
A nvmsok .................................. 86
A szemlyes nvmsok ........................ 86
A visszahat nvmsok ........................ 90
A birtokos nvmsok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 91
A mutat nvmsok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 93
A vonatkoz nvmsok ....................... .
Elljrsz nlkl hasznlatos vonatkoz nvmsok ..
Elljrszval hasznlatos vonatkoz nvmsok .... .
95
95
96
ltalnos vonatkoz nvmsok ........ 97
A birtokos vonatkoz nvms ................. .
Vonatkoz hatrozszk ................ .
A nvmsok ........................... .
97
98
99
A hatrozatlan nvmsok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 101
Ahatrozszk ................................ 102
Az elljrszk ................................ 104
Egytag elljrszk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 104
Tbbtag elljrszk ......................... 104
A magyartl vonzat fontosabb spanyol igk s
mellknevek .................................. 105
A mdostszk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 108
A .............................. 109
Az indulatszk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 110
177
Mondattan ..................................... 111
Amondatrszek ............................... 111
Az lltmny ................................ 111
Az alany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 116
A trgy .................................... 117
A trgy megklnbztetse az alanytl ........... 119
A ................................... 119
.......................... .. 119
.......................... 122
A birtokos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 122
Az ............................. 122
Egyeztets a szerkezetben. . . . . . . . . . . . . . .. 123
A hatrozk ................................ 124
A helyhatroz ............................ 124
Az . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 126
A mdhatroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 129
Az llapothatroz ......................... 130
Az okhatroz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 131
Aclhatroz ............................. 131
Az eszkzhatroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 132
A trshatroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 132
Az eredmnyhatroz ....................... 132
........................... 133
A mrtkhatroz .......................... 133
Az eredethatroz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 135
A rszeshatroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 135
A hasonlt hatroz ........................ 135
A spanyol szrend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 136
Az mondatok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 138
178
A mondat ........................... 138
A felkilt mondat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 138
A mondat ............................. 139
Az hajt mondat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 140
A felszlt mondat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 141
A tagad mondat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 141
Az sszetett mondatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 144
A sszetett mondatok ............... 144
A kapcsolatos mondatok ..................... 144
Az ellenttes mondatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 145
A vlaszt mondatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 146
A mondatok .................... 146
A magyarz mondatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 146
Az sszetett mondatok ................ 147
Az lltmnyi mellkmondat. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 147
Az alanyi mellkmondat ..................... 147
A trgyi mellkmondat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 148
A mellkmondat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 150
A hatrozi mellkmondatok . . . . . . . . . . . . . . . . .. 153
A helyhatrozi mellkmondat. . . . . . . . . . . . . .. 153
Az mellkmondat .............. 153
A mdhatrozi mellkmondat .............. 155
A rszeshatrozi mellkmondat ............. 156
Az okhatrozi mellkmondat ... . . . . . . . . . . .. 156
A clhatrozi mellkmondat. . . . . . . . . . . . . . .. 157
A feltteles mellkmondat . . . . . . . . . . . . . . . . .. 158
A hasonlt mellkmondat . . . . . . . . . . . . . . . . .. 159
A kvetkezmnyes mellkmondat ............ 159
A mellkmondat . . . . . . . . . . . . . . .. 160
A szalkots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 162
A szkpzs .................................. 162
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 162
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 63
A leggyakoribb . . . . . . . . . . . . . . . .. 164
Mdost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 167
.......................... 167
Nagyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 168
Megvetst . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 168
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 168
Trgymutat .................................... 169
179
Nemzeti Tanknyvkiad Zrt.
www.ntk.hu
info@ntk.hu
Telefon: 06 1 460 1875
A kiadsrt felel: Jkai Istvn vezrigazgat
Raktri szm: 10163
Campos Jimnez Enrique
Utnnyomsra Ungor Barbara
igazgat: Babicsn Vasvri Etelka
Marcsek Ildik
Grafikai Megyerin Kovcs Katalin
Terjedelem: 11,25 (N5) v
11. kiads, 2007
Nyomdai Kzpont Kft.
1882 * 2007
Kszlt a Gyomai Kner Nyomda Zrt.-ben,
a nyomda alaptsnak 125. esztendejben
Papp Lajos vezrigazgat
Tel.: 66/887-400
http://www.gyomaikner.hu
E-maii: knernyomda@gyomaikner.hu
SPA,'Y L O 1'\AK A]ANLJUK:
Nagy-Seres-Miln Vela:
Spanyol nyelvknyv I. + kazetta
(raktri szm: 13166)
Nagy-Seres-Orenga Portols:
Spanyol nyelvknyv Il. + kazetta
(raktri szm: 13266)
Gajdos-Nagy-Orenga Portols-Seres:
Spanyol nyelvknyv III. + kazetta
(raktri szm: 13366)

Gyakorlknyv a spanyol rsbeli nyelvvizsgkhoz
(raktri szm: 56403)

Gyakorlknyv a spanyol szbeli nyelvvizsgkhoz + kazetta
(raktri szm: 56404)
Aaktri szrn: 10163

10163