ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΟΡΟΥΜ- Προπαρασκευαστικά μαθήματα

Διδάσκουσες: Μαρίνα Χαρίτωνος, Μαρία Κωνσταντίνου

Μάθημα 7ο: Συνώνυμα
Σημειώστε τα συνώνυμα των πιο κάτω λέξεων.
Συλλογίζομαι: σκέφτομαι
Επιστρέφω: γυρίζω
Ερμηνεύω: εξηγώ
Ικετεύω: παρακαλώ
Βλέπω: κοιτάζω
Δουλεύω: εργάζομαι
Γιατρεύομαι: θεραπεύομαι
Λησμονώ: ξεχνώ
Εργασία: δουλειά
Λύπη: θλίψη
Θάρρος: γενναιότητα
Μοναξιά: απομόνωση
Καθήκον: υποχρέωση
Αφετηρία: ξεκίνημα έναρξη
Απλός: λιτός
Άκαρδος: σκληρός, άσπλαχνος
Σταθερός: βέβαιος όπως σταθερό σχέδιο/ γραμμή = βέβαιο σχέδιο
Ισχυρός: δυνατός
Άδειο: κενό
Ενεργητικός: δραστήριος
Θαυμάσιος: υπέροχος
Πελώριος: τεράστιος
Άρρωστος: ασθενής
Δίπλα: πλάι
Μετά: ύστερα

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful