Irakurketa eta idazketa prozesua.

Irakurketa eta ulermen saioak -1 -

IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK
FITXA ZENBAKIA: .........

DATA: .............................

IZEN DEITURAK: .................................................................
BAT MATXIN PARRAT
Bat: Matxin Parrat.
Bi: Mitxel Eperdi.
Hiru: kolko bete diru.
Lau: iko melau.
Bost: koxkotean koxk.
Sei: korta bete behi.
Zazpi: buru bete bazpi.
Zortzi: katilu bete zorri.
Bederatzi: katuaren larrua eratzi.
Hamar: mar-mar.
① Inguratu abestian agertzen diren animaliak:
katua
zaldia
zorria

bazpia(bartza)
txakurra
zezena

② Zenbat zenbaki agertzen dira?

③ Lotu gezien bidez:
kolko bete
korta bete
buru bete
katilu bete

bazpi (bartz)
diru
zorri
behi

④ Zeri egiten dio hozka? Adierazi: 
buruari 
ileari 
garondoari 

diruari 
larruari 
pikuari

⑤ Osatu esaldia hauetakoren batekin:
asko samar / mar-mar / atzamar
Hamar:

Sagua
behia
txoria

Irakurketa eta idazketa prozesua. Irakurketa eta ulermen saioak -2 -

IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK
FITXA ZENBAKIA: .........

DATA: .............................

IZEN DEITURAK: .................................................................
BEHIN JOAN NINTZEN

Behin joan nintzen
azokara,
erosi nuen txakur bat;
txakurrak txau txau txau
nik txitxi berari:
ekarri nuen etxera.

Behin joan nintzen
azokara,
erosi nuen txistu bat;
txistuak fli fli fli
txakurrak txau txau txau:
eraman nion amari.

① Zer erosi zuen azokan? Inguratu:
txerria
txanoa
txoria

txalupa
txistua
txangurrua

txakurra
txerria
txistorra

② Nola egiten dute? Lotu gezien bidez:
txakurrak
txistuak
txoriak

fli fli fli
txio txio
txau txau txau

③ Idatzi BAI ala EZ:
Txakurrak haragia jan zuen. ______
Txakurrak txistua jotzen zuen. _______
Amari txistua eraman nion. ________
Txoriak negar egin zuen. ______
④ Nork egin zuen negar? Zergatik?

⑤ Zenbat aldiz joan zen umea azokara?

Behin joan nintzen
azokara,
erosi nuen txori bat:
txoriak txio txio,
nik berriz negar lodi:
ihes egin zuen basora.

Irakurketa eta idazketa prozesua. Irakurketa eta ulermen saioak -3 -

IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK
FITXA ZENBAKIA: .........

DATA: .............................

IZEN DEITURAK: .................................................................
EGUN BATEAN

MIXMIX KATUA

Egun batean, ikusi nuen
eulia soinua jotzen,
haren ondoan, zoraturikan,
arkakusoa dantzaten,
zimitza berriz, dotore jantzita,
errefreskuak partitzen,
haien ondoan, bi zorri handi
barrez eztulka itotzen.

Katuen herrixkan bizi da
gure Mixmix katua.
Egunero goiz jaikitzen da,
garaiz ibiltzea atsegin du eta.
Ureztailuaz bainatzen da,
txukun orraztu, amari lagundu
eta gosaldu egiten du:
arrautzak, esnea eta ogia.
Motzila ondo aztertu,
ezin zaio ezer ere falta,
eta eskolara iristean,
denak agurtu: “Miau, miau!”

① Lotu gezien bidez:
eulia
arkakusoa
zimitza
bi zorri

dantzatzen
errefreskuak partitzen
barrez itotzen
soinua jotzen

② Nola du izena bigarren olerkiko katuak?

③ Idatzi E egia bada eta G gezurra bada:
Olerkiko katua goiz jaikitzen da zeren:
____ Ez baitu lorik egiten gauez.
____ Garaiz ibiltzea gustatzen baitzaio.
____ Saguek esnatu egiten baitute.
____ Gosaria kenduko dioten beldur izaten baita.
④ Jarri odenan katuaj egiten duena. Idatzi 1, 2, 3 eta 4:
____ Jaiki.
____ Gosaldu.

____ Amari lagundu.
____ Bainatu eta orraztu.

⑤ Eskolara iristean, zer esaten du katuak ikaskideak agurtzeko?

Irakurketa eta idazketa prozesua. Irakurketa eta ulermen saioak -4 -

IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK
FITXA ZENBAKIA: .........

DATA: .............................

IZEN DEITURAK: .................................................................
A, a, a
Arto gorri koxkorra
Oilarraren gandorra
Gorritzen da bixkorra.

E, e, e
Nik artoa dut maite
Ahoan du bibote
Arta bixarrez bete.

O, o, o
Arto goxo potolo
Hosto azpian lolo
Begi gorri poxpolo.

I, i, i
Artirina nahi dut nik
Egiteko talotxin
Gazte gozoz beterik
U, u, u
Artaputzak pin-pan-pun
Zartaginetik joan nahi du
Jauzi eta istilu.

① Zein da abestiko protagonista?

② Zerk egiten du pin-pan-pun?

③ Nolakoa da artoa?

④ Inguratu egiazkoak diren esaldien zenbakiak.
1.
2.
3.
4.

Oilarrak gandorrean artoa du.
Artoaz gazta egiten da.
Artoak bizarra du.
Artoak begi urdinak ditu.

⑤ Zer egin nahi izaten du artoak? Adierazi.

❑ Zartaginetik kanpora irten.
❑ Zartaginean sartu, goxo – goxo.

.. asko ikasi eta txintxo portatzeko.. Baietz esan nion nik lasai etortzeko.. berak gure gelara etorri nahi zuela........................ ⑤ Zein aholku eman zion lagunak astoari? ....... Irakurketa eta ulermen saioak -5 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ..... ① Inguratu astoak soinean zituenak: gabardina arkatza gona betaurrekoak bibotea ile motza ile luzea zapatak txapela ② Zergatik zegoen triste astoa? ③ Zer nahi zuen astoak? ④ Idatzi E egia bada eta G gezurra bada: ___ ___ ___ ___ Haurrekin gaizki moldatuko zela uste zuen astoak......... hizketan egon nintzen atzo berarekin.. buruan txapela eta gabardinarekin... astoak arkatza eta koasernoa behar zituen..... ile luzea eta bibotearekin. astoa izan arren trankil egoteko.. DATA: .... arkatza eta bloka dendan erosteko. IZEN DEITURAK: .......Irakurketa eta idazketa prozesua.. oso zatarra zela bere ikastola................ gure artean ondo konponduko zela... Astoak esan zidan triste zegoela. Lagunak esan zion ezin zuela haurren eskolara joan astoa zelako......... ASTOA IKUSI NUEN ① ② ③ Astoa ikusi nuen betaurrekoekin..... Astoari asko gustatzen zitzaion bere ikastola..... Eskolara joateko.....

Irakurketa eta ulermen saioak -6 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... DENDARIK DENDA ① Dendarik denda nabil janarien bila. Eskolatik makal-makal irten dela. Zer esan nahi du? Adierazi................ ___ ___ ___ ___ Eskolan lan gutxi egin duela.... 3 eta 4......... merezi dut eta....... Orain erosiko dut horko piruleta.. gozoki bat erosi zuen. Eskolatik irtenda. Dena ordaindu eta sobera lau pezeta...... eta hainbeste lan egin eta gero.. ........ Horretarako.. 2. lana egin ondoren. Erosketak egiten amaitu zuen. ① Zer esan dio amak erosteko? esnea gazta azukrea haragia ② Zenbat diru geratu zaio erosketak egin ondoren? ③ “Ez da lan makala”..... idatzi 1. IZEN DEITURAK: ...... ____________________ zuenez.......... Gozokia erosi zuen.............. Eskolan lan handia egin duela...... Lan handia dela erosketak egitea. ___ ___ ___ ___ Denda batetik bestera ibili zen........ Arrautza eta esne..... Eskolara joan zen. ④ Jarri ordenan esaldiak... ⑤ Osatu: Amatxoren zerrenda oso_________________ zen..Irakurketa eta idazketa prozesua. ez da lan makala.. DATA: . amatxoren zerrenda bai luzea dela! ② Honekin bukatu da gaurko erosketa. gatz eta okela.

① Non egiten dituzte txoriek habiak? Lotu gezien bidez..... 3.... jartzen dituzte habiak...... 2. Irakurketa eta ulermen saioak -7 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. txitak goxo egoteko.. ③ Inguratu egiazko esaldien zenbakiak............ NON EGITEN DU? ① ② ③ ④ -Aita... IZEN DEITURAK: .. 1. non egiten du pospolinak habia? -Gari soro erdian poliki jarria trala-lara poliki jarria... trala-lara goroldioz josia. DATA: .... ______________________z betetzen dituzte.... non egiten du gau hontzak habia? -Elizako sabaian sagutxoz josia.. kukuek pospolinek txepetxek hontzek gari soroen erdian elizetako sabaian txantxangorrien habian gaztainondoen zuloetan ② “Elizako sabaian... Pospolinek poliki-poliki..... Elizetako sabaietan sagutxo asko izaten dela. Gariak zoro-zoroak dira.. sagutxoz josia”.............. Gari sorosk poliki-poliki jartzen dira.... Sagutxoez josten dituztela elizetako sabaiak.. ..Irakurketa eta idazketa prozesua.... kontu handiz..... Txepetxak zuhaitzaren barruan egiten du habia...... non egiten du kukuak habia? -Txantxangorri habian lapurtuz tokia trala-lara lapurtuz tokia... -Ama. -Ama. gero.. Zer esan nahi du? Adierazi. -Aita....... 4.... ___ ___ ___ ___ Elizetako sabaiak sagutxoek egiten dituztela. Sagutxoak josten aritzen direla elizetako sabaietan. ④ Nortzuei kentzen diete lekua kukuek? ⑤ Osatu: Txepetxek gaztainondoen zuloetan egiten zituzte _______________ eta.. non egiten du txepetxak habia? -Gaztain zulo gordean goroldioz josia. trala-lara sagutxoz josia..............

...... Gero.. eskuarki.. ④ Zein urte sasoitan irteten dira hartzak babeslekutik? ⑤ Zer egiten dute hartzek babeslekutik irtendakoan? Inguratu.. Hartzak oso lotiak dira! ① Zein urte sasoi ematen dute hartzek babeslekuan? Udaberria Udazkena Uda Negua ② Osatu: Hartzak babeslekuan sartuko dira. IZEN DEITURAK: .... Ur asko edan... Lorik egin ez. Elurteak hasi baino lehen sartuko dira hartzak babeslekuan..... Haitzulo bat izaten dute aterpe........ ezer ere jan gabe. goxo-goxo. etsaiak atzetik joango zaizkie..... Irakurketa eta ulermen saioak -8 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . etsaiek haien ________________ ez jarraitzeko.. Sarri-sarri bainatu. 3.. elurretan oinatzik ez uzteko.. sarri-sarri bainatu eta.... lo egingo dute. hartzak babeslekutik argal-argal eginda irten eta ohiko bizimoduari ekingo diote: bapo jan eta edan....... .. lo kuluxka egingo dute. ezer ere jan gabe. ___ Hartzak oso lotiak dira..... HARTZAK OSO LOTIAK DIRA Iritsi da hotza.. 1........ ③ Idatzi E egia bada eta G gezurra bada.. eta hasiak dira hartzak negua pasatzeko babes bila..... bestela... eta goroldioz eta belar lehorrez estaliko dute...... ___ Hartzek hilabete batzuk ematen dituzte lo...... lorik egin gabe...... 2. Gutxi-gutxi jan... 4...... Izan ere.. ___ Hartzek hilabete batzuk ematen dituzte jaten eta lo........ ahal duten guztietan.Irakurketa eta idazketa prozesua. zeren haur guztiek baitutuzte pelutxezko hartzak lo egiteko. ___ Hartzek hilabete batzuk ematen dituzte jaten.... Hilabete batzuk emango dituzte lo... Udaberria iritsitakoan..... DATA: .....

.. ⑤ Zein aholku eman zion aitonak mutikoari? ___ Gauzak behin eta berriz egin behar direla..... Olentzerol ekar diezazkien...... Horrelaxe jostatzen dira Ainhoa eta neba txikia. eta kortxoz eta hariz..... alajainkoa! Egin duzu eta nahikoa.......... -Esadazu.. MARRAZKIA ③ ② Paper mordoa hartuta.. DATA: .. ___ Astoak marraztu behar direla. kometa eta edalontzia... hegazkin eta itsasontzia... ___ Zintzoak izanda.... ___ Ez dela ardirik marraztu behar....Irakurketa eta idazketa prozesua.. makilaz eta sokaz egin dute zaldia.... norbaitek eros diezazkien.. Irakurketa eta ulermen saioak -9 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . .. habia eta txoria....... JOSTAILUAK ① Jostailurik gabe daude Ainhoa eta neba txikia.. aitona... Zuraz eta kaxaz sortu dute gurdia... ③ Zein material erabili dituzte haurrek? Lotu gezi bidez... baina egindakoak _________________ zirudien. ___ Beraiek egin dituzte. buztinezko puxtarria...... ② Nola lortu dituzte jostailuak? ___ Negar eta negar eginez.. baina beraiek egingo dute behar duten guztia....... Eta izan beti gogoan aitonak orain esandakoa: ekin eta ekin dabilenak du arrakasta aldekoa.. Hartu berriro papera eta egin lehenagokoa....... ondo egin arte. hondarrezko gaztelua... -Zaude lasai... Makilak eta sokak Puxtarria Papera Gurdia Zura eta kaxak Zaldia Buztina Hegazkina ④ Osatu: Marrazkia egin zuen mutikoak __________________ marraztu nahi zuen. txapel dibertigarria........ IZEN DEITURAK: ..... marrazkia al da hau? Ardia zen egin nahi nuena eta honek dirudi astoa. ① Nortzuk dira “Jostailuak” olerkiko protagonistak? ______________________ eta ____________________ .............

. Suak makila erre zuen.............. ___ Katua ehizatzen.. Urritza ikusi dugu txakurra astintzen.. Ura ikusi dugu su hori itzaltzen.. ① Inguratu abestian agertzen diren animaliak: txakurra idia zaldia ardia behia txerria sagua katua akerra ② Idatzi E egia bada eta G gezurra bada..... Sua ikusi dugu makila erretzen.... Irakurketa eta ulermen saioak -10 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .... AKERRA IKUSI DUGU Akerra ikusi dugu baratzean jaten..Irakurketa eta idazketa prozesua....... ⑤ Zerk apaindu zuen urritza? ___________________________ ....... Suak ura edan zuen.. Txakurra ikusi dugu katua izutzen.. Soka ikusi dugu idi hori lotzen...... ___ ___ ___ ___ Makila baratzean zegoen....... Lorea ikusi dugu urritza apaintzen........... IZEN DEITURAK: .. ___ Katua beldurtzen. ③ Lotu gezien bidez........ Sokak sagua ehizatu zuen.. lasai-lasai.... Sagua ikusi dugu soka karraskatzen.. DATA: ............... katuak sagua sokak idiak soka karraskatu ura edan sagua ehizatu idia lotu ④ Zertan zebieln txakurra? ___ Katuarekin jolasean..... Idia ikusi dugu ur hori edaten. Makila ikusi dugu aker hori jotzen...... Katua ikusi dugu sagua ehizatzen..

. GALDERAK: 1.......Hau zaparrada – esaten du Itziarrek.. ama eta haurrak? _________________________________ 4..... Kalean dabiltza... umeak aurrean.... Pozik dabiltza gure lagunak.... Zer kendu du aitak? _____________________________________________ 14... Non dabiltza?___________________________________________________ 5... Zer da gaur? __________________________________________________ 2... DATA: ....... Toldo baten azpian sartu dira. Nork kendu ditu betaurrekoak? ____________________________________ .. Non artu dira gure lagunak? ______________________________________ 12.......... HAU EGURALDI ZOROA! (1) Gaur igandea da. Aita eta ama atzean daude..... Nor sartu da toldo azpian?________________________________________ 13.... Zer ari dira aita..... Kalean zuhaitz asko dago. Bai suerte txarra! Gure lagunak korrika hasi dira.......... Noiz da igandea? _______________________________________________ 3... Aita..... Nola hasi du euria?______________________________________________ 10. ...... Irakurketa eta ulermen saioak -11 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ......... Zer dago kalean?________________________________________________ 6.. IZEN DEITURAK: . Non dago zuhaitz asko? __________________________________________ 7.... Nola dabiltza gure lagunak?_______________________________________ 8.... Aitak betaurrekoak kendu ditu. Nor hasi da korrika? _____________________________________________ 11... Baina halako batean euria gogor hasi du....... Noiz hasi du euria? ______________________________________________ 9.. ama eta haurrak paseatzen ari dira.Irakurketa eta idazketa prozesua....

.erantzuten du amank.... baina buru txarra du..Irakurketa eta idazketa prozesua. Zer ateratzen du aitak? __________________________________________ 13... Zer du aitak? ___________________________________________________ 8... Zer nahi du amak? ______________________________________________ 4...... Nork ateratzen ditu giltzak? _______________________________________ ...Poltsikoan dituzu! ....Nork ditu giltzak? – galdegiten du... ... Nork erantzuten du? _____________________________________________ 12... Zer sartu du aitak poltsikoan? _____________________________________ 6....... Nork du buru txarra? ____________________________________________ 10. Nolako burua du aitak? __________________________________________ 9... Nork sartu ditu giltzak poltsikoan? __________________________________ 7.. Nolako eguraldia dago gaur? ______________________________________ 3... DATA: .......................... HAU EGURALDI ZOROA! (2) Eguraldi txarra dago.. Irakurketa eta ulermen saioak -12 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . Aitak giltzak ateratzen ditu............. Nora joan nahi du amak?_________________________________________ 5... GALDERAK: 1. Nork galdegiten du? _____________________________________________ 11......... Non daude giltzak? Aitak poltsikoan sartu ditu.. Zer egin? Amak kotzera joan nahi du.... . IZEN DEITURAK: ............. Zer dago gaur? _________________________________________________ 2.

......... Zer du Mikelek? ________________________________________________ 7... HAU EGURALDI ZOROA! (3) Umeak putzu batean sartu dira. Zer esaten du Mikelek? __________________________________________ 9............................ Nork esaten du botak dituela? _____________________________________ 10...... Noiz dago triste Mikel? ___________________________________________ .. Nola dabiltza uretan? ____________________________________________ 4.... Ama. Nor dago triste orain? ____________________________________________ 12. ez dago pozik.... Ederki dabiltza uretan........ Hori esan du amak eta Mikel triste dago orain.. Hankak busti dituzte eta haserre dago...... Baina prakak ere busti ditu. Nola dago Mikel orain? ___________________________________________ 11.. ordea...... Nor sartu da putzu batean? _______________________________________ 2.... Zer busti dute umeek? ___________________________________________ 5. DATA: ... Nork ditu botak? ________________________________________________ 8.. IZEN DEITURAK: ....... Mikelek botak dituela esaten du......Irakurketa eta idazketa prozesua... Nola dago ama? ________________________________________________ 6. Non sartu dira umeak? ___________________________________________ 3.. Irakurketa eta ulermen saioak -13 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... GALDERAK: 1..........

... Zer jantzi du Itziarrek? ___________________________________________ 6...... Zer du aitak bere eskuan? ________________________________________ 8. Noiz atera da eguzkia ____________________________________________ 10. Nolako eguraldia dago? __________________________________________ 12........ Haurrak jolasean ari dira.. Tximeletak eta txoriak ere pozik dabiltza. Nora joan da aita? ______________________________________________ 3......... Nork du euritakoak bere eskuan? __________________________________ 7. Aitak bere eskuan du euritakoa...... Non du aitak euritakoa? __________________________________________ 9..... eguzkia atera da eta eguraldi ona dago...... Irakurketa eta ulermen saioak -14 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .... ordea. DATA: ... Zer atera du aitak? ______________________________________________ 4.... Zertan ari dira haurrak? __________________________________________ ..... IZEN DEITURAK: .. Hau eguraldi zoroa! GALDERAK: 1.............. euritakoa ere bai... HAU EGURALDI ZOROA! (4) Aita kotxera joan da eta gabardinak atera ditu..... Zer atera da gero? ______________________________________________ 11.... Zer jantzi du Mikelek? ___________________________________________ 5...........Irakurketa eta idazketa prozesua..... Gurasoek ez dute gabardinarik eta euritakoa hartu dute. Mikelek gabardina handia jantzi du eta Itziarrek txikia.. Gero............. Nor joan da kotxera? ____________________________________________ 2.

.... Dendariak ile gutxi du buruan..... eta aurpegian betaurreko borobilak ditu........ Denda barruan gizon bat dago....... Mahai gainean mahats ederra ikusten du Joakinak eta prezioa galdegiten du. Zenbat kilo jartzeko esaten du Joakinak? ____________________________ ..... noski.... Nor da emakume hori? __________________________________________ 3. Nork du ile gutxi buruan? ________________________________________ 5...... GALDERAK: 1...... Joakina da. baina Joakinak ez daki zer erosi........... IZEN DEITURAK: .... Irakurketa eta ulermen saioak -15 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ..... Dendariak euro bat balio duela erantzuten du. Zer ikusten du Joakinak mahai gainean? _____________________________ 8.. Nolako betaurrekoak ditu? ________________________________________ 7......Irakurketa eta idazketa prozesua...... DATA: .. -“Zer nahi duzu?” – galdegiten du dendariak...... Non ikusten du Joakinak mahats ederra? ____________________________ 10..... Zer erantzuten du dendariak? _____________________________________ 12. Nolako andrea da Joakina? _______________________________________ 4. Eskuan boltsa du eta janariak erosi nahi ditu. Orduan kilo erdia jartzeko esaten du Joakinak..... Zer du dendariak aurpegian? ______________________________________ 6........ Zer galdegiten du Joakinak? ______________________________________ 11.. Nor sartu da janari dendan? ______________________________________ 2. Dendaria da... Andre lodi eta txikia da Joakina. Nolako mahatsa ikusten du Joakinak? _______________________________ 9. JOAKINA (1) Emakume bat janari dendan sartu da......... Zer esaten du Joakinak? _________________________________________ 13...

JOAKINA (2) Dendariak zorro batean sartu du mahatsa....... Non ikusten du Joakinak aza? _____________________________________ 5.......... Apalean gazta bat dago. IZEN DEITURAK: .............. Zer hartzen du Joakinak? _________________________________________ 11. Non dago gazta? _______________________________________________ 9. Nork jaten du gustora gazta? ______________________________________ 13........ Zer ikusten du Joakinak ezkerrean? _________________________________ 6..Irakurketa eta idazketa prozesua...... Nork hartzen du zati txiki bat? _____________________________________ 12... DATA: .... Erosi nahi du....... GALDERAK: 1...... Nork sartu du mahatsa zorroan? ___________________________________ 3.. Zer esaten du dendariak? ________________________________________ 10... Zer sartu du dendariak zorroan? ___________________________________ 4......... aza handi bat ikusten du....... Joakinak mahai ondoan. Non sartu du dendariak mahatsa? __________________________________ 2. Zer esaten du Joakinak? __________________________________________ 7... Zer jaten du gustora senarrak? ____________________________________ 14. baina senarrak ez du azarik jan nahi. Zer dago apalean? ______________________________________________ 8... Nola jaten du gazta senarrak? _____________________________________ ........... Irakurketa eta ulermen saioak -16 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . Merkea dela esaten du dendariak eta Joakinak zati txiki bat hartzen du.... Itxura ona duela esaten du..... senarrak gustora jaten baitu gazta.. ezkerrean.....

...... dendariek hori esaten dute beti! Dena omen dute merke eta ona..... Irakurketa eta ulermen saioak -17 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . gutxi bizi dira etxean eta nahiko dira hiru ogi txiki....... Dendariak merkeak direla esaten du.... Zer dago eskuinean? ____________________________________________ 6. GALDERAK: 1..... Nork esaten du sagarrak merkeak direla? ____________________________ 8..... Mahai ondoan. Zer erantzuten du Joakinak? ______________________________________ 14.. Zenbat bizi dira etxean? _________________________________________ 3........... Nork esaten du hori beti? _________________________________________ 9. eskuinean.... Zer eskatzen du Joakinak? _______________________________________ 4. Joakinak familia handia al du? ____________________________________ 2........ Bi porru ere eskatzen ditu.. Zer esaten du dendariak? ________________________________________ 7.. Zer dute merke eta ona dendariek? _________________________________ 11... Non daude sagarrak? ___________________________________________ 5.... Baina Joakina ez dago konforme... Ez ditu nahi... garestiak direla entzuten du. IZEN DEITURAK: .. Noiz esaten dute hori dendariek? ___________________________________ 10.Irakurketa eta idazketa prozesua... Nolakoa dute dena? _____________________________________________ 12... Noski... sagarrak daude. Sagar hauek ere merkeak omen dira.. Konforme al dago Joakina? _______________________________________ 13....... Nolakoak direla erantzuten du? ____________________________________ ...... DATA: ...... JOAKINA (3) Joakinak ez du familia handirik..................

Nork egiten du kontua paperean? __________________________________ 4. Zenbat euro direla esaten du? _____________________________________ 7. DATA: ............ Irakurketa eta ulermen saioak -18 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ...... Kartera barruan al dago? _________________________________________ 10. gazta... ordaindu nahi ditu.... Non utzi du Joakinak dirua? _______________________________________ 12. Joakina andre txoriburua dela pentsatzen du dendariak....... Orain. Zer pentsatzen du dendariak? _____________________________________ 13.. .... Zer esaten du dendariak? _________________________________________ 6.. Zer egiten du paperean dendariak? _________________________________ 5.. ogiak eta porruak erosi ditu............. JOAKINA (4) Joakinak mahatsa............... Non egiten du kontua dendariak? __________________________________ 3... Zer utzi du Joakinak etxean? ______________________________________ 11. GALDERAK: 1. Nork irekitzen du boltsa? _________________________________________ 9...... Dendariak paperean kontua egiten du eta sei euro eta laurogeitalau zentimo direla esaten du......Ai ene! Etxean utzi dut dirua! – esaten du. baina kartera ez dago barruan...Irakurketa eta idazketa prozesua..... Nork pentsatzen du Joakina andre txoriburua dela? ____________________ .......... Zer erosi nahi du Joakinak? _______________________________________ 2.. Zer irekitzen du Joakinak? ________________________________________ 8. IZEN DEITURAK: ...... Joakinak boltsa irekitzen du.........

.... IZEN DEITURAK: ... Nor dago kafetegian? ____________________________________________ 3..... Non daude Ander eta laguna? _____________________________________ 2.... ez du zerbezarik nahi...... Baina ez kafe beroa.. Nork esaten du ezetz? ___________________________________________ 11. ez.. Zer eskatzen du orduan lagunak? __________________________________ 14... ANDER (1) Ander eta laguna kafetegian daude.. Nola dago Ander? _______________________________________________ 6. hotza nahiago du... Lagunak zerbeza eskuan hartu eta honela esaten du: . Zer nahi du Anderrek? ___________________________________________ 12........ Zer hartu du lagunak eskuan? _____________________________________ 10........... GALDERAK: 1. Irakurketa eta ulermen saioak -19 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... Non dago eserita laguna? ________________________________________ 4.... DATA: .......... Nor da egarri? __________________________________________________ 8... Nor dago eserita aulkian? ________________________________________ 5...... Nork hartu du zerbeza eskuan? ____________________________________ 9..... Laguna aulkian eserita dago eta Ander zutik.. kafea nahi du...Irakurketa eta idazketa prozesua..........Zerbeza nahi al duzu? Anderrek ezetz esaten du.. Nork eskatzen du orduan kafe hotz bat? _____________________________ ........ Nolako eguraldia dago? __________________________________________ 7.. Oso eguraldi beroa dago eta Ander egarri da... Nolako kafea nahiago du Anderrek? ________________________________ 13..... Lagunak orduan kafe hotz bat eskatzen du.......

............ egia da. Bi lagunak hizketan ari dira. ANDER (2) Ander ere aulki batean eseri da eta orain biak... Ander eta bere laguna....... eserita daude... Nork erantzun du Seat zaharra saldu egin duela? ______________________ 11......... Nork du orain kotxe berria? _______________________________________ 14.... Nola daude orain biak? ___________________________________________ 5.. Mahai gainean zerbeza dago..... non duzu kotxe zaharra? Txominek Seat zaharra saldu egin duela erantzuten du..... Non dago zerbeza? ______________________________________________ 7.... IZEN DEITURAK: ..Irakurketa eta idazketa prozesua.... Zertan ari dira bi lagunak? ________________________________________ 8....... DATA: .. Txominek orain kotxe berria du.. Zer erantzun du Txominek? _______________________________________ 10... Nor dago eserita orain? __________________________________________ 4...... Irakurketa eta ulermen saioak -20 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ..... Non eseri da Ander? _____________________________________________ 3....... Zer du orain Txominek? __________________________________________ 13...Adizu.. GALDERAK: 1.. Nor ari da hizketan? _____________________________________________ 9.. txomin.. Anderrek galdera hau egiten du: . Bai. Nor eseri da aulki batean? ________________________________________ 2.. Nork esaten du beste bat erosi duela? ______________________________ 12............. oso polita eta egokia.. Nolako kotxea du orain Txominek? _________________________________ .... Beste bat erosi duela.. Zer dago mahai gainean? _________________________________________ 6...

Irakurketa eta ulermen saioak -21 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .... Non uzten du zerbitzariak kafea? ___________________________________ .... ANDER (3) Hemen da berriz kafetegiko zerbitzaria.... Nor da gizon atsegina? __________________________________________ 3............. baina atsegina.... . hemen duzue kafe hotza.. Zer du eskuan zerbitzariak? _______________________________________ 5..... mesedez – erantzuten du Txominek... DATA: ..........Mila esker. Kafe katilua eskuan du....... IZEN DEITURAK: .... ........ Non du kafe katilua zerbitzariak? ___________________________________ 6.. GALDERAK: 1.... Oso gizon serioa da...... Berehela etorri da. Nolakoa da kafea? ______________________________________________ 8. Nork uzten du mahai gainean kafea? _______________________________ 10.. Zer uzten du mahai gainean zerbitzariak? ____________________________ 11...... Nork erantzuten du “mila esker”? __________________________________ 9. Eta kafetegiko zerbitzariak mahai gainean uzten du kafea... Nor da gizon serioa? ____________________________________________ 2.. Nolako gizona da kefetegiko zerbitzaria? ____________________________ 4. Nork du eskuan kafe katilua? ______________________________________ 7....Jaunak........Irakurketa eta idazketa prozesua.... Utzi ezazu hor..............

. oso polita dela.... .... Nor dago pozik kafetegian? _______________________________________ 4.... IZEN DEITURAK: ..... Non sartu dira bi lagunak? ________________________________________ .... Kotxean sartu dira eta orain buelta bat ematera doaz..............Esan Txomin.. Nola ari da Ander hizketan? _______________________________________ 6...... Zer esaten du Txominek? _________________________________________ 7... Nora joan dira bi lagunak? ________________________________________ 10...... GALDERAK: 1....Irakurketa eta idazketa prozesua. Irakurketa eta ulermen saioak -22 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... ANDER (4) Ander ez dago isilik................ Triste al dago Ander kafetegian? ___________________________________ 3..... Ander isilik al dago? _____________________________________________ 2...... Nor joan da kotxera? ____________________________________________ 11..... Citroen zuri bat da eta kalean dago aparkatuta.. Zertan ari da Ander? ____________________________________________ 5.. nolakoa da zure kotxe berri hori? Polita al da? Txominek baietz esaten du........ DATA: . Zer edan dute bi lagunek? ________________________________________ 9.. Bi lagunek zerbeza eta kafea edan dute eta kotxera joan dira. Non dago aparkatua kotxea? ______________________________________ 8...... Pozik dago kafetegian eta hizketan ari dira gelditu gabe..........

.. hiru belarri? GALDERAK: 1. Tiroak entzun eta segundu bat pasa baino lehen hantxe ikusi zuen erbi handi bat arin-arin ihesi.... bi tiroko eskopeta bait zuen -............... Irakurketa eta ulermen saioak -23 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. bai horixe! Zertarako behar zituen.... Bigarren tiroak belarri bat kendu dio... Noiz ikusi zuen baserritarrak erbia?_________________________________ ________________________________________________________________ 3...Zuk bota al dituzu tiroak? – galdegin zion baserritarrak.. bada. Zer esaten dio txantxetan baserritarrak Karraspiori?____________________ ________________________________________________________________ .. osasun onez. huts egin al du bietan?___________________________ ________________________________________________________________ 4......Bai? Belarri bat kendu al diozu? – farrez baserritarrak -............ Karraspioren iritziz..... erbi bati bota dizkiot eta ia-ia harrapatu dut. ...... Baserriko atean etxeko nagusia zegoen............ ......... DATA: ..Irakurketa eta idazketa prozesua... Pixka bat geroxeago Karraspio ere agertu zen.. Ondo egin duzu. KARRASPIO Karraspio ere bazen norbait.Bai – erantzun zuen Karraspiok -.... Baserri baten inguruan zebilen erbi baten atzetik eta “danba! danba!” bi tiro bota zituen – eta benetan bota zituen honek.... ........... Non zebilen ehizean Karraspio?____________________________________ ________________________________________________________________ 2...... IZEN DEITURAK: ...

Hainbeste uso ikusi zuenean. danba! hara.E..Atzo goizean ere uso pila bota nuen: berrogeitamar bai gutxienez.. zer da hori.. ESKOPETA KARGATU? Bixente ere ez zen ehiztari makala..... ordea? Horrenbeste uso pasa eta eskopeta kargatzeko astirik banuela.. danba! bestera...... Esaten duenez........ – esaten dio lagun batek -. zer egin zuen?__________________________ ________________________________________________________________ 4........ danba! hona..... Irakurketa eta ulermen saioak -24 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ..... Behin lagunekin hizketan ari zen: ....... Eskopeta kargatzeko astirik ere ez zuen..... Hura zen hura! Uso bandak pasa eta pasa ari ziren...... .... Norekin ari zen hizketan behin Bixente?______________________________ ________________________________________________________________ 2.....Eskopeta kargatu? Zer uste duzu...... e............. Eskopeta hartu nuen eta danba! batera......... IZEN DEITURAK: ..Irakurketa eta idazketa prozesua. danba eta danba? Eta eskopeta kargatu noiz? .. DATA: . ala? GALDERAK: 1.... zenbat uso bota zituen?______________________________ ________________________________________________________________ 3.. gelditu gabe....... Zergatik?_____________________ ________________________________________________________________ ...........

...... eta bihar arte! Hori dela eta. faborez....... Langile fama al dute funtzionarioek?_______________________________ _______________________________________________________________ 4. OHAR GARRANTZITSUA Burokrazia ez da ona izaten...................... Non ipini zuen ministroak oharra?__________________________________ ________________________________________________________________ 6..... paper guztiak bete eta firmak egiteko.. Gero....... Zer egiten dute bulegoan sartu eta gero?___________________________ _______________________________________________________________ 5... GALDERAK: 1..... noski.......... Zertarako behar dira horrenbeste funtzionario?_______________________ _______________________________________________________________ 3... DATA: ...... ministro batek ohar hau jarri omen zuen ministerioko bulego guztietan: “Ez irten... Arazorik txikienak ere bide luzea egin behar du.. IZEN DEITURAK: ... lau edo bost firma egin eta berehala ateratzen omen dira kafetxo bat hartzera. Bakoitzak bost edo sei firma behar ditu.. Zer esaten du oharrak?___________________________________________ ________________________________________________________________ ..... Eta. mahai batetik bestera eta bulegotik bulegora.... Burokraziak berehala konpontzen al ditu arazoak?____________________ _______________________________________________________________ 2...Irakurketa eta idazketa prozesua. sartu baino lehen”. mila funtzionario behar dira horretarako...... Funtzionario horiek alfer fama izaten dute... Paperak gora eta behera ibiltzen dira holakoetan..... Berandu sartzen omen dira lanera.... Irakurketa eta ulermen saioak -25 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ..... egunkariak irakurri....

.. Noiz esaten du lanpostu ona duela?_________________________________ ________________________________________________________________ 3....... Osabaren laguntzaz sartu da.. Lehen.. IZEN DEITURAK: ..... Baina benetan lanpostu ona oraingoa da: hori bera egiteko laguntzaile bat ere jarri didate.. Ez bait nuen ezer egin behar egun osoan... GALDERAK: 1.. Zergatik uste zuen lanpostu ona zuela?______________________________ ________________________________________________________________ 4............ lanpostu egokia zuen.Lehen... noski................. Aste batzuk pasa eta gero honela dio: ....... DATA: ... Nola sartu zen ministerioan gure gizona?_____________________________ ________________________________________________________________ 2....... Okerragoa al da oraingoa?________________ ________________________________________________________________ 5......Irakurketa eta idazketa prozesua....... LAGUNTZAILE ETA GUZTI Ministro baten iloba ministerioan hasi da lanean... Zertarako jarri diote laguntzailea?___________________________________ ________________________________________________________________ ..... Irakurketa eta ulermen saioak -26 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .............. lanpostu ona nuela uste nuen..........

... Nolakoa da Eugenioren lana.. ordea..Ez al dago aurreratua? Zoratu egingo da Eugenio gaixoa........ ZORATU EGINGO NAIZ Eugenio saltoki handi batean ari da lanean. Ez zaio gustatzen jendearekin hitz egitea. horretan ari da goizetik gaueraino. ... edozeinek ikusteko moduan....... ordu ona al da hori? – galdegiten dio batek. Horregatik.........! GALDERAK: 1.. Zer eskatu dio Eugeniok nagusiari?_________________________________ ________________________________________________________________ 5... Baita alferra ere. Orain.. Eugenioren saltokia denda koxkorra al da?__________________________ ________________________________________________________________ 2.. jendea eten gabe ari bait zaio galdezka: .. nazkatua dabil lan horretan........ okerrago geratu dira gauzak Eugeniorentzat. IZEN DEITURAK: ..... aszentsorean erloju bat ipintzeko eskatzen dio.....Barka.......Atzeratuta al dabil? – hirugarrenak...... Zergatik behar da aszentsorea?____________________________________ ________________________________________________________________ 3.Ondo al dabil erlojua? – beste batek..... Hobeto al dago Eugenio? Zergatik?_________________________________ ________________________________________________________________ .. DATA: .... . nekagarria ala aspergarria?_______________ ________________________________________________________________ 4. mutil.. ..... Nagusiari ez zaio gaizki iruditzen eta erloju handi bat ipintzen du aszentsore erdian...... mesedez.... Irakurketa eta ulermen saioak -27 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . Egin al du nagusiak Eugenioren nahia?______________________________ ________________________________________________________________ 6. . ba al dakizu zer ordu den? Eta ordua esan behar beti.Irakurketa eta idazketa prozesua.... botoiak zapaldu.Adizu......... Aszentsoreko mutila da Eugenio: atea ireki eta itxi..... mutik. Egun batean saltokiko nagusiari zer gertatzen zaion esaten dio eta...... Saltokiak sei solairu ditu eta jende asko ibiltzen da beti gora eta behera gauzak erosten.. Oso mutil isila da Eugenio...

txalo eta zarata! Tribunako atean zegoen atezainak hamar bat urteko mutil koskor bat ikusi zuen poliki eta beldurrez bezala inguratzen. . noski. Nolako giroa zegoen?____________________________________________ 4. Atezainak...... Nork jokatzen zuen partidua?______________________________________ 2.. sarrera galerazi eta pasatzeko esan zion txartelean zulo bat egin ondoren... Hango aupa......Bakarrik al zatoz? – galdetu zion harriturik atezainak. Mutikoa pozik eta saltoka pasa zen barrura. Atezainak zerbait arraroa somatu zuen eta dei egin zion: .Bai. noiz esan zion haurrari pasatzeko?_________________________ 6........ Zer jasoko zuen irabazleak?_______________________________________ 3...........Irakurketa eta idazketa prozesua... Nok ikusi zuen mutila?____________________________________________ 5. GALDERAK: 1. horren txikia izanik? Zure aitari ez al zaio futbola gustatzen? .Futbola gustatu? Horixe! Futbol zale amorratua izan da beti............ Hara bildu ziren futbol zale denak purua ezpainetan eta apostu handiak eginaz... Nola etorri zara bakarrik... Irakurketa eta ulermen saioak -28 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ........ Ekiporik onenek jokatzen zuten eta partidua irabazten zuenak lehen saria jasoko zuen. sarrera galdu du eta hantxe dabil bila.. IZEN DEITURAK: ............ bakarrik nator... ...Eta nola ez da. bada zurekin etorri? . Zergatik harritu zen atezaina?______________________________________ . Inoiz baino giro beroagoa zegoen............ SARRERA BILA Igande arratsalde batean partidu interesgarria jokatzen zen gure herriko futbol zelaian.. baina hemen dut sarrera – erantzun zion mutilak txartela erakutsiz..... ezin dut ulertu.... erotu beharrez..... DATA: ... Atezainak ezin zion.. ...Etxean geratu delako...Baina...

Inguruko mahaietako jendea harriturik zegoen... Makurtu eta belarrira mintzatuz honela esan zion amerikano aberatsari: ..... Zergatik ez zuen dirua hartu zerbitzariak?____________________________ 9.. Zintzoa zen zerbitzaria eta ez zuen dirua hartu.. Egun batean Bartzelonara joateko aukera izan zuen. jauna. ... Nolako edariak edan zituen?_______________________________________ 4. Nahita utzi dut propina txikia................. “Eskupeko hau handiegia da – pentsatu zuen ..... Zein jende zegoen harriturik?______________________________________ 5........ zerbitzariarentzat... hirurogei euro utzi zituen isilka... Hirurogei euro eskupeko egokia al da amerikanoaren ustez?_____________ 10.Barkatu.. DATA: .. Bukatu zuenean... Gizon hau konfunditu egin da”....... ez naiz konfunditu. harritu egin zen... Irakurketa eta ulermen saioak -29 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . Norentzat utzi zuen amerikanoak dirua?______________________________ 6. IZEN DEITURAK: ... Janari merkeak eskatu al zituen?___________________________________ 3.Irakurketa eta idazketa prozesua.... konfunditu zarela uste dut... HORRELA IKASIKO DUZUE! Ipar Amerikako aberats berri batek Europara etortzeko gogo bizia zuen...... GALDERAK: 1....... Horrela ikasiko duzue eta hurrengoan hobeto zerbituko duzue....... ez – moztu zion serio amerikanoak -.. Zer pentsatu zuen zerbitzariak harrituta?_____________________________ 8...... Konturatu gabe utzi al zuen eskupeko hura?__________________________ .. Edariak ere ez zituen merkeenak eskatu... Eskupeko txikia utzi al zuen?_______________________________________ 7. Zerbitzariak dirua ikusi zuenean...Ez.. Lantegiko negozio inportante batzuk egin behar zituen han..... kopa baten azpian. Zein aukera izan zuen amerikanoak?________________________________ 2.. zerbitzua ez bait da oso ona izan..... Lehenbiziko eguerdian jatetxe ospetsu eta dotore batera joan zen bazkaltzera. Janari garestienak eskatu zituen eta ederki bazkaldu zuen. Diru hori......

... ordea.. neretzat izaten zen postrerik onena: . lehen baino motzago geratuko zaigu........ Eskolara hasi eta nota txarrak ekartzen genituenean aitak ipurdia berotzen zien nere anaiei.... Ni... Isil-isilik egoten naiz beti eta berak agintzen du etxean. lasai geratzen nintzen. Lantegian ere. Tarta zati txikiak jaten al zituen Luisitok?_____________________________ 2.. Gauza batzuetan berdinak gara tontoak eta azkarrak.. aurrera joan ziren egunak. Anaiek Luisitok baino postre handiagoa jaten al zuten?__________________ 4. eta berdin zait.Irakurketa eta idazketa prozesua.. Denek azkarrak izan nahi dute. .........Alferrik da hau jotzea – esaten zuen aitak-. DATA: . Nere andrea benetan itsusia da eta oso zakarra.. berak agindu eta nik paperak firmatu... bada................. ez da jendearekin atsegina...... Norentzat izaten zen postrerik onena?_______________________________ 3. Mutil-zahar geratu al zen Luisito?___________________________________ 6. Ni tontoa naiz..... GALDERAK: 1...... TONTO ZORIONTSUA Gaurko egunean ez da hain erraza tonto izatea... IZEN DEITURAK: . asteak eta urteak. firmak bota eta bota eta diru asko irabazi: hori da nere bizimodua. Erdi tontoa da eta guk ematen ez badiogu jan gabe geratuko da gizajoa.... Irakurketa eta ulermen saioak -30 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ...... urrutira begiratu eta tonto aurpegia jartzen dut.... oso motza da eta zigortuz gero.... eta egun batean ni ere ezkondu nintzen..Tarta zatirik handiena Luisitorentzat utziko dugu – esaten zuen amak-... Nere anaiak azkarragoak ziren.. azkarragoa bihurtu al zen Luisito?______________ 5.... Txikia nintzenean. ni berriz. Hilaren azkenean sobre lodia jasotzen dudanean... tonto izan naiz beti eta tonto izaten jarraitu nahi dut... etxean eta bere aitaren lantegi handian. Handiagoa egin nintzen eta lehen bezain tonto jarraitzen nuen.. ordea.... etxean bezala. Handiagoa egin zenean...... baina postre txikiagoa zuten beti. Horrela..... Etxetik kanpora ere agintzen al du Luisitoren emazteak?________________ 7.. Lan astuna al du Luisitok?_________________________________________ ......

Ez da ideia txarra – erantzun zuen neska potolo batek -.. Noiz deitu zituen maistrak?________________________________________ 7. zertarako hartu behar zuten autobusa?_______________________ 2. Baina goizean azterketa izan dugu eta zuek orain egin beharko duzue.Zer gertatu zaizue goizean? Non izan zarete? . eskolara joateko....... Beste geltoki batera joan al ziren hondartzako autobusa hartzera?________ 5.. Zer erantzun zioten neskek maistrari?_______________________________ 8. Hementxe gelditzen da hondartzarako autobusa ere. Noiz proposatu zuen neska batek hondartzara joatea?__________________ 3. maistrak deitu zituen: . inori ezer esan gabe. autobusari gurpila zulatu zaio eta bide erdian geratu gara.. berehala.... Goiz zen oraindik... Maistra zaharrak hori entzutean bekokia zimurtu zuen....... baina nahiko bero zegoen eta neskatilek ez zuten lanerako gogo handirik.......Ederki..Zera... Azterketak galdera bakarra zuen: ...... Arratsaldean eskolan agertu zirenean..... Zenbat ordu pasa zituzten....... DATA: . ordea.. AZTERKETA ZAILA Udaberriko goiz eguzkitsu batean neska talde bat autobusa hartzera zihoan. hondartzan?______________ 6......... .. Eta hondartzara joan ziren denak......... geltokira iritsi zirenean........ .... Neskek.. Neskak gelan banatu zituen.. Irakurketa eta ulermen saioak -31 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. IZEN DEITURAK: ..Irakurketa eta idazketa prozesua.....Hau eguraldi ederra! Hondartzara joango al gara? – esan zuen batek.... Zer erantzun zuen neska potoloak?_________________________________ 4... honela esan zuen irrifarrez: ... ederki. Zenbat galdera jarri zituen azterketan?______________________________ ........ Hantxe egon ziren eguzkitan eguerdira arte......Zein gurpil zulatu zaio autobusari? GALDERAK: 1.... gutxi gora-behera.

. ordea. Oso gizon despistatua zen.... Norengana joan zen afaltzera?___________________________________________ 3.. Noiz eman zien baiezkoa?_______________________________________________ . Euria......... ez zuten han aurkitu.. baina lagunen ardura eta kezka ikusirik azkenean baiezkoa eman zien. Handik ordu erdira txirrinak jo zuen eta senar-emazteak korrika joan ziren atea irekitzera. gela libre bat bazutela eta hantxe egingo zuela lo. ordea..... – esan zien lagunei barkamena eskatuz bezala -. pijama bila joan naiz etxera........ zergatik esan zien ezetz hasieran?______________________________ 6. Etxerantz abiatzeko garaian...Hori esan al zizun? Ez egin kasurik.. gero eta gogorrago ari zuen eta piska batean geratu zen.. lagunak eta honen emazteak gaua beren etxean pasatzeko esan zioten fisikoari.. Jakintsuak ez zien trabarik egin nahi eta ezetz esan zien hasieran.Ahul samar zabiltzala esan zidan lehengoan zure emazteak eta ez zaizu euritan ibiltzea komeni.. goitik behera bustia.. eta batzutan gauza farregarriak egiten zituen. Egun batean irakasle lagun baten etxera joan zen afaltzera..... DATA: ....... Jakintsuak... EZIN LORIK EGIN Iturri jauna jakintsu handia zen...... Pijamarik gabe ezin bait dut lorik egin... Afaria amaitu zutenean egongelara pasa ziren eta afalondo luzea egin zuten...... . ordea......... Harritu egin ziren oso eta ez zekiten zer egin...... ..... Irakurketa eta ulermen saioak -32 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... ordea.... Senar-emazteak gela prestatzera joan ziren jakintsua egongelan utzirik.... euria gogor hasi zuen eta lagunak piska batean egoteko esan zion Iturriri.... oso ondo nago. Azkenean.Irakurketa eta idazketa prozesua. Itzuli zirenean..Badakizue... Nola igaro zuten afalondoa?_____________________________________________ 4... atzerrian ezagunagoa bere herrian baino... munduko unibertsitaterik famatuenetan ibilia zen irakasten eta dozenaka liburu zituen Fisika gaiez idatziak... IZEN DEITURAK: ... sutondoan eserita kontu kontari... Pozik zeuden elkarren berriak entzunik. Gure jakintsua zen. ... Ezaguna al zen jakintsua bere herrian?____________________________________ 2.. GALDERAK: 1... Zer esan zion jakintsuaren emazteak lagunari?______________________________ 5.....

.. janariak aurkitzea ere oso zaila zen. hil egin behar! GALDERAK: 1. bizkar gainean egur karga handia zekarrela. Irakurketa eta ulermen saioak -33 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ......... Non hil zen?_________________________________________________________ 10... DATA: ... Janaria urritzen hasi zitzaion.. nondik atera hari emateko belarra eta pentsua? Belarrik ez zuen eta pentsua erosteko dirurik ere ez. Gero eta gutxiago emango diot eta ohituko da”. Nolako berriak zekartzaten egunkariek?___________________________________ 3.. itxuraz... lan gutxiago egiten al zuen zaldiak?_________________________ 7. Azkenean.. Hori ikusirik poztu egin zen Adolfo: “Janaria gutxitu diot eta berdin berdin jarraitzen du..... Egun batean...... Izan ere.. zaldia jan gabe bizi zela zirudien. hobeto bizi al zen Adolfo?__________________________________ 4. IZEN DEITURAK: ... Honela...... Zergatik?____________________________________________________________ 5......... Lehen baino gutxiago ematen zion eta halere zaldiak itxura berbera zuen eta karga lehen bezain ondo eramaten zuen... Gutxiago janda.. Adolfok behintzat zaldi bat bazuen eta pozik zegoen... Janari asko zegoen negu hartan?_________________________________________ 2...... SUERTE TXARRA Negu hura oso gogorra izan zen... zer zirudien?________________________________________________ 8.... bide bazter batean hila geratu zen zaldi gaixoa.... egunero jana gutxituz zihoan eta. Nola konpondu zuen arazoa?____________________________________________ 6.... ez zen askoz hobeto bizi..Irakurketa eta idazketa prozesua. . Zaldia eduki arren... Inork ez zuen dirurik eta eguneroko ogi puska lortzea ez zen batere erraza.... Azkenean.. Zaldia edukita.Lastima – esan zuen penaz Adolfok -........ Hau zoritxarra! Oraintxe ikasi du jan gabe bizitzen eta...... Egunkariek egunetik egunera berri txarragoak zekartzaten. ordea.... Ez zen inon lanik. zaldia ohitu egiten zen.. Nolako karga zekarren hil zenean?________________________________________ 9. ordea......... Zergatik hartu zuen pena Adolfok?________________________________________ .......

Gudariek ez zeukaten beste egitekorik: trintxeran sartu eta tiroak bota. 1914eko Gerra laburra izan al zen?_______________________________________ 2. han egoten aspertua eta batez ere hango zarataz beldurtua....... Egunkariek beti berri berberak ekartzen zituzten: hildakoak hainbeste zirela..................... Ordu erdia zeramanean...... zaurituak honenbeste. ahalik eta urrutienera iritsi! . Zeren arriskuan bizi ziren soldaduak?_____________________________________ 5. Alemania eta Frantziaren arteko mugan trintxera luze eta sakonak egin zituzten....Nora zoaz.. Goitik balak eta kainoi bonbak pasatzen ziren..eko Gerra Nagusian gertatu zen......Irakurketa eta idazketa prozesua... Bere gauzak bizkarrean hartu eta atzerantz abiatu zen trintxeran barrena. Norantz jo zuen?______________________________________________________ 8...Baina.... Nolako berriak zekartzaten egunkariek?___________________________________ 4...... Zergatik harritu zen soldadua?___________________________________________ .. Gudariak trintxeretan bizi zirela esan zitekeen... ofizial batekin topo egin zuen. mutila? . Nora iritsi nahi zuen soldaduak?__________________________________________ 10...... Gudua luze eta zakar zihoan........ hamar orduko txandak eginaz.. Eta hori zoritxarrez maiz gertatzen zen... Hilabete asko zeramaten handik mugitu gabe. lotsagabe hori! Ez al dakizu ni nor naizen? Jenerala nauzu! .Hara! – orduan soldaduak harridura handiz-. Noiz egin zuen topo ofizialarekin?________________________________________ 9.. eta ez zekitela hura noiz bukatuko zen.. Aurpegi txarra jarri zuen honek: . edozein momentutan balaren batek jo eta bertan gelditzeko arriskupean....... ihes egitea erabaki zuen...... IZEN DEITURAK: . borroka ez zait gustatzen eta frentetik urrundu nahi nuen... Ez nuen uste horren urrutira iritsia nintzenik! GALDERAK: 1........... Zergatik aldegin zuen soldaduak?________________________________________ 7. Irakurketa eta ulermen saioak -34 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... Gudari asko hiltzen al zen trintxeretan?____________________________________ 6... DATA: . Egun batean soldadu batek.. Zer egiten zuten soldaduek?_____________________________________________ 3..Badakizu jauna. URRUTI 1914.. Etengabeko zaratak belarriak zulatzen zizkien gudariei..

.... Ikasle guztiei esaten zien hori. adiskidetasun beroz”... GALDERAK: 1.. LEHEN BAINO HOTZAGO Idazle ezezagun batek aspaldiko lagun zahar bat aurkitu zuen behin kalean. pozik bidali al zion liburua lagunari?____________________ ________________________________________________________________ ... ..... DATA: ................ zuretzat – esan zion lagunari – erregalatzen dizut.... oso poztu ziren bi lagunak kalean topo egin zutenean.. lehen baino adiskidetasun hotzagoz”.......Tori. Zer esaten zien literaturako maisuak ikasleei?_________________________ ________________________________________________________________ 2. IZEN DEITURAK: . Inork entzun al zion kontsejua maisuari?_____________________________ ________________________________________________________________ 4..Bai..... horregatik.....Nik kasu egin nion eta orain idazlea naiz...... Handik lau hilabetera bigarren eskuko liburu zaharren denda batean sartu zen eta liburu merkeenak ikusten ari zela. ..... Zer aurkitu zuen idazleak liburu zaharren dendan?_____________________ ________________________________________________________________ 6... Nori esaten zion hori?____________________________________________ 3...... Adiskidea besarkatu ondoren honela esan zion idazleak: ...... bere lagunari erregalatu ziona aurkitu zuen. Irakurketa eta ulermen saioak -35 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .... Urteak ziren elkar ikusten ez zutela eta. gogoan dut. Hori esan eta kartera irekiz liburu bat atera zuen... idazteko egunero zerbait.... bere azken nobelaren ale bat... Zer eman zion idazleak lagunari?___________________________________ ________________________________________________________________ 5.......... Bigarren aldian...Irakurketa eta idazketa prozesua... Eta hitz hauek idatzi zizkion lehen orrian: “Nere aspaldiko lagun zahar Gorka Ariztimendiri.... Lagunaren esker gaiztoak oso mindu zuen idazlea eta liburua erosita berriro bidali zion lagunari lehengo eskaintzaren azpian beste hau idatzirik: “Nere aspaldiko lagun zahar bezain txar Gorka Ariztimendiri..Gogoratzen al zara literaturako maisuaz? Idazteko esaten zigun.. ... nobelagilea...

... ez tonto osoa! GALDERAK: 1.......... ... halere...... Zergatik ez zituen bere ardiak lagunaren txabolara eramaten?_________________ .... Nirekin haserre zinela uste nuen... jauna! Ni erdi tontoa naiz.Zuk okerrak? ..Eta ez al duzu inoiz alderantziz egiten? Ez al duzu inoiz ardiren bat zure txabolatik lagunaren txabolara pasatzen? . konturatu gabe.. Bustingorri? Ez zara aspaldian etorri... ni erdi tontoa naiz eta.. Zergatik poztu zen apaiza?______________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.. bihurrikeriak..... batzutan gau iluna da eta gutxi ikusten da. erdi tontoa zara..... badakizu.. baina nik ere batzutan egiten ditut okerrak.Bai.... Irakurketa eta ulermen saioak -36 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .Zer duzu....... Zer egiten zuen Bustingorrik batzutan?____________________________________ ______________________________________________________________________ 7. Zergatik aspertzen zen elizan?___________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.. Gutxitan joaten zen elizara.. Eta zer? . badakizu... Bustingorri aurrean ikusi zuenean.... bai..... badakizu.Bada.Bai zera! Hori ez.. Egun batean. Badakizu. IZEN DEITURAK: . Zer uste zuen apaizak?_________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5... Eta....... gutxi ikusten da eta nik....... ni erdi tontoa naiz eta.Bai..... . Askotan izaten al da gau iluna?__________________________________________ ______________________________________________________________________ 6. aspertu egiten bait zen... .... zer gertatzen da gau iluna denean? . konfesatzera joan zen gure mutila... ERDI TONTOA “Bustingorri” artzai gaztea erdi tontoa omen zen. lagunaren txabolatik ardi bat edo beste hartu eta nere txabolara eramaten dut. Poztu egin zen apaiza.. DATA: ..Bai.. ..Bada. Pozik egoten al zen Bustingorri elizan?____________________________________ ______________________________________________________________________ 2.. . ni erdi tontoa naiz eta.........Bada. ...... erdi tontoa naiz. Elizan beti gauza berdinak esaten dituzte eta....... bai.Irakurketa eta idazketa prozesua.....

....... Zer gertatu zen lehenbizi?______________________________________________ ______________________________________________________________________ ........ Jatetxe txinarretan saltzen zituzten dortokak prezio onean eta aspaldian zebiltzan lapur haien arrastoaren bila..“Aingura jaso!” – agindua eman zuen Jose Antonio Etxebarriak... lehertzeko zorian dagoen globo baten antzera. Lau egun pasa zuten leku hartan.. “Goizeko Izarra”ren kapitainak.. Gorrik aparailuen lanak burutu zituen.. San Frantzisko aldera zihoazen. ... Gorrik jo zuen alarma... IZEN DEITURAK: .... Non saltzen zituzten itsaslapurrek dortokak?________________________________ ______________________________________________________________________ 3..“Ostertzean laino beltz bat!”.. PIRATEN ATZETIK Oihal guztiak zabaldu zituen “Goizeko Izarra”ren tripulazioak eta haize bolada batek puztu zituen.... DATA: . Eta Gorrik aingura jasotzearekin batera.... haizea gelditu egin zen bat-batean...... ziztu bizian abiatu zen belaontzia iparralderantz.........Irakurketa eta idazketa prozesua. zer egokitu zitzaion Xaguxaharrari?______ ______________________________________________________________________ 4................. Gorrik aingura jasotzearekin batera?________ ______________________________________________________________________ 2. Zer gertatu zen “Goizeko Izarra” Panamako kostaldean zegoela?_______________ ______________________________________________________________________ 5. Bakoitzak bere zereginari heldu zion: kapitainak norabidea markatzen zuen......... zalantzarik gabe hura zen dortoka lapurren helbidea........... Irakurketa eta ulermen saioak -37 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . Bostgarren egunaren arratsaldean.. Bi egunetako haize boladak bultzada handia eman zien... ia mugitu ere gabe. Bakoitzak bere zereginari heldu zionean. GALDERAK: 1.. Periko bizkar gainean zuela..... sukaldean bazkaria prestatzen hasi zenean. Xaguxahar. baina Panamako kostaldean zeudela.. Norantz abiatu zen “Goizeko Izarra”. ........ Imanolek lema zeraman bitartean...

..... IZEN DEITURAK: .......... estafadorerik handiena...... Piratarik ausartena........ horixe duzue Nikasio Matxinbarrena..................... Itsasertz guztiak miatuak zituen batetik bestera.............Irakurketa eta idazketa prozesua. eta denborarik galdu gabe... Galapagoetatik amen batean ailegatu zen San Frantziskoko porturaino.. han-hemenka lapurretak eta sarraskiak eginez...... tratanterik maltzurrena... Medusak harri eta zur uzten zituen hari begira geratzen ziren guztiak...... GALDERAK: 1. Nola ezagutu zituen Nikasio Matxinbarrenak itsasertz uztiak?_____________ ________________________________________________________________ 2. Irakurketa eta ulermen saioak -38 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . noiznahi bandera beltza jasotzen bait zuen..... Nolakoa zen Medusako kapitaina?__________________________________ ________________________________________________________________ ... DATA: ............ azkar abiatzen zen itsaso batetik bestera.... MEDUSAKO KAPITAINA Oso gizon ausarta zen Nikasio Matxinbarrena.. Zertan hasi zen Nikasio San Frantziskora iritsi bezain laster?_____________ ________________________________________________________________ 4... Galapagoetatik nora iritsi zen Medusa?_______________________________ ________________________________________________________________ 3. laster hasi zen bere soto eta bodegetan gordeak zituen dortoka gaixoak nori salduko ote zizkion arakatzen. Medusako kapitaina.... garai bateko piratek egiten zuten modura. Itsasoko haize erauntsiek eta arriskuek ez zuten beldurtzen eta Medusa. bere itsasontzi gorria..

. DATA: . GALDERAK: 1..................... baretu itsasoa eta haize garbi batek bultzatu zituen oso gertu zegoen San Frantziskoko portu aldera.... Irakurketa eta ulermen saioak -39 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .... IZEN DEITURAK: ..... iparraldera goaz eta! – esanez.Olatuei segi...... une hartan tximista batek jo eta itsasontziko masta txikitu zuen txotx bat balitz bezala.. Jose Antoniok lemari tinko helduta. Bere burua soka batez lotu zuen txopan eta.. ZIKLOI BAT Ia ez zuten oihalak jasotzeko astirik ere izan. Ordu bete pasa zen Gorri..... Noiz txikitu zuen tximistak masta?__________________________________ ________________________________________________________________ 3.. hurrengo olatu gaindiezinera bidali zuen.... Jose Antoniori erreleboa ematera atera zenerako. Zer esan zien Jose Antonio Etxebarriak tripulaziokoei garrasika?__________ ________________________________________________________________ 2.. kabinan sartu zen Jose Antonio atseden hartzera...Irakurketa eta idazketa prozesua... Gorri.Kabinan sar zaitezte eta leihatilak itxi! – agindu zuen garrasika Jose Antoniok....... Nolakoa zen Goizeko Izarra astindu zuen olatua?______________________ ________________________________________________________________ ... .... “Goizeko Izarra” hamar metroko olatu erraldoi batek hartu eta indar ikaragarriz astinduz..... hogeitamabi ordu pasa zirenean..... .. haizeari aurre eginez....... .......... batbatean urdindu egin zen zerua......... “Goizeko Izarra”ri bere kabuz joaten utzi zion. olatuek suntsi ez zezaten..Ordu bete barru neu irtengo naiz! – ihardetsi zion Gorrik..... Eta batak besteari erreleboa emanez..

. Eta osaba Perikok esan dio orduan Txibiri: ..... Irakurketa eta ulermen saioak -40 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ...... pisuan bizi da..... GALDERAK: 1... Orain siestan dago..Agur.... osaba Periko! Astoa eta ni etxera goaz........ Astoa oso nekaturik iritsi da Ameriketara.... DATA: .............. Han geratu da astoa osaba Perikoren etxeko balkoian.. Eta hegazkinez etorri da Txibi etxera..... Baineran garbitu eta ohean sartu dute... Hamabost egunetan elkarrekin ibili dira Periko. Zenbatgarrengo pisuan bizi da osaba Periko?_________________________ ________________________________________________________________ 3.Irakurketa eta idazketa prozesua... TXIBI ETA BERE ASTOA Iritsi dira Ameriketara Txibi eta bere asto maitea. IZEN DEITURAK: . Osaba Periko 25.. Pozik erosiko luke. Neuk ordainduko dizut bidaia. Txirrinaren hotsa entzun duenean jaiki eta atea irekitzera joan da. Ameriketako txoko guztiak bisitatuz. Nola itzuli zen Txibi etxera?________________________________________ ________________________________________________________________ 5.Kaixo. Txibi! Zer moduz? Bai asto polita hauxe! Asko gustatu zaio osabari Txibiren astoa......................... Oso gustora ibili ere...... Orain lo dago.. Zenbat egunetan ibili dira elkarrekin?________________________________ ________________________________________________________________ 4... Osaba Perikoren etxera joan dira biak.. Ilobari musu handi bat eman eta esan dio: .... Txibi eta astoa... Nora iritsi dira Txibi eta astoa?_____________________________________ ________________________________________________________________ 2...... Baina bukatu dira oporrak eta esan dio Txibik osabari: ...Aizu. Zer gertatu zen astoarekin?_______________________________________ ________________________________________________________________ ... utzi ezazu hemen astoa eta zoaz hegazkinez etxera.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful