Facultatea de Inginerie Electrica - Master an I SISTEME ELECTRICE AVANSATE (SEA) Reţele inteligente de distribuţie a energiei electrice

Lab SG05: Analiza in MATLAB/Simulink a unei microretele cu stocare de energie
Obiectiv: Realizarea unui program de control al microretelei compusa din elemente de stocare si consumatori liniari, racordata la sursa de energie alternativa printr-un redresor monofazat.

Realizati in Simulink schema de mai sus si proiectati modulul de comanda conform schemei de utilizare propusa mai jos: Blocurile utilizate: • Sursa monofazata de tensiune Un=230V, f=50Hz • Transformator 230V/24V • Punte redresoare (universal bridge) • Modelul de baterie din biblioteca simulink • sarcina de forma: bobina inseriata cu un rezistor aflat in paralel cu un condensator; valori propuse: L=100mH, R=5 ohm, C=200uF • 2 sau mai multe switch-uri Conditiile de comanda: Nivelul de incarcare SOC (state of charge) al bateriei trebuie mentinut intre 40% si 100% , astfel incat in cazul in care apare un defect in distributia de energie (si este oprita sursa de tensiune alternativa) consumatorul sa poata fi alimentat din baterie. In cazul in care SOC scade sub 40%, sistemul va fi oprit. In cazul in care bateria ajunge la SOC=100%, aceasta va fi decuplata de la retea. Referinte: Biblioteca PowerSim Simulink-Matlab, Mathworks 2009

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful