Totalna  terapija po  Brojsu

Sadržaj 
Totalna terapija po Brojsu........................................................................................................1  Sadržaj.......................................................................................................................................2  Reč izdavača .............................................................................................................................4  Predgovor..................................................................................................................................4  Predgovor autora ......................................................................................................................5  Pisma zahvalnih pacijenata......................................................................................................5  Modifikovana terapija gladovanja protiv raka po Rudolfu Brojsu..................................... 11  Važni čajevi za lečenje raka.................................................................................................. 13  Da li je rak izlečiv?................................................................................................................ 14  Najčešće vrste raka ................................................................................................................ 15  Tumor – šta je to?.................................................................................................................. 15  Moja ''totalna terapija'' protiv raka ....................................................................................... 18  Pravilna primena moje terapije protiv raka.......................................................................... 19  Terapija protiv raka ............................................................................................................... 21  Objašnjenje za moju totalnu terapiju protiv raka ................................................................ 23  Još nekoliko važnih napomena uz moju terapiju:................................................................ 24  LEUKEMIJA......................................................................................................................... 24  Kako se leči leukemija .......................................................................................................... 26  Zašto su, uprkos tačne dijagnoze i pravilnog lečenja,bolesti često neizlečive .................. 26  Nekoliko primera iz mnogobrojnih iskustava...................................................................... 27  Mnoge prividno neizlečive bolesti – izlečive!..................................................................... 29  Postoje li uobraženi bolesnici? ............................................................................................. 30  Pojedinačne bolesti................................................................................................................ 32  Agofobija (strah od prelaska preko puta)............................................................................. 32  Angina.................................................................................................................................... 32  Anemija (slabokrvnost)......................................................................................................... 32  Gubitak apetita....................................................................................................................... 33  Artitis (zakrečenje arterija) ................................................................................................... 33  Artroza(degenerativne promene zglobova).......................................................................... 33  Plućna i srčana asma ............................................................................................................. 33  Bazedovljeva bolest............................................................................................................... 34  Bradavive ­ mladeži............................................................................................................... 34  Kada bračni par nema dece................................................................................................... 34  Bronhitis................................................................................................................................. 34  Upala vena ............................................................................................................................. 35  Nabrekle bene ........................................................................................................................ 35  Visok krvni pritisak (hipertenzija) ....................................................................................... 35  Vodena bolest (srce, trbuh)................................................................................................... 36  Gastritis .................................................................................................................................. 36  Glavobolja.............................................................................................................................. 36  Grip......................................................................................................................................... 37  Groznica................................................................................................................................. 37

Grčevi..................................................................................................................................... 37  Gušavost................................................................................................................................. 37  Dečji giht................................................................................................................................ 38  Dizenterija.............................................................................................................................. 38  Oštećenja međupršljenskih diskova ..................................................................................... 38  Difterija .................................................................................................................................. 40  Upala želuca i druge tegobe u želucu................................................................................... 40  Žutica...................................................................................................................................... 40  Umanjeno lučenje žuči.......................................................................................................... 41  Zadah iz usta .......................................................................................................................... 41  Zakrečenje arterija................................................................................................................. 41  Kako postupati s ljudima koji imaju zakrečenje arterija u mozgu ..................................... 41  Zujanje u ušima ..................................................................................................................... 42  Infarkt, srčani......................................................................................................................... 42  Kašalj...................................................................................................................................... 42  Kolike bubrega i žuči ............................................................................................................ 43  Razna krvarenja ..................................................................................................................... 43  Poremećaji krvotoka.............................................................................................................. 43  Naizmenične kupke za ruke, jedan primer........................................................................... 44  Lenja creva............................................................................................................................. 44  Melanholija, seta – duševne nervne bolesti ......................................................................... 44  Mokrenje u krevetu ............................................................................................................... 45  Mucanje.................................................................................................................................. 45  Oboljenje nadbubrežne žlezde i njegovi simptomi ............................................................. 45  Nesvestica .............................................................................................................................. 45  Nizak pritiska krvi (hipotenzija)........................................................................................... 46  Indeks lekovitog bilja............................................................................................................ 47

Reč izdavača 
Knjiga  koju  imata  u  ruci  do  sada  je  (1985),  budući  prevedena  na  nekoliko  svetdkih jezika, direktno poslužila potpunom izlečenju preko 40.000 bolesnika od raka i  drugih prividno neizlečivih bolesti. To je broj nekadašnjih bolesnika koji su , posredno ili  neposredno obavestili autora o svom izlečenju, što bi značilo da bi dtvaran broj izlečenih  trebalo da bude i znatno veći.  Flaširani sok, koji se pominje u terapiji, za one koji nemaju mogućnost da ga sami  pripremaju, nazalost se ne može nabaviti u našoj zemlji. Jedina mogućnost je nabavka u  Austriji, Švajcardkoj ili SR Nemačkoj u prodavnicama sa natpisom ''Reformhaus''. Isto se  odnosi i na pojedine lekovite biljke, naročito one koje rastu u alpskim predelima.  Knjigu  bi  trebalo  preporučiti  svakome,  jer  se  zaista  nikada  nezna  kome  njena  uputstva mogu da spasu život, odnosno povrste zdravlje.  Kada  govorimo  o  terapiji,  nećemo  govoriti  o  procentima  izlečenja  do  sada  su  radost potpunog ozdravljenjadoživeli svi koji su se disciplinovano i do  kraja  pridržavali  uputstava.Stoga disciplina i poštovanje uputstava su najvažniji uslov izlecenja.  Sok    za  terapiju  koji  se  može  kupiti  u pomenutim  zemljma,  nosi  sledeći  natpis:  ''BIOTTA'', ''BREUSS­GEMUSESAFT'', sadržina jedne boce je 500ml.  Izdavač moli sve koji se izleče od bilo koje bolesti, koristeći uputstva sadržana u  ovoj  knjizi  da,  po  završenom  lečenju,  uputesvoje  svedočanwtvo  o  izlečenju  na  adresu  naznačenu porwd imena izdavača. Sva ta pisma će, prevedena, biti prosleđena autoru.  Prstovet: količina koja može da se uhvati među stisnuta tri prsta.  Šolja: 125 g/ml 

Predgovor 
Dr Zorica Plavišić Mr. Sci.  U želji da očuvaju zdravlje i produže život, ljudi su od davnina  u lekovitom bilju  tražili  eliksir života i lek za bolesti. Nagli razvoj farmaceutske industrije uticao je da se u  lečenju kao i u poboljšanju opšteg zdravstvenog stanja potpuno odreknu prirodnih izvora  kao  što  su  lekovito  bilje,  raznovrsno  voće  i  povrće  bogato  vitaminima,  mineralima  i  enzimima.  Svakako  ne  treba  izgubiti  iz  vida  ogroman  značaj  koji  su  farmakološka  sretstva imala u borbi protiv raznih oboljenja, a shodno tome i smanjenju smrtnosti. Ipak  kada  se  suočimo  sa  konkretnim  činjenicama  sa  jedne  strane  i  zasićenošču  organizma  razim  sintetičkim  preparatima,  svaka  ideja  o  vračanju  na  zdrav  način  zivot  pretstavlja  ohrabrenje.  Knjiga  koja  je  pred  nama  upravo  govori  o  mogucnosti  podizanja  odbrambenihsnaga  organizma  i  lečenja,  po  shvatanju  mnogih,  neizlečivih  oboljenjaprirodnim sredstvima a ne hemijskim preparatima.  Savremenici dr Brojsa smatraju da on  spada u mali krug  poznavalaca ogromnog  bogatstava  narodne  medicine.  Njegovo  veliko  lično  iskustvo  daje  mu  za  pravo  da  sa  takvim autoritetom govori o svojim metodama lečenja raka i drugih neizlečivih bolesti.  Osnovni principi njegovih metoda su gladovanje, upotreba biljnih čajeva i sokova  od svežeg povrća. Ovi principi se temelje na naučnim osnovama.

 stvarno ga možemo nazvati  nadrilekarom; međutim.  Ko je savršen? Ko je kao bog?  Pisma zahvalnih pacijenata  Decembar 1971 5  .iskustvo  onih  koji  su  primenili  terapiju  koju  savetuje  dr  Brojs. a i mnogih  mojih  kolega. Njima odlaze i sami  lekari.  ukazuje  na  mogućnost  lečenja  obolelih  od  raka  i  drugih  prividno  neizlečivih  bolesti. tj.  Značaj  dr  Brojsa  je  u  tome  što  je  ovu  terapiju  poboljšao i prilagodio današnjem načinu savremenog života. Prema tome.  trideseti  godina  ovog  beka. glasi: ''Ako je nekom data sposobnost lečanja.  Dr Zorica Plavšić Mr. smatram.  travarima  (fitoterapeutima). organizam je spreman  da se suprotstavi bolesti pa i onda kad se za sada smatra neizlečivom. niko na svetu  nema pravo da mu je oprosti''. Sistema odbrane od bolesti.  on  mora  biti  dobar  posmatrač.  lekarima  alternativne  medicine.  Iako neke ideje dr Brojsa izgledaju dosta optimističke.  Ako jedan od njih prima bolesnike samo novca radi.U  toku  gladovanja  telo  se  oslobađa  svega  što  je  u  velikoj  količini  akumulirano  (naipre  depoi  mase)  i  svega  što  mu  je  strano.  Svi  ovi  principi  utiču  na  podizanje  opštih  odbrambenih  snaga  organizma  pa  i  imunološkog sistema. ako to čini samo da bi pomogao.  niti  to  može  ijedan  njihov  kolega  ili  zdravstvena ustanova. a koji.  hajlpraktikerima  i hemeopatima.  i  neoštećen  hemiskim  sretstvima.  sistem  odbrane  od  bolesti.  Unošenje odgovarajuče količine tečnosti i biljnih čajeva ima direktnog uticaja na  metabolizam i eliminaciju produkata metabolizma iz ljutskog organizma. Bez njih nema pravilnog funkcionisanja najsitnijih arganela  u  svakoj  našoj  ćeliji  a  shodno  tome  ni  dobrog  zdravlja.  Interesantno  je  da  dr  Brojs  ne  savetuje smajenje svakodnevnih aktivnosti u toku primene ove terapije.  verujem  da  nijedan  čovek  ne  bi  odlazio  nadrilekarima.  Uzimanje odgovarajuće mešavine sokova od svežeg povrća.  Današnja  saznanja nam omogučuju da naučno objasnimo mnoge činjeniče.  ukoliko  oni  pokažu hrabrost i snagu da je u celosti izdrže. snabdeva organizam  tako neophodnim enzimima. Tako ojačan.  ako su  teško ili  već  veoma  dugo  bolesni  a  sami  sebi  ne  mogu  pomoći. da ni na celom svetu nema lekara koji  bi mogao da tvrti da čoveka potpuno poznaje i da je nepogrešiv u postavljanju dijagnoze i  samom lečenju bolesti.  očuvan.  Kad  bi  lekari  moglo  da  pomognu  svakom  čoveku  (što  bi  zapravo  bilo  divno). Sci.  Predgovor autora  Postoji  jedan  zakon  koji  se  odnosi  na  čoveka  kome  je  darovana  sposobnost  lečenja.  je  da  nijednu  novu  ideju  u  lečenju  ne  treba  apriori  odbačiti. parafrazirano.  Čunjenica  je  da  bioloki  način  lečenja  ima  useha  ako  je  imunološki  sistem. Ako  želi  da  bude  uspešan  u  pružanju  pomoći  ljudima. da nijedan lekar nema pravo da tvrdi da on  sam  može  da  pomaže  bolesnom  čoveku.  Čovek je tolilo složen i toliko neponovljiv. moj lični stav. on je pomoćnik u nevolji. a budućnost će sigurno  proširiti  naše  horizonte.  koji  najveći deo svojih saznanja crpe iz stručne literature.  Terapiju  gladovanjem  uveo  je  dr  Otto  Buchinger.

  Trebalo  je  da  se  podvrgnem operaciji – trebalo je da dobijem veštački završetak debelog creva. radi operacije.  koju  je  doduše.  odbila  sam  planiranu  operaciju  i  uzela  ‘’totalnu  terapiju''. na operaciju nisam mogla da pristanem.  koju  je  doduše. Više  nije  govorio. Još na putu  prema  bplnici.  jer  je  mislio da  je  previše  kasno.  35.  *   *   *   *   *   *  Februar 1973  Septembra 1972.godine kod mene je ustanovljena leukemija. upala zglobova  i  upala  srčanih  mišića.  gospodin  Brojs  se  obratio  mome  suprugu  i  rekao  mu  da  će  mi. nemam nikakvih tegoba i  mogu svakodnevno da radim.  kad  sam  mu  rekla  da  sam  svesna  da  imam  rak  na  dojci. dana tumor se povukao.  ali  nije  bilo  poboljšanja  zdravstvenog  stanja. a posle šest dana da ću  već moći da pođem kući.  godine  našao  sam  se  u  bolnici  zbog  sumlje  na  zaplet  creva  (ileus).  *   *   *   *  *   *  Januar 1973  Pre  23  godina  trebalo  je  da  se  podvrgnem  operaciji  raka  dojke.  Po savetu jednog prijatelja pozvali  smo  gospodina Brojsa u našu kuću. a ja se odlično osećam. 6  .  Pošto  je  maja  majka umrla odmah posle operacije raka dojke.  Ukratko. Moj  kućni lekar bio  je zadivljen uspehom. pa je ubrzo stvarno  došlo do poboljšanja. Od tada se osećam dobro. godine na desnoj dojci otkriven mi je veliki tvrd čvor.  iako  sam  za  to  vreme  oslabila  nekoliko  kilograma. Posle šest dana otpuštena sam iz bolnice.  Došao  je  narednog  dana  i  uz  pomoć­iris  dijagnoze  ustanovio  da  imam  rak  na  silaznom  delu  debelog  i  tankom  crevu.  Po  njegovom  savetu  podvrgao  sam  se  totalnoj  terapiji  protiv  raka. čvor je promenio oblik. do tada preporućivao samo obolelima od raka u želucu.  Ovu  terapiju  najtoplije  bih  preporučila  svima  obolelim  od  raka. rekavši da bi  kod  tako velikog čvora inače bila neophodna radikalna operacija. a da ne  uzimam u sabe ništa osim sokova od povrća i čajeva.  Posle  toga  upoynala  sam  gospodina  Brojsa  koji  mi  je  pomoću  iris­dijagnoze  oprezno rekao  da nešto  nije u redu sa  mojom desnom dojkom. Budući da sam znala za ''totalnu  terapiju''  gospodina  Brojsa.  *   *   *   *   *   *  Decembar 1964  U vreme božića 1964. dok moj suorug nije doveo gospodina Brojsa u moju bolesničku sobu.  preporučivao  samo.  Posle  42  dana  rak  ke  iščezao  i  do  danas nije bilo recidiva. a posle ukupno šest nedelja više se nije  mogao pronaci niti osetiti.  tako da mi je iy godine u godinu bivalo sve gore.  Dospela  sam  u  bolnicu.  kad  kojih  operacija više nema svrhe.  Posle  detaljnijihpregleda  lekar  je  ustanovio  rak    na  debelom  cravu. Uzimala sam terapiju tačno prema uputstvu. bilo mu je lakše i onda mi je predložio nešto što  do tada nije ni isprobao.  Posle tri nedelje terapije.  Bila  sam  prijatno  iznenađena. Naš kućni  lekar dao mi je odmah uput za bolnocu.Jula  1964.  jer  sam  se  za  vreame  te  terapije  odlično  osečala. Radilo se  o  jednoj  terapiji  sa  sokoviva  od  povrća. Rekao je da sam ja prva  koja će uzeti njegovu totalnu terapiju i da nezna da li ću 42 dan moći da živimm. boti bolje već posle tri dana.  oko  postupim po njegovim uputstvima.

  Ono što je povraćala bilo je uglavnom pomešano s krvlju. Posle toga primio sam 25 zračenja.  po  njihovim  rečima  imala  smrtonosan  ishod. Ukratko bio sam dospeo na  nulu sa svojim zdravstvenim stanjem.  Taj  period  je  za  mene  bio  relativno  neugodan. u  89.  Prema  atestu  sa  jedne  univerzitetske klinike.  pošto  bi  oba  oboljenja  . uprkos brojnih odlazaka lekarima.  koju smo sprovodile tačno prema njegovim uputstvima.  da  nije  mogla  biti  transportovana  na  rengensko  snimanje.  koje  sam  se  strogo  pridržavao. jer uspeh nije izostao!  Danas se odlično osećam. U proleće 1974.  Ne  tražeći  moju  istoriju  bolesti. ali jaš nisu bili razmotrili mogućnost poetojanja apcesa na gušterači  (pankreasu). Morao sam  da živim na strogoj dijeti.  29. moja majka je potpuno ozdravila.  zaključivanje  na  osnovu  simptoma. Posle četiri meseca na čuđenje lekara.  Kasnije se tome pridružilo i jedno bubrežno oboljenje.  Usvakom  slučaju  čekari  su  od  nje  digli  ruke. posle koje bih morao da ostanem na 7  . pouzdano je ustanovljen rak.  Odredio  mi  je  šestonedeljnu  terapiju  sa  sokovima  od  povrća  i  čajevima. kako već dugo nisam.  U 7. godine moja majka se teško razbolela. mogu sve da jedem i ne osećam  ni najmanje nagoveštaje svojih nekadašnjih patnji. Lekari koje smo hitno pozvali  pretpostavili su rak.*   *   *   *   *   *  Februar 1975  Januara 1963. Ona je i danas živa.  koji  mi  je  savetovao  da  majku  podvrgnem  terapiji  sa  sokovima  od  povrća.  Saznavši  za  gospodina  Brojsa.  a  da  ni  u  jednom  trenutku  nisam osetio neko značajnije poboljšanje.  Po  mišljenju  lekara  zračenja  više  nisu  mogla biti od pomoći.  U  poslednjem  očajanju  obradila  sam  se  gosppodinu  Brojsu.  ali  se  sve  konačno  isplatilo.  januara 1974.  odmah  sam  otišao  na  razgovor.30  saopštavam profesoru da ne pristajem na operaciju. a naročito što se tiče srca.  *   *   *   *   *   *  Oktobar 1978  Maja  1971. godine ponovo sam upućen na kliniku . oslanjajući se na čitav arsenal medikamenata.  Patio  sam  godinama  od  oboljenja  jetre  i  pankreasa.  Već posle nedelju dana  primetile smo malo poboljšanje; pre svega je povraćanje prestalo.  postavio  mi  je  istu  dijagnozu  kao  već  u  više  navrata  i  mnogi  lekari.  s  tim  što  je  u  razmaku od po godinu dana trebalo izvršiti pet operacija.  godine  u  10  sati  trebalo  je  da se  izvrši prva  operacija. a to je i onako bilo veoma malo  ­ samo čaj i dvopek. premda je to uspevalo samo u maloj meri. Osim  toga.  sve  je  ostalo  na  te  dve  pretpostavke. Od tada je punih pet nedelja  povraćala sve što bi stavila u usta. da bih se uopšte  mogao odupirati dejstvima bolesti.  sve  je  krenulo  ispočetka.  Od tada majka svake godine uzima tu terapiju i posle svake se oseća izvanredno  oporavljena. godini.  Meni  se  dogodilo  isto  pto  i  većini  obolelih ljudi.  *   *   *   *   *   *  Maj 1974  Moja  istorija  bolesti  nije  bila  ništa  izuzetno.  Godine  1973. U njoj je  trebalo  izvršiti  radikalni  operativni  zahvat  sa  plastikom  i  presađivanjem.  Pošto  je  njeno  stanje  bilo  tako  loše. osećale smo jasno da je  pošlo nabolje.godine  podvrgao  sam  se  operaciji  donje  usne.  moram  jaš  reći da  sam imao još tri čvora na vratnim žilama i na samom vratu – takođe 100% rak.

 Po završetku terapije osećao sam se potpuno zdrav.  međutim  i  dalje  sam bila  pod  kontrolom  dvojice  lekara.klinici  još  godinu  dana. februara 1970.  Izvršili  su  snimanje  bubrega.  Ova žena se i danas.  koji mi  je  preporučio  svoju  ''totalnu  terapiju''.  Operacija  –  otstranjeno  levo  plućno  krilo.  Za  vreme  terapije  osećao  sam  se  odlično.  Kada  sam  završila  terapiju.  Na  takvu  operaciju  nisam  mogao  da  pristanem.  Ukratko  otišao  sam  kod  gospodins  Brojsa. i tada je viđen još samo ožiljak. Posle toga su izvršeni novi.  posle  nove  četiri  nedelje  sam  ponovo  otišla  na  rengensko snimanje. odlično oseća.  *   *   *   *   *   *  Decembar 1972  Gospodin Rudolf Brojs pomogao mi  je da  se  izlečim od  raka na grkljanu.  *   *   *   *   *   * 8  .  Otpustio  me  je  na  moju  sopstvenu  odgovornost. detaljni pregledi.  godine  lekari  mi  na  levom  plućnom  krilu  otkrivaju  novi  tumor.  Dijagnoza  je  glasila:  ''Rak  na  grkljanu''.  seotembra  1971. u kojoj mi  je  ustanovljen  tumor  na  levom  bubregu.  Ukratko.  9.  na  što  mi  je  lekar  preporučio  neodložnu  operaciju.  Boravak  kod  kuće  pod  lekarskim  nadzorom.  17.  pa  sam  se  neizlečen vratio kući. uz napomenu da  mogu očekivati još jednu godinu života.  *   *   *   *   *   *  Januar1973  12.  da  bi  prilikom  operacije  bili  sigurni  u  lokaciju  tumora. pa mi je otvoreno rečeno da mi  treba  otstraniti  ceo  grkljan. pa sam otišao specijalisti za bolesti  grla. Posle pete nedelje moja usna je bile zdrava. za šta  sam mu izuzetno zahvaln. koji je  morao da utvrdi da  se tumor povukao na veličinu zrna  pirinča.  otišao  sam  kod  gospodina  Brojsa.  Profesor  je  pozvao  mog  supruga  da  mu  izloži stanje moje bolesti.  ali  mi  pruža  ujedno  i  veliku  nadu    da  bih  mogla  ozdraviti  za 42 dana. Operisana sam 5. On mi posle svog  pregleda  potvrđuje  postojanje  raka. ai čvorovi su nestali.  Posle  četiri  terapije  gospodina  Brojsa  morala  sam  na  termin kod  rentgenologa. iako mi je 72. koju sam uzeo već posle nekoliko dana.  radi  operacije.  koji  mi  je  preporučio  svoju  ''totalnu  terapiju''.  nikada  se  ne  osećajući  tako  dobro  kao  tada.3.  Slučajno saznajem za gospodina Brojsa i njegov način lečenja. što je ostalo nepromenljivo i do danas.  upućena  u  urološku  kliniku.  Zatimsam. 1980.  Posle  četiri  nedelje  pokazao  se  prvi  uspeh.  Preporuka  za  operaciju. godine. Kod  kuće  me  je  i  dalje  lečio  kućni  lekar  i  rentgenolog.  s  tim  što  sam  morala  da  primim  43zračenja i svaka tri meseca morala da odlazim na rengenska snimanja. godine upućena sam u jednu univeritetsku kliniku.  Dugo vremena sam patio od jake promuklosti.  marta  iste  godine  otpustili  su  me  .  otkrivaju  mi  tumor  na  desnom  plućnom  krilu. To je sve i lekarski ozvaničeno. Nedelju dana po  završetku  terapije  ponovo  sam  počeo  da  radim.  Maja  1972. imao dobar apetiti i ponovo  sam potpuno sposoban za rad.  veoma  razočaran.1970; izbađen mi je bubreg sa velikim tumorom koji se posle  analize pokazao kao maligni (zloćudan).tako  sam uzela  njegovu totalnu  teraoiju . ja odbijam.

9  . krv obnovila a time savladana i  bolest.  Bolovi  koji  još uvek postoje  dolaze  od posledica  zračenja. Pomogao mi je – bilo je to čudo. Ne zeleći da  prekidam  terapiju  koja  je  već  uveliko  bila  u  toku.  i  danas.  Napomena:  I  ta  nekadašnja  pacijentkinja  se.  Istine  radi. Morao sam kod lekara koji je.  Ukratko zatim. videći ruku. sa  ubrizgavanjem  tečnog  radiosktivnog  zlata  pod  trbučnu  duplju.  I  zaista.  1980. pa sam odlučila da tu  terapiju uzmem zajedno sa jednim našim porodičnim prijateljem. Jedino sam u poslednjih  pet dana morao . jednom dnevno da uzimam po 1/2 šolje guste čorbe od ovsene  prekrupe.  *   *   *   *   *   *  Avgus 1975  Pre 35 godina lekari su kod mene ustanovili rak u želucu i crevima.  Osećao  sam  se kako sa  mnom  biva sve  gore i gore.  ali  nisam  mogla  da  se  odlučim.  ako  se  zanemare  tegobe  zbog  zračenja.  koje  se  uglavnom  pojavljuju  usled  meteoroloških  promena.  srašćivanja.  godine. Gospotin Brojs je inače češće napominjao da se povremeno događa  da. a nosle oko tri nedelja došlo je do očiglednog poboljšanja. Posle terapije na  rengenskom snimku više ništa nije nađeno.  kao  i od  radioaktivnog zlata.  Ruka  je  bila  jako  otekla i obojena plavo.  imao  sam  na  levoj  ruci  zloćudno  trovanje  krvi. da bismo  videli  da  li  će    se.  Lično smatram da mi se zahvaljujući ovoj terapiji.  *   *   *   *   *   *  April 1975  Posle operacije 1962. odlično oseća.  moje  opšte  stanje  se  do  leta  1967.  godine  znatno  pogoršalo. uz osam nedelja zračenja posle operacije.  U  tom  konkretnom  slučaju  gospodin  Brojs  je  još  pre  početka  terapije  savetovao operaciju. Osećam se potpuno zdrav.  dostići  stagnacija  procesa. identično kao kod našeg prijatelja.  moram  da  napomenem  da  poznajem  osobu  kod  koje  ta  terapija  nije  imala  uspeha. Tako sam saznao za  terapiju sa sokovima od povrča i čajevima. Trebalo je da  se  podvrgnem  operaciji. rekao  da je već prekasno.  Pošto sam  imao  prilike  da  mnogo  mirujem. dodatno.  ‘’totalna  terapija’’  ne  donese  uspeha.  i  u  šumovitom  kraju  provodio  mnogo  vremena  na  svežem  vazduhu. Posle  42 dana tkivo raka izašlo je u stolici.Maj 1974  Godine  1968.  Za vreme ove  terapije  sa  sokovima jezik mi je poprimio crnu boju. koji mi je.  dogovorili  smo  se  sa  gospodinom  Brojsom da.  uz uputstva koje  sam odmah dosledno  izvršavao. te nedelje gladovanja izdržao sam bez naročitih eškoća.  iz  upotrebu  čaja  od  korenja  bedrenike.  stagnacija je nastupila.  zbog  krivice  pacijenta  ili  dotadašnjeg  načina  lečenja. On mi je preporučio svoju totalnu terapiju. i 1966. crveno i zeleno.  Jedna  analiza  krvi  pokazala  je  novu  opasnu  zarazu  čelijama  raka. već sam mogao ići na bazen da plivam. i da ne može da preduzme ništa; da sam beznadežno izgubljen. posle iris ­ dijagnoze. koji je imao rak.  Zatim  sam  se  upoznala  sa  gospodinom Brojsom. godine. Do današnjeg dana nemam nikakvih tegoba.  Posetio sam gospodina Brojsa.  Gospodin Brojs mi je spontano ponudio pomoć. preporučio svoju  terapiju sa  sokovima.  uz anganžovanje jednog lekara sačekamo  još  kraće  vreme.

  Zdravstveno stanje: do danas više nemam nikakvih tegoba (1979). ali ne i da izlečim''. popravilo  dok se  iznenada pod pazuhom nije pojavilo  veliko zadebljanje. već godinama sam patio od oštećenja na međupršljenskim diskovima.  želeći  da se  što više ljudi upozna sa vašim načinom lečenja raka.  U protivnom glasi samo: živi ili umri.  Po završetku terapije osećao sam se ponovo rođen.  Po  savetu  jednog  stručnjaka  za  narodnu  medicinu  stavljala sam mnogo obloga sa različitim kapima i čajevima.  ''totalnom terapijom'' pomogao da potpuno ozdravim. došla mi je u ruke vaša knjiga. doduše.  *   *   *   *   *   *  Oktobra 1979  U  jesen  1966. Operacija kao da je bila  neizbežna. pa iz zahvalnosti ostavjem verna soku od povrća – dnevno ¼  l.  Na  to  sam  otišla  jednom  stručnjaku  za  narodn  medicinu koji mi je odmah rekao: ''Ja to mogu da ublažim.  posle  dijagnze  –  rak  –  s  naboljim  uspehom  završio  sam  ''totalnu terapiju''.  *   *   *   *   *   *  Novembar 1979  Zbog  otvrdnjavanja  grudnih  žlezda  i  sumnje  na  rak. Za vreme terapije  osećela sam se inzvanredno. Sa  samo  jednim  zahvatom od  gospodina  Brojsa i to je bilo izlečeno.  I  tada  sam  upoznala  čoveka  koji  je  sa  tzv.  Čvorovi  su  se  već  najvećim  delom  povukli. jer još nije bilo aparata za ceđenje soka. Bilo mi je samo 27 godina kada sam od jednog specijaliste iz Linca (Linz)  dobila  atest  da  sam  neizlečivo  bolesna. godine.  avgusta1979. ali trud i strpljenje su se isplatili. U ono vreme terapija nije bila  jednostavna. uprkos svoje slabe uhranjenosti (45.  *   *   *   *   *   *  Mart 1980  Sa dijagnozom ''rak dojke'' uzela sam ''totalnu terapiju'' oktobra 1977.  Kao nekim čudom. pa sam od  njega  uzela  određenu  terapiju  12  dana. Stanje se.  Ta šedtonedeljna  terapija  istekla  je decembra.  godine  predložena  mi  je  operacija  dojki.  jer  nijedan  lekar  nije  uspevao  da  me  izleči  od  bolesti  lupus  (neprijatna  bolest kože). pa i danas viće nemam nikakvih tegoba.  Do sada sam spavala već 38 dana bez guste čorbe od ovsene prekrupe I nadam se  da  ču  dobro  podneti  preostala  četiri  dana.  Osim toga.Za  vreme  terapije  izgubila  sam  oko  15  kg. ali  sam  namerno  odlagala  pisanje  ovog pisma; čekala sam da vidim sa li će nastupiti neki spontani efekat. umesto 55 kg).  bila  sam  treća  osoba  koja  je  uzela  totalnu  terapiju gospodina Brojsa i mogu je svakome preporučiti. 10  .  *   *   *   *   *   *  Mart 1980  Želela  bih  najpre  da  se  hiljadu  puta  zahvalim  gospodinu  Brojsu  zbog  njegovog  velikog  znanja.  zadebljanje pod pazuhom se potpuno povuklo i izčezlo!  Vašu  knjigu  podelika  sam  među  velikim brojem  svojih  poznanika  .  godine. Odmah sam se odlučila za vašu  totalnu terapiju.  pa  gotovo da nisam  mogao  ni da  se  saginjem.

  Moje  zdravstveno  stanje je u  svakom pogledu zadovoljavajuće. kao da bi postojao bolji lek! ''  Sv.  poboljšao  u  najšitem  mogućem 11  . F. a ne hemijski način.  *   *   *   *   *   *  Oktobar 1977  U  periodu  juli  –  avgust  1977.  hemijskim  putem sve uništila.godina.  Gospodin  Brojs  spada  u  taj  mali  broj  poznavalaca  bogatstava  medicine.Budući  da  za  to  moramo  biti  duhovno  zreli.  raspolaže  belikim iskustvom u oblasti narodne medicine. Samo veoma mali broj prosvetljenih ljudi uočili su tu silu  i  pokušali  da  priblize  ljudima  oko  sebe.  uzela  sam  ''totalnu terapiju''. Zbog toga je on. Rudolf Brojs iz Blodenca (Bludenz) u pokrajni Forarlberg  (Vorarlberg).  da  ne  bismo  zdravijem. ali koji bi za  budućnost  ostavio  tako  teške  posledice.  slično  kao  kod  tretmana  tuberkuloze. B.  što  je  za  mene  nepobitno.  stvorio  i  zastupao  dr  Oto  Buhinger  (Otto  Buchinger).  Rezultat:  povlačenje  i nestajanje otvrdnutog  mesta. Moja iskustva iz stotine terapija  gladovanjem  uvek  iznova  su  mi  služile  kao  dokaz  da  nema  ničega  radikalnijeg  i  lekovitijeg  od  dobrovoljnog  odricanja  od  hrane  i  omogućivanja  da  deluju  unutrašnjim  silama lečenja.  a  pre svega oni bolesni; oni je ne poznaju.  Brojsu  je  sada  80.  Otuda  bi  valjalo  pažljivo  proučiti  sve  pokušaje  da  se  kancerozni  procesi  savladaju na prirodan.  Modifikovana terapija gladovanja protiv raka po Rudolfu  Brojsu  (mišljenje dr med. ali zato stvorila i telo koje će biti još neotpornije od sadašnjeg.  Napomena:  zadivljujuće  poboljšanje  krvne  slike  (formacija  i  struktura  crvenih  krvnih zrnaca) za vreme pomenute terapije. i stvorio svoj  novi  i  nesvakidašnji  oblik  terapije  gladovanja.  koliko  znam.  u  tridesetim  godinama.  Gladovanje.  izuzev  ako  bi  hemijska  industrija  izuzetno  specifična  sretstva  koja  bi.  koji  se  pouzdao  u  tu  silu  i  koji  je  terapiju  gladovanjem.  sa  dijagnozom  ''rak  na  desnoj  dojci''.  koliko  i  meni. To bi  bio  metod  čistog  farmaceutskog  –  hemojskog  lečenjakoji bi. razumljivo.  mogao  dovesti do  savlađivanja trenutnog stanja bolesti. 245. doduše.  ne  može  a  da  ne  prizna  njeno postojanje i da je ističe.  najveci  deo čovečanstva nije  shvatio  upozoravajuće  reči  tih  velikana.  Jedan  takav  pokušaj  ušinio  je  austrijski  narodni  lekar.  Neko  ko  je  video  njeno  delovanjekod  bolesnika  za  vreme  terapije  gladovanjem.  jeste i ostaje za sada najdragoceniji oblik lečenja bolesti.  Moje sadašnje zdravstveno stanje takođe je odlično. Berchtesgaden)  ''Posežeš za medicinom a kloniš se gladovanja.. Ambrozijus.  nego  još  bolesnijem  čoveku.  radije  bi  rekao  –  iskusni  stručnjk za narodnu medicinu.  onu  koju  je. Tu unutrašnju silu veoma malo poštuju ljudi.  ( Vidi priložene uporedne snimke). slično kao u slučaju lečenja simptoma.  On. pre Hrista  Rak  nećemo  pobediti  ni  na  koji  drugi  način. previđaju ono  najdragocenije  što  je čovekov  Stvoritelj stavio u njegovo telo.  Primedbe: nemam.Rezultat je bio potpun uspeh. koje svaki čovek ima u sebi.

Brojs preporučuje.  U  ovome  je  Brojs  uneo  nove  prave  momente  i  oplemenio  sadržaj  terapije  gladovanjem  protiv  raka.  Smetnja  ovako  dugom  gladovanju  najčešće  je  mogućnost  uzimanja  kratkoročne  terapije. veoma optimistike.  naročito  lečenje  leukemije.  kad  je  sa  svojim  sportstim automobilom nastradao u Bavarskoj.  koju  bolesnici  većinom  žele  da  apsolviraju  . iz žalfiju i čaj  od  zdravca  Brojs  takođe  preporučuje  i  čaj  od  nevena.  trajanje  od  42  dana  neprekidno.  Brojsov  metod  lečenja  je  znatno  prirodniji  i  intenzivniji. pa tako. Brojs već  za nekoliko dana pre stvarnog početka gladovanja propisuje  ¼ l mešavine sokova. sve u injekcijama.  izgubio  je ugled  i  ime;  o  njemu  danas  gotovo  više  niko  ne  govori. a samu terapiju ne kombinujemo sa odgovarajućim lekovitim biljem.  još  od 12  .  kao  što  znamo. dr Reling (Rohling) iz Mitenvalda (Mittenwald) bio je jedan  od  veoma  retkih  lekara  koji  su  se  osmelili  da  prepišu  gladovanje  od  70  dana.  prateči  njegovo glasno  razmišljanje: ''Za  vreme  terapije gladovanjem telo  mora samo da pojede  tumor!''  Neko  kome  gladovanje  nije  strano.  Međutim.  odmah  shvata  suštinu.  jer  se  za  vreme  gladovanja telo oslobađa svega što mu ne pripada.  koja  ga  je  nekada  podizala  u  nebeasa.  Ipak.  i  to  zato  što  nemaju  pojma  koliko  je.  koji  se  svojevremeno  teko  uporno  borio  protiv  ovakvog  načina  lečenja.  vremena potrebno telu da savlada neku tešku bolest.  neće  daleko  stići.  koji  je. nego načinom lečenja. Mi danas grešimo utoliko  čto  se  još  uvek  čvrsto  držimo  Buhingerove  koncepcije  iz  onog  vremena. još uvek uobičajenim  u školskoj medicini. kako  bi se bolesnik privikao na nju. prirodno. koji se do sada mogao uzimati u obzir samo u ustanovama u  kojima nisu vladale predrasude. izgledaju mi.  leukemija  i  druge  prividno  neizlečive bolesti – izlečive prirodnim putem''.  u  raku  uvek  gledao  kontraindikaciju  za  gladovanjem. Upravo  ova poslednja komponenta se u organizovanim terapijama gladovanjem potpuno ignoriše.  kako  mi određujemo.  zbog  svog  lošeg  ukusa. u stvarnosti. što ja smatram vrlo umesnim.  po  mogućnosti.  koji  imaju  svojstvo  kojim  ponovo  dovode  u  red  poremećeni  sistem  razmene  materija.  zaključujemo. naročito kakav postoji već decenijama. doduše.  kao  lekar.  prekratko  je.  prepisujemo  sokove. Terapiju upotpunjuju specijalna mešavina za čaj za bubrege.  Gospodinu  Brojsu  se  mora  odati  veliko  priznanje  što  je  za  terapiju  gladovanjem  protiv  raka  preporučio  bolesnicima.smislu i učinio sve da je prilagodi našoj dadašnjoj civilizaciji.  Neke  Brojsove  ideje  iz  njegove  male  knjige  ''Rak.  trajanje  terapije  gladovanja  protiv  raka. Moj pokojni kolega . uglavnom imaju terapije od najviše  21 dan.  Sanatorijumi u kojima se daju  terapije gladovanjem. rotkve i krompira.  taj  predloženi  način  lečenja  nikad  ne  bih  odbacio i još uvek bih se radije služio njime. razdvaja sve što  je bolesno od zdravog. koje je  inače  veoma  bogato. baš kod teških oboljenja ima vrlo efikasno dejstvo. sve dok još telo raspolaže sopstvenim rezervama snage i bolesnik  gaji  jako  uverenje  o  postojanju  božanske  sile  lečenja  u  sebi. šargarepe.  metabolozam.  Za  svoju  42­dnevnu  terapiju  gladovanjem  Brojs  je  sastavio  jednu  mešavinu  sokova koja se uglavnom sastoji od cvekle.  kao  što  znamo.  Neko  ko  zanemari  ili  previdi  duševno­duhovnu  stranu  gladovanja.  u  stvari. Osim toga.  Veoma  je  značajno  uključivanje  specijalnih  biljnih  čajeva.  sok  od  krompira  je  najbolje  moguće  bazno  sretstvo  koje.  Buhinger  je.  Čak  ga  je  i štampa. Sa njime se slažem i po pitanju uzimanja tečnisti. Gospodin  Isels  (Issels).  Upravo  u  ovoj  poslednjoj  tački je presudan moment. cvekle. da u  međuvremenu pijemo čaj od krompirove ljuske.  spomenula  još  samo  jednom.

 zatim procetiti  a  na  talog  od  čaja  još  jednom  sipati  dve  šolje  vruće  vode  i  kuvati  10  minuta. tj. koju dobijamo kada talog od čaja kuvamo 10 minuta. ozjavljuje da je uspeh izostao  ako  su  bolesnici  već  bili  lečeni  medicinskim  merama. pa se čaj  mora kovati tačno tri minuta.  Ta  količina  dovoljna  je  za  jednu  osobu  za  period  od  tri  nedelje. On.  Za  vreme  jednog  tečaja  u  mestu  Bad  Zahsa  (Sachsa)  imao  sam  priliku  da  razgovaram sa  jednim bolesnikom od raka o Brojsovoj  terapiji. Posle tri minuta ulje je kuvanjem izčezlo.  koju je  bolesnik upravo  bio  priveo  kraju. U  ovoj  modifikovanoj.  kičmenu  moždinu  i  međupršljenske  diskove. Taj podatak se stopostotno slaže sa mojim iskustvima – da  biološko način lečenja može imati uspeha samo ako čovekov imunolopki sistem i sistem  osbrane od bolesti nisu prethodno bili oštećeni teškim hemijskim sretstvima. svega što mu ne pripada.  Po  njegovim  rečima. a u istom trenutku  oslobađa  se  jedan  veoma  važan  zivotni  ferment. pošto se kuvanjem uništavaju.  pre  ručka  i  uveče pre spavanja  po pola  šolje.  blesnik  se  potpuno  oslobodio  svog  karcinoma  na  krajnicima  i  ponovo  nadoknadio  svoj  veliki  gubitak težine.  ujutru  na  tašte.  kopriva  10  g  (najbolje ona  sakupljena u  proleće).  Prema sopstvenim podacima. kremena kiselina.  Hladan.  potom  procediti i obe tečnosti izmešati.  Zbog  toga  treba  celog  živita  svakodnrvno  piti  čaj  od  žalfije.  Čaj  za bubrege  sme  se piti  samo  tri  nedelje. Jednu od dve kašike žalfije staviti u ½ l ključale  vode i ostaviti da kuva tri minuta.  U  tom  periodu  zaboraviti  na  supe od  mesa. kao endoksan itd.  troskot  8  g  i  kantarion  6  g. Tu je i šesta  materija.  2.  ČAJ ZA BUBREGE  Moja  mešavina: preslica 15  g.  ja  vidim mogućnost lečenja bolesti od raka.  ČAJ OD ŽALFIJE  Za ispiranje grla listovi žalfije treba da stoje 10 minuta u vrućoj vodi.  Brojs  veoma  često  podseća  da  je  tumor  samostalna  izraslina  i  da  njegove  ćelije  mogu da nestanu jedini gladovanjem uči nas da se telo u gladovanju oslobađa svega što  mu je strano.  goveđe  i  svinjsko meso! 13  . 1 prstovet mešavine treba da stoji 10 minuta u 1 šolji vruće vode.  koji  je  od  presudnog  značaja  za  sve  žlezde.davnina  poznat  kao  sretstvo  protiv  raka. a onda skloniti sa vatre.  terapiji  po  Brojsu.  Brojs  u  vojoj  knjizi  daje  precizna  uputstva  o  načinu pripremanja čajeva. dok se čaj  koji se pije mora kovati tačno tri minuta. To je u svim godinama moga rada bilo i moje  shvatanje.  primili  zračenje  i  tečka  sretstva  protiv raka.  ali  i  prema  službenom  atestu  lekara.  današnjem  čoveku  prilagođenoj. U žalfiji ima mnogo eteričnih  ulja.  Važni čajevi za lečenje raka  1. ali ih u čaju za pijenje ne sme biti.  Neko  ko  uvek  pije  čaj  od  žalfije  teško  da  će  se  nekad  razboleti.  Brojs sa svojom terapijom u obom trenitko  izlečio  je već preko 10.000 bolesnih od raka. sasvim ispravno. koja su veoma važna za ispiranje grla.  Mnogi  će  pitati  zašto  baš  ovako  spravljati  čaj  za  bubrege?  U  čaju  za  bubrege  nalazi se 5 sastojaka koji se ne smeju kuvati. ukoliko  oni pokažu hrabrost i snagu da izdrže  celu terapiju.

naročito  ako  je  pacijent već bio zračen.  Čaj grubo usitnjen = 1 prstovet.  6.  Rane koje ne zaceljuju  8.  4. islantska mahovina.  5. plućnjak.3.  gutljaj  po  gutljaj.  mogu  da  nestupe  poremećaji  zdravstvenog stanja. čije je latinsko ime Muem Mutellina. mislio – začto rano umirati!  Čaj za bubrege u svakoj bolesti treba uzimati za vreme od tri nedelje.  Potrebno je obratiti pažnju na sledećih devet signala:  1.  3. dobričica.  1  prstovet  čaja  ostaviti  da  stoji u jednoj šolji vruće vode 10 minuta.  ČAJ OD ZDRAVCA  Dnevno  piti  jednu  šolju  ovog  čaja. naročito na dojkama  Upadljive promene na bradavici dojke ili mladežu  Trajne promene u ponašanju creve ili bešike  Hronična promuklost ili kašalj  Teškoće sa gutanjem u starosti  Uporna krvarenja ili pojava sekreta ili krvi iz bilo kojegtelesnog otvora. Takođe i  krvarenja izvan perioda menstruacije  7.  koji sadrži dosta  kalcijuma: ''muška'' i ''ženska'' bokvica.  mogu  izazvati neki od oblika  raka. pre svega  kod  svake  upale  i  pre  operacija.  Materije  koje  mogu  da  izazovu  rak  mogu  na  više  načina  da  dođu  u  kontakt  sa  životnim namernicama konzervirenjem.  preporučujemo svima koji boluju od raka  sledeći čaj. čime je.  Čaj  od  zdravca  apsolutno  je  neophodan  kod  svih  vrsta  raka.  koji  mogu  da  dovedu  do  te  bolesti. bojenjem i visokim zagrevanjem.divizma i  (ako se može nabaviti) čaj.  Opipljivi čvorovi i utvrdnuća.  2.  Otoci koji ne splašnjavaju  9.  4.  ali  sa  prekidima  od  najmanje  dve  nedelje. ako  se ne uoče i  ne  leče. Od  navedenih  biljaka  sve  ne  moraju  obavezno  biti  sadržane  u  pripremljenom  čaju.  NAPOMENE  Čaj  od  žalfije  smatram  najvažnijim  čajem od  svih  čajeva  i  njega bi  trebalo  piti  celog zivota.  Usled  višegodišnjeg  delovanja  čak  i  malih  količina  kancerogenih  materija. Od mečavine tih čajeva  (na jednake delove) 1 prstovet ostaviti da odstoji 10 minuta u jednoj šolji vruće vode. razume se.  Upadljivi gubitak težine 14  .  ova  tronedeljna  terapija  sa  čajem  za  bubrege  može  se  uzimati  tri  do  četiri  puta  u  godini. Nije uzalud jednom prilikom pisao jedan rimski naučnik: ''Zašto još umirati. jer u njemu ima izvesna količina radijuma.  Da li je rak izlečiv?  Rak  kod  većine  ljudi  nastaje  zbog  određene sklonosti  ka  toj  bolesti  i  udruženog  dejstva  višestrukih  poremećaja  zdravlja.  MEŠANI ČAJ  OD BOKVICE  Dodatno.  Taj  čaj  bolesnik može piti koliko želi – što više to bolje. fino usitnjen = 1/2 kafene kašičice.  Preventivno.  kad u bašti ima žalfije''.

  Tako  sam  jednom prilikom  rekao  njegovoj  ženi  da će  joj  muž  sigurno  dabiti  rak  usne. Šta više mnogo je verovatnije da te  promene  imaju neki drugi uzrok.  Izbegavati preterivanja u jelu.  Posle oko  deset  godina  ta  žena  me pozva  da  dođem  zbog  njenog  muža.  jer  je poznato da  se druge bolesti  javljaju neuloredivo  češće. Bolovi  i čirevi  kod raka dojke pojavljuju se najčešće  tek  kad je  rak  već daleko odmakao  SAVETI  Ako  bolujete  od  bilo  kojeg  oblika  raka.  kao  i  kontaktna  krvarenja posle koitusa; krvarenja posle pražnjenja mokraće ili stolice  ili posle napornog  rada.  bez  obzira  na  način  lečenja  savetujem  sledeće:  Voditi računa o dovoljnoj količi fizičke aktivnosti.  On  se.  pa  jela  najčešće  ostaju  satima. zapitavši: ''Šta.  tvrda  mesta  i  nabori  u  dojki  mogu  biti  znaci  početka raka.  U  tom  trenutku  žena  se  setila  našeg  tadašnjeg  razgovora. trebalo bi preventivno  – najbolje prvom mogućom prilikom. Nema razloga za strah od raka!  Rak  dojke  nastaje  prikriveno. ''to  sam  vam  nagovestio  pre  deset  godina''. 15  . Pre više godina poznavao sam čoveka koji je od jutra do kasno uveče držao dugu  lulu uvek na  istoj  strani usta. kada neko kod sebe primeti neki od ovih signala.  Raj materice počinje bez bolova i bez ikakvog osečanja bolesti.  Vodi računa o urednom varenju.  Voditi računa o urednom varenju.  možeizlečiti  ako  se  odmah  po  pojavi  navedenih  simptoma  primeni  moja  ''totalna  terapija''.  Kod  pušača  rak  pluća nadtaje 20 puta češće nego  kod  nepušača. Znaci nastajuceg  raka  mogu  biti:  neuredna  krvarenja. koja često nastaje zbog pritisaka.  naprimer.  nastaje  neuobičajen  i  dugotrajan  pritisak  na  žlezde  i  zidove  želuca.  Zato  čuvaj  i  svoju decu od  pušenja.  Najčešće vrste raka  Čest uzrok  nastajanja  prvenstveno  raka  grkljana  i  raka  pluća  je pušenje.  Čvorići.  Kloniti se zadimljenog i istrošenog vazduha.  Dati prednost prirodnoj ishrani s puno prirodnih vitamina.  Međutim.  što  može  da  izazove  rak  želuca.  Disati svež vazduh duboko i snažno. na  šta sam  joj uzvratio pitanje: ''Zašto? Zar je dobio rak na usni?  '' Na to  pitanje žena je bila veoma začuđena.Nijedan od ovih signala ne mora da znači rak. zar vi to znate?'' –  ''Da''.  naročito  za  vreme  klimakterijuma  i  po  završetku  menstruacije;  kod  mlađih  žena  krvarenja  između  menstrualnih perioda.  mešutim.  Ne pušiti.  Rak  materice  prepušten  sebi  vodi  u  smrt. rekoh.  uz  propisane  čajeve (vidi strana 16).  Tumor – šta je to?  Tumor je samostalna izraslina ili tvorevina. Kad.  neko  godinama  boluje  od  želuca. ta uzme moju ''totalnu terapiju''.

  a  potom  su  postali  vrlo  aktivni  zagovarači  tog  metoda  lečenja. ali samo sa tim  sokom ne može se živeti. Punih šest nedelja ta žena nije praktično ništa jela niti pila. Od 1950. Kapalo je celog dana.Stekao  sam  iskustvo  od  najmanje  hiljadu  slučajeva.Kad  sam  došao  njenoj  kući. potrebno je da prođe deset i više godina dok ona  izneneda počne da buja i počne naglo da se širi.  Pošto pročitate tekst moje ''totalne terapije''. a za vreme terapije nisu ništa  jeli.  i  to  pritisnuto  mesto hoće da  živi.  Kada  do  toga  dođe. koja se  više nije mogla operisati . formirajući se u izraslinu koju nazivamo  rak. kao i sakove od rotkve i krompira. ali  je povraćala 4 do 5  l tečnosti dnevno.  Sastavio  sam  mečavinu  sokova  od  povrća.  na  njima  se  tkivo  ne  hrani  krvlju. za rad jetre.  da  su  se  u  to  uverili lekari koji su sumnjali. Davao sam uvek  isti odgovor.  Onda  sam  zaključio  da  bi  tu  možda  mogli  pomoći  sokovi  od  povrća.  Pisali  su  mi  mnogi  lekari  koji  su  tvrdili  da  je  bez  masti  i  belančevina nemoguće dugo ževeti; da oni na sebe ne bi mogli preuzeti odgovornost da  osim sokova i čajeva.  Međutim. celer zbog fosfata.  pa se  brani  i  iz  svoje  okoline  crpe  ono  što  mu  nedostaje. radi merenja  količine izlučene tečnosti. ako iz te sokove daju još nešto drugo za  jelo. Ona je i danas živa. Donja usna podsećala je na pravu bradu. Mnogi lekari su mojim pacijentima često govorili da oni to  nebi  bili  spremni  da  veruju  i  da  su  bili  iznenađeni. O tome. Razmišljaćete  –  to je  ipak nemoguće.  Ta  tvorevina  u  početku  se  razvija  veoma sporo pa i kako je već poznato.  S  tim  u  vezi. ali i mnogi lekari: ''Ne može se živeti ako se 42  dana  uzimaju  samo  sokovi''.  Napomenuo bih s tim u vezi da je iz tog mesta na usni izlazila jedna tečnost – oko četiri  litra dnevno. ima 87 godina. možda ćete razmišljali onako kako su  razmišljali već mnogo stotina pacijenata. kao što možete videti iz pisama na početku knjige. Lekar mu je pričvrstio jedan gumeni sud. Često mi je bilo zagonetno zašto su bolesnici od raka sa  samo jednim malim tumorom ili oni koji su bili operisani.  našao  sam  potvrdu  svoje  pretpostavke  pre  deset  godina.  Ako  se  odmah  u  početku  u  tu  malu  i  bezopasnu  izraslinu  izvrši  bilo  kakvo  usecanje  ili  se po njoj  pritiska  (naprimer.  godine  naovamo  sa  tom  terapijom  doprineo  sam  izlečenju  više hiljada  obolelih od  raka  najrazličitijih vrsta i leukemije.  koju  možete  upoznati  u  uvodu  za  moju  ''totalnu  terapiju''  (strana  16).  Svoju  terapiju  ovako  sam  zamislio: crveni sok od cvekle nesumnjivo je dobro sretstvo protiv raka. zbog karotina.  Tim  samostalnim  ''sisanjem''. iako je imala 16  . Međutim.  Zbog  neuobičajenog  pritiska  na  razločita  mesta  na  telu.  ali  još  ni  izdaleka  ne  prekasno. bolesnicima od raka ne daju ništa drugo za jelo. koji više nisu mogli biti operisani i od kojih su lekari digli  ruke. imala je oblik i izgled malog roja pčela.  da  se  uzme  moja  ''totalna  terapija''. kada govorimo o ovoj terapiji. kome to izaziva strah i želi da ide linijom potpune  sigurnosti.  terapiju  izdržali  na  jedvite  jade  ili  u  tome  nisu  uspevali.  pa počinje  da  odumire.  radi  pregleda).  ona  ''podivlja'';  rak  je  u  istom  trenutku  prešao  u  krv. da odgovornost i ne mogu preuzeti.  često  sam  razmišljao.  evo  jednog  izveštaja: godine 1962.  Prema  tome  je  bolje  ako  čvorić  ili  otvrdnuce ostavimo na miru. (Vidi  ''Totalna  terapija''). nastaje  jedna  samostalna  tvorevina. bio sam u podeti kod jedne žene koja je imala rak želuca. kako bi  to  trebalo  da  izgleda. Umrli su u svim slučajevima samo oni kojima je za jelo davano i nešto drugo. pre  njenog nastanka razmišljao sam da bi taj tumor trebalo drugačije tretirati.  Svako  poštovanje  pred  tim  lekarima  objektivnog  posmatranja i suda!  Danas znam nešto više.  po  mome  mišljenju.  vreme  je.  Rekao sam  tada da ta žena živi direktno od tumora.  što  stvara  metastaze. neka uzme moju ''totalnu terapiju''.  jer se bez fosfata ne može živeti. Tako sam. dodao šargarepu. Naime.

  zatim  (lat. nagomilane otpadne materije i bolesne otekline.  teško  da  mogu  izdržati  samo  sa  sokovima  od  povrća  i  čajevima.  ovako ocenjuje uspeh moje terapije:  ''Buduci  da  belančevine  doprinose  odvijanju  kancerogenog  procesa. reče. Budući da bez te materije organizam ne može da zivi.  autor  knige  ''Gottes  Segen  in  der  Natur''.  tj. poremećaj disanja u  ćelijama  krvi. nisu im potrebne belančevine.)  Meum  Mutellina  čisti  krv.  najfinije dozirano.  kako  se  razgradne  materije  ne  bi  dugo  zadržavale  u  organizmu  i  izazivale  pojave  trovanja.  Mogao bih još da dodam da su još mnogi drugi ljudi koji nisu bili bolesni od raka.  Nekoliko primera: 17  .  Već  trećeg  dana  žena  više  nije  povraćala  i  već  je  uspela  da  uzme  dve  supene  kašike  soka  od  povrća. samo minimum.  a  onda  svakoga  dana  pomalo  više.  Za  vreme  te  terapiuje  je. prema tome. jer čaj od trave  od srca nije mogla da guta. krv.  jedna  šolja  bistre  čorbe  od  luka.otvoreni  rak  želuca.  u  početnom  stadijumu).  jer  u  organizmu  ima  veoma  malo  tzv. Toje jedan od dokaza da je moguće živeti šest nedelja i  bez zamene za belančevine.  što  mi  je  i  uspelo. pacijenti sa samo malim tumorom  (dakle.  stimuliše  se  aktivnost  organa  za  izlučivanje. a šta?  ­  Samo sokove. To je operacija bez  skalpera.  U  tom  slu;aju  bila  bi  dopuštena.  izopačivanju  telesnog  tkiva u  vidu  tumora i njegovom naglom uvećavanju.  žalfija  deluje  smirivanjem  upala  a  neven uklanja  tzv. a osim toga ne osećaju potrebu ni za kakvim jelom.  od tog  trenutka počinje  da  ''kreka''  u  telu sve  što  je suvišno  i  telu  strano.  kod  kojih  je  tumor  delimično  ili  potpuno  odstranjen.  uzimali  moju  ''totalnu  terapiju'' –  bilo radi preventive ili  mršavljenja –  iako za to vreme  nisu  jeli  apsolutno  ništa  drugo;  da  su  se  za  vreme  terapije  izvanredno  osećali  i  bili  potpuno sposobni za svoj posao.  Isto  važi  i  za  operisane  od  raka.  Zahvaljujući  kombinaciji  sa  čajevima. sve izrasline. i ne morate da povraćate?  ­  Ne.  pri  čemu  zdravac  podstiče  rad  bubrega  i  izlučivanje  toksičnih  materija. koji je svakodnevno dolazio  ­  Vidim.  jednom  dnevno. viromikozu.  Davao  sam  joj ujutru  i  uveče po  tri  kapi  tinkrure  trave  od  srca na  jezik.  Bruno  Fonarburg  (Vonarburg). Drugu prednost  vidim u činjenici da su biljni sokovi bolati mineralnim materijama. S druge strane. koja  je  gladna belančevin. i tako je za vreme cele terapije trošila veoma malo sokova. u  lečenju uz  pomoć terapije sokovima preseca se dovod belančevina spolja.  ­  Stvarno. Možete li možda da jedeta?  ­  Da. ocenjivati u ovom trostrukom kontekstu''.  Desetog dana reče joj njen lekar. bolati mineralnim materimama.  izuzetno  važno  da  se  stolica  i  urin  dobro  eliminišu. odnosno. koju crvena telesna tečnost izvršava sama.  ­  I to vas drži.  zamene  za  belančevine.  Celokupnu  terapiju sokovima treba. mogu povoljno da se odraze na taj poremećaj i da  ga  neutrališu. Te kapi sam joj davao da bi se zatvorio  otvoreni  tumor. što znači da se isključuju  u svakodnevnoj ishrani.  razume  se. nastupilo je uočljivo poboljšanje. Dokazano je da je za  vreme  nastajanja  raka  poremećena  razmena  mineralnih  materija  u  ćelijama.  pa  oni  nemaju  zamenu za belančevine.  odnosno.  Sokovi  od  povrća.  Meni je sada potpuno jasno zašto bolesnici od raka sa velikim tumorom najpre ne  uzimaju puno soka.

  je  jedna  žena. koja je imala rak na  želucu i rak na debelim crevu. godini života. Ona je zajedno sa gore pomenutim čovekom.  Iako pacijent za to vreme slabi 5 do 15 kg.  Mogli  biste  da  ga  isprobate. pozvali su me u dom jednog čoveka  u mestu  Gecis (Gotzis). nestaje. a tumora više nigde nije bilo.Godine  1950. jer su lekari već odavno hteli da  je operišu. I ja sam sam  uzeo tu terapiju. Na moju  preporuku. Tako je  ta žena uzela moju  terapiju.  posle  42  dana  ozdravio  i  umro  tek  1971.  u  prodavnicama  sa  natpisom  ''Reformhous''.  naročito  ako  je  reč  o  raku  jetre.  prva  na  sebi  primenila moju terapiju.  a  od  raka više  nema  traga  (vidi  pismo  u  početku  knjige).  Moja mešavina: Potrebno je za datu količinu soka pripremiti 3/5 soka  od cvekle.  jer u ¼ l biće bar još jedna supena kašika taloga. Međetim ta žena je to već dugo znala. Primer: Uzeti 300g cvekle.  koji  se  mogu  nabaviti  u  Austriji.  Moja ''totalna terapija'' protiv raka  U  okviru ove terapije ne sme  se ništa  jesti 42  dana. Za operaciju nije mogla da se odluči.  sa  oznakom  ''Breuss­Gemusesaft''. Ako to nije slučaj. on se izvanredno oseća. potrebno je  nabaviti  biološki  čiste  sokove  povrča. Sa 80 godina još je bila aktivna kao likovni umetnik. uzela moju  terapiju i izlečila se. u 80. pijemo oko  ¼  l  soka 18  .  Sve  povrće  cedi se  aparatom za ceđenje soka. pa mogu reći da nikada nisam toliko radio kao u tom periodu. Dobro je  ako  nekoliko  dana pre početka  ''totalne  terapije''. pošto joj je već majka bila operisana od  raka  na  dojci  i  odmah zatim  umrla.  Ovu  svoju  terapiju  pripremio  sam  još  deset  godina  pre  tog  slučaja. Dakle. ali ne više od ½ l dnevno. jer vam  ionako neče škoditi. kako je to u daljem tekstu  opisano. Uzeti šaku sirove krompirove  ljuske dnevno  i  kuvati u  količini  od  dve šolje  vode. ukoliko raspolažemo biološki gajenim povrćem.  Sokovi  se  mogu  piti  onoliko  koliko  osećamo  glad. koji se pije gutljaj po gotljaj.  1/5 od šargarepe. a drugo. koji je imao rak na želucu i bio u takvom stanju da se više nije  mogao podvrći operaciji.  koji  je  isproban  samo  u  slučajevima  raka  na  želucu. uz potpun uspeh.  Krompir  je  tu  veoma  važan.  kao  i  u  većem  broju  drugih  zemalja).  taj  čovekje  uzeo  moju  ‘totalnu  terapiju'.  ali  se  nisam  usuđivao  da  bilo  kojem  bolesniku  kažem  da  je  bolestan od raka. Što manje to bolje.  Međutim.  Rekao  sam  joj  –  ako  već  znate  šta  imate.  gotovi  sokovi  po  mome  receptu.  Rak živi samo od čvrste hrane  koju čovek uzima u  sebe.  Moj drugi slučaj: posle ove žene iz Bludenca. pošto nije bilo aparata za ceđenje sokova.N. gpdine.  Ona  je i  danas zdrava (1980).  imao  bih  jedan  metod. već  samo uzimati propisane  sokove  od  povrća  i  odgovarajuće  čajeve.  (''Biotta''.  koja  je  dugo  patila  od  raka  na  dojci.  može  da  uzima  po  jednu  šolju  čaja  od  krompirove ljudke  dnevno. a zatim se sok pasira kroz gustu cediljku za čaj ili lanenu krpu. ako 42 dana pijemo sokove od povrća i čajeve. 100g šangarepe i 100g korena celera i oko 30g rotkve  (sokovi).  koju u ono  vreme uopšte nije bilo lako uzimati. Povrće se  moralo ribati na rendici i presovati uz pomoć lanene krpe i prese za pire­krompir. iz Brudenca) posle 42 dana bila je izlečena.  uz  redovna  jela.  ko ne  može  da  podnese  prisusrvo  krompira  u  soku.  može da posluži  i  kao hrana za rak. Nije više gajio nikakve nade u poboljšanje svog stanja. Taj talog se kao prvo teško pije.  Istu terapiju preporučio sam i jednoj bolesnici iz istog mesta.  2  do 4  minuta. Ipak. ta  žena (M. 1/5 od celera uz nešto malo soka od  rotkve i jednog krompira veličine  jajeta.  Terapija se uzima najbilje sa samočeđenim sokovima. tumor se povlači.  Švajcarskoj  i  SR  Nemačkoj. a  sam pacijent može normalno da živi.

  Uzimanjem  tih  malih  količina  hrane  gutljaj  po  gutljaj  (sak  i  čajevi). ali sve čajeve za vreme terapije – bez šećera. polovine terapije.dnevno.  U  međuvremenu  ponovo  uzimati  čaj  od  žalfije.  već  naprotiv. da svakodnevno  popije po šolju ohlađenog čaja od zdrvca.  što  znači  dobro  smešati  sa  pljuvačkom! Posle oko 15 do 30 minuta ponovo uzeti mali gutljaj soka od povrća. gutljaj po gutljaj. 19  .  može  uzimati po jedan gutljaj rasola.  kako  bi  smo  se  navikli  na  sok.  ovako  je  pravilno:  ujutru  najpre.  30  do  60  minuta  kasnije  1  –  2  šolje  toplog  čaja  od  žalfije  sa  kantarionom. moram  obavezno da napomenem da se sok od povrća po mome receptu.  sačekati da  se  sok  dobro  izmeša  s  pljuvačkom. U podne samo1/16 l  (pola  šolje)  čaja  za bubrege  a  tako  i  uveče. uz  upotrebu  čajeva).  TUMOR U MOZGU  1 – 2 šolje čaja od matičnjaka dnevno.  Dodatno  se.  Čaj  za  bubrege  –  samo u prve tri sedmice! Popodne biće nam češće potreban po gutljaj soka.  a  da  ipak  nemamo nikakvih tegoba.  Uz  terpiju  sa  sokovima  tako  se  stimuliše  sistem  vene  porte  (vena  portae). što znači.  teli  gotovo  100%  apsorbuje. koji će prijati pacijentu. ne gutati odmah.  Za  vreme  terapije  u  većini  slučajeva  nije  potrebno  mirovanje  u  krevetu.  polako. prema  osećanju  gladi.  Pravilna primena moje terapije protiv raka  Neko ko pravilno primenjuje moju terapiju protiv raka (sa sakovima od povrća. Crveni čaj od zdravca sadrži  nešto radijuma.  ali nije obavezno. polako.  nanom  i  matičnjakom.  pre  odlaskana  spavanje.  ili  vrlo  malo. Piti po  jednu kašiku.  popiti  pola  šolje  čaja  za  bubrege. Jedam prstovet čaja ostaviti da stoji 10  minuta u vrućoj vodi (1 šolja).  Posle  sledećih  30  do  60  minuta  uzeti  mali  gutljaj  soka.  prinudno  dolazi  do  dobrog  mešanja  (prožimanja)  s  pljuvačkom  u  ustima. obavezno mora piti  zajedno sa navedenim vrstama čajeva i to uvek gutljaj po gutljaj.  treba  raditi. (bili da je pacijent primao zračenje ili ne).  koji  se  tadatakođe  može  piti  hladan i koliko želimo. takođe.  da bismo  odvratili  misli  od  jela  i  bolesti.  Može  se  uzimati  ½ l. dobro smešano sa  pljuvačkom u ustima! Nikako samo sok!  Neophodno je.  ali  ne  progutati  odmah.  U  toku  popodneva    sok  treba  tako  uzimati  samo  kada  za  njimosećamo  potrebu.  što  ujedno  predstavlja  krajnji minimum opterećenja za organe za varenje.  da  mnogo  od  onoga  što  u  crevima  nije  za  bacanje.  Neophodno  za  život  je  1/8  do  ¼  l.  s  vremena  na  vreme.  Prema  tome. Može se uzeti  bilo koja  vrsta  matičnjaka ili  viče vrsta mešano.  Tako  se  može  dogoditi  da  po  nekoliko  dana  uopšte  nemamo  stolicu.  malo  će  gubiti  od  težine. gutljaj po gutljaj. ali to nije obavezno!  Što se tiče moje ''totalne terapije'' protiv raka i tzv.  Osim  čaja  za  bubrege  i  čaja od  žalfije  (strana  11)  trebalo bi  u  posebnim  slučajevima  (rak  na  više  mesta  u  telu)  piti dodatno i sledeće čajeve:  ZATVOR Ako zatvor stvara tegobe. Može se piti  do ½ l  dnevno. ohlađenog. mogu se primeniti klizme sa čajem od kamilice ili piti  blagi čaj za ćišćenje ili pak u debelo crevo uvući buter u čvrstom stanju.

  same  ili pomešano. ali samo  oko  rane:  1  prstovet  čaja  od  ruse  ostaviti  da  odstoji  10  minuta  u  1  šolji  vruće  vode.  U  slučaju raka  jetre  trebalo  bi pripremati i obloge od listova kelja. U apotekama Austrijr poznato kao Flohsamen.0  cm. a onda ispljunuti.  RAK NA DOJKAMA.  ohlađen  ili  topao. sa  žutom ili belom mrtvom koprivom. 1 prstovet brtske hajdučice ili virka.  Još  jednom skrećem pažnju: nikako ne nanositi na otvorene rane!!  RAK KOSTIJU I PLUĆA I T B C PLUĆA  Piti  mešani  čaj  od  bokvice  (str.  kao  i u  slučaju difterije  (strana  28).  Ako  pacijentu taj čaj prija. To raditi često u  toku dana: 1 kafenu kašičicu korenja bedrenike kuvati tri minuta u 1 šolji vode.  uz  gornji  čaj. Ove obloge  takođe se preporučuju kod svih vrsta raka. a  uz njih  i 1 prstovet  mrtve koprive. prilikom kidanja biljke. Takav oblog mora dobro i čvrsto 20  . odnosno grgljati. gutljaj po gutljaj. gutljaj po gutljaj. ostaviti da  stoji 10  minuta  u 1  šolji vruće vode.  uz naknadno  utrljavanje maslinovog ulja ili kantariona spravljenog sa  maslinovim uljem. pa preko toga uviti i sa vunenim ćebetom. provlačoti  ih kroz toplu vodu da otpadne  prljavština.RAK OČIJU  1 šolja čaja od trave vidac.  Unutrašnje  strane  listova  staviti  zajedno  sa  krpom  na  leđa  ili  bolesno  mesto. to je znak da je potreban jetri! Ako mu smeta njegov ukus nije ga  potrebno piti.  Može  sa  koristiti  i  tinktura  načinjena  od  ruse. a onda i popiti. (Spoljašnji listovi su najbolji. Međutim.) Listove valjati staklenom bocom sve dok se ne  isprave. ohlađen. na njega platnenu krpu širine 25 –  30 cm a na tu  krpu još jednu krpu sa izvaljanim listovima kelja. uzimati jednu kašičicu semena od širokolisne bokvice. JEZIKA. pa sa drugom platnenom krpom dobro i  čvrsto uviti. gorki sok.  Za one koji neznaju kako se priprema oblog: vuneno ćebe ispresavijeno u dužinu  (širina oko 50 cm).  iz nje  izlazi jedan žuti.  nekoliko  puta  preko  dana  blago  kvasiti  po  bolesnom mestu  svežim  sokom od  ruse (rosopas); naime.  Šaku  sirove  ljuske  od  krompira  kuvati  2  do  4  minuta  u  2  šolje  vode. ako je površina veća. 1 prstovet ostaviti da stoji  10 minuta u jednoj šolji vruće vode. položiti na krevet. prethodno lako namazano mlakim uljem. Sa trećom kašikom dobro ispirati.11). JAJOVODIMA I MATERICI  Svakodnevno piti po 1 šolju čaja od mešavine brdske hajdučice i virka (virak). VRATNIH ŽLEZDA I GRKLJANA  Čaj od bedrenike.  RAK NEPCA.  RAK KOŽE  Ako  je  rak  prečnika  0. a najbolje se primenjuju na leđima (krsta).  takođe  jednom dnevno. sa nešto vode ili  čaja.5  do  1.  a  još  bolje  mlak. Zimi treba uzimati čaj od ruse za kvašenje ili pranje.  RAK JETRE  Uzimati  2  šolje  čaja  od  krompirove  ljuske  dnevno. jedan pored drugog i  jedan  odozgo. Sa drugom kašikom uraditi  isto.  Evo kako se  radi –  uzeti tri lista  kelja. Sa kašikom čaja ispirati grlo.  U  slučaju  TBC  pluća. kvasiti precizno samo po ivici  do završetka zdrave kože. ali potrebno ga je uzimati  svih 42 dana.  Koristiti  ohlađen.  gutljaj  po  gutljaj. Položiti dva lista.

 strani.  Pre  pripremanja  takvog  obloga  pacijentu  mora  da  bude  ugodno  toplo. mogli da prepišu nešto za srce. pošto bi ono. a zatim tako papravljen čaj  samo tri sekunde previvati preko 1 prstoveta pelina.  ili  ugrejati  sam  krevet.  Terapija protiv raka  Ranije  sam  pisao  da  moju  ''totalnu  terapiju'' protiv  raka  treba  uzimati  samo pod  nadzorom lekara.  supu od povrća. tobože.  dakle  lečenje  prirodnim  sretstvima. preslice ili ovsene slame.  pacijenta  odvraćaju  od  moje  terapije. U takvom slučaju oblog bi trebalo odmah skinuti.  RAK SLEZINE I PANKREASA  Najmanje 1  l čaja od žalfije dnevno piti topao ili hladan. Trine samo ostaviti da stoje 10 minuta u  vrućoj vodi. ohlađen. ali i zbog krvnog pritiska . ukoliko je  previsok.  to  činiti  uvek  pre  obroka.  RAK PROSTATE I MOŠNICA  Svakodnevno piti 2 šolje čaja od sitnocvetne svilovine. pa bi mu čak bilo i hladno. Preporučljive si i vruće  kratke obloge od trina. pošto treba da ostane preko noći.  jer pogrešno napravljeno  veća je šteta od koristi. već  se mora čekati najmanje 2 do 5 meseci. koko bi. Za taj period  čekanja  treba sakodnevno piti 1/16 l do 1/8 l soka dnevno. ohlađen. Zatim utrljati nešto (1 – 2 kašičice)  mlakog ulja na bolesno  mesto. da ne može da isklizne. mogli biti zavedeni.  eventualno  meso od živine  ili teleće  meso i  druga laka jela (za one koji ne mogu bez mesa). gutljaj po gutljaj. 1  prstovet čaja ostaviti samo tri sekunde  u vrućoj vodi. Što se tiče uzimanja sokova od povrća .  Za  vreme terapije  nisu dozvoljeni ni injekcije ni  zračenje.  1 prstovet čaja ostaviti sa stoji 10 minuta u 1 šolji vruće vode. Ako takav oblog ne  naleže dobro i čvrsto pacijent bi imao osećaj hladnoće. gurljaj po gutljaj. Ako se radi o nekom nervoznom  oboljenju  zeluca. što bi  bilo samo štetno.  čaj  od  žalfije  i  čaj  za  bubrege. Ujutru oblog skinuti i  mesto odmah isprati  toplom vodom i dobro obrisati.  a zatim staviti  toplu krpu. pa prepisuju  i  medikamente  koji  su uz  moju terapiju  apsolutno štetni. Svakome prepuštam  da li će terapiju uimati pod nadzorom lekara ili ne.da naleže. koja se  može ponovo ukloniti  posle nekoliko minuta.  Moju 'totalnu terapiju' ne bi trebalo ili smelo uzimati odmah posle operacije.  Doduše. (Obloge  primeniti  samo  ako  se nešto  razumemo  u  pripremanje  obloga. preslicu ili ovsenu slamu staviti da kuvaju 10 minuta u 1 šolji vode.  kao  za 21  . To sam činio uglavnom zato da bi lekari tokom odvijanja terapije mogli  i trebalo da posmatraju zajedno sa mnom.) Uputstvo za pripremanje obloga mogu se nači u knjigama autora  Sebastijana Knajpa (Kneipp). To znači. prema tome kako se pacijent oseća.  Mazanje bolesnog mesta pre stavljanja obloga nije obavezno. O tome.  kratko  vreme  ležati  u  krevetu  dok  mu  postane  ugodno  toplo. a uz to jesti na primer: gustu  čorbu od ovsene prekrupe. kako sami možemo odrediti  svoj krvni pritisak. Ipak. jednu šolju čaja od pelina ili kičice. shvatio sam da veliki broj lekara ne želi da  čuje  za  narodnu  medicinu.  RAK ŽELUCA  Piti svakog dana.  često nije dobro ako se  nešto radi iza leđa lekara. čitati na 45.  piti  dodatno  i  po  šolju  čaja  od  odoljena  sa  pelinom:  pola  kašicice  mlevonog korenja odoljena kuvati tri munuta u 1 šolju vode.  uz  propisane  čajeve.

  Najsigurnije  je dovesti stručnjaka za otkrivanje  vodenih žila.  Posle  42­dnevne  terapije  ponovo  početi  polako  sa  jelom. iz cele  Nemačke. tada. kao i pacijente koji su zbog zračenja imali velike opekotine na nozi.  Želeo bih da napomenem da  moju  terapiju starije  osobe  lakše uzimaju. beli šećer. tumore u glavi.  a  da ništa drugo  nisu  jeli.  nego i kod sledećih bolesti:  Artritis.  Moja  terapija  sa  sokovima  od  povrća  ne  samo  što  višestruko  pomaže  kod  raka.  artroza  (upale  koje  razaraju  zglobove). gutljaj po gutljaj. pa bismo čak bili sigurni da smo oslobođeni od eventualno postojećih ćelija raka. Libek / Lubeck).  Godine 1950. imperativ je  izbegavanje svih oblika štetne hrane  (meso.  (  Međutim  ako  je  uzimamo  42  dana. Da bismo se brže oporavili.  svima  govoreći:  ''Ako  imate  još  poznanika  ili  rođaka  koji  možda  imaju  rak.  Ljudima  sam  govorio da  treba da imaju na umu da svako nema mogućnost da tako daleko putuje. rak u glavi. 22  .  koksartroza  (oboljenje  zgloba  kuka). spondilatroza (istrošenost pršljenova  u  grudnom  i  slabinskom  delu  kičme).  uz  minimum  soli.  pa  je  posle  nedelju  dana  ptimetio  da  mu  ona  koristi  na  dobro.  Možda  je  već  više  hiljada  ljudi  dobro  podnelo  moju  42­dnevnu  terapiju  sa  sokovima. a o alkoholu.  Gintera (Ernst  Gunter).  Švajcerske. doprineo sam izlečenju prve bolesnice od raka uz pomoč ove svoje  ''totalne terapije'' i do sada uzimamao u tretman i lečio takođe i rak dojke.  SAD.  'totalnu  terapiju'  otpočeti  tek  kad  se  osećamo  dovoljno ojačani. ozdravili  su  i  to  većinom bez  recidiva.  Lično  sam  vodio  terapiju  protiv  raka  kod  oko  2000  osoba.vreme  ''totalne  terapije''. pošto im  gladovanje ne pada tako teško i njima ne treba toliko sretstava za vraćanje snage i ranije  težine. rak debelog  creva itd.  Odmah  je  terapiju  preporučio  sedam  drugih  bolesnika  od  raka  i  svi  su  ozdravili.  najbolje  po nekom  od uputstava  za  biološku  ishranu  (primer:  ''Die  lebendige nahrung''/  ''Živete  bez bolesti'')  autora  E.  preporučujte  moju  terapiju. rak kostiju. rak jetre.  kod  svih  pomenutih oboljenjasa zglobovima  izimati terapiju uz pune kupke. Najbolje je.  Molio  sam  za  dalje  preporuke. rak na endokrinim žlezdama.).  bilo  bi  još  veoma  preporučljivi  svakog  trećeg  do  petog  dana.  U  teškim  slučajevima. Jedan čovek mi je pričao da je uzimao terapiju tačno po mojim uputstvima.  Zato. ali na potpuno isti način kao u slučaju raka i sa čajem od žalfije  i  čajem  za  bubrege..  terapija  ni  u  kom  slučaju  ne  škodi. duvanu i  crnoj kafi da i ne govorimo). osteoporoza (gubljenje kalcijuma u kostima).  Kod  svih  ovih  oboljenja  ''totalnu  terapiju''  treba  uzimati samo tri nedelje.)  Osim  toga  .  ono  leže  na  ukrštanju  vodenih  žila  pod  zemljom.  Navikavanje  na  redovnu  ishranu  posle  šest  nedelja  terapije  gladovanjem  treba  da  traje  otprilike  koliko  i  sam  period  gladovanja. beli hleb. pošto su mnogi pacijenti dolazili izdaleka (Hamburg. U svakom slučaju i dalje.  rak grkljana.  a  i  oni  neka to čine''. koji  može da  locira njihov  tok. uzimati oko 1/16  l (pola šolje) soka od povrća.  Kanade.  Prema  tome.  itd. kao i drugi prividno neizlečivi bolesnici. Moj cilj bio je i  jeste  da  pomognem  mnogim  bolesnima  od  raka  i  drugima  koji  su  prividno  neizlečivo  bolesni.  Holandije. oslobodite se tog velikog straha od kancerogenih oboljenja! Većina bolesnih  od raka. leže na vodenim žilama (vidi: Vodene  žile). pomeriti krevet ili premestiti se u drugi.  Belgije. načinjene od preslice.  molim.  trina ili ovsene slame. za period od dve do četiri nedelje.

  u  svim  tačkama  (sok  od  povrća. uspeh bi se znatno odložio. POMOGLI TIM NAPAĆENIM LJUDIMA. koji je hiljadama puta potvrđen. zahvaljujući mojoj terapiji sa sokovima od povrća.  meda.  Zašto  takav  tumor  u  početku polako  raste.  otkrića  koja  su  ostvarili  zvanično  nestručni  i  neakademski  obrazovani  ljudi.  Sa ovim malim izveštajem verujem da sam odgovorio i na pitanja mnogih lekara  koji su mi pisali i nisu verovali da se bez belančevina može živeti 42 dana. ili injekcije. pa ipak  postoje  izgledi za poboljšanje stanja.  nanom  i  matičnjakom  može  se  piti  koliko želimo. od 8 – 16.  da li  bi se uz to  mogao piti  sak od  crnih  ribizli. Osim toga. Te ćelije žive samo od balasta koji  čovek unosi u sebe sa svojim jelima. upravo.  ima  sledeće uzroke:  od  jedne  ćelije  raka  nastaju 2.  da  li  se  uporedno  mogu  uzimati  i  medikamenti.).  i  kako  su  velika.000 ćelija. odnosno izlečenje. itd. nego. To je moje shvatanje: najbitnije je uspeh.  u  krajnjoj  instanci. To bi  nauka  trebalo  da prizna  i  ondsa  ako  je  to  za  nju  još  neobjašnjivo! Bez obzira od koga i odakle dolazi! 23  .  jer  najvažnije  je. Smatram da ćelije raka nisu bolesne  ćelije tela nego.  Uz primenu tih sredstava kojima se služi zvanična medicina ne uništavaju se samo ćelije  raka.  oko  20.  ali  samo  bez  šećera.  objašjenja:  u  mojoj  knjižici.  ZAJEDNO  SA  MNOM.  Podsetite  se  samo  koliko  je. od 2 – 4. Čaj od  žalfije  sa  kantarionom.  ŽELEO  BIH  DA  POZOVEM  SVE  KOJI  SE  BAVE  MEDICINSKOM  NAUKOM  DA  NAUČNO  ISPITAJU  MOJE  USPEHE  U  LEČENJU  RAKA  I  DRUGIH  PRIVIDNO  NEIZLEČIVIH  BOLESTI  KAKO  BI.  sok od malina  ili sok od bundeve. jaja  ili povrća.  Po  mojoj  proceni. ćelije koje pripadaju raku.  uspeh  i  ono  što  koristi  čovečanstvu.Objašnjenje za moju totalnu terapiju protiv raka  Dobijao  sam  često  i  mnogo  pitanja. itd. naprimer. nažalost. povećavanje tumora zaista se brzo događa. pa bi čak bio i doveden u  pitanje.  Evo. sa mojom ''totalnom terapijom''.  da  li  se  pored  moje  terapije  sa  sokovima od povrća  može jesti i nešto hleba.  Šta  je  tumor  –  možemo  čitati u  ovoj  knjižici  na  13.  Ili.  Možda  bi  još  bilo  dopušteno dodati malo soka od limuna.  čaj. ali nikada sok od jabuka! Sveže isceđen sok od  jabuka mogao bi se povremeno uzimati sam.  pa  prema  tome  rak  uopšte  i  nije  bolest. od 4 – 8.  Ja  dobijam  takva  i  druga  pitanja.  strani.000  bolesnih  od  raka  i  drugih  prividno  neizlečivih  bolesnika ponovo je ozdravilo.  po  kojoj  se  42  dana  za  hranu  sme  uzimati  samo  mešavina  sokova  po  mome  receptu  i  odgovarajući  čajevi.  neuspeha  primene  moje  terapije  dolazi  uvek  kada  je  pacijent  ne  poštuje  striktno.  mnoge  je  zanimalo.000 nastaje 20.  Tumor  pritiska  ćelije  samog  tela;  to  kod  njih  izaziva  poremećaje  i  tako  nastaje  bolest.  a  pred  kraj  veoma  brzo.  NA  KRAJU.  Iz  navedenog  razloga  želeo  bih  da  naglasim  da  su  mi  moja  dugogodišnja  posmatranja  uvek  iznova  potvrđivala  da  do  tzv.  Tumor  je  samostalna  izraslina  i  proizvodi  samostalne  ćelije. Nasuprot tome. ali nikada umešan u druge sokove.  s  tim  u  vezi. Umrli  su samo oni koji su pored terapije primali medikamente koji razaraju ćelije.  vodene  žile. Kad jednom već moramo da kažemo da od  10.  dodatnim uzimanjem druge hrane. od samih sokova od povrća one ne  mogu živeti. bolje je ne jesti ništa! U slučaju nepridržavanja mojih uputstava.  Ipak.  naprimer. i mnoge zdrave ćelije tela.  Prema  tome  naš  je  zadatak  da  gladovanjem  sa  sokovima  uništimo  ćelije tumora.  na  stranama  16  –  21  krajnje  precizno  je  opisana  moja  ''totalna  terapija''.

  (3) Kao teraiju za mršavljenje. Ako je moguće. jer i u gradu i na selu  žive hiljade ljudi koji traže pomoć. oktobra 1952. od strane 49 i dalje). a koji nemaju mogućnost da svakodnevno sami cede  sveže biološko povrće. izazvano oboljenjem sistema vene porte. u slučaju sa terapijom sa  kupkama (vidi stranu 31)  Pušači  bolesni  od  raka.  Ipak.  nego  samo raspadanje ćelija krvi. postoje i periodi u kojima se sveže povrće i ne može  dobiti.  koji  se  ne  odreknu  pušenja  zauvek.  Smatram  da  bi  u  ovom  slučaju  razlilite  institucije  i  sama  školska  medicina  trebalo  da  prihvate poziv i izvrže svoj deo posla. (Vidi.  Ipak. 24  .  ­  Žašto si me onda pozvao? I ja znam da je leukemija neizlečiva. to je isto kao i lagati čoveka. leukemija.  Još nekoliko važnih napomena uz moju terapiju:  Mnogo kretanja na svežem vazduhu!  Naročito  bih  želeo  da  skrenem  pažnju  na  to.  ­  Ona. a mi hoćemo da joj ispunimo svaku želju  do njene smrti. reče mi njen muž da ona ima leukemiju.  kao naprimer  u slučaju  lečenja  bolesti  od  raka.  ­  Ali.  Dana 1. ne zna od čega boluje. Pre  nego što sam ušao u njenu bolesničku sobu.Često  se  događa  da  se  određeni  predmet  naučno  istražuje. molim te da je  malo  utešiš.  (4) Kao prolećnu terapiju  (5) Za popravljnje krvne slike  (6) U slučaju bolesti zglobova.  Tada  nauka  i  školska  medicina  ne  mogu  samo  tako  da  ignorišu postignute uspehe i da čak ne pristaju da analiziraju i ispitaju predmetni metod. našao ono pravo.  uzaludno  će  uzimati moju ''totalnu terapiju''!  U teškim slučajevima raka bi.  veoma  me  raduje  što  jedna  firma  proizvodi  sok  po  mome  receptu. itd.  Bio  bi  srećan  kada  bi  se  moja  ''totalna  terapija''  mogla  dalje  poboljšavatiu  kombinaciji sa drugim metodama lečenja raka.  ''BIOTTA­Breuss­Gemusesaft''. u kojoj se ne mora trpeti glad i žeđ i bez ikakvih  negativnih posledica.  koji  je  možda  igrom  slučaja. kao artritis. ako je moguće. Pošto  je čula  za tebe i  tražila  da dođeš.  uvek pre  jela po  nešto soka i uz to i čajeve (žalfija i čaj za bubrege). u stvari.  LEUKEMIJA  Dana  1. otkrio  sam da leukemija  ne  može da  bude  rak  krvi.  itd. A onda se pojavi neki jednostavan i darovit  čovek iz naroda. 42 dana – kao kod raka. Osim toga.. oktobra pozvan sam u dom jedne žene koja je bolovala od leukemije. možda trebalo da sami spravljamo i  mešamo  sokove  od    biološki  gajenog  povrća. da je  posetila sve lekare u krugu pd 200 km i da su joj svi potvrdili tu dijalnozu. a time i tzv. To oboljenje lako je  izlečivo.  da  terapiju  sa  sokovima od  povrća  možemo takođe primeniti i u sledećim slučajevima:  (1) Kao preventivnu terapiju protiv kanceroznih oboljenja  (2) Kao regenerativnu  terapiju za celo  telo:  1/8  do  ¼ l  dnevno.  a  postavljeni  cilj  ne  biva dostignut ni posle šezdeset i više godina.  dobro  paziti  na  ptavilno  doziranje  (vidi strana 16/17). artroza. od garantovano biološkog povrća.

  jer  je  ona. pod uslovom da  je umao  samo  leukemiju.  da  leukemiju  do  danas  još  niko  nije  izlečio.  nego  samo  raspadanje  ćelija  krvi.  Mislio  sam  da  sam  zaključio  da  leukemija  ne  može  biti  rak  krvi.  ali  kad  mi  je  ona  kazala  da  njen  brat  ima  osmoro  dece.  to  onda  mora  biti  tačno. više nisam verovao ni svom razumu.  Kad  je  kod  nje  već  toliko  lekara  utvrdilo  leukemiju.  uzela  je  brata iz bolnice i prevezla ga kući.  u  kojem  je  ležao  gospodin  Redler  (Radler).  ­  Dođi  ovamo. pa su članovi  porodice pali u očajanje.  ali  uz  napomenu:  ''Ako  ga  operišemo. dana po malo pomagala u kuhinji.  oboleo  od  raka  na  debelom  crevu  i  tankom  crevu.  ­  Razume se.  nije  pristala  na  operaciju. saznali su za mene.  Allgau). mogli da rade.  Tboja žena će ozdraviti  i  vi sada morate da  uradite ono što bih ja uradio da sam na vašem mestu. Brojse?  ­  Znam tačno šta sad misliš.  ali dragi Roberte.  Ja  nisam  bio  voljan  da  idem.  Rekao sam joj šta bih radio na njenom mestu. što je  baš kod te žene bolo slučaj. u stvari.  On to ipak nije verovao. pa  su me telefonski zamolili da odmah dođem. pa sam joj odmah pripremio kratak  o  oblog. znao sam šta treba činiti. nemojte se  više  bojati  te  bolesti.  oboljenje  sistema  vene  porte  a  i. Zahvaljujući određenom spletu okolnosti.  po  mome  mišljenju nije rak. smatraš da sam uobražen. pa sam se odvezao biciklom do nje i gle.  od  kojih  je 25  .  Pre  dve  godine  u  roku  od  10  meseci  kod  mene  je  na  savetovanju  bilo  28  bolesnih od leukemije i svi su.7.  prouzrokovano  oboljenjem sistema vene proarte. Svakim danom bivalo mu je sve lošije.Ušao sam u njenu sobu i izvršio iris­dojagnozu i to samo zatošto u nijednoj knjizi  ne  stoji  kako  se  u  očima  može  prepoznati  leukemija. ite iste noći otvorio leksikon i čitao.  uskoro  će  umreti. godine pozvali  u  sanatorijum  ''Marija  Fon Zig''  (Maria  von  Sieg)  u  mestu  Vigracbad  (Wigratzbad)  kod  Vngena  u  Algoju  (Wangen. prosečno.  a  ako  ga  ne  operišemo.''  Njegova  sestra  nije  htela  s  tim  da  se  pomiri.  A  sada  mogu  i  da  vam  dam  savet.  i  uveri  se  u  leksikonu.  Hteli  su  još  da  ga  operišu  i  ugrade  mu  veštački  završetak  debelog  creva.  pomislih.  Njegova  sestra mi  je  rekla  da  je  on  teško  oboleo  (sumnja  na  rak).  Od  tada mi više nijedan oboleli od  leukemije nije umro. takođe neće više moći duže da živi.  Otišao sam kući pa sam. ja ti kažem da će ona  ozdraviti!  ­  Ali. Zato. Tu bolest izaziva jedan oblik duševne depresije.  od  koga  su  lekari  već  bili  digli  ruke.  ­  Mojoj ženi si sada toliko ispričao –  umeša se muž – da je ona poverovala da  će ozdraviti.  da  sve  striktno radite onako kako bih ja postupio na vašem mestu.  Tako je broj pacijenata bivao sve veći i veći. rekavši:  ­  Zar ti nisam rekao da smo obišli toliko lekara i da imamo klinički atest?  ­  Ako je i 100 lekara reklo da ona uskoro mora da umre. ona zauzeta poslom i kaze mi da je već  4.  brat  vlasnice  sanatorijuma. posle šest dana. kod tvoje žene sam otkrio šta je leukemija u stvari i zato ona  u  mojim  očima  više  nije  opasna. Posle pet godina poginula je u saobraćajnoj nesreći. Uskoro.1964. Posle nedelju dana više nisam  izdržao.  ­  To je onda  i  više od 100  lekara. pošto je već imala temperaturu 40  C. ili čak i budala. pa su me 28. Kad sam to ustanovio.  kad sam sve pročitao.  u  stvari. ona će ozdraviti. radoznao.

  itd.55 pregledao sam gospodina Redlera.  gde  bi  mogao  biti  uzročnik  i  nastojte  da  ga  otklonite duševnim opuštanjem.  Zašto su.  ustanovio  da  im  rak  na  tankom  i  debelom  crevu.  Osim  toga. otrovi  protiv  moljaca.  Ukoliko  su po sredi i  neke  druge  bolesti.  dragi  oboleli  od  leukemije.  razmišljajte. Na to sam im rekao. a i mnoge sa leukemijom.  Osim  toga. obratiti veliku  pažnju  na strane 24  + 105 + 106  (čaj za bubrege.  godine  kupio sam  knjigu  autora dr med. ne  mogu da  se  izleče po 10.  proizvoda  od  belog  brašna.  Zato. pa sam narednog dana.  zahvaljujući  iris­dijagnozi.  goveđeg  mesa  i  svinjskog  mesa  (najbolje  je  potpuno  bez  mesa. razume  se. 28. U 11. 40 i  biše  godina.  što  pacijentu  često  nije  ni  poznato.).  pod  naslovom  ''Der  Krankheitsbefund  aus  der  Regenbogenhaut  der  Augen''  (Dijagnoza iz dušice očiju).  Kako se leči leukemija  Prvo.najmlađem tek dve godine.  treba  ih  lečiti  paralelno.  Gotovo  neizlečivi  su  pacijenti  koji  ne  uspevaju  da  reše  svoje  njateže  duševne  konflikte.  malo. na šta su svi osam članova porodice zaplakali. čaj od žalfije. da će lako izdržati moju terapiju i da će  sigurno moći opet da radi.  Taka  već  mnogo  godina  gotovo  svakog dana primam  puno  bolesnih od raka.  šećera. pošto je već rečeno. postignuto je već mnogo.  ali  najvažnije  je  kratko  pre  obroka. marta 1977. da ne  bih  mogao  da  pomognem.  kao  nekada. otišao tamo sa svojom suprugom. koji  je  ležao  na  nosilima  u  kancelariji  i. treba razmotriti kakva je duševna patnja po sredi.  U  toj  knjizi  saznao  sam  zšto  često  bolesni  ljudi.  aprila 1944.  najmanje 42  dana uzimati ¼  l  soka. pa makar im lekari davali i samo vrlo kratku šansu  za život. Važno je takođe.  ponovo rade več posle oko šest dana. a takođe i ostale sastojke iz jela.  onako  kako  je  za  svaku  pojedinačno  određeno  u  ovoj  knjizi.  Uz posredovanje gospodina Rudlera došlo mi je na savetovanje više hiljada ljudi  sa najrazličitijim bolestima. Kad to uradite. Dana 21.  rekao  sam  im  da  pacijent ima izvanredno dobro srce i jaka pluća.)  Sok od povrća preko  dana  piti  samo  gutljaj po  gutljaj. podgrejana  jela. sprejeva protim insekata. više nisam mogao da odbijem.  uz  tačnu  dijagnozu  i  pravilno  lečenje.  Dr Vire.bolesti  često neizlečive  Dana 24. zbog  duševne patnje depresije dolazi do otkazivanja funkcije sistema vene porte.  itd. godine gospodin Rudleru je  bilo 77 godina i još je bio potpuno sposoban za rad. Otoa Virca  (Otto  Wirz). osveživača vazduha za WC. Iz njegovog pisma u početku knjige možete videti šta je on po  završetku terapiije.  pred  pacijentom  bih  ćutao.  20.  Sistem  vene  porte  automatski  prima  te  koncentrovne vitamine.  piše da naftalin koji se mnogo koristi protiv moljaca i buba­švaba i veštački proizveden 26  .  TERAPIJA  Svakodnevno piti ¼ l soka od povrća po mome receptu iz ''totalne terapije'' (ali ne  uzimati  ''totalnu  terapiju''!)  Uz  to  možete  piti  i  jesti  ono  što  je  korisno  i  što  vem  prija.)  Svi  koji  uzimaju  ovu  terapiju  mogu  bez  daljnjeg  da. uprkos tačne dijagnoze i pravilnog lečenja.  Važno  je. Uzrok takve  depresije  često  može  biti  nešto  prosto. sve mogao da radi. jula  1964.  izuzev  masne  supe. 30. itd.  na  šta  je  njegova  sestra  primetila:  ''Tako  znači  ista  dijagnoza  kao u u bolnici''.  veoma  je  važno  voditi  računa  da  u  kući  nema  sretstava protiv moljaca.  između ostalog.

  kao  na  fotografiji.  ­  Da se kladimo u 300 DM da u stanu imate naftalin?!  ­  Tu opkladu ćete izgubiti gospodine Brojse!  ­  Neću izgubiti ja.  ­  Sutra ću doći k vama. prečistač vazduha za  WC. ali ne u količini na osnovu koje bi  se mogla podići optužnica za ubistvo trovanjem.  Kad  mi  je  otvorila  vrata  i  ja  je  ljubazno  pozdravio. pa zar vam nisam rekla da ćete doći uzalud?  ­  To je sad nevažno.  Rekla  je  da.  upravo  zbog  toga  i  dolazi. spej protiv insekata.  Udisanjem  tog  otrovnog  gasa  nastupila  je  brza  smrt  svih  šertorice;  sestra  je  odmah  puštena  iz  zatvora!''  Na  osnovu  mojih  dugogodišnjih  iskustava  mogu  da  iznesem  još  znatno  više  i  uveren  sam da  se  gotovo  nijedna bočest ne  može  lečiti u stanu  u  kojem ima  tih  otrova.  Na  osnovu  iris­dijagnoze  ustanovio  sam  da  ima  teško  kožno  oboljenje.  pa  reče ženi  koja  je  došla zajedno s njom:  ­  Hajde.  rekavši  da  čaj  mogu  ja  sam da  pijem. Tada je advokat sestre zatražio analizu  unutrašnje sadrzine mandraca na kojem su ležala preminula braća.  što  je  znak  da  je  to  trovanje  gotovo  neizlečivo''. rekoh pre nego što su  otišle.  koji  je  fabrika  stavila  u  mandrac.  jer  se  to  u  očima  moglo  videti  jasno.  ­  Ja  to  ipak.  a  da  drugim  pere  bolesnu  kožu.kamfor. DDT. jer bi to bilo uzaludno. žena je odmah rekla:  ­  Znači.  kao naprimer. On piše dalje:  ''Ovaj otrov najpodliji je ubica čovečanstva; njegove  karakteristike  nikada  se  ne  gube  uz  dušice. U leševima je.  ali  do  tada  ni  jedan munut nije bilo poboljšanja. doduše.  kao  zaštitu  od  moljaca.  a  deca  već  imaju  svoje  porodice.  Nameravao  sam  da  joj  preporučim  da  pije  jedan  čaj. idemo; još jednom sam uzaludno išla. ali ja dolazim iz dvojakog razloga. Na to mi je ona rekla:  ­  Dijagnoza sada više nije tačna.  Evo  još  jednog  malog  isečka  iz  te  knjige:  ''U  jednom  čikaškom  listu  objavljen je sledeči izveštaj: šestorica brače ležali su u različitim periodima u jednom te  istom krevetu i svi su umrli u kratkim razmecima. ipak ste došli. pa ćete videti da ću naći naftalin. nego vi!  ­  Ja  jam  potpuno  sama  u  stanu. Njihova jedina sestra.  muž  mi  je  umro. jer u stanu uopšte nemam naftalina.  među  njima  više  od  100  dermatologa.  Ona  to nije  prihvatila.  ­  I. naftalin. uhapšena je zbog ubistva trovanje i sedela u zatvoru već  devet meseci. otkriven arsenik. pa je otkrivena izvesna  količina  arsenika.  jer  je  od  te  bolesti  patila  već  42  godine. pa bih već znala da li u stanu imam naftalin ili ne. sintetički kamfor.  Za  to  vreme  konsultovala  je  preko  200  lekara.  Sledećeg  dan  ujutru  ipak  sam  otišao. to bi bilo? 27  . itd.  sigurno  znam. jedan za drugim. nije potrebno da dođete. sadrže arsenik (utvrđeno analizama) i da se udisajem njihovih isparenja izazivaju  najrazličitije bolesti.  ­  Što se toga tiče.  Nekoliko primera iz mnogobrojnih iskustava  Supruga jednog poznatog advokata došla je kod mene i zatražila da je pregledam.  koja im je vodila domaćinstvo. Na to dam je još neposrednije pregledao i ustanovio da  je  sve  bilo  snažno  trovanje  naftalinom  i  da  ona  udisanjem  tog  otrovnog  gasa  ni  sa  najboljim načinom lečenja prosto ne bi mogla da ozsravi.

  može  pomoći  tek  kad  se  otrov  do  poslednjeg  ostatka  odstrani  i  stan  pročisti  dimom  mirišljave smole?  Drugi primer: maja 1965.  Na to me je pustila unutra.  Žena  je  tada prihvatila  moj  savet.  Tu sveću je dobila s napomenom da će služiti kao lep ukras u stanu i da s njom. skriven u obliku sveće.  u  svakoj  fioci.  Posle tri nedelje ponovo sam se obreo u Vigracbadu.  bez  naočara.  Na  to  je njena  majka  rekla  da  naftalina  imaju  u  celoj  kuću. kako se paraliza oćnog nerva. 28  .  ­  Šta sad kažete?  ­  Ipak sam izgubila.  zar  ovo  nije  dokaz  da  se. zatim ponovo na desnoj natkolenici. itd.  Dao  sam  joj  uputstva  šta  u  takvom  slučaju  treba  činiti. pa se zbog  toga njenoj  kćerki  nije  moglo pomoći. Rekla mi  je da je sveću dobila pre  mnogo  godina u Engleskoj i da je tada bila visoka preko metar i imala prečnik od 10 do15 cm. i već sam joj rekao:  ­  Hoćemo li da povisimo opkladu na 1000 DM?  Pogledala me ke zapaljeno.  A  sad  me  pustite u stan.  A ja sam ga stvarno već i našao. godine nalazio sam se u sanatorijumu ''Marija fon Zig''  u  Vigracbadu. a dajte  mu i moj recept. a i drugi paralizovani delovi tela ćesto mogu lečiti.  Možete  zamisliti  kako  se  žena  radovala;  srećne  oči  te  majke  za  mene  su  bile  pravi doživljaj.  Naglasite  mu da vaša kćerka zaista nikada ne bi progledala da taj otrov nije bio odstranjen. Žena je imala jedno veliko postoljeza sveće od  kovanog  gvožđa.  Istog  trenutka postalaje brlo ljubazna. moleći za dobar savet.  drastičan  slučaj:  jedna  žena  iz  Hamburga. U njenom stanu smrdelo je  na  naftalin  kao  u  kakvoj  komori  sa  otrovima.opklada ne može da važi. strana 34.  čitajte u tekstu pod naslovom ''Visok krvni pritisak'' (gimnastika disanja). pet na levoj nadkolenici.  Iznela  mi  je  da  već  tri  godine  ima  velike  i  brojne  vodene  plikove  –  pet dana na  desnoj  nadkolenici. došla je kod mene sa teškim kožnim oboljenjem.  Odmah  zatim  sveća  je  uklonjena  i  stan  pročišćen dimom  mirišljave  smole. ako sve savesno uradi kako sam rekao i odstrani svaki  trag naftalina. pet dana na trbuhu sve do vrata.  Ta  sveća  je  bila  samo naftalin.  koja  je  izvesno  vreme  živela  ovde u Bludencu.  Dragi  čitaoci. od tada  neće morati ništa da preduzima protiv moljaca i buba­švaba.  nikakva  terapija  i  nikakve  naočari.  kada  u  nekom  stanu  ima  ovog  otrova.  Treći.  koja  me  je upitala da  li se  još  može pomoći njenoj 12­godišnjoj kćerki koja je oslepela.  Pošto  majka  sa  sobom  nije  dovela  kćerku. kako bi mogao pomoći i drugim pacijentima sa sličnim problemima.  i  našao  se  u  razgovoru  sa  jednom  ženom. pet dana na leđima  i zadnjoj strani ruku.  dolazim da vam pomognem. Ravnomerno kao na satu.  izvršio  sam  iris­  dijagnozu kod majke i utvrdio da u stanu moraju imati jako mnogo naftalina. rekavši:  ­  Ako ste već osetili naftalin.  na  kojem  je  stajala  sveća  veličine  kao  litarska  boca. jer vam ništa neću ispreturati.  uveravajući joj da će njena kćerka. jer je očni lekar rekao da je po  sredi  paraliza  očnog  nerva  i  da  tu  ne  može  da  pomogne  nikakva  operacija. gde mi je ponovo prišla ona  majka  i  izvestila  me  je  da njena  kćerka  ponovo vidi  sasvim  normalno  kao  i  ranije. želeo  sam bih  sada da se uverim  da  li  sam  tako  loš  dijagnostičar  i  što  vam  stvarno  želim  dobro. pila  čaj  i bolesna  mesta takođe prala čajem.­  Prvo. Jedva sam se našao u predsoblju.'' O  tome. Posle 14 dan bolest njene kože bila je izlečena.  Posle  toga  sam  joj  rekao:  ''Sada  osmah  idite očnom lekaru  vaše  kćeri. posle tri nedelje ponovo moći normalno da gleda.  a drugo.

  Još  jednom  oprati  ruke. Močom vas.  Posle  poslednjeg  pranja  ne  brisati!  Kad  se  koža  osuši. da li je u pitanju  kožnabolest ili nešto drugo. a već narednog dana sve bi počinjalo ispoćetka.  treba  kuvati  tri  minuta. Zatim čistim rukama  uzeti drugu krpu. na primer. a nema tog lekara koji bi ih sve  poznavao. pomozite mi. ponovo na  isti način oprati  ruke  i opet čistim  rukama  uzeti  treću  krpu  i  prati  kao  i  sa  prve  dve.  Kad  je  krvni  pritisak  dovoljno  visok. pa je rekla:  ­  Znači. okrenuti i ponovo prati; pa tu inficiranu krpu staviti u stranu.  obavezno  obući  sveže  rublje. Napravio  sam iris dijagnozu i utvrdio da je sve samo trovanje naftalinom. sada ću ipak ozdraviti. i najtoplije mi vas je preporučio.000 kožnih bolesti.  Mnoge prividno neizlečive bolesti – izlečive!  Koliko znam. Kod ovakvog pranja prva krpa  je  jako  inficirana. kako sam je  uoutio. jer stalno štipanje i peckanje više nije mogla da izdrži.  Važno  je  da  se  uvek  za  pranje  koriste  četiri  krpe.  koji  je  odstajao  10  minuta  u  vrućoj  vodi. Kad su već bili puni do pucanja . svuda sam  stavljala naftalin. Koža se pere čajem od žalfije. za površinu jedne ruke.  Ako  isto  imamo  na  više  mestana  telu. navrle su joj suze na oči.  ­  Dobro.  sintetički  kamfor. postoji preko 10.  a drugim lekarima ne želim da idem. 29  .  ­  Jedan  naš  prijatelj  pričao  nam  je  o  vašim  ispesima  u  lečenju.  ­  Zašto to zaključujete?  ­  Moj otac je apotekar u jednom homeopatskoj apoteci i on mi je svojevremeno  rekao:  ''Ako  u  stanu  nađem  naftalin.  treba  nam  odgovarajuće veći broj krpa. a svakih 14  dana stan se pročišćavao mirišljavom smolom. Ako je kožna bočest na  obema  rukama. zaboravivši očeve reči. Događa se da treba i do 28 krpa. Na to sam je pitao – zašto  niste išli lekaru.  Kasnije  sam  se  udala  i  u  jednom  bombardovanju  za  jednu  noć  izgubili  smo  sve  što  smo  imali.  ili  je  to  ubistvo  s  predumišljajem''. naši lekari su takođe dobri – ali ništa nije pomoglo. morala je sve da ih rasprska  gnječanjem.  gospodine  Brojse. Bolest je često neizlečiva jer se neznaod čega pacijent boluje.  Isto  se  može uraditi i sa uvarkom od preslice.  za  čišćenje  krvi  uzimati  jaš  tri  puta  dnevno po jednu kašičicu pivarskog ili pekarskog kvasca.Ta pranja se mogu vršiti i dva puta dnevno. a zašto ne.Tada  prati  jednom starom krpe. a jednim drugim čajemprala je kožu. bilo da bolest poznajemo ili ne.  Sada  sam  ponovo  nešto  uspela  da  napapirčim. Petog dana je sve bilo  suvo i zaraslo. a da moljci i buba­švabe nigde u odeću ne bi dospeli.Kaže da je tri dana imala samo male akne. a čaj od žalfije i onako  celog  života.  Posle razgovora sa mnom odstrašeno je sve što je imala od tih otrova. u početku tri nedelje piti čaj za bubrege.  međutim.  pre  četrvtog  pranja. trebalo bi uvek. Po sle tri nedelje podpuno je ozdravila. ali tada  i dva puta oblačiti čisto rublje. a već četvrtog dana te velike vodene plikove  (uvek po 80 plikova i više).  ­  Ja sam iz Hamburga i priznajem samo homeopatiju i prirodne metode lečenja.  druga  manje.  Još  bolje  su  stabljike  žalfije. U redu.  više  ne  živimo  zajedno. oprati  ruke u toploj vodi sapunom (jer su i ruke inficirane prvim pranjem). svežu pižamu/spavaćicu i promeniti posteljinu.  Četiri krpe potrebno je.  koje.  ­  Kad sam joj rekao.  DDT ili  slično protiv  moljaca  i  buba­švaba.  treća  još  manje  a  četvrta  gotovo nije  inficirana. Žena je pola čaj za bubrege. kao i  kod svih drugih bolesti. postupiti  kao  sa prvom.  treba  već  osam  krpa.

 Pranja se  mogu raditi i sa toplim i sa hladnim čajem. kako sam većć  spomenuo.  Od  kupusastih  biljaka.Posle operacije  stanje je bilo  još gore  jer  je.Posle  jednog  pranja  toplom  vodom obnovljen  je oblog  sa  keljom.  Oblogom sa listovima kelja možemo lečiti i mnoge druge bolesti.  još  uvek  sam  sve  povraćao.  Posle naredne dve godine više nisam mogao da izdržim. svakih 12 sati.  jer  je  rengenolog to bio ustanovio.  čvrsto  i  toplo  u  samom  oblogu.  Postoje li uobraženi bolesnici?  Po  mome  mišljeniju  –  postoje.  Listovi  moraju  da  neležu  dobro. videći jak osip i upitala  da  li se oblozi  smeju  i salje  stavljati.  druga  osoba  (po  mogućućnosti)  izliva  pacijentu  malo  čaja  na  glavu  i  pere  je  rukama.  pa  samtako  proglašen  za  uobražeenog  bolesnika.  itd.  a  ja  nijednom  nisam  bio  bez  bolova.  zapravo. Ležao sam u bolnici kad mi je načelnik  odeljana rekao da imam puno žučnih kamenova.  Ujutru  su  skinuti  listovi. pacijent se ne oseća dobro! Listove moramo  staklenom bocom valjati sve dok se rebra ne spljošte.  a  ne  da.dobijao  sam bolove os kojih se čovek raspamećuje.  zaudarajući  kao  kuga.Tako  sam  posle  dve  godine  bio  operisan  od  tobožnjeg  raka  želuca. 20 X 20 sm. želudac  bio  srastao. Hirurg mi je odmah potom pregledao  creba  i  ni  tu  ništa  nije  našao. Koa što sam joj predskazao.  u  međuvremenu  je  prošlo  osam  godina. i tako oko deset puta.  kako  mnogi  misle.  ali  kamenova  nije  bilo.  jer  bi  se  u  tom  slučaju  bolest  vratila  (recidiv).  prema  knjižici  ''Von  der  wunderbaren  Heilwirkung  des  Kohlblattes''  (o  zadivljujućim  lekovitim  svojstvima  kelja).  A  sada  dobro  pazite  šta  se  dogodilo. a žena potpuno izlečena od svoje  bolesti.  Zbog  pregleda creva došlo je do poremećaja položaja creva. pa sam ponovo morao u  bolnicu. ako  istovremeno pijemo čaj za bubrege.  budući  da  je  osip.  Od  lekara više nije očekivala olakšanje.  Znači. Međutim. U tu teoriju veruju čak i neki čekari. umesro žuči operišu želudac.  jasno  će  vam reći sledeći  izveštaj.  ali  je  od  100  tobožnjih  uobraženih  bolesnika  sigurno  je  to  samo  jedan.  Vlažna perut često se može iznenađujuće brzo lečiti sa oblozima od listova kelja  ili  kupusa.  Osam godina morao sam da povraćam sve što sam jeo i pio.  Posle  kratkog  vremenaponovo se doliva.  bila  prelomljena  (oštro savijena). bio srastao zbog jedne ranije operacije. a ako nisam ništa jeo.  Rekao sam  joj  da bi  bilo  pogrešno  alo  bi  se  sada  prestalo. Tako sam je uputio da pravi obloge sa keljom; koje  će  ostavljati  preko  noći. pa sam  zatražio da mi. Ako sam jeo. Naprimer. Međutim. pa je zato odstranjena.posle jedne  ranije operacije bruha želudačnog zida.  navodno. Posle tri nedelje koža joj je ponovo bila čista. pa mi je posle sledeće dve godine  odstranjen i komad zdravog.  Ležao  sam  u 30  . Na kraju samo blago obrisati.  autura  Camille  Droz.  sa  temperaturom  41  C.  već  mi  je  žušna  kesica. Lostovi kelja deluju dvostruko . kako mi je rekao posle operacije. jer je želudac.  50  %  svih  pacijenata  samo  uobražavaju bolest.  koji  su  bili  potpuno  crni  i  masni. a neko u  to sumnja. već posle prvog obloga dobila je zatvoren  osip.Četvrtog dana došla je majka i bila preneražena.Načelnik je rekao da je on u pravu i operisao  mi  je  žuč. Povraćao sam najčešće u ponoć. u šta apsolutno nisam verovao.Kod  peruti  na  glavi  ili  drugih  oboljenja  kože  glave.  kelj  je  u  tom  slučaju  najbolji.Šta sve mora da prođe  i doživi pacijent  koji je  stvarno bolestan. Ako listovi ne naležu čvrsto na telo. silaznog dela debelog creva. mislio sam da ću ubrzo  umreti od gladi. ja nisam imao rak. jedna  o  23­godišnja  žena  imala  je  tuberkuloznu  upalu  porebrice.  reakcija.

  To od čega ja patim tako je jednostavno. reče jedan od njih. s najvećim mogućim bolovima; u ponoć sve povraćajući kao i uvek. jer  mi je ''lekar poverenja'' već jesnom rekao da treba da uobrazim da sam zdrav.  ­  Ali ja tačno znam šta o meni mislite.  Ovo sam napisao samo zbog  lekara.  zapravo.'' Tada sam upitao ta dva lekara:  ­  Znate li koliko je sedimentacija kod uobraženog bolesnika.kao deca. Posle operacije  u moju sobu je došlo devet lekara.  kako bi na  tom primeru videlišta čovek  sve  može  da  preživi  kad  dijagnoza  nije  tačna  i  kad  lekari  tada  još  tvrde  da  pacijent  samo  uobražava bolest.  ali  tada  sam  im dao  pravi  odlovor. da se ne mora biti ni lekar ni narodni  lekar.  narodni  lekar. ponovite?  ­  Da.  jer  vi  zurite  u  krucifiks  (raspeće);  Hristu  na  krstu  ljudi  su  uputili te  iste reči pre više od 1900 godina.  šta  ste  sve  preživeli  ovih  godina?  Samo  ste  vi  bili  u  pravu.  ­  Da. Budući da sam jednom  upak hteo da govorim.  ­  Pa. jednom prilikom sam ceo dan preskočio sva jela. ako se iz nje ništa ne može zakljućiti? –  Potom sam im objasnio kako se postupa sa uobraženim bolesnicima. naime. pa im je načelnik rekao: ''Gospodine Brojs.'' To priznanje veoma me je obradovalo.  pa će tako i biti.krevetu već 14 dana. ali samo na papiru!  ­  Pačijent  često  dobije  lažnu  informaciju. ali kod mene je sedimentacija – 84. Svakoga jutra dolazila su dva lekara – asistenta. a upravo je tako kad je neko  stvarno bolestan.  ­  Šta. kako sam sve njih uveravao. da bolest samo uobražavam. zdrav. jer je on. vi oupšte više i nemate želudac.. rugajući  se:  ''Dobro  jutro. pa  zato nisam mogao dd govorim.  a  vi ih oponašate kao mala deca.  još  sto  puta. da bi se ustanovilo pta ne valja. K tome dolazi još duševni bol. jer kad  nekome amputirate ruku. Narednog dana  došla  su  ta  dva  lekara. on sebi može i hiljadu puta da uobrazi da je još ima ;  ako samo pogleda na sebe videće da to nije istina. – Tada sam im još jednom pružio uverenje baš kao i  oni. kada pacijent primeti kako nas ljudi oko 31  .  |eludac  je  bio odstranjen. zašto se radi sedimentacija.  a ujutru su usta i jezik većinom bili punikrvi. na šta nisam dobio  odgovor.  ali  mi  imamo  izveštaj  od  zdravstvenog osiguranja.  koji mi je bio naklonjen. a tu pomaže jedino operacija. Odgovorio sam mu: ''Autosugestija ima svoje granice. na šta su  oni  ostali  duboko  iznenađeni.  Usvakom  slučaju  nikako  sa  podsmehom.  Nisam  mogao da odgovorim jer sam prosto imao velike bolove u ustima.  Rekao sam im:  ­  Vi govorite kao deca bez razuma.  asam  sebi  ne  može  pomoći''.  ­  Da. pa bih  vas pitao. pa  sam posle  snimanja  bio i operisan.  ­  Šta kažete?. On je zatražio za mene rangenski snimak. Bilo je to 1956. ustvari.  mnogo  naučili. jer je bio srastao.  Na  kraju tog razgovora bili su veoma ljubazni.  šta  da  vam  kažemo. jer je vama želudac već operisan. priznali su svoje greške i dodali da  su  u  tom  razgovoru. godine. jer je povraćano vilo ljuto kao špiritus. Rezultat –  želudac sam  još uvek  imao. Na to sam im rekao:  ­  Nula do tri. Kad već ništa drugo ne uspeva znajte da  mi je želudac srastao.  drugima  pomaže.  pa  su  o  svemu  mnogo  naučili. ponovo  da  istim  pozdravom.

  treba otiči lekaru zbog mogućih kasnijih posledica. dodatno.  Najdelotvorniji su krompirovi oblozi oko vrata.  što  je  moguće  toplije . Deca koja jedu mnogo jagoda. Celer ima najviše fosfora od  svih biljaka i treba ga  jesti sirov. neka tri nedelje ranije unosi što više biljnog fosfora sa  hranom.  Važno  je  da  su  pazuha  dobro  pokrivena  i  ruke  pod  pokrivačem.  kao  kod  hipertenzije. poštovani lekari mogu samo da poručim da dobro promislite pre nego što  nekoga  proglasite  uobraženim  bolesnikom.  Uvek pre  jela  od  tog  soka  uzimati po  nekoliko  kašika.  Zatim jesti i samu koprivu. 32  . Sa prvom kašikom jako grgljati i progutati (kao u slučaju difterije).nas  iskosa  gledaju. preko toga uvezati šal.rastvorenog u mlakom mleku ili čaju. može da ga kuva.  Anemija (slabokrvnost)  Protiv  anemije  pije  se  oko  tri  šolje čaja  od  žarne  koprive na  dan. Niko ne svetu nije nepogrešiv.  To  zatim. kod njega je prisutan veliki nedostatak fosfora.  pošto je u njoj sadržan fosfor iz celerovog korena. pa će ih lakše položiti. Ko nije šećeraš trebalo bi.  Jednu  kašiku  mlevenog  korenja bedrenike kuvati tri minuta u ¼ l vode.  Ko  želi.uzimati  1/8  l  soka  od  moje  mešavine  za  ''totalnu  terapiju''. topao ili ohlađen.  jer  je  uvek  u  pitanju  nečija  sudbina. lako uče.  Taj  oblog  sa  krompirom  ostaviti  1  do  2  sata. trebalo bi jesti puno salate od celera i mnogo jagoda (marmelade  od jagoda). ali bi zato morao da pije vodu od celera.  položiti  iz  na  krpu.  a  ako  tada  vrlo  duboko  udahnemo.  uviti  i  zgnječiti.  Ko nerado  jede sirovu salatu od celera.  Nadam  se  da  svojim  izlaganjem  nikoga  nisam  povredio. Da  bi se fosfor uneo u telo. jer svaki čovek može da greši.  Piti  gutljaj po  gutljaj. gnojave angine.  Ko pati od groznice.  svež  kiseonik  dolazi  i  u  poslednji  ugao  pluća. Kopriva ima znatno  veći sadržaj gvožđa od baštenskog spanaća.  Osim  taga. Nariban.  U slučaju teške.  Žalfija  u  tom  slučaju  staviti  da  stoji  10  minuta  u  vrućoj  vodi.  Dugim  izdisanjem  se  pluća  potpuno  izprazne. ne bi trebalo da jede jagode.  Angina  Protiv angine (bolova prilikom gutanja) grgljati nsizmrnično sa čajem od žalfije i  čajem od bedrenike. pripremljenu kao što se priprema spanać. sa  limunovom kiselinom i  uljem.  Pojedinačne bolesti  Agofobija (strah od prelaska preko puta)  Kad neko pati od ove bolesti.  može  da  pije  i  više.  a  tu  je  još  i  materijalna  šteta. staviti oko vrata.  a  ako  pacijent  zaspi  –  do  buđenja. Šumske jagode imaju više fosfora od baštenskih.  takođe  je  bolest. jednom  na dan da uzima kašičicu pčelinjeg meda.  Uobraženo  bolestan.  Uz  to  treba  raditi  gimnastiku  disanja. 1 – 3 prstovet koprive ostaviti da stoji 10 minuta u vrućoj vodi.  nepotrebno  visokitroškovi  za  zdravstveno osiguranje itd. Kiseonik je prenosilac crvenih krvnih zrnaca.  Kome pretstoje važni ispiti. sa visokom temperaturom (streptokokna angina). na glavu staviti vunenu krpu i ležati na  leđima  dobro  pokriven  u  krevetu.  Vama. Tri krompira veličine jajeta kuvati  u  vodi  dok ne  omekšaju.

  Gubitak apetita  U slučaju gubitka apetita događa se da telo duže vreme gotovo i nema potrebe za  hranom.  Artroza(degenerativne promene zglobova)  Kod  artroze  tretman  je  kao  kod  artritisa.  Ako  je  problem  u  kolenima. rastvorenog u toploj vodi. 33  .  Tretman  je  tada  isti  kao  kod  reume.  Od  desetog  dana  opet  svakog  svakog  dana  po  jednu  krušku  manje.  pa  zato  imaju  preterano  izražen  apetit.)  Meum  Mutellina.  pa  ne  moraju  puno  da  jedu.  tada gotovo da više neće biti problema sa  apetitom.  gutljaj  po  gutljaj.  Znači.Recepti za obnavljanje krvi.  Piti  ga  preko  dana.  još  je  veoma  delotvorno  svakoga dana uzimati 1 – 2 kašičice soka od maslačka. u podne i uveče po dve. podne i uveče po jednu. Ali vino ne piti.  Plućna i srčana asma  Ako  su  funkcije  žuči  i  jedre  u  redu.  sretstvo  protiv  moljaca).  preko  dana  često  jesti  rotkvu  sa  ljuskom i nešto žutog šećera.  Artitis (zakrečenje arterija)  Artitis  je  većinom  prisutan  samo  tamo  gde  se  u  stanu  nalaze  otrovi. ali nikako sa solju! Osim toga. i uveče jednu.  Devetog dana tri puta po tri. preporučljiv u slučaju anemije:  Staviti  81  sušenu  kašiku u  blago  crveno  vino. sa ljuskom 10 – 15 minuta kuvati u 1 l vode. Postoje  ljudi  kod  kojih sistem vene  porte  prima sva  jela  u  telo. Šestog dana tri puta po dve. na suncu) a tada  ovako početi lečenje:  Prvog dana pojesti ujutru jednu krušku. Ako takvom detetu  pa  i  odrasloj  osobi. Može se jesti i kao salata .  osam  dana  dajemo po  jednu  do  tri  šolje od  (lat.  na  primer.  Dva  luka  (crna) veličine jajeta. što je kod dece čest slučaj.  oko  tri  nedelje  piti  čaj  od  luka.  sa  krutum nogama – dakle bez savijanja kolena –  naizmenično snažno  ''nagaziti''  na jednu. Drugog dana ujutru i u podne po jednu.  Zatim. ili  čak prisiljavati dete da jede. itd. dana ujutru i u podne potri.  Kod duševno obolelih  funkcija  sistema  vene  porte  je  poremećena.  pa  prvenstveno  treba  otstraniti  otrov.  takođe  češće  u  danu.  Sistem  vene  porte  mogli  bismo uporediti sa usisnim sistemom kapilara korena drveta.  Osim  toga. Apetit tada većinom dolazi sam od sebe.  Trećeg dana ujutru. uveče dve.  Sistem  vene  porte  ima  zadatak  da  prihvata  hranu  iz  želuca  i  creva  u  telo. jedanaestog dana kao sedmog.  desetog dana kao osmog.  pa  na  drugu  nogu. sa 100 g žutog šećera. Petog dana ujutru i u podne po dve.  preporučuje  se  sledeće:  često  u  toku  dana. Četvrtog dana ujutru dve.  Preporučuje  se  i  tri  nedelje  terapije  sa  sokovima  od  povrća str. 41.  gurati  ih  u  podlakticu  kao  kad  udaramao.  Vina  naliti  koliko  je  potrebno  da  kruške ogreznu; sve da stoji 10 dana na toplom mestu (po mogućnosti.  Ako  su  u  pitanju  zglobovi  ruku. Tada je potpuno pogrešno jesti protiv svoje volje. Uz to treba odlivati vino da  ga ima da kruške ostanu pokrivene.  ohlađen. u podne i uveče  po jednu.  Sedmog dana ujutru tri.

 odstranjuje  se  ta  zamena  za  ostale  žlezde.  piti  još  jedan  čaj. pa  je lečenje veoma jednostavno.ujutru piti ¼ l topčog (smlačenog) mleka ili šire sa srebrenkom. Vidi str.  Ako taj čaj ne pomogne.  ostaju  uvek  bolesni.  divizma. Ako nemate neven pri ruci . 34.)  Meum 34  . Na taj način nastaje poremećej u svim endokrinim žlezdama.  poremećaja  krvotoka.  Bazedovljeva bolest  Ova bolest.  bronhitis  se  može  brzo  izlečiti  čajem  spravljenim  od  luka. s tim pacijentima bi trebalo postupiti slično kao u slučajevima nervne labilnosti  (slabosti). To je pouzdan  znak da se  radi  o  neurološkom  problemu.  Kad  takav  pacijent  sve  gleda  isto  i  zivi  monotono.  Gimnastika  disanja.  itd.  Dva  luka  veličine  jajeta. Radi pripreme vidi pod  ''Grčevi''.  Najvažnija  je  tako  zv. Ako  osoba  sa Bazedovljevom bolešću tri nedelje napusti  svoje  redovno  prebivalište  i  ode  na  odmor.  širokolisna  bokvica. čvrsto ih uvezati i ostaviti na tom mestu preko noći.  Zdravac ljubičaste boje je bezvredan!  Bronhitis  Ako  su  jetra  i  žuč  u  redu. Piti ohlađen.  inače. da predstavlja bezopasno oboljenje raka (benigno).  koji  sadrži  kalcijum  –  bokvica. Sve su rodile izuzetno lepu i zdravu decu i bile veoma srečne. u stanu ne sme  biti otrova protiv moljaca i drugih štetočina.  kod  njega oboljeva nerv trigeminus. vešinom nema nade.  ako  možemo  nabaviti  (lat.  doživljava  po  nešto novo.  Pripremanje čaja: 1 prstovet crvenog zdravca ostaviti da stoji 10 minuta u 1 šolji  vruće vode. Razlog uvećanja štitaste žlezde  i  buljavosti  očiju  nalazi  se  u  čekiću  nerva  trigeminus. U večini slučajeva na uspeh se ne čeka dugo.  itd.  plućnjak  i.  možda.  Osim  tog  čaja.71. gutljaj  po gutljaj. Pre više godina kod mene je za  mesec  dana  došlo  osam  žena  sa  istom  patnjom  koje  su  bile  u  braku  već  dve  do  deset  godina. gutljaj po gutljaj.  više­manje. str.  mogu  biti veoma opasne!  Kada bračni par nema dece  Ako  su  supružnici  možda  već  duže  u  braku  bez  sece. uvećanje štitaste žlezde postepeno će  se  izgubiti.  kao  u  slučaju visokog krvnog pritiska (vidi: Krvni pritisak).  sa  ljuskom.  Umesto  operacije.  Taj  čekić  velikom  ućestalošću  udara o nerv trigeminus. nije oboljenje štitaste žlezde.  kuvati  10  –  15  minuta  u  1  l  vode.  sa  100  g  žutog šećera.  Bradavive ­ mladeži  Ovo dvoje može. uostalom. u stvari.  Uzimale  su  taj čaj  i  svih  osam  su  posle četiri  do šest  nedelja osstale u drugom  stanju.  Operacije  mladeža.  a  želeli  bi  decu. U svakom slučaju. pa  one  delimićno  prestaju  da  vrše  svoje  funkcije;  taj  posao  tada  preuzima  štitasta  žlezda  i  zbog  toga biva uvećana. Zdravac sadrži nešto radijuma.  I  tamo  svakoga  dana.  islandska  mahovina.  mpžete  upotrebiti  i  mast  od  nevena  (Celendulasalbe). Kad se u Bazedovljevoj bolesti operiše guša.  mogu  preporučiti da oboje piju svakodnevno po jednu šolju ohlađenog čaja od zdravca.  pa  pecijenti. Na bolesno mesto treba položiti listove ili cvetove nevena  ili oboje.

 Preporučljivi su  i oblozi od domaćeg kravljeg sira. Od mešavine svih  čajeva zajedno. jednu kašičicu staviti da stoji 10 minuta u ¼ l vruće vode. propuštajuči  glas  ''M''  kroz nos. kao i kod svih  drugih  upala.  i što češće na dan.  krv  se  vraća.  U  slučaju  svake  upale  takođe  je  važno  često  preko  dana  uzimati  po  mali  gutljaj čiste vode.  Kolike bubrega. Ali i tu treba uzimati čaj za bubrege. Trajenje 40 – 60 sekundi. Kod upale vena u nogama bandažirati od nožnih prstiju naviše i puno  hodati! Pažnja: od svake upale unutrašnjih vena može da nastane tromboza!  Nabrekle bene  Ko  pati  od  nabreklih  vena  na  nogama. Sada čekati novih 5  –  8  sekundi. zatim izdisati sa  sledećim glasovima: I.  naročito  ne  belo  vino. odnosno.  Udisati oko  7  sekundi.  treba  češće  preko  dana  da  radi  sledeće:  ležati  na  leđima. Prednost je na strani pivarskog.  svinjsko meso i salata od celera. u vene ponovo poteče sveža krv.  a  u  venama je veoma malo krvi. Od navedenog bilja ne mora svakako biti sadržano u čaju.  a  onda  posle  drugih 5  –  8  sekundi spustiti.  Posle toga uraditi  isto sa obe noge istovremeno.  7  sekundi ''pevati''. Kad se noge spuste. Ta  gimnastika disanja u mozgu deluje kao masaža tela.  Dejstvo  je. drmusati  je  posle 5  –  8  sekundi.  Postupak:  ako  se  noge  podignu  uvis  i  drže  10  do  16  sekundi. Te obloge pripremati 1  – 3 puta dnedno. to bolje.  Uvek 5 –  10 minuta.  dizati  uvis desnu  nogu. revitalizira i skuplja. vidi: Kolike. O.  Ne  preporučuje  se  turska  kafa. Kroz nos duboko udisati.  pa uraditi isto  sa levom  nogom.  Upala vena  U  slučaju  upale  vena  pripremati  hladne  obloge  sa  sirčetnom  vodom. E. udisati. Kos glasa ''Š''.  a  time  i  u  najskrivenije  uglovepluća  dopire  svež  kiseonik.  Brzo  i  efikasno dejstvo imaju i oblozi od ilovače.  dakle. kao paralizovani)  pa  se  zato  šire.  Malo  poređenje:  ako  na  gumi  od  bicikla  postoji  slabo  mesto  i  mi  je  pumpamo. kao i nabrekle bene. imitirati hobl­mašinu u radu.Mutellina. 35  .  Visok krvni pritisak (hipertenzija)  Protiv visokog  krvnog pritiska  piti 1  –  2  šolje ohlađenog čaja od hajdučke  trave  dnevno. Protiv previsokog protoska su i beli luk i čaj od imele. U. Posle 3  – 4  dana pacijenti su oslobođeni bolova. pluća se potpuno  prazne. A i Š.  Osim toga.  Posle spuštanja nogu ustati  tek  kada su se noge napunile krvlju. raditi i gimnastiku disanja.  dvojako.  Kod nabreklih vena venski zalisci i zidovi su omlitaveli (dakle. brže će nestajati nabrekle vene. koja ih  hrani. a uz čaj tri puta dnevno uzimati po jednu kašičicu povarskog ili  pokarskog kvasca. Isto se  može  i  sa zatvorenim  ustima. Što češće to radimo u jednom  danu. Dugim izdisajem.  čaj  od  kamilice. gutljaj po gutljaj.  alkohol. smešane sa sirčetnom vodom. guma če se na tom mestu proširiti.

 ''pokupi'' i potroši suvišnu kiselinu u želucu. u ovom slučaju za uspeh je potrebno mnogo više vremena.  umesto  vode  uzeti  jednu  kašiku  čaja  za  bubrege.  svaka  dva  minuta  piti  po  jednu  kašiku  čiste  vode. Zato treba piti čaj od  pelina;  vidi  bolesti  želuca.  ili  između  –  čaj. normalno. ustvari. Dakle. tada bi.  pa  bi  pečenje  u  želucu bilo još nepodnošljivije.  Najvažnije  je.  Kad bi  pacijent količinu od  ¼ l vode pio odjednom.  (Krupnije  osobe  piju  u  istim  razmacimaveću  kašiku).  Te  glavobolje  su  samo  simptom  oboljenja  želuca.  1  prstovet  zlatnog  matičnjaka  ili  limunskog  matičnjaka  ili  oba  zajedno  ostaviti da stoji 10 minuta u 1 šolji vruće vode.  Drugog dana  pacijent jako zaudara na urin. moguće je da bi već 3 –  4 supene kašike  bilo previše!! Zbog toga je izuzetno važno. pošto  je ta mokraćna kiselina u  tom  slučaju  veoma  žitka.  nane  ili  matičnjaka.  U  slučaju  vode  u  trbuhu. samo svaka 2 – 3 minuta  uzimati po jednu  kašiku vode.  što  ja smatram pogrešnim.  ali  piti  samo  kašikom!!  Umesto  vodene  bolesti  srca. Šta više.  ako  je  neko  već  imao  srčani infrakt. kako  se pije.  Zahvaljujući  ovoj  terapiji  pijenja  vode.  Međutim. a nokata nemaju tegobe sa želucem.Tako ta gusta mokraććna kiselina može da izlazi kroz tkivo (dakle  isparavanjem=.  Jednu  kašiku  vode  svaka  2. a nikako uz čaše!! Jer iz čaše bi pacijent mogao  dobiti i više od jedne kašike. treba da pije po kašiku vode na svaka tri minuta!!  Mnogi jaš danas smatraju da kod te bolesti pacijent ne sme da uzima čak ni 1/8 l  tečnosti dnevno.  koja  u  nogama  može biti i do 20 litara. Ova  terapija traje samo dva dana  u slučaju vode oko  srca. 40).  povremeno  piti  čaj  od  žalfije.  Masan sir bez hleba.  Umesto  vode.  Glavobolja  Ima ljudi koji teško boluju od želuca. Piti ohlađen. gutljaj po gutljaj.  odnosno  3  minuta  svako  srce  može  da  podnese.  ako  3  do  5  nedelja  uzimaju  po  šolju  ohlađenog čaja od pelina dnevno. ali zato  imaju  meoma  jake  glavobolje  nad  očima  i  u  čelu. najbolje na jedan sat. To je moje uverenje.Vodena bolest (srce.  pošto srce to ne bi moglo da preradi. mogao na mestu umreti.  U  slučajevima  jednostrane  glavobolje  (migrena)  vrlo  dobro  pomaže  čaj  od  matičnjaka. uvek piti kašikom. i  kao takva više ne može isparavati kroz kožu. gutljaj po gutljaj.  razređuje  se  mokraćna  kiselina.  Gastritis  Kod ovog oboljenja pacijent ima suviše želudačne kiseline.  Mali prstovet pelina pustiti da odstoji samo tri sekunde  u šolji vruće vode (vidi  str.  to  bi  izazvalo  stvaranje  još  veće  količine  želudačne  kiseline.  pacijent  pije  oko  svakih  pet  minuta  po  jednu  kašiku  vode. Međutim.  možda  bismo  morali  reći  bolje:  bolest  vode­  mokraćne kiseline  oko srca. trbuh)  U  slučaju  vode  oko  srca. Kad bi se jelo sa  hlebom.  bez  hleba.  Takvi  pacijenti  brzo  ozdrave.  Svakih  pola  sata.  Radi  brže  pomoći  u  slučaju  gastritisa  treba  pojessti  komad  masnog  sira  (ukoliko  pacijent  nema  obolelu  jetru    i  ako  je  funkcija  žuči  u  redu). 36  .

  Zatim  piti  i  čaj  od  žalfije.  da  se  više  nebismo  znojili.  teško da će ikada dobiti grip.  tri  puta dnevno  .  gutljaj po  gutljaj.  sok  od  pomorandže  i  toplu  limunovu vodu.  vrlo  brzo  pomaže.  Kompletno  pranje  vlažnim  peškirom  sme  da  traje  samo  2  –  3  minuta. za oko 10 minuta.  Ko  jede puno salate od cvekle. zdravstveno osiguranje bi  veoma jeftino prošlo u slučajevima epidemije gripa.  U  hlatno  staviti. termofor.  vina  ili  šire.  Groznica  Kod groznice između trupa i ruku stavitipo jednu dobro zatvorenu ½ litarsku bocu  vruće  vode.  naročiti  kod  nervne  glavobolje.  dok  ne  počnemo  da  se  znojimo.  Na  taj  način  već  prvi  put  je  nešto  bolje.  levo  i desno.  Jedna 37  . To je pouzdano najbolja preventiva protiv gripa.  Na taj način.) Hippophae rhamnoides.  Pritom  bi  trebalo  piti  lipov  i  zovon  čaj  (piti  topao  čaj. Srebrenka kuvana u vodi je bez dejstva!  Kod ženskih grčeva.  odlazimo  ponovo  u  krevet  i  samo  lako  se  pokrijemo.  uzimati  kompletno  hladno  pranje  sa  vlažnim  peškirom. trećeg i četrvrtog pranja pacijent će se znojiti kao u sauni.  a  tako  i  treći  put.  posle  toga  –  mlak).  Takođe  samo  10  minuta  u  1  šolji  vruće  vode.  a  posle  svakog  pranja  pacijent  mora  biti  ''upakovan''  tako  dobro  i  toplo  kao  mumija.  Grčevi  1  prstovet  srebrenke  kuvati  u  ¼  l  mleka.  a  kad  proključa.  Kod svih ovih glavobolja pomaže i jaglac sa kantarionom.  Uzrok  može  biti i prenizak krvni pritisak (vidi str.  treba staviti po dve  takve boce. odnosno. Posle drugog.  ohlađen.  Isto  se  stavlja  i  među  noge  –  dakle  među  nadkolenice i potkolenice. Na grudi staviti električno jastuče. kao i jednu na tabane.  Sme  se  videti samo lice. Posle toga. 45).  Grip  U  slučaju  gripa  šest  puta. Takođe  i  1  šolja  od  ljubičice  dnevno.  ostaviti ga da stoji pola sata. a zatim još pola sata ostati u krevetu bez obloga.  Posle  toga  možemo ustati zdravi.  još  jedno  pranje  sa  sirčetnom  vodom.  svakih  pola  sata.  Sa  nekoliko  zahvata  rukom  može  se  odmah  pomoći. ako smo u svemu pravilno postupili.U  slučaju  glavobolja  na  potiljku. skloniti i procediti.  gutljaj  po  gutljaj. 1 – 2 dana pre menstuacije i za vreme menstruacije.  Pola  sata  posle  šestog  pranja  napraviti  kratak  oblog  prema  Knajpu.  uzimati po  jednu  kašiku soka od  (lat. Ovde  još.  većinom  je  posredi  problem  sa  diskovima  u  vratnom  delu  kičme.  Drugi  put  još  bolje.  Kad bi se tako radilo sa svakim ko je bolestan od gripa.  Gušavost  Protiv  gušavosti  svakodnevno  piti  1  šolju  čaja  od  korenja  brđanke.  Posle četrvrtog puta od grčeva se gotovo ništa ne oseća.Ujutru piti toplo. dodatno. U  februaru  i martu  trebalo  bi oko  tri  nedelje.  Jednu  kašičicu  korenja  brđanke kuvati  tri  minuta  u 1 šolji  vode. oslobodićemo se groznice.  posle  jela. uz bok. Oba ostaviti da stoje 10  minuta  u  šolji  vruće  vode.  uvučene  u  vunene  čarape.  pa  ostajemo  još  4  –  6  sati  u  krevetu.

  Kapi  se  uzimaju  nerazređene.šolja čaja od korenja brđanke ima joda tačno onoliko koliko je na dan potrebno štitastoj  žlezdi.  Pošto  sam  bezrezervno  verovao  da  se  pacijentima  sa  oštećenim  diskovima  može  bezbolno  pomoći  . pa sam im saopštio da sam do tada već deset  godina proučavao bolesti vezane za diskove u kičmi i da verujem da imam rešenje. već posle 1 – 2 sata osećaće znatno poboljšanje. Ko želi  da  napravi  dobru  i  delotvornu  tinkturu  od  korenja  trave  od  srca.  probaćemo.  Oštećenja međupršljenskih diskova  Još pre dostagodina. Ko ima mogućnost da iz sam spravlja . koga sam  smatrao njaboljim stručnjakom za nameštanje kičme.  Na  taj  našin  dizenterija se leći u roku od 24 sata.  treba  da  pije  po  šolju  čaja  od  mišjakinje. Sve to treba da stoji tri nedenje na  toplom. Dete koje se nalazi već u najtežem stepenu dečjeg gihta i pije  jednu šoljutog čaja.  koje. suši 2 – 3 dana. kako  se te bolesti mogu lečiti bezbolno.  deset  godina  sam  svakoga  dana  proučavao  kičmu  uz  pomoć  stručne  literature.  nisu  uplakane vratile i požalile mi se na svoju patnju.  ako  i  ne  bude  uspeha.  Čaj  od  mišjakinje  pomaže  izvrsno  i  protiv  nečiste  kože  lica. Ako hoćete uradiću to kod vas. Jedna od njih rekla mi je: ''Išla sam tri  puta.  Čuvarkuća se zimi može dobiti kod cvećara.'' Međutim.  Dizenterija  Protiv  dizenterije  i  difekacije  uzimati  jednom  dnevno  tri  kapi  tinkture  trave  od  srca  ili  svakodnevno piti po 1 šolju ohlađenog  čaja  od  korenja  trave  od  srca.  koje  sam  bio  uputio  tom  drugom  lekaru. Mišjakinja je u  sušenom  stanju  bezvredna!  Zimi  bi  jedan  list  čuvarkuće  trebalo  pripremati  i  upotrebljavati na isti način.  treba  da  ga  sakupi  u  jesen.  u toj situaciji nisam više znao šta da činim. Obe su odmah pristale. a  najviše u  vinogradima. pa se tako može učiniti i treči put..  u  stvari.''  Na  to  sam  im 38  .  nijednom  nisam  bio  isprobao. sve pacijente sa tom bolešću upućivao sam dr S.  Prstovet te još zelene trave ostaviti 10 minuta da stoji u ¼ l vruće vode.  sve  dok  se  dve  pacijentkinje.  ali  se  tada  mora  uzimati duže vremena.  1  kašičicu  korenja  trave  od  srca  kevati  tri  minuta  u  ¼  l  vode. u tamnu bocu sa rakijom (šaku  korenja na ½ l rakije). Taj čaj ujedno i jača srce. Druga je  na to rekla: ''Nije baš za umiranje.  topao ili hladan. sitno isecka i stavi. Boce nikada potpuno zatvarati.  Reč je o  korovu koji  raste  kao tepih u gusto  zasađenim  poljima krompira. Taj čaj može se popiti odjadnom.  U  tu  tinkturu  ponovo  dodati  korenčiće  i  staviti  ponovo  tri  nedelje na toplo (sunce). ali ja sam bila12 pita.  4  kapi  je  previše. Na taj način imamo trostruku  i apsolutno delotvornu tinkturu.  a  onda  procediti.  napominjući:  ''U  svakom  slučaju.  pa  sam  bio  prinuđen  da  sve  pacijente  šaljem  drugom  lekaru.  Dečji giht  Kad  dete  pati  od  tištećeh  ili  veoma  bolnog  gihta. Normalno je da nije svejedno  kako se kapi spravljaju. između  loza. Taj  lekar  se  kasnije  odselio. Retko se događa da se još drugog dana od početka  dizenterije nešto primeti i ponovo oseti potreba za kapima. bez ikakvog uspeha.  dok  nisam  došao  do  rešenja  zagonetke. koji me i nikad nije razočarao. dobro će uliniti.  gutljaj po  gutljaj. jer je strahovito bolelo''. ali ću radije na mestu umreti nego ići još jednom. po mogućnosti.  Lečenje  samo  ako  se  uzima  po  tri  kapi.

 bezbolno. Ulje od kantariona je beskorisno bez prethodnog  istezanja. Tako.W.  Ako  teret  ostavimo  na  sunđeru  šest  nedelja.. bio je  takođe prisutan i sam veoma dirnut.  koja sada živi u Francuskoj takođe sam pomogao tri puta. Najpre. pa na tu površinu onda stavljam ulje od  kantariona. (Kantarionove cvetove spravljene sa maslinovim uljem).  Ona  je od  tada  zdrava. Jednoj ženi  iz Jugoslavije. Po mome shvatanju. kada diskovi. Za mene je to bila velika  radost. ane pacijent zbog lekara.  Ispričala mi je da je od tada zdrava i više nema nikakvih tegoba. više ni jedan pršljen ne moše da ''iskoči'' i nervi  više nisu uklješteni.  pomogao  sam  jednoj  časnoj  sestri (bilo joj je manje od 30 godina). već prema snazi / težini) osobe. 39  . inžinjer W.  Zamislimo.naglasio da su one moji eksperimentalni pacijenti i da to još radim sa velikim ustezanjem. majki jednog lekara. držeći pritom na rukama malo dete. s osećanjem i bezbolno. u predelu  krsta istežem kičnu prema dole (2 – 5 puta.  diskovi  nikad  nisu  istrošeni.  Posle  terapije  izašla  je  pred moju kuću i igrala se sa decom  ''šuge''. dok ne  primetim da je kičma opuštena i da se rasteže. nijedna karika se ne  može pomeriti.  Posle  godinu  dana  ta  žena  je  došla  u  posetu  zajedno  sa  sestrom  i  zetom. dok  će drugi reći da je to prebrzo i preprosto.  jer.  Od  stotinu  pacijenata  samo  nekoliko  su  morali  da  dođu  i  drugi  i  treći  put.  Ipak. U vezi sa ovim postupkom zeleo  bih da iznesem još jedan primer.  Otišle su zdrave kući. Njen zet. itd. To je bilo pre  dosta  godina.  Međutim. Na tu kocku položimo teret od oko  50  kg.  ako na taj sunđer nalijemo vode.  a  sada  je  zauvek  trebalo  da  ostane  u  kolicima. kao sunđer posle polivanja vodom. nego tek kad se lanac olabavi. glumci.  pa  joj  je  rečeno:  ''Preostaje  vam  jedino  još  gipsano  korito za  ceo život.  Na osnovu tih svojih iskustava želeovih još da objasnim kako zamišnjam diskove. kod koje na rengenskom snimku ni na celoj kičmi  se  diskovi  nigde  nisu  mogli  videti.  već  samo  zgnječeni  i  ''isušeni''. vratiti u pravi položaj.  radi u kuhinji i sada veš nekoliko godina  raddi u  Kolumbiji. Njenoj  sestri.  spljošteni  sunđer  će  i  dalje  ostatitanka  ploča.700 pacijenata  sa oboljenjem diskova. lekar postoji zbog  pacijenta. koji zatim  polako povećavaju zapreminu. intelektualci.  Dve  i  po  godine  ležala  je  u  gipsanom  koritu. jer sam obema za nekoliko minuta pomogao sasvim bezbolno. političari.  Šta će sada na ovo moje otkriće i izlaganje reći lekari – fizioterapeuti i maseri?  Jedan će se radovati što sada ima bezbolan metod.  prvi  put 9. Sada se pomereni  pršljen može ponovo.'' Tu  ženu  sam  tri puta  primao na  tretman. Ona je bila operisana na kičmi  (imala  je  šest  do  osam  veštačkih  pršljenova  od  srebra).  pa  ga  onda  uklonimo.  a  treći put posle  sledećih osam  dana. on će ponovo dobiti svoju debljinu od 50 cm. sunđer dimenzija 50 X 50 cm.  Među  tim  brojnim pacijentima bile su mnoge ugledne ličnosti. koja je bila u sobi i sve to posmatrala.  Taj  teret  će  sunđer  sabiti  u  tanku  ploču. recimo imamo zategnut lanac. od radosti pošle su suze  na oči. a pacijent je zdrav. Ako. Ono deluje na  diskove kao voda na sunđer.  Ja postupam slično kao sa sunđerom. bez potrebe rengenskog snimanja. naprimer. Od tog vremena pomogao sam već daleko preko 5. uspeh je bio potpun. januara  1970.  Po  mome  shvatanju. zahvaljujući ulju od  kantariona dobiju svoje pune dimenzije.  drugi  put  tri  dana  kasnije.  Ja  ne  verujem  u  postojanje  istrošenih  diskova. koji kod lekara nisu imali uspeha i to kod svih potpuno bezbolno. Tim rastezanjem kičme ulje prodire do diskova.

40  .Difterija  U  slučaju difterije  grkljati sa  čajem od bedrenike.  ili  slično  i  tri  sekunde  držati  u  vrućom  vodi. Osim toga bilo bi  dobro svakih 10 – 15 minuta piti po kašiku tople limunove vode.  Rotkvu  zato  nikad ne ljuštiti! Leti bi eventualno trebalo koristiti druge vrste rotkve. Posle četiri dana više nije bila žuta i nije imala tegoba. koju sam susreo na putu u  trenutku kad sam imao najveće bolove.  Kod  mnogih  oboljenja  želuca  često  iznenađujuće  pomažu  mladni  minijaturni  oblozi.  Normalno. Najpre sa sirćetnom vodom.  koja  je  bila  kuvana  šest puta  (kuvati.  Treću  kašiku  grkljati. pa  je četiri dana uzimala samo ribane ljuske od rotkve sa nešto neprerađenog (žutog) šećera i  krompir­pirea sa rotkvom. Za  takav  oblog  uzeti  ispresavijenu  veću  pamučnu  maramu. gotovo više i ne pojavljuje i danas se moše lečiti serumom. Njenom mužu sam rekao za terapiju sa rotkvom.  Čaj  od  pelina  gotovo da ne  bi smeo  da  se  razlikuje od  vode. takvi pacijenti moraju više puta uzastopno da  podrignu.  i  čaj  je  gotov. pelin bi trebalo kuvati 2 – 3 minuta ili ostaviti da stoji 10 minuta u vrućoj vodi.  popiti šolju  tople  vode.  a  zatim progutati.  pili  smo  toplu  vodu  iz  malog  rezervoara  za  vodu  koji  je  postojao  u  svakom  štednjaku  na  drva.  Sa  drugom  kašikom  postupiti  na  isti  način. a posle pet minuta oseća  se dodro  i  gotovo  i  da nema  tegoba. mali prstovet od pelina  staviti  u  rešetkastu  kašiku  za  čaj. još samo tri sekunde držati u vrućoj vodi.  Sam  sam  tri  godine  patio  od  te  bolesti. a nakon 2 – 3 dana sa običnom hladnom vodom. a još nije bila kod  lekara. To znači.  Tu  vlažnu  maramicu  staviti  na  bolno  mesto  želuca  i  mesto  dobro  uviti  toplim  krpama.  Međutim. i  posle pet minuta bio sam izlečem od te strašne bolesti. Jedna dobra žena.  koja  sme  biti  samo  vlažna  (ne  molra). a čaj dalje uzimati  još 10 – 14 dana.  Mali  prstovet pelina spustiti u vruću vodu samo tri sekunde.  Upala želuca i druge tegobe u želucu  U  slučaju upale želuca u  vreme največih bolova.  Iz  vremena  dok  se  još  nije  kuvalo na električnom  štednjaku.  pre  nego  što  sam  počeo  da  shvatam po nešto iz nauke o lečenju bolesti.  sa  bsterijskom  lampom  u  ruci. uz  puno  rotkve.  Jednu kašičicu  korelja bedrenike kuvati tri minuta u ¼ l vode.  ponovo  kuvati  i  tako šest puta). postoji  mnogo  različitih bolesti  želuca  i  sve  se  ne  mogu  lečiti na  isti  način; ipak često je uspešno ako jednom dnevno. Retko se događa da se grkljanje moralo  ponoviti sledečeg dana. Jednu kašiku  grkljati  i  ispljunuti.  Njemu  sam  u  22  h. To ponavlajti svakih 90 minuta.  čaj  od  pelina  najčešće  se  pravi  tako  da  bude  prejak. a jedan deo piti. dala mi je upravo takav savet. popijemo po šolju ohlađenog  čaja  od  pelina. ali  posle 2 – 3 dana od trovanja.  Difterija se. kašikom. Ta žena nije mogla da ih jede. Polsušao sam je.  Žutica  U slučaju žutice četiri dana jesti samo crnu rotkvu sa ljuskom i krompir­pire bez  masnoća  i soli. Odmah posle pijenja vode.  koji  je  takođe  imao  žuticu.  Drugi slučaj: pre više godina u mojoj kući je kasno uveče došao čovek sa svojim  ocem.  koji su obično najgori pre jela. Posle svakog podrigivanja pacijentu je znatno lakše.  U  slučaju  trovanja  želuca.  ohladiti.  Jednom sam imao slučaj žene koja je već tri dana imala žuticu.  Ljuska  rotkve  je  u  tom slučaju  najvažnija. istina.

  Prema mojim posmatranjima bolje je ako tim ljudima uvek dajemo za pravo. gutljaj po gutljaj. ti si u pravu.'' Mogu da vas  uverim.  Malu  šaku  krompirovih  ljuski  kuvati  2  do  4  minuta  u  dve  šolje  vode. Zagnojene zube treba uvek vaditi.  U  tom  slučaju  nekoliko  dana  piti  čaj  od  krompirovih  ljuski..  iznenada  su  mu  pocrveneli  obrazi. ta misao mu neće ''izbijati'' iz glave.  Loš zadah iz usta može da dopre i od zagnojenih zuba. jer  njima. a već u sledećem trenutku  toga  se  neće  sećati.  bilo  mu  je  teško da  ih  jede. da će on tada biti zadovoljan i spokojan. U tom slučaju treba otići  zubnom lekaru. treba uvek verbalno dati pravo.  Na  taj  način  nema  prepiranja  i  nerviranja. kolike – vidi: Kolike  Zadah iz usta  Loš zadah iz usta najčešće nastaje ako želudac nije u redu. pošto sva ta sredstva donekle snižavaju pritisak. dragi čitaoci.  Međutim. I beli luk je dobro sredstvo protivzakrečenja arterija.  Napomena  Sva  sredstva  protiv  zakrečenja  arterija  mogu  se  uzimati  samo  ako  krvni pritisak  nije prenizak. odmah  ih  naribao  i dao  mu  da  jede s nešto  žutog  šećera.  Jedan  od  dva  prstoveta  hajdučke  trave  ostaviti  da  stoji  10  minuta  u  1  –  2  šolje  vruće  vode. odmah ćemo sve pripremiti. koji pate od te bolesti.doneo dve  male  crne  rotkve  iz  bašte.  Zakrečenje arterija  Protiv zakrečanja arterija piti. moraju mnogo da pate i da danima damo plaču.  Tu se može lako pomoći ako im svakih 10 minuta dajemo po jednu kašičicu  čiste vode. moguće.  Umanjeno lučenje žuči  Ako imamo svetlu do  belu  stolicu.  to  je znak  da jetra luči premalo  ili uopšte ne  luči žuč. otac kaže: danas idemo u  šumu  da  obaramo  ili  dovučemo  stabla. podići veliku uzbunu. 41  . prosto.  a  upravo  je  neki  praznik  pa  je  to  neizvodljivo.  Kako postupati s ljudima koji imaju zakrečenje arterija u  mozgu  Često  slušamo  ljude  koji  se šale na to  šta  sve  moraju da  izdrše  sa svojim ocem. gutljaj po gutljaj.  Žuč.  Pošto ni  on nije  voleo  rotkvu. U stvari. pa se sledećih dana od žutice nije moglo videti ništa. napromer.  Kad  je drugu  rotkvu  pojeo  do  polovine  i  ponovo  hteo  da  uzme  punu  viljušku. s njim uopšte nije teško izlaziti na kraj. ohlađen. Kada.  Osim  toga  uzimati  tri  puta  dnevno  po  jednu  kašičicu  pivarskog  ili  pekarskog  kvasca. pa će.  Piti  gutljaj  po  gutljaj  preko  dana.  majkom itd.  kvasac  je  jedno  od  najboljih  sredstava  za  čišćenje krvi.  ako  mu  protivrečimo. jednu do dve šolje čaja  od  hajdučke  trave  dnevno.  Kad deca dobijaju zube  Događa se da deca dobijaju zube.  Uzgled.  daćemo mu pravo i reći: ''Da tata. Ne bih preporučio lečenje takvih zuba. Za to bi 3 – 5 nedelja  trebalo svakodnevno piti po jednu šolju ohlađenog čaja od pelina.

 položiti ih na krpu i valjati staklenom bocom.  Katarakt.  katarakta. na taj način izlečio od infarkta.  Zatim  ostati  sedeći  još  15  minuta. Za to  je za  svako stopalo potrebno 1 –  2 lista  kelja.  Listove  umočiti  u  hladnu  ili  mlaku  vodu.  Sve  zajedno  mešati  dok  se  šećer  ne  otopi.  piti  posle  16  h  čaj  od  jabukovih  ljuski. srčani  U  slučaju  srčanog  infrakta  učiniti  sledeće:  uzeti  jednu  supenu  kašiku  punu  kapi  odoljena. koji se ostavljaju preko noći.  Svaka vodena terapija po Knajpu mora otpočeti desno. drašenje  slušnog nerva.  treba  ići  kod ušnog  lekara. kao  i  kod svih drugih bolesti pije tri  nedelje čaj za  bubrege. siva mrena  Protiv katarakta  se. Problem se time odmah rešava.  pa  mu  tada  opet  treba  kašičicom  dati  vode.  kratke  pamučne  čarape  nakvasiti  do  iznad  članaka. kao i otvrdnjavanje bubne opne i izlučenih masnih materija. koji će ga odstraniti. kuvati u 1 l vode sa 100 g žutog šećera. dok se rebra ne isprave.  dobro  iscediti  i  obući.  a  dobiće bolje i jače zube nego inače. To važi i ovde.Čim  uplakano  dete  dobije  u  usta  jednu  kašičicu  vode.  a  onda  i  oba  stopala  uviti  u  vuneno ćebe.  Kad  se  priprema  oblog  za  noge.  postiže  se  suprotno  od  željenog efekta.  dete  vam u periodu  dobijanja zuba nikada neće  imati  tegoba. 10 – 15 minuta.  dobro  umotati  toplim  vunenim  krpama. koliko želimo.  čaj od žalfije i onako uvek.  hladan do mlak. Tada ni u kom slučaju ne jesti podgrejana jela!! U stanu ne  sme  biti  otrova!!  Protiv  same  sive  mrene. već prema veličini listova. dobro i toplo.  Mešavinu  piti  tokom  prvih  10 do  15  minuta. Tu se mora uviti posebno čvrsto.  najpre završiti desnu nogu.  a  onda  svako  stopalo  posebno. sa  ljuskom.  Ako se radi o  masnom ćepu.  ono  većinom  ponovo  počinje  da  plače. Taj čaj je najbolji za nerve. (Rebra  ne iscepati!)  Infarkt. a onda ustati izlečen.  provući  nekoliko  puta. Dva luka.  Protiv ovakvih  tegoba  često pomaže  gacanje  po vodi. pre nego što otpočnemo sa levom; to je veoma važno!  Umesto  ovoga  mogu  se  pripremati  i  oblozi  sa  litovima  kupusa  (kelja)  oko  potkolenica i  tamo ih ostaviti preko noći.  Posle  deset  minuta.  trenutno  se  umiruje. kao u slučaju bronhitisa. (Kuvati 3 do 6 minuta). I ja sam se.  tri  supene  kašike  pune  (žutog)  šećera  i  ¼  l  vode. Po onome što ja  znam.  Ako  se  obloge  za  noge  pripreme neuredno  i  nepropisno. veličine jajeta. 42  .  da  ne  ostane  prljavština.  Ako  tako  radite. a  naročito  hladni oblozi  za  noge. Zujanje u ušima  Uzrok zujanja u ušima večinom je povećana navala krvi na bubne opne.  Preko  njih  obući  debele  vunene  čarape. lično. katarakt je nervna bolest. Na taj način privlači se krv u noge pa se navala krvi u uši znatno smanjuje.  Kašalj  Kod kašlja piti čaj sa lukom. Dakle. Piti gutljaj po gutljaj.

  pa zato  u prvom  redu  treba  voditi  računa  da  se  to  sredi.  Na  isti način  kao naizmenične  kupke za noge.  Posle toga  desnu nogu  najpre  vratiti  u  toplu  vodu. mogu se uzimati  i kupke za  ruke.  Ovim  menjanjem  topla  voda  postaje  sve  hladnija.Kolike bubrega i žuči  Kod kolika bubrega i žuči napraviti što vrući oblog od preslice i ostaviti da deluje  oko pola sata. Pre gacanja da bi se noge zagrejale. a onda levom u levo vedro  sa hladnom  vodom. piti još i jednu šolju čaja od (lat. desno topla voda). najpre oprati zube. osim kapi korenja trave od srca ili čaja istog  korenja. Takođe na sat. jedan pored drugog.  Kod  ''zaspalih''  nogu  nastaviti  sa  menjanjem  sve  dok  obe  vode  ne  dostignu istu temperaturu.  Poremećaji krvotoka  Ko  ima poremećaj  krvotoka  sogurno  su  mu  uvek  hladne noge. Najbolje je utimati po  jedan mali gutljaj na sat.  Protiv  poremećaja  krvotoka  treba  uzimati  naizmenične  kupke za noge.  itd. Ko posle gacanja po vodi stoji ili čak sedi. a desno i levo sa  hladnom. odnosno desnom rukom.  Posle  jedne ovakve naizmenične  kupke. vidi pod Dizenterija.  Bilo da radimo jedno ili drugo. Takvu  naizmeničnu kupku za noge možemo preporučiti i u slučaju menstrualnih tegoba. debelog creva. Iz tog razloga za naizmeničnu kupku za noge treba  umati tri vedra. Tu naročito pomaže gacanje po vodi. prema uputstvima dr  Knajpa. Posle 20  minuta pacijent ima znatno manje bolova. desni i u mozgu.  tada najpre ići desnom nogom i hladnu vodu u desnom vedru. desna noga će biti predugo u toploj vodi. 36. pa kuvati 10 – 15 minuta. umesto da hoda. Jednu kafenu kašičicu Peucedanum ostruthium kuvati tri minuta  u ¼ l vode.  U  slučaju  krvarenja  iz  desni. uzimati dva puta dnevno  po  tri  kapi  tinkture od  korenja  trave  od  srca.  Krvarenje u mozgu (moždani udar).  ohlađen.  nerazređene  ili  piti  jednu  šolju  ohlađenog  čaja  od  korenja  trave  od  srca  na  dan. str. po jedan  mali gutljaj. ako sedimo na stolici noge su nam u srednjem vedru sa toplom vodom. ali nikako sa punim želucem.  Ako  imamo  samo dva vedra (levo hladna. 43  .  Gacanje po vodi takođe samo sa toplim nogama i nikako sa punim želucem. Dakle. a potom ispirati sa čajem od korenja trave od srca i malo ga  piti. Posle oko 14 dana umesto čaja od korenja trave od srca mogu se uzimati kapi istog  korenja.  Jednu šaku ili više preslice staviti u platnenu vrećicu. U sredini vedro sa toplom vodom.  o  Naizmenična  kupka  za noge ovako  se  radi:  ulaziti  u  toplu  vodu  (28  –  30  C)  sa  toplim nogama.  Razna krvarenja  Kod krvarenja iz nosa. Pre i  posle gacanja po vodi20 minuta hodati.  posle  svakog  obroka.  a  hladna  sve  toplija. pet do šest  u  toplu. pa 10 minuta dodavati po malo vrele vode.  Pripremanje  čaja  od  traveod srca i tinkture. trebalo bi uvek desnom nogom.  a  naročito  posle  uzimanja  slatkiša. i posle da bi  se odmah ponovo zagrejale.  pa  tako  menjati  pola  sata.  ulaziti u toplu. To najbolje delije prvog dana moždanog udara.) Peucedanum ostruthium. odnosno hladnu vodu.  o  dok se ne dostigne oko 40 do 45  C. Posle toga 3 – 4 sekunde u hladnu vodu.  trebalo bi ležati pokriven oko pola sata.  gutljaja  po  gutljaj. može ga ostaviti i duže.Ako se pacijent sa oblogom ugodno oseća. Umesto u vodi tu biljkumožemo kuvati i u ¼ l šire.

 koji je bio u jutarnjoj šetnji. a kod kupke za ruke – do polovine nadlaktica.'' Na to su ga pustili. gutljaj po gutljaj.  Okreni  se  i  odmah  pođi  kući  da  uzmeš  naizmenične kupke.  jer  ga  je  dobro  poznavao.  Čovek je poslušao. smatrajući – ako  to bude tako dalje išlo.  Melanholija.  Pošto  ga  je  čovek  otpozdravio  sasvim tiho i potipteno. bogatog znanja rekao:  ­  Ako i stotine lekara čekaju.  ­  Ali u bolnici sam obećao da ću doći tačno na vreme. otišao kući i odmah primenio kupku to sve dotle dok obe vode  nisu imale istu temperaturu i gle. Ne treba ni napominjati koliko je čovek bio srećan. On je vrlo  ljubazno  pozdravio  čoveka. gde su odmah  hteli  da  ga  zadrže.  Naizmenične kupke za ruke rade se na isti način. 44  .  Prilikom gacanja u vodi prvi put samo do iznad članaka. čovek.  zatim  cele  šake. dok ne anulira štetu nastalu stajanjem ili sedenjem. ali samo 3 – 4 minuta. znači. seta – duševne nervne bolesti  Protiv ovih bolesti pomaže čaj od jabukove ljuske. pa nemogu dopustiti da  lekari čekaju.  Lenja creva  Protiv ovog  oboljenja često u  toku dana treba uzimati  po punu  viljušku  sirovog  kiselog kupusa ribanca.  Ovaj  čaj  može  se  piti  celu  godinu  dana. jar je mnogo važnije spasti tvoju ruku. Ko uvek pije čaj od žalfije nikada neće imati zatvor. Gospodin Cerlaut ga upita zbog čega je tako potišten. ne mari. posle treće kupke ponovo normalno osećao  celu ruku i bio izlečen.  pa  bi  morao  najmanje  deset  puta  energično  da  gaca po vodi.  z  tom  razlikom  što  nam  za  to  treba  dva  vedra.  prvog  stručnjaka Austrije za Knajpove metode lečenja.  Kod  naizmenične  kupke  za  noge  voda treba da dopre do polovine listova. Čovek je otišao u bolnicu.  voda – vazduh – voda – vazduh.  Gacanje po  vodi. ili 5 – 6 minuta. Čaj od žalfije poti oko ½ l na  dan. jedan primer  Jednom  čoveku  Utrnuli  su  prsti  leve  ruke. kao kod naizmeničnih kupki za  noge. a kasnije  do ispod kolena. 1 prstovet ove trave ostaviti da  odstoji  10  minuta  u  jednoj  šolji  vruće  vode.  Zabranjeno je pre svega: beli hleb i čokolada.  Naizmenične kupke za ruke. eto uspeha! U prstima je ponovo dobio normalan osećaj.  pa  je  narednog  dana  već  drebalo    da  se  izvrši  amputacija.  Uz  to.  Primenio je kupke još dva puta. Ovaj mu je  tada ispričao svoju priču.noge  mu  postaju  još  hladnije  nego  pre.  Ddobro dejstvo imaju i šajevi od maslačka i jaglaca. čovek bi mogao umreti. često isto tako dobro kao kod  nesanice  (vidi  Nesanica).  takvi  bolesnici  trebalo  bi  da  piju  još  po  jednu  šolju  ohlađenog čaja od trave zdravac dnevno. itd.  hodati  u  vodi  i  noge  naizmenično  što  više  dizati.  neće  biti    operacije. pa je sledećeg jutra već išao  putem  prema  bolnici  i  tad  je  susreo  gospodina  Karla  Cerlauta  (Zerlauth).  pa  vremenom  i  do  lakta. a isto tako često i po gutljaj vode.  rekao  je:  ''Zašto  da  osmah  ostanem?  Idem  kući pa ću sutra ujutru doći bez doručka. Čjovek je otišao lekaru koji je odmah savetovao da amputira ruku. pa je uveče. dakle. Na to mu je gospodin Cerlaut. na šta je gospodin Cerlaut rekao:  ­  Glavu  gore.  Pošto  je  čovek  bio  zemljoradnik  i  nije  imao  bolove.

 kao i gubitak krvi. ili često na rukama.  usled  neočekivanih  čulnih  i  emotivnih  utisaka. takođe. vidi bradavice  Mokrenje u krevetu  Protiv mokrenja u krevetu piti na dan jednu šolju čaja od hajdučke trave. Ko ne podnosi mleko. treba piti. Ko voli  zaslađeno.  Čaj  o  hajdučke  trave  budi  njegovu  funkciju.  Čaj od  jabukovih  ljuski  kuvati  3  –  6 minuta (jedna šaka  ljuski na ½  l  vode).  ili  radost.  Kod  osoba  sklonih  nesvestici  može  se  ponekad  posmatrati  da  se 45  . a u teškim slučajevima i po celom telu. glad. i specifično grčenje u mozgu.  Uz to primenjivati i gimnastiku disanja.  a  i  čaj  od  matičnjaka.  Takvi pacijenti su tada veoma tužni i potpuno nezainteresovani za bilo šta.  Taj čaj se  može piti  punu  godinu  dana.  kao  iznenadni  strah.  Često  je  za  one  koji  mokre u krevetu dobro da na leđima noću imaju prišiveno veliko dugme. Mokraća odlazi neprimetno samo u leđnom položaju. Vidi str. jednu šolju dnevno ohlađen čaj od zdravca.  Zdravac  sadrži  nešto  radijuma.  Ako želimo da nadbubrežne žlezde ponovo pravilno funkcionišu. Jutrom bi trebalo da pije ¼ l mleka  sa travom srebrenkom.  bolesnik  bi  trebalo uveče  da  pije  čaj od  jabikovih  ljuski  (1  –  3  šolje).  Oboljenje nadbubrežne žlezde i njegovi simptomi  Kada  padbubrežne  žlezde  luče  premalo  adrenalina  pacijenti  na  vratu  (predeo  grkljana) dobijaju belu mrlju.  tako da ne mogu ležati na leđima.  U  pravoj  (stvarnoj)  nesvestici  aktivnost  disajnih  organa  i  srca  je  minimalna;  često  i  udovi  su  hladni na  dodir. gutljaj  po gutljaj . Kada mucavac želi da govori.  čelo  je  većinom  obliveno  hladnim hnojem. Prstovet  hajdučke  trave  ostaviti da stoji  10  minuta  u  jednoj  šolji  vruće  vode.  može da  stavi malo žutog šećera.  alkohol). Nesvestica može da bude izraz najrazličitijih oboljenja i da predstavlja  laku  prateću  pojavu. 36. Normalno.  kompletna  pranja  sa  sirćetnom  vodom  čine  prava  čuda.  Nesvestica  Za nesvesticu postoji više različitih uzroka: iznenadna beskrvnost ili prepunjenost  mozga  krvlju. ili uvezan čvor. kao kod visokog pritiska.  U  njih  se ubrajaju  i  jak  bol. može da uzme i prstovet srebrenke. kuvane  u širi. ima i mnogo slučajeva gde pomenuti metodi više ne mogu pomoći.  dejstvo  opojnih  sredstava  (gasovi.  U  jednoj  šolji  tog  čaja  ima  upravo  onoliko  radijuma  koliko  je potrebno nadbubrežnim žlezdama.  poremećaji  vida  i  sluha. opšte raspadanje  telesnog tkiva.Osim  toga.  zgrče se određeni nervi i on teško izgovara neke reči.  ako  se  vrše  pravilno.  potresi  moždane mase usled udarca ili pada na glavu.  U  toj  bolesti  mišić  zatvarač  ne  reaguje.  Mladeži.  topao  ili hladan. Jedan prstovet tog bilja ostaviti da  stoji 10 minuta u jednoj šolji vruće vode.  Mucanje je.  Mucanje  Budući  da  je  mucanje  vezano za  nerve. koje ide uporedo sa progresivnom anemijom.  Bolesnik  ne  pada  uvek  odmah  u  nesvest;  najvažniji  predznaci  su  napadi  vrtoglavice.

 3 – 4 puta uzimati 20 kapi tinkture odoljena. nego služi i kao najbolji čaj protiv plućnih bolesti i anemije. najbolje će delovati  prskanje  grudi  i  trupa  svežom  vodom.  Ta  žena  je  redovno  morala  da  odlazi  na  preglede  pluća. pošto se više ništa nije moglo naći. Ako jetra. mora se staviti na uzdignuto uzglavlje.  kao  kragna. Ako se na palcu leve ruke ne može videti beli polumesec. Ako bolesnik povraća.  Prema  tome.  To  su  potpuno  prirodna  sretstva.  glavu mu treba okrenuti u stranu. glavni mižić je preslab.  Desetog  dana  popodne čaj joj se iznenada ogadio (jer joj više nije bio potreban).  onda  stvarno verujemda se oni ne mogu savladati. uzimati  glogove kapi (Biljna apoteka). godine. Srce treba da zamislimo kao veliki mišić.  Jedan prstovet čaja  ostaviti da  stoji  10  minuta  u  šolji  vruće  vode. Ako se  beli polimesec ne vidi ni na drugim noktima.  Nivo  sopstvenog  krvnog  pritiska  svako  može  da  vidi  na  osnovu  noktiju  leve  ruke.  I  u  ovom slučaju preporučuje  se  gimnastika disanja.  steznike  itd.  onda  treba  uzimati  kapi 46  .  Doneo sam joj odmah zatim travu Meum Mutellina uz napomenu da taj čaj nema  baš dobar ukus.  kao  i  kod  visokog pritiska.  Biljka Meum Mutellina ne treba da se uzima kao čaj kad nesvestica nastupi zbog  navale krvi u glavu.  Ne raditi previše. ali bi potpuni nerad bio još gori.  pivo  ili  rakija. i sporedni mišići su slabi.  Kad neko  padne u nesvest. kao kolonjska voda i eter. Jednom sam jednim  svojim poslom bio kod jednog veterana i posmatrao kod njegove žene da joj se za vreme  govora zenice nepestano menjaju. pa bi trebalo tri  puta  dnevno  (normalno  pre  obroka)  uzimati  20  –  30  glogovih  kapi. Osim toga. To je bilo 1943. tako joj je  prijao. jer joj je hitno potreban. postaće još  slabije. tri puta dnevno. nažalost ne može svuda dobiti. Tog čaja  se može piti  koliko  želimo. kao  i čaj od crnog luka.  da  je  od  njega  punih  deset  dana  pila  preko  deset  litara  na  dan.  tada dodatno. Radi stimulacije rada srca i disanja. rekoh.  ona  nijednom  nije  imala  nesvesticu  i  od  tada  nijednom  više  nije  bila  bolesna. gutljaj po gutljaj.  Osim  toga.  ali  posle  ove  čajne  terapije samo još jednom.  Ako je glava jako crvena.  ­  Šest puta prošle sedmice.zenice  često  pre  i  posle  nesvestice  stalno  menjaju  prilikom  disanja. pre jela. kuvati 15 minuta u 1 l vode sa 100 g  žutog šećera. koji se sastoji od jednog glavnog i četiri  sporedna  mišića. sme se piti turska kafa.  Prema  tome  ako  se  na  noktu  palca  leve  ruke  nalazi  samo  mali  beli  polumesec ili ga uopšte nema. Ako se srce previše čuva. U tom slučaju trebalo bi od 15 h  do večeri 3 – 4 puta uzimati 30 – 40 (prema težini osobe) kapi tinkture odoljena.  ­  Vi ste sad nedavno pali u nesvest.  Ako  ni  na  jednom  noktu  nema  polumesec. a i nešto crvenog vina. od 14 h do večeri. ali njoj će sigurno prijati.  Meum  Mutellina  nije  koristan  samo  za  napade nesvestice.  Najpre  su  sasvim  male. sa ljuskom.  treba  osloboditi  sve  delove  odeće  koji  stežu. Posle toga je rekla:  ­  Kada  pijanici  toliko  prijaju  vino.) Meum Mutellina. U takvom slučaju izvanredno pomaže čaj  od (lat.  kao  meni  ovaj  čaj.  osvežavaće  i  podmetanje  mirisnih  materija.  i  ne  samo  prema  tome. pošto je on  izrazito  sretstvo za jačanje. I stvarno. Dva luka kao jaje. a  do  danas.  trake  oko  vrata. dopušta. zatim odmah dvostruko ili trostruko veće. ili ćee to uskoro.  Nizak pritiska krvi (hipotenzija)  Protiv  niskog  krvnog  pritiska  treba  jesti  mnogo  salate  od  celera  i  puno  jagoda  (džem od jagoda). Taj čaj se. Poti ohlađen.  1980.

 despik (Lavandula officinalis)  LJUBIČICA (Viola)  MATIČNJAK. lerpuh (Verbascum phlomoides)  ŽALFIJA. rusopas.  Ako  je  polu  mesec veoma mali ili ga nema. vekčenac (Artemisia absinthium)  PETOLIST. jagorčika. nabadni ličnik.  Indeks lekovitog bilja  BEDRENIKA.  pčenžlinja ljubica. gorski mah (Cetraria islandica)  JAGLAC. rospina trava. odnosno preniskog  pritiska.  miloduh  (Mellisa  oficinalis). U tom slučaju i još dodatno piti gutljaj po putljaj.  kudravac. konjski rep. kozlić(Valeriana officinalis)  PELIN. navadni glog (Crataegus)  DIVIZMA. mirisni broć. visoki jeglič (Primula officinalis)  KANTARION. žmigavec.zdravilna  plučnica  (Pulmonaria  officinalis)  PRESLICA. krv sv. smetlika (Euphrasia officinalis)  VIRAK. vrtni ogljač (Calendula officinalis)  ODOLJEN. metvica (Mentha piperita)  NEVEN. ½  šolje soka  od celera. Ivana. to će biti znak slabosti srčanog mišića. vidova trava. svećnjak. dišeća perla (Asperula odorata)  LAVANDA. iglice (bezvredan sa ljubič. velika zgoča (Urtica dioica)  LAZARKINJA. trputac. ivančica. raspoređenje na pre podne.  Melissa  (Meum  Mutellina)  MIŠJAKINJA (bezvredna u sušenom stanju)  MRTVA KOPRIVA (Lamium album)  NANA. macina trava. žuta trava. trava od srdobolje (Potentulla tormentilla)  TRINE (cvetići sena) 47  . a na drugim  prstima  ga  nema  uzimati  samo  glogove  kapi  a  nikako  kapi  od  odoljena. gorač. rastavič. Ako je na palcu normalan polumesec.  Strašno zelje (Hyperium perforatum)  KOPRIVA ŽARNA.odoljena i glogove kapi. zmijino mleko (Chelidonium­mayus)  TRAVA OD SRCA. osenac. prstenčac. pimpinela (korenje Pimpinella magna; Pimpinella  saxifraga) BOKVICA. bazga (Sambucum nigra)  IMELA (Viscum album)  ISLANDSKA MAHOVINA. kositrenka. žilovnjak (Plantago­laceolata)  BRDSKA HAJDUČICA (Alchemilla­alpina)  BRĐANKA (Alchangelika officinalis) Angelika  VIDAC. islandski lišaj. zvončić. kadulja (Salvia officinalis)  ZDRAVAC.  medunica. vrkuta (Alchemilla­vulgaris)  VRBOVKA. valerijana.ivanje zelje. crna. pelinček. petoprstac (Potentila reptans)  PLUĆNJAK. cvetovima) (Geranium Robertianum)  ZOVA. beli trn.  džigeričnjak. svilovina (Epilobium)  GLOG. štukavac (Equisetum arvense)  RUSA. siljevina.

 dvornik ptičji.TROSKOT. kunica. uzludobar (Sempervivum­tectorum) 48  . špriš. pasja trava. kostret (Achillea millefolium)  CRNI SLEZ. oputina (Polzgonium aviculare)  HAJDUČKA TRAVA. guščije cveće (Malva Sylversis)  ČKALJ BLAŽENI (Cricus benedictus)  ČUVARKUĆA. stolisnik.