You are on page 1of 3

CEDES CERCETARE-DEZVOLTARE

Proiect de absolvire a cursului:

MANAGER N ACTIVITATEA DE TURISM; DIRECTOR DE HOTEL / MOTEL /


HOTEL PENTRU TINERET /
HOSTEL / CAMPING / SAT DE VACAN / POPAS TURISTIC;

Absolvent:
Op
roiu Carmen-Elena

2011

Studiu asupra potenialului turistic al Judeului


Suceava

CUPRINS
Cap. 1. PREZENTAREA JUDEULUI
SUCEAVA.....................................................................................2 1.1 SCURT
ISTORIC......................................................................................................................................3 1.2
AEZARE I CI DE ACCES.................................................................................................................4
1.3. PROFILUL ECONOMIC AL JUDEULUI
SUCEAVA........................................................................5 Cap.2. ANALIZA POTENIALULUI
TURISTIC AL JUDEULUI SUCEAVA........................................7 2.1 POTENIALUL TURISTIC
NATURAL.................................................................................................8 2.1.1.
RELIEFUL............................................................................................................................................8
2.1.2.
CLIMA................................................................................................................................................10
2.1.3. RESURSELE DE
AP........................................................................................................................10 2.1.4. VEGETAIA
I FAUNA. REZERVAIILE NATURALE..............................................................11 2.2.
POTENIALUL TURISTIC ANTROPIC.............................................................................................13
2.2.1. POPULAIA I
AEZRILE............................................................................................................13 2.2.1.1. ORAE I
STAIUNI TURISTICE................................................................................................15 2.2.1.2. SATE
TURISTICE...........................................................................................................................19 2.2.2.
RESURSE ANTROPICE....................................................................................................................22
2.2.2.1. VESTIGII
ISTORICE......................................................................................................................23 2.2.2.2.
BISERICI I MNSTIRI..............................................................................................................23
2.2.2.3. MUZEE I CASE
MEMORIALE....................................................................................................30 2.2.2.4. BUNURI I
VALORI ETNOGRAFICE..........................................................................................31 2.2.2.5.
GASTRONOMIA TRADIIONAL SUCEVEAN....................................................................32
2.2.2.6. FESTIVALURI I
SRBTORI....................................................................................................32 Cap.3. ANALIZA
BAZEI MATERIALE A TURISMULUI JUDEULUI SUCEAVA.............................33 3.1. BAZA
MATERIAL A CAZRII........................................................................................................33 3.2.
BAZA MATERIAL PENTRU ALIMENTAIE PUBLIC..............................................................36
3.3. BAZA MATERIAL PENTRU
AGREMENT.....................................................................................37 3.4. BAZA MATERIAL
PENTRU TRATAMENT...................................................................................38 Cap.4.
VALORIFICAREA POTENIALULUI TURISTIC AL JUDEULUI SUCEAVA.......................39
4.1. FORME DE TURISM N
JUDE..........................................................................................................39 4.2. MSURAREA
CIRCULAIEI TURISTICE........................................................................................45 Cap.5.
CONCLUZII I PROPUNERI...........................................................................................................51 5.1.
CONCLUZII...........................................................................................................................................51
5.2.
PROPUNERI..........................................................................................................................................53
Bibliografie....................................................................................................................................................